Ideoita ja käytäntöjä käyttäjätoreilta ja foorumeista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ideoita ja käytäntöjä käyttäjätoreilta ja foorumeista"

Transkriptio

1 Ideoita ja käytäntöjä Käyttäjätoreilta ja foorumeista Kimmo Rönkä Movense Oy

2 Ideoita ja käytäntöjä käyttäjätoreilta ja foorumeista Sisältö (1) Periaatteet miksi foorumeja? (2) Foorumin prosessi ongelmasta ymmärrykseen (3) Foorumin tehtävä(missio) näkökulmia avaavaa keskustelua & yhdistävää ymmärrystä (4) Foorumitilaisuudet pidetyt käyttäjätorit ja foorumit (5) Foorumin ideat ja käytännöt tallennetaan ideapankkiin ja viedään käytäntöön (6) Johtopäätöksiä: foorumin paikat; viestintääja ymmärrystä; kokoavan voiman ja ruohonjuuren yhteistyötä& kokeiluja ja tekemistä

3 Ideoita ja käytäntöjä (1) Foorumin periaatteet miksi foorumeja? Kaupunkifoorumit osana kansalaiskuntaa Virallinen päätöksenteko tarvitsee tuekseen neutraalia keskustelua. Epävirallisuus vapauttaa keskustelun ja keskustelijat avoimeen kehittämiseen. Pyritään parempaan ja laajempaan viestintään. Tavoitteena kaikkia osapuolia vahvistava ymmärrys toisista osapuolista ja omasta roolista. Foorumien periaatteita Kommunikaatio panostetaan kommunikaatioon, vuorovaikutukseen ja keskusteluun Avoimuus toiminta on helposti lähestyttävää, asiat näkyvillä Läpinäkyvyys dokumentoidaan hyvin ja selkeästi; kansalaiset näkevät missäja miten teeman käsittely etenee Vuorovaikutteisuus foorumissa annetaan osallistumisen mahdollisuus ja kannustetaan keskusteluun Rakentavuus vältetään riitoja ja riitelyä, korostetaan näkökulmia mielipiteiden sijaan Demokraattisuus tilaisuudet ja valmistelu on avointa kaikille kansalaisille Verkon käyttö minunmikkeli.fi-verkkosivu on alusta tiedon siirrolle ja keskustelulle Kumppanuus foorumin avulla haetaan uusia ja erilaisia kumppanuuksia

4 Ideoita ja käytäntöjä (2) Foorumiprosessi ongelmasta ymmärrykseen 1. ALOITE tunnistetaan tarve havaitaan puute huomataan ongelma tehdään aloite 2. VALMISTELU teema nostetaan esille ja valitaan foorumin aiheeksi tunnistetaan ja valitaan vastuullinen valmistelija 3. FOORUMIKÄSITTELY avataan teema alustuksella teatterin avulla tunteet peliin paneelissa keskustellaan osallistutaan ja yhteiskehitellään kysytään palautetta ja uusia foorumiteemoja dokumentoidaan jaetaan verkon välityksellä 4. KÄYTÄNTÖÖN VIENTI jatketaan yhteiskehittelyä kumppanien kesken yritetään ymmärtää, nähdään eri näkökulmat ja eri roolit tunnistetaan toteutuskelpoiset ideat etsitään ratkaisuja ja haetaan vastuullisia osapuolia kokeillaan, opitaan ja otetaan käyttöön

5 Ideoita ja käytäntöjä (3) Foorumin tehtävä(missio) MISSIO näkökulmia avaavaa keskustelua & yhdistävää ymmärrystä 1.KÄYTTÄJÄLÄHTÖISYYS 2.OPPIVA PROSESSI 3.PIDETÄÄN HAUSKAA kansalaiset keskipisteessä tilanteet ja tarpeet kiinnostuksen kohteina kaupungin palvelujen käyttäjinä ihmiskeskeinen elämä lopputulosta ei päätetä etukäteen erilaisia rooleja ja erilaisia näkökulmia kuullaan ja kuunnellaan jaetaan kokemuksia opitaan toisilta Mikkelin teatterikaupunki pidetään mukana osallistetaan kulttuurintekijöitä hauskuus luo kiinnostavuutta luovuus ja luovat ihmiset mukana kehitystyössä teatterin avulla voidaan käsitellä arkojakin asioita

6 Ideoita ja käytäntöjä (4) Foorumitilaisuudet: KÄYTTÄJÄTORIT Käyttäjätoreilla haettiin Mikkelistäkäyttäjälähtöisyyttäja tehtiin kehittämistä näkyväksi I Käyttäjätori ( klo 12-16): avaustilaisuus, jossa ulkopuolisena avaajana Maunulafoorumin kehittäjähannu Kurki. Kehittäminen näkyväksi osuudessa esiteltiin Mikkelin tulevaisuuskyselyn tulokset (Ville Tapio, Fountain Park), tuotiin esille yritysnäkökulmaa (Veli- Matti Lahti Environics Oy) ja aktiivikuntalaisen roolia (Antti Pajatsalo/Pro Mikkeli ry). Työryhmissä keskusteltiin siitä, miten kehittäminen saataisiin näkyväksi (työryhmien aiheet): Mikkeli-foorumi, Miten palvelu saa kasvot, Osallista-osallistu-vaikuta-vaikutu & Minun Mikkelini II Käyttäjätori ( klo 11): jatkettiin käyttäjälähtöisyyden avaamista erilaisilla erityisesti nuorten ja seniorien näkökulmilla. Alussa näytettiin Minun Mikkelini tarinat video (Mikkelin ammattikorkeakoulu). Konkariudesta kertoi Olli Ehramaa ja sosiaalisesta mediasta seniorihankkeessa Teija Räihä Miktech Oy:stä ja Ville Venäläinen Otavan Opistosta. Työryhmissä keskusteltiin seuraavista aiheista (tavoitteena kehittäminen näkyväksi): Mikkeli-foorumi: elinvoimaa ja kilpailukykyä& sosiaali- ja terveyspalvelut Käyttäjäyhteisöt voimavarana: konkarit & nuoret Käyttäjätorit valmistelivat foorumitoimintaan. Opeteltiin keskustelua, työskentelyäja osaamisen jakamista. Käyttäjälähtöisyys on oikeasti sitä, ettäkunnassa olevaa osaamista pyritään hyödyntämään. Kansalaiset sekä alueen toimijat ovat resurssi, jota ilman tulevaisuudessa ei pärjätä.

7 Ideoita ja käytäntöjä (4) Foorumitilaisuudet: VALMISTELUKOKOUS Foorumi edellyttääavointa valmistelua valmistelukokous EnsimmäistäMikkeli-foorumia ennen pidettiin valmistelukokous ( ), jossa päätettiin foorumin teema, ajankohta ja suunniteltiin sen ohjelmaa.käyty keskustelu, etenkin se, miksi foorumia tarvitaan, dokumentoitiin. Esimerkkejä tavoitteista: Avoimuus tarkoittaa sitä, että toinen kuulee ja pyrkii kuuntelemaan toista. Jakaminen ja kuuleminen, ovat piirteitä, joissa jokainen voi oppia koko ajan paremmaksi. Avoimuuteen pitää liittää yhtenä komponenttina oppiminen. Miksi minä tai tuo toinen voi oppia? Siksi meidän pitää olla itsellemme ja toisillemme armollisia. Mikkeli on hallintokaupunki, jossa on hallintokeskeisyyttä. Uudenlainen vuorovaikutuskulttuuri on haaste kaikille toimijoille. Roolien purkamista, uudelleen ajattelua. Valta-asetelmien murtaminen. Uudenlainen joustavuus tavoitteena. Mikkelissä paljon erilaisia hankkeita, jotka eivät välttämättä tiedä toisistaan. Tarvitaan arkipäivästä kumppanuutta keskinäisestä tekemisestä. Kunnan rooli mahdollistajaksi ja edellytysten luojaksi. Ei perustehtävistä pois, mutta enemmän arkipäiväisen yhdessä tekemisen suuntaan. Foorumi päätettiin pitääjuhannusviikolla ja paikaksi valittiin Mikkelin tori. Haasteellisen ajankohdan takia foorumiin tuotiin harrastajateatteri sekätaiji-voimistelua. Keskustelumuodoksi päätettiin vuorovaikutteinen paneeli. Käyttäjätorit päätös Mikkeli-Foorumista (2.4. ja ) Mikkeli-foorumin valmistelukokous ( klo 12-15) I Mikkeli-foorumi ( klo 17-20) Teema: Seniorit II Mikkeli-foorumin valmistelukokous ( klo 12-14) II Mikkeli-foorumi ( klo 17:30-20) Teema: Omaishoito III Mikkeli-foorumin valmistelukokous ( klo 10-12) III Mikkeli-foorumi ( klo 17:30-20) Teema: Maaseutu-kaupunki Mikkeli Foorumit ovat paikkoja, joissa käydään kansalaiskeskustelua. Jotta keskustelu onnistuu, tulee foorumin teemaa ja ohjelmaa valmistella. Tarvitaan kasvokkain tapaamisia,epämuodollista jutustelua ja myös yhteistä aikaa. Foorumitoiminta edellyttää sitä, että valmisteluprosessiin varataan aikaa.

8 Ideoita ja käytäntöjä (4) Foorumitilaisuudet: I MIKKELI-FOORUMI I Mikkeli-foorumi: Minun ja meidän Mikkelimme 2029 Ensimmäinen Mikkeli-foorumi pidettiin Juhannusviikolla Mikkelin torilla. Foorumitoiminnan aloituspaikkana tori oli mitäavoimin, läpinäkyvin ja tavoitti myös satunnaisia ohikulkijoita. Koleasta säästähuolimatta paikalla kävi kiinnostunutta kansalaista. Tilaisuus alkoi Taiji-venyttelylläOlli Ehramaan ohjauksella. Konkari Olli Ehramaa piti taiji-voimistelua Kirkkopuistossa koko kesän ajan torstaiaamuisin. Kaupunginjohtaja Kimmo Mikanderin avauksen jälkeen keskustelua käytiin paneelissa. Foorumin periaate avautui paneelikeskustelun avulla, koska kenelläkään ei ollut pääpuhujan roolia vaan myös kuulijat pystyivät osallistumaan keskusteluun. Paneelin teemana oli vuosi 2029, jolloin suurin osa paneelin jäsenistäoli seniori-iässä miten Mikkelin tulisi valmistautua seniorikaupungiksi kreisiyttäkin tarvitaan? Aktiiviset kansalaiset toteuttivat pienimuotoisen mielenosoituksen ( Tasa-arvon puolesta missä valta luuraa ). Tilaisuus päättyi teatteriryhmäkutkutuksen pienoisnäytelmään Kuka meitähoitaa?. Mikkelin toria foorumipaikkana voisi kehittää edelleen. Ulkopuoliselle Mikkelin tori on brändi, joka vetää vieraita puoleensa. Voitaisiinko toria kehittää kesäfoorumien pitopaikkana tulisiko kesäfoorumit liittää osaksi Mikkelin uusia asukkaita houkuttelevaa strategiaa?

9 Ideoita ja käytäntöjä (4) Foorumitilaisuudet: VALMISTELUKOKOUS Omaishoito-teeman valmistelukokous Toisen Mikkeli-foorumin ajankohtaa myöhästettiin alkuperäisestäelokuun lopusta lokakuun alkuun. Siirto tehtiin, jotta valittua teemaa ehdittiin valmistella. Omaishoito-teemaa avattiin keskustelulla, jossa näkökulmia dokumentointiin samanaikaisesti. Aiheen vaikeus tuli esille mm. siten, että konsultti ei osannut eikä halunnut koota selkeää kuvaa käydystä keskustelusta. Keskustelua oli käyty vielä liian vähän, asiat olivat vieläliian epäselviä. Kuitenkin tilaisuudessa oli avoin, keskusteleva ja eteenpäin pyrkivä henki, joka loi hyvän pohjan tulevalle foorumille. Valmisteluun osallistui aktiivisesti kolmas sektori (Leena Herranen/Lähimmäisten ja omaisten tuki ry). Tällä oli hyvin myönteinen vaikutus tulevaan foorumiin. Foorumin avaukseen haettiin omaishoidon osaajaa, joka olisi avannut aihetta neutraalilla faktalla. Aikataulusyistä tämä ei onnistunut. Päädyttiin jälleen pitää paneelikeskustelu, johon pyydettiin eri näkökulmia. Käyttäjätorit päätös Mikkeli-Foorumista (2.4. ja ) Mikkeli-foorumin valmistelukokous ( klo 12-15) I Mikkeli-foorumi ( klo 17-20) Teema: Seniorit II Mikkeli-foorumin valmistelukokous ( klo 12-14) II Mikkeli-foorumi ( klo 17:30-20) Teema: Omaishoito III Mikkeli-foorumin valmistelukokous ( klo 10-12) III Mikkeli-foorumi ( klo 17:30-20) Teema: Maaseutu-kaupunki Mikkeli Valmistelupalaveri oli omaishoidon teeman näkökulmasta välttämätön. Samanaikaisesti kaupunki keskusteli kolmannen sektorin kanssa vanhuspalveluista. Foorumitoiminta ja siihen kuuluva valmistelu tuki osaltaan kaupungin ja kolmannen sektorin tärkeää yhteiskehittelyä.

10 Ideoita ja käytäntöjä (4) Foorumitilaisuudet: II MIKKELI-FOORUMI II Mikkeli-foorumi: Omaishoito-teema Toinen Mikkeli-foorumi järjestettiin Mikkelin kirjaston Mikkeli-salissa. Tämäpaikka on hyvä, tuttu ja helposti lähestyttävä myös tuleville foorumeille. Foorumin avasi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä. On tärkeää, että kaupunki pidetään vahvasti mukana eri teemoissa ja varmistetaan kaupungin sitoutuminen. Paneelia ennen oli TeatteriryhmäVirtapiirin esitys Ajatuksia omaishoidosta. Teatterin keinoin esiteltiin omaishoidon arkea ja palvelun hakemisen solmukohtia. Paneeli, jossa oli mukana myös omaishoitaja (Elli Kiljala), onnistui käynnistämään myös yleisökeskustelun. Keskustelulle varattu aika ylitettiin, mutta silti kahvitauon jälkeisissä ryhmätöissä saatiin konkreettisia tuloksia. Ryhmätöihin johdateltiin Chi Kung hengitysharjoituksella Olli Ehramaan opastuksella. Ryhmätöiden aiheina olivat: Ensihämmennys minustako omaishoitaja?, Omaishoidon verkostot, Rinnallakulkijat miten naapuria autetaan ja Tiedotus monipuoliset tiedotuksen kanavat. Foorumin rakenne ja toimintamalli alkavat hahmottua. Tarvitaan tietoa ja tunnetta, faktaa ja fiktiota. Monisukupolvisena kaupunkina kansalaisilla on vahvat juuret, tuttavien ja sukulaisten verkostoja hyödynnetään kaupungin tulee löytää kokonaisuutta auttava ja vahvistava roolinsa.

11 Ideoita ja käytäntöjä (5) Foorumin ideat ja käytännöt Foorumin ideat ja käytännöt tallennetaan ideapankkiin ja pistetään käyttöön Käyttäjätori I: Käyttäjätori II: Mikkeli-foorumi, käyttöönotto Satama-teema (kesä 2010) Minun Mikkelini ajattelu Sosiaalisen median hyödyntäminen Internetin palveluille kasvot (käyttäjät mukaan) Crazy-Mikkeli-foorumi (nuoret/paukkula valmistelijana?) Satama-foorumit (Mikkeli, Anttola, Haukivuori, Puulan portti) Perhepuisto Omaishoito Soten kehittämistyön avaaminen Palvelujen saatavuus Päihde- ja mielenterveystyö Paikallinen osaamisverkosto (kaupunkilaiset, kesäasukkaat) Mestarit-kisällit (muistelmat) Kokemusten ja osaamisen jakaminen Foorumitoiminnan ydinajatuksena ei ole uusien ideoiden keruu, vaan foorumin tarkoituksena on rikastaa keskustelua, laajentaa näkemyksiäja synnyttääeri osapuolissa asiaan liittyvääymmärrystä. Silti luovat ihmiset tuottavat ideoita. Foorumissa voidaan siksi myös kerätäideoita, dokumentoida ne ja laittaa ne verkon kautta jakeluun.

12 Ideoita ja käytäntöjä (5) Foorumin ideat ja käytännöt Foorumin ideat ja käytännöt tallennetaan ideapankkiin ja pistetään käyttöön I Mikkeli-foorumi Mikkelin kolmijakoisuus (Mikkeli. Otava, Anttola ja Haukivuori Foorumiteemoja: Kotihoito, omaishoito, Periferia, liikenne, palvelut; Lapset, päiväkoti, huostaanotto; Nuoret ja päihteet, päihdetyö; Mielenterveys Laituri (kyläyhdistykset ylläpitäjänä) Kaupunginosan tai kylän kehittäminen II Mikkeli-foorumi Kiertävä omaishoidon lomittaja (vrt. maatalouslomittaja) Omaishoitoon perhepäivähoidon malleja Matalan kynnyksen olohuoneet Kotiin jaettavat tiedotteet Jokaiselle kotiin jaettava ikäihmisen palveluopas Omaishoitaja-kurssi (vrt. ensiapu-kurssi) Omaishoidon ideakävelyt (kumppanit yhteiskehittelemään) Vertaisverkoston hyödyntäminen Naapuriavun eri muodot (alueelliset kokeilut ja niistä viestiminen) Foorumissa on hyvädokumentoida käytyäkeskustelua. Ideat vaativat aikaa, pohdiskelua ja oikean tilanteen, ettäniistäsyntyy toimintaa. Jos hyviäideoita tulee esille, tulee niihin paneutua ripeästi ja selvittää, voidaanko niitä viedä käytäntöön.

13 Ideoita ja käytäntöjä (6) Johtopäätöksiä: FOORUMIN PAIKAT Talvifoorumit pidetään Mikkelin kirjastossa Syksy-ja talviaikaan Mikkelin kirjasto on hyvä, helposti saavutettava ja kansalaisille tuttu paikka. Kirjasto voisi toimia siksi yhtenäfoorumien pääpaikkana. Kesäfoorumit Mikkelin torilla ajatuksia kesäfoorumien kehittämisestä Foorumitoiminta voitaisiin liittääosaksi Mikkelin strategista kehittämistä. Kesäisin myös foorumin kohderyhmävaihtuu, koska kesäaikaan Mikkelin toimintaan liittyvät myös kesäasukkaat sekäohikulkevat turistit. Mallina voitaisiin pitääesim. Pori Areena tapahtumaa, jossa järjestetään keskustelutilaisuuksia osana Pori Jazz viikkoa. Foorumitoiminnan laajentaminen kyliin ja kaupunginosiin kyläkeskustelut Foorumitoiminnan tarkoitus on tukea kansalaisten osallistamista ja itseorganisoitumista. Toisaalta, ehkä on syytä olla murentamatta Mikkelifoorumin toimintamallia ja pitääse omana toimintamallinaan. Siksi kylien ja kaupunginosien tilaisuuksia varten tulee kehittääfoorumista kevennetty, esim. kyläkeskustelu-tyyppinen malli.

14 Ideoita ja käytäntöjä (6) Johtopäätöksiä: VIESTINTÄÄ JA YMMÄRRYSTÄ Foorumit ovat etupäässä keskustelutilaisuuksia Foorumien merkitys on olla avaamassa ja lisäämässäerilaista kansalaiskeskustelua. Foorumien avulla kaupunki ja kaupunkilaiset oppivat entistäparempaan yhteiskehittelyyn, toistensa parhaiden puolien hyödyntämiseen. joissa syntyy empatiaa ja ymmärrystä Kaupungissa asuminen on monen tekijän summa. Toinen hakee seuraa ja viihdettä, toinen turvaa ja läheisyyttä. Monenkirjavuus on myös monen ikäisyyttä, erilaisia tilanteita ja tarpeita. Foorumien avulla voidaan avata näitä kaupunkielämisen ulottuvuuksia. Erilaisten näkökulmien avulla syntyy empatiaa ja lopulta myös ymmärrystä vaikka asia ei koskettaisi juuri tällä hetkellä minua, koskettaa se minun kaupunkiani. Viestinnän ja kommunikaation roolia ei koskaan korosteta tarpeeksi Foorumitoiminta on Mikkelissänyt hyvin dokumentoitu (www.minunmikkelini.fi) ja tätäpitääjatkaa myös tulevaisuudessa. Verkkosivuilla voivat myös ne käydä, jotka eivät pääse foorumiin. Verkkosivut synnyttävät myös kysyntää ja vahvistavat tahtotilaa.

15 Ideoita ja käytäntöjä (6) Johtopäätöksiä: KOKOAVAN VOIMAN JA RUOHONJUUREN YHTEISTYÖTÄ Mikkelin kaupunki kokoavana voimana Mikkeli-foorumeissa sekäkahdessa keväälläpidetyissäkäyttäjätoreissa Mikkelin kaupungilla on ollut vahva rooli. Apuun on valjastettu mm. Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK), joka on osaltaan tehnyt mm. toriin liittyvää käyttäjätutkimusta. Kaupungin roolina on ollut ns. kokoava voima pienessä kaupungissa tämä rooli on perusteltu myös tulevaisuudessa. On hyvä, ettämikkelin kaupunki on aloitteellinen. Jonkun on pitänyt käynnistääja ylläpitääkeskustelua. On luultavaa, ettäkeskustelukulttuurin synnyttäminen vie muutaman vuoden. Siksi toimintaa pitäätehdäpitkäjänteisesti ja jatkaa, vaikka keskustelun määräpysyisi vähäisenä. Kaupungin virkamiehilläja naisilla on ns. viran puolesta ja kokoavan voiman velvoittamana vastuu olla aloitteellinen, käynnistääja pitäähomma liikkeellä! Mikkeliläisyys on myös ruohonjuurta kolmannella sektorilla avainrooli Aloitteellisuuden tulisi kuitenkin tähdätäsiihen, ettäosallistumisen ja aktiivisuuden kautta mikkeliläiset itse ottaisivat entistäsuuremman vastuun kansalaiskunnan ylläpidosta. Keskustelukulttuurin ylläpito on viime kädessä kansalaisten käsissä siksi olisi tärkeää, että rakentava keskustelu olisi myös kaupunkilaisten tavoitteena. Kolmannella sektorilla ja sen useilla järjestöilläja seuroilla on pitkät perinteet Mikkelissä. Foorumitoiminnassa tulisikin hyödyntäänäitäverkostoja kannustimena voisi olla se, ettäosallistumalla foorumitoimintaan järjestöt voisivat markkinoida samalla omaa toimintaansa.

16 Ideoita ja käytäntöjä (6) Johtopäätöksiä: IDEOITA, KOKEILUJA JA TEKEMISTÄ Foorumit ovat myös uusien ideoiden kasvuympäristöjä Foorumeissa nousee esille myös uusia ideoita. Ne voivat olla ideoiden aihioita, tärkeitäkasvavia teemoja tai havaittuja ongelmia. Vaikkakin foorumien ensisijaisena tarkoituksena ei ole hakea ideoita vaan käydä keskustelua, on ideoihinkin pystyttävä tarttumaan. Miten huomataan ideat ja miten niitä voidaan viedä toteutukseen? Ideat ja ongelmat tulee dokumentoida ja vähintään laittaa esille niin, ettäkaikki voivat asian lukea. Dokumentaation tavoitteena on vähentää uudestaan keksimistä, mikä turhauttaa monet ideanikkarit. Kaupungin viranhaltijoilla sekämyös innovaatiokeskuksen asiantuntijoilla tulisi olla viran puolesta tuleva ns. innovaatiovastuu selvitetään, voidaanko ideaa viedä toteutukseen! Uusia malleja kokeiluihin ja tekemiseen! Foorumit voisivat olla kanava myös siihen, ettämuutosohjelmaan otetaan kaupunkilaiset mukaan. Voitaisiin kehittäämm. kaupunkilaisinnovaatioita, joihin valittaisiin vuosittain esim aloitetta, joille annetaan euron kokeiluavustus. Idean voisi esittääkäyttäjäyhteisökuten kylä/kaupunginosayhdistys. Avustus olisi siten tarkoitettu kansalaisten innovoimiin kokeiluihin tai tekemiseen. Kaupunkilaisinnovaatioita voitaisiin hakea myös erillisen kilpailun avulla. Mikkelin kaupunkilaisinnovaatiot kilpailu Ideoita kylien ja kaupunginosien kehittämiseksi

17 Ideoita ja käytäntöjä Aineistot ja lisätietoa Pidetyt tilaisuudet I Käyttäjätori klo II Käyttäjätori klo I Mikkeli-foorumi klo II Mikkeli-foorumi klo 17:30-20 Valokuvat Matti Laitsaari Kimmo Rönkä Materiaalit luettavissa Lisätietoa Mikkelin kaupunki Movense Oy Soile Kuitunen Kimmo Rönkä

DEMOKRATIAINNOVAATIOT

DEMOKRATIAINNOVAATIOT DEMOKRATIAINNOVAATIOT MODERNIT TALKOOT RAIKASTAVAT EDUSTUKSELLISEN DEMOKRATIAN MIKKELISSÄ Maaliskuu 2014, Soile Kuitunen, valt.tri, kehitysjohtaja SISÄLTÖ - Onko demokratia rikki? - Miten modernit talkoot

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TOIMINTAMALLIKUVAUS YHDISTYSTEN YHTEISTYÖSTÄ JA VERKOSTOITUMISESTA OSUMA-PROJEKTIN AIKANA HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TEKIJÄN TERVEHDYS Hämeenlinnan setlementti ry:n Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media osana julkisten organisaatioiden viestintää HELMIKUU 2014 Sisällysluettelo 2 Sisällysluettelo... 2 3 Johdanto... 3 Kirjoittajat... 6 Kansalaisen näkökulma...

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Sisällysluettelo Johdanto Miksi museopalveluita kannattaa tuotteistaa? 2 2 Museotyön

Lisätiedot

Koen itse olevani tekijä. Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta

Koen itse olevani tekijä. Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Koen itse olevani tekijä Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Koen itse olevani tekijä Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Painopaikka: Esa Print Oy, Lahti Taitto: Mac&Me/Virpi Sirpelä Kannen

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

Osallistuvan budjetoinnin ja palvelumuotoilun pilotointi Tesoman alueen kehittämisessä

Osallistuvan budjetoinnin ja palvelumuotoilun pilotointi Tesoman alueen kehittämisessä Osallistuvan budjetoinnin ja palvelumuotoilun pilotointi Tesoman alueen kehittämisessä Osallistuva budjetointi -pilotin loppuraportti, helmikuu 2015 Tampereen kaupunki, Oma Tesoma -hanke Tanja Koivumäki

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Oppaan kirjoittamisesta on vastannut Kuntaliiton kokoama työryhmä Tony Hagerlund,

Lisätiedot

Meiltä meille. Ihminen julkishallinnon asiakkaana

Meiltä meille. Ihminen julkishallinnon asiakkaana Meiltä meille Ihminen julkishallinnon asiakkaana Riitta Nieminen-Sundell marraskuu 2011 1 1. painos, marraskuu 2011 Sitra ISBN 978-951-563-788-8 (URL:http://www.sitra.fi) Helsinki 2011 Sisältö Esipuhe

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Sisältö. Asiakaskokemus kilpailueduksi 3. Tarkistettiin omat uskomukset 4. Uusia ajatuksia ison hankkeen alla 6

Sisältö. Asiakaskokemus kilpailueduksi 3. Tarkistettiin omat uskomukset 4. Uusia ajatuksia ison hankkeen alla 6 Sisältö Asiakaskokemus kilpailueduksi 3 Tarkistettiin omat uskomukset 4 Uusia ajatuksia ison hankkeen alla 6 Asiakkuuksien hallintaa uudella otteella 9 Autokauppaan uusia tuulia 10 Toiminta uuteen mittakaavaan

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Malla Heino Merja Kaivolainen. Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan

Malla Heino Merja Kaivolainen. Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan Malla Heino Merja Kaivolainen Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan 1 Sisällysluettelo Aluksi 4 1. Vertaistukitoiminnan periaatteita 6 1.1. Vertaistoiminnan arvot 8

Lisätiedot

Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla

Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla Kansalaiskanavahankkeen julkaisut Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla VUOROVAIKUTUKSEN TYÖKALUJA ALUEEN TOIMIJOILLE Asiakasosallisuuden itsearviointityökirja Kanavaopas Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

Kerhotoiminnan laatu

Kerhotoiminnan laatu Kerhotoiminnan laatu - hyvästä kerhosta osallistuvaan ja hyvinvoivaan kouluun Tiina Karhuvirta ja Riikka Kuusisto (toim.) Kerhotoiminnan laatu - hyvästä kerhosta osallistuvaan ja hyvinvoivaan kouluun Kerhokeskus

Lisätiedot

Oivallinen ostarinseutu -suunnittelutyöpaja Kanneltalossa 4.12.2012

Oivallinen ostarinseutu -suunnittelutyöpaja Kanneltalossa 4.12.2012 Oivallinen ostarinseutu -suunnittelutyöpaja Kanneltalossa 4.12.2012 Yhteenveto työpajan kulusta ja siellä käydystä keskustelusta Elävä esikaupunki -tutkimushanke Aalto-yliopisto Yhdyskuntasuunnittelun

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

Kehityskeskustelut osaksi johtamista

Kehityskeskustelut osaksi johtamista KRISTIINA PATJA - TOPI LITMANEN - JUHA ALANKO - MATTI KOTILA MIRJA TUOMIRANTA - ANNI PEURA JULKAISUSARJA B: raportit Kehityskeskustelut osaksi johtamista Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry Pro

Lisätiedot

MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN

MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN Liisa Tuominen MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN Käsikirja yhdistyksille ja luottamushenkilöille 2 S i v u SISÄLTÖ ALKUSANAT 4 1 MITÄ MENTOROINTI ON? 5 1.1 Ohjattu mentorointiprosessi 6 1.2 Taustayhteisöksi

Lisätiedot

Kestävät julkiset hankinnat osana resurssiviisasta yhteiskuntaa

Kestävät julkiset hankinnat osana resurssiviisasta yhteiskuntaa Kestävät julkiset hankinnat osana resurssiviisasta yhteiskuntaa Kuntien hankintojen kehittäminen SISÄLTÖ 1 Selvityksen tausta ja toteutus 2 Haasteet 3 Tarpeet 3.1 Vertaistuki 3.2 Viestintä 3.3 Alueellinen

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN OVIA OMAISHOITAJUUTEEN Käsikirja Ovet-omaishoitajavalmennuksen järjestäjille Sandra Gehring Malla Heino Merja Kaivolainen Maria Malmi Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 2012 1 OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot