Pampalon kultakaivoksen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pampalon kultakaivoksen"

Transkriptio

1 Pampalon kultakaivoksen työllisyys- ja aluetaloudelliset vaikutukset Kuvassa kiisua, ei kultaa

2 Osaavasta työvoimasta Pohjois-Karjalan tulevaisuuden menestystekijä Visio: Osaavasta työvoimasta Pohjois-Karjalan tulevaisuuden menestystekijä. Ennakko hanke Työvoima- ja koulutustarpeiden ennakoinnin kehittäminen ja toimijoiden verkostoiminen Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan TE-keskus, työvoimaosasto Toiminta: Työmarkkinoilla ja yritystoiminnassa tapahtuvien muutosten ennakointi ja tuleviin työvoiman määrällisiin sekä koulutuksellisiin tarpeisiin vastaaminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

3 Ennakko hankkeen julkaisuja: 1. Sijoittumisseuranta 2003 Pohjois-Karjalan ammatillisista oppilaitoksista ja ammattikorkeakoulusta vuonna 2001 valmistuneiden sijoittuminen keväällä / Pohjois-Karjalan koulutus- ja sivistysstrategia / Pohjois-Karjalan työttömyyden kuva 4/ Työmarkkinoiden rakenne ja toiminta Pohjois-Karjalassa 6/ Sijoittumisseuranta 2004 Pohjois-Karjalan ammatillisista oppilaitoksista ja ammattikorkeakoulusta vuonna 2002 valmistuneiden sijoittuminen keväällä / Pohjois-Karjalan kuntasektorin työvoimatarpeiden ennakointi 9/ Pohjois-Karjalan kivi- ja kaivannaisklusterin työvoimatarpeiden ennakointi 11/ Sijoittumisseuranta 2005 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulusta, ammattiopistosta ja Kaprakan ammatillisesta koulutuskeskuksesta vuonna 2003 valmistuneiden sijoittuminen keväällä / Pohjois-Karjalan rakennusklusteri Työvoima- ja koulutustarvetutkimus / Pampalon kultakaivoksen työllisyys- ja aluetaloudelliset vaikutukset 10/2005 Lisäksi aiemmin Ennakko hankkeen rahoittamana on julkaistu Pohjois-Karjalan liiton julkaisusarjassa (Julkaisu 68 / 2002) Pohjois-Karjalan yritys- ja toimipaikkaselvitys.

4 Pampalon kultakaivoksen työllisyys- ja aluetaloudelliset vaikutukset Kimmo Koski Selvitystä ohjannut työryhmä: Ahtiainen Markku (pj.), Pohjois-Karjalan TE-keskus Anttila Anu (siht.), Ennakko hanke Aravuo Kari, Pohjois-Karjalan TE-keskus Jaakonaho Pertti, JOSEK Oy Jormanainen Pentti, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Kuronen Urpo, Polar Mining Oy Laitinen Oiva, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pussinen Väinö, Ilomantsin työvoimatoimisto Teittinen Seija, Ilomantsin kunta Tiainen Seppo ( asti), Ennakko hanke Sandberg Esa, Polar Mining Oy Söderholm Krister, Kauppa- ja teollisuusministeriö

5 Sisällysluettelo 1 Johdanto Työn taustaa Pampalon kultakaivoshanke Tarkastelualueen nykytilanne Tarkastelualue Väestö ja työvoima Väestökehitys ja väestön rakenne Työvoima ja työssäkäynti Työpaikat ja yritystoiminta Työpaikat ja toimialarakenne Yritystoiminta Alue- ja kuntatalous Bruttokansantuote Kuntatalous Vaikutukset työllisyyteen Yleistä työllisyysvaikutuksista Tutkimusvaiheen työllisyysvaikutukset Rakentamisvaiheen työllisyysvaikutukset Toimintavaiheen työllisyysvaikutukset Työllisyysvaikutusten alueellinen kohdentuminen Työpaikkojen avautuminen eri ammattiryhmissä Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus Ammattitaitoisen työvoiman riittävyys ja saaminen Koulutukselliset tarpeet ja niihin varautuminen Koulutuksen tarve ja järjestäminen Koulutuksen tarjoajat...33 Pampalo 4

6 5 Vaikutukset aluetalouteen Vaikutukset kiinteistöjen arvoon Vaikutusmekanismit Pampalon kaivoshankkeen vaikutukset Työllistymisen vaikutukset väestökehitykseen Työllisyyskehityksen vaikutus muuttoliikkeeseen Kaivoshankkeen vaikutukset väestökehitykseen Vaikutukset kunnallistalouteen Merkittävimmät vaikutuserät Vaikutukset kunnallisten palvelujen kustannuksiin Vaikutukset verotuloihin Yhteenveto Lähteet Pampalo 5

7 1 Johdanto 1.1 Työn taustaa Ilomantsin Pampalon kultakaivoshanke on yksi Pohjois-Karjalan maakunnan kärkihankkeista. Mikäli hanke toteutetaan, se tulee vaikuttamaan monella tavalla sekä sijaintikuntansa että laajemminkin koko vaikutusalueensa yritystoimintaan ja työllisyyteen. Hankkeen selvittämiseen on myönnetty julkista tukea ja mahdollisuudet kaivostoiminnan avaamiseen ovat myönteiset. Edelleen on kuitenkin mahdollista myös se, että hanketta ei toteuteta. Kivi- ja kaivannaisklusteri on yksi Pohjois-Karjalan maakunnan kehittämisen painopistealoista. Muita kärkiosaamisaloja ovat muovi- ja metalliklusteri ja metsäklusteri. Kärkialat ovat saaneet tukijalakseen vahvasti kehittyneet hyvinvointi-, koulutus- ja kulttuuriklusterit, joiden odotetaan jatkossa olevan entistäkin keskeisempiä tekijöitä maakunnan vetovoimaisuuden kannalta. Myös ICT-, matkailu- ja elintarvikeklustereihin on ladattu paljon odotuksia, mutta läpimurto on vielä edessä (Pohjois-Karjalan liitto 2003a). Ennakko hanke on Pohjois-Karjalan TE-keskuksen työvoimaosaston hallinnoima ESRrahoitteinen projekti, jonka tehtävänä on kartoittaa maakunnan painopistealojen tulevaisuutta erityisesti työvoima- ja koulutustarpeiden näkökulmasta. Tämän selvityksen tarkoituksena on arvioida Pampalon kultakaivoshankkeen vaikutuksia työllisyyteen ja aluetalouteen. Pampalossa on myös vuolukiviesiintymä ja hieman kauempana mustakiviesiintymä. Näiden esiintymien mahdolliset työllisyys- ja muut vaikutukset jätetään kuitenkin tarkastelun ulkopuolelle. 1.2 Pampalon kultakaivoshanke Suomessa on tällä hetkellä vireillä useita kaivostoiminnan aloittamiseen tähtääviä hankkeita Pohjois-Karjalassa, Lapissa, Kainuussa ja muualla Suomessa (kuva 1). Suurimpia hankkeita ovat Suurikuusikon kultakaivoshanke Kittilässä sekä kansainvälisestikin merkittävä Talvivaaran nikkelikaivoshanke Sotkamossa. Näiden lisäksi on vireillä useita pienempiä kaivos- tai avolouhoshankkeita. Polar Mining Oy on avaamassa uudelleen Oriveden kaivosta Orivedellä sekä tuomassa tuotantoon Jokisivun kultaesiintymää Huittisissa. Molempien kultaesiintymien malmi rikastetaan Vammalassa sijaitsevassa rikastamossa. Ilomantsin Pampalon kultaesiintymän jatkotutkimusten käynnistäminen on Polar Mining Oy:ssä edelleen selvityksen alla. Pampalo 6

8 Kaivosprojekteja 2005 Suurikuusikko, Au Kittilä Keivitsa, Ni-PGM Kultaesiintymä Nikkel/PGM-esiintymä Muita esiintymiä Rovaniemi Oulu Kokkola Kajaani Suhanko, PGM-Ni Punasuo, talkki Alanen, talkki Talvivaara, Ni Kälviä, ilmeniitti Kylylahti Cu-Co-Au Kaustinen, Li Pampalo, Au Särkiniemi, Ni Valkeisenranta, Ni Mäntymäki,Ni Hyvelä,Ni Niinimäki, Ni Orivesi, Au Jokisivu, Au Hyypiänmäki, karbonaattikivi 9/6/ HELSINKI Kuva 1. Kaivosprojekteja vuonna Pampalon kultaesiintymä sijaitsee Ilomantsin kunnassa tiematkana noin kahdeksan kilometriä Hattuvaaran kyläkeskuksen pohjoispuolella ja suoraan runsaat 10 kilometriä itärajalta (kuva 2). Päällystetyltä tieltä alueelle on matkaa 2,5 kilometriä ja lähimmältä Ilomantsin rautatieasemalta 48 kilometriä. Joensuuhun on matkaa noin 120 kilometriä. Alue on harvaan asuttua ja muu toiminta lähialueilla on vähäistä. Geologian tutkimuskeskus aloitti 1980-luvun puolivälissä laajamittaiset kullanetsintätyöt Ilomantsin itäosissa. Pampalon kultaesiintymä löytyi vuonna Esiintymässä tehtiin laajat kairaukset ja sekä avolouhoksesta että maan alta tapahtuneet koelouhinnat vuosina Sen jälkeen kohteessa ja sen lähiympäristössä on tehty vain pienimuotoista uusien esiintymien etsintää ja kairattu kaksi syvää reikää esiintymän syvyysjatkeille. Vuosina alueella ei ole ollut muuta toimintaa, mutta maanalaiset kaivostilat on pidetty kuivana ja vuosittain on tehty tarvittavat huolto- ja kunnossapitotoimet. Pampalo 7

9 Ympäristölupahakemuksen mukaan kaivostoiminta käsittää malmikiven louhinnan, murskauksen ja rikastuksen Pampalossa. Malmia arvioidaan louhittavan vuodessa noin tonnia. Viimeisten varantoarvioiden mukaan kaivos voisi toimia 5-7 vuotta, mutta lisämalmin löytymiselle on hyvät mahdollisuudet. Rikastamon mahdollisimman tehokasta käyttöä tukisi se, että sinne tuotaisiin malmia myös Pampalon lähialueelta. Päätös kaivoksen avaamisesta tehdään vuosina suoritettavien jatkotutkimusten jälkeen. Vielä ei siis ole varmaa, että hanke toteutetaan. Tällä hetkellä Pampalossa on metallinen huoltokontti sekä siirrettävä toimistoparakki (kuva 3), jota tullaan käyttämään seuraavan maanalaisen tutkimusvaiheen aikana. Siihen on yhdistetty sähkölämmitys sekä vesi ja viemäröinti. Kaivoksen toiminta tulee edellyttämään parannuksia tie- ja energiahuoltoverkossa. Nykyinen sähkölinja riittää tämän hetken tarpeisiin, mutta toimintavaiheessa alueelle on joko vedettävä suurempi sähkölinja tai sinne on tuotava oma aggregaatti. Kaivokselle johtavalla tiellä 522 (Ilomantsi-Hattuvaara-Lieksa) on kantavuusongelmia (kelirikkorajoitus). Koska kyseessä on yleinen tie, mahdollisista tienparannustoimista vastaa Tiepiiri. Kuva 2. Pampalon kultakaivoksen sijainti. Pampalo 8

10 Kuva 3. Pampalon piha, huoltokontti ja toimistoparakki. Kuva 4. Pampalon kaivosaluetta, tie tutkimuskaivokseen. Pampalo 9

11 2 Tarkastelualueen nykytilanne 2.1 Tarkastelualue Työllisyyteen ja aluetalouteen kohdistuvia vaikutuksia tarkastellaan koko Pohjois-Karjalan maakuntaa koskevina ja soveltuvin osin Ilomantsin kuntaa koskevina. Tarkastelualueen nykytilan analyysi tehdään pääasiassa maakuntatasolla. Tarkastelualue esitetään kuvassa 4. Pampalo Kuva 5. Tarkastelualue (Pohjois-Karjalan liitto 2005). 2.2 Väestö ja työvoima Väestökehitys ja väestön rakenne Väestökehitys Pohjois-Karjalassa asui vuoden 2004 lopussa yhteensä henkilöä eli 3,2 % koko maan väestöstä (taulukko 1). Väestö keskittyi Joensuun seutukuntaan ( asukasta) ja erityisesti Joensuuhun ( asukasta) (taulukko 2). Muita yli kymmenen tuhannen asukkaan kuntia olivat Kontiolahti, Liperi ja Lieksa. Ilomantsin asukasmäärä oli Pampalo 10

12 Taulukko 1. Väestö Pohjois-Karjalassa ja koko maassa vuosina (Tilastokeskus) Pohjois-Karjala Ilomantsi Koko Suomi Taulukko 2. Pohjois-Karjalan väestö kunnittain Kunta- ja seutukuntajako on mukainen (Tilastokeskus) Joensuu Outokumpu Eno Ilomantsi Kontiolahti Liperi Polvijärvi Pyhäselkä Joensuun seutukunta Lieksa Nurmes Juuka Valtimo Pielisen Karjala Kitee Kesälahti Rääkkylä Tohmajärvi Keski-Karjala Pohjois-Karjala Väestön ikärakenne Vuonna 2004 Pohjois-Karjalassa ja etenkin Ilomantsissa alle 15-vuotiaiden osuus koko väestöstä oli pienempi ja yli 65-vuotiaiden osuus suurempi kuin koko maassa keskimäärin (taulukko 3). Työikäisten ( vuotiaiden) osuus väestöstä oli hieman koko maata (66,7 %) pienempi. Taulukko 3. Väestön ikärakenne (Tilastokeskus) vuotiaita vuotiaita Yli 65 -vuotiaita Yhteensä lkm osuus (%) lkm osuus (%) lkm osuus (%) lkm Pohjois-Karjala , , , Ilomantsi , , , Koko Suomi , , , Väestön koulutustaso Vuoden 2003 lopussa keskiasteen tutkinnon oli suorittanut 41 % ja korkea-asteen tutkinnon 19 % Pohjois-Karjalan 15 vuotta täyttäneestä väestöstä (taulukko 4). Pohjois-Karjalassa keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus oli suurempi, mutta korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus pienempi kuin koko maassa. Ilomantsissa keskiasteen tutkinnon suorittaneita oli 37 % ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneita 12 % yli 15-vuotiaista. Pampalo 11

13 Taulukko 4. Keskiasteen ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneet ja heidän osuutensa 15 vuotta täyttäneestä väestöstä Pohjois-Karjalassa ja koko maassa vuonna 2003 (Tilastokeskus). Pohjois-Karjala Koko Suomi Ilomantsi lkm % lkm % lkm % Keskiaste , , ,9 Korkea-aste , , ,7 Väestöennuste Tilastokeskuksen uusin väestöennuste on julkaistu syyskuussa Muuttoliikkeen sisältävän laskelman mukaan Pohjois-Karjalan väestömäärä vuonna 2040 on eli noin 15 % pienempi kuin vuonna 2004 (taulukko 5). Ilomantsin väkiluku vuonna 2040 on ennusteen mukaan 4 375, vähennys vuoteen 2004 verrattuna on noin 33 %. Tilastokeskuksen ennuste on ns. trendiennuste, joka perustuu viime vuosien väestökehityksen perusteella laskettuihin syntyvyys-, kuolevuus- ja muuttokertoimiin. Ennuste ei ota huomion taloudellisten, sosiaalipoliittisten, aluepoliittisten tms. tekijöiden vaikutusta väestökehitykseen. Taulukko 5. Tilastokeskuksen väestöennuste vuoteen 2040 (muuttoliikkeen sisältävä laskelma). Väestömäärä Muutos vuoteen 2004 (%) Pohjois- Koko Pohjois- Koko Vuosi Karjala Ilomantsi Suomi Karjala Ilomantsi Suomi ,7-9,4 1, ,4-19,9 3, ,0-26,6 3, ,8-33,1 2,5 Pohjois-Karjalan liiton vuonna 2002 tekemän mukautetun omavaraislaskelman mukaan väkiluku vuonna 2020 tulee olemaan asukasta muutoksen ollessa (-1,6 %). Omavaraislaskelman väestöennusteiden valossa väkiluku tulee kasvamaan Joensuun seudulla, mutta samaan aikaan vähenemään koko Pohjois-Karjalassa (Pohjois-Karjalan liitto 2003b) Työvoima ja työssäkäynti Työvoiman määrä ja rakenne Työvoiman määrä Pohjois-Karjalassa oli Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan vuoden 2003 lopussa henkilöä. Työvoiman osuus väestöstä oli 45,2 %, joka on pienempi kuin koko maassa keskimäärin (49,2 %). Työllisten määrä Pohjois-Karjalassa oli henkilöä (82,1 % työvoimasta) ja Ilomantsissa henkilöä (75,1 % työvoimasta). Koko maassa työllisten osuus työvoimasta oli 88,2 % vuonna Työhallinnon tilastojen mukaan vuosina työllisten osuus työvoimasta on Pohjois-Karjalassa ollut 76,4-83,2 % ja koko maassa 80,1-88,9 %. Pampalo 12

14 Taulukko 6. Työvoima ja työvoiman ulkopuolella olevat (Tilastokeskus). Koko Suomi Pohjois-Karjala Ilomantsi lkm % lkm % lkm % Koko väestö Työvoima , , ,0 Työlliset , , ,1 Työttömät , , ,9 Työvoiman ulkopuolella olevat , , , vuotiaat , , ,0 Opiskelijat, koululaiset , , ,9 Eläkeläiset , , ,2 Varusmiehet, siviilipalvelusmiehet , ,8 24 0,6 Muut , , ,2 Vuonna 2000 Pohjois-Karjalan työllisen työvoiman suurimmat ammattiluokat olivat palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät sekä asiantuntijat (taulukko 7). Valtaosa (62 %) työvoimasta oli iältään vuotiaita. Ilomantsissa suurimmat ammattiluokat olivat palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijät. Ilomantsissa vuotiaiden osuus työvoimasta oli 67 %. Ilomantsi on osa Enon, Ilomantsin ja Joensuun muodostamaa työssäkäyntialuetta. Taulukko 7. Työllinen työvoima ammattiluokittain ja ikäluokittain Pohjois-Karjalassa (Tilastokeskus). Ikäluokat POHJOIS-KARJALA yhteensä Kaikki ammattiluokat yhteensä Johtajat ja ylimmät virkamiehet Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Prosessi- ja kuljetustyöntekijät Muut työntekijät Sotilaat Tuntematon ILOMANTSI Kaikki ammattiluokat yhteensä Johtajat ja ylimmät virkamiehet Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Prosessi- ja kuljetustyöntekijät Muut työntekijät Sotilaat Tuntematon Pampalo 13

15 Työvoiman ja työllisten määrän kehitys Vuoden 2003 lopulla Sisäasiainministeriön julkistamassa Maakuntien kehitysarviot raportissa tarkastellaan työikäisen väestön, työvoiman, työllisten, työttömien määrän sekä työttömyys- ja työllisyysasteen alueellisia kehitysarvioita. Keskeisenä tausta-aineistona ovat olleet Työvoima projektin yhteydessä tuotetut laskelmat. Raportissa tarkastellaan väestön ja työllisyyden kehitystä kolmen vaihtoehdon eli perusuran, tavoiteuran ja työllistävän kasvun kautta. Työikäisen väestön ( vuotiaat) määrä Suomessa säilyy perusuran ja työllistävän kasvun mukaan ennallaan vuoteen 2010 saakka, minkä jälkeen se alkaa voimakkaasti laskea suurten ikäluokkien eläköityessä. Pohjois-Karjalassa työikäisen väestön määrä laskee maltillisesti perusuran ja työllistävän kasvun mukaan vuoteen 2010 saakka, minkä jälkeen lasku kiihtyy. Tuotannon kasvu sekä työvoiman ja väestön kehitys vaikuttavat työllisten määrään. Pohjois- Karjalan työllisten määrän ennakoidaan olevan vuonna 2020 perusurassa noin 8 % ja työllistävän kasvun urassa noin 5 % vähemmän kuin vuonna Tuotannon ja työllisyyden myönteisen kehityksen odotetaan näkyvän voimakkaimmin ns. osaamissektoreilla niin teollisessa tuotannossa kuin palvelualoillakin ja työllisyyden kasvun arvioidaan painottuvan korkeakoulutuksen saaneeseen työvoimaan. Etenkin liike-elämää palvelevien toimintojen merkitys työllistäjänä kasvaa. Työllisten määrän muutos ja työikäisen väestön määrä vaikuttavat suoraan työllisyysasteen kehitykseen. Pohjois-Karjalassa työllisyysasteen nousun ennakoidaan tapahtuvan koko maan tapaan 2010-luvulla työikäisen väestön vähentyessä. Työllisyysasteen ennakoidaan olevan vuonna 2020 vaihtoehdosta riippuen 66,6-69,4 %. Työttömien määrä vähenee kaikissa vaihtoehdoissa erityisesti 2010-luvulla. Pohjois-Karjalassa työttömiä arvioidaan olevan vuonna 2020 kehitysvaihtoehdosta riippuen henkilöä vähemmän kuin vuonna Työttömyysasteen arvioidaan vuonna 2020 olevan Pohjois-Karjalassa vaihtoehdosta riippuen 3,5-7,1 % ja koko maassa 2,5-6,2 %. 2.3 Työpaikat ja yritystoiminta Työpaikat ja toimialarakenne Pohjois-Karjalan työpaikkojen lukumäärä on kasvanut 7,9 % vuosien 1995 ja 2003 välisenä aikana (taulukko 8). Kehitys on ollut hitaampaa kuin koko maassa keskimäärin (17,1 %). Ilomantsissa työpaikkamäärä on vähentynyt yhdeksän prosenttia. Työpaikkarakenteessa Pampalo 14

16 vuosina tapahtuneet muutokset ovat olleet samansuuntaisia Pohjois-Karjalassa ja koko maassa maa- ja metsätalouden sekä sähkö-, kaasu- ja vesihuollon työpaikkojen osalta. Kaivostoiminnan ja louhinnan sekä teollisuuden työpaikkamäärien osuus kaikista työpaikoista on Pohjois-Karjalassa kasvanut enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Muilla toimialoilla kasvu on ollut pienempää kuin koko maassa. Ilomantsissa työpaikkamäärän kehitys on ollut positiivista kaupan, majoituksen ja ravintolatoiminnan, rahoitus-, kiinteistö- ym. palvelujen sekä yhteiskunnallisten palvelujen aloilla. Vuonna 2003 Pohjois-Karjalassa oli eniten työpaikkoja yhteiskunnallisten palvelujen ja teollisuuden toimialoilla, samoin kuin koko maassa. Kaivostoiminnassa ja louhinnassa työpaikkoja oli Pohjois-Karjalassa 299 ja koko maassa yhteensä Ilomantsin työpaikkarakenne poikkeaa koko Pohjois-Karjalasta lähinnä maa- ja metsätalouden (osuus kaikista työpaikoista koko Pohjois-Karjalassa 8,2 % ja Ilomantsissa 14,0 %), teollisuuden (18,6 % ja 6,7 %) sekä yhteiskunnallisten palvelujen (36,2 % ja 42,5 %) osalta. Taulukko 8. Työpaikkamäärän kehitys vuosina (Tilastokeskus). Pohjois-Karjala Muutos e Määrä % (A-B) Maa- ja metsätalous ,1 (C) Kaivostoiminta ja louhinta ,2 (D) Teollisuus ,2 (E) Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto ,9 (F) Rakentaminen ,9 (G-H) Kauppa, majoitus- ja rav.toiminta ,2 (I) Kuljetus, varastointi ja tietoliik ,9 (J-K) Rahoitus-, kiinteistö-, ym. palv ,4 (L-Q) Yhteiskunnall. palvelut ,4 Toimiala tuntematon ,8 Yhteensä ,9 Koko Suomi Muutos e Määrä % (A-B) Maa- ja metsätalous ,6 (C) Kaivostoiminta ja louhinta ,4 (D) Teollisuus ,4 (E) Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto ,5 (F) Rakentaminen ,5 (G-H) Kauppa, majoitus- ja rav.toiminta ,9 (I) Kuljetus, varastointi ja tietoliik ,2 (J-K) Rahoitus-, kiinteistö-, ym. palv ,6 (L-Q) Yhteiskunnall. palvelut ,9 Toimiala tuntematon ,4 Yhteensä ,1 Ilomantsi Muutos e Määrä % (A-B) Maa- ja metsätalous ,1 (C) Kaivostoiminta ja louhinta ,3 (D) Teollisuus ,9 (E) Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto ,8 (F) Rakentaminen ,6 (G-H) Kauppa, majoitus- ja rav.toiminta ,1 (I) Kuljetus, varastointi ja tietoliik ,1 (J-K) Rahoitus-, kiinteistö-, ym. palv ,4 (L-Q) Yhteiskunnall. palvelut ,2 Toimiala tuntematon ,2 Yhteensä ,0 Pampalo 15

17 2.3.2 Yritystoiminta Yritysten toimipaikat Yritysten toimipaikkojen lukumäärä Pohjois-Karjalassa lisääntyi 8,7 % vuodesta 1995 vuoteen 2003 (taulukko 9). Koko Suomen vastaava luku oli 20 %. Ilomantsissa toimipaikkojen lukumäärä oli kyseisellä ajanjaksolla noin 300, kasvuprosentti oli 1,7 %. Taulukko 9. Yritysten toimipaikkojen määrän kehitys vuosina (Tilastokeskus). Muutos Määrä % Pohjois-Karjala ,7 Ilomantsi ,7 Koko Suomi ,0 Vuonna 2003 Pohjois-Karjalassa oli yritysten toimipaikkaa (2,8 % koko Suomen toimipaikoista) (taulukko 10). Toimipaikat jakautuivat eri toimialoille samaan tapaan kuin koko maassa. Eniten yritysten toimipaikkoja oli tukku- ja vähittäiskaupan toimialalla. Kaivostoiminnan ja louhinnan alalla oli Pohjois-Karjalassa 47 yritysten toimipaikkaa ja koko maassa yhteensä toimipaikkaa. Työtä tehtäessä ei ollut käytettävissä kuntakohtaisia toimialoittaisia tietoja. Taulukko 10. Yritysten toimipaikat toimialoittain vuonna 2003 (Tilastokeskus). Koko Suomi Pohjois-Karjala lkm % lkm % Toimialat yhteensä , ,0 A Maatalous, riistatalous ja metsätalous , ,4 B Kalatalous 642 0,3 21 0,3 C Kaivostoiminta ja louhinta ,5 47 0,7 D Teollisuus , ,7 E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto ,5 75 1,1 F Rakentaminen , ,7 G Tukku- ja vähittäiskauppa , ,8 H Majoitus- ja ravitsemistoiminta , ,1 I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne , ,1 J Rahoitustoiminta , ,7 K Kiinteistö-, vuokraus-, tutk.palv , ,9 L Julk. hallinto, maanpuol. sosiaalivak. 37 0,0 0 0,0 M Koulutus ,8 36 0,5 N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut , ,2 O Muut yht.kunn. ja henk.koht. palv , ,7 X Toimiala tuntematon 28 0,0 2 0,0 Pampalo 16

18 Yritykset Pohjois-Karjalan yritysrekisterin (http://josek.tx.fi/index.php?nav=frontpage) mukaan maakunnassa toimi yhteensä yritystä vuoden 2005 kesällä (tauluko 11). Yrityksiä oli eniten tukku- ja vähittäiskaupan, teollisuuden, kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelujen sekä kuljetus-, varastointi- ja tietoliikenteen toimialoilla. Näillä toimialoilla toimivien yritysten yhteenlaskettu osuus koko Pohjois-Karjalan yrityskannasta oli noin 60 %. Kaivostoiminnan ja louhinnan alalla toimi 84 yritystä. Ilomantsin 282 yrityksestä noin puolet toimi maa-, riista- ja metsätalouden, tukku- ja vähittäiskaupan sekä kuljetus-, varastointi- ja tietoliikenteen toimialoilla. Taulukko 11. Pohjois-Karjalan yritykset vuonna 2005 (Pohjois-Karjalan yritysrekisteri). Pohois-Karjala Ilomantsi Määrä Osuus (%) Määrä Osuus (%) A Maatalous, riistatalous ja metsätalous 446 6, ,1 B Kalatalous 26 0,4 1 0,4 C Kaivostoiminta ja louhinta 84 1,2 11 3,9 D Teollisuus , ,3 E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 66 0,9 2 0,7 F Rakentaminen 641 8,9 18 6,4 G Tukku- ja vähittäiskauppa , ,1 H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 350 4,9 15 5,3 I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne , ,7 J Rahoitustoiminta 106 1,5 5 1,8 K Kiinteistö-, vuokraus-, tutk.palv ,8 19 6,7 L Julk. hallinto, maanpuol. sosiaalivak. 12 0,2 0 0,0 M Koulutus 117 1,6 3 1,1 N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 345 4,8 8 2,8 O Muut yht.kunn. ja henk.koht. palv ,7 28 9,9 X Toimiala tuntematon 49 0,7 2 0,7 Yhteensä , ,0 Pampalon kaivostoiminnan aloittaminen antaa toteutuessaan Pohjois-Karjalan yrityksille mahdollisuuden toimia erilaisten töiden ja tuotteiden alihankkijoina kaivostoiminnan ja louhinnan, rakentamisen sekä kuljetusten, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialojen lisäksi myös muilla toimialoilla. Tällaisia toimialoja ja niillä toimivia yrityksiä ovat muun muassa (http://josek.tx.fi/index.php?nav=frontpage): Pohjois-Karjala Ilomantsi Kemikaalien ja kem. tuotteiden valmistus 1 0 Metallituotteiden valmistus Koneiden ja laitteiden valmistus 2 0 Sähköteknisten tuotteiden valmistus 42 0 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus 43 0 Tekniset palvelut Ympäristöhuollon palvelut 74 5 Pampalo 17

19 2.4 Alue- ja kuntatalous Bruttokansantuote Pohjois-Karjalan arvonlisäyksen eli bruttokansantuotteen suuruus oli Tilastokeskuksen aluetilinpidon ennakkotietojen mukaan vuonna 2003 noin 3,0 miljardia euroa, joka oli 2,4 % koko maan arvonlisäyksestä. Asukasta kohti laskettu bruttokansantuote oli euroa eli 75 % koko maan tasosta ( euroa/asukas) Kuntatalous Verotulot Pohjois-Karjalan kuntien verotulot vuonna 2004 olivat yhteensä noin 360 miljoonaa euroa (taulukko 12). Valtaosa (89 %) veroista kertyi kunnallisveroista. Kiinteistöveron osuus kokonaisveroista oli 5 % ja yhteisöveron osuus 6 %. Yhtä asukasta kohti laskettuna veroa kertyi euroa. Kuntien väliset erot olivat kuitenkin suhteellisen suuria: enimmillään veroa kertyi Joensuussa (2 388 /asukas) ja pienimmillään Polvijärvellä (1 614 /asukas). Taulukko 12. Pohjois-Karjalan kuntien ennakoidut verotulot vuonna Kuntajako mukainen (Tilastokeskus, ennakkotiedot kuntien tilinpäätöksistä 2004). Kunnallisvero Kiinteistövero Yhteisövero Yhteensä % /asukas % /asukas % /asukas /asukas Eno Ilomantsi Joensuu Juuka Kesälahti Kitee Kontiolahti Outokumpu Lieksa Liperi Nurmes Polvijärvi Pyhäselkä Rääkkylä Tohmajärvi Valtimo Pohjois-Karjala Kuntien toimintatuotot ja toimintakulut Vuonna 2003 Pohjois-Karjalan kuntien yhtä asukasta kohti lasketut toimintatuotot olivat keskimäärin 805 /asukas ja toimintakulut /asukas (taulukko 13). Nettomääräiset toimintakulut olivat siten /asukas. Kunnittaiset nettokulut vaihtelivat välillä /asukas. Koko Suomessa nettomääräiset toimintakulut olivat /asukas. Pampalo 18

20 Taulukko 13. Pohjois-Karjalan kuntien toimintatuotot ja -kulut vuonna Kuntajako mukainen (Tilastokeskus). Toiminta- Toiminta- Nettomääräiset tuotot kulut toimintakulut /asukas /asukas /asukas Eno Ilomantsi Joensuu Juuka Kesälahti Kitee Kontiolahti Lieksa Liperi Nurmes Outokumpu Polvijärvi Pyhäselkä Rääkkylä Tohmajärvi Valtimo Pohjois-Karjala Pampalo 19

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät 23.10.2013 Kimmo Niiranen Maakunta-asiamies Tilastokatsaus mm. seuraaviin asioihin: Väestökehitys Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 12.4.2013 Tuukka Arosara, projektipäällikkö Hanna Silvennoinen, projektisuunnittelija POKETTI-hanke: www.poketti.fi

Lisätiedot

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 Kainuun osuus koko maasta Kainuun maakuntaprofiili Kainuun kuntien väkiluku Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2015 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2004

Yritystoiminta Helsingissä 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 9 Yritystoiminta Helsingissä 2004 Helsingin kaupungin tietokeskus/ Kari Palomäki Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-644-6 Painettuna ISSN

Lisätiedot

Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014

Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014 Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014 Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset syyskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 14,9-0,4 ALLE 25 VUOTIAAT 425-13 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,1-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-41 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutoksia

Toimintaympäristön muutoksia Jämsä Kuhmoinen Toimintaympäristön muutoksia Jämsä ja Kuhmoinen 24.11.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys väestö 1980 2013

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,7-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-9 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset joulukuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 17,5-0,8 ALLE 25 VUOTIAAT 548-23 TYÖVOIMA

Lisätiedot

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 5 % 4 % 1 % 2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % C Teollisuus G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia Ennakointiseminaari 16.2.2016 Ilpo Hanhijoki Esityksen sisältö 1. Työvoima ja koulutustarpeet 2020- luvulla - ennakointituloksia 2. Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulufoorumi 16.2.2010 Mikael Andolin Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Viestintä Neuvottelukunta Strategia- ja aluekehitysyksikkö

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 18.8.2015 päivitetty

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 18.8.2015 päivitetty Tilastotietoja Kymenlaaksosta 18.8.215 päivitetty Kymenlaakson väkiluku kunnittain 215 Väkiluku yhteensä 179 861 ennakko (1.1.215) 2 Lähde: Tilastokeskus ennakko Kymenlaakson väkiluku kunnittain 215 Väkiluku

Lisätiedot

Tilastokuviot. 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot

Tilastokuviot. 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto Toimipaikkojen

Lisätiedot

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Iisalmi tilastoina Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Yleistä Iisalmesta Väkiluku 22 115 henkilöä (31.12.2014) Pinta-ala yhteensä 872,18 km 2, josta maata 762,97 km 2 ja makeaa vettä 109,21

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä maakunnan voimavarana

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä maakunnan voimavarana Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä maakunnan voimavarana 1 Taustatietoja Laaja-alainen kuntayhtymä toiminut 12 vuotta Omistuspohja: 14 jäsenkuntaa ja 3 sopimusperusteista kuntaa 2007 budjetti 37 m Yksikköhintaopiskelijoita

Lisätiedot

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu TIETEEN TILA 2016 Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu 19.12.2016 Lisätietoja: www.aka.fi/tieteentila Suunnittelu ja johdon tuki -yksikkö Suomen Akatemia 1 Tohtoreiden sijoittumisaineisto

Lisätiedot

Tilastokuviot 2016 /1

Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto

Lisätiedot

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Veteli Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2014; 3342 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 1200 Lestijärvi Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 1100 1000 900 2014; 817 800 700 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

ICT-sektorin työttömyystilanne Pohjois-Pohjanmaalla - joulukuu

ICT-sektorin työttömyystilanne Pohjois-Pohjanmaalla - joulukuu ICT-sektorin työttömyystilanne Pohjois-Pohjanmaalla - joulukuu 2015 - Jarkko Pietilä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Taustaksi ICT-sektorin määritys perustuu vahvasti valintoihin mitä aloja, luokkia tai

Lisätiedot

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Toholampi Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4100 3900 3700 3500 3300 2014; 3354 3100 2900 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kaustinen Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4500 4300 2014; 4283 4100 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen Kainuu tilastoina 2013 Kuva: Samu Puuronen KAINUUN OSUUS KOKO MAASTA Kainuun maakuntaprofiili Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen lukumäärä Väkiluku Tutkinnon

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Yli 9 prosenttia Suomen väestöstä asuu Pirkanmaalla,

Lisätiedot

3 Maakunta: Väkiluku , väestönmuutokset Väestönkehitys seutukunnittain 5 Väestöpyramidit 2014 ja 2030 (maakunta) 6 Väestön

3 Maakunta: Väkiluku , väestönmuutokset Väestönkehitys seutukunnittain 5 Väestöpyramidit 2014 ja 2030 (maakunta) 6 Väestön 3 Maakunta: Väkiluku 1990-2025, väestönmuutokset 1990-2015 4 Väestönkehitys seutukunnittain 5 Väestöpyramidit 2014 ja 2030 (maakunta) 6 Väestön ikärakenne, väestöllinen huoltosuhde, väkiluku kunnittain

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

Perho. Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Perho. Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Perho Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 3400 3200 3000 2014; 2893 2800 2600 2400 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työmarkkinat

Kilpailukyky ja työmarkkinat Kilpailukyky ja työmarkkinat - Työpaikka- ja elinkeinorakenne - Työvoima ja työttömyys - Työvoiman saatavuus - Tulotaso ja Helsingin kaupungin tietokeskus Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikat Helsingin

Lisätiedot

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2017

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2017 Pirkanmaa Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2017 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Puolen miljoonan asukkaan raja ylittyi vuonna 2013. Yli yhdeksän

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 PIRKANMAAN ELY-KESKUS Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.2.2014 klo 9.00 Pirkanmaan tilanne ennallaan Työttömien työnhakijoiden määrä oli lähes

Lisätiedot

LAPIN SUHDANTEET 2016

LAPIN SUHDANTEET 2016 LAPIN SUHDANTEET 2016 Ohjelma: 10.00 Tervetuloa Lapin suhdannekatsaus 2016 esittely strategiapäällikkö Mervi Nikander, Lapin liitto Toimialan näkökulma suhdanteisiin 10.30 TORMETS OY, hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Projektipäällikkö. Ari Näpänkangas. Pohjois-Pohjanmaan liitto

Kommenttipuheenvuoro. Projektipäällikkö. Ari Näpänkangas. Pohjois-Pohjanmaan liitto Kommenttipuheenvuoro Ari Näpänkangas Projektipäällikkö Pohjois-Pohjanmaan liitto POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO 34 kunnan muodostama kuntayhtymä Lakisääteisiä tehtäviä Alueiden kehittäminen (maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2016

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2016 Pirkanmaa Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2016 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Puolen miljoonan asukkaan raja ylittyi vuonna 2013. Yli yhdeksän

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 5/2015

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 5/2015 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2015 POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 5/2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 24.6.2015 klo 9.00 Työttömyyden kasvu Pohjois-Karjalassa valtakunnan keskitasoa Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Leppävirta Heinävesi Varkaus Joroinen Toimintaympäristön muutokset Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys

Lisätiedot

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko)

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Vuosi 2009 Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Koko maa 2009 Ryhmälomautettujen henkilöiden lukumäärä Laskentapäivä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 11/2014

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 11/2014 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2014 POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 11/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 23.12.2014 klo 9.00 Työttömien määrä lisääntyi hieman Pohjois-Karjalassa oli marraskuun

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 9/2015

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 9/2015 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2015 POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 9/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 20.10.2015 klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 11.500 Pohjois-Karjalassa oli syyskuun lopussa

Lisätiedot

KAIVOSHANKKEIDEN ENNAKOIDUT JA TODETUT MUUTOKSET. Kunnari & Suikkanen Outokumpu

KAIVOSHANKKEIDEN ENNAKOIDUT JA TODETUT MUUTOKSET. Kunnari & Suikkanen Outokumpu KAIVOSHANKKEIDEN ENNAKOIDUT JA TODETUT MUUTOKSET Kunnari & Suikkanen Outokumpu 16.-17.2.2010 Muutosten ennakointi -esimerkkinä SVA Lainsäädäntö ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) ja rakennuslain

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 11/2015

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 11/2015 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 11/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 22.12.2015 klo 9.00 Työttömiä pohjoiskarjalaisia 600 enemmän kuin vuosi sitten Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 2/2015

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 2/2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2015 POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 2/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 24.3.2015 klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita lähes 12.600 Pohjois-Karjalassa oli helmikuun

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä 73,6 prosenttia, eli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Työllisten

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA (KESU) Alustavia näkökulmia; perusuran valinta

KOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA (KESU) Alustavia näkökulmia; perusuran valinta KOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2016 2020 (KESU) Alustavia näkökulmia; perusuran valinta Tulevaisuuden tekijät korkeasti koulutettujen työmarkkinat -seminaari 11.3.2014 Koulutuksen ja

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Pohjois-Karjalassa Rahoituslähteet: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

Liiketalouden ja kaupan alan pitkän aikavälin työvoima- ja koulutustarpeet

Liiketalouden ja kaupan alan pitkän aikavälin työvoima- ja koulutustarpeet Liiketalouden ja kaupan alan pitkän aikavälin työvoima- ja koulutustarpeet Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivät 29. - 30.1.2014 Samuli Leveälahti Opetusneuvos Opetushallitus samuli.levealahti@oph.fi

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta elinkeinoelämän näkökulmasta Mirja Mirja Hannula Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2014

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2014 NÄKYMIÄ ELOKUU 2014 Elokuun työllisyyskatsaus 8/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 23.9.2014 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus elokuu 2014 Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi elokuussa edelleen,

Lisätiedot

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo -materiaalia Diasarjaan on koottu linkkejä ja Lapin Letkan laatimaa tasa-arvomateriaalia, joita opettaja voi hyödyntää tasa- arvoa

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 1/2015

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 1/2015 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2015 POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 1/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 24.2.2015 klo 9.00 Työttömien määrä lisääntyi Pohjois-Karjalassa oli tammikuun lopussa

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 10/2014

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 10/2014 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2014 POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 10/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.11.2014 klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 11.130 Pohjois-Karjalassa oli lokakuun

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI- KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI- KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI- KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ 1 Juankosken ja n kaupungin toimintaympäristöselvitys (213) Toimintaympäristön muutoshaasteet Juankosken ja n kaupunkien toimintaympäristön muutokseen

Lisätiedot

ICT-sektorin työttömyystilanne Pohjois-Pohjanmaalla - heinäkuu Jarkko Pietilä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

ICT-sektorin työttömyystilanne Pohjois-Pohjanmaalla - heinäkuu Jarkko Pietilä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ICT-sektorin työttömyystilanne Pohjois-Pohjanmaalla - heinäkuu 2015 - Jarkko Pietilä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 27.8.2015 Taustaksi ICT-sektorin määritys perustuu vahvasti valintoihin mitä aloja, luokkia

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2015

TILASTOKATSAUS 12:2015 TILASTOKATSAUS 12:2015 17.12.2015 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna eniten Hakunilassa ja Aviapoliksessa Vaikka väheni vuoden aikana koko kaupungissa, oli kaupungin

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Yritykset 2009 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi lähes 13 prosentilla Vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä yrityksiä aloitti 0,1 prosenttia vähemmän kuin vuotta

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 23.12. klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa kuussa selvästi vähemmän kuin koko maassa keskimäärin Uusia työttömiä on aiempaa vähemmän,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 12/2014

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 12/2014 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 12/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 20.1.2015 klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita vuoden lopussa lähes 13.000 Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kehityskuvia

Työmarkkinoiden kehityskuvia Työmarkkinoiden kehityskuvia Heikki Räisänen, tutkimusjohtaja, dosentti Työ- ja elinkeinoministeriö Pirkanmaan liiton tulevaisuusfoorumi 7.11.2011, Tampere Sisältö 1. Lähtökohtia työmarkkinoiden toimintaan

Lisätiedot

Joensuun selvitysalue yhdessä

Joensuun selvitysalue yhdessä Toimintaympäristön muutokset Joensuun selvitysalue yhdessä 27.6.2013 Heikki Miettinen Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Työpaikat Työvoima Koulutus Työlliset Työttömyys Pendelöinti Verotettavat tulot

Lisätiedot

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Suhdanteet t vaihtelevat t - Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa 23.11.2010 Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus.

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus. Tiedoston välilehdet 1. Toimialan työlliset maakunnittain VOSE-hankkeessa määritellyllä vähittäiskaupan alalla (poikkeaa siis hieman Tilastokeskuksen pelkästä vähittäiskauppa-luokasta, koska sisältää ajoneuvojen

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS 2010

TOIMIALAKATSAUS 2010 TOIMIALAKATSAUS 2010 Toimialakatsaus Tämä talouskatsaus tarkastelee tilannetta Pohjanmaan kauppakamarin alueella. Alue on sama kuin Pojanmaan TEkeskuksen alue ja käsittää Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 4/2013

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 4/2013 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2013 POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 4/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 21.5.2013 klo 9.00 Pohjois-Karjalassa 11.300 työtöntä työnhakijaa Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Rakenteet murroksessa Koulutuksen ennakointi ratkaisevassa asemassa 29.11.2012

Rakenteet murroksessa Koulutuksen ennakointi ratkaisevassa asemassa 29.11.2012 Rakenteet murroksessa Koulutuksen ennakointi ratkaisevassa asemassa 29.11.2012 Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mikko Väisänen, Pohjois-Pohjanmaan liitto 15-vuotiaat vuosina 2008 ja 2020 2 410 1 898-21,3

Lisätiedot

KAIVOSALALLE TYÖ ELÄMÄÄN -TAPAHTUMA 21.1.2014. Harri Kosonen

KAIVOSALALLE TYÖ ELÄMÄÄN -TAPAHTUMA 21.1.2014. Harri Kosonen KAIVOSALALLE TYÖ ELÄMÄÄN -TAPAHTUMA 21.1.2014 Harri Kosonen MITÄ YHTEISTÄ ON KIVELLÄ JA KITARALLA? Varsinkin nuorilla on harvoin tietoa kaivannaisalasta ILMAN KAIVOSTEOLLISUUTTA ET SOITA KITARAAKAAN (etkä

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 Julkaisuvapaa 26.11.2013 Aloittaneiden yritysten määrä jatkaa laskuaan Tilastokeskuksen

Lisätiedot

PAJALA - KOLARI KAIVOKSEN VAIKUTUKSET KOLARIN KUNTAAN. Kaivoksen väestö-, työllisyys- ja talousvaikutukset

PAJALA - KOLARI KAIVOKSEN VAIKUTUKSET KOLARIN KUNTAAN. Kaivoksen väestö-, työllisyys- ja talousvaikutukset PAJALA - KOLARI KAIVOKSEN VAIKUTUKSET KOLARIN KUNTAAN Kaivoksen väestö-, työllisyys- ja talousvaikutukset Juhani Laasanen Tutkijatohtori Ruralia-instituutti Ruralia Institute Ruralia-institutet Työseminaari

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista. Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille

Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista. Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille Sisältö Väkiluvun kehitys (maakunta, kunnat) Väestöennuste 2015-2040 (maakunta, kunnat) Ikärakenne ja ennuste

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Yritykset 2009 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Lopettaneiden yritysten määrä edelleen kovassa nousussa Aloittaneiden yritysten määrä laski reilut kuusi prosenttia vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä.

Lisätiedot

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 213 TIEDOTE 4/214 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Kuopiossa 31.12.212 Tilastokeskuksen keväällä 214 julkaisemien

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 6/2014

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 6/2014 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2014 POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 6/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 22.7.2014 klo 9.00 Työttömyys väheni hieman Pohjois-Karjalassa oli kesäkuun lopussa 11.923

Lisätiedot

POHJOIS KARJALA. Työllisyyskatsaus

POHJOIS KARJALA. Työllisyyskatsaus Työllisyyskatsaus ssa 12 900 työtöntä työnhakijaa Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain Valtimo 17,2 Nurmes 17,9 n ELY keskuksen alueella oli tammikuun lopussa 12 901 työtöntä työnhakijaa;

Lisätiedot

POHJOIS KARJALA. Työllisyyskatsaus

POHJOIS KARJALA. Työllisyyskatsaus Työllisyyskatsaus ssa 13 250 työtöntä työnhakijaa määrä on pienempi kuin vuosi sitten Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain Valtimo 16,3 Nurmes 18,2 n ELY keskuksen alueella oli joulukuun

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 010 Työllisten määrä jäi Helsingissä vuoden 010 viimeisellä neljänneksellä runsaan prosentin pienemmäksi kuin vuosi sitten. Pääkaupunkiseudun,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 7/2012

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 7/2012 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 7/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 21.8.2012 klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 11.679 Pohjois-Karjalassa oli heinäkuun lopussa

Lisätiedot

Liikevaihdon kehitys Pirkanmaalla 2009

Liikevaihdon kehitys Pirkanmaalla 2009 Liikevaihdon kehitys Pirkanmaalla 2009 1 Liikevaihdon kehitys Pirkanmaalla 2002 2009, kaikki toimialat (vuosimuutos, %) Lähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu 2 Liikevaihto päätoimialoittain

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Joulukuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä )

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Joulukuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 27.1.2016 Joulukuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.12.2015) Työttömyyden vuositason kasvu hidastui edelleen Pirkanmaan TE-toimistossa oli joulukuun 2015

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2015

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2015 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 24.2.2015 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus tammikuu 2015 Tammikuun lopussa Kaakkois-Suomessa

Lisätiedot

OULUN SEUTU & POHJOIS-POHJANMAA

OULUN SEUTU & POHJOIS-POHJANMAA TAPAHTUMA- JA FESTIVAALIKLUSTERIN LASKENNALLINEN ALUEVAIKUTUSMALLISOVELLUS: OULUN SEUTU & POHJOIS-POHJANMAA Ari Karppinen ja Mervi Luonila helmikuu 2014 2 3 TAUSTAA Tapahtumien ovat kautta aikojen olleet

Lisätiedot

POHJOIS KARJALA. Työllisyyskatsaus

POHJOIS KARJALA. Työllisyyskatsaus Työllisyyskatsaus ssa 12 000 työtöntä työnhakijaa Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain Valtimo 14,9 Nurmes 16,2 Juuka 17,3 Outokumpu 18,4 Polvijärvi 16,6 Liperi 12,4 Kontiolahti 11,5

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 9/2015

Satakunnan työllisyyskatsaus 9/2015 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2015 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 9/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 20.10.2015 klo 9.00 Työttömien määrä vähentyi hieman syyskuussa Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan

Lisätiedot