VASTAUSANALYYSI TEHTÄVÄKOHTAISET PISTEET:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VASTAUSANALYYSI TEHTÄVÄKOHTAISET PISTEET:"

Transkriptio

1 LÄÄKETIETEEN ALAN VALINTAKOE 5.5. VASTAUSANALYYSI Vastausanalyysi julkaistaan välittömästi valintakokeen päätyttyä. Vastausanalyysin tavoitteena on antaa valintakokeeseen osallistuville yleisluonteinen kuvaus kunkin valintakoetehtävän osalta arvostelun perusteena käytettävistä keskeisimmistä asiasisällöistä. Analyysi on suuntaa antava, ei täydellinen mallivastaus. Lääketieteelliset tiedekunnat varaavat oikeuden täsmentää pisteytystä ja pisteytykseen vaikuttavia yksityiskohtia. TEHTÄVÄKOHTAISET PISTEET: 5 9 p 9 p p p p p p p 7 p p p 4 8 p p 7 p yhteensä 55 p Gs = suomenkielinen Galenos Gr = ruotsinkielinen Galenos

2 Tehtävä p 7: aineistoteksti sekä 4 p Gs: 45,, 578, 87, 56, 78, 46, 8, 467, 5, 4, 49, 445, 469. Gr: 5, 8, 54, 85,, 74, 7, 4, 46, 49, 45, 4, : aineistoteksti sekä Gs:8; Gr: 47 7 p

3 Tehtävä 5 p Kukin kohta,5 p = tunto(aisti)reseptori, kipureseptori, vapaa hermopääte (Gs: 4,44,49)(Gr: 74, 45) = primaarinen tuntohermo, sensorinen neuroni (Gs. 9) (Gr. 5) = spinaaliganglio, selkäydinhermosolmu (Gs: 4,45,94) (Gr: 8, 4, 89) 4 = selkäytimen etupylväs, etusarvi (Gs:,6, 96) (Gr: 89,,9) 5 = sekundaariset (tunto)neuronit/tuntohermot; nouseva rata (Gs: 9, 4, 44) (Gr: 5,89, 4) 6 = selkäydin (medulla spinalis) (Gs: 9,, 6, 44) (Gr: 56, 89,,4) 7 = aivorunko (aivoverkosto) (Gs:,,, 9, 4) (Gr: 6, 8,7, 5, 4) 8 = talamus, thalamus, väliaivot (Gs: 9,4, 45,96) (Gr: 56, 8, 4, 9); tumake (,5 p) 9 = aivokurkiainen (corpus callosum) (Gs:, 4, 96) (Gr: 67,, 9) = primaarinen tuntoaivokuori, primaarinen tuntoalue, somatosensorinen kuorialue, aistinradan projektioalue/sensorinen projektioalue (Gs: 9, 4, 45) (Gr: 5, 89, 4), (,5 p aivokuori, Gs. ; Gr. 6) Tehtävä p a) 4 p Vastauksesta tulee käydä esiin verihiutaleiden liimautuminen vauriokohtaan paikaksi ja aggregaatio erittämänsä tromboksaani A :n vaikutuksesta, verisuonien seinämien supistuminen tromboksaanin ja serotoniinin vaikutuksesta. Gs:5/Gr:, Gs:46/Gr:4, Gs:4/Gr:48 b) 5 p Vastauksessa tulee esittää trombiinin merkitys plasman liukoisen fibrogeenin aktivoijana liukenemattomaksi fibriiniksi, tämän saostuminen hyytymäksi veren solujen kanssa sekä kuvata trombiinin positiivinen palautevaikutus hyytymistapahtumaan. Gs:5/Gr:, Gs:4/Gr:46 c) 4 p Hyytymistä ehkäisevinä lääkeaineina tulee kuvata aspiriini syklooksygenaasientsyymin inhibiittorina (entsyymi tarpeen tromboksaanin tuottamiseksi), sekä varfariini Kvitamiinin inhibiittorina. Kvitamiini on tarpeen useiden hyytymistekijöiden aktivoimisessa. Gs:/Gr:78, Gs:45/Gr:, Gs:495/Gr:49 + aineistoteksti

4 4 Tehtävä 4 p a) p Järjestys ulkoa sisään: ulompi kylkivälilihas, sisempi kylkivälilihas, keuhkopussin ulompi lehti, keuhkopussin sisempi lehti (á,5 p). Gs: 5859; Gr: 5455 b) 6 p Pistoreikä aiheuttaa alipaineen häviämisen oikeasta keuhkopussiontelosta, jolloin oikea keuhko painuu kasaan (ilmarinta, pneumothorax). Tämä johtuu keuhkojen kokoonvetäytymistaipumuksesta. Normaali ilmavirtaus oikeaan keuhkoon lakkaa, eikä siinä siksi tapahdu kaasujen vaihtoa. Jos ilma pääsee pistohaavan kautta myös ulos, kyseessä on avoin ilmarinta. Jos kudosriekaleesta syntyy haavaan läppä, joka sallii ilmavirtauksen vain sisälle pleuraonteloon, mutta ei sieltä ulos, syntyy oikeaan keuhkopussionteloon sisäänhengityksen kautta ylipaine (paineilmarinta). Gs: 64; Gr: 6 c) p Luukalvo, luu, sisäkalvo, luuydin (á,5p) (Luu = hohkaluu ja tiivis luu). Gs: 9697; Gr: 99 Tehtävä 5 9 p a) 5 p Kukin kohta p. estrogeenituotannon. osteoklasti. tiheyden 4. selkänikamiin 5. ranteisiin Gs. 45; Gr 4 b) 4 p Osteoporoosia voidaan ehkäistä riittävällä kalsiumin saannilla, riittävällä Dvitamiinin saannilla, reippaalla liikunnalla (5 kertaa viikossa) sekä välttämällä tupakointia. UVsäteily tuottaa Dvitamiinia, joten auringonvalossa oleskelu ehkäisee osteoporoosia. Liikunta kasvattaa luun massaa nuorilla ja ylläpitää sitä iäkkäämmillä. Kalsiumia tarvitaan luun mineralisoitumiseksi ja Dvitamiini edistää sen imeytymistä. Tupakointi lisää osteoporoosin riskiä ja tupakansavusta saa kadmiumia, joka haurastuttaa luustoa. Pisteytys: kalsium, Dvitamiini, liikunta ja tupakka antavat kukin,5 p ja perustelut kukin,5 p. Gs:, 45, 49; Gr:, 4,486

5 5 Tehtävä 6 p Taustasäteily keskimäärin I t Luun paksuus: Gs: 56, 5; Gr: 5, 5, 56 Tehtävä 7 p a) p Luun murtumispiste sijaitsee kuvaajan pisteessä Δl = 95. µm ja F = 4,5 kn. Luun suhteellinen puristuma murtumispisteessä on: b) 5 p Hooken laki (Gs: 4; Gr: 8): Hooken lain lausekkeesta voidaan ratkaista yhtälö kimmokertoimelle: Voima ja sitä vastaava puristuma saadaan kuvaajan elastisesta vaiheesta (alun lineaariselta osalta): F =,7 kn ja Δl = 47,5 µm. Kimmokertoimen lausekkeeseen tarvitaan myös luunäytteen poikkipintaala:

6 6 Sijoittamalla tunnetut arvot kimmokertoimen yhtälöön: c) p Luunäytteen poikkipintaala (laskettu myös bkohdassa): Luunäytteen sisältämän mineraalin kokonaismassa (,5 g/cm = 5 kg/m ): Luunäytteen kokonaistilavuus: Luunäytteen fysikaalinen tiheys: d) p (aineistoteksti) Suurin rajoite on, että pintaalatiheys huomioi vain luun poikkipintaalan mittausprojektiossa, mutta ei lainkaan luun paksuutta röntgensäteilyn vaimenemissuunnassa. Tällöin paksuille luille saadaan mittaustuloksina suurempia luun mineraalitiheyden arvoja (g/cm ) kuin ohuemmille luille, vaikka niiden fysikaalinen tiheys (kg/m ) olisikin sama. Koska osteoporoosin diagnostiikka perustuu DXAmittaukseen, tämä voi johtaa vääriin diagnooseihin: esimerkiksi suurikokoisella potilaalla luun pintaalatiheyden arvot voivat olla normaalirajoissa, vaikka luun fysikaalinen tiheys olisikin merkittävästi alentunut.

7 7 Tehtävä 8 p a) 7 p Galenos suomi: 4, 4445, 4, 6, 6, 45; Galenos ruotsi: 8, 4, 9, 56, 58, 447 Herra Virtasen ihon impedanssien Z IHO, k sekä käsikäsi impedanssin Z KK, k sarjakytkentänä muodossa Z Z Z Z Z Z (, 5 k ) TOT IHO KK IHO KK IHO Tästä voidaan laskea herra Virtasen läpi kulkeva sähkövirta, kun tehollinen jännite on U V, muodossa U U U ZTOT I I (, A) Z Z Z TOT KK Jännite herra Virtasen vasemman käden yli saadaan kaavasta UIHO ZIHO I ( 7,85... V), IHO jolloin Joulen lain mukaan herra Virtasen vasemman käden ihossa vapautuu lämpönä sähköteho U ZIHO P U IHO I ZIHO I ( 4,75... W) Z Z ) ( KK IHO Kun otetaan huomioon hyötysuhde, 45 ja aika t s ihoa lämmittävä energia on U ZIHOt Q Pt (,55... J) Z Z ) ( KK IHO Koska lämpenevän ihon oletetaan fysikaalisesti olevan veden kaltainen, on sen tiheys kg/m ja ominaislämpökapasiteetti c 4, 9 kj/(kg K). Ihon massalle saadaan siten pinta alan A cm ja paksuuden d,9 mm avulla lauseke m V Ad (, 9 kg) Lämpöenergia Q nostaa täten ihon lämpötilaa määrällä Q cmt T Q cm U ZIHOt ( ZKK ZIHO ) cad,45 ( V) s ( ) 4 49 J/(kg K) kg/m m,9 T, noudattaen kaavaa m, K,8 K,8 C

8 8 b) 5 p Mallin mukaan Z KK Z Z Z, Z KJ Z Z Z, ZKK ZKJ, joten voidaan suoraan ratkaista Z Z Z Kun sekä herra Virtasen vasen käsi, että oikea jalka ovat maadoitettuna, muodostavat ne rinnankytkennän impedanssien Z välillä olevasta solmusta maatasoon. Vasemman käden läpi kulkevan haaran impedanssi on Z ja oikean jalan läpi kulkevan haaran impedanssi on Z Z Z edellä ratkaistun perusteella. Impedanssi Z solmusta maatasoon voidaan siten ratkaista muodossa Z Z Z Z Z Z Z Z Z Kokonaisimpedanssi oikeasta kädestä, solmun kautta, maatasoon on silloin Z Z TOT Z Z Z Z Kun tätä verrataan käsikäsi impedanssiin, saadaan Z Z TOT 75 % Z KK Z 4 ( p) eli sisäinen impedanssi pienenee 5 %. Gs: 4, 4445, 4, 6, 6, 45; Gr: 8, 4, 9, 56, 58, 447

9 9 Tehtävä 9 Gs: 48, 45, 45,5; Gr: 44, 446, 447,57. p a) Energiansäilymislailla 4 p missä on nopeus törmäyshetkellä, nopeus jarrutuksen alkaessa ja kitkan tekemä työ, joka hidastaa liikettä. Näistä saadaan jolloin massat supistuvat pois ja voidaan ratkaista Muuntamalla nopeus = 5 km/h = (5 m)/(6 s) = 4,66 m/s ja sijoittamalla, g = 9,8 m/(s ) ja µ=, saadaan tulokseksi = 6,785 m/s = 6,5 km/h 6 km/h. Tehtävä voidaan ratkaista myös lähtien yhtälöistä ja joista voidaan ratkaista. Kiihtyvyys saadaan kitkavoimasta ja se on. Näin päädytään samaan lausekkeeseen. b) 4 p Määritetään, mikä on ajoneuvon hidastuvuus törmäyksessä. Käytetään kaavoja ja missä on loppunopeus, eli ja = 5 km/h, eli nopeus törmäyksen alkaessa. Ratkaisemalla alemmasta ja sijoittamalla ylempään, saadaan Tästä päästään Gvoimiin jakamalla tulos maan vetovoiman aiheuttamalla kiihtyvyydellä Tämäkin tehtävä voidaan ratkaista energiansäilymislailla, kun kitkan tekemä työ korvataan termillä W = max ja asetetaan loppunopeus nollaksi.

10 c) p Tässä tehtävässä tulee ratkaista luun murtumiseen vaadittava työ kuvasta 7. ja verrata tätä luuhun kohdistuvaan törmäysenergiaan. Murtumiseen vaadittava työ lasketaan jakamalla kuvaajan alle jäävä alue kahteen kolmioon ja yhteen suorakaiteeseen. Pintaala saadaan tällöin laskettua Koska tämä on pienempi kuin luuhun kohdistuva törmäysenergia 4 mj, luu murtuu. Tehtävä p a) 6 p 4 Nimeäminen:. Superoksidi(radikaali)anioni,. vetyperoksidi,. hydroksyyliradikaali, 4. vesi b) 4 p Evitamiini pelkistää lipidifaasissa olevia radikaaleja ja hapettuu tässä prosessissa tokoferoksyyliradikaaliksi. Cvitamiini toimii pelkistimenä vesifaasissa ja hapettuu dehydroaskorbaatiksi/dehydroaskorbiinihapoksi. Glutationi pelkistää kummatkin alkuperäiseen muotoonsa ja hapettuu itse dimeeriksi, jolloin muodostuu rikkisilta kahden glutationin välille. Gs: 7, 76, 7476, kuva.. s.496, s Gr: 7, 74, 75, 77, bild.. s.49, s. 58, 55.

11 Tehtävä p a) 4 p b) p. Proliini,. Glysiini,. Lysiini Perustelu: Lysiinillä on kaksi aminoryhmää, joten sillä on suuri positiivinen nettovaraus ph:ssa <,. Se tarttuu kationinvaihtajaan voimakkaasti ja huuhtoutuu ulos viimeisenä korkeassa ph:ssa. Proliinilla ja glysiinillä on lysiiniä vähäisempi positiivinen nettovaraus alhaisessa ph:ssa. Proliinin pk on pienempi kuin glysiinin. Proliinin suhteellinen positiivinen varaus happamassa ph.ssa on glysiiniä vähäisempi, joten se huuhtoutuu ulos ensin. c) 5 p V S V Km S Vmax, sijoitetaan tähän arvot V K S S max m V max = [4,76 µmol/(min l)] (,7 mmol/l +,5 mmol/l) /,5 mmol/l =,8 mmol/(min l) k cat määritelmästä voidaan päätellä, että k cat = V max /E totaali E totaali = m E / M E / tilavuus = 5,6 µg / (95 g/mol l) =,798 4 mmol/l k cat =,8 mmol/(min l) /,798 4 mmol/l = 49 /min = 7 /s Tehtävä voidaan myös ratkaista laskemalla reaktionopeus ja entsyymin ainemäärä reaktioseosta kohden, jolloin tulos on sama 7 / s. Gs: 76, 94, 9697, 7, 8, 444. Gr: 7578, 997, 5, 5, 44.

12 Tehtävä 7 p a) p Pikkuaivot Liikkeiden kontrolli voi olla kärsinyt. Tasapainohäiriöt, vapina; liikesarjat, nopeat toistuvat liikkeet ja myötäliikkeet voivat olla puutteellisia. b) 4 p Päälakilohko Häiriöt työmuistissa (artikulatorinen silmukka, visuaalisavaruudellinen luonnoslehtiön häiriö), tarkkojen tuntoaistimusten väheneminen (diskriminaatiokyky) alueelta, joka projisoituu vauriokohtaan. Vaikeus yhdistellä erilaisia tuntoärsykkeitä ja liittää niitä mielikuviin esineistä, käsitys omasta kehosta ja asennoista voi heiketä, kivun epämiellyttävyyden tunne voi kadota. Gs:,, 6, 4, 4, 97 Gr: 7, 8,, 8, 94, 94. Tehtävä p a) 7 p Gs: 76, 56, ; Gr: 75, 4, 7 b) 5 p H O + + HCO H O + H CO H CO H O + CO Bikarbonaattiionit neutraloivat happamuutta aiheuttavia oksoniumioneja. Hiilihaposta muodostuu karboanhydraasin katalysoimana vettä ja hiilidioksidia, joka poistuu keuhkojen kautta. Gs: 7, 47; Gr: 67, 4

13 Tehtävä 4 p a) p Syanidi kompleksoituu Fe + ionien kanssa mitokondrioiden sytokromeissa, mikä katkaisee elektroninsiirtoketjun ja pysäyttää soluhengityksen. Tämä johtaa solujen energiatilan dramaattiseen heikkenemiseen, koska ATP:n tuotto vähenee voimakkaasti. b) 5 p K x SCN SO x x K K CN x S O CN SO CN x SO x K x CN S O Kx CN S O K CN S O K CN S O K 4K CN S O 4 4 x 6, x 8,8 Ainoastaan ensimmäinen on järkevä ([CN ] x > ) K Vastaus: [CN ] tasapaino = [CN ] x =,9 4 mol/l x x c) p Soluhengitys pysähtyy, eikä NADH:a saada hapetettua takaisin muotoon NAD +. Jotta edes vähän NAD + :a saataisiin muodostettua glykolyysin jatkumisen turvaamiseksi, pyruvaatista tulee laktaattia. K Gs: 5, 6568, 84. Gr:, 664, 8.

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

Helsingin, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistojen kemian valintakoe Tiistaina 25.5. 2010 klo 9-12

Helsingin, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistojen kemian valintakoe Tiistaina 25.5. 2010 klo 9-12 Helsingin, Jyväskylän, ulun ja Turun yliopistojen kemian valintakoe Tiistaina 25.5. 2010 klo 9-12 Mallivastaukset 1 Tehtävä 1. vatko väittämät oikein vai väärin. ikeasta vastauksesta saa 0,5 pistettä ja

Lisätiedot

Tarkista, että saamassasi tehtävämonisteessa on tämän kansilehden lisäksi aineisto-, kuva- ja tehtäväsivut 2 28 sekä kaava- ja taulukkosivut L1 L4.

Tarkista, että saamassasi tehtävämonisteessa on tämän kansilehden lisäksi aineisto-, kuva- ja tehtäväsivut 2 28 sekä kaava- ja taulukkosivut L1 L4. 1 LÄÄKETIETEEN ALAN VALINTAKOE 3.5.01 TEHTÄVÄMONISTE Tämä on valintakokeen tehtävämoniste. Moniste sisältää aineistotekstiä, johdantoja tehtäviin, valintakoetehtävät sekä liitteenä valintakokeen kaavakokoelman

Lisätiedot

TA00AB71 Tasasähköpiirit (3 op) Syksy 2011 / Luokka AS11

TA00AB71 Tasasähköpiirit (3 op) Syksy 2011 / Luokka AS11 TA00AB71 Tasasähköpiirit (3 op) Syksy 2011 / Luokka AS11 Vesa Linja-aho Metropolia 7. syyskuuta 2011 Vesa Linja-aho (Metropolia) TA00AB71 Tasasähköpiirit (3 op) 7. syyskuuta 2011 1 / 123 Sisällysluettelo

Lisätiedot

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö 5. Ensimmäisen asteen ytälö 5. Ensimmäisen asteen yhtälö Aloitetaan antamalla nimi yhtälön osille. Nyt annettavat nimet eivät riipu yhtälön tyypistä tai asteesta. Tarkastellaan seuraavaa yhtälöä. Emme

Lisätiedot

Taivaanmekaniikkaa. Liikeyhtälöt

Taivaanmekaniikkaa. Liikeyhtälöt Taivaanmekaniikkaa Liikeyhtälöt Olkoot kahden kappaleen (esim. Auringon ja planeetan) massat m 1 ja m 2 ja paikkavektorit jossakin kiinteässä inertiaalikoordinaatistossa r 1 ja r 2. Merkitään r:llä planeetan

Lisätiedot

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus Fotoni 6 6-1 Kertaustehtäviä Luku 1 1. a) Tee lyhyesti selkoa sähkövirran vaikutuksista. b) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuu ampeerin määritelmä? c) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuvat akun

Lisätiedot

Liike ja voima. Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä

Liike ja voima. Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä Liike ja voima Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä Tasainen liike Nopeus on fysiikan suure, joka kuvaa kuinka pitkän matkan kappale kulkee tietyssä ajassa. Nopeus voidaan

Lisätiedot

Lääketieteeseen suuntaavat opinnot

Lääketieteeseen suuntaavat opinnot Alkio-opisto Lääketieteeseen suuntaavat opinnot Fysiikan aihekokonaisuudet Kurssikirja Johdanto ja merkinnöistä Tämän luentomonisteen tarkoituksena on antaa riittävät perustiedot fysiikasta lääketieteellisen

Lisätiedot

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ II

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ II ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ II 91. Selitä mistä aiheutuvat a) vuorokaudenajat, b) vuodenajat, c) kuunpimennykset, d) auringonpimennykset? 92. Vastaa lyhyesti seuraaviin kysymyksiin: a) Mitä eroa on tähdellä

Lisätiedot

MAATILAKUIVURIT HAUTALA M., JOKINIEMI T. JA AHOKAS J. MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTO MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

MAATILAKUIVURIT HAUTALA M., JOKINIEMI T. JA AHOKAS J. MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTO MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA MAATILAKUIVURIT HAUTALA M., JOKINIEMI T. JA AHOKAS J. 28 MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTO MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Yhteistyössä HELSINKI 2013 ISSN 1798-744X (Online)

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

ENERGIAN KULUTUS JA SÄÄSTÖ KARJATALOUDESSA. AHOKAS J. (toim.) MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA

ENERGIAN KULUTUS JA SÄÄSTÖ KARJATALOUDESSA. AHOKAS J. (toim.) MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA ENERGIAN KULUTUS JA SÄÄSTÖ KARJATALOUDESSA AHOKAS J. (toim.) 27 MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTO MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA 2 Yhteistyössä HELSINKI 2013 ISSN 1798-744X

Lisätiedot

Kun voima F on painovoimasta eli, missä m on massa ja g on putoamiskiihtyvyys 9.81 m/s 2, voidaan paineelle p kirjoittaa:

Kun voima F on painovoimasta eli, missä m on massa ja g on putoamiskiihtyvyys 9.81 m/s 2, voidaan paineelle p kirjoittaa: 1 PAINE Kaasujen ja nesteiden paineen mittaus on yksi yleisimmistä prosessiteollisuuden mittauskohteista. Prosesseja on valvottava, jotta niiden vaatimat olosuhteet, kuten paine, lämpötila ja konsentraatiot

Lisätiedot

J1/2011. Paineen mittaus. Sari Saxholm ja Markku Rantanen Mittatekniikan keskus

J1/2011. Paineen mittaus. Sari Saxholm ja Markku Rantanen Mittatekniikan keskus J1/011 Paineen mittaus Sari Saxholm ja Markku Rantanen Mittatekniikan keskus Espoo 011 Julkaisu J1/011 Paineen mittaus Sari Saxholm ja Markku Rantanen Mittatekniikan keskus Espoo 011 Alkusanat Paineeseen

Lisätiedot

FOKUSOIMATTOMAN IONISUIHKUN KÄYTTÖ MIKROANALYTIIKAN NÄYTTEENKÄSITTELYSSÄ

FOKUSOIMATTOMAN IONISUIHKUN KÄYTTÖ MIKROANALYTIIKAN NÄYTTEENKÄSITTELYSSÄ FOKUSOIMATTOMAN IONISUIHKUN KÄYTTÖ MIKROANALYTIIKAN NÄYTTEENKÄSITTELYSSÄ Pro gradu -tutkielma Turun Yliopisto Fysiikan ja tähtitieteen laitos Materiaalitiede 2012 LuK Jere Manni Tarkastajat: FL Jyrki Juhanoja

Lisätiedot

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta 21.7.2009 Pietarsaaren lukio Vesa Maanselkä Kiihdyttäviä autoja, lipsuvia hihnoja, loistavia tehtäviä, loistavaa filosofiaa LAske! Sisältö Alustavia lähtökohtia mekaniikkaan...

Lisätiedot

Peruslaskutehtävät fy2 lämpöoppi kurssille

Peruslaskutehtävät fy2 lämpöoppi kurssille Peruslaskutehtävät fy2 lämpöoppi kurssille Muista että kurssissa on paljon käsitteitä ja ilmiöitä, jotka on myös syytä hallita. Selvitä itsellesi kirjaa apuna käyttäen mitä tarkoittavat seuraavat fysiikan

Lisätiedot

6. Kertaustehtävien ratkaisut

6. Kertaustehtävien ratkaisut Fotoni 7 6-6. Kertaustehtävien ratkaisut Luku. Oheisessa kuvassa on kompassineulan punainen pohjoisnapa osoittaa alaspäin. a) Mikä johtimen ympärille muodostuvan magneettikentän suunta? b) Mikä on johtimessa

Lisätiedot

I PERUSKÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ... 2

I PERUSKÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ... 2 I PERUSKÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ... 2 1.1 Tilastollisen fysiikan ja termodynamiikan tutkimuskohde... 2 1.2 Mikroskooppiset ja makroskooppiset teoriat... 3 1.3 Terminen tasapaino ja lämpötila... 5 1.4 Termodynamiikan

Lisätiedot

JUHA SUVANTO TUPSULAN PADAN LÄMMÖNSIIRTO. Kandidaatintyö

JUHA SUVANTO TUPSULAN PADAN LÄMMÖNSIIRTO. Kandidaatintyö JUHA SUVANTO TUPSULAN PADAN LÄMMÖNSIIRTO Kandidaatintyö ii TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Ympäristö- ja energiatekniikan koulutusohjelma SUVANTO, JUHA: Tupsulan Padan lämmönsiirto Kandidaatintyö,

Lisätiedot

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ IV

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ IV ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ IV 423. Mitä perusteluja ja todistuksia esitettiin ennen ajanlaskun alkua ja sen jälkeen maapallon pallonmuotoisuudelle? (ks. http://www.kotiposti.net/ajnieminen/mpallo.pdf). 424.

Lisätiedot

Vapaa matikka. Määritelmä sanalle rekursio: ks. rekursio. Polynomifunktiot (MAA2)

Vapaa matikka. Määritelmä sanalle rekursio: ks. rekursio. Polynomifunktiot (MAA2) Vapaa matikka Polynomifunktiot (MAA2) Määritelmä sanalle rekursio: ks. rekursio. Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 4.0 -lisenssillä. Versio 0.90 (22.9.2014) LISENSSI Tämän teoksen käyttöoikeutta koskee

Lisätiedot

Diplomi insinööri Tapio Koisaari

Diplomi insinööri Tapio Koisaari TEKNILLINEN KORKEAKOULU Konetekniikan osasto Juha Nyholm Raskaan kaluston aerodynamiikan kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi insinöörin tutkintoa varten. Espoo

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET. FARMASIAN valintakoe 27.5.2008 FYSIOLOGIA JA ANATOMIA

MALLIVASTAUKSET. FARMASIAN valintakoe 27.5.2008 FYSIOLOGIA JA ANATOMIA MALLIVASTAUKSET 1 FARMASIAN valintakoe 27.5.2008 FYSIOLOGIA JA ANATOMIA Jokaista kysymystä kohden on vain yksi oikea vastaus. Pisteitä annetaan oikeasta vastauksesta + 0,5 pistettä. Väärä vastaus tai useampia

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE TEHTÄVÄOSA 4..005 AMMATTKORKEAKOULUJEN TEKNKAN JA LKENTEEN VALNTAKOE YLESOHJETA Tehtävien suoritusaika on h 45 min. Osio (Tekstin ymmärtäminen) Osiossa on valintatehtävää. Tämän osion maksimipistemäärä

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 1: Lausekkeita ja funktioita

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 1: Lausekkeita ja funktioita Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 1: Lausekkeita ja funktioita Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. 1 Osio 1: Lausekkeita ja funktioita 1. Funktiokone...

Lisätiedot

Fysiikan perusasioita 1 ov

Fysiikan perusasioita 1 ov Fysiikan perusasioita 1 ov Fysiikka on tiede, joka tutkii elottomassa luonnossa tapahtuvia ilmiöitä pienimmästä tasosta -alkeishiukkasista - suurimpaan, koko universumiin. Fysiikka jakautuu tutkimuskohteittensa

Lisätiedot

LÄÄKETIETEEN VALINTAKOEVAATIMUKSET UUDISTUVAT

LÄÄKETIETEEN VALINTAKOEVAATIMUKSET UUDISTUVAT LÄÄKETIETEEN VALINTAKOEVAATIMUKSET UUDISTUVAT Lääketieteen valintakoe uudistuu, kun pitkään käytössä ollut Galenos poistuu pääsykoevaatimuksista. Keväällä 2012 valintakokeen tehtävät pohjautuvat lukion

Lisätiedot

Oppikirjamaraton-tiimi. Kirjasta puuttuu vielä muun muassa kuvitusta, yhtenäistämistä ja muita

Oppikirjamaraton-tiimi. Kirjasta puuttuu vielä muun muassa kuvitusta, yhtenäistämistä ja muita Oppikirjamaraton-tiimi Vapaa matikka 1 Matikka verkosta vapauteen! Kirjasta puuttuu vielä muun muassa kuvitusta, yhtenäistämistä ja muita loppumetrien toimituksellisia temppuja. Kerro meille mitä kirjassa

Lisätiedot