Miltä Etelä-Savon hyvinvointi näyttää?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miltä Etelä-Savon hyvinvointi näyttää?"

Transkriptio

1 Miltä Etelä-Savon hyvinvointi näyttää? Etelä-Savon maakuntapäivä Hanna Kuninkaanniemi Mikkelin ammattikorkeakoulu, kehityspalvelut

2 Maakunnallinen ryhtiliike Maakunnan terveyden edistämistyön kehittämiskohteet (Te työryhmä ) - Olemassa olevan osaamisen hyödyntäminen - Ehkäisevät palvelut - Terveysnäkökulman huomioiminen eri hallintokuntien päätöksenteossa - Terveyden edistämisen rakenteet ja tehtävät - Kuntakohtaisen ja seudullisen tilastotiedon saaminen ja vertailtavuus valtakunnan tasolle - Tutkimuksen, kehittämisen, päätöksenteon ja käytännön työn välinen dialogi Hankkeen tavoite: Parantaa hyvinvointia ja vähentää sairastavuutta sekä sairauksien riskitekijöiden ilmenemistä Etelä-Savossa Maakunnallisen väestötason hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelman luominen Väestötason hyvinvoinnin edistäminen hankkeessa, mm: Sota läskiä vastaan Valtuustokiertue, mukana 16 kuntaa Etelä-Savon Aluetoimisto -yhteistyö (mm. nuoret reserviläiset ja kutsuntaikäiset) Luennot, koulutukset, ohjaus

3 Ohjausryhmä Hartikainen Taina, Saimaan sydänpiiri Häkkinen Eeva, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Hämäläinen Sanna, Sulkavan kunta Kangaspunta Kari, Mikkelin ammattikorkeakoulu Kuninkaanniemi Hanna, Etelä-Savon Liikunta ry Kuuramaa Anja, Enonkosken kunta Kuuramaa Kari, Punkaharjun kunta Laitinen Petri, Aluehallintovirasto Leskinen Jaana, Kunnonkeskus Lipsanen Heino, Etelä-Savon Liikunta ry Manninen Anja, Diakoniaammattikorkeakoulu Niemi Kalevi, Mikkelin ammattikorkeakoulu Norontaus Merja, Pieksämäen kaupunki Närhinen Maria, Mikkelin kaupunki Ojuva Ulla, Itä-Savon sairaanhoitopiiri Pesonen Saara, Savonlinnan kaupunki Piisilä Sami, Tanhuvaaran urheiluopisto Pylkkänen Heikki, Itä-Savon sairaanhoitopiiri Reinikainen Timo, Savonlinnan Seudun Liikunta ry Rimpiläinen Pirjo, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Salo Marit, Mikkelin kaupunki Soininen Mali, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Hankkeen valvoja: Markku Aholainen, Etelä-Savon maakuntaliitto

4 Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma ¹ Maakuntaohjelman tavoitteet ja toimenpiteet Toimintalinja 3: Laadukkaat hyvinvointipalvelut Ennakoiva terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Kansalliset ja alueelliset ohjelmat ja hankkeet Lähtökohtana pysyvä, tarvelähtöinen väestötason hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen promotiivinen ja preventiivinen viitekehys Olemassa olevien resurssien ja verkoston hyödyntäminen sekä maakunnallinen koordinaatio Arviointi, tutkimus ja tiedotus ¹ Kuninkaanniemi H. Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma Savilahden kirjapaino Ky, Mikkeli, 2011

5 Strategia Väestöstrategia Hyvinvoinnin edistäminen pysyvä osa maakunnan kehittämistä Verkostorakenne Olemassa olevien voimavarojen hyödyntäminen Julkinen ja kolmas sektori sekä yksityiset palveluntuottajat Koordinaatio Etelä-Savon maakuntaliitto Sisältöpainotukset Suuntaavat toimenpiteitä Määritellään neljän vuoden välein Valinnassa mukana julkisen-, yksityisen- ja kolmannen sektorin toimijoita Indikaattorit Seurannan välineenä Tietoa päätöksenteon tueksi ja sisältöjen valinnan ohjaajaksi Hyvinvointikertomus Hyvinvointikertomus maakuntatasolla Käyttöön sähköinen hyvinvointikertomus Indikaattoritiedon esittämisen työväline Tutkimus Valtakunnallinen tutkimustieto Maakunnan oma tutkimus Neuvottelukunta Pysyvä edustus + vaihtuva edustaja Kokoontuu keskimäärin neljästi vuodessa Tekee toimenpide-esityksiä päättäville tahoille vuosittain Toimeenpano Verkoston yhteistyönä Arviointi Jatkuva arviointi pysyväksi osaksi maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä Tiedotus Osa pysyvää hyvinvoinnin edistämisen rakennetta Maakunnan päämediat yhteityössä mukana Hyvis tiedotuskanavana toimijoille

6 Hyvinvointia ja terveitä elintapoja edistävät toimenpiteet välttämättömiä Puolet EU-maiden kansalaisista ylipainoisia tai lihavia (OECD ) + Vyötärölihavuus yksin ennustaa Metabolisen oireyhtymän kehittymistä¹ =? WHO:n arvion mukaan n. 90% T2D:sta ja yli 80% sepelvaltimotaudista olisi ehkäistävissä elintavoilla Ennaltaehkäisy terveellisillä elintavoilla kustannus-vaikuttavin tapa lisätä terveyttä väestötasolla (THL) Esimerkkejä terveydenhuollon kustannuksista vuositasolla (STM): lihavuus 190 milj. vähäinen liikunta milj. tupakointi 246 milj. alkoholi milj. tapaturmat milj. ¹Cameron AJ, Zimmet PZ, Shaw JE, et al. The metabolic syndrome: in need of a global mission statement. Diabet Med 2009;26: Hanna Kuninkaanniemi

7 Terveydenhuoltolaki ( ) Asiakaskeskeisyys, laatu ja potilasturvallisuus Perusterveydenhuollon vahvistaminen Toimijoiden välinen yhteistyö Kustannusten kasvun hillitseminen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vahvistaminen ja mm. hyvinvointikertomus valtuustokausittain

8 Miltä Etelä-Savossa näyttää? Etelä-Savon väestö ikäryhmittäin, % ( henk.) Huoltosuhde, demografinen 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 75v v v v v. 0 6 v. 10 % 0 % Etelä Savo 51,1 54,7 59,5 Koko maa 48,7 49,4 51,6

9 Kansantaudit¹ Etelä Savossa vuosina suhteessa koko maan keskiarvoon (100), ikävakioitu Kansantauti indeksi² 116,7 116,4 113,9 Diabetes 109,9 111,0 108,7 Psykoosit 137,8 132,4 120,5 Sydämen vajaatoiminta 117,5 115,8 117,0 Nivelreuma 107,1 108,0 103,6 Astma 106,2 114, Verenpainetauti 109,5 108,0 109,7 Sepelvaltimotauti 128,9 125,2 123,5 Kansantaudit Etelä Savossa vuosina suhteessa koko maan keskiarvoon (100), vakioimaton Kansantauti indeksi 128,8 133,7 137,1 Diabetes 121,0 128,2 131,4 Psykoosit 144,5 143,6 132,0 Sydämen vajaatoiminta 136,3 141,7 151,9 Nivelreuma 118,0 121,4 119,6 Astma 113,1 120,9 126,5 Verenpainetauti 121,0 126,4 136,2 Sepelvaltimotauti 147,8 153,7 162,4 ¹ Seitsemän suurinta erityiskorvattavaan lääkehoitoon oikeuttavaa sairautta. Esiintyvyys suhteutettu koko maan keskiarvoon. ² Ao. indekseille laskettu keskiarvo Lähde: Terveyspuntarin kansantaudit, Kela: Hanna Kuninkaanniemi

10 Sairastavuusindeksi¹ Etelä Savossa suhteessa koko maan keskiarvoon (100), ikävakioitu Sairastavuusindeksi 109,3 109,7 111,7 kuolleisuusindeksi 104,6 103,3 105,8 työkyvyttömyysindeksi 113,8 117,1 121,7 erityiskorvausoikeusindeksi 109,5 108,8 107,7 Sairastavuusindeksi Etelä Savossa suhteessa koko maan keskiarvoon (100), vakioimaton Sairastavuusindeksi 120,9 125,6 133,6 kuolleisuusindeksi 117,7 124,7 136,1 työkyvyttömyysindeksi 125,5 129,2 138,6 erityiskorvausoikeusindeksi 119,4 122,8 126,2 ¹ Perustuu kolmeen rekisterimuuttujaan: kuolleisuuteen, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuuteen työikäisistä ja erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuuteen väestöstä Lähde: Terveyspuntarin sairastavuusindeksi, Kela:

11 Työkyvyttömyyseläkettä saavat, % Etelä-Savo Koko maa TuLe- ja sidekudosten sairauksien vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 1,8 2,8 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 3,4 4,4 Työkyvyttömyyseläkettä saavat 8,9 12,2

12 35 Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 30 % väestöstä Etelä Savo Koko maa

13 740 Lääkekorvauksia saaneet Korvattujen lääkkeiden kustannukset /1000 asukasta Etelä Savo 655,9 655,6 732,3 Etelä Savo

14 5000 Kustannukset 4500 Nettokustannukset /asukas Kunnan nettokustannukset yhteensä Sosiaali ja terveystoimi yhteensä Terveystoimi Sosiaalitoimi Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto (mukaan lukien hammashuolto)

15 Nuorten hyvinvointi ja elintavat 8. ja 9.luokan oppilaat, % Terveydentila keskinkertainen tai huono 16,3 Keskivaikea tai vaikea masentuneisuus (R BDI) 13 Tosihumalassa vähintään kerran kuukaudessa 13,9 Tupakoi päivittäin 14,1 Ylipaino 18 Liian vähän liikuntaa viikossa 50,3 Ei yhtään läheistä ystävää 10,2 Vanhemmuuden puutetta 20,5

16 Ammatillisten oppilaitosten opiskelijat Lukion 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijat Alkoholia vähintään kerran viikossa Tosihumalassa vähintään kerran Alkoholia vähintään kerran viikossa Tosihumalassa vähintään kerran Tupakoi päivittäin Tupakoi päivittäin Epäterveellisiä välipaloja koulussa Etelä-Savo Koko maa Epäterveellisiä välipaloja koulussa Etelä-Savo Koko maa Liian vähän liikuntaa viikossa Liian vähän liikuntaa viikossa Ylipaino Ylipaino % oppilaista % oppilaista Hanna Kuninkaanniemi

17

18 Asiantuntijuus ja koordinaatio Tutkimus, kehittämistyö ja tiedotus Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Itä-Savon sairaanhoitopiiri AVI MAMK DIAK Toimeenpano ELY ISO Etelä-Savon media ja muut tiedotuskanavat Kunnat Muut julkiset toimijat 3. sektorin toimijat Etelä-Savon maakuntaliitto Yksityiset palveluntuottajat Eteläsavolaiset

19 Etelä-Savossa Väestön hyvinvointia edistävä työ ja ohjelmat maakunta-, seutukunta- ja kuntatasolla Julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat Tutkimus ja kehittämistyö Uudet hankkeet ja toimintamallit

20 Paappa kattilaan mitä tahhaasa, niin kyllä se lusikasta löötyy. -J Töytäri- -3kg -8kg -10kg -12kg -9kg Hanna Kuninkaanniemi

21 Tilastolähteinä Kela. Terveyspuntarin kansantaudit. Kela. Tilastotietokanta Kelasto. Luopa P ym. Kouluterveys Etelä-Savon raportti. Helsinki: Stakes Stakes. Kouluterveyskysely. Etelä-Savon taulukot Stakes. Kouluterveyskysely. Valtakunnalliset tulokset THL. Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet Viitattu Hanna Kuninkaanniemi

22 Kustannusvaikuttavat ja vaikuttavat toimenpiteet elintapoihin liittyen¹ Alkoholi Mini-interventio riskikäyttäjille terveydenhuollossa Alkoholin hinnan ja saatavuuden säätely Fyysinen aktiivisuus Liikuntapaikkojen ja palvelujen saatavuuden parantaminen yhdessä liikunnan terveyshyödyistä tiedottamisen kanssa Lyhyt interventio terveydenhuoltokäynnin yhteydessä tai kutsusta vapaaehtoisille Liikuntaa suosivat muutokset rakennetussa ympäristössä Tupakointi Vieroitustoimet, kuten lääkärin kehotus, neuvonta ja ryhmävieroitus sekä nikotiinikorvaushoito Hinnan korottaminen ja myynnin rajoitukset Tupakointikiellot ja -rajoitukset Ylipaino Ravinnon rasvojen laadun parantaminen ja määrän vähentäminen neuvonnan avulla yli 50-vuotiaille ja riskiryhmiin kuuluville Ravintokuidun lisääminen ravintoon (alentaa kolesterolia) Elintarvikkeiden suolapitoisuuden vähentäminen elintarviketeollisuuden kanssa yhteistyössä Ravintoon ja liikuntaan vaikuttavat toimenpiteet Ravitsemusneuvonta Elämäntapaohjaus ¹Kiiskinen ym Terveyden edistämisen mahdollisuudet Vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus. STM

23 Vaikuttavia toimenpiteitä mielenterveyden edistämiseen Ehkäisevä mielenterveystyö¹ TimeOut! Aikalisä! toimintamalli (THL) Mini-interventio alkoholinkäytön vähentämiseksi Vertaistukiryhmät työttömille Kotikäynnit raskaana olevien yksinhuoltajien ja pienten lasten äitien luokse Mielenterveyskuntoutujien hyvinvoinnin edistäminen² Mielenterveyskuntoutujien avoryhmät kuntayhteistyönä Mielenterveyskuntoutujien omaisten ryhmät Viestinnällä ja strategialla vaikuttaminen² Tiedotus, tapahtumat ja verkostoyhteistyö ¹ Stengård ym Ehkäisevä mielenterveystyö kunnissa. ² Kuosmanen ym Innovaatioita terveyden edistämiseen mielenterveys- ja päihdetyössä.

Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014

Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014 Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014 Hanna Kuninkaanniemi, Etelä-Savon Liikunta Ry ISBN 978-952-5093-91-9 ISSN 1455-2930 MAAKUNNALLINEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN

Lisätiedot

SAVONLINNAN HYVINVOINTIKERTOMUS SYKSY 2005

SAVONLINNAN HYVINVOINTIKERTOMUS SYKSY 2005 SAVONLINNAN HYVINVOINTIKERTOMUS SYKSY 2005 HYVOKE -projekti 2 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HYVÄN ELÄMÄN ELINKAAREN INDIKAATTORIMALLI 4 3 HYVINVOINTIA KUVAAVA TILASTOTIETO 5 3.1 Taustatiedot kunnasta...5 Väestökehitys...5

Lisätiedot

Pohjois-Savon hyvinvointiraportti

Pohjois-Savon hyvinvointiraportti Pohjois-Savon hyvinvointiraportti 2 3 Pohjois-Savon hyvinvointiraportti Kuopio 2012 4 Pohjois-Savon liiton julkaisu A:75 Taitto: Marja Partanen Painosmäärä 170 kpl Kuopio 2012 Pohjois-Savon liitto Koljonniemenkatu

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLTOLAIN MUKAINEN JÄRJES- TÄMISSUUNNITELMA Terveyspalveluiden järjestäminen ja tuotanto Keski-Suomessa vuosina 2013-2016

TERVEYDENHUOLTOLAIN MUKAINEN JÄRJES- TÄMISSUUNNITELMA Terveyspalveluiden järjestäminen ja tuotanto Keski-Suomessa vuosina 2013-2016 Kaupunginhallitus 2.12.2013 oheismat. asianro 15 (1/56) 4.11.2013 TERVEYDENHUOLTOLAIN MUKAINEN JÄRJES- TÄMISSUUNNITELMA Terveyspalveluiden järjestäminen ja tuotanto Keski-Suomessa vuosina 2013-2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009

KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009 KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009 Kuvaus kuopiolaisten hyvinvoinnista ja hyvinvointistrategian tavoitteiden toteutumisesta Tiivistelmä laajemmasta raportista Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu,

Lisätiedot

Siikalatvan Kunta. Hyvinvoinnin tilan raportti vuosilta 2013-2014 ja suunnitelma vuodelle 2015

Siikalatvan Kunta. Hyvinvoinnin tilan raportti vuosilta 2013-2014 ja suunnitelma vuodelle 2015 Siikalatvan Kunta Hyvinvoinnin tilan raportti vuosilta 2013-2014 ja suunnitelma vuodelle 2015 1 OSA I PÄÄTTYNEEN JA KULUVAN VUODEN ARVIOINTI JA RAPORTOINTI 1. Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden

Lisätiedot

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016 Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016 Itä-Savon sairaanhoitopiirin yhtymähallitus 17.9.2013 127 Jäsenkuntien lausunnot - Enonkosken kunnanhallitus 14.10.2013

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus vuodelta 2013 Välfärdsberättelse år 2013

Hyvinvointikertomus vuodelta 2013 Välfärdsberättelse år 2013 Kuva: Loviisan saaristo, Pepe Kallioinen Hyvinvointikertomus vuodelta 203 Välfärdsberättelse år 203 Loviisan kaupunki Lovisa stad Lapinjä 2 rven kunta Lappträsk kommun Sisältö. JOHDANTO, KERTOMUKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus vuodelta 2013 Välfärdsberättelse år 2013

Hyvinvointikertomus vuodelta 2013 Välfärdsberättelse år 2013 Kuva: Loviisan saaristo, Pepe Kallioinen Hyvinvointikertomus vuodelta 2013 Välfärdsberättelse år 2013 Loviisan kaupunki Lovisa stad Lapinjärven kunta Lappträsk kommun 2 Sisältö 1. JOHDANTO, KERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kuusjoen hyvinvointikertomus 2003 2005

Kuusjoen hyvinvointikertomus 2003 2005 Kuusjoen hyvinvointikertomus 23 25 2 Sisällys 1. Johdanto 2. Terveys 215-ohjelman tavoitteet ja Kuusjoen kunnan hyvinvointitavoitteet 25 3. Hyvinvoinnin ilmeneminen 3.1 Väestökuvaus 3.2 Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS 13.08.2013 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS KYSTERI Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Tilaajatoimikunta

Lisätiedot

Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit. Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl)

Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit. Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl) Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl) Lähde: THL/Sotkanet v. 2013 Koonnut Hanketyöntekijä

Lisätiedot

MASKUN, MYNÄMÄEN JA NOUSIAISTEN HYVINVOINTIKERTOMUS VALTUUSTOKAUDELLE 2013 2016

MASKUN, MYNÄMÄEN JA NOUSIAISTEN HYVINVOINTIKERTOMUS VALTUUSTOKAUDELLE 2013 2016 MASKUN, MYNÄMÄEN JA NOUSIAISTEN HYVINVOINTIKERTOMUS VALTUUSTOKAUDELLE 2013 2016 0 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 HYVINVOINTITIEDON JA TEHTYJEN TOIMENPITEIDEN ARVIOINTI... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Sairastavuus

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 8.11.2012 Väestö Hallinnointi osuus %, Kustannus Päivystysv. Vastuu viikkojen Kunnat 31.12.2011 Osuus % euro 2 ohj. etup. Yhteensä määrä hinta/kunta

Lisätiedot

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin PÄLKÄNEEN HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii 1. Taustaa... 1 2. Hyvinvointi ja sen kuvaaminen... 3 3. Hyvinvointitiedon tarkastelu ja kehityskohteiden määrittäminen...

Lisätiedot

Siikalatvan seutukunnan työikäisten ja ikääntyvien hyvinvointistrategia

Siikalatvan seutukunnan työikäisten ja ikääntyvien hyvinvointistrategia Siikalatvan seutukunnan työikäisten ja ikääntyvien hyvinvointistrategia 2009 2012 Terveyden edistäminen Siikalatvan seutukunnassa, SiiKE -hanke Kesäkuu 2008 Toim. Haapakorva-Kallio Merja Hautala Eija Rantapelkonen

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SEUDULLINEN HYVINVOINTIOHJELMA 2015-2018 JA KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

LASTEN JA NUORTEN SEUDULLINEN HYVINVOINTIOHJELMA 2015-2018 JA KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET Viiru, Elli Suomalainen, Savonrannan peruskoulu LASTEN JA NUORTEN SEUDULLINEN HYVINVOINTIOHJELMA 2015-2018 JA KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET Enonkoski, Savonlinna, Sulkava 27.4.2009 Petra Turtiainen ja Jukka

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 2 / 2012 Sivu 1 16.02.2012

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 2 / 2012 Sivu 1 16.02.2012 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 2 / 2012 Sivu 1 Kokoustiedot Aika Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Huittisten kaupungin päihde- ja mielenterveysstrategia

Huittisten kaupungin päihde- ja mielenterveysstrategia HUITTISTEN KAUPUNKI Huittistenkaupungin päihde-jamielenterveysstrategia 2012 2017 Huittisten perusturvakeskus 27.4.2012 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavia taustatekijöitä...

Lisätiedot

SELVÄSTI VÄHEMMÄN VARKAUDEN PÄIHDETYÖN STRATEGIA

SELVÄSTI VÄHEMMÄN VARKAUDEN PÄIHDETYÖN STRATEGIA SELVÄSTI VÄHEMMÄN VARKAUDEN PÄIHDETYÖN STRATEGIA 2007 2015 kaikkien yhteinen asia 1. JOHDANTO... 2 2. NYKYTILAN KUVAUS... 3 2.1. Varkauden päihdetilanne ja kehitys... 4 2.2 Palvelurakenne, toiminta ja

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus 2010

Hyvinvointikertomus 2010 Kouvolan kaupungin Hyvinvointikertomus 2010 10.1.2011 Ulkoasu: Eija Tiitinen KUVAILULEHTI Tekijä(t) Hannele Viljakainen, Marja-Terttu Nuorivuori, Keijo Gärdström, Jyrki Harjula, Kirsi Kiiski, Niina Korpelainen,

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 17.6.2014 1 Sisällysluettelo OSA 1. PERUSTELUOSA 1. JOHDANTO... 3 2. PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 4 3.

Lisätiedot

KYMENLAAKSON TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2014 2020

KYMENLAAKSON TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2014 2020 KYMENLAAKSON TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2014 2020 Mia Holmberg Kirsi Kiiskinen Kirjoittajat: Mia Holmberg & Kirsi Kiiskinen Copyright: Kymenlaakson Liikunta ry Kustantajat: Kymenlaakson Liitto ja Kymenlaakson

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA HYVINVOINTIKERTOMUS 2006

HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA HYVINVOINTIKERTOMUS 2006 HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA HYVINVOINTIKERTOMUS 2006 Hämeenlinnassa Lokakuu 2006 Liisa Lähteenmäki Tarja Mikkola 2 JOHDANTO... 5 1. SEUDUN KUNTIEN HYVINVOINTIPOLITIIKKAA OHJAAVAT STRATEGIAT JA TOIMINTAOHJELMAT...

Lisätiedot

Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta

Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta Seinäjoki 1. Hyvinvointikertomus Kunta Seinäjoki Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta Tämä hyvinvointikertomus on terveydenhuoltolain 12 :n mukainen raportti asukkaiden terveyden

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 31.3.2011 Simon kunta Virpi Pesonen Hyväksytty Simon kunnanvaltuuston kokouksessa 14/11/2011 53 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ (LLKY)... 6 2.1. Väestö ja ikärakenne...

Lisätiedot

Marit Salo & Pirjo Syväoja Päivitys 12/2012: Mikkelin kaupungin ehkäisevän päihdetyön strategia 2013 2016

Marit Salo & Pirjo Syväoja Päivitys 12/2012: Mikkelin kaupungin ehkäisevän päihdetyön strategia 2013 2016 Tuotantolautakunta LIITTEET 6.3.2013 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 6.3.2013 30 Liite nro 1 Marit Salo & Pirjo Syväoja Päivitys 12/: Mikkelin kaupungin ehkäisevän päihdetyön strategia 2013

Lisätiedot