Lepolan hautausmaan huoltorakennus os.lepolankatu 11 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lepolan hautausmaan huoltorakennus os.lepolankatu 11 A"

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 1 Valtakatu 38, PL LAPPEENRANTA PUH , FAX Aika klo (kahvit klo alkaen) HUOM! Yhteinen kirkkoneuvosto tekee hautausmaakatselmuksen Lepolan hautausmaalla hautaustoimen ohjesäännön 16 :n mukaisesti. Kokoontuminen Lepolan hautausmaan portilla klo Paikka Lepolan hautausmaan huoltorakennus os.lepolankatu 11 A Käsiteltävät asiat 127 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 128 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 129 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 130 HAUTAUSMAAKATSELMUS LEPOLAN HAUTAUSMAALLA 131 KULTTUURIPERINNÖN HOIDOSTA, YLLÄPIDOSTA JA SÄILYTTÄMISESTA AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET 132 ASUNTO OSAKKEEN SEKÄ ARVOPAPERIOSAKKEIDEN OSTAMINEN HAUTAINHOITORAHASTOLLE 133 LÄHETYSSIHTEERIN VIRKA 134 PÄÄPALKANLASKIJAN VIRAN AUKI JULISTAMINEN 135 VUOKRIEN TARKISTUS ALKAEN 136 VUOKRANKOROTUSPERUSTE UUSISSA SOPIMUKSISSA 137 METSÄTALOUDEN PUOLIVUOTISKATSAUS LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN PUHELINJÄRJESTELMÄN JA SIIHEN LIITTYVIEN PUHELINLIITTYMIEN JA LIIKENTEEN HANKINTA 139 TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODEKSI TALOUSARVION SEKÄ TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE VUOSILLE LASTENOHJAAJA IRMELI PETRAN ANOMUS OSA AIKAELÄKKEELLE SIIRTYMISESTÄ ALKAEN 142 LASTENOHJAAJA MERVI JÄRVISEN ANOMUS OSA AIKAELÄKKEELLE SIIRTYMISESTÄ ALKAEN 143 RAIMO HUOPALAISEN EROAMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ 144 SANKARIHAUTAUSMAAN HALLINNON JA YLLÄPIDON TARKISTAMINEN 145 KUOPION HALLINTO OIKEUDEN VASTAUS KIRKOLLISVALITUKSEEN 146 MAINOSTILA KOULUKATU 10:N ULKOSEINÄSSÄ 147 SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT 148 SAAPUNEET KIRJEET 149 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 150 TIEDOKSI 151 MUUTOKSENHAKU JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS

2 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 2 Valtakatu 38, PL LAPPEENRANTA PUH , FAX

3 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 3 Aika klo Paikka Läsnä Pöytäkirjanpitäjä Muut läsnäolijat Poissa Kutsuttu: Lepolan hautausmaan huoltorakennus Tiihonen Juha, kirkkoherra, puheenjohtaja Aalto Huhtinen Tiina Mustonen Reijo, varajäsen Laakko Marjatta Nevalainen Seppo Pulkkinen Arto Puustinen Helena Sientola Ilpo Vainikka Tuula, pääkassanhoitaja Kalke Irma, kirkkoherra Lehtinen Jukka, kirkkoherra Turtiainen Jouni, kirkkoherra Musto Airi, YKV:n puheenjohtaja Pettinen Kari, YKV:n varapuheenjohtaja, saapui klo aikana Kiiskinen Sakari, oppilaitospastori, yhteisten työmuotojen edustaja, saapui klo Matti Koiviston puhelinasiaesittelyn aikana Kakkonen Pertti, tiedotussihteeri Hakkarainen Irmeli, talousjohtaja Friberg Paula Heinola Jaakko Hirvikallio Martta Jukka Nikunen, ylipuutarhuri Jouni Serjomaa, Ristikankaan työnjohtaja Matti Koivisto, puhelinkonsultti Laura Liikanen, srk pastori (tutustuminen hallintoon) Kokouksen alussa puhelinkonsultti Matti Koivisto esitteli seurakuntayhtymän puhelinjärjestelmää sekä puhelinliittymien ja liikenteen hankintaa. KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 127 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KJ 9:1 "Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto

4 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 4 kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle." n ohjesääntö 6 "Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille neljä päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä esityslista. Kiireellinen asia voidaan ottaa käsiteltäväksi momentissa olevista määräyksistä huolimatta, milloin kirkkoneuvosto niin päättää." KL 7:4 mom 1 "Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet on saapuvilla." KJ 9:2 "Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkin asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, hänen on annettava asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia esille neuvoston seuraavassa kokouksessa. Kirkkoneuvoston kokouksessa voi aloitteen tehdä suullisestikin." Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 128 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS n ohjesääntö 8 mom. 2 "Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan." Tarkastusvuorossa ovat Heinola Jaakko ja Hirvikallio Martta. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. YKN valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Laakko Marjatta ja Mustonen Reijo, he toimivat myös ääntenlaskijoina.

5 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi lisäyksillä: 145 Kuopin hallinto oikeuden vastaus kirkollisvalitukseen ja 146 Mainostila Koulukatu 10:n ulkoseinään 130 HAUTAUSMAAKATSELMUS LEPOLAN HAUTAUSMAALLA Pöytäkirja liitteenä. 131 KULTTUURIPERINNÖN HOIDOSTA, YLLÄPIDOSTA JA SÄILYTTÄMISESTA AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET Kirkkohallituksen yleiskirje 33/2006 Kirkkohallitus on antanut ohjeen siitä, miten seurakunnat alkavat kirjata po. kustannuksia alkaen. Tavoitteena on saada oikeaa ja riittävää tietoa siitä, kuinka paljon kustannuksia seurakunnille aiheutuu kulttuuriperinnön hoidosta. Liitteenä ohjeistus sekä Lappeenrannan seurakuntayhtymän kulttuuriperinnöksi määritellyt rakennukset. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy liitteessä mainitut ja perustellut seurakuntayhtymän rakennukset kulttuuriperintökohteiksi. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että kulttuuriperinnön % osuus kokonaiskustannuksista on liitteen 2 mukainen. 132 ASUNTO OSAKKEEN SEKÄ ARVOPAPERIOSAKKEIDEN OSTAMINEN HAUTAINHOITORAHASTOLLE Lappeenrannan seurakunta on saanut testamenttilahjoituksen Eila Launneelta. Lahjoitus sisältää mm. asunto osakkeen, 72 m2, As Oy Peltolanpirtti, Väinölänkatu 18 as 25, Lappeenranta sekä arvopapereita liitteen mukaisesti. Perunkirjan mukaan asunto osakkeen arvo on euroa ja

6 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 6 arvopapereiden arvo per yhteensä ,77 euroa. Lappeenrannan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan / 53 käsitellyt testamenttilahjoitusta ja esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Lappeenrannan seurakuntayhtymän hautainhoitorahasto ostaisi asuntoosakkeen perukirjan arvolla ja noteeratut arvopaperit kaupantekopäivän hinnalla. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Lappeenrannan seurakuntayhtymän hautainhoitorahasto ostaa arvopaperit Nordeasta saadun omaisuusraportin mukaisesti kaupantekopäivän hintaan. YKN / 132 Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Lappeenrannan seurakuntayhtymän hautainhoitorahasto ostaa osakkeet n:ot , jotka oikeuttavat asunto huoneiston hallintaan, As Oy Peltolanpirtti, Väinölänkatu 18 as 25, Lappeenranta, hintaan euroa. 133 LÄHETYSSIHTEERIN VIRKA YKN / 117 Lauritsalan seurakuntaneuvosto on tehnyt yhteiselle kirkkoneuvostolle esityksen ( , kokous , 19 ) lähetyssihteerin viran perustamisesta Lauritsalan seurakuntaan (liite). Lähetyssihteerikysymys Lappeenrannan seurakuntayhtymässä laitetaan kuntoon niin, että nyt tehtävä ratkaisu vastaa sekä seurakuntayhtymän nykyiseen tarpeeseen että joustavuuteen tulevaisuuden tarpeissa. YKN esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että: Lauritsalan seurakunnan pyhäkoulu ja lähetyssihteerin toimi sekä Sammonlahden seurakunnan lähetyssihteerin toimi lakkautetaan Seurakuntayhtymään perustetaan alkaen kaksi lähetyssihteerin virkaa, joista tässä vaiheessa toinen (kokoaikainen) sijoitetaan Lauritsalan seurakuntaan ja toinen (osa aikainen) Sammonlahden seurakuntaan. Virkojen vaativuusryhmä on 501:n mukainen. Perustettaville lähetyssihteerin viroille hyväksytään johtosääntö (liite). Mikäli YKV perustaa esitetyt virat, nimetään työsopimussuhteessa olevat työntekijät näihin virkoihin (Virkasääntö 5, 3 mom).

7 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 7 YKN / 117 Yhteinen kirkkoneuvosto palautti asian valmisteluun. YKN / 133 Lauritsalan seurakuntaneuvosto on tehnyt yhteiselle kirkkoneuvostolle esityksen ( , kokous , 19 ) lähetyssihteerin viran perustamisesta Lauritsalan seurakuntaan (liite). Lähetyssihteerikysymys Lappeenrannan seurakuntayhtymässä laitetaan kuntoon niin, että nyt tehtävä ratkaisu vastaa sekä seurakuntayhtymän nykyiseen tarpeeseen että joustavuuteen tulevaisuuden tarpeissa. YKN esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että: Lauritsalan seurakunnan pyhäkoulu ja lähetyssihteerin toimi lakkautetaan Seurakuntayhtymään perustetaan alkaen yksi lähetyssihteerin kokoaikainen virka, joka tässä vaiheessa sijoitetaan Lauritsalan seurakuntaan Viran vaativuusryhmä on 501:n mukainen. Perustettavalle lähetyssihteerin viralle hyväksytään johtosääntö (liite). Mikäli YKV perustaa esitetyn viran, nimetään työsopimussuhteessa oleva viran kelpoisuusehdot täyttävä työntekijä Paula Kaapro tähän virkaan (Virkasääntö 5, 3 mom). YKN / PÄÄPALKANLASKIJAN VIRAN AUKI JULISTAMINEN Lappeenrannan seurakuntayhtymässä on pääpalkanlaskijan virka. Viran pitkäaikainen hoitaja jää eläkkeelle ja hän jää vuosilomille jo alkaen. Yhteisen kirkkovaltuuston / 35 vahvistaman henkilöstöstrategian mukaisesti vapautuvien virkojen täyttöluvan antaa yhteinen kirkkoneuvosto. Palkanlaskennan jatkuvuuden turvaamiseksi tulisi ratkaisu viranhoitajasta tehdä jo syksyn 2008 aikana, jotta virkaan perehdyttäminen voidaan

8 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 8 aloittaa vuoden alusta. Lisäksi seurakuntaliitokset ja niiden tuoma työmäärän lisäys edellyttää osaavaa henkilökuntaa palkanlaskennassa. Liitteenä tehtävänkuva. Henkilöstöasiain johtokunta päättää esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että pääpalkanlaskijan virka laitetaan julkisesti hakuun seurakuntayhtymän ilmoitustaululle liitteen mukaisella tehtävänkuvalla. HAJ / 32 HAJ: YKN / VUOKRIEN TARKISTUS ALKAEN Lappeenrannan seurakuntayhtymällä ja hautainhoitorahastolla on vuokraasuntoja, joiden vuokria tulisi korottaa kustannusten nousun vuoksi alkaen. Korotustarve on huoneistosta riippuen 2,4 % 4,0 %. Liite. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää korottaa vuokra asuntojen vuokria alkaen liitteen mukaisesti. 136 VUOKRANKOROTUSPERUSTE UUSISSA SOPIMUKSISSA Lappeenrannan seurakuntayhtymällä ja hautainhoitorahastolla on käytäntö vuokrien korottamisessa kirjava, johtuen vanhoista sopimuksista mm. vanhimmat vuodelta Jotta vuokrataso saataisiin pysymään tasaisena ja reaalitasoisena tulisi uusiin sopimuksiin määritellä korotustapa. Liikehuoneistoissa on käytössä elinkustannusindeksiin sidotut vuokrat ja käytäntöä voitaisiin noudattaa myös asuinhuoneistoissa. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että uusia vuokrasopimuksia laadittaessa niihin merkitään vuokrankorotusperusteeksi elinkustannusindeksi, jolloin

9 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 9 vuokraa voidaan suoraan korottaa indeksin nousun myötä. Lisäksi mainitaan, että vuokraa ei lasketa mikäli elinkustannusindeksi laskee, vaan vuokra säilyy entisenä. 137 METSÄTALOUDEN PUOLIVUOTISKATSAUS Lappeenrannan seurakuntayhtymälle on hyväksytty uusi metsätaloussuunnitelma vuosille Vuodelle 2008 on talousarviossa hyväksytty toimintasuunnitelma metsänmyynnin, hakkuun ja hoidon osalta. Liitteenä ensimmäisen suunnitelmavuoden puolivuotiskatsaus. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy ja merkitsee tiedokseen liitteenä olevan selvityksen ajalle Hyväksyttiin esityksen mukaisesti ja merkittiin tiedoksi. 138 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN PUHELINJÄRJESTELMÄN JA SIIHEN LIITTYVIEN PUHELINLIITTYMIEN JA LIIKENTEEN HANKINTA Lappeenrannan seurakuntayhtymä on pyytänyt tarjouksia puhelinjärjestelmästä ja siihen liittyvistä puhelinliittymistä ja liikenteestä klo mennessä. Liitteenä tarjouspyyntö ja tarjousvertailu. Alkuperäiset tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. Nykyisen kymmenen vuotta olleen puhelinjärjestelmän sopimus päättyy ja reitittimien Määräaikaan mennessä tuli 2 tarjousta; Optimiratkaisut Oy/ Kymp konserni ja TeliaSonera Finland Oyj.Teletoimisto. Matti Koivisto Oy on suorittanut tarjousvertailun ja esittelee sen kokouksessa. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hankkia puhelinjärjestelmän ja siihen liittyvät puhelinliittymät ja liikenteen TeliaSonera Finland Oyj:ltä tarjouksen mukaisesti. TeliaSonera Finland Oyj:n tarjous oli tehdyn vertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisin. Ennen sopimuksen allekirjoitusta tulee käydä sopimusneuvottelut, joissa varmistetaan, että sopimus on tarjouspyynnön ja tarjouksen mukainen.

10 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODEKSI 2009 Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. KL 15 luku 2 Kirkkovaltuuston on valmisteltava kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. KL 10 luku 1. Vuoden 2009 alusta Lappeenrannan seurakuntayhtymään liittyy Joutsenon seurakunta ja lisäksi on esitetty Nuijamaan ja Ylämaan seurakuntien liittymistä Lappeen seurakuntaan. Lappeenrannan seurakuntayhtymän veroprosentti on 1,25 % ja Ylämaan 1,75 % sekä Joutsenon 1,50 %. Mikäli tavoitteena olisi nykyinen verotulokertymä niin veroprosentti tulisi nostaa 1,30 %:iin. Lappeenrannan seurakuntayhtymässä on useita vuosia pohdittu kustannusrakenteen keventämistä. Suunnitelmat kiinteistökannan vähentämiseksi ovat edenneet hitaasti ja henkilöstökulujen nousua on vaikea hillitä. Nyt veroprosentista päätettäessä tulisi myös ottaa huomioon kiinteistökannan keventäminen, jolloin mahdollisilla myyntituloilla voitaisiin rahoittaa mm. peruskorjauksen tarpeessa olevia kiinteistöjä. Vuonna 2007 yhtymässä ansiotulojen perusteella kassaan saatu verotulo oli yhteensä 8,6 milj. euroa ja yhteisöäyrien perusteella 1,2 milj. euroa. Kuluvan vuoden verotulokehitys Lappeenrannassa osoittaa, että ansioverotuloja ajalla on kertynyt 5 % viime vuotta enemmän ja yhteisöveroja 15 % enemmän. Marras ja joulukuun tilityksiin kohdistuvat pidätykset tasaavat kehitystä siten, että toteutunut kasvu tulee olemaan noin 4,5 % 5,5 %. Verotulot kirjataan maksuperusteisesti. Joutsenon seurakunnassa vuonna 2007 kertyi ansioverotuloja 1,9 milj. euroa ja yhteisöverotuloja 0,2 milj. euroa. Kuluvan vuoden verotulokertymä on per ansioverotulojen osalta +3,2 % ja yhteisöverotulojen osalta +25,4 %. Ylämaan seurakunnan ansioverotulojen toteutuma + 7 % ja yhteisöverotulojen toteutuma +13 % Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto käsitteli seminaarissaan keväällä 2008 virkarakennetta ja siihen liitosten yhteydessä tulevia muutoksia ja muita lisätarpeita. Ns. virkapaketin kustannusvaikutukset eivät ole vielä kokonaisuudessaan tiedossa.

11 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 11 Vuoden 2009 henkilöstömenojen kasvuksi on arvioitu 1,8 % ja toimintamenojen 4 %. Käyttötalouden menoiksi on arvioitu kaikkiaan 12,7 milj. euroa. Lukuun sisältyvät seurakuntayhtymän lisäksi Joutseno ja Ylämaa. Investointiosaan esitetään mm. Lauritsalan seurakunnan kirkkokorttelin ja toimitilojen suunnittelun käynnistäminen. Lisäksi esitetään vuoden 2007 aikana käynnistetyn Tuosan vesihuoltojärjestelmän toteuttaminen edellyttäen että alueelle saadaan uusi kaava hyväksyttyä sekä Lepolan hautausmaan uurna alueen suunnittelun jatkamista ja toteuttamista. Ristikankaan uurna alueelle yhteismuistomerkin hankinnan toteuttamiseksi esitetään lisämäärärahaa. Myös sakraalirakennusten kameravalvonnan järjestäminen tulisi toteuttaa vuoden 2009 aikana. Tuloveroprosentti vuodelle 2009: 1,35 % kirkollisveron määrä 13,0 milj.euroa 1,40 % kirkollisveron määrä 13,4 milj.euroa Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa Lappeenrannan seurakuntayhtymän vuoden 2009 tuloveroprosentiksi 1,35. YKN / 139 Marjatta Laakko esitti, että tuloveroprosentti pidetään ennallaan 1,25 %:ssa. Esitystä ei kannatettu. Marjatta Laakko jätti eriävän mielipiteen. 140 TALOUSARVION SEKÄ TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE VUOSILLE Vuosien talousarvion sekä toiminta ja taloussuunnitelman laadinnan käynnistämiseksi antaa yhteinen kirkkoneuvosto erillisen toimintaohjeen. Laadintaohje vuodelle 2009 sisältää seurakuntaliitoksien osalta merkittävän muutoksen. Ohje antaa peruslinjauksen suunnitteluun. Kuitenkin Nuijamaan, Ylämaan ja Joutsenon seurakuntien kohdalla talousarvion rakentaminen edellyttää perusteellisempaa yhteistyötä, jotta kustannukset saadaan jakautumaan oikein. Määrärahat eivät sisällä mahdollisia uusia virkoja/toimia, joista yhteinen kirkkovaltuusto päättää lokakuussa eikä liittymisistä aiheutuvia erilliskustannuksia, esim. atk:n osalta.

12 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 12 Liitteenä talousarvion laadintaohje. Ohjeistusta tarkennetaan tarvittaessa. Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee talousarvion sekä toiminta ja taloussuunnitelman laadintaohjeen vuosille ja päättää hyväksyä sen. 141 LASTENOHJAAJA IRMELI PETRAN ANOMUS OSA AIKAELÄKKEELLE SIIRTYMISESTÄ ALKAEN Lastenohjaaja Irmeli Petra on anonut lupaa siirtyä osa aikaeläkkeelle alkaen. Liite Lapsityön johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja puoltaa anomusta. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä lastenohjaaja Irmeli Petran anomuksen siirtyä osa aikaeläkkeelle alkaen. Hänen työaikansa on 50 % kokoaikaisesta eli 19 h/vko. 142 LASTENOHJAAJA MERVI JÄRVISEN ANOMUS OSA AIKAELÄKKEELLE SIIRTYMISESTÄ ALKAEN Lastenohjaaja Mervi Järvinen on anonut lupaa siirtyä osa aikaeläkkeelle alkaen. Liite Lapsityön johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja puoltaa anomusta. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä lastenohjaaja Mervi Järvisen anomuksen siirtyä osa aikaeläkkeelle alkaen. Hänen työaikansa on 50 % kokoaikaisesta eli 19 h/vko.

13 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA RAIMO HUOPALAISEN EROAMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ Lappeen seurakunnasta seurakuntavaalissa valituksi tullut luottamushenkilö Raimo Huopalainen on seurakunnan vaihdoksen vuoksi menettänyt luottamustoimensa Lappeen seurakuntaneuvostossa, yhteisessä kirkkovaltuustossa, sairaalasielunhoidon johtokunnassa ja henkilöasiain johtokunnan varajäsenyydessä. Kirkkojärjestyksen 7 2 mom:ssa todetaan, että jos seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, saa eron KL 7:3:2:ssa mainitusta syystä tai muusta kysymyksessä olevan toimielimen hyväksymästä pätevästä syystä taikka menettää vaalikelpoisuutensa, on toimielimen, jonka jäsen hän on, todettava hänen luottamustoimensa lakanneeksi. Hänen tilalleen kutsutaan varajäsen. YKN esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se kutsuu Raimo Huopalaisen tilalle yhteiseen kirkkovaltuustoon Paula Lempiäisen ja että se nimeää uuden jäsenen sairaalasielunhoidon johtokuntaan puheenjohtajaksi sekä nimeää uuden varajäsenen henkilöstöasiain johtokuntaan. 144 SANKARIHAUTAUSMAAN HALLINNON JA YLLÄPIDON TARKISTAMINEN Lappeenrannan sankarihautausmaan hoitokunta on kokouksessaan (liite) käsitellyt n sille antamaa tehtävää valmistella aloitetta sankarihautausmaan hallinnosta ja ylläpidosta. Hoitokunnan kokous on päättänyt esittää lle, että se perustaisi työryhmän yhdessä kaupungin edustajien kanssa sankarihautausmaan hallinnon ja ylläpidon tarkistamista ja mahdollista muuttamista varten. YKN nimeää työryhmälle puheenjohtajan ja koollekutsujan. Lisäksi toivotaan, että työryhmässä olisi myös Joutsenon ja Nuijamaan seurakuntien edustajat ja mahdollisesti Joutsenon kaupungin edustajat. YKN keskustelee sankarihautausmaan hoitokunnan esityksestä ja tekee tarvittavat päätökset. Sankarihautausmaan hallinnon ja ylläpidon tarkistamistyöryhmään valittiin talousjohtaja Irmeli Hakkarainen (koollekutsuja), kirkkoherra Mika Lehtola ja ylipuutarhuri Jukka Nikunen. Työryhmä antaa selvityksen marraskuun loppuun mennessä.

14 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA KUOPION HALLINTO OIKEUDEN VASTAUS KIRKOLLISVALITUKSEEN Oppilaitosteologi Sakari Kiiskinen teki kirkollisvalituksen Kuopion hallinto oikeuteen yhteisen kirkkovaltuuston tekemästä päätöksestä (kokous , 16 ), joka koskee Tuosan leirikeskuksen ranta asemakaavaa. Kuopion hallinto oikeus poistaa seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston päätökseen 16 :ään liitetyn valitusoikeuden ja jättää valituksen tutkimatta. Perusteluna tälle on yhteisessä kirkkovaltuustossa käsitellyn asian valmisteluluonne, josta kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan ei saa tehdä kirkollisvalitusta. Päätöksen Tuosan osayleiskaavan muutoksesta ja rantaasemakaavasta tekee maankäyttö ja rakennuslain säännösten mukaan Lappeenrannan kaupunginvaltuusto. YKN laittaa YKV:lle tiedoksi, että Kuopion hallinto oikeus poistaa YKV:n kokouksen :ään liitetyn valitusosoituksen ja, että Kuopion hallinto oikeus jättää oppilaitosteologi Sakari Kiiskisen tekemän kirkollisvalituksen tutkimatta. Annetaan tiedoksi YKV:lle. 146 MAINOSTILA KOULUKATU 10:N ULKOSEINÄSSÄ Lappeenrannan kaupunkiyhtiöiden toiminnoista vastaava Tom Hultin otti yhteyttä tiedustellen seurakuntayhtymältä mainostilaa Koulukatu 10:n ulkoseinästä, Kauppakadun puoleisesta päädystä vastapäätä Armadaa. Tiedustelun taustalla on kaupungin tukemana toteutettava vuoden kestävä Lappeenranta Helsinki lentoreitin mainoskampanja 35 min Helsinkiin. Mediakolmio asettaa kaupungin keskeisille paikoille ulkomainoksia, joista yksi sijoittuisi Koulukadun ja Kauppakadun risteysalueelle. Seurakuntayhtymän puolesta voimme tukea Helsingin lentoreitin olemassaoloa antamalla pyydetyn kohteen ilmaiseen käyttöön tyylikästä ulkomainosta varten ajalle Ilpo Sientola ehdotti Seppo Nevalaisen kannattamana pienen korvauksen perimistä. Koska oli tehty esityksestä poikkeava esitys, asiasta äänestettiin. Ne, jotka kannattivat pohjaesitystä, äänestivät jaa ja ne, jotka kannattivat Sientolan esitystä, äänestivät ei. Äänestyksen tulos: jaa ääniä 5, ei ääniä 3. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.

15 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT 1. Lauritsalan seurakuntaneuvosto Lappeenrannan seurakuntaneuvosto Henkilöstöasiain johtokunta Lappeenrannan sankarihautausmaan hoitokunta Lapsityön johtokunta 1 2 ja Sammonlahden seurakuntaneuvosto SAAPUNEET KIRJEET 1. Kirkkohallituksen yleiskirje 24/2008, päivitettyjä ohjeita kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden esineiden luettelointiin 2. Kirkon työmarkkinalaitos, yleiskirje A8/2008, seurakuntajaotuksen muutos ja henkilöstö 3. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, , Lappeenrannan seurakuntayhtymän ja Joutsenon seurakunnan vapautuspyyntö ylimääräisten seurakuntavaalien järjestämisestä 4. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, , lausunto Nuijamaan seurakuntaneuvoston aloitteesta Nuijamaan seurakunnan yhdistämiseksi Lappeen seurakuntaan Lappeenrannan seurakuntayhtymässä 5. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, , aloite Ylämaan seurakunnan liittämiseksi Lappeen seurakuntaan 6. Kirkon työmarkkinalaitos, yleiskirje A9/2008, kesän aukioloaika 7. Kirkon työmarkkinalaitos, yleiskirje A20/2008, vaativuusryhmiin sijoittelua koskevat erimielisyydet 8. Kirkkohallituksen yleiskirje 25/2008, kirkkoherranviraston hoidon uusittuja ohjeita intrassa 9. Kirkkohallituksen yleiskirje 26/2008, työasemien yhteiset palveluthanke, tiedotustilaisuudet Kitke ja Typ hankkeista syyskuussa sekä yhdistyvien seurakuntien jäsentietojärjestelmien tietokannat 10. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, , virkamääräyksen lakkauttaminen 11. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, , virkavapaus 12. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, , virkamääräys Lappeenrannan seurakuntayhtymän seurakuntapastorin viransijaisuuteen Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, , virkamääräys 14. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, , valtakirja Lappeenrannan seurakunnan II kappalaisen virkaan 15. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, , virkamääräys 16. Lappeenrannan kaupunki, Kisapuiston asemakaavan muutosluonnos nähtävänä

16 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA MUUT MAHDOLLISET ASIAT 150 TIEDOKSI 17. Kaakkois Suomen Maanmittauslaitos, maanmittaustoimitus Sunila, Martinpellontie 18. Kirkkohallituksen yleiskirje 27/2008, kirkon henkilöstökoulutus Ei ollut. 151 MUUTOKSENHAKU JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS 1. Verotulokertymä ja tulosseuranta srky ja hhr Talousjohtajan päätöspöytäkirjat 13/2008 vapautus hautausmaksusta, 14/2008 Lepolan hautausmaan uurna alueen suunnittelijan valinta, 15/2008 palkaton virkavapaus ja vuosiloma 3. n seuraavat kokousajat: klo 16.30, (vara YKN) klo 16.30, (budj. I luku) klo 16.30, 2.12.(budj. II luku) klo YKV:n seuraavat kokousajat: (virkapaketti) ja Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjan liitteenä. Lappeenrannassa 22. päivänä elokuuta 2008 Juha Tiihonen puheenjohtaja Tuula Vainikka pöytäkirjanpitäjä Tämä yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja 7/2008 on kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukainen. Lappeenrannassa. päivänä elokuuta 2008 Laakko Marjatta Reijo Mustonen Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloustoimistossa, minkä todistan.

17 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 17 Lappeenrannassa 5. päivänä syyskuuta 2008 Irmeli Hakkarainen talousjohtaja

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 186 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 040 3126 202, FAX 05 477 2651 Aika 3.11.2009 klo 17.00 - (kahvit klo 16.45 alkaen) Paikka Lappeen seurakuntasalin

Lisätiedot

Asialista 9-2013. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Asialista 9-2013. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Asialista Aika Keskiviikko 6.11.2013 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10,

Lisätiedot

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 76 AIKA 15.12.2009 klo 18.00 - (jouluateria klo 17.00 alkaen) PAIKKA Tuosan leirikeskus, Vehkataipaleentie 520 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 77 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika 25.1.2012 klo 17.00 18.14 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Käsiteltävät asiat 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 5-2015. Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 5-2015. Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO. Asialista 4-2014. Aika Keskiviikko 17.12.2014 klo 18.00

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO. Asialista 4-2014. Aika Keskiviikko 17.12.2014 klo 18.00 Asialista Aika Keskiviikko 17.12.2014 klo 18.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Ravintola Lappeenrannan Kasino, Ainonkatu

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 4-2015. Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 4-2015. Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntasali,

Lisätiedot

Piiluvan leirikeskus, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta

Piiluvan leirikeskus, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 1 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 040 3126 202, FAX 05 477 2651 AIKA 14.3.2012 klo 18.00 PAIKKA Piiluvan leirikeskus, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 25.11.2013 klo 18.30 20.55 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) ASIALISTA 7 / 2012 107 Kokouksen avaus 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta 110 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) ASIALISTA 2 / 2013 Sivu 33 Kokouksen avaus 3 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 36 Kokouksen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015 Kokousaika Tiistai 18.8.2015 klo 17.30 19.38 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalon kokoushuone Heikki Nissinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Anja Pinoniemi, varapuheenjohtaja Taisto Kokko

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli 1 KOKOUSAIKA 14.5.2014 kello 18.00 Kahvitarjoilu kello 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Alasali, Sontulantie 1, Akaa OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) A S I A L U E T T E L O : 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastus 4 Ääntenlaskijat 5 Työjärjestys 6 Kirkkovaltuuston

Lisätiedot

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO 30.10.2012

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO 30.10.2012 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) Aika: Tiistaina 30.10.2012 kello 18.00-20.10. Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone. Läsnä: Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja Heikki Korkealaakso varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (18) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27 Paikka Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola Läsnä Huovila Juhani,

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012 1 Aika 8.10.2012 klo 16.30-18.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 23 RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAI Keskiviikko klo 16.00 17.55 KOKOUSPAIK Seurakuntakoti JÄSENET Kontiainen Markus pj. x Kulmala Kari varapj poissa Ilonen Hannu jäsen

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, lokakuun 8. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 03.12.2014 klo 17.30. Pirkkalan seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 03.12.2014 klo 17.30. Pirkkalan seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 03.12.2014 klo 17.30 Pirkkalan seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2014 Sivu 2 241 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 (23) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 10. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 18.38 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 3/2014 17.9.2014 32 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikkona 17.9.2014 klo 18.30 22.01 Läsnäolevat jäsenet Ali-Mattila Liisa Ketola Jukka Pulkkinen Rauno Aspila

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 2/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 26.2.2014

KIRKKONEUVOSTO 2/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 26.2.2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 2/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 26.2.2014 sivu 12. Viranhaltijoiden palkanmaksupäivä... 2 13. Kemin seurakunnan asunto-osakkeiden vuokrasopimukset...

Lisätiedot