Lepolan hautausmaan huoltorakennus os.lepolankatu 11 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lepolan hautausmaan huoltorakennus os.lepolankatu 11 A"

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 1 Valtakatu 38, PL LAPPEENRANTA PUH , FAX Aika klo (kahvit klo alkaen) HUOM! Yhteinen kirkkoneuvosto tekee hautausmaakatselmuksen Lepolan hautausmaalla hautaustoimen ohjesäännön 16 :n mukaisesti. Kokoontuminen Lepolan hautausmaan portilla klo Paikka Lepolan hautausmaan huoltorakennus os.lepolankatu 11 A Käsiteltävät asiat 127 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 128 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 129 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 130 HAUTAUSMAAKATSELMUS LEPOLAN HAUTAUSMAALLA 131 KULTTUURIPERINNÖN HOIDOSTA, YLLÄPIDOSTA JA SÄILYTTÄMISESTA AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET 132 ASUNTO OSAKKEEN SEKÄ ARVOPAPERIOSAKKEIDEN OSTAMINEN HAUTAINHOITORAHASTOLLE 133 LÄHETYSSIHTEERIN VIRKA 134 PÄÄPALKANLASKIJAN VIRAN AUKI JULISTAMINEN 135 VUOKRIEN TARKISTUS ALKAEN 136 VUOKRANKOROTUSPERUSTE UUSISSA SOPIMUKSISSA 137 METSÄTALOUDEN PUOLIVUOTISKATSAUS LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN PUHELINJÄRJESTELMÄN JA SIIHEN LIITTYVIEN PUHELINLIITTYMIEN JA LIIKENTEEN HANKINTA 139 TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODEKSI TALOUSARVION SEKÄ TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE VUOSILLE LASTENOHJAAJA IRMELI PETRAN ANOMUS OSA AIKAELÄKKEELLE SIIRTYMISESTÄ ALKAEN 142 LASTENOHJAAJA MERVI JÄRVISEN ANOMUS OSA AIKAELÄKKEELLE SIIRTYMISESTÄ ALKAEN 143 RAIMO HUOPALAISEN EROAMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ 144 SANKARIHAUTAUSMAAN HALLINNON JA YLLÄPIDON TARKISTAMINEN 145 KUOPION HALLINTO OIKEUDEN VASTAUS KIRKOLLISVALITUKSEEN 146 MAINOSTILA KOULUKATU 10:N ULKOSEINÄSSÄ 147 SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT 148 SAAPUNEET KIRJEET 149 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 150 TIEDOKSI 151 MUUTOKSENHAKU JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS

2 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 2 Valtakatu 38, PL LAPPEENRANTA PUH , FAX

3 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 3 Aika klo Paikka Läsnä Pöytäkirjanpitäjä Muut läsnäolijat Poissa Kutsuttu: Lepolan hautausmaan huoltorakennus Tiihonen Juha, kirkkoherra, puheenjohtaja Aalto Huhtinen Tiina Mustonen Reijo, varajäsen Laakko Marjatta Nevalainen Seppo Pulkkinen Arto Puustinen Helena Sientola Ilpo Vainikka Tuula, pääkassanhoitaja Kalke Irma, kirkkoherra Lehtinen Jukka, kirkkoherra Turtiainen Jouni, kirkkoherra Musto Airi, YKV:n puheenjohtaja Pettinen Kari, YKV:n varapuheenjohtaja, saapui klo aikana Kiiskinen Sakari, oppilaitospastori, yhteisten työmuotojen edustaja, saapui klo Matti Koiviston puhelinasiaesittelyn aikana Kakkonen Pertti, tiedotussihteeri Hakkarainen Irmeli, talousjohtaja Friberg Paula Heinola Jaakko Hirvikallio Martta Jukka Nikunen, ylipuutarhuri Jouni Serjomaa, Ristikankaan työnjohtaja Matti Koivisto, puhelinkonsultti Laura Liikanen, srk pastori (tutustuminen hallintoon) Kokouksen alussa puhelinkonsultti Matti Koivisto esitteli seurakuntayhtymän puhelinjärjestelmää sekä puhelinliittymien ja liikenteen hankintaa. KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 127 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KJ 9:1 "Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto

4 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 4 kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle." n ohjesääntö 6 "Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille neljä päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä esityslista. Kiireellinen asia voidaan ottaa käsiteltäväksi momentissa olevista määräyksistä huolimatta, milloin kirkkoneuvosto niin päättää." KL 7:4 mom 1 "Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet on saapuvilla." KJ 9:2 "Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkin asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, hänen on annettava asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia esille neuvoston seuraavassa kokouksessa. Kirkkoneuvoston kokouksessa voi aloitteen tehdä suullisestikin." Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 128 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS n ohjesääntö 8 mom. 2 "Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan." Tarkastusvuorossa ovat Heinola Jaakko ja Hirvikallio Martta. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. YKN valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Laakko Marjatta ja Mustonen Reijo, he toimivat myös ääntenlaskijoina.

5 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi lisäyksillä: 145 Kuopin hallinto oikeuden vastaus kirkollisvalitukseen ja 146 Mainostila Koulukatu 10:n ulkoseinään 130 HAUTAUSMAAKATSELMUS LEPOLAN HAUTAUSMAALLA Pöytäkirja liitteenä. 131 KULTTUURIPERINNÖN HOIDOSTA, YLLÄPIDOSTA JA SÄILYTTÄMISESTA AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET Kirkkohallituksen yleiskirje 33/2006 Kirkkohallitus on antanut ohjeen siitä, miten seurakunnat alkavat kirjata po. kustannuksia alkaen. Tavoitteena on saada oikeaa ja riittävää tietoa siitä, kuinka paljon kustannuksia seurakunnille aiheutuu kulttuuriperinnön hoidosta. Liitteenä ohjeistus sekä Lappeenrannan seurakuntayhtymän kulttuuriperinnöksi määritellyt rakennukset. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy liitteessä mainitut ja perustellut seurakuntayhtymän rakennukset kulttuuriperintökohteiksi. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että kulttuuriperinnön % osuus kokonaiskustannuksista on liitteen 2 mukainen. 132 ASUNTO OSAKKEEN SEKÄ ARVOPAPERIOSAKKEIDEN OSTAMINEN HAUTAINHOITORAHASTOLLE Lappeenrannan seurakunta on saanut testamenttilahjoituksen Eila Launneelta. Lahjoitus sisältää mm. asunto osakkeen, 72 m2, As Oy Peltolanpirtti, Väinölänkatu 18 as 25, Lappeenranta sekä arvopapereita liitteen mukaisesti. Perunkirjan mukaan asunto osakkeen arvo on euroa ja

6 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 6 arvopapereiden arvo per yhteensä ,77 euroa. Lappeenrannan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan / 53 käsitellyt testamenttilahjoitusta ja esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Lappeenrannan seurakuntayhtymän hautainhoitorahasto ostaisi asuntoosakkeen perukirjan arvolla ja noteeratut arvopaperit kaupantekopäivän hinnalla. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Lappeenrannan seurakuntayhtymän hautainhoitorahasto ostaa arvopaperit Nordeasta saadun omaisuusraportin mukaisesti kaupantekopäivän hintaan. YKN / 132 Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Lappeenrannan seurakuntayhtymän hautainhoitorahasto ostaa osakkeet n:ot , jotka oikeuttavat asunto huoneiston hallintaan, As Oy Peltolanpirtti, Väinölänkatu 18 as 25, Lappeenranta, hintaan euroa. 133 LÄHETYSSIHTEERIN VIRKA YKN / 117 Lauritsalan seurakuntaneuvosto on tehnyt yhteiselle kirkkoneuvostolle esityksen ( , kokous , 19 ) lähetyssihteerin viran perustamisesta Lauritsalan seurakuntaan (liite). Lähetyssihteerikysymys Lappeenrannan seurakuntayhtymässä laitetaan kuntoon niin, että nyt tehtävä ratkaisu vastaa sekä seurakuntayhtymän nykyiseen tarpeeseen että joustavuuteen tulevaisuuden tarpeissa. YKN esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että: Lauritsalan seurakunnan pyhäkoulu ja lähetyssihteerin toimi sekä Sammonlahden seurakunnan lähetyssihteerin toimi lakkautetaan Seurakuntayhtymään perustetaan alkaen kaksi lähetyssihteerin virkaa, joista tässä vaiheessa toinen (kokoaikainen) sijoitetaan Lauritsalan seurakuntaan ja toinen (osa aikainen) Sammonlahden seurakuntaan. Virkojen vaativuusryhmä on 501:n mukainen. Perustettaville lähetyssihteerin viroille hyväksytään johtosääntö (liite). Mikäli YKV perustaa esitetyt virat, nimetään työsopimussuhteessa olevat työntekijät näihin virkoihin (Virkasääntö 5, 3 mom).

7 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 7 YKN / 117 Yhteinen kirkkoneuvosto palautti asian valmisteluun. YKN / 133 Lauritsalan seurakuntaneuvosto on tehnyt yhteiselle kirkkoneuvostolle esityksen ( , kokous , 19 ) lähetyssihteerin viran perustamisesta Lauritsalan seurakuntaan (liite). Lähetyssihteerikysymys Lappeenrannan seurakuntayhtymässä laitetaan kuntoon niin, että nyt tehtävä ratkaisu vastaa sekä seurakuntayhtymän nykyiseen tarpeeseen että joustavuuteen tulevaisuuden tarpeissa. YKN esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että: Lauritsalan seurakunnan pyhäkoulu ja lähetyssihteerin toimi lakkautetaan Seurakuntayhtymään perustetaan alkaen yksi lähetyssihteerin kokoaikainen virka, joka tässä vaiheessa sijoitetaan Lauritsalan seurakuntaan Viran vaativuusryhmä on 501:n mukainen. Perustettavalle lähetyssihteerin viralle hyväksytään johtosääntö (liite). Mikäli YKV perustaa esitetyn viran, nimetään työsopimussuhteessa oleva viran kelpoisuusehdot täyttävä työntekijä Paula Kaapro tähän virkaan (Virkasääntö 5, 3 mom). YKN / PÄÄPALKANLASKIJAN VIRAN AUKI JULISTAMINEN Lappeenrannan seurakuntayhtymässä on pääpalkanlaskijan virka. Viran pitkäaikainen hoitaja jää eläkkeelle ja hän jää vuosilomille jo alkaen. Yhteisen kirkkovaltuuston / 35 vahvistaman henkilöstöstrategian mukaisesti vapautuvien virkojen täyttöluvan antaa yhteinen kirkkoneuvosto. Palkanlaskennan jatkuvuuden turvaamiseksi tulisi ratkaisu viranhoitajasta tehdä jo syksyn 2008 aikana, jotta virkaan perehdyttäminen voidaan

8 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 8 aloittaa vuoden alusta. Lisäksi seurakuntaliitokset ja niiden tuoma työmäärän lisäys edellyttää osaavaa henkilökuntaa palkanlaskennassa. Liitteenä tehtävänkuva. Henkilöstöasiain johtokunta päättää esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että pääpalkanlaskijan virka laitetaan julkisesti hakuun seurakuntayhtymän ilmoitustaululle liitteen mukaisella tehtävänkuvalla. HAJ / 32 HAJ: YKN / VUOKRIEN TARKISTUS ALKAEN Lappeenrannan seurakuntayhtymällä ja hautainhoitorahastolla on vuokraasuntoja, joiden vuokria tulisi korottaa kustannusten nousun vuoksi alkaen. Korotustarve on huoneistosta riippuen 2,4 % 4,0 %. Liite. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää korottaa vuokra asuntojen vuokria alkaen liitteen mukaisesti. 136 VUOKRANKOROTUSPERUSTE UUSISSA SOPIMUKSISSA Lappeenrannan seurakuntayhtymällä ja hautainhoitorahastolla on käytäntö vuokrien korottamisessa kirjava, johtuen vanhoista sopimuksista mm. vanhimmat vuodelta Jotta vuokrataso saataisiin pysymään tasaisena ja reaalitasoisena tulisi uusiin sopimuksiin määritellä korotustapa. Liikehuoneistoissa on käytössä elinkustannusindeksiin sidotut vuokrat ja käytäntöä voitaisiin noudattaa myös asuinhuoneistoissa. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että uusia vuokrasopimuksia laadittaessa niihin merkitään vuokrankorotusperusteeksi elinkustannusindeksi, jolloin

9 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 9 vuokraa voidaan suoraan korottaa indeksin nousun myötä. Lisäksi mainitaan, että vuokraa ei lasketa mikäli elinkustannusindeksi laskee, vaan vuokra säilyy entisenä. 137 METSÄTALOUDEN PUOLIVUOTISKATSAUS Lappeenrannan seurakuntayhtymälle on hyväksytty uusi metsätaloussuunnitelma vuosille Vuodelle 2008 on talousarviossa hyväksytty toimintasuunnitelma metsänmyynnin, hakkuun ja hoidon osalta. Liitteenä ensimmäisen suunnitelmavuoden puolivuotiskatsaus. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy ja merkitsee tiedokseen liitteenä olevan selvityksen ajalle Hyväksyttiin esityksen mukaisesti ja merkittiin tiedoksi. 138 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN PUHELINJÄRJESTELMÄN JA SIIHEN LIITTYVIEN PUHELINLIITTYMIEN JA LIIKENTEEN HANKINTA Lappeenrannan seurakuntayhtymä on pyytänyt tarjouksia puhelinjärjestelmästä ja siihen liittyvistä puhelinliittymistä ja liikenteestä klo mennessä. Liitteenä tarjouspyyntö ja tarjousvertailu. Alkuperäiset tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. Nykyisen kymmenen vuotta olleen puhelinjärjestelmän sopimus päättyy ja reitittimien Määräaikaan mennessä tuli 2 tarjousta; Optimiratkaisut Oy/ Kymp konserni ja TeliaSonera Finland Oyj.Teletoimisto. Matti Koivisto Oy on suorittanut tarjousvertailun ja esittelee sen kokouksessa. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hankkia puhelinjärjestelmän ja siihen liittyvät puhelinliittymät ja liikenteen TeliaSonera Finland Oyj:ltä tarjouksen mukaisesti. TeliaSonera Finland Oyj:n tarjous oli tehdyn vertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisin. Ennen sopimuksen allekirjoitusta tulee käydä sopimusneuvottelut, joissa varmistetaan, että sopimus on tarjouspyynnön ja tarjouksen mukainen.

10 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODEKSI 2009 Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. KL 15 luku 2 Kirkkovaltuuston on valmisteltava kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. KL 10 luku 1. Vuoden 2009 alusta Lappeenrannan seurakuntayhtymään liittyy Joutsenon seurakunta ja lisäksi on esitetty Nuijamaan ja Ylämaan seurakuntien liittymistä Lappeen seurakuntaan. Lappeenrannan seurakuntayhtymän veroprosentti on 1,25 % ja Ylämaan 1,75 % sekä Joutsenon 1,50 %. Mikäli tavoitteena olisi nykyinen verotulokertymä niin veroprosentti tulisi nostaa 1,30 %:iin. Lappeenrannan seurakuntayhtymässä on useita vuosia pohdittu kustannusrakenteen keventämistä. Suunnitelmat kiinteistökannan vähentämiseksi ovat edenneet hitaasti ja henkilöstökulujen nousua on vaikea hillitä. Nyt veroprosentista päätettäessä tulisi myös ottaa huomioon kiinteistökannan keventäminen, jolloin mahdollisilla myyntituloilla voitaisiin rahoittaa mm. peruskorjauksen tarpeessa olevia kiinteistöjä. Vuonna 2007 yhtymässä ansiotulojen perusteella kassaan saatu verotulo oli yhteensä 8,6 milj. euroa ja yhteisöäyrien perusteella 1,2 milj. euroa. Kuluvan vuoden verotulokehitys Lappeenrannassa osoittaa, että ansioverotuloja ajalla on kertynyt 5 % viime vuotta enemmän ja yhteisöveroja 15 % enemmän. Marras ja joulukuun tilityksiin kohdistuvat pidätykset tasaavat kehitystä siten, että toteutunut kasvu tulee olemaan noin 4,5 % 5,5 %. Verotulot kirjataan maksuperusteisesti. Joutsenon seurakunnassa vuonna 2007 kertyi ansioverotuloja 1,9 milj. euroa ja yhteisöverotuloja 0,2 milj. euroa. Kuluvan vuoden verotulokertymä on per ansioverotulojen osalta +3,2 % ja yhteisöverotulojen osalta +25,4 %. Ylämaan seurakunnan ansioverotulojen toteutuma + 7 % ja yhteisöverotulojen toteutuma +13 % Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto käsitteli seminaarissaan keväällä 2008 virkarakennetta ja siihen liitosten yhteydessä tulevia muutoksia ja muita lisätarpeita. Ns. virkapaketin kustannusvaikutukset eivät ole vielä kokonaisuudessaan tiedossa.

11 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 11 Vuoden 2009 henkilöstömenojen kasvuksi on arvioitu 1,8 % ja toimintamenojen 4 %. Käyttötalouden menoiksi on arvioitu kaikkiaan 12,7 milj. euroa. Lukuun sisältyvät seurakuntayhtymän lisäksi Joutseno ja Ylämaa. Investointiosaan esitetään mm. Lauritsalan seurakunnan kirkkokorttelin ja toimitilojen suunnittelun käynnistäminen. Lisäksi esitetään vuoden 2007 aikana käynnistetyn Tuosan vesihuoltojärjestelmän toteuttaminen edellyttäen että alueelle saadaan uusi kaava hyväksyttyä sekä Lepolan hautausmaan uurna alueen suunnittelun jatkamista ja toteuttamista. Ristikankaan uurna alueelle yhteismuistomerkin hankinnan toteuttamiseksi esitetään lisämäärärahaa. Myös sakraalirakennusten kameravalvonnan järjestäminen tulisi toteuttaa vuoden 2009 aikana. Tuloveroprosentti vuodelle 2009: 1,35 % kirkollisveron määrä 13,0 milj.euroa 1,40 % kirkollisveron määrä 13,4 milj.euroa Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa Lappeenrannan seurakuntayhtymän vuoden 2009 tuloveroprosentiksi 1,35. YKN / 139 Marjatta Laakko esitti, että tuloveroprosentti pidetään ennallaan 1,25 %:ssa. Esitystä ei kannatettu. Marjatta Laakko jätti eriävän mielipiteen. 140 TALOUSARVION SEKÄ TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE VUOSILLE Vuosien talousarvion sekä toiminta ja taloussuunnitelman laadinnan käynnistämiseksi antaa yhteinen kirkkoneuvosto erillisen toimintaohjeen. Laadintaohje vuodelle 2009 sisältää seurakuntaliitoksien osalta merkittävän muutoksen. Ohje antaa peruslinjauksen suunnitteluun. Kuitenkin Nuijamaan, Ylämaan ja Joutsenon seurakuntien kohdalla talousarvion rakentaminen edellyttää perusteellisempaa yhteistyötä, jotta kustannukset saadaan jakautumaan oikein. Määrärahat eivät sisällä mahdollisia uusia virkoja/toimia, joista yhteinen kirkkovaltuusto päättää lokakuussa eikä liittymisistä aiheutuvia erilliskustannuksia, esim. atk:n osalta.

12 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 12 Liitteenä talousarvion laadintaohje. Ohjeistusta tarkennetaan tarvittaessa. Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee talousarvion sekä toiminta ja taloussuunnitelman laadintaohjeen vuosille ja päättää hyväksyä sen. 141 LASTENOHJAAJA IRMELI PETRAN ANOMUS OSA AIKAELÄKKEELLE SIIRTYMISESTÄ ALKAEN Lastenohjaaja Irmeli Petra on anonut lupaa siirtyä osa aikaeläkkeelle alkaen. Liite Lapsityön johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja puoltaa anomusta. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä lastenohjaaja Irmeli Petran anomuksen siirtyä osa aikaeläkkeelle alkaen. Hänen työaikansa on 50 % kokoaikaisesta eli 19 h/vko. 142 LASTENOHJAAJA MERVI JÄRVISEN ANOMUS OSA AIKAELÄKKEELLE SIIRTYMISESTÄ ALKAEN Lastenohjaaja Mervi Järvinen on anonut lupaa siirtyä osa aikaeläkkeelle alkaen. Liite Lapsityön johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja puoltaa anomusta. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä lastenohjaaja Mervi Järvisen anomuksen siirtyä osa aikaeläkkeelle alkaen. Hänen työaikansa on 50 % kokoaikaisesta eli 19 h/vko.

13 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA RAIMO HUOPALAISEN EROAMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ Lappeen seurakunnasta seurakuntavaalissa valituksi tullut luottamushenkilö Raimo Huopalainen on seurakunnan vaihdoksen vuoksi menettänyt luottamustoimensa Lappeen seurakuntaneuvostossa, yhteisessä kirkkovaltuustossa, sairaalasielunhoidon johtokunnassa ja henkilöasiain johtokunnan varajäsenyydessä. Kirkkojärjestyksen 7 2 mom:ssa todetaan, että jos seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, saa eron KL 7:3:2:ssa mainitusta syystä tai muusta kysymyksessä olevan toimielimen hyväksymästä pätevästä syystä taikka menettää vaalikelpoisuutensa, on toimielimen, jonka jäsen hän on, todettava hänen luottamustoimensa lakanneeksi. Hänen tilalleen kutsutaan varajäsen. YKN esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se kutsuu Raimo Huopalaisen tilalle yhteiseen kirkkovaltuustoon Paula Lempiäisen ja että se nimeää uuden jäsenen sairaalasielunhoidon johtokuntaan puheenjohtajaksi sekä nimeää uuden varajäsenen henkilöstöasiain johtokuntaan. 144 SANKARIHAUTAUSMAAN HALLINNON JA YLLÄPIDON TARKISTAMINEN Lappeenrannan sankarihautausmaan hoitokunta on kokouksessaan (liite) käsitellyt n sille antamaa tehtävää valmistella aloitetta sankarihautausmaan hallinnosta ja ylläpidosta. Hoitokunnan kokous on päättänyt esittää lle, että se perustaisi työryhmän yhdessä kaupungin edustajien kanssa sankarihautausmaan hallinnon ja ylläpidon tarkistamista ja mahdollista muuttamista varten. YKN nimeää työryhmälle puheenjohtajan ja koollekutsujan. Lisäksi toivotaan, että työryhmässä olisi myös Joutsenon ja Nuijamaan seurakuntien edustajat ja mahdollisesti Joutsenon kaupungin edustajat. YKN keskustelee sankarihautausmaan hoitokunnan esityksestä ja tekee tarvittavat päätökset. Sankarihautausmaan hallinnon ja ylläpidon tarkistamistyöryhmään valittiin talousjohtaja Irmeli Hakkarainen (koollekutsuja), kirkkoherra Mika Lehtola ja ylipuutarhuri Jukka Nikunen. Työryhmä antaa selvityksen marraskuun loppuun mennessä.

14 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA KUOPION HALLINTO OIKEUDEN VASTAUS KIRKOLLISVALITUKSEEN Oppilaitosteologi Sakari Kiiskinen teki kirkollisvalituksen Kuopion hallinto oikeuteen yhteisen kirkkovaltuuston tekemästä päätöksestä (kokous , 16 ), joka koskee Tuosan leirikeskuksen ranta asemakaavaa. Kuopion hallinto oikeus poistaa seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston päätökseen 16 :ään liitetyn valitusoikeuden ja jättää valituksen tutkimatta. Perusteluna tälle on yhteisessä kirkkovaltuustossa käsitellyn asian valmisteluluonne, josta kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan ei saa tehdä kirkollisvalitusta. Päätöksen Tuosan osayleiskaavan muutoksesta ja rantaasemakaavasta tekee maankäyttö ja rakennuslain säännösten mukaan Lappeenrannan kaupunginvaltuusto. YKN laittaa YKV:lle tiedoksi, että Kuopion hallinto oikeus poistaa YKV:n kokouksen :ään liitetyn valitusosoituksen ja, että Kuopion hallinto oikeus jättää oppilaitosteologi Sakari Kiiskisen tekemän kirkollisvalituksen tutkimatta. Annetaan tiedoksi YKV:lle. 146 MAINOSTILA KOULUKATU 10:N ULKOSEINÄSSÄ Lappeenrannan kaupunkiyhtiöiden toiminnoista vastaava Tom Hultin otti yhteyttä tiedustellen seurakuntayhtymältä mainostilaa Koulukatu 10:n ulkoseinästä, Kauppakadun puoleisesta päädystä vastapäätä Armadaa. Tiedustelun taustalla on kaupungin tukemana toteutettava vuoden kestävä Lappeenranta Helsinki lentoreitin mainoskampanja 35 min Helsinkiin. Mediakolmio asettaa kaupungin keskeisille paikoille ulkomainoksia, joista yksi sijoittuisi Koulukadun ja Kauppakadun risteysalueelle. Seurakuntayhtymän puolesta voimme tukea Helsingin lentoreitin olemassaoloa antamalla pyydetyn kohteen ilmaiseen käyttöön tyylikästä ulkomainosta varten ajalle Ilpo Sientola ehdotti Seppo Nevalaisen kannattamana pienen korvauksen perimistä. Koska oli tehty esityksestä poikkeava esitys, asiasta äänestettiin. Ne, jotka kannattivat pohjaesitystä, äänestivät jaa ja ne, jotka kannattivat Sientolan esitystä, äänestivät ei. Äänestyksen tulos: jaa ääniä 5, ei ääniä 3. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.

15 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT 1. Lauritsalan seurakuntaneuvosto Lappeenrannan seurakuntaneuvosto Henkilöstöasiain johtokunta Lappeenrannan sankarihautausmaan hoitokunta Lapsityön johtokunta 1 2 ja Sammonlahden seurakuntaneuvosto SAAPUNEET KIRJEET 1. Kirkkohallituksen yleiskirje 24/2008, päivitettyjä ohjeita kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden esineiden luettelointiin 2. Kirkon työmarkkinalaitos, yleiskirje A8/2008, seurakuntajaotuksen muutos ja henkilöstö 3. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, , Lappeenrannan seurakuntayhtymän ja Joutsenon seurakunnan vapautuspyyntö ylimääräisten seurakuntavaalien järjestämisestä 4. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, , lausunto Nuijamaan seurakuntaneuvoston aloitteesta Nuijamaan seurakunnan yhdistämiseksi Lappeen seurakuntaan Lappeenrannan seurakuntayhtymässä 5. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, , aloite Ylämaan seurakunnan liittämiseksi Lappeen seurakuntaan 6. Kirkon työmarkkinalaitos, yleiskirje A9/2008, kesän aukioloaika 7. Kirkon työmarkkinalaitos, yleiskirje A20/2008, vaativuusryhmiin sijoittelua koskevat erimielisyydet 8. Kirkkohallituksen yleiskirje 25/2008, kirkkoherranviraston hoidon uusittuja ohjeita intrassa 9. Kirkkohallituksen yleiskirje 26/2008, työasemien yhteiset palveluthanke, tiedotustilaisuudet Kitke ja Typ hankkeista syyskuussa sekä yhdistyvien seurakuntien jäsentietojärjestelmien tietokannat 10. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, , virkamääräyksen lakkauttaminen 11. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, , virkavapaus 12. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, , virkamääräys Lappeenrannan seurakuntayhtymän seurakuntapastorin viransijaisuuteen Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, , virkamääräys 14. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, , valtakirja Lappeenrannan seurakunnan II kappalaisen virkaan 15. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, , virkamääräys 16. Lappeenrannan kaupunki, Kisapuiston asemakaavan muutosluonnos nähtävänä

16 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA MUUT MAHDOLLISET ASIAT 150 TIEDOKSI 17. Kaakkois Suomen Maanmittauslaitos, maanmittaustoimitus Sunila, Martinpellontie 18. Kirkkohallituksen yleiskirje 27/2008, kirkon henkilöstökoulutus Ei ollut. 151 MUUTOKSENHAKU JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS 1. Verotulokertymä ja tulosseuranta srky ja hhr Talousjohtajan päätöspöytäkirjat 13/2008 vapautus hautausmaksusta, 14/2008 Lepolan hautausmaan uurna alueen suunnittelijan valinta, 15/2008 palkaton virkavapaus ja vuosiloma 3. n seuraavat kokousajat: klo 16.30, (vara YKN) klo 16.30, (budj. I luku) klo 16.30, 2.12.(budj. II luku) klo YKV:n seuraavat kokousajat: (virkapaketti) ja Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjan liitteenä. Lappeenrannassa 22. päivänä elokuuta 2008 Juha Tiihonen puheenjohtaja Tuula Vainikka pöytäkirjanpitäjä Tämä yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja 7/2008 on kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukainen. Lappeenrannassa. päivänä elokuuta 2008 Laakko Marjatta Reijo Mustonen Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloustoimistossa, minkä todistan.

17 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 17 Lappeenrannassa 5. päivänä syyskuuta 2008 Irmeli Hakkarainen talousjohtaja

Paikka Lappeen srk salin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10

Paikka Lappeen srk salin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 66 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126280 Aika 29.5.2007 klo 16.00 (kahvit ennen valtuuston kokousta) Paikka Lappeen srk salin neuvotteluhuone,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

Aika klo (kahvit klo (uusi rakennus) ennen valtuustoseminaarin alkua)

Aika klo (kahvit klo (uusi rakennus) ennen valtuustoseminaarin alkua) LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 1 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126280 Aika 13.5.2008 klo 16.45 (kahvit klo 17.30 (uusi rakennus) ennen valtuustoseminaarin alkua)

Lisätiedot

Kaislarannan leirikeskus, Sammaltie 14, 53920 Lappeenranta

Kaislarannan leirikeskus, Sammaltie 14, 53920 Lappeenranta LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 1 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126280 Aika 16.12.2008 klo 16.00 Paikka Kaislarannan leirikeskus, Sammaltie 14, 53920 Lappeenranta

Lisätiedot

Paikka Lappeen srk salin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10

Paikka Lappeen srk salin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 100 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126280 Aika 24.10.2006 klo 16.00 (kahvit ennen kirkkovaltuuston kokousta) Paikka Lappeen srk

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 17.6.2015 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 4 2008 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126280

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 4 2008 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126280 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 1 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126280 AIKA 21.10.2008 klo 18.00 (kahvit klo 17.30 alkaen) PAIKKA HUOM!! Ortodoksiseurakunnan seurakuntasali

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika Keskiviikko 5.10.2011 klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Koulukatu 10, rippikoulusali Käsiteltävät asiat: 70 KOKOUKSEN AVAUS 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Paikka. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Paikka. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Torstai 9.4.2015 klo 17.30 18.53 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 56 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 Aika 10.9.2008 klo 17.00 20.31 Paikka Kaislarannan leirikeskus, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat 97 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 7-2013. Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00. Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 7-2013. Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00. Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00 Paikka Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Lauantai klo Paikka

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Lauantai klo Paikka Asialista Hietakallionkatu 7, 53850 Lappeenranta p. 040 3126 501 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Lauantai 24.1.2015 klo 16.30 17.00 Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Musiikki- ja rippikoulusali

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO Valtakatu 38, PL LAPPEENRANTA PUH , FAX

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO Valtakatu 38, PL LAPPEENRANTA PUH , FAX LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 1 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126280 AIKA 27.5.2008 klo 18.00 (kahvit klo 17.30 alkaen) PAIKKA Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu

Lisätiedot

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 14.1.2015 klo 17.00 18.15 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 1

Lisätiedot

Asialista /Pöytäkirja Keskiviikko klo 17.00

Asialista /Pöytäkirja Keskiviikko klo 17.00 Aika Asialista /Pöytäkirja Keskiviikko 10.5.2017 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Hautausmaan katselmus klo 17.00

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista KUU Aika Torstai klo 17.00

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista KUU Aika Torstai klo 17.00 Asialista Hietakallionkatu 7, 53850 Lappeenranta p. 040 3126 501 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Torstai 17.12.2015 klo 17.00 Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 4-2016. Aika Keskiviikko 27.4.2016 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 4-2016. Aika Keskiviikko 27.4.2016 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 27.4.2016 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeenrannan

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7 Asialista Hietakallionkatu 7, 53850 Lappeenranta p. 040 3126 501 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 22.3.2017 klo 17.00 Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 13.3.2017 klo 17.30 18.07 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 6-2015. Aika Maanantai 8.6.2015 klo 18.15 19.30. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 6-2015. Aika Maanantai 8.6.2015 klo 18.15 19.30. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 8.6.2015 klo 18.15 19.30 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 81 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 14.3.2016 klo 17.30 18.20 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo 18.00

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo 18.00 Asialista Aika Keskiviikko 21.10.2015 klo 18.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.30-18.07. Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Vapaaehtoiskeskus Pysäkin auditoriossa, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna.

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 )

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 ) 1 ( 5 ) Aika Keskiviikko klo 19.00 19.50 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Mari Kantola Pekka Koivisto Markku Kontinen Päivi

Lisätiedot

Asialista Torstai klo _alkaen joululounaalla

Asialista Torstai klo _alkaen joululounaalla Asialista Penttiläntie 5, 54100 Joutseno P. 040 3126 700, 040 3126 701 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Torstai 17.12.2015 klo 11.30 _alkaen joululounaalla Paikka Joutsenon seurakuntakeskus, Penttiläntie

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 8-2015. Aika Keskiviikko 30.9.2015 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 8-2015. Aika Keskiviikko 30.9.2015 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 30.9.2015 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 Korpilahden alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 Korpilahden alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 AIKA To 27.4.2017 klo 17 (kahvit klo 16.45) PAIKKA Seurakuntatalo, Kirkonmäentie 1 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3/26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Pöytäkirja Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA)

Pöytäkirja Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA) 5-2016 Aika Torstai 26.5.2016 klo 17.00 (kahvit klo 16.45) Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA) ASIALISTA

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja Torstai klo (kahvit alkaen klo 16.30)

Asialista/ Pöytäkirja Torstai klo (kahvit alkaen klo 16.30) Aika 5-2015 Torstai 7.5.2015 klo 17.00 (kahvit alkaen klo 16.30) Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Valtakatu 38, kokoushuone Norppa/Kuutti, 6. krs., Lappeenranta ASIALISTA 52 KOKOUKSEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 16.11.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 20.00 Paikka: Lamminniemen kappeli Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa

Lisätiedot

Paikka Lappeenrannan srk keskuksen rippikoulusali, Koulukatu 10

Paikka Lappeenrannan srk keskuksen rippikoulusali, Koulukatu 10 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 153 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126280 Aika 18.12.2007 klo 16.00 Paikka Lappeenrannan srk keskuksen rippikoulusali, Koulukatu

Lisätiedot

Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7

Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7 SAMMONLAHDEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 Hietakallionkatu 7, PL 5 53851 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126513, FAX 05 6126506 Aika Tiistai 17.2.2009 klo 17.00 18.00 Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 KOKOUSAIKA keskiviikko 15. päivänä heinäkuuta 2009 kello 10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 4. päivä tammikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA seurakuntatalo, takasali Markku Huttunen Erkki Huuskonen 146 153 Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

1 ( 6 ) 8/2008 29.10.2008

1 ( 6 ) 8/2008 29.10.2008 1 ( 6 ) Aika Keskiviikko klo 18.30 19.00 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo puheenjohtaja Johanna Hopeasaari Paavo Hurstinen Hannu Jolulan varajäsen Raija Hörkkö

Lisätiedot

Pöytäkirja 6-2014. Lappeen Marian kirkko, Kirkkokatu 11, Lappeenranta

Pöytäkirja 6-2014. Lappeen Marian kirkko, Kirkkokatu 11, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 30.9.2014 klo 17.00 19.05 Paikka Lappeen Marian kirkko, Kirkkokatu 11, Lappeenranta ASIALISTA 66 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 31.5.2017 1 3 25 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 16. päivä marraskuuta 2016 klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista/ Pöytäkirja Aika. Torstai klo (kahvit alkaen klo 16.45)

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista/ Pöytäkirja Aika. Torstai klo (kahvit alkaen klo 16.45) Aika 7-2015 Torstai 25.6.2015 klo 17.00 (kahvit alkaen klo 16.45) Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, 3. krs, Lappeenranta ASIALISTA 75 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

3/27 Korpilahden alueseurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle /28 Korpilahden alueseurakunnan kolehtisuunnitelma kesä-joulukuu 2016

3/27 Korpilahden alueseurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle /28 Korpilahden alueseurakunnan kolehtisuunnitelma kesä-joulukuu 2016 Sivu 1 / 5 AIKA To 26.5.2016 klo 17 (kahvit klo 16.45) PAIKKA Seurakuntatalo, Kirkonmäentie 1 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3/24 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 20.2.2017 klo 17.30 18.18 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO /2016

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO /2016 Kokousaika Torstai 28.1.2016 klo 17.30 18.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalon kokoushuone Heikki Nissinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Anja Pinoniemi, varapuheenjohtaja, varajäsen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 4/2017 Sivu 1 / 6 Korpilahden alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 4/2017 Sivu 1 / 6 Korpilahden alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 4/2017 Sivu 1 / 6 AIKA Ke 7.6.2017 klo 17 (ruokailu klo 16.30) PAIKKA Mutasen leirikeskus Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 39 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8-2012 Kirkkoneuvosto Aika: MA 26.11.2012 KLO 16.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Antola Tuomas puheenjohtaja

Lisätiedot

Paikka Lappeen srk salin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10

Paikka Lappeen srk salin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 6 2008 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126280 Aika 17.6.2008 klo 17.00 18.35 Ennen varsinaisen kokouksen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 Aika 8.4.2008 klo 17.00 19.30 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista 6-2015. Aika Keskiviikko 3.6.2015 klo 17.00. Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista 6-2015. Aika Keskiviikko 3.6.2015 klo 17.00. Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7 Asialista Hietakallionkatu 7, 53850 Lappeenranta p. 040 3126 501 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 3.6.2015 klo 17.00 Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu

Lisätiedot

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 Jäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo Erkkilä Pentti Harinen Ari poissa Hickey Hanna-Leena Kaurila

Lisätiedot

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla Esityslista/pöytäkirja 2/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat: jäsenet varajäsenet poissa Muut osallistujat (KJ 8:7 ) Tiistai 21.2.2017 klo 18 18.17 Seurakuntatalon monitoimisali,

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 14.11.2016 klo 17.30 18.23 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013 Kokousaika Tiistai 8.1.2013 Klo 18.37 18.53 Kokouspaikka Osallistujat Kirkon Wanha Sali Asikanius Pertti Haapala Konsta Jokinen Eija-Sisko Kanerva Teemu Karhunen Otto poistui kokouksesta klo 18.51 Kippilä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/ JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2015 1 AIKA klo 18 20.15 PAIKKA Tikkakosken pappila, Kirkkokatu 18 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Työjärjestyksen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 12.1.2017 1 A. Yleissäännökset 1 Tällä johtosäännöllä täydennetään Tampereen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 2.1.2017 1 / 2017 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.1.2017 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS...2 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 7.5.2015 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.5.2015 klo 17.00 18.00 Paikka Majakan takkahuone, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (7) Lokalahden seurakuntakoti Paanula, Papinpellontie 3, Lokalahti

Kirkkoneuvosto (7) Lokalahden seurakuntakoti Paanula, Papinpellontie 3, Lokalahti Kirkkoneuvosto 8.12.2016 1 (7) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 8.12.2016 klo 16.30 16:41 Paikka Lokalahden seurakuntakoti Paanula, Papinpellontie 3, Lokalahti Läsnä Esa Mierlahti puheenjohtaja Lasse

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 47 Aika: 26.5.2016 klo 18.15-20.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (13) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO /2013

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (13) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO /2013 KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (13) Kokouspäivä Paikka ja aika: Seurakuntatalo sali 2-3, Seurakunnantie 1, 30.1.2013 klo 18.00 Läsnä olevat jäsenet: Andersén Sanna Lahti Viveca Rekola Merja

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke 19.10.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Aika 24.1.2017 klo 18.00 19.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Tiitinen Ilkka jäsen/puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen poissa Hänninen

Lisätiedot

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 3/ (8)

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 3/ (8) Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 3/ 1 (8) 13.10. n kokous Aika torstai 13.10. klo 19.00 20.16 Paikka seurakuntatalo, Valtakatu 20, Kannus Läsnä Pajukoski Teija, puheenjohtaja Niemikorpi Antero, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 184 Aika 23.11.2010 klo 17.00 19.35 (kahvit klo 16.45 alkaen) Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 Käsiteltävät asiat 213

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Hämeenlinnan kirkossa, Kirkkorinne, 13100 Hämeenlinna. Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous PÖYTÄKIRJA. Paikka Maunulan kirkko, Metsäpurontie 15 HUOM! Paikka

Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous PÖYTÄKIRJA. Paikka Maunulan kirkko, Metsäpurontie 15 HUOM! Paikka Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous PÖYTÄKIRJA Aika tiistaina 11.02.2014 klo 18.00 Paikka Maunulan kirkko, Metsäpurontie 15 HUOM! Paikka Osanottajat: jäsenet varajäsenet Ulla Kosonen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2013. KOKOUSAIKA tiistaina 27. päivänä elokuuta 2013. Markku Huttunen Erkki Huuskonen Ellen Kellberg

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2013. KOKOUSAIKA tiistaina 27. päivänä elokuuta 2013. Markku Huttunen Erkki Huuskonen Ellen Kellberg 132 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2013 KOKOUSAIKA tiistaina 27. päivänä elokuuta 2013 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Ellen

Lisätiedot