No 2 ~ Esimiespassi tukee johtamista. Osasairauspäiväraha auttaa työhönpaluuta. Kaupunginorkesterin vilkas kevät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "No 2 ~ 2011. Esimiespassi tukee johtamista. Osasairauspäiväraha auttaa työhönpaluuta. Kaupunginorkesterin vilkas kevät"

Transkriptio

1 No 2 ~ 2011 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING Esimiespassi tukee johtamista Osasairauspäiväraha auttaa työhönpaluuta Kaupunginorkesterin vilkas kevät

2 sisältö / innehåll 3 Pääkirjoitus Ledare 4 Esimiespassi tukee johtamista 6 Osasairauspäiväraha tukee työhönpaluuta 8 Pelastuslaitos 9 Liukkaat kelit 10 Vaasan kaupunginorkesterilla on luvassa vilkas kevät 12 Lyseon tyky-toiminta VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 13 Talot tutuksi 14 Kaupunginkirjastolla on aktiivinen kehittämisryhmä 15 Vuoden 2011 palkkaratkaisu 16 Uusi työntekijä 17 Kiitokset No 2 ~ Kevään koulutukset 19 Kevään koulutukset Merituuli Havsvinden Vaasan kaupungin henkilöstölehti Vasa stads personaltidning 31. vuosikerta / årgången ISSN Osoite adress: Merituuli, PL 3, 65101, VAASA Puh. tel. (06) , Päätoimittaja Chefredaktör: Leena Kaunisto Toimitussihteeri Redaktionssekreterare: Timo Kankaanpää, puh. / tel Taitto ja ulkoasu: Timo Kankaanpää Painopaikka Tryckeri: Litoset Painos Upplaga: 4 100kpl/st. Seuraava lehti ilmestyy Följande tidning utkommer: Viimeinen aineistonjättöpäivä Sista inlämningsdagen för materialet är: Kannen kuva: Vaasan kaupunginorkesteri Toimitusneuvosto Redaktionsråd: Ahonpää Tuula, liikunta- ja vapaa-aikavirasto Hautaluoma Maria, kasvatus- ja opetusvirasto Hudd Eva, tekninen toimi Leppäkorpi Minna, luottamusmiehet Lillback-Peltonen Tanja, Pohjanmaan pelastuslaitos Murto Liisa, sosiaali- ja terveysvirasto Oksanen Jenni, hallintopalvelut Saari Susanna, kirjasto Seppo Tuula, sosiaali- ja terveysvirasto Suksi Iiro, toisen asteen koulutusorganisaatio Teppo Tarja, Vaasan Vesi

3 Henkilöstöstrategia Personalstrategi PÄÄKIRJOITUS LEDARE Kevät etenee ja samaa tahtia valmistuu viime vuoden lopulla aloitettu kaupungin henkilöstöstrategian päivitystyö. Toimialojen ja henkilöstön edustajat ovat osallistuneet workshoppeihin kiitettävällä aktiivisuudella. Prosessin yhtenä tarkoituksena on ollut kytkeä henkilöstöstrategia palvelustrategiaan ja sitä kautta hallintokuntien toimintaan tiiviimmin. Prosessin tuloksena tulee olemaan entistä selkeämpi näkemys hallintokuntien tulevaisuuden suuntaviivoista ja niiden vaikutuksesta osaamistarpeisiin. Suurkiitokset kaikille osallistujille ja Silverialle kokousjärjestelyistä! Tavoitteenamme on saada henkilöstöstrategia valmiiksi ja käsittelyprosessiin ennen kesälomille lähtöä. Painopistealueiksi ovat nousseet osaamisen kehittämiseen, rekrytointiin, johtamiseen, työhyvinvointiin ja palkitsemiseen liittyvät asiat. Esille on noussut myös muutoksen tematiikka - miten esimiehinä osaamme luotsata työyhteisöjä muutoshaasteiden keskellä, tuemmeko ja kannustammeko työntekijöitämme ja kollegoitamme itsensä kehittämiseen ja miten se näkyy päivittäisessä toiminnassamme? Kunnianhimoisena tavoitteenamme on saada toimenpideohjelma, jonka tulokset konkreettisesti ovat mitattavissa ja uloskirjattavissa vuosittain laadittavaan henkilöstöraporttiin. Våren framskrider och i samma takt färdigställs också uppdateringsarbetet med stadens personalstrategi som inleddes i slutet av fjolåret. Representanter för de olika sektorerna och personalen har deltagit i workshopar med berömvärd aktivitet. Ett av projektets syften har varit att koppla personalstrategin till servicestrategin och därmed till förvaltningarnas verksamhet allt intimare. Resultatet av processen kommer att bli en klarare uppfattning om förvaltningarnas framtida riktlinjer och deras inverkan på kunskapsbehoven. Ett stort tack till alla deltagare och till Silveria för mötesarrangemangen! Vårt mål är att färdigställa personalstrategin och att få in den i behandlingsprocessen före semestrarna. Tyngdpunkter som lyfts fram är ärenden som anknyter till kompetensutveckling, rekrytering, ledarskap, arbetshälsa och belöning. Också förändringstematiken har kommit upp hur kan vi som förmän lotsa arbetsgemenskaperna genom förändringsutmaningarna, kan vi stöda och sporra våra arbetstagare och kolleger till självutveckling och hur syns detta i vår dagliga verksamhet? Vårt ambitiösa mål är att åstadkomma ett åtgärdsprogram, vars resultat konkret kan mätas och skrivas ut i den årliga personalrapporten. Leena Kaunisto vt. henkilöstöjohtaja tf. personaldirektör MERITUULI / HAVSVINDEN 3

4 Esimiespassi tukee johtamista ja kasvattaa itseluottamusta Huhtikuun 4.päivänä järjestettävässä kick-off-tilaisuudessa kerrotaan esimiehille suunnatusta esimiespassi-koulutuskokonaisuudesta. Vt. Henkilöstöjohtaja Leena Kauniston mukaan esimiehet joutuvat työssään toimimaan moninaisten odotusten ja vaatimusten ristitulessa. Koulutuksella pyritään antamaan valmiuksia ja tukea toimia nopeasti muuttuvan pelikentän haasteissa, Kaunisto kertoo. Esimiespassikoulutusta varten perustettiin viime vuoden elokuussa työryhmä, joka on kokoontunut henkilöstöpalveluiden johdolla. Esimiespassikoulutuksen painoalueita ovat muun muassa hallintoon ja talouteen liittyvät päätösmenettelyn ohjeistukset, palkka- ja palvelusuhteiden normisto, sekä työhyvinvointiin ja palkitsemiseen liittyvät asiat. Tärkein osio on kuitenkin esimiehen tukeminen työssään, Kaunisto luettelee. Vastuiden selkiyttämistä Koulutussuunnittelija Tea Laaksoharju-Elprenin mukaan tarve esimiespassikoulutukseen on kirvonnut eri lähteistä. Näihin kuuluu esimerkiksi johtamisen selkiyttäminen ja vastuiden täsmentäminen. Esimiespassikoulutuksen avulla selkiytetään sääntöjä ja vähennetään tulkinnanvaraisuuksia. Talouden ja hallinnon osaaminen ovat tärkeitä esimiespassin osa-alueita, joita käsitellään koulutuksen alkuvaiheessa Laaksoharju-Elpren luettelee. Uusille ja vanhoille Esimiespassityöryhmään kuuluva työturvallisuuspäällikkö Tapio Lehto korostaa että esimiespassikoulutus antaa eväitä niin uusille kuin vanhoillekin esimiehille. Uusille esimiehille koulutus tuo itsevarmuutta ja näkemystä tuoreissa tehtävissä ja vanhemmat esimiehet saavat hyvää päivitystä tietoihinsa, Lehto näkee. Esimiespassikoulutuksen tavoite on että jokainen esimiestehtävässä toimiva henkilö tietää toimintaa ohjaavan lainsäädännön, ohjeistukset ja sopimukset ja osaa toimia niiden mukaisesti. Koulutus antaa tietyn tason tiedolliset valmiudet esimiestyöhön. Esimiespassityöryhmä Leena Kaunisto, vt. henkilöstöjohtaja Lea Kamila, tekninen toimi, talousjohtaja Sari Mylläri, sos.terv.toimi, osastonhoitaja Ulla Rautio, taloustoimi, talouspalvelujohtaja Kati Vuorenmaa, kaupunginkirjasto, osastonjohtaja Tea Laaksoharju-Elpren, koulutussuunnittelija Mikael Gädda, hallintojohtaja Tapio Lehto, työturvallisuuspäällikkö Lillemor Gammelgård, varhaiskasvatuksen johtaja Maarit Broms, koulutussuunnittelija Arja Tuomaala, johtava ylihoitaja Jarmo Peltonen, vs. aluepalopäällikkö Taito Gromov, rehtori w teksti: Timo Kankaanpää 4

5 Chefspasskursen syftar till att hjälpa och stöda förmännen Vid kick-off-mötet den 4 april får förmännen information om chefspasskursen som kommer att ordnas för dem. Enligt tf personaldirektör Leena Kaunisto befinner sig förmännen i sitt arbete mitt i korselden av olika förväntningar och krav. Med utbildningen försöker vi ge färdigheter och stöd för snabbt agerande vid olika utmaningar på den föränderliga spelplanen, berättar Kaunisto. För chefspasskursen grundades i augusti i fjol en arbetsgrupp, som har samlats under ledning av personalservicen. Tyngdpunktsområden inom chefspassutbildningen är bl.a. anvisningar för beslutsförfarandet i anslutning till förvaltning och ekonomi, normuppsättningen då det gäller löne- och anställningsärenden samt ärenden som har att göra med arbetshälsa och belöning. Det viktigaste är ändå att stöda förmannen i hans/hennes arbete, säger Kaunisto. Klarläggande av ansvar Enligt utbildningsplanerare Tea Laaksoharju-Elpren har chefspassutbildningen sitt ursprung i behoven på fältet. Bl.a. har man önskat att ledarskapet klarläggs och ansvaren preciseras. Genom chefspasskursen förtydligas reglerna och reduceras tolkningsmöjligheterna. Kunskaper i ekonomi och förvaltning är viktiga delområden i chefspasset och dessa behandlas i början av kursen, säger Laaksoharju-Elpren. För nya och gamla Arbetarskyddschef Tapio Lehto, som hör till chefspassarbetsgruppen, betonar att kursen har något att ge både åt nya och gamla förmän. Nya förmän får självsäkerhet och insikt i sina nya uppgifter och de gamla förmännen bygger på sina tidigare kunskaper, konstaterar Lehto. Målet för chefspassutbildningen är att alla som jobbar i förmansuppgifter ska känna till den lagstiftning som styr verksamheten, anvisningar och avtal och kunna agera i enlighet med dem. Utbildningen tillför kunskapsmässiga färdigheter på en viss nivå i förmansarbetet. En arbetsgrupp Leena Kaunisto, t.f personaldirektör Lea Kamila, ekonomidirektör Sari Mylläri, Avdelningsskötare Ulla Rautio, ekonomiservicechef Kati Vuorenmaa, avdelningschef Tea Laaksoharju-Elpren, Utbildningsplanerare Mikael Gädda, förvaltningsdirektör Tapio Lehto, arbetarskyddschef Lillemor Gammelgård, Direktör för småbarnsfostran Maarit Broms, Utbildningsplanerare Arja Tuomaala, Ledande överskötare Jarmo Peltonen, Kretsbrandchef Taito Gromov, rektor text: Timo Kankaanpää MERITUULI / HAVSVINDEN 5

6 Osasairauspäiväraha tukee työssä pysymistä j Osasairauspäivärahan tarkoitus on tukea työkyvyttömän henkilön työssä pysymistä ja paluuta työhön. Kokoaikaisessa työsuhteessa oleva sopii työnantajansa kanssa työhön paluusta osa-aikaisesti. Tältä ajalta hän saa Kelan maksamaa osasairauspäivärahaa. Osasairauspäiväraha on tarkoitettu vuotiaalle kokoaikatyötä tekevälle työntekijälle tai yrittäjälle. Työtä tehdään % työajasta päivän ajan, kunnes oma työ aloitetaan taas täysiaikaisesti. Osasairauspäivärahalla osa-aikaiseen työhön palaavan tulee olla sairausvakuutuslain mukaisesti työkyvytön, mutta työolot tuntevan lääkärin arvion mukaan pystyvä osaan työtehtävistään. Osasairauspäivärahaa maksetaan ilman yhdeksän päivän omavastuuaikaa, kun se jatkuu välittömästi sairauspäivärahan tai kuntotusrahan jälkeen. Jos osasairauspävärahaa haetaan suoraan ilman edeltävää sairauspäivärahaa, osasairauspävärahassa on omavastuuaika. Omavastuuajan työntekijän on oltava kokonaan pois työstä ja osa-aikainen työskentely voidaan aloittaa vasta tämän jälkeen. Työterveysylilääkäri Asko Martikaisen mukaan osasairauspäiväraha sopii erityisesti tapauksiin, jossa sairastuneen toipumisennuste on selvästi määriteltävissä. Tapaturmien ja leikkausten jälkitilat ovat tyypillisiä esimerkkejä. Ja yleensä tapaukset, jossa työntekijän on hyvä ja mahdollista tehdä töitä hetken aikaa kevennetysti, Martikainen näkee. Mahdollisuus takaisinpaluuseen Martikaisen mukaan osasairauspäiväraha on sopimuspohjainen ja sen käyttö perustuu työntekijän ja työnantajan yhteiseen haluun järjestää työ siirtymävaiheen avulla kuntoutumista tukevaksi. Työterveyshuollon asiantuntijatukea tarvitaan toimintamallin kehittämisessä, työkyvyn arvioinnissa, terveyttä tukevan työn määrittelyssä lyhyttä kuntoutumisjaksoa varten sekä Kuva: Mira Sparf 6

7 ja antaa helpotusta työhönpaluuseen pulmatilanteiden ratkaisemisessa. Kaupungilla osasairauspäivärahaa on käytetty jonkin verran, vaikka edelleen siihen liittyy hiukan turhaakin byrokratiaa, Martikainen näkee. Myös työsuojeluvaltuutettu Liisa Siren näkee osasairauspäivärahan mahdollisuutena. Näen sen hyvänä työhönpaluun kannalta. Työntekijälle annetaan mahdollisuus kokeilla, miltä palaaminen pikkuhiljaa takaisin töihin tuntuu. Vaikka osasairauspäiväraha lähtee työntekijän aloitteesta, tarvitaan siihen myös työnantajan näkökulmaa, Siren korostaa. Teksti: Timo Kankaanpää Lähde: Työterveyslaitos Varhainen tukeminen Varhaisen tukemisen ja onnistuneen työhönpaluun toimintaohjelma on päivitetty vuonna Toimintaohjelma löytyy henkilöstöpalveluiden sivuilta kohdasta > julkaisut > ohjeet ja oppaat. Vartu on osa yleisjaoston hyväksymää Vaasan kaupungin työhyvinvointiohjelmaa. "Osasairauspäivärahan käyttö saattaisi vähentää työkyvyttömyyseläkkeitä" Viime vuonna julkaistun seurantatutkimuksen mukaan osasairauspäivärahaa saaneet siirtyvät harvemmin täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle kuin täyttä sairauspäivärahaa saaneet. Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen sen sijaan oli yleisempää osasairauspäivärahaa saaneiden joukossa. Tiedot käyvät ilmi Työterveyslaitoksen ja KELAn tutkimuksesta. Vuonna 2007 käyttöön otetun osasairauspäivärahan tarkoituksena on helpottaa sairauslomalla olleen ansiotyöhön paluuta. Työterveyslaitoksen ja Kelan rekisteritutkimuksessa verrattiin kahta vuonna 2007 sairauspäivärahaa saanutta ryhmää. Tutkimustulosten mukaan osasairauspäivärahaa saaneet siirtyivät harvemmin täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle (8 %) ja useammin osatyökyvyttömyyseläkkeelle (12 %) kuin ainoastaan täyttä sairauspäivärahaa saaneet (vastaavat luvut 23 % ja 4 %). Suomessa suurimman osan osatyökyvyttömyyseläkettä saavista tiedetään jatkavan ansiotyössä osa-aikaisesti. Tutkimustulokset antavat myönteisiä viitteitä siitä, että yleistyessään osasairauspäivärahan käyttö saattaisi vähentää työkyvyttömyyseläkekustannuksia lisäämällä osatyökyvyttömyyseläkkeiden osuutta kaikista työkyvyttömyyseläkkeistä, kertovat tutkijat. Seuranta-aika on toistaiseksi kuitenkin lyhyt. Myös tutkittavien ryhmien muodostaminen siten, että ne ovat toisiinsa verrattavissa, oli haasteellista", tutkijat toteavat. Seurannassa oli mukana työssäkäyviä henkilöitä, joista 1047 oli saanut sekä täyttä sairauspäivärahaa että osasairauspäivärahaa. Vertailuryhmän muodostivat vain täyttä sairauspäivärahaa saanutta henkilöä. Sairauspäiväraha- ja työkyvyttömyyseläketiedot saatiin Kelan ja Eläketurvakeskuksen hallinnoimista rekistereistä. Tulosten voidaan katsoa edustavan koko työssäkäyvää väestöä. Seurannan alkaessa kummankin ryhmän tutkittavilla oli takanaan pitkä sairauspoissaolo. Osasairauspäivärahaa saaneiden sairauspoissaolot uusiutuivat ensimmäisen seurantakuukauden aikana useammin kuin täyttä sairauspäivärahaa saaneilla. Ryhmien väliset erot kuitenkin tasoittuivat seurannan edetessä. Lähde: Työterveyslaitos MERITUULI / HAVSVINDEN 7

8 Talvi on ollut haastava pelastuslaitokselle Lumen tulon vaikutukset näkyvät pelastuslaitoksen toiminnassa monin eri tavoin. Lumi sinänsä ei aiheuta pelastuslaitokselle tehtäviä, vaan se hankaloittaa tehtävien suorittamista. Voimakas lumetulo kaventaa ja saattaa jopa tukkia ajo- ja pelastustiet. Pelastusteiden tukkeutuminen taas voi hidastaa tai jopa estää pelastuskaluston pääsyn apua tarvitsevaan kohteeseen. Raskasta kalustoa haittaavat pääasiassa kapenevat tiet ja niiden varteen pysäköidyt ajoneuvot. Ambulanssien ns. maavara on henkilöautoluokkaa, joten korkeat kinoksetkin saattavat estää kulkemista. Viivettä avun saantiin voi tällöin syntyä, mutta ylimääräisiä viiveitä voidaan myös välttää omatoimisella varautumisella. Kuva: Juha Ruotsalainen Pelastuslaitos suosittelee pitämään asunnon pihat ja välittömän pihaan johtavan tieosuuden lumesta vapaana, asukkaiden oman turvallisuuden vuoksi. Myös katoilta putoavien lumi- ja jäämassojen torjunnasta tulee avunpyyntöjä pelastuslaitokselle. Muistutamme, että tämä ennalta ehkäisevä työ on kuitenkin kiinteistönomistajan omalla vastuulla. Mikäli tällaisia tilanteita syntyy, on kiinteistönomistajan estettävä kulku vaara-alueella ja varoittaa vaarasta näkyvästi. Tämän jälkeen lumen ja jään poistoon tulee ryhtyä viivytyksettä. Pakkasen vaikutus operatiiviseen toimintaan Pelastustoiminnassa on huomioitava pakkasen vaikutus kalustoon, henkilöstöön sekä henkilökohtaisiin varustusteisiin. Sammutustyössä - varsinkin pitkään jatkuessa - on uhkana kaluston jäätyminen. Sammutustyön suunnittelussa on tämä aina huomioitava. Esimerkiksi vesisäiliöillä varustettuja isoja ajoneuvoja ei voida seisottaa pitkään vesi säiliöissään vaan vettä täytyy kierrättää. Myös sammutusletkuissa täytyy säilyttää vesivirtaus. Maahan virtaava vesi voi sinänsä aiheuttaa työskentelypaikoilla riskien kasvua, kun maan pinta jäätyy. Sisätilojen sammutustyössä palomiesten suojavarusteet yleensä kastuvat. Siksi sammutustehtäviin osallistunut pelastushenkilöstö ei voi työn jälkeen jäädä pitkään ulos, sillä pakkanen aiheuttaa tällöin paleltumista. Myös paineilmalaitteet - lähinnä niiden kasvo-osat - saattavat jäätyä kovan pakkasen takia. Siten henkilöstön ja henkilökohtaisen varustuksen vaihtoja täytyy nopeuttaa ja suunnitella etukäteen normaalia tarkemmin. Teksti: Tanja Lillback-Peltonen Pohjanmaan pelastuslaitos Pelastustoimen alue jaetaan kolmeen toiminta-alueeseen, joita johtavat aluepalopäälliköt. Eteläinen toiminta-alue: Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Maalahti ja Närpiö. Keskinen toiminta-alue: Isokyrö, Laihia, Mustasaari, Vaasa ja Vähäkyrö. Pohjoinen toiminta-alue: Pedersöre, Uusikaarlepyy ja Vöyri. Henkilöstö muodostuu vakituisesta päätoimisesta henkilöstöstä sekä sopimuspalokuntalaisista, sivutoimisesta ja vapaaehtoispalokuntiin kuuluvasta henkilöstöstä. 8

9 Lähes puolet liukastumisista johtaa lääkärin pakeille Talvi ja kevätaikaan jalankulkijoille sattuu paljon liukastumistapaturmia. Niistä aiheutuvat haitat ja kustannukset yhteiskunnalle ovat merkittävät. Eniten liukastumis vammoja sattuu työikäisille. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen keräämien tietojen mukaan liukastumistapaturmia sattuu ulkona kuukausittain joulu-maaliskuussa. Näistä tapauksista reilussa 40 prosen tissa oli tarvittu lääkärissä käyntiä ja sairaalahoitoa. Luunmurtumia ilmoitettiin seuranneen noin 10 prosentissa sattuneissa tapauksissa. Vuosittain meneh tyy noin 10 henkilöä jäisellä kelillä sattuneen tapaturman seurauksena, kommentoi neuvotteleva virkamies Merja Söderholm sosiaali- ja terveysministeriöstä. Murtumia, nyrjähtämisiä Myös kaupungin työterveydessä liukkaat kevättalven kelit ovat näkyneet. Ylilääkäri Asko Martikaisen mukaan etenkin helmi-maaliskuussa sattuu paljon liukastumisesta johtuvia tapaturmia. Vammat tietysti vaihtelevat vakavuusasteeltaan. Tyypillisiä ovat nilkan nyrjähtämiset, mutta kyllä kaaduttaessa on käsiäkin katkennut. Liukkaalla kelillä kyllä todella kannattaa olla varovainen, sillä harmittomasta tilanteesta voi seurata pitkäkin sairausloma, Martikainen muistuttaa. Kengät kelin mukaan, lisäturvaa liukuesteillä Kengät tulisi valita kelin mukaan. Kevätoloihin soveltuu parhaiten kenkä, jonka pohja on valmistettu pehmeästä ja huokoisesta materiaalista eikä se kovetu kovalla pakkasellakaan. Kengän pohja on voimakkaasti kuvioitu ja pohjakuvio on sivuilta avoin. Viistetty kanta jatkaa pohjakuviota taaksepäin, jolloin se lisää askeleen rullaavuutta ja pohjan pitävyyttä. Jos uusien talvi tai kevätkenkien korkolappu on muovinen, se kannattaa vaihdattaa suutarilla pitävämpään kumiseen. Kun hankkii liukuesteet, on syytä ottaa mukaan kengät, joiden kanssa niitä aikoo käyttää. Ennen ostopäätöstä voi sitten testata, miten helposti ne saa laitettua kenkien päällä ja otettua pois, toteaa suutari Hannu Heiskanen. Teksti: Timo Kankaanpää Jutussa on käytetty lähteenä Kotitapaturmien ehkäisykampanjaa Pysy Pystyssä. Katso mihin astut, kevätkeleilläkin, neuvovat asiantuntijat. MERITUULI / HAVSVINDEN 9

10 Kaupunginorkesterilla vilkas kevät Vaasan kaupunginorkesterin kevään 2011 odotetuimpia solistivierailuja on viulutaiteilija Elizabeth Pitcairnin esiintyminen Vaasan kaupunginorkesterin kanssa. Pitcairn lukeutuu Amerikan suosituimpiin viulusolisteihin, josta tuli Stradivariuksen onnellinen omistaja jo 16 -vuotiaana. Red Mendelssohniksi nimetty viulu on yksi kaunein ja upeimmin soiva Stradivarius. Pian valmistumisensa jälkeen soitin katosi yli 200 vuodeksi, kunnes tuli esiin luvulla Berliinissä. Instrumentin salaperäinen historia on ollut innoittajana 1999 valmistuneelle Punainen viulu -elokuvalle. UHRI - kärsimysnäytelmä ilman sanoja UHRI -esitys on Novian fyysisen teatteri -linjan ja Vaasan kaupunginorkesterin poikkitaiteellinen yhteistyöprojekti, jossa yhdistetään musiikin ja fyysisen teatterin avulla Stravinskyn musiikkia pääsiäisen ajan evankeliumin tekstiin. Stravinskin kuuluisimpien balettien, Tulilinnun ja Kevätuhrin musiikki luovat UHRI -esityksessä täysin uudenlaisen kärsimysnäytelmän. Fyysisen teatterin opiskelijat loihtivat katsojalle pysäytettyjä kuvia pääsiäisen ajan tapahtumista esikuvinaan kuuluisat renessanssiajan mestarimaalaukset. Hauskaa Vappua! Perinteisen Vappukonsertin tulee johtamaan nuori kapellimestarilahjakkuus James Lowe. Hänet muistetaan Vaasassa parhaiten Jorma Panula kapellimestarikilpailun semifinalistina, jonka orkesterin jäsenet äänestivät parhaaksi kilpailijaksi. Solistina laulaa hurmaava sopraanotähti Helena Juntunen, jonka taipuisaa ääntä ja ilmeikäistä fraseerausta on kansainvälisestikin kiitelty. Koululaiskonserttisarja nro 7 Suurta suosiota saanut Koululaiskonserttisarja jatkuu nyt jo seitsemättä kertaa. Konsertit johtaa James Lowe ja juontaa näyttelijä Lasse Hjelt. Uutta konserttisarjassa ovat solistinumerot, joissa esiintyvät Nuoret Solistit -konsertin solisteja. Teksti: Jukka Mäkelä Kuva: Vaasan kaupunginorkesteri 10

11 Tulevaa ohjelmistoa Punainen Stradivarius - Den Röda Stradivarius to klo - kl * Hannu Koivula, joht. Elizabeth Pitcairn, viulu - violin Franz Schreker: Kammersymphonie Samuel Barber: Viulukonsertto - Violinkonsert Francis Poulenc: Sinfonietta Liput - Biljetter: 25/10 opiskelijat, eläkeläiset 20 kaupungin työntekijät - Stadens anställda Kapellimestarikurssin konsertti -Kapellmästarkursens konsert la - lö klo - kl * Liput - Biljetter: 10/5 UHRI - OFFER to klo - kl Vaasan kirkko - Trefaldighetskyrkan Hannu Koivula, joht. - dir. Fyysisen teatterin oppilaita NOVIAsta Fysiska teaterns elever från NOVIA Hannu Koivula, mus.dram Maya Tångeberg-Grischin, ohjaaja - regissör Riina Ahonen, puvut - kostym Liput - Biljetter: 20/8 Kaupungin työntekijät - Stadens anställda 16 Elizabeth Pitcairn kuva: Cristian Steiner Vappukonsertti - Valborgskonsert la-lö klo - kl * James Lowe, joht. - dir. Helena Juntunen, sopraano - sopran Liput - Biljetter: 20/8 Kaupungin työntekijät - Stadens anställda 16 * Vaasan kaupungintalo - Vasa stadshus Helena Juntunen kuva: Heikki Tuuli MERITUULI / HAVSVINDEN 11

12 HYVÄKSI KOETTUA Juha-Pekka Rauhala, opintosihteeri Katri Kerrman ja opinto-ohjaaja Marjatta Saikkonen pilateksessa. Vaasan Lyseon aktiivista tyky-toimintaa arvostetaan Kuva: J-P Rauhala Vaasan Lyseon apulaisrehtori Juha-Pekka Rauhala valittiin vuoden työkyvyn ylläpitäjäksi vuonna Rauhalan mukaan työhyvinvointi ja työyhteisön hyvinvointi ovat keskeisessä asemassa jokaisessa organisaatiossa. Juha-Pekka Rauhala suhtautuu kaupungin yhteistyöryhmän myöntämään palkintoon hämmentynein mielin. Aktiivinen organisoija kuitenkin uskoo tunnustuksen tulleen vuosia jatkuneesta harrastustoiminnasta. Olemme jo vuosien ajan täällä Lyskassa järjestäneet kollegoiden kanssa erilaista harrastustoimintaa; luontoretkiä, ruokakulttuuria sekä kuntoilutempauksia. Näitä on suunniteltu yhdessä kollegoiden kanssa, enkä missään nimessä halua viedä kunniaa itselleni. Tämä tunnustus oli kiitos koko porukalle ja vuosien työlle. Rauhalan mukaan on silti myönteistä, että tyky-toimintaa arvostetaan. Mielestäni on tärkeää, että me täällä koulumaailmassakaan emme ole vain töissä. Hektinen opetustyö on kuitenkin täynnä sosiaalista kanssakäymistä, ja on tärkeää että opimme tuntemaan työkavereita myös ihmisinä. Erityisen tärkeäksi tämä toiminta nousi reilut viisi vuotta sitten, kun Lyseot yhdistyivät. Erilaiset tempaukset varmasti auttoivat henkilökunnan yhteen hitsautumista, Rauhala arvioi. Omalla ajalla Rauhala korostaa, että Lyseon kaikki tyky-tempaukset ja tapahtumat järjestetään työajan ulkopuolella, joko iltaisin tai viikonloppuisin. Lyseon pilateskerho pyörii säännöllisesti ja pari kertaa vuodessa ryhmä ideoi isompia tempauksia. Vaikka työnantaja suhtautuukin toimintaan ymmärtäväisesti, koulutunteja ei näihin tapahtumiin käytetä. Rauhalan mukaan kaikki perustuukin henkilökunnan omaan aktiivisuuteen. Toiminta on vapaaehtoista sekä omakustanteista ja koskee koko Lyskan henkilökuntaa. Lyseon henkilökunta onkin lähtenyt toimintaan ja tempauksiin mukaan aktiivisesti. Jopa kaksi kolmasosaa koko talon väestä osallistuu tapahtumiiwn säännöllisesti ja se on oikein mukava määrä. Teksti: Timo Kankaanpää 12

13 TALOT TUTUKSI Ritarilinnasta lastentarhaksi C.A.Setterbergin talo 1856, Rantakatu 6 Ruotsissa syntynyt Carl Axel Setterberg toimi opiskelunsa jälkeen vuodesta 1841 lähtien Gefleborgin läänin rakennusmestarina, mutta työt vähenivät Ruotsissa ja hän päätti hakea arkkitehdin paikkaa Vaasasta. Ja töitä riitti. Ensimmäisiä olivat uuden Vaasan asemakaava ja hovioikeuden talo. Mutta myös unelma omasta talosta oli mielessä. Niinpä lokakuussa 1856 hän osallistui tonttihuutokauppaan ja huusi Rantakadulta tontin viidellä ruplalla. Hinta oli halpa, koska ehtona oli, että talo on rakennettava kivestä. Hän tiesi, että kaupunkilaiset odottivat uudelta lääninarkkitehdiltä edustavan näköistä rakennusta, joka olisi muiden kivisten yksityistalojen esikuva. Taloa piirtäessään oli hänellä ilmeisesti mielessään onnistuneen hovioikeudentalon pääpiirteet ja yksityiskohdat. Alkuperäisissä piirustuksissa on rannan puoleisessa julkisivussa ollut kaksi valurautaparveketta. Setterbergille tyypilliset viisikulmaiset tornit tekevät talosta englantilaisen pienoislinnan näköisen. Siitä syystä ovat aikalaisensa kutsuneet sitä ritarilinnaksi. Paloturvallinen Talo on rakennettu pystyhirsitekniikkaa käyttäen ja päällystetty tiilellä. Hirret ovat harvassa, vain ikkuna-aukkojen molemmin puolin, joten niiden väliin muodostuu ilma-aukko. Tuolloin elettiin aikaa, jolloin kaupunkipalot olivat hyvin yleisiä ja rakennusalalla oli kova tarve löytää uusia rakentamistapoja. Setterberg ehdottikin tätä paloturvallisempaa tekniikkaa otettavaksi yleiseen käyttöön, hänhän oli käyttänyt sitä jo Gävlessä. Jo vuodesta 1953 lähtien ovat vaasalaiset päiväkotilapset saaneet asustaa ritarilinnassa. Nykyisin talossa hääräävät 33 kolmesta kuuteen -vuotiasta lasta ja kahdeksan aikuista. Talossa on kodikas tunnelma, jonka saavat aikaan lasten leikit ja askartelut sekä pohjakerroksessa sijaitsevasta keittiöstä tuleva vieno ruoan tuoksu. Siellä on emäntä Katri Lehtimäki valmistamassa lounaaksi lasagnea ja vihersalaattia. Katri on viihtynyt talossa yli 20 vuotta. Lähteet: C.A. Setterberg, Mirjam Lahtikanto Rantakatu - helmi Vaasassa; Vaasan työväenopisto Vaasa 400-opintopiirin julkaisu nro 7 Wikipedia Teksti : Eva Hudd Kuvat: Eva Hudd MERITUULI / HAVSVINDEN 13

14 Marja Mikolan, Irma Kivisaaren ja Anna Härmän mukaan kirjaston kehittämisryhmä toimii oivana viestinviejänä. Kuva: Susanna Saari Kehittämisryhmä luo yhteistoimintaa Kehittämisryhmätoiminnan tarkoituksena on johtamisen välineenä toteuttaa hallintokunnan tavoitteet siten, että se mahdollistaa henkilöstölle osallistumisen omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun. Kaupungin yhteistoiminnan menettelytapojen mukaisesti kehittämisryhmiin valitaan yhdessä sopien pääsääntöisesti puolet ja puolet, kuitenkin vähintään kolmasosa työnantajan ja/tai henkilöstön edustajia ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Työnantajan edustajina kehittämisryhmässä ovat hallintokunnan päällikkö ja hänen nimeämänsä työnantajan edustajat. Vaasan kaupunginkirjastossa kehittämistyöryhmän toiminta koetaan myönteisenä kanavana vaikuttaa ja antaa mahdollisuus esittää mielipiteitä. Kirjaston kehittämisryhmässä on edustus työnantajan lisäksi henkilöjärjes- töistä Jukosta ja Jytystä. Kirjaston kehittämisryhmässä käsiteltävät asiat ovat moninaisia. Tyky-asiat ovat mukana aina, lisäksi käymme muun muassa läpi aloitteita sekä työsuojeluun liittyviä kysymyksiä. Olemme ikään kuin henkilökunnan ja työnantajan välissä toimiva valmisteleva elin, joka tuo ruohonjuuritason tietämystä päättäjille, kertoo osastonjohtaja Anna Härmä, joka istuu ryhmässä Jukon edustajana. Kirjastotoimen apulaisjohtaja ja ryhmän työnantajan edustaja Marja Mikolan mukaan kehittämisryhmä antaa henkilöstölle mahdollisuuden vaikuttaa ja osallistua päätöksentekoon. Ryhmässä käsitellään henkilöstölle tärkeitä asioita, suunnitellaan tulevaa sekä keskustellaan budjetista ja otetaan kantaa henkilöstösuunnitteluun. Aktiivisen kehittämisryhmämme roolia voi pitää erittäin tärkeänä, Mikola toteaa. Kirjaston kehittämisryhmän jäsenet korostavat ryhmän roolia yhteistyöelimenä. Ryhmässä voi jokainen ottaa kantaa ja saada äänensä kuuluville. Asiat voivat olla pieniä tai isoja, mutta pääasia on, että kaikilla on mahdollisuus tulla kuulluksi, toteaa Jytyn edustaja ja erikoiskirjastovirkailija Irma Kivisaari. Kivisaaren mukaan kirjastolla on käytössä palautelaatikko, jonne jokainen työntekijä voi jättää terveisiä kehittämisryhmälle. Laatikko tyhjätään ennen kehittämisryhmän kokousta, ja viestit sekä toiveet käsitellään kokouksessa. Tämä järjestelmä lisää koko henkilöstön vaikutusvaltaa osallistua päätöksentekoon, Kivisaari muistuttaa. Teksti: Timo Kankaanpää 14

15 Neuvottelutulos vuoden 2011 palkantarkistuksista Sopimusratkaisu nostaa palkkoja Neuvottelutuloksen mukaan palkkoja tarkistetaan: Yleiskorotuksella, joka maksetaan kaikilla sopimusaloilla 1.5. lukien samansuuruisena prosentuaalisena 1,2 prosentin korotuksena 2. Kaikilla sopimusaloilla samansuuruisella 0,8 prosentin paikallisella järjestelyerällä 1.5. alkaen. Henkilöstöpalvelut ja järjestöt neuvottelevat erän kohdentumisesta kevään aikana. Erät pyritään saamaan maksuun kesäkuussa. 3. Kertaerällä 1.5., jonka suuruus vaihtelee sopimusaloittain. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES), teknisten sopimukseen (TS) ja tuntipalkkaisten työehtosopimuksen (TTES) piiriin kuuluvilla se on100 euroa. OVTES:n piiriin kuuluvilla kertaerä on140 euroa ja lääkärisopimuksen (LS) piiriin kuuluvilla 250 euroa. Kertaerä maksetaan viranhaltijalle/työntekijälle, jonka palvelussuhde on alkanut viimeistään ja palvelussuhde on jatkunut keskeytymättä saakka. Osa-aikatyössä kertaerä on samassa suhteessa alempi kuin osa-aikatyötä tekevän työaika on täyttä työaikaa alempi. Kertaerää ei makseta, jos viranhaltijalle/työntekijälle ei makseta palkkaa toukokuulta Vaasan kaupungin henkilökunnan liikuntatoiminnan tuki vuonna 2011 Vaasan kaupungin henkilökunnasta muodostuvat joukkueet voivat hakea tukea vuoden 2011 kilpailujen osallistumiskuluihin vapaa-aikaviraston liikuntaosastolta (jolloin työntekijät edustavat Vaasan kaupunkia joukkueena). Tuki koko vuoden määrärahatarpeeseen (mahdollisimman realistinen arvio tapahtumakohtaisesti) on haettavana saakka. Anomuksessa tulee näkyä työpiste ja joukkue + laji/tapahtuma, anojan nimi, puhelinnumero sekä pankkitili (IBA:n muoto), jolle mahdollinen avustus maksetaan. Myönnetystä avustuksesta ilmoitetaan kirjallisesti anojalle ja tuki maksetaan kuitteja vastaan mennessä. Anomukset toimitetaan liikuntaosastolle Vaasanpuist. 20 B 3.kerros tai -osoitteeseen: Lisätietoja puh. (325) Vapaa-aikavirasto Liikuntaosasto MERITUULI / HAVSVINDEN 15

16 Uusi työntekijä - Hedvig Grannas-Honkanen 1.Nimi, ikä, ammatti? Hedvig Grannas-Honkanen, 54 vuotias yleislääketeiteen erikoislääkäri, sosiaali-ja terveysviraston ylilääkäri. Vastuualueeni on kuntoutustoiminnot. 2. Miten päädyit Vaasan kaupungille töihin? Olen ollut Vaasan kaupungilla terveyskeskuslääkärinä aikaisemmin 15 vuotta, jolloin hoidin lapsia, perheitä ja ikääntyneempiä henkilöitä. Siirryin sen jälkeen työterveyshuoltoon yksityiselle puolelle yhdeksäksi vuodeksi. Kun ylilääkärin vakanssi tuli avoimeksi hyvä kolleegani houkutteli minua hakemaan ja tässä ollaan 3. Millainen kuva sinulla on Vaasasta asuinpaikkana ja kaupungista työnantajana? Olen syntyperäinen vaasalainen ja palasin kotikaupunkiini heti opiskelujen jälkeen. Vaasa on monipuolinen ja viihtyisä kaupunki, jossa on ollut hyvä elää ja tehdä työtä, kasvattaa kolme lasta, nauttia kulttuuritarjonnasta kahdella kielellä. 4. Miten kuvailisit työpäivääsi viidellä adjektiivilla? Monipuolinen, haastava, yhteisöllinen, ratkaisukeskeinen, innostava! 5. Mikä on parasta työssäsi? Se, että saan miettiä isoja kokonaisuuksia, toimia moniammatillisissa ja osaavissa työryhmissä, jossa kokee oppivansa jotakin uutta joka päivä. Saan olla mukana hiomassa prosesseja ja kehittämässä toimintaa. 6. Miten voisimme kehittää toimintaamme? Vastuualani on varsin monitahoinen ja toivonkin, että yhteistyö niin sosiaali-ja terveysvirastossa kuten myös eri virastojen kesken hioutuisi tiiviimmäksi ja että voisimme innokkaasti ja aidosti etsiä parhaita kaupungin asukkaita palvelevia ratkaisuja toiminnassamme. 7. Miten vietät vapaa-aikasi? Olen aina nauttinut kuntoliikunnasta, nykyään sauvakävelen mielelläni. Olen harrastanut perinteistä kuntojumppaa koko elämäni, viime vuosian myös pilatesta. Luen mielelläni kaunokirjallisuutta, nautin teatterista ja elokuvista, käyn konserteissa ja taidenäyttelyissä. 8. Mitä tarjoat yllätysvieraille? Nykyään vierailut ovat harvemmin niin yllätyksellisiä Viime aikoina olen suosinut kalaa eri muodoissa. 9. Minkä kirjan luit viimeksi? Klaled Hossini: Tusen strålande solar 10. Mikä on mottosi? Ole armollinen itsellesi ja muille! Teksti ja kuva: Tuula Seppo 16

17 Lämmin kiitos monenmoisista muistamisista ja kauniista sanoista kaupungin johdolle, eri hallintokuntien väelle niin työpaikoilla kuin mukana juhlassa olleille, yhteistyökumppaneille ja ennen kaikkea omalle väelleni kentällä ja hallinnossa! Oli mieluisa juhla, johon on mukava palata vielä uudelleen ja uudelleen. Rakkaus työhön on rakkautta elämään, sen juhlaan ja arkeen. (Sylvi Kekkonen) Yhteistyöstä ja työtoveruudesta kiittäen Eeva Lampinen Kiitokset Tack till PAINONHALLINTARYHMÄ (suomenkielinen) KOHDERYHMÄ Kriteerinä ryhmään pääsemiselle ovat BMI (painoindeksi) ja motivaatio elämäntapamuutokseen. TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Osallistujalle annetaan valmiuksia kokonaisvaltaiseen elämäntapamuutokseen, joka tukee aluk-si painonpudotusta ja jatkossa pysyvää painonhallintaa. Tietoa annetaan ravinnosta ja liikunnasta sekä mietitään uusia toimintatapoja painonhallinnan tueksi. Ryhmä sisältää käytännön harjoituksia sekä tutustumista turvallisesti erilaisiin liikuntamuotoihin. Liikunta on oleellinen osa kurssia. Edellytämme osallistumista jokaiseen kokoontumiskertaan sekä sitoutumista ryhmän toimintaan. Lämmin kiitos - ett varmt tack till Hietalahden koulun koko henkilökunnalle, oppilaille, heidän vanhemmilleen ja kaikille muille Vaasan kaupungin tutuille työyhteisöille. - Ihanin muistoin yhdessä koetusta ja eletyistä vuosista. Voimia tärkeään työhönne jatkossakin. Ada Ojanen Kiitos Talotoimelle, työnjohdolle ja työntekijöille muistamisesta jäädessäni eläkkeelle. Aimo Ahvenlampi Lämpimät kiitokset työkavereille muistamisesta jäädessäni eläkkeelle. Pirjo Strömberg TOTEUTTAJAT Työterveyshoitaja Työfysioterapeutti TOTEUTTAMISPAIKKA Vaasan Aluetyöterveys Erikseen sovittava tila kaupungin alueella KESTO JA AIKATAULU Ryhmä kokoontuu 10 kertaa/1,5 h aina tiistaisin klo seuraavasti: 19.4., 26.4, 3.5., 10.5., 17.5., 24.5., 31.5., 7.6., ja Seurantakokoontuminen syksyllä Huom! Pidätämme oikeuden muutoksiin kokoontumiskertojen osalta. ILMOITTAUTUMINEN Ryhmään ilmoittauminen mennessä Vaasan Aluetyöterveyteen ensisijaisesti s-postitse: tai vaasa.fi. Ilmoita nimesi, pituutesi ja painosi. Voit ilmoittautua myös puhelimitse puh klo ma-to Satu Kyntäjä tai klo ma-pe Anette Utriainen. Valitsemme ryhmään 10 osallistujaa. MERITUULI / HAVSVINDEN 17

18 Kevään koulutuksia VAASAN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMÄN ESIMIESPASSIKOULUTUSSARJAN KICK OFF COCKTAIL- TILAISUUS klo : Kaupunginteatterissa/Romeo-sali Tilaisuuden avaa vt. kaupunginjohtaja Tomas Häyry. Tohtori Tuula Eloranta Helsingin yliopistosta pitää esitelmän aiheesta Esimiestyön ja henkilöstön kehittämisen haasteet ja vt. henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto Vaasan Kaupungin henkilöstöpalveluista kertoo esimiespassikoulutuksen sisällöstä ja tavoitteista ESIMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN ILTAPÄIVÄKAHVIT klo : Vuoden työpaikka 2010, Tiina Ojala-Paloposki iivouspalvelusta esittelee työpaikkansa teatterikahvio Kulmassa klo : työhyvinvointi, tuloksellisuus ja esimiestyö: läike-hankkeen esittelyä Timo-Pekka Uotila hepake / Vaasan yliopisto, teatterikahvio Kulmassa ESIMIESKOULUTUS (YHTEISTYÖSSÄ KESÄYLIOPISTON KANSSA) klo : Esimies työhyvinvoinnin tukena, luennoitsija: Liisa Mäkelä, KTT, tutkija Vaasan yliopistosta, Sali: B203 Wolff, Tervahovi /yliopis- -ton päärakennus. Järjestäjä: kesäyliopisto ESIMIEHEN VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT , Neljän päivän koulutussarja esimiehille ja asiantuntijoille, kouluttajana FM Tero Eloranta, puhe -ja työyhteisöviestinnän kouluttaja, Viestintä Oy Prodictum. Koulutussarjan avaa Timo-Pekka Uotila, kehittämissuunnittelija, henkilöstöpalvelut klo.11-15: Työyhteisöviestintä kohti vastuullista dialogia, Sali B203/Tervahovi klo.11-15: Viesti tehokkaasti miten hoidan ulkoista viestintää ja toimin median kanssa, Sali F140/Fabriikki klo.11-15: Varmuutta työelämän esiintymistilanteisiin, osa 1, Sali F119/Fabriikki klo.11-15: Varmuutta työelämän esiintymistilanteisiin, osa 2, Sali F118/Fabriikki Tarkemmat sisältökuvaukset kurssiohjelmassa. Koulutuksen järjestäjä: kesäyliopisto YHTEISTYÖSSÄ KESÄYLIOPISTON KANSSA: klo : Tietosuojakoulutus, luennoitsija: kunnallisliiton lakimies Sami Uotinen, Paikka: Vaasan yliopisto, Sali F141/Fabriikki Hinta: 85, jäsenille 65, kaupungin henkilöstölle maksuton, sis. kahvituksen klo. 9-16: Tiedottajakurssi, Sali F119/Fabriikki, Vaasan yliopisto 18

19 VAIVATTOMASTI VERKOSSA klo : Tieto hukassa? Paikka: Draama-sali, Vaasan kaupunginkirjasto Sisältö: Informaatiolukutaito, verkkotiedonhakumahdollisuudet, tiedon eettinen käyttö Luennoitsija: Ari Haasio, yliopettaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Ilmoittautuminen mennessä Hinta: kl : Har du koll på informationen? Plats: Draama-salen, Vasa stadsbibliotek Innehåll: Informationskompetens om informationskompetens, informationssökning på nätet, etisk användning av information. Föreläsare: Gunilla Widen-Wulff, professor, Åbo Akademi Kursavgift: del 11, klo : Upphovsrätt i digital miljö, nätverk och sociala medier mina, dina eller allas rättigheter? Föreläsare Alfred Streng, forskare, ED, PL, Vasa Universitet, plats: Draama-salen, Vasa Stadsbibliotek osa 10, klo : Tekijänoikeudet hanskassa, kirjaston draamasali MUU ATK-KOULUTUS klo : Excel, kikat ja konstit, kouluttaja: Kimmo Paulaharju opistotalo, h klo : Word, käytön tehostaminen, kouluttaja: Kimmo Paulaharju opistotalo, h klo : Word, käytön tehostaminen, kouluttaja: Kimmo Paulaharju opistotalo, h.216 DEN KOMMUNALA LÖNEUPPGÖRELSEN 2011 OCH ÖVRIGA AKTUALITETER Finlands Kommunförbund anordnar en aktualitetsdag gällande det nya kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2011 fredagen den 1 april 2011 på Hotel Radisson Blu i Vasa. Föreläsare är KT Kommunarbetsgivarnas ledande arbetsmarknadsjurist Henrika Nybondas- Kangas. Anmälning Anmäl dig på Finlands Kommunförbundswebbplats senast den Deltagaravgiften är 120 euro/person exklusive moms och i den ingår utbildning, kursmaterial, lunch och kaffe. MERITUULI / HAVSVINDEN 19

20 kuoro kör choir Kaupungin työntekijät alemmalla lipunhinnalla / Stadens anställda för lägre biljettpris IFCM Merituuli 2/2011.indd :20:18

Vaskiluotoon kaksi uutta siltaa. Huutoniemen koulu on vuoden työpaikka. Margit Isomäki eläkkeelle

Vaskiluotoon kaksi uutta siltaa. Huutoniemen koulu on vuoden työpaikka. Margit Isomäki eläkkeelle No 1 ~ 2012 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 5 10 13 Vaskiluotoon kaksi uutta siltaa Huutoniemen koulu on vuoden työpaikka Margit Isomäki eläkkeelle sisältö / innehåll 3 Pääkirjoitus

Lisätiedot

No 3 ~ 2011. Huolehdi kesätyöntekijästä. Kävely on parasta terveysliikuntaa. Haku syksyn kuntoremonttiin

No 3 ~ 2011. Huolehdi kesätyöntekijästä. Kävely on parasta terveysliikuntaa. Haku syksyn kuntoremonttiin No 3 ~ 2011 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 4 10 18 Huolehdi kesätyöntekijästä Kävely on parasta terveysliikuntaa Haku syksyn kuntoremonttiin sisältö / innehåll 3 Pääkirjoitus

Lisätiedot

No 2 ~ 2010. sai omat tilat VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING

No 2 ~ 2010. sai omat tilat VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING No 2 ~ 2010 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 10 Jari Kiveliö soveltaa työssään 16 Opiskelijaterveydenhuolto joukkueurheilun oppeja sai omat tilat MERITUULI / HAVSVINDEN 1 sisältö

Lisätiedot

No 1 ~ 2011. Perehdytys on osa työhyvinvointia. Kuntoremonttikurssi kannattaa hyödyntää. Kansalaiskioski palvelee kysyvää vaasalaista

No 1 ~ 2011. Perehdytys on osa työhyvinvointia. Kuntoremonttikurssi kannattaa hyödyntää. Kansalaiskioski palvelee kysyvää vaasalaista No 1 ~ 2011 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 5 8 14 Perehdytys on osa työhyvinvointia Kuntoremonttikurssi kannattaa hyödyntää Kansalaiskioski palvelee kysyvää vaasalaista sisältö

Lisätiedot

No 5 ~ 2010. 6 Varhainen tukeminen lisää työhyvinvointia 5. Esimiehet kaipaavat lisää aikaa ihmisjohtamiseen

No 5 ~ 2010. 6 Varhainen tukeminen lisää työhyvinvointia 5. Esimiehet kaipaavat lisää aikaa ihmisjohtamiseen No 5 ~ 2010 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 6 Varhainen tukeminen lisää työhyvinvointia 5 Esimiehet kaipaavat lisää aikaa ihmisjohtamiseen sisältö / innehåll 3 Pääkirjoitus

Lisätiedot

No 6 ~ 2010. Sosiaalinen media on täynnä mahdollisuuksia. Uudet toimialajohtajat Merituulen piinapenkissä

No 6 ~ 2010. Sosiaalinen media on täynnä mahdollisuuksia. Uudet toimialajohtajat Merituulen piinapenkissä No 6 ~ 2010 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 10 Uudet toimialajohtajat Merituulen piinapenkissä 15 Sosiaalinen media on täynnä mahdollisuuksia sisältö / innehåll 3 Pääkirjoitus

Lisätiedot

No 4 ~ 2012. Kuntaliitos hyvässä vauhdissa. Energy Vaasa. Tunnelmia Eloriehasta VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING

No 4 ~ 2012. Kuntaliitos hyvässä vauhdissa. Energy Vaasa. Tunnelmia Eloriehasta VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING No 4 ~ 2012 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 4 Kuntaliitos hyvässä vauhdissa 6 Energy Vaasa 8 Tunnelmia Eloriehasta sisältö / innehåll 3 Pääkirjoitus Ledare 4 Kuntaliitosvalmistelut

Lisätiedot

4Kuntaliitoksen palkkaharmonisointi. Työnohjaus tukee ja auttaa Apua unettomuuteen lääkkeettömästi

4Kuntaliitoksen palkkaharmonisointi. Työnohjaus tukee ja auttaa Apua unettomuuteen lääkkeettömästi No 6 ~ 2012 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 10 4Kuntaliitoksen palkkaharmonisointi 5 Työnohjaus tukee ja auttaa Apua unettomuuteen lääkkeettömästi sisältö / innehåll 3 Pääkirjoitus

Lisätiedot

No 6 ~ 2013. Muutama sana säästämisestä Några tankar om att spara. Miehiä montun reunoilla Männen kring gropen. Metsäkallion lähiliikunta-alue

No 6 ~ 2013. Muutama sana säästämisestä Några tankar om att spara. Miehiä montun reunoilla Männen kring gropen. Metsäkallion lähiliikunta-alue No 6 ~ 2013 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 4 8 16 Muutama sana säästämisestä Några tankar om att spara Miehiä montun reunoilla Männen kring gropen Metsäkallion lähiliikunta-alue

Lisätiedot

Painatuskeskus - Palkka työsuorituksen mukaan - TYKY-henkilö 2003

Painatuskeskus - Palkka työsuorituksen mukaan - TYKY-henkilö 2003 Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning Painatuskeskus - Palkka työsuorituksen mukaan - TYKY-henkilö 2003 No 1-2004 1/2004 MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS Kaupunginjohtaja Markku

Lisätiedot

Vesa Routamaan haastattelu - Vuoden työpaikka 2009 - RockWerstas

Vesa Routamaan haastattelu - Vuoden työpaikka 2009 - RockWerstas Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning No 1-2010 Vesa Routamaan haastattelu - Vuoden työpaikka 2009 - RockWerstas 1/2010 MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS Kaupunginjohtaja Markku

Lisätiedot

Vaasa 400 syntymäpäiväjuhlat - Matkailutoimisto - Mitä ihmiset harrastavat

Vaasa 400 syntymäpäiväjuhlat - Matkailutoimisto - Mitä ihmiset harrastavat Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning No 3-2006 Vaasa 400 syntymäpäiväjuhlat - Matkailutoimisto - Mitä ihmiset harrastavat 3/2006 PÄÄKIRJOITUS Päätoimittaja Ville Rintamäki Toukokuu

Lisätiedot

Kotipalveluateria - Vuoden työpaikka 2007 - Sähköinen hallinto

Kotipalveluateria - Vuoden työpaikka 2007 - Sähköinen hallinto Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning No 2-2008 Kotipalveluateria - Vuoden työpaikka 2007 - Sähköinen hallinto 2/2008 MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS Apulaiskaupunginjohtaja

Lisätiedot

No 5 ~ 2013. Lync - työskentelyn apuväline Lync - hjälpmedel i arbetet. Tyky-päivät katkaisevat työarjen. Pitkään palvelleita juhlittiin

No 5 ~ 2013. Lync - työskentelyn apuväline Lync - hjälpmedel i arbetet. Tyky-päivät katkaisevat työarjen. Pitkään palvelleita juhlittiin No 5 ~ 2013 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 9 12 16 Lync - työskentelyn apuväline Lync - hjälpmedel i arbetet Tyky-päivät katkaisevat työarjen Pitkään palvelleita juhlittiin

Lisätiedot

Hyvinvointiministeri

Hyvinvointiministeri KOKKOLA MITTAUTTI TYÖHYVINVOINNIN KOULUA JOHDETAAN KUIN YRITYSTÄ 4-2011 WWW.KEVA.FI TIEDÄTKÖ, MITEN VARHE- MAKSUJA VERTAILLAAN? OSATYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE KELPAA MONELLE KEVA PÅ SVENSKA S. 27 Hyvinvointiministeri

Lisätiedot

Tampereen kaupungin henkilöstölehti. Perhetyötä tutkittiin. Tyk-kuntoutus virkistää s.6 Passin paikalle selviämishoitoasema s.12

Tampereen kaupungin henkilöstölehti. Perhetyötä tutkittiin. Tyk-kuntoutus virkistää s.6 Passin paikalle selviämishoitoasema s.12 Tampereen kaupungin henkilöstölehti 3 2009 Perhetyötä tutkittiin Tyk-kuntoutus virkistää s.6 Passin paikalle selviämishoitoasema s.12 PÄÄKIRJOITUS HUHTIKUU 2009 Entisten nuorten työhyvinvointi SUSANNA

Lisätiedot

Kouluruoka 60 vuotta - Pysäköinninvalvonta Vaasassa - Välinehuolto

Kouluruoka 60 vuotta - Pysäköinninvalvonta Vaasassa - Välinehuolto Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning No 5-2008 Kouluruoka 60 vuotta - Pysäköinninvalvonta Vaasassa - Välinehuolto 5/2008 MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS Päätoimittaja Ville

Lisätiedot

Mallipormestari. Manse puskee tulevaisuuteen uudistuksia uhkuen. Vantaa kantaa huolta henkilöstön työkyvystä

Mallipormestari. Manse puskee tulevaisuuteen uudistuksia uhkuen. Vantaa kantaa huolta henkilöstön työkyvystä 4-2012 www.keva.fi Mallipormestari Manse puskee tulevaisuuteen uudistuksia uhkuen. Vantaa kantaa huolta henkilöstön työkyvystä Satakunnassa sanottiin kyllä aktiiviselle tuelle Eläkebuumi on jo täällä:

Lisätiedot

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin Suurliitos synnyttää uuden Oulun Selvitysmies Lehto: työkyky käyttöön 2-2011 www.keva.fi Kevan sijoitusstrategia sopeutuu markkinoihin paljonko henkilöstöä kunnissa vuonna 2020? Keva på svenska s. 27 Rouva

Lisätiedot

Mitä sopimuspaketit sisältävät? Työmatka on talven vaarallisinta aikaa. Hyvää Joulua! God Jul!

Mitä sopimuspaketit sisältävät? Työmatka on talven vaarallisinta aikaa. Hyvää Joulua! God Jul! 4 2013 Mitä sopimuspaketit sisältävät? Työmatka on talven vaarallisinta aikaa Hyvää Joulua! God Jul! Päätoimittaja/ Huvudredaktör Satu Henttonen Toimitus Anne Nordström anne.nordstrom@pardia.fi GSM 040

Lisätiedot

Hyvää Joulua! God Jul!

Hyvää Joulua! God Jul! Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning No 6-2008 Hyvää Joulua! God Jul! Vaasan perhetukikeskus - Yhteistoiminta Laihian ja Vähänkyrön kanssa 6/2008 MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning. MAAPERÄTUTKIMUS - MENTOROINTI - WWW.VAASA.FI uudet nettisivut. Lokakuu 7/2002 Oktoder

Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning. MAAPERÄTUTKIMUS - MENTOROINTI - WWW.VAASA.FI uudet nettisivut. Lokakuu 7/2002 Oktoder Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning MAAPERÄTUTKIMUS - MENTOROINTI - WWW.VAASA.FI uudet nettisivut Lokakuu 7/2002 Oktoder Lokakuu 7/2002 Oktober MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen.

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1 TAUSTA 4 2 KUSTANNUKSET JA VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Ikäkeskus - Messualueen energiaverkosto - Vaasan Siivouspalvelut

Ikäkeskus - Messualueen energiaverkosto - Vaasan Siivouspalvelut Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning No 1-2008 Ikäkeskus - Messualueen energiaverkosto - Vaasan Siivouspalvelut 1/2008 MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS Kaupunginjohtaja Markku

Lisätiedot

URA. Paljosta perillä. Mukana opiskelijaliite! 12 Yhteiskuntasopimus 13 Yhteiskuntatieteilijäpäivät. EDUNVALVONTA Luottamusmiesbarometri

URA. Paljosta perillä. Mukana opiskelijaliite! 12 Yhteiskuntasopimus 13 Yhteiskuntatieteilijäpäivät. EDUNVALVONTA Luottamusmiesbarometri MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 3-2015 EDUNVALVONTA Luottamusmiesbarometri ILMIÖ Opintojen anti tulevaan työelämään KAHDESTA KULMASTA Mentorointiparin kohtaamisia KLIKKAA LISÄÄ www.uralehti.fi

Lisätiedot

TEE M A N A. Työelämän kestävä kehitys Luottamusmies näkee laajemmalle Ajattele vähemmän, ole onnellinen. sivu 4. sivu 6. sivu 8

TEE M A N A. Työelämän kestävä kehitys Luottamusmies näkee laajemmalle Ajattele vähemmän, ole onnellinen. sivu 4. sivu 6. sivu 8 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 4 2006 TEE M A N A H Y VINVOINTI Työelämän kestävä kehitys Luottamusmies näkee laajemmalle Ajattele vähemmän, ole onnellinen sivu 4 sivu 6 sivu 8 pääkirjoitus

Lisätiedot

Porin kaupungin henkilöstölehti 4/2005

Porin kaupungin henkilöstölehti 4/2005 Porin kaupungin henkilöstölehti 4/2005 Yhä useampi SAMKista valmistunut opiskelija työllistyy Satakuntaan s. 8 Pormestarinluodon asukastupa tuo sisältöä lähiöön s. 12 Koulu alkoi sekamelskan keskellä s.

Lisätiedot

HOSPITAALI 6 2010. Knappt en av tio får språktillägg

HOSPITAALI 6 2010. Knappt en av tio får språktillägg MP2 Itella Oyj HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 6 2010 H e n k i l ö s t ö l e h t i P E R S O N A L T I D S K R I F T TEEMANA opetus/koulutus Osaamisen

Lisätiedot

asiaa aivovammasta 2/2014 PääFestin tunnelmia! s. 32 Yhdistystoimintaa s. 6 Kevätliittokouksessa www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.

asiaa aivovammasta 2/2014 PääFestin tunnelmia! s. 32 Yhdistystoimintaa s. 6 Kevätliittokouksessa www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio. aivoitus asiaa aivovammasta 2/2014 PääFestin tunnelmia! s. 32 Yhdistystoimintaa s. 6 Kevätliittokouksessa s. 29 www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi aivoitus Sisällys... 2/2014 Pääkirjoitus: Uusia

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot