Kirkkoneuvoston pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa nähtävänä ma-pe klo 9-15:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkoneuvoston 22.1.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa nähtävänä 23.1.2013-8.2.2013 ma-pe klo 9-15:"

Transkriptio

1 PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa nähtävänä ma-pe klo 9-15: 1 Kokouksen avaaminen 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Kirkkovaltuuston päätökset 6 Kirkkoneuvoston nimeäminen vuosiksi Kirkkoneuvoston edustus kirkkovaltuuston kokouksissa vuosina Kirkkoneuvoston edustajan valitseminen kappelineuvoston kokouksiin vuosiksi Tuki- ja työryhmien sekä toimikuntien valitseminen vuosiksi Lähetystyölle myönnettyjen määrärahojen kohdentaminen 11 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston valitseminen vuosiksi Määräaikaisen seurakuntapastorin viran perustaminen 13 Muutos vuoden 2013 talousarvioon 14 Edustajien valitseminen Kiinteistö Oy Liikejalavan yhtiökokouksiin vuosiksi 2013 ja Edustajan nimeäminen tiekuntien osakasten kokouksiin Hollolassa vuosiksi 2013 ja Edustajan nimeäminen Pappilan kylän yhteisten alueiden osakasten kokouksiin vuosiksi 2013 ja Edustajien valinta maanmittaus- ja tietoimituksiin Hollolassa vuosiksi 2013 ja Parinpellon leirikeskuksen leirikappelirakennuksen suunnitelmien ja kustannusarvion hyväksyminen 19 Muut asiat 20 Aloiteasiat 21 Ilmoitusasiat 22 Kokouksen päättäminen ja muutoksenhakuoikeudesta ilmoittaminen Hollolassa Antti Lahtinen Kirkkoneuvoston puheenjohtaja

2 PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 2 (28) KIRKKONEUVOSTO Aika Tiistaina klo Paikka Puheenjohtaja Jäsenet Varajäsenet Sovituksenkirkko, Keskuskatu 2 (kokoustila Mooses) Lahtinen Antti, kirkkoherra Hämäläinen Kalevi Koskelo Aimo Kotiaho Pekka (varapj.) Lindqvist Kauko Lyyri Maija Silventoinen Aimo Tanhuanpää Ritva-Liisa Tiilikka Liisa Lindeman Aino Korkeila Laura Muut läsnäolijat Poissa: Iivari Eila, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Koljonen Heikki, kiinteistöpäällikkö Seppänen Heikki, talouspäällikkö Säde, Juhana, tiedottaja, sihteeri Aakala Seija, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Louekoski-Huttunen Toini, jäsen Salo Tuulia, jäsen Pohto Pentti, Hämeenkosken kappalainen Huttunen Timo, kappalainen

3 PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 3 (28) 1 Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Esitys: Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. Tehtäviin valittiin Lyyri Maija ja Korkeila Laura. 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Esitys: Työjärjestykseksi hyväksytään esityslista. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi sillä lisäyksellä, että 18 (Muut asiat) kohdalle lisättiin uutena pykälänä Parinpellon leirikeskuksen leirikappelirakennuksen suunnitelmien ja kustannusarvion hyväksyminen. Pykälien järjestyslukua kasvatetaan siitä eteenpäin yhdellä.

4 PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 4 (28) 5 Kirkkovaltuuston päätökset Kirkkovaltuusto teki kokouksessaan seuraavat päätökset: 5 Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valitseminen vuosiksi Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valitseminen vuosiksi Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valitseminen vuosiksi Kirkkoneuvoston yhdeksän jäsenen valitseminen vuosiksi Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen valitseminen vuosiksi Kirkkoneuvoston yhdeksän jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen valitseminen vuosiksi Toimituspalkkioiden vahvistaminen lukien 12 Kiinteistöjen vaihtokirjan hyväksyminen 13 Hämeenkosken kappeliseurakunnan metsäsuunnitelma vuosille Parinpellon leirikeskuksen leirikappelirakennuksen suunnitelmien ja kustannusarvion hyväksyminen Kirkkovaltuuston tarkastettu pöytäkirja on lähetetty sähköpostitse kirkkoneuvoston jäsenille tiedoksi ja se on kokouksessa nähtävillä. Esitys: Kirkkovaltuuston päätökset todetaan lain mukaisiksi ja täytäntöön pantaviksi. Kirkkovaltuuston päätökset todettiin lain mukaisiksi ja täytäntöön pantaviksi. Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta KL 24:5 perusteella. Esittelijä Kirkkoherra Antti Lahtinen Keskuskatu Hollola Puh Sähköposti

5 PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 5 (28) 6 Kirkkoneuvoston nimeäminen vuosiksi Kirkkovaltuuston on kokouksessaan valinnut kirkkoneuvoston vuosiksi Kirkkoneuvoston puheenjohtaja on kirkkoherra (KL 10:2) ja kirkkoherran ollessa pois viranhoidosta puheenjohtajana toimii vs. kirkkoherra. Tiedottajan johtosäännön perusteella tiedottaja toimii kirkkoneuvoston sihteerinä. Esittelijöinä oman vastuualueensa osalta ja läsnäolo- ja puhevaltaisina ovat talouspäällikkö ja kiinteistöpäällikkö. Lisäksi kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla sekä hallintokappalaisella ja Hämeenkosken kappeliseurakunnan kappalaisella on läsnäoloja puheoikeus kirkkoneuvoston kokouksissa (KJ 9:3,1, kohta 1). Kirkkoneuvosto ja jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet ovat seuraavat: jäsen kirkkoherra, pj, Antti Lahtinen Hämäläinen Kalevi Kotiaho Pekka, vpj Koskelo Aimo Lindqvist Kauko Louekoski-Huttunen Toini Lyyri Maija Salo Tuulia Silventoinen Aimo Tanhuanpää Ritva-Liisa Tiilikka Liisa varajäsen vs. kirkkoherra Ylä-Uotila Simo Rinne Keijo Takala Paavo Mänttäri Jorma Lindeman Aino Kuikka Pirjo Korkeila Laura Hytönen Markus Halme Liisa Muhli Sirkku Esitys: Kirkkoneuvosto toteaa kirkkovaltuuston päätöksen kirkkoneuvoston luottamushenkilöjäsenten valinnasta sekä lakiin ja johtosääntöihin perustuvat oikeudet olla läsnä ja käyttää puheoikeutta. Todettiin kirkkovaltuuston päätös kirkkoneuvoston luottamushenkilöjäsenten valinnasta sekä lakiin ja johtosääntöihin perustuvat oikeudet olla läsnä ja käyttää puheoikeutta. Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta KL 24:5 perusteella. Esittelijä: kirkkoherra Antti Lahtinen Keskuskatu Hollola Puh Sähköposti

6 PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 6 (28) 7 Kirkkoneuvoston edustus kirkkovaltuuston kokouksissa vuosina KJ 8:7,1-2 mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tai heidän molempien ollessa estyneenä kirkkoneuvoston määräämän jäsenen on oltava saapuvilla kirkkovaltuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei kuitenkaan estä asioista päättämistä. Kirkkoneuvoston tähän tehtävään valitsema henkilö saa valtuuston kokouksessa ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, ellei hän ole valtuutettu. Vuosina kyseiseen tehtävään oli valittuna Aimo Silventoinen. Esitys: Kirkkoneuvosto valitsee edustajansa kirkkovaltuuston kokouksiin vuosiksi KJ 8:7,1-2 mukaisessa tarkoituksessa. Kirkkoneuvoston edustajaksi valittiin Aimo Silventoinen. Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24:3 ja KL 24:6 mukaan. Esittelijä: kirkkoherra Antti Lahtinen Keskuskatu Hollola Puh Sähköposti

7 PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 7 (28) 8 Kirkkoneuvoston edustajan valitseminen kappelineuvoston kokouksiin vuosiksi KJ 12:2,2 määrää, että seurakunnan kirkkoherralla ja kirkkoneuvoston ( ) keskuudestaan valitsemalla jäsenellä on oikeus olla saapuvilla kappelineuvoston kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun mutta ei päätöksen tekoon. Kirkkoneuvoston jäsen Kauko Lindqvistillä oli oikeus vuosina osallistua Hämeenkosken kappeliseurakunnan kappelineuvoston kokouksiin KJ 12:2,2 mukaisesti. Esitys: Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan henkilön, jolla on oikeus vuosina osallistua Hämeenkosken kappeliseurakunnan kappelineuvoston kokouksiin KJ 12:2,2 mukaisesti. Tehtävään valittiin Kauko Lindqvist. Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24:3 ja KL 24:6 mukaan. Esittelijä: kirkkoherra Antti Lahtinen Keskuskatu Hollola Puh Sähköposti

8 PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 8 (28) 9 Tuki- ja työryhmien sekä toimikuntien valitseminen vuosiksi Kirkkoneuvosto voi asettaa seurakunnallista toimintaa varten toiminnallisia toimintayksiköitä tukemaan toimintaa ja toimimaan työntekijöiden kanssa. Kappelin ohjesäännön mukaan kappelineuvosto valitsee toimintaryhmät kappelin alueelle. Tästä yleisperiaatteesta poiketen lapsi- ja perhetyössä on koko seurakuntaa koskeva ryhmä, jonka toiminta koskee koko seurakuntaa. Tuki- ja työryhmät on valittu siten, että työntekijät ovat työaloittain tehneet ehdotuksia toimintaan osallistuvista sopiviksi katsomistaan henkilöistä ja kirkkovaltuuston valtuustoryhmät tekevät ehdotuksia omasta puolestaan. Kirkkoherra on laatinut näiden esitysten pohjalta esityksen kirkkoneuvostolle, joka päättää tuki- ja työryhmien nimittämisestä. Ohessa on kooste-esitys tuki- ja työryhmien jäseniksi vuosille Esitys: Kirkkoneuvosto nimeää henkilöt vuosiksi tuki- ja työryhmiin. VARHAISKASVATUKSEN TUKIRYHMÄ Hytönen Markus Keskiväli Siskoliisa Kiiveri Marko Korkeila Laura Kuoppa Tarja Rantakömi Hannu Ruhalahti Mari NUORISOTYÖN TUKIRYHMÄ Erkkilä Jon Hietanen Katri Riihelä Teemu Salminen Janne Satovuori Kari Tanhuanpää Ritva-Liisa Taskinen Elina LÄHETYS- JA AIKUISTYÖN TUKIRYHMÄ Hämäläinen Kalevi Iivari Eila

9 PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 9 (28) Keskiaho Tuomo Lyyri Maija Niipala Tuula Ruponen Tuomo Takala Risto MISSIOKAUPPATYÖRYHMÄ Eskola Aili Kivijoki Matti Palminen Helena Rosendahl Heikki Ruponen Maila Waajakoski Elina DIAKONIATYÖN TUKIRYHMÄ Aakala Seija Halme Liisa Koskelo Aimo Löfgren Susan Ryökäs Riikka Sulonen Kari Tiilikka Liisa KAIKEN KANSAN KAMMARIN TYÖRYHMÄ Ikävalko Pirjo Koponen Armi Nuuttila Erkki Porri Erkki Rinne Keijo Risku-Pellinen Elina Wessman Jorma YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖRYHMÄ Alaranta Eija Lindqvist Kauko Nieminen Jorma Piirainen Anna-Maija Ruokonen Ruut Vanhala-Selin Kristiina Wessman Jorma VESIKANSATYÖRYHMÄ Aarnivuo Tuija Engman Marja Grönholm Eija

10 PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 10 (28) Laine Tarja Pälsi Pasi Söyrilä Ulla Simola Juha Salo Tuulia Virtanen Ahti Kirkkoneuvosto nimesi henkilöt vuosiksi tuki- ja työryhmiin esityksen mukaisesti. Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24:3 ja KL24:6 mukaan. Esittelijä: kirkkoherra Antti Lahtinen Keskuskatu Hollola Puh Sähköposti

11 PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 11 (28) 10 Lähetystyölle myönnettyjen määrärahojen kohdentaminen Kirkkovaltuusto on päättänyt talousarviossa myöntää 2 % arvioiduista verotuloista lähetystyölle ja kansainväliselle diakonialle. Esitys: Lähetystyölle myönnetty talousarviomääräraha jaetaan kirkon virallisille suomenkielisille lähetysjärjestöille seuraavasti: (Osuudet laskettu viimeksi valmistuneen vuoden 2011 Kirkon Lähetystyön Keskuksen tilaston pohjalta, siinä suhteessa mikä on ollut seurakunnassamme vapaaehtoinen kannatus alla mainituille lähetysjärjestöille.) Suomen Lähetysseura Sanansaattajat Suomen Ev. Lut. Kansanlähetys Lähetysyhdistys Kylväjä Suomen Lut. Evankeliumiyhdistys Suomen Pipliaseura Hämeenkosken kappelineuvoston päätöksellä lähetysjärjestöille yhteensä Esitys hyväksyttiin. Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24:3 ja KL 24:6 mukaan. Esittelijä Kirkkoherra Antti Lahtinen Keskuskatu Hollola Puh Sähköposti

12 PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 12 (28) 11 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston valitseminen vuosiksi Kirkkoneuvoston ohjesäännön 4. pykälän mukaan Hollolan seurakunnan kirkkoneuvostossa on taloudellinen jaosto, johon kuuluvat puheenjohtajana kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja kirkkoneuvoston valitsemat neljä muuta jäsentä. Kirkkoneuvosto valitsee jaoston toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa. Jaosto valitsee varapuheenjohtajan ensimmäisessä kokouksessa. Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan ( 7) kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi Pekka Kotiahon. Taloudellisen jaoston puheenjohtajana on kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. (KL 10:3,2) Kirkkoneuvoston taloudellisessa jaostossa jäsenen varajäsenenä toimii kirkkoneuvostoon valittu henkilökohtainen varajäsen. Kirkkoneuvoston taloudellisessa jaostossa on läsnäolo- ja puheoikeus kirkkoherralla, talouspäälliköllä, kiinteistöpäälliköllä ja Hämeenkosken kappeliseurakunnan kappalaisella. (Kn:n ohjesääntö 8) Vuosina taloudellisen jaoston jäseninä ja heidän henkilökohtaisina varajäseninä toimivat: Jäsen Hämäläinen Kalevi Lyyri Maija Silventoinen Aimo Tiilikka Liisa Varajäsen Anttila Sini Kuikka Pirjo Hytönen Markus Muhli Sirkku Esitys: Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan neljä taloudellisen jaoston jäsentä vuosiksi ja toteaa samalla heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Kirkkoneuvosto valitsi taloudellisen jaoston jäseniksi vuosiksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen seuraavat henkilöt: Jäsen Hämäläinen Kalevi Lyyri Maija Silventoinen Aimo Tiilikka Liisa Varajäsen Ylä-Uotila Simo Kuikka Pirjo Hytönen Markus Muhli Sirkku

13 PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 13 (28) Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24:3 ja KL 24:6 mukaisesti. Esittelijä Kirkkoherra Antti Lahtinen Keskuskatu Hollola Puh Sähköposti

14 PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 14 (28) 12 Määräaikaisen seurakuntapastorin viran perustaminen Hollola on maantieteeltään varsin rikkonainen kunta. Tämä vaikuttaa seurakunnan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Vesikansan alueella (Paimela, Kalliola Kukkila, Heinlammi) ei ole yhteistä maarajaa muun Hollolan kanssa. Vesikansassa asuu noin 4000 hollolalaista ja alue on muuttovoittoaluetta. Alueella on varsin paljon lapsiperheitä. Seurakunta ei nykyisillä työvoimaresursseillaan ole riittävästi kyennyt reagoimaan muuttuvan alueen tarpeisiin. Vesikansan alueen toiminnan kehittämistä varten on syytä perustaa kokoaikainen määräaikainen seurakuntapastorin virka ajalle Viran palkkaus on vaativuusryhmän 602 (3031,87 /kk) mukainen. Seurakuntapastorin tehtäviin kuuluu papillisten tehtävien ohella erityisesti kasvatustyön kehittäminen ja edistäminen Vesikansan alueella. Vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisältyy määräraha tähän tarkoitukseen. Viran määräaikaisuuden peruste on tehtävän projektiluonteisuus. Viimeistään vuonna 2016 arvioidaan tämän määräaikaisen viran perustamisesta sekä Vesikansan aluetoimintaan panostamisesta saatuja hyötyjä. Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Hollolan seurakunta perustaa määräaikaisen seurakuntapastorin viran ajalle Viran palkkaus on vaativuusryhmän 602 (3031,87 /kk) mukainen. Määräaikaisuuden perusteena on tehtävän projektiluonteisuus. Virkaan valitun tulee esittää ennen viran vastaanottamista rikosrekisteriote ja lääkärintodistus. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja esittää sen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta Esittelijä: kirkkoherra Antti Lahtinen Keskuskatu Hollola Puh Sähköposti

15 PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 15 (28) 13 Muutos vuoden 2013 talousarvioon Vuoden 2012 talousarviossa oli kirkonkirjojen digitointityön jatkamista varten vuodelta 2011 siirtynyttä määrärahaa investointiosassa euroa. Vuonna 2012 hankkeeseen käytettiin euroa mikrofilmien skannaukseen ja määrärahaa on jäljellä euroa. Päätös hankkeesta on tehty kirkkoneuvostossa Hollolan ja Hämeenkosken vanhojen (vuodesta 1860 alkaen) kirkonkirjojen mikrofilmaukseen ja digitointiin on varattu rahaa yhteensä euroa, josta on siis jäljellä euroa. Pitkäaikainen Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisterin hoitama yhteishanke on edelleen kesken ja seurakuntien keskusrekisterin johtaja Kari Eskelinen kertoi loppuvuodesta 2012 projektin valmistuvan vuoden 2013 syksyyn mennessä. Projektin hitauden vuoksi keskusrekisteri ei ole päässyt tarkastamaan kaikkia Hollolan seurakunnan materiaalia. Tästä syystä loppulaskuakaan ei ole vielä voitu tehdä. Tarkastamisen hitaus johtuu pääosin työn suorittajan Affecto Oy:n digikuvaukseen liittyvistä teknisistä sekä Kirkkohallituksen ohjelman ongelmista. Uusi jäsentieto-ohjelma Kirjuri on otettu käyttöön kaikissa seurakunnissa vuoden 2012 aikana porrastetusti, Päijät-Hämeen keskusrekisterin seurakunnissa ja siis myös Hollolan seurakunnassa Kun nykyisin siirtomäärärahamenettely ei ole mahdollista ja koska hanke jatkuu vuoden 2013 aikana, tulee jäljelle vuonna 2012 jäänyt määräraha esittää muutoksena vuoden 2013 talousarvioon. Kysymyksessä ei ole lisämääräraha, vaan samalla summalla alittuvat vuoden 2012 talousarvion investointiosan menot. Esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle muutoksena vuoden 2013 talousarvioon, että lisätään kirkonkirjojen mikrofilmausta ja digitointityötä varten vuonna 2012 jäljellä oleva määräraha investointiosaan tilille Muut aineelliset hyödykkeet, Muut pitkävaikutteiset menot euroa. Määräraha lisää vuoden 2013 talousarviossa investointiosan menoja euroa, jolloin investointiosan menojen loppusumma on = euroa.

16 PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 16 (28) Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja esittää sen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta kirkkolain 24 luvun 5. pykälän perusteella. Esittelijä: Talouspäällikkö Heikki Seppänen Keskuskatu Hollola puh Sähköposti:

17 PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 17 (28) 14 Edustajien valitseminen Kiinteistö Oy Liikejalavan yhtiökokouksiin vuosiksi 2013 ja 2014 Esitys: Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan edustajan sekä edustajalle varahenkilön vuosien 2013 ja 2014 aikana pidettäviin Kiinteistö Oy Liikejalavan yhtiökokouksiin. Seurakunnan omistamien osakkeiden numerot ovat , yhteensä 90 osaketta. Kiinteistössä sijaitsee Hedelmätarhan seurakuntakoti, osoite Hedelmätarhantie 9. Vuosina 2011 ja 2012 edustajana toimi kiinteistöpäällikkö Heikki Koljonen ja varalla talouspäällikkö Heikki Seppänen. Hollolan seurakunnan edustajaksi valittiin Hollolan seurakunnan kiinteistöpäällikkö ja varahenkilöksi Hollolan seurakunnan talouspäällikkö. Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24. luvun mukaisesti. Esittelijä: Kiinteistöpäällikkö Heikki Koljonen Keskuskatu Hollola Puh Sähköposti

18 PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 18 (28) 15 Edustajan nimeäminen tiekuntien osakasten kokouksiin Hollolassa vuosiksi 2013 ja 2014 Esitys: Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan edustajan vuosiksi 2013 ja 2014 Hollolan kunnassa sijaitsevien, sellaisten tiekuntien osakkaiden kokouksiin, joissa seurakunnalle on määrätty osuuksia, sekä edustajalle varajäsenen. Vuosina 2011 ja 2012 edustajana oli kiinteistöpäällikkö Heikki Koljonen, varalla kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Kotiaho. Hollolan seurakunnan edustajaksi valittiin Hollolan seurakunnan kiinteistöpäällikkö, varalle Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24. luvun mukaisesti. Esittelijä: Kiinteistöpäällikkö Heikki Koljonen Keskuskatu Hollola Puh Sähköposti

19 PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 19 (28) 16 Edustajan nimeäminen Pappilan kylän yhteisten alueiden osakasten kokouksiin vuosiksi 2013 ja 2014 Esitys: Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan edustajan vuosina 2013 ja 2014 pidettäviin Hollolan kunnan Pappilan kylän yhteisten alueiden ja kalastuskunnan osakasten kokouksiin sekä edustajalle varajäsenen. Vuosina 2011 ja 2012 edustajana oli kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Kotiaho ja varalla kirkkovaltuuston jäsen Sirkku Muhli. Hollolan seurakunnan edustajaksi valittiin kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Kotiaho ja varalle kirkkovaltuuston jäsen Sirkku Muhli. Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24. luvun mukaisesti. Esittelijä: Kiinteistöpäällikkö Heikki Koljonen Keskuskatu Hollola Puh Sähköposti

20 PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 20 (28) 17 Edustajien valinta maanmittaus- ja tietoimituksiin Hollolassa vuosiksi 2013 ja 2014 Esitys: Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan edustajan vuosina 2013 ja 2014 Hollolan kunnassa pidettäviin maanmittaus- ja tietoimituksiin sekä edustajalle varajäsenen. Vuonna 2012 edustajana on toiminut kiinteistöpäällikkö ja varalla kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Kotiaho. Hollolan seurakunnan edustajaksi valittiin Hollolan seurakunnan kiinteistöpäällikkö ja varalle kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Kotiaho. Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24. luvun mukaisesti. Esittelijä: Kiinteistöpäällikkö Heikki Koljonen Keskuskatu Hollola Puh Sähköposti

21 PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 21 (28) 18 Parinpellon leirikeskuksen leirikappelirakennuksen suunnitelmien ja kustannusarvion hyväksyminen Hollolan seurakunnan kirkkoneuvosto kokouksessaan päätti esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi Parinpellon leirikeskuksen leirikappelin suunnitelmat ja kustannusarvion jonka loppusumma on noin euroa siten, että kohde rakennetaan suunnitelmista poiketen ilman wc- tilaa. Kustannusten jakautuminen eri vuosille täsmennetään vuosien talousarviota sekä toiminta ja taloussuunnitelmaa laadittaessa. Kirkkovaltuusto kokouksessaan palautti asian kirkkoneuvoston valmisteltavaksi lisäselvityksiä varten. Seurakunnan merkittävissä kiinteistöissä tehdään ympäristödiplomihankkeeseen liittyen energiakatselmukset vuosina Esitys: Kirkkoneuvosto antaa johtoryhmän valmisteltavaksi seuraavaa: 1) Vuonna 2013 tehtävän energiakatselmusten valmistuttua Parinpellon leirikeskuksessa tehtävistä rakentamiseen liittyvistä investoinneista ja suurimmista vuosikorjaustöistä tehdään pitkän tähtäyksen suunnitelma (PTS), joka antaa kokonaiskuvan rakennusten kunnosta, korjaustarpeista, ajankohdista ja kustannuksista. 2) Suunnitelmaan liitetään myös kappelin rakentamistarve perusteluineen. 3) Energiakatselmusten valmistuttua PTS tehdään myös muissa seurakunnan merkittävissä kohteissa. Esitys hyväksyttiin. Kohdista 1 ja 2 tehdään esitys kirkkoneuvostolle. Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta kirkkolain 24 luvun 5. pykälän perusteella Esittelijä: Kiinteistöpäällikkö Heikki Koljonen Keskuskatu Hollola Puh Sähköposti

22 PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 22 (28) 19 Muut asiat Muita asioita ei ollut. 20 Aloiteasiat Aloiteasioita ei ollut. 21 Ilmoitusasiat a) Kirkkoherran päätökset annetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi: 49/2012 Työ- ja virkavapaat 50/2012 Vuosilomat 51/2012 Vuosilomat 52/2012 Työ- ja virkavapaat 53/2012 Vuosilomat 54/2012 Vuosiloma 55/2012 Työ- ja virkavapaat b) Kiinteistöpäällikön päätökset annetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi: 48/2012 Työvapaiden myöntäminen 49/2012 Vuosilomien myöntäminen 1/2013 Kiinteistötyöntekijän työsopimuksen tekeminen 2/2013 Vuosilomien myöntäminen c) Talouspäällikön päätökset annetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi: 13/2012 Vuosilomapäätös 14/2012 Vuosisidonnaisen palkanosan (kokemuslisän) muutoksia d) Verotulokehitys vuosina ja verrattuna talousarvioon Ansio- ja pääomavero Yhteisöverotulo-osuus Verotulot yhteensä Verotulojen muutos % -4,1 4,2 0,0-0,9 8,2 Talousarvio Muutos budjettiin euroa

23 PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 23 (28) Verotulo alittui talousarvioon verrattuna euroa vuonna Vuoden 2011 verotuksen valmistumisen jälkeen marraskuussa 2012 tehdyssä ns. maksuunpanotilityksessä seurakunnalta perittiin takaisin liikaa ennakkosuorituksissa tilitettyä veroa euroa. Poikkeuksellisen suuren maksuunpanotilityksen syynä on verottajan mukaan koko maassa se, että verohallinnon jako-osuuksia määrittävä arviointijärjestelmä ei laskelmissaan kyennyt huomioimaan seurakuntien jäsenmäärän suurta vähenemistä. Myös ennakkoveroja palautettiin euroa. Yhteisöveron palautukset olivat myös koko maassa poikkeuksellisen suuret. Vuoden 2012 tilinpäätös tulee olemaan verotulojen alittumisesta huolimatta kuitenkin ylijäämäinen. Talouspäällikkö antaa kokouksessa lisätietoa asiasta. e) 5.2. Rovastikunnan neuvottelukunnan kokous Nastolassa. Kirkkoneuvosto: a) Merkittiin tiedoksi. b) Merkittiin tiedoksi. c) Merkittiin tiedoksi. d) Merkittiin tiedoksi. e) Merkittiin tiedoksi. 22 Kokouksen päättäminen ja muutoksenhakuoikeudesta ilmoittaminen Puheenjohtaja päätti kokouksen ja totesi, että tiedot muutoksenhakuoikeudesta liitetään kirkkoneuvoston liitetään pöytäkirjaan. Allekirjoitukset: Antti Lahtinen Puheenjohtaja Juhana Säde sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Hollolassa Maija Lyyri pöytäkirjantarkastaja Laura Korkeila pöytäkirjantarkastaja

24 PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 24 (28) HOLLOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pöytäkirjan pykälä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 5, 6, 13, 18 Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 1. Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, 2. hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n, tai 4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a :n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Pöytäkirjan pykälät: 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on (tavarat ja palvelut), (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja (rakennus ja käyttöoikeusurakat)

25 PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 25 (28) OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Hollolan seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Keskuskatu 2 Postiosoite: Keskuskatu 2, Hollola Telekopio: (03) Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: 7, 8, 9 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan HANKINTAOIKAISU Oikaisuvaatimuksen sisältö Hankintaoikaisun tekeminen Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki ). Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Hollolan seurakunnan kirkkoneuvosto, pöytäkirjan pykälät: Käyntiosoite: Keskuskatu 2 Postiosoite: Keskuskatu 2, Hollola Telekopio: (03) Sähköposti: Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen

26 PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 26 (28) viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi: oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Kirkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Asiakaspalvelu avoinna: ma-pe klo Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 1 Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna Puhelinvaihde: Telekopio: Sähköposti: Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Valitusaika 30 päivää Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: Käynti- ja postiosoite: Eteläpuisto 2 C, Tampere Puhelinvaihde: (03) Telekopio: (03) Sähköposti: Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 30 päivää PL 185 (Satamakatu 11), Helsinki Telekopio: Sähköposti:

PÄÄTÖSLUETTELO. 10 Kirkkoneuvoston yhdeksän jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen valitseminen. vuosiksi 2015 2016

PÄÄTÖSLUETTELO. 10 Kirkkoneuvoston yhdeksän jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen valitseminen. vuosiksi 2015 2016 PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkovaltuuston tiistaina 3. päivänä helmikuuta vuonna 2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 5.2.2015-7.3.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston 10.12.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 11.12.2013-10.1.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Kirkkovaltuuston 10.12.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 11.12.2013-10.1.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkovaltuuston 10.12.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 11.12.2013-10.1.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 43 Kokouksen avaaminen 44 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Sovituksenkirkko, Keskuskatu 2 (kokoustila Mooses)

Sovituksenkirkko, Keskuskatu 2 (kokoustila Mooses) PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 12.5.2015 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 13.5.- 28.5.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 58 Kokouksen avaaminen 59 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston 2.12.2014 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 3.12.2014-2.1.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Kirkkovaltuuston 2.12.2014 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 3.12.2014-2.1.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkovaltuuston 2.12.2014 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 3.12.2014-2.1.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 24 Kokouksen avaaminen 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 25.3.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 25.3.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 25.3.2014 Sovituksenkirkossa pidetyn kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 27.3.2014-11.4.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15.

Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15. PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15.. 69 Kokouksen avaaminen 70 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 6.5.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 6.5.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 6.5.2014 Sovituksenkirkossa pitämän kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 8.5.2014-22.5.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa..

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 13.8.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 13.8.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 13.8.2014 Sovituksenkirkossa pitämän kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 15.8.2014-29.8.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8)

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8) LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (8) AIKA Torstai 29.1.2015 klo 20. PAIKKA Kokkolan seurakuntakeskus KOKOUSASIAT 14 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: AK AM PÖYTÄKIRJA 7/ 10.8.2015/ 69 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2015 Aika Maanantai 10.8.2015 klo 18.00 18.22 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014. Sivu 1 / 11 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 1/2014 Aika Keskiviikkona 29. päivänä tammikuuta 2014 klo 18.- 19.55 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Harri Marketta Jaskari Liisa Koski-Säntti

Lisätiedot

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15.

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15. KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 / 2012 1 ( 11 ) 20.3.2012 Aika Torstai 15.3.2012 klo 17 17.55 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra,

Lisätiedot

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden. MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 Aika Tiistaina 26. pnä elokuuta 2014 klo 18.00-20.18 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Antila Ismo Alasaarela Katri Heikkinen Marja Härkönen

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Aika 17.6.2014 klo 18.00 20.05 Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut KOKOUSAIKA: Torstai 13.11.2014 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 17/19: Aila Anna Haavisto Mirjami poissa 19 Haveri Juhani Kauppila Eero poissa 19 Kauppila Suvi Kivikari Seija Majalahti

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: LP JK PÖYTÄKIRJA 5/ 1.7.2014/ 65 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2014 Aika Tiistai 1.7.2014 klo 18.00 18.38 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 8/2014 17.9.2014 182 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikko 17.9.2014 klo 22.10 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu

Lisätiedot

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen 467/2013 365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) jatkaa Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimitussopimusta

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014 JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014 KOKOUSAIKA: keskiviikko 9.4.2014 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA: LÄSNÄ: srk koti Alarotu Kreetta Alatalo Juho Harhala Tauno Hyttinen Ilkka Hyttinen

Lisätiedot