MUSIIKIN, ILMAISUTAIDON JA TANSSIN LUKION HANKESUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUSIIKIN, ILMAISUTAIDON JA TANSSIN LUKION HANKESUUNNITELMA"

Transkriptio

1 MUSIIKIN, ILMAISUTAIDON JA TANSSIN LUKION HANKESUUNNITELMA

2 Kuopion kaupunki MIT-lukio 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO TAUSTAA Kouluverkostosuunnitelma Tarkasteltavat vaihtoehdot Selvitetyt sijoitusvaihtoehdot NYKYTILANTEEN KUVAUS Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukio ja Minna Canthin lukio Savonia amk:n musiikin ja tanssin opetus (tilanne v. 2012) Kuopion konservatorion rytmimusiikin ja tanssin opetus (tilanne v. 2012) Savonia amk:n ja Kuopion konservatorion musiikin ja tanssin opetuksen tilat (tilanne v. 2012) MIT -VAIHTOEHTOJEN TOIMINNALLINEN KUVAUS Vaihtoehto 1: Musiikin, ilmaisutaidon ja tanssin lukio (MIT-lukio) Vaihtoehto 2: Musiikin, ilmaisutaidon ja tanssin kampus (MIT-kampus) YHTEISKOULU MUSIIKKIKESKUS -TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kaavatilanne Pysäköintijärjestelyt Yhteiskoulun tekniset korjaustarpeet Toiminnalliset muutostarpeet TILAOHJELMA Vaihtoehto 1: Musiikin, ilmaisutaidon ja tanssin lukio Vaihtoehto 2: Musiikin, ilmaisutaidon ja tanssin kampus TOIMINNAN VAATIMAT VARUSTEET VÄISTÖTILAT LUKIOVAIHTOEHTOJEN VERTAILU KUSTANNUKSET Investointikustannukset Perushankinnat Käyttökustannukset Toiminnan tilapäisjärjestelyjen kustannukset LUKIOVAIHTOEHDON RAHOITUSMALLIT AVUSTUSMAHDOLLISUUDET YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VAIHTOEHDOISTA HANKKEEN AIKATAULU HANKETYÖRYHMÄN ESITYS LIITTEET... 22

3 Kuopion kaupunki MIT-lukio 3 MUSIIKIN, ILMAISUTAIDON JA TANSSIN LUKION HANKESUUNNITELMA 1. JOHDANTO Kaupunginjohtaja asetti hankesuunnittelutyöryhmän selvittämään kaupunginvaltuustossa hyväksytyn kouluverkostosuunnitelman linjauksen mukaisesti uudeksi lukioksi yhdistettävien Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukion ja Minna Canthin lukion toimitilakysymystä. Koska hanke nähtiin mahdollisuutena saavuttaa toimitiloissa synergiaetuja eri toimijoiden kesken, työryhmään nimettiin edustajat myös Savonia amk:sta (musiikin ja tanssin opetus) sekä Kuopion Konservatoriosta (tanssin ja rytmimusiikin opetus). Tällä hetkellä Savonia -ammattikorkeakoulun ja Kuopion konservatorion rytmimusiikin ja tanssin koulutukselta puuttuu asianmukaiset opetus- ja esiintymistilat. Työryhmään ovat kuuluneet: Liisa Kaksonen, kaupunginarkkitehti, Tilakeskus, puheenjohtaja Leena Auvinen, lukiotoimen päällikkö, kasvun ja oppimisen palvelualue Tanja Karpasto, tilahallintapäällikkö, kasvun ja oppimisen palvelualue (01/2013 alkaen) Erkko Helin, tilahallintapäällikkö, kasvun ja oppimisen palvelualue (05/2012 saakka) Eija Hyvönen, tilahallintapäällikkö, kasvun ja oppimisen palvelualue (09-12/2012) Tarja Räsänen, asiakkuuspäällikkö, Tilakeskus (09/2012 alkaen) Hannu Lahti, asiakkuuspäällikkö, Tilakeskus (05/2012 saakka) Katri Hiltunen, kaupunkisuunnittelija, strategisen maankäytön suunnittelu Vuoden 2012 loppuun saakka: Matti Jalkanen, kiinteistöpäällikkö, Savonia amk ( alkaen) Ahti Huotari, vs. kiinteistöpäällikkö, Savonia amk ( saakka) Sari Mokkila-Karttunen, koulutus- ja kehittämispäällikkö, Savonia amk Anna-Elina Lavaste, rehtori, Kuopion konservatorio Pekka Nyyssönen, vs. rehtori, Kuopion konservatorio ( ) Työryhmä aloitti työnsä tutkimalla ensisijaisena vaihtoehtona oppilaitosten yhteistä toimitilavaihtoehtoa. Hankeryhmän alkuvaiheen työtä hidasti epävarmuus Savonia AMK:n musiikin opetuksen jatkumisesta Kuopiossa. Tästä johtuen hankeryhmä päätti tutkia yhteistyövaihtoehdon rinnalla myös pelkästään lukiotoimintaan keskittyvää vaihtoehtoa. Tieto Savonian AMK:n koulutuksen jatkumisesta saatiin OKM:sta huhtikuussa n valmistumisvaiheessa loppuvuonna 2012 palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas pyysi Savonia -ammattikorkeakoulun kuntayhtymän hallitukselta lausuntoa hankkeen rahoitus- ja omistuspohjan suhteen. n lopullinen laajuus oli riippuvainen osapuolten valmiudesta sitoutua hankkeeseen.

4 Kuopion kaupunki MIT-lukio 4 Kuopio esitti yhteistyöhankkeen rahoitus- ja omistusmalliksi keskinäistä kiinteistöyhtiötä, joka rahoittaa hankkeen omistajiensa takaamana. Omistajat maksavat hallintaansa tulevien tilojen suhteessa vastikkeita kiinteistöosakeyhtiölle. Vastikkeet muodostuvat pääomavastikkeesta ja ylläpitovastikkeesta myöhemmin sovittavan yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Joulukuussa 2012 Savonia ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymähallitus päätti, että Savonia ammattikorkeakoulu ja Savonia ammattikorkeakoulun kuntayhtymä ei lähde mukaan esitettyyn hankkeeseen eikä ole valmis perustamaan muiden hankeosapuolten kanssa yhdessä keskinäistä kiinteistöyhtiötä hallinnoimaan tulevia MIT kampuksen tiloja. Savonia ammattikorkeakoulu on kuitenkin valmis neuvottelemaan uudisrakennuksen tilojen vuokraamisesta musiikin ja tanssin opetuksensa tarpeisiin. a esiteltiin kh:n suunnittelukokouksessa ja kasvun ja oppimisen lautakunnassa Kuopion kaupunki ei ollut halukas investoimaan yksin oppilaitosten yhteiseen toimitilavaihtoehtoon. Hankesuunnittelua päätettiin jatkaa pelkän lukiovaihtoehdon pohjalta. Suunnittelussa huomioidaan jatkossa tilojen monikäyttöisyys, joka mahdollistaa myös ulkopuolisten kulttuurialan toimijoiden toiminnan. Kuopion konservatorio on ilmaissut halukkuutensa olla tilojen mahdollisena käyttäjänä tulevaisuudessa. Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston opiskelija teki diplomityön lukiovaihtoehdon tilaohjelman pohjalta hankesuunnitelmassa toiminnallisesti luontevimmaksi sijaintipaikaksi todetulle Yhteiskoulun Musiikkilukion ja Musiikkikeskuksen väliselle tontille. Diplomityö valmistui toukokuussa 2013 ja siitä saatiin lisätietoa hankkeen laajuuden asettamista haasteista tontin käyttömahdollisuuksiin ja sen vaikutuksista kaupunkikuvaan. Hankesuunnittelua hidastivat vuoden 2013 taloustilanteesta johtuva epävarmuus investointihankkeiden realistisesta aikataulutuksesta, selvitys perusopetuksen puolelta Minna Canthin kouluun kohdistuvista paineista sekä käynnissä olleet lukiopalveluja koskeneet lisäselvitykset. Hankesuunnittelua on esitelty Kasvun ja oppimisen lautakunnalle ja lisäselvityksiä ja Koska pääosa hankesuunnitelman lähtötiedoista ja selvityksistä pohjautuu suunnitelman lähtökohtana olleeseen yhteiseen toimitilavaihtoehtoon, kyseinen materiaali on mukana tässä lopullisessa hankesuunnitelmassa, vaikka hankkeen laajuus muuttui hankesuunnittelun aikana huomattavasti. 2. TAUSTAA 2.1 Kouluverkostosuunnitelma Peruskoulu- ja lukioverkostoselvitykset valmistuivat helmikuussa Selvitys on esitys Kuopion perus-, erityis-, ja lukio-opetuksen määrästä, tilantarpeesta, toimintojen sijoittumisesta sekä kiinteistöinvestointi- ja ylläpitokustannuksista. Tarkastelujakso on vuoteen 2020 saakka. Selvityksessä on esitetty neljä eri vaihtoehtoa A1, A2, B ja C. Esitettyjen vaihtoehtojen erot syntyivät pääosin Minna Canthin koulua ja lukiota koskevasta

5 Kuopion kaupunki MIT-lukio 5 linjauksesta: onko Minna Canthin koulu tulevaisuudessa lukio, yläkoulu vai sekä lukio että yläkoulu kuten nykyään. Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan vaihtoehdon A, jossa Minna Canthin lukio ja Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukio yhdistyvät uudeksi Musiikin, tanssin ja ilmaisutaidon lukioksi ja jossa Minna Canth toimii jatkossa pelkästään yläkouluna. Tämä on lukiokoulutuksen kehittämisen näkökulmasta paras vaihtoehto sekä toiminnan että talouden näkökulmasta. Valtuuston päätöksen mukaisesti Minna Canthin koulu toimii jatkossa perusopetuksen käytössä yläkouluna ja lukiolta vapautuviin tiloihin sijoittuu eteläiseltä alueelta puuttuvia yläkoulupaikkoja. Tässä ratkaisussa mm. Hiltulanlahteen uuden asuntotuotannon myötä tarvittava koulu rakennetaan perusopetuksen alakouluna yhtenäiskoulun sijaan ja Hiltulanlahden yläkouluna toimii Minna Canth. Myös eteläisten maaseutualueiden oppilaat ja osa myös Saaristokaupungin pohjoisosien (Keilankanavan pohjoispuolelta) oppilaista tulevat jatkossa Minna Canthin yläkouluun. Minna Canthin lukion ja Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukion yhdistyminen uudeksi lukioksi on edellytys sille, että verkostosuunnitelman toteuttaminen perusopetuksen osalta voi käynnistyä. Vuoden 2011 peruskoulu- ja lukioverkostoselvityksen mukaan vuoteen 2020 mennessä eteläiseltä alueelta puuttuu 230 yläkoulupaikkaa, jotka verkostoselvityksen mukaisesti esitetään löytyväksi Jynkänlahden ja Minna Canthin yläkouluista. Tämän lisäksi tulevina vuosina kasvavalta Hiltulanlahden alueelta, kuten myös Kuopion eteläiseltä maaseutualueelta, suuntaudutaan keskustan yläkouluihin. 2.2 Tarkasteltavat vaihtoehdot Musiikin, ilmaisutaidon ja tanssin lukio (MIT lukio) Lukiovaihtoehdossa toimitiloissa toimii uusi musiikin, ilmaisutaidon ja tanssin lukio. Lukiossa säilyy nykyinen musiikin ja tanssin erityistehtävä, johon luontevasti yhdistyy painopistealueena ilmaisutaito/näyttämöilmaisu. Erityistehtävän ja painotusopetuksen lisäksi lukiossa on myös ns. yleislukion opinto-ohjelmassa olevia, ilman erikoislukion musiikin ja tanssin tai ilmaisutaidon/näyttämöilmaisun opintoja. Lukion tilat ovat ulkopuolisten toimijoiden käytössä siltä osin kuin se koulun toiminnan näkökulmasta on mahdollista. Musiikin, ilmaisutaidon ja tanssin oppilaitosten kampus (MIT kampus) Laajemmassa vaihtoehdossa toimitiloissa toimii musiikin, tanssin ja ilmaisutaidon oppilaitosten muodostama kampus, jossa lukion toiminta muodostaa keskeisen kokonaisuuden. Samalla kampuksella ja osittain samoissa tiloissa toimii Savoniaammattikorkeakoulun Musiikki ja tanssi -yksikön koulutus sekä Kuopion konservatorion rytmimusiikki- ja tanssikoulutus. Kampuksen tilat ovat ulkopuolisten toimijoiden käytössä siltä osin kuin se oppilaitosten oman toiminnan näkökulmasta on mahdollista.

6 Kuopion kaupunki MIT-lukio Selvitetyt sijoitusvaihtoehdot Sairaalakadun kiinteistöt Savonia amk ja Tilakeskus aloittivat Sairaalakadun kiinteistöjen käyttömahdollisuuksien tutkimisen ennen varsinaisen hankesuunnittelun alkua. Tilat vapautuvat Savonian oppilaitoskäytöstä lähivuosina. Sairaanhoito-oppilaitoksen (rakennus 5) soveltuvuutta tutkittiin sekä lukion että Savonian Musiikki- ja Tanssi -yksikön ja konservatorion tilatarpeisiin. Selvityksessä todettiin rakennuksessa sijaitsevat opetustilat liian pieniksi lukiokäyttöön. Opetusryhmien koko saattaa lukiossa olla 36 oppilasta, eikä luokista mahdollisten muutosten jälkeenkään saada ko. ryhmäkoolle toimivia tiloja. Selvityksessä tutkittiin lisäksi rakennusten 2, 3 ja 4 soveltuvuutta musiikin, tanssin ja ilmaisutaidon opetuskäyttöön. Vaihtoehdon jatkosuunnittelusta luovuttiin, koska kokonaisuuteen ei ole mahdollista saada toimivia perusopetustiloja lukio-opetusta varten. Niiralan koulu Kouluverkostosuunnitelman vaihtoehdossa A2 esitetty Niiralan koulun peruskorjaus uudeksi, teatterin läheisyydessä sijaitsevaksi Musiikin, tanssin ja ilmaisutaidon lukioksi ei ole käytännössä mahdollista lukion tilaohjelman puitteissa. Rakennukseen ei ole mahdollista toteuttaa riittävästi luokkatiloja tilaohjelman mukaiseen perusopetukseen eikä erityistarpeisiin (musiikki, tanssi, ilmaisutaito). Työryhmä kävi läpi vaihtoehtoja, joissa Niiralan koulu olisi osa kokonaisuudesta ja puuttuvat tilat ratkaistaisiin muilla keinoin. Ratkaisua, jossa osa lukion tiloista sijaitsisi Niiralan koulussa ja osa Sairaalakadun kiinteistössä, pidettiin toiminnallisesti huonona; toimintojen pirstominen useisiin eri kiinteistöihin ei edesauta uuden lukion identiteetin syntymistä. Lisärakentamista Niiralan koulun tontille ei toiminnallisista eikä kaupunkikuvallisista syistä nähty myöskään realistisena vaihtoehtona. Opistotie Yhtenä mahdollisena sijaintipaikkana esille nousi Savonia amk:lta vapautuva Opistotien oppilaitoskiinteistö. Vaihtoehto hylättiin rakennusteknisten syiden ja sijainnin vuoksi. Musiikin, tanssin ja ilmaisutaidon lukion yhteys Musiikkikeskukseen ei toimi pitkän välimatkan vuoksi. Musiikkikeskuksen ympäristö Toiminnallisesti luontevimmaksi sijaintipaikaksi todettiin nykyisen Yhteiskoulun Musiikkilukion ja Musiikkikeskuksen ympäristö. Uuden toiminnan sijoittaminen samaan yhteyteen on järkevää, koska jo nykyisellään Savonia amk:lla ja Kuopion Konservatoriolla on käytössään runsaasti tiloja Musiikkikeskuksella. Sijainti mahdollistaa opiskelijoille entistä paremmat mahdollisuudet kaikkien musiikin oppilaitosten opetustarjonnan hyödyntämiseen ja oppilaitoksille tilojen yhteiskäytön. Työryhmä päätti keskittyä tutkimaan hankesuunnitelmassa tarkemmin Musiikkikeskuksen ympäristöön sijoittuvia oppilaitosvaihtoehtoja: uusi musiikin, ilmaisutaidon ja tanssin lukio sekä musiikin, ilmaisutaidon ja tanssin kampus.

7 Kuopion kaupunki MIT-lukio 7 3. NYKYTILANTEEN KUVAUS 3.1 Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukio ja Minna Canthin lukio Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukio on valtakunnallinen erityisen tehtävän lukio, jossa erityistehtävä koostuu musiikin ja tanssin opetuksesta. Koulun opiskelijaksiotto on vuosittain 72 ja opiskelijamäärä 197 ( ). Erityistehtävään liittyvä opetus on musiikin ja tanssin luokkaopetusta sekä musiikin yksilöopetusta. Erityisiä kysymyksiä toiminnan kannalta ovat tanssin opetuksen tilat, erikokoisten luokkatilojen tarve ja produktioihin liittyvät harjoittelu- ja esitystilat sekä ruokailutilat. Musiikkilukio on valtakunnallisesti vetovoimainen lukio, jossa ensisijaisia hakijoita on yleensä enemmän kuin aloituspaikkoja, ulkopaikkakuntalaisten osuus 2013 valituista opiskelijoista on 52,8 %. Koulun aloituspaikkamäärästä johtuen pakollisten kurssien ryhmäkoot ovat isot, mutta samanaikaisesti syventävien kurssien valintamäärät jäävät pieniksi ja niitä ei aina voida toteuttaa. Tähän vaikuttaa myös se, että erityistehtävä mahdollistaa opiskelijoille kahdeksan kurssin poisjättämisen opintoohjelmasta. Opiskelijat liikkuvat paljon eri lukioissa täydentämässä opintoohjelmaansa. Musiikkilukion opiskelijoista iso osa suorittaa lukiokoulutuksen lisäksi omaehtoisia musiikin ja tanssin opintoja Kuopion konservatoriossa; tämä opetus tapahtuu Musiikkikeskuksen tiloissa. Musiikkilukion ruokailu tapahtuu nykyisin Musiikkikeskuksella. Minna Canthin lukio on yleislukio, jossa on painotusopetuksena ilmaisutaito. Opiskelijaksiotto on 108 opiskelijaa vuosittain ja koko opiskelijamäärä on 279 ( ). Ilmaisutaidon linjalle otetaan vuosittain 20 opiskelijaa. Koulussa on myös kaksoistutkinnon suorittajia, yhteensä noin 60 vuosittain. Tilan käyttöön liittyvät haasteet ovat ilmaisutaidon esitys- ja produktiotiloissa sekä yhteisessä tilan käytössä yläkoulun kanssa (eri jaksojärjestelmät). Minna Canthin lukion ensisijaisten hakijoiden määrä on viime vuosina ollut alhaisempi kuin aloituspaikkojen määrä, mutta kahtena viime vuotena kaikki aloituspaikat ovat täyttyneet. Valtakunnallisesti vaikuttaa siltä, että lukiokoulut ilman samassa kiinteistössä toimivaa yläkoulua ovat vetovoimaisempia kuin lukion ja yläkoulun yhdistelmät. Minna Canthin lukion koko ja opiskelijamäärän vaihtelut vaikuttavat siihen, että Musiikkilukion tavoin, myös Minna Canthin lukiossa syventävien kurssien opiskelijamäärät ovat usein pieniä. Lukion sijainti ei mahdollista samanlaista opiskelijoiden liikkumista välitunnin aikana lukiosta toiseen kuin Musiikkilukiossa. 3.2 Savonia amk:n musiikin ja tanssin opetus (tilanne v. 2012) Savonian Musiikki ja tanssi -yksikkö (MusiTa) kouluttaa opiskelijoita Musiikkipedagogeiksi (AMK) painottaen joko klassista- tai rytmimusiikkia ja Tanssinopettajiksi (AMK), suuntautumisvaihtoehtoina klassinen baletti tai tanssikasvatus. MusiTassa opiskelee n. 200 opiskelijaa, joista n. 100 on klassisen musiikin opiskelijoita, n. 50 rytmimusiikin opiskelijoita ja n. 50 tanssin opiskelijaa. Kaikki valmistuvat saavat yleisen pedagogisen pätevyyden. Nuorten koulutuksen lisäksi amk tarjoaa aikuiskoulutusta erikoistumisopinnoissa sekä syksyllä 2013 alkaen tutkintoon johtavassa aikuiskoulutuksessa. Vakituista

8 Kuopion kaupunki MIT-lukio 8 henkilökuntaa on 24 henkilöä, minkä lisäksi koulutustarjonnan monipuolisuudesta vastaavat lukuisat tuntiopettajat sekä vierailevat koti- ja ulkomaiset kouluttajat. Monipuolisen koulutustarjonnan vahvuutena on musiikin ja tanssin eri alojen sekä tyylisuuntien välinen vuorovaikutus. Opetus tapahtuu pääasiassa klo 9-18 välisenä aikana. Opiskelijat käyttävät tiloja harjoitteluun aamuisin, iltaisin ja viikonloppuisin. 3.3 Kuopion konservatorion rytmimusiikin ja tanssin opetus (tilanne v. 2012) Rytmimusiikin opetus Konservatoriossa rytmimusiikin ammatillisessa koulutuksessa opiskelee tällä hetkellä noin 35 opiskelijaa ja viikoittainen opetustuntimäärä on noin 150. Opetus tapahtuu pääasiassa päivisin, kuten ammattikorkeakoulullakin. Opiskelijat käyttävät bändi- ja muita luokkia harjoitteluun myös iltaisin. Konservatorion ammatillisen koulutuksen rytmimusiikin opetus tapahtuu tällä hetkellä Kotkankalliolla YLE:n vuokratiloissa, jotka ovat yhteiskäytössä Savonian rytmimusiikin koulutuksen kanssa. Rytmimusiikin perusopetus Rytmimusiikin perusopetuksessa on tällä hetkellä noin 100 oppilasta ja annetun opetuksen määrä on noin 120 viikkotuntia. Opetus tapahtuu kouluajan jälkeen klo välisenä aikana. Bändiluokkien ja harjoitustilojen käyttöä on satunnaisesti myös muina aikoina. Lukujärjestysteknisesti opetus on mahdollista järjestää samoihin tiloihin amk:n rytmimusiikin opetuksen ja konservatorion ammatillisen koulutuksen kanssa. Tanssinopetus Konservatorion tanssikoulun oppilaat ovat iältään vuotiaita. Opetus tapahtuu iltapäivisin ja iltaisin kouluajan jälkeen, tällä hetkellä käytössä olevissa saleissa klo välisenä aikana. Lukuvuonna tanssinopetusta annetaan Hermanninaukion tanssisaleissa ja Musiikkikeskuksen tanssisalissa, jotka ovat yhteiskäytössä Savonian tanssikoulutuksen kanssa sekä Petosen Pinarin peilisalissa ja kahden päiväkodin tiloissa (Jynkkä ja Saaristokaupunki). Suunnitteilla olevan tilahankkeen myötä konservatorio luopuisi Hermannin saleista, mutta opetus tulisi edelleen jatkumaan Musiikkikeskuksen tanssisalissa ja todennäköisesti myös eteläisissä kaupunginosissa. 3.4 Savonia amk:n ja Kuopion konservatorion musiikin ja tanssin opetuksen tilat (tilanne v. 2012) Savonia-ammattikorkeakoulun ja Kuopion konservatorion klassisen musiikin opetus tapahtuu Kuopion Musiikkikeskuksen tiloissa. Samoissa tiloissa toimii myös Kuopion kaupunginorkesteri ja Sibelius-Akatemian Kuopion osasto. Tilat soveltuvat edelleen hyvin klassisen musiikin yksilö- ja pienryhmäopetukseen. Musiikkikeskuksen tilat ovat erittäin aktiivisessa käytössä klo 8-20 välisenä aikana. Käyttöaste Konservatorion ja amkin käytössä olevissa tiloissa on n. 80%. Näiden tilojen käyttö on huomioitu hankesuunnitelmassa ja tilaohjelmassa. Musiikkikeskukselta puuttuu rytmimusiikin opetustilat, tanssin opetustiloja, isommat yhtye- ja ryhmäopetusluokat (yli 15

9 Kuopion kaupunki MIT-lukio 9 opiskelijan ryhmä), tietotekniikkaluokat sekä tanssille ja rytmimusiikille soveltuva esiintymistila. Oppilaitosten rytmimusiikin opetus tapahtuu Kotkankalliolla YLE:n tiloissa. Käyttöaste klo 9-21 on välillä korkea. YLE:n kanssa tehty vuokrasopimus on voimassa 2016, jonka jälkeen sopimuksen jatkosta ei ole tietoa. Hankkeen toteutuessa Kotkankallion tiloista luovutaan. Tanssin opetuksen käytössä on yksi sali Musiikkikeskuksella, kaksi salia Hermannin aukiolla sekä amkin käytössä yksi sali ma-pe klo 9-15 Kuopion Tanssistudion tiloissa Puijonkadulla. Tanssisalien käyttöaste klo 8-20 on 100%. Hankkeen toteutuessa Musiikkikeskuksen tanssisali jää yhteiskäyttöön. Muista tanssisaleista luovutaan. Musiikin ja tanssin opetus on sijoitettu hajanaisesti eripuolelle kaupunkia, joka vaikeuttaa yhteistyötä ja opetuksen suunnittelua. Opetusta järjestetään mm. Sairaalakadun kampuksella, Kuopion Tanssistudioilla, Hermannin saleilla sekä Haapakulmassa. Kuopiosta puuttuu rytmimusiikin ja tanssin esiintymistilat. ssa on otettu huomioon Musiikkikeskuksen tilat ja yhteiskäyttömahdollisuudet. Synergiaetuja kannattaa etsiä käyttäjien kesken (mm. solistinen opetus). 4. MIT -VAIHTOEHTOJEN TOIMINNALLINEN KUVAUS 4.1 Vaihtoehto 1: Musiikin, ilmaisutaidon ja tanssin lukio (MIT-lukio) Uusi Musiikin, ilmaisutaidon ja tanssin lukio on musiikin ja tanssin osalta erityisen tehtävän statuksen omaava lukio (72 aloituspaikkaa) ja lisäksi uuteen lukioon yhdistyy painopistealueena ilmaisutaito ja näyttämöilmaisu (20-30 aloituspaikkaa). Uudessa lukiossa on näiden lisäksi aloituspaikkoja opiskelijoille, jotka ovat ns. yleislukion opinto-ohjelmassa ilman erityislukion musiikin ja tanssin tai ilmaisutaidon ja näyttämötaiteen opintoja. Ottaen huomioon molempien lukioiden nykyiset aloituspaikat (72 ja 98) ja tehdyn verkostoselvityksen esitykset tulevaisuuden lukiopaikkatarpeesta, uuden lukion vuosittainen opiskelijaksi otto tulee olemaan n. 180 opiskelijaa ja koko opiskelijamäärä opiskelijaa. Laskennallinen ryhmäkoko on opiskelijaa. Tämä tarkoittaa, että lukion valtakunnallisen tuntijaon mukaisen opetuksen perusopetustilat pakollisia sekä pääosin syventäviä ja soveltavia kursseja varten suunnitellaan opiskelijalle. Syventävissä ja soveltavissa kursseissa on osittain pienempien tilojen tarve. Opetus ja opiskelu tapahtuvat klo 8 16 välisenä aikana. Koulun tilat ovat käytössä kouluajan jälkeen opiskelijoiden harjoitteluun sekä ulkopuoliseen käyttöön (oppilaitokset, harrastajat, musiikki- ja tanssitapahtumat jne.) Uudessa lukiossa on musiikin ja tanssin (taideaineiden) opetusta, musiikin yksilöopetusta ja ilmaisutaidon/näyttämöilmaisun opetusta noin 25% koko kurssitarjonnasta. Lukion koko mahdollistaa tarkoituksenmukaisen ryhmäkoon ja toteuman valtakunnan tuntijaon pakollisissa ja syventävissä kursseissa ja tukee opiskelijoiden valmistautumista ylioppilastutkintoon.

10 Kuopion kaupunki MIT-lukio 10 Uuden lukion myötä Kuopion kaupunkilukioiden määrä putoaa neljään ja ne ovat kaikki yli 450 opiskelijan lukioita, mikä on toiminnallisesti ja taloudellisesti hyvä koko (kurssitarjonta, henkilöstöresurssi, opiskelijahuolto, ohjaus). 4.2 Vaihtoehto 2: Musiikin, ilmaisutaidon ja tanssin kampus (MIT-kampus) Musiikin, ilmaisutaidon ja tanssin kampuksessa on lukiotoiminnan lisäksi Savonia amk:n ja Kuopion konservatorion musiikin ja tanssin opetusta. Toimitilojen osittainen yhdistäminen mahdollistaa opiskelijoille tarjottavien palvelujen keskittämisen ja toimintojen kehittämisen ja tehostamisen. Vaihtoehto lisää tilankäytön tehokkuutta ja käyttöasteen tehostumista sekä edistää mm. Musiikkikeskuksen tilojen käyttöä. Lukio Lukiokoulutuksen osalta toiminnan kuvaus on sama kuin kohdassa 4.1 ja molemmissa vaihtoehdoissa lukiokoulutuksen tavoitteet täyttyvät samalla tavalla. Savonia amk (tilanne v. 2012) Savonia amk:n osalta rytmimusiikin ja tanssin opetuksen lyhyt toiminnallinen kuvaus on kohdassa 3.2. Savonia -ammattikorkeakoulun Musiikki ja tanssi -yksikön aloituspaikkamäärä pienenee syksystä 2013 alkaen OKM:n päätöksellä nykyisestä 60:stä 52:een. Muutos ei vaikuta toiminnan tilatarpeisiin. Musiikin koulutuksessa aloituspaikkamäärä v alkaen on nuorten koulutuksessa 20 ja aikuiskoulutuksessa 10. Nuorten koulutuksen aloittavista opiskelijoista n. puolet on rytmimusiikin opiskelijoita. Tanssin koulutuksen aloituspaikkamäärä on 20 joka toinen vuosi. Seuraava sisäänotto on v Savoniassa ryhmäopetuksessa ryhmäkoko on noin opiskelijaa. Rytmimusiikin opetuksen tilatarve on ma-pe klo Tanssinopetuksen arvioitu tilantarve on ma-pe klo 8-17 välinen aika opetukseen ja projektiopetukseen. Iltaisin ja viikonloppuisin tiloja käytetään opiskelijoiden oman harjoitteluun. Klassisen musiikin opetus tapahtuu pääasiassa Musiikkikeskuksella. Esiintymistilana toimii ns. Black Box. Kuopion Konservatorio (tilanne v. 2012) Kuopion konservatorion osalta rytmimusiikin ja tanssin opetuksen lyhyt toiminnallinen kuvaus on kohdassa 3. Konservatoriolla on tavoitteena tulevaisuudessa -resurssien salliessa - lisätä rytmimusiikin opetusta. Tämän hetkisissä Kotkankallion tiloissa ei toimintojen lisäämiseen ja laajentamiseen ole juuri mahdollisuuksia. Uusien tilojen myötä rytmimusiikin opetusta on mahdollisuus lisätä. Toiminnallisuuden ja erilaisten synergiaetujen ansiosta myös opetuksen/koulutuksen laatu ja houkuttelevuus lisääntyvät. Rytmimusiikin opetus Konservatorilla ryhmäopetuksen ryhmäkoot ovat noin henkeä. Ryhmäopetustiloja käytetään ammatillisessa koulutuksessa klo 8-17 välillä ja musiikin perusopetuksessa klo välillä. Tiloja käytetään mahdollisuuksien mukaan myös henkilökohtaiseen- ja bändiharjoitteluun. Esiintymistilana toimii ns. black box. Tanssinopetus Konservatorion osalta tanssinopetuksen arvioitu tilantarve vastaa n viikkotunnin opetusta, mikä tarkoittaa 2-3 tanssisalia ma-pe klo välisenä aikana. Keskimääräinen ryhmäkoko on n. 12 oppilasta, maksimi 16 oppilasta.

11 Kuopion kaupunki MIT-lukio 11 Konservatoriolla ei ole Savonian tanssinopetuksesta poikkeavia vaatimuksia tilojen varustelun tai muun laadun suhteen. Toisen asteen ammatillista koulutusta tullaan leikkaamaan lähivuosina musiikkialalta. OKM pyytää koulutuksen järjestäjiltä lausuntoa syksyn 2012 aikana mahdollisista koulutuksen leikkauksista. OKM:n koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille tavoitteena on leikata valtakunnallisesti noin sata aloituspaikkaa musiikkialan ammatillisesta koulutuksesta. OKM:n päätökset leikkauksista tulevat keväällä 2013, jolloin saadaan varmuus tulevaisuuden koulutuspaikoista.. Konservatoriolla on tarkoitus tulevaisuudessa lisätä jossain määrin rytmimusiikin perusopetusta, mikäli rytmimusiikin opetukseen hakeutuminen ja talous sen mahdollistavat. Ammattikorkeakoulujen toimiluvat uudistetaan vuoden 2014 alusta. Toimilupa on valtioneuvoston asetus, jossa säädetään koulutusvastuista ja muista toiminnan edellytyksistä. Savonialle uudet toimiluvat haetaan syksyllä 2013 aikana. Lukiokoulutuksen osalta hanke perustuu tutkittuun ja perusteltuun, edellä mainittuun kouluverkostosuunnitelmaan, jossa on otettu huomioon lukio-ikäisten määrän kehitys vuoteen 2020 saakka sekä tiedossa olevat valtakunnalliset lukiokoulutuksen linjaukset. Koko kouluverkostosuunnitelman toteutus sekä perusopetuksen että lukiokoulutuksen osalta lähtee liikkeelle lukiohankkeen toteutumisesta. Kampuksen synergiaedut Toiminta Kuopion kaupungin strategiaan liittyvässä visiossa kaupungin halutaan olevan mm. vetovoimainen opiskelijoiden kaupunki, jossa on kansainvälisesti tunnustettu yliopisto- ja ammattikorkeakoulutus sekä laaja-alainen muu koulutustarjonta, nuorekas ilmapiiri, erinomaiset kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut sekä vahva yhdessä tekemisen henki. MIT- kampus vahvistaa ainutlaatuista kuopiolaista oppimispolkua (perusaste, toisen asteen lukio- ja ammatillinen koulutus, amk, yliopisto) musiikin, tanssin ja ilmaisun opiskelussa. Kampuksen muodostuminen on merkittävä alueellinen vetovoimatekijä ja valtakunnallisesti ainutlaatuinen hankekokonaisuus. Hankkeen avulla saavutetaan merkittäviä synergiaetuja niin opiskelijoiden kuin näiden erikoisalojen opetuksen näkökulmasta. Kampus mahdollistaa kustannustehokkaan toiminnallisen ratkaisun. Erilaisia synergiaetuja voivat olla mm: - musiikkikeskus ja uusi kampushanke mahdollistavat luovan, avoimen ja virikkeellisen toimintaympäristön - yhteisproduktiot eri toimijoiden kanssa (bänditoiminta, kuorot, orkesterit, kamarimusiikki, tanssiproduktiot) - yhteisiä teoria-aineiden ryhmiä - mahdollisesti yhteisiä opettajia - yhteisiä opetusvälineitä, -laitteita ja instrumentteja (toiminut Musiikkikeskuksen ja Kotkankallion tiloissa hyvin) - tukipalvelut (vahtimestarit, atk tuki, kirjasto) - tiedottaminen, markkinointi, koulutukset, kurssitoiminta, vierailevat opettajat, mestarikurssit

12 Kuopion kaupunki MIT-lukio 12 - ammattikorkeakoulun pedagoginen harjoittelu ja työharjoittelumahdollisuudet monipuolistuvat - Musike -ohjelmapalvelut Oppilaitoksen sijoittuminen musiikkikeskuksen läheisyyteen tiivistää myös opiskelijoiden ja opettajien yhteistyötä Kuopion kaupunginorkesterin kanssa (mm. harjoittelu, erikoistumisopinnot amk). Tilatehokkuus ja tilojen käyttöaste Musiikin, tanssin ja ilmaisutaidon opettaminen edellyttää erikoistiloja, joiden yhteiskäyttö on taloudellisesti järkevämpää kuin vaihtoehto, jossa jokainen toimija hankkii samantyyppiset tilat vain omaa tarvettaan varten. Koska eri toimijoiden käyttöaikatarve on erilainen (päiväkäyttöön / iltakäyttöön keskittyvä toiminta), tilojen käyttöaste saadaan korkeaksi ja tilankäyttö tehokkaaksi. Esiintymistiloja on mahdollista vuokrata myös ulkopuolisille. Keskeisen sijainnin vuoksi tilojen ulkopuoliselle käytölle on kysyntää erityisesti kesäisin ja viikonloppuisin, sillä kaupungissa ei ole nykyisin riittävästi musiikin ja tanssin esiintymistiloja. Tilat antavat mahdollisuuden myös Kuopio Tanssii ja Soi tapahtuman toimintojen kehittämiselle. 5. YHTEISKOULU MUSIIKKIKESKUS -TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5.1 Kaavatilanne Musiikin, ilmaisutaidon ja tanssin lukio- ja kampusvaihtoehdot on suunniteltu nykyisen Yhteiskoulun musiikkilukion kiinteistöön sekä sen etelänpuolella sijaitsevalle tontille. Hankkeen korttelialueella on voimassa sisäasiainministeriön vahvistama asemakaava merkinnällä Y O koillisosan tonttia lukuun ottamatta, jossa merkintöjä on useita. Y O tarkoittaa opetustoimintaa palvelevaa korttelialuetta. Vielä rakentamattomalla korttelin eteläisellä alueella kaavan mukainen rakentaminen on sijoitettu tontin itäpuolelle ja nyt uudisrakentamishankkeelle ajateltu tontin länsiosa on ohjeellisella merkinnällä up, joka tarkoittaa oppilaitoksen yhteyteen sijoittuvaa palloilukenttää. Tämä alue on ollut viime vuosina torimyyjien parkkipaikkana ja iltaisin ja viikonloppuisin myös yleisenä parkkialueena. Idänpuoleinen tontti on ollut vapaa. Yhteiskoulun musiikkilukion tontin nykyinen rakennusoikeus on 9000 m 2 (kerrosluku II) ja tästä käytetty rakennusoikeus on kiinteistörekisteritietojen mukaan k-m 2. Kiinteistön uusimman osan (osa C, rakennettu ) purkaminen ja uudisrakentamisella korvaaminen on mahdollista kaavan sallimissa puitteissa. Yhteiskoulu on rakennussuojelukohde Kuopion seudun maakuntakaavassa 2008 (sr ) ja Kuopion keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa (YK2001, sr-2). Säilytystavoitteet eivät koske v valmistunutta uudisosaa. Uudisrakennushanke vaatii kaavamuutoksen, jossa koko nykyinen Y O -merkinnän korttelialue on syytä tutkia ja jossa vapaiden tonttien rakentaminen määritellään uudelleen. Alueen kaavoittamisesta on keskusteltu asemakaavoituksen kanssa ja alueen kaavoitus tulisi aloittaa mahdollisimman pian. Alueen sijainti, kaupunkikuva- ja ympäristövaateet sekä pysäköintijärjestelyt huomioiden kaavamuutosprosessi tulee olemaan vaativa ja kaavoituksen ratkaisemiseksi on mietitty myös arkkitehtikilpailua.

13 Kuopion kaupunki MIT-lukio Pysäköintijärjestelyt n luonnosvaiheessa ja työn edetessä kiinteistön pysäköinnin suunniteltiin sijoittuvan maanpäällisenä pysäköintialueena viereiselle tontinosalle (Puijonkadun puoleinen osa). Ajatuksena oli, että koko korttelin pysäköintitarpeet ratkaistaan myöhemmässä vaiheessa kortteliin sijoittuvien hankkeiden yhteydessä maanalaisena pysäköintilaitoksena. n uudisrakennusvaihtoehdossa pysäköintipaikat lukion henkilökunnalle on kuitenkin esitetty sijoitettavaksi rakennuksen kellarikerrokseen. Arvioitu pysäköinnin paikkatarve on n. 40 autopaikkaa, joka vastaa keskustan oppilaitosten pysäköintinormeja. Pysäköintitarpeet ja lopullinen pysäköintimitoitus neuvotellaan ja ratkaistaan hankkeen tarkemman suunnittelun ja asemakaavoituksen yhteydessä. Tällä hetkellä rakennettavaksi esitettävällä tontilla sijaitsevat torikauppiaiden pysäköintipaikat. 5.3 Yhteiskoulun tekniset korjaustarpeet Insinööritoimisto Savon Controlteam Oy:n laatiman kuntoarvioraportin perusteella on koottu Yhteiskoulun korjaustöissä huomioon otettavia asioita. n liitteenä olevaan yhteenvetoon (liite 9) on kirjattu rakennustekniset kokonaisuudet. Yksittäiset havainnot ja tarkemmat perusteet esitetyille korjaustarpeille ilmenevät erillisestä kuntoarviosta. 5.4 Toiminnalliset muutostarpeet Kuopion kaupungin Tilakeskus on teettänyt Kuopion Yhteiskoulun rakennushistoriaselvityksen huhti - toukokuussa Selvityksen laati rakennustutkija, FM Anu Taskinen Pöyry Finland Oy:stä. Rakennushistoriaselvityksessä oli keskeistä selvittää rakennuksen käyttöhistoriaa, tehtyjä muutoksia tiloissa, sekä rakennuksen alkuperäisyysastetta julkisivujen ja sisätilojen osalta. Vaikka peruskorjausvaihtoehdon tilaratkaisuissa pyritään tukeutumaan olemassa oleviin tilaratkaisuihin niin pitkälle kuin mahdollista, eivät olevat tilat sovellu sellaisenaan MIT -lukion/kampuksen käyttöön. Tiloissa on tehtävä muutostöitä käytön erityistarpeita ajatellen, mutta suunnittelussa on huomioitava, että rakennushistoriaselvityksessä esille nousseet arvot on mahdollista säilyttää. 6. TILAOHJELMA 6.1 Vaihtoehto 1: Musiikin, ilmaisutaidon ja tanssin lukio Hankkeen tilajakauma on seuraava (hym2): Hallinto-, työ-, neuvottelu- ja kirjastotilat 563 Opetustilat 2430 Varastotilat 340 Sosiaalitilat ja terveydenhuoltotilat 367 Ruokailu- ja keittiötilat 535

14 Kuopion kaupunki MIT-lukio 14 Siivoustoimen tilat 32 Teatteritekniikan, lavastuksen, puvustuksen, maskeerauksen ja mediailmaisun tilat 810 Esitystilat 120 Musiikin ja tanssin tilat 840 Tilat yhteensä 6037 hym2 6.2 Vaihtoehto 2: Musiikin, ilmaisutaidon ja tanssin kampus Hankkeen tilajakauma on seuraava (hym2): Hallinto-, työ-, neuvottelu- ja kirjastotilat 1002 Opetustilat 2580 Varastotilat 624 Sosiaalitilat ja terveydenhuoltotilat 572 Ruokailu- ja keittiötilat 535 Siivoustoimen tilat 32 Teatteritekniikan, lavastuksen, puvustuksen, maskeerauksen ja mediailmaisun tilat 430 Esitystilat 710 Musiikin ja tanssin tilat 2325 Tilat yhteensä 8810 hym2 7. TOIMINNAN VAATIMAT VARUSTEET Toiminta edellyttää nykyaikaista oppimisympäristöä, jossa voidaan antaa laadukasta lukio- opetusta huomioon ottaen lukion erityistehtävän ja painotuksen sekä musiikin ja tanssin ammatillisen koulutuksen tarpeet. Oppilaitosten toimintaan liittyvät produktiot harjoituksineen ja esityksineen edellyttävät riittävän laadukkaita, kaikkia käyttäjäryhmiä palvelevia äänentoisto- ja valojärjestelmiä. Tanssisalit edellyttävät toimivan joustolattiarakenteen. Tilojen akustiikka on oleellinen seikka tilojen toimivuuden kannalta ja siihen on kiinnitettävä erityistä huomioita suunnitteluvaiheessa. 8. VÄISTÖTILAT Väistötiloja ei tarvita lukioiden osalta, mikäli päädytään uudisrakennusvaihtoehtoon. Yhteiskoulun musiikkilukion oppilasmäärä on n Väistötilavaihtoehdot on selvitettävä hankkeen lopullisen aikataulutuksen yhteydessä. 9. LUKIOVAIHTOEHTOJEN VERTAILU Savonia-ammattikorkeakoulun vetäydyttyä investointihankkeesta Kuopion kaupunki ei ollut halukas investoimaan yksin oppilaitosten yhteiseen toimitilavaihtoehtoon. Hankesuunnittelua päätettiin jatkaa lukiovaihtoehdon pohjalta. Hankesuunnitteluvaiheessa MIT-lukion osalta on tutkittu kahta toteutusratkaisua; Yhteiskoulun Musiikkilukion peruskorjaus ja laajennus tai uudisrakennusvaihtoehto.

15 Kuopion kaupunki MIT-lukio 15 Peruskorjaus ja laajennus Yhteiskoulun Musiikkilukion suojeltava puurakennusosa säilytetään ja peruskorjataan musiikin, tanssin ja ilmaisutaidon lukion toimintoja palveleviksi tiloiksi luvulla rakennettu osa puretaan ja sen tilalle rakennetaan kokonaisuuteen soveltuva laajennusosa. Yhteiskoulun tontti ei mahdollista lisärakentamista lukiokokonaisuuden kokonaistarvetta vastaavaa määrää, joten lisärakentamista täytyy sijoittaa koulutontin eteläpuolella olevalle tontille n brm². Rakennusten välinen yhdysliikenne toteutetaan Koljonniemenkadun alittavalla tai ylittävällä suunnitteluratkaisulla. Monesta erillisestä osasta koostuva kokonaisuus asettaa haasteita toiminnallisuudelle ja vähentää tilankäytön tehokkuutta. Uudisrakennusvaihtoehto Uudisrakennusvaihtoehdossa musiikin, ilmaisutaidon ja tanssin lukio sijoittuu Yhteiskoulun Musiikkilukion ja musiikkikeskuksen väliselle tontille. Uudisvaihtoehto mahdollistaa uudentyyppisen toiminnallisen konseptin luomisen ja tilallisesti tehokkaan ja muunneltavan kokonaisuuden. Tontin soveltuvuus uudisrakennuksen tilaohjelmalle on alustavasti tutkittu vaihtoehdosta laaditun diplomityön yhteydessä. Uudisrakennus täydentää Haapaniemenkadun varren julkisten rakennusten vyöhykettä ja tukee Hallikadun kulttuuriakselia Kuopionlahdelta torille. Lisäksi se täydentää ja monipuolistaa esiintymistiloja musiikkikeskuksen välittömässä läheisyydessä tarjoten uudenlaisia mahdollisuuksia tapahtumien järjestämiselle. Yhteiskoulun Musiikkilukion tontti rakennuksineen jää tässä vaihtoehdossa kiinteistökehityskohteeksi. 10. KUSTANNUKSET 10.1 Investointikustannukset Musiikin, ilmaisutaidon ja tanssin lukio Tämän hankeselvityksen mukaisessa laajuudessa MIT -lukion peruskorjauksen ja laajennuksen investointikustannukset ovat tavoitehintalaskelman mukaan 18,6 milj. euroa (alv 0%) ja uudisrakennusvaihtoehdon investointikustannukset 18,4 milj. euroa (alv 0%). Uudisrakennusvaihtoehdossa rakennuksen kellarikerrokseen sijoittuvan pysäköintihallin investointikustannukset ovat 1,4 milj. euroa (alv 0%). Musiikin, tanssin ja ilmaisutaidon kampus MIT-kampuksen investointikustannukset ovat tavoitehintalaskelman (laskelma vuodelta 2012) mukaan 26,2 milj. euroa (alv 0%). Tarkemmat kustannuserittelyt on esitetty liitteissä 4, 5 ja Perushankinnat Irtokalusteet ja toimistokalusteet ja -varusteet ovat käyttäjän hankintoja. Uusi musiikin, ilmaisutaidon ja tanssin lukio varustetaan pääasiassa uusilla oppilas- ja toimistokalusteilla, av-laitteistolla ja varusteilla, jotka tukevat juuri tätä

16 Kuopion kaupunki MIT-lukio 16 käyttötarkoitusta ja edistävät uudenlaista oppimista sekä lukion erityistehtävän pedagogisia tavoitteita. Kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti kaikki olemassa oleva kalusto tutkitaan ja kunnostetaan uusiokäyttöön, jos se on tarkoituksenmukaista ja taloudellisesti kannattavaa pitkällä aikavälillä. Koneet ja kalusto -investointimäärärahan tarve MIT- lukiohankkeessa on euroa (perustuen vuoden 2014 hintatasoon) Käyttökustannukset MIT- lukion uudisrakennusvaihtoehdossa rakennuksen vuokrataso on koko kiinteistön osalta keskimäärin 18,40 /m²/kk, mikä vastaa kaupungin sisäisen vuokran keskitasoa. Vuokraksi on arvioitu n euroa vuodessa. Ylläpitovuokran osuus vuokrasta on euroa ja pääomavuokran osuus n euroa. Kustannukset on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa. Kohteen tarkemmat ylläpitokustannukset on esitetty liitteessä Toiminnan tilapäisjärjestelyjen kustannukset Peruskorjaus- ja laajennusvaihtoehdossa musiikkilukion toiminnan siirrosta väistötiloihin aiheutuu kustannuksia. Väistötilat järjestetään kaupungin omiin tiloihin, joten tilavuokrista ei synny lisäkuluja. Säilytettäville kalusteille on mahdollisesti löydettävä varastotila. Uudisrakennusvaihtoehdossa väistötilakustannuksia ei synny. 11. LUKIOVAIHTOEHDON RAHOITUSMALLIT Hankkeen mahdollisia rahoitusmalleja on käsitelty Tilakeskuksen ja talous- ja strategiapalveluiden yhteistyönä. Hankkeen omistamisen, hallinnan ja rahoituksen vaihtoehdot on esitetty liitteessä 8. Hankesuunnitteluryhmä esittää, että hankkeen aikataulu ja rahoitustilanne huomioiden hankkeen omistamisen ja hallinnan malli on elinkaarimalli. Elinkaarimallilla toteutettavaksi hankekokonaisuudeksi on alustavasti suunniteltu seuraavia kohteita: Jynkän koulu, Karttulan koulukeskus, MIT -lukio ja Hiltulanlahden koulu. 12. AVUSTUSMAHDOLLISUUDET Yleisesti kouluhankkeille voidaan hakea joko 1. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten myöntämää vuosittaista valtionavustusta oppilaitosten perustamishankkeisiin (uudisrakennukset ja perusparannuskohteet) tai 2. opetus- ja kulttuuriministeriön yleissivistävien oppilaitosten home- ja kosteusvauriokorjauksiin tarkoitettua määrärahaa, sekä 3. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myöntämää energiatukea investointihankkeisiin.

17 Kuopion kaupunki MIT-lukio 17 Oppilaitosten perustamishankkeisiin haettavaa avustusta tulee hakea pääsääntöisesti neljä vuotta ennen hankkeen rakennustöiden aloittamista ja tuen hakuhetkellä hankkeella tulisi olla hyväksytty hankesuunnitelma. Toisena vaihtoehtoisena tukena oleva avustus kohdistuu ensisijaisesti kosteus- ja homevaurioituneiden koulurakennusten korjaushankkeisiin sekä sellaisiin uudisrakennushankkeisiin, joilla korvataan kosteus- ja homevaurioituneita koulurakennuksia, joiden korjaaminen ei ole järkevää. Ely-keskuksen myöntämää energiatukea voidaan hakea, mikäli kohteessa toteutetaan normaalitekniikkaa energiatehokkaampia ratkaisuja tai korvataan vanhoja energiatehokkuudeltaan heikkoja järjestelmiä energiatehokkaammilla järjestelmillä. Järjestelmän uusimisen syynä tulee olla energiatehokkuuden parantaminen, ei teknisen käyttöiän umpeutuminen. Energiatuen osuus on % energiatehokkuutta parantavasta järjestelmäinvestoinnista. Energiatuen saaminen energiatehokkuutta parantaville takaisinmaksuajaltaan 10 v. investoinneille on todennäköistä. Energiatukea tulee hakea ennen järjestelmän toteuttamiseen liittyvien urakkasopimusten allekirjoittamista. Energiatukea voidaan hakea, vaikka hankkeelle saataisiin muutakin valtionavustusta, kunhan tukien käyttö kohdennetaan hankkeen eri kokonaisuuksiin. Uudisrakennuksille energiatukea myönnetään heikosti. Lisäksi on mahdollista hakea rahoitusta lukiopalveluiden (oppimisympäristö, opetusteknologia yms.) kehittämiseen. 13. YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VAIHTOEHDOISTA Lukiokoulutuksen verkostoratkaisut ja toiminnan kehittäminen perustuvat 2011 hyväksyttyyn kouluverkostosuunnitelmaan, jossa keskeiset toimenpiteet lukiokoulutuksen osalta olivat Karttulan lukion poistuminen lukioverkosta ja Minna Canthin ja Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukion yhdistyminen uudeksi lukioksi. Karttulan lukio lakkaa toimimasta päätösten mukaisesti. Minna Canthin lukion ja Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukion yhdistymistä valmistelevan prosessin yhteydessä on selvitetty lisäksi vaikutuksia, joita syntyy, mikäli Musiikin, tanssin ja ilmaisutaidon lukion investointi: A) toteutuu suunnitellusti B) ei toteudu tai viivästyy ja tähän liittyen, C) onko mahdollista siirtää Minna Canthin toimintoja pois nykyisestä kiinteistöstä ilman uuden kiinteistön rakentamista. VAIHTOEHTO A Uusi musiikin, tanssin ja ilmaisutaidon lukio toteutuu Vuonna 2011 valmistuneen peruskoulu- ja lukioverkkoselvityksen mukaisesti Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukio ja Minna Canthin lukio yhdistyvät uudeksi Musiikin, ilmaisutaidon ja tanssin lukioksi, jossa aloituspaikkoja 180 ja kokonaisopiskelijamäärä ja jonka laskennallinen ryhmäkoko on

18 Kuopion kaupunki MIT-lukio 18 Aloituspaikosta osa on musiikin ja tanssin erityisopetuksen, osa ilmaisutaidon / näyttämöilmaisun ja loput yleislukio-opetuksen aloituspaikkoja. Tällä hetkellä Minna Canthin lukiossa opiskelevat kaksoistutkinnon suorittajat siirtyvät Kallaveden lukioon ja Kuopion aikuislukioon. Uuden lukion mitoitus perustuu Kuopion vuonna 2011 hyväksyttyihin väestöennusteisiin (perus- ja tavoite-ennuste), joiden mukaan lukiopaikkoja tarvitaan yhteensä noin paikkaa vuonna Vaikutukset - tukee Kuopion kaupungin ja lukiokoulutuksen vetovoimaisuutta - tarjoaa uudenaikaisen, oppijaystävällisen oppimisympäristön, joka mahdollistaa tulevaisuuden lukion suunnittelun ja toteutuksen - luo uutta ja kehittää lukiokoulutuksen toimintaa sekä parantaa asiakkaalle tarjottavaa palvelua (sijainti, kurssitarjonta) - tiivistää lukioverkkoa ja mahdollistaa tarkoituksenmukaisen resurssoinnin (henkilöstökustannukset, opetustarjonta) - mahdollistaa pitkällä aikavälillä rakenteellisen muutoksen, joka on sekä toiminnan kehittämisen, tarjottavan palvelun ja talouden näkökulmasta kestävä - Minna Canthin kiinteistö jää kokonaan yläkoulukäyttöön, mikä puolestaan tukee perusopetuksen tilaratkaisuja ja yläkouluikäisten (Saaristokaupunki, Kalevala) sijoittumista keskustan alueella Kustannusvaikutukset vuoden 2013 tiedoilla, opiskelijamäärät Opetuksen osalta kustannussäästö olisi , minkä vaikutus on noin 62 kurssia Henkilöstömenot Hallinto Opetus Kuopion Yhteiskoulun musiikkilukio Minna Canthin lukio Yhteensä Vertailulukio Erotus VAIHTOEHTO B MIT -lukiohanke ei toteudu ja Musiikkilukio ja Minna Canthin lukio säilyvät omina yksikköinä Minna Canthin lukio ja Musiikkilukio säilyvät pienehköinä kaupunkilukioina, joissa opiskelijoita 200 ja 290 ( ). Lukion koko vaikuttaa olennaisesti opetustarjonnan toteutumiseen, opiskelijoiden valinnanmahdollisuuksiin, ryhmäkokoihin ja talouteen. Musiikkilukiossa (erityisen tehtävän lukio) opiskelijat

19 Kuopion kaupunki MIT-lukio 19 voivat jättää kahdeksan pakollista kurssia pois ja valita tilalle musiikkiin ja tanssiin liittyviä kursseja, mikä osaltaan vaikuttaa opiskelijoiden kurssivalintoihin ja ryhmäkokoihin. Vaikutukset: - valtakunnan tuntijaon syventävien kurssien tarjonta toteutuu osittain ja toteutuessaan ryhmäkoot jäävät pieniksi, ryhmäkoot 2012 / 2013 Minna Canth: pakolliset 21,7 / 24,6 syventävät 13,5 / 18,1 Musiikkilukio: pakolliset 22,4 / 23,8 syventävät 14,5 / 15,5 Vertailulukio: pakolliset 26,0 / 29,0 syventävät 19,8 / 27,1 - opiskelijat hakevat kursseja muista lukioista; Musiikkilukion opiskelijat valitsevat huomattavan paljon kursseja muista lukioista, vuonna 2012 pakollisia kursseja 311 ja syventäviä kursseja 321; Minna Canthin sijainti koetaan ongelmaksi välituntisiirtymiseen - henkilöstöresurssi; työmäärien riittävyys - kaksi pienehköä lukiota vaihtoehtona taloudellisesti kallis - Musiikkilukion kiinteistön peruskorjaus. Peruskorjauksen aikataulua ei ole kirjattu 2011 valmistuneeseen peruskoulu- ja lukioverkkoselvitykseen, koska selvityksen mukaan se toimii osana uutta Musiikin, tanssin ja ilmaisutaidon lukiota. Mikäli Musiikkilukio jatkaa toimintaa nykyisissä tiloissa, peruskorjaus on väistämätön ja edellyttää aikatauluttamista. Kustannusarvio 6,79M (2009). - Minna Canthin kiinteistö säilyy sekä lukion että peruskoulun käytössä; lukion ja peruskoulun työrytmin yhteensovittaminen on haasteellista; lisäksi sillä on vaikutus lukion vetovoimaisuuteen (aloituspaikkojen ja ensisijaisten hakijoiden suhde ,65 0,45 0,65) - yläkoulun tilojen lisääminen/rakentaminen joko eteläiselle alueelle (Hiltulanlahti) tai keskustan alueelle VAIHTOEHTO C MIT-lukiohanke viivästyy ja/tai Minna Canthin lukion toiminnalle haetaan muita ratkaisuja Suunnitelma uudesta lukiosta ja uudesta lukiorakennuksesta viivästyy tai ei toteudu ja perusopetuksen verkostoratkaisut edellyttävät Minna Canthin lukion käytössä olevien tilojen siirtämistä kokonaan yläkoulukäyttöön. Tällöin vaihtoehtoisina ratkaisuina on selvitetty aloituspaikkojen siirtämistä muihin lukioihin tai vähentämistä, lisätilojen hankkimista joko siirtokelpoisena vuokrattavana tilaelementtirakennuksena tai vuokraamalla. Lisäksi on selvitelty toisen asteen yhteistyön mitoitusta.

20 Kuopion kaupunki MIT-lukio 20 Aloituspaikkoja siirtäminen muihin lukioihin / aloituspaikkojen vähentäminen Aloituspaikkoja on mahdollista siirtää Kuopion klassilliseen lukioon ja Musiikkilukioon. Vuoden 2011 verkostoselvityksen mukaan Musiikkilukion vetoisuus on 270 opiskelijaa ja Kuopion klassillisen lukion 600 opiskelijaa. Alla uudet aloituspaikkamäärät, erotus nykyiseen -75 aloituspaikkaa. Lukio Aloituspaik at Lisäys Uudet aloituspaikat Kallaveden lukio Kuopion klassillinen lukio Kuopion Lyseon lukio Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukio Minna Canthin lukio Nilsiän lukio Yhteensä: Aloituspaikkojen vähentämisen vaikutus vuoden 2012 taloustiedoilla, kustannukset ja valtionosuudet: Muutos Opiskelijamäärä Toimintakate Kustannukset /opiskelija Valtionosuus Yksikköhinta /opiskelija 6 620, ,05-33 Säästö kustannuksista /vuosi Valtionosuusmenetys /vuosi EROTUS Aloituspaikkojen väheneminen vaihtoehto C Aloituspaikkojen vähentämisen vaikutukset: - 75 aloituspaikkaa jää pois lukiokoulutustarjonnasta - kustannussäästö on vuositasolla ja valtionosuuksien menetys samaa suuruusluokkaa

Verkostotyön eteneminen. Yleinen kuuleminen 3.11.2014 Opetusjohtaja Leena Auvinen

Verkostotyön eteneminen. Yleinen kuuleminen 3.11.2014 Opetusjohtaja Leena Auvinen Verkostotyön eteneminen Yleinen kuuleminen 3.11.2014 Opetusjohtaja Leena Auvinen Verkostotyön ja valmistelun perusteet Kuopion kaupunginvaltuuston 26.9.2011 71 hyväksymä Kuopion päivähoito-, koulu- ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 16 27.03.2013. 16 Asianro 2223/10.03.02/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 16 27.03.2013. 16 Asianro 2223/10.03.02/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (1) 16 Asianro 2223/10.03.02/2013 Uusi musiikin, ilmaisutaidon ja tanssin lukio / Hankesuunnittelun esittely Lukiotoimenpäällikkö Leena Auvinen Lukiokoulutusyksikkö

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2338/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2338/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 16 16.2.2016 67 Asianro 2338/10.03.02/2014 Kuopion museon peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 8380/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 8380/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (1) 4 Asianro 8380/10.03.02.01/2016 Hiltulanlahden koulun ja päiväkodin hankesuunnitelma Tilahallintapäällikkö Tanja Karpasto Tila- ja hankintapalvelut Hiltulanlahti

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1

Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1 Tilakonsultit TM2 Oy Loviisan kaupunki 5.11.2015 Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1 Oppilasmäärät Koulun oppilasmäärä yhteensä 694 Alakoulu 200 Haddom 58 Tessjö 46 Yläkoulu 270

Lisätiedot

Kuopion kaupunki / Kasvun ja oppimisen palvelualue / Lukiokoulutus

Kuopion kaupunki / Kasvun ja oppimisen palvelualue / Lukiokoulutus Kuopion kaupunki / Kasvun ja oppimisen palvelualue / Lukiokoulutus Tilastotietoja lukioista lukuvuonna 2012-2013 Sisällys Kuopion lukioiden opiskelijavalinta 2012... 3 Kuopion lukioiden opiskelijat 20.9.2012...

Lisätiedot

Tämä raportti perustuu Kouluikkunatietokantaan

Tämä raportti perustuu Kouluikkunatietokantaan Kuopion tilastotiedote 1/2017 Kuopion perusopetuksen ja lukiokoulutuksen Kouluikkuna 2015 Tämä raportti perustuu Kouluikkunatietokantaan 2015. Raportissa on käytetty perusopetuksen ja lukiopetuksen kustannustietoja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8380/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8380/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 4 25.1.2017 51 Asianro 8380/10.03.02.01/2016 Hiltulanlahden koulun ja päiväkodin hankesuunnitelma Päätöshistoria Kasvun ja oppimisen

Lisätiedot

Vantaan kaupungin lausunto

Vantaan kaupungin lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO kirjaamo@minedu.fi, rahoitus@minedu.fi OKM/26/010/2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää Vantaan kaupungilta lausuntoa hallituksen esityksestä

Lisätiedot

4432/12.01.00.00/2015

4432/12.01.00.00/2015 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4432/12.01.00.00/2015 162 Haukilahden lukion opetuksen järjestäminen Aalto-yliopiston kampuksella syksystä 2016 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Kristiina Erkkilä, puh. 09 816 52202

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen TOIMITILAT Riihenmäen yhtenäiskoulu Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Aikataulu: Rakentamisen aloitus 11/2015 Budjetti: 15 300 000 Nykyisen koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan laajennusosa,

Lisätiedot

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa.

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa. Sivistyslautakunta 146 09.09.2014 Kaupunginhallitus 437 15.09.2014 Savonlinnan Teatterin ja Savonlinnasalin toimintojen yhdistäminen 594/44.449/2011 SL 146 Selostus: Kulttuurijaoston esityslistalta 9.9.2014

Lisätiedot

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN Sivistyslautakunta 52 27.09.2007 Joutsan kunnanhallitus 4 08.10.2007 Kunnanvaltuusto 57 22.10.2007 Sivistyslautakunta 5 19.02.2008 Joutsan kunnanhallitus 62 04.03.2008 Kunnanvaltuusto 18 10.03.2008 Joutsan

Lisätiedot

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Tiina Tähkä tiina.tahka@oph.fi MAOL Pori 6.10.2012 1 Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 14.06.2016 Sivu 1 / 1 3411/2015 02.08.00 31 Kulttuurilautakunnan lausunto Meri-Matin hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Vera Schulman, puh. 043 825 6113 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 1901/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 1901/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) 30 Asianro 1901/00.01.02.00/2016 Taiteen perusopetuksen käsityön laajan oppimäärän opetuksen aloittaminen Kuopiossa, Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n hakemus kasvun

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄJÄ... 3 1.1 Päiväkoti... 3 1.2 Päivähoidon järjestäjä... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen ja koulutustarjonnan mitoitus sopimuksissa Johtaja Hannu Sirén Opetusministeriö Koulutus-

Lisätiedot

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU 24.9.2014 1(5) Johdanto Vertailtavat hankevaihtoehdot Tässä vaihtoehtotarkastelussa on esitelty kaksi vaihtoehtoa Finnsbackan vuonna 1980 valmistuneen, heikkokuntoisen

Lisätiedot

YHALL Valmistelija: Kari Puumalainen p , Matti Kauppinen p

YHALL Valmistelija: Kari Puumalainen p , Matti Kauppinen p Yhtymähallitus 80 17.09.2014 Yhtymävaltuusto 18 17.12.2014 Yhtymähallitus 83 07.10.2015 Yhtymävaltuusto 14 27.10.2015 Yhtymähallitus 97 28.10.2015 Yhtymähallitus 102 26.11.2015 ASEVELIKATU 4:N PERUSKORJAUS-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 102 18.11.2014. 102 Asianro 7308/10.03.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 102 18.11.2014. 102 Asianro 7308/10.03.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) 102 Asianro 7308/10.03.02.01/2014 Kuopion kaupungin uimahalli- ja jäähallipalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas Konsernipalvelu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 123 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Lasten päiväkoti Yliskylän uudisrakennuksen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2016-002292

Lisätiedot

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Juvan kunta 10.2.2016 12.2.2016 Page 1 Toimeksiantona määritellä toimitilojen tarve Kunnanjohtaja perusti marraskuussa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää

Lisätiedot

Läntisen alueen palveluverkkoselvitys. Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares

Läntisen alueen palveluverkkoselvitys. Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares Läntisen alueen palveluverkkoselvitys Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares 18.11.2015 Tausta Kaupunginvaltuusto on päättänyt lakkauttaa vaiheittain Mouhijärven lukion ja Äetsän Sarkia- lukion Tilat

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys

Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys 29.01.2015 Lähtökohdat Esi- ja perusopetusverkkoselvitys on laadittu sellaisessa taloudellisessa tilanteessa, jossa Lohjan kaupungin on kyettävä tekemään pysyviä

Lisätiedot

10900/25.10.2002 mukaista Hermanninpuistoa varten. Kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja:

10900/25.10.2002 mukaista Hermanninpuistoa varten. Kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja: Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2011 1 (8) 452 Tontti-, puisto- ja katualueiden ostaminen Senaatti-kiinteistöltä Hermannista HEL 2011-004187 T 10 01 00 Päätös A Lautakunta päätti ostaa Suomen valtiolta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Prosessin aikataulu Työpaja I 24.4.2014: Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Hankesuunnitelman jatkotyöstäminen Työpaja II 26.5.2014: Hankesuunnitelman esittely ja

Lisätiedot

Lukiokokeilu (-21)

Lukiokokeilu (-21) Lukiokokeilu 2016-2020 (-21) Lukiokokeilu Munkkiniemen yhteiskoulu on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen tuntijakokokeilussa. lukiolaki (629/1998) 15 kokeilu käynnistynyt 1.8.2016

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1792/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1792/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 89 Asianro 1792/06.00.00/2014 Valtuustoaloite / selvitys valtuustolle saattohoidon järjestämisen nykytilanteesta Kuopiossa sekä suunnitelmat saattohoidon kehittämisestä

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT

YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1.-2.12.2009 Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS Terveisiä Opetushallituksesta 2 UUDISTUNEET AMMATILLISET

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ LOPPURAPORTEISTA

TIIVISTELMÄ LOPPURAPORTEISTA Hanke: Kuopion päivähoito-, peruskoulu- ja lukioverkosto TIIVISTELMÄ LOPPURAPORTEISTA 24.2.2011 Haahtela kehitys Oy Tinasepäntie 45, 00620 Helsinki, puhelin 09-777 1820, telefax 09-777 18250, sähköposti

Lisätiedot

Kunnanhallitus 207 02.09.2014 Kunnanhallitus 220 15.09.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014

Kunnanhallitus 207 02.09.2014 Kunnanhallitus 220 15.09.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Kunnanhallitus 207 02.09.2014 Kunnanhallitus 220 15.09.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 MATTI RINTEEN KUNTALAISALOITE:NYKYMUOTOINEN PERUSOPETUS JA LUKIO SÄILYTETTÄVÄ KUNNASSA/LUKIOKOULUKSEN TULEVAISUUS

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS 15.6.2016 Maankäyttöinsinööri Kalle Sivén KAAVAHANKKEEN KUVAUS Asemakaavamuutos on käynnistetty Joensuun kaupungin aloitteesta loppuvuodesta 2013.

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/13 19.01.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/13 19.01.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (7) Päätettävä tässä kokouksessa 13 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskukselle perhekeskuspilotti Itäkatu 11

Lisätiedot

Lapin koulutusfoorumi. Näkökulmia Itä-Lapin lukiokoulutukseen

Lapin koulutusfoorumi. Näkökulmia Itä-Lapin lukiokoulutukseen Lapin koulutusfoorumi Näkökulmia Itä-Lapin lukiokoulutukseen 14.1.2015 - Juha Narkilahti- Taustaa Prosessi voi olla rinnastettavissa ammatillisen koulutuksen vastaavaan Kemijärven kokemukset ministeriön

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA 4.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen peruskorjaus, Nilsiänkatu 3, Taucher-talo,

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 4.12.2013 Pasi Rentola Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 1,662 mrd. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen

Lisätiedot

Ruokapalvelun rakennemuutos

Ruokapalvelun rakennemuutos Kunnanhallitus 104 04.04.2016 Kunnanhallitus 121 11.04.2016 Ruokapalvelun rakennemuutos 700/00.01.02/2016 Khall 04.04.2016 104 Osana kunnan talouden tasapainotusohjelmaa selvitetään valmistuskeittiöiden

Lisätiedot

Hämeenkylän koulun väistötilat Vanhempainilta

Hämeenkylän koulun väistötilat Vanhempainilta Hämeenkylän koulun väistötilat 1.8.2017- Vanhempainilta 8.12.2016 Illan runko Klo 18-18.45 7.-9.-luokkalaisten väistötilat Keskustelu aiheesta Klo 18.45-19.30 1.-6.-luokkalaisten väistötilat Keskustelu

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Peda-forum 25.8.2010 Lapin Yliopisto, Rovaniemi 25.8.2010 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoululaitoksen haasteet laatu, tehokkuus, vaikuttavuus, kansainvälinen kilpailukyky

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 Siltamäen en koulun johtokunta Suutarilan en koulun johtokunta Töyrynummen en koulun johtokunta Suutarilan yläasteen koulun johtokunta Maatullin en koulun johtokunta

Lisätiedot

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI 30.1.2017 Kunnanhallitus 6.2.2017 - Jari Lämsä, tekninen johtaja Valmisteluvaiheet - Valtuustoseminaari 30.1.2017 (Terveyskeskus) - Valtuusto 19.12.2016, TA2017,

Lisätiedot

Toisen asteen koulutus

Toisen asteen koulutus Toisen asteen koulutus Kymenlaakson maakuntapäivä 13.5.2015 Johtaja, opetus ja kulttuuri Terhi Päivärinta Nykytila Hallituksen esitykset lukion ja ammatillisen koulutuksen rahoituksesta ja järjestämisluvista

Lisätiedot

asti seuraavin ehdoin: 1

asti seuraavin ehdoin: 1 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2016 1 (5) 317 Toimitilatontin pitkäaikainen vuokraaminen sekä esitys kaupunginhallitukselle vuokraus- ja myyntiperusteiden määräämiseksi Myllypuron Metropolian kampushanketta

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7694/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7694/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/2016 1 (1) Omistajaohjausjaosto 76 21.11.2016 366 Asianro 7694/00.01.00/2016 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkaminen Päätöshistoria Omistajaohjausjaosto 21.11.2016

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

LUKIOVERKON TOIMIPISTEVAIHTOEHTOJEN ESITTELY

LUKIOVERKON TOIMIPISTEVAIHTOEHTOJEN ESITTELY 05.01.2012 Sivu 1/15 Tilaaja: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Hanke: Jyväskylän koulutuskuntayhtymän lukioverkko vuonna 2020 LUKIOVERKON TOIMIPISTEVAIHTOEHTOJEN ESITTELY 05.01.2012 Haahtela kehitys Oy Bulevardi

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 30.5.2016 Dnro 69/530/2015 Anne-Marie Brisson

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 30.5.2016 Dnro 69/530/2015 Anne-Marie Brisson OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 30.5.2016 Dnro 69/530/2015 Anne-Marie Brisson Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto MUNKKINIEMEN KOULUTUSSÄÄTIÖ SR:N PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia Pertti Pitkänen 30.3.2011 Osaamisen ja sivistyksen asialla KEHO: Toteutuneet muutokset - Lain tarkoitus ja tavoitteet sekä lain piiriin kuuluva

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

Valtakunnallisia näkemyksiä osaamis- ja koulutustarpeen ennakointiin. Hannele Louhelainen/ OAJ

Valtakunnallisia näkemyksiä osaamis- ja koulutustarpeen ennakointiin. Hannele Louhelainen/ OAJ Valtakunnallisia näkemyksiä osaamis- ja koulutustarpeen ennakointiin Hannele Louhelainen/ OAJ Lähtökohdat ennakointiin Talouden epävakaus Julkisensektorin rakennemuutokset mm. kuntakentän uudistaminen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79 18.05.2016 Sivu 1 / 1 2289/2016 10.03.02 79 Jousenkaaren koulun väistöt lukuvuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. 09 816 52137 Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Juha Hovinen,

Lisätiedot

Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016. Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00.

Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016. Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00. Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016 Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00.01/2016 KOULTK 4 26.1.2016 Perusopetuslain 5 :n mukaan kunta

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT Tutkitut vaihtoehdot Nykyverkko, parannettuna VE 0 + Kahden koulun malli VE 1 Kolmen koulun malli VE 2 Neljän koulun malli VE 3 Huom! Molemmat eivät

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Verkostoseminaari Opetushallitus

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Verkostoseminaari Opetushallitus Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Verkostoseminaari 24.11.2009 Opetushallitus Kirsti Kupiainen Hallituksen esitys (107/2009) Eduskunnalle 26.6.2009 Ehdotetut muutokset -säädetään

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 7694/ /2016. Kirje Savonia-ammattikorkeakoulu

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 7694/ /2016. Kirje Savonia-ammattikorkeakoulu Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Omistajaohjausjaosto 76 21.11.2016 Kaupunginhallitus 366 28.11.2016 45 Asianro 7694/00.01.00/2016 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkaminen historia Omistajaohjausjaosto

Lisätiedot

Toimintoanalyysin syventäminen Sivistystoimiala Timo Jalonen 1

Toimintoanalyysin syventäminen Sivistystoimiala Timo Jalonen 1 Toimintoanalyysin syventäminen Sivistystoimiala 6.2.2015 Timo Jalonen 1 Varhaiskasvatus Palvelualuejohtajat Maija-Liisa Rantanen, Vesa Kulmala ja Liliane Kjellman 16 kpl 1.475,7 htv Esitetyt toimenpiteet

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Kouluverkkoselvitys - peruskoulu- ja lukioverkon vaihtoehdot. Valtuustoinfo 1.2.2016

Kouluverkkoselvitys - peruskoulu- ja lukioverkon vaihtoehdot. Valtuustoinfo 1.2.2016 Kouluverkkoselvitys - perus- ja lukioverkon vaihtoehdot Valtuustoinfo 1.2.2016 HAUKIPUTAAN LUKIO > (345) TYK Pateniemi + Merikoski > (522) RAKSILAN LUKIO > (Kiiminki + Laanila + Oulunsalo) > (800) OULUN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) 213 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätös päätti 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

Skenaariot Meilahden ja Pikku Huopalahden kouluverkon kehittämiseksi

Skenaariot Meilahden ja Pikku Huopalahden kouluverkon kehittämiseksi Skenaariot Meilahden ja Pikku Huopalahden kouluverkon kehittämiseksi Haaste ja reunaehdot Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkkotarkastelussa keskitytään erityisesti seuraaviin haasteisiin.

Lisätiedot

Kouluverkkoselvitys. Tammi-maaliskuu 2016

Kouluverkkoselvitys. Tammi-maaliskuu 2016 Kouluverkkoselvitys Tammi-maaliskuu 2016 Kaupunginvaltuuston toimeksianto talousarviopäätöksen yhteydessä (7.12.2015) Sivistys- ja kulttuuripalveluita kootaan ehyiksi palvelukokonaisuuksiksi palvelukeskittymittäin.

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI

OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI MUISTIO Oikeushallinto-osasto Tuomioistuinyksikkö 9.9.2015 OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI

Lisätiedot

Raportissa on käytetty perusopetuksen ja lukiopetuksen kustannustietoja sekä toimintaan ja vaikuttavuuteen liittyviä tunnuslukuja.

Raportissa on käytetty perusopetuksen ja lukiopetuksen kustannustietoja sekä toimintaan ja vaikuttavuuteen liittyviä tunnuslukuja. Kuopion tilastotiedote 2/2016 Kuopion perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannuskehitys vuonna 2014 2 / 2016 Raportti perustuu: - Kouluikkuna-raporttiin Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannuskehitys

Lisätiedot

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä Koulutuslautakunta 86 23.10.2014 Koulutuslautakunta 94 27.11.2014 Koulutuslautakunta 108 18.12.2014 Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginhallitus 114 30.03.2015 Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07. Tekninen lautakunta 3 27.01.2016 Tekninen lautakunta 78 20.07.2016 Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.00/2016 TELA 27.01.2016 3 Äänekosken kaupungin tilapalvelut on tehnyt

Lisätiedot

VALINTATALON KORTTELI 43

VALINTATALON KORTTELI 43 VALINTATALON KORTTELI 43 Asemakaavan muutos Vireilletulovaiheen yleisötilaisuus pääkirjaston Muikku-Sali ti 2.2.2016, klo 18.00 Kaavoitusarkkitehti Simo Vaskonen VUOROVAIKUTUS ASEMAKAAVOITUKSESSA Maankäyttö-

Lisätiedot

Erityinen koulutustehtävä 1 (mikäli useampia tehtäviä, kirjataan niistä jokainen omilla kaavakkeilleen)

Erityinen koulutustehtävä 1 (mikäli useampia tehtäviä, kirjataan niistä jokainen omilla kaavakkeilleen) Hakuliite lukio 10.8.2015 Erityinen koulutustehtävä 1 (mikäli useampia tehtäviä, kirjataan niistä jokainen omilla kaavakkeilleen) Hakutiedot Koulutuksen järjestäjän nimi Opetuskieli Kunnat, joissa opetusta

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen uudistuminen ja luonnontieteet. Opetusneuvos Tiina Tähkä Oulu

Lukiokoulutuksen uudistuminen ja luonnontieteet. Opetusneuvos Tiina Tähkä Oulu Lukiokoulutuksen uudistuminen ja luonnontieteet Opetusneuvos Tiina Tähkä Oulu 2.2.2015 Kysymyksiä ja väittämiä Avaa älypuhelimen tai kannettavan selaimella m.socrative.com room number: 800953 Vastaa kysymykseen

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA 2016-2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Perusopetuksen oppilasmäärä 3. Opetusryhmien koot 4. Erityinen tuki 5. Maahanmuuttajaopetus 6. Kielivalinnat 2016 2017 7. Painotusopetus

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) 4 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi ja tonttien myymiseksi (Kaartinkaupunki, Kasarmitori, tontit

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1940/2014 VP 64/10.12.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1640 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Perusopetuksen seutuvertailu

Perusopetuksen seutuvertailu Perusopetuksen seutuvertailu Vuosi 205 Toimintatiedot ja kustannukset Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi 2..206 Vertailun tarkoitus Seutuvertailun tavoitteena

Lisätiedot

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos Päiväkoti- ja Kouluverkko Toinen luonnos 6.11.2009 Sipoon kunnan kasvustrategiassa varaudutaan 35 000 uuteen asukkaaseen vuoteen 2025 mennessä. Kaavoitusohjelman mukaiset asukasmäärälisäykset ja palveluiden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012 Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi ja

Lisätiedot

RAPORTTI. Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys. Kauniaisten kaupunki. 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA

RAPORTTI. Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys. Kauniaisten kaupunki. 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA RAPORTTI Kauniaisten kaupunki Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA Sisällysluettelo 1. Toimeksianto 2. Nykytilojen kartoitus 3. Arviointi tilankäytöstä ja tilatarpeesta

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2006 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot