NSS-Asiantuntijaseminaari

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NSS-Asiantuntijaseminaari"

Transkriptio

1 NSS-Asiantuntijaseminaari Taustatietoa * Bandercom on perustettu 1992 * 10 vuotta VIRVE-järjestelmien parissa * Urakointi-, suunnittelu-, konsultointipalveluita vuodesta * 4 asiantuntijaa, toiminta-alue koko Suomi * Liikevaihto n. 1,3 meur Bandercom ja VIRVE Bandercom on urakoinut VIRVE-ja muita radioverkkourakointeja useisiin vaativiin kohteisiin ja ollut mukana tuomassa tietoutta kohdesuunnittelijoille, sekä edesauttanut kohteiden valmistumista aikataulussaan. Onhan VIRVE-toimivuus ollut monissa kohteissa viranomaisvaatimus rakennuksen käyttöönottoehdoissa. Kokonainen referenssilista on saatavissa; Merkittävimpinä kohteina ovat olleet mm. Stockmann Kasvu, useat kauppakeskukset ja maanalaiset parkkitilat. 1

2 VIRVE ja rakennusprojektin haasteet Heinäkuussa 2011 voimaantulleen uuden Pelastuslain myötä VIRVEvaatimukset on nyt selkeästi kirjattu lakiin ja paikalliset pelastusviranomaiset tulevat edellyttämään yhä useammissa kohteissa viranomaisverkon toimivuutta. Kasvavat vaatimukset tulevat vaikuttamaan moniin rakennusprojekteihin. Jo tällä hetkellä vallitsee paljon epätietoisuutta sekä suunnittelussa, että toteuttamisessa. On varmaa, että suunnittelun ammattilaiset ovat törmänneet moniin ongelmallisiin asioihin VIRVE-verkon sisätilaratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksissa. Mitä voimme tarjota Läheltä asiaa seuranneena, osaavana ja VIRVE-verkkoa operoivan Suomen Erillisverkot Oy:n kouluttamana yrityksenä olemme käytettävissä kaikissa asiaan liittyvissä asioissa ennakkosuunnitelmasta ja kohdekartoituksesta aina urakointiin ja avaimet-käteen -tyyppiseen toteuttamiseen asti. OHJELMA 1. VIRVE-verkko ja mitä se tarkoittaa 2. Uusi pelastuslaki ja sen vaatimukset 3. Paikallisten pelastuslaitosten sovellusmallit, määräykset ja vaatimukset 4. Lyhyt kertaus radioverkko-/ RF-suunnitelusta 5. Prosessimalli by Bandercom 6. Rakentamisprosessi 7. Kustannustehokkuuden maksimointi 2

3 1. VIRVE-verkko ja mitä se tarkoittaa 1.1 Johdanto Viranomaisverkko VIRVE on koko Suomen kattava turvallisuusviranomaisten radioverkko. Verkkoa operoi ja kehittää Suomen Erillisverkot Oy. VIRVE-verkon on oltava mahdollisimman kattava niin sisä-kuin ulkotiloissa, jotta eri viranomaistahojen yhteydenpito voidaan varmistaa erityisolosuhteissa. 1.2 VIRVEn edut kiinteistön omistajalle VIRVE on viranomaisten tärkein viestintäväline. Kiinteistön turvalllisuustaso nousee, kun VIRVE-palvelut ovat saatavilla myös sisätiloissa. Palvelujen saatavuus nopeuttaa ja tehostaa viranomaisten ja turvahenkilöstön toimintaa niin normaalissa päivittäisessä työskentelyssä kuin mahdollisissa kriisitilanteissa (Poliisi ja palokunta, eräät vartiointiliikkeet). VIRVE-verkko ja mitä se tarkoittaa 1.3 Suomen Erillisverkkojen suositus VIRVE-palvelujen saatavuuden toteuttamiseksi sisätiloissa On suositeltavaa, että VIRVE rakennetaan kaikkiin kiinteistöihin joissa on merkittävä henkilö-, ympäristö-, omaisuuden- tai liiketoiminnallinen riski. Osoituksena tästä on esimerkiksi se, että kiinteistössä suoritetaan vuosittainen palotarkastus tai kiinteistössä on automaattinen paloilmoitin- tai sprinklerijärjestelmä. Tämä koskee uudisrakentamista ja olemassa olevia rakennuksia, joissa viranomainen on todennut puutteita VIRVEpalveluiden saatavuudessa. Verkon suunnittelulähtökohtana on ollut tarjota VIRVE-palvelua maanlaajuisesti ulkotiloissa. VIRVE-tukiasemaverkko on saavuttanut lopullisen laajuutensa, eikä verkkoa enää merkittävästi laajenneta. Tämän takia osaan rakennuksista tarvitaan erillinen VIRVEsisätilaratkaisu. => Suomen Erillisverkot on operaattori. Ei toteuta tai suunnittele sisätilaratkaisuja! 3

4 VIRVE-verkko ja mitä se tarkoittaa 1.4. Suomen Erillisverkkojen suositus VIRVE-palvelujen saatavuuden toteuttamiseksi sisätiloissa - ESIMERKIT Tyypillisiä esimerkkejä rakennuksista, joissa VIRVE-palveluita ei voi saavuttaa ulkopuolelta ovat mm: Rakennus on hyvin laaja Rakennuksessa on maanalaisia tiloja Rakennuksessa on paljon eri tiloja / väliseiniä Rakennusmateriaalit ovat radiosignaaleja läpäisemättömiä, esim. selektiivilasit Alueella on riittämätön ulkopeitto 2. Uusi Pelastuslaki ja sen vaatimukset 109 Viranomaisverkon käytettävyyttä koskevat erityiset vaatimukset Jos viestintämarkkinalain (393/2003) 2 :n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun viranomaisverkon käytettävyys rakennuksessa tai rakennelmassa, jossa on tavallista suurempi henkilöturvallisuusriski, on estynyt rakennuksesta tai rakennelmasta johtuvasta rakenteellisesta syystä ja viranomaisverkon käytettävyys ei ole riittävä pelastustoiminnan asianmukaiseksi suorittamiseksi, alueen pelastusviranomainen voi määrätä rakennuksen tai rakennelman omistajan hankkimaan välttämättömiä viranomaisverkon käytettävyyttä varmistavia laitteita ja pitämään ne toimintakunnossa. 4

5 3. Paikallisten pelastuslaitosten sovellusmallit, määräykset ja vaatimukset 3.1 Vaihtelevat käytännöt Pelastuslaki määrittelee pelastuslaitoksen oikeuden vaatia VIRVE-kuuluvuutta. Laissa ei kuitenkaan määritellä sen tarkemmin minkälaajuisiin rakennuksiin, millaisin toimenpitein ja missä vaiheessa rakentamista tai remontointia kuuluvuuden tarve pitäisi määritellä. Tässä astuu kuvaan paikallinen pelastuslaitos joka omalta osaltaan määrää, jos määrää, miten asiassa edetään. Eri puolilla Suomea pelastuslaitoksilla on erilaisia käytäntöjä lain vaatimusten toteuttamiseksi. Tietoisuus lain antamista velvollisuuksista alkaa olla selvillä, ja käytännöt vaatimusten toteuttamiseksi työn alla. Näin alkuvaiheessa kuitenkaan kaikille pelastuslaitoksille ei ole vielä muodostunut selkeää (etenkään valtakunnallista) linjaa kuinka käytännössä tulisi toimia. 3. Paikallisten pelastuslaitosten sovellusmallit, määräykset ja vaatimukset 3.2 Vaihtelevat käytännöt verkko-operaattori Työkaluja asian hoitoon pelastuslaitokset, rakennuttajat ja urakoitsijat saavat esimerkiksi VIRVEä ylläpitävältä Suomen Erillisverkot Oy:ltä (sovellusohjeet, lomakkeet, suositukset jne). Asia on hyvin hoidossa muutamissa paikoissa, joita seuraavassa käytetään esimerkkeinä joiden pohjalta rakennuttajan ja urakoitsijoiden olisi hyvä toimia. => Verkko-operaattori ei tee sisätilojen suunnittelua tai tuota palveluita, vaan toimii operaattoriina ja ohjaa tarpeen mukaan palveluntarjoajien luo! 5

6 3.2 Rakennuksen riskianalyysi Uudenmaan alueen (ml. Helsinki) pelastuslaitokset vaativat riskianalyysin sekä tarvekartoituksen tehtäväksi mm. seuraavantyyppisiin kiinteistöihin: Isot kokoontumis- ja liiketilat Maanalaiset tilat (poislukien tavalliset kellaritilat) Automaattisella paloilmoittimella tai sammutuslaitteistolla varustetut kohteet Rakennuslupavaiheessa tehtävässä riskianalyysissä kartoitetaan VIRVEsisäpeiton tarve kiinteistössä. Riskianalyysi, jonka tulokset kirjataaan Erillisverkkojen tarvekartoituslomakkeelle L1, tehdään yhteistyössä pelastusviranomaisen kanssa. 3.3 Viranomaisvaatimus rakennuslupavaiheessa Mikäli viranomainen toteaa VIRVE-sisäpeiton tarpeelliseksi, se merkitään rakennusluvan ehdoksi (viranomaisvaatimus). Riskianalyysin tuloksena täytetään tarvekartoituslomake L1, joka toimii suunnittelun lähtökohtana. VIRVE-kuuluvuuden tulee olla mahdollisimman kattava kiinteistön eri osissa. Pelastusviranomaisen vaatimuksen kyseessäollessa VIRVE-sisätilaratkaisun laajuusmääritykset on tehtävä yhteistyössä pelastusviranomaisen kanssa. Tällöin kartoitetaan tilat, joissa VIRVEpalvelun on oltavasaatavilla. Kyseiset tilat merkitään vinoviivoituksella kiinteistön pohjakuvaan. Pohjakuva liitetään lomakkeeseen L1. Ennen rakennuksen käyttöönottoa tehtävän erityisen palotarkastuksen yhteydessä viranomaisverkon toimivuudesta tulee esittää hyväksytty alkuperäinen tarvekartoituslomake, johon asennustöistä vastaava on tehnyt käyttöönottoon liittyvät merkinnät. Puuttellinen toteutus estää rakennuksen käyttöönoton, ollen kuten mikä tahansa muukin rakennuslupaehto. 6

7 3.4 Ei viranomaisvaatimusta Jos sisäpeittoa ei todeta tarpeelliseksi tarvekartoituksen perusteella, voi toiminnanharjoittaja oman riskianalyysinsä perusteella todeta tarkoituksenmukaiseksi toteuttaa joka tapauksessa erillisen sisäpeittoratkaisun (omaehtoinen), jolloin vaatimukset ovat kuten rakennusluvan yhteydessäkin, mutta aikataulu sovitaan toiminnanharjoittajan kanssa eikä vaikuta tilojen käyttöönottoon. 3.5 Viranomaisvaatimus jälkikäteen Jos ennen rakennuksen käyttöönottoa edeltävän, tai jo olemassaolevan kiinteistön, erityisen palotarkastuksen yhteydessä havaitaan puutteita VIRVEsisäpeitossa, voi viranomainen määrätä VIRVE-sisäpeittoratkaisun toteutettavaksi näiltäosin. Vaatimukset voivat olla kuten rakennusluvan yhteydessäkin, toteuttamisen aikataulu sovitaan pelastusviranomaisen ja toiminnanharjoittajan kanssa. Vaatimus saattaa siirtää tilojen käyttöönottoa tai pahimmillaan johtaa tilojen käyttökieltoon. Toteutus tehdään Suomen Erillisverkot Oy:n ohjeen mukaisesti. 3.6 Muu viranomaisvaatimus Tarvittaessa viranomaisverkon käyttäjäksi oikeutettu taho voi toteuttaa oman toiminnan turvaamiseksi sisätilapeiton omassa toimitilassaan (muu viranomaisvaatimus), jolloin vaatimukset tulevat viranomaisen omasta tarpeesta. Toteutus tehdään Suomen Erillisverkot Oy:n ohjeen mukaisesti, mutta ei tarvita pelastusviranomaisen hyväksyntää. Riskianalyysin tai tarvekartoituksen perusteella määritellyissä kiinteistöissä VIRVEn kuuluvuus tulee olla varmistettu erityisesti kiinteistön pääkäyttötiloissa ja kulkureiteillä sekä porrashuoneissa ja poistumisteillä. Lisäksi kuuluvuus tulee varmistaa pelastus- ja sammutustyöhön tarkoitetuissa hisseissä, paloilmoitin-, sprinkleri-ja savunpoistokeskuksissa sekä niiden kulkureiteillä ja palokunnan ns. hyökkäysreiteillä. 7

8 3.7 Paikallisten pelastuslaitosten sovellusmallit Paikallisille pelastuslaitoksille jää tulkintavaraa pelastulain VIRVE-pykälän soveltamiseen. Seuraavat esimerkit havainnollistavat eri sovellustapoja: 3.7 Paikallisten pelastuslaitosten sovellusmallit a. Sovellustapa: Viranomaisen epätietoisuudesta ja virheellisestä soveltamisesta johtuva tapa. Ei rakennusluvassa, ei rakennusaikaisessa suunnittelussa, ei rakennusaikaisessa toteutuksessa. Kohde: Merkittävä tavaratalo Rakennuttajan edustaja ja telesuunnittelija olivat kysyneet useaan kertaan Bandercomin ehdotuksesta palotarkastajalta VIRVE-asiaa ja vaatimusta sisäpeiton toteuttamiseksi. Palotarkastaja ei ollut näinä kertoina ottanut kantaa asiaan. VIRVE-hanke jäi pois hankkeen yleissuunnitelmasta ja sitä ei toteutettu rakennusaikana. Edellä olevasta huolimatta, rakennuksen valmistuttua suoritetussa erityisessä palotarkastuksessa palotarkastaja jätti VIRVE-peiton puutteesta huomautuksen ja oli määrätä rakennuksen käyttökieltoon mikäli VIRVE-peittoa ei oltaisi toteutettu seuraavan kahden viikon aikana. 8

9 3.7 Paikallisten pelastuslaitosten sovellusmallit b. Sovellustapa: Viranomaisen epätietoisuudesta ja virheellisestä soveltamisesta johtuva tapa. Ei rakennusluvassa, ei rakennusaikaisessa suunnittelussa, ei rakennusaikaisessa toteutuksessa. Koska tavaratalon avajaiset olivat jo käsillä pystyttiin sopimaan jatkoajasta joka oli puoli vuotta. Erinäiset kiireet ja rakennuttaja-ja pääurakoitsijaorganisaation toimeksiantojen loputtua johtivat lopulta siihen, että vastuulliseksi jäänyt kiinteistö ei pystynyt kilpailuttamaan tai suunnitteluttamaan sisäpeittoverkkoa tuon puolen vuoden aikana. Kiinteistö sai lisää aikaa toteutukselle, uudet puoli vuotta. Tuolloin kiinteistön omistaja aktivoitui asiassa ja sai organisoitua kilpailutuksen ja suunnitelman VIRVEsisäpeiton urakoinnin pohjaksi. Sisäpeittoratkaisu saatiin tehtyä muutama päivä ennen uuden määajan umpeutumista. Koko prosessi tuli raskaaksi ja kalliiksi kiinteistölle verrattuna selkeään määräykseen, sekä rakennusaikaiseen hankesuunnitteluun sisällyttämiseen. 3.7 Paikallisten pelastuslaitosten sovellusmallit c. Sovellustapa: Viranomainen on tietoinen VIRVE-sisäpeiton tarpeesta ja vaatii sitä, ei kuitenkaan rakennusluvassa tai ei anna selkeää ja ohjaavaa tietoa hankesuunnittelua varten. Kohde: toimistotalon autopaikoituslaitos Ei selkeästi annettua vaatimusta peittoalueista. Ei käsitystä prosessin kulusta tai yleisistä vaatimuksista. Pelastuslaitoksen sisäisiä mielipide-eroja toteutuksen laajuudesta ja osittain uuden ja osittain saneerauksen alla olevan kohteen paloteknisestä kokonaisuudesta. Esim. saatetaan vaatia uuden osan sammutus-/ hyökkäysreiteille VIRVE-peitto mutta ei kuitenkaan vanhalle puolelle. Tämän jälkeen kuitenkin vaaditaan vanhalle puolellekin koska ne ovat rakennuksen käyttöönoton jälkeen yhtä ja samaa paloteknistä tilaa. Määräykset annetaan liian myöhään ja toteutusaikataulusta tulee epärealistinen ja kallis. Prosessi tulee raskaaksi ja kalliiksi rakennusyhtiölle ja rakennuttajalle. 9

10 3.7 Paikallisten pelastuslaitosten sovellusmallit d. Sovellustapa: Viranomainen on tietoinen VIRVE-sisäpeittotarpeesta, tuo sen esille selkeästi ja rajaa siihen kuuluvat alueet oikein. Antaa selkää ja ohjaavaa tietoa jota suunnittelu ja toteutus voivat käyttää. Kohde: iso kauppakeskus Selkeästi kerrottu prosessikuvaus ja helppo yhteistyö projektijohtourakoitsijan, pelastusviranomaisen ja Bandercomin välillä. Bandercomin rooli asiantuntijapainotteinen ja neuvotteleva. Hyväksytetty esisuunnitelma lähtötietoja varten (mm. peittoaluekuvaus ennen ja kuvaus toteutuksen jälkeisestä peittoalueesta) pelastusviranomaiselta. Viranomaisella oli antaa projektijohdolle selkeä kanta kaikkiin keskeisiin vaatimuksiin (mm. peittoaluevaatimus, varakäyntiaikavaatimus). Viranomainen selvästi ymmärsi rakennusprosessin kulun ja erityispiirteet mm. toteutusaikataulun suhteen. 3.7 Paikallisten pelastuslaitosten sovellusmallit e. Sovellustapa: Viranomainen on tietoinen VIRVE-sisäpeittotarpeesta, tuo sen esille selkeästi ja rajaa siihen kuuluvat alueet oikein. Antaa selkää ja ohjaavaa tietoa jota suunnittelu ja toteutus voivat käyttää. Kohde: iso kauppakeskus Projektijohtourakoitsijan TATE-päällikkö oli asiantunteva ja ymmärsi erikoisurakoinnin erityispiirteet, urakointia ei esim. pilkottu muutoin käytettyyn lohkomalliin vaan lopulta kilpailutuksen perusteella Bandercom urakoi VIRVEtoteutuksen kaikilla kauppakeskuksen työmaalohkoilla erikoisurakkana. Urakka valmistui hyvissä ajoin, ollen ensimmäinen talotekniinkan luovutettu urakka. Urakointi oli joutuisaa koska urakka oli selkeästi hankesuunnitelmassa ja aikataulutuksessa. Esim. antennikaapelointi oli mahdollista suorittaa ennen alakattotöitä tai töiden vaiheistuksen mukaan ja mm. antenniasennuksille saatiin selkeät malliasennukset ja materiaalihyväksynnät sujuivat hyvässä järjestyksessä. 10

11 3.7 Paikallisten pelastuslaitosten sovellusmallit Minkälaista sovellustapaa mieluiten käytettäisi? Sovellustavat aja b olisivat vaatineet aktiivisia toimenpiteitä niin rakennuttajan kuin rakennusurakoitsijankin suuntaan pelastusviranomaisten taholta. Jostain syystä kuitenkin asiat menivät niinkuin menivät. Mikäli rakennusvaiheessa olisi konsultoitu riittävässä määrin niin pelastuslaitosta kuin rakennuttajaakin, olisi asia ehkä saatu sopimusteknisesti sovittua jo hyvissä ajoin ja ylimääräisiltä kuluilta säästytty. Mikäli molemmissa kohteissa olisi varauduttu omaehtoisesti VIRVE-peiton mahdolliseen, jopa todennäköiseen tarpeeseen, olisi tarvittava verkko ollut valmiina määräyksen tullessa ja asia hoitunut toistimen tilaamisella ja järjestelmän lopputarkastuksella. Tällöin ongelmaksi muodostuu maksajan löytäminen ehkä tarvitaan -tilanteessa. Pelastusviranomaisen kanssa toimiseen on hyvä panostaa. Asiantuntevana kumppanina olemme mielellämme alkuvaiheesta asti mukana prosessissa. 4. Suunnittelun perusteita Radioverkkosuunnittelun kulmakiviä Radioverkkosuunnittelun perusteita suunnittelijanäkökulmasta Desibelilaskenta ns. Linkkibudjetti on kaiken RF-suunnittelun pohja Desibelilaskenta (lähtökohta vs. Tavoite karkea malli) Vaimennukset (vapaan tilan, kytkentä-, läpäisy-, jne) Kohteen materiaalien vaikutus Vahvistukset (aktiivilaite, antennit, jne) Tehosymmetria (tärkeä toistinratkaisuissa) Monitie-etenemisen vaikutukset (VIRVE/TETRA = TDMA) Komponenttien tunteminen Isolaatio- <-> oskillointikysymykset Kaikki käytännön suunnittelu pyörii lähtökohtaisesti desibelin ympärillä. Peruskysymys on: kuinka saadaan tiettyyn tilaan tarpeeksi laadukas ja toimintavarma radiojärjestelmä kun osa tekijöistä on tiedossa. Muu kuten esim. Monitie-etenemisen laskeminen on harvemmin välttämätöntä, mutta joskus tarpeellista. 11

12 5. Prosessimalli by Bandercom Oy Menettelytapoja ja palveluja Palvelut koostuvat erillisistä kokonaisuuksista, joita ovat mm. suunnittelu- ja konsultointipalvelut ja kokonaisuudet valvonta- ja toteamispalvelut laadunvarmistuspalvelut hyväksyttämispalvelut urakointi ja toteutuspalvelut Tilaajan kanssa sovitaan kunkin hankkeen ominaispiirteisiin sopivat palvelukokonaisuudet tai tarvittavat osapalvelut. 5.1 ALUSTAVAT PALVELUT: a. Konsultointirooli hankevalmistelussa 5. Prosessimalli by Bandercom Oy Menettelytapoja ja palveluita yhteydet tarvittaviin osapuoliin, konsultointi palopuolen ja sähköpuolen suunnittelijoiden kanssa. VIRVE-hankekehyksen luomiseen liittyvät muut konsulttipalvelut. pelastusviranomaisen konsultointi, vaatimuksien määrittäminen ja hankkeeseen sisällyttäminen lähtötilanteen selvittäminen, mm. rakennettavan kiinteistön ulkona olevan VIRVE-ja tarvittaessa muiden verkkojen (GSM yms) signaalinvoimakkuuksien mittaukset ja suunnittelun lähtötietojen luominen approksimoimalla voimakkuudet suhteessa rakennettavaa kokonaisuuteen ja esim. signaalin penetroitumisanalyysit erilaisiin rakenteellisiin ratkaisuihin ( ei korjata euron ongelmaa miljoonan euron ratkaisulla ). 12

13 5.1 ALUSTAVAT PALVELUT: a. Konsultointirooli hankevalmistelussa 5. Prosessimalli by Bandercom Oy Menettelytapoja ja palveluita VIRVE- ja muut operaattoriyhteydet (GSM yms) ja eri tahojen konsultointi suunnittelun ja hankkeen ohjaaminen suunnittelupalvelut kilpailuttamispalvelut ja hankintakonsultointi Käyttäjän toimintavarustushankintojen analysointi. Mikäli VIRVE-sisätilaratkaisu toteutetaan, voidaan samalla arvioida myös mahdollisuuksia käyttää VIRVEn antenniverkkoa toimintavarustuksen osittaisinvestointina tai matkapuhelinverkon sisätilaratkaisuna. Mikäli käyttäjä haluaa kattavan radioverkon omia tarpeitansa varten (esim. ULA-radion jakelu, radiopuhelinjärjestelmän antenniratkaisut, langaton lähiverkko, yms) on ne hyvä ottaa huomioon verkkoa suunniteltaessa ja toteuttaessa päällekkäisten investointien välttämiseksi. 5.1 ALUSTAVAT PALVELUT: 5. Prosessimalli by Bandercom Oy Menettelytapoja ja palveluja b. Peittoaluemittaukset (VIRVE ja esim. VSS-GSM) (kun rakennuksen kuori on valmis tai tarpeeksi valmis) signaalinvoimakkuudet merkitään pohjakuvaan pohjakuva-aineisto toimitetaan sekä A3 kokoisina paperikopioina sekä pdf-muotoisina kopioina. VIRVE ja GSM verkkojen solujen ja tukiasemasuuntien alustava selvitystyö (mikäli vielä selvittämättä). käytettävissä olevien signaalitasojen dokumentointi c. Alustava toteutussuunnitelma, suunnitelmakehys kirjallinen dokumentointi suunnitelmakehyksestä toimitetaan sähköpostilla (palvelee suunnittelijan tarpeita, sekä ohjaa hankintaprosessia). 13

14 5. 2 SISÄTILARATKAISUN SUUNNITTELU: a. Toimenpide-ja toteutussuunnitelma 5. Prosessimalli by Bandercom Oy Menettelytapoja ja palveluja toimenpide- ja toteutussuunnitelman ohjaavina tietoina käytetään valmistunutta peittoaluemittausta sekä pelastusviranomaisen määrittämää peittoaluevaatimusta b. VIRVE radioverkkosuunnitelma + muu radioverkko (tarvittaessa) yhtenäisen antenni- ja jakelujärjestelmän suunnittelu tarvittavien dokumenttien täyttäminen L1/L2 kaavakkeet (ErVe) VIRVE-toistinten tarvemäärittely ja suunnittelu VIRVE-toistinlaitteen hankinta Suomen Erillisverkot Oy:ltä operaattorikonsultointi (matkaviestinverkot) 5. Prosessimalli by Bandercom Oy Menettelytapoja ja palveluja 5.3 URAKOINNIN VALVONTA- JA TOTEAMISPALVELUT Mikäli kohteen VIRVE-toteutuksen, urakoinnin, suorittaa jokin muu yritys kuin Bandercom (kts. Urakointi) voi Bandercom tuottaa urakan valvonta-ja toteamispalveluita alihankintapohjaisesti. Tälllaisia palveuita ovat mm. toteutustapojen tarkastus ja valvonta Suomen Erillisverkot Oy:n tai muun operaattorin määräyksien vastaavuuden toteamiseksi mittauksien, analyysien ja dokumentaation tarkastus luovutusmateriaalin tarkastuspalvelut Suomen Erillisverkot Oy:n lopputarkastuksen valvonta raportointi sähkö- tai TATE vastaavalle muu yhteistyö 14

15 5.4 URAKOINTI 5. Prosessimalli by Bandercom Oy Menettelytapoja ja palveluja Urakkamallit: Suunnittele ja toteuta mallinen (erillis)kokonaisurakka mikäli soveltuu kohteen luonteeseen. Avaimet käteen sisätilaratkaisun toteuttamisen tilaaminen Bandercom Oy:ltä voi olla helpoin tapa monissa kohteissa ja lopulta myös edullisin. Urakka voidaan sopia alustavien palveluiden jälkeen tai urakka voidaan sopia ST-mallisena jo rakennushankkeen alussa. Toteutusurakka(erillisurakka) valmiin suunnitelman pohjalta (muu suunnittelutoimisto), erillisurakkana Tilaajalle tai aliurakkana pääurakoitsijalle. Sähkö-tai muun urakan aliurakka. Toteutus ja urakointi aliurakkana, mikäli VIRVE sisällytetty esim. sähköurakkaan. KVR-aliurakka, kokonaisvaltaisen urakoinnin aliurakkana Urakka voidaan tarjota kiinteähintaisena kokonaisurakkana, tavoitehintaurakkana tai muulla, esim. suoriteperusteisena palveluna (mm. aika- ja määräsidonnaiset veloitukset). Varsinaisen sisätilaratkaisun toteuttaminen AINA ammattilaisen tehtäväksi! 6. RAKENTAMISPROSESSI 6.1 URAKKAA EDELTÄVÄT: VIRVE-sisäpeittotarpeen määrittely hankesuunnittelu ja yhteistyö sähkö- ja palokonsulttien ja suunnittelijoiden kanssa mahdollinen VIRVE-asiantuntijayrityksen konsultointi pelastusviranomaisen konsultointi riskianalyysin valmistelu rakennusprojektiin sisällyttäminen VIRVE-asiantuntijayrityksen valinta urakkaa edeltäviin työvaiheisiin (mikäli tarvitaan) urakointia ja toteuttamista edeltävät ja suunnittelua ja toteutusta valmistelevat vaiheet; mittaukset ja raportointi, L1 lomakkeen sisällöt, suunnitelman kommentointi lopullisen suunnitelman tai esisuunnitelman ja urakkasopimusluonnoksen mukaisen toteutuksen kilpailuttaminen tarjous- ja urakoitsijaneuvottelut (mikäli tarvitaan) urakoitsijan valinta urakkasopimuksen solmiminen, maksupostijärjestelyt, välitavoitekysymykset yms. 15

16 6. RAKENTAMISPROSESSI 6.2 URAKAN VALMISTELU: työjärjestys ja aikataulu tarvittavat dokumentit töiden urakoimista ja toteuttamista varten yleiskuva järjestelmäkaaviosta periaatekuvat verkon aktiivilaiteosioista rakennusaikaisien kommunikaatiojärjestelmien toteutus mahdolliset materiaalihyväksynnät ja malliasennukset VIRVE-toistinlaitteen tarveilmoitusprosessin läpikäynti 6.3 URAKAN ERI VAIHEET: kaapelointityöt passiivikomponenttien asennukset (tehonjaot, suotimet, liitostyöt) antenniasennukset aktiivilaitteiden asennukset urakoitsijan vaihekohtaiset oman työn tarkastukset, punakynäversiot, itselleluovutus 6. RAKENTAMISPROSESSI 6.4 URAKAN VALVONTA: osatoteutuksien valvonta mm. maksueriä ja laadunvarmennusta varten välitavoitteiden täyttymisen toteaminen suunnittelijan konsultointi mahdollisen ulkopuolisen valvojan konsultointi 6.5 LAADUNVARMISTAMINEN: Toteuttamisen valvonta, sekä mittaus- ja käyttöönottotarkastukset Muutosdokumentaatiot / ajantasakuvat kiinteistöjen tarpeita varten Päivitetään tarvittavat dokumentit Suomen Erillisverkot Oy:n tarpeita varten Tarvittavat dokumentit ylläpitoa varten 16

17 6. RAKENTAMISPROSESSI 6.6 URAKAN LUOVUTTAMINEN JA HYVÄKSYNTÄPROSESSI Kun sisäverkko on asennettu ja se on valmis käyttöönotettavaksi, mitataan verkko hyväksytyllä mittausjärjestelmällä (vaatimukset on esitetty Suomen Erillisverkot Oy:n asennuskansiossa). Mittaustulokset liitetään asennuskansioon. Asennusyritys ja/tai suunnittelija tarkastaa VIRVE-päätelaitteella, tai muulla analysaattorilla jolla tarvittavat parametrit verkon toimivuudesta voidaan todeta (mm. signaalinvoimakkuus, signaalin laatu ja bittivirhesuhde), mittaamalla verkon toimivuuden jonka tulee täyttää L1- lomakkeessa esitetty vaatimus kuuluvuusalueen laajuudesta ja ohjeet signaalin laadusta. Asennusyritys ja/tai suunnittelija vastaa tilaajalle, että nämä kuuluvuusvaatimukset on täytetty ja esittää tästä mittauspöytäkirjan. Asennusyritys toimittaa valmiin, mittaustuloksilla ja asennuskuvilla täydennetyn sisäverkon asennuskansion Suomen Erillisverkot Oy:lle viimeistään lopputarkastuksen yhteydessä. 6. RAKENTAMISPROSESSI 6.7 HYVÄKSYNTÄPROSESSI - TILAAJA Tilaajan hyväksyntä Työn tilaajan edustaja tarkistaa visuaalisesti, että asennukset, läpiviennit ym. rakennustekniset seikat on tehty tilaajan ohjeen mukaisesti. Asennusyritys ja/tai suunnittelija esittää tilaajalle, että VIRVE-sisäverkon kuuluvuusvaatimukset on täytetty. Mikäli rakennustekniset seikat ja kuuluvuusvaatimukset ovat asianmukaiset, tilaaja hyväksyy työn ja urakkasopimuksessa määrätty taho ilmoittaa Erillisverkot Oy:lle, että VIRVE-sisäverkko on valmis ja tilaa lopputarkastuksen. 17

18 6. RAKENTAMISPROSESSI 6.8 HYVÄKSYNTÄPROSESSI VERKKO-OPERAATTORI Suomen Erillisverkot Oy:n hyväksyntä Suomen Erillisverkot Oy:n edustaja suorittaa valmiille kohteelle lopputarkastuksen. Lopputarkastus ja taajuuden käyttöoikeus tulee tilata Suomen Erillisverkot Oy:ltä. Lopputarkastuksessa tarkastetaan laitteiston asennus, radiotekniset yksityiskohdat sekä todetaan VIRVE-palvelun häiriötön toimivuus kiinteistössä sekä se ettei sisätilaratkaisu aiheuta häiriöitä rakennuksen ulkopuoliseen verkkoon. Lopputarkastuksessa asennusyrityksen tulee esittää sisäverkon asennuskansion mukainen dokumentointi. 6. RAKENTAMISPROSESSI 6.9 HYVÄKSYNTÄPROSESSI - KÄYTTÖÖNOTTAMINEN Suomen Erillisverkot Oy:n hyväksyntä Kun lopputarkastus on tehty ja VIRVE-sisäverkko hyväksytty sekä lopputarkastusmaksu suoritettu, Suomen Erillisverkot Oy antaa luvan laitteiston käyttöönotolle. Laitteiston käyttöönoton yhteydessä verkkolaite liitetään Suomen Erillisverkot Oy:n etävalvontaan, jonka jälkeen laitteisto on virallisesti käytössä. Suomen Erillisverkot Oy toimittaa ilmoituksen hyväksynnästä asennuskansioon merkitylle rakennuttajalle. Asennuksista vastaavan tahon on tiedotettava valmistumisesta pelastusviranomaiselle, mikäli L1-lomakkeeseen on näin kirjattu. 18

19 7. Kustannustehokkuus - VIRVE ja muut radioverkot 7.1 Mahdollisimman tehokas järjestelmän hyväksikäyttö Rakennukseen asennettua VIRVE-verkon kaapelointia (ja antenneja, jos suunnitteluvaiheessa huomioitu) voidaan käyttää tehokkaasti hyväksi toteutettaessa tilan omistajan tarvitsemia omia kommunikaatioyhteyksiä. Samassa verkossa voidaan jakaa niin radiopuhelin-ja ULA-radiosignaali (Esim. Stockmann myymälätilat ja keskustan huoltotunneli) kuin GSM ja langaton lähiverkkokin. Näin päällekkäiset kaapeloinnit jäävät pois ja kustannustehokkuus on huipussaan. Kustannustehokkuus - VIRVE ja muut radioverkot Mahdollisimman tehokas järjestelmän hyväksikäyttö 19

20 LOPPU Kysymyksiä? Kiitos! Pete Peltola 20

Kuuluvuutta sisätiloihin seminaari 26.8.2014

Kuuluvuutta sisätiloihin seminaari 26.8.2014 Kuuluvuutta sisätiloihin seminaari 26.8.2014 Viranomaisverkkojen tarpeet Harri Hilden Virveverkko Oy Suomen Erillisverkot -konserni Konsernin emoyhtiö Suomen Erillisverkot Oy on Suomen valtion kokonaan

Lisätiedot

Tämä ohje kuvaa miten VIRVE -palvelu tulee kiinteistöjen sisällä toteuttaa.

Tämä ohje kuvaa miten VIRVE -palvelu tulee kiinteistöjen sisällä toteuttaa. Kiinteistöjen VIRVE-kuuluvuuden toteuttaminen 2014 1 Johdanto Viranomaisradioverkko VIRVE on koko Suomen kattava turvallisuusviranomaisten radioverkko. Verkkoa operoi ja kehittää Suomen Erillisverkot Oy

Lisätiedot

Kiinteistöjen VIRVE-kuuluvuuden toteuttaminen

Kiinteistöjen VIRVE-kuuluvuuden toteuttaminen Kiinteistöjen VIRVE-kuuluvuuden toteuttaminen 2016 Sisällys 1. Johdanto 3 2. VIRVEn edut kiinteistön omistajalle 3 3. Suositus VIRVE-palvelujen saatavuudesta sisätiloissa 3 4. VIRVE-sisäpeiton vaatimukset

Lisätiedot

Kiinteistöjen VIRVE-kuuluvuuden toteuttaminen

Kiinteistöjen VIRVE-kuuluvuuden toteuttaminen Ohje 1(1) Kiinteistöjen VIRVE-kuuluvuuden toteuttaminen 1 Johdanto Viranomaisradioverkko VIRVE on koko Suomen kattava turvallisuusviranomaisten radioverkko. Verkkoa operoi ja kehittää Suomen Erillisverkot

Lisätiedot

Kuuluvuutta sisätiloihin 26.8.2014

Kuuluvuutta sisätiloihin 26.8.2014 Kuuluvuutta sisätiloihin 26.8.2014 Me Bandercomilla uskomme, että ihmisten pitäisi pystyä kommunikoimaan keskenään koska tahansa, missä tahansa, häiriöttömästi ja luotettavasti. Bandercom on omistautunut

Lisätiedot

Teleoperaattorin näkökulma ja yhteistyön haasteet

Teleoperaattorin näkökulma ja yhteistyön haasteet Teleoperaattorin näkökulma ja yhteistyön haasteet Tomi Heikkilä TeliaSonera, Radio Network Planning Finland Sisäkuuluvuushaasteet Viime vuosina muuttuneet rakennusmääräykset ovat tuoneet matkapuhelinverkossa

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

Case: Asuinkerrostalon sisäantennijärjestelmän toteutus. Seppo Seitsonen Orbion Consulting Oy Puh. 050 566 8200 seppo.seitsonen@orbionconsulting.

Case: Asuinkerrostalon sisäantennijärjestelmän toteutus. Seppo Seitsonen Orbion Consulting Oy Puh. 050 566 8200 seppo.seitsonen@orbionconsulting. Case: Asuinkerrostalon sisäantennijärjestelmän toteutus Seppo Seitsonen Orbion Consulting Oy Puh. 050 566 8200 seppo.seitsonen@orbionconsulting.fi Orbionin esittely Pohjoismainen, riippumaton, tietoliikennealan

Lisätiedot

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen HIKLU Rakenteellinen paloturvallisuus Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita Jarkko Häyrinen 7.2.2012 Sähköverkkoon kytkettävien Sähköverkkoon kytkettävillä palovaroittimilla varustettavat

Lisätiedot

Case: Asuinkerrostalon sisäantennijärjestelmän suunnittelu ja hankinta

Case: Asuinkerrostalon sisäantennijärjestelmän suunnittelu ja hankinta Case: Asuinkerrostalon sisäantennijärjestelmän suunnittelu ja hankinta Seppo Seitsonen Orbion Consulting Oy Puh. 050 566 8200 seppo.seitsonen@orbionconsulting.fi AGENDA 1. Orbion Consulting 2. Kohde, lähtötilanne

Lisätiedot

Yhteiskäyttöisten matkaviestinjärjestelmien sisäantenniverkkojen toteutusvaatimukset. 2.12.2014 DNA Oy Elisa Oyj TeliaSonera Finland Oyj

Yhteiskäyttöisten matkaviestinjärjestelmien sisäantenniverkkojen toteutusvaatimukset. 2.12.2014 DNA Oy Elisa Oyj TeliaSonera Finland Oyj Yhteiskäyttöisten matkaviestinjärjestelmien sisäantenniverkkojen toteutusvaatimukset DNA Oy Elisa Oyj TeliaSonera Finland Oyj 1 Taustaa Matkaviestinyhteydet ovat keskeisessä asemassa kuluttajien ja yritysten

Lisätiedot

800 MHz LTE-verkkojen

800 MHz LTE-verkkojen 800 MHz LTE-verkkojen käyttöönotto ja tvvastaanoton varmistaminen Heidi Himmanen Päällikkö, Taajuusvalvonta Antennialan tekniikkapäivä 29.10.2015 Esityksen sisältö 800 MHz operaattoreiden velvoitteet ja

Lisätiedot

PALOKLUSTERI Tapio Aaltonen paloinsinööri

PALOKLUSTERI Tapio Aaltonen paloinsinööri PALOKLUSTERI 4.5.2017 1 Tapio Aaltonen paloinsinööri Pelastuslaitoksen tehtävät (Pelastuslaki 379/2011) Pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan: 1) pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta

Lisätiedot

Tulosyksikköohje 4 03 15.01.2014

Tulosyksikköohje 4 03 15.01.2014 Vahvistus pvm 17.02.2006 Sivu 1(6) Tämä ohje kumoaa aikaisemmat paloilmoitusjärjestelmän liittämisestä hätäkeskukseen annetut ohjeet ja ohje astuu voimaan välittömästi. PALOILMOITINLAITTEEN LIITTÄMINEN

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakennuslupapäätös Rakennuslupapäätöksen tekee rakennustarkastaja. Rakennuslupapäätös annetaan ns. julkipanon jälkeen ( 14 vrk oikaisuvaatimusaika

Lisätiedot

Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu. Keskustelutilaisuudet ja 28.9.

Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu. Keskustelutilaisuudet ja 28.9. Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu Keskustelutilaisuudet 13.9. ja 28.9. Keskustelutilaisuuden ohjelma 1) Yleistä asetusten valmistelusta 2) Laitteiden vaatimukset 3) Laitteiston toteutus

Lisätiedot

Kuuluvuusongelmien ratkaisut matalaenergiataloissa Antennialan tekniikkapäivä 30.10.2014

Kuuluvuusongelmien ratkaisut matalaenergiataloissa Antennialan tekniikkapäivä 30.10.2014 Kuuluvuusongelmien ratkaisut matalaenergiataloissa Antennialan tekniikkapäivä 30.10.2014 Vesa Erkkilä, Digita Networks Oy Sisällys 1. Mobiiliverkkojen sisätilapeiton ongelmat 2. Ratkaisuvaihtoehdot 3.

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TIEDONSIIRTO. Asiantuntijat tukenasi, kun tiedon pitää liikkua

KIINTEISTÖN TIEDONSIIRTO. Asiantuntijat tukenasi, kun tiedon pitää liikkua KIINTEISTÖN TIEDONSIIRTO Asiantuntijat tukenasi, kun tiedon pitää liikkua Kartoitus Suunnittelu Asennus Käyttöönotto, mittaukset ja hyväksynnät KAIKKI KERRALLA OIKEIN Apunasi projektin jokaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Palokatkosuunnittelun hyvät käytännöt. Palokatkosuunnittelu SPPL I 11.11.2015 1

Palokatkosuunnittelun hyvät käytännöt. Palokatkosuunnittelu SPPL I 11.11.2015 1 Palokatkosuunnittelun hyvät käytännöt Palokatkosuunnittelu SPPL I 11.11.2015 1 EI?? Palokatkosuunnittelu SPPL I 11.11.2015 2 EI?? Palokatkosuunnittelu SPPL I 11.11.2015 3 Palokatkot varmistamassa Pelastuslain

Lisätiedot

Korjaushankkeen laadun haasteet

Korjaushankkeen laadun haasteet KORJAUSHANKKEEN LAADUN HAASTEET 12.11.2013 Esko Lindblad Valvontapäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm Suomen Sisäilmakeskus Oy 1 Case ullakkorakentaminen 5 kerroksinen kerrostalo rakennettu 1920

Lisätiedot

Matkapuhelinten sisäverkkojen rakennuttaminen eroaa sähkösisäverkon rakennuttamisesta monin eri tavoin.

Matkapuhelinten sisäverkkojen rakennuttaminen eroaa sähkösisäverkon rakennuttamisesta monin eri tavoin. Matkapuhelinten sisäverkkojen rakennuttaminen eroaa sähkösisäverkon rakennuttamisesta monin eri tavoin. T e c h v o Oy V e s a O r p a n a A s e n t a j a n t i e 2 C 8 0 2 4 0 0 K i r k k o n u m m i

Lisätiedot

ERHE -hanke. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista. Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko

ERHE -hanke. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista. Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko ERHE -hanke Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko 19.11.2007 ERHE -hanke Hanke erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi erheellinen paloilmoitus

Lisätiedot

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus HJR12, Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen & valvonta 12.2.2014 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Tilaajan eli rakennushankkeeseen ryhtyvän lakisääteisiä

Lisätiedot

Yhteiskäyttöisten matkaviestinjärjestelmien sisäantenniverkkojen toteutusvaatimukset

Yhteiskäyttöisten matkaviestinjärjestelmien sisäantenniverkkojen toteutusvaatimukset 1 28.10.2014 versio 1.0 DNA Oy Elisa Oyj TeliaSonera Finland Oyj Yhteiskäyttöisten matkaviestinjärjestelmien sisäantenniverkkojen toteutusvaatimukset 1 Taustaa Viime vuosina muuttuneet rakennusmääräykset

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rakennusteollisuus RT

Lisätiedot

Asennustoiminnan kehitysnäkymät

Asennustoiminnan kehitysnäkymät Asennustoiminnan kehitysnäkymät Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta Satelliitti ja antenniliitto SANT ry www.sant.fi Sisältö Teleasennussektorit Asennustoiminnan eri osa alueet Uudisrakentaminen Korjausrakentaminen

Lisätiedot

Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia. Toivottaa Kari Koskela@spek.fi

Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia. Toivottaa Kari Koskela@spek.fi Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia Toivottaa Kari Koskela@spek.fi 29.11.2012 Paloilmoittimen toteutus Esisuunnittelu Rakennushankkeeseen ryhtyvä - Toteutuspöytäkirja Suunnittelu Yleensä sähkösuunnittelija

Lisätiedot

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta Hannu Olamo 14.4.2010 Paloilmoittimia koskevat säännökset pelastuslaissa Laitteiden kunnossapidosta nykyistä vastaavat vaatimukset SM:n asetuksenantovaltuutta

Lisätiedot

Joensuun sairaalan VIRVE-verkon hankinta

Joensuun sairaalan VIRVE-verkon hankinta Joensuun sairaalan VIRVE-verkon hankinta Hannu Tuomainen Sähköinsinööri Miksi rakennettiin Lisääntynyt Virven käyttö hoitotyössä Paljon katvealueita energiatehokkuuden mukanaan tuomat kuuluvuusongelmat

Lisätiedot

Pientalorakentajan opas

Pientalorakentajan opas Pientalorakentajan opas 1. Ota rohkeasti yhteyttä Forssan Verkkopalvelut Oy:n henkilökuntaan Saat neuvoja ja opastusta sähköistyksen ja tarvittavan sähköliittymän toteuttamisesta. Samalla varmistat sähkön

Lisätiedot

PALOILMOITTIMEN TOTEUTUSPÖYTÄKIRJA 1/8

PALOILMOITTIMEN TOTEUTUSPÖYTÄKIRJA 1/8 PALOILMOITTIMEN TOTEUTUSPÖYTÄKIRJA 1/8 Perustiedot Kohde Omistaja / Haltija Vakuutusyhtiö Hankesuunnittelija Urakoitsija Paloilmoitinliike Paikallinen pelastusviranomainen Hankinnan Rakennuslupa / toimenpidelupa

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKONAISPALVELUA

KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKONAISPALVELUA KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKONAISPALVELUA ESITE 2015 Yritys Toimitalo on Suomessa toimiva toimitilakiinteistöjen markkinointiin, ylläpitoon, johtamiseen sekä kehittämiseen erikoistunut palveluyritys. Toimitalon

Lisätiedot

Huoneistoremontit kohti toimivia käytäntöjä ja menettelytapoja

Huoneistoremontit kohti toimivia käytäntöjä ja menettelytapoja Huoneistoremontit kohti toimivia käytäntöjä ja menettelytapoja Taloyhtiöiden hallitusforum 24.9.2011 Mikko Peltokorpi Matinkylän Huolto Oy toimitusjohtaja, kiinteistöneuvos Tarvitaan lisää tietoa Taloyhtiöllä

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja kohteelle asetetut vaatimukset on kuvattu tarkasti liitteessä 1.

Hankinnan kohde ja kohteelle asetetut vaatimukset on kuvattu tarkasti liitteessä 1. 10.2.2010 PL 357 02151 Espoo TARJOUSPYYNTÖ operoi Suomen tärkeimpiä viranomaisten kriittisiä tietoliikenneverkkoja ja -järjestelmiä. Operoimiemme järjestelmien käyttäjiä ovat mm. Poliisi, pelastustoimi,

Lisätiedot

MRL 153 :n mukainen ilmoitus 1 (5) loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto

MRL 153 :n mukainen ilmoitus 1 (5) loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto MRL 153 :n mukainen ilmoitus 1 (5) Lupatunnus Osoite Postinumero Postitoimipaikka Osa 1. Ilmoitus Ilmoitus loppukatselmusta varten: Olemme yhdessä todenneet, että: Rakennustyö on valmis ja MRL153 2 momentin

Lisätiedot

Paloilmoittimet. Paloseminaari 17 - Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015, Espoo. Palonilmaisualan yhdistys ry Matti Helkamo

Paloilmoittimet. Paloseminaari 17 - Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015, Espoo. Palonilmaisualan yhdistys ry Matti Helkamo Paloilmoittimet Paloseminaari 17 - Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015, Espoo Palonilmaisualan yhdistys ry Matti Helkamo 1 Palonilmaisualan yhdistys ry Palonilmaisualan yhdistys ry on perustettu

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1. Yleistä 1.2. Informointivelvollisuudet 1.3. Asioiden kirjaaminen 1.4. Työaikataulu 1.5. Piirustusaikataulu Työmaan

Lisätiedot

Ajankohtaista lainsäädännöstä. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista, Helsinki Kirsi Rajaniemi

Ajankohtaista lainsäädännöstä. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista, Helsinki Kirsi Rajaniemi Ajankohtaista lainsäädännöstä Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista, 27.9.2016 Helsinki Kirsi Rajaniemi Pelastustoimen kehittämishanke 2015 2018 Pelastustoimen ja varautumisen

Lisätiedot

ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535.

ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535. 1 (5) MARKKINAOIKEUDELLE ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535. Vastine koskee valittajan tekemää,

Lisätiedot

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala.

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala. TYÖNJOHTAJAT Hyväksyminen ja tehtävät Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 26.1.2017 YLEISPERIAATTEET Rakennustyön vastaavan työnjohtajan,

Lisätiedot

Ajankohtaista säädösrintamalta

Ajankohtaista säädösrintamalta Ajankohtaista säädösrintamalta Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät, 19.-20.11.2013 Helsinki Valmisteilla asetukset paloilmoittimista ja automaattisista sammutuslaitteistoista Lausunnolle

Lisätiedot

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusalan neuvottelupäivät SN27 9. 11.12.2009, Silja Serenade Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Lisätiedot

OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA

OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA 2 1 YLEISTÄ Tämä opas toimii ohjeena käyttö- ja huolto-ohjeen (kutsutaan myös huolto-ohjekirjaksi tai huoltokirjaksi) laadinnassa. Opas on rakenteeltaan

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

Tehtävä voidaan poistaa mikä on tehtävän poiston kustannusvaikut us mitä muita vaikutuksia tehtävän poistolla on

Tehtävä voidaan poistaa mikä on tehtävän poiston kustannusvaikut us mitä muita vaikutuksia tehtävän poistolla on Sisäasiainministeriön toimintaohjelma kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi 23.9.2013 Pelastuslaki (379/2011) Tehtävät/velvoitteet Tehtävän poistaminen ei ole mahdollista perustelut Tehtävä

Lisätiedot

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Kirsi Rajaniemi Palonehkäisyn perinnepäivät, 25.-26.5.2011 Padasjoki 25.5.2011 1.7.2011 voimaan tulevat asetukset VN asetus pelastustoimesta (407/2011) VN asetus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 YLEISTÄ Nämä asiakirjat piirustuksineen ja liitteineen sisältävät rakennusluvan. Rakennettaessa on noudatettava hyväksyttyjä piirustuksia.

Lisätiedot

METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 1 EUROKOODI 2013 SEMINAARI

METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 1 EUROKOODI 2013 SEMINAARI METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 1 EUROKOODI 2013 SEMINAARI METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 2 YLEISTÄ EU:n tasolla eräs perusvaatimuksia on kilpailun esteiden poistaminen sekä tavaroiden

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

Vastaanottoprosessi (TATE) Tays etupihahankkeessa. SSTY Kiinteistöjaos Jari Tainio

Vastaanottoprosessi (TATE) Tays etupihahankkeessa. SSTY Kiinteistöjaos Jari Tainio Vastaanottoprosessi (TATE) Tays etupihahankkeessa SSTY Kiinteistöjaos 6.6.2017 Jari Tainio Käyttöönottovaiheen tehtävät Taustaa - Käyttöönoton onnistuminen 2 15.6.2017 Taustaa - Käyttöönoton onnistuminen

Lisätiedot

Netel -yritysesittely. Netel on tietoliikenne- ja sähkönsiirtoverkkojen rakentaja ja ylläpitäjä pohjoismaissa.

Netel -yritysesittely. Netel on tietoliikenne- ja sähkönsiirtoverkkojen rakentaja ja ylläpitäjä pohjoismaissa. Netel -yritysesittely Netel on tietoliikenne- ja sähkönsiirtoverkkojen rakentaja ja ylläpitäjä pohjoismaissa. 2017 Netel lyhyesti Mitä teemme Netel suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää tietoliikenne- sekä

Lisätiedot

Matkaviestinverkkojen sisäantenniverkkojen suunnittelun lähtökohdat

Matkaviestinverkkojen sisäantenniverkkojen suunnittelun lähtökohdat Matkaviestinverkkojen sisäantenniverkkojen suunnittelun lähtökohdat Radiotie Suomi Oy Jouni Pekonen Ficora - työpaja Sisäantenniverkot osana rakennuksen telesuunnittelua Miten varmistamme puhe- ja datapalvelut

Lisätiedot

OHJE ERITYISTÄ PALOTARKASTUSTA VARTEN

OHJE ERITYISTÄ PALOTARKASTUSTA VARTEN ERITYISTÄ PALOTARKASTUSTA VARTEN Tätä toimintaohjetta noudatetaan Lapin pelastuslaitoksen alueella Erityinen palotarkastus on pelastusviranomaisen suorittama tarkastus, joka tehdään ennen rakennusvalvontaviranomaisen

Lisätiedot

Osakas A-osakkeet B-osakkeet

Osakas A-osakkeet B-osakkeet 1 (5) LISÄSOPIMUS 28.2.2013 PÄIVÄTTYYN TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY:N OSAKASSOPIMUKSEEN A-lisäosakkeet / VSS-tila 1. OSAPUOLET Osakas A-osakkeet B-osakkeet Finprop Tapiola Oy (Y-tunnus: 1749679-4) 460

Lisätiedot

MRL 153 :n mukainen rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto

MRL 153 :n mukainen rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto RAKENNUSVALVONTA Rakennuspaikan osoite MRL 153 :n mukainen rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto Kiinteistötunnus Rakennuslupatunnus loppukatselmus

Lisätiedot

MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT

MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT Osakkeenomistajalla ilmoitusvelvollisuus kunnossapito- ja muutostöistä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava huoneistonsa kunnossapito- ja muutostyöstä

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Viestintäviraston näkemys sisätilakuuluvuusasioihin. Jukka Pihonen / Taajuusvalvonta / Viestintävirasto

Viestintäviraston näkemys sisätilakuuluvuusasioihin. Jukka Pihonen / Taajuusvalvonta / Viestintävirasto Viestintäviraston näkemys sisätilakuuluvuusasioihin Jukka Pihonen / Taajuusvalvonta / Viestintävirasto Kuuluvuusongelmien tausta Nykyään kiristyneet energiatehokkuusvaatimukset ovat johtaneet siihen, että

Lisätiedot

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta Korjausrakentamispalveluiden ostaminen taloyhtiössä TkT Jari Virta Korjausrakentamisen osapuolia Valtuudet palveluiden hankintaan Kuntotutkijat tms. Valvojat Materiaalin toimittajat Urakoitsijat Tilaaja

Lisätiedot

Tukesin selvitys äänievakuointi- ja kuulutusjärjestelmistä. Karoliina Puolanne, Tukes 26.11.2008 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 26.-27.11.

Tukesin selvitys äänievakuointi- ja kuulutusjärjestelmistä. Karoliina Puolanne, Tukes 26.11.2008 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 26.-27.11. Tukesin selvitys äänievakuointi- ja kuulutusjärjestelmistä Karoliina Puolanne, Tukes 26.11.2008 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 26.-27.11.2008 Selvitysprojektin taustaa Laki pelastustoimen t laitteista

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh 22.09.2016 Sivu 1 / 1 3883/2016 02.05.00 37 Taksat ja maksut Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh. 09 816 26840 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Johtokunta

Lisätiedot

Valvontakäyntiin (palotarkastus) osallistuminen

Valvontakäyntiin (palotarkastus) osallistuminen Ohje 1(5) OHJE PELASTUSVIRANOMAISEN VALVONTAKÄYNTIIN OSALLISTUVILLE Pelastuslain (379/2011) 2. luku sisältää yleisiä, kaikkia kansalaisia koskevia velvoitteita ehkäistä onnettomuuksia ja toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

Kuivaketju 10. Virtain kaupungin keskuskeittiö Virtain kaupunki Raimo Pirhonen

Kuivaketju 10. Virtain kaupungin keskuskeittiö Virtain kaupunki Raimo Pirhonen Kuivaketju 10 Virtain kaupungin keskuskeittiö 20.6.2017 Virtain kaupunki Raimo Pirhonen Sisällys 1. Kuivaketju10... 2 1.1. Kuivaketju10... 2 1.2. Kuivaketjun hallitseminen... 2 1.3. Rakennushankkeen erityispiirteet...

Lisätiedot

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 1. Yleiset velvollisuudet 4 Jokaisen on

Lisätiedot

VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013

VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013 VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013 Perusteet valvontakohteiden maksullisuudesta Keski-Suomen pelastuslaitoksen liikelaitoksen johtosäännön 3 :n mukaisesti johtokunnan tehtävinä on mm. ohjata ja

Lisätiedot

Teuvo Aro,Tapre-projektipäällikkö

Teuvo Aro,Tapre-projektipäällikkö Elinkaaritehokkuus & hankinnat 13.6.2013 Energiatehokkuustavoitteet suunnittelun ja urakoinnin hankinnoissa Teuvo Aro,Tapre-projektipäällikkö TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tapren

Lisätiedot

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot

Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä

Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä Ravintola Nallikari, Oulu 22.9.2015 / Ari Kurkela Julkinen 1 Esityksen sisältö Vanhat sisäverkkomallit Sisäverkot 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

Valokuituverkon rakentamisenaikaiset laatuvaatimukset

Valokuituverkon rakentamisenaikaiset laatuvaatimukset Valokuituverkon rakentamisenaikaiset laatuvaatimukset Laatua verkkoonseminaari 28.5.2014 VALOKAAPELIHANKE USEAN TOIMIJAN KOKONAISUUS * KÄYNNISTYS /RAHOITUS/KILPAILUTUS - Suunnittelu - Maaurakointi - Teleurakointi

Lisätiedot

Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset

Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset Kirsi Rajaniemi Turvallisen asumisen koti -seminaari, 3.8.2011 Kokkola Vuosi 1999 Vuosi 2015 Sisäisen turvallisuuden ohjelma:

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Valokaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Lähtökohtana harmaan talouden ja rakentamisen

Lisätiedot

Paloilmoittimen toteutuspöytäkirja

Paloilmoittimen toteutuspöytäkirja Paloilmoittimen toteutuspöytäkirja OSA 1 PERUSTIEDOT Kohde Nimi Kohdenro Omistaja/ haltija ennen luovutusta Omistaja/haltija Omistaja/ haltija luovutuksen jälkeen Omistaja/haltija Vakuutusyhtiö Vakuutusyhtiö

Lisätiedot

Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta

Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta Suunnitteluvaihe lukitsee käyttökustannukset 90%:sti Lämmitysjärjestelmiä kannattaa puntaroida, kuinka paljon lisäkilkkeitä siellä

Lisätiedot

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rullaava

Lisätiedot

Lupapiste käyttöönottokoulutus. Palvelun esittely

Lupapiste käyttöönottokoulutus. Palvelun esittely Lupapiste käyttöönottokoulutus Palvelun esittely Valmistelut Tarkista, että käytössäsi on riittävän tuore selainversio Tuetut selainversiot: Internet Explorer 9 tai uudempi Mozilla Firefox 16 tai uudempi

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

Ajankohtaista säädöksistä

Ajankohtaista säädöksistä Ajankohtaista säädöksistä Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista, Tukes 8.-9.11.2011 Sisältö Voimassa olevat asetukset ja laitteita koskevat pelastuslain säännökset

Lisätiedot

Peruskorjaushankkeen käyttöönotto ja takuu Talotekniikan käyttöönoton haasteet. 9.12.2014 Jyrki Vilmunen

Peruskorjaushankkeen käyttöönotto ja takuu Talotekniikan käyttöönoton haasteet. 9.12.2014 Jyrki Vilmunen Peruskorjaushankkeen käyttöönotto ja takuu Talotekniikan käyttöönoton haasteet 9.12.2014 Jyrki Vilmunen Korjausrakentamisen haasteita talotekniikalle Työmaan toteutusaikataulut ei realistisia Korjausrakentamisessa

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 10.11.2014 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Matti Orrainen 2.2. 1 Säädöksissä vaaditus turvallisuusasiakirjat 2.2.1. 1 Suunnittelun ja valmistelun turvallisuusasiakirja Valtioneuvoston asetuksessa (205/2006)

Lisätiedot

Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko

Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko On tunnettava rakentamista ohjaava lainsäädäntö, rakentamismääräykset, paikallinen rakennusjärjestys, hyvän rakentamistavan periaatelinjaukset ja lukuisat yksityiskohtaiset

Lisätiedot

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Jukka Koivuranta Helsingin pelastuslaitos Palotarkastaja/Sosiaali- ja terveysviraston yhteyshenkilö Lyhyesti Pelastuslaki 379/2011 Poistumisturvallisuusselvitys

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

LAATUA ASUINKIINTEISTÖJEN KUITUSISÄVERKKOIHIN

LAATUA ASUINKIINTEISTÖJEN KUITUSISÄVERKKOIHIN KUITUVERKON SUORITUSKYKYARVOJEN MERKITYS JA MITTAUS 8.11.2017 LAATUA ASUINKIINTEISTÖJEN KUITUSISÄVERKKOIHIN VILLE REINIKAINEN Sisältö Suorituskykyarvojen ja liittimien puhtauden merkitys käytännössä Mittauksen,

Lisätiedot

Erheelliset paloilmoitukset

Erheelliset paloilmoitukset Erheelliset paloilmoitukset Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät 19.-20.11.2013 Helsinki Jaana Rajakko Kauppalehti.fi 13.11.2013 Lentoposti.fi 19.10.2013 Pelastustoimen tehtävistä noin joka viides on

Lisätiedot

Unira Oy. Risto Almonkari Tavolantie 718 09430 Saukkola gsm: 0400-441066 risto.almonkari@unira.fi www.unira.fi

Unira Oy. Risto Almonkari Tavolantie 718 09430 Saukkola gsm: 0400-441066 risto.almonkari@unira.fi www.unira.fi Unira Oy Risto Almonkari Tavolantie 718 09430 Saukkola gsm: 0400-441066 risto.almonkari@unira.fi www.unira.fi Yhteistyöllä! Vanha japanilainen tapa neuvotella on sellainen, että osapuolet istuvat samalla

Lisätiedot

Mobiiliverkon sisäpeiton toteuttaminen. Mobiiliverkon sisäpeiton toteuttaminen. Päivitetty 3/2015. Matti Pulkkanen

Mobiiliverkon sisäpeiton toteuttaminen. Mobiiliverkon sisäpeiton toteuttaminen. Päivitetty 3/2015. Matti Pulkkanen Mobiiliverkon sisäpeiton toteuttaminen Tärkeimmät toimittajamme: Sisäpeitto antennit: kaapelit: bedea Passion in high frequency Ongelma: GSM-signaali ei kanna rakennuksen sisään heikko kentänvoimakkuus

Lisätiedot

Pientalon tv-vastaanottoantennin on täytettävä uudet vaatimukset (Viestintävirasto M65)

Pientalon tv-vastaanottoantennin on täytettävä uudet vaatimukset (Viestintävirasto M65) Pientalon tv-vastaanottoantennin on täytettävä uudet vaatimukset (Viestintävirasto M65) Viestintäviraston määräys 65 "kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista" tuli voimaan 1.1.2014. Siinä on myös

Lisätiedot

Moduls: Tehokkuutta myymälärakentamiseen tehostamalla konehuonerakentamista

Moduls: Tehokkuutta myymälärakentamiseen tehostamalla konehuonerakentamista Moduls: Tehokkuutta myymälärakentamiseen tehostamalla konehuonerakentamista Konehuoneen rakentamissa on haasteita, jotka vaikuttavat suoraan kauppaketjujen liiketoimintaan HAASTEET VAIKUTUKSET RATKAISU:

Lisätiedot

SAVUNPOISTOLAITTEET PELASTUSVIRANOMAISEN NÄKÖKULMASTA

SAVUNPOISTOLAITTEET PELASTUSVIRANOMAISEN NÄKÖKULMASTA SAVUNPOISTOLAITTEET PELASTUSVIRANOMAISEN NÄKÖKULMASTA AJANKOHTAISPÄIVÄ PELASTUSTOIMEN LAITTEISTA 2.9.2009 TUKES Pekka Mutikainen johtava palotarkastaja Tampereen aluepelastuslaitos SAVUNPOISTOLAITTEET

Lisätiedot

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo HUS-suunnittelijaseminaari 18.9.2014 Kari Kaleva / Granlund Oy Esityksen sisältö Uudet suunnitteluvaiheet Taloteknisen tehtäväluettelon rakenne Avoimen rakentamisen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö ja tarjouksen tekeminen

Tarjouspyyntö ja tarjouksen tekeminen Muistilista turvallisuuden varmistamiseen liittyvistä tehtävistä suunnittelutyön hankinnassa ja toteutuksessa Muistilista turvallisuuden varmistamiseen liittyvistä tehtävistä suunnittelutyön hankinnassa

Lisätiedot

SISÄPEITTOANTENNIVERKKO

SISÄPEITTOANTENNIVERKKO SISÄPEITTOANTENNIVERKKO RF-komponentit Antennikaapelointi Antennit Orbis Oy - Sisäpeittoantenniverkot, 2015 1 Järjestelmäkuvaus Combiner-toteutus Hybrid-toteutus 2G 2G Operaatttori 2 Virve Hybrid 3x3 tai

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN SISÄVERKOT - hyvät asennustavat. Harri Mutanen

KIINTEISTÖJEN SISÄVERKOT - hyvät asennustavat. Harri Mutanen KIINTEISTÖJEN SISÄVERKOT - hyvät asennustavat Harri Mutanen ORBIS OY Perustettu 1949 Suomalainen perheyritys Maahantuonti ja oma valmistus Työntekijöitä 50 Liikevaihto 7,8 MEUR (2015) Toimipisteet Vantaa,

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 214 24.06.2015 Kaupunginhallitus 280 06.07.2015. Länsialueen paloaseman rahoitus 99/10.03.02.01/2015

Tekninen lautakunta 214 24.06.2015 Kaupunginhallitus 280 06.07.2015. Länsialueen paloaseman rahoitus 99/10.03.02.01/2015 Tekninen lautakunta 214 24.06.2015 Kaupunginhallitus 280 06.07.2015 Länsialueen paloaseman rahoitus 99/10.03.02.01/2015 TEKLA 214 Valmistelija/lisätiedot: Tilakeskuksen johtaja vs. Pekka Oksman, puh. 040

Lisätiedot

KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri

KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri KYLPPÄRIT KUNTOON 20.5.2015 Riihimäki Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri SISÄLTÖ Kuka vastaa kylpyhuoneiden kunnossapidosta ja mikä on vastuunjakotaulukko? Kolme erilaista kylpyhuoneremonttia: 1. Oma-aloitteiset

Lisätiedot

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Mistä hyvät rakennushankkeet on tehty RATUKE SEMINAARI Helsinki Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Milko Tietäväinen Rakennuttamispäällikkö Tampereen kaupunki T A M P E R E E N K A U P U N K I 1

Lisätiedot