Pampalon kultakaivoksen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pampalon kultakaivoksen"

Transkriptio

1 Pampalon kultakaivoksen työllisyys- ja aluetaloudelliset vaikutukset Kuvassa kiisua, ei kultaa

2 Osaavasta työvoimasta Pohjois-Karjalan tulevaisuuden menestystekijä Visio: Osaavasta työvoimasta Pohjois-Karjalan tulevaisuuden menestystekijä. Ennakko hanke Työvoima- ja koulutustarpeiden ennakoinnin kehittäminen ja toimijoiden verkostoiminen Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan TE-keskus, työvoimaosasto Toiminta: Työmarkkinoilla ja yritystoiminnassa tapahtuvien muutosten ennakointi ja tuleviin työvoiman määrällisiin sekä koulutuksellisiin tarpeisiin vastaaminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

3 Ennakko hankkeen julkaisuja: 1. Sijoittumisseuranta 2003 Pohjois-Karjalan ammatillisista oppilaitoksista ja ammattikorkeakoulusta vuonna 2001 valmistuneiden sijoittuminen keväällä / Pohjois-Karjalan koulutus- ja sivistysstrategia / Pohjois-Karjalan työttömyyden kuva 4/ Työmarkkinoiden rakenne ja toiminta Pohjois-Karjalassa 6/ Sijoittumisseuranta 2004 Pohjois-Karjalan ammatillisista oppilaitoksista ja ammattikorkeakoulusta vuonna 2002 valmistuneiden sijoittuminen keväällä / Pohjois-Karjalan kuntasektorin työvoimatarpeiden ennakointi 9/ Pohjois-Karjalan kivi- ja kaivannaisklusterin työvoimatarpeiden ennakointi 11/ Sijoittumisseuranta 2005 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulusta, ammattiopistosta ja Kaprakan ammatillisesta koulutuskeskuksesta vuonna 2003 valmistuneiden sijoittuminen keväällä / Pohjois-Karjalan rakennusklusteri Työvoima- ja koulutustarvetutkimus / Pampalon kultakaivoksen työllisyys- ja aluetaloudelliset vaikutukset 10/2005 Lisäksi aiemmin Ennakko hankkeen rahoittamana on julkaistu Pohjois-Karjalan liiton julkaisusarjassa (Julkaisu 68 / 2002) Pohjois-Karjalan yritys- ja toimipaikkaselvitys.

4 Pampalon kultakaivoksen työllisyys- ja aluetaloudelliset vaikutukset Kimmo Koski Selvitystä ohjannut työryhmä: Ahtiainen Markku (pj.), Pohjois-Karjalan TE-keskus Anttila Anu (siht.), Ennakko hanke Aravuo Kari, Pohjois-Karjalan TE-keskus Jaakonaho Pertti, JOSEK Oy Jormanainen Pentti, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Kuronen Urpo, Polar Mining Oy Laitinen Oiva, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pussinen Väinö, Ilomantsin työvoimatoimisto Teittinen Seija, Ilomantsin kunta Tiainen Seppo ( asti), Ennakko hanke Sandberg Esa, Polar Mining Oy Söderholm Krister, Kauppa- ja teollisuusministeriö

5 Sisällysluettelo 1 Johdanto Työn taustaa Pampalon kultakaivoshanke Tarkastelualueen nykytilanne Tarkastelualue Väestö ja työvoima Väestökehitys ja väestön rakenne Työvoima ja työssäkäynti Työpaikat ja yritystoiminta Työpaikat ja toimialarakenne Yritystoiminta Alue- ja kuntatalous Bruttokansantuote Kuntatalous Vaikutukset työllisyyteen Yleistä työllisyysvaikutuksista Tutkimusvaiheen työllisyysvaikutukset Rakentamisvaiheen työllisyysvaikutukset Toimintavaiheen työllisyysvaikutukset Työllisyysvaikutusten alueellinen kohdentuminen Työpaikkojen avautuminen eri ammattiryhmissä Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus Ammattitaitoisen työvoiman riittävyys ja saaminen Koulutukselliset tarpeet ja niihin varautuminen Koulutuksen tarve ja järjestäminen Koulutuksen tarjoajat...33 Pampalo 4

6 5 Vaikutukset aluetalouteen Vaikutukset kiinteistöjen arvoon Vaikutusmekanismit Pampalon kaivoshankkeen vaikutukset Työllistymisen vaikutukset väestökehitykseen Työllisyyskehityksen vaikutus muuttoliikkeeseen Kaivoshankkeen vaikutukset väestökehitykseen Vaikutukset kunnallistalouteen Merkittävimmät vaikutuserät Vaikutukset kunnallisten palvelujen kustannuksiin Vaikutukset verotuloihin Yhteenveto Lähteet Pampalo 5

7 1 Johdanto 1.1 Työn taustaa Ilomantsin Pampalon kultakaivoshanke on yksi Pohjois-Karjalan maakunnan kärkihankkeista. Mikäli hanke toteutetaan, se tulee vaikuttamaan monella tavalla sekä sijaintikuntansa että laajemminkin koko vaikutusalueensa yritystoimintaan ja työllisyyteen. Hankkeen selvittämiseen on myönnetty julkista tukea ja mahdollisuudet kaivostoiminnan avaamiseen ovat myönteiset. Edelleen on kuitenkin mahdollista myös se, että hanketta ei toteuteta. Kivi- ja kaivannaisklusteri on yksi Pohjois-Karjalan maakunnan kehittämisen painopistealoista. Muita kärkiosaamisaloja ovat muovi- ja metalliklusteri ja metsäklusteri. Kärkialat ovat saaneet tukijalakseen vahvasti kehittyneet hyvinvointi-, koulutus- ja kulttuuriklusterit, joiden odotetaan jatkossa olevan entistäkin keskeisempiä tekijöitä maakunnan vetovoimaisuuden kannalta. Myös ICT-, matkailu- ja elintarvikeklustereihin on ladattu paljon odotuksia, mutta läpimurto on vielä edessä (Pohjois-Karjalan liitto 2003a). Ennakko hanke on Pohjois-Karjalan TE-keskuksen työvoimaosaston hallinnoima ESRrahoitteinen projekti, jonka tehtävänä on kartoittaa maakunnan painopistealojen tulevaisuutta erityisesti työvoima- ja koulutustarpeiden näkökulmasta. Tämän selvityksen tarkoituksena on arvioida Pampalon kultakaivoshankkeen vaikutuksia työllisyyteen ja aluetalouteen. Pampalossa on myös vuolukiviesiintymä ja hieman kauempana mustakiviesiintymä. Näiden esiintymien mahdolliset työllisyys- ja muut vaikutukset jätetään kuitenkin tarkastelun ulkopuolelle. 1.2 Pampalon kultakaivoshanke Suomessa on tällä hetkellä vireillä useita kaivostoiminnan aloittamiseen tähtääviä hankkeita Pohjois-Karjalassa, Lapissa, Kainuussa ja muualla Suomessa (kuva 1). Suurimpia hankkeita ovat Suurikuusikon kultakaivoshanke Kittilässä sekä kansainvälisestikin merkittävä Talvivaaran nikkelikaivoshanke Sotkamossa. Näiden lisäksi on vireillä useita pienempiä kaivos- tai avolouhoshankkeita. Polar Mining Oy on avaamassa uudelleen Oriveden kaivosta Orivedellä sekä tuomassa tuotantoon Jokisivun kultaesiintymää Huittisissa. Molempien kultaesiintymien malmi rikastetaan Vammalassa sijaitsevassa rikastamossa. Ilomantsin Pampalon kultaesiintymän jatkotutkimusten käynnistäminen on Polar Mining Oy:ssä edelleen selvityksen alla. Pampalo 6

8 Kaivosprojekteja 2005 Suurikuusikko, Au Kittilä Keivitsa, Ni-PGM Kultaesiintymä Nikkel/PGM-esiintymä Muita esiintymiä Rovaniemi Oulu Kokkola Kajaani Suhanko, PGM-Ni Punasuo, talkki Alanen, talkki Talvivaara, Ni Kälviä, ilmeniitti Kylylahti Cu-Co-Au Kaustinen, Li Pampalo, Au Särkiniemi, Ni Valkeisenranta, Ni Mäntymäki,Ni Hyvelä,Ni Niinimäki, Ni Orivesi, Au Jokisivu, Au Hyypiänmäki, karbonaattikivi 9/6/ HELSINKI Kuva 1. Kaivosprojekteja vuonna Pampalon kultaesiintymä sijaitsee Ilomantsin kunnassa tiematkana noin kahdeksan kilometriä Hattuvaaran kyläkeskuksen pohjoispuolella ja suoraan runsaat 10 kilometriä itärajalta (kuva 2). Päällystetyltä tieltä alueelle on matkaa 2,5 kilometriä ja lähimmältä Ilomantsin rautatieasemalta 48 kilometriä. Joensuuhun on matkaa noin 120 kilometriä. Alue on harvaan asuttua ja muu toiminta lähialueilla on vähäistä. Geologian tutkimuskeskus aloitti 1980-luvun puolivälissä laajamittaiset kullanetsintätyöt Ilomantsin itäosissa. Pampalon kultaesiintymä löytyi vuonna Esiintymässä tehtiin laajat kairaukset ja sekä avolouhoksesta että maan alta tapahtuneet koelouhinnat vuosina Sen jälkeen kohteessa ja sen lähiympäristössä on tehty vain pienimuotoista uusien esiintymien etsintää ja kairattu kaksi syvää reikää esiintymän syvyysjatkeille. Vuosina alueella ei ole ollut muuta toimintaa, mutta maanalaiset kaivostilat on pidetty kuivana ja vuosittain on tehty tarvittavat huolto- ja kunnossapitotoimet. Pampalo 7

9 Ympäristölupahakemuksen mukaan kaivostoiminta käsittää malmikiven louhinnan, murskauksen ja rikastuksen Pampalossa. Malmia arvioidaan louhittavan vuodessa noin tonnia. Viimeisten varantoarvioiden mukaan kaivos voisi toimia 5-7 vuotta, mutta lisämalmin löytymiselle on hyvät mahdollisuudet. Rikastamon mahdollisimman tehokasta käyttöä tukisi se, että sinne tuotaisiin malmia myös Pampalon lähialueelta. Päätös kaivoksen avaamisesta tehdään vuosina suoritettavien jatkotutkimusten jälkeen. Vielä ei siis ole varmaa, että hanke toteutetaan. Tällä hetkellä Pampalossa on metallinen huoltokontti sekä siirrettävä toimistoparakki (kuva 3), jota tullaan käyttämään seuraavan maanalaisen tutkimusvaiheen aikana. Siihen on yhdistetty sähkölämmitys sekä vesi ja viemäröinti. Kaivoksen toiminta tulee edellyttämään parannuksia tie- ja energiahuoltoverkossa. Nykyinen sähkölinja riittää tämän hetken tarpeisiin, mutta toimintavaiheessa alueelle on joko vedettävä suurempi sähkölinja tai sinne on tuotava oma aggregaatti. Kaivokselle johtavalla tiellä 522 (Ilomantsi-Hattuvaara-Lieksa) on kantavuusongelmia (kelirikkorajoitus). Koska kyseessä on yleinen tie, mahdollisista tienparannustoimista vastaa Tiepiiri. Kuva 2. Pampalon kultakaivoksen sijainti. Pampalo 8

10 Kuva 3. Pampalon piha, huoltokontti ja toimistoparakki. Kuva 4. Pampalon kaivosaluetta, tie tutkimuskaivokseen. Pampalo 9

11 2 Tarkastelualueen nykytilanne 2.1 Tarkastelualue Työllisyyteen ja aluetalouteen kohdistuvia vaikutuksia tarkastellaan koko Pohjois-Karjalan maakuntaa koskevina ja soveltuvin osin Ilomantsin kuntaa koskevina. Tarkastelualueen nykytilan analyysi tehdään pääasiassa maakuntatasolla. Tarkastelualue esitetään kuvassa 4. Pampalo Kuva 5. Tarkastelualue (Pohjois-Karjalan liitto 2005). 2.2 Väestö ja työvoima Väestökehitys ja väestön rakenne Väestökehitys Pohjois-Karjalassa asui vuoden 2004 lopussa yhteensä henkilöä eli 3,2 % koko maan väestöstä (taulukko 1). Väestö keskittyi Joensuun seutukuntaan ( asukasta) ja erityisesti Joensuuhun ( asukasta) (taulukko 2). Muita yli kymmenen tuhannen asukkaan kuntia olivat Kontiolahti, Liperi ja Lieksa. Ilomantsin asukasmäärä oli Pampalo 10

12 Taulukko 1. Väestö Pohjois-Karjalassa ja koko maassa vuosina (Tilastokeskus) Pohjois-Karjala Ilomantsi Koko Suomi Taulukko 2. Pohjois-Karjalan väestö kunnittain Kunta- ja seutukuntajako on mukainen (Tilastokeskus) Joensuu Outokumpu Eno Ilomantsi Kontiolahti Liperi Polvijärvi Pyhäselkä Joensuun seutukunta Lieksa Nurmes Juuka Valtimo Pielisen Karjala Kitee Kesälahti Rääkkylä Tohmajärvi Keski-Karjala Pohjois-Karjala Väestön ikärakenne Vuonna 2004 Pohjois-Karjalassa ja etenkin Ilomantsissa alle 15-vuotiaiden osuus koko väestöstä oli pienempi ja yli 65-vuotiaiden osuus suurempi kuin koko maassa keskimäärin (taulukko 3). Työikäisten ( vuotiaiden) osuus väestöstä oli hieman koko maata (66,7 %) pienempi. Taulukko 3. Väestön ikärakenne (Tilastokeskus) vuotiaita vuotiaita Yli 65 -vuotiaita Yhteensä lkm osuus (%) lkm osuus (%) lkm osuus (%) lkm Pohjois-Karjala , , , Ilomantsi , , , Koko Suomi , , , Väestön koulutustaso Vuoden 2003 lopussa keskiasteen tutkinnon oli suorittanut 41 % ja korkea-asteen tutkinnon 19 % Pohjois-Karjalan 15 vuotta täyttäneestä väestöstä (taulukko 4). Pohjois-Karjalassa keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus oli suurempi, mutta korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus pienempi kuin koko maassa. Ilomantsissa keskiasteen tutkinnon suorittaneita oli 37 % ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneita 12 % yli 15-vuotiaista. Pampalo 11

13 Taulukko 4. Keskiasteen ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneet ja heidän osuutensa 15 vuotta täyttäneestä väestöstä Pohjois-Karjalassa ja koko maassa vuonna 2003 (Tilastokeskus). Pohjois-Karjala Koko Suomi Ilomantsi lkm % lkm % lkm % Keskiaste , , ,9 Korkea-aste , , ,7 Väestöennuste Tilastokeskuksen uusin väestöennuste on julkaistu syyskuussa Muuttoliikkeen sisältävän laskelman mukaan Pohjois-Karjalan väestömäärä vuonna 2040 on eli noin 15 % pienempi kuin vuonna 2004 (taulukko 5). Ilomantsin väkiluku vuonna 2040 on ennusteen mukaan 4 375, vähennys vuoteen 2004 verrattuna on noin 33 %. Tilastokeskuksen ennuste on ns. trendiennuste, joka perustuu viime vuosien väestökehityksen perusteella laskettuihin syntyvyys-, kuolevuus- ja muuttokertoimiin. Ennuste ei ota huomion taloudellisten, sosiaalipoliittisten, aluepoliittisten tms. tekijöiden vaikutusta väestökehitykseen. Taulukko 5. Tilastokeskuksen väestöennuste vuoteen 2040 (muuttoliikkeen sisältävä laskelma). Väestömäärä Muutos vuoteen 2004 (%) Pohjois- Koko Pohjois- Koko Vuosi Karjala Ilomantsi Suomi Karjala Ilomantsi Suomi ,7-9,4 1, ,4-19,9 3, ,0-26,6 3, ,8-33,1 2,5 Pohjois-Karjalan liiton vuonna 2002 tekemän mukautetun omavaraislaskelman mukaan väkiluku vuonna 2020 tulee olemaan asukasta muutoksen ollessa (-1,6 %). Omavaraislaskelman väestöennusteiden valossa väkiluku tulee kasvamaan Joensuun seudulla, mutta samaan aikaan vähenemään koko Pohjois-Karjalassa (Pohjois-Karjalan liitto 2003b) Työvoima ja työssäkäynti Työvoiman määrä ja rakenne Työvoiman määrä Pohjois-Karjalassa oli Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan vuoden 2003 lopussa henkilöä. Työvoiman osuus väestöstä oli 45,2 %, joka on pienempi kuin koko maassa keskimäärin (49,2 %). Työllisten määrä Pohjois-Karjalassa oli henkilöä (82,1 % työvoimasta) ja Ilomantsissa henkilöä (75,1 % työvoimasta). Koko maassa työllisten osuus työvoimasta oli 88,2 % vuonna Työhallinnon tilastojen mukaan vuosina työllisten osuus työvoimasta on Pohjois-Karjalassa ollut 76,4-83,2 % ja koko maassa 80,1-88,9 %. Pampalo 12

14 Taulukko 6. Työvoima ja työvoiman ulkopuolella olevat (Tilastokeskus). Koko Suomi Pohjois-Karjala Ilomantsi lkm % lkm % lkm % Koko väestö Työvoima , , ,0 Työlliset , , ,1 Työttömät , , ,9 Työvoiman ulkopuolella olevat , , , vuotiaat , , ,0 Opiskelijat, koululaiset , , ,9 Eläkeläiset , , ,2 Varusmiehet, siviilipalvelusmiehet , ,8 24 0,6 Muut , , ,2 Vuonna 2000 Pohjois-Karjalan työllisen työvoiman suurimmat ammattiluokat olivat palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät sekä asiantuntijat (taulukko 7). Valtaosa (62 %) työvoimasta oli iältään vuotiaita. Ilomantsissa suurimmat ammattiluokat olivat palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijät. Ilomantsissa vuotiaiden osuus työvoimasta oli 67 %. Ilomantsi on osa Enon, Ilomantsin ja Joensuun muodostamaa työssäkäyntialuetta. Taulukko 7. Työllinen työvoima ammattiluokittain ja ikäluokittain Pohjois-Karjalassa (Tilastokeskus). Ikäluokat POHJOIS-KARJALA yhteensä Kaikki ammattiluokat yhteensä Johtajat ja ylimmät virkamiehet Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Prosessi- ja kuljetustyöntekijät Muut työntekijät Sotilaat Tuntematon ILOMANTSI Kaikki ammattiluokat yhteensä Johtajat ja ylimmät virkamiehet Erityisasiantuntijat Asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Prosessi- ja kuljetustyöntekijät Muut työntekijät Sotilaat Tuntematon Pampalo 13

15 Työvoiman ja työllisten määrän kehitys Vuoden 2003 lopulla Sisäasiainministeriön julkistamassa Maakuntien kehitysarviot raportissa tarkastellaan työikäisen väestön, työvoiman, työllisten, työttömien määrän sekä työttömyys- ja työllisyysasteen alueellisia kehitysarvioita. Keskeisenä tausta-aineistona ovat olleet Työvoima projektin yhteydessä tuotetut laskelmat. Raportissa tarkastellaan väestön ja työllisyyden kehitystä kolmen vaihtoehdon eli perusuran, tavoiteuran ja työllistävän kasvun kautta. Työikäisen väestön ( vuotiaat) määrä Suomessa säilyy perusuran ja työllistävän kasvun mukaan ennallaan vuoteen 2010 saakka, minkä jälkeen se alkaa voimakkaasti laskea suurten ikäluokkien eläköityessä. Pohjois-Karjalassa työikäisen väestön määrä laskee maltillisesti perusuran ja työllistävän kasvun mukaan vuoteen 2010 saakka, minkä jälkeen lasku kiihtyy. Tuotannon kasvu sekä työvoiman ja väestön kehitys vaikuttavat työllisten määrään. Pohjois- Karjalan työllisten määrän ennakoidaan olevan vuonna 2020 perusurassa noin 8 % ja työllistävän kasvun urassa noin 5 % vähemmän kuin vuonna Tuotannon ja työllisyyden myönteisen kehityksen odotetaan näkyvän voimakkaimmin ns. osaamissektoreilla niin teollisessa tuotannossa kuin palvelualoillakin ja työllisyyden kasvun arvioidaan painottuvan korkeakoulutuksen saaneeseen työvoimaan. Etenkin liike-elämää palvelevien toimintojen merkitys työllistäjänä kasvaa. Työllisten määrän muutos ja työikäisen väestön määrä vaikuttavat suoraan työllisyysasteen kehitykseen. Pohjois-Karjalassa työllisyysasteen nousun ennakoidaan tapahtuvan koko maan tapaan 2010-luvulla työikäisen väestön vähentyessä. Työllisyysasteen ennakoidaan olevan vuonna 2020 vaihtoehdosta riippuen 66,6-69,4 %. Työttömien määrä vähenee kaikissa vaihtoehdoissa erityisesti 2010-luvulla. Pohjois-Karjalassa työttömiä arvioidaan olevan vuonna 2020 kehitysvaihtoehdosta riippuen henkilöä vähemmän kuin vuonna Työttömyysasteen arvioidaan vuonna 2020 olevan Pohjois-Karjalassa vaihtoehdosta riippuen 3,5-7,1 % ja koko maassa 2,5-6,2 %. 2.3 Työpaikat ja yritystoiminta Työpaikat ja toimialarakenne Pohjois-Karjalan työpaikkojen lukumäärä on kasvanut 7,9 % vuosien 1995 ja 2003 välisenä aikana (taulukko 8). Kehitys on ollut hitaampaa kuin koko maassa keskimäärin (17,1 %). Ilomantsissa työpaikkamäärä on vähentynyt yhdeksän prosenttia. Työpaikkarakenteessa Pampalo 14

16 vuosina tapahtuneet muutokset ovat olleet samansuuntaisia Pohjois-Karjalassa ja koko maassa maa- ja metsätalouden sekä sähkö-, kaasu- ja vesihuollon työpaikkojen osalta. Kaivostoiminnan ja louhinnan sekä teollisuuden työpaikkamäärien osuus kaikista työpaikoista on Pohjois-Karjalassa kasvanut enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Muilla toimialoilla kasvu on ollut pienempää kuin koko maassa. Ilomantsissa työpaikkamäärän kehitys on ollut positiivista kaupan, majoituksen ja ravintolatoiminnan, rahoitus-, kiinteistö- ym. palvelujen sekä yhteiskunnallisten palvelujen aloilla. Vuonna 2003 Pohjois-Karjalassa oli eniten työpaikkoja yhteiskunnallisten palvelujen ja teollisuuden toimialoilla, samoin kuin koko maassa. Kaivostoiminnassa ja louhinnassa työpaikkoja oli Pohjois-Karjalassa 299 ja koko maassa yhteensä Ilomantsin työpaikkarakenne poikkeaa koko Pohjois-Karjalasta lähinnä maa- ja metsätalouden (osuus kaikista työpaikoista koko Pohjois-Karjalassa 8,2 % ja Ilomantsissa 14,0 %), teollisuuden (18,6 % ja 6,7 %) sekä yhteiskunnallisten palvelujen (36,2 % ja 42,5 %) osalta. Taulukko 8. Työpaikkamäärän kehitys vuosina (Tilastokeskus). Pohjois-Karjala Muutos e Määrä % (A-B) Maa- ja metsätalous ,1 (C) Kaivostoiminta ja louhinta ,2 (D) Teollisuus ,2 (E) Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto ,9 (F) Rakentaminen ,9 (G-H) Kauppa, majoitus- ja rav.toiminta ,2 (I) Kuljetus, varastointi ja tietoliik ,9 (J-K) Rahoitus-, kiinteistö-, ym. palv ,4 (L-Q) Yhteiskunnall. palvelut ,4 Toimiala tuntematon ,8 Yhteensä ,9 Koko Suomi Muutos e Määrä % (A-B) Maa- ja metsätalous ,6 (C) Kaivostoiminta ja louhinta ,4 (D) Teollisuus ,4 (E) Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto ,5 (F) Rakentaminen ,5 (G-H) Kauppa, majoitus- ja rav.toiminta ,9 (I) Kuljetus, varastointi ja tietoliik ,2 (J-K) Rahoitus-, kiinteistö-, ym. palv ,6 (L-Q) Yhteiskunnall. palvelut ,9 Toimiala tuntematon ,4 Yhteensä ,1 Ilomantsi Muutos e Määrä % (A-B) Maa- ja metsätalous ,1 (C) Kaivostoiminta ja louhinta ,3 (D) Teollisuus ,9 (E) Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto ,8 (F) Rakentaminen ,6 (G-H) Kauppa, majoitus- ja rav.toiminta ,1 (I) Kuljetus, varastointi ja tietoliik ,1 (J-K) Rahoitus-, kiinteistö-, ym. palv ,4 (L-Q) Yhteiskunnall. palvelut ,2 Toimiala tuntematon ,2 Yhteensä ,0 Pampalo 15

17 2.3.2 Yritystoiminta Yritysten toimipaikat Yritysten toimipaikkojen lukumäärä Pohjois-Karjalassa lisääntyi 8,7 % vuodesta 1995 vuoteen 2003 (taulukko 9). Koko Suomen vastaava luku oli 20 %. Ilomantsissa toimipaikkojen lukumäärä oli kyseisellä ajanjaksolla noin 300, kasvuprosentti oli 1,7 %. Taulukko 9. Yritysten toimipaikkojen määrän kehitys vuosina (Tilastokeskus). Muutos Määrä % Pohjois-Karjala ,7 Ilomantsi ,7 Koko Suomi ,0 Vuonna 2003 Pohjois-Karjalassa oli yritysten toimipaikkaa (2,8 % koko Suomen toimipaikoista) (taulukko 10). Toimipaikat jakautuivat eri toimialoille samaan tapaan kuin koko maassa. Eniten yritysten toimipaikkoja oli tukku- ja vähittäiskaupan toimialalla. Kaivostoiminnan ja louhinnan alalla oli Pohjois-Karjalassa 47 yritysten toimipaikkaa ja koko maassa yhteensä toimipaikkaa. Työtä tehtäessä ei ollut käytettävissä kuntakohtaisia toimialoittaisia tietoja. Taulukko 10. Yritysten toimipaikat toimialoittain vuonna 2003 (Tilastokeskus). Koko Suomi Pohjois-Karjala lkm % lkm % Toimialat yhteensä , ,0 A Maatalous, riistatalous ja metsätalous , ,4 B Kalatalous 642 0,3 21 0,3 C Kaivostoiminta ja louhinta ,5 47 0,7 D Teollisuus , ,7 E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto ,5 75 1,1 F Rakentaminen , ,7 G Tukku- ja vähittäiskauppa , ,8 H Majoitus- ja ravitsemistoiminta , ,1 I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne , ,1 J Rahoitustoiminta , ,7 K Kiinteistö-, vuokraus-, tutk.palv , ,9 L Julk. hallinto, maanpuol. sosiaalivak. 37 0,0 0 0,0 M Koulutus ,8 36 0,5 N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut , ,2 O Muut yht.kunn. ja henk.koht. palv , ,7 X Toimiala tuntematon 28 0,0 2 0,0 Pampalo 16

18 Yritykset Pohjois-Karjalan yritysrekisterin (http://josek.tx.fi/index.php?nav=frontpage) mukaan maakunnassa toimi yhteensä yritystä vuoden 2005 kesällä (tauluko 11). Yrityksiä oli eniten tukku- ja vähittäiskaupan, teollisuuden, kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelujen sekä kuljetus-, varastointi- ja tietoliikenteen toimialoilla. Näillä toimialoilla toimivien yritysten yhteenlaskettu osuus koko Pohjois-Karjalan yrityskannasta oli noin 60 %. Kaivostoiminnan ja louhinnan alalla toimi 84 yritystä. Ilomantsin 282 yrityksestä noin puolet toimi maa-, riista- ja metsätalouden, tukku- ja vähittäiskaupan sekä kuljetus-, varastointi- ja tietoliikenteen toimialoilla. Taulukko 11. Pohjois-Karjalan yritykset vuonna 2005 (Pohjois-Karjalan yritysrekisteri). Pohois-Karjala Ilomantsi Määrä Osuus (%) Määrä Osuus (%) A Maatalous, riistatalous ja metsätalous 446 6, ,1 B Kalatalous 26 0,4 1 0,4 C Kaivostoiminta ja louhinta 84 1,2 11 3,9 D Teollisuus , ,3 E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 66 0,9 2 0,7 F Rakentaminen 641 8,9 18 6,4 G Tukku- ja vähittäiskauppa , ,1 H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 350 4,9 15 5,3 I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne , ,7 J Rahoitustoiminta 106 1,5 5 1,8 K Kiinteistö-, vuokraus-, tutk.palv ,8 19 6,7 L Julk. hallinto, maanpuol. sosiaalivak. 12 0,2 0 0,0 M Koulutus 117 1,6 3 1,1 N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 345 4,8 8 2,8 O Muut yht.kunn. ja henk.koht. palv ,7 28 9,9 X Toimiala tuntematon 49 0,7 2 0,7 Yhteensä , ,0 Pampalon kaivostoiminnan aloittaminen antaa toteutuessaan Pohjois-Karjalan yrityksille mahdollisuuden toimia erilaisten töiden ja tuotteiden alihankkijoina kaivostoiminnan ja louhinnan, rakentamisen sekä kuljetusten, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialojen lisäksi myös muilla toimialoilla. Tällaisia toimialoja ja niillä toimivia yrityksiä ovat muun muassa (http://josek.tx.fi/index.php?nav=frontpage): Pohjois-Karjala Ilomantsi Kemikaalien ja kem. tuotteiden valmistus 1 0 Metallituotteiden valmistus Koneiden ja laitteiden valmistus 2 0 Sähköteknisten tuotteiden valmistus 42 0 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus 43 0 Tekniset palvelut Ympäristöhuollon palvelut 74 5 Pampalo 17

19 2.4 Alue- ja kuntatalous Bruttokansantuote Pohjois-Karjalan arvonlisäyksen eli bruttokansantuotteen suuruus oli Tilastokeskuksen aluetilinpidon ennakkotietojen mukaan vuonna 2003 noin 3,0 miljardia euroa, joka oli 2,4 % koko maan arvonlisäyksestä. Asukasta kohti laskettu bruttokansantuote oli euroa eli 75 % koko maan tasosta ( euroa/asukas) Kuntatalous Verotulot Pohjois-Karjalan kuntien verotulot vuonna 2004 olivat yhteensä noin 360 miljoonaa euroa (taulukko 12). Valtaosa (89 %) veroista kertyi kunnallisveroista. Kiinteistöveron osuus kokonaisveroista oli 5 % ja yhteisöveron osuus 6 %. Yhtä asukasta kohti laskettuna veroa kertyi euroa. Kuntien väliset erot olivat kuitenkin suhteellisen suuria: enimmillään veroa kertyi Joensuussa (2 388 /asukas) ja pienimmillään Polvijärvellä (1 614 /asukas). Taulukko 12. Pohjois-Karjalan kuntien ennakoidut verotulot vuonna Kuntajako mukainen (Tilastokeskus, ennakkotiedot kuntien tilinpäätöksistä 2004). Kunnallisvero Kiinteistövero Yhteisövero Yhteensä % /asukas % /asukas % /asukas /asukas Eno Ilomantsi Joensuu Juuka Kesälahti Kitee Kontiolahti Outokumpu Lieksa Liperi Nurmes Polvijärvi Pyhäselkä Rääkkylä Tohmajärvi Valtimo Pohjois-Karjala Kuntien toimintatuotot ja toimintakulut Vuonna 2003 Pohjois-Karjalan kuntien yhtä asukasta kohti lasketut toimintatuotot olivat keskimäärin 805 /asukas ja toimintakulut /asukas (taulukko 13). Nettomääräiset toimintakulut olivat siten /asukas. Kunnittaiset nettokulut vaihtelivat välillä /asukas. Koko Suomessa nettomääräiset toimintakulut olivat /asukas. Pampalo 18

20 Taulukko 13. Pohjois-Karjalan kuntien toimintatuotot ja -kulut vuonna Kuntajako mukainen (Tilastokeskus). Toiminta- Toiminta- Nettomääräiset tuotot kulut toimintakulut /asukas /asukas /asukas Eno Ilomantsi Joensuu Juuka Kesälahti Kitee Kontiolahti Lieksa Liperi Nurmes Outokumpu Polvijärvi Pyhäselkä Rääkkylä Tohmajärvi Valtimo Pohjois-Karjala Pampalo 19

Raportti osaamistarpeista ja rekrytoinnin haasteista Lapin kaivoksilla

Raportti osaamistarpeista ja rekrytoinnin haasteista Lapin kaivoksilla Raportteja 23 2013 Raportti osaamistarpeista ja rekrytoinnin haasteista Lapin kaivoksilla Tunturiosaaja-hanke 2013 PETRA PUDAS (TOIM.) HEINO VASARA TIINA RISSANEN TUOMAS PUSSILA MIRVA JUNTTI Raportti

Lisätiedot

TUULIVOIMAN TYÖLLISTÄVÄ VAIKUTUS

TUULIVOIMAN TYÖLLISTÄVÄ VAIKUTUS TUULIVOIMAN TYÖLLISTÄVÄ VAIKUTUS Sweco Ympäristö Oy Kimmo Koski 20.1.2015 1 YLEISTÄ RAKENTAMISHANKKEIDEN TYÖLLISYYSVAIKUTUKSISTA Merkittävät rakentamishankkeet (tuulivoimalat, radat, kaivokset, hotellit

Lisätiedot

OSA II KAIVOSTOIMINNAN TYÖVOIMAN JA OSAAMISTARPEIDEN KOKO- NAISSUUNNITELMA

OSA II KAIVOSTOIMINNAN TYÖVOIMAN JA OSAAMISTARPEIDEN KOKO- NAISSUUNNITELMA OSA II KAIVOSTOIMINNAN TYÖVOIMAN JA OSAAMISTARPEIDEN KOKO- NAISSUUNNITELMA Jarmo Finnilä ja Kalle Taipale 2007 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 YHTEENVETO KOKONAISSUUNNITELMAN TOIMENPIDE-EHDOTUKSISTA... 4

Lisätiedot

M UUTTOLIIKE JA KUNNAT

M UUTTOLIIKE JA KUNNAT M UUTTOLIIKE JA KUNNAT Heikki Helin Seppo Laakso Markku Lankinen Ilkka Susiluoto MUUTTOLIIKE JA KUNNAT KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ MUUTTOLIIKE JA KUNNAT Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut,

Lisätiedot

Ruralia-instituutti. Mahdollisen kultakaivoksen vaikutukset Seinäjoen seutukuntaan esitutkimus. RegFin-raportteja. Hannu Törmä

Ruralia-instituutti. Mahdollisen kultakaivoksen vaikutukset Seinäjoen seutukuntaan esitutkimus. RegFin-raportteja. Hannu Törmä Ruralia-instituutti Mahdollisen kultakaivoksen vaikutukset Seinäjoen seutukuntaan esitutkimus Hannu Törmä RegFin-raportteja 16.4.2010 Mahdollisen kultakaivoksen aluetaloudelliset vaikutukset Seinäjoen

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun työllisyysstrategia OPTIMI. Kehittämiskeskus Oy Häme. Vuokko Lehtimäki Seija Lehtonen. Artikla 6 Innovatiiviset toimet

Hämeenlinnan seudun työllisyysstrategia OPTIMI. Kehittämiskeskus Oy Häme. Vuokko Lehtimäki Seija Lehtonen. Artikla 6 Innovatiiviset toimet EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet OPTIMI Hämeenlinnan seudun työllisyysstrategia vuoteen 21 Vuokko Lehtimäki Seija Lehtonen Kehittämiskeskus Oy Häme OPTIMI Hämeenlinnan

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA

KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA 2020 kohti keskipohjalaista työllisyyteen perustuvaa hyvinvointia Toimittaneet Ilkka Rintala ja Saara Lång Sisällysluettelo ESIPUHE... 1 TYÖLLISYYDEN KOKONAISKUVA KESKI-POHJANMAALLA...

Lisätiedot

Yritysten työvoiman tarve pääkaupunkiseudulla. Uudenmaan liiton julkaisuja C 44-2004. Uudenmaan liitto

Yritysten työvoiman tarve pääkaupunkiseudulla. Uudenmaan liiton julkaisuja C 44-2004. Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja C 44-2004 Uudenmaan liitto Yritysten työvoiman tarve pääkaupunkiseudulla EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet Uudenmaan liiton julkaisuja

Lisätiedot

VATT-TUTKIMUKSIA 105 VATT RESEARCH REPORTS. Seppo Montén Juha Tuomala MUUTTOLIIKE, TYÖSSÄKÄYNTI JA TYÖVOIMAVARAT UUDELLAMAALLA

VATT-TUTKIMUKSIA 105 VATT RESEARCH REPORTS. Seppo Montén Juha Tuomala MUUTTOLIIKE, TYÖSSÄKÄYNTI JA TYÖVOIMAVARAT UUDELLAMAALLA VATT-TUTKIMUKSIA 15 VATT RESEARCH REPORTS Seppo Montén Juha Tuomala MUUTTOLIIKE, TYÖSSÄKÄYNTI JA TYÖVOIMAVARAT UUDELLAMAALLA Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research

Lisätiedot

POHJANMAAN LIITON ALUEELLINEN KOULUTUKSEN ENNAKOINTIPROSESSI PROSESSIN VAIHEET JA TULOKSET POHJANMAAN LIITTO/ KOULUTUKSEN ENNAKOINTIHANKE

POHJANMAAN LIITON ALUEELLINEN KOULUTUKSEN ENNAKOINTIPROSESSI PROSESSIN VAIHEET JA TULOKSET POHJANMAAN LIITTO/ KOULUTUKSEN ENNAKOINTIHANKE POHJANMAAN LIITON ALUEELLINEN KOULUTUKSEN ENNAKOINTIPROSESSI PROSESSIN VAIHEET JA TULOKSET POHJANMAAN LIITTO/ KOULUTUKSEN ENNAKOINTIHANKE Pekka Kauppinen 29.2.2008 2 Sisällysluettelo...2 1. JOHDANTO..3

Lisätiedot

Tampereen keskusta, Kansi-hanke. Arvio taloudellisista vaikutuksista. Loppuraportti 13.4.2010. 2010 Deloitte

Tampereen keskusta, Kansi-hanke. Arvio taloudellisista vaikutuksista. Loppuraportti 13.4.2010. 2010 Deloitte Tampereen keskusta, Kansi-hanke Arvio taloudellisista vaikutuksista Loppuraportti 13.4.2010 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 Johdanto 3 Kansi 4 Menetelmät 5 Taloudellinen toimintaympäristö 9 Rakentamisen

Lisätiedot

Kansainvälinen Itä-Suomi. Itä-Suomen maahanmuuttopoliittisen strategian laadintaa tukeva selvitystyö. Loppuraportti 16.2.2012

Kansainvälinen Itä-Suomi. Itä-Suomen maahanmuuttopoliittisen strategian laadintaa tukeva selvitystyö. Loppuraportti 16.2.2012 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttopoliittisen strategian laadintaa tukeva selvitystyö Loppuraportti 16.2.2012 Sari Pitkänen, Sosiaalikehitys Oy Kari Huotari ja Sinikka Törmä, Referenssi Oy

Lisätiedot

Alueiden yritys- ja elinkeinorakenteen muutos

Alueiden yritys- ja elinkeinorakenteen muutos Alueiden yritys- ja elinkeinorakenteen muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 13/2014 janne huovari signe jauhiainen leena kerkelä lauri esala valtteri härmälä Alueiden yritys-

Lisätiedot

Paikallisten polttoaineiden tuotannon ja käytön aluetaloudelliset vaikutukset ja tulevaisuuden näkymät Keski-Suomessa

Paikallisten polttoaineiden tuotannon ja käytön aluetaloudelliset vaikutukset ja tulevaisuuden näkymät Keski-Suomessa Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu N:o 200/2014 Paikallisten polttoaineiden tuotannon ja käytön aluetaloudelliset vaikutukset ja tulevaisuuden näkymät Keski-Suomessa 2011 Esa Storhammar Kirsi Mukkala

Lisätiedot

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät erityistarkastelussa korkea teknologia ja osaamisintensiiviset palvelut Satu Nivalainen, Kirsi Mukkala ja Timo Tohmo Tekesin katsaus 247/2009 Alueellinen

Lisätiedot

TEM raportteja 30/2011

TEM raportteja 30/2011 TEM raportteja 30/2011 Osaamistarjonnan riittävyys alueilla 2010-luvulla Arviointia työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannosta Samuli Leveälahti & Jari Järvinen Foredata Oy Alueosasto Raportti 2011 SISÄLLYS

Lisätiedot

ESIPUHE. Pasi Vallivaara kunnanjohtaja Elinkeinostrategiatyöryhmän puheenjohtaja

ESIPUHE. Pasi Vallivaara kunnanjohtaja Elinkeinostrategiatyöryhmän puheenjohtaja ELINKEINOSTRATEGIA 2005-2008 27.3.2006 2 ESIPUHE Haukiputaan edellinen elinkeinostrategia valmistui vuonna 2002. Vaikka strategia on ajallisesti varsin tuore, on moni sen perustana ollut asia muuttunut

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Hyväksytty P-S seurantakomiteassa

Lisätiedot

Toimintaympäristön analyysi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi. Työterveyslaitos 2006. 1

Toimintaympäristön analyysi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi. Työterveyslaitos 2006. 1 Toimintaympäristön analyysi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi. Työterveyslaitos 2006. 1 POHJOIS-POHJANMAAN, KAINUUN JA LAPIN TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI 2006 Toimittanut: Veikko Kujala ja Anja Hiltunen Työterveyslaitos

Lisätiedot

2 2004 marraskuu SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät

2 2004 marraskuu SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät 2 2004 marraskuu SATAKUNNAN talous nykytila ja lähiajan näkymät YLEISTÄ Satakunnan yritysten liikevaihto lähti alkuvuonna nopeahkoon kasvuun. Kasvu palautti maakunnan koko maan kehitystä vastaavalle kasvu-uralle.

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 30.7.2007 Sisältö sivu 2 1. JOHDANTO... 3 1.1 Ohjelman valmisteluprosessin kuvaus...

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 20072013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2015

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2015 RAPORTTEJA 28 215 Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 215 Seuranta- ja ennakointitietoa työvoimakoulutuksen suunnitteluun SALMINEN VESA KARINEN RISTO LAITINEN LASSE JOUTSENSAARI RIIKKA MÄKINEN TUULA VOLANEN

Lisätiedot

ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT

ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT KESKI-SUOMEN ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT 1 2013 KESKI-SUOMESSA MAHDOLLISUUDET SEKÄ PAREMPAAN ETTÄ HEIKOMPAAN NUOREKAS JYVÄSKYLÄ SÄILYTTÄNYT VETOVOIMANSA JOUTSAN SEUTU VIREÄ JA VAHVISTUVA JÄMSÄN SEUDUN MATKAILUINVESTOINNIT

Lisätiedot

IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAPROSESSISSA

IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAPROSESSISSA IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAPROSESSISSA Arviointiraportti 22.9.2005 Helinä Melkas Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus helina.melkas@tkk.fi 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työvoiman ja osaamisen tarve kivi-, kiviaines- ja kaivosteollisuudessa sekä niiden palvelutuotannossa 2014 2025

Työvoiman ja osaamisen tarve kivi-, kiviaines- ja kaivosteollisuudessa sekä niiden palvelutuotannossa 2014 2025 Työvoiman ja osaamisen tarve kivi-, kiviaines- ja kaivosteollisuudessa sekä niiden palvelutuotannossa 2014 2025 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 7/2015 EINE PÖLLÄNEN MATTI HÄRKÖNEN Työvoiman

Lisätiedot

II /2012. Elinkeinoelämän näkymät heikkenivät Jämsän seudulla Keuruun seudulla vankka usko tulevaisuuteen. Tarkastelussa

II /2012. Elinkeinoelämän näkymät heikkenivät Jämsän seudulla Keuruun seudulla vankka usko tulevaisuuteen. Tarkastelussa KESKI-SUOMEN TYÖTTÖMYYDEN R AKENNE PAIKK ATIETO VASTAA KYSYMYKSIIN MITÄ, MISSÄ ja MILLOIN KAUPPAKAMARIN VALIOKUNTA- VALLANKUMOUS UUDISTUNUT KESKISUOMI.INFO KESKI-SUOMEN ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT II /212

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA

HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2004 2006 2 Sisällysluettelo: JOHDANTO...3 EUROOPAN UNIONIN TYÖLLISYYSSTRATEGIA...4 KANSALLINEN TYÖLLISYYDEN POLITIIKKAOHJELMA...4 HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2004 2006...5

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAASEUTUSTRATEGIA 2030

KESKI-SUOMEN MAASEUTUSTRATEGIA 2030 KESKI-SUOMEN MAASEUTUSTRATEGIA 2030 Julkaisijat Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4 40100 JYVÄSKYLÄ puhelin 020 7560 200 kirjaamo@keskisuomi.fi, www.keskisuomi.fi Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1,

Lisätiedot

Kainuun kaivannaisalan kehittämisohjelma 2009-2015. Kainuun Etu Oy

Kainuun kaivannaisalan kehittämisohjelma 2009-2015. Kainuun Etu Oy 2009-2015 Kainuun Etu Oy Alkusanat on valmisteltu vuoden 2008 aikana Kainuun Etu Oy:n toteuttamassa hankkeessa, jonka on rahoittanut Kainuun maakunta kuntayhtymä yhdessä GTK:n ja Kainuun Etu Oy:n kanssa.

Lisätiedot