Toimittaja: Hanna Pesonen Kannen suunnittelu: Raimo Ahonen ISSN Painopaikka: Kalevaprint Oulu 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimittaja: Hanna Pesonen Kannen suunnittelu: Raimo Ahonen ISSN 0782-9310 Painopaikka: Kalevaprint Oulu 2006"

Transkriptio

1 Lääketieteellisen tiedekunnan opinto-opas

2 Toimittaja: Kannen suunnittelu: Hanna Pesonen Raimo Ahonen ISSN Painopaikka: Kalevaprint Oulu 2006

3 SISÄLLYS HYVÄ OPISKELIJA...5 OPISKELU LÄÄKETIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA... 6 Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tutkintoja, opetusta ja opiskelua koskevat määräykset ja ohjeet...6 Tutkinnot ja koulutusohjelmat... 6 Tutkintojen rakenne ja laajuus... 6 Kliinisten opintojen aloittaminen lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmissa... 7 Lääketieteen ja hammaslääketieteen kandidaatin arvo... 8 Opintosuoritusten arviointi ja arvosanojen merkitseminen todistukseen... 8 Kypsyysnäyte... 9 Muualla suoritetut opinnot... 9 Siirtymä- ja voimaantulosäännökset... 9 Opinto-oikeudet... 9 Yliopistoon ilmoittautuminen Opintojen suunnittelu ja opinto-ohjaus Lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmat Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos Lääketieteen tekniikan laitos Opintoasiainhallinto Valmistuminen Lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintotodistuksen hakeminen Laillistaminen lääketieteen lisensiaatin tai hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon jälkeen Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintotodistusten hakeminen Lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutus Hammaslääketieteen lisensiaattien käytännön palvelu Opiskelijatoiminta LÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon rakenne Opinnot lukukausittain Opintojaksokuvaukset syyslukukausi (C1) kevätlukukausi (C2) syyslukukausi (C3) kevätlukukausi (C4) lukuvuosi (C5-C6) lukuvuosi (C7-C8) lukuvuosi (C9-C10) lukuvuosi (C11-C12) HAMMASLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA Opinnot lukukausittain Opintojaksokuvaukset I Prekliininen juonne II Perusvalmiudet-juonne... 90

4 III Hammas- ja suusairaudet ja yleisterveys IV Purennan kuntoutus -juonne V Traumat ja kipu -juonne VI Kasvu ja kehitys -juonne VII Operatiivinen juonne VIII Gerodontologian juonne IX Tieteelliset taidot X Valinnaisuus-juonne Opintosuoritusten arviointi HOITOTIETEEN, KLIINISEN LABORATORIOTIETEEN, RADIOGRAFIAN JA TERVEYSHALLINTOTIETEEN TIETEENALAOHJELMIEN SEKÄ TERVEYSTIETEIDEN OPETTAJAN KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMAT Kandidaatin tutkintoon kuuluvat yleisopinnot 52 op Pääaineen opinnot 133 op Sivuaineopinnot 60 op Muut vapaavalintaiset opinnot 55 op Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitoksella järjestettävät sivuaineopintokokonaisuudet Opinnot lukukausittain Opintojaksokuvaukset Yleisopinnot Kieli- ja viestintäopinnot Hoitotiede Terveyshallintotiede Hoitotieteen didaktiikka Kliininen laboratoriotiede Radiografia Kliininen hoitotiede Kliinisen radiografian sivuaineopinnot Sonografian sivuaineopinnot HYVINVOINTITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA Terveystieteiden kandidaatin tutkinto Opinnot lukukausittain Terveystieteiden maisterin tutkinto Opintojaksokuvaukset LIITE 1. Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004) LIITE 2. Oulun yliopiston johtosääntö tutkinnoista, opetuksesta ja opiskelijoista LIITE 3. Amanuenssuuriohjesääntö LIITE 4. Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitoksen juonneopetustaulukko YHTEYSTIETOJA

5 HYVÄ OPISKELIJA Tähän opinto-oppaaseen on koottu Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan koulutusja tieteenalaohjelmien opetussuunnitelmat lukuvuodeksi Opas sisältää tietoa lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatin sekä terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnoista, opintojen rakenteista ja sisällöistä. Lisäksi löydät oppaasta keskeiset opiskelua ja tutkinnon suorittamista koskevat ohjeet ja säädökset sekä tärkeimmät yhteystiedot. Tutustu erityisesti oman koulutus- tai tieteenalaohjelmasi kohtaan sekä oppaan alussa esitettyihin yleisiin ohjeisiin ja määräyksiin. Mikäli et löydä tästä oppaasta tarvitsemaasi tietoa, sinua neuvovat esimerkiksi pienryhmäohjaajat, opettajat sekä tiedekunnan opintoasiainsihteeri ja opintoasiainpäällikkö. Opinto-oppaan lisäksi hyödyllistä tietoa opiskelusta Oulun yliopistossa löydät myös yliopiston yleisoppaasta (http://www.hallinto.oulu.fi/opinto/opiskelijapalvelut/yleisopas.html) sekä Oulun yliopiston (http://www.oulu.fi/yliopisto/) ja lääketieteellisen tiedekunnan (http://www.medicine.oulu.fi/) internet-sivuilta. Hanna Pesonen Opintoasiainpäällikkö

6 OPISKELU LÄÄKETIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tutkintoja, opetusta ja opiskelua koskevat määräykset ja ohjeet Tutkinnot ja koulutusohjelmat Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa lääketieteen lisensiaatin (LL) ja hammaslääketieteen lisensiaatin (HLL) tutkinnot. Koulutus annetaan lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmissa. Lisäksi tiedekunnassa voi suorittaa terveystieteiden kandidaatin (TtK) ja maisterin (TtM) tutkinnot hoitotieteen, terveyshallintotieteen, kliinisen laboratoriotieteen ja radiografian tieteenalaohjelmissa sekä terveystieteiden opettajan ja hyvinvointitekniikan koulutusohjelmissa. Tutkintojen rakenne ja laajuus Yliopistojen tutkinnoista annetussa asetuksessa (794/2004) säädetään alempien ja ylempien korkeakoulututkintojen rakenteesta, sisällöstä ja muista tutkintojen suorittamista koskevista yleisistä periaatteista (ks. liite 1). Oulun yliopistossa suoritettavien lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatin sekä terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen yksityiskohtainen rakenne ja sisältö määritellään lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston vahvistamissa opetussuunnitelmissa. Opetussuunnitelmissa esitetään muun muassa kunkin opintojakson suoritustavat. Tästä oppaasta löydät oman koulutusalasi opetussuunnitelman, johon sinun kannattaa perehtyä. Uuden tutkintoasetuksen mukaan opiskelevilla opiskelijoilla opinnot mitoitetaan opintopisteinä. Opintopisteet kuvaavat paljonko opiskelijan aikaa tarvitaan hyvään oppimiseen. Opiskelijan työaika viikossa on keskimäärin 40 tuntia, joka voi sisältää esimerkiksi 20 tuntia opetusta ja 20 tuntia itsenäistä työskentelyä. Vuodessa opiskelijan työaika on yhteensä 1600 tuntia, mikä vastaa 60 opintopistettä. Tutkintojen suoritusajoista ja opiskeluoikeuden säilymisestä säädetään voimaan tulleessa yliopistolain (645/1997) muutoksessa (556/2005). Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot Terveystieteiden kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 180 opintopistettä. Tutkinnon suorittamiseksi vaaditaan pääaineessa perus- ja aineopinnot, joihin sisältyy kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte. Lisäksi opiskelijan tulee suorittaa kieliopinnot sekä muut opetussuunnitelmassa edellytettävät opinnot. Terveystieteiden maisterin tutkinto on kandidaatin tutkinnon jälkeen suoritettava ylempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 120 opintopistettä. Tutkinnon suorittamiseksi vaaditaan edellä mainittujen kandidaatin tutkinnon opintojen lisäksi pääaineen syventävät opinnot, joihin sisältyy pro gradu tutkielma sekä kypsyysnäyte, mikäli sitä ei ole kirjoitettu kandidaatin tutkinnon yhteydessä. Lisäksi opiskelijan tulee suorittaa muut opetussuunnitelmassa edellytettävät opinnot. Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen kielitaidon osalta on voimassa mitä yliopistojen tutkinnoista annetussa asetuksessa (794/2004), kielilaissa (424/2003) ja kieliasetuksessa (481/2003) on säädetty. Tutkintoihin sisältyvistä kieliopinnoista löydät lisätietoa oman koulutusalasi opetussuunnitelmasta. 6

7 Lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnot Tiedekuntaneuvoston päätöksen (C12/ ) mukaan lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoihin johtava koulutus järjestetään suoraan ylempään korkeakoulututkintoon johtavana siten, että koulutukseen ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa. Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon laajuus on 360 opintopistettä ja koulutus järjestetään siten, että tutkinto voidaan suorittaa täystoimisesti opiskellen kuudessa vuodessa. Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon laajuus on 300 opintopistettä ja koulutus järjestetään siten, että tutkinto voidaan suorittaa täystoimisesti opiskellen viidessä vuodessa. Opinnot koostuvat yleis-, perus-, aine- ja syventävistä opinnoista sekä kieliopinnoista. Lisäksi opintoihin sisältyy pakollinen harjoittelu. Lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintojen kielitaidon osalta on voimassa mitä yliopistojen tutkinnoista annetussa asetuksessa (794/2004), kielilaissa (424/2003) ja kieliasetuksessa (481/2003) on säädetty. Tutkintoihin sisältyy molempien kotimaisten kielten lisäksi yhden vieraan kielen opinnot. Katso kieliopinnoista tarkemmin koulutusalasi opetussuunnitelmasta. Koulutus rakentuu kaksi vuotta kestävästä peruskoulutuksen ensimmäisestä vaiheesta, ns. prekliinisestä vaiheesta, ja peruskoulutuksen toisesta vaiheesta, ns. kliinisestä vaiheesta, joka lääketieteen koulutusohjelmassa kestää neljä vuotta ja hammaslääketieteen koulutusohjelmassa kolme vuotta. Kliinisten opintojen aloittaminen lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmissa Kliinisiin opintoihin siirtyvän opiskelijan tulee jättää anomus tiedekunnan kansliaan erikseen ilmoitettavaan määräaikaan mennessä. Kliinisen vaiheen opintojen aloittaminen lääketieteen koulutusohjelmassa Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston tekemän päätöksen (C13/ ) mukaan kliiniseen vaiheeseen siirtyvillä opiskelijoilla on oltava kahden ensimmäisen vuoden prekliiniset opinnot suoritettuna ensimmäisen kliinisen lukukauden (C5) loppuun mennessä. Kliinisen vaiheen elokuussa aloittavilla voi kuitenkin olla suorittamatta enintään yksi prekliinisen vaiheen lopputenteistä. Lopputentti suoritetaan seuraavista oppiaineista: anatomia, lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia, fysiologia, mikrobiologia sekä farmakologia ja toksikologia. Kliinisiin opintoihin siirtyvien keskinäinen asema, ns. kladi, määritellään näiden oppiaineiden lopputenttien arvosanojen perusteella. Arvosanoista annetaan pisteitä seuraavasti: 5 = 5 p. 4 = 4 p. 3 = 3 p. 2 = 2 p. 1 = 1 p. 0 = 0 p. Opiskelijan saavuttama arvosanoista laskettu pistemäärä ratkaisee hänen asemansa kladissa, jossa eniten pisteitä saanut on ensimmäisellä sijalla. Jos sama pistemäärä on kahdella tai useammalla, ratkaisee arpa keskinäisen aseman. Kladiasemalla on merkitystä amanuenssuureja jaettaessa. 7

8 Kliinisen vaiheen opintojen aloittaminen hammaslääketieteen koulutusohjelmassa Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston tekemän päätöksen (C2/ ) mukaan edellytyksenä hammaslääketieteen kliinisen vaiheen opintojen (DC5-DC10) aloittamiselle on, että kahden ensimmäisen opintovuoden opinnot, ns. prekliiniset opinnot, on kokonaisuudessaan suoritettu ja merkitty opintosuoritusrekisteriin. Hammaslääketieteen laitos voi perustelluista syistä myöntää jatkoaikaa puuttuvien prekliinisten opintojen suorittamiseksi. Anomus jatkoajasta puuttuvien prekliinisten opintojen suorittamiseksi jätetään kevätlukukauden viimeiseen hammaslääketieteen laitoksen laitosneuvoston kokoukseen, vaikka opiskelija suorittaisikin puuttuvat prekliinisen vaiheen opintosuoritukset kesän kuluessa. Opiskelijan jatkoaika-anomuksessaan esittämän opiskelusuunnitelman tulee olla realistisesti toteutettavissa. Lääketieteen ja hammaslääketieteen kandidaatin arvo Lääketieteellisen tai hammaslääketieteellisen alan opiskelijalle, joka on suorittanut tutkintoon johtavista opinnoista koulutusyksikön määräämät vähintään kahden ensimmäisen vuoden opinnot, voidaan edelleen myöntää lääketieteen tai hammaslääketieteen kandidaatin arvo, mikäli kaikki yliopistot, joilla on lääketieteellisen tai hammaslääketieteellisen alan koulutusvastuu, järjestävät koulutuksen ilman alempaa korkeakoulututkintoa (Asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004). Opintosuoritusten arviointi ja arvosanojen merkitseminen todistukseen Oulun yliopiston opetusta ja opiskelijoita koskevan johtosäännön mukaan (ks. liite 2) opintosuoritusten arvostelussa käytetään numeerista asteikkoa 0 5 kokonaislukuina taikka sanallista arviota hyväksytty tai hylätty. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Edellä mainittu ei koske opinnäytetöitä eikä eräitä kielitaito-opintoja. Kuusiportainen 0-5 -arviointiasteikko: 5 = erinomainen 4 = kiitettävä 3 = hyvä 2 = tyydyttävä 1 = välttävä 0 = hylätty Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito arvostellaan mainesanoilla tyydyttävä tai hyvä. Kandidaatin tutkielma arvostellaan sanallisella arviolla hyväksytty tai hylätty. Maisterin tutkintoon sisältyvä pro gradu -tutkielma arvostellaan arvosanoilla: laudatur eximia cum laude approbatur magna cum laude approbatur cum laude approbatur non sine laude approbatur lubenter approbatur approbatur Lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmien syventäviin opintoihin sisältyvä tutkielma arvostellaan sanallisella arviolla hyväksytty / hylätty. 8

9 Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintotodistukseen merkitään arvosana pääaineen opinnoista sekä niistä sivuaineopinnoista, joiden laajuus on vähintään 20 opintopistettä. Pääaineen opintokokonaisuudet ja sivuaineopintokokonaisuudet arvostellaan asteikolla: erinomainen (5), kiitettävä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2) ja välttävä (1). Opintokokonaisuuden arvosana on opintojaksojen opintopisteillä painotettu keskiarvo. Tutkintotodistukseen merkitään myös pro gradu tutkielman arvosana sekä toisen kotimaisen kielen arvosana. Kypsyysnäyte Opiskelija voi suorittaa äidinkielen kielikokeen, kypsyysnäytteen, sen jälkeen kun tutkielma on jätetty tarkastettavaksi. Kypsyysnäyte kirjoitetaan äidinkielellä tutkielman aihepiiristä. Kypsyysnäytteen tulee osoittaa sekä äidinkielen taitoa että tutkielman aiheeseen perehtyneisyyttä. Sen tarkastavat sekä aiheen antanut opettaja että äidinkielen asiantuntija. Jos kypsyysnäyte laaditaan ruotsin kielellä, on opiskelijan suoritettava tutkintoon kuuluvana suomen kielen kielikoe. Mikäli opiskelijan äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi, tiedekunta määrää erikseen häneltä vaadittavasta kielikokeesta. Kypsyysnäytteen suorittamisesta löydät lisätietoa oman koulutusalasi opetussuunnitelmasta. Muualla suoritetut opinnot Lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatin sekä terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin voi sisältyä Oulun yliopiston muissa tiedekunnissa ja muissa koti- tai ulkomaisissa yliopistoissa suoritettuja opintoja. Tutkintoon kuuluvia opintoja voidaan korvata muualla suoritetuilla opinnoilla tai muualla suoritettuja opintoja voidaan lukea hyväksi tutkintoon sivuaine-, valinnaisina tai muina opintoina. Muualla suoritettujen opintojen sisällyttämisestä tutkintoon päättää asian laadun mukaan joko laitos, oppiaineen pääedustaja tai opintojakson vastuuhenkilö. Siirtymä- ja voimaantulosäännökset Yliopistojen tutkinnoista annettu asetus (794/2004) on kumonnut vuonna 1975 annetun asetuksen lääketieteellisistä tutkinnoista (762/1975), vuonna 1976 annetun asetuksen hammaslääketieteellisistä tutkinnoista (290/1976) sekä vuonna 1997 annetun (628/1997) ja vuonna 2001 muutetun (650/2001) asetuksen terveystieteiden tutkinnoista. Opiskelijalla joka jälkeen opiskelee siihen saakka voimassa olleiden asetusten (762/1975, 290/1976, 628/1997 tai 650/2001) mukaista tutkintoa varten, on oikeus siirtyä opiskelemaan yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) mukaan tai jatkaa opintojaan kumottujen asetusten mukaan. Opiskelija siirtyy kuitenkin jatkamaan opintojaan yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) mukaan, jollei hän ole suorittanut kumottujen asetusten mukaista terveystieteiden kandidaatin tai maisterin tutkintoa viimeistään tai lääketieteen tai hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoa viimeistään Opinto-oikeudet Varsinainen opinto-oikeus Varsinainen opinto-oikeus tarkoittaa opiskelijan oikeutta suorittaa tutkinto siinä koulutus- tai tieteenalaohjelmassa, johon hänet on hyväksytty opiskelijaksi. Lääketieteen, hammaslääketieteen ja hyvinvointitekniikan koulutusohjelmaan hyväksytään vuosittain uusia opiskelijoita, 9

10 jotka ovat suorittaneet joko ylioppilastutkintoasetuksessa (1000/94) tarkoitetun tutkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon, ammatillisen korkea-asteen, ammatillisen opistoasteen tai vähintään kolmivuotisen ammatillisen tutkinnon tai saavuttaneet korkeakoulukelpoisuuden ulkomailla. Muilla terveystieteiden aloilla suoritettavaa terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoa opiskelemaan otetaan terveydenhuollon opistoasteen erikoistutkinnon tai terveydenhuollon erikoistumislinjan opistoasteen tutkinnon tai terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita. Terveyshallintotieteen koulutukseen voidaan hyväksyä vuosittain muutamia ylioppilastutkintopohjaisia hakijoita. Tarkemmat tiedot opiskelijavalinnasta esitellään lääketieteellisen tiedekunnan valintaoppaassa. Ulkomaisen koulutuksen perusteella yliopistokelpoisuuden saavuttaneet Ulkomailla korkeakoulukelpoisuuden saavuttanut hakija voi pyrkiä lääketieteen tai hammaslääketieteen koulutusohjelmiin osallistumalla valintakokeisiin. Ulkomaalaisilta hakijoilta edellytetään lääkärin ja hammaslääkärin työssä riittävää kotimaisen kielen taitoa, jonka testaamiseksi hakijoiden on osallistuttava kaikille pakolliseen suomen- tai ruotsinkieliseen valintakokeeseen. Ulkomaisen koulutuksen perusteella yliopistokelpoisuuden saavuttaneiden hakuaika päättyy vuosittain Koulutusohjelman vaihtaminen Terveystieteiden alalla tiedekunta voi erityisistä syistä myöntää opiskelijalle hakemuksesta oikeuden opintojen kestäessä vaihtaa pääainetta tai siirtyä koulutusohjelmasta tieteenalaohjelmaan tai päinvastoin. Tieteenala- tai koulutusohjelman vaihtoa voi hakea aikaisintaan yhden vuoden opintojen jälkeen. Tieteenala- tai koulutusohjelman vaihtoa haluavien täytyy toimittaa tiedekunnan kansliaan mennessä vapaamuotoinen, hyvin perusteltu hakemus, josta tiedekunta pyytää lausunnon asianomaiselta laitokselta. Laitoksen ratkaisuun vaikuttavat hakijan opintomenestys ja laitoksen resurssit. Koulutusohjelman vaihto lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmien välillä ei ole mahdollista muutoin kuin osallistumalla menestyksekkäästi valintakokeeseen. Siirto-opiskelijat Lääketieteelliseen tiedekuntaan voidaan harkinnan mukaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka opiskelee jossakin toisessa yliopistossa. Siirto-opiskelijan hyväksymisestä opiskelemaan lääketieteen tai hammaslääketieteen lisensiaatin tai terveystieteiden kandidaatin tai maisterin tutkintoa päättää tiedekunnan dekaani. Päätökseen vaikuttavat hakijan opiskeluvaihe, opintosuoritukset sekä sen kurssin opiskelijavahvuus, jolle hän aikoo siirtyä, samoin kuin taloudelliset, sosiaaliset, koulutukselliset tai muut erityiset perustelut. Hakijalla tulee olla takanaan vähintään yhden opiskeluvuoden opinnot omalla koulutusalallaan. Lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmissa siirto-opiskelijan hyväksyminen edellyttää vastavuoroisuutta tiedekuntien välillä. Terveystieteiden alalla opinto-oikeuden siirron edellytyksenä on, että siirtoa hakevalla on jonkin yliopiston vastaavan tai hyvinvointitekniikan koulutusohjelman ollessa kyseessä alaltaan läheisen koulutusohjelman opintooikeus. 10

11 Opinto-oikeuden siirtoa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan tiedekunnan dekaanille ja toimitetaan lääketieteellisen tiedekunnan kansliaan mennessä. Oikeus sivuaineopintoihin Opiskelijalla on pääsääntöisesti oikeus suorittaa tutkinto yhdessä tiedekunnassa ja yhdessä koulutusohjelmassa sen opetussuunnitelman mukaan. Vapaasti valittavia ja ylimääräisiä tai sivuaineluonteisia opintoja opiskelijalla on oikeus harjoittaa myös muissa kuin omassa tiedekunnassaan tai koulutusohjelmassaan opetuskapasiteetin sallimissa rajoissa. Yliopiston yleisoppaassa on esitetty eri tiedekuntien rajoituksia sivuaineopinto-oikeuksiin (http://www.hallinto.oulu.fi/opinto/opiskelijapalvelut/yleisopas.html). Lääketieteellisessä tiedekunnassa myönnetään sivuaineiden opinto-oikeuksia muiden tiedekuntien opiskelijoille vain rajoitetusti. Sivuaineopintoja voi suorittaa lääketieteen ja muiden terveystieteiden alojen teoreettisluonteisissa oppiaineissa, mutta ei kliinisissä aineissa lukuun ottamatta psykiatriaa ja lastenpsykiatriaa. Opinto-oikeutta haetaan hakukaavakkeella, joita on saatavissa tiedekunnan kansliasta, jonne ne myös palautetaan. Hakuaika päättyy JOO-opinto-oikeus Valtakunnallisen JOO-sopimuksen mukainen opiskelu on yliopiston perus- ja jatkotutkintoon tähtäävää sivuaineopiskelua toisessa yliopistossa. Opinnoilla pyritään tarkoituksenmukaisesti laajentamaan kotiyliopiston opintotarjontaa ja edistämään tutkinnon suorittamista. Hakuajat lääketieteellisen tiedekunnan tarjoamiin JOO-opintoihin päättyvät ja Tiedekunnan omien opiskelijoiden tulee jättää JOO-opinto-oikeushakemus tiedekuntaan puoltokäsittelyä varten kevätlukukaudella viimeistään ja syyslukukaudella viimeistään JOOopiskeluoikeuden saaminen edellyttää aina kotiyliopiston puoltoa. JOO-opinnoista saa JOOPAS-verkkopalvelusta (http://www.joopas.fi/) tai tiedekunnan opintoasiainpäälliköltä. Erillisten opintojen suoritusoikeus Oikeus suorittaa erillisiä opintoja voidaan myöntää ensisijaisesti joko ammattipätevyyden lisäämiseksi tai jossain muussa oppilaitoksessa kuin suomalaisessa tiede- tai taidekorkeakoulussa suoritettavaa tutkintoa varten. Suoritusoikeuksia myönnetään kunkin oppiaineen opetuskapasiteetin sallimissa rajoissa. Opinto-oikeutta on haettava kirjallisesti. Hakulomakkeita saa tiedekunnan kansliasta, jonne ne myös palautetaan. Hakuaika päättyy Yliopistoon ilmoittautuminen Jokainen Oulun yliopiston opiskelija, myös jatko-opiskelija, on velvollinen vuosittain ilmoittautumaan yliopistoon voidakseen käyttää opinto-oikeuttaan. Yliopistoon ilmoittaudutaan lukuvuoden alussa, jolloin tehdään sekä syys- että kevätlukukautta koskevat läsnä- tai poissaoloilmoitukset. Muista, että ainoastaan läsnäoloilmoituksen tehneenä voit osallistua opetukseen, harjoittaa opintoja ja saada opintotukea! WebOodi Oulun yliopistossa käytössä oleva opiskelun ja opetuksen tuen tietojärjestelmä Oodi palvelee opiskelijaa monin tavoin. Opiskelijat käyttävät Oodi-järjestelmää www-käyttöliittymän WebOodin kautta (https://weboodi.oulu.fi/oodi/). WebOodissa voit tarkistaa ja korjata omat hen- 11

12 kilö- ja yhteystietosi, katsoa omia opintosuorituksiasi ja tilata opintosuoritusotteen sähköpostitse sekä ilmoittautua yliopistoon (ei koske uusia opiskelijoita). WebOodin kautta voit myös ilmoittautua joihinkin opintojaksoihin ja tentteihin. WebOodin käyttö edellyttää voimassaolevaa paju-käyttäjätunnusta. Opintojen suunnittelu ja opinto-ohjaus Opiskelusi eri vaiheissa kohtaat monia kysymyksiä ja joudut tekemään opintojasi koskevia valintoja. Sinun ei tarvitse jäädä kysymystesi kanssa yksin. Opintojen ohjausta saat opintojesi alussa pienryhmäohjaajilta. Pienryhmäohjauksen tarkoituksena on auttaa uutta opiskelijaa opintojen alussa ja opastaa häntä tutustumaan opiskeluun ja yliopistoon opiskeluympäristönä. Pienryhmäohjaajina toimivat ylemmän vuosikurssin opiskelijat. Opinnoissa sinua ohjaavat ja neuvovat koulutusalastasi riippuen myös (tuutor)opettajat, opintoasiainsuunnittelijat ja opetushoitajat, amanuenssi tai assistentti. Yleistä opintoneuvontaa saat myös laitosten toimistoista sekä tiedekunnan kansliasta opintoasiainpäälliköltä ja opintoasiainsihteeriltä. Tämän oppaan lopusta löydät hyödyllisiä opinto-ohjaajien ja yliopiston muiden neuvontatahojen yhteystietoja. Vastauksia sinua askarruttaviin kysymyksiin löydät tämän oppaan lisäksi myös yliopiston yleisoppaasta ja yliopiston ja tiedekunnan www-sivuilta. Seuraa säännöllisesti myös ilmoitustauluja, joissa tiedotetaan erilaisista opintoihin liittyvistä asioista, kuten opintojaksojen ajankohdista ja muutoksista opetusohjelmiin. Sinun kannattaa liittyä oman kurssisi tai koulutusalasi sähköpostilistalle. Pienryhmäohjaajat opastavat sinua postituslistalle liittymisessä. Oman opiskelun suunnittelussa henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) on tärkeä opintojen suunnittelun apuväline. HOPS on opiskelijan itselleen laatima dokumentti, jota käytetään opinto-ohjauksen välineenä. Koulutusala- ja laitoskohtaiset opintojen suunnittelun ja ohjauksen käytännöt on kuvattu alla. Lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmat Opiskelu lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmissa on kurssimaista ja opinnot etenevät kaikille lähes yhteisen opinto-ohjelman mukaan, mikä turvaa sen, että opiskelijat valmistuvat yleensä tavoitteellisen opiskeluajan mukaisesti. Opintojen ohjaukseen osallistuvat muun muassa opiskelijatuutorit, opettajat sekä opetushoitajat / opintoasiainsuunnittelijat. Lisäksi opintoneuvontaa antavat tiedekunnan opintoasiainpäällikkö ja opintoasiainsihteerit. Lääketieteen ja hammaslääketieteen opinnoissa henkilökohtainen opintosuunnitelma toimii työvälineenä, joka jäsentää ja tukee oppimista ja lääkäriksi / hammaslääkäriksi kehittymistä. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman avulla opiskelija voi suunnitella tavoitteellisesti omaa opiskeluaan ja opiskelulle asettamiaan tavoitteita. Henkilökohtainen opintosuunnitelma sisältää myös tutkintoon sisältyvien opintojen, esimerkiksi valinnaisten opintojen, harjoittelun tai syventävien opintojen tutkielman, sisällön ja suorittamisen ajankohdansuunnittelun sekä suunnitelman opintojen suorittamisesta silloin, kun opinnot eivät etene kurssille yhteisen opinto-ohjelman mukaisesti esimerkiksi vaihto-opiskelun, äitiys-, isyys- tai vanhempainloman, varusmiespalvelun tai sairauden vuoksi. Lääketieteen koulutusohjelmassa henkilökohtainen opintosuunnitelma laaditaan opiskelujen aloitusvaiheessa ja sitä päivitetään aina tarvittaessa opintojen edetessä. Opintosuunnitelman runkona on koulutusohjelman yleinen opetussuunnitelma. Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa esitetään suunniteltu opintojen sisältö ja suoritusajankohta. Suunnitelmassaan opiskelija voi arvioida myös omaa lähtötilannettaan opiskelujen alkaessa, esimerkiksi elä- 12

13 mäntilannettaan, motivaatiotaan sekä opiskelulle asettamiaan tavoitteita ja niiden saavuttamista. Opiskelijalla itsellään on vastuu opintojensa suunnittelusta ja suorittamisesta. Ohjausta henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimiseen saa kuitenkin opiskelijatuutoreilta (pienryhmäohjaajat), opettajatuutoreilta ja opintoneuvojilta. Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos Yleisestä opinto-ohjauksesta vastaa laitoksella amanuenssi. Amanuenssi käsittelee opintojaksojen korvaavuudet ja opastaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemisessä. Opiskelijalle osoitetaan opiskelun alussa myös opettajatuutori. Opettajatuutori toimii opiskelijan ohjaajana tietyn määräajan, esimerkiksi ensimmäisen vuoden tai ohjaa nimikkoopiskelijoitaan koko opintojen ajan. Opettajatuutori on usein ensimmäinen linkki laitokselle ja voi toimia yhteyshenkilönä opiskelijoiden sekä muiden opettajien välillä. Opettajatuutori on opiskelijan valitseman pääaineen asiantuntija ja hän auttaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) työstämisessä läpi opiskelun. Opettajatuutoroinnilla tuetaan opiskelijan laitokseen ja opintoihin sitoutumista, tiedeyhteisöön integroitumista ja tieteelliseen ajatteluun virittymistä. Opettajatuutorointi tähtää osaltaan myös opiskelijan itsenäisen toiminnan ja aktiivisuuden sekä opiskelutaitojen ja tapojen kehittymiseen. Opettajatuutori tukee opiskelijaa opintojen suunnittelussa, valinnoissa ja vaihtoehtojen löytämisessä hän voi opastaa opiskelijaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisessa sekä tukea, seurata ja arvioida sen etenemistä. Opettajatuutori tapaa koko tuutorryhmänsä opintojen aloittamisvaiheessa ja tämän jälkeen henkilökohtaisen opettajatuutoroinnin järjestelyistä sovitaan opiskelijan ja opettajan kesken. Ensimmäisenä lukukautena opinnoissa ohjaavat myös opiskelijatuutorit, jotka ovat perehtyneet aloittavien opiskelijaryhmien tarvitsemiin tietoihin. Heidän tehtävänään on perehdyttää opiskelija yliopistoyhteisöön, opintososiaalisiin etuihin, opiskelukäytöntöihin ja tarpeen mukaan avustaa opintojen aloittamiseen liittyvissä asioissa. Jokainen opintonsa aloittava laatii itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin. Se on opiskelijan suunnitelma siitä, mitä kursseja, milloin ja miten opiskelija suunnittelee suorittavansa. Lääketieteellisen tiedekunnan opinto-opas toimii henkilökohtaisen opintosuunnitelman runkona ja sisältää pakolliset kurssit pääaineittain sekä laitoksen tarjoamat sivuainekokonaisuudet. Sivuainevalintoja tehdessä kannattaa perehtyä myös muiden tiedekuntien opetustarjontaan ja opinto-oppaisiin. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisessa apua saa opettajatuutoreilta ja amanuenssilta. Ennen ensimmäistä yhteydenottoa opiskelija laatii alustavan HOPSin, jota tarkastellaan yhdessä opettajatuutorin tai amanuenssin kanssa. Keskustelujen pohjalta opiskelija työstää itsenäisesti HOPSia valiten opintoja tavoitteidensa ja toiveidensa mukaisesti opetussuunnitelman sallimissa rajoissa. Yliopisto-opiskelija on itse vastuussa opinnoistaan ja tämän vuoksi opiskelijan on suositeltavaa tehdä tilannekatsaus omiin opintoihin jokaisen lukukauden alkaessa ja samalla päivittää HOPS ajan tasalle mahdollisten muutosten osalta. Opiskelijan HOPSin tulee sisältää ainakin seuraavat osa-alueet: tavoitteet tutkinnolle, oma toiminta tavoitteiden toteuttamiseksi, arvio tutkinnon suorittamiseen kuluvasta ajasta, suoritettavat opinnot eriteltynä ja niiden suoritustavat. Siihen on myös syytä kirjata mahdolliset opiskeluun vaikuttavat muut huomioitavat tekijät, kuten perhe-elämän ja työn lomittaminen opiskelun kanssa sekä niiden vaikutus opiskeluun. HOPSista laitoksen kotisivuilta osoitteesta 13

14 Lääketieteen tekniikan laitos Hyvinvointitekniikan koulutusohjelmasta vastaa lääketieteen tekniikan laitos. Koulutusohjelman opintoasioista vastaa ensisijaisesti opintoneuvoja, joka on opiskelijoiden lähin yhdyshenkilö. Opintoneuvoja koordinoi perusopetuksen kurssijärjestelyt, aikataulut ja ilmoittautumiset. Opintoneuvoja tiedottaa opiskelijoita alkavista kursseista ja pitää yhteyttä kurssien vastuulaitoksiin ja -opettajiin. Opintojen ohjaus on tärkeää, koska hyvinvointitekniikan koulutusohjelma sisältää opintoja kolmesta eri tiedekunnasta ja useilta eri laitoksilta / oppiaineista. Ensimmäisen vuoden opiskelijoita ohjaavat myös pienryhmäohjaajat, jotka ovat vanhemman vuosikurssin opiskelijoita. Pienryhmäohjaajat johdattavat opiskelijan yliopistomaailman käytäntöihin ja opiskelijaelämään. Aluksi voi olla tarpeen selvittää esimerkiksi asumiseen ja opintotukeen liittyviä asioita. Ohjauksen tarkoituksena on myös saada aikaan pysyviä pienryhmiä, jotka toimisivat myös opiskelun edetessä. Opiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) tehdään koulutusohjelman pakollisten ja vapaavalintaisten opintojen sekä opiskelijan omien toiveiden pohjalta. Opiskelija voi suunnitella henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa yhdessä opintoneuvojan tai koulutusohjelman johtajan kanssa. HOPS suunnitellaan opintojen alkuvaiheessa ja sitä tarkennetaan opintojen edetessä. HOPS on ensisijaisesti opiskelijan oma työväline, jonka avulla hän voi asettaa lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita ja suunnitella opintojen aikataulutusta. Kokonaisuutena pyritään siihen, että opinnot etenisivät loogisesti ja omaan elämäntilanteeseen nähden sopivasti kuormittaen. HOPS auttaa opiskelijaa oman opiskelun ja oppimisen arvioinnissa, opintotuen käytön ja riittävyyden suunnittelussa sekä omien mielenkiinnon kohteiden löytämisessä, jolloin opintoja voidaan suunnata niiden mukaisesti. Opintoasiainhallinto Tiedekunnan opintoasiainhallinnosta vastaavat peruskoulutuksen osalta opintoasiainpäällikkö ja opintoasiainsihteeri. Opintoasiainpäällikkö antaa yleistä opintoneuvontaa ja hänelle kuuluvat myös opiskelijoiden oikeusturvakysymykset sekä opetuksen, opiskelun ja opiskelijavalinnan kehittämiseen liittyvät kysymykset. Opintoasiainpäällikkö tarkastaa ja esittelee tutkintotodistukset dekaanille hyväksymistä varten sekä vastaa opiskelijavalintojen käytännön järjestelyistä ja tiedekunnan opetussuunnitelmien laatimisesta. Opintoasiainsihteeri antaa yleistä opintoneuvontaa, opastaa opiskelijaa valmistumisvaiheessa ja valmistelee tutkintotodistukset. Hän vastaa osaltaan myös opintosuoritusten rekisteröinnistä. Opintoasiainsihteeriltä opiskelija voi tilata opiskelijatodistuksia ja opintorekisteriotteita. Kurssien isännät Lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijat valitsevat keskuudestaan isännän, joka toimii kurssin luottamus- ja yhteyshenkilönä. Isäntä informoi kurssia opiskeluun liittyvistä asioista. Isäntänsä välityksellä kurssilaisilla on myös mahdollisuus esittää erilaisia opintoja koskevia toivomuksiaan. Kurssi valitsee keskuudestaan myös muita vastuuhenkilöitä. 14

15 Tiedekunnan hallinto ja opiskelijan vaikutuskanavat Tiedekunnan hallintoa hoitavat tiedekuntaneuvosto ja tiedekunnan dekaani, joiden toimikausi kestää kolme kalenterivuotta. Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. edistää tiedekunnassa tehtävää tutkimusta, kehittää siellä annettavaa opetusta, päättää opiskelijavalinnan perusteista sekä hyväksyä opetussuunnitelmat. Tiedekuntaneuvostoon valitaan vaaleilla jäsenistö, johon kuuluu niin professoreita, yliopiston muuta henkilökuntaa kuin opiskelijoitakin. Opiskelijoiden edustajat valitsee ylioppilaskunta. Tiedekuntaneuvoston jäsenet vuosiksi valittiin syksyllä 2005 pidetyssä vaalissa. Seuraavan kerran vaali järjestetään syksyllä Tiedekuntaneuvosto valitsee keskuudestaan toimikaudekseen professorin virkaan nimetyn dekaanin sekä yhden tai kaksi varadekaania. Dekaanin tehtävänä on mm. johtaa tiedekunnan toimintaa ja strategista suunnittelua, toimia tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana sekä edistää tiedekuntien välistä ja sisäistä yhteistoimintaa ja viestintää. Lisäksi tiedekunnan dekaani hyväksyy uudet opiskelijat sekä antaa todistukset tiedekunnassa suoritetuista tutkinnoista. Tiedekuntaneuvoston ja dekaanin tehtävistä säädetään Oulun yliopiston hallintojohtosäännössä (http://www.hallinto.oulu.fi/yhallint/saados/hjsaanto.html). Opetuksen suunnittelua ja kehittämistä varten tiedekunnassa toimii lääketieteen koulutusalan suunnittelutoimikunta sekä laitosten opetuksen kehittämistyöryhmiä. Opetuksen kehittämistyöryhmissä opiskelijat pohtivat yhdessä henkilökunnan kanssa opetuksen laatua ja sen kehittämistä. Oleellisena osana tätä toimintaa on palautejärjestelmä ja siihen kuuluvat palautetilaisuudet ja -päivät. Palautteen antaminen on tärkeää, sen avulla osallistut omalta osaltasi yliopiston kehittämiseen. Lisäksi tiedekunnassa toimii mm. valintatoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella ja tehdä tiedekuntaneuvostolle ja dekaanille esityksiä opiskelijavalintakriteereistä ja opiskelijavalinnoista sekä vastata valintamenettelyyn liittyvistä järjestelyistä. Kuhunkin toimikuntaan valitaan sekä opettajajäseniä että opiskelijoita. Tiedekuntaneuvosto nimeää oman työnsä aloittaessaan toimikunnat kolmeksi vuodeksi. Valmistuminen Lääketieteellisen tiedekunnan dekaani myöntää tutkintotodistukset. Tutkintotodistuksia myönnetään joka toinen tiistai, parittomina viikkoina koko lukuvuoden ajan, ei kuitenkaan tammikuussa viikolla 1 ja kesäaikana viikoilla Hakemus todistuksen saamista varten on jätettävä viikkoa ennen todistuksen myöntämistä (edellisen viikon keskiviikkoon klo mennessä) tiedekunnan kansliaan. Valmistuva saa tutkintotodistuksen liitteeksi automaattisesti ja maksutta Diploma Supplementin, joka on tutkintotodistuksen englanninkielinen liite. Lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintotodistuksen hakeminen Tarkista WebOodista, että sinulla on kaikki tutkintoon vaadittavat suoritukset koossa. Opintorekisteristä on löydyttävä merkinnät lopputenteistä, harjoittelusta, kieliopinnoista, tutkielmasta ja kypsyyskokeesta. Rekisteristä voi puuttua loppuarvosana tentin suorittamisesta huolimatta, mikäli sinulla on suorittamatta jokin osasuoritus, esimerkiksi ryhmäopetus, potilastyö, opintokäynti tai seminaari. Opiskelijan on itse huolehdittava siitä, että kaikki osasuoritukset löytyvät. 15

16 Ota yhteyttä peruskoulutuksen opintoasiainsihteeriin vähintään viikkoa ennen tutkintotodistuksen myöntämistä. Saat täytettäväksi eräitä lomakkeita sekä ohjeita hakemuksen tekemiseksi Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle ja Kansaneläkelaitokselle. Laillistaminen lääketieteen lisensiaatin tai hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon jälkeen Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (TEO) myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa lääkärin tai hammaslääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä asianomaista ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta (1030/ 2000, 4 ). Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle osoitettava hakemus on vapaamuotoinen ja se voidaan kirjoittaa seuraavasti: Pyydän, että minulle myönnetään oikeus harjoittaa lääkärin / hammaslääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Päiväys ja allekirjoitus Osoite ja puhelin kotiin ja/tai työhön Hakemus löytyy myös internetistä: Hakemuksen liitteenä esitetään virkatodistus tai jäljennös passista tai henkilökortista sekä tiedekunnan antaman tutkintotodistuksen jäljennös. Hakemus lähetetään osoitteella: Terveydenhuollon oikeusturvakeskus, PL 265, Helsinki. TEO:n käyntiosoite on Lintulahdenkatu 10, Helsinki, puhelin (09) Ammatinharjoittamisoikeutta koskevasta päätöksestä peritään toimitusmaksu ja päätös lähetetään hakijan ilmoittamaan osoitteeseen postiennakkona. Ammatinharjoittamista koskevista asioita voi tiedustella suoraan terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta. Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintotodistusten hakeminen Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos: Valmistumisvaiheessa tarkista hyvissä ajoin WebOodista, että kaikki opintosi ovat suoritettuina ja merkinnät oikein. Mikäli merkinnöissä on virheitä tai jokin suoritus puuttuu, ota yhteyttä toimistoon. Ota yhteyttä amanuenssiin, kun tiedät suunnilleen valmistumisajankohtasi. Hän koostaa tutkintoosi kuuluvat opintokokonaisuudet. Tässä vaiheessa tarkistetaan ja merkitään myös kurssin Y hyväksytty suoritus. Jokaisen terveystieteiden tutkinnon suorittavan on täytettävä kolme lomaketta, joita saa ainejärjestön tilasta 105A. Lomakkeet palautetaan amanuenssille noin viikkoa ennen suunniteltua valmistumista, kuitenkin viimeistään laitoskokousta edeltävänä maanantaina. Lääketieteen tekniikan laitos: Toimita opintosuoritusote laitokselle opintojen tarkistamista ja loppumerkintöjä varten. Valmistumisvaiheessa on syytä tarkistaa hyvissä ajoin WebOodista, että kaikki opinnot on suoritettuna ja merkinnät niistä ovat oikein. Mikäli merkinnöissä on puutteita tai virheitä, ota yhteyttä laitoksen toimistoon. Kun kaikki opinnot on suoritettu, assistentti koostaa tutkintoon kuuluvat opintokokonaisuudet. 16

17 Tutkintotodistusanomus toimitetaan tiedekunnan kansliaan. Anomukseen liitetään laitoksen johtajan allekirjoittama lomake, josta ilmenevät suoritetut opintokokonaisuudet. Lisäksi täytetään osoiteilmoitus ja työllistymistä koskeva lomake. Lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutus Lisäkoulutus vaaditaan sosiaaliturvajärjestelmän piirissä yleislääkärinä toimivilta lääkäreiltä, jotka ovat saaneet oikeuden harjoittaa lääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä toisen johdon ja valvonnan alaisena. Perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen voi suorittaa samanaikaisesti erikoislääkäritutkinnon kanssa. Lisäkoulutuksen suorittaminen ei ole pakollista. Opinto-oikeutta perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen suorittamista varten haetaan tiedekunnalta lääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittamisen ja laillistamisen jälkeen. Opintooikeutta haetaan siitä yliopistosta, missä on suorittanut lisensiaatin tutkinnon. Ao. yliopisto antaa myös todistuksen koulutuksen suorittamisesta riippumatta siitä, missä palvelut on suoritettu. Lisäkoulutusta suorittavan opiskelijan tulee olla yliopistossa läsnä olevana opiskelijana siihen asti kunnes koulutus on suoritettu. Ilmoittautuminen yliopistoon tulee tehdä vuosittain. Lisäkoulutuksen tavoitteena on perehdyttää koulutettava perusterveydenhuollossa toimivan lääkärin tehtäviin, terveydenhuollon hallintoon ja sosiaaliturvajärjestelmään sekä yhteistyöhön terveydenhuollon ja sosiaalihuollon alalla toimivan henkilöstön kanssa. Perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen laajuus on alkaen kolme vuotta kokopäiväisenä koulutuksena. Suomessa LL- tutkinnon suorittaneilla koulutuksen laajuus on kuitenkin kaksi vuotta, koska koulutukseen voidaan lukea hyväksi LL- tutkintoon sisältyvästä kliinisestä koulutuksesta enintään yksi vuosi Koulutukseen voi sisältyä myös osa-aikaista palvelua. Koulutukseen lasketaan laillistamisen jälkeen suoritetut palvelut. Palvelunsa aikana koulutettava lääkäri toimii vastuullisena työntekijänä noudattaen niitä säädöksiä ja määräyksiä, joita tehtävistä on erikseen annettu. Koulutettava vastaa itse toiminnastaan myös päivystysaikana. Perusterveydenhuollon lisäkoulukseen (yhteensä 2 vuotta) tulee sisältyä 1. vähintään 9 kuukautta palvelua tiedekunnan hyväksymässä terveyskeskuksessa 2. vähintään 6 kuukautta palvelua tiedekunnan hyväksymässä sairaalassa 3. enintään 6 kuukautta voi olla palvelua muussa tiedekunnan hyväksymässä yleislääkärin tehtäviin suuntautuvassa julkisen tai yksityisen terveydenhuollon laitoksessa tai yksikössä t terveydenhuollon hallintoon ja sosiaaliturvajärjestelmään perehdyttävää koulutusta (tiedekunta järjestää keväisin). Hammaslääketieteen lisensiaattien käytännön palvelu Hammaslääkärin tulee suorittaa käytännön palvelu itsenäisten ammatinharjoittamisoikeuksien saamiseksi. Sen suorittamiseksi laillistetun hammaslääkärin tulee toimia virka- tai työsuhteessa vähintään yhdeksän kuukauden ajan hammaslääkärin tehtävässä hammaslääkärin ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena. Tästä ajasta vähintään kuusi kuukautta tulee olla käytännön palvelua terveyskeskuksen hammaslääkärin tehtävissä. Käytännön palveluksi hyväksytään oikeusturvakeskuksen laillistamispäivän jälkeinen käytännön palvelu. 17

18 Opiskelijatoiminta Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) Oulun yliopiston ylioppilaskunta on opiskelijoiden oma etu- ja palvelujärjestö. Sen toiminta painottuu opiskelijoiden yhteiskunnallisen ja sosiaalisen aseman parantamiseen. Kaikki perustutkinto-opiskelijat ovat ylioppilaskunnan jäseniä. Jäsenet saavat käyttöönsä jäsenkalenterin ja SYL:n opiskelijakortin, jolla saa mm. alennuksia VR:ltä ja Matkahuollosta sekä ateriatuen opiskelijaravintoloissa. Ylioppilaskunta julkaisee 15 kertaa vuodessa ilmestyvää Oulun ylioppilaslehteä eli Ylkkäriä. Ylioppilaskuntatoimintaan voi osallistua monella eri tavalla. OYY:n toimintaan on vaivattominta lähteä mukaan käymällä jaostojen (ESN, kulttuuri ja ympäristö) ja valiokuntien (koulutuspoliittinen ja sosiaalipoliittinen) kokouksissa. Niistä tiedotetaan sähköpostilistoilla sekä mahdollisuuksien mukaan ylioppilaslehdessä ja viikkotiedotteessa. OYY:n piirissä toimii myös useita harraste- ja ainejärjestöjä. Oulun lääketieteellinen kilta r.y. Lääkärikoulutus Oulussa aloitettiin syksyllä Samana syksynä perustettiin Oulun lääketieteellinen kilta. Viralliseksi yhdistykseksi kilta rekisteröitiin Yhdistyksen tarkoituksena on muodostaa jäsenistöstään aktiivinen yhteisö ja toimia jäsentensä edustajana ja heidän etujensa valvojana opinnollisissa ja ammatillisissa asioissa. Samalla yhdistys pyrkii kasvattamaan jäsenissään ammatillista vastuuntuntoa ja kehittämään heidän yhteiskunnallista valveutuneisuuttaan ja aktiivisuuttaan. Yhdistys pyrkii myös raittiusasian ja terveyskasvatuksen kehittämiseen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, viihdetilaisuuksia, tutustumiskäyntejä ja retkeilyjä, harjoittaa julkaisutoimintaa, pitää yhteyttä muihin ammattialan ja opiskelijoiden yhdistyksiin, tekee aloitteita ja ottaa kantaa opintoja ammattiasioissa asianomaiselle taholle sekä harjoittaa yhteistoimintaa muiden kiltojen kanssa ja Oulun raittiusyhdistyksen kanssa. Käytännössä Killan puitteissa on mahdollista harjoittaa mitä tahansa harrastustoimintaa, uusia ryhmiä voi perustaa kuka tahansa yhdistyksen jäsen. Killan toimisto palvelee osoitteessa Aapistie 7, puh ja Toimistossa on myytävänä opiskelutarvikkeita, kirjoja ja kopiokortteja. Killan molemmat monistuskoneet sijaitsevat pohjakerroksessa biokemian laitoksen läheisyydessä. Toimiston puolipäiväinen sihteeri on killan yleinen tietotoimisto. Killalla on myös leasing-sopimuksella käytössään pakettiauto, jota kiltalaiset voivat vuokrata edullisesti esim. muuttotarkoitukseen. Perinteiseen tapaan killan juhlatilaisuudet ja kulttuuritapahtumat järjestetään kiltahuoneistossa Hietasaaressa. Killan kulttuuritoimintaa ovat mm. erilaiset te tamat, konsertit sekä matkat ulkomaille. Kulttuuritoimintaan kuuluvat myös mm. yhdistyksen jäsenille edullisempien pääsylippujen hankinta. Killassa toimii myös hengellinen piiri, Henkireikä. Muita harrasteryhmiä ovat mm. ratsastuskerho, tanssiryhmä, juoksukerho ja kamariorkesteri. Lisäksi killassa toimii LäSki eli talviurheiluun, erityisesti lasketteluun ja talvisiin elämysreissuihin keskittyvä Lääketieteen Ski ja enemmän seikkailu-urheilun parissa toimiva Medventures-ryhmä. Kiltalaiset ovat vireästi 18

19 mukana Lääkärin sosiaalinen vastuu -järjestössä ja terveys- ja raittiustyöhön osallistutaan erilaisin tietoiskuin ja tempauksin. Myös urheilutoiminta on vilkasta: kurssien välillä käydään vuosittain kilpailuja, mm. jalkapallossa ja sählyssä. Killalla on myös miesten edustussalibandyjoukkue ja naisten sählyjoukkue, Gemmulit. Vuosittain pyörivät myös kiltalaisten salivuorot salibandyssä, kaukalopallossa, koripallossa ja lentopallossa. Urheiluvastaavat järjestävät mm. maratonaerobic -tapahtumia, tervahiihtoon on myös perinteisesti osallistuttu. Nallikarin urheilukeskuksessa kiltalaiset saavat opiskelija-alennuksen lisäksi kilta-alennuksen. Urheilukauden huipentuma ovat jokavuotiset Mediolympialaiset, jotka kukin lääketieteellinen kilta järjestää vuorollaan. Killassa ilmestyy kaksi lehteä: Spekula ja Cykli, joiden kummankin toimituskuntaan ovat uudet ihmiset ja ideat aina tervetulleita. Lisäksi kilta julkaisee jäsenistönsä osoiteluettelon kerran lukukaudessa; kirjanen sisältää runsaasti muutakin käyttökelpoista tietoa. Jokainen lääketieteellisessä tiedekunnassa opiskelunsa aloittava lääketieteen opiskelija saa killan jäsenyyden jäsenmaksun ja kertaluontoisen kirjaamismaksun maksettuaan. Joka syksy järjestetään vaalit, joissa killalle valitaan seuraavaksi vuodeksi 25-jäseninen valtuusto. Valtuustolla on killan päätäntävalta. Käytännön asioista huolehtii 11-jäseninen hallitus, jonka valtuusto valitsee. Eri sektoreiden toimintaa on lisäksi vetämässä runsaslukuinen joukko toimihenkilöitä (ulkoasiainsihteeri, isännät, emännät, kiltamestari, jne.). Kiltamme kuuluu yhtenä jäsenenä suomalaisen lääketieteen opiskelijoiden keskusjärjestöön, Suomen Medisiinariliittoon (SML). Yhteyttä pidetään myös tiedekuntaan, yliopistoon, muihin opiskelijajärjestöihin, Oulun ylioppilaskuntaan sekä Suomen lääkärijärjestöihin. Myös vaihtotoiminta on aktiivista; paikallinen ulkoasiainvaliokunta huolehtii lääketieteen opiskelijoiden lyhyemmistä (1 3 kk) vaihdoista ulkomaille. Oulun hammaslääketieteen kilta r.y. OHLK eli Oulun hammaslääketieteen kilta ry. on oululaisten hammaslääketieteen opiskelijoiden oma opiskelijajärjestö, joka on aktiivisesti mukana niin ammatti-, koulutus- kuin vapaaajan asioissakin. Killan perimmäinen tarkoitus on ollut toimia yhteishenkeä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta kohottaen opiskelurutiinien ulko- ja sisäpuolella. Kilta on perustettu vuonna Kilta toimii hammaslääketieteen opiskelijoiden edunvalvojana. Kiltalaiset ovat edustettuina useissa eri järjestöissä mm. Suomen Hammaslääketieteen Opiskelijain Liitto Ry:ssä (SHOL Ry) ja tätä kautta Suomen Hammaslääkäriliiton ja Hammaslääkäriseura Apollonian hallituksissa sekä kansainvälisessä hammaslääketieteen opiskelijajärjestössä IADS:ssa (International Association of Dental Students). Vapaa-ajan toiminnan keskipiste ovat joka syksy järjestettävät traditionaaliset Odontofiilikastajaiset, jossa uudet hammaslääketieteen opiskelijat kastetaan odontofiileiksi. Muita tärkeitä tapahtumia ovat Kevätkauden avajaiset sekä Markuksen päivän juhlat. Syksyisin kilta järjestää yhteistyössä hammaslääketieteen laitoksen kanssa kliinisen opetuksen esittelytilaisuuden Hailuodossa vanhoille ja ennen kaikkea uusille hammaslääketieteen opiskelijoille. Killalla on oma opiskelijoiden vapaa-ajan viettoon tarkoitettu tila, joka löytyy hammaslääketieteen laitokselta osoitteesta Aapistie 3. 19

20 Killan jäseniä ovat kaikki Oulun yliopistossa hammaslääketiedettä opiskelevat, ja jäsenyys oikeuttaa puhe- ja äänioikeuteen killan kokouksissa sekä osallistumaan killan järjestämiin tapahtumiin. Killan hallituksen muodostaa yhdeksänhenkinen johtokunta, joka valitaan vuoden vaihteessa. Terveystieteiden opiskelijoiden aineyhdistys Epimeleia r.y. Lääketieteellisen tiedekunnan hoitotieteen ja terveyshallinnon laitoksella opiskelevien aineyhdistys Oulun yliopistossa on nimeltään Epimeleia ry. Jokainen hoitotieteen ja terveyshallinnon laitoksella opiskelunsa aloittava opiskelija saa aineyhdistyksen jäsenyyden jäsenmaksun maksettuaan. Jäsenyys oikeuttaa aineyhdistyksen palveluihin sekä etuihin laitoksella. Aineyhdistyksen tarkoituksena on muodostaa jäsenistöstään aktiivinen yhteisö, toimia jäsentensä edustajana sekä heidän etujensa valvojana opinnollisissa ja ammatillisissa asioissa ja osallistua koulutuksen kehittämiseen ja sen tunnetuksi tekemiseen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, tutustumiskäyntejä ja virkistystoimintaa. Lisäksi yhdistys harjoittaa julkaisutoimintaa, pitää yhteyttä muihin ammattialan ja opiskelijoiden yhdistyksiin sekä ottaa kantaa opinto- ja ammattiasioissa asianomaisille tahoille. Epimeleia ry:n päätösvaltaa käyttää yleiskokous, joka kokoontuu kahdesti vuodessa: syys- ja kevätlukukaudella. Toimeenpanevana elimenä on yhdistyksen kuusijäseninen hallitus, joka valitaan syksyn yleiskokouksessa. Hallituksen kokouksista tiedotetaan hoitotieteen ja terveyshallinnon laitoksen ilmoitustaululla ja kokouksiin ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet laitoksen opiskelijat. Oulun lääketieteen tekniikan opiskelijat r.y. Oulun lääketieteen tekniikan opiskelijoiden opiskelijajärjestö, OLTO, perustettiin vuonna Sen tarkoituksena on toimia kaikkien Oulun yliopistossa lääketieteen tekniikkaa opiskelevien ainejärjestönä, joka tukee lääketieteen tekniikan opiskelua ja yhdistää opiskelijoita. Aiheesta kiinnostuneita opiskelijoita löytyy usealta eri tieteenalalta: lääketieteellisestä, teknillisestä ja luonnontieteellisestä tiedekunnasta. OLTO on siis vahvasti poikkitieteellinen opiskelijajärjestö. Jäseneksi voi liittyä jokainen, joka on kiinnostunut lääketieteen tekniikasta tiedekunnasta ja koulutusohjelmasta riippumatta. Jäseneksi liittyminen ja jäsenyys on ilmaista. OLTO tarjoaa tietoa lääketieteen tekniikkaan liittyvistä kursseista, järjestää seminaareja, yritysvierailuja ja opintomatkoja sekä tarjoaa yhteistä hauskanpitoa esimerkiksi saunailtojen muodossa. Näitä aktiviteetteja ideoi ja valmistelee hallitus, joka kokoontuu kerran kuukaudessa. Hallitukseen kuuluu 5-10 jäsentä. OLTO tiedottaa jäsenilleen pääasiassa sähköpostilistan välityksellä. Lisää informaatiota toiminnasta ja itse järjestöstä löytyy kotisivuilta osoitteesta Mikäli haluat liittyä jäseneksi, lähetä sähköpostilla nimesi ja kotipaikkakuntasi osoitteeseen Mainitse viestissä myös ala, jota opiskelet sekä opintojen aloitusvuosi. Tervetuloa mukaan! 20

Lääketieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2005-2006

Lääketieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2005-2006 Lääketieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2005-2006 Toimitus: Kannen suunnittelu: Hanna Pesonen Anitta Tanhua Satu Juvani Riitta Kojonen Raimo Ahonen ISSN 0782-9310 Painopaikka: Kalevaprint Oulu 2005 Sisällys

Lisätiedot

Lääketieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2007-2008

Lääketieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2007-2008 Lääketieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2007-2008 Toimittaja: Anitta Tanhua ISSN 0782-9310 Painopaikka: Rannikon Laatupaino Oy SISÄLLYS HYVÄ OPISKELIJA... 5 OPISKELU LÄÄKETIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA...

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot pääaineena hoitotiede tai kansanterveystiede. Hoitotieteen

Lisätiedot

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Seuraavat tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat asetuksia ja johtosääntöjä. Nämä määräykset hyväksyy

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008 2009

OPINTO-OPAS 2008 2009 OPINTO-OPAS 2008 2009 Hoitotieteen tieteenalaohjelma Terveystieteiden opettajan koulutusohjelma Terveyshallintotieteen tieteenalaohjelma Radiografian tieteenalaohjelma Kliinisen laboratoriotieteen tieteenalaohjelma

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Johtokunta 7/2013, Asia4 Korjattu liite 1 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset ja mitoitus

Lisätiedot

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen 1.8.2012 aloittaneille opiskelijoille Tampereen yliopiston hallituksen 13.6.2012 hyväksymän ja 1.8.2012 voimaan tulevan tutkintosäännön 33 2 momentin mukaan

Lisätiedot

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013.

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013. Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013. Tämä sääntö sisältää tiedekunnassa suoritettaviin tutkintoihin ja opintoihin

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Tutkintoja koskevat yleiset määräykset

Tutkintoja koskevat yleiset määräykset Tutkintoja koskevat yleiset määräykset Tutkintoasetuksissa määrätään tutkintojen sisältöä, järjestelyä ja suorittamista koskevat valtakunnalliset yleisperiaatteet. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintoja

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET 1.10.2010 Sivu 1 / 7 Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

Oppaan käyttäjälle Opintojen suunnittelu, opinto-ohjaus ja opintoneuvonta

Oppaan käyttäjälle Opintojen suunnittelu, opinto-ohjaus ja opintoneuvonta Oppaan käyttäjälle Humanistisen tiedekunnan opinto-opas lukuvuosiksi 2007 2008 ja 2008 2009 sisältää tiedekunnan opetussuunnitelmat, jotka tulevat voimaan 1.8.2007. Opas sisältää perustutkintoja koskevat

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

II PERUSTERVEYDENHUOLLON LISÄKOULUTUS

II PERUSTERVEYDENHUOLLON LISÄKOULUTUS 21 II PERUSTERVEYDENHUOLLON LISÄKOULUTUS 1. JOHDANTO Perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen (PTL) voi halutessaan suorittaa samanaikaisesti erikoislääkärikoulutuksen kanssa suorittamalla koulutukseen kuuluvan

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET BioMediTech Johtokunta hyväksynyt 25.8.2015 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2015-2018 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset

Lisätiedot

Laitosten FL-jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. Ajanmukaistamista (esim.

Laitosten FL-jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. Ajanmukaistamista (esim. O U L U N Y L I O P I S T O L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a F L - t u t k i n n o n s u o r i t t a m i n e n 1. Opinto-oikeus Jatko-opinto-oikeuden saaminen. Tieteellisen, taiteellisen

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 14.6.2005 vahvistama. Näitä pysyväismääräyksiä sovelletaan

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien opiskelijoiden

Lisätiedot

Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016

Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016 Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016 Ilmoittautuneita: 2000 / 78 2001 / 83 2002 / 87 2003 / 72 2004 /

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOIHIN LIITTYVÄT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

HELSINGIN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOIHIN LIITTYVÄT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 1(10) Hyväksytty bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 10.5.2011 HELSINGIN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOIHIN LIITTYVÄT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu Aineenopettajan koulutukseen hakevien infotilaisuus 10.2.2010 Opintoasiainsuunnittelija Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus ABI-päivät 11.-12.11.2015 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta ABI-päivät 13.-14.11.2013 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi p. 0294 48 5102 Lääketieteellisen

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta ABI-päivät 14.-15.11.2012 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi p. 0294 48 5102 Lääketieteellisen

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

YK 61Orientoivan vaiheen HOPS, 1 op hyl/hyv YK 10 Filosofia ja etiikka, 7 op

YK 61Orientoivan vaiheen HOPS, 1 op hyl/hyv YK 10 Filosofia ja etiikka, 7 op OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI Systemaattinen teologia 1(5) 2.11.2010 OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI SYSTEMAATTISEN TEOLOGIAN OSASTOLLA Opintojaksot on suoritettava opinto-oppaassa ilmoitettujen opintopisteiden

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset

Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset 1 Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset (jatkotutkintoja koskevat määräykset löytyvät jatkotutkintojen opetussuunnitelmista) Teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista tutkinnoista ja opinnoista

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen pituus on 3 vuotta kokopäiväisenä koulutuksena.

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen pituus on 3 vuotta kokopäiväisenä koulutuksena. YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYISKOULUTUSTA KOSKEVAT OHJEET 2011-2012, 2012-2013 1. Johdanto Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaminen on edellytys oikeudelle toimia sairasvakuutuksen piirissä Euroopan

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen koulutusala

Yhteiskuntatieteellinen koulutusala Yhteiskuntatieteellinen koulutusala Yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat määräykset pääainepohjaisen tutkintorakenteen mukaan opiskeleville (voimassa siirtymäkauden eli 1.8.2012

Lisätiedot

2 Opinto-oikeuden hakeminen yleislääketieteen erityiskoulutukseen

2 Opinto-oikeuden hakeminen yleislääketieteen erityiskoulutukseen Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYISKOULUTUSTA (YEK) KOSKEVAT OHJEET 1.8.2015 alkaen 1 Johdanto Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaminen on edellytys oikeudelle

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 5.4.2017 Teknillinen tiedekunta Pääaineinfon ohjelma Pääaineen valintamenettely Ohjelman esittely Tuotantotalouden esittely Tietotekniikkan/tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO Haluatko vaihtaa pääainetta? TAI Onko sinulla vähintään alempi korkeakoulututkinto toisesta korkeakoulusta ja haluat vaihtaa

Lisätiedot

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2010 2012

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2010 2012 Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2010 2012 Kandidaatin ja maisterin tutkinnot (tutkintoasetus 794/2004) Tutkintoasetuksessa määrätään tutkintojen sisältöä, järjestelyä

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

tekniset johtosäännön, tutkintosäännön ja arviointisäännön edellyttämät muutokset

tekniset johtosäännön, tutkintosäännön ja arviointisäännön edellyttämät muutokset 1 29.12.2010 tekniset johtosäännön, tutkintosäännön ja arviointisäännön edellyttämät muutokset PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOJA SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN (pääaine

Lisätiedot

3 Hallintojärjestelmä ja päätöksenteko. 4 Koulutuksen tavoitteet. 5 Koulutuksen rakenne ja sisältö

3 Hallintojärjestelmä ja päätöksenteko. 4 Koulutuksen tavoitteet. 5 Koulutuksen rakenne ja sisältö Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYISKOULUTUSTA (YEK) KOSKEVAT OHJEET 1.5.2016 alkaen 1 Johdanto Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaminen on edellytys oikeudelle

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011. 377/2011 Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011. 377/2011 Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011 377/2011 Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta 7 Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Yliopisto julkaisee yleisoppaan, jokaista tiedekuntaa varten oman opinto-oppaan sekä kieliopintoja varten on erillisen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015 1 OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015 1. Tekniikan kandidaatin tutkinto ja sen yleiset tavoitteet... 1 2. Kandidaatin tutkintoon liittyvä kandidaatin

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ).

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ). INFORMAATIOTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tampereen yliopisto 6.5.2010 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.5.2010. Liite B3/1 Informaatiotutkimuksen oppiainenimen muutoksesta ja uusista informaatiotutkimuksen ja

Lisätiedot

Kandidaatin ja maisterin tutkinnot

Kandidaatin ja maisterin tutkinnot Kandidaatin ja maisterin tutkinnot 7 PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Tutkintoasetuksissa määrätään tutkintojen sisältöä, järjestelyä ja suorittamista koskevat valtakunnalliset yleisperiaatteet.

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle 1.11.2013 lukien.

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle 1.11.2013 lukien. Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin tiistaina 24.9.2013 klo 8.15 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info 15.6.2016 http://www.helsinki.fi/okl/koulutukset/aineenopettajan/uudet_opiskelijat.html INFO 15.6.2016 Opettajan pedagogisten opintojen opiskelijavalinta

Lisätiedot

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa AHOT-käytännöt Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 2 Sisältö Reunaehtoja Aiempien tutkintojen hyväksilukeminen Aiempien / muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Muun osaamisen tunnustaminen

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot pääaineena hoitotiede tai kansanterveystiede. Hoitotieteen

Lisätiedot

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN TUTKINTOJEN TAVOITTEET Koulutus tähtää terveystieteiden kandidaatin (TtK, alempi korkeakoulututkinto) ja terveystieteiden maisterin (TtM, ylempi korkeakoulututkinto)

Lisätiedot

FILOSOFIAN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT

FILOSOFIAN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT FILOSOFIAN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT 1 Jatkotutkintojen suorittamisoikeus Filosofian lisensiaatin ja tohtorin tutkintoa suorittamaan tiedekunta voi hyväksyä hakijan, joka on suorittanut luonnontieteellisen

Lisätiedot

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 1 YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 HUMANISTISTEN TIETEIDEN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN, SEKÄ FILOSOFIAN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2012-2015

YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2012-2015 1 YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2012-2015 Hyväksytty Viestinnän, median ja teatterin yksikön johtokunnassa

Lisätiedot

Tavoitteena tutkinto

Tavoitteena tutkinto Tavoitteena tutkinto Helsingin yliopiston Opintojen suunnittelu Opintoja suunnitellessa on hyvä pohtia mitä ja miksi haluat opiskella millaisia tavoitteita sinulla on millainen olet opiskelijana miten

Lisätiedot

Info sosiaali- ja terveysalan sparrausryhmälle

Info sosiaali- ja terveysalan sparrausryhmälle Info sosiaali- ja terveysalan sparrausryhmälle Suvi Lindén Asiantuntija Uudenmaan TE-toimisto 1 Sisältö Milloin ulkomailla suoritettu tutkinto tarvitsee rinnastaa? Valviran hakemus Tutkinnon laillistamisprosessi

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkintoja koskevat pysyväismääräykset

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkintoja koskevat pysyväismääräykset Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty farmasian tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 3.5.2011. I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Tutkintojen ja opintojen

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet VALINTA JATKOKOULUTUKSEEN 1. Yleinen hakukelpoisuus Yleinen hakukelpoisuus määritellään yliopistolaissa

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation

HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation Dokumentin tarkoitus Haka-infrastruktuuri on korkeakoulujen yhteinen käyttäjätunnistusjärjestelmä, jota käytetään mm. käyttöoikeuksien

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet.

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. Hakuaika alkaa 1.12.2016 ja päättyy 31.1.2017 klo 19.00. Ajoissa

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Teknillistieteellisen alan kieliopinnot 31.8.2017 Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Opintoasiain päällikön päätös 1 (1) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014

LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014 1 LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014 Lapin yliopiston hallitus on 16. päivänä kesäkuuta 2014 annetun yliopistolain (558/2009) 41 :n nojalla hyväksynyt seuraavan

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia 1 Siirtymäsäännökset Uusi tutkintoasetus (794/2004) tulee voimaan 1.8.2005. Tätä ennen oikeustieteelliseen tiedekuntaan tutkinnonsuoritusoikeuden saaneet ja opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat valita,

Lisätiedot

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001?

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/5 SÄHKÖ- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN OPINTO-OPAS 2003-2004, luvut 1 10 ( (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/estopas2003/index.htm) (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/tltopas2003/index.htm)

Lisätiedot

Perustutkintoja koskevat yleiset määräykset Kandidaatin ja maisterin tutkinnot (tutkintoasetus 794/2004) 2

Perustutkintoja koskevat yleiset määräykset Kandidaatin ja maisterin tutkinnot (tutkintoasetus 794/2004) 2 Sisällysluettelo Perustutkintoja koskevat yleiset määräykset 2008-2010 2 Kandidaatin ja maisterin tutkinnot (tutkintoasetus 794/2004) 2 1. Tutkintojen yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset 2 2.

Lisätiedot

HOPS KTK 2.vsk Teknillinen tiedekunta Vaasan yliopisto Opintoasiat Opiskelu tekn. tdk 1

HOPS KTK 2.vsk Teknillinen tiedekunta Vaasan yliopisto Opintoasiat Opiskelu tekn. tdk 1 HOPS KTK 2.vsk 5.9.2013 Teknillinen tiedekunta 5.9.2013 Vaasan yliopisto Opintoasiat Opiskelu tekn. tdk 1 HOPS KTK 2. vsk Henkilökohtainen opintosuunnitelma opiskelutaidot ehops Mahdollisuus ehopsin tekemiseen

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus ABI-päivät 12.-13.11.2014 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi

Lisätiedot

Kokouksen 12 / 2009 asialista

Kokouksen 12 / 2009 asialista Kokouksen 12 / 2009 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Kasvatustieteiden tiedekunnan esitys yliopiston rehtorille dekaanin nimeämisestä 4. Esitys lisäjäsenten määräämiseksi

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot