PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Johtokunta Nro 5/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Johtokunta 17.09.2014 Nro 5/2014"

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta Nro 5/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 50 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 51 VALVONTATOIMINNAN JA TURVALLISUUSVIESTINNÄN TOTEUMA TOIMINNALLINEN TOTEUMA PELASTUSTOIMINTA TALOUSARVION TOTEUTUMA NUOHOUSYKISKÖN HINNAN TARKISTAMINEN 55 HOLLOLAN PELASTUSASEMAN VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 56 ESITYS ENSIHOIDON TOTEUTTAMISESTA SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINTA-ALUEELLA PELASTUSTOIMEN RAKENNUUDISTUKSEN AIHEUTTAMAT TOIMENPITEET 58 PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO TIEDOKSISAANTIASIAT 60 AJANKOHTAISASIAT 61 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 62 SEURAAVAT KOKOUKSET 63 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Oikaisuvaatimuksen sisältö Valitusaika Valituskirjelmä Valitusasiakirjojen toimittaminen

2 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 2 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta KOKOUSTIEDOT Aika ke klo 13:00 14:30 Paikka Mannerheiminkatu 24, Lahti OSALLISTUJAT Varsinaiset jäsenet Jenna Koskelo Veli-Pekka Koskinen Kirsi Lehtimäki Pekka Peltonen Marja Rainio Jari Ronkainen Mikko Saukko Erkki Syrjänen varapuheenjohtaja Muut osallistujat Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen Hallintopäällikkö Merja Saasmo Henkilökunnan edustaja Jouni Kokki Hallintosihteeri Emmi Löytömäki Poissa Puheenjohtaja Juha Kolu Varsinainen jäsen Minna Parkkonen Maakuntajohtaja Jari Parkkonen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Mikko Saukko Emmi Löytömäki KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Aika ja paikka Lahti / 2014 Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen toimistossa klo NÄHTÄVÄNÄ Mannerheiminkatu 24 Todistaa Pöytäkirjanpitäjä Emmi Löytömäki

3 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 3 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päijät-Hämeen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa on sovittu, että pelastustointa hoidetaan liikelaitoksena Päijät-Hämeen liiton hyväksymän johtosäännön sekä muiden liiton säännösten mukaisesti. Yhteistoimintasopimuksessa ovat mukana Heinolan, Lahden ja Orimattilan kaupungit sekä Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän, Nastolan, Padasjoen ja Sysmän kunnat sekä Päijät-Hämeen maakuntaliitto. Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 4 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä kuusi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Johtokunnan kokouskutsu lähetetään jäsenille, varajäsenille sekä muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus johtokunnan kokouksissa, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu on lähetetty Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunnan jäsenille ja vara-jäsenille ja maakuntajohtajalle sekä kunnanjohtajille. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 10 :n mukaan muiden kun pykälässä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Puheenjohtaja: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 4 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Johtokunnan päätöksen mukaisesti johtokunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua johtokunnan jäsentä tai läsnä olevaa varajäsentä, jollei johtokunta jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirjat tarkastetaan pääsääntöisesti seuraavassa kokouksessa tai tarpeen vaatiessa muulla tavoin. Puheenjohtaja: Johtokunta valitsee tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi xxx. Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Jenna Koskelo ja Kirsi Lehtimäki.

5 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 5 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 50 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Puheenjohtaja: Johtokunta hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 6 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 51 VALVONTATOIMINNAN JA TURVALLISUUSVIESTINNÄN TOTEUMA Pelastuslaitoksen riskienhallintaosasto on toimittanut pelastusjohtajalle tiedoksi raportin toteutetuista valvontatoimista sekä turvallisuusviestinnän tapahtumista. Valvontasuunnitelman myötä yritysten ja laitosten tarkastuskohteet vaihtelevat vuosittain niin, että tarkastusvälillä 12 kk olevia kohteita on vain noin 25 % kaikista kohteista. Muut valvontakohteet vaihtuvat vuosittain ja niiden tarkastusväli on välillä 24 kk kk. Yritysten ja laitosten määräaikaisten valvontakohteiden lukumäärä vaihtelee tällä hetkellä usean sadan tarkastuksen erolla eri vuosina. Yritysten ja laitosten määräaikaisia tarkastuksia on tehty 512 (543) kpl. Määrä on 31,3 (43,9) % asetetusta tavoitteesta. Pelastussuunnitelmavelvollisia asuinrakennuksia on tarkastettu 56 (117) kpl. Nämä tarkastukset on pääosin suunniteltu kesälle ja syksyyn, koska isännöitsijät eivät alkuvuoden tilinpäätösasioiden yms. vuoksi toivo näitä tarkastuksia alkuvuodelle. Erityiskohteiden tarkastusten määrä on alhaisempi kuin edellisvuonna; osittain syynä on uudelle pelastusasemalle muutto, joka on työllistänyt laitoksen koko henkilöstöä. Pientalojen omavalvontakirjeitä on postitettu 789 kpl. Kirjeitä on palautettu tähän mennessä 415 kpl. Epäsäännöllisiä tarkastuskäyntejä on tehty 674 kpl, lausuntoja ja muuta asiakirjavalvontaa kpl. Ennusteen mukaan kaikki erityiskohteet saadaan tarkastettua. Turvallisuusviestintään kuuluviin tilaisuuksiin on osallistunut alkuvuonna yhteensä (19 525) henkilöä eli noin 7 % (9 %) alueen asukkaista. Tilaisuuksia on pidetty kaikkiaan 228 (304)kpl. Valtakunnallinen 20 % tavoite toteutunee tänäkin vuonna. Tällä hetkellä vain osa riskienhallinnan henkilöstöstä on saavuttanut asetetut tavoitteet, asiasta on keskusteltu riskienhallintapäällikön kanssa ja sovittu jatkoseurannasta. Esittelijä Johtokunta merkitsee tiedoksi palotarkastusten ja valistustoiminnan toteutuman Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 7 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 52 TOIMINNALLINEN TOTEUMA PELASTUSTOIMINTA Pelastuslaitoksen pelastustoiminnan osaston toiminnan tärkeimpinä tunnuslukuina on käytetty lähinnä hälytystehtävien määrän muutosta sekä toimintavalmiusajan toteumaa. Seuraavassa vertailua toteuman osalta ajalta Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaika: Kunta Täyttymis % Lahti 6:52 78 % 77 % Hollola 8:25 95 % 95 % Heinola 8:48 85 % 83 % Orimattila 11:38 96 % 93 % Nastola 8:09 88 % 88 % Asikkala 11:09 95 % 92 % Hartola 13:56 75 % 100 % Hämeenkoski 15:49 50 % 50 % Kärkölä 12:34 62 % 44 % Sysmä 13: % 100 % Padasjoki 13: % 100 % Keskiarvo kaikki 8:41 82 % 81 % Huomioita Keskimääräisen toimintavalmiusajan raportointi on uudistunut ja nyt käytössä olevassa raportointimallissa seurataan eri toimipaikkojen ensimmäisen yksikön valmiusaikoja toimintavalmiuden suunnitteluohjeen 21/2012 mukaisesti. Hälytystehtävien määrä on laskenut edellisvuodesta 135 tehtävällä, jota on pidettävä hyvänä suuntauksena. Suurinta tehtävämäärien lasku on ollut ensivastetehtävien (- 97 tehtävää), automaattisten paloilmoittimen antamien hälytysten (-65) sekä liikenneonnettomuuksien (-40) aiheuttamien tehtävien osalta. Ennusteen mukaan tehtävien määrä tulee laskemaan edellisvuodesta. Rakennuspaloissa on ollut uhattuna 52, 8 milj.euron omaisuusarvo, josta pelastuslaitoksen toiminnalla on pelastettu yli 50 milj.euroa (96 % uhattuna olleesta arvosta). Rakennuspaloissa tai rakennuspalovaaroissa on pelastettu välittömästä vaarasta 2 henkilöä ja evakuoitu 19 henkilöä. Kaikkiaan erilaisissa onnettomuuksissa pelastuslaitos on pelastanut välittömästä vaarasta 23 henkilöä Esittelijä Johtokunta merkitsee tiedoksi operatiivisen toiminnan toteuman Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 8 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 53 TALOUSARVION TOTEUTUMA Pelastuslaitoksen toimintasäännön kohdan 5.3 mukaan pelastusjohtajan tulee raportoida neljännesvuosittain johtokunnalle pelastuslaitoksen talousarvion toteutumasta. Pelastuslaitoksen käyttötalouspuolen menot ilman ensihoitoa ( ) ovat euroa ( ), joka on 52,4 % talousarviosta (52,2 %). Investointien toteutuma on euroa. Ensihoidon käyttötalouspuolen menot ( ) ovat euroa ( ), joka on 52,6 euroa talousarviosta (46,1 %). Investointeja ei ko. ajanjaksolla ensihoidossa ole tehty. Sekä pelastustoimi että ensihoito pysyvät näiden lukemien mukaan talousarviossaan vuoden loppuun. Esittelijä: Merkitään tiedoksi talousarvion toteutumat Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 9 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 54 NUOHOUSYKISKÖN HINNAN TARKISTAMINEN Nuohouksen järjestämisvastuu on uuden pelastuslain (379/2011) 27 :n mukaan alueen pelastustoimella. Alueen pelastustoimen järjestäessä nuohoustoiminnan hankkimalla nuohouspalvelut muulta palvelun tuottajalta (piirinuohousjärjestelmä) se päättää myös nuohouksesta perittävästä maksusta. Päijät-Hämeen Nuohoojat ry on päivätyllä kirjeellä esittänyt, että nuohousyksikön hintaa korotettaisiin 0,87 eurosta 0,90 euroon. Perusteluina korottamiselle ovat kokonaiskustannusten huomattava nousu. Pelastuslaitoksen johtokunta on kokouksessaan käsitellyt nuohousyksikön hinnan tarkistamista ja päätynyt pelastusjohtajan esityksestä siihen, ettei nuohousyksikön hintaa koroteta vuonna Päijät-Hämeen Nuohoojat ry on päivätyllä kirjeellä esittänyt, että nuohousyksikön hinnan tarkistus tulisi käsitellä uudelleen Päijät-Hämeen nuohoojat ry:n päivätyn anomuksen mukaisesti. Päijät-Hämeen nuohoojat perustelevat toivomustaan sillä, että nuohousyksikön hinnan tarkistaminen on aina tehty Päijät-Hämeen nuohoojat ry:n esityksen perusteella. Pelastusjohtajan nuohousyksikön hintaa koskevassa päätösesityksessä ovat kaikki Päijät-Hämeen nuohoojat ry:n esittämät perustelut olleet tiedossa (Nuohousalan Keskusliiton tiedote ), eikä Päijät-Hämeen nuohoojat ry:n tekemässä oikaisuvaatimuksessa ja siihen liitetyssä anomuksessa ole tullut esille uusia perusteluita nuohousyksikön hinnan korottamiselle. Johtokunta ei kokouksessaan muuttanut tekemäänsä päätöstä ( 62) nuohousyksikön hinnasta Päijät-Hämeen pelastustoimen alueella. Kokouksessa , Päijät-Hämeen Nuohoojat ry on päivätyllä kirjeellä esittänyt, että kiinteistökohtainen vähimmäisyksikkömäärä korotettaisiin nykyisestä 45 yksiköstä 60 yksikköön alkaen. Johtokunta ei korottanut kiinteistökohtaista yksikkömäärää. Sisäministeriössä on menossa selvitys nuohoustoimen järjestelyistä, jonka valmistuttua nuohoustoimeen on mahdollisesti tulossa muutoksia. Tällä hetkellä riskienhallintapäällikkö ei puolla esitystä. Esittelijä: Johtokunta ei muuta nykyistä verollista nuohousyksikköhintaa. Päätös: Päätettiin hyväksyä esityksen mukaisesti.

10 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 10 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 55 HOLLOLAN PELASTUSASEMAN VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen Hollolan toimipaikan henkilöstö on sijoitettuna tilapäistiloihin (parakkimajoitus) ja uuden pelastusaseman rakentamisen suunnittelu on vaiheessa, jossa pelastuslaitoksen tulee ottaa kantaa vuokrasopimukseen. Mikäli pelastuslaitoksen johtokunta ei hyväksy tulevaa vuokrasopimusta, ei Hollolan kunta vie hanketta toistaiseksi eteenpäin, vaan tilanne jäädytetään nykytilanteeseen. Vuokrasopimusluonnoksen (Salonsaari ) mukaan vuokra tulisi olemaan 20,75 euroa/m2 (Paavolan pelastusasema 23,60 euroa/m2), jolloin kokonaisvuokra tulisi olemaan euroa/vuosi. Nykyinen vuokra on euroa/vuosi (9,3 euroa/m2), kasvua siis euroa/vuosi. Pelastustoimen rakennemuutokseen sisältyvät säästötavoitteet eivät huomioi mahdollisia uusia pelastusasemia, vaan säästö tulee sisältämään myös kohonneet vuokrakustannukset, eli kun vuokrat kasvavat nykytahtia, vuokrien suhteellinen osuus kokonaismenoista kasvaa ja pelastuslaitos joutuu toteuttamaan aiempaa vaativampia säästötoimenpiteitä. Vuokrasopimuksen mukainen vuokra/m2 on jonkin verran alhaisempi, kuin Paavolan pelastusaseman vuokra, siitä huolimatta kustannusten kasvu on huomattava. Kuntien kanssa on päästävä yhteisymmärrykseen siitä, että vuokrakustannusten kasvu ei ole enää realistista, kohonneet kustannukset syövät kohtuuttomasti pelastuslaitoksen toimintamenoja jo nykyisellään. Pelastuslaitos voi näkemykseni mukaan hyväksyä esitetyn vuokrasopimuksen mukaisen kustannusten kasvun vain siinä tapauksessa, että kunnat hyväksyvät omalta osaltaan vuokrakustannusten kasvun aiheuttaman lisäyksen pelastuslaitoksen menoissa, eli kattavat nousevat vuokrakustannukset. Esittelijä: Pelastuslaitoksen johtokunta hyväksyy omalta osaltaan Hollolan kunnan teknisen toimen esittämät vuokrakustannukset edellytyksellä, että Hollolan kunta omalta osaltaan hyväksyy vuokrakustannusten kasvusta aiheutuvan kunnan maksuosuuden kasvun. Pelastusjohtajalle annetaan valtuudet allekirjoittaa vuokrasopimus Hollolan kunnan kanssa. Päätös: Keskusteltiin asiasta. Sovittiin, että asia käsitellään uudelleen kun kiinteistötyöryhmä on saanut valmiiksi esityksen siitä, miten vuokrakustannukset tulevaisuudessa muodostuvat.

11 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 11 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 56 ESITYS ENSIHOIDON TOTEUTTAMISESTA SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINTA- ALUEELLA 2015 Toukokuussa 2014 julkistettiin selvitysmies Jukka Pappisen tekemä selvitys Päijät-Hämeen ensihoidon kehittäminen. Selvityksen tavoitteena olivat: o ensihoidon palvelutason toteuman arviointi v o palvelun organisoinnin tehokkuus o kustannustaso sekä o kehittämisehdotukset Selvitysmiehen tekemän kehittämisehdotuksen mukaan ensihoitopalvelun järjestämisvaihtoehdot ovat paremmuusjärjestyksessä: 1. koko palvelu järjestetään yhtymän omalla henkilökunnalla 2. operointi kilpailutetaan koko alueella yhdelle toimijalle 3. koko palvelun järjestää pelastuslaitos,siirtokuljetukset kilpailutetaan erikseen Pelastuslaitoksen operatiivinen johto on tehnyt selvityksestä lausunnon (liite 1) sekä selkeän esityksen (liite 2) siitä, kuinka pelastuslaitoksen mielestä ensihoidon palvelutuotanto voitaisiin järjestää. Sekä selvitys että esitys on laitettu suhteellisen laajalla jakelulla päättäjille. Pelastusjohtaja, hallintopäällikkö sekä johtokunnan puheenjohtaja ovat käyneet elokuun aikana useita palavereja eri henkilöiden kanssa asiaan liittyen. Ensihoidon palvelutasopäätöstä valmistellaan tällä hetkellä selvityksen pohjalta. Pelastuslaitoksen ylin johto on mukana valmistelussa oman toiminnan osalta. Mikäli selvitysmiehen esitys toteutuisi, tarkoittaisi se pelastuslaitoksen ensihoidon alasajoa, yt-neuvotteluja sekä tilojen ja kaluston uudelleen mitoitusta. Pelastusjohtaja sekä hallintopäällikkö ovat käyneet neuvottelun ensihoitokeskuksen johdon kanssa ja päätyneet siihen, että mikäli pelastuslaitoksen esittämä toimintamalli ei ole mahdollinen, on pelastuslaitos valmis siihen, että jatkossa ensihoitokeskus vastaisi hoitotason henkilöstöstä ja pelastuslaitos perustason henkilöstöstä kaikkine velvoitteineen. Lisäksi pelastuslaitos vastaisi edelleen ajoneuvokaluston hankinnasta ja huollosta. Näin pelastuslaitoksen toiminnan volyymi ei laskisi huomattavasti ja selvityksessä havaituista epäkohdista osa saataisiin poistettua. Kokouksessa käydään pelastuslaitoksen virkamiesjohdon tekemä esitys tarkemmin läpi. Esittelijä: Sovitaan jatkotoimista ensihoidon palvelutasopäätöksen valmistelun suhteen. Päätös: Hyväksyttiin pelastuslaitoksen operatiivisen johdon tekemän esityksen ensihoidon järjestämisestä.

12 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 12 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 57 PELASTUSTOIMEN RAKENNUUDISTUKSEN AIHEUTTAMAT TOIMENPITEET Sisäministeriö on linjannut päivätyllä kirjeellä pelastustoimen rakennepoliittisen ohjelman mukaisten tavoitteiden toteuttamisen pelastustoimessa. Ministeriön tavoitteena on valmistella uusia ja tehokkaampia toimintatapoja yhteistyössä pelastuslaitosten, kuntien ja Suomen kuntaliiton kanssa siten, että säästötavoitteet saavutetaan ja riittävä palvelutaso kyetään säilyttämään. Sisäministeriö esittää, että pelastustoimen kuntamaksuosuudet jäädytetään vuoden 2014 tasolle vuoteen 2017 asti, eli meidän osaltamme tulemme etsimään vuosittain noin euron pysyvät säästöt. Ministeriön esityksen mukaisesti kustannusten nousua vuoden 2014 tasosta saa tulla ainoastaan henkilöstökulujen arvioidun kasvun (1,1 % vuonna 2015). Pelastuslaitoksen toimintakulut vuonna 2015 ilman korkoja ja poistoja ovat euroa (vuodesta 2014 nousua 4,48 %) ja toimintatuotot euroa. Talousarvioesitys on laadittu tasapainoiseksi, eli tilikauden 2015 tulos on 0. Investointisuunnitelma tarkennetaan syksyn ensimmäiseen kokoukseen. Investointisuunnitelma tulee perustumaan talousarviossa ja talousarviosuunnitelmassa esitettyihin ennakoituihin poistoihin. Investointisuunnitelman laatimiseen vaikuttaa olennaisesti Hollolan pelastusaseman rakentamisaikataulu sekä mahdolliset säästötavoitteet, jonka vuoksi investointisuunnitelman tarkennus toteutetaan marraskuun kokouksessa. Pelastuslaitoksen talousarvion nousu johtuu pääsääntöisesti kuntien perimien vuokrien huomattavasta kasvusta. Mikäli vuokrat kasvavat uusien toimitilojen myötä nykyistä tahtia, on ministeriön asettamiin säästötavoitteisiin pääseminen palvelutasoa heikentämättä mahdotonta. Maakuntavaltuusto on kokouksessaan edellyttänyt, että maakuntahallituksen on laadittava selvitys, kuinka pelastuslaitoksen vuokrien kasvu saataisiin pysähtymään. Palvelutasopäätöksessä säästöjen toteuttamisesta on linjattu: johtava palotarkastaja eläköityyy virka paloinsinöörin viraksi (2015) viran lakkauttaminen? säästö > / vuosi riskienhallintapäällikön eläköityessä on pohdittava vakavasti pelastustoiminnan ja riskienhallinnan osastojen yhdistämistä säästö > / vuosi tulojen lisäys autojen varustelutasosta tingitään, vara-autokalustoa supistetaan säästötavoite / vuosi huomioidaan eläköitymisten yhteydessä virkojen täyttötarve Esittelijä: Johtokunta käy asiassa lähetekeskustelun, jonka pohjalta säästöjen toteuttamisen valmistelua jatketaan. Päätös: Hyväksyttiin tässä vaiheessa lähtökohdaksi pelastusjohtajan esitys säästötavoitteiden kohdentamisesta. Käsitellään asiaa vielä pidettävän seminaarin jälkeisessä johtokunnan kokouksessa.

13 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 13 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 58 PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO Pelastusjohtajan päätösluettelo on liitteenä (liite 3) ajalta Esittelijä: Merkitään pelastusjohtajan päätökset tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi. 59 TIEDOKSISAANTIASIAT Tiedoksisaantiasioista yhteenveto liitteenä (liite 4). Esittelijä: Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi tiedoksisaantiasiat Päätös: Merkittiin tiedoksi. 60 AJANKOHTAISASIAT Ajankohtaisasioista yhteenveto liitteenä (liite 5). Esittelijä: Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi kokouksessa annettavat ajankohtaiskatsaukset. Päätös: Merkittiin tiedoksi. 61 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 62 SEURAAVAT KOKOUKSET Esittelijä: Sovitaan seuraavien kokousten ajankohdat ja paikat. SEURAAVAT KOKOUKSET: ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. 63 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:30.

14 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 14 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 48 53, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 54 Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta Mannerheiminkatu LAHTI Pykälät 54 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava

15 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 15 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Kunnallisvalitus Pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus Pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmä on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HHL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava ¹: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

16 Lausunto Päijät-Hämeen maakunnan kunnat Kunnanhallitukset ja kunnanjohtajat Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän valtuusto Päijät-Hämeen maakuntajohtaja Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen lausunto FinnHEMS/Jukka Pappinen raporttiin Päijät-Hämeen ensihoidon kehittäminen Pelastustoimi ensihoitopalveluiden tuottajana - taustahistoria Päijät-Hämeen pelastuslaitos on perustamisensa vuoden 2004 jälkeen jatkanut Päijät-Hämeen alueella vuonna 1915 Lahdessa alkanutta palotoimen sairaankuljetustoimintaa toimimalla sairaankuljetustoiminnan ja sittemmin ensihoitopalveluiden tuottajana alueen eri kunnille vuoden 2012 loppuun. Palo-/pelastustoimi on vuosien saatossa tuottanut sopimusperustaisesti sairaankuljetusta nykyisen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyhtymän jäsenkuntien alueella aiemmin kunnallisesti järjestetyssä toimintamallissa Lahden lisäksi Heinolassa, Hollolassa, Hämeenkoskella, Kärkölässä, Myrskylässä, Orimattilassa, Pukkilassa ja Sysmässä. Lisäksi Lahden pelastuslaitos/aluepelastuslaitos/päijät-hämeen pelastuslaitos on tuottanut Päijät-Hämeen keskussairaalalle sen järjestämisvastuulle kuuluvat sairasautolla tapahtuneet siirtokuljetuspalvelut vuosien aikana alkaen Päijät-Hämeen pelastuslaitos (jäljempänä pelastuslaitos) on toiminut alueellisena ensihoitopalveluiden tuottajana Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän ensihoitokeskuksen (jäljempänä ensihoitokeskus) kanssa solmitun yhteistoimintasopimuksen perusteella. Pelastuslaitoksen nykyisin tuottamien ensihoitopalveluiden johtaminen toteutuu johtamisorganisaatiolla, jolla on sairaankuljetuksen/ensihoidon tuottamisesta kokemusta Lahdessa vuodesta 1992 sekä pelastuslaitoksen organisaatiossa alueellisena toimijana vuodesta 2004 alkaen. Terveystieteiden tohtori Paakkosen substanssitietämyksestä Pappisen raporttiin liittyen Terveystieteiden tohtori Heikki Paakkosta Kuopiosta (jäljempänä Paakkonen) on jostain syystä käytetty asiantuntijana arvioimaan FinnHEMS/Pappiselta tilattua Päijät-Hämeen ensihoidon kehittäminen -raporttia (jäljempänä raportti). Pelastuslaitos haluaa tuoda esiin tosiasian, ettei Paakkonen omaa Päijät-Hämeen alueen sairaankuljetuksen tai ensihoidon toiminnasta aiemmin tai nykyhetkellä työperäistä asiatietämystä eikä työkokemusta. Hänen kommenttinsa perustuvat siten raportista luettuun tietoon sekä niiden tietojen vertailuun yleisesti Suomessa tai kansainvälisesti toimivien ensihoitopalveluiden toiminnasta saatavilla olevaan tietoon. Pelastuslaitoksen lausunto raportista on laadittu kronologisessa järjestyksessä raportin etenemisen mukaisesti, kuten Paakkosen kommenttikin on laadittu. Päijät-Hämeen pelastuslaitos Saimaankatu Lahti

17 Lausunto 2 Päijät-Hämeen ensihoidon nykyjärjestelyt - ensihoidon järjestelyt Raportin taulukossa 1. on ollut tarkoitus kuvata Päijät-Hämeen ensihoitopalvelun resurssit. Pelastuslaitokselle jää epäselväksi, onko taulukkoon ollut tarkoitus kuvata ensihoitopalvelun resurssit vuonna 2013 vai nykytila? Nyt taulukossa on kuvattu pelastuslaitoksen Lahdessa tuottamat ensihoitopalvelun sekä ensihoitokeskuksen tuottamat siirtoyksiköt (kohta Päijät-Häme) nykytilassa, ei vuonna 2013 toteutuneen mukaisesti. Eikö olisi ollut tarkoituksenmukaista ja raportin luotettavuutta tukevaa arvioida ensihoitopalvelun vuoden 2013 ensihoidon järjestelyjä huomioiden vuonna 2013 alueella käytössä ollut Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän palvelutasopäätös ensihoidon järjestämisestä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän alueella alkaen (jäljempänä palvelutasopäätös) mukainen ensihoidon kapasiteetti? Vuonna 2013 pelastuslaitoksella oli alueellisesti miehitettynä Lahteen taulukossa 1. Möysään kuvattu EPH122 -yksikkö 12 h/7 kello nykyisen 8 h/5 valmiuden sijaan. Tällä vuoden 2014 alussa toteutetulla palvelutasopäätöksen muutoksella on ollut suuri merkitys vuoden 2014 toiminnan toteutumiselle. Pelastuslaitoksen ensihoitokeskukselta saamien tietojen mukaisesti palvelutasopäätös ei enää nykykapasiteetilla toteudu Lahdessa, jonka asian ensihoitokeskus on ilmoittanut saattaneensa Lahden tietoon. Lisäksi ensihoitokeskuksella oli ainakin osan vuotta 2013 miehitettynä neljäskin siirtokuljetusyksikkö, josta aiheutuneet toiminnalliset ja kustannusvaikutukset ovat raportissa vähäarvoisina jääneet huomioimatta. Paakkonen ottaa kommentissaan kantaa raportista puuttuviin tietoihin hoitolaitosten sijainnista sekä vaativien ja erityistason siirtojen toteumista. Ensihoitokeskuksen toteuttamassa ensihoitopalvelun hallinnoinnissa on pelastuslaitoksen kannalta ollut ajoittain epäselvyyttä aiheuttamassa ensihoitokeskuksen toteuttaman siirtokuljetustoiminnan merkitys ja asema. Ensihoitokeskuksella on toimintansa aloituksesta alkaen ollut merkittäviäkin haasteita henkilöstönsä mitoituksen sekä henkilöstöresurssien saamisen kanssa, josta mahdollisesti johtuen on siirtokuljetustoiminnasta välillä viestitetty pelastuslaitokselle sen kuuluvan ensihoitopalveluun ja välillä ei. Palvelutasopäätökseen kiireettömien ambulanssia vaativien potilaskuljetusten järjestäminen on päätetty kuuluvan osaksi ensihoitopalvelua (palvelutasopäätös sivu 13.). Tämä epäselvyys toiminnan toteutuksessa näkyy pelastuslaitoksen havaintojen mukaan mm. siinä, että vaikka siirtokuljetustoiminnankin kapasiteetti on palvelutasopäätöksessä hyväksytty, se on nykyisin epäsäännöllisesti millainen hyvänsä riippuen ensihoitokeskuksen käytössään olevasta henkilöstöresurssista sekä toteutetuista ensihoitokeskuksen säästötoimista. Tästä johtuen käytännössä pelastuslaitoksen miehittämät ensihoitopalvelun yksiköt joutuvat hoitamaan vaativia ja jopa erityistason siirtokuljetuksia vanhalla rutiinilla aiemman pelastuslaitoksen siirtokuljetustoiminnan hoitokokemusten perusteella jopa ilman toiminnan toteuttamiseen tarvittavaa ensihoitokeskuksen järjestämää työpaikkakoulutusta. Päijät-Hämeen ensihoidon nykyjärjestelyt - ensihoitopalvelujen tarve Raportin kaavio 1. kuvaa ansiokkaasti ensihoitopalveluiden tarvetta viikonpäivittäin ja vuorokaudenajoittain. Grafiikka ei poikkea alueen ensihoitopalveluiden tarpeesta, joka on vuosikausia ollut nyt kuvatun kaltainen, kuten pelastuslaitoskin on aiemmin kulloisellekin vastuuviranomaiselle raportoinut. Pappinen on ansiokkaasti kuvannut grafiikan jo edellisessä Päijät-Hämeen ensihoitopalvelua kuvanneessa raportissaan Päijät-Hämeen ensihoitopalvelut 2010 Work smarter, nor harder osana PHsoteyn käynnistämisvaiheessa toteutunutta kehittämishanketta (Sosiaali- ja

18 3 terveysministeriön selvityksiä 2009:13: SELVITYS ENSIHOIDON JA SAIRAANKULJETUKSEN KEHIT- TÄMISESTÄ; Sairaankuljetuksen ja ensihoidon kehittämisen ohjausryhmän loppuraportti, saatavissa ), jolloin hän työskenteli PHsoteyn palveluksessa. Päijät-Hämeen ensihoidon nykyjärjestelyt - palvelutasopäätöksen toteutuma Raportin taulukossa 3. on kuvattu palvelutasopäätöksen toteutuma. Taulukosta ei selviä, onko keskimääräinen saavutettavuus toteutunut ensihoitopalveluiden yksiköillä (= ambulansseilla) vai mikä merkitys alueella toteutettavalla ensiauttajatoiminnalla (taulukossa 2. palvelutasopäätöksen tavoitteista osio vähintään evy ). Pelastuslaitoksen kokemuksen mukaan vuoden 2013 alusta toteutettu alueen ensihoitopalvelu on vähentänyt ensiauttajien (= pääosin pelastusyksiöitä) tehtävämääriä. Vaikka tämä pelastusyksiköiden terveydenhuollon tehtäville käytön väheneminen on ollut pelastuslaitoksenkin intressien mukaista, on vähentäminen vaikuttanut ensiauttajatoiminnassa mukana olevien toimijoiden motivaatioon. Toiminnan vaatiman osaamisen hallinta pelastuslaitoksen toteuttamasta työpaikkakoulutuksesta huolimatta on huonontunut tehtävämäärän romahtamisen takia. Raportissa ei ole otettu kantaa ensihoitopalvelun yksiköiden käyttöasteisiin, jotka osaltaan kuvaavat kustannusvastaavuutta ensihoitopalvelun toiminnassa. Ensihoitokeskus on toimittanut pelastuslaitoksen käyttöön tilaston ensihoitopalvelun yksiköiden käyttöasteista (lausunnon liite 1.). Yhteenvedossa on nähtävissä vuoden 2014 toteutuneet käyttöasteet tammi - kesäkuun ajalta. Ensihoitokeskuksen miehittämien vaativan hoitotason ja kenttäjohtamisen yksiköiden (jäljempänä vati) käyttöasteet (= se osuus työajasta, joka yksikön henkilökunnalla kuluu varsinaisissa ensihoidon työtehtävissä) ovat vuonna 2014 vaihdelleet noin 15 % ja 30 % välillä. Samalla tarkasteluajalla pelastuslaitoksen Lahteen miehittämien ensihoitoyksiköiden käyttöasteet ovat vaihdelleet noin 30 %:n ja 90 %:n välillä.

19 4 Lahdessa vuoden 2014 alussa säästösyistä toteutettu yhden 7 päivää viikossa 12 h miehitettynä olleen yksikön poistaminen valmiudesta viikonloppuisin ja valmiusajan vähentäminen kahdeksaan (8) tuntiin maanantaista perjantaihin on lisännyt merkittävästi pelastuslaitoksen Lahdessa miehittämien yksiköiden työn kuormittavuutta viikonloppuisin. Toteutettu säästötoimi ei kieltämättä ole voinut olla vaikuttamatta pelastuslaitoksen henkilökunnan keskuudessa ensihoitokeskuksen vastuuviranomaisena toimimisen uskottavuuteen, onhan supistetun yksikön käyttöaste ollut jo vuoden 2013 aikana säännöllisesti 60 %:n luokkaa (yksikkö on yllä olevassa 2014 tilastokuvassa vihreällä pohjalla EPH124 tammi-maaliskuu ja huhti-toukokuun EPH122 yksikkötunnuksen muuttumisen vuoksi). Muiden kuntiin sijoitettujen ensihoitoyksiköiden käyttöasteet ovat alkuvuonna 2014 vaihdelleet liitteestä ilmenevien tietojen mukaan noin 16 %:n (Iitissä) ja noin 40 %:n välillä (Myrskylässä). Raporttiin ei myöskään ole otettu tarkasteluun palvelutasopäätökseen kuvattuja ensihoitopalvelun strategisia tavoitteita sekä niiden toteutumista. Palvelutasopäätökseen on tavoitteeksi kirjattu mm Tavoitteena on osaavan, hyvin johdetun ja tehokkaan ensihoitopalvelun järjestäminen luomalla hyvä toiminnallinen kokonaisuus ilman kuntarajoja....tavoitteena on ensihoitopalvelun vaikuttavuus ja tehokkuus sekä kustannusten läpinäkyvyys. Erityisenä painopisteenä on kohdentaa käytettävissä olevat resurssit oikein. Kustannustehokkuutta haetaan terveydenhuollon kokonaiskustannuksista ensihoitopalvelua ja terveydenhuollon yhteistoimintaa tehostamalla.. Pelastuslaitoksen mielestä yksiköiden suuri käyttöasteiden vaihtelu osoittaa palvelutuotannon sitoutumista kuntarajoihin. Käytettävissä olevien resurssien kohdentaminen oikein ei pelastuslaitoksen kokemuksien perusteella ole onnistunut, vaan ensihoitopalvelun kenttäjohtaminen toteutuu kuntaperustaisesti. Vuoden 2013 kustannusten toteutuma on tätä kirjoitettaessa kuntien tiedossa. Alueelle toteutetusta vati -yksikkötoiminnasta ei ole käytettävissä mitään lääketieteellisiä vaikuttavuustietoja. Kustannustehokkuutta ensihoitopalvelun ja terveydenhuollon yhteistoimintaa ei ole ollut havaittavissa Heinolassa jatkunutta, pelastuslaitoksen sinne aikoinaan aloittamaa yhteistoimintaa

20 5 lukuun ottamatta (ESS on tosin juuri uutisoinut ilmeisesti Heinolaa vastaavan toiminnan kokeilun aloittamisesta Orimattilassa, jossa ensihoitokeskus ei katsonut tarpeelliseksi yhteistoiminnan aloittamisen vuonna 2012 pelastuslaitoksen ollessa alueen palveluiden tuottaja, vaikka toiveita asiasta esitettiinkin Orimattilan perusterveydenhuollosta ja toiminnan toteuttaminen oli sopinut pelastuslaitokselle). Paakkonen nostaa kommentissaan esiin ensihoitopalveluiden tarpeesta esiin siirtokuljetuslogistiikan toteuttamisen kannalta merkittävän haasteen, joka on ollut siirtokuljetustoiminnassa jo pelastuslaitoksen sitä toteuttaessa vuosina Pelastuslaitos on kokemuksensa perusteella yhtä mieltä Paakkosen toteamuksesta, ettei siirtokuljetuslogistiikkaa ole mahdollista toteuttaa ilman arkipäivien kello ruuhkia, jos sairaalasta toteutettavia siirtokuljetuksia ei kyetä etukäteen osastoilla tehtävällä siirtojen valmistelulla toteuttamaan jo aamusta alkaen. Sairaanhoitopiirien vertailu Raportissa on vertailtu Päijät-Hämeen ensihoitopalvelua kolmeen eri sairaanhoitopiiriin, jotka ovat suuruusluokaltaan samaa luokkaa Päijät-Hämeen kanssa. Pelastuslaitos ihmettelee, miksei vertailuun ole otettu myös sairaanhoitopiiriä, jossa pelastustoimi toimii yksin ensihoitopalveluiden tuottajana? Tällainen vertailusairaanhoitopiiri olisi ollut helposti löydettävissä esimerkiksi Kanta- Hämeestä (esittely saatavissa ), jonka asukaspohja olisi vertailukelpoinen nyt vertailtuihin sairaanhoitopiireihin. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätöksen toteutumat ovat tuloksiltaan vertailukelpoisia Päijät- Hämeen kanssa. Kuntaliiton tekemä vertailu ensihoidon kustannuksista vuodelta 2013 (liite 2., saatavilla ) ei ole katsottu aiheelliseksi liittää raporttiin, vaikka onkin tullut raportissa mainituksi. Raportin kaaviossa 3. kuvattu kustannusten vertailu / valmiustunti osoittaa nykyjärjestelmän tuntikustannusten olevan sairaanhoitopiirissämme yli 10 % korkeammat kuin vertailusairaanhoitopiireissä. Raportissa esiin nostettu Kelan korvausten suhteellinen vähäisyys vertailusairaanhoitopiireihin verrattuna kuljettamatta jätetyistä potilaista saaduista Kela-korvauksista perustuu ensihoitokeskuksen ohjeistuksellaan alueelle luomaan toimintamalliin. Ensihoitajat ovat velvollisia toimimaan annettujen viranomaisohjeiden mukaisesti, jolloin haluttaessa lisää Kela-tuloja ohjeistusta tulisi ilmeisesti täsmentää, jollei peräti muuttaa. Lisäksi ensihoitokeskus voisi pyrkiä jalkauttamaan kaikkea hoito- ja kenttätyöhön antamaansa ohjeistusta ensihoitajien työpaikkakoulutuksen kautta nyt toteutuvan sähköpostijakelun sijaan. Johtopäätökset ensihoitopalvelujen tila Päijät-Hämeessä Pelastuslaitos on raportin kanssa samaa mieltä, että alueella on käytettävissä riittävästi miehitettyjä ambulansseja. Ensihoitokeskuksen toteuttama kenttäjohtaminen ei jostain syystä toteuta ensihoitopalvelun toimintaa alueellisena toimintana juurikaan muulloin kuin kiireellisten tehtävien hoitamisessa, jonka käytännössä toteuttaa hätäkeskus yksiköitä hälyttäessään, kuten raportissa on mainittu. Tämä kuntaperustainen yksiköiden käyttö näkyy mm. Lahdessa poikkeavan korkeina yksiköiden käyttöasteina naapurikuntien yksiköiden ollessa asemapaikoillaan valmiutta ylläpitämässä.

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta Nro 2/ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta Nro 2/ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 19.04.2016 Nro 2/2016 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 13 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 26.08.2015 Nro 4/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 26.08.2015 Nro 4/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 26.08.2015 Nro 4/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 36 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 37 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 9.3.2007 Nro 2/2007

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 9.3.2007 Nro 2/2007 PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 9.3.2007 Nro 2/2007 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Johtokunta Nro 5/ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Johtokunta Nro 5/ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.11.2016 Nro 5/2016 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 46 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Johtokunta 29.08.2007 Nro 4/2007

Johtokunta 29.08.2007 Nro 4/2007 PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1 (15) Päijät Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 29.08.2007 Nro 4/2007 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 35 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 36 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (12) Johtokunta 19.01.2011 Nro 1/2011

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (12) Johtokunta 19.01.2011 Nro 1/2011 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (12) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 19.01.2011 Nro 1/2011 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Johtokunta Nro 2/2008

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Johtokunta Nro 2/2008 PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Päijät Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 23.04.2008 Nro 2/2008 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2015 klo 14.00 Paikka Kokoushuone, Pelkosenniemen terveyskeskus

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstöjaosto 09.03.2017 AIKA 09.03.2017 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (11) Johtokunta Nro 5/2009

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (11) Johtokunta Nro 5/2009 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (11) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 09.12.2009 Nro 5/2009 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 61 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4 Asialista/ Pöytäkirja Nro 5/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 12.35 13.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia 21 Kokouksen avaus 3 22 SOTE-valmistelun kansallinen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (13 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (13 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (13 ) Vapaan sivistystyön jaosto 13.09.2016 AIKA 13.09.2016 klo 18:00-19:14 PAIKKA Simon kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta Nro 1/2007

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta Nro 1/2007 PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 28.02.2007 Nro 1/2007 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (9 ) Vapaan sivistystyön jaosto 03.02.2016 AIKA 03.02.2016 klo 18:00-19:00 PAIKKA Kemin kulttuurikeskus/kivalo-opisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot