Pampalon kultakaivoksen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pampalon kultakaivoksen"

Transkriptio

1 Pampalon kultakaivoksen työllisyys- ja aluetaloudelliset vaikutukset Kuvassa kiisua, ei kultaa

2 Osaavasta työvoimasta Pohjois-Karjalan tulevaisuuden menestystekijä Visio: Osaavasta työvoimasta Pohjois-Karjalan tulevaisuuden menestystekijä. Ennakko hanke Työvoima- ja koulutustarpeiden ennakoinnin kehittäminen ja toimijoiden verkostoiminen Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan TE-keskus, työvoimaosasto Toiminta: Työmarkkinoilla ja yritystoiminnassa tapahtuvien muutosten ennakointi ja tuleviin työvoiman määrällisiin sekä koulutuksellisiin tarpeisiin vastaaminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

3 Ennakko hankkeen julkaisuja: 1. Sijoittumisseuranta 2003 Pohjois-Karjalan ammatillisista oppilaitoksista ja ammattikorkeakoulusta vuonna 2001 valmistuneiden sijoittuminen keväällä / Pohjois-Karjalan koulutus- ja sivistysstrategia / Pohjois-Karjalan työttömyyden kuva 4/ Työmarkkinoiden rakenne ja toiminta Pohjois-Karjalassa 6/ Sijoittumisseuranta 2004 Pohjois-Karjalan ammatillisista oppilaitoksista ja ammattikorkeakoulusta vuonna 2002 valmistuneiden sijoittuminen keväällä / Pohjois-Karjalan kuntasektorin työvoimatarpeiden ennakointi 9/ Pohjois-Karjalan kivi- ja kaivannaisklusterin työvoimatarpeiden ennakointi 11/ Sijoittumisseuranta 2005 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulusta, ammattiopistosta ja Kaprakan ammatillisesta koulutuskeskuksesta vuonna 2003 valmistuneiden sijoittuminen keväällä / Pohjois-Karjalan rakennusklusteri Työvoima- ja koulutustarvetutkimus / Pampalon kultakaivoksen työllisyys- ja aluetaloudelliset vaikutukset 10/2005 Lisäksi aiemmin Ennakko hankkeen rahoittamana on julkaistu Pohjois-Karjalan liiton julkaisusarjassa (Julkaisu 68 / 2002) Pohjois-Karjalan yritys- ja toimipaikkaselvitys.

4 Pampalon kultakaivoksen työllisyys- ja aluetaloudelliset vaikutukset Kimmo Koski Selvitystä ohjannut työryhmä: Ahtiainen Markku (pj.), Pohjois-Karjalan TE-keskus Anttila Anu (siht.), Ennakko hanke Aravuo Kari, Pohjois-Karjalan TE-keskus Jaakonaho Pertti, JOSEK Oy Jormanainen Pentti, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Kuronen Urpo, Polar Mining Oy Laitinen Oiva, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pussinen Väinö, Ilomantsin työvoimatoimisto Teittinen Seija, Ilomantsin kunta Tiainen Seppo ( asti), Ennakko hanke Sandberg Esa, Polar Mining Oy Söderholm Krister, Kauppa- ja teollisuusministeriö

5 Sisällysluettelo 1 Johdanto Työn taustaa Pampalon kultakaivoshanke Tarkastelualueen nykytilanne Tarkastelualue Väestö ja työvoima Väestökehitys ja väestön rakenne Työvoima ja työssäkäynti Työpaikat ja yritystoiminta Työpaikat ja toimialarakenne Yritystoiminta Alue- ja kuntatalous Bruttokansantuote Kuntatalous Vaikutukset työllisyyteen Yleistä työllisyysvaikutuksista Tutkimusvaiheen työllisyysvaikutukset Rakentamisvaiheen työllisyysvaikutukset Toimintavaiheen työllisyysvaikutukset Työllisyysvaikutusten alueellinen kohdentuminen Työpaikkojen avautuminen eri ammattiryhmissä Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus Ammattitaitoisen työvoiman riittävyys ja saaminen Koulutukselliset tarpeet ja niihin varautuminen Koulutuksen tarve ja järjestäminen Koulutuksen tarjoajat...33 Pampalo 4

6 5 Vaikutukset aluetalouteen Vaikutukset kiinteistöjen arvoon Vaikutusmekanismit Pampalon kaivoshankkeen vaikutukset Työllistymisen vaikutukset väestökehitykseen Työllisyyskehityksen vaikutus muuttoliikkeeseen Kaivoshankkeen vaikutukset väestökehitykseen Vaikutukset kunnallistalouteen Merkittävimmät vaikutuserät Vaikutukset kunnallisten palvelujen kustannuksiin Vaikutukset verotuloihin Yhteenveto Lähteet Pampalo 5

7 1 Johdanto 1.1 Työn taustaa Ilomantsin Pampalon kultakaivoshanke on yksi Pohjois-Karjalan maakunnan kärkihankkeista. Mikäli hanke toteutetaan, se tulee vaikuttamaan monella tavalla sekä sijaintikuntansa että laajemminkin koko vaikutusalueensa yritystoimintaan ja työllisyyteen. Hankkeen selvittämiseen on myönnetty julkista tukea ja mahdollisuudet kaivostoiminnan avaamiseen ovat myönteiset. Edelleen on kuitenkin mahdollista myös se, että hanketta ei toteuteta. Kivi- ja kaivannaisklusteri on yksi Pohjois-Karjalan maakunnan kehittämisen painopistealoista. Muita kärkiosaamisaloja ovat muovi- ja metalliklusteri ja metsäklusteri. Kärkialat ovat saaneet tukijalakseen vahvasti kehittyneet hyvinvointi-, koulutus- ja kulttuuriklusterit, joiden odotetaan jatkossa olevan entistäkin keskeisempiä tekijöitä maakunnan vetovoimaisuuden kannalta. Myös ICT-, matkailu- ja elintarvikeklustereihin on ladattu paljon odotuksia, mutta läpimurto on vielä edessä (Pohjois-Karjalan liitto 2003a). Ennakko hanke on Pohjois-Karjalan TE-keskuksen työvoimaosaston hallinnoima ESRrahoitteinen projekti, jonka tehtävänä on kartoittaa maakunnan painopistealojen tulevaisuutta erityisesti työvoima- ja koulutustarpeiden näkökulmasta. Tämän selvityksen tarkoituksena on arvioida Pampalon kultakaivoshankkeen vaikutuksia työllisyyteen ja aluetalouteen. Pampalossa on myös vuolukiviesiintymä ja hieman kauempana mustakiviesiintymä. Näiden esiintymien mahdolliset työllisyys- ja muut vaikutukset jätetään kuitenkin tarkastelun ulkopuolelle. 1.2 Pampalon kultakaivoshanke Suomessa on tällä hetkellä vireillä useita kaivostoiminnan aloittamiseen tähtääviä hankkeita Pohjois-Karjalassa, Lapissa, Kainuussa ja muualla Suomessa (kuva 1). Suurimpia hankkeita ovat Suurikuusikon kultakaivoshanke Kittilässä sekä kansainvälisestikin merkittävä Talvivaaran nikkelikaivoshanke Sotkamossa. Näiden lisäksi on vireillä useita pienempiä kaivos- tai avolouhoshankkeita. Polar Mining Oy on avaamassa uudelleen Oriveden kaivosta Orivedellä sekä tuomassa tuotantoon Jokisivun kultaesiintymää Huittisissa. Molempien kultaesiintymien malmi rikastetaan Vammalassa sijaitsevassa rikastamossa. Ilomantsin Pampalon kultaesiintymän jatkotutkimusten käynnistäminen on Polar Mining Oy:ssä edelleen selvityksen alla. Pampalo 6

8 Kaivosprojekteja 2005 Suurikuusikko, Au Kittilä Keivitsa, Ni-PGM Kultaesiintymä Nikkel/PGM-esiintymä Muita esiintymiä Rovaniemi Oulu Kokkola Kajaani Suhanko, PGM-Ni Punasuo, talkki Alanen, talkki Talvivaara, Ni Kälviä, ilmeniitti Kylylahti Cu-Co-Au Kaustinen, Li Pampalo, Au Särkiniemi, Ni Valkeisenranta, Ni Mäntymäki,Ni Hyvelä,Ni Niinimäki, Ni Orivesi, Au Jokisivu, Au Hyypiänmäki, karbonaattikivi 9/6/ HELSINKI Kuva 1. Kaivosprojekteja vuonna Pampalon kultaesiintymä sijaitsee Ilomantsin kunnassa tiematkana noin kahdeksan kilometriä Hattuvaaran kyläkeskuksen pohjoispuolella ja suoraan runsaat 10 kilometriä itärajalta (kuva 2). Päällystetyltä tieltä alueelle on matkaa 2,5 kilometriä ja lähimmältä Ilomantsin rautatieasemalta 48 kilometriä. Joensuuhun on matkaa noin 120 kilometriä. Alue on harvaan asuttua ja muu toiminta lähialueilla on vähäistä. Geologian tutkimuskeskus aloitti 1980-luvun puolivälissä laajamittaiset kullanetsintätyöt Ilomantsin itäosissa. Pampalon kultaesiintymä löytyi vuonna Esiintymässä tehtiin laajat kairaukset ja sekä avolouhoksesta että maan alta tapahtuneet koelouhinnat vuosina Sen jälkeen kohteessa ja sen lähiympäristössä on tehty vain pienimuotoista uusien esiintymien etsintää ja kairattu kaksi syvää reikää esiintymän syvyysjatkeille. Vuosina alueella ei ole ollut muuta toimintaa, mutta maanalaiset kaivostilat on pidetty kuivana ja vuosittain on tehty tarvittavat huolto- ja kunnossapitotoimet. Pampalo 7

9 Ympäristölupahakemuksen mukaan kaivostoiminta käsittää malmikiven louhinnan, murskauksen ja rikastuksen Pampalossa. Malmia arvioidaan louhittavan vuodessa noin tonnia. Viimeisten varantoarvioiden mukaan kaivos voisi toimia 5-7 vuotta, mutta lisämalmin löytymiselle on hyvät mahdollisuudet. Rikastamon mahdollisimman tehokasta käyttöä tukisi se, että sinne tuotaisiin malmia myös Pampalon lähialueelta. Päätös kaivoksen avaamisesta tehdään vuosina suoritettavien jatkotutkimusten jälkeen. Vielä ei siis ole varmaa, että hanke toteutetaan. Tällä hetkellä Pampalossa on metallinen huoltokontti sekä siirrettävä toimistoparakki (kuva 3), jota tullaan käyttämään seuraavan maanalaisen tutkimusvaiheen aikana. Siihen on yhdistetty sähkölämmitys sekä vesi ja viemäröinti. Kaivoksen toiminta tulee edellyttämään parannuksia tie- ja energiahuoltoverkossa. Nykyinen sähkölinja riittää tämän hetken tarpeisiin, mutta toimintavaiheessa alueelle on joko vedettävä suurempi sähkölinja tai sinne on tuotava oma aggregaatti. Kaivokselle johtavalla tiellä 522 (Ilomantsi-Hattuvaara-Lieksa) on kantavuusongelmia (kelirikkorajoitus). Koska kyseessä on yleinen tie, mahdollisista tienparannustoimista vastaa Tiepiiri. Kuva 2. Pampalon kultakaivoksen sijainti. Pampalo 8

10 Kuva 3. Pampalon piha, huoltokontti ja toimistoparakki. Kuva 4. Pampalon kaivosaluetta, tie tutkimuskaivokseen. Pampalo 9

11 2 Tarkastelualueen nykytilanne 2.1 Tarkastelualue Työllisyyteen ja aluetalouteen kohdistuvia vaikutuksia tarkastellaan koko Pohjois-Karjalan maakuntaa koskevina ja soveltuvin osin Ilomantsin kuntaa koskevina. Tarkastelualueen nykytilan analyysi tehdään pääasiassa maakuntatasolla. Tarkastelualue esitetään kuvassa 4. Pampalo Kuva 5. Tarkastelualue (Pohjois-Karjalan liitto 2005). 2.2 Väestö ja työvoima Väestökehitys ja väestön rakenne Väestökehitys Pohjois-Karjalassa asui vuoden 2004 lopussa yhteensä henkilöä eli 3,2 % koko maan väestöstä (taulukko 1). Väestö keskittyi Joensuun seutukuntaan ( asukasta) ja erityisesti Joensuuhun ( asukasta) (taulukko 2). Muita yli kymmenen tuhannen asukkaan kuntia olivat Kontiolahti, Liperi ja Lieksa. Ilomantsin asukasmäärä oli Pampalo 10

12 Taulukko 1. Väestö Pohjois-Karjalassa ja koko maassa vuosina (Tilastokeskus) Pohjois-Karjala Ilomantsi Koko Suomi Taulukko 2. Pohjois-Karjalan väestö kunnittain Kunta- ja seutukuntajako on mukainen (Tilastokeskus) Joensuu Outokumpu Eno Ilomantsi Kontiolahti Liperi Polvijärvi Pyhäselkä Joensuun seutukunta Lieksa Nurmes Juuka Valtimo Pielisen Karjala Kitee Kesälahti Rääkkylä Tohmajärvi Keski-Karjala Pohjois-Karjala Väestön ikärakenne Vuonna 2004 Pohjois-Karjalassa ja etenkin Ilomantsissa alle 15-vuotiaiden osuus koko väestöstä oli pienempi ja yli 65-vuotiaiden osuus suurempi kuin koko maassa keskimäärin (taulukko 3). Työikäisten ( vuotiaiden) osuus väestöstä oli hieman koko maata (66,7 %) pienempi. Taulukko 3. Väestön ikärakenne (Tilastokeskus) vuotiaita vuotiaita Yli 65 -vuotiaita Yhteensä lkm osuus (%) lkm osuus (%) lkm osuus (%) lkm Pohjois-Karjala , , , Ilomantsi , , , Koko Suomi , , , Väestön koulutustaso Vuoden 2003 lopussa keskiasteen tutkinnon oli suorittanut 41 % ja korkea-asteen tutkinnon 19 % Pohjois-Karjalan 15 vuotta täyttäneestä väestöstä (taulukko 4). Pohjois-Karjalassa keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus oli suurempi, mutta korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus pienempi kuin koko maassa. Ilomantsissa keskiasteen tutkinnon suorittaneita oli 37 % ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneita 12 % yli 15-vuotiaista. Pampalo 11

13 Taulukko 4. Keskiasteen ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneet ja heidän osuutensa 15 vuotta täyttäneestä väestöstä Pohjois-Karjalassa ja koko maassa vuonna 2003 (Tilastokeskus). Pohjois-Karjala Koko Suomi Ilomantsi lkm % lkm % lkm % Keskiaste , , ,9 Korkea-aste , , ,7 Väestöennuste Tilastokeskuksen uusin väestöennuste on julkaistu syyskuussa Muuttoliikkeen sisältävän laskelman mukaan Pohjois-Karjalan väestömäärä vuonna 2040 on eli noin 15 % pienempi kuin vuonna 2004 (taulukko 5). Ilomantsin väkiluku vuonna 2040 on ennusteen mukaan 4 375, vähennys vuoteen 2004 verrattuna on noin 33 %. Tilastokeskuksen ennuste on ns. trendiennuste, joka perustuu viime vuosien väestökehityksen perusteella laskettuihin syntyvyys-, kuolevuus- ja muuttokertoimiin. Ennuste ei ota huomion taloudellisten, sosiaalipoliittisten, aluepoliittisten tms. tekijöiden vaikutusta väestökehitykseen. Taulukko 5. Tilastokeskuksen väestöennuste vuoteen 2040 (muuttoliikkeen sisältävä laskelma). Väestömäärä Muutos vuoteen 2004 (%) Pohjois- Koko Pohjois- Koko Vuosi Karjala Ilomantsi Suomi Karjala Ilomantsi Suomi ,7-9,4 1, ,4-19,9 3, ,0-26,6 3, ,8-33,1 2,5 Pohjois-Karjalan liiton vuonna 2002 tekemän mukautetun omavaraislaskelman mukaan väkiluku vuonna 2020 tulee olemaan asukasta muutoksen ollessa (-1,6 %). Omavaraislaskelman väestöennusteiden valossa väkiluku tulee kasvamaan Joensuun seudulla, mutta samaan aikaan vähenemään koko Pohjois-Karjalassa (Pohjois-Karjalan liitto 2003b) Työvoima ja työssäkäynti Työvoiman määrä ja rakenne Työvoiman määrä Pohjois-Karjalassa oli Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan vuoden 2003 lopussa henkilöä. Työvoiman osuus väestöstä oli 45,2 %, joka on pienempi kuin koko maassa keskimäärin (49,2 %). Työllisten määrä Pohjois-Karjalassa oli henkilöä (82,1 % työvoimasta) ja Ilomantsissa henkilöä (75,1 % työvoimasta). Koko maassa työllisten osuus työvoimasta oli 88,2 % vuonna Työhallinnon tilastojen mukaan vuosina työllisten osuus työvoimasta on Pohjois-Karjalassa ollut 76,4-83,2 % ja koko maassa 80,1-88,9 %. Pampalo 12

14 Taulukko 6. Työvoima ja työvoiman ulkopuolella olevat (Tilastokeskus). Koko Suomi Pohjois-Karjala Ilomantsi lkm % lkm % lkm % Koko väestö Työvoima , , ,0 Työlliset , , ,1 Työttömät , , ,9 Työvoiman ulkopuolella olevat , , , vuotiaat , , ,0 Opiskelijat, koululaiset , , ,9 Eläkeläiset , , ,2 Varusmiehet, siviilipalvelusmiehet , ,8 24 0,6 Muut , , ,2 Vuonna 2000 Pohjois-Karjalan työllisen työvoiman suurimmat ammattiluokat olivat palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät sekä asiantuntijat (taulukko 7). Valtaosa (62 %) työvoimasta oli iältään vuotiaita. Ilomantsissa suurimmat ammattiluokat olivat palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijät. Ilomantsissa vuotiaiden osuus työvoimasta oli 67 %. Ilomantsi on osa Enon, Ilomantsin ja Joensuun muodostamaa työssäkäyntialuetta. Taulukko 7. Työllinen työvoima ammattiluokittain ja ikäluokittain Pohjois-Karjalassa (Tilastokeskus). Ikäluokat POHJOIS-KARJALA yhteensä Kaikki ammattiluokat yhteensä Johtajat ja ylimmät virkamiehet Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Prosessi- ja kuljetustyöntekijät Muut työntekijät Sotilaat Tuntematon ILOMANTSI Kaikki ammattiluokat yhteensä Johtajat ja ylimmät virkamiehet Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Prosessi- ja kuljetustyöntekijät Muut työntekijät Sotilaat Tuntematon Pampalo 13

15 Työvoiman ja työllisten määrän kehitys Vuoden 2003 lopulla Sisäasiainministeriön julkistamassa Maakuntien kehitysarviot raportissa tarkastellaan työikäisen väestön, työvoiman, työllisten, työttömien määrän sekä työttömyys- ja työllisyysasteen alueellisia kehitysarvioita. Keskeisenä tausta-aineistona ovat olleet Työvoima projektin yhteydessä tuotetut laskelmat. Raportissa tarkastellaan väestön ja työllisyyden kehitystä kolmen vaihtoehdon eli perusuran, tavoiteuran ja työllistävän kasvun kautta. Työikäisen väestön ( vuotiaat) määrä Suomessa säilyy perusuran ja työllistävän kasvun mukaan ennallaan vuoteen 2010 saakka, minkä jälkeen se alkaa voimakkaasti laskea suurten ikäluokkien eläköityessä. Pohjois-Karjalassa työikäisen väestön määrä laskee maltillisesti perusuran ja työllistävän kasvun mukaan vuoteen 2010 saakka, minkä jälkeen lasku kiihtyy. Tuotannon kasvu sekä työvoiman ja väestön kehitys vaikuttavat työllisten määrään. Pohjois- Karjalan työllisten määrän ennakoidaan olevan vuonna 2020 perusurassa noin 8 % ja työllistävän kasvun urassa noin 5 % vähemmän kuin vuonna Tuotannon ja työllisyyden myönteisen kehityksen odotetaan näkyvän voimakkaimmin ns. osaamissektoreilla niin teollisessa tuotannossa kuin palvelualoillakin ja työllisyyden kasvun arvioidaan painottuvan korkeakoulutuksen saaneeseen työvoimaan. Etenkin liike-elämää palvelevien toimintojen merkitys työllistäjänä kasvaa. Työllisten määrän muutos ja työikäisen väestön määrä vaikuttavat suoraan työllisyysasteen kehitykseen. Pohjois-Karjalassa työllisyysasteen nousun ennakoidaan tapahtuvan koko maan tapaan 2010-luvulla työikäisen väestön vähentyessä. Työllisyysasteen ennakoidaan olevan vuonna 2020 vaihtoehdosta riippuen 66,6-69,4 %. Työttömien määrä vähenee kaikissa vaihtoehdoissa erityisesti 2010-luvulla. Pohjois-Karjalassa työttömiä arvioidaan olevan vuonna 2020 kehitysvaihtoehdosta riippuen henkilöä vähemmän kuin vuonna Työttömyysasteen arvioidaan vuonna 2020 olevan Pohjois-Karjalassa vaihtoehdosta riippuen 3,5-7,1 % ja koko maassa 2,5-6,2 %. 2.3 Työpaikat ja yritystoiminta Työpaikat ja toimialarakenne Pohjois-Karjalan työpaikkojen lukumäärä on kasvanut 7,9 % vuosien 1995 ja 2003 välisenä aikana (taulukko 8). Kehitys on ollut hitaampaa kuin koko maassa keskimäärin (17,1 %). Ilomantsissa työpaikkamäärä on vähentynyt yhdeksän prosenttia. Työpaikkarakenteessa Pampalo 14

16 vuosina tapahtuneet muutokset ovat olleet samansuuntaisia Pohjois-Karjalassa ja koko maassa maa- ja metsätalouden sekä sähkö-, kaasu- ja vesihuollon työpaikkojen osalta. Kaivostoiminnan ja louhinnan sekä teollisuuden työpaikkamäärien osuus kaikista työpaikoista on Pohjois-Karjalassa kasvanut enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Muilla toimialoilla kasvu on ollut pienempää kuin koko maassa. Ilomantsissa työpaikkamäärän kehitys on ollut positiivista kaupan, majoituksen ja ravintolatoiminnan, rahoitus-, kiinteistö- ym. palvelujen sekä yhteiskunnallisten palvelujen aloilla. Vuonna 2003 Pohjois-Karjalassa oli eniten työpaikkoja yhteiskunnallisten palvelujen ja teollisuuden toimialoilla, samoin kuin koko maassa. Kaivostoiminnassa ja louhinnassa työpaikkoja oli Pohjois-Karjalassa 299 ja koko maassa yhteensä Ilomantsin työpaikkarakenne poikkeaa koko Pohjois-Karjalasta lähinnä maa- ja metsätalouden (osuus kaikista työpaikoista koko Pohjois-Karjalassa 8,2 % ja Ilomantsissa 14,0 %), teollisuuden (18,6 % ja 6,7 %) sekä yhteiskunnallisten palvelujen (36,2 % ja 42,5 %) osalta. Taulukko 8. Työpaikkamäärän kehitys vuosina (Tilastokeskus). Pohjois-Karjala Muutos e Määrä % (A-B) Maa- ja metsätalous ,1 (C) Kaivostoiminta ja louhinta ,2 (D) Teollisuus ,2 (E) Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto ,9 (F) Rakentaminen ,9 (G-H) Kauppa, majoitus- ja rav.toiminta ,2 (I) Kuljetus, varastointi ja tietoliik ,9 (J-K) Rahoitus-, kiinteistö-, ym. palv ,4 (L-Q) Yhteiskunnall. palvelut ,4 Toimiala tuntematon ,8 Yhteensä ,9 Koko Suomi Muutos e Määrä % (A-B) Maa- ja metsätalous ,6 (C) Kaivostoiminta ja louhinta ,4 (D) Teollisuus ,4 (E) Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto ,5 (F) Rakentaminen ,5 (G-H) Kauppa, majoitus- ja rav.toiminta ,9 (I) Kuljetus, varastointi ja tietoliik ,2 (J-K) Rahoitus-, kiinteistö-, ym. palv ,6 (L-Q) Yhteiskunnall. palvelut ,9 Toimiala tuntematon ,4 Yhteensä ,1 Ilomantsi Muutos e Määrä % (A-B) Maa- ja metsätalous ,1 (C) Kaivostoiminta ja louhinta ,3 (D) Teollisuus ,9 (E) Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto ,8 (F) Rakentaminen ,6 (G-H) Kauppa, majoitus- ja rav.toiminta ,1 (I) Kuljetus, varastointi ja tietoliik ,1 (J-K) Rahoitus-, kiinteistö-, ym. palv ,4 (L-Q) Yhteiskunnall. palvelut ,2 Toimiala tuntematon ,2 Yhteensä ,0 Pampalo 15

17 2.3.2 Yritystoiminta Yritysten toimipaikat Yritysten toimipaikkojen lukumäärä Pohjois-Karjalassa lisääntyi 8,7 % vuodesta 1995 vuoteen 2003 (taulukko 9). Koko Suomen vastaava luku oli 20 %. Ilomantsissa toimipaikkojen lukumäärä oli kyseisellä ajanjaksolla noin 300, kasvuprosentti oli 1,7 %. Taulukko 9. Yritysten toimipaikkojen määrän kehitys vuosina (Tilastokeskus). Muutos Määrä % Pohjois-Karjala ,7 Ilomantsi ,7 Koko Suomi ,0 Vuonna 2003 Pohjois-Karjalassa oli yritysten toimipaikkaa (2,8 % koko Suomen toimipaikoista) (taulukko 10). Toimipaikat jakautuivat eri toimialoille samaan tapaan kuin koko maassa. Eniten yritysten toimipaikkoja oli tukku- ja vähittäiskaupan toimialalla. Kaivostoiminnan ja louhinnan alalla oli Pohjois-Karjalassa 47 yritysten toimipaikkaa ja koko maassa yhteensä toimipaikkaa. Työtä tehtäessä ei ollut käytettävissä kuntakohtaisia toimialoittaisia tietoja. Taulukko 10. Yritysten toimipaikat toimialoittain vuonna 2003 (Tilastokeskus). Koko Suomi Pohjois-Karjala lkm % lkm % Toimialat yhteensä , ,0 A Maatalous, riistatalous ja metsätalous , ,4 B Kalatalous 642 0,3 21 0,3 C Kaivostoiminta ja louhinta ,5 47 0,7 D Teollisuus , ,7 E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto ,5 75 1,1 F Rakentaminen , ,7 G Tukku- ja vähittäiskauppa , ,8 H Majoitus- ja ravitsemistoiminta , ,1 I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne , ,1 J Rahoitustoiminta , ,7 K Kiinteistö-, vuokraus-, tutk.palv , ,9 L Julk. hallinto, maanpuol. sosiaalivak. 37 0,0 0 0,0 M Koulutus ,8 36 0,5 N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut , ,2 O Muut yht.kunn. ja henk.koht. palv , ,7 X Toimiala tuntematon 28 0,0 2 0,0 Pampalo 16

18 Yritykset Pohjois-Karjalan yritysrekisterin (http://josek.tx.fi/index.php?nav=frontpage) mukaan maakunnassa toimi yhteensä yritystä vuoden 2005 kesällä (tauluko 11). Yrityksiä oli eniten tukku- ja vähittäiskaupan, teollisuuden, kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelujen sekä kuljetus-, varastointi- ja tietoliikenteen toimialoilla. Näillä toimialoilla toimivien yritysten yhteenlaskettu osuus koko Pohjois-Karjalan yrityskannasta oli noin 60 %. Kaivostoiminnan ja louhinnan alalla toimi 84 yritystä. Ilomantsin 282 yrityksestä noin puolet toimi maa-, riista- ja metsätalouden, tukku- ja vähittäiskaupan sekä kuljetus-, varastointi- ja tietoliikenteen toimialoilla. Taulukko 11. Pohjois-Karjalan yritykset vuonna 2005 (Pohjois-Karjalan yritysrekisteri). Pohois-Karjala Ilomantsi Määrä Osuus (%) Määrä Osuus (%) A Maatalous, riistatalous ja metsätalous 446 6, ,1 B Kalatalous 26 0,4 1 0,4 C Kaivostoiminta ja louhinta 84 1,2 11 3,9 D Teollisuus , ,3 E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 66 0,9 2 0,7 F Rakentaminen 641 8,9 18 6,4 G Tukku- ja vähittäiskauppa , ,1 H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 350 4,9 15 5,3 I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne , ,7 J Rahoitustoiminta 106 1,5 5 1,8 K Kiinteistö-, vuokraus-, tutk.palv ,8 19 6,7 L Julk. hallinto, maanpuol. sosiaalivak. 12 0,2 0 0,0 M Koulutus 117 1,6 3 1,1 N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 345 4,8 8 2,8 O Muut yht.kunn. ja henk.koht. palv ,7 28 9,9 X Toimiala tuntematon 49 0,7 2 0,7 Yhteensä , ,0 Pampalon kaivostoiminnan aloittaminen antaa toteutuessaan Pohjois-Karjalan yrityksille mahdollisuuden toimia erilaisten töiden ja tuotteiden alihankkijoina kaivostoiminnan ja louhinnan, rakentamisen sekä kuljetusten, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialojen lisäksi myös muilla toimialoilla. Tällaisia toimialoja ja niillä toimivia yrityksiä ovat muun muassa (http://josek.tx.fi/index.php?nav=frontpage): Pohjois-Karjala Ilomantsi Kemikaalien ja kem. tuotteiden valmistus 1 0 Metallituotteiden valmistus Koneiden ja laitteiden valmistus 2 0 Sähköteknisten tuotteiden valmistus 42 0 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus 43 0 Tekniset palvelut Ympäristöhuollon palvelut 74 5 Pampalo 17

19 2.4 Alue- ja kuntatalous Bruttokansantuote Pohjois-Karjalan arvonlisäyksen eli bruttokansantuotteen suuruus oli Tilastokeskuksen aluetilinpidon ennakkotietojen mukaan vuonna 2003 noin 3,0 miljardia euroa, joka oli 2,4 % koko maan arvonlisäyksestä. Asukasta kohti laskettu bruttokansantuote oli euroa eli 75 % koko maan tasosta ( euroa/asukas) Kuntatalous Verotulot Pohjois-Karjalan kuntien verotulot vuonna 2004 olivat yhteensä noin 360 miljoonaa euroa (taulukko 12). Valtaosa (89 %) veroista kertyi kunnallisveroista. Kiinteistöveron osuus kokonaisveroista oli 5 % ja yhteisöveron osuus 6 %. Yhtä asukasta kohti laskettuna veroa kertyi euroa. Kuntien väliset erot olivat kuitenkin suhteellisen suuria: enimmillään veroa kertyi Joensuussa (2 388 /asukas) ja pienimmillään Polvijärvellä (1 614 /asukas). Taulukko 12. Pohjois-Karjalan kuntien ennakoidut verotulot vuonna Kuntajako mukainen (Tilastokeskus, ennakkotiedot kuntien tilinpäätöksistä 2004). Kunnallisvero Kiinteistövero Yhteisövero Yhteensä % /asukas % /asukas % /asukas /asukas Eno Ilomantsi Joensuu Juuka Kesälahti Kitee Kontiolahti Outokumpu Lieksa Liperi Nurmes Polvijärvi Pyhäselkä Rääkkylä Tohmajärvi Valtimo Pohjois-Karjala Kuntien toimintatuotot ja toimintakulut Vuonna 2003 Pohjois-Karjalan kuntien yhtä asukasta kohti lasketut toimintatuotot olivat keskimäärin 805 /asukas ja toimintakulut /asukas (taulukko 13). Nettomääräiset toimintakulut olivat siten /asukas. Kunnittaiset nettokulut vaihtelivat välillä /asukas. Koko Suomessa nettomääräiset toimintakulut olivat /asukas. Pampalo 18

20 Taulukko 13. Pohjois-Karjalan kuntien toimintatuotot ja -kulut vuonna Kuntajako mukainen (Tilastokeskus). Toiminta- Toiminta- Nettomääräiset tuotot kulut toimintakulut /asukas /asukas /asukas Eno Ilomantsi Joensuu Juuka Kesälahti Kitee Kontiolahti Lieksa Liperi Nurmes Outokumpu Polvijärvi Pyhäselkä Rääkkylä Tohmajärvi Valtimo Pohjois-Karjala Pampalo 19

TUULIVOIMAN TYÖLLISTÄVÄ VAIKUTUS

TUULIVOIMAN TYÖLLISTÄVÄ VAIKUTUS TUULIVOIMAN TYÖLLISTÄVÄ VAIKUTUS Sweco Ympäristö Oy Kimmo Koski 20.1.2015 1 YLEISTÄ RAKENTAMISHANKKEIDEN TYÖLLISYYSVAIKUTUKSISTA Merkittävät rakentamishankkeet (tuulivoimalat, radat, kaivokset, hotellit

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008 -tilastot Kesäkuu 2008 Väestö ikäryhmittäin Aviapoliksen suuralueella ja koko Vantaalla 1.1.2008 ja ennuste 1.1.2018 100 90 väestöosuus, % 80 70 60 50 40 30 20 10 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat 25-64 -vuotiaat

Lisätiedot

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät 23.10.2013 Kimmo Niiranen Maakunta-asiamies Tilastokatsaus mm. seuraaviin asioihin: Väestökehitys Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 25 000 22 500 20 000 Ennuste 19 016 väestön määrä 17 500 15 000 12 500 10 000 15 042 7 500 5 000 2 500 0 1991 1993 1995 1997

Lisätiedot

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007 -tilastoja lokakuu 2007 Väestö ikäryhmittäin -alueella ja koko Vantaalla 1.1.2007 ja ennuste 1.1.2015 väestöosuus, % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2015 2007 2015 Vantaa 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat

Lisätiedot

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista Sisältö 1. Kehitys 2000-luvulla... 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Väestön kehitys 2000-2014 (2000=100).... 1 Ikärakenne 2000 ja 2014... 1 Työpaikkojen

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 12.4.2013 Tuukka Arosara, projektipäällikkö Hanna Silvennoinen, projektisuunnittelija POKETTI-hanke: www.poketti.fi

Lisätiedot

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 Kainuun osuus koko maasta Kainuun maakuntaprofiili Kainuun kuntien väkiluku Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2015

Työpaikat ja työlliset 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 3.10.2017 Työpaikat ja työlliset 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten 0,4 %. Luvut

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. huhtikuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. huhtikuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset huhtikuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 483-306 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 13,9-1,8 ALLE 25 VUOTIAAT 348-64 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Teollisuustyöpaikat kunnittain vuosien 2009, 2010, 2011 ja 2012 lopussa

Teollisuustyöpaikat kunnittain vuosien 2009, 2010, 2011 ja 2012 lopussa llomantsi 256 324 341 330 74 28,9 Outokumpu 988 1 035 1 096 1 076 88 8,9 Joensuu 5 184 5308 5377 5321 137 2,6 abs. % Kunta/seutukunta 2009 2010 2011 2012 Muutos C Teollisuus C 1315 Tekstiilien, vaatteiden

Lisätiedot

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot:

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 26-213 Lähteet LIITE 3 Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Kaavio 1. Lohjan väkiluku vuosina 1995-25 Kaavio 2. Väkiluvun muutos Lohjalla vuodesta

Lisätiedot

LAPLAND Above Ordinary

LAPLAND Above Ordinary LAPLAND Above Ordinary Lapin palaute Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotukseen ammatillisen peruskoulutuksen koulutustarjontaan ja kokonaisopiskelijamääriä koskevaan suunnitelmaan vuosille 2013-2016.

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. tammikuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. tammikuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset tammikuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 491-320 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 16,3-1,1 ALLE 25 VUOTIAAT 452-25 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 20.11.2017 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet

Kymenlaakso ennusteet Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet ValokuvaT Mika Rokka 30.1.2018 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Väestön ikäjakauma Kymenlaaksossa (suunnite, Iitti mukana) 3 Väestön

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Kaivannaisalan talous- ja työllisyysvaikutukset vuoteen 2020. Olavi Rantala ETLA

Kaivannaisalan talous- ja työllisyysvaikutukset vuoteen 2020. Olavi Rantala ETLA Kaivannaisalan talous- ja työllisyysvaikutukset vuoteen 2020 Olavi Rantala ETLA 1 Kaivannaisalan talousvaikutusten arviointi Kaivannaisala: - Metallimalmien louhinta - Muu mineraalien kaivu: kivenlouhinta,

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset syyskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 14,9-0,4 ALLE 25 VUOTIAAT 425-13 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen vaikutukset

Tuulivoimarakentamisen vaikutukset Metsähallitus Laatumaa 1 FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group Oy 2 Metsähallitus Laatumaa Metsähallitus Laatumaa 3 FCG Finnish Consulting Group Oy Kuvasta FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,1-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-41 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulufoorumi 25.2.2010 Emmi Karjalainen Uudet viranomaiset Lääninhallitukset (6) Työsuojelupiirit (8) Ympäristölupavirastot (3) TE-keskukset (15)

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset maaliskuu 2017

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset maaliskuu 2017 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset maaliskuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 483-306 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,0-1,5 ALLE 25 VUOTIAAT 415-39 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset helmikuu 2017

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset helmikuu 2017 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset helmikuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 491-320 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 16,0-1,4 ALLE 25 VUOTIAAT 438-50 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,7-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-9 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset joulukuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 17,5-0,8 ALLE 25 VUOTIAAT 548-23 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. Elokuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. Elokuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset Elokuu 2017 Salo / Salon seutukunta Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT TILANNE VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN ELOKUU 2017 VÄKILUKU 53 188-453 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. heinäkuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. heinäkuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset heinäkuu 2017 Salo / Salon seutukunta Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT TILANNE VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN HEINÄKUU 2017 VÄKILUKU 53 334-470 TYÖTTÖMYYS-

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2003

Yritystoiminta Helsingissä 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 Yritystoiminta Helsingissä 2003 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Boy Hulden Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-435-4 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Työpaikkojen määrän kehitys Tampereen seutukunnassa 2002 2003 2004* Muutos, 03-04 lkm Kangasala (1 8 017 8 134 8 240 106 1,3 Lempäälä 4 748 4

Lisätiedot

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2015 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Valokuvat Juha Metso päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2000-2015 76000 74000 73265 73478 73745 74117 73225 72000

Lisätiedot

Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä

Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 36 Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-386-2 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA Juha

Lisätiedot

Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014

Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014 Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014 Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot

Lisätiedot

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 214 TIEDOTE 3/214 KUOPION MUUTTOLIIKE Kuopion tulomuutto kasvussa Tilastokeskuksen keväällä julkistettujen muuttajatietojen mukaan Kuopion

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2004

Yritystoiminta Helsingissä 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 9 Yritystoiminta Helsingissä 2004 Helsingin kaupungin tietokeskus/ Kari Palomäki Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-644-6 Painettuna ISSN

Lisätiedot

Muuttajien taustatiedot 2005

Muuttajien taustatiedot 2005 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 1 2008:9 30.5.2008 Muuttajien taustatiedot 2005 Tilastokeskus julkaisi muuttajien taustatiedot vuodelta 2005 poikkeuksellisen myöhään eli huhtikuun lopussa 2008. Tampereelle muutti

Lisätiedot

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulufoorumi 23.2.2010 Mikael Andolin Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Viestintä Neuvottelukunta Strategia- ja aluekehitysyksikkö

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutoksia

Toimintaympäristön muutoksia Jämsä Kuhmoinen Toimintaympäristön muutoksia Jämsä ja Kuhmoinen 24.11.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys väestö 1980 2013

Lisätiedot

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Hyvinkään elinkeinorakenne Tähän diasarjaan on koottu muutamia keskeisiä Hyvinkään kaupungin elinkeinorakennetta koskevia

Lisätiedot

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 29.1.2016 päivitetty

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 29.1.2016 päivitetty Tilastotietoja Kymenlaaksosta päivitetty Kymenlaakson väkiluku kunnittain 2015 Väkiluku yhteensä 179 861 ennakko (1.1.2015) 2 Lähde: Tilastokeskus ennakko Kymenlaakson väkiluku kunnittain 2015 Väkiluku

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. Syyskuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. Syyskuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset Syyskuu 2017 Salo / Salon seutukunta Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT TILANNE VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN SYYSKUU 2017 VÄKILUKU 53 107-526 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI

Lisätiedot

Suomen kaivosalan vaikuttavuuden kehitys ja haasteet vuosina 2010-2020

Suomen kaivosalan vaikuttavuuden kehitys ja haasteet vuosina 2010-2020 Suomen kaivosalan vaikuttavuuden kehitys ja haasteet vuosina 2010-2020 Ruralian Raportteja 136, 2014. Professori Hannu Törmä Tutkija Juha Laukkonen 16.12.2014 18.12.2014 1 Sisältö Tavoitteet CGE RegFin-malleja

Lisätiedot

- kaupunkialueen tuotanto voidaan jakaa paikalliseen käyttöön jäävään ja alueen ulkopuolelle menevään vientiin

- kaupunkialueen tuotanto voidaan jakaa paikalliseen käyttöön jäävään ja alueen ulkopuolelle menevään vientiin 76 9. Kaupunkialueiden kasvu - talouskasvu: kaupunkialueen työllisyyden (ja tuotannon) kasvu, jonka taustalla on - kaupungin tuottamien hyödykkeiden kysynnän kasvu ---> työvoiman kysynnän kasvu - työvoiman

Lisätiedot

VATT:n ennusteet Toimiala Online -tietopalvelussa. Toimiala Onlinen syysseminaari 12.10.2011. Jussi Ahokas

VATT:n ennusteet Toimiala Online -tietopalvelussa. Toimiala Onlinen syysseminaari 12.10.2011. Jussi Ahokas VATT:n ennusteet Toimiala Online -tietopalvelussa Toimiala Onlinen syysseminaari... Jussi Ahokas VATT:n ennakointityö ja Toimiala Online VATT:n ennakointityön taustaa Ennakoinnin tulokset laadulliset skenaariot

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 5 % 4 % 1 % 2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % C Teollisuus G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta

Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta Matti Pohjola Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Julkinen keskustelu työn murroksesta ja suuri osa

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutokset Kyyjärvi Kinnula Kivijärvi Pihtipudas Viitasaari Kannonkoski Karstula Saarijärven-Viitasaaren seutukunta 21.10.2014 Heikki Miettinen Saarijärvi Pohjakartta MML, 2012 Selvitysalue

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. lokakuu Salo. Tommi Virtanen

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. lokakuu Salo. Tommi Virtanen TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2017 Salo TYÖMARKKINAT TILANNE VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN lokakuu 2017 VÄKILUKU 53 107-526 TYÖVOIMA 24 670-368 TYÖTTÖMÄT 3 132-653 TYÖTTÖMYYS-

Lisätiedot

Korkeasti koulutetut työttömät. Tekijä: Tutkija Jouni Nupponen, Uudenmaan ELY-keskus

Korkeasti koulutetut työttömät. Tekijä: Tutkija Jouni Nupponen, Uudenmaan ELY-keskus Korkeasti koulutetut työttömät Tekijä: Tutkija Jouni Nupponen, Uudenmaan ELY-keskus Määritelmä ja lähdetiedot Korkeasti koulutetut = alempi korkeakouluaste, ylempi korkeakouluaste sekä tutkijakoulutusaste

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Valokuvat Juha Metso 15.11.2017 päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2000-2015 76000 74000 73265 73478 73745 74117

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.2011 Marja Haverinen

Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.2011 Marja Haverinen Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.211 Marja Haverinen Käsitteistä Arvonlisäys (brutto) tarkoittaa tuotantoon osallistuvan yksikön synnyttämää arvoa. Se lasketaan markkinatuotannossa

Lisätiedot

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 18.8.2015 päivitetty

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 18.8.2015 päivitetty Tilastotietoja Kymenlaaksosta 18.8.215 päivitetty Kymenlaakson väkiluku kunnittain 215 Väkiluku yhteensä 179 861 ennakko (1.1.215) 2 Lähde: Tilastokeskus ennakko Kymenlaakson väkiluku kunnittain 215 Väkiluku

Lisätiedot

Osta Suomalaista Luo työtä

Osta Suomalaista Luo työtä Osta Suomalaista Luo työtä Panos-tuotos-laskelma: kotimaisen tuotteen tai palvelun kuluttamisen vaikutus työllisyyteen sekä julkisen sektorin tuloihin 21.12.201 7 Pasi Holm 6.6.2016 Taloustutkimus Oy 1

Lisätiedot

Tilastokuviot. 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot

Tilastokuviot. 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto Toimipaikkojen

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Tiina Herttuainen 09 1734 3619 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Joensuu 24.11.2011 24.11.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia Ennakointiseminaari 16.2.2016 Ilpo Hanhijoki Esityksen sisältö 1. Työvoima ja koulutustarpeet 2020- luvulla - ennakointituloksia 2. Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Iisalmi tilastoina Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Yleistä Iisalmesta Väkiluku 22 115 henkilöä (31.12.2014) Pinta-ala yhteensä 872,18 km 2, josta maata 762,97 km 2 ja makeaa vettä 109,21

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Työpaikat

Toimintaympäristö: Työpaikat Toimintaympäristö: Työpaikat Tampere 14.11.2008 Janne Vainikainen lkm 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Yhteiskunnalliset palvelut 31,9 % Rahoitus-,

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa

Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa!Satakunnan talous -katsaus (painettu ja pdf) kaksi kertaa vuodessa, kesä- ja marraskuussa, sis. mm. toimialoittaisen

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Muuttajien taustatiedot. 12.5.2014 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Muuttajien taustatiedot. 12.5.2014 Jukka Tapio Toimintaympäristö Muuttajien taustatiedot Dialuettelo Dia 3 Kuntien välinen nettomuutto Tampereella iän mukaan 2013 Dia 4 Kuntien välinen nettomuutto kehyskunnissa iän mukaan 2013 Dia 4 Tampereen maahan-

Lisätiedot

Tilastokuviot 2016 /1

Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä maakunnan voimavarana

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä maakunnan voimavarana Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä maakunnan voimavarana 1 Taustatietoja Laaja-alainen kuntayhtymä toiminut 12 vuotta Omistuspohja: 14 jäsenkuntaa ja 3 sopimusperusteista kuntaa 2007 budjetti 37 m Yksikköhintaopiskelijoita

Lisätiedot

Talousraportti 10/ Väestö

Talousraportti 10/ Väestö 1 (6) Väestö Syyskuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 391 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 378, Nurmeksessa 7 779 ja Valtimolla 2 234 asukasta. Juuassa asui 4 848 henkilöä. Koko Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. marraskuu Salo. Tommi Virtanen

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. marraskuu Salo. Tommi Virtanen TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2017 Salo TYÖMARKKINAT TILANNE VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN marraskuu 2017 VÄKILUKU 53 107-526 TYÖVOIMA 24 670-368 TYÖTTÖMÄT 3 118-810 TYÖTTÖMYYS-

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 11.12.2015 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Vuoden 2013 lopussa Lahdessa oli 46 337 työpaikkaa ja työllisiä 41 049. Vuodessa työpaikkojen

Lisätiedot

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulufoorumi 16.2.2010 Mikael Andolin Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Viestintä Neuvottelukunta Strategia- ja aluekehitysyksikkö

Lisätiedot

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Veteli Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2014; 3342 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Etelä-karjala. tilastoina 01/2015. Valokuvat: Arto Hämäläinen

Etelä-karjala. tilastoina 01/2015. Valokuvat: Arto Hämäläinen Etelä-karjala tilastoina 01/2015 Valokuvat: Arto Hämäläinen Väestö Etelä-Karjala 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 Väestönmuutos-% 0,00 % -0,45 % -0,17 % -0,14 % -0,24 % -0,21 % -0,13 % -0,10

Lisätiedot

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 1200 Lestijärvi Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 1100 1000 900 2014; 817 800 700 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2018

TILASTOKATSAUS 1:2018 TILASTOKATSAUS 1:2018 5.2.2018 PENDELÖINTI VANTAALLA JA HELSINGIN SEUDULLA 2006 2015 Tässä tilastokatsauksessa käsitellään Vantaan työssäkäyntiä (pendelöintiä) kahdesta näkökulmasta. Ensin tarkastelun

Lisätiedot

Maapinta-ala 340 km². Merialueita 356 km² Kunnan pinta-ala 699 km² Asukastiheys 56 asukasta/maa-km² Taajama-aste 82 %

Maapinta-ala 340 km². Merialueita 356 km² Kunnan pinta-ala 699 km² Asukastiheys 56 asukasta/maa-km² Taajama-aste 82 % Maapinta-ala 340 km² Järviä 3 km² Merialueita 356 km² Kunnan pinta-ala 699 km² Asukastiheys 56 asukasta/maa-km² Taajama-aste 82 % Sipoo on kasvava, itäuusmaalainen kunta, joka sijaitsee Helsingistä itään.

Lisätiedot

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu TIETEEN TILA 2016 Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu 19.12.2016 Lisätietoja: www.aka.fi/tieteentila Suunnittelu ja johdon tuki -yksikkö Suomen Akatemia 1 Tohtoreiden sijoittumisaineisto

Lisätiedot

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulufoorumi 18.2.2010 Jenni Ruokonen Viestintä Neuvottelukunta Strategia- ja aluekehitysyksikkö Strategia ja kumppanuudet ELY-YLIJOHTAJA Johtoryhmä

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 34 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 73,3 prosenttia. Työllisyysaste on ollut laskussa vuoden 2012 alusta

Lisätiedot

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Toholampi Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4100 3900 3700 3500 3300 2014; 3354 3100 2900 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet

Lisätiedot

Väestön muutos oli 228 henkeä (ennakkotieto)

Väestön muutos oli 228 henkeä (ennakkotieto) YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2016 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen mukaani 17 294. Asukasmäärä kasvoi edellisvuodesta 228 henkilöä eli 1,3 %. Muuttoliike

Lisätiedot

Omien varojen määrä. Ilmoitusraja. Erityinen asiakasriskiraja (samaan konserniin kuuluville asiakkaille) Normaali asiakasriskiraja

Omien varojen määrä. Ilmoitusraja. Erityinen asiakasriskiraja (samaan konserniin kuuluville asiakkaille) Normaali asiakasriskiraja Omien varojen määrä Määräykset: RA4.1 (Suurten asiakasriskien ja riskikeskittymien ilmoittaminen) U01 Tiedonantajatasot: 201, 205, 208, 210, 214, 217, 240, 244, 260, 262 Vastaustarkkuus: EUR 1000 ajankohta

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 25 000 22 500 20 000 Ennuste 17 500 väestön määrä 15 000 12 500 10 000 7 500 5 000 2 500 0 1990 1992 1994 1996 1998

Lisätiedot

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kaustinen Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4500 4300 2014; 4283 4100 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TYÖVOIMA LAUKAASSA 1990-2011 9000 8000 7000 6000 5000

Lisätiedot

3 Maakunta: Väkiluku , väestönmuutokset Väestönkehitys seutukunnittain 5 Väestöpyramidit 2014 ja 2030 (maakunta) 6 Väestön

3 Maakunta: Väkiluku , väestönmuutokset Väestönkehitys seutukunnittain 5 Väestöpyramidit 2014 ja 2030 (maakunta) 6 Väestön 3 Maakunta: Väkiluku 1990-2025, väestönmuutokset 1990-2015 4 Väestönkehitys seutukunnittain 5 Väestöpyramidit 2014 ja 2030 (maakunta) 6 Väestön ikärakenne, väestöllinen huoltosuhde, väkiluku kunnittain

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Yli 9 prosenttia Suomen väestöstä asuu Pirkanmaalla,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 4/2015

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 4/2015 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2015 POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 4/2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.5.2015 klo 9.00 Työttömiä 10 % enemmän kuin vuosi sitten Pohjois-Karjalassa oli

Lisätiedot

Kannus. Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kannus. Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kannus Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 6200 5800 2014; 5643 5400 5000 200 150 100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet 50 kuolleet 0-50 -100-150 -200 maassamuutto

Lisätiedot