Yhteinen kirkkoneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteinen kirkkoneuvosto 31.3.2011"

Transkriptio

1 -Evankeliumista elävätasekirja 2010 Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteinen kirkkovaltuusto

2

3 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS Yleiskatsaus Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus Talouden kehitys Hallintoelinten kokoonpano Yhteisen kirkkovaltuuston toiminta Yhteisen kirkkoneuvoston toiminta Henkilöstö Seurakuntien väkiluvuissa tapahtuneet muutokset Talousarvion toteutuminen Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa Yhteiset seurakunnalliset tehtävät Hautaustoimi Kiinteistötoimi Seurakuntayhtymän yhteinen hallinto Käyttötalousosan toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Verotulojen erittely Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto talousarvion toteutumisvertailusta Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut Yhteisen kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä...60 II TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase...64 III TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vakuudet ja vastuusitoumukset Hautainhoitorahaston tilinpäätös...76 IV ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ...81 V LUETTELOT JA SELVITYKSET Luettelo kirjanpitokirjoista ja selvitys säilytystavoista Luettelo tositteiden lajeista ja selvitys säilytystavoista...82 LIITTEET Seurakuntien painopistealueet vuosina Kouvolan seurakuntayhtymän organisaatiokaavio

4

5 I TOIMINTAKERTOMUS 1 Yleiskatsaus 1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus Yhtymän vakiintumisen vuosi Seurakuntayhtymämme on toiminut kahden vuoden ajan. Alkuhämmennyksen ja opettelun jälkeen uudet toiminnot ja käytännöt ovat löytäneet paikkansa ja vakiintuneet. Toinen toiseemme tutustumisen myötä monet väärät ennakkoasenteet ja väärinkäsitykset ovat poistuneet. Työntekijät ovat palvelleet ja venyneet, mistä runsas kiitos heille! Yhtymän työaloilla on työtä tehty uskollisesti kuluneen vuoden aikana niukkenevin henkilöstöresurssein. Eri työalojen ja toimintayksiköiden toimintakertomukset ovat oheisina. Vuoden 2010 aikana valmistui Kouvolan evankelisluterilaisten seurakuntien EVAN- KELIUMISTA ELÄVÄ strategia , mikä tarjoaa hyvän raamin paikallisseurakuntien ja yhtymän työalojen strategiseen suunnitteluun. Marraskuussa käytiin seurakuntavaalit, joissa valittiin paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostot ja yhtymän yhteinen kirkkovaltuusto vuosiksi Syksyn kirkosta eroamisen aalto kosketti myös yhtymämme seurakuntia runsaasti, mikä toi lisää taloudellista haastetta tiukkaan taloustilanteeseemme. Kirkon jäsenyyden vahvistaminen on myös pysyvä haaste seurakuntatoiminnallemme. Kirkon perustehtävän toteuttaminen ja siihen resurssien luominen on asia, johon jatkossa on erityisesti keskityttävä. Jatkamme työtämme seurakuntayhtymässämme luottavasti Jumalan siunausta ja johdatusta pyydellen. Kiitän kaikkia työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja vapaaehtoisia seurakuntalaisia yhteistyöstä Kouvolan seurakuntayhtymässä vuonna 2010! Juhani Huovila Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

6 1.2 Talouden kehitys 2010 Maailmantalous on toipunut historiallisesta taantumasta ennakoitua nopeammin. Kasvu on jatkunut huolimatta Euroopan velkakriisistä ja inflaation kiihtymisestä. Raaka-aineiden kallistuminen ja maailman kolmanneksi suurimman kansantalouden Japanin maanjäristyksen vaikutukset lisäävät epävakautta maailmantaloudessa. Suomen kansantaloudessa bruttokansantuote kääntyi edellisen vuoden jyrkän tuotannon pudotuksen jälkeen positiiviseksi. Bruttokansantuote kasvoi 3,1 prosenttia. Kasvun ennakoidaan olevan samaa tasoa vuonna 2011 ja hidastuvan 2,5 prosenttiin vuonna Julkisyhteisöjen velka kasvoi vuoden 2010 aikana 12,2 miljardilla eurolla 87,2 miljardiin euroon. Julkisyhteisöjen alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen laski 2,5 prosenttiin, kun vuotta aikaisemmin alijäämä oli 2,6 prosenttia. Työttömyys on laskenut koko maassa. Kaakkois-Suomessa teollisuus on päässyt yli suurimmista lomautuksista. Massa- ja paperiteollisuudessa jatkuvat edelleen tuotannon uudelleenjärjestelyt ja irtisanomiset. Kuljetus ja varastointi ovat Kaakkois- Suomen valta-aloja. Kuljetusmäärät ovat kasvaneet tuntuvasti taantuman jälkeen. Kouvolassa Prisma on saanut laajan lisäosan. Kesko on rakentamassa Suomen kuudenneksi suurinta kauppakeskusta alueelle. VR avasi venäläisen yhteistyökumppanin kanssa loppuvuonna 2010 uuden nopeutuneen junayhteyden Helsingistä Pietariin. Suunnitelmissa on rakentaa uusi kauppa- ja hotellikeskus Kouvolan keskustaan. Myllykoski Paperin 89 henkilön irtisanomisten vaikutukset näkyvät tulevina vuosina. Kouvolan työttömyysaste on 11,4 %. Työttömyyden kehitys on kaksijakoinen: kokonaistyöttömyys ja nuorten työttömyys on vähenemässä, mutta pitkäaikaistyöttömyys kasvamassa. Vaikka julkinen sektori tarjoaa aiempaa vähemmän työpaikkoja eikä teollisuuteen ja kuljetuksiinkaan ole odotettavissa uusia työpaikkoja, meneillään olevat kaupan laajentamishankkeet ja niitä tukevat palvelut pitävät positiivista suuntausta yllä. Kouvolan seurakuntayhtymän talous ja toiminta Verotulot olivat yhteensä lähes edellisen vuoden suuruiset. Kirkollisverotulot pienenivät euroa, 2 prosenttia. Yhteisöverotulot kasvoivat euroa, 16 prosenttia. Kirkollisveroprosentti oli 1,5. Verotulot eivät olleet riittävät, koska molemmat yhtymävuodet olivat alijäämäiset. Toimintakuluista 14 prosenttia katettiin toimintatuotoilla. Tuotot jakaantuivat seuraavasti: verotulot 84 %, toimintatuotot 13 %, rahoitustuotot 1,8 %, käyttöomaisuuden myynnit 1 % ja toiminta-avustukset 0,8 %. Kulut jakaantuivat seuraavasti: henkilöstökulut 62 %, palvelujen ostot 16 %, tavaraostot 10 %, avustukset 4 %, keskusrahastomaksut 4 %, verotuskulut 2 %, vuokrat 1 % ja muut kulut 1 %. Kaikki työalat ja seurakunnat alittivat vastuukatetasolla talousarvion. Toteutunut vuosikate oli euroa. Poistot olivat euroa, investointimenot euroa. Tilikauden tulos ennen järjestelyeriä oli ,22 euroa alijäämäinen. Alijäämä pieneni edellisen vuoden ,90 eurosta euroa. Pitkäaikaisia pankkilainoja lyhennettiin euroa. Rahoitusvarat pienenivät euroa. Yhtymän talous on edelleen alijäämäinen. Rakenteelliset muutokset ja investointimenojen karsinta ovat välttämättömiä talouden saamiseksi tasapainoon. Jäsenmäärän laskiessa myös kulut on sopeutettava. 2

7 Kertomusvuoden 2010 suurin investointihanke oli Kouvolan nuorisotalon remontti, joka valmistuu maaliskuussa Investointimenot euroa alittivat arvion eurolla. Suurin alitus arvioon johtuu nuorisotalon remontin euron kuluosuuden siirtymisestä vuodelle Muhniemen hautausmaan huoltorakennuksen tuhopoltto joulukuun lopulla oli yllättävä kiinteistöihin kohdistunut menetys. Vakuutus korvaa vahingot. Huoltorakennus rakennetaan uudelleen nykyisten käyttötarpeiden mukaiseksi vuonna Kirkon työmarkkinalaitoksen ja kirkon alan pääsopijajärjestöjen neuvottelutuloksen mukaisesti palkkoihin lasketaan alkaen 1,1 prosentin yleiskorotus ja 0,9 prosentin vuosisidonnaiseen palkanosaan kohdistuva järjestelyerä. Palkkakustannukset nousevat keskimäärin 1,3 prosenttia vuoteen 2010 verrattuna. Vuoden 2011 talousarviossa on varauduttu 0,8 prosentin korotuksiin. Lapsityön organisaatiomuutos on meneillään. Yhteisen kirkkoneuvoston toimeksiannosta tarkoitus on siirtää seurakuntien lapsityö seurakuntayhtymän alaisuuteen. Myös seurakuntien seurakuntaneuvostot ovat antaneet asiasta lausuntonsa. Hallintotyöryhmä valmistelee yhtymän ylimmän johdon organisaation tarkistamista. Koko seurakuntayhtymän kattava Evankeliumista elävä -strategiatyö etenee kolmessa vaiheessa: seurakuntatasolla/yhtymätasolla, työala-/yksikkötasolla ja yksilötasolla niin, että strategiat liitetään tehtäviin ja niiden tavoitteisiin kehityskeskusteluissa vuoden 2011 lokakuun loppuun mennessä. Vuosien aikana on tarkoitus digitoida perhelehdet ja kirkonkirjat. Investoinnin suuruus on euroa. Toimeenpano on viivästynyt palvelun tuottajasta johtuen. Keskusrekisteri siirtyy kokonaiskirkolliseen Kirjuri-jäsentietojärjestelmään. Keskusrekisterin tarkoituksenmukaisen perustehtävän toteuttamiseksi valmistellaan muutosta Kouvolan seurakuntien alueella toimivaan yhteen keskusrekisterin toimipaikkaan, joka toteutunee vuoden 2012 puoleen väliin mennessä. Henkilöstö- ja talouspalveluiden palvelukeskushanke (HETA) etenee. Kirkkohallituksen täysistunto päätti 22. helmikuuta 2011 palvelukeskuksen päätoimipisteen sijoituspaikkakunnaksi Oulun. Muut suomenkieliset toimipisteet perustetaan Lahteen ja Kuopioon. Ruotsinkielinen toimipiste perustetaan Porvooseen. Seurakuntien ja seurakuntayhtymien siirtäminen palvelukeskuksen asiakkaiksi tapahtuu vaiheittain vuosien aikana. Taloudelliset vaikutukset Kouvolan seurakuntayhtymälle eivät vielä ole tiedossa. 3

8 1.3 Hallintoelinten kokoonpano Yhteinen kirkkovaltuusto YAnjalankosken seurakunta (10) Hasu Kyllikki Jokela Ossi Kälviäinen Sakari Leppänen Pertti Mäkelä Jouko Pokki Teuvo Raskinen Marjatta Raukko Jussi Suutari Olavi Viljakainen Hannele hteiseen kirkkovaltuustoon kaudella kuului 51 jäsentä, jotka on valittu kirkkohallituksen luvalla vuoden 2006 seurakuntavaalien tuloksen perusteella. Elimäen seurakunta (6) Anttila Maire Hasu Raila Helkala Maarit Jarva Paula Mallat Henna Niemelä Esko Kouvolan seurakunta (16) Aaltonen Pirjo Ainali Päivi Hartikainen Toivo Hirvisuo Erkki Hirvonen Eino Kaskiaho Keijo Kohonen Ville, Kouvola asti Korpela Risto Lehtinen Veikko Sahamies Arto Salminen Kimmo Soininen Kari Takkinen Päivi (Ykv ) Toikka Raija Vainio Vesa Viinikainen Sakari, puheenjohtaja Vuolasto Anna Kuusankosken seurakunta (12) Huuskonen Urpo Janhunen Ritva Jussila Marjo Järvinen Esko Komppa Kalevi Käki Marjatta Laine Raimo Nurmi Antti Poteri Marjatta Rikala Tuula, varapuheenjohtaja Sorsa Mirja Ylätalo Katja Valkealan seurakunta (7) Eloranta Maria Koskela Birgit Kujala Anton alkaen (Ykv ) Mänttäri Leena Pyötsiä Johanna Smeds Pentti Vainikka Juha Vainikka Sara-Maria asti 4

9 Yhteinen kirkkoneuvosto (Ykv :t 9-11) Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Huovila Juhani, kirkkoherra, puheenjohtaja Anjalankoski Rasimus Risto, varapuheenjohtaja Koskela Birgit Valkeala Anttila Maire Ruotsalainen Arto Elimäki Janhunen Ritva Sorsa Mirja Kuusankoski Mänttäri Leena Kujala Anton Valkeala Niemelä Esko Laukala Hannu Elimäki Ratasvuori Irma Poteri Marjatta Kuusankoski Sahamies Arto Soininen Kari Kouvola Smeds Pentti Eloranta Maria Valkeala Suutari Olavi Raukko Jussi Anjalankoski Takkinen Päivi Toikka Raija Kouvola Viljakainen Hannele Patjas Teija Anjalankoski Johtokunnat Henkilöstöpalvelun johtokunta (Ykv ) * (ykn , ykn:n edustaja) Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Helkala Maarit, puheenjohtaja Taina Leena Elimäki Andersson Kaarina Pokki Teuvo Anjalankoski Käki Marjatta Huuskonen Urpo Kuusankoski Minkkinen Osmo Ainali Päivi Kouvola Vainikka Juha Eloranta Maria Valkeala Mänttäri Leena * Valkeala Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta (Ykv ) *(ykn , ykn:n edustaja) Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Raukko Jussi, puheenjohtaja Halme Terttu Anjalankoski Kujala Anton Pyötsiä Johanna Valkeala Poteri Marjatta Nurmi Antti Kuusankoski Töyrylä Maria Ylönen Osmo Kouvola Yli-Kankahila Matti Välimäki Seppo Elimäki Takkinen Päivi * Kouvola IT- aluekeskuksen johtokunta 2010, Kouvolan edustaja (Ykv ) Varsinainen jäsen Vainikka Juha Henkilökohtainen varajäsen Mäkelä Jouko PERHENEUVONNAN JOHTOKUNTA (Ykv ) * (ykn , ykn:n edustaja) Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Toikka Raija, puheenjohtaja Rossi Antero Kouvola Kälviäinen Sakari Koivisto Päivi Anjalankoski 5

10 Laukala Hannu Mäkelä Kaarina Elimäki Tenetz Merja Parvinen Vesa Kuusankoski Manelius Sinikka Vainikka Juha Valkeala Ratasvuori Irma* SAIRAALASIELUNHOIDON JOHTOKUNTA (YkV ) * (ykn , ykn:n edustaja) Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Puujalka Sirpa, puheenjohtaja Smeds Pentti Valkeala Heino Matti Lavonen Marja-Liisa Anjalankoski Mallat Henna Yli-Kankahila Matti Elimäki Lumme Jari Laitinen Marja Kouvola Sorsa Mirja Ylätalo Katja Kuusankoski Suutari Olavi* Vastuuryhmät KEHITYSVAMMAISTYÖN VASTUURYHMÄ (Ykn , *(ykn , ykn:n edustaja) Jäsenet Hakalainen Päivi, osastonhoitaja Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymän edustaja Hammarberg Anne, diakonissa Kotkan rovastikunnan edustaja Helisten Nina, diakoni Kouvolan rovastikunnan edustaja Iljo Sirkka, Imatran kehitysvammaisten tuki ry:n sihteeri Imatran rovastikunnan edustaja Rintamäki Sari, diakoni Lappeenrannan rovastikunnan edustaja Sahamies Arto*, erityisluokanopettaja PALVELEVAN PUHELIMEN VASTUURYHMÄ (Ykn ) * (ykn , ykn:n edustaja) Varsinainen jäsen Hasu Raila Heino Matti Markkula Aino Punkkinen Kari Taipalus Heli Janhunen Ritva* Varajäsenet Junnonen Annikki Lindberg Jyrki VIESTINTÄPALVELUJEN VASTUURYHMÄ 2010 Jäsenet: Eila Korjala, puheenjohtaja Laura Mustonen Heikki Kiviluoto Ritva Majoranta Kirsi Smeds Leena Mänttäri* Elimäki Anjalankoski Kuusankoski Kouvola Valkeala Kouvola Kuusankoski Anjalankoski Elimäki Jaala Kouvola Valkeala 6

11 Varajäsenet: Pertti Nieminen, Kouvola Martti Kivistö, Anjalankoski Seurakuntalehden toimitusneuvosto 2010 Heikki Kiviluoto, Jaala Martti Kivistö, Anjalankoski Tapio Lehtinen, Valkeala Jyrki Lindberg, Kuusankoski Marjo Kujala, Iitti Viranhaltijat toimitusneuvostossa: Ulla-Maija Hiltunen, toimitussihteeri Laura Blom, päätoimittaja, puheenjohtaja 1.4 Yhteisen kirkkovaltuuston toiminta Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui neljä kertaa. Puheenjohtajana toimi opetusneuvos Sakari Viinikainen, varapuheenjohtajan opettaja Tuula Rikala, sihteerinä hallintosihteeri Asta Saikkonen. Poimintoja yhteisen kirkkovaltuuston päätöksistä: It-aluekeskuksen perustaminen - It-aluekeskuksen johtokunnan johtosäännön hyväksyminen Vaalilautakuntien kokouspalkkiot seurakuntavaaleissa ja kirkkoherranvaaleissa Kokouspalkkio päätettiin laajentaa koskemaan vaalilautakuntia ja keskusvaalitoimikunnan ei viranhaltijajäseniä. - Yhteisen kirkkovaltuuston paikkajaon vahvistaminen - Kuusankosken pappilan myynti - Jaalan kappelineuvostolle myönnettiin erityismääräraha Jaalan seurakunnan historiikin valmistamista varten euroa vuodelle 2010 ja euroa vuodelle Hyväksyttiin vuoden 2009 tilinpäätös - Anjalan kanttorilan myynti Kuusankosken alueella olevien maa-alueiden vaihto - Kuusankosken Pappilan alueen asemakaavan toteutus ja maan luovutus - Kirkolliseksi tuloveroprosentiksi vuodelle 2011 määrättiin 1,50 prosenttia. - Hautapaikkamaksujen tarkistaminen alkaen Vuoden 2011 talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen Kouvolan seurakuntien ja seurakuntayhtymän strategia

12 Aloitteet Yhteinen kirkkovaltuusto (Aloite ollut valmistelussa v. 2010) Valtuutettu Jussi Raukko jätti yhdeksän henkilön allekirjoittaman aloitteen krematorion rakentamisesta Kouvolan seurakuntayhtymän alueelle Asiaa valmisteli hautaustoimen päällikkö Antti Kurki, joka , 17, antamassaan vastauksessa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi toteaa, että esitetyn selvityksen perusteella krematorion rakentaminen yhtymän alueelle ei ole perusteltua toistaiseksi. Tilanne voinee muuttua tuhkahautauksen osuuden kasvaessa yli 50 prosentin yhtymän alueella ja mikäli Kotkan ja Lahden krematorioiden kapasiteetti ei riitä vastaamaan niiden omaan sekä lähikunnista tulevaan palvelukysyntään (Aloite ollut valmistelussa v. 2010) Valtuutettu Kalevi Kompan aloite koskien tilavuokria Aloitteessa esitettiin, että Kouvolan seurakuntayhtymän tilavuokria tarkistetaan niin, että 1. tilavuokraa ei veloiteta niiltä yhteisöiltä, joita seurakunnat tukevat verovaroillaan 2. seurakuntaa lähellä olevien ja seurakunnan kanssa yhteistyötä tekevien yhteisöjen tilavuokra pidetään riittävän alhaisena. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi , 24, yhteisen kirkkoneuvoston , 74 esittämän kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan päätöksen ( , 12 ), jossa todetaan, että seurakunnat tukevat vain lähetysjärjestöjä ja Kirkon ulkomaanapua. Nämä toiminnat voidaan lukea lähetys- ja diakoniatyön toiminnaksi seurakuntaneuvostojen ja kirkkoherrojen päätöksellä. Vastauksena aloitteen kohtaan 2 johtokunta totesi, että seurakuntien kanssa yhteistyötä tekeville yhteisöille on yhteisen seurakuntatyön johtajan päätöksellä luotu erillishinnoittelu. Lisäksi johtokunta totesi, että seurakuntaneuvostot yhdessä kirkkoherrojen kanssa voivat päättää yksittäisten tilaisuuksien kuulumisesta työalan toimintaan, jos ne liittyvät työalan toimintasuunnitelmaan. Tällöin hinnoittelu menee sisäisen hinnoittelun mukaisesti Valtuutettu Erkki Hirvisuon aloite koskien luottamusmiesten ja viranhaltijoitten kokouspalkkioitten poistamista. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti , 22, että luottamushenkilöpalkkiokäytäntö valmistellaan talousarvion 2011 yhteyteen Valtuutettu Arto Sahamiehen aloite seurakunnallisen toimipisteen perustamisesta uuteen Tervaskankaan ostoskeskukseen. Yhteinen kirkkoneuvosto lähetti aloitteen lausuntoa varten Kuusankosken seurakuntaneuvostolle, joka käsitteli aloitteen , 24, pitämässään kokouksessa todeten, että seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne on tällä hetkellä heikompi kuin sen arveltiin olevan lokakuussa Tästä johtuen seurakuntaneuvosto katsoo, että Kuusankosken seurakunta ei enää puolla toimitilan hankkimista Tervaskankaan tulevasta ostoskeskuksesta. Kuusankosken seurakunnalla ei ole toiminnasta nousevien tarpeiden pohjalta tarvetta hankkia uusia tiloja toimintaa varten. Kuusankosken seurakunta tahtoo kuitenkin olla läsnä ja kohdata ihmisiä myös ostoskeskuksen arjessa Valtuutettu Kalevi Kompan aloite henkilöstösuunnitelman laatimisesta Aloite on valmistelussa. 8

13 1.5 Yhteisen kirkkoneuvoston toiminta Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui 11 kertaa. Puheenjohtajana toimi lääninrovasti Juhani Huovila, varapuheenjohtajana seurakuntaneuvos Risto Rasimus, sihteerinä hallintosihteeri Asta Saikkonen tai toimistosihteeri Kirsi Valapuro. Poimintoja yhteisen kirkkoneuvoston päätöksistä: Hankintayhteistyösopimuksen solmiminen Hyväksyttiin Kouvolan seurakuntayhtymän toimintaperiaatteet avustushakemusten käsittelyssä Nuorisotalon peruskorjaustöiden toteutus ja urakoitsijoiden valinta Neuvottelukäytännön käyttöönotto Kouvolan seurakuntayhtymässä ja seurakunnissa Kouvolan seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakuntien sekä Jaalan kappeliseurakunnan yhteisen arkistosäännön hyväksyminen Kirkon ympäristödiplomin hakeminen ja työryhmän nimeäminen Lapsityön muutosorganisaation luominen 9

14 2 Henkilöstö Kouvolan seurakuntayhtymän henkilöstön kokonaismäärä oli 288. Näistä 212 (74 %) oli naisia ja 76 (26 %) miehiä. Henkilöstön keski-ikä oli 48,5 vuotta. Vakinaisia henkilöitä oli 259 ja määräaikaisia 29. Henkilöstökulut Muutos % Palkat japalkkiot , ,49 4,5 % Henkilösivukulut , ,33 3,6 % Henkilöstömenojen oikaisuerät , ,66 3,7 % Henkilöstökulut , ,16 4,3 % Vuodelta 2010 on laadittu erillinen henkilöstökertomus. Olennaisia asioita kertomusvuonna olivat mm. - Hyväksyttiin neuvottelutulos palkkojen harmonisoinnista maksuaikatauluineen. - Otettiin käyttöön varhaisen välittämisen malli turvaamaan työssä selviytymistä ja ennaltaehkäisemään työkyvyttömyyttä. 10

15 3 Seurakuntien väkiluvuissa tapahtuneet muutokset LÄSNÄOLEVA JÄSENMÄÄRÄ SEURAKUNNITTAIN Anjalankoski Elimäki Kouvola Kuusankoski Valkeala Yhteensä Muutos % -2,0 % -1,2 % -1,7 % -1,5 % Kouvolan väkiluku Osuus Kouvolan väkiluvusta 82 % 84 % SEURAKUNTAYHTYMÄNVÄKILUVUSSA TAPAHTUNEETMUUTOKSET Kastetut Kuolleet Muuttoliike, netto Kirkkoon liittyneet Kirkosta eronneet Siirrot poissaolevat, netto Korjaukset 20-6 Muutos yhteensä

16 4 Talousarvion toteutuminen 4.1 Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa Seurakuntatyön pääluokkaan sisältyvät yhteiset erillisprojektit (Jaalan virsikirjat, Suurella sydämellä - projekti), lapsityön yhteiset kustannukset sekä Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakunnat. Jaalan kappeliseurakunnan luvut sisältyvät Kuusankosken seurakunnan lukuihin. Talousarvion toteutuminen: vastuukatteen nettokulut alittuivat eurolla, kuudella prosentilla. SITOVA VASTUUKATE TA TP Määrärahan Muutos % TP Muutos % /jäsen /jäsen ylitys/alitus TA Yhteiset tehtävät , ,1 Anjalankosken seurakunta , , Elimäen seurakunta , , Kouvolan seurakunta , , Kuusankosken seurakunta , , Valkealan seurakunta , , Yhteensä , , Seurakuntien yhteiset tehtävät Lapsityö Toiminta-ajatus Kouvolan seurakuntayhtymässä kukin seurakunta huolehtii itsenäisesti oman seurakuntansa lapsi- ja perhetyöstä. Tämän lisäksi seurakuntayhtymässä toteutetaan yhteistyötä yhdessä sovittujen periaatteiden mukaisesti. Yleiskatsaus Haastavien tulevaisuuden muutostarpeiden valmistelussa yhteisen kirkkoneuvosto sekä seurakuntaneuvostot antoivat toimeksiannon lapsityön siirtämiseksi yhteiseksi työmuodoksi seurakuntayhtymän yhteyteen. Toimintavuoteen sisältyi myös uutta käytännön toimintaa. Vuoden alussa aloitettiin seurakunnissa lasten ja perheiden jumalanpalvelusten esiin nostamiseksi Lasten kirkkokortti - kampanja. Samoin Isien ja lasten leiri Niinirannassa onnistui ja tarkoituksena on jatkaa leiritoimintaa nyt saatujen kokemusten perusteella. Syyskauden alkaessa Kaakkois-Suomen lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittämisverkostoon, Kehikko hankkeen ohjausryhmään kutsuttiin edustaja seurakuntien lapsityöstä. Ohjausryhmässä on seurakuntia edustanut lapsityön koordinaattori Marjo-Riitta Peiponen. 12

17 Vuoden lopulla Kouvolan pitkäaikainen lapsityönjohtaja Hilkka Taipale siirtyi eläkkeelle yli 40 vuotta kirkon nuoriso- ja lapsityössä toimineena. Hallinto ja henkilöstö Kouvolan seurakuntayhtymän seurakuntien yhteistä lapsi- ja perhetyötä koordinoi Kouvolan seurakuntayhtymän lapsityön johtotiimi. Johtotiimin jäseninä toimivat seurakuntien lapsityön teologit, lapsityönjohtajat, lapsityönohjaajat, vastaavat lastenohjaajat sekä pyhäkoulusihteerit. Lapsityön koordinaattorina on oman virkansa ohella vuosina toiminut Kuusankosken seurakunnan lapsityönohjaaja. Toiminnalliset tavoitteet Starttipäivä lastenohjaajille 2. Perhekirkkotoiminta 3. Varhaiskasvatuksen kehittämisohjelma VaKe 4. Erikoisleiri 5. Pyhäkoulutyö Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Lastenohjaajien Starttipäivä toteutettiin yhteistyössä Kouvolan kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa. Kouluttajaksi tilaisuuteen saatiin professori Liisa Keltikangas-Järvinen aiheella Pienen lapsen sosiaalisuus mitä se on? Päivään osallistui n. 100 Kouvolan kaupungin ja seurakuntayhtymän työntekijää. Päivä jatkui kaikille avoimena kasvatusiltana. Iltatilaisuuteen osallistui n. 150 henkilöä. 2. Lapsityön johtotiimissä oli pohdittu keinoja lapsille ja perheille suunnattujen perhejumalanpalvelusten näkyvyyden parantamiseksi. Seurakuntayhtymän seurakunnissa otettiin käyttöön Lasten kirkkokortti. Tarkoituksena oli kerätä 7 tarraa korttiin ja saada sitten palkinnoksi Jeesus nukke. Kirkkokortti-idea on eri tavoin seurakunnissa ja perheissä otettu vastaan. Tarkoituksena on jatkaa ja kehittää toimintaa edelleen. 3. VaKeen liittyvä kysely lastenohjaajille järjestettiin kevätkaudella. Kehittämisohjelman tarkoituksena on käynnistää varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelmaa paikallisten seurakuntien tasolla. Nähtäväksi jää, miten mahdollisen lapsityön yhdistymisen jälkeen kehittämisohjelman suunnittelu toteutetaan paikallisseurakunnissa. 4. Isien ja lasten yhteinen leiri pidettiin syyskuussa Valkealan Niinirannassa. Leirillä oli mukana 5 isää ja 9 lasta. 5. Jaakkiman kristillisellä opistolla pidettyyn havaintomateriaalia lapsityöhön kurssille osallistuivat pyhäkoulunopettajina toimivat Eija Kiviluoto Jaalasta ja Riitta - Sisko Vainikainen Kuusankoskelta Anjalankosken seurakunta Toiminta-ajatus Meillä eletään uskossa Jumalaan rakastaen ja julistaen evankeliumia. Yleiskatsaus Vuosi 2010 oli toinen Kouvolan seurakuntayhtymässä. Yhä enemmän opittiin vuoden aikana uudessa seurakuntarakenteessa toimimista. Työtä tehtiin uskollisesti seurakuntalaisten keskuudessa. 13

18 Neljä radiojumalanpalvelusta Myllykosken kirkosta toivat seurakuntaamme valtakunnalliseen tietoisuuteen. Inkeroisten kauniin kirkon 100-vuotisjuhlia vietettiin joulukuussa. Seurakuntavaalit käytiin marraskuussa äänestysvilkkauden jäädessä 11,9 prosenttiin. Yhä useammin kohtaamme maahanmuuttajia seurakuntatyössä. Kansainvälisyys on totta niin täällä kuin kansainvälisessä diakoniassa, lähetystyössä sekä Sindiin ja Volosovoon suuntautuvassa ystävyysseurakuntatoiminnassa. Seurakuntatoiminta tapahtuu entistä pienemmin työntekijäresurssein ja määrärahoin. Vuosi 2010 selvittiin hyvin säästölinjalla ja edellä mainittujen tapahtumien lisäksi mitään suurempaa järjestämättä. Toimintamme on perustunut laajalti maallikkoaktiivisuuteen ja sitä me jatkossa tarvitsemme runsaasti. Tulevaisuudessa on edessä suuri haaste sopeutua paikkakunnalla tapahtuvien työpaikkojen ja väestön vähenemisen tuomiin mittaviin haasteisiin. On keskityttävä seurakunnan perustehtävään entistä selkeämmin. Hallinto Hallinnosta vastaavat kirkkoherra, seurakuntaneuvosto ja vastuuryhmät. Seurakuntaneuvostossa on 14 jäsentä. Neuvosto kokoontui 7 kertaa vuoden 2010 aikana. Hannele Viljakaisen aloite nuorten saamisesta mukaan oppimaan seurakunnan luottamushenkilötyöskentelyä toteutettiin niin, että vuoden 2011 alusta valittuun nuorisotyön vastuuryhmään tulee kaksi vuotiasta läsnäolo- ja puheoikeudella. Henkilöstö Henkilöstöä on 31 työntekijää seurakuntatyössä. Rovasti Heikki Rekki siirtyi eläkkeelle alkaen. Pastori Outi Heinonen otti vastaan kappalaisen viran hänen jälkeensä. Pastori Matti Nikkanen tuli Anjalan aluepapiksi alkaen. Pitkäaikainen lastenohjaaja Terttu Rika jäi eläkepäiville lukien. Toiminnalliset tavoitteet Vuosiaihe: usko elämän arjessa 2. Eri työalojen kotisivujen valmistaminen 3. Kirkon jäsenyyden vahvistaminen Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Vuosiaihetta USKO ELÄMÄN ARJESSA käsiteltiin seurakunnan eri tapahtumissa. Pyrittiin toimimaan niin, että usko elettäisiin todeksi ei vain juhlassa tai seurakunnan kokoontumisissa vaan arjen voimavarana. 2. Eri työalojen työntekijät opettelivat kotisivujen valmistusta ja päivitystä. Osallistuttiin myös koulutuksiin. 3. Kirkon jäsenyyden vahvistamisessa ei lukumääräisesti onnistuttu syksyn kirkosta eroaallon toteutuessa. 4. Erityisesti kirkollisten toimitusten yhteydessä pyrittiin vahvistamaan kirkkoon kuulumista. 14

19 Elimäen seurakunta Toiminta-ajatus Kansankirkon jaloimpien periaatteiden toteuttaminen Yleiskatsaus - Ihmisten aktivoiminen niin hengelliseen kuin henkiseenkin vastuunkantoon. - Konkreettinen yhteistyö Kouvolan kaupungin seurakuntamme alueella olevien organisaatioiden ja toiminnan kautta. - Yhteiset tilaisuudet ja toiminta eläkeläis- ja maanpuolustusjärjestöjen sekä veteraanijärjestöjen kanssa. - Katastrofiavun järjestäminen kriisitilanteissa. Hallinto Hallinnosta vastaavat kirkkoherra, seurakuntaneuvosto ja vastuuryhmät. Seurakuntaneuvostossa on 12 jäsentä. Neuvosto kokoontui 7 kertaa vuoden 2010 aikana. Seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemät aloitteet: Seurakuntaneuvoston kokouksessa tehtiin seurakuntalaisen aloite Korian kirkon jumalanpalveluksista ja niiden vähäisemmästä määrästä suhteessa Elimäen kirkkoon. Todettiin että Elimäen kirkon ollessa pääkirkko, muutoksiin ei ole tarvetta ryhtyä eivätkä henkilöresurssit anna siihen mahdollisuutta, nykyinen käytäntö on pääasiassa koettu myönteiseksi. Henkilöstö Henkilöstöä on 11 työntekijää seurakuntatyössä. Toiminnalliset tavoitteet Rohkaista jokainen ihminen uskomaan itsensä tärkeäksi Jumalalle. 2. Seurakunnan toiminta-ajatus toteutuu työalojen tavoitteiden kautta. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Kuntarakenteen muutoksen myötä seurakuntaan kohdistuu ylisuuria odotuksia niin tilaisuuksien kuin hengellisen toiminnan suhteen. Odotusten mittasuhteiden takia seurakunta on yltänyt tavoitteisiinsa vähintäänkin kohtuullisesti. 2. Taloudelliset ja toiminnalliset resurssit huomioonottaen tavoitteisiin on ylletty vähintäänkin kohtuullisesti. Jo lähitulevaisuuden kannalta erääksi suurimmista haasteista nousee päiväkerhotyö, ennen kaikkea toimitilojen rajallisuudesta johtuen mahdollisuutemme vastata haasteisiin, erityisesti Napan alueen kohdalla. 15

20 Kouvolan seurakunta Toiminta-ajatus Kouvolan seurakunta tunnustaa kristillistä uskoa, joka perustuu Jumalan pyhään sanaan ja joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa ja tunnustuskirjoissa. Tunnustuksensa mukaisesti julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin evankeliumin levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Yleiskatsaus Vuosi 2010 merkitsi maailmalla syvän taloudellisen laman jatkumisen tunnustamista. Sen vaikutus näkyi konkreettisesti Pohjois-Kymenlaaksossa paperiteollisuuden rakennemuutoksena. Myllykoski Oy:n lomautukset ja irtisanomisien vaikutukset tulevat näkymään tulevina vuosina koko alueella. Diakonia on avustustyön keihäänkärkemme. Avustusmäärärahoja jaettiin entistä enemmän ja yhä nuoremmille hädänalaisille. Kouvolan seurakunta hallinnoi Kouvola kodiksemme -projektia, jonka tarkoituksena on kotouttaa maahanmuuttajia. Projektin työntekijänä toimi Zinaida Hult ja ohjausryhmän puheenjohtajana Keijo Gärdström. Elokuussa ko. projekti ja seurakunta yhteistyössä KPL:n kanssa isännöivät superpesispeliä. Pelitapahtuman kautta saimme myönteistä palautetta. Elokuussa Kouvolassa vieraili 40 nuoren ryhmä Budavárin ystävyysseurakunnasta. Pastori Imre Bence johti joukkojaan. Paikallisina järjestäjinä toimivat pastori Juha Palm, kanttori Pekka Ainali ja luottamushenkilö Risto Korpela. Erityisen tärkeää oli omien nuoriemme Roosa Vuopalan, Aleksi Vaskon ja Miika Venäläisen mukana olo useimpina päivinä. Vieraat majoitettiin Puhjonrannassa, josta käsin tehtiin retkiä mm. Repovedelle ja Helsinkiin. Ryhmä esitti raamattuaiheisen musikaalin Keskuskirkossa ja osallistui sunnuntain jumalanpalvelukseen Keskuskirkossa. Puhjonrannassa pidettiin myös yhteinen unkarilais-suomalainen leiripäivä, johon osallistui ilahduttavan runsaasti oman seurakuntamme nuoria. Varhaisnuorisotyö kohtasi kerhoissa, leireillä, retkillä ja konserteissa yli kaksi tuhatta vuotiasta. Rippikouluun osallistui noin 260 nuorta ja noin vuotiasta osallistui nuorten toimintaan. Aamunavauksissa ja koululaisjumalanpalveluksissa tavoitettiin lähes kaikki peruskoululaiset ja lukiolaiset. Erilaiset konsertit ja musiikkitapahtumat kokosivat jälleen kerran tuhansia seurakuntalaisia seurakunnan tiloihin nauttimaan korkeatasoisista ohjelmista. Pääosin vapaaehtoisvoimin toteutetut Naisten aamupäiväkahvit, Herrakammari ja Sunnuntai Special ovat ilahduttavasti koonneet uusia ihmisiä seurakunnan yhteyteen. Myös suuren suosion saanut jouluvaellus toteutettiin jälleen runsaan vapaaehtoisjoukon kanssa Kouvolan keskustassa. Uusi paikka Betlehemille löytyi Kankaan koulun pihasta. Toiminta tapahtui näin ollen lähes suunnitelmien mukaisesti. Ainoastaan Ahvenanmaan retkeä ei toteutettu vähäisen osanottajamäärän takia. Tulevaisuudessa Kouvolan keskusta on entistä monikulttuurisempi. Maahanmuuttajien ja kiintiöpakolaisten määrä kasvaa. Miten seurakunta tavoittaa kristillisen rakkauden ja evankeliumin kautta heitä tulee olemaan suuri haaste. Kouvolassa on myös vanhusväestön määrä kasvamassa. Erilaiset hoitolaitokset yhteistyökumppaneina antavat seurakunnalle mahdollisuuden tavoittaa seurakuntalaisia. Lisäksi koko seurakuntayhtymän pitäisi pohtia opiskelijatyötä, josta tällä hetkellä vastaa ainoastaan pastori Pirjo Palm. Jos seurakunta/yhtymä puhuu nuorten aikuisten tavoittamisesta painopistealueena, niin sen pitäisi näkyä myös lisäresursseina tähän työmuotoon. 16

TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 Ykv:n käsittelyyn 12.12.2013 SISÄLLYS 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 YLEISPERUSTELUT... 4 2.1 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu. TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017

Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu. TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 SISÄLLYS 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 YLEISPERUSTELUT... 4 2.1 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 (23) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 10. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 18.38 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

Tasekirja ja toimintakertomus 2014

Tasekirja ja toimintakertomus 2014 Tasekirja ja toimintakertomus 2014 Yhteinen kirkkoneuvosto 14.4.2015 ja 20.5.2015 Hyväksytty yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 17.6.2015 2 Sisällysluettelo I TOIMINTAKERTOMUS 1. Yleiskatsaus... 3 1.1

Lisätiedot

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2012

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2012 TASEKIRJA Siilinjärven seurakunnan tasekirja Siilinjärven seurakunnan tasekirja... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 3 Yleiskatsaus... 3 Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta... 7 Henkilöstö... 9 Seurakunnan väkilukumuutokset

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010

TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010 TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010 TASEKIRJA 1.1. 31.12.2011 1. TOIMINTAKERTOMUS 2011 1.1. YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus Seurakuntalaisten vuosi Kulunut vuosi oli seurakunnassamme erityisesti jumalanpalveluselämän

Lisätiedot

Kirkkoherran kertomus Saarijärven seurakunnan piispantarkastusta varten vuonna 2014

Kirkkoherran kertomus Saarijärven seurakunnan piispantarkastusta varten vuonna 2014 Kirkkoherran kertomus Saarijärven seurakunnan piispantarkastusta varten vuonna 2014 Saarijärvellä 30.5.2014 Jarmo Autonen, kirkkoherra Kirkkoherran kertomuksen liitteinä ovat henkilöstötilinpäätös, tilastolomakkeet,

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 1. TOIMINTAKERTOMUS 2009 1.1. YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus Vuosi 2009 oli jälleen kerran myös väkiluvun vähenemisen vuosi muuttoliikkeen ja kirkosta eroamisen vuoksi.

Lisätiedot

Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki

Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kukkiva kirkonmäki TALOUSARVIO 2014 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 KIRKON

Lisätiedot

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 -

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 - TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 - - 2 - Kirkon tunnustus ja tehtävä KIRKKOLAKI Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu

Lisätiedot

Tampereen ev.lut. seurakunnat

Tampereen ev.lut. seurakunnat Tampereen ev.lut. seurakunnat vuosikertomus 2010 1 Kuva: Janne Ruotsalainen sisällysluettelo Tampereen seurakuntien päiväkerhotyö juhli 60 toimintavuottaan Keskustorilla kesälaulajaisissa 15.6.2010. Kriisin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013. Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta.

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013. Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta. JA TILINPÄÄTÖS 2013 Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta.fi 2 (119) Sisällysluettelo 1 YLEISKATSAUS... 3 VUOSI 2013 kehittyvän perustoiminnan vuosi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014. Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1-

TILINPÄÄTÖS 2014. Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1- TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1- SISÄLLYSLUETTELO kertomus 1. Yleiskatsaus 3 2. Hallinto 7 3. Henkilöstö 8 4. Väkiluku 9 5. n toteutumisvertailut

Lisätiedot

PIDETÄÄNKÖ JUMALANPALVELUS?

PIDETÄÄNKÖ JUMALANPALVELUS? 2 3 PIDETÄÄNKÖ JUMALANPALVELUS? Kourallinen seurakuntalaisia viettää ehtoollista. Suntio on etupenkissä, kanttori urkuparvella. Kirkkoherra yskii ja mielii kotiin kuumetta potemaan. Puheille pyrkii seurakuntalainen,

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2014

TOIVAKAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2014 TOIVAKAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2014 Kirkkoneuvosto 26.3.2015 Kirkkovaltuusto 21.5.2015 2 Toivakan seurakunta Toivakantie 46 41660 TOIVAKKA Kotipaikka Toivakka Y-tunnus 0177203-7 3 YLEISKATSAUS TOIMINTAAN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO 1 1 HALLINTO 5 102 Kirkkovaltuusto 6 103 Tilintarkastus 6 104 Kirkkoneuvosto 6 105 Taloushallinto 10 107 Kirkonkirjojenpito 11 108 Kirkkoherranvirasto 11 110 Muu yleishallinto

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 (20) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 12.3.2009 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 (20) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 12.3.2009 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 (20) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 12. päivänä maaliskuuta 2009 klo 17.00 Paikka Kouvolan seurakuntakeskus, Kirkkoneuvoston kokoushuone,,

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 18. päivänä joulukuuta 2008 klo 17.00 19.50 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston istuntosali

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2014. Lappeenrannan ev.lut. seurakunnat

Osavuosikatsaus 2014. Lappeenrannan ev.lut. seurakunnat Osavuosikatsaus 214 Lappeenrannan ev.lut. seurakunnat Osavuosikatsaus Kannen kuva: Arto Forsblom Sisällys 1. Johdanto 2. Seurakunnat 2.1 Joutsenon seurakunta 2.2 Lappeen seurakunta 2.3 Lappeenrannan seurakunta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Yhteinen kirkkovaltuusto 5.6.2014 Sisällysluettelo sivu Yleiskatsaus... 1 1 Seurakuntayhtymän yhteinen hallinto... 3 1.1 Yhteinen kirkkovaltuusto... 3 1.2 Yhteinen kirkkoneuvosto...

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015)

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 1 / 40 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.5.2008 247 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 272 297 Aika keskiviikko 14.5.2008 klo 16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Loppuraportti ja seurakuntien lausunnot 2-94 rovastikuntien projekti SISÄLLYS

Päijät-Hämeen Loppuraportti ja seurakuntien lausunnot 2-94 rovastikuntien projekti SISÄLLYS Päijät-Hämeen Loppuraportti ja seurakuntien lausunnot 2-94 SISÄLLYS Johdanto... 4 1. Selvityksen tausta, tarve ja tavoitteet... 5 1.1. Hankkeen tausta ja tarve... 5 1.2. Yhteistyöprojektin tavoitteet...

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 ÅBO OCH S:T KARINS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 ÅBO OCH S:T KARINS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 ÅBO OCH S:T KARINS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET BALANSBOK 2012 SISÄLLYSLUETTELO TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ TASEKIRJA 2012 TOIMINTAKERTOMUS 1 Keskuskirjanpito

Lisätiedot

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 KV 3/2013 43 Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 29.10.2013 Kirkkovaltuusto 12.11.2013 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO KIRKKOHERRAN KATSAUS. 3 1

Lisätiedot

MIKAELINSEURAKUNTA Vuosikertomus 2013

MIKAELINSEURAKUNTA Vuosikertomus 2013 MIKAELINSEURAKUNTA Vuosikertomus 2013 1 Silvia Koski johtamassa kuoroa. Rippikoulun starttikirkko 15.12. Kappalainen Pekka Ahlamon eläkkeellelähtöjuhla 10.3. 2 Mikaelin Pianon Vuosikertomus päällä pahvipekka.

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016 s. 1 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014 Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA. Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta

KEMINMAAN SEURAKUNTA. Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta KEMINMAAN SEURAKUNTA Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta TASEKIRJA 2011 1 TASEKIRJA SISÄLTÖ YLEISKATSAUS... 5 Kirkkoherran yleiskatsaus... 5 Talous 2011... 5 HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA...

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNNAN TASEKIRJA 2012

PORNAISTEN SEURAKUNNAN TASEKIRJA 2012 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TASEKIRJA 2012 Kirkkoneuvosto 26.03.2013 Kirkkovaltuusto 4.6.2013 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO Kirkkoherran katsaus. 3 I Toimintakertomus.. 4 1. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot