ELÄMÄÄ TUHOTUSSA YMPÄRISTÖSSÄ. Rovaniemen rakennuskanta ja yhteisön järjestäytyminen Lapin sodan jälkeen. Kandidaatintyö Hanna kuivalainen 12.5.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELÄMÄÄ TUHOTUSSA YMPÄRISTÖSSÄ. Rovaniemen rakennuskanta ja yhteisön järjestäytyminen Lapin sodan jälkeen. Kandidaatintyö Hanna kuivalainen 12.5."

Transkriptio

1 ELÄMÄÄ TUHOTUSSA YMPÄRISTÖSSÄ Rovaniemen rakennuskanta ja yhteisön järjestäytyminen Lapin sodan jälkeen Kandidaatintyö Hanna kuivalainen

2 2

3 Kandidaatintyön tiivistelmä Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Arkkitehtuurin tutkinto-ohjelma Tekijä: Hanna Kuivalainen Työn nimi: Elämää tuhotussa ympäristössä Rovaniemen rakennuskanta ja yhteisön järjestäytyminen Lapin sodan jälkeen Päiväys: Sivumäärä: 27 Vastuuopettaja: Prof. Aino Niskanen Ohjaaja: Sari Kivimäki, Arkkitehtuurin laitos Kandidaatintyössä on lähdetty tutkimaan Lapin sodasta säilynyttä Rovaniemen rakennuskantaa, sekä kuinka evakosta tuhoutuneeseen kaupunkiin palanneet asukkaat järjestivät toimintoja tuhon jälkeen. Rovaniemen kauppalan rakennuksista tuhoutui Lapin sodassa vuonna 1944 jopa 90%. Osa niistä rakennuksista, jotka jäivät pystyyn, kokivat kuitenkin mittavia vaurioita. Kauppalassa säilyi muutamia julkisia rakennuksia (mm. lastensairaala), asuintaloja (mm. Alaruokasen talo), liikerakennuksia (mm. kauppayhtiö sekä Karjapohjola), liikennettä palvelevia rakennuksia (postija linja-autovarikko), kaksi autoliikettä, sekä ainoana tehdasrakennuksena Marttiinin puukkotehdas. Muun muassa Blomstedtien suunnitteleman funktionalistisen hotelli Pohjanhovin kohtaloksi tuli tulla saksalaisten räjäyttämäksi. Useimpien talojen säilytymisen ansiona oli palamaton materiaali kantavana rakenteeni, yleensä tiili tai betoni. Muutama rakennus säilyi myös suomalaisten sotajoukkojen toimien ansiosta. 1 Koko Lappi oli evakuoitu ennen sotaa, ja ihmiset palasivat aluksi raunioina olevaan kaupunkiin. Ensimmäisinä palasivat yrittäjät, joista onnekkaimmat pääsivät säilyneisiin tiloihin. Kauppalan virastot maijoittuivat väliaikaisesti pystyyn jääneeseen lastensairaalaan. Koulua käytiin muun muassa parakeissa sekä entisessä käsityöopistossa. Perustettiin myös yleisiä saunoja, yksi muun muassa Karjapohjolan rakennukseen. Pohjanhovin jäljelle jääneeseen kellariin perustettiin ravintola Hovinpohja. Koska myös kirkko oli poltettu, pidettiin jumalanpalveluksia aluksi rauhanyhdistyksen talossa, myöhemmin lahjoituksena saadussa parakkikirkossa. Yhteenvetona voidaan todeta Lapin Sodan tuhojen jättäneen yhdessä myöhempien vuosien purkamisvimman kanssa selkeän jäljen nykypäivän Rovaniemen kaupunkikuvaan. Avainsanat: arkkitehtuuri, Rovaniemi, Lapin sota, Pohjanhovi Kieli: Suomi

4 2

5 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 4 2. TAUSTAA Rovaniemen kehittyminen maakuntakeskukseksi Lapin sota ja Rovaniemen hävitys 8 3. SÄILYNEITÄ RAKENNUKSIA Julkiset rakennukset Asuinrakennukset Liikerakennukset Liikenne Autoliikkeet Marttiinin puukkotehdas Pohjanhovi Pohjanhovin synty ja ensimmäinen vuosikymmen Hovinpohja Jälleenrakennuksesta nykypäivään SÄILYMISEN SYITÄ RAUNIOKAUPPALAN UUDELLEENRAKENTUMINEN Yhteisön järjestäytyminen Jälleenrakentamisesta YHTEENVETO LÄHTEET Saksalaisten miinoittaman Suutarinkorven sillan rauniot Rovaniemellä. 3

6 2. 1. JOHDANTO Lapin sota kuuluu Suomen jatkosodan viimeisiin vaiheisiin. Pohjois-Suomessa sijaitseva Rovaniemen kauppala tuhoutui sen tapahtumissa lokakuussa 1944 lähes täydellisesti. Säilyneiden rakennusten joukossa oli yksityisten asuintalojen lisäksi muutamia liiketaloja ja julkisia rakennuksia. Koko Lappi oli evakuoitu ennen sotaa ja ihmiset pääsivät palaamaan kotiseuduilleen keväästä 1945 alkaen. Mielenkiintoni Rovaniemen kaupunkia ja sen rakennuskantaa kohtaan kumpuaa osittain sieltä olevista sukujuuristani. Koska Rovaniemen tuho oli ollut lähes täydellinen, minua alkoi kiinnostamaan miksi yksittäisiä rakennuksia kuitenkin säilyi. Toinen erityisen kiinnostuksen kohde oli kuinka kauppalan yhteisö lähti rakentumaan uudelleen hävityksen jälkeen: mihin toimintoja sijoitettiin ihmisten palatessa raunioina olevaan kauppalaan, ja minkälaisia väliaikaisja hätäratkaisuja kehittyi. 4 Olen rajannut käsittelyni entisen kauppalan alueelle, eli nykyisen Rovaniemen kaupungin keskustan ympäristöön. Tässä työssä ei käsitellä entisen Rovaniemen maalaiskunnan aluetta, joka sekin kärsi mittavia tuhoja. Kauppalan alueella hävitystyö oli perusteellisinta: Rovaniemen ollessa Lapin hallinnollinen keskus sijaitsi siellä joukko merkittäviä rakennuksia toimintoineen, kuten lääninsairaala ja hallitus. Ajallisesti olen käsitellyt ajanjaksoa, joka alkaa välittömästi hävityksen lopusta, ja päättyy suunnilleen syksyyn 1946, jolloin suurin osa kauppalan asukkaista oli jo palannut koteihinsa, ja jälleenrakennustyö oli täydessä vauhdissa.

7 Olen etsinyt perustietoa Rovaniemeä ja Lapin sotaa käsittelevistä kirjoista, joista hyödyllisin on ollut Rovaniemen historia teos. Yksi tiedonlähde on myös ollut Martti Ursinin Pohjois-Suomen tuhoja ja jälleenrakennusta käsittelevä väitöskirja vuodelta Sodasta säilyneiden rakennusten tiedot ovat muiden lomassa hyvin listattuina Katoava Rovaniemi julkaisussa sekä Rovaniemen suojelukaavaehdotuksessa, kuin myös Lapin kulttuuriympäristöohjelmassa. Kuvauksia kauppalan yhteisön järjestäytymisestä ja arjesta hävityksen jälkeen olen löytänyt muutamasta muistelmateoksesta, ja suurena apuna ovat olleet myös henkilöhaastattelut. Hyviä tietolähteitä ovat olleet myös sanomalehti Lapin Kansan vuosikerrat ajalta Tuhon jälkeistä kuvamateriaalia olen saanut työhöni suurimmilta osin Lapin maakuntamuseon arkistosta, ja rakennusten tämän päivän tilan olen dokumentoinut valokuvaamalla. Johdatan aiheeseen kuvailemalla Rovaniemen kehitystä lappilaisesta pitäjästä 1900-luvun vilkkaaksi kauppalaksi. Lapin sodan taustoja ja kulkua selvittäessäni olen keskittynyt lähinnä Rovaniemeä koskeviin seikkoihin. Myöhemmissä luvuissa työssä syvennytään tuholta säilyneisiin rakennuksiin, joista muutama esitellään yksityiskohtaisemmin. Olen rajannut käsittelyn koskemaan lähinnä rakennuksia, joita ei ole vielä purettu, eli joissa on mahdollista vierailla tänäkin päivänä. Poikkeuksina tästä ovat vanha Pohjanhovi sekä Karjapohjolan rakennus. Tämän jälkeen pohdin syitä tiettyjen rakennusten säilymiseen. Kauppalan uudelleenrakentumista käsittelevän luvun yhteydessä pohdin yhteisön järjestäytymistä sekä käsittelen lyhyesti jälleenrakentamista. Lopuksi yhteenvedossa kokoan työn tulokset johtopäätöksineen. 3. Rovaniemi kesällä

8 2. TAUSTAA 2.1 Rovaniemen kehittyminen maakuntakeskukseksi Pitäjä on Suomessa jo esikristillisenä aikana käytössä ollut termi, jota on käytetty erilaisten hallinnollisten ja kirkollisten paikallisyhteisöjen nimenä 1800-luvulle asti. Kirkkopitäjät lakkautettiin vuoden 1865 kunnallisasetuksessa. Uusiksi maallisiksi paikallishallintoalueiksi perustettiin kunnat, jotka vastasivat käytännössä alueiltaan vanhoja kirkkopitäjiä, ja pitäjänkokoukset korvattiin kunnanvaltuustoilla. Hallintopitäjänimitys poistui käytöstä 1870-luvulla. Tämän jälkeen pitäjä-nimitys ei ole ollut Suomessa käytössä muuta kuin puhekielessä. Vuoteen 1977 asti oli Suomessa käytössä kolmijakoinen kuntahierarkia, johon kuuluivat maalaiskunta, kauppala ja kaupunki. Kuntalain muututtua kaikista kauppaloista tuli kaupunkeja, ja termi maalaiskunta ei enää esiintynyt laissa. Nykyään Suomessa on vain yksi kuntamuoto, kunta, joka voi itse päättää, käytetäänkö siitä nimitystä kaupunki. Maalaiskunta oli käytössä olleista kuntamuodoista yleisin. Niitä olivat kaikki kunnat, jotka eivät olleet kauppaloita tai kaupunkeja. Kauppala oli maalaiskunnasta erillinen kaupunkimainen taajama, jolla ei kuitenkaan ollut tuon aikaisten kaupunkien oikeuksia ja velvollisuuksia. Niitä alettiin perustaa 1800-luvulla. Rovaniemen kaupunki sijaitsee napapiirin tuntumassa Kemijoen ja Ounasjoen yhtymäkohdassa. Se on Lapin maakunnan maakuntakeskus, ja siellä sijaitsee vuonna 1979 perustettu Lapin yliopisto. Nykyinen Rovaniemen alue vapautui mannerjäätikön alta 9000 vuotta sitten. Viitteitä asutuksesta on jo 7500 vuoden takaa, lähinnä Kemijoen varsilta. 1 Saamelaisasutus on alkanut jo esihistoriallisella ajalla, ja heitä oli Rovaniemellä vielä 1700-luvulla ennen siirtymistään pohjoisemmaksi. Suuri osa nykypäivän vakiintuneesta paikannimistöstä on saamenkielistä perua. Myös Rovaniemi-nimi on saamelaista alkuperää. Saamenkielen sana roavve tarkoittaa muun muassa metsää kasvavaa harjua tai vaaraa. 2 Rovaniemellä on alkanut olla pysyvää asutusta luvuilla, ja kiinteä asutus vakiintui luvuilla. Uudisasukkaat olivat sekä länsisuomalaisia että karjalaisia. Rajapaikkakuntana Rovaniemi joutui kokemaan lukuisia vienankarjalaisten vainoretkiä, ja alueen talot poltettiin useaan kertaan. Keskiajan päättyessä Rovaniemen alueella oli neljä kylää, joissa yhteensä 25 verotilaa. Rovaniemen alueen asutus kaksinkertaistui 1500-luvun aikana, koska Ruotsin hallintovalta halusi vahvistaa asemaansa pohjoisessa, ja ohjasi asutusta muun muassa myöntämällä uudisasukkaille kuuden vuoden verovapauden luvulla elämään toivat epävarmuutta muun muassa Ruotsin suurvaltasodat, venäläisten hävitysretket, kato- ja nälkävuodet sekä suuret tulvat. Rovaniemi oli jo tuolloin vilkkaiden kauppateiden solmukohdassa, ja kaupankäynti olikin kalastuksen, metsästyksen ja karjanhoidon ohella väestön tärkeimpiä elinkeinoja. 3 Rovaniemi muutettiin hallinnollisesti vuonna 1867 pitäjästä kunnaksi. Se koki 1800-luvun loppupuolella voimakkaan kasvun ajan metsäteollisuuden, karjatalouden sekä kauppa- ja liike-elämän kehittyessä. Kuuluisat Rovaniemen markkinat käynnistyivät 1880-luvulla, ja Rovaniemen kirkonkylästä kehittyi kahden joen risteyksessä sijaitseva kohtaus- ja kauppapaikka. Koko Rovaniemen alueella oli vuonna 1870 asukkaita yli Uitot olivat myös merkittävä osa Rovaniemen kirkonkylän elämää. Keväällä jokien vapautuessa jäistä alettiin tukkeja uittaa pohjoisen savotoilta etelän höyrysahoille jokia pitkin. Tukkilais- ja uittoperinne on leimallinen osa kaupungin historiaa: tänäkin päivänä rovaniemeläiset ylioppilaat lakittavat vappuisin Jätkän patsaan. 1 Aikio et al 1987, s.5. 2 Visit Rovaniemi, historia, Aikio et al 1987, s Enbuske et al 1997, s

9 Rautatien valmistuminen 1909 toi Rovaniemelle paljon uudisasukkaita, joita paikalliset kutsuivat junantuomiksi. 5 Toisaalta alueelta myös lähti vuosina vähän yli 400 henkeä Atlantin taakse Amerikkaan. Kirkonkylässä oli vuonna 1909 noin 1700 asukasta. 6 Rovaniemen kauppala perustettiin erilleen maalaiskunnasta vuonna 1929, ja vuonna 1938 siitä tehtiin Oulun läänistä erotetun Lapin läänin hallintokeskus. Ennen toista maailmansotaa 1930-luvulla Rovaniemen elinkeinoelämä monipuolistui, ja suurin osa kauppalan asukkaasta toimi palveluammateissa. Taloudellinen tilanne oli hyvä. 7 Lapin sodan päätyttyä saatiin Rovaniemen jälleenrakentaminen käyntiin, kun Lex Rovaniemi antoi mahdollisuuden maan pakkolunastukseen. Jälleenrakennus jatkui vuoteen 1953 saakka, ja tuona aikana rakennettiin enemmän kuin kauppalan hävityksessä oli tuhoutunut. 8 Rovaniemeä haaveiltiin kaupungiksi jo 1900-luvun alussa, mutta kaupunkioikeudet se sai vasta vuonna Kaupunki ja maalaiskunta yhdistyivät uudeksi Rovaniemen kaupungiksi kuntaliitosten myötä vuonna Kaupungilla oli joukko erityisiä oikeuksia ja velvollisuuksia, joita muilla kunnilla ei ollut. Kaupungit muun muassa ylläpitivät maistraattia ja raastuvanoikeutta. Vuonna 1959 säädettiin laki, jonka mukaan nämä velvoitteet eivät koskeneet enää vastedes perustettavia kaupunkeja, ja jo seuraavana vuonna sai muun muassa Rovaniemi kaupunkioikeudet. Kaupungit jaettiin vuoden 1959 lain myötä uusiin ja vanhoihin kaupunkeihin. Lisäksi kirkonkyläksi kutsutaan maaseutumaisen kunnan kylää, jossa sijaitsee kunnan kirkko. Tavallisesti kirkonkylä on myös kunnan hallinnollinen keskus ja suurin asutuskeskittymä. Rovaniemen vanhin asemakaava on vuodelta 1904, mutta insinööri A. A. Gustafssonin ehdotus toteutui vain osin. Uudempi Oiva Kallion laatima asemakaava hyväksyttiin vuonna Nyky-Rovaniemen katu- ja viheralueverkosto pohjautuu Alvar Aallon jälleenrakennuksen ajan ikoniin, niin kutsuttuun poronsarvi-asemakaavaan. Aallon lisäksi ovat Rovaniemen rakennuskannan muotoutumiseen merkittävästi vaikuttaneet jälleenrakennusaikana muun muassa Ferdinand Salokangas, Ola Gottleben sekä Jorma Järvi. Arkkitehtitoimisto Lappi-Seppälä-Martas on ollut useiden ja 30-luvulla valmistuneiden rakennusten takana Ibid. 6 Aikio et al 1987, s Ibid, s Ibid, s Enbuske et al 1997, s Aikio et al 1987, s Uittomiehiä vuonna 1923

10 2.2 Lapin sota ja Rovaniemen hävitys Suomi teki jatkosodan päätteeksi aselevon Neuvostoliiton kanssa ja sitoutui samalla ajamaan saksalaiset alueeltaan kahden viikon kuluessa. Saksalaisten poistuminen olisi kuitenkin kestänyt kesäaikanakin kuukausia, joten aselevon ehtojen täyttyminen tiesi sodan uhkaa Lapissa, jonne suurin osa saksalaisista sotilaista oli sijoitettu. 11 Koko Lapin lääni määrättiin evakuoitavaksi Ruotsi vastaanotti noin pohjoissuomalaista evakkoa karjoineen. Ihmisten siirto Ruotsiin oli nopeampaa kuin Etelä-Suomeen, ja lisäksi käynnissä olevan Karjalan evakuoinnin takia Suomessa oli puute evakkojen sijoitusalueista. Rovaniemen kauppalasta evakuoitiin Ruotsiin 4800 ja Pohjanmaalle 3433 henkeä, maalaiskunnasta taas Ruotsiin ja Pohjanmaalle 1080 henkeä. 12 Aluksi suomalaiset ja saksalaiset elivät niin sanottua sovinnollisen yhteis-ymmärryksen aikaa. Vetäytymislinjat sovittiin etukäteen ja yhteydenottoja pyrittiin välttämään. Suhteet muuttuivat sodan tasolle vasta saksalaisten karkottamista seuraamaan tulleen Neuvostoliiton valvontakomission painostuksesta. 13 Suomalaisten joukkojen pysäyttämisyrityksistä huolimatta saksalaiset pääsivät perääntymään Rovaniemelle, ja lokakuun 10. päivä alkoi Rovaniemen järjestelmällinen polttaminen kostoksi suomalaisten kääntymisestä saksalaisia vastaan. Siltojen lisäksi räjäytettiin muun muassa tärkeimpiä kivirakennuksia. Kauppalan edustalle saapuneet suomalaiset joukot joutuivat Rovaniemen hävityksen todistajiksi. Hävitystyö jatkui saakka, jolloin poltettiin viimeiseksi kirkko Suomalaisten joukkojen liikkeet Lapin sodassa Rovaniemen tuhoprosentit vaihtelevat hieman lähteestä riippuen, mutta Matti Ursin pitää väitöskirjassaan luotettavimpina niin sanottuja Hämäläisen komitean lukuja, joiden mukaan maalaiskunnan tuhoprosentiksi on laskettu 60 % ja kauppalan jopa 90 %. 15 Aivan kauppalan keskustassa säilyi vain toistakymmentä rakennusta Enbuske et al 1997, s Ibid. 13 Ibid, s Ibid. 15 Ursin 1980, s Aikio et al, s

11 3. SÄILYNEITÄ RAKENNUKSIA 7. Rovaniemen kauppalassa tuhoutui yhteensä 548 rakennusta, joista 96 yksityistä liikerakennusta ja yhdeksän valtion, kunnan tai seurakunnan rakennusta. 17 Viereisessä kartassa näkyy suurimmat tuhot kokenut alue, kauppalan keskusta ja sen ympäristöä. Säilyneet talot näkyvät mustattuina. Seuraavaksi käsittelen säilyneitä rakennuksia jotka olen jakanut käyttö-tarkoituksensa mukaan omiin ryhmiin. Rakennuksia koskeviin tietolaatikoihin on merkitty ne tiedot, jotka olivat saatavissa. Talojen osoitteet ovat osoitteita kaupungin nykyisessä katuverkostossa, ellei toisin mainita. Rakennusvuositieto voi kuvata valmistumis- tai rakentamisvuotta. 6. Lapin Kansa Enbuske et al 1997, s

12 3.1 Julkiset rakennukset 8. Lapin lääninsairaala paloi hävityksessä pahasti, mutta seinät jäivät pystyyn. Lastensairaala Osoite Ranuantie Haavikko, Suvilehto 1986, s. 31. Rovaniemen kauppalassa säilyi muutamia julkisia rakennuksia, muun muassa lasten- ja lääninsairaalat, joista jälkimmäinen paloi hävityksessä pahasti. Myös näkyvällä paikalla Ounaskosken rannalla sijaitseva Kemijoen uittoyhdistyksen talo säilyi, sekä asukkaiden paluun jälkeen koulukäytössä ollut käsityöopisto. Näistä rakennuksista ainoa, joka on tähän päivään mennessä purettu, on käsityöopiston rakennus. Ounasvaaran rinteeseen rakennettu lastensairaalan vanhin osa on rakennettu 1932, ja se edustaa ulkoasultaan tyypillistä esifunktionalistista sairaalasuunnittelua. 18 Rakennus ei näy Rovaniemen tuhoja kuvaavalla kartalla, sillä se sijaitsee eri puolella Kemijokea kuin kauppalan keskusta. Kauppalan tuhon jälkeen lastensairaalaan sijoitettiin kauppalan virastot. Kauppalanjohtaja sekä virkamiehet myös asuivat rakennuksessa. 19 Varsinaista sairaalaosaa on sittemmin laajennettu ja läheisyyteen on rakennettu henkilökunnan asuntoja ja muita rakennuksia. 20 Rakennuksessa toimii nykyään Rovaniemen Steiner-koulu Lastensairaala sota-aikaan. 18 Haavikko, Suvilehto 1986, s Lapin Kansa Haavikko, Suvilehto 1986, s Kähkönen 2007, s

13 3.2 Asuinrakennukset Vuodelta 1944 olevan kartan perusteella Rovaniemen kauppalan alueella säilyi asuinrakennuksia noin kaksikymmentä. Joissakin näistä rakennuksista, esimerkiksi Robert Saastamoisen talossa, oli myös liiketiloja. Seuraavaksi esiteltävän Ala-Ruokasen talon lisäksi tuhosta säilyi muun muassa tänä päivänä Pohjolankadulla sijaitseva Konttijärven talo, sekä Kansankadulla oleva Kivikoulun opettajien asuntola. Jälkimmäinen rakennettiin 1920-luvulla silloisen ylpeydenaiheen, uuden kansakoulun opettajien asuinrakennukseksi Ala-Ruokasen talo tuhon jälkeen vuonna 1944 tai Ruokasen tila oli yksi kolmesta kantatilasta, joiden maille nykyinen Rovaniemen keskusta on rakennettu. Tila on mainittu julkisissa asiakirjoissa ensimmäisen kerran Talo on ainoa 1800-luvulta säilynyt rakennus Rovaniemen keskustassa. Ala-Ruokasen talo on yksikerroksinen, hirsirunkoinen rakennus joka edustaa peräpohjalaista talonpoikaisarkkitehtuuria. Se on myöhemmin vuorattu vaakalaudoituksella. Pihapiirissä on säilynyt myös vanha luhti sekä sauna, joka edustaa nuorempaa rakennuskantaa. 24 Rakennus on saanut nähdä monia käyttötarkoituksia: se on toiminut mm. kestikievarina, virkamiesten majoituspaikkana sekä saksalaisten joukkojen upseerikerhona. Siellä on myös pidetty sotaväen kutsuntoja vuosina Ala-Ruokasen talo luku Rakentaja Aapo Frans Ruokanen Osoite Valtakatu 8 27 Haavikko, Suvilehto 1986, s. 8. Talo peruskorjattiin 1990-luvulla, ja muun muassa vanhoissa valokuvissa näkyvistä kolmesta pihakuistista kaksi on purettu Haavikko, Suvilehto 1986, s Haavikko, Suvilehto 1986, s Ibid. 26 Karlsson, Schalin 2010, liite 1, s Ala-Ruokasen talo nykypäivänä.

14 3.3 Liikerakennukset 12. Osuuskaupan pääty näkyy pahoin tuhoutuneen kauppayhtiön rakennuksen takaa. Kauppayhtiö 32 Suunnittelijat Björklund & Myntti Rakennuttaja Rovaniemen kauppaosakeyhtiö 1920 (vanhin osa) Osoite Valtakatu 24 Harrikatu 2 32 Haavikko, Suvilehto 1986, s. 10. Kauppalan keskustassa säilyivät samassa korttelissa olevat Rovaniemen Osuuskauppa sekä Kauppayhtiö ja sen varastorakennus. Vastapäätä toisella puolen Valtakatua säilyivät Teräksen talo ja Osuuskassan tilat, sekä Osuuskassaa vastapäätä Koskikadun toisella puolella sijaitseva Kansallisosakepankki. Kaikki kyseiset rakennukset ovat valmistuneet 1930-luvulla, lukuun ottamatta Kauppayhtiön rakennusta ja varastoa, jotka ovat peräisin 1920-luvulta. Osuuskassan rakennusta lukuun ottamatta kaikki rakennukset ovat säilyneet tähän päivään asti. Näiden lisäksi säilyi liikerakennuksista muun muassa Karjapohjolan teurastamo. 28 Rovaniemen kauppaosakeyhtiö perustettiin aikoinaan rovaniemeläisten kauppiaiden yhteenliittymäksi helpottamaan tavaran varastointia ja kuljetusta yhteisen pääoman turvin. Osakeyhtiö rakennutti nykyisin Kauppayhtiönä tunnetun talon myymäläksi ja varastoksi. Se oli valmistuessaan yksi Rovaniemen huomattavimpia rakennuksia. 29 Rakennus vaurioitui pahoin hävityksessä, ja jouduttiin rakentamaan osin uudestaan, nyt hieman yksinkertaisempaan ja klassisistisempaan asuun. Kolmikerroksiseen rapattuun rakennukseen liittyy Valtakadun puolella 2-kerroksinen 1940-luvulla tehty liikerakennus. 30 Viereiselle tontille suunnitteli Antti Lepistö vuonna 1928 Kauppayhtiön myymälän varaston. Vuonna 1938 arkkitehti F.H. Granlund suunnitteli tämän osan päälle siipirakennuksen, jota käytettiin autotallina. Myös varasto vaurioitui hävityksessä pahoin, mutta kantavat rakenteet säilyivät. Varaston lisäksi rakennuksessa on toiminut muun muassa autoliike Rauman korjaamo ja Pakarin leipomo. Taloon on tehty lukuisia pieniä muutoksia Haavikko, Suvilehto 1986, s Kauppayhtiön kulma tänä päivänä samasta kohtaa: rakennusta tuskin tunnistaa samaksi. 29 Ibid. 30 Ibid. 31 Ibid. 12

15 Karjapohjolan teurastamon ja lihanjalostuslaitoksen vanhin osa on rakennettu 1938, ja sitä laajennettiin Rakennus oli lähinnä funktionalistinen, tiili- ja betonirunkoinen ja valkoiseksi rapattu. Varasto rakennettiin Karjapohjolan rakennus säilyi tuhossa, mutta paloi pahasti. Vuonna 1945 rakennukseen pohjoisosaan lisättiin kolmas kerros. 34 Rakennuksen tehtiin uusi teurastamo-osa Karjapohjola lopetti toimintansa tiloissa 1970-luvun lopussa, jonka jälkeen niissä sijaitsi useita pieniä liikeyrityksiä. Rakennus purettiin Karjapohjola (ent.) osoite Koskikatu Haavikko, Suvilehto 198, s Entinen Karjapohjolan talo 80-luvun asussaan. 14. Tuhossa palanut Karjapohjolan liikerakennus. 33 Haavikko, Suvilehto 198, s Ibid. 35 Ibid. 13

16 3.4 Liikenne 16. Myös Rovaniemen vanha rautatieasema on arkkitehti Thure Hellströmin käsialaa. Kuva vuodelta Rovaniemen kauppalassa säilyi suhteellisen monta liikennettä palvelevaa rakennusta. Näitä olivat muun muassa Thure Hellströmin suunnittelemat entinen asemapäällikön talo vuodelta 1909, rautatieasemarakennus samalta vuodelta sekä posti- ja linja-autovarikko. Myös vuodelta 1910 oleva rautatieläisten talo sekä Shellin huoltoasema säilyivät tuholta. Näistä kohteista on purettu ainoastaan huoltoasema, muut ovat edelleen nähtävissä ja koettavissa. 37 Posti- ja linja-autovarikko 40 Arkkitehti Thure Hellström 1933 Suuri kaksikerroksinen tiilirakennus toimi vuosikymmeniä Lapin posti- ja linja-autoliikenteen keskusvarikkona. Se sijaitsee näkyvällä paikalla Lapinkävijäntien varrella. Rakennuksen pohjoisosaan liittyy Rovaniemen raunioista kerätyistä tiilistä rakennettu laajennus. 38 Rakennus peruskorjattiin 1980-luvulla Rovaniemen taidemuseoksi. Muutossuunnittelusta vastasi arkkitehti Juhani Pallasmaa. Rakennuksen pohjoispuolelle valmistui vuonna 2011 Korundiksi nimetty laajennus. 39 Osoite Lapinkävijäntie 4 40 Haavikko, Suvilehto 1986, s Posti- ja linja-autovarikko nykypäivänä. 37 Haavikko, Suvilehto 1986, s Lokio 1996, s Karlsson, Schalin 2010, liite 1, s

17 3.5 Autoliikkeet Rovaniemellä toimi kaksi autoliikettä, Rauman ja Ahon autoliikkeet, jotka kumpikin säilyivät tuholta. Kuten Rauman autoliikkeen myös Ahon rakennuksen on suunnitellut arkkitehtitoimisto Lappi-Seppälä-Martas ja se on valmistunut vuonna Kumpikin rakennuksista on edelleen alkuperäisillä paikoillaan, tosin uusi ostoskeskus on rakennettu kiinni Ahon taloon Ahon autoliike vuonna 1946 tai -47. Rakennuksen betoninen lippa on nykyään purettu. Ainonkadun varrella oleva kaksikerroksinen, satulakattoinen ja ruskeaksi rapattu Rauman autoliike on yksi useista Rovaniemelle 1930-luvulla valmistuneista funktionalistisista rakennuksista. 42 Rauman autoliike oli yksi ensimmäisistä liikkeistä, joka aloitti toimintansa Rovaniemellä sodan jälkeen. Sanomalehti Lapin Kansassa jonka toimitus oli vielä tuolloin evakossa Kokkolassa - oli ilmoitus, jonka mukaan liikkeen huoneistot ja korjaamo oli saatu tarpeeksi hyvään kuntoon liiketoiminnan aloittamiseksi uudelleen. Rovaniemelle kokonaisuudessaan takaisin siirtynyt henkilökunta myös asui ja nukkui kunnostetussa rakennuksessa. Paikalle asetettiin 70 watin puukaasugeneraattori, josta liike ja korjaamot saivat sähkövirtaa. Generaattorista pystyttiin jakamaan sähköä myös muutamille muille kauppalan taloille. 43 Rauman autoliike Arkkitehtitoimisto Lappi-Seppälä-Martas Osoite Kansakatu Haavikko, Suvilehto 1986, s Haavikko, Suvilehto 1986, s. 11 ja Ibid. 43 Lapin Kansa Rauman autoliikkeen talo nykypäivänä

18 Marttiinin puukkotehdas Suunnittelija tuntematon Osoite Pohjolankatu Haavikko, Suvilehto 1986, s Marttiinin puukkotehdas Vuonna 1928 Janne Marttiini perusti puukkoyrityksensä Rovaniemelle. Kysynnän kasvun myötä rakennettiin uusi tehdasrakennus vuonna , mutta sotatoimet viivyttivät sen käyttöönottoa. Tämä funkisvaikutteinen nelikerroksinen rakennus on Rovaniemen vanhimpia ja ainoita sodan yli säilyneitä teollisuusrakennuksia. 46 Rakennus ei näy tuhoja kuvaavalla kartalla, sillä se sijaitsee toisella puolen junarataa. Vuonna 1944 tuho turmeli rakennuksen sisätiloja rungon jäädessä kuitenkin ehjäksi, ja tehdas otettiin käyttöön jo pian sodan jälkeen. Sen ylintä kerrosta myös korotettiin samana vuonna, jotta sinne saataisiin asuintiloja. 47 Useat myöhemmät muutokset ovat muuttaneet tehtaan alkuperäistä ilmettä. Rakennukseen eteläpäähän tehtiin laajennus 1950-luvulla, ja puukkotehdas toimi rakennuksessa vuoteen 1974 asti kunnes uusi tehdasrakennus valmistui. Tämän jälkeen rakennus on ollut vuosia tyhjillään, jolloin sitä on välillä uhannut jopa purkaminen luvulla rakennuksessa sijaitsi erilaista pienteollisuutta ja verstaita, ja ylin kerros oli vuokrattu asuinkäyttöön. Rakennus peruskorjattiin 1990-luvulla tarkoituksena ottaa se pienteollisuus-, liike- ja asuinkäyttöön. Tänä päivänä vanhassa puukkotehtaassa on Marttiinin myymälä ja toimistotiloja J. Marttiinin puukkotehdas Oy 70 vuotta 46 Haavikko, Suvilehto 1986, s Marttiinin entinen puukkotehdas tänä päivänä. 47 Ibid. 48 Lokio 1996, s

19 3.7 Pohjanhovi Pohjanhovin synty ja ensimmäinen vuosikymmen 21. Pohjanhovin hotellin funktionalistinen rakennus. Aikaisemmin olivat Suomen Matkailijayhdistys ja sen silloinen puheenjohtaja Jalmar Castrén tulleet tulokseen, että hiljattain käyttökuntoon tulleen Itä-Lappi-Petsamo tien alkuun Rovaniemelle tarvittiin mittava tukikohta. Matkailu oli Suomen itsenäisyyden aikana lisääntynyt, ja etenkin koskematon Lappi kiinnosti myös ulkomaalaisia turisteja. 50 Pohjanhovin arkkitehtonisia tunnuspiirteitä olivat funktionalististen ihanteiden mukaisesti valkoiseksi rapatut sileät seinäpinnat, suuret lasiseinät, kattoa kannattavat pilarit sekä tilava sisääntulolipan päälle sijoitettu kattoterassi. Se oli valmistuessaan pohjoismaiden suurin hotelli, ja myös yksi loistokkaimmista. Sen rakennusvauhtia kuvailtiin lehdissä amerikkalaiseksi ja hotellia mannermaiseksi. Pohjanhovi saavutti maailmanmaineen lyhyessä ajassa ulkomaisten arkkitehtilehtien kuvaillessa sen arkkitehtuuria sankarifunkikseksi. Rakennus sijaitsi upealla paikalla joen rannassa pääraitin varrella. 51 Vanha Pohjanhovi Arkkitehdit Pauli ja Märta Blomstedt Rakennuttaja Suomen matkailijayhdistys 53 Virtamo 1997, s. 18. Sodan aikana Pohjanhovi toimi muun muassa esikuntana ja siellä pidettiin monia neuvotteluita Suomen ja Saksan sotajohdon kanssa Virtamo 1997, s Ibid, s Ibid, s

20 22. Hovinpohjan parakkirakennus Hovinpohja Saksalaiset sotilasjoukot räjäyttivät hotellirakennuksen 10. päivä lokakuuta Tuholta säilyneessä ensimmäisessä kerroksessa sekä siipirakennuksessa ja sen kellaritiloissa aloitettiin lähes välittömästi kunnostustyöt. Vuoden 1945 alussa avattiin uusi kunnostettu ravintola, joka ristittiin Hovinpohjaksi Lapin Kansa Ensimmäinen (tynnyrinpuolikkaasta tehty) ruokakeittiö toimi taivasalalla. Kellariravintolaan mahtui noin 60 henkeä, ja raunioiden vieressä olevassa parakkirakennuksessa oli 20 huonetta ihmisten majoittamiseen. Hovinpohjassa järjestettiin muun muassa vappujuhla, jolloin ravintolassa oli toistasataa henkeä. 55 Erkki Saraste kirjoittaa kirjassaan Rovaniemen kauppalassa lapsena ja koulupoikana seuraavasti: Hotelli Pohjanhovi oli rauniokasana, mutta tylsän pään alla olevaan kellariin oli tehty ravintola, Hovinpohja, jossa pääsin pistäytymään - - tosin vain virvokejuoman merkeissä. Muistelin, että talvisodan aikana Pohjanhovi oli toiminut sotilassairaalana Jälleenrakennuksesta nykypäivään 24. Hovinpohjan työntekijöitä Päätös uuden hotellin rakentamisesta tehtiin 1945 ja sen peruskivi laskettiin jo samana vuonna. Työmaata kiusasivat materiaalipula ja ankarat pakkaset, joiden takia rakennusta lämmitettiin kymmennillä kamiinoilla. Tulipaloja oli useita, sillä kamiinoiden valvonta oli vaikeaa. Vaikeuksista huolimatta Aulis E. Hämäläisen suunnittelema nelikerroksinen hotellirakennus valmistui ja vihittiin käyttöönsä elokuussa Sitä on vuosien varrella laajennettu, remontoitu ja ehostettu, ja se jatkaa toimintaansa tänäkin päivänä Virtamo 1997, s Ibid. 56 Saraste 2002, s Virtamo 1997, s. 43 ja

21 4. SÄILYMISEN SYITÄ Rovaniemen hävitystyössä räjäytettiin tärkeimpiä rakennuksia, muun muassa hotelli Pohjanhovi. Ne tiili- ja betonirakennukset, jotka eivät joutuneet räjäytyksen kohteeksi, säilyttivät runkonsa, mutta vaurioituivat muuten pahasti. Tulipalojen levitessä monesta rakennuksesta paloivat kaikki puiset osat ja rakenteet, sekä puusta tehdyt sivurakennukset ja varastot. Näitä rakennuksia olivat muun muassa Karjapohjola, Teräksen talo, Marttiinin puukkotehdas, Rauman autoliike, Osuuskaupan tilat sekä Kauppayhtiön rakennus. Osasta vanhoista valokuvista on nähtävissä, että useista rakennuksista jäivät pystyyn käytännössä vain kantavat rakenteet. Muutaman talon säilyminen Rovaniemen kauppalassa oli myös suomalaisten joukkojen ansiota. Ounaskosken itärannalle asettunut komppania yritti joen yli ampuen suojella vastarannalla olevia vielä polttamattomia taloja. Näin säilyivät muun muassa Ala-Ruokasen ja Huhtalan talot sekä yksi Kemiyhtiön asuinrakennuksista. 58 Saksalaisten joukkojen sijoittaminen Pohjois-Suomeen oli alkanut jo Lapin sota puhkesi aseveljien välille vasta neljä vuotta myöhemmin. Tässä ajassa olivat saksalaiset tulleet kauppalan asukkaille tutuiksi, ja heidän kanssaan oli vietetty yhteistä arkea ja juhlaa. Sodan jälkeen rovaniemeläisten mielissä eli sitkeästi käsityksiä, etteivät kauppalan polttamisesta olleet vastuussa samat tutut saksalaiset. Käsitykset olivatkin osittain totta, sillä saksalaiset olivat suorittaneet joukoissaan jonkin verran miesvaihdoksia ennen Lapin sotaa. 59 Hävityksen jälkeen rovaniemeläisten keskuudessa puhuttiin myös joidenkin rakennusten säilymisen takana olleen tuttavallisuus saksalaisten kanssa Suomalaisia sotilaita oli vastassa lohduton näky tuhon jälkeen. Rovaniemen vanhassa asemakaavassa olevat puiset talot olivat alttiita tulipaloille tiiviin sijoittelun ja yhteenrakentamisen takia, mikä on ehkä yksi syy Rovaniemen kokeman tuhon mittavuuteen Kallioniemi 1990, s Enbuske et al 1997, s. 314 ja Jaakko Kuivalainen, Muisto Kuivalainen, Timo Oksanen. 61 Enbuske et al 2007, s

YRJÖ LINDEGRENIN SUUNNITTELEMAN KITISENRANNAN KOULUN RESTAUROINTI- JA UUDELLEENKÄYTTÖSUUNNITELMA

YRJÖ LINDEGRENIN SUUNNITTELEMAN KITISENRANNAN KOULUN RESTAUROINTI- JA UUDELLEENKÄYTTÖSUUNNITELMA YRJÖ LINDEGRENIN SUUNNITTELEMAN KITISENRANNAN KOULUN RESTAUROINTI- JA UUDELLEENKÄYTTÖSUUNNITELMA Oulun Yliopiston arkkitehtuurin osasto Diplomityö Riikka Koivula Oulussa 19.9.2012 Valvoja: Anna-Maija Ylimaula

Lisätiedot

KULTTUURI- JA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS

KULTTUURI- JA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS KULTTUURI- JA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS JOENSUUN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Pekka Piiparinen 2011 2 Julkaisija Joensuun kaupungin teknisen viraston kaavoitus 2011 Ulkoasu Pekka Piiparinen ISBN 3 SISÄLLYS

Lisätiedot

JOENSUUN RUUTUKAAVAN KORTTELIN 48 POHJOISOSAN RAKENNUSHISTORIASELVITYS

JOENSUUN RUUTUKAAVAN KORTTELIN 48 POHJOISOSAN RAKENNUSHISTORIASELVITYS JOENSUUN RUUTUKAAVAN KORTTELIN 48 POHJOISOSAN RAKENNUSHISTORIASELVITYS Pekka Piiparinen 2014 Arkkitehtitoimisto Torikka & Karttunen 2 1. JOHDANTO 3 2. KORTTELI 48:N POHJOISOSA 3 2.1. Kuvaus 3 2.2. Rakennukset

Lisätiedot

RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Matti Veijovuori Maisema asutuksen pohjana

RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Matti Veijovuori Maisema asutuksen pohjana RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Matti Veijovuori Maisema asutuksen pohjana Suurin osa Etelä-Karjalasta kuuluu maantieteellisessä aluejaossa Järvi-Suomen kaakkoisreunaan. Salpausselän eteläpuoli luetaan Eteläiseen

Lisätiedot

130 vuotta Helsingin Suomalaisen Klubin toimintaa

130 vuotta Helsingin Suomalaisen Klubin toimintaa 130 vuotta Helsingin Suomalaisen Klubin toimintaa n Jouko Liusvaara Helsingin Suomalainen Klubi Kansakoulukuja 3. 5. kerros 00100 HELSINKI www.klubi.fi Julkaisun kuvat Klubin arkistosta Kabinettikuvat

Lisätiedot

AADA MUSTONEN PIA PUNTANEN LAURA VIKMAN. Modernin jäljillä. Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma JULKAISU 1. Alueinventointeja Mikkelin seudulla

AADA MUSTONEN PIA PUNTANEN LAURA VIKMAN. Modernin jäljillä. Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma JULKAISU 1. Alueinventointeja Mikkelin seudulla AADA MUSTONEN PIA PUNTANEN LAURA VIKMAN Modernin jäljillä Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma JULKAISU 1 Alueinventointeja Mikkelin seudulla SISÄLLYS ESIPUHE... 3 JOHDANTO... 5 MODERNIN JÄLJILLÄ ESIKAUPUNKIALUEILLA...

Lisätiedot

KALAJOEN VANHAN APTEEKIN UUSI ELÄMÄ

KALAJOEN VANHAN APTEEKIN UUSI ELÄMÄ KALAJOEN VANHAN APTEEKIN UUSI ELÄMÄ Hirsirakennuksen siirtäminen ja uudelleenrakennussuunnitelma Diplomityö Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunta Valvoja Anu Soikkeli Oulussa 5.5.2014 Satu Fors Kiitän

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ TYÖN TILAAJA TYÖN LAATIJA TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY. Hangon kaupunki, Kukka-Maaria Luukkonen, kaupungin geodeetti

TIIVISTELMÄ TYÖN TILAAJA TYÖN LAATIJA TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY. Hangon kaupunki, Kukka-Maaria Luukkonen, kaupungin geodeetti Casinon kortteli 309, Plagenin uimarannan ja Puistovuorten alue TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY 27.11.2013 TYÖN TILAAJA Hangon kaupunki, Kukka-Maaria Luukkonen, kaupungin geodeetti TIIVISTELMÄ TYÖN LAATIJA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNNAN KUNNANTALO

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNNAN KUNNANTALO 1 Leena Lindell JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNNAN KUNNANTALO Rakennushistoriallinen selvitys 2 JOHDANTO 3 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 1. JOHDANTO 3 2. KUNNANTALON SUUNNITTELU 5 Arkkitehti Erkki Huttunen 5 Kunnantalohanke

Lisätiedot

TERIJOKELAISISTA JÄRVENPÄÄLÄISIKSI Terijokelaiset osana Tuusulan ja Järvenpään hallintoa ja taloutta 1940-luvulta 1950- luvun puoliväliin

TERIJOKELAISISTA JÄRVENPÄÄLÄISIKSI Terijokelaiset osana Tuusulan ja Järvenpään hallintoa ja taloutta 1940-luvulta 1950- luvun puoliväliin TERIJOKELAISISTA JÄRVENPÄÄLÄISIKSI Terijokelaiset osana Tuusulan ja Järvenpään hallintoa ja taloutta 1940-luvulta 1950- luvun puoliväliin Heli Kyllönen Suomen historian pro gradu -tutkielma Historian ja

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KEHITYKSEN HISTORIAA: RA- KENTAMINEN JA KAAVOITUS. Hyvinkään maankäyttö ja rakentaminen 1800-luvun loppupuolelta 1960-luvulla

HYVINKÄÄN KEHITYKSEN HISTORIAA: RA- KENTAMINEN JA KAAVOITUS. Hyvinkään maankäyttö ja rakentaminen 1800-luvun loppupuolelta 1960-luvulla LIITE 7 A HYVINKÄÄN KEHITYKSEN HISTORIAA: RA- KENTAMINEN JA KAAVOITUS Hyvinkään maankäyttö ja rakentaminen 1800-luvun loppupuolelta 1960-luvulla Asemanseudun kehittyminen Hyvinkään nykyinen asemanseutu

Lisätiedot

KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS

KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS TYÖNUMERO: E27046 OULAISTEN KAUPUNKI PYHÄJOEN RANTAOSAYLEISKAAVA, KESKUSTAN ITÄPUOLI 24.11.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY, OULU 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Aineisto ja menetelmät...

Lisätiedot

3.8 JOKELA. Historia. Jokelan rakennuskanta. kanta

3.8 JOKELA. Historia. Jokelan rakennuskanta. kanta JOKELA 3.8 Jokela on useassa vaiheessa rakentunut taajamakokonaisuus, joka sisältää erilaisia arvokkaita ympäristöjä. Arvokkain osa taajamaa on Jokelan tiilitehtaan alue, jolla on teollisuusympäristönä

Lisätiedot

Pentti Kortelainen kertoi Lapin evakoista. Varpu Vauhkonen kirjoitti ydinkohdat seinälle yleisön nähtäville. (Kuva: Lauri Kosonen)

Pentti Kortelainen kertoi Lapin evakoista. Varpu Vauhkonen kirjoitti ydinkohdat seinälle yleisön nähtäville. (Kuva: Lauri Kosonen) Pentti Kortelainen 15.11.2014 Muurlassa: Pohjois-Suomen evakkolapset Pentti Kortelainen kertoi Lapin evakoista. Varpu Vauhkonen kirjoitti ydinkohdat seinälle yleisön nähtäville. (Kuva: Lauri Kosonen) Kaikki

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN LYSEO. Ulla Pohjamo R A K E N N U S H I S T O R I A S E L V I T Y S. Ulla Pohjamo JYVÄSKYLÄN LYSEO

JYVÄSKYLÄN LYSEO. Ulla Pohjamo R A K E N N U S H I S T O R I A S E L V I T Y S. Ulla Pohjamo JYVÄSKYLÄN LYSEO R A K E N N U S H I S T O R I A S E L V I T Y S Ulla Pohjamo Ulla Pohjamo JYVÄSKYLÄN LYSEO JYVÄSKYLÄN LYSEO 2013 KESKI-SUOMEN MUSEO www.jyvaskyla.fi/keskisuomenmuseo 1 Ulla Pohjamo JYVÄSKYLÄN LYSEO Rakennushistoriaselvitys

Lisätiedot

Södertäljen historia

Södertäljen historia Södertäljen historia Tälje-nimellä on monimutkainen tausta. Asutusnimien tutkijat ovat sitä mieltä, että nimi tulee muinaisruotsalaisesta sanasta Talgh, joka merkitsee uurretta tai lahtea. Toiset taas

Lisätiedot

SUITIA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS

SUITIA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS SUITIA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS JOHDANTO 2 I SUITIAN TILAN VAIHEITA 3 FLEMINGISTÄ WREDEEN 4 HELSINGIN YLIOPISTO 12 SOTAINVALIDIKOTI 6 MUINAISJÄÄNNÖKSET / Marianna Niukkanen ja Kaarlo Katiskoski

Lisätiedot

Hyvien tuulten rantakylä

Hyvien tuulten rantakylä KAINUUN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 3 2006 Hyvien tuulten rantakylä Paltaniemen kulttuuriympäristöohjelma Sanna Pieksämäki KAINUUN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 3 2006 Hyvien tuulten rantakylä Paltaniemen

Lisätiedot

KANKAAN PAPERITEHDAS. Saija Silén R A K E N N U S I N V E N T O I N T I R A P O R T T I. Saija Silén KANKAAN PAPERITEHDAS

KANKAAN PAPERITEHDAS. Saija Silén R A K E N N U S I N V E N T O I N T I R A P O R T T I. Saija Silén KANKAAN PAPERITEHDAS R A K E N N U S I N V E N T O I N T I R A P O R T T I Saija Silén Saija Silén KANKAAN PAPERITEHDAS KANKAAN PAPERITEHDAS 2011 KESKI-SUOMEN MUSEO Kilpisenkatu 1C PL 634 40101 Jyväskylä www.jyvaskyla.fi/keskisuomenmuseo

Lisätiedot

Pannaan kivet kulmiin ja mitataan tontti kun keritään

Pannaan kivet kulmiin ja mitataan tontti kun keritään Kristiina Siivonen Pannaan kivet kulmiin ja mitataan tontti kun keritään Maarian seurakunnan ja kunnan suhtautuminen Raunistulan esikaupunkialueeseen vuosina 1875 1939 Kristiina Siivonen Pro gradu-tutkielma

Lisätiedot

NOKIAN SIUNAUSKAPPELI

NOKIAN SIUNAUSKAPPELI NOKIAN SIUNAUSKAPPELI TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO RAKENNETUN YMPÄRISTÖN TIEDEKUNTA ARKKITEHTUURIN LAITOS TARKASTAJA: ILMARI LAHDELMA DIPLOMITYÖ RIIKKA KESKINEN 27.5.2009 2 Johdanto Olen aina pitänyt

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Antti Pösö PORVOON MERIMIESHUONEEN SOSIAALINEN TOIMINTA 1800-LUVUN JÄLKIPUOLISKOLLA PURJEMERENKULUN MAAILMASSA

TAMPEREEN YLIOPISTO. Antti Pösö PORVOON MERIMIESHUONEEN SOSIAALINEN TOIMINTA 1800-LUVUN JÄLKIPUOLISKOLLA PURJEMERENKULUN MAAILMASSA TAMPEREEN YLIOPISTO Antti Pösö PORVOON MERIMIESHUONEEN SOSIAALINEN TOIMINTA 1800-LUVUN JÄLKIPUOLISKOLLA PURJEMERENKULUN MAAILMASSA Historian pro gradu tutkielma Tampere 2008 Tampereen yliopisto Historiatieteen

Lisätiedot

Netta Böök Suomalaiskylästä neuvostokyläksi Kurkijoen sotienjälkeisistä muutoksista

Netta Böök Suomalaiskylästä neuvostokyläksi Kurkijoen sotienjälkeisistä muutoksista Netta Böök Suomalaiskylästä neuvostokyläksi Kurkijoen sotienjälkeisistä muutoksista From a Finnish village to a Soviet settlement. Post-war changes in Kurkijoki The settlement of Kurkijoki is located in

Lisätiedot

Kuolemajärven Inkisten sukuseura Nro 10 * 2004 * 10. vuosikerta

Kuolemajärven Inkisten sukuseura Nro 10 * 2004 * 10. vuosikerta Kuolemajärven Inkisten sukuseura Nro 10 * 2004 * 10. vuosikerta Vilhelmiina ja Vilhelm Inkisen perhe v. 1920 Kuolemajärven Karjalaisten kylästä. Vanhempien kera kuvassa ovat lapset vas. Tyyne, Väinö äidin

Lisätiedot

Karkkilan Kotiseutuyhdistys. ARKKILAN OTISEUTUYHDISTYS ry.

Karkkilan Kotiseutuyhdistys. ARKKILAN OTISEUTUYHDISTYS ry. ARKKILAN OTISEUTUYHDISTYS ry. Jäsenlehtí N:o 20 Joulukuu 2008 1 Karkkilan Kotiseutuyhdistys ry:n jäsenlehti n:o 20 Joulukuu 2008 Toimituskunta: Virpi Lepistö (päätoimittaja) Yhteystiedot: Virpi Lepistö

Lisätiedot

Lapin lapset sodan jaloissa

Lapin lapset sodan jaloissa Merja Paksuniemi Vahvoiksi kasvaneet Lapin lapset sodan jaloissa Siirtolaisuusins tuu Turku Copyright Merja Paksuniemi & Siirtolaisuusins tuu Julkaisija: Siirtolaisuusins tuu Eerikinkatu 34, 20100 Turku

Lisätiedot

R A K E N N U S H I S T O R I A S E L V I T Y S. Ulla Pohjamo KESKI-SUOMEN MUSEO

R A K E N N U S H I S T O R I A S E L V I T Y S. Ulla Pohjamo KESKI-SUOMEN MUSEO R A K E N N U S H I S T O R I A S E L V I T Y S Ulla Pohjamo KESKI-SUOMEN MUSEO 2013 1 Ulla Pohjamo KESKI-SUOMEN MUSEO Rakennushistoriaselvitys 2 KESKI-SUOMEN MUSEO 3 Sisällysluettelo KESKI-SUOMEN MUSEO

Lisätiedot

EURAN KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA

EURAN KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA EURAN KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA EURAN KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA EURAN KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA Iida Kalakoski (toim.) Ai-Ri Offset Ky 2011 Euran kunta ISBN 978-951-96964-4-7 1 Esipuhe Vireä ja viihtyisä

Lisätiedot

marraskuu Kruunuasunnot Oy:n sidosryhmälehti Nro 2 / 2008

marraskuu Kruunuasunnot Oy:n sidosryhmälehti Nro 2 / 2008 Kruunuasunnot Oy:n sidosryhmälehti Nro 2 / 2008 marraskuu Jalkaväen historiaa Mikkelin kasarmialueella maalajaiset Dragsvikin tiilikasarmit Muuntamorakennus muuntui taiteeksi Hämeenlinnassa Kiinteistötaidetta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINTALO

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINTALO 1 Leena Lindell JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINTALO Rakennushistoriallinen selvitys 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 4 Rakennushistoriaselvitys 5 Aikaisempi tutkimus 5 Lähteet ja aineisto 6 Arkistolähteet 6 Kirjallisuus

Lisätiedot