NOKIAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NOKIAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA 2011 2016"

Transkriptio

1 NOKIAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA

2 SISÄLTÖ 1 ESIPUHE 3 2 SUUNNITELMAN TAUSTA SOPIMUKSESTA SUUNNITELMAAN ENERGIATEHOKKUUS JA KAUPUNKIA OHJAAVAT STRATEGIAT ENERGIANSÄÄSTÖN JA ENERGIATEHOKKUUDEN MÄÄRITELMÄT 5 3 SUUNNITELMAN KATTAVUUS 5 4 ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISTAVOITTEET 6 5 SUUNNITELMAN TOTEUTUKSEN ORGANISOINTI PÄÄTÖKSENTEKO JA BUDJETOINTI VASTUUTAHOT ENERGIATEHOKKUUSTYÖRYHMÄ ENERGIATEHOKKUUDEN SEURANTA RAPORTOINTI 8 6 ENERGIATEHOKKUUSTOIMENPITEET HANKINNAT SUUNNITTELUN OHJAUS KIINTEISTÖT LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET MUU KULUTUS KULUTUSSEURANTA UUDET TOIMINTAMALLIT VIESTINTÄ JA KOULUTUS UUSIUTUVAN ENERGIAN KÄYTTÖ 21 2

3 1 ESIPUHE Nokian kaupunki solmi vuonna 2007 ns. energiatehokkuussopimuksen työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Allekirjoittajina Helsingissä olivat kaupungin puolesta teknisen keskuksen johtaja Simo Latva ja ministeriön puolesta silloinen ministeri Mauri Pekkarinen. Sopimuksen myötä Nokian kaupunki sitoutui vähentämään energiankulutustaan yhdeksän prosenttia vuoden 2016 loppuun mennessä. Tavoite on haastava ja vaatii kaupunkiorganisaatiolta runsaasti erilaisia toimenpiteitä. Tähän Nokian kaupungin energiatehokkuussuunnitelmaan olemme koonneet tämän kevään lukuisten kokousten ja työpajojen tulokset. Energiankäytön tehostamisessa on kyse paitsi laajoista hankkeista ja kalliista investoinneista myös ruohonjuuritason käytännöistä. Toimintatapojen muutokset ruohonjuuritasolla tuovat usein ilmaista säästöä, kun taas energiatehokkaat investoinnit ja ratkaisut maksavat itsensä takaisin elinkaarensa aikana jotkut jopa useaan kertaan. Lisäksi on muistettava esimerkkirooli, joka julkishallinnolle lankeaa myös energiatehokkuuden saralla. Tämän energiatehokkuussuunnitelman laadintaan on osallistunut hyvin suuri joukko työntekijöitä kaupungin eri palvelukeskuksista ja vakaana tarkoituksenamme on jatkaa hyvin alkanutta yhteistyötä myös vuosittaisten toimintaohjelmien parissa. Energiankäytön tehostaminen onkin koko kaupunkiorganisaation yhteinen prosessi, josta viime kädessä hyötyy koko kaupunki asukkaineen ja ympäristöineen. Voidaan siis todeta, että Nokian kaupunki pyrkii eturiviin taistelussa ilmastonmuutosta ja kasvavia energiakustannuksia vastaan. Nokialla Jari Lehtonen Tilapalvelupäällikkö Nokian kaupunki 3

4 2 SUUNNITELMAN TAUSTA 2.1 SOPIMUKSESTA SUUNNITELMAAN Nokian kaupunki liittyi kuntien energiatehokkuussopimukseen (KETS). Energiatehokkuussopimus on osa vapaaehtoisten sopimusten järjestelmää, jolla tavoitellaan osaltaan energiapalveludirektiivin (ESD) Suomelle asettamaa yhdeksän prosentin energiansäästöä. Nokian kaupungin energiatehokkuussuunnitelma on KETS:n mukainen toimintasuunnitelma kaupungin energiankäytön tehostamiseksi. Nokian kaupungin energiatehokkuussuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa sekä kaupunginvaltuustossa ENERGIATEHOKKUUS JA KAUPUNKIA OHJAAVAT STRATEGIAT Energiatehokkuussuunnitelma toteuttaa osaltaan Nokian kaupungin strategiaa vuosille Strategia nostaa ilmastonmuutoksen yhdeksi yhteiskunnan ilmiöksi, johon kaupunki varautuu. Energiatehokkuussuunnitelmaa toteuttaessaan Nokian kaupunki toimii edistyksellisesti ilmastonmuutosta vastaan. Strategian mukaisesti Nokian kaupunki rakentaa suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä 1) joukkoliikennettä ja liikenneturvallisuutta parantamalla 2) vesihuoltoa kehittämällä ja 3) käyttämällä yhdyskuntasuunnittelua ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen välineenä. Energiatehokkuus tukee myös strategian linjausta kustannustehokkaasta palvelujen tuottamisesta. Energiakustannuksia vähentämällä parannetaan kustannustehokkuutta ja kaupungin toimintojen taloudellisuutta. Strategian mukaan kustannustehokkuuteen pyritään mm. seuranta- ja ohjausjärjestelmiä kehittämällä ja vahvistamalla. Tätä pyrkimystä edistää myös energiankulutuksen seurannan kehittäminen, joka on oleellinen osa energiatehokkuussopimuksen toimeenpanoa. Energiatehokkuussuunnitelman koulutusta koskevat toimenpiteet tukevat strategian tavoitetta osaamisen jatkuvasta kehittämisestä. Tampereen kaupunkiseudulla toteutettiin vuosina yhdyskuntasuunnittelun hankekokonaisuus, jonka päätavoitteena korostettiin ilmastonmuutoksen hillintää. Nokian kaupunginvaltuusto hyväksyi hankekokonaisuuteen sisältyneen Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategian Energiatehokkuussuunnitelma on yksi ilmastostrategian toimeenpanovälineistä, jonka avulla päästään kohti strategian ilmastovisioita ja tavoitteita. 4

5 2.3 ENERGIANSÄÄSTÖN JA ENERGIATEHOKKUUDEN MÄÄRITELMÄT Energiatehokkuussopimuksen tavoitteena on saavuttaa energiansäästöä. KET-sopimuksessa energiansäästö tarkoittaa säästötoimilla saavutettua ja energiayksiköissä ilmaistua vaikutusta. Energiansäästö on sopimuksen mukaan nykyisen kulutuksen vähentämistä tai tulevan kulutuksen estämistä eli ns. laskennallista säästöä. Laskennallinen säästö tarkoittaa sitä, että kaupunki toteuttaa toimenpiteitä, joiden ansioista tuleva kulutus on pienempi kuin ilman ko. toimenpiteitä. Energiansäästöön lasketaan myös energiatehokkuuden parantaminen, jolla tarkoitetaan palveluiden ja suoritteiden tuottamista suhteessa alhaisemmalla energiankulutuksella. Energiatehokkuutta voidaan kuvata indikaattoreilla kuten ominaiskulutuksella. 3 SUUNNITELMAN KATTAVUUS Energiatehokkuussuunnitelma kattaa sopimuksen mukaisesti Nokian kaupungin hallinnassa olevien rakennusten, katu- ja muun ulkovalaistuksen, vesi- ja jätehuollon, katuverkon ja muiden yleisten alueiden käytön. Ostettuja palveluja suunnitelma koskee hankintamenettelyjen soveltamisen kautta. Sopimuksen mukaan energiansäästö, joka on seurausta kaupungin toteuttamista toimenpiteistä, muttei koske kaupungin omaa energiankäyttöä, voidaan laskea kaupungin hyväksi, ellei säästö kuulu muun sopimusalan piiriin. Joukkoliikenne ja energiantuotanto eivät kuulu sopimukseen, koska niille on olemassa omat sopimuksensa. 5

6 4 ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISTAVOITTEET Nokian kaupunki on asettanut tavoitteekseen sopimuksen mukaisen yhdeksän prosentin energiansäästön vuoteen 2016 mennessä. Tehostamistavoite eli vähentämistarve on 3,882 GWh, kun vertailuvuotena käytetään vuotta Kaupungin energiankäytön tehostamisen tavoitteet ovat KETsopimuksen mukaisesti seuraavanlaiset: 1 %:n (431 MWh) säästötavoite vuoden 2010 loppuun mennessä 3 %:n (1294 MWh) säästötavoite vuoden 2013 loppuun mennessä 9 %:n (3882 MWh) säästötavoite vuoden 2016 loppuun mennessä 5 SUUNNITELMAN TOTEUTUKSEN ORGANISOINTI 5.1 PÄÄTÖKSENTEKO JA BUDJETOINTI Suunnitelman toimenpiteitä ja budjetointia koskeva päätöksenteko toteutuu kuvion 1 mukaisesti. Suunnitelma päivitetään vuosittain, minkä yhteydessä laaditaan vuosittainen toimintaohjelma ja esitys talousarvioon. Energiatehokkuussuunnitelma on strateginen asiakirja, joka ohjaa vuosittain laadittavia toimintaohjelmia. Kuvio 1. Päätöksentekoprosessi energiatehokkuussuunnitelman toimenpiteistä ja budjetoinnista. 6

7 5.2 VASTUUTAHOT Suunnitelma koskee kaupungin kaikkia palvelukeskuksia. Energiatehokkuussuunnitelman toimenpiteiden toteutuksesta vastaavat tahot ilmoitetaan toimenpiteiden yhteydessä luvussa 6. Energiatehokkuustyöryhmä vastaa suunnitelman toteutumisen seurannasta. Nokian kaupungin energiatehokkuussopimuksen yhteyshenkilö vastaa KETS:n mukaisesta raportoinnista Motiva Oy:lle ja Kuntaliittoon. 5.3 ENERGIATEHOKKUUSTYÖRYHMÄ Nokian kaupunkiorganisaatioon on asetettu energiatehokkuustyöryhmä, joka on poikkihallinnollinen, koko kaupunkiorganisaation kattava työryhmä. Työryhmän koolle kutsujana on toiminut prosessiasiantuntija Terttu Haataja keskusteltuaan aiheesta teknisen keskuksen johtaja Simo Latvan kanssa. Nokian kaupungin energiatehokkuustyöryhmän tehtävänä on energiatehokkuussuunnitelman toteutumisen seuranta. Suunnitelman toimeenpanoa seurataan ja verrataan asetettuihin tavoitteisiin. Työryhmä käsittelee kaupungin energiankulutustietoja kerran vuodessa. Työryhmän tehtävänä on myös esittää kehittämisehdotuksia energiatehokkuustoimenpiteisiin. Työryhmä koostuu Nokian kaupungin hallintokeskuksen, teknisen keskuksen, perusturvakeskuksen sekä kasvatus- ja opetuskeskuksen henkilökunnasta (taulukko 1). Taulukko 1. Energiatehokkuustyöryhmän jäsenet NIMI Haataja Terttu, pj Jalkanen Tommi Kantola Tuula Korpela Hannu, siht. Lehtinen Katja Lehtonen Jari Menonen Juha Peurala Johanna Rannikko Pirjo Tamski Matti Tanhua Erkki Tuohisaari Raimo TOIMINIMIKE prosessiasiantuntija yhdyskuntatekniikan päällikkö siivouspäällikkö sähköinsinööri (KETS-yhteyshlö) vs. tiedottaja tilapalvelupäällikkö projektipäällikkö lastentarhanopettaja ruokapalvelupäällikkö käyttöinsinööri vs. talouspäällikkö ympäristönsuojelutarkastaja 7

8 5.4 ENERGIATEHOKKUUDEN SEURANTA Taulukko 2. Kerättävät seurantatiedot vastuuhenkilöineen. SEURANTATIETO Energiankulutus ja hankinta eri rakennuksissa Liikkuminen (virka- ja työmatkojen määrät ja pituudet liikennemuodoittain) Energiansäästöpotentiaalin hyödyntäminen (tunnistetut energiansäästötoimenpiteet suhteessa toteutettaviin ja toteutettuihin toimenpiteisiin) Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikutukset, investointi- ja käyttökustannukset sekä saavutetut energiankulutus- ja kustannussäästöt Erilaiset energiankulutukseen vaikuttavat toiminnalliset ja muut tekijät (esim. rakennuskannan uusiutuminen) VASTUUTAHO Tilatekniikka Kaupunginjohtajan johtoryhmä Tilatekniikka, varikko Tilatekniikka, varikko, tilapalvelut, vesihuolto, kunnallistekniikka, kaupunginvaltuusto Tilatekniikka 5.5 RAPORTOINTI Kaupunki raportoi vuosittain huhtikuun loppuun mennessä edellisen vuoden energiankäytöstä Kuntaliitolle sekä sopimuksen mukaisista toimenpiteistä ja asetettujen tavoitteiden toteutumisesta Motiva Oy:lle. Raportoinnista vastaa kaupungin energiatehokkuussopimuksen yhteyshenkilö. Kulutusseuranta- ja muun raportoitavan tiedon keräämiseksi kaupunkiorganisaatioon nimetään energiavastaavia, jotka vastaavat oman vastuualueensa tietojen toimittamisesta energiatehokkuussopimuksen yhteyshenkilölle. Tilakeskus järjestää energiavastaaville perehdytyksen aiheesta. Energiatehokkuustyöryhmä raportoi vuosittain kaupunginhallitukselle toteutuneesta energiankulutuksesta ja saavutetusta energiansäästöstä ja energian käytön tehostumisesta. Energiatehokkuuden seurantatietoja käsitellään säännöllisesti energiatehokkuustyöryhmässä ja niistä viestitään myös muulle henkilökunnalle ja kaupungin asukkaille. 8

9 6 ENERGIATEHOKKUUSTOIMENPITEET Seuraavassa esitetään suunnitellut energiatehokkuustoimenpiteet koko sopimuskaudella. Tätä suunnitelmaa ja siinä esitettyjä toimenpiteitä päivitetään vuosittain. Vuosittain laaditaan suunnitelmaan liite, joka kattaa seuraavan vuoden toimenpiteet ja vastuutahot. Tämän suunnitelman liitteenä esitetään toimenpiteet vuosille HANKINNAT Nokian kaupungin hankintoja toteutetaan palvelukeskuskohtaisesti Nokian kaupungin hankintaohjeen mukaisesti. Teknisellä keskuksella on käytössään myös oma hankintamenettelyohjeensa. Lisäksi Nokian kaupunki on osakkaana Tampereen kehyskuntien omistamassa Kuntien hankintapalvelut Ku- Ha Oy:ssä, joka tuottaa kuntien tarvitsemia hankintatoimen palveluja. KuHa Oy tekee kuntien yhteishankinnat, sekä ohjaa pyydettäessä erillishankintojen teossa. KuHa Oy:n yhteishankinnoissa otetaan energiatehokkuus huomioon markkinaolosuhteiden ja hankintalain asettamissa rajoissa. Tampereen kehyskuntien yhteinen hankintaohje, joka toimii Nokian kaupungin hankintaohjeena, sisältää luvun erillishankintojen ympäristö- ja energiatehokkuuskriteereistä. TOIMENPIDE AIKATAULU VASTUUTAHO TOTEUTU- MINEN 1. Kaupunginhallitus tekee periaatepäätöksen energiatehokkuuskriteerien nostamiseksi painoarvoltaan merkittäviksi Nokian kaupungin hankinnoissa. Julkaisu Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa (ja mahdolliset päivitykset) sisällytetään kaupungin omaan hankintaohjeistukseen ja jalkautetaan palvelukeskuksiin soveltuvin osin loppuun mennessä Tekninen keskus 2. Palvelukeskuksille osoitetaan resursseja energiatehokkuuden huomioimiseksi kaupungin hankinnoissa. Kaupunkiorganisaatio pyrkii laskemaan hankkeiden ja investointien elinkaarenaikaiset energiakustannukset ja investointien takaisinmaksuajat. Tavoitteen saavuttamiseksi osaamis- ja resurssitarve otetaan huomioon kaupungin tulevissa rekrytoinneissa sekä yhteistyötahojen kuten Verte Oy:n osaamisen kehittämisessä ja laajentamisessa. Elinkaarilaskelmille ja investointien takaisinmaksuajoille 2012 Tekninen keskus 9

10 annetaan merkittävä painoarvo suunnittelu- ja kilpailutusvaiheen päätöksenteossa. Ilmastostrategian mukaisesti kaupunki asettaa tavoitteekseen toteuttaa kaikki alle viiden/kymmenen vuoden takaisinmaksuajan sähkönsäästötoimenpiteet. 3. Luodaan mittareita hankintojen energiatehokkuuden arvioimiseen ja asettamaan mittareille tavoitteita (esim. energiatehokkuus on huomioitu x määrässä hankintoja). Luodaan järjestelmä energiatehokkailla hankinnoilla saavutettavien säästöjen raportointiin. Palvelukeskukset, erityisesti Tekninen keskus 4. Toteutetaan kokonaisvaltainen selvitys siitä, miten hankintojen taloudellisuutta ja energiatehokkuutta voidaan edistää sekä seudullisesti että kaupungin sisällä Palvelukeskukset 5. Palvelukeskusten johto ja KuHa Oy tekevät yhteistyötä kaupungin hankintamenettelyn ja hankintoja koskevan tiedonvaihdon kehittämiseksi sekä hankintojen ympäristö- ja energianäkökohtien huomioimiseksi. Kuntien yksilölliset tarpeet ja niiden muuttuminen huomioidaan hankintayhteistyössä ja hankintojen suunnittelussa. Palvelukeskukset 6. Hankintoja tekeville työntekijöille järjestetään säännöllisesti koulutusta energiatehokkaista hankinnoista. Palvelukeskukset, KuHa Oy 7. Keskitetään tarkoituksenmukaiset hankinnat varikolle. Vältetään päällekkäisiä hankintoja ja edistetään energiatehokkuutta arvioimalla hankinnan todellinen tarve ja käyttötarkoitus ennen hankintapäätöksen tekemistä. Huomioidaan myös hankinnan jälkihoito ja hankintaan liittyvä logistiikka. Palvelukeskukset 6.2 SUUNNITTELUN OHJAUS Nokian kaupunginvaltuusto hyväksyi Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman 2030, joka tavoittelee yhdyskuntarakenteen tiivistämistä ja liikkumistapojen uudistamista kaupunkirakenteen energiatehokkuuden lisäämiseksi. Suunnitelman mukaan kaupunkiseudun kasvua keskite- 10

11 tään keskustoihin ja joukkoliikenneväylien varsille. Rakennesuunnitelma kuuluu Tampereen kaupunkiseudulla vuosina toteutettuun yhdyskuntasuunnittelun hankekokonaisuuteen, jota tukee Nokian kaupunginvaltuuston hyväksymä Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus Aiesopimuksen tavoitteena on parantaa yhdyskuntarakenteen ohjauksen ja maankäytön sekä asumisen ja liikenteen yhteensovittamisen edellytyksiä. TOIMENPIDE AIKATAULU VASTUUTAHO TOTEUTU- MINEN 1. Nokian keskustan aluetta tiivistetään osayleiskaavalla Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman mukaisesti. Asutuksen lisäksi myös palveluja keskitetään keskustaan. Osayleiskaavaan liitetään myös liikennesuunnitelma Maankäyttö 2. Edistetään rakennusten energiatehokkuutta sisällyttämällä uusien asuntojen tontinluovutusehtoihin energian käyttöön ja käyttötapoihin liittyviä ehtoja Maankäyttö, rakennusvalvonta 3. Suunnittelun ohjauksessa edistetään energiatehokkuutta esimerkiksi luomalla hyviä julkisia liikenneyhteyksiä ja korkealuokkaisia kevyenliikenteen väyliä, toteuttamalla kestävään liikkumiseen kannustavia ratkaisuja sekä rakentamalla tiiviisti ja energia- ja tilatehokkaasti Maankäyttö, tilatekniikka, Verte Oy 4. Julkaisu Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa otetaan käyttöön Nokian kaupungin korjaus- ja uudisrakentamishankkeiden suunnittelussa ja hankintamenettelyssä. Nokian kaupunki osallistuu Tampereen alueen palvelurakennukset energiatehokkaiksi (TAPRE) -hankkeeseen, jonka tavoitteena on kehittää valmiuksia energiatehokkuuden parantamiseen kiinteistöjen koko elinkaaren ajalta. Kaupungissa otetaan käyttöön TAPREhankkeen tuotokset eli kirjalliset menettelytapaohjeet rakennusten energiatehokkaaseen suunnitteluun ja toteutukseen sekä sopimusmallit eri hankintoja varten. Lisäksi kaupungissa hyödynnetään TAP- RE-hankkeen pilottihankkeissa kertyviä kokemuksia. TEM:n ohjeet otetaan käyttöön välittömästi. TAPRE-hanke on käynnistynyt vuoden 2011 alussa ja päättyy kesäkuuhun 2013 mennessä. Tilatekniikka, muut suunnitteluhankinnoista vastaavat tahot 11

12 5. Rakennusten sijoittelussa ja suunnittelussa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan myös passiivinen aurinkoenergia. Tilatekniikka, maankäyttö 6. Rakennusjärjestyksessä edistetään energiatehokasta rakentamista. 2012, jatkuvaa Tekninen keskus 7. Pientalorakentajille ja tontin ostajille järjestetään koulutusta uusiutuvista energialähteistä ja energiansäästöstä. Rakennuslupien ja tontin oston yhteydessä kaupunki toimittaa asukkaille tietoa uusiutuvista energiavaihtoehdoista, passiivisen energian hyödyntämismahdollisuuksista, matalaenergiarakentamisesta, energiatodistuksista sekä mahdollisuudesta liittyäaluelämpöjärjestelmään. Rakennusvalvonta, maankäyttö, Verte Oy 8. Kaupunki edistää säästötakuu- ja rahoitusmenettelyjen käyttöä investointien toteutuksessa KETsopimuksen mukaisesti , jatkuvaa Palvelukeskukset 6.3 KIINTEISTÖT Energiatehokkuussuunnitelma koskee noin 135 Nokian kaupungin omistamaa tai hallinnoimaa kiinteistöä. Euroopan unioni on asettamassa direktiiviä julkisten rakennusten saneerauksesta, jonka säännösten mukaan julkishallinnon rakennusten lattia-alasta kunnostettaisiin 3 prosenttia vuosittain. Kunnostuksen jälkeen rakennusten olisi kuuluttava kansallisen rakennuskannan parhaiten suoriutuvan 10 prosentin joukkoon. Direktiivin toimeenpano ajoittunee syksyyn TOIMENPIDE AIKATAULU VASTUUTAHO TOTEU- TUMINEN 1. Energiakatselmukset Tilatekniikka Nokian kaupungin omistamissa kiinteistöissä ei ole aikaisemmin toteutettu energiakatselmuksia laajassa mittakaavassa. Kaupungin tilakeskus on laatinut katselmointiohjelman katselmoitavista kiinteistöistä vuosien aikana. Kiinteistöt katselmoidaan ohjelman mukaisesti ja katselmoinneissa todetut, kustannustehokkaat toimenpiteet toteutetaan. Käyttöönottokatselmuksia ja seurantakatselmuksia toteu- 12

13 tetaan tarpeen mukaan. Tavoite: 80 prosenttia (rakennustilavuudella mitattuna) kaupungin kiinteistöistä on katselmoitu vuoden 2016 loppuun mennessä. 2. Kiinteistöjen energiankäyttöä tehostetaan tar peen mukaan myös energiakatselmusten ulkopuolisissa kiinteistöissä saneeraus- ja käyttöteknisin toimenpitein Tilatekniikka 3. Selvitetään kaupungin omistamien kiinteistöjen lämmitysjärjestelmien kunto energiakatselmusten toteutuksen edellyttämällä tavalla. Lämmitysjärjestelmän uusimisen yhteydessä selvitetään uusiutuvien energianlähteiden käytön edellytykset Tilatekniikka, Verte Oy 4. Nokian kaupungin pääkirjasto suunnitellaan energiatehokkuuden esimerkkikohteeksi. Energiatehokkuus sisällytetään kilpailutuksen ehtoihin ja suunnittelukilpailuun. Energiatehokkaalla rakentamisella luodaan positiivista kaupunkikuvaa, jota pääkirjasto korkeine kävijämäärineen edistää. Ennen lopullista investointipäätöstä hankkeelle haetaan investointitukea Tilatekniikka 5. Lainsäädännön mukaisesti Nokian kaupunki asettaa energiatodistuksen nähtäville lähtien omistamissaan yli 1000 neliömetrin tiloissa, joissa tarjotaan julkisia palveluja. Myös uusissa vuokratiloissa asetetaan energiatodistukset esille uusissa vuokrasuhteissa mennessä ja siitä lähtien Tilatekniikka 6. Koulutetaan kunnossapitohenkilökuntaa energiatehokkaista toimintatavoista jatkuvaa Tilatekniikka 7. Laaditaan kiinteistöjen käyttäjille käyttöohjeita ja järjestetään opastusta esimerkiksi atk-laitteiden käytöstä, vedenkulutuksesta, liian korkeista tai alhaisista lämpötiloista ilmoittamisesta sekä valaistuksen käytöstä. Ohjeistuksia voidaan laatia ensin yksittäisestä kiinteistöstä, jonka käyttäjät ja kiinteistönhoitajat yhdessä määrittelevät hyvät käytännöt. Kehitetään tilojen käyttäjien ja tilakeskuksen yhteistyötä tapaamisten kautta kiinteistöjen energiatehokkaan käytön edistämiseksi Tilatekniikka 13

14 8. Parannetaan kiinteistöjen tilatehokkuutta nostamalla niiden käyttöastetta. Kiinteistöjen yhteiskäyttöä kehitetään. Tilatehokkuus otetaan huomioon suunnitteluvaiheessa. Palvelukeskukset 9. Säädetään energiansäästöasetukset oletusasetuksiksi koneisiin ja laitteisiin aina kun sen on käytön kannalta mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Palvelukeskukset 6.4 LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET Energiatehokkuussopimus kattaa liikenteen (työasia-, virka- ja työmatkat) ja kuljetusten energiankäytön. Joukkoliikenne ei kuulu KETS:iin, koska sitä koskee oma erillinen sopimuksensa. Energiatehokas liikkuminen tarkoittaa esimerkiksi kulkemista kävellen, polkupyörällä ja joukkoliikennevälineillä, taloudellista ajotapaa, kimppakyytejä ja liikkumisen tarpeen vähentämistä. Liikkumisen ohjaus on kestävän liikkumisen edistämistä erilaisin kannustavin toimenpitein (esimerkiksi tiedotus ja markkinointi, liikkumisen suunnittelu). TOIMENPIDE AIKATAULU VASTUUTAHO TOTEU- TUMINEN KULJETUKSET 1. Kaupungin kuljetuksista vastaava varikko kehittää kuljetuslogistiikkaa yhdistämällä kuljetuksia ja optimoimalla ajoreittejä. Kuljetusketjujen energiakatselmus tai muu selvitys tehdään kuljetusten tehostamispotentiaalin selvittämiseksi Varikko 2. Kuljetushenkilöstölle luodaan tuloksellisuuseriin perustuva palkkiojärjestelmä energiatehokkuuden edistämiseksi ajoneuvojen ja koneiden käytössä. Palkkiojärjestelmä toimii ajoneuvojen ja koneiden seurantalaitteilla ja ominaiskulutuslaskelmilla. Tasapainotettua tuloskorttia voidaan käyttää hyväksi palkkiojärjestelmässä Varikko 3. Kuljetusten ja liikennesuoritteiden energiatehokkuutta mitataan ominaiskulutuksilla, joille asetetaan tavoitteita. Mittareina käytetään polttoaineen kulu- koti- puis- Varikko, palvelu, 2012, jatkuvaa 14

15 tusta ajoneuvoilla (litraa/km) ja koneilla (litraa/käyttötunti). toyksikkö 4. Kehitetään kuntien välistä yhteistyötä jakelukuljetusten yhdistämiseksi Varikko 5. Kaupungin kuljetuskalustoa uusittaessa yhtenä vaihtoehtona kartoitetaan hybridiautojen hankkimista. Hybridiautot toimisivat esimerkkinä kaupungin asukkaille ja nostaisivat kaupungin imagoa päästöjen vähentämisen lisäksi. Hankintapäätös tehdään elinkaarikustannustenperusteella. Otetaan huomioon energiatuen hakumahdollisuus hybridiautoja hankittaessa. Energiatukea investointiin on mahdollista hakea tavanomaiseen tekniikkaan (tuki enintään 25 %) tai uuteen teknologiaan (tuki enintään 40 %). Tukea täytyy hakea ennen lopullista investointipäätöstä. Tarpeen mukaan Varikko LIIKKUMISEN OHJAUS 1. Kestävästä liikkumisesta kuten julkisten liikennevälineiden käytöstä työasia- ja työmatkoilla laaditaan ohjeistukset, joihin sekä uudet että vanhat työntekijät perehdytetään. 2012, jatkuvaa Henkilöstöhallinto, hallintokunnat 2. Kaupungin yksiköissä laaditaan kestävään liikkumiseen ohjaavia liikkumissuunnitelmia. Selvitetään liikkumisen ohjauksen rahoitusmahdollisuuksia Tampereelle perustettavan liikkumisen ohjauskeskuksen kautta. Liikkumisen suunnittelun yhteydessä selvitetään henkilökohtaisen liikuntaneuvonnan tai - suunnittelun lisäämistä ja sen yhdistämistä Ikinäätäprojektiin. Toteutuessaan yksikkö- tai henkilökohtainen liikuntaneuvontapalvelu vaatii panostamista liikunnanohjaus- ja neuvontapalveluihin Palvelukeskukset, liikuntapalvelut 3. Edistetään kaupungin henkilöstön polkupyöräilyä. Selvitetään henkilöstön halukkuus virkapyörien käyttöön lyhyillä työasiamatkoilla. Virkapyöriä hankitaan ja otetaan käyttöön yksiköissä, joissa niiden käyttö koetaan hyödylliseksi ja tarkoituksenmukaiseksi. Pyöräilyn edellyttämien sosiaalitilojen käyttöä aktivoidaan esimerkiksi niiden varustelua parantamalla Palvelukeskukset 4. Pyöräpysäköintiä kehitetään investoimalla telineisiin ja sateensuojiin kaupungin omistamissa kiinteis Tilatekniikka 15

16 töissä. Muiden kiinteistöjen osalta pyöräpysäköintiä edistetään yrityksiä ja kaupungin asukkaita tiedottamalla. 5. Järjestetään pyöräilyyn ja kävelyyn kannustavia tempauksia ja kisoja kaupungin asukkaille ja työntekijöille (esimerkiksi pyörien kevät- ja syyshuolto, hyötyliikuntakisat, Pyöräilyviikko, Kilometrikisa, Liikkujan viikko). Liikuntapalvelut 6. Hankitaan henkilöstön työasia- ja virkamatkoja varten lainattavia matkakortteja esimerkiksi välille Nokia Tampere. Taloustoimisto 7. Seurataan kestävää liikkumista selvittämällä työ- ja työasiamatkojen kulkutapajakauma säännöllisin väliajoin. Selvitetään, voiko liikkumista nostaa Kunta10 - tutkimuksen aihealueeksi. Vaihtoehtoisesti toteutetaan erillinen henkilöstön liikkumiskartoitus tai kysely intranetissä. 2011, jatkuvaa Henkilöstöpalvelut, liikuntapalvelut/työterveys 8. Työnsä vuoksi paljon ajaville (varikko ja kotipalvelu) järjestetään pakollista taloudellisen ajamisen koulutusta säännöllisesti. Kaupunki järjestää kaupungin asukkaille tiedotusta taloudellisesta ajamisesta. Varikko 9. Vähennetään autojen turhaa lämmittämistä talviaikaan rakentamalla uusia lämpöpistokejärjestelmiä tarpeen mukaan ja korjaamalla olemassa olevia järjestelmiä. Tekninen keskus 10. Kestävä liikkuminen on myös hyötyliikuntaa, jota edistetään ohjaamalla resursseja kaupunkilaisten liikuntaneuvontaan Liikuntapalvelut 11. Edistetään lähiliikuntapaikkoja ja niiden käyttöä. Liikuntapalvelut, tiedottaja, kunnallistekniikka, aluetuotanto 12. Ohjataan ja valvotaan liikuntaseurojen liikuntapaikkojen käyttöä. Laaditaan ohjeistus kiinteistöjen energiatehokkaaseen käyttöön, johon opastetaan etenkin käyttövuorojen jaon yhteydessä. Sisäliikunta- 2012, jatkuvaa Liikuntapalvelut 16

17 paikkojen käytön seuranta paranee 2012, mikäli sähköinen tilojen varaus-, hallinta- ja laskutusjärjestelmä saadaan hankittua. 13. Selvitetään tarvetta ja mahdollisuutta perustaa kaupungin asukkaille kimppakyytipörssi esimerkiksi kaupungin kotisivuille. Pörssin toimivuutta arvioidaan kaupungin työntekijöille suunnatun kimppakyytipörssin perusteella (ks. luku 6.8.) Tiedottaja 14. Liikkumistarpeen vähentämiseksi palveluja kilpailutettaessa yhdeksi kriteeriksi nostetaan palveluiden etäisyys palvelujen käyttäjistä. Palvelukeskukset 15. Valtuustoseminaarit ja muut vastaavat tilaisuudet pyritään järjestämään lähiseudulla matkustustarpeen vähentämiseksi. Hallintokeskus 16. Luodaan edellytykset ja kannustetaan etätyön tekemiseen kaupunkiorganisaatiossa Henkilöstöhallinto, ATKpalvelut 6.5 MUU KULUTUS TOIMENPIDE AIKATAULU VASTUUTAHO TOTEU- TUMINEN 1. KETS: Kaupungin muun kuin rakennusten energiankäytön osalta (kuten ulkovalaistus, vesihuolto, kuljetukset) tehdään selvitys energiansäästömahdollisuuksien kartoittamiseksi vuoteen 2013 mennessä, keskittyen niihin toiminnan osa-alueisiin, joiden energiankäyttö tai energiansäästön potentiaali on merkittävä mennessä Tilatekniikka, vesihuoltolaitos, varikko, kunnallistekniikka 2. Kaupungin katu- ja ulkovalaistusverkoston kunto ja investointitarpeet selvitetään. Katuvalojen uusimiseksi haetaan energiatukea tavanomaiseen tekniikkaan ja tehdään tarvittavat selvitykset. Rahoitusta on mahdollista hakea ennen vuotta 2015, jolloin lainsäädäntö muuttuu Tilatekniikka, kunnallistekniikka 17

18 3. Kullaanvuoren saneerattavan ja laajennettavan jätevedenpuhdistamon suunnittelussa otetaan energiatehokkuus keskeiseksi kriteeriksi. Selvitetään mah dollisuus energiatuen hakemiseen Vesihuolto 4. Kartoitetaan energiansäästöpotentiaali vesilaitoksen käyttämissä tiloissa, koneissa ja laitteissa sekä putkistossa. Selvitetään esimerkiksi Maatialan vesilaitoksen hiekkasuodattimien huuhteluveden kierrätysprosessin energiansäästöpotentiaali ja mahdollisuus energiatuen hakemiseen. Kustannustehokkaat energiatehokkuustoimenpiteet toteutetaan. Vesihuollon koneita ja laitteita uusittaessa otetaan energiatalous aina huomioon myös kunnossapidon hankinnoissa. 2012, jatkuvaa Vesihuolto 5. Jätevesipumppaamoita ja käyttöveden paineenkorotusasemia saneerataan yksi kappale vuosittain. Vuonna 2011 saneerataan Keskisen jätevedenpumppaamo. 2011, jatkuvaa Vesihuolto 6. Jätevesiviemärien vuotovedet aiheuttavat puhdistustarvetta ja turhaa energiankulutusta. Vesijohto- ja viemäriverkostojen vuotojen etsintää ja johtoverkkojen saneerausta jatketaan säännöllisesti. Vesihuolto 6.6 KULUTUSSEURANTA TOIMENPIDE AIKATAULU VASTUUTAHO TOTEU- TUMI- NEN 1. Otetaan aktiiviseen käyttöön Haahtela Oy:n kiinteistötietojärjestelmä, jonka avulla kaupungin kiinteistöjen energiankulutusta seurataan tavoitteiden mukaisesti. Kehitetään tunnuslukuja energian käytön tehokkuuden arvioimiseen. Kulutusseurantatietoa hyödynnetään aktiivisesti huolto- ja kunnossapitotoimenpiteisiin ryhtymiseksi. Tavoite: Kuukausitasoisenseurannan kattavuudelle asetetaan tavoitteeksi vähintään 80 % rakennusten energiankäytöstä ja vuositason tavoitteeksi vähintään 90 % kaupungin koko energiankäytöstä vuoteen 2013 mennessä , jatkuvaa Tilatekniikka 18

19 2. Etsitään keinoja ottaa joissakin kiinteistöissä käyttöön reaaliaikainen energiankulutuksen seuranta uusien toimintatapojen kehittämiseksi Tilatekniikka 6.7 UUDET TOIMINTAMALLIT TOIMENPIDE AIKATAULU VASTUUTAHO TOTEU- TUMINEN 1. Seudullinen KETS-yhteistyö Tampereen kaupunkiseudun kunnat tekevät yhteistyötä energiatehokkuussopimuksen puitteissa. Kunnalle ostetaan energiatehokkuuden neuvontatukea ja koulutuspalveluja tarvittaessa. Tekninen keskus 2. Energiatehokkuudesta palkitseminen Nokian kaupunki luo energiatehokkuuden palkitsemisjärjestelmän koko kaupungin käyttöön. Kaupunki toteuttaa pilottihankkeen, jossa kokeillaan ja kehitetään energiatehokkuuden palkitsemisjärjestelmää. Pilottihankkeeseen osallistuva kaupungin omistamassa kiinteistössä toimiva työyhteisö käynnistää aktiivisen energiankäytön tehostamisen. Työyhteisö palkitaan saavuttamastaan energiansäästöstä jakamalla työyhteisön käyttöön osa energiankulutuksessa säästyneistä varoista. Pilotti voidaan toteuttaa esimerkiksi koulussa, jonka oppilaat saavat tietyn prosentin säästetyistä varoista käyttöönsä esimerkiksi oppilaskunnalle tai virkistyspäivää varten. Kirjasto on ilmoittautunut vapaaehtoiseksi pilottikohteeksi. Pilottihankkeen työyhteisö valitaan vuoden 2011 aikana, ja hanke käynnistetään Tilatekniikka 6.8 VIESTINTÄ JA KOULUTUS TOIMENPIDE AIKATAU- LU VASTUUTA- HO TOTEU- TUMINEN 1. Energiatehokkuuden tavoitteista ja toteutettavista energiatehokkuustoimenpiteistä ja niiden vaikutuksista sekä saavutetusta säästöstä tiedotetaan kaupungin asukkaita ja henkilöstöä olemassa olevilla tiedotuskanavilla Tilatekniikka, tiedottaja 19

20 Tiedotuksen avulla voidaan motivoida ja muuttaa asenneilmastoa. Tärkeää on viestiä siitä, miten yksittäiset ihmiset voivat edistää energiatehokkuutta. Kaupungin intranetiin ja Satamaan luodaan osiot energiatehokkuudesta, joissa tiedotetaan energiatehokkuuden osaalueista, kaupungin energiatehokkaista toimintatavoista ja ohjeistuksista sekä hyödyllisistä linkeistä. 2. Nokian kaupunki on toiminut yhteistyökumppanina Ilmankos-projektissa, joka edistää ilmastoystävällistä toimintaa ja yhteisöllisyyttä kaupungin asukkaita ja yhteisöjä osallistamalla. Ilmankos-kampanja järjestää tapahtumia, tempauksia, retkiä ja yhteistyöprojekteja kohdealueiden asukkaiden ja yhteisöjen kanssa. Lisäksi toimintaan kuuluu ilmastonmuutoksesta viestintä koko Tampereen seudun asukkaille. Nokian kaupungissa järjestetään ilmastoystävällistä arkea edistäviä tilaisuuksia (noin kymmenen) kaupungin asukkaille ja yhteisöille vuonna Tämän jälkeen Ilmankos-projekti jatkaa toimintatapojen juurruttamista Nokialla esimerkiksi markkinoimalla tapahtumakonsepteja paikallisille toimijoille. Nokialla ilmestyvät lehdet ovat projektin tuottamien tiedotteiden lähetyslistalla kampanjan päättymiseen saakka Ilmankosprojekti 3. Nokian kaupungin vuoden 2012 henkilöstökoulutusten teemana on energia ja energiatehokkuus. Yleisellä koulutustarjottimella tarjotaan koko henkilöstölle suunnattuja koulutustilaisuuksia (6-10 kpl), jotka koskevat esimerkiksi taloudellista ajotapaa ja energiatehokasta toimistoa. Koulutuksia liitetään Energiansäästöviikkoon ja Liikkujan viikkoon Hallintokeskus 4. Kaupunki osallistuu vuosittain Energiansäästöviikkoon. Vuonna 2011 Energiansäästöviikon toimenpiteisiin kuuluu tiedotuskampanja kaupungin asukkaille, joille tiedotetaan kaupungin laatimasta energiatehokkuussuunnitelmasta ja sen sisältämistä toimenpiteistä ja tavoitteista. Sisäisenä toimenpiteenä lanseerataan kimppakyytipörssikoekäyttöön intranetiin. Kaikki kaupungin koulut ja päiväkodit osallistuvat Energiansäästöviikkoon. lokakuu 2011, jatkuvaa vuosittain Tiedottaja, kasvatus- ja opetuskeskus 5. Tiedotus energiatehokkuudesta liitetään osaksi uuden henkilöstön perehdytystä Henkilöstöhallinto, palvelukeskukset 20

Kunta-alan energiatehokkuussopimus

Kunta-alan energiatehokkuussopimus 1 Kunta-alan energiatehokkuussopimus 2017-2025 Lähtökohdat Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa.

Lisätiedot

Kunnat edelläkävijöinä energiatehokkuudessa Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari 8.5.2012. Pertti Koski

Kunnat edelläkävijöinä energiatehokkuudessa Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari 8.5.2012. Pertti Koski Kunnat edelläkävijöinä energiatehokkuudessa Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari Pertti Koski Kunnat edelläkävijöinä ja tiennäyttäjinä energiatehokkuudessa Energiapalveludirektiivi edellyttää kunnilta

Lisätiedot

KOKEMUKSIA KUNTASEKTORILTA

KOKEMUKSIA KUNTASEKTORILTA KOKEMUKSIA KUNTASEKTORILTA Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat Terhi Harjulehto 15.3.2012 SISÄLTÖ Energiakolmio-esittely Toimintasuunnitelma-hankkeista - Toimeksianto - Toimintamalli, versiot

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset, tuloksia, esimerkkejä. Suvi Holm Tampereen energiatoimisto Ekokumppanit Oy

Energiatehokkuussopimukset, tuloksia, esimerkkejä. Suvi Holm Tampereen energiatoimisto Ekokumppanit Oy Energiatehokkuussopimukset, tuloksia, esimerkkejä Suvi Holm Tampereen energiatoimisto Ekokumppanit Oy Energiatehokas Pirkanmaa hanke kuntaseminaari 16.12.2010 Vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset energiapalveludirektiivin

Lisätiedot

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä.

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Helsinki aikoo vähentää CO 2 -päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä kaupungin, sen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen sekä yritysten

Lisätiedot

Energiapalveludirektiivi (ESD) ja uudet energiatehokkuussopimukset 2008-2016

Energiapalveludirektiivi (ESD) ja uudet energiatehokkuussopimukset 2008-2016 Energiapalveludirektiivi (ESD) ja uudet energiatehokkuussopimukset 2008-2016 06.11.2007 Heikki Väisänen Kauppa- ja teollisuusministeriö 11/9/2007 1 Energiapalveludirektiivin sisällöstä ESD koskee kaikkea

Lisätiedot

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa ympäristöasiantuntija Anna-Riikka Karhunen Kouvolan kaupunki Ympäristöystävällistä energiaa -seminaari, Kotka 6.6.2014 2 Kouvolan kaupunkistrategia 2014-2020

Lisätiedot

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 1 Liittymistilanne Vuoden 1 loppuun mennessä kemianteollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 31 yritystä, jotka koostuvat 47 raportoivasta

Lisätiedot

2011, Kuusamon kaupunki. Millaisia tuloksia energiatehokkuussopimuksella on saavutettu?

2011, Kuusamon kaupunki. Millaisia tuloksia energiatehokkuussopimuksella on saavutettu? Millaisia tuloksia energiatehokkuussopimuksella on saavutettu? Kuusamo. Pinta-ala 5 809 km² Asukasluku 15 740 Asukastiheys 3,16 as/km² Kaupungin kiinteistöt 2011-647 000 m³ 2014-627 100 m³ josta lämmintä

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA Pirkanmaan ilmastoseminaari 6.3.2014 Kaisu Anttonen Ympäristöjohtaja Tampereen kaupunki Strategian taustaa EUROOPAN TASOLLA osa EU: ilmasto- ja energiatavoitteita

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma:

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Seurantaindikaattorit ja kyselyn tulokset 2012 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 24.7.2012 PL 302, 53101 Lappeenranta Pohjolankatu 14 puh. (05) 6161 faksi (05) 616 4375

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Uusiutuvan energian kuntakatselmus Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Kuntien KETS ja KEO sopimukset KETS (Kuntien energiatehokkuussopimus) yli 20 000 asukkaan kunnat yli 20 000 MWh/a:n kuntayhtymät KEO (Kuntien

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Energiantehokkuussopimus vuosille / /2016

Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Energiantehokkuussopimus vuosille / /2016 Tekninen lautakunta 134 15.11.2016 Kunnanhallitus 277 21.11.2016 Energiantehokkuussopimus vuosille 2017-2025 532/10.03.02/2016 Tekninen lautakunta 15.11.2016 134 Mäntsälän kunta solmi 3.10.2002 kauppa-

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara 11.02.2014 1 1. Helsingin kaupungin Staran energiansäästösuunnitelma... 3 2. Stara energiankuluttajana... 4 2.1 Toimipisteet...

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa

Lisätiedot

Kunnat energiatehokkuuden suunnannäyttäjinä Energiatehokkuus hankintaohjeessa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

Kunnat energiatehokkuuden suunnannäyttäjinä Energiatehokkuus hankintaohjeessa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Kunnat energiatehokkuuden suunnannäyttäjinä Energiatehokkuus hankintaohjeessa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Hankintapalvelu Motivan organisaatiossa Hankintayksiköt Yritykset Uusiutuva energia Lämmitys ja

Lisätiedot

Kuntien energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Kajaani 27.8.2015

Kuntien energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Kajaani 27.8.2015 Kuntien energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Kajaani 27.8.2015 Esityksen sisältö Energiatehokkuus ja haasteet Energiatehokkuussopimus Mitä ja miksi? Tuloksia Tulevaisuus Tehokkuuden parantaminen

Lisätiedot

Lahden Tilakeskuksen kiinteistöjen energiatehokkuuden edistäminen Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola

Lahden Tilakeskuksen kiinteistöjen energiatehokkuuden edistäminen Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola Lahden Tilakeskuksen kiinteistöjen energiatehokkuuden edistäminen Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola Lahden kaupungin Energiatehokkuussopimus 2008-2016 Lahden kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön välinen

Lisätiedot

TETS. Vuosiraportointi 2011 Tuloksia. TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy

TETS. Vuosiraportointi 2011 Tuloksia. TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy TETS Vuosiraportointi 2011 Tuloksia TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy Esityksen sisältö Raportointi, energiankäyttö, säästöt, takaisinmaksuaika Vertailu säästötavoitteeseen Vastuuhenkilöt,

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa

Lisätiedot

Energiatehokkuus ja TEM:n omat toimenpiteet

Energiatehokkuus ja TEM:n omat toimenpiteet Energiatehokkuus ja TEM:n omat toimenpiteet Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari 8.5.2012 Ylitarkastaja Outi Kumpuvaara Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energiatehokkuus ja TEM:n omat toimenpiteet

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimuksesta tulevat velvoitteet. 2) nimeää KET -sopimuksen yhteyshenkilön. 7) raportoi vuosittain energiansäästön toteutumat

Energiatehokkuussopimuksesta tulevat velvoitteet. 2) nimeää KET -sopimuksen yhteyshenkilön. 7) raportoi vuosittain energiansäästön toteutumat Liittyminen Kuntasektorin Energiatehokkuussopimukseen YLK 13.10.2009 177 Taustaa Kauppa- ja teollisuusministeriö on lähettänyt keväällä 2007 lähettänyt pääkaupunkiseudun kaupungeille pyynnön ilmoittaa

Lisätiedot

Ilmasto-ohjelman taustatekijät

Ilmasto-ohjelman taustatekijät Lappeenrannan kaupunki ILMASTO-OHJELMA Luonnos 20.4.2009 Ilmasto-ohjelman taustatekijät 2 Ilmastosopimukset Suomella on ollut vuodesta 2001 saakka kansallinen ilmastostrategia, jonka avulla pyritään toteuttamaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja sen laadinta. KETS-yhdyshenkilöpäivät Okariina Rauta

Toimintasuunnitelma ja sen laadinta. KETS-yhdyshenkilöpäivät Okariina Rauta Toimintasuunnitelma ja sen laadinta KETS-yhdyshenkilöpäivät 8. 9.11.2017 Okariina Rauta Esityksen sisältö: Osio 1: Toimintasuunnitelman läpikäynti Osio 2: Yhteiskeskustelu - tarpeet, toiveet, näkemykset

Lisätiedot

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä 30.11.2016 Luotettavaa tietoa ja vaikuttavia ratkaisuja resurssitehokkaisiin toimiin

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 2017 2025 Energiantuotannon toimenpideohjelma 8.5.2017 Sirpa Leino, Energiateollisuus ry Energia-ala lähtenyt heti vakuuttavasti mukaan Energia-alan sopimuksen kattavuus erittäin

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuus TEM:n energiatehokkuussuunnitelma

Julkisen sektorin energiatehokkuus TEM:n energiatehokkuussuunnitelma Julkisen sektorin energiatehokkuus TEM:n energiatehokkuussuunnitelma Heikki Väisänen Energiaosasto 25.4.2013 TEM:n suunnitelman laatimisesta Taustalla valtioneuvoston periaatepäätöksen kirjaus ja sen taustalla

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin terveyskeskus 3.12.2010 1 1. Helsingin kaupungin terveyskeskuksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Kaupungin terveyskeskuksen energiankulutus... 3 1.2 Energiansäästötavoite

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Energiatehokkuussopimus

Toimintasuunnitelma Energiatehokkuussopimus Toimintasuunnitelma Energiatehokkuussopimus 2017-2025 Joensuun kaupunki xx.11.2017 Toiminnan tausta ja organisointi Joensuun kaupunki on liittynyt kunta-alan energiatehokkuussopimukseen vuosille 2017 2025.

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset. Energiavirasto Juha Toivanen

Energiatehokkuussopimukset. Energiavirasto Juha Toivanen Energiatehokkuussopimukset Energiavirasto Juha Toivanen 9.2.2016 Vapaaehtoista sopimustoimintaa energiansäästöstä energiatehokkuuteen ESD 2006 EED 2014 2020 Energiansäästö sopimukset Jatkoaika Energiatehokkuus

Lisätiedot

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen 12.5.2016 Helsingin energiatehokkuussopimukset Mukana kaikilla energiatehokkuussopimuskausilla (pilotointi alkaen vuodesta

Lisätiedot

Kaupungin ja TEM:n välisen energiatehokkuussopimuksen toteuttaminen Kuopion kaupungissa

Kaupungin ja TEM:n välisen energiatehokkuussopimuksen toteuttaminen Kuopion kaupungissa Kaupungin ja TEM:n välisen energiatehokkuussopimuksen toteuttaminen Kuopion kaupungissa 24.2.2010 Kuntien energiatehokkuuden työkalut Mervi Weckström-Räisänen Energiatehokkuushankkeen projektipäällikkö

Lisätiedot

tuloksia Liittymistilanne 000 euroa. Kuva 1

tuloksia Liittymistilanne 000 euroa. Kuva 1 Matkailu- ja ravintolapalveluiden toimenpideohjelmann tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä Matkailu- ja ravintolapalveluiden (MaRa) toimenpideohjelmaan oli liittynytt yhteensä

Lisätiedot

Energiantuotannon toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiantuotannon toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiantuotannon toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiantuotannon toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 34 yritystä, jotka koostuvat 21 raportoivasta

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP)

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma... 4 3. Johtopäätökset... 5 LIITE: Kestävän

Lisätiedot

MIKÄ TOIMII, MIKÄ EI, MITÄ UUTTA TARVITAAN, MITÄ EI HALUTA

MIKÄ TOIMII, MIKÄ EI, MITÄ UUTTA TARVITAAN, MITÄ EI HALUTA TEM29020801 UUSIUTUVA ENERGIA ENERGIANSÄÄSTÖ ENERGIATEHOKKUUS MIKÄ TOIMII, MIKÄ EI, MITÄ UUTTA TARVITAAN, MITÄ EI HALUTA OLAVI TIKKA HKR- RAKENNUTTAJA HELSINGIN KAUPUNKI TEM29020808 YLEISESTI HUONOSTI

Lisätiedot

Muoviteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Muoviteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Muoviteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2 Liittymistilanne Vuoden 2 loppuun mennessä muoviteollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 27 yritystä, jotka koostuvat raportoivasta

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Energiavaltaisen teollisuuden energiatehokkuussopimus Info- ja keskustelutilaisuus Ravintola Bank, Unioninkatu 22, Helsinki 14.6.2007 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Uuden energiatehokkuussopimuskokonaisuuden

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantaminen julkisessa rakennuskannassa. 1.Tilakeskuksen rakennuskanta; toiminnan laajuus

Energiatehokkuuden parantaminen julkisessa rakennuskannassa. 1.Tilakeskuksen rakennuskanta; toiminnan laajuus Oulun kaupunki, Tilakeskus Energiatehokkuuden parantaminen julkisessa rakennuskannassa 24.2.2010 kiinteistöpäällikkö Johan Alatalo Energiatehokkuuden parantaminen julkisessa rakennuskannassa Esityksen

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä puutuoteteollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 11 yritystä, jotka koostuvat 42

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen

Lisätiedot

Hiilineutraali Helsinki Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari

Hiilineutraali Helsinki Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Hiilineutraali Helsinki 2035 Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Millaiset ilmastotavoitteet Helsingin uusi strategia asettaa? Helsinki ottaa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa

Lisätiedot

KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ

KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ 10.11.2016 OMINAISKULUTUKSET 2016, KAIKKI KOHTEET (265 KPL) Lämmitys 39,8 kwh/rm3 Vesi 355 l/rm3 Sähkö 5,48 kwh/rm3 ENERGIAKUSTANNUKSET VS. MUUT HOITOKUSTANNUKSET

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projekti koordinoi ja tukee Kymenlaakson kuntien ilmasto- ja energiatavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista, edistää eri toimijoiden yhteistyötä

Lisätiedot

Kuljetusketjujen energiakatselmus

Kuljetusketjujen energiakatselmus Kuljetusketjujen energiakatselmus Helsingin messukeskus 17.5.2006 Pertti Koski 1 Motiva Oy tuottaa palveluja uusiutuvan energian ja energian tehokkaamman käytön lisäämiseksi. 2 Motivan palvelut Energianhallinnan

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET2017 2025 https://www.youtube.com/watch?v=nkqhxsuulwe Energiatehokkuussopimukset 2008-2016 - tuloksia 2 https://www.youtube.com/watch?v=ttpip5evtmo Taustat Energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä elintarviketeollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 33 yritystä, jotka koostuvat

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 78 yritystä, jotka koostuvat

Lisätiedot

Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset

Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Energiatehokkuus kuljetuspalveluiden julkisissa hankinnoissa seminaari 7.11.2012 Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus

Lisätiedot

Sopimustoiminta kansallisen tason energiatehokkuustoimena

Sopimustoiminta kansallisen tason energiatehokkuustoimena Sopimustoiminta kansallisen tason energiatehokkuustoimena EP-TOPO, webinaari 5.4.2017 Pia Outinen, Energiavirasto Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT

Lisätiedot

Uusiutuva energia energiakatselmuksissa

Uusiutuva energia energiakatselmuksissa Uusiutuva energia energiakatselmuksissa 24.1.2017 Juha Toivanen, Energiavirasto Energiakatselmustoiminta Suomessa Suuren yrityksen energiakatselmus Vapaaehtoinen katselmustoiminta 2 Suuren yrityksen energiakatselmukset

Lisätiedot

ILMASTONSUOJELU HELSINGISSÄ

ILMASTONSUOJELU HELSINGISSÄ ILMASTONSUOJELU HELSINGISSÄ Tavoitteet ja ohjelmat Toimenpiteitä Konkreettisia esimerkkejä Ympäristötarkastaja Jari Viinanen, jari.viinanen@hel.fi 30.10.2009 Jari Viinanen 1 Helsingin tavoitteet Strategia

Lisätiedot

Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla

Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari 10.12.2015 CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö DI Jouni Arola Lahden kaupunki 110

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset ja uusiutuvan energian rooli tavoitteiden saavuttamisessa Risto Larmio Risto Larmio, Motiva

Energiatehokkuussopimukset ja uusiutuvan energian rooli tavoitteiden saavuttamisessa Risto Larmio Risto Larmio, Motiva Energiatehokkuussopimukset ja uusiutuvan energian rooli tavoitteiden saavuttamisessa Risto Larmio 14.3.2017 Risto Larmio, Motiva Energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka

Lisätiedot

Kuntien energiaohjelma 2008 2016 liittymisasiakirja

Kuntien energiaohjelma 2008 2016 liittymisasiakirja TEM/7/05.05.01/2010 Kuntien energiaohjelma 2008 2016 liittymisasiakirja Työ- ja elinkeinoministeriö (jäljempänä Ministeriö), Suomen Kuntaliitto (jäljempänä Kuntaliitto) ja Motiva Oy (jäljempänä Motiva)

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

Rovaniemen ilmasto-ohjelma

Rovaniemen ilmasto-ohjelma Rovaniemen ilmasto-ohjelma 2012-2020 Miksi ilmasto-ohjelma? Ilmastonmuutos on suuri globaali ympäristöongelma Kansainväliset ja kansalliset sitoumukset Maakunnallinen ilmastostrategiatyö Kunnille ei ole

Lisätiedot

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Maija Hakanen, ympäristöpäällikkö, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010 Tampere Uhkat (=kustannukset,

Lisätiedot

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Toimenpideohjelma vuokra-asuntoyhteisöille

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Toimenpideohjelma vuokra-asuntoyhteisöille Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Toimenpideohjelma vuokra-asuntoyhteisöille Tällä toimenpideohjelmalla RAKLI ry (jäljempänä RAKLI) toteuttaa Kiinteistöalan energiatehokkuussopimusta,

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma 18.11.2013 Lappeenrannan ilmasto-ohjelma Seurantaindikaattorien toteutuma vuonna 2012 1 Johdanto Lappeenrannan kaupunginhallitus hyväksyi 28.9.2009 kaupungille laaditun ilmasto-ohjelman. Lappeenrannan

Lisätiedot

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli KUNTIEN ILMASTOTYÖ Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli Marita Savo, ympäristötarkastaja Mikkelin kaupunki/mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Kuntaliiton selvitys 2012:

Lisätiedot

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012 Johanna Karimäki Kestävä kehitys Sosiaalinen -tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, terveys -yhteisö, kulttuuri Ekologinen -luonnonvarat, luonto, biologinen monimuotoisuus -ilmastonmuutos

Lisätiedot

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat liikkumisen portinvartijana Yhteiskäyttöautot Pyörävuokraamot Pyöräliikkeet ja huolto palvelut

Lisätiedot

Maatilojen energiasuunnitelma

Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma on osa maatilojen energiaohjelmaa Maatilojen energiaohjelma Maatilan energiaohjelma: Maatilojen energiasäästötoimia

Lisätiedot

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta 1 Sari Hildén, kiinteistöpäällikkö Tilakeskus Helsingin kaupungin rakennuskannan ikäjakauma Arvokiinteistöjä, palvelukiinteistöjä ja torppia, joissa

Lisätiedot

3. Sopimuksen toimeenpano (toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi)

3. Sopimuksen toimeenpano (toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi) Liite 1. Sivu 1 (5) Linja-autoalan energiansäästösopimuksen arviointi 1. Vastaajan tausta ja sopimusala, perustiedot 1.01 Yrityksen linja-autojen lukumäärä 1-20 21-50 yli 50 linja-autoa 1.02 Vastaajan

Lisätiedot

Kuntien energiatehokkuussopimuksen ja energiaohjelman vuosiraportti

Kuntien energiatehokkuussopimuksen ja energiaohjelman vuosiraportti 2011 Kuntien energiatehokkuussopimuksen ja energiaohjelman vuosiraportti 1 2 Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Elinkeinoelämän yleiseen toimenpideohjelmaan teollisuus

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Elinkeinoelämän yleiseen toimenpideohjelmaan teollisuus 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Elinkeinoelämän yleiseen toimenpideohjelmaan teollisuus 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä

Lisätiedot

Kestävät hankinnat 22 miljardia syytä. Taina Nikula Ympäristöministeriö Lähiruoka 2008 14.5.2008

Kestävät hankinnat 22 miljardia syytä. Taina Nikula Ympäristöministeriö Lähiruoka 2008 14.5.2008 Kestävät hankinnat 22 miljardia syytä Taina Nikula Ympäristöministeriö Lähiruoka 2008 14.5.2008 Teemat Miksi? Julkisen hankkijan mahdollisuudet Toimintaohjelmaehdotus kestävien hankintojen edistämiseksi

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ja kunnan energiatehokkuussopimus (2008 2016)

Työ- ja elinkeinoministeriön ja kunnan energiatehokkuussopimus (2008 2016) TEM/8/05.05.01/2010 Työ- ja elinkeinoministeriön ja kunnan energiatehokkuussopimus (2008 2016) 1 Sopimuksen lähtökohdat ja perusteet Tällä sopimuksella työ- ja elinkeinoministeriö (jäljempänä Ministeriö)

Lisätiedot

Helsingin kaupungin energiatehokkuustyö

Helsingin kaupungin energiatehokkuustyö Helsingin kaupungin energiatehokkuustyö Kiinteistöjen energiatehokkuusinvestoinnit ja elinkaarikustannukset Finlandiatalo 21.9.2017 Katri Kuusinen Kaupunkiympäristön toimiala Helsingin kaupungin hallinto

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kuntakatselmus Sisältö ja toteutus. Uusiutuvan energian kuntakatselmoijien koulutustilaisuus 16.4.2013 Kirsi Sivonen, Motiva Oy

Uusiutuvan energian kuntakatselmus Sisältö ja toteutus. Uusiutuvan energian kuntakatselmoijien koulutustilaisuus 16.4.2013 Kirsi Sivonen, Motiva Oy Uusiutuvan energian kuntakatselmus Sisältö ja toteutus Uusiutuvan energian kuntakatselmoijien koulutustilaisuus Tavoite ja sisältö Tavoite Tunnetaan malliraportin rakenne Sisältö Kuntakatselmuksen sisältö

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelmaan 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat. Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat. Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Haluatko tehdä hankinnat kokonaistaloudellisemmin. ympäristövaikutuksia pienentäen?

Haluatko tehdä hankinnat kokonaistaloudellisemmin. ympäristövaikutuksia pienentäen? Haluatko tehdä hankinnat kokonaistaloudellisemmin ja ympäristövaikutuksia pienentäen? Motivan hankintapalvelu auttaa julkista sektoria energia- ja materiaalitehokkuuteen liittyvissä esim. energian, jätehuollon,

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa

Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa Julkisen sektorin energiatehokkuus miten tehdä energiatehokkuussuunnitelma 22.4.2013 Tuomme tilalle ratkaisut Senaatti-kiinteistöjen rooli valtionhallinnossa

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN ENERGIAKATSELMUKSET. 13.12.2011, Arttu Peltonen

TEOLLISUUDEN ENERGIAKATSELMUKSET. 13.12.2011, Arttu Peltonen TEOLLISUUDEN ENERGIAKATSELMUKSET 13.12.2011, Arttu Peltonen ENERGIAKATSELMUS Tavoite on vähentää kohteen energian- ja vedenkulutusta, kustannuksia sekä hiilidioksidipäästöjä ja näin toteuttaa kansallista

Lisätiedot

Ilmastointijärjestelmät kuntoon II Seminaari 19.12.2013 Kanneltalo Tilaisuuden avaus. Rakennusneuvos Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö

Ilmastointijärjestelmät kuntoon II Seminaari 19.12.2013 Kanneltalo Tilaisuuden avaus. Rakennusneuvos Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö Ilmastointijärjestelmät kuntoon II Seminaari 19.12.2013 Kanneltalo Tilaisuuden avaus Rakennusneuvos Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö EU:n 2020 tavoitteet ja rakennukset Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

energiatehokkuussopimus

energiatehokkuussopimus HUS-kuntayhtymän energiatehokkuussopimus Liittyjä Tämän sopimuksen kiinteänä osana ovat liittymistiedot sekä työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton allekirjoittama Kunta-alan energiatehokkuussopimus.

Lisätiedot

1 ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET

1  ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 1 www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 2017 2025 Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT ENERGIANSÄÄSTÖ- SOPIMUKSET

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

1. Kaavoitus -yleissuunnitelma 2013-14 - asemakaavat 2014 alkaen. 2. Kaavoitus - jatkuva prosessi. Kaavoitus

1. Kaavoitus -yleissuunnitelma 2013-14 - asemakaavat 2014 alkaen. 2. Kaavoitus - jatkuva prosessi. Kaavoitus HYVINKÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖOHJELMA Aika: 2013-2016 Yksikkö: Hyvinkään kaupunkiorganisaatio Laatijat: Ympäristöhallintatyöryhmä 15.5.2013, Kaupungin johtoryhmä 27.5.2013 Hyväksyjä: Kaupunginhallitus 10.6.2013,

Lisätiedot

Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy

Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy Ilmastostrategiatyön käynnistämisseminaari 14.11.2012, Tampere, Vapriikki Tom Frisk Pirkanmaan ELY-keskus 1. ILMASTOSTRATEGIATYÖN LÄHTÖKOHDAT Valtioneuvoston pitkän

Lisätiedot

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI 2010 2012 Työpaikat liikkumisen portinvartijana Yhteiskäyttöautot Pyörävuokraamot Pyöräliikkeet ja huolto palvelut Ajotapakoulutus Pysäköintipalvelut Joukkoliikenne

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset kausi

Energiatehokkuussopimukset kausi Energiatehokkuussopimukset kausi 2017-2025 HINKU-foorumin kevätpäivät 6.4.2016, Joensuu Pia Outinen, Energiavirasto Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT

Lisätiedot

Energiakatselmukset kannattavat

Energiakatselmukset kannattavat Energiakatselmukset kannattavat 8.10.2009 Tapio Jalo Esityksen sisältö Mikä on energiakatselmus? Mitä hyötyä on energiakatselmuksesta? Mistä tekijä energiakatselmukseen? Miten teetän energiakatselmuksen

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE ENERGIAOMAVARAISESTA ORIVEDESTÄ 55/01.016/2012

VALTUUSTOALOITE ENERGIAOMAVARAISESTA ORIVEDESTÄ 55/01.016/2012 Kaupunginvaltuusto 60 17.09.2012 Kaupunginhallitus 309 08.10.2012 Tekninen lautakunta 18 06.02.2013 Kaupunginhallitus 81 04.03.2013 Kaupunginvaltuusto 44 18.03.2013 Tekninen lautakunta 20 18.02.2015 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

Roihuvuori seuran energia ilta

Roihuvuori seuran energia ilta Roihuvuori seuran energia ilta Asuinkerrostalon energiatehokkuuden parantaminen Johtava asiantuntija 13.10.2010 Alustuksen sisältö Motivan toimialueet Asuinkerrostalon energiankulutus ja säästömahdollisuudet

Lisätiedot

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy ENERGIANSÄÄSTÖ? ENERGIATEHOKKUUS! ENERGIATEHOKKUUS Energian tehokas hyödyntäminen

Lisätiedot

Energiatehokkuustyö kampuksilla. Juha Viholainen, Granlund Consulting Oy

Energiatehokkuustyö kampuksilla. Juha Viholainen, Granlund Consulting Oy Energiatehokkuustyö kampuksilla Juha Viholainen, Granlund Consulting Oy Energia- ja kestävyystavoitteet muokkaavat toimintaympäristöä 2 Kestävän kehityksen visio Energian rooli on merkittävä kestävän kehityksen

Lisätiedot

Kohti hiilineutraalia kuntaa! Ainutlaatuinen paikallisen ilmastotyön edistämishanke Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Lohja 6.9.

Kohti hiilineutraalia kuntaa! Ainutlaatuinen paikallisen ilmastotyön edistämishanke Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Lohja 6.9. Kohti hiilineutraalia kuntaa! Ainutlaatuinen paikallisen ilmastotyön edistämishanke Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Lohja 6.9.2011 Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) Kunnat toimivat edelläkävijöinä

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelma 1(7) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelma Tällä toimenpideohjelmalla Energiateollisuus ry (jäljempänä Toimialaliitto) toteuttaa Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusta,

Lisätiedot

Luonnos 31.3.2015 VARKAUDEN ILMASTO-OHJELMA VUOSILLE 2015 2030

Luonnos 31.3.2015 VARKAUDEN ILMASTO-OHJELMA VUOSILLE 2015 2030 Luonnos 31.3.2015 VARKAUDEN ILMASTO-OHJELMA VUOSILLE 2015 2030 1 Sisältö Sivu 2 Taustaa 2 Ilmastosopimukset ja Suomen velvoitteet 3 Ilmasto-ohjelman taustaselvitykset 3 Energiatehokkuussopimus 3 Ilmasto-ohjelma

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA Seinäjoki, Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhava, Kuortane, Kurikka ja Lapua Kuntien ilmastokampanjatapaaminen 8.11.2012 Mika Yli-Petäys Projektipäällikkö Lapuan kaupunki

Lisätiedot

Tehokas energiankäyttö. -koko kunnan asia

Tehokas energiankäyttö. -koko kunnan asia Tehokas energiankäyttö -koko kunnan asia Etsi kunnalle energiansäästöä Kunnissa on runsaasti erilaisia mahdollisuuksia edistää energiansäästöä ja hyödyntää uusiutuvia energialähteitä. Energiansäästö on

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot