KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1"

Transkriptio

1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Aika klo 12:30-18:25 Paikka Perusturvakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Parkkonen Aki 12:30-18:25 puheenjohtaja Jumppanen Alpo 12:30-18:25 varapuheenjohtaja Auvinen Seppo 12:30-18:25 jäsen Pajatie Seija 12:45-18:25 jäsen Klo alkaen, 40 aikana Pirhonen Liisa 12:30-18:25 jäsen Pulkkinen Jouni 12:30-18:25 jäsen Ratilainen Liisa 12:30-18:25 jäsen Suikkanen Sirpa 12:30-18:25 jäsen Lahtela Esa 12:30-18:25 KH:n puheenjohtaja Auvinen Eeva-Liisa 12:30-18:25 kaupunginjohtaja Kipinä Markku 12:30-18:25 esittelijä, perusturvajohtaja Väistö-Honkanen 12:30-18:25 vastaava palveluohjaaja asiantuntijana Marja-Riitta Paddar Mervi 12:30-18:25 sosiaalipalvelujen asiantuntijana päällikkö Havukainen Marja 12:30-18:25 pöytäkirjanpitäjä POISSA Uuksulainen Jaakko jäsen Pirhonen Osmo KH.n edustaja Rinkinen Venla Nuorisovaltuuston edustaja Hovi Seija esittelijä, vs. johtava lääkäri Allekirjoitukset Aki Parkkonen puheenjohtaja Marja Havukainen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukai seksi. Kiteellä Kiteellä Seppo Auvinen Alpo Jumppanen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Paikka ja päivämäärä Kiteen kaupungintalossa Perusturvakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, Kitee klo 9-15 Allekirjoitus Virka-asema: Marja Havukainen pöytäkirjanpitäjä

2 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 37 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 5 38 MoniKoti, perhelähtöinen lyhytaikaishoito ikäihmisen kotona selviytymisen tukena - palvelumallin kehittäminen - projekti, hankkeen jatko ajalle Terapeuttinen työ- ja päivätoiminnan hankinta / mielenterveys- ja päihdepalveluissa Perusturvalautakunnan osavuosiraportti 1/ Perusturvalautakunnan talouden tasapainottaminen Kotihoidon sopimuksen optiovuoden käyttö / Keski-Karjalan Hoivapalvelut Oy Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta / MarSetti Hakemus palveluseteliyrittäjäksi / JapPirhonen / JapPesulapalvelu Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta voimaan Avustushakemus virikeohjaajan palkkakuluihin /Keski-Karjalan Vanhustentaloyhdistys ry 47 Anomus kuntajäsenmaksusta vuodelle 2014 / Pohjois-Karjalan syöpäyhdistys 48 Avustusanomus vuodelle 2014 / Pohjois-Karjalan Näkövammaiset ry Investointeihin varatun määrärahan siirto toiselle kohteelle Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kunnanhallituksille toimintavuodesta Perusturvakeskuksen viranhaltijapäätökset ajalla Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky - erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon käyttö ajalla Ilmoitusasiat

3 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Perusturvalautakunta 36 ehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

4 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Perusturvalautakunta 37 ehdotus Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Seppo Auvinen ja Alpo Jumppanen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta MoniKoti, perhelähtöinen lyhytaikaishoito ikäihmisen kotona selviytymisen tukena - palvelumallin kehittäminen - projekti, hankkeen jatko ajalle /05.00/2013 Perusturvalautakunta Ikäihmisten kotona selviytymistä tukeva hanke 50/05.00/2013 Perusturvalautakunta Ikäihmisten palveluissa on valmisteltu hanketta asiakaslähtöisen, kotona selviytymistä ja asumista tukevan sekä onnistunutta kotiuttamista edistävän lyhytaikaisen kuntouttavan hoidon palveluprosessin ja teknologiaa hyödyntävän palvelumallikokonaisuuden kehittämiseen. Tavoitteena on hanke- ja kehittämistyön aikana 1. mallintaa asiakkaan kotona asumista, kotona selviytymistä ja kotiuttamista tukeva monitoimijainen ja moniammatillinen lyhytaikaisen hoidon ja asumisen palvelumalli-kokonaisuus, jonka toiminnan lähtökohta on ennaltaehkäisevässä, voimavaroja sekä toimintakykyä edistävässä ja ylläpitävässä työssä 2. mallintaa lyhytaikaisen kuntouttavan, kotona asumista ja selviytymistä sekä kotiuttamista tukeva monitoimijainen palvelumallikonsepti 3. kehittää perhehoidon (perhehoitajien) ja omaishoidon (omaisten) voimavaroja tukeva sekä heidän kuntouttava työn osaamistaan vahvistava toimintamalli 4. selvittää vuorovaikutteisen teknologian hyödynnettävyyttä palvelumallikokonaisuudessa 5. selvittää vuorovaikutteisen teknologian hyödynnettävyyttä palvelumallikokonaisuudessa Hankeaika on ja kustannusarvio on euroa, josta kuntaosuus euroa jakaantuen talousarviossa kahdelle vuodelle.

6 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Hankkeessa kehittämisen kohteena olevat asiat ovat strategisesti oikeita ja painottavat kotona asumista ja sen tukemista. Hanketta esitellään kokouksessa. Valmistelijat: perusturvajohtaja Airi Turunen, puh , ikäihmisten palvelupäällikkö Marja-Riitta Väistö-Honkanen, puh , kotihoidon esimies Riitta Väistö puh , ehdotus Perusturvalautakunta tekee EAKR-hankehakemuksen ikäihmisten kotona selviytymistä ja kotiuttamista tukevaan hankkeeseen ja varaa omarahoitusosuuden hallinnon, kotihoidon, omaishoidon ja vuorohoidon tulosyksiköiden talousarvioista. Keskustelun kuluessa Seija Pajatie esitti, ettei esitettyyn hankkeeseen lähdetä mukaan taloudellisten syiden vuoksi. Jaakko Uuksulainen kannatti tehtyä esitystä. Perusturvalautakunta Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava esitys ja asiasta tulee äänestää. Ne, jotka kannattavat esittelijän tekemää päätösehdotusta nostavat kätensä. Kädennostoäänestyksessä esittelijän päätösehdotusta kannattivat Aki Parkkonen, Alpo Jumppanen, Seppo Auvinen, Liisa Pirhonen, Jouni Pulkkinen, Liisa Ratilainen, Sirpa Suikkanen Ne, jotka kannattavat Seija Pajatien tekemää esitystä nostavat kätensä. Seija Pajatien esitystä kannattivat Seija Pajatie, Jaakko Uuksulainen Puheenjohtaja totesi, että äänin 7-2, esittelijän tekemä päätösehdotus tuli perusturvalautakunnan päätökseksi. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto on tehnyt myönteisen päätöksen perusturvalautakunnassa esiteltyyn Kiteen kaupungin tekemään hankehakemukseen. Hanke on nimeltään MoniKoti (Perhelähtöinen lyhytaikaishoito ikäihmisten kotona selviytymisen tukena - palvelumallin kehittäminen).

7 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Hankeaika on Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on vahvistanut projektin kirjanpitoon kokonaiskustannuksiksi yhteensä enintään euroa ja varautuu myöntämään projektille Euroopan aluekehitysrahaston ja valtion rahoitusta hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti 70% projektin hyväksytyistä tukikelpoisista kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään euroa sillä edellytyksellä, että valtion talousarviossa on myönnetty tätä varten riittävä myöntämisvaltuutus ja että muut kirjanpitoon tulevat rahoituserät toteutuvat hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti viimeistään Tuen saajan on asetettava projektille ohjausryhmä, jossa on edustajat projektisuunnitelmassa esitetyistä tahoista. Ohjausryhmään on nimettävä rahoittajaviranomaisen edustaja asiantuntijaksi. Ohjausryhmän tehtävänä on seurata, ohjata ja valvoa projektin toimintaa ja rahoituksen käyttöä. Ohjausryhmän kokouksista tulee pitää pöytäkirjaa, jotka numeroidaan juoksevasti ja allekirjoitetaan ja toimitetaan rahoittajaviranomaiselle tiedoksi. Projektisuunnitelman mukaan ohjausryhmään nimetään kunkin kehittämistyössä mukana olevan tahon edustaja ja hallinnon edustaja(t) sekä rahoittajan edustaja. Ohjausryhmään nimetään hankkeen vastuuhenkilö perusturvahallinnosta, Marila-keskuksen edustaja, terveyspalvelujen edustaja, kotihoidon, perhehoidon, omaishoidon sekä Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI:n edustaja. Ohjausryhmä voi tarvittaessa kutsua kokouksiinsa kuuluvaksi myös muiden kehittämistyöhön kiinteästi osallistuvien tahojen asiantuntijoita. Valmistelija: perusturvajohtaja Airi Turunen, puh , ehdotus Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi Pohjois-Karjalan maakuntaliiton päätöksen MoniKoti-hankkeen rahoittamisesta ja nimeää ohjausryhmään seuraavat henkilöt: Maarit Siitonen Maakuntaliitto Airi Turunen vastuuhenkilö/perusturvajohtaja Marja-Riitta Väistö hallinto/ Ikäihmisten palvelupäällikkö Liisa Purmonen Lähihoitaja Marila Raakel Hiltunen perhehoitaja Sirpa Kojo terveyspalvelut Leena Laurikainen kotihoito Perusturvalautakunta merkitsee Pohjois-Karjalan maakuntaliiton päätöksen tiedoksi ja nimeää ohjausryhmään oman edustajansa sekä yllä olevat henkilöt. Ketin edustaja ja omaishoitajien edustaja

8 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta ilmoitetaan kokouksessa. Perusturvalautakunta Ketin edustajaksi ohjausryhmään nimetään Mari Eskelinen-Mäki ja omaishoitajien edustajaksi Anja Hasunen. Perusturvalautakunnan edustajaksi nimetään Jouni Pulkkinen Jaakko Uuksulainen esittää, että Paula Tolvanen lisätään ohjausryhmään. Seija Pajatie kannatti Jaakko Uuksulaisen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava esitys ja asiasta tulee äänestää. Äänestys suoritetaan kädennostoäänestyksenä. Ne, jotaka eivät kannata Paula Tolvasen valintaa ohjausrymään Seppo Auvinen, Sirpa Suikkanen, Jouni Pulkkinen, Liisa Pirhonen, Aki Parkkonen, Alpo Jumppanen Jaakko Uksulaisen esitystä kannattivat Jaakko Uuksulainen ja Seija Pajatie. Puheenjohtaja totesi, että äänin 6-2 päätösehdotus, Ketin, omaishoitajien ja lautakunnan edustajalla lisättynä tuli lautakunnan päätökseksi. Merkitään pöytäkirjaan, että kokous keskeytettiin klo ja jatkettiin klo Perusturvalautakunnan pöytäkirjaan on tullut erehdyksessä väärä nimi eli Raakel Hiltusen kohdalla tulee olla Raakel Hakulinen. ehdotus Perusturvalautakunta korjaa yllämainitun virheen ja merkitsee tiedoksi, että perhehoitaja Raakel Hakulinen on hankkeen ohjausryhmän jäsen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Perusturvalautakunta MoniKoti-hankkeen ohjausryhmä on hyväksynyt hankkeen talousarvion perustuen hankepäätökseen. Hankkeella on Kiteen kaupungin kirjanpidossa oma kustannuspaikka, johon hankkeen menot ja tulot kirjataan ja jonka perusteella tehdään hankkeen maksatushakemukset. Hankkeen talousarvio tulee liittää perusturvalautakunnan talousarvioon. Hanke alkoi ja jatkuu saakka ja hankkeen kustannusarvio on kokonaisuudessaan euroa. Hankkeen

9 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta talousarvio vuodelle 2013 on euroa sekä tulona että menona, joten se ei muuta perusturvalautakunnan talousarvion loppusummaa. Liitteenä hankkeen talousarvio. Valmistelija: perusturvajohtaja Airi Turunen, puh , ehdotus Perusturvalautakunta hyväksyy MoniKoti-hankkeen talousarvion perusturvalautakunnan talousarvioon vuodelle 2013 liitteen mukaisesti. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Perusturvalautakunta 38 Perusturvalautakunta MoniKoti-projektin ohjausryhmä on päättänyt hakea hankkeelle jatkoa ajalle Perusteet jatkoajan hakemiselle: Hankkeelle varattua määrärahaa on jäljellä hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen ja loppuunsaattaminen sosionomi-opiskelija Jaana Kähkösen kehittämistyön tulosten käytäntöön vieminen lyhytaikaisen asumisen (vuorohoito) laajeneminen toisen teknologiapilotoinnin toteuttaminen eri yksiköiden ja toimijoiden välillä. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on antanut myönteisen päätöksen hankkeen jatkoajasta Hankkeen kustannusarvio on kokonaisuudessaan vuosille euroa. Esityslistan liitteenä on hankkeen talousarvio vuodelle 2014 ja kehittämistyön raportti. Valmistelija: projektikoordinaattori Tiina-Mari Mölsä, puh ,

10 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Esittelijä: perusturvajohtaja Markku Kipinä, puh , ehdotus Perusturvalautakunta 1. Merkitsee tiedoksi MoniKoti-projektin saaman myönteisen päätöksen hankkeen jatkoajasta ajalle Perusturvalautakunta hyväksyy MoniKoti-projektin muutetun talousarvion perusturvalautakunnan talousarvioon vuodelle Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi sosionomi-opiskelija Jaana Kähkösen kehittämistyön raportin. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Terapeuttinen työ- ja päivätoiminnan hankinta / mielenterveys- ja päihdepalveluissa /05.00/2014 Perusturvalautakunta 39 Perusturvakeskus ostavaa terapeuttista työtoimintaa Hon ka lam pisää tiöl tä ( Kaski Raja-Karjala Kitee). Terapeuttisen työtoiminnan hinta on v ollut 45,25 e/ käyntipäivä. Päivän pituus asiakkaalla on 4-5 tuntia. Kaski maksaa asiakkaalle ahkeruusrahaa 2,40 e tun nil ta ( = ns. työosuusraha), aterioista he veloittavat asiakkaita suo raan. Puitesopimuksessa Kaski on myös määritellyt, että oma vas tuu on 7 päivää. Tämä tarkoitta sitä, että mikäli asiakas on poissa tai lopettaa työtoiminnan sopimuskauden aikana, on Kaskella siitä huo li mat ta oikeus veloittaa kaupunkia 7 käyntipäivältä. Kaski on tä hän saakka edellyttänyt asiakkaille vähintään 4 kk:n sopimuksia, ku lu va na vuonna Kaskella on tästä joustettu ja on tehty asiakkaille myös lyhyempiä, kuitenkin vähintään 3 kk:n sopimuksia. Mie len ter veys- ja päihdeasiakkaiden sitoutuminen käynteihin on ajoittain on gel mal lista, joten maksamme näin ollen käyttämättömistäkin päivistä kuu kausit tain. Honkalampisäätiön tarjoama työtoiminta ei kuitenkaan ole kaikille so vel tu vaa, eivätkä kaikki ko. toimintaa tarvitsevat ole valmiita nimen omaan Kasken tyyppiseen työtoimintaan. Kyselyjä siitä, olisiko mah dol lis ta saada terapeuttisen työtoiminnan paikkoja kaupungin omiin palveluihin tai yksityisille yrittäjille, alkoi v aikana tulla usei ta sekä asiakkailta itseltään sekä yhteistyökumppaneiltamme. Asiak kaal la saattaa olla ammatillinen koulutus ja työuraa, mutta esim. masennuksen vuoksi hän on jäänyt pitkälle sairauslomalle ja pa luu työelämään ei ole helppoa. Omien voimavarojen testaaminen ns. normaalissa työelämässä koetaan tarpeelliseksi. Mikäli tällainen hen ki lö lähtisi esim. ammatilliseen kuntoutukseen, on sekin liian vaa ti va askel useimmille. Ammatillinen kuntoutus vaatii sitoutumista työs ken te le mään 5 päivänä viikossa 5-6 t. päivässä. Te ra peut tinen työtoiminta mahdollistaa työskentelyn 1-5 pv viikossa, asiakkaan voimavarojen mukaisesti. Vuoden 2013 lopulla kartoitettiin mahdollisuuksia terapeuttisen työtoi min nan paikkoihin kaupungin eri hallintokuntiin, sekä yksityiselle kau pan alalle. Kokeilumuotoisesti helmi-kuussa 2014 kaksi mie lenter veys kun tou tu jaa aloitti terapeuttisen työtoiminnan Kiteen kau pungin ruokapalveluissa 1 päivänä viikossa ja yksityisellä yrittäjällä 3 päi vä nä viikossa. Terapeuttisen työtoiminnan sopimukset on tehty kir jal li ses ti, ja niissä on sovittu toiminnan tarkoitus, ehdot, tehtävät, kor vaus, ruokailu, työvaatteet, kulkeminen kodin ja työpaikan välillä, va kuu tuk set, työsuojelulliset asiat sekä muut mahdolliset huo mioi tavat seikat. Tavoitteena on ollut toimintakyvyn ja elämänhallinnan

12 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta edis tä mi nen sekä asiakkaan voimavarojen testaaminen sen ar vioimi sek si, pystyykö hän palaamaan työelämään. Kokemukset ovat olleet hyviä niin asiakkaiden kuin myös työpaikan kan nal ta. Mielekäs, oikea työ ja työyhteisö on koettu tärkeänä ja työpaik ko jen kokemus asiakkaista työyhteisössään on ollut po si tii vi nen. Yhteyshenkilönä asiakkaiden ja työpaikkojen välillä on ollut sai raanhoi ta ja Merja Issakainen ja kokeilun aikana on käyty sään nöl li ses ti yhteisiä arviointikeskusteluja. Kaupungille molemmat so pi muk set ovat olleet huomattavasti edullisempia kuin Honkalampisäätiön työtoi min ta. Kaupungin omaan toimipisteeseen maksetaan nykyisellään oh jausra haa 10 e/ työpäivä ja asiakkaalle työosuusrahaa 2 e / tunti. Yk sityi nen yritys maksaa Kiteen Kaupungille asiakkaan työstä 8 e / pv ja kau pun ki maksaa työosuusrahaa asiakkaalle 2 e / tunti. Maksu suori te taan vain toteutuneista läsnäoloista, jotka työpaikka ilmoittaa tunti lis tal le kuukausittain jälkikäteen. Säästö omana palveluna tuotetusta terapeuttisesta työtoiminnasta suh tees sa ostopalve-luihin asiakaskohtaisesti merkittävä mutta asiakas ryh män pienuudesta johtuen ei sillä saada suuria taloudellisia sääs tö jä aikaiseksi. Toiminta tukee pääasiassa asiakkaiden kun toutu mis ta ja tarjoaa yhden palvelumuodon lisää mie len ter veys kun toutu jien tukemiseen. Lisätietoa asiaan: Esim. koulun keittiö: 1 pv viikossa 3 t. Maksaa kaupungille 16 e / pv, eli 64 e / kk Ostopalveluissa sama maksaisi meille 4 x 45,25 = 181,00 Esim. yksityinen: 3 pv / vko, 5 t / pv. Yksityinen yritys maksaa kaupungille korvausta työntekijästä (8 x 3 )x 4 = 96 e/ kk kaupunki asiakkaalle ( 5 x 2 ) x 3 =30 x 4 = 120 e / kk Kaupungille jää maksettavaksi 24 e / kk. Ostopalveluissa sama palvelu 12 x 45,25 = 543,00

13 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Valmistelija: sosiaali- ja perhepalvelujen päällikkö Mervi Paddar, puh , Esittelijä: perusturvajohtaja Markku Kipinä, puh , ehdotus Perusturvalautakunta - päättää työosuusrahan suuruudeksi asiakkaalle 2,40 e / tunti. Työosuusrahalla korvataan asiakkaalle mm. liikkumisesta aiheutuvia kuluja. - päättää maksaa kaupungin hallintokunnille ohjauspalkkiota 10 e/päivä terapeuttisen työtoiminnan asiakkaista. Terapeuttisesta työtoiminnasta tehdään asiakaskohtaiset sopimukset ja suunnitelmat. - päättää maksaa esim. yksityiselle yritykselle tai yhdistykselle ohjauspalkkiota tarvit-taessa 10 e /päivä asiakaskohtaisen sopimuksen ja suunnitelman mukaisesti. Yritys voi sopia halutessaan korvauksesta kaupungille työntekijästä mutta sitä ei edellytetä ilman yhteistä sopimusta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

14 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan osavuosiraportti 1/ /02/2014 Perusturvalautakunta 40 Kiteen kaupunginhallituksen antamien vuoden 2014 talousarvion täy tän töön pa no-oh jei den mukaan kaupunginvaltuustolle ra por toidaan talousarvion toteutumisesta vuosikolmanneksittain. Kolmannesvuosiraportissa selvitetään käyttötaloudesta tu los aluekoh tai ses ti sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä toimintakatteen to teu ma raportointihetkellä, arvio koko vuoden toteutumasta sekä poik kea mat ja niiden syyt. Perusturvalautakunnan käyttötalouden toteamasta voidaan todeta, et tä talousarvio ei ole kaikilta osin toteutunut talousarvion mukaissesti. Talousarvion toteumassa oleva toimintakatteen ylitys selittyy sillä, että kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen laskutuksessa on ollut viivettä ja tulot kaikilta osin eivät ole tuloutuneet oikeille kausille. Koko toimintavuotta koskevat jaksotetut palkat ja erikoissairaanhoidon erityisvelvoitemaksut selittävät lopun ylityksestä. Käyttötalous Perusturvalautakunnan käyttötalouden vuoden 2014 talousarvion en sim mäi sen vuosikolmanneksen toimintatuottojen toteuma on 30,7 % ja toimintakulujen toteutuma 35,2 %. Tasainen kertymäprosentin ol les sa 33,3 %. Tulosalueittainen toteuma Tuotot Kulut Perusturvan hallinto 30,4 % Sosiaali ja per he pal velut 29,4 % 35,0 % Terveyspalvelu 36,8 % 36,2 % Ikäihmisten palvelut 26,8 % 34,1 % Perusturvalautakunnan osavuosiraportti 1/2014 tulosalue- ja tu los yksik kö ta soil la on esityslistan liitteenä. Valmistelija ja esittelijä: perusturvajohtaja Markku Kipinä, puh , ehdotus Perusturvalautakunta merkitsee käyttötalouden ensimmäisen vuo sikol man nek sen toteutuman tiedokseen.

15 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta toimittaa tulosalueita koskevat osa vuo si ra portit kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Perusturvalautakunta edellyttää, että viranhaltijat ryhtyvät välittömästi toimenpiteisiin, jotta perusturvalautakunta pysyy budjetissa ja tuovat selvityksen toimenpiteistä elokuun kokoukseen. Talouden seurannan vaikuttavuuden lisäämiseksi lisätään sitoviin toiminnallisiin tavoitteisiin vaikuttavuus euroina niissä toimenpiteissä joissa se on mahdollista. Tämä asia tulee huomioida vuoden 2015 talousarviossa. Lisäksi perusturvalautakunta pyytää kaupunginhallitusta kiinnittämään erityistä huomiota työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvuun sekä ryhytmään toimenpiteisiin omalta osaltaan kasvun hillitsemiseksi. hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että Seija Pajatie saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana klo Merkitään pöytäkirjaan, että lautakunta piti tauon klo

16 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan talouden tasapainottaminen /02/2014 Perusturvalautakunta 41 Kiteen kaupunginjohtaja ja vs. talousjohtaja ovat laatineet päivätyn ohjeen toimialajohtajille ja lautakunnille ta lou-den tasapainottamissuunnitelman ja toimenpideohjelman laatimiseen. Kuntalain 65 :n mukaan Kiteen kaupungin taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään 4 vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena taloussuunnitelman yhteydessä, on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), jolla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Kiteen suunnittelukausi on 4 vuotta ja ulottuu vuoteen Suunnittelukaudella alijäämää, 11,1 milj. euroa (991 euroa/asukas), ei saada katetuksi. Kaupunginvaltuusto päätti talousarvion käsittelyn yhteydessä, että yksilöity toimenpideohjelma laaditaan vuosille Toimenpiteitä kohdistetaan myös vuodelle Perusturvalautakunnan talouden tasapainottaminen (toimintakatteen karsiminen) on yhteensä jakaantuen vuosille seuraavasti: Ohje talouden tasapainottamissuunnitelman ja toimenpideohjelman laatimiseen on esityslistan liitteenä. Perusturvajohtaja esittelee kokouksessa tähän astiset suunnitelmat tavoitteeseen pääsemiseksi. Valmistelija ja esittelijä: perusturvajohtaja Markku Kipinä, puh , ehdotus Esittelijä teki seuraavanlaisen päätösesityksen Hyväksytään perusturvajohtajan esitys liitteen mukaisesti. Kokonaissumma Perusturvalautakunnan tasapainottamistavoite jäi tällä päätöksellä euroa tavoitteesta.

17 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Virka-ajan ulkopuolisen päivystytoiminnan lakkaamisen johdosta lääkärivastaanottoaikoja järjestetään arkipäivinä maanantaista perjantaihin iltapäivävastaanottotoimintana klo 18 saakka kahtena päivänä viikossa. Keskustelun kuluessa Seija Pajatie teki esityksen, että talkoovapaiden sijaan toteutetaan henkilöstön lomautus, jonka tuloksena saadaan vuonna euroa ja vuonna euroa. Seija Pajatien esitys raukesi kannattamattomana. ehdotus hyväksyttiin Seija Pajatie jätti eriävän mielipiteen päätökseen, koska lääkäripäivystyspalveluita ei tule heikentää.

18 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Kotihoidon sopimuksen optiovuoden käyttö / Keski-Karjalan Hoivapalvelut Oy 154/06.00/2013 Perusturvalautakunta 42 Kotihoidon palvelut Laatokantiellä Veteraanitaloissa ja Peltolan palveluasumisessa on kilpailutettu vuonna Sopimuskausi on Sopimusta on mahdollista jatkaa yhdellä (1) + yhdellä (1) optiovuodella. Option käytöstä tehdään erillinen päätös viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimusajan päättymistä ja siitä ilmoitetaan asianomaisille kirjallisesti. Laatokan-Peltolan alueen Keski-Karjalan Hoivapalvelut Oy. Keski-Karjalan Hoivapalvelut Oy on saapuneella kirjeellä ilmoittanut olevansa kiinnostuneita käyttämään sopimuksessa mainitun toisen optiovuoden entisillä tarjouksessa mainituilla hinnoilla. Palveluntuottajiin ollaan tyytyväisiä ja yhteistyö sujuu hyvin. Valmistelija ja esittelijä: perusturvajohtaja Markku Kipinä, puh , ehdotus Esittelijä teki seuraavanlaisen päätösehdotuksen Perusturvalautakunta ei käytä optiovuoden käyttömahdollisuutta Keski-Karjalan Hoivapalvelut Oy:n kanssa ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

19 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta / MarSetti 268/05.00/2013 Perusturvalautakunta 43 Marja Metsätie-Nenonen on lähettänyt saapuneen il moituk sen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta Kiteellä alkaen. Laissa yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 1. yksityisillä sosiaalipalveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) 17 :ssä mainittuja sosiaalihuollon palveluja sekä nii den järjestämiseen liittyvää sosiaalialan ammatillista ohjausta ja neuvontaa, joita yksityinen henkilö, yhteisö tai säätiö taikka jul kis yh tei sön perustama liikeyritys tuottaa korvausta vastaan liike- tai ammattitoimintaa harjoittamalla 2. toimintayksiköllä tarkoitetaan toiminnallista kokonaisuutta, jossa tuo te taan asiakkaalle tässä laissa tarkoitettuja palveluja (3 ). Yksityisinä palveluina voidaan tuottaa esimerkiksi sosiaalityötä, kasva tus- ja perheneuvontaa, kotipalvelua tukipalveluineen, asu mis palve lua, laitoshuoltoa, perhehoitoa sekä vammaisten henkilöiden työllis ty mis tä tukevaa toimintaa ja vam mais ten henkilöiden työtoimintaa. Yksityisistä sosiaalipalveluista säädetyn lain 11 :n mukaan yk si tyisen palvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia so si aa li pal ve lu ja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muut ta mis ta kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuo te taan. Ilmoituksessa on mainittava vastaavat tiedot kuin yksityisten, jat kuvas ti tuotettujen ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen lu pa ha kemuk ses sa. Vaadittavat tiedot on lueteltulain 8 :n 2 momentissa ja il moi tuk sen liitteet yksityistä so si aa li pal ve luis ta annetun sosiaali- ja ter veys mi nis te riön asetuksen (1053/2011) 1 :ssä. Sosiaali- ja terveys ministeriön Kuntainfon 10/2011 mukaan oma va rai suus to dis tusta ja todistusta ulos ot to re kis te ris tä ei kuitenkaan voida vaatia il moituk sen liitteeksi, kos ka lain mukaan kykyä vastata taloudellisista velvoit teis taan edel ly te tään vain luvanvaraisen palvelun tuottajalta. Myös kään si jain ti kun nan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen lau sun toa ei voida vaa tia ilmoituksen liitteeksi, koska ilmoitus toi mite taan kyseiselle toi mi eli mel le käsiteltäväksi. Aluehallintovirastot ja Valvira pitävät yhdessä yksityisten palvelujen an ta jien rekisteriä.

20 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Rekisteriin merkitsemistä varten kunnan toimielimen tulee viipymättä an taa aluehallintovirastolle tiedot ilmoituksenvaraisista so si aa li pal veluis ta ja niissä ta pah tu neis ta olennaisista muutoksista. Kunnan toimi elin ei kui ten kaan enää anna aluehallintovirastolle tietoja ko ti palve lun tu ki pal ve lu ja tai niihin rinnastettavia palveluja eikä yksityistä per he päi vä hoi toa kos ke vis ta ilmoituksista. Em. palveluja ei enää mer ki tä lu pa vi ran omais ten ylläpitämään yksityisten palvelujen an tajien rekisteriin vaan ne tulee merkitä kunnan sosiaaliviranomaisen yllä pi tä mään hen ki lö re kis te riin, mikäli palvelu katsotaan kunnan toi mieli men valvottavaksi yk si tyi sek si sosiaalipalveluksi. Marja Metsätie-Nenonen ilmoittaa tuottavansa kotisiivousta, vuodeja vaatehuoltoa, ulkoilutukea, kauppa- ja asiointipalvelua sekä pesey ty mis- ja saunatukea. Hän kohdentaa eri elämäntilanteissa ole ville henkilöille. Metsätie-Nenosen palvelut ovat kotipalveluihin kuu luvia tukipalveluja tai niihin rinnastettavia palveluja. Tehtävissä työskentelee yksi henkilö, jolla on sosiaalihuollon am matil li sen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain (272/2005) 11 :n mu kai nen kel poi suus. Samainen henkilö toimii myös palvelujen vastuu hen ki lö nä. Ilmoituksen sekä ilmoituksen liitteenä toimitetun aineiston pe rus teella Marsetti / Marja Metsätie-Nenosen toiminnan sisältö vaikuttaa yksi tyi sis tä so si aa li pal ve luis ta säädetyn lain mukaiselta. Palveluntuottajan ilmoitus liitteineen on nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: hallintosihteeri Marja Havukainen, puh , mar Esittelijä: perusturvajohtaja Markku Kipinä, puh , ehdotus Perusturvalautakunta 1. toteaa, että MarSetti/ Marja Metsätie-Nenosen ilmoitus täyttää lais sa yksityisistä sosiaalipalveluista säädetyt edellytykset 2. merkitsee palveluntuottajan sosiaaliviranomaisen ylläpitämään hen ki lö re kis te riin. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 Aluejohtokunta Aika 15.12.2016 klo 17:35-17:55 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lipsanen Pentti 17:35-17:55 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma /02.02/2016. Perusturvalautakunta 4

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma /02.02/2016. Perusturvalautakunta 4 Perusturvalautakunta 4 26.01.2016 Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma 2016 23/02.02/2016 Perusturvalautakunta 4 Kaupunginvaltuusto on 14.12.2015 120 hyväksynyt vuoden 2016 ta lous ar vion ja taloussuunnitelman

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Honkalampisäätiö / Kuntouttavan työtoiminnan kokonaisvaltainen järjestäminen

Honkalampisäätiö / Kuntouttavan työtoiminnan kokonaisvaltainen järjestäminen Perusturvalautakunta 125 16.12.2014 Perusturvalautakunta 22 12.03.2015 Honkalampisäätiö / Kuntouttavan työtoiminnan kokonaisvaltainen järjestäminen 307/05.00/2014 Perusturvalautakunta 16.12.2014 125 Kuntouttava

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2014 1 Perusturvalautakunta Aika 30.10.2014 klo 12:30-14:48 Paikka Perusturvakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 49 Peruspalvelulautakunta 16.05.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 51 33 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 34 Kuntalaisaloite/Alapitkän

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpano Euran kasvatus- ja opetuspalveluissa

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpano Euran kasvatus- ja opetuspalveluissa Kasvatus- ja opetuslautakunta 39 18.06.2014 Kunnanhallitus 134 11.08.2014 Valtuusto 29 29.09.2014 Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpano Euran kasvatus- ja opetuspalveluissa 1305/12.01.03/2014 Kasvope

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vammaisneuvosto 04.05.2015 AIKA 17:00-19:05 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014 Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (9) Aika 30.06.2015, klo 16:07-16:58 Paikka Villa Aurora, Tervaniementie 2 Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue 17.4.2014 1 Opiskeluhuollon prosessit ja toimijat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koulutuslautakunta 37 27.03.2014 Koulutuslautakunta 46 29.04.2014 Koulutuslautakunta 55 22.05.2014 Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koula 27.03.2014 37 Vuoden 2014

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Perusturvan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/ /2016. Perusturvalautakunta

Perusturvalautakunta Perusturvan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/ /2016. Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 3 26.01.2017 Perusturvan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/02.02.02/2016 Perusturvalautakunta 26.01.2017 3 Kunnanvaltuusto hyväksyi 14.11.2016 120 vuoden 2017 talousarvion

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 Kaupunginhallitus Aika 13.06.2017 klo 17:30-17:40 Paikka Kaupungintalo kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 206 Valtuuston puheenjohtajiston

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Ilmoitustenvaraisia sosiaalihuollon palveluja ovat muun muassa:

Ilmoitustenvaraisia sosiaalihuollon palveluja ovat muun muassa: Perusturvalautakunta 38 15.03.2017 ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA ARVONLISÄVEROTTOMANA OSK SINIWUOKOT 7/7/2016 Perusturvalautakunta 15.03.2017 38 Ilmoituksenvarainen toiminta (Valviran

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnan sivistysvaliokunta pyytää ehdotuksesta lausuntoa

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma Sosiaalilautakunta 2 27.01.2015 Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma 7/02.07.01/2015 Sosltk 2 Kunnanvaltuusto on 1.12.2014 67 hyväksynyt vuoden 2015 ta lousar vion so si

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2009 90 Sivistyslautakunta 15.09.2009 Aika 15.09.2009 klo 18:00-20:22 Paikka Haukkamäen koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 92

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Kunnanhallitus 145 04.05.2015

Kunnanhallitus 145 04.05.2015 Kunnanhallitus 145 04.05.2015 OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN / KEMPELEEN KUNNAN LUKIO JA OULUN SEUDUN AMMATTIOPISTO KEMPELEEN YKSIKKÖ 1.8.2015 ALKAEN 306/12.01.03/2015 KHALL 145 Laki

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (11)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (11) EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1 (11) Perusturvalautakunta Aika 28.02.2017 klo 17:00-17:18 Paikka Terveyskeskus neuvotteluhuone Saapuvilla olleet jäsenet Mattila Aimo Kreula Jaakko Paavilainen Hannu Rinta-Keturi

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 14 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta (2017-2020) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00 - Paikka PHKS Karpalo-kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 59 Kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 6/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 6/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 6/2015 49 Kokousaika 7.10.2015 kello 18.00-19.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 103 Koululautakunta Aika 08.12.2016 klo 18:05-19:17 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot