Rewell Centeriin uusia vaatekauppoja. Vaasa paloi 150 vuotta sitten. Tule kohottamaan Vaasan imagoa! Nya klädaffärer till Rewell Center

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rewell Centeriin uusia vaatekauppoja. Vaasa paloi 150 vuotta sitten. Tule kohottamaan Vaasan imagoa! Nya klädaffärer till Rewell Center"

Transkriptio

1 V AASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI /2002 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING V AASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI /2002 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING Rewell Centeriin uusia vaatekauppoja Vaasa paloi 0 vuotta sitten Tule kohottamaan Vaasan imagoa! Nya klädaffärer till Rewell Center Vasa brann för 0 år sedan Kom med och höj Vasas image!

2 Kaupungin sydän VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI /2002 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING Pääkirjoitus Ledaren 2 0 vuotta Vaasan palosta 3 0 år sedan Vasa brand 3 Vaasan kävelykeskusta kehittyy 8 Promenadcentret i Vasa utvecklas Vaasalaiset haastetaan imagonkohotustalkoisiin Vasaborna utmanas till talko för höjande av stadens image Oppisopimuskoulutus on työssäkäyvien koulutusmuoto 9 Läroavtalsutbildning, en utbildningsform för folk i arbete 9 Poimintoja kansalaisen vuosikalenterista 20 Axplock ur medborgarnas årskalender 20 Palautekortti 20 Feedbackkort 20 Talven aikana on käyty kansalaiskeskustelua ydinkeskustan uudesta ilmeestä. Mielipiteet vaihtelivat, mutta yhdestä asiasta oltiin yhtä mieltä: tori ja sen ympäristö on kaupungin sydän. Siltä se varmaan näyttääkin, jos keskustaa katsoo lentokoneesta: torin kautta ihmisten virrat soluvat puistokatujen valtimoihin ja katujen hiussuoniin. Kaikki me haluamme, että kaupunkimme sydän on terve ja pystyy hoitamaan tehtävänsä. Keskustelu herättää aina vastakkainasetteluja: autot vastaan jalankulkijat, pienet kaupat vastaan suuret, nurmikko vastaan kiveys ja niin edelleen. Mielipiteiden kärjistyminen on luonnollinen osa julkisen keskustelun luonnetta, se pitää kuulijoiden mielenkiinnon vireillä ja vaihtoehdot selkeästi esillä. Todellisuus ei ole samalla tavalla jakautunut kahteen leiriin. Kaupungin rikkaus on juuri siinä, että se pitää sisällään elämän koko kirjon. Niin autot kuin jalankulkijat, suuret kuin pienet kaupat, vihreys kuin kiveyskin ovat kaikki osa keskustan rikasta kudelmaa, joka on yhtä aikaa raadollinen ja värikäs kuin elämä itse. Jokainen kaupunki on asukkaidensa näköinen. Kaupungin keskusta on se paikka, jossa kaupungin identiteetti kiteytyy. Siellä menneisyys ja tulevaisuus kohtaavat nykyisyyden. Jos keskusta kuolee, kaupungin sydän pysähtyy. Voimme kaikki estää sen käymällä paljon keskustassa ja käyttämällä sen palveluja. Nähdään torilla! Apulaiskaupunginjohtaja Heikki Lonka Stadens hjärta Under vintern har diskussioner förts bland medborgarna om stadskärnans nya image. Åsikterna varierar, men en sak har man varit enig om: torget och dess omgivning är stadens hjärta. Så ser det säkert också ut, om man ser på centrum från ett flygplan: via torget pulserar människoströmmarna ut i esplanaderna och gatorna som är pulsådror och kapillärer. Vi vill alla att vår stads hjärta är friskt och kan sköta sin uppgift. Diskussioner föder alltid motsatsförhållanden: bilar kontra fotgängare, små affärer kontra stora, gräsmattor kontra stenbeläggning och så vidare. En tillspetsning av åsikterna är en naturlig del av den offentliga debatten, den håller lyssnarnas intresse vid liv och framhäver klart alternativen. Verkligheten är inte på samma sätt indelad i två läger. Stadens rikedom ligger just i det att den omfattar livets hela spektrum. Såväl bilar som fotgängare, stora som små affärer, grönområden som stenbeläggning är alla en del av den rika väv som bildar centrum och som på samma gång är dyster och färggrann som livet självt. Varje stads utseende präglas av invånarna. Stadens centrum är den plats där stadens identitet utkristalliseras. Där möter det förgångna och framtiden nutiden. Om centrum dör, slutar stadens hjärta att slå. Vi kan alla förhindra det genom att ofta besöka centrum och använda oss av dess service. Vi ses på torget! Biträdande stadsdirektör Heikki Lonka Tapahtumat Evenemang 24 Kustantaja: Vaasan kaupunki Förläggare: Vasa stad Päätoimittaja Huvudredaktör: Veli-Matti Laitinen Toimittajat Redaktörer: Anne Kytölä, Saija Mylläri Taitto Ombrytning: Mainostoimisto Bonnie&Clyde Oy Paino Tryck: Ykkös-Offset Oy Painos Upplaga: kpl st. Kannen enkelikuva: Timo Hissa. Kuva on kansainvälisistä jäänveistokilpailuista Vaasan torilla. Tänä vuonna Winter Vaasa järjestetään. 3. maaliskuuta. Pärmens ängelbild: Timo Hissa Bilden är från den internationella isskulpturtävlingen på Vasa torg. I år ordnas WinterVaasa den -3 mars. Kuva: Anne Kytölä

3 Vaasan palo Vasa brand 0 vuotta Vaasan palosta Vaasan palosta on tänä vuonna kulunut 0 vuotta. Vaasa paloi lähes kokonaan maan tasalle elokuun 3. päivänä vuonna 82. Palossa tuhoutui suuri määrä Vaasaa ja vaasalaisia koskevaa arkistomateriaalia, mutta perimätietoa on säilynyt monien ihmisten kertomuksissa. Hyvinkin yksityiskohtaista tietoa on saatu muun muassa palon tapahtuma-aikaan eläneen pikkupojan aikuisena kirjoittamista muistelmista. Palon syttymissyy selvisi kuolinvuoteella Perimätiedon mukaan palo sai alkunsa erään markkinakauppiaan nukahdettua kauppias Aurénin talon ulkovajaan piippu suussa. Elokuisen kaupungin väki oli heinätöissä ja kaivot olivat kuivia. Puurakenteinen ja tiheästi rakennettu kaupunki ehti palaa lähes kokonaan ennen kuin kaupunkilaiset palasivat takaisin pelloilta. Palon syttymissyy ei selvin- nyt heti palon jälkeen tehdyissä tutkimuksissa. Tarkkaa tietoa saatiin kuitenkin muun muassa siitä, miten ja minkä takia palo levisi niin nopeasti. - Syttymissyystä oli hieman erilaisia versioita ennen kuin vöyriläismies kuolinvuoteellaan tunnusti sytyttäneensä palon. Aikaisemmin epäiltiin Aurénin talon piikojakin, museotoimenjohtaja Marianne Koskimies-Envall kertoo. Hovioikeuden säilyminen oli onni onnettomuudessa Palon jäljiltä Vanhassa Vaasassa säilyivät ainoastaan Wasatjernan talo, muutama venäläisen vartion puutorni sekä entinen Kustaa III hovioikeus, nykyinen Mustasaaren kirkko. Entisiltä paikoiltaan löytyvät myös raatihuoneen, harmaakivikirkon, triviaalikoulun sekä kellotapulin rauniot. - Onni onnettomuudessa oli, että entinen hovioikeus säilyi palossa ja siellä säilytetyt asiakirjat eivät tuhoutuneet. Hovioikeudessa oli myös sellaisia papereita, jotka oli siirretty Turusta Vaasaan, ja jotka olisivat todennäköisesti Turun palossa tuhoutuneet, mutta säilyivät kuin onnen kaupalla täällä Vaasassa, Koskimies-Envall pohtii. Uusi Vaasa kohosi jälleen meren rannalle Uusi Vaasan kaupunki rakennettiin vuonna 862 Klemetsön niemelle, seitsemän kilometriä luoteeseen vanhasta kaupungista. Kaupunki rakennettiin uudelleen meren rannalle, joka oli maan kohoamisen takia loitontunut kaupungista. Kaupungin uuden asemakaavan suunnitteli Carl Axel Setterberg. Paloturvallisuuden takaamiseksi Setterberg suunnitteli palokadut jakamaan keskustan jokaisen korttelin kahteen osaan. Saija Mylläri 0 år sedan Vasa brand I år har det förflutit 0 år sedan Vasa brand. Vasa brann ner nästan till grunden den 3 augusti år 82. I branden förstördes en stor mängd arkivmaterial om Vasa och vasabor, men traditionerna har bevarats i många människors berättelser. Mycket detaljerade uppgifter har erhållits bland annat från de memoarer som skrivits av en person som var liten pojke på den tiden som branden ägde rum. Orsaken till branden framkom på dödsbädden Veterligen fick branden sin början då en marknadsman somnade i köpman Auréns uthus med en pipa i munnen. Stadsborna var denna augustidag ute på höbärgning och brunnarna var tomma. Den tättbebyggda trästaden hann brinna ner nästan helt och hållet innan stadsborna återvände från fälten. Orsaken till branden framkom inte i de undersökningar som gjordes direkt efter branden. Detaljerade uppgifter erhölls dock bl.a. om hur och varför branden spred sig så snabbt. - Det fanns litet olika versioner om orsaken till branden innan en man från Vörå på sin dödsbädd erkände att det var han som var skyldig till branden. Tidigare misstänkte man till och med pigorna i Auréns hus, berättar museidirektör Marianne Koskimies- Envall. Det var tur i oturen att hovrätten klarade sig Det var enbart Wasastjernahuset, några av ryska vaktens trätorn samt Gustav III:s hovrätt, nuvarande Korsholms kyrka som klarade sig från branden i det gamla Wasa. På sina tidigare platser hittar man också ruinerna av rådhuset, gråstenskyrkan, trivialskolan samt klockstapeln. - Det var tur i oturen att den tidigare hovrätten bevarades vid branden och att de dokument som förvarades där inte förstördes. I hovrätten fanns också sådana papper som hade flyttats från Åbo till Vasa, och som sannolikt skulle ha förstörts vid Åbo brand, men bevarades av ren tur här i Vasa, funderar Koskimies-Envall. Det nya Vasa reste sig på nytt vid havsstranden Den nya staden Vasa byggdes år 862 på Klemetsö udde, sju kilometer nordväst om den gamla staden. Staden byggdes på nytt vid havet, som på grund av landhöjningen hade kommit allt längre bort från staden. Stadens nya stadsplan planerades av Carl Axel Setterberg. För tryggande av brandsäkerheten planerade Setterberg brandgator som delade varje kvarter i centrum i två delar. VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI /2002 3

4 Vaasan palon muistovuosi ei murehd Nyt iloitaan tuhkasta nousse Vaasan palon muistovuosi 2002 on hyvin tapahtumarikas. Perinteisten tapahtumien kuten kuorofestivaalin, taiteidenyön sekä Water Carnivalin lisäksi on luvassa monia Vaasan paloon, tuleen ja tuhkasta nousemiseen liittyviä tapahtumia. Vaasan 400- vuotisjuhlatoimikunta on valmistellut vuonna 2006 vietettävien Vaasan kaupungin syntymäpäivien lisäksi myös Vaasan palon muistovuoden tapahtumia. Muistovuoden tapahtumien pääkoordinaattorina on kulttuuritoimenjohtaja Tarja Hautamäki. Ydinryhmässä Hautamäen lisäksi ovat mukana kulttuurisihteeri Anna Hintsala, erityisasiantuntija Tor Wik sekä museotoimenjohtaja Marianne Koskimies-Envall. - Perinteiset tapahtumat ovat säilyttäneet paikkansa Vaasan tapahtumina. Niiden lisäksi tänä vuonna järjestetään monia Vaasan paloon ja tuohon aikakauteen liittyviä tilaisuuksia. Monet aktiiviset järjestöt ja organisaatiot ovat auttamassa tapahtumien toteutuksessa, Tor Wik sanoo. - Tapahtumien suunnittelu on tällä hetkellä jo hyvässä vaiheessa ja kaikenlaista näyttävää onkin luvassa, Marianne Koskimies- Envall kertoo. Palohuiska kasteltiin ensin veteen, jonka jälkeen palo yritettiin sammuttaa "huiskimalla". Marianne Koskimies-Envall näyttää, miten huiskaa on käytetty. "Brandruskan doppades först i vatten, varefter man försökte släcka branden genom att "vifta" med ruskan. Marianne Koskimies- Envall visar hur ruskan användes." Halukkaat ehtivät vielä mukaan Vaasan palon muistovuoden tapahtumat alkavat maaliskuussa. Silloin kaupungintalolla pidetään Vaasan palon 0-vuotismuistokonsertti. Konsertissa esitetään kantaesityksenä Markus Fageruddin säveltämä "Tulen valo" -orkesterikonsertto. Muistovuoden tapahtumat jatkuvat huhtikuussa, jolloin Kuninkaan sormus -ooppera saa kantaesityksensä. Oopperan tapahtumat sijoittuvat muun muassa Vanhaan Vaasaan. Lisäksi kesällä on luvassa Vaasan palosta kertovia näyttelyitä. - Tapahtumia on jo tällä hetkellä aivan riittävästi, mutta järjestöt ja organisaatiot ehtivät vielä halutessaan mukaan järjestämään aiheeseen liittyviä tilaisuuksia. Uskon myös, että elinkeinoelämäkin voisi jollain tavalla hyödyntää aihetta, Tarja Hautamäki miettii. - Sana muistovuodesta onkin jo kiirinyt. Muun muassa Turussa ollaan erittäin kiinnostuneita, Hautamäki jatkaa. Kansanjuhliin lättähattukuljetuksella Muistovuoden tapahtumia juhlistetaan näyttävästi juuri elokuun kolmantena päivänä, joka tänä vuonna onnekkaasti osuu lauantaille. Juhlintaa jatketaan myös sunnuntaina 4. elokuuta. Vanhan Vaasan rauniokirkon puistossa sekä Wasastjernan talon pihalla järjestetään kaksipäiväinen kansanjuhla. Wasastjernan talon pihalla ja kellarikerroksessa pidetään vanhan ajan markkinat sekä perinneruokamessut. Nostalgiaa lisää Vaasan keskustasta Vanhaan Vaasaan järjestetty ilmainen "lättähattu"-junakuljetus. Rauniokirkon puistossa esitetään 3. elokuuta minidraama "Aamu palon jälkeen". Minidraaman käsikirjoituksen on tehnyt Marianne Koskimies-Envall. - Olen kirjoittanut näytelmän lähes kokonaan historiallisten faktojen perusteella. Ainoastaan muutamia henkilöhahmoja olen itse keksinyt, Koskimies-Envall paljastaa. Tuhkasta nousi merellinen menestyjä Muistovuoden aikana Vaasan historiaa ja Vaasan paloa tehdään tutuksi ihmisille monella tavalla. - Toivottavasti monet innostuvat ja kiinnostuvat aiheesta yhä enemmän. Toivon myös, että aihe kiinnostaisi mediaa. Mielenkiintoisesta aiheesta voisi tehdä vaikkapa historiallisen sarjan, Tarja Hautamäki pohtii. - Tarkoitus ei ole elää menneisyyttä uudelleen. Vaasan palo kuuluu menneisyyteen ja on osa historiaa. Tuhkasta nousi uutta, ja palon jälkeen Vaasa rakennettiin uudelleen meren rannalle. Meren rannan läheisyys on varmasti vaikuttanut myös siihen, että Vaasa on nykyisin dynaaminen, merellinen menestyjä, Hautamäki jatkaa. Palokalusto on ennen vanhaan ollut hyvin erilaista k nykyisin. Kuvassa nahkainen palosanko. 4 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI /2002

5 i menneitä esta kaupungista Minnesåret med anledning av Vasa brand sörjer inte den tid som flytt Nu gläder man sig åt staden som uppstod ur askan Teksti ja kuvat Saija Mylläri / Text och bild Saija Mylläri Minnesåret 2002 av Vasa brand är mycket händelserikt. Utöver de traditionella evenemangen såsom körfestivalen, konstens natt samt Water Carnival utlovas många evenemang i anslutning till Vasa brand, eld och återuppstigandet ur askan. Vasa 400-årsjubileumskommitté har vid sidan om Vasa stads bemärkelsedag, som firas år 2006, förberett evenemang under minnesåret med anledning av Vasa brand. Huvudkoordinator för evenemangen under minnesåret är kulturchef Tarja Hautamäki. I kärngruppen deltar utöver Hautamäki kultursekreterare Anna Hintsala, specialsakkunnig Tor Wik samt museidirektör Marianne Koskimies- Envall. - De traditionella evenemangen har bibehållit sin plats som Vasaevenemang. Förutom dessa ordnas i år många tilldragelser som ansluter sig till Vasa brand och den tidsperioden. Många aktiva organisationer är med och hjälper till vid genomförandet av evenemangen, säger Tor Wik. - Planeringen av evenemangen är redan nu i ett bra skede och allt möjligt intressant utlovas, berättar Marianne Koskimies-Envall. Den som vill hinner ännu med Evenemangen under minnesåret inleds i mars. Då hålls i stadshuset en 0-årskonsert till minne av Vasa brand. Vid konserten uruppförs orkesterkonserten "Eldens sken", som komponerats av Markus Fagerudd. Minnesårets evenemang fortsätter i april, då operan Konungens ring får sitt uruppförande. Händelserna i operan är förlagda bl.a. till det gamla Vasa. Därtill utlovas på sommaren utställningar som handlar om Vasa brand. - Det finns redan tillräckligt med evenemang, men organisationerna hinner ännu om de så vill med för att ordna evenemang i anslutning till temat. Jag tror också att näringslivet på något sätt kunde dra nytta av temat, funderar Tarja Hautamäki. - Budskapet om minnesåret har redan spritt sig. Bland annat i Åbo är man mycket intresserad, fortsätter Hautamäki. Till folkfest med "platthatt" Festligheterna under minnesåret kulminerar den 3 augusti, som i år tursamt nog infaller på en lördag. Firandet fortsätter också söndagen den 4 augusti. I parken vid Gamla Vasa kyrkoruiner samt på Wasastjernahusets gårdsplan ordnas en folkfest under två dagar. På Wasastjernahusets gårdsplan och i källarvåningen hålls gammaldags marknad samt tradtionsrättsmässa. Nostalgin ökas av den tågtransport med "platthatt" som ordnas gratis från stadens centrum till Gamla Vasa. I kyrkoruinparken framförs den 3 augusti minidramat "Morgonen efter branden". Manuskriptet till minidramat har skrivits av Marianne Koskimies-Envall. - Jag har skrivit pjäsen nästan helt utgående från historiska fakta. Endast några personer har jag hittat på själv, avslöjar Koskimies- Envall. Ur askan återuppstod en havsnära och framgångsrik stad Under minnesåret invigs människorna i Vasas historia och Vasa brand på många sätt. - Förhoppningsvis blir många inspirerade och intresserar sig för ämnet i allt större utsträckning. Jag hoppas också att temat intresserar medierna. Om detta intressanta tema kunde man t.ex. göra en historisk serie, funderar Tarja Hautamäki. - Avsikten är inte att genomleva det förgångna på nytt. Vasa brand hör till det förflutna och är en del av historien. Ur askan föddes något nytt, och efter branden byggdes Vasa på nytt invid havet. Närheten till havet har säkert också inverkat på att Vasa nu är en dynamisk och framgångsrik stad, fortsätter Hautamäki. uin "Brandmaterielen var förr i tiden annorlunda än nu. På bilden en brandhink av läder." VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI /2002

6

7 Avoinna päivittäin 0-7, keskiviikkoisin Aik. 2, nuoret ja erityisryhmät, lapset ilmaiseksi. Puh Teemu Mäki; "The red Star of Christmas, me, my mother, my daughter" Öppet dagligen 0-7, onsdagar Vuxna 2, ungdomar och specialgrupper, barn gratis. Tel NORDISK AKVARELL Akvarellitaidetta kaikista Pohjoismaista. Akvarellkonst från hela Norden. KERÄILIJÄN KÄTKÖISTÄ / UR SAMLARENS GÖMMOR Vaasalaispakkauksia ja mainosmateriaalia Veli Kosken kokoelmasta. Museon kahvioon kootussa näyttelyssä on mukana myös olympia-aiheista esineistöä. Vasaförpackningar och reklammaterial ur Veli Koskis samling. Utställningen i museets café innehåller också föremål med olympiska motiv VUODEN LUONTOKUVA / ÅRETS NATURFOTOGRAFI 200 Vuoden 200 luontokuvien parhaimmistoa. De bästa naturfotona år STRENGELL - BERGVIK TERRANOVA-luontokeskus avautuu ensi keväänä Pohjanmaan museon vanhan siiven kellarikerroksessa. Naturcentret TERRANOVA öppnas nästä vår i källarvåningen i Österbottens museums gamla flygel. Avoinna ke-pe 2-8, la-su 2-7, vapaa sisäänpääsy. Puh Öppet ons-fre 2-8, lö-sö 2-7, fritt inträde. Tel ANNE FRANK Näyttely kertoo Frankin perheen tarinan. Utställningen berättar historien om familjen Frank. Anne Frank-näyttelyn ajan Vaasan taidehalli on avoinna ma-pe 9-7, la-su 2-7. Sisäänpääsymaksu aikuisilta 2, lapsilta. Då utställningen Anne Frank pågår, är Vasa konsthall öppen må-fre 9-7, lö-sö 2-7. Inträdesavgifter: vuxna 2, barn HANS WESTERGÅRD Vaasalaistaiteilijan erikoisnäyttelyn aiheena tunteet. Vasakonstnärens specialutställning med känslor som tema MAITOMETSÄ / MJÖLKSKOG Nina Maria Peltola, Rovaniemi; valokuvia/ fotografier CAJ BREMER Valokuvia / fotografier

8 Kaava valmistuu kesäksi Vaasan keskusta - torin ja Rewell Centerin ympäristö - kokee lähivuosina suuria muutoksia. - Kun kaikki on valmista, vaasalaisilla on hieno olohuone, jossa viihtyvät vieraatkin ja jota voimme ylpeinä esitellä eurooppalaisena kaupunkiperinteen jatkajana, kaupungin apulaiskaava-arkkitehti Marketta Kujala sanoo. Rewell Centerissä joulun alla pidetty kaavamuutosvaihtoehtojen näyttely sai vaasalaiset liikkeelle, ja virkamiehille sateli jatkotyön pohjaksi lähes sata kommenttia.vaikka mielipiteissä ei tullutkaan esiin mitään ihan uutta, Kujala arvosti näyttelyä tärkeänä vuoropuhelun paikkana. - Kuulimme, minkälainen mielikuva vaasalaisilla on kaupungin tärkeimmästä paikasta. Selkeästi kävi ilmi esimerkiksi se, että kaupunkilaiset vieroksuivat Vapaudenpatsaan ympärille suunniteltua vesiallasta. - Vaasalaisten mielestä veden pitää olla merellä eikä torilla. Vesialtaan yli kulkevista Kävelykeskustan kaavaehdotus on suunnittelujaoston käsittelyssä helmikuussa lähtee lausuntokierrokselle ja asetetaan julkisesti nähtäville 30 vrk:n ajan maalis-huhtikuussa kaupunginhallituksessa toukokuussa kaupunginvaltuustossa kesäkuussa lainvoimainen elokuussa Millainen on hyvä keskusta? Hurudant är ett bra centrum? Vaasan kävelyke Teksti ja kuvat Saija Mylläri Text och bild Saija Mylläri Uumajan tyyliä - Hovioikeuden ja Vaasanpuistikon välisen Raastuvankadun osuuden voisi mielestäni rauhoittaa henkilöautoliikenteeltä. Keskustassa voisi olla jotain myös lapsille. Torille voisi istuttaa enemmän puita ja laittaa puistonpenkkejä. Mielestäni Uumajan keskusta on viihtyisä. Haluaisinkin Vaasaan jotain samantyylistä, sanoo Lena Broman. Trivsamt som i Umeå - Jag tycker att Rådhusgatan mellan Hovrättsesplanaden och Vasaesplanaden kunde stängas för personbilstrafik. I centrum kunde det finnas något också för barn. På torget kunde planteras mera träd och parkbänkar utplaceras. Jag tycker att Umeås centrum är trivsamt. Jag önskar att man skulle få någonting liknande till Vasa, säger Lena Broman. Markkinoita - Kävelykatua pitäisi parantaa ja toria elävöittää. Keskustassa voisi myös olla enemmän kauppoja ja erilaisia tapahtumia. Toivoisin, että torilla olisi useammin markkinoita ja vaikkapa kirpputoreja. Keskusta kaipaisi lisää istutuksia, jotka toisivat viihtyvyyttä ja elävyyttä, Teuvo Väänänen kertoo. Marknader - Gågatan borde förbättras och torget ges mera liv. I centrum kunde det också finnas mera affärer och olika evenemang. Jag önskar att det oftare skulle ordnas marknader på torget och t.ex. loppmarknad. I centrum borde finnas mera planteringar som skulle medföra trivsamhet och ge liv, konstaterar Teuvo Väänänen. Ulkoilmateatteri - Vaasan keskusta on mielestäni yleisilmeeltään harmaa ja kaipaisi lisää vihreyttä. Tori on liian iso. Torille voisikin rakentaa ulkoilmateatterin tapaisen katetun lavan. Vanhat rakennukset pitäisi ehdottomasti säilyttää, enkä haluaisi mitään uutta ja modernia avaruusaikakauden tyylistä. Rewell Centerin rakennuksesta en pidä. Sen tilalla voisikin mielestäni olla puisto, Terhi Collin sanoo. Friluftsteater - Vasas centrum ger ett grått intryck och borde tillföras mera grönska. Torget är för stort. På torget kunde därför byggas en täckt scen i likhet med en friluftsteater. Gamla byggnader borde absolut bevaras, jag skulle inte vilja ha något nytt och modernt i rymdåldersstil. Rewell Centerbyggnaden tycker jag inte om. I stället för den kunde det finnas en park, säger Terhi Collin. Promenadcentret silloista huolimatta ihmiset kokivat, että vesi estää heitä käyttämästä patsasta. Torin karkeat nupukivetkin harmittivat, ja keskustaan kaivattiin enemmän tapahtumia, elämää ja vilkasta torikauppaa. Suunnittelu jatkuu nyt tiiviissä tahdissa mm. virkamiesten ja arkkitehtien Kaarlo Viljasen ja Heikki Aitoahon muodostamassa työryhmässä. - Ihmiset tulevat kävelykadulle, jos he kokevat paikan viihtyisäksi. Tutkimusten mukaan hieno kaupunkiympäristö toimii kuin kärpäspaperi - se houkuttaa ja vetää puoleensa, apulaiskaava-arkkitehti Marketta Kujala sanoo. - Folk kommer till gågatan om de tycker att stället är trivsamt. Enligt undersökningar fungerar en bra stadsmiljö som flugpapper - det lockar och drar till sig, säger biträdande stadsplanearkitekt Marketta Kujala. Elävä keskusta tarvitsee Toriparkkia Syksyllä on tarkoitus aloittaa myös toriparkin laajennus. Torin alle rakennetaan 380 uutta autopaikkaa. - Laajennuksen jälkeen Toriparkissa on 80 paikkaa. Se on valtakunnallisessa vertailussa kohtuullisen suuri maanalainen pysäköintilaitos, Heikki Punkari tietää. Punkarin mielestä Toriparkki auttaa osaltaan pitämään kaupungin keskustan elävänä. - Autoilijoiden on helppo tulla keskustaan. Ett levande centrum behöver Torgparkeringen På hösten är det meningen att också utvidgningen av Torgparkeringen inleds. Under torget byggs 380 nya bilplatser. - Efter utvidgningen finns det 80 platser i Torgparkeringen. Det är i den riksomfattande jämförelsen en relativt stor underjordisk parkeringsanläggning, säger Heikki Punkari. Enligt Punkari hjälper Torgparkeringen för sin del att hålla stadens centrum levande. - Det är lätt för bilisterna att komma till centrum. 4 8 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI /2002

9 skusta kehittyy i Vasa utvecklas Planen färdigställs till sommaren Vasas centrum - torget och Rewell Centers omgivning - genomgår stora förändringar under de närmaste åren. - Då allting är färdigt har vasaborna ett fint vardagsrum, i vilket också gästerna trivs och som vi stolt kan presentera som en fortsättning på den europeiska stadstraditionen, säger stadens biträdande stadsplanearkitekt Planförslaget för promenadcentret behandlas i planeringssektionen i februari sänds på utlåtanderond och ställs ut till allmänt påseende under 30 dagars tid i mars-april i stadsstyrelsen i maj i stadsfullmäktige i juni vinner laga kraft i augusti Marketta Kujala. Utställningen om planändringsalternativen som hölls i Rewell Center före jul, aktiverade vasaborna och tjänstemännen fick nästan hundra kommentarer för det fortsatta arbetet. Fastän det inte kom fram någonting riktigt nytt i åsikterna anser Kujala att utställningen var viktig med tanke på dialogen mellan staden och invånarna. - Vi fick höra vad vasaborna tycker om stadens viktigaste plats. Det kom tydligt fram t.ex. att den bassäng som planerats runt Frihetsstatyn inte tilltalar stadsborna. - Enligt vasaborna skall vattnet finnas i havet och inte på torget. Trots broarna över bassängen tyckte människorna att vattnet skulle hindra dem från att använda statyn. Också torgets grova nubbstenar irriterade och till centrum ville man ha flera evenemang, mera liv och livlig torghandel. Planeringen fortsätter nu i snabb takt bl.a. i den arbetsgrupp som består av tjänstemän och arkitekterna Kaarlo Viljanen och Heikki Aitoaho. Rewell Centerin laajennus tuo keskustaan uusia vaatekauppoja Mera klädaffärer till centrum tack vare utvidgningen av Rewell Center Rewell Center uudistuu tämän ja ensi vuoden aikana. -vuotiaan liikekeskuksen korjaustyöt aloitetaan maalis-huhtikuussa. Remontin suurin urakka, toisen kerroksen laajennus, alkaa syksyllä, ja valmista on joulusesongin alkaessa marraskuun lopussa Uusia liiketiloja rakennetaan pääasiassa Rewell Centerin toiseen kerrokseen, sisäpihan nykyisen autokatoksen tilalle. Lisätilaa tulee yhteensä noin neliötä. - Ensimmäinen kerros alkaa jo olla täyteen rakennettu, Kiinteistö Oy Rewell Gallerian, Vaasan Toripysäköinti Oy:n ja Halli Oy:n toimitusjohtaja Heikki Punkari kertoo. Alustavien suunnitelmien mukaan toiseen kerrokseen on tulossa melko väljät tilat kuudelle tai seitsemälle uudelle liikkeelle. Punkarin mukaan suunnitelmia voidaan kuitenkin muuttaa kysynnän ja tarpeen mukaan. Tiedusteluja on tullut useilta erilaisilta liikkeiltä. Esimerkiksi vaateketjut Halonen ja Dressmann ovat kiinnostuneita Vaasasta. - Järkevältä tuntuisi sijoittaa toiseen kerrokseen nimenomaan asusteliikkeitä, sillä niistä on Vaasan yliopistossa tehtyjen tutkimustenkin mukaan puutetta. Varsinkin naisten asusteliikkeitä kaivataan. Teksti ja kuvat: Anne Kytölä Rewell Center förnyas i år och nästa år. Det -åriga affärscentrets renoveringsarbeten inleds i mars-april. Det mest omfattande skedet, utvidgningen av andra våningen, inleds på hösten och är färdig då julsäsongen börjar i slutet av november Nya affärsutrymmen byggs främst i Rewell Centers andra våning, där det nu finns bilplatser. Tilläggsutrymmet är sammanlagt cirka kvadratmeter. - Den första våningen börjar redan vara fullt byggd, berättar Kiinteistö Oy Rewell Gallerias, Vasa Torgparkering Ab:s och Halli Oy:s verkställande direktör Heikki Punkari. Enligt de preliminära planerna kommer det till andra våningen relativt rymliga utrymmen för sex eller sju nya affärer. Enligt Punkari kan planerna emellertid ändras beroende på efterfrågan och behov. Förfrågningar har inkommit av flera olika slags affärer. Exempelvis klädkedjorna Halonen och Dressman är intresserade av Vasa. - Det känns förnuftigt att placera klädaffärer i andra våningen, eftersom det enligt undersökningar som gjorts vid Vasa universitet är brist på dem. Speciellt klädaffärer för kvinnor är efterfrågade. Toimitusjohtaja Heikki Punkarin mielestä on hyvä, että Vaasaan rakennetaan lisää marketteja. - Ne lisäävät kaupungin vetovoimaa. Kunhan keskusta pitää huolta oman vetovoimansa säilymisestä, autoilijoiden on helppo asioida myös keskustan liikkeissä. Enligt verkställande direktör Heikki Punkari är det bra att det byggs mera marketar i Vasa. - De ökar stadens dragningskraft. Bara centrum sköter om att den egna dragningskraften bevaras, är det lätt för bilisterna att besöka affärerna i centrum. VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI /2002 9

10 Mitä tapahtuu Vapaudenpatsaalle? Vad händer med Frihetsstatyn? Toriparkin suunnitteilla olevat laajennustyöt ovat kuohuttaneet varsinkin veteraanipiirejä. Veteraanit katsovat, ettei ole Vaasan historiallisen kauppatorin eikä varsinkaan Vapaudenpatsaan arvolle sopivaa, että patsas joutuisi rakennustöiden ajaksi evakkoon. Vaasan kaupungin tekninen apulaiskaupunginjohtaja Heikki Lonka, siirretäänkö patsas pois rakennustöiden ajaksi? - Asiaa ei ole vielä päätetty. Kaupungin virkamiehistä, Toripysäköinnin ja arkkitehtitoimiston edustajista koostuva työryhmä selvittää parhaillaan eri vaihtoehtojen riskejä ja kustannuksia. Mitä vaihtoehtoja on? - Vaihtoehtoja on kolme: ) Patsas pysyy paikoillaan ja sen jalusta vahvistetaan betonivalulla. Vahvistettu jalusta jää näkyviin Toriparkin sisälle. Se vie noin 20 pysäköintipaikkaa. 2) Patsas siirretään pois rakennustöiden ajaksi, sen alle tulee eräänlainen kansi ja pysäköintilaitoksen sisälle jää näkyviin paksuja pilareita. Tämäkin vaihtoehto vie 6-8 autopaikkaa. 3) Kolmantena vaihtoehtona pohditaan sitä, voidaanko patsaan perustus korvata jollakin tavalla siten, että ratkaisu ei söisi parkkipaikkoja. Mikä on paras vaihtoehto? - Kaikki vaihtoehdot sisältävät isoja riskejä ja kaikki vaihtoehdot maksavat. Luulisin, että olisimme valmiit valitsemaan vaihtoehdon, jossa riskit jäisivät pienimmiksi, vaikka se olisikin hieman kalliimpi vaihtoehto. Kaikkien osapuolten tärkein päämäärä on kuitenkin patsaan säilyminen vahingoittumattomana. Mitä riskejä on olemassa? - No esimerkiksi perustustyö voi epäonnistua tai patsas kolhiintua joko siirron yhteydessä tai vaikka se jäisi paikoilleenkin. Joku patsaan graniittilevyistä voi rikkoutua eikä tilalle saada välttämättä samanlaista. Mitä vaihtoehdot maksavat? - Sitäkään ei vielä tiedetä, mutta karkeasti arvioiden kustannusten osuus koko Toriparkin kustannusarviosta on yhden prosentin luokkaa. De utvidgningsarbeten som planerats för Torgparkeringen har upprört speciellt veterankretsarna. Veteranerna anser att det med tanke på Vasas historiska salutorgs och i synnerhet Frihetsstatyns värdighet inte är lämpligt att statyn evakueras under tiden för byggnadsarbetet. Vasa stads biträdande stadsdirektör för tekniska sektorn Heikki Lonka, kommer statyn att flyttas bort för den tid byggnadsarbetet pågår? - I ärendet har beslut ännu inte fattats. Arbetsgruppen som består av stadens tjänstemän, representanter för Torgparkeringen och arkitektbyrån utreder som bäst riskerna och kostnaderna för olika alternativ. Kuka asiasta päättää? - Päätöksen voisi periaatteessa tehdä virkamies, mutta luulisin, että asia viedään luottamusmieselintasolle. Se kuinka korkealle asia viedään, riippuu myös siitä, minkä vaihtoehdon kannalle vertailussa kallistutaan. Milloin patsaan kohtalo selviää? - Hyvin pian. Jotta Toriparkkia päästään laajentamaan syksyllä, aikaa ei ole hukattavana hetkeäkään. Anne Kytölä Vilka är alternativen? - Det finns tre alternativ: ) Statyn står kvar på sitt ställe och fundamentet förstärks med betonggjutning. Det förstärkta fundamentet kommer att bli synligt inne i Torgparkeringen och uppta cirka 20 parkeringsplatser. 2) Statyn flyttas bort för den tid byggnadsarbetena pågår, och under den kommer att läggas en slags platta och inne i parkeringsanläggningen kommer tjocka pelare att vara synliga. Också det här alternativet upptar 6-8 bilplatser. 3) I det tredje alternativet överläggs huruvida statyns fundament kan ersättas på något sådant sätt att lösningen inte skulle uppta parkeringsplatser. Vilket alternativ är bäst? - Alla alternativ innebär stora risker och alla alternativ kostar. Jag tror att vi är beredda att välja ett alternativ som medför mindre risker fastän det skulle vara ett lite dyrare alternativ. Det viktigaste målet för alla parter är ändå att statyn bevaras oskadd. Vilka är riskerna? - Nå, t.ex. grundningsarbetet kan misslyckas eller statyn ta skada antingen vid en förflyttning eller fastän den skulle stå kvar på samma ställe. Någon av statyns granitskivor kan gå sönder och man får nödvändigtvis inte en ny likadan. Vad kostar alternativen? - Det vet man inte heller ännu, men grovt beräknat utgör kostnaderna ungefär en procent av Torgparkeringens hela kostnadskalkyl. Vem fattar besluten i ärendet? - Beslutet kan i princip fattas av en tjänsteinnehavare, men jag tror att ärendet förs till förtroendeorgannivå. Det hur högt ärendet förs beror också på åt vilket håll det börjar luta vid jämförelsen av alternativen. När avgörs statyns öde? - Mycket snart. För att Torgparkeringen skall kunna inleda utvidgningen på hösten finns inte en stund att förlora. 0 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI /2002

11 Vaasan kauppahalli täytti 00 vuotta Vaasan kauppahalli perustettiin sata vuotta sitten. Syntymäpäivänä, 2. tammikuuta, paljastettiin lääninarkkitehti A.W. Stenforsin pronssinen reliefilaatta kauppahallin päädyssä. Stenfors suunnitteli kauppahallin ja oli yhtiön perustaja. Stenforsin reliefin on suunnitellut vaasalainen kuvanveistäjä Marita Perttula. Hallissa järjestetään juhlavuonna erilaisia tapahtumia. Esillä on muun muassa hallin historiasta kertova valokuvanäyttely. Vaasan kauppahalli on Suomen viidenneksi vanhin ja ainut, joka on yksityisessä omistuksessa. Suomessa oli parhaimmillaan yli 60 kauppahallia. Nyt toiminnassa on enää. Saluhallen i Vasa fyllde 00 år Saluhallen i Vasa grundades för hundra år sedan. På födelsedagen den 2 januari avtäcktes en bronsrelief av länsarkitekt A.W. Stenfors på fasaden till saluhallen. Stenfors planerade saluhallen och var grundare till bolaget. Reliefen har gjorts av vasaskulptören Marita Perttula. I hallen ordnas under jubileumsåret olika evenemang. Bland annat visas en fotoutställning om hallens historia.saluhallen i Vasa är den femte äldsta i Finland och den enda som är i privat ägo. I Finland fanns som mest över 60 saluhallar. Nu finns det endast verksamma saluhallar kvar. Vaasan kauppahallissa vietetään tänä vuonna 00-vuotisjuhlaa. Saluhallen i Vasa firar i år 00-årsjubileum. w w w. v a a s a. f i / k u l t t u u r i v i r a s t o Tervetuloa konserttiin! Välkommen till konsert! To 7.. Sinfoniakonsertti/Symfonikonsert Joht./dir. Orhan Salliel, sol. Marko Ylönen, sello/violoncell Salliel: Winds from the south, Saint-Saëns: Sellokonsertto nro a/cellokonsert nr a, Beethoven: Sinfonia nro 8 F/Symfoni nr 8 F 2 E(7 mk)/8 E(48 mk) To 24.. Jazz - Symphonies Joht./dir. Ralf Nyqvist, Sol. Jukka Perko, saksofoni/saxofon 2 E(7 mk)/8 E(48mk) Pe/fre.2. Sibelius 2 Yhteiskonsertti Seinäjoen kaupunginorkesterin kanssa/samkonsert med Seinäjoen kaupunginorkesteri, Joht./dir. Hannu Norjanen, Sol. Henri Sigfridsson, piano Rachmaninov: Pianokonsertto nro 2 c,/pianokonsert nr 2 c, Sibelius: Sinfonia nro 2 D/Symfoni nr 2 D 2 E(7 mk)/8 E(48 mk) To 7.2. Kamarikonsertti/Kammarkonsert Palosaaren kirkko klo 9.00/Brändö kyrka kl Vaasan kaupunginorkesterin pienyhtyeet/vasa stadsorkesters smågrupper B. Crusell-V. Persichetti - P. Taffanel 2 E(7 mk)/8 E(48 mk) To 2.2. Sinfoniakonsertti/Symfonikonsert Joht./dir. Hannu Norjanen, Sol. Daniel Raiskin, alttoviulu/altviolin Ibert: Divertissement, Schnittke: Monologi/Monolog, Saint-Saëns: Sinfonia nro 2 a/symfoni nr 2 a E E 2 (7 mk)/8 (48 mk) To 4.3. Vaasan palon 0-vuotismuistokonsertti/Vasa Brand 0 år minneskonsert Joht./dir. Hannu Norjanen, Sol. Mari Palo, sopraano/sopran Fagerudd: Orkesterikonsertto " Tulen valo" (kantaesitys)/ Orkesterkonsert Eldens Sken (uruppförande), Britten: Les Illuminations, Schumann: Sinfonia nro Kevätsinfonia"/ Symfoni nr Vårsymfoni 6 E(9 mk)/2 E(7 mk) To 2.3. Pääsiäiskonsertti/Påskkonsert Vaasan kirkko klo 9.00/Trefaldingetskyrkan kl. 9.00, Joht./dir. Hannu Norjanen, Sol. Pia Freund, sopraano/sopran, Jaakko Kortekangas, barytoni/baryton Sostakovits: Sinfonia nro 4 sopraanolle, barytonille ja kamariorkesterille/ Sjostakovitj: Symfoni nr 4 för sopran, baryton och kammarorkester, Bach: Aarioita/Arior 2 E(7 mk)/8 E(48 mk) Kuninkaan sormus-ooppera (kantaesitys ) Vaasan jäähalli, klo 9.00, Joht. Hannu Norjanen, Säv. Ilkka Kuusisto 27 E(60 mk)/24 E(40 mk)/ 20 E (20 mk) * * * * * Pe Valtakunnallisten orkesteripäivien konsertti/ De 37 riksomfattande orkesterdagarnas konsert Joht./dir. Hannu Norjanen, Sol. Jaakko Kuusisto, viulu/violin Fagerudd: Orkesterikonsertto "Tulen valo"/orkesterkonsert Eldens sken, Prokofjev: Viulukonsertto nro 2 g/violinkonsert nr 2, Bizet: Sinfonia C/Symfoni C 6 E(9 mk)/2 E(7 mk) Ti Vappukonsertti/Valborgskonsert Joht./dir. Petri Juutilainen, Sol. Anu Hälvä, sopraano/ sopran 2 E(7 mk)/8 E(48 mk) * * To 6.. Nuoret solistit/unga solister Joht./dir. Martti Tiainen, Sol. Kuula-opiston oppilaat/ Kuula-institutets elever 2 E(7 mk)/8 E(48 mk) * Konsertit klo 9.00, Vaasan kaupungintalo* Konserter kl. 9.00, Vasa stadshus* Ennakko/förköp: Studio Ticket, ( /min+pvm) e VAASAN KAUPUNGINORKESTERI VASA STADSORKESTER Pl/pb. 3, 60 VAASA/VASA Puh./tfn (06) , , fax

12 Kiintiö peruskoulupohjaisessa koulutuksessa Pääsy- ja soveltuvuuskoe Mahdollisuus suunnata opintoja yo-tutkinnon suorittamiseen Erityisopetus: koulutus toteutuu työvaltaisin opetusmenetelmin Suora haku oppilaitokseen Elämänhallintaan valmentava koulutus Opiskelijat voivat hakea Vaasan opiskelija-asuntosäätiön (VOAS) asuntoihin. Matkailu- ja ravitsemisalalla, kaupan ja hallinnon koulutusalalla sekä kulttuurialalla opetus tapahtuu kaksikielisessä ympäristössä Kvot för studenter inom grundskolbaserad utbildning Inträdesförhör Möjlighet att avlägga studentexamen på studielinjen Arbetsinriktad utbildning Direkt ansökan till institutet Studiebostäder förmedlas av Stiftelsen Vasa studiebostäder (VOAS).

13

14 Vaasan ammattikorkeakoulu on monialainen ja kansainvälinen korkeakoulu, joka tarjoaa koulutus- sekä tutkimus ja kehityspalveluja tekniikassa, liiketaloudessa ja matkailussa sekä sosiaalija terveysaloilla. Opiskelijoita on noin 3000 sekä päätoimista henkilöstöä yli 200. TEKNIIKKA JA LIIKENNE Kone- ja tuotantotekniikka Rakennustekniikka Sähkötekniikka Tietotekniikka Ympäristöteknologia Information Technology Wolffintie 30, 6200 Vaasa Puh (06) 326 3, LIIKETALOUS JA MATKAILU Aussenhandel und Marketing Hotelli- ja ravintola-ala Liiketalous Tietojenkäsittely Företagsekonomi Hotell- och restaurangbranschen Informationsbehandling Hotel and Restaurant Business International Business Ruutikellarintie 2, 600 Vaasa Puh (06) 326 3, SOSIAALI- JA TERVEYSALA Hoitotyö, hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Hoitotyö, terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sosiaaliala Pitkäkatu A, 600 Vaasa Puh (06) ,

15 Kaupunki haastaa kaikki mukaan imagon kohotuskampanjaan Nostetaan yhdessä Vaasa viiden houkuttelevimman kunnan joukkoon Kaupungin kehittyminen kasvukeskukseksi riippuu yllättävän paljon siitä, millainen mielikuva ihmisillä on kaupungista. Positiiviset käsitykset tuovat kaupunkiin asukkaita ja yrityksiä, tapahtumia, elämää. Suomen kaupunkeja vertailevan mielikuvatutkimuksen mukaan Vaasa ei houkuttele muuttajia ainakaan aivan kärkijoukossa: olemme sijalla. Elinkeinojohtaja Jorma J. Pitkämäki asettaa tavoitteet korkealle: - Tavoite on nostaa Vaasa viidessä vuodessa viiden parhaan joukkoon. Kymmenen vuoden tähtäyksellä ollaan jo kärkisijoilla, uskoo Pitkämäki. - Tavoite on kova, mutta edellytykset hyvät, Pitkämäki sanoo. Vaasalaiset mukaan talkoisiin Vaasan kaupunki on jo jonkin aikaa tehnyt määrätietoista työtä myönteisten mielikuvien juurruttamiseksi ihmisten mieliin. Imagotyö pohjautuu Vaasan yliopiston markkinoinnin professorin Pirjo Laaksosen johdolla tehtyyn Vaasan imagoselvitykseen. Kesällä järjestettiin muun muassa iskulausekilpailu. Vaasalaisen Seppo Salmisen ehdotus, Vaasa - merellinen menestyjä, valittiin imagotyön sloganiksi. Syksyn mittaan aloitettiin imagotyöhön liittyvä ilmoituskampanja lähinnä paikallisissa julkaisuissa. Nyt kaupunki haastaa imagotalkoisiin mukaan muutkin: oppilaitokset, yritykset, tiedotusvälineet, järjestöt ja yhteisöt sekä ennen kaikkea kaikki vaasalaiset. Ratkaisevinta ei ehkä nimittäin olekaan se, mitä meistä muualla ajatellaan, vaan se, mitä vaasalaiset itse ajattelevat kaupungistaan. - Ostetut mainokset eivät ole yhtä tehokkaita kuin kaupunkilaiset, Pitkämäki toteaa. Ihmisethän uskovat parhaiten sen, minkä kokevat itse. Toiseksi eniten luotetaan siihen, mitä tuttava kertoo. Staden utmanar alla att delta i kampanjen för förbättrande av stadens image Tillsammans skall vi lyfta Vasa till en av de fem attraktivaste kommunerna En stads utveckling till ett tillväxtcentrum beror i mycket stor grad på hurudan bild människorna har av staden. Positiva uppfattningar drar invånare och företag, evenemang och liv till staden. Enligt en imageundersökning där Finlands städer jämförs finns Vasa inte i toppen bland städer som lockar inflyttare: vi finns på plats. Näringslivsdirektör Jorma J. Pitkämäki ställer målen högt: - Målet är att på fem år lyfta Vasa till en av de fem bästa. På tio års sikt finns vi redan i toppen, tror Pitkämäki. - Målet är tufft, men förutsättningarna är goda, säger Pitkämäki. Vasaborna med i talkot Vasa stad har redan en tid arbetat målmedvetet för att sprida en positiv image bland människorna. Imagearbetet baserar sig på en imageutredning om Vasa som gjorts under ledning av professorn i marknadsföring vid Vasa universitet Pirjo Laaksonen. På sommaren ordnades bland annat en slogantävling. Vasabon Seppo Salminens förslag, Vasa - havsnära och framgångsrik, valdes som slogan för imagearbetet. Under hösten inleddes en annonskampanj närmast i lokala publikationer. Nu utmanar staden alla andra med i imagetalkot: läroanstalterna, företagen, massmedierna, organisationerna och samfunden samt framför allt alla vasabor. Det viktigaste är nämligen inte vad man tänker om oss på andra ställen utan vad vasaborna själva tänker om sin stad. - Köpt reklam är inte lika effektiv som stadsborna, konstaterar Pitkämäki. Människorna tror ju bäst på det som de själva upplever. Först i andra hand litar man på vad bekanta berättar. Anne Kytölä ja Saija Mylläri VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI /2002

16 VAASAN KAUPUNGIN TEATTERI 60 VUOTTA JUHLAVUODEN KEVÄÄN UUTUUDET Jännittävä näytelmä vallasta, valheesta ja rakkaudesta YHTEISKUNNAN TUKIPYLVÄÄT NÄYTÖKSET Suuri näyttämö Romeo Helmikuu TO PE TO PE PE LA ja 9.00 TO ja 9.00 PE LA ja 9.00 PE LA ja 9.00 KE TO ja 9.00 TO PE LA ja 9.00 KE KE TO TO MUUTOKSET MAHDOLLISIA! TARKISTAKAA YSTÄVÄLLISESTI ESITYSAJAT TEATTERIN LIPPUMYYMÄLÄSTÄ TAI PÄIVÄN LEHDISTÄ. Henrik Ibsen YHTEISKUNNAN TUKIPYLVÄÄT Suomennos Lauri Sipari Ohjaus Kaija Viinikainen Lavastus ja puvut Sari Salmela (vier.) Suuri näyttämö Romeo Norjalaisen kirjailijan Henrik Ibsenin näytelmä YHTEISKUNNAN TUKIPYLVÄÄT on jännittävä kuvaus ihmisistä vallan ja valheen verkossa. Tapahtumapaikkana on vuonon kainalossa uinuva pikkukaupunki, onnela, jossa eletään rauhaisasti, hyvinvoinnin ympäröimänä, vailla turmiollisia yllätyksiä. Onnelaa hallitsee rikas laivanvarustaja konsuli Bernick, hänellä on rahaa ja valtaa ja arvostettu asema. Kuva: Jyrki Tervo Ilkka Aro, Lasse Hjelt ja Lis Laviola Kaikki on hyvin... kunnes tyyni rauha rikkoutuu äkisti. Valtameren takaa saapuu vieraita, joilla on hallussaan vaarallinen salaisuus Bernickin menneisyydestä. Vuosia sitten tapahtunut vääryys nousee esiin ja uhkaa paljastuessaan sekä Bernickin omaa että hänen läheistensä tulevaisuutta. Bernick joutuu vaikean ratkaisun eteen. Siinä punnitaan hänen elämänsä perustukset: liikeyritys, avioliitto, ihmisten arvostus. Paljonko ne painavat, kun vaakakupissa toisella puolella ovat totuus, rakkaus ja oikeus? Näytelmän keskeisissä rooleissa nähdään mm. Lasse Hjelt, Lis Laviola, Marja Myllylä, Johannes Lahtela, Kirsi Asikainen, Ilkka Aro ja Allu Tuppurainen. Mukana ovat myös vaasalaiset Taava Hakala ja Aki Hahto. KOLMEN NAISEN KOUKUSSA NÄYTÖKSET Suuri näyttämö Romeo PE Ennakko 9.00 LA Ensi-ilta 9.00 KE TO TO LA KE PE LA ja 9.00 Ti TO KE PE TO ja 9.00 LA ja 9.00 PE LA ja 9.00 KE Edward Taylor KOLMEN NAISEN KOUKUSSA Suomennos Terttu Savola Ohjaus Markus Packalén Lavastus ja puvut Ralf Forsström (vier.) Kantaesitys Suuri näyttämö Edward Taylorin ironinen komedia KOLMEN NAISEN KOUKUSSA kertoo, miten mutkainen on tie menestykseen. Tapahtumapaikkana on nykypäivän Pariisi, jonne EU:n talouskomission korkea virkamies Sir Clive Partridge (Ilkka Aro) saapuu pohjustamaan ylennystään. LIPUT PUHENÄYTELMÄT Aikuiset 4 ( ) Eläkeläiset 2 ( ) Opisk., tyött., laps. 9 (7 ) OOPPERA KUNINKAAN SORMUS Aikuiset 27 (22 ) Eläkeläiset 24 (22 ) Opisk., lapset 20 (8 ) Suluissa ryhmähinta. Huom! Ryhmäalennuksissa ryhmän koko väh. 30 henk. Alusta asti kaikki alkaa kuitenkin mennä päin mäntyä. Ensinnäkin Sir Cliven matkalaukku on kadonnut lentomatkalla ja hänellä ei ole vaihtovaatteita iltapäivän tärkeään neuvotteluun. Hänelle vuokratun asunnon vaatekaapista löytyy vain naisten vaatteita ja miehen täytyy kummitella naurettavassa silkkikimonossa. Eikä tässä kylliksi. Huoneistoon törmää ensin hänen rakastajattarensa, hemaiseva Astrid, ja hetken kuluttua myös hänen vaimonsa lady Gillian - ja kolmanneksi vielä tuntematon kaunotar... Alkaa hurja piiloleikki, jossa Sir Clive yrittää pelastaa kasvonsa mutta menettää housunsa. Ja kuinka ylennyksen käy? Komedian kantaesitys on suurella näyttämöllä 23. maaliskuuta. Riemastuttavaa kommellusten ja väärinkäsitysten vyyhtiä selvittelevät Ilkka Aron lisäksi Miika Korkiakoski, Allu Tuppurainen, Hannes Lukinmaa sekä osaava naiskolmikko: Lis Laviola, Emmi Liesmäki (vier.) ja Kristiina Kattelus (vier.). Kuva: Jyrki Tervo Kristiina Kattelus, Ilkka Aro, Emmi Liesmäki, Lis Laviola VAASAN KAUPUNGINTEATTERI Pitkäkatu VAASA Lipunmyynti (06) Markkinointi (06) Studio Ticket ( /min+pvm).

17 Vaasan kaupunginteatteri juhlii tänä vuonna 60-vuotista toimintaansa. Juhlavuoden kevät tarjoaa joukon kiinnostavia ensi-iltoja Ibsenin draamasta hulvattomiin uutuuskomedioihin ja suuroopperaan. Varsinaiset juhlallisuudet järjestetään syksyllä lokakuussa, jolloin on luvassa mm. juhlanäytelmä ja teatterin vuosikymmenistä kertova näyttely. Pitäkää varanne! Tämän näytelmän nähtyänne katselette kumppanianne aivan uusin silmin... Todd David Gross RAKKAUTTA ULKOAVARUUDESTA Ohjaus, suomennos ja sovitus Sarianne Paasonen (vier.) Lavastus ja puvut Riikka Aurasmaa (vier.) Kantaesitys Pieni näyttämö Julia Hyytävän hauska amerikkalainen scifi-komedia RAKKAUTTA ULKOAVARUUDESTA on niin uskomaton tarina, että se on nähtävä! Komedia kertoo avoparista Susanista ja Rogerista, joiden suhde on ajautunut kriisiin. He lähtevät sukulaisten mökille puimaan parisuhdettaan. Yllättäin tapahtuu onnettomuus, ja Susan ja Roger joutuvat avaruusolentopariskunnan Deen ja Ennin asuttamiksi. Hulppeasta ja pelottomasti irrottelevasta esityksestä ei puutu huumoria ja jännitystä - eikä myöskään romantiikkaa. Pääsevätkö avaruusolennot Dee ja Enn kotiinsa? Löytävätkö Roger ja Susan toisensa uudelleen? Näytelmän kantaesitys on Komediassa näyttelevät Kirsi Asikainen (Susan), Sakari Tuominen (Roger), Johannes Lahtela ja Marja Myllylä. Kuva: Jyrki Tervo Sakari Tuominen ja Kirsi Asikainen RAKKAUTTA ULKOAVARUUDESTA NÄYTÖKSET Pieni näyttämö Julia TI Ennakko KE Ensi-ilta TO PE LA KE PE LA ja 9.00 TI TO KE PE TO ja 9.00 LA ja 9.00 PE LA ja 9.00 Romanttinen seikkailuooppera Välskärin kertomusten pohjalta Libretto Sakari Topeliuksen Välskärin kertomusten pohjalta Esko Elstelä Sävellys Ilkka Kuusisto Musiikinjohto Hannu Norjanen Ohjaus Ilkka Bäckman Lavastus Pekka Ojamaa Vaasan Oopperan, Vaasan kaupunginteatterin ja Vaasan kaupunginorkesterin yhteistyö Esitystilan osoite: Vaasan jäähalli, Rinnakkaistie, 630 Vaasa KUNINKAAN SORMUS 2-näytöksinen ooppera Kantaesitys Vaasan jäähallissa Pe klo 9.00 Toinen esitys la klo 9.00 Huhtikuussa valmistuu Vaasan jäähalliin upea suurteos, Topeliuksen Välskärin kertomuksiin pohjautuva romanttinen seikkailuooppera KUNINKAAN SORMUS. Hakkapeliittojen aikaan sijoittuva ooppera on Vaasan Oopperan tilausteos. Libreton on kirjoittanut Esko Elstelä. Teoksen on säveltänyt Ilkka Kuusisto. Oopperan esitykset ovat jäähallissa Teos juhlistaa osaltaan Vaasan palon 0-vuotismuistovuotta. Kuninkaan sormuksen tapahtumat sijoittuvat 600-luvulle Saksaan ja Vanhaan Vaasaan, Korsholman linnaan, sekä Isoonkyröön Perttilän taloon. Kuningas Kustaa II Aadolf on saanut nuoruudenrakastetultaan, isokyröläiseltä talonpoikaistytöltä Meri Perttilältä lahjaksi kuparisormuksen. Sormus on ikivanha taikaesine, joka suojaa kuningasta haavoittumiselta ja tuo haltijalleen valtaa, kunniaa ja mainetta. Kohtalo tuo sodan melskeissä kuninkaan tielle nuoren Kustaa Perttilän, jonka syntyperään liittyy salaisuus. Tarina kertoo, miten nuoresta Kustaa Perttilästä tulee kreivi Bertelskiöld, miten hän tapaa ylhäissyntyisen vaimonsa, kauniin Regina von Emmeritzin ja miten salaperäinen kuninkaan sormus lopulta löytää tiensä uudelle, oikealle omistajalleen... Kuninkaan sormuksen rooleissa nähdään mm. Mari Palo (Regina von Emmeritz), Hannu Jurmu (Kuningas Kustaa II Aadolf), Anitta Ranta, Raija Regnell, Ville Salonen (Kustaa Perttilä), Jorma Falck, Rebekka Suninen, Wivan Fagerudd, Niklas Spångberg ja Katja Gubanova. Hannu Jurmu Kuva: Tanja Ahola

18 Diakonia on sinua varten. Se on - ihmisen arvostamista - kuuntelemista - tukemista ja rinnalla kulkemista - vaikeuksissa olevan auttamista Diakoniatyöntekijät haluavat auttaa sinua - keskustelemalla kanssasi vastaanotoilla - tekemällä kotikäyntejä - antamalla sielunhoitoa - tukemalla taloudellisesti Vaikeuksien kanssa ei tarvitse jäädä yksin, voit hakea tukea pienryhmistä. Diakoniaan kuuluvat - diakoniapiirit - eläkeläisten piirit - sururyhmät - vammaisryhmät - leirit ja retket Voit myös itse osallistua diakoniatyöhön. Sinua tarvitaan - Lähimmäispalvelussa - Tutun tuvan toiminnassa - Palvelevassa puhelimessa - Yhteisvastuukeräyksessä Ota yhteyttä puh , jos haluat keskustella elämäntilanteestasi tai haluat itse mukaan auttamistyöhön.

19 Työssäkäyvien koulutusmuoto oppisopimuskoulutus Läroavtalsutbildning, en utbildningsform för folk i arbete Monet työelämässä pitkään olleet miehet ovat viime aikoina innostuneet opiskelemaan. Oppisopimuskoulutukseen on lähtenyt esimerkiksi paljon hitsaajia, Carita Puro iloitsee. Carita Puro gläds speciellt över att män med lång arbetslivserfarenhet har blivit intresserade av studier. Som exempel kan nämnas de många svetsare som inlett läroavtalsutbildning. Työelämässä on paljon työelämän koulimia ammattilaisia, joilla ei ole kuitenkaan todistusta osaamisestaan. Oppisopimuskoulutus antaa mahdollisuuden ammattitaidon kehittämiseen ja osoittamiseen. Taidoistaan saa lisäksi virallisen todistuksen. Mitä oppisopimuskoulutus on? Oppisopimuskoulutuksessa voi suorittaa ammatillisia perustutkintoja sekä ammattija erikoisammattitutkintoja. Tutkinnon voi suorittaa -3 vuodessa. Koulutus pohjautuu Opetushallituksen hyväksymiin opetussuunnitelman tai näyttötutkinnon perusteisiin. Jokaiselle opiskelijalle muokataan näiden pohjalta henkilökohtainen opetusohjelma. Ammatinvaihtajalle hyvä vaihtoehto Vaasan rannikkoseudun oppisopimustoimen johtajan Carita Puron mielestä oppisopimuskoulutus on erittäin hyvä myös niille, jotka joutuvat syystä tai toisesta vaihtamaan ammattia. - On esimerkiksi vastavalmistuneita, jotka eivät löydäkään koulutustaan vastaavaa työtä tai sitten aikoinaan valittu ammatti ei kiinnostakaan enää. Yksityisyrittäjäkin voi suorittaa yrittäjän ammattitutkinnon tai jonkin muun ammattitutkinnon oppisopimuskoulutuksessa. Oppisopimustoimisto maksaa opiskelun - Koulutus on opiskelijalle ilmaista, Carita Puro kertoo. - Työnantaja saa koulutuskorvausta ja hyötyy koulutuksesta muutenkin: Ammattitutkinnon menestyksekkäästi suorittaneet työntekijät ovat firmalleen jopa markkinointikeino: "Meillä on tällaisia osaajia". Työssäoppimisjaksojen aikana työnantaja maksaa opiskelijalle palkkaa. Tietopuolisen opetuksen ajalta opiskelijalla on mahdollisuus saada opintososiaalisia etuuksia, kuten päivärahaa, perheja majoittumistukea sekä matkakustannusten korvausta. Mitä tarvitaan? Opiskelija ja työnantaja, jotka ovat halukkaita ryhtymään oppisopimuskoulutukseen Opiskelijalta ikää vähintään vuotta. Yläikärajaa ei ole. Työpaikalta nimetään henkilö vastaavaksi kouluttajaksi, joka ohjaa ja arvioi opiskelijan opintojen etenemistä Työpaikalla on oltava työtehtäviä, joilla tutkintotavoitteet saavutetaan. Motivaatiota, opiskeluintoa, sitoutumista Kiinnostuitko? Jos kiinnostuit oppisopimuskoulutuksesta, ota yhteyttä Vaasan rannikkoseudun oppisopimustoimistoon. Toimiston toimialue on pääsääntöisesti Oravaisista Kristiinankaupunkiin sekä Laihia, Vähäkyrö ja Isokyrö. Yhteystiedot: Vaasan rannikkoseudun oppisopimustoimisto Hovioikeudenpuistikko 7 D, 600 Vaasa puh Teksti ja kuva Anne Kytölä Text och bild Anne Kytölä Skolning i arbetslivet sker vanligen utan något speciellt examensmål. Läroavtalsutbildning ger möjligheter att höja och uppvisa kunskapsnivån, visa yrkesskicklighet och därmed få en officiell examen. Vad innebär då läroavtalsutbildning? Studerande i läroavtal avlägger vanligen en officiell examen som kan vara grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen inom den bransch som studeranden arbetar i. Att förbereda sig och avlägga examen räcker i allmänhet - 3 år. Utgående från en av Utbildningsstyrelsen fastställd läroplan eller examensgrund görs för varje studerande ett personligt studieprogram. Ett bra alternativ för dem som byter yrke Carita Puro, direktör för läroavtalsväsendet, vill poängtera att läroavtalsutbildning är mycket lämplig för dem som av en eller annan anledning byter yrke. - Som exempel kan nämnas nyutbildade som inte lyckats hitta arbete som motsvarar utbildningen eller vars yrkesval inte visat sig motsvara vad den nyutbildade föreställt sig. Företagaren kan avlägga företagaryrkesexamen eller någon annan yrkesexamen i läroavtal. Läroavtalsbyrån finansierar utbildningen - Utbildningen är gratis för studeranden berättar Carita Puro. - Arbetsgivaren får en utbildningsersättning förutom den övriga nyttan av att skola arbetstagare: En arbetstagare som genomfört en yrkesexamen kan vara ett gott kvalitetsargument vid marknadsföring av företaget Under studietiden får studerande normal lön för sitt arbete. För den del av arbetstiden som används för teoretiska studier har studeranden möjlighet att få studiesociala förmåner såsom dagpenning, familje- och övernattningsbidrag samt reseersättning. Vad behövs för inledande av läroavtalsutbildning? Studerande och arbetsgivaren som är villiga att ingå läroavtal Studerandens ålder minst år. Övre åldersgräns finns ej. En ansvarig utbildare som handleder och utvärderar inlärningen på arbetsplatsen. Arbetsuppgifterna på arbetsplatsen bör vara sådana att de ger möjlighet att nå examensmålen Motivation, studieintresse Blev du intresserad? Om du blev intresserad av läroavtalsutbildning, tag kontakt med Vasa kustregions läroavtalsbyrå: Tfn Hovrättsesplanaden 7 D, 600 Vasa VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI /2002 9

20 Vastaanottaja maksaa postimaksun Vaasan kaupunki/anne Kytölä Vastauslähetys Sopimusnumero VAASA Leikkaa tästä / Klipp här 20 Poimintoja kansalaisen vuosikalenterista Julkisen hallinnon yhteispalvelupiste Kansalaisinfo on koonnut kaupungin internet-sivuille kansalaisen vuosikalenterin. Se muistuttaa erilaisista muistamisen arvoisista asioista veroilmoitusten viimeisestä jättöpäivästä aina abiturienttien penkkareihin. Lisätietoja ja täydellisen kalenterin saat pääkirjastossa sijaitsevasta Kansalaisinfosta tai löydät internetistä osoitteesta: Helmikuu.2. Ylioppilaskirjoitukset alkavat Valtakunnallinen 2-päivä 2.2. Laskiaistiistai 3.2. Abiturienttien koulutyö päättyy 4.2. Penkkarit Pikipruukin asuntojen jako.2. Lukioissa Vanhojen päivä Viimeinen hakupäivä toisen asteen koulutukseen 2.2. Kaupungin kesätyöpaikat hakuun Koulujen talviloma alkaa Viime hetki ilmoittautua Kuorofestivaaleille Maaliskuu.3. Euro on ainut käypä käteisvaluutta Vuoden 2002 verokortit voimassa Haku ammattikorkeakouluihin alkaa 2.3. Pikipruukin asuntojen haku 3.3. Koulujen talviloma loppuu 4.3. Yleinen haku peruskoulujen päättöluokille.3. Yo-kirjoitusten kirjalliset kokeet alkavat 4.3. Ilmoittautuminen esiopetukseen klo 6-8 (v. 996 syntyneet) Haku kielikylpyyn klo 6-8 Pikipruukin asuntojen jako Yleinen haku peruskoulujen päättöluokille päättyy 2.3. Yo-kirjoitukset päättyvät Kesäaika alkaa. Kellot siirretään tunnin lähemmäksi kesää. Huhtikuu 2.4. Vapaa-aikaviraston toiminta-avustusten hakuaika päättyy 3.4. Pikipruukin asuntojen haku 4.4. Talkoomäärärahahakemukset kaupungin puutarhalle.4. Viime hetki hakea sisäliikuntatilojen kesäkauden harjoitusvuoroja Haku ammattikorkeakouluihin päättyy.4. Pikipruukin asuntojen jako 7.4. Esikoululaisten fillarikoulun ajotesti 2.4. Kaupungin omakotitonttien haku Paikallisliikenteen kesäaikataulut voimaan Axplock ur medborgarnas årskalender Samserviceenheten inom den offentliga förvaltningen Medborgarinfon har sammanställt medborgarnas årskalender på stadens Internet-sida. Den är en minneslista över olika saker som det är värt att komma ihåg, alltifrån den sista inlämningsdagen för skattedeklarationen till abiturienternas penkis. Ytterligare uppgifter och den fullständiga kalendern erhålls vid Medborgarinfon i huvudbiblioteket eller på Internet under adressen: Februari.2. Studentskrivningarna börjar Riksomfattande 2-dagen 2.2. Fastlagstisdagen 3.2. Abiturienternas skolarbete slutar 4.2. Penkis Utdelning av Pikipruukkis bostäder.2. I de finskspråkiga gymnasierna Vanhojen päivä Den sista ansökningsdagen till utbildning på andra stadiet 2.2. Ledigförklarande av stadens sommararbetsplatser Skolornas sportlov börjar Sista dagen för anmälning till Körfestivalen Mars.3. Euro är den enda gångbara kontantvalutan Skattekortet för år 2002 börjar gälla Ansökningarna till högskolorna börjar 2.3. Ansökning till Pikipruukkis bostäder 3.3. Skolornas sportlov slutar 4.3. Ansökning till den gemensamma elevantagningen för grundskolornas avgångsklasser.3. Studentskrivningarnas skriftliga prov börjar 4.3. Anmälningar till förskoleundervisningen kl. 6-8 (år 996 år födda) Ansökning till språkbad kl. 6-8 Utdelning av Pikipruukkis bostäder Ansökningen till den gemensamma elevantagningen för grundskolornas avgångsklasser slutar 2.3. Studentskrivningarna slutar Sommartiden börjar. Klockorna vrids framåt en timme närmare sommaren. April 2.4. Ansökningstiden för fritidsverkets verksamhetsunderstöd går ut 3.4. Ansökning till Pikipruukkis bostäder 4.4. Ansökningarna om talkoanslag till stadsträdgården.4. Sista dagen för sökandet av träningsturer i inomhusidrottsutrymmena under sommaren Ansökningstiden till yrkeshögskolorna slutar.4. Utdelning av Pikipruukkis bostäder 7.4. Förskolbarnens körtest i cykelskolan 2.4. Ansökning om stadens egnahemstomter Lokaltrafikens sommartidtabeller börjar gälla VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI /2002

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Medan vi lever Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Till läraren Filmen och övningarna är främst avsedda för eleverna på högstadiet, men övningarna kan också

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem.

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem. Yllättävät ympäristökysymykset Överraskande frågor om omgivningen Miltä ympäristösi tuntuu, kuulostaa tai näyttää? Missä viihdyt, mitä jää mieleesi? Tulosta, leikkaa suikaleiksi, valitse parhaat ja pyydä

Lisätiedot

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa.

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Välkomna till Österbottens förbunds bredbandsseminarium, som fått namnet Österbotten kör

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs atsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs, såsom de flesta byar i Sibbo, förekommer som namn i handlingar först på 1500-talet, trots att bybosättingen sannolikt

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt Perspektiivi-2-heinä15 klo12 Monien mahdollisuuksien liiketilaa energisen alueen ytimessä Det nyaste företagscentret i energiska Runsor WAASA KIINTEISTÖ WASAPLAN OY JUHA KOIVUSALO, RA RUNSOR Toimisto-

Lisätiedot

Lataa Mervi-hirvi - Älgen Mervi - Markku Harju. Lataa

Lataa Mervi-hirvi - Älgen Mervi - Markku Harju. Lataa Lataa Mervi-hirvi - Älgen Mervi - Markku Harju Lataa Kirjailija: Markku Harju ISBN: 9789529364893 Sivumäärä: 147 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 26.62 Mb Mervi-hirvenvasan tarina on koskettanut satojatuhansia

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 Tiedotustilaisuus Aika Torstai 16. toukokuuta 2013 klo 18 20 Paikka Kaupunginjohtotoimisto, Köpmansgatan 20, Informationssalen Läsnä 27 henkilöä Antti Yliselä, suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI

KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI Lyhyesti Pohjanmaan hyvinvointistrategiasta www.obotnia.fi facebook.com/obotnia VI UTGÅR FRÅN TANKEN ATT... Perusoletus on, että...det finns en direkt koppling mellan

Lisätiedot

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 VisitKimitoön.fi VisitKemiönsaari.fi VisitKimitoon.fi Facebook.com/VisitKimitoon Instagram.com/VisitKimitoon Tagboard.com/Visitkimitoon Weibo.com/Kimitoon

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

Busseista myydään ainoastaan kertalippuja käteisellä

Busseista myydään ainoastaan kertalippuja käteisellä MATKALIPUT Bussikorttien (5 e) myynti ja lataus: Vaasan Paikallisliikenne Oy, Hovioikeudenpuistikko 11 Auki: arkisin 11.00-16.00 Studio Ticket, Rewell Center, www.studioticket.fi Bussikorttien latauspisteet:

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Kala tapahtuma Fiske evenemang

Kala tapahtuma Fiske evenemang 1 Kala tapahtuma Fiske evenemang 1. Kokkolan kalamarkkinat Karleby fiskmarknad Kalaa myydään Suntin rannalla / Fisk säljs vid Sundet (Utanför Idrottsgården) Ohjelmallinen tapahtuma /Evenemang med programinslag

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1101/2001 vp Poliisin voimavarojen lisääminen Keravalla Eduskunnan puhemiehelle Poliisin turvallisuusbarometrin mukaan keravalaisista naisista 19 % ei uskalla käydä kaupungin keskustassa

Lisätiedot

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET 2 TIDTABELL 2012 Förhandsutredning 2013 Tillsättandet av projektet 2014 Planering & organisering 2015 2017 2016 Utarbetandet av programmet för jubileumsåret

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

TALVISET KYSYMYKSET VINTER- FRÅGOR. Käyttöideoita

TALVISET KYSYMYKSET VINTER- FRÅGOR. Käyttöideoita TALVISET KYSYMYKSET Keskustelukortit talvitunnelman herättelyä ja talvikauden suunnittelua varten Kysymykset liittyvät: mielipiteisiin kokemuksiin toiveisiin muistoihin. Tulosta, leikkaa ja osallista.

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen.

Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen. Taidehistoria Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen. Nämä tehtäväpaperit ovat suomeksi. Hieman ennen kokeen alkamista valvoja kysyy haluaako

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Päiväkotirauha Dagisfred

Päiväkotirauha Dagisfred 15.3.2017 varhaiskasvattajille Mia Viljanen ja Maria Stoor-Grenner Päiväkotirauha Dagisfred Kaverisuhteita vahvistava ja kiusaamista ehkäisevä toimintatapa Ett sätt att stärka kompisrelationer och förebygga

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Tehtävä 1 / Uppgift 1

Tehtävä 1 / Uppgift 1 Tehtävä 1 / Uppgift 1 /5 p Arvioi alla esitettyjen väittämien oikeellisuus valintakoetta varten lukemiesi artikkelien perusteella. Merkitse taulukkoon, onko väittämä mielestäsi oikein vai väärin. Bedöm

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

Adjektiivin vertailu

Adjektiivin vertailu Adjektiivin vertailu Adjektiivin vertailu Adjektiivilla on kolme vertailumuotoa: Positiivi Komparatiivi Superlatiivi fin finare finast hieno hienompi hienoin 1. Säännöllinen vertailu: -are ja -ast Positiivi

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Jag har gått vilse. Et tiedä missä olet. Kan du visa mig var det är på kartan? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Var kan jag hitta? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu Jag har gått

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta. Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet

Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta. Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet Keskeiset muutokset Centrala ändringar Muutokset tutkintorakenteessa (asetus) Muutokset ammatillisen perustutkinnon

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

VÅRLIGA FRÅGOR KEVÄISET KYSYMYKSET. Käyttöideoita

VÅRLIGA FRÅGOR KEVÄISET KYSYMYKSET. Käyttöideoita KEVÄISET KYSYMYKSET Keskustelukortit kevättunnelman herättelyä ja kevätkauden suunnittelua varten Kysymykset liittyvät: mielipiteisiin kokemuksiin toiveisiin muistoihin. VÅRLIGA FRÅGOR Diskussionskort

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

SYKSYISET. Käyttöideoita

SYKSYISET. Käyttöideoita SYKSYISET HÖSTKYSYMYKSET FRAGOR Keskustelukortit syystunnelman herättelyä ja syyskauden suunnittelua varten Diskussionskort för att väcka höststämning eller för att planera höstsäsongen Kysymykset liittyvät:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 400/2004 vp Kurun metsäoppilaitoksen opetusmetsien riittävyys Eduskunnan puhemiehelle Kurun metsäoppilaitoksella on tällä hetkellä käyttöoikeus noin 1 200 metsähehtaariin valtion tai

Lisätiedot

Pienryhmässä opiskelu

Pienryhmässä opiskelu Kulturer möts (2 op) ruotsin vapaaehtoinen kurssi kaikkien tiedekuntien opiskelijoille ohjattua opiskelua pienryhmissä, pareittain ja itsenäisesti, 8 lähiopetustuntia ensimmäinen kokoontuminen: info, ryhmien

Lisätiedot

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme Trevlig sommar! Hauskaa kesää! Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme KUNDINFORMATION ASIAKASTIEDOTE 4/2011 Snart

Lisätiedot

Katse Nikkilään! Nickby i fokus! Ympäristö, kokemukset ja osallistuminen Miljö, upplevelser och deltagande

Katse Nikkilään! Nickby i fokus! Ympäristö, kokemukset ja osallistuminen Miljö, upplevelser och deltagande Katse Nikkilään! Nickby i fokus! Ympäristö, kokemukset ja osallistuminen Miljö, upplevelser och deltagande Pilvi Nummi-Sund kaavoittaja, Sipoon kunta planläggare, Sibbo kommun Nikkilästä vetovoimainen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 95/2006 vp Saamenkieliset ylioppilaskirjoitukset Eduskunnan puhemiehelle Saamen kielen aseman parantamiseksi Suomessa tuli vuonna 1992 voimaan kielilaki. Vuonna 2004 tuli voimaan saamen

Lisätiedot

nk project L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad

nk project L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad T L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad hankesuunnittelu - förplanering 2011-01-11 ARCHITECTURE & INTERIORS - SINCE 1991 nk project choraeusgatan 16 choraeuksenkatu

Lisätiedot

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24 Hallituspohja 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät

Lisätiedot

Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors

Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Sverigefinskt familjeläger 1-3 augusti 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Tervetuloa Örebron läänin ensimmäiselle

Lisätiedot

SANAJÄRJESTYS. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin:

SANAJÄRJESTYS. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin: SANAJÄRJESTYS RUB1 Virke ja lause. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin: Minä en ole lukenut päivän lehteä tarkasti tänään kotona. Tulepas

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään.

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. 1 (13) Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. Serviceproducenter som godkänts av Esbo stad för servicesedelssystemet för personlig assistans. Huom!

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2004 vp Työntekijöiden työehtojen heikentyminen ISS:ssä Eduskunnan puhemiehelle Pietarsaaressa sijaitsevassa Snellmanin lihanjalostuslaitoksessa hoidettiin tuotantorakennusten siivoustyö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1258/2001 vp Kelan asumistuki Eduskunnan puhemiehelle Yleinen vuokrataso on noussut viime vuosien aikana huomattavan korkeaksi. Varsinkin pienten asuntojen neliövuokrat ovat kaupungeissa

Lisätiedot

P1 Valitaan kaikki yhdestä jonosta

P1 Valitaan kaikki yhdestä jonosta KYH - aikuiskoulutuksen yhteishaku, MK-tutkintoon johtava koulutus VLINTPERUSTEET 3.4.27 ( 5) 2627 2, Tekniikan ja liikenteen yksikkö 293 XXXXX Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma rvosanojen kysyminen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Ilmastokyselyn tulokset

Ilmastokyselyn tulokset Ilmastokyselyn tulokset Huomioita Kyselyn tuloksia tulkittaessa on huomioitava, että koululaiset on pakotettu vastaamaan kyselyyn koulussa. Kaupunginosavertailuissa on mukana ainoastaan ne kaupunginosat,

Lisätiedot

SOMMAR- FRÅGOR KESÄISET KYSYMYKSET. Käyttöideoita

SOMMAR- FRÅGOR KESÄISET KYSYMYKSET. Käyttöideoita KESÄISET KYSYMYKSET Keskustelukortit kesätunnelman herättelyä ja kesäkauden suunnittelua varten Kysymykset liittyvät: mielipiteisiin kokemuksiin toiveisiin muistoihin. Tulosta, leikkaa ja osallista. SOMMAR-

Lisätiedot

TEMA VALET 2014 MÅL. Valet

TEMA VALET 2014 MÅL. Valet TEMA VALET 2014 MÅL Valet Du ska ha kunskap om hur ett riksdagsval går till. Du ska ha kunskap om Sveriges statsskick, riksdag och regering och deras olika uppdrag. Du ska ha kunskap om Sveriges partier

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan?

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Lotta Haldin luontoympäristöyksikkö/ naturmiljöenheten AVAJAISTILAISUUS / INVIGNING perjantaina/fredag 9.10. klo/kl. 9 11.30 Vaasan

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 680/2009 vp Nuorten akateemisten työttömyyden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyys on kasvanut keväällä 2009 erityisesti 25 30-vuotiaiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1027/2010 vp Kehäradan Ruskeasannan aseman rakentaminen Eduskunnan puhemiehelle Kehärataa ollaan rakentamassa Vantaalle siten, että radan on tarkoitus valmistua vuonna 2014. Kehärata

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

VASEK & CONOCRDIA & Kristiinankaupungin Elinkeinokeskus / Kristinestads Näringlivscentral

VASEK & CONOCRDIA & Kristiinankaupungin Elinkeinokeskus / Kristinestads Näringlivscentral Valmisteltu omistajanvaihdos - Ett planerat ägarskifte VASEK & CONOCRDIA & Kristiinankaupungin Elinkeinokeskus / Kristinestads Näringlivscentral timo. vauhkonen@krs.fi Dags för generationsskifte - förberedd

Lisätiedot

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Silva Malin Sjöholm Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Fakta Bygget skall vara klart 30.11 Naturen har fungerat som inspiration i processen. Silva- betyder skog på latin Färgskalan inne i

Lisätiedot

PÄÄSIÄIS- AJAN KYSYMYKSET FRÅGOR KRING PÅSKEN. Käyttöideoita

PÄÄSIÄIS- AJAN KYSYMYKSET FRÅGOR KRING PÅSKEN. Käyttöideoita PÄÄSIÄIS- AJAN KYSYMYKSET Kortit juhlatunnelman herättelyä ja juhlan suunnittelua varten Kysymykset liittyvät: mielipiteisiin kokemuksiin toiveisiin muistoihin. FRÅGOR KRING PÅSKEN Diskussionskort för

Lisätiedot

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Räddningsverket och brandsäkerhet Bölen alueen rakentajien infotilaisuus Infotillfälle för byggare på Böle området 31.1.2011 Thomas Nyqvist palotarkastusinsinööri brandsynsingenjör

Lisätiedot

Liike-elämä Sähköposti

Liike-elämä Sähköposti - Aloitus Ruotsi Suomi Bäste herr ordförande, Arvoisa Herra Presidentti Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta Bäste herrn, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon

Lisätiedot