Naantalin kaupunki. Tilapalvelut ATERIAPALVELUIDEN KEHITYSHANKE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Naantalin kaupunki. Tilapalvelut ATERIAPALVELUIDEN KEHITYSHANKE"

Transkriptio

1 1 Naantalin kaupunki Tilapalvelut ATERIAPALVELUIDEN KEHITYSHANKE

2 2 Sisällys 1. YLEISKUVAUS ATERIAPALVELUIDEN NYKYTILANTEESTA PERUSTIEDOT ATERIAPALVELUISTA Hallinto ja lomitus Koulut ja päiväkodit Kokopäivälaitokset Henkilöstöravintola VERTAILUTIETOA ATERIAPALVELUN KUSTANNUKSISTA TIIVISTETYT TOIMENKUVAT ATERIAPALVELUN LAATU Terveellisyyskriteerit Ravitsemussuositukset Omavalvonta ja OMAX-ohjelma OIVA VAIHTOEHTOISET PALVELUJEN TUOTTAMISTAVAT Huomioitavia seikkoja eri vaihtoehtojen osalta JOHTOPÄÄTÖKSET LIITE 1 Toteumavertailut keittiöittäin LIITE 2 keittiöiden koneet, laitteet ja työvälineet LIITE 3 keittiöiden toimivuus henkilöstön näkemyksestä LIITE 4 asiakastyytyväisyys (asiakaskyselyn tulokset)... 81

3 3 1. YLEISKUVAUS ATERIAPALVELUIDEN NYKYTILANTEESTA Naantalin kaupungin Ateriapalvelun toiminnan lähtökohtana on ajatus asiakkaan hyvästä ravitsemuksesta. Ateriapalvelut tuottaa eri-ikäisille asiakkaille suomalaisten ravitsemussuositusten mukaisia aterioita. Lähtökohtana ravitsemussuosituksissa on energian saannin ja kulutuksen tasapainottaminen ja ohjata aterian suunnittelua. Ateriapalvelun toiminta on asiakaslähtöistä ja kaikille asiakkaille järjestetään säännöllisesti asiakaskyselyjä, joista saatua palautetta käytetään ruoanvalmistustyön ja vakioruokaohjeiden kehittämisessä. Ateriasuositusten toteutuminen ruokalistoilla toteutuu Ateriapalvelussa raaka-ainevalinnoilla, ruoan valmistusmenetelmien avulla sekä ateriakokonaisuuksien kautta. Ateriapalvelut tuottaa hyvänmakuista sekä ravitsemuksellisesti oikein koostettua ruokaa kullekin asiakasryhmälle joustavasti, laadukkaasti ja luotettavasti erityisruokavaliot huomioiden. Ulkopuoliselta palvelun tuottajalta ostetaan kylminä toimitettavat kotipalveluateriat perjantaista sunnuntaihin, kuljetus perjantaisin. Ostot vuonna 2013 olivat e (1,7 % kokonaismenoista). Lisäksi ateriakuljetukset valmistuskeittiöistä palvelukeittiöihin hoidetaan ostopalveluna (Naantalin Taksit). Ateriakuljetusten kustannukset vuonna 2013 olivat e (1,6 % kokonaismenoista). Kotipalveluaterioiden kuljetuskustannukset maksaa sosiaali- ja terveysvirasto suoraan.

4 PERUSTIEDOT ATERIAPALVELUISTA Hallinto Hallinto ja lomitus Hallinnossa työskentelee tällä hetkellä kaksi henkilöä, ruokapalvelunjohtaja ja palvelupäällikkö (Ateria- ja Siivouspalvelut), 1,5 htv. Ruokapalvelunjohtajan koulutuksena on restonomi ylempi amk ja palvelupäällikön kotitalousteknikko. Molemmat ovat suorittaneet johtamisen erikoisammattitutkinnon. Ruokapalvelunjohtajalla on lisäksi ammattiopettajan pätevyys ja palvelupäälliköllä yrittäjän ammattitutkinto. Keski-ikä on 54 vuotta. Hallinto palvelee kaikkia valmistus- ja palvelukeittiöitä sekä toimii yhdyshenkilönä asiakkaille monenlaisissa asioissa (ruokalistat, asiakaskyselyt, laskutus, teemapäivät jne.).

5 5 Lomitus Lomituksessa työskentelee kaksi ruokapalvelutyöntekijää, 2 htv. Molemmilla on suurtalouskokin ammattitutkinto. Keski-ikä lomituksessa on 34 vuotta. Lomittajat työskentelevät tarpeen mukaan kaupungin kaikissa eri keittiöissä perustehtävistä ruoan valmistustehtäviin sekä tarvittaessa myös päiväkotien palveluvastaavina huolehtien ateria- ja siivouspalvelun eri tehtävistä. Lomituksen henkilöstössä on tapahtunut muutoksia kesällä Toinen lomittaja on uudelleen koulutettavana uusiin tehtäviin ja Kuuden Sisaren osa-aikainen ruokapalvelutyöntekijä siirtyi 09/2014 lomitustoimintaan. Toinen lomittaja on aloittanut oppisopimuksella majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkintoon tähtäävät opinnot ja oppisopimus päättyy 12/2015. Hallinnon ja lomituksen kustannukset vuonna 2013 olivat yhteensä 0,18 e/suorite (0,16 e/suorite, jos huomioidaan saadut tulot). Suoritteisiin on laskettu koko ateriapalvelun suoritteet (suoritteet/vuosi). Ateriapalvelun koko henkilöstön eläköitymisennuste Ateriapalvelun henkilöstön eläköitymisennuste (oletuksella eläköitymisikä 64 vuotta): hlöä - 1 hlö 3 hlöä 3 hlöä 1 hlö 3 hlöä 3 hlöä 2 hlöä 1 hlö Eläköitymisiä lukuun ottamatta vaihtuvuus henkilöstössä on todella pientä Koulut ja päiväkodit Koulujen ja päiväkotien keittiöt ovat ateriapalvelun suurimmat yksiköt. Asiakkaita ovat päiväkotien lapset alle yksi vuotiaista esikoululaisiin ja koulujen oppilaat alakoululaisista lukiolaisiin sekä päiväkotien ja koulujen henkilökunta. Päiväkodeissa tarjotaan aamupala, lounas ja välipala sekä vuoropäiväkodissa myös päivällinen ja iltapala. Päiväkoteihin valmistetaan perusruokavalion muunnoksia eli erityisruokavalioita tarpeen mukaan. Erityisruokavaliot teettävät usein paljon työtä monien erilaisten muunnosten vuoksi, joita saattaa olla vain yksi kutakin. Päiväkodeissa voi ruokailla myös henkilökunta ja tätä palvelua käyttää n. 140 henkilöä päivittäin. Kouluissa tarjotaan perusruokavalion mukainen lounas ja lisäksi yläkouluissa sekä lukiossa oppilaille on tarjolla myös kasvisvaihtoehto. Kaikissa kouluissa valmistetaan erityisruokavalioita tarpeen mukaan. Yläkouluissa ja lukiossa on lisäksi maanantaista torstaisin myynnissä maksullinen välipala, näitä myydään keskimäärin 85 kpl päivässä.

6 6 Erityisruokavalioiden (allergiat, diabetes) osuus on n. 3 % valmistettavista lounaista. Erityisruokavalioita tarjotaan henkilöille, joilla on ravitsemushoitoa vaativa sairaus. Tällä hetkellä riittää terveydenhoitajan todistus erityisruokavalion tarpeesta. Sivistystoimelle on ehdotettu vaadittavaksi lääkärintodistusta. Allergiaruokavalioissa on myös paljon muutaman viikon/kuukauden kokeiluja, kun haetaan oireiden aiheuttajaa. Erityisruokavalioista aiheutuu runsaasti työtä ja kustannuksia, joten ne tulisi minimoida todellisen tarpeen mukaisiksi. Koulujen henkilöstöruokailua käyttää n. 250 ruokailijaa päivittäin. Varsinaisen perusruuan valmistuksen lisäksi keittiöhenkilökunnalla on monenlaisia tehtäviä keittiön puhtaanapidosta tavaran tilauksiin, vastaanottoon sekä kuormien purkuun ja erilaisiin toimistotehtäviin. Valmistuskeittiöt hoitavat pääsääntöisesti vain oman keittiön tarvitsemat tilaukset, palvelukeittiöt hoitavat itsenäisesti omansa. Valmistuskeittiöt huolehtivat kuitenkin kaikkien alaisuuteensa kuuluvien keittiöiden laskujen asiatarkastuksista sekä laskutuksista, suoritekirjauksista ja tarvittaessa sijaisjärjestelyistä. Jokainen keittiö huolehtii omavalvonnan vaatimat kirjaukset Omax-ohjelmaan. Omaxista tarkemmin kohdassa 1.4 Ateriapalvelun laatu. Karvetin aluekeittiö ja sen alaiset päiväkotien keittiöt asiakkaat: lapsia + aikuisia työtunnit h/pv - Karvetin koulu ,95 - Karvetin päiväkoti ,65 - Tammiston päiväkoti ,50 - Nuhjalan päiväkoti ,65 - Karvetin iltapäiväkerho Haikarinkadun varahoitokoti siirtynyt Nuhjalan päiväkotiin 08/ Varikon kahvio 20 (sämpylät, pullat) tilaus loppunut 05/2014 Päivittäin valmistetaan keskimäärin 200 aamiaista, 482 lounasta ja 31 välipalaa sekä varikon sämpylät. Karvetin valmistuskeittiössä iso työvaihe on ruokien pakkaaminen lämpövaunuihin ja lämpölaatikoihin, koska lähetettäviä aterioita on neljään eri päiväkotikiinteistöön. Iltapäiväkerholaiset syövät välipalan koulun ruokasalissa.

7 7 Henkilöstö Karvetin valmistuskeittiössä työskentelee yksi ruokapalveluesimies ja kaksi ruokapalvelutyöntekijää. Ruokapalveluesimiehellä on suurtalouskokin ammattitutkinto, suurtalousesimiehen erikoisammattitutkinto sekä johtamisen erikoisammattitutkinto, Ruokapalvelutyöntekijöillä on suurtalouskokin perustutkinto tai ammattitutkinto. Ruokapalvelutyöntekijöistä toinen on aloittanut oppisopimuksella majoitus- ja ravitsemusalan esimiehen erikoisammattitutkintoon tähtäävät opinnot, jotka päättyvät 12/2015 ja toinen on aloittanut oppisopimuksella dieettikokin erikoisammattitutkintoon tähtäävät opinnot, jotka päättyvät 09/2015. Valmistuskeittiön henkilöstöresurssit ovat 3 htv. Henkilöstön keski-ikä on 55,8 vuotta (kaikki Karvetin keittiöt). Karvetin päiväkodin keittiössä työskentelee kokopäiväinen ruokapalvelutyöntekijä koulutuksenaan suurtalouskokin ammattitutkinto ja Karvetin Pikkutalossa palveluvastaava, koulutukseltaan laitoshuoltaja. Palveluvastaava osallistuu ateriapalvelun tehtävien hoitoon. Henkilöstöresurssit ovat 1,3 htv. Tammiston päiväkodin keittiössä työskentelee osa-aikainen ruokapalvelutyöntekijä, koulutuksenaan suurtalouskokin ammattitutkinto sekä palveluvastaava, joka hoitaa iltapäivän välipalan tarjolle ja hoitaa tiskit. Henkilöstöresurssit ovat 1,1 htv (tehtävien uudelleen järjestelyn jälkeen n. 0,8 htv). Nuhjalan päiväkodin keittiössä on toistaiseksi kokopäiväinen ruokapalvelutyöntekijä, koulutuksenaan suurtalouskokin ammattitutkinto, mutta tarkoituksena on muuttaa toimi osa-aikaiseksi ja palveluvastaava osallistuisi ateriapalvelun tehtävien hoitoon. Henkilöstöresurssit ovat 1 htv (jatkossa n. 0,9 htv). Haikarinkadun varahoitokodin toiminta siirtyi Nuhjalan päiväkodin yhteyteen elokuussa Varikon kahvioon ei ole toimitettu enää mitään toukokuusta 2014 lähtien. Elokuuhun asti Haikarinkadun varahoitokotiin toimitettiin aamupalatarvikkeet, lounas sekä välipala valmiina. Varikon kahvioon tehtiin aamuisin sämpylät ja leivonnaiset toimitettiin tilausten mukaan. Karvetin valmistuskeittiön ja sen alaisuudessa toimivien keittiöiden suoritteen hinta oli 2,64 e/suorite vuonna Kuparivuoren koulun valmistuskeittiö asiakkaat: lapsia + aikuisia työtunnit h/pv - Kuparivuoren koulu ,95 - iltapäiväkerho 5 Päivittäin valmistetaan keskimäärin 302 lounasta sekä iltapäiväkerhon välipalat viidelle oppilaalle.

8 8 Henkilöstö Henkilökuntaa on yhteensä neljä henkilöä; ruokapalveluesimies, kaksi ruokapalvelutyöntekijää ja yksi siivooja. Heistä kaksi on osa-aikaisia (ruokapalveluesimies ja siivooja) ja kaksi kokopäiväisiä, yhteensä 3 htv. Kuparivuoren koululta ei lähetetä ruokaa muihin kohteisiin. Henkilöstön koulutus: ruokapalveluesimies on suorittanut suurtalousesimiehen tutkinnon, ruokapalvelutyöntekijät ovat suorittaneet suurtalouskokin ammattitutkinnon ja lisäksi toisella on myös dieettikokin ammattitutkinto sekä suurtalousesimiehen tutkinto, siivoojalla on laitoshuoltajan ammattitutkinto. Henkilöstön keski-ikä on 55,3 vuotta. Kuparivuoren keittiön suoritteen hinta oli 2,27 e/suorite vuonna Lietsalan aluekeittiö ja sen alaiset päiväkotien keittiöt asiakkaat: lapsia + aikuisia työtunnit h/pv - Lietsalan koulu ,30 - Kreivinniityn päiväkoti ,65 (kaksi kiinteistöä) - Suovuoren päiväkoti ,00 - Keskustan päiväkoti ,65 - Raatihuoneen päiväkoti ,35 - Asemapäällikön vuoropäiväk ,60 - Keskustan iltapäiväkerho Lietsalan iltapäiväkerho 31 - Päivittäin valmistetaan keskimäärin 199 aamupalaa, 393 lounasta ja 184 välipalaa. Valmistuskeittiö lähettää valmiit lounaat palvelukeittiöihin. Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkotien keittiöissä. Iltapäiväkerhojen välipalat valmistetaan Lietsalassa. Keittiöstä lähetetään ateriat kuuteen eri päiväkotikiinteistöön sekä keskustan iltapäiväkerhoon eli lähetettävien ruokien pakkaaminen vaatii valmistuskeittiössä ison työpanoksen. Henkilöstö Lietsalan valmistuskeittiössä työskentelee ruokapalveluesimies sekä kaksi ruokapalvelutyöntekijää, joista toinen on osa-aikainen (loppu työaika Siivouspalveluissa). Ruokapalveluesimiehellä on suurtalouskokin ammattitutkinto sekä johtamisen erikoisammattitutkinto, molemmilla ruokapalvelutyöntekijöillä on suurtalouskokin koulutus/ammattitutkinto. Ruokapalveluesimies on

9 9 aloittanut oppisopimuksella majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkintoon tähtäävät opinnot, jotka päättyvät 12/2015 ja toinen ruokapalvelutyöntekijä on päivittämässä koulutustaan oppisopimuksella suurtalouskokin ammattitutkinnoksi valmistuen 09/2016. Valmistuskeittiön henkilöstöresurssit ovat 2,8 htv. Henkilöstön keski-ikä on 51,2 vuotta (kaikki Lietsalan keittiöt). Kreivinniityn päiväkodin alatalon keittiössä työskentelee ruokapalvelutyöntekijä, joka on koulutukseltaan ravintolakokki-kylmäkkö ja ylätalon ateriapalvelun tehtävistä huolehtii laitoshuoltajan koulutuksella palveluvastaava. Ateriapalvelun henkilöstö huolehtii myös ruokien kuljetuksen alatalosta ylätaloon. Palvelukeittiön henkilöstöresurssit ovat 1,4 htv. Suovuoren päiväkodissa ateriapalvelun tehtävistä huolehtii palveluvastaava toimitilahuoltajan koulutuksella. Palvelukeittiön henkilöstöresurssit ovat 0,7 htv. Keskustan päiväkodin keittiössä työskentelee kokopäiväinen ruokapalvelutyöntekijä, koulutukseltaan kotitalousteknikko. Palvelukeittiössä valmistetaan myös Raatihuoneen päiväkodin aamu- ja välipalat. Palvelukeittiön henkilöstöresurssit ovat 1 htv. Raatihuoneen päiväkodin palvelukeittiössä työskentelee palveluvastaava laitoshuoltajan koulutuksella. Palveluvastaava kuljettaa aamu- ja välipalan Keskustan päiväkodin keittiöstä Raatihuoneen puolelle. Palvelukeittiön henkilöstöresurssit ovat 0,6 htv. Asemapäällikön vuoropäiväkodin palvelukeittiössä työskentelee suurtalouskokin ja laitoshuoltajan koulutuksen saanut palveluvastaava. Vuoropäiväkoti on haasteellinen työpaikka, koska toimintaa on vuorokauden ympäri lähes vuoden jokaisena päivänä ja lapsimäärät voivat vaihdella suurestikin. Viikonloppuisin paikalla ei ole ateriapalvelun henkilöstöä, vaan hoitohenkilökunta lämmittää perjantaina toimitetut kylmät ateriat sekä huolehtii aamu-, väli- ja iltapalat tarjolle. Palvelukeittiön henkilöstöresurssit ovat 0,6 htv. Keskustan iltapäiväkerhon välipalat toimitetaan valmiina Vapaa-aikatulliin, jossa ei ole ateriapalvelun henkilöstöä. Lietsalan iltapäiväkerholaiset syövät välipalan koulun ruokasalissa. Lietsalan valmistuskeittiön ja sen alaisuudessa toimivien palvelukeittiöiden suoritteen hinta oli 3,50 e/suorite vuonna Taimon aluekeittiö ja sen alaiset päiväkotien keittiöt asiakkaat: lapsia + aikuisia työtunnit h/pv - Taimon koulu ,95 - Taimon päiväkoti ,75 - Ruonan päiväkoti ,60 - Soinisten päiväkoti ,00 - Taimon iltapäiväkerho 51

10 10 Päivittäin valmistetaan keskimäärin 170 aamupalaa, 557 lounasta ja 221 välipalaa. Valmistuskeittiö lähettää valmiit lounaat palvelukeittiöihin. Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkotien keittiöissä. Iltapäiväkerhon välipalat valmistetaan Taimon valmistuskeittiössä. Keittiöstä lähetetään ateriat neljään eri päiväkotikiinteistöön eli lähetettävien ruokien pakkaaminen vaatii tässäkin valmistuskeittiössä ison työpanoksen. Asiakkaina käy lisäksi vanhusruokailijoita lähinnä Ruonan päiväkodissa, vanhusaterioita myydään n. 550 kpl vuodessa. Henkilöstö Taimon valmistuskeittiössä työskentelee ruokapalveluesimies suurtalousesimiehen koulutuksella sekä lisäksi kolme ruokapalvelutyöntekijää, joista yksi on osa-aikainen ja käy aamuisin Taimon päiväkodissa valmistamassa aamupalan ja hoitaa päiväkodin tilaukset. Toisella ruokapalvelutyöntekijällä on laitoskeittäjän koulutus sekä työnjohdollinen jatkolinja, toisella on suurtalouskokin ammattitutkinto samoin kuin on osa-aikaisella ruokapalvelutyöntekijällä. Valmistuskeittiön henkilöstöresurssit ovat 3,65 htv. Henkilöstön keski-ikä on 54,2 vuotta (kaikki Taimon keittiöt). Taimon päiväkodin palvelukeittiössä työskentelee valmistuskeittiön ruokapalvelutyöntekijän lisäksi palveluvastaava laitoshuoltajan koulutuksella. Palvelukeittiön henkilöstöresurssit ovat 0,62 htv. Ruonan päiväkoti toimii kahdessa eri kiinteistössä, joka tuo tehtävien tehokkaaseen hoitamiseen omat haasteensa. Päiväkodissa työskentelee palveluvastaava laitoshuoltajan koulutuksella, joka valmistaa aamupalan ja hoitaa tilaukset sekä huolehtii omavalvonnasta. Toisessa kiinteistössä siivooja huolehtii astiahuollosta. Palvelukeittiön henkilöstöresurssit ovat 0,74 htv. Soinisten päiväkodin palvelukeittiössä työskentelee kokoaikainen palveluvastaava, joka on koulutukseltaan suurtalouskokki. Ateriapalvelun tehtävien lisäksi tehtäviin kuuluu osittain siivousta ja pyykkihuoltoa. Palvelukeittiön henkilöstöresurssit ovat 0,78 htv. Taimon valmistuskeittiön ja sen alaisuuteen kuuluvien palvelukeittiöiden suoritteen hinta oli 2,56 e/suorite vuonna Maijamäen aluekeittiö ja sen alainen yläkoulun keittiö asiakkaat: lapsia + aikuisia työtunnit h/pv - Maijamäen koulu ,00 - Suopellon koulu ,30 - Naantalin lukio sis. Maijamäen koulun tunteihin Päivittäin valmistetaan keskimäärin lounasta sekä myytäviä välipaloja kpl. Maijamäestä lähetetään lounaat myös Suopellon yläkouluun. Suopellossa valmistetaan aterian energialisäkkeet (peruna, pasta, riisi) sekä välipalat. Lukion auditorion valmistumisen myötä myös tilaustarjoilut keittiöstä ovat lisääntyneet, lähinnä erilaisia kahvituksia, jotka toimitetaan auditorioon.

11 11 Henkilöstö Maijamäessä työskentelee ruokapalveluesimies, jolla on suurtalousesimiehen tutkinto sekä johtamisen erikoisammattitutkinto sekä viisi ruokapalvelutyöntekijää koulutuksinaan joko suurtalouskokin ammattitutkinto tai kokin perustutkinto, yhdellä on lisäksi hotelli-, ravintola- ja cateringalan ammatillisen opettajan tutkinto. Yksi työntekijä tekee siivoojan ja ruokapalvelutyöntekijän yhdistelmätehtävää ja opiskeli oppisopimuksella laitoshuoltajaksi valmistuen 03/2014.Valmistuskeittiön henkilöstöresurssit ovat 5,5 htv. Henkilöstön keski-ikä on 52,2 vuotta (Maijamäki ja Suopelto). Suopellon palvelukeittiössä työskentelee kokopäiväinen ruokapalvelutyöntekijä suurtalouskokin koulutuksella sekä laitoshuoltajan koulutuksen omaava siivoja osa-aikaisena (loppu työaika Siivouspalveluissa). Palvelukeittiön henkilöstöresurssit ovat 1,35 htv. Maijamäen valmistuskeittiön ja sen alaisuuteen kuuluvan Suopellon koulun palvelukeittiön suoritteen hinta oli 2,26 e/suorite vuonna Rymättylän koulun keittiö ja sen alainen päiväkodin keittiö asiakkaat: lapsia + aikuisia työtunnit h/pv - Rymättylän koulu ,24 - Rymättylän esikoulu (lounas) - Koulun päivähoitoyksikkö 17 (aamupala + välipala) - iltapäiväkerho 30 - Rymättylän päiväkoti ,50 Päivittäin valmistetaan keskimäärin 17 aamupalaa, 211 lounasta sekä iltapäiväkerhon ja päiväkodin välipalat 62 lapselle. Valmistuskeittiö lähettää aamupalatarvikkeet ja valmiit lounaat sekä välipalat Rymättylän päiväkotiin. Iltapäiväkerho ja päivähoitoyksikkö toimivat koulun yhteydessä ja ruokailevat koulun ruokasalissa. Henkilöstö Rymättylän koulun keittiössä työskentelee kaksi ruokapalvelutyöntekijää, joista toinen on osa-aikainen, henkilöstöresurssit 1,6 htv. Kokoaikainen ruokapalvelutyöntekijä on aloittanut oppisopimuksella majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkintoon tähtäävät opinnot, jotka päättyvät 12/2015. Aikaisempi koulutus on suurtalouskokki. Osa-aikainen työntekijä on suorittanut Emäntäkoulun. Rymättylän päiväkodissa työskentelee yksi osa-aikainen siivooja, joka opiskeli oppisopimuksella laitoshuoltajaksi valmistuen 03/2014. Päiväkodin henkilöstöresurssit ovat 0,46 htv, johon on päiväkodin osalta toivottu lisäystä, koska tällä hetkellä päiväkodin henkilökunta valmistaa aamupalan itse

12 12 lähetetyistä tarvikkeista. Päiväkodin siivooja myös kuljettaa ruoat koululta päiväkotiin ja palauttaa valmistus-/tarjoiluastiat takaisin (taksikuljetus ei onnistunut Rymättylässä). Henkilöstön keski-ikä on 50,0 vuotta (koulu ja päiväkoti). Rymättylän koulun suoritteen hinta oli 2,54 e/suorite vuonna Rymättylän päiväkoti ei kuulunut vuonna 2013 koulun keittiön alaisuuteen. Merimaskun valmistuskeittiö ja sen alaiset koulujen/päiväkotien keittiöt sekä Kummelin palvelukeskuksen keittiö asiakkaat: lapsia + aikuisia työtunnit h/pv - Merimaskun koulu ,63 - Merimaskun päiväkoti ,45 - Merimaskun iltapäiväkerho Kultarannan koulu ,00 - Kultarannan päiväkoti ,15 (toiminta päättyi 06/2014) - Kultarannan iltapäiväkerho Viialan päiväkoti ,65 - Velkuan koulu ,25 - Velkuan iltapäiväkerho Kummelin perhepäivähoitokoti Kummelin palvelukeskus 22 7,65 / 6,00 (la, su) - Kummelin kahvio 1 Päivittäin valmistetaan keskimäärin 92 aamupalaa, 441 lounasta ja 187 välipalaa. Valmistuskeittiö lähettää valmiit lounaat palvelukeittiöihin. Aaamu- ja välipalat valmistetaan päiväkotien keittiöissä. Iltapäiväkerhon välipalat valmistetaan Merimaskussa ja Kultarannassa. Merimaskun valmistuskeittiöstä lähetetään ateriat neljään eri kohteeseen eli lähetettävien ruokien pakkaaminen vaatii tässäkin valmistuskeittiössä ison työpanoksen. Kummelin palvelukeskus toimii myös valmistuskeittiönä palvelukeskukselle ja perhepäivähoitokodille sekä lähettää Velkuan koulun ja iltapäiväkerhon tarvitsemat ateriat. Kummelissa toimii myös kahvio, joka on toistaiseksi avoinna kaikille kävijöille, mutta toiminta on hyvin vähäistä.

13 13 Henkilöstö Merimaskun valmistuskeittiössä henkilöstönä on osa-aikainen ruokapalveluesimies, koulutukseltaan suurtalouskokki sekä johtamisen erikoisammattitutkinto sekä kolme ruokapalvelutyöntekijää, jotka ovat suorittaneet suurtalouskokin ammattitutkinnon tai kokin perustutkinnon. Yhdellä ruokapalvelutyöntekijällä on lisäksi suurtalousesimiehen tutkinto. Henkilöstöresurssit ovat valmistuskeittiössä 2,96 htv. Henkilöstön keski-ikä on 51,2 vuotta (kaikki Merimaskun keittiöt) Merimaskun päiväkodin keittiössä aamupalan valmistaa palveluvastaava, koulutukseltaan toimitilahuoltaja. Lounaan sekä välipalan esille laitosta ja astiahuollosta huolehtii aamupäivät valmistuskeittiössä työskentelevä ruokapalvelutyöntekijä, jolla on kokin perustutkinto. Henkilöstöresurssit päiväkodin palvelukeittiössä ovat 0,84 htv. Kultarannan koulun keittiössä työskentelee ruokapalvelutyöntekijä, koulutukseltaan suurtalouskokki. Päiväkodin aamupala valmistetaan koulun keittiössä ja keittiön työntekijä kuljettaa sen päiväkodin puolelle ja laittaa aterian tarjolle. Päiväkodin muista ateriapalvelun tehtävistä huolehtii palveluvastaava, joka on koulutukseltaan laitoshuoltaja. Koulun keittiön henkilöstöresurssit ovat 0,78 htv ja päiväkodin palvelukeittiön 0,67 htv. Päiväkodin välipalat valmistetaan myös koulun keittiössä ja kuljetetaan päiväkotiin ateriapalvelun henkilöstön toimesta. Päiväkodin toiminta päättyi toukokuun lopussa Viialan päiväkodin ateriapalvelun tehtävistä huolehtii palveluvastaava, jolla on suurtalouskokin perustutkinto. Henkilöstöresursseja Viialan palvelukeittiössä on 0,74 htv. Kummelin palvelukeskuksen keittiössä työskentelee arkisin kokopäiväinen ruokapalvelutyöntekijä, koulutukseltaan suurtalouskokki ja viikonloppuisin osa-aikainen ruokapalvelutyöntekijä, koulutukseltaan ravintolakokki. Henkilöstöresurssit Kummelin keittiössä ovat 1,31 htv. Kummelin keittiö toimii valmistuskeittiönä palvelukeskukselle ja ryhmäperhepäiväkodille sekä lähettää Velkuan koulun ja iltapäiväkerhon tarvitsemat ateriat. Velkuan koululle ruoka lähtee yhdistelmätyöntekijän mukana, joka laittaa lounaan tarjolle ja hoitaa astiahuollon koulun keittiössä. Vakanssi on sivistystoimen koulunkäynninohjaaja, josta ateriapalvelut maksaa ateriapalvelun osuuden. Työntekijä tuo tullessaan lapset Kummeliin iltapäiväkerhoon sekä keittiön astiat ja pakkauslaatikot. Henkilöstöresurssit koulun keittiön ja ruokakuljetusten osalta ovat 0,29 htv. Velkuan osalta työjärjestelyihin tuli muutoksia elokuussa 2014 koulun alkaessa, sillä koulunkäynninohjaaja ei ollut enää käytettävissä ateriapalvelun tehtäviin. Tällä hetkellä tehtävää hoitaa koulussa Kummelin osa-aikainen palveluvastaava. Merimaskun valmistuskeittiön ja sen alaisten palvelukeittiöiden suoritteen hinta oli 4,32 e/suorite vuonna Erikseen laskettuna Kummelin suoritteen hinta oli 5,47 e/suorite ja Merimaskun sekä Kultarannan koulujen ja päiväkotien 4,05 e/suorite Kokopäivälaitokset Kokopäivälaitosten keittiöt valmistavat vuoden jokaisena päivänä asukkaille/potilaille aamupalan, lounaan, päiväkahvin lisukkeineen, päivällisen sekä iltapalan. Kokopäivälaitosten keittiöitä toimii kolme;

14 14 terveyskeskuksen keittiö suurimpana, Katavakodin keittiö Rymättylässä sekä Kummelin keittiö Velkualla. Kokopäivälaitosten erityisruokavalioiden määrä on n. 25%. Työ terveyskeskuksen ja Katavakodin keittiöissä on vuorotyötä, Kummelissa on viikonlopputyöntekijä erikseen ja siellä tehdään vain normi päivävuoroa. Kummelin viikonlopputyöntekijä tekee lyhyempää päivää, koska silloin ei valmisteta koulun eikä päivähoidon aterioita. Terveyskeskuksen valmistuskeittiö asiakkaat: ruokailijoita/pv työtunnit h/pv - terveyskeskus, vuodeosasto (arkisin ka. 59 h, viikonloppuisin 48 h) - vanhainkoti 65 - vanhainkodin päivätoiminta 10 - Aurinkosäätiön palvelutalo 45 - Myllynkiventien ryhmäkoti 16 - Viialan ryhmäkoti 8 - kotipalveluateriat (lämpimät) 80 - henkilöstöruokailu 40 - eläkeläiset viikonloppuisin 20 Päivittäin valmistetaan keskimäärin 115 aamupalaa, 304 lounasta, 75 päiväkahvia, 129 päivällistä sekä 105 iltapalaa. Terveyskeskuksessa ateriat lähtevät keskitetyn jakelun kautta osastoille eli keittiö jakaa ruoat keittiössä jakohihnalla tarjottimille henkilökorttien mukaisin tiedoin ja osastojen henkilökunta hakee vaunut keittiöstä kolme kertaa päivässä (aamupala, lounas ja sen yhteydessä päiväkahvitarjottavat, päivällinen ja sen yhteydessä iltapalatarjottavat). Osastojen henkilökunta myös palauttaa vaunut keittiöön. Terveyskeskuksen keittiöstä lähtee Aurinkosäätiön palvelutaloon päivittäin lämmin lounas sekä Myllynkiventien ja Viialan ryhmäkoteihin lämmin lounas ja päivällinen sekä maanantaista torstaihin annospakatut kotipalveluateriat lämpiminä. Näissä kohteissa ei ole ateriapalvelun henkilökuntaa. Ateriapalvelut on kilpailuttanut kylmät kotipalveluateriat pe-su, toimitus perjantaisin, toimittajana Naantalin Ruokamestarit. Kylmien kotipalveluaterioiden laskutus kulkee terveyskeskuksen kautta (myös saariston ateriat), vaikka terveyskeskuksella ei sinällään ole mitään tekemistä niiden kanssa. Sosiaalitoimi on kilpailuttanut kotipalveluaterioiden kuljetuksen sekä kauppakassipalvelut. Kotipalveluaterioiden kuljetuksen (NTP) maksaa sosiaali- ja terveysvirasto suoraan.

15 15 Henkilöstö Terveyskeskuksen keittiössä työskentelee ruokapalveluesimies, koulutukseltaan suurtalouden työnjohtaja sekä 10 ruokapalvelutyöntekijää eri vuoroissa. Ruokapalvelutyöntekijät ovat koulutukseltaan suurtalouskokkeja tai keittäjiä ja yksi on suorittanut elintarvikealan peruslinjan. Henkilöstöresurssit terveyskeskuksen keittiössä ovat 10,3 htv. Henkilöstön keski-ikä on 43,7 vuotta. Terveyskeskuksen keittiön suoritteen hinta oli 3,61 e/suorite vuonna Katavakodin keittiö asiakkaat: ruokailijoita/pv työtunnit h/pv - Onnela 10 16,39 - Jannela 16 - kotipalveluateriat 15 - salissa ruokailevat vanhukset 13 - henkilöstöruokailu 15 Päivittäin valmistetaan 26 aamupalaa, 69 lounasta, 26 päiväkahvia, 26 päivällistä ja iltapalaa. Katavakodissa pyritään kannustamaan mahdollisimman monia asukkaita ruokasaliin ruokailemaan, jossa ateriapalvelun henkilöstö kokoaa aterian tarjottimelle ja kantaa sen asukkaalle pöytään. Loput asukkaat ruokailevat osastolla huoneissaan. Henkilöstö Henkilöstönä on ruokapalveluesimies, koulutukseltaan suurtalousesimies sekä johtamisen erikoisammattitutkinto sekä kaksi ruokapalvelutyöntekijää, jotka ovat koulutukseltaan suurtalouskokki / dieettikokki ja keittäjä. Ruokapalveluesimies vastaa myös Rymättylän koulun keittiön esimiehen tehtävistä. Henkilöstöresurssit keittiössä ovat 3 htv. Henkilöstön keski-ikä on 53,3 vuotta. Katavakodin suoritteen hinta oli 3,45 e/suorite vuonna Vuonna 2013 Rymättylän päiväkodin keittiö toimi Katavakodin keittiön alaisuudessa. Kummelin keittiöstä on tarkemmin Merimaskun koulun yhteydessä. Kummelin asukkaat ruokailevat kaikki ruokasalissa.

16 16 Kuusi Sisarta Henkilöstöravintola Henkilöstöravintola Kuusi Sisarta palvelee arkipäivisin sisäisiä ja ulkoisia asiakkaita pääasiassa lounastarjoilulla. Henkilöstöravintolalle on myönnetty vuonna 2014 Sydänmerkki, joka ohjaa asiakkaita terveellisempiin valintoihin aterian eri osissa. Iso osa Kuuden Sisaren toimintaa ovat myös erilaiset kokouskahvitukset. Henkilöstöravintola hoitaa myös kaupungin edustustilaisuuksien tarjoilut kaupungintalolla sekä Kailon saunalla. Henkilöstöravintola palvelee asiakkaita arkisin klo 7-15, lisäetuna kaupungintalon henkilökunnalla on mahdollisuus ostaa vitriinituotteita myös iltaisin, jos työpäivät venyvät. Kuusi Sisarta palvelee myös eläkeläisiä ja veteraaneja, joiden lounaita sosiaali- ja terveystoimi tukee sosiaalilautakunnan päätöksen mukaisesti. Heinäkuussa Kuusi Sisarta on suljettuna kesälomien keskittämisen takia. asiakkaat: ruokailijoita/pv työtunnit h/pv - kaupunginhenkilöstö 65 26,78 (22,95 h/pv 09/2014 alkaen) - eläkeläiset/veteraanit 25 - eri yritysten henkilöstö 8 - kahviotoiminta 70 - tilaustarjoilut (kokouskahvit) 40 - cocktailtilaisuudet 2-5 x vuodessa - Kailo 5-10 x vuodessa Henkilöstö Henkilöstönä on ruokapalveluesimies, koulutukseltaan suurtalousesimies sekä kaksi kokopäiväistä ruokapalvelutyöntekijää, joista toisella on suurtalousesimiehen erikoisammattitutkinto sekä suurtalouskokin ammattitutkinto ja toisella on talousesimiehen tutkinto sekä kokin tutkinto. Lisäksi keittiössä työskentelee osa-aikaisena laitoskeittäjän tutkinnon suorittanut ruokapalvelutyöntekijä. Henkilöstöresurssit keittiössä ovat 3,5 htv. Henkilöstön keski-ikä on 47,0 vuotta. Osa-aikainen ruokapalvelutyöntekijä siirtyi syyskuun alusta lomitustoimintaan, jonka jälkeen henkilöstöresurssit Kuudessa Sisaressa ovat 3 htv ja keski-ikä 42,7 vuotta.

17 17 Henkilöstöravintola Kuuden Sisaren suoritteen hinta oli 8,21 e/suorite vuonna Suoritehinta on poikkeuksellisen korkea muihin keittiöihin nähden pääasiassa korkeiden vuokrakustannusten takia. Vuoden 2015 alusta lainsäädännön muuttuessa Kuusi Sisarta ei voi enää palvella paikallisia yrityksiä lounasruokasopimusten osalta. Päivittäinen ruokailijamäärä vähenee keskimäärin 8-10 henkilöllä, jonka vaikutus ulkoisiin tuloihin on vuositasolla n euroa. Tämä osaltaan luo paineita vuokratason uudelleen tarkastelulle. Henkilöstöravintolan toiminta olisi kannattavaa, jos vuokrataso asetettaisiin kestävälle tasolle. Kuuden Sisaren nykyinen vuokra on euroa, kun toiminnan kannalta kestävä vuokrataso olisi noin euroa. Henkilöstöravintolalle on lounastarjoilun lisäksi kuitenkin kysyntää päivittäin erilaisten kokous- ja koulutustilaisuuksien tarjoilujen järjestäjänä ja useimmiten on pystytty palvelemaan asiakkaita hyvinkin lyhyellä tilausajalla. Kokoustarjoilujen osuus on n euroa sisäisestä myynnistä.

18 VERTAILUTIETOA ATERIAPALVELUN KUSTANNUKSISTA Ateriapalveluiden vertailukustannuksia muutamista kunnista: Naantali Rusko Hanko Rauma e/suorite 3,37 2,25 3,39 3,75 Vertailutietoja pyydettiin useammasta kunnasta (Raisio, Paimio, Uusikaupunki, Parainen, Kaarina, Lieto), mutta niitä ei valitettavasti saatu. Suoritteen hintaan vaikuttaa noudatettavien ruokalistojen lisäksi myös mm. kunnissa keittiöiltä perittävä vuokrataso. Henkilöstökustannukset ovat kaikissa kunnissa suurin kustannuserä, noin puolet kustannuksista. Toiseksi suurin kuluerä ovat elintarvikkeet ja muut tarvikehankinnat. Kolmanneksi suurimpana eränä ovat kunnasta riippuen joko vuokrat tai palvelujen ostot. Vuokrien osuus aterian hinnasta tulisi olla max. 5-6 %. Naantalissa tilavuokrat ovat koko ateriapalveluissa 8 % ja Kuuden Sisaren osalta 30% menoista. NAANTALIN ATERIAPALVELUJEN TILINPÄÄTÖSVERTAILU TP 2012 TP 2013 TOIMINTATULOT YHT , ,63 Myyntituotot , ,21 Sisäiset myyntituotot , ,90 Tuet ja avustukset , ,63 Muut toimintatuotot 275 Valmistus omaan käyttöön 719, ,89 TOIMINTAMENOT YHT , ,55 Henkilöstökulut , ,10 Palvelujen ostot , ,74 Sisäiset palvelut , ,80 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,32 Sisäiset aineet, tarvikkeet 6 194, ,53 Vuokrakulut 3 929, ,06 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,64 Muut toimintakulut 6 686, ,36 TOIMINTAKATE , ,08 Poistot ja arvonalentumiset , ,07 Laskennalliset erät , ,66 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,35

19 19 ATERIAPALVELUN KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN toteutuma 2013 %-osuus - henkilöstökustannukset ,10 47,94 - palvelujen ostot ,54 7,92 - aineet ja tarvikkeet ,85 34,24 (elintarvikkeiden osuus ,43) (30,68) - vuokrat ,70 8,04 - muut toimintakulut 7 658,36 0,17 - poistot ,07 0,93 - laskennalliset erät ,66 0,75 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , TIIVISTETYT TOIMENKUVAT Palvelupäällikkö siivous- ja ateriapalvelut - toiminnan kehittäminen - budjetointi ja taloushallinto - laskujen hyväksyminen - hankintojen hyväksyminen - tarjouspyynnöt - henkilöstöhallinto - oppisopimusopiskelijoiden ohjaus ja arviointi (jet, siivousteknikot) - sopimukset - koulutus- ja tyhysuunnitelmien hyväksyminen - tiedottaminen ja konsultointi Ruokapalvelunjohtaja - ateriapalvelun henkilöstöhallinto - palvelun ja tuotannon asiantuntijatehtävät - ruokalistojen suunnittelu - muut ateriapalvelun suunnittelu- ja kehittämistehtävät

20 20 - hankintojen suunnittelu ja valmistelu, kilpailutukset - ruokapalveluesimiesten ja lomitustoiminnan henkilöstön lähiesimies - oppisopimuksiin liittyvät asiat - yhteistyö asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa - ateriakuljetukset - tiedottaminen Ruokapalveluesimies - keittiön työnjohto- ja esimiestehtävät; suunnittelu, organisointi, kehittäminen, tilaukset, toimistotyöt - ruoan valmistus - omavalvonta - asiakaspalvelu - osallistuminen astiahuoltoon ja puhtaanapitoon Ruokapalvelutyöntekijä (vaativat ammattitehtävät, ammattitehtävät, perustehtävät) - ruoanvalmistukseen osallistuminen - ruoan esille laitto ja lähtevien ruokien pakkaus - erityisruokavalioista huolehtiminen - omavalvonta - astiahuolto ja keittiön puhtaanapito - asiakaspalvelu - aamu- ja välipalojen valmistus - avustavat tehtävät ruoan valmistuksessa - tavaran vastaanotto Palveluvastaava - päiväkodin ateriapalvelutehtävät; aamu- ja välipalojen valmistus, ruoan esille laitto, astiahuolto - ylläpito ja perussiivoustehtävät - tekstiilihuolto - (varhaiskasvatuksen avustavat tehtävät) Naantalin kaupungin Ateriapalvelut toimii yhteistyössä monien eri oppilaitosten kanssa tarjoten opiskelijoille hyvät työssäoppimisympäristöt sekä koulutetut työpaikkaohjaajat. Lisäksi työssäoppijoita ja työharjoitteilijoita on ollut mm. kuntoutuskeskusten ja Pointin kautta. Ateriapalvelut toimii myös sijoitusyksikkönä, kun kaupungin sisällä joudutaan tekemään uudelleensijoituksia erilaisista syistä ATERIAPALVELUN LAATU Ateriapalvelun kokonaislaatu muodostuu useista laatutekijöistä. Keskeisimmät laatutekijät ovat ravitsemuksellinen, hygieeninen ja aistinvarainen laatu sekä palvelun laatu. Ravitsemuksellisen laadun ylläpitäminen, vaihtelevuus ja vaihtoehdot onnistuvat vain, jos keittiöhenkilöstö on ammattitaitoista ja

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI 4. TUTKINNON OSA LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Lounasruokien valmistus 2/5 A Aistinvarainen (raaka-aineista) Ajoitus, aikataulu Alkuperä (raaka-aineen)

Lisätiedot

Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille Palveluesimies Päivi Ylönen

Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille Palveluesimies Päivi Ylönen Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille 5.9.2016 Palveluesimies Päivi Ylönen Mikkelin Ruoka- ja puhtauspalvelu tunnuslukuina v. 2016 Liikevaihto 12,5 milj., henkilöstöä 200 Asiakkaina päiväkodit,

Lisätiedot

KUNTIEN RAVITSEMUSSUOSITUKSET. Kuntamarkkinat 15.9.2011 Raija Kara

KUNTIEN RAVITSEMUSSUOSITUKSET. Kuntamarkkinat 15.9.2011 Raija Kara KUNTIEN RAVITSEMUSSUOSITUKSET Kuntamarkkinat 15.9.2011 Raija Kara 1 VALTION RAVITSEMUSNEUVOTTELUKUNTA Perustettu 1954 nimellä Valtion ravitsemustoimikunta Asettajana maa- ja metsätalousministeriö Asetetaan

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Sivu 1 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO TUTKINNON OSA: LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Sivu 2 LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Tutkinnon suorittaja Tutkintotilaisuuden paikka Tutkintotilaisuuden aika

Lisätiedot

PIENMEIJERIPÄIVÄT Hämeenlinna 14.11.2014 Sanna Tuomi Terveystarkastaja. Hämeenlinnan kaupunki

PIENMEIJERIPÄIVÄT Hämeenlinna 14.11.2014 Sanna Tuomi Terveystarkastaja. Hämeenlinnan kaupunki PIENMEIJERIPÄIVÄT Hämeenlinna 14.11.2014 Sanna Tuomi Terveystarkastaja Hämeenlinnan kaupunki 13.11.2014 Mikä on Oiva? Oiva-järjestelmä on Eviran määräämä tapa julkaista valvontatiedot. Valvontatietojen

Lisätiedot

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Haluamme palvella asiakkaitamme Espoo Catering -liikelaitos järjestää Espoon kaupungin ateriapalvelut. Palveluhenkiset alan ammattilaiset tuottavat

Lisätiedot

Ravitsemussuositusten toteutuminen Rovaniemen ruokapalvelukeskuksen ruokalistoissa:

Ravitsemussuositusten toteutuminen Rovaniemen ruokapalvelukeskuksen ruokalistoissa: Ravitsemussuositusten toteutuminen Rovaniemen ruokapalvelukeskuksen ruokalistoissa: Päiväkotilapset, koululaiset, ikäihmisten kokopäivähoito ja kotipalvelulounas ikäihmisille. Noora Rajamäki Laillistettu

Lisätiedot

Koukun Helmen kotiateriapalvelu

Koukun Helmen kotiateriapalvelu Koukun Helmen kotiateriapalvelu Palveluksessanne! 2015 Tampereen Voimia Koukun Helmi Koukun Helmen keittiössä ammattitaitoinen henkilökuntamme valmistaa maukkaita aterioita kotiateriapalvelun asiakkaille.

Lisätiedot

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Kuka valvoo ruokaa? Elintarvikelaki ohjaa ruokahuoltoa. Kunnan terveystarkastajat valvovat elintarvikehygieniaa. (iva tarkastus)

Lisätiedot

Toteutuvatko suolasuositukset joukkoruokailussa? 8.2.2011 www.sodexo.fi Sodexo - Jokaisesta päivästä parempi Sodexo edistää omalta osaltaan suomalaisten terveyttä Annamme asiakkaille mahdollisuuden syödä

Lisätiedot

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma 24.11.2016 Paula Juvonen Arkea Oy Arkea Oy tuottaa ruoka-, siivous-, turvallisuus- ja kiinteistönhoitopalveluja.

Lisätiedot

Lounasruokien valmistus 40 osp. Ammattitaitovaatimukset

Lounasruokien valmistus 40 osp. Ammattitaitovaatimukset Lounasruokien valmistus 40 osp Ammattitaitovaatimukset vastaanottaa, varastoi ja säilyttää raaka-aineita ja muita tarvikkeita käsittelee ja käyttää eri jalostusasteella olevia elintarvikkeita valmistaa

Lisätiedot

Tilaajan ja toimittajan välinen yhteistyö ja toimintatavat päiväkodeissa

Tilaajan ja toimittajan välinen yhteistyö ja toimintatavat päiväkodeissa 1 (6) 3422/02.08.00/2011 Liite 5.3. Päivähoitoruokailun sisältö Päivähoitoruokailun ravitsemuksellisena ja kasvatuksellisena tavoitteena on ylläpitää ja edistää lasten hyvinvointia ja terveyttä tyydyttää

Lisätiedot

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Vuoristo-yhtiöt Oy, 0115993-7

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Vuoristo-yhtiöt Oy, 0115993-7 LÄHETTÄJÄ Porvoon kaupunki Tekniikankaari 1 A 06100 PORVOO Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta VASTAANOTTAJA Kartanoravintola Haikon kartanon pääkeittiö Vuoristo-yhtiöt Oy Haikkoontie 114 06400 PORVOO

Lisätiedot

Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 2.vuosi

Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 2.vuosi Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 2.vuosi Suurtalouden ruokatuotanto 20 ov Työtehtävät ja -tilanteet, joiden avulla opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytöt toteutetaan Näytön keskeinen

Lisätiedot

Tiivistelmä. koulu- ruokailu- suosituksista

Tiivistelmä. koulu- ruokailu- suosituksista Tiivistelmä koulu- ruokailu- suosituksista Lähde: Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2008 Johdanto Kouluruokailu on oleellinen osa koulun opetus- ja kasvatustehtävää. Kouluaikaisen ruokailun tarkoituksena

Lisätiedot

Hämeenlinna

Hämeenlinna Hämeenlinna 24.5.2016 MIKÄ OIVA? Valtakunnallista uutta elintarvikevalvonnan tietojen julkistamisjärjestelmää kutsutaan Oivaksi. Valvontatietojen julkistaminen perustuu elintarvikelakiin (23/2006). MIKÄ

Lisätiedot

Henkilöstöravintola Kapyysin talous- ja toimintaraportti

Henkilöstöravintola Kapyysin talous- ja toimintaraportti 1781/02.02.02/2016 Henkilöstöravintola Kapyysin talous- ja toimintaraportti 1/2016 Niina Isberg Ruokapalvelut Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu 2015 4490 Kabyssen kök 29.1.2016 muuttujat Tot 2015 TA-% TP

Lisätiedot

Laatua lautaselle Miten vaikuttaa tarjottavan ruoan ravitsemuslaatuun? Anna Kara 26.5.2013 1

Laatua lautaselle Miten vaikuttaa tarjottavan ruoan ravitsemuslaatuun? Anna Kara 26.5.2013 1 Laatua lautaselle Miten vaikuttaa tarjottavan ruoan ravitsemuslaatuun? Anna Kara 1 Taustoja Arkilounaskriteerit: Helppo työkalu ravitsemuslaadun omavalvontaan. Sydänmerkki-ateria: Tarkka menetelmä ravitsemuslaadun

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia

Tekninen lautakunta Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia NAANTALIN KAUPUNKI Tekninen lautakunta MAKSULUETTELO Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia Maksun nimi Maksuluokka, veloitusperuste, päätöksentekijä Nykyinen yksikköhinta (tai

Lisätiedot

DIEETTIKOKIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET

DIEETTIKOKIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET DIEETTIKOKIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET 1 S I S Ä L T Ö I Dieettikokin erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen 2 II Dieettikokin erikoisammattitutkinnon ammattitaitovaatimukset ja

Lisätiedot

Makuaakkoset-diplomi päiväkotiruokailuun

Makuaakkoset-diplomi päiväkotiruokailuun Makuaakkoset-diplomi päiväkotiruokailuun Makuaakkoset-diplomi on päiväkodeille myönnettävä tunnustus ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän päiväkotiruokailun edistämisestä.

Lisätiedot

HÄVIKIN HALLINTA RUOKAPALVELUISSA - PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Nordic Food Waste: Food banks and food redistribution työpaja 27.5.

HÄVIKIN HALLINTA RUOKAPALVELUISSA - PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Nordic Food Waste: Food banks and food redistribution työpaja 27.5. HÄVIKIN HALLINTA RUOKAPALVELUISSA - PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Nordic Food Waste: Food banks and food redistribution työpaja 27.5.2016 Arkea Oy Arkea Oy tuottaa ruoka-, siivous-, turvallisuus- ja kiinteistönhoitopalveluja.

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

Ravitsemispalvelujen järjestäminen ja laatukriteerit

Ravitsemispalvelujen järjestäminen ja laatukriteerit Päivitetty 2011 Ravitsemispalvelujen järjestäminen ja laatukriteerit diabeetikoiden ja MBO-potilaiden kuntoutusta järjestävissä laitoksissa Diabeetikoiden ja MBO-potilaiden (metabolista oireyhtymää sairastavien)

Lisätiedot

Raportti 2/2014 Elintarvikkeiden tarjoilu- ja myyntipaikkojen tarkastukset 2013

Raportti 2/2014 Elintarvikkeiden tarjoilu- ja myyntipaikkojen tarkastukset 2013 Raportti 2/2014 Elintarvikkeiden tarjoilu- ja myyntipaikkojen tarkastukset 2013 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. OIVA-RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄ... 1 2.1 Arviointiasteikko... 1 2.2 Tarkastettavat asiat...

Lisätiedot

Kotiruokapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Kotiruokapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Kotiruokapalvelut 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: toteuttaa asiakaskodeissa sovitun toimintatavan mukaan ateriapalveluja ja toimii erilaisissa kotiruokapalvelutilanteissa

Lisätiedot

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET)

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) Tämä ohje koskee kalastajia, jotka toimittavat kalastustuotteita alle 5000 kg vuodessa suoraan kuluttajille tai paikalliseen

Lisätiedot

Näytön arviointi arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja tai työpaikkaohjaajat ja opettaja

Näytön arviointi arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja tai työpaikkaohjaajat ja opettaja Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot 15 osp Ammattitaitovaatimukset tekee tilauksia tuotantokeittiöön vastaanottaa ruoka-aineita, ruokia ja tarvikkeita kuumentaa tai valmistaa tarvittaessa ruokia tai lisäkkeitä

Lisätiedot

Sydänmerkki kertoo terveellisemmistä ruokavalinnoista

Sydänmerkki kertoo terveellisemmistä ruokavalinnoista Sydänmerkki kertoo terveellisemmistä ruokavalinnoista Sydänmerkki auttaa kuluttajaa Ainoa ravitsemuslaadusta kertova symboli Kuluttajille ruoan terveellisyys on tärkeää, mutta terveellisesti syöminen on

Lisätiedot

Alle 1-vuotiaan ruokailu

Alle 1-vuotiaan ruokailu SYÖDÄÄN YHDESSÄ Alle 1-vuotiaan ruokailu Ruokasuositukset lapsiperheille 2016 SYÖDÄÄN YHDESSÄ Lapsen ensimmäinen ruokavuosi rakentaa pohjaa monipuolisille ja terveellisille ruokatottumuksille. Lapsen myötä

Lisätiedot

Kotitehtävän tarkastus

Kotitehtävän tarkastus Kotitehtävän tarkastus Tarkistetaan edellisen tunnin kotitehtävä Kuidun saanti Ruuanvalmistus Tehtävä Keskustele parisi kanssa Kuka teidän perheessä kokkaa yleensä? Kuka päättää mitä syödään? Onko ruoka

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/ (5) Kaupunginhallitus Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/ (5) Kaupunginhallitus Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/2016 1 (5) 958 Valtuutettu Laura Rissasen toivomusponsi mahdollisuudesta siirtyä kasvisruokapäivään myös päiväkodeissa Päätös päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN. 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen

Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN. 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen Osa 2: ASKELEET PAREMPAAN ARKIRUOKAAN Panosta oikeisiin asioihin, ruokavalion perusteet kuntoon Arkiruoka kuntoon mikä on oleellista

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä

LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä Ruokapalvelut osana elintarvikeketjua Suomessa nautitaan julkisissa ruokapalveluissa n. 380 miljoonaa ateriaa vuodessa, joihin hankitaan

Lisätiedot

Kouluruokailun kansanterveydellinen merkitys

Kouluruokailun kansanterveydellinen merkitys Pekka Puska Pääjohtaja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kouluruokailun kansanterveydellinen merkitys Joensuu 12.1.2012 Kouluruokailun pitkät perinteet 1948: lakisääteisesti ilmainen kouluruoka kaikille

Lisätiedot

Mahdollisuuksien lähiruoka julkisissa keittiöissä

Mahdollisuuksien lähiruoka julkisissa keittiöissä Mahdollisuuksien lähiruoka julkisissa keittiöissä Anni-Mari Syväniemi, ruokakulttuuriasiamies Maaseutuyrittäjyyslinja, MTK 1 Julkiset ruokapalvelut Suomessa merkittävässä roolissa ravitsemusosaamiselle

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

Kestävää kehitystä julkisiin ruokapalveluihin

Kestävää kehitystä julkisiin ruokapalveluihin Liite 15.12.2008 65. vuosikerta Numero 4 Sivu 13 Kestävää kehitystä julkisiin ruokapalveluihin Helmi Risku-Norja, MTT Lakisääteinen julkinen ruokapalvelu tarjoaa vuosittain 431 miljoonaa ateriaa, mikä

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien mahdollisuudet lihavuuden ehkäisyssä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Opetusneuvos Marjaana Manninen,

Lisätiedot

VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN KOSKIEN KOTONA ASUVIEN VAMMAISTEN RUOKAILUN JÄRJESTÄMISTÄ

VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN KOSKIEN KOTONA ASUVIEN VAMMAISTEN RUOKAILUN JÄRJESTÄMISTÄ VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN KOSKIEN KOTONA ASUVIEN VAMMAISTEN RUOKAILUN JÄRJESTÄMISTÄ 1039/30/2015 SOTEL 06.09.2016 95 Valmistelu: vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Soili Partanen, puh. 040 585 3357

Lisätiedot

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi 2015 1 Ravitsemustilan merkitys ikääntyneelle Ylläpitää terveyttä, toimintakykyä ja lihaskuntoa

Lisätiedot

TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA

TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA Kaupunginhallitus on 3.11.2015 395 talousarvion käsittelyn yhteydessä tehnyt seuraavan pöytäkirjamerkinnän: Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

SUURTALOUSKOKIN AMMATTITUTKINTO 2015

SUURTALOUSKOKIN AMMATTITUTKINTO 2015 Näyttötutkinnon perusteet SUURTALOUSKOKIN AMMATTITUTKINTO 2015 Määräys 16/011/2015 Määräykset ja ohjeet 2015:9 Opetushallitus Määräykset ja ohjeet 2015:9 ISBN 978-952-13-6060-2 (pdf) ISSN-L 1798-887X ISSN

Lisätiedot

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Lapissa

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Lapissa Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Lapissa KTM Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi, 4.11.2014 Rovaniemi Omavarainen Lappi 9.10.2013 1 Yleisenä tavoitteena Suomessa on lähiruoan tuotannon

Lisätiedot

Perhejuhlapalvelut 20 osp

Perhejuhlapalvelut 20 osp Perhejuhlapalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: Opiskelija toimii vierastarjoilun ja perhejuhlan kahvitilaisuuden suunnittelu-, valmistus- ja tarjoilutehtävissä. Tehtäviin

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus 1 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus Omavalvontasuunnitelmassa pyritään kuvailemaan elintarvikehuoneiston toimintaa mahdollisimman

Lisätiedot

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva?

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Toimijan omavalvonta Viranomaisvalvonta Kuluttajat 16.10.2014 Toimijan omavalvonta Lähtökohta: Toimiva omavalvontasuunnitelma Toimija varmistaa vaatimusten toteutumisen

Lisätiedot

Tässä yhteydessä Espoon kaupunki sitoutuu neuvottelemaan sopimushinnoista ja erilaisten kannustimien käyttöönotosta.

Tässä yhteydessä Espoon kaupunki sitoutuu neuvottelemaan sopimushinnoista ja erilaisten kannustimien käyttöönotosta. TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (7) RUOKA- JA ATERIAPALVELUIDEN HANKINTA Ruoka- ja ateriapalveluita hankitaan yhteensä 55 toimipaikalle. Tarjouksen kohteena olevat keittiöt, niille hankittavat tuotteet määrineen,

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalveluihin saapui kysymyksiä koskien ruoka- ja ateriapalveluiden tarjouspyyntöä. Kiitämme mielenkiinnosta.

Espoon kaupungin hankintapalveluihin saapui kysymyksiä koskien ruoka- ja ateriapalveluiden tarjouspyyntöä. Kiitämme mielenkiinnosta. RUOKA- JA ATERIAPALVELUIDEN HANKINTA Dnro: 3422/02.08.00/2011 Espoon kaupungin hankintapalveluihin saapui kysymyksiä koskien ruoka- ja ateriapalveluiden tarjouspyyntöä. Kiitämme mielenkiinnosta. Tarjouspyynnön

Lisätiedot

Diabeetikon ruokailu sairaalassa

Diabeetikon ruokailu sairaalassa Diabeetikon ruokailu sairaalassa { Ravitsemusterapeutti Roope Mäkelä Satks Ruokavaliosuositus Diabeetikoille suositellaan samanlaista ruokaa kuin koko väestölle Ravitsemushoito on oleellinen osa diabeteksen

Lisätiedot

ERITYISRUOKAVALIOPROJEKTI 2012

ERITYISRUOKAVALIOPROJEKTI 2012 3.5.2013 ERITYISRUOKAVALIOPROJEKTI 2012 Gluteenittomuusväitteiden valvonnan projektiyhteenveto Hämeenlinnan ympäristöterveydenhuolto Sanna Tuomi terveystarkastaja Viranomaispalvelut Wetterhoffinkatu 2

Lisätiedot

Sydäntä keventävää asiaa

Sydäntä keventävää asiaa Sydäntä keventävää asiaa Kolesterolia kannattaa alentaa aktiivisesti Kuudella kymmenestä suomalaisesta aikuisesta on kohonnut veren kolesterolipitoisuus 1. Kun veressä on liikaa kolesterolia, sitä alkaa

Lisätiedot

Ruokaa Sydänystävälle!

Ruokaa Sydänystävälle! Ruokaa Sydänystävälle! Hyvän olon ruoka? Hyvää oloa tukee ruokavalio, jossa kiinnitetään huomiota erityisesti: kasvisten, marjojen ja hedelmien käyttöön, täysjyväviljavalmisteiden käyttöön, rasvan ja hiilihydraattien

Lisätiedot

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1 PÄIVÄHOITOTOIMINNAN EHDOTTOMAT KELPOISUUSEHDOT JA LAATUVAATIMUKSET Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1-3 laadulle asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoihin sisältyvät lainsäädännön vaatimukset

Lisätiedot

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 25.10.2011 Janne Rautiainen TH11K Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 2 / 7 5.9.2012 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ensimmäinen ohjauskerta... 4 2.1 Ravintoanamneesi... 4 2.2

Lisätiedot

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA Ruoka vaikuttaa monella tapaa toimintakykyysi: päivittäisistä toiminnoista, kotitöistä ja liikkumisesta suoriutumiseen muistiin, oppimiseen ja tarkkaavaisuuteen elämänhallintaan

Lisätiedot

Luomu keittiöissä. Luomuruokaseminaari Mikkeli

Luomu keittiöissä. Luomuruokaseminaari Mikkeli Luomu keittiöissä Luomuruokaseminaari 15.11.2016 Mikkeli Savon koulutuskuntayhtymän asiantuntijayksikkö Edistää kestävän ruokaketjun toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa, mm. lähi- ja luomuruoan käytön

Lisätiedot

Kouluruokailun tyytyväisyyskysely Joulukuu 2015

Kouluruokailun tyytyväisyyskysely Joulukuu 2015 Kouluruokailun tyytyväisyyskysely 2015 Joulukuu 2015 Vastaajien ikä ja sukupuoli Ikä Sukupuoli 7-12 vuotta 26,59% 13-18 vuotta 63,62% yli 18 vuotta 9,79% tyttö 58,93% poika 41,07% 2 Missä koulussa ruokailet?

Lisätiedot

Elintarviketurvallisuus tulevaisuudessa

Elintarviketurvallisuus tulevaisuudessa Elintarviketurvallisuus tulevaisuudessa Sebastian Hielm, eläinlääkintöylitarkastaja Elintarviketurvallisuusyksikkö, MMM Ateria 12, 6.11.2012 Luennon aiheet Nykytilan (ja menneen) kuvaus Todelliset terveysriskit

Lisätiedot

Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Pohjois- ja Tunturi- Lappi

Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Pohjois- ja Tunturi- Lappi Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Pohjois- ja Tunturi- Lappi Ammattisi Avoimet vastaukset: muu, mikä? - avohoidon johtaja Työalueesi Avoimet vastaukset: muu, mikä? - kehitysvammahuolto - kotihoito

Lisätiedot

Ruokaratkaisuja. Parempaa arkiruokaa vähemmällä vaivalla - PIKAOPAS. Kirsi Englund

Ruokaratkaisuja. Parempaa arkiruokaa vähemmällä vaivalla - PIKAOPAS. Kirsi Englund Ruokaratkaisuja Parempaa arkiruokaa vähemmällä vaivalla - PIKAOPAS Kirsi Englund Hyvän aterian malli Ateria on ravitsemuksellisesti laadukas, kun lautaseltasi löytyy nämä neljä osaa. Omaksu malli mieleesi,

Lisätiedot

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Omavalvontakäytäntöjen kehittämistarpeet

Omavalvontakäytäntöjen kehittämistarpeet Omavalvontakäytäntöjen kehittämistarpeet 29.3.2012 Minna Dammert Nykytilaanalyysejä Kehityshankkeita Apua tuotteistamiseen Keittiösuunnittelua COACHingverkosto Koulutusta valmennusta Esimiestyötä Apua

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Suomalaisten keittiöissä pilaantuu eniten vihanneksia ja juureksia, noin 22 miljoonaa kiloa vuodessa.

Suomalaisten keittiöissä pilaantuu eniten vihanneksia ja juureksia, noin 22 miljoonaa kiloa vuodessa. maanantai Faktaa ruokahävikistä Suomessa Suomessa heitetään henkilöä kohden 24 kiloa eli 125 euron edestä ruokaa roskiin joka vuosi. Määrä vastaa noin kuutta prosenttia kaikesta kuluttajien ostamasta ruoasta.

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Raision kaupunki - Kouluruokailun asiakastyytyväisyyskysely Toukokuu 2016 / Sari Koski, Anne Haapanen

Raision kaupunki - Kouluruokailun asiakastyytyväisyyskysely Toukokuu 2016 / Sari Koski, Anne Haapanen Raision kaupunki - ruokailun asiakastyytyväisyyskysely Toukokuu / Sari Koski, Anne Haapanen Raision kaupunki ruokailun asiakastyytyväisyyskysely Sisältö Johdanto ja taustatiedot Yhteenveto Vertailuaineisto

Lisätiedot

PAINONPUDOTUSSUUNNITELMA. Tiina Lahti. Tavoitepaino: 70kg Lähtöpaino: 76,5kg Painonpudotus: 6,5kg Tavoiteajankohta: Klo 19.00 11.12.

PAINONPUDOTUSSUUNNITELMA. Tiina Lahti. Tavoitepaino: 70kg Lähtöpaino: 76,5kg Painonpudotus: 6,5kg Tavoiteajankohta: Klo 19.00 11.12. PAINONPUDOTUSSUUNNITELMA Tiina Lahti Tavoitepaino: 70kg Lähtöpaino: 76,5kg Painonpudotus: 6,5kg Tavoiteajankohta: Klo 19.00 11.12.2009 Aikaa: 11 vrk Tiistai 1.12 - Keskiviikko 9.12 Aamupaino: 76,5kg Iltapaino:

Lisätiedot

Urheilijan ravitsemus

Urheilijan ravitsemus Ravinto Kehitys kolmio Urheilijan ravitsemus A. ARKIRUOKAILU KUNTOON rytmiä ja laatua päivän aterioihin B. RIITTÄVÄ JUOMINEN Vesi C. TURNAUKSET / PITKÄT PELI REISSUT eväät juomiset D. ASENNE syömisellä

Lisätiedot

PROJEKTIYHTEENVETO KEBABIN HYGIEENINEN LAATU VUONNA

PROJEKTIYHTEENVETO KEBABIN HYGIEENINEN LAATU VUONNA PROJEKTIYHTEENVETO KEBABIN HYGIEENINEN LAATU VUONNA 2016 JOHDANTO Projektin tavoitteena oli selvittää kebabravintoloiden kebabin mikrobiologista laatua. Vantaan lisäksi projektiin osallistui Helsingin

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

Dieettikokin erikoisammattitutkinto

Dieettikokin erikoisammattitutkinto Dieettikokin erikoisammattitutkinto Dieettikokin erikoisammattitutkinto Dieettikokin erikoisammattitutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Dieettikokin erikoisammattitutkinnon

Lisätiedot

Tietoa ja inspiraatiota

Tietoa ja inspiraatiota Terveyspolitiikka Tietoa ja inspiraatiota Nykypäivänä arvostamme valinnan vapautta. Tämä ilmenee kaikkialla työelämässämme, vapaa-aikanamme ja koko elämäntyylissämme. Vapauteen valita liittyy luonnollisesti

Lisätiedot

Päätös: Valtuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kunnanhallitukselle jatkovalmisteluja varten.

Päätös: Valtuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kunnanhallitukselle jatkovalmisteluja varten. Valtuusto 55 15.06.2016 Kunnanhallitus 294 11.07.2016 Tekninen lautakunta 111 08.09.2016 Kunnanhallitus 370 03.10.2016 Valtuusto 89 09.11.2016 Valtuutettujen aloitteet / Jaakko Jukkolan valtuustoaloite

Lisätiedot

Miksi ruokaa pitää tuottaa Suomessa, eikö perulainen pihvi kelpaa?

Miksi ruokaa pitää tuottaa Suomessa, eikö perulainen pihvi kelpaa? Miksi ruokaa pitää tuottaa Suomessa, eikö perulainen pihvi kelpaa? -Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Suomessa KTM Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi, Kouvola, 5.4.2016 9.10.2013

Lisätiedot

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA Ruoka vaikuttaa monella tapaa toimintakykyysi: päivittäisistä toiminnoista, kotitöistä ja liikkumisesta suoriutumiseen muistiin, oppimiseen ja tarkkaavaisuuteen elämänhallintaan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta.

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta. TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta Tarjoaja Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (päätöksen tiedoksiantoa varten) Tarjousten vertailuvaiheeseen pääsevät

Lisätiedot

Tilaajan ja toimittajan välinen yhteistyö ja toimintatavat kouluissa

Tilaajan ja toimittajan välinen yhteistyö ja toimintatavat kouluissa 1 (5) 3422/02.08.00/2011 Liite 5.2. Kouluruokailun sisältö Kouluruokailun tavoitteena on: ylläpitää ja edistää koululaisen terveyttä ja työtehoa tyydyttää osan oppilaan päivittäisestä ravinnontarpeesta

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA OMAVALVONTASUUNNITELMA Ulkona tapahtuva myynti 1. TOIMINNANHARJOITTAJAN TIEDOT... 2 2. TOIMINNAN KUVAUS... 2 3. ELINTARVIKKEIDEN HANKINTA... 4 4. PAKKAUSMERKINTÄVAATIMUKSET... 5 5. SIIVOUSSUUNNITELMA...

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 11.10.2016 7:29:45 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -691-400 -640 60,0-640 -640

Lisätiedot

Ikäihmisen ravitsemus

Ikäihmisen ravitsemus Ikäihmisen ravitsemus Ravitsemusterapeutti Nea Kurvinen Ravitsemusterapia Balans www.ravitsemusbalans.fi Puh. 044 2525 311, nea.kurvinen@ravitsemusbalans.fi Mitä muutoksia ikä voi tuoda syömiseen? Nälän

Lisätiedot

Maahanmuuttajan ravitsemuksen erityispiirteet ja muita erityiskysymyksiä

Maahanmuuttajan ravitsemuksen erityispiirteet ja muita erityiskysymyksiä Mikkeli 5.9.2016 Maahanmuuttajan ravitsemuksen erityispiirteet ja muita erityiskysymyksiä Sari Niinistö, erikoistutkija, THL 31.8.2016 Heli Kuusipalo / erikoistutkija 1 Sisältö Maahanmuuttajien ravitsemuksen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Herättelevät kysymykset ammattikuljettajalle Terveenä ja hyvinvoivana jo työuran alussa POHDI OMAA TERVEYSKÄYTTÄYTYMISTÄSI VASTAAMALLA SEURAAVIIN KYSYMYKSIIN: TYÖ Kuinka monta tuntia

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010

VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010 Raportti 1 (2) 1882/05.01.05.07/2010 22.06.2010 VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010 Valviran ja Aluehallintovirastojen

Lisätiedot

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ!

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Paikallista ruokaa julkisiin ruokapalveluihin - rahat omalle alueelle Yritysten kanssa tehty tuotekehitystyö ja sen merkitys Palvelujohtaja Paula Juvonen 15.9.2016 Arkea Oy

Lisätiedot

Pärjääminen päivästä toiseen. 50 avioliittovuoden jälkeen ei voisi muuta tehdä kuin hoitaa hänet. - Omaishoitaja Päijät-Hämeestä -

Pärjääminen päivästä toiseen. 50 avioliittovuoden jälkeen ei voisi muuta tehdä kuin hoitaa hänet. - Omaishoitaja Päijät-Hämeestä - Etenevien muistisairauksien oireisiin kuuluu muistivaikeuksien lisäksi heikentyminen muillakin toimintakyvyn osa-alueilla. Läheisesi toimintakyvyn heikentymistä voidaan hidastaa monin keinoin, esimerkiksi

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Luomu ammattikeittiöissä. Näe hyvä LÄHELLÄSI -seminaari 29.1.2014

Luomu ammattikeittiöissä. Näe hyvä LÄHELLÄSI -seminaari 29.1.2014 Luomu ammattikeittiöissä Näe hyvä LÄHELLÄSI -seminaari 29.1.2014 EkoCentria lyhyesti Kehittämisyksikkö, joka edistää kestävien valintojen toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa Rahoitukset maa- ja metsätalousministeriö,

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37 200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Luomu ammattikeittiöissä. Lähiruoka-tuottajatapaaminen. Polvijärvi

Luomu ammattikeittiöissä. Lähiruoka-tuottajatapaaminen. Polvijärvi Luomu ammattikeittiöissä Lähiruoka-tuottajatapaaminen Polvijärvi 6.2.2014 EkoCentria lyhyesti Kehittämisyksikkö, joka edistää kestävien valintojen toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa Rahoitukset

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

Palvelutorin osaajaksi! RUOKAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Palvelutorin osaajaksi! RUOKAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Palvelutorin osaaksi! RUOKAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO RUOKAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO - RUME23 Kenelle Esimiehille, tuoteryhmävastaaville, palvelutorivastaaville tai myyjille, joilla on vahva

Lisätiedot

Ruokapalvelut Vanttilassa

Ruokapalvelut Vanttilassa Kouluruokailu Ruokapalvelut Vanttilassa Keittiössä työskentelee neljä henkilöä Ruokasalissa ruokailee päivittäin n. 480 lasta ja henkilökuntaan kuuluvaa Ruokaa valmistetaan koulun lisäksi Vanttilan, Vantinkulman

Lisätiedot

TerveysInfo. Erityistä ruokaa : opettajan materiaali Oppaan tarkoituksena on tarjota tieto ja taitopaketti erityisruokavaliota noudattaville.

TerveysInfo. Erityistä ruokaa : opettajan materiaali Oppaan tarkoituksena on tarjota tieto ja taitopaketti erityisruokavaliota noudattaville. TerveysInfo Diabetes ja keliakia: ruokaopas Opas kertoo käytännönläheisesti diabetes ja keliakiaruokavalioiden yhdistämisestä. Se sisältää mm. useita erilaisia raaka aine ja tuotetaulukoita, jotka auttavat

Lisätiedot