Strateginen johtaminen ja potilasturvallisuus - RAI on yksi indikaattoreista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Strateginen johtaminen ja potilasturvallisuus - RAI on yksi indikaattoreista"

Transkriptio

1 Strateginen johtaminen ja potilasturvallisuus - RAI on yksi indikaattoreista RAI vertailukehittämisen seminaari Riitta Flinck, laatupäällikkö & Raija Välimäki, erityissuunnittelija Espoon sosiaali- ja terveystoimi

2 2

3 Suomen toiseksi suurin kaupunki Syntymäpäivä * Asukkaita Saaria 165 Järviä 95 Merenrantaa 58 km Pinta-ala 528 km² Luonnollinen kaupunki Espoon kaupunki (13 787*), Fortum, Inex Partners, Nokia, Orion, Tapiola, Aalto yliopisto, VTT Suurimmat työllistäjät Suomi n. 8 % n. 82 % Ruotsi Muut n. 10 % Yli 120 eri äidinkieltä * Vuoden 2012 lopussa 3

4 Sosiaali- ja terveystoimi Organisaatio 2013 Marja-Leena Remes Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Eetu Salunen Jukka Louhija Vanhusten palvelut RAI on käytössä pitkäaikaishoidossa ja kotihoidossa Esikunta, kehittäminen Esikunta, talous ja hallinto Tuula Heinänen Aulis Majuri Perusturvajohtaja Juha Metso 4

5 Suomalainen potilasturvallisuus strategia , sivu 13 5

6 Eteneminen Espoossa Kokonaisturvallisuuden kehittäminen Potilasturvallisuutta taidolla verkkokoulutus SOSTERnyt tiedotukset Laatu- ja PTT kirjoittaminen Laatu- ja PTT toteutus, seuranta As.pal.järj. edelleenkehittäminen TUKU sairaala TUKU STH Vaaratapahtumien raportointi, koulutukset RAI pitkäaikaishoito Kunta 10 RAI kotihoito Turvallinen lääkehoito: Lääkehoitosuunnitelma, koulutukset

7 Laadukasta ja turvallista palvelua espoolaisille Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma

8 Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelman merkitys Toiminta systematisoituu Periaatteet, tavoitteet ja menettelytavat Osa linjaorganisaation normaalia johtamista Vastuut selkiytyvät Sovittu miten tuloksia seurataan ja arvioidaan Sovittu miten suunnitelma päivitetään 8

9 Dokumentin kirjoitusprosessiin osallistuttiin laajasti Sovittiin etenemistavasta story PTT kartalle Työpaja I Laatu ja pttsuunnitelma tutuksi Työpaja II Laatu ja potilasturvallisuussuunnitelma Työryhmien tuotokset valmiit Dokumentin rakenne story Dokumentin läpikäyminen story Kommentti kierros loppuu Dokumentin läpikäyminen story Työpajojen valmistelua: sisältö, fasilitointi, tilat, kutsut Työpajojen tuotosten dokumentointi Työryhmät: -Ohjaavat periaatteet -Johtaminen ja vastuuhenkilöt -Henkilöstön osallistuminen, perehdyttäminen, koulutus -Potilaan ja läheisten osallistuminen -Laadunhallinta-asiakirjat ja turvallisuusriskien hallinta, dokumentointi ja tiedonkulku -Raportointi- ja ilmoitusjärjestelmät -Alueellinen yhteistyö Dokumentin työstäminen työryhmien tuotosten ja storyn ohjauksen perusteella Dokumentin kommentoiminen laajasti eri johtoryhmissä Dokumentin työstäminen kommenttien perusteella Dokumentin Työstäminen: ensimmäinen versio 9

10 SUUNNITELMAN NELJÄ OSAA OSA I: Laatua ja potilasturvallisuutta ohjaavat arvot, tavoitteet, periaatteet Päivitys: sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä OSA II: Laatu ja potilasturvallisuusjärjestelmä Päivitys: laatupäällikkö OSA III: Laatua ja potilasturvallisuutta edistävät menettelytavat ja ohjeet Päivitys: kirjattu kuhunkin menettelytapaan ja ohjeeseen OSA IV: Toimeenpanosuunnitelma Päivitys: sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä 10

11 Osat liittyvät toisiinsa Osa I. Laatua ja potilasturvallisuutta ohjaavat periaatteet Kokonaisvaltaisuus, systemaattisuus, syyllistämättömyys, johdettua Osa II. Laatu ja potilasturvallisuusjärjestelmä Johtamisjärjestelmä Laadunhallinta Riskienhallinta Raportointi- ja ilmoitusjärjestelmät Potilaan ja läheisten osallistuminen Alueellinen yhteistyö Kokonaisturvallisuus koostuu monesta eri osasta Osa III. Menettelytapaohjeet Potilasasiakirjaohje, RAI ohje Hygieniaohjeet Lääkehoitosuunnitelma Palvelujen järjestämissuunnitelma Pandemiasuunnitelma Tartuntatautiohjeet Tietoturvaohjeet Valmiussuunnitelma Osa IV. Toimenpano-ohjelma Johtoryhmän linjaama 11

12 Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelman käyttöönotto Toiminnan arviointi ja vaiheittainen kehittäminen suunnitelmaan perustuen Kehittämisen tulosalue (Ketterä) tukee laatu ja ptt-järjestelmän kehittämistä tulosyksikkö-, palvelualue- ja työyksikkötasolla Raporttimalli, vuosikello, tsekkilista Tiedonhankinta ja sen analysoiminen Riskien hallinta Seuranta- ja arviointi normaaliksi arkitoiminnaksi 12

13 Vaaratapahtumien raportointi Tavoite: Läheltä piti tilanteiden osuus kasvaa, yli 50%

14 Haipro käyttöön maaliskuussa 2010 Vaaratapahtumien raportointivalmius laajenee Vanhustenpalvelut Terveyspalvelut Perhe- ja sosiaalipalvelut Organisaatiot ylittävä raportointi Koulu- ja opisk. th Neuvolat Lastensuojelun laitokset Organisaatiot ylittävä raportointi: Espoon sotet HUS Jorvin ppkl Lapsiperheiden perhetyö Vanhustyön avopalvelut = kotihoito, palvelutalotoiminta Suun terveydenhuolto Avosairaanhoito = terveysasemat, lääkinnällinen kuntoutus Vammaispalvelut Mielenterveys- ja päihdepalvelut Pitkäaikaishoito Espoon sairaala 2010/

15 Tapahtuman luonne 5600 ilm. 2010/3 2013/ Läheltä piti Tapahtui potilaalle 15

16 Myötävaikuttavat tekijät, % 5600 ilm. 2010/3 2013/8 Toimintatavat Potilas, läheiset Kommunikointi, tiedonkulku Ei tunnistettuja myötävaik. tekijöitä Ei tiedossa Tiimin/ryhmän toiminta Koul., perehdytys, osaaminen Työymp., -välineet, resurssit Laitteet, tarvikkeet Organisaatio, johto Lääkkeet Tiimityön haasteet

17 Kehittämistoimenpide, 202 kpl 5600 ilm. 2010/3 2013/8 Toimintatapa, menettely Ei valittu Tiedonvälitys, yhteydenpito Muu kehittämistoimenpide Tietotekniset, tekniset järjestelmät ja laitteet Haaste: 4 % ilmoituksista on johtanut kehittämistoimenpiteeseen Koulutus

18 Potilasturvallisuutta taidolla verkkokoulutus Suoritustavoite 2014 loppuun mennessä: Yksiköt, joissa on PTT:hen liittyvää toimintaa yht (esimiehet 100%)

19 Potilasturvallisuutta taidolla verkkokoulutus Suoritustavoite: Yksiköt, joissa on PTT:hen liittyvää toimintaa yht (esimiehet 100%) Koulutus on suoritettu v v.2013 Esikunta Peso Tepa Vapa Yhteensä 3: Esikunta 36: Perhe- ja sosiaalipalvelut 40: Terveyspalvelut 134: Vanhustenpalvelut 19

20 Motivointi säännöllisesti sisäisessä SOSTERnyt lehdessä Kolme kysymystä eri ammattikuntien edustajille: 1. Mitä mieltä olet Potilasturvallisuutta taidolla - verkkokoulutuksesta? 2. Opitko potilasturvallisuudesta uutta? 3. Kenelle suosittelet tätä verkkokoulutusta? 20

21 RAI on yksi indikaattoreista

22 Strateginen johtaminen ja potilasturvallisuus - RAI on yksi indikaattoreista Tämän tiedämme RAI toimintamalli tarkoittaa systemaattista, luotettavaa ja strukturoitua tapaa kerätä ikääntyneen henkilön hoidon ja palvelun järjestämisen kannalta keskeinen tieto ja sisällyttää se osaksi arjen toimintaa 22

23 Yhden indikaattorin käyttöönotto osaksi asiakastyön arkea Potilasturvallisuusjärjestelmä Erilaisia toiminnan kehittämishankkeita Effica RAI Asiakas työn arki HaiPro Organisaatiouudistus Esimiehet ja rakenteet muuttuvat 23

24 RAI-arviointien määrät kuukausittain Koulutus Espoon pitkäaikaishoidon ja kotihoidon esimiehille, Rauha Heikkilä THL tiedonsiirto 24

25 Strateginen johtaminen ja potilasturvallisuus - RAI on yksi indikaattoreista RAI osana strategista johtamista ja yksi indikaattori osana potilasturvallisuutta käynnistetäänkö projekti?? AUTS SATTUU! 25

26 Strateginen johtaminen ja potilasturvallisuus - RAI on yksi indikaattoreista SITÄ SAAT MITÄ MITTAAT 26

27 Säännöllisen kotihoidon RAI arvioidut asiakkaat RAI osaksi tavoitekeskustelua, tuloskorttia, kirjaamisen ohjeistusta => RAI HPS yhteyden selkiyttäminen jne.. Kotihoidon johdon ja lähiesimiesten harjaus Asiakas työn arki Kotihoidon johdon ja lähiesimiesten harjaus Kehittämishankkeita, talouden tasapainottamista, eresepti, Effica versiopäivitys => Rakenteinen kertomus, FinCC jne 27

28 Säännöllisen kotihoidon RAI-peittävyys Espoon alueellisessa kotihoidossa Vuonna 2012 peittävyys noin 40% säännöllisen kotihoidon asiakkaista Vuonna 2013_1 peittävyys noin 42 % säännöllisen kotihoidon asiakkaista Säännöllinen kotihoito; Asiakkaalla on voimassa oleva hoito- ja palvelusuunnitelma Asiakkaan luona käydään vähintään kerran viikossa Hoito-ja palvelusuunnitelmalla jokin palvelu, joka kuuluu tuoteryhmään säännöllinen kotihoito 28

29 Strateginen johtaminen ja potilasturvallisuus RAI on yksi indikaattoreista RAI toimintamalli tarkoittaa systemaattista, luotettavaa ja strukturoitua tapaa kerätä ikääntyneen henkilön hoidon ja palvelun järjestämisen kannalta keskeinen tieto ja sisällyttää se osaksi arjen toimintaa 29

30 Kiitos mielenkiinnosta! 30

Espoon sosiaali ja terveystoimi. Laatu ja potilasturvallisuus Seurantaraportti 2014

Espoon sosiaali ja terveystoimi. Laatu ja potilasturvallisuus Seurantaraportti 2014 i Espoon sosiaali ja terveystoimi Laatu ja potilasturvallisuus Seurantaraportti 2014 Sosiaali- ja terveyspalvelujen raportin hyväksyi: 2.4.2015 Juha Metso Sosiaali- ja terveyspalvelujen raportin koosti:

Lisätiedot

Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma. Jyväskylän kaupunki. Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut

Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma. Jyväskylän kaupunki. Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut Laatija: potilasturvallisuuskoordinaattori Merja Hokkanen 19.8.2013 POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla

Potilasturvallisuutta taidolla Potilasturvallisuutta taidolla Ritva Inkinen Kehittämispäällikkö Lappeenranta 20.9.2012 Historiaa: WHO ja sen rooli potilasturvallisuustyössä Syksyllä 2004 WHO aloitti potilasturvallisuusohjelmansa World

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 27.4.2015 JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa xx.xx.xxxx Sisällys 1 Potilasturvallisuus

Lisätiedot

Potilasturvallisuussuunnitelma

Potilasturvallisuussuunnitelma Potilasturvallisuussuunnitelma Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky Potilasturvallisuussuunnitelma Keskushallinnon johtoryhmä 5.11.2012 SISÄLLYS Osa I... 3 1 POTILASTURVALLISUUSTYÖN MÄÄRITTELY... 3 1.1 Johdanto...

Lisätiedot

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY SKukkola/TNurmela/W-TNykänen/ RSovijärvi/OK/25.4.2012 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän LAADUNHALLINTASUUNNITELMA Laadittu: 2.2.2012 Hyväksytty: Laadunvarmistustyöryhmässä

Lisätiedot

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Liite 2/Petula 21.10.2014 82 Janakkala-Hattulan yhteistoiminta-alue LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 25.8.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Laadunhallinnan vastuuhenkilöt ja toimijat

Lisätiedot

Potilasturvallisuussuunnitelma v. 2015

Potilasturvallisuussuunnitelma v. 2015 Potilasturvallisuussuunnitelma v. 2015 0 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1. Potilasturvallisuustyön lähtökohdat... 1 2. Potilasturvallisuustyön johtaminen ja vastuuhenkilöt... 3 3. Potilasturvallisuusstrategian

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2 (22) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN JA TOTEUTUMISEN SEURANTA 4 3 VÄESTÖN PALVELUTARPEEN ARVIOINTI 5 4 KUNTIEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN LAADUNHALLINNAN JA POTILASTURVALLISUUDEN SUUNNITELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN LAADUNHALLINNAN JA POTILASTURVALLISUUDEN SUUNNITELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN LAADUNHALLINNAN JA POTILASTURVALLISUUDEN SUUNNITELMA 1 Sisällys Sisällys... 1 SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN POTILASTURVALLISUUSPOLITIIKKA... 3 POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

Potilasturvallisuus ja laatu tuloksellisuutta 23.4.2013. Marina Kinnunen Hallintoylihoitaja, VSHP KTT, Sh marina.kinnunen@vshp.fi

Potilasturvallisuus ja laatu tuloksellisuutta 23.4.2013. Marina Kinnunen Hallintoylihoitaja, VSHP KTT, Sh marina.kinnunen@vshp.fi Potilasturvallisuus ja laatu tuloksellisuutta 23.4.2013 Marina Kinnunen Hallintoylihoitaja, VSHP KTT, Sh marina.kinnunen@vshp.fi SISÄLTÖ VSHP Potilasturvallisuus ja laatu Tuloksellisuutta jatkuvasti toimintaa

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON OMAVALVONTA

SOSIAALIHUOLLON OMAVALVONTA SOSIAALIHUOLLON OMAVALVONTA Riitta Husso, Valvira 25.2.2014 25.2.2014 1 VALVIRAN TEHTÄVÄT VALVIRA: TEO ja STTV yhdistyivät 2009 Valviran tehtävänä on valvoa oikeusturvan toteutumista ja palvelujen laatua

Lisätiedot

Kotihoidon omavalvontasuunnitelma

Kotihoidon omavalvontasuunnitelma Kotihoidon omavalvontasuunnitelma Järvenpään kaupunki Vahvistettu 12.11.2014 Päivitetty 18.8.2015 Sisällys 1 PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT... 1 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET...

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2014

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2014 Tilinpäätös Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS Yhteistyötoimikunta 17.03.2015 Omistajaohjausryhmä 25.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 rkastuslautakunta 27.04.2015 Pyhäjoen kunnanvaltuusto

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUDEN JOHTAMINEN. Tuukka Rantanen Master of Health Care in clinical expertice

POTILASTURVALLISUUDEN JOHTAMINEN. Tuukka Rantanen Master of Health Care in clinical expertice POTILASTURVALLISUUDEN JOHTAMINEN Tuukka Rantanen Master of Health Care in clinical expertice Mitä potilasturvallisuusjohtaminen on? Turvallisuuspolitiikka Päämäärät Johdon sitoutuminen Henkilöstön merkitys

Lisätiedot

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Käyntiosoite: Postiosoite: Sähköpostiosoite: Peltolantie 2 D 01300 Vantaa Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Peltolantie 2 D, 3. kerros 01300 Vantaa etunimi.sukunimi@vantaa.fi Puhelin: 09 839 23790

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASPALAUTEKATSAUS 2011

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASPALAUTEKATSAUS 2011 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASPALAUTEKATSAUS 20 Esikunta: Eeva Honkanummi ja Maritta Samuelsson Perhe- ja sosiaalipalvelut: Tuija Norlamo-Saramäki Terveyspalvelut: Riitta Flinck ja Aila Pohjanpalo

Lisätiedot

21.5.2013. Liperin sosiaali- ja terveystoimen laadunhallinta työskentelyn suunnitelma vuoteen 2015

21.5.2013. Liperin sosiaali- ja terveystoimen laadunhallinta työskentelyn suunnitelma vuoteen 2015 21.5.2013 Liperin sosiaali- ja terveystoimen laadunhallinta työskentelyn suunnitelma vuoteen 2015 Sisällys 1 Menetelmä... 3 2 Laadunhallinta työskentelyn vaiheet... 4 3 Laatutyöskentelyn organisointi...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Yhtymähallitus 28.3.2012 Pyhäjoen kunnanvaltuusto Raahen kaupunginvaltuusto 11.6.2012 Siikajoen kunnanvaltuusto 30.5.2012 Vihannin kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO 2 Hankeaika 1.11.2010-31.10.2012 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016 Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016 Itä-Savon sairaanhoitopiirin yhtymähallitus 17.9.2013 127 Jäsenkuntien lausunnot - Enonkosken kunnanhallitus 14.10.2013

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2015-2016

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2015-2016 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2015-2016 2 (28) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 4 2 JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN JA TOTEUTUMISEN SEURANTA 5 3 VÄESTÖN PALVELUTARPEEN ARVIOINTI 5 4 KUNTIEN VÄLINEN

Lisätiedot

KYS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimus LIITE 3 Hoitotyö

KYS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimus LIITE 3 Hoitotyö KYS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimus LIITE 3 Hoitotyö Hoitotyö versio 1.1 Sopimus 2 (17) Sisällys 1 Hoitotyö... 3 KYS-ervan hoitotyön tavoitteet... 3 1.1 Näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi aloitti toimintansa 1.1.2012 Väestöpohja

Lisätiedot