Kylät taidon näyttämöinä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kylät taidon näyttämöinä"

Transkriptio

1 Kylät taidon näyttämöinä Kulttuurirakka-jatkohanke

2 6 Sisällys Esittävä taide kuuluu kaikille Kulttuurirakka-jatkohanke elävöitti Lapin kuntien kulttuuritarjontaa... 3 Maaseudun Sivistysliitto ja Kulttuurirakka-jatkohanke... 4 Lapin esittävien taiteiden keskus yhdistää Lapin vapaan kentän ammattilaiset... 5 Tällä ei ole rajoja ihmiset ovat nyt irti! Käkilavasta kesäteatterikyläksi... 6 Onnistunut paluu Teatteri-ilmaisun ohjaajana kotipaikkakunnalla Hovineitona Prinsessa Homssantomssan kuninkaallisella valtiovierailulla Kylätarinoita ja sirkusta matkailijoille Oivalsin, että olen tärkeä Taiteen soveltava käyttö avaa uusia mahdollisuuksia tekijöille ja kokijoille Kulttuurirakka-jatkohankkeessa elävöitettiin Lapin maaseutua esittävien taiteiden avulla. Seitsemässä yhteistyökunnassa ammattilaisohjaajat yhdessä paikallisten harrastajien kanssa toteuttivat toinen toistaan upeampia kylätarinoita, joiden aiheet syntyivät tekijöistä ja paikallisesta kulttuurista. Lisäksi esittävän taiteen ammattilaiset kiersivät yhteensä seitsemässätoista Lapin kunnassa esittämässä omia esityksiään ja pitämässä erilaisia työpajoja. Mukana toiminnassa oli kaiken ikäisiä ihmisiä päiväkoti-ikäisistä lapsista aina vanhuksiin saakka. Hankkeen tulokset numeroina ovat vaikuttavia esityksiä näki ja työpajoihin osallistui tuhansia ihmisiä. Lapin laajalla maaperällä vaikuttavuutena voi kuitenkin pitää myös sitä, kuinka pieniä yleisöjä tai kuntakeskuksista kaukaisia kohteita tavoitettiin. Mieltä lämmittää esimerkiksi se, kuinka lähes koko Lokan koulu Sodankylässä sai osallistua teatterityöpajaan neljän koululaisen voimin. Esittävä taide kuuluu kaikille KULTTUURIRAKKA JATKOHANKE EL ÄVÖITTI L APIN KUNTIEN KULTTUURI- TARJONTAA Hanke osoitti, että vapaan kentän esittävän taiteen ammattilaisille on oma paikkansa Lapissa. Uusille mielenkiintoisille esityksille on kysyntää ja päteviä harrastajaryhmien ohjaajia tarvitaan useissa kunnissa. Toisaalta perinteisten työmuotojen rinnalle on vähitellen muodostumassa uusia malleja, mikä näkyi myös hankkeessa. Etenkin taiteen soveltava käyttö antaa monia uusia mahdollisuuksia hyödyntää esittävän taiteen ammattilaisten osaamista esimerkiksi kouluissa, vanhainkodeissa ja palvelutaloissa. Taiteella on tutkitusti positiivisia vaikutuksia ihmisten sekä organisaatioiden hyvinvoinnille ja esittävän taiteen eri osa-alueet tarjoavat sen edistämiseen erinomaisia työkaluja. Tähän julkaisuun on kerätty kokemuksia ja tietoa Kulttuurirakka-jatkohankkeen saavutuksista. Kahteen vuoteen mahtuu monia hienoja hetkiä, onnistumisia ja haasteita. Siksi aiheiden valinta ja rajaaminen artikkeleihin oli erityisen vaikeaa. Tästä huolimatta onnistuimme tehtävässä hyvin. Valitut teemat kuvaavat monipuolisesti ja melko kattavasti hankkeessa toteutettua toimintaa. Erityisenä helmenä voidaan varmasti pitää Sieppijärven kylässä toteutettua kylätarinaa, jonka seurauksena paikkakunnalle perustettiin oma harrastajateatteriryhmä ja kulttuurikahvila. Kyläläiset kertoivat iloksemme myös, että koko kylän yhteinen projekti edisti asukkaiden yhteistöllisyyttä ja hyvinvointia. Haluamme kiittää omasta puolestamme kaikkia hankkeessa työskennelleitä esittävän taiteen ammattilaisia, kuntien työntekijöitä sekä niitä ihmisiä, jotka omalla osallistumisellaan tekivät kaiken mahdolliseksi. Ilman Letkeä työ olisi ollut mahdotonta. Yhdistystoiminta osoitti voimansa ja tehdyllä työllä on koti, jossa se jatkuu. Malla Alatalo Hankevetäjä Maaseudun Sivistysliitto Matti Selin Hankevetäjä Maaseudun Sivistysliitto Konkarin iloinen yllätys Erityisryhmätyöskentelyä Ranualla Toimittaneet: Malla Alatalo ja Matti Selin Kirjoittajat: Malla Alatalo, Matti Selin, Janne Rosenvall ja Paula Yliselä Valokuvat: Janne Airaksinen, Malla Alatalo, Petteri Jakobson, Joonas Martikainen, Hanna-Leena Metsävainio ja Matti Selin Taitto: Ulla Ollila / Kuohu Design Paino: Pohjolan Painotuote Oy Kustantaja: Maaseudun Sivistysliitto ry ISBN Kirjoittajat, kuvaajat ja Maaseudun Sivistysliitto Maaseudun Sivistysliiton hallinnoiman Kulttuurirakka-jatkohankkeen päätavoitteena oli edistää esittävien taiteiden harrastusmahdollisuuksia Lapin maakunnassa sekä työllistää alan ammattilaisia. Hanke toteutettiin yhdessä Lapin esittävien taiteiden keskuksen (Letken) kanssa. Osatavoitteena oli myös kehittää Letken toimintaa muun muassa lisäämällä yhteistyötä esittävän taiteen ammattilaisten ja matkailusektorin välillä. Yhteistyökuntia olivat Enontekiö, Inari, Kolari, Pelkosenniemi, Posio, Ranua ja Sodankylä. Kulttuurirakka-jatkohanke oli osa EU:n osarahoittamaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa Vuosina hankkeen järjestämässä toiminnassa oli mukana yli 6000 osallistujaa, 17:ssä Lapin kunnassa. Hanke työllisti vuosina yli 30 esittävän taiteen ammattilaista eri mittaisiin työsuhteisiin. 3

3 Lapin esittävien taiteiden keskus yhdis tää L apin vapaan kentän ammattil aiset Maaseudun Sivistysliitto ja Kulttuurirakka -jatkohanke Jokaisella on oikeus luovuuteen. Itsensä toteuttaminen tavalla tai toisella on perustarve ja siksi luovuus sekä sen kehittäminen lisäävät hyvinvointia. Hyvinvointia lisää myös se, kun asioita tehdään ja niistä päätetään yhdessä. Syntyy luottamusta, arvostusta, huolenpitoa ja demokraattista keskustelua. Parhaimmillaan yhteisö perustaa yhdistyksen vaikuttamaan johonkin asiaan omassa elinympäristössään. Uskon, että pärjäämisessä nimenomaan paikallisuus on entistä tärkeämpää. Hyvään elämään kuuluu vahva identiteetti. Sen rakentumisessa keskeistä on tietää mistä tulee, missä juuret ovat. Globaali maailma ei ole paikallisuuden vihollinen. Ajattelemalla globaalisti ja toimimalla paikallisesti on mahdollisuus entistä parempaan elämään. Paikallisuuteen liittyy myös ympäristösivistys. Se ymmärtää ja edistää ihmisen ja ympäristön suhdetta kestävällä tavalla. Siihen kuuluu yksilön ja yhteisön luontosuhde, mutta myös suhde rakennettuun ympäristöön ja paikalliseen kulttuuriin. Luovuuden, vaikuttamisen ja ympäristösivistyksen edistäminen ovat Maaseudun Sivistysliiton keskeisiä teemoja kun tavoitteenamme on Itse Tehty Elämä. Se on elämää, jossa kukkii luovuus, rohkeus, yrittäjyys, paikallisuus, vastuullisuus, moniäänisyys ja yhteisöllisyys. Letken toteuttama Kulttuurirakka syntyi edistämään kaikkea tätä: kyläläisten luovaa toimintaa, paikalliskulttuuria, yhdistystoimintaa ja sen jäsenten toimintamahdollisuuksia. Sen jatkohankkeeseen Letke pyysi mukaan Maaseudun Sivistysliittoa. Oli helppoa vastata kyllä. Tämä julkaisu syntyi tarpeesta dokumentoida ja jakaa Kulttuurirakka-jatkohankkeen kokemukset vielä kerran yhdessä ja myös muiden iloksi ja hyödyksi. Kiitos MSL:n ja Letken tiimille erinomaisesta yhteistyöstä. Työ jatkuu Letkessä. Paula Yliselä toiminnanjohtaja Maaseudun Sivistysliitto MSL:n toiminnan lähtökohdat ja tavoitteet MSL:n strategiset linjaukset ja niiden kehittäminen yhteisöllisyys YMPÄRISTÖ JA kokemuksellisuus ME paikallisuus itse tehty luovuus LUO JA ELÄ elämä VAIKUTA SIIS yritteliäisyys rohkeus vastuullisuus monikulttuurisuus Kulttuurirakka-jatkohankkeen tavoitteiden mukaisesti muodostimme ryhmän tuumimaan yhdistyksen tilaa ja tulevaisuutta. Tapaamisiin saapuivat Malla Alatalo, Hannu Friman, Pieta Koskenniemi, Joonas Martikainen, Janne Rosenvall, Johanna Salo sekä Matti Selin. Keitä me olemme, minne olemme menossa, miksi ja miten? Keskeisimmiksi sisällöiksi kirkastuivat kiertuetoiminnan kehittäminen, hankkeet ja projektit sekä yhteisöllisyyden ja jäsenten ammatti-identiteettien vahvistaminen. Haluamme yhdistyksen toimivan avoimesti, tasapuolisesti ja monimuotoisuutta tukien. Jäseninä meillä on kirjava porukka eri esittävän taiteen aloilta. Se merkitsee laajaa osaamiskenttää; ammattilaisia, jotka ovat tottuneet sietämään epävarmuutta, sujahtavat erilaisiin työryhmiin ja ammattikuviin nykypäivän työelämän vaatimalla liukkaudella. Samalla taiteellinen työ vaatii pitkäjänteisyyttä, jonka pätkätyöt harvoin mahdollistavat. Alojen väliset ristiriidat ja arvoasteikot ovat myös vaanimassa varomatonta, etenkin kun kilpailu kiristyy resurssien niuketessa. Työvoimaa ei voi käyttää niissä määrin, kuin kulloisenkin esityksen kannalta olisi tarpeen. Olisiko mahdollista tehdä kevyen mallin konsultoivaa vertaisapua? Ja äkkiä jäseniksi ne alueen ammattilaiset, jotka eivät vielä yhdistyksemme jäseniä ole! Esittävää taidetta ei ole ilman yleisöä. Alueella asuu vain asukasta, mikä on vähän. Asenteet kulttuuria kohtaan ovat kovenemassa ja vakiintuneet laitokset ovat etulyöntiasemassa vapaaseen kenttään nähden. Eikä nyt puhuta metreistä. Harrastustoiminta, jonka arvoa ei kukaan kiistä, syö huomiota ja resursseja myös ammattilaisilta, sillä rahoituskanavien päätöksissä on mm. ammatillisten kriteereiden osalta epäjohdonmukaisuutta. Meidän on siis pidettävä itsestämme mölyä, vaikka se useimmiten turhauttaakin. Ja meidän on etsittävä yleisöä, vietävä esityksiä sinne missä ihmiset Teksti: Janne Rosenvall ovat. Kiertueiden järjestämistä pilotoidaan kesällä Käytännön järjestelyjen, hankintojen ja kokemusten kautta haetaan tuntumaa turnee-elämän romantiikkaan ja realismiin. Pohjoisessa on totuttu siirtymään rajojen yli, luon- T ekijöinä tiedämme, nollista kansainvälisyyttä tulee hyödyntää tehokkaammin. Kas- ettei kaikille voi tarvavat turistivirrat pitäisi myös ohjata heitä varten suunniteltujen jota kaikkea, asioiden esitysten äärelle. Lappi kiinnostaa, miksei siis lappilainen taide? loksahdellessa kohdilleen voi jokaiselle Tarvitsemme tukea ja osaamista markkinoinnin kehittämiseen. kuitenkin Monet kaipaavat ammatti-identiteettinsä tueksi yrittäjämäis- löytyä jotakin. tä otetta. Lähitulevaisuudessa tulee uudistaa nettisivut sekä yhdistyksen ilme suhteessa mediaan ja yhteistyökumppaneihin. Ja kuten kaikissa yhteisöissä, myös Letkessä on jatkuvasti kehitettävä sisäistä viestintää. Tällä vältämme kuppikunnat, tietämättömyydestä johtuvat juorupuuskat sekä ydinjoukon väsymisen. Taidealojen ulkopuolella avautuu monia mahdollisuuksia osaaville ja ennakkoluulottomille tekijöille. Soveltava taide tarjoaa työkaluja ja tietämystä uusille kohderyhmille. Tiivistämme yhteistyötä myös poikkitaiteellisissa projekteissa, hyvää yhteistyötä Lapin taiteilijaseuran kanssa jatketaan entistäkin intensiivisemmin ja samalla haemme innokkaasti kontakteja myös muihin toimijoihin. Tekijöinä tiedämme, ettei kaikille voi tarjota kaikkea, asioiden loksahdellessa kohdilleen voi jokaiselle kuitenkin löytyä jotakin. Vapaus ja vastuu esityksistä ovat tekijöillä ja työryhmillä. Yhdistyksemme tehtävänä on koota yhteen, tarjota mahdollisuuksia ja kirkasta näkyvyyttä yhä monipuolisemmalle, taidokkaammalle ja mielenkiintoisammalle esittävälle taiteelle Lapin alueella. 4 5

4 S iitä minkä tekee, on aina hyötyä, mutta siitä minkä jättää tekemättä voi olla haittaa. Tällä ei ole rajoja ihmiset ovat nyt irti! KÄKIL AVAS TA KESÄTEATTERIKYL ÄKSI Viimekesäinen Sieppijärven kylätarina Käkilava keräsi yli tuhat katsojaa ja onnistui muutenkin yli odotusten sitä on aina mukava muistella. Vielä innostavampaa on kuitenkin suunnata katseet kohti kylää nyt vuotta myöhemmin. Näytelmän vaikutukset pureutuvat paljon syvemmälle kyläyhteisöön kuin pelkän numerofaktan perusteella arvaisikaan. Tulevalle kesälle kyläläiset touhuavat jo uutta näytelmää omin voimin. Vaikka ryhmä on viimevuotisesta yhä kasvanut, kolmikymmenpäisen joukon sparraajina toimii ryhmä edelliskesän aktiiveja. Koko kylän Käkilava Kun Kulttuurirakka-jatkohankkeeseen työllistynyt sieppijärveläinen teatteri-ilmaisun ohjaaja Anna-Leena Nordberg käynnisti kylällä näytelmätoimintaa kesällä 2013, innostui Sieppijärven kylälle paluumuuttanut Berit Siitonen ehdottamaan aiheeksi lukujen Käkilavaa, joka oli tuolloin tunnettu tanssipaikka. Siitonen ryhtyi yhdessä ohjaajan kanssa myös näytelmän toiseksi kirjoittajaksi, Käkilavalla kun oli vahvat kytkökset hänen oman sukunsa historiaan. Siitonen toi näytelmään mukaan myös lapsensa. - Ilman lapsia minä en ainakaan tätä näytelmää halunnut tehdä, vakuuttaa Siitonen, joka toimii myös tänä kesänä 2014 paitsi uuden näytelmän käsikirjoittajana myös päävastuullisena ohjaajana. - Äiti päätti sen meidän puolesta, täydentää Siitosen nyt 6-vuotias kuopus, Aku Siitonen. Keväällä 2013 aivoinfarktista toipuvalla Jyrki Vaattovaaralla ei ollut aikomusta lähteä mukaan näytelmätouhuihin. Toisin kuitenkin kävi. Tyttärensä pyynnöstä Vaattovaara lähti katsomaan, mistä oli kyse. - Olin tuolloin aika syvässä masennuksessa. Olin ensin opetellut puhumaan asiat oikein päin ja täytellyt lähinnä sanaristikoita pari vuotta. Olin itselleni uskotellut, ettei minusta ole enää mihinkään. En luottanut, että oppisin vuorosanoja tai mitään uutta. Mutta paljon opin ja vasta myöhemmin todella oivalsin, mistä olisin jäänyt paitsi ilman näytelmää. Elämä aukesi moneen suuntaan, Vaattovaara kiteyttää. Ohjaaja Anna-Leena Nordberg sai houkuteltua mukaan myös Ahti Hiltusen. - Lupauduin mukaan, enkä ole katunut. Siitä minkä tekee, on aina hyötyä, mutta siitä minkä jättää tekemättä voi olla haittaa. Tekemisiään voi pyytää anteeksi, mutta ei tekemättä jättämisiään, perustelee Hiltunen. 6 7

5 Uusi näytelmä ja uusia tuulia Nordbergin työ Sieppijärven kylässä jätti jälkeensä paitsi valtavan innostuksen, myös oppia tulevaa varten. Osa porukasta oli toki vastuullisissa tehtävissä viime kesänäkin, mutta nyt kaikki tehdään itse. Tuore kesänäytelmä ei suinkaan ole ainoa Käkilavan kaikuina kylälle syntynyt tulos; sen lisäksi kylällä viriää yritystoimintaa, teatteriyhdistys, kulttuurikahvila, kirjaprojekteja, ohjelmapalveluideoita. Positiivisuuden lähettiläät Kun pohditaan näytelmän vaikutuksia Sieppijärven kylän kannalta, korostuu ryhmän puheissa yhteisöllisyyden tunteen vahvistuminen. Yhteisöllisyys ulottuu harjoitusten ulkopuolellakin ihmissuhteisiin. - Meistä on tullut yksi suuri perhe. Onhan meillä kylällä ristiriitoja, kateutta ja katkeruutta, mutta todella uskon, että näytelmä yhdistää meitä, kuvailee Vaattovaara. Vaattovaara tietää, että lähikylissä piilee monenlaista osaamista ja hän toivookin, että muuallakin löydettäisiin samanlainen tekemisen henki. eistä on tullut yksi suuri perhe. Onhan meillä kylällä ristiriitoja, mutta todella uskon, että näytelmä yhdistää meitä. - Toivon, että näyttäytyisimme muille positiivisuuden lähettiläinä. Näen, että tällaisella toiminnalla voisi kehittää myös kylien välistä verkostoitumista ja yhteistyötä, Vaattovaara visioi. - Haluaisin, että näytelmäpaikkana oleva uimaranta profiloituisi tapahtumaympäristönä siistiksi kesäteatteripaikaksi, jossa voisi nähdä esityksiä myös naapurikylistä, Vaattovaara ideoi edelleen. Kaikkea tätä palvelemaan on vanha liiketila Sieppijärven keskustassa otettu uuteen käyttöön. Tällä hetkellä siinä toimii tuore yhdistys Amatöörikööri Käkilava ry ja sen toimisto ja pian samaan tilaan avautuu Kulttuurikahvila, jossa paikalliset käsityöläiset voivat myydä tuotteitaan ja jonne yhdistykset ja yritykset voivat jättää esitteitään jakoon. Kahvilan voimakaksikkona häärii aktiivisena Siitonen sekä viime vuonnakin näytelmän puvustajana ja näyttelijänä ansioitunut Katja Saukkoriipi. Molemmat naiset aloittavat tilassa myös omaa yritystoimintaa; Saukkoriipi ompelijana ja Siitonen monialaisena yrittäjänä. Viimekesän näytelmä ja luovan tekemisen henki on totta tosiaan tuottanut tulosta kylässä. Vaattovaara itse on rohkaistunut säveltämään omia musiikkikappaleita, joita kuullaan tulevan kesän näytelmässä ja ehkäpä vielä jonain päivänä levytyksenäkin. Siitosella on käynnissä kaksikin kirjaprojektia ja lisäksi työstetään kyläläisten yhteistä julkaisua, jonne tekstejään kirjoittaa Siitosen lisäksi myös näytelmätoiminnassa mukana oleva Jaana Lipo. - Tällä touhulla ei ole rajoja ihmiset ovat nyt irti! Vaattovaara innostuu. Teksti: Malla Alatalo Valokuvat: Malla Alatalo ja Matti Selin 8 9

6 Heli Huovinen Onnistunut paluu Teatteri-ilmaisun ohjaajana kotipaikkakunnall a Esittävän taiteen ammattilaisille on tarvetta monilla paikkakunnilla Lapissa. Erityisesti lasten ja nuorten kanssa työskentelevistä kulttuuriohjaajista on suuri pula. Kulttuurirakka-jatkohankkeen yhtenä tavoitteena oli tukea harrastustoiminnan kehittymistä ja luoda maaseudulle kulttuuriohjaajille työpaikkoja. Anna-Leena Nordberg ja Heli Huovinen ovat nuoria teatteriilmaisun ohjaajia ja paluumuuttajia. Molemmat opiskelivat esittävän taiteen koulutusohjelmassa Kokkolassa Keskipohjanmaan Ammattikorkeakoulussa. O Opiskeluiden jälkeen Nordberg työskenteli Oulussa. Työ nuorille suunnatussa Outoguru-hankkeessa antoi mahdollisuuden palata takaisin Lappiin, Kolarin Sieppijärvelle. Myös Huoviselle muutto kotipaikkakunnalle oli selvää jo opiskeluaikana. Saamenkielisiä teatteri-ilmaisun ohjaajia ei Inarissa ole ja heidän ammattitaidolleen on yhteisölle. kova kysyntä. - Tunnen, että olen itse saanut omalta yhteisöltä ja ympäristöltä niin paljon tukea ja kannustusta, että nyt haluan antaa jotain takaisin. Olen käynyt hakemassa ammattitaidon, jonka välitän eteenpäin tälle yhteisölle. Kulttuurialan ammattilaisille on kysyntää Työ Kulttuurirakka-jatkohankkeessa antoi Huoviselle mahdollisuuden päästä kiinni työelämään jo opintojen loppuvaiheessa. - Oli jännittävää aloittaa ohjaaminen ennen valmistumista mutta toisaalta se oli myös hyvää harjoitusta kun tutustui ihmisiin ja sai oman nimensä kuuluviin paikkakunnalla. len käynyt hakemassa ammattitaidon, jonka välitän eteenpäin tälle Heli Huovinen Huovinen käsikirjoitti ja ohjasi inarilaisille harrastajille Kätkettynäytelmän. Esitys ammensi ideoita ja ajatuksia paikallisista tarinoista, joita oli kerätty aiemmin toteutetussa Tarinat talteenhankkeessa. - Kulttuurialan ammattilaisille on kysyntää, mikä näkyy esimerkiksi harrastajien asenteessa, kertoo Huovinen. Itsensä kehittämisen tarve luovalla alalla osoittautui harrastajien keskuudessa suureksi. Kun koulutuksen hankkinut ohjaaja palasi, halusivat kaikki kovasti oppia uusia tekniikoita ja saada tekemiseen tuoreita ajatuksia. Norberg puolestaan ohjasi ja käsikirjoitti Kolarin Sieppijärvellä Käkilava-näytelmän, josta muodostui suurmenestys. Vastaanotto kotipaikkakunnalla oli erittäin hyvä. - Ilmapiiri oli todella kannustava ja halu työllistää paluumuuttajia näkyi monessa yhteydessä. Esimerkiksi minä tein viiden kuukauden sijaisuuden nuorisotyönohjaajana, missä 70% työajasta oli seurakunnalla ja 30% kunnalla. 20% sain käyttää nuorisoteatteriin. Rohkeutta ja monialaisuutta tarvitaan Työskentely Lapissa vaatii rohkeutta ja kykyä soveltaa omaa osaamistaan. Kulttuurialan osaajille ei välttämättä löydy valmiita työpaikkoja, jotka tarjoaisivat toimeentuloa pitkälle tulevaisuuteen. Nordberg opiskelee parhaillaan luonto- ja eräoppaaksi ja uskoo, että työt tulevat jakaantumaan tasaisesti matkailu- ja kulttuurialojen välillä. Huovinen puolestaan tekee teatteri-ilmaisun ohjaajan lisäksi muun muassa toimittajan töitä. Anna-Leena Nordberg Ilmapiiri oli todella kannustava ja halu työllistää paluumuuttajia näkyi monessa yhteydessä. Anna-Leena Nordberg Teksti ja valokuvat: Matti Selin Kulttuurirakka-jatkohanke työllisti vuosina Lapissa yli 30 esittävän taiteen ammattilaista eri mittaisiin työsuhteisiin. Ammattilaiset ohjasivat 10 kylätarinoita, työpajoja ja esiintyivät 17 eri paikkakunnalla. 11

7 Hovineitona Prinsessa Homssantomssan kuninkaallisella valtiovierailulla Kulttuurirakka-jatkohankkeen tavoitteisiin on olennaisesti kuulunut se, että luodaan uudenlaisia mahdollisuuksia maaseudun asukkaille osallistua aktiivisesti esittävän taiteen toimintaan. Tähän tavoitteeseen ovat vastan- P neet ympäri Lappia järjestetyt esitys- ja työpajakiertueet. Toukokuun lopulla pääsin seuraamaan kiertuetaiteilijan työpäivää Kemijärvellä. Kyseessä oli toinen ja viimeinen kemijärveläisille esikoululaisille ja viisivuotiaille järjestetyistä retkipäivistä, joiden osaksi oli toivottu taidepainotteista, osallistavaa toimintaa. Anne Niskalan osallistavan teatterin keinoja hyödyntävä esitys Prinsessa Homssantomssan tähtivierailu ja siihen kytkeytyvä työpaja Prinssit, prinsessat ja sammakot järjestettiin varta vasten päivän teemaan sopivaksi. Tapahtumapaikaksi oli valittu vanha, tunnelmallinen Oinaan koulu noin kolmenkymmenen kilometrin päässä Kemijärven keskustasta. Tämä erityinen paikka takasi lapsille arjesta irtautumisen tunnelman. Esitysten tilaaja oli Kemijärven kaupunki ja työpajat järjestettiin hankkeemme resursseilla. Lähdin matkaan Rovaniemeltä jo aamuvarhaisella, jotta minulla olisi aikaa tarvittaessa harhaillakin matkalla ja jotta olisin ajoissa auttamassa työpajapäivän valmisteluissa. Harmajassa säässä, tihkusateessa, kaitaa kylätietä körötellessäni meinasi jo epäusko kohteen löytymisestä vallata mielen. Löysin kuin löysinkin kyltin, joka kertoi Oinaan kylän olevan enää kuuden kilometrin päässä. aikka näytti Pian päällystetty tie päättyi, mutta sitä vastoin tihenevä asutus kertoi minun olevan autiolta, mutta kylän tuntumassa. Kaarsin autoni kyltin opastamana kohti Oinaan koulun pihaa. Paikka näytti autiolta, mutta äkkiä koulun ikkunassa näkyi räiskyvän pinkki peruukki Prinsessa Homssantomssa siellä minua jo odotti. äkkiä koulun ikkunassa näkyi räiskyvän pinkki peruukki Prinsessa Homssantomssa siellä minua jo odotti. - Kieltämättä olin vähän hämilläni ensimmäisen kerran tänne saapuessani, kertoi punanenäinen Anne. - Täällä ei ollut ketään paikalla, mutta ovi oli raollaan ja pääsin sisään. Kylmäkin täällä oli, mutta joku oli onneksi juuri käynyt laittamassa tulet kaminaan. Laitoin esitystilan valmiiksi ja etsin itselleni pukuhuoneen vaatteiden ja maskin vaihtamista varten. Vessaa en sisätiloista löytänyt, joten prinsessan piti käydä nurkan takana ennen lapsiyleisön saapumista, jatkoi Anne seikkailukertomustaan nauraen. En voinut olla ääneen ihailematta pohjoisten freelance-taiteilijoiden joustavuutta, ammattitaitoa ja sisukkuutta. Annen saapuminen Oinaan koululle ei sisältänyt prinsessan arvolle sopi

8 P rinsessa Homssantomssa suoritti kuningas-isänsä oppien mukaista virallista valtiovierailua, joka ei kuitenkaan mennyt ihan niinkuin piti. Innokas yleisö sai auttaa hieman hömelöä Homssantomssaa muun muassa kadonneen kruunun etsimisessä. vaa glamouria, mutta oikeanlaisella asenteella ja touhukkaalla otteella kaikki järjestelyt olivat hoituneet yhden naisen voimin. Nyt tarjosin apuani ja saimme siirrettyä suuret pöydät paikoilleen ja esitystilan nopeasti ojennukseen. Katselimme ikkunasta, kun pihaan ajaneesta linja-autosta laskeutuvat lapset asettuivat jonoon saapuakseen prinsessaa tapaamaan. Anne räpsäytti punanenän paikoilleen, avasi keltaisen sateenvarjonsa ja lähti vastaanottamaan vieraita. mukaista virallista valtiovierailua, joka ei kuitenkaan mennyt ihan niinkuin piti. Innokas yleisö sai auttaa hieman hömelöä Homssantomssaa muun muassa kadonneen kruunun etsimisessä. Kun esityksen osuus oli saatu päätökseen, pääsivät kaikki askartelemaan itselleen kruunun ja sitten kokeilemaan, miltä elämä kuninkaallisena tuntuu. Käskyjen antaminen toisille, etenkin itse Homssantomssalle vaikutti hauskalta mikäs siinä katsellessa, kun saat prinsessan tanssimaan gangnam-styleä! Myös päiväkodin henkilökunnalta saatiin hyvää palautetta esitys- ja työpajatoiminnasta. Osallistaminen ja pedagoginen ote tekivät vaikutuksen. Toisekseen se, että ammattimaisesti tuotettua taidetoimintaa tuotiin omalle paikkakunnalle, koettiin tärkeäksi. Mieluummin kutsumme teitä tänne meille, kun lähdemme lasten kanssa pitkille kaupunkireissuille. Tällaista lisää! kiitteli Sinikka Lampela Kemijärven varhaiskasvatuksen puolesta. Paluumatkalla Oinaalta Rovaniemelle mietin kuinka valaisevaa kaltaiselleni hankehallinnon puolella työskentelevälle on nähdä aluille saattelemieni toimenpiteiden toteutumista käytännössä. Koskaan ei tiedä varmaksi, kuinka huolellakin tehdyt suunnitelmat muotoutuvat muuttuvissa tilanteissa. Vahva luottamus raudanlujiin paikallisiin ammattilaisiin auttaa tulevaisuudessakin ei yhtään epäilytä lähettää taiteilijoita syrjäseuduille vastaisuudessakaan. Hommat hoituu kyllä! Esitys noudatti väljää tarinan runkoa ja oli vahvasti yleisöä osallistava. Prinsessa Homssantomssa suoritti kuningas-isänsä oppien - Tämä oli hauskaa! kuuluikin onnellinen huudahdus osallistujien joukosta työpajan päätteeksi. Teksti ja valokuvat: Malla Alatalo 14 15

9 Kulttuurista on vähitellen muodostumassa merkittävä matkailun vetovoimatekijä Suomessa. Luontoelämysten ja perinteisten turistikohteiden lisäksi matkailijat haluavat yhä useammin tutustua myös paikallisiin tapoihin ja oppia uusia asioita. Kulttuurirakka-jatkohankkeessa tähän nousevaan trendiin vastattiin käynnistämällä yhteistyö esittävän taiteen ammattilaisten ja matkailusektorin välillä. Hankkeen aikana matkailijoille oli tarjolla kylissä tuotettuja esityksiä sekä ammattilaisten toteuttamana kokoperheen sirkusta. Kylätarinoita ja sirkusta matkailijoille Ajatus paikallisten harrastajien valmistamista, oman alueen tarinoihin pohjautuvista esityksistä matkailijoille sai alkunsa Kylämatka-esityssarjasta, joka toteutettiin ensimmäisen kerran Turussa osana kulttuuripääkaupunkivuotta Tätä hienoa ideaa haluttiin hyödyntää myös Lapissa. Posiolla Eemeli- Erakon tarina Eemelin tarina pohjautui Posiolla Lapiosalmessa asuneen paikallisen erakon elämään. Näytelmässä Eemeli, Lapiosalmen erakko seurattiin Eemelin vaiheita huutolaispojasta oman mökin asujaksi. Esityksestä muodostui hauska ja koskettava tarina, joka käsitteli yhden ihmiskohtalon kautta ulkopuolisuutta ja sielun herkkyyttä. Teoksen ohjasi teatteri-ilmaisun ohjaaja Hanna-Leena Metsävainio ja käsikirjoituksesta vastasivat yhdessä Marja-Leena Mattila sekä Janne Rosenvall. Yhteistyö posiolaisen matkailuyrittäjän Ari Saukon vetämän Lapiosalmen erämatkailukeskuksen kanssa lähti liikkeelle jo varhaisessa vaiheessa prosessia. - Halusimme tehdä ulkoilmaesityksen ja mietimme aluksi Posion keskustaa mutta siellä käytännön järjestelyt olisivat olleet melko työläitä. Tuolloin sain ajatuksen esityksen viemisestä Eemelin autenttiseen ympäristöön, muistelee Metsävainio

10 Oivalsin, että olen tärkeä Taiteen soveltava käyttö avaa uusia mahdollisuuksia tekijöille ja kokijoille Niinpä esityspaikaksi valittiin posiolaisen matkailuyrittäjän Ari Saukon vetämä Lapiosalmen erämatkailukeskus, jonka läheisyydessä sijaitsivat Eemelin alkuperäinen asuintalo sekä hänelle tärkeät Lapiolampi ja Salmijärvet. Vastaanotto ja suhtautuminen erämatkailukeskuksessa oli alusta alkaen positiivista ja kannustavaa. Esitystoiminnasta toivottiin jatkuvaa ja se nähtiin mahdollisuutena paikan kehittymiselle. Matkailijoiden lisäksi yhteistyöllä oli merkitystä Lapiosalmen erämatkailukeskuksen tekemisestä uudelleen tunnetuksi myös paikallisesti. Yleisössä nähtiin paljon posiolaisia katsojia. Matkailullisen näkökulman ja taiteellisen prosessin yhdistäminen ei kuitenkaan aina ole helppoa. Harrastajavetoisessa teatterissa erityisesti markkinointi on usein haastavaa. - Esitys toteutettiin prosessilähtöisesti ja sisältö syntyi matkan varrella. Kunnan työntekijät olisivat halunneet tietää markkinointia varten jo hyvissä ajoin yksityiskohtaisia tietoja esityksestä kuten nimeä, kestoa tai esityspaikkaa. Näistä ei prosessin alussa työryhmällä vielä ollut tietoa, toteaa Metsävainio. Sirkusta Levillä Kylätarinoiden lisäksi hanke oli mukana tuottamassa sirkusta Levillä yhdessä Lapin esittävien taiteiden keskuksen sekä Levin Matkailu Oy:n ja paikallisten matkailuyrittäjien kanssa. Hiihtolomien aikaan matkailijoille oli mahdollisuus käydä katsomassa koko perheen sirkusesitys Von Wuff ja osallistua Kreivittären sirkuskouluun. Lisäksi tarjolla oli maksuttomia sirkustyöpajoja Kylpylähotelli Levitunturin päivällisasiakkaille. Esityksissä kävi yhteensä 148 katsojaa ja työpajoissa oli mukana noin 60 osallistujaa. Kulttuurimatkailun tuomia haasteita Kulttuurirakka-jatkohankkeen aikana toteutettujen esitysten positiivinen vastaanotto osoitti käytännössä, että kulttuurimatkailutuotteille on kysyntää. Yhteistyö matkailuyrittäjien kanssa paljasti myös kulttuurin matkailullisen tuotteistamisen vaikeuden. Kulttuurialan osaajien ja taiteilijoiden sekä matkailuyrittäjien yhteistyön synnyttämisessä yksi selkeä haaste tällä hetkellä on toimintakulttuurien erilaisuus. Yritystoiminnassa ydinajatus on liiketaloudellinen kannattavuus ja markkinaehtoisuus. Kulttuuri- sekä taidealanyhdistyksissä puolestaan lähtökohtana on ensisijaisesti mahdollistaa ideologisista tai muista syistä tärkeäksi koetun toiminnan toteuttaminen. Kulttuurimatkailun kehittäminen vaatii lisää konkreettisia yhteistyöprojekteja, joiden avulla eri lähtökohdista työskentelevät ihmiset oppivat ymmärtämään toisiaan. Teksti: Matti Selin Valokuvat: Janne Airaksinen ja Joonas Martikainen 18 Kulttuurirakka-jatkohankkeessa valmistettiin yhdeksän kylätarinaa seitsemällä eri paikkakunnalla ja niitä esitettiin yhteensä 27 kertaa. Ryhmien toimintaan osallistui kaiken kaikkiaan 388 harrastajaa ja esityksissä kävi yli 2600 katsojaa. Näistä esityksistä erityisesti Posion Näyttämön Eemeli, Lapiosalmen erakko toteutettiin yhteistyössä matkailusektorin kanssa. Taiteen soveltava käyttö yhteiskunnan eri osa-alueilla on viime vuosina lisääntynyt merkittävästi. Soveltavasta draamasta puhuttaessa tarkoitetaan teatterin tekemisen työkalujen hyödyntämistä perinteisen esityskeskeisen prosessin ulkopuolella. Soveltavassa draaman pääasialliset tavoitteet ovat usein sosiaalisia, kuten syrjäytymisen ehkäiseminen tai hyvinvoinnin lisääminen. Työskentelylle on tyypillistä matala osallistumiskynnys, erilaisten ihmisten välinen vuorovaikutus sekä prosessikeskeisyys. Soveltava draama tarjoaa teatteri-ilmaisun ohjaajille mahdollisuuden työskennellä perinteisen harrastuskentän ulkopuolella.

11 Osa Kulttuurirakka-jatkohankkeessa työskennelleistä esittävän taiteen ammattilaisista lähestyi kylätarinan valmistamista soveltavan draaman näkökulmasta. Sodankylässä draamalliset työmenetelmät tulivat tutuiksi Vaalajärven ja Syväjärven kyläkouluilla, joissa teatteri-ilmaisun ohjaajat Karoliina Kangasniemi ja Hanna-Leena Metsävainio tutustuttivat sekä oppilaat että henkilökunnan uusien mielenkiintoisten työmenetelmien käyttöön. Lähestymistavan valinta oli molemmille ohjaajille selvää jo alussa. - Jokaisen pitäisi päästä tekemään sellaisia asioita, joista he itse tykkäävät. Kaikki eivät ole esiintyjiä, eivät edes halua olla. Soveltavan draaman käyttö antaa mahdollisuuden siihen, että jokainen voi olla osallistujana ilman esiintymispakkoa. Tämä madaltaa osallistumiskynnystä, toteaa Metsävainio. Kangasnimen mielestä esityksen valmistamisen sijaan soveltavassa draamassa korostuvat monet sosiaalisesti tärkeät teemat. - Siinä keskiössä ovat tekijä sekä prosessi. Pinnan alla liikkuu hirveästi merkittäviä asioita, kuten itsetunnon kehittäminen, omien rajojen ylittäminen, uusien puolien löytäminen itsestä, rohkaistuminen sekä haaveet. Hirveän tärkeää on myös ryhmä ja ryhmässä toimiminen. Samaa mieltä on Metsävainio. - Draamalähtöiset harjoitteet auttavat oppilaita löytämään vastauksia moniin tärkeisiin kysymyksiin kuten siihen kuka minä olen, mihin minä olen menossa tai missä asioissa minä olen hyvä. Opettajat ja oppilaat työskentelivät yhdessä Sodankylän kyläkouluilla yhtenä keskeisenä tavoitteena oli saada koulujen oppilaat ja opettajat työskentelemään yhdessä. Tavoitteen saavuttamisen kannalta merkittävää oli opettajille järjestetty kouluttautumispäivä, jossa avattiin tekemisen tapoja ja käytiin läpi erilaisia työskentelymetodeja. Suurin osa opettajista osallistui koulutukseen ja antoi päivästä erittäin hyvää palautetta. - Siellä jopa rehtori sanoi, ettei ollut aiemmin tehnyt mitään näin jännittävää, muistelee Metsävainio. Monet opettajat myös kertoivat jälkeenpäin saaneensa paljon uusia ideoita ja työkaluja siihen kuinka hyödyntää soveltavan taiteen työmenetelmiä omassa työskentelyssään myös jatkossa. Kangasniemi ja Metsävainio käsittelivät työskentelyprosessin aikana hyvinkin erilaisia teemoja eri ikäisten oppilaiden kanssa. - Ihan pikkuisten kanssa tee- van draaman käyttö antaa mana olivat tarinat sekä äänet. Teimme heidän kanssaan mahdollisuuden siihen, että jokainen voi aika paljon eläintarinoita. Kakkoskolmosilla aiheena oli tutkimusmatka omaan kouluun ilman esiintymis- olla osallistujana ja omaan ympäristöön. Isommilla käsiteltiin puolestaan san- pakkoa. karuutta ja idoleita. Vanhimpien oppilaiden kanssa pohdittiin tulevaisuutta tai utopistista tulevaisuutta, kertoo Metsävainio. Koulut kylässä - tapahtuma Työskentely huipentui oppilaiden ja opettajien järjestämään ja koko perheelle suunnattuun Koulut kylässä -tapahtumaan, joka pidettiin Syväjärven kylätalolla. Tapahtuman avulla haluttiin tuoda kouluissa tehtävää työtä näkyväksi kyläläisille. Osallistujille oli järjestetty makkaran paistoa, hullunkuriset olympialaiset, lyhytelokuvia, esityksiä, ja erilaisia kuvataidenäyttelyitä. Koulun oppilaskunta hoiti tapahtuman kahvitarjoilun. Sekä Metsävainiolle, että Kangasniemellä työskentely Syväjärven ja Vaalajärven kyläkouluilla oli merkittävä kokemus. Molemmat saivat erittäin hyvää palautetta sekä oppilailta, että opettajilta. Mieleenpainuvimman kommentin tokaisi yksi pienemmistä oppilaista. - Oivalsin, että olen tärkeä. Kaikki eivät ole esiintyjiä, eivät edes halua olla. Sovelta- Teksti: Matti Selin Valokuvat: Hanna-Leena Metsävainio 20 21

12 Konkarin iloinen yllätys Erit yisryhmät yöskentelyä ranuall a Ranualla kylätarina toteutettiin yhdessä Päiväkeskus Niittyvillan väen kanssa. Niittyvillan asiakkaat ovat eriasteisia kehitysvammaisia; osa tarvitsee jatkuvasti henkilökohtaisen avustajan apua, osa liikkuu pyörätuolilla. Projektiin ohjaajiksi palkattiin teatteri-ilmaisun ohjaaja Hanna-Leena Metsävainio sekä sirkusohjaaja Mette Ylikorva, joilla molemmilla oli jo runsaasti kokemusta erityisryhmien kanssa työskentelystä. Kylätarinan mutkaton eteneminen oli ohjaajille kuitenkin positiivinen yllätys. - Oli hauska huomata, että tämä työ voi olla myös helppoa, Ylikorva iloitsee. - Marjukan henkilökunta ja asiakkaat lähtivät heti innokkaasti mukaan. - Tuntui, että toiminta kohdistui juuri sinne minne pitikin eikä meillä ei ollut yhden yhtä ongelmaa koko aikana, kiittelee Ylikorva henkilökunnan asennoitumista projektiin. - Osaamme tarvittaessa kyllä motivoida henkilökuntaa ja olemme siihen aina varautuneetkin, mutta nyt siihen ei ollut tarvetta, Ylikorva jatkaa. Esiintyjäryhmän innokkaasta asenteesta kertoo hyvin se, että jo toisiin harjoituksiin ohjaajat otettiin vastaan lämpöisin halauksin. T ällainen taiteellinen toiminta antaa siipiä. Se kun ei ole pelkkää jumppaa, vaan mukana on paljon myös itseilmaisua. Koko syksyn 2013 jatkuneen toiminnan tuloksena syntyi Supersankarit -niminen esitys, jonka ryhmä esitti kahdesti. Ensi-ilta pidettiin Palvelutalo Marjukassa omaisten päivänä joulukuun alussa ja toinen esitys oli osa Ranuan kehitysvammaisten tukiyhdistyksen pikkujouluohjelmaa. Esityksessä näkyy molempien ohjaajien omat erityisosaamisalat: teatteri-ilmaisu ja sirkus. Tarina ja dialogi syntyivät yhteistyössä ohjaajien, esiintyjien ja hoitohenkilökunnan kanssa. - Tällainen taiteellinen toiminta antaa siipiä. Se kun ei ole pelkkää jumppaa, vaan mukana on paljon myös itseilmaisua. Siinä löytää keinoja tuoda esiin tunteita ja vaikeitakin asioita, Ylikorva pohtii. - Oli myös tärkeää, että esiintyjät saivat olla esillä positiivisella elämänasenteella. Ja kun kyse oli taiteesta niin siinä ei ollut mukana minkäänlaista kilpailua. Projektin jälkeen ryhmään jäi palo jatkaa toimintaa ja mahdollisuuksia siihen onkin jo yhdessä ideoitu. - Hienointa prosessissa oli saada seurata kuinka monet kylätarinan tekemiseen osallistuneet heittäytyivät rooleihinsa ja nauttivat siitä suurella sydämellä. Muutama ensimmäistä kertaa esiintynyt löysi itsestään oikean näyttelijän, summaa Ylikorva toiminnan tuloksia. Teksti: Malla Alatalo Valokuvat: Joonas Martikainen 22 23

13 Tämä oli hauskaa!

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys Tiimivalmennus 6h Tiimienergian pikaviritys Hienoa kuinka hyvin valmennus pysyi kasassa ja sai kaikki mukaan. Kukaan ei ollut passiivisena tässä koulutuksessa. TeliaSonera Oyj 1 / 9 Miksi investoisit tiimityöhön?

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand. Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10.

Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand. Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10. Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10.2013 MYRSKY-HANKE mahdollistaa nuorille suunnattuja, nuorten omia voimavaroja

Lisätiedot

OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti. Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu

OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti. Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu Miten ehkäisevää työtä kehitetään osana koulutusta? 4 Ammattikorkeakoulujen tehtävät harjoittaa työelämää ja aluekehitystä

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen 19.8.2014

Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen 19.8.2014 Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen 19.8.2014 Ajattelun muuttaminen on ZestMarkin työtä VANHA AJATTELU JA VANHA TOIMINTA " ZestMark on nuorten valmentamisen ja oppimistapahtumien asiantuntija.

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO. Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015

CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO. Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015 CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015 KOULUTTAJAN MERKITYS Tiedän omaavani taidot, joita ohjaamiseen tarvitaan

Lisätiedot

OPPILASTIEDOTE 2012-2013 TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖ

OPPILASTIEDOTE 2012-2013 TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖ OPPILASTIEDOTE 2012-2013 TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖ PÄÄTTÖTYÖ Keväällä 2013 Vantaan Tanssiopistossa voi suorittaa syventävien opintojen päättötyön. Päättötyön voivat suorittaa

Lisätiedot

Esiintymisvalmennus, 6h

Esiintymisvalmennus, 6h Esiintymisvalmennus, 6h Vaikuttavuudella epäreilua kilpailuetua " Erilaisuus, avoimuus, aitous ja rohkeus huokui valmentajasta. Mari Seppänen 1 / 9 Oletko esiintyessäsi epämukavuusalueella? Kuunnellaanko

Lisätiedot

Aaltoa kulttuurimatkaillen. Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI

Aaltoa kulttuurimatkaillen. Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI Aaltoa kulttuurimatkaillen Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI Alvar Aalto Seinäjoella Seinäjoki on Etelä-Pohjanmaan maakunnan keskus ja yksi Suomen voimakkaimmin kasvavista kaupunkikeskuksista.

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Sata matkaa maalle! Miksi? Maaseutumatkailun kehittäminen on

Lisätiedot

Innostunut oppilaskunta. Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille

Innostunut oppilaskunta. Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille Innostunut oppilaskunta Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille Tervetuloa! 2,5 tuntia Kaksi osiota Vaikuttavat oppilaat Kannustavat aikuiset Teemaan johdattavat videot sekä keskustelu- ja

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Toivotamme hyvää kesää ja kiitämme yhteistyöstä tästä on kiva jatkaa. Eri puolella Kaakkois-Suomea pilotoitiin luovia osallistavia ryhmätoimintoja

Lisätiedot

Yhteisöteatteria Perhonjokilaaksossa

Yhteisöteatteria Perhonjokilaaksossa Yhteisöteatteria Perhonjokilaaksossa AIKATAULU VIRITÄ! -tapahtumista Perhonjokilaakson alueella Aikataulu päivittyy edelleen riippuen kunkin yhteisön toiveista ja tarpeista. Osa tilaisuuksista on avoimia,

Lisätiedot

Galleria Napa Tukholmassa: Supermarket

Galleria Napa Tukholmassa: Supermarket ILOUUTISET 1/13 1 Galleria Napa Tukholmassa: Supermarket Tukholman ytimessä Kulturhusetissa järjestettävä Supermarket 2013 on mittava kansainvälinen tapahtuma taiteilijajärjestöille ja taiteilijavetoisille

Lisätiedot

KOKEMUKSIA JA TULEVAISUUDEN VISIOITA LUMIPALLO-TYÖSKENTELYSTÄ TAMPEREELLA

KOKEMUKSIA JA TULEVAISUUDEN VISIOITA LUMIPALLO-TYÖSKENTELYSTÄ TAMPEREELLA KOKEMUKSIA JA TULEVAISUUDEN VISIOITA LUMIPALLO-TYÖSKENTELYSTÄ TAMPEREELLA E T S I V Ä N T Y Ö N V A L T A K U N N A L L I S I L L E V E R K O S T O P Ä I V I L L E 2 6. 3. 2 0 1 5 1 Tarja Laukkanen HAJATELMIA

Lisätiedot

Kansallisteatteri Kontulassa esimerkki teatterin jalkautumisesta lähiöön Pirjo Virtanen ja Eveliina Heinonen

Kansallisteatteri Kontulassa esimerkki teatterin jalkautumisesta lähiöön Pirjo Virtanen ja Eveliina Heinonen Kansallisteatteri Kontulassa esimerkki teatterin jalkautumisesta lähiöön 27.11.2014 Pirjo Virtanen ja Eveliina Heinonen Taide ja kulttuuri tukevat monin tavoin ihmisten hyvinvointia. Taiteen ja kulttuurin

Lisätiedot

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA HANKEIDEA Hyväntekeväisyysilta, joka järjestetään jonkin paikallisen järjestön (esim. Lions clubin) kanssa Illan tuotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen Illan aikana

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

MALLINNUS TEATTERI OSANA LASTEN JA NUORTEN KASVUA. Esimerkkitapauksena Lahden kaupunginteatterin ja Luhtikylän alaasteen

MALLINNUS TEATTERI OSANA LASTEN JA NUORTEN KASVUA. Esimerkkitapauksena Lahden kaupunginteatterin ja Luhtikylän alaasteen MALLINNUS TEATTERI OSANA LASTEN JA NUORTEN KASVUA Esimerkkitapauksena Lahden kaupunginteatterin ja Luhtikylän alaasteen yhteistyö Tampereen yliopisto Tutkivan teatterityön keskus Ylös Ammattiteattereiden

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI. 6.9.2010, Muistiinpanot

LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI. 6.9.2010, Muistiinpanot LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI 6.9.2010, Muistiinpanot Tampereen yliopisto Tutkivan teatterityön keskus Ylös Ammattiteattereiden yleisötyön kehittäminen Anna-Mari Tuovinen 24.11.2010 Lahden

Lisätiedot

TYÖLLISYYSFOORUMI

TYÖLLISYYSFOORUMI TYÖLLISYYSFOORUMI 16.9.216 PALAUTERAPORTTI Kirjoittajat: Anu Järvinen, Laura Kallio ja Jemina Niemi, Osuuskunta Motive Työllisyysfoorumi järjestettiin Tampereella Scandic Rosendahlissa 16.9.216. Järjestelyistä

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

PU:NC Participants United: New Citizens

PU:NC Participants United: New Citizens PU:NC Participants United: New Citizens 2013 PU:NC Participants United: New Citizens * Kolmas Loimaan teatterin (Suomi) & County Limerick Youth Theatren (Irlanti) yhteinen Youth in Action projekti * CIMOn

Lisätiedot

TEATTERILLISET MENETELMÄT TYÖNOHJAUKSEN VÄLINEENÄ: Kokemuksia Sopimusvuori Ry:stä ja Tredea Oy:stä

TEATTERILLISET MENETELMÄT TYÖNOHJAUKSEN VÄLINEENÄ: Kokemuksia Sopimusvuori Ry:stä ja Tredea Oy:stä 1 TEATTERILLISET MENETELMÄT TYÖNOHJAUKSEN VÄLINEENÄ: Kokemuksia Sopimusvuori Ry:stä ja Tredea Oy:stä Teatteri-ilmaisun ohjaajat Riku Laakkonen & Arttu Haapalainen 2 SOPIMUSVUORI RY Sosiaalipsykiatrisia

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi

Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi Julkaistu: 14.7. 14:07 IS SUOMIAREENA Yhdysvaltain Suomen suurlähettiläs Bruce Oreck vertasi Yhdysvaltain ja Euroopan asenne-eroa erikoisella

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry Luova lava lapsille-leirit Järjestäjän opas Suomen Nuorisoseurat ry Sisällys Nuorisoseuratoiminta... 3 Luova lava lapsille -päiväleirit... 4 Hetki Taiteilijana-esitykset... 5 Leirien ohjaajat... 6 Leirien

Lisätiedot

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti ONKS U N E L M I? I! Motivaatio Hyvinvointi Raha Pohdintakortti KÄDEN TAIDOT Käden taidot ovat nykyään tosi arvostettuja. Työssäoppimisjakso vakuutti, että tää on mun ala ja on siistii päästä tekee just

Lisätiedot

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus 1 (9) Pikatreffit Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille ja työnantajille - matchmaking-viestipohjat treffien jälkeen lähetettäväksi - treffikorttipohjat

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen TAUSTAA Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa.. Arjen turvaa kunnissa -hankkeessa

Lisätiedot

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme Kiinaraportti Sain kuulla lähdöstäni Kiinaan 3 viikkoa ennen matkan alkua ja siinä ajassa en ehtinyt edes alkaa jännittää koko matkaa. Meitä oli reissussa 4 muuta opiskelijaa lisäkseni. Shanghaihin saavuttua

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Lucia-päivä 13.12.2013

Lucia-päivä 13.12.2013 Lucia-päivä 13.12.2013 Perjantai 13.12.2013 oli tapahtumarikas päivä: oli Lucia-päivä! Päivä alkoi klo 8.15 juhlasalissa, kun Luciat esiintyivät EKOn väen ja joulupuuroon kutsuttujen vieraiden edessä.

Lisätiedot

MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN

MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN www.flow.fi MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN Joka tahtoo matkalle kohti uutta, hänen on lähdettävä. Miten matkalle voi lähteä? Omin jaloin, ottamalla ensimmäinen askel. Mitä sitten tapahtuu? Kyllä se selviää, askel

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

D R A A M A T Y Ö P A J O I S S A O N T I L A A I D E O I L L E J A P E R S O O N I L L E

D R A A M A T Y Ö P A J O I S S A O N T I L A A I D E O I L L E J A P E R S O O N I L L E D R A A M A T Y Ö P A J O I S S A O N T I L A A I D E O I L L E J A P E R S O O N I L L E Draamatyöpajassa ryhmä ideoi ja tuottaa synopsiksen pohjalta musiikkiteatteriesityksen käsikirjoituksen. Käsikirjoitus

Lisätiedot

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Kokemuksia työnohjauksesta johdon näkökulmasta 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 2 Työnohjauksen peruskysymyksiä

Lisätiedot

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi Facebook:

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi  Facebook: Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi annmari.salmela@vapaaehtoistyo.fi Twitter: @AnnmariSa / @Vapaaehtoistyo Facebook: Vapaaehtoistyofi.fi Trendit uutta yhteisyyttä kohti Seurakunnat

Lisätiedot

S A I J A M U S T A N I E M I, K U V A T A I T E I L I J A, P R O J E K T I T U T K I J A S A M K, K U V A T A I D E K A N K A A N P Ä Ä

S A I J A M U S T A N I E M I, K U V A T A I T E I L I J A, P R O J E K T I T U T K I J A S A M K, K U V A T A I D E K A N K A A N P Ä Ä VÄLITTÄVÄ TAIDE S A I J A M U S T A N I E M I, K U V A T A I T E I L I J A, P R O J E K T I T U T K I J A S A M K, K U V A T A I D E K A N K A A N P Ä Ä TAIDEKEHÄN JATKOT Satakunnan ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

JULKAISUTOIMINTA METROPOLIASSA. Liisa Salo

JULKAISUTOIMINTA METROPOLIASSA. Liisa Salo JULKAISUTOIMINTA METROPOLIASSA Liisa Salo Metropolia Ammattikorkeakoulu 2 JULKAISUN TUOTTAMINEN Mitä Miksi - Kenelle Miten Valinnat Rajaukset Metropolia Ammattikorkeakoulu 3 MITÄ Julkaisun teema, sisältö:

Lisätiedot

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia STRATEGIA 2020 Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia 1 Sisällysluettelo Visio s. 3 Edistämme kaupunkilaisten hyvinvointia kulttuurikosketuksilla Viemme kulttuuria ja taidetta keskelle kaupunkilaisten

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Itse tekeminen ja yhdessä oppiminen museossa Kokemuksia Avara museo -hankkeesta

Itse tekeminen ja yhdessä oppiminen museossa Kokemuksia Avara museo -hankkeesta Itse tekeminen ja yhdessä oppiminen museossa Kokemuksia Avara museo -hankkeesta Pauliina Kinanen Suomen museoliitto AKTIIVI Plus -loppuseminaari 19.11.2014 Vuonna 2010 - Avara museo -hanke alkaa Meillä

Lisätiedot

KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä

KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä Mitä Kotirukkasella tavoitellaan? Kotirukkasen avulla tiivistetään yhteistyötä asumisyksikön työntekijöiden, asukkaiden ja läheisten välillä.

Lisätiedot

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti Preventiimi pähkinänkuoressa OKM:n rahoittama, Humakin hallinnoima, yksi valtakunnallisista

Lisätiedot

Sanna Hiltunen, Itä-Lapin MAKO-verkosto , Kemijärvi

Sanna Hiltunen, Itä-Lapin MAKO-verkosto , Kemijärvi Sanna Hiltunen, Itä-Lapin MAKO-verkosto 23.3.2017, Kemijärvi Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta kansalaisten määrä Lapissa 2001-2015 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 1863 2033 2361

Lisätiedot

Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta

Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta kansalaisten määrä Lapissa 2001-2015 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 1863 2033 2361 2629 2900 3153 3359 3827 3794 3642 Ulkomaalaisten määrä Lapissa

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

Esimerkkejä hyvinvointipalveluista

Esimerkkejä hyvinvointipalveluista Esimerkkejä hyvinvointipalveluista ESR-kehittämisohjelmasta Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tarjoajana 2007-2013 Espoon esittävän taiteen koulu Mitä? Sirkusopetusta

Lisätiedot

TAIDEKASVATUS YHTEISÖLLISYYDEN VAHVISTAJANA

TAIDEKASVATUS YHTEISÖLLISYYDEN VAHVISTAJANA TAIDEKASVATUS YHTEISÖLLISYYDEN VAHVISTAJANA Siellä sai olla yhdessä Sai tehdä porukassa erityisopettaja 1 TAIDEPAJALAISTEN POSITIIVISIA KOKEMUKSIA TAIDEPAJOISSA Yhdessä tekeminen oli kaikkein tärkein t

Lisätiedot

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa.

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa. Kuvat ClipArt Yrittäjyyskasvatus oppimisen perustana -ohjevihkonen on tarkoitettu yleissivistävän opettajankoulutuksen opiskelijoiden ja ohjaajien käyttöön. Materiaali on mahdollista saada myös PowerPoint

Lisätiedot

Miten me teemme arjesta antoisampaa?

Miten me teemme arjesta antoisampaa? Miten me teemme arjesta antoisampaa? Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi Jyväskylä 25.-26.3.2015 Rinnakkaissessio 26.3.2015 Hanna Rousku / varhaiskasvatuksen esimies, Masku kasv.. kandidaatti (KM-opiskelija),

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA Oppijan osallistamisen malli Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? Aikuisoppijoiden osallistuminen Aikuisoppijan viikon (AOV)

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

Tiedotus & markkinointi,

Tiedotus & markkinointi, Tiedotus & markkinointi, kiertuetoiminnassa TEKIJÄ: V KOULUTUSJAKSO 30.- 31.1.2012 Kouvolan Teatteri Leena Björkqvist 2012 Ma 30.1.2012 Onnistuneen markkinoinnin peruspilareita kiertuetoiminnassa Klo 12.00-12.10

Lisätiedot

Tuttuja hommia ja mukavaa puuhaa

Tuttuja hommia ja mukavaa puuhaa Maanantai 22.6. Hei olen Joni ja aloitin kesätyöt tänään. Päivä alkoi aamupäivästä kahdentoista pintaan perehdytyksellä työtoimista, sekä ohjeista blogin pitämisen suhteen. Loppu päivä menikin hyllyttäessä

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt

Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt IDEAKAHVILA: Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt Rekrytointi Henkilökohtainen kontakti/kutsu Pakottaminen/suostuttelu Järjestöjen välinen yhteistyö

Lisätiedot

Sopulihyppyjä ja tonttuhäntien tähtitaivas Päiväkotilapsien luovaa mediankäyttöä Molla-hankkeessa

Sopulihyppyjä ja tonttuhäntien tähtitaivas Päiväkotilapsien luovaa mediankäyttöä Molla-hankkeessa Sopulihyppyjä ja tonttuhäntien tähtitaivas Päiväkotilapsien luovaa mediankäyttöä Molla-hankkeessa Esitys löytyy Mollan sivuilta: Molla.ejuttu.fi Molla- media, osallisuus, lapsi. Kurkistus pienten lasten

Lisätiedot

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Etelä-Savon RAMPE osahankkeessa toteutettiin moniammatillisen tiimityön valmennusta simulaatio oppimisympäristössä

Lisätiedot

Lasten luovuuden rohkaisu ja tarinallisuuden merkitys siinä kuvataideopettajan silmin

Lasten luovuuden rohkaisu ja tarinallisuuden merkitys siinä kuvataideopettajan silmin Lasten luovuuden rohkaisu ja tarinallisuuden merkitys siinä kuvataideopettajan silmin Vattumadon talo päiväkotiprojekti eskareille Valoveistos ja Varjoteatteri Merja Isomaa-James, Tuija Mettinen LÄHTÖTILANNE

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

YOYO-hankkeen väliarviointiseminaari 30.11.2011 Opinto-ohjaajat Laura Juuti ja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio

YOYO-hankkeen väliarviointiseminaari 30.11.2011 Opinto-ohjaajat Laura Juuti ja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio Pienryhmäohjauksen mahdollisuuksia lukiossa - kokemuksia Itäkeskuksen lukiosta YOYO-hankkeen väliarviointiseminaari 30.11.2011 Opinto-ohjaajat Laura Juuti ja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio Lukion

Lisätiedot

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Yhteistoiminnalla kohti vammaisen lapsen ja perheen hyvää elämää -innopaja 9.4.2013 Riihimäki Työskentelyn ohjeistus Alun puheenvuoroissa esiteltiin

Lisätiedot

Paperista bittiin oivalluksia hankepolun varrelta

Paperista bittiin oivalluksia hankepolun varrelta Paperista bittiin oivalluksia hankepolun varrelta Innopark Programmes Oy, Visamäentie 33, 13100 Hämeenlinna, info@innopark.fi Taitto: Mainostoimisto Precis Oy Paino: Kopijyvä Oy Tähän vihkoseen on koottu

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

STAALON TEATTERIFESTIT LAPIN MATKAILUPARLAMENTTI Veli Matti Hettula

STAALON TEATTERIFESTIT LAPIN MATKAILUPARLAMENTTI Veli Matti Hettula STAALON TEATTERIFESTIT LAPIN MATKAILUPARLAMENTTI 29.9.2011 Veli Matti Hettula MIKÄ ON STAALON TEATTERIFESTIT? Ketkä ovat mukana tapahtuman järjestämisessä? Järjestäjänä :Taideseura Staalo Kittilästä, Levin

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

KEHITTÄVÄT KESÄPÄIVÄT: Nakitus

KEHITTÄVÄT KESÄPÄIVÄT: Nakitus 24. 25.8.2010 Koska ruoka on tärkeä osa inhimillistä elämää, aloitettiin KEKE-tapahtuma perinteiseen tapaan ruokailemalla kunnolla. Ruokailun jälkeen olikin vuorossa tiukka työskentelyrupeama, joka kesti

Lisätiedot

Monikulttuurinen yhteisöllisyys tähtää hyvinvointiin Lapissa - tietoa, taitoa ja välittämistä

Monikulttuurinen yhteisöllisyys tähtää hyvinvointiin Lapissa - tietoa, taitoa ja välittämistä Monikulttuurinen yhteisöllisyys tähtää hyvinvointiin Lapissa - tietoa, taitoa ja välittämistä Maaseudun Sivistysliitto Aluepäällikkö Elina Vehkala Monikulttuurisuus maaseudulla Toimimme globaalissa yhteisössä,

Lisätiedot

Kysely kuntosuunnistajille

Kysely kuntosuunnistajille Kokonaisvastaajamäärä: 13 Kysely kuntosuunnistajille 1. Vastaajan sukupuoli Kysymykseen vastanneet: 13 (ka: 1,5) (1.1) Mies 53,8% 7 (1.2) Nainen 6 2. Vastaajan ikä Kysymykseen vastanneet: 13 (ka: 4,6)

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Työssäoppiminen Rietbergissä, Saksa Suvi Hannula, Kalajoen ammattiopisto

Työssäoppiminen Rietbergissä, Saksa Suvi Hannula, Kalajoen ammattiopisto Työssäoppiminen Rietbergissä, Saksa 15.10.-26.11. 2016 Suvi Hannula, Kalajoen ammattiopisto Kiinnostuin ulkomaan työssäoppimisesta muistaakseni ensimmäisellä luokalla ammattikoulussa, kun opettaja otti

Lisätiedot

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhempien Akatemia toimivia kasvatuskäytäntöjä vanhemmuuden tueksi Toteuttaja Nuorten Ystävät ry RAY:n tuella Vuosille

Lisätiedot

YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Ytyä yksinyrittämiseen! -tutkimus. Professori Ulla Hytti & projektitutkija Lenita Nieminen YTYÄ YRITTÄJYYTEEN!

YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Ytyä yksinyrittämiseen! -tutkimus. Professori Ulla Hytti & projektitutkija Lenita Nieminen YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Ytyä yksinyrittämiseen! -tutkimus Professori Ulla Hytti & projektitutkija Lenita Nieminen YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Tutkimus yhteisön synnystä ja yhteisön merkityksestä yksinyrittäjille yrittäjänä

Lisätiedot

Voimaantuminen 2h. Stressin nujertaja -valmennus. Valmentaja Päivin rentoutusharjoitus sai erityistä kiitosta. 1 / 10

Voimaantuminen 2h. Stressin nujertaja -valmennus. Valmentaja Päivin rentoutusharjoitus sai erityistä kiitosta. 1 / 10 Voimaantuminen 2h Stressin nujertaja -valmennus Valmentaja Päivin rentoutusharjoitus sai erityistä kiitosta. Tuula Kortelainen, ammatinvalintapsykologi 1 / 10 Nykypäivän hektisessä arjessa eläminen sekä

Lisätiedot

Ylä-Savon. kulttuuristrategia. Kulttuuria. tehhään yhessä

Ylä-Savon. kulttuuristrategia. Kulttuuria. tehhään yhessä Kulttuuria tehhään yhessä Vieremä Ylä-Savo Kiuruvesi Sonkajärvi Iisalmi Pielavesi Lapinlahti Keitele 3 Ylä-Savo: risteyspaikka Savon, Kainuun ja Pohjanmaan rajamailla sijaitsee 56 000 asuk kaan Ylä-Savo.

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Turvallisuus Lämpö & Ymmärrys Terveystalossa tunnen olevani parhaissa käsissä. Asiakkaalle välittyy lämmin tunnelma. Minusta

Lisätiedot

Tapani Ahola. Lyhytterapiainstituutti Oy

Tapani Ahola. Lyhytterapiainstituutti Oy Tapani Ahola Lyhytterapiainstituutti Oy Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hanke 1.1.2008-31.3.2012, Loppuseminaari 9.12.2011 Tavoitteistaminen 1/5 Tavoitteistaminen tekee ongelmista puhumisen helpommaksi.

Lisätiedot

Kulttuurituottajana kunnassa. Tehtävät, tavoitteet ja työn kuva Hallintokuntien ja kolmannen sektorin välisessä yhteistyössä

Kulttuurituottajana kunnassa. Tehtävät, tavoitteet ja työn kuva Hallintokuntien ja kolmannen sektorin välisessä yhteistyössä Kulttuurituottajana kunnassa Tehtävät, tavoitteet ja työn kuva Hallintokuntien ja kolmannen sektorin välisessä yhteistyössä Kulttuuri käsitteenä, ymmärretäänkö se? Kulttuuri yhdistetään vielä usein niin

Lisätiedot

TOIMIVA YHDISTYS. Yhdistystoiminnan päivittäminen

TOIMIVA YHDISTYS. Yhdistystoiminnan päivittäminen TOIMIVA YHDISTYS Yhdistystoiminnan päivittäminen Päijät-Hämeen Sosiaaliturvayhdistys ry:n hallinnoimassa ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamassa hankkeessa vuosina 2012-2015 mahdollistettiin yhdistystoiminnan

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely TOIMI NÄIN Pysäytä keskustelu hetkeksi ja sanoita havaitsemasi ristiriita. Kysy osallistujilta, mitä he ajattelevat havainnostasi. Sopikaa

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

Terveydenhoitajaopiskelijat Juhan Gummerus ja Sanna Leskinen tekevät opinnäytetyötään ROKOKOhankkeeseen.

Terveydenhoitajaopiskelijat Juhan Gummerus ja Sanna Leskinen tekevät opinnäytetyötään ROKOKOhankkeeseen. Opinnäytetyön tekeminen hankkeessa on paras osa opintoja! Terveydenhoitajaopiskelijat Juhan Gummerus ja Sanna Leskinen tekevät opinnäytetyötään ROKOKOhankkeeseen. Metropolian ROKOKO-hankkeen tarkoituksena

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla

Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla Ikääntyneidenpäihde- ja mielenterveystyön verkoston yhteistyöseminaari 23.4.2015 Mona Särkelä-Kukko Marjo Karila 14.4.2015 1 Pohdittavaksi alkuun: Pohdi

Lisätiedot

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma Jakson päämääränä on kranssin suunnitteleminen ja valmistaminen pehmeitä ja kovia materiaaleja yhdistäen. Jakso on suunnattu

Lisätiedot

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua?

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? STTK:N TULEVAISUUSLUOTAIN Tavoitteena on hakea tuoreita näkemyksiä vuoden 2012 kunnallisvaalien ohjelmatyötä varten sekä omaan edunvalvontaan. Luotaus oli avoinna

Lisätiedot