RAUTALAMMIN KUNTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTALAMMIN KUNTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma"

Transkriptio

1 RAUTALAMMIN KUNTA Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

2 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Sisältö 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT RAUTALAMMILLA Rautalampi SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ORGANISAATIO RAUTALAMMILLA LASTEN JA NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SOSIAALIPALVELUT Sosiaalityö Toimeentulotuki Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta Perhetyö Perheneuvola NEUVOLA- ja KOULUTERVEYDENHUOLLON PALVELUT RAUTALAMMILLA RAUTALAMMIN KUNNAN VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Perhepäivähoito Esiopetus Kotihoidontuki ja kuntalisä Yksityisen hoidon tuki Varhainen ja erityinen tuki päivähoidossa KOULU Oppilashuolto Tukiopetus Erityisopetus Opinto-ohjaus Oppilaskuntatoiminta Opetusjärjestelyt Kodin ja koulun yhteistyö Koulun aamu- ja iltapäivätoiminta Kerhotoiminta

3 Tukioppilastoiminta Nuorten keskuudessa kouluilla tehtävä kriisityö NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN PALVELUT Nuorisotoimi Liikuntatoimi Erityisnuorisotyö Muu vapaa-ajan toiminta Kirjastotoimi Kulttuuritoimi Sisä-Savon kansalaisopisto Seurakunnat Rautalammin seurakunta Helluntaiseurakunta LASTENSUOJELUN TARVE KUNNASSA EHKÄISEVÄ LASTENSUOJELU LASTENSUOJELUILMOITUS LASTENSUOJELUTARPEEN SELVITYS LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN STRATEGISIA TAVOITTEITA TUKEVAT... TOIMENPIDEEHDOTUKSET VUOSILLE PÄÄTÖKSENTEKO, TOTEUTUS JA SEURANTA LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA, PÄÄTÖKSENTEKO, TOTEUTUS JA SEURANTA Päätöksenteko Seuranta ja arviointi LÄHTEET LIITTEET LIITE 1 KYSELY LIITE 2 PERHEPALVELUOPAS Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Päivitys:

4 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMA PROSESSINA Lastensuojelulaki (417/2007) 12 : Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskeva suunnitelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain (365/1995) 65 :n mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Suunnitelma sisältää suunnittelukaudelta tiedot: 1) lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta; 2) lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista; 3) lastensuojelun tarpeesta kunnassa; 4) lastensuojeluun varattavista voimavaroista; 5) lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta lastensuojelun palvelujärjestelmästä; 6) yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä; sekä 7) suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta. TYÖRYHMÄN TYÖSKENTELY Rautalammin kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valmistelua varten koottu moniammatillinen työryhmä aloitti toimintansa Työryhmän puheenjohtajana ja sihteerinä toimi perusturvajohtaja Mira Laasonen. Päivähoidon edustajana toimi päivähoidonohjaajan sijainen Jonna Putila ja päivähoidonohjaaja Tiina Puranen ja erityislastentarhanopettaja Päivi Sedergren. Koulutoimesta edustajana toimi Arvo Leskinen ja nuoriso- ja vapaa-aikatoimen edustajana toimivat Minna Laitinen ja Anne Saari. Sosiaalitoimen edustajina toimivat sosiaalityöntekijä Lauri Ruotanen ja Marja-Liisa Kauppinen sekä perhetyöntekijä Sari Kärkkäinen sekä avohuollonohjaaja Anu Hotti. Terveydenhuollon edustajina toimivat kouluterveydenhoitaja Marketta Virta ja neuvolan terveydenhoitaja Kaisa Ruostila. Seurakunnan edustajan toimi nuorisopastori Sanna Husso ja diakoni/nuorisotyöntekijä Helena Korhonen, helluntaiseurakunnan edustajina toimivat Päivi Eklund ja Margit Lund, sivistyslautakunnan edustajana Jouni Lund. Perusturvalautakunta nimesi kokouksessaan edustajakseen työryhmään Raija Nevalaisen. Työryhmän sihteerinä ja perhepalveluoppaan kokoajana toimi Raija Heiskanen. Työryhmä kokoontui kevät- ja syyskaudella 2011 säännöllisesti kerran kuukaudessa. Kokoontumisten välillä työryhmään nimetyt edustajat kokosivat oman hallinnonalansa osalta tietoa ja tarvittaessa järjestivät mm. työkokouksia omalta hallinnonalaltaan tarvittavan tiedon aikaansaamiseksi ja keräämiseksi. Osana lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa toteutettiin Rautalammin kunnan perhepalveluopas, joka on suunnitelman liitteenä. Perhepalveluoppaassa esitel- 4

5 lään perheiden käytettävissä olevat hyvinvointipalvelut Rautalammilla. Palvelut on jaoteltu perhesuunnittelusta perheen perustamiseen ja lapsen kasvun ja kehityksen mukaan ikääntyvään perheeseen. Oppaasta löytyvät ne palvelut, joita perhe tarvitsee erilaisissa elämäntilanteissa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman työryhmä teki kuntalaiskuulemisen Rautalammin kaikille kuntalaisille. Kuntalaiskuuleminen suoritettiin kyselylomakkeella, johon pystyi vastamaan kunnan nettisivuilla. (LIITE 1) Lomakkeita oli myös jaossa kouluilta, terveyskeskukselta, seurakuntakodilta sekä kunnan virastotalolta. Vastauksia saatiin 114. Työryhmä ehdottaa pysyvän lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmän nimeämistä, ja tekee kannanoton pestuurockin tulevaisuudesta. 5

6 2 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT RAUTALAMMILLA 2.1 Rautalampi Sijainti Rautalampi sijaitsee Pohjois-Savon maakunnan lounaisosassa rajoittuen lännessä Keski- Suomen ja etelässä Etelä-Savon maakuntiin. Naapureita ovat Suonenjoen ja Pieksämäen kaupunki sekä Hankasalmen, Konneveden, Vesannon ja Tervon kunnat. Kunnan pinta-ala on yhteensä 761,97 km², josta maata 548,55 km² ja vettä 213,42 km². Rautalampi kuuluu aluepoliittisessa vyöhykejaossa EU:n 1-tukialueeseen. Asukastiheys 6,6 as./km² Väestö Väestön ikärakenne 27, 3% 949 kpl 13,9 % 482 kpl Alle 14 vuotiaat Vuotiaat 58,8 % 2044 kpl Yli 65 vuotiaat Kuvio 1. Väestönrakenne

7 Rautalammin tilastotietoja Väestö yhteensä Väestö naiset Väestö miehet Väestöennuste 2020 yhteensä 3233 Väestöennuste 2020 naiset 1624 Väestöennuste 2020 miehet 1609 Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä yhteensä 18,3 19,7 19,7 Lapsiperheet, % perheistä yhteensä 33,7 33,1 32,7 Perheet yhteensä yhteensä Toimeentulotukea saaneet henkilöt vuoden aikana, % asukkaista yhteensä 6,3 6,7 6,9 Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet vuoden aikana yhteensä yhteensä Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä yhteensä 7 7,5 8,6 Työlliset, % väestöstä yhteensä 33,9 34,3 33,6 Työttömät, % työvoimasta yhteensä 11,1 9,8 11,5 Nuorisotyöttömät, % vuotiaasta työvoimasta yhteensä 6,8 9,9 16 Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä yhteensä 17, ,1 7

8 2.2 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ORGANISAATIO RAUTALAMMILLA PERUSTURVALAUTAKUNTA HALLINTO SOSIAALITYÖ RUOKAPALVELU KOTI- JA VANHUS PALVELUT TERVEYSTOIMI Kuva 1. Organisaatiokaava 8

9 2.3 LASTEN JA NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT KUNNAN KAIKKIEN LASTEN JA NUORTEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT PALVELUT Lasten ja nuorten sekä perheiden palvelut on kuvattu kattavasti tämän suunnitelman liitteenä olevassa Rautalammin perhepalveluoppaassa. Perhepalveluopas antaa kokonaiskuvan Rautalammin perhepalveluista eri hallinnonaloilla. (Liite 2) 2.4 SOSIAALIPALVELUT Sosiaalipalvelujen lähtökohtana on huomioida kuntalaisten kussakin elämänvaiheessa tarvitsema tuki ja palvelut: lapset, nuoret, aikuiset, perheet ja vanhukset. Sosiaalipalvelujen kokonaisuudella pyritään edesauttamaan asukkaiden hyvinvointia ja ehkäisemään ongelmien syntymistä. Sosiaalipalveluiden asiakkaan asemasta ja oikeuksista on laki, joka sisältää asiakkaan osallistumiseen, kohteluun ja oikeusturvaan liittyvät periaatteet. Asiakkaalla on oikeus saada päätökset kirjallisesti. Jokaisesta päätöksestä käy ilmi, miten asiassa voi hakea muutosta. Jokaisella kunnalla on oltava sosiaaliasiamies, jonka tehtävänä on neuvoa sosiaalihuollon asiakkaita sosiaalipalvelujen saamiseen liittyvissä asioissa. Rautalammin kunnan sosiaaliasiamies on: Helena Moisio puh ja Sosiaalityö Sosiaalityö on osa kunnan sosiaalipalveluja. Sillä tuetaan vaikeuksissa olevia henkilöitä ja perheitä. Tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä ja ratkaista sosiaalisia ongelmia ja näin ylläpitää ja edistää kansalaisten ja yhteisöjen hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta. Sosiaalityö on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittamaa: - ohjausta - neuvontaa - sosiaalisten ongelmien selvittämistä ja - tukitoimien järjestämistä Toimeentulotuki Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jolla turvataan henkilön ja perheen toimeentulo ja edistetään itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuella turvataan vähintään välttämätön toimeentulo. Toimeentulotuen myöntää hakemuksesta oleskelukunta. 9

10 Toimeentulotukea voidaan hakea sekä kirjallisesti että henkilökohtaisesti asioimalla. Uudet asiakkaat asioivat aina ensimmäisellä kerralla henkilökohtaisesti sosiaalityöntekijän luona. Tuki perustuu lakiin ja asetukseen toimeentulotuesta. Lisäksi perusturvalautakunta on antanut soveltamisohjeen toimeentulotuesta, jolla tarkennetaan joitakin kohtia toimeentulotuen ehdoista Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta on vapaaehtoistyötä, joka täydentää lastensuojelussa toimivien ammattityöntekijöiden työtä. Tukihenkilötoiminnassa tuettava ja tukihenkilö tapaavat lapsen omassa elinympäristössä yhteisen tekemisen ja harrastuksen merkeissä. Tapaamisten kesto ja tiheys sovitaan kussakin tapauksessa erikseen ottaen huomioon tuettavan tarve ja tukihenkilön mahdollisuudet. Tukiperhetoiminnassa tuettava lapsi osallistuu tukiperheen arkeen ja mahdollisesti yöpyy tukiperheen luona esimerkiksi yhden viikonlopun kuukaudessa. Kun lapselle järjestetään avohuollon tukitoimena tukihenkilö tai tukiperhe, kirjataan se asiakassuunnitelmaan. Lisäksi on tärkeää tehdä selkeä sopimus ja suunnitelma tukisuhteen tavoitteista, tiiviydestä ja kestosta. Suunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan ja tukihenkilön tai perheen kanssa ja se tarkistetaan sovituin määräajoin. Myös tukisuhteen päättäminen on valmisteltava huolellisesti. Kunta voi organisoida tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa yksin tai yhteistyössä seudun muiden kuntien kanssa tai käyttää esimerkiksi kolmannen sektorin tuottamia palveluja. Tukihenkilölle tai perheelle maksetaan yleensä kulukorvaus ja/tai palkkio. Jos palvelu ostetaan järjestöltä, myönnetään asiakkaalle maksusitoumus, jonka nojalla palvelun tuottaja laskuttaa kuntaa. Tukihenkilöt ja perheet ovat vaitiolovelvollisia ja vaitiolovelvollisuus jatkuu vielä vapaaehtoistyön päättymisen jälkeen. Ennen tukihenkilöksi tai perheeksi hyväksymistä on tärkeää selvittää vapaaehtoisen tukijan motiiveja ja valmiuksia. Tukihenkilöt ja tukiperheet tarvitsevat riittävän koulutuksen, perehdytyksen, ohjausta ja tukea jaksamiseen. Vapaaehtoistyössä lapsen, nuoren tai tukea tarvitsevan perheen kanssa tarvitaan sitoutumista ja luotettavuutta Perhetyö Perhetyön perustana on sosiaalihuoltolaki /710. Tämän lain 20 :n mukaisesti perhetyö on perheen asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lastenhoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen ja totunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Sosiaalihuoltolain mukaisen palvelupyynnön voi tehdä asiakas ja yhteistyössä perheen kanssa esimerkiksi neuvolan terveydenhoitaja ja sosiaalityöntekijä. Päätös perustuu sosiaalityöntekijän yhdessä perheen kanssa tekemään asiakassuunnitelmaan. Lastensuojelun perhetyö 10

11 Lastensuojelulain 36 :n mukaan perhetyö lastensuojeluperheissä on lastensuojelun avohuollon tukitoimi, joka perustuu lastensuojelulakiin. Asiakkaaksi tullaan lastensuojelun sosiaalityöntekijän tekemän arvioinnin ja päätöksen kautta. Lastensuojelun perhetyö perustuu aina lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tekemään asiakassuunnitelmaan. Perhetyön prosessi: Prosessikuvauksen tarkoituksena on auttaa perhettä ja viranomaisverkostoa jäsentämään perhetyötä työskentelymuotona. Tavoitteena on auttaa ja tukea lasta ja perhettä parhaalla mahdollisella tavalla. 1. Asiakkuuden vireille tulo 2. Perhetyön kartoitus 3. Perhetyön suunnitelman laatiminen 4. Perhetyön toteutus 5. Perhetyön arviointi 6. Perhetyön päättäminen tai jatkosuunnitelmasta sopiminen Kotiin annettava perhetyö: Perhetyön kokonaisuuden muodostavat kotiin annettava perhetyö ja lapsiparkki. Kotiin annettava perhetyö voi olla joko alle tai yli 4-tunnin tilapäistä palvelua tai säännöllistä palvelua. Palvelujen järjestämisen lähtökohtana on asiakasperheiden yhdenvertainen ja oikeudenmukainen kohtelu sekä samansuuntainen harkinta toteutettaessa perhetyötä. Jokaisen perheen tilanne ja tarve kartoitetaan yksilöllisesti. Kriteerien avulla kohdennetaan perhetyön palveluja lapsiperheille, jotka alentuneen toimintakykynsä vuoksi tarvitsevat tukea kotona selviytymiseen. Palvelu on ensisijaisesti tilapäistä apua, jota on tarjolla pääsääntöisesti alle kouluikäisten lasten perheille. Palvelua myönnetään tarpeen, käytettävissä olevien resurssien sekä talousarviomäärärahojen puitteissa. Perhetyön tarvetta arvioitaessa otetaan huomioon avun tarpeen kiireellisyys ja mahdollisuus saada muuta apua. Ensisijaisen kiireellisyyskriteerinä ovat lapsen arjet turvaaminen, kun lapsen arki ja päivän rutiinit ovat uhattuina vanhemman alentuneen toimintakyvyn vuoksi. Perhetyön lapsiparkki kokoontuu kerran viikossa. Se antaa vanhemmille mahdollisuuden asiointiaikaan ja lapsille mahdollisuuden sosiaaliseen kontaktiin muihin saman ikäisiin lapsiin Perheneuvola Perheneuvolatoiminta on sosiaalilain alaista toimintaa, jota kunnat tai kuntayhtymät järjestävät vaihtelevilla tavoilla. Rautalammin kunta ostaa perheneuvolapalvelut Psykologian Tieto Taito 11

12 Oy:ltä. Perheneuvolassa työskentelee yleensä ainakin psykologi, sosiaalityöntekijä ja lastenpsykiatri. Perheneuvola on eri asia kuin äitiys- tai lastenneuvola. Tavoitteena on auttaa lapsia, nuoria ja heidän perheitään kasvatukseen, kehitykseen ja perheiden ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa antamalla ohjausta ja neuvontaa, tekemällä tutkimuksia lapsen ja perheen kokonaistilanteesta ja toteuttamalla erilaisia hoitomuotoja kuten perheterapiaa, lasten yksilöterapiaa, vanhemmuuden hoitoa ja verkostoterapiaa. Perheneuvolan periaatte on, että perheen tulee itse ottaa sinne aktiivisesti yhteyttä. Rautalammilla perheneuvolaan on hakeuduttu neuvolan, kouluterveydenhoitajan tai sosiaalityöntekijän lähetteellä. Perinteisesti perheneuvola toimii terveydenhuollon ulkopuolella: siellä työskentelevät työntekijät eivät siis pääse lukemaan terveyskeskuksen potilasasiakirjoja, eikä se anna ulkopuolisille tietoja ilman vanhemmilta saatua lupaa. Palveluita joudutaan usein jonottamaan. Toisaalta perheneuvolaa voidaan pitää terveydenhuoltoa täydentävänä palveluna. Jos lapsen psyykkinen vointi vaatii kiireellistä paneutumista, perusterveydenhuollosta voidaan tehdä lähete perheneuvolan sijasta lasten- tai nuorisopsykiatriseen erikoissairaanhoitoon Nuorten työpajatoiminta Työpajan tehtävä on nuoren yhteiskuntaan liittäminen, ohjaaminen sekä yleinen kasvatus ja ohjaus. Työpajan toiminta on tarkoitettu kaikille vuoden ikäisille nuorille, jotka kaipaavat tukea elämänvaiheen tärkeissä saumakohdissa, siirryttäessä koulutuksesta tai työttömyydestä työelämään. Nuoren elämänhallinnan tukemiseen sisältyy mm. palveluohjausta, virkistystoimintaa ja työn kautta oppimista (mestari-kisälli malli). Nuorten työpaja toimii Kokkatoiminnan tiloissa joka arkipäivä. Ohjausresursseja nuorten työpajalla on puolitoista henkilötyövuotta. Nuorten paja tarjoaa myös avohuollon tukitoimena mahdollisuuden pajakouluun joka toteutetaan yhteistyössä Matti Lohen koulun kanssa. Koulu vastaa nuoren opintojen etenemisestä työpajan tiloissa. Työpajalla nuorelle tarjotaan mahdollisuus työn kautta oppimiseen. Erilaisten nuorten on mahdollista saada peruskoulun päästötodistus. 12

13 Kuvat Nuorten työpaja ja Kokkatoiminta Avohuollonohjaus Vammaisille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista / 380 Kokkatoiminnan palvelut Kokkatoiminta tuottaa kuntouttavaa työ- ja päivätoimintaa erityisryhmille yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Toiminta perustuu lakisääteisyyteen taustalla mm. lait erityisryhmien työllistämisestä, YK:n ihmisoikeuksien julistus, perustus-, sosiaalihuolto-, mielenterveys- ja kehitysvammaisten erityishuoltolaki. Kokkatoiminta sijaitsee osoitteessa Tallivirrantie 4. 13

14 2.5 NEUVOLA- ja KOULUTERVEYDENHUOLLON PALVELUT RAUTALAMMILLA Rautalammilla toimii yksi neuvola terveyskeskuksessa. Yhden terveydenhoitajan työhön kuuluu perhesuunnitteluneuvola sekä äitiys- ja lastenneuvola. Kouluterveydenhuollossa on yksi terveydenhoitaja. Kouluterveydenhoitajan tehtäviin kuuluu lisäksi sijaisena toimiminen neuvolassa. Terveydenhoitajien työhön kuuluvat lisäksi naisten joukkotarkastukset, influenssarokotukset ja kutsuntatarkastukset. Neuvola tavoittaa lähes 100 %:sti lasta odottavat perheet ja alle kouluikäiset lapset vanhempineen. Perhesuunnitteluneuvolassa tavoitetaan osa nuorista alle 18-vuotiaista tytöistä. Nuoret aloittavat yhä varhemmin sukupuolielämän. Usein vaihtuvat kumppanit ja liian varhainen aikuisuus tuovat omat haasteensa. Perhesuunnittelun tavoitteena on edistää väestön sekä pariskuntien ja yksilöiden seksuaali- ja lisääntymisterveyttä. Yhtenä tavoitteena on, että jokainen lapsi syntyy toivottuna ja perheelle sopivana aikana. Tavoitteena äitiyshuollossa on turvata äidin ja syntymättömän lapsen terveys raskauden aikaisten häiriöiden ehkäisyn ja toteamisen ja tarvittaessa hoitoon ohjaamisen avulla. Tärkeä tavoite on myös koko perheen selviytyminen lapsen kanssa vanhemmuutta tukien. Raskausaikana pyritään tunnistamaan perheen voimavaroja ja kuormittavia tekijöitä. Perheiden tukeminen parisuhteen muutoksiin lapsen synnyttyä sekä sosiaalisten verkostojen ylläpitäminen on tärkeää. Odottavat äidit käyvät neuvolassa noin 15 kertaa raskauden aikana. Näistä kolme käyntikertaa on lääkärillä, ja yksi on niin sanottu laaja terveystarkastus. Lisäksi kaikille odottajille tarjotaan mahdollisuus niin sanottuihin sikiöseulontakäynteihin Kuopion yliopistollisen sairaalan äitiyspoliklinikalle. Myös tulevat isät osallistuvat neuvolakäynteihin. Ensisynnyttäjille järjestetään perhevalmennusta yhdessä Suonenjoen neuvolan ja Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa. Synnytyksen jälkeen neuvolasta tehdään kotikäynti vauvaperheeseen. Näin päästään lähemmäksi perhettä ja saadaan ymmärrystä perheen arjesta. Kotikäynnillä käydään läpi synnytystä ja arvioidaan äidin ja vauvan tila. Synnytyksen jälkeisen masennuksen varhaiseen tunnistamiseen on apuna EPDS-seula, joka tehdään kaikille äidille. Synnyttäjä käy jälkitarkastuksessa lääkärinneuvolassa noin 2 kuukautta synnytyksen jälkeen. Lastenneuvolassa seurataan lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä. Tavoitteena on lapsen ja koko perheen terveys ja hyvän pohjan luominen aikuisiän terveydelle. Terveydenhoitaja tapaa lapsen ennen kouluikää kertaa. Lääkärinneuvola on lapsilla viisi kertaa. Laaja terveystarkastus tehdään neljän kuukauden, 18 kuukauden ja neljän vuoden iässä. 14

15 Neuvolassa tehdään lapsille ns. määräaikaistarkastukset sekä rokotukset. Työmenetelmänä on muun muassa LENE -testi leikki-ikäisille lapsille. 4-6-vuotiaiden kohdalla tehdään tiivistä yhteistyötä päivähoidon kanssa. Toiminnassa pyritään tukemaan lapsen ja vanhempien välistä vuorovaikutusta. Turvallisen kiintymyssuhteen luominen ensimmäisen ikävuoden aikana on lapsen myöhemmän kehityksen kannalta tärkeää. Vanhempien tulisi tunnistaa omat voimavaransa ja perhettä kuormittavat tekijät, koska vanhempien keskinäinen hyvinvointi on lapsen paras koti! Kouluterveydenhuolto jatkaa lastenneuvolan aloittamaa työtä. Tavoitteena on koululaisten terveyden edistäminen, terveen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä vanhempien kautta perheen omien voimavarojen ja selviytymiskeinojen tukeminen. Terveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittain, tarvittaessa useammin. Laajempi terveystarkastus (lääkäri, terveydenhoitaja ja vanhemmat) 1., 5., ja 8.-9 luokalla sekä lukion 2. luokalla. Masennuksen ja päihteiden käytön tunnistamiseksi koulussa käytetään BDI- masennusseulaa ja AUDIT -seulaa. Ylipainoisille koululaisille käytetään painopolku-ohjelmaa. Työmenetelmät: Tärkein työmenetelmä on normaalit ja lakisääteiset terveystarkastukset, johoin sisältyy ennaltaehkäisevä työote ja koko perheen huomioiminen. Yhtenä ennaltaehkäisevänä työmuotona on Toimiva lapsi- ja perhemenetelmä lapsiperheissä, joissa on kuormittavia tekijöitä. Tavoitteena on vanhemmuuden tukeminen ja lasten pärjäävyyden edistäminen ja psyykkisten ongelmien ennaltaehkäisy. 15

16 Käynnit Rautalammin neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa v. 2010: Terveydenhoitaja Lääkäri äitiysneuvolakäynnit: lastenneuvolakäynnit perhesuunnittelu terveysneuvontakäynnit kouluterveydenhuolto opiskelijaterveydenhuolto lapsia syntyi 24 lastenneuvola-asiakkaat 215 kouluterveydenhuolto 440 Yhteistyökumppanit Yhteistyökumppaneita ovat päivähoito, sosiaalitoimi, koulukuraattori, perheneuvola, mielenterveysneuvola, nuorten työryhmä, puhe-, fysio-, toiminta- ja ravitsemusterapeutti sekä muu terveydenhuolto. Huolenaiheet Suurimmat huolenaiheet ovat äidin väsymys ja masennus synnytyksen jälkeen, yleensä vanhempana jaksaminen sekä työttömyys ja taloudellinen tilanne, sosiaalisten verkostojen niukkuus, sairaudet, parisuhteiden hajoaminen ja selviäminen uusperheessä. Haasteellisia ovat lisääntyneet mielenterveyshäiriöt, oppimisvaikeudet ja ylipainoisuus/ syömishäiriöt sekä lisääntynyt päihteiden käyttö. 2.6 RAUTALAMMIN KUNNAN VARHAISKASVATUS Rautalammin kunnan varhaiskasvatuksen lähtökohtana on yhdessä vanhempien kanssa kasvattaa lapsista fyysisesti ja psyykkisesti hyvinvoivia ihmisiä ja mahdollistaa vanhempien työssäkäynti ja opiskelu. Rautalammin kunnan päivähoidolle on laadittu varhaiskasvatussuunnitelma, joka yhdessä esiopetussuunnitelman ja perusopetuksen opetussuunnitelman kanssa muodostaa lasten hyvinvointia, kasvua ja oppimista edistävän kokonaisuuden. 16

17 Varhaiskasvatus toteutuu kokonaisuutena, jossa lapsen hoito, kasvatus ja opetus muodostavat ehyen kokonaisuuden. Lapsen hyvinvoinnin taustalla on hyvinvoiva perhe. Tästä syystä hoitopaikan ja perheen välinen yhteistyö on lapsen hyvinvoinnin kannalta hyvin tärkeä. Yhteistyö perustuu kasvatuskumppanuuteen, tasavertaisuuteen, luottamukseen, avoimuuteen ja toisen kunnioittamiseen. Lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia tuetaan lapsen iän ja kehitysvaiheen mukaisesti ja hänen perustarpeistaan huolehditaan Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatus sisältää päiväkotitoiminnan, esiopetuksen, perhepäivähoidon eri toimintamuotoineen, kotihoidontuen ja kuntalisän sekä yksityisen hoidon tuen Päiväkoti Rautalammilla on kaksi 21-paikkaista päiväkotia. Päiväkoti Riihikodossa toimii esikoulu sekä 3-5-vuotiaiden ryhmä. Riihikoto on auki klo Ryhmäperhepäivähoito Kerttuli muuttui päiväkodiksi alkaen. Kerttuli tarjoaa ilta- ja viikonloppuhoitoa 1-6-vuotiaille lapsille. Kerttuli on avoinna klo Päiväkodeissa ja ryhmäperhepäivähoidoissa noudatetaan Rautalammin kunnan keskuskeittiön yhteistä ruokalistaa. Erityisruokavaliot huomioidaan. 17

18 Koko- ja osapäivähoidossa olevien lasten lukumäärät ja hoitopäivät päiväkodissa vuosien aikana lukum hoitopv lukum hoitopv. Kokopäivähoidossa Osapäivähoidossa Osapäivähoidossa olevat lapset ovat esikoululaisia, jotka tarvitsevat iltapäivähoitoa Perhepäivähoito Perhepäivähoidon toimintamuotoina ovat Rautalammin kunnassa hoitajan kodissa tapahtuva perhepäivähoito sekä ryhmäperhepäivähoito. Omassa kodissa työskenteleviä perhepäivähoitajia on kaksi, joilla voi olla hoidossa maksimissaan neljä lasta + iltapäivähoitoa tarvitseva esikoululainen. Ryhmäperhepäivähoitoa tarjotaan kolmessa yksikössä. Ryhmäperhepäivähoito on perhepäivähoidon toimintaa, jossa kunta esimerkiksi vuokraa huoneiston ja johon tulee työskentelemään 2-3 perhepäivähoitajaa ja tarvittaessa yksi päivä-/lähihoitaja. Tällä hetkellä kaikki kolme ryhmäperhepäivähoitoa ovat kolmen hoitajan ryhmäperhepäivähoitoa. Hoidossa voi olla päivän aikana enintään 12 lasta. Lisäksi Rautalammin kunnassa toimii kaksi yksityistä perhepäivähoitajaa. Seuraavasta taulukosta näkyy koko- ja osapäivähoidossa olevien lasten lukumäärät ja hoitopäivät vuosien aikana. Tässä ovat sekä perhepäivähoitajien lasten määrät ja hoitopäivät että kaikki ryhmäperhepäivähoitokodit lukum hoitopv lukum hoitopv. Kokopäivähoidossa Osapäivähoidossa Esiopetus Esiopetusta tarjotaan kirkonkylällä sekä päiväkodissa että Pentinpellon koululla. Päiväkotiin on sijoitettu lapset, jotka tarvitset iltapäivähoitoa. Pentinpellon koululla tarjotaan pelkkä esiopetus. Lisäksi Kerkonjoensuulla on koulun yhteydessä esiopetusta. Lakisääteiseen vähintään 700 tun- 18

19 tia vuodessa kestävään maksuttomaan esiopetukseen ovat oikeutettuja kaikki lapset vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua. Lukukausi noudattelee pääosin kouluissa noudatettavia toiminta-aikoja Lapsia esiopetuksen piirissä joilla myös päivähoidon tarve Kotihoidontuki ja kuntalisä Kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen, että kuntalisää maksetaan vuoden 2011 loppuun. Kuntalisää on maksettu Rautalammin kunnassa vuodesta 2006 lähtien 200 euroa/ perhe. Kotihoidon tuen ja Rautalampi-lisän (kuntalisä) piirissä perheiden lukumäärät: Kotihoidontukea saavat perheet - joista Rautalampilisää hakeneita perheitä Yksityisen hoidon tuki Vanhemmat voivat järjestää alle kouluikäisen lapsen hoidon yksityisen hoidon tuella. Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä perheen tulojen perusteella hoitolisä. Molemmat maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta. Tukea haetaan Kelan kautta ja se maksetaan vanhempien valitsemalle yksityisen hoidon tuottajalle eli meidän kunnassa yksityisille perhepäivähoitajille, jotka kunta on hyväksynyt. Rautalammin kunnassa on tällä hetkellä kahden hoitajan ryhmäperhepäivähoitokoti. Yksityisen hoidon tuen hoitoraha on 160,64 e/kk/lapsi. Hoitolisä maksetaan perheen bruttotulojen perusteella, ja se on enintään 135,09 e/kk/lapsi Varhainen ja erityinen tuki päivähoidossa Lapsi ja perhe saattavat tarvita tukea eri kehityksen osa- alueilla eri pituisia aikoja ja tuen tarve voi ilmetä eri ympäristöissä ja eri tilanteissa. Tuen tarpeen havaitseminen edellyttää lapsen kehityksen hyvää tuntemusta. Lapsen tuen tarve arvioidaan yhdessä lapsen vanhempien/huoltajien, kasvatushenkilöstön ja asiantuntijoiden kanssa. Tunnistetaan tilanteet, jotka lapsi hallitsee ja joissa hän tarvitsee tukea. Keskusteluissa sovitaan varhaiskasvatuksen tukitoimien käytöstä päivittäisissä tilanteissa niin, että vanhemmille ja henkilöstölle muodostuu yhteinen 19

20 käsitys (kasvatuskumppanuus). Sovitut asiat varhaisen tuen tarpeesta kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja erityisen tuen tarpeesta kuntoutussuunnitelmaan. Suunnitelmassa määritellään lapsen vahvuudet, tuen tarve ja menetelmät. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan toimintakauden aikana ja arvioinnin pohjalta asetetaan uudet tavoitteet. Lapsen tarvitsemat tukitoimet järjestetään siihen päivähoitopaikkaan, missä lapsi on hoidossa. Näihin ryhmiin tukea järjestetään kiertävän erityislastentarhanopettajan sekä ryhmä- ja henkilökohtaisten avustajien avulla. Ensisijainen tukimuoto on suunnitella päivähoitopaikan toiminta ja oppimisympäristö lapsen tarpeita tukevaksi ottaen huomioon erityispedagoginen tieto ja osaaminen. Päivähoidon henkilöstöä sitoo lastensuojelulain 25 :n mukaan palveluksessa ollessaan ilmoitusvelvollisuus. Mikäli henkilöstö on huolissaan lapsen kehityksestä tai hänen kasvuolosuhteistaan, on heidän tehtävä lastensuojeluilmoitus, jos tilanne ei muutu, vaikka huoli on otettu puheeksi vanhempien kanssa. Kiertävä erityislastentarhanopettaja eli KELTO on osa päivähoitohenkilöstöä ja hän työskentelee yhdessä lapsen vanhempien, päivähoitohenkilöstön ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Hän on myös mukana arvioitaessa ja suunniteltaessa lapsiryhmän toimintaa ja lapsen tarvitsemia tukitoimia. 2.7 KOULU Rautalammin kunnassa toimii kaksi perusopetuksen koulua: keskustassa Matti Lohen koulu, joka on ns. yhtenäiskoulu ja antaa opetusta luokille 0 9 ja Kerkonjoen koulu, joka antaa opetusta luokille 0 6. Lisäksi Riihikodon päiväkodissa toimii esikouluryhmä. Kunnassa on myös Rautalammin lukio, jonka ratsastuslinja houkuttelee opiskelijoita ympäri Suomea. Perusopetuksessa on oppilaita noin 350, joista 50 Kerkonjoen koulussa loput Matti Lohen koulussa. Lukiossa on noin 100 opiskelijaa. Opettajia Matti Lohella on noin 25 ja 4 koulunkäyntiavustajaa. Kerkonjoella on 4 opettajaa ja 1 avustaja. Lukiolla on 10 opettajaa. Ryhmäkoot vaihtelevat eri kouluissa eri tuntien aikana, mutta yleensä alakoulun ryhmät ovat oppilasta ja yläkoulussa oppilasta. Erityistä tukea peruskoulussa tarvitsee oppilasta, eli lähes 10 % Oppilashuolto Oppilashuoltoryhmä seuraa oppilaiden hyvinvointia, tekee oppilaita koskevia havaintoja ja käsittelee hyvinvoinnissa esiintyneitä ongelmia sekä sopii tarvittavista toimenpiteistä, niiden toteuttamisesta ja toteuttajista tapauskohtaisesti. Yksittäistä oppilasta koskevien tarvittavien oppilashuollollisten tukitoimien suunnittelussa kuullaan oppilaan lisäksi huoltajaa. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, oppilaan ja heidän huoltajiensa kunnioittaminen sekä eri osapuolien tiedonsaantia ja salassapitoa koskevat säännökset. 20

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT TAMPERE Lanula 27.8.2009, 111 Päivitetty 1.2.2015 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT TAMPERE 2(6) Sisällysluettelo 1. LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT: TAUSTA JA PERUSTEET...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ 1 MITÄ PERHETYÖ ON? Perhetyön tarkoituksena on tukea perheiden omaa selviytymistä erilaisissa elämäntilanteissa ja ennaltaehkäistä perheiden ongelmatilanteita.

Lisätiedot

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Uusi lastensuojelulaki 417/2007 tuo lastensuojelun koko palvelujärjestelmän yhteiseksi tehtäväksi

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 17.10.2013 LAKISÄÄTEINEN PERUSTA Lastensuojelulain

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 13.9.2012 Tuovi Hakulinen-Viitanen 1 Säännölliset tapaamiset

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN 4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN PALVELUKRITEERIT 1. Mitä on lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö? Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön tavoitteena on

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Seinäjoki 11.3.2014 Ville Järvi Erityisopetuksen rehtori Seinäjoen kaupunki Tehtävänanto 1. Yhteistyötä edistävät tekijät 2. Yhteistyön kannalta kehitettävää

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU 1 MITÄ PERHETYÖ ON? Perhetyöllä tarkoitetaan hyvinvoinnin tukemista sosiaaliohjauksella ja muulla tarvittavalla avulla tilanteissa,

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta Oulu 1.9.2016 1 Nuorisolaki 2 Lain tavoite Tämän lain tavoitteena on: 1) edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS 7.3.2016 Annamari Murtorinne yläkoulun rehtori ja Niina Rekiö-Viinikainen erityisopettaja TOIMINTAKULTTUURIN KESKEISET PIIRTEET Hyvinvointi ja turvallinen arki Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit 6.4.2017 Sosisaalihuollon palvelutehtätäkohtaiset palveluprosessit / Niina Häkälä ja Antero Lehmuskoski 1 Sosiaalihuollon palveluprosessit Yleiset

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013

Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava sekä ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Koulutuspäivä lastensuojelulain soveltamisesta Lappeenranta 17.9.2008 Kotka 18.9.2008 Päivi Sinko, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus

Koulutuspäivä lastensuojelulain soveltamisesta Lappeenranta 17.9.2008 Kotka 18.9.2008 Päivi Sinko, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Koulutuspäivä lastensuojelulain soveltamisesta Lappeenranta 17.9.2008 Kotka 18.9.2008 Päivi Sinko, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia paivi.sinko@helsinki.fi Voimaan 1.1.2008 2

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Versio 2.0 Lokakuu 2017 11.10.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Keskeisiä käsitteitä Palvelutehtäväkohtainen palveluryhmä koostuu joukosta sosiaalipalveluja.

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 29.4.2014 EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN KÄSITE Käsite

Lisätiedot

Kainuun sote. Perhekeskus

Kainuun sote. Perhekeskus Kainuun sote Perhekeskus Perheiden hyvinvointi on meille tärkeintä. Neuvolatoiminta Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia. Neuvolan laajat terveystarkastukset tarjoavat perheille tilaisuuden keskustella

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita

Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita Lapsen hyvä arki 2 / Pakaste -hanke Koillismaan I ajankohtaisfoorumi 18.4.2012 Taivalkoski Arja Honkakoski Poske, Pohjois-Pohjanmaan toimintayksikkö

Lisätiedot

Lastensuojelulain toimeenpano

Lastensuojelulain toimeenpano Lastensuojelulain toimeenpano Oppilaan parhaaksi - yhteistä huolenpitoa 24.9.2009 28.9.2009 Hanna Heinonen 1 Esityksen sisältö Käsitemäärittely Lastensuojelulaki > uudistuksen tausta ja tavoitteet Ehkäisevä

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelma on lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Sisällys 1.LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU... 2 1.1 Lapsiperheiden kotipalvelun sisältö... 3 1.2 Lapsiperheiden kotipalvelun aloittaminen... 3 1.3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Lastensuojelu- ja sijaishuoltopalvelujen tila Lapissa

Lastensuojelu- ja sijaishuoltopalvelujen tila Lapissa Lastensuojelu- ja sijaishuoltopalvelujen tila Lapissa Turvaa, hoivaa, kasvatusta seminaari 28.3.2011 sosiaalihuollon ylitarkastaja, KL Sari Husa Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat (POL) 28.3.2011 1 Yhteinen

Lisätiedot

Loimaan. Perhepalvelut

Loimaan. Perhepalvelut Loimaan Perhepalvelut PERHEPALVELUT Loimaan perhepalvelujen työmuotoja ovat palvelutarpeen arviointi, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö ja sosiaa- liohjaus. Perhepalveluihin kuuluvat myös tukihenkilö-

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lastensuojelun perusta Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta.

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto Leena Nousiainen / Rondo Training Oy 11.1.2013 Pori Keskeisiä linjauksia Uuteen lakiin ehdotetaan koottavaksi lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilas-

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Vihdissä tehtyjä linjauksia Päiväkodit ja koulut pyritään rakentamaan samaan yhteyteen aina kun se on mahdollista Äitiys- ja lastenneuvolat rakennetaan

Lisätiedot

Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa

Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa Projekti 1.9.2009-31.10.2011 Tavoitteet: 1. Perhettä voidaan tukea psykososiaalisissa ongelmissa lähellä ja nopeasti 2. Neuvolan palveluvalikko laajenee ja työskentely

Lisätiedot

Ville Järvi

Ville Järvi LSSAVI Lastensuojelukoulutus Ville Järvi 21.2.2017 Näkökulma päivän aiheeseen Millaisia oppilaan kasvua ja oppimista ja arjen hallintaa tukevia toimenpiteitä varhaiskasvatuksessa ja koulussa tehdään ennen

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet 1.6.2015 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.5.2015 Sisältö 1 Sosiaalihuoltolain mukainen

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 Terveydenhoitajan näkökulma sosiaalihuoltolakiin JOENSUUSTA Perustettu vuonna 1848, 284 asukasta Asukkaita 1.1.2015 75 041 Syntyvyys v 2014 768 lasta Asukastiheys

Lisätiedot

NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA

NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA Outi Ingberg Marja-Liisa Tirronen 05/2009 PERHETYÖ Suunnitelmallista / tavoitteellista Määräaikaista Muutokseen tähtäävää Tavoitteena tukea ja edistää erityistä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(6) Sisällys Aloite perhetyöhön... 3 Aloitusvaihe... 3 n suunnitelman tekeminen... 4 n työskentelyvaihe... 4 n työskentelyn arviointi... 5 n päättäminen... 5 3(6) Aloite perhetyöhön Asiakkuus lastensuojelun

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Laatuperiaatteita Lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta ovat vastuussa lapsen vanhemmat ja muut huoltajat. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua ja tukea

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Viranomaisten välinen yhteistyö 8.3.2013

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Hallitusneuvos Outi Luoma-aho Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Yleissivistävän koulutuksen yksikkö 29.9. 2010 Perusopetuslain muutossäädös 642/2010 laki

Lisätiedot

Lakiuudistukset 1.4.2015 - Asiakkaiden oikeus palvelujen saantiin

Lakiuudistukset 1.4.2015 - Asiakkaiden oikeus palvelujen saantiin Lakiuudistukset 1.4.2015 - Asiakkaiden oikeus palvelujen saantiin Lapsilähtöisyys rikosseuraamusalalla Mikkeli 19.11.2015 Päivi Sinko, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelut paivi.sinko@helsinki.fi

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

Rovaniemen lapset ja perheet

Rovaniemen lapset ja perheet Rovaniemen lapset ja perheet Koko väestö 58 825 ( 31.12.2007) Perheet yhteensä 15 810 Lapsiperheet, % perheistä 43,7 Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä 23,0 (SOTKAnet) Lapsia 0 6 vuotiaat 4495 ( 2007),

Lisätiedot

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA 1. YLEISTÄ OPPILSHUOLLOST Perusopetuslain mukaan oppilailla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue 17.4.2014 1 Opiskeluhuollon prosessit ja toimijat

Lisätiedot

Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta

Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön päätösseminaari 30.10.2009 Arja Honkakoski Esityksen sisältö

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

Lastensuojelu tutuksi

Lastensuojelu tutuksi Lastensuojelu tutuksi Lastensuojelu tutuksi Johanna Mäkipelkola 21.10.2011 Lasten suojelun kokonaisuus (Taskinen 2010. 23) Lastensuojeluilmoitusten ja lasten lukumäärä maakunnittain ja ikäryhmittäin v.2010

Lisätiedot

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 1 Perhetyö Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 10.10.2012 Hanna Hirvonen, lastentarhanopettaja 2 MIKÄ ON PERHEIDEN VILLIINA? Ylikartanon päiväkodin avoimia varhaiskasvatuspalveluja tarjoava ryhmä

Lisätiedot

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelusta Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelulain kokonaisuudistus tuli voimaan 1.1.2008 Kaikkien lasten kehityksen turvaaminen Ongelmien ehkäiseminen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 Suomenkielinen koulutusjaosto 17.9.2013 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUS-

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Uudistunut nuorisolaki

Uudistunut nuorisolaki Uudistunut nuorisolaki 23.5.2017 Kouvola Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Nuorisolaki 1285/2016 Lain rakenne Luku 1 Yleiset säännökset sisältää pykälät 1-3 Luku 2 Valtion nuorisotyö ja politiikka

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Kuopio 26.3.2014 Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta Oppilashuollon kehittäminen Liperissä Lukuvuoden 2011-12 aikana yhteensä neljä

Lisätiedot

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ 1.1 Tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät Aloitetaan työ 2011 ja päivitetään vuosittain Toimenpiteet jaetaan

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi perusopetuslain muuttamisesta (HE

Lisätiedot

Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa

Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa 30.11.2011 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus Moniammatillisuus oppilashuollossa Lakisääteistä

Lisätiedot

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Lapsen kotoutumissuunnitelma on suunnattu kaikille alle 17 vuotiaille maahanmuuttajalapsille heidän kotoutumisensa tueksi ja tarvittavien tietojen siirtymiseksi.

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Kouluterveydenhuolto Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Päiväkotihoito Päiväkotihoito 0-2 vuotiaalle lapselle hpv 63,17 13 200 833

Lisätiedot

Lastensuojeluilmoitus ja tahdonvastainen hoito. Päihdelääketieteen kurssi

Lastensuojeluilmoitus ja tahdonvastainen hoito. Päihdelääketieteen kurssi Lastensuojeluilmoitus ja tahdonvastainen hoito Päihdelääketieteen kurssi 13.11.2014 Esityksen sisältö Taustaa lyhyesti Lastensuojeluilmoitus ja ennakollinen lastensuojeluilmoitus Erityiskysymyksenä tahdonvastainen

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(7) Sisällys Lastensuojeluasian vireilletulo...3 Arvio toimenpiteiden tarpeesta...4 Kiireelliset lastensuojelutoimenpiteet...4 Lastensuojelutarpeen selvitys...5 Avohuollon tukitoimet...5 Huostaanotto

Lisätiedot

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 30.11.2016 2 Sisällys 1. Toiminta-ajatus ja toiminnan tavoitteet 3 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

ENNAKOLLISET LASTENSUOJELUILMOITUKSET

ENNAKOLLISET LASTENSUOJELUILMOITUKSET ENNAKOLLISET LASTENSUOJELUILMOITUKSET Jenni Weck-Näse LSL 25 C Ennen lapsen syntymää 25 :n 1 momentissa mainittujen henkilöiden on salassapitosäännösten estämättä tehtävä ennakollinen lastensuojeluilmoitus,

Lisätiedot

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu 1 Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu Oppilashuoltoryhmä ohjaa lapsen / nuoren palveluiden piiriin. Miten prosessi etenee kussakin organisaatiossa / yksikössä? Miten palveluihin päästään? 2) Miten asia

Lisätiedot

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL.

Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL. Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL. Miten lähisuhdeväkivallan puheeksi ottaminen näkyy ohjeistuksessa THL:n ja Helsingin yliopiston

Lisätiedot