Kotitalouskoneet ja -laitteet vapaa-ajan asunnolla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotitalouskoneet ja -laitteet vapaa-ajan asunnolla"

Transkriptio

1 Kotitalouskoneet ja -laitteet vapaa-ajan asunnolla ARJA RYTKÖNEN TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 38 Nurmijärvi 2008

2 Kotitalouskoneet ja -laitteet vapaa-ajan asunnolla Arja Rytkönen TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 38 ISBN ISSN Nurmijärvi 2008

3 TTS PL 5 (Kiljavantie 6) RAJAMÄKI Tekijä(t) Arja Rytkönen Julkaisusarja ja numero TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 38 Julkaisuaika (kk ja vuosi) Marraskuu 2008 Toimeksiantaja Ympäristöministeriö ja Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry. (STEK) Julkaisun nimi Kotitalouskoneet ja -laitteet vapaa-ajan asunnolla Tutkimuksen nimi Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus (VAPET) Tiivistelmä Raportti on osa ympäristöministeriön ympäristöklusterin tutkimusohjelman Vapaa-ajan asuminen ja ekotehokkuus (VAPET) -tutkimusta. Selvitystä rahoitti myös Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry. Tavoitteena oli edistää kotitalouskoneiden ja -laitteiden käyttöturvallisuutta, energiataloudellista käyttöä ja kestoikää vapaa-ajan asunnoissa. Tarkoituksena oli selvittää, mitä toimintaedellytyksiä kotitalouskoneet ja -laitteet vaativat erilaisissa mökkiolosuhteissa, mitkä ovat niiden yleisimmät viat ja kuinka ne ovat mahdollisesti estettävissä ympäristöolosuhteiden vaihdellessa. Selvitys perustuu kotitalouslaitteiden markkinoijien keskushuolloille tehtyyn kyselyyn. Kyselyssä tiedusteltiin, mitkä laitteet ovat ongelmallisimpia mökkiolosuhteissa, mikä vaikutus ympäristöolosuhteilla on kotitalouslaitteisiin ja niiden materiaaleihin pidettäessä mökiä kylmillään tai vakioteholämmityksellä. Laitekohtaiset kysymykset koskivat laitteiden pitämistä kylmissä ja mahdollisesti kosteissa olosuhteissa. Kaasukäyttöisistä liesistä ja lämminvesivaraajista tehtiin käyttöohje- ja esiteselvitys. Lisäksi selvitettiin mökkien sähköistämiseen, vesihuoltoon ja kaasulaitteiden asentamiseen liittyviä tekijöitä. Vaikka laitteiden yleisimmät viat ovat yleensä samoja kuin tavanomaisissa olosuhteissa, vaihtelevat mökkiolosuhteet voivat aiheuttaa riskejä kotitalouskoneille. Osa riskitekijöistä on vältettävissä, jos vapaa-ajan asukkaat osaisivat kiinnittää enemmän huomiota koneiden ja laitteiden oikeaan asennukseen, sijoitukseen ja kunnossapitoon. Mökeillä ongelmallisimpia laitteita ovat vettä sisältävät laitteet, jos niihin on jäänyt vettä ennen mökin kylmilleen jättämistä. Ilmasta mahdollisesti tiivistyvä kosteus voi olla laitteille haitallista. Kylmilleen jätetyissä tiloissa laitteiden on annettava lämmetä riittävästi ennen niiden päälle kytkemistä, jotta niissä mahdollisesti ollut kosteus on haihtunut ja kaikki osat ovat lämmenneet riittävästi. Avainsanat mökkeily, vapaa-ajan asuminen, kotitalouskone, käyttöturvallisuus, kunnossapito, lämmitys, ISBN ISSN Yksikkö TTS tutkimus, kodin toiminnallisuus teknologia ja palvelut PL 5, Rajamäki puh (09) Kieli Suomi Sivuja 30 + liitteet Hinta (vain verkkoversiona) Myynti TTS (Työtehoseura ry) PL 5, RAJAMÄKI puh (09) TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 38 (2008) 2

4 SISÄLTÖ ALKUSANAT JOHDANTO Tausta Tavoite ja tarkoitus TOTEUTUS SÄHKÖLAITTEIDEN KÄYTETTÄVYYS VAPAA-AJAN ASUNNOILLA Sähkölaitteen osto ja takuuehdot Laitteiden ja koneiden oikea käyttö alkaa suunnittelusta Vapaa-ajan asunnon pitäminen kylmillään Jäätymis- ja kosteusvaara Tuhoeläinten aiheuttamat vauriot Ympäristön lämpötila Tulipalot ja jännitevaihtelut Kosteuden ja kylmyyden vaikutus laitemateriaaleihin Vakioteholämmityksen vaikutukset Aurinkopaneelin käytettävyys Elektroniikka mökkilaitteissa SÄHKÖLAITTEIDEN KÄYTTÖ VAPAA-AJAN ASUNNOILLA Sähkölaitteiden säilytys kylmissä olosuhteissa Kylmäsäilytyslaitteet Liesi Kahvinkeitin Pyykinpesukone Kuivausrumpu Pyykinkuivauskaappi Höyrysilitysrauta Astianpesukone Pölynimuri Televisio Lämminvesivaraaja Tietokone Vesipumppu Ilmalämpöpumppu KAASUKÄYTTÖISTEN LAITTEIDEN KÄYTTÖ VAPAA-AJAN ASUNNOILLA Viat ja käyttöturvallisuus Kylmäsäilytyslaitteet Liesi NÄKÖKOHTIA VAPAA-AJAN ASUNNON SÄHKÖISTÄMISEEN, VESIHUOLTOON JA KAASULAITTEIDEN VALINTAAN Sähköistäminen aurinkopaneelilla Lämpimän veden tuotto lämminvesivaraajalla Laitteen valinta Sijoitus, asennus ja liitännät Kunnossapito Kaasulaitteet TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 38 (2008) 3

5 6.3.1 Yleiset hoito- ja turvallisuusohjeet Kaasulaitteiden asennus- ja sijoitusohjeiden tarkastelua POHDINTOJA LÄHTEITÄ TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 38 (2008) 4

6 ALKUSANAT Selvitys on osa ympäristöministeriön ympäristöklusterin tutkimusohjelmaan kuuluvasta projektista Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus (Vapet), joka on Helsingin yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston, Tilastokeskus, Suomen ympäristökeskuksen, TTS tutkimuksen, Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ja VTT:n yhteishanke. Tämä raportti liittyy hankkeen osaprojektiin 2 Teknisten ja sosiaalisten innovaatioiden ja käytäntöjen hyväksyttävyys vapaa-ajan asukkaiden keskuudessa. TTS tutkimuksen osuutta on tukenut myös Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry (STEK). Osahankkeesta 2 on jo aiemmin ilmestynyt Helsingin yliopiston, Tilastokeskuksen ja TTS tutkimuksen yhteistyönä osaraportti Mökkeily elämäntapana ja ekotehokkaiden käytäntöjen hyväksyttävyys (Ahlqvist, Santavuori, Mustonen, Massa ja Rytkönen 2008). Tästä raportista on tehty kuluttajien käyttöön tarkoitettu lyhennytty julkaisu Kotitalouskoneiden ja -laitteiden käytettävyys ja käyttöturvallisuus vapaa-ajan asunnolla TTS tutkimuksen tiedotteena 5/2008 (632). Tutkimusaineisto saatiin suurimmaksi osaksi kotitalouskoneiden ja -laitteiden valmistajien ja maahantuojien huollon asiantuntijoille suunnatulla kyselyllä. TTS tutkimus esittää parhaimmat kiitokset kyselyyn vastanneille henkilöille. Haluamme kiittää myös tutkimuksen rahoittajia ja raporttia kommentoineita henkilöitä. Marraskuussa 2008 Nurmijärven Rajamäessä Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Anna-Maija Kirkkari tutkimushankkeen koordinaattori Tutkija Arja Rytkönen TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 38 (2008) 5

7 1 JOHDANTO 1.1 Tausta Vuonna 2006 kotitalouksien omistuksessa vapaa-ajan asuntoja oli Tämän lisäksi yhteisöjen ja yhtiöiden omistuksessa oli vapaa-ajan asuntoa (Perrels ja Kangas 2007.) Vapaa-ajan asunnot ovat yleensä perinteisiä kesäloman viettoon rakennettuja kesämökkejä, joista nykyisellään vajaa kolmannes soveltuu ympärivuotiseen käyttöön. Vanhojen vapaa-ajan asuntojen varustetaso on melko vaatimatonta. Niitä pidetään usein kylminä, kun niitä ei käytetä. Viime vuosien kehitystrendejä on kuitenkin ollut vapaa-ajan asuntojen mukavuustasoa ja käyttöaikaa nostava remontointi. (Kasanen 2006). Vapaa-ajan asunnoista noin 70 % on liitetty sähköverkkoon. Tämän lisäksi noin 15 % mökeistä on oma sähkönlähde, kuten aurinkopaneeli tai generaattori. (Perrels ja Kangas 2007.) Mökkiasukkaiden päätökseen varustetasosta ja sen parantamiseen vaikuttivat käyttötarpeet, mukavuus, toteuttamisen fyysiset ja taloudelliset edellytykset sekä ylläpidosta seuraava vaivalloisuus ja huoli. Toisaalta mökkiläiset halusivat säilyttää perinteitä ja erottaa mökkielämän arjesta, mikä osaltaan vähensi mökin varustelua. Perinteinen, vailla mukavuuksia oleva mökki koettiin vaivattomaksi, jolloin sen saattoi jättää huoletta talveksi lämmittämättä. Siinä mökeissä, joissa mökkiä pidettiin talvella peruslämmöllä, lämpötila oli 3 21 C. (Ahlqvist ym. 2008, 32.) Noin joka kuudennessa vapaa-ajan asunnossa on pyykinpesukone ja astianpesukonekin melkein joka kymmenennessä (Nieminen 2004). Mukavuustason noustessa mökkien käyttö laajenee usein pelkästä kesäajan vietosta myös muiden vuodenaikojen käyttöön, jolloin niitä lämmitetään yhä enemmän ympäri vuoden. Enäjärven vapaa-ajan asukkaista 46 % piti talvisin peruslämmitystä mökeillään. Tärkeimpiä syitä peruslämmityksen ylläpitämiseen olivat rakenteiden säilyminen, vesijohtojen sulana pysyminen ja käyttömukavuus sekä irtaimiston hyvänä pysyminen. Sähkölaitteiden kunnossa pysymistä tai hajujen muodostumista ei pidetty merkittävänä syynä peruslämmön ylläpitämiseksi. (Vienonen & Santala 2008.) Vapaa-ajan asunnon pitäminen tietyssä lämpötilassa asumattoman jakson aikana lisää sähkön hukkakulutusta ja valvonnan tarvetta. Toisaalta ajoittainen mökin kylmillään pitäminen voi aiheuttaa ongelmia kotitalouskoneiden ja -laitteiden käytössä elleivät vapaa-ajan asukkaat riittävästi paneudu mökkikäytössä olevien laitteiden asianmukaiseen sijoitukseen, asennukseen ja huoltoon. Tilannetta hankaloittaa vielä se, että nykyisissä käyttöohjeissa käsitellään hyvin vähän kotitalouskoneiden käyttöä mökkiolosuhteissa. Kotitalouskoneiden markkinoijien keskushuolloilla on pitkä ja hyvä tekninen tietämys omista laitteistaan. Heillä on myös kokemusperäistä tietoa laitteiden ja koneiden käytöstä, toimintaedellytyksistä, vioista ja mahdollisista vianaiheuttajista vaihtelevissa mökkiolosuhteissa. Tämä kokemusperäinen tieto koottiin tämän hankkeen yhteydessä. 1.2 Tavoite ja tarkoitus Selvityksen tavoitteena on edistää kotitalouskoneiden ja -laitteiden käyttöturvallisuutta, energiataloudellista käyttöä ja kestoikää vapaa-ajan asunnoissa. Tarkoituksena oli selvittää, mitä toimintaedellytyksiä kotitalouskoneet ja -laitteet vaativat erilaisissa mökkiolosuhteissa, mitkä ovat laitteiden yleisimmät viat ja kuinka ne ovat mahdollisesti estettävissä ympäristöolosuhteiden vaihdellessa. TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 38 (2008) 6

8 2 TOTEUTUS Selvitys toteutettiin sähköpostilla kotitalouslaitteiden markkinoijien keskushuolloille suunnatulla kyselyllä. Ennen sähköpostin lähettämistä asianosaisiin otettiin puhelimella yhteyttä. Osa vastauksista saatiin sähköpostin kautta, osa tehtiin puhelinhaastatteluin. Kyselyä lähettiin yhteensä 25 kpl 22 yritykseen. Vastauksia saatiin yhteensä 19 asiantuntijalta. Kyselylomakkeesta vastaajat valitsivat ne kysymykset, jotka liittyivät heidän toimialueeseen. Kyselylomakkeessa tiedusteltiin aluksi yleisesti, mitkä laitteet ovat ongelmallisimpia mökkiolosuhteissa, mikä vaikutus ympäristöolosuhteilla on kotitalouslaitteisiin ja niiden materiaaleihin pidettäessä mökiä kylmillään tai vakioteholämmityksellä. Lisäksi tiedusteltiin sitä, mikä tietämys kodinkonemyyjillä on opastaa kuluttajia valitsemaan kotitalouslaite mökkiolosuhteisiin. Näiden lisäksi olivat laitekohtaiset kysymykset koskien laitteiden pitämistä kylmissä ja mahdollisesti kosteissa olosuhteissa. Kysymykset olivat suurimmaksi osaksi monivalintakysymyksiä. Kysymysten yhteyteen varattiin tilaa myös vapaamuotoisille vastauksille. Kaasukäyttöisistä liesistä ja lämminvesivaraajista tehtiin myös käyttöohje- ja esiteselvitys, jota täydennettiin turvallisuusalan oppaissa olevalla tiedolla. Lisäksi kirjallisuudesta ja erilaisista oppaista koottiin tietoa mökkien sähköistämisestä, vesihuollon järjestämisestä ja kaasulaitteiden asentamisesta. Käyttöohje- ja kirjallisuusselvitys tehtiin kesällä Huoltokysely toteutettiin marraskuussa 2007 helmikuussa Hankkeessa ei ollut tilastollisesti mahdollisuutta selvittää, kuinka yleisiä kotitalouslaitteiden rikkoutumiset mökkiolosuhteissa on verrattuna tavanomaisiin asuinolosuhteisiin. Tulosten käsittelyssä usein mainitaan tavanomaisen asunnon lämpötila, mikä käytännössä vaihtelee talouskohtaisesti. Motivan (2007) energiasäästövinkkien mukaan asuinhuoneen suositeltava lämpötila on C. TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 38 (2008) 7

9 3 SÄHKÖLAITTEIDEN KÄYTETTÄVYYS VAPAA-AJAN ASUNNOILLA 3.1 Sähkölaitteen osto ja takuuehdot Kodinkonemyyjät ovat tärkeässä asemassa, kun asiakas valitsee uutta laitetta. Heidän tulisi selvittää myyntitilanteessa muun muassa asiakkaan käyttötarpeet ja laitteen asennus- ja sijoitusedellytykset, joihin tulee erityisesti kiinnittää huomiota mökkilaitteita valittaessa. Enemmistö kodinkonehuollon asiantuntijoista totesi, että myyjien tietämys jonkin laitteen soveltumisesta kylmillään pidettäviin mökkiolosuhteisiin vaihtelee. Noin neljännes vastaajista totesi, että myyjien tietämys on hyvä tai melko hyvä. Muutama vastaaja totesi, että myyjien tietämys tässä suhteessa on vähäistä. Eräässä vastauksessa tuotiin myös esille, kuinka asiakas saattaa jättää kertomatta, mihin käyttöolosuhteisiin laite sijoitetaan. Kodinkoneiden huollon edustajilta tiedusteltiin, onko laitteiden vakuutusehdoissa mainintaa kotitalouskoneiden säilytyksestä ja käytöstä mökeillä. Kysymyksen asettelu oli ilmeisesti epätarkka, koska enemmistö vastasi, ettei osaa sanoa. Selvempi sanamuoto olisi ollut laitteen takuuehdot. Muutama vastaaja totesi, että laite on tarkoitettu kotikäyttöön normaaliin ja kuivaan tilaan tai normaaleihin asuinolosuhteisiin. Yksi vastaaja totesi, ettei mökkikäytöstä ole mainintaa takuuehdoissa. Kotitalouskoneiden käyttöohjeissa mainitaan, mihin käyttötarkoitukseen laite on tarkoitettu. Yleensä niissä on mainita, että laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön. Laitteen käyttöohje on tärkeä tiedonlähde koskien laitteen sijoitusta, asennusta, käyttöä ja kunnossapitoa. Käyttöohjeeseen kannattaakin tutustua jo laitteen hankintavaiheessa. Esimerkiksi käyttöohjeessa ilmoitetuilla ympäristölämpötiloilla varmistetaan laitteen asetusarvojen paras toimivuus. 3.2 Laitteiden ja koneiden oikea käyttö alkaa suunnittelusta Selvityksessä tiedusteltiin yleisiä näkökohtia, jotka liittyvät sähkölaitteiden sijoitteluun, asennukseen ja käyttöön mökkiolosuhteissa. Eräässä vastauksessa todettiin yleisluonteisesti, että kotitalouden sisätiloissa käytettävät laitteet on suunniteltu käytettäväksi normaaleissa sisätiloissa, joten niitä ei pidä käyttää kylmissä tiloissa. Riskitekijöinä mainittiin laitteisiin tiivistynyt kosteus. Pölyyntynyt laite saattaa myös johtaa sähköä. Eräs vastaaja toi esille, ettei ongelmia ole esiintynyt, koska yritys itse on pyrkinyt ohjaamaan laitteiden sijoitusta, asennusta ja käyttöä. Laitteiden jäätymisongelmat voivat johtua myös sijoitus- ja asennuspaikasta, vaikka tilassa olisikin peruslämmitys. Esimerkiksi astianpesukoneessa oleva vesi saattaa jäätyä, kun astianpesukone sijoitetaan kaapistoon kylmää ulkoseinää vasten. Alhaalla kaapistossa, lähellä seinää lämpötila voi mennä pakkasen puolelle, vaikka asunnossa olisi peruslämpö päällä. Ongelman poistamiseksi vastaaja totesi, että astianpesukone kannattaa vetää ulos kaapistosta, jolloin jäätymisvaara pienenee. Seinän kylmyys voi vaikuttaa myös kylmäsäilytyslaitteisiin. Tilanne liittyy tapauksiin, joissa kylmäsäilytyslaite on sijoitettu kylmää ulkoseinää vasten. Näissä olosuhteissa laitteen tausta saattaa olla muuta huonetilaa kylmempi, jolloin laitteen pitäminen 2 3 tuntia huoneen asumislämpötilassa ei riitä laitteen lämpenemiseen, ennen sen kytkemistä käyttöön. Eräs vastaaja totesi, että kylmäsäilytyslaitetta olisi hyvä pitää jopa vuorokausi huoneen lämpötilassa ennen kuin se kytketään päälle. Lämpenemisajan pituus riippuu oleellisesti myös siitä, mistä lämpötilasta lähdetään mökkiä lämmittämään. TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 38 (2008) 8

10 Vettä käyttävissä laitteissa saattaa tulla ongelmia paineen osalta, jos vesi otetaan vesipumpulla suoraan kaivosta tai järvestä ilman välivarastointia. Tilanne koskee esimerkiksi astianpesukonetta ja kylmäsäilytyslaitteitta, joissa on vesiautomaatti tai jääpalakone. Eräs tyypillinen seikka, joka hankaloittaa kotitalouskoneiden asianmukaista sijoitusta, on mökkien pieni koko. Näissä tilanteissa joudutaan tekemään kompromisseja laitteiden sijoitus- ja käyttötilasta. Esimerkiksi kylmäsäilytyslaitteen sijoittaminen lämpöä tuottavan laitteen, kuten lieden tai astianpesukoneen viereen lisää kylmäsäilytyslaitteen sähkönkulutusta. Samoin kaasuliedet ja -uunit saatetaan sijoittaa liian lähelle herkästi syttyviä materiaaleja. 3.3 Vapaa-ajan asunnon pitäminen kylmillään Jäätymis- ja kosteusvaara Kodinkonehuollon asiantuntijoiden mukaan eniten vikoja kesämökillä esiintyy vettä käyttävissä laitteissa. Yli puolet vastaajista mainitsi, että astianpesukone on ongelmallisin laite mökkiolosuhteissa. Veden jäätyminen on suurin ongelma vettä sisältävissä kotitalouslaitteissa ja -koneissa, jos mökkiä pidetään talvella kylmillään. Esimerkiksi pesukoneiden magneettiventtiiliin jäänyt vesi voi aiheuttaa venttiilin halkeamisen. Astianpesukoneissa tulee kysymykseen myös vedenpehmentimeen jäänyt vesi, jonka poistaminen on tavalliselle kuluttajalle hankalaa. Muista vettä sisältävistä laitteista mainittiin pyykinpesukone ja lämminvesivaraaja. Yksi vastaajista totesi lämminvesivaraajista, ettei niitä ole suunniteltu ulkokäyttöön. Pyykin- ja astianpesukoneista eräs vastaajista mainitsi, että jäätymisen lisäksi niiden huono viemäröinti aiheuttaa myös ongelmia. Vastauksissa ei tarkemmin selvinnyt, mikä kohta viemäröinnissä aiheutti ongelmia. Viemäröintiin liittyvä ongelma voi liittyä muun muassa väärään poistoletkun asennukseen. Pesukoneissa on konekohtaisesti määritetty, mikä on koneen poistoletkun poistokorkeus ja mikä on sen maksimi poistopituus. Toisena merkittävänä vianaiheuttajana mainittiin koneiden sisään tiivistyvä kosteus. Eräässä vastauksessa todettiin, että mitä enemmän laitteissa on elektroniikkaa, sitä herkemmin ne menevät rikki. Toki myös mekaanisissa laitteissa tapahtuu kosteuden tiivistymistä laitteen sisäpinnoille, mutta niissä on osien välillä suuremmat ilmavälit. Kosteuden tiivistyminen laitteen pinnoille voi aiheuttaa ruostumista. Ruostumista ei esiinny yksistään vioittuneessa ulkopinnassa, vaan sitä tapahtuu laitteen sisällä. Yhdessä vastauksessa todettiin, että joidenkin jenkkikaappien putkistot saattavat syöpyä puhki kosteudesta johtuneen ruostumisen seurauksena. Ongelmia todettiin olevan myös televisioissa ja digiboxeissa. Pienlaitteita ei paljon korjauteta. Eräs vastaaja mainitsi, ettei pienlaitteita korjauteta edes takuuaikana, vaan ne hoidetaan vaihtokauppana. Vaihdon hoitaa myyntipiste. Kylmäsäilytyslaitteet ovat yleensä ensimmäisiä vapaa-ajan asuntoihin hankittuja sähkölaitteita. Häiriöiden todettiin johtuvan liian matalasta peruslämmöstä. Samoin tiivisteiden todettiin kärsivän liian suurista lämpötilanvaihteluista. Erään vastaajan mukaan kylmäsäilytyslaitteiden vikaherkkyys on samaa luokkaa kuin muissakin asunnoissa Tuhoeläinten aiheuttamat vauriot Tuhoeläimet voivat myös aiheuttaa kotitalouskoneiden ja -laitteiden rikkoutumisia. Mökkioloissa tuhoeläimillä on oiva mahdollisuus siihen, koska asukkaat ovat harvoin paikalla. Tuhoeläinten aiheuttamat viat ovat mahdollisia myös tavanomaisessa omakoti- TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 38 (2008) 9

11 talossa. Esimerkiksi hiiret saattavat purra astianpesukoneen poistoletkuun reikiä, jolloin siitä hitaasti valunut vesi on saattanut aiheuttaa huomattavat kosteusvauriot lattiaan. Tämän vuoksi on aiheellista aina tarkistaa pesukoneiden letkujen kunto mahdollisten pikkuvuotojen havaitsemiseksi. Jyrsijät voivat tuhota myös sähköjohtoja ja laitteiden eristeitä. Hiiret voivat nakertaa laitteen eristeitä ja johtoja. Muurahaiset voivat mennä laitteen ohjelmakoneistoon. Samoin hämähäkit voivat tehdä seittejä laitteen taakse, mikä estää laitteen ilmankiertoa ja lisää siten sähkön hukkakulutusta. Tämä seikka koskee myös muita tilanteita, joissa kylmäsäilytyslaitteen taustan imurointi laiminlyödään Ympäristön lämpötila Yleisenä ohjeena on pidetty, että kylmillään olleissa tiloissa sähkölaitteita on pidettävä noin 2 3 tuntia huoneen lämmössä ennen niiden käynnistämistä. Tätä ohjearvoa piti riittävänä yli puolet (8:n 13:sta) vastanneista huollon asiantuntijoista. Käytännössä on tilanteita, joissa edellä mainittu lämpenemisaika ei riitä. Esimerkiksi ahtaissa tiloissa, joissa ilmanvaihto ei ole riittävä, kylmäsäilytyslaitteen kompressori ei ehdi lämmetä riittävästi ko. lämmitysaikana eikä rakenteissa ollut kosteus haihtua. Vettä sisältävät laitteet tulee tyhjentää ennen kuin ne jätetään kylmillään olevaan tilaan, jotta vältytään veden jäätymisestä johtuvista riskeistä. Lämmitysajan ohjearvon pituuteen vaikuttaa myös se, onko ulkolämpötila ollut pitkiä aikoja kymmeniä asteita pakkasen puolella ja mikä on mökin rakenne. Ongelmia lisää kosteus, sillä mitkään sähkökomponentit eivät pidä kosteudesta. Laitteiden, joissa esiintyy korkeita jännitteitä, kuten television kuvaputki ja mikroaaltouuni, on ehdittävä kuivua ennen niiden käyttöön ottoa. Laitteiden sisäpinnoille kondensoituneen kosteuden poistamiseen ei välttämättä 2 3 tuntia riitä Tulipalot ja jännitevaihtelut Yhdellä huollon asiantuntijalla oli tiedossa pari tapausta, jossa sähköinen laite oli aiheuttanut tulipalon mökkiolosuhteissa: Toisessa tapauksessa tulipalo oli saanut alkunsa liesituulettimesta, jossa sähkökatkoksen jälkeinen virransaanti oli aiheuttanut laitteen syttymisen tuleen. Toisessa tapauksessa valaisin oli aiheuttanut oikosulun, joka oli johtanut koko talon palamiseen. Myös kylmäsäilytyslaitteisiin saattaa tulla oikosulku, jos käyttöympäristön lämpötilanvaihtelut ovat suuria. Haja-asutusalueilla ilmenevät jännitevaihtelut voivat myös aiheuttaa ongelmia. Kaikissa koneissa lisääntynyt elektroniikka on arka jännitevaihteluille Kosteuden ja kylmyyden vaikutus laitemateriaaleihin Kylmyys vaikuttaa joihinkin materiaaleihin. Esimerkiksi muovinen liitosjohto murtuu herkemmin pakkasessa kuin huoneen lämpötilassa, vaikka muovimateriaalit ovatkin kehittyneet. Kumikaapelit kestävät paremmin kylmyyttä. Hieman yli puolet vastaajista mainitsi, että jotkut materiaalit tai laitteen osat ovat herkempiä rikkoutumaan nopeissa lämpötilan vaihteluissa. Yksi ongelma on pinnan ruostuminen. Teräs kestäisi nopeita lämpötilan vaihteluja, mutta sitä on harvassa laitteessa. Kun polttomaalattu tai emalipinta rikkoutuu, laite alkaa ruostua. Samoin jotkut eristemateriaalit saattavat imeä kosteutta. Esimerkiksi keittolevyissä käytetty eristelevy voi säilyttää kosteutta kauemmin kuin muut materiaalit. Kuparia sisältävät osat hapettuvat, mikä liittyy erityisesti elektroniikkaan. Samoin alumiinia sisältävät tuotteet kärsivät kosteudesta. TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 38 (2008) 10

12 Viihdelaitteista television kuvaputki saattaa haljeta nopeista lämpötilanvaihteluista. Samoin plasmatelevision näytöt ovat herkkiä toimintalämpötilastaan. Myös TV:n kuvaputkinäyttöön (CRT)/monitoriin kertynyt kosteus voi vaurioittaa niitä Vakioteholämmityksen vaikutukset Vakioteholämmityksellä mökin sisälämpötilaa pidetään hieman korkeampana kuin ulkolämpötila. Tällöin sisätilat pysyvät suhteellisen kuivina. Mökin sisälämpötila muuttuu ulkoilman mukaan, jolloin kovimmilla pakkasilla mökin sisällä voi olla myös pakkasta. Vakioteholämmitykseen liittyvät lähes samat ongelmat kuin kylmillään pidettävään asuntoon, jos mökin lämpötila menee pakkasen puolelle. Tällöin vettä sisältävissä laitteissa ovat samat jäätymisongelmat kuin kylmillään pidettävissä mökeissä. Tosin vakiotehoon perustuvassa kuivanapitolämmityksessä ei aiheudu samoja ilman kosteudesta johtuvia ongelmia, jotka ovat tyypillisiä kylmillään pidettävissä asunnoissa. Vakioteholämmitteissä mökeissä kylmäsäilytyslaitteiden toimintahäiriöt voivat olla samanlaisia kuin kylmillään pidettävissä mökeissä. Jos kylmäsäilytyslaitteet ovat päällä vakiotehon lämmityksen aikana, niiden lämpötilojen toiminnassa voi olla häiriöitä, jos ympäristön lämpötila on liian alhainen. Samoin laitteen kompressorin toiminta voi estyä liian kylmissä olosuhteissa: Kompressorin käynnistyessä sen voitelutarve on suurimmillaan, mutta silloin voiteluaineet ovat jähmeimmillään. Laitteen ylikuumenemissuoja ei välttämättä toimi kylmissä olosuhteissa Aurinkopaneelin käytettävyys Aurinkopaneelilla voidaan tuottaa sähköä esimerkiksi lämmitykseen, kylmäsäilytyslaitteiden käyttöön, paineveden nostamiseen, valaistukseen, televisioon, digiboxiin ja radioon. Eräs vastaajista totesi, että 12 V käyttöjännitteellä toimivien laitteiden rikkoutuminen on harvinaisempaa kuin 230 V verkkosähkölaitteiden. Aurinkopaneelin voi asentaa itse. Niiden asennuksessa on noudatettava valmistajan asennusohjeita, kuten muidenkin laitteiden asennuksessa ja sijoittelussa. Asennuksessa on otettava huomioon johtojen pituus ja poikkipinta. Esimerkiksi pitkät, alimitoitetut johdot ja pistokkeet laskevat jännitettä, mikä aiheuttaa laitteissa toimintahäiriöitä. Aurinkopaneelijärjestelmässä kylmäsäilytyslaitteet on liitettävä suoraan akkuun. Ongelmia kylmäsäilytyslaitteen kompressorin toiminnassa voi ilmetä sen käynnistysvaiheessa, jolloin laite ottaa hetkellisesti 5 7 A virran. Jos sinä aikana jännite laskee alle sen releosassa vaaditun arvon, laite ei käynnisty Elektroniikka mökkilaitteissa Huollon asiantuntijoista enemmistö (9:n 13:sta) totesi, että elektroniset laitteet rikkoutuvat herkemmin kuin mekaaniset laitteet mökkiolosuhteissa. Tosin yhdessä vastauksessa todettiin, ettei elektroniikka sinänsä kärsi kylmyydestä. Paremminkin mekaniikka on lujilla korroosion ja lämpölaajenemisen vuoksi. Normaalikäyttöolosuhteissa elektronisten laitteiden todettiin olevan yhtä kestäviä, mutta mökkikäytössä ne ovat herkempiä ukkoselle, jännitevaihteluille, lämmönvaihtelulle, kosteudelle ja pölylle. Sisätiloihin suunnitelluissa laitteissa elektroniikka on suojattu ohuemmalla lakkakerroksella kuin ulkotiloihin suunnitelluissa elektronisissa laitteissa, kuten antenninvahvistimissa ja liiketunnistimissa. Ulkolaitteissa on myös kotelointi, joka suojaa niitä sateelta. Eräs vastaaja totesi, että laitteita yritetään tehdä mahdollisimman halvalla, jolloin monta kertaa säästetään väärässä paikassa. Samoin yksi vastaaja mainitsi, että elektroniset laitteet rikkoutuvat herkemmin, koska niissä piirilevyjen ja johtimien välit ovat ahtaita. Myös oikosulku elektronisissa laitteissa on mahdollinen. TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 38 (2008) 11

13 4 SÄHKÖLAITTEIDEN KÄYTTÖ VAPAA-AJAN ASUNNOILLA 4.1 Sähkölaitteiden säilytys kylmissä olosuhteissa Huollon edustajilta kysyttiin myös laitekohtaisesti, voidaanko sähkölaitteita säilyttää pakkasessa. Enemmistö vastaajista näki, että laitteita voidaan säilyttää pakkasessa tietyin edellytyksin, mutta niitä ei tule käyttää pakkasessa. Säilytyspaikan tulee olla myös sateelta suojattu. Vain muutaman laitteen kohdalla todettiin, ettei laitetta tule säilyttää missään tapauksessa pakkasessa (Taulukko 1, Liite 1). Kylmien säilytystilojen ongelmana nähtiin muun muassa laitteen ruostuminen ja käyttöiän lyheneminen. Vettä käyttävien laitteiden ongelmana on mahdollisen veden jäätyminen laitteen sisälle. Jäätymisongelmat ovat liittyneet tyyppisesti astian- ja pyykinpesukoneisiin, lämminvesivaraajiin ja kahvinkeittimiin. Nyt markkinoille on tullut myös kylmäsäilytyslaitteita, joissa on vesiliitäntä jääpalojen tekemiseen. Tämän ominaisuuden myötä jäätymisongelmat voivat koskea myös kylmäsäilytyslaitteita. Yleisesti tarkasteltuna kosteuden tiivistymisestä laitteen sisäpinnoille on enemmän haittaa kuin laitteen ulkopinnoille (Taulukko 2 3, Liite 2). Kosteus aiheuttaa ongelmia laitteiden elektroniikkakortille. Laitteen pinnassa oleva naarmu voi johtaa laitteen ruostumiseen. Maalipinnoite voi myös haalistua. Enemmistö vastaajista näki, että laitteen saa ottaa käyttöön heti, kun on saavutettu huoneen käyttölämpötila tai laite on ollut tietyn ajan huoneen käyttölämpötilassa (Taulukko 4, Liite 3). 4.2 Kylmäsäilytyslaitteet Suurin osa huollon asiantuntijoista (10:n 12:sta) totesi, ettei kylmäsäilytyslaitetta saa käynnistää pakkasessa. Kylmäsäilytyslaitteiden osalta korostettiin laitteen käyttöympäristölämpötilaa. Käyttöympäristön lämpötila ilmoitetaan laitteen arvokilvessä ilmastoluokan kuvaavilla kirjaimella SN, N, ST tai T. Ilmastoluokat SN ( C) ja N ( ) ovat Suomessa yleisimmät. Ilmoitetut kylmäsäilytyslaitteiden käyttöympäristön lämpötila-alue vaihteli +5 C:sta +40 C:seen. Yleisimmin alimmaksi käyttöympäristön lämpötilaksi mainittiin noin 16 astetta. Tuoretuotteiden säilytykseen tarkoitettu jääkaappi toimii suunnitellusti, kun ympäristön lämpötila on vähintään +10 tai +16 astetta. Pakastinta voidaan käyttää kylmemmissä olosuhteissa. Alimmillaan käyttöympäristön lämpötila voi olla noin +5 C. Pakkasessa laitetta ei voi käyttää, sillä kompressorin ylikuumenemissuojaan ja termostaattiin voi tulla toimintahäiriöitä ja voiteluaineet jähmettyä. Laite huurtuu ja ruostuu ilmankosteuden, kylmyyden ja epäpuhtauksien takia. Tiivisteiden ja johtojen suojaeristeiden kestoikä lyhenee. Toisaalta myös todettiin, että liian korkeat ympäristölämpötilat nostavat energian hukkakulutusta. Kylmäsäilytyslaitteiden lämpötiloja ohjataan termostaatilla, jonka ohjaus kytkeytyy usein kylmäaineen höyrystymislämpötilaan. Höyrystymislämpötila laskee ympäristölämpötilan laskiessa ja vaikuttaa termostaatin toimintaan. Esimerkiksi jenkkikaapissa pakastin voi sulaa, jos ympäristön lämpötila on alle 10 astetta, toisissa jenkkikaapeissa raja-arvo on +16 astetta, koska termostaatti käynnistää kompressorin vasta, kun pakastinosa on lämmennyt jääkaapin lämpöön. Muut kylmäsäilytyslaitteita koskevat ongelmat liittyvät kompressorin käynnistymiseen. Kylmissä tiloissa kompressorin voiteluntarve on suurimmillaan, kun taas silloin TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 38 (2008) 12

14 kompressorin voiteluaineet ovat jähmeimmillään. Kompressorissa voi myös esiintyä venttiilivikoja. Kylmissä olosuhteissa kylmäsäilytyslaitteen ylikuumenemissuojassa voi ilmetä toimintahäiriöitä. Poikkeuksena kompressorikäyttöisistä kylmäsäilytyslaitteista mainittiin absorptioperiaatteella toimivat kylmäsäilytyslaitteet. Tämän tyyppisiä kylmälaitteita käytetään tyypillisesti asuntovaunuissa. Nämä laitteet toimivat myös kylmissä olosuhteissa. Kylmäsäilytyslaitteen muoviset osat ovat arkoja rikkoutumiselle kylmissä olosuhteissa. Myös kylmäsäilytyslaitteen elektroniikkakortit ja muut sähköiset osat kärsivät kosteudesta. Kompressoriviat ovat tyypillisiä mökkilaitteissa. Kylmäsäilytyslaitteen oven kiinnipitäminen johtaa helposti homeen muodostumiseen sen sisätiloihin, kun sitä ei käytetä. Uusissa kylmäsäilytyslaitteissa voi olla myös veden jäätymisongelmia, jos niissä on jääpalojen valmistus- ja hiilihapon lisäämismahdollisuudet. Yksi vastaaja toi esille myös jäähdytysaineiden käyttöön liittyvän erikoisominaisuuden, jonka mukaan kylmäaine R134a kerää herkästi kosteutta. 4.3 Liesi Lieden käyttöympäristön lämpötilan on oltava myös plussan puolella, vaikka suoranaista suosituslämpötilaa kaikki vastaajat eivät voineet määrittää. Käyttöympäristön lämpötila-alue vaihteli +5 C:sta +40 C:seen. Parhaiten liesi toimii huoneen lämpötilassa. Mekaaniset kytkimet kestävät käyttöä kylmemmissäkin olosuhteissa, mutta elektroniset liedet vaativat oikein toimiakseen korkeamman ympäristölämpötilan. Pakkasella laitteen sähköiset komponentit voivat vioittua suurista lämpötilan vaihteluista. Lähes kaikki vastaajat ilmoittivat, että liettä voidaan säilyttää pakkasella. Tuolloin laitteen virta tulee olla poiskytkettynä sähköverkosta. Tilan tulee olla sateelta suojattu ja kuiva. Kosteus aiheuttaa lieden ruostumista ja kylmyys muoviosien rikkoutumista. Kosteissa ja kylmissä tiloissa lieden valurautalevyt ruostuvat helposti. Sama ongelma on myös laitteen pinnoilla, jos pintakäsittely on naarmuuntunut. Todettakoon, että valurautalevyn rasvaaminen tai käsittely liesimustalla vähentäisi valurautalevyjen ruostumista. Lyhytaikainen kosteus ei vielä vaurioita sähkölieden sisäosia. Ongelmat tulevat esille pitkäaikaisessa kylmäsäilytyksessä. Kylmissä olosuhteissa lieden sisällä olevat sähköiset osat hapettuvat, mikä aiheuttaa sähkövikoja ja lyhentää siten laitteen käyttöikää. Lähes puolet vastaajista (5 vastaajaa 12:sta) totesi, että lieden voi kytkeä päälle, kun mökki on saavuttanut oleskelulämpötilan. Pari vastaajaa kertoi, että lieden tulee olla muutama tunti huoneen lämpötilassa ennen laitteen päälle kytkemistä, jotta tiivisteet ehtivät pehmentyä. Yksi vastaaja sanoi, ettei keraamista liettä voi lämmittää pakkasessa, kun taas valurautaliettä voidaan lämmittää jo pakkasessa. Ruostuminen ja elektroniikkaan liittyvät viat ovat yleisimmät mökkiolosuhteissa. Kosteudesta johtuvat vuotovirrat voivat laukaista vikavirtasuojan. 4.4 Kahvinkeitin Kahvinkeittimien käyttöympäristön lämpötila-alue vaihteli +5 C:sta +40 C:seen. Pakkasen puolelle menevissä ympäristöolosuhteissa on varmistuttava siitä, että keittimistä saadaan vesi poistettua. Sinänsä pakkasen puolelle menevä lämpötila ei aiheuta kahvinkeittimen ulkopinnoille haittaa. Kosteuden tiivistyminen kahvinkeittimen sisäpinoille voi aiheuttaa sähköisten komponenttien hapettumisen ja rikkoutumisen. Samoin termostaatti saattaa vaurioitua. Puolet vastaajista totesi, että kahvinkeittimen voi kytkeä päälle, kun mökki on saavutta- TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 38 (2008) 13

15 nut huonelämpötilan. Parin vastaajaa mielestä laitteen voi laittaa päälle heti, kun mökin lämmittäminen on aloitettu. Aivan yksiselitteistä käyttöohjetta kahvinkeittimen tyhjentämiseksi vedestä ei voida antaa. Peruskahvinkeittimien putkistosta vesi saadaan yleensä poistettua kääntämällä kahvinkeitin ylösalaisin sen jälkeen, kun vesisäiliö on tyhjentynyt. Veden poiskaatamisen jälkeen keitin kannattaa vielä keittää kuivaksi. Erilaisia toimenpiteitä saattavat vaatia erikoiskeittimet, kuten espressokeittimet, minkä vuoksi keittimien tyhjennysohjeet kannattaa tarkistaa käyttöohjeesta. 4.5 Pyykinpesukone Pyykinpesukoneen käytölle ei voida antaa tarkkaa käyttöympäristön lämpötilaa. Joka tapauksessa sen tulee olla plussan puolella. Ilmoitetut käyttöympäristön lämpötila-alueet vaihtelivat +5 C:sta +40 C:seen. Eräässä vastauksessa todettiin, että paras mahdollinen toimivuus saavutetaan C:ssa. Pakkasen puolelle menevä lämpötila jäädyttää veden. Liian alhainen ympäristölämpötila voi aiheuttaa kosteuden tiivistymistä koneeseen, mikä voi aiheuttaa ongelmia laitteen elektroniikassa. Liian kylmä käyttöympäristö voi myös vaurioittaa tiivisteitä ja heikentää termostaatin toimintaa. Vastaajista kolme neljästä ilmoitti, että pyykinpesukoneita voi säilyttää pakkasessa, kunhan vesi on saatu kokonaan pois koneesta. Normaali poistopumpun kautta tehtävä tyhjennys ei riitä. Vesi on tyhjennettävä myös täyttöletkusta, poistopumpusta ja magneettiventtiilistä. Saaduista kommenteista koottiin ohje, mitä on otettava huomioon vedenpoistamisessa pyykinpesukoneista: Irrota täyttövesiletku vesihanasta. Täyttöletku pitää irrottaa magneettiventtiilistä koneen päästä. Pienikin vesimäärä venttiilissä halkaisee venttiilin rungon, sillä se on kovaa muovia. Voidaan myös toimia näin: Laske tulo- ja poistoletku lattialle valumaan. Käynnistä pesuohjelma. Aluksi kone pumppaa poistoletkun tyhjäksi, minkä jälkeen se yrittää ottaa vettä, jolloin myös tulovesiletku venttiileineen tyhjenee. Konetta pitää vedenottovaiheessa kallistaa venttiilin ja mahdollisen nukkasihdin suuntaan, muutoin vesi ei poistu venttiilistä. Lisäksi tulee irrottaa tyhjennyspumpun roskasihti/nukkasihti. Keskeytä ohjelma käyttöohjeen mukaisesti. Eräs vastaaja suositteli puhdistamaan myös painekammion ja letkut. Tosin painekammion puhdistaminen ei varmaankaan onnistu kaikilta henkilöiltä, koska sitä ei ole kerrottu käyttöohjeessa. Samoin on otettava huomioon, mitkä huoltotyöt ovat luvallisia ei-ammattihenkilöille. Yleisohjeesta poikkeuksena ovat 2 3 venttiilin pyykinpesukoneet, joissa yhteen venttiililokeroon jää vettä. Tämä asia selviää vain koneen rakennekaaviosta. Tavallisimpia ovat kuitenkin yhden venttiilin pyykinpesukoneet. Yhdessä vastauksessa todettiin, että poistoletkun tyhjentäminen on vaikeaa, jos koneessa ei ole nukkasihtiä tai roskaluukkua. Useimmissa pyykinpesukoneissa on nukkasihtikotelossa jäännösvesiletku, jota pitkin veden saa valutettua pois. On myös malleja, joissa nukkasihti on banaanin muotoinen. Näistä veden saa pois kallistamalla konetta reilusti, noin 45 astetta. Veden voi poistaa myös apteekista ostettavalla isolla ruiskulla, johon liitetään letku. Samaa menetelmää voi käyttää myös astianpesukoneen tyhjentämiseen. Vajaa puolet vastaajista totesi, ettei kosteuden tiivistymisestä pyykinpesukoneen pinnoille ole mitään haittaa. Tosin sama määrä vastaajia näki asian päinvastoin, koska pyykinpesukoneen pinta voi ruostua. Parin vastaajan mukaan laitteen pinnalle tiivistynyt kosteus voi aiheuttaa sähkövikoja pyykinpesukoneessa. Noin kolme neljästä vastaa- TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 38 (2008) 14

16 jasta totesi, että kosteuden tiivistyminen pyykinpesukoneen sisäosiin aiheuttaa ongelmia. Yleisimmät ongelmat liittyivät metalliosien ruostumiseen ja sähköisten osien hapettumiseen ja vioittumiseen. Puolet vastaajista mainitsi, että pyykinpesukoneen tulee olla tietty aika huoneen lämpötilassa ennen sen käynnistämistä. Aikamäärä vaihteli parista tunnista vuorokauteen. Noin joka neljäs vastaaja totesi, että pesukoneen voi käynnistää heti, kun huone on saavuttanut oleskelulämpötilan. Yli puolet vastaajista ei osannut sanoa, onko olemassa sellaisia pyykinpesukoneita, joista vettä ei saa kokonaan poistettua, mutta jotka eivät myöskään rikkoutuisi pakkasen vaikutuksesta. Noin kolmasosa totesi, ettei sellaista pyykinpesukonetta ole. Yleisimmät pyykinpesukoneiden viat olivat johtuneet koneen sisälle jäätyneestä vedestä. Jäätymisongelmat koskevat myös tilanteita, kun muutetaan pitkiä matkoja eikä vettä ole poistettu kunnolla pyykinpesukoneesta. Tämä on seikka, jota ei tule aina ajateltua muuttokiireiden keskellä. Ongelmia oli ollut myös veden paineen kanssa, kun vesipumpun yhteydessä ei ole ollut välivarastointia. Kun vesi otetaan suoraan järvestä tai merestä, paine ei aina riitä. Samoin painekammioon voi muodostua tukoksia ja koneen sisäpintoihin värimuutoksia, kun käytetään järvi- tai merivettä. 4.6 Kuivausrumpu Kuivausrummun käyttöympäristön lämpötilan on oltava plussan puolella. Ilmoitetut lämpötilat vaihtelivat +15 C:sta +40 C:seen. Toiminnan kannalta paras lämpötila on huoneen lämpötila. Liian alhaisessa lämpötilassa muovit ja kumit saattavat vaurioitua. Laitteen elektroniikkakomponentit eivät myöskään siedä kylmää eivätkä kosteaa. Liian korkeakaan lämpötila ei ole hyvä kuivausrummun toiminnalle, koska silloin lämpötilaero on liian pieni kondenssikuivaukselle. Kuivausaika pitenee ja sähkönkulutus nousee. Kondensoivissa kuivausrummuissa on vettä sisältäviä osia, kuten kondenssikotelo ja vedenkeruuastia, joissa laitteeseen jäänyt vesi pääsee jäätymään. Kuivausrummun vaatteista vapautunut kosteus tiivistyy kondenssikotelossa, josta vesi ohjautuu joko letkua pitkin suoraan viemäriin tai laitteen vedenkeruukoteloon. Hormiin liitettävissä kuivausrummuista kosteus ohjataan letkulla poistoilmahormistoon. Kosteus saattaa jäätyä kovilla pakkasilla hormistoon, josta se sulaessaan voi mennä asunnon rakenteisiin. Toinen haitta, mikä voi liittyä hormiliitäntäisiin kuivausrumpuihin on hormistoon mahdollisesti jäävä pöly, joka estää ilmankiertoa ja kerää samalla kosteutta. Sinänsä kuivausrumpua voi säilyttää pakkasessa, kunhan laite on tyhjennetty vedestä. Myös kuivausrummun kohdalla on otettava huomioon, että kylmä ja kostea ilma voivat vaurioittaa sitä. Laitteen elektroniikkakortti ja sähköiset osat voivat hapettua ja vaurioitua sekä metalliset osat ruostua. Ruostuminen on myös ulkopintojen tyypillinen vaurio kosteissa ja kylmissä olosuhteissa, jos pinnoite on päässyt vioittumaan. Kuivausrumpujen kohdalla todettiin, että niiden viat mökkiolosuhteissa ovat samanlaisia kuin tavanomaisissa olosuhteissa. Ilmanvaihdon riittämättömyys on aiheuttanut rikkoutumisia. Kuivaavia pyykinpesukoneita koskevat samat jäätymisongelmat kuin tavallisia pyykinpesukoneita. 4.7 Pyykinkuivauskaappi Kuivauskaapin käyttöympäristön lämpötila-alueeksi ilmoitettiin C. Alimmat käyttöympäristön lämpötilat olivat C. Kuivauskaapit eivät sisällä herkkiä elektronisia komponentteja, joten ne eivät ole niin arkoja kosteudelle kuin muut laitteet. Kylmillään pidetyn laitteen tiivisteiden on kuitenkin ehdittävä pehmentyä ennen laitteen käyttöä. TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 38 (2008) 15

17 Kuivauskaappia voi säilyttää pakkasessa, kunhan se on kosteudelta suojattuna. Tosin tiivistynyt kosteus voi aiheuttaa pinnan ruostumista. Ruostuminen koskee myös laitteen sisäpintoja. Sisäosissa kosteus voi aiheuttaa sähköisten osien hapettumista. Kuivauskaapin puhallin lämpenee nopeasti laitteen avoimesta rakenteesta johtuen. Vastaajat yleensä totesivat, että kuivauskaapin voi kytkeä heti päälle, kun mökin lämmitys on aloitettu tai mökki on saavuttanut oleskelulämpötilan. Tosin yksi vastaaja näki, että kaivauskaapin on oltava tietty aika huoneen lämpötilassa ennen sen päälle kytkemistä. Kuivauskaapin viat ovat yleensä samanlaisia kuin normaalissa kotikäytössäkin. Tosin kylmissä ja kosteissa olosuhteissa sähköisiin laitteisiin voi tulla oikosulkuja. 4.8 Höyrysilitysrauta Höyrysilitysraudan käyttöympäristön lämpötila-alue vaihteli +5 C:sta +40 C:seen. Joka tapauksessa lämpötilan on oltava plussan puolella, jotta siinä oleva vesi ei pääse jäätymään. Höyrysilitysrautaa voi säilyttää pakkasessa, kunhan tyhjentää vesisäiliön kunnolla. Veden saa poistettua höyrysilitysraudan vesisäiliön täyttöaukosta kallistamalla silitysrautaa pesualtaan yläpuolella. Lopuksi rauta kannattaa vielä kuumentaa. Pohjan ruostumisen estämiseksi rauta tulee säilyttää pystyasennossa. Yleensä silitysraudan ulkopinnoille ei ole haittaa sen säilyttämisestä kylmissä olosuhteissa. Tosin sen kahvan ja pohjan välissä on ruostuvia osia. Sitä vastoin silitysraudan sisällä on sähköisiä osia, jotka voivat vaurioitua tiivistyvästä kosteudesta. Samoin termostaatin toiminta voi häiriintyä. Höyrysilitysraudan voi laittaa päälle, kun mökki on saavuttanut oleskelulämpötilan. Yksi vastaaja totesi, että silitysraudan voi panna päälle jo, kun mökin lämmittäminen on aloitettu. Useimmissa höyryrautojen käyttöohjeissa mainitaan, että vesisäiliössä saadaan käyttää tavallista vesijohtovettä. Jos vesi on kuitenkin kovaa, vesisäiliössä on käytettävä tislattua vettä. Kyselyssä ei saatu yksiselitteistä vastausta siihen, milloin vesijohtoveden sijasta olisi käytettävä tislattua vettä. Tämä asia johtunee siitä, että yleensä suomalainen vesi on pehmeää, jolloin tarvetta tislatun veden käyttöön ei ole. Järviveden käytöstä höyrysilitysraudassa oli vähän kokemusta. Yksi vastaaja totesi, että järvivesi on pehmeää. Toinen vastaaja totesi, ettei järvivettä tulisi käyttää höyrysilitysraudassa siinä mahdollisesti olevien epäpuhtauksien vuoksi. 4.9 Astianpesukone Astianpesukoneen käyttöympäristön lämpötilan on oltava plussan puolella. Yleisimmäksi lämpötilaksi esitettiin huoneen lämpötilaa, mutta ilmoitetut käyttöpaikan lämpötilat vaihtelivat +5 C:sta +40 C:seen. Liian alhaisessa ja kosteassa lämpötilassa laitteen elektroniset komponentit voivat rikkoutua. Samoin liian kylmässä laitteen tiivisteet saattavat vuotaa, koska ne eivät ole pehmenneet riittävästi ennen koneen käyttöönottoa. Periaatteessa astianpesukonetta voidaan säilyttää pakkasessa, jos vesi saadaan siitä poistettua kokonaan. Käytännössä veden poistaminen astianpesukoneesta on ongelmallista eikä ole yleensä tavallisen käyttäjän tehtävissä. Monessa astianpesukoneessa on vedenpehmennin, koska astianpesukoneiden suurimmat markkina-alueet ovat muualla Euroopassa, jossa vesi on kovaa, jolloin vedenpehmentimelle on tarvetta. Astianpesukoneeseen tuleva vesi ohjautuu yleensä vedenpehmentimessä olevien hartsikuulien kautta, vaikka vedenpehmennintä ei olisi otettu käyttöön. Tuolloin vedenpehmentimeen jää vettä. TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 38 (2008) 16

18 Toinen todennäköinen ongelma on se, että vesitilassa jäänyt vesi osittain sulaa ja jäätyy uudelleen. Muoviosat pullistuvat joka kerta lisää ja jossain vaiheessa muovi halkeaa. Muita rikkoutuvia osia ovat vesiventtiili sekä poisto- ja kiertovesipumppu. Suurin osa kyselyyn vastanneista huollon asiantuntijoista sanoi, että astianpesukone vaatii korjausta, jos vesi on päässyt jäätymään astianpesukoneeseen. Silloin ei enää riitä, että koneeseen jäänyt vesi sulaa. Jotkut vastaajat kertoivat, ettei mitään yleisohjetta voida antaa vedenpoistamiseksi astianpesukoneesta, koska ne ovat erilaisia. Yli 60 % vastaajista totesi, ettei vettä saada täysin pois astianpesukoneesta. Yhden vastaajan mukaan veden poistaminen olisi mahdollista seuraavan ohjeen mukaan: koneen täyttö- ja poistoletkut on irrotettava, tyhjennyspumpun roskasihti irrotettava, painekammio ja letkut puhdistettava, samoin mahdollinen vedenpehmennin ja huuhteluainesäiliö tyhjennettävä. Lopuksi kone on laitettava hetkeksi käyntiin, jotta vesiventtiili tyhjenee. Käytännössä jo painekammion tyhjentäminen voi olla tavalliselle koneen käyttäjälle hankalaa, vedenpehmentimen tyhjentäminen on suorastaan mahdotonta, koska siihen tarvitaan erikoisvälineet. Ilmasta tiivistyvä kosteus aiheuttaa enemmän haittaa astianpesukoneen sisärakenteissa kuin ulkopinnoilla, kuten ruostumista, elektroniikka- ja sähköosien vioittumista. Ulkopinnoilla kosteus voi aiheuttaa eristeiden vaurioitumista, ruostumista sekä värivikoja. Astianpesukoneen tulee olla huoneenlämmössä ennen sen käynnistämistä. Neljä vastaajaa kymmenestä totesi, että koneen voi käynnistää heti, kun huonetilassa on saavutettu oleskelulämpötila. Kolme vastaaja näki, että koneen on oltava huoneen lämpötilassa 2 4 tuntia ennen sen käynnistämistä Pölynimuri Pölynimurin suositeltava käyttöympäristön lämpötila on oleskelulämpötila, koska silloin imurin liitosjohto on ehtinyt lämmetä. Jäykkä liitosjohto voi murtua herkästi. Muuten pölynimurin käyttöympäristön lämpötila-alueeksi ilmoitettiin C. Sinänsä pölynimuria voi hyvin säilyttää pakkasessa, kunhan ottaa laitteen pois verkkovirrasta. Ilmassa oleva kosteus ei aiheuta pahemmin vaurioita pölynimurin ulkopinnoille, mutta sisäpinnoille kosteus voi aiheuttaa muiden laitteiden tavoin vaurioita sen sähköisissä osissa sekä metalliosien hapettumista ja ruostumista. Pölynimureiden osalta on otettava huomioon, että sen pölypussi kerää myös kosteutta. Vastaajien enemmistön mielestä imurin voi käynnistää heti, kun mökki on saavuttanut oleskelulämpötilan. Osa vastaajista suositteli käyttämästä laitetta vasta, kun se oli ollut oleskelulämpötilassa 3 24 tuntia. Vapaa-ajanasunnoissa käytössä olleiden pölynimureiden viat ovat yleensä samoja, mitä on kotitalousimureissa. Työtehoseuran tutkimukseen mukaan pölynimureiden yleisimmät viat koskevat liitosjohtoa ja sen kelausta. Samoin laitteen runko tai pyörät rikkoutuvat mekaanisesti. Myös moottoria koskevat viat olivat yleisiä. Huollon asiantuntijoiden mukaan moni pölynimurin vika on käyttäjästä johtuva: väärät pölypussit tai pussin väärä laittaminen paikoilleen, liitosjohdon murtuminen, vedenimurointi, laitteen putoaminen tai tukkeutuneet suodattimet. (Reisbacka ja Rytkönen 1995, ) 4.11 Televisio Television ilmoitetut käyttöympäristön lämpötila-alueet vaihtelivat +5 C:sta +40 C:seen. Pari vastaajaa ilmoitti, että käyttöympäristön tulee olla huoneen lämpöinen, sillä muuten tiivistyvä kosteus ja mahdollinen pöly saattavat aiheuttaa ongelmia. TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 38 (2008) 17

19 Eri televisiotyypeistä saatiin muutama kommentti niiden kestävyydestä ja energiankulutuksesta. Yksi vastaaja totesi yleisesti, että nestekidenäyttö on hyvä, koska se kuluttaa vähän virtaa. Pakkanen ei ole hyväksi taulutelevisiolle. Putkitelevisioissa laitteen sisälle pääsee muodostumaan huurretta kylmissä ja kosteissa olosuhteissa, mikä voi johtaa läpilyöntiin ja sitä kautta oikosulkuun. Eräässä vastauksessa mainittiin, että laitevalmistajan ohjeiden mukaan televisioita ei voitaisi säilyttää pakkasessa. Plasmatelevision minimisäilytyslämpötila ei saisi olla alle +5 C. Käytännössä televisioita kuitenkin säilytetään kylmissä olosuhteissa. Oleellista näissä tapauksissa on se, että televisioiden sisälle mahdollisesti tiivistynyt kosteus ehtii haihtua pois ennen kuin laite kytketään päälle. Television ulkopinnoille tiivistyneen kosteuden ei pitäisi aiheuttaa haittaa, ellei kosteus pääse television sisärakenteisiin sen tuuletusaukkojen kautta. Suositeltava minimiaika huonelämpötilassa on 2 3 tuntia. Jos televisio on sijoitettu paikkaan, jossa ilma ei kierrä, laitteen on oltava huonelämpötilassa pitempään. Ukkonen aiheuttaa televisioille enemmän vikoja vapaa-ajan asunnoissa kuin kaupunkiasunnoissa. Muita yleisiä vikoja ovat kosteuden aiheuttamat viat sekä aurinkopaneelijärjestelmässä + ja johtojen kytkeminen väärinpäin. Yksi vastaaja totesi, että hifi-laitteet kestävät paremmin pakkasta kuin televisiot, koska niissä ovat pienemmät jännitteet Lämminvesivaraaja Lämminvesivaraajia koskevia vastauksia saatiin vain pari kappaletta. Näiden vastausten mukaan lämminvesivaraajan toimintaympäristön lämpötilan tulee olla plussan puolella, C. Jos varaajaa säilytetään pakkasessa, on se tyhjennettävä jäätymisen estämiseksi. Laitteen tulee olla pois myös sähköverkosta. Lämminvesivaraajan ulkopinnan vaurioituminen kosteudesta riippuu laitteen materiaalista ja sen naarmuuntumisesta. Ruostumista ja sähkövikoja voi esiintyä kytkentärasiassa, jossa on termostaatti. Yhden vastaajan mukaan lämminvesivaraajan voi kytkeä heti päälle, kun on saavutettu huoneen lämpötila. Toisen vastaajan mielestä lämminvesivaraajan on hyvä olla huoneen lämpötilassa 2 3 tuntia, ennen kuin sen voi kytkeä päälle. Tuona aikana mahdollisesti sähkökomponentteihin tiivistynyt kosteus ehtii haihtua pois. Lämminvesivaraajien tyhjentämisessä on otettava huomioon useampia toimenpiteitä. Mitään yksiselitteistä ohjetta varaajien tyhjentämiseksi ja uudelleentäyttämiseksi ei voida antaa. Ohjeet on syytä tarkistaa käyttöohjeesta. Sivulla 26 on kerrottu esimerkinomaisesti ohje lämminvesivaraajan tyhjentämisestä ja täyttämisestä Tietokone Tietokoneita koskevia vastauksia saatiin muutama. Tietokoneita voidaan säilyttää kylmissäkin olosuhteissa, mutta niiden optimaalinen käyttöympäristön lämpötila on C. Nestekidenäytöt eivät kestä säilyttämistä pakkasessa. Taulukossa 1 on tietokoneen käyttö- ja säilytystilan lämpötilan ja suhteellisen kosteuden raja-arvoja. Jokainen 10 asteen nousu lämpötilassa vähentää komponentin elinikää 50 %. Jokainen 10 asteen lasku kasvattaa elinikää. (http://appro.mit.jyu.fi/2000/yhteistoiminta/laitteistot/luennot/luento10/) TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 38 (2008) 18

20 Taulukko 1. Tietokoneen osien lämpötilan ja suhteellisen kosteuden raja-arvot Laite Käyttölämpötila Säilytyslämpötila Suhteellinen kosteus Käyttö Suhteellinen kosteus Varastointi Verkkokortti 0 55 C C 10 85% 5 95% Näytönohjain 0 55 C C 20 80% 5 95% Prosessorit Athlon Celeron 0 95 C 5 85 C C Kiintolevy 5 50 C C 10 90% 5 95% Näyttö 5 35 C 5 90% Virtalähde 0 60 C C 20 90% 10 95% Tietokone C C 20 80% 10 90% Lähde: Vesipumppu Vesipumppua koskevia vastauksia saatiin vain kaksi. Niiden mukaan esimerkiksi aurinkopaneelilla tuotetulle, matalajännitteiselle pumpulle kriittinen tekijä on veden nostokorkeus: Pumppu pystyy nostamaan vettä noin 2 3 m korkeudelle. Veden pumppaaminen vaakatasossa onnistuu huomattavasti paremmin, sillä pumppu pystyy työntämään veden vaakasuunnassa jo noin m etäisyydelle. Vesipumppuihin liittyy myös jäätymisriski. Se ei kestä jäätymistä, minkä vuoksi se on aina tyhjennettävä tai sijoitettava siten, ettei se pääse jäätymään (esimerkiksi kaivoon sijoitettu uppopumppu). Vesipumpun sisään päässeet epäpuhtaudet aiheuttavat myös ongelmia. Esimerkiksi pumpun sisälle päässyt hiekka voi rikkoa pumpun kalvon. Samoin alimitoitetut sähkökaapelit kaapelin sisäisessä vastuksessa aiheuttavat ongelmia matalajännitteellä. Vesipumpun putkiston on oltava myös sula eikä sitä saa käyttää kuivana Ilmalämpöpumppu Ilmalämpöpumppuja koskevia vastauksia saatiin viisi. Ilmalämpöpumppuja on pääasiassa kahta eri tyyppiä. Toinen tyyppi on sisällä pidettävä yksittäinen laite, kun taas toinen tyyppi muodostuu kahdesta osiosta. Niistä toinen osio sijoitetaan sisälle ja toinen ulos. Toiminnaltaan ulos sijoitettava ilmalämpöpumpun osio on suunniteltu periaatteessa toimivaksi myös kylmissä olosuhteissa. Tosin yksittäisissä keskusteluissa on tullut esille, etteivät kaikki ilmalämpöpumput toimikaan suomalaisissa kylmissä olosuhteissa. Yleensä ilmalämpöpumpuissa on automaattinen termostaatti, joka lämmittää laitteen pohjan ennen sen käynnistämistä. Yksi vastaaja totesi, että kaksiosaista lämpöpumppua voidaan käyttää vielä noin -15 C:ssa. Sitä kylmemmissä olosuhteissa sitä ei kannata käyttää, vaikka se toimisikin. Ilmalämpöpumppu ei aina sovi ainoaksi lämmönlähteeksi. Jos ympäristön lämpötila laskee noin +5 C:seen, tarvitaan lisäksi jokin muu lämmitys. Mökkikäyttöön tarkoitetuilla lämpöpumpuilla voidaan peruslämmöksi valita esimerkiksi +8 C tai +10 C. Toinen vaihtoehto on normaalilämpötilasäätö, jonka lämpötilan säätöalue on C. TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 38 (2008) 19

Kotitalouskoneiden käytön edellytykset mökeillä, Arja Rytkönen

Kotitalouskoneiden käytön edellytykset mökeillä, Arja Rytkönen Kotitalouskoneiden käytön edellytykset mökeillä, 30.3. 2010 Arja Rytkönen Mökkejä koneellistetaan Koneiden ja laitteiden yleisyys v. 2003/2008: Jääkaappi 87/91 % Kylmäkellari 27/29 % Pyykinpesukone 12/14

Lisätiedot

Kotitalouskoneiden ja laitteiden käytettävyys ja käyttöturvallisuus vapaa-ajan asunnoissa

Kotitalouskoneiden ja laitteiden käytettävyys ja käyttöturvallisuus vapaa-ajan asunnoissa TTS tutkimuksen tiedote Kodin toiminnallisuus, teknologia ja palvelut 5/2008 (632) MUUT Kotitalouskoneiden ja laitteiden käytettävyys ja käyttöturvallisuus vapaa-ajan asunnoissa Arja Rytkönen, TTS tutkimus

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ( )

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ( ) 1(4) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE (07-03-2008) ARSEENINPOISTOSUODATIN...AsB 20 (patruuna) YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. HUOLTO Paikka suodattimenne erikoistiedoille

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Kuljetustukien poistaminen

Kuljetustukien poistaminen Pesurumpuun jäänyt kosteus johtuu tehtaalla suoritetusta Tarvikkeet mallista riippuen Turvallisuusohjeet Pyykinpesukone on painava - ole varovainen konetta nostettaessa. Huomio: Jäätyneet letkut voivat

Lisätiedot

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinkopaneelien asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneelit avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25.. 45 asteen

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Osta ja käytä oikein kotisi koneita ja laitteita.

Osta ja käytä oikein kotisi koneita ja laitteita. Osta ja käytä oikein kotisi koneita ja laitteita. Kalvosarja on tuotettu Motivan ja Työtehoseuran yhteistyönä, osana Euroopan Komission SAVE-ohjelman tukemaa hanketta. Myös kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1(7) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE NEUTRALOINTISUODATIN... C8 (laitetyypit alkaen 08-11-2006) C10 C12 C15 C18 YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. ph- ARVON SÄÄTÖ 4. HUOLTO

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

Alumiinirungon/Eristyskatto

Alumiinirungon/Eristyskatto 7970FI Alumiinirungon/Eristyskatto Kattolipan runko 8 Willab Garden 2016.05 3 2 4 TÄRKEÄÄ! Lue asennusohjeet läpi ennen kuin aloitat asentamisen! Jos ohjeita ei noudateta, elementti ei toimi parhaalla

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä.

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä. Asennusohje CleanuX Simple on järjestelmä jolla voit muuttaa olemassa olevat sakokaivosi toimimaan täysiverisen puhdistamon tavoin toimivaksi ja puhdistamaan jätevetesi toimivaksi todetulla tavalla. Puhdistus

Lisätiedot

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö Sisältö Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa Asennusta koskevia ohjeita Asennusmahdollisuudet Turvallisuusohjeet...1 Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa... 2 Asennusta koskevia ohjeita... 3 Asennusmahdollisuudet...

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN SISÄLLYS 1. Laitetoimituksen sisältö s.2 2. Turvaohjeet s.2 3. Varotoimenpiteet s.2 3.1 Toimenpiteet ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon s.3 4. Merkkivalot s.4 5.

Lisätiedot

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20 ORAMIX deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands... 10 suomi... 12 svenska... 14 dansk... 16 norsk... 18 eesti... 20 ðóññêèé 22 polski... 24 150±23 mm 1. 150±3 mm 40 G 3/4 2. 44 G 3/4 160mm 3.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST SUPER CUT 50 ESITTELY SUPER CUT-50 plasmaleikkureiden valmistuksessa käytetään nykyaikaisinta MOSFET invertteri tekniikka. Verkkojännitteen 50Hz taajuus muunnetaan korkeaksi taajuudeksi

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ELEKTRA KF326-4

Käyttöoppaasi. ELEKTRA KF326-4 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Your reliable partner Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Vacumat Eco tehokas joka tavalla Veden laatu vaikuttaa tehokkuuteen Veden laatu vaikuttaa jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Kaksi yleismittaria, tehomittari, mittausalusta 5, muistiinpanot ja oppikirjat. P = U x I

Kaksi yleismittaria, tehomittari, mittausalusta 5, muistiinpanot ja oppikirjat. P = U x I Pynnönen 1/3 SÄHKÖTEKNIIKKA Kurssi: Harjoitustyö : Tehon mittaaminen Pvm : Opiskelija: Tark. Arvio: Tavoite: Välineet: Harjoitustyön tehtyäsi osaat mitata ja arvioida vastukseen jäävän tehohäviön sähköisessä

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Lomake 1: Käyttäjäkysely 1. Kuinka kauan olette työskennelleet tässä rakennuksessa? 2. Missä huonetilassa työskentelette pääasiallisesti? 3. Työpisteenne sisäilman laatu: Oletteko

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa

Lisätiedot

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473 Sisältö: 2 Tärkeää Huomioita Virtausmittarin asennus 3 Syöttöjännite Pulssilähtö Lämpötilat 4 Asennus 5 Kytkennät 6 Mittapiirrokset 7 Mittataulukko 8 Muita huomioita

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power Plasma 50 Power Plasma 60 Power Plasma 80 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISYÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO Kiitos laadukkaan AKPO -liesituulettimen hankinnasta! Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje tarkasti ennen

Lisätiedot

Onko talotekniikan laadussa kaikki kunnossa?

Onko talotekniikan laadussa kaikki kunnossa? Onko talotekniikan laadussa kaikki kunnossa? Rakennusfoorumi 03.03.2015 Olavi Suominen, myynti- ja kehitysjohtaja, Vallox Oy Ennen oli ennen.. päivitetty 7.10.2011 Asunnot ja niiden varustelutaso 1960,

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

JÄÄTYMÄTÖN VESIJOHTO JÄÄTYMÄTÖN SUOJAPUTKI. Huoletonta asumista talvipakkasilla

JÄÄTYMÄTÖN VESIJOHTO JÄÄTYMÄTÖN SUOJAPUTKI. Huoletonta asumista talvipakkasilla JÄÄTYMÄTÖN VESIJOHTO JÄÄTYMÄTÖN SUOJAPUTKI Huoletonta asumista talvipakkasilla 10 2016 10002 Uponor Supra Plus -jäätymätön vesijohto Uponor Supra Plus on eristetty ja lämmitetty vesijohto kohteisiin, joissa

Lisätiedot

Taloyhtiön energiatehokas ylläpito

Taloyhtiön energiatehokas ylläpito Taloyhtiön energiatehokas ylläpito Taloyhtiöiden energiailta 07.10.2015, Jyväskylän kaupunginkirjasto DI Petri Pylsy, Kiinteistöliitto Tarjolla tänään Lähtötilanteen haltuun otto Arkisia, mutta tärkeitä

Lisätiedot

ASENNETTAVAT LAITTEET JA ASENNUSTEN SISÄLTÖ

ASENNETTAVAT LAITTEET JA ASENNUSTEN SISÄLTÖ [N:o] 0 (9) ASENNETTAVAT LAITTEET JA ASENNUSTEN SISÄLTÖ Posti Oy 18.2.2016 Posti Oy Hankinta Domicile: Helsinki VAT-number FI01093579 [Click and type text] 1 (9) Sisällys 1. Asennuksiin sisältyy... 2 2.

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Kuljetustukien poistaminen. Vesiliitäntä mallista riippuen

Kuljetustukien poistaminen. Vesiliitäntä mallista riippuen Turvallisuusohjeet Toimitussisältö mallista riippuen Pesukone on painava ole varovainen laitetta nostettaessa. Huomio: Jäätyneet letkut voivat haljeta tai rikkoutua. Älä sijoita pesukonetta pakkaselle

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje

CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Y-tunnus / VAT FI0590849 Tämä ohjekirja

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Rakennusten olosuhteiden hallinta - Onko talotekniikan laadussa kaikki kunnossa?

Rakennusten olosuhteiden hallinta - Onko talotekniikan laadussa kaikki kunnossa? Rakennusten olosuhteiden hallinta - Onko talotekniikan laadussa kaikki kunnossa? Lvi -päivät 05.-06.11. 2015 Olavi Suominen, asiantuntijapalvelut Vallox Oy päivitetty 7.10.2011 Ennen oli ennen.. Lukumäärä

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

Veneen sähköt ja akusto. Akkujen valinta Lataus ja -laitteet Kaapelointi ja kytkentä Yleisimmät viat sähköjärjestelmissä

Veneen sähköt ja akusto. Akkujen valinta Lataus ja -laitteet Kaapelointi ja kytkentä Yleisimmät viat sähköjärjestelmissä Veneen sähköt ja akusto Akkujen valinta Lataus ja -laitteet Kaapelointi ja kytkentä Yleisimmät viat sähköjärjestelmissä Akku Akku on laite, joka ladattaessa muuttaa sähköenergian kemialliseksi energiaksi

Lisätiedot

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen

Lisätiedot

JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN

JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN YLÄPALOKATTILA JÄSPI 40 STOKER ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Valmistaja: Tuotekatu 11, PL 21, 21201 Raisio, Finland Puh. +358 2 4374 600 kaukora@kaukora.fi www.kaukora.fi 30.12.2008 JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN 1.

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

suodatintuuletin Sarja FF 018 Helppohoitoinen Hiljainen Pieni asennussyvyys Funktionaalinen muotoilu Aikaasäästävä asennus ja huolto

suodatintuuletin Sarja FF 018 Helppohoitoinen Hiljainen Pieni asennussyvyys Funktionaalinen muotoilu Aikaasäästävä asennus ja huolto Helppohoitoinen Hiljainen Pieni asennussyvyys Funktionaalinen muotoilu Aikaasäästävä asennus Suodatintuulettimia käytetään kytkentäkaappien jäähdytykseen. Kaapin sisäilman lämpötilaa alennetaan tuomalla

Lisätiedot

Kärjentie 18, 14770 ETELÄINEN Puh. 040 5406979, fax 042 5406979. Sivu 3. Copyright 2012 Finnwind Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. www.finnwind.

Kärjentie 18, 14770 ETELÄINEN Puh. 040 5406979, fax 042 5406979. Sivu 3. Copyright 2012 Finnwind Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. www.finnwind. Finnwind Oy o sähkön mikrotuotantojärjestelmät 2 50 kw o aurinkosähkö, pientuulivoima, offgrid ratkaisut o Asiakaskohderyhmät yritykset julkiset kohteet talo- ja rakennusteollisuus maatalousyrittäjät omakotitalot

Lisätiedot

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18 Asennus ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO Kuljetus 2 Sijoitus 2 Tekniset mitat 3 Putkiasennukset 4 Sähköasennukset 6 Päivittäinen käyttö/ Vian paikallistaminen 8

Lisätiedot

BeoLab 7 1. Opaskirja

BeoLab 7 1. Opaskirja BeoLab 7 1 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiutin on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Kaiuttimen suojaus Kaiuttimessa on lämpösuojausjärjestelmä,

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

KORKEALAATUISET LED 360 SULJETUT CORN LAMPUT

KORKEALAATUISET LED 360 SULJETUT CORN LAMPUT KORKEALAATUISET LED 360 SULJETUT CORN LAMPUT www.sanpek.fi Sanpek-LED korkealaatuiset 360 CORN LED- lamput edustavat LEDvalaistustekniikan viimeisintä kehitysaskelta. Nämä CORN LED-lamput on kehitetty

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

Suojaus sähköiskulta Pekka Rantala

Suojaus sähköiskulta Pekka Rantala Suojaus sähköiskulta 15.9.2016 Pekka Rantala Lähtökohtana jännitteellinen johto Miten tilanne tehdään turvalliseksi, kun 1. Sähkölaite (asennus) on täysin ehjä tarvitaan perussuojaus 2. Kun sähkölaitteeseen

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Thermocassette 300 600 W Sähkölämmitys 4 mallit Thermocassette Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Käyttökohteet Thermocassette on tarkoitettu toimistojen, kylpyhuoneiden, koulujen

Lisätiedot

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c. 230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. säätölaitteessa on yksilöllisesti suunniteltu taustavalaistu näyttö. Grafiikkaa

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet VIINIKAAPPI TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Asennus- ja käyttöohjeet TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 2.

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BOSCH WAP28360SN http://fi.yourpdfguides.com/dref/3566456

Käyttöoppaasi. BOSCH WAP28360SN http://fi.yourpdfguides.com/dref/3566456 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot