KOMPLEKSISUUS, EPÄVARMUUS, JOHTAMINEN JA KRIISIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOMPLEKSISUUS, EPÄVARMUUS, JOHTAMINEN JA KRIISIT"

Transkriptio

1 KOMPLEKSISUUS, EPÄVARMUUS, JOHTAMINEN JA KRIISIT Komentaja Tom Hanén Rajavartiolaitos

2 ALHAISEN TODENNÄKÖISYYDEN JA SUURTEN VAIKUTUSTEN HAAMUT (POWER 2008, 5) 1986 Kuvat: Yle.fi ja 2009

3 MONIPUOLISIA SEURAUKSIA Liikenteemme ei ole koskaan aiemmin ollut lentämättä kolmea päivää. Kyseessä on meille täysin poikkeuksellinen tilanne "Kukaan ei osannut ennustaa" - tuhkapilvi teki meistä mobiilikansan Toimeentulotuen viivästymistä perusteltiin muun muassa tuhkapilvellä. Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle selitys ei kelvannut. Tuhkapilvi jätti tuhansia afrikkalaisia kukkaviljelijöitä työttömäksi.

4 TAPAHTUMAN KOMPLEKSISUUSASTE MÄÄRÄÄVÄNÄ Kytkentöjen määrä Kompleksisuus Vähän tietoa Informaatio Paljon tietoa

5 MIKSI KOMPLEKSISUUSNÄKÖKULMA? KOSKA MAAILMA ON KOMPLEKSINEN.

6 SATTUMA JA YLLÄTYS Aristoteles ( e.kr): Aksidentaaliselle ei siten ole mitään määrättyä syytä, vaan vain sattumanvarainen syy, joka on epämääräinen. Aristoteles näki, että tulevat tapahtumat eivät määräydy suoraan aiemmista tiloista, vaan ennustamattomat asiat tai poikkeamat voivat vaikuttaa asioiden kulkuun. (Aristoteles 1990, s. 104, 190). Kun ampiainen lentää sisälle hihaan, niin vahvakin ritari ryntäilee kauhuissaan edestakaisin sattumanvaraisia onnettomuuksia ei voi ennakoida suunnitelmin (tu) eikä tilanteiden nopeita ja odottamattomia muutoksia voi arvioida etukäteen. (Kiinan kuuluisimpiin lukeutuva kenraali Zhuge Kongmin n. v j.kr; Nojonen, 2008, s. 185)

7 TODENNÄKÖISYYTEEN TYYTYMINEN (Timaios:) Älä siis ihmettele Sokrates, jos emme jumalista ja maailmankaikkeuden synnystä kenties pysty esittämään joka suhteessa johdonmukaisia ja tarkkoja lauseita. Saamme olla tyytyväisiä, jos siitä huolimatta pystymme esittämään todennäköisyyksiä. Pitäkäämme mielessä, että minä, joka puhun, ja te, jotka istutte tuomareina, olemme vain ihmisiä ja meidän on hyväksyttävä näitä asioita koskeva todennäköinen tarina eikä tavoiteltava sen enempää. (Platon 1982, )

8 EPÄVARMUUS JA RISKIT VANHALLA AJALLA Keskeisimpiä epävarmuuden lähteitä olivat vanhalla ajalla maanjäristykset, tulivuorenpurkaukset, tulvat ja kulkutaudit, jotka kohtelivat kaikkia kansankerroksia sattumanvaraisesti, siis samanarvoisesti. Satunnaisuuden ja epävarmuuden laajempi pohtiminen riskinäkökulmasta alkoi tuhansia vuosia ennen ajanlaskumme alkua, kun erilaiset yksinkertaiset pelit alkoivat yleistyä Välimeren sivilisaatioissa. Noppaan ja muihin satunnaisuuteen liittyviin peleihin liittyvä todennäköisyyslaskenta ei kehittynyt vielä pitkään aikaan: todennäköisyysteoreettinen ala syntyi vasta 1600-luvun puolivälissä Blaise Pascalin ja Pierre Fermatin tutkimuksista (Siegfried 2008, 133).

9 TODENNÄKÖISYYDEN JUURTUMINEN TIETEESEEN JA AJATTELUUMME Tilastollinen fysiikka Vakuutusala RISKI Maxwell Pascal ja Fermet Quatalét Kuolleisuustilastot Ihmisten käyttäytymisen selittäminen statistiikalla

10 TIETEEN VALLANKUMOUS LUVUILLA EPÄVARMUUS KESYTETÄÄN Aikakautta leimasi vahva rationalismi ja yllättävänkin samaan suuntaan vievä tieteellinen arvo- ja asennemaailma (Wink 2009, 99). Maailma ymmärrettiin kellokoneistoksi, jota selitetään kreikkalaisen geometrian mukaan. Maailmaa hallitsivat muuttumattomat luonnonlait, joten sattumalla ja epämääräisyydellä oli vain pieni rooli. Ajateltiin, että inhimillinen toimintakin voidaan selittää universaaleilla laeilla tilastollisuus levisi ihmistieteisiin

11 Mekaaninen maailmankuva perustui käytännössä kahteen käsitteeseen, determinismiin ja reduktionismiin Tulevaisuus määräytyy tarkasti menneisyydestä sekä alkuehdoista ja se pohjautuu syy-seuraus suhteeseen eli kausaliteettiin. Kokonaisuuteen kuuluu myös induktio eli induktiivinen päättelymuoto, aiemmista havainnoista tehty yleistys. Kokonaisuus on aina palautettavissa osiinsa, redusoitavissa. Reduktionismin mukaan yhteiskunta on selitettävissä ihmisillä, ihmiset elimillä, elimet soluilla, solut biokemialla, biokemia kemialla ja kemia fysiikalla. Nuoli näyttää siis aina alaspäin, fysiikkaan.

12 KELLOKÄYRÄ Kellokäyrä (Gaussin käyrä) 1700-luvulta lähtien: keskiarvosta poikkeavien arvojen todennäköisyyden nopea lasku vaikutus ajatteluumme? ansition_10dm_with_ga...

13 TODELLISUUS EI KUITENKAAN OLLUT NIIN YKSINKERTAINEN 1800-luvun lopulla merkittävä matemaatikko ja filosofi Henri Poincaré toi esille, että absoluuttiset ennusteet ovat mahdottomia, koska joissakin järjestelmissä pienikin häiriö voi johtaa arvaamattomiin lopputuloksiin epälineaarisuuden synty Termodynamiikan (lämpöoppi) kahden pääsäännön kehittäminen sekä näihin liittyvän systeemissä olevan epäjärjestyksen määrää kuvaavan entropian eli hajeen käsitteen keksiminen 1800-luvun lopulla. Filosofi George Henry Lewes otti vuonna 1874 käyttöön käsitteen emergenssi, ilmaantuminen. Se merkitsee käytännössä sitä, että kokonaisuus ei ole osiensa summa, vaan kokonaisuudesta voi ilmaantua jotakin uutta ja ennustamatonta, sellaista, mitä osien perusteella ei voi päätellä luvun alkaessa syntyi todennäköisyyksiin perustuva kvanttimekaniikka (kvanttifysiikka), joka murensi ehdottoman determinismin fysiikassa. Kvanttimekaniikka osoitti, että sattuma on sisäänrakennettu luontoon, eikä tämä sattuma johdu tietämättömyydestä.

14 Tieteellinen pohdinta alkoi 1920-luvulla liikkua kohti sitä, minkä nyt tunnemme kompleksisuusajatteluna. Taustalla edellisten lisäksi biologian (von Bertalanffy) ja johtamisen tutkimus (Follett). Fysiologi Walter B. Cannonin oivallus avoimista järjestelmistä, mukautuvasta tasapainosta (homeostatis) ja itseorganisaatiosta ja 30- lukujen vaihteessa. Claude Shannonin informaatioteoria 1948 Yleinen systeemiteoria 1950-luvulla

15 KOMPLEKSISUUDEN ALUE JA KAAOS Matemaatikko Warren Weaver 1948: Todennäköisyyksillä ei voida hallita miljoonien muuttujien (tilastollinen fysiikka) ja muutaman muuttujan (klassinen fysiikka) välistä aluetta. Tällä kohtuullisen muuttujien määrän alueella ovat organisaatiot. Seuraava merkittävä havainto oli kaaos 1961, jossa Henri Poincarén ajatukset keksittiin oikeastaan vain uudelleen, vahingossa. pienikin muutos lähtöarvoissa voi aiheuttaa suuria muutoksia Täysin deterministinenkin järjestelmä voi käyttäytyä ennustamattomasti.

16 JOHTAMINEN Tieteellinen liikkeenjohto, klassinen organisaatioteoria ja Weberin byrokratia ajattelumme pohjana 1900-luvun alusta lähtien suljetun järjestelmän ajattelu, höyrykoneen johtaminen standardit, suunnittelu, valvonta, kontrolli, osastointi, auktoriteetti, komentoketjun yhteisyys, sisällöllinen ja välineellinen rationaalisuus Oivallus organisaatiosta avoimena järjestelmänä vasta luvulla Mm. tietokoneen kehittymisen seurauksena keskityttiin kuitenkin rakenteisiin, päätöksentekoon ja kvantitatiivisiin malleihin ( operaatioanalyyttinen kausi ), joiden pohjalla oli oletus ihmisten toiminnan täydellisestä rationaalisuudesta.

17 SIMONIN PÄÄTÖKSENTEON RAJOITETTU RATIONAALISUUS Ongelmat ovat perusteiltaan niin monimutkaisia, että päättäjät eivät pysty käsittelemään niiden monia ulottuvuuksia. Tämän vuoksi he jakavat ongelmat näennäisesti itsenäisiksi osaongelmiksi, joista he edelleen puuttuvat vain mielestään tärkeimpiin. Päättäjät tyytyvät yleensä tyydyttävään vaihtoehtoon, joka sallii päätöksen tekemisen ja mahdollisuuden päästä eteenpäin. He myös rajaavat vaihtoehtojen joukkoa kokemustensa, koulutuksensa ja olosuhteiden perusteella. Päättäjät kohdistavat huomionsa tuttuihin tilanteisiin ja etsivät vaihtoehtoja läheltä sekä pohtivat asiaa mieluummin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. He myös suosivat vaihtoehtoja, jotka eroavat mahdollisimman vähän opitusta, aikaisemmin koetusta ja hallitsevista olosuhteista. Päättäjät tukeutuvat myös aina mielellään johonkin organisaation toimintaohjelmaan (esim. ohjesääntö) ja tulkitsevat ongelman kuuluvan sen sisältöön, jolloin ongelmaa ei tarvitse enää miettiä. (Turner et al. 1997, 114)

18 SITUAATIO (Rauhala 1993, 42-43) Tilanteen todellinen merkitys on selvästi ollut organisaatio- ja johtamistutkimuksen sokea piste, jonka ohi valtavirtatutkimus on jatkuvasti kävellyt. Situaatiolla tarkoitetaan todellisuuden osaa, jossa ihminen kohtaa maailman. Se on rakenteeltaan monitasoinen ja monimuotoinen ja siihen kuuluu konkreettista todellisuutta, kuten elinympäristö, työolosuhteet, koti, perhe ja toiset ihmiset. Lisäksi situaatio sisältää ideaalista todellisuutta, kuten kulttuuria, aatteita, uskomuksia, arvoja ja normeja, joiden vaikutukseen ihminen joutuu. (Esim. Heidegger, Husserl) Situaatio on aina yksilöllinen; kahdella tapahtumalla voi olla yhteisiä situaation rakennetekijöitä, mutta ei koskaan täysin samaa situaatiota. Tilanteiden yleistäminen on siis mahdotonta.

19 LAMMINPARTAAN BIFURKAATIOPISTE Oli myös tavallista, että matkustajat pyysivät lupaa vierailla koneen ohjaamossa. Niin teki Lamminparraskin. Ohjaamossa hän esitteli sotilaspassiaan kapteeni Tauno Rajakankaalle ja kyseli lentokoneen ominaisuuksista. Lähestyttiin jo Helsinkiä. Lentoemäntä Irmeli Ylinen kehotti Lamminparrasta palaamaan paikalleen. Lamminparras ei totellut. Kun vedin aseen esille, ajattelin, että mitä helvettiä sinä poika teet, mutta se oli jo liian myöhäistä. (Helsingin sanomat KL 2010, 102)

20 RISKIENHALLINNAN HYÖKYAALTO 1990-luvun puolessa välissä alkoi todellinen riskienhallinnan aikakausi. Power (2007, 2) kuvaa tätä edelleen jatkuvaa aikaa sanoilla risk-based description of everything. Syntyi voimakas toiminnallinen ja poliittinen tarve luoda näkyvää kontrollia ja johtamiskykyä. Riski muuttui erittäin lyhyessä ajassa laskelmien logiikasta organisoimiseen ja vastuuseen olennaisesti kuuluvaksi käsitteeksi. Epävarmuus muuttui riskiksi, jota voidaan tarkastella ja hallita, ja siis kuten jo 1600-luvullakin, epävarmuus organisoitiin, mutta nyt siitä tuli epävarmuuden johtamista. Tieteellisen liikkeenjohdon paluu: sisäinen valvonta, tarkastukset ja auditoinnit muuttuivat 2000-luvun johtamisen arjeksi.

21 MIKSI AINA TUKEUDUMME FORMAALISIIN MALLEIHIN? Power (2007, 203) näkee, että riskienhallinnallinen ajattelu on kuitenkin ennen kaikkea toiminut postmodernien ilmiöiden vastavoimana, syytösten suojana. Vaikka riskien yleistäminen olisikin mahdotonta ja mallit eivät toimisikaan halutusti, voidaan osoittaa, että on kuitenkin toimittu rationaalisesti ja niin hyvin kuin mahdollista. Stacey 1997, ): Vaikka organisaation strategiaprosessi on luonteeltaan selkeä ja jäsennelty, se rakentuu kuitenkin lopulta epävirallisissa keskusteluissa ja ihmisten kohdatessa käytävillä. Lopputulos ei synny luodun formaalin rationaalisen ohjeistuksen mukaisesti, vaan epäselvän kytköksellisyyden ja itseorganisoitumisen kautta. Rationaalinen prosessi toimii kuitenkin suojakilpenä silloin, kun yllätyksellisyys aiheuttaa syytöksiä ja yksilöllä on mahdollisuus joutua leimatuksi epärationaaliseksi. Stacey (ibid, )

22 TOIMINTAYMPÄRISTÖN VAIKUTUS KEKSITTIIN LUVULLA, MUTTA MINKÄLAINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ OVEN TAKANA OIKEIN ON?

23 VERKOSTO (BARABÁSI 2002) Ei luontaista mittakaavaa kompleksinen käytös jatkuvasti kasvava elinvoima tulee kytkeytyneisyydestä hajoaa silpomalla, mutta pitää tietää, mistä silpoo... tieto kulkee valonnopeudella vaikutukset kulkevat valonnopeudella

24 RIHMASTO (Deleuze 1992, s ) SEMANTTISIA KETJUJA KASAUMIA YHDISTELMIÄ EI JÄRJESTYSTÄ SATTUMAVIIVOJA Kudelma, keskustaton moneus, ei pisteitä, vain viivoja moneus muuttuu aina kohdatessaan uuden viivan ei voi silpoa hajalle; lähtee aina uudestaan uusia viivoja pitkin nopeus muuttaa pisteen viivaksi sotakoneen rihmasto puuvaltiota vastaan vrt. sissisota

25 WHITEHEADILAINEN POTENTIAALISUUKSIEN MAAILMA (Hernes 2008)

26 POSTMODERNI TOIMINTAYMPÄRISTÖ

27

28 POSTMODERNI TOIMINTAYMPÄRISTÖ

29 VÄLIPÄÄTELMÄ Se mitä kutsumme epävarmuudeksi ja sattumaksi, onkin useiden kompleksisten epälineaaristen syy-yhteyksien kimppu, jota emme vain pysty näkemään. Vrt. Luhman (2004, s. 121): Syy-vaikutussuhteiden pituus ja läpinäkymättömyys kompleksisessa yhteiskunnassa. Vrt. Stacey (1996, s. 68) puhuessaan deterministisistä verkostoista: Kausaalisuhteet häviävät; ne siis ovat siellä, mutta jäljittääksemme ne meidän pitäisi tunnistaa jokainen pieni muutos, joka voi eskaloitua ja pohtia kaikki muutokset, mitä ne voivat systeemiin aiheuttaa. Vrt. Turner (et al. 1997, 184): Kuten olemme huomanneet, merkittävissä onnettomuuksissa on kietoutuneita syykimppuja, joihin yhdistyy epäselviä ja monitulkintaisia toiminnan ja uskomusten nuolia, joista jotkut sisältävät kiihkeää poliittisuutta. (Turner et al. 1997, 184)

30 KOMPLEKSISUUSAJATTELIJA EDELLÄ AIKAANSA Carl von Clausewitz Havaitsemme siis, ettei absoluuttiselle, ns. matemaattiselle varmuudelle alun perinkään löydy missään kohdassa lujaa perustaa sotataidon laskelmissa ja että mukaan tulee jo etukäteen mahdollisuuksien, todennäköisyyksien, onnen ja epäonnen vaihtelu, jonka säikeet kulkevat mukana sen kudelman kaikissa niin runsaammissa kuin vähäisemmissäkin langoissa ja saavat sodan muistuttamaan kaikista inhimillisistä toiminnoista eniten korttipeliä. (Clausewitz 2005, s. 26)

31 KOMPLEKSISUUSTEORIA Kompleksisuus-käsite on johdettu latinan sanasta plectere, jolla tarkoitetaan yhteenkietoutumista. Se ei siis merkitse monimutkaista, vrt. Cilliers (1998) Boeing 747 on monimutkainen järjestelmä, mutta majoneesi kompleksinen Luhmann (1985, 25) määrittelee sosiologian näkökulmasta kompleksisuuden tilanteeksi, jossa järjestelmä sisältää enemmän mahdollisuuksia kuin mitä pystytään aktualisoimaan, ja Johnson (2007, 3-4) määrittelee kompleksisuuden ilmiöksi, joka ilmaantuu järjestelmän osien vuorovaikutuksen seurauksena.

32 KOMPLEKSISUUDEN TUNNUSMERKKEJÄ Monta keskenään vuorovaikutuksessa olevaa toimijaa Kyky vastaanottaa, varastoida, käsitellä ja välittää informaatiota on menestyksen avain Systeemi on avoin eli vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa Toimijat voivat oppia ja muuttaa käyttäytymistään palautteen perusteella (sopeutuvat ympäristöön) Systeemistä tulee enemmän kuin osiensa summa, eikä kokonaisuutta voida nähdä osien perusteella; vuorovaikutuksesta syntyy yllätyksellisiä ja odottamattomia seurauksia (vrt. esim. happi + vety = vesi; ei selviäisi osia tarkastelemalla) (=emergenssi) Epälineaarisuus = pienillä asioilla voi olla suuria seurauksia ja toisinpäin Systeemi toimii ilman selkeää keskusta tai johtajaa (itseorganisaatio, vrt. terrorismi)

33 KOMPLEKSISUUSTIETEELLINEN NÄKÖKULMA JOHTAMISEEN INTERNET 2002

34 STRATEGISEN JOHTAMISEN KOMPLEKSISUUSSUUNTAUKSEN TEEMOJA (Stacey 1996, Aula 2000) Yksilön käytökseen vaikuttaa suuri määrä mahdollisia käytösvaihtoehtoja, jotka voivat vielä yhdistyä lukemattomiksi vaihtoehdoiksi yksilön käytös on siis erittäin epävarmaa. Organisaatioon vaikuttavilla tapahtumilla ei ole sellaisia rajoja, mitä me luomme organisaatiorakenteisiimme. Lähtökohta siitä, että tulevaisuus voidaan nähdä, ylläpitää organisaatioissa epärationaalisuuden pelkoa, informaation kasaamista ja suojautumista teknisrationaalisten mallien taakse, jolloin organisaation todellisen todellisuuden olemus jää ymmärtämättä. Järjestyksen ihanteen kyseenalaistaminen ei johda organisaation välittömään anarkiaan, vaan itseorganisoitumiseen ja sen hyödyntämiseen. Kompleksisuusajattelu pyrkii ennen kaikkea osoittamaan, että myös sosiaalisissa organisaatioissa järjestyksen ja tasapainon välissä on muitakin tiloja kuin epäjärjestys ja epätasapaino. Liika järjestys aiheuttaa lukkoja ja liika epäjärjestys sekasortoa. Välistä voi löytyä kuitenkin muotoja, jotka luovat rakenteen ja antavat enemmän notkeutta yllätyksellisiin tilanteisiin

35 JATKUU Kysymys ei ole mistään mullistavasta, sillä organisaatioissa toimitaan jo nyt kompleksisesti, me vain näyttelemme muuta Kompleksisuus ei sulje pois perinteistä ajattelua, vaan täydentää sitä. Byrokraattisuus esim. ei ole peikko, vaan pitkäjänteisyyden, laillisuuden ja oikeudenmukaisuuden takaaja, mutta tietyissä kohdin haitallinen (esim. Viipuri 1944) Kompleksisuusajattelu auttaa tunnistamaan, missä perinteinen ajattelu on edullisinta ja missä se ei ole Keskitymme lainalaisuuksiin (eivät muutu) ja sääntöihin (niissä voi olla poikkeuksia), jolloin rajaamme ajatuksiemme ulkopuolelle tapahtumat, joilla on taipumus muuttua ja muodostua koko ajan (Huhtinen 2006, 221)

36 SEURAAVAKSI LYHYITÄ YKSITYISKOHTAISIA ESIMERKKEJÄ ERI TILANTEISTA. NIIDEN TARKOITUS EI OLE ESITTÄÄ TOIMINTAA VIRHEELLISENÄ TAI ERINOMAISENA, VAAN TARKOITUS ON VAIN HAVAINNOLLISTAA MITEN KOMPLEKSISEN TAPAHTUMAN OMINAISPIIRTEET VOIVAT NÄKYÄ TAPAHTUMISSA. KOMPLEKSISTEN TAPAHTUMIEN JOHTAMINEN ON VAIKEAA JA EMME VIELÄ KOVIN HYVIN TIEDÄ, MITEN KOMPLEKSISUUSTEORIA AUTTAA MEITÄ ETEENPÄIN.

37 ITSEORGANISOITUMISEN JÄLJILLÄ Myyrmannin räjähdystilanteessa oli tärkeätä osata toimia itsenäisesti. Esimiehet eivät tämän konkarin mukaan olisi edes ehtineet käskyttää kaikkia pelastajia. Oli siis kyettävä itsenäiseen toimintaan ja tiedettävä omat tehtävänsä näin laajassa onnettomuudessa (Strömberg et al. 2003, 20) Sukellusyrittäjät tsunamissa: Toimintaamme on tosi vaikea analysoida jälkikäteen. Toimimme vaistonvaraisesti ja oman vauhdikkaan elämän tuomalla kokemuksella (Miikkulainen et al. 134) (Tsunami:) Oman yksikön toiminnassa ei ollut selkeää yhtä johtajaa, vaan käytännössä asiat hoidettiin hyvin käytännönläheisesti ja omaaloitteisesti. Tehtäviä ei viestintäyksikön sisällä delegoitu, vaan ihmiset tekivät oma-aloitteisesti töitään. Koko henkilöstö toimi oma-aloitteisesti esim. verkkosivujen teossa ja kansainvälisten katsausten teossa. Tämän muun toiminnan lisäksi he myös katsoivat itse mediaa tai saivat uutistietoja kännykkään. Kyselyiden perusteella toiminnan tuloksiin ollaan suhteellisen tyytyväisiä, mutta johtajuuden ja delegoinnin puutetta kritisoidaan jonkun verran. (VNK 2005, 56) JOHTAMISEN PUUTE VAI KOMPLEKSISEN TAPAHTUMAN OMINAISPIIRRE?

38 ITSEORGANISOITUMISEN JÄLJILLÄ Tuusulan kunnan terveystoimen käynnistyminen heti ensitiedon jälkeen ampumisesta on tyypillinen kuvaus siitä, miten ihmiset omassa työssään alkavat organisoitua saamansa kriisitiedon mukaan. (Hakala 2009, 33)

39 Mietin usein, että kuka tätä operaatiota johtaa ja totesin, ettei tätä sinänsä johda kukaan Suomen Thaimaan suurlähettiläs tsunamikatastrofin ensimmäisten päivien pelastustöistä Thaimaassa Lähde: Onnettomuustutkintakeskuksen arkisto Operaatiossa toimivat tuolloin uhrit itse, paikalliset asukkaat, hotellien työntekijät, matkatoimistojen oppaat, sukelluskoulujen työntekijät, EMA-group, SPR, Thaimaan viranomaiset, helikopterit satoja henkilöitä eri tavoin ryhmäytyneinä Operaation tuossa vaiheessa kerättiin uhreja, järjestettiin kuljetuksia, hoidettiin/leikattiin, muodostettiin evakuointipisteitä, jaettiin vaatteita, kerättiin nimiä, välitettiin tietoa Suomeen. Loukkaantuneet oli pelastettu ja siirretty pois rannoilta ensimmäisen päivän iltaan mennessä

40 ESIMERKKEJÄ EPÄLINEAARISUUDESTA Picasso-näyttelyn näki ennätykselliset kävijää. Suuri väkimäärä aiheutti Ateneumissa tavallista runsaamman lämmönmuodostumisen. Katoille satanut lumi ja museon valoullakolle nousseen yleisön lämpö aiheuttivat yhdessä vaaratilanteen: peltikaton saumoihin syntyi lämpövuotoja, jotka sulattivat lunta ja kasvattivat katolle tappavia jääpuikkoja. HS Rikokset muuttuvat törkeämmiksi, kun niiltä yritetään suojautua. OTE MTV3.fi (Kauko Aromaan haastattelu) Kun niin monet vartioidut talot ovat tuhoutuneet, mutta oma taloni on yhä pystyssä, alan epäillä niiden tuhoutuneen juuri siksi, että ne olivat vartioituja. Vartiointi antaa hyökkääjälle sekä halun että kimmokkeen. Kaikenlainen suojautuminen näyttää sotaisalta. FILOSOFI MICHEL DE MONTAIGNE 1500-LUVULLA

41 KOMPLEKSISUUDEN PAINOPISTEITÄ Informaatio operaation tärkeimpänä energiana: Lääninhallituksen päätöstä tutkinnan siirtämisestä kriisin akuutissa vaiheessa KRP:lle kritisoitiin operaation johdossa, koska se toi epäselvyyttä poliisin johtamiseen ja ennen kaikkea tiedottamisvastuuseen, ja pitkitti tapahtuman johtamista ja tiedottamista (Hakala 2009, 28) Kriisikeskuksessa kunnanjohtaja tapasi Vantaan kaupungista lähetetyn henkilön, joka alkoi organisoida kriisikeskuksen toimintaa. Siitä ei ollut kukaan ilmoittanut kunnanjohtajalle. Kunnan oma valmiusorganisaatio halvaantui. (Ibid. 32, 35) Matkapuhelin oli tärkein yhteydenpitoväline matkapuhelinyhteydet katkesivat verkon kuormittumisen vuoksi yksi väärä numero haittasi kriisipalvelua siten, että osa kriisipuheluista ohjautui vantaalaisen yksityishenkilön puhelimeen. (Ibid. 36)

42 Tiedotus ei juurikaan voinut pitää yhteyttä kriisikeskukseen, koska yhteys sinne oli johtajan yhden matkapuhelimen varassa, joka ylikuormittui. Kaikki viestintätekniset laitteet puuttuivat kriisikeskuksesta, mikä haittasi pahoin keskuksen johtamista. (Hakala 2009, 40) Paikallispoliisin nopea tiedonvälitys katkesi lääninhallituksen väliintuloon. (Ibid. 120)

43 KOMPLEKSISUUDEN PAINOPISTEITÄ Epälineaarisuus UM:n lähettämä massatekstiviesti aiheutti yhtäkkisen tungoksen Orchid- hotellille ja aiheutti hallitsemattoman kaaoksen jo muutenkin väsyneille matkatoimiston oppaille. (VNK 2005, 192) Osa omaisista pelkäsi listojen julkistamisen aiheuttavan varkaiden murtautumista tyhjillään olleisiin koteihin ja järjestivät valvontaa. (Ibid. 150) Musta risti symbolisoi kuolemaa. Kaikkein loukkaavimpana yksityiskohtana tunnetasolla muutamat mainitsivat mustan ristin, jonka SPR:n ihmiset merkitsivät käteen merkitsi evakuointilennolle pääsystä. (Ibid. 152) Viranomaisten organisoidun toiminnan aloitusta haittasi ja tilanteen kaoottisuutta lisäsivät merkittävästi toistuvat uudet aaltovaroitukset. (OTKES 2005, 149) Pelastuslauttojen musta pohja vaikeutti ylösalaisin kääntyneiden lauttojen havaitsemista (Estonia TK 2000, 215)

44 TUTKIMUSKYSYMYKSIÄ / NÄKÖKULMIA Kun lähtökohdaksi otetaan kylmän viileästi se, että tulevaisuus on tuntematon, mihin se johtaa? Työajan vapautumiseen massiivisesta skenaariotyöskentelystä, riskien pohtimisesta ja mallien käytöstä? Uusiin ajatuksiin varautumisesta? Yleisen sietokyvyn kehittämiseen yksittäisiin tapahtumiin varautumisen sijasta? Mihin johtaminen tilanteessa perustui, arvoon/hierarkiaan, rationaalisuuden näyttämiseen ja postmoderniin vastareaktioon ja byrokraattiseen valmisteluun vai todellisuudessa itseorganisaation ohjaamiseen, informaatioenergiasta selviämiseen ja kytköksellisyyteen eli kompleksisuusjohtamiseen? Miten tämä saadaan tutkimuksellisesti esille? Mikä oikeasti on systeemikokonaisuus kriisin aikana? (Oliko esim. valmiuspäällikkökokous systeemin keskusjohto tsunamissa vai jonkin osan koordinaatioelin?) Mitä on järjestyksen ja epäjärjestyksen sekä tasapainon ja epätasapainon välissä? Vuorovaikutteinen, itseorganisaatioon tukeutuva johtaminen? Anarkia?

45 VASTAVOIMAA KOMPLEKSISTEN TAPAHTUMIEN OMINAISUUKSILLE Vuorovaikutus: kyky kytkeytyä moniin, tunnistaa tarvittavat toimijat, yhteiset viestijärjestelmät, tiedon jakaminen, hallita yhteistyökumppanit, media, omaiset, sivulliset, poliitikot jne. Informaatio: Tiedustelu, tilannekuva, tiedonhankinta, tiedon analysointi, olennaisen erottaminen, serendipisyys, oikea-aikainen viestintä, varajärjestelmät Itseorganisaatio: ihmiset osaamisensa mukaisilla paikoilla, kompetenssien luominen koulutuksen kautta (serendipisyys), jos harjoiteltu etukäteen, pidetään se; johtamisen pohtiminen sellaiseksi, että hyödyllinen itseorganisaatio voi tapahtua, itseorganisaatio suunnittelussa Sopeutuminen: oltava koko ajan kyky muuttaa toimintaa havaittujen vaikutusten mukaisesti Epälineaarisuus: toiminnan seuraukset voivat olla odottamattomia, mieti vielä kerran. Miten tiedote voidaan ymmärtää väärin, voiko valoraketti osua toiseen veneeseen jne. jne.

46 SYNTEESI Situaation merkitys: yleistykset ovat harvoin toimivia: ei ole yhtä oikeaa organisaatiota tai johtamisjärjestelmää joka tilanteeseen (vrt. esim. Perrow 1979, ). Situaatioista voidaan kuitenkin löytää yhdistäviä tekijöitä varautumisen painopisteiksi. Kompleksisuusajattelu tarjoaa näitä. Esim. informaation merkityksen yhdistävänä tekijänä huomasi jo Barry Turner 1970-luvulla tutkiessaan 84 kymmenen vuoden aikana sattunutta onnettomuutta (Turner et al. 1997). Mikään ei ole automaattisesti huono oppi, vaan kysymys on oikeasta painotuksesta. On liikuttava koko ajan järjestyksen ja kaaoksen välillä Liika järjestys aiheuttaa lukkoja, liika epäjärjestys kaaoksen johtamisen oikea tempo? Sietokykyajattelun ja situaatioiden korostaminen = kompetenssien ja koulutuksen korostaminen (itseorganisaatio näyttää esimerkiksi rakentuvan luotujen valmiuksien perusteella = kukin alkaa tekemään mitä parhaiten osaa)

47 DETALJI ITSEORGANISAATIOSTA Aamulehden päätoimittaja pyysi toimittaja Petri Ahoniemeä soittamaan tuntemalleen Janne Miikkulaiselle Ahoniemi saa heti yhteyden, vaikka puhelinyhteydet eivät ole siihen asti toimineet Ahoniemi alkaa saamaan Miikkulaiselta tekstiviestejä pelastuneiden nimistä Ahoniemi lähettää ne tuntemalleen Alex Niemiselle, joka alkaa päivittää niitä sukellus.fi - sivustolle Ahoniemi: toimittaja, 28 vuotta lehtialalla Miikkulainen: yrittäjä, merivoimien erikoiskoulutus Nieminen: Uusmedia-alan pioneeri, perusti mm. yhden Suomen ensimmäisistä internet-konsultointiyrityksistä

48 Vain faktat ratkaisevat! Ja tietysti intuitio! -Tarkastaja Clouseau Vaaleanpunaisessa pantterissa No amount of mathematical theory and technique can transform uncertainty into certainty! - Barry Turner (1978) KIITOS MIELENKIINNOSTA! M-C Escher Palaute:

49 LÄHTEET Aristoteles VI Metafysiikka, suom. Jatakari et al. Gaudeamus 1990 Aula, Pekka: Johtamisen kaaos vai kaaoksen johtaminen. Wsoy 2000 Barabási, Albert-László: Linkit verkostojen uusi teoria, suom. Kimo Pietiläinen. Terra Cognita 2002 Cilliers, Paul: Complexity&Postmodernism Understanding Complex Systems. Routledge 1998 Clausewitz, Carl von: Sodankäynnistä, suom. Heikki Eskelinen. Art House 2005 Dawn R. Gilpin & Priscilla J. Murphy: Crisis Management in a Complex World. Oxford University Press 2008 Deleuze, Gilles: Autiomaa, toim. Kotkavirta et al. Gaudeamus 1992 Harisalo, Risto: Organisaatioteoriat. Tampere University Press, 2009 Hacking, Ian: The Taming of Chance. Cambridge University Press 1990 Hakala, Salli: Koulusurmat verkostoyhteiskunnassa - Analyysi Jokelan ja Kauhajoen kriisien viestinnästä. Helsingin yliopisto, viestinnän laitoksen tutkimusraportteja 2/2009 Helsingin sanomat, kuukausiliite n:o 458, 2010 Hernes, Tor: Understanding Organization as Process Theory for a Tangled World. Routledge 2008 Huhtinen, Aki-Mauri: Sotilasjohtamisen käytännöt ja tiedon intressi. Teoksessa Juuti, Pauli (toim.): Johtaminen, eilen, tänään, huomenna. Otava 2006 Johnson, Neil: Simply Complexity: a Clear Guide to Complexity Theory. Oneworld Oxford 2007 Juuti, Pauli: Yllätyksellisessä maailmassa on toimittava toisin, johdanto teoksessa Juuti, Pauli (toim.): Yllätyksellinen maailma, miten toimit ja löydät mahdollisuudet? JTO 2009 Luhman, Niklas: Ekologinen kommunikaatio, suom. Sam Krause ja Seppo Raiski, Gaudeamus 2004 Miikkulainen, Janne; Ahoniemi, Petri; Lehtoranta, Raine: Tsunami! Aamulehti 2005 Nojonen, Matti: Jymäyttämisen taito Strategiaoppeja muinaisesta Kiinasta. Gaudeamus 2008 OTKES: Aasian luonnonkatastrofi Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaselostus A2/2004 Y Platon, Teokset V, suom. Itkonen-Kaila et al. Otava 1982 Power, Michael: Organized Uncertainty Designing the World of Risk Management, Oxford 2007 Rauhala, Lauri: Eksistentiaalinen fenomenologia hermeneuttisen tieteenfilosofian menetelmänä.ty 1993 Reason, James: Managing the Risks of Organizational Accidents. Ashgate Publishing Company 1997 Stacey, Ralph D: Complexity and Creativity in Organizations. BK-Publishers 1996 Strömberg, Anne; Johansson, Leif; Leino, Tuula; Lusa, Sirpa & Mankkinen, Teija: Pelastajien kokemukset Myyrmannin kauppakeskuksen pommiräjähdyksen pelastusoperaation aikana ja sen jälkeen haastattelututkimus noin 1,5 vuotta tapahtuman jälkeen. Palosuojelurahasto Taleb, Nassim Nicholas: Musta joutsen erittäin epätodennäköisen vaikutus. Suom. Kimmo Pietiläinen. Terra Gognita 2007 Turner, Barry & Pigdeon, Nick F: Man-Made Disasters, 2nd edition, Butterworth-Heinemann 1997 Whitehead, Alfred North: Adventures of Ideas. The Free Press 1933 Weaver, Warren: Science and complexity, American Scientist 36: , 1948 Wink, Heini: Avoin dialogi yllätyksellisessä ympäristössä, teoksessa Juuti, Pauli (toim.): Yllätyksellinen maailma, miten toimit ja löydät mahdollisuudet? JTO 2009 VNK: Tiedonkulku ja viestintä Aasian hyökyaaltokatastrofissa. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2005

50 LUHMANIN (mm. 2004) NÄKEMYS KOMPLEKSISUUDEN KASVUSTA YHTEISKUNNASSA Politiikka Oikeus Talous Turvallisuus Tiede Maailma on kompleksinen paikka, eikä kukaan hallitse kompleksisuutta yksin. Siksi yhteiskunta luo alajärjestelmiä (oikeus, tiede, koulu, vankila ja vaikkapa turvallisuus), jotka ottavat tiukan otteen jostakin kompleksisuuden alueesta ja pitävät sitä kurissa.

51 LUHMANIN (mm. 2004) NÄKEMYS KOMPLEKSISUUDEN KASVUSTA YHTEISKUNNASSA Politiikka Oikeus Talous Turvallisuus Tiede Kompleksisuutta vähennetään alajärjestelmissä mm. asiantuntijuuden kehittämisellä, oikealla resursoinnilla sekä sillä, että järjestelmät verkottuvat keskenään hyvin

52 LUHMANIN (mm. 2004) NÄKEMYS KOMPLEKSISUUDEN KASVUSTA YHTEISKUNNASSA Politiikka Oikeus Talous Turvallisuus Tiede Verkottuminen on elintärkeää siksi, että useat kompleksiset haasteet putoavat alajärjestelmien väliin. Esim. toimintojen tehostaminen ja yksityiskohtaistunut lainsäädäntö on pakottanut alajärjestelmät keskittymään yhä tiukemmin pelkkään ydintehtäväänsä integraation väheneminen ja kerrostuneisuuden häviäminen yhteiskunnan kompleksisuuden voimakas kasvu.

Mustat joutsenet pörssikaupassa

Mustat joutsenet pörssikaupassa Mustat joutsenet pörssikaupassa Kimmo Vehkalahti yliopistonlehtori, VTT soveltavan tilastotieteen dosentti Opettajien akatemian jäsen Yhteiskuntatilastotiede, Sosiaalitieteiden laitos Valtiotieteellinen

Lisätiedot

Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä. Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi

Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä. Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi Dynaamisessa liiketoimintaympäristössä on valtavasti informaatiota mutta vähän tietoa. Koska suurin osa yrityksistä ja ihmisistä

Lisätiedot

Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen

Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen Kuntatutkijoiden seminaari 25.5.2011, Lapin yliopisto, Rovaniemi Pasi-Heikki Rannisto, HT Tampereen yliopisto Haasteita johtamiselle ja johtamisteorioille Miksi ennustaminen

Lisätiedot

Strateginen johtaminen tässä ajassa. Henry-foorumi KTT Mikko Luoma, JTO 9.11.2010

Strateginen johtaminen tässä ajassa. Henry-foorumi KTT Mikko Luoma, JTO 9.11.2010 Strateginen johtaminen tässä ajassa Henry-foorumi KTT Mikko Luoma, JTO 9.11.2010 Strateginen johtaminen organisaation ohjaavana voimana Vakiintuneen johtamisajattelun ja -tutkimuksen mukaan strategia muodostaa

Lisätiedot

Dosentti, FT Johanna Sumiala Helsingin Yliopisto

Dosentti, FT Johanna Sumiala Helsingin Yliopisto Dosentti, FT Johanna Sumiala Helsingin Yliopisto 13.4.2011 http://www.youtube.com/watch?v=10n3ywl _q48&feature=related Sisäinen vs. ulkoinen voiko enää erottaa? Mainekriisi (kirkko, Kesko, hiihtoliitto)

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

Proaktiivinen strateginen johtaminen - lähtökohtia ja periaatteita. Arto Haveri Tulevaisuus Pirkanmaalla 25.10.2013

Proaktiivinen strateginen johtaminen - lähtökohtia ja periaatteita. Arto Haveri Tulevaisuus Pirkanmaalla 25.10.2013 Proaktiivinen strateginen johtaminen - lähtökohtia ja periaatteita Arto Haveri Tulevaisuus Pirkanmaalla 25.10.2013 Kompleksisuus ja dynaamisuus Kuntien kuten muidenkin organisaatioiden nähdään toimivan

Lisätiedot

Kieli merkitys ja logiikka. 2: Helpot ja monimutkaiset. Luento 2. Monimutkaiset ongelmat. Monimutkaiset ongelmat

Kieli merkitys ja logiikka. 2: Helpot ja monimutkaiset. Luento 2. Monimutkaiset ongelmat. Monimutkaiset ongelmat Luento 2. Kieli merkitys ja logiikka 2: Helpot ja monimutkaiset Helpot ja monimutkaiset ongelmat Tehtävä: etsi säkillinen rahaa talosta, jossa on monta huonetta. Ratkaisu: täydellinen haku käy huoneet

Lisätiedot

Ihminen ensin tukea, apua ja ratkaisuja!

Ihminen ensin tukea, apua ja ratkaisuja! Ihminen ensin tukea, apua ja ratkaisuja! 41. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 10.-11.4.2013 Aikuiskouluttaja Raine Manninen www.rainemanninen.fi Uskotko itsesi kehittämiseen, vai kuluuko aikasi itsesi

Lisätiedot

Euro ajatuksistasi: luovuutta vuorovaikutuksen avulla

Euro ajatuksistasi: luovuutta vuorovaikutuksen avulla Euro ajatuksistasi: luovuutta vuorovaikutuksen avulla Maija Vähämäki tutkijatohtori, KTT Turun kauppakorkeakoulu Lappeenranta-seminaari: RATKAISU LÖYTYY AINA 14.-15.8.2014 maija.vahamaki@utu.fi 1 Mitä

Lisätiedot

Kompleksisuutta syleilevä henkilöstöjohtaminen työyhteisön tuskan taltuttajana

Kompleksisuutta syleilevä henkilöstöjohtaminen työyhteisön tuskan taltuttajana Kompleksisuutta syleilevä henkilöstöjohtaminen työyhteisön tuskan taltuttajana Harri Raisio Dosentti, tutkijatohtori (HTT) Sosiaali- ja terveyshallintotiede Kevan henkilöstöjohtamisen seminaari 24.3.2015

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Verkostoista ja strategisesta ajattelusta

Verkostoista ja strategisesta ajattelusta Verkostoista ja strategisesta ajattelusta 23.11.2016 Matti Nojonen matti.nojonen@ulapland.fi matti.nojonen@ulapland.fi nojonen 2016 1 VERKOSTOISTA Henkilösuhteet (guanxi) edelleen yksi menestyksen avaimista

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Miten edistää resilienssiä? Karolina Olin Potilasturvallisuuspäällikkö VSSHP

Miten edistää resilienssiä? Karolina Olin Potilasturvallisuuspäällikkö VSSHP Miten edistää resilienssiä? Karolina Olin Potilasturvallisuuspäällikkö VSSHP Mitä on resilienssi? Ei suoraa, yksiselitteistä määritelmää Tausta psykologiassa Viittaa dynaamiseen prosessiin Resilienssi

Lisätiedot

Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista ja heikkouksista.

Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista ja heikkouksista. Päivän ohjelma. 7:30 Aamiainen 8:30 Hyvän aamun aloitus. Mieli ja keho auki. 8:40 Tervetuloa! 8:45 Johtoryhmätyöskentelyä. Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista

Lisätiedot

Onko empiirinen käänne vain empirian kääntötakki?

Onko empiirinen käänne vain empirian kääntötakki? Onko empiirinen käänne vain empirian kääntötakki? Tommi Nieminen 40. Kielitieteen päivät, Tampere 2. 4.5.2013 Empiria (kielitieteessä)? lähtökohtaisesti hankala sana niin käsitteellisesti kuin käytöltään

Lisätiedot

Tietoperustaisuus ja vuorovaikutus uudistuksissa inhimillistä ja tehokasta johtamista?

Tietoperustaisuus ja vuorovaikutus uudistuksissa inhimillistä ja tehokasta johtamista? HTT, yliopistonlehtori Hanna Vakkala Tietoperustaisuus ja vuorovaikutus uudistuksissa inhimillistä ja tehokasta johtamista? Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivät 2016 hanna.vakkala@ulapland.fi @HannaVakkala

Lisätiedot

Tiede ja usko KIRKKO JA KAUPUNKI 27.2.1980

Tiede ja usko KIRKKO JA KAUPUNKI 27.2.1980 Tiede ja usko Jokaisen kristityn samoin kuin jokaisen tiedemiehenkin velvollisuus on katsoa totuuteen ja pysyä siinä, julistaa professori Kaarle Kurki-Suonio. Tieteen ja uskon rajankäynti on ollut kahden

Lisätiedot

Kenguru Écolier (4. ja 5. luokka) sivu 1/5

Kenguru Écolier (4. ja 5. luokka) sivu 1/5 Kenguru Écolier (4. ja 5. luokka) sivu 1/5 3 pisteen tehtävät 1. Miettisen perhe syö 3 ateriaa päivässä. Kuinka monta ateriaa he syövät viikon aikana? A) 7 B) 18 C) 21 D) 28 E) 37 2. Aikuisten pääsylippu

Lisätiedot

Riskinarviointi osana toiminnan suunnittelua

Riskinarviointi osana toiminnan suunnittelua Finas-päivä 26.1.2017 Akkreditointi ja tulevaisuus Riskinarviointi osana toiminnan suunnittelua Tutkimusjohtaja Riskinarviointi osana toiminnan suunnittelua 1. Riskinarviointi prosessina 2. Riskienarvioinnin

Lisätiedot

Tom Hanén. Abstract. Johdanto

Tom Hanén. Abstract. Johdanto ENNAKOINNIN ILLUUSIO Tom Hanén Kirjoittaja on ye-komentaja, toimii tutkijaesiupseerina Raja- ja merivartiokoululla ja valmistelee väitöskirjaa Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan

Lisätiedot

"Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein

Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein "Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein Maarit Kairala Sosiaalityön e- osaamisen maisterikoulutus Lapin yliopisto/ Oulu 18.4.2013 Lähtökohtiani:

Lisätiedot

Järkytä avoimuudella. Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat avaimia kukoistavaan yrityskulttuuriin. Aki Ahlroth 4.11.2014, Henry Foorumi

Järkytä avoimuudella. Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat avaimia kukoistavaan yrityskulttuuriin. Aki Ahlroth 4.11.2014, Henry Foorumi Järkytä avoimuudella Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat avaimia kukoistavaan yrityskulttuuriin Aki Ahlroth 4.11.2014, Henry Foorumi 01 Miksi juuri avoimuus? Avoimuus on keskeinen keino synnyttää luottamusta

Lisätiedot

Suu#ua, juu#ua vai muu#ua? Sajo ry Risto Puu:o

Suu#ua, juu#ua vai muu#ua? Sajo ry Risto Puu:o Suu#ua, juu#ua vai muu#ua? Sajo ry. 26.9.2017 Risto Puu:o Teemoja 1. Muu#umisen yksilöllinen taso ( suu#ua ) 2. Organisaa:o systeeminä ( juu#ua) 3. Kuinka johtaa muu#uvaa? ( muu#ua ) Muu#uvassa työelämässä

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara

Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara http://www.hanken.fi/staff/vaara Strategisen johtamisen ongelmia» Toiminnallistamisen ( implementointi, jalkauttaminen ) vaikeudet»

Lisätiedot

S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta

S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta Heikki Hyyti 60451P Harjoitustyö 2 visuaalinen prosessointi Treismanin FIT Kuva 1. Kuvassa on Treismanin kokeen ensimmäinen osio, jossa piti etsiä vihreätä T kirjainta.

Lisätiedot

Konsultaatiotyö on sovellettua dramaturgiaa

Konsultaatiotyö on sovellettua dramaturgiaa Konsultaatiotyö on sovellettua dramaturgiaa Organisaatiodramaturgia (OD) tuomassa organisaatioon/konsultaatioon prosessien ymmärrystä -tragediassa siirtymä tapahtuu kriisin kautta, komediassa vastakohdat

Lisätiedot

Tunneklinikka. Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi

Tunneklinikka. Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi Tunneklinikka Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi Tunnekehoterapia on luontaishoitomenetelmä, joka on kehittynyt erilaisten luontaishoitomenetelmien yhdistämisestä yhdeksi hoitomuodoksi.

Lisätiedot

Platonin kappaleet. Avainsanat: geometria, matematiikan historia. Luokkataso: 6-9, lukio. Välineet: Polydron-rakennussarja, kynä, paperia.

Platonin kappaleet. Avainsanat: geometria, matematiikan historia. Luokkataso: 6-9, lukio. Välineet: Polydron-rakennussarja, kynä, paperia. Tero Suokas OuLUMA, sivu 1 Platonin kappaleet Avainsanat: geometria, matematiikan historia Luokkataso: 6-9, lukio Välineet: Polydron-rakennussarja, kynä, paperia Tavoitteet: Tehtävässä tutustutaan matematiikan

Lisätiedot

Tutkimustiedosta päätöksentekoon

Tutkimustiedosta päätöksentekoon Tutkimustiedosta päätöksentekoon Nina Tynkkynen Tutkijatohtori Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto nina.tynkkynen@uta.fi Näkökulma tutkimustietoon/tieteelliseen tietoon: Tieto tuotetaan sosio-materiaalisissa

Lisätiedot

Tieteellisiä havaintoja kännykällä

Tieteellisiä havaintoja kännykällä Tieteellisiä havaintoja kännykällä Havainto Arkipäivässäkin voi tehdä tieteellisiä havaintoja erilaisista luonnonilmiöistä. Tieteellisiin havaintoihin kuuluu havainnon dokumentointi ja erilaisten mittausten

Lisätiedot

Talousmatematiikan perusteet ORMS.1030

Talousmatematiikan perusteet ORMS.1030 orms.1030 Vaasan avoin yliopisto / kevät 2013 1 Talousmatematiikan perusteet Matti Laaksonen Matemaattiset tieteet Vaasan yliopisto Vastaanotto to 11-12 huone D110/Tervahovi Sähköposti: matti.laaksonen@uva.fi

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Suomalaisten yritysten kokemuksia Kiinasta liiketoiminta-alueena

Suomalaisten yritysten kokemuksia Kiinasta liiketoiminta-alueena Suomalaisten yritysten kokemuksia Kiinasta liiketoiminta-alueena KTT, KM Arja Rankinen Suomen Liikemiesten Kauppaopisto 4.6.2010 Kulttuurinen näkökulma Kulttuurin perusta Kulttuuri Sosiaalinen käyttäytyminen

Lisätiedot

Infektio uhka potilasturvallisuudelle: Johdon näkökulma. Ermo Haavisto johtajaylilääkäri

Infektio uhka potilasturvallisuudelle: Johdon näkökulma. Ermo Haavisto johtajaylilääkäri Infektio uhka potilasturvallisuudelle: Johdon näkökulma Ermo Haavisto johtajaylilääkäri Potilasturvallisuus - STM - Terveydenhuollossa toimivien yksiköiden ja organisaatioiden periaatteet, joiden tarkoituksena

Lisätiedot

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Suomalaista sotea rakentamassa Lapin sairaanhoitopiiri Rovaniemi KTT, dos. Mikko Luoma 19.5.2016 Kuka? Mikko

Lisätiedot

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN Nykyinen kapitalistinen taloudellinen ja poliittinen järjestelmämme ei ole enää kestävällä pohjalla Se on ajamassa meidät kohti taloudellista ja sosiaalista kaaosta sekä ekologista

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Talousmatematiikan perusteet ORMS.1030

Talousmatematiikan perusteet ORMS.1030 kevät 2014 Talousmatematiikan perusteet Matti Laaksonen, (Matemaattiset tieteet / Vaasan yliopisto) Vastaanotto to 11-12 huone D110/Tervahovi Sähköposti: matti.laaksonen@uva.fi Opettajan kotisivu: http://lipas.uwasa.fi/

Lisätiedot

Muutosta tarvitaan - tapahtuuko se itsestään?

Muutosta tarvitaan - tapahtuuko se itsestään? Muutosta tarvitaan - tapahtuuko se itsestään? Valtio Expo 20.5.2014 Pirjo Ståhle Aalto-yliopisto Millaiseen muutokseen pyritään? Tavoitteena on tuottaa asiakaslähtöisiä ja yhteen toimivia, julkisen sektorin

Lisätiedot

Viestinnän ammattilainen: strategian toteuttaja? Saku Mantere, Professori (mvs) Hanken

Viestinnän ammattilainen: strategian toteuttaja? Saku Mantere, Professori (mvs) Hanken Viestinnän ammattilainen: strategian toteuttaja? Saku Mantere, Professori (mvs) Hanken Kysymys! Onko yrityksen viestintäfunktion keskeisin rooli yrityksen strategian toteuttamisen tukeminen? Kaksi käsitystä

Lisätiedot

Toiminnan filosofia ja lääketiede. Suomen lääketieteen filosofian seura

Toiminnan filosofia ja lääketiede. Suomen lääketieteen filosofian seura Toiminnan filosofia ja lääketiede Suomen lääketieteen filosofian seura 15.2.2012 Ernst Mayr: Biologia elämän tiede William James: Pragmatismi Kuinka saada filosofi ja kirurgi samaan pöytään? Eli kuinka

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden kokonaiskuvan rakentaminen Valtakunnallinen turvallisuusseminaari , Järvenpää

Sisäisen turvallisuuden kokonaiskuvan rakentaminen Valtakunnallinen turvallisuusseminaari , Järvenpää Sisäisen turvallisuuden kokonaiskuvan rakentaminen Valtakunnallinen turvallisuusseminaari 25.1.2018, Järvenpää Erityisasiantuntija Lauri Holmström Esityksen sisältö Sisäisen turvallisuuden strategia Ennakointi

Lisätiedot

Jokainen voi varautua - omatoiminen varautuminen ilmastovaikutuksiin

Jokainen voi varautua - omatoiminen varautuminen ilmastovaikutuksiin Jokainen voi varautua - omatoiminen varautuminen ilmastovaikutuksiin Helsingin seudun ilmastoseminaari 11.2.2016 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK Karim Peltonen, karim.peltonen@spek.fi Twitter:

Lisätiedot

Aineistoista. Laadulliset menetelmät: miksi tarpeen? Haastattelut, fokusryhmät, havainnointi, historiantutkimus, miksei videointikin

Aineistoista. Laadulliset menetelmät: miksi tarpeen? Haastattelut, fokusryhmät, havainnointi, historiantutkimus, miksei videointikin Aineistoista 11.2.09 IK Laadulliset menetelmät: miksi tarpeen? Haastattelut, fokusryhmät, havainnointi, historiantutkimus, miksei videointikin Muotoilussa kehittyneet menetelmät, lähinnä luotaimet Havainnointi:

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot

Jatkuvat satunnaismuuttujat

Jatkuvat satunnaismuuttujat Jatkuvat satunnaismuuttujat Satunnaismuuttuja on jatkuva jos se voi ainakin periaatteessa saada kaikkia mahdollisia reaalilukuarvoja ainakin tietyltä väliltä. Täytyy ymmärtää, että tällä ei ole mitään

Lisätiedot

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 TAVOITTEET 12.8.2009 TYÖSKENTELYLLE TEEMA Ammattimainen yhteistyö moniammatillisessa

Lisätiedot

Hyvä johtaja? Jossain vaiheessa hyvä johtaja osaa väistyä. kalle.isokallio@kalkhas.fi 2. Hyvä johtaminen?

Hyvä johtaja? Jossain vaiheessa hyvä johtaja osaa väistyä. kalle.isokallio@kalkhas.fi 2. Hyvä johtaminen? Hyvä johtaja? Aleksanteri Suuri Napoleon Hitler Jossain vaiheessa hyvä johtaja osaa väistyä. kalle.isokallio@kalkhas.fi 1 Hyvä johtaminen? Riippuu siitä, minkälaisia yksilöitä johtaa. Pitää vain saada

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Ydinturvallisuustyö Fukushman Dai-ichin onnettomuuden jälkeen

Ydinturvallisuustyö Fukushman Dai-ichin onnettomuuden jälkeen Ydinturvallisuustyö Fukushman Dai-ichin onnettomuuden jälkeen Pääjohtaja, Professori 1 Ydinturvallisuustyö Fukushiman jälkeen: tilanne tänään Yleismaailmallisesti ydinturvallisuus on parempi tänään kuin

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN HAASTEET. Kymenlaakson Kauppakamari Reserviupseerikoulu, Maneesi Pauli Juuti

JOHTAJUUDEN HAASTEET. Kymenlaakson Kauppakamari Reserviupseerikoulu, Maneesi Pauli Juuti JOHTAJUUDEN HAASTEET Kymenlaakson Kauppakamari Reserviupseerikoulu, Maneesi 3.11.2011 Pauli Juuti SISÄLLYS Kompleksinen, postmoderni maailma Johtamisen täytyy olla samanaikaisesti useita asioita Miten

Lisätiedot

Poliittinen riski Suomessa. Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset

Poliittinen riski Suomessa. Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset Poliittinen riski Suomessa Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset 16.10.2014 Taustaa tutkimuksesta Aula Research Oy toteutti syys-lokakuussa kyselytutkimuksen poliittisesta riskistä Suomessa Tutkimus

Lisätiedot

Cynefin viitekehys eri toimintaympäristöt

Cynefin viitekehys eri toimintaympäristöt 1 Cynefin viitekehys eri toimintaympäristöt Cynefin on Dave Snowdenin 1999 kehittämä viitekehys sopivan johtamisstrategian valitsemiseen erilaisissa ympäristöissä Cynefin 2 Helpottaa johtajia lähestymistavoissa,

Lisätiedot

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008 ARVO-koulutuspäivän tavoitteet 13.8. 2008 Selkiyttää ja luoda moniammatillisesti yhteisiä merkityksiä hankkeen tavoitteille, käsitteille ja kehittämisprosessille.

Lisätiedot

CxO Mentor Oy. Miten autan esimiestäni johtamaan minua? CxO Academy Eerik Lundmark. CxO Mentor Oy 2013

CxO Mentor Oy. Miten autan esimiestäni johtamaan minua? CxO Academy Eerik Lundmark. CxO Mentor Oy 2013 CxO Mentor Oy Miten autan esimiestäni johtamaan minua? CxO Academy 12.6.2013 Eerik Lundmark Pomon pulma Alaisen suoriutuminen - rooli johtajana Yksilön johtamisen ongelma Alaisen luontainen toiminta ja

Lisätiedot

Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto

Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Määritelmiä Laadullinen tutkimus voidaan määritellä eri tavoin eri lähtökohdista Voidaan esimerkiksi korostaa sen juuria antropologiasta

Lisätiedot

Kant Arvostelmia. Informaatioajan Filosofian kurssin essee. Otto Opiskelija 65041E

Kant Arvostelmia. Informaatioajan Filosofian kurssin essee. Otto Opiskelija 65041E Kant Arvostelmia Informaatioajan Filosofian kurssin essee Otto Opiskelija 65041E David Humen radikaalit näkemykset kausaaliudesta ja siitä johdetut ajatukset metafysiikan olemuksesta (tai pikemminkin olemattomuudesta)

Lisätiedot

Kylmäjärjestelmien etävalvonta

Kylmäjärjestelmien etävalvonta Kylmäjärjestelmien etävalvonta Palvelumme on reaaliaikainen, jonka avulla asiakkaamme kaupan ja kylmäalalla saavat reaaliaikaista tietoa etäkohteista. Mikäli kohteissa tapahtuu jotain poikkeuksellista,

Lisätiedot

KRIISIVIESTINTÄÄ, MITÄ MUKA MEILLE SATTUISI? Nina Paloheimo Seuraseminaari 23.11.2013

KRIISIVIESTINTÄÄ, MITÄ MUKA MEILLE SATTUISI? Nina Paloheimo Seuraseminaari 23.11.2013 KRIISIVIESTINTÄÄ, MITÄ MUKA MEILLE SATTUISI? Nina Paloheimo Seuraseminaari 23.11.2013 Professori Jaakko Lehtosen mukaan kriisin tuntomerkit ovat seuraavat: siihen liittyy asian paisumisen uhka sen kohde

Lisätiedot

Riskiperusteisuus valvonnassa

Riskiperusteisuus valvonnassa Meriturvallisuusseminaari 28.5.2014 Pekka Henttu Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Lähtökohta viranomaistyölle Suorituskykyinen liikennejärjestelmä luo perustan yhteiskunnan hyvinvoinnille ja kilpailukyvylle

Lisätiedot

Ajatuksia sivistyksen suunnasta Sivistyksen sivuhuoneessa. Peter Johnson

Ajatuksia sivistyksen suunnasta Sivistyksen sivuhuoneessa. Peter Johnson Ajatuksia sivistyksen suunnasta Sivistyksen sivuhuoneessa Peter Johnson 29.1.2016 Sivistyksen aika Sivistys on parin vuosisadan aikana taipunut moneen muotoon. Se on tavattoman dynaaminen ja monimuotoinen

Lisätiedot

Talousmatematiikan perusteet ORMS.1030

Talousmatematiikan perusteet ORMS.1030 orms.1030 Vaasan yliopisto / kevät 2015 Talousmatematiikan perusteet Matti Laaksonen Matemaattiset tieteet, Vaasan yliopisto Vastaanotto to 11-12 huone D110/Tervahovi Sähköposti: matti.laaksonen@uva.fi

Lisätiedot

Näkökulmia koulutuksen sisältöihin ja koulutuksen arviointiin Vesa Suominen Kirjastoseuran vuosikokousseminaari pe 26.10.2012

Näkökulmia koulutuksen sisältöihin ja koulutuksen arviointiin Vesa Suominen Kirjastoseuran vuosikokousseminaari pe 26.10.2012 Näkökulmia koulutuksen sisältöihin ja koulutuksen arviointiin Vesa Suominen Kirjastoseuran vuosikokousseminaari pe 26.10.2012 1) Taustaa 2) Itse arvioinnista Kehitystarpeita Kaikilla sidosryhmillä (opetuksen

Lisätiedot

Farmaseuttinen etiikka

Farmaseuttinen etiikka Farmaseuttinen etiikka Etiikka, tiede ja arvot Luento 5. Farmasian tdk. 14.11. Markus Neuvonen markus.neuvonen@helsinki.fi Reduktionistisen ohjelman pyramidi: Humanistiset Yhteiskuntatieteet Psykologia

Lisätiedot

9. Luento 23.3. Hyvä ja paha asenne itseen

9. Luento 23.3. Hyvä ja paha asenne itseen 9. Luento 23.3. Hyvä ja paha asenne itseen Hyvä ja paha 19.1.-30.3.2011 Helsingin suomenkielinen työväenopisto FM Jussi Tuovinen Luentoaineisto: http://opi.opisto.hel.fi/yleisluennot/ Hyvä ja paha asenne

Lisätiedot

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 AKL 4.4.2014 Tiedolla johtaminen Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 Hieman taustaa Itsestäni : Kenneth Ekström 050-5700605 Usean vuodan kokemus autoalasta Eri tehtäviä vähittäiskaupassa Eri organisaatioissa

Lisätiedot

Hallitsevat uskomukset ja minäkuvan työstäminen Aija Paakkunainen 1

Hallitsevat uskomukset ja minäkuvan työstäminen Aija Paakkunainen 1 Hallitsevat uskomukset ja minäkuvan työstäminen 3.12.2015 Aija Paakkunainen 1 Tunnista hallitsevat uskomukset ja tunnelukkosi Väärät uskomukset: itsestä, työstä, parisuhteesta, onnellisuudesta Uskomus

Lisätiedot

Projektin ohjausryhmä, onnistumisen luojana strategisille tavoitteille

Projektin ohjausryhmä, onnistumisen luojana strategisille tavoitteille Projektinhallintapäivä 19.8.2015- TTY Tampere Projektin ohjausryhmä, onnistumisen luojana strategisille tavoitteille Jyrki Mäntynen / Management Institute of Finland Projektin ohjausryhmä, onnistumisen

Lisätiedot

Ihmisten käyttäytyminen tulipaloissa

Ihmisten käyttäytyminen tulipaloissa Tulipalojen selvittämisen hyödyt ja niistä oppiminen valtakunnallisesti ja paikallisesti SEMINAARI 2013 Ihmisten käyttäytyminen tulipaloissa Psykologi Lasse Nurmi Keskusrikospoliisi Psykologi Lasse Nurmi

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Luottamus osana maaseudun verkostoja. Virve Rinnola,Pirityiset. Sivu

Luottamus osana maaseudun verkostoja. Virve Rinnola,Pirityiset. Sivu Luottamus osana maaseudun verkostoja Virve Rinnola,Pirityiset Sivu 1 3.11.2016 Maaseudun verkostot Manner-Suomessa 15 alueverkostoa, tämän lisäksi temaattisia verkostoja Pohjanmaan alueverkosto sisältää

Lisätiedot

Tulevaisuusohjausta kaikille ja kaikkialle

Tulevaisuusohjausta kaikille ja kaikkialle Tulevaisuusohjausta kaikille ja kaikkialle - ratkaisu vai ongelma? Educa-messut 24.1.2014 Leena Jokinen Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Vaihtoehtoisten henkilökohtaisten tulevaisuuksien hahmottamista

Lisätiedot

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU LAADULLINEN TUTKIMUS Hanna Vilkka 1 LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU Hermeneuttinen tieteenihanne: intentionaaliset selitykset, subjektiivisuus, sanallinen/käsitteellinen tarkastelutapa, metodien moneus.

Lisätiedot

Muutoksen johtaminen yliopistossa. Päällikkö, Tutkimuksen palvelut ja tutkijakoulu, HTT Virpi Juppo

Muutoksen johtaminen yliopistossa. Päällikkö, Tutkimuksen palvelut ja tutkijakoulu, HTT Virpi Juppo Muutoksen johtaminen yliopistossa Päällikkö, Tutkimuksen palvelut ja tutkijakoulu, HTT Virpi Juppo 1 Tutkimusasetelma - Teorialähtöinen haastattelututkimus kaikille Suomen yliopistojen rehtoreille + dokumenttiaineisto

Lisätiedot

Kenguru Benjamin (6. ja 7. luokka) ratkaisut sivu 1 / 6

Kenguru Benjamin (6. ja 7. luokka) ratkaisut sivu 1 / 6 Kenguru Benjamin (6. ja 7. luokka) ratkaisut sivu 1 / 6 3 pisteen tehtävät 1) Mikä on pienin? A) 2 + 0 + 0 + 8 B) 200 : 8 C) 2 0 0 8 D) 200 8 E) 8 + 0 + 0 2 2) Millä voidaan korvata, jotta seuraava yhtälö

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

Paljonko maksat eurosta -peli

Paljonko maksat eurosta -peli Paljonko maksat eurosta -peli - Ajattele todellinen tilanne ja toimi oman näkemyksesi mukaisesti - Tee tarjous eurosta: * Korkein tarjous voittaa euron. * Huonoimman tarjouksen esittäjä joutuu maksamaan

Lisätiedot

Miten teknologia muuttaa maailmaa ja maailmankuvaamme? Vesa Lepistö näyttelytuottaja Tiedekeskus Heureka

Miten teknologia muuttaa maailmaa ja maailmankuvaamme? Vesa Lepistö näyttelytuottaja Tiedekeskus Heureka Miten teknologia muuttaa maailmaa ja maailmankuvaamme? Vesa Lepistö näyttelytuottaja Tiedekeskus Heureka Esityksen sisältö 1. Teknologian ominaispiirteitä 2. Teknologian ennakointia - karkaako mopo käsistä?

Lisätiedot

Kunnanjohtajana somessa. Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015

Kunnanjohtajana somessa. Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015 Kunnanjohtajana somessa Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015 Tausta Virkaura kunnallishallinnossa Kuntien keskushallinnon tehtävissä 80 luvulta saakka Jämsän hallintojohtajana 2001-2012

Lisätiedot

Kirkot kriisien kohtaajina. Suomen valtion kriisistrategia

Kirkot kriisien kohtaajina. Suomen valtion kriisistrategia Kirkot kriisien kohtaajina 25.3.2009 Valtiosihteeri Risto Volanen Suomen valtion kriisistrategia TURVALLISUUSTILANTEET JA UHKAMALLIT: YETT Normaaliolot Häiriötilanteet Poikkeusolot Uhkat tietojärjestelmille

Lisätiedot

Studia Generalia syksy 2011 AINEEN ARVOITUS. Tervetuloa!

Studia Generalia syksy 2011 AINEEN ARVOITUS. Tervetuloa! Studia Generalia syksy 2011 AINEEN ARVOITUS Tervetuloa! 10.11.2011 1 Onko koko todellisuus ainetta? 10.11.2011 2 Todellisuus on se, mikä on totta. Että jos vaikka uskoo, että mörköjä on olemassa, niin

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

Talousmatematiikan perusteet ORMS.1030

Talousmatematiikan perusteet ORMS.1030 s16 Talousmatematiikan perusteet ORMS.1030 Matti Laaksonen, (Matemaattiset tieteet / Vaasan yliopisto) Sähköposti: matti.laaksonen@uva.fi Opettajan kotisivu: http://lipas.uwasa.fi/ mla/ puh. 044 344 2757

Lisätiedot

Ti5313500 Tietoturvan Perusteet : Politiikka

Ti5313500 Tietoturvan Perusteet : Politiikka Ti5313500 Tietoturvan Perusteet : Pekka Jäppinen 12. joulukuuta 2007 Pekka Jäppinen, Lappeenranta University of Technology: 12. joulukuuta 2007 Ohjeistus/säännöt henkilöstölle kuinka toimia Kertoo mitä

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto voi hyödyntää sosiaalista mediaa? Pekka Sauri Keva päivä

Miten julkinen hallinto voi hyödyntää sosiaalista mediaa? Pekka Sauri Keva päivä Miten julkinen hallinto voi hyödyntää sosiaalista mediaa? Pekka Sauri Keva päivä 17.3.2016 Maailman olennaiset muutokset 1: Tieto kaikkien saatavilla Jokaisella kansalaisella on taskussaan kaikki maailmassa

Lisätiedot

Mitä on Filosofia? Informaatioverkostojen koulutusohjelman filosofiankurssin ensimmäinen luento

Mitä on Filosofia? Informaatioverkostojen koulutusohjelman filosofiankurssin ensimmäinen luento Mitä on Filosofia? Informaatioverkostojen koulutusohjelman filosofiankurssin ensimmäinen luento Filosofian kurssi 2008 Tavoitteet Havaita filosofian läsnäolo arjessa Haastaa nykyinen maailmankuva Saada

Lisätiedot

Tieteidenvälisyys Sotkua, järjestystä vai viisautta?

Tieteidenvälisyys Sotkua, järjestystä vai viisautta? Tieteidenvälisyys Sotkua, järjestystä vai viisautta? Katri Huutoniemi Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos 20.10.2014 1 Esityksen sisältö Tieteen viisaus on ideaali, jota ei voida saavuttaa ilman

Lisätiedot

Nälkäpäiväkampanja. Sinä voit auttaa! Kuva: Joonas Brandt

Nälkäpäiväkampanja. Sinä voit auttaa! Kuva: Joonas Brandt Nälkäpäiväkampanja Sinä voit auttaa! Kuva: Joonas Brandt Nälkäpäivä pähkinänkuoressa Nälkäpäivänä kerätään varoja katastrofirahastoon. Rahaston turvin Punainen Risti auttaa Suomessa ja ulkomailla. Katastrofirahaston

Lisätiedot

Fysiikan historia Luento 2

Fysiikan historia Luento 2 Fysiikan historia Luento 2 Ibn al- Haytham (Alhazen), ensimmäinen tiedemies Keskiajan tiede Kiinnostus =iloso=iaa ja luonnontiedettä kohtaan alkoi laantua Rooman vallan kasvaessa Osa vanhasta tiedosta

Lisätiedot

RAKKAUDELLE SÄÄNNÖT? NUORTEN AIKUISTEN SELITYKSIÄ AVIO- JA AVOEROILLE JA NIIDEN SEURAUKSILLE

RAKKAUDELLE SÄÄNNÖT? NUORTEN AIKUISTEN SELITYKSIÄ AVIO- JA AVOEROILLE JA NIIDEN SEURAUKSILLE RAKKAUDELLE SÄÄNNÖT? NUORTEN AIKUISTEN SELITYKSIÄ AVIO- JA AVOEROILLE JA NIIDEN SEURAUKSILLE Anne Valkeapää Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät, Seinäjoki ESITYKSEN ETENEMINEN Tutkimustyön

Lisätiedot

Naturalistinen ihmiskäsitys

Naturalistinen ihmiskäsitys IHMISKÄSITYKSET Naturalistinen ihmiskäsitys Ihminen on olento, joka ei poikkea kovin paljon eläimistä: ajattelulle ja toiminnalle on olemassa aina jokin syy, joka voidaan saada selville. Ihminen ei ole

Lisätiedot

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI!

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! SINULLA ON OIKEUKSIA! Netistä saa enemmän irti, kun pitää oikeuksistaan huolta ja toimii itse vastuullisesti. Nettiä voi käyttää lähes jokainen ja jokainen

Lisätiedot

Verkostoitumisen saloja VoimaNaisille

Verkostoitumisen saloja VoimaNaisille Verkostoitumisen saloja VoimaNaisille Jos on riittävästi aikaa, rahaa ja onnea, voi kaiken tehdä yksin. Mutta kenellä niitä on tarpeeksi? Leila Kontkanen 1.10.2013 1 Oliver E. Williamson, taloustieteen

Lisätiedot

ITSENSÄ JOHTAMINEN KOTIHOIDON ESIMIEHEN TYÖSSÄ

ITSENSÄ JOHTAMINEN KOTIHOIDON ESIMIEHEN TYÖSSÄ ITSENSÄ JOHTAMINEN KOTIHOIDON ESIMIEHEN TYÖSSÄ Jonna Luhtaniemi Taija Rämä 2017 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 OPINNÄYTETYÖN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT... 3 3 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET... 4 4 LOPUKSI...

Lisätiedot