Ideoita ja käytäntöjä käyttäjätoreilta ja foorumeista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ideoita ja käytäntöjä käyttäjätoreilta ja foorumeista"

Transkriptio

1 Ideoita ja käytäntöjä Käyttäjätoreilta ja foorumeista Kimmo Rönkä Movense Oy

2 Ideoita ja käytäntöjä käyttäjätoreilta ja foorumeista Sisältö (1) Periaatteet miksi foorumeja? (2) Foorumin prosessi ongelmasta ymmärrykseen (3) Foorumin tehtävä(missio) näkökulmia avaavaa keskustelua & yhdistävää ymmärrystä (4) Foorumitilaisuudet pidetyt käyttäjätorit ja foorumit (5) Foorumin ideat ja käytännöt tallennetaan ideapankkiin ja viedään käytäntöön (6) Johtopäätöksiä: foorumin paikat; viestintääja ymmärrystä; kokoavan voiman ja ruohonjuuren yhteistyötä& kokeiluja ja tekemistä

3 Ideoita ja käytäntöjä (1) Foorumin periaatteet miksi foorumeja? Kaupunkifoorumit osana kansalaiskuntaa Virallinen päätöksenteko tarvitsee tuekseen neutraalia keskustelua. Epävirallisuus vapauttaa keskustelun ja keskustelijat avoimeen kehittämiseen. Pyritään parempaan ja laajempaan viestintään. Tavoitteena kaikkia osapuolia vahvistava ymmärrys toisista osapuolista ja omasta roolista. Foorumien periaatteita Kommunikaatio panostetaan kommunikaatioon, vuorovaikutukseen ja keskusteluun Avoimuus toiminta on helposti lähestyttävää, asiat näkyvillä Läpinäkyvyys dokumentoidaan hyvin ja selkeästi; kansalaiset näkevät missäja miten teeman käsittely etenee Vuorovaikutteisuus foorumissa annetaan osallistumisen mahdollisuus ja kannustetaan keskusteluun Rakentavuus vältetään riitoja ja riitelyä, korostetaan näkökulmia mielipiteiden sijaan Demokraattisuus tilaisuudet ja valmistelu on avointa kaikille kansalaisille Verkon käyttö minunmikkeli.fi-verkkosivu on alusta tiedon siirrolle ja keskustelulle Kumppanuus foorumin avulla haetaan uusia ja erilaisia kumppanuuksia

4 Ideoita ja käytäntöjä (2) Foorumiprosessi ongelmasta ymmärrykseen 1. ALOITE tunnistetaan tarve havaitaan puute huomataan ongelma tehdään aloite 2. VALMISTELU teema nostetaan esille ja valitaan foorumin aiheeksi tunnistetaan ja valitaan vastuullinen valmistelija 3. FOORUMIKÄSITTELY avataan teema alustuksella teatterin avulla tunteet peliin paneelissa keskustellaan osallistutaan ja yhteiskehitellään kysytään palautetta ja uusia foorumiteemoja dokumentoidaan jaetaan verkon välityksellä 4. KÄYTÄNTÖÖN VIENTI jatketaan yhteiskehittelyä kumppanien kesken yritetään ymmärtää, nähdään eri näkökulmat ja eri roolit tunnistetaan toteutuskelpoiset ideat etsitään ratkaisuja ja haetaan vastuullisia osapuolia kokeillaan, opitaan ja otetaan käyttöön

5 Ideoita ja käytäntöjä (3) Foorumin tehtävä(missio) MISSIO näkökulmia avaavaa keskustelua & yhdistävää ymmärrystä 1.KÄYTTÄJÄLÄHTÖISYYS 2.OPPIVA PROSESSI 3.PIDETÄÄN HAUSKAA kansalaiset keskipisteessä tilanteet ja tarpeet kiinnostuksen kohteina kaupungin palvelujen käyttäjinä ihmiskeskeinen elämä lopputulosta ei päätetä etukäteen erilaisia rooleja ja erilaisia näkökulmia kuullaan ja kuunnellaan jaetaan kokemuksia opitaan toisilta Mikkelin teatterikaupunki pidetään mukana osallistetaan kulttuurintekijöitä hauskuus luo kiinnostavuutta luovuus ja luovat ihmiset mukana kehitystyössä teatterin avulla voidaan käsitellä arkojakin asioita

6 Ideoita ja käytäntöjä (4) Foorumitilaisuudet: KÄYTTÄJÄTORIT Käyttäjätoreilla haettiin Mikkelistäkäyttäjälähtöisyyttäja tehtiin kehittämistä näkyväksi I Käyttäjätori ( klo 12-16): avaustilaisuus, jossa ulkopuolisena avaajana Maunulafoorumin kehittäjähannu Kurki. Kehittäminen näkyväksi osuudessa esiteltiin Mikkelin tulevaisuuskyselyn tulokset (Ville Tapio, Fountain Park), tuotiin esille yritysnäkökulmaa (Veli- Matti Lahti Environics Oy) ja aktiivikuntalaisen roolia (Antti Pajatsalo/Pro Mikkeli ry). Työryhmissä keskusteltiin siitä, miten kehittäminen saataisiin näkyväksi (työryhmien aiheet): Mikkeli-foorumi, Miten palvelu saa kasvot, Osallista-osallistu-vaikuta-vaikutu & Minun Mikkelini II Käyttäjätori ( klo 11): jatkettiin käyttäjälähtöisyyden avaamista erilaisilla erityisesti nuorten ja seniorien näkökulmilla. Alussa näytettiin Minun Mikkelini tarinat video (Mikkelin ammattikorkeakoulu). Konkariudesta kertoi Olli Ehramaa ja sosiaalisesta mediasta seniorihankkeessa Teija Räihä Miktech Oy:stä ja Ville Venäläinen Otavan Opistosta. Työryhmissä keskusteltiin seuraavista aiheista (tavoitteena kehittäminen näkyväksi): Mikkeli-foorumi: elinvoimaa ja kilpailukykyä& sosiaali- ja terveyspalvelut Käyttäjäyhteisöt voimavarana: konkarit & nuoret Käyttäjätorit valmistelivat foorumitoimintaan. Opeteltiin keskustelua, työskentelyäja osaamisen jakamista. Käyttäjälähtöisyys on oikeasti sitä, ettäkunnassa olevaa osaamista pyritään hyödyntämään. Kansalaiset sekä alueen toimijat ovat resurssi, jota ilman tulevaisuudessa ei pärjätä.

7 Ideoita ja käytäntöjä (4) Foorumitilaisuudet: VALMISTELUKOKOUS Foorumi edellyttääavointa valmistelua valmistelukokous EnsimmäistäMikkeli-foorumia ennen pidettiin valmistelukokous ( ), jossa päätettiin foorumin teema, ajankohta ja suunniteltiin sen ohjelmaa.käyty keskustelu, etenkin se, miksi foorumia tarvitaan, dokumentoitiin. Esimerkkejä tavoitteista: Avoimuus tarkoittaa sitä, että toinen kuulee ja pyrkii kuuntelemaan toista. Jakaminen ja kuuleminen, ovat piirteitä, joissa jokainen voi oppia koko ajan paremmaksi. Avoimuuteen pitää liittää yhtenä komponenttina oppiminen. Miksi minä tai tuo toinen voi oppia? Siksi meidän pitää olla itsellemme ja toisillemme armollisia. Mikkeli on hallintokaupunki, jossa on hallintokeskeisyyttä. Uudenlainen vuorovaikutuskulttuuri on haaste kaikille toimijoille. Roolien purkamista, uudelleen ajattelua. Valta-asetelmien murtaminen. Uudenlainen joustavuus tavoitteena. Mikkelissä paljon erilaisia hankkeita, jotka eivät välttämättä tiedä toisistaan. Tarvitaan arkipäivästä kumppanuutta keskinäisestä tekemisestä. Kunnan rooli mahdollistajaksi ja edellytysten luojaksi. Ei perustehtävistä pois, mutta enemmän arkipäiväisen yhdessä tekemisen suuntaan. Foorumi päätettiin pitääjuhannusviikolla ja paikaksi valittiin Mikkelin tori. Haasteellisen ajankohdan takia foorumiin tuotiin harrastajateatteri sekätaiji-voimistelua. Keskustelumuodoksi päätettiin vuorovaikutteinen paneeli. Käyttäjätorit päätös Mikkeli-Foorumista (2.4. ja ) Mikkeli-foorumin valmistelukokous ( klo 12-15) I Mikkeli-foorumi ( klo 17-20) Teema: Seniorit II Mikkeli-foorumin valmistelukokous ( klo 12-14) II Mikkeli-foorumi ( klo 17:30-20) Teema: Omaishoito III Mikkeli-foorumin valmistelukokous ( klo 10-12) III Mikkeli-foorumi ( klo 17:30-20) Teema: Maaseutu-kaupunki Mikkeli Foorumit ovat paikkoja, joissa käydään kansalaiskeskustelua. Jotta keskustelu onnistuu, tulee foorumin teemaa ja ohjelmaa valmistella. Tarvitaan kasvokkain tapaamisia,epämuodollista jutustelua ja myös yhteistä aikaa. Foorumitoiminta edellyttää sitä, että valmisteluprosessiin varataan aikaa.

8 Ideoita ja käytäntöjä (4) Foorumitilaisuudet: I MIKKELI-FOORUMI I Mikkeli-foorumi: Minun ja meidän Mikkelimme 2029 Ensimmäinen Mikkeli-foorumi pidettiin Juhannusviikolla Mikkelin torilla. Foorumitoiminnan aloituspaikkana tori oli mitäavoimin, läpinäkyvin ja tavoitti myös satunnaisia ohikulkijoita. Koleasta säästähuolimatta paikalla kävi kiinnostunutta kansalaista. Tilaisuus alkoi Taiji-venyttelylläOlli Ehramaan ohjauksella. Konkari Olli Ehramaa piti taiji-voimistelua Kirkkopuistossa koko kesän ajan torstaiaamuisin. Kaupunginjohtaja Kimmo Mikanderin avauksen jälkeen keskustelua käytiin paneelissa. Foorumin periaate avautui paneelikeskustelun avulla, koska kenelläkään ei ollut pääpuhujan roolia vaan myös kuulijat pystyivät osallistumaan keskusteluun. Paneelin teemana oli vuosi 2029, jolloin suurin osa paneelin jäsenistäoli seniori-iässä miten Mikkelin tulisi valmistautua seniorikaupungiksi kreisiyttäkin tarvitaan? Aktiiviset kansalaiset toteuttivat pienimuotoisen mielenosoituksen ( Tasa-arvon puolesta missä valta luuraa ). Tilaisuus päättyi teatteriryhmäkutkutuksen pienoisnäytelmään Kuka meitähoitaa?. Mikkelin toria foorumipaikkana voisi kehittää edelleen. Ulkopuoliselle Mikkelin tori on brändi, joka vetää vieraita puoleensa. Voitaisiinko toria kehittää kesäfoorumien pitopaikkana tulisiko kesäfoorumit liittää osaksi Mikkelin uusia asukkaita houkuttelevaa strategiaa?

9 Ideoita ja käytäntöjä (4) Foorumitilaisuudet: VALMISTELUKOKOUS Omaishoito-teeman valmistelukokous Toisen Mikkeli-foorumin ajankohtaa myöhästettiin alkuperäisestäelokuun lopusta lokakuun alkuun. Siirto tehtiin, jotta valittua teemaa ehdittiin valmistella. Omaishoito-teemaa avattiin keskustelulla, jossa näkökulmia dokumentointiin samanaikaisesti. Aiheen vaikeus tuli esille mm. siten, että konsultti ei osannut eikä halunnut koota selkeää kuvaa käydystä keskustelusta. Keskustelua oli käyty vielä liian vähän, asiat olivat vieläliian epäselviä. Kuitenkin tilaisuudessa oli avoin, keskusteleva ja eteenpäin pyrkivä henki, joka loi hyvän pohjan tulevalle foorumille. Valmisteluun osallistui aktiivisesti kolmas sektori (Leena Herranen/Lähimmäisten ja omaisten tuki ry). Tällä oli hyvin myönteinen vaikutus tulevaan foorumiin. Foorumin avaukseen haettiin omaishoidon osaajaa, joka olisi avannut aihetta neutraalilla faktalla. Aikataulusyistä tämä ei onnistunut. Päädyttiin jälleen pitää paneelikeskustelu, johon pyydettiin eri näkökulmia. Käyttäjätorit päätös Mikkeli-Foorumista (2.4. ja ) Mikkeli-foorumin valmistelukokous ( klo 12-15) I Mikkeli-foorumi ( klo 17-20) Teema: Seniorit II Mikkeli-foorumin valmistelukokous ( klo 12-14) II Mikkeli-foorumi ( klo 17:30-20) Teema: Omaishoito III Mikkeli-foorumin valmistelukokous ( klo 10-12) III Mikkeli-foorumi ( klo 17:30-20) Teema: Maaseutu-kaupunki Mikkeli Valmistelupalaveri oli omaishoidon teeman näkökulmasta välttämätön. Samanaikaisesti kaupunki keskusteli kolmannen sektorin kanssa vanhuspalveluista. Foorumitoiminta ja siihen kuuluva valmistelu tuki osaltaan kaupungin ja kolmannen sektorin tärkeää yhteiskehittelyä.

10 Ideoita ja käytäntöjä (4) Foorumitilaisuudet: II MIKKELI-FOORUMI II Mikkeli-foorumi: Omaishoito-teema Toinen Mikkeli-foorumi järjestettiin Mikkelin kirjaston Mikkeli-salissa. Tämäpaikka on hyvä, tuttu ja helposti lähestyttävä myös tuleville foorumeille. Foorumin avasi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä. On tärkeää, että kaupunki pidetään vahvasti mukana eri teemoissa ja varmistetaan kaupungin sitoutuminen. Paneelia ennen oli TeatteriryhmäVirtapiirin esitys Ajatuksia omaishoidosta. Teatterin keinoin esiteltiin omaishoidon arkea ja palvelun hakemisen solmukohtia. Paneeli, jossa oli mukana myös omaishoitaja (Elli Kiljala), onnistui käynnistämään myös yleisökeskustelun. Keskustelulle varattu aika ylitettiin, mutta silti kahvitauon jälkeisissä ryhmätöissä saatiin konkreettisia tuloksia. Ryhmätöihin johdateltiin Chi Kung hengitysharjoituksella Olli Ehramaan opastuksella. Ryhmätöiden aiheina olivat: Ensihämmennys minustako omaishoitaja?, Omaishoidon verkostot, Rinnallakulkijat miten naapuria autetaan ja Tiedotus monipuoliset tiedotuksen kanavat. Foorumin rakenne ja toimintamalli alkavat hahmottua. Tarvitaan tietoa ja tunnetta, faktaa ja fiktiota. Monisukupolvisena kaupunkina kansalaisilla on vahvat juuret, tuttavien ja sukulaisten verkostoja hyödynnetään kaupungin tulee löytää kokonaisuutta auttava ja vahvistava roolinsa.

11 Ideoita ja käytäntöjä (5) Foorumin ideat ja käytännöt Foorumin ideat ja käytännöt tallennetaan ideapankkiin ja pistetään käyttöön Käyttäjätori I: Käyttäjätori II: Mikkeli-foorumi, käyttöönotto Satama-teema (kesä 2010) Minun Mikkelini ajattelu Sosiaalisen median hyödyntäminen Internetin palveluille kasvot (käyttäjät mukaan) Crazy-Mikkeli-foorumi (nuoret/paukkula valmistelijana?) Satama-foorumit (Mikkeli, Anttola, Haukivuori, Puulan portti) Perhepuisto Omaishoito Soten kehittämistyön avaaminen Palvelujen saatavuus Päihde- ja mielenterveystyö Paikallinen osaamisverkosto (kaupunkilaiset, kesäasukkaat) Mestarit-kisällit (muistelmat) Kokemusten ja osaamisen jakaminen Foorumitoiminnan ydinajatuksena ei ole uusien ideoiden keruu, vaan foorumin tarkoituksena on rikastaa keskustelua, laajentaa näkemyksiäja synnyttääeri osapuolissa asiaan liittyvääymmärrystä. Silti luovat ihmiset tuottavat ideoita. Foorumissa voidaan siksi myös kerätäideoita, dokumentoida ne ja laittaa ne verkon kautta jakeluun.

12 Ideoita ja käytäntöjä (5) Foorumin ideat ja käytännöt Foorumin ideat ja käytännöt tallennetaan ideapankkiin ja pistetään käyttöön I Mikkeli-foorumi Mikkelin kolmijakoisuus (Mikkeli. Otava, Anttola ja Haukivuori Foorumiteemoja: Kotihoito, omaishoito, Periferia, liikenne, palvelut; Lapset, päiväkoti, huostaanotto; Nuoret ja päihteet, päihdetyö; Mielenterveys Laituri (kyläyhdistykset ylläpitäjänä) Kaupunginosan tai kylän kehittäminen II Mikkeli-foorumi Kiertävä omaishoidon lomittaja (vrt. maatalouslomittaja) Omaishoitoon perhepäivähoidon malleja Matalan kynnyksen olohuoneet Kotiin jaettavat tiedotteet Jokaiselle kotiin jaettava ikäihmisen palveluopas Omaishoitaja-kurssi (vrt. ensiapu-kurssi) Omaishoidon ideakävelyt (kumppanit yhteiskehittelemään) Vertaisverkoston hyödyntäminen Naapuriavun eri muodot (alueelliset kokeilut ja niistä viestiminen) Foorumissa on hyvädokumentoida käytyäkeskustelua. Ideat vaativat aikaa, pohdiskelua ja oikean tilanteen, ettäniistäsyntyy toimintaa. Jos hyviäideoita tulee esille, tulee niihin paneutua ripeästi ja selvittää, voidaanko niitä viedä käytäntöön.

13 Ideoita ja käytäntöjä (6) Johtopäätöksiä: FOORUMIN PAIKAT Talvifoorumit pidetään Mikkelin kirjastossa Syksy-ja talviaikaan Mikkelin kirjasto on hyvä, helposti saavutettava ja kansalaisille tuttu paikka. Kirjasto voisi toimia siksi yhtenäfoorumien pääpaikkana. Kesäfoorumit Mikkelin torilla ajatuksia kesäfoorumien kehittämisestä Foorumitoiminta voitaisiin liittääosaksi Mikkelin strategista kehittämistä. Kesäisin myös foorumin kohderyhmävaihtuu, koska kesäaikaan Mikkelin toimintaan liittyvät myös kesäasukkaat sekäohikulkevat turistit. Mallina voitaisiin pitääesim. Pori Areena tapahtumaa, jossa järjestetään keskustelutilaisuuksia osana Pori Jazz viikkoa. Foorumitoiminnan laajentaminen kyliin ja kaupunginosiin kyläkeskustelut Foorumitoiminnan tarkoitus on tukea kansalaisten osallistamista ja itseorganisoitumista. Toisaalta, ehkä on syytä olla murentamatta Mikkelifoorumin toimintamallia ja pitääse omana toimintamallinaan. Siksi kylien ja kaupunginosien tilaisuuksia varten tulee kehittääfoorumista kevennetty, esim. kyläkeskustelu-tyyppinen malli.

14 Ideoita ja käytäntöjä (6) Johtopäätöksiä: VIESTINTÄÄ JA YMMÄRRYSTÄ Foorumit ovat etupäässä keskustelutilaisuuksia Foorumien merkitys on olla avaamassa ja lisäämässäerilaista kansalaiskeskustelua. Foorumien avulla kaupunki ja kaupunkilaiset oppivat entistäparempaan yhteiskehittelyyn, toistensa parhaiden puolien hyödyntämiseen. joissa syntyy empatiaa ja ymmärrystä Kaupungissa asuminen on monen tekijän summa. Toinen hakee seuraa ja viihdettä, toinen turvaa ja läheisyyttä. Monenkirjavuus on myös monen ikäisyyttä, erilaisia tilanteita ja tarpeita. Foorumien avulla voidaan avata näitä kaupunkielämisen ulottuvuuksia. Erilaisten näkökulmien avulla syntyy empatiaa ja lopulta myös ymmärrystä vaikka asia ei koskettaisi juuri tällä hetkellä minua, koskettaa se minun kaupunkiani. Viestinnän ja kommunikaation roolia ei koskaan korosteta tarpeeksi Foorumitoiminta on Mikkelissänyt hyvin dokumentoitu (www.minunmikkelini.fi) ja tätäpitääjatkaa myös tulevaisuudessa. Verkkosivuilla voivat myös ne käydä, jotka eivät pääse foorumiin. Verkkosivut synnyttävät myös kysyntää ja vahvistavat tahtotilaa.

15 Ideoita ja käytäntöjä (6) Johtopäätöksiä: KOKOAVAN VOIMAN JA RUOHONJUUREN YHTEISTYÖTÄ Mikkelin kaupunki kokoavana voimana Mikkeli-foorumeissa sekäkahdessa keväälläpidetyissäkäyttäjätoreissa Mikkelin kaupungilla on ollut vahva rooli. Apuun on valjastettu mm. Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK), joka on osaltaan tehnyt mm. toriin liittyvää käyttäjätutkimusta. Kaupungin roolina on ollut ns. kokoava voima pienessä kaupungissa tämä rooli on perusteltu myös tulevaisuudessa. On hyvä, ettämikkelin kaupunki on aloitteellinen. Jonkun on pitänyt käynnistääja ylläpitääkeskustelua. On luultavaa, ettäkeskustelukulttuurin synnyttäminen vie muutaman vuoden. Siksi toimintaa pitäätehdäpitkäjänteisesti ja jatkaa, vaikka keskustelun määräpysyisi vähäisenä. Kaupungin virkamiehilläja naisilla on ns. viran puolesta ja kokoavan voiman velvoittamana vastuu olla aloitteellinen, käynnistääja pitäähomma liikkeellä! Mikkeliläisyys on myös ruohonjuurta kolmannella sektorilla avainrooli Aloitteellisuuden tulisi kuitenkin tähdätäsiihen, ettäosallistumisen ja aktiivisuuden kautta mikkeliläiset itse ottaisivat entistäsuuremman vastuun kansalaiskunnan ylläpidosta. Keskustelukulttuurin ylläpito on viime kädessä kansalaisten käsissä siksi olisi tärkeää, että rakentava keskustelu olisi myös kaupunkilaisten tavoitteena. Kolmannella sektorilla ja sen useilla järjestöilläja seuroilla on pitkät perinteet Mikkelissä. Foorumitoiminnassa tulisikin hyödyntäänäitäverkostoja kannustimena voisi olla se, ettäosallistumalla foorumitoimintaan järjestöt voisivat markkinoida samalla omaa toimintaansa.

16 Ideoita ja käytäntöjä (6) Johtopäätöksiä: IDEOITA, KOKEILUJA JA TEKEMISTÄ Foorumit ovat myös uusien ideoiden kasvuympäristöjä Foorumeissa nousee esille myös uusia ideoita. Ne voivat olla ideoiden aihioita, tärkeitäkasvavia teemoja tai havaittuja ongelmia. Vaikkakin foorumien ensisijaisena tarkoituksena ei ole hakea ideoita vaan käydä keskustelua, on ideoihinkin pystyttävä tarttumaan. Miten huomataan ideat ja miten niitä voidaan viedä toteutukseen? Ideat ja ongelmat tulee dokumentoida ja vähintään laittaa esille niin, ettäkaikki voivat asian lukea. Dokumentaation tavoitteena on vähentää uudestaan keksimistä, mikä turhauttaa monet ideanikkarit. Kaupungin viranhaltijoilla sekämyös innovaatiokeskuksen asiantuntijoilla tulisi olla viran puolesta tuleva ns. innovaatiovastuu selvitetään, voidaanko ideaa viedä toteutukseen! Uusia malleja kokeiluihin ja tekemiseen! Foorumit voisivat olla kanava myös siihen, ettämuutosohjelmaan otetaan kaupunkilaiset mukaan. Voitaisiin kehittäämm. kaupunkilaisinnovaatioita, joihin valittaisiin vuosittain esim aloitetta, joille annetaan euron kokeiluavustus. Idean voisi esittääkäyttäjäyhteisökuten kylä/kaupunginosayhdistys. Avustus olisi siten tarkoitettu kansalaisten innovoimiin kokeiluihin tai tekemiseen. Kaupunkilaisinnovaatioita voitaisiin hakea myös erillisen kilpailun avulla. Mikkelin kaupunkilaisinnovaatiot kilpailu Ideoita kylien ja kaupunginosien kehittämiseksi

17 Ideoita ja käytäntöjä Aineistot ja lisätietoa Pidetyt tilaisuudet I Käyttäjätori klo II Käyttäjätori klo I Mikkeli-foorumi klo II Mikkeli-foorumi klo 17:30-20 Valokuvat Matti Laitsaari Kimmo Rönkä Materiaalit luettavissa Lisätietoa Mikkelin kaupunki Movense Oy Soile Kuitunen Kimmo Rönkä

MIKKELI-FOORUMI Tuloksia ja kehityspolkuja. Tilannekatsaus 9.12.2009

MIKKELI-FOORUMI Tuloksia ja kehityspolkuja. Tilannekatsaus 9.12.2009 MIKKELI-FOORUMI Tuloksia ja kehityspolkuja Tilannekatsaus 9.12.2009 Mikkeli-foorumien idea Mikkeli-foorumit ovat osa kansalaiskuntaa Virallinen päätöksenteko tarvitsee tuekseen neutraalia keskustelua.

Lisätiedot

Edelläkävijäkunta Living Lab Johtopäätöksiä Mikkelin käyttäjätoreilta

Edelläkävijäkunta Living Lab Johtopäätöksiä Mikkelin käyttäjätoreilta Edelläkävijäkunta Living Lab Johtopäätöksiä Mikkelin käyttäjätoreilta Movense Oy Kimmo Rönkä Kuntaliitto Tuula Jäppinen 13.5.2009 Edelläkävijäkunta Living Lab hankkeen eteneminen Ajankohta Palaveri tai

Lisätiedot

Avoin Kotka kokeiluhanke Kokemuksia,tuloksia, suosituksia

Avoin Kotka kokeiluhanke Kokemuksia,tuloksia, suosituksia Avoin Kotka kokeiluhanke Kokemuksia,tuloksia, suosituksia Toimitusjohtaja Jouni Eho, Oxford Research Oy,10.6.2013 Copyright 2012 Sisällysluettelo 1. Miksi Avoinkotka kokeiluhanke? 2. Miten kokeiluhanke

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

Ohjelman aihioita Kepan kevätkokous

Ohjelman aihioita Kepan kevätkokous Ohjelman aihioita 2018-2021 26.4.2017 Kepan kevätkokous Järjestöjen kyky ja tila toimia Kepa vahvistaa kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Kansalaisyhteiskunta tarvitsee toimintavapauden ja mahdollisuuden

Lisätiedot

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt. Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.fi Avoimen tuotteenhallinta Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta?

Lisätiedot

Miksi? KeKo kehittämisen koordinaatiohanke Elinvoimaa järjestöille yhdessä vaikuttaen

Miksi? KeKo kehittämisen koordinaatiohanke Elinvoimaa järjestöille yhdessä vaikuttaen Keko-hankkeen järjestöjen yhteinen tilaisuus Postitalolla 23.11.2017 KeKo kehittämisen koordinaatiohanke Elinvoimaa järjestöille yhdessä vaikuttaen 2017 2019 Järjestöjen yhteinen tapaaminen 23.11.2017

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma. Kuntalaistyöpaja 2.3.2015

Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma. Kuntalaistyöpaja 2.3.2015 Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma Kuntalaistyöpaja 2.3.2015 Työpajan tuottamat ideat ja kehittämisehdotukset Osallisuusohjelman laatiminen, muistio 2.3.2015 Kaupunkilaisille avoin työpaja 2.3.2015

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 mikko.martikainen@tem.fi laura.janis@tem.fi Mikko Martikainen 1 Mihin TEM ajatus perustuu? Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuus Toimittajayhteistyö missä toimittajilla/palveluiden

Lisätiedot

Kuntakehittäminen näkyväksi Kokemuksia ja kokemusta Mikkelin käyttäjätorilla

Kuntakehittäminen näkyväksi Kokemuksia ja kokemusta Mikkelin käyttäjätorilla Kuntakehittäminen näkyväksi Kokemuksia ja kokemusta Mikkelin käyttäjätorilla Aika Torstai 2.4.09 klo 12 16 Paikka Mikkelin käyttäjätori, Mikkelin kaupunginkirjasto maakuntakirjasto, Mikkeli -sali, Raatihuoneenkatu

Lisätiedot

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut resurssiviisaan kasvun tukena. Kickoff-tilaisuus

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut resurssiviisaan kasvun tukena. Kickoff-tilaisuus Alueelliset innovaatiot ja kokeilut resurssiviisaan kasvun tukena Kickoff-tilaisuus 27.9.2016 Työpajakoonti Työpaja nro: 2 Maahanmuuttajien osaaminen lisäarvoksi innovaatiotaloudessa Mikä oli työpajan

Lisätiedot

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto Esimiestyö Kevan Kaari-työpaja & Kunteko2020 14.4.2016 Helsinki, Paasitorni Oppimisverkosto Open space työskentelyn tulokset Kokemuksia verkostoista: olen ollut Hyödyllisissä verkostoissa Hyödyttömissä

Lisätiedot

Hankkeen tapahtumat Matti Pihkala 15.6.2010

Hankkeen tapahtumat Matti Pihkala 15.6.2010 Hankkeen tapahtumat Alussa oli suo, kuokka ja. . vuorovaikutuksen puute Paradoksimme Suuri osa henkilökuntaamme on asiakas/potilastyössään vuorovaikutuksen ammattilaisia ja silti Kalliolan sisällä henkilökunnan

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

Tervetuloa Innokylään

Tervetuloa Innokylään Tervetuloa Innokylään Innokylä-työpaja Hanne Savolainen 9.6.2017 1 Työpajan ohjelma PAJAN ALOITUS Pajan tavoitteet ja esittäytyminen INNOKYLÄ TUTUKSI Innokylän ja sen työkalujen esittely Mikä on Innokylä?

Lisätiedot

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE Avoimesti ja yhdessä Oma Hämeen viestintäsuunnitelma 2016 2019 päivitetty, hyväksytty 24.11.2017 / VATE Sisältö 1. Viestintä maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tukena... 2 2. Viestinnän tavoitteet

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Palvelusetelihanke. 31.8.2009 Kehitysjohtaja Tuomo Melin, Kuntaohjelma

Palvelusetelihanke. 31.8.2009 Kehitysjohtaja Tuomo Melin, Kuntaohjelma Palvelusetelihanke 31.8.2009 Kehitysjohtaja Tuomo Melin, Kuntaohjelma Strategiset tavoitteet ja keinot (1) Palvelusetelin käytön, sovellettavuuden ja toimintamallien laajentaminen kunnissa - Tuotetaan

Lisätiedot

Täydellinen liikuntakuukausi www.liikkuvamikkeli.fi fb: Täydellinen liikuntakuukausi

Täydellinen liikuntakuukausi www.liikkuvamikkeli.fi fb: Täydellinen liikuntakuukausi Täydellinen liikuntakuukausi www.liikkuvamikkeli.fi fb: Täydellinen liikuntakuukausi Elä Sinäkin Liikkuen! Asukkaiden osallistaminen hyvinvoinnin tuottamiseen Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020.

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Uusi vaikuttamispalvelu: Nuortenideat.fi Demokraattinen vaikuttamiskanava Nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukeva Matalan kynnyksen palvelu, näkyvä

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Ensimmäisen kehittämiskauden tuloksia 2014-2016 1 Unelma hyvinvoivasta ikäihmisestä 2 Yhdessä jakaen ikäihmisen hyväksi! 3 Mikä on GeroMetro?

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

Korkeakoulututkinnon jälkeinen osaamisen kehittäminen - Quo vadis? 6.9.2012 Helsinki. Annika Ranta ja Terhikki Rimmanen

Korkeakoulututkinnon jälkeinen osaamisen kehittäminen - Quo vadis? 6.9.2012 Helsinki. Annika Ranta ja Terhikki Rimmanen Korkeakoulututkinnon jälkeinen osaamisen kehittäminen - Quo vadis? 6.9.2012 Helsinki Annika Ranta ja Terhikki Rimmanen OSALLISUUS UTELIAISUUS INNOSTUS KORKEAKOULUELÄMÄN JÄLKEINEN OSAAMINEN QUO VADIS :

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

Inno-Vointi. Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Inno-Vointi 3.10.2012

Inno-Vointi. Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Inno-Vointi 3.10.2012 Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa 1 -tutkimushanke: Hyviä käytäntöjä innovaatiojohtamiseen julkisella palvelusektorilla Miten palveluja voidaan kehittää

Lisätiedot

Tehokkaan verkostotyön perusta. Timo Järvensivu, KTT, verkostotyön tutkija Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Tehokkaan verkostotyön perusta. Timo Järvensivu, KTT, verkostotyön tutkija Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Tehokkaan verkostotyön perusta Timo Järvensivu, KTT, verkostotyön tutkija Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Verkoston toimivuuden avaintekijät Uudet toimijat innostuvat ja tuovat mukaan uutta tietoa ja

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu VM/JulkICT JUHTA 10.05.2016 JulkICT-osasto Tausta: Vanhat strategiat ja hallitusohjelma Linjaukset julkisen

Lisätiedot

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja SenioriOsaaja.fi Teknologian ja sähköisten palvelujen käytön valmennusmalli ikäihmisille Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Sosiaali- ja

Lisätiedot

Innokylä Hyvinvointi- ja terveysalan innovaatioympäristö

Innokylä Hyvinvointi- ja terveysalan innovaatioympäristö Innokylä Hyvinvointi- ja terveysalan innovaatioympäristö Innokylän kehittämisympäristö kehittämisympäristössä voit ideoida, kehittää ja arvioida käytäntöjä kehittämisympäristö koostuu kahdesta osasta,

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Tavoitteena pitäisi olla myös synnyttää uusia verkostoja eri tasoille, jotka jatkuvasti ylläpitävät oppimista ja uudenlaista toimintaa

Tavoitteena pitäisi olla myös synnyttää uusia verkostoja eri tasoille, jotka jatkuvasti ylläpitävät oppimista ja uudenlaista toimintaa Verkoston toimintasuunnitelma. Verkoston työn tavoite Lait säädökset linjaukset perusteet (vasu) yksikkövasu ohjelmat lapsen vasu keskustelu merkityksen anto Tavoitteena pitäisi olla myös synnyttää uusia

Lisätiedot

Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma

Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma 14.11.2011 2 14.11.2011 3 Avoimen hallinnon periaatteet KANSALAISEN OIKEUDET Vahvistamme kansalaisten oikeutta tietoon sekä osallistumista yhteisten ratkaisujen

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

17.11.2014 www.tyojaperhe.fi 1

17.11.2014 www.tyojaperhe.fi 1 17.11.2014 www.tyojaperhe.fi 1 TYÖN JA PERHEEN YHTEENSOVITTAMISEN VERKKOAIVORIIHI Esitys on osa Työterveyslaitoksen koordinoimaa Sosiaali- ja terveysministeriön Työ ja perhe-elämä -ohjelmaa. Marja Etunimi

Lisätiedot

Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? Sirkka Hulkkonen

Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? Sirkka Hulkkonen Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? 25.3.2010 Sirkka Hulkkonen Vaikuttavuus alkaa ideasta Mihin hanke perustuu? Onko taustalla Teknologian kehittyminen Rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Laatua ja demokratiaa palveluihin kansalaisosallistumisella

Laatua ja demokratiaa palveluihin kansalaisosallistumisella Laatua ja demokratiaa palveluihin kansalaisosallistumisella Valtakunnalliset päihde- ja mielenterveyspäivät, Tampere 11.10.11 Aila-Leena Matthies Asiakasosallisuus kansalaisosallistuminen Orastava demokratisoitumisliike

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Käyttäjäkokemuksia kaupunkiliikenteestä ja kaupunkienergiasta käyttäjät palveluiden kehittämisen resurssina

Käyttäjäkokemuksia kaupunkiliikenteestä ja kaupunkienergiasta käyttäjät palveluiden kehittämisen resurssina Käyttäjäkokemuksia kaupunkiliikenteestä ja kaupunkienergiasta käyttäjät palveluiden kehittämisen resurssina 6.11.2009 Vesa Kemppainen Movense Oy Mitä käyttäjäkokemus on? Käyttäjäkokemus on enemmän kuin

Lisätiedot

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto Sosiaalinen media suunnittelijan apuna Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto 14.6.2016 Kyllä musta tuntuu, että se on niin, ettei me ehkä sitä somea enää päästä karkuun. Sitten jos ei me itse mennä sinne,

Lisätiedot

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla Jukka Kääriäinen (jukka.kaariainen@vtt.fi) VTT Oy 19.5.2015, Oskari-verkostopäivä Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta? Mikä on avoimen tuotteenhallintamalli?

Lisätiedot

Mitä ja miten tutkitaan ja hyödynnetään? ARTTU2-kuntaseminaarin 3.6.2015 porinatunti

Mitä ja miten tutkitaan ja hyödynnetään? ARTTU2-kuntaseminaarin 3.6.2015 porinatunti Mitä ja miten tutkitaan ja hyödynnetään? ARTTU2-kuntaseminaarin 3.6.2015 porinatunti Alle 10 000 as. kunnat Artussa mukana olevien ministeriöiden hyödyntäminen Hallitusohjelman viesti ARTTU2-ohjelmaan

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT-toiminto Aleksi Kopponen

Julkisen hallinnon ICT-toiminto Aleksi Kopponen Hallitusohjelman toimeenpano Kärkihanke: Digitalisoidaan julkiset palvelut Toimenpide 1: Luodaan kaikkia julkisia palveluita koskevat digitalisoinnin periaatteet 23.10.2015 Aleksi Kopponen Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2016-2017 Orimattilan visio 2020: Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa

Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa Pori 2.9.2015 Anne Jortikka Visio Työelämästrategia Suomen työelämä Euroopan paras vuoteen 2020 Työelämän laadun ja tuottavuuden samanaikainen kehittäminen

Lisätiedot

Dinno seminaari: Dialogisen johtamisen ja oppimisen tilat ICT intensiivisissä työympäristöissä 23.10.2013

Dinno seminaari: Dialogisen johtamisen ja oppimisen tilat ICT intensiivisissä työympäristöissä 23.10.2013 Dinno seminaari: Dialogisen johtamisen ja oppimisen tilat ICT intensiivisissä työympäristöissä 23.10.2013 Visualisti työkaluun kirjattuja ryhmäkeskusteluja ja pohdintoja Millaisia ajatuksia päivän teema

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

Asiakkaat ja ammattilaiset omaishoitoa kehittämässä

Asiakkaat ja ammattilaiset omaishoitoa kehittämässä Asiakkaat ja ammattilaiset omaishoitoa kehittämässä Perusasiat pähkinänkuoressa Hanketta toteuttavat yhteistyössä Omaishoitajat ja Läheiset -liitto ja Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto Hankkeen

Lisätiedot

Kohti kumppanuusyhteiskuntaa. Erityisasiantuntija/MANE kansalaistoiminnan verkosto Tauno Linkoranta Muurla

Kohti kumppanuusyhteiskuntaa. Erityisasiantuntija/MANE kansalaistoiminnan verkosto Tauno Linkoranta Muurla Kohti kumppanuusyhteiskuntaa Erityisasiantuntija/MANE kansalaistoiminnan verkosto Tauno Linkoranta 19.4. Muurla Puheenvuoron keskeiset asiat Isoja muutoksia, hurjia haasteita Tulevaisuuden kunta perustuu

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia STRATEGIA 2020 Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia 1 Sisällysluettelo Visio s. 3 Edistämme kaupunkilaisten hyvinvointia kulttuurikosketuksilla Viemme kulttuuria ja taidetta keskelle kaupunkilaisten

Lisätiedot

Tutkiva Oppiminen Varhaiskasvatuksessa. Professori Lasse Lipponen PED0031, VARHAISPEDAGOGIIKKA

Tutkiva Oppiminen Varhaiskasvatuksessa. Professori Lasse Lipponen PED0031, VARHAISPEDAGOGIIKKA Tutkiva Oppiminen Varhaiskasvatuksessa Professori Lasse Lipponen 09.10.2017 PED0031, VARHAISPEDAGOGIIKKA Hakkarainen K., Lonka K. & Lipponen L. (1999) Tutkiva oppiminen. Älykkään toiminnan rajat ja niiden

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 5.4.2011 Hankkeen yhteenveto Avataan Helsingin seutua koskevaa tietoa kaikkien

Lisätiedot

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab Eteneminen 2015 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab lyhyesti Kokoaa yhteen julkisen hallinnon eri projektien kehittämistoimintaa Edistää palveluiden kehittämistä ja referenssitoteutusten

Lisätiedot

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI?

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MAAKUNNALLINEN MARKKINOINTIOHJELMA -HANKE Aluebrändityö työstetään maakunnallisena hankkeena, jonka veturina toimii Kuopio. Tämä esitys liittyy hankkeen valmisteluvaiheeseen

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

Tiedotus & markkinointi,

Tiedotus & markkinointi, Tiedotus & markkinointi, kiertuetoiminnassa TEKIJÄ: V KOULUTUSJAKSO 30.- 31.1.2012 Kouvolan Teatteri Leena Björkqvist 2012 Ma 30.1.2012 Onnistuneen markkinoinnin peruspilareita kiertuetoiminnassa Klo 12.00-12.10

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Helsingin osallisuus- ja vuorovaikutusmallin valmistelu

Helsingin osallisuus- ja vuorovaikutusmallin valmistelu Helsingin osallisuus- ja vuorovaikutusmallin valmistelu Johanna Seppälä Vuorovaikutuspäällikkö Helsingin kaupunginkanslia Helsingin kaupunki Kaupunginkanslia 23.11.2016 23.11.2016 2 Osallisuusmallin valmistelu

Lisätiedot

MEIDÄN MERIKARVIA. -kehittämispeli, syksy 2016

MEIDÄN MERIKARVIA. -kehittämispeli, syksy 2016 MEIDÄN MERIKARVIA -kehittämispeli, syksy 2016 Sosiaalinen media vaikuttaa meihin kaikkiin ja haastaa sukupolvien eri tavat viestiä! Meidän Merikarvia areena Osallistimme kuntalaisia ja muita sidosryhmiä

Lisätiedot

KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄ

KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄ KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄ J o e n s u u Kyläyhdistysten pitäjäjulistus ja yhteiskunnallinen yrittäminen MATTI VÄISTÖ Osuuskunta Viesimon puheenjohtaja KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄ entinen kunta Kunta perustettu

Lisätiedot

Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma

Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma Finlandia-talo 16.9.2015 Fasilitaattorien osuudet / Risto Karinen ja Olli Oosi Kohti kumppanuutta, tavoitteet ja mahdollisuudet Kumppanuusohjelma

Lisätiedot

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi. VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.norros Mikään ei ole niin varmaa kuin muutos Ihmisen soluja uusiutuu

Lisätiedot

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO Kokei le!?! A B C Avoimen hallinnon ja vuoropuhelun edistäjä LOGO Otakantaa.fi on oikeusministeriön kehittämä avoimen valmistelun vuorovaikutuskanava. Ota käyttöön päätöksenteon valmistelun ja johtamisen

Lisätiedot

Nimbystä Yimbyksi! Asunnottomille asuntoja meidän naapuriin? Jukka Hampunen, Helsingin Diakonissalaitos

Nimbystä Yimbyksi! Asunnottomille asuntoja meidän naapuriin? Jukka Hampunen, Helsingin Diakonissalaitos Nimbystä Yimbyksi! Asunnottomille asuntoja meidän naapuriin? Jukka Hampunen, Helsingin Diakonissalaitos 1 Puheenvuoroni asiat Case Kuninkaankallio Espoon Pellaksessa 1. Uusi iso asumisyksikkö perustetaan

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

Rovaniemen nuorisovaltuuston kokeilut Kokeilunpaikka.fi:ssä

Rovaniemen nuorisovaltuuston kokeilut Kokeilunpaikka.fi:ssä Rovaniemen nuorisovaltuuston kokeilut Kokeilunpaikka.fi:ssä Nuorisovaltuuston edustajat Laura Honkala ja Jere Tanninen Suunnittelija Anne Luiro Erityisasiantuntija Maarit Alikoski Osallisuuden ja vaikuttamisen

Lisätiedot

KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto

KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto Sari Salmela, Welliving-hanke Anitta Juntunen, Kajaanin ammattikorkeakoulu 9.6.2010 Työpajojen idea KOKO Kainuun tavoitteina 1) Parantaa hyvinvointialan

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä + Palveluverkkotyöryhmä Viestintä + Sisältö n Ymmärrämmekö sidosryhmiä? n Ymmärretäänkö meitä? n Mistä sidosryhmät saavat tietoa palveluverkkoasioista ja keneltä? n Mikä voi mennä pieleen jos viestintävastuu

Lisätiedot

ASIAA ASIAKASKUUNTELUISTA PÄIVI KALLIOKOSKI TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT VALMENTAEN VAHVOIKSI- HANKE OPSO RY:N SEMINAARI 26.3.

ASIAA ASIAKASKUUNTELUISTA PÄIVI KALLIOKOSKI TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT VALMENTAEN VAHVOIKSI- HANKE OPSO RY:N SEMINAARI 26.3. ASIAA ASIAKASKUUNTELUISTA PÄIVI KALLIOKOSKI TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT VALMENTAEN VAHVOIKSI- HANKE OPSO RY:N SEMINAARI 26.3.2015 HELSINKI VINKKEJÄ ASIAKASKUUNTELUN JÄRJESTÄMISEEN MIKÄ ON ASIAKASKUUNTELU TYÖPAIKKAKOULUTTAJA-

Lisätiedot

Uudenlaista osallisuutta ja aitoa kuulemista: kansalaispaneelista sosiaaliseen mediaan

Uudenlaista osallisuutta ja aitoa kuulemista: kansalaispaneelista sosiaaliseen mediaan PANEELIKESKUSTELU Uudenlaista osallisuutta ja aitoa kuulemista: kansalaispaneelista sosiaaliseen mediaan Kuntamarkkinat 11.9.2012 24.9.2013 Page 1 KESKUSTELIJAT Dekaani Hannu Katajamäki, Vaasan yliopiston

Lisätiedot

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä!

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Reetta Kekkonen Tiimin prosessit Oppiva työprosessi YHTEISÖLLISET PROSESSIT Taidot + valmiudet Reetta Kekkonen Rakenne Foorumit TIIMI / HENKILÖSTÖ VUOROVAIKUTUS

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009 Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla Lähtökohta (2005) Teknologiayritysten toimintaympäristö

Lisätiedot

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Tilaisuuden järjestäjä FBO Facebook-opas Facebook-markkinoinnin käsikirja ja valmennusohjelma verkossa http://facebook-opas.akatemia.fi

Lisätiedot

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013 Avoin Hallinto 2 Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke Tiedon saatavuus Kansalaisten osallisuus Hallinnon vastuullisuus Uusien teknologioiden hyödyntäminen 8 valtiota käynnisti vuonna 2011 Nyt

Lisätiedot

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 TAVOITTEET 12.8.2009 TYÖSKENTELYLLE TEEMA Ammattimainen yhteistyö moniammatillisessa

Lisätiedot

Sponsorointi & urheilumarkkinointi

Sponsorointi & urheilumarkkinointi Sponsorointi & urheilumarkkinointi Meidänkin sponsorointieurot tulevat jo ensi kaudeksi tippumaan selvästi, jos ei löydetä laitamainoksia parempia tapoja hyödyntää diilejä. KTT ARTO KUULUVAINEN, M3 RESEARCH

Lisätiedot

Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin. Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri.

Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin. Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri. Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri., Soile Kuitunen 1 Visio 2020: Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan

Lisätiedot

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys Pauliina Juhola / Katja Nieminen Kyselyn toteuttaminen Kohderyhmänä ekspertit (EuroSkills 2012, WorldSkills 2013) lajipäälliköt valmentajat lajivastaavat yhteensä

Lisätiedot

Viestinnän merkitys henkilöstön hyvinvoinnille Sari Niemi Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

Viestinnän merkitys henkilöstön hyvinvoinnille Sari Niemi Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Viestinnän merkitys henkilöstön hyvinvoinnille Sari Niemi Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Mistä on parhaat työpaikat tehty? Luottamus Avoin viestintä eli läpinäkyvyys Välittäminen

Lisätiedot

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Yhteistoiminnalla kohti vammaisen lapsen ja perheen hyvää elämää -innopaja 9.4.2013 Riihimäki Työskentelyn ohjeistus Alun puheenvuoroissa esiteltiin

Lisätiedot

Seuratoiminnan. Tämä on seuroille tarkoitettu työkirja urheiluseuran tulevaisuuden pohtimiseen. Kokoa tiimi omasta seurasta.

Seuratoiminnan. Tämä on seuroille tarkoitettu työkirja urheiluseuran tulevaisuuden pohtimiseen. Kokoa tiimi omasta seurasta. Seuratoiminnan Tulevaisuus Miten meidän urheiluseuramme menestyy muuttuvassa maailmassa? 1 Kokoa tiimi omasta seurasta. Tämä on seuroille tarkoitettu työkirja urheiluseuran tulevaisuuden pohtimiseen. 2

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ AIKA klo 10:00. Kaupunginhallituksen kokoushuone, 4.krs KÄSITELTÄVÄT ASIAT

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ AIKA klo 10:00. Kaupunginhallituksen kokoushuone, 4.krs KÄSITELTÄVÄT ASIAT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 30.1.2018 klo 10:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, 4.krs KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

OSALLISENA METROPOLISSA DRAAMAN JA SOVELTAVAN TEATTERIN MENETELMIEN MAHDOLLISUUDET

OSALLISENA METROPOLISSA DRAAMAN JA SOVELTAVAN TEATTERIN MENETELMIEN MAHDOLLISUUDET OSALLISENA METROPOLISSA DRAAMAN JA SOVELTAVAN TEATTERIN MENETELMIEN MAHDOLLISUUDET Yli vuoden kansalaisnavigoinnin jälkeen on hyvä koota yhteen tähänastisia kokemuksia draaman ja soveltavan teatterin mahdollisuuksista.

Lisätiedot

MIKKELI-FOORUMI 16.6.2009

MIKKELI-FOORUMI 16.6.2009 MIKKELIN KAUPUNKI MIKKELIFOORUMI 16.6.2009 PALAUTE Juha Rautio 2.6.2009 Mikkelifoorumi 16.6.2009 klo 1720 Palautteiden yhteenveto Palautteita yhteensä 13 kappaletta. joista 9 kappaletta asukkaita, 1 virkamies

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Digikuntakokeilu kehittämisohjelma. Juhta LUONNOS

Digikuntakokeilu kehittämisohjelma. Juhta LUONNOS Digikuntakokeilu kehittämisohjelma Juhta 10.5.2016 Digikuntakokeilun tausta hallitusohjelmassa Kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannusten karsinta - reformi Toimenpidenohjelma 2/2016 Teema

Lisätiedot

Kouluttajia seuroihin miksi?

Kouluttajia seuroihin miksi? JOJOILU 7.10.2014 Kouluttajia seuroihin miksi? Vaikuttavuus Osaaminen seuran asioiden paras osaaminen seurassa Jatkuva tuki Piiri-seura vuoropuhelu Uusien ihmisten innostaminen uusiin rooleihin seuroissa

Lisätiedot