Austral iankariakoira

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Austral iankariakoira"

Transkriptio

1 Austral iankariakoira rotumääritelmä ja sen tulkinta LÄnoE: Juoces TRATNTNG exo ExnMrNATroN scheme 1992 Nsw Sourn Welps CemNB Corn.rcu- AusrnelrAN Cnrrr-B Doc Sosrpry or NSW SuoueurANuT: SuoueN AUsTnnLTANKARJAKoTRAT Ry TRrrraNur: Pm LBppÄNrN

2 Australiankarjakoira, rotumääritelmä ja sen tulkinta- Suomen Australiankarjakoirat ry Johdanto Australiankarj akoira kehitettiin ajavaksi karj apaimeneksi. Maatalouden koneellistumisesta huolimatta on karj akoira s äilyttlinyt arvons a alkuperäisessä työtehtävässään. Karjatalous kattaa vain pienen osan vuosittain rekisteröidyistä pennuista, osa jää jalostus ja/tai näyttelykäyttöön, osan näemme tottelevaisuuskokeissa j a muiden harrastusten parissa (Suomessa mm. pk-lajit, pelastusetsintä, agility). Suurin osa päätyy kuitenkin tavallisiksi kotikoiriksi. Luonne- ja rakenneominaisuuksiltaan se soveltuu mitä vaihtelevimpiin tehtäviin. Karjakoiran moninaiset käyttömahdollisuudet eivät kuitenkaan saa viedä huomiota rodun alkuperäisestä käyttötarkoituksesta. Vuosien jalostustyö karjatilallisten tarpeita varten on tuottanut koiran, jolla on erinomaiset työskentelyominaisuudet, mutta käy myös hyvästä yleiskäyttökoirasta. Arvosteltaessa tätä rotua on sen alkuperäinen käyttötarkoitus pidettävä jatkuvasti mielessä, sillä se muovasi - ja tulee yhä muovaamaan - rodun tyyppiä ja luonnetta. Historia Australiankarj akoira kehitettiin Australian karj atalouden alkuaikoina. Päävaatimus oli saada voimakas, näykkivä nautapaimen villin karjan kokoamiseen ja siirtämiseen. Tuolloin kasvattajat eivät kirjanneet jalostukseen käyttämiään koirta, ja siksi rodun taustasta onkin useita erilaisia näkemyksiä. Rotuun on vahvimmin vaikuttanut lyhytkarvaisen blue merle collienja dingon risteytys. Myöhemmin rotuun on lisätty jonkin verran dalmatialaista sekä black and tan kelpietä. Myös muita risteytyksiä kokeiltiin (mm. pitkäkarvainen collie, bulterrieri), mutta niiden vaikutus jäi vähäiseksi. Ensimmäinen rotumääritelmä julkaistiin 1903.

3 Australiankarjakoira, rotumääritelmä ja sen tulkinta - Suomen Australiankarjakoirat ry -t J Johdanto H istoria Yleisvaikutelma: Yleisvaikutelma - tulkinta: 0minaispiirteet: Sisällysluettelo 0m i naispi i rteet - tul kinta: Pää: Pää - tulkinta: Purenta: Purenta - tulkinta Silmät: Silmät - tulkinta: Korvat Korvat - tulkinta: Kaula Kaula - tulkinta: Eturaajat: Eturaajat - tulkinta: Takaraajat: Takaraajat - tulkinta: Käpälät: Käpälät - tulkinta: Häntä: Häntä - tulkinta: Runko: Runko - tulkinta: L i i kkeet: Liikkeet - tulkinta: Karvapeite: Karvapeite - tulkinta: Väri: Väri - tulkinta: Koko: Koko - tulkinta: Yhteenveto: Lähdeluettelo: b B B B

4 Australiankarjakoira, rotumääritelmä ja sen tulkinta- Suomen Australiankarjakoirat ry AUSTRALANKARJAKORA - ROTUMÄÄNTELMÄ JA SEN TULKNTA Yleisvaikutelma: Vahva, kiinteä, sopusuhtainen ty ö- koira, jolla on kyky ja halu toimittaa sille annettu vaivalloinenkin tehtävä. Sen massaja voima, tasapaino ja vahva lihaskunto antavat vaikutelman suuresta ketteryydestä, voimasta ja kestävyydestä. Pienikin taipumus liialliseen karkeuteen tai honteluuteen on vakava virhe. Yleisvaikutelma - tulkinta: Karjakoira tulee nähdä kokonaisuutena. Olennaista on oikea rungon rakenne samoin kuin oikeanlainen pää. Molemmat ovat ensiarvoisen teirkeitä, jotta karjakoira on rotumääritelmän mukainen. Mikään koirahan ei ole täydellinen - jos koiralla on erinomainen pää mutta virheellinen runko, on se tyypiltään yhta puutteellinen kuin koira, jolla on erinomainen runko mutta virheellinen pää. Mitä lähempänä täydellisyyttä pää, runko ja liikkeet ovat, sitä parempi koira. Ominaispiirteet: Verraton karj an vartioij a j a kulj ettaja. Aina valpas, äärimmäisen älyläs, tarkkaavainen, rohkea, luotettava, velvollisuudentuntoinen j a suojeluvaistoinen. Luonnostaan epäluuloinen vieraita kohtaan, mutta sen täytyy kuitenkin mukautua käsittelyyn, erityisesti näyttelykehässä. Kaikki työkoiralle vieraat luonne- tai rakennepiirteet ovat vakavia virheitä. Ominaispiirteet - tulkinta: Antaa vaikutelman koirasta, joka on eloisa, älykäs, uskollinen ja valmis puolustamaan isiintåinsä omaisuutta, muttajoka on koko ajan kuriin mukautuvainen. Ne ajat ovat menneet, jolloin tämä tai mikä tahansa muu koira sai anteeksi huonon kehäkäyttäytymisen. Tämä koira on luonnostaan niin kova näykkimään, ettei sitä saa rohkaista kontrolloimattomiin "työe sityksiin" näyttelykehäs sä. Pää: Voimakas ja suhteessa runkoon. Kallo korvien välissä hieman kaareva, vähäisen mutta selvän otsapenkereen kohdalla suora. Posket lihaksikkaat, eivät karkeat eivätkä ulkonevat. Alaleuka voimakas, syvä ja hyvin kehittynyt. Kuono keskimittainen, syvä, voimakas, silmien alta leveä ja täyteläinen, vähitellen kapeneva. Päälaki ja kuonon selkä yhdensuuntaiset. Huulet tiiviit ja kuivat. Kirsu musta.

5 Australiankarjakoira, rotumääritelmä ja sen tulkinta - Suomen Australiankarjakoirat ry 5 ittr t,,$ nq l,.'l t tt!i t:\ f:+tt.r tt''*åjr,l'i

6 Australiankarjakoira, rotumääritelmä ja sen tulkinta- Suomen Australiankarjakoirat ry Pää - tulkinta: Leveä kallo on edellytys pään lihaksiston oikealle rakenteelle. Koiran on kyettävä käyttämään leukojaan tehokkaasti, ja leveä kallo antaa suuremman vipuvoiman kuin kapea. Vähäinen, mutta selvä otsapenger suoj aa koiran päätä potkuissa; sorkka hipaisee päätä ja liukuu ohi. Liian jyrkkä otsapenger ei tällaista suojaa anna, vaan piiähän osunut potku aiheuttaa vakavia, ellei tappavia, varnmoja. Voimakas, keskipituinen ja syvä kuono sekä hyvä alaleuka ovat edellytys karjalauman paimentamiseen kintereitä näykkimällä. Kuono-osa on silmien alta hyvin täyttynyr ja viihitellen kapeneva. Kirsu on musta koiran viiristä riippumatta. Kuono-osan vahvuus puhtaine linjoineen mahdollistaa koiran työskentelyn näykkimäl- 1ä. Huulten on oltava tiiviit ja kuivat. Löysät tai riippuvat huulet saattavat Jääddkoiran omien hampaiden väliin paimennuksessa. Tämän seurauksena koira pyrkii välttämään näykkimistä, eikä siitä ole enää työkoiraksi. Alaleuan tulee nälqä koiran päatä sivulta katsottaessa, huulet eivät saa peittää leukaa. Pää on useiden täsmällisten osien yhdistelma, ja mikä tahansa näistä osista voi sisältää virheitä, j otka tuhoavat yleisvaikutelman. Oikea pään tyyppi on ensiarvoisen tärkeä. Purenta: Leikkaava : alaetuhampaat hieman yläetuhampaiden takana niitä kevyesti koskettaen. Hampaat tasaisesti sijoittuneet, terveet ja vahvat, mikä on karjan kuljettamisessa erittäin tärkeää. Purenta - tulkinta Purennan tulee olla leikkaava; el ylä- ala- tat tasapurenta. Tämä on normaali purenta, joka esiintyy useimmilla roduilla. Painotus on vahvuudessa. Koska kyseessä on hampaillaan työskentelevä koira, jonka tulee tarpeen tullen näykätä tehokkaasti, hammaspuutoksista tai virheellisestä purennasta täytyy rankaista. Silmät: Tummanruskeat, soikeat, keskikokoiset, eivät ulkonevat eivätkä syvällä sij aitsevat. lmentävät valppautta j a älykkyyttä. Varoittava tai epäluuloinen kimallus vieraan liihestyessä luonteenomainen. Silmät - tulkinta: Silmissä on neljä huomioitavaa asiaa. Jåirjestys, jossa ne vaikuttavat ilmeeseen ovat: muoto, asento tai sijainti kallossa, väri ja koko. Silmät ovat soikeat, keskikokoiset ja tummanruskeat, janiissä on varoittava tai epäluuloinen pilke. Silmät sij aitsevat kaukana toisistaan antaen koiralle hyvän, laajan nåikökentän.

7 Australiankarjakoira, rotumääritelmä ja sen tulkinta - Suomen Australiankarjakoirat ry 7

8 Australiankarjakoira, rotumääritelmä ja sen tulkinta- Suomen Australiankarjakoirat ry Ulkonevat silmät, joita usein on lyhytkuonoisilla koirilla, vahingoittuvat helposti työskenneltäessä pensaikoissa tai vaikealuontoisen karjan kanssa. Syvällä sijaitsevat silmät taas keräävät likaa kadaa kuljetettaessa tai pölyisillä mailla työ skenneltäes s ä. Korvat Keskikokoiset, mieluummin pienet kuin suuret, juuresta leveät; lihaksikkaat, pystyt ja melko terävät; eivät lusikkamaiset eivätkä lepakonkorvat. Etäälä toisistaan, ulospäin suuntautuneet, herkästi liikkuvat; koiran o1- les sa valppaana pystyasentoiset. Paksut ja sisäpuolelta hyvin karvaiset. Korvat - tulkinta: Kohtuullisen kokoiset. Rotumääritelmåin mukaan mieluummin pienet kuin suuret. Tämä tarkoittaa, että jos korvat ovat kooltaan j otain muuta kuin kohtuulliset, on parempi, että ne ovat pienemmät. Suuret korvat eivät ole tälle rodulle tyypilliset. Korvat ovat pystytj a etäällä toisistaan kallon pää11ä, ulospäin suuntautuneet ja herkästi liikkuvat, jotta käskysanat ja -vihellykset tulevat helposti kuulluiksi. Korvan sisäpuoli on tiheäkarvainen, jolloin vieraiden esineiden pääsy korvakäytävään vaikeufuu. Kaula Erittäin vahva j a lihaksikas ; ke skipituinen, runkoa kohti levenevä. Ei löysää kaulanalusnahkaa. Kaula - tulkinta: Työskentelevällä karj akoiralla tulisi ollajuuri rotumäiiritelmän mukainen kaula, sillä se tasapainottaa muuta osaa koirasta. Voimakas, lihaksikas ja kiinteä kaula luo yleisvaikutelman vahvasta ja kestävästä työkoirasta. Koira, jolla ei ole löysää kaulanalusnahkaa, on paremmin turvassa karjan potkuilta. Lyhyet kaulat, j oita yleensä ilmenee lyhyillä j a tanakoilla koirilla, ovat tuomittavia, koska lyhyt kaula rajottaa koiran ulottuvuutta ja pakottaa sen työskentelemään liian låihellä nautaa.

9 Australiankarjakoira, rotumääritelmä ja sen tulkinta - Suomen Australiankarjakoirat ry 9, ril 't i.:?.i tr.::!.r{...;.1, t ;{ t, " lt 't 1: u],1' t! t.t \'- tr' 'l.it 'l',4 i\i,{l,ltt, 'u

10 10 Australiankarjakoira, rotumääritelmä ja sen tulkinta- Suomen Australiankarjakoirat ry Eturaajat: Lavat voimakkaat, viistot, lihaksikkaat, eivät liian lähekkäin sä'än kohdalla; lapaluu ja olkavarsi muodostavat selviin kulman. Eturaajojen luut vahvat ja pyöreät. Eturaaj at edestä katsoen suorat ja yhdensuuntaiset; ranteet j oustavat, sivusta katsoen hieman viistot. Lav atlihaksikkaat j a vahvaluiset, mutta liian kuormittuneet lav at ja r askas etu o s a vaikeuttavat liikkumista j a rajoittavat työskentelyä. Eturaajat - tulkinta: Raskasta työtä tekevällä koiralla olkavarsi liittyy lapaan 90 asteen kulmassa (tai kulman tulee olla mahdollisimman lähellä 90 astetta). Oikea kulmautuminen on tärkeä, koska koiran on jaksettava liikkua pitkiä matkoja useiden tuntien ajan päivittain. Ede stä kats ottuna eturaaj oj en tulisi olla lihaksikkaat, suorat ja vahvaluiset. Sivusta tarkasteltuna pitäisi näkyä hienoinen kulma välikämmenessä. Välikämmenkulma on tarpeen iskunvaimentimena. Liian voimakas kulma taas aiheuttaa löysät, heikot ranteet. Liian suorat välikämmenet aiheuttavat askelluksessa terävän töytäisyn, joka rasittaa koko etuosaa. Kovassa työssä tämän tyyppiset etuosat kipeytyvät ja viottuvat. tlil 90 astetta, ihanne 80 astetta! \; 'l.i,,"!rl!.i: :..:.J: i :.; tt-r!/.i..-t )./i\ c /i r.^ { t \.ri /:l. \,.l '! ";- ri :r i i:i :i i :t i iy ; {{: i l:1) '-..}-:...,.-,/ t"ti hyvö rinnansyvyys '\ \.'.^.*. '' j: -'-*'^ ihanne pysty liian voimakas kulmaus i -. '^å-is J p uutt e e llinen rinnansyvyy s

11 Australiankarjakoira, rotumääritelmä ja sen tulkinta - Suomen Australiankarjakoirat ry 11 hyvä etuosa iian leveä iian ahdas virhe ellis iri etuo s oia

12 12 Australiankarjakoira, rotumääritelmä ja sen tulkinta- Suomen Australiankarjakoirat ry Takaraajat: Leveät, vahvatj a lihaksikkaat. Risti melko pitkä ja laskeva, reidet pitkät, vahvat ja hyvin kehittyneet. Polvet hyvin kulmautuneet, kintereet vahvat ja matalat. Thkaa katsottun a najat kintereestä käpälään suorat ja yhdensuuntaiset, eivät liian låihekkäin eivätkä liian kaukana toisistaan. Takaraajat - tulkinta: Tiakaraajojen pitää olla vahvat, voimakkaat ja lihaksikkaat, jotta takaosa sopii yhteen vahvan etuosan ja hyvän, leveåin päiin kanssa. Thkaosassa on koiran liikkeellepaneva voima. Koiralla,jolla ilmiselvästi on heikko, kapea tai kapeneva takaosa, ei ole tarpeeksi kestävyyttä karjanajoon, eikä voimaa vaaratilanteiden väistämiseen. Polvet ovat hyvin kulmautuneet, jotta työntövoima ja liikeradat ovat mahdollisimman tehokkaat. Se ei tarkoita, että kulmautuminen olisi niin voimakasta kuin saksanpaimenkoirilla tai greyhoundeilla. Tois aalta polvikulma ei saa olla liian suora, koska se aiheuttaa takaraaj ojen voimattomuuden, eikä koira kykene liikkumaan oikein. Thkaa katsottuna kintereiden tulee olla suorat. Ne eivät saa olla liian lähellä eivätkä liian kaukana toisistaan. Kintereiden tulisi olla vahvat ja matalat, jolloin koira on tasapainoinen ja se pystyy tarpeen tullen nopeisiin käännöksiin ja pysähdyksiin. Länkisäret tai pihtikintut ovat vakavia virheitä. ;r)o.'.*.''. t "r.,. i ''. i i1\t.. 1. \.,r.. r '! 'ry'.: \\ '. i ::rb' i.' j-''q 11 :i \ ;1 ', "'i..i,i,ru f tl --Å "1\ /'r.i: li \ \i \",,, \-\t' i i '\ i'.\\j.1\:...i,i i, "'*' 1k':it "!:'l i,,.f,_.. ; ),t::\;.i/i!,'i'::^'l 30, 100, ja 120 astetta suoratkulmaukset 4if {:ii'.. 40, 90 ja 80 astetta ylikulmautunut.':::1.*--..,i. ',r,'....'\ '' ' 'a '1ia"1 1 t \.1, \ : t/:'i!i. /1... -\! {.r' J ii" :'!$!l ij; j,i! ttt:j ; i '')r!i \ : '... ',i. 'r ' \ 1\. i 'i j". ai : :j: rt 1. tr..)!,1.:.,.,: 20, 90 ja l0 astetta tavallinen \t 30, 95 ja l0 astetta ihanne kulmien asteet on lueteltu ylhäciltä alas

13 Australiankarjakoira, rotumääritelmä ja sen tulkinta - Suomen Australiankarjakoirat ry t3 ttyvä takaosa liian kapea pihtikintut \ i,;)i, "1 r' "l'\ t\ 'ui ', i r"i '-...:..:".l,l \'. '.,.. " i hyvci ' ".,.i,j t'( ':)'..,,,i'j Yi n,,}^-ti {,\ ) liian suora \.--.,",ty.,, --'")'il rnt:l liian voimakas kulma

14 14 Australiankarjakoira, rotumääritelmä ja sen tulkinta- Suomen Australiankarjakoirat ry Käpälät: Pyöreät; varpaat lyhyet, vahvat, hyvin kaareutuneet ja tiiviisti yhdessä. Påikiät kovat ja paksut, kynnet lyhyet ja vahvat. Käpälät - tulkinta: Kiinteä, pyöreä käpälä on toiminnallisesti oikea. Anturoiden tulisi olla paksut, j otta ne toimivat iskunvaimentimina ja suojaavat käpälää. Jos koiralla on oikeanlainen käpälä ja se saa sopivaa liikuntaa kovalla alustalla, pysyvät kynnet luonnostaan lyhyinä. Litteat tai muuten heikot käpälät pettävät kovassa käytössä, koska sora ja hiekka kerääntyvät varpaiden väliin. Hyvä käpälän muoto on välttämätön. Jos muuten rotumääritelmän mukaisella koiralla on huonot käpälät,ei koira kykene työhön koska tas sut rasittuvat nopeasti. Koirala pitää olla paksut anturat, sillä karkea maa kuluttaa nopeasti ohuet anturat puhki. l/to 'r t'. F,. / i i, t v./,-{ rrå t/ { \a l.,l- f..1 hyvä kcipölä t {- t;d?.,i i t i! jäniksen käpcilä t t: j r.r X l j,# tl it!t ll,l {' tt '; j;)t i.,..'.i 'fi l{ ) { t "r '(.i'l 1,, t.t,.lll,i,i'rj L'r,1, t" l, tt \{Y'{...,J t i 1 i li t, L i iti.åi'rrr'\-lf ""at hyvät tiiviit varpaat haravarpaat

15 Australiankarjakoira, rotumääritelmä ja sen tulkinta - Suomen Australiankarjakoirat ry 15 Häntä: Melko matalalle kiinnittynyt, seuraa laskevan lantion linjoja ja ulottuu suunnilleen kintereeseen. H2innänpää loivasti kaartunut. Liikkeessä tai koiran ollessa jännittynyt voi häntä kohota, mutta mikään osa hännästä ei koskaan saa ylittää hännän juuren kautta piinettyä pystysuoraa linjaa. Tuuheakarvainen. Häntä - tulkinta: Kun koira liikkuu, toimii sen häntä peräsimenä ja tasapainottajana. Vaikka koira saattaa no staa häntään sä liikkues s aan tai olles saan j ännittynyt, sitä ei saa koskaan pitaa selkälinjan yläpuolella tai hännän juuren kautta vedetyn kuvitteellisen pystysuoran linjan etupuolella. Hännän kiinnityksen tulisi olla alhaalla ja myötäillä takamuksen laskevaa linjaa. Koira, jolla on liian korkealle kiinnittynyt häntä, kantaa häntäänsä tavallisesti selän päälle taivutettuna. Hännän pitäisi näyttää osalta koiraa, ei joltakin, joka on vain tarttunut mukaan. Hiinnän pitäisi ulottua suunnilleen kintereeseen ja siinä tulisi olla tuuhea karva. Hännän pään tulisi olla hienoisella kaarella. Häntä, joka on liian pitkä tai josta puuttuu karva, on taipuvainen koukistumaan tai kiertymään. hyvö lantio ja hännän kiinnityks yhyt lantio ja korkealle kiinnittynyt häntci luisulantio ja matalalle ktinnittynyt hcintä

16 16 Australiankarjakoira, rotumääritelmä ja sen tulkinta- Suomen Australiankarjakoirat ry Runko: Rungon mitta rintaluun kä{estä pakaroihin on såikåikorkeutta pitempi suhteessa 1 0: 9. Ylälinja tasainen, selkä vahva, kylkiluut hyvin kaareutuneetja rintakehä pitkä mutta ei tynnyrimäinen. Rinta syvä, lihaksikas ja vahva sekä kohtuullisen leveä. Thkaosa leveä, vahvaja lihaksikas, kupeet syvät. Lanneosa lyhyt. Runko - tulkinta: Rotumääritelmä esittää pituuden suhteen korkeuteen 10: 9. On muistettava, että koiran täytyy pystyä åikkinäi siin väi stöliikkeisiin vaaran uhatessa. Jos koiralla on liian pitkä lantio, se ei kykene nopeisiin käåinnöksiin. Ylåilinjan pitåiisi olla rasainen ja selän suora. Rotumääritelmä ei vaadi vaakasuoraa, mutta sen sijaan tasaista selkää, joka sopii yhteen koiran lihaksiston kanssa. Se antaa vaikutelman että koira on tehty yhdestä, ei usaemmasta, palasta. Laskeva selkälinja johtuu useimmiten etu- tai takaraaj ojen vääristä kulmauksista. Ylälinja, joka ei ole suora, osoittaa selän rakenteellisesti heikoksi, jolloin voima jakestävyys kärsivät. Suora selkä tukee koiran lihaksistoa. Kylkiluut ovat hyvin kaareutuneet ja rintakehä pitkä;jälleen hyvåin työkoiran edellytyksiä. Rintakehän tulee olla syvä, voimakas ja kohtuullisen leveä ulottuen alas koiran kyynärpäihin. Tämd antaatilaa sydämen kehittyä terveeksi ja sallii keuhkojen laajentumisen rasituksen aikana. Paimentaessaan karjakoira näykkäisee naudan tukijalkaa mahdollisimman alhaalta ja väistää samantien potkua painautumalla välittömästi maahan. Jos rintakehä on liian syvä, ei koira pysty painautumaan matalaksi naudan potkaistessa. Syvä, leveä ja lihaksikas lantio ja syvät kupeet tarvitaan yhdistämään sopusointuisesti toisiinsa vahva etuosa ja voimakas takaosa. hyvri selkrilinja ii'-.'-.-*- --'-''-"-"'*'\'h'\\ '\ i"tt' :.-." \,i/ ii -'- \ '\'-\ i.\, ',.1-^...: ', 1,,\ \',,u, rl-*.r--""-h r"'.* \ rj \*u\i \ \ li *rfl.*lj u-..1,j i \rd,*_å puuttellis et etukulmakus et j a lyltyt pysty olkavarsi

17 Australiankarjakoira, rotumääritelmä ja sen tulkinta - Suomen Australiankarjakoirat ry 17 hyvin kehittynyt lantio liian töyteläiset.l f.\ \!" "1, li

18 18 Australiankarjakoira, rotumääritelmä ja sen tulkinta- Suomen Australiankarjakoirat ry is '.1 t * f!. & a u ä l+ d( g a. a :x

19 Australiankarjakoira, rotumääritelmä ja sen tulkinta - Suomen Australiankarjakoirat ry T9 i& w.e- -?, ffi-*lw4 i,-'-tn ' r/ '^--* - ::.-.-..==F::,'"ll..z=8'*' 'i:}.=*.. 'i'{ -.,t i'.4 -*t'\^.j --:..tr

20 20 Australiankarjakoira, rotumääritelmä ja sen tulkinta- Suomen Australiankarjakoirat ry /;1,,+ T*{

21 Australiankarjakoira, rotumääritelmä ja sen tulkinta - Suomen Australiankarjakoirat ry 21 Liikkeet: Thsapainoiset, vapaat, joustavat, väsymättömät. Lapojen ja eturaajojen liike sopusoinnussa takaraajojen voimakkaan työnnön kan s sa. Tervey s on tiirkeintä: kankeus, raskaat, löysät tai jyrkkäasentoiset lavat, heikot kyynärpäät, ranteet tai käpälät, suorat polvikulmaukset, pihtiasentoiset tai ulospäin taipuneet kintereet ovat vakavia virheitä. Ravissa raajoilla on taipumus lähetä toisiaan vauhdin lisääntyessä, seistessä raajat ovat suorat. Liikkeet - tulkinta: Ainoastaan hyviirakenteinen karj akoira kykenee liikkumaan rotumääritelmässä kuvatulla tavalla. Lapojen ja eturaajojen liikkeiden on oltava sopusoinnussa takaj alkoj en voimakkaan työnnön kanssa. Ravi on tasapainoista, v apaata, j oustavaa, väsymätöntä j a matkaa voittavaa. Kyky åikkinäisiin käiinnöksiin on olennaista. Askellus ja liikkeet ovat terveyden mitta: kunnollinen askellus ei ole mahdolli sta ilman oikeanlaista rakennetta. Liikkees sä palj astuvat nekin rakenneviat, joiden piilottaminen onnistuu esitettäessä koiraa paikallaan seisten. Karvapeite: Sileä j a kaksinkertainen. Aluskarva lyhyt ja tiheä. Päällyskarva tiivis, jokainen karva suora, kova ja vartalonmyötäinen siten, että turkki on vedenkestävä. Rungon alta reisien takaosaan turkki on pidempi ja muodostaa "housut". Päässä, raajojen etuosassa ja käpälissä karva on lyhyttä. Kaulassa karva on pidempää ja paksumpaa. Turkin pituus rungossa keskimäärin 2,5-4 cm. Karvapeite - tulkinta: Karj akoirat työskentelevät ulkona kaikis sa sääolosuhteissa. Ne tarvitsevat parhaan mahdollisen suojan erilaisia sääolosuhteita - tuulta, vettä ja kuumuutta- vastaan, ja lisäksi kylmiä öitä vastaan rinteillä ja tasangoilla. Tirrkki on kaksinkertainen. Päällyskarva auttaa torjumaan mainitut sääolosuhteet ja pohjavilla pitää koiran talvella lämpimänä ja kesällä viileänä. Karkea päällyskarva ja tiheä pohjavilla suojaavat ihoa naarmuilta ja haavoilta, joita pensaikot aiheuttavat työ skentelymaastois sa. Kihara tai laineikas karvapeite eivät ole rodulle tyypillisiä. Väri: Sininen: sininen, sinitäplikäs tai sinilaikukas muun väristen merkkien kanssa tai ilman merkkejä. Sallittuja ovat: Mustat, siniset tai tan-laikut päässä, mieluimmin tasaisesti sijoittuneina molemmin puolin päätä. Eturaaj ois sa tan-väriä najan puoliväliin ja ylös rintaan ja kaulaan. Thn-väriä leuassa. Takaraaj ojen sisäpinnat, polvien etupuolet, kintereet ja varpaat tan-väriset. Tan-värinen alusvilla sallittu rungossa edellyttäen, että se ei näy sinisen päällyskarvan läpi. Mustat merkit rungossa eivät toivottavia.

22 22 Australiankarjakoira, rotumääritelmä ja sen tulkinta- Suomen Australiankarjakoirat ry Punainen : kauttaaltaan punakirjava, myös aluskarva ( ei siis valkoinen eikä kermanvärinen). Päässä voi olla tummemmanpunaisia merkkej ä, mieluiten tasaisesti sijottuneina. Punaiset merkit rungossa sallittuja mutta eivät toivottavia. Väri - tulkinta: Rotumääritelmä kuvaa selkeästi rodunomaiset värivaatimukset. Oikea väritys ja kuviointi ovat hyvä osoitus rotupuhtaudesta. Karjapaimenille våirillä oli käytännön merkitystä; tummempi koira pystyi vartioimaan laumaa öisin lähes nåikymättömissä. Laumaa liikuteltaessa paimen saattoi paikallistaa koiran vaaleana erottuvan häntiiharj aksen perusteella. Kaut taaltaan v aalea koira oli sekä påiivällä että yöllä helpommin nautojen havaittavissa - ja joutui useammin potkituksi. On huomattava, ettäpunaisen koiran on oltava kauttaaltaan punatäplikäs ( red speckled). Sininen vivahde karvapeitteessä tai kuonossa ovat virheita. Oikea väritys on kuitenkin toisarvoista terveyden ja oikean rakenteen suhteen.vaikka suurefilmat yksiväriset kuviot rungossa eivät ole toivottuja, ei siten kuvioidun koiran edelle kuitenkaan tule asettaa kokonaisuutena alempiarvoista koiraa, jolla k.o. merkkejä ei ole. Koko: Såikiikorkeus: urokset46-51 cm, nartut cm. Koko - tulkinta: Rofumääritelmästä käy selkeästi ilmi urosten ja narttujen sallitut såikäkorkeudet. Koska kummallakin on joustovaraa peråti 5 cm, tulee sekä yli- että alimittaisuudesta rangaista ankarasti.

23 Australiankarjakoira, rotumääritelmä ja sen tulkinta - Suomen Australiankarjakoirat ry 23 Yhteenveto: Australiankarjakoira on rotu, jossa painottuu koiran normaali, terve anatomia. Hyvärakenteisella karjakoiralla on oikea luuston rakenne ja rungon mittasuhteet. Se on kohtuullisuuksista rakennettu rotu, jonka tärkein ominaisuus on kyky kestää kovaa, j atkuvaa liikkeelläoloa, vaativaa työtä. Mitaan osaa ei ole vedetty äåirimmäisyyksiin. Australianka{akoiraaarvosteltaessasitätuleekatsoakokonaisuutena.Monet yleiset virheet aiheuttavat sen, että koiranäyttääjakaantuvan eri osiin, esim. liian lyhyt olkavarsi antaa kuvan takakorkeasta koirasta. Kuva korostuu edelleen, jos koiralla on suorat polvikulmat. Myös pehmeä selkä rikkoo kokonaisuuden helposti. Karjakoira kehitettiin 1800-luvun lopulla ainoastaan yhtä tarkoitusta varten: karjalaumoja hallitsevaksi paimenkoiraksiaustralian olosuhteisiin. Jalostustyön tuloksena saatiin aikaan rotu, jolla on aivan tietty työtehtävä, mutta joka pystyy sopeutumaan koko mantereen muuttuviin olosuhteisiin. Karjakoiraon harrastus- jatyökäyttöön soveltuvapalveluskoira,jokanopeasti omaksuu myös muut kuin sille alunperin varatut työt, toisin kuin jotkut toiset vain yhtä tarkoitusta varten kehitetyt rodut. Näin ollen kasvatus alkuperäistä työtehtävää silmällä pitäen on tänä päivänä aivan yhtä perusteltua kuin se oli luvulla. S amasta syystä rotumääritelmåin tulkinnois sa painotetaan koiran työskentelyä karjan parissa siten, kuin koiria käytettiin ennen helikoptereiden, moottoripyörien ja kuorma-autojen käyttöönottoa. Hyvät paimenominaisuudet ovat perustana karjakoiran käyttöön niin työ- kuin harrastuskoiranakin. Lähdeluettelo: Dixon, Tom The Australian Cattle Dog Standard and nterpretation. pp Teoksessa Notes from the Breed Seminar.64 pp.australian Cattle Dog Society of N.S.W. Sydney. New South Wales Canine Coun cill9g2.judges training and Examination Scheme. 23 pp. Australian Cattle Dog Society of N.S.W. Sydney. Suomen Kennelliitto Australiankarjakoira rotumääritelmä 281 a. FC hyvziksynyt Käännös SKL-FKK Espoo.

AUSTRALIANKARJAKOIRA 1/5 (AUSTRALIAN CATTLE DOG) Alkuperämaa: Australia

AUSTRALIANKARJAKOIRA 1/5 (AUSTRALIAN CATTLE DOG) Alkuperämaa: Australia Ryhmä: 1 FCI:n numero: 287 Hyväksytty: 5.12.2012 Kennelliitto 22.1.2013 Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry AUSTRALIANKARJAKOIRA 1/5 (AUSTRALIAN CATTLE DOG) Alkuperämaa: Australia Pohjoismainen

Lisätiedot

ALASKANMALAMUUTTI (ALASKAN MALAMUTE) Alkuperämaa: Yhdysvallat (hyväksytty FCI 14.8.96, käännös SKL-FKK 3.12.97) KÄYTTÖTARKOITUS: - Rekikoira

ALASKANMALAMUUTTI (ALASKAN MALAMUTE) Alkuperämaa: Yhdysvallat (hyväksytty FCI 14.8.96, käännös SKL-FKK 3.12.97) KÄYTTÖTARKOITUS: - Rekikoira ALASKANMALAMUUTTI (ALASKAN MALAMUTE) Alkuperämaa: Yhdysvallat (hyväksytty FCI 14.8.96, käännös SKL-FKK 3.12.97) KÄYTTÖTARKOITUS: - Rekikoira YLEISVAIKUTELMA: - Alaskanmalamuutti, eräs vanhimmista arktisista

Lisätiedot

Rotuesittely FCI No. 234 XOLOITZCUINTLE. http://www.kepeataival.fi/kauppa/koirienmakuupussi-fast-by-dg.html

Rotuesittely FCI No. 234 XOLOITZCUINTLE. http://www.kepeataival.fi/kauppa/koirienmakuupussi-fast-by-dg.html Rotuesittely FCI No. 234 XOLOITZCUINTLE http://www.kepeataival.fi/kauppa/koirienmakuupussi-fast-by-dg.html Alkuperäismaa: Meksiko Uusimman rotumääritelmän julkaisupäivä: 28.01.2014 (ei vielä suomennettu)

Lisätiedot

JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE

JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE PÄIVÄYS JA PAIKKA: Tarkastajat: KOIRAN TIEDOT KOIRAN NIMI: 16.9.2012 Tyrnävä Jaana Hartus Kaisa Vanhatalo, Satu Väliheikki, Tiina Kaltakari(sihteeri) Minitiimin You Make Hearts

Lisätiedot

JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE

JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE PÄIVÄYS JA PAIKKA: Lahti 19.10.2014 Tarkastajat: KOIRAN TIEDOT KOIRAN NIMI: Rainer Vuorinen Pia Enlund Peltsun Boop-Jedi Warrior REKISTERINUMERO: FI35188/09 TUNNISTUSMERKINTÄ: siru

Lisätiedot

BARBET JALOSTUSKATSELMUS

BARBET JALOSTUSKATSELMUS RET JLOSTUSKTSELMUS 1(8) Paikka Hämeenlinna rvioija Markku Santamäki Koiran nimi Tulimaan Valo Rekisterinumero FI33062/12 Sukupuoli U Tunnistusmerkintä tarkastettu Syntymäaika 22.4.2012 ika 25.7.2015 N

Lisätiedot

BARBET JALOSTUSKATSELMUS

BARBET JALOSTUSKATSELMUS - ULKOMUOTO RET JLOSTUSKTSELMUS 1(8) Paikka Hämeenlinna rvioija Markku Santamäki Koiran nimi Laulava Laika Rekisterinumero FI46299/10 Sukupuoli U Tunnistusmerkintä tarkastettu Syntymäaika 15.7.2010 ika

Lisätiedot

BARBET JALOSTUSKATSELMUS

BARBET JALOSTUSKATSELMUS RET JLOSTUSKTSELMUS - ULKOMUOTO Gloria G de la Serve de la hapelle d'lexadre Lori 25.7.2015 1(8) Paikka Hämeenlinna ika 25.7.2015 rvioija Markku Santamäki Koiran nimi Gloria G de la Serve de la hapelle

Lisätiedot

BUHUND ROTUMÄÄRITELMÄN TULKINTAOHJE. Flink

BUHUND ROTUMÄÄRITELMÄN TULKINTAOHJE. Flink BUHUND ROTUMÄÄRITELMÄN TULKINTAOHJE HISTORIA Buhundin tyyppisiä pystykorvia on ollut joka puolella pohjoista havumetsävyöhykettä jo esihistoriallisella ajalla. Koirien luurankoja on löydetty mm. vanhoista

Lisätiedot

FILA BRASILEIRO 1/4 (FILA BRASILEIRO) Alkuperämaa: Brasilia

FILA BRASILEIRO 1/4 (FILA BRASILEIRO) Alkuperämaa: Brasilia Ryhmä: 2 FCI:n numero: 225 Hyväksytty: FCI 12.1.1993 SKL-FKK 10.8.1993 Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry FILA BRASILEIRO 1/4 (FILA BRASILEIRO) Alkuperämaa: Brasilia KÄYTTÖTARKOITUS: Vahtikoira

Lisätiedot

JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE

JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE PÄIVÄYS JA PAIKKA: Turku 10.9.2016 Tarkastajat: Maija Lehtonen KOIRAN TIEDOT KOIRAN NIMI: Marvillan Elizeija REKISTERINUMERO: FI54161/13 TUNNISTUSMERKINTÄ: TUONTIKOIRA/TUONTIMAA:

Lisätiedot

Aika: 31.8.2014 Paikka: Renko, Hämeenlinna Arvioija: Pia Vatanen, kennel Ikurin Kuvat: Silja Beierschoder

Aika: 31.8.2014 Paikka: Renko, Hämeenlinna Arvioija: Pia Vatanen, kennel Ikurin Kuvat: Silja Beierschoder UROSKAVALKADI Suomen Keeshond ry Aika: 31.8.2014 Paikka: Renko, Hämeenlinna Arvioija: Pia Vatanen, kennel Ikurin Kuvat: Silja Beierschoder CINEREUS RINTIN MOON SHADOWS, "Ezio" Rek. nro FI10311/13 Synt.

Lisätiedot

CIRNECO DELL ETNA 1/6 (CIRNECO DELL ETNA) Alkuperämaa: Italia

CIRNECO DELL ETNA 1/6 (CIRNECO DELL ETNA) Alkuperämaa: Italia Ryhmä: 5 FCI:n numero: 199 Hyväksytty: FCI 3.11.1999 SKL-FKK 23.2.2001 Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry CIRNECO DELL ETNA 1/6 (CIRNECO DELL ETNA) Alkuperämaa: Italia Pohjoismainen Kennelunioni

Lisätiedot

SAKSANMETSÄSTYSTERRIERI 1/5 (DEUTSCHER JAGDTERRIER) Alkuperämaa: Saksa

SAKSANMETSÄSTYSTERRIERI 1/5 (DEUTSCHER JAGDTERRIER) Alkuperämaa: Saksa Ryhmä: 3 FCI:n numero: 103 Hyväksytty: FCI 26.5.2015 Kennelliitto 25.8.2015 Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry SAKSANMETSÄSTYSTERRIERI 1/5 (DEUTSCHER JAGDTERRIER) Alkuperämaa: Saksa Pohjoismainen

Lisätiedot

Kanarianpodenco. SVKL erikoiskoulutus 26. 27.2.2011

Kanarianpodenco. SVKL erikoiskoulutus 26. 27.2.2011 SVKL:n erikoiskoulutus 26. 27.2.2011 Kanarianpodenco Kanarianpodenco Kanarianpodenco http://www.kelb-tal-fenek.de/podcan/pcbilder.htm Kanarianpodenco Kanarianpodenco, FCI 329 Alkuperämaa Kanariansaaret

Lisätiedot

Ryhmä: 1. SAKSANPAIMENKOIRA 1/5 (DEUTSCHER SCHÄFERHUND) Alkuperämaa: Saksa Normaali karvapeite

Ryhmä: 1. SAKSANPAIMENKOIRA 1/5 (DEUTSCHER SCHÄFERHUND) Alkuperämaa: Saksa Normaali karvapeite Ryhmä: 1 FCI:n numero: 166 Hyväksytty: FCI 23.12.2010 SKL-FKK 11.1.2011 Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry SAKSANPAIMENKOIRA 1/5 (DEUTSCHER SCHÄFERHUND) Alkuperämaa: Saksa Normaali karvapeite

Lisätiedot

VENÄJÄNVINTTIKOIRA (BORZOI) 1/6 (RUSSKAYA PSOVAYA BORZAYA) Alkuperämaa: Venäjä

VENÄJÄNVINTTIKOIRA (BORZOI) 1/6 (RUSSKAYA PSOVAYA BORZAYA) Alkuperämaa: Venäjä Ryhmä: 10 FCI:n numero: 193 Hyväksytty: FCI 22.11.2006 Kennelliitto 17.6.2008 Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry VENÄJÄNVINTTIKOIRA (BORZOI) 1/6 (RUSSKAYA PSOVAYA BORZAYA) Alkuperämaa: Venäjä

Lisätiedot

Jalostustarkastuksen pöytäkirja

Jalostustarkastuksen pöytäkirja 1 Jalostustarkastuksen pöytäkirja TARKASTUSPAIKKA Sodankylä Luosto ULKOMUOTOTUOMARI Hannu Talvi KOIRAN TIEDOT KASVATTAJA Susanna Pulkkinen KOIRAN NIMI Loistawan Bruce PÄIVÄMÄÄRÄ 27.6.2015 SIHTEERIT Elina

Lisätiedot

Jalostustarkastuksen pöytäkirja

Jalostustarkastuksen pöytäkirja 1 Jalostustarkastuksen pöytäkirja TARKASTUSPAIKKA Nurmes ULKOMUOTOTUOMARI Hannu Talvi KOIRAN TIEDOT KASVATTAJA Pasi Hälinen KOIRAN NIMI Johka FI35983/12 PÄIVÄMÄÄRÄ 28.6.2014 SIHTEERIT Elina Sieppi SYNTYMÄAIKA

Lisätiedot

Jalostustarkastuksen pöytäkirja

Jalostustarkastuksen pöytäkirja 1 Jalostustarkastuksen pöytäkirja TARKASTUSPAIKKA Nurmes ULKOMUOTOTUOMARI Hannu Talvi KOIRAN TIEDOT KASVATTAJA Esa Romppanen KOIRAN NIMI Cassu FI24299/13 PÄIVÄMÄÄRÄ 28.6.2014 SIHTEERIT Elina Sieppi SYNTYMÄAIKA

Lisätiedot

BOSTONINTERRIERI 1/5 (BOSTON TERRIER) Alkuperämaa: Yhdysvallat

BOSTONINTERRIERI 1/5 (BOSTON TERRIER) Alkuperämaa: Yhdysvallat Ryhmä: 9 FCI:n numero: 140 Hyväksytty: FCI 24.6.2014 Kennelliitto 2.9.2014 Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry BOSTONINTERRIERI 1/5 (BOSTON TERRIER) Alkuperämaa: Yhdysvallat KÄYTTÖTARKOITUS: FCI:N

Lisätiedot

HUISIN MY MELODY JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE. Kaisa Vanhatalo, Satu Väliheikki, Tiina Kaltakari, Katriina Kauhaniemi, Eeva-Riitta Alanen KOIRAN TIEDOT

HUISIN MY MELODY JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE. Kaisa Vanhatalo, Satu Väliheikki, Tiina Kaltakari, Katriina Kauhaniemi, Eeva-Riitta Alanen KOIRAN TIEDOT JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE PÄIVÄYS JA PAIKKA: Tarkastajat: KOIRAN TIEDOT KOIRAN NIMI: 21.4.2013 Kiljava Jaana Hartus Kaisa Vanhatalo, Satu Väliheikki, Tiina Kaltakari, Katriina Kauhaniemi, Eeva-Riitta Alanen

Lisätiedot

TRU LEE A GRANDGABLES BOY

TRU LEE A GRANDGABLES BOY JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE PÄIVÄYS JA PAIKKA: Tarkastajat: KOIRAN TIEDOT KOIRAN NIMI: 21.4.2013 Kiljava Jaana Hartus Kaisa Vanhatalo, Satu Väliheikki, Tiina Kaltakari, Katriina Kauhaniemi, Eeva-Riitta Alanen

Lisätiedot

KÄÄPIÖSNAUTSERI 1/6 (ZWERGSCHNAUZER) Alkuperämaa: Saksa

KÄÄPIÖSNAUTSERI 1/6 (ZWERGSCHNAUZER) Alkuperämaa: Saksa Ryhmä: 2 FCI:n numero: 183 Hyväksytty: FCI 18.4.2007 Kennelliitto 27.11.2008 Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry KÄÄPIÖSNAUTSERI 1/6 (ZWERGSCHNAUZER) Alkuperämaa: Saksa Pohjoismainen Kennelunioni

Lisätiedot

Jalostustarkastuksen pöytäkirja

Jalostustarkastuksen pöytäkirja 1 Jalostustarkastuksen pöytäkirja TARKASTUSPAIKKA Nurmes ULKOMUOTOTUOMARI Hannu Talvi KOIRAN TIEDOT KASVATTAJA Riikka Eskelinen KOIRAN NIMI Big Bugbear's Alvin PÄIVÄMÄÄRÄ 28.6.2014 SIHTEERIT Elina Sieppi

Lisätiedot

ESPANJANVINTTIKOIRA (GALGO ESPAñOL) Alkuperämaa: Espanja. (Hyväksytty: FCI 26.5.1982, käännös SKL-FKK 14.11.2000)

ESPANJANVINTTIKOIRA (GALGO ESPAñOL) Alkuperämaa: Espanja. (Hyväksytty: FCI 26.5.1982, käännös SKL-FKK 14.11.2000) ESPANJANVINTTIKOIRA (GALGO ESPAñOL) Alkuperämaa: Espanja (Hyväksytty: FCI 26.5.1982, käännös SKL-FKK 14.11.2000) KÄYTTÖTARKOITUS: Nopeavauhtiseen ja näön avulla tapahtuvaan jäniksen ajometsästykseen käytettävä

Lisätiedot

COPYSTYLE CREME CARAMEL

COPYSTYLE CREME CARAMEL JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE PÄIVÄYS JA PAIKKA: Tarkastajat: KOIRAN TIEDOT KOIRAN NIMI: 21.4.2013 Kiljava Jaana Hartus Kaisa Vanhatalo, Satu Väliheikki, Tiina Kaltakari, Katriina Kauhaniemi, Eeva-Riitta Alanen

Lisätiedot

Jalostustarkastuksen pöytäkirja

Jalostustarkastuksen pöytäkirja 1 Jalostustarkastuksen pöytäkirja TARKASTUSPAIKKA Nurmes ULKOMUOTOTUOMARI Hannu Talvi KOIRAN TIEDOT KASVATTAJA Tuomo Hassinen KOIRAN NIMI Kurkon Kaiku Tyyne FI37093/13 PÄIVÄMÄÄRÄ 28.6.2014 SIHTEERIT Elina

Lisätiedot

Skotlanninhirvikoira

Skotlanninhirvikoira Skotlanninhirvikoira Skotlanninhirvikoiran rotumääritelmä (Huom! Materiaalin kuvat ovat tarkoitettu keskustelun pohjaksi, eli mitä erinomaista ja myös mitä korjattavaa kuvista löytyy.) Rotumääritelmä hyväksytty

Lisätiedot

COTON DE TULEAR 1/5 (COTON DE TULEAR) Alkuperämaa: Madagaskar Vastuumaa: Ranska

COTON DE TULEAR 1/5 (COTON DE TULEAR) Alkuperämaa: Madagaskar Vastuumaa: Ranska Ryhmä: 9 FCI:n numero: 283 Hyväksytty: FCI 25.11.1999 SKL-FKK 5.4.2001 Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry COTON DE TULEAR 1/5 (COTON DE TULEAR) Alkuperämaa: Madagaskar Vastuumaa: Ranska KÄYTTÖTARKOITUS:

Lisätiedot

Jalostustarkastuksen pöytäkirja

Jalostustarkastuksen pöytäkirja 1 Jalostustarkastuksen pöytäkirja TARKASTUSPAIKKA Sodankylä Luosto ULKOMUOTOTUOMARI Hannu Talvi KOIRAN TIEDOT KASVATTAJA Kimmo Pljo KOIRAN NIMI Nirppu PÄIVÄMÄÄRÄ 27.6.2015 SIHTEERIT Elina Sieppi SYNTYMÄAIKA

Lisätiedot

Uros Syntynyt: FI33760/09 - KZ Väri: musta punaisin merkein Isä: SEA-ROCK ZORRO FIN33781/02

Uros Syntynyt: FI33760/09 - KZ Väri: musta punaisin merkein Isä: SEA-ROCK ZORRO FIN33781/02 Uros Syntynyt: 21.5.2009 HAKIAVAN LUTUKKA FI33760/09 - KZ Väri: musta punaisin merkein Isä: SEA-ROCK ZORRO FIN33781/02 Emä: HAKIAVAN HOPEA FIN28405/02 Paino 7,50 kg Tarkastustulos: Hyväksytty Rinnanympärys

Lisätiedot

PYRENEITTENPAIMENKOIRA PK

PYRENEITTENPAIMENKOIRA PK JALOSTUSTARKASTUSKAAVAKE 1(1) PYRENEITTENPAIMENKOIRA PK Koiran nimi: Maanäären Wäinö FIN34559/04 Tutkimustulokset: Korkeus: 47 Omistaja: Lonkat B / C Kyynärät 0 / 0 uros X Polvet EI narttu Silmät OK Osoite:

Lisätiedot

Narttu Syntynyt: FI10833/14 - RZ Väri: riistanvärinen Isä: ZEKIWA HANG LOOSE FI16208/11 Emä: TINY TROTTER S RAGTIME GIRL

Narttu Syntynyt: FI10833/14 - RZ Väri: riistanvärinen Isä: ZEKIWA HANG LOOSE FI16208/11 Emä: TINY TROTTER S RAGTIME GIRL Narttu Syntynyt: 3.12.2013 CHOIRAN NYANSSI FI10833/14 - RZ Väri: riistanvärinen Isä: ZEKIWA HANG LOOSE FI16208/11 Emä: TINY TROTTER S RAGTIME GIRL FIN14468/07 Paino 5,45 kg Tarkastustulos: Hyväksytty Rinnanympärys

Lisätiedot

AZAWAKH 1/4 (AZAWAKH) Alkuperämaa: Malin ja Nigerin pohjoisosat, Azawakhin laakso. Vastuumaa: Ranska

AZAWAKH 1/4 (AZAWAKH) Alkuperämaa: Malin ja Nigerin pohjoisosat, Azawakhin laakso. Vastuumaa: Ranska Ryhmä: 10 FCI:n numero: 307 Hyväksytty: FCI 17.4.2015 Kennelliitto 25.8.2015 Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry AZAWAKH 1/4 (AZAWAKH) Alkuperämaa: Malin ja Nigerin pohjoisosat, Azawakhin laakso.

Lisätiedot

SVKL:n erikoiskoulutus SLOUGHI

SVKL:n erikoiskoulutus SLOUGHI SVKL:n erikoiskoulutus 28.2.2015 SLOUGHI Sloughi, FCI 188 Alkuperämaa Marokko KÄYTTÖTARKOITUS: Näkönsä avulla metsästävä koira. LYHYT HISTORIAOSUUS: Slougheja on ollut Pohjois- Afrikassa jo vuosisatojen

Lisätiedot

Uros Syntynyt: CAMPINO VON DER RAMBRÜCKER MÜHLE FI48448/14 - K Väri: brindle Isä: MAJU'S ANTON VDH/DTK07T0306K

Uros Syntynyt: CAMPINO VON DER RAMBRÜCKER MÜHLE FI48448/14 - K Väri: brindle Isä: MAJU'S ANTON VDH/DTK07T0306K Uros Syntynyt: 22.6.2014 CAMPINO VON DER RAMBRÜCKER MÜHLE FI48448/14 - K Väri: brindle Isä: MAJU'S ANTON VDH/DTK07T0306K Emä: TOSCA VOM REHSPRUNG VDH/DTK12T0561K Paino 10,50 kg Tarkastustulos: Hyväksytty

Lisätiedot

PYRENEITTENPAIMENKOIRA

PYRENEITTENPAIMENKOIRA JALOSTUSTARKASTUSKAAVAKE 1(1) PYRENEITTENPAIMENKOIRA Koiran nimi: Vagabond de la Tuile au Loup ER47706/04 synt 05.05.1997 Tutkimustulokset: Korkeus: 45 cm Omistaja: Lonkat C / B Kyynärät 0 / 0 uros X Polvet

Lisätiedot

PYRENEITTENPAIMENKOIRA PK

PYRENEITTENPAIMENKOIRA PK JALOSTUSTARKASTUSKAAVAKE 1(1) PYRENEITTENPAIMENKOIRA PK Koiran nimi: Tavel du Pic d Arbizon FIN12846/03 Tutkimustulokset: Korkeus: 47 cm Omistaja: Lonkat B / B Kyynärät 0 / 0 uros X Polvet 0 / 0 narttu

Lisätiedot

Narttu Syntynyt: Isä: PEACE HIP JP MERU SILVER PRINCE AKCHP Emä: AAVISTUKSEN MUSTA-MAKKARA FIN46289/08

Narttu Syntynyt: Isä: PEACE HIP JP MERU SILVER PRINCE AKCHP Emä: AAVISTUKSEN MUSTA-MAKKARA FIN46289/08 Narttu Syntynyt: 6.3.2014 AAVISTUKSEN ROSA DI ROMA FI22960/14 - LK Väri: musta laikulinen Isä: PEACE HIP JP MERU SILVER PRINCE AKCHP26360101 Emä: AAVISTUKSEN MUSTA-MAKKARA FIN46289/08 Paino 4,15 kg Tarkastustulos:

Lisätiedot

PYRENEITTENPAIMENKOIRA

PYRENEITTENPAIMENKOIRA JALOSTUSTARKASTUSKAAVAKE 1(1) PYRENEITTENPAIMENKOIRA Koiran nimi: Casse- Noisettes Defi FIN46126/04 Tutkimustulokset: Korkeus: 53 Omistaja: Lonkat B / A Kyynärät 0 / 0 uros X Polvet 0 / 0 narttu Silmät

Lisätiedot

Jalostustarkastuksen pöytäkirja

Jalostustarkastuksen pöytäkirja 1 Jalostustarkastuksen pöytäkirja TARKASTUSPAIKKA Sodankylä Luosto ULKOMUOTOTUOMARI Hannu Talvi PÄIVÄMÄÄRÄ 27.6.2015 SIHTEERIT Elina Sieppi VALOKUVAUS Heini Lehisto ELÄINLÄÄKÄRI KOIRAN TIEDOT KASVATTAJA

Lisätiedot

PITKÄKARVAINEN PYRENEITTENPAIMENKOIRA 1/5 (CHIEN DE BERGER DES PYRENEES A POIL LONG) Alkuperämaa: Ranska

PITKÄKARVAINEN PYRENEITTENPAIMENKOIRA 1/5 (CHIEN DE BERGER DES PYRENEES A POIL LONG) Alkuperämaa: Ranska Ryhmä: 1 FCI:n numero: 141 Hyväksytty: FCI 25.5.2009 Kennelliitto 30.6.2010 Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry PITKÄKARVAINEN PYRENEITTENPAIMENKOIRA 1/5 (CHIEN DE BERGER DES PYRENEES A POIL LONG)

Lisätiedot

ITÄEUROOPANPAIMENKOIRA 1/5 (VOSTOCHNO-EVROPEISKAYA OVCHARKA) Alkuperämaa: Venäjä

ITÄEUROOPANPAIMENKOIRA 1/5 (VOSTOCHNO-EVROPEISKAYA OVCHARKA) Alkuperämaa: Venäjä Ryhmä: 1 EI FCI-ROTU Kennelliitto 18.10.2016 Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry ITÄEUROOPANPAIMENKOIRA 1/5 (VOSTOCHNO-EVROPEISKAYA OVCHARKA) Alkuperämaa: Venäjä KÄYTTÖTARKOITUS: FCI:N LUOKITUS:

Lisätiedot

Jalostustarkastuksen pöytäkirja

Jalostustarkastuksen pöytäkirja 1 Jalostustarkastuksen pöytäkirja TARKASTUSPAIKKA Nurmes ULKOMUOTOTUOMARI Hannu Talvi KOIRAN TIEDOT KASVATTAJA Erkki ja Jaana Taipale KOIRAN NIMI Golden Heroes Forest Spirit FI56402/12 PÄIVÄMÄÄRÄ 28.6.2014

Lisätiedot

BARBET JALOSTUSKATSELMUS

BARBET JALOSTUSKATSELMUS RET JLOSTUSKTSELMUS Pessintassun ice Hessu 25.7.2015 1(8) Paikka Hämeenlinna rvioija Markku Santamäki Koiran nimi Pessintassun ice Rekisterinumero FI26883/13 Sukupuoli U Tunnistusmerkintä tarkastettu Syntymäaika

Lisätiedot

Uros Syntynyt: FI50927/12 - RZ Väri: punainen riistanvärinen Isä: LISEGO NOSA ERNIK YULISSY LISANTY FI36021/12

Uros Syntynyt: FI50927/12 - RZ Väri: punainen riistanvärinen Isä: LISEGO NOSA ERNIK YULISSY LISANTY FI36021/12 Uros Syntynyt: 25.8.2012 AAVISTUKSEN HE-MAN FI50927/12 - RZ Väri: punainen riistanvärinen Isä: LISEGO NOSA ERNIK YULISSY LISANTY FI36021/12 Emä: LAMARK WONDA FIN50422/08 Paino 6,30 kg Tarkastustulos: Hyväksytty

Lisätiedot

Ryhmä: 1. FCI:n numero: 176 Hyväksytty: FCI Kennelliitto

Ryhmä: 1. FCI:n numero: 176 Hyväksytty: FCI Kennelliitto Ryhmä: 1 FCI:n numero: 176 Hyväksytty: FCI 23.1.2009 Kennelliitto 18.2.2010 Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry PICARDIENPAIMENKOIRA 1/5 (BERGER DE PICARDIE) Alkuperämaa: Ranska Pohjoismainen

Lisätiedot

LYHYTKARVAINEN PYRENEITTENPAIMENKOIRA

LYHYTKARVAINEN PYRENEITTENPAIMENKOIRA JALOSTUSTARKASTUSKAAVAKE 1(8) LYHYTKARVAINEN PYRENEITTENPAIMENKOIRA Koiran nimi: TOTTAKAI TOI ON TUULEN TARINA Syntymäaika / tarkastusikä: 23.10.2012 / 4 v Lonkat: B/B Kyynärät: 0/0 Polvet: - Silmät: T

Lisätiedot

Ulkomuodon jalostustarkastus

Ulkomuodon jalostustarkastus Ulkomuodon jalostustarkastus Jalostustarkastuksen tulokset ovat julkisia. Aika Paikka Järjestäjä (yhdistys) Tunnistusmerkintä (TM) Rotu TM tarkastettu, tark. nimi tekstaten Rotukoodi Koiran nimi Rek.nro

Lisätiedot

BARBET JALOSTUSKATSELMUS

BARBET JALOSTUSKATSELMUS RET JLOSTUSKTSELMUS sio de la ale des Rouleaux Luna 25.7.2015 1(8) Paikka Hämeenlinna rvioija Markku Santamäki Koiran nimi sio de la ale des Rouleaux Rekisterinumero FIN11046/06 Sukupuoli U Tunnistusmerkintä

Lisätiedot

BUKOVINANKOIRA 1/5 (CIOBANESC ROMANESC DE BUCOVINA) Alkuperäalue: Kaakkois-Eurooppa Vastuumaat: Romania ja Serbia

BUKOVINANKOIRA 1/5 (CIOBANESC ROMANESC DE BUCOVINA) Alkuperäalue: Kaakkois-Eurooppa Vastuumaat: Romania ja Serbia Ryhmä: 2 FCI:n numero: 357 Hyväksytty: FCI 19.5.2009 Kennelliitto 14.11.2012 Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry BUKOVINANKOIRA 1/5 (CIOBANESC ROMANESC DE BUCOVINA) Alkuperäalue: Kaakkois-Eurooppa

Lisätiedot

2 Pinseri- ja snautserityyppiset,

2 Pinseri- ja snautserityyppiset, Ryhmä: FCI:n 2 ryhmä 2 Pinseri- ja snautserityyppiset, FCI:n numero: 355 Hyväksytty: molossityyppiset FCI 16.5.2007 sekä Kennelliitto sveitsinpaimenkoirat 4.2.2014 (alaryhmä 2) Suomen Kennelliitto- Finska

Lisätiedot

Kouvola tuomari: Marja-Leena Kurvinen. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA

Kouvola tuomari: Marja-Leena Kurvinen. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA Kouvola 20.8.2011 tuomari: Marja-Leena Kurvinen keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA Edendane's A Kind Of Macig FI37748/10 15 kk, kookas ja komea juniori, jolla oikeat mittasuhteet, lähes

Lisätiedot

PYRENEITTENPAIMENKOIRA LK

PYRENEITTENPAIMENKOIRA LK JALOSTUSTARKASTUSKAAVAKE 1(1) PYRENEITTENPAIMENKOIRA LK Koiran nimi: Bila du Pic d Espade FIN10332/08 uros narttu X Tutkimustulokset: Lonkat Kyynärät Polvet Silmät Korkeus: 45 cm Omistaja: Osoite: Yleisvaikutelma:

Lisätiedot

FI46391/12 - K Väri: musta punaisin merkein

FI46391/12 - K Väri: musta punaisin merkein Uros Syntynyt: 28.7.2012 SAMMALKALLION KILLE Isä: TUSSARIN ELMERI FIN40069/05 Emä: SAMMALKALLION SARA FI36398/09 FI46391/12 - K Väri: musta punaisin merkein Paino 9,45 kg Tarkastustulos: Hyväksytty Rinnanympärys

Lisätiedot

Spinonen rotumääritelmä ja käyttöä kestävä rakenne

Spinonen rotumääritelmä ja käyttöä kestävä rakenne Spinonen rotumääritelmä ja käyttöä kestävä rakenne Vain terverakenteinen koira kykenee täysipainoisesti täyttämään ne fyysiset vaatimukset, joita meidänkin harrastuslajissamme koirilta edellytetään. Puutteet

Lisätiedot

SERRA DE AIRESINPAIMENKOIRA 1/6 (CÃO DA SERRA DE AIRES) Alkuperämaa: Portugali

SERRA DE AIRESINPAIMENKOIRA 1/6 (CÃO DA SERRA DE AIRES) Alkuperämaa: Portugali Ryhmä: 1 FCI:n numero: 93 Hyväksytty: 30.3.2009 Kennelliitto 21.10.2010 Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry SERRA DE AIRESINPAIMENKOIRA 1/6 (CÃO DA SERRA DE AIRES) Alkuperämaa: Portugali Pohjoismainen

Lisätiedot

VENÄJÄNMUSTATERRIERI 1/5 (RUSSKIY TCHIORNY TERRIER) Alkuperämaa: Venäjä

VENÄJÄNMUSTATERRIERI 1/5 (RUSSKIY TCHIORNY TERRIER) Alkuperämaa: Venäjä Ryhmä: 2 FCI:n numero: 327 Hyväksytty: FCI 10.1.2011 Kennelliitto 10.1.2012 Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry VENÄJÄNMUSTATERRIERI 1/5 (RUSSKIY TCHIORNY TERRIER) Alkuperämaa: Venäjä KÄYTTÖTARKOITUS:

Lisätiedot

Uros Syntynyt: Isä: VÄNKÄRIN TUHATKAUNO FI18693/09

Uros Syntynyt: Isä: VÄNKÄRIN TUHATKAUNO FI18693/09 Uros Syntynyt: 22.6.2012 MINIMAAN FAHRENHEIT Isä: VÄNKÄRIN TUHATKAUNO FI18693/09 Emä: AIKAKILVAN IDA FI30254/09 FI41422/12 - K Väri: musta laikullinen Paino 11,00 kg Tarkastustulos: Hyväksytty Rinnanympärys

Lisätiedot

BERNINPAIMENKOIRA 1/5 (BERNER SENNENHUND) Alkuperämaa: Sveitsi

BERNINPAIMENKOIRA 1/5 (BERNER SENNENHUND) Alkuperämaa: Sveitsi Ryhmä: 2 FCI:n numero: 45 Hyväksytty: FCI 5.5.2003 SKL-FKK 13.3.2004 Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry BERNINPAIMENKOIRA 1/5 (BERNER SENNENHUND) Alkuperämaa: Sveitsi KÄYTTÖTARKOITUS: FCI:N LUOKITUS:

Lisätiedot

Tanya Ahlman-Stockmari Lahti KÄYTTÖTARKOITUS: Metsästys- ja vahtikoira.

Tanya Ahlman-Stockmari Lahti KÄYTTÖTARKOITUS: Metsästys- ja vahtikoira. Shar pei Tanya Ahlman-Stockmari Lahti 13.2.2016 KÄYTTÖTARKOITUS: Metsästys- ja vahtikoira. FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 2 Pinserit, snautserit, molossityyppiset ja sveitsinpaimenkoirat Alaryhmä 2.1 molossi- ja

Lisätiedot

KROATIANPAIMENKOIRA 1/6 (HRVATSKI OVCAR) Alkuperämaa: Kroatia

KROATIANPAIMENKOIRA 1/6 (HRVATSKI OVCAR) Alkuperämaa: Kroatia Ryhmä: 1 FCI:n numero: 277 Hyväksytty: FCI 27.5.2015 Kennelliitto 1.12.2015 Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry KROATIANPAIMENKOIRA 1/6 (HRVATSKI OVCAR) Alkuperämaa: Kroatia Pohjoismainen Kennelunioni

Lisätiedot

Ulkomuototuomarikoulutus. Länsigöötanmaanpystykorva, Västgötaspets FCI ryhmä 5, nro 14

Ulkomuototuomarikoulutus. Länsigöötanmaanpystykorva, Västgötaspets FCI ryhmä 5, nro 14 Ulkomuototuomarikoulutus Länsigöötanmaanpystykorva, Västgötaspets FCI ryhmä 5, nro 14 Länsigöötanmaanpystykorvat Västgötasptsen ry 2011 Rodun historiaa Rodun historiaa Nykyisen kynologisen tutkimuksen

Lisätiedot

HOMER OD STRAZCU HOR OD STRAZCU HOR. Bernard Léger Sveitsi. Isälinja. Emälinja BETY Z RUBANICIEK

HOMER OD STRAZCU HOR OD STRAZCU HOR. Bernard Léger Sveitsi. Isälinja. Emälinja BETY Z RUBANICIEK Jalostustarkastuskaavake Rekisterinumero FI12623/10 Tatuointi/mikrosirunro Koiran nimi HOMER OD STRAZCU HOR Kennelnimi OD STRAZCU HOR Siru: 941000001953439 Tatuointi: 3640 Syntymäpäivä 20.8.2009 Karvanlaati

Lisätiedot

PITKÄKARVAINEN PYRENEITTENPAIMENKOIRA

PITKÄKARVAINEN PYRENEITTENPAIMENKOIRA JALOSTUSTARKASTUSKAAVAKE 1(8) PITKÄKARVAINEN PYRENEITTENPAIMENKOIRA Koiran nimi: GITANE DE CHAMPCROSE Syntymäaika / tarkastusikä: 2.4.2011/3 v Lonkat: A/A Kyynärät: 0/0 Polvet: 0/0 Silmät: Muu: Korkeus:

Lisätiedot

Uros Syntynyt: Isä: KESKI-MAAN PEREGRIN FIN26056/02

Uros Syntynyt: Isä: KESKI-MAAN PEREGRIN FIN26056/02 Uros Syntynyt: 11.10.2012 KESKI-MAAN ELMO Isä: KESKI-MAAN PEREGRIN FIN26056/02 Emä: KESKI-MAAN FIRITH FIN19700/06 FI56700/12 - K Väri: punainen Paino 10,05 kg Tarkastustulos: Hyväksytty Rinnanympärys 43,00

Lisätiedot

BLANCOLIN O MALLEY BLANCOLIN. Bernard Léger Sveitsi. Isälinja BRUNO VICKY VOM FUGERHOF. Emälinja

BLANCOLIN O MALLEY BLANCOLIN. Bernard Léger Sveitsi. Isälinja BRUNO VICKY VOM FUGERHOF. Emälinja Jalostustarkastuskaavake Rekisterinumero FI44335/10 Tatuointi/mikrosirunro 981098102588169 Koiran nimi Kennelnimi BLANCOLIN O MALLEY BLANCOLIN Syntymäpäivä 28.6.2012 Karvanlaatu LK/PK PK Kasvattaja Omistaja

Lisätiedot

Joensuu tuomari: Birgitte Thilemann, Tanska. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA

Joensuu tuomari: Birgitte Thilemann, Tanska. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA 14.8.2011 Joensuu tuomari: Birgitte Thilemann, Tanska keltainen / tiikerijuovainen UROKSET Shadow Del Piccolo Jigo FI11477/11 Erinomainen koko. 11kk. Kaunis pää, mukavilla pään tasoilla. Hyvät huulet.

Lisätiedot

Liminka tuomari: Cindy Pettersson, SE. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA

Liminka tuomari: Cindy Pettersson, SE. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA Liminka 4.9.2010 tuomari: Cindy Pettersson, SE keltainen / tiikerijuovainen UROKSET Highesteem Tender Heart NO53165/09 Erinomainen tyyppi. Hieno jalous päässä, kaulassa. Vahva, kuiva, hyvin muotoutunut

Lisätiedot

STABYHOUN (STABIJHOUN)

STABYHOUN (STABIJHOUN) STABYHOUN (STABIJHOUN) FCI 222 Ryhmä 7 Pointing Dogs Section 1.2 Continental Pointing Dogs, Spaniel type Alkuperämaa Hollanti Käyttötarkoitus: seisova lintukoira laatinut Erja Nummi 3/2016 lähteet: The

Lisätiedot

AUSTRALIANTERRIERI ROTUMÄÄRITELMÄN TULKINTA AUSTRALIANTERRIERIKERHO RY

AUSTRALIANTERRIERI ROTUMÄÄRITELMÄN TULKINTA AUSTRALIANTERRIERIKERHO RY AUSTRALIANTERRIERI ROTUMÄÄRITELMÄN TULKINTA AUSTRALIANTERRIERIKERHO RY AUSTRALIANTERRIERI (Australian Terrier) Laatinut Australianterrierikerho ry. vuonna 2015 Alkuperäinen rotumääritelmän teksti lihavoitu

Lisätiedot

Rovaniemi Tarmo Viirtelä

Rovaniemi Tarmo Viirtelä Rovaniemi 19.6.2016 Tarmo Viirtelä PEN, Urokset PEN 1 KP VSP / Dorona s Brandon / FI55439/15 Vielä hieman takakorkeassa vaiheessa mutta muuten mallikas pentu, sievä pää ja ilme. Purenta ok. Erinomainen

Lisätiedot

LÄNSISIPERIANLAIKA 1/6 (ZAPADNO-SIBIRSKAÏA LAÏKA) Alkuperämaa: Venäjä

LÄNSISIPERIANLAIKA 1/6 (ZAPADNO-SIBIRSKAÏA LAÏKA) Alkuperämaa: Venäjä Ryhmä: 5 FCI:n numero: 306 Hyväksytty: FCI 2.3.2011 Kennelliitto 20.3.2012 Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry LÄNSISIPERIANLAIKA 1/6 (ZAPADNO-SIBIRSKAÏA LAÏKA) Alkuperämaa: Venäjä Pohjoismainen

Lisätiedot

GRIFFON BRUXELLOIS, GRIFFON BELGE JA PETIT BRABANÇON 1/5 (GRIFFON BRUXELLOIS / BELGE, PETIT BRABANÇON) Alkuperämaa: Belgia

GRIFFON BRUXELLOIS, GRIFFON BELGE JA PETIT BRABANÇON 1/5 (GRIFFON BRUXELLOIS / BELGE, PETIT BRABANÇON) Alkuperämaa: Belgia Ryhmä: 9 FCI:n numero: 80,81 ja 82 Hyväksytty: FCI 5.5.2003 SKL-FKK 20.4.2004 Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry GRIFFON BRUXELLOIS, GRIFFON BELGE JA PETIT BRABANÇON 1/5 (GRIFFON BRUXELLOIS /

Lisätiedot

ZG-Saksanpaimenkoiran kuvaus Talentsichtung

ZG-Saksanpaimenkoiran kuvaus Talentsichtung ..2008 Seite von 6 Kuvaaja: Keijo Kodis, Pekka Nykyri PVM:..2008 Nimi: Newmix Qwanta sukupuoli: Uros Narttu rek-numero synt: TM/Mikros: KT: FIN892/07 2..2007 892J HD ED DNA A = normaali B = Rajatapaus

Lisätiedot

POSAVINANAJOKOIRA 1/5 (POSAVSKI GONIČ) Alkuperämaa: Kroatia

POSAVINANAJOKOIRA 1/5 (POSAVSKI GONIČ) Alkuperämaa: Kroatia Ryhmä: 6 FCI:n numero: 154 Hyväksytty: FCI 29.5.2015 Kennelliitto 19.4.2016 Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry POSAVINANAJOKOIRA 1/5 (POSAVSKI GONIČ) Alkuperämaa: Kroatia Pohjoismainen Kennelunioni

Lisätiedot

IBIZANPODENCO 1/5 (PODENCO IBICENCO) Alkuperämaa: Espanja

IBIZANPODENCO 1/5 (PODENCO IBICENCO) Alkuperämaa: Espanja Ryhmä: 5 FCI:n numero: 89 Hyväksytty: FCI 4.2.2000 SKL-FKK 24.10.2006 Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry IBIZANPODENCO 1/5 (PODENCO IBICENCO) Alkuperämaa: Espanja Pohjoismainen Kennelunioni Dansk

Lisätiedot

KUVASZ 1/5 (KUVASZ) Alkuperämaa: Unkari

KUVASZ 1/5 (KUVASZ) Alkuperämaa: Unkari Ryhmä:1 FCI:n numero: 54 Hyväksytty: FCI 13.9.2000 SKL-FKK 26.4.2001 Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry KUVASZ 1/5 (KUVASZ) Alkuperämaa: Unkari KÄYTTÖTARKOITUS: Kuvaszia käytetään talojen, omaisuuden

Lisätiedot

NAPOLINMASTIFFI 1/5. Ryhmä: 2. (MASTINO NAPOLETANO) Alkuperämaa: Italia. FCI:n numero: 197 Hyväksytty: FCI Kennelliitto 19.4.

NAPOLINMASTIFFI 1/5. Ryhmä: 2. (MASTINO NAPOLETANO) Alkuperämaa: Italia. FCI:n numero: 197 Hyväksytty: FCI Kennelliitto 19.4. Ryhmä: 2 FCI:n numero: 197 Hyväksytty: FCI 17.12.2015 Kennelliitto 19.4.2016 Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry NAPOLINMASTIFFI 1/5 (MASTINO NAPOLETANO) Alkuperämaa: Italia KÄYTTÖTARKOITUS: FCI:N

Lisätiedot

MALLORCANPAIMENKOIRA 1/7 (CA DE BESTIAR) Alkuperämaa: Espanja (Baleaarit)

MALLORCANPAIMENKOIRA 1/7 (CA DE BESTIAR) Alkuperämaa: Espanja (Baleaarit) Ryhmä: 1 FCI:n numero: 321 Hyväksytty: FCI 30.8.2002 SKL-FKK 28.4.2003 Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry MALLORCANPAIMENKOIRA 1/7 (CA DE BESTIAR) Alkuperämaa: Espanja (Baleaarit) KÄYTTÖTARKOITUS:

Lisätiedot

LYHYTKARVAINEN ISTRIANAJOKOIRA 1/5 (ISTARSKI KRATKODLAKI GONIČ) Alkuperämaa: Kroatia

LYHYTKARVAINEN ISTRIANAJOKOIRA 1/5 (ISTARSKI KRATKODLAKI GONIČ) Alkuperämaa: Kroatia Ryhmä: 6 FCI:n numero: 151 Hyväksytty: FCI 29.5.2015 Kennelliitto 16.2.2016 Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry LYHYTKARVAINEN ISTRIANAJOKOIRA 1/5 (ISTARSKI KRATKODLAKI GONIČ) Alkuperämaa: Kroatia

Lisätiedot

MUDI. FCI:n Rotumääritelmä No 238/ 22.11.2004 SKL-FKK 16.5.2005

MUDI. FCI:n Rotumääritelmä No 238/ 22.11.2004 SKL-FKK 16.5.2005 MUDI FCI:n Rotumääritelmä No 238/ 22.11.2004 SKL-FKK 16.5.2005 Alkuperämaa: Unkari FCI:n luokitus: Ryhmä 1 lammas- ja karjakoirat (paitsi sveitsinpaimenkoirat), alaryhmä 1 lammaskoirat; käyttökoetulosta

Lisätiedot

MAREMMANO-ABRUZZESE 1/5 (CANE DA PASTORE MAREMMANO-ABRUZZESE) Alkuperämaa: Italia

MAREMMANO-ABRUZZESE 1/5 (CANE DA PASTORE MAREMMANO-ABRUZZESE) Alkuperämaa: Italia Ryhmä: 1 FCI:n numero: 201 Hyväksytty: FCI 17.12.2015 Kennelliitto 7.6.2016 Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry MAREMMANO-ABRUZZESE 1/5 (CANE DA PASTORE MAREMMANO-ABRUZZESE) Alkuperämaa: Italia

Lisätiedot

KARKEAKARVAINEN ISTRIANAJOKOIRA 1/5 (ISTARSKI OSTRODLAKI GONIČ) Alkuperämaa: Kroatia

KARKEAKARVAINEN ISTRIANAJOKOIRA 1/5 (ISTARSKI OSTRODLAKI GONIČ) Alkuperämaa: Kroatia Ryhmä: 6 FCI:n numero: 152 Hyväksytty: FCI 29.5.2015 Kennelliitto 16.2.2016 Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry KARKEAKARVAINEN ISTRIANAJOKOIRA 1/5 (ISTARSKI OSTRODLAKI GONIČ) Alkuperämaa: Kroatia

Lisätiedot

PYRENEITTENPAIMENKOIRA

PYRENEITTENPAIMENKOIRA JALOSTUSTARKASTUSKAAVAKE 1(1) PYRENEITTENPAIMENKOIRA Koiran nimi: S Piquette de Loubajac FIN15198/06 Tutkimustulokset: Korkeus: 39 cm Omistaja: Lonkat B / B Kyynärät 0 / 0 uros Polvet narttu X Silmät Osoite:

Lisätiedot

ISOSVEITSINPAIMENKOIRA 1/5 (GROSSER SCHWEIZER SENNENHUND) Alkuperämaa: Sveitsi

ISOSVEITSINPAIMENKOIRA 1/5 (GROSSER SCHWEIZER SENNENHUND) Alkuperämaa: Sveitsi Ryhmä: 2 FCI:n numero: 58 Hyväksytty: FCI 5.5.2003 SKL-FKK 20.4.2004 Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry ISOSVEITSINPAIMENKOIRA 1/5 (GROSSER SCHWEIZER SENNENHUND) Alkuperämaa: Sveitsi Pohjoismainen

Lisätiedot

SVKL:n erikoiskoulutus Kanarianpodenco. SVKL erikoiskoulutus

SVKL:n erikoiskoulutus Kanarianpodenco. SVKL erikoiskoulutus SVKL:n erikoiskoulutus.1.2017 Kanarianpodenco SVKL erikoiskoulutus 14.1.2017 1 Kanarianpodenco SVKL erikoiskoulutus 14.1.2017 2 Kanarianpodenco http://www.kelb-tal-fenek.de/podcan/pcbilder.htm SVKL erikoiskoulutus

Lisätiedot

VOLPINO ITALIANO 1/5 (VOLPINO ITALIANO) Alkuperämaa: Italia

VOLPINO ITALIANO 1/5 (VOLPINO ITALIANO) Alkuperämaa: Italia Ryhmä: 5 FCI:n numero: 195 Hyväksytty: FCI 17.12.2015 Kennelliitto 23.8.2016 Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry VOLPINO ITALIANO 1/5 (VOLPINO ITALIANO) Alkuperämaa: Italia KÄYTTÖTARKOITUS: Vahti-

Lisätiedot

SIPERIANHUSKY 1/5 (SIBERIAN HUSKY) Alkuperämaa: Yhdysvallat

SIPERIANHUSKY 1/5 (SIBERIAN HUSKY) Alkuperämaa: Yhdysvallat Ryhmä: 5 FCI:n numero: 270 Hyväksytty: FCI 2.2.1995 SKL-FKK 23.10.1995 Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry SIPERIANHUSKY 1/5 (SIBERIAN HUSKY) Alkuperämaa: Yhdysvallat KÄYTTÖTARKOITUS: Rekikoira.

Lisätiedot

WEIMARINSEISOJA 1/6 (WEIMARANER) Alkuperämaa: Saksa

WEIMARINSEISOJA 1/6 (WEIMARANER) Alkuperämaa: Saksa Ryhmä: 7 FCI:n numero: 99 Hyväksytty: FCI 26.5.2015 Kennelliitto 14.10.2015 Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry WEIMARINSEISOJA 1/6 (WEIMARANER) Alkuperämaa: Saksa Pohjoismainen Kennelunioni Dansk

Lisätiedot

Kangasniemi Mattila Paavo

Kangasniemi Mattila Paavo Kangasniemi 5.5.2016 Mattila Paavo PEN, Urokset PEN 1 KP VSP / Shibazhan Saxifraga / FI51948/15 Kaunis hyvin rakentunut pentu jonka runko voisi olla aavistuksen vahvempi. Hyvän mallinen pää. Kaula voisi

Lisätiedot

FI25424/09 Alte Sage Ether AVO EH

FI25424/09 Alte Sage Ether AVO EH FI47097/10 Alfaromeo JUN H Erittäin hyvän kokoinen uros ikäisekseen. Hyvä runko. Sopiva pää. Melko voimakas otsapenger. Tummat hieman pyöreät silmät. Huulipigmentti saisi olla voimakkaampi. Erittäin hyvät

Lisätiedot

Oulu KV 12.7.2008. Tuomarina Anita Alatalo. keltainen - tiikerijuovainen. urokset. pentuluokka

Oulu KV 12.7.2008. Tuomarina Anita Alatalo. keltainen - tiikerijuovainen. urokset. pentuluokka Oulu KV 12.7.2008 Tuomarina Anita Alatalo keltainen - tiikerijuovainen urokset pentuluokka Dogiwogin Edison FIN14104/08 7,5kk Erinomaiset mittasuhteet. Hyvä raajakorkeuden omaava urospentu. Hyvä purenta.

Lisätiedot

KARKEAKARVAINEN ITALIANAJOKOIRA 1/5 (SEGUGIO ITALIANO A PELO FORTE) Alkuperämaa: Italia

KARKEAKARVAINEN ITALIANAJOKOIRA 1/5 (SEGUGIO ITALIANO A PELO FORTE) Alkuperämaa: Italia Ryhmä: 6 FCI:n numero: 198 Hyväksytty: FCI 17.12.2015 Kennelliitto 23.8.2016 Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry KARKEAKARVAINEN ITALIANAJOKOIRA 1/5 (SEGUGIO ITALIANO A PELO FORTE) Alkuperämaa:

Lisätiedot

Rauma tuomari Hans Almgren, Ruotsi. musta / harlekiini NARTTU PENTULUOKKA

Rauma tuomari Hans Almgren, Ruotsi. musta / harlekiini NARTTU PENTULUOKKA 25.5.2013 Rauma tuomari Hans Almgren, Ruotsi musta / harlekiini NARTTU PENTULUOKKA Magic Alaunt Jukuliina FI56278/12 Erittäin miellyttävä harlekiininarttu. 7kk. Kaunis pää, hyvä pituus. Hyvin asettuneet

Lisätiedot

AMERIKANROTTATERRIERI 1/5 (RAT TERRIER) Alkuperämaa: USA

AMERIKANROTTATERRIERI 1/5 (RAT TERRIER) Alkuperämaa: USA Ryhmä: 3 FCI:n numero: Ei FCI-rotu Hyväksytty: AKC 1.7.2010 Kennelliitto 7.6.2016 Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry AMERIKANROTTATERRIERI 1/5 (RAT TERRIER) Alkuperämaa: USA KÄYTTÖTARKOITUS:

Lisätiedot

EESTINAJOKOIRA 1/5 (EESTI HAGIJAS) Alkuperämaa: Viro

EESTINAJOKOIRA 1/5 (EESTI HAGIJAS) Alkuperämaa: Viro Ryhmä: 6 FCI:n numero: ei FCI-rotu Hyväksytty: EKL 8.11.2007 Kennelliitto 14.10.2015 Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry EESTINAJOKOIRA 1/5 (EESTI HAGIJAS) Alkuperämaa: Viro KÄYTTÖTARKOITUS: Jäniksen,

Lisätiedot

ISOMÜNSTERINSEISOJA 1/5 (GROSSER MÜNSTERLÄNDER VORSTEHHUND) Alkuperämaa: Saksa

ISOMÜNSTERINSEISOJA 1/5 (GROSSER MÜNSTERLÄNDER VORSTEHHUND) Alkuperämaa: Saksa Ryhmä: 7 FCI:n numero: 118 Hyväksytty: FCI 5.3.2014 Kennelliitto 15.4.2014 Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry ISOMÜNSTERINSEISOJA 1/5 (GROSSER MÜNSTERLÄNDER VORSTEHHUND) Alkuperämaa: Saksa Pohjoismainen

Lisätiedot