Naantalin kaupunki. Tilapalvelut ATERIAPALVELUIDEN KEHITYSHANKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Naantalin kaupunki. Tilapalvelut ATERIAPALVELUIDEN KEHITYSHANKE"

Transkriptio

1 1 Naantalin kaupunki Tilapalvelut ATERIAPALVELUIDEN KEHITYSHANKE

2 2 Sisällys 1. YLEISKUVAUS ATERIAPALVELUIDEN NYKYTILANTEESTA PERUSTIEDOT ATERIAPALVELUISTA Hallinto ja lomitus Koulut ja päiväkodit Kokopäivälaitokset Henkilöstöravintola VERTAILUTIETOA ATERIAPALVELUN KUSTANNUKSISTA TIIVISTETYT TOIMENKUVAT ATERIAPALVELUN LAATU Terveellisyyskriteerit Ravitsemussuositukset Omavalvonta ja OMAX-ohjelma OIVA VAIHTOEHTOISET PALVELUJEN TUOTTAMISTAVAT Huomioitavia seikkoja eri vaihtoehtojen osalta JOHTOPÄÄTÖKSET LIITE 1 Toteumavertailut keittiöittäin LIITE 2 keittiöiden koneet, laitteet ja työvälineet LIITE 3 keittiöiden toimivuus henkilöstön näkemyksestä LIITE 4 asiakastyytyväisyys (asiakaskyselyn tulokset)... 81

3 3 1. YLEISKUVAUS ATERIAPALVELUIDEN NYKYTILANTEESTA Naantalin kaupungin Ateriapalvelun toiminnan lähtökohtana on ajatus asiakkaan hyvästä ravitsemuksesta. Ateriapalvelut tuottaa eri-ikäisille asiakkaille suomalaisten ravitsemussuositusten mukaisia aterioita. Lähtökohtana ravitsemussuosituksissa on energian saannin ja kulutuksen tasapainottaminen ja ohjata aterian suunnittelua. Ateriapalvelun toiminta on asiakaslähtöistä ja kaikille asiakkaille järjestetään säännöllisesti asiakaskyselyjä, joista saatua palautetta käytetään ruoanvalmistustyön ja vakioruokaohjeiden kehittämisessä. Ateriasuositusten toteutuminen ruokalistoilla toteutuu Ateriapalvelussa raaka-ainevalinnoilla, ruoan valmistusmenetelmien avulla sekä ateriakokonaisuuksien kautta. Ateriapalvelut tuottaa hyvänmakuista sekä ravitsemuksellisesti oikein koostettua ruokaa kullekin asiakasryhmälle joustavasti, laadukkaasti ja luotettavasti erityisruokavaliot huomioiden. Ulkopuoliselta palvelun tuottajalta ostetaan kylminä toimitettavat kotipalveluateriat perjantaista sunnuntaihin, kuljetus perjantaisin. Ostot vuonna 2013 olivat e (1,7 % kokonaismenoista). Lisäksi ateriakuljetukset valmistuskeittiöistä palvelukeittiöihin hoidetaan ostopalveluna (Naantalin Taksit). Ateriakuljetusten kustannukset vuonna 2013 olivat e (1,6 % kokonaismenoista). Kotipalveluaterioiden kuljetuskustannukset maksaa sosiaali- ja terveysvirasto suoraan.

4 PERUSTIEDOT ATERIAPALVELUISTA Hallinto Hallinto ja lomitus Hallinnossa työskentelee tällä hetkellä kaksi henkilöä, ruokapalvelunjohtaja ja palvelupäällikkö (Ateria- ja Siivouspalvelut), 1,5 htv. Ruokapalvelunjohtajan koulutuksena on restonomi ylempi amk ja palvelupäällikön kotitalousteknikko. Molemmat ovat suorittaneet johtamisen erikoisammattitutkinnon. Ruokapalvelunjohtajalla on lisäksi ammattiopettajan pätevyys ja palvelupäälliköllä yrittäjän ammattitutkinto. Keski-ikä on 54 vuotta. Hallinto palvelee kaikkia valmistus- ja palvelukeittiöitä sekä toimii yhdyshenkilönä asiakkaille monenlaisissa asioissa (ruokalistat, asiakaskyselyt, laskutus, teemapäivät jne.).

5 5 Lomitus Lomituksessa työskentelee kaksi ruokapalvelutyöntekijää, 2 htv. Molemmilla on suurtalouskokin ammattitutkinto. Keski-ikä lomituksessa on 34 vuotta. Lomittajat työskentelevät tarpeen mukaan kaupungin kaikissa eri keittiöissä perustehtävistä ruoan valmistustehtäviin sekä tarvittaessa myös päiväkotien palveluvastaavina huolehtien ateria- ja siivouspalvelun eri tehtävistä. Lomituksen henkilöstössä on tapahtunut muutoksia kesällä Toinen lomittaja on uudelleen koulutettavana uusiin tehtäviin ja Kuuden Sisaren osa-aikainen ruokapalvelutyöntekijä siirtyi 09/2014 lomitustoimintaan. Toinen lomittaja on aloittanut oppisopimuksella majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkintoon tähtäävät opinnot ja oppisopimus päättyy 12/2015. Hallinnon ja lomituksen kustannukset vuonna 2013 olivat yhteensä 0,18 e/suorite (0,16 e/suorite, jos huomioidaan saadut tulot). Suoritteisiin on laskettu koko ateriapalvelun suoritteet (suoritteet/vuosi). Ateriapalvelun koko henkilöstön eläköitymisennuste Ateriapalvelun henkilöstön eläköitymisennuste (oletuksella eläköitymisikä 64 vuotta): hlöä - 1 hlö 3 hlöä 3 hlöä 1 hlö 3 hlöä 3 hlöä 2 hlöä 1 hlö Eläköitymisiä lukuun ottamatta vaihtuvuus henkilöstössä on todella pientä Koulut ja päiväkodit Koulujen ja päiväkotien keittiöt ovat ateriapalvelun suurimmat yksiköt. Asiakkaita ovat päiväkotien lapset alle yksi vuotiaista esikoululaisiin ja koulujen oppilaat alakoululaisista lukiolaisiin sekä päiväkotien ja koulujen henkilökunta. Päiväkodeissa tarjotaan aamupala, lounas ja välipala sekä vuoropäiväkodissa myös päivällinen ja iltapala. Päiväkoteihin valmistetaan perusruokavalion muunnoksia eli erityisruokavalioita tarpeen mukaan. Erityisruokavaliot teettävät usein paljon työtä monien erilaisten muunnosten vuoksi, joita saattaa olla vain yksi kutakin. Päiväkodeissa voi ruokailla myös henkilökunta ja tätä palvelua käyttää n. 140 henkilöä päivittäin. Kouluissa tarjotaan perusruokavalion mukainen lounas ja lisäksi yläkouluissa sekä lukiossa oppilaille on tarjolla myös kasvisvaihtoehto. Kaikissa kouluissa valmistetaan erityisruokavalioita tarpeen mukaan. Yläkouluissa ja lukiossa on lisäksi maanantaista torstaisin myynnissä maksullinen välipala, näitä myydään keskimäärin 85 kpl päivässä.

6 6 Erityisruokavalioiden (allergiat, diabetes) osuus on n. 3 % valmistettavista lounaista. Erityisruokavalioita tarjotaan henkilöille, joilla on ravitsemushoitoa vaativa sairaus. Tällä hetkellä riittää terveydenhoitajan todistus erityisruokavalion tarpeesta. Sivistystoimelle on ehdotettu vaadittavaksi lääkärintodistusta. Allergiaruokavalioissa on myös paljon muutaman viikon/kuukauden kokeiluja, kun haetaan oireiden aiheuttajaa. Erityisruokavalioista aiheutuu runsaasti työtä ja kustannuksia, joten ne tulisi minimoida todellisen tarpeen mukaisiksi. Koulujen henkilöstöruokailua käyttää n. 250 ruokailijaa päivittäin. Varsinaisen perusruuan valmistuksen lisäksi keittiöhenkilökunnalla on monenlaisia tehtäviä keittiön puhtaanapidosta tavaran tilauksiin, vastaanottoon sekä kuormien purkuun ja erilaisiin toimistotehtäviin. Valmistuskeittiöt hoitavat pääsääntöisesti vain oman keittiön tarvitsemat tilaukset, palvelukeittiöt hoitavat itsenäisesti omansa. Valmistuskeittiöt huolehtivat kuitenkin kaikkien alaisuuteensa kuuluvien keittiöiden laskujen asiatarkastuksista sekä laskutuksista, suoritekirjauksista ja tarvittaessa sijaisjärjestelyistä. Jokainen keittiö huolehtii omavalvonnan vaatimat kirjaukset Omax-ohjelmaan. Omaxista tarkemmin kohdassa 1.4 Ateriapalvelun laatu. Karvetin aluekeittiö ja sen alaiset päiväkotien keittiöt asiakkaat: lapsia + aikuisia työtunnit h/pv - Karvetin koulu ,95 - Karvetin päiväkoti ,65 - Tammiston päiväkoti ,50 - Nuhjalan päiväkoti ,65 - Karvetin iltapäiväkerho Haikarinkadun varahoitokoti siirtynyt Nuhjalan päiväkotiin 08/ Varikon kahvio 20 (sämpylät, pullat) tilaus loppunut 05/2014 Päivittäin valmistetaan keskimäärin 200 aamiaista, 482 lounasta ja 31 välipalaa sekä varikon sämpylät. Karvetin valmistuskeittiössä iso työvaihe on ruokien pakkaaminen lämpövaunuihin ja lämpölaatikoihin, koska lähetettäviä aterioita on neljään eri päiväkotikiinteistöön. Iltapäiväkerholaiset syövät välipalan koulun ruokasalissa.

7 7 Henkilöstö Karvetin valmistuskeittiössä työskentelee yksi ruokapalveluesimies ja kaksi ruokapalvelutyöntekijää. Ruokapalveluesimiehellä on suurtalouskokin ammattitutkinto, suurtalousesimiehen erikoisammattitutkinto sekä johtamisen erikoisammattitutkinto, Ruokapalvelutyöntekijöillä on suurtalouskokin perustutkinto tai ammattitutkinto. Ruokapalvelutyöntekijöistä toinen on aloittanut oppisopimuksella majoitus- ja ravitsemusalan esimiehen erikoisammattitutkintoon tähtäävät opinnot, jotka päättyvät 12/2015 ja toinen on aloittanut oppisopimuksella dieettikokin erikoisammattitutkintoon tähtäävät opinnot, jotka päättyvät 09/2015. Valmistuskeittiön henkilöstöresurssit ovat 3 htv. Henkilöstön keski-ikä on 55,8 vuotta (kaikki Karvetin keittiöt). Karvetin päiväkodin keittiössä työskentelee kokopäiväinen ruokapalvelutyöntekijä koulutuksenaan suurtalouskokin ammattitutkinto ja Karvetin Pikkutalossa palveluvastaava, koulutukseltaan laitoshuoltaja. Palveluvastaava osallistuu ateriapalvelun tehtävien hoitoon. Henkilöstöresurssit ovat 1,3 htv. Tammiston päiväkodin keittiössä työskentelee osa-aikainen ruokapalvelutyöntekijä, koulutuksenaan suurtalouskokin ammattitutkinto sekä palveluvastaava, joka hoitaa iltapäivän välipalan tarjolle ja hoitaa tiskit. Henkilöstöresurssit ovat 1,1 htv (tehtävien uudelleen järjestelyn jälkeen n. 0,8 htv). Nuhjalan päiväkodin keittiössä on toistaiseksi kokopäiväinen ruokapalvelutyöntekijä, koulutuksenaan suurtalouskokin ammattitutkinto, mutta tarkoituksena on muuttaa toimi osa-aikaiseksi ja palveluvastaava osallistuisi ateriapalvelun tehtävien hoitoon. Henkilöstöresurssit ovat 1 htv (jatkossa n. 0,9 htv). Haikarinkadun varahoitokodin toiminta siirtyi Nuhjalan päiväkodin yhteyteen elokuussa Varikon kahvioon ei ole toimitettu enää mitään toukokuusta 2014 lähtien. Elokuuhun asti Haikarinkadun varahoitokotiin toimitettiin aamupalatarvikkeet, lounas sekä välipala valmiina. Varikon kahvioon tehtiin aamuisin sämpylät ja leivonnaiset toimitettiin tilausten mukaan. Karvetin valmistuskeittiön ja sen alaisuudessa toimivien keittiöiden suoritteen hinta oli 2,64 e/suorite vuonna Kuparivuoren koulun valmistuskeittiö asiakkaat: lapsia + aikuisia työtunnit h/pv - Kuparivuoren koulu ,95 - iltapäiväkerho 5 Päivittäin valmistetaan keskimäärin 302 lounasta sekä iltapäiväkerhon välipalat viidelle oppilaalle.

8 8 Henkilöstö Henkilökuntaa on yhteensä neljä henkilöä; ruokapalveluesimies, kaksi ruokapalvelutyöntekijää ja yksi siivooja. Heistä kaksi on osa-aikaisia (ruokapalveluesimies ja siivooja) ja kaksi kokopäiväisiä, yhteensä 3 htv. Kuparivuoren koululta ei lähetetä ruokaa muihin kohteisiin. Henkilöstön koulutus: ruokapalveluesimies on suorittanut suurtalousesimiehen tutkinnon, ruokapalvelutyöntekijät ovat suorittaneet suurtalouskokin ammattitutkinnon ja lisäksi toisella on myös dieettikokin ammattitutkinto sekä suurtalousesimiehen tutkinto, siivoojalla on laitoshuoltajan ammattitutkinto. Henkilöstön keski-ikä on 55,3 vuotta. Kuparivuoren keittiön suoritteen hinta oli 2,27 e/suorite vuonna Lietsalan aluekeittiö ja sen alaiset päiväkotien keittiöt asiakkaat: lapsia + aikuisia työtunnit h/pv - Lietsalan koulu ,30 - Kreivinniityn päiväkoti ,65 (kaksi kiinteistöä) - Suovuoren päiväkoti ,00 - Keskustan päiväkoti ,65 - Raatihuoneen päiväkoti ,35 - Asemapäällikön vuoropäiväk ,60 - Keskustan iltapäiväkerho Lietsalan iltapäiväkerho 31 - Päivittäin valmistetaan keskimäärin 199 aamupalaa, 393 lounasta ja 184 välipalaa. Valmistuskeittiö lähettää valmiit lounaat palvelukeittiöihin. Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkotien keittiöissä. Iltapäiväkerhojen välipalat valmistetaan Lietsalassa. Keittiöstä lähetetään ateriat kuuteen eri päiväkotikiinteistöön sekä keskustan iltapäiväkerhoon eli lähetettävien ruokien pakkaaminen vaatii valmistuskeittiössä ison työpanoksen. Henkilöstö Lietsalan valmistuskeittiössä työskentelee ruokapalveluesimies sekä kaksi ruokapalvelutyöntekijää, joista toinen on osa-aikainen (loppu työaika Siivouspalveluissa). Ruokapalveluesimiehellä on suurtalouskokin ammattitutkinto sekä johtamisen erikoisammattitutkinto, molemmilla ruokapalvelutyöntekijöillä on suurtalouskokin koulutus/ammattitutkinto. Ruokapalveluesimies on

9 9 aloittanut oppisopimuksella majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkintoon tähtäävät opinnot, jotka päättyvät 12/2015 ja toinen ruokapalvelutyöntekijä on päivittämässä koulutustaan oppisopimuksella suurtalouskokin ammattitutkinnoksi valmistuen 09/2016. Valmistuskeittiön henkilöstöresurssit ovat 2,8 htv. Henkilöstön keski-ikä on 51,2 vuotta (kaikki Lietsalan keittiöt). Kreivinniityn päiväkodin alatalon keittiössä työskentelee ruokapalvelutyöntekijä, joka on koulutukseltaan ravintolakokki-kylmäkkö ja ylätalon ateriapalvelun tehtävistä huolehtii laitoshuoltajan koulutuksella palveluvastaava. Ateriapalvelun henkilöstö huolehtii myös ruokien kuljetuksen alatalosta ylätaloon. Palvelukeittiön henkilöstöresurssit ovat 1,4 htv. Suovuoren päiväkodissa ateriapalvelun tehtävistä huolehtii palveluvastaava toimitilahuoltajan koulutuksella. Palvelukeittiön henkilöstöresurssit ovat 0,7 htv. Keskustan päiväkodin keittiössä työskentelee kokopäiväinen ruokapalvelutyöntekijä, koulutukseltaan kotitalousteknikko. Palvelukeittiössä valmistetaan myös Raatihuoneen päiväkodin aamu- ja välipalat. Palvelukeittiön henkilöstöresurssit ovat 1 htv. Raatihuoneen päiväkodin palvelukeittiössä työskentelee palveluvastaava laitoshuoltajan koulutuksella. Palveluvastaava kuljettaa aamu- ja välipalan Keskustan päiväkodin keittiöstä Raatihuoneen puolelle. Palvelukeittiön henkilöstöresurssit ovat 0,6 htv. Asemapäällikön vuoropäiväkodin palvelukeittiössä työskentelee suurtalouskokin ja laitoshuoltajan koulutuksen saanut palveluvastaava. Vuoropäiväkoti on haasteellinen työpaikka, koska toimintaa on vuorokauden ympäri lähes vuoden jokaisena päivänä ja lapsimäärät voivat vaihdella suurestikin. Viikonloppuisin paikalla ei ole ateriapalvelun henkilöstöä, vaan hoitohenkilökunta lämmittää perjantaina toimitetut kylmät ateriat sekä huolehtii aamu-, väli- ja iltapalat tarjolle. Palvelukeittiön henkilöstöresurssit ovat 0,6 htv. Keskustan iltapäiväkerhon välipalat toimitetaan valmiina Vapaa-aikatulliin, jossa ei ole ateriapalvelun henkilöstöä. Lietsalan iltapäiväkerholaiset syövät välipalan koulun ruokasalissa. Lietsalan valmistuskeittiön ja sen alaisuudessa toimivien palvelukeittiöiden suoritteen hinta oli 3,50 e/suorite vuonna Taimon aluekeittiö ja sen alaiset päiväkotien keittiöt asiakkaat: lapsia + aikuisia työtunnit h/pv - Taimon koulu ,95 - Taimon päiväkoti ,75 - Ruonan päiväkoti ,60 - Soinisten päiväkoti ,00 - Taimon iltapäiväkerho 51

10 10 Päivittäin valmistetaan keskimäärin 170 aamupalaa, 557 lounasta ja 221 välipalaa. Valmistuskeittiö lähettää valmiit lounaat palvelukeittiöihin. Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkotien keittiöissä. Iltapäiväkerhon välipalat valmistetaan Taimon valmistuskeittiössä. Keittiöstä lähetetään ateriat neljään eri päiväkotikiinteistöön eli lähetettävien ruokien pakkaaminen vaatii tässäkin valmistuskeittiössä ison työpanoksen. Asiakkaina käy lisäksi vanhusruokailijoita lähinnä Ruonan päiväkodissa, vanhusaterioita myydään n. 550 kpl vuodessa. Henkilöstö Taimon valmistuskeittiössä työskentelee ruokapalveluesimies suurtalousesimiehen koulutuksella sekä lisäksi kolme ruokapalvelutyöntekijää, joista yksi on osa-aikainen ja käy aamuisin Taimon päiväkodissa valmistamassa aamupalan ja hoitaa päiväkodin tilaukset. Toisella ruokapalvelutyöntekijällä on laitoskeittäjän koulutus sekä työnjohdollinen jatkolinja, toisella on suurtalouskokin ammattitutkinto samoin kuin on osa-aikaisella ruokapalvelutyöntekijällä. Valmistuskeittiön henkilöstöresurssit ovat 3,65 htv. Henkilöstön keski-ikä on 54,2 vuotta (kaikki Taimon keittiöt). Taimon päiväkodin palvelukeittiössä työskentelee valmistuskeittiön ruokapalvelutyöntekijän lisäksi palveluvastaava laitoshuoltajan koulutuksella. Palvelukeittiön henkilöstöresurssit ovat 0,62 htv. Ruonan päiväkoti toimii kahdessa eri kiinteistössä, joka tuo tehtävien tehokkaaseen hoitamiseen omat haasteensa. Päiväkodissa työskentelee palveluvastaava laitoshuoltajan koulutuksella, joka valmistaa aamupalan ja hoitaa tilaukset sekä huolehtii omavalvonnasta. Toisessa kiinteistössä siivooja huolehtii astiahuollosta. Palvelukeittiön henkilöstöresurssit ovat 0,74 htv. Soinisten päiväkodin palvelukeittiössä työskentelee kokoaikainen palveluvastaava, joka on koulutukseltaan suurtalouskokki. Ateriapalvelun tehtävien lisäksi tehtäviin kuuluu osittain siivousta ja pyykkihuoltoa. Palvelukeittiön henkilöstöresurssit ovat 0,78 htv. Taimon valmistuskeittiön ja sen alaisuuteen kuuluvien palvelukeittiöiden suoritteen hinta oli 2,56 e/suorite vuonna Maijamäen aluekeittiö ja sen alainen yläkoulun keittiö asiakkaat: lapsia + aikuisia työtunnit h/pv - Maijamäen koulu ,00 - Suopellon koulu ,30 - Naantalin lukio sis. Maijamäen koulun tunteihin Päivittäin valmistetaan keskimäärin lounasta sekä myytäviä välipaloja kpl. Maijamäestä lähetetään lounaat myös Suopellon yläkouluun. Suopellossa valmistetaan aterian energialisäkkeet (peruna, pasta, riisi) sekä välipalat. Lukion auditorion valmistumisen myötä myös tilaustarjoilut keittiöstä ovat lisääntyneet, lähinnä erilaisia kahvituksia, jotka toimitetaan auditorioon.

11 11 Henkilöstö Maijamäessä työskentelee ruokapalveluesimies, jolla on suurtalousesimiehen tutkinto sekä johtamisen erikoisammattitutkinto sekä viisi ruokapalvelutyöntekijää koulutuksinaan joko suurtalouskokin ammattitutkinto tai kokin perustutkinto, yhdellä on lisäksi hotelli-, ravintola- ja cateringalan ammatillisen opettajan tutkinto. Yksi työntekijä tekee siivoojan ja ruokapalvelutyöntekijän yhdistelmätehtävää ja opiskeli oppisopimuksella laitoshuoltajaksi valmistuen 03/2014.Valmistuskeittiön henkilöstöresurssit ovat 5,5 htv. Henkilöstön keski-ikä on 52,2 vuotta (Maijamäki ja Suopelto). Suopellon palvelukeittiössä työskentelee kokopäiväinen ruokapalvelutyöntekijä suurtalouskokin koulutuksella sekä laitoshuoltajan koulutuksen omaava siivoja osa-aikaisena (loppu työaika Siivouspalveluissa). Palvelukeittiön henkilöstöresurssit ovat 1,35 htv. Maijamäen valmistuskeittiön ja sen alaisuuteen kuuluvan Suopellon koulun palvelukeittiön suoritteen hinta oli 2,26 e/suorite vuonna Rymättylän koulun keittiö ja sen alainen päiväkodin keittiö asiakkaat: lapsia + aikuisia työtunnit h/pv - Rymättylän koulu ,24 - Rymättylän esikoulu (lounas) - Koulun päivähoitoyksikkö 17 (aamupala + välipala) - iltapäiväkerho 30 - Rymättylän päiväkoti ,50 Päivittäin valmistetaan keskimäärin 17 aamupalaa, 211 lounasta sekä iltapäiväkerhon ja päiväkodin välipalat 62 lapselle. Valmistuskeittiö lähettää aamupalatarvikkeet ja valmiit lounaat sekä välipalat Rymättylän päiväkotiin. Iltapäiväkerho ja päivähoitoyksikkö toimivat koulun yhteydessä ja ruokailevat koulun ruokasalissa. Henkilöstö Rymättylän koulun keittiössä työskentelee kaksi ruokapalvelutyöntekijää, joista toinen on osa-aikainen, henkilöstöresurssit 1,6 htv. Kokoaikainen ruokapalvelutyöntekijä on aloittanut oppisopimuksella majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkintoon tähtäävät opinnot, jotka päättyvät 12/2015. Aikaisempi koulutus on suurtalouskokki. Osa-aikainen työntekijä on suorittanut Emäntäkoulun. Rymättylän päiväkodissa työskentelee yksi osa-aikainen siivooja, joka opiskeli oppisopimuksella laitoshuoltajaksi valmistuen 03/2014. Päiväkodin henkilöstöresurssit ovat 0,46 htv, johon on päiväkodin osalta toivottu lisäystä, koska tällä hetkellä päiväkodin henkilökunta valmistaa aamupalan itse

12 12 lähetetyistä tarvikkeista. Päiväkodin siivooja myös kuljettaa ruoat koululta päiväkotiin ja palauttaa valmistus-/tarjoiluastiat takaisin (taksikuljetus ei onnistunut Rymättylässä). Henkilöstön keski-ikä on 50,0 vuotta (koulu ja päiväkoti). Rymättylän koulun suoritteen hinta oli 2,54 e/suorite vuonna Rymättylän päiväkoti ei kuulunut vuonna 2013 koulun keittiön alaisuuteen. Merimaskun valmistuskeittiö ja sen alaiset koulujen/päiväkotien keittiöt sekä Kummelin palvelukeskuksen keittiö asiakkaat: lapsia + aikuisia työtunnit h/pv - Merimaskun koulu ,63 - Merimaskun päiväkoti ,45 - Merimaskun iltapäiväkerho Kultarannan koulu ,00 - Kultarannan päiväkoti ,15 (toiminta päättyi 06/2014) - Kultarannan iltapäiväkerho Viialan päiväkoti ,65 - Velkuan koulu ,25 - Velkuan iltapäiväkerho Kummelin perhepäivähoitokoti Kummelin palvelukeskus 22 7,65 / 6,00 (la, su) - Kummelin kahvio 1 Päivittäin valmistetaan keskimäärin 92 aamupalaa, 441 lounasta ja 187 välipalaa. Valmistuskeittiö lähettää valmiit lounaat palvelukeittiöihin. Aaamu- ja välipalat valmistetaan päiväkotien keittiöissä. Iltapäiväkerhon välipalat valmistetaan Merimaskussa ja Kultarannassa. Merimaskun valmistuskeittiöstä lähetetään ateriat neljään eri kohteeseen eli lähetettävien ruokien pakkaaminen vaatii tässäkin valmistuskeittiössä ison työpanoksen. Kummelin palvelukeskus toimii myös valmistuskeittiönä palvelukeskukselle ja perhepäivähoitokodille sekä lähettää Velkuan koulun ja iltapäiväkerhon tarvitsemat ateriat. Kummelissa toimii myös kahvio, joka on toistaiseksi avoinna kaikille kävijöille, mutta toiminta on hyvin vähäistä.

13 13 Henkilöstö Merimaskun valmistuskeittiössä henkilöstönä on osa-aikainen ruokapalveluesimies, koulutukseltaan suurtalouskokki sekä johtamisen erikoisammattitutkinto sekä kolme ruokapalvelutyöntekijää, jotka ovat suorittaneet suurtalouskokin ammattitutkinnon tai kokin perustutkinnon. Yhdellä ruokapalvelutyöntekijällä on lisäksi suurtalousesimiehen tutkinto. Henkilöstöresurssit ovat valmistuskeittiössä 2,96 htv. Henkilöstön keski-ikä on 51,2 vuotta (kaikki Merimaskun keittiöt) Merimaskun päiväkodin keittiössä aamupalan valmistaa palveluvastaava, koulutukseltaan toimitilahuoltaja. Lounaan sekä välipalan esille laitosta ja astiahuollosta huolehtii aamupäivät valmistuskeittiössä työskentelevä ruokapalvelutyöntekijä, jolla on kokin perustutkinto. Henkilöstöresurssit päiväkodin palvelukeittiössä ovat 0,84 htv. Kultarannan koulun keittiössä työskentelee ruokapalvelutyöntekijä, koulutukseltaan suurtalouskokki. Päiväkodin aamupala valmistetaan koulun keittiössä ja keittiön työntekijä kuljettaa sen päiväkodin puolelle ja laittaa aterian tarjolle. Päiväkodin muista ateriapalvelun tehtävistä huolehtii palveluvastaava, joka on koulutukseltaan laitoshuoltaja. Koulun keittiön henkilöstöresurssit ovat 0,78 htv ja päiväkodin palvelukeittiön 0,67 htv. Päiväkodin välipalat valmistetaan myös koulun keittiössä ja kuljetetaan päiväkotiin ateriapalvelun henkilöstön toimesta. Päiväkodin toiminta päättyi toukokuun lopussa Viialan päiväkodin ateriapalvelun tehtävistä huolehtii palveluvastaava, jolla on suurtalouskokin perustutkinto. Henkilöstöresursseja Viialan palvelukeittiössä on 0,74 htv. Kummelin palvelukeskuksen keittiössä työskentelee arkisin kokopäiväinen ruokapalvelutyöntekijä, koulutukseltaan suurtalouskokki ja viikonloppuisin osa-aikainen ruokapalvelutyöntekijä, koulutukseltaan ravintolakokki. Henkilöstöresurssit Kummelin keittiössä ovat 1,31 htv. Kummelin keittiö toimii valmistuskeittiönä palvelukeskukselle ja ryhmäperhepäiväkodille sekä lähettää Velkuan koulun ja iltapäiväkerhon tarvitsemat ateriat. Velkuan koululle ruoka lähtee yhdistelmätyöntekijän mukana, joka laittaa lounaan tarjolle ja hoitaa astiahuollon koulun keittiössä. Vakanssi on sivistystoimen koulunkäynninohjaaja, josta ateriapalvelut maksaa ateriapalvelun osuuden. Työntekijä tuo tullessaan lapset Kummeliin iltapäiväkerhoon sekä keittiön astiat ja pakkauslaatikot. Henkilöstöresurssit koulun keittiön ja ruokakuljetusten osalta ovat 0,29 htv. Velkuan osalta työjärjestelyihin tuli muutoksia elokuussa 2014 koulun alkaessa, sillä koulunkäynninohjaaja ei ollut enää käytettävissä ateriapalvelun tehtäviin. Tällä hetkellä tehtävää hoitaa koulussa Kummelin osa-aikainen palveluvastaava. Merimaskun valmistuskeittiön ja sen alaisten palvelukeittiöiden suoritteen hinta oli 4,32 e/suorite vuonna Erikseen laskettuna Kummelin suoritteen hinta oli 5,47 e/suorite ja Merimaskun sekä Kultarannan koulujen ja päiväkotien 4,05 e/suorite Kokopäivälaitokset Kokopäivälaitosten keittiöt valmistavat vuoden jokaisena päivänä asukkaille/potilaille aamupalan, lounaan, päiväkahvin lisukkeineen, päivällisen sekä iltapalan. Kokopäivälaitosten keittiöitä toimii kolme;

14 14 terveyskeskuksen keittiö suurimpana, Katavakodin keittiö Rymättylässä sekä Kummelin keittiö Velkualla. Kokopäivälaitosten erityisruokavalioiden määrä on n. 25%. Työ terveyskeskuksen ja Katavakodin keittiöissä on vuorotyötä, Kummelissa on viikonlopputyöntekijä erikseen ja siellä tehdään vain normi päivävuoroa. Kummelin viikonlopputyöntekijä tekee lyhyempää päivää, koska silloin ei valmisteta koulun eikä päivähoidon aterioita. Terveyskeskuksen valmistuskeittiö asiakkaat: ruokailijoita/pv työtunnit h/pv - terveyskeskus, vuodeosasto (arkisin ka. 59 h, viikonloppuisin 48 h) - vanhainkoti 65 - vanhainkodin päivätoiminta 10 - Aurinkosäätiön palvelutalo 45 - Myllynkiventien ryhmäkoti 16 - Viialan ryhmäkoti 8 - kotipalveluateriat (lämpimät) 80 - henkilöstöruokailu 40 - eläkeläiset viikonloppuisin 20 Päivittäin valmistetaan keskimäärin 115 aamupalaa, 304 lounasta, 75 päiväkahvia, 129 päivällistä sekä 105 iltapalaa. Terveyskeskuksessa ateriat lähtevät keskitetyn jakelun kautta osastoille eli keittiö jakaa ruoat keittiössä jakohihnalla tarjottimille henkilökorttien mukaisin tiedoin ja osastojen henkilökunta hakee vaunut keittiöstä kolme kertaa päivässä (aamupala, lounas ja sen yhteydessä päiväkahvitarjottavat, päivällinen ja sen yhteydessä iltapalatarjottavat). Osastojen henkilökunta myös palauttaa vaunut keittiöön. Terveyskeskuksen keittiöstä lähtee Aurinkosäätiön palvelutaloon päivittäin lämmin lounas sekä Myllynkiventien ja Viialan ryhmäkoteihin lämmin lounas ja päivällinen sekä maanantaista torstaihin annospakatut kotipalveluateriat lämpiminä. Näissä kohteissa ei ole ateriapalvelun henkilökuntaa. Ateriapalvelut on kilpailuttanut kylmät kotipalveluateriat pe-su, toimitus perjantaisin, toimittajana Naantalin Ruokamestarit. Kylmien kotipalveluaterioiden laskutus kulkee terveyskeskuksen kautta (myös saariston ateriat), vaikka terveyskeskuksella ei sinällään ole mitään tekemistä niiden kanssa. Sosiaalitoimi on kilpailuttanut kotipalveluaterioiden kuljetuksen sekä kauppakassipalvelut. Kotipalveluaterioiden kuljetuksen (NTP) maksaa sosiaali- ja terveysvirasto suoraan.

15 15 Henkilöstö Terveyskeskuksen keittiössä työskentelee ruokapalveluesimies, koulutukseltaan suurtalouden työnjohtaja sekä 10 ruokapalvelutyöntekijää eri vuoroissa. Ruokapalvelutyöntekijät ovat koulutukseltaan suurtalouskokkeja tai keittäjiä ja yksi on suorittanut elintarvikealan peruslinjan. Henkilöstöresurssit terveyskeskuksen keittiössä ovat 10,3 htv. Henkilöstön keski-ikä on 43,7 vuotta. Terveyskeskuksen keittiön suoritteen hinta oli 3,61 e/suorite vuonna Katavakodin keittiö asiakkaat: ruokailijoita/pv työtunnit h/pv - Onnela 10 16,39 - Jannela 16 - kotipalveluateriat 15 - salissa ruokailevat vanhukset 13 - henkilöstöruokailu 15 Päivittäin valmistetaan 26 aamupalaa, 69 lounasta, 26 päiväkahvia, 26 päivällistä ja iltapalaa. Katavakodissa pyritään kannustamaan mahdollisimman monia asukkaita ruokasaliin ruokailemaan, jossa ateriapalvelun henkilöstö kokoaa aterian tarjottimelle ja kantaa sen asukkaalle pöytään. Loput asukkaat ruokailevat osastolla huoneissaan. Henkilöstö Henkilöstönä on ruokapalveluesimies, koulutukseltaan suurtalousesimies sekä johtamisen erikoisammattitutkinto sekä kaksi ruokapalvelutyöntekijää, jotka ovat koulutukseltaan suurtalouskokki / dieettikokki ja keittäjä. Ruokapalveluesimies vastaa myös Rymättylän koulun keittiön esimiehen tehtävistä. Henkilöstöresurssit keittiössä ovat 3 htv. Henkilöstön keski-ikä on 53,3 vuotta. Katavakodin suoritteen hinta oli 3,45 e/suorite vuonna Vuonna 2013 Rymättylän päiväkodin keittiö toimi Katavakodin keittiön alaisuudessa. Kummelin keittiöstä on tarkemmin Merimaskun koulun yhteydessä. Kummelin asukkaat ruokailevat kaikki ruokasalissa.

16 16 Kuusi Sisarta Henkilöstöravintola Henkilöstöravintola Kuusi Sisarta palvelee arkipäivisin sisäisiä ja ulkoisia asiakkaita pääasiassa lounastarjoilulla. Henkilöstöravintolalle on myönnetty vuonna 2014 Sydänmerkki, joka ohjaa asiakkaita terveellisempiin valintoihin aterian eri osissa. Iso osa Kuuden Sisaren toimintaa ovat myös erilaiset kokouskahvitukset. Henkilöstöravintola hoitaa myös kaupungin edustustilaisuuksien tarjoilut kaupungintalolla sekä Kailon saunalla. Henkilöstöravintola palvelee asiakkaita arkisin klo 7-15, lisäetuna kaupungintalon henkilökunnalla on mahdollisuus ostaa vitriinituotteita myös iltaisin, jos työpäivät venyvät. Kuusi Sisarta palvelee myös eläkeläisiä ja veteraaneja, joiden lounaita sosiaali- ja terveystoimi tukee sosiaalilautakunnan päätöksen mukaisesti. Heinäkuussa Kuusi Sisarta on suljettuna kesälomien keskittämisen takia. asiakkaat: ruokailijoita/pv työtunnit h/pv - kaupunginhenkilöstö 65 26,78 (22,95 h/pv 09/2014 alkaen) - eläkeläiset/veteraanit 25 - eri yritysten henkilöstö 8 - kahviotoiminta 70 - tilaustarjoilut (kokouskahvit) 40 - cocktailtilaisuudet 2-5 x vuodessa - Kailo 5-10 x vuodessa Henkilöstö Henkilöstönä on ruokapalveluesimies, koulutukseltaan suurtalousesimies sekä kaksi kokopäiväistä ruokapalvelutyöntekijää, joista toisella on suurtalousesimiehen erikoisammattitutkinto sekä suurtalouskokin ammattitutkinto ja toisella on talousesimiehen tutkinto sekä kokin tutkinto. Lisäksi keittiössä työskentelee osa-aikaisena laitoskeittäjän tutkinnon suorittanut ruokapalvelutyöntekijä. Henkilöstöresurssit keittiössä ovat 3,5 htv. Henkilöstön keski-ikä on 47,0 vuotta. Osa-aikainen ruokapalvelutyöntekijä siirtyi syyskuun alusta lomitustoimintaan, jonka jälkeen henkilöstöresurssit Kuudessa Sisaressa ovat 3 htv ja keski-ikä 42,7 vuotta.

17 17 Henkilöstöravintola Kuuden Sisaren suoritteen hinta oli 8,21 e/suorite vuonna Suoritehinta on poikkeuksellisen korkea muihin keittiöihin nähden pääasiassa korkeiden vuokrakustannusten takia. Vuoden 2015 alusta lainsäädännön muuttuessa Kuusi Sisarta ei voi enää palvella paikallisia yrityksiä lounasruokasopimusten osalta. Päivittäinen ruokailijamäärä vähenee keskimäärin 8-10 henkilöllä, jonka vaikutus ulkoisiin tuloihin on vuositasolla n euroa. Tämä osaltaan luo paineita vuokratason uudelleen tarkastelulle. Henkilöstöravintolan toiminta olisi kannattavaa, jos vuokrataso asetettaisiin kestävälle tasolle. Kuuden Sisaren nykyinen vuokra on euroa, kun toiminnan kannalta kestävä vuokrataso olisi noin euroa. Henkilöstöravintolalle on lounastarjoilun lisäksi kuitenkin kysyntää päivittäin erilaisten kokous- ja koulutustilaisuuksien tarjoilujen järjestäjänä ja useimmiten on pystytty palvelemaan asiakkaita hyvinkin lyhyellä tilausajalla. Kokoustarjoilujen osuus on n euroa sisäisestä myynnistä.

18 VERTAILUTIETOA ATERIAPALVELUN KUSTANNUKSISTA Ateriapalveluiden vertailukustannuksia muutamista kunnista: Naantali Rusko Hanko Rauma e/suorite 3,37 2,25 3,39 3,75 Vertailutietoja pyydettiin useammasta kunnasta (Raisio, Paimio, Uusikaupunki, Parainen, Kaarina, Lieto), mutta niitä ei valitettavasti saatu. Suoritteen hintaan vaikuttaa noudatettavien ruokalistojen lisäksi myös mm. kunnissa keittiöiltä perittävä vuokrataso. Henkilöstökustannukset ovat kaikissa kunnissa suurin kustannuserä, noin puolet kustannuksista. Toiseksi suurin kuluerä ovat elintarvikkeet ja muut tarvikehankinnat. Kolmanneksi suurimpana eränä ovat kunnasta riippuen joko vuokrat tai palvelujen ostot. Vuokrien osuus aterian hinnasta tulisi olla max. 5-6 %. Naantalissa tilavuokrat ovat koko ateriapalveluissa 8 % ja Kuuden Sisaren osalta 30% menoista. NAANTALIN ATERIAPALVELUJEN TILINPÄÄTÖSVERTAILU TP 2012 TP 2013 TOIMINTATULOT YHT , ,63 Myyntituotot , ,21 Sisäiset myyntituotot , ,90 Tuet ja avustukset , ,63 Muut toimintatuotot 275 Valmistus omaan käyttöön 719, ,89 TOIMINTAMENOT YHT , ,55 Henkilöstökulut , ,10 Palvelujen ostot , ,74 Sisäiset palvelut , ,80 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,32 Sisäiset aineet, tarvikkeet 6 194, ,53 Vuokrakulut 3 929, ,06 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,64 Muut toimintakulut 6 686, ,36 TOIMINTAKATE , ,08 Poistot ja arvonalentumiset , ,07 Laskennalliset erät , ,66 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,35

19 19 ATERIAPALVELUN KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN toteutuma 2013 %-osuus - henkilöstökustannukset ,10 47,94 - palvelujen ostot ,54 7,92 - aineet ja tarvikkeet ,85 34,24 (elintarvikkeiden osuus ,43) (30,68) - vuokrat ,70 8,04 - muut toimintakulut 7 658,36 0,17 - poistot ,07 0,93 - laskennalliset erät ,66 0,75 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , TIIVISTETYT TOIMENKUVAT Palvelupäällikkö siivous- ja ateriapalvelut - toiminnan kehittäminen - budjetointi ja taloushallinto - laskujen hyväksyminen - hankintojen hyväksyminen - tarjouspyynnöt - henkilöstöhallinto - oppisopimusopiskelijoiden ohjaus ja arviointi (jet, siivousteknikot) - sopimukset - koulutus- ja tyhysuunnitelmien hyväksyminen - tiedottaminen ja konsultointi Ruokapalvelunjohtaja - ateriapalvelun henkilöstöhallinto - palvelun ja tuotannon asiantuntijatehtävät - ruokalistojen suunnittelu - muut ateriapalvelun suunnittelu- ja kehittämistehtävät

20 20 - hankintojen suunnittelu ja valmistelu, kilpailutukset - ruokapalveluesimiesten ja lomitustoiminnan henkilöstön lähiesimies - oppisopimuksiin liittyvät asiat - yhteistyö asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa - ateriakuljetukset - tiedottaminen Ruokapalveluesimies - keittiön työnjohto- ja esimiestehtävät; suunnittelu, organisointi, kehittäminen, tilaukset, toimistotyöt - ruoan valmistus - omavalvonta - asiakaspalvelu - osallistuminen astiahuoltoon ja puhtaanapitoon Ruokapalvelutyöntekijä (vaativat ammattitehtävät, ammattitehtävät, perustehtävät) - ruoanvalmistukseen osallistuminen - ruoan esille laitto ja lähtevien ruokien pakkaus - erityisruokavalioista huolehtiminen - omavalvonta - astiahuolto ja keittiön puhtaanapito - asiakaspalvelu - aamu- ja välipalojen valmistus - avustavat tehtävät ruoan valmistuksessa - tavaran vastaanotto Palveluvastaava - päiväkodin ateriapalvelutehtävät; aamu- ja välipalojen valmistus, ruoan esille laitto, astiahuolto - ylläpito ja perussiivoustehtävät - tekstiilihuolto - (varhaiskasvatuksen avustavat tehtävät) Naantalin kaupungin Ateriapalvelut toimii yhteistyössä monien eri oppilaitosten kanssa tarjoten opiskelijoille hyvät työssäoppimisympäristöt sekä koulutetut työpaikkaohjaajat. Lisäksi työssäoppijoita ja työharjoitteilijoita on ollut mm. kuntoutuskeskusten ja Pointin kautta. Ateriapalvelut toimii myös sijoitusyksikkönä, kun kaupungin sisällä joudutaan tekemään uudelleensijoituksia erilaisista syistä ATERIAPALVELUN LAATU Ateriapalvelun kokonaislaatu muodostuu useista laatutekijöistä. Keskeisimmät laatutekijät ovat ravitsemuksellinen, hygieeninen ja aistinvarainen laatu sekä palvelun laatu. Ravitsemuksellisen laadun ylläpitäminen, vaihtelevuus ja vaihtoehdot onnistuvat vain, jos keittiöhenkilöstö on ammattitaitoista ja

Kouluruokailun ravitsemukselliset tavoitteet. 12.01.2012 Ravitsemusterapeutti Liisa Mattila

Kouluruokailun ravitsemukselliset tavoitteet. 12.01.2012 Ravitsemusterapeutti Liisa Mattila Kouluruokailun ravitsemukselliset tavoitteet 12.01.2012 Ravitsemusterapeutti Liisa Mattila Kouluruokailu on osa koulun opetus- ja kasvatustyötä osa oppilashuoltoa, tavoitteenaan: tukea oppilaan kasvua

Lisätiedot

Keittäjä 1.1.2015. TAUSTATIEDOT Tehtävän nimike

Keittäjä 1.1.2015. TAUSTATIEDOT Tehtävän nimike 1.1.2015 TAUSTATIEDOT Tehtävän nimike Keittäjä Työpaikka (fyysisen työympäristön kuvaus) Huutjärven koulukeskuksen keskuskeittiö sekä muut koulukeittiöt Pyhtäällä YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ Tehtävän tarkoitus

Lisätiedot

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI 4. TUTKINNON OSA LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Lounasruokien valmistus 2/5 A Aistinvarainen (raaka-aineista) Ajoitus, aikataulu Alkuperä (raaka-aineen)

Lisätiedot

Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä

Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä Seija Lintukangas FT Edutaru Oy Jyväskylä 4.9.2012 Ruokailu iloa, oppimista, kasvatusta ja sivistystä

Lisätiedot

TAMMELAN KOULUT 2010 593 vastausta

TAMMELAN KOULUT 2010 593 vastausta TAMMELAN KOULUT 2010 593 vastausta 0 1 2 3 4 5 Koulukeskus (283 vastausta) Kaukjärvi (39 vastausta) 3,96 Myllykylä (81 vastausta) 3,63 Riihivalkama (75 vastausta) Letku (23 vastausta) 4,33 Porras (27 vastausta)

Lisätiedot

Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille Palveluesimies Päivi Ylönen

Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille Palveluesimies Päivi Ylönen Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille 5.9.2016 Palveluesimies Päivi Ylönen Mikkelin Ruoka- ja puhtauspalvelu tunnuslukuina v. 2016 Liikevaihto 12,5 milj., henkilöstöä 200 Asiakkaina päiväkodit,

Lisätiedot

KUNTIEN RAVITSEMUSSUOSITUKSET. Kuntamarkkinat 15.9.2011 Raija Kara

KUNTIEN RAVITSEMUSSUOSITUKSET. Kuntamarkkinat 15.9.2011 Raija Kara KUNTIEN RAVITSEMUSSUOSITUKSET Kuntamarkkinat 15.9.2011 Raija Kara 1 VALTION RAVITSEMUSNEUVOTTELUKUNTA Perustettu 1954 nimellä Valtion ravitsemustoimikunta Asettajana maa- ja metsätalousministeriö Asetetaan

Lisätiedot

HOTELLI- RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, kokin osaamisala

HOTELLI- RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, kokin osaamisala HOTELLI- RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, kokin osaamisala OPISKELIJAN NIMI: Tämä arviointikaavake on tarkoitettu opiskelijan itsearvioimistaitojen vahvistamiseen ja työpaikkaohjaajan käyttöön:

Lisätiedot

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Terveyskeskuksen valmistavan keittiön muuttaminen jakelukeittiöksi Nykyinen keittiö on suunniteltu jakelukeittiöksi terveyskeskuksen perusparannushankkeessa

Lisätiedot

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Haluamme palvella asiakkaitamme Espoo Catering -liikelaitos järjestää Espoon kaupungin ateriapalvelut. Palveluhenkiset alan ammattilaiset tuottavat

Lisätiedot

KOUKUN HELMEN KOTIATERIAPALVELU

KOUKUN HELMEN KOTIATERIAPALVELU KOUKUN HELMEN KOTIATERIAPALVELU Palveluksessanne 31.1.2014 2009 Tampereen Ateria KOUKUN HELMI Koukun Helmen keittiössä ammattitaitoinen henkilökuntamme valmistaa suurella sydämellä maukkaita aterioita

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Sivu 1 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO TUTKINNON OSA: LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Sivu 2 LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Tutkinnon suorittaja Tutkintotilaisuuden paikka Tutkintotilaisuuden aika

Lisätiedot

Kohdekohtainen palveluohjelma, Joensuun kaupunki, päiväkodit ja ryhmät

Kohdekohtainen palveluohjelma, Joensuun kaupunki, päiväkodit ja ryhmät Polkka - Pohjois-Karjalan tukipavlelut oy Ateriapalvelut Liite 3 / taulukko1 Kohdekohtainen palveluohjelma, Joensuun kaupunki, päiväkodit ja ryhmät Tavoite Ateriapalvelu Palvelun sisältö Tarjoilu Ravintosisältö

Lisätiedot

PIENMEIJERIPÄIVÄT Hämeenlinna 14.11.2014 Sanna Tuomi Terveystarkastaja. Hämeenlinnan kaupunki

PIENMEIJERIPÄIVÄT Hämeenlinna 14.11.2014 Sanna Tuomi Terveystarkastaja. Hämeenlinnan kaupunki PIENMEIJERIPÄIVÄT Hämeenlinna 14.11.2014 Sanna Tuomi Terveystarkastaja Hämeenlinnan kaupunki 13.11.2014 Mikä on Oiva? Oiva-järjestelmä on Eviran määräämä tapa julkaista valvontatiedot. Valvontatietojen

Lisätiedot

ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TYÖSKENTELEVÄN HENKILÖN HYGIENIAOSAAMISVAATIMUKSET

ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TYÖSKENTELEVÄN HENKILÖN HYGIENIAOSAAMISVAATIMUKSET 3172 Liite 1 ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TYÖSKENTELEVÄN HENKILÖN HYGIENIAOSAAMISVAATIMUKSET 1. Perustiedot mikrobiologiasta ja elintarvikkeiden saastumisesta (kontaminaatiosta) Henkilö tietää mitä mikrobit

Lisätiedot

Ravitsemusfoorumi 2015 Ikääntyneiden ruokapalvelut kehittyvät käytäntöä ja hyviä kokemuksia Lappeenrannassa

Ravitsemusfoorumi 2015 Ikääntyneiden ruokapalvelut kehittyvät käytäntöä ja hyviä kokemuksia Lappeenrannassa Ravitsemusfoorumi 2015 Ikääntyneiden ruokapalvelut kehittyvät käytäntöä ja hyviä kokemuksia Lappeenrannassa Elina Särmälä, ruokapalvelujohtaja 10.9.2015 Saimaan Tukipalvelut Oy Saimaan Tukipalvelut Oy

Lisätiedot

Ravitsemussuositusten toteutuminen Rovaniemen ruokapalvelukeskuksen ruokalistoissa:

Ravitsemussuositusten toteutuminen Rovaniemen ruokapalvelukeskuksen ruokalistoissa: Ravitsemussuositusten toteutuminen Rovaniemen ruokapalvelukeskuksen ruokalistoissa: Päiväkotilapset, koululaiset, ikäihmisten kokopäivähoito ja kotipalvelulounas ikäihmisille. Noora Rajamäki Laillistettu

Lisätiedot

Veikeä vilja, kiva kuitu. Toteutettu osin MMM:n tuella

Veikeä vilja, kiva kuitu. Toteutettu osin MMM:n tuella Veikeä vilja, kiva kuitu Toteutettu osin MMM:n tuella Mitä isot edellä sitä pienet perässä Aikuisilla on vastuu lasten terveellisistä ruokavalinnoista ja säännöllisestä ateriarytmistä. Yhdessä syöminen

Lisätiedot

PAIMIO LIITE 3 20.08.2015. PaltanPadan valmistuskeittiön kuljetusaikataulu kaikkina päivinä vuodessa

PAIMIO LIITE 3 20.08.2015. PaltanPadan valmistuskeittiön kuljetusaikataulu kaikkina päivinä vuodessa PAIMIO LIITE 3 20.08.2015 Palvelukuvaus PaltanPadan valmistuskeittiöstä : Paltantie 4 PaltanPadan valmistuskeittiön kuljetusaikataulu kaikkina päivinä vuodessa Kuljetuskohteet maanantai - perjantai : Reitti

Lisätiedot

Tehostettu ruokavalio. 25.9.2014 Kaija Mäkelä, ravitsemispäällikkö Sofia Eklund, ravitsemusterapeutti

Tehostettu ruokavalio. 25.9.2014 Kaija Mäkelä, ravitsemispäällikkö Sofia Eklund, ravitsemusterapeutti Tehostettu ruokavalio 25.9.2014 Kaija Mäkelä, ravitsemispäällikkö Sofia Eklund, ravitsemusterapeutti Hyvä ravitsemustila on terveyden, toipumisen ja hyvinvoinnin edellytys. Sairaus altistaa vajaaravitsemuksen

Lisätiedot

Suurkeittiön ruokatuotanto 20 osp. Ammattitaitovaatimukset

Suurkeittiön ruokatuotanto 20 osp. Ammattitaitovaatimukset Suurkeittiön ruokatuotanto 20 osp Ammattitaitovaatimukset muokkaa ruokaohjeet tarvittavalle asiakasmäärälle sopivaksi ravitsemussuosituksia suunnittelee ruokalajien valmistusvaiheet, ajoituksen ja jaksotuksen

Lisätiedot

Koukun Helmen kotiateriapalvelu

Koukun Helmen kotiateriapalvelu Koukun Helmen kotiateriapalvelu Palveluksessanne! 2015 Tampereen Voimia Koukun Helmi Koukun Helmen keittiössä ammattitaitoinen henkilökuntamme valmistaa maukkaita aterioita kotiateriapalvelun asiakkaille.

Lisätiedot

Toteutuvatko suolasuositukset joukkoruokailussa? 8.2.2011 www.sodexo.fi Sodexo - Jokaisesta päivästä parempi Sodexo edistää omalta osaltaan suomalaisten terveyttä Annamme asiakkaille mahdollisuuden syödä

Lisätiedot

Talousarvio 2016 TILAPALVELUT

Talousarvio 2016 TILAPALVELUT Talousarvio 2016 TILAPALVELUT TILAPALVELUJAOSTO 9.9.2015 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ateriapalvelut Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Pekka Alm Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen

Lisätiedot

Käyttösuunnitelmat 2016

Käyttösuunnitelmat 2016 menot tulot kate Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 2.12.2015 Käyttösuunnitelmat 2016 menot tulot kate Yhteenveto: ATERIAPALVELUT Alm Pekka -4 339 495 4 455 029 115 534 SIIVOUSPALVELU Alm Pekka -2

Lisätiedot

OIVA Valvontatietojen julkistaminen

OIVA Valvontatietojen julkistaminen OIVA Valvontatietojen julkistaminen Mikä Oiva on? Valtakunnallista uutta elintarvikevalvonnan tietojen julkistamisjärjestelmää kutsutaan Oivaksi. Valvontatietojen julkistaminen perustuu elintarvikelakiin

Lisätiedot

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Kuka valvoo ruokaa? Elintarvikelaki ohjaa ruokahuoltoa. Kunnan terveystarkastajat valvovat elintarvikehygieniaa. (iva tarkastus)

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen ruokailu on osa hoivaa Tampereen Ateria Liikelaitos

Asiakaslähtöinen ruokailu on osa hoivaa Tampereen Ateria Liikelaitos Asiakaslähtöinen ruokailu on osa hoivaa Tampereen Ateria Liikelaitos Ravitsemusfoorumi 10.9.2015 Tiina Tamiola 15.1.2014 2009 Tampereen Ateria Toiminta-ajatus Kokonaisvastuu Tampereen kaupungin ateria-

Lisätiedot

OIVA -valvontatietojen julkistaminen. Elintarviketurvallisuusvirasto Valvontaosasto

OIVA -valvontatietojen julkistaminen. Elintarviketurvallisuusvirasto Valvontaosasto OIVA -valvontatietojen julkistaminen Elintarviketurvallisuusvirasto 1 Mikä Oiva? Valtakunnallista uutta elintarvikevalvonnan tietojen julkistamisjärjestelmää kutsutaan Oivaksi. Valvontatietojen julkistaminen

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 1 TAVOITTEET HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Kun suoritat hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon, sinä: - osaat palvella suomalaisia ja ulkomaisia asiakkaita - osaat tehdä

Lisätiedot

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (135 osp) Kaikille pakollinen tutkinnon osa (30 osp) Asiakaspalvelun osaamisala / tarjoilija (60 osp)

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (135 osp) Kaikille pakollinen tutkinnon osa (30 osp) Asiakaspalvelun osaamisala / tarjoilija (60 osp) HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN SISÄLTÖ Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto (180 osp) koostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osp),

Lisätiedot

Lounasruokien valmistus 40 osp. Ammattitaitovaatimukset

Lounasruokien valmistus 40 osp. Ammattitaitovaatimukset Lounasruokien valmistus 40 osp Ammattitaitovaatimukset vastaanottaa, varastoi ja säilyttää raaka-aineita ja muita tarvikkeita käsittelee ja käyttää eri jalostusasteella olevia elintarvikkeita valmistaa

Lisätiedot

Käyttösuunnitelmat 2014

Käyttösuunnitelmat 2014 Naantalin kaupunki Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 4.12.2013 Käyttösuunnitelmat 2014 Yhteenveto: ATERIAPALVELUT Alm Pekka -4 388 565 4 571 434 SIIVOUSPALVELU Alm Pekka -2 334 988 2 501 587 TILALAITOS

Lisätiedot

Pöytyän kunta RUOKAPALVELUSELVITYS

Pöytyän kunta RUOKAPALVELUSELVITYS Sivu 1 / 11 Pöytyän kunta RUOKAPALVELUSELVITYS 16.1.2015 Sivu 2 / 11 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Keskuskeittiöön keskittämisen tavoitteet... 3 Keskuskeittiöön laajuuteen ja kustannuksiin vaikuttaa...

Lisätiedot

Yläkoululaisten ravitsemus ja hyvinvointi

Yläkoululaisten ravitsemus ja hyvinvointi Yläkoululaisten ravitsemus ja hyvinvointi Interventiotutkimuksen tulokset Pirjo Pietinen 2.12.2008 Kuvat: Leipätiedotus 1.12.2008 Yläkoululaisten ravitsemus ja hyvinvointi Tutkimusasetelma Kevät 2007 Lukuvuosi

Lisätiedot

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma 24.11.2016 Paula Juvonen Arkea Oy Arkea Oy tuottaa ruoka-, siivous-, turvallisuus- ja kiinteistönhoitopalveluja.

Lisätiedot

Tilaajan ja toimittajan välinen yhteistyö ja toimintatavat päiväkodeissa

Tilaajan ja toimittajan välinen yhteistyö ja toimintatavat päiväkodeissa 1 (6) 3422/02.08.00/2011 Liite 5.3. Päivähoitoruokailun sisältö Päivähoitoruokailun ravitsemuksellisena ja kasvatuksellisena tavoitteena on ylläpitää ja edistää lasten hyvinvointia ja terveyttä tyydyttää

Lisätiedot

Cook & Chill ruoanvalmistusmenetelmän vaikutukset ruoan ravintoaineisiin

Cook & Chill ruoanvalmistusmenetelmän vaikutukset ruoan ravintoaineisiin Cook & Chill ruoanvalmistusmenetelmän vaikutukset ruoan ravintoaineisiin Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Cook & Chill ruoanvalmistusmenetelmä... 2 3 Cook & Chill ruoanvalmistusmenetelmän vaikutukset ruoan ravintoaineisiin...

Lisätiedot

Lasten ravitsemus ravitsemussuositusten näkökulmasta. Ravitsemussuunnittelija Salla Kaurijoki Kylän Kattaus liikelaitos Jyväskylän kaupunki

Lasten ravitsemus ravitsemussuositusten näkökulmasta. Ravitsemussuunnittelija Salla Kaurijoki Kylän Kattaus liikelaitos Jyväskylän kaupunki Lasten ravitsemus ravitsemussuositusten näkökulmasta Ravitsemussuunnittelija Salla Kaurijoki Kylän Kattaus liikelaitos Jyväskylän kaupunki 10.11.2017 Enemmistö lapsista voi hyvin ravitsemuksen näkökulmasta

Lisätiedot

Tiivistelmä. koulu- ruokailu- suosituksista

Tiivistelmä. koulu- ruokailu- suosituksista Tiivistelmä koulu- ruokailu- suosituksista Lähde: Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2008 Johdanto Kouluruokailu on oleellinen osa koulun opetus- ja kasvatustehtävää. Kouluaikaisen ruokailun tarkoituksena

Lisätiedot

VÄLIPALALLA ON VÄLIÄ 2009. Ulla Rauramo Leipätiedotus ry 3.11.2009

VÄLIPALALLA ON VÄLIÄ 2009. Ulla Rauramo Leipätiedotus ry 3.11.2009 VÄLIPALALLA ON VÄLIÄ 2009 Ulla Rauramo Leipätiedotus ry 3.11.2009 Leipätiedotus ja kouluruokailu 2002 alkaen Nauti vapaasti viljasta I- II 2002-2007 Uusia tapoja lisätä nuorten viljatuotteiden kulutusta

Lisätiedot

Arkea & Lagerblad Foods. Tuotekehitysyhteistyö. Paula Juvonen 1.4.2014

Arkea & Lagerblad Foods. Tuotekehitysyhteistyö. Paula Juvonen 1.4.2014 Arkea & Lagerblad Foods Tuotekehitysyhteistyö Paula Juvonen 1.4.2014 Arkea asiakkaan kanssa 2.4.2014 1 Arkea (Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy) Aloitti toimintansa 1.1.2012 Omistajana Turun kaupunki ja

Lisätiedot

OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN

OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN Oiva- infopäivät elintarvikealan toimijoille Kesäkuu 2013 Kalajoen kaupunki Ympäristöterveydenhuolto / terveystarkastajat Tarkastettavat asiat koottu 18 ryhmään (elintarvikkeiden

Lisätiedot

Tehostettu ruokavalio ja ruoan rakennemuutokset -toteutus ruokapalvelussa ja yhteistyössä hoitajien kanssa

Tehostettu ruokavalio ja ruoan rakennemuutokset -toteutus ruokapalvelussa ja yhteistyössä hoitajien kanssa Tehostettu ruokavalio ja ruoan rakennemuutokset -toteutus ruokapalvelussa ja yhteistyössä hoitajien kanssa Anu Mikkola, ravitsemussuunnittelija TtM Kymijoen Ravintopalvelut Oy, Kotka ESITYKSEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia

Tekninen lautakunta Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia NAANTALIN KAUPUNKI Tekninen lautakunta MAKSULUETTELO Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia Maksun nimi Maksuluokka, veloitusperuste, päätöksentekijä Nykyinen yksikköhinta (tai

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia Tilapalvelujaosto 3.9.2014 Tekla

Tekninen lautakunta Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia Tilapalvelujaosto 3.9.2014 Tekla MAKSULUETTELO Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia Tilapalvelujaosto 3.9.2014 Tekla Maksun nimi Maksuluokka, veloitusperuste, päätöksentekijä Nykyinen yksikköhinta (tai kaavan

Lisätiedot

Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke

Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke Hankkeen taustaa Kunnanvaltuuston päätös rakentaa Sodankylään uusi keskuskeittiö Tavoitteena löytää uusi, kannattavampi ja tehokkaampi toimintatapa Uuteen keskuskeittiöön

Lisätiedot

Laatua lautaselle Miten vaikuttaa tarjottavan ruoan ravitsemuslaatuun? Anna Kara 26.5.2013 1

Laatua lautaselle Miten vaikuttaa tarjottavan ruoan ravitsemuslaatuun? Anna Kara 26.5.2013 1 Laatua lautaselle Miten vaikuttaa tarjottavan ruoan ravitsemuslaatuun? Anna Kara 1 Taustoja Arkilounaskriteerit: Helppo työkalu ravitsemuslaadun omavalvontaan. Sydänmerkki-ateria: Tarkka menetelmä ravitsemuslaadun

Lisätiedot

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti. NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden

Lisätiedot

AMISTON KOULURUOKAILU

AMISTON KOULURUOKAILU AMISTON KOULURUOKAILU Amiston koulu-ja henkilöstöruokailusta vastaa Amiris Yksikön esimiehenä toimii Hannu Rantala AMIRIS-YKSIKÖN KAKSI TOIMIALUETTA Vastaamme opiskelijoiden ruokailusta. Vastaamme maksullisesta

Lisätiedot

avuksi ammattikeittiöiden arkeen Anna Kara 6.11.2012 1

avuksi ammattikeittiöiden arkeen Anna Kara 6.11.2012 1 avuksi ammattikeittiöiden arkeen Anna Kara 1 Terveelliset ateriat edistävät kansanterveyttä Yli 2,3 miljoonaa ateriaa/pv Monelle päivän ainoa lämmin ateria Ikä paikka aika ateriat/pv Pv/vuosi yhteensä

Lisätiedot

Terveyttä ruoasta Mistä koostuu hyvä ruokavalio? 1.4.2014

Terveyttä ruoasta Mistä koostuu hyvä ruokavalio? 1.4.2014 Terveyttä ruoasta Mistä koostuu hyvä ruokavalio? 1.4.2014 Laura Rantalainen, ravitsemussuunnittelija Servica - Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä SERVICA - ITÄ-SUOMEN HUOLTOPALVELUT LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56 Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Lähiraaka aineiden hyödynnettävyys hankkijan, päättäjän ja tarjoajan näkökulmasta. Sirpa Korhonen FCG Efeko Oy

Lähiraaka aineiden hyödynnettävyys hankkijan, päättäjän ja tarjoajan näkökulmasta. Sirpa Korhonen FCG Efeko Oy Lähiraaka aineiden hyödynnettävyys hankkijan, päättäjän ja tarjoajan näkökulmasta Sirpa Korhonen FCG Efeko Oy Mitä lähiruokaan siirtyminen kunnalta edellyttää? Lähtökohtana yhteinen halu kehittää alueellista

Lisätiedot

VAKANSSILUETTELO TALOUSARVIO 2014

VAKANSSILUETTELO TALOUSARVIO 2014 VAKANSSILUETTELO TALOUSARVIO TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE V=virka, T=toimi, TP=tuntip. 31.12.2013 MUUTOKSET 31.12. V T TP YHT. V T TP YHT. V T TP YHT. TEKNINEN LAUTAKUNTA PALVELUKESKUS Paikkatietosuunnittelija

Lisätiedot

DIEETTIKOKIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET

DIEETTIKOKIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET DIEETTIKOKIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET 1 S I S Ä L T Ö I Dieettikokin erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen 2 II Dieettikokin erikoisammattitutkinnon ammattitaitovaatimukset ja

Lisätiedot

Makuaakkoset-diplomi päiväkotiruokailuun

Makuaakkoset-diplomi päiväkotiruokailuun Makuaakkoset-diplomi päiväkotiruokailuun Makuaakkoset-diplomi on päiväkodeille myönnettävä tunnustus ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän päiväkotiruokailun edistämisestä.

Lisätiedot

Ravitsemuksen ABC Perhe-elämän erityiskysymyksiä. Kuopion Reippaan Voimistelijat Ry Ravitsemustieteen opiskelija Noora Mikkonen

Ravitsemuksen ABC Perhe-elämän erityiskysymyksiä. Kuopion Reippaan Voimistelijat Ry Ravitsemustieteen opiskelija Noora Mikkonen Ravitsemuksen ABC Perhe-elämän erityiskysymyksiä Kuopion Reippaan Voimistelijat Ry Ravitsemustieteen opiskelija Noora Mikkonen Aikataulu 25.10. Energiaravintoaineiden kirjo: energian tarve ja hiilihydraatit

Lisätiedot

Tavoite Toimenpiteet 2012 Mittarit Toteutuma Henkilöstö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite Toimenpiteet 2012 Mittarit Toteutuma Henkilöstö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö 4.2 Perusturvatoimi TOIMIELIN SOSIAALITYÖ JA HALLINTO Perusturvajohtaja Anne Hokkanen Sosiaalityön ja hallinnon osasto vastaa sosiaalitoimen hallinnosta ja sosiaalityöstä. Sosiaalityön tehtävänä on asiakkaan

Lisätiedot

Mistä tulevat hankehakujen painoalueet? 10.2.2015 Anna Lemström elintarvikeylitarkastaja, ruokaosasto, MMM

Mistä tulevat hankehakujen painoalueet? 10.2.2015 Anna Lemström elintarvikeylitarkastaja, ruokaosasto, MMM Mistä tulevat hankehakujen painoalueet? 10.2.2015 Anna Lemström elintarvikeylitarkastaja, ruokaosasto, MMM 1 Sisältö Hankehaku 2014 painoalueet Taustalla vaikuttavat asiakirjat Elintarviketurvallisuuselonteko

Lisätiedot

Naantalin kaupungin Ateriapalvelu

Naantalin kaupungin Ateriapalvelu Naantalin kaupungin Ateriapalvelu Ruoka on yksi ikkuna yhteiskuntaan, globalisoituvaan maailmaan, tuotantoon, talouteen, ympäristöön, omaan ja toisten maiden kulttuuriin, terveyteen ja ravitsemukseen Paljon

Lisätiedot

Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 2.vuosi

Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 2.vuosi Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 2.vuosi Suurtalouden ruokatuotanto 20 ov Työtehtävät ja -tilanteet, joiden avulla opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytöt toteutetaan Näytön keskeinen

Lisätiedot

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne)

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) KOULUTUSLTK Esittelijä sivistystoimen johtaja KULTTUURILTK Esittelijä museonjohtaja VAPAA-AIKALTK Esittelijä vapaa-aikatoimen päällikkö SIVISTYSVIRASTO Sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

Hämeenlinna

Hämeenlinna Hämeenlinna 24.5.2016 MIKÄ OIVA? Valtakunnallista uutta elintarvikevalvonnan tietojen julkistamisjärjestelmää kutsutaan Oivaksi. Valvontatietojen julkistaminen perustuu elintarvikelakiin (23/2006). MIKÄ

Lisätiedot

ASEMANTIEN PÄIVÄKOTIHANKEEN KUSTANNUSTAVOITTEEN TARKISTUS

ASEMANTIEN PÄIVÄKOTIHANKEEN KUSTANNUSTAVOITTEEN TARKISTUS ASEMANTIEN PÄIVÄKOTIHANKEEN KUSTANNUSTAVOITTEEN TARKISTUS 6.3.2015 HANKKEEN TALOUDELLISET TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Hankkeen tavoitteet: Hankesuunnitelman (pvm 4.10.2011 / 5,2 miljoona ) mukainen tavoite:

Lisätiedot

Catering-palvelut. Hyvä mieli kruunaa parhaat ateriat

Catering-palvelut. Hyvä mieli kruunaa parhaat ateriat Catering-palvelut Hyvä mieli kruunaa parhaat ateriat Toimiva ruokapalvelu maistuu hyvältä joka päivä Hyvä ruokapalvelu on parhaimmillaan, kun palvelun ostaja ja palvelun tuottaja toimivat saumattomassa

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TUNNISTAMISRAPORTTI KEMIJÄRVEN KAUPUNKI

OPPIMISYMPÄRISTÖN TUNNISTAMISRAPORTTI KEMIJÄRVEN KAUPUNKI OPPIMISYMPÄRISTÖN TUNNISTAMISRAPORTTI KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Oppimisympäristön tunnistamisraportti - 2 - KOOSTE OPPIMISYMPÄRISTÖSTÄ Organisaatio, tekninen osasto / ruokapalvelu Osoite Vapaudenkatu 8 B, 98100

Lisätiedot

Ravitsemispalvelujen järjestäminen ja laatukriteerit

Ravitsemispalvelujen järjestäminen ja laatukriteerit Päivitetty 2011 Ravitsemispalvelujen järjestäminen ja laatukriteerit diabeetikoiden ja MBO-potilaiden kuntoutusta järjestävissä laitoksissa Diabeetikoiden ja MBO-potilaiden (metabolista oireyhtymää sairastavien)

Lisätiedot

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Vuoristo-yhtiöt Oy, 0115993-7

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Vuoristo-yhtiöt Oy, 0115993-7 LÄHETTÄJÄ Porvoon kaupunki Tekniikankaari 1 A 06100 PORVOO Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta VASTAANOTTAJA Kartanoravintola Haikon kartanon pääkeittiö Vuoristo-yhtiöt Oy Haikkoontie 114 06400 PORVOO

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TUNNISTAMISRAPORTTI KEMIJÄRVEN KAUPUNKI

OPPIMISYMPÄRISTÖN TUNNISTAMISRAPORTTI KEMIJÄRVEN KAUPUNKI OPPIMISYMPÄRISTÖN TUNNISTAMISRAPORTTI KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Oppimisympäristön tunnistamisraportti - 2 - KOOSTE OPPIMISYMPÄRISTÖSTÄ Organisaatio Setlementti Tunturila Ry, Lounasravintola Kampsu Osoite Vapaudenkatu

Lisätiedot

Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 3.vuosi

Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 3.vuosi Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 3.vuosi Tilaus- ja teemaruokien valmistus 10 ov Työtehtävät ja -tilanteet, joiden avulla opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytöt toteutetaan Opintokokonaisuuden

Lisätiedot

SOPIMUS ATERIAPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

SOPIMUS ATERIAPALVELUJEN TUOTTAMISESTA SOPIMUS ATERIAPALVELUJEN TUOTTAMISESTA Sopimus ateriapalveluiden myynnistä ja ostamisesta 1. Sopijapuoletja yhteyshenkilöt Tilaaja: Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä yhteistyö: Leena Suonkanta Tuottaja:

Lisätiedot

Lomautusten vaikutukset ruokapalveluissa. Kiinteistöpalveluliikelaitos Johtokunta 7.5.2009 Paula Juvonen

Lomautusten vaikutukset ruokapalveluissa. Kiinteistöpalveluliikelaitos Johtokunta 7.5.2009 Paula Juvonen Lomautusten vaikutukset ruokapalveluissa Kiinteistöpalveluliikelaitos Johtokunta 7.5.2009 Paula Juvonen Hoivalaitosten ateriapalvelut 2 Toiminta 365 päivää vuodessa, 4 ateriaa päivässä Sisäiset asiakkaat

Lisätiedot

Henkilöstöravintola Kapyysin talous- ja toimintaraportti

Henkilöstöravintola Kapyysin talous- ja toimintaraportti 1781/02.02.02/2016 Henkilöstöravintola Kapyysin talous- ja toimintaraportti 1/2016 Niina Isberg Ruokapalvelut Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu 2015 4490 Kabyssen kök 29.1.2016 muuttujat Tot 2015 TA-% TP

Lisätiedot

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (135 osp) Kaikille pakollinen tutkinnon osa (45 osp)

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (135 osp) Kaikille pakollinen tutkinnon osa (45 osp) KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN SISÄLTÖ Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto (180 osp) koostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osp), yhteisistä

Lisätiedot

HÄVIKIN HALLINTA RUOKAPALVELUISSA - PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Nordic Food Waste: Food banks and food redistribution työpaja 27.5.

HÄVIKIN HALLINTA RUOKAPALVELUISSA - PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Nordic Food Waste: Food banks and food redistribution työpaja 27.5. HÄVIKIN HALLINTA RUOKAPALVELUISSA - PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Nordic Food Waste: Food banks and food redistribution työpaja 27.5.2016 Arkea Oy Arkea Oy tuottaa ruoka-, siivous-, turvallisuus- ja kiinteistönhoitopalveluja.

Lisätiedot

Raportti 2/2014 Elintarvikkeiden tarjoilu- ja myyntipaikkojen tarkastukset 2013

Raportti 2/2014 Elintarvikkeiden tarjoilu- ja myyntipaikkojen tarkastukset 2013 Raportti 2/2014 Elintarvikkeiden tarjoilu- ja myyntipaikkojen tarkastukset 2013 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. OIVA-RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄ... 1 2.1 Arviointiasteikko... 1 2.2 Tarkastettavat asiat...

Lisätiedot

Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke

Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke Hankkeen taustaa Kunnanvaltuuston päätös rakentaa Sodankylään uusi keskuskeittiö Tavoitteena löytää uusi, kannattavampi ja tehokkaampi toimintatapa Uuteen keskuskeittiöön keskitetään koko kunnan aterioiden

Lisätiedot

Pinnalla Nuoren uimarin ravitsemus

Pinnalla Nuoren uimarin ravitsemus Pinnalla Nuoren uimarin ravitsemus Asiaa vanhemmille Keski-Suomen Urheiluakatemia/Swimming JKL ry 27.11.2014 Kaisa Kähärä Laillistettu ravitsemusterapeutti, Liikunnanohjaaja AMK Ravinto vaikuttaa: Vireystilaan

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa työskentemällä työryhmän jäsenenä ruoanvalmistuksessa ja asiakaspalvelussa erilaisissa tilaisuuksissa, joiden teemana on alueellisuus / suomalaisuus tai jokin

Lisätiedot

Hyvinvointia syömällä Järkeä välipalaan! Tampereen Ateria Susanna Järvinen asiakasvastaava

Hyvinvointia syömällä Järkeä välipalaan! Tampereen Ateria Susanna Järvinen asiakasvastaava Hyvinvointia syömällä Järkeä välipalaan! Tampereen Ateria Susanna Järvinen asiakasvastaava Järkipala hanke Järkipala hanke Tampereella vuonna 2007 2008 Hankkeessa keskityttiin terveelliseen välipalaan

Lisätiedot

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset KTM Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi, 9.10.2014 Tampere Lähiruoka on bisnes! 9.10.2013 1 Yleisenä tavoitteena Suomessa on lähiruoan tuotannon

Lisätiedot

Eväitä ruokapuheisiin

Eväitä ruokapuheisiin Eväitä ruokapuheisiin Esityksessä on ravitsemussuositusten mukainen viikon ruokavalio kevyttä työtä tekevälle, liikuntaa harrastavalle naiselle (8,4 MJ/vrk eli 2000 kcal/vrk). Yksittäisille aterioille

Lisätiedot

RAVITSEMUSHOITO JA RUOKAILU Oppisopimuskoulutus /KYS

RAVITSEMUSHOITO JA RUOKAILU Oppisopimuskoulutus /KYS RAVITSEMUSHOITO JA RUOKAILU Oppisopimuskoulutus /KYS Koulutuksen tavoite Koulutuksen tavoitteena on uuteen ravitsemushoito- ja ruokailusuositukseen perehtyminen ja sen siirtäminen käytäntöön sekä ravitsemushoidon

Lisätiedot

OIVA - pilotti Heinola 8.2.2011

OIVA - pilotti Heinola 8.2.2011 OIVA - pilotti Heinola 8.2.2011 1 Evira Ylitarkastaja 2 Miksi kalvoissa lukee Evira? Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 3 Elintarviketurvallisuusorganisaatio 4 5 Oiva- tarkastukset tekevät tutut teidän

Lisätiedot

Kotiruokapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Kotiruokapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Kotiruokapalvelut 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: toteuttaa asiakaskodeissa sovitun toimintatavan mukaan ateriapalveluja ja toimii erilaisissa kotiruokapalvelutilanteissa

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

Näytön arviointi arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja tai työpaikkaohjaajat ja opettaja

Näytön arviointi arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja tai työpaikkaohjaajat ja opettaja Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot 15 osp Ammattitaitovaatimukset tekee tilauksia tuotantokeittiöön vastaanottaa ruoka-aineita, ruokia ja tarvikkeita kuumentaa tai valmistaa tarvittaessa ruokia tai lisäkkeitä

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI TIPITII OY PÄIVÄHOIDON LAADUNVARMISTUS 1.Lapsi Turvallisuus Lapsella on hyvät kasvun ja kehityksen edellytykset kodinomaisessa päiväkodissamme. Kasvatusympäristömme

Lisätiedot

Talousarvio 2017 TILAPALVELUT

Talousarvio 2017 TILAPALVELUT Talousarvio 2017 TILAPALVELUT TILAPALVELUJAOSTO 31.8.2016 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ateriapalvelut Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen

Lisätiedot

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO TAVOITTEET Kotityö- ja puhdistuspalvelujen tutkinto sisältää siivous-, ateriapalvelu-, tekstiilihuolto- ja asiakaspalvelukoulutusta, hygienia- ja työturvallisuuskoulutusta.

Lisätiedot

Ateria 2014. Koko suomi saman pöydän ääressä Mitä on Julkinen ruokahuolto? Maila Tikkanen. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Ateria 2014. Koko suomi saman pöydän ääressä Mitä on Julkinen ruokahuolto? Maila Tikkanen. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Ateria 2014 Koko suomi saman pöydän ääressä Mitä on Julkinen ruokahuolto? Maila Tikkanen Ravitsemushoito on keskeistä terveyden edistämisessä, hoidossa ja kuntoutuksessa "Ruoka on lääkettä." Hippokrates

Lisätiedot

Valvontatietojen julkistaminen, OIVA:n tilannekatsaus

Valvontatietojen julkistaminen, OIVA:n tilannekatsaus Valvontatietojen julkistaminen, OIVA:n tilannekatsaus Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 13.5.2014 Mia Piipari Elintarvikehygieniayksikkö Tilastoja Oivasta Tilastot päivitetään ennen

Lisätiedot

Oivatarkastus. Ympäristöpalvelut Helmi Haapavesi Oulainen Siikalatva Pyhäntä Vihanti

Oivatarkastus. Ympäristöpalvelut Helmi Haapavesi Oulainen Siikalatva Pyhäntä Vihanti Oivatarkastus Ympäristöpalvelut Helmi Haapavesi Oulainen Siikalatva Pyhäntä Vihanti Aikataulu Ympäristöpalvelut Helmessä Ympäristöpalvelut Helmen alueella Oivatarkastukset aloitetaan vähittäismyynnistä

Lisätiedot

Ruoan hinta vs. asiakasvaatimukset. Miten selviämme tulevaisuuden haasteista? 6.11.2012 Elina Särmälä, ruokapalvelujohtaja Saimaan Tukipalvelut Oy

Ruoan hinta vs. asiakasvaatimukset. Miten selviämme tulevaisuuden haasteista? 6.11.2012 Elina Särmälä, ruokapalvelujohtaja Saimaan Tukipalvelut Oy Ruoan hinta vs. asiakasvaatimukset. Miten selviämme tulevaisuuden haasteista? 6.11.2012 Elina Särmälä, ruokapalvelujohtaja Saimaan Tukipalvelut Oy Saimaan Tukipalvelut Oy Saimaan Tukipalvelut Oy aloitti

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Kun mummoa hoitaa ukki, uhkaako keripukki?

Kun mummoa hoitaa ukki, uhkaako keripukki? Kun mummoa hoitaa ukki, uhkaako keripukki? Saara Pietilä Ravitsemusfoorumi 14.11.2013 Väestö ikääntyy Vuonna 2060 noin 1,8 miljoonaa yli 65-vuotiasta Muistisairauksien määrä kasvaa 120 000 kognitioltaan

Lisätiedot

KOULURUOKA TUTUKSI. Loppuraportti

KOULURUOKA TUTUKSI. Loppuraportti KOULURUOKA TUTUKSI LASTEN JA NUORTEN VANHEMMILLE v. 2009 2010 Tiina Tamiola, asiakkuuspäällikkö Susanna Järvinen, asiakkuuspäällikkö Sisällysluettelo 1 Tausta...1 2 Projektin tavoitteet...2 3 Toimet ja

Lisätiedot

KORKEAKOULURUOKAILUN PERIAATTEITA KOSKEVA SUOSITUS

KORKEAKOULURUOKAILUN PERIAATTEITA KOSKEVA SUOSITUS KANSANELÄKELAITOS 3.6.2008 KORKEAKOULURUOKAILUN PERIAATTEITA KOSKEVA SUOSITUS Sisällysluettelo 1. Suosituksen taustaa 1 2. Suosituksen tavoite 2 3. Suomalaiset ravitsemussuositukset 3 4. Opiskelija-aterian

Lisätiedot

TERVEELLINEN RAVITSEMUS OSANA ARKEA

TERVEELLINEN RAVITSEMUS OSANA ARKEA TERVEELLINEN RAVITSEMUS OSANA ARKEA Mitä kaikkea terveellinen ravinto on? Terveellinen ravinto Terveellisestä ruokavaliosta saa sopivasti energiaa ja tarvittavia ravintoaineita Terveellinen ravinto auttaa

Lisätiedot