KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1"

Transkriptio

1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Aika klo 12:30-18:25 Paikka Perusturvakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Parkkonen Aki 12:30-18:25 puheenjohtaja Jumppanen Alpo 12:30-18:25 varapuheenjohtaja Auvinen Seppo 12:30-18:25 jäsen Pajatie Seija 12:45-18:25 jäsen Klo alkaen, 40 aikana Pirhonen Liisa 12:30-18:25 jäsen Pulkkinen Jouni 12:30-18:25 jäsen Ratilainen Liisa 12:30-18:25 jäsen Suikkanen Sirpa 12:30-18:25 jäsen Lahtela Esa 12:30-18:25 KH:n puheenjohtaja Auvinen Eeva-Liisa 12:30-18:25 kaupunginjohtaja Kipinä Markku 12:30-18:25 esittelijä, perusturvajohtaja Väistö-Honkanen 12:30-18:25 vastaava palveluohjaaja asiantuntijana Marja-Riitta Paddar Mervi 12:30-18:25 sosiaalipalvelujen asiantuntijana päällikkö Havukainen Marja 12:30-18:25 pöytäkirjanpitäjä POISSA Uuksulainen Jaakko jäsen Pirhonen Osmo KH.n edustaja Rinkinen Venla Nuorisovaltuuston edustaja Hovi Seija esittelijä, vs. johtava lääkäri Allekirjoitukset Aki Parkkonen puheenjohtaja Marja Havukainen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukai seksi. Kiteellä Kiteellä Seppo Auvinen Alpo Jumppanen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Paikka ja päivämäärä Kiteen kaupungintalossa Perusturvakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, Kitee klo 9-15 Allekirjoitus Virka-asema: Marja Havukainen pöytäkirjanpitäjä

2 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 37 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 5 38 MoniKoti, perhelähtöinen lyhytaikaishoito ikäihmisen kotona selviytymisen tukena - palvelumallin kehittäminen - projekti, hankkeen jatko ajalle Terapeuttinen työ- ja päivätoiminnan hankinta / mielenterveys- ja päihdepalveluissa Perusturvalautakunnan osavuosiraportti 1/ Perusturvalautakunnan talouden tasapainottaminen Kotihoidon sopimuksen optiovuoden käyttö / Keski-Karjalan Hoivapalvelut Oy Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta / MarSetti Hakemus palveluseteliyrittäjäksi / JapPirhonen / JapPesulapalvelu Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta voimaan Avustushakemus virikeohjaajan palkkakuluihin /Keski-Karjalan Vanhustentaloyhdistys ry 47 Anomus kuntajäsenmaksusta vuodelle 2014 / Pohjois-Karjalan syöpäyhdistys 48 Avustusanomus vuodelle 2014 / Pohjois-Karjalan Näkövammaiset ry Investointeihin varatun määrärahan siirto toiselle kohteelle Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kunnanhallituksille toimintavuodesta Perusturvakeskuksen viranhaltijapäätökset ajalla Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky - erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon käyttö ajalla Ilmoitusasiat

3 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Perusturvalautakunta 36 ehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

4 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Perusturvalautakunta 37 ehdotus Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Seppo Auvinen ja Alpo Jumppanen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta MoniKoti, perhelähtöinen lyhytaikaishoito ikäihmisen kotona selviytymisen tukena - palvelumallin kehittäminen - projekti, hankkeen jatko ajalle /05.00/2013 Perusturvalautakunta Ikäihmisten kotona selviytymistä tukeva hanke 50/05.00/2013 Perusturvalautakunta Ikäihmisten palveluissa on valmisteltu hanketta asiakaslähtöisen, kotona selviytymistä ja asumista tukevan sekä onnistunutta kotiuttamista edistävän lyhytaikaisen kuntouttavan hoidon palveluprosessin ja teknologiaa hyödyntävän palvelumallikokonaisuuden kehittämiseen. Tavoitteena on hanke- ja kehittämistyön aikana 1. mallintaa asiakkaan kotona asumista, kotona selviytymistä ja kotiuttamista tukeva monitoimijainen ja moniammatillinen lyhytaikaisen hoidon ja asumisen palvelumalli-kokonaisuus, jonka toiminnan lähtökohta on ennaltaehkäisevässä, voimavaroja sekä toimintakykyä edistävässä ja ylläpitävässä työssä 2. mallintaa lyhytaikaisen kuntouttavan, kotona asumista ja selviytymistä sekä kotiuttamista tukeva monitoimijainen palvelumallikonsepti 3. kehittää perhehoidon (perhehoitajien) ja omaishoidon (omaisten) voimavaroja tukeva sekä heidän kuntouttava työn osaamistaan vahvistava toimintamalli 4. selvittää vuorovaikutteisen teknologian hyödynnettävyyttä palvelumallikokonaisuudessa 5. selvittää vuorovaikutteisen teknologian hyödynnettävyyttä palvelumallikokonaisuudessa Hankeaika on ja kustannusarvio on euroa, josta kuntaosuus euroa jakaantuen talousarviossa kahdelle vuodelle.

6 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Hankkeessa kehittämisen kohteena olevat asiat ovat strategisesti oikeita ja painottavat kotona asumista ja sen tukemista. Hanketta esitellään kokouksessa. Valmistelijat: perusturvajohtaja Airi Turunen, puh , ikäihmisten palvelupäällikkö Marja-Riitta Väistö-Honkanen, puh , kotihoidon esimies Riitta Väistö puh , ehdotus Perusturvalautakunta tekee EAKR-hankehakemuksen ikäihmisten kotona selviytymistä ja kotiuttamista tukevaan hankkeeseen ja varaa omarahoitusosuuden hallinnon, kotihoidon, omaishoidon ja vuorohoidon tulosyksiköiden talousarvioista. Keskustelun kuluessa Seija Pajatie esitti, ettei esitettyyn hankkeeseen lähdetä mukaan taloudellisten syiden vuoksi. Jaakko Uuksulainen kannatti tehtyä esitystä. Perusturvalautakunta Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava esitys ja asiasta tulee äänestää. Ne, jotka kannattavat esittelijän tekemää päätösehdotusta nostavat kätensä. Kädennostoäänestyksessä esittelijän päätösehdotusta kannattivat Aki Parkkonen, Alpo Jumppanen, Seppo Auvinen, Liisa Pirhonen, Jouni Pulkkinen, Liisa Ratilainen, Sirpa Suikkanen Ne, jotka kannattavat Seija Pajatien tekemää esitystä nostavat kätensä. Seija Pajatien esitystä kannattivat Seija Pajatie, Jaakko Uuksulainen Puheenjohtaja totesi, että äänin 7-2, esittelijän tekemä päätösehdotus tuli perusturvalautakunnan päätökseksi. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto on tehnyt myönteisen päätöksen perusturvalautakunnassa esiteltyyn Kiteen kaupungin tekemään hankehakemukseen. Hanke on nimeltään MoniKoti (Perhelähtöinen lyhytaikaishoito ikäihmisten kotona selviytymisen tukena - palvelumallin kehittäminen).

7 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Hankeaika on Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on vahvistanut projektin kirjanpitoon kokonaiskustannuksiksi yhteensä enintään euroa ja varautuu myöntämään projektille Euroopan aluekehitysrahaston ja valtion rahoitusta hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti 70% projektin hyväksytyistä tukikelpoisista kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään euroa sillä edellytyksellä, että valtion talousarviossa on myönnetty tätä varten riittävä myöntämisvaltuutus ja että muut kirjanpitoon tulevat rahoituserät toteutuvat hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti viimeistään Tuen saajan on asetettava projektille ohjausryhmä, jossa on edustajat projektisuunnitelmassa esitetyistä tahoista. Ohjausryhmään on nimettävä rahoittajaviranomaisen edustaja asiantuntijaksi. Ohjausryhmän tehtävänä on seurata, ohjata ja valvoa projektin toimintaa ja rahoituksen käyttöä. Ohjausryhmän kokouksista tulee pitää pöytäkirjaa, jotka numeroidaan juoksevasti ja allekirjoitetaan ja toimitetaan rahoittajaviranomaiselle tiedoksi. Projektisuunnitelman mukaan ohjausryhmään nimetään kunkin kehittämistyössä mukana olevan tahon edustaja ja hallinnon edustaja(t) sekä rahoittajan edustaja. Ohjausryhmään nimetään hankkeen vastuuhenkilö perusturvahallinnosta, Marila-keskuksen edustaja, terveyspalvelujen edustaja, kotihoidon, perhehoidon, omaishoidon sekä Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI:n edustaja. Ohjausryhmä voi tarvittaessa kutsua kokouksiinsa kuuluvaksi myös muiden kehittämistyöhön kiinteästi osallistuvien tahojen asiantuntijoita. Valmistelija: perusturvajohtaja Airi Turunen, puh , ehdotus Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi Pohjois-Karjalan maakuntaliiton päätöksen MoniKoti-hankkeen rahoittamisesta ja nimeää ohjausryhmään seuraavat henkilöt: Maarit Siitonen Maakuntaliitto Airi Turunen vastuuhenkilö/perusturvajohtaja Marja-Riitta Väistö hallinto/ Ikäihmisten palvelupäällikkö Liisa Purmonen Lähihoitaja Marila Raakel Hiltunen perhehoitaja Sirpa Kojo terveyspalvelut Leena Laurikainen kotihoito Perusturvalautakunta merkitsee Pohjois-Karjalan maakuntaliiton päätöksen tiedoksi ja nimeää ohjausryhmään oman edustajansa sekä yllä olevat henkilöt. Ketin edustaja ja omaishoitajien edustaja

8 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta ilmoitetaan kokouksessa. Perusturvalautakunta Ketin edustajaksi ohjausryhmään nimetään Mari Eskelinen-Mäki ja omaishoitajien edustajaksi Anja Hasunen. Perusturvalautakunnan edustajaksi nimetään Jouni Pulkkinen Jaakko Uuksulainen esittää, että Paula Tolvanen lisätään ohjausryhmään. Seija Pajatie kannatti Jaakko Uuksulaisen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava esitys ja asiasta tulee äänestää. Äänestys suoritetaan kädennostoäänestyksenä. Ne, jotaka eivät kannata Paula Tolvasen valintaa ohjausrymään Seppo Auvinen, Sirpa Suikkanen, Jouni Pulkkinen, Liisa Pirhonen, Aki Parkkonen, Alpo Jumppanen Jaakko Uksulaisen esitystä kannattivat Jaakko Uuksulainen ja Seija Pajatie. Puheenjohtaja totesi, että äänin 6-2 päätösehdotus, Ketin, omaishoitajien ja lautakunnan edustajalla lisättynä tuli lautakunnan päätökseksi. Merkitään pöytäkirjaan, että kokous keskeytettiin klo ja jatkettiin klo Perusturvalautakunnan pöytäkirjaan on tullut erehdyksessä väärä nimi eli Raakel Hiltusen kohdalla tulee olla Raakel Hakulinen. ehdotus Perusturvalautakunta korjaa yllämainitun virheen ja merkitsee tiedoksi, että perhehoitaja Raakel Hakulinen on hankkeen ohjausryhmän jäsen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Perusturvalautakunta MoniKoti-hankkeen ohjausryhmä on hyväksynyt hankkeen talousarvion perustuen hankepäätökseen. Hankkeella on Kiteen kaupungin kirjanpidossa oma kustannuspaikka, johon hankkeen menot ja tulot kirjataan ja jonka perusteella tehdään hankkeen maksatushakemukset. Hankkeen talousarvio tulee liittää perusturvalautakunnan talousarvioon. Hanke alkoi ja jatkuu saakka ja hankkeen kustannusarvio on kokonaisuudessaan euroa. Hankkeen

9 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta talousarvio vuodelle 2013 on euroa sekä tulona että menona, joten se ei muuta perusturvalautakunnan talousarvion loppusummaa. Liitteenä hankkeen talousarvio. Valmistelija: perusturvajohtaja Airi Turunen, puh , ehdotus Perusturvalautakunta hyväksyy MoniKoti-hankkeen talousarvion perusturvalautakunnan talousarvioon vuodelle 2013 liitteen mukaisesti. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Perusturvalautakunta 38 Perusturvalautakunta MoniKoti-projektin ohjausryhmä on päättänyt hakea hankkeelle jatkoa ajalle Perusteet jatkoajan hakemiselle: Hankkeelle varattua määrärahaa on jäljellä hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen ja loppuunsaattaminen sosionomi-opiskelija Jaana Kähkösen kehittämistyön tulosten käytäntöön vieminen lyhytaikaisen asumisen (vuorohoito) laajeneminen toisen teknologiapilotoinnin toteuttaminen eri yksiköiden ja toimijoiden välillä. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on antanut myönteisen päätöksen hankkeen jatkoajasta Hankkeen kustannusarvio on kokonaisuudessaan vuosille euroa. Esityslistan liitteenä on hankkeen talousarvio vuodelle 2014 ja kehittämistyön raportti. Valmistelija: projektikoordinaattori Tiina-Mari Mölsä, puh ,

10 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Esittelijä: perusturvajohtaja Markku Kipinä, puh , ehdotus Perusturvalautakunta 1. Merkitsee tiedoksi MoniKoti-projektin saaman myönteisen päätöksen hankkeen jatkoajasta ajalle Perusturvalautakunta hyväksyy MoniKoti-projektin muutetun talousarvion perusturvalautakunnan talousarvioon vuodelle Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi sosionomi-opiskelija Jaana Kähkösen kehittämistyön raportin. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Terapeuttinen työ- ja päivätoiminnan hankinta / mielenterveys- ja päihdepalveluissa /05.00/2014 Perusturvalautakunta 39 Perusturvakeskus ostavaa terapeuttista työtoimintaa Hon ka lam pisää tiöl tä ( Kaski Raja-Karjala Kitee). Terapeuttisen työtoiminnan hinta on v ollut 45,25 e/ käyntipäivä. Päivän pituus asiakkaalla on 4-5 tuntia. Kaski maksaa asiakkaalle ahkeruusrahaa 2,40 e tun nil ta ( = ns. työosuusraha), aterioista he veloittavat asiakkaita suo raan. Puitesopimuksessa Kaski on myös määritellyt, että oma vas tuu on 7 päivää. Tämä tarkoitta sitä, että mikäli asiakas on poissa tai lopettaa työtoiminnan sopimuskauden aikana, on Kaskella siitä huo li mat ta oikeus veloittaa kaupunkia 7 käyntipäivältä. Kaski on tä hän saakka edellyttänyt asiakkaille vähintään 4 kk:n sopimuksia, ku lu va na vuonna Kaskella on tästä joustettu ja on tehty asiakkaille myös lyhyempiä, kuitenkin vähintään 3 kk:n sopimuksia. Mie len ter veys- ja päihdeasiakkaiden sitoutuminen käynteihin on ajoittain on gel mal lista, joten maksamme näin ollen käyttämättömistäkin päivistä kuu kausit tain. Honkalampisäätiön tarjoama työtoiminta ei kuitenkaan ole kaikille so vel tu vaa, eivätkä kaikki ko. toimintaa tarvitsevat ole valmiita nimen omaan Kasken tyyppiseen työtoimintaan. Kyselyjä siitä, olisiko mah dol lis ta saada terapeuttisen työtoiminnan paikkoja kaupungin omiin palveluihin tai yksityisille yrittäjille, alkoi v aikana tulla usei ta sekä asiakkailta itseltään sekä yhteistyökumppaneiltamme. Asiak kaal la saattaa olla ammatillinen koulutus ja työuraa, mutta esim. masennuksen vuoksi hän on jäänyt pitkälle sairauslomalle ja pa luu työelämään ei ole helppoa. Omien voimavarojen testaaminen ns. normaalissa työelämässä koetaan tarpeelliseksi. Mikäli tällainen hen ki lö lähtisi esim. ammatilliseen kuntoutukseen, on sekin liian vaa ti va askel useimmille. Ammatillinen kuntoutus vaatii sitoutumista työs ken te le mään 5 päivänä viikossa 5-6 t. päivässä. Te ra peut tinen työtoiminta mahdollistaa työskentelyn 1-5 pv viikossa, asiakkaan voimavarojen mukaisesti. Vuoden 2013 lopulla kartoitettiin mahdollisuuksia terapeuttisen työtoi min nan paikkoihin kaupungin eri hallintokuntiin, sekä yksityiselle kau pan alalle. Kokeilumuotoisesti helmi-kuussa 2014 kaksi mie lenter veys kun tou tu jaa aloitti terapeuttisen työtoiminnan Kiteen kau pungin ruokapalveluissa 1 päivänä viikossa ja yksityisellä yrittäjällä 3 päi vä nä viikossa. Terapeuttisen työtoiminnan sopimukset on tehty kir jal li ses ti, ja niissä on sovittu toiminnan tarkoitus, ehdot, tehtävät, kor vaus, ruokailu, työvaatteet, kulkeminen kodin ja työpaikan välillä, va kuu tuk set, työsuojelulliset asiat sekä muut mahdolliset huo mioi tavat seikat. Tavoitteena on ollut toimintakyvyn ja elämänhallinnan

12 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta edis tä mi nen sekä asiakkaan voimavarojen testaaminen sen ar vioimi sek si, pystyykö hän palaamaan työelämään. Kokemukset ovat olleet hyviä niin asiakkaiden kuin myös työpaikan kan nal ta. Mielekäs, oikea työ ja työyhteisö on koettu tärkeänä ja työpaik ko jen kokemus asiakkaista työyhteisössään on ollut po si tii vi nen. Yhteyshenkilönä asiakkaiden ja työpaikkojen välillä on ollut sai raanhoi ta ja Merja Issakainen ja kokeilun aikana on käyty sään nöl li ses ti yhteisiä arviointikeskusteluja. Kaupungille molemmat so pi muk set ovat olleet huomattavasti edullisempia kuin Honkalampisäätiön työtoi min ta. Kaupungin omaan toimipisteeseen maksetaan nykyisellään oh jausra haa 10 e/ työpäivä ja asiakkaalle työosuusrahaa 2 e / tunti. Yk sityi nen yritys maksaa Kiteen Kaupungille asiakkaan työstä 8 e / pv ja kau pun ki maksaa työosuusrahaa asiakkaalle 2 e / tunti. Maksu suori te taan vain toteutuneista läsnäoloista, jotka työpaikka ilmoittaa tunti lis tal le kuukausittain jälkikäteen. Säästö omana palveluna tuotetusta terapeuttisesta työtoiminnasta suh tees sa ostopalve-luihin asiakaskohtaisesti merkittävä mutta asiakas ryh män pienuudesta johtuen ei sillä saada suuria taloudellisia sääs tö jä aikaiseksi. Toiminta tukee pääasiassa asiakkaiden kun toutu mis ta ja tarjoaa yhden palvelumuodon lisää mie len ter veys kun toutu jien tukemiseen. Lisätietoa asiaan: Esim. koulun keittiö: 1 pv viikossa 3 t. Maksaa kaupungille 16 e / pv, eli 64 e / kk Ostopalveluissa sama maksaisi meille 4 x 45,25 = 181,00 Esim. yksityinen: 3 pv / vko, 5 t / pv. Yksityinen yritys maksaa kaupungille korvausta työntekijästä (8 x 3 )x 4 = 96 e/ kk kaupunki asiakkaalle ( 5 x 2 ) x 3 =30 x 4 = 120 e / kk Kaupungille jää maksettavaksi 24 e / kk. Ostopalveluissa sama palvelu 12 x 45,25 = 543,00

13 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Valmistelija: sosiaali- ja perhepalvelujen päällikkö Mervi Paddar, puh , Esittelijä: perusturvajohtaja Markku Kipinä, puh , ehdotus Perusturvalautakunta - päättää työosuusrahan suuruudeksi asiakkaalle 2,40 e / tunti. Työosuusrahalla korvataan asiakkaalle mm. liikkumisesta aiheutuvia kuluja. - päättää maksaa kaupungin hallintokunnille ohjauspalkkiota 10 e/päivä terapeuttisen työtoiminnan asiakkaista. Terapeuttisesta työtoiminnasta tehdään asiakaskohtaiset sopimukset ja suunnitelmat. - päättää maksaa esim. yksityiselle yritykselle tai yhdistykselle ohjauspalkkiota tarvit-taessa 10 e /päivä asiakaskohtaisen sopimuksen ja suunnitelman mukaisesti. Yritys voi sopia halutessaan korvauksesta kaupungille työntekijästä mutta sitä ei edellytetä ilman yhteistä sopimusta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

14 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan osavuosiraportti 1/ /02/2014 Perusturvalautakunta 40 Kiteen kaupunginhallituksen antamien vuoden 2014 talousarvion täy tän töön pa no-oh jei den mukaan kaupunginvaltuustolle ra por toidaan talousarvion toteutumisesta vuosikolmanneksittain. Kolmannesvuosiraportissa selvitetään käyttötaloudesta tu los aluekoh tai ses ti sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä toimintakatteen to teu ma raportointihetkellä, arvio koko vuoden toteutumasta sekä poik kea mat ja niiden syyt. Perusturvalautakunnan käyttötalouden toteamasta voidaan todeta, et tä talousarvio ei ole kaikilta osin toteutunut talousarvion mukaissesti. Talousarvion toteumassa oleva toimintakatteen ylitys selittyy sillä, että kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen laskutuksessa on ollut viivettä ja tulot kaikilta osin eivät ole tuloutuneet oikeille kausille. Koko toimintavuotta koskevat jaksotetut palkat ja erikoissairaanhoidon erityisvelvoitemaksut selittävät lopun ylityksestä. Käyttötalous Perusturvalautakunnan käyttötalouden vuoden 2014 talousarvion en sim mäi sen vuosikolmanneksen toimintatuottojen toteuma on 30,7 % ja toimintakulujen toteutuma 35,2 %. Tasainen kertymäprosentin ol les sa 33,3 %. Tulosalueittainen toteuma Tuotot Kulut Perusturvan hallinto 30,4 % Sosiaali ja per he pal velut 29,4 % 35,0 % Terveyspalvelu 36,8 % 36,2 % Ikäihmisten palvelut 26,8 % 34,1 % Perusturvalautakunnan osavuosiraportti 1/2014 tulosalue- ja tu los yksik kö ta soil la on esityslistan liitteenä. Valmistelija ja esittelijä: perusturvajohtaja Markku Kipinä, puh , ehdotus Perusturvalautakunta merkitsee käyttötalouden ensimmäisen vuo sikol man nek sen toteutuman tiedokseen.

15 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta toimittaa tulosalueita koskevat osa vuo si ra portit kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Perusturvalautakunta edellyttää, että viranhaltijat ryhtyvät välittömästi toimenpiteisiin, jotta perusturvalautakunta pysyy budjetissa ja tuovat selvityksen toimenpiteistä elokuun kokoukseen. Talouden seurannan vaikuttavuuden lisäämiseksi lisätään sitoviin toiminnallisiin tavoitteisiin vaikuttavuus euroina niissä toimenpiteissä joissa se on mahdollista. Tämä asia tulee huomioida vuoden 2015 talousarviossa. Lisäksi perusturvalautakunta pyytää kaupunginhallitusta kiinnittämään erityistä huomiota työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvuun sekä ryhytmään toimenpiteisiin omalta osaltaan kasvun hillitsemiseksi. hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että Seija Pajatie saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana klo Merkitään pöytäkirjaan, että lautakunta piti tauon klo

16 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan talouden tasapainottaminen /02/2014 Perusturvalautakunta 41 Kiteen kaupunginjohtaja ja vs. talousjohtaja ovat laatineet päivätyn ohjeen toimialajohtajille ja lautakunnille ta lou-den tasapainottamissuunnitelman ja toimenpideohjelman laatimiseen. Kuntalain 65 :n mukaan Kiteen kaupungin taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään 4 vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena taloussuunnitelman yhteydessä, on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), jolla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Kiteen suunnittelukausi on 4 vuotta ja ulottuu vuoteen Suunnittelukaudella alijäämää, 11,1 milj. euroa (991 euroa/asukas), ei saada katetuksi. Kaupunginvaltuusto päätti talousarvion käsittelyn yhteydessä, että yksilöity toimenpideohjelma laaditaan vuosille Toimenpiteitä kohdistetaan myös vuodelle Perusturvalautakunnan talouden tasapainottaminen (toimintakatteen karsiminen) on yhteensä jakaantuen vuosille seuraavasti: Ohje talouden tasapainottamissuunnitelman ja toimenpideohjelman laatimiseen on esityslistan liitteenä. Perusturvajohtaja esittelee kokouksessa tähän astiset suunnitelmat tavoitteeseen pääsemiseksi. Valmistelija ja esittelijä: perusturvajohtaja Markku Kipinä, puh , ehdotus Esittelijä teki seuraavanlaisen päätösesityksen Hyväksytään perusturvajohtajan esitys liitteen mukaisesti. Kokonaissumma Perusturvalautakunnan tasapainottamistavoite jäi tällä päätöksellä euroa tavoitteesta.

17 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Virka-ajan ulkopuolisen päivystytoiminnan lakkaamisen johdosta lääkärivastaanottoaikoja järjestetään arkipäivinä maanantaista perjantaihin iltapäivävastaanottotoimintana klo 18 saakka kahtena päivänä viikossa. Keskustelun kuluessa Seija Pajatie teki esityksen, että talkoovapaiden sijaan toteutetaan henkilöstön lomautus, jonka tuloksena saadaan vuonna euroa ja vuonna euroa. Seija Pajatien esitys raukesi kannattamattomana. ehdotus hyväksyttiin Seija Pajatie jätti eriävän mielipiteen päätökseen, koska lääkäripäivystyspalveluita ei tule heikentää.

18 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Kotihoidon sopimuksen optiovuoden käyttö / Keski-Karjalan Hoivapalvelut Oy 154/06.00/2013 Perusturvalautakunta 42 Kotihoidon palvelut Laatokantiellä Veteraanitaloissa ja Peltolan palveluasumisessa on kilpailutettu vuonna Sopimuskausi on Sopimusta on mahdollista jatkaa yhdellä (1) + yhdellä (1) optiovuodella. Option käytöstä tehdään erillinen päätös viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimusajan päättymistä ja siitä ilmoitetaan asianomaisille kirjallisesti. Laatokan-Peltolan alueen Keski-Karjalan Hoivapalvelut Oy. Keski-Karjalan Hoivapalvelut Oy on saapuneella kirjeellä ilmoittanut olevansa kiinnostuneita käyttämään sopimuksessa mainitun toisen optiovuoden entisillä tarjouksessa mainituilla hinnoilla. Palveluntuottajiin ollaan tyytyväisiä ja yhteistyö sujuu hyvin. Valmistelija ja esittelijä: perusturvajohtaja Markku Kipinä, puh , ehdotus Esittelijä teki seuraavanlaisen päätösehdotuksen Perusturvalautakunta ei käytä optiovuoden käyttömahdollisuutta Keski-Karjalan Hoivapalvelut Oy:n kanssa ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

19 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta / MarSetti 268/05.00/2013 Perusturvalautakunta 43 Marja Metsätie-Nenonen on lähettänyt saapuneen il moituk sen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta Kiteellä alkaen. Laissa yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 1. yksityisillä sosiaalipalveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) 17 :ssä mainittuja sosiaalihuollon palveluja sekä nii den järjestämiseen liittyvää sosiaalialan ammatillista ohjausta ja neuvontaa, joita yksityinen henkilö, yhteisö tai säätiö taikka jul kis yh tei sön perustama liikeyritys tuottaa korvausta vastaan liike- tai ammattitoimintaa harjoittamalla 2. toimintayksiköllä tarkoitetaan toiminnallista kokonaisuutta, jossa tuo te taan asiakkaalle tässä laissa tarkoitettuja palveluja (3 ). Yksityisinä palveluina voidaan tuottaa esimerkiksi sosiaalityötä, kasva tus- ja perheneuvontaa, kotipalvelua tukipalveluineen, asu mis palve lua, laitoshuoltoa, perhehoitoa sekä vammaisten henkilöiden työllis ty mis tä tukevaa toimintaa ja vam mais ten henkilöiden työtoimintaa. Yksityisistä sosiaalipalveluista säädetyn lain 11 :n mukaan yk si tyisen palvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia so si aa li pal ve lu ja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muut ta mis ta kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuo te taan. Ilmoituksessa on mainittava vastaavat tiedot kuin yksityisten, jat kuvas ti tuotettujen ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen lu pa ha kemuk ses sa. Vaadittavat tiedot on lueteltulain 8 :n 2 momentissa ja il moi tuk sen liitteet yksityistä so si aa li pal ve luis ta annetun sosiaali- ja ter veys mi nis te riön asetuksen (1053/2011) 1 :ssä. Sosiaali- ja terveys ministeriön Kuntainfon 10/2011 mukaan oma va rai suus to dis tusta ja todistusta ulos ot to re kis te ris tä ei kuitenkaan voida vaatia il moituk sen liitteeksi, kos ka lain mukaan kykyä vastata taloudellisista velvoit teis taan edel ly te tään vain luvanvaraisen palvelun tuottajalta. Myös kään si jain ti kun nan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen lau sun toa ei voida vaa tia ilmoituksen liitteeksi, koska ilmoitus toi mite taan kyseiselle toi mi eli mel le käsiteltäväksi. Aluehallintovirastot ja Valvira pitävät yhdessä yksityisten palvelujen an ta jien rekisteriä.

20 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Rekisteriin merkitsemistä varten kunnan toimielimen tulee viipymättä an taa aluehallintovirastolle tiedot ilmoituksenvaraisista so si aa li pal veluis ta ja niissä ta pah tu neis ta olennaisista muutoksista. Kunnan toimi elin ei kui ten kaan enää anna aluehallintovirastolle tietoja ko ti palve lun tu ki pal ve lu ja tai niihin rinnastettavia palveluja eikä yksityistä per he päi vä hoi toa kos ke vis ta ilmoituksista. Em. palveluja ei enää mer ki tä lu pa vi ran omais ten ylläpitämään yksityisten palvelujen an tajien rekisteriin vaan ne tulee merkitä kunnan sosiaaliviranomaisen yllä pi tä mään hen ki lö re kis te riin, mikäli palvelu katsotaan kunnan toi mieli men valvottavaksi yk si tyi sek si sosiaalipalveluksi. Marja Metsätie-Nenonen ilmoittaa tuottavansa kotisiivousta, vuodeja vaatehuoltoa, ulkoilutukea, kauppa- ja asiointipalvelua sekä pesey ty mis- ja saunatukea. Hän kohdentaa eri elämäntilanteissa ole ville henkilöille. Metsätie-Nenosen palvelut ovat kotipalveluihin kuu luvia tukipalveluja tai niihin rinnastettavia palveluja. Tehtävissä työskentelee yksi henkilö, jolla on sosiaalihuollon am matil li sen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain (272/2005) 11 :n mu kai nen kel poi suus. Samainen henkilö toimii myös palvelujen vastuu hen ki lö nä. Ilmoituksen sekä ilmoituksen liitteenä toimitetun aineiston pe rus teella Marsetti / Marja Metsätie-Nenosen toiminnan sisältö vaikuttaa yksi tyi sis tä so si aa li pal ve luis ta säädetyn lain mukaiselta. Palveluntuottajan ilmoitus liitteineen on nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: hallintosihteeri Marja Havukainen, puh , mar Esittelijä: perusturvajohtaja Markku Kipinä, puh , ehdotus Perusturvalautakunta 1. toteaa, että MarSetti/ Marja Metsätie-Nenosen ilmoitus täyttää lais sa yksityisistä sosiaalipalveluista säädetyt edellytykset 2. merkitsee palveluntuottajan sosiaaliviranomaisen ylläpitämään hen ki lö re kis te riin. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40

Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 63

Lisätiedot

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 26.02.2014 Aika 26.02.2014 klo 16:00-17:55 Paikka Liperin kunnanvirasto, Keskustie 10 Käsitellyt asiat :t 28-42 Kokousasian otsikko Sivu 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (23 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (23 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.04.2014 AIKA 29.04.2014 klo 15:00-17:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68 Yhtymähallitus 04.03.2014 Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17 Paikka Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Asiat 42-54 Otsikko Sivu 42 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 25.08.2014 klo 14:00-15:15

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 25.08.2014 klo 14:00-15:15 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 1 Yhtymähallitus Aika 25.08.2014 klo 14:00-15:15 Paikka Yhtymähallinto, os. Urheilukentänkatu 9 3. krs Osallistujat Lueteltu seuraavalla sivulla

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Yhtymähallitus Aika 22.01.2015 klo 15:00-19:24 Paikka Iisalmen terveyskeskus, kokoustila Virta, 2 krs. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 15.03.2010 kello 12:00-14:25 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Hallitus 22.01.2014 AIKA 22.01.2014 Klo 10:00-17:50 Tauko: 12:20-13:05 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot