SAIMAAN TILA JA SIIHEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT. VESIHALLITUS NAflONAL BOARD OF WATERS, FINLAND. Tiedotus Report

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAIMAAN TILA JA SIIHEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT. VESIHALLITUS NAflONAL BOARD OF WATERS, FINLAND. Tiedotus Report"

Transkriptio

1 VESIHALLITUS NAflONAL BOARD OF WATERS, FINLAND Tiedotus Report MARJA KAUPPI ILPPO KETTUNEN JARMO KIVINEN RIITTA NIINIOJA OLAVI SANDMAN SAIMAAN TILA JA SIIHEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT HELSINKI 985

2 Tekijät ovat vastuussa jukaisun sisäflöstä, eikä siihen voida vedota vesihallituksen virallisena kannanottona, VESU-IALUTUKSEN fledotuksa koskevat tllaukset: Vahion painatuskeskus PL 56, H&sinki, puh. (9)539 /julkaisutflaukset SBN SSN

3 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDÄNTO 5 ORIVEDEN - PYHÄSELÄN ALUE 8. Valuma-alueen yleispiirteet 8.2 Kuormittava toiminta.3 Vesistön tila 4.3 Tarkkailu- ja havaintotoiminta 4.32 Pyhäselän - Jänisselän alue 5.33 Heposelän alue Puhosselän alue Oriveden eteläosa: Savonselkä, Sampaanselkä ja Paasivesi 3.4 Vesistön käyttökelpoisuus 36 2 PYYVEDEN SEKÄ ENONVEDEN - HEINÄVEDEN ALUEET Valuma-alue ja yleiskuvaus Alueelle tuleva kuormitus 39 2,3 Veden laatu ja biologia ja siihen kohdistuneet tutkimukset Yhteenveto 45 3 HAUKIVESI Haukiveden valuma-alueen ja hydrologian yleispiirteet Kuormitus Haukiveden tila Vesistön käyttökelpoisuus ja toipuminen 59 4 PURUVESI 6 4. Valuma-alue ja yleiskuvaus 62 4,2 Alueelle tuleva kuormitus Puruveden veden laatu ja biologia sekä siihen kohdistunut tutkimukset 64 4,4 Yhteenveto 7 5 UTRASVESI 3A VÄISTÖNSELKÄ Valuma-alue ja yleiskuvaus Alueelle tuleva kuormitus Veden laatu ja siihen kohdistuneet tutkimukset Yhteenveto 8

4 Sivu 6 PIHLA3ÄVEDEN KOKONSELN ALUE 8 6. Valuma-alue ja yleiskuvaus g3 6.2 Alueelle tuleva kuormitus Veden laatu ja biologia sekä. siihen kohdistuneet tutkimukset 86 7 UKONVEDEN VESISTÖALUE ELI MIKKELIN ÄLÄUOLINEN SAIMAAN VESISTÖ Valuma-alue ja yleiskuvaus Vesistöön kohdistuva kuormitus Vesistön veden laatu ja biologia sekä. siihen kohdistuneet tutkimukset Yhteenveto 4 8 PUUMÄLANSÄLMEN ETELXPUOLISEN SAIMAAN POH3OISET OSAT 5 8. Valuma-alue ja yleiskuvaus Alueelle tuleva kuormitus Veden laatu ja biologia sekä. siihen kohdistuneet tutkimukset Yhteenveto 3 9 ETEL-SÄIMAA 4 9. Valuma-alueen yleispiirteet Tutkimustoiminnasta Kyläniemen pohjoispuoliset alueet Pien-Saimaa Itäinen PienSaimaa Etelä-Saimaa 24 9,7 Vuoksen edusta HaapavesI 36 KIR3ÄLLISUUS 37

5 5 3OHDANTO Ei, kuulkaa hyvät ihmiset, kyllä asia on niin, että Saimaa, tämä Suur-Saimaa sittenkin on yliveto kaikista Suomen järvistä, ja se on koko Euroopan ihanin järvi -siitä ei pääse yli eikä ympäri. Saimaa niistä on kaunein, kornein ja suurpiirteisin. (Aarre Ä. Nuutinen: Saimaa, Porvoo 936) 3o viisi vuosikymmentä sitten cm. sitaatin esittämistä ihannoivista kuvauksista huolimatta Saimaasta löytyi jätevesien pilaamia vesfalueita. Nyt tilanne on vakava. Huolimatta teollisuuden rakentamista puhdistuslaitoksista ovat jätevesien vaikutusalueet laajat ja ne ovat pysyneet lähes muuttumattomina. Tämän kirjan tarkoituksena on antaa yleiskuvaus Suur-Saimaasta, joksi katsotaan Vuoksen vesistön lähes tasapinnassa oleva alue Vuoksen suulta Imatralta Konnuksen ja Karvion virtoihin ja Pielisjokeen 3oensuussa. Aluetta on kuvattu myös vesihallituksen julkaisuja -sarjassa nrot 27, 34 ja 42. Vuoksen vesistöalueen pinta-ala on noin km2. Tästä Suur-Saimaaseen kuuluu noin 46 km2 (Seuna 97). Vuoksen virtaama Hydrologisten vuosikirjojen mukaan on 96-8 (MQ) 537 m3/s, Suur-Saimaaseen laskevat laajat Iatvavesistöt Pielisjärvestä Pielisjokea pitkin ja Kallavedestä Konnuksen ja Karvion virtojen kautta. Pielisjoki, 3akokoski F = km2 L = 2,7% MQ = 228 m3/s Konnus + Karvio F = 6 27 km2 L = 5,3 % MQ = 32 m3/s

6 S3 6 7O uoisadannat nvat vaihde]juet 5 - mm b E V oi s sl on virtaamaltaan lähes luonnonn ui aan ooikkeusjuoksutuksia. jolloin j9 m-/. u-i eskiarvojen mukaan on vaihteiu ollut j 2 4 j JLLJLJLL 9 6L -56 6$ P Vuodet VI VII VIII I Kuuku 5 i

7 7 3ääpeitteen kestoaika on noin 6 vuorokautta. 3ään paksuus vaihtelee keskimäärin 3-6 cm välillä, Veden lämpötila talvella, jään alla, on noin +,2 C. 3ärvialtaan syvyydestä ja mm. jääntulon ajankohdasta riippuen syvän veden lämpötila vaihtelee + 2 C C välillä. Ävovesikauden pitkäaikaiset pintaveden lämpötilan keskiarvot vaihtelevat 7,2 C - 8,8 C välillä. Kuukausi V VI VII VIII IX X Lämpötila ,2 6,5 8,8 3,4 3,8 7,2 Tässä työssä esitetty aineisto perustuu vesihallituksen tutkimuksiin sekä muiden tutkimuslaitosten tekemien ns. velvoitetutkimusten tuloksiin. Työhön ovat osallistuneet seuraavat henkilöt: Pohjois-Karjalan vesipiiri: Kuopion vesipiiri: Mikkelin vesipiiri: Kymen vesipiiri: Marketta Ähtiainen Marja Kauppi Riitta Niinioja Irmeli Taipalinen 3armo Kivinen Olavi Sandman llppo Kettunen Julkaisun toimittajana on ollut ilppo Kettunen.

8 $ ORIVEDEN - PYHÄSEL2N ÄLUE. Valuma-alueen yleispiirteitä Oriveden - Pyhäselän alueella tarkoitetaan Vuoksen vesistön Orivirran yläpuolista osaa (kuva ). Oriveden-Pyhäselän vesistöalueeseen kuuluvat Pyhäselän vesistöalue (nro 4.32), Oriveden alue (nro 4.3), Onkamojärven vesistöalue (nro 4.37) ja Piimäjoen vesistöalue (nro 4.38). Alueiden pinta-alat ja järvisyydet sekä pelto- ja suoprosentit ovat seuraavat: Vesistöalue nro Valu ma-alueen Valuma-alueen Valuma-alueesta pinta-ala, km2 järvisyys, % peltoa, % suota, % Pyhäselän alue ,3 5,3 Oriveden alue 4.3 7,2 5,9 Onkam ojärven alue ,6 9, 3,4 Piimäjärven alue 4,38 5 4,5 5,7 3,9 Yhteensä 3 2 Koko yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala on 2$ 5 km2 ja järvisyys 6,4 %. Kallioperältään alue kuuluu ns. karjalaiseen liuskejaksoon (Vesihallitus 979), Säätietoja on saatavissa Joensuun lentoasemalta (ilmastoasema), Liperin Siikasalmelta (sadanta, lumi, routa) ja Rääkkylän kirkonkylästä (sadanta, lumi). Joensuun lentoasemalla vuosijakson 93-6 keskimääräiset lämpötila- ja sadantatiedot ovat seuraavat: Kuukausi II III IV V VI VII VIII X X XI XII Koko Sadanta (mm) Lämpö tila( C) -,5 -,4-6,4,9 7,8 3,6 6,7 4,8 ),2 3,,9-6,5 2,5 vuosi Termisen kasvukauden pituus on 55-6 vrk. Kokonaissäteily vaakasuoralle pinnalle vuosijaksolla on ollut 65 - kesto vuosina Pyhäselän - Oriveden 7 kcal/cm2v (Vesihallitus 979). Jääpeitteen alueella on vaihdellut 5-92 vrk.

9 9 kanava Orivirta = vauakunnoltinen virta- /syvännehavaintoasema O = vesitoimiston hovaintoasemo = velvoitetorkkoilun havantoasemo Kuva. Vedentaatuhavaintousem Cveden Pyhäsetän alueelta.

10 Pyhäselkään Iast<evat Pielisjoen Höytiäisen vedt. Heposelkään laskevat Viinijärven vesistöalueen vedet Ta]paleenjo<ea pitkh. Oriveden Puhoslahteen laskevat Pyhäjärven vedet Oriveden -- arvot ovat seuraavat: Pyhsel3r; alaraj.i on Orivirrassa. Virtaama Asema; Keskiylivirtaarna Keskivirtaama Keskialivirtaama vuosijakso MHQ MQ MNQ (m/s) (m/s) Pielisjoki, Jakokoski; Höytiäinen, Puntari koski; , 8, Taipaleenjoki, VIIni järven luusua; ,5 Pyhäjärvi, Puhos 2 5,4 Orivirta (arvio valuma-alueen perusteella) % 78 Valtaosa Oriveden - Pyhäselän alueen vesistä tulee Pielisjokea pitkin. Joen keskivirtaama on 228 m3/s. Virtaama Jänisselällä, Pyhäselän eteläpuolella on noin 24 m3/s. Virtaarnan jakautumisesta Ärvinsalmen ja Kivisalmen kesken ei ole tarkkaa tietoa. Savonselälle tulee vettä Heposelältä Onkisalmen kautta noin m3/s. Koko Oriveden Pyhäselän alueelta poistuu vettä Orivirran kautta keskimäärin 294 m3fs. Oriveden eri osa-alueiden pinta-alat ja keskisyvyydet ovat seuraavat (Vesihallitus 979): Osa-alue Pinta-ala Keski- Osa-alue Pinta-ala Keskikm2 syy. m km2 syy. m Pyhäselkä 229, Hämeenselkä 2 2,4 Tikanselkä 48 7,5 Sampaanselkä 4 7,9 Jänisselkä 53 6,3 Paasivesi 8 2,7 Telmonselkä 22, Haapasalmi 7 3,9 Rauanselkä 5 6, Sangenlahti 5,2 Heposelkä 46 6,2 Puhosselkä 3 4, Savonselkä 96,6 Jaamanselkä 6 2, Pyssyselkä 8 8,8 Orivesi - Pyhäselkä 897 9,8

11 Suur-Saimaan pohjoisimmassa osassa eli Oriveden - Pyhäselän alueella vedenkorkeudet ovat hieman suuremmat kuin eteläisellä Saimaalla. Oriveden - Pyhäselän vedenkorkeudet ovat seuraavat: Asteikko; Ylivesi Keski- Keski- Keski- Alivesi vuosijakso ylivesi vesi alivesi Joensuun ala-asteikko; 93 N6-6 = NN + 4 cm HW MHW MW MNW NW NN + 77,2 + 76,2 + 75, ,37 74,47 (m) Vuodesta 976 lähtien alueen vedenkorkeutta on havainnoitu myös Ärvinselällä, jossa on vesihallituksen hydrologian toimiston llmnigrafiasema. Asemalla on ns. puhuva pääte, josta saadaan puhelimitse tieto vedenkorkeudesta (puh )..2 Kuormittava toiminta Oriveden - Pyhäselän alueelle kohdistuva asumajätevesikuormitus ilmenee taulukosta ja teollisuuden kuormitus taulukosta 2. Jätevesien purkupaikat on esitetty kuvassa 2. Välillisistä kuormittajista tärkeimpiä on Enso-Gutzeit Oy:n Uimaharjun selluloosatehdas, jonka vuostuotanto v. 983 oli 6,8. t/v, jätevesimäärä 73,9 i m3/vrk ja vesistökuormitukset seuraavat: kllntoaine,8 t/vrk, BOD7,6 t 2/vrk, fosfori 6 kg/vrk ja typpi 75 kg/vrk. liksenjoesta Pielisjoen kautta Pyhäselkään kulkeutuvat lisäksi Outokumpu Oy:n Hammaslahden kaivoksen jätevedet. Sysmäjärven ja Taipaleenjoen kautta Heposelkään purkautuvat Outokumpu Oy:n Keretin ja Vuonoksen kaivosten jätevedet sekä Outokummun kaupungin jätevedet. Joensuun kaupunki laski ennen Kuhasalon puhdistamon valmistumista (v, 975) jätevetensä suoraan Pielisjokeen. Kaupungin aiheuttama vesistökuormitus Pyhäselkään on tällöin ollut erittäin merkittävä, - 3 % Pielisenjoen ainevirtaamasta. Puhdistamon valmistumisen jälkeen jätevesien aiheuttama kuormitus on ollut - 3 ¾ Pielisjoen vastaavista ainevirtaamista (Viljanen 98). Joensuun Kuhasalon puhdistamolle Itä-Suomen vesioikeus on v. 982 asettanut seuraavat käsittelyvaatimukset lähtevässä jätevedessä: BOD7 korkeintaan 25 mg/l ja kokonaisfosfori korkeintaan,8 mg! (puhdistusteho fosforin osalta vähintään 9 %) neljännesvuosikeskiarvoina. Jätevedenpuhdistuksen tavoitearvoina on 6D7:n

12 - Outokumpu rvi Pyhäselän Kontiolahti, Lehmo Pohjois Karjalan Skhkö Liperi, Ylämylly Pohjois Karjalan Opisto Pyhäselkä, Hammaslahti Vanhainkoti Iltarauha Rääkkylä, kirkonkylä Rääkkylä, Rasivaara Karjalan Lohi Oy Ulkopuolelta tulevaa kuormitusta mm. Enso-Gutzeit - Rauma-Repola Oy, Uimaharju Oy, Hammaslahti Oy Pohjois-Karjalan Ra javartiosto Jänisseln al Joensuun kaupunki ie II ilcp III Outokumpu - Outokummun Oy, Vuonos ja Keretti kaupunki Liperi, Viinijärvi kaksi alalaitosta 3 Plan Sell Oy, Kiteen saha 4 Ulkopuolilta tuleva - Kiteen clär Lperi, alue kirkonkylä 2 LLperin Peruna 3 Ulkopuolelta mm, kiormitusta Puhosselän alue Oy Norenin Ah Puhos tulevaa 2 lv Kitee Puhos Ah ja j ätevedet tehtaiden sosiaali Kuva 2. Jätevesikuormittajat Oriveden Pyhäselän alueella

13 3 osalta 2 mgll (puhdistusteho 9 %) ja kokonaisfosforin Jätevedenpuhdistamoa on tehostettava tavoitepitoisuudet ja vähintään 9 %:n puhdistusteho osalta vuoden 987 alkuun mennessä niin, saavutetaan,,5 mg/l. että em. Puutavaran uitto on tällä alueella huomattavaa. Uitettu puutavara v. 983 oli yli,6 milj. uittoyksikköä (Pohjois-Karjalan Uittoyhdistys 984). Jätevesikuormituksen lisäksi mm. uiton pudotuspaikat ja vesivarastoalueet voivat aiheuttaa vesistökuormitusta. Varsinkin happea kuluttava kuormitus on paikallista osoittautunut suureksi. Pajulan ja Matinveden (984) mukaan 2 k-m3:n puumäärän kahden viikon vesivarastointi kuormitti vesistöä yhtä paljon kuin 2 8 asukkaan puhdistamattomat jätevedet asukkaan puhdistamattomat biologisen hapen jätevedet tarpeen kokonaisfosforin osalta. (BOD7) osalta ja 5 Hajakuormituksesta puhuttaessa on muistettava, että suurin yksittäinen ravinnekuormittaja. Maataloudessa maatalous on vesistöjemme tapahtuneet muutokset, lannoitteiden käytön kaksinkertaistuminen viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana, samoin kuin tuotantoyksiköiden suureneminen, ovat lisänneet maatalouden potentiaalista arvo 2 kg/ha kuor rnitusta, Kuor mistuslukuina on viljelysmaille v ja fosforille,57 kg/ha v (Kauppi 984). esitetty typelle Taulukko. Asumajätevesikuormitus vuosina (Vesihallitus 984 a, b) Kuormittaja Kuormitus kg/v vuosi m3/vrk 8D7 kok. N kok. P Jätevesirnäärä Joensuu, Kuhansalo , Kontiolahti, Lehmo ,2 9, 3,,8 4, 5,7 Liperi, Ylämylly ,,3 3, ,,4 2,9 Pyhäselkä, Hammaslahti , 982 4, Rääkkylä, kirkonkylä ,, ,6 3, 2,4 4,2 4,,9 6, 9,2 6, Jäteveden käsittely RS L ja TL Liperi, kirkonkylä R , 2, *) 35 = jälkisaostus, imeytysojasto, RS = rinnakkaissaostus, L = lammikko,,8,7 8,3 *) TL = tehostettu lammikko

14 Alueelle johdetaan puhdistettuja jätevesi lisiilsi seuraavista alle 2 asukkaan jätevedenpuhdistarnoista: Pohjois-Karjalan opisto (Pyhäselkä), Rääkkylän Rasivaaran taajarna (Jänisselkii) ja Puhoksen tehtaiden sosiaalijätevedet (Puhosselkä). Taulukko 2. Teollisuuden jätevesikuormitus vuosina (Pohjois-Karjalan vesipiirin vesitoimisto 983, 984) Kuormittaja Jätevesirnäärä m3/v Kuormitus, tonnialv vuosi kuormittava muu BOD7 Kok.P Kok.N COD Kunto- Muu Oy Kiteen Puhos Äb aine ,4,2,3 ± ,4,6,4 2,9 5, ) Oy Noresin Äb ,3,3, 2) ,2,3 3, 6,2 3) Pian-Seli Oy *) ,3,8,3 5,3 2, ,3,7,3 6,5 2,8 *) puhdistamo valmistui loppuvuonna 983 ) kokonaisrikki, 2) formaliini,3, metanoli 235 3) formaliini,8, metanoli,5.3 Vesistön tila.3 Tarkkailu- ja havaintotoirninta Oriveden - Pyhäselän alueella on viranomaisen toimesta havainnoitavia valtakunnalliseen syvänne- ja virtahavaintovekkoon kuulu zia asemia seuraavasti:

15 5 Syvänneasemat: vesistö- asema alue nro Pyhäselkä, Kokonlahti Orivesi, 3änisselkä 4.32 $ Heposelkä, pohjoisosa 4.3 Heposelkä, TiHitehtaan edusta Savonselkä Sampaanselkä Virtahavaintoasemat: vesistö- asema alue nro Pielisjoki, Hasaniemi Höytiäisen kanava änisselkä, Ärvinsalmi Hämeenselkä, Kivisalmi Orivesi, Onkisalmi Havaintoasemien sijainti ilmenee kuvasta. Valtakunnallisten asemien lisäksi vesistöalueella (4.32) vesitoimisto havaitsee säännöllisesti seuraavia asemia: Kaskesnie men laita, Noljakansaaren edusta ja Pyhäsaaren syvänne (kuva ). Vesistön kuormittajien ns. velvoitetarkkailuihin sisaltyvia havaintoasemia on em Joensuun edustan lisaksi Pyhaselan Hammaslahden taajaman edustalla ja Raakkylan kirkonkylan edustalla Oriveden alueella (4.3) vesitoimiston säännöllisesti havaitsemia asemia ovat Telmonselka, Ukonselka, Puhosselan kaksi asemaa ja Paasives; Velvoitetarkkailujen havaintoasemia on Oy Kiteen Puhos Äb:n lastulevytehtaan ja Oy Noresin Ab:n liirnatehtaan edustalla sekä PIan-Seil Oy:n Kiteen sahan edustalla. Lisaksi tie- ja vesirakennuslaitoksen vaylatoiden vesistovaikutuksia on tarkkailtu useilla havaintoasemilla Kivisalmen ympäristössä ja Puhosselän - Paasiveden alueilla (Insinööritoimisto Oy Väylä 983 ja 984, Kokko 983 a ja b)..32 Pyhäselän - Jänisselän alue Pyhäselän veden laatuun vaikuttaa keskeisesti Pielisjoen veden laatu, sillä suurimman osan vesistään Pyhäselkä saa Pielisjoen kautta (vrt, kohta.). Joen vesi on hyvin tummaa, melko runsasravinteista, lievästi hapanta ja sen haponsitomiskyky (alkaliniteetti) on pieni. Pyhäselkään laskevat myös Höytiäisen vedet Höytiäisen kanavan kautta. Kanavan vesi on väriltään vaaleaa ja niukkaravinteista Pyhaselkaan tulevan veden laatu on ollut vuosina keskimäärin seuraavaa:

16 96 Asema nto ph Pielisjoki, Hasaniemi 5 6,4 Höytiäisen arvo kanava 6 6,8 ka n AkaIit- SJhL nioh teeti t is rnmol/i ri ka n ka n Kokonais- Kokonais- Väri foslori typpi luku pg/l pg/l mgptil ka n ka n ka n 76,8 73 3, ,6 72 6, Pyhäselkään tulee em. lisäksi vesiä pienestä Haapajoesta, jonka vesi on tumma ja melko runsasravinteista. Myös Onkamojärven vesistöalueen vedet laskevat Pyhäselän eteläosaan Nivanjoen kautta. Nivanjoen vesi on melko runsasravinteista. Jänisselkään Pyhäselän eteläpuolelle tulevat Piimäjoen vesistöal en vedet. Piimäjoen vesi on hyvin tummaa ja melko runsasravinteista Pyhäselän ja Jänisselän alueen jätevesikuormittajat ilmenevät kuvasta 3. Merkittävin jätevesikuormittaja on Joensuun kaupunki, jonka jätevedet johdetaan Pielisjokisuuhun Pyhäselän pohjoisosaan. Välillisistä Pyhäselän kuormittajista huomattavin on EnsoGutzeit Oy:n Uimaharjun selluloosatehdas. Jätevesien vaikutusta tarkkaillaan Pielisjoen ja Pyhäselän pohjoisosan alueilla nykyisin ns. yhteistarkkailuna, jonka tulokset raportoidaan vuosittain (Holopainen 984). u Joensuu, Kuhasalo 2 Kontiolahti, Lehmo 3 PohjoisKarjalan Sähkö Oy, Ylämyllyn kyllästämö 4 Liperi, Ylämylly 5 Pohjois-Karjalan Opisto 6 Pyhäselkä, Hammaslahti 7 Riäkkyä, kirkonkylä 8 Rääkkylä, Rasivaara salmi Kuva 3 Pyhäselän ja Jänisselän jätevesikuormittajat

17 7 Pyhäselän pohjoisosassa Noljakansaaten ja Kaskesniemen havaintoasemilla on havaittu pohjanläheisissä vesikerroksissa hapen vajausta kevättalvisin 97- ja 98- luvilla (kuva 4). Hapen vajauksen aiheuttajina ovat sekä Joensuun kaupungin jätevesikuormitus että ilmeisesti myös Enso-Gutzeit Oy:n Uimaharjun selluloosatehtaan jätevesien vaikutukset. Niitä ilmentävät Pyhäselällä 97-luvulla todetut veden ligniinipitoisuudet (vrt, myös Granberg 984). As4.3.8 JOENSUU As Pyhäsetkä K yt / NOLJAKANSAAREN EDUSTA As = O.O tkoksyv2m) KASKESNIEMEN LAITA As432.6 = (Koksyv.38m) Kuva 4. Älusveden kevättalvinen happitilanne Joensuun edustalla Pyhäselällä Veden ravinnepitoisuudet Pyhäselällä Joensuun edustalla ovat 97-luvulla olleet ajoittain melko suuria. Päällysveden kokonaisfosforipitoisuuden suurimmat arvot ovat olleet Noljakansaaren edustalla 6 pg!l ja Kaskesniemen laidassa 2 igil sekä vastaavat kokonaistyppipitoisuudet 2 2 jig N/l ja $ ig N/l. Tilanne on johtunut suureksi osaksi Siilaistenpuron kautta tulevasta kuormituksesta. Kuormituksen pienentyminen näkyy 98-luvulla ravinnetason pienenemisenä Noljakansaaren edustalla: päällysveden fosforiarvot ovat vaihdelleet pg P/ ja typpiarvot pg N/. Kaskesniemen edustalla vesi on Noljakansaaren edustaa vaharavrnte;sempaa ja yleensa happitilanteeltaan parempaa Pyhasefan pienkuormittajien jatevesien vaikutus ilmenee paikallisina veden laadun muutoksina hyg;eenisena likaantumisena ja rehevoitymisena Rehevoityminen nakyy matalilla purkupaikoilla myös vesikasvilhisuuden runsastumisena. Tällaisiin paikallisiin muutoksiin vaikuttaa myös maa- ja metsätaloustoiminnan aiheuttama hajakuor mitus.

18 Jänisselän Hämeenselinin ainoastaan Rääkkylän aiueie chci;tj keskitittyä tajstd, jätevesikuormitusta -<irkon. viis: ja Uasivaarasta. Pääosa tästä jätevesikuormituksestd suuntautuu Vänskä9sa r -een, joka on Hämeenselkään avautuva matala lahti. Jätevesien lisäksi kuorrnitusta esistöön tulee Oravilahden pengerrysalueelta pumpattavista kuivatusvesistä. Vänskänsalmessa veden laatu on ajoittain runsasta. huono. Alue on rehevöitynyt, ja mataluuden vuoksi vesikasvillisuus on Kivisalmen väylätyön aiheuttamat veden laadun muutokset ovat näkyneet koko Hämeenselän ja Jänisselän alueella sekä niiden ulkopuolellakin. Väylätöiden vaikutusalueen laajuutta on arvioitu havaitun veden sarnennuksen 5). Laajimmillaan samentuminen oli vuoden 982 lopissa. Väylätyöt perusteella (kuva päättyivät elokuussa 983. Samentumista esiintyi vielä tämän jälkeenkin mm. Hämeenselällä lokakuussa 983, mutta vaikutuksista veden laatuun on se hävisi vuodenvaihteesten mennessä. Väylätyön tehty tarkkailuraportti 984). Kalatalousselvitys valmistuu keväällä 985. Insinööritoimisto Oy Väylä Pyhäselän ja Jänisselän syvänteiden veden laatu on ollut kevättalvisin vesipatsaan puolivälissä vuosina keskimäärin seuraava: Asema nro Kok. Happi ph- Älkalini- Sähkön- Kckonais- Kokonais- Väri- n syy, arvo fo-fori typpi luku m kyll% mrnoiil ms!ri ig P ug Nl mgpt/l teetti joht.5 Pyhäselkä ,3, 3, Kokonluoto Jänisselkä *) 6,3,9 3,7 *) *) n = 8 Pitkällä aikajaksolla, vuosina Pyhäselän ja havaittu samansuuntaisia muutoksia, jofl-a ovat ]nisseän tilastollisesti veden laadussa on merkittäviä luottamustasolla > Tällaisia muutoksia ovat veden suolapitoisuuden (sähkönjohtavuuden) kasvu ja ph-arvon alentuminen sekä Pyhäselän kokonaistyppipitoisuuksien pienene minen. Useilla muill ikin Vuoksen vesistöalueen havaintopaikoilla on (Laaksonen ja Malm 982). tarkasteltuna aikana todettu suolapitoisuuden nousua

19 Kuva 5. Kluisatmen vöylä-ja sittanrakennus töiden aiheuttama vesistön sameh tuminen vuosina 98-$3 Ajoittain samea Orves JbnsSeh<Q RAARKYLA ZT

20 2 Sekä Pyhäselän että ]åni svnt ilili n ajo ttain havaittu alusveden happitilanteessa huonont rnst T ir a or todettu K konluodossa kevättalvisin ja skä )83. Flpeu ;Ilästysarvo i ole tällöinkään laskenut keskimäärin alle 4 %:n (kuva 6) eliin keittaivlnen happitilanne on ollut heikoin vuosina Sen jälkeen tilanne on kuitenkin parantunut Pohjanläheisen vesikerroksen hapen kyllästysarvo o vaihdellut 98-luvulla 2-3 %. On ilmeistä, että vuosina todetut fosforipitoisuuksien nousut Jänisselällä johtuvat ainakin osittain Kivisalmen väylätöstä (kuvat 5 ja 6). Kytt. b/ fjigpit) PYHÄSELKÄ-KOKON LUOTO As.7 f Kok.syv.67m) Kyti /o (F g P/ ) JÄNISSELKÄ ( Kok syy, 36 m) As.8 $. ao 6 oho-m Fostor pohji irn...- s Fosforj im 2 ohbam 7 IIIII Kuva 6. Pyhäselär ja 3änisselän kevättalvi set hapen kyllästysarvot ja fosfori pitoisuudet, Kuvaajat on piirretty kolmen vuoden liukuvien keskiarvo jen perusteella.

21 2 Pyhäselkä on rehevyystasoltaan karua 96-luvun alkupuolella Joensuun lähivesillä K askesniem een ja Pyhäsaareen asti kasviplanktonin määrän (biom assan) perusteella. Kokonluodon alue on puolestaan ollut hyvin karua, sillä kasviplanktonin biomassa (tuorepainona) oli alle,2 mgll (Heinonen 98). Kesältä 97 kasviplanktontuloksia on Pyhäsaaren asemalta, joka oli tuolloinkin katua aluetta (Lepisto ym. 979). Kesällä 98 tehdyt kasviplanktontutki mukset kuvastavat alkavaa rehevöitymistä Kaskesniemen, Pyhäsaaren ja Kokonluodon alueilla, kun tarkastellaan sekä kasviplanktonin rniärää että rehevyyttä ilmentävien lajien osuutta karuutta ilmentäviin lajeihin nähden (vrt. Granberg 934). Pyhäselän kasviplanktonbiomassat vuosilta 98 - $2 ovat rehevöityvälle vedelle ominaisia Kokonluotoa lukuun ottamatta. Tilanne johtuu paljolti sateisuuden seurauksena lisääntyneestä ravinnehuuhtoutumasta vesiin, Normaaleina vuosina kasviplanktonmäärät palautuvat likimain vuoden 98 tasolle edellyttäen, ettei kuormitusoloissa tapahdu muutosta huonompaan suuntaan (Granberg 984). Kesällä 984 todettiin Pyhäselällä Joensuun edustalla -levää, joka aiheutti uimareiden taholta valituksia. Rehevyystasoa kuvaamaan käytetään myös kasviplanktonin klorofylli-a - pitoisuuksia. Niiden perusteella rehevöityminen vaikuttaa voimistuneen Joensuun edustalla 98-luvulla, mutta tuloksia tarkasteltaessa on muistettava myös eri vuosien erilaisten kasvuolojen vaikutus (vrt, edellä). Pyhäselän pohjoisin osa Noljakansaaresta Kaskesniemeen ja Pyhäsaareen asti on nykyisin klorofyllitulosten perusteella luokiteltavissa rehevöityväksi alueeksi (vrt. Forsberg ja Ryding 98, OECD 982): Vuosi Klorofylli-a, pgil Noljakansaaren ed. Kaskesniemen laita Pyhäsaari as as as maks. ka n maks. ka n maks. ka n 98 7,6 6,6 3 6,3 5,6 3 4,9 3, ,8 7, 5 7,6 6,2 5 8,7 5, ,8 6,5 6, 5,8 6 6,4 4, , 9,4 4 3,5 9,6 4 3,3 8,5 4

22 22 Rehevöitymistä heijastavat myös tiedot verkkojen limoittumisesta Pyhäselällä mm. 3oensuun kalastuskunnan vesillä (Viljanen ja Turunen 985). Kalatalouden kannalta Pyhäselkä on merkityksellinen ja sieltä on tehty useita kalataloudellisia selvityksiä (mm. Mäkinen 964, Viljanen ym. 982). Vuonna 98 Pyhäselän kalansaalis oli 8,4 kg/ha. Jänisselän saalis oli vuonna 979 tehdyn tiedustelun mukaan 6,8 kg/ha (Kajosmaa ym. 984). Pyhäselän kalastosta on tehty vesihallinnon toimesta joitakin ympäristömyrkkymäärityksiä. Vuosina Kaskesniemen alueella muikussa todetut kloorattujen hiilivetyjen pitoisuudet (DDT ja PCB) olivat pienet: DDT:n osalta,9 mglkg kalan rasvaa ja PCB:n osalta, mg/kg kalan rasvaa. Näytekaloja oli vain yksi. Näytehaukia oli kolme, ja keskimääräiset pitoisuudet olivat vastaavasti,4 mg/kg kalan rasvaa ja 7,567 rng/kg kalan rasvaa. Rasvaliukoisina yhdisteinä DDT ja PCB kertyvät nimenomaan eliöiden rasvaan. Hauessa todetut pitoisuudet eivät juuri poikkea keskimääräisestä tasosta Suomessa. Haukinäytteistä tehdyt elohopeamääritykset osoittivat näytekaloj en keskimääräiseksi elohopeapitoisuudeksi,56 mglkg tuoretta kalaa. Sinkki- ja kuparipitoisuudet olivat 3,533 mg/kg tuoretta kalaa ja,93 mg/kg tuoretta kalaa (Miettinen ja Verta 984). Vuoden 983 kalanäytteet ovat tutkittavina vesihallituksessa..33 Heposelän alue Suurin osa Heposelän vesistä tulee Viinijärven vesistäalueelta Taipaleenjokea pitkin. Taipaleenjoki on kaivosteoffisuuden jätevesien voimakkaasti kuormittama (Outokumpu Oy:n Keretin ja Vuonoksen kaivokset). Jokea kuormittavat myös asumajätevedet sekä kalalaitosten jätevedet (Outokummun kaupunki ja Liperin Viinijärven taajama sekä Viinijärven ja Silkakosken kalalaitokset), Lisäksi veden laatuun vaikuttaa alueen voimaperäisen maa- ja metsätaloustoiminnan aiheuttama hajakuormitus.

23 m kyll.% 23 lampi Taipaleenjoen vesi on tummaa (väriluku 4-8 mg Pt/I) ja runsasravinteista. Kasvin ravinnepitoisuudet ovat vaihdelleen kokonaisfosforissa 3 6 ug N/l ja kokonaistypessä 4 - ug N/l. Kaivos teollisuuden vaikutuksesta veden suola pitoisuus on suuri: sähkönjohtavuus on noin msfrn. Ajoittain joessa esiintyy myös hygieenistä likaantumista. Heposelän pohjoisosaan tulee vesiä myös kirkasvetisestä ja karusta Kuoringasta Kuoringanpuroa pitkin Heposelällä vesi on väriltään vaaleampaa kuin Pyhäselällä. Veden suolapitoisuus on kaivosteollisuuden jätevesien vaikutuksen vuoksi suuri, Heposelän pohjoisosassa noin nelinkettainen verrattuna Pyhäselän suolapitoisuuteen. Heposelän veden laatu on ollut vuosina kevättalvisten vesipatsaan puolivälin tulosten mukaan: 82 keskimäärin seuraava Asema nro Kok. Happi syy. Heposelän pohj.osa 4 63 Heposelkä Tiilitehtaan ed ph- Älkalini- Sähkön- Kokonais- Kokonais- Väri- n arvo teetti joht.y25 fosfori typpi luku mmol/l msim ig P pg N/l mgptil 6,4,7*) 5,9 6,5, , *) n = 6 Pitkällä aikajaksolla, vuosina 965 S2 Heposelän veden laadussa on osoitettu tapahtuneen tilastollisesti rner<itse iii muutoksia luottamustasolla > 95 %. Päällysveden ph-arvot ovat alentunee sekä pohjoisosan että Tiilitehtaan edustan syvänteillä. Viimeksi mainitun aseman päällysveden kloridipitoisuus on lisääntynyt (Laaksonen ja Malm 982).

24 24 Heposelän pohjoisosan alusveden kevättalvinen happitilanne huononi 96-luvun puolivälissä, minkä jälkeen se pysyi lähes muuttumattomana 97-luvun puoliväliin. Tilanne parani hieman vuonna 978, Sen jälkeen kevättalven happitilanne on heikentynyt jatkuvasti. Pohjanläheisen vesikerroksen hapen kyllästysarvo on vaihdellut 98-luvulla välillä (kuva 7). Tiilitehtaan edustan syvänteellä Heposelän keskiosassa alusveden kevättalvinen happitilanne on huonontunut jatkuvasti 96-luvulta lähtien. Hapen kyllästysarvo pohjan lähellä on ollut 98- luvulla (kuva 7). KytL I (j.igp/l) POH]OSOSAN SYVÄNNE As. Kok.syv. 4m) KyLL Io (pgp/t) TIILITEHTAAN EDUSTA AsJ2 (Kaksyv. 36m) jm % 6 - Happ 4- pohja-im Fosfori oha im In II Happipohja-im Fosfori im Kuva 7. Heposelän kevättalviset hapen kyllästysarvot ja osforipitoisuudet Kuvaajat on piirretty kolmen vuoden liukuvien keskiarvojen perusteella

25 25 Kesäkerrostuneisuuden aikana Heposelän syvänteiden happitilanne on ollut useina vuosina huono. Elokuussa 984 pohjoisosan syvänteen pohjanläheinen vesikerros oli hapeton. Elokuussa vuosina 979, 98 ja 982 alue oli lähes hapeton, hapen kyllästysarvo oli 25 %, Myös keskiosan syvänteessä elokuun happitilanne on olut monesti heikko. Kaivosteollisuuden suolapitoiset jätevedet painuvat raskaina syänteisiin ja edesauttavat kerrostuneisuuden mmista. Heposelän pohjoisosassa alusveden sähkönjohtoarvo on suurimmillaan ollut noin 2 ms/m (kuva 8). Arvo on noin kaksinkertainen Tul itehtaan edustan syvänteellä havaittuun. HEPOSELKÄ As, msim > 24 2 o : Kuva 8. Heposelän pohjososan sähkönjohtavuusarvot Kasvinravinteiden pitoisuudet ovat Heposelällä niukkaravinteiselle eli karulle vedelle ominaisia. Paikallisesti on todettu rehevöityvän veden pitoisuuksia Liperin kirkonkylän jätevesien purkualueella, jossa on havaittu myös ajoittain hygieenistä likaantumista. Kasviplanktontutkimuksien perusteella Heposelkä on ollut 96-luvulla hyvin karua tai karua aluetta: vuosien 963 ja 965 heinäkuiset kasviplanktonin biomassat olivat,4 mg/l ja,56 mg/l (Heinonen 98). Heinäkuun 97 tutkimuksessa alue oli hyvin karua (Lepistö ym. 979). Elokuussa vuosina otetut kasviplanktonnäytteet kuvastavat vesistön tilan muuttumista rehevään suuntaan: kasviplanktonbiomassat olivat ko, vuosina,649 mg/l, 2,77 mg/l ja 2,38 mg/l. Vaikka otetaan huomioon tutkimusajankohdan ja eri vuosien kasvuolojen erilaisuus ja vaikutus biomassa-arvoihin, Heposelkää voidaan pitää nykyisin lievästi rehevänä. Myös kasviplanktonlajiston tarkastcu osoittaa tämän (vrt. Heinonen 982, Granberg 984).

26 26 Pohjoisosan syvänteellä o mitattu riyös k sviplanktonin perustuotantokykyä. Nämäkin arvot osoitt wa uee rehe; it iistä, Esimerkiksi kesällä 983 perustuotantokyky oli keskimäärin 9 m c: m3 (Maa ja Vesi Oy 984). Klorofyllitutkimustenkin tulokset heijastavat rehevöitymistä. Vuosien 979 ja elokuiset klorofylliarvot ovat vaihdelleet pohjoisosassa 4,2 - keskiosassa 4,7-6,4 ugil. 8, ug/l ja Heposelkä on Oriveden osa-alueista merkittävimpiä kalastuksen kannalta. Vuoden 979 kalastustiedustelun mukaan Heposelän kalansaalist oli 2,6 kg/ha, josta runsas puolet oli muikkua (Kaijomaa ym. 984). Vuosina Heposelältä pyydettyjen haukien elohopea-, sinkki- ja kuparipitoisuudet eivät juuri poikenneet maan keskimääräisestä tasosta. Kolmen näytekalan perusteella keskipitoisuudei. olivat,36 mghg/kg kalaa, 3,569 mg Znlkg kalaa ja,33 mg Cu/kg kalaa. Yioorattujen hiilivetyjen (DDT ja PCB) pitoisuudet olivat,843 mglkg kalan rasvaa DDT:n osalta ja 4,3 mg/kg kalan rasvaa PCBm osalta (Miettinen ja Verta 984). Heposelän kalanäytteet vuodelta 983 ovat tutkittavina vesihallituksessa..34 Puhosselän alue Puhosselän veden laatu määräytyy pääosin Pyhäjärvestä tulevan veden laadun mukaan, sillä Puhosselän ja Sampaanselän välinen saaristovyöhyke estää virtauksia Sampaanselältä Puhosselälle. Pyhäjärven veden laatua kuvastaa pieni fosforipitoisuus, 5 ug P/ ja pieni tvppipit isuus, 3 ug N/l sekä veden kirkkaus, väriluku mg Pt/L Tämä ilmenee Puhosselän veden laadussa, joka on esim. väriltään vaaleampaa verrattuna Pyhäselän veteen. Puhosselän Puhoslahteen joh detaan sekä asuma- että teollisuusjätevesiä. 3ätekuormittajien sijainti ilmenee kuvasta 9. Oy Noresin Äb 2 Oy Kiteen Puhos Äb ja Puhoksen tehtaan sosiaalitilojen jätevedenpuhdistamo 4 Plan-SelI Oy, Kiteen saha Kuva 9. Puhosselän jätevesikuormittajat ja havaintoasemia

~AMBIOTICA ~- I. Niiniveden ja Konneveden välisen vesistöalueen yhteistarkkailun vuosiyhteenveto vuodelta 2010

~AMBIOTICA ~- I. Niiniveden ja Konneveden välisen vesistöalueen yhteistarkkailun vuosiyhteenveto vuodelta 2010 ~- I JYVÄSKYLÄN VUOPISTO Multaharjunsuon, Heinsuon-Lotakonsuon ja Rastunsuon turvetuotantoalueet, Savon Taimen Oy, Rautalammin kunnan jätevedenpuhdistamo ja Kierinniemen Hoitokoti Oy Niiniveden ja Konneveden

Lisätiedot

Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu v. 2013

Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu v. 2013 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 1778 KEMIJOKI OY Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu v. 213 Vesistötarkkailu vuonna 213 KEMIJOKI OY LOKAN JA PORTTIPAHDAN

Lisätiedot

Vapo Oy Energia, Itä-Suomen alue

Vapo Oy Energia, Itä-Suomen alue Vapo Oy Energia, Itä-Suomen alue Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden käyttö-, hoito-, kuormitus- ja vesistötarkkailuraportti vuodelta 2012 Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus

Lisätiedot

Hanna Alajoki 3.4.2014

Hanna Alajoki 3.4.2014 HAUHONSELÄN RAVINNEKUORMITUSSELVITYS JA YLEIS- KUNNOSTUSSUUNNITELMA Hanna Alajoki 3.4.2014 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Hauhonselän ravinnekuormitus ja kunnostamissuunnitelma Hankkeen

Lisätiedot

Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden käyttö-, hoito-, kuormitusja vesistötarkkailuraportti vuodelta 2013

Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden käyttö-, hoito-, kuormitusja vesistötarkkailuraportti vuodelta 2013 Vapo Oy Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden käyttö-, hoito-, kuormitusja vesistötarkkailuraportti vuodelta 213 Nab Labs Oy - ympäristöntutkimuskeskus Ambiotica Tutkimusraportti

Lisätiedot

Tammelan Kaukjärven, Mustialanlammen, Kuivajärven ja Pyhäjärven tila ja veden laatu

Tammelan Kaukjärven, Mustialanlammen, Kuivajärven ja Pyhäjärven tila ja veden laatu Tammelan Kaukjärven, Mustialanlammen, Kuivajärven ja Pyhäjärven tila ja veden laatu Kaukjärven, Kuivajärven ja Pyhäjärven kunnostustoimenpide-ehdotuksia Suvi Mäkelä Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto

Lisätiedot

ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN HOITOSUUNNITELMA

ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN HOITOSUUNNITELMA Somero Someron vesienhoitosuunnitelma Osaraportti IV ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN HOITOSUUNNITELMA SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 2 YLEISTÄ 2 3 ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTA 3 OSA A 5-18 ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN VEDENLAATU Päivi

Lisätiedot

Pirkkalan kalastusalueen reittivesien käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2011-2020

Pirkkalan kalastusalueen reittivesien käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2011-2020 Pirkkalan kalastusalueen reittivesien käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2011-2020 ProAgria Pirkanmaa ry Pirkanmaan kalatalouskeskus Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO... 3 2 KALASTUSALUEEN PERUSTIEDOT...

Lisätiedot

VESISTÖTULOSTEN TULKITSEMISEKSI HAVAINTOESIMERKEIN VA- RUSTETTUNA

VESISTÖTULOSTEN TULKITSEMISEKSI HAVAINTOESIMERKEIN VA- RUSTETTUNA OPASVIHKONEN VESISTÖTULOSTEN TULKITSEMISEKSI HAVAINTOESIMERKEIN VA- RUSTETTUNA Tämä opasvihkonen on laadittu tyydyttämään sitä tarvetta, jota esiintyy eri tahoilla ns. ei asiantuntijoiden keskuudessa velvoitetarkkailuraportteja

Lisätiedot

Vammalan Seudun Kalastusalueen

Vammalan Seudun Kalastusalueen Vammalan Seudun Kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2014-2018 Simo Suominen, Keijo Sydänmaa Vammalan seudun kalastusalue Kalastusalueen hallitus 2013 Osarahoitus: Ely - keskus kalatalousyksikkö

Lisätiedot

Lahden pienten järvien veden laadun tutkimuksia 30 vuotta

Lahden pienten järvien veden laadun tutkimuksia 30 vuotta Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala Valvonta ja ympäristökeskus Lahden pienten järvien veden laadun tutkimuksia 3 vuotta Juha Keto (toim.) Lahden kaupungin valvonta ja ympäristökeskus Päijät

Lisätiedot

Ylöjärven ympäristön tila 2013

Ylöjärven ympäristön tila 2013 Ylöjärven ympäristön tila 2013 Maankäyttö ja ympäristö Pentti Keskitalo 2014 www.ylojarvi.fi sivu Sisällys Johdanto 1 1. Maankamara ja pohjavedet 1 1.1 Maankamaran ainekset 1 1.2 Geologisesti arvokkaat

Lisätiedot

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015 1 Vesijärvi-ohjelma Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015 2 SISÄLLYS 1. HOITO-OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 3 1.2. Ohjelman

Lisätiedot

OSA II VESISTÖTARKKAILU

OSA II VESISTÖTARKKAILU AHMA YMPÄRISTÖ OY 10724/2014 OSA II VESISTÖTARKKAILU ii PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU 2013 Copyright Ahma ympäristö Oy 28.5.2014 Satu Ojala, FM limnologi Sisällysluettelo 1. TARKKAILUN TOTEUTUS... 1 2. VEDEN

Lisätiedot

Töölönlahden kunnostushanke

Töölönlahden kunnostushanke Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 19/2008 Töölönlahden kunnostushanke Töölönlahden nykytila ja meriveden juoksutuksen vaikutus ensimmäisten kolmen vuoden aikana Päivi Munne, Maria Tiensuu

Lisätiedot

SIUNTIONJOEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA

SIUNTIONJOEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA Siuntionjoen kalastusalue SIUNTIONJOEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA Laatinut: Juhani Niinimäki ja Pasi Kauppinen, Kala- ja Vesitutkimus Oy Hyväksytty18.4.2005 kalastusalueen kokouksessa 2

Lisätiedot

Mikkelin alapuolisen Saimaan sekä valuma-alueen hoidon yleissuunnitelma

Mikkelin alapuolisen Saimaan sekä valuma-alueen hoidon yleissuunnitelma Mikkelin alapuolisen Saimaan sekä valuma-alueen hoidon yleissuunnitelma Nab Labs Oy - Ympäristöntutkimuskeskus Ambiotica Tutkimusraportti 83 / 2014 Arja Palomäki, Heikki Alaja, Irene Kuhmonen ja Pekka

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS. PL 297 Päivämäärä Diaarinumero 33101 TAMPERE 19.11.2009 PIR-2008-Y-5-111

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS. PL 297 Päivämäärä Diaarinumero 33101 TAMPERE 19.11.2009 PIR-2008-Y-5-111 Ympäristölupaosasto Annettu julkipanon jälkeen PL 297 Päivämäärä Diaarinumero 33101 TAMPERE 19.11.2009 PIR-2008-Y-5-111 Pirkanmaan ympäristökeskus on korjannut päätöksen lupamääräystä 1 hallintolain 51

Lisätiedot

Vantaanjoen yhteistarkkailu

Vantaanjoen yhteistarkkailu Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 211 Julkaisu 67/212 Heli Vahtera, Jari Männynsalo ja Kirs Lah Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 211 Heli Vahtera, Jari Männynsalo ja Kirsti Lahti

Lisätiedot

Lyhyt yhteenveto Nummi-Pusulan Kovelanjärven eli Myllyjärven tilasta

Lyhyt yhteenveto Nummi-Pusulan Kovelanjärven eli Myllyjärven tilasta Jenni Tikka 8.8.212 Lyhyt yhteenveto Nummi-Pusulan Kovelanjärven eli Myllyjärven tilasta Yleiskuvaus Kovelanjärvi sijaitsee melko lähellä Nummen taajamaa Pitkäjärven länsipuolella. Sen pinta-ala on noin

Lisätiedot

TK2: Matjärven alumiinikloridikäsittely

TK2: Matjärven alumiinikloridikäsittely Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö Anne Lehmijoki TK2: Matjärven alumiinikloridikäsittely Toteutus ja järven tilan seuranta Juha Paavola Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Alueen kuvaus... 1 2.1 Matjärven

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3

SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 PÄIVÄNKORENTOJEN (EPHEMEROPTERA), KOSKIKORENTOJEN (PLECOPTERA) JA VESIPERHOSTEN (TRICHOPTERA) TOUKKIEN MONIMUOTOISUUS JA YHTEISÖRAKENNE SUURTEN JÄRVIEN KIVIKKORANNOILLA JUKKA AROVIITA Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Luonnonympäristön nykytila

Luonnonympäristön nykytila 3 Luonnonympäristön nykytila 3 Luonnonympäristön nykytila 3.1 Hankealueen sijainti Kaivospiirin nykyinen laajuus on noin 65 neliökilometriä ja kaivospiirin laajennusalueen pinta-ala on noin 71 neliökilometriä.

Lisätiedot

Vantaanjoen yhteistarkkailu

Vantaanjoen yhteistarkkailu Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 212 Julkaisu 7/213 Heli Vahtera, Jari Männysalo ja Kirs Lah Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 212 Heli Vahtera, Jari Männynsalo ja Kirsti Lahti

Lisätiedot

MUUTTUVA SELKÄMERI. Ilmastonmuutos Selkämeren alueella. Anna Hakala (toim.)

MUUTTUVA SELKÄMERI. Ilmastonmuutos Selkämeren alueella. Anna Hakala (toim.) MUUTTUVA SELKÄMERI Ilmastonmuutos Selkämeren alueella Anna Hakala (toim.) MUUTTUVA SELKÄMERI Ilmastonmuutos Selkämeren alueella Anna Hakala (toim.) Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja Sarja B nro 19 ISBN:

Lisätiedot

Karjaan Kaskimaan kunnostusja hapetussuunnitelma

Karjaan Kaskimaan kunnostusja hapetussuunnitelma Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 6 2008 Karjaan Kaskimaan kunnostusja hapetussuunnitelma Anne-Marie Hagman Uudenmaan ympäristökeskus UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 6 2008 Karjaan Kaskimaan

Lisätiedot

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011 1 Vesijärvi-ohjelma Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011 2 SISÄLLYS 1. HOITO-OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6 1.1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 6 1.2. Yhteistyö

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus

Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus LÄNGELMÄVEDEN KALASTUSALUEEN KALASTUSKIRJANPITO VUOSINA -2009 Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 12/2011 Tero Matilainen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Aineisto ja menetelmät...

Lisätiedot

Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma

Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma Uusimaa Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma 20/2010 Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN

Lisätiedot

Somerojoen lasku-uoman ennallistamisen esiselvitys

Somerojoen lasku-uoman ennallistamisen esiselvitys S U U N N IT T E L U JA T EK N IIK K A PRO PITKÄJÄRVI RY Somerojoen lasku-uoman ennallistamisen esiselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1262013 P20215P001 Selvitys 1 (10) K Kamppi, E Puuronen, T Puustinen

Lisätiedot