JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto"

Transkriptio

1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 2 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 2 5 liite YHTEISKUNNALLISEN TYÖN SELVITYSRYHMÄN LOPPURAPORTTI 3 6 KIRPPUTORI SELVITYSTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 4 7 liite KASVATUKSEN OPERATIIVISEN JOHTAMISEN ORGANISAATIO 6 8 VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN JA MUUT VAALEJA KOSKEVAT KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖKSET 10 9 liite TALOUSTOIMISTON TOIMISTOSIHTEERIN VIRANTÄYTTÖ liite HANKINTARAJAT JA HYVÄKSYJÄT liite KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN liite SAATAVIEN MERKINTÄ LUOTTOTAPPIOIHIN liite AS OY OIKOTIE 6 HUONEISTON 17 KAUPASTA REKLAMAATIO JA HYVITYSPYYNTÖ liite PERUUTTAMATTOMIEN RETKIEN MAKSU liite LÄHETYSSIHTEERI MINNA KOTAJÄRVEN MÄÄRÄAIKAISEN TEHTÄVÄNKUVAN JA PERUSPALKAN TARKISTAMINEN liite HALLINTOSIHTEERI HANNA WARRON SIVUTOIMILUPA-ANOMUS JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN STRATEGIATYÖSKENTELYN ALOITTAMINEN KIRKKOVALTUUSTOALOITE LEIRINIEMEN KAPPELISTA liite TIEDOKSI LAPSIASIAHENKILÖ ASUNTO-OSAKEHUONEISTON MYYNTI/KANSAKOULUNKATU KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TARKISTAMINEN JA TOIMEENPANO OIKAISUVAATIMUSOHJEET KOKOUKSEN PÄÄTÖS 33 Vesa Koivisto kirkkoherra, kirkkoneuvoston pj.

2 KIRKKONEUVOSTO 1/ 2014 AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Kirkonkulman Sali, 2. krs, Kirkkotie 6 Jäsenet Muut osallistujat Vesa Koivisto, kirkkoherra, pj. Heli Alaja Henry Berg Arne Graeffe Esko Lappalainen Pekka Luuk Brita Peltokoski Terttu Sihvola-Rauttu Liisa Tuovinen, varapuheenjohtaja Jukka Virkki Jarkko Åström (POISSA), sijalla Pekka Heikkilä Jouko Porkka, kirkkovaltuuston pj Matti Auranen, kirkkovaltuuston vpj. Juhani Aarto, hallintokappalainen 5 Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä Hanna Warro, hallintosihteeri, siht. Allekirjoitukset Vesa Koivisto Hanna Warro Kari J. Hietala puheenjohtaja sihteeri sihteeri 16 Pöytäkirjan Järvenpäässä / 2014 Järvenpäässä / 2014 tarkastus Arne Graeffe Esko Lappalainen Pöytäkirjan nähtävänä Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä pitäminen viraston aukioloaikoina (ma ke klo , to klo 8 18 ja pe klo 8 13) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1 3. Todistaa Hanna Warro hallintosihteeri

3 Kirkkoneuvosto 1/ Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen kello Alkuhartauden piti Jukka Virkki (seuraavalla kerralla Jarkko Åström). Laulettiin virsi 484 1, 4. 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4). Esityslista on toimitettu Pj:n esitys: Kn 2 Päätös: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Pj:n esitys: Kn 3 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Arne Graeffe ja Esko Lappalainen Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Pj:n esitys: Kn 4 Päätös: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Kohtaan TIEDOKSI lisättiin seuraavat asiat: Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitysalueen seurakuntarakenteiden selvitystyön tilanne sekä Tuusulan ja Nurmijärven rovastikuntien sekä Sipoon Seurakuntayhtymän jäsentiedot 2013 Esityslista hyväksytty kokouksen työjärjestykseksi yksimielisesti.

4 Kirkkoneuvosto 1/ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto YHTEISKUNTATYÖN TULEVAISUUS TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan yhteiskuntatyön työmuodon tulevaisuustyöryhmän antamaan lausunnon vuoden 2013 loppuun mennessä yhteiskuntatyön työmuodon tulevaisuudesta ja sen aiheuttamista toimenpiteistä. Työryhmän loppuraportti toimenpide-ehdotuksineen on (LIITE 5 A ). (LIITE 5 B) on myös johtavan diakoniaviranhaltija Marja Kososen näkemyksiä loppuraporttia ja toimenpide-ehdotuksia koskien. Työryhmä esittää toimenpide-ehdotuksina seuraavaa: 1. Avataan yhteiskuntayön sihteerin virka ja muutetaan se yhteiskuntatyön diakonin viraksi. Viran tehtäväkenttänä olisi maahanmuuttajatyö, kirpputorityö uudelleen organisoituna ja ympäristökysymykset. Tähän liittyy seurakunnan vapaaehtoistyön uudelleen organisointi. Tällä hetkellä vapaaehtoistyötä ja sen koordinointia tekee vapaaehtoistyötä vastaava diakoni, kirpputorin vapaaehtoisen avustustyön ohjaaja ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori (60 %) Kirpputorin vapaaehtoisten vastuuta kirpputorista voisi lisätä, sillä kirpputorin vapaaehtoisilla on laajaa osaamista. 2. Perustetaan yhteiskuntatyön työryhmä. Ryhmässä olisi jäsenenä yhteiskuntatyöstä kiinnostuneita henkilöitä. Ryhmä olisi yhteiskuntatyötä tekevien tukena mutta samalla myös olisi valmis tekemään käytännössä asioita. 3. Lähetyssihteerin työn kuvan laajentaminen kansainvälisen vastuun kysymyksiin 4. Kehitetään vapaaehtoisten roolia yhteiskuntatyössä 5. Yhteiskuntatyön teologin vastuulla olisi työelämäkysymyksiin ja työttömien kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyvät asiat sekä ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskustelun esillä pitäminen. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto keskustelee loppuraportista ja sen toimenpide-ehdotuksista ja päättää jatkotoimenpiteistä.

5 Kirkkoneuvosto 1/ Kn 5 Päätös: 1.) Perustetaan yhteiskunnallisen työn papin johdolla yhteiskuntatyön työryhmä selvitystyöryhmän esittämällä tavalla 2.) muutoin 5 palautetaan valmisteluun

6 Kirkkoneuvosto 1/ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto KIRPPUTORI SELVITYSTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Diakoniajohtokunta on esittänyt kirkkoneuvostolle seuraavaa: Keskusteltiin kirpputorin tilatarpeista ja henkilöresursseista. Johtokunta päätti esittää kirkkoneuvostolle, että se selvittää kirpputorin tila- ja henkilöstöresurssien nykyiset tarpeet ja päättää siltä pohjalta mahdollisesti tarvittavista muutoksista, siten että mahdolliset muutokset voidaan huomioida 2014 toimintasuunnitelmaa ja budjettia laadittaessa. Esitys voidaan tulkita johtokunnan aloitteeksi. Aloitteessa esitetyn asian suhteen johtokunta ja työalan työntekijät ovat paremmin perillä tilanteesta ja tarpeista kuin kirkkoneuvosto. Toisaalta kirkkoneuvoston asiana on johtaa koko seurakunnan toimintaa ja taloutta ja tästä näkökulmasta laadittavan selvityksen tulisi olla kattavampi. Selvityksen on otettava nykytilanteen kartoitus, taloudelliset mahdollisuudet ja mahdollisuudet uudelleen organisoida asioita. Kirpputorin työntekijän jäädessä vuorotteluvapaalle häneltä on pyydettävä lausuntoa pikaisesti asiassa. Toki hän on tuonut esiin tarpeita esimiehille aiemminkin. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto nimeää selvitystyöryhmän tekemään selvitystä kirpputorin nykytilanteesta, tarpeista ja uudelleen organisointimahdollisuuksista. Selvitysryhmään nimetään talousjohtaja, Marja Noso, Minna Lairi ja kirkkoneuvoston edustaja ja diakonia johtokunta pyydetään nimeämään edustajansa. Kirkkoneuvosto nimeää selvitystyöryhmän koollekutsujan ja valitsee jäsenen työryhmään. Kn 264 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti seuraavalla lisäyksellä: Selvitystyöryhmä täydentää itseään kirpputorin vapaaehtoisten edustajilla Kirkkoneuvoston edustajaksi selvitystyöryhmään valittiin yksimielisesti Viljo Smed ja koollekutsujaksi nimettiin Marja Noso. Diakoni Marja Noso on osoittanut kirpputorin selvitystyöryhmän puolesta kirkkoneuvostolle seuraavan sähköpostiviestin: Koska kirpputorin nykytilanne on muuttunut merkittävästi siitä kun tehtävä on annettu, työryhmä anoo lisäaikaa selvityksen tekoon vuoden 2013 loppuun asti. Samalla työryhmä pyytää, että neuvosto nimeäisi työryhmän jäseneksi johtavan diakonian viranhalti-

7 Kirkkoneuvosto 1/ jan Marja Kososen. Hänellä lähiesimiehenä on sellaista asiantuntijuutta mikä työskentelyn kannalta on välttämätöntä. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto myöntää lisäaikaa selvityksen tekoon vuoden 2013 loppuun asti ja nimeää Marja Kososen kirpputorin selvitystyöryhmään. Kn 48 Päätös: Kirkkoneuvosto myöntää lisäaikaa selvityksen tekoon vuoden 2013 loppuun asti ja nimeää Marja Kososen kirpputorin selvitystyöryhmään. Lisäys: Kirpputorin selvitystyöryhmän tulee tehdä syyskuun loppuun 2013 mennessä esitys kirpputorin toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuodelle Kirpputorin selvitystyöryhmän raportti on liitteenä nro 277. Kokoukseen on kutsuttu selvitystyöryhmän puheenjohtaja Marja Noso ja sihteeri Minna Kotajärvi kertomaan selvitystyöryhmän raportista. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen kirpputorin selvitystyöryhmän raportin ja päättää jatkotoimenpiteistä. Kn 277 Päätös: Kuultiin Minna Kotajärven ja Marja Noson esitys kirpputorin selvitystyöryhmän loppuraportista. Kirkkoneuvosto kiittää valmistelijoita erittäin selkeästä ja monipuolisesta loppuraportista. Raportti osoittaa kirpputorin tärkeyden ja monitahoisen vaikuttavuuden seurakunnalle. Kirkkoneuvosto jätti asian pöydälle odottamaan yhteiskuntatyön tulevaisuustyöryhmän loppuraporttia, jonka jälkeen kirkkoneuvosto ottaa asian uudelleen käsiteltäväkseen Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää selvitystyöryhmän loppuraportin pohjalta jatkotoimenpiteistä. Kn 6 Päätös: 6 palautettiin valmisteluun

8 Kirkkoneuvosto 1/ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto KASVATUKSEN OPERATIIVSEN JOHTAMISEN ORGANISAATIO Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi Satu Lintusen irtisanoutumisilmoituksen johtavan lapsityönohjaajan virasta. Kirkkoneuvosto päätti perustaa työryhmän valmistelemaan johtavan lapsityönohjaajan viran täyttöä ja mahdollisia muutostarpeita sekä tarkastelemaan samalla kasvatuksen uuden organisaation johtamismallia. Työryhmään nimettiin kirkkoherra, nuorisopastori James Cox, lapsi- ja perhetyön pappi Anu Sorjonen, Jouko Porkka ja Terttu Sihvola-Rauttu. Kasvatusjohtokunta nimesi edustajakseen Maj Packalénin. Työryhmä kutsui lisäksi jäsenekseen vt. johtava lapsityönohjaaja Iia Palmgrenin. Kirkkoneuvoston nimeämä työryhmä kokoontui syksyn 2013 ja tammikuun 2014 aikana yhteensä 7 kertaa. Ensimmäisessä kokouksessa olivat läsnä lisäksi kasvatustiimille vuoden 2013 aikana ryhmänohjausta pitäneet konsultit Kai Peltonen ja Hannu Suni. Työryhmä selvitti nykyisen operatiivisen johtamismallin toimivuutta sekä vaihtoehtoisia malleja. Henkilöstöä kuultiin kahdessa tilaisuudessa oli kasvatustiimin kuuleminen ja lastenohjaajien kuuleminen. Lisäksi on käyty läpi vuonna 2011 pidetyn henkilöstökyselyn tuloksia. Työryhmän työskentelyssä oli esillä kaksi organisoitumismallia: kasvatusjohtajamalli, jossa koko kasvatuksen toimialaa johtaisi yksi johtava viranhaltija sekä pääpiirteissään nykyisen muotoinen malli. Työryhmä päätyi toteamaan, että kasvatusjohtajan viran perustamiseen ei ole edellytyksiä, koska malli lisäisi kokonaiskustannuksia ja monimutkaistaisi hallintoa. Lisäksi kasvatustyön nykyinen johtamismalli on yksinkertaisempi ja kohdennetumpi verrattuna kasvatusjohtaja- malliin sekä kasvatusjohtaja-mallissa johtavan lapsityönohjaajan tehtäväkokonaisuudesta tulisi kohtuuton. Edellä mainituista syistä johtuen työryhmä esittää, että kasvatustyö organisoidaan jatkossakin nykyisen mallin mukaisesti huomioon ottaen tämän lausunnon mukaiset yksityiskohtaiset tarkennukset. Johtamisen tulee tapahtua jaetun johtajuuden ja valtuuttamisen periaatteiden mukaisesti. Jaetun johtajuuden -mallissa työstä vastuun kantaminen kuuluu kaikille työyhteisössä ja jokaista työntekijää vastuutetaan oman työnsä johtamisesta. Työntekijöitä on myös tuettava kantamaan vastuuta kokonaisuudesta. (LIITE 7) Työryhmä esittää seuraavanlaista mallia kasvatuksen operatiiviselle johtamiselle ja organisoitumiselle:

9 Kirkkoneuvosto 1/ a) Organisoitumisen perusajatus b) Kokouskäytännöt Työalakeskeinen ajattelu minimoidaan ja työn suunnittelun lähtökohdaksi asetetaan seurakuntalainen. Tämä merkitsee työmuotojen yhteistyön sijasta sitä että työ on yhteistä. Työn organisoimisessa lähtökohtana ovat strategia ja sen painopisteet. Tavoitteena on keskittää kasvatuksen hallinnolliset tehtävät johtaville viranhaltijoille. Ehdotetun mallin mukaisesti kokonaiskustannukset eivät kasva. Lapsi- ja nuorisotyön muodostama kasvatuksen työala jäsentyy kokonaisuudeksi elämäkaari-ajattelun ja perhekeskeisyyden kautta. Tästä syystä myös kasvatuksen työnjakoa tarkastellaan kokonaisuutena. Muutos edellyttää kaikkien viranhaltijoiden tehtäväkuvausten päivittämistä vastamaan uutta organisaatiomallia. Päivittäminen tapahtuu esimies-alainen keskusteluissa. Kasvatuksen työtä suunnitellaan ja johdetaan seuraavissa kokouksissa: c) Johtaminen 1) Kasvatustyön kokous (kasvatustiimi sekä lastenohjaajat), 2 kertaa vuodessa 2) Kasvatuksen suunnittelupäivä, 2 kertaa vuodessa 3) Kasvatustiimin kokous (Lapsityönohjaajat, nuorisotyönohjaajat, teologit) kerran kuudessa viikossa 4) Nuorisotiimi, kaksi kertaa kuukaudessa 5) Lastenohjaajakokous, 6 kertaa vuodessa 6) LNAK-foorumi, 4 kertaa vuodessa 7) Perhetyön koordinointiryhmä, 2 kertaa vuodessa kasvatustiimin yhteydessä Sihteerinä kaikissa em. kokouksissa toimii mahdollisuuksien mukaan kasvatuksen sihteeri. Muistiot kaikista kokouksista toimitetaan kaikkien kasvatuksen ja seurakunnan muiden työntekijöiden tietoon yhdessä sovittavalla tavalla. Kokoukset suunnitellaan niin, että ne ovat mielekkäitä kaikille niihin osallistuville ammattiryhmille ja ajankäyttö on tehokasta. Näin toteuttavaan työhön jää entistä enemmän aikaa. Kasvatuksen sisäistä tiedotusta tehostetaan ja kaikki työntekijät vastuutetaan seuraamaan sisäistä intraa. Kasvatustyötä johdetaan kahden johtavan viranhaltijan tiiviinä yhteistyönä. He luovat esimiestyölle, työnjaolle ja käytännön toiminnalle mahdollisimman yhdenmukaiset toimintatavat sekä suunnittelevat ja johtavat yhteiset kokoukset sopimansa työnjaon mukaisesti.

10 Kirkkoneuvosto 1/ Toinen johtava viranhaltija toimii nuorisotyöntekijöiden, perhetyöntekijän sekä kasvatuksen sihteerin ja toinen lapsityönohjaajan ja lastenohjaajien lähiesimiehenä. Kasvatuksen johtavien viranhaltijoiden ja kaikkien kasvatustiimin teologien esimies on kirkkoherra. d) Mallin ottaminen käyttöön Uusi organisaatiomalli otetaan käyttöön kevättoimintakauden 2014 päättyessä ( ). Kevätkaudella tehdään tarpeelliset valmistelut ja toteutetaan yhteinen suunnittelupäivä ja kasvatuksen yhteinen kokous. Lisäksi työryhmä tekee seuraavat ehdotukset: 1. Johtavan nuorisotyönohjaajan virka lakkautetaan 2. Yksi lapsityönohjaajan virka lakkautetaan 3. Johtavan lapsityönohjaajan virka täytetään ja vakinaistetaan. 4. Otetaan käyttöön työalajohtaja -nimike: nuorisotyöntekijöiden, perhetyöntekijän ja kasvatuksen toimistosihteerin esimiehenä toimii kasvatuksen työalajohtaja (nuoriso- ja rippikoulutyö); lastenohjaajien esimiehenä toimii kasvatuksen työalajohtaja (varhaiskasvatus). Yhteistyössä he johtavat koko seurakunnan kasvatustyötä 5. Kasvatuksen työalajohtajan virkojen edellytyksenä on johtamiskokemus sekä johtamiskoulutus tai sitoutuminen johtamiskoulutukseen osallistumiseen 6. Lastenohjaajien työajanseuranta toteutetaan sähköisesti siihen soveltuvan työajanseurantaohjelman käyttöönoton jälkeen 7. Perhetyöntekijästä tulee kasvatustiimin jäsen 8. Lapsityönohjaajan nimike muutetaan varhaiskasvatuksen ohjaajaksi 9. Kasvatuksen sihteerin koko työaika tulee kasvatustyön käyttöön. Esitetään, että samalla selvitetään diakoniatyön sihteeritehtävien toteutustapa 10. Kasvatuksen talousarvion kustannuspaikkoja yhdistetään niin, että kustannuspaikoista 230 Perhetyö, 231 Pyhäkoulutyö, 232 Päiväkerhotyö, 233 Koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhotyö ja 241 Perhekerhotyö, muodostetaan yksi kustannuspaikka Pj:n esitys: 1) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että johtavan nuorisotyöohjaajan virka lakkautetaan 2) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että yksi lapsityöohjaajan virka lakkautetaan 3) Johtavan lapsityönohjaajan virka täytetään ja vakinaistetaan 4) Otetaan käyttöön työalajohtaja -nimike: nuorisotyöntekijöiden, perhetyöntekijän ja kasvatuksen toimistosihteerin esimiehenä toimii kasvatuksen työalajohtaja (nuoriso- ja rippikoulutyö); lastenohjaajien esimiehenä toimii kasvatuksen työ-

11 Kirkkoneuvosto 1/ alajohtaja (varhaiskasvatus). Yhteistyössä he johtavat koko seurakunnan kasvatustyötä 5) Kasvatuksen työalajohtajan virkojen edellytyksenä on johtamiskokemus sekä johtamiskoulutus tai sitoutuminen johtamiskoulutuksen osallistumiseen 6) Lastenohjaajien työajanseuranta toteutetaan sähköisesti siihen soveltuvan työajanseurantaohjelman käyttöönoton jälkeen 7) Perhetyöntekijästä tulee kasvatustiimin jäsen 8) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että lapsityönohjaajan nimike muutetaan varhaiskasvatuksen ohjaajaksi. 9) Selvitetään mahdollisuudet, että kasvatuksen sihteerin koko työaika tulee kasvatuksen käyttöön ja samalla selvitetään diakoniatyön sihteeritehtävien toteutustapa 10) Kasvatuksen talousarvion tehtäväalueet yhdistetään niin, että 230 Perhetyö, 231 Pyhäkoulutyö, 232 Päiväkerhotyö, 233 Koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhotyö ja 241 Perhekerhotyö muodostetaan yhdeksi tehtäväalueeksi Kn 7 Päätös: Esitys (kohdat 1 10) hyväksyttiin yksimielisesti

12 Kirkkoneuvosto 1/ Kirkkoneuvosto VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN JA MUUT VAALEJA KOSKEVAT KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖKSET Seurakuntavaalit järjestetään joka neljäs vuosi ja toteutetaan syksyllä Vaaleissa valitaan seurakuntien kirkkovaltuustot. Kirkkovaltuusto on seurakunnan tai seurakuntayhtymän ylin päättävä elin. Vaaliehdokkaiden ehdokasasettelu päättyy ja viiden päivän ennakkoäänestysaika on Varsinainen vaalipäivä on Voimassa olevan lain mukaan vaalit ovat kaksipäiväiset, mutta kirkolliskokous hyväksyi esityksen yksipäiväisistä seurakuntavaaleista. Koska säännösmuutos koskee kirkkolakia, asia vaatii vielä eduskunnan hyväksynnän. Jos asia etenee eduskunnassa toivotusti, yksipäiväinen vaali on voimassa vuoden 2014 seurakuntavaaleissa. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytty seuraavat tavoitteet seurakuntavaaleille: Hyödyntää vaalit tilaisuutena antaa ihmisille mahdollisuus vaikuttaa oman seurakunnan asioihin. Samalla nostetaan esiin seurakunnan sanomaa ja toimintaa sekä rakennetaan avointa vuoropuhelua ihmisten kanssa korostaen kuitenkin vaalien virallista luonnetta Säilyttää äänestysprosentti vähintään ennallaan (20,4 %) Suunnata riittävät voimavarat ennakkoäänestykseen ja markkinoinnissa huomioida myös nuoret ensimmäistä kertaa äänestävät ikäluokat Seurakuntavaalien suhteen on toiminta- ja taloussuunnitelmassa varauduttu järjestämään ennakkoäänestys riittävän laajana (suurimmat marketit), huomioimaan ensimmäistä kertaa äänestävät, yhteistiedottaminen naapuriseurakuntien kanssa, vaalikirjeen lähettäminen jokaiselle äänioikeutetulle, ehdokkaiden valokuvaaminen ja vaalikahvien tarjoaminen varsinaisena vaalipäivänä. Seurakuntien käytössä on myös kirkkohallituksen kustantama vaalikone. Pääosan vaaleihin liittyvistä päätöksistä ja asioista hoitaa vaalilautakunta. Osan päätöksistä tekevät myös kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto. Kirkkovaltuuston päätettäviä asioita on mm. vaalilautakunnan valinta ja kirkkoneuvostolle kuuluu mm. vaaliluettelon laatiminen. Vaalit toimittaa vaalilautakunta, jonka kirkkovaltuusto valitsee viimeistään toukokuussa sinä vuonna, jona seurakuntavaalit toimitetaan. Vaalilautakuntaan kuuluu kirkkoherra ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä yhtä monta varajäsentä. Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajaksi jonkun jäsenistä. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessa itselleen varapuheenjohtajan.

13 Kirkkoneuvosto 1/ Kirkkovaltuusto voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin. Tällöin vaalilautakuntaan on valittava niin monta jäsentä, että vaalilautakunta voi jakautua kirkkolain 8 luvun 6 :n 2 momentin mukaisesti päätösvaltaisiin jaostoihin. Seurakunnan kirkko on varsinainen äänestyspaikka. Kirkkovaltuusto määrää, mihin muualle kuin kirkkoon seurakunnan alueella järjestetään äänestyspaikat. Vaalilautakunta määrää vaalihuoneistot ja minä kellonaikana äänestys kussakin paikassa tapahtuu. Hyväksyessään syksyn 2013 kokouksessaan vaalilainsäädännön muutokset kirkolliskokouksen lakivaliokunta muutti tulkintaansa vaalilautakunnan jäsenyyden edellytyksistä. Lakivaliokunnan mielestä seurakuntavaaleissa ehdolla oleva tai hänen lähisukulaisensa ei voi olla vaalilautakunnan jäsen: Korkeimman hallinto-oikeuden antaman keskusvaalilautakunnan jäsenen esteellisyyttä koskevan ratkaisun (2013:112) mukaan yleisissä vaaleissa keskusvaalilautakunnan jäsenenä ei voi olla ehdokas eikä tämän hallintolain 28 :n 2 momentissa määritelty läheinen. Keskusvaalilautakunta vahvistaa yleisten vaalien tuloksen. Kirkollisissa vaaleissa vaalilautakunnat vahvistavat vaalin tuloksen. Lakivaliokunnan näkemyksen mukaan on perusteltua, että kirkollisissa vaaleissa esteellisyyskysymyksiin suhtaudutaan samalla tavalla kuin yleisissä vaaleissa, minkä vuoksi kirkollisissa vaaleissa vaalilautakunnan jäsenen esteellisyyttä on arvioitava samoin kuin yleisten vaalien keskusvaalitoimikunnan jäsenten esteellisyyttä. Linjauksen mukaisesti kirkollisen vaalin vaalilautakunnan jäsenenä ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö eikä henkilö, joka on ehdokkaaseen hallintolain 28 :n 2 momentin määrittelemässä suhteessa. Lakivaliokunta toteaa, että asia ei edellytä muutoksia kirkkohallituksen esitykseen, mutta se on tärkeä tiedostaa vaaleja järjestettäessä. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää: 1. asettaa vaalilautakunnan ja valita siihen kirkkoherran lisäksi kahdeksan jäsentä ja kahdeksan varajäsentä sekä nimetä valituista jäsenistä puheenjohtajan. 2. että seurakuntaa ei jaeta äänestysalueisiin, seurakuntavaalien äänestyspaikkana on kirkko ja vaalilautakunnan niin harkitessa jokin muu kirkonmäen rakennus. Kn 8 Päätös: Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Kirkkoneuvosto 1/ Kirkkoneuvosto TALOUSTOIMISTON TOIMISTOSIHTEERIN VIRANTÄYTTÖ Kirkkoneuvosto on käsitellyt ja taloustoimiston määräaikaisten toimistosihteerinen tilannetta ja vakinaistamista. Kirkkoneuvosto päätti vakinaistaa toisen toimistosihteerin viran alkaen. Viran tehtäviin kuuluu hautaustoimen ja hautainhoitorahaston asiakaspalvelu ja toimistotehtävät sekä kiinteistötoimen sihteeripalvelua ja toimistotarvikehankintoihin, tilavarauksiin ja - vuokraukseen ja arkistointiin liittyviä tehtäviä. Kelpoisuusehtona on konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsenyys, soveltuva opistoasteen tutkinto, ammattikorkeakoulututkinto tai alan tuntemus ja käytännön kokemus haettavan viran tehtävistä. Tehtävä sijoittuu vaativuusryhmään 501 ja peruspalkka on 2161,10 /kk. Hakuilmoitus on julkaistu seurakunnan ilmoitustaululla Määräaikaan klo mennessä tuli yksi hakemus. Hakemus ja hakijan Anja Tyynelän CV ovat (LIITE 9). Hakija täyttää viran kelpoisuusvaatimukset. Hakija on hoitanut haettavana olleen viran tehtäviä noin 3,5 vuotta viransijaisena. Hakija on hoitanut viran tehtävät hyvin ja hän persoonansa puolesta soveltuu hyvin vaativaan asiakaspalvelutyöhön, jossa kohdataan surevia omaisia. Palaute on ollut hyvää. Myös tehtävän kehittäminen hautaustoimen ja kiinteistötoimen toimistotehtävien osalta on edistynyt hyvin Tyynelän viransijaisuuden aikana. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää: 1) täyttää taloustoimiston toimistosihteerin viran vakituisesti alkaen edellä selostetun hakumenettelyn mukaisesti 2) valita taloustoimiston toimistosihteerin virkaan toistaiseksi eli vakituisesti yomerkonomi Anja Tyynelän alkaen 3) että, virkaan ei sovelleta koeaikaa, koska henkilö on hoitanut viran tehtäviä viimeiset yli 3,5 vuotta 4) että, virkapaikka on Järvenpään seurakuntatalo Kirkkotie 1 5) että, viran pääasialliset tehtävät ovat hautaustoimen ja hautainhoitorahaston asiakaspalvelu- ja toimistotehtävät, kiinteistötoimen sihteeritehtäviä, seurakunnan toimistotarvikehankintoja, tilavarauksia ja tilavuokrauksia sekä talous-, hautaustoimen ja kiinteistötoimen arkistointitehtäviä 6) että, virka kuuluu vaativuusryhmään 501 ja peruspalkka on 2161,10 /kk. Palkanmaksukausi on kuukausi ja palkka maksetaan kuukauden 5. päivä

15 Kirkkoneuvosto 1/ ) että, virka on kokoaikainen ja vuosiloman määräytyy KirVESTES:n säännösten mukaan Kn 9 Päätös: Esitys (kohdat 1-7) hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Kirkkoneuvosto 1/ Kirkkoneuvosto HANKINTARAJAT JA HYVÄKSYJÄT 2014 Taloussäännön 13 mukaan kirkkoneuvoston tulee määritellä ketkä hyväksyvät kunkin tehtäväalueen meno- ja tulotositteet. Kaikkiin ostolaskuihin tai niiden liitteisiin merkitään tiedot tavaran tai palvelun vastaanottajasta, asiatarkastuksesta ja hyväksymisestä. Vastaanottajan tulee varmistaa, että tositteen tarkoittama tavara tai palvelu on saatu, lasku on asiallisesti ja numerollisesti oikein, maksu perustuu asianmukaiseen päätökseen (tarjoukseen ja sen hyväksymiseen) ja se on annettujen määräysten mukainen. Hyväksyjä vastaa, että maksamiseen tarvittava määräraha on käytettävissä ja, että hankinta on kaikin puolin säännösten ja määräysten mukainen. Vastaanottajan ja hyväksyjän tulee olla eri henkilöitä. Vain tehtäväalueilla, joissa on yksi henkilö, riittää pelkkä hyväksyjän merkintä. Jos lasku koskee henkilökohtaisesti hyväksyjää, tulee hänen hyväksyttää lasku tai tulotosite esimiehellään. Kirkkovaltuuston hyväksymän ja tuomiokapitulin vahvistaman kirkkoneuvoston ohjesäännön 3 luvun 14 :n kirkkoneuvoston alainen viranhaltija, joka viran johtosäännössä tai toimielimen erillisellä päätöksellä on nimetty johtavaksi viranhaltijaksi päättää hankinnoista ja palvelujen ostosta sekä allekirjoittaa sopimukset kirkkoneuvoston vahvistaman tehtävä/toimialueen osalta hyväksytyn talousarvion puitteissa, jos hankinnan tai palvelun arvo on enintään kirkkoneuvoston vahvistama määrä. Samasanaisena säännös on kirkkoneuvoston ohjesäännössä koskien kirkkoherraa (12 :n kohta 2) ja talousjohtajaa (13 :n kohta 1). Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että vuonna 2014 laskujen hyväksyjät tehtäväalueittain ja hankintarajat ovat (LIITE 10) mukaiset. Kn 10 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

17 Kirkkoneuvosto 1/ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 2014 Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2014 talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuodeksi sekä hautainhoitorahaston talousarvion 2014 kirkkoneuvoston hyväksytyin muutoksin. Asiakirja on kuitenkin yleispiirteinen ja tarvitaan käyttösuunnitelma, josta näkyy kaikille tileille suunnitellut määrärahat vaikka työmuodoilla on mahdollisuus sisäisesti käyttää määrärahoja eri tileille kirjattaviin menoihin, kuin mihin tilille määräraha on kirjattu. Työmuoto ei saa kuitenkaan ylittää tehtäväalueen ulkoista toimintakatetta eli nettosummaa. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy käyttösuunnitelman (LIITE 11) mukaisena. Kn 11 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

18 Kirkkoneuvosto 1/ Kirkkoneuvosto SAATAVIEN MERKINTÄ LUOTTOTAPPIOIHIN Seurakunnan tileillä on vuosilta saatavia, joita ei ole saatu perittyä, Aiemmin kirkkoneuvosto on päättänyt saatavien perinnästä: - laskuja karhutaan kaksi kertaan, jonka jälkeen saatavat laitetaan perintäyhtiölle perittäviksi. - jos kerhomaksut yms. ovat maksamatta enemmän kuin 3 kuukauden ajalta, tulee ottaa yhteys asiakkaaseen ja selvitellä maksamattomuuden syitä ja niiden pohjalta tehdä päätökset toimintaan osallistumisesta jatkossa - mahdollisuudesta saada maksuvapautus tulee tiedottaa mahdollisimman hyvin. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää poistaa tileistä luottotappioina (LIITE 12) esitetyt saatavat. Kn 12 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

19 Kirkkoneuvosto 1/ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto AS OY OIKOTIE 6 HUONEISTON 17 KAUPASTA REKLAMATIO JA HYVITYSPYYNTÖ Järvenpään seurakunta (LIITE 13) sai huoneistosta Markku ja Saara Hiltusen allekirjoittaman tarjouksen LIITE nro 13 A). Tarjous hyväksyttiin neuvotteluiden jälkeen. Kirkkoneuvosto teki päätökset myydä huoneisto. Seurakunta oli valmis teettämään huoneiston kosteusmittauksen ostotarjouksen tehneiden kanssa yhteisesti sovittavan kosteuskartoittajan kanssa. Ostajat eivät kuitenkaan halunneet teetettävän kosteusmittausta vedoten siihen, että huoneisto oli ollut jo pitemmän aikaa käyttämättömänä (noin puoli vuotta) ja mahdolliset kosteusvauriot olisivat jo kuivuneet. Täten kosteuskartoitusta ei tehty, mikä on kirjattu myös kauppakirjaan. Osakekaupat tehtiin kauppahinnan ollessa (Kauppakirja LIITE nro 13 B). Aloittaessaan huoneiston kunnostuksen ostajat havaitsivat kylpyhuoneessa homevaurion ja sen keittiön puoleisen seinän takana olevien keittiökaappien alla kosteusvaurion ja hometta. (Taloratsia Oy:n raportti , LIITE nro 13 C). Ostajat reklamoivat välittömästi myyjää, aluksi suullisesti ja sitten kirjallisesti (LIITE nro 13 D) varaten itselleen mahdollisuuden yksilöidä korvausvaatimukset myöhemmin. Ostajat esittivät epäilyksen, että huoneistossa 2000-luvun alussa tehdyn kylpyhuoneremontin yhteydessä on tehty virheitä. Suullisen reklamaation saatuaan seurakunta lähti välittömästi selvittämään kylpyhuoneeseen aikoinaan tehtyä korjausta. Vuokralaisen muistaman mukaan he olivat ilmoittaneet joko 2001 tai 2002 seurakunnan talousjohtajalle mahdollisesta kosteusvauriosta kylpyhuoneessa. Todennäköisesti vuokralaisen ilmoitus ja on tapahtunut ennen , koska seurakuntaan oli 2001 alusta perustettu kiinteistöpäällikön virka ja virassa aloitti kiinteistöpäällikkö Esko Eisanen. Vuokralaisen selvitys (LIITE nro 13 E). Silloinen kylpyhuoneen saneeraus tehtiin ja saneeraus valvottiin sekä hyväksyttiin asunto-osakeyhtiön isännöitsijän toimesta. Vaikka kyseisenlaiset kosteusvauriot kuuluvat asunto-osakeyhtiön korjattaviksi ja kustannettavaksi ja vaikka työstä oli jo yli 10 vuotta, alettiin selvittää, mikä yritys oli korjauksen tehnyt ja kuka korjauskustannukset oli maksanut. (Jukka Virkin selvitys LIITE nro 13 F). Vastuukysymyksistä ja jatkotoimenpiteistä pidettiin neuvottelut Läsnä olivat asunto-osakeyhtiön nykyinen isännöitsijä Mirja Lahti, Isännöinti Jouko Lahti Oy:stä, ostaja Markku Hiltunen, asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja sekä Jukka Virkki, myyjän eli seurakunnan valtuuttamana (kirkkoneuvoston jäsen). Tämän neuvottelun tuloksena todettiin, että kylpyhuoneen korjaus oli tehty puutteellisesti (Talo-

20 Kirkkoneuvosto 1/ ratsia Oy:n raportti LIITE nro 13 C), mutta kuitenkin hyväksytty ja vastaanotettu silloisen isännöitsijän eli myös asuntoyhtiön toimesta, joten korjaus- ja kustannusvelvollisuus on asuntoyhtiöllä. Ostajat ottivat uudestaan yhteyttä Järvenpään seurakuntaan asunnon virheiden ja korvausvaatimusten yksilöimiseksi. Neuvottelu pidettiin Järvenpään seurakunnan tiloissa. Läsnä olivat ostajat, Markku ja Saara Hiltunen, myyjän edustajina seurakunnan talousjohtaja Kari J. Hietala ja kirkkoneuvoston jäsen Jukka Virkki sekä asunto-osakeyhtiön isännöitsijä Mirja Lahti. Tässä neuvottelussa kävi ilmi, että huoneiston kylpyhuone oli saneerattu asunto-osakeyhtiön toimesta ja kustannuksella. Kaupan teon jälkeen ja muiden korjausten yhteydessä oli löytynyt kylpyhuoneen vaurioiden lisäksi muitakin vaurioita (Ostajien selvitys Oikotie 6 A 17 Asunnon virheet ja korvausvaatimus LIITE nro 13 G). Myyjällä ei ole ollut mahdollisuutta selvittää, mistä vauriot ja ongelmat ovat johtuneet ja olisivatko ne mahdollisesti kuuluneet asunto-osakeyhtiön vastuun piiriin. On kuitenkin oletettavaa, että kylpyhuoneen kosteusvaurio oli levinnyt laajemmalle kuin aluksi oli luultu vrt. keittiön homeinen seinä, kylpyhuoneen kynnyksen lahoaminen jne. Neuvottelussa kävi myös ilmi, että asunto-osakeyhtiön vesikatto oli vuotanut ja siitä oli aiheuttanut myös huoneistolle 17 (ylin kerros) kosteusvaurioita. Yhteenvetona todetaan, ettei myyjä eli Järvenpään seurakunta kyseenalaista ostajien ja heidän edustajiensa havaitsemia virheitä ja puutteita. Hankaluutena on kuitenkin jälkeenpäin todentaa, mikä on myyjän vastuu. Järvenpään seurakunnalla ja sen edustajalla on ollut oikeus myös uskoa siihen, että isännöintitodistukseen on merkitty ne asunto-osakeyhtiön tekemät korjaukset, jotka siihen kuuluu merkitä. Järvenpään seurakunnalla ei ole myöskään ollut ennen myyntiä tietoa niistä vaurioista ja puutteista, jotka löytyivät korjausten yhteydessä. Seurakunnan vuokralainen oli asunut pitkään huoneistossa, eikä ollut valittanut kosteusvaurioista tai sisäilmaongelmista 2000-luvun alun kylpyhuonekorjausten jälkeen. Vuokralainen oli myös aiemmin halukas ostamaan huoneiston mutta silloin seurakunta ei päättänyt myydä sitä. Home- ja kosteusvaurioista todetaan yleisesti seuraavaa: Useimmiten home- ja kosteusvauriot aiheutuvat rakenteissa olevista vioista tai putkivuodoista, jotka kuuluvat yhtiön kunnossapitovastuulle. Home- ja kosteusvaurioiden korjaaminen vaatii yleensä nopeita toimenpiteitä, jolloin ensisijaisena tavoitteena on vaurioiden korjaaminen ja vasta sen jälkeen selvittää, kuka vastaa korjauskustannuksista. Yhtiön velvollisuus on selvittää vaurioiden syy heti, kun osakas ilmoittaa epäilystään. Yhtiön edustajan tehtävänä on varmentaa, onko ilmoitus aiheellinen ja aiheuttaako se toimenpiteitä. Myyjän tiedossa ei ole, miten asunto-osakeyhtiö on selvittänyt havaittujen vaurioiden korjausten korvausvelvollisuuden. Järvenpään seurakunta katsoo, että yli 10 vuotta sitten tehdyt kylpyhuonekorjaukset ja niissä olleet puutteet ovat asunto-osakeyhtiön vastuulla. Muista kuin kylpyhuoneen vaurioista ei voida huoneiston saneerauksen jälkeen selvittää, mistä ongelmat ovat johtuneet ja kenen korvattaviksi ne kuuluvat. Kuluttajariitalautakunnan päätös, diaa-

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.3.2013 klo 17.45 17.51 PAIKKA: Loutin kerhotalo (alakerta), Harjutie 2 Liite Asia 87 KOKOUKSEN AVAUS 116 88 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.5.2016 klo 17.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia 103 KOKOUKSEN AVAUS... 125 104 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 Aika: Torstai 05.02.2015 klo 17.00-18.47 Tarjoilu klo 16.45 alkaen Paikka: Vanhankirkon sali, Kirkkotie 2 liite sivu 2 KOKOUKSEN AVAUS 1 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 29.3.2016 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia 56 KOKOUKSEN AVAUS... 71 57 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kirkkoneuvosto 21.1.2013 Aika 21.1.2014 klo 17.30 18.15 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo Ilmarinen Liisa Kiukkonen Sirpa Lassila Mirja Pihkala Isto Selinummi

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 1.4.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 66 KOKOUKSEN AVAUS... 95 67 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 8.12.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 11.12.2014-12.01.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 1/2017 Sivu 1

Kirkkovaltuusto N:o 1/2017 Sivu 1 N:o 1/2017 Sivu 1 Aika: 18.1.2017 klo 19 19.35 Paikka: Seurakuntatalo Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Jari poissa, ei varajäsentä Leskinen Antero Muhos

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello Viranomainen Kokouspäivä 23 ASIALISTA KOKOUSAIKA Maanantaina 24.05.2010 kello 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 16 25 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 23.1.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.01.2017-27.02.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA seurakuntatalo, takasali Markku Huttunen Erkki Huuskonen 146 153 Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

RAUMAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 9/2017

RAUMAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 9/2017 Aika: to 14.9.2017 klo 16.30 Paikka: Virastotalo, sali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 177 KOKOUKSEN AVAUS 178 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 179 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 180 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kiuruveden seurakunta Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto

Kiuruveden seurakunta Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto Kokousaika Maanantai 28.8.2017 klo 16 17.18 Kokouspaikka Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8 A 74700 Kiuruvesi Saapuvilla olleet jäsenet Häyrynen Mirita

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) KOKOUSTIEDOT Aika 5.10.2010 klo 16-18.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Liikavainio

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 25.8.2015 klo 18.30 PAIKKA: Loutin kerhotalo, Harjutie 2 Liite Asia 146 KOKOUKSEN AVAUS... 167 147 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.12.2013 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

43 39 VUODEN 2015 YHTEISVASTUUKERÄYKSEN SEURAKUN- NAN OMAN OSUUDEN KOHDENTAMINEN 44 41 SUURTEN ADVENTTIMYYJÄISTEN 2014 DIAKO- NIATUOTON KOHDENTAMINEN

43 39 VUODEN 2015 YHTEISVASTUUKERÄYKSEN SEURAKUN- NAN OMAN OSUUDEN KOHDENTAMINEN 44 41 SUURTEN ADVENTTIMYYJÄISTEN 2014 DIAKO- NIATUOTON KOHDENTAMINEN DIAKONIAJOHTOKUNTA 20.11.2014 Aika: Torstai 20.11.2014 klo 17.00 18.20 Tarjoilu klo 16.45 alkaen Paikka: Kirkonkulman sali, Kirkkotie 6 liite sivu 38 KOKOUKSEN AVAUS 40 38 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013. KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta Maija-Liisa Pulkka Sirkka Rönkkö Kalevi Vidgren

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013. KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta Maija-Liisa Pulkka Sirkka Rönkkö Kalevi Vidgren 149 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013 KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta 2013 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Aika Tiistai 16.5.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.00 18.35 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru poistui paikalta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika Keskiviikko 5.10.2011 klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Koulukatu 10, rippikoulusali Käsiteltävät asiat: 70 KOKOUKSEN AVAUS 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

Paikka: Kirkkopiha, Kasvatuksen neuvotteluhuone, Kirkkotie 3

Paikka: Kirkkopiha, Kasvatuksen neuvotteluhuone, Kirkkotie 3 KASVATUSJOHTOKUNTA 06.02.2013 1/13 Paikka: Kirkkopiha, Kasvatuksen neuvotteluhuone, Kirkkotie 3 Aika: Keskiviikko 06.02.2013 klo 17.30 liite sivu 1 2 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.21 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 Ainali

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto Aika 1.12.2016 klo 17.30 18:45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja 163-166, 168-181 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 167 Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, 163-172

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, Rauhan sali, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Aika Torstai 19.1.2017 kello 16.00 16.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä Reijo

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013 AIKA Perjantai 17.5.2013 klo 9 10.50 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

Seurakuntatalo klo

Seurakuntatalo klo N:o 1/2015 Sivu 1 Seurakuntatalo 28.1.2015 klo 18-19.58 Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Hanna-Maria Laukkanen Jari Leskinen Antero, poissa, varajäsen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.36 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 15 Ainali Päivi

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA /2016 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 112

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA /2016 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 112 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 12.12.2016 Sivu 112 Kokousaika Torstai 15.12.2016 kello 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kovanen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 10.12.2013 klo 17.30 18.03 PAIKKA: Seurakuntasali, Kirkkotie 1 Liite Asia 304 KOKOUKSEN AVAUS 408 305 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali.

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali. KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 16.00 18.05 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Ainali Päivi Kenttälä

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1/6 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1/6 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1/6 KOKOUSAIKA 10.1.2017 klo 17-17.35 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Sorjonen Liisa varapuheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO

KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA 28.12.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 40 - Kokouksen avaus 41 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 42 - Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Aika Tiistai 21.3.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

Mikäli varsinainen jäsen on estynyt, tulee hänen ilmoittaa siitä varajäsenelleen.

Mikäli varsinainen jäsen on estynyt, tulee hänen ilmoittaa siitä varajäsenelleen. JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2017 1 / 6 AIKA to klo 17 (kahvit klo 16.45) PAIKKA Sivu / Korpilahden seurakuntatalo Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

PL HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012

PL HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012 2.5.2012 1 (6) PL 57 00531 HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) 2340 3600 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012 Kokousaika: Tiistai 8.5.2012 kello 18.00 Paikka: Kallion kirkon Kappelisali, Itäinen papinkatu 2. Käynti

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.16 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 5 Ainali

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 Korpilahden alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 Korpilahden alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 AIKA To 27.4.2017 klo 17 (kahvit klo 16.45) PAIKKA Seurakuntatalo, Kirkonmäentie 1 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3/26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.45 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto. PÖYTÄKIRJA Nro 13/2016. Päivämäärä klo Joutenlammen kurssikeskus, Joutenlammentie 294, Salmijärvi, luokka 2

Kirkkoneuvosto. PÖYTÄKIRJA Nro 13/2016. Päivämäärä klo Joutenlammen kurssikeskus, Joutenlammentie 294, Salmijärvi, luokka 2 PÖYTÄKIRJA Nro 13/2016 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 15.12.2016 klo 17.15 17.21 Paikka Joutenlammen kurssikeskus, Joutenlammentie 294, Salmijärvi, luokka 2 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Miettinen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2012 Kirkkoneuvosto. PAIKKA: Kirkonkulman pienryhmähuone 3, 3. kerros, Kirkkotie 6.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2012 Kirkkoneuvosto. PAIKKA: Kirkonkulman pienryhmähuone 3, 3. kerros, Kirkkotie 6. JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 20.3.2012 klo 13-13.50 PAIKKA: Kirkonkulman pienryhmähuone 3, 3. kerros, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 76 Kokouksen avaus 125 77 Laillisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) Aika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Virkkunen vs. kirkkoherra, puheenjohtaja, poissa 39-40

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kirkkoneuvosto /7. MUUT Tarja Ihamäki, talouspäällikkö, sihteeri

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kirkkoneuvosto /7. MUUT Tarja Ihamäki, talouspäällikkö, sihteeri 1/7 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 18.12.2014 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Loukonen Terttu Mäki Kaija Lindholm Minna Isotalo Timo MUUT Tarja Ihamäki, talouspäällikkö,

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappila, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappila, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 15.8.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pappila, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 64 - Kokouksen avaus 65 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 66 - Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 2.1.2017 1 / 2017 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.1.2017 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS...2 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 13.3.2017 klo 17.30 18.07 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Aika 24.1.2017 klo 18.00 19.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Tiitinen Ilkka jäsen/puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen poissa Hänninen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 Lappeenranta. Paikka

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 Lappeenranta. Paikka Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Torstai 14.1.2016 klo 17.00 18.30 Paikka Neuvotteluhuone,

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 6.5.2014 klo 17.30-17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri Kirkkoneuvosto 9.8.2017 74 Kokousaika: Keskiviikko 9.8.2017 klo 18.00 20.45 N:o 08/2017 Paikka: Pappila, Huhdintie 9 Käsitellyt asiat: 80-89 Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Hannu Bogdanoff Jorma Kivilä

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Kirkkoneuvosto

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 8.12.2015 klo 18.30-18.52 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Salomäki Matti, pj Kallio Kirsti Annala Tarja Kivisaari Pekka Haukkala Pentti Kuntsi Marjanne

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Vapaaehtoiskeskus Pysäkin auditoriossa, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna.

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Aika Tiistai 30.5.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO

KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA 26.9.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 30 - Kokouksen avaus 31 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 32 - Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Terhi Takkiselle, puh tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Terhi Takkiselle, puh tai sähköpostitse JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 AIKA PAIKKA Sivu / 9.6.2014 klo 18.00 (Huom! Muuttunut aika) Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie, 40900 Säynätsalo Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2 / 27 Kokouksen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Tiistai klo Piiluvan leirikeskuksen sali, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Tiistai klo Piiluvan leirikeskuksen sali, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta. 10-2016 Aika Tiistai 20.12.2016 klo 17.00 Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Piiluvan leirikeskuksen sali, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta ASIALISTA 123 KOKOUKSEN AVAUS 124 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/ KOKOUSTIEDOT Aika kello (kahvi kello 18.00)

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/ KOKOUSTIEDOT Aika kello (kahvi kello 18.00) SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/17 KIRKKOVALTUUSTO Laatimispäivämäärä 10.01.2017 KOKOUSTIEDOT Aika 17.01.2017 kello 18.30 (kahvi kello 18.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon juhlasali KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) 20.45. Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Harri Henttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 31/5. 2016

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot