Toimittaja: Hanna Pesonen Kannen suunnittelu: Raimo Ahonen ISSN Painopaikka: Kalevaprint Oulu 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimittaja: Hanna Pesonen Kannen suunnittelu: Raimo Ahonen ISSN 0782-9310 Painopaikka: Kalevaprint Oulu 2006"

Transkriptio

1 Lääketieteellisen tiedekunnan opinto-opas

2 Toimittaja: Kannen suunnittelu: Hanna Pesonen Raimo Ahonen ISSN Painopaikka: Kalevaprint Oulu 2006

3 SISÄLLYS HYVÄ OPISKELIJA...5 OPISKELU LÄÄKETIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA... 6 Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tutkintoja, opetusta ja opiskelua koskevat määräykset ja ohjeet...6 Tutkinnot ja koulutusohjelmat... 6 Tutkintojen rakenne ja laajuus... 6 Kliinisten opintojen aloittaminen lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmissa... 7 Lääketieteen ja hammaslääketieteen kandidaatin arvo... 8 Opintosuoritusten arviointi ja arvosanojen merkitseminen todistukseen... 8 Kypsyysnäyte... 9 Muualla suoritetut opinnot... 9 Siirtymä- ja voimaantulosäännökset... 9 Opinto-oikeudet... 9 Yliopistoon ilmoittautuminen Opintojen suunnittelu ja opinto-ohjaus Lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmat Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos Lääketieteen tekniikan laitos Opintoasiainhallinto Valmistuminen Lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintotodistuksen hakeminen Laillistaminen lääketieteen lisensiaatin tai hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon jälkeen Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintotodistusten hakeminen Lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutus Hammaslääketieteen lisensiaattien käytännön palvelu Opiskelijatoiminta LÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon rakenne Opinnot lukukausittain Opintojaksokuvaukset syyslukukausi (C1) kevätlukukausi (C2) syyslukukausi (C3) kevätlukukausi (C4) lukuvuosi (C5-C6) lukuvuosi (C7-C8) lukuvuosi (C9-C10) lukuvuosi (C11-C12) HAMMASLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA Opinnot lukukausittain Opintojaksokuvaukset I Prekliininen juonne II Perusvalmiudet-juonne... 90

4 III Hammas- ja suusairaudet ja yleisterveys IV Purennan kuntoutus -juonne V Traumat ja kipu -juonne VI Kasvu ja kehitys -juonne VII Operatiivinen juonne VIII Gerodontologian juonne IX Tieteelliset taidot X Valinnaisuus-juonne Opintosuoritusten arviointi HOITOTIETEEN, KLIINISEN LABORATORIOTIETEEN, RADIOGRAFIAN JA TERVEYSHALLINTOTIETEEN TIETEENALAOHJELMIEN SEKÄ TERVEYSTIETEIDEN OPETTAJAN KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMAT Kandidaatin tutkintoon kuuluvat yleisopinnot 52 op Pääaineen opinnot 133 op Sivuaineopinnot 60 op Muut vapaavalintaiset opinnot 55 op Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitoksella järjestettävät sivuaineopintokokonaisuudet Opinnot lukukausittain Opintojaksokuvaukset Yleisopinnot Kieli- ja viestintäopinnot Hoitotiede Terveyshallintotiede Hoitotieteen didaktiikka Kliininen laboratoriotiede Radiografia Kliininen hoitotiede Kliinisen radiografian sivuaineopinnot Sonografian sivuaineopinnot HYVINVOINTITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA Terveystieteiden kandidaatin tutkinto Opinnot lukukausittain Terveystieteiden maisterin tutkinto Opintojaksokuvaukset LIITE 1. Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004) LIITE 2. Oulun yliopiston johtosääntö tutkinnoista, opetuksesta ja opiskelijoista LIITE 3. Amanuenssuuriohjesääntö LIITE 4. Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitoksen juonneopetustaulukko YHTEYSTIETOJA

5 HYVÄ OPISKELIJA Tähän opinto-oppaaseen on koottu Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan koulutusja tieteenalaohjelmien opetussuunnitelmat lukuvuodeksi Opas sisältää tietoa lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatin sekä terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnoista, opintojen rakenteista ja sisällöistä. Lisäksi löydät oppaasta keskeiset opiskelua ja tutkinnon suorittamista koskevat ohjeet ja säädökset sekä tärkeimmät yhteystiedot. Tutustu erityisesti oman koulutus- tai tieteenalaohjelmasi kohtaan sekä oppaan alussa esitettyihin yleisiin ohjeisiin ja määräyksiin. Mikäli et löydä tästä oppaasta tarvitsemaasi tietoa, sinua neuvovat esimerkiksi pienryhmäohjaajat, opettajat sekä tiedekunnan opintoasiainsihteeri ja opintoasiainpäällikkö. Opinto-oppaan lisäksi hyödyllistä tietoa opiskelusta Oulun yliopistossa löydät myös yliopiston yleisoppaasta (http://www.hallinto.oulu.fi/opinto/opiskelijapalvelut/yleisopas.html) sekä Oulun yliopiston (http://www.oulu.fi/yliopisto/) ja lääketieteellisen tiedekunnan (http://www.medicine.oulu.fi/) internet-sivuilta. Hanna Pesonen Opintoasiainpäällikkö

6 OPISKELU LÄÄKETIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tutkintoja, opetusta ja opiskelua koskevat määräykset ja ohjeet Tutkinnot ja koulutusohjelmat Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa lääketieteen lisensiaatin (LL) ja hammaslääketieteen lisensiaatin (HLL) tutkinnot. Koulutus annetaan lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmissa. Lisäksi tiedekunnassa voi suorittaa terveystieteiden kandidaatin (TtK) ja maisterin (TtM) tutkinnot hoitotieteen, terveyshallintotieteen, kliinisen laboratoriotieteen ja radiografian tieteenalaohjelmissa sekä terveystieteiden opettajan ja hyvinvointitekniikan koulutusohjelmissa. Tutkintojen rakenne ja laajuus Yliopistojen tutkinnoista annetussa asetuksessa (794/2004) säädetään alempien ja ylempien korkeakoulututkintojen rakenteesta, sisällöstä ja muista tutkintojen suorittamista koskevista yleisistä periaatteista (ks. liite 1). Oulun yliopistossa suoritettavien lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatin sekä terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen yksityiskohtainen rakenne ja sisältö määritellään lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston vahvistamissa opetussuunnitelmissa. Opetussuunnitelmissa esitetään muun muassa kunkin opintojakson suoritustavat. Tästä oppaasta löydät oman koulutusalasi opetussuunnitelman, johon sinun kannattaa perehtyä. Uuden tutkintoasetuksen mukaan opiskelevilla opiskelijoilla opinnot mitoitetaan opintopisteinä. Opintopisteet kuvaavat paljonko opiskelijan aikaa tarvitaan hyvään oppimiseen. Opiskelijan työaika viikossa on keskimäärin 40 tuntia, joka voi sisältää esimerkiksi 20 tuntia opetusta ja 20 tuntia itsenäistä työskentelyä. Vuodessa opiskelijan työaika on yhteensä 1600 tuntia, mikä vastaa 60 opintopistettä. Tutkintojen suoritusajoista ja opiskeluoikeuden säilymisestä säädetään voimaan tulleessa yliopistolain (645/1997) muutoksessa (556/2005). Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot Terveystieteiden kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 180 opintopistettä. Tutkinnon suorittamiseksi vaaditaan pääaineessa perus- ja aineopinnot, joihin sisältyy kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte. Lisäksi opiskelijan tulee suorittaa kieliopinnot sekä muut opetussuunnitelmassa edellytettävät opinnot. Terveystieteiden maisterin tutkinto on kandidaatin tutkinnon jälkeen suoritettava ylempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 120 opintopistettä. Tutkinnon suorittamiseksi vaaditaan edellä mainittujen kandidaatin tutkinnon opintojen lisäksi pääaineen syventävät opinnot, joihin sisältyy pro gradu tutkielma sekä kypsyysnäyte, mikäli sitä ei ole kirjoitettu kandidaatin tutkinnon yhteydessä. Lisäksi opiskelijan tulee suorittaa muut opetussuunnitelmassa edellytettävät opinnot. Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen kielitaidon osalta on voimassa mitä yliopistojen tutkinnoista annetussa asetuksessa (794/2004), kielilaissa (424/2003) ja kieliasetuksessa (481/2003) on säädetty. Tutkintoihin sisältyvistä kieliopinnoista löydät lisätietoa oman koulutusalasi opetussuunnitelmasta. 6

7 Lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnot Tiedekuntaneuvoston päätöksen (C12/ ) mukaan lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoihin johtava koulutus järjestetään suoraan ylempään korkeakoulututkintoon johtavana siten, että koulutukseen ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa. Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon laajuus on 360 opintopistettä ja koulutus järjestetään siten, että tutkinto voidaan suorittaa täystoimisesti opiskellen kuudessa vuodessa. Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon laajuus on 300 opintopistettä ja koulutus järjestetään siten, että tutkinto voidaan suorittaa täystoimisesti opiskellen viidessä vuodessa. Opinnot koostuvat yleis-, perus-, aine- ja syventävistä opinnoista sekä kieliopinnoista. Lisäksi opintoihin sisältyy pakollinen harjoittelu. Lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintojen kielitaidon osalta on voimassa mitä yliopistojen tutkinnoista annetussa asetuksessa (794/2004), kielilaissa (424/2003) ja kieliasetuksessa (481/2003) on säädetty. Tutkintoihin sisältyy molempien kotimaisten kielten lisäksi yhden vieraan kielen opinnot. Katso kieliopinnoista tarkemmin koulutusalasi opetussuunnitelmasta. Koulutus rakentuu kaksi vuotta kestävästä peruskoulutuksen ensimmäisestä vaiheesta, ns. prekliinisestä vaiheesta, ja peruskoulutuksen toisesta vaiheesta, ns. kliinisestä vaiheesta, joka lääketieteen koulutusohjelmassa kestää neljä vuotta ja hammaslääketieteen koulutusohjelmassa kolme vuotta. Kliinisten opintojen aloittaminen lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmissa Kliinisiin opintoihin siirtyvän opiskelijan tulee jättää anomus tiedekunnan kansliaan erikseen ilmoitettavaan määräaikaan mennessä. Kliinisen vaiheen opintojen aloittaminen lääketieteen koulutusohjelmassa Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston tekemän päätöksen (C13/ ) mukaan kliiniseen vaiheeseen siirtyvillä opiskelijoilla on oltava kahden ensimmäisen vuoden prekliiniset opinnot suoritettuna ensimmäisen kliinisen lukukauden (C5) loppuun mennessä. Kliinisen vaiheen elokuussa aloittavilla voi kuitenkin olla suorittamatta enintään yksi prekliinisen vaiheen lopputenteistä. Lopputentti suoritetaan seuraavista oppiaineista: anatomia, lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia, fysiologia, mikrobiologia sekä farmakologia ja toksikologia. Kliinisiin opintoihin siirtyvien keskinäinen asema, ns. kladi, määritellään näiden oppiaineiden lopputenttien arvosanojen perusteella. Arvosanoista annetaan pisteitä seuraavasti: 5 = 5 p. 4 = 4 p. 3 = 3 p. 2 = 2 p. 1 = 1 p. 0 = 0 p. Opiskelijan saavuttama arvosanoista laskettu pistemäärä ratkaisee hänen asemansa kladissa, jossa eniten pisteitä saanut on ensimmäisellä sijalla. Jos sama pistemäärä on kahdella tai useammalla, ratkaisee arpa keskinäisen aseman. Kladiasemalla on merkitystä amanuenssuureja jaettaessa. 7

8 Kliinisen vaiheen opintojen aloittaminen hammaslääketieteen koulutusohjelmassa Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston tekemän päätöksen (C2/ ) mukaan edellytyksenä hammaslääketieteen kliinisen vaiheen opintojen (DC5-DC10) aloittamiselle on, että kahden ensimmäisen opintovuoden opinnot, ns. prekliiniset opinnot, on kokonaisuudessaan suoritettu ja merkitty opintosuoritusrekisteriin. Hammaslääketieteen laitos voi perustelluista syistä myöntää jatkoaikaa puuttuvien prekliinisten opintojen suorittamiseksi. Anomus jatkoajasta puuttuvien prekliinisten opintojen suorittamiseksi jätetään kevätlukukauden viimeiseen hammaslääketieteen laitoksen laitosneuvoston kokoukseen, vaikka opiskelija suorittaisikin puuttuvat prekliinisen vaiheen opintosuoritukset kesän kuluessa. Opiskelijan jatkoaika-anomuksessaan esittämän opiskelusuunnitelman tulee olla realistisesti toteutettavissa. Lääketieteen ja hammaslääketieteen kandidaatin arvo Lääketieteellisen tai hammaslääketieteellisen alan opiskelijalle, joka on suorittanut tutkintoon johtavista opinnoista koulutusyksikön määräämät vähintään kahden ensimmäisen vuoden opinnot, voidaan edelleen myöntää lääketieteen tai hammaslääketieteen kandidaatin arvo, mikäli kaikki yliopistot, joilla on lääketieteellisen tai hammaslääketieteellisen alan koulutusvastuu, järjestävät koulutuksen ilman alempaa korkeakoulututkintoa (Asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004). Opintosuoritusten arviointi ja arvosanojen merkitseminen todistukseen Oulun yliopiston opetusta ja opiskelijoita koskevan johtosäännön mukaan (ks. liite 2) opintosuoritusten arvostelussa käytetään numeerista asteikkoa 0 5 kokonaislukuina taikka sanallista arviota hyväksytty tai hylätty. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Edellä mainittu ei koske opinnäytetöitä eikä eräitä kielitaito-opintoja. Kuusiportainen 0-5 -arviointiasteikko: 5 = erinomainen 4 = kiitettävä 3 = hyvä 2 = tyydyttävä 1 = välttävä 0 = hylätty Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito arvostellaan mainesanoilla tyydyttävä tai hyvä. Kandidaatin tutkielma arvostellaan sanallisella arviolla hyväksytty tai hylätty. Maisterin tutkintoon sisältyvä pro gradu -tutkielma arvostellaan arvosanoilla: laudatur eximia cum laude approbatur magna cum laude approbatur cum laude approbatur non sine laude approbatur lubenter approbatur approbatur Lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmien syventäviin opintoihin sisältyvä tutkielma arvostellaan sanallisella arviolla hyväksytty / hylätty. 8

9 Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintotodistukseen merkitään arvosana pääaineen opinnoista sekä niistä sivuaineopinnoista, joiden laajuus on vähintään 20 opintopistettä. Pääaineen opintokokonaisuudet ja sivuaineopintokokonaisuudet arvostellaan asteikolla: erinomainen (5), kiitettävä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2) ja välttävä (1). Opintokokonaisuuden arvosana on opintojaksojen opintopisteillä painotettu keskiarvo. Tutkintotodistukseen merkitään myös pro gradu tutkielman arvosana sekä toisen kotimaisen kielen arvosana. Kypsyysnäyte Opiskelija voi suorittaa äidinkielen kielikokeen, kypsyysnäytteen, sen jälkeen kun tutkielma on jätetty tarkastettavaksi. Kypsyysnäyte kirjoitetaan äidinkielellä tutkielman aihepiiristä. Kypsyysnäytteen tulee osoittaa sekä äidinkielen taitoa että tutkielman aiheeseen perehtyneisyyttä. Sen tarkastavat sekä aiheen antanut opettaja että äidinkielen asiantuntija. Jos kypsyysnäyte laaditaan ruotsin kielellä, on opiskelijan suoritettava tutkintoon kuuluvana suomen kielen kielikoe. Mikäli opiskelijan äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi, tiedekunta määrää erikseen häneltä vaadittavasta kielikokeesta. Kypsyysnäytteen suorittamisesta löydät lisätietoa oman koulutusalasi opetussuunnitelmasta. Muualla suoritetut opinnot Lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatin sekä terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin voi sisältyä Oulun yliopiston muissa tiedekunnissa ja muissa koti- tai ulkomaisissa yliopistoissa suoritettuja opintoja. Tutkintoon kuuluvia opintoja voidaan korvata muualla suoritetuilla opinnoilla tai muualla suoritettuja opintoja voidaan lukea hyväksi tutkintoon sivuaine-, valinnaisina tai muina opintoina. Muualla suoritettujen opintojen sisällyttämisestä tutkintoon päättää asian laadun mukaan joko laitos, oppiaineen pääedustaja tai opintojakson vastuuhenkilö. Siirtymä- ja voimaantulosäännökset Yliopistojen tutkinnoista annettu asetus (794/2004) on kumonnut vuonna 1975 annetun asetuksen lääketieteellisistä tutkinnoista (762/1975), vuonna 1976 annetun asetuksen hammaslääketieteellisistä tutkinnoista (290/1976) sekä vuonna 1997 annetun (628/1997) ja vuonna 2001 muutetun (650/2001) asetuksen terveystieteiden tutkinnoista. Opiskelijalla joka jälkeen opiskelee siihen saakka voimassa olleiden asetusten (762/1975, 290/1976, 628/1997 tai 650/2001) mukaista tutkintoa varten, on oikeus siirtyä opiskelemaan yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) mukaan tai jatkaa opintojaan kumottujen asetusten mukaan. Opiskelija siirtyy kuitenkin jatkamaan opintojaan yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) mukaan, jollei hän ole suorittanut kumottujen asetusten mukaista terveystieteiden kandidaatin tai maisterin tutkintoa viimeistään tai lääketieteen tai hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoa viimeistään Opinto-oikeudet Varsinainen opinto-oikeus Varsinainen opinto-oikeus tarkoittaa opiskelijan oikeutta suorittaa tutkinto siinä koulutus- tai tieteenalaohjelmassa, johon hänet on hyväksytty opiskelijaksi. Lääketieteen, hammaslääketieteen ja hyvinvointitekniikan koulutusohjelmaan hyväksytään vuosittain uusia opiskelijoita, 9

10 jotka ovat suorittaneet joko ylioppilastutkintoasetuksessa (1000/94) tarkoitetun tutkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon, ammatillisen korkea-asteen, ammatillisen opistoasteen tai vähintään kolmivuotisen ammatillisen tutkinnon tai saavuttaneet korkeakoulukelpoisuuden ulkomailla. Muilla terveystieteiden aloilla suoritettavaa terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoa opiskelemaan otetaan terveydenhuollon opistoasteen erikoistutkinnon tai terveydenhuollon erikoistumislinjan opistoasteen tutkinnon tai terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita. Terveyshallintotieteen koulutukseen voidaan hyväksyä vuosittain muutamia ylioppilastutkintopohjaisia hakijoita. Tarkemmat tiedot opiskelijavalinnasta esitellään lääketieteellisen tiedekunnan valintaoppaassa. Ulkomaisen koulutuksen perusteella yliopistokelpoisuuden saavuttaneet Ulkomailla korkeakoulukelpoisuuden saavuttanut hakija voi pyrkiä lääketieteen tai hammaslääketieteen koulutusohjelmiin osallistumalla valintakokeisiin. Ulkomaalaisilta hakijoilta edellytetään lääkärin ja hammaslääkärin työssä riittävää kotimaisen kielen taitoa, jonka testaamiseksi hakijoiden on osallistuttava kaikille pakolliseen suomen- tai ruotsinkieliseen valintakokeeseen. Ulkomaisen koulutuksen perusteella yliopistokelpoisuuden saavuttaneiden hakuaika päättyy vuosittain Koulutusohjelman vaihtaminen Terveystieteiden alalla tiedekunta voi erityisistä syistä myöntää opiskelijalle hakemuksesta oikeuden opintojen kestäessä vaihtaa pääainetta tai siirtyä koulutusohjelmasta tieteenalaohjelmaan tai päinvastoin. Tieteenala- tai koulutusohjelman vaihtoa voi hakea aikaisintaan yhden vuoden opintojen jälkeen. Tieteenala- tai koulutusohjelman vaihtoa haluavien täytyy toimittaa tiedekunnan kansliaan mennessä vapaamuotoinen, hyvin perusteltu hakemus, josta tiedekunta pyytää lausunnon asianomaiselta laitokselta. Laitoksen ratkaisuun vaikuttavat hakijan opintomenestys ja laitoksen resurssit. Koulutusohjelman vaihto lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmien välillä ei ole mahdollista muutoin kuin osallistumalla menestyksekkäästi valintakokeeseen. Siirto-opiskelijat Lääketieteelliseen tiedekuntaan voidaan harkinnan mukaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka opiskelee jossakin toisessa yliopistossa. Siirto-opiskelijan hyväksymisestä opiskelemaan lääketieteen tai hammaslääketieteen lisensiaatin tai terveystieteiden kandidaatin tai maisterin tutkintoa päättää tiedekunnan dekaani. Päätökseen vaikuttavat hakijan opiskeluvaihe, opintosuoritukset sekä sen kurssin opiskelijavahvuus, jolle hän aikoo siirtyä, samoin kuin taloudelliset, sosiaaliset, koulutukselliset tai muut erityiset perustelut. Hakijalla tulee olla takanaan vähintään yhden opiskeluvuoden opinnot omalla koulutusalallaan. Lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmissa siirto-opiskelijan hyväksyminen edellyttää vastavuoroisuutta tiedekuntien välillä. Terveystieteiden alalla opinto-oikeuden siirron edellytyksenä on, että siirtoa hakevalla on jonkin yliopiston vastaavan tai hyvinvointitekniikan koulutusohjelman ollessa kyseessä alaltaan läheisen koulutusohjelman opintooikeus. 10

11 Opinto-oikeuden siirtoa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan tiedekunnan dekaanille ja toimitetaan lääketieteellisen tiedekunnan kansliaan mennessä. Oikeus sivuaineopintoihin Opiskelijalla on pääsääntöisesti oikeus suorittaa tutkinto yhdessä tiedekunnassa ja yhdessä koulutusohjelmassa sen opetussuunnitelman mukaan. Vapaasti valittavia ja ylimääräisiä tai sivuaineluonteisia opintoja opiskelijalla on oikeus harjoittaa myös muissa kuin omassa tiedekunnassaan tai koulutusohjelmassaan opetuskapasiteetin sallimissa rajoissa. Yliopiston yleisoppaassa on esitetty eri tiedekuntien rajoituksia sivuaineopinto-oikeuksiin (http://www.hallinto.oulu.fi/opinto/opiskelijapalvelut/yleisopas.html). Lääketieteellisessä tiedekunnassa myönnetään sivuaineiden opinto-oikeuksia muiden tiedekuntien opiskelijoille vain rajoitetusti. Sivuaineopintoja voi suorittaa lääketieteen ja muiden terveystieteiden alojen teoreettisluonteisissa oppiaineissa, mutta ei kliinisissä aineissa lukuun ottamatta psykiatriaa ja lastenpsykiatriaa. Opinto-oikeutta haetaan hakukaavakkeella, joita on saatavissa tiedekunnan kansliasta, jonne ne myös palautetaan. Hakuaika päättyy JOO-opinto-oikeus Valtakunnallisen JOO-sopimuksen mukainen opiskelu on yliopiston perus- ja jatkotutkintoon tähtäävää sivuaineopiskelua toisessa yliopistossa. Opinnoilla pyritään tarkoituksenmukaisesti laajentamaan kotiyliopiston opintotarjontaa ja edistämään tutkinnon suorittamista. Hakuajat lääketieteellisen tiedekunnan tarjoamiin JOO-opintoihin päättyvät ja Tiedekunnan omien opiskelijoiden tulee jättää JOO-opinto-oikeushakemus tiedekuntaan puoltokäsittelyä varten kevätlukukaudella viimeistään ja syyslukukaudella viimeistään JOOopiskeluoikeuden saaminen edellyttää aina kotiyliopiston puoltoa. JOO-opinnoista saa JOOPAS-verkkopalvelusta (http://www.joopas.fi/) tai tiedekunnan opintoasiainpäälliköltä. Erillisten opintojen suoritusoikeus Oikeus suorittaa erillisiä opintoja voidaan myöntää ensisijaisesti joko ammattipätevyyden lisäämiseksi tai jossain muussa oppilaitoksessa kuin suomalaisessa tiede- tai taidekorkeakoulussa suoritettavaa tutkintoa varten. Suoritusoikeuksia myönnetään kunkin oppiaineen opetuskapasiteetin sallimissa rajoissa. Opinto-oikeutta on haettava kirjallisesti. Hakulomakkeita saa tiedekunnan kansliasta, jonne ne myös palautetaan. Hakuaika päättyy Yliopistoon ilmoittautuminen Jokainen Oulun yliopiston opiskelija, myös jatko-opiskelija, on velvollinen vuosittain ilmoittautumaan yliopistoon voidakseen käyttää opinto-oikeuttaan. Yliopistoon ilmoittaudutaan lukuvuoden alussa, jolloin tehdään sekä syys- että kevätlukukautta koskevat läsnä- tai poissaoloilmoitukset. Muista, että ainoastaan läsnäoloilmoituksen tehneenä voit osallistua opetukseen, harjoittaa opintoja ja saada opintotukea! WebOodi Oulun yliopistossa käytössä oleva opiskelun ja opetuksen tuen tietojärjestelmä Oodi palvelee opiskelijaa monin tavoin. Opiskelijat käyttävät Oodi-järjestelmää www-käyttöliittymän WebOodin kautta (https://weboodi.oulu.fi/oodi/). WebOodissa voit tarkistaa ja korjata omat hen- 11

12 kilö- ja yhteystietosi, katsoa omia opintosuorituksiasi ja tilata opintosuoritusotteen sähköpostitse sekä ilmoittautua yliopistoon (ei koske uusia opiskelijoita). WebOodin kautta voit myös ilmoittautua joihinkin opintojaksoihin ja tentteihin. WebOodin käyttö edellyttää voimassaolevaa paju-käyttäjätunnusta. Opintojen suunnittelu ja opinto-ohjaus Opiskelusi eri vaiheissa kohtaat monia kysymyksiä ja joudut tekemään opintojasi koskevia valintoja. Sinun ei tarvitse jäädä kysymystesi kanssa yksin. Opintojen ohjausta saat opintojesi alussa pienryhmäohjaajilta. Pienryhmäohjauksen tarkoituksena on auttaa uutta opiskelijaa opintojen alussa ja opastaa häntä tutustumaan opiskeluun ja yliopistoon opiskeluympäristönä. Pienryhmäohjaajina toimivat ylemmän vuosikurssin opiskelijat. Opinnoissa sinua ohjaavat ja neuvovat koulutusalastasi riippuen myös (tuutor)opettajat, opintoasiainsuunnittelijat ja opetushoitajat, amanuenssi tai assistentti. Yleistä opintoneuvontaa saat myös laitosten toimistoista sekä tiedekunnan kansliasta opintoasiainpäälliköltä ja opintoasiainsihteeriltä. Tämän oppaan lopusta löydät hyödyllisiä opinto-ohjaajien ja yliopiston muiden neuvontatahojen yhteystietoja. Vastauksia sinua askarruttaviin kysymyksiin löydät tämän oppaan lisäksi myös yliopiston yleisoppaasta ja yliopiston ja tiedekunnan www-sivuilta. Seuraa säännöllisesti myös ilmoitustauluja, joissa tiedotetaan erilaisista opintoihin liittyvistä asioista, kuten opintojaksojen ajankohdista ja muutoksista opetusohjelmiin. Sinun kannattaa liittyä oman kurssisi tai koulutusalasi sähköpostilistalle. Pienryhmäohjaajat opastavat sinua postituslistalle liittymisessä. Oman opiskelun suunnittelussa henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) on tärkeä opintojen suunnittelun apuväline. HOPS on opiskelijan itselleen laatima dokumentti, jota käytetään opinto-ohjauksen välineenä. Koulutusala- ja laitoskohtaiset opintojen suunnittelun ja ohjauksen käytännöt on kuvattu alla. Lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmat Opiskelu lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmissa on kurssimaista ja opinnot etenevät kaikille lähes yhteisen opinto-ohjelman mukaan, mikä turvaa sen, että opiskelijat valmistuvat yleensä tavoitteellisen opiskeluajan mukaisesti. Opintojen ohjaukseen osallistuvat muun muassa opiskelijatuutorit, opettajat sekä opetushoitajat / opintoasiainsuunnittelijat. Lisäksi opintoneuvontaa antavat tiedekunnan opintoasiainpäällikkö ja opintoasiainsihteerit. Lääketieteen ja hammaslääketieteen opinnoissa henkilökohtainen opintosuunnitelma toimii työvälineenä, joka jäsentää ja tukee oppimista ja lääkäriksi / hammaslääkäriksi kehittymistä. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman avulla opiskelija voi suunnitella tavoitteellisesti omaa opiskeluaan ja opiskelulle asettamiaan tavoitteita. Henkilökohtainen opintosuunnitelma sisältää myös tutkintoon sisältyvien opintojen, esimerkiksi valinnaisten opintojen, harjoittelun tai syventävien opintojen tutkielman, sisällön ja suorittamisen ajankohdansuunnittelun sekä suunnitelman opintojen suorittamisesta silloin, kun opinnot eivät etene kurssille yhteisen opinto-ohjelman mukaisesti esimerkiksi vaihto-opiskelun, äitiys-, isyys- tai vanhempainloman, varusmiespalvelun tai sairauden vuoksi. Lääketieteen koulutusohjelmassa henkilökohtainen opintosuunnitelma laaditaan opiskelujen aloitusvaiheessa ja sitä päivitetään aina tarvittaessa opintojen edetessä. Opintosuunnitelman runkona on koulutusohjelman yleinen opetussuunnitelma. Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa esitetään suunniteltu opintojen sisältö ja suoritusajankohta. Suunnitelmassaan opiskelija voi arvioida myös omaa lähtötilannettaan opiskelujen alkaessa, esimerkiksi elä- 12

13 mäntilannettaan, motivaatiotaan sekä opiskelulle asettamiaan tavoitteita ja niiden saavuttamista. Opiskelijalla itsellään on vastuu opintojensa suunnittelusta ja suorittamisesta. Ohjausta henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimiseen saa kuitenkin opiskelijatuutoreilta (pienryhmäohjaajat), opettajatuutoreilta ja opintoneuvojilta. Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos Yleisestä opinto-ohjauksesta vastaa laitoksella amanuenssi. Amanuenssi käsittelee opintojaksojen korvaavuudet ja opastaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemisessä. Opiskelijalle osoitetaan opiskelun alussa myös opettajatuutori. Opettajatuutori toimii opiskelijan ohjaajana tietyn määräajan, esimerkiksi ensimmäisen vuoden tai ohjaa nimikkoopiskelijoitaan koko opintojen ajan. Opettajatuutori on usein ensimmäinen linkki laitokselle ja voi toimia yhteyshenkilönä opiskelijoiden sekä muiden opettajien välillä. Opettajatuutori on opiskelijan valitseman pääaineen asiantuntija ja hän auttaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) työstämisessä läpi opiskelun. Opettajatuutoroinnilla tuetaan opiskelijan laitokseen ja opintoihin sitoutumista, tiedeyhteisöön integroitumista ja tieteelliseen ajatteluun virittymistä. Opettajatuutorointi tähtää osaltaan myös opiskelijan itsenäisen toiminnan ja aktiivisuuden sekä opiskelutaitojen ja tapojen kehittymiseen. Opettajatuutori tukee opiskelijaa opintojen suunnittelussa, valinnoissa ja vaihtoehtojen löytämisessä hän voi opastaa opiskelijaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisessa sekä tukea, seurata ja arvioida sen etenemistä. Opettajatuutori tapaa koko tuutorryhmänsä opintojen aloittamisvaiheessa ja tämän jälkeen henkilökohtaisen opettajatuutoroinnin järjestelyistä sovitaan opiskelijan ja opettajan kesken. Ensimmäisenä lukukautena opinnoissa ohjaavat myös opiskelijatuutorit, jotka ovat perehtyneet aloittavien opiskelijaryhmien tarvitsemiin tietoihin. Heidän tehtävänään on perehdyttää opiskelija yliopistoyhteisöön, opintososiaalisiin etuihin, opiskelukäytöntöihin ja tarpeen mukaan avustaa opintojen aloittamiseen liittyvissä asioissa. Jokainen opintonsa aloittava laatii itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin. Se on opiskelijan suunnitelma siitä, mitä kursseja, milloin ja miten opiskelija suunnittelee suorittavansa. Lääketieteellisen tiedekunnan opinto-opas toimii henkilökohtaisen opintosuunnitelman runkona ja sisältää pakolliset kurssit pääaineittain sekä laitoksen tarjoamat sivuainekokonaisuudet. Sivuainevalintoja tehdessä kannattaa perehtyä myös muiden tiedekuntien opetustarjontaan ja opinto-oppaisiin. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisessa apua saa opettajatuutoreilta ja amanuenssilta. Ennen ensimmäistä yhteydenottoa opiskelija laatii alustavan HOPSin, jota tarkastellaan yhdessä opettajatuutorin tai amanuenssin kanssa. Keskustelujen pohjalta opiskelija työstää itsenäisesti HOPSia valiten opintoja tavoitteidensa ja toiveidensa mukaisesti opetussuunnitelman sallimissa rajoissa. Yliopisto-opiskelija on itse vastuussa opinnoistaan ja tämän vuoksi opiskelijan on suositeltavaa tehdä tilannekatsaus omiin opintoihin jokaisen lukukauden alkaessa ja samalla päivittää HOPS ajan tasalle mahdollisten muutosten osalta. Opiskelijan HOPSin tulee sisältää ainakin seuraavat osa-alueet: tavoitteet tutkinnolle, oma toiminta tavoitteiden toteuttamiseksi, arvio tutkinnon suorittamiseen kuluvasta ajasta, suoritettavat opinnot eriteltynä ja niiden suoritustavat. Siihen on myös syytä kirjata mahdolliset opiskeluun vaikuttavat muut huomioitavat tekijät, kuten perhe-elämän ja työn lomittaminen opiskelun kanssa sekä niiden vaikutus opiskeluun. HOPSista laitoksen kotisivuilta osoitteesta 13

14 Lääketieteen tekniikan laitos Hyvinvointitekniikan koulutusohjelmasta vastaa lääketieteen tekniikan laitos. Koulutusohjelman opintoasioista vastaa ensisijaisesti opintoneuvoja, joka on opiskelijoiden lähin yhdyshenkilö. Opintoneuvoja koordinoi perusopetuksen kurssijärjestelyt, aikataulut ja ilmoittautumiset. Opintoneuvoja tiedottaa opiskelijoita alkavista kursseista ja pitää yhteyttä kurssien vastuulaitoksiin ja -opettajiin. Opintojen ohjaus on tärkeää, koska hyvinvointitekniikan koulutusohjelma sisältää opintoja kolmesta eri tiedekunnasta ja useilta eri laitoksilta / oppiaineista. Ensimmäisen vuoden opiskelijoita ohjaavat myös pienryhmäohjaajat, jotka ovat vanhemman vuosikurssin opiskelijoita. Pienryhmäohjaajat johdattavat opiskelijan yliopistomaailman käytäntöihin ja opiskelijaelämään. Aluksi voi olla tarpeen selvittää esimerkiksi asumiseen ja opintotukeen liittyviä asioita. Ohjauksen tarkoituksena on myös saada aikaan pysyviä pienryhmiä, jotka toimisivat myös opiskelun edetessä. Opiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) tehdään koulutusohjelman pakollisten ja vapaavalintaisten opintojen sekä opiskelijan omien toiveiden pohjalta. Opiskelija voi suunnitella henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa yhdessä opintoneuvojan tai koulutusohjelman johtajan kanssa. HOPS suunnitellaan opintojen alkuvaiheessa ja sitä tarkennetaan opintojen edetessä. HOPS on ensisijaisesti opiskelijan oma työväline, jonka avulla hän voi asettaa lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita ja suunnitella opintojen aikataulutusta. Kokonaisuutena pyritään siihen, että opinnot etenisivät loogisesti ja omaan elämäntilanteeseen nähden sopivasti kuormittaen. HOPS auttaa opiskelijaa oman opiskelun ja oppimisen arvioinnissa, opintotuen käytön ja riittävyyden suunnittelussa sekä omien mielenkiinnon kohteiden löytämisessä, jolloin opintoja voidaan suunnata niiden mukaisesti. Opintoasiainhallinto Tiedekunnan opintoasiainhallinnosta vastaavat peruskoulutuksen osalta opintoasiainpäällikkö ja opintoasiainsihteeri. Opintoasiainpäällikkö antaa yleistä opintoneuvontaa ja hänelle kuuluvat myös opiskelijoiden oikeusturvakysymykset sekä opetuksen, opiskelun ja opiskelijavalinnan kehittämiseen liittyvät kysymykset. Opintoasiainpäällikkö tarkastaa ja esittelee tutkintotodistukset dekaanille hyväksymistä varten sekä vastaa opiskelijavalintojen käytännön järjestelyistä ja tiedekunnan opetussuunnitelmien laatimisesta. Opintoasiainsihteeri antaa yleistä opintoneuvontaa, opastaa opiskelijaa valmistumisvaiheessa ja valmistelee tutkintotodistukset. Hän vastaa osaltaan myös opintosuoritusten rekisteröinnistä. Opintoasiainsihteeriltä opiskelija voi tilata opiskelijatodistuksia ja opintorekisteriotteita. Kurssien isännät Lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijat valitsevat keskuudestaan isännän, joka toimii kurssin luottamus- ja yhteyshenkilönä. Isäntä informoi kurssia opiskeluun liittyvistä asioista. Isäntänsä välityksellä kurssilaisilla on myös mahdollisuus esittää erilaisia opintoja koskevia toivomuksiaan. Kurssi valitsee keskuudestaan myös muita vastuuhenkilöitä. 14

15 Tiedekunnan hallinto ja opiskelijan vaikutuskanavat Tiedekunnan hallintoa hoitavat tiedekuntaneuvosto ja tiedekunnan dekaani, joiden toimikausi kestää kolme kalenterivuotta. Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. edistää tiedekunnassa tehtävää tutkimusta, kehittää siellä annettavaa opetusta, päättää opiskelijavalinnan perusteista sekä hyväksyä opetussuunnitelmat. Tiedekuntaneuvostoon valitaan vaaleilla jäsenistö, johon kuuluu niin professoreita, yliopiston muuta henkilökuntaa kuin opiskelijoitakin. Opiskelijoiden edustajat valitsee ylioppilaskunta. Tiedekuntaneuvoston jäsenet vuosiksi valittiin syksyllä 2005 pidetyssä vaalissa. Seuraavan kerran vaali järjestetään syksyllä Tiedekuntaneuvosto valitsee keskuudestaan toimikaudekseen professorin virkaan nimetyn dekaanin sekä yhden tai kaksi varadekaania. Dekaanin tehtävänä on mm. johtaa tiedekunnan toimintaa ja strategista suunnittelua, toimia tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana sekä edistää tiedekuntien välistä ja sisäistä yhteistoimintaa ja viestintää. Lisäksi tiedekunnan dekaani hyväksyy uudet opiskelijat sekä antaa todistukset tiedekunnassa suoritetuista tutkinnoista. Tiedekuntaneuvoston ja dekaanin tehtävistä säädetään Oulun yliopiston hallintojohtosäännössä (http://www.hallinto.oulu.fi/yhallint/saados/hjsaanto.html). Opetuksen suunnittelua ja kehittämistä varten tiedekunnassa toimii lääketieteen koulutusalan suunnittelutoimikunta sekä laitosten opetuksen kehittämistyöryhmiä. Opetuksen kehittämistyöryhmissä opiskelijat pohtivat yhdessä henkilökunnan kanssa opetuksen laatua ja sen kehittämistä. Oleellisena osana tätä toimintaa on palautejärjestelmä ja siihen kuuluvat palautetilaisuudet ja -päivät. Palautteen antaminen on tärkeää, sen avulla osallistut omalta osaltasi yliopiston kehittämiseen. Lisäksi tiedekunnassa toimii mm. valintatoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella ja tehdä tiedekuntaneuvostolle ja dekaanille esityksiä opiskelijavalintakriteereistä ja opiskelijavalinnoista sekä vastata valintamenettelyyn liittyvistä järjestelyistä. Kuhunkin toimikuntaan valitaan sekä opettajajäseniä että opiskelijoita. Tiedekuntaneuvosto nimeää oman työnsä aloittaessaan toimikunnat kolmeksi vuodeksi. Valmistuminen Lääketieteellisen tiedekunnan dekaani myöntää tutkintotodistukset. Tutkintotodistuksia myönnetään joka toinen tiistai, parittomina viikkoina koko lukuvuoden ajan, ei kuitenkaan tammikuussa viikolla 1 ja kesäaikana viikoilla Hakemus todistuksen saamista varten on jätettävä viikkoa ennen todistuksen myöntämistä (edellisen viikon keskiviikkoon klo mennessä) tiedekunnan kansliaan. Valmistuva saa tutkintotodistuksen liitteeksi automaattisesti ja maksutta Diploma Supplementin, joka on tutkintotodistuksen englanninkielinen liite. Lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintotodistuksen hakeminen Tarkista WebOodista, että sinulla on kaikki tutkintoon vaadittavat suoritukset koossa. Opintorekisteristä on löydyttävä merkinnät lopputenteistä, harjoittelusta, kieliopinnoista, tutkielmasta ja kypsyyskokeesta. Rekisteristä voi puuttua loppuarvosana tentin suorittamisesta huolimatta, mikäli sinulla on suorittamatta jokin osasuoritus, esimerkiksi ryhmäopetus, potilastyö, opintokäynti tai seminaari. Opiskelijan on itse huolehdittava siitä, että kaikki osasuoritukset löytyvät. 15

16 Ota yhteyttä peruskoulutuksen opintoasiainsihteeriin vähintään viikkoa ennen tutkintotodistuksen myöntämistä. Saat täytettäväksi eräitä lomakkeita sekä ohjeita hakemuksen tekemiseksi Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle ja Kansaneläkelaitokselle. Laillistaminen lääketieteen lisensiaatin tai hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon jälkeen Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (TEO) myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa lääkärin tai hammaslääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä asianomaista ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta (1030/ 2000, 4 ). Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle osoitettava hakemus on vapaamuotoinen ja se voidaan kirjoittaa seuraavasti: Pyydän, että minulle myönnetään oikeus harjoittaa lääkärin / hammaslääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Päiväys ja allekirjoitus Osoite ja puhelin kotiin ja/tai työhön Hakemus löytyy myös internetistä: Hakemuksen liitteenä esitetään virkatodistus tai jäljennös passista tai henkilökortista sekä tiedekunnan antaman tutkintotodistuksen jäljennös. Hakemus lähetetään osoitteella: Terveydenhuollon oikeusturvakeskus, PL 265, Helsinki. TEO:n käyntiosoite on Lintulahdenkatu 10, Helsinki, puhelin (09) Ammatinharjoittamisoikeutta koskevasta päätöksestä peritään toimitusmaksu ja päätös lähetetään hakijan ilmoittamaan osoitteeseen postiennakkona. Ammatinharjoittamista koskevista asioita voi tiedustella suoraan terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta. Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintotodistusten hakeminen Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos: Valmistumisvaiheessa tarkista hyvissä ajoin WebOodista, että kaikki opintosi ovat suoritettuina ja merkinnät oikein. Mikäli merkinnöissä on virheitä tai jokin suoritus puuttuu, ota yhteyttä toimistoon. Ota yhteyttä amanuenssiin, kun tiedät suunnilleen valmistumisajankohtasi. Hän koostaa tutkintoosi kuuluvat opintokokonaisuudet. Tässä vaiheessa tarkistetaan ja merkitään myös kurssin Y hyväksytty suoritus. Jokaisen terveystieteiden tutkinnon suorittavan on täytettävä kolme lomaketta, joita saa ainejärjestön tilasta 105A. Lomakkeet palautetaan amanuenssille noin viikkoa ennen suunniteltua valmistumista, kuitenkin viimeistään laitoskokousta edeltävänä maanantaina. Lääketieteen tekniikan laitos: Toimita opintosuoritusote laitokselle opintojen tarkistamista ja loppumerkintöjä varten. Valmistumisvaiheessa on syytä tarkistaa hyvissä ajoin WebOodista, että kaikki opinnot on suoritettuna ja merkinnät niistä ovat oikein. Mikäli merkinnöissä on puutteita tai virheitä, ota yhteyttä laitoksen toimistoon. Kun kaikki opinnot on suoritettu, assistentti koostaa tutkintoon kuuluvat opintokokonaisuudet. 16

17 Tutkintotodistusanomus toimitetaan tiedekunnan kansliaan. Anomukseen liitetään laitoksen johtajan allekirjoittama lomake, josta ilmenevät suoritetut opintokokonaisuudet. Lisäksi täytetään osoiteilmoitus ja työllistymistä koskeva lomake. Lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutus Lisäkoulutus vaaditaan sosiaaliturvajärjestelmän piirissä yleislääkärinä toimivilta lääkäreiltä, jotka ovat saaneet oikeuden harjoittaa lääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä toisen johdon ja valvonnan alaisena. Perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen voi suorittaa samanaikaisesti erikoislääkäritutkinnon kanssa. Lisäkoulutuksen suorittaminen ei ole pakollista. Opinto-oikeutta perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen suorittamista varten haetaan tiedekunnalta lääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittamisen ja laillistamisen jälkeen. Opintooikeutta haetaan siitä yliopistosta, missä on suorittanut lisensiaatin tutkinnon. Ao. yliopisto antaa myös todistuksen koulutuksen suorittamisesta riippumatta siitä, missä palvelut on suoritettu. Lisäkoulutusta suorittavan opiskelijan tulee olla yliopistossa läsnä olevana opiskelijana siihen asti kunnes koulutus on suoritettu. Ilmoittautuminen yliopistoon tulee tehdä vuosittain. Lisäkoulutuksen tavoitteena on perehdyttää koulutettava perusterveydenhuollossa toimivan lääkärin tehtäviin, terveydenhuollon hallintoon ja sosiaaliturvajärjestelmään sekä yhteistyöhön terveydenhuollon ja sosiaalihuollon alalla toimivan henkilöstön kanssa. Perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen laajuus on alkaen kolme vuotta kokopäiväisenä koulutuksena. Suomessa LL- tutkinnon suorittaneilla koulutuksen laajuus on kuitenkin kaksi vuotta, koska koulutukseen voidaan lukea hyväksi LL- tutkintoon sisältyvästä kliinisestä koulutuksesta enintään yksi vuosi Koulutukseen voi sisältyä myös osa-aikaista palvelua. Koulutukseen lasketaan laillistamisen jälkeen suoritetut palvelut. Palvelunsa aikana koulutettava lääkäri toimii vastuullisena työntekijänä noudattaen niitä säädöksiä ja määräyksiä, joita tehtävistä on erikseen annettu. Koulutettava vastaa itse toiminnastaan myös päivystysaikana. Perusterveydenhuollon lisäkoulukseen (yhteensä 2 vuotta) tulee sisältyä 1. vähintään 9 kuukautta palvelua tiedekunnan hyväksymässä terveyskeskuksessa 2. vähintään 6 kuukautta palvelua tiedekunnan hyväksymässä sairaalassa 3. enintään 6 kuukautta voi olla palvelua muussa tiedekunnan hyväksymässä yleislääkärin tehtäviin suuntautuvassa julkisen tai yksityisen terveydenhuollon laitoksessa tai yksikössä t terveydenhuollon hallintoon ja sosiaaliturvajärjestelmään perehdyttävää koulutusta (tiedekunta järjestää keväisin). Hammaslääketieteen lisensiaattien käytännön palvelu Hammaslääkärin tulee suorittaa käytännön palvelu itsenäisten ammatinharjoittamisoikeuksien saamiseksi. Sen suorittamiseksi laillistetun hammaslääkärin tulee toimia virka- tai työsuhteessa vähintään yhdeksän kuukauden ajan hammaslääkärin tehtävässä hammaslääkärin ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena. Tästä ajasta vähintään kuusi kuukautta tulee olla käytännön palvelua terveyskeskuksen hammaslääkärin tehtävissä. Käytännön palveluksi hyväksytään oikeusturvakeskuksen laillistamispäivän jälkeinen käytännön palvelu. 17

18 Opiskelijatoiminta Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) Oulun yliopiston ylioppilaskunta on opiskelijoiden oma etu- ja palvelujärjestö. Sen toiminta painottuu opiskelijoiden yhteiskunnallisen ja sosiaalisen aseman parantamiseen. Kaikki perustutkinto-opiskelijat ovat ylioppilaskunnan jäseniä. Jäsenet saavat käyttöönsä jäsenkalenterin ja SYL:n opiskelijakortin, jolla saa mm. alennuksia VR:ltä ja Matkahuollosta sekä ateriatuen opiskelijaravintoloissa. Ylioppilaskunta julkaisee 15 kertaa vuodessa ilmestyvää Oulun ylioppilaslehteä eli Ylkkäriä. Ylioppilaskuntatoimintaan voi osallistua monella eri tavalla. OYY:n toimintaan on vaivattominta lähteä mukaan käymällä jaostojen (ESN, kulttuuri ja ympäristö) ja valiokuntien (koulutuspoliittinen ja sosiaalipoliittinen) kokouksissa. Niistä tiedotetaan sähköpostilistoilla sekä mahdollisuuksien mukaan ylioppilaslehdessä ja viikkotiedotteessa. OYY:n piirissä toimii myös useita harraste- ja ainejärjestöjä. Oulun lääketieteellinen kilta r.y. Lääkärikoulutus Oulussa aloitettiin syksyllä Samana syksynä perustettiin Oulun lääketieteellinen kilta. Viralliseksi yhdistykseksi kilta rekisteröitiin Yhdistyksen tarkoituksena on muodostaa jäsenistöstään aktiivinen yhteisö ja toimia jäsentensä edustajana ja heidän etujensa valvojana opinnollisissa ja ammatillisissa asioissa. Samalla yhdistys pyrkii kasvattamaan jäsenissään ammatillista vastuuntuntoa ja kehittämään heidän yhteiskunnallista valveutuneisuuttaan ja aktiivisuuttaan. Yhdistys pyrkii myös raittiusasian ja terveyskasvatuksen kehittämiseen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, viihdetilaisuuksia, tutustumiskäyntejä ja retkeilyjä, harjoittaa julkaisutoimintaa, pitää yhteyttä muihin ammattialan ja opiskelijoiden yhdistyksiin, tekee aloitteita ja ottaa kantaa opintoja ammattiasioissa asianomaiselle taholle sekä harjoittaa yhteistoimintaa muiden kiltojen kanssa ja Oulun raittiusyhdistyksen kanssa. Käytännössä Killan puitteissa on mahdollista harjoittaa mitä tahansa harrastustoimintaa, uusia ryhmiä voi perustaa kuka tahansa yhdistyksen jäsen. Killan toimisto palvelee osoitteessa Aapistie 7, puh ja Toimistossa on myytävänä opiskelutarvikkeita, kirjoja ja kopiokortteja. Killan molemmat monistuskoneet sijaitsevat pohjakerroksessa biokemian laitoksen läheisyydessä. Toimiston puolipäiväinen sihteeri on killan yleinen tietotoimisto. Killalla on myös leasing-sopimuksella käytössään pakettiauto, jota kiltalaiset voivat vuokrata edullisesti esim. muuttotarkoitukseen. Perinteiseen tapaan killan juhlatilaisuudet ja kulttuuritapahtumat järjestetään kiltahuoneistossa Hietasaaressa. Killan kulttuuritoimintaa ovat mm. erilaiset te tamat, konsertit sekä matkat ulkomaille. Kulttuuritoimintaan kuuluvat myös mm. yhdistyksen jäsenille edullisempien pääsylippujen hankinta. Killassa toimii myös hengellinen piiri, Henkireikä. Muita harrasteryhmiä ovat mm. ratsastuskerho, tanssiryhmä, juoksukerho ja kamariorkesteri. Lisäksi killassa toimii LäSki eli talviurheiluun, erityisesti lasketteluun ja talvisiin elämysreissuihin keskittyvä Lääketieteen Ski ja enemmän seikkailu-urheilun parissa toimiva Medventures-ryhmä. Kiltalaiset ovat vireästi 18

19 mukana Lääkärin sosiaalinen vastuu -järjestössä ja terveys- ja raittiustyöhön osallistutaan erilaisin tietoiskuin ja tempauksin. Myös urheilutoiminta on vilkasta: kurssien välillä käydään vuosittain kilpailuja, mm. jalkapallossa ja sählyssä. Killalla on myös miesten edustussalibandyjoukkue ja naisten sählyjoukkue, Gemmulit. Vuosittain pyörivät myös kiltalaisten salivuorot salibandyssä, kaukalopallossa, koripallossa ja lentopallossa. Urheiluvastaavat järjestävät mm. maratonaerobic -tapahtumia, tervahiihtoon on myös perinteisesti osallistuttu. Nallikarin urheilukeskuksessa kiltalaiset saavat opiskelija-alennuksen lisäksi kilta-alennuksen. Urheilukauden huipentuma ovat jokavuotiset Mediolympialaiset, jotka kukin lääketieteellinen kilta järjestää vuorollaan. Killassa ilmestyy kaksi lehteä: Spekula ja Cykli, joiden kummankin toimituskuntaan ovat uudet ihmiset ja ideat aina tervetulleita. Lisäksi kilta julkaisee jäsenistönsä osoiteluettelon kerran lukukaudessa; kirjanen sisältää runsaasti muutakin käyttökelpoista tietoa. Jokainen lääketieteellisessä tiedekunnassa opiskelunsa aloittava lääketieteen opiskelija saa killan jäsenyyden jäsenmaksun ja kertaluontoisen kirjaamismaksun maksettuaan. Joka syksy järjestetään vaalit, joissa killalle valitaan seuraavaksi vuodeksi 25-jäseninen valtuusto. Valtuustolla on killan päätäntävalta. Käytännön asioista huolehtii 11-jäseninen hallitus, jonka valtuusto valitsee. Eri sektoreiden toimintaa on lisäksi vetämässä runsaslukuinen joukko toimihenkilöitä (ulkoasiainsihteeri, isännät, emännät, kiltamestari, jne.). Kiltamme kuuluu yhtenä jäsenenä suomalaisen lääketieteen opiskelijoiden keskusjärjestöön, Suomen Medisiinariliittoon (SML). Yhteyttä pidetään myös tiedekuntaan, yliopistoon, muihin opiskelijajärjestöihin, Oulun ylioppilaskuntaan sekä Suomen lääkärijärjestöihin. Myös vaihtotoiminta on aktiivista; paikallinen ulkoasiainvaliokunta huolehtii lääketieteen opiskelijoiden lyhyemmistä (1 3 kk) vaihdoista ulkomaille. Oulun hammaslääketieteen kilta r.y. OHLK eli Oulun hammaslääketieteen kilta ry. on oululaisten hammaslääketieteen opiskelijoiden oma opiskelijajärjestö, joka on aktiivisesti mukana niin ammatti-, koulutus- kuin vapaaajan asioissakin. Killan perimmäinen tarkoitus on ollut toimia yhteishenkeä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta kohottaen opiskelurutiinien ulko- ja sisäpuolella. Kilta on perustettu vuonna Kilta toimii hammaslääketieteen opiskelijoiden edunvalvojana. Kiltalaiset ovat edustettuina useissa eri järjestöissä mm. Suomen Hammaslääketieteen Opiskelijain Liitto Ry:ssä (SHOL Ry) ja tätä kautta Suomen Hammaslääkäriliiton ja Hammaslääkäriseura Apollonian hallituksissa sekä kansainvälisessä hammaslääketieteen opiskelijajärjestössä IADS:ssa (International Association of Dental Students). Vapaa-ajan toiminnan keskipiste ovat joka syksy järjestettävät traditionaaliset Odontofiilikastajaiset, jossa uudet hammaslääketieteen opiskelijat kastetaan odontofiileiksi. Muita tärkeitä tapahtumia ovat Kevätkauden avajaiset sekä Markuksen päivän juhlat. Syksyisin kilta järjestää yhteistyössä hammaslääketieteen laitoksen kanssa kliinisen opetuksen esittelytilaisuuden Hailuodossa vanhoille ja ennen kaikkea uusille hammaslääketieteen opiskelijoille. Killalla on oma opiskelijoiden vapaa-ajan viettoon tarkoitettu tila, joka löytyy hammaslääketieteen laitokselta osoitteesta Aapistie 3. 19

20 Killan jäseniä ovat kaikki Oulun yliopistossa hammaslääketiedettä opiskelevat, ja jäsenyys oikeuttaa puhe- ja äänioikeuteen killan kokouksissa sekä osallistumaan killan järjestämiin tapahtumiin. Killan hallituksen muodostaa yhdeksänhenkinen johtokunta, joka valitaan vuoden vaihteessa. Terveystieteiden opiskelijoiden aineyhdistys Epimeleia r.y. Lääketieteellisen tiedekunnan hoitotieteen ja terveyshallinnon laitoksella opiskelevien aineyhdistys Oulun yliopistossa on nimeltään Epimeleia ry. Jokainen hoitotieteen ja terveyshallinnon laitoksella opiskelunsa aloittava opiskelija saa aineyhdistyksen jäsenyyden jäsenmaksun maksettuaan. Jäsenyys oikeuttaa aineyhdistyksen palveluihin sekä etuihin laitoksella. Aineyhdistyksen tarkoituksena on muodostaa jäsenistöstään aktiivinen yhteisö, toimia jäsentensä edustajana sekä heidän etujensa valvojana opinnollisissa ja ammatillisissa asioissa ja osallistua koulutuksen kehittämiseen ja sen tunnetuksi tekemiseen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, tutustumiskäyntejä ja virkistystoimintaa. Lisäksi yhdistys harjoittaa julkaisutoimintaa, pitää yhteyttä muihin ammattialan ja opiskelijoiden yhdistyksiin sekä ottaa kantaa opinto- ja ammattiasioissa asianomaisille tahoille. Epimeleia ry:n päätösvaltaa käyttää yleiskokous, joka kokoontuu kahdesti vuodessa: syys- ja kevätlukukaudella. Toimeenpanevana elimenä on yhdistyksen kuusijäseninen hallitus, joka valitaan syksyn yleiskokouksessa. Hallituksen kokouksista tiedotetaan hoitotieteen ja terveyshallinnon laitoksen ilmoitustaululla ja kokouksiin ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet laitoksen opiskelijat. Oulun lääketieteen tekniikan opiskelijat r.y. Oulun lääketieteen tekniikan opiskelijoiden opiskelijajärjestö, OLTO, perustettiin vuonna Sen tarkoituksena on toimia kaikkien Oulun yliopistossa lääketieteen tekniikkaa opiskelevien ainejärjestönä, joka tukee lääketieteen tekniikan opiskelua ja yhdistää opiskelijoita. Aiheesta kiinnostuneita opiskelijoita löytyy usealta eri tieteenalalta: lääketieteellisestä, teknillisestä ja luonnontieteellisestä tiedekunnasta. OLTO on siis vahvasti poikkitieteellinen opiskelijajärjestö. Jäseneksi voi liittyä jokainen, joka on kiinnostunut lääketieteen tekniikasta tiedekunnasta ja koulutusohjelmasta riippumatta. Jäseneksi liittyminen ja jäsenyys on ilmaista. OLTO tarjoaa tietoa lääketieteen tekniikkaan liittyvistä kursseista, järjestää seminaareja, yritysvierailuja ja opintomatkoja sekä tarjoaa yhteistä hauskanpitoa esimerkiksi saunailtojen muodossa. Näitä aktiviteetteja ideoi ja valmistelee hallitus, joka kokoontuu kerran kuukaudessa. Hallitukseen kuuluu 5-10 jäsentä. OLTO tiedottaa jäsenilleen pääasiassa sähköpostilistan välityksellä. Lisää informaatiota toiminnasta ja itse järjestöstä löytyy kotisivuilta osoitteesta Mikäli haluat liittyä jäseneksi, lähetä sähköpostilla nimesi ja kotipaikkakuntasi osoitteeseen Mainitse viestissä myös ala, jota opiskelet sekä opintojen aloitusvuosi. Tervetuloa mukaan! 20

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2009 2010 HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Turun yliopisto SISÄLLYSLUETTELO Hammaslääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmaan hyväksytyille...

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET

OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET 1 OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET Rehtori hyväksynyt 28.6.2013 2 Sisällysluettelo 1. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 4 Yliopisto... 4 Opiskelijavalinta ja opiskeluoikeus... 5 Koulutusohjelman johtajan tehtävät...

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009

Opinto-opas 2008 2009 Opinto-opas 2008 2009 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34 & Yliopistonranta 10, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT MASTER S DEGREE PROGRAMME IN HEALTH SCIENCES (PUBLIC HEALTH) MASTER

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 KAUPPAKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2014-2015

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA 10 I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA Taideteollisen alan tutkinnot Tutkintojärjestelmä Taideteollisen alan tutkintojärjestelmän (A440/ 94) mukaan taideteollisen alan yliopistollisia tutkintoja

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT OPINTO-OPAS 2009 2010 2010 2011 Oppaan toimitus: Leena Nikkari Nina

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas Jyväskylän yliopisto Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2013-2014 Jyväskylä 2013 Opinto-oppaan työryhmä Marja Korhonen Sari Eronen Tiina Hakanen Elina Leskinen Soili Leskinen Leena

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2015

OPINTO-OPAS 2012-2015 OPINTO-OPAS 2012-2015 LÄÄKETIETEEN YKSIKKÖ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö (MED) 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO Käyntiosoite: Lääketieteen yksikkö (Arvo) Lääkärinkatu 1 Lääketieteen yksikkö (B-rakennus)

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 1 CONTENTS Opinto-oppaan käyttäjälle... 2 Vaasan yliopisto... 2 Kauppatieteellinen tiedekunta... 2 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 3 Kauppatieteiden

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 1 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 2 Sisällys ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET... 5 1. HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO... 5 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto Tutkintojärjestelmä Asetuksen 794/2004 mukaisesti tiedekunnassa voi suorittaa humanististen tieteiden kandidaatin (HuK) ja filosofian maisterin (FM) tutkinnot.

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013 Erikoislääkärikoulutusta koskevat pysyväismääräykset ovat lääketieteellistä opetusta antavien yliopistojen yhteisesti sopimat

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Energiatekniikka Kemiantekniikka

Lisätiedot

1. Lukijalle. Ja sitten vain töihin! Reino Kurki-Suonio 1. vararehtori

1. Lukijalle. Ja sitten vain töihin! Reino Kurki-Suonio 1. vararehtori 1. Lukijalle Jatko-opintojen luonteesta voi olla monenlaisia mielikuvia. Jatko-opiskelijan onkin syytä tarkistaa, vastaako hänen oma asenteensa nykytilannetta vai joitain vanhentuneita käsityksiä. Jatko-opiskelu

Lisätiedot

Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015

Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015 Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015 4 Kuvataideakatemian opiskelijalle Kuvataideakatemia 1 Opiskelijana Kuvataideakatemiassa Kuvataideakatemian tutkinnot Hyödyllistä tietoa Lukuvuoden aikataulu KOPSU

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2014 2015

OPINTO-OPAS 2014 2015 1 Tampereen teknillinen yliopisto. Porin laitos. Raportti 14 Tampere University of Technology. Pori Department. Report 14 OPINTO-OPAS 2014 2015 Tampereen teknillinen yliopisto. Porin laitos Pori 2014 2

Lisätiedot

Turun yliopiston opintojohtosääntö

Turun yliopiston opintojohtosääntö 1 Turun yliopiston opintojohtosääntö Sen lisäksi mitä lainsäädännössä on säädetty, opinnoista Turun yliopistossa ovat voimassa tämän johtosäännön määräykset. Johtosäännön n keskeiset säädökset ovat yliopistolaki

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta OPINTO-OPAS. Erikoislääkärikoulutus ja yleislääketieteen erityiskoulutus

Lääketieteellinen tiedekunta OPINTO-OPAS. Erikoislääkärikoulutus ja yleislääketieteen erityiskoulutus Lääketieteellinen tiedekunta OPINTO-OPAS Erikoislääkärikoulutus ja yleislääketieteen erityiskoulutus 2013 2015 Opinto-opas 2013 2014 ja 2014 2015 Erikoislääkärikoulutus Yleislääketieteen erityiskoulutus

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 1 SISÄLTÖ Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 4 Tiedekunnan

Lisätiedot