Yhteinen kirkkoneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteinen kirkkoneuvosto 31.3.2011"

Transkriptio

1 -Evankeliumista elävätasekirja 2010 Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteinen kirkkovaltuusto

2

3 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS Yleiskatsaus Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus Talouden kehitys Hallintoelinten kokoonpano Yhteisen kirkkovaltuuston toiminta Yhteisen kirkkoneuvoston toiminta Henkilöstö Seurakuntien väkiluvuissa tapahtuneet muutokset Talousarvion toteutuminen Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa Yhteiset seurakunnalliset tehtävät Hautaustoimi Kiinteistötoimi Seurakuntayhtymän yhteinen hallinto Käyttötalousosan toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Verotulojen erittely Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto talousarvion toteutumisvertailusta Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut Yhteisen kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä...60 II TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase...64 III TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vakuudet ja vastuusitoumukset Hautainhoitorahaston tilinpäätös...76 IV ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ...81 V LUETTELOT JA SELVITYKSET Luettelo kirjanpitokirjoista ja selvitys säilytystavoista Luettelo tositteiden lajeista ja selvitys säilytystavoista...82 LIITTEET Seurakuntien painopistealueet vuosina Kouvolan seurakuntayhtymän organisaatiokaavio

4

5 I TOIMINTAKERTOMUS 1 Yleiskatsaus 1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus Yhtymän vakiintumisen vuosi Seurakuntayhtymämme on toiminut kahden vuoden ajan. Alkuhämmennyksen ja opettelun jälkeen uudet toiminnot ja käytännöt ovat löytäneet paikkansa ja vakiintuneet. Toinen toiseemme tutustumisen myötä monet väärät ennakkoasenteet ja väärinkäsitykset ovat poistuneet. Työntekijät ovat palvelleet ja venyneet, mistä runsas kiitos heille! Yhtymän työaloilla on työtä tehty uskollisesti kuluneen vuoden aikana niukkenevin henkilöstöresurssein. Eri työalojen ja toimintayksiköiden toimintakertomukset ovat oheisina. Vuoden 2010 aikana valmistui Kouvolan evankelisluterilaisten seurakuntien EVAN- KELIUMISTA ELÄVÄ strategia , mikä tarjoaa hyvän raamin paikallisseurakuntien ja yhtymän työalojen strategiseen suunnitteluun. Marraskuussa käytiin seurakuntavaalit, joissa valittiin paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostot ja yhtymän yhteinen kirkkovaltuusto vuosiksi Syksyn kirkosta eroamisen aalto kosketti myös yhtymämme seurakuntia runsaasti, mikä toi lisää taloudellista haastetta tiukkaan taloustilanteeseemme. Kirkon jäsenyyden vahvistaminen on myös pysyvä haaste seurakuntatoiminnallemme. Kirkon perustehtävän toteuttaminen ja siihen resurssien luominen on asia, johon jatkossa on erityisesti keskityttävä. Jatkamme työtämme seurakuntayhtymässämme luottavasti Jumalan siunausta ja johdatusta pyydellen. Kiitän kaikkia työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja vapaaehtoisia seurakuntalaisia yhteistyöstä Kouvolan seurakuntayhtymässä vuonna 2010! Juhani Huovila Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

6 1.2 Talouden kehitys 2010 Maailmantalous on toipunut historiallisesta taantumasta ennakoitua nopeammin. Kasvu on jatkunut huolimatta Euroopan velkakriisistä ja inflaation kiihtymisestä. Raaka-aineiden kallistuminen ja maailman kolmanneksi suurimman kansantalouden Japanin maanjäristyksen vaikutukset lisäävät epävakautta maailmantaloudessa. Suomen kansantaloudessa bruttokansantuote kääntyi edellisen vuoden jyrkän tuotannon pudotuksen jälkeen positiiviseksi. Bruttokansantuote kasvoi 3,1 prosenttia. Kasvun ennakoidaan olevan samaa tasoa vuonna 2011 ja hidastuvan 2,5 prosenttiin vuonna Julkisyhteisöjen velka kasvoi vuoden 2010 aikana 12,2 miljardilla eurolla 87,2 miljardiin euroon. Julkisyhteisöjen alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen laski 2,5 prosenttiin, kun vuotta aikaisemmin alijäämä oli 2,6 prosenttia. Työttömyys on laskenut koko maassa. Kaakkois-Suomessa teollisuus on päässyt yli suurimmista lomautuksista. Massa- ja paperiteollisuudessa jatkuvat edelleen tuotannon uudelleenjärjestelyt ja irtisanomiset. Kuljetus ja varastointi ovat Kaakkois- Suomen valta-aloja. Kuljetusmäärät ovat kasvaneet tuntuvasti taantuman jälkeen. Kouvolassa Prisma on saanut laajan lisäosan. Kesko on rakentamassa Suomen kuudenneksi suurinta kauppakeskusta alueelle. VR avasi venäläisen yhteistyökumppanin kanssa loppuvuonna 2010 uuden nopeutuneen junayhteyden Helsingistä Pietariin. Suunnitelmissa on rakentaa uusi kauppa- ja hotellikeskus Kouvolan keskustaan. Myllykoski Paperin 89 henkilön irtisanomisten vaikutukset näkyvät tulevina vuosina. Kouvolan työttömyysaste on 11,4 %. Työttömyyden kehitys on kaksijakoinen: kokonaistyöttömyys ja nuorten työttömyys on vähenemässä, mutta pitkäaikaistyöttömyys kasvamassa. Vaikka julkinen sektori tarjoaa aiempaa vähemmän työpaikkoja eikä teollisuuteen ja kuljetuksiinkaan ole odotettavissa uusia työpaikkoja, meneillään olevat kaupan laajentamishankkeet ja niitä tukevat palvelut pitävät positiivista suuntausta yllä. Kouvolan seurakuntayhtymän talous ja toiminta Verotulot olivat yhteensä lähes edellisen vuoden suuruiset. Kirkollisverotulot pienenivät euroa, 2 prosenttia. Yhteisöverotulot kasvoivat euroa, 16 prosenttia. Kirkollisveroprosentti oli 1,5. Verotulot eivät olleet riittävät, koska molemmat yhtymävuodet olivat alijäämäiset. Toimintakuluista 14 prosenttia katettiin toimintatuotoilla. Tuotot jakaantuivat seuraavasti: verotulot 84 %, toimintatuotot 13 %, rahoitustuotot 1,8 %, käyttöomaisuuden myynnit 1 % ja toiminta-avustukset 0,8 %. Kulut jakaantuivat seuraavasti: henkilöstökulut 62 %, palvelujen ostot 16 %, tavaraostot 10 %, avustukset 4 %, keskusrahastomaksut 4 %, verotuskulut 2 %, vuokrat 1 % ja muut kulut 1 %. Kaikki työalat ja seurakunnat alittivat vastuukatetasolla talousarvion. Toteutunut vuosikate oli euroa. Poistot olivat euroa, investointimenot euroa. Tilikauden tulos ennen järjestelyeriä oli ,22 euroa alijäämäinen. Alijäämä pieneni edellisen vuoden ,90 eurosta euroa. Pitkäaikaisia pankkilainoja lyhennettiin euroa. Rahoitusvarat pienenivät euroa. Yhtymän talous on edelleen alijäämäinen. Rakenteelliset muutokset ja investointimenojen karsinta ovat välttämättömiä talouden saamiseksi tasapainoon. Jäsenmäärän laskiessa myös kulut on sopeutettava. 2

7 Kertomusvuoden 2010 suurin investointihanke oli Kouvolan nuorisotalon remontti, joka valmistuu maaliskuussa Investointimenot euroa alittivat arvion eurolla. Suurin alitus arvioon johtuu nuorisotalon remontin euron kuluosuuden siirtymisestä vuodelle Muhniemen hautausmaan huoltorakennuksen tuhopoltto joulukuun lopulla oli yllättävä kiinteistöihin kohdistunut menetys. Vakuutus korvaa vahingot. Huoltorakennus rakennetaan uudelleen nykyisten käyttötarpeiden mukaiseksi vuonna Kirkon työmarkkinalaitoksen ja kirkon alan pääsopijajärjestöjen neuvottelutuloksen mukaisesti palkkoihin lasketaan alkaen 1,1 prosentin yleiskorotus ja 0,9 prosentin vuosisidonnaiseen palkanosaan kohdistuva järjestelyerä. Palkkakustannukset nousevat keskimäärin 1,3 prosenttia vuoteen 2010 verrattuna. Vuoden 2011 talousarviossa on varauduttu 0,8 prosentin korotuksiin. Lapsityön organisaatiomuutos on meneillään. Yhteisen kirkkoneuvoston toimeksiannosta tarkoitus on siirtää seurakuntien lapsityö seurakuntayhtymän alaisuuteen. Myös seurakuntien seurakuntaneuvostot ovat antaneet asiasta lausuntonsa. Hallintotyöryhmä valmistelee yhtymän ylimmän johdon organisaation tarkistamista. Koko seurakuntayhtymän kattava Evankeliumista elävä -strategiatyö etenee kolmessa vaiheessa: seurakuntatasolla/yhtymätasolla, työala-/yksikkötasolla ja yksilötasolla niin, että strategiat liitetään tehtäviin ja niiden tavoitteisiin kehityskeskusteluissa vuoden 2011 lokakuun loppuun mennessä. Vuosien aikana on tarkoitus digitoida perhelehdet ja kirkonkirjat. Investoinnin suuruus on euroa. Toimeenpano on viivästynyt palvelun tuottajasta johtuen. Keskusrekisteri siirtyy kokonaiskirkolliseen Kirjuri-jäsentietojärjestelmään. Keskusrekisterin tarkoituksenmukaisen perustehtävän toteuttamiseksi valmistellaan muutosta Kouvolan seurakuntien alueella toimivaan yhteen keskusrekisterin toimipaikkaan, joka toteutunee vuoden 2012 puoleen väliin mennessä. Henkilöstö- ja talouspalveluiden palvelukeskushanke (HETA) etenee. Kirkkohallituksen täysistunto päätti 22. helmikuuta 2011 palvelukeskuksen päätoimipisteen sijoituspaikkakunnaksi Oulun. Muut suomenkieliset toimipisteet perustetaan Lahteen ja Kuopioon. Ruotsinkielinen toimipiste perustetaan Porvooseen. Seurakuntien ja seurakuntayhtymien siirtäminen palvelukeskuksen asiakkaiksi tapahtuu vaiheittain vuosien aikana. Taloudelliset vaikutukset Kouvolan seurakuntayhtymälle eivät vielä ole tiedossa. 3

8 1.3 Hallintoelinten kokoonpano Yhteinen kirkkovaltuusto YAnjalankosken seurakunta (10) Hasu Kyllikki Jokela Ossi Kälviäinen Sakari Leppänen Pertti Mäkelä Jouko Pokki Teuvo Raskinen Marjatta Raukko Jussi Suutari Olavi Viljakainen Hannele hteiseen kirkkovaltuustoon kaudella kuului 51 jäsentä, jotka on valittu kirkkohallituksen luvalla vuoden 2006 seurakuntavaalien tuloksen perusteella. Elimäen seurakunta (6) Anttila Maire Hasu Raila Helkala Maarit Jarva Paula Mallat Henna Niemelä Esko Kouvolan seurakunta (16) Aaltonen Pirjo Ainali Päivi Hartikainen Toivo Hirvisuo Erkki Hirvonen Eino Kaskiaho Keijo Kohonen Ville, Kouvola asti Korpela Risto Lehtinen Veikko Sahamies Arto Salminen Kimmo Soininen Kari Takkinen Päivi (Ykv ) Toikka Raija Vainio Vesa Viinikainen Sakari, puheenjohtaja Vuolasto Anna Kuusankosken seurakunta (12) Huuskonen Urpo Janhunen Ritva Jussila Marjo Järvinen Esko Komppa Kalevi Käki Marjatta Laine Raimo Nurmi Antti Poteri Marjatta Rikala Tuula, varapuheenjohtaja Sorsa Mirja Ylätalo Katja Valkealan seurakunta (7) Eloranta Maria Koskela Birgit Kujala Anton alkaen (Ykv ) Mänttäri Leena Pyötsiä Johanna Smeds Pentti Vainikka Juha Vainikka Sara-Maria asti 4

9 Yhteinen kirkkoneuvosto (Ykv :t 9-11) Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Huovila Juhani, kirkkoherra, puheenjohtaja Anjalankoski Rasimus Risto, varapuheenjohtaja Koskela Birgit Valkeala Anttila Maire Ruotsalainen Arto Elimäki Janhunen Ritva Sorsa Mirja Kuusankoski Mänttäri Leena Kujala Anton Valkeala Niemelä Esko Laukala Hannu Elimäki Ratasvuori Irma Poteri Marjatta Kuusankoski Sahamies Arto Soininen Kari Kouvola Smeds Pentti Eloranta Maria Valkeala Suutari Olavi Raukko Jussi Anjalankoski Takkinen Päivi Toikka Raija Kouvola Viljakainen Hannele Patjas Teija Anjalankoski Johtokunnat Henkilöstöpalvelun johtokunta (Ykv ) * (ykn , ykn:n edustaja) Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Helkala Maarit, puheenjohtaja Taina Leena Elimäki Andersson Kaarina Pokki Teuvo Anjalankoski Käki Marjatta Huuskonen Urpo Kuusankoski Minkkinen Osmo Ainali Päivi Kouvola Vainikka Juha Eloranta Maria Valkeala Mänttäri Leena * Valkeala Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta (Ykv ) *(ykn , ykn:n edustaja) Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Raukko Jussi, puheenjohtaja Halme Terttu Anjalankoski Kujala Anton Pyötsiä Johanna Valkeala Poteri Marjatta Nurmi Antti Kuusankoski Töyrylä Maria Ylönen Osmo Kouvola Yli-Kankahila Matti Välimäki Seppo Elimäki Takkinen Päivi * Kouvola IT- aluekeskuksen johtokunta 2010, Kouvolan edustaja (Ykv ) Varsinainen jäsen Vainikka Juha Henkilökohtainen varajäsen Mäkelä Jouko PERHENEUVONNAN JOHTOKUNTA (Ykv ) * (ykn , ykn:n edustaja) Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Toikka Raija, puheenjohtaja Rossi Antero Kouvola Kälviäinen Sakari Koivisto Päivi Anjalankoski 5

10 Laukala Hannu Mäkelä Kaarina Elimäki Tenetz Merja Parvinen Vesa Kuusankoski Manelius Sinikka Vainikka Juha Valkeala Ratasvuori Irma* SAIRAALASIELUNHOIDON JOHTOKUNTA (YkV ) * (ykn , ykn:n edustaja) Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Puujalka Sirpa, puheenjohtaja Smeds Pentti Valkeala Heino Matti Lavonen Marja-Liisa Anjalankoski Mallat Henna Yli-Kankahila Matti Elimäki Lumme Jari Laitinen Marja Kouvola Sorsa Mirja Ylätalo Katja Kuusankoski Suutari Olavi* Vastuuryhmät KEHITYSVAMMAISTYÖN VASTUURYHMÄ (Ykn , *(ykn , ykn:n edustaja) Jäsenet Hakalainen Päivi, osastonhoitaja Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymän edustaja Hammarberg Anne, diakonissa Kotkan rovastikunnan edustaja Helisten Nina, diakoni Kouvolan rovastikunnan edustaja Iljo Sirkka, Imatran kehitysvammaisten tuki ry:n sihteeri Imatran rovastikunnan edustaja Rintamäki Sari, diakoni Lappeenrannan rovastikunnan edustaja Sahamies Arto*, erityisluokanopettaja PALVELEVAN PUHELIMEN VASTUURYHMÄ (Ykn ) * (ykn , ykn:n edustaja) Varsinainen jäsen Hasu Raila Heino Matti Markkula Aino Punkkinen Kari Taipalus Heli Janhunen Ritva* Varajäsenet Junnonen Annikki Lindberg Jyrki VIESTINTÄPALVELUJEN VASTUURYHMÄ 2010 Jäsenet: Eila Korjala, puheenjohtaja Laura Mustonen Heikki Kiviluoto Ritva Majoranta Kirsi Smeds Leena Mänttäri* Elimäki Anjalankoski Kuusankoski Kouvola Valkeala Kouvola Kuusankoski Anjalankoski Elimäki Jaala Kouvola Valkeala 6

11 Varajäsenet: Pertti Nieminen, Kouvola Martti Kivistö, Anjalankoski Seurakuntalehden toimitusneuvosto 2010 Heikki Kiviluoto, Jaala Martti Kivistö, Anjalankoski Tapio Lehtinen, Valkeala Jyrki Lindberg, Kuusankoski Marjo Kujala, Iitti Viranhaltijat toimitusneuvostossa: Ulla-Maija Hiltunen, toimitussihteeri Laura Blom, päätoimittaja, puheenjohtaja 1.4 Yhteisen kirkkovaltuuston toiminta Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui neljä kertaa. Puheenjohtajana toimi opetusneuvos Sakari Viinikainen, varapuheenjohtajan opettaja Tuula Rikala, sihteerinä hallintosihteeri Asta Saikkonen. Poimintoja yhteisen kirkkovaltuuston päätöksistä: It-aluekeskuksen perustaminen - It-aluekeskuksen johtokunnan johtosäännön hyväksyminen Vaalilautakuntien kokouspalkkiot seurakuntavaaleissa ja kirkkoherranvaaleissa Kokouspalkkio päätettiin laajentaa koskemaan vaalilautakuntia ja keskusvaalitoimikunnan ei viranhaltijajäseniä. - Yhteisen kirkkovaltuuston paikkajaon vahvistaminen - Kuusankosken pappilan myynti - Jaalan kappelineuvostolle myönnettiin erityismääräraha Jaalan seurakunnan historiikin valmistamista varten euroa vuodelle 2010 ja euroa vuodelle Hyväksyttiin vuoden 2009 tilinpäätös - Anjalan kanttorilan myynti Kuusankosken alueella olevien maa-alueiden vaihto - Kuusankosken Pappilan alueen asemakaavan toteutus ja maan luovutus - Kirkolliseksi tuloveroprosentiksi vuodelle 2011 määrättiin 1,50 prosenttia. - Hautapaikkamaksujen tarkistaminen alkaen Vuoden 2011 talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen Kouvolan seurakuntien ja seurakuntayhtymän strategia

12 Aloitteet Yhteinen kirkkovaltuusto (Aloite ollut valmistelussa v. 2010) Valtuutettu Jussi Raukko jätti yhdeksän henkilön allekirjoittaman aloitteen krematorion rakentamisesta Kouvolan seurakuntayhtymän alueelle Asiaa valmisteli hautaustoimen päällikkö Antti Kurki, joka , 17, antamassaan vastauksessa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi toteaa, että esitetyn selvityksen perusteella krematorion rakentaminen yhtymän alueelle ei ole perusteltua toistaiseksi. Tilanne voinee muuttua tuhkahautauksen osuuden kasvaessa yli 50 prosentin yhtymän alueella ja mikäli Kotkan ja Lahden krematorioiden kapasiteetti ei riitä vastaamaan niiden omaan sekä lähikunnista tulevaan palvelukysyntään (Aloite ollut valmistelussa v. 2010) Valtuutettu Kalevi Kompan aloite koskien tilavuokria Aloitteessa esitettiin, että Kouvolan seurakuntayhtymän tilavuokria tarkistetaan niin, että 1. tilavuokraa ei veloiteta niiltä yhteisöiltä, joita seurakunnat tukevat verovaroillaan 2. seurakuntaa lähellä olevien ja seurakunnan kanssa yhteistyötä tekevien yhteisöjen tilavuokra pidetään riittävän alhaisena. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi , 24, yhteisen kirkkoneuvoston , 74 esittämän kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan päätöksen ( , 12 ), jossa todetaan, että seurakunnat tukevat vain lähetysjärjestöjä ja Kirkon ulkomaanapua. Nämä toiminnat voidaan lukea lähetys- ja diakoniatyön toiminnaksi seurakuntaneuvostojen ja kirkkoherrojen päätöksellä. Vastauksena aloitteen kohtaan 2 johtokunta totesi, että seurakuntien kanssa yhteistyötä tekeville yhteisöille on yhteisen seurakuntatyön johtajan päätöksellä luotu erillishinnoittelu. Lisäksi johtokunta totesi, että seurakuntaneuvostot yhdessä kirkkoherrojen kanssa voivat päättää yksittäisten tilaisuuksien kuulumisesta työalan toimintaan, jos ne liittyvät työalan toimintasuunnitelmaan. Tällöin hinnoittelu menee sisäisen hinnoittelun mukaisesti Valtuutettu Erkki Hirvisuon aloite koskien luottamusmiesten ja viranhaltijoitten kokouspalkkioitten poistamista. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti , 22, että luottamushenkilöpalkkiokäytäntö valmistellaan talousarvion 2011 yhteyteen Valtuutettu Arto Sahamiehen aloite seurakunnallisen toimipisteen perustamisesta uuteen Tervaskankaan ostoskeskukseen. Yhteinen kirkkoneuvosto lähetti aloitteen lausuntoa varten Kuusankosken seurakuntaneuvostolle, joka käsitteli aloitteen , 24, pitämässään kokouksessa todeten, että seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne on tällä hetkellä heikompi kuin sen arveltiin olevan lokakuussa Tästä johtuen seurakuntaneuvosto katsoo, että Kuusankosken seurakunta ei enää puolla toimitilan hankkimista Tervaskankaan tulevasta ostoskeskuksesta. Kuusankosken seurakunnalla ei ole toiminnasta nousevien tarpeiden pohjalta tarvetta hankkia uusia tiloja toimintaa varten. Kuusankosken seurakunta tahtoo kuitenkin olla läsnä ja kohdata ihmisiä myös ostoskeskuksen arjessa Valtuutettu Kalevi Kompan aloite henkilöstösuunnitelman laatimisesta Aloite on valmistelussa. 8

13 1.5 Yhteisen kirkkoneuvoston toiminta Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui 11 kertaa. Puheenjohtajana toimi lääninrovasti Juhani Huovila, varapuheenjohtajana seurakuntaneuvos Risto Rasimus, sihteerinä hallintosihteeri Asta Saikkonen tai toimistosihteeri Kirsi Valapuro. Poimintoja yhteisen kirkkoneuvoston päätöksistä: Hankintayhteistyösopimuksen solmiminen Hyväksyttiin Kouvolan seurakuntayhtymän toimintaperiaatteet avustushakemusten käsittelyssä Nuorisotalon peruskorjaustöiden toteutus ja urakoitsijoiden valinta Neuvottelukäytännön käyttöönotto Kouvolan seurakuntayhtymässä ja seurakunnissa Kouvolan seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakuntien sekä Jaalan kappeliseurakunnan yhteisen arkistosäännön hyväksyminen Kirkon ympäristödiplomin hakeminen ja työryhmän nimeäminen Lapsityön muutosorganisaation luominen 9

14 2 Henkilöstö Kouvolan seurakuntayhtymän henkilöstön kokonaismäärä oli 288. Näistä 212 (74 %) oli naisia ja 76 (26 %) miehiä. Henkilöstön keski-ikä oli 48,5 vuotta. Vakinaisia henkilöitä oli 259 ja määräaikaisia 29. Henkilöstökulut Muutos % Palkat japalkkiot , ,49 4,5 % Henkilösivukulut , ,33 3,6 % Henkilöstömenojen oikaisuerät , ,66 3,7 % Henkilöstökulut , ,16 4,3 % Vuodelta 2010 on laadittu erillinen henkilöstökertomus. Olennaisia asioita kertomusvuonna olivat mm. - Hyväksyttiin neuvottelutulos palkkojen harmonisoinnista maksuaikatauluineen. - Otettiin käyttöön varhaisen välittämisen malli turvaamaan työssä selviytymistä ja ennaltaehkäisemään työkyvyttömyyttä. 10

15 3 Seurakuntien väkiluvuissa tapahtuneet muutokset LÄSNÄOLEVA JÄSENMÄÄRÄ SEURAKUNNITTAIN Anjalankoski Elimäki Kouvola Kuusankoski Valkeala Yhteensä Muutos % -2,0 % -1,2 % -1,7 % -1,5 % Kouvolan väkiluku Osuus Kouvolan väkiluvusta 82 % 84 % SEURAKUNTAYHTYMÄNVÄKILUVUSSA TAPAHTUNEETMUUTOKSET Kastetut Kuolleet Muuttoliike, netto Kirkkoon liittyneet Kirkosta eronneet Siirrot poissaolevat, netto Korjaukset 20-6 Muutos yhteensä

16 4 Talousarvion toteutuminen 4.1 Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa Seurakuntatyön pääluokkaan sisältyvät yhteiset erillisprojektit (Jaalan virsikirjat, Suurella sydämellä - projekti), lapsityön yhteiset kustannukset sekä Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakunnat. Jaalan kappeliseurakunnan luvut sisältyvät Kuusankosken seurakunnan lukuihin. Talousarvion toteutuminen: vastuukatteen nettokulut alittuivat eurolla, kuudella prosentilla. SITOVA VASTUUKATE TA TP Määrärahan Muutos % TP Muutos % /jäsen /jäsen ylitys/alitus TA Yhteiset tehtävät , ,1 Anjalankosken seurakunta , , Elimäen seurakunta , , Kouvolan seurakunta , , Kuusankosken seurakunta , , Valkealan seurakunta , , Yhteensä , , Seurakuntien yhteiset tehtävät Lapsityö Toiminta-ajatus Kouvolan seurakuntayhtymässä kukin seurakunta huolehtii itsenäisesti oman seurakuntansa lapsi- ja perhetyöstä. Tämän lisäksi seurakuntayhtymässä toteutetaan yhteistyötä yhdessä sovittujen periaatteiden mukaisesti. Yleiskatsaus Haastavien tulevaisuuden muutostarpeiden valmistelussa yhteisen kirkkoneuvosto sekä seurakuntaneuvostot antoivat toimeksiannon lapsityön siirtämiseksi yhteiseksi työmuodoksi seurakuntayhtymän yhteyteen. Toimintavuoteen sisältyi myös uutta käytännön toimintaa. Vuoden alussa aloitettiin seurakunnissa lasten ja perheiden jumalanpalvelusten esiin nostamiseksi Lasten kirkkokortti - kampanja. Samoin Isien ja lasten leiri Niinirannassa onnistui ja tarkoituksena on jatkaa leiritoimintaa nyt saatujen kokemusten perusteella. Syyskauden alkaessa Kaakkois-Suomen lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittämisverkostoon, Kehikko hankkeen ohjausryhmään kutsuttiin edustaja seurakuntien lapsityöstä. Ohjausryhmässä on seurakuntia edustanut lapsityön koordinaattori Marjo-Riitta Peiponen. 12

17 Vuoden lopulla Kouvolan pitkäaikainen lapsityönjohtaja Hilkka Taipale siirtyi eläkkeelle yli 40 vuotta kirkon nuoriso- ja lapsityössä toimineena. Hallinto ja henkilöstö Kouvolan seurakuntayhtymän seurakuntien yhteistä lapsi- ja perhetyötä koordinoi Kouvolan seurakuntayhtymän lapsityön johtotiimi. Johtotiimin jäseninä toimivat seurakuntien lapsityön teologit, lapsityönjohtajat, lapsityönohjaajat, vastaavat lastenohjaajat sekä pyhäkoulusihteerit. Lapsityön koordinaattorina on oman virkansa ohella vuosina toiminut Kuusankosken seurakunnan lapsityönohjaaja. Toiminnalliset tavoitteet Starttipäivä lastenohjaajille 2. Perhekirkkotoiminta 3. Varhaiskasvatuksen kehittämisohjelma VaKe 4. Erikoisleiri 5. Pyhäkoulutyö Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Lastenohjaajien Starttipäivä toteutettiin yhteistyössä Kouvolan kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa. Kouluttajaksi tilaisuuteen saatiin professori Liisa Keltikangas-Järvinen aiheella Pienen lapsen sosiaalisuus mitä se on? Päivään osallistui n. 100 Kouvolan kaupungin ja seurakuntayhtymän työntekijää. Päivä jatkui kaikille avoimena kasvatusiltana. Iltatilaisuuteen osallistui n. 150 henkilöä. 2. Lapsityön johtotiimissä oli pohdittu keinoja lapsille ja perheille suunnattujen perhejumalanpalvelusten näkyvyyden parantamiseksi. Seurakuntayhtymän seurakunnissa otettiin käyttöön Lasten kirkkokortti. Tarkoituksena oli kerätä 7 tarraa korttiin ja saada sitten palkinnoksi Jeesus nukke. Kirkkokortti-idea on eri tavoin seurakunnissa ja perheissä otettu vastaan. Tarkoituksena on jatkaa ja kehittää toimintaa edelleen. 3. VaKeen liittyvä kysely lastenohjaajille järjestettiin kevätkaudella. Kehittämisohjelman tarkoituksena on käynnistää varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelmaa paikallisten seurakuntien tasolla. Nähtäväksi jää, miten mahdollisen lapsityön yhdistymisen jälkeen kehittämisohjelman suunnittelu toteutetaan paikallisseurakunnissa. 4. Isien ja lasten yhteinen leiri pidettiin syyskuussa Valkealan Niinirannassa. Leirillä oli mukana 5 isää ja 9 lasta. 5. Jaakkiman kristillisellä opistolla pidettyyn havaintomateriaalia lapsityöhön kurssille osallistuivat pyhäkoulunopettajina toimivat Eija Kiviluoto Jaalasta ja Riitta - Sisko Vainikainen Kuusankoskelta Anjalankosken seurakunta Toiminta-ajatus Meillä eletään uskossa Jumalaan rakastaen ja julistaen evankeliumia. Yleiskatsaus Vuosi 2010 oli toinen Kouvolan seurakuntayhtymässä. Yhä enemmän opittiin vuoden aikana uudessa seurakuntarakenteessa toimimista. Työtä tehtiin uskollisesti seurakuntalaisten keskuudessa. 13

18 Neljä radiojumalanpalvelusta Myllykosken kirkosta toivat seurakuntaamme valtakunnalliseen tietoisuuteen. Inkeroisten kauniin kirkon 100-vuotisjuhlia vietettiin joulukuussa. Seurakuntavaalit käytiin marraskuussa äänestysvilkkauden jäädessä 11,9 prosenttiin. Yhä useammin kohtaamme maahanmuuttajia seurakuntatyössä. Kansainvälisyys on totta niin täällä kuin kansainvälisessä diakoniassa, lähetystyössä sekä Sindiin ja Volosovoon suuntautuvassa ystävyysseurakuntatoiminnassa. Seurakuntatoiminta tapahtuu entistä pienemmin työntekijäresurssein ja määrärahoin. Vuosi 2010 selvittiin hyvin säästölinjalla ja edellä mainittujen tapahtumien lisäksi mitään suurempaa järjestämättä. Toimintamme on perustunut laajalti maallikkoaktiivisuuteen ja sitä me jatkossa tarvitsemme runsaasti. Tulevaisuudessa on edessä suuri haaste sopeutua paikkakunnalla tapahtuvien työpaikkojen ja väestön vähenemisen tuomiin mittaviin haasteisiin. On keskityttävä seurakunnan perustehtävään entistä selkeämmin. Hallinto Hallinnosta vastaavat kirkkoherra, seurakuntaneuvosto ja vastuuryhmät. Seurakuntaneuvostossa on 14 jäsentä. Neuvosto kokoontui 7 kertaa vuoden 2010 aikana. Hannele Viljakaisen aloite nuorten saamisesta mukaan oppimaan seurakunnan luottamushenkilötyöskentelyä toteutettiin niin, että vuoden 2011 alusta valittuun nuorisotyön vastuuryhmään tulee kaksi vuotiasta läsnäolo- ja puheoikeudella. Henkilöstö Henkilöstöä on 31 työntekijää seurakuntatyössä. Rovasti Heikki Rekki siirtyi eläkkeelle alkaen. Pastori Outi Heinonen otti vastaan kappalaisen viran hänen jälkeensä. Pastori Matti Nikkanen tuli Anjalan aluepapiksi alkaen. Pitkäaikainen lastenohjaaja Terttu Rika jäi eläkepäiville lukien. Toiminnalliset tavoitteet Vuosiaihe: usko elämän arjessa 2. Eri työalojen kotisivujen valmistaminen 3. Kirkon jäsenyyden vahvistaminen Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Vuosiaihetta USKO ELÄMÄN ARJESSA käsiteltiin seurakunnan eri tapahtumissa. Pyrittiin toimimaan niin, että usko elettäisiin todeksi ei vain juhlassa tai seurakunnan kokoontumisissa vaan arjen voimavarana. 2. Eri työalojen työntekijät opettelivat kotisivujen valmistusta ja päivitystä. Osallistuttiin myös koulutuksiin. 3. Kirkon jäsenyyden vahvistamisessa ei lukumääräisesti onnistuttu syksyn kirkosta eroaallon toteutuessa. 4. Erityisesti kirkollisten toimitusten yhteydessä pyrittiin vahvistamaan kirkkoon kuulumista. 14

19 Elimäen seurakunta Toiminta-ajatus Kansankirkon jaloimpien periaatteiden toteuttaminen Yleiskatsaus - Ihmisten aktivoiminen niin hengelliseen kuin henkiseenkin vastuunkantoon. - Konkreettinen yhteistyö Kouvolan kaupungin seurakuntamme alueella olevien organisaatioiden ja toiminnan kautta. - Yhteiset tilaisuudet ja toiminta eläkeläis- ja maanpuolustusjärjestöjen sekä veteraanijärjestöjen kanssa. - Katastrofiavun järjestäminen kriisitilanteissa. Hallinto Hallinnosta vastaavat kirkkoherra, seurakuntaneuvosto ja vastuuryhmät. Seurakuntaneuvostossa on 12 jäsentä. Neuvosto kokoontui 7 kertaa vuoden 2010 aikana. Seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemät aloitteet: Seurakuntaneuvoston kokouksessa tehtiin seurakuntalaisen aloite Korian kirkon jumalanpalveluksista ja niiden vähäisemmästä määrästä suhteessa Elimäen kirkkoon. Todettiin että Elimäen kirkon ollessa pääkirkko, muutoksiin ei ole tarvetta ryhtyä eivätkä henkilöresurssit anna siihen mahdollisuutta, nykyinen käytäntö on pääasiassa koettu myönteiseksi. Henkilöstö Henkilöstöä on 11 työntekijää seurakuntatyössä. Toiminnalliset tavoitteet Rohkaista jokainen ihminen uskomaan itsensä tärkeäksi Jumalalle. 2. Seurakunnan toiminta-ajatus toteutuu työalojen tavoitteiden kautta. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Kuntarakenteen muutoksen myötä seurakuntaan kohdistuu ylisuuria odotuksia niin tilaisuuksien kuin hengellisen toiminnan suhteen. Odotusten mittasuhteiden takia seurakunta on yltänyt tavoitteisiinsa vähintäänkin kohtuullisesti. 2. Taloudelliset ja toiminnalliset resurssit huomioonottaen tavoitteisiin on ylletty vähintäänkin kohtuullisesti. Jo lähitulevaisuuden kannalta erääksi suurimmista haasteista nousee päiväkerhotyö, ennen kaikkea toimitilojen rajallisuudesta johtuen mahdollisuutemme vastata haasteisiin, erityisesti Napan alueen kohdalla. 15

20 Kouvolan seurakunta Toiminta-ajatus Kouvolan seurakunta tunnustaa kristillistä uskoa, joka perustuu Jumalan pyhään sanaan ja joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa ja tunnustuskirjoissa. Tunnustuksensa mukaisesti julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin evankeliumin levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Yleiskatsaus Vuosi 2010 merkitsi maailmalla syvän taloudellisen laman jatkumisen tunnustamista. Sen vaikutus näkyi konkreettisesti Pohjois-Kymenlaaksossa paperiteollisuuden rakennemuutoksena. Myllykoski Oy:n lomautukset ja irtisanomisien vaikutukset tulevat näkymään tulevina vuosina koko alueella. Diakonia on avustustyön keihäänkärkemme. Avustusmäärärahoja jaettiin entistä enemmän ja yhä nuoremmille hädänalaisille. Kouvolan seurakunta hallinnoi Kouvola kodiksemme -projektia, jonka tarkoituksena on kotouttaa maahanmuuttajia. Projektin työntekijänä toimi Zinaida Hult ja ohjausryhmän puheenjohtajana Keijo Gärdström. Elokuussa ko. projekti ja seurakunta yhteistyössä KPL:n kanssa isännöivät superpesispeliä. Pelitapahtuman kautta saimme myönteistä palautetta. Elokuussa Kouvolassa vieraili 40 nuoren ryhmä Budavárin ystävyysseurakunnasta. Pastori Imre Bence johti joukkojaan. Paikallisina järjestäjinä toimivat pastori Juha Palm, kanttori Pekka Ainali ja luottamushenkilö Risto Korpela. Erityisen tärkeää oli omien nuoriemme Roosa Vuopalan, Aleksi Vaskon ja Miika Venäläisen mukana olo useimpina päivinä. Vieraat majoitettiin Puhjonrannassa, josta käsin tehtiin retkiä mm. Repovedelle ja Helsinkiin. Ryhmä esitti raamattuaiheisen musikaalin Keskuskirkossa ja osallistui sunnuntain jumalanpalvelukseen Keskuskirkossa. Puhjonrannassa pidettiin myös yhteinen unkarilais-suomalainen leiripäivä, johon osallistui ilahduttavan runsaasti oman seurakuntamme nuoria. Varhaisnuorisotyö kohtasi kerhoissa, leireillä, retkillä ja konserteissa yli kaksi tuhatta vuotiasta. Rippikouluun osallistui noin 260 nuorta ja noin vuotiasta osallistui nuorten toimintaan. Aamunavauksissa ja koululaisjumalanpalveluksissa tavoitettiin lähes kaikki peruskoululaiset ja lukiolaiset. Erilaiset konsertit ja musiikkitapahtumat kokosivat jälleen kerran tuhansia seurakuntalaisia seurakunnan tiloihin nauttimaan korkeatasoisista ohjelmista. Pääosin vapaaehtoisvoimin toteutetut Naisten aamupäiväkahvit, Herrakammari ja Sunnuntai Special ovat ilahduttavasti koonneet uusia ihmisiä seurakunnan yhteyteen. Myös suuren suosion saanut jouluvaellus toteutettiin jälleen runsaan vapaaehtoisjoukon kanssa Kouvolan keskustassa. Uusi paikka Betlehemille löytyi Kankaan koulun pihasta. Toiminta tapahtui näin ollen lähes suunnitelmien mukaisesti. Ainoastaan Ahvenanmaan retkeä ei toteutettu vähäisen osanottajamäärän takia. Tulevaisuudessa Kouvolan keskusta on entistä monikulttuurisempi. Maahanmuuttajien ja kiintiöpakolaisten määrä kasvaa. Miten seurakunta tavoittaa kristillisen rakkauden ja evankeliumin kautta heitä tulee olemaan suuri haaste. Kouvolassa on myös vanhusväestön määrä kasvamassa. Erilaiset hoitolaitokset yhteistyökumppaneina antavat seurakunnalle mahdollisuuden tavoittaa seurakuntalaisia. Lisäksi koko seurakuntayhtymän pitäisi pohtia opiskelijatyötä, josta tällä hetkellä vastaa ainoastaan pastori Pirjo Palm. Jos seurakunta/yhtymä puhuu nuorten aikuisten tavoittamisesta painopistealueena, niin sen pitäisi näkyä myös lisäresursseina tähän työmuotoon. 16

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Aaltonen Pirjo jäsen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Aaltonen Pirjo jäsen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.16 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 5 Ainali

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskuksen Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskuksen Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski ESITYSLISTA 1/2017 1 (6) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 4.1.2017 klo 17.00 - Paikka Kuusankosken seurakuntakeskuksen Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2010-07 1 / 5 18.11.2010

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2010-07 1 / 5 18.11.2010 1 / 5 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 18.00 20.45 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa Osanottajat Ylikangas Kimmo, pj. Rikala Tuula, varapj., kokouksen pj. Huuskonen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 18.00 19.30 joulupuurotarjoilu klo 17.30 alk. Paikka Seurakuntaneuvoston kokoushuone, 1. krs läsnä / poissa Osanottajat Asioiden esittelijä:

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2012-06 1 / 5

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2012-06 1 / 5 1 / 5 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 18.00 -- 19.05 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra läsnä / poissa Grönlund Reino, jäsen,

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.21 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 Ainali

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali.

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali. KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Ainali Päivi jäsen Hartikainen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA /

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA / 1 / 7 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.45 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra, pj. Grönlund Reino, jäsen, estynyt

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 46 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 46 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Perustettavan Salon seurakunnan järjestelytoimikunta Aika: 15.10.2008 klo 18.00-19.10 Paikka: Seurakuntatalo, Keskisali, Kirkkokatu 6, Salo Osallistujat: 45 Kokouksen avaus Pöytäkirja Esityslista 5/2008

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 4/2015 Sivu 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 9.4.2015 klo 17.00-19.12 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 27.päivä huhtikuuta 2016 klo 17.00 18.40. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 27.päivä huhtikuuta 2016 klo 17.00 18.40. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (8) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 27.päivä huhtikuuta 2016 klo 17.00 18.40 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1(10) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1(10) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1(10) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 32, poistui kokouksesta

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 1 / 11 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 17.00-18.07 Paikka Seurakuntakeskuksen kahvio, Maunukselantie 3 Osanottajat läsnä Ylikangas Kimmo kirkkoherra, esittelijä, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, pikkusali

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, pikkusali ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 16.2.2009 klo 19.00 Paikka Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, pikkusali Läsnä jäsenet Puhakka Osmo pj. Anttila Maire Hannula Ulla-Maija

Lisätiedot

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 Sivu 1 / 6 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 1 JOHDANTO Liite 2/34 Yht. kv. 29.9.2015 Vaasan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt käynnistää suunnittelutyön strategiasuunnitelman

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (11) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä joulukuuta 2010 klo 17.00 19.00 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.39 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 76, poistui

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 16.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj., poistuneena 42 :n käsittelyn

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 22.5.2014 sivu 1 (6) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.5.2014 klo 18.00 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat: Jäsenet

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Ylä-Savon seurakuntayhtymä Luottamushenkilöiden perehdytysilta 17.2.2015 Hallintojohtaja Katariina Bergbacka Seurakuntayhtymän perustamisen tavoite Tavoitteena säilyttää seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys,

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.47 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 31, poistui

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 1(7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Aaltonen Pirjo jäsen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 1(6) Seurakuntaneuvosto

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 1(6) Seurakuntaneuvosto KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 16.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, Maria-sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Ainali Päivi jäsen, poistui klo

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.49 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 99 Ainali

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 19. päivä lokakuuta 2016 klo Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski

Aika Keskiviikko 19. päivä lokakuuta 2016 klo Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 (8) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 19. päivä lokakuuta 2016 klo 17.00 18.05 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Rikala Tuula, puheenjohtaja II Kuusankoski

Rikala Tuula, puheenjohtaja II Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 (11) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä helmikuuta 2012 klo 17.00 17.52 Paikka Läsnä Lehdokin seurakuntakoti, Madekuja 1, 45160 Kouvola Nimi Ehdokaslistan Seurakunta

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika 16.2.2016 klo 17.45 18.15 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 5/ 2013. 28.5.2013 klo 18.00 19.40

Pihlavan seurakuntaneuvosto 5/ 2013. 28.5.2013 klo 18.00 19.40 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 5/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 28.5.2013 klo 18.00 19.40 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo Kause

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 27.

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 27. KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 22015 1(11) Aika: Ti 12.05.2015 klo 19.00 21.20 Paikka: Läsnä: Kauhavan seurakuntakoti Aaramaa Simo Alatalkkari Anna-Maija Annala Marja-Liisa Erkinheimo Heikki Erkkilä Leena

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.17 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 62 Ainali

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 Kokousaika 1.11.2011 klo 18.00 21.18 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Juha Ilonen, puheenjohtaja (puheenjohtajana

Lisätiedot

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 Aika 10.9.2008 klo 17.00 20.31 Paikka Kaislarannan leirikeskus, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat 97 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 49 Ainali Päivi jäsen

Lisätiedot

Aika Torstaina 28. päivänä tammikuuta 2010 klo , Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski

Aika Torstaina 28. päivänä tammikuuta 2010 klo , Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (10) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 28. päivänä tammikuuta 2010 klo 17.00 17.12., 17.55 18.42 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi

Lisätiedot

Aika Torstaina 2. päivänä syyskuuta 2010 klo 17.30 18.47. Niinirannan toimintakeskus, Leiritie 11, 45360 VALKEALA

Aika Torstaina 2. päivänä syyskuuta 2010 klo 17.30 18.47. Niinirannan toimintakeskus, Leiritie 11, 45360 VALKEALA PÖYTÄKIRJA 7/2010 1 (20) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 2. päivänä syyskuuta 2010 klo 17.30 18.47 Paikka Niinirannan toimintakeskus, Leiritie 11, 45360 VALKEALA Läsnä Huovila Juhani puheenjohtaja

Lisätiedot

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 Kirkon strategia 2015 -työryhmän esitys kirkkohallitukselle KIRKON PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO) Kirkon tehtävä on

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen Riikonen Kyösti jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen Riikonen Kyösti jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 2/2016 Sivu 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 10.3.2016 klo 17.00 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Aika Torstai 26. päivänä maaliskuuta 2015 klo 17.00 18.15. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstai 26. päivänä maaliskuuta 2015 klo 17.00 18.15. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 26. päivänä maaliskuuta 2015 klo 17.00 18.15 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo ykn:n

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Hautausmaat ja hautaustoimi Talous Henkilöstö Kiinteistöt Sairaalasielunhoito Perheneuvonta Visio Seurakuntayhtymän visiona on olla ihmiskasvoinen uskon yhteisö,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 30. päivänä maaliskuuta 2016 klo Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski

Aika Keskiviikko 30. päivänä maaliskuuta 2016 klo Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 (8) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 30. päivänä maaliskuuta 2016 klo 17.00-18.15 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA /

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA / 1 / 8 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2011 klo 18.00 20.25 Paikka Jaalan kesäkodilla Osanottajat Ylikangas Kimmo, pj. Grönlund Reino, jäsen Hartikainen Jutta, jäsen

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 8/2012 Sivu 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 8.11.2012 klo 17.00-18.30 Paikka Ummeljoen kyläkirkkoa Läsnä et Huovila Juhani kirkkoherra, pj., Lehtomäki

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 2012-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto 2012-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistaina klo 17.00-18.03 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra läsnä / poissa Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5 / 2012 5.6.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÖYTÄKIRJA 5 / 2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5 / 2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 38 ILMOITUSASIAT 3 39 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

LOPEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( 7 ) 1 Kirkkovaltuusto 1 / 2013. Maanantai 14.1.2013 klo 18.30 (kahvit klo 18.00 lähtien)

LOPEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( 7 ) 1 Kirkkovaltuusto 1 / 2013. Maanantai 14.1.2013 klo 18.30 (kahvit klo 18.00 lähtien) KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( 7 ) 1 Kirkkovaltuusto 1 / 2013 KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2013 klo 18.30 (kahvit klo 18.00 lähtien) KOKOUSPAIKKA Asialuettelo: Kirkon seurakuntasali, Pilpalantie 1, Loppi 1 Kokouksen

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Aika Torstai 27.10.2016 klo 18.00-19.38 Paikka Jäsenet x = läsnä Muut läsnäolijat Kokouksen avaus 23 Toivakan seurakuntakoti x Ahopelto, Hannu x Heiska, Tuomo x Karanta, Janne x Kauppinen, Markku x Korhonen,

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 3/2015 Sivu 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 12.3.2015 klo 17.00-19.13 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Koska tavoitesuunnittelu on oppimisprosessi, sitä tarkennetaan suunnittelun edetessä saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella Tavoitesuunnittelulla luodaan

Lisätiedot

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ SEURAKUNTANEUVOSTO 7.9.2011 1/5 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 7.9.2011. klo 18 Paikka: Matteuksenkirkko, Olavus-sali Osallistujat: Poissa: Jukka Pakarinen, puheenjoht. Max Isaksson Eija

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 6.5.2014 klo 17.30-17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 (21) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 5. päivänä kesäkuuta 2014 klo 17.00 18.56 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

Aika torstaina klo Myllykosken seurakuntatalo. Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Mynttinen Anne jäsen

Aika torstaina klo Myllykosken seurakuntatalo. Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Mynttinen Anne jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 7/2011 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo 17.00 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Ahola Pekka Halme

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 09.06.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 15.06.2015-16.07.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Riikonen Kyösti jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Riikonen Kyösti jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 5/2016 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 9.6.2016 klo 17.00-19.40 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 1(11) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 1(11) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 1(11) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä jäsenet Puhakka Osmo kirkkoherra Anttila Maire jäsen Hannula

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistaina klo 17.00 17.40 Paikka Seurakuntaneuvoston kokoushuone, 1. krs läsnä / poissa Osanottajat Asioiden esittelijä: Ylikangas Kimmo, kirkkoherra,

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 10/2011 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika tiistaina klo 17.00 20.10 Paikka Anjalan seurakuntatalo Läsnä et Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta ESITYSLISTA 1/2014 1 (18) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 5. päivänä kesäkuuta 2014 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Aika torstaina klo Myllykosken seurakuntatalo

Aika torstaina klo Myllykosken seurakuntatalo ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 2/2011 Sivu 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo 17.00 20.18 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Huovila Juhani kirkkoherra, pj., poistuneena

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto. Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A

Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto. Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto KOKOUSKUTSU Aika 18.11.2014 klo 18:00 Paikka Lisätietoja Osallistujat Este Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (5)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (5) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (5) Aika: Keskiviikko 20.4.2016 kello 16.30-17.15 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Torstai 25.03.2010 klo 19.30 - (HUOM! AIKA) Paikka: Kokkolan seurakuntakeskuksen Jussintupa, Kustaa Aadolfinkatu 16 (2.krs, taloustoimiston

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkovaltuusto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkovaltuusto KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkovaltuusto Kokousaika tiistaina 31.5.2011 klo 18.00 Kokouspaikka Lypsyniemen leirikeskus, Lypsyniementie 41 Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 15 Kokouksen avaus 16 Kokouksen

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Suutari Olavi puheenjohtaja Huovila Juhani kirkkoherra

Läsnä jäsenet Suutari Olavi puheenjohtaja Huovila Juhani kirkkoherra ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 2/2010 Sivu 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo 18.00 20.20 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Suutari Olavi puheenjohtaja Huovila Juhani

Lisätiedot

Seurakuntatalo klo

Seurakuntatalo klo N:o 1/2015 Sivu 1 Seurakuntatalo 28.1.2015 klo 18-19.58 Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Hanna-Maria Laukkanen Jari Leskinen Antero, poissa, varajäsen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA /

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA / 1 / 8 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 1.12.2011 klo 17.00 18.30 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa Osanottajat Ylikangas Kimmo, pj. Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 1. PERUSTEHTÄVÄ Diakoniatyön perustelut löytyvät sekä Raamatusta, että Kirkko järjestyksestä. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa.

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 (18) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 9. päivänä kesäkuuta 2011 klo 17.00 19.48 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 20. päivänä marraskuuta 2014 klo 17.00-17.48 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot