Kylät taidon näyttämöinä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kylät taidon näyttämöinä"

Transkriptio

1 Kylät taidon näyttämöinä Kulttuurirakka-jatkohanke

2 6 Sisällys Esittävä taide kuuluu kaikille Kulttuurirakka-jatkohanke elävöitti Lapin kuntien kulttuuritarjontaa... 3 Maaseudun Sivistysliitto ja Kulttuurirakka-jatkohanke... 4 Lapin esittävien taiteiden keskus yhdistää Lapin vapaan kentän ammattilaiset... 5 Tällä ei ole rajoja ihmiset ovat nyt irti! Käkilavasta kesäteatterikyläksi... 6 Onnistunut paluu Teatteri-ilmaisun ohjaajana kotipaikkakunnalla Hovineitona Prinsessa Homssantomssan kuninkaallisella valtiovierailulla Kylätarinoita ja sirkusta matkailijoille Oivalsin, että olen tärkeä Taiteen soveltava käyttö avaa uusia mahdollisuuksia tekijöille ja kokijoille Kulttuurirakka-jatkohankkeessa elävöitettiin Lapin maaseutua esittävien taiteiden avulla. Seitsemässä yhteistyökunnassa ammattilaisohjaajat yhdessä paikallisten harrastajien kanssa toteuttivat toinen toistaan upeampia kylätarinoita, joiden aiheet syntyivät tekijöistä ja paikallisesta kulttuurista. Lisäksi esittävän taiteen ammattilaiset kiersivät yhteensä seitsemässätoista Lapin kunnassa esittämässä omia esityksiään ja pitämässä erilaisia työpajoja. Mukana toiminnassa oli kaiken ikäisiä ihmisiä päiväkoti-ikäisistä lapsista aina vanhuksiin saakka. Hankkeen tulokset numeroina ovat vaikuttavia esityksiä näki ja työpajoihin osallistui tuhansia ihmisiä. Lapin laajalla maaperällä vaikuttavuutena voi kuitenkin pitää myös sitä, kuinka pieniä yleisöjä tai kuntakeskuksista kaukaisia kohteita tavoitettiin. Mieltä lämmittää esimerkiksi se, kuinka lähes koko Lokan koulu Sodankylässä sai osallistua teatterityöpajaan neljän koululaisen voimin. Esittävä taide kuuluu kaikille KULTTUURIRAKKA JATKOHANKE EL ÄVÖITTI L APIN KUNTIEN KULTTUURI- TARJONTAA Hanke osoitti, että vapaan kentän esittävän taiteen ammattilaisille on oma paikkansa Lapissa. Uusille mielenkiintoisille esityksille on kysyntää ja päteviä harrastajaryhmien ohjaajia tarvitaan useissa kunnissa. Toisaalta perinteisten työmuotojen rinnalle on vähitellen muodostumassa uusia malleja, mikä näkyi myös hankkeessa. Etenkin taiteen soveltava käyttö antaa monia uusia mahdollisuuksia hyödyntää esittävän taiteen ammattilaisten osaamista esimerkiksi kouluissa, vanhainkodeissa ja palvelutaloissa. Taiteella on tutkitusti positiivisia vaikutuksia ihmisten sekä organisaatioiden hyvinvoinnille ja esittävän taiteen eri osa-alueet tarjoavat sen edistämiseen erinomaisia työkaluja. Tähän julkaisuun on kerätty kokemuksia ja tietoa Kulttuurirakka-jatkohankkeen saavutuksista. Kahteen vuoteen mahtuu monia hienoja hetkiä, onnistumisia ja haasteita. Siksi aiheiden valinta ja rajaaminen artikkeleihin oli erityisen vaikeaa. Tästä huolimatta onnistuimme tehtävässä hyvin. Valitut teemat kuvaavat monipuolisesti ja melko kattavasti hankkeessa toteutettua toimintaa. Erityisenä helmenä voidaan varmasti pitää Sieppijärven kylässä toteutettua kylätarinaa, jonka seurauksena paikkakunnalle perustettiin oma harrastajateatteriryhmä ja kulttuurikahvila. Kyläläiset kertoivat iloksemme myös, että koko kylän yhteinen projekti edisti asukkaiden yhteistöllisyyttä ja hyvinvointia. Haluamme kiittää omasta puolestamme kaikkia hankkeessa työskennelleitä esittävän taiteen ammattilaisia, kuntien työntekijöitä sekä niitä ihmisiä, jotka omalla osallistumisellaan tekivät kaiken mahdolliseksi. Ilman Letkeä työ olisi ollut mahdotonta. Yhdistystoiminta osoitti voimansa ja tehdyllä työllä on koti, jossa se jatkuu. Malla Alatalo Hankevetäjä Maaseudun Sivistysliitto Matti Selin Hankevetäjä Maaseudun Sivistysliitto Konkarin iloinen yllätys Erityisryhmätyöskentelyä Ranualla Toimittaneet: Malla Alatalo ja Matti Selin Kirjoittajat: Malla Alatalo, Matti Selin, Janne Rosenvall ja Paula Yliselä Valokuvat: Janne Airaksinen, Malla Alatalo, Petteri Jakobson, Joonas Martikainen, Hanna-Leena Metsävainio ja Matti Selin Taitto: Ulla Ollila / Kuohu Design Paino: Pohjolan Painotuote Oy Kustantaja: Maaseudun Sivistysliitto ry ISBN Kirjoittajat, kuvaajat ja Maaseudun Sivistysliitto Maaseudun Sivistysliiton hallinnoiman Kulttuurirakka-jatkohankkeen päätavoitteena oli edistää esittävien taiteiden harrastusmahdollisuuksia Lapin maakunnassa sekä työllistää alan ammattilaisia. Hanke toteutettiin yhdessä Lapin esittävien taiteiden keskuksen (Letken) kanssa. Osatavoitteena oli myös kehittää Letken toimintaa muun muassa lisäämällä yhteistyötä esittävän taiteen ammattilaisten ja matkailusektorin välillä. Yhteistyökuntia olivat Enontekiö, Inari, Kolari, Pelkosenniemi, Posio, Ranua ja Sodankylä. Kulttuurirakka-jatkohanke oli osa EU:n osarahoittamaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa Vuosina hankkeen järjestämässä toiminnassa oli mukana yli 6000 osallistujaa, 17:ssä Lapin kunnassa. Hanke työllisti vuosina yli 30 esittävän taiteen ammattilaista eri mittaisiin työsuhteisiin. 3

3 Lapin esittävien taiteiden keskus yhdis tää L apin vapaan kentän ammattil aiset Maaseudun Sivistysliitto ja Kulttuurirakka -jatkohanke Jokaisella on oikeus luovuuteen. Itsensä toteuttaminen tavalla tai toisella on perustarve ja siksi luovuus sekä sen kehittäminen lisäävät hyvinvointia. Hyvinvointia lisää myös se, kun asioita tehdään ja niistä päätetään yhdessä. Syntyy luottamusta, arvostusta, huolenpitoa ja demokraattista keskustelua. Parhaimmillaan yhteisö perustaa yhdistyksen vaikuttamaan johonkin asiaan omassa elinympäristössään. Uskon, että pärjäämisessä nimenomaan paikallisuus on entistä tärkeämpää. Hyvään elämään kuuluu vahva identiteetti. Sen rakentumisessa keskeistä on tietää mistä tulee, missä juuret ovat. Globaali maailma ei ole paikallisuuden vihollinen. Ajattelemalla globaalisti ja toimimalla paikallisesti on mahdollisuus entistä parempaan elämään. Paikallisuuteen liittyy myös ympäristösivistys. Se ymmärtää ja edistää ihmisen ja ympäristön suhdetta kestävällä tavalla. Siihen kuuluu yksilön ja yhteisön luontosuhde, mutta myös suhde rakennettuun ympäristöön ja paikalliseen kulttuuriin. Luovuuden, vaikuttamisen ja ympäristösivistyksen edistäminen ovat Maaseudun Sivistysliiton keskeisiä teemoja kun tavoitteenamme on Itse Tehty Elämä. Se on elämää, jossa kukkii luovuus, rohkeus, yrittäjyys, paikallisuus, vastuullisuus, moniäänisyys ja yhteisöllisyys. Letken toteuttama Kulttuurirakka syntyi edistämään kaikkea tätä: kyläläisten luovaa toimintaa, paikalliskulttuuria, yhdistystoimintaa ja sen jäsenten toimintamahdollisuuksia. Sen jatkohankkeeseen Letke pyysi mukaan Maaseudun Sivistysliittoa. Oli helppoa vastata kyllä. Tämä julkaisu syntyi tarpeesta dokumentoida ja jakaa Kulttuurirakka-jatkohankkeen kokemukset vielä kerran yhdessä ja myös muiden iloksi ja hyödyksi. Kiitos MSL:n ja Letken tiimille erinomaisesta yhteistyöstä. Työ jatkuu Letkessä. Paula Yliselä toiminnanjohtaja Maaseudun Sivistysliitto MSL:n toiminnan lähtökohdat ja tavoitteet MSL:n strategiset linjaukset ja niiden kehittäminen yhteisöllisyys YMPÄRISTÖ JA kokemuksellisuus ME paikallisuus itse tehty luovuus LUO JA ELÄ elämä VAIKUTA SIIS yritteliäisyys rohkeus vastuullisuus monikulttuurisuus Kulttuurirakka-jatkohankkeen tavoitteiden mukaisesti muodostimme ryhmän tuumimaan yhdistyksen tilaa ja tulevaisuutta. Tapaamisiin saapuivat Malla Alatalo, Hannu Friman, Pieta Koskenniemi, Joonas Martikainen, Janne Rosenvall, Johanna Salo sekä Matti Selin. Keitä me olemme, minne olemme menossa, miksi ja miten? Keskeisimmiksi sisällöiksi kirkastuivat kiertuetoiminnan kehittäminen, hankkeet ja projektit sekä yhteisöllisyyden ja jäsenten ammatti-identiteettien vahvistaminen. Haluamme yhdistyksen toimivan avoimesti, tasapuolisesti ja monimuotoisuutta tukien. Jäseninä meillä on kirjava porukka eri esittävän taiteen aloilta. Se merkitsee laajaa osaamiskenttää; ammattilaisia, jotka ovat tottuneet sietämään epävarmuutta, sujahtavat erilaisiin työryhmiin ja ammattikuviin nykypäivän työelämän vaatimalla liukkaudella. Samalla taiteellinen työ vaatii pitkäjänteisyyttä, jonka pätkätyöt harvoin mahdollistavat. Alojen väliset ristiriidat ja arvoasteikot ovat myös vaanimassa varomatonta, etenkin kun kilpailu kiristyy resurssien niuketessa. Työvoimaa ei voi käyttää niissä määrin, kuin kulloisenkin esityksen kannalta olisi tarpeen. Olisiko mahdollista tehdä kevyen mallin konsultoivaa vertaisapua? Ja äkkiä jäseniksi ne alueen ammattilaiset, jotka eivät vielä yhdistyksemme jäseniä ole! Esittävää taidetta ei ole ilman yleisöä. Alueella asuu vain asukasta, mikä on vähän. Asenteet kulttuuria kohtaan ovat kovenemassa ja vakiintuneet laitokset ovat etulyöntiasemassa vapaaseen kenttään nähden. Eikä nyt puhuta metreistä. Harrastustoiminta, jonka arvoa ei kukaan kiistä, syö huomiota ja resursseja myös ammattilaisilta, sillä rahoituskanavien päätöksissä on mm. ammatillisten kriteereiden osalta epäjohdonmukaisuutta. Meidän on siis pidettävä itsestämme mölyä, vaikka se useimmiten turhauttaakin. Ja meidän on etsittävä yleisöä, vietävä esityksiä sinne missä ihmiset Teksti: Janne Rosenvall ovat. Kiertueiden järjestämistä pilotoidaan kesällä Käytännön järjestelyjen, hankintojen ja kokemusten kautta haetaan tuntumaa turnee-elämän romantiikkaan ja realismiin. Pohjoisessa on totuttu siirtymään rajojen yli, luon- T ekijöinä tiedämme, nollista kansainvälisyyttä tulee hyödyntää tehokkaammin. Kas- ettei kaikille voi tarvavat turistivirrat pitäisi myös ohjata heitä varten suunniteltujen jota kaikkea, asioiden esitysten äärelle. Lappi kiinnostaa, miksei siis lappilainen taide? loksahdellessa kohdilleen voi jokaiselle Tarvitsemme tukea ja osaamista markkinoinnin kehittämiseen. kuitenkin Monet kaipaavat ammatti-identiteettinsä tueksi yrittäjämäis- löytyä jotakin. tä otetta. Lähitulevaisuudessa tulee uudistaa nettisivut sekä yhdistyksen ilme suhteessa mediaan ja yhteistyökumppaneihin. Ja kuten kaikissa yhteisöissä, myös Letkessä on jatkuvasti kehitettävä sisäistä viestintää. Tällä vältämme kuppikunnat, tietämättömyydestä johtuvat juorupuuskat sekä ydinjoukon väsymisen. Taidealojen ulkopuolella avautuu monia mahdollisuuksia osaaville ja ennakkoluulottomille tekijöille. Soveltava taide tarjoaa työkaluja ja tietämystä uusille kohderyhmille. Tiivistämme yhteistyötä myös poikkitaiteellisissa projekteissa, hyvää yhteistyötä Lapin taiteilijaseuran kanssa jatketaan entistäkin intensiivisemmin ja samalla haemme innokkaasti kontakteja myös muihin toimijoihin. Tekijöinä tiedämme, ettei kaikille voi tarjota kaikkea, asioiden loksahdellessa kohdilleen voi jokaiselle kuitenkin löytyä jotakin. Vapaus ja vastuu esityksistä ovat tekijöillä ja työryhmillä. Yhdistyksemme tehtävänä on koota yhteen, tarjota mahdollisuuksia ja kirkasta näkyvyyttä yhä monipuolisemmalle, taidokkaammalle ja mielenkiintoisammalle esittävälle taiteelle Lapin alueella. 4 5

4 S iitä minkä tekee, on aina hyötyä, mutta siitä minkä jättää tekemättä voi olla haittaa. Tällä ei ole rajoja ihmiset ovat nyt irti! KÄKIL AVAS TA KESÄTEATTERIKYL ÄKSI Viimekesäinen Sieppijärven kylätarina Käkilava keräsi yli tuhat katsojaa ja onnistui muutenkin yli odotusten sitä on aina mukava muistella. Vielä innostavampaa on kuitenkin suunnata katseet kohti kylää nyt vuotta myöhemmin. Näytelmän vaikutukset pureutuvat paljon syvemmälle kyläyhteisöön kuin pelkän numerofaktan perusteella arvaisikaan. Tulevalle kesälle kyläläiset touhuavat jo uutta näytelmää omin voimin. Vaikka ryhmä on viimevuotisesta yhä kasvanut, kolmikymmenpäisen joukon sparraajina toimii ryhmä edelliskesän aktiiveja. Koko kylän Käkilava Kun Kulttuurirakka-jatkohankkeeseen työllistynyt sieppijärveläinen teatteri-ilmaisun ohjaaja Anna-Leena Nordberg käynnisti kylällä näytelmätoimintaa kesällä 2013, innostui Sieppijärven kylälle paluumuuttanut Berit Siitonen ehdottamaan aiheeksi lukujen Käkilavaa, joka oli tuolloin tunnettu tanssipaikka. Siitonen ryhtyi yhdessä ohjaajan kanssa myös näytelmän toiseksi kirjoittajaksi, Käkilavalla kun oli vahvat kytkökset hänen oman sukunsa historiaan. Siitonen toi näytelmään mukaan myös lapsensa. - Ilman lapsia minä en ainakaan tätä näytelmää halunnut tehdä, vakuuttaa Siitonen, joka toimii myös tänä kesänä 2014 paitsi uuden näytelmän käsikirjoittajana myös päävastuullisena ohjaajana. - Äiti päätti sen meidän puolesta, täydentää Siitosen nyt 6-vuotias kuopus, Aku Siitonen. Keväällä 2013 aivoinfarktista toipuvalla Jyrki Vaattovaaralla ei ollut aikomusta lähteä mukaan näytelmätouhuihin. Toisin kuitenkin kävi. Tyttärensä pyynnöstä Vaattovaara lähti katsomaan, mistä oli kyse. - Olin tuolloin aika syvässä masennuksessa. Olin ensin opetellut puhumaan asiat oikein päin ja täytellyt lähinnä sanaristikoita pari vuotta. Olin itselleni uskotellut, ettei minusta ole enää mihinkään. En luottanut, että oppisin vuorosanoja tai mitään uutta. Mutta paljon opin ja vasta myöhemmin todella oivalsin, mistä olisin jäänyt paitsi ilman näytelmää. Elämä aukesi moneen suuntaan, Vaattovaara kiteyttää. Ohjaaja Anna-Leena Nordberg sai houkuteltua mukaan myös Ahti Hiltusen. - Lupauduin mukaan, enkä ole katunut. Siitä minkä tekee, on aina hyötyä, mutta siitä minkä jättää tekemättä voi olla haittaa. Tekemisiään voi pyytää anteeksi, mutta ei tekemättä jättämisiään, perustelee Hiltunen. 6 7

5 Uusi näytelmä ja uusia tuulia Nordbergin työ Sieppijärven kylässä jätti jälkeensä paitsi valtavan innostuksen, myös oppia tulevaa varten. Osa porukasta oli toki vastuullisissa tehtävissä viime kesänäkin, mutta nyt kaikki tehdään itse. Tuore kesänäytelmä ei suinkaan ole ainoa Käkilavan kaikuina kylälle syntynyt tulos; sen lisäksi kylällä viriää yritystoimintaa, teatteriyhdistys, kulttuurikahvila, kirjaprojekteja, ohjelmapalveluideoita. Positiivisuuden lähettiläät Kun pohditaan näytelmän vaikutuksia Sieppijärven kylän kannalta, korostuu ryhmän puheissa yhteisöllisyyden tunteen vahvistuminen. Yhteisöllisyys ulottuu harjoitusten ulkopuolellakin ihmissuhteisiin. - Meistä on tullut yksi suuri perhe. Onhan meillä kylällä ristiriitoja, kateutta ja katkeruutta, mutta todella uskon, että näytelmä yhdistää meitä, kuvailee Vaattovaara. Vaattovaara tietää, että lähikylissä piilee monenlaista osaamista ja hän toivookin, että muuallakin löydettäisiin samanlainen tekemisen henki. eistä on tullut yksi suuri perhe. Onhan meillä kylällä ristiriitoja, mutta todella uskon, että näytelmä yhdistää meitä. - Toivon, että näyttäytyisimme muille positiivisuuden lähettiläinä. Näen, että tällaisella toiminnalla voisi kehittää myös kylien välistä verkostoitumista ja yhteistyötä, Vaattovaara visioi. - Haluaisin, että näytelmäpaikkana oleva uimaranta profiloituisi tapahtumaympäristönä siistiksi kesäteatteripaikaksi, jossa voisi nähdä esityksiä myös naapurikylistä, Vaattovaara ideoi edelleen. Kaikkea tätä palvelemaan on vanha liiketila Sieppijärven keskustassa otettu uuteen käyttöön. Tällä hetkellä siinä toimii tuore yhdistys Amatöörikööri Käkilava ry ja sen toimisto ja pian samaan tilaan avautuu Kulttuurikahvila, jossa paikalliset käsityöläiset voivat myydä tuotteitaan ja jonne yhdistykset ja yritykset voivat jättää esitteitään jakoon. Kahvilan voimakaksikkona häärii aktiivisena Siitonen sekä viime vuonnakin näytelmän puvustajana ja näyttelijänä ansioitunut Katja Saukkoriipi. Molemmat naiset aloittavat tilassa myös omaa yritystoimintaa; Saukkoriipi ompelijana ja Siitonen monialaisena yrittäjänä. Viimekesän näytelmä ja luovan tekemisen henki on totta tosiaan tuottanut tulosta kylässä. Vaattovaara itse on rohkaistunut säveltämään omia musiikkikappaleita, joita kuullaan tulevan kesän näytelmässä ja ehkäpä vielä jonain päivänä levytyksenäkin. Siitosella on käynnissä kaksikin kirjaprojektia ja lisäksi työstetään kyläläisten yhteistä julkaisua, jonne tekstejään kirjoittaa Siitosen lisäksi myös näytelmätoiminnassa mukana oleva Jaana Lipo. - Tällä touhulla ei ole rajoja ihmiset ovat nyt irti! Vaattovaara innostuu. Teksti: Malla Alatalo Valokuvat: Malla Alatalo ja Matti Selin 8 9

6 Heli Huovinen Onnistunut paluu Teatteri-ilmaisun ohjaajana kotipaikkakunnall a Esittävän taiteen ammattilaisille on tarvetta monilla paikkakunnilla Lapissa. Erityisesti lasten ja nuorten kanssa työskentelevistä kulttuuriohjaajista on suuri pula. Kulttuurirakka-jatkohankkeen yhtenä tavoitteena oli tukea harrastustoiminnan kehittymistä ja luoda maaseudulle kulttuuriohjaajille työpaikkoja. Anna-Leena Nordberg ja Heli Huovinen ovat nuoria teatteriilmaisun ohjaajia ja paluumuuttajia. Molemmat opiskelivat esittävän taiteen koulutusohjelmassa Kokkolassa Keskipohjanmaan Ammattikorkeakoulussa. O Opiskeluiden jälkeen Nordberg työskenteli Oulussa. Työ nuorille suunnatussa Outoguru-hankkeessa antoi mahdollisuuden palata takaisin Lappiin, Kolarin Sieppijärvelle. Myös Huoviselle muutto kotipaikkakunnalle oli selvää jo opiskeluaikana. Saamenkielisiä teatteri-ilmaisun ohjaajia ei Inarissa ole ja heidän ammattitaidolleen on yhteisölle. kova kysyntä. - Tunnen, että olen itse saanut omalta yhteisöltä ja ympäristöltä niin paljon tukea ja kannustusta, että nyt haluan antaa jotain takaisin. Olen käynyt hakemassa ammattitaidon, jonka välitän eteenpäin tälle yhteisölle. Kulttuurialan ammattilaisille on kysyntää Työ Kulttuurirakka-jatkohankkeessa antoi Huoviselle mahdollisuuden päästä kiinni työelämään jo opintojen loppuvaiheessa. - Oli jännittävää aloittaa ohjaaminen ennen valmistumista mutta toisaalta se oli myös hyvää harjoitusta kun tutustui ihmisiin ja sai oman nimensä kuuluviin paikkakunnalla. len käynyt hakemassa ammattitaidon, jonka välitän eteenpäin tälle Heli Huovinen Huovinen käsikirjoitti ja ohjasi inarilaisille harrastajille Kätkettynäytelmän. Esitys ammensi ideoita ja ajatuksia paikallisista tarinoista, joita oli kerätty aiemmin toteutetussa Tarinat talteenhankkeessa. - Kulttuurialan ammattilaisille on kysyntää, mikä näkyy esimerkiksi harrastajien asenteessa, kertoo Huovinen. Itsensä kehittämisen tarve luovalla alalla osoittautui harrastajien keskuudessa suureksi. Kun koulutuksen hankkinut ohjaaja palasi, halusivat kaikki kovasti oppia uusia tekniikoita ja saada tekemiseen tuoreita ajatuksia. Norberg puolestaan ohjasi ja käsikirjoitti Kolarin Sieppijärvellä Käkilava-näytelmän, josta muodostui suurmenestys. Vastaanotto kotipaikkakunnalla oli erittäin hyvä. - Ilmapiiri oli todella kannustava ja halu työllistää paluumuuttajia näkyi monessa yhteydessä. Esimerkiksi minä tein viiden kuukauden sijaisuuden nuorisotyönohjaajana, missä 70% työajasta oli seurakunnalla ja 30% kunnalla. 20% sain käyttää nuorisoteatteriin. Rohkeutta ja monialaisuutta tarvitaan Työskentely Lapissa vaatii rohkeutta ja kykyä soveltaa omaa osaamistaan. Kulttuurialan osaajille ei välttämättä löydy valmiita työpaikkoja, jotka tarjoaisivat toimeentuloa pitkälle tulevaisuuteen. Nordberg opiskelee parhaillaan luonto- ja eräoppaaksi ja uskoo, että työt tulevat jakaantumaan tasaisesti matkailu- ja kulttuurialojen välillä. Huovinen puolestaan tekee teatteri-ilmaisun ohjaajan lisäksi muun muassa toimittajan töitä. Anna-Leena Nordberg Ilmapiiri oli todella kannustava ja halu työllistää paluumuuttajia näkyi monessa yhteydessä. Anna-Leena Nordberg Teksti ja valokuvat: Matti Selin Kulttuurirakka-jatkohanke työllisti vuosina Lapissa yli 30 esittävän taiteen ammattilaista eri mittaisiin työsuhteisiin. Ammattilaiset ohjasivat 10 kylätarinoita, työpajoja ja esiintyivät 17 eri paikkakunnalla. 11

7 Hovineitona Prinsessa Homssantomssan kuninkaallisella valtiovierailulla Kulttuurirakka-jatkohankkeen tavoitteisiin on olennaisesti kuulunut se, että luodaan uudenlaisia mahdollisuuksia maaseudun asukkaille osallistua aktiivisesti esittävän taiteen toimintaan. Tähän tavoitteeseen ovat vastan- P neet ympäri Lappia järjestetyt esitys- ja työpajakiertueet. Toukokuun lopulla pääsin seuraamaan kiertuetaiteilijan työpäivää Kemijärvellä. Kyseessä oli toinen ja viimeinen kemijärveläisille esikoululaisille ja viisivuotiaille järjestetyistä retkipäivistä, joiden osaksi oli toivottu taidepainotteista, osallistavaa toimintaa. Anne Niskalan osallistavan teatterin keinoja hyödyntävä esitys Prinsessa Homssantomssan tähtivierailu ja siihen kytkeytyvä työpaja Prinssit, prinsessat ja sammakot järjestettiin varta vasten päivän teemaan sopivaksi. Tapahtumapaikaksi oli valittu vanha, tunnelmallinen Oinaan koulu noin kolmenkymmenen kilometrin päässä Kemijärven keskustasta. Tämä erityinen paikka takasi lapsille arjesta irtautumisen tunnelman. Esitysten tilaaja oli Kemijärven kaupunki ja työpajat järjestettiin hankkeemme resursseilla. Lähdin matkaan Rovaniemeltä jo aamuvarhaisella, jotta minulla olisi aikaa tarvittaessa harhaillakin matkalla ja jotta olisin ajoissa auttamassa työpajapäivän valmisteluissa. Harmajassa säässä, tihkusateessa, kaitaa kylätietä körötellessäni meinasi jo epäusko kohteen löytymisestä vallata mielen. Löysin kuin löysinkin kyltin, joka kertoi Oinaan kylän olevan enää kuuden kilometrin päässä. aikka näytti Pian päällystetty tie päättyi, mutta sitä vastoin tihenevä asutus kertoi minun olevan autiolta, mutta kylän tuntumassa. Kaarsin autoni kyltin opastamana kohti Oinaan koulun pihaa. Paikka näytti autiolta, mutta äkkiä koulun ikkunassa näkyi räiskyvän pinkki peruukki Prinsessa Homssantomssa siellä minua jo odotti. äkkiä koulun ikkunassa näkyi räiskyvän pinkki peruukki Prinsessa Homssantomssa siellä minua jo odotti. - Kieltämättä olin vähän hämilläni ensimmäisen kerran tänne saapuessani, kertoi punanenäinen Anne. - Täällä ei ollut ketään paikalla, mutta ovi oli raollaan ja pääsin sisään. Kylmäkin täällä oli, mutta joku oli onneksi juuri käynyt laittamassa tulet kaminaan. Laitoin esitystilan valmiiksi ja etsin itselleni pukuhuoneen vaatteiden ja maskin vaihtamista varten. Vessaa en sisätiloista löytänyt, joten prinsessan piti käydä nurkan takana ennen lapsiyleisön saapumista, jatkoi Anne seikkailukertomustaan nauraen. En voinut olla ääneen ihailematta pohjoisten freelance-taiteilijoiden joustavuutta, ammattitaitoa ja sisukkuutta. Annen saapuminen Oinaan koululle ei sisältänyt prinsessan arvolle sopi

8 P rinsessa Homssantomssa suoritti kuningas-isänsä oppien mukaista virallista valtiovierailua, joka ei kuitenkaan mennyt ihan niinkuin piti. Innokas yleisö sai auttaa hieman hömelöä Homssantomssaa muun muassa kadonneen kruunun etsimisessä. vaa glamouria, mutta oikeanlaisella asenteella ja touhukkaalla otteella kaikki järjestelyt olivat hoituneet yhden naisen voimin. Nyt tarjosin apuani ja saimme siirrettyä suuret pöydät paikoilleen ja esitystilan nopeasti ojennukseen. Katselimme ikkunasta, kun pihaan ajaneesta linja-autosta laskeutuvat lapset asettuivat jonoon saapuakseen prinsessaa tapaamaan. Anne räpsäytti punanenän paikoilleen, avasi keltaisen sateenvarjonsa ja lähti vastaanottamaan vieraita. mukaista virallista valtiovierailua, joka ei kuitenkaan mennyt ihan niinkuin piti. Innokas yleisö sai auttaa hieman hömelöä Homssantomssaa muun muassa kadonneen kruunun etsimisessä. Kun esityksen osuus oli saatu päätökseen, pääsivät kaikki askartelemaan itselleen kruunun ja sitten kokeilemaan, miltä elämä kuninkaallisena tuntuu. Käskyjen antaminen toisille, etenkin itse Homssantomssalle vaikutti hauskalta mikäs siinä katsellessa, kun saat prinsessan tanssimaan gangnam-styleä! Myös päiväkodin henkilökunnalta saatiin hyvää palautetta esitys- ja työpajatoiminnasta. Osallistaminen ja pedagoginen ote tekivät vaikutuksen. Toisekseen se, että ammattimaisesti tuotettua taidetoimintaa tuotiin omalle paikkakunnalle, koettiin tärkeäksi. Mieluummin kutsumme teitä tänne meille, kun lähdemme lasten kanssa pitkille kaupunkireissuille. Tällaista lisää! kiitteli Sinikka Lampela Kemijärven varhaiskasvatuksen puolesta. Paluumatkalla Oinaalta Rovaniemelle mietin kuinka valaisevaa kaltaiselleni hankehallinnon puolella työskentelevälle on nähdä aluille saattelemieni toimenpiteiden toteutumista käytännössä. Koskaan ei tiedä varmaksi, kuinka huolellakin tehdyt suunnitelmat muotoutuvat muuttuvissa tilanteissa. Vahva luottamus raudanlujiin paikallisiin ammattilaisiin auttaa tulevaisuudessakin ei yhtään epäilytä lähettää taiteilijoita syrjäseuduille vastaisuudessakaan. Hommat hoituu kyllä! Esitys noudatti väljää tarinan runkoa ja oli vahvasti yleisöä osallistava. Prinsessa Homssantomssa suoritti kuningas-isänsä oppien - Tämä oli hauskaa! kuuluikin onnellinen huudahdus osallistujien joukosta työpajan päätteeksi. Teksti ja valokuvat: Malla Alatalo 14 15

9 Kulttuurista on vähitellen muodostumassa merkittävä matkailun vetovoimatekijä Suomessa. Luontoelämysten ja perinteisten turistikohteiden lisäksi matkailijat haluavat yhä useammin tutustua myös paikallisiin tapoihin ja oppia uusia asioita. Kulttuurirakka-jatkohankkeessa tähän nousevaan trendiin vastattiin käynnistämällä yhteistyö esittävän taiteen ammattilaisten ja matkailusektorin välillä. Hankkeen aikana matkailijoille oli tarjolla kylissä tuotettuja esityksiä sekä ammattilaisten toteuttamana kokoperheen sirkusta. Kylätarinoita ja sirkusta matkailijoille Ajatus paikallisten harrastajien valmistamista, oman alueen tarinoihin pohjautuvista esityksistä matkailijoille sai alkunsa Kylämatka-esityssarjasta, joka toteutettiin ensimmäisen kerran Turussa osana kulttuuripääkaupunkivuotta Tätä hienoa ideaa haluttiin hyödyntää myös Lapissa. Posiolla Eemeli- Erakon tarina Eemelin tarina pohjautui Posiolla Lapiosalmessa asuneen paikallisen erakon elämään. Näytelmässä Eemeli, Lapiosalmen erakko seurattiin Eemelin vaiheita huutolaispojasta oman mökin asujaksi. Esityksestä muodostui hauska ja koskettava tarina, joka käsitteli yhden ihmiskohtalon kautta ulkopuolisuutta ja sielun herkkyyttä. Teoksen ohjasi teatteri-ilmaisun ohjaaja Hanna-Leena Metsävainio ja käsikirjoituksesta vastasivat yhdessä Marja-Leena Mattila sekä Janne Rosenvall. Yhteistyö posiolaisen matkailuyrittäjän Ari Saukon vetämän Lapiosalmen erämatkailukeskuksen kanssa lähti liikkeelle jo varhaisessa vaiheessa prosessia. - Halusimme tehdä ulkoilmaesityksen ja mietimme aluksi Posion keskustaa mutta siellä käytännön järjestelyt olisivat olleet melko työläitä. Tuolloin sain ajatuksen esityksen viemisestä Eemelin autenttiseen ympäristöön, muistelee Metsävainio

10 Oivalsin, että olen tärkeä Taiteen soveltava käyttö avaa uusia mahdollisuuksia tekijöille ja kokijoille Niinpä esityspaikaksi valittiin posiolaisen matkailuyrittäjän Ari Saukon vetämä Lapiosalmen erämatkailukeskus, jonka läheisyydessä sijaitsivat Eemelin alkuperäinen asuintalo sekä hänelle tärkeät Lapiolampi ja Salmijärvet. Vastaanotto ja suhtautuminen erämatkailukeskuksessa oli alusta alkaen positiivista ja kannustavaa. Esitystoiminnasta toivottiin jatkuvaa ja se nähtiin mahdollisuutena paikan kehittymiselle. Matkailijoiden lisäksi yhteistyöllä oli merkitystä Lapiosalmen erämatkailukeskuksen tekemisestä uudelleen tunnetuksi myös paikallisesti. Yleisössä nähtiin paljon posiolaisia katsojia. Matkailullisen näkökulman ja taiteellisen prosessin yhdistäminen ei kuitenkaan aina ole helppoa. Harrastajavetoisessa teatterissa erityisesti markkinointi on usein haastavaa. - Esitys toteutettiin prosessilähtöisesti ja sisältö syntyi matkan varrella. Kunnan työntekijät olisivat halunneet tietää markkinointia varten jo hyvissä ajoin yksityiskohtaisia tietoja esityksestä kuten nimeä, kestoa tai esityspaikkaa. Näistä ei prosessin alussa työryhmällä vielä ollut tietoa, toteaa Metsävainio. Sirkusta Levillä Kylätarinoiden lisäksi hanke oli mukana tuottamassa sirkusta Levillä yhdessä Lapin esittävien taiteiden keskuksen sekä Levin Matkailu Oy:n ja paikallisten matkailuyrittäjien kanssa. Hiihtolomien aikaan matkailijoille oli mahdollisuus käydä katsomassa koko perheen sirkusesitys Von Wuff ja osallistua Kreivittären sirkuskouluun. Lisäksi tarjolla oli maksuttomia sirkustyöpajoja Kylpylähotelli Levitunturin päivällisasiakkaille. Esityksissä kävi yhteensä 148 katsojaa ja työpajoissa oli mukana noin 60 osallistujaa. Kulttuurimatkailun tuomia haasteita Kulttuurirakka-jatkohankkeen aikana toteutettujen esitysten positiivinen vastaanotto osoitti käytännössä, että kulttuurimatkailutuotteille on kysyntää. Yhteistyö matkailuyrittäjien kanssa paljasti myös kulttuurin matkailullisen tuotteistamisen vaikeuden. Kulttuurialan osaajien ja taiteilijoiden sekä matkailuyrittäjien yhteistyön synnyttämisessä yksi selkeä haaste tällä hetkellä on toimintakulttuurien erilaisuus. Yritystoiminnassa ydinajatus on liiketaloudellinen kannattavuus ja markkinaehtoisuus. Kulttuuri- sekä taidealanyhdistyksissä puolestaan lähtökohtana on ensisijaisesti mahdollistaa ideologisista tai muista syistä tärkeäksi koetun toiminnan toteuttaminen. Kulttuurimatkailun kehittäminen vaatii lisää konkreettisia yhteistyöprojekteja, joiden avulla eri lähtökohdista työskentelevät ihmiset oppivat ymmärtämään toisiaan. Teksti: Matti Selin Valokuvat: Janne Airaksinen ja Joonas Martikainen 18 Kulttuurirakka-jatkohankkeessa valmistettiin yhdeksän kylätarinaa seitsemällä eri paikkakunnalla ja niitä esitettiin yhteensä 27 kertaa. Ryhmien toimintaan osallistui kaiken kaikkiaan 388 harrastajaa ja esityksissä kävi yli 2600 katsojaa. Näistä esityksistä erityisesti Posion Näyttämön Eemeli, Lapiosalmen erakko toteutettiin yhteistyössä matkailusektorin kanssa. Taiteen soveltava käyttö yhteiskunnan eri osa-alueilla on viime vuosina lisääntynyt merkittävästi. Soveltavasta draamasta puhuttaessa tarkoitetaan teatterin tekemisen työkalujen hyödyntämistä perinteisen esityskeskeisen prosessin ulkopuolella. Soveltavassa draaman pääasialliset tavoitteet ovat usein sosiaalisia, kuten syrjäytymisen ehkäiseminen tai hyvinvoinnin lisääminen. Työskentelylle on tyypillistä matala osallistumiskynnys, erilaisten ihmisten välinen vuorovaikutus sekä prosessikeskeisyys. Soveltava draama tarjoaa teatteri-ilmaisun ohjaajille mahdollisuuden työskennellä perinteisen harrastuskentän ulkopuolella.

11 Osa Kulttuurirakka-jatkohankkeessa työskennelleistä esittävän taiteen ammattilaisista lähestyi kylätarinan valmistamista soveltavan draaman näkökulmasta. Sodankylässä draamalliset työmenetelmät tulivat tutuiksi Vaalajärven ja Syväjärven kyläkouluilla, joissa teatteri-ilmaisun ohjaajat Karoliina Kangasniemi ja Hanna-Leena Metsävainio tutustuttivat sekä oppilaat että henkilökunnan uusien mielenkiintoisten työmenetelmien käyttöön. Lähestymistavan valinta oli molemmille ohjaajille selvää jo alussa. - Jokaisen pitäisi päästä tekemään sellaisia asioita, joista he itse tykkäävät. Kaikki eivät ole esiintyjiä, eivät edes halua olla. Soveltavan draaman käyttö antaa mahdollisuuden siihen, että jokainen voi olla osallistujana ilman esiintymispakkoa. Tämä madaltaa osallistumiskynnystä, toteaa Metsävainio. Kangasnimen mielestä esityksen valmistamisen sijaan soveltavassa draamassa korostuvat monet sosiaalisesti tärkeät teemat. - Siinä keskiössä ovat tekijä sekä prosessi. Pinnan alla liikkuu hirveästi merkittäviä asioita, kuten itsetunnon kehittäminen, omien rajojen ylittäminen, uusien puolien löytäminen itsestä, rohkaistuminen sekä haaveet. Hirveän tärkeää on myös ryhmä ja ryhmässä toimiminen. Samaa mieltä on Metsävainio. - Draamalähtöiset harjoitteet auttavat oppilaita löytämään vastauksia moniin tärkeisiin kysymyksiin kuten siihen kuka minä olen, mihin minä olen menossa tai missä asioissa minä olen hyvä. Opettajat ja oppilaat työskentelivät yhdessä Sodankylän kyläkouluilla yhtenä keskeisenä tavoitteena oli saada koulujen oppilaat ja opettajat työskentelemään yhdessä. Tavoitteen saavuttamisen kannalta merkittävää oli opettajille järjestetty kouluttautumispäivä, jossa avattiin tekemisen tapoja ja käytiin läpi erilaisia työskentelymetodeja. Suurin osa opettajista osallistui koulutukseen ja antoi päivästä erittäin hyvää palautetta. - Siellä jopa rehtori sanoi, ettei ollut aiemmin tehnyt mitään näin jännittävää, muistelee Metsävainio. Monet opettajat myös kertoivat jälkeenpäin saaneensa paljon uusia ideoita ja työkaluja siihen kuinka hyödyntää soveltavan taiteen työmenetelmiä omassa työskentelyssään myös jatkossa. Kangasniemi ja Metsävainio käsittelivät työskentelyprosessin aikana hyvinkin erilaisia teemoja eri ikäisten oppilaiden kanssa. - Ihan pikkuisten kanssa tee- van draaman käyttö antaa mana olivat tarinat sekä äänet. Teimme heidän kanssaan mahdollisuuden siihen, että jokainen voi aika paljon eläintarinoita. Kakkoskolmosilla aiheena oli tutkimusmatka omaan kouluun ilman esiintymis- olla osallistujana ja omaan ympäristöön. Isommilla käsiteltiin puolestaan san- pakkoa. karuutta ja idoleita. Vanhimpien oppilaiden kanssa pohdittiin tulevaisuutta tai utopistista tulevaisuutta, kertoo Metsävainio. Koulut kylässä - tapahtuma Työskentely huipentui oppilaiden ja opettajien järjestämään ja koko perheelle suunnattuun Koulut kylässä -tapahtumaan, joka pidettiin Syväjärven kylätalolla. Tapahtuman avulla haluttiin tuoda kouluissa tehtävää työtä näkyväksi kyläläisille. Osallistujille oli järjestetty makkaran paistoa, hullunkuriset olympialaiset, lyhytelokuvia, esityksiä, ja erilaisia kuvataidenäyttelyitä. Koulun oppilaskunta hoiti tapahtuman kahvitarjoilun. Sekä Metsävainiolle, että Kangasniemellä työskentely Syväjärven ja Vaalajärven kyläkouluilla oli merkittävä kokemus. Molemmat saivat erittäin hyvää palautetta sekä oppilailta, että opettajilta. Mieleenpainuvimman kommentin tokaisi yksi pienemmistä oppilaista. - Oivalsin, että olen tärkeä. Kaikki eivät ole esiintyjiä, eivät edes halua olla. Sovelta- Teksti: Matti Selin Valokuvat: Hanna-Leena Metsävainio 20 21

12 Konkarin iloinen yllätys Erit yisryhmät yöskentelyä ranuall a Ranualla kylätarina toteutettiin yhdessä Päiväkeskus Niittyvillan väen kanssa. Niittyvillan asiakkaat ovat eriasteisia kehitysvammaisia; osa tarvitsee jatkuvasti henkilökohtaisen avustajan apua, osa liikkuu pyörätuolilla. Projektiin ohjaajiksi palkattiin teatteri-ilmaisun ohjaaja Hanna-Leena Metsävainio sekä sirkusohjaaja Mette Ylikorva, joilla molemmilla oli jo runsaasti kokemusta erityisryhmien kanssa työskentelystä. Kylätarinan mutkaton eteneminen oli ohjaajille kuitenkin positiivinen yllätys. - Oli hauska huomata, että tämä työ voi olla myös helppoa, Ylikorva iloitsee. - Marjukan henkilökunta ja asiakkaat lähtivät heti innokkaasti mukaan. - Tuntui, että toiminta kohdistui juuri sinne minne pitikin eikä meillä ei ollut yhden yhtä ongelmaa koko aikana, kiittelee Ylikorva henkilökunnan asennoitumista projektiin. - Osaamme tarvittaessa kyllä motivoida henkilökuntaa ja olemme siihen aina varautuneetkin, mutta nyt siihen ei ollut tarvetta, Ylikorva jatkaa. Esiintyjäryhmän innokkaasta asenteesta kertoo hyvin se, että jo toisiin harjoituksiin ohjaajat otettiin vastaan lämpöisin halauksin. T ällainen taiteellinen toiminta antaa siipiä. Se kun ei ole pelkkää jumppaa, vaan mukana on paljon myös itseilmaisua. Koko syksyn 2013 jatkuneen toiminnan tuloksena syntyi Supersankarit -niminen esitys, jonka ryhmä esitti kahdesti. Ensi-ilta pidettiin Palvelutalo Marjukassa omaisten päivänä joulukuun alussa ja toinen esitys oli osa Ranuan kehitysvammaisten tukiyhdistyksen pikkujouluohjelmaa. Esityksessä näkyy molempien ohjaajien omat erityisosaamisalat: teatteri-ilmaisu ja sirkus. Tarina ja dialogi syntyivät yhteistyössä ohjaajien, esiintyjien ja hoitohenkilökunnan kanssa. - Tällainen taiteellinen toiminta antaa siipiä. Se kun ei ole pelkkää jumppaa, vaan mukana on paljon myös itseilmaisua. Siinä löytää keinoja tuoda esiin tunteita ja vaikeitakin asioita, Ylikorva pohtii. - Oli myös tärkeää, että esiintyjät saivat olla esillä positiivisella elämänasenteella. Ja kun kyse oli taiteesta niin siinä ei ollut mukana minkäänlaista kilpailua. Projektin jälkeen ryhmään jäi palo jatkaa toimintaa ja mahdollisuuksia siihen onkin jo yhdessä ideoitu. - Hienointa prosessissa oli saada seurata kuinka monet kylätarinan tekemiseen osallistuneet heittäytyivät rooleihinsa ja nauttivat siitä suurella sydämellä. Muutama ensimmäistä kertaa esiintynyt löysi itsestään oikean näyttelijän, summaa Ylikorva toiminnan tuloksia. Teksti: Malla Alatalo Valokuvat: Joonas Martikainen 22 23

13 Tämä oli hauskaa!

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä Loppuraportti: TAIVEX -vientivalmennus 2009-2011 TAIVEXIN TOTEUTUKSESTA VASTASIVAT

Lisätiedot

JOKAISELLE OMAN KOKOISIA HAASTEITA

JOKAISELLE OMAN KOKOISIA HAASTEITA JOKAISELLE OMAN KOKOISIA HAASTEITA Toimitus: Tarja Sovijärvi ja Eeva-Liisa Tilkanen Taitto: Heidi Friman Kuvat: Yritystalojen arkistot TARINOITA OMAN KOKOISISTA HAASTEISTA Olet juuri avannut Ketään ei

Lisätiedot

Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta

Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta Maaseudun Sivistysliitto Teos on saanut rahoitusta

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF)

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009 Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Haastattelujen toteutus... 3 3. Arviot

Lisätiedot

!"#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0""%&//&'1(),,#'2323!

!#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0%&//&'1(),,#'2323! !"#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0""%&//&'1(),,#'2323! Lapin nuorten näkemyksiä työstä ja elämästä Lapissa Lapin liitto !"#$%&&#'()*+,-'$#.#&'' -)*.%&*/0122%&00&'3)*--#'4545!' Lapin nuorten näkemyksiä työstä

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Hyvinvoivat Äijät

Päijät-Hämeen Hyvinvoivat Äijät Jarkko Tuominen (toim.) Hyvinvoivat Äijät Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 146 Jarkko Tuominen (toim.) Hyvinvoivat Äijät Lahden

Lisätiedot

A S I A K A S L E H T I

A S I A K A S L E H T I ASIAKASLEHTI SISÄLLYSLUETTELO 2 / 2014 4 UNELMIEN TYÖKULTTUURI LUODAAN SE YHDESSÄ 8 KONSULTOIVA TYÖOTE ASENNETTA JA ROHKEUTTA ASIANTUNTIJATYÖHÖN 11 JOHTORYHMÄ KOKO ORGANISAATION PEILI Miten työ maistuu?

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2014

VUOSI- KERTOMUS 2014 VUOSI- KERTOMUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TÖIHIN!-PALVELU OSANA ISOMPAA KOKONAISUUTTA. S. 3 4 1.1 Elinkeinopolitiikka on Jyväskylässä painopiste...4 2. TYÖN MERKITYS IHMISELLE. S. 5 6 2.1. Töihin!-palvelu

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Pekka Haavisto Kalliola uudistuu Hyvinvointi murroksessa

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Pekka Haavisto Kalliola uudistuu Hyvinvointi murroksessa Setlementti 2 2 0 1 5 S E T L E M E N T T I L I I K E O N I H M I S E N M U O T O I N E N Yhteiskunnallinen yrittäjyys Pekka Haavisto Kalliola uudistuu Hyvinvointi murroksessa s i s Ä l T ö 2 2 0 1 5 04

Lisätiedot

Yritä huvikses Perusopetuksen yrittäjyyskasvatusopas

Yritä huvikses Perusopetuksen yrittäjyyskasvatusopas Yritä huvikses Perusopetuksen yrittäjyyskasvatusopas Aktiivisille nuorille ja tuleville yrittäjille sekä heidän opettajilleen Tämän aineiston tarkoitus on kannustaa nuoria pohtimaan yrittäjyyttä yhtenä

Lisätiedot

Parasta osallisuutta. Nuorten Keski-Suomi ry

Parasta osallisuutta. Nuorten Keski-Suomi ry Kädessäsi on Parasta Osallisuutta -julkaisu, jonka sivuille on kerätty tarinoita ja kuvauksia erilaisista keskisuomalaisista toimintaympäristöistä, joissa toteutetaan esimerkillisesti lasten ja nuorten

Lisätiedot

Creada. Loikka luovaan yrittäjyyteen

Creada. Loikka luovaan yrittäjyyteen Creada Loikka luovaan yrittäjyyteen Creada Loikka luovaan yrittäjyyteen ISSN: 1798-520X ISBN: 978-952-60-3473-7 (Painetun julkaisun ISBN) Julkaisija: Luova Suomi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus

Lisätiedot

fforum Naisten yrittäjyyttä ja johtajuutta edistämässä

fforum Naisten yrittäjyyttä ja johtajuutta edistämässä oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Terttu Savela Anna-Maija Lämsä Saara Kärki fforum Naisten yrittäjyyttä ja johtajuutta edistämässä epooki 19/2013 Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja

Lisätiedot

1. 2011. Taide kuuluu kaikille Kulttuuriluotsit Vapaaehtoisen ääni. Teema: vapaaehtoistoiminta

1. 2011. Taide kuuluu kaikille Kulttuuriluotsit Vapaaehtoisen ääni. Teema: vapaaehtoistoiminta 1. 2011 Taide kuuluu kaikille Kulttuuriluotsit Vapaaehtoisen ääni Teema: vapaaehtoistoiminta Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Kansanedustajat vapaaehtois - työtä kirittämässä 6 Taide kuuluu

Lisätiedot

Moniäänisyydestä yhteinen sävel. Näkökulmia johtamiseen

Moniäänisyydestä yhteinen sävel. Näkökulmia johtamiseen Moniäänisyydestä yhteinen sävel Näkökulmia johtamiseen 1 Moniäänisyydestä yhteinen sävel Näkökulmia johtamiseen Toimittaneet Pirita Tolvanen, Kristine Matilainen & Silja Suntola 2014 Toimitusassistentti

Lisätiedot

AMMATTINA KULTTUURI MIKSI KULTTUURI- PALVELUJA TARVITAAN?

AMMATTINA KULTTUURI MIKSI KULTTUURI- PALVELUJA TARVITAAN? AMMATTINA KULTTUURI MIKSI KULTTUURI- PALVELUJA TARVITAAN? AMMATTINA KULTTUURI Ammattina kulttuuri Akavan Erityisalojen ammattijulkaisu 1/2011 Osa tämän julkaisun aineistosta on julkaistu aikaisemmin Akavan

Lisätiedot

Kuulumisia. Eikö parasta olisi lähteä auttamaan vanhempaa, joka ei osaa olla vanhempi? KirstiAnneli, s.6 4/2014

Kuulumisia. Eikö parasta olisi lähteä auttamaan vanhempaa, joka ei osaa olla vanhempi? KirstiAnneli, s.6 4/2014 4/2014 Kuulumisia Eikö parasta olisi lähteä auttamaan vanhempaa, joka ei osaa olla vanhempi? KirstiAnneli, s.6 TÄRKEÄT IHMISET SAMAN PÖYDÄN ÄÄRESSÄ - sivu 11 ORVOKSI EBOLAN TAKIA - sivu 19 4-2014 18 KYMMENEN

Lisätiedot

kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja

kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja Pääkirjoitus Maaseuturahaston merkitys Keski-Suomen maaseudulle Euroopan unionin toiminnassa yhtenä

Lisätiedot

Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana. Paja

Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana. Paja Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana Paja 1 Miksi kukaan ei ole koskaan puhunut mulle asioita, joita te puhutte?, kysyin. Parikymmentä vuotta elämää elettynä vail la aikuisen

Lisätiedot

Lähellä. innostui. Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys. majakoista s. 6. Sirpa Volanen. lehti omaishoitajille ja läheisille

Lähellä. innostui. Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys. majakoista s. 6. Sirpa Volanen. lehti omaishoitajille ja läheisille Lähellä lehti omaishoitajille ja läheisille 3 2014 Sirpa Volanen innostui majakoista s. 6 Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys Lähellä 3 2014 Tilaa konferenssijulkaisu! Kansainvälisyys sisältö

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Voimaa moninaisuudesta. Sukupuolisensitiivinen työ palkittiin Setlementtiliike Ruotsissa Yhteisöllistä asumista ja korttelikulttuuria

Voimaa moninaisuudesta. Sukupuolisensitiivinen työ palkittiin Setlementtiliike Ruotsissa Yhteisöllistä asumista ja korttelikulttuuria Setlementti 4 2 0 1 4 S E T L E M E N T T I L I I K E O N I H M I S E N M U O T O I N E N Voimaa moninaisuudesta Sukupuolisensitiivinen työ palkittiin Setlementtiliike Ruotsissa Yhteisöllistä asumista

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

Me ry:n Käsikynkkä -projektin puhujakoulutukset 2010-2012 ******** Anne Repo

Me ry:n Käsikynkkä -projektin puhujakoulutukset 2010-2012 ******** Anne Repo Me ry:n Käsikynkkä -projektin puhujakoulutukset 2010-2012 ******** Anne Repo 1 2 Sisällys 1 Käsikynkän puhujakoulutukset... 3 2 Koulutussisällöt ja toteutus... 4 2.1 Tutustuminen ja toiminnan esittely...

Lisätiedot

ILMAN HEITÄ EN OLISI LÖYTÄNYT TÄHÄN HETKEEN

ILMAN HEITÄ EN OLISI LÖYTÄNYT TÄHÄN HETKEEN ILMAN HEITÄ EN OLISI LÖYTÄNYT TÄHÄN HETKEEN TAIDELÄHTÖISET JA TOIMINNALLISET MENETELMÄT IDENTITEETTITYÖN JA OSALLISUUDEN TUKENA OPPIMISOPAS OHJAAJILLE 1 SISÄLLYS TAIDELÄHTÖISET MENETELMÄT IDENTITEETTITYÖN

Lisätiedot

LEENA KREKULA Johdanto

LEENA KREKULA Johdanto VOIMAA taiteesta HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU KULTTUURITUOTANTO LAPPEENRANNAN KAMPUS VOIMAA TAITEESTA HYVINVOINTIA TUOTTAMASSA Erikoistumisopinnot 30 op Leena Krekula (toim.): Voimaa taiteesta Humanistinen

Lisätiedot

6/2011 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea

6/2011 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea 6/2011 CP-LEHTI Tässä numerossa mm: Vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2011:6 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki - puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 - keskus

Lisätiedot

Opiskelun ja TKI-hankkeen yhdistäminen

Opiskelun ja TKI-hankkeen yhdistäminen OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 76 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Tiina Jaatinen & Timo Mieskonen (toim. ) Opiskelun ja TKI-hankkeen yhdistäminen Case: Kaleidoskooppi 2011 2013 Turun ammattikorkeakoulun Puheenvuoroja

Lisätiedot

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti Palaute kerätty projektiin osallistuneilta yrittäjiltäajalla 27.11. 15.12.2013 Palautetta antoi 26 / 26 yrittäjää, vastausprosentti 100% Koen,

Lisätiedot