Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista"

Transkriptio

1 Selvitys Mikkelin seudun yhteistiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Asiakaslähtöisten palvelurakenteiden ja palvelujen näkymiä Mikkelin seudun ssiaali- ja terveystimessa Maria Ruuskanen ja Seija Eskelinen Savn alueen Vammaispalvelujen Kaste-hanke 2012

2 SISÄLTÖ 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA AINEISTO PALVELURAKENTEIDEN MUUTTUMINEN Taustaa Yhteistiminta-alueen valmistelu Palvelujenkäyttäjien, viranhaltijiden ja päättäjien näkemyksiä valmistelu- ja kehittämistyöstä Vammaisneuvstn rli palvelurakennemuutksissa MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI UUDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PALVELURAKENTEET JA NIIDEN MERKITYS Yhteistiminta-alueen merkitys rganisaatitasn yhteistiminnan kannalta haastattelujen valssa Lähipalvelut vs. keskitetyt palvelut Laitsrakenteen purkaminen ja erityishulln järjestäminen Erityishulln palvelut - haasteita ja mahdllisuuksia yhteistiminta-alueella YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MERKITYS VAMMAISPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE JA TYÖNTEKIJÖILLE Asiakaslähtöisyyden nnistumisen edellytyksiä yhteistiminta-alueella Yhteistiminta-alueen valmistelu henkilöstön näkökulmasta HYVÄT KÄYTÄNNÖT KEHITTÄMINEN ASIAKASTYÖN ARVOT JA PERIAATTEET Asiakaslähtöisyys Kmmunikaati ja kuunteleminen Yhteistyö ja mniammatillisuus PALVELUT Vammaispalvelut Vammaisten palvelut haastateltujen esiin tumina Palvelujen suunnitteleminen Palveluhjaus Palvelunkäyttäjien näkemyksiä palveluhjauksesta, palveluista, palvelutarpeenarviinnista ja palvelusuunnittelusta TIEDOTTAMINEN JA VIESTINTÄ OSAAMINEN Täydennyskulutustarpeet Osaaminen vammaisalalla saamislajeittain TAVOITTEENA VAMMAISEN IHMISEN HYVÄ ELÄMÄ JA OSALLISUUS

3 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA AINEISTO Selvityksen avulla n hankittu tieta ja lutu ymmärrystä siitä, mitä yhteistiminta-alueen perustaminen ja vammaisten palvelujen tteutuminen merkitsee eri asianmaisten näkökulmasta. Lisäksi n pyritty saamaan tieta siitä, millaisia hyviä timintatapja yhteistiminta-alueeseen liittyvissä kunnissa n ja kuinka ne vitaisiin säilyttää timintatapja yhtenäistettäessä sekä siirtää yhteistiminta-alueen päämaksi. Selvitys tukee saltaan vammaispalvelujen säilymistä palvelurakennemuutksessa. Mikkelin seudun kunnat (Mikkeli, Hirvensalmi, Ristiina, Sumenniemi, Kangasniemi, Mäntyharju ja Pertunmaa) mudstivat lukien ssiaali- ja terveystimen yhteistiminta-alueen, Mikkelin seudun ssiaali- ja terveystimen. Kaikkien kuntien ssiaali- ja perusterveydenhulln palvelujen järjestämisvastuu siirtyi seudulliselle ssiaali- ja terveyslautakunnalle, lukuun ttamatta työterveyshulta ja varhaiskasvatusta. Seudullinen järjestäjälautakunta tilaa päättämässään laajuudessa palvelututannn palvelututantyksiköiltä. Lisäksi Juvan kunta n tehnyt päätöksen lla mukana seuraamassa yhteistiminta-alueen valmistelutyötä. Palvelututannn tteuttavat tilausten mukaisina Mikkelin, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan palvelututantyksiköt. Mikkelin palvelututantyksikkö tuttaa palvelut ensisijaisesti Hirvensalmen, Mikkelin, Ristiinan ja Sumenniemen kuntien asukkaille. Kangasniemen palvelututantyksikkö tuttaa palvelut ensisijaisesti Kangasniemen, Mäntyharjun palvelututantyksikkö ensisijaisesti Mäntyharjun ja Pertunmaan palvelututantyksikkö ensisijaisesti Pertunmaan kunnan asukkaille. Mikkelin seudun ssiaali- ja terveystimessa pyritään siihen, että henkilö saa tarpeenmukaisen hidn tai etuuden ikea-aikaisesti. Palvelujen piiriin pääsyyn n määritelty palvelukhtaiset kriteerit. Pääperiaatteena n turvata hyvin timivat ja yhtenevät peruspalvelut kaikille asuinkunnasta riippumatta ja erikistasisia palveluja vain niitä aidsti tarvitseville yhteneväisin kriteerein kk yhteistiminta-alueella. Mikkelin seudun ssiaali- ja terveystimen tehtävänä n edistää yhteistiminta-alueen asukkaiden hyvinvintia ja terveyttä. (www. mikkelinseutuste.fi) Yhteistiminta-alueen tavitteet vat: 1) turvata lakisääteiset palvelut, 2) antaa laadukkaampia palveluita sekä 3) tuttaa palvelut kustannustehkkaasti. Yhteistiminta-alueella harmnisidaan palveluiden saannin kriteerit, palvelutast, palveluiden saatavuus ja palveluiden kustannukset. (www.mikkelinseutuste.fi) Selvitysaineista n kttu käyttämällä khdennettua haastattelua ja analysitu selvitystyöhön sveltuvilla realistisen evaluaatin menetelmillä. Selvitysaineist n kttu Mikkelin seudulla 1. Palvelujenkäyttäjille, päättäjille ja viranhaltijille järjestetyissä työpajissa 2. Palvelujenkäyttäjien, maisten, viranhaltiiden ja päättäjien hankkeen seminaareissa pitämistä julkisista puheenvurista ja kmmenteista 3. Viranhaltijille tehdyistä yksilö- ja ryhmähaastatteluista, kest n. 1 tunti (haastatteluja yhteensä 28, haastateltu jhtavia viranhaltijita, vammaispalvelujen ja kehitysvammapalvelujen työntekijöitä, luttamushenkilöitä sekä ssiaaliasiamies ja yhteistiminta-alueen prjektipäällikkö) 4. Psykssiaalisten palvelujen- ja vammaispalvelutyöryhmän julkisista kkusmuistiista 3

4 2 PALVELURAKENTEIDEN MUUTTUMINEN 2.1 Taustaa Kvin ääni kuuluu terveyspalveluista niin kuin muullinkin, että se n se lääkärinvastaantt, se n kestpuheenaihe, se n knkreettinen, että se kskettaa mnia. Hirveän vähän kuulee puhetta ssiaalihulln palveluista ja niitten turvaamisesta. En tiedä, mistä se kielii, nyt puhun lähinnä siinä, että valtuutetut eivät tuta sitä puhetta, virkamiehet kylläkin, js vat sen alan ammattilaisia. Mutta mistä se kert, että vammaisia ihmisiä ei le kuitenkaan kaikille valtuutetuille lemassa siellä kunnassa, että tiedetään, että niitä n, mutta ketaan, että ne vat hyvin pieni määrä ja kyllä ne hituu. Ssiaali- ja terveyspalveluihin n khdistettu ja khdistetaan enenevässä määrin humita ja kritiikkiä. Kritiikki jhtuu usein siitä, että lakiuudistusten takia judutaan, usein asiakastyön kustannuksella, sitmaan resursseja työläisiin palvelurakenneuudistuksiin. Uudistamisen keiniksi n pääsääntöisesti valittu kuntaliitkset, ssiaali- ja terveydenhulln (ste) kuntayhtymien perustaminen tai ste-liikelaitsten perustaminen. Kuitenkin, vaikka rakenteiden uudistustyö n aikaa vievää, tarjaa se myös hulellisesti suunniteltuna ja tteutettuna mahdllisuuden suunnitella palvelut ja niiden hankkimistavat ssiaali- ja terveyspalveluita hjaavien lakien mukaisesti entistä asiakaslähtöisemmiksi ja ennen kaikkea valinnanmahdllisuuksia tarjaviksi Yhteistiminta-alueen valmistelu Mikkelin seudun yhteistiminta-alueen valmisteluvaiheesta lähtien n llut tavitteena kehittää kuntien yhteistyötä palvelut edellä. Haastateltujen mielestä tämä ei le nnistunut siten kuin etukäteen li ajateltu. Selitykseksi n sittautunut se, että palveluita ei vi, eikä kannata kehittää ennen kuin kunnissa n virallisesti päätetty liittyä yhteistiminta-alueeseen allekirjittamalla Yhteistimintaspimus. Spimuksen tarkituksena n hulehtia spijapulina levien kuntien (Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Ristiina ja Sumenniemi) väestön tarvitsemien lakisääteisten perusterveydenhulln ja ssiaalihulln piiriin kuuluvien palvelujen sekä spijapulten kesken erikseen yhteisesti svittavien muiden ssiaali- ja terveydenhulln palvelujen järjestämisestä ja tuttamisesta (http://www.mikkelinseutuste.fi/hallint-ja-talus/yhteistimintaspimus). Liittymispäätösten varsinaisen valmisteluvaiheen jälkeinen kehittämistyö n llut vilkasta. Vammaispalvelut kuuluvat psykssiaalisiin palveluihin Palvelujenkäyttäjien, viranhaltijiden ja päättäjien näkemyksiä valmistelu- ja kehittämistyöstä Vammaispalvelujen valmistelussa ja kehittämisessä timii Psykssiaalisten palvelujen työryhmän alaisuudessa työryhmä, jssa n svittu vammaispalvelujen yhteisistä asiakaslähtöisistä timintatavista ja palveluiden myöntämiskriteereistä. Nämä n kirjattu vammaispalvelujen 4

5 timintakäsikirjaan. Prsessia n hjannut knsultti Hilkka Karvnen Tietvire Oy:stä Savn Vammaispalveluhankkeen rahituksella. Mikkelin ssiaali- ja terveysjhtaja Maria Närhinen n useissa esitelmissään tunut esille, että: Kehittäminen n kivi kengässä. Kuka vastaa kehittämistyöstä? Järjestäjälautakunta, tilaaja, tuttaja vai jku muu? Millä valtuuksilla kukin kehittää mitäkin? Kehittäminen ei hänen mukaansa tule tässä rakenteessa lemaan yksinkertaista, kska n vaikeaa svittaa yhteen erilaisia intressejä. Kunnissa nähdään tarpeellisiksi yhtenäiset käytännöt ja lmakkeet. Närhisen mukaan kuntalaisetkin lisi syytä j saada mukaan. Edellä kerrtusta vi päätellä, että yhteistiminta-alueen valmistelutyö n llut vasta alkusitta ja kehittämistyötä n paljn edessäpäin. Vaikeuksiakin n tdennäköisesti dtettavissa kskien niin palvelujen sisältöjä kuin rlien ja vastuiden jaka. Tisaalta kehittämistyötä tullee helpttamaan se, että ertuksena mnien muiden yhteistiminta-alueiden kehittämistyöstä, vaikeuksia ei le lähtökhtaisesti lakaistu matn alle ja valmistelutyö n alitettu keskimääräistä suuremmilla resursseilla. Haastattelemamme viranhaltijat livat kuitenkin sitä mieltä, että kehittämistyölle tarvittaisiin aikaa enemmän, eikä valmisteluvaiheessa le päästy timinnan taslle. Haastatellut vat kkeneet, että kehittäminen n llut se, jsta n tingitty, kun resurssit vat lleet rajalliset. Selvityksen tekijöiden ja haastateltujen näkemykset kehittämistyön resursseista saattavat erta suuresti sen takia, että vain harvalla n käsitystä siitä, miten paljn vähemmillä resursseilla kehittämistyötä n tehty mnien muiden yhteistiminta-alueiden valmistelussa. Aineistmme ja kuulemiemme esitelmien perusteella vaikuttaa siltä, että useimmat päättäjät, palvelujenkäyttäjät ja virkahenkilöt vat samaa mieltä siitä, että haasteita kehittämistyölle tulee eniten aiheuttamaan se, että yli pulet yhteistiminta-alueen kunnista timii palvelujen tuttajina - vieläpä erilaisilla näkemyksillä. Erityisesti tullee luvuutta vaatimaan se, miten harmnisinti saadaan aikaiseksi, kska jtkut pienistä kunnista tahtvat säilyttää tasltaan paremmat palvelut mille kuntalaisilleen kuin muiden kuntien vastaavat palvelut vat tällä hetkellä. Periaatetasllahan n svittu, että yhteistiminta-alueella harmnisidaan palvelujen saannin kriteerit, palvelutast, palveluiden saatavuus ja palveluiden kustannukset. Selvitystyön kuluessa Vammaispalveluhankkeen järjestämiin haastatteluihin ja työpajihin sallistuneet livat sitä mieltä, että etukäteen tehtävä selvitystyö n ensiarvisen tärkeää, jskin työlästä. Katsttiin, että n helpmpaa, js kunta n yhteistiminta-alueessa alusta lähtien mukana. Timintakulttuurit vivat lla hyvinkin erilaiset kuntien välillä, jten lisi kannattavaa lla yhteensvittamassa sekä rakenteita että palveluita alusta lähtien. Myöhemmin liittyminen nähdään vaikeammaksi, kska kuvit vat ehtineet vakiintumaan. Yhteistiminta-alueen tulee lla hyvin valmisteltu, vaikkakin demkraattinen valmistelu n hidasta ja maksaa paljn. Yhteistiminta-alueen mudstamisessa luttamus n erittäin tärkeä asia, kska mm. pelt kunnan itsenäisyyden ja hyvien käytäntöjen menettämisestä vat suuria. Jtkut yhteistiminta-alueen pienemmistä kunnista vat staneet palveluja Mikkeliltä j aikaisemmin, mutta niitä ei le kettu samanlaisena uhkana itsenäisyydelle kuin yhteistiminta-alueeseen liittyminen ketaan. Kehittämisen ngelmaksi haastatellut näkivät puutteellisen viestinnän. Ennakivaa ja ajantasaista tieta tarvitsevat erityisesti sellaiset taht, jiden tulisi kyetä tekemään päätöksiä. Jtta kehittämistyö lisi timivaa, tulisi lautakuntien paneutua siihen. Myös alatyöryhmiä tarvitaan. Sekä 5

6 valmistelutyöhön sallistuneet, että sivusta seuranneet vat sitä mieltä, että palveluihin pitäisi kiinnittää humi ensin - eniten llaan hulissaan lääkäripalveluista, ssiaalipalvelut eivät niinkään hulestuta päättäjiä - ja vasta sen jälkeen rganisintiin. Tällä tavallahan asia n ilmaistu myös yhteistiminta-alueen nettisivustlla. Vaikuttaa, että käytännössä n juduttu etenemään rganisinti edellä, kska palveluita ei vi kehittää, js ei le perusrakenteita, jissa niitä tteutettaisiin. Vammaistyötä tekevät näkevät tärkeimmiksi asiiksi asiakkaiden turvallisuuden tunteen säilymisen ja ttuttuihin tapihin, kk palvelukulttuuriin, tutustumisen. Paikallistuntemuksen saavuttaminen kskee muunmuassa sellaisten asiiden ppimista kuin kehen kannattaa lla missäkin asiassa yhteydessä ja miten tarvittavat yhteistyökumppanit löytyvät Vammaisneuvstn rli palvelurakennemuutksissa Kunnanhallitus vi asettaa vammaisneuvstn, jnka tehtävänä n edistää ja seurata kunnallishallinnn eri alilla tapahtuvaa timintaa vammaisten henkilöiden kannalta. Vammaisneuvst vi tehdä alitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntja asiista, jilla n merkitystä vammaisten henkilöiden elämisessä ja suriutumisessa. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän maisillaan ja järjestöillään tulee vammaisneuvstssa lla riittävä edustus. Vammaisneuvst vi lla yhteinen useammalle kunnalle. Valtakunnallisesta vammaisneuvststa säädetään erikseen. (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitimista / ) (www.mikkelinseutuste.fi) Mikkelin seudun ssiaali- ja terveystimen yhteistiminta-alueen kunnista vat nimittäneet vammaisneuvstn Mikkelin kaupunki sekä Kangasniemen ja Mäntyharjun kunnat. Niissä n laajasti edustettuna eri vammais- ja ptilasryhmät. Yhteistiminta-alueiden perustaminen haastaa myös vammaisneuvstt, kska niiden tulisi kyetä lemaan kiinteästi mukana valmistelutyössä ja selvillä sen vaiheista, jtta ne pystyisivät varmistamaan malta saltaan palvelujen asiakaslähtöisyyden säilymisen ja nstamaan vammaisten asiaa esille valmistelun aikana ja yhteistiminta-alueen käynnistyessä. Myös tämä vaatii uudenlaista suhtautumista alueen kunnilta ja kuntalaisilta. 6

7 3 MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI UUDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PALVELURAKENTEET JA NIIDEN MERKITYS 3.1 Yhteistiminta-alueen merkitys rganisaatitasn yhteistiminnan kannalta haastattelujen valssa Mikkelin seudun ssiaali- ja terveystimen perustamista pidetään haastateltujen mielestä kmprmissi -mallina. Se ei le välttämättä paras ratkaisu, mutta useiden mielestä parempi kuin ei mitään: Parempi n kuin aiemmin yritetty Maini-liikelaitssuunnitelma. Ainakin se n alku, jsta vidaan edetä hallinnllisesti yksinkertaisempaan malliin. On myös kyselty, että pitääkö palvelut välttämättä liittää yhdeksi, kska rakenne visi lla myös sellainen, että pienemmät knsultivat ismpaa keskusta erityiskysymyksissä. Mnessa kunnassa ei lisi tarvetta yhteistiminta-alueen kaltaiseen kiinteään yhteistyöhön, kska ketaan, että palvelut vat kunnssa ja timinta laadukasta ja taludellista. Riittävän vapaamutisen yhteistiminnan usktaan tuvan etuja. Kustannukset eivät saisi lisääntyä, eikä pitäisi lähteä hakemaan kalliita palveluparannuksia. Yhteistiminta-alueen palvelujen yhtenäisyyttä phdittaessa vaihtehtina pidetään sitä, että pitäisi jk a) ratkaista kenen mukaan linjat yhtenäistetään tai b) vertailla kaikkien kuntien hyvien käytäntöjen sveltuvuus yhteisiksi käytänteiksi. Tärkeäksi n myös nähty, ettei isin kunta sanelisi vaan käytäisiin yhteisiä neuvtteluja linjista ja kriteereistä. Phdintaa n myös herättänyt se, nk yhteistiminta-alue tarpeeksi is erikistumiseen. Eräänä esimerkkinä mm. malli, että tiettyihin kysymyksiin erikistuneet ssiaalityöntekijät ja palveluhjaajat tarjaisivat erikissaamistaan kk alueelle. Edellytyksenä yhteistiminta-alueen säilymiselle nähdään, että paikalliset palvelut tulee tarvittavilta sin säilyttää. Ongelmia usktaan tulevan siinä vaiheessa, js asiakas siirtyy vaikkapa kunnasta tiseen. Olisi järkevää, js man asiansa visi laittaa vireille missä tahansa yhteistiminta-alueen kunnassa, ei välttämättä massa ktikunnassa. Asiakkaiden tasavertaisuutta vitaisiin varmistaa alueellisilla sveltamishjeilla kskien myöntämiskriteereitä (maishidntuki, kuljetuspalvelut, asumispalvelujen maksut), palvelutasa, asiakashintja ja työkäytäntöjä. Lisäksi tarvitaan hjeistukset niille asiakasryhmille, jilla n timintakyvyn rajitetta, mutta jtka eivät le kuitenkaan vaikeavammaisia. Yhteistiminta-alueen sisällä palvelujen myöntämiskriteerit eivät saa piketa tisistaan, kska muuten esim. pienessä kunnassa vitaisiin myöntää palvelua helpmmin kuin suuressa kunnassa asiakasmäärien llessa vähäisempiä. Yhteistiminta-alueen tärkeimmäksi tehtäväksi n nähty myös erityispalveluista vastaaminen. Yhteiset pelisäännöt kuten yhteiset prsessikuvaukset ja laadunhallinnan menetelmät sekä yhteinen palveluketju- ja palveluhjausmalli sekä yhteinen tietjärjestelmä katstaan välttämättömiksi uudella yhteistiminta-alueella. Yhteiseen tietjärjestelmään (Pr Cnsna) tarvitaan vammaispalveluihin sveltuva sa. Kuntamaisema-timinnahjaustyökalu n tettu yhteiseen käyttöön. Se n sittautunut erittäin haasteelliseksi täyttää varsinkin pienissä kunnissa, jissa judutaan tilastjen puuttuessa laskemaan luvut manuaalisesti. 7

8 Yhteistiminta-mallin tarkastelua haastateltujen kertmana Vahvuudet Yhteistimintaspimuksia paljn, kska maa timintaa n pienissä kunnissa hyvin vähän ilman paras-lakiakin yhteistiminta lisi tdennäköisesti lisääntynyt Seutuste enemmän myönteinen kuin kielteinen asia (mm. saamisen ja näkökantjen sekä hyvien käytäntöjen jakaminen). Yhteistiminta-alue vi tuda justavuutta palveluihin Yhteistiminta-alueella vi saada jitakin sellaisia palveluja, jita ei lisi muuten saanut pelkän palvelujen stspimuksen turvin ts. js palvelut lisi vain stettu Mikkeliltä ilman yhteistimintaalueeseen liittymistä. Yhteistiminta-alue turvaa palvelut ja erityissaamisen esim. lastensujelussa, jta ei le mahdllista järjestää pienissä kunnissa. Vapauttaa kuntia pienestä piiperryksestä, jllin päästään pettelemaan keskustelutaita edistäviä timintatapja kaikkia palveleva palveluketju ja palveluhjaus. Yhteinen päämäärä: asiakkaiden tukeminen Vammaispalveluissa eri kunnissa mukavia, asiantuntevia ja yhteistyökykyisiä ihmisiä, jiden kanssa n helpp työskennellä. Heikkudet Valtuustt tekivät hitaasti päätökset, jten sitvia ratkaisuja llut vaikea tehdä palvelujen valmistelujen ja yhteisten käytäntöjen kehittämisen kannalta. Valmisteluvaiheessa ei vida mennä vielä palvelujen järjestämiseen, kska ajatuksen herätteleminen yhteistiminnasta vie j paljn aikaa ja vimia (mitä se n käytännössä). Jissakin kunnissa saattaa tulla hyvin suuria muutksia, kska esim. ssiaali- ja terveyspalvelut n ennen yhteistiminta-alueen perustamista rganisitu tisistaan pikkeavasti. Osataank yhdistää erilaisten ja erikkisten kuntien erilaiset timintakulttuurit ja hyvät käytännöt. Erityisesti tuttuus palveluiden käyttäjien ja eri hallinnn aljen välillä n pienissä kunnissa yleisempää kuin isissa kunnissa. Suurissa kunnissa n pulestaan saatu aikaiseksi hyviä käytäntöjä sen takia, että palveluiden käyttäjillä n samanlaisia palvelutarpeita, kuten asunnnmuutstyöt, invalidiautn ja inva-parkkiluvan hankinta. Suuressa kunnassa muutkset nähdään helpmmiksi, kska usein palveluja n myyty j aiemmin muille kunnille. Käytännöt vat ernneet mm. kuljetuspalveluiden sekä asunnnmuutstöiden ja henkilökhtaisen avun myöntämisen salta eri kunnissa. Yhdenmukaiset lmakkeet vat tarkittaneet usein sitä, että esim. kuntien staessa palveluita Mikkeliltä, käytetään kyseenalaistamatta Mikkelin lmakkeita ja vaihdetaan vain kuntalg Vammaisten akuuttien tilanteiden hitamiselle esim. päivystysaikana ei le tistaiseksi svittu yhtenäistä käytäntöä Mahdllisuudet Js kunta n yhteistiminta-alueessa alusta lähtien mukana, vi lla mukana kehittämässä. Myöhemmin liittyminen n vaikeampaa, kska kuvit ehtivät alkaa vakiintumaan. Tärkeää yhteistiminta-alueen mudstamisessa n se, että välimatkat kuntien välillä eivät le liian pitkät (tisaalta heimlaisuus vi ratkaista, eli mihin heimn mieluiten mieltää kuuluvansa, esim. savlaisuus vai karjalaisuus) Kunnissa kannattaa erikistua, kaikkien ei tarvitse sata kaikkea. Yhteistiminta-alue visi mahdllistaa asiantuntijuuden ja keskittämisen sellaisissa asiissa, jissa 8

9 tarvitaan vahvempaa asiantuntemusta ja laajaa asiakasphjaa ja syventymistä kun katstaan kknaisuutena vi lpulta käydä niin, että säästetäänkin, jllin yhden kunnan salle ei jää niin suuria kustannuksia Uhat ja haasteet Entistä hunmpikuntisten asiakkaiden tuleminen kunnan palveluihin uudenlaisten palvelujen tarve Lisääntynyt päivätiminnan tarve, kska laitksista ja kta muuttaa vammaisia asumisyksiköihin. Ratkaisu ei löydy esim. vanhusten ja vammaisten palveluasumisen yhdistämisestä ei le asiakkaiden tarpeiden mukaista Palvelujen ja käytäntöjen yhteensvittaminen vi lla suuri haaste Pienissä kunnissa ketaan, että js vammaispalvelut hidetaan keskitetysti, kuinka paikallisten lsuhteiden humiiminen säilyy? Pystytäänkö yhteistiminta-alueella ttamaan asiakkaan erityisseikat yhtä justavasti humin kuin pienemmällä alueella? Yhteistiminta-alueen järjestelystä ja hallinninnista saattaa aiheutua lisäkuluja. Pelkna n, että paikallinen justava käytäntö häviää (esim. se, että man kunnan ssiaalipuli ei nykyään laskuta työtiminnassa levien työn tekemistä muilta kunnan hallinnn alilta, kska hyöty menee maan kuntaan. Uudessa tilanteessa, mikäli työtiminta tutetaan man kunnan varilla, ja mikäli timinnassa levat tekevät työt muille yhteistiminta-alueen kunnille, pienille kunnille syntyy kestämättömiä taludellisia kuluja, kska hyöty ei palaudu maan kuntaan) Mnimutkaistaa kuviita kun kaikki työ tehdään näkyväksi. Erityishultpiiri-kuvit saattavat aiheuttaa haasteita yhteistiminta-alueella (esim. Sumenniemi kuuluu Etelä-Karjalan erityishultpiiriin) erityishultpiirin vaihdn phtiminen Hankalaa n, että järjestämisvastuu n ertettu tutannsta (tämä vi lla haaste yhtenäisille palveluille) haasteita mm. hankintatiminnan kehittämiselle. Pelätään palvelushppailua eli palvelut haetaan sieltä, mistä ne myönnetään helpimmin. Yhteisiin uusiin timintamalleihin ja yhteistyöhön ei situduta. Vapaus valita palvelututantyksikkö n erittäin haasteellinen tteuttaa. Käyttöön tettu timinnanhjaustyökalu, kuntamaisema, tuntuu työllistävän melk paljn. Kunnalliset palvelut eivät kuitenkaan le vertailukelpisia keskenään, vaikka tietja kerätään tdella laajasti ja niiden tulisi lla vertailukelpisia. Kunnissa tavat timia vat erilaiset ja tiet n kerätty eri tavilla. Käsiteviidakk sekittaa myös, eli vaikka lemme puhuvinamme samasta asiasta, niin ei kuitenkaan le. 3.2 Lähipalvelut vs. keskitetyt palvelut Vammaispalveluihin kuuluvat Mikkelin seudulla palvelutarpeen arviinti ja palvelusuunnitelma, muutstyöt, välineet ja laitteet, henkilökhtainen apu, kuljetus- ja saattajapalvelut, päivätiminta, palveluasuminen, määrärahasidnnaiset palvelut sekä kehitysvammapalvelut. (www.mikkelinseutuste.fi) Mikkelin seudun ssiaali- ja terveystimen lähtökhtana n tuttaa pääsin nykyisen tasiset palvelut nykyisessä laajuudessa ja samalla henkilöstöllä kuin nytkin. Lähipalvelut n tärkeää turvata edelleen. 9

10 Valinnanvapaudesta n Yhteistimintaspimuksen mukaan päätetty seuraavaa vammais- ja kehitysvammapalveluiden salta: Hakemuksia vi nutaa ja palauttaa mihin tahansa lähi- /yhteispalvelupisteeseen, viranmainen käsittelee asian man ktikunnan lähipalvelupisteessä. Mikkelin palvelututantyksikössä keskitetty palvelu tteutetaan Mikkelissä. Vuden 2012 aikana selvitetään seudullista vammaispalvelua.. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että seudullisen vammaispalveluyksikön perustamiseen ei ainakaan tässä vaiheessa le kaikilla tahilla llut halukkuutta. (www.mikkelinseutuste.fi) Seudullisiksi palveluiksi n ensivaiheessa ajateltu vammaispalveluita (ainakin Mikkelin, Hirvensalmen, Ristiinan ja Sumenniemen salta), maahanmuuttajatyötä, talus- ja velkaneuvntaa sekä suunnitteilla levaa päihdeaseman timintaa. Seudullisesta yhteistyöstä hulimatta lähipalveluina vivat jatkaa edelleen kuntakhtaisesti ns. hyvät palvelukäytännöt. Etäisyyksistä jhtuen kunnissa n erilaisia tapja tuttaa palveluita. Palvelun piiriin pääsyn kriteerit ja palvelutas n kuitenkin määritelty seudulla yhteneväksi. Kaikissa palveluissa humiidaan asiakasnäkökulma. Tulevaisuudessa keskitettyjen seutupalveluiden jukk laajentuu asteittain. Haasteltujen mielestä lähelle vietävät palvelut lisäävät viihtyvyyttä, selviytymistä, man elämän arvstusta ja lpulta elämänhallinnan taita. Mielekäs timinta ehkäisee palveluntarpeen kasvua. Katstaan, että ktiin vietävät palvelut eivät le kustannuskysymys vaan vaikuttavuuskysymys - ne, jilla n liikuntakyky, menevät liikuntakyvyttömien lukse. Vurvaikutukseen perustuvat palvelut tulisi tuttaa lähipalveluina. Haastateltujen näkemyksiä lähi- ja seudullisista palveluista Lähipalvelut Keskitetyt/seudulliset palvelut Palvelusuunnittelu paikallisesti, mitä järkeä keskittää kaikki Kaikki sellaiset palvelut, jtka eivät vaadi suuria investinteja vidaan tuda asiakasta lähelle kehitysvammaisten kululaisten iltapäivähit ja kesäajan hit työ- ja päivätiminta (tärkeitä elämän mielekkyyden, rytmin ja tekemisen kannalta, varmistavat jkapäiväisen vurvaikutuksen), tämä nähtiin hyvin tärkeäksi säilyttää lähipalveluna avhulln ja kehitysvammahulln n säilyttävä lähipalveluna asumisyksikön tulee säilyä lähipalveluna ssiaalityön tulisi ehdttmasti lla lähipalvelu, kulukuraattri tarvitaan massa kunnassa perustasiset palvelut ktikäynnit tärkeitä ja niitä tulisi jatkssakin ehtiä tekemään, kska asiakkaan khtaaminen arjessa n tärkeää. pienessä kunnassa vidaan järjestää perustasiset palvelut, mutta erityistilanteissa n käännyttävä muun tahn puleen seudullinen kuljetuspalvelujen välityskeskus Lastenvalvjan palvelut lisi mahdllista keskittää sellaiset palvelut, jiden salta tarvitaan erityissaamista, vidaan keskittää seutusten tärkein tehtävä n vastata erityispalveluista vammaispalveluyksikkö seudullisena lisi mahdllinen, ei tarvitse lla välttämättä lähipalvelu, kska tarvitaan erityissaamista vammaispalveluyksikkö tarvitaan, kska erilaisia vammaisryhmiä n paljn ja heidän tarpeensa tisistaan pikkeavia (pienessä kunnassa ei vi lla riittävää saamista) yhteistiminta-alueen kunnissa lisi hyvä lla yhteinen ssiaaliasiamies (asiakasvlyymit suurempia, jllin asiantuntemus paranee, 10

11 Ssiaalityötä n vaikea tehdä, js asiakasta ei näe lähipalveluina päihdepalvelut, lastensujelu, vaikeavammaisten palvelut, kaikki asiakaskntakteihin perustuvat palvelut kehitysvammaisten päivätiminnan tulee lla lähipalvelu päivätiminta lähipalveluna, mutta siihen tivtaan muutsta jissakin pienissä kunnissa lisäksi pitaan tuntemaan timijat ja yhteistyökumppanit paremmin) keskitetysti vitaisiin hitaa esim. timeentultukiasiat henkilökhtaisen avun kehittäminen seudullisesti (esim. henkilökhtaisen avun keskus) Palvelujen keskittäminen hankalittaa asiakkaiden asiiden hitamista (ts. hankalittaa työntekijän työtä, kska asiakkaan asiiden hitaminen ei le enää niin sujuvaa) 3.3 Laitsrakenteen purkaminen ja erityishulln järjestäminen Viranhaltijat krstivat, että erityishultpiirissä ja kunnissa tulisi lla ymmärrystä siitä, että ei lla lintukdssa vaan niiden palvelut vat sa palveluketjua. Tarvitaan siis laitsrakenteen ja kuntien mien asumis- ja avpalvelujen kehittämistä ja ennen kaikkea niiden yhteensvittamista! Yleisesti kannettiin hulta siitä, tulevatk vammaiset saamaan ylipäätään tarvitsemansa palvelut kunta- ja palvelurakenteiden muutsten jälkeen, kska eri kunnissa n llut erilaisia palvelujen myöntämisperusteita ja tteutustapja. Näkemyksiä laitshidsta, avpalveluista ja niiden yhteensvittamisesta Laitshit Laitsrakenteen purkamisen aikataulu vaikuttaa aika hurjalta Laitksia tarvitaan edelleen, mutta laits ei le kenenkään kti Laitksissa n mningelmaisia asukkaita, jiden palveluja ei le yksinkertaista järjestää massa kunnassa (esim. mielenterveysngelmat vivat lla haasteellisia) Erityishulln laitsrakenteita tarvitaan turvallisuuden varmistamiseksi myös kaikkein vaikeimmin vammaisten turvallinen elämä pitää pystyä varmistamaan. Erityishultpiirin sisällä n kuitenkin ltava ymmärrys siitä, että ei lla lintukdssa vaan sa palveluketjua laitsrakenteita tulee kehittää! Onk tuetulla ja ympärivurkautisella palvelukdilla jtain era laitkseen? Erityishultpiirit kuntayhtymämutisina vat jäyheitä, samin sairaanhitpiirit, mutta kehitysvammahulln rakentaminen erityisalaksi muiden erityisaljen jukkn visi lla askel kehitysvammaisten aseman tasavertaistamiseksi Erityishultpiirimutisena kehitysvammaiset eristäytyvät helpsti muista vammaisista Sairaanhitpiirin yhteydessä timivat kehitysvammapalvelut vat esim. Kymen alueella lisänneet avhultpaintteisuutta, mikä n llut hyvä asia tisaalta sairaanhitpiirillä ei le llut valmiuksia tuttaa kehitysvammapalveluita Kunnissa n nipistetty mm. vammaisten palveluista (varsinkin pienissä kunnissa palvelut hidetaan jk yhdennettynä ssiaalityönä tai jku työntekijöistä man työnsä hessa) asiita jää rempalleen Kunta, jlla ei le tarjta maa palvelua, jutuu käyttämään luvuutta ja tekemään hakuammuntaa spivien palvelujen löytämiseksi Vaalijala viimeisenä ljenkrtena tarpeellinen, sieltä löytyy viimekädessä saaminen 11

12 Avpalvelut Pienessä kunnassa ei välttämättä le lainkaan palveluasumista vaan kaikki kunnan palveluasumista tarvitsevat asukkaat n sijitettu esim. Mikkeliin ihminen ei saa kkea turvattmuutta, tämä n tettava humin palveluja järjestettäessä Ihmisen tulisi saada apua mihin vurkauden aikaan tahansa turvallisuus Ovatk kunnat valmiita ttamaan laitksissa asuvia asukkaitaan kunnan palvelujen piiriin ktipalveluhenkilöstön lisääminen Pienissä kunnissa kehitysvammaiset iäkkäämpiä, haasteet tisenlaiset kuin suuremmissa kunnissa Enemmän tulisi keskittyä laitsrakennetta purettaessa avpalvelujen salta niihin, jtka eivät le lleet vielä laitksessa Laitksia supistetaan, mutta avpulta ei kehitetä samanaikaisesti Kdeista ei saa tehdä vankilita, neljän seinän sisältä n päästävä pis Tarvittaisiin asiakkaan timintakyvyn tukemista, ei pulesta tekemistä Judutaan kartittamaan tilanne myös esim. ikääntyvien vanhempien luna asuvien khdalla Päivätiminnan ja työtiminnan järjestäminen: vidaan määritellä esimerkiksi niin, että päivätiminta n niille, jtka eivät kykene työtimintaan, mutta missä raja kulkee, sitä vi miettiä Työtimintaa allergisille ja astmaatikille ei le riittävästi tarjlla Työ- ja päivätimintaa ei le kaikille asiakasryhmille (esim. nuret aikuiset, jille Kelalla tai TEtimistlla ei le etuuksia) Palvelujenkäyttäjien ja viranhaltijiden mielestä erityishulln laitsrakenteita tarvitaan turvallisuuden varmistamiseksi, vaikka laitsrakenteiden purkamista pidetäänkin tarpeellisena. Myös kaikkein vaikeimmin vammaisten turvallinen elämä pitää muutksista hulimatta pystyä varmistamaan. Palvelujenkäyttäjien mielestä ssiaali- ja terveyspuli tulisi yhdistää myös timinnallisesti eikä vain rganisaatikaaviissa, kska mnilla asiakkailla n sekä ssiaali- että terveyspalvelujen tarvetta. Muutttilanteissa viranhaltijat pitävät tärkeänä muutta harkitsevan henkilön ja vanhempien tuntemista ja vanhempien speutumista muuttn. Uuden asumisyksikön henkilökuntaan tutustumista välittömästi muuttpäätöksen jälkeen pidetään myös tärkeänä. Savn alueella n kettu ngelmia erityisesti tämän salta, kska vielä muutttilanteessakaan eivät kaikkien mnikansallisten palveluntuttajien hjaajat le lleet esittäytymässä vastuuasukkailleen. Laitksista muuttavien saattajat vat jutuneet hulehtimaan ensimmäisenä päivänä muuttajan ktiutumisesta uuteen asumisyksikköön. 3.4 Erityishulln palvelut - haasteita ja mahdllisuuksia yhteistiminta-alueella Selvityksen ten aikana n tutu esille useita näkemyksiä ja kannanttja, jtka kertvat erityishulln palvelujen suurista haasteista ja kehittämisen tarpeesta, mutta tisaalta myös niistä mahdllisuuksista, jita n esim. yhteistiminta-alueen myötä palvelujen tteuttamiselle. Haasteita aiheuttaa erityisesti palvelurakenteiden muuttuminen. 12

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015 Phjis-Karjalan ste -hanke Väliraprtti 19.1.2015 Sisällys 1 Jhdant... 2 2 Väliraprtin rakenne ja sisältö yleisesti... 3 3 Hankesuunnitelmassa kirjatut tavitteet... 3 4 Asukaslähtöistä tutantmallia kskevat

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti LUONNOS 04.04.2014 2.4.2014 Palveluverkktyöryhmä 7.4.2014 jhtryhmä SALPAUSSELÄN UUSI KUNTA 2017 Hllla, Hämeenkski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Nastla Pintaala 2191 km2 Väkiluku 154 139 as Ikäjakauma 014v 15,55

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä.

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä. Prin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 www.pri.fi/karhunpalvelus Tuulivimaa lisää. Myös kulutusta Priin. s. 8 Henkilöstöpalvelut Htelli Otavassa. Työn ääniä. s. 10-11 Tv-humristi Mielenrauha Prin bussissa.

Lisätiedot

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen Opas VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tehkkaaseen hyödyntämiseen Veli-Matti Lehtnen Marraskuu 2010 2 Sisällys sivu 1 Jhdant 3 2 VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tarkitus 3 3 Mitä VMBar-työtyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma Etelä Pirkanmaa Hyvinvinti ja turvallisuussuunnitelma 6.11.2013 Akaan kaupunki Valkeaksken kaupunki Urjalan kunta Sisällysluettel: 1. Tausta ja tavitteet... 3 2. Kehityskuva Etelä Pirkanmaan hyvinvinti

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Vanhustyön Keskusliitt Ry / Elisa ikä hjelman krdinaati Iäkkäiden ihmisten psykssiaalisen hyvinvinnin edistäminen Yhteenvet järjestöille suunnatusta kyselystä Reija Heinla & Katja Hel 20.2.2012 Sisältö

Lisätiedot

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma Lappeenrannan lukiiden piskelijahulln petussuunnitelma Päivitetty 6.6.2012 Sisällysluettel 1) Ennalta ehkäisevät tuen mudt lukissa 3 2) Kdin ja lukin välisen yhteistyön periaatteita ja mutja 3 3) Osallisuuden

Lisätiedot

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen 1 2 2011 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen 3 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen Sisällysluettel/Asiakirjjen nline-esityksen rakenne Jhdant 1. Yleistä Cmenius-hjelman

Lisätiedot

Monialaisella palveluyhteistyöllä jatkopolkuja työpajojen asiakkaille

Monialaisella palveluyhteistyöllä jatkopolkuja työpajojen asiakkaille Mnialaisella palveluyhteistyöllä jatkplkuja työpajjen asiakkaille Orivesi 25.4. 2014 Tekemällä ppii -hanke Ism Phjantammi Tmi Phjantammi ism@phjantammi.fi 050 5613426 Hankkeista ppia Tausta tälle esitykselle

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja 1 (83) Erikissairaanhidn tutteistuksen käsikirja v. 2013 27.12.2012 FCG Tietjhtaminen Oy Osmntie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Ktipaikka Helsinki

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjitustaidn kulutus Opetussuunnitelma 2012 Lunns Opetussuunnitelma 2012 2012 Tekijät vastuualueineen Hallinthenkilökunta rehtri Sini Luhivuri (luku 2.1) tiedttaja

Lisätiedot

Mä oon nyt online! Lasten mediaympäristö muutoksessa. Elina Noppari, Niina Uusitalo, Reijo Kupiainen, Heikki Luostarinen

Mä oon nyt online! Lasten mediaympäristö muutoksessa. Elina Noppari, Niina Uusitalo, Reijo Kupiainen, Heikki Luostarinen Mä n nyt nline! Lasten mediaympäristö muutksessa Elina Nppari, Niina Uusital, Reij Kupiainen, Heikki Lustarinen Tampereen ylipist Tiedtuspin laits Julkaisuja / Publicatins Sarja / Series A 104/2008 SARJA

Lisätiedot

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Perustietja Ensimmäinen lähtökhta li kulun remntin alitus Tinen näkemys li Yhteiskulun saneerausremntti lähiliikuntahankkeesta se, miten

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi.

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi. Kneinsinöörikillan hallitus tteutti keväällä perinteisen kiltakyselyn, jnka kautta saatiin paljn hyviä kmmentteja, tiveita ja hulenaiheita killasta. Saatu palaute li pääsin hyvää ja Killan timinta kettiin

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA Opinnäytetyö (AMK) Liiketaluden kulutushjelma Talushallint 2013 Svitlana Strelets ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalus

Lisätiedot

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Lppuraprtti JOHDANTO Uusi paikallisuus hanke järjesti Vaasan kampusalueen kehittämisestä yhdistetyn kansalaisraadin ja

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat

Lisätiedot

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri... 1 Yleistä... 3 1.1 Laskennallinen tiede ja

Lisätiedot

Terveydenhuoltoalan tulkkauksen alustava opetussuunnitelma englanninkielisen yhteisen opetussuunnitelmamallin pohjalta

Terveydenhuoltoalan tulkkauksen alustava opetussuunnitelma englanninkielisen yhteisen opetussuunnitelmamallin pohjalta 7. Učni načrti p psameznih učnih entah Attachment 3 MedInt: Terveydenhultalan tulkkauksen alustava petussuunnitelma englanninkielisen yhteisen petussuunnitelmamallin phjalta Tampereen ylipist Maaliskuu

Lisätiedot

RUOKAILUN JA RAVITSEMUKSEN LINJAUKSET asumispalvelut kotihoito terveyskeskussairaala

RUOKAILUN JA RAVITSEMUKSEN LINJAUKSET asumispalvelut kotihoito terveyskeskussairaala RUOKAILUN JA RAVITSEMUKSEN LINJAUKSET asumispalvelut ktihit terveyskeskussairaala Sisältö 1 RAVITSEMUSHOITO... 5 1.1 RAVITSEMUSHOITO OSANA KOKONAISHOITOA... 5 1.1.1 Ikääntymisen vaikutus ravinnntarpeeseen...

Lisätiedot

Asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus ja arviointi - case Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen

Asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus ja arviointi - case Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen Asiakkuudenhallintajärjestelmän tteutus ja arviinti - case Asianajtimist Mäkital Rantanen & C Oy Hnkaniemi, Pii 2012 Leppävaara Laurea-ammattikrkeakulu Laurea Leppävaara Asiakkuudenhallintajärjestelmän

Lisätiedot