RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Vesitornien ja alavesisäiliöiden kunnonhallinta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RIL 264-2013. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Vesitornien ja alavesisäiliöiden kunnonhallinta"

Transkriptio

1 RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Vesitornien ja alavesisäiliöiden kunnonhallinta

2 2 RIL RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta ko. kirjan kohdalta. Sinne on koottu tiedot julkaisun painoksista sekä mahdolliset lisäinformaatiot. JULKAISIJA JA KUSTANTAJA: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry MYYNTI: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Töölönkatu 4, Helsinki Puh , fax , ISBN (nid.) ISBN (pdf) ISSN Painopaikka: Tammerprint Oy, 2013 Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista lupaa. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

3 RIL Alkusanat Vesisäiliöiden kunto ja toiminta ovat yhdyskuntarakenteen ja vesihuollon toimivuuden kannalta kriittisiä kohtia. Niiden toimintaan liittyy paitsi ihmisten normaali puhtaan veden tarve myös tärkeitä turvallisuusnäkökohtia, kuten rakenteellinen turvallisuus (vesitornien rakenteet) ja paloturvallisuus (sammutusveden saanti). Vesisäilöistä näkyvimmät ovat vesitornit, joita on Suomessa käytössä n Tämä ohje on Vesilaitosyhdistyksen (VVY) ja RILin yhteistyön tulos. Julkaisuhanke lähti liikkeelle VVY:n ehdotuksesta loppuvuodesta Todettiin, että on tarve uudelle ohjeelle, joka tehostaisi ja helpottaisi vesitornien ylläpitoa ja korjausta uusimman tiedon mukaisesti. Kaupunkiliitto on v julkaissut ohjeen B66 Vesisäiliöt vesisäiliöiden suunnittelusta ja toteutuksesta, mutta kunnonhallintaa siinä ei käsitellä. RIL Vesirakennus sisältää jonkin verran vesisäiliöiden korjausta ja ylläpitoa. Vesisäiliöiden toimintaperiaatteita ja ylläpitoa on kuvattu käsikirjassa RIL Vesihuolto. Julkaisun keskeisenä tavoitteena on korjaussuunnittelun lähtökohdista opastaa kuntotutkimusten suunnittelua ja tutkimustuloksista tehtävien johtopäätösten laadintaa. Julkaisu toimii myös työkaluna hallitun korjaushankkeen läpiviemiselle. Tavoitteena oli määritellä suuntaviivat korjauksille myös niissä tapauksissa, joissa kuntotutkimuksen menetelmin rakenteiden turvallisuudesta ei voida varmistua. Ohjeessa otetaan huomioon viimeaikaiset onnettomuustapaukset ja muut esille tulleet puutteet. Päivitystyöstä on vastannut toimituskunta, johon ovat kuuluneet Heikki Kapanen, Kaj Reth, Kari Mäkinen, Reijo S. Lehtinen, Mika Rontu, Tuija Kaunisto, Arto Mettinen, Pekka Haalahti, Samuli Halkosaari ja Gunnar Åström (RIL, päätoimittaja ja toimituskunnan pj). Arvokasta panosta lakiasioissa on antanut Antero Oksanen. Työtä on ohjannut ohjausryhmä, jonka jäseniä ovat olleet Matti Ropponen, Timo Raiski, Jani Väkevä, Tapio Lankinen, Keijo Tiainen ja Jukka Bergman. Hanketta ovat rahoittaneet ympäristöministeriö, Maa- ja vesitekniikan tuki, Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto sekä RIL. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL kiittää ohjeen kirjoittajia, ohjausryhmää, hankkeen rahoittajia ja tukijoita sekä työhön osallistuneita henkilöitä ja organisaatioita, jotka ovat kannanotoillaan ja tiedoillaan vaikuttaneet myönteisesti ohjeen sisältöön. Marraskuussa 2013 SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL ry Risto Vahanen puheenjohtaja Helena Soimakallio toimitusjohtaja

4 4 RIL Sisällysluettelo 1. JOHDANTO Ohjeen sisältö ja tavoitteet Vesitornien ja alavesisäiliöiden ylläpito- ja korjausperiaatteet Vesisäiliöiden kuvaus ja merkitys vedenjakelussa Vedenjakelujärjestelmä Vesijohtoverkon paineolot Vesisäiliöiden eri vaihtoehdot Vesisäiliöiden muu käyttö Vesisäiliöiden rakenteet ja tekniset laitteet Rakenteet Ilmanvaihto- ja lämmityslaitteet Prosessiputkistot ja sadevesiviemäröinti YLLÄPITO Ylläpitotoiminnan tarkoitus ja tavoitteet Ylläpito- ja kunnossapitojärjestelmä Viikkotarkastus Vuositarkastus Puhdistus ja desinfiointi Yleistä Toimintaohje ja työn suoritus Lukitus- ja kulunvalvonta Säiliöiden kameravalvonta Säiliöiden piha-alueiden kunnossapito Vesisäiliöiden oheiskäyttö Yleistä Ulkopuolisten vuokralaisten tarvitsemat tilat Säiliöihin vuokralaisten rakennuttamat tilat ja rakenteet Vuokralaisista johtuva ylimääräinen puhdasvesitilojen suojaaminen Säiliöiden paloturvallisuus Yleisötapahtumat KUNTOARVIOT JA -TUTKIMUKSET YLEISTÄ Tarkastustoiminnan tarkoitus Tarkastuskäytännöistä Kuntotarkastajien pätevyysvaatimukset KUNTOARVIOIDEN SISÄLTÖ Kuntoarvion työvaiheet Kuntoarvioraportin rakenne KUNTOTUTKIMUSTEN SISÄLTÖ Kuntotutkimuksen työvaiheet Kuntotutkimusraportin rakenne... 37

5 RIL RAKENNEOSIEN TARKASTELUT JA NIIDEN ERITYISPIIRTEITÄ Kuntoarvioissa ja -tutkimuksissa tarkasteltavat rakenneosakokonaisuudet ja LVISA-tekniikka Aluerakenteet, ajoväylät ja aitaukset Perustukset ja perustamistapa Vesitornin jalan ja pilarien tutkimukset Vesisäiliön vauriot ja tutkimukset Julkisivuverhousten tutkimukset Vesikaton tutkimukset Vesitornin ja alavesisäiliön kulkureitit Täydentävät rakenteet Tekniset tilat Lämmitys Prosessivesiputket Sadevesiviemärit Ilmanvaihto Säiliön yläpuolella olevien tilojen lvi-järjestelmät Sähköjärjestelmät Automaatiotekniikka KORJAUSHANKKEEN VAIHEET JA SISÄLTÖ Yleistä Hankinnan yleiset periaatteet Yleistä Hankinnan tekninen määrittely Soveltuvuus- eli kelpoisuusvaatimuksista Hankintailmoitus Saatujen tarjousten käsittely Tarjousten arvostelu ja päätös Korjaushankkeen prosessikuvaus Yleistä Kuntoarvio ja kuntotutkimus Korjaustoimenpiteet Korjaushankkeen organisointi ja tehtävät Suunnittelijan valinta ja suunnitelmien laadinta Suunnittelijoiden valinta ja kelpoisuus Suunnittelutarjouspyyntö Suunnittelun lopputulos Urakkamuodon valinta Yleistä Suoritusvelvollisuuden mukainen jaottelu Maksuperusteen mukainen jaottelu Urakkamuodon valintaperusteita Sidotut määrät Urakkatarjouspyyntöasiakirjat Yleistä Tarjouspyyntö... 72

6 6 RIL Sopimusehdot Vaihtoehtoiset tarjoukset Ajatuksia tarjouspyyntöasiakirjojen sisältöön Urakoitsijan valinta ja urakkasopimus Tarjousneuvottelut Hankintalain ja tilaajavastuulain ehtoja Ulkomainen urakoitsija Allekirjoitus ja suunnitelmakatselmus Korjaustyön toteutus ja organisointi tilaajan näkökulmasta Yleistä Turvallisuus Vuokralaiset Urakan valvonta Rakennuttajan urakanaikainen huolehtimisvelvoite Riskienhallintasuunnitelma Suunnitelmien täydentäminen Lisä- ja muutostyötarjoukset YLEISET KUNNOSSAPITO- JA KORJAUSTEKNIIKAT YLEISTÄ VESITORNIEN RAKENNETEKNISET KORJAUKSET Kantavuustarkastelut Vesisäiliöiden korjaustekniikat Vesitornin julkisivujen ja vesikattojen korjausten erityispiirteet VESITORNIEN LVIS-KORJAUKSET Prosessivesiputket LVI-järjestelmät Sähköjärjestelmät KORJAUSTYÖT JA HYGIENIA VESISÄILIÖISSÄ KÄYTETTÄVIEN MATERIAALIEN TUOTEHYVÄKSYNTÄ Yleistä Vesilaitosten säädöstilanne ja tuotteiden arviointi Vesitornien korjausmateriaalit ja tuotteet Materiaalien ja tuotteiden soveltuvuuden arviointi TYÖMAATOIMINNAN ERITYISPIIRTEET YLEISTÄ TELINEET, NOSTOT JA SÄÄSUOJAUS MELU, PÖLY JA HYGIENIA SÄILIÖN KÄYTÖN HUOMIOIMINEN KORJAUSTYÖN AIKANA TYÖMAAN TURVALLISUUSRISKIT JA NIIDEN HALLINTA LIITE 1. VESITORNIN KORJAUSESIMERKKEJÄ liite 2. kirjallisuutta...114

7 RIL ILMOITTAJAHAKEMISTO Ilmoitukset julkaisun lopussa. Contesta Oy HPP-Tekniikka Oy HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut Maarakennus Kamara Pöyry Finland Oy Sito Oy Suomen Betonikorjaus Ky Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Vahanen Oy VTT Expert Services Oy

RIL 265-2014. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Uusiutuvien lähienergioiden käyttö rakennuksissa

RIL 265-2014. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Uusiutuvien lähienergioiden käyttö rakennuksissa RIL 265-2014 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Uusiutuvien lähienergioiden käyttö rakennuksissa 2 RIL 265-2014 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi/kirjakauppa

Lisätiedot

RIL 201-3-2013. Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat. Vesirakenteet. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

RIL 201-3-2013. Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat. Vesirakenteet. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry RIL 201-3-2013 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat Vesirakenteet 2 RIL 201-3-2013 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi

Lisätiedot

RIL 216-2013. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Rakenteiden ja rakennusten elinkaaren hallinta

RIL 216-2013. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Rakenteiden ja rakennusten elinkaaren hallinta RIL 216-2013 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Rakenteiden ja rakennusten elinkaaren hallinta 2 RIL 216-2013 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi Kirjakauppa ko.

Lisätiedot

RIL 262-2014. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Kuntaliitto. Taitava kuntarakennuttaja

RIL 262-2014. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Kuntaliitto. Taitava kuntarakennuttaja RIL 262-2014 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Kuntaliitto Taitava kuntarakennuttaja 2 RIL 262-2014 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi/kirjakauppa ko.

Lisätiedot

RIL 255-1 Rakennusfysiikka I. Rakennusfysikaalinen suunnittelu ja tutkimukset

RIL 255-1 Rakennusfysiikka I. Rakennusfysikaalinen suunnittelu ja tutkimukset RIL 255-1 Rakennusfysiikka I Rakennusfysikaalinen suunnittelu ja tutkimukset SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL ry HELSINKI 2014 2 RIL 255-1-2014 Julkaisija ja kustantaja Suomen Rakennusinsinöörien

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 13/2013 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistys siirtyy verkkolaskuihin 1.1.2014 Y.tunnus 0202570-3 OVT/verkkolaskuosoite: 003702025703 Operaattori: Nordea Välittäjän

Lisätiedot

1 KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ

1 KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ RT 18-10760 KH 90-00293 LVI 01-01324 ohjetiedosto lokakuu 2001 1 (20) ASUINKIINTEISTÖN KUNTOARVIO TILAAJAN OHJE asuintalot, kuntoarvio bostadshus, bedömning av skicket residential buildings, assessment

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN JULKISIVUKORJAUSHANKKEESSA

TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN JULKISIVUKORJAUSHANKKEESSA Talonrakennustekniikka TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN JULKISIVUKORJAUSHANKKEESSA JULKISIVUKORJAUSTEN TURVALLISUUS -tutkimushanke OHJEVIHKO NRO 3 OHJEEN SISÄLLÖSTÄ Tässä ohjeessa käsitellään turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Korjaushanke taloyhtiössä

Korjaushanke taloyhtiössä Korjaushanke taloyhtiössä Tiedoksi isännöitsijöille ja taloyhtiön hallitusten jäsenille TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry Palaute jari.virta@kiinteistoliitto.fi Jari Virta ja Suomen

Lisätiedot

Projektinjohto korjaushankkeissa Noora Viranko

Projektinjohto korjaushankkeissa Noora Viranko Projektinjohto korjaushankkeissa Noora Viranko Kouluttaja Noora Viranko Vahanen Oy, Kiinteistönpidon asiantuntijapalvelut tiimiesimies Projektipäällikkö Koulutus Teknillinen Korkeakoulu, Diplomi-insinööri

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN OSA 1 Kiinteistön omistajan opas sisäilmaongelmaisten koulurakennusten kunnon tutkimiseen ja korjaushankkeisiin Vesa Asikainen (toim.) Opetushallitus ja

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI HANKESUUNNITTELU Korjaustarpeen selvittäminen ja kuntotutkimukset päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi Tampereen teknillinen

Lisätiedot

Kuntotarkastus asuntokauppaa varten

Kuntotarkastus asuntokauppaa varten Suoritusohje (kuntotarkastuksen tekijälle) Ohje on osa Asuntokaupan Kuntotarkastuksen Yhteistä Toimintamallia. Ohjeen osittainen kopiointi on kielletty. 1 (20) SISÄLLYSLUETTELO Asuntokaupan Kuntotarkastuksen

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI RAKENNUKSEN YLLÄPITO päivitetty 9/2005 TkL Martti Hekkanen VTT JUKO-ohjeistokansio on tarkoitettu henkilöille, jotka

Lisätiedot

LVV-KUNTOTUTKIMUSOPAS 2013 Opas lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin. Suomen LVI-liitto YHTEISTYÖSSÄ:

LVV-KUNTOTUTKIMUSOPAS 2013 Opas lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin. Suomen LVI-liitto YHTEISTYÖSSÄ: Suomen LVI-liitto The Finnish Association of HVAC societies YHTEISTYÖSSÄ: LVV-KUNTOTUTKIMUSOPAS 2013 Opas lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin Sisällys ESIPUHE... v JOHDANTO... 1 KÄSITTEITÄ

Lisätiedot

RIL 107-2012 3. Alkusanat

RIL 107-2012 3. Alkusanat RIL 107-2012 3 Alkusanat RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet sisältää veden- ja kosteudeneristyksen toiminnalliset, rakenteelliset ja työhön liittyvät suositukset sekä tuotteilta

Lisätiedot

Suomen vesiyhdistys ry Vesihuoltojaosto

Suomen vesiyhdistys ry Vesihuoltojaosto Suomen vesiyhdistys ry Vesihuoltojaosto VESIHUOLTOVERKKOJEN SUUNNITTELUTEHTÄVIEN MÄÄRITTELY JA HANKINTAOHJE 2012 SISÄLTÖ Sivu 1. JOHDANTO 3 2. ASIAKIRJOJEN KÄYTTÖ 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Asiakirjojen käyttöohjeet

Lisätiedot

Rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu

Rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu Rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu Teppo Lehtinen, tekniikan lisensiaatti Ylitarkastaja, ympäristöministeriö teppo.lehtinen@ymparisto.fi 444 Kirjoituksen lähtökohtana on Teknologian kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

HSI-TEKNIIKKA VALMIINA PALVELUKSEEN Pidämme kiinteistöstänne huolta

HSI-TEKNIIKKA VALMIINA PALVELUKSEEN Pidämme kiinteistöstänne huolta HSI-TEKNIIKKA VALMIINA PALVELUKSEEN Pidämme kiinteistöstänne huolta Pidämme kiinteistöstänne huolta 1. Palvelutarjonta 4 2. Kiinteistökatselmus 5 3. Pelastussuunnitelma 5 4. Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

SUOMI-VIRO INTERREG III A hanke KIINTEISTÖALAN SUOMALAIS-VIROLAINEN KEHITYS- JA KOULUTUSHANKE

SUOMI-VIRO INTERREG III A hanke KIINTEISTÖALAN SUOMALAIS-VIROLAINEN KEHITYS- JA KOULUTUSHANKE SUOMI-VIRO INTERREG III A hanke KIINTEISTÖALAN SUOMALAIS-VIROLAINEN KEHITYS- JA KOULUTUSHANKE Elinkaarisuunnittelu Raportti on valmistunut osana Kiinteistöalan Koulutussäätiön vetämää Kiinteistöalan suomalaisvirolaista

Lisätiedot

Eduskunnan peruskorjaushankkeen toiminnalliset lähtökohdat ja tavoitetila

Eduskunnan peruskorjaushankkeen toiminnalliset lähtökohdat ja tavoitetila Eduskunnan peruskorjaushankkeen toiminnalliset lähtökohdat ja tavoitetila Perkola-toimikunnan raportti EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 2/2007 ISBN 978-951-53-2956-1 (nid) ISBN 978-951-53-2957-8 (PDF) ISSN

Lisätiedot

HIEKKAHARJUN UUSI VESITORNI

HIEKKAHARJUN UUSI VESITORNI HIEKKAHARJUN UUSI VESITORNI Hankesuunnitelma HSY:n hallitus 21.8.2015 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services

Lisätiedot

HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT. Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan

HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT. Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan Tuulia Innala ja Juha Menonen HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan Hankeraportti Suomen ympäristöopisto Sykli Esipuhe 2 Haveri -hanke toteutettiin elokuun 2009 ja

Lisätiedot

Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit

Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit VTT TIEDOTTEITA 2483 Satu Paiho, Ismo Heimonen, Ilpo Kouhia, Esa Nykänen, Veijo Nykänen, Markku Riihimäki & Terttu Vainio Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES

Lisätiedot

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta Korjaus rakentamis palveluiden hankintaopas taloyhtiöille A B C D Jari Virta Tarjouspyyntö Tarjous Neuvottelu Sopimus Kiinteistönpito Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu Työmaavaihe

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 999 UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS - MONISTEITA 160 VESIOSUUSKUNNAN ABC Matti Heino, Pentti Vanhala, Kirsi Vilonen ja Hanna Yli-Tolppa Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 2 Tekijät ovat vastuussa julkaisun

Lisätiedot

VVY:n uutisia. VVY:n uutiskirje 1/2013

VVY:n uutisia. VVY:n uutiskirje 1/2013 VVY:n uutiskirje 1/2013 VVY:n uutisia VVY:n hallituksen jäsenten valinnan valmistelu Jälleen on syytä aloittaa keskustelu Vesilaitosyhdistyksen hallituksen erovuoroisten jäsenten ja varajäsenten tilalle

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAADINTA... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta... 3 2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN SISÄLTÖ...

1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAADINTA... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta... 3 2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN SISÄLTÖ... LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (12) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAADINTA... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta... 3 2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN SISÄLTÖ... 4 3 TURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot