Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina"

Transkriptio

1 Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina

2 Toimittaneet Erja Horttanainen Anu Wikman-Immonen Kuvat Futureimagebank, Comma Suomen Kuntaliitto 1. painos ISBN (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2010 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL Helsinki Puh. (09) 7711 Faksi (09)

3 Sisältö Esipuhe 5 Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, Suomen Kuntaliitto Maahanmuutto Suomeen 6 Ylijohtaja Jorma Vuorio, Maahanmuuttovirasto Kohti yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa 9 Ylitarkastaja Tuomas Koljonen, sisäasiainministeriö Maahanmuuttopolitiikan vaihtoehdot 18 Maahanmuuttojohtaja Annika Forsander, Helsingin kaupunki Kaupunkien verkostot ja kansainvälinen toiminta maahanmuuton alalla 26 Maahanmuuttajatyön pääkoordinaattori Marja Nyrhinen, Tampereen kaupunki EU:n maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikka 31 Maahanmuuttojohtaja Mervi Virtanen, sisäasiainministeriö Kansainvälinen sääntely, kunnan kotouttamistoiminta ja etniset suhteet kohti toimivaa monikulttuurista yhteiskuntaa 38 Erityissuunnittelija Liisa Kosonen, Espoon kaupunki Think global, act local kunnan näkökulmia pakolaisten vastaanottoon 48 Maahanmuuttajatyön pääkoordinaattori Marja Nyrhinen, Tampereen kaupunki Vapaan liikkuvuuden varjopuolia 53 Neuvotteleva virkamies Aarne Kinnunen, oikeusministeriö Globaalit muuttoliikkeet ja Suomi 67 Tutkimusjohtaja Elli Heikkilä, Siirtolaisuusinstituutti Liite Tietoja ulkomaalaisista, vieraskielisistä ja maahanmuuttajista Suomessa vuonna 2009 Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina 3

4 4

5 Esipuhe Suomen maahanmuuttopoliittisena tavoitteena on kehittää aktiivista, kokonaisvaltaista ja johdonmukaista politiikkaa, joka ottaa täysipainoisesti huomioon niin työvoiman tarpeen, maahanmuuttajien moninaiset lähtökohdat kuin kansainväliset velvoitteet. Kuntien kannalta maahanmuutto on tärkeää sekä työperusteisen että humanitaarisen maahanmuuton näkökulmasta. Suomessa on tällä hetkellä enemmän työn perusteella maahan muuttaneita kuin koskaan aikaisemmin. Tämän muutoksen merkitystä lisää myös väestön ikääntymisen myötä näkyvissä oleva kiristyvä kilpailu osaavasta työvoimasta kaikilla työmarkkinasektoreilla sekä Suomessa että muissa EUmaissa. Kaikki maahanmuuttajat tarvitsevat kuntien palveluita. Oman haasteensa kuntien toimintaan tuo myös väestöryhmien hyvien suhteiden säilyminen ja monikulttuurisuuden edistäminen paikallistasolla. Suomen Kuntaliitto on tehnyt selvityksen, jossa tarkastellaan kansainvälistä maahanmuuttopolitiikkaa kuntien kannalta. Selvitys koostuu asiantuntija-artikkeleista. Kirjoituksissa selvitetään Suomen maahanmuuttotilannetta, EU:n maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikkaa ja kuntien toimintaa maahanmuuton alalla. Julkaisussa pohditaan maahanmuuttopolitiikan suuntautumisvaihtoehtoja ja globaaleiden muuttoliikkeiden vaikutuksia Suomeen. Myös vapaan liikkuvuuden ongelmia tarkastellaan. Maahanmuutto on noussut voimakkaasti keskusteluun suomalaisessa yhteiskunnassa. Tulevaisuuden kunnat ja alueet ovat monikulttuurisia ja kansainvälisesti verkottuneita toimijoita. On välttämätöntä, että kuntasektorin näkökulmat otetaan huomioon sekä kansallisessa että eurooppalaisessa maahanmuuttopolitiikassa. Kiitän artikkeleiden kirjoittajia ansiokkaasta työstä. Helsingissä elokuussa 2010 SUOMEN KUNTALIITTO Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina 5

6 Jorma Vuorio Ylijohtaja, Maahanmuuttovirasto Maahanmuutto Suomeen Suomessa vakinaisesti asuvien ulkomaalaisten määrä on vielä varsin pieni, vuoden 2009 lopussa noin henkeä. Jos kuitenkin verrataan tilannetta kymmenen vuoden takaisiin lukuihin niin kasvu on ollut erittäin nopeata. Vuonna 1999 Suomessa asui vakinaisesti vain ulkomaalaista. Suurimmat ryhmät ovat tällä hetkellä venäläiset, , virolaiset, , ruotsalaiset, ja somalialaiset, Venäjää äidinkielenään puhuu kuitenkin Suomessa noin täällä vakinaisesti asuvaa henkilöä ja esimerkiksi somaliaa noin Monet ovat siis jo saaneet Suomen kansalaisuuden. EU:n ulkopuolelta tulevien oleskelulupahakemusten määrä on viimeisen kolmen vuoden aikana lisääntynyt nopeasti. Vuonna 2006 Maahanmuuttoviraston käsiteltäväksi tuli yhteensä oleskelulupahakemusta. Vuonna 2008 vastaava luku oli jo Vuonna 2009 päädyttiin suunnilleen samaan määrään. Eniten oleskelulupahakemuksia jättävät Venäjän federaation kansalaiset, vuonna 2008 yhteensä hakemusta. Näistä suurin osa oli työntekijän oleskelulupahakemuksia ja perheenyhdistämiseen liittyviä hakemuksia. Venäjältä tulee myös opiskelijoita Suomeen. Toiseksi suurin hakijamaa oli Kiina, yhteensä hakemusta ja sieltä tullaan Suomeen pääasiassa töihin ja opiskelemaan. Kolmantena ryhmänä ovat intialaiset,

7 hakemusta, joista suurin osa työntekoon ja neljäntenä somalialaiset yhteensä hakemusta. Heidän osaltaan kyse on lähes pelkästään perheenyhdistämisestä. Vuonna 2009 asetelma on pysynyt lähes samana, mutta somalialaiset ovat nyt toiseksi suurin hakijaryhmä, yhteensä noin hakemusta ja lähes kaikissa perusteena edelleen perheenyhdistäminen. EU kansalaisten oleskeluoikeuden rekisteröinnistä vastaa poliisi. Rekisteröityminen tarvitaan, jos oleskelu Suomessa jatkuu yli 3 kuukautta ja pohjoismaiden kansalaisten osalta yli 6 kuukautta. Vuonna 2008 poliisi rekisteröi noin EUkansalaisten oleskeluoikeutta. Tämä ei anna kuitenkaan oikeaa kuvaa kaikista maassa oleskelevista EU maiden kansalaisista, koska Suomessa on myös EU-maiden kansalaisia lyhytaikaisissa työsuhteissa. Turvapaikanhakijoiden vuosittainen määrä oli aina vuoteen 2008 asti melko vähäistä. Edellisenä huippuvuonna 2005 turvapaikanhakijoita saapui Suomeen noin Vuoden 2008 syksyllä tilanne muuttui ja turvapaikanhakijoiden määrä alkoi nopeasti kasvaa. Elokuun alusta vuoden loppuun mennessä Suomeen saapui noin turvapaikanhakijaa ja koko vuonna yhteensä Suurimmat ryhmät olivat Irakista ja Somaliasta. Sama kehitys jatkui vuoden 2009 puolella ja turvapaikanhakijoita saapui Suomeen noin Suurimmat ryhmät olivat edelleen somalialaiset ja irakilaiset, mutta myös Afganistanista ja Venäjältä tuli entistä enemmän hakijoita. Erityinen piirre oli myös bulgarialaisten hakijoiden suuri määrä, noin 500 hakijaa. Yksin tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden määrä on myös ollut poikkeuksellisen suuri. Vuonna 2008 se oli noin 700 hakijaa ja vuonna 2009 noin 550. Turvapaikanhakijoiden määrän kasvua yksittäisessä maassa on hyvin vaikea ennakoida. Yleensä syynä on erilaisten kriisien kehittyminen maan rajojen ulkopuolella, mutta syynä voivat olla myös muutokset eri maiden lainsäädännössä ja turvapaikkapolitiikassa. Syynä turvapaikanhakijoiden määrän kasvuun voivat olla myös muutokset eri maiden lainsäädännössä ja turvapaikkapolitiikassa. Myös päätöskäytännöillä on merkitystä. Ruotsi muutti turvapaikkalainsäädännön soveltamiskäytäntöään vuoden 2008 alkupuolella ja erityisesti irakilaisten on ollut sen jälkeen huomattavasti vaikeampaa saada turvapaikka tai muuta suojelua siellä. Myös Norja on kiristänyt turvapaikka- ja perheenyhdistämiskäytäntöjään ja erityisesti perheenyhdistämisen osalta useassa Euroopan maassa on lainsäädäntöä tiukennettu. Voidaan arvioida, että tällä kaikella on ollut merkitystä myös Suomen tilanteeseen. Turvapaikanhakijoiden määrän nopea kasvu Suomessa on asettanut erityisesti maahanmuuttohallinnon viranomaistahoille suuria haasteita. Turvapaikanhakijoiden vastanottokeskuksia ja alaikäisille yksin tulleille turvapaikanhakijoille tarkoitettuja tukiasuntoja ja perheryhmäkoteja on jouduttu perustamaan hyvin lyhyellä valmistelulla lähes kaikkialle Suomeen mistä vain on ollut löydettävissä sopivat tilat ja asianomainen kunta on ollut valmis tähän. Vuoden 2009 lopussa vastaanottokeskuksia oli yhteensä 23 ja alaikäisille tarkoitettuja ryhmäkoteja ja tukiasuntoja 13. Samanaikaisesti poliisin ja Maahanmuuttoviraston henkilöstöresurssit ovat osoittautuneet täysin riittämättömiksi hoitamaan tällaista hakijamäärää ja hakemusten kä- Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina 7

8 sittelyajat ovat pidentyneet. Poliisi, Maahanmuuttovirasto ja turvapaikkapäätöksistä tehtäviä valituksia käsittelevä Helsingin hallinto-oikeus saivatkin sitten vuosille 2009 ja 2010 lisärahoitusta määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen turvapaikkaprosessia hoitamaan. Samanaikaisesti on tarkoitus myös kehittää itse turvapaikkamenettelyä siten, että vastaanottokeskukset sekä poliisin ja Maahanmuuttoviraston turvapaikkatutkintaa tekevä henkilöstö olisivat maantieteellisesti sijoittuneina mahdollisimman lähelle toisiaan. Yleisimmät maahanmuuton perusteet Suomeen ovat työnteko, perheside ja opiskelu. Maahanmuuttovirastoon tuli vireille vuonna 2008 perhesiteen perusteella yhteensä hakemusta. Työntekijän oleskelulupahakemuksia oli noin ja lisäksi oleskelulupahakemuksia erityissiantuntijana työskentelemiseen noin Vuonna 2009 työntekoon liittyvien hakemusten määrä lähes puolittui, mutta perheenyhdistämiseen liittyvien hakemusten määrä on edelleen kasvussa. Opiskelijoiden oleskelulupahakemusten määrä on myös jonkin verran laskenut vuoden 2008 tasosta. Vuonna 2008 tuli vireille yhteensä opiskelijan oleskelulupahakemusta ja vuonna 2009 noin Opiskelijoiden oleskelulupahakemusten määrä on kuitenkin kasvanut vuodesta 2006 vuoteen 2008 noin 38%. Odotettavaa onkin, että opiskelun perusteella jätettävien oleskelulupahakemusten määrä tulee edelleen kasvamaan. Kasvuennustetta tukee myös korkeakoulujen julkaisema kansainvälistymisstrategia, jonka yhtenä päätavoitteena on opiskelijoiden liikkuvuuden lisääminen huomattavasti nykyisistä määristä. Myös hallitusohjelmassa on huomioitu ulkomaisten opiskelijoiden asema ja merkitys Suomelle. Tavoitteena on helpottaa Suomeen jääneiden opiskelijoiden mahdollisuutta kansalaisuuden saamiseen ja saada heidät siten nykyistä enemmän myös jäämään valmistuttuaan pysyvästi Suomeen. Sisäasiainministeriössä viimeistelläänkin parhaillaan hallituksen esitystä kansalaisuuslain muuttamiseksi, jossa mm. opiskeluun Suomessa käytetystä asumisajasta puolet voitaisiin hyväksyä Suomen kansalaisuuden edellytyksenä olevaan asumisaikaan. Voidaan ennustaa, että oleskelulupahakemusten määrä tulee viiden seuraavan vuoden aikana kasvamaan voimakkaasti. Tämä johtuu toisaalta talouden elpymisestä, mikä lisää ulkomailta tulevien työntekijöiden määrää, mutta myös turvapaikanhakijoiden määrästä. Turvapaikanhakijoista noin prosenttia saa myönteisen oleskeluluvan Suomeen, joko turvapaikan, muuta suojelua tai luvan jollain muulla perusteella. Tämä merkitsee sitä, että vuoden 2008 noin hakijasta arviolta tulee saamaan myönteisen oleskeluluvan. Vastaavasti vuonna 2009 hakijoita oli noin mikä merkitsee samalla noin myönteistä oleskelulupaa. Lupaan liittyy käytännössä aina myös perheenyhdistämisoikeus. Seuraavien viiden vuoden aikana perheenyhdistämisen perusteella vireille tulevien hakemusten määrä tuleekin vähintään kaksinkertaistumaan nykyisestä hakemuksesta. Maahanmuutto on kaiken kaikkiaan varsin laaja käsite. Se pitää sisällään hyvin erilaisia maahanmuuttajaryhmiä ja maahantuloperusteita. Maahanmuutto Suomeen lisääntyy, tulevaisuudessa mahdollisesti huomattavastikin. Tämä tosiasia tulee myös hyväksyä ja keskittää voimavarat sen varmistamiseen, että maahanmuutto pysyy hallittuna ja maahan jääville annetaan riittävät mahdollisuudet kotoutua tähän maahan. 8

9 Tuomas Koljonen Ylitarkastaja, Sisäasiainministeriö Kohti yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa Eurooppa ja muuttoliikkeet Maahanmuuttovirtojen hallinnan tehostaminen on EU:n suurimpia haasteita ja mahdollisuuksia lähivuosina. Globalisaation myötä ihmisten liikkuvuus on lisääntynyt, ja kolmansien maiden kansalaisten määrä lukumäärä EU:ssa on viime vuosikymmeninä noussut huomattavasti. Monista osista Eurooppaa on tullut maahanmuuttovirtojen nettovastaanottajia. Euroopan väestö on samaan aikaan ikääntymässä ja väestönkehitys muodostaa monissa EU:n jäsenvaltioissa mittavan haasteen talouden kestävyydelle ja sosiaaliturvajärjestelmien kantokyvylle. Kun Euroopan väestö ikääntyy ja markkinoiden tarpeet kasvavat, EU tarvitsee välttämättä lisää maahanmuuttajia. Samaan aikaan muuttoliike kolmansista maista kohti Eurooppaa on kiihtymässä. Muuttaminen Eurooppaan nähdään usein mahdollisuutena parempaan elämään ja erityisesti taloudellisina mahdollisuuksina. Vaikka ihmisten liikkuvuus on globalisaation tuomien mahdollisuuksien myötä lisääntynyt, siirtolaisuus on nykyisin kuitenkin muutta jien enemmistölle usein valitettavasti ainoa realistinen vaihtoehto taloudelliselle tai Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina 9

10 muulle selviytymiselle. Eurooppaan muutetaan yhä useammin myös sosiaalisten siteiden perusteella. Sen lisäksi, että EU:hun tulee maahanmuuttajia kolmansista maista, ihmiset liikkuvat yhä enemmän myös EU:n rajojen sisällä. Euroopan unionin luomat edut ovat kannustaneet eurooppalaisia liikkuvuuteen unionin jäsenvaltiosta toiseen. Muuttoliike on historian saatossa ollut voittopuolisesti myönteinen voima taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen näkökulmasta. Lisääntyneet liikkuvuuden mahdollisuudet ovat kuitenkin tuoneet mukanaan myös negatiivisia ilmiöitä, jotka nykyisin usein hallitsevat maahanmuutosta käytävää keskustelua ja poliittisia valintoja. Maahanmuutto voi rikastuttaa Eurooppaa taloudellisesti ja kulttuurisesti, mutta tämä edellyttää maahanmuuton nivoutumista osaksi pitkän aikavälin näkemystä, jossa korostetaan perusoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittamista. Tavoitteena tulee olla, että maahanmuuttopolitiikkaa tukee yhteiskunnallista, taloudellista ja kulttuurista kehitystä. EU:n väestömäärä on lähes 493 miljoonaa, ja kolmansien maiden kansalaisten määrä on toistaiseksi n. 3,8 prosenttia kokonaisväestöstä. EU:n alueelle suuntautuva nettomuutto on vuoden 2002 jälkeen vaihdellut 1,5 miljoonasta 2 miljoonaan henkeen vuodessa. Ennusteiden mukaan EU:n kokonaisväestö alkaa luonnostaan vähetä vuosien 2010 ja 2050 välisenä aikana. Talouden kannalta suurin muutos liittyy siihen, että työikäisen väestön (15 64-vuotiaat) määrä vähenee 59 miljoonalla vuoteen 2050 mennessä. Vaikka maahanmuuton hallinta ei voikaan korvata rakenteellisia uudistuksia, sen avulla ja lisäämällä EU:n työvoiman sisäistä liikkuvuutta voidaan lisätä työvoiman määrää ja helpottaa työvoimapulaa. Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue Euroopan unionin kansalaisilla on ainutlaatuinen mahdollisuus matkustaa, työskennellä ja asua vapaasti missä tahansa EU:n alueella. Jotta kansalaiset voisivat nauttia tästä vapaudesta täysimääräisesti, heidän on voitava elää turvallisesti. Heitä on suojattava kansainväliseltä rikollisuudelta ja terrorismilta ja heillä on oltava yhtäläinen oikeussuoja ja perusoikeudet koko EU:ssa. Samalla maahanmuuttoa EU:n ulkopuolelta on hallinnoitava tasapuolisesti ja kestävästi. Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue päätettiin perustaa takaamaan henkilöiden vapaa liikkuvuus Euroopan unionin alueella sekä tehostamaan vakavien rikollisuuden muotojen torjuntaa. Oikeus- ja sisäasiat (OSA) kuuluivat aiemmin hallitustenvälisen menettelyn piiriin. Ne kuuluivat Maastrichtin sopimuksen erityiseen VI osastoon, jota on kutsuttu myös kolmanneksi pilariksi. Amsterdamin sopimuksen tultua voimaan yhteisömenettelyjen piiriin liitettiin myös turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka sekä oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa. Kolmas pilari säilyi, ja se omistettiin yksinomaan poliisi- ja oikeudelliselle yhteistyölle rikosasioissa. Oikeus- ja sisäasioihin liittyvät alat liittyen ensimmäiseen tai kolmanteen pilariin on koottu vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskevan yhteisen hankkeen alle. 10

11 Viimeisten kymmenen vuoden aikana on oikeus- ja sisäasioiden monivuotisten ohjelmien avulla luotu pohja yhteiselle maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikalle. Työ alkoi Suomen ensimmäisellä EU-puheenjohtajakaudella, jolloin Eurooppa-neuvosto piti 15. ja 16. lokakuuta 1999 Tampereella erityiskokouksen vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen luomisesta Euroopan unioniin. Tampereen päätelmissä todettiin tarve varmistaa, että vapaus, johon kuuluu oikeus liikkua vapaasti koko unionissa, on kaikkien ulottuvilla turvallisissa ja oikeudenmukaisissa oloissa. Samalla korostettiin, että vapautta ei kuitenkaan saisi pitää vain unionin kansalaisten yksinoikeutena ja että jo olemassaolollaan se houkuttelee kaikkialta maailmasta monia muita, jotka eivät voi nauttia unionin kansalaisten itsestään selvänä pitämästä vapaudesta. Olisi vastoin Euroopan perinteitä evätä vapaus niiltä, jotka tällaisissa olosuhteissa perustellusti hakevat pääsyä alueellemme. Tämä taas vaatii unionia kehittämään yhteistä turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaa ottaen samalla huomioon tarpeen ulkorajojen yhtenäiseen valvontaan laittoman maahanmuuton lopettamiseksi ja niiden vastustamiseksi, jotka järjestävät sitä ja tekevät siihen liittyviä kansainvälisiä rikoksia. Yhteisen politiikan olisi perustuttava periaatteisiin, jotka ovat selkeitä EU:n kansalaisille ja myös tarjoavat takeet niille, jotka hakevat turvaa Euroopan unionista tai pääsyä sinne. Turvapaikka ja maahanmuutto ovat Tampereen päätelmien mukaan erillisiä, mutta toisiinsa läheisessä yhteydessä olevia asioita ja edellyttävät EU:n yhteisen politiikan kehittämistä. Siihen kuuluivat Tampereen ohjelman mukaisesti seuraavat osaalueet: I) kumppanuussuhde lähtömaihin, II) yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä, III) kolmansien maiden kansalaisten oikeudenmukainen kohtelu, IV) maahanmuuttovirtojen hallinta. Eurooppa-neuvoston kokouksessa 4. ja 5. marraskuuta 2004 hyväksytyllä Haagin ohjelmalla edelleen vahvistettiin vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta viiden seuraavan vuoden aikana. Ohjelman seurauksena perustettiin muuan muassa rajaturvallisuusvirasto Frontex ja luotiin viisumitietojärjestelmä VIS. Haagin ohjelmassa korostettiin yhteistyön tärkeyttä maahanmuuton lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa. Yhteistä politiikkaa laajennettiin merkittävästi lokakuussa 2005 pidetyssä Hampton Courtin epävirallisessa päämiestapaamisessa, jossa valtion- ja hallitusten päämiehet sopivat ns. kokonaisvaltaisen lähestymistavan ( Global Approach to Migration ) kehittämisestä. Päämiehet totesivat, että muuttovirtojen koordinoitu hallinta edellyttää kokonaisvaltaista käytännön yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa, ja unioni onkin vahvistanut yhteistyötään ulkopuolisten maiden kanssa merkittävästi Global Approachin kolmen toiminta-alan (liikkuvuuden ja laillisen muuttoliikkeen edistäminen, muuttoliikkeen ja kehityksen välisen synergian lisääminen, laittoman maahanmuuton ehkäisy ja torjunta) puitteissa. Yhteisen politiikan periaatteet ja tavoitteet vahvistettiin uudestaan Ranskan puheenjohtajakaudella syksyllä 2008 hyväksytyssä Euroopan maahanmuutto- ja turvapaikkasopimuksessa. Sopimuksessa viisi tärkeintä poliittista sitoumusta ovat I) laillisen maahanmuuton organisointi ottaen huomioon kunkin jäsenvaltion määrittämät Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina 11

12 painopisteet, tarpeet ja vastaanottovalmius sekä kotoutumisen edistäminen, II) laittoman maahanmuuton torjuminen erityisesti varmistamalla laittomasti oleskelevien ulkomaalaisten palauttaminen heidän alkuperämaahansa tai kauttakulkumaahan, III) rajavalvonnan tehostaminen, IV) Euroopan turvapaikkajärjestelmän luominen ja V) maailmanlaajuisen kumppanuuden luominen alkuperä- ja kauttakulkumaiden kanssa edistäen muuttoliikkeiden ja kehityksen välisiä synergioita. Kukin näistä sitoumuksista sisältää konkreettiset ja strategiset tavoitteet. Eurooppa-neuvosto hyväksyi Ruotsin puheenjohtajakauden päätteeksi joulukuussa 2009 uuden oikeus- ja sisäasioiden monivuotisen ohjelman, Tukholman ohjelman. Ohjelmassa määritellään vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen kehittämiseksi tarvittavat toimet vuosille Tukholman ohjelman keskeinen tavoite on kansalaisten Euroopan rakentaminen. Maahanmuutto- ja turvapaikkakysymysten osalta tavoitteena on rakentaa vastuun, solidaarisuuden ja kumppanuuden Eurooppa. Laillinen maahanmuutto ja kotouttaminen Laillista maahanmuuttoa koskevan politiikan tavoitteet asetettiin Tampereen Eurooppa-neuvostossa korkealle, mutta yhtenäistämispyrkimykset ovat supistuneet yhteisiin vähimmäisvaatimuksiin. On kuitenkin onnistuttu luomaan puitteet oikeudelle perheenyhdistämiseen ja vahvistettu niiden kolmansien maiden kansalaisten oikeuksia, jotka ovat oleskelleet jossakin jäsenvaltiossa yli viiden vuoden ajan. Myös opiskelijoiden mahanpääsyä varten on laadittu yhteiset säännöt. Vaikka väestönkehitykseen ja talouteen liittyvien tarpeiden kiireellisyys on tunnustettu, toistaiseksi yhteisistä säännöistä sopiminen EU:n ulkopuolelta tulevien työntekijöiden vastaanottamiseksi on osoittautunut varsin vaikeaksi. Jäsenvaltiot katsovat, että nämä kysymykset kuuluvat kansallisen toimivallan piiriin. EU:n kilpailukyvyn ja talouskasvun säilyttämisen näkökulmasta erityisen kiireellinen tehtävä on edistää erittäin pätevien työntekijöiden ja tutkijoiden maahanpääsyä ja tältä osin onkin saatu vahvistettua tutkijoiden maahanpääsyä koskevat säännöt sekä viimeisimpänä säännöt kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten (nk. erityisosaajadirektiivi, blue card ). Komission mukaan tiedot tutkijadirektiivin täytäntöönpanosta kuitenkin osoittavat, että sitä soveltaa vain osa jäsenvaltioista. Erityisosaajadirektiivin johdanto-osassa painotetaan, että direktiivi ei saa rajoittaa jäsenvaltioiden oikeutta päättää korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten maahan päästettävien kolmansien maiden kansalaisten lukumäärästä. Työtä jatketaan vuonna 2005 hyväksytyn laillista maahanmuuttoa koskevan toimintapoliittisen suunnitelman mukaisesti alakohtaisella lähestymistavan mukaisesti, sillä se on osoittautunut ainoaksi mahdolliseksi etenemistavaksi. EU:n on varmistettava jäsenvaltioidensa alueella laillisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten oikeudenmukainen kohtelu. Päättäväisemmällä kotouttamispolitiikalla olisi pyrittävä myöntämään heille sellaiset oikeudet ja velvollisuudet, jotka ovat verrattavissa EU:n kansalaisten oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Yhdenvertaisten 12

13 oikeuksien käsittely niin kutsutun puitedirektiiviehdotuksen muodossa on kuitenkin tuonut esiin aihepiiriin liittyviä kansallisia herkkyyksiä. Ehdotuksen käsittely on konkreettisella tavalla osoittanut, että tulevaisuudessa tarvitaan yhä läheisempää keskustelua ja yhteensovittamista kansallisesti maahanmuuttopolitiikan ja muiden politiikan sektorien välillä. Laillisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten onnistunut kotouttaminen on ratkaiseva tekijä maahanmuuton hyötyjen maksimoimiseksi. Eurooppalaisen kotouttamisyhteistyön keskeisenä tavoitteena ovat kaikille vastaavat oikeudet, vastuut ja mahdollisuudet ja tasapaino muuttajien oikeuksien ja velvollisuuksien välillä. Kotoutuminen on kaksisuuntainen vuorovaikutusprosessi, joka edellyttää sitoutumista sekä vastaanottavan yhteisön että maahanmuuttajan taholta. Alueellisten ja paikallisviranomaisten toimien merkitys on keskeisessä asemassa kotouttamisen onnistumisessa. Kotouttaminen kuuluu edelleen jäsenvaltioiden kansalliseen toimivaltaan. Vuonna 2004 hyväksyttiin yhteiset kotouttamisen perusperiaatteet. Yhteistyötä rahoitetaan kotouttamisrahaston lisäksi myös Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta. Tukholman ohjelmassa painotetaan erityisesti työllistymisen merkitystä ja kotouttamiskysymysten sisällyttämistä kokonaisvaltaisesti kaikkiin politiikan aloihin. Tavoitteena on myös luoda yhteisiä toimintatapoja ja eurooppalaisia malleja kotoutumisprosessin tukemiseksi sekä parantaa kansallisten kokemusten vertailukelpoisuutta kehittämällä indikaattoreja tärkeimmillä politiikan aloilla. Laittoman maahanmuuton torjunta Laittoman maahanmuuton ja siihen liittyvän rikollisuuden ehkäiseminen ja vähentäminen ihmisoikeuksia kunnioittaen täydentää keskeisellä tavalla laillista maahanmuuttoa koskevan yhteisen politiikan luomista. Laittoman maahanmuuton ehkäisemisessä ja torjunnassa on tapahtunut nopeaa edistymistä, kun kolmella painopistealalla (laittoman maahanmuuton torjunta, ulkorajojen valvonta ja laittomien maahanmuuttajien palauttaminen) on hyväksytty joukko oikeudellisia ja operatiivisia välineitä, kuten loppuvuodesta 2008 hyväksytty niin kutsuttu paluudirektiivi ja kesällä 2009 hyväksytty direktiivi maassa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettavia seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevista vähimmäisvaatimuksista (nk. sanktiodirektiivi). Mahdollisuus työskennellä EU:n alueella ilman vaadittua oikeudellista asemaa on todettu olevan EU:hun suuntautuvan laittoman maahanmuuton keskeinen houkutin. Tehokas ja kestävä palauttamispolitiikka on olennainen osa hyvin hallittua unionin muuttoliikejärjestelmää. Yksi tähänastisista heikkouksista EU:n laittoman maahanmuuton vastaisessa politiikassa on ollut epäyhtenäinen ja tehoton palauttamispolitiikka. Keskimäärin vain yksi kolmesta maastapoistamispäätöksestä pannaan täytäntöön, ja samalla jäsenvaltiot ovat toteuttaneet laajamittaisia laillistamistoimia. EU:n eri jäsenvaltiot ovat myöntäneet oleskeluluvan 1980-luvun jälkeen ainakin 3,7 miljoonalle laittomalle maahanmuuttajalle. Tukholman ohjelmassa korostetaankin Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina 13

14 edelleen tarvetta tehostaa toimenpiteitä kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi. Samalla painotetaan, että on kunnioitettava täysin palauttamiskiellon periaatetta ja kunkin paluumuuttajan perusoikeuksia ja ihmisarvoa. Edelleen korostetaan paluudirektiivin ja sanktiodirektiivin tosiasiallista täytäntöönpanoa. Takaisinottosopimukset ovat keskeinen väline laittoman maahanmuuton hallinnassa. Voimassa olevat takaisinottosopimukset, sekä kahdenväliset että Euroopan yhteisön solmimat, ovat osoittautuneet hyödyllisiksi välineiksi laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden palauttamiseksi. Ne helpottavat käytännön yhteistyötä vastaanottavan valtion kanssa, koska niissä määritellään selkeät säännöt takaisinottoa koskevista menettelystä. Myös Tukholman ohjelmassa korostetaan tehokkaiden ja toimivien joko EU-tason tai kahdenvälisten takaisinottosopimusten merkitystä. Unioni on solminut tähän asti takaisinottosopimukset 11 valtion kanssa ja neuvottelut ovat kesken useiden maiden kanssa joko erillisestä takaisinottosopimuksesta tai yleisemmästä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta. EU:n ja kolmansien maiden välisten kumppanuussopimusten maahanmuuttoyhteistyötä koskeviin artikloihin sisällytetään säännönmukaisesti takaisinottoa koskevia määräyksiä. Cotonoun sopimuksen (EU:n ja Afrikan, Karibian ja Tyynen valtameren valtioiden kumppanuussopimus) 95 sopimuksen maahanmuuttoa koskeva artikla 13 sisältää takaisinottoa koskevia määräyksiä. Neuvoston on tarkoitus määrittää komissiolta vuonna 2010 saatavan arvioinnin pohjalta uudistettu ja johdonmukainen takaisinottostrategia. Tukholman ohjelman mukaan tärkeimpänä tavoitteena on jatkossakin oltava poliisi- ja oikeudellisen yhteistyön tuella tapahtuva ihmiskaupan ja ihmissalakuljetuksen torjunta sekä yhdennetty rajaturvallisuus ja yhteistyö alkuperä- ja kauttakulkumaiden kanssa kokonaisvaltaisen lähestymistavan puitteissa ja maahanmuutto- ja turvapaikkasopimuksen mukaisesti. Ihmiskaupan ja ihmissalakuljetuksen ehkäiseminen ja torjunta edellyttää koordinoitua ja johdonmukaista toimintapolitiikkaa, joka ulottuu vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta laajemmalle ja joka edellyttää laaja vuoropuhelua kaikkien sidosryhmien kesken. Yhteistyön kolmansien maiden kanssa on katsottu olevan ratkaisevan tärkeässä asemassa myös ihmiskaupan torjunnassa ja marraskuussa 2009 hyväksyttiinkin tätä yhteistyötä ohjaava ihmiskauppaa koskeva toiminta-asiakirja, Action Oriented Paper. Tukholman ohjelman myötä EU tulee saamaan myös erillisen ihmiskauppakoordinaattorin. Ihmiskaupan torjuntaa pyritään tehostamaan kokonaisvaltaisesti, yhdistämällä ennaltaehkäisy, lainvalvonta ja uhrien suojelu. EU on haasteellisen tilanteen edessä pyrkiessään helpottamaan laillista pääsyä jäsenvaltioiden alueelle ja pyrkiessään samalla toteuttamaan toimenpiteitä laittoman maahanmuuton ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi. Yhteisymmärrys on siitä, että rajatarkastusten tehostaminen ei saisi estää sellaisten henkilöiden pääsyä suojelujärjestelmiin, joilla on oikeus käyttää niitä. Erityisesti on otettava huomioon haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt ja ryhmät sekä ilman huoltajaa olevien alaikäisten vastaanotto. Tukholman ohjelmassa kehotetaan Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastoa (EASO) kehittämään menetelmiä, joilla eri ryhmistä koostuvista muuttovirroista tunnistetaan paremmin kansainvälistä suojelua tarvitsevat. Jäsenvaltioita on 14

15 myös kannustettu antamaan ulkorajavalvonnasta vastaavalle henkilöstölle koulutusta kansainväliseen suojeluun liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Tukholman ohjelmassa painotetaan myös Frontexin ja EASOn toimintojen koordinoinnin tärkeyttä, kun muuttajia vastaanotetaan EU:n ulkorajoilla. EU:n tavoitteena on selkiyttää edelleen Frontexin toimeksiantoa ja vahvistaa sen roolia EU:hun suuntautuvan laittoman maahanmuuton ehkäisyssä, kuitenkin samalla pitäen kiinni jäsenvaltioiden ensisijaisesta vastuusta omasta rajavalvonnastaan. Ulkoinen ulottuvuus EU:n maahanmuuttopolitiikan ulkoinen ulottuvuus on saanut viime vuosina lisämerkitystä. Muuttoliikekysymykset on otettu huomioon ulkosuhteiden poliittisissa linjauksissa ja ohjelmissa sekä kehitysyhteistyötoimissa. Toiminnan painopiste on ollut aluksi Afrikassa ja Välimeren alueella. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa vuoropuhelun ja yhteistyön poliittisena kehyksenä toimii Cotonoun sopimuksen 13 artikla. Muuttoliikkeeseen ja kehitysyhteistyöhön liittyvät pitkän aikavälin toimet on koottu yhteen EU-Afrikka -strategiaan liitetyssä muuttoliikettä, liikkuvuutta ja työllisyyttä koskevassa kumppanuudessa. Kumppanuuden toimeenpanoa tarkastellaan säännöllisin väliajoin. Global Approachia on sittemmin laajennettu sekä maantieteellisesti että temaattisesti. Lähestymistapa on laajennettu koskemaan myös EU:n itäisiä ja kaakkoisia naapurialueita, ja sen keinovalikoima kattaa nykyisin erilaisia kohdennettuja välineitä kuten maakohtaiset muuttoliikeprofiilit, muuttoliikemissiot, yhteistyöfoorumit ja liikkuvuuskumppanuudet. Maahanmuuttokysymyksiä käsitellään enenevässä määrin myös Latinalaisen Amerikan, Keski-Aasian ja Aasian maiden kanssa. Maahanmuuttopolitiikan sisällyttäminen osaksi ulkosuhdepolitiikkaa on osaltaan auttanut varmistamaan, että maahanmuuttoon liittyviin haasteisiin voidaan tarttua paremmin yhteistyössä asianosaisten kolmansien maiden kanssa. EU on viime vuosina kokonaisvaltaisen lähestymistavan myötä panostanut voimakkaasti maahanmuutto- ja kehityspolitiikkojen johdonmukaisuuden parantamiseen ja näiden politiikkojen keskinäisen synergian lisäämiseen eri tavoin. Tavoitteena on lisätä toimia, joilla maksimoidaan muuttoliikkeen myönteiset ja minimoidaan sen kielteiset vaikutukset kehitykseen. Maahanmuuton sovittiin jo vuonna 2005 olevan yksi kahdestatoista politiikan alasta, joilla pyritään soveltamaan ns. Policy Coherence for Development -lähestymistapaa. Politiikkojen johdonmukaisuuden edistämisellä pyritään nopeuttamaan YK:n kehitystä koskevien vuosituhattavoitteiden saavuttamista. EU pyrkii osaltaan vähentämään aivovuotoa (brain drain) ja tietojen ja taitojen hukkaan joutumista (brain waste) ja toisaalta edistämään liikkuvuudesta ja siirtolaisuudesta kehitysmaissa saatavaa hyötyä muun muassa helpottamalla siirtolaisten rahalähetyksiä ja edistämällä maahanmuuttajayhteisöjen osallistumista niiden pyrkiessä edistämään kehitystä alkuperämaissaan. Siirtotyöläisten väliaikainen tai pysyvä paluu lähtömaahan voi olla ns. aivotuontia (brain gain), jos siirtolaiset ovat ulkomailla ollessaan hankkineet uusia taitoja, jotka voidaan siirtää lähtömaan kehityksen tueksi. Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina 15

EU ja Välimeren maahanmuuttopaineet. EMN-seminaari 17.12.2013. Erityisasiantuntija Tuomas Koljonen SM/maahanmuutto-osasto

EU ja Välimeren maahanmuuttopaineet. EMN-seminaari 17.12.2013. Erityisasiantuntija Tuomas Koljonen SM/maahanmuutto-osasto EU ja Välimeren maahanmuuttopaineet EMN-seminaari 17.12.2013 Erityisasiantuntija Tuomas Koljonen SM/maahanmuutto-osasto 30.1.2014 Korkean tason toimintaryhmä (TFM) Perustettiin OSA-neuvostossa 8.10.2013

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta 2004 6. kesäkuuta 2001 PE 305.694/1-21 TARKISTUKSET 1-21 LAUSUNTOLUONNOS: Jean Lambert (PE 305.694) YHTEISÖN MAAHANMUUTTOPOLITIIKKA Päätöslauselmaesitys

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 13. tammikuuta 2004 VÄLIAIKAINEN 2002/0043(CNS) LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 152 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä FI FI Euroopan komissio

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 15.12.2015 COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ruotsin hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön

Lisätiedot

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori Kotouttamisen ABC Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet 11.5.2016 Aluekoordinaattori Seinäjoki Kotona Suomessa -hanke Käsitteet käyttöön Maahanmuuttaja

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.4.2016 COM(2016) 184 final 2013/0081 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston

Lisätiedot

EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille. Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys.

EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille. Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys. EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys.fi Kaksi rahoituslähdettä Yhteisön kehitysyhteistyön rahoitus

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Kehitysyhteistyövaliokunta 2004 VÄLIAIKAINEN 2003/0124(COD) 10. syyskuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS kehitysyhteistyövaliokunnalta kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja

Lisätiedot

PAPERITTOMIEN MAJATALO: MILLAISIA RATKAISUJA ULKOMAALAISTEN ASUNNOTTOMUUTEEN HELSINGISSÄ?

PAPERITTOMIEN MAJATALO: MILLAISIA RATKAISUJA ULKOMAALAISTEN ASUNNOTTOMUUTEEN HELSINGISSÄ? PAPERITTOMIEN MAJATALO: MILLAISIA RATKAISUJA ULKOMAALAISTEN ASUNNOTTOMUUTEEN HELSINGISSÄ? 27.5.2015 Markus Himanen Puh. +358 400 409 596 vapaaliikkuvuus@gmail.com www.vapaaliikkuvuus.net www.facebook.com/vapaaliikkuvuus

Lisätiedot

Lapsi pakolaispolitiikassa. Oikeudellinen asiantuntija Mikko Aarnio Amnesty International Suomen osasto

Lapsi pakolaispolitiikassa. Oikeudellinen asiantuntija Mikko Aarnio Amnesty International Suomen osasto Lapsi pakolaispolitiikassa Oikeudellinen asiantuntija Mikko Aarnio Amnesty International Suomen osasto Amnesty International Perustettu 1961, Suomessa 1967 Maailman suurin ihmisoikeusjärjestö, tukijoita

Lisätiedot

Maahanmuuton tilannekuva. Paasikivi-seuran kokous Kansliapäällikkö Päivi Nerg, Sisäministeriö

Maahanmuuton tilannekuva. Paasikivi-seuran kokous Kansliapäällikkö Päivi Nerg, Sisäministeriö Maahanmuuton tilannekuva Paasikivi-seuran kokous 2.11.2015 Kansliapäällikkö Päivi Nerg, Sisäministeriö 215 miljoonaa maahanmuuttajaa koko maailmassa. Näistä pakolaisia 45,1 miljoonaa Pohjois- ja Etelä-

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 13.12.2011 B7-0729/2011 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS suullisesti vastattavien kysymysten B7-0673/2011 ja B7-0674/2011 johdosta työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan

Lisätiedot

Turvapaikanhakijat Uhka vai mahdollisuus, vai kumpaakin? OIVA KALTIOKUMPU SUOMALAINEN KLUBI PORI

Turvapaikanhakijat Uhka vai mahdollisuus, vai kumpaakin? OIVA KALTIOKUMPU SUOMALAINEN KLUBI PORI Turvapaikanhakijat Uhka vai mahdollisuus, vai kumpaakin? OIVA KALTIOKUMPU SUOMALAINEN KLUBI PORI 10.12.2015 Tilanne tänään Euroopan talous lamassa Suomen talous kestämättömällä tiellä Suomen työttömyys

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

EU:n muuttoliikeagenda ja erityisosaajien maahanmuutto. Katri Niskanen Kansallinen asiantuntija Maahanmuutto- ja sisäasioiden pääosasto (DG HOME)

EU:n muuttoliikeagenda ja erityisosaajien maahanmuutto. Katri Niskanen Kansallinen asiantuntija Maahanmuutto- ja sisäasioiden pääosasto (DG HOME) EU:n muuttoliikeagenda ja erityisosaajien maahanmuutto Katri Niskanen Kansallinen asiantuntija Maahanmuutto- ja sisäasioiden pääosasto (DG HOME) Työperusteisen maahanmuuton edistäminen presidentti Junckerin

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan

Lisätiedot

Miten Suomen turvapaikkapolitiikka on muuttunut siirtolaisuuden kesän jälkeen?

Miten Suomen turvapaikkapolitiikka on muuttunut siirtolaisuuden kesän jälkeen? Miten Suomen turvapaikkapolitiikka on muuttunut siirtolaisuuden kesän jälkeen? KARKOTETUT - SEMINAARI EUROOPPALAISESTA SIIRTOLAISPOLITIIKASTA 6. 7.9. 2016 MARKUS HIMANEN, TURUN YLIOPISTO, 6.9.2016 Siirtolaisuuden

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 4.8.2016 JOIN(2016) 37 final 2016/0241 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Malesian hallituksen

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Liechtensteinin alakohtaisten mukautusten tarkistus

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Liechtensteinin alakohtaisten mukautusten tarkistus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.8.2015 COM(2015) 411 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Liechtensteinin alakohtaisten mukautusten tarkistus FI FI 1. JOHDANTO Euroopan talousalueesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 2009 7.3.2008 TYÖASIAKIRJA ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ohjelman käynnistämisestä korkea-asteen koulutuksen laadun

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.3.2016 COM(2016) 171 final 2016/0089 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.6.2016 COM(2016) 314 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 FI FI 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Eduskunnan suuri valiokunta 28.9.2016 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto Network for European Studies

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

Janne Aer ULKOMAALAISOIKEUDEN PERUSTEET

Janne Aer ULKOMAALAISOIKEUDEN PERUSTEET Janne Aer ULKOMAALAISOIKEUDEN PERUSTEET Alma Talent Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kannen suunnittelu: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen työvoiman muuttoliikkeeseen liittyvästä EU:n politiikasta ja EU:n sinisestä kortista

Julkinen kuuleminen työvoiman muuttoliikkeeseen liittyvästä EU:n politiikasta ja EU:n sinisestä kortista Case Id: 3089c594-b72b-4e83-859d-30a60afe4acd Date: 24/06/2015 11:15:00 Julkinen kuuleminen työvoiman muuttoliikkeeseen liittyvästä EU:n politiikasta ja EU:n sinisestä kortista Tähdellä (*) merkityt kentät

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Maahanmuuttotilanne Pirkanmaalla. Pirkanmaa ELY-keskus

Maahanmuuttotilanne Pirkanmaalla. Pirkanmaa ELY-keskus Maahanmuuttotilanne Pirkanmaalla Pirkanmaa ELY-keskus 1.11.2016 Maahanmuuttajat Pirkanmaalla Pirkanmaalla asui vuoden 2015 lopussa yhteensä 506 114 asukasta, joista 21 485 oli vieraskielisiä (4,2 %). Vieraskielisillä

Lisätiedot

ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa

ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa 3.3.2016 2 Ennen tulijoiden määrän kasvua: Ensimmäiset oleskeluluvat ja EU-oleskeluoikeuden rekisteröinnit 2014 Oleskeluluvat vuonna 2015 Yhteensä 20 709 oleskelulupaa

Lisätiedot

Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta.

Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Päivätyökeräys 2016 2017 Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Tällä hetkellä Maailmassa on yli 60 miljoonaa ihmistä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa hakeakseen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Muuttoliikkeiden ja liikkuvuuden dynamiikkaa historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen Suomessa. Elli Heikkilä

Muuttoliikkeiden ja liikkuvuuden dynamiikkaa historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen Suomessa. Elli Heikkilä Muuttoliikkeiden ja liikkuvuuden dynamiikkaa historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen Suomessa Elli Heikkilä Amerikansuomalaisten ensimmäisen ja toisen sukupolven alueellinen sijoittuminen USA:ssa

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 21.9.2016 JOIN(2016) 43 final 2016/0298 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2008/2245(INI) 24.2.2009 TARKISTUKSET 1-16 Mietintöluonnos Anna Záborská (PE418.282v01-00) naisten ja miesten välisen

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

Kotouttamisen ajankohtaiskatsaus Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus. Rovaniemen MAKO-verkoston kokous 27.8.2015

Kotouttamisen ajankohtaiskatsaus Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus. Rovaniemen MAKO-verkoston kokous 27.8.2015 Kotouttamisen ajankohtaiskatsaus Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus Rovaniemen MAKO-verkoston kokous 27.8.2015 Hallitusohjelma keskeiset maahanmuuttopolitiikan linjaukset Hallitus kannustaa avoimeen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Yhteiset arvot, yhteinen vastuu ja yhteinen hyvä

Yhteiset arvot, yhteinen vastuu ja yhteinen hyvä Yhteiset arvot, yhteinen vastuu ja yhteinen hyvä ep2014 TIGT. MAKE AN Millaisen Euroopan sinä haluat? Toimi, osallistu ja vaikuta äänestä EU-vaaleissa! SUOMEN EV. LUT. KIRKKO EU-vaalit ovat tärkeät Toukokuun

Lisätiedot

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta 1.3.2017 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto 28.2.2017 1 Teemat EU:n

Lisätiedot

Maahanmuuton nykytilanne ja kehitys

Maahanmuuton nykytilanne ja kehitys Maahanmuuton nykytilanne ja kehitys Muuttoliike, pakolaisuus, turvallisuus: Haaste Suomelle ja EU:lle 2.12.2016 Rafael Bärlund Euroopan muuttoliikeverkosto Euroopan muuttoliikeverkosto (EMN) Tutkimus-

Lisätiedot

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 204 (.2) (OR. en) 5774/4 EJUSTICE 8 JUSTCIV 30 COPEN 296 JAI 90 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

14545/15 team/vk/jk 1 DPG

14545/15 team/vk/jk 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta 2015 (OR. fr) 14545/15 OJ/CONS 70 JAI 917 COMIX 627 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3433. istunto (oikeus- ja sisäasiat) Päivä: 3. ja

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Anita Salonen Hämeen ELY-keskus Hämeen ELY-keskus 20.4.2016 1 Maahanmuutto Maahantulosyiden perusteella: Työperusteiset muuttajat Perheperusteiset muuttajat

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätöslauselma Eurooppa-neuvoston kokousten ja muiden vastaavien

Lisätiedot

Kansanedustajat, syksy 2015

Kansanedustajat, syksy 2015 Kansanedustajat, syksy 215 1. Puolue 1 2 4 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen kansanpuolue Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät 4 2. Vastaajan sukupuoli 1 2 Nainen

Lisätiedot

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Suomen silmät ja korvat maailmalla Mitä ulkoministeriö tekee? Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia. Toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen

Lisätiedot

AMIF-rahoituksen hyödyntäminen Maahanmuuttovirastossa

AMIF-rahoituksen hyödyntäminen Maahanmuuttovirastossa AMIF-rahoituksen hyödyntäminen Maahanmuuttovirastossa Visio 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja Toiminta-ajatus Maahanmuuttovirasto on maahanmuutto-,

Lisätiedot

Maahanmuutto Suomeen ja kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan

Maahanmuutto Suomeen ja kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan Maahanmuutto Suomeen ja kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan Kainuun polku Esikotoutus, kotouttaminen ja kotoutuminen -seminaari 1.12.2016 Pasi Saukkonen Muuttoliike Eurooppaan ja Euroopassa Eurooppa

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 13. kesäkuuta 2001 VÄLIAIKAINEN 2001/2047(COS) MIETINTÖLUONNOS Komission tiedonanto neuvostolle

Lisätiedot

Eurooppa-neuvoston jäsenten antama Maltan julistus. muuttoliikkeen ulkoisista näkökohdista: keskisen Välimeren reitti

Eurooppa-neuvoston jäsenten antama Maltan julistus. muuttoliikkeen ulkoisista näkökohdista: keskisen Välimeren reitti Valletta, 3. helmikuuta 2017 (OR. en) Eurooppa-neuvoston jäsenten antama Maltan julistus muuttoliikkeen ulkoisista näkökohdista: keskisen Välimeren reitti 1. Pidämme myönteisinä puheenjohtajavaltio Maltan

Lisätiedot

Ulkomaalaislain mukainen lupamenettely

Ulkomaalaislain mukainen lupamenettely Ulkomaalaislain mukainen lupamenettely Ihmiskaupan vastaisen toiminnan koulutustilaisuus Oulun yliopistossa 20.5.2010 Ylitarkastaja Marjo Mäkelä Maahanmuuttovirasto Laillinen oleskelu Oleskeluluvalla (Suomi)

Lisätiedot

U 26/2015 vp. Helsingissä 28 päivänä tammikuuta Sisäministeri Petteri Orpo. Erityisasiantuntija Tero Mikkola

U 26/2015 vp. Helsingissä 28 päivänä tammikuuta Sisäministeri Petteri Orpo. Erityisasiantuntija Tero Mikkola Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta matkustusasiakirjasta laittomasti maassa oleskelevien kolmansien maiden

Lisätiedot

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2015 (OR. fr) 14098/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0026/9. Tarkistus. Mario Borghezio, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0026/9. Tarkistus. Mario Borghezio, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta 8.2.2017 A8-0026/9 9 1 kohta 1. suhtautuu myönteisesti siihen, että neuvosto on ryhtynyt käsittelemään Bosnia ja Hertsegovinan EUjäsenyyshakemusta ja että sille on toimitettu asiasta kysely, ja odottaa

Lisätiedot

Laajamittainen maahantulo 2015- Tilaisuus xx.1.2016

Laajamittainen maahantulo 2015- Tilaisuus xx.1.2016 Laajamittainen maahantulo 2015- Tilaisuus xx.1.2016 Mikä käynnisti vuoden 2015 maahantuloaallon EU:iin? Afrikan pohjoisosien ja Lähi-idän maiden sisäinen kehitys. Koulutettuja nuoria ilman töitä ja tiedonsaannin

Lisätiedot

PUBLIC 16890/14 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto. (OR. en) 16890/14 LIMITE PV/CONS 71 RELEX EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia:

PUBLIC 16890/14 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto. (OR. en) 16890/14 LIMITE PV/CONS 71 RELEX EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. joulukuuta 2014 (OR. en) 16890/14 LIMITE PUBLIC PV/CONS 71 RELEX 1065 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3359. istunto (ULKOASIAT),

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2013 668/2013 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014

Lisätiedot

Tilannekatsaus maahanmuuton asioista. Pohjois-Karjalan ELY-keskus Reijo Vesakoivu

Tilannekatsaus maahanmuuton asioista. Pohjois-Karjalan ELY-keskus Reijo Vesakoivu Tilannekatsaus maahanmuuton asioista Pohjois-Karjalan ELY-keskus Reijo Vesakoivu 1 Turvapaikanhakijatilanne Koko maassa V. 2015 32478 turvapaikanhakijaa V. 2016 1697 (1.1. 23.2.) Irak 61%, Afganistan 17%,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Rajat ylittävä sosiaaliturva. Suvi Rasimus Lakimies 29.1.2014

Rajat ylittävä sosiaaliturva. Suvi Rasimus Lakimies 29.1.2014 Rajat ylittävä sosiaaliturva Suvi Rasimus Lakimies 29.1.2014 Kansaneläke Työttömyyskassat Perheetuudet Kela Työttömyys Työtapaturmaja ammattitautietuudet Terveydenhoito huolto Sairaus- ja äitiysetuudet

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.5.2012 COM(2012) 211 final 2012/0106 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta elintarvikeapukomiteassa omaksuttavasta kannasta elintarvikeapua koskevan vuoden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Budjettivaliokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Budjettivaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 16.2.2015 2015/2017(BUD) TARKISTUKSET 1-14 Mietintöluonnos Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (hakemus

Lisätiedot

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat)

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. huhtikuuta 2000 (10.05) (OR. fr) 7374/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 12 JAI 29 LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston 2251.

Lisätiedot

CEREN Svenska social- och kommunalhögskolan Helsingfors universitet

CEREN Svenska social- och kommunalhögskolan Helsingfors universitet CEREN Svenska social- och kommunalhögskolan Helsingfors universitet http://sockom.helsinki.fi/ceren Aktiivinen maahanmuuttopolitiikka Helsingin seudulla VTT Annika Forsander Maahanmuuttopolitiikka On osa

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Petr Ježek (PE595.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Petr Ježek (PE595. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 20.1.2017 2016/2170(DEC) TARKISTUKSET 1-12 Petr Ježek (PE595.376v01-00) Vastuuvapaus 2015: Euroopan oikeudellisen

Lisätiedot

Ehdotuksen käsittely aloitettiin neuvoston turvapaikkatyöryhmässä

Ehdotuksen käsittely aloitettiin neuvoston turvapaikkatyöryhmässä Sisäministeriö PERUSMUISTIO SM2015-00525 MMO Räty Johanna(SM) 27.01.2016 Asia Ehdotus neuvoston päätökseksi kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön ottamisesta Ruotsin tukemiseksi

Lisätiedot

VALIOKUNNAT. * tnjx*.* ^

VALIOKUNNAT. * tnjx*.* ^ EDUSKUNTA VALIOKUNNAT ASIAKIRJAVIHKO * tnjx*.* ^ Valtiopäiväasia, 19/2005 E Sivu 1/1 Lakivaliokunta Saapunut 11.04.2005 Käsittely päättynyt 14.04.2005LaVP 29/2005 vp 3 Käsittely päättynyt 23.09.2005 La

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.7.2016 COM(2016) 466 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien

Lisätiedot

Varavaltuutettu Jari Valkosen valtuustoaloite: Vastaanottokeskus / avoimet keskustelut ja päätökset

Varavaltuutettu Jari Valkosen valtuustoaloite: Vastaanottokeskus / avoimet keskustelut ja päätökset Kaupunginvaltuusto 119 08.12.2015 Kaupunginhallitus 459 14.12.2015 Kaupunginhallitus 123 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 27 04.04.2016 Varavaltuutettu Jari Valkosen valtuustoaloite: Vastaanottokeskus / avoimet

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0043/4. Tarkistus. Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0043/4. Tarkistus. Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta 9.3.2015 A8-0043/4 4 78 kohta 78. suhtautuu myönteisesti komission puheenjohtajan EU:n jäsenvaltioille esittämään kehotukseen vähimmäistulon käyttöön ottamisesta, jotta voidaan pyrkiä vähentämään köyhyyttä

Lisätiedot