Tervakukassa Vanha & uusi kohtaavat. s. 6. Suunniteluyhteistyö. Talotekniikalla energiatehokkuutta. Ekologinen piha s. 15

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tervakukassa Vanha & uusi kohtaavat. s. 6. Suunniteluyhteistyö. Talotekniikalla energiatehokkuutta. Ekologinen piha s. 15"

Transkriptio

1 Tampereen asuntomessut kohde 38 Tervakukassa Vanha & uusi kohtaavat s. 6 Suunniteluyhteistyö s. 2 Talotekniikalla energiatehokkuutta s.14 Ekologinen piha s. 15

2 Terassin kautta sisätilat porrastuvat kohti luontoa. Japanilainen furo-allas tarjoaa vilvoittelupaikan saunojille. Ekotoimiva Tervakukka - juuret perinteessä, latva huomisessa Avain Ekotoimivaan kotiin Omaa kotia mielivällä on yleensä varsin vähän näkemystä asunnon suunnittelusta. Usein päätökset tehdään senhetkisten mieltymysten mukaan ilman tarkempaa tietoa siitä, kuinka talo soveltuu omalle perheelle vuosien saatossa. Tekniikan tohtori Heli Mäntylän väitöskirja Avain Ekotoimivaan kotiin on pohjana kirjoitukselle. Työtehoseura on vaikuttanut Tervakukan keittiön ja kodin huoltotilojen suunnitteluun. Ekotoimivan kodin suunnittelussa käyttäjien toiminnalliset tarpeet ovat keskeisessä asemassa. Kodin tulee tarjota asukkailleen viihtyisä ja toimiva asuinympäristö, jossa puitteet joustavat ja muuntuvat erilaisten tarpeiden mukaan. Suunnitteluratkaisut ottavat huomioon asukkaan erilaiset elämänvaiheet ja ne erityisvaatimukset, joita mm. väestön ikääntyminen asettaa tilojen toimivuudelle ja käytettävyydelle. Neliömetrien laatu on määrää tärkeämpi Ekotoimivassa talossa toiminnallinen mitoitus tarkoittaa perinteistä tilaohjelman laadintaa ja tilamitoitusta edeltävää vaihetta. Neliömetrien laatu on oleellisempaa kuin määrä. Kun toiminnot suunnitellaan käyttäjän tarpeista lähtien oikomatta suoraan tilaohjelman laatimiseen saadaan tehokkaammin toimiva asunto ja laadukkaampia neliöitä. Suunnittelussa lähtökohtana on käyttäjän toiminnan ja asumisen tunteminen. Asukkaan tilatarpeet määrittävät tilat, joita tarvitaan. Talo ei siis ole vain normitettu tyyppiasunto, vaan käyttäjälähtöisesti suunniteltu ja muuntuva koti. Asukaslähtöiseen suunnitteluun olennaisesti kuuluva elementti on toiminnan ja tilan välisen suhteen arvioiminen tapauskohtaisesti. Säilytystilan lisääminen ei siis ole vain huoneen lisäämistä tilaohjelmaan, vaan erilaisten varastointi- ja säilytysmahdollisuuksien tarkastelua käyttäjän näkökulmasta. Tilojen monikäyttöisyyden ja muunneltavuuden lisääminen ovat suunnittelun tavoitteita, joilla pyritään varmistamaan kodin toimivuus ja ekotehokkuus. Energiatehokkuus syntyy valinnoista Energiatehokas asuminen lähtee jo rakennuspaikan valinnasta. Tilojen keskinäisellä suunnittelulla ja suuntauksella on merkitystä energian käyttöön. Rakentamisessa rakennukseen sitoutuva energiamäärä riippuu rakentamistavasta ja materiaalivalinnoista. Näillä on vaikutusta myös huoltotarpeeseen. Talotekniikan suunnittelulla voidaan energiatehokkuuteen vaikuttaa merkittävästi. Auringosta ja maasta saatavan energian hyödyntäminen alentaa talon ostettavan energian kulutusta. Oikein suunnitellulla lämmön ja ilman jakamisella kyetään säilyttämään sisäilma miellyttävänä kesät talvet. Materiaalitehokkuudella säästetään luontoa Valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden vähentäminen tai korvaaminen ympäristöä vähemmän kuormittavilla materiaaleilla on yksi keino pyrittäessä ekotehokkaaseen rakentamiseen. Tuotantoprosessin ympäristölliset vaikutukset ovat yleensä monimuotoiset ja siten vaikeasti vertailtavissa. Uusiutuvien ja paikallisten materiaalien käyttö on kuitenkin yleensä ekotehokas ratkaisu. Tuotteen tai rakennusmateriaalin valmistukseen käytettävä suuri energiamäärä voi olla ekologisesti perusteltua, jos itse tuotteen käyttöikä voidaan laskea useissa kymmenissä tai jopa sadoissa vuosissa (esimerkiksi tiili tai luonnonkivi). Kierrätys on ekotehokkuuteen selkeästi kuuluva käsite. Kierrätys on parhaimmillaan tuotteen tai materiaalin uusiokäyttöä mahdollisimman pienellä energiankulutuksella, kierrätettävyysasteella ja jätteiden tuotantomäärillä. Biologisesti hajoavat tuotteet ovat ekologisempia kuin ongelmajätteenä hävitettävät. Asunnossa ja asuinrakennuksessa kierrätettävyyttä voidaan tarkastella hyvin monen materiaalin ja tuotteen osalta. Heli Mäntylä Sisäänkäynnistä aukeaa suora näkymä talo läpi metsään. Luonnon kutsu ulottuu läpi rakennuksen. Rakennusten välinen sola muodostaa suojaisen sisääntulokatoksen. Työtila on parvena, josta näkee suoraan alakertaan. Ala- ja yläkerta lomittuvat toisiinsa ja rakennuksen sisätiloihin tulee avaruutta. Makuuhuoneet voidaan yhdistää toisiinsa esim. Suureksi kotitoimistoksi, kuntoilutilaksi tai kotiateljeeksi. Autokatos on taloa lähestyttäessä näkyvin osa. Musta tervattu lauta ja valkoinen levy tekevät sen sisäpinnoista kauniin silloinkin, kun talli on tyhjä. Parveke on suunniteltu privaatiksi kattoterassiksi. Sinne pääsee ottamaan aurinkoa suoraan kylpyhuoneen kautta. Makuuhuoneesta on suora yhteys pukeutumistilaan, vaatehuoneeseen ja kylpyhuoneeseen. Kokonaisuus muodostaa sviittimäisen tilasarjan. Kun märkätilatovat molemmmissa kerroksissa päällekkäin, jäävät putkivedot minimiin. Arkkitehdin vastuulliseen tehtävään kuuluu suunnitella seinät asiakkaan elämän ympärille. Tervakukan tapauksessa seinät suojaavat työn ja partioharrastuksen välillä vaeltavan pariskunnan eloa. Asiakkaan toiveena oli, että rakennuksesta tulisi mahdollisimman ympäristöystävällinen ja vähähiilinen. Tämä tavoite oli myös arkkitehdille tärkeä. Tämän päivän partiolainen tallaa pitkospuita mustissa perinteisissä kumisaappaissa, mutta kädessä voi olla uudenaikainen paikannuslaite tai muu tekninen vempain. Talon hahmossa tämä mielikuva johti siihen, että valtaosa julkisivusta on mustaksi tervattua lautaa, mutta osa on päällystetty aurinkopaneeleilla ja valkoisilla cnc-kaiverrettuilla ornamenttilevyillä. Talon muoto seuraa rintamamiestalon perinnettä, mutta hahmon sisään on muotoiltu moderni sisätila. Perinne ja tulevaisuus yhdistyvät julkisivussa ja talon muodossa. Talon sisällä on tilasommittelu selkeää. Näkymälinjat on suunniteltu huolellisesti. Sisäänkäynnistä näkee suoraan talon läpi taustalla aukeavaan metsämaisemaan. Yläkertaan nousevien suorien portaiden päätteenä aukeaa lasiseinä ja käynti yksityiselle kattoterassille, jossa voi ottaa aurinkoa naapurien katseilta suojassa. Kolmannes alakerrasta on pyhitetty suomalaisen kodin keskeiselle erityispiirteelle saunomiselle. Tiivis työelämä edellyttää, että kotona voi rentoutua ja ladata akkuja kiukaan lämmössä. Ylä- ja alakerran väliin on luotu työskentelyparvi, jonka kautta eri kerrosten tilat lomittuvat toisiinsa. Kaikki märkätilat on ryhmitelty päällekkäin ja tiiviisti tekniikkatilan ympärille. Näin vältytään ylimääräisiltä putkivedoilta. Pihan suunnittelusta vastasi Perniön Taimisto. Koska tonttia oli pakko täyttää kaupungin vaatimuksesta toista metriä, ei alkuperäistä metsäkasvillisuutta voitu säilyttää. Se korvattiin helppohoitoisilla suomalaisilla luonnonkasveilla ja sammalpinnoilla. Luonnon monimuotoisuuteen on pyritty eri kasvilajeilla sekä rakentamalla perhosille, kimalaisille ja siileille suojaisia koloja. Suunnittelussa oli mukana laaja-alainen joukko ammattilaisia. Edustettuina olivat arkkitehti- ja insinöörisuunnittelijoiden lisäksi GreenBuid, Uponor, Ensto, UPM, Muunto-kaluste, Työtehoseura ja Suomen luonnonsuojeluliitto. Ammattilaisten kanssa järjestettiin sarja työpajoja, joissa etsittiin optimaalisia ratkaisuja talon hiilijalanjäljen minimointiin. Suunnittelun keskeisimmäksi ohjenuoraksi valittiin Työtehoseuran lanseeraama ekotoimivuus, jolla tarkoitetaan rakennuksen toimivuuden parantumisen kautta saatavaa suurempaa ekotehokkuutta. Monialaisen suunnitteluyhteistyön lopputulos valittiinkin esimerkkitaloksi eurooppalaiseen CO2-tutkimushankkeeseen. Aaltoyliopiston koordinoimassa hankkeessa on mukana 20 eri organisaatiota 5 eri maasta. Hankkeen tavoitteena on selvittää puurakentamisen hiilijalanjälki rakennuksen koko elinkaaren aikana. Tervakukan hiililaskelmat ovat loppusuoralla, ja niitä tullaan käyttämään luotaessa puurakennusalan kansainvälisiä suunnitteluohjeita. Stop ilmastonmuutokselle, rakenna ekotehokkaasti. Matti Kuittinen arkkitehti Kombi Arkkitehdit Oy 2 Tervakukka Tervakukka 3

3 Meidän ei pitänyt rakentaa Kaikki sai alkunsa yli vuosi sitten. Tai oikeastaan jo aiemmin, sillä olimme jo aikaa sitten päättäneet perustaa seuraavan kodin Vuorekseen. Luonnonläheisyys, vihreän ajattelun ja teknologian yhdistäminen ja pikkukaupunkimainen yhteisöllisyys olivat juuri niitä asioita, joita tulevalta kotipaikalta toivoimme, kertoo Anna Kuitunen. Rakentaminen ei ollut kiireisellä parilla mielessä, mutta tontinhakukilpailu modernissa puutarhakaupungissa muutti ajatuksia. Tuumasta toimeen. Ekotalo-hakusanalla löytyi Greenbuild Oy. Pasi Typön ehdotuksesta rakentajat päätyivät yhteistyöhön arkkitehti Matti Kuittisen kanssa, joka toimii kohteen pääsuunnittelijana. Tehty suunnitelma oli myös messuraadin mieleen. Tervakukan siemen oli kylvetty. Messutalossa on rakentajan kannalta monia etuja. Talotoimittaja on ammattilainen ja talo pyritään tekemään kaikin tavoin valmiiksi valitun teeman mukaisena. Olemme saaneet mielestämme erinomaisen rakentajan ja muut yhteistyökumppanit, joilla kaikilla on halu ympäristöystävälliseen rakentamiseen, pohtii Mikko Kuitunen rakentamista, tehtyjä valintoja ja myös toiminnan sujumista. Asumisen viihtyisyys ja helppohoitoisuus ovat olleet päällimmäisinä. Hyvä arkkitehti kuunteli toiveita herkällä korvalla. Ajatuksia suunnitteluun on saatu Työtehoseuralta ja Luonnonsuojeluliitolta. Mielenkiintoiset perinteisestä poikkeavat rakentamis- ja lämmitys- ja ilmanvaihtoratkaisut parantavat asumisen viihtyisyyttä ja mukavuutta. Koti on meille paikka, jossa tiukkaan aikataulutetun työ- ja harrastusmaailman vastapainoksi voi rauhoittua ja olla vaan. Tämän vuoksi vihreiden arvojen lisäksi olemme erilaisia valintoja tehdessä painottaneet myös helppohoitoisuutta ja käytännöllisyyttä, linjaa Anna toiveita asumiselle. Luontoon sovitettu pihaympäristö Halusimme poiketa perinteisestä kaavasta myös piharakentamisessa. Meidän toiveenamme piha-alueillakin on helppohoitoisuus ja viihtyisyys. Lähiluontoon saumattomasti niveltyvä pihapiiri tuntui mukavalta. Täällä saa liikkua muuallakin kuin vain merkityillä kulkureiteillä, kertoo ajatuksiaan Anna. Tervakukan ekopiha on monimuotoinen käyttöpiha, jota talon asukkaat ja luonto vuosien kuluessa muokkaavat. Pihalla voivat huoletta leikkiä lapset ja linnut. Pihassa oleva kosteikko saa vetensä lumesta ja sadevedestä. Kattovedet johdetaan pientä kivipuroa pitkin altaaseen. Monimuotoinen kasvusto antaa suojaa myös linnuille ja hyönteisille. Kesällä pihalla kuuluu sirkutusta ja hyönteisten pörinää. Täällä on tarjolla maisteltavaa talon asukkaiden lisäksi myös muille majaansa pitäville. Parasta isännän mielestä on, ettei nurmenleikkuu nosta stressiä. Musta julkisivu piilottaa sisälleen toimivan kodin, jonka suunnittelun arvoperustana on ekotoimivuus. Keittiö on eko-toimivan kodin sydän, joka palvelee asukasta kaikissa elämänvaiheissa. 4 Tervakukka Tervakukka 5

4 Vanha & uusi kohtaavat Myös sisustamisessa on jatkunut niukkahiilinen linja. Pintojen käsittelyssä puu on vallitseva, joka moderniudessaankin tuo taloon vähän mummolamaisen kotoisen tunnelman. Talo on eletyn oloinen. Kävijä astuu taloon, joka on kalustettu tulevien asukkaiden toimesta ja heitä varten. Talon suunnittelun kannalta jännittävin paikka minulle olivat isoon pintaan kiinnitettävät isokuvioiset tapetit, kertoo Anna Kuitunen. Kun näin niitä valmiina, teki mieleni hyppiä ilosta. Anna kertoi asuneensa nuoruutensa taloissa, joissa seinät ovat olleet tapetoituja. Erityisesti nämä Pihlgren ja Ritolan vanhalla painokoneella painetut paperitapetit ovat rakkaita, koska nuoruus vietettiin tapettitehtaan läheisyydessä. Olohuoneen ajattomuus ja nykyaikainen tekniikka kohtaavat toisensa, kun television kautta saadaan viestejä kotimaasta ja maailmalta. Sisustusarkkitehti Maija Koro ja Anna ovat toimineet oivana työparina. Mikko Kuitunen on sanonut sanansa keittiökalusteiden väriin. Valkoinen keittiö oli sittemmin hyvä tausta jatkosuunnittelulle. Sisustamisessa on käytetty uutta ja vanhaa. Osa on kirpputorilta ja osa on kotoa. Mukana on myös ajattomia löytöjä. Lastenhuoneen matot on virkattu kierrätyskankaasta tehdyistä kuiduista. Kotona säilytetyt mummon virkkaamat pitsit saavat uuden käytön talon olohuoneen ikkunaverhoissa, jossa ne muistuttavat menneestä kunniapaikalla ison ikkunan koristuksena ja suojana. Ekotoimiva on kaunista Isokuvioinen 50-luvun tapetti ja kokonaisuutta täydentävä UPM Laine-paneeli luovat mummolamaisen kotoisen tunnelman nykyaikaiseen muotokieleen. Takkahuoneessa henkii rauha ja kiireettömyys. Siellä voi huokaista saunan jälkeen. Tummat pinnat häviävät taustalta. Kalusteen vaaleus ja tulen liekit valtaavat tilan ja mielen. Yksityiseksi kattoterassiksi suunniteltu parveke mahdollistaa auringon ottamisen kadun vieressä katseilta suojassa. Puu antaa terassille oman erityisen ilmeensä. 6 Tervakukka Tervakukka 7

5 Puurakenteet toimivat hiilivarastona Tervakukan puurakenteet varastoivat hiiltä tehokkaasti. Puurunko, puukuitueriste ja puista tehty ulkoverhous toimivat hiilivarastoina. Maavarainen alapohja ja perustukset aiheuttavat ovat suurimmat päästöt, kun vertaillaan puupassiivitalo Tervakukan rakennusmateriaalien valmistuksen hiilijalanjälkeä. Betonin ja erityisesti EPS-eristeen vaikutus hiilijalanjälkeen näissä rakennusosissa on suuri. Suurin osa rakennuksen elinkaaren päästöistä tulee sen käytön aikaisesta energiankulutuksesta. Silti rakennusmateriaalien päästöjä kannattaa seurata, koska siirryttäessä kohti nollaenergiarakentamista niiden suhteellinen osuus elinkaaren kokonaispäästöistä kasvaa. Aalto-yliopisto laski Tervakukan rakennusmateriaalien hiilijalanjäljen osana eurooppalaista CO2-tutkimushanketta. Laajassa tutkimushankkeessa pyritään selvittämään tieteellisesti puurakenteiden hiilijalanjälki niiden koko elinkaaren aikana. Tervakukka on yksi kuudesta rakennuksesta, joiden hiilijalanjälki ja hiilivarasto tutkitaan. Keväällä 2013 päättyvän hankkeen tulokset tiivistetään ohjekirjaksi vähähiilisten rakennusten suunnitteluun, valmistamiseen ja rakentamiseen. Greenbuild on vihreän tulevaisuuden rakentaja Greenbuild on yritys, jossa kohtaavat osaaminen ja uusin tieto rakentamisesta. Nimeään myöten vihreän rakentajan tavoitteena on tuottaa ekotoimivia hyvään asumisen viihtyisyyteen tähtääviä koteja. Hyvä suunnittelu perustuu yhteistyöhön. Arkkitehti luo rakentamiselle toimivat puitteet. Työtehoseura tuottaa rakennuksen suunnittelijoille toimivia asumisen huoltoon liittyviä ratkaisuja, jotka ovat osaltaan pohjana asunnon toimivuudelle. Materiaalivalinnoilla pyritään mahdollisimman suureen ekotehokkuuteen. Puu ja puupohjaiset tuotteet ja materiaalit vähentävät rakentamisen hiilijalanjälkeä ja hengittävässä rakentamisessa nämä materiaalit toimivat myös tehokkaina kosteuden tasaajina. Vaikka olemme yrityksenä nuori, on meillä rakentamisen osaamista yli puolentoista vuosikymmenen ajalta Saksasta, jossa rakentamisen laatuvaatimukset ovat erittäin korkeat, tähdentää Greenbuild Oy:n toimitusjohtaja Pasi Typpö. Ekotoimivuus arvossaan GB on kaikkea, mitä nykypäivän rakennukselta voidaan toivoa. Se on suunniteltu toimivaksi, vähän energiaa kuluttavaksi. Ekologisuus on arvossaan. Puurunkoinen talo on eristetty sanomalehtipaperista valmistetulla 6 mm lämmöneristeellä. Hyvä lämmöneristys vähentää lämmitys- ja viilennysenergian tarvetta. A-A I-PALKKI 70 mm 45 mm Lämmöstä ja viileydestä pääosa saadaan ulkoilmasta. Kosteiden tilojen lattian pinta pidetään miellyttävänä lattialämmityksen avulla. GB- talo suunnitellaan käyttäjän tarpeista lähtien huomioiden rakennuksen käytön koko elinkaari lapsiperheestä kaksin asumiseen ja lasten käynteihin - esteettömyyttä unohtamatta. Materiaalivalinnoissa lähtökohta on, että mahdollisimman suuri osa niistä voitaisiin talon elinkaaren lopussa käyttää uudelleen joko samaan tai muuhun tarkoitukseen. Asu viihtyisästi GB- talo on asumismiellyttävyydeltään erinomainen. Talo tuntuu kesällä viileältä ja talvella lämpimältä. Laitetekniikan lisäksi tähän vaikuttaa puurakenteiden hengittäminen eli kyky sitoa kesällä ja luovuttaa kosteutta talvella. 350 mm leikkaus A A Tervakukka on eristetty selluvillalla Selluvilla täyttää ekotoimivuuden kriteerit. Se on erinomainen lämmöneriste. Raaka-aine on kierrätysmateriaalia ja valmistukseen sitoutuva energiamäärä on vähäinen. Se on helposti kierrätettävissä tai käytettävissä maanparannusaineena. Puu on kosteutta tasaava luonnon materiaali. Se asettuu n ilman kosteutta vastaavaan tasapainotilaan. Puu toimii sisäilman kosteuspuskurina. Sanomalehdestä valmistettu Termex- selluvilla täydentää osaltaan rakenteen kosteuskäyttäytymistä. Turvallinen rakenne Puhaltamalla asennettava lämmöneriste täyttää kokonaan ja saumattomasti sille varatun tilan. Saumattomuudesta ja ilmatiiveydestä johtuen myös eristeen sisäisten ilmavirtausten aiheuttama lämmön ja kosteuden siirtyminen on rakenteessa vähäistä. Paksujen eristerakenteiden suunnittelussa rakenteen ilmatiiveyden merkitys on korostunut. Rakenteen sisäpuolelle asennettu ilmansulkukangas estää rakenteen talviaikaisen kostumisen, Passiivitalon seinärakenne mutta mahdollistaa rakenteen kuivumisen myös sisäänpäin kesällä. Eristeen kyky tasaantua kosteusmuutosten mukaan vähentää kosteusriskiä rakenteessa. Homeja lahovaurioriskit vähenevät. Eristeessä käytetyt palonestoaineet parantavat paloturvallisuutta. Selluvilla on maailman vanhin teollisesti valmistettu lämmöneriste. Raaka-aineena käytetty sanomalehti on jo vuosikymmenin saatossa todettu turvalliseksi. Sisäilmaluokituksen mukaankin se on parhaassa M1- sisäilmaluokassa. Täydellisesti kierrätettävä Puusta tehty ja Selluvillalla eristetty rakenne on kokonaisuudessaan kierrätettävä. Puu on muutettavaksi lämmöksi polttamalla, ellei sille löydy käyttöä rakentamisessa. Samoin eriste voidaan käyttää uudelleen. Elinkaaren lopussa eriste voidaan käyttää maanparannukseen. Palonestoaineina käytettävät boorimineraalit toimivat maan lannoitteina. Eristämisestä tietoa saat Puun kauneutta, iloa ja helppoutta. UPM SILMU-Pergola Toteuta oma unelmasi! Kotimaisesta painekyllästetystä männystä valmistetuista UPM SILMU -Pergolan komponenteista on helppo suunnitella ja rakentaa oman mielen mukainen tila. Ideakirjan upeine vaihtoehtoineen ja 3D-asennusohjeet löydät myös verkosta! Katso lisää: Tuotteiden myynti: K-Rauta, Rautia hiilijalanjälki Hiilitase hiilivarasto lämmönläpäisykerroin U=0,11 W/Km 2 1. I-palkki 350 mm 2. Tuulensuojalevy, 25 mm 3. Termex-lämmöneriste mm 4. Ilmansulkukangas 5. Havuvaneri 12 mm 6. Vaakakoolaus 48 x 48 mm 7. Kipsilevy 13 mm 1 8 Tervakukka

6 Tervakukkaan hyvät neuvot Luonnonsuojeluliitolta Rakennatko uutta kotia? Tiesitkö, että uudet rakentamismääräykset laittavat talonrakentajan tekniikkavalinnat uusiksi. Uusien määräysten mukainen hyvin eristetty energiatehokas talo ei enää tarvitse mittavia, alkuinvestoinniltaan kalliita lämmitysjärjestelmiä. Hanki kotiisi Enston älykäs ja tehokas hybridiratkaisu. Se lämmittää kotisi tarkasti säätyvällä sähkölämmityksellä ja ilmanvaihdon lämmön talteenotolla. Hybriditaloratkaisu maksimoi kotisi energia- ja kustannustehokkuuden. Ensto Hybriditalo on talotekniikkaratkaisu, joka sisältää ilmanvaihdon ja lämmityksen, energiankulutuksen seurannan, kodinohjausjärjestelmän, sähkökeskukset, kodin valaistusratkaisut sekä sähköauton latausratkaisut. Se on joustavaa teknologiaa joka toimii ja pitää talon arvon korkealla. Luonnonsuojeluliitto on ollut mukana Tervakukan suunnittelussa ja monet ajatukset ovat talossa saaneet muotonsa. Rakentamisen lisäksi jo muutenkin luontoarvoja kunnioittava asukkaat ovat saaneet uusia ajatuksia talon käyttöön mm. lämmityksessä ja sähkön kulutuksen alentamisessa. Luonnonsuojeluliiton ääni on tullut kuulluksi monissa rakentamisen yksityiskohdissa. Vaikka lämmityksen perustana on sähkö, merkittäviltä osin ratkaisut ovat sellaisia, että ilmaisenergia on etusijalla. Mielenkiintoisia yksityiskohtia ovat mm. käyttöveden lämmittäminen auringosta saatavan lämmön ja takan avulla. Samoin takan korvausilman lämmittäminen savukaasujen lämmöllä, jolloin puusta saadaan enemmän tehoa ja pienhiukkas- ja hiilidioksidipäästöt vähäisemmiksi. Passiivienergiatalossa rakenteellisen energian kulutuksen merkitys on perinteisiä taloja vähäisempää. Asumistottumuksilla ja laitteiden käyttötavoilla tulee olemaan aikaisempaa suurempi merkitys. Greenbuildin kanssa olemme käyneet keskustelua energia- ja materiaalitehokkaasta rakentamisesta, valottaa suojelupäällikkö Jouni Nissinen Luonnonsuojeluliitosta. Yhteistyö yrityksen kanssa sopii liitolle hyvin, koska haluamme materiaaliteknisistä syistä suosia puurakentamista ja toisaalta kannustaa passiivirakentamiseen. Piha on erityinen ilon aihe Ekopiha tarjoaa oivan esimerkin siitä kuinka omakotirakentajat voivat luoda luonnon monimuotoisuutta ja auttaa monia eliölajeja elinympäristöjen köyhtyessä. Piha on myös helppohoitoinen, joten siellä jää enemmän aikaa luonnon tarkkailuun ja siitä nauttimiseen. Tällainen piha tarjoaa mielenkiintoisen ja innostavan ympäristön tutustua pienin askelin luonnon saloihin. Kun kasvit ovat suomalaisesta luonnosta, niillä on täällä mahdollisuus menestyä. Tervakukan pihapiiri on innostava ja sen toivoisi nousevan luonnonystävän pihatrendiksi tulevaisuudessa. Toivoisin, että tästä ottaisivat mallia omakotirakentajien lisäksi myös rivitaloyhtiöt niin, että pihaalueella voisi olla oma nurkkaus luonnon monimuotoisuuden vaalimiselle, esittää Jouni Nissinen. Nurmikko on Nissisen mielestä vihreää asfalttia, jota liian usein ylläpidetään lannoittamalla ja näin kuormitetaan ympäristöä. Perspektiivipiirustus - Projekti 288/1/5 - Saarekekeittiö, Vaihtoehto Toimivan asumisen suunnittelupalvelut Suunnitelmissa pyritään toimivan kokonaisuuden luomiseen. Kodin vaativien tilojen (keittiö, vaatehuoltohuone, kuraeteinen, saunaosasto, kylpyhuone, säilytystilat) suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, uusien talojen kohdalla mielellään jo arkkitehtisuunnitteluvaiheessa. Yhteistyö arkkitehtien ja muiden suunnittelijoiden kanssa auttaa löytämään oikeat ratkaisut. MESSUTARJOUS: keittiösuunnitelma 550 vaatehuoltohuone 360 saunaosasto 360 Kysy myös edullisia suunnittelupaketteja! Esimerkkeinä Tervakukan keittiö, kodinhoitohuone ja kuraeteinen, jotka ovat TTS:n suunnittelemia! on tulevaisuuden rakennusmateriaali Tuulessa huojuva metsä poistaa ilmasta hiilidioksidia. Sanotaan, että se toimii hiilinieluna. Auringon ja veden kanssa se tuottaa yhteyttämistuloksena happea kesäiseen metsään. Samalla syntyy uutta puuraaka-ainetta enemmän kuin sitä käytetään. Suomalaiselle metsä on ymmärrettävästi paikka, jossa saa uutta virtaa, mutta siellä kasvaa myös tulevaisuuden luontoa säästävä, jatkuvasti uusiutuva, monia mahdollisuuksia antava, rakennusmateriaali. Jo hyvin vähän jalostettuna siitä voidaan rakentaa ihmisille koteja. Vaatimus asumisenergian kulutuksen alentamiseen on muuttanut käsityksiä rakentamisesta. Päivän sanoja ovat matala- passiivi- ja vuosikymmenen lopun jälkeen jopa nollaenergiatalot. Kaikilla rakentamisen tahoilla haetaan vähäisempää energian kulutusta erilaisin ratkaisuin. Metsän tuottama rakennusmateriaali, puu, on ekotehokkuudessaan ihanteellinen. Uusiutuvana ja helposti hävitettävänä sen merkitys on ratkaiseva laskettaessa rakennuksen elinkaaren aikaista energian sitoutumista asumiseen. Puutaloasukkaan hiilijalanjälki on pieni. Puu antaa mahdollisuuksia rakentamiselle Nykyinen puun jalostaminen antaa innovatiiviselle suunnittelijalle erinomaiset mahdollisuudet tuottaa rakennusteknisesti toimivia, monimuotoisia, palo- ja kosteusteknisesti turvallisia rakennuksia. Puun kanssa voidaan tehdä erilaisia liittorakenteita, joissa hyödynnetään puun vahvuudet esim. betonin painon myötä saatavan äänen ja värähtelyn hallintaan. Puurakentamisessa oleellisia ovat myös eristystekniikka. Puukuitupohjaiset eristystuotteet toimivat kosteusteknisesti samalla tavalla kuin ympäröivä puu. Rakenteessa oleva kosteus tasaantuu koko rakenteeseen. Tämä vähentää osaltaan puun kostumista. Puujulkisivu on kaunis ja moniilmeinen. Puurakennuksissa se on pääosin syrjäyttänyt tiiliverhouksen. Uusia mahdollisuuksia antavat valmiiksi maalattu ja palosuojakäsitelty lämpöpuu. Suunnittelija voi tehdä uudenlaisia puujulkisivuja. Puu asumisviihtyisyyden lisääjänä Hengittävä puurakennus on todettu asumismiellyttävyydeltään ylivoimaiseksi. Puu imee kesällä kosteutta ja luovuttaa sitä talvella. Puu toimii kosteuspuskurina. Puumassan lisääminen parantaa tätä ominaisuutta. Kesän alhaisen kosteuden ihminen aistii viileytenä ja oikea kosteus on todettu hyväksi myös hengitysteille. Puu ja puupohjaiset materiaalit ja lämmöneristeet voivat tasoittaa huoneilman hetkellisiä kosteusvaihteluita. Hengittävä rakenne ei korvaa ilmanvaihtoa, mutta lievittää merkittävästi sen puutteista aiheutuvia haittoja. Tehdyn tutkimuksen mukaan normaali ilmanvaihdolla varustetun hengittävän rakennuksen makuuhuoneen yöaikainen kosteus- ja hiilidioksidipitoisuus jää huomattavasti tiivistä rakennetta alhaisemmaksi. Hengittävä rakenne sitoo kosteutta ja läpäisee kaasuja ja helpottaa näin nukkuvaa. Puun tai puutuotteiden käyttö tilojen sisäverhouksena lisää puumassaa ja oikein käytettynä se on kaunis ja levollinen pinta, jolle erilaiset pintakäsittelyt antavat elävyyttä. OTA YHTEYTTÄ: asuntosuunnittelu.indd :27:51 HUOM: Piirustus ja värit ovat ainoastaan suuntaa-antavia. Tervakukka 11

7 Piha liittää tontin luontoon Tervakukan pihalta ei kuulu kesäisenä iltana ruohon leikkurin pärinää. Ahkera kimalainen on keräämässä kukista mettä ja pääskynen voi lentää hyönteisten perässä. Sateen jälkeen pihalla kuuluu myös veden solinaa, kun imeytysallas saa täydennystä. Ekopiha on monimuotoinen käyttöpiha, jota talon asukkaat ja luonto muokkaavat vuosien kuluessa. Pihalle on alussa istutettu vajaa sata erilaista luonnon- ja Suomen olosuhteisiin tottunutta maatiaiskasvia. Käyttöpihan hoito on yksinkertaista ja taloudellista. Hoitoon ei tarvita kemiallisia ostolannoitteita, ei myrkkyjä eikä torjuntaaineita. Siellä perhe voi nauttia olemisestaan tarvitsematta kävellä koneen perässä nurmikon pitämiseksi siistinä, koska se puuttuu pihalta kokonaan. Puron solinaa Vesi on elementti, joka on miellyttävä lisä pienelle tontille. Tontin nurkalla vähän muuta tonttia alempana oleva imeytysallas antaa mahdollisuuksia nähdä sudenkorentoa ja muita veden läheisyydessä viihtyviä hyönteisiä. Imeytysaltaaseen yhdistetty kosteikko lisää kasvien lajikirjoa. Imeytysallas saa vetensä pääosin sade- ja sulamisvesistä. Rakennuksen laaja katto on merkittävä vedenkerääjä. Täältä vesi johdetaan miellyttävästi solisevaa kivipuroa ja kierrätysmateriaaleista rakennettua vesikourua pitkin imeytysaltaaseen. Imeytysallas ei ole uimista varten, vaikka altaan päällä on laituri, jossa voi nauttia vesielämästä ja kauniina iltana kuunnella erilaista sirinää ja saattaapa altaan asukiksi eksyä äänekäs sammakkokin. Perhosia ja muita lentotaitoisia Pihalla on majoitustilaa myös ötököille. Kävyillä, oksilla, kaarnalla ja puulastuilla täytetyt hyönteishotellin huoneet antavat erilaisille hyönteisille ja pikkuötököille paikan talvehtia suojaisessa paikassa ja kevään auringon herättämät pörriäiset palaavat ilahduttamaan talon asukkaita. Näitä on useampia tontin eri osissa. Siellä voi tavata monenlaisia lintuja ja lentäviä nisäkkäitä. Pönttöjä on linnuille ja myös lentäville nisäkkäille. Päivällä lentävät pikkulinnut ja yöllä voi huomata lepakon kiidon. Lahopuu, kosteikko, marjat, perhos- ja mesikasvit ovat oivallisia ruoka- ja suojapaikkoja perhosille ja hyönteisille. Pihalta löytyvät monenlaiset hyötykasvit Mitä olisi ekopiha ilman erilaisia marjoja ja hedelmiä tuottavia pensaita ja puita. Tarjolla on omenaa, kirsikkaa ja luumua suoraan puusta. Niitä voivat käyttää ihmiset ja niistä jää myös muille pihan asukeille. Tontilta löytyvät myös herukkapensaita, joten omaa mehua voi saada jopa säilöön asti. Löytyypä pihalta pieni hyötymaakin, jossa voi keväisin istuttaa porkkanaa, hernettä ja muita vihanneksia. Näistä saa pientä askaretta ja purtavaakin koko kesäksi. Syksyllä on sitten sadonkorjuu ja talvella voi nauttia oman puutarhan antimista. Koristekasvit lisäävät pihan moni-ilmeisyyttä. Näistä osa tuottaa syötäväksi kelpaavia marjoja tai niitä voi löytää omalta ruokalautaselta. Mm. nokkonen korvaa erinomaisesti salaattia ja on jopa sitä ravitsevampi. Elämäntapana puutarhan rakentaminen Rekisteröidyn Ekopiha-tuotemerkin omistavat Elisa Laine ja Hannu Säilä. Heidän yrityksensä Perniön Taimisto tuottaa Ekopihaan tarvittavat luonnon- ja maatiaiskasvit. Toiminta lähtee pihan tai puutarhan suunnittelusta. Kasvien tuottaminen voi vaatia vähän aikaa, ennen kuin pihaa päästään rakentamaan. Tavoite on saada tilaajan lisäksi myös muut pihan asukit viihtymään ja lisääntymään. Olemme silloin onnistuneet, kun kaikki käyttäjät viihtyvät pihaalueella. Tavoitteemme on, että piha olisi paikka jossa voidaan rentoutua ja saada energiaa eräänlainen plusenergiapiha, kertovat Elisa ja Hannu tavoitteistaan. Terassi yhdistää talon puutarhaan Kesäolohuoneena toimiva terassi laajentaa talon elinpiiriä. Tervakukan ilta-aurinkoon suuntautuvalla katseelta suojatulla terassilla voi nauttia lempeästä tuulenvireestä ja laskevasta auringosta kirjan kanssa tai saunan jälkeisestä vilvoittelusta. Kylpytynnyri antaa perinteisen lomamökin tunnelmaa - keskellä kaupunkia. Piha-alue on saatu terassin avulla erittäin toimivaksi. Käyttö on mahdollista varhaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn. Se toimii oleskelualueena ja myös saunan jatkeena ja sieltä on yhteys puutarhaan. Terassin suunnittelun lähtökohtana ovat olleet UPM SIL- MU-Pergola tuoteperheen rakenneosat. Osaava suunnittelija kykenee tuottamaan osista hyvin vaihtelevia kokonaisuuksia. Suunnittelun ja toteutuksen pohjaksi on tarjolla myös SILMU-Ideakirja, jossa on esitelty 10 valmiiksi suunniteltua pergola- vaihtoehtoa. SILMU-Pergola tuoteperheen osat on suunniteltu sopimaan mittojensa ja ulkonäkönsä puolesta toisiinsa. Aaltokuvio yhdistää rimat, laudat, tolpat ja palkit samaan perheeseen. Ruskeaksi painekyllästetty puu on luonnonmukainen ja pitkäikäinen materiaali, joka kestää Suomen haastavia sääolosuhteita. Urituksesta johtuen terassin pinta ei sateisenakaan päivänä ole liukas. Lisäksi maasta irrallaan oleva terassi valuttaa sateen tuoman veden alleen, jolloin pinta kuivuu nopeasti. Kysyttäessä, mistä SILMU-Pergolan osia saa, vastasi Jari Nietosvuori UPM:ltä, että niitä myyvät K-Raudat ja Rautia-rautakaupat koko maassa. 12 Tervakukka

8 Tervakukka lämpiää ilmalämmityksellä ja sähköllä Tervakukassa on Enston Hybriditalo talotekniikkaratkaisu, jossa keskeisinä osina ovat lämmön talteenotolla varustettu Enervent ilmanvaihtoratkaisu, johon on integroitu ilmalämpöpumppu sekä tarkasti ja nopeasti säätyvä sähkölämmitys. Ilmanvaihdon lämmön talteenotto muuttaa hukkalämmön energiaksi. Tehokas ilmanvaihto takaa Tervakukkaan hyvän sisäilman laadun ja terveellisen hengitysilman. Tervakukka on passiivitasoinen puutalo, jonka lämmitystehon tarve on selkeästi pienempi kuin normitalon. Rakentajien tavoitteena oli löytää taloon mielekäs talotekniikkaratkaisu energiatehokkuuden takaamiseksi. Paras ja energiatehokkain ratkaisu todettiin saavutettavan ilmanvaihtoratkaisulla, jossa on korkea lämmön talteenoton vuosihyötysuhde sekä ilmanvaihtoon integroidulla ilmalämpöpumpulla. Ilmanvaihtoa ja -lämmitystä täydentämään valittiin sähköinen lattialämmitys, joka on vaivaton, luotettava ja tarpeen myös mukaan joustava tapa lämmittää koti. Ja mikä parasta, se ei vaadi kalliita alkuinvestointeja. Kosteissa tiloissa lattian pintalämpötila saadaan miellyttäväksi sähkön avulla. Tämäkin energia tulee lämmön talteenoton kautta hyödyksi. Kaikissa asuintiloissa on lattioiden mukavuuslämmitys, joka pitää lattiapinnat tasaisen ja oikean lämpöisinä. Tervakukassa käytetään Hybriditalon energiaa säästävä ja saumattomasti yhteen toimivaa talotekniikkaa. Pisteen iin päälle tuo Enston kodinohjausratkaisu, eohjain. eohjaimen ansiosta kodin eri järjestelmät toimivat tehokkaasti yhdessä. Kodin ohjauksen lisäksi se kertoo myös kodin energian- ja sähkönkulutuksen reaaliaikaisesti. Tutkimuksissa on todettu, että aktiivisella tietoon pohjautuvalla säädöllä energiankulutus voi alentua parhaimmillaan jopa 15 %, kertoo Jari Tuormaa, lämmitys- ja ohjaustuotteiden tuotepäällikkö Enstosta. Talotekniikka yhdellä ohjauksella eohjain vaikuttaa ensikatsomalta vain tyylikkäältä pieneltä kosketusnäytöltä eteisen seinässä, mutta se tuo kotiin isoja asioita: helpompaa, energiatehokkaampaa ja turvallisempaa asumista toimivaa kodinohjausta. Tai oikeastaan se tarkoittaa kotia, joka ohjaa lähes itse itseään. Lisäksi eohjaimeen kuuluvan energiamittarin antama tieto auttaa tekemään energiatehokkaita arkipäivän päätöksiä. eohjaimen logiikka perustuu selkeisiin oletustilanteisiin: kotona, poissa ja poissa pitkään. Näiden tilanteiden perusteella talon eri toiminnot määritellään perheen tarpeiden ja aikataulujen mukaisesti. Ohjausjärjestelmää voit ohjata helposti kotona kosketusnäytöltä tai etänä matkapuhelimella. Järjestelmä mittaa sähkön- ja vedenkulutusta ja myös kaukolämmön energian kulutusta antaen asukkaalle tietoa tunti-, vuorokausi-, kuukausi- ja vuositasolla. Latauspiste sähköautolle Sähköauto on jo tällä vuosikymmenellä varteenotettava vaihtoehto kaupungissa asuville henkilöille, jos ei ykkös-, niin ainakin kakkosautona. Se antaa mahdollisuuden päästöttömään lähiliikkumiseen. Tervakukassa on sähköiseen liikkumiseen varautuminen otettu jo nyt tosissaan ja autokatokseen on sijoitettu Enston sähköauton latauspiste. Paljon matkustavat, mutta myös ekologisuutta ajattelevat, tulevat Tervakukan asukkaat Anna ja Mikko Kuitunen pitävät sähköautoa heille erittäin sopivana kulkuneuvona. Lyhyet kaupunkimatkat voidaan tehdä edullisesti ja päästöttömästi. Matkat sekä työpaikalle että rautatieasemalle ja takaisin sujuvat sähköautolla helposti. Sähköauto on kehityksensä alussa ja siitä johtuen hinta on vielä kohtuullisen korkea, mutta kehityksen myötä hinnat varmasti jo lähivuosina tulevat laskemaan, Mikko Kuitunen pohtii sähköauton hankintahintaa. eohjain kertoo myös kodin energiankulutuksen historian viikko-, kuukausi- ja vuositasolla. Virtuaalimallilla voi tutustua kotiin ennen sen rakentamista Pelimaailmasta kodin suunnittelun havainnollistajaksi suunniteltu virtuaalimalli antaa rakentajalle mahdollisuuden tutustua tiloihin jo ennen sen rakentamista. Virtuaalimalli voi toimia myös tehokkaana suunnittelun apuvälineenä. Talossa voidaan kokeilla värejä tai tapetteja ja valojen vaikutusta tunnelman tekijänä. Käyskentely talon sisällä paljastaa myös mahdolliset suunnittelun puutteet ja mokat. Virtuaalimalli rakentuu useista suunnitelmista. Arkkitehtisuunnitelmiin voidaan liittää kaluste- ja LVI-suunnitelmat ja talo voidaan kalustaa halutulla tapaa. Mallinnus paljastaa mahdolliset tila- tai muut puutteet, jotka muuten tulisivat esiin vasta asumisessa. Virtuaalimallilla kyetään todentamaan miltä talo näyttää erilaisilla ajatuksilla ja unelmilla. Tietokoneen ruudulla voidaan luoda vapaasti liikuteltava interaktiivinen kokonaisuus. Siinä on mahdollista testata, miltä erilaiset vaihtoehdot näyttävät ja miten ne sopivat toistensa kanssa yhteen. Kokemukset parin vuoden ajalta ovat olleet positiivisia ja innostavia, hehkuttaa Premode Oy:n toimitusjohtaja Aki Vänskä. Tervakukankin virtuaalimalli on kerännyt paljon positiivisia kommentteja ja tuleville asukkaille se antoi varmuutta. Ilmanvaihtokanavan eristyksellä on monta tehtävää Tervakukassa on poikettu verrattain yleisestä tavasta asentaa kanavat eristetilaan. Ne on asennettu ilmansulun sisäpuolelle, jolloin on voitu välttää tarpeettomien reikien tiivistettävien reikien tekemistä, joita voi olla lähes parikymmentä. Tervakukan viilennys tuotetaan maasta saatavalla viileydellä, nk. maaviilennyksellä. Tästä syystä ilmanvaihtokanavien eristys on tarpeellinen. Tiiviisti muovikanavaan liimattu polyeteenivaahdosta valmistettu solumuovieristys estää tehokkaasti veden tiivistymistä kanavan pintaan. Se parantaa asumisviihtyisyyttä estämällä ilmanvaihdosta syntyvien äänien häiritsevää vaikutusta, valottaa Olli Nummela Uponor Oy:stä. Takan korvausilma tiiviissä talossa vaatii pohdintaa Takka on erinomainen passiivitalon lisälämmönlähde, jolla voidaan vähentää päälämmönlähteen energian kulutusta. Se on turvallisuuden parantaja, jos talvella sattuu tulemaan pidempiä sähkökatkoja. Takka on oiva biopolttoaineen käytön lisääjä. Musta yläreuna takassa kielii, että talon suunnittelu on jäänyt takan osalta puutteelliseksi, koska korvausilman tuloa ei ole mietitty. Ilmatiiveys uudessa talossa asettaa suunnittelulle uusia vaatimuksia Korvausilma lämpiää savuhormissa Tulikivi Oy on toimittanut taloon massiivisen takan, jonka avulla saadaan suuri osa lämmöstä ja lämpimästä käyttövedestä tuotettua talvella ekologisesti puulla. Mikon ajatus pani heidän yhteistyökumppaninsa ajatustyön liikkeelle. Korvausilma johdetaan palotilaan hormin sivuja pitkin, jolloin se lämpiää savukaasujen lämmöstä. Ilma otetaan talon yläpohjasta vesikatteen alta pienellä puhaltimella, jolloin samalla lisätään yläpohjan tuuletusta. Ilma on muutamia asteita ulkoilmaa lämpimämpi. Ilma voi olla palotilaan tullessa jo yli 100 astetta, jolloin puu poltto tulee tehokkaammaksi. Kuuma palaminen vähentää savuhormin nokeentumista ja takka sitoo enemmän lämpöä samalla puumäärällä. - Savuhormin kautta poistuvasta lämmöstä voidaan jopa puolet palauttaa takaisin, tässä tapauksessa palotilaan, laskee toimitusjohtaja Jari Hautala Härmä Air Oy:stä. Palamisen lämpötila nousee ja nokea syntyy vähemmän. Takka ja sen korvausilma ovat täysin irrallaan talon muista järjestelmistä, hän toteaa. 14 Tervakukka Tervakukka 15

9 Tervakukkalaiset Greenbuild (www.greenbuild.fi) Kombi Arkkitehdit (www.kombi.fi) UPM Timber (www.upmliving.fi, Ensto (www.ensto.fi, Uponor (www.uponor.fi) Termex (www.termex.fi) Soklex (www.soklex.fi) Premode (www.premode.fi) Muunto (www.muunto.fi) Perniön taimisto (www.ekopiha.fi) Vesitaito (www.vesitaito.fi) Suunnittelu Teräsmaa (www.terasmaa.fi) Cembrit (www.cembrit.fi) Keittiömaailma (www.keittiomaailma.fi) Tulikivi (www.tulikivi.fi) Härma Air (www.harmaair.com) Ruukki (www.ruukki.fi) Sadolin (www.sadolin.fi) Sunseal (www.sunseal.fi) Uulatuote (www.uula.fi) Pihlgren & Ritola (www.tapettitehdas.fi) Omasali (www.omasali.fi) Hanketta konsultoi Työtehoseura (www.tts.fi) sekä Suomen luonnonsuojeluliitto (www.sll.fi) TÄSSÄKIN TALOSSA ON RUUKIN UPEA CLASSIC-TERÄSKATTO FIKSU PÄÄSEE VÄHEMMÄLLÄ - VALITSE SIIS RUUKIN KATTOPAKETTI Myös tässä talossa on Ruukin suomalainen teräskatto, kattoturvatuotteet ja sadevesijärjestelmä. Tutustu tuotevalikoimaamme PL 34, Saarijärvi Käyntiosoite: Ilolantie 14 Puh Päätoimittaja Pasi Typpö Tekstit ja taitto Erkki-Jussi Panula Sivunvalmistus I-print plus Paino I-print Oy

Selluvillaeristeinen Myrskypääsky esittäytyy Kuopiossa Sivu 5

Selluvillaeristeinen Myrskypääsky esittäytyy Kuopiossa Sivu 5 Selluvillaeristeinen Myrskypääsky esittäytyy Kuopiossa Sivu 5 Finnlamelli uudistaa tuotantoaan Sivu 4 Passiivitalokin tarvitsee lämmityksen Sivu 6 Pahvinjalostajasta puhallusvillaurakoitsijaksi Sivu 10

Lisätiedot

PUHALLUSLIIGA. Lisää lämpöä vanhaan taloon. Sivu 4. Miljoonan talon remontti. Sivu 5. Zero -rakenne passiivitalon seinärungoksi.

PUHALLUSLIIGA. Lisää lämpöä vanhaan taloon. Sivu 4. Miljoonan talon remontti. Sivu 5. Zero -rakenne passiivitalon seinärungoksi. Termex-Eriste Oy:n asiakaslehti 2/2009 Kokemus saksalaisesta laadusta asiakkaiden hyödyksi Sivu 7 Lisää lämpöä vanhaan taloon. Sivu 4 Miljoonan talon remontti. Sivu 5 Katon eristyksellä pidetään auringon

Lisätiedot

energiaextra Newsletter s. 10

energiaextra Newsletter s. 10 Newsletter #2 2012 energiaextra s. 10 Suomen parasta myynti- ja suunnittelupalvelua s. 3 Lasiterassilla neljä vuodenaikaa s. 15 Esittelyssä kymmenen kodikasta talomallia s. 16 Suomen ammattitaitoisinta

Lisätiedot

Lämmityslasku pienemmäksi

Lämmityslasku pienemmäksi 2013 Lämmityslasku pienemmäksi Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 6.2.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 3 Miksi energian hinta nousee?... 3 Oppaan sisältö... 5 Mihin energiaa kuluu?... 5 Mistä tietää,

Lisätiedot

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen Informa atiolehti

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen Informa atiolehti Ammattilaisille 7 Kellokas kestää hajamielisiä ihmisiä 10 Juurtuuko townhouse Suomeen? 26 Kirkkojärven koulun tilat innostavat oppimaan 30 Kirkkoarkkitehtuurin kaksi helmeä Kivestä muuraamalla viihtyisien

Lisätiedot

EnstoHybriditalo. YhTeeN pelaavat osat. Helppo hybriditalo. Numerot näyttävät. Toimiva koti Villa Ainoa. Maksimoi mukavuus ja tehokkuus

EnstoHybriditalo. YhTeeN pelaavat osat. Helppo hybriditalo. Numerot näyttävät. Toimiva koti Villa Ainoa. Maksimoi mukavuus ja tehokkuus EnstoHybriditalo ENERGIATEHOKKAAN ASUMISEN ERIKOISPAINOS 2013 Helppo hybriditalo YhTeeN pelaavat osat Sähkö kustannustehokkain! Numerot näyttävät Eko-logiikkaa Toimiva koti Villa Ainoa Kodinohjaus Maksimoi

Lisätiedot

Kodin tekee. Talo Helmestä löydät upeat Luxaflex -kaihdinuutuudet: SIlhouette ja Facette. Talossa on laajasti myös muitakin kaihdinratkaisuja.

Kodin tekee. Talo Helmestä löydät upeat Luxaflex -kaihdinuutuudet: SIlhouette ja Facette. Talossa on laajasti myös muitakin kaihdinratkaisuja. Rakentajan RAKENTAJAN TIETO Tieto Savon 2/2010 Messujakelu: Asuntomessut Kuopiossa 16.7.-15.8.2010 KODIN KAIKKI KALUSTEET - keittiöt - kodinhoito- huoneet - komerot - wc-kalusteet - maksuton suunnittelu

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

Fiksut ekoneliöt. Asuntomessut Tampereella 13.7. 12.8.2012 Kohde nro 22. Ei turhia neliöitä. Moderni kaupunkiasunto s. 3 Edullista asumista s.7. s.

Fiksut ekoneliöt. Asuntomessut Tampereella 13.7. 12.8.2012 Kohde nro 22. Ei turhia neliöitä. Moderni kaupunkiasunto s. 3 Edullista asumista s.7. s. Fiksut ekoneliöt Asuntomessut Tampereella 13.7. 12.8.2012 Kohde nro 22 Ei turhia neliöitä Moderni kaupunkiasunto s. 3 Edullista asumista s.7 s. 10 2 Asuntomessut 2012 Ruislaine Asuntomessut 2012 Ruislaine

Lisätiedot

4VINKKIÄ KOTI JA RAKENTAMINEN KOTI ON IHMISEN TÄRKEIN PAIKKA. Ekologinen rakentaminen ja remontoiminen i ovat panostus viihtyvyyteen ja ympäristöön.

4VINKKIÄ KOTI JA RAKENTAMINEN KOTI ON IHMISEN TÄRKEIN PAIKKA. Ekologinen rakentaminen ja remontoiminen i ovat panostus viihtyvyyteen ja ympäristöön. Piharakentaminen Kunnosta pihasi - nosta talosi arvoa TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI Lämmitys Oikealla lämmitysmuodolla lisäät energiatehokkuutta Passiivirakentaminen Päätös passiivitalosta

Lisätiedot

KESTÄVÄ EKOLOGINEN ASUINTALO

KESTÄVÄ EKOLOGINEN ASUINTALO K Ä Y T Ä N T Ö Ä 6 9 KESTÄVÄ EKOLOGINEN ASUINTALO Bruno Erat Maailmanlaajuisesti noin puolet energiankulutuksesta liittyy rakentamiseen. Raaka-aineiden hankinta ja kuljettaminen jalostettaviksi, rakennusmateriaalien

Lisätiedot

Kodin MUKAVUUDEKSI. vaikuttava taloprojekti 1. Energiatehokkuus kunniaan. Lattialämmitys vanhaan taloon. Sipe Santapukin ja Eric Lloyd Wrightin

Kodin MUKAVUUDEKSI. vaikuttava taloprojekti 1. Energiatehokkuus kunniaan. Lattialämmitys vanhaan taloon. Sipe Santapukin ja Eric Lloyd Wrightin Uponorin asiakaslehti 1/2010 www.uponor.fi Kodin MUKAVUUDEKSI Energiatehokkuus kunniaan Lattialämmitys vanhaan taloon Sipe Santapukin ja Eric Lloyd Wrightin vaikuttava taloprojekti 1 Kodin MUKAVUUDEKSI

Lisätiedot

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ilmanvaihtoratkaisut

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ilmanvaihtoratkaisut Like a Breath of Fresh Air Enervent Ilmanvaihtoratkaisut 2 Enervent Like a Breath of Fresh Air 3 Enervent tuo ulkoilman sisälle vielä puhtaampana ja raikkaampana Ensto on sähköjärjestelmien ja -tarvikkeiden

Lisätiedot

Hinta 6,50. Syksy2005

Hinta 6,50. Syksy2005 Hinta 6,50 Syksy2005 1 Rakentamisen tyylisuuntana Internet Rakennusteollisuus RT ry:n verkkopäätoimittaja Ahti Niskanen toteaa, että Internet ei ehkä vielä ole täysin mullistanut rakentamista, mutta on

Lisätiedot

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ilmanvaihtoratkaisut

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ilmanvaihtoratkaisut Like a Breath of Fresh Air Enervent Ilmanvaihtoratkaisut Enervent Like a Breath of Fresh Air 2 3 Enervent tuo ulkoilman sisälle vielä puhtaampana ja raikkaampana Ilmanvaihto Kun hallitset kotisi, hallitset

Lisätiedot

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen INFORMAATIOLEHTI

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen INFORMAATIOLEHTI Ammattilaisille 8 Rakennus on osiensa summa 12 Passiivitalo tiilestä ja harkosta 16 Energiatehokkuus ei saa viedä mukavuutta 24 Oma tupa urbaanisti Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen

Lisätiedot

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ilmanvaihtoratkaisut

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ilmanvaihtoratkaisut Like a Breath of Fresh Air Enervent Ilmanvaihtoratkaisut 2 Enervent Like a Breath of Fresh Air 3 Enervent tuo ulkoilman sisälle vielä puhtaampana ja raikkaampana Ensto on sähköjärjestelmien ja -tarvikkeiden

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti SiivouS ja puhdas SiSäilMa

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti SiivouS ja puhdas SiSäilMa ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite Toukokuu 2008 koti ja ympäristö KoKonaiSvaltaiSta ajattelua Matalaenergiatalojen Suunnittelu SiivouS ja puhdas SiSäilMa HirSitaloSSa

Lisätiedot

Valtio ei voi tehdä nyt mitään hokkuspokkustemppuja

Valtio ei voi tehdä nyt mitään hokkuspokkustemppuja Hinta 6,50 1 Pientalorakentamisessa on haasteita Pientalorakentaminen on kieltämättä aika haasteellisessa tilanteessa koko rakentamisketjun osalta, toteaa asuntoministeri Jan Vapaavuori. Rakentajan haaveet

Lisätiedot

Terveellisen rakentamisen ja ekologisen asumisen lehti 2013 www.luomura.com ISSN 2323-5241

Terveellisen rakentamisen ja ekologisen asumisen lehti 2013 www.luomura.com ISSN 2323-5241 Terve Talo Terveellisen rakentamisen ja ekologisen asumisen lehti 2013 www.luomura.com ISSN 2323-5241 Pia Lindmanin olkipaalitalon suunnittelun lähtökohtia olivat muun muassa luonnonmukaisuus, myrkyttömyys,

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011

RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011 RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011 KARKKILAN KAUPUNKI AURINKORINNE, 1. toteutusvaihe, korttelit 29 30, 60 64 asemakaava ja asemakaavan muutos, sitova tonttijako laatija Karkkilan kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala,

Lisätiedot

PUHALLUSLIIGA. Onni oli matkassa. pontevasti puhaltaen jo 20 vuotta!

PUHALLUSLIIGA. Onni oli matkassa. pontevasti puhaltaen jo 20 vuotta! Termex-Eriste Oy:n asiakaslehti 1/2008 Honkarakenne Oy:n Hyvää sisäilmaa henkivä Honkaranta esittäytyy Vaasan Asuntomessuilla sivu 7 Ensimmäinen asiakas odotti villoja ennen eristeenvalmistusta Sivu 3

Lisätiedot

Hyvinkään seudun KOHDE

Hyvinkään seudun KOHDE LAATTOJA ERIKOISHINNOIN! VILLEROY & BOCH VARASTOLAATTOJA LATTIAAN JA SEINÄÄN! HUIMIA HINTOJA! PUKKILAN MALLISTOJA ESILLÄ alk. 2 00 /m 2 Uula Keittomaali Falunpunainen 37 50 Panu+ 87 50 9 ltr valkoinen,

Lisätiedot

Knauf Oy:n sidosryhmälehti Nro 2/2012. Joen rannassa soi

Knauf Oy:n sidosryhmälehti Nro 2/2012. Joen rannassa soi Knauf Oy:n sidosryhmälehti Nro 2/2012 teema: ASUMISEN TRENDIT Joen rannassa soi Sisällys Puukerrostalot Viikissä s. 16 Gipsolution on Knauf Oy:n sidosryhmälehti, joka ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Lehtien

Lisätiedot

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen Informaatiolehti

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen Informaatiolehti Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen Informaatiolehti 8 Ajankohtainen passiivitalo 14 Vapaavuori perää vaihtoehtoja 24 Rappauksella väriä ja ilmettä 27 Vanhojen tiilirakennusten

Lisätiedot

toimitusketju pienempi öljylasku Eristyksellä ener- Rakentamismääräykset ohjaavat hybridiin Vanha öljykattila tyylikkäästi giatehokkuuteen

toimitusketju pienempi öljylasku Eristyksellä ener- Rakentamismääräykset ohjaavat hybridiin Vanha öljykattila tyylikkäästi giatehokkuuteen Asiaa öljylämmityksestä 2 1 2012 tämä n t i es itkö t ämän 5 va s tau s ta e r i s tä m i s e s tä t ies i t kö tämän t i e s i tkö Tehokas toimitusketju pienempi öljylasku 4 Eristyksellä ener- 10 22 giatehokkuuteen

Lisätiedot

ELÄMÄNLAATUA VIREÄSSÄ MANSIKKAKAUPUNGISSA

ELÄMÄNLAATUA VIREÄSSÄ MANSIKKAKAUPUNGISSA RAKENNUSMAAILMA KODIN KAIKKI KALUSTEET - keittiöt - kodinhoito- huoneet - komerot - wc-kalusteet - maksuton suunnittelu ja kotikäynti (mallikuvan tasoiset suunnitelmat maksutta) 1 Savon Seudun 1/2010 Messujakelu:

Lisätiedot

Kierrätettyä arkkitehtuuria s.8

Kierrätettyä arkkitehtuuria s.8 Nro 2/2013 Knauf Oy:n sidosryhmälehti + Puheenaiheena: + Kestävää: + Uusi konsepti: Designrakentaminen s.4 Kierrätettyä arkkitehtuuria s.8 Tuotteesta tilaksi s.18 Nro 2/2013 Knauf on yksi Euroopan suurimmista

Lisätiedot

mukavuudeksi KodinParemman rakentamisen ratkaisut 1/2004 Tammikuu Asuntomessut Heinolassa sivu 5 Lauran perheelle uusi koti sivut 10-11

mukavuudeksi KodinParemman rakentamisen ratkaisut 1/2004 Tammikuu Asuntomessut Heinolassa sivu 5 Lauran perheelle uusi koti sivut 10-11 1/2004 Tammikuu mukavuudeksi KodinParemman rakentamisen ratkaisut Asuntomessut Heinolassa sivu 5 Lauran perheelle uusi koti sivut 10-11 Rakenna käyttövesiputkisto sivut 17-18 Hallittua jätevesien käsittelyä

Lisätiedot

Terveellisen rakentamisen ja ekologisen asumisen lehti 2012

Terveellisen rakentamisen ja ekologisen asumisen lehti 2012 Terve Talo Terveellisen rakentamisen ja ekologisen asumisen lehti 2012 Sisältö Luomura 10 vuotta Luonnonmukaisen rakentamisen keskus Luomura ry on tehnyt kymmenen vuotta työtä luonnonmukaisen, ekologisen

Lisätiedot