Tervakukassa Vanha & uusi kohtaavat. s. 6. Suunniteluyhteistyö. Talotekniikalla energiatehokkuutta. Ekologinen piha s. 15

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tervakukassa Vanha & uusi kohtaavat. s. 6. Suunniteluyhteistyö. Talotekniikalla energiatehokkuutta. Ekologinen piha s. 15"

Transkriptio

1 Tampereen asuntomessut kohde 38 Tervakukassa Vanha & uusi kohtaavat s. 6 Suunniteluyhteistyö s. 2 Talotekniikalla energiatehokkuutta s.14 Ekologinen piha s. 15

2 Terassin kautta sisätilat porrastuvat kohti luontoa. Japanilainen furo-allas tarjoaa vilvoittelupaikan saunojille. Ekotoimiva Tervakukka - juuret perinteessä, latva huomisessa Avain Ekotoimivaan kotiin Omaa kotia mielivällä on yleensä varsin vähän näkemystä asunnon suunnittelusta. Usein päätökset tehdään senhetkisten mieltymysten mukaan ilman tarkempaa tietoa siitä, kuinka talo soveltuu omalle perheelle vuosien saatossa. Tekniikan tohtori Heli Mäntylän väitöskirja Avain Ekotoimivaan kotiin on pohjana kirjoitukselle. Työtehoseura on vaikuttanut Tervakukan keittiön ja kodin huoltotilojen suunnitteluun. Ekotoimivan kodin suunnittelussa käyttäjien toiminnalliset tarpeet ovat keskeisessä asemassa. Kodin tulee tarjota asukkailleen viihtyisä ja toimiva asuinympäristö, jossa puitteet joustavat ja muuntuvat erilaisten tarpeiden mukaan. Suunnitteluratkaisut ottavat huomioon asukkaan erilaiset elämänvaiheet ja ne erityisvaatimukset, joita mm. väestön ikääntyminen asettaa tilojen toimivuudelle ja käytettävyydelle. Neliömetrien laatu on määrää tärkeämpi Ekotoimivassa talossa toiminnallinen mitoitus tarkoittaa perinteistä tilaohjelman laadintaa ja tilamitoitusta edeltävää vaihetta. Neliömetrien laatu on oleellisempaa kuin määrä. Kun toiminnot suunnitellaan käyttäjän tarpeista lähtien oikomatta suoraan tilaohjelman laatimiseen saadaan tehokkaammin toimiva asunto ja laadukkaampia neliöitä. Suunnittelussa lähtökohtana on käyttäjän toiminnan ja asumisen tunteminen. Asukkaan tilatarpeet määrittävät tilat, joita tarvitaan. Talo ei siis ole vain normitettu tyyppiasunto, vaan käyttäjälähtöisesti suunniteltu ja muuntuva koti. Asukaslähtöiseen suunnitteluun olennaisesti kuuluva elementti on toiminnan ja tilan välisen suhteen arvioiminen tapauskohtaisesti. Säilytystilan lisääminen ei siis ole vain huoneen lisäämistä tilaohjelmaan, vaan erilaisten varastointi- ja säilytysmahdollisuuksien tarkastelua käyttäjän näkökulmasta. Tilojen monikäyttöisyyden ja muunneltavuuden lisääminen ovat suunnittelun tavoitteita, joilla pyritään varmistamaan kodin toimivuus ja ekotehokkuus. Energiatehokkuus syntyy valinnoista Energiatehokas asuminen lähtee jo rakennuspaikan valinnasta. Tilojen keskinäisellä suunnittelulla ja suuntauksella on merkitystä energian käyttöön. Rakentamisessa rakennukseen sitoutuva energiamäärä riippuu rakentamistavasta ja materiaalivalinnoista. Näillä on vaikutusta myös huoltotarpeeseen. Talotekniikan suunnittelulla voidaan energiatehokkuuteen vaikuttaa merkittävästi. Auringosta ja maasta saatavan energian hyödyntäminen alentaa talon ostettavan energian kulutusta. Oikein suunnitellulla lämmön ja ilman jakamisella kyetään säilyttämään sisäilma miellyttävänä kesät talvet. Materiaalitehokkuudella säästetään luontoa Valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden vähentäminen tai korvaaminen ympäristöä vähemmän kuormittavilla materiaaleilla on yksi keino pyrittäessä ekotehokkaaseen rakentamiseen. Tuotantoprosessin ympäristölliset vaikutukset ovat yleensä monimuotoiset ja siten vaikeasti vertailtavissa. Uusiutuvien ja paikallisten materiaalien käyttö on kuitenkin yleensä ekotehokas ratkaisu. Tuotteen tai rakennusmateriaalin valmistukseen käytettävä suuri energiamäärä voi olla ekologisesti perusteltua, jos itse tuotteen käyttöikä voidaan laskea useissa kymmenissä tai jopa sadoissa vuosissa (esimerkiksi tiili tai luonnonkivi). Kierrätys on ekotehokkuuteen selkeästi kuuluva käsite. Kierrätys on parhaimmillaan tuotteen tai materiaalin uusiokäyttöä mahdollisimman pienellä energiankulutuksella, kierrätettävyysasteella ja jätteiden tuotantomäärillä. Biologisesti hajoavat tuotteet ovat ekologisempia kuin ongelmajätteenä hävitettävät. Asunnossa ja asuinrakennuksessa kierrätettävyyttä voidaan tarkastella hyvin monen materiaalin ja tuotteen osalta. Heli Mäntylä Sisäänkäynnistä aukeaa suora näkymä talo läpi metsään. Luonnon kutsu ulottuu läpi rakennuksen. Rakennusten välinen sola muodostaa suojaisen sisääntulokatoksen. Työtila on parvena, josta näkee suoraan alakertaan. Ala- ja yläkerta lomittuvat toisiinsa ja rakennuksen sisätiloihin tulee avaruutta. Makuuhuoneet voidaan yhdistää toisiinsa esim. Suureksi kotitoimistoksi, kuntoilutilaksi tai kotiateljeeksi. Autokatos on taloa lähestyttäessä näkyvin osa. Musta tervattu lauta ja valkoinen levy tekevät sen sisäpinnoista kauniin silloinkin, kun talli on tyhjä. Parveke on suunniteltu privaatiksi kattoterassiksi. Sinne pääsee ottamaan aurinkoa suoraan kylpyhuoneen kautta. Makuuhuoneesta on suora yhteys pukeutumistilaan, vaatehuoneeseen ja kylpyhuoneeseen. Kokonaisuus muodostaa sviittimäisen tilasarjan. Kun märkätilatovat molemmmissa kerroksissa päällekkäin, jäävät putkivedot minimiin. Arkkitehdin vastuulliseen tehtävään kuuluu suunnitella seinät asiakkaan elämän ympärille. Tervakukan tapauksessa seinät suojaavat työn ja partioharrastuksen välillä vaeltavan pariskunnan eloa. Asiakkaan toiveena oli, että rakennuksesta tulisi mahdollisimman ympäristöystävällinen ja vähähiilinen. Tämä tavoite oli myös arkkitehdille tärkeä. Tämän päivän partiolainen tallaa pitkospuita mustissa perinteisissä kumisaappaissa, mutta kädessä voi olla uudenaikainen paikannuslaite tai muu tekninen vempain. Talon hahmossa tämä mielikuva johti siihen, että valtaosa julkisivusta on mustaksi tervattua lautaa, mutta osa on päällystetty aurinkopaneeleilla ja valkoisilla cnc-kaiverrettuilla ornamenttilevyillä. Talon muoto seuraa rintamamiestalon perinnettä, mutta hahmon sisään on muotoiltu moderni sisätila. Perinne ja tulevaisuus yhdistyvät julkisivussa ja talon muodossa. Talon sisällä on tilasommittelu selkeää. Näkymälinjat on suunniteltu huolellisesti. Sisäänkäynnistä näkee suoraan talon läpi taustalla aukeavaan metsämaisemaan. Yläkertaan nousevien suorien portaiden päätteenä aukeaa lasiseinä ja käynti yksityiselle kattoterassille, jossa voi ottaa aurinkoa naapurien katseilta suojassa. Kolmannes alakerrasta on pyhitetty suomalaisen kodin keskeiselle erityispiirteelle saunomiselle. Tiivis työelämä edellyttää, että kotona voi rentoutua ja ladata akkuja kiukaan lämmössä. Ylä- ja alakerran väliin on luotu työskentelyparvi, jonka kautta eri kerrosten tilat lomittuvat toisiinsa. Kaikki märkätilat on ryhmitelty päällekkäin ja tiiviisti tekniikkatilan ympärille. Näin vältytään ylimääräisiltä putkivedoilta. Pihan suunnittelusta vastasi Perniön Taimisto. Koska tonttia oli pakko täyttää kaupungin vaatimuksesta toista metriä, ei alkuperäistä metsäkasvillisuutta voitu säilyttää. Se korvattiin helppohoitoisilla suomalaisilla luonnonkasveilla ja sammalpinnoilla. Luonnon monimuotoisuuteen on pyritty eri kasvilajeilla sekä rakentamalla perhosille, kimalaisille ja siileille suojaisia koloja. Suunnittelussa oli mukana laaja-alainen joukko ammattilaisia. Edustettuina olivat arkkitehti- ja insinöörisuunnittelijoiden lisäksi GreenBuid, Uponor, Ensto, UPM, Muunto-kaluste, Työtehoseura ja Suomen luonnonsuojeluliitto. Ammattilaisten kanssa järjestettiin sarja työpajoja, joissa etsittiin optimaalisia ratkaisuja talon hiilijalanjäljen minimointiin. Suunnittelun keskeisimmäksi ohjenuoraksi valittiin Työtehoseuran lanseeraama ekotoimivuus, jolla tarkoitetaan rakennuksen toimivuuden parantumisen kautta saatavaa suurempaa ekotehokkuutta. Monialaisen suunnitteluyhteistyön lopputulos valittiinkin esimerkkitaloksi eurooppalaiseen CO2-tutkimushankkeeseen. Aaltoyliopiston koordinoimassa hankkeessa on mukana 20 eri organisaatiota 5 eri maasta. Hankkeen tavoitteena on selvittää puurakentamisen hiilijalanjälki rakennuksen koko elinkaaren aikana. Tervakukan hiililaskelmat ovat loppusuoralla, ja niitä tullaan käyttämään luotaessa puurakennusalan kansainvälisiä suunnitteluohjeita. Stop ilmastonmuutokselle, rakenna ekotehokkaasti. Matti Kuittinen arkkitehti Kombi Arkkitehdit Oy 2 Tervakukka Tervakukka 3

3 Meidän ei pitänyt rakentaa Kaikki sai alkunsa yli vuosi sitten. Tai oikeastaan jo aiemmin, sillä olimme jo aikaa sitten päättäneet perustaa seuraavan kodin Vuorekseen. Luonnonläheisyys, vihreän ajattelun ja teknologian yhdistäminen ja pikkukaupunkimainen yhteisöllisyys olivat juuri niitä asioita, joita tulevalta kotipaikalta toivoimme, kertoo Anna Kuitunen. Rakentaminen ei ollut kiireisellä parilla mielessä, mutta tontinhakukilpailu modernissa puutarhakaupungissa muutti ajatuksia. Tuumasta toimeen. Ekotalo-hakusanalla löytyi Greenbuild Oy. Pasi Typön ehdotuksesta rakentajat päätyivät yhteistyöhön arkkitehti Matti Kuittisen kanssa, joka toimii kohteen pääsuunnittelijana. Tehty suunnitelma oli myös messuraadin mieleen. Tervakukan siemen oli kylvetty. Messutalossa on rakentajan kannalta monia etuja. Talotoimittaja on ammattilainen ja talo pyritään tekemään kaikin tavoin valmiiksi valitun teeman mukaisena. Olemme saaneet mielestämme erinomaisen rakentajan ja muut yhteistyökumppanit, joilla kaikilla on halu ympäristöystävälliseen rakentamiseen, pohtii Mikko Kuitunen rakentamista, tehtyjä valintoja ja myös toiminnan sujumista. Asumisen viihtyisyys ja helppohoitoisuus ovat olleet päällimmäisinä. Hyvä arkkitehti kuunteli toiveita herkällä korvalla. Ajatuksia suunnitteluun on saatu Työtehoseuralta ja Luonnonsuojeluliitolta. Mielenkiintoiset perinteisestä poikkeavat rakentamis- ja lämmitys- ja ilmanvaihtoratkaisut parantavat asumisen viihtyisyyttä ja mukavuutta. Koti on meille paikka, jossa tiukkaan aikataulutetun työ- ja harrastusmaailman vastapainoksi voi rauhoittua ja olla vaan. Tämän vuoksi vihreiden arvojen lisäksi olemme erilaisia valintoja tehdessä painottaneet myös helppohoitoisuutta ja käytännöllisyyttä, linjaa Anna toiveita asumiselle. Luontoon sovitettu pihaympäristö Halusimme poiketa perinteisestä kaavasta myös piharakentamisessa. Meidän toiveenamme piha-alueillakin on helppohoitoisuus ja viihtyisyys. Lähiluontoon saumattomasti niveltyvä pihapiiri tuntui mukavalta. Täällä saa liikkua muuallakin kuin vain merkityillä kulkureiteillä, kertoo ajatuksiaan Anna. Tervakukan ekopiha on monimuotoinen käyttöpiha, jota talon asukkaat ja luonto vuosien kuluessa muokkaavat. Pihalla voivat huoletta leikkiä lapset ja linnut. Pihassa oleva kosteikko saa vetensä lumesta ja sadevedestä. Kattovedet johdetaan pientä kivipuroa pitkin altaaseen. Monimuotoinen kasvusto antaa suojaa myös linnuille ja hyönteisille. Kesällä pihalla kuuluu sirkutusta ja hyönteisten pörinää. Täällä on tarjolla maisteltavaa talon asukkaiden lisäksi myös muille majaansa pitäville. Parasta isännän mielestä on, ettei nurmenleikkuu nosta stressiä. Musta julkisivu piilottaa sisälleen toimivan kodin, jonka suunnittelun arvoperustana on ekotoimivuus. Keittiö on eko-toimivan kodin sydän, joka palvelee asukasta kaikissa elämänvaiheissa. 4 Tervakukka Tervakukka 5

4 Vanha & uusi kohtaavat Myös sisustamisessa on jatkunut niukkahiilinen linja. Pintojen käsittelyssä puu on vallitseva, joka moderniudessaankin tuo taloon vähän mummolamaisen kotoisen tunnelman. Talo on eletyn oloinen. Kävijä astuu taloon, joka on kalustettu tulevien asukkaiden toimesta ja heitä varten. Talon suunnittelun kannalta jännittävin paikka minulle olivat isoon pintaan kiinnitettävät isokuvioiset tapetit, kertoo Anna Kuitunen. Kun näin niitä valmiina, teki mieleni hyppiä ilosta. Anna kertoi asuneensa nuoruutensa taloissa, joissa seinät ovat olleet tapetoituja. Erityisesti nämä Pihlgren ja Ritolan vanhalla painokoneella painetut paperitapetit ovat rakkaita, koska nuoruus vietettiin tapettitehtaan läheisyydessä. Olohuoneen ajattomuus ja nykyaikainen tekniikka kohtaavat toisensa, kun television kautta saadaan viestejä kotimaasta ja maailmalta. Sisustusarkkitehti Maija Koro ja Anna ovat toimineet oivana työparina. Mikko Kuitunen on sanonut sanansa keittiökalusteiden väriin. Valkoinen keittiö oli sittemmin hyvä tausta jatkosuunnittelulle. Sisustamisessa on käytetty uutta ja vanhaa. Osa on kirpputorilta ja osa on kotoa. Mukana on myös ajattomia löytöjä. Lastenhuoneen matot on virkattu kierrätyskankaasta tehdyistä kuiduista. Kotona säilytetyt mummon virkkaamat pitsit saavat uuden käytön talon olohuoneen ikkunaverhoissa, jossa ne muistuttavat menneestä kunniapaikalla ison ikkunan koristuksena ja suojana. Ekotoimiva on kaunista Isokuvioinen 50-luvun tapetti ja kokonaisuutta täydentävä UPM Laine-paneeli luovat mummolamaisen kotoisen tunnelman nykyaikaiseen muotokieleen. Takkahuoneessa henkii rauha ja kiireettömyys. Siellä voi huokaista saunan jälkeen. Tummat pinnat häviävät taustalta. Kalusteen vaaleus ja tulen liekit valtaavat tilan ja mielen. Yksityiseksi kattoterassiksi suunniteltu parveke mahdollistaa auringon ottamisen kadun vieressä katseilta suojassa. Puu antaa terassille oman erityisen ilmeensä. 6 Tervakukka Tervakukka 7

5 Puurakenteet toimivat hiilivarastona Tervakukan puurakenteet varastoivat hiiltä tehokkaasti. Puurunko, puukuitueriste ja puista tehty ulkoverhous toimivat hiilivarastoina. Maavarainen alapohja ja perustukset aiheuttavat ovat suurimmat päästöt, kun vertaillaan puupassiivitalo Tervakukan rakennusmateriaalien valmistuksen hiilijalanjälkeä. Betonin ja erityisesti EPS-eristeen vaikutus hiilijalanjälkeen näissä rakennusosissa on suuri. Suurin osa rakennuksen elinkaaren päästöistä tulee sen käytön aikaisesta energiankulutuksesta. Silti rakennusmateriaalien päästöjä kannattaa seurata, koska siirryttäessä kohti nollaenergiarakentamista niiden suhteellinen osuus elinkaaren kokonaispäästöistä kasvaa. Aalto-yliopisto laski Tervakukan rakennusmateriaalien hiilijalanjäljen osana eurooppalaista CO2-tutkimushanketta. Laajassa tutkimushankkeessa pyritään selvittämään tieteellisesti puurakenteiden hiilijalanjälki niiden koko elinkaaren aikana. Tervakukka on yksi kuudesta rakennuksesta, joiden hiilijalanjälki ja hiilivarasto tutkitaan. Keväällä 2013 päättyvän hankkeen tulokset tiivistetään ohjekirjaksi vähähiilisten rakennusten suunnitteluun, valmistamiseen ja rakentamiseen. Greenbuild on vihreän tulevaisuuden rakentaja Greenbuild on yritys, jossa kohtaavat osaaminen ja uusin tieto rakentamisesta. Nimeään myöten vihreän rakentajan tavoitteena on tuottaa ekotoimivia hyvään asumisen viihtyisyyteen tähtääviä koteja. Hyvä suunnittelu perustuu yhteistyöhön. Arkkitehti luo rakentamiselle toimivat puitteet. Työtehoseura tuottaa rakennuksen suunnittelijoille toimivia asumisen huoltoon liittyviä ratkaisuja, jotka ovat osaltaan pohjana asunnon toimivuudelle. Materiaalivalinnoilla pyritään mahdollisimman suureen ekotehokkuuteen. Puu ja puupohjaiset tuotteet ja materiaalit vähentävät rakentamisen hiilijalanjälkeä ja hengittävässä rakentamisessa nämä materiaalit toimivat myös tehokkaina kosteuden tasaajina. Vaikka olemme yrityksenä nuori, on meillä rakentamisen osaamista yli puolentoista vuosikymmenen ajalta Saksasta, jossa rakentamisen laatuvaatimukset ovat erittäin korkeat, tähdentää Greenbuild Oy:n toimitusjohtaja Pasi Typpö. Ekotoimivuus arvossaan GB on kaikkea, mitä nykypäivän rakennukselta voidaan toivoa. Se on suunniteltu toimivaksi, vähän energiaa kuluttavaksi. Ekologisuus on arvossaan. Puurunkoinen talo on eristetty sanomalehtipaperista valmistetulla 6 mm lämmöneristeellä. Hyvä lämmöneristys vähentää lämmitys- ja viilennysenergian tarvetta. A-A I-PALKKI 70 mm 45 mm Lämmöstä ja viileydestä pääosa saadaan ulkoilmasta. Kosteiden tilojen lattian pinta pidetään miellyttävänä lattialämmityksen avulla. GB- talo suunnitellaan käyttäjän tarpeista lähtien huomioiden rakennuksen käytön koko elinkaari lapsiperheestä kaksin asumiseen ja lasten käynteihin - esteettömyyttä unohtamatta. Materiaalivalinnoissa lähtökohta on, että mahdollisimman suuri osa niistä voitaisiin talon elinkaaren lopussa käyttää uudelleen joko samaan tai muuhun tarkoitukseen. Asu viihtyisästi GB- talo on asumismiellyttävyydeltään erinomainen. Talo tuntuu kesällä viileältä ja talvella lämpimältä. Laitetekniikan lisäksi tähän vaikuttaa puurakenteiden hengittäminen eli kyky sitoa kesällä ja luovuttaa kosteutta talvella. 350 mm leikkaus A A Tervakukka on eristetty selluvillalla Selluvilla täyttää ekotoimivuuden kriteerit. Se on erinomainen lämmöneriste. Raaka-aine on kierrätysmateriaalia ja valmistukseen sitoutuva energiamäärä on vähäinen. Se on helposti kierrätettävissä tai käytettävissä maanparannusaineena. Puu on kosteutta tasaava luonnon materiaali. Se asettuu n ilman kosteutta vastaavaan tasapainotilaan. Puu toimii sisäilman kosteuspuskurina. Sanomalehdestä valmistettu Termex- selluvilla täydentää osaltaan rakenteen kosteuskäyttäytymistä. Turvallinen rakenne Puhaltamalla asennettava lämmöneriste täyttää kokonaan ja saumattomasti sille varatun tilan. Saumattomuudesta ja ilmatiiveydestä johtuen myös eristeen sisäisten ilmavirtausten aiheuttama lämmön ja kosteuden siirtyminen on rakenteessa vähäistä. Paksujen eristerakenteiden suunnittelussa rakenteen ilmatiiveyden merkitys on korostunut. Rakenteen sisäpuolelle asennettu ilmansulkukangas estää rakenteen talviaikaisen kostumisen, Passiivitalon seinärakenne mutta mahdollistaa rakenteen kuivumisen myös sisäänpäin kesällä. Eristeen kyky tasaantua kosteusmuutosten mukaan vähentää kosteusriskiä rakenteessa. Homeja lahovaurioriskit vähenevät. Eristeessä käytetyt palonestoaineet parantavat paloturvallisuutta. Selluvilla on maailman vanhin teollisesti valmistettu lämmöneriste. Raaka-aineena käytetty sanomalehti on jo vuosikymmenin saatossa todettu turvalliseksi. Sisäilmaluokituksen mukaankin se on parhaassa M1- sisäilmaluokassa. Täydellisesti kierrätettävä Puusta tehty ja Selluvillalla eristetty rakenne on kokonaisuudessaan kierrätettävä. Puu on muutettavaksi lämmöksi polttamalla, ellei sille löydy käyttöä rakentamisessa. Samoin eriste voidaan käyttää uudelleen. Elinkaaren lopussa eriste voidaan käyttää maanparannukseen. Palonestoaineina käytettävät boorimineraalit toimivat maan lannoitteina. Eristämisestä tietoa saat Puun kauneutta, iloa ja helppoutta. UPM SILMU-Pergola Toteuta oma unelmasi! Kotimaisesta painekyllästetystä männystä valmistetuista UPM SILMU -Pergolan komponenteista on helppo suunnitella ja rakentaa oman mielen mukainen tila. Ideakirjan upeine vaihtoehtoineen ja 3D-asennusohjeet löydät myös verkosta! Katso lisää: Tuotteiden myynti: K-Rauta, Rautia hiilijalanjälki Hiilitase hiilivarasto lämmönläpäisykerroin U=0,11 W/Km 2 1. I-palkki 350 mm 2. Tuulensuojalevy, 25 mm 3. Termex-lämmöneriste mm 4. Ilmansulkukangas 5. Havuvaneri 12 mm 6. Vaakakoolaus 48 x 48 mm 7. Kipsilevy 13 mm 1 8 Tervakukka

6 Tervakukkaan hyvät neuvot Luonnonsuojeluliitolta Rakennatko uutta kotia? Tiesitkö, että uudet rakentamismääräykset laittavat talonrakentajan tekniikkavalinnat uusiksi. Uusien määräysten mukainen hyvin eristetty energiatehokas talo ei enää tarvitse mittavia, alkuinvestoinniltaan kalliita lämmitysjärjestelmiä. Hanki kotiisi Enston älykäs ja tehokas hybridiratkaisu. Se lämmittää kotisi tarkasti säätyvällä sähkölämmityksellä ja ilmanvaihdon lämmön talteenotolla. Hybriditaloratkaisu maksimoi kotisi energia- ja kustannustehokkuuden. Ensto Hybriditalo on talotekniikkaratkaisu, joka sisältää ilmanvaihdon ja lämmityksen, energiankulutuksen seurannan, kodinohjausjärjestelmän, sähkökeskukset, kodin valaistusratkaisut sekä sähköauton latausratkaisut. Se on joustavaa teknologiaa joka toimii ja pitää talon arvon korkealla. Luonnonsuojeluliitto on ollut mukana Tervakukan suunnittelussa ja monet ajatukset ovat talossa saaneet muotonsa. Rakentamisen lisäksi jo muutenkin luontoarvoja kunnioittava asukkaat ovat saaneet uusia ajatuksia talon käyttöön mm. lämmityksessä ja sähkön kulutuksen alentamisessa. Luonnonsuojeluliiton ääni on tullut kuulluksi monissa rakentamisen yksityiskohdissa. Vaikka lämmityksen perustana on sähkö, merkittäviltä osin ratkaisut ovat sellaisia, että ilmaisenergia on etusijalla. Mielenkiintoisia yksityiskohtia ovat mm. käyttöveden lämmittäminen auringosta saatavan lämmön ja takan avulla. Samoin takan korvausilman lämmittäminen savukaasujen lämmöllä, jolloin puusta saadaan enemmän tehoa ja pienhiukkas- ja hiilidioksidipäästöt vähäisemmiksi. Passiivienergiatalossa rakenteellisen energian kulutuksen merkitys on perinteisiä taloja vähäisempää. Asumistottumuksilla ja laitteiden käyttötavoilla tulee olemaan aikaisempaa suurempi merkitys. Greenbuildin kanssa olemme käyneet keskustelua energia- ja materiaalitehokkaasta rakentamisesta, valottaa suojelupäällikkö Jouni Nissinen Luonnonsuojeluliitosta. Yhteistyö yrityksen kanssa sopii liitolle hyvin, koska haluamme materiaaliteknisistä syistä suosia puurakentamista ja toisaalta kannustaa passiivirakentamiseen. Piha on erityinen ilon aihe Ekopiha tarjoaa oivan esimerkin siitä kuinka omakotirakentajat voivat luoda luonnon monimuotoisuutta ja auttaa monia eliölajeja elinympäristöjen köyhtyessä. Piha on myös helppohoitoinen, joten siellä jää enemmän aikaa luonnon tarkkailuun ja siitä nauttimiseen. Tällainen piha tarjoaa mielenkiintoisen ja innostavan ympäristön tutustua pienin askelin luonnon saloihin. Kun kasvit ovat suomalaisesta luonnosta, niillä on täällä mahdollisuus menestyä. Tervakukan pihapiiri on innostava ja sen toivoisi nousevan luonnonystävän pihatrendiksi tulevaisuudessa. Toivoisin, että tästä ottaisivat mallia omakotirakentajien lisäksi myös rivitaloyhtiöt niin, että pihaalueella voisi olla oma nurkkaus luonnon monimuotoisuuden vaalimiselle, esittää Jouni Nissinen. Nurmikko on Nissisen mielestä vihreää asfalttia, jota liian usein ylläpidetään lannoittamalla ja näin kuormitetaan ympäristöä. Perspektiivipiirustus - Projekti 288/1/5 - Saarekekeittiö, Vaihtoehto Toimivan asumisen suunnittelupalvelut Suunnitelmissa pyritään toimivan kokonaisuuden luomiseen. Kodin vaativien tilojen (keittiö, vaatehuoltohuone, kuraeteinen, saunaosasto, kylpyhuone, säilytystilat) suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, uusien talojen kohdalla mielellään jo arkkitehtisuunnitteluvaiheessa. Yhteistyö arkkitehtien ja muiden suunnittelijoiden kanssa auttaa löytämään oikeat ratkaisut. MESSUTARJOUS: keittiösuunnitelma 550 vaatehuoltohuone 360 saunaosasto 360 Kysy myös edullisia suunnittelupaketteja! Esimerkkeinä Tervakukan keittiö, kodinhoitohuone ja kuraeteinen, jotka ovat TTS:n suunnittelemia! on tulevaisuuden rakennusmateriaali Tuulessa huojuva metsä poistaa ilmasta hiilidioksidia. Sanotaan, että se toimii hiilinieluna. Auringon ja veden kanssa se tuottaa yhteyttämistuloksena happea kesäiseen metsään. Samalla syntyy uutta puuraaka-ainetta enemmän kuin sitä käytetään. Suomalaiselle metsä on ymmärrettävästi paikka, jossa saa uutta virtaa, mutta siellä kasvaa myös tulevaisuuden luontoa säästävä, jatkuvasti uusiutuva, monia mahdollisuuksia antava, rakennusmateriaali. Jo hyvin vähän jalostettuna siitä voidaan rakentaa ihmisille koteja. Vaatimus asumisenergian kulutuksen alentamiseen on muuttanut käsityksiä rakentamisesta. Päivän sanoja ovat matala- passiivi- ja vuosikymmenen lopun jälkeen jopa nollaenergiatalot. Kaikilla rakentamisen tahoilla haetaan vähäisempää energian kulutusta erilaisin ratkaisuin. Metsän tuottama rakennusmateriaali, puu, on ekotehokkuudessaan ihanteellinen. Uusiutuvana ja helposti hävitettävänä sen merkitys on ratkaiseva laskettaessa rakennuksen elinkaaren aikaista energian sitoutumista asumiseen. Puutaloasukkaan hiilijalanjälki on pieni. Puu antaa mahdollisuuksia rakentamiselle Nykyinen puun jalostaminen antaa innovatiiviselle suunnittelijalle erinomaiset mahdollisuudet tuottaa rakennusteknisesti toimivia, monimuotoisia, palo- ja kosteusteknisesti turvallisia rakennuksia. Puun kanssa voidaan tehdä erilaisia liittorakenteita, joissa hyödynnetään puun vahvuudet esim. betonin painon myötä saatavan äänen ja värähtelyn hallintaan. Puurakentamisessa oleellisia ovat myös eristystekniikka. Puukuitupohjaiset eristystuotteet toimivat kosteusteknisesti samalla tavalla kuin ympäröivä puu. Rakenteessa oleva kosteus tasaantuu koko rakenteeseen. Tämä vähentää osaltaan puun kostumista. Puujulkisivu on kaunis ja moniilmeinen. Puurakennuksissa se on pääosin syrjäyttänyt tiiliverhouksen. Uusia mahdollisuuksia antavat valmiiksi maalattu ja palosuojakäsitelty lämpöpuu. Suunnittelija voi tehdä uudenlaisia puujulkisivuja. Puu asumisviihtyisyyden lisääjänä Hengittävä puurakennus on todettu asumismiellyttävyydeltään ylivoimaiseksi. Puu imee kesällä kosteutta ja luovuttaa sitä talvella. Puu toimii kosteuspuskurina. Puumassan lisääminen parantaa tätä ominaisuutta. Kesän alhaisen kosteuden ihminen aistii viileytenä ja oikea kosteus on todettu hyväksi myös hengitysteille. Puu ja puupohjaiset materiaalit ja lämmöneristeet voivat tasoittaa huoneilman hetkellisiä kosteusvaihteluita. Hengittävä rakenne ei korvaa ilmanvaihtoa, mutta lievittää merkittävästi sen puutteista aiheutuvia haittoja. Tehdyn tutkimuksen mukaan normaali ilmanvaihdolla varustetun hengittävän rakennuksen makuuhuoneen yöaikainen kosteus- ja hiilidioksidipitoisuus jää huomattavasti tiivistä rakennetta alhaisemmaksi. Hengittävä rakenne sitoo kosteutta ja läpäisee kaasuja ja helpottaa näin nukkuvaa. Puun tai puutuotteiden käyttö tilojen sisäverhouksena lisää puumassaa ja oikein käytettynä se on kaunis ja levollinen pinta, jolle erilaiset pintakäsittelyt antavat elävyyttä. OTA YHTEYTTÄ: asuntosuunnittelu.indd :27:51 HUOM: Piirustus ja värit ovat ainoastaan suuntaa-antavia. Tervakukka 11

7 Piha liittää tontin luontoon Tervakukan pihalta ei kuulu kesäisenä iltana ruohon leikkurin pärinää. Ahkera kimalainen on keräämässä kukista mettä ja pääskynen voi lentää hyönteisten perässä. Sateen jälkeen pihalla kuuluu myös veden solinaa, kun imeytysallas saa täydennystä. Ekopiha on monimuotoinen käyttöpiha, jota talon asukkaat ja luonto muokkaavat vuosien kuluessa. Pihalle on alussa istutettu vajaa sata erilaista luonnon- ja Suomen olosuhteisiin tottunutta maatiaiskasvia. Käyttöpihan hoito on yksinkertaista ja taloudellista. Hoitoon ei tarvita kemiallisia ostolannoitteita, ei myrkkyjä eikä torjuntaaineita. Siellä perhe voi nauttia olemisestaan tarvitsematta kävellä koneen perässä nurmikon pitämiseksi siistinä, koska se puuttuu pihalta kokonaan. Puron solinaa Vesi on elementti, joka on miellyttävä lisä pienelle tontille. Tontin nurkalla vähän muuta tonttia alempana oleva imeytysallas antaa mahdollisuuksia nähdä sudenkorentoa ja muita veden läheisyydessä viihtyviä hyönteisiä. Imeytysaltaaseen yhdistetty kosteikko lisää kasvien lajikirjoa. Imeytysallas saa vetensä pääosin sade- ja sulamisvesistä. Rakennuksen laaja katto on merkittävä vedenkerääjä. Täältä vesi johdetaan miellyttävästi solisevaa kivipuroa ja kierrätysmateriaaleista rakennettua vesikourua pitkin imeytysaltaaseen. Imeytysallas ei ole uimista varten, vaikka altaan päällä on laituri, jossa voi nauttia vesielämästä ja kauniina iltana kuunnella erilaista sirinää ja saattaapa altaan asukiksi eksyä äänekäs sammakkokin. Perhosia ja muita lentotaitoisia Pihalla on majoitustilaa myös ötököille. Kävyillä, oksilla, kaarnalla ja puulastuilla täytetyt hyönteishotellin huoneet antavat erilaisille hyönteisille ja pikkuötököille paikan talvehtia suojaisessa paikassa ja kevään auringon herättämät pörriäiset palaavat ilahduttamaan talon asukkaita. Näitä on useampia tontin eri osissa. Siellä voi tavata monenlaisia lintuja ja lentäviä nisäkkäitä. Pönttöjä on linnuille ja myös lentäville nisäkkäille. Päivällä lentävät pikkulinnut ja yöllä voi huomata lepakon kiidon. Lahopuu, kosteikko, marjat, perhos- ja mesikasvit ovat oivallisia ruoka- ja suojapaikkoja perhosille ja hyönteisille. Pihalta löytyvät monenlaiset hyötykasvit Mitä olisi ekopiha ilman erilaisia marjoja ja hedelmiä tuottavia pensaita ja puita. Tarjolla on omenaa, kirsikkaa ja luumua suoraan puusta. Niitä voivat käyttää ihmiset ja niistä jää myös muille pihan asukeille. Tontilta löytyvät myös herukkapensaita, joten omaa mehua voi saada jopa säilöön asti. Löytyypä pihalta pieni hyötymaakin, jossa voi keväisin istuttaa porkkanaa, hernettä ja muita vihanneksia. Näistä saa pientä askaretta ja purtavaakin koko kesäksi. Syksyllä on sitten sadonkorjuu ja talvella voi nauttia oman puutarhan antimista. Koristekasvit lisäävät pihan moni-ilmeisyyttä. Näistä osa tuottaa syötäväksi kelpaavia marjoja tai niitä voi löytää omalta ruokalautaselta. Mm. nokkonen korvaa erinomaisesti salaattia ja on jopa sitä ravitsevampi. Elämäntapana puutarhan rakentaminen Rekisteröidyn Ekopiha-tuotemerkin omistavat Elisa Laine ja Hannu Säilä. Heidän yrityksensä Perniön Taimisto tuottaa Ekopihaan tarvittavat luonnon- ja maatiaiskasvit. Toiminta lähtee pihan tai puutarhan suunnittelusta. Kasvien tuottaminen voi vaatia vähän aikaa, ennen kuin pihaa päästään rakentamaan. Tavoite on saada tilaajan lisäksi myös muut pihan asukit viihtymään ja lisääntymään. Olemme silloin onnistuneet, kun kaikki käyttäjät viihtyvät pihaalueella. Tavoitteemme on, että piha olisi paikka jossa voidaan rentoutua ja saada energiaa eräänlainen plusenergiapiha, kertovat Elisa ja Hannu tavoitteistaan. Terassi yhdistää talon puutarhaan Kesäolohuoneena toimiva terassi laajentaa talon elinpiiriä. Tervakukan ilta-aurinkoon suuntautuvalla katseelta suojatulla terassilla voi nauttia lempeästä tuulenvireestä ja laskevasta auringosta kirjan kanssa tai saunan jälkeisestä vilvoittelusta. Kylpytynnyri antaa perinteisen lomamökin tunnelmaa - keskellä kaupunkia. Piha-alue on saatu terassin avulla erittäin toimivaksi. Käyttö on mahdollista varhaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn. Se toimii oleskelualueena ja myös saunan jatkeena ja sieltä on yhteys puutarhaan. Terassin suunnittelun lähtökohtana ovat olleet UPM SIL- MU-Pergola tuoteperheen rakenneosat. Osaava suunnittelija kykenee tuottamaan osista hyvin vaihtelevia kokonaisuuksia. Suunnittelun ja toteutuksen pohjaksi on tarjolla myös SILMU-Ideakirja, jossa on esitelty 10 valmiiksi suunniteltua pergola- vaihtoehtoa. SILMU-Pergola tuoteperheen osat on suunniteltu sopimaan mittojensa ja ulkonäkönsä puolesta toisiinsa. Aaltokuvio yhdistää rimat, laudat, tolpat ja palkit samaan perheeseen. Ruskeaksi painekyllästetty puu on luonnonmukainen ja pitkäikäinen materiaali, joka kestää Suomen haastavia sääolosuhteita. Urituksesta johtuen terassin pinta ei sateisenakaan päivänä ole liukas. Lisäksi maasta irrallaan oleva terassi valuttaa sateen tuoman veden alleen, jolloin pinta kuivuu nopeasti. Kysyttäessä, mistä SILMU-Pergolan osia saa, vastasi Jari Nietosvuori UPM:ltä, että niitä myyvät K-Raudat ja Rautia-rautakaupat koko maassa. 12 Tervakukka

8 Tervakukka lämpiää ilmalämmityksellä ja sähköllä Tervakukassa on Enston Hybriditalo talotekniikkaratkaisu, jossa keskeisinä osina ovat lämmön talteenotolla varustettu Enervent ilmanvaihtoratkaisu, johon on integroitu ilmalämpöpumppu sekä tarkasti ja nopeasti säätyvä sähkölämmitys. Ilmanvaihdon lämmön talteenotto muuttaa hukkalämmön energiaksi. Tehokas ilmanvaihto takaa Tervakukkaan hyvän sisäilman laadun ja terveellisen hengitysilman. Tervakukka on passiivitasoinen puutalo, jonka lämmitystehon tarve on selkeästi pienempi kuin normitalon. Rakentajien tavoitteena oli löytää taloon mielekäs talotekniikkaratkaisu energiatehokkuuden takaamiseksi. Paras ja energiatehokkain ratkaisu todettiin saavutettavan ilmanvaihtoratkaisulla, jossa on korkea lämmön talteenoton vuosihyötysuhde sekä ilmanvaihtoon integroidulla ilmalämpöpumpulla. Ilmanvaihtoa ja -lämmitystä täydentämään valittiin sähköinen lattialämmitys, joka on vaivaton, luotettava ja tarpeen myös mukaan joustava tapa lämmittää koti. Ja mikä parasta, se ei vaadi kalliita alkuinvestointeja. Kosteissa tiloissa lattian pintalämpötila saadaan miellyttäväksi sähkön avulla. Tämäkin energia tulee lämmön talteenoton kautta hyödyksi. Kaikissa asuintiloissa on lattioiden mukavuuslämmitys, joka pitää lattiapinnat tasaisen ja oikean lämpöisinä. Tervakukassa käytetään Hybriditalon energiaa säästävä ja saumattomasti yhteen toimivaa talotekniikkaa. Pisteen iin päälle tuo Enston kodinohjausratkaisu, eohjain. eohjaimen ansiosta kodin eri järjestelmät toimivat tehokkaasti yhdessä. Kodin ohjauksen lisäksi se kertoo myös kodin energian- ja sähkönkulutuksen reaaliaikaisesti. Tutkimuksissa on todettu, että aktiivisella tietoon pohjautuvalla säädöllä energiankulutus voi alentua parhaimmillaan jopa 15 %, kertoo Jari Tuormaa, lämmitys- ja ohjaustuotteiden tuotepäällikkö Enstosta. Talotekniikka yhdellä ohjauksella eohjain vaikuttaa ensikatsomalta vain tyylikkäältä pieneltä kosketusnäytöltä eteisen seinässä, mutta se tuo kotiin isoja asioita: helpompaa, energiatehokkaampaa ja turvallisempaa asumista toimivaa kodinohjausta. Tai oikeastaan se tarkoittaa kotia, joka ohjaa lähes itse itseään. Lisäksi eohjaimeen kuuluvan energiamittarin antama tieto auttaa tekemään energiatehokkaita arkipäivän päätöksiä. eohjaimen logiikka perustuu selkeisiin oletustilanteisiin: kotona, poissa ja poissa pitkään. Näiden tilanteiden perusteella talon eri toiminnot määritellään perheen tarpeiden ja aikataulujen mukaisesti. Ohjausjärjestelmää voit ohjata helposti kotona kosketusnäytöltä tai etänä matkapuhelimella. Järjestelmä mittaa sähkön- ja vedenkulutusta ja myös kaukolämmön energian kulutusta antaen asukkaalle tietoa tunti-, vuorokausi-, kuukausi- ja vuositasolla. Latauspiste sähköautolle Sähköauto on jo tällä vuosikymmenellä varteenotettava vaihtoehto kaupungissa asuville henkilöille, jos ei ykkös-, niin ainakin kakkosautona. Se antaa mahdollisuuden päästöttömään lähiliikkumiseen. Tervakukassa on sähköiseen liikkumiseen varautuminen otettu jo nyt tosissaan ja autokatokseen on sijoitettu Enston sähköauton latauspiste. Paljon matkustavat, mutta myös ekologisuutta ajattelevat, tulevat Tervakukan asukkaat Anna ja Mikko Kuitunen pitävät sähköautoa heille erittäin sopivana kulkuneuvona. Lyhyet kaupunkimatkat voidaan tehdä edullisesti ja päästöttömästi. Matkat sekä työpaikalle että rautatieasemalle ja takaisin sujuvat sähköautolla helposti. Sähköauto on kehityksensä alussa ja siitä johtuen hinta on vielä kohtuullisen korkea, mutta kehityksen myötä hinnat varmasti jo lähivuosina tulevat laskemaan, Mikko Kuitunen pohtii sähköauton hankintahintaa. eohjain kertoo myös kodin energiankulutuksen historian viikko-, kuukausi- ja vuositasolla. Virtuaalimallilla voi tutustua kotiin ennen sen rakentamista Pelimaailmasta kodin suunnittelun havainnollistajaksi suunniteltu virtuaalimalli antaa rakentajalle mahdollisuuden tutustua tiloihin jo ennen sen rakentamista. Virtuaalimalli voi toimia myös tehokkaana suunnittelun apuvälineenä. Talossa voidaan kokeilla värejä tai tapetteja ja valojen vaikutusta tunnelman tekijänä. Käyskentely talon sisällä paljastaa myös mahdolliset suunnittelun puutteet ja mokat. Virtuaalimalli rakentuu useista suunnitelmista. Arkkitehtisuunnitelmiin voidaan liittää kaluste- ja LVI-suunnitelmat ja talo voidaan kalustaa halutulla tapaa. Mallinnus paljastaa mahdolliset tila- tai muut puutteet, jotka muuten tulisivat esiin vasta asumisessa. Virtuaalimallilla kyetään todentamaan miltä talo näyttää erilaisilla ajatuksilla ja unelmilla. Tietokoneen ruudulla voidaan luoda vapaasti liikuteltava interaktiivinen kokonaisuus. Siinä on mahdollista testata, miltä erilaiset vaihtoehdot näyttävät ja miten ne sopivat toistensa kanssa yhteen. Kokemukset parin vuoden ajalta ovat olleet positiivisia ja innostavia, hehkuttaa Premode Oy:n toimitusjohtaja Aki Vänskä. Tervakukankin virtuaalimalli on kerännyt paljon positiivisia kommentteja ja tuleville asukkaille se antoi varmuutta. Ilmanvaihtokanavan eristyksellä on monta tehtävää Tervakukassa on poikettu verrattain yleisestä tavasta asentaa kanavat eristetilaan. Ne on asennettu ilmansulun sisäpuolelle, jolloin on voitu välttää tarpeettomien reikien tiivistettävien reikien tekemistä, joita voi olla lähes parikymmentä. Tervakukan viilennys tuotetaan maasta saatavalla viileydellä, nk. maaviilennyksellä. Tästä syystä ilmanvaihtokanavien eristys on tarpeellinen. Tiiviisti muovikanavaan liimattu polyeteenivaahdosta valmistettu solumuovieristys estää tehokkaasti veden tiivistymistä kanavan pintaan. Se parantaa asumisviihtyisyyttä estämällä ilmanvaihdosta syntyvien äänien häiritsevää vaikutusta, valottaa Olli Nummela Uponor Oy:stä. Takan korvausilma tiiviissä talossa vaatii pohdintaa Takka on erinomainen passiivitalon lisälämmönlähde, jolla voidaan vähentää päälämmönlähteen energian kulutusta. Se on turvallisuuden parantaja, jos talvella sattuu tulemaan pidempiä sähkökatkoja. Takka on oiva biopolttoaineen käytön lisääjä. Musta yläreuna takassa kielii, että talon suunnittelu on jäänyt takan osalta puutteelliseksi, koska korvausilman tuloa ei ole mietitty. Ilmatiiveys uudessa talossa asettaa suunnittelulle uusia vaatimuksia Korvausilma lämpiää savuhormissa Tulikivi Oy on toimittanut taloon massiivisen takan, jonka avulla saadaan suuri osa lämmöstä ja lämpimästä käyttövedestä tuotettua talvella ekologisesti puulla. Mikon ajatus pani heidän yhteistyökumppaninsa ajatustyön liikkeelle. Korvausilma johdetaan palotilaan hormin sivuja pitkin, jolloin se lämpiää savukaasujen lämmöstä. Ilma otetaan talon yläpohjasta vesikatteen alta pienellä puhaltimella, jolloin samalla lisätään yläpohjan tuuletusta. Ilma on muutamia asteita ulkoilmaa lämpimämpi. Ilma voi olla palotilaan tullessa jo yli 100 astetta, jolloin puu poltto tulee tehokkaammaksi. Kuuma palaminen vähentää savuhormin nokeentumista ja takka sitoo enemmän lämpöä samalla puumäärällä. - Savuhormin kautta poistuvasta lämmöstä voidaan jopa puolet palauttaa takaisin, tässä tapauksessa palotilaan, laskee toimitusjohtaja Jari Hautala Härmä Air Oy:stä. Palamisen lämpötila nousee ja nokea syntyy vähemmän. Takka ja sen korvausilma ovat täysin irrallaan talon muista järjestelmistä, hän toteaa. 14 Tervakukka Tervakukka 15

9 Tervakukkalaiset Greenbuild (www.greenbuild.fi) Kombi Arkkitehdit (www.kombi.fi) UPM Timber (www.upmliving.fi, Ensto (www.ensto.fi, Uponor (www.uponor.fi) Termex (www.termex.fi) Soklex (www.soklex.fi) Premode (www.premode.fi) Muunto (www.muunto.fi) Perniön taimisto (www.ekopiha.fi) Vesitaito (www.vesitaito.fi) Suunnittelu Teräsmaa (www.terasmaa.fi) Cembrit (www.cembrit.fi) Keittiömaailma (www.keittiomaailma.fi) Tulikivi (www.tulikivi.fi) Härma Air (www.harmaair.com) Ruukki (www.ruukki.fi) Sadolin (www.sadolin.fi) Sunseal (www.sunseal.fi) Uulatuote (www.uula.fi) Pihlgren & Ritola (www.tapettitehdas.fi) Omasali (www.omasali.fi) Hanketta konsultoi Työtehoseura (www.tts.fi) sekä Suomen luonnonsuojeluliitto (www.sll.fi) TÄSSÄKIN TALOSSA ON RUUKIN UPEA CLASSIC-TERÄSKATTO FIKSU PÄÄSEE VÄHEMMÄLLÄ - VALITSE SIIS RUUKIN KATTOPAKETTI Myös tässä talossa on Ruukin suomalainen teräskatto, kattoturvatuotteet ja sadevesijärjestelmä. Tutustu tuotevalikoimaamme PL 34, Saarijärvi Käyntiosoite: Ilolantie 14 Puh Päätoimittaja Pasi Typpö Tekstit ja taitto Erkki-Jussi Panula Sivunvalmistus I-print plus Paino I-print Oy

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja CO 2 GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto KOMBI 144 Kaksikerroksinen puutalo on perinyt ulkomuotonsa perinteiseltä rintamamiestalolta. Lopputulos on silti moderni ja suunniteltu vastaamaan

Lisätiedot

Koti Koskelassa kaikki on lähellä

Koti Koskelassa kaikki on lähellä Koti Koskelassa kaikki on lähellä Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Emäpuuntielle Koskelaan, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä. Yliopistoon,

Lisätiedot

Talotekniikka integroituu ja energiatehokkuus kasvaa

Talotekniikka integroituu ja energiatehokkuus kasvaa Talotekniikka integroituu ja energiatehokkuus kasvaa Integroitumisen hyödyt kolmessa esimerkkikohteessa Toimitusjohtaja Timo Luukkainen, Ensto Oy 21.11.2013 Timo Luukkainen 1 Hybriditalo on Enston talotekniikkaratkaisu

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Syväkiventielle Knuutilankankaalle, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä.

Lisätiedot

Stora Enso Effex an Eye for Wood

Stora Enso Effex an Eye for Wood EnsoEffex Stora g tu p l Stora Enso Effex an Eye for Wood Stora Enso Effex an Eye for Wood Lähtökohtana luonnonmukaisuus Effex toistaa luonnon muotokieltä. Effex on: Aitoa puuta Luonnon inspiroima Luonnollinen

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm 45 mm A-A I-PALKKI 6 mm 350 mm leikkaus A A 5 6 7 70 mm 4 3 www.webon.fi SISÄLLYSLUETTELO SIVU YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO 3 YLÄKERTA ONTELOASENNUS 4 YLÄPOHJA LISÄERISTYS 5 YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO/SAKSIRISTIKKO

Lisätiedot

Energiatehokas koti. Rakentajailta Joensuu

Energiatehokas koti. Rakentajailta Joensuu Energiatehokas koti Rakentajailta 28.11.2013 Joensuu SAMITALO taustaa Valmistajana Karelment Oy, tuotantolaitos Nurmeksessa. Työllistämme noin 40 pohjoiskarjalaista ammattilaista. Samitaloja on valmistettu

Lisätiedot

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet Korttelit 9, 10 ja 11 Teema: MODERNI Erityispiirteet Rakennuspaikat sijoittuvat avoimelle peltoaukealle kaupungin sisääntuloväylän varrelle. Rakennuksiin haetaan modernia muotokieltä. Rakennuksen sijoitus

Lisätiedot

UPM SILMU-Pergola IDEAKIRJA

UPM SILMU-Pergola IDEAKIRJA UPM SILMU-Pergola IDEAKIRJA Monipuolisesti ja nautittavasti Toteuta oma suosikkisi Puiden lehteen puhkeavista kasvupisteistä nimensä saanut UPM SILMU-Pergola tuo kesän puutarhaan nautittavan helposti.

Lisätiedot

Myyrmäen keskusta Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla

Myyrmäen keskusta Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla Myyrmäen keskusta 001925 Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla Vantaan kaupunki 23.9.2016 Vaikutukset ympäristöön ja ilmastoon Kaavaan esitettyjen uusien kortteleiden 15403, 15406 ja 15422,

Lisätiedot

HIRSIRIVITALO. muovitontalo.fi. Kurkiniementie 1, Taivalkoski VARAA OMASI AJOISSA!

HIRSIRIVITALO. muovitontalo.fi. Kurkiniementie 1, Taivalkoski VARAA OMASI AJOISSA! VARAA OMASI AJOISSA! ENNAKKOMARKKINOINNISSA HIRSIRIVITALO Kurkiniementie 1, Taivalkoski muovitontalo.fi Hirsi on ollut aikojen alusta asti ihmisten asuntojen perusmateriaali. Hirsi on ekologinen ja hengittävä.

Lisätiedot

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio,

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, 12.5.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät Suvilahden aurinkovoimala

Lisätiedot

Uudenlaisen asumisen alue!

Uudenlaisen asumisen alue! Uudenlaisen asumisen alue! Sydän täynnä elämää Jyväskylän Kangas mullistaa käsityksesi siitä, mitä kaikkea tulevaisuuden kaupunginosa voi olla. Ja Kankaan tulevaisuus on ihan nurkan takana, raikkaana ja

Lisätiedot

Sähkölämmityksen tulevaisuus

Sähkölämmityksen tulevaisuus Sähkölämmityksen tulevaisuus Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvarin päätöstilaisuus 5.10.2015 Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka 1.10.2015 TAMK 2015/PHa

Lisätiedot

Tilaa moderniin asumiseen: Jubilee XXL

Tilaa moderniin asumiseen: Jubilee XXL Tilaa moderniin asumiseen: Jubilee XXL Esite ja hinnat 1/2015 Hiottua laatua yksilölliseen asumiseen Energiatehokasta tilaa kaupunkilaisella otteella: Jubilee XXL tuo tyyliä moderniin asumiseen Suorakulmainen

Lisätiedot

KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE TURKU, OMAKOTITALO 2 5h, avok, 2 x kph, s, khh, erill.wc, 2 x las.parveke, autok., 198 m, 419 000 Vastaava välittäjä Ismo Aaltonen MYYNTINEUVOTTELIJA, KED, PARTNER

Lisätiedot

Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen

Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen TkT Risto Ruotsalainen, tiimipäällikkö Rakennusten energiatehokkuuden palvelut VTT Expert Services Oy Rakenna & Remontoi -messujen asiantuntijaseminaari

Lisätiedot

Energia-ja ekotehokas asuminen, oikeus hyvään asumiseen

Energia-ja ekotehokas asuminen, oikeus hyvään asumiseen Energia-ja ekotehokas asuminen, oikeus hyvään asumiseen Markku Elg, Green Building Advisor Kestävän kehityksen mukainen Suunniteltu, rakennettu, kunnostettu Toimii tai käyttää ekologisesti resursseja tehokkaasti

Lisätiedot

Olavi Ruohomaa (6) Päivitetty

Olavi Ruohomaa (6) Päivitetty Olavi Ruohomaa 4.2.2011 1(6) Päivitetty 3.2.2016 CONCEPT OLAVILLA TOIMINTA-AJATUS Concept Olavilla on tapa hyödyntää aurinkoenergiaa rakennuksen lämmittämiseen ilman erillisiä teknisiä järjestelmiä. Energiatehokkuus

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Lähde: LVI-talotekniikkateollisuus ry ja YIT Energian loppukäyttö rakennuksissa ERA17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika -toimintaohjelmassa

Lisätiedot

ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava

ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO KESKIPELLONKATU 10, 04230 KERAVA Arvioitu valmistuminen lokakuu 2016 Laadukas ja hyvin suunniteltu asumisoikeuskohde

Lisätiedot

Kaupunkilaiseen makuun: Basic line Optima

Kaupunkilaiseen makuun: Basic line Optima Kaupunkilaiseen makuun: Basic line Optima Esite ja hinnat 1/2015 Hiottua laatua yksilölliseen asumiseen Nuorekasta ilmettä: Basic Line Optima tarjoaa tilaa kaupunkilaiseen makuun Tontin tehokäyttäjä, Basic

Lisätiedot

Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen

Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen 15.6.2011 Jyri Nieminen, VTT 2 Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus Mökkimatkoja vuodessa noin 5 miljardia kilometriä 90 % matkoista henkilöautoilla Matkojen keskipituus

Lisätiedot

ASUNTAMAANRAITTI TAMPERE

ASUNTAMAANRAITTI TAMPERE 1 AUNTAMAANRAITTI 1 3387 TAMERE As Oy Vuoreksen Apollo koostuu arkkitehtonisesti tyylikäistä 1- ja 2-kerroksisista puuverhoilluista rivija luhtitaloasunnoista. Asuntoyhtiön tontti rajautuu kauniiseen Vuoreksen

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen

Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen Hissillä mukavuutta ja arvoa asukkaille - seminaari Jälkiasennushissi, lisärakentaminen ja energiatehokkuus Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen Lemminkäinen Talonrakentaminen-toimiala 2012 liikevaihto

Lisätiedot

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely Puukuitupohjaisia lämmöneristeitä valmistava Ekovilla Oy on 30-vuotias rakennusteollisuusyritys, joka toimii Kuusan-koskella. Yhtiöllä on tehtaat myös Kiimingissä ja Ylistarossa. Ekovilla on orgaanisten

Lisätiedot

Arch.: Delugan Meissl, Vienna. EQUITONE Värit ja pinnat JULKISIVULEVYT

Arch.: Delugan Meissl, Vienna. EQUITONE Värit ja pinnat JULKISIVULEVYT Arch.: Delugan Meissl, Vienna EQUITONE Värit ja pinnat JULKISIVULEVYT Luonnolliset raaka-aineet EQUITONE-julkisivulevyt ovat rakennussuunnittelijan unelma ne on suunniteltu arkkitehtien toimesta, arkkitehdeille.

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

AS OY PIRKKALAN FÄRMINNIITTY

AS OY PIRKKALAN FÄRMINNIITTY UUDISKOHDE 98,5m2 4h+k+sauna Paritalo AS OY PIRKKALAN FÄRMINNIITTY Färminpolku 1, Pirkkala As Oy Pirkkalan Färminniitty on Taloteko Oy:n uusi myyntikohde, joka rakentuu Pirkkalan Färmin alueelle. Naapurissa

Lisätiedot

Asunto Oy Kuunariranta

Asunto Oy Kuunariranta Asunto Oy Kuunariranta Asunto Oy Kuunariranta Parainen Kirkkosalmenkatu 9 11 1600 Parainen Uusi Kirkkosalmenranta Meren rannalla keskellä kaupunkia Paraisille rakennetaan uniikki pientalokokonaisuus, jossa

Lisätiedot

Tilaihme taloksi: Young and Creative 160

Tilaihme taloksi: Young and Creative 160 Tilaihme taloksi: Young and Creative 160 Esite ja hinnat 1/2015 Hiottua laatua yksilölliseen asumiseen Yksilöllisiä ratkaisuja helposti: talon hinta pysyy samana, mutta sisätilat ovat vapaasti valittavissa

Lisätiedot

KAIHDIN UUTISET AJATTOMAT SÄLEKAIHTIMET YLLÄTTÄVÄT RULLAKAIHTIMET MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN LAMELLIT SUOJAAVAT MARKIISIT TAKUULLA KOTIMAINEN!

KAIHDIN UUTISET AJATTOMAT SÄLEKAIHTIMET YLLÄTTÄVÄT RULLAKAIHTIMET MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN LAMELLIT SUOJAAVAT MARKIISIT TAKUULLA KOTIMAINEN! ULVILAN KAIHDIN OY TIEDOTUSLEHTI KESÄ 2016 www.ulvilankaihdin.fi AJATTOMAT SÄLEKAIHTIMET YLLÄTTÄVÄT RULLAKAIHTIMET MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN LAMELLIT SUOJAAVAT MARKIISIT TAKUULLA KOTIMAINEN! SÄLEKAIHTIMET

Lisätiedot

Uuteen kotiin uusi_senera_lore.indd

Uuteen kotiin uusi_senera_lore.indd Uuteen kotiin Luotettavaa lämmitystekniikkaa SENERA Oy Yli 20 vuoden kokemus rakentamisesta Useita tuhansia tyytyväisiä maalämpöasiakkaita Uudisrakennusten maalämpöjärjestelmien erikoisosaaja SENERAn

Lisätiedot

Zehnder Nova Neo Tehokasta lämmitystä ja mukavuusviilennystä. Lämmitys Viilennys Raitis ilma Puhdas ilma

Zehnder Nova Neo Tehokasta lämmitystä ja mukavuusviilennystä. Lämmitys Viilennys Raitis ilma Puhdas ilma Zehnder Nova Neo Tehokasta lämmitystä ja mukavuusviilennystä Lämmitys Viilennys Raitis ilma Puhdas ilma 1 Tämän päivän, huomisen ja tulevaisuuden vesikiertoinen lämpöpatteri. Matalan lämpötilan lämmitysjärjestelmät

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

Asumisen ympäristövaikutukset

Asumisen ympäristövaikutukset 1 Asumisen ympäristövaikutukset Energiankulutus: lämmitys, sähkö ja lämmin vesi Veden kulutus Ostostavat ja hankinnat Rakentaminen, remontointi ja kunnossapito Jätehuolto: lajittelu ja kompostointi 2 Energiankulutus

Lisätiedot

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA 9.9.2016 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos Vain hyviä syitä: Julkisen hirsirakentamisen seminaari, 8.-9.9.2016, Pudasjärvi MASSIIVIHIRSISEINÄN

Lisätiedot

Asunto Oy Hyvinkään Martinhovi. Moderni koti Hyvinkäällä

Asunto Oy Hyvinkään Martinhovi. Moderni koti Hyvinkäällä Moderni koti Hyvinkäällä Talo A Kortetie Jäte Martinlähteenpuisto 1 ap Jäte Talo B Oleskelu- ja leikkialueet Autokatos 1 7 ap Autokatos 2 9 ap Hyvinkäällä on ihanteellinen logistinen sijainti ja erinomaiset

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta

Lisätiedot

Aidot LuviaWood -tuotteet kaikkiin pintoihin.

Aidot LuviaWood -tuotteet kaikkiin pintoihin. Aidot LuviaWood -tuotteet kaikkiin pintoihin. Aidot LuviaWood -tuotteet syntyvät vain parhaista raaka-aineista. LuviaWoodin korkealuokkaisissa tuotteissa yhdistyvät tarkkaan valittu suomalainen puu ja

Lisätiedot

VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE KAARINA, RIVITALO 2 5h+k+kph+s+vh+2erill.wc+2v+lasitettu patio, 103 m, 207 000 Vastaava välittäjä Kaarina Nikkanen MYYNTINEUVOTTELIJA, KiAT, PARTNER 040 053 2642 kaarina@bolkv.fi

Lisätiedot

ERISTETYT PUTKISTOJÄRJESTELMÄT. Vettä ja lämpöä turvallista asumista. laadukkaita LVI-ratkaisuja rakentajalle ja remontoijalle.

ERISTETYT PUTKISTOJÄRJESTELMÄT. Vettä ja lämpöä turvallista asumista. laadukkaita LVI-ratkaisuja rakentajalle ja remontoijalle. ERISTETYT PUTKISTOJÄRJESTELMÄT Vettä ja lämpöä turvallista asumista laadukkaita LVI-ratkaisuja rakentajalle ja remontoijalle. Uponor neliputkinen elementti lämmön ja lämpimän käyttöveden johtamiseen autotallin

Lisätiedot

HONKA LOUNATUULI 160 m 2 l 180 m 2

HONKA LOUNATUULI 160 m 2 l 180 m 2 HONKA LOUNATUULI 160 m 2 l 180 m 2 RANTATALON TUNNELMAA valoisassa kodissa Lounatuuli edustaa New England -tyyppistä arkkitehtuuria, joka vie ajatukset merelle ja rannalle, vaikka kotisi olisi keskellä

Lisätiedot

Miten tulisija sopii nykyaikaiseen pientaloon? Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus PTT ry

Miten tulisija sopii nykyaikaiseen pientaloon? Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus PTT ry Miten tulisija sopii nykyaikaiseen pientaloon? Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus PTT ry Pientaloteollisuus PTT ry 25.8.2015 Isot luvut ver 0.1 Asuntorakentaminen 2000-2017 Lähde:Tilastokeskus, PTT,

Lisätiedot

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä 7.9.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Energianeuvonta Keski-Suomessa Energianeuvontaa taloyhtiöille

Lisätiedot

UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu

UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu OMALLA 1176m2 TONTILLA, päättyvällä kadulla, moderni nykyaikainen omakotitalo. Huonejakauma velaton kokonaishinta 4h+k+khh+s 100m2, +autokatos+varasto,

Lisätiedot

Kodin tuntu tulee läheltä

Kodin tuntu tulee läheltä Kodin tuntu tulee läheltä Lämmin koti on arvokas, muttei kallis Hippu-kaukolämpö tuo arkeesi turvaa. Edullisesti ja ekologisesti Lapista. Miksi liittyä kaukolämpöön? Kaukolämpö tuo mukavuutta arkeen ihmisistä

Lisätiedot

Koti pellon reunalla lähellä kaupungin keskustaa

Koti pellon reunalla lähellä kaupungin keskustaa Koti pellon reunalla lähellä kaupungin keskustaa Rakennamme omakotitalon maalaismaisemaan 5 km päähän Oulun kaupungin keskustasta. Kaupunkiin pääset kätevästi bussilla ja pyöräillen. Lähialueen tiet ja

Lisätiedot

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RIL 249-20092009 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RAKENNETEKNINEN NÄKÖKULMA 7.12.2009 Juha Valjus RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN Kirjan tarkoitus rakennesuunnittelijalle: Opastaa oikeaan suunnittelukäytäntöön

Lisätiedot

Asunto Oy Kuopion. Neulamuikku. Savottatie 9, Kuopio

Asunto Oy Kuopion. Neulamuikku. Savottatie 9, Kuopio Asunto Oy Kuopion Neulamuikku Savottatie 9, 70150 Kuopio Uutta rakentamista Neulamäessä! Asunto Oy Kuopion Neulamuikku rakennetaan Neulamäen etuosaan lähelle palveluja ja hyviä ulkoilumaastoja. Yhtiöön

Lisätiedot

AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, LEMPÄÄLÄ

AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, LEMPÄÄLÄ AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, 37550 LEMPÄÄLÄ AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, 37550 LEMPÄÄLÄ TERVETULOA LEMPÄÄLÄN HAKKARIIN! Lempäälän Hakkariin aivan Hakkarinkartanon viereen

Lisätiedot

Betonipäivät & näyttely Helsingissä

Betonipäivät & näyttely Helsingissä Betonipäivät & näyttely Helsingissä 23.11.2011 Hyvä energiatehokkuus ja riskittömät rakenteet joko-tai vai sekäettä Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto 1. Taustaa 2. Rakennusfysikaaliset

Lisätiedot

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE NAANTALI, KERROSTALO 3h+kt+s+ph/khh+wc+vh+las.terassi+v+ak, 84 m, 314 000 Vastaava välittäjä Johanna Willberg MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, LKV, PARTNER, KAUPANVAHVISTAJA 040 041 048

Lisätiedot

ELINKAARIKORTTELIKILPAILU PALAUTE KILPAILUEHDOTUKSISTA 13.6.2016

ELINKAARIKORTTELIKILPAILU PALAUTE KILPAILUEHDOTUKSISTA 13.6.2016 ELINKAARIKORTTELIKILPAILU PALAUTE KILPAILUEHDOTUKSISTA 13.6.2016 Palautteen kerääminen 48 vastaajaa antoi palautetta paperilomakkeen kautta, joita oli saatavilla 6. 12.6.2016 K Supermarket Länsiportissa

Lisätiedot

VÄLJÄNTIE 370, LIETO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VÄLJÄNTIE 370, LIETO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VÄLJÄNTIE 370, LIETO MYYNTIESITE LIETO, OMAKOTITALO 2 4h+k+tkh+khh+kph/wc+erill.wc+s+terassi, 180 m, 295 000 Vastaava välittäjä Karoliina Siikarla KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, KiAT, PARTNER 040 571 4250 karoliina@bolkv.fi

Lisätiedot

AS Oy Jyväskylän Viherpeippo. Rauhaisaa asumista Äijälän rantamaisemissa

AS Oy Jyväskylän Viherpeippo. Rauhaisaa asumista Äijälän rantamaisemissa A Oy Jyväskylän Viherpeippo Rauhaisaa asumista Äijälän rantamaisemissa Luotettavaa rakentamista jo vuodesta 1985 HUOLONTA JA HELPPOA AUMITA VÄINÖLÄÄ As Oy Jyväskylän Viherpeippo koostuu kolmesta rivitalosta

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

Järvipelastuskeskus 70 Ap. S a t a m a. Puukujanne. Minigolf, lentopallo, tennis, senioripuisto. 40 Ap + Asuntovaunut ja -autot

Järvipelastuskeskus 70 Ap. S a t a m a. Puukujanne. Minigolf, lentopallo, tennis, senioripuisto. 40 Ap + Asuntovaunut ja -autot Loma Yleissuunnitelma 1 : 2000 N Järvipelastuskeskus 70 Ap S a t a m a S u o p e l l o n t i e Istutettava viheraita R i i h i a h o Puukujanne K u u s e l a L o m a m ö k k i a l u e e n laajennusvara

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Tyyliä arjen ehdoilla: Topline 130

Tyyliä arjen ehdoilla: Topline 130 Tyyliä arjen ehdoilla: Topline 130 Esite ja hinnat 1/2015 Hiottua laatua yksilölliseen asumiseen Kaupunkilaiseen makuun: Topline 130 yhdistelee luksusta käytännöllisiin ratkaisuihin Avariat ja selkeät

Lisätiedot

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS Käyttö ja ylläpito Mikko Peltokorpi Toimitusjohtaja, kiinteistöneuvos Matinkylän Huolto Oy Käyttäjän ja ylläpitäjän näkökulma matalaenergiarakentamiseen Hyvän asumisen perusedellytyksistä

Lisätiedot

Rakennetaan hampusta. Kuva Helsingin Sanomat. Noora Norokytö Biotalous

Rakennetaan hampusta. Kuva Helsingin Sanomat. Noora Norokytö Biotalous Rakennetaan hampusta Kuva Helsingin Sanomat Noora Norokytö Biotalous 5.4.2016 Hamppupäistäre + kalkki (+ vesi) = hengittävä ja eristävä massiivirakenne Eristys hamppu-kuidulla ja kuitueristeillä Paikallaanvalu

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin Rovaniemi Pasi Nurmela Seniortek Oy

Toimiva kotihoito Lappiin Rovaniemi Pasi Nurmela Seniortek Oy Toimiva kotihoito Lappiin Rovaniemi 24.1.2017 Pasi Nurmela Seniortek Oy Seniortek Oy riippumaton, yksityinen ja 100% Suomalainen yritys perustettu Rovaniemellä 2005 kehittää innovatiivisia ja toimittaa

Lisätiedot

Poistoilman lämmön talteenotto

Poistoilman lämmön talteenotto Poistoilman lämmön talteenotto Tehokas tapa pienentää lämmityskustannuksia kerrostalossa. Eikä lämpö mene harakoille! www.gebwell.fi 1 Mikä on PILP? Huoneilman koneellinen poisto aiheuttaa kerrostaloissa

Lisätiedot

LIEDONPERÄNTIE 880, LIETO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

LIEDONPERÄNTIE 880, LIETO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. LIEDONPERÄNTIE 880, LIETO MYYNTIESITE LIETO, OMAKOTITALO 2 4-5h, avok., uima /saunaosasto, kphx2, wcx4, autot., khh, var., 338 m, 590 000 Vastaava välittäjä Sirpa Sobral Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner

Lisätiedot

ADAX NEO -DESIGNLÄMMITTIMET

ADAX NEO -DESIGNLÄMMITTIMET ADAX NEO -DESIGNLÄMMITTIMET VALITTU LÄMPÖTILA ON HELPPO NÄHDÄ Selkeästä näytöstä näet helposti asetetun lämpötilan. Voit nostaa tai alentaa lämpöä patterin päädyssä olevilla plus- ja miinuspainikkeilla.

Lisätiedot

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun Kai Ryynänen Esityksen sisältöä Mikä ohjaa hyvää sisäilman laatua Mitä käyttäjä voi tehdä sisäilman laadun parantamiseksi yhteenveto 3 D2 Rakennusten sisäilmasto

Lisätiedot

Kun vain paras riittää puutalollesi.

Kun vain paras riittää puutalollesi. TIKKURILAN ULTRA Kun vain paras riittää puutalollesi. Tikkurilan uudistuneen Ultra talomaalin saat nyt 3 eri kiiltoasteessa; himmeä Ultra Matt, puolihimmeä Ultra Classic ja kiiltävä Ultra Lux. Täydellisen

Lisätiedot

AUTOTALLIN NOSTO-OVET. Kestävyys ja turvallisuus Energiatehokkuus Mukavuus ja käytännöllisyys

AUTOTALLIN NOSTO-OVET. Kestävyys ja turvallisuus Energiatehokkuus Mukavuus ja käytännöllisyys AUTOTALLIN NOSTO-OVET Kestävyys ja turvallisuus Energiatehokkuus Mukavuus ja käytännöllisyys OVI JOKAISEEN TYYLIIN Door Master ovet valmistetaan sinun toiveidesi mukaan piditpä sitten ultramodernista tai

Lisätiedot

Julkisivuyhdistys 15 vuotta, juhlaseminaari Helsingissä. Prof. Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto

Julkisivuyhdistys 15 vuotta, juhlaseminaari Helsingissä. Prof. Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto Julkisivuyhdistys 15 vuotta, juhlaseminaari 18.11.2010 Helsingissä Ajankohtaista asiaa julkisivurintamalta Prof. Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto 1. Käyttöikä ja kestävyys ovat julkisivun

Lisätiedot

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa.

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. ASUNTO JA ASUMINEN ASUMINEN 1. Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. 2. Missä kaupungissa sinä asut? Asun Lahdessa.

Lisätiedot

Vihervi sikko Oy Koristekivet & koristesorat

Vihervi sikko Oy  Koristekivet & koristesorat Viherviisikko Oy Koristekivet & koristesorat 0 S i v u Koristekivet: Rantakivi Rantakivi on veden hioma luonnonkivi, jossa on paljon kauniita värisävyjä. Rantakiveä voi käyttää monipuolisesti kaikkialla

Lisätiedot

VANTONTIE 166, RAISIO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VANTONTIE 166, RAISIO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VANTONTIE 166, RAISIO MYYNTIESITE RAISIO, MAATILA 2 4h+tupak+kph/khh+s+ph+talli+pihatto+ratsastuskenttä, 136 m, 498 000 Vastaava välittäjä Johanna Willberg MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, LKV, PARTNER, KAUPANVAHVISTAJA

Lisätiedot

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Jäähdytyspalkkijärjestelmään yhdistetty Combi Cooler on helppo, toimintavarma ja sähkötehokas

Lisätiedot

Kilpailuehdotus The Soma

Kilpailuehdotus The Soma Kilpailuehdotus The Soma Kilpailuehdotuksen yleiskuvaus Kilpailuehdotus koskee elinkaarikorttelin palveluasumiselle varattua osaa tonttia 3. Esitetyn suunnitteluratkaisun pääasiallinen tarkoitus on tarjota

Lisätiedot

www.ces.ee Citysec Energy Solutions AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Citysec Energy Solutions

www.ces.ee Citysec Energy Solutions AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Citysec Energy Solutions Uusiutuvan energian ratkaisut Citysec Energy Solutions Tulevaisuus on jo tänään! AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT Sähkö ja lämmin vesi - yhdellä moduulilla INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Narva

Lisätiedot

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800.

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800. RUUTUA RAITAA Kaupunkikuva Korttelisuunnitelma noudattaa kaavarungon periaatteita. Kortteli muodostaa yhtenäisen ja omaleimaisen kokonaisuuden, joka kuitenkin korkeuksiltaan, suunniltaan ja mittakaavaltaan

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Janne Ahosen selvitykseen Asuntomessut Espoossa

Kommenttipuheenvuoro Janne Ahosen selvitykseen Asuntomessut Espoossa Future Home Institute Tutkimusaamiainen Toimitusjohtaja Pasi Heiskanen Suomen Asuntomessut Kommenttipuheenvuoro Janne Ahosen selvitykseen Asuntomessut Espoossa koti ja asuminen on kulttuuri-sidonnaista:

Lisätiedot

Tiili. Luotu ihmiselle. Onni on asua tiilitalossa

Tiili. Luotu ihmiselle. Onni on asua tiilitalossa Tiili. Luotu ihmiselle. Onni on asua tiilitalossa Tiilituotteiden asiantuntija Wienerberger on maailman johtava tiilenvalmistaja. Yritys perustettiin jo vuonna 1819 ja Suomessa toiminta alkoi vuonna 1928.

Lisätiedot

Hirsitaloteollisuus r.y.

Hirsitaloteollisuus r.y. Hirsitaloteollisuus r.y. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä hirsitaloteollisuutta harjoittavien yritysten kesken sekä edistää tehdasvalmisteisten hirsitalojen käytön, menekin ja tuotannon

Lisätiedot

ASUKASLÄHTÖINEN SUUNNITTELU

ASUKASLÄHTÖINEN SUUNNITTELU ASUKASLÄHTÖINEN SUUNNITTELU ROADSHOW 2013 Sampo Vallius, arkkitehti SAFA kehittämisarkkitehti Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) ARA - erityiskohteen tulee sijaita tavallisen asumisen joukossa,

Lisätiedot

ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 2-3h+k (yhtiöjärjestyksen mukaan 4h+k), 76 m, 335 000 Vastaava välittäjä Annika Virtanen KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, PARTNER 050 540 4524 annika@bolkv.fi

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Alajärven Kullanmutkan ja koulukeskuksen alueen kehittämisehdotus. Senni Sorri 21.9.2012

Alajärven Kullanmutkan ja koulukeskuksen alueen kehittämisehdotus. Senni Sorri 21.9.2012 Alajärven Kullanmutkan ja koulukeskuksen alueen kehittämisehdotus Senni Sorri 21.9.2012 Senni Sorri 21.9.2012 / Tampereen teknillinen yliopisto / Arkkitehtuurin laitos Moderni puukaupunki -hankkeen diplomityöprojekti

Lisätiedot

Korttien avulla voi esimerkiksi

Korttien avulla voi esimerkiksi Mallia luonnosta Korttien avulla voi esimerkiksi Kasveille ja eläimille on kehittynyt monenlaisia keinoja toimia energiatehokkaasti ja hyödyntää uusiutuvaa energiaa. Näistä ihmisellä on paljon opittavaa.

Lisätiedot

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli Emilia Olkanen & Lauri Penttinen TARMO Asuinalueiden viihtyisyys Asumisen mukavuus Yhteisöllisyys Rakennusten toiminnallisuus Energiatehokkuuden

Lisätiedot

PUOLUKKATIE 12, ESPOO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

PUOLUKKATIE 12, ESPOO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. PUOLUKKATIE 12, ESPOO MYYNTIESITE ESPOO, PARITALO 2 4-6h+avok+s+2kph+3 terassia, 372 m, 1 580 000 Vastaava välittäjä Tiina Kantola Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 044 0111066 tiina@bolkv.fi Edustavuutta,

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

Kasvata hyötypuutarhassa. ympäri vuoden! Luminum Oy Ratastie 5, 03100 NUMMELA 044 588 5021 www.luminum.fi

Kasvata hyötypuutarhassa. ympäri vuoden! Luminum Oy Ratastie 5, 03100 NUMMELA 044 588 5021 www.luminum.fi Kasvata hyötypuutarhassa ympäri vuoden! Luminum Green -tuotteilla omaa satoa Helposti Hyödynnä kaupan ruukkuyrttien ja -salaattien tarjonta ja jatkokasvata lisäsatoa Luminum Green -tuoteperheen avulla.

Lisätiedot

Nupurinkartano Kalliolämpöratkaisu. Pasi Heikkonen Asuntorakentaminen

Nupurinkartano Kalliolämpöratkaisu. Pasi Heikkonen Asuntorakentaminen Nupurinkartano Kalliolämpöratkaisu Pasi Heikkonen Asuntorakentaminen 1 Nupurinkartano Noin 600 asukkaan pientaloalue Espoossa, Nupurinjärven itäpuolella. Noin 8 km Espoonkeskuksesta pohjoiseen. Alueelle

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

Asunto Oy. Sipoon Kvartsi. Kvartsitie 1

Asunto Oy. Sipoon Kvartsi. Kvartsitie 1 Asunto Oy Sipoon Kvartsi Kvartsitie 1 Uutta modernia asumista Söderkullassa! Asunto Oy Sipoon Kvartsi rakennetaan Söderkullan alueelle lähelle palveluja ja hyviä ulkoilumaastoja. Yhtiöön tulee kolme taloa,

Lisätiedot

Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal

Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal Rakentaja M. Laukkanen Oy rakentaa Lehmoon yksitoista kotia käsittävän maalämpölämmitteisen rivitalokohteen. Asunto Oy Lehmon Sammal

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

Rakennustapaseloste, asunnot

Rakennustapaseloste, asunnot RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat

Lisätiedot

Projekti: VÄHÄHIILISEN RAKENTAMISEN INNOVAATIO- JA TOIMINTAVERKOSTO

Projekti: VÄHÄHIILISEN RAKENTAMISEN INNOVAATIO- JA TOIMINTAVERKOSTO Projekti: VÄHÄHIILISEN RAKENTAMISEN INNOVAATIO- JA TOIMINTAVERKOSTO 1.1.2015 31.10.2016 VÄHÄHIILISEN RAKENTAMISEN TIETOMALLINTAMINEN SEMINAARI 30.6.2016 Yleistä hankkeesta alustavat tulokset ja taustat

Lisätiedot