MUSIIKIN, ILMAISUTAIDON JA TANSSIN LUKION HANKESUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUSIIKIN, ILMAISUTAIDON JA TANSSIN LUKION HANKESUUNNITELMA"

Transkriptio

1 MUSIIKIN, ILMAISUTAIDON JA TANSSIN LUKION HANKESUUNNITELMA

2 Kuopion kaupunki MIT-lukio 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO TAUSTAA Kouluverkostosuunnitelma Tarkasteltavat vaihtoehdot Selvitetyt sijoitusvaihtoehdot NYKYTILANTEEN KUVAUS Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukio ja Minna Canthin lukio Savonia amk:n musiikin ja tanssin opetus (tilanne v. 2012) Kuopion konservatorion rytmimusiikin ja tanssin opetus (tilanne v. 2012) Savonia amk:n ja Kuopion konservatorion musiikin ja tanssin opetuksen tilat (tilanne v. 2012) MIT -VAIHTOEHTOJEN TOIMINNALLINEN KUVAUS Vaihtoehto 1: Musiikin, ilmaisutaidon ja tanssin lukio (MIT-lukio) Vaihtoehto 2: Musiikin, ilmaisutaidon ja tanssin kampus (MIT-kampus) YHTEISKOULU MUSIIKKIKESKUS -TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kaavatilanne Pysäköintijärjestelyt Yhteiskoulun tekniset korjaustarpeet Toiminnalliset muutostarpeet TILAOHJELMA Vaihtoehto 1: Musiikin, ilmaisutaidon ja tanssin lukio Vaihtoehto 2: Musiikin, ilmaisutaidon ja tanssin kampus TOIMINNAN VAATIMAT VARUSTEET VÄISTÖTILAT LUKIOVAIHTOEHTOJEN VERTAILU KUSTANNUKSET Investointikustannukset Perushankinnat Käyttökustannukset Toiminnan tilapäisjärjestelyjen kustannukset LUKIOVAIHTOEHDON RAHOITUSMALLIT AVUSTUSMAHDOLLISUUDET YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VAIHTOEHDOISTA HANKKEEN AIKATAULU HANKETYÖRYHMÄN ESITYS LIITTEET... 22

3 Kuopion kaupunki MIT-lukio 3 MUSIIKIN, ILMAISUTAIDON JA TANSSIN LUKION HANKESUUNNITELMA 1. JOHDANTO Kaupunginjohtaja asetti hankesuunnittelutyöryhmän selvittämään kaupunginvaltuustossa hyväksytyn kouluverkostosuunnitelman linjauksen mukaisesti uudeksi lukioksi yhdistettävien Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukion ja Minna Canthin lukion toimitilakysymystä. Koska hanke nähtiin mahdollisuutena saavuttaa toimitiloissa synergiaetuja eri toimijoiden kesken, työryhmään nimettiin edustajat myös Savonia amk:sta (musiikin ja tanssin opetus) sekä Kuopion Konservatoriosta (tanssin ja rytmimusiikin opetus). Tällä hetkellä Savonia -ammattikorkeakoulun ja Kuopion konservatorion rytmimusiikin ja tanssin koulutukselta puuttuu asianmukaiset opetus- ja esiintymistilat. Työryhmään ovat kuuluneet: Liisa Kaksonen, kaupunginarkkitehti, Tilakeskus, puheenjohtaja Leena Auvinen, lukiotoimen päällikkö, kasvun ja oppimisen palvelualue Tanja Karpasto, tilahallintapäällikkö, kasvun ja oppimisen palvelualue (01/2013 alkaen) Erkko Helin, tilahallintapäällikkö, kasvun ja oppimisen palvelualue (05/2012 saakka) Eija Hyvönen, tilahallintapäällikkö, kasvun ja oppimisen palvelualue (09-12/2012) Tarja Räsänen, asiakkuuspäällikkö, Tilakeskus (09/2012 alkaen) Hannu Lahti, asiakkuuspäällikkö, Tilakeskus (05/2012 saakka) Katri Hiltunen, kaupunkisuunnittelija, strategisen maankäytön suunnittelu Vuoden 2012 loppuun saakka: Matti Jalkanen, kiinteistöpäällikkö, Savonia amk ( alkaen) Ahti Huotari, vs. kiinteistöpäällikkö, Savonia amk ( saakka) Sari Mokkila-Karttunen, koulutus- ja kehittämispäällikkö, Savonia amk Anna-Elina Lavaste, rehtori, Kuopion konservatorio Pekka Nyyssönen, vs. rehtori, Kuopion konservatorio ( ) Työryhmä aloitti työnsä tutkimalla ensisijaisena vaihtoehtona oppilaitosten yhteistä toimitilavaihtoehtoa. Hankeryhmän alkuvaiheen työtä hidasti epävarmuus Savonia AMK:n musiikin opetuksen jatkumisesta Kuopiossa. Tästä johtuen hankeryhmä päätti tutkia yhteistyövaihtoehdon rinnalla myös pelkästään lukiotoimintaan keskittyvää vaihtoehtoa. Tieto Savonian AMK:n koulutuksen jatkumisesta saatiin OKM:sta huhtikuussa n valmistumisvaiheessa loppuvuonna 2012 palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas pyysi Savonia -ammattikorkeakoulun kuntayhtymän hallitukselta lausuntoa hankkeen rahoitus- ja omistuspohjan suhteen. n lopullinen laajuus oli riippuvainen osapuolten valmiudesta sitoutua hankkeeseen.

4 Kuopion kaupunki MIT-lukio 4 Kuopio esitti yhteistyöhankkeen rahoitus- ja omistusmalliksi keskinäistä kiinteistöyhtiötä, joka rahoittaa hankkeen omistajiensa takaamana. Omistajat maksavat hallintaansa tulevien tilojen suhteessa vastikkeita kiinteistöosakeyhtiölle. Vastikkeet muodostuvat pääomavastikkeesta ja ylläpitovastikkeesta myöhemmin sovittavan yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Joulukuussa 2012 Savonia ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymähallitus päätti, että Savonia ammattikorkeakoulu ja Savonia ammattikorkeakoulun kuntayhtymä ei lähde mukaan esitettyyn hankkeeseen eikä ole valmis perustamaan muiden hankeosapuolten kanssa yhdessä keskinäistä kiinteistöyhtiötä hallinnoimaan tulevia MIT kampuksen tiloja. Savonia ammattikorkeakoulu on kuitenkin valmis neuvottelemaan uudisrakennuksen tilojen vuokraamisesta musiikin ja tanssin opetuksensa tarpeisiin. a esiteltiin kh:n suunnittelukokouksessa ja kasvun ja oppimisen lautakunnassa Kuopion kaupunki ei ollut halukas investoimaan yksin oppilaitosten yhteiseen toimitilavaihtoehtoon. Hankesuunnittelua päätettiin jatkaa pelkän lukiovaihtoehdon pohjalta. Suunnittelussa huomioidaan jatkossa tilojen monikäyttöisyys, joka mahdollistaa myös ulkopuolisten kulttuurialan toimijoiden toiminnan. Kuopion konservatorio on ilmaissut halukkuutensa olla tilojen mahdollisena käyttäjänä tulevaisuudessa. Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston opiskelija teki diplomityön lukiovaihtoehdon tilaohjelman pohjalta hankesuunnitelmassa toiminnallisesti luontevimmaksi sijaintipaikaksi todetulle Yhteiskoulun Musiikkilukion ja Musiikkikeskuksen väliselle tontille. Diplomityö valmistui toukokuussa 2013 ja siitä saatiin lisätietoa hankkeen laajuuden asettamista haasteista tontin käyttömahdollisuuksiin ja sen vaikutuksista kaupunkikuvaan. Hankesuunnittelua hidastivat vuoden 2013 taloustilanteesta johtuva epävarmuus investointihankkeiden realistisesta aikataulutuksesta, selvitys perusopetuksen puolelta Minna Canthin kouluun kohdistuvista paineista sekä käynnissä olleet lukiopalveluja koskeneet lisäselvitykset. Hankesuunnittelua on esitelty Kasvun ja oppimisen lautakunnalle ja lisäselvityksiä ja Koska pääosa hankesuunnitelman lähtötiedoista ja selvityksistä pohjautuu suunnitelman lähtökohtana olleeseen yhteiseen toimitilavaihtoehtoon, kyseinen materiaali on mukana tässä lopullisessa hankesuunnitelmassa, vaikka hankkeen laajuus muuttui hankesuunnittelun aikana huomattavasti. 2. TAUSTAA 2.1 Kouluverkostosuunnitelma Peruskoulu- ja lukioverkostoselvitykset valmistuivat helmikuussa Selvitys on esitys Kuopion perus-, erityis-, ja lukio-opetuksen määrästä, tilantarpeesta, toimintojen sijoittumisesta sekä kiinteistöinvestointi- ja ylläpitokustannuksista. Tarkastelujakso on vuoteen 2020 saakka. Selvityksessä on esitetty neljä eri vaihtoehtoa A1, A2, B ja C. Esitettyjen vaihtoehtojen erot syntyivät pääosin Minna Canthin koulua ja lukiota koskevasta

5 Kuopion kaupunki MIT-lukio 5 linjauksesta: onko Minna Canthin koulu tulevaisuudessa lukio, yläkoulu vai sekä lukio että yläkoulu kuten nykyään. Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan vaihtoehdon A, jossa Minna Canthin lukio ja Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukio yhdistyvät uudeksi Musiikin, tanssin ja ilmaisutaidon lukioksi ja jossa Minna Canth toimii jatkossa pelkästään yläkouluna. Tämä on lukiokoulutuksen kehittämisen näkökulmasta paras vaihtoehto sekä toiminnan että talouden näkökulmasta. Valtuuston päätöksen mukaisesti Minna Canthin koulu toimii jatkossa perusopetuksen käytössä yläkouluna ja lukiolta vapautuviin tiloihin sijoittuu eteläiseltä alueelta puuttuvia yläkoulupaikkoja. Tässä ratkaisussa mm. Hiltulanlahteen uuden asuntotuotannon myötä tarvittava koulu rakennetaan perusopetuksen alakouluna yhtenäiskoulun sijaan ja Hiltulanlahden yläkouluna toimii Minna Canth. Myös eteläisten maaseutualueiden oppilaat ja osa myös Saaristokaupungin pohjoisosien (Keilankanavan pohjoispuolelta) oppilaista tulevat jatkossa Minna Canthin yläkouluun. Minna Canthin lukion ja Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukion yhdistyminen uudeksi lukioksi on edellytys sille, että verkostosuunnitelman toteuttaminen perusopetuksen osalta voi käynnistyä. Vuoden 2011 peruskoulu- ja lukioverkostoselvityksen mukaan vuoteen 2020 mennessä eteläiseltä alueelta puuttuu 230 yläkoulupaikkaa, jotka verkostoselvityksen mukaisesti esitetään löytyväksi Jynkänlahden ja Minna Canthin yläkouluista. Tämän lisäksi tulevina vuosina kasvavalta Hiltulanlahden alueelta, kuten myös Kuopion eteläiseltä maaseutualueelta, suuntaudutaan keskustan yläkouluihin. 2.2 Tarkasteltavat vaihtoehdot Musiikin, ilmaisutaidon ja tanssin lukio (MIT lukio) Lukiovaihtoehdossa toimitiloissa toimii uusi musiikin, ilmaisutaidon ja tanssin lukio. Lukiossa säilyy nykyinen musiikin ja tanssin erityistehtävä, johon luontevasti yhdistyy painopistealueena ilmaisutaito/näyttämöilmaisu. Erityistehtävän ja painotusopetuksen lisäksi lukiossa on myös ns. yleislukion opinto-ohjelmassa olevia, ilman erikoislukion musiikin ja tanssin tai ilmaisutaidon/näyttämöilmaisun opintoja. Lukion tilat ovat ulkopuolisten toimijoiden käytössä siltä osin kuin se koulun toiminnan näkökulmasta on mahdollista. Musiikin, ilmaisutaidon ja tanssin oppilaitosten kampus (MIT kampus) Laajemmassa vaihtoehdossa toimitiloissa toimii musiikin, tanssin ja ilmaisutaidon oppilaitosten muodostama kampus, jossa lukion toiminta muodostaa keskeisen kokonaisuuden. Samalla kampuksella ja osittain samoissa tiloissa toimii Savoniaammattikorkeakoulun Musiikki ja tanssi -yksikön koulutus sekä Kuopion konservatorion rytmimusiikki- ja tanssikoulutus. Kampuksen tilat ovat ulkopuolisten toimijoiden käytössä siltä osin kuin se oppilaitosten oman toiminnan näkökulmasta on mahdollista.

6 Kuopion kaupunki MIT-lukio Selvitetyt sijoitusvaihtoehdot Sairaalakadun kiinteistöt Savonia amk ja Tilakeskus aloittivat Sairaalakadun kiinteistöjen käyttömahdollisuuksien tutkimisen ennen varsinaisen hankesuunnittelun alkua. Tilat vapautuvat Savonian oppilaitoskäytöstä lähivuosina. Sairaanhoito-oppilaitoksen (rakennus 5) soveltuvuutta tutkittiin sekä lukion että Savonian Musiikki- ja Tanssi -yksikön ja konservatorion tilatarpeisiin. Selvityksessä todettiin rakennuksessa sijaitsevat opetustilat liian pieniksi lukiokäyttöön. Opetusryhmien koko saattaa lukiossa olla 36 oppilasta, eikä luokista mahdollisten muutosten jälkeenkään saada ko. ryhmäkoolle toimivia tiloja. Selvityksessä tutkittiin lisäksi rakennusten 2, 3 ja 4 soveltuvuutta musiikin, tanssin ja ilmaisutaidon opetuskäyttöön. Vaihtoehdon jatkosuunnittelusta luovuttiin, koska kokonaisuuteen ei ole mahdollista saada toimivia perusopetustiloja lukio-opetusta varten. Niiralan koulu Kouluverkostosuunnitelman vaihtoehdossa A2 esitetty Niiralan koulun peruskorjaus uudeksi, teatterin läheisyydessä sijaitsevaksi Musiikin, tanssin ja ilmaisutaidon lukioksi ei ole käytännössä mahdollista lukion tilaohjelman puitteissa. Rakennukseen ei ole mahdollista toteuttaa riittävästi luokkatiloja tilaohjelman mukaiseen perusopetukseen eikä erityistarpeisiin (musiikki, tanssi, ilmaisutaito). Työryhmä kävi läpi vaihtoehtoja, joissa Niiralan koulu olisi osa kokonaisuudesta ja puuttuvat tilat ratkaistaisiin muilla keinoin. Ratkaisua, jossa osa lukion tiloista sijaitsisi Niiralan koulussa ja osa Sairaalakadun kiinteistössä, pidettiin toiminnallisesti huonona; toimintojen pirstominen useisiin eri kiinteistöihin ei edesauta uuden lukion identiteetin syntymistä. Lisärakentamista Niiralan koulun tontille ei toiminnallisista eikä kaupunkikuvallisista syistä nähty myöskään realistisena vaihtoehtona. Opistotie Yhtenä mahdollisena sijaintipaikkana esille nousi Savonia amk:lta vapautuva Opistotien oppilaitoskiinteistö. Vaihtoehto hylättiin rakennusteknisten syiden ja sijainnin vuoksi. Musiikin, tanssin ja ilmaisutaidon lukion yhteys Musiikkikeskukseen ei toimi pitkän välimatkan vuoksi. Musiikkikeskuksen ympäristö Toiminnallisesti luontevimmaksi sijaintipaikaksi todettiin nykyisen Yhteiskoulun Musiikkilukion ja Musiikkikeskuksen ympäristö. Uuden toiminnan sijoittaminen samaan yhteyteen on järkevää, koska jo nykyisellään Savonia amk:lla ja Kuopion Konservatoriolla on käytössään runsaasti tiloja Musiikkikeskuksella. Sijainti mahdollistaa opiskelijoille entistä paremmat mahdollisuudet kaikkien musiikin oppilaitosten opetustarjonnan hyödyntämiseen ja oppilaitoksille tilojen yhteiskäytön. Työryhmä päätti keskittyä tutkimaan hankesuunnitelmassa tarkemmin Musiikkikeskuksen ympäristöön sijoittuvia oppilaitosvaihtoehtoja: uusi musiikin, ilmaisutaidon ja tanssin lukio sekä musiikin, ilmaisutaidon ja tanssin kampus.

7 Kuopion kaupunki MIT-lukio 7 3. NYKYTILANTEEN KUVAUS 3.1 Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukio ja Minna Canthin lukio Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukio on valtakunnallinen erityisen tehtävän lukio, jossa erityistehtävä koostuu musiikin ja tanssin opetuksesta. Koulun opiskelijaksiotto on vuosittain 72 ja opiskelijamäärä 197 ( ). Erityistehtävään liittyvä opetus on musiikin ja tanssin luokkaopetusta sekä musiikin yksilöopetusta. Erityisiä kysymyksiä toiminnan kannalta ovat tanssin opetuksen tilat, erikokoisten luokkatilojen tarve ja produktioihin liittyvät harjoittelu- ja esitystilat sekä ruokailutilat. Musiikkilukio on valtakunnallisesti vetovoimainen lukio, jossa ensisijaisia hakijoita on yleensä enemmän kuin aloituspaikkoja, ulkopaikkakuntalaisten osuus 2013 valituista opiskelijoista on 52,8 %. Koulun aloituspaikkamäärästä johtuen pakollisten kurssien ryhmäkoot ovat isot, mutta samanaikaisesti syventävien kurssien valintamäärät jäävät pieniksi ja niitä ei aina voida toteuttaa. Tähän vaikuttaa myös se, että erityistehtävä mahdollistaa opiskelijoille kahdeksan kurssin poisjättämisen opintoohjelmasta. Opiskelijat liikkuvat paljon eri lukioissa täydentämässä opintoohjelmaansa. Musiikkilukion opiskelijoista iso osa suorittaa lukiokoulutuksen lisäksi omaehtoisia musiikin ja tanssin opintoja Kuopion konservatoriossa; tämä opetus tapahtuu Musiikkikeskuksen tiloissa. Musiikkilukion ruokailu tapahtuu nykyisin Musiikkikeskuksella. Minna Canthin lukio on yleislukio, jossa on painotusopetuksena ilmaisutaito. Opiskelijaksiotto on 108 opiskelijaa vuosittain ja koko opiskelijamäärä on 279 ( ). Ilmaisutaidon linjalle otetaan vuosittain 20 opiskelijaa. Koulussa on myös kaksoistutkinnon suorittajia, yhteensä noin 60 vuosittain. Tilan käyttöön liittyvät haasteet ovat ilmaisutaidon esitys- ja produktiotiloissa sekä yhteisessä tilan käytössä yläkoulun kanssa (eri jaksojärjestelmät). Minna Canthin lukion ensisijaisten hakijoiden määrä on viime vuosina ollut alhaisempi kuin aloituspaikkojen määrä, mutta kahtena viime vuotena kaikki aloituspaikat ovat täyttyneet. Valtakunnallisesti vaikuttaa siltä, että lukiokoulut ilman samassa kiinteistössä toimivaa yläkoulua ovat vetovoimaisempia kuin lukion ja yläkoulun yhdistelmät. Minna Canthin lukion koko ja opiskelijamäärän vaihtelut vaikuttavat siihen, että Musiikkilukion tavoin, myös Minna Canthin lukiossa syventävien kurssien opiskelijamäärät ovat usein pieniä. Lukion sijainti ei mahdollista samanlaista opiskelijoiden liikkumista välitunnin aikana lukiosta toiseen kuin Musiikkilukiossa. 3.2 Savonia amk:n musiikin ja tanssin opetus (tilanne v. 2012) Savonian Musiikki ja tanssi -yksikkö (MusiTa) kouluttaa opiskelijoita Musiikkipedagogeiksi (AMK) painottaen joko klassista- tai rytmimusiikkia ja Tanssinopettajiksi (AMK), suuntautumisvaihtoehtoina klassinen baletti tai tanssikasvatus. MusiTassa opiskelee n. 200 opiskelijaa, joista n. 100 on klassisen musiikin opiskelijoita, n. 50 rytmimusiikin opiskelijoita ja n. 50 tanssin opiskelijaa. Kaikki valmistuvat saavat yleisen pedagogisen pätevyyden. Nuorten koulutuksen lisäksi amk tarjoaa aikuiskoulutusta erikoistumisopinnoissa sekä syksyllä 2013 alkaen tutkintoon johtavassa aikuiskoulutuksessa. Vakituista

8 Kuopion kaupunki MIT-lukio 8 henkilökuntaa on 24 henkilöä, minkä lisäksi koulutustarjonnan monipuolisuudesta vastaavat lukuisat tuntiopettajat sekä vierailevat koti- ja ulkomaiset kouluttajat. Monipuolisen koulutustarjonnan vahvuutena on musiikin ja tanssin eri alojen sekä tyylisuuntien välinen vuorovaikutus. Opetus tapahtuu pääasiassa klo 9-18 välisenä aikana. Opiskelijat käyttävät tiloja harjoitteluun aamuisin, iltaisin ja viikonloppuisin. 3.3 Kuopion konservatorion rytmimusiikin ja tanssin opetus (tilanne v. 2012) Rytmimusiikin opetus Konservatoriossa rytmimusiikin ammatillisessa koulutuksessa opiskelee tällä hetkellä noin 35 opiskelijaa ja viikoittainen opetustuntimäärä on noin 150. Opetus tapahtuu pääasiassa päivisin, kuten ammattikorkeakoulullakin. Opiskelijat käyttävät bändi- ja muita luokkia harjoitteluun myös iltaisin. Konservatorion ammatillisen koulutuksen rytmimusiikin opetus tapahtuu tällä hetkellä Kotkankalliolla YLE:n vuokratiloissa, jotka ovat yhteiskäytössä Savonian rytmimusiikin koulutuksen kanssa. Rytmimusiikin perusopetus Rytmimusiikin perusopetuksessa on tällä hetkellä noin 100 oppilasta ja annetun opetuksen määrä on noin 120 viikkotuntia. Opetus tapahtuu kouluajan jälkeen klo välisenä aikana. Bändiluokkien ja harjoitustilojen käyttöä on satunnaisesti myös muina aikoina. Lukujärjestysteknisesti opetus on mahdollista järjestää samoihin tiloihin amk:n rytmimusiikin opetuksen ja konservatorion ammatillisen koulutuksen kanssa. Tanssinopetus Konservatorion tanssikoulun oppilaat ovat iältään vuotiaita. Opetus tapahtuu iltapäivisin ja iltaisin kouluajan jälkeen, tällä hetkellä käytössä olevissa saleissa klo välisenä aikana. Lukuvuonna tanssinopetusta annetaan Hermanninaukion tanssisaleissa ja Musiikkikeskuksen tanssisalissa, jotka ovat yhteiskäytössä Savonian tanssikoulutuksen kanssa sekä Petosen Pinarin peilisalissa ja kahden päiväkodin tiloissa (Jynkkä ja Saaristokaupunki). Suunnitteilla olevan tilahankkeen myötä konservatorio luopuisi Hermannin saleista, mutta opetus tulisi edelleen jatkumaan Musiikkikeskuksen tanssisalissa ja todennäköisesti myös eteläisissä kaupunginosissa. 3.4 Savonia amk:n ja Kuopion konservatorion musiikin ja tanssin opetuksen tilat (tilanne v. 2012) Savonia-ammattikorkeakoulun ja Kuopion konservatorion klassisen musiikin opetus tapahtuu Kuopion Musiikkikeskuksen tiloissa. Samoissa tiloissa toimii myös Kuopion kaupunginorkesteri ja Sibelius-Akatemian Kuopion osasto. Tilat soveltuvat edelleen hyvin klassisen musiikin yksilö- ja pienryhmäopetukseen. Musiikkikeskuksen tilat ovat erittäin aktiivisessa käytössä klo 8-20 välisenä aikana. Käyttöaste Konservatorion ja amkin käytössä olevissa tiloissa on n. 80%. Näiden tilojen käyttö on huomioitu hankesuunnitelmassa ja tilaohjelmassa. Musiikkikeskukselta puuttuu rytmimusiikin opetustilat, tanssin opetustiloja, isommat yhtye- ja ryhmäopetusluokat (yli 15

9 Kuopion kaupunki MIT-lukio 9 opiskelijan ryhmä), tietotekniikkaluokat sekä tanssille ja rytmimusiikille soveltuva esiintymistila. Oppilaitosten rytmimusiikin opetus tapahtuu Kotkankalliolla YLE:n tiloissa. Käyttöaste klo 9-21 on välillä korkea. YLE:n kanssa tehty vuokrasopimus on voimassa 2016, jonka jälkeen sopimuksen jatkosta ei ole tietoa. Hankkeen toteutuessa Kotkankallion tiloista luovutaan. Tanssin opetuksen käytössä on yksi sali Musiikkikeskuksella, kaksi salia Hermannin aukiolla sekä amkin käytössä yksi sali ma-pe klo 9-15 Kuopion Tanssistudion tiloissa Puijonkadulla. Tanssisalien käyttöaste klo 8-20 on 100%. Hankkeen toteutuessa Musiikkikeskuksen tanssisali jää yhteiskäyttöön. Muista tanssisaleista luovutaan. Musiikin ja tanssin opetus on sijoitettu hajanaisesti eripuolelle kaupunkia, joka vaikeuttaa yhteistyötä ja opetuksen suunnittelua. Opetusta järjestetään mm. Sairaalakadun kampuksella, Kuopion Tanssistudioilla, Hermannin saleilla sekä Haapakulmassa. Kuopiosta puuttuu rytmimusiikin ja tanssin esiintymistilat. ssa on otettu huomioon Musiikkikeskuksen tilat ja yhteiskäyttömahdollisuudet. Synergiaetuja kannattaa etsiä käyttäjien kesken (mm. solistinen opetus). 4. MIT -VAIHTOEHTOJEN TOIMINNALLINEN KUVAUS 4.1 Vaihtoehto 1: Musiikin, ilmaisutaidon ja tanssin lukio (MIT-lukio) Uusi Musiikin, ilmaisutaidon ja tanssin lukio on musiikin ja tanssin osalta erityisen tehtävän statuksen omaava lukio (72 aloituspaikkaa) ja lisäksi uuteen lukioon yhdistyy painopistealueena ilmaisutaito ja näyttämöilmaisu (20-30 aloituspaikkaa). Uudessa lukiossa on näiden lisäksi aloituspaikkoja opiskelijoille, jotka ovat ns. yleislukion opinto-ohjelmassa ilman erityislukion musiikin ja tanssin tai ilmaisutaidon ja näyttämötaiteen opintoja. Ottaen huomioon molempien lukioiden nykyiset aloituspaikat (72 ja 98) ja tehdyn verkostoselvityksen esitykset tulevaisuuden lukiopaikkatarpeesta, uuden lukion vuosittainen opiskelijaksi otto tulee olemaan n. 180 opiskelijaa ja koko opiskelijamäärä opiskelijaa. Laskennallinen ryhmäkoko on opiskelijaa. Tämä tarkoittaa, että lukion valtakunnallisen tuntijaon mukaisen opetuksen perusopetustilat pakollisia sekä pääosin syventäviä ja soveltavia kursseja varten suunnitellaan opiskelijalle. Syventävissä ja soveltavissa kursseissa on osittain pienempien tilojen tarve. Opetus ja opiskelu tapahtuvat klo 8 16 välisenä aikana. Koulun tilat ovat käytössä kouluajan jälkeen opiskelijoiden harjoitteluun sekä ulkopuoliseen käyttöön (oppilaitokset, harrastajat, musiikki- ja tanssitapahtumat jne.) Uudessa lukiossa on musiikin ja tanssin (taideaineiden) opetusta, musiikin yksilöopetusta ja ilmaisutaidon/näyttämöilmaisun opetusta noin 25% koko kurssitarjonnasta. Lukion koko mahdollistaa tarkoituksenmukaisen ryhmäkoon ja toteuman valtakunnan tuntijaon pakollisissa ja syventävissä kursseissa ja tukee opiskelijoiden valmistautumista ylioppilastutkintoon.

10 Kuopion kaupunki MIT-lukio 10 Uuden lukion myötä Kuopion kaupunkilukioiden määrä putoaa neljään ja ne ovat kaikki yli 450 opiskelijan lukioita, mikä on toiminnallisesti ja taloudellisesti hyvä koko (kurssitarjonta, henkilöstöresurssi, opiskelijahuolto, ohjaus). 4.2 Vaihtoehto 2: Musiikin, ilmaisutaidon ja tanssin kampus (MIT-kampus) Musiikin, ilmaisutaidon ja tanssin kampuksessa on lukiotoiminnan lisäksi Savonia amk:n ja Kuopion konservatorion musiikin ja tanssin opetusta. Toimitilojen osittainen yhdistäminen mahdollistaa opiskelijoille tarjottavien palvelujen keskittämisen ja toimintojen kehittämisen ja tehostamisen. Vaihtoehto lisää tilankäytön tehokkuutta ja käyttöasteen tehostumista sekä edistää mm. Musiikkikeskuksen tilojen käyttöä. Lukio Lukiokoulutuksen osalta toiminnan kuvaus on sama kuin kohdassa 4.1 ja molemmissa vaihtoehdoissa lukiokoulutuksen tavoitteet täyttyvät samalla tavalla. Savonia amk (tilanne v. 2012) Savonia amk:n osalta rytmimusiikin ja tanssin opetuksen lyhyt toiminnallinen kuvaus on kohdassa 3.2. Savonia -ammattikorkeakoulun Musiikki ja tanssi -yksikön aloituspaikkamäärä pienenee syksystä 2013 alkaen OKM:n päätöksellä nykyisestä 60:stä 52:een. Muutos ei vaikuta toiminnan tilatarpeisiin. Musiikin koulutuksessa aloituspaikkamäärä v alkaen on nuorten koulutuksessa 20 ja aikuiskoulutuksessa 10. Nuorten koulutuksen aloittavista opiskelijoista n. puolet on rytmimusiikin opiskelijoita. Tanssin koulutuksen aloituspaikkamäärä on 20 joka toinen vuosi. Seuraava sisäänotto on v Savoniassa ryhmäopetuksessa ryhmäkoko on noin opiskelijaa. Rytmimusiikin opetuksen tilatarve on ma-pe klo Tanssinopetuksen arvioitu tilantarve on ma-pe klo 8-17 välinen aika opetukseen ja projektiopetukseen. Iltaisin ja viikonloppuisin tiloja käytetään opiskelijoiden oman harjoitteluun. Klassisen musiikin opetus tapahtuu pääasiassa Musiikkikeskuksella. Esiintymistilana toimii ns. Black Box. Kuopion Konservatorio (tilanne v. 2012) Kuopion konservatorion osalta rytmimusiikin ja tanssin opetuksen lyhyt toiminnallinen kuvaus on kohdassa 3. Konservatoriolla on tavoitteena tulevaisuudessa -resurssien salliessa - lisätä rytmimusiikin opetusta. Tämän hetkisissä Kotkankallion tiloissa ei toimintojen lisäämiseen ja laajentamiseen ole juuri mahdollisuuksia. Uusien tilojen myötä rytmimusiikin opetusta on mahdollisuus lisätä. Toiminnallisuuden ja erilaisten synergiaetujen ansiosta myös opetuksen/koulutuksen laatu ja houkuttelevuus lisääntyvät. Rytmimusiikin opetus Konservatorilla ryhmäopetuksen ryhmäkoot ovat noin henkeä. Ryhmäopetustiloja käytetään ammatillisessa koulutuksessa klo 8-17 välillä ja musiikin perusopetuksessa klo välillä. Tiloja käytetään mahdollisuuksien mukaan myös henkilökohtaiseen- ja bändiharjoitteluun. Esiintymistilana toimii ns. black box. Tanssinopetus Konservatorion osalta tanssinopetuksen arvioitu tilantarve vastaa n viikkotunnin opetusta, mikä tarkoittaa 2-3 tanssisalia ma-pe klo välisenä aikana. Keskimääräinen ryhmäkoko on n. 12 oppilasta, maksimi 16 oppilasta.

11 Kuopion kaupunki MIT-lukio 11 Konservatoriolla ei ole Savonian tanssinopetuksesta poikkeavia vaatimuksia tilojen varustelun tai muun laadun suhteen. Toisen asteen ammatillista koulutusta tullaan leikkaamaan lähivuosina musiikkialalta. OKM pyytää koulutuksen järjestäjiltä lausuntoa syksyn 2012 aikana mahdollisista koulutuksen leikkauksista. OKM:n koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille tavoitteena on leikata valtakunnallisesti noin sata aloituspaikkaa musiikkialan ammatillisesta koulutuksesta. OKM:n päätökset leikkauksista tulevat keväällä 2013, jolloin saadaan varmuus tulevaisuuden koulutuspaikoista.. Konservatoriolla on tarkoitus tulevaisuudessa lisätä jossain määrin rytmimusiikin perusopetusta, mikäli rytmimusiikin opetukseen hakeutuminen ja talous sen mahdollistavat. Ammattikorkeakoulujen toimiluvat uudistetaan vuoden 2014 alusta. Toimilupa on valtioneuvoston asetus, jossa säädetään koulutusvastuista ja muista toiminnan edellytyksistä. Savonialle uudet toimiluvat haetaan syksyllä 2013 aikana. Lukiokoulutuksen osalta hanke perustuu tutkittuun ja perusteltuun, edellä mainittuun kouluverkostosuunnitelmaan, jossa on otettu huomioon lukio-ikäisten määrän kehitys vuoteen 2020 saakka sekä tiedossa olevat valtakunnalliset lukiokoulutuksen linjaukset. Koko kouluverkostosuunnitelman toteutus sekä perusopetuksen että lukiokoulutuksen osalta lähtee liikkeelle lukiohankkeen toteutumisesta. Kampuksen synergiaedut Toiminta Kuopion kaupungin strategiaan liittyvässä visiossa kaupungin halutaan olevan mm. vetovoimainen opiskelijoiden kaupunki, jossa on kansainvälisesti tunnustettu yliopisto- ja ammattikorkeakoulutus sekä laaja-alainen muu koulutustarjonta, nuorekas ilmapiiri, erinomaiset kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut sekä vahva yhdessä tekemisen henki. MIT- kampus vahvistaa ainutlaatuista kuopiolaista oppimispolkua (perusaste, toisen asteen lukio- ja ammatillinen koulutus, amk, yliopisto) musiikin, tanssin ja ilmaisun opiskelussa. Kampuksen muodostuminen on merkittävä alueellinen vetovoimatekijä ja valtakunnallisesti ainutlaatuinen hankekokonaisuus. Hankkeen avulla saavutetaan merkittäviä synergiaetuja niin opiskelijoiden kuin näiden erikoisalojen opetuksen näkökulmasta. Kampus mahdollistaa kustannustehokkaan toiminnallisen ratkaisun. Erilaisia synergiaetuja voivat olla mm: - musiikkikeskus ja uusi kampushanke mahdollistavat luovan, avoimen ja virikkeellisen toimintaympäristön - yhteisproduktiot eri toimijoiden kanssa (bänditoiminta, kuorot, orkesterit, kamarimusiikki, tanssiproduktiot) - yhteisiä teoria-aineiden ryhmiä - mahdollisesti yhteisiä opettajia - yhteisiä opetusvälineitä, -laitteita ja instrumentteja (toiminut Musiikkikeskuksen ja Kotkankallion tiloissa hyvin) - tukipalvelut (vahtimestarit, atk tuki, kirjasto) - tiedottaminen, markkinointi, koulutukset, kurssitoiminta, vierailevat opettajat, mestarikurssit

12 Kuopion kaupunki MIT-lukio 12 - ammattikorkeakoulun pedagoginen harjoittelu ja työharjoittelumahdollisuudet monipuolistuvat - Musike -ohjelmapalvelut Oppilaitoksen sijoittuminen musiikkikeskuksen läheisyyteen tiivistää myös opiskelijoiden ja opettajien yhteistyötä Kuopion kaupunginorkesterin kanssa (mm. harjoittelu, erikoistumisopinnot amk). Tilatehokkuus ja tilojen käyttöaste Musiikin, tanssin ja ilmaisutaidon opettaminen edellyttää erikoistiloja, joiden yhteiskäyttö on taloudellisesti järkevämpää kuin vaihtoehto, jossa jokainen toimija hankkii samantyyppiset tilat vain omaa tarvettaan varten. Koska eri toimijoiden käyttöaikatarve on erilainen (päiväkäyttöön / iltakäyttöön keskittyvä toiminta), tilojen käyttöaste saadaan korkeaksi ja tilankäyttö tehokkaaksi. Esiintymistiloja on mahdollista vuokrata myös ulkopuolisille. Keskeisen sijainnin vuoksi tilojen ulkopuoliselle käytölle on kysyntää erityisesti kesäisin ja viikonloppuisin, sillä kaupungissa ei ole nykyisin riittävästi musiikin ja tanssin esiintymistiloja. Tilat antavat mahdollisuuden myös Kuopio Tanssii ja Soi tapahtuman toimintojen kehittämiselle. 5. YHTEISKOULU MUSIIKKIKESKUS -TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5.1 Kaavatilanne Musiikin, ilmaisutaidon ja tanssin lukio- ja kampusvaihtoehdot on suunniteltu nykyisen Yhteiskoulun musiikkilukion kiinteistöön sekä sen etelänpuolella sijaitsevalle tontille. Hankkeen korttelialueella on voimassa sisäasiainministeriön vahvistama asemakaava merkinnällä Y O koillisosan tonttia lukuun ottamatta, jossa merkintöjä on useita. Y O tarkoittaa opetustoimintaa palvelevaa korttelialuetta. Vielä rakentamattomalla korttelin eteläisellä alueella kaavan mukainen rakentaminen on sijoitettu tontin itäpuolelle ja nyt uudisrakentamishankkeelle ajateltu tontin länsiosa on ohjeellisella merkinnällä up, joka tarkoittaa oppilaitoksen yhteyteen sijoittuvaa palloilukenttää. Tämä alue on ollut viime vuosina torimyyjien parkkipaikkana ja iltaisin ja viikonloppuisin myös yleisenä parkkialueena. Idänpuoleinen tontti on ollut vapaa. Yhteiskoulun musiikkilukion tontin nykyinen rakennusoikeus on 9000 m 2 (kerrosluku II) ja tästä käytetty rakennusoikeus on kiinteistörekisteritietojen mukaan k-m 2. Kiinteistön uusimman osan (osa C, rakennettu ) purkaminen ja uudisrakentamisella korvaaminen on mahdollista kaavan sallimissa puitteissa. Yhteiskoulu on rakennussuojelukohde Kuopion seudun maakuntakaavassa 2008 (sr ) ja Kuopion keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa (YK2001, sr-2). Säilytystavoitteet eivät koske v valmistunutta uudisosaa. Uudisrakennushanke vaatii kaavamuutoksen, jossa koko nykyinen Y O -merkinnän korttelialue on syytä tutkia ja jossa vapaiden tonttien rakentaminen määritellään uudelleen. Alueen kaavoittamisesta on keskusteltu asemakaavoituksen kanssa ja alueen kaavoitus tulisi aloittaa mahdollisimman pian. Alueen sijainti, kaupunkikuva- ja ympäristövaateet sekä pysäköintijärjestelyt huomioiden kaavamuutosprosessi tulee olemaan vaativa ja kaavoituksen ratkaisemiseksi on mietitty myös arkkitehtikilpailua.

13 Kuopion kaupunki MIT-lukio Pysäköintijärjestelyt n luonnosvaiheessa ja työn edetessä kiinteistön pysäköinnin suunniteltiin sijoittuvan maanpäällisenä pysäköintialueena viereiselle tontinosalle (Puijonkadun puoleinen osa). Ajatuksena oli, että koko korttelin pysäköintitarpeet ratkaistaan myöhemmässä vaiheessa kortteliin sijoittuvien hankkeiden yhteydessä maanalaisena pysäköintilaitoksena. n uudisrakennusvaihtoehdossa pysäköintipaikat lukion henkilökunnalle on kuitenkin esitetty sijoitettavaksi rakennuksen kellarikerrokseen. Arvioitu pysäköinnin paikkatarve on n. 40 autopaikkaa, joka vastaa keskustan oppilaitosten pysäköintinormeja. Pysäköintitarpeet ja lopullinen pysäköintimitoitus neuvotellaan ja ratkaistaan hankkeen tarkemman suunnittelun ja asemakaavoituksen yhteydessä. Tällä hetkellä rakennettavaksi esitettävällä tontilla sijaitsevat torikauppiaiden pysäköintipaikat. 5.3 Yhteiskoulun tekniset korjaustarpeet Insinööritoimisto Savon Controlteam Oy:n laatiman kuntoarvioraportin perusteella on koottu Yhteiskoulun korjaustöissä huomioon otettavia asioita. n liitteenä olevaan yhteenvetoon (liite 9) on kirjattu rakennustekniset kokonaisuudet. Yksittäiset havainnot ja tarkemmat perusteet esitetyille korjaustarpeille ilmenevät erillisestä kuntoarviosta. 5.4 Toiminnalliset muutostarpeet Kuopion kaupungin Tilakeskus on teettänyt Kuopion Yhteiskoulun rakennushistoriaselvityksen huhti - toukokuussa Selvityksen laati rakennustutkija, FM Anu Taskinen Pöyry Finland Oy:stä. Rakennushistoriaselvityksessä oli keskeistä selvittää rakennuksen käyttöhistoriaa, tehtyjä muutoksia tiloissa, sekä rakennuksen alkuperäisyysastetta julkisivujen ja sisätilojen osalta. Vaikka peruskorjausvaihtoehdon tilaratkaisuissa pyritään tukeutumaan olemassa oleviin tilaratkaisuihin niin pitkälle kuin mahdollista, eivät olevat tilat sovellu sellaisenaan MIT -lukion/kampuksen käyttöön. Tiloissa on tehtävä muutostöitä käytön erityistarpeita ajatellen, mutta suunnittelussa on huomioitava, että rakennushistoriaselvityksessä esille nousseet arvot on mahdollista säilyttää. 6. TILAOHJELMA 6.1 Vaihtoehto 1: Musiikin, ilmaisutaidon ja tanssin lukio Hankkeen tilajakauma on seuraava (hym2): Hallinto-, työ-, neuvottelu- ja kirjastotilat 563 Opetustilat 2430 Varastotilat 340 Sosiaalitilat ja terveydenhuoltotilat 367 Ruokailu- ja keittiötilat 535

14 Kuopion kaupunki MIT-lukio 14 Siivoustoimen tilat 32 Teatteritekniikan, lavastuksen, puvustuksen, maskeerauksen ja mediailmaisun tilat 810 Esitystilat 120 Musiikin ja tanssin tilat 840 Tilat yhteensä 6037 hym2 6.2 Vaihtoehto 2: Musiikin, ilmaisutaidon ja tanssin kampus Hankkeen tilajakauma on seuraava (hym2): Hallinto-, työ-, neuvottelu- ja kirjastotilat 1002 Opetustilat 2580 Varastotilat 624 Sosiaalitilat ja terveydenhuoltotilat 572 Ruokailu- ja keittiötilat 535 Siivoustoimen tilat 32 Teatteritekniikan, lavastuksen, puvustuksen, maskeerauksen ja mediailmaisun tilat 430 Esitystilat 710 Musiikin ja tanssin tilat 2325 Tilat yhteensä 8810 hym2 7. TOIMINNAN VAATIMAT VARUSTEET Toiminta edellyttää nykyaikaista oppimisympäristöä, jossa voidaan antaa laadukasta lukio- opetusta huomioon ottaen lukion erityistehtävän ja painotuksen sekä musiikin ja tanssin ammatillisen koulutuksen tarpeet. Oppilaitosten toimintaan liittyvät produktiot harjoituksineen ja esityksineen edellyttävät riittävän laadukkaita, kaikkia käyttäjäryhmiä palvelevia äänentoisto- ja valojärjestelmiä. Tanssisalit edellyttävät toimivan joustolattiarakenteen. Tilojen akustiikka on oleellinen seikka tilojen toimivuuden kannalta ja siihen on kiinnitettävä erityistä huomioita suunnitteluvaiheessa. 8. VÄISTÖTILAT Väistötiloja ei tarvita lukioiden osalta, mikäli päädytään uudisrakennusvaihtoehtoon. Yhteiskoulun musiikkilukion oppilasmäärä on n Väistötilavaihtoehdot on selvitettävä hankkeen lopullisen aikataulutuksen yhteydessä. 9. LUKIOVAIHTOEHTOJEN VERTAILU Savonia-ammattikorkeakoulun vetäydyttyä investointihankkeesta Kuopion kaupunki ei ollut halukas investoimaan yksin oppilaitosten yhteiseen toimitilavaihtoehtoon. Hankesuunnittelua päätettiin jatkaa lukiovaihtoehdon pohjalta. Hankesuunnitteluvaiheessa MIT-lukion osalta on tutkittu kahta toteutusratkaisua; Yhteiskoulun Musiikkilukion peruskorjaus ja laajennus tai uudisrakennusvaihtoehto.

15 Kuopion kaupunki MIT-lukio 15 Peruskorjaus ja laajennus Yhteiskoulun Musiikkilukion suojeltava puurakennusosa säilytetään ja peruskorjataan musiikin, tanssin ja ilmaisutaidon lukion toimintoja palveleviksi tiloiksi luvulla rakennettu osa puretaan ja sen tilalle rakennetaan kokonaisuuteen soveltuva laajennusosa. Yhteiskoulun tontti ei mahdollista lisärakentamista lukiokokonaisuuden kokonaistarvetta vastaavaa määrää, joten lisärakentamista täytyy sijoittaa koulutontin eteläpuolella olevalle tontille n brm². Rakennusten välinen yhdysliikenne toteutetaan Koljonniemenkadun alittavalla tai ylittävällä suunnitteluratkaisulla. Monesta erillisestä osasta koostuva kokonaisuus asettaa haasteita toiminnallisuudelle ja vähentää tilankäytön tehokkuutta. Uudisrakennusvaihtoehto Uudisrakennusvaihtoehdossa musiikin, ilmaisutaidon ja tanssin lukio sijoittuu Yhteiskoulun Musiikkilukion ja musiikkikeskuksen väliselle tontille. Uudisvaihtoehto mahdollistaa uudentyyppisen toiminnallisen konseptin luomisen ja tilallisesti tehokkaan ja muunneltavan kokonaisuuden. Tontin soveltuvuus uudisrakennuksen tilaohjelmalle on alustavasti tutkittu vaihtoehdosta laaditun diplomityön yhteydessä. Uudisrakennus täydentää Haapaniemenkadun varren julkisten rakennusten vyöhykettä ja tukee Hallikadun kulttuuriakselia Kuopionlahdelta torille. Lisäksi se täydentää ja monipuolistaa esiintymistiloja musiikkikeskuksen välittömässä läheisyydessä tarjoten uudenlaisia mahdollisuuksia tapahtumien järjestämiselle. Yhteiskoulun Musiikkilukion tontti rakennuksineen jää tässä vaihtoehdossa kiinteistökehityskohteeksi. 10. KUSTANNUKSET 10.1 Investointikustannukset Musiikin, ilmaisutaidon ja tanssin lukio Tämän hankeselvityksen mukaisessa laajuudessa MIT -lukion peruskorjauksen ja laajennuksen investointikustannukset ovat tavoitehintalaskelman mukaan 18,6 milj. euroa (alv 0%) ja uudisrakennusvaihtoehdon investointikustannukset 18,4 milj. euroa (alv 0%). Uudisrakennusvaihtoehdossa rakennuksen kellarikerrokseen sijoittuvan pysäköintihallin investointikustannukset ovat 1,4 milj. euroa (alv 0%). Musiikin, tanssin ja ilmaisutaidon kampus MIT-kampuksen investointikustannukset ovat tavoitehintalaskelman (laskelma vuodelta 2012) mukaan 26,2 milj. euroa (alv 0%). Tarkemmat kustannuserittelyt on esitetty liitteissä 4, 5 ja Perushankinnat Irtokalusteet ja toimistokalusteet ja -varusteet ovat käyttäjän hankintoja. Uusi musiikin, ilmaisutaidon ja tanssin lukio varustetaan pääasiassa uusilla oppilas- ja toimistokalusteilla, av-laitteistolla ja varusteilla, jotka tukevat juuri tätä

16 Kuopion kaupunki MIT-lukio 16 käyttötarkoitusta ja edistävät uudenlaista oppimista sekä lukion erityistehtävän pedagogisia tavoitteita. Kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti kaikki olemassa oleva kalusto tutkitaan ja kunnostetaan uusiokäyttöön, jos se on tarkoituksenmukaista ja taloudellisesti kannattavaa pitkällä aikavälillä. Koneet ja kalusto -investointimäärärahan tarve MIT- lukiohankkeessa on euroa (perustuen vuoden 2014 hintatasoon) Käyttökustannukset MIT- lukion uudisrakennusvaihtoehdossa rakennuksen vuokrataso on koko kiinteistön osalta keskimäärin 18,40 /m²/kk, mikä vastaa kaupungin sisäisen vuokran keskitasoa. Vuokraksi on arvioitu n euroa vuodessa. Ylläpitovuokran osuus vuokrasta on euroa ja pääomavuokran osuus n euroa. Kustannukset on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa. Kohteen tarkemmat ylläpitokustannukset on esitetty liitteessä Toiminnan tilapäisjärjestelyjen kustannukset Peruskorjaus- ja laajennusvaihtoehdossa musiikkilukion toiminnan siirrosta väistötiloihin aiheutuu kustannuksia. Väistötilat järjestetään kaupungin omiin tiloihin, joten tilavuokrista ei synny lisäkuluja. Säilytettäville kalusteille on mahdollisesti löydettävä varastotila. Uudisrakennusvaihtoehdossa väistötilakustannuksia ei synny. 11. LUKIOVAIHTOEHDON RAHOITUSMALLIT Hankkeen mahdollisia rahoitusmalleja on käsitelty Tilakeskuksen ja talous- ja strategiapalveluiden yhteistyönä. Hankkeen omistamisen, hallinnan ja rahoituksen vaihtoehdot on esitetty liitteessä 8. Hankesuunnitteluryhmä esittää, että hankkeen aikataulu ja rahoitustilanne huomioiden hankkeen omistamisen ja hallinnan malli on elinkaarimalli. Elinkaarimallilla toteutettavaksi hankekokonaisuudeksi on alustavasti suunniteltu seuraavia kohteita: Jynkän koulu, Karttulan koulukeskus, MIT -lukio ja Hiltulanlahden koulu. 12. AVUSTUSMAHDOLLISUUDET Yleisesti kouluhankkeille voidaan hakea joko 1. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten myöntämää vuosittaista valtionavustusta oppilaitosten perustamishankkeisiin (uudisrakennukset ja perusparannuskohteet) tai 2. opetus- ja kulttuuriministeriön yleissivistävien oppilaitosten home- ja kosteusvauriokorjauksiin tarkoitettua määrärahaa, sekä 3. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myöntämää energiatukea investointihankkeisiin.

17 Kuopion kaupunki MIT-lukio 17 Oppilaitosten perustamishankkeisiin haettavaa avustusta tulee hakea pääsääntöisesti neljä vuotta ennen hankkeen rakennustöiden aloittamista ja tuen hakuhetkellä hankkeella tulisi olla hyväksytty hankesuunnitelma. Toisena vaihtoehtoisena tukena oleva avustus kohdistuu ensisijaisesti kosteus- ja homevaurioituneiden koulurakennusten korjaushankkeisiin sekä sellaisiin uudisrakennushankkeisiin, joilla korvataan kosteus- ja homevaurioituneita koulurakennuksia, joiden korjaaminen ei ole järkevää. Ely-keskuksen myöntämää energiatukea voidaan hakea, mikäli kohteessa toteutetaan normaalitekniikkaa energiatehokkaampia ratkaisuja tai korvataan vanhoja energiatehokkuudeltaan heikkoja järjestelmiä energiatehokkaammilla järjestelmillä. Järjestelmän uusimisen syynä tulee olla energiatehokkuuden parantaminen, ei teknisen käyttöiän umpeutuminen. Energiatuen osuus on % energiatehokkuutta parantavasta järjestelmäinvestoinnista. Energiatuen saaminen energiatehokkuutta parantaville takaisinmaksuajaltaan 10 v. investoinneille on todennäköistä. Energiatukea tulee hakea ennen järjestelmän toteuttamiseen liittyvien urakkasopimusten allekirjoittamista. Energiatukea voidaan hakea, vaikka hankkeelle saataisiin muutakin valtionavustusta, kunhan tukien käyttö kohdennetaan hankkeen eri kokonaisuuksiin. Uudisrakennuksille energiatukea myönnetään heikosti. Lisäksi on mahdollista hakea rahoitusta lukiopalveluiden (oppimisympäristö, opetusteknologia yms.) kehittämiseen. 13. YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VAIHTOEHDOISTA Lukiokoulutuksen verkostoratkaisut ja toiminnan kehittäminen perustuvat 2011 hyväksyttyyn kouluverkostosuunnitelmaan, jossa keskeiset toimenpiteet lukiokoulutuksen osalta olivat Karttulan lukion poistuminen lukioverkosta ja Minna Canthin ja Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukion yhdistyminen uudeksi lukioksi. Karttulan lukio lakkaa toimimasta päätösten mukaisesti. Minna Canthin lukion ja Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukion yhdistymistä valmistelevan prosessin yhteydessä on selvitetty lisäksi vaikutuksia, joita syntyy, mikäli Musiikin, tanssin ja ilmaisutaidon lukion investointi: A) toteutuu suunnitellusti B) ei toteudu tai viivästyy ja tähän liittyen, C) onko mahdollista siirtää Minna Canthin toimintoja pois nykyisestä kiinteistöstä ilman uuden kiinteistön rakentamista. VAIHTOEHTO A Uusi musiikin, tanssin ja ilmaisutaidon lukio toteutuu Vuonna 2011 valmistuneen peruskoulu- ja lukioverkkoselvityksen mukaisesti Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukio ja Minna Canthin lukio yhdistyvät uudeksi Musiikin, ilmaisutaidon ja tanssin lukioksi, jossa aloituspaikkoja 180 ja kokonaisopiskelijamäärä ja jonka laskennallinen ryhmäkoko on

18 Kuopion kaupunki MIT-lukio 18 Aloituspaikosta osa on musiikin ja tanssin erityisopetuksen, osa ilmaisutaidon / näyttämöilmaisun ja loput yleislukio-opetuksen aloituspaikkoja. Tällä hetkellä Minna Canthin lukiossa opiskelevat kaksoistutkinnon suorittajat siirtyvät Kallaveden lukioon ja Kuopion aikuislukioon. Uuden lukion mitoitus perustuu Kuopion vuonna 2011 hyväksyttyihin väestöennusteisiin (perus- ja tavoite-ennuste), joiden mukaan lukiopaikkoja tarvitaan yhteensä noin paikkaa vuonna Vaikutukset - tukee Kuopion kaupungin ja lukiokoulutuksen vetovoimaisuutta - tarjoaa uudenaikaisen, oppijaystävällisen oppimisympäristön, joka mahdollistaa tulevaisuuden lukion suunnittelun ja toteutuksen - luo uutta ja kehittää lukiokoulutuksen toimintaa sekä parantaa asiakkaalle tarjottavaa palvelua (sijainti, kurssitarjonta) - tiivistää lukioverkkoa ja mahdollistaa tarkoituksenmukaisen resurssoinnin (henkilöstökustannukset, opetustarjonta) - mahdollistaa pitkällä aikavälillä rakenteellisen muutoksen, joka on sekä toiminnan kehittämisen, tarjottavan palvelun ja talouden näkökulmasta kestävä - Minna Canthin kiinteistö jää kokonaan yläkoulukäyttöön, mikä puolestaan tukee perusopetuksen tilaratkaisuja ja yläkouluikäisten (Saaristokaupunki, Kalevala) sijoittumista keskustan alueella Kustannusvaikutukset vuoden 2013 tiedoilla, opiskelijamäärät Opetuksen osalta kustannussäästö olisi , minkä vaikutus on noin 62 kurssia Henkilöstömenot Hallinto Opetus Kuopion Yhteiskoulun musiikkilukio Minna Canthin lukio Yhteensä Vertailulukio Erotus VAIHTOEHTO B MIT -lukiohanke ei toteudu ja Musiikkilukio ja Minna Canthin lukio säilyvät omina yksikköinä Minna Canthin lukio ja Musiikkilukio säilyvät pienehköinä kaupunkilukioina, joissa opiskelijoita 200 ja 290 ( ). Lukion koko vaikuttaa olennaisesti opetustarjonnan toteutumiseen, opiskelijoiden valinnanmahdollisuuksiin, ryhmäkokoihin ja talouteen. Musiikkilukiossa (erityisen tehtävän lukio) opiskelijat

19 Kuopion kaupunki MIT-lukio 19 voivat jättää kahdeksan pakollista kurssia pois ja valita tilalle musiikkiin ja tanssiin liittyviä kursseja, mikä osaltaan vaikuttaa opiskelijoiden kurssivalintoihin ja ryhmäkokoihin. Vaikutukset: - valtakunnan tuntijaon syventävien kurssien tarjonta toteutuu osittain ja toteutuessaan ryhmäkoot jäävät pieniksi, ryhmäkoot 2012 / 2013 Minna Canth: pakolliset 21,7 / 24,6 syventävät 13,5 / 18,1 Musiikkilukio: pakolliset 22,4 / 23,8 syventävät 14,5 / 15,5 Vertailulukio: pakolliset 26,0 / 29,0 syventävät 19,8 / 27,1 - opiskelijat hakevat kursseja muista lukioista; Musiikkilukion opiskelijat valitsevat huomattavan paljon kursseja muista lukioista, vuonna 2012 pakollisia kursseja 311 ja syventäviä kursseja 321; Minna Canthin sijainti koetaan ongelmaksi välituntisiirtymiseen - henkilöstöresurssi; työmäärien riittävyys - kaksi pienehköä lukiota vaihtoehtona taloudellisesti kallis - Musiikkilukion kiinteistön peruskorjaus. Peruskorjauksen aikataulua ei ole kirjattu 2011 valmistuneeseen peruskoulu- ja lukioverkkoselvitykseen, koska selvityksen mukaan se toimii osana uutta Musiikin, tanssin ja ilmaisutaidon lukiota. Mikäli Musiikkilukio jatkaa toimintaa nykyisissä tiloissa, peruskorjaus on väistämätön ja edellyttää aikatauluttamista. Kustannusarvio 6,79M (2009). - Minna Canthin kiinteistö säilyy sekä lukion että peruskoulun käytössä; lukion ja peruskoulun työrytmin yhteensovittaminen on haasteellista; lisäksi sillä on vaikutus lukion vetovoimaisuuteen (aloituspaikkojen ja ensisijaisten hakijoiden suhde ,65 0,45 0,65) - yläkoulun tilojen lisääminen/rakentaminen joko eteläiselle alueelle (Hiltulanlahti) tai keskustan alueelle VAIHTOEHTO C MIT-lukiohanke viivästyy ja/tai Minna Canthin lukion toiminnalle haetaan muita ratkaisuja Suunnitelma uudesta lukiosta ja uudesta lukiorakennuksesta viivästyy tai ei toteudu ja perusopetuksen verkostoratkaisut edellyttävät Minna Canthin lukion käytössä olevien tilojen siirtämistä kokonaan yläkoulukäyttöön. Tällöin vaihtoehtoisina ratkaisuina on selvitetty aloituspaikkojen siirtämistä muihin lukioihin tai vähentämistä, lisätilojen hankkimista joko siirtokelpoisena vuokrattavana tilaelementtirakennuksena tai vuokraamalla. Lisäksi on selvitelty toisen asteen yhteistyön mitoitusta.

20 Kuopion kaupunki MIT-lukio 20 Aloituspaikkoja siirtäminen muihin lukioihin / aloituspaikkojen vähentäminen Aloituspaikkoja on mahdollista siirtää Kuopion klassilliseen lukioon ja Musiikkilukioon. Vuoden 2011 verkostoselvityksen mukaan Musiikkilukion vetoisuus on 270 opiskelijaa ja Kuopion klassillisen lukion 600 opiskelijaa. Alla uudet aloituspaikkamäärät, erotus nykyiseen -75 aloituspaikkaa. Lukio Aloituspaik at Lisäys Uudet aloituspaikat Kallaveden lukio Kuopion klassillinen lukio Kuopion Lyseon lukio Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukio Minna Canthin lukio Nilsiän lukio Yhteensä: Aloituspaikkojen vähentämisen vaikutus vuoden 2012 taloustiedoilla, kustannukset ja valtionosuudet: Muutos Opiskelijamäärä Toimintakate Kustannukset /opiskelija Valtionosuus Yksikköhinta /opiskelija 6 620, ,05-33 Säästö kustannuksista /vuosi Valtionosuusmenetys /vuosi EROTUS Aloituspaikkojen väheneminen vaihtoehto C Aloituspaikkojen vähentämisen vaikutukset: - 75 aloituspaikkaa jää pois lukiokoulutustarjonnasta - kustannussäästö on vuositasolla ja valtionosuuksien menetys samaa suuruusluokkaa

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA

VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kehitysvammaisten laitoshoidon purku 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2.

Lisätiedot

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Pöytyän kunta SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Suunnitelma nähtäväksi kuntalaisten ja muiden itsensä osallisiksi katsovien vaikuttamismahdollisuuksia sekä lausuntojen antamista varten

Lisätiedot

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI Oulun kaupunki JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitteluryhmä 10.10.2012 Rehtori Markku Väisänen, opetuspalvelut Kirjastonhoitaja Eeva Mäkinen,

Lisätiedot

EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014

EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014 EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1. HANKESUUNNITELMATYÖRYHMÄ... 4 2. HANKKEEN TARPEELLISUUS... 4 2.1 Hankeselvitys... 4 2.2 Hankkeen tarpeellisuuden

Lisätiedot

H&M HENRICSON 3.2.2015

H&M HENRICSON 3.2.2015 (Käännös) H&M HENRICSON 3.2.2015 PARAISTEN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN KOULUVERKKO www.henricson.fi I YLEINEN OSA 4 1 TAUSTAA JA ODOTETTU LISÄARVO 4 1.1 TOIMEKSIANTO 4 1.2 AIKAISEMPIEN SELVITYSTEN HUOMIOON

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN JA KUOPION TOIMITILOJEN KEHITTÄMISESITYS

SIILINJÄRVEN JA KUOPION TOIMITILOJEN KEHITTÄMISESITYS 21.01.2015 Sivu 1/24 Tilaaja: Savon koulutuskuntayhtymä Hanke: Savon koulutuskuntayhtymän oppimisympäristöjen kuvaus sekä tilojen määrän optimointi ja tilastrategian laadinta vuoteen 2020 SIILINJÄRVEN

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2014

Käyttösuunnitelma 2014 Kasvun ja oppimisen palvelualue Käyttösuunnitelma 2014 Kasvun ja oppimisen lautakunta 18.12.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 8 (22) Kasvun ja oppimisen lautakunta 71 18.12.2013 71 Asianro 8685/02.02.00/2013

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY TILASTRATEGIA

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY TILASTRATEGIA METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY TILASTRATEGIA Työryhmän raportti 25.11.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Metropolian tavoitetila vuonna 2016... 2 3. Tilastrategialinjaus 22.6.2010... 4 4. Metropolian

Lisätiedot

TOIMITILASTRATEGIA 2015

TOIMITILASTRATEGIA 2015 TOIMITILASTRATEGIA 2015 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 1 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 1. TOIMITILASTRATEGIAN TARKOITUS JA TAVOITTEET 2. YLIOPISTON TILA-ASIOIDEN NYKYTILA 2.1 Yliopiston toimitilat ja alueet 2.2 Kustannuskehitys

Lisätiedot

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Luonnos KUNLA 23.4.2013 Ehdotus KUNLA 1.10.2013 KH 21.10.2013 KUNLA 21.11.2013 KH 2.12.2013 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Palveluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki KESKUSTAN PYSÄKÖINTIRATKAISU 2015 Pysäköintiraportin 2013 täydennys 12.5.2015

Hämeenlinnan kaupunki KESKUSTAN PYSÄKÖINTIRATKAISU 2015 Pysäköintiraportin 2013 täydennys 12.5.2015 Hämeenlinnan kaupunki KESKUSTAN PYSÄKÖINTIRATKAISU 2015 Pysäköintiraportin 2013 täydennys 12.5.2015 Yhdyskuntalautakunta 26.5.2015 Kaupunginhallitus 1.6.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA... 2 2. PYSÄKÖINTIRATKAISUN

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4 PORVOON KAUPUNGIN POHJOISOSIEN KOULUVERKKOSELVITYS 17.11.2014 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4 Kartta... 4 3 Nykytilanne... 5 Huomioitavat näkökulmat... 5 Oppilasmäärät...

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SIVISTYSTOIMEN LINJAUKSET 2009-2015

PÄIJÄT-HÄMEEN SIVISTYSTOIMEN LINJAUKSET 2009-2015 Jaana Simola (toim.) PÄIJÄTHÄMEEN SIVISTYSTOIMEN LINJAUKSET 20092015 Maakunnallinen lukioverkkoselvitys Kirjasto ja tietopalvelustrategia Taiteen perusopetuksen selvitys PÄIJÄTHÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI

LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) Tekninen osasto TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI Tilapalvelu TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖ TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖSUUNNITTELUSTA Laukaan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne sähkösuunnittelutehtävistä

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN PERUSTAMISHANKKEET VALTIONRAHOITUSOPAS

YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN PERUSTAMISHANKKEET VALTIONRAHOITUSOPAS YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN PERUSTAMISHANKKEET VALTIONRAHOITUSOPAS 2007 Opetushallitus Moniste 1/2007 Taitto: Innocorp Oy Elektroninen versio: Innocorp Oy ISBN: 978-952-13-3106-0 (nid.) ISBN: 978-952-13-3107-7

Lisätiedot

PALVELUVERKON KEHITTÄMINEN JA TILAMITOITUKSEN PERIAATTEET KUUDESSA SUURIMASSA KAUPUNGISSA

PALVELUVERKON KEHITTÄMINEN JA TILAMITOITUKSEN PERIAATTEET KUUDESSA SUURIMASSA KAUPUNGISSA 2014 PALVELUVERKON KEHITTÄMINEN JA TILAMITOITUKSEN PERIAATTEET KUUDESSA SUURIMASSA KAUPUNGISSA Helsingin kaupungin opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus 16.1.2014 12 (2) Helsingin opetusvirasto Hallinto-

Lisätiedot

VARKAUDEN TOIMITILOJEN KEHITTÄMISESITYS

VARKAUDEN TOIMITILOJEN KEHITTÄMISESITYS 15.12.2014 Sivu 1/14 Tilaaja: Savon koulutuskuntayhtymä Hanke: Savon koulutuskuntayhtymän oppimisympäristöjen kuvaus sekä tilojen määrän optimointi ja tilastrategian laadinta vuoteen 2020 VARKAUDEN TOIMITILOJEN

Lisätiedot

Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta

Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta 9.10.2013 Sisältö Johdanto... 3 Nykyinen kouluverkko 4 Selvityksen lähtökohdat.. 5 Koulukiinteistöjen haasteet 5 Oppilasmäärä 6 Talous. 7 Koulukuljetus

Lisätiedot

Dnro TRE: 1592 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta osela 11.3.2014/ 36

Dnro TRE: 1592 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta osela 11.3.2014/ 36 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 25.4.2014 Liisa Parviainen HANKE TREDU Lempäälä Valkeakoskentie 19, 37500 Lempäälä ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys Tampereen

Lisätiedot

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 LUONNOS 3.2.2014 Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. Johdanto... 2 2. Sodankylän varhaiskasvatuksen ja koulutuksen

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014 2016 Talousarvio vuodelle 2014 Tuoterenkaan johtokunta 28.8.2013 52 Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta

Lisätiedot

Liite 2. AMMATILLISEN AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KESKITTÄMINEN Työryhmän loppuraportti 31.1.2008

Liite 2. AMMATILLISEN AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KESKITTÄMINEN Työryhmän loppuraportti 31.1.2008 Liite 1 92 AMMATILLISEN AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KESKITTÄMINEN Työryhmän loppuraportti 31.1.2008 Ammatillisen aikuiskoulutuksen alueellista keskittämistä pohtivan työryhmän päätösesitys Turun kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Finnish International School of Tampere hanke Loppuraportti 2.2.2010

Finnish International School of Tampere hanke Loppuraportti 2.2.2010 1 Finnish International School of Tampere hanke Loppuraportti 2.2.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO...3 1 KANSAINVÄLISEN KOULUN TARVE JA TAUSTAA...6 1.1 Vieraskielisen opetuksen nykytarjonta...6 1.1.1

Lisätiedot

p uv k o e r er e v Pa m l

p uv k o e r er e v Pa m l Ta Pa m l k i yhm ä n pu ausr u a hj k o en kon e r er e p uv l e v Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja C 1/2009 Palveluverkon ohjausryhmä HYVINVOINTIPALVELUT Palveluverkon

Lisätiedot

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Sisältö 1 Yhteenveto... 4 2 Johdanto ja taustaa... 7 3 Kansallinen katsaus... 8 Tulevaan rahoitukseen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä...

Lisätiedot

Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3.

Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3. Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3. Nummelanharjun koulukeskus 4. Vihdin kunnan koulutoimen painopisteet

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 15.00 18.00 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu

Lisätiedot

Yhtenäinen peruskoulu tausta-aineisto Kauniaisten kaupunginhallituksen asettama työryhmä

Yhtenäinen peruskoulu tausta-aineisto Kauniaisten kaupunginhallituksen asettama työryhmä Yhtenäinen peruskoulu tausta-aineisto Kauniaisten kaupunginhallituksen asettama työryhmä Enhetsskola - bakgrundsmaterial En arbetsgrupp tillsatt av stadsstyrelsen i Grankulla Virkamiesvalmistelu 2.3.2015

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot