RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Geoteknillinen Yhdistys SGY ry. Kaivanto-ohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RIL 263-2014. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Geoteknillinen Yhdistys SGY ry. Kaivanto-ohje"

Transkriptio

1 RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Geoteknillinen Yhdistys SGY ry Kaivanto-ohje

2 2 RIL RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta Kirjakauppa ko. kirjan kohdalta. Sinne on koottu tiedot julkaisun painoksista sekä mahdolliset lisäinformaatiot. JULKAISIJA JA KUSTANTAJA: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry MYYNTI: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Töölönkatu 4, Helsinki Puh , fax , ISBN (nid.) ISBN (pdf) ISSN Painopaikka: Tammerprint Oy, 2014 Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista lupaa. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

3 RIL Alkusanat Kaikki kaivannot tulee suunnitella ja rakentaa kunnolla. Tämä on välttämätöntä jo pelkästään työturvallisuuden vuoksi. Kaivannon suunnittelu ja rakentaminen ovat aina geoteknistä osaamista ja insinööritaitoa vaativia tehtäviä. Vaativakin kaivantoprojekti voidaan oikein toimintatavoin toteuttaa hallitusti, tehokkaasti ja turvallisesti. Kaivanto-ohjeen tavoitteena on olla sekä rakennuskaivantojen että putkikaivantojen ajan tasalla oleva suunnittelu- ja rakennusohje. Ohje on Suomen Geoteknillisen Yhdistyksen ja Suomen Rakennusinsinöörien Liiton yhteistyön tulosta. Julkaisu korvaa laajasti käytössä olleet RIL:n julkaisut RIL Rakennuskaivanto-ohje ja RIL Putkikaivanto-ohje. Ohjeen kirjoitustyössä on otettu huomioon alalla tapahtuneet merkittävät muutokset, kuten eurokoodien nouseminen ensisijaiseksi suunnittelujärjestelmäksi, pohjarakentamisen tekninen kehitys ja uusi lainsäädäntö. Ohjeen toimituskuntana on ollut SGY:n kaivantotoimikunta täydennettynä RILin edustajalla. Puheenjohtajana ja ohjeen päätoimittajana on toiminut Pentti Virkkunen. Kirjoitustyöhön ovat osallistuneet kaivantotoimikunnan jäsenet Asko Aalto, Tommi Hakanen, Matti Hakulinen, Tim Länsivaara, Antero Olaste, Mia Paatsema, Kimmo Perkiö, Teemu Rahikainen, Tapio Ranta-Aho, Seppo Rämö, Petri Tyynelä, Aku Varsamäki ja Juha Vunneli. RILin edustaja toimituskunnassa on ollut Gunnar Åström. Työtä on ohjannut ohjausryhmä, joka on koostunut ohjeen rahoittajista. Ohjausryhmään ovat kuuluneet Kai Gulin (WSP), Marko Laurila (Pöyry Finland), Matti Honkaniemi (FCG), Kimmo Fischer (Sito Oy), Matti Huokuna (Geotek Oy), Jouni Karjalainen (Destia), Pekka Merinen (Liikennevirasto), Anne Piiparinen (YIT), Jouni Puuppo (Skanska), Eero Timonen (Ramboll), Jouko Viitala (Lemminkäinen) ja Gunnar Åström (RIL, pj ja sihteeri). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ja Suomen Geoteknillinen yhdistys kiittävät ohjeen päätoimittajaa ja kirjoittajia, ohjausryhmää ja hankkeen rahoittajia sekä lausunnonantajia, jotka ovat kannanotoillaan vaikuttaneet myönteisesti ohjeen sisältöön. Tammikuussa 2014 SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL ry Risto Vahanen puheenjohtaja Helena Soimakallio toimitusjohtaja SUOMEN GEOTEKNILLINEN YHDISTYS Jouko Viitala puheenjohtaja

4 4 RIL

5 RIL Sisällysluettelo 1. JOHDANTO Yleistä Täydentävät ohjeet Merkinnät KAIVANTOJEN LUOKITUS JA SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ Yleistä Kaivantojen vaativuusluokitus Suunnittelijan ja työnjohtajan pätevyysvaatimukset Suunnittelujärjestelmä Kaivannon suunnittelu- ja rakentamisprosessi POHJATUTKIMUKSET JA YMPÄRISTÖSELVITYKSET Pohjatutkimustietojen tarve Pohjatutkimusten vaiheistus Pohjatutkimusohjelma Pohjatutkimukset kaivannon vaativuusluokittain Yleistä Rakennuskaivannot Putkikaivannot Ympäristöselvitys KAIVANNON TOIMINNALLINEN SUUNNITTELU Kaivannon ympäristövaikutusten hallinta Maapohjan muodonmuutos Rakenteisiin ja laitteisiin kohdistuva tärinä Pohjaveden ja orsiveden tason aleneminen Kaivannon ja ympäristön tarkkailu Kaivannon tilantarve Kaivannon yleiskaivutaso Tukiseinän sijainti Tilantarve kaivannon ulkopuolella Rakennustyön huomioon ottaminen suunnittelussa Kaivantosuunnittelun painotus Ympäristövaikutusten hallinta Rakennuspaikalla oleva kunnallistekniikka, maakaapelit ja ilmajohdot Työmaan logistiikka Kaivantotyypin (luiskattu/tuettu) valinta Tukiseinät Tukiseinätyypin valinta Tukiseinien sallitut sijaintipoikkeamat Teräsponttiseinä Settiseinä Porapaaluseinä Suihkuinjektoitu seinä Porapaalu-suihkuinjektoitu seinä Kaivinpaaluseinä

6 6 RIL Kaivantoseinä Pysyvät tukiseinät Tukiseinän routasuojaus ja palosuojaus Tukiseinän vaakatuenta Yleistä Ulkopuolinen tuenta Sisäpuolinen tuenta Tukiseinän alapään tuenta Vesitiiviin kaivannon suunnittelu Yleistä Pohjatutkimukset Veden virtausyhteyden katkaiseminen kaivantoon Tukiseinärakenteen vesitiiviys Teräsponttiseinän alapään liitos kallioon Kallion verhoinjektointi Kaivannon kuivanapidon suunnittelu Sadevesien kuivatus Pohjaveden alennustarve Pohjaveden alennusmenetelmät Putkikaivannon erityispiirteet Putkikaivannon tilantarve kaivannon ulkopuolella Rakennustyöstä putkikaivantoon kohdistuvat kuormat Luiskattu putkikaivanto Tuettu putkikaivanto Putkikaivannon painuminen tukiseinän purkamisen yhteydessä KUORMAT Yleistä Maanpaine Yleistä Maanpaine siirtymätöntä rakennetta vastaan Maanpaine siirtyvää rakenetta vastaan Vedenpaine Pintakuormien aiheuttama maanpaine Viivakuorman tai keskitetyn kuormituksen aiheuttama maanpaine Tiivistyksen aiheuttama maanpaine Rakennustöiden, liikenteen ja louhinnan aiheuttama maanpaine Kaivannon ulkopuolella tehtävien rakennustöiden aiheuttamat pakkosiirtymät TUETUN KAIVANNON MITOITUS Yleistä Eurokoodien mukainen mitoitus Mitoitustavat Seuraamusluokat, luotettavuusluokat ja kuormakerroin Osavarmuusluvut Tukiseinän mitotus Vetoankkuri...102

7 RIL Kallioankkuri Maa-ankkuri Passiiviankkuri Seinärakenne Vaakapalkki Puristussauva Juuripultti Tukiseinän pystystabiliteetti Tukiseinän upotussyvyys ja kaivannon pohjan vakavuus Tukiseinän jatkuva sortuma Eri tukiseinätyyppien erityispiirteet Kaivannon pohjan hydraulinen murtuminen Kaivannon kokonaisstabiliteetti Laskentaohjelmien käyttö Mitoitus käsin laskentana Kokonaisvarmuuslukumenetelmä LUISKATUN KAIVANNON MITOITUS Yleistä Laskentamenetelmät Luiskatun kaivannon vakavuus Yleistä Eurokoodien mukainen mitoitus Kokonaisvarmuuslukumenetelmä Kaivannon luiskan vakavuuden parantaminen Luiskan suojaus Nosteen aiheuttama kaivannon pohjan murtuminen Yleistä Eurokoodien mukainen mitoitus Kokonaisvarmuuslukumenetelmä Putkikaivannon eristyispiirteet Yleistä Suunnittelussa huomioon otettavat eristyispiirteet Putkikaivannon luiskakaltevuudet Esimerkki putkijohtokaivannon luiskan vakavuuslaskelmasta KAIVANTOSUUNNITELMAN SISÄLTÖ JA ESITYSTAPA Yleistä Pohjatutkimusraportti Geotekniset mitoitusarvot Mitoituslaskelmat Pohjarakennuspiirustukset Pohjaveden hallintasuunnitelma Tarkkailusuunnitelma KAIVANNON RAKENTAMINEN Rakentamisen valmistelu Kaivantotyön riskitarkastelu ja työnsuunnittelu Kaivantotyön turvallisuuskartoitus ja turvallisuussuunnitelma Työmaan laatusuunnnitelma

8 8 RIL Työluvat ja turvallisuusmenettelyt Suunnitelmakatselmus Kaivannon ja ympäristön tarkkailu Työntekijöiden perehdyttäminen Tukiseinien rakentaminen Yleistä Teräsponttiseinä Settiseinä Porapaaluseinä Suihkuinjektoitu seinä Kaivinpaaluseinä Kaivantoseinä Vaakatuennan rakentaminen Vetoankkurit Ankkurien kiinnitysrakenteet, vaakapalkit ja puristussauvat Tukiseinän alapään tuenta Kaivutyöt Vesitiiviin kaivannon rakentaminen Kaivannon kuivanapito Putkikaivannon erityispiirteet Kaivantotyön laadunvarmistus Laadunvarmistussuunnitelma Laadunvarmistustulosten dokumentointi ja raportointi Kaivannon toiminnan silmämääräinen tarkkailu TYÖTURVALLISUUS KAIVANTOTÖISSÄ Yleistä Rakennuttajan toiminta Suunnittelijan toiminta Urakoitsijan toiminta Kaivantotyön valmistelu Kaivantotyömaan turvallisuuskäytännöt Kaivannon rakentaminen LIITTEET A. Maanpainekertoimien K a ja K p arvojen määrittäminen käyrästöjen avulla 197 Kirjallisuutta Merkinnät...205

9 RIL Ilmoittajahakemisto Ilmoitukset lukujen 6 ja 7 välissä ja julkaisun lopussa. A-Insinöörit Oy ArcelorMittal Commercial RPS Destia Oy Elpac Oy FinMeas Oy Finnfoam Oy Finnsementti Oy Geobotnia Oy Geo-Master Oy Geotek Oy Innogeo Oy Insinööritoimisto Arcus Oy Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy Inspecta Oy ITS-Vahvistus Oy Kantolan Paalutus Oy KT-Tuenta Oy Oy Kontino Ab Lemminkäinen Infra Oy Maanrakennusliike EM Pekkinen Oy Onninen Oy Pöyry Finland Oy Ramboll Finland Oy Rautaruukki Oyj Rudus Betonituote Oy Sipti Oy Sito Rakennuttajat Oy SM Maanpää Oy Solcon Oy Suomen Teräspaalutus Oy Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Taratest Oy Uudenmaan Pohjatutkimus Oy Uusioaines Oy WSP Finland Oy YIT Rakennus Oy

RIL 201-3-2013. Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat. Vesirakenteet. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

RIL 201-3-2013. Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat. Vesirakenteet. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry RIL 201-3-2013 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat Vesirakenteet 2 RIL 201-3-2013 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi

Lisätiedot

RIL 216-2013. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Rakenteiden ja rakennusten elinkaaren hallinta

RIL 216-2013. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Rakenteiden ja rakennusten elinkaaren hallinta RIL 216-2013 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Rakenteiden ja rakennusten elinkaaren hallinta 2 RIL 216-2013 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi Kirjakauppa ko.

Lisätiedot

RIL 265-2014. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Uusiutuvien lähienergioiden käyttö rakennuksissa

RIL 265-2014. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Uusiutuvien lähienergioiden käyttö rakennuksissa RIL 265-2014 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Uusiutuvien lähienergioiden käyttö rakennuksissa 2 RIL 265-2014 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi/kirjakauppa

Lisätiedot

RIL 262-2014. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Kuntaliitto. Taitava kuntarakennuttaja

RIL 262-2014. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Kuntaliitto. Taitava kuntarakennuttaja RIL 262-2014 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Kuntaliitto Taitava kuntarakennuttaja 2 RIL 262-2014 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi/kirjakauppa ko.

Lisätiedot

RIL 255-1 Rakennusfysiikka I. Rakennusfysikaalinen suunnittelu ja tutkimukset

RIL 255-1 Rakennusfysiikka I. Rakennusfysikaalinen suunnittelu ja tutkimukset RIL 255-1 Rakennusfysiikka I Rakennusfysikaalinen suunnittelu ja tutkimukset SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL ry HELSINKI 2014 2 RIL 255-1-2014 Julkaisija ja kustantaja Suomen Rakennusinsinöörien

Lisätiedot

Vaara vaanii kaivannossa

Vaara vaanii kaivannossa 9 2013 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä eeva rantanen mervi harju loviisa norokorpi juha uusitalo Vaara vaanii kaivannossa TUTKIMUSHANKE KAIVANTOJEN TURVALLISUUDESTA Eeva Rantanen, Mervi Harju,

Lisätiedot

Taitorakenteiden rakennussuunnitelmien tarkastusohje

Taitorakenteiden rakennussuunnitelmien tarkastusohje 30 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Taitorakenteiden rakennussuunnitelmien tarkastusohje Taitorakenteiden rakennussuunnitelmien tarkastusohje Liikenneviraston ohjeita 30/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje

Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2001 ISBN 951-726-817-3 TIEH 2100007-01 Edita

Lisätiedot

& Rakennusohje. suunnittelu-

& Rakennusohje. suunnittelu- & Rakennusohje suunnittelu- n Sisältö FOAMIT-VAAHTOLASI LABORATORIOKOKEET 1. Johdanto 3 2. Foamit -vaahtolasimurske kevennysrakenteissa 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Penger- ja siirtymärakenteet 4 2.3 Rakenteiden

Lisätiedot

VESIHUOLTOLINJAN RAKENTAMISELLE ASETETUT VAA- TIMUKSET

VESIHUOLTOLINJAN RAKENTAMISELLE ASETETUT VAA- TIMUKSET VESIHUOLTOLINJAN RAKENTAMISELLE ASETETUT VAA- TIMUKSET Juha Karppinen Opinnäytetyö Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusala Tekniikan ja liikenteen ala Koulutusohjelma Rakennustekniikan

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄT

RAKENNESUUNNITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄT RAKENNESUUNNITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄT SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO RY Tapiolan keskustorni, 02100 ESPOO Puh 020 595 5100, fax 020 595 5111 skolry@skolry.fi www.skolry.fi v 1.0 18.1.2010

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiepenkereiden ja -leikkausten suunnittelu Tien pohjarakenteiden suunnitteluohjeet

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiepenkereiden ja -leikkausten suunnittelu Tien pohjarakenteiden suunnitteluohjeet 09 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Tiepenkereiden ja -leikkausten suunnittelu Tien pohjarakenteiden suunnitteluohjeet Tiepenkereiden ja -leikkausten suunnittelu Tien pohjarakenteiden suunnitteluohjeet Liikenneviraston

Lisätiedot

GEO12. RT 10-11127 LVI 03-10521 KH X4-00517 Infra 053-710124 GEOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO GEO12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ

GEO12. RT 10-11127 LVI 03-10521 KH X4-00517 Infra 053-710124 GEOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO GEO12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ RT 10-11127 LVI 03-10521 KH X4-00517 Infra 053-710124 GEOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO GEO12 OHJEET lokakuu 2013 1 (12) korvaa RT 10-10580 LVI 03-10243 KH X4-00208 Infra 053-710014 GEO12 TEHTÄVÄLUETTELON

Lisätiedot

RIL 107-2012 3. Alkusanat

RIL 107-2012 3. Alkusanat RIL 107-2012 3 Alkusanat RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet sisältää veden- ja kosteudeneristyksen toiminnalliset, rakenteelliset ja työhön liittyvät suositukset sekä tuotteilta

Lisätiedot

INFRA Uusimaa. Yrittäjän riskiympäristö murroksessa s. 5. Muista tilata kaapelinäyttö hyvissä ajoin! s. 4

INFRA Uusimaa. Yrittäjän riskiympäristö murroksessa s. 5. Muista tilata kaapelinäyttö hyvissä ajoin! s. 4 INFRA Uusimaa 1/2015 Keskustan puheenjohtaja ja INFRA Uudenmaan varapuheenjohtaja paiskasivat kättä: KÄTTÄ PÄÄLLE JA INFRA KUNTOON! s. 6 Yrittäjän riskiympäristö murroksessa s. 5 Hissikuilu porautuu maan

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

UTAJÄRVI. Ahmasjärvi Viemäröinti. Turvallisuusasiakirja. Työ: E23196. Oulu, 29.9.2009

UTAJÄRVI. Ahmasjärvi Viemäröinti. Turvallisuusasiakirja. Työ: E23196. Oulu, 29.9.2009 UTAJÄRVI Ahmasjärvi Viemäröinti Turvallisuusasiakirja Työ: E23196 Oulu, 29.9.2009 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 601 www.airix.fi Toimistot: Turku,

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ EMILIA KÖYLIJÄRVI

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ EMILIA KÖYLIJÄRVI 14 2014 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ EMILIA KÖYLIJÄRVI Vaahtolasimurskeen käyttö maa- ja pohjarakentamisessa Emilia Köylijärvi Vaahtolasimurskeen käyttö maa- ja pohjarakentamisessa Liikenneviraston

Lisätiedot

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015 Turvallisuusasiakirja 1 (15) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015 15561 15560 Turvallisuusasiakirja 2 (15) ja 1. YHTEYSTIEDOT... 4 2. YLEISTÄ TURVALLISUUSASIAKIRJASTA...

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Koulukeskuksen pysäköintialue. Turvallisuusasiakirja

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Koulukeskuksen pysäköintialue. Turvallisuusasiakirja Koulukeskuksen pysäköintialue Turvallisuusasiakirja SISÄLLYSLUETTELO 0. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 0.1 RAKENNUTTAJA... 1 0.2 RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA... 1 0.3 SUUNNITTELIJAT... 1 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka

Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HATTULAN KUNTA JA HS-VESI OY Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka Turvallisuusasiakirja FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23058 Turvallisuusasiakirja 1 (20)

Lisätiedot

Tien rakennussuunnitelma SISÄLTÖ JA ESITYSTAPA

Tien rakennussuunnitelma SISÄLTÖ JA ESITYSTAPA 44 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Tien rakennussuunnitelma SISÄLTÖ JA ESITYSTAPA Tien rakennussuunnitelma Sisältö ja esitystapa Liikenneviraston ohjeita 44/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva:

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/23 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen

Lisätiedot

Suomen vesiyhdistys ry Vesihuoltojaosto

Suomen vesiyhdistys ry Vesihuoltojaosto Suomen vesiyhdistys ry Vesihuoltojaosto VESIHUOLTOVERKKOJEN SUUNNITTELUTEHTÄVIEN MÄÄRITTELY JA HANKINTAOHJE 2012 SISÄLTÖ Sivu 1. JOHDANTO 3 2. ASIAKIRJOJEN KÄYTTÖ 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Asiakirjojen käyttöohjeet

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003 RATAHALLINTOKESKUS RHK Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS Helsinki 2003 RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN Ratahallintokeskuksen julkaisuja D 14 JOHTOTEIDEN

Lisätiedot

Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834

Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834 Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834 Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin ovat tekijänoikeuslain

Lisätiedot

SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET

SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET Ohje käsittelee SSAB:n valmistamia lyömällä ja puristamalla asennettavia RR- ja RRs-paaluja, injektoituja lyömällä asennettavia RR-CSG-paaluja sekä poraamalla

Lisätiedot

OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS

OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS Oulaisten kaupunki OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.1.2013 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 /12 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT

PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT Ohjeita konepalvelun ja pienurakoiden tilaajalle Tekijät Taitto 2010, Infra ry Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Matti Lahtinen ja Satu Sahlstedt, Mittaviiva Oy Julkaisija Kuvat

Lisätiedot