LEVÓN. Tutki ja vaikuta 40 vuotta palvelututkimuksia 3/2010. Sähkötön päivä ja muita energiansäästötempauksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEVÓN. Tutki ja vaikuta 40 vuotta palvelututkimuksia 3/2010. Sähkötön päivä ja muita energiansäästötempauksia"

Transkriptio

1 3/2010 LEVÓN Vaasan yliopiston Levón-instituutin tiedotuslehti Sähkötön päivä ja muita energiansäästötempauksia Tutki ja vaikuta 40 vuotta palvelututkimuksia Rehellisyyttä kuntaliitosten 1 valmisteluun

2 Ketteryys osaksi osaamista Sisältö Pääkirjoitus / Jukka Peltoniemi: Ketteryys osaksi osaamista Rehellisyyttä kuntaliitosten valmisteluun Laatukoulutuksesta asiantuntijoiksi Kööpenhaminan matka avasi silmät johtamiskulttuurimme arvostukseen Tutki ja vaikuta 40 vuotta palvelututkimuksia Sähkötön päivä ja muita energiansäästötempauksia Pohjalaiset ja lappilaiset kasvuyrittäjät juhlatuulella Avoin yliopisto palkitsi jälleen vuoden aikuisopiskelijan Hannu Mitts eläkkeelle Mietteissä / Marja-Riitta Vest ja Jorma J. Pitkämäki: Aluehallintoviraston fokuksessa hyvinvoinnin kehittäminen Toimintakalenteri Pääkirjoitus / Jukka Peltoniemi Tässä lehdessä jäljempänä on juttu eräästä instituutin alkuvuosikymmenen merkittävästä koulutusinnovaatiosta, Hallitun kasvun ohjelmasta (HAKA). Ohjelmassa yhdistyi toiminnalliseksi oppimiseksi kutsuttu toimintamalli: viimeisin tutkimustieto, yrittäjien oman toiminnan hyödyntäminen koulutuksessa ja yritysten konkreettinen kehittäminen. Toimintamallista on sittemmin tullut käytäntö lähes kaikessa Levón-instituutin tarjoamassa koulutuksessa. Toiminnallisen oppimisen mallin mukaisesti instituutti jatkaa koulutustarjonnan kehittämistä. Tulevana vuonna panostetaan elinikäisen oppimisen edistämiseen kehittämällä työelämässä oleville selkeämpiä opintopolkuja ja väyliä osaamisen päivittämiseksi. Alueellinen vaikuttavuus edellyttää olemassa olevien yhteistyösuhteiden syventämistä ja uusien luomista. Alueellisesti korostuvat erityisesti pk-yritystoiminnan tukeminen ja yrittäjyyden edistäminen. Panostaminen hajautettujen energiajärjestelmien ja energiaketjun tutkimukseen ja tutkimustiedon viemiseen alueille tukevat päätöksentekijöitä ja kehittävät konkreettisesti uutta liiketoimintaa kaikki tutkimusta, koulutusta ja kehittämistä yhdistäen. Avoimessa yliopistossa opetus rakentuu suunnitelmallisesti opintoohjauksella tuettujen kandidaatintutkintoon tähtäävien opintojen ympärille. Opetusta on saatavilla valtakunnallisesti tietoverkon ja oppimisteknologisten ratkaisujen avulla. Henkilöstöjohdon ryhmä Henry ry on vastikään julkistanut tuoreimman HR-barometrin, joka antaa kuvaa siitä, mistä yrityksissä ja julkisorganisaatioissa puhutaan: osaamisesta, johtamisesta, uudistumisesta ja työhyvinvoinnista. Osaamisen keskusteluun on muutaman viime vuoden aikana tullut uutta sisältöä, kun on alettu puhua ketteryydestä organisaatioiden kyvykkyytenä. Organisaatioja prosessitasoilla tämä on tunnetumpi asia, mutta henkilöstön kehittämisen puolella ajatus on varsin tuore. Siellä ketteryydellä tarkoitetaan kyvykkyyttä hoitaa sidosryhmäsuhteita ja niihin liittyviä prosesseja, kykyä omaksua uusia ideoita ja toteuttaa niitä, kykyä mukautua muutoksiin, energisyyttä viedä asioita läpi sekä kykyä selviytyä monimutkaisissa päätöksentekotilanteissa. Tämä täydentää mielenkiintoisella tavalla aiempaa osaamisajattelua. Johtamis-, esimies- tai asiantuntijaosaamisen tueksi tarvitaan muutosvalmiutta ja kykyä luovia monimutkaisissa ja muuttuvissa tilanteissa ja viedä asioita eteenpäin. Kuvatut kyvykkyydet ovat välttämättömiä globaalissa, muuttuvassa toimintaympäristössä ja yritysten verkostoissa. Ne haastavat työyhteisöt tunnistamaan ja kehittämään ketteriä toimintatapoja ja rekrytoimaan kuvatun kaltaisia osaajia. Ne haastavat myös meidät levónilaiset vastaamaan ajassa liikkuviin tarpeisiin toimimaan omalla tavallamme ketterästi. LEVÓN on Levón-instituutin tiedotuslehti. Levón-instituutti on Vaasan yliopiston tutkimus- ja koulutuspalveluihin erikoistunut yksikkö. Julkaisija: Levón-instituutti Toimituksen osoite: Wolffintie 34, Vaasa / PL 700, Vaasa Toimitus ja kuvat: Miia Mäntylä Puhelin: (06) (yliopiston vaihde) Faksi: (06) Sähköposti: Internet: ISSN: X Painos: 3000 Painopaikka: Fram, Vaasa Paperi: Edixion (sisus 120 g, kansi 170 g) Kansikuva: Miia Mäntylä, Talvinen kampus LEVÓN ilmestyy kolme kertaa vuodessa, seuraava lehti ilmestyy huhtikuussa Kommentit, tilaukset ja osoitteenmuutokset pyydetään osoittamaan toimitukselle. 2

3 Rehellisyyttä kuntaliitosten valmisteluun Teksti: Kari Leinamo Kuva: Heli Siirilä Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen eli Paras-hankkeen innoittamana on viime vuosina tehty kymmeniä kuntaliitoksia. Levon-instituutin tutkimuksessa aihepiiriä selvitettiin perehtymällä 45 maaseutu kaupunki -kuntaliitoksen vaiheisiin. Maaseutukuntien ja alueellisten keskuskaupunkien välillä tehdyt liitosprosessit ovat olleet lähes sattumanvaraisia, kun sopivaa kumppania on etsitty monelta suunnalta ja päätös tehty yhdistymisavustusten maksimoinnin takia hyvin nopeasti. Yhdistymiset ovat pahimmillaan johtaneet suuriin pettymyksiin, kun liitosalueiden palveluja on alettu ajaa alas heti yhdistymisen toteutumisen jälkeen. Yhdistymissopimusten lupaukset Liitossopimusten perusteella yhdistymisen tavoitteena on elinvoimaisen kunnan muodostaminen. Lähtökohtana on poikkeuksetta kuntapalvelujen säilyminen ennallaan, vaikka tehdyt sopimukset ovat nykyisin voimassa ainoastaan kolmen vuoden ajan. Annetut lupaukset osoittautuvatkin vuosien kuluessa usein liioitelluiksi tai jopa vääriksi. Liitosalueilla asuvien maaseudun asukkaiden suurimmat huolenaiheet liittyvät koulujen lakkauttamiseen ja lääkäripalvelujen puuttumiseen, kun taas kaupungeissa pyritään dynaamisen keskuksen luomiseen. Maaseudun ja kaupungin näkemykset eivät kohtaa. Lupaukset kaiken jatkumisesta ennallaan jäävät kaupunkien päätöksenteossa nopeasti unohduksiin. Etenkin suurkaupungeissa ja monikuntaliitoksissa maaseudun rooli jää vähäiseksi. Yhdistyminen ei myöskään anna uutta vetovoimaa eikä turvaa kilpailukykyä, jos edellytykset seudun menestymiselle ovat heikot. Tulevaisuuden kuntaliitokset Erilaisten katteettomien lupausten sijaan palveluverkon tarkastelu tulisi liitostilanteessa ulottaa pitkälle tulevaisuuteen. Olisi reilua, jos mahdollisista palvelujen keskittämispyrkimyksistä sovittaisiin jo liitosneuvotteluissa. Maaseudun asukkaita tulisi kuunnella aidosti ja heidän näkemyksensä ja toiveensa pitäisi ottaa todesta. Merkityksettömien lähidemokratian muotojen, kuten asukaslautakuntien ja aluejohtokuntien tilalle tulisi nopeasti rakentaa todelliset vaikutuskanavat. Maaseutuvaikutusten arviointi tulisi saada pakolliseksi tarkastelutavaksi jo jokaiseen yhdistymisselvitykseen. Koska kuntatasolla maaseudun erityispiirteitä ei tunnisteta, pitäisi peruspalveluille luoda myös etäisyyteen liittyvät valtakunnalliset kriteerit. Alueellisen näkökulman kuuluisi olla tärkein palvelujen järjestämiseen liittyvä ajattelumalli. Kuntaliitokseen tulisi valmistautua paljon nykyistä huolellisemmin ja kriittisemmin: kuntien menestyminen ei riipu yksittäisistä hallintorajoista. Leinamo, Kari (2010). Yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista. Vuosina toteutettujen maaseutu kaupunki -kuntaliitosten tarkastelua. Vaasan yliopisto, Levón-instituutin julkaisu 131. Rahoittaja: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) esityksestä maa- ja metsätalousministeriö. 3

4 Laatukoulutuksesta asiantuntijoiksi Teksti ja kuva: Sari Soini Syyskuussa alkanut akateemisten työttömien laatukoulutus on edennyt työharjoitteluun. Teoriaopetus on pian ohi ja työharjoittelu täyttää 13 opiskelijan arkipäivän. Kolme henkilöä sai kurssin aikana työpaikan. Hankkeen rahoitus tulee Pohjanmaan Työ- ja elinkeinotoimiston Duuni-hankkeesta. Opetuksen sisällöt ovat kiinnostaneet yrityksiä ja organisaatioita. Levón-instituutti voi suunnitella tilauksesta samantapaisena koulutusta heillekin ja uusi samantyyppinen kokonaisuus voi toteutua Työ- ja elinkeinotoimiston kanssa yhteistyössä. Kööpenhaminan matka avasi silmät johtamiskulttuurimme arvostukseen Teksti: Sari Soini Kuva: Esko Hietakangas JOKA24 (Johtajana kasvaminen) -ryhmän kolmas moduuli vei 18 hengen johtajaryhmän Tanskaan marraskuun lopussa. Tanskan opintomatkalla naurua ja itkua aiheutti eniten palvelun laatu. Omat arkipäivän johtamisongelmat tuntuivat pieniltä, kun jokainen tapaamamme tanskalainen johtaja kertoi, että palvelun laatu ja siihen panostaminen ovat huonolla tolalla. Kaupankäynnin yhteydessä tuntui usein, että asiakas oli riesa, jonka toivottiin lähtevän myymälästä pois pian ja mahdollisimman vähin äänin. Toinen murhe oli asenne taantumaan. Johtajien mukaan tanskalaiset vain odottavat, että joku tai jokin tulee ja vie laman pois. Oma-aloitteisuus ja kekseliäisyys ovat jäissä. Johtajat ylistivät suomalaisia, jotka ovat koko ajan tehneet töitä parempien olojen eteen, eivätkä ole jääneet paikoilleen. Seinäjokelaisen Livite Oy:n Jukka Nevalainen perehdyttää laatuopiskelija Pekka Kippoa. Työharjoittelussa teoria viedään käytäntöön. Koulutuksen sisältö: Tuotanto- ja palvelutoiminnan laadun perusteet ISO 9001 Ympäristöasiat Toimintaprosessien kuvaustavat ja prosessien kehittäminen Toiminnan ja laadun mittaaminen Laatutyökalut ja -tekniikat Advanced Course in Quality Management Lisätietoja koulutuksesta ja laatuprojekteista: koulutuspäällikkö Ville Tuomi JOKA24 -opintoryhmä aloitti tutustumisen tanskalaiseen johtamiskulttuuriin Finpron toimistosta, joka sijaitsi suurlähetystön naapurissa. Matka toi uutta ajateltavaa mm. globaaleista markkinoista ja monikulttuurisen yrityksen johtamisesta. Kolmen päivän aikana johtamista opiskelevat tutustuivat skandinaaviseen johtamiskulttuuriin yritysjohtajien luentojen, yritys- ja organisaatioiden vierailujen ja Cross Cultural Awareness -luentopäivän avulla. Esimerkiksi Finpron, VividWorksin, Sos Internationalin, Tivolin ja Fledius Plumin arvot tulivat tutuiksi. Syyskuussa aloittanut ryhmä on hitsautunut alusta alkaen hyvin yhteen. Sekä yritysten että julkisten organisaatioiden johtajat ovat löytäneet toisensa keskusteluissa nopeasti. Miehistä ja naisista koostuva ryhmä on avoin, puhelias ja analyyttinen. JOKA24 -opinnot jatkuvat joka kuukausi pidettävin lähiopetusmoduulein toukokuun loppuun saakka. JOKA25-ryhmä aloittaa opintonsa ensi syksynä. Paikkoja voi alkaa jo varata. Johtamisen huippuseminaari Ajassa liikkuu järjestetään keväällä. 4

5 5

6 Tutki ja vaikuta Neljäkymmentä vuotta palvelututkimuksia Teksti: Hannu Katajamäki Kuvat: Levón-instituutin arkisto Maakuntakorkeakoulujen perustamisella tavoiteltiin alueellista oikeudenmukaisuutta, talouskasvun vahvistamista sekä monipuolistuvaa vuorovaikutusta tutkijoiden, yritysten ja hallinnon välillä. Vaasan kauppakorkeakoulu aloitti tässä hengessä vuonna Nuoren korkeakoulun talousmaantieteen professoriksi valittiin Mauri Palomäki; hän oli sittemmin pitkäaikainen rehtori ja Vaasan yliopiston todeksi tekijä. Palomäki oli tehnyt 1960-luvun alussa uraa uurtavan väitöskirjan Etelä-Pohjanmaan keskus- ja vaikutusaluejärjestelmästä. Hänen kehittämänsä keskusten luokittelumenetelmää alettiin soveltaa keskusverkkosuunnitelmissa. Valtionhallinnosta tulleiden tutkimustarjousten innoittama Mauri Palomäki jätti vuoden 1969 alussa opettajaneuvostolle muistion, jossa hän esitti tutkimuslaitoksen perustamista Vaasan kauppakorkeakouluun. Pohdintojen jälkeen tutkimuslaitos päätettiin perustaa ja toiminta alkoi vuonna Kahteen suuntaan avautuva ovi Tutkimuslaitoksen tehtäväksi määriteltiin tilaustutkimusten tekeminen. Tutkimuslaitoksen välityksellä tutkijoiden ajateltiin saavan viestejä yritysten, hallinnon ja kansalaisten käytännön ongelmista; tutkimuslaitoksen kautta käytännön ongelmien ratkojat saisivat tieteen tarjoamaa viisautta puntarointiensa pohjaksi. Länsi-Suomen taloudellinen tutkimuslaitos esittäytyi Pohjanmaan suurmessuilla Varhainen linjaus on säilynyt läpi vuosikymmenten. Aikanaan havaittu tarve elää ja voimistuu. Oven on käytävä entistä tiuhempaan yliopistosta yhteiskuntaan ja yhteiskunnasta yliopistoon. Yliopiston uskottavuudelle on välttämätöntä, että tehdään yritysten kehittämistä ja yhteiskunnallista päätöksentekoa palvelevaa käyttötutkimusta. Palvelututkimus voimistuu Uusi laitos sai nimekseen Länsi-Suomen taloudellinen tutkimuslaitos. Yrityksiin liittyvä tutkimus oli painokasta aina 1990-luvulle asti. Olihan nykyinen Vaasan yliopisto pitkään liiketaloustieteisiin suuntautunut. Toisaalta tutkittiin myös monipuolisesti silloisen Vaasan läänin kehitysedellytyksiä. Asiointikäyttäytymisen tutkimus ja keskusverkkotutkimus olivat myös tärkeitä. Vaasan korkeakoulusta tuli yliopisto vuoden 1991 alussa. Tieteenalapohja oli vahvistunut ja palvelututkimusten kirjo alkoi monipuolistua. Tämän vuoksi päätettiin, että tutkimuslaitoksen nimen olisi ilmennettävä yliopiston laaja-alaistumista. Vuonna 1997 otettiin käyttöön uusi nimi, Vaasan yliopiston tutkimuslaitos. EU jäsenyyden myötä Suomessa aloitettiin ohjelmaperustainen kehittämispolitiikka. Laajojen ohjelmien arvioinnista tuli tutkimuslaitoksen uusi osaamisalue. Se on vuosien varrella voimistunut. Levón-instituutti yhdistää palvelututkimuksen ja täydennyskoulutuksen Vaasan yliopistossa oli tutkimuslaitoksen ohella toiminut pitkään myös täydennyskoulutuskeskus. Vuosi- 6

7 tuhannen vaihteessa kävi ilmeiseksi, että kahta erillistä laitosta ei tarvita. Haluttiin muodostaa yhtenäinen ja vahva yhteiskunnallisten palveluiden yksikkö, joka erikoistuisi palvelututkimukseen, täydennyskoulutukseen, avoimen yliopiston opetukseen sekä kehittämishankkeisiin. Ideasta toteuttamiseen edettiin ripeästi, ja aloitti toimintansa Vaasan ja koko Suomen teollisuuden merkkimiehen mukaan nimetty Levón-instituutti. Levón-instituutissa palvelututkimuksen perinne on jatkunut. Aikaisempi laaja-alaisuus on kaventunut. Osaamista on haluttu kohdentaa harvempiin teemoihin. Tärkeänä palvelututkimuksen alueena ovat säilyneet arviointitutkimukset. Voimistuvana alana on maaseutuun kohdistuva tutkimus. Soveltavan maaseutututkimuksen perinne alkoi jo erillisen tutkimuslaitoksen aikaan 1990-luvulla, mutta Levón-instituutissa se on vahvistunut. Maaseutututkimus on organisoitunut Levón-instituutin ja filosofisen tiedekunnan aluetiede -oppiaineen yhteiseksi Uuden maaseudun tutkimusryhmäksi. Viime vuosina tärkeitä teemoja ovat olleet maaseudun uusien työmahdollisuuksien paikantaminen, maaseudun palvelujen uudet organisointimuodot sekä kunta- ja palvelurakenneuudistuksen maaseutuvaikutukset. Levón-instituutilla on vahva asema Suomen maaseutututkimuksen kansallisessa verkostossa. Palvelututkimuksen vahvistuminen edellyttää yliopiston johdossa strategisia päätöksiä Länsi-Suomen taloudellisen tutkimuslaitoksen henkilöstöä juhlimassa laitoksen 20-vuotista taivalta marraskuussa Yliopistolain muutos antaa yliopistoille aikaisempaa suuremman vapauden määritellä strategiansa ja erikoistumisalueensa. Vaasan yliopiston yli odotusten sujunut varainkeruu on osoittanut, että ympäristö arvostaa oman alueensa yliopistoa. Arvostuksen jatkuminen edellyttää yliopiston vahvistuvaa ja monipuolistuvaa vuorovaikutusta ympäristönsä kanssa. Tässä on myös palvelututkimuksella tärkeä rooli. Yliopiston johdossa on tehtävä tärkeä strateginen päätös: miten Vaasan yliopiston palvelututkimus organisoidaan yliopiston ja ympäristön näkökulmasta mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti? Aikanaan valtaosa palvelututkimuksista tehtiin Länsi-Suomen taloudellisen tutkimuslaitoksen kautta. Nykyään merkittävä osa palvelututkimuksista tehdään tiedekuntien kautta. Tilanne ei välttämättä ole paras mahdollinen, koska tiedekuntien tulisi keskittyä opetukseen ja perustutkimukseen. Yliopiston sisäistä laskentaa tulee kehittää niin, ettei tiedekuntiin tarvitse haalia palvelututkimuksia vain sen vuoksi, että omalle yksikölle voidaan näyttää suotuisaa tulorahoitusta. Yhteiskunnan palveleminen tärkeintä Keskeisintä on, että yliopisto pystyy mahdollisimman tehokkaasti hoitamaan yhteiskunnallista palvelutehtäväänsä. Yliopiston jakaminen keskenään kilpaileviin tulosyksiköihin ei edistä tätä tavoitetta. Pahimmillaan yliopistosta lähtee useita tarjouksia samaan tarjouspyyntöön. Yliopiston sisäinen kilpailutilanne heikentää myös kollegoiden välistä yhteistyötä ja rapauttaa sosiaalista pääomaa. Yliopiston kokonaisedun näkökulmasta saattaisi olla tarkoituksenmukaista, että palvelututkimukset organisoitaisiin Levón-instituutin kautta. Tällöin yliopiston koko osaaminen saataisiin parhaiten kytkettyä palvelututkimukseen Kun laskentajärjestelmiä hieman kehitetään, hyötyisivät tästä järjestelystä kaikki, ja tiedekunnat voisivat keskittyä ydintehtäviinsä. Toinen tie monipuolistaa ja vahvistaa palvelututkimusta on syvenevä yhteistyö Levón-instituutin ja Vaasan ammattikorkeakoulun välillä. Ehkäpä joskus tulevaisuudessa Levóninstituuti voisi olla Vaasan yliopiston ja Vaasan ammattikorkeakoulun yhteinen erillislaitos. 7

8 Sähkötön päivä ja muita energiansäästötempauksia Teksti ja kuvat: Merja Pakkanen Koulujen energiansäästöprojekti EURONET 50/50 on edennyt täydellä tohinalla pilottikouluissa koko syksyn. Oppilaat ovat yhdessä opettajien kanssa ideoineet energiansäästämiskeinoja, opiskelleet energia-asioita ja energiansäästön merkitystä, etsineet koulustaan energiansäästökohteita Into kouluissa on valtaisa. Lisäksi kouluissa on tehty syksyn aikana energiakatselmukset, jotka antoivat runsaasti tietoa koulurakennusten energiatehokkuudesta sekä vinkkejä kehittämiskohteista. Valtakunnallisella energiansäästöviikolla lokakuussa 50/50- hankkeen koulut järjestivät erilaisia tempauksia hankkeen puitteissa. Esimerkiksi Länsimetsän koulun kaikki oppilaat laittoivat tehostetun säästövaihteen päälle ja viikon lopussa tutustuivat myös uusiutuvaan energiaan vierailemalla The Switchissä. Isonkylän koulussa laitettiin samoin supersäästövaihde silmään: sähköä ja vettä säästettiin hurjat määrät jo ennestäänkin pihistellyistä lukemista. Tämä on oppilaille hienoa, konkreettista toimintaa, joka opettaa heidät huomaamaan, että omilla toimilla voi vaikuttaa resurssien kulutukseen. Huutoniemen koulun järjestämä Sähkötön Päivä taas osoitti oppilaille käytännönläheisesti, mihin kaikkeen sähköä tarvitaan ja millaista olisi elää ilman sitä. Oppilaat muun muassa kävivät vessassa veivattavan taskulampun kanssa ja kouluruokailukin järjestettiin ulkoilmassa grillaamalla! Oppilaat ovat tehneet kouluissa erilaisia kylttejä, joissa muistutetaan koulurakennuksen käyttäjiä säästäväisestä sähkön, lämmön ja veden käytöstä. Kuva Länsimetsän koululta Vaasasta. Kaikissa hankkeen kouluissa toteutettiin myös suppeat energiakatselmukset Thermopolis Oy:n energiaasiantuntijoiden Tomi Suvannon ja Lea Hämäläisen toimesta. Koulurakennuksia tarkasteltiin ensisijaisesti keskittymällä seikkoihin, joihin käyttäjät voivat itse käyttäytymisellään vaikuttaa, sekä seikkoihin, joita voidaan muuttaa säädöillä, pienillä korjauksilla tai tekemällä pieniä investointeja. Lea Hämäläinen kertoi, että vaikka katselmoidut koulut ovat hyvin erilaisia kokonsa, ikänsä, kuntonsa ja taloautomatiikkansa osalta, kaikissa kouluissa yhteisiä säästömahdollisuuksia tuovat ainakin valojen ja sähkölaitteiden nykyistä tehokkaampi sammuttelu. Lisäksi useimmissa kouluissa ulko-ovien ja joskus myös ikkunoiden tiiveydessä oli parantamisen varaa. Suuremmat remontit, korjaukset ja investoinnit eivät kuulu 50/50-hankkeen piiriin, mutta energia-asiantuntijat antoivat kuitenkin vinkkejä myös mahdollisia tulevia perusparannuksia varten. Osa hankkeen kouluista on hyvin vanhoja rakennuksia, eivätkä ne yllä nykyisiin energiatehokkuusstandardeihin ilman massiivisia korjauksia. Ne ovat usein heikosti eristettyjä, minkä takia lämpöenergiaa kuluu hukkaan. Näissä kouluissa myös ilmanvaihto hoidetaan ainakin osittain painovoimaisesti, jolloin korvausilma otetaan suoraan pihalta ja ilman lämmittämiseen kuluu enemmän lämpöenergiaa, kertoi Lea Hämäläinen. Toisaalta uusissa kouluissa kuluu enemmän sähköä kuin vanhoissa, johtuen muun muassa suuremmasta määrästä rakennusautomatiikkaa ja sähkölaitteita. 8

9 Kaikissa hankkeen kouluissa tyypillisiä energiatuhlareita ovat vuotavat ulko-ovet, jotka päästävät lämpöä harakoille. Kuva Isonkylän koululta Laihialta. EURONET 50/50 on yhdeksässä Euroopan maassa toteutettava koulujen energiansäästöhanke, jonka päärahoittajana on EU:n Intelligent Energy Europe -ohjelma. Suomen osalta hanketta rahoittavat myös Vaasan Sähkö Oy, Ab Stormossen Oy, EPV Energia Oy sekä Seinäjoen Energia Oy. Pohjalaiset ja lappilaiset kasvuyrittäjät juhlatuulella Teksti ja kuva: Jouko Havunen Vuonna 1985 kokoontui 16 pohjalaisyrittäjän ryhmä Vaasan yliopistoon aloittamaan 1,5 -vuotista kasvuohjelmaa Hallittu kasvu HAKA. Nyt HAKA 1 -ryhmä juhli 25 vuotta jatkunutta yhteydenpitoaan kokoontumalla Pietarsaareen perjantaina Lehdistö haastattelemassa HAKA 1 -yrittäjiä: (oikealta vasemmalle) Börje Linden/BSB Mekan Oy, Jouko Pihlajamaa/Elkamo Oy ja Hannu Rantala/Tankki Oy. Koulutuksen jälkeen yrittäjät ovat tavanneet 1 2 kertaa vuosittain yhteisissä kuulumisten vaihto- ja sparraustilaisuuksissa. Toinen toisiltaan oppiminen ja toisten tukeminen on sisäistetty vahvasti. Onpa yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi perustettu yhteinen yrityskin Kasvuyrittäjät Oy. Vaasan yliopistosta on mukana ollut ko. koulutuksen vetäjänä toiminut johtaja Jouko Havunen. Ja sitä kasvua ja kehitystä on tapahtunut. Samojen perheiden omistuksessa pysyneiden ja vielä jatkavien ryhmän yritysten keskimääräinen liikevaihto oli lähtötilanteessa noin 1 meur, kun se nyt on noin 12 meur. Henkilökuntaa oli 1985 keskimäärin 25, kun nyt lähennellään sataa. Viennin osuus liikevaihdosta oli noin 25 %, kun nyt ollaan yli 50 %:ssa. Käytännössä kaikissa jatkavissa yrityksissä on jo tehty sukupolvenvaihdos, mutta vanhat parrat kokoontuvat silti. Myös erilaisia palkintoja on ryhmälle satanut runsaasti. Yli puolet on ollut maakunnallisten yrittäjäpalkintojen saajina ja onpa ylletty valtakunnallisiin yrittäjäpalkintoihinkin saakka. Yksi ryhmän jäsen on saanut European Small Business Person of the Year -palkinnonkin. Toki monenlaisia luonnollisia muutoksia on koettu. Muutama yritys on myyty, muutama lopetettu ja muutama jäsen on perustanut uuden yrityksen. Mutta muutoksista huolimatta ryhmässä on pysytty. Puolisoiden rooli perheyrityksissä on myös ymmärretty ja osassa tapaamisia ovatkin puolisot olleet mukana. Niin nytkin 25-vuotisjuhlatapaamisessa. Juhla huipentui Kasvuyrittäjät Oy:n euron lahjoitukseen yliopistolle. Hallittu kasvu -ohjelma käynnistettiin myös Lapissa Vaasan yliopiston ja Lapin ELY (aikaisemmin TE)-keskuksen yhteistyönä vuonna Nyt Lapissa on toteutettu jo 10 HAKA -ohjelmaa ja tätä juhlittiin näyttävästi Rovaniemellä Paikalla oli lähes 60 Hakanomia, joiksi Lapissa HAKA -ohjelman läpikäyneitä kutsutaan. Paikalla oli myös ohjelmakonseptin alkuperäinen isä Chris Park Irlannista. Molemmat tilaisuudet olivat alusta asti mukana olleelle hyvin mieleenpainuvia ja Levón-instituutin toiminta sai suurta kiitosta niin pohjalaisilta kuin lappilaisiltakin yrittäjiltä. 9

10 Avoin yliopisto palkitsi jälleen vuoden aikuisopiskelijan Teksti ja kuva: Maria Heikkola Vaasan yliopiston avoin yliopisto valitsi vuoden 2010 aikuisopiskelijaksi Ossi Karesvuon Isostakyröstä. Opiskelija palkittiin Aikuisopiskelijan päivä -tapahtumassa kauppakeskus Rewell Centerissä Karesvuo on opiskellut määrätietoisesti ja tehokkaasti sekä erin-omaisin arvosanoin vaativan työn ohessa, avoimen yliopiston opinto-päällikkö Sonja Hakala perustelee valintaa. Ossi Karesvuo aloitti opiskelun keväällä 2008 operatiivisen laskentatoimen kurssilla suunnitelmanaan opiskella vain muutama kurssi. Opiskelu vei kuitenkin mukanaan ja vajaan kolmen vuoden jälkeen hänellä oli jo runsaat 120 opintopistettä koossa kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintoja. - Työssäni olen paljon numeroiden ja johtamisen kanssa tekemisissä, joten pieni kertaus oli ajatuksissani. Katselin avoimen yliopiston tarjontaa ja ilmoittauduin rohkeasti kurssille. Aluksi ajattelin käydä vain muutaman kurssin harrastusmielessä ja lopettaa siihen. Kuitenkin vanhan kertaus ja uuden oppiminen alkoi viedä mukanaan. Opiskelusta alkoi nauttia! Karesvuo kertoo. Vuoden aikuisopiskelija Ossi Karesvuo. Karesvuo on kokenut opinnot hyödyllisiksi työelämässä. Hän mietti, mistä olisi hänen työlleen eniten hyötyä ja päätti keskittyä laskentatoimen sijaan johtamisen opintoihin. Hän haluaa löytää uusia malleja työntekoon omassa organisaatiossaan. - Laskentatoimi on paljolti numeroiden kanssa pelaamista. Työskentelen organisaatiossa, jossa on 35 henkeä töissä ja olen päivittäin tekemisissä oman henkilökuntani sekä asiakkaiden kanssa. Mielestäni palvelualalla johtaminen on tärkeä osa-alue, joten johtamisesta on oman organisaation puitteissa enemmän hyötyä. Opinnot eivät muuta työnkuvaani, vaan pyrin siihen, että teen työni hyvin. Opintojen mahduttaminen aikatauluun ei ole tuottanut Karesvuolle ongelmia. Hän merkitsee kalenteriin puoleksi vuodeksi eteenpäin kaikki mielenkiintoiset ja hyödylliset kurssit ja kokoaa muut menot niiden ympärille, sillä hänen työtehtävänsä ovat ajan suhteen joustavia. Myöskään vapaa-ajan ulkoiluharrastukset eivät vaadi tiukkoja aikatauluja. Loppuvuosi kuluu kandidaatin tutkielman parissa. Tutkielman aihe liittyy sekin olennaisesti Karesvuon omassa organisaatiossa tehtyyn työhön. Ensi keväänä Karesvuo aikoo hakea avoimen yliopiston väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi Vaasan yliopistoon. Hyvät arvosanat ja suunnitelmallisuus opinnoissa ovat pitäneet opiskelumotivaatiota yllä. - Opiskelussa on ollut palkitsevaa, kun on päässyt kurssin hyvin arvosanoin läpi. Siitä on saanut voimaa pinnistää uuteen koitokseen. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman myötä alkoi varsinainen opintojen suunnittelu ja kaukana tähtäimessä alkoi häämöttää pieni toive siitä, että ehkä jonain päivänä saisin maisterin paperit ulos Vaasan yliopistosta, Karesvuo kuvailee. Hannu Mitts eläkkeelle Yksi Levón-instituutin pitkäaikaisimmista työntekijöistä, Hannu Mitts, jäi eläkkeelle marraskuun alusta. Mitts on työskennellyt Levón-instituutissa 1990-luvulta asti yritysten kehittämisja johtamisohjelmien parissa. Hannua juhlittiin työtovereiden kesken jo hyvissä ajoin syyskuussa Hannun siirtyessä viettämään viimeisiä lomapäiviään. Hannua muistettiin muun muassa Italian matkaoppaalla ja kukkakimpulla. Tiedossa oli, että eläkepäiviä vietettäisiin ainakin Italianmatkailun parissa. 10

11 2/2010 Mietteissä / Jorma Pitkämäki ja Marja-Riitta Vest Kirjoittajat ovat ylijohtaja sekä kehitys- ja strategiapäällikkö Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa Aluehallintoviraston fokuksessa hyvinvoinnin edistäminen Levón-instituutti kiittää yhteistyöstä ja toivottaa Tunnelmallista Joulua sekä Menestystä Vuodelle 2011! Hannun eläkkeelle lähtöä muistettiin lahjoin. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (LSSAVI) toimialue on väestömäärältään ja pinta-alaltaan Suomen toiseksi suurin. Alueen 1,2 miljoonaa asukasta on asettunut 91 kunnan alueelle. Viraston tehtävänä on edistää alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueellaan. Virasto edistääkin asukkaiden hyvinvoinnin lisääntymistä, perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, toimenpiteitä, joilla asuin-, työ- ja elinympäristön terveellisyys ja turvallisuus paranevat sekä ympäristönsuojelua ja ympäristön kestävää käyttöä. Tehtävässä onnistuminen vaatii valtion hallinnolta uudenlaista ketteryyttä sekä työn tuottavuuden kasvua. LSSAVI:n tavoitteena on vaikuttaa omalta osaltaan ns. tuottavien toimintaympäristöjen syntyyn ja kehittämiseen. Tuottava ympäristö on alue, jonne eri vetovoimatekijöin houkutellaan niin ihmisiä kuin yrityksiä, ja jossa erinomaisten pitovoimatekijöiden ansiosta asukkaat ja yritykset viihtyvät. Aluehallintovirasto voi omalla toiminnallaan edesauttaa positiivista kierrettä muutamalla toimintakulttuuria ennakoivammaksi ja ennaltaehkäisevämmäksi. Yhteiskunnallisen kehityksemme, ikääntymisen ja ikäluokkien pienenemisen myötä kilpailu osaajista kiristyy. Voittajia ovat edellä kuvatut tuottavat ympäristöt, jotka parhaiten varmistavat osaavan työvoiman tarvelähtöisen saatavuuden. Osaavan työvoiman saatavuutta ja korkea-asteen koulutusta tulisikin valtakunnallisesti arvioida entistä enemmän juuri tästä näkökulmasta ja laajentaa kokonaistarkastelua laajempia alueita koskeviksi. Aluehallintovirastot voisivat toimia erinomaisina alustoina maakuntaa laajempaa tarkastelua vaativissa kysymyksissä, esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön alueellisina toimijoina. LSSAVI:lla on merkittävä rooli hyvinvoinnin peruspilareiden kannattamisessa nyt, kun Suomen hyvinvointiyhteiskunnan rakenteet ovat perusteellisen uudistamisen edessä. Kyseessä on julkisen ja yksityisen sektorin yhteinen haaste kansalaisten hyvinvointipalvelujen laadukkuuden ja saatavuuden turvaamiseksi. Valtion tuottavuusohjelma muodostaa murto-osan siitä välttämättömästä muutoksesta, jonka edessä yhteiskuntamme on jo seuraavan hallituksen aikana. Kuntien ja kuntayhtymien käyttötalouden pitäminen vakaana edellyttää tiukkaa menokuria. Kunnissa voidaankin pian joutua kuntalaisille tuotettujen peruspalvelujen priorisointiin. Tätä taustaa vasten on erittäin tärkeää kehittää uudenmuotoista hyvinvointipalvelujen ohjausjärjestelmää, toiminnan ohjauksen ja seurannan työkalua osana valtionhallinnon innovaatiojohtamista. Tässä työssä LSSAVI on ollut pioneerina. Aluehallintovirastoille sopisikin erinomaisesti rooli esim. kunta- ja palvelurakenteen muutoksen arvioinnin ja ohjauksen alustana. Lääninhallituksen aikaisen valvonnan ja lupien myöntämisen kulttuurin rinnalle on syntymässä kansalaislähtöisempi, opastavampi ja ennalta ehkäisevämpi toiminnallinen kulttuuri. Tällainen uusi kulttuuri yhdessä avoimen viestintäkulttuurin kanssa kuvastaa viraston otetta suunnannäyttäjänä ja mahdollistajina. 11

12 Toimintakalenteri PL 700 (Wolffintie 34) Vaasa Puh: (vaihde) Fax: Sähköposti: Johtaja Jukka Peltoniemi puh. (06) Koulutuspäällikkö Helena Eteläaho Seinäjoki, Frami, C-siipi, 2. kerros puh Johtaminen ja organisaatiot Koulutuspäällikkö Outi Järvi puh. (06) Avoin yliopisto Tutkimuspäällikkö Miia Mäntylä puh. (06) Alueiden kehittäminen ja arviointi Erikoistutkija Merja Pakkanen puh. (06) VaasaEMG Kehittämispäällikkö Pekka Peura puh. (06) Energia ja ympäristö Koulutuspäällikkö Ville Tuomi puh. (06) Johtaminen ja organisaatiot Projektipäällikkö Hanna Turpeinen puh. (06) Kielet ja monikulttuurisuus ARVIOINTITUTKIMUKSET Laatu ratkaisee Innovaatioverkosto kotityöpalvelualan kehittäjänä Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opintoihin hakeutumisvaihe Kimmo Riusala Miia Mäntylä AVOIN YLIOPISTO Avoin yliopisto Outi Järvi Ikäihmisten yliopisto Sonja Hakala JÄRKI-hanke Alueellinen yliopisto-opetus sekä yritysyhteistyö Järviseudun ja Kauhavan alueella Terttu Harakka Opinto-ohjauksen verkkopalvelun kehittäminen SYLVIA-hanke Mäenpää, Rintamäki, (Seinäjoen yliopistokeskus) Kungsbacka Sanomalehtiyliopisto Sonja Hakala Tekniikkaa ja oppimisympäristöjä lakeuksille TEKO-hanke Reetta Kungsbacka ENERGIA JA YMPÄRISTÖ BIOMODE biokaasun liikennekäytön käynnistäminen Vaasassa ja Seinäjoella Energiamarkkinat / tilaustutkimukset Energiakylä Energiby ESSI Länsi-Suomen energiaomavaraisuusohjelma Linnut ja matkailu Merenkurkussa PriceWatch Sähkön hintaseurantatutkimus Projektigeneraattori Suupohjan biokaasustrategia Sähkömarkkinoiden toimivuus Suomessa Vaasan energiainstituutti Peura, Kitinoja, Pakkanen, Hyttinen Merja Pakkanen Patrik Sjöholm Pekka Peura Jouni Kannonlahti Teemu Närvä Pekka Peura Timo Hyttinen Merja Pakkanen Pekka Peura JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOIDEN KEHITTÄMINEN Asiantuntijaklubit Expertklubbar Mikael Hallbäck Asiantuntijapalveluiden tuotteistuksen kehittäminen Ville Tuomi Energy Business MBA -johtamiskoulutus Mikael Hallbäck Entrepreneurial MBA -johtamiskoulutus Helena Eteläaho Esimies osaamisen johtajana -arviointityökalu Helena Eteläaho Hallittu kasvu HAKA 3 -yrityksen kehittämisohjelma Ville Tuomi Innovatiivisen yrittäjyyden ykkösseutu InnoEdu , (KOKO-ohjelma) Hallbäck, Turpeinen Johtajana kasvaminen (JOKA) 24 -johtamiskoulutus Eteläaho, Soini Jokaisen paikka on tulospaikka -koulutus Jouko Havunen Kauhajoen seudun KOKO-ohjelma Eteläaho, Peltoniemi Laatukoulutus Sari Soini Liiketaloustieteen koulutuskokonaisuus korkeakoulututkinnon suorittaneille Hallbäck, Turpeinen Lähiesimies johtamiskoulutus Eteläaho, Soini PaBua yritykseen Palvelusta businesta Helena Eteläaho Palveluliiketoiminnasta voimavara Hallbäck, Tuomi PK-yrityksen sopimukset, Suupohja Ville Tuomi Sijoituspalvelututkinnon valmennuskurssit APVY1 ja 2 Mikael Hallbäck Strategialla tulokseen Strategisen johtamisen kehitämisohjelma Helena Eteläaho Sukupolvenvaihdosohjelma Lapin pk-yrityksissä SUVA 9 10 Jouko Havunen Suupohjan koulutuspilotti Ville Tuomi Tekniikan alan erityisosaaminen Tuomi, Soini Tuloksellinen johtoryhmä- ja hallitustyöskentely Helena Eteläaho Tuloksellinen johtoryhmä- ja hallitustyöskentely Lapin yrityksille JOHA 12 Jouko Havunen Virheetön toimitusketju huonekalualalla Ville Tuomi Yhteiskuntatieteellisen alan erityispätevyyksien määrittely Tuomi, Soini KANSAINVÄLISET HANKKEET EURONET 50/50 European Network of Education Centres (IEE Programme) ICES Graduate Program in Entrepreneuship (Kroatia, TEMPUS programme) RESGen Res Genaration (7. puiteohjelma, Regions of Knowledge -ohjelma) Merja Pakkanen Jouko Havunen Pekka Peura MAASEUDUN KEHITTÄMINEN Koulunkäynnin arki maaseudulla Maaseutuasumisen yhteiskunnalliset edellytykset Hallintouudistusten vaikutukset maaseudun paikallisyhteisöissä Tutkimus maaseudun kauppakeskittymien ja liikenneasemien alueellisista, taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista MUUT Kielikylpyopettajapäivät , Helsinki Osaajaverkosto-hanke Vaasan seudun maahanmuuttajakoulutuksen resurssirengas Kari Leinamo Siirilä, Mäntylä, Pakkanen Kari Leinamo Mäntylä, Siirilä Hanna Turpeinen Heli Rintamäki Miia Mäntylä

50/50 Koulujen energiansäästön puolesta!

50/50 Koulujen energiansäästön puolesta! Levón 3/2009 50/50 Koulujen energiansäästön puolesta! Sähkön, lämmön ja vedenkulutus sekä jätehuolto muodostavat merkittävän erän julkisten rakennusten ylläpitokustannuksista. Rakennusten käyttäjät eivät

Lisätiedot

LEVÓN. Avoimella yliopistolla uutta yhteistyötä Vaasassa 2/2010. Maaseutukatsaus 2011. Energiakylä-hanke kehittää energiaomavaraisuutta Pohjanmaalla

LEVÓN. Avoimella yliopistolla uutta yhteistyötä Vaasassa 2/2010. Maaseutukatsaus 2011. Energiakylä-hanke kehittää energiaomavaraisuutta Pohjanmaalla 2/2010 LEVÓN Vaasan yliopiston Levón-instituutin tiedotuslehti Maaseutukatsaus 2011 Avoimella yliopistolla uutta yhteistyötä Vaasassa Energiakylä-hanke kehittää energiaomavaraisuutta Pohjanmaalla 1 Kasvua

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

LEVÓN. Johtamisen vallankumous ravistelee työkulttuuria. Vaasan ammattikorkeakoulu ja yliopisto tiivistävät yhteistyötään

LEVÓN. Johtamisen vallankumous ravistelee työkulttuuria. Vaasan ammattikorkeakoulu ja yliopisto tiivistävät yhteistyötään LEVÓN Levón 1/2011 Vaasan yliopiston Levón-instituutin tiedotuslehti Vaasan ammattikorkeakoulu ja yliopisto tiivistävät yhteistyötään Johtamisen vallankumous ravistelee työkulttuuria 1 Liikenneasemilla

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma: Röntgenhoitaja Röntgenhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010 Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä Maija Innola 17.11.2010 Ulkomaisten opiskelijoiden määrä kasvanut suomalaisissa korkeakouluissa Vuonna 2009 ulkomaisia

Lisätiedot

LEVÓN. Energiapäivä 2009 Energia-ala työpaikkana 3/2009. Kuntien yhteistyö todellista aaltoliikettä

LEVÓN. Energiapäivä 2009 Energia-ala työpaikkana 3/2009. Kuntien yhteistyö todellista aaltoliikettä 3/2009 LEVÓN Vaasan yliopiston Levón-instituutin tiedotuslehti Kuntien yhteistyö todellista aaltoliikettä Energiapäivä 2009 Energia-ala työpaikkana Tunnustusta aikuisopiskelijalle ja avoimen yliopiston

Lisätiedot

Koulutuksen arviointi alueen näkökulmasta. johtaja, FT Maire Mäki

Koulutuksen arviointi alueen näkökulmasta. johtaja, FT Maire Mäki Koulutuksen arviointi alueen näkökulmasta johtaja, FT Maire Mäki 1 Haasteita julkisille palveluille ja niiden arvioinnille Säästö- ja tuottavuustavoitteet haastavat julkisen palvelutoiminnan; Korkeaa laatua

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 1 Aluehallinto uudistui 1.1.2010 Valtion aluehallinnon viranomaisten rooleja, tehtäviä,

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa

50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa www.euronet50-50max.eu 50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa Rauma 9.11.16 Merja Pakkanen Vaasan yliopisto 50/50; idea Hankkeen tarkoituksena on vähentää energiankulutusta kouluissa (ja muissa

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kasvatuksen ja koulutuksen pohjoiset maisemat piirtyvät eteesi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Lisätiedot

Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI

Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI Pirjo Sirola-Karvinen, projektipäällikkö p. 0500 444575 Merja Turpeinen, tutkija p. 030 4742669 Maria Rautio, kehittämispäällikkö Päivi Husman, hankkeen vastuullinen

Lisätiedot

LEVÓN. Maaseudun kehittäminen on tärkeää ja mielenkiintoista 2/2011. Asiantuntijaklubeissa aluekehittäjät keskustelevat

LEVÓN. Maaseudun kehittäminen on tärkeää ja mielenkiintoista 2/2011. Asiantuntijaklubeissa aluekehittäjät keskustelevat 2/2011 LEVÓN Levón 2/2011 Vaasan yliopiston Levón-instituutin tiedotuslehti Asiantuntijaklubeissa aluekehittäjät keskustelevat Maaseudun kehittäminen on tärkeää ja mielenkiintoista Ympäristöprojekti vie

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla Rehtori Tapio Varmola Taustaksi Millainen toiminta-alue on Etelä- Pohjanmaa? Koulutustaso Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA #TAMPERE3 Mitä ny? YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA INTERNET VIE KOULUILTA MONOPOLIN KANSAINVÄ LISYYS ON MUST KOE JA TEE- AIDOT YMPRISTÖT RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS PÄTEVYYDET TUOVAT TUTKINNON

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

Peruspalvelukeskus Aavan päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016. Peruspalvelukeskus Aava

Peruspalvelukeskus Aavan päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016. Peruspalvelukeskus Aava n päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016 Strategia on syntynyt yhteistyössä Strategiaa on ollut valmistelemassa laaja ja moniammatillinen joukko peruspalvelukeskus Aavan työntekijöitä organisaation

Lisätiedot

Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa

Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa Pori 2.9.2015 Anne Jortikka Visio Työelämästrategia Suomen työelämä Euroopan paras vuoteen 2020 Työelämän laadun ja tuottavuuden samanaikainen kehittäminen

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018 Mervi Varja AVOIMEN YLIOPISTO-OPETUKSEN VALTAKUNNALLINEN STRATEGIA 2014 2018 Pohjana nykyinen strategia vuosille 2010 2013 Foorumin yhteinen työskentely kesäkuun

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -hanke

Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa ja palveluja kuntalaisille taloudellisuutta ja tehokkuutta kunnille Esittelydiat 12.4.2013 Projektipäällikkö Marko Palmgren Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

INTENSIIVIKURSSIN HYÖDYT KORKEAKOULULLE

INTENSIIVIKURSSIN HYÖDYT KORKEAKOULULLE LEVÓN-INSTITUUTTI INTENSIIVIKURSSIN HYÖDYT KORKEAKOULULLE Miia Mäntylä 22.5.2012 Selvityksen taustaa ja menetelmiä CIMOn tilauksesta Toteutettiin 11/2011 3/2012 Toteuttajana Vaasan yliopisto, Levón-instituutti

Lisätiedot

LEVÓN. Kandidaatin tutkintoon johtavat opinnot käyntiin Kauhajoella 3/2008. Vaasa on Suomen energiapääkaupunki

LEVÓN. Kandidaatin tutkintoon johtavat opinnot käyntiin Kauhajoella 3/2008. Vaasa on Suomen energiapääkaupunki 3/2008 LEVÓN Vaasan yliopiston Levón-instituutin tiedotuslehti Vaasa on Suomen energiapääkaupunki Kandidaatin tutkintoon johtavat opinnot käyntiin Kauhajoella Maaseutututkijat karun 1 kauniissa Kuhmossa

Lisätiedot

Uusi aluehallinto Satakunnassa -seminaari

Uusi aluehallinto Satakunnassa -seminaari Uusi aluehallinto Satakunnassa -seminaari 13.4.2010 Pori Lounais-Suomen aluehallintovirasto, ylijohtaja Rauno Saari 12.4.2010 1 Aluehallinnon uudistus Valtion aluehallinto uudistui 1.1.2010 Kaksi uutta

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

LEVÓN. 50/50 -hanke Vaasassa: puhkuvaa intoa ja loputtomia ideoita! 3/2011. Yhteistyö vie taiteen ja kulttuurin toimijoita eteenpäin

LEVÓN. 50/50 -hanke Vaasassa: puhkuvaa intoa ja loputtomia ideoita! 3/2011. Yhteistyö vie taiteen ja kulttuurin toimijoita eteenpäin 3/2011 LEVÓN Levón 3/2011 Vaasan yliopiston Levón-instituutin tiedotuslehti Yhteistyö vie taiteen ja kulttuurin toimijoita eteenpäin 50/50 -hanke Vaasassa: puhkuvaa intoa ja loputtomia ideoita! Sidosryhmien

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää 40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää Työryhmä 6. Aikuisohjauksella tukea elinikäiseen opiskeluun ja työurien pidentämiseen 23.3.2012 1 Työryhmän ohjelma 9.00 Avaus 9.10 Opin ovista

Lisätiedot

Strategiat, rakenteet, ja johtaminen uudistuvat miten ja millä keinoin?

Strategiat, rakenteet, ja johtaminen uudistuvat miten ja millä keinoin? Strategiat, rakenteet, ja johtaminen uudistuvat miten ja millä keinoin? Strategisen uudistumisen elementit ja kokemuksia vaativista julkisen sektorin uudistamisprosesseista Mitä digitaalinen transformaatio

Lisätiedot

LEVÓN. Avoin yliopisto juhlii Sanomalehtiyliopiston 1/2012

LEVÓN. Avoin yliopisto juhlii Sanomalehtiyliopiston 1/2012 1/2012 LEVÓN Levón 1/2012 Vaasan yliopiston Levón-instituutin tiedotuslehti Lähidemokratian toteutumisessa riittää haasteita Kansainvälistä energia-alan johtamisosaamista Vaasassa Avoin yliopisto juhlii

Lisätiedot

Rakennetaan hyvinvointia navetassa - seminaari. 19.1.2011 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus

Rakennetaan hyvinvointia navetassa - seminaari. 19.1.2011 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Rakennetaan hyvinvointia navetassa - seminaari 19.1.2011 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Valtion aluehallinto uudistui 1.1.2010 Kuudesta aluehallinnon virastosta kaksi uutta Ympäristölupavirasto

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012 TEM ja työelämän laatu Antti Närhinen Antti Närhinen 30.3.2012 1 Esitykseni TEM ja työelämän laatu eli TYLA kavereiden kesken Mitä tarkoittamme? Miten palvelemme? Hallitusohjelma

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

BIOMODE Hankeohjelma biokaasun liikennekäytön kehittämiseksi

BIOMODE Hankeohjelma biokaasun liikennekäytön kehittämiseksi BIOMODE Hankeohjelma biokaasun liikennekäytön kehittämiseksi BIOMODE Ohjelma toteutetaan Vaasan ja Seinäjoen seutujen yhteistyönä, johon osallistuvat alueen kaupungit ja kunnat sekä Merinova Oy ja Vaasan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020 Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 2015-2020 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Yrityskylä on peruskoulun kuudensille luokille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden opintokokonaisuus. Yrityskylä-opintokokonaisuus sisältää opettajien koulutuksen,

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA Helena Rasku-Puttonen Karvin kuulemiskierros KARVIn laatutunnus myönnetty Jyväskylän yliopistolle Mistä kertoo? Jyväskylän yliopistossa on vahva jatkuvan kehittämisen

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos 30.10.2015 Työhyvinvointikysely 2015 Taustatiedot Palvelussuhde: 50,0 % Määräaikainen 50,0 % 50,0 % Toistaiseksi voimassaoleva 50,0

Lisätiedot

Sidosryhmätapaaminen Itä-Suomen aluehallintovirastossa Kuopiossa 16.9.2015. Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto

Sidosryhmätapaaminen Itä-Suomen aluehallintovirastossa Kuopiossa 16.9.2015. Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Sidosryhmätapaaminen aluehallintovirastossa Kuopiossa 16.9.2015 Elli Aaltonen ylijohtaja aluehallintovirasto 16.9.2015 1 Sidosryhmätapaaminen aluehallintovirastossa 16.9.2015 OHJELMA: 9.00 Tervetuloa ja

Lisätiedot

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2.

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Strategia ja johtaminen kilpailijoita paremmaksi Pk-koulutusohjelma vastaa Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari 17.3.2009 KORKEAKOULUJEN STRATEGIATYÖ Korkeakoulut uudistavat strategiansa vuonna 2010 käytäviin

Lisätiedot

Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus

Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus On yksi Suomen kuudesta yliopistokeskuksesta. Kokkolan yliopistokeskuksessa yhteistyötä tekevät Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistot, jotka tuovat alueelle

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Aluehallinto uudistuu 2010. Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto

Aluehallinto uudistuu 2010. Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto Aluehallinto uudistuu 2010 Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto Uudistuksen tavoitteet: Selkeämpi viranomaisten työnjako ilman päällekkäisyyksiä Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012

Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012 Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012 Torsti Hyyryläinen & Vesa Rouhiainen & Eeva Uusitalo Rural Studies -yliopistoverkoston 10-vuotisjuhlaseminaari Helsingin yliopiston Runeberg-sali

Lisätiedot

Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu

Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu Palkkahallinnossa olisi töitä.. Paljonko jäisi opiskeltavaa, kun olen Yritys kasvaa ja pitäisi johtaa Nuoret esimiehet ovat lujilla ja heille

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

Maantieteen laitos Laatukoulutus 12.3.2009

Maantieteen laitos Laatukoulutus 12.3.2009 Maantieteen laitos Laatukoulutus 12.3.2009 Maantieteen laitos Taustaa 1) Opetuksen huippuyksikköhakemus 2) RAE-arviointi 3) Laatukäsikirja Laatiminen ULKOISTETTU tuoreille, sirkein silmin katseleville

Lisätiedot

OSATAAN. Osaamisen arviointi työssä työpaikkojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistoimintana 01.01.2012-30.05.2014

OSATAAN. Osaamisen arviointi työssä työpaikkojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistoimintana 01.01.2012-30.05.2014 OSATAAN Osaamisen arviointi työssä työpaikkojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistoimintana 01.01.2012-30.05.2014 Miten tähän tultiin? Koulutuspäällikkö Mika Saranpää, HH AOKK 27.9.2012 AHOT korkeakouluissa

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Kehittyvä Ääneseutu 2020

Kehittyvä Ääneseutu 2020 Kehittyvä Ääneseutu 2020 1 Ääneseutu 2020 Äänekoski on elinvoimainen, monipuolisen elinkeino- ja palvelutoiminnan sekä kasvava asumisen keskus. Äänekoski on Jyväskylän kaupunkiseudun palvelu- ja tuotannollisen

Lisätiedot

Energia - ja sähköalan näkökulma - TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEISTA JA NÄKYMISTÄ ENNAKOINTIKAMARI LVIS

Energia - ja sähköalan näkökulma - TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEISTA JA NÄKYMISTÄ ENNAKOINTIKAMARI LVIS Energia - ja sähköalan näkökulma - TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEISTA JA NÄKYMISTÄ TO 17.11.2009 ENNAKOINTIKAMARI LVIS Johanna Aholainen HELEN KONSERNI esittely Helen konserni on energia-alan osaaja, joka

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö käytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13 Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö Kuinka Oulu turvaa elinvoiman ja kasvun muutoksessa? Nuori ikärakenne luo perustan koulutuksen

Lisätiedot

LEVÓN. Maaseutupolitiikkaan tarvitaan uusia ideoita. Kuluttajien suhtautuminen energiansäästöön myönteistä

LEVÓN. Maaseutupolitiikkaan tarvitaan uusia ideoita. Kuluttajien suhtautuminen energiansäästöön myönteistä 1/2009 LEVÓN Vaasan yliopiston Levón-instituutin tiedotuslehti Maaseutupolitiikkaan tarvitaan uusia ideoita Kuluttajien suhtautuminen energiansäästöön myönteistä Suosittu Johtajana kasvaminen -ohjelma

Lisätiedot

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa Valtakunnallinen toimija Suomen Yrittäjäopisto yrittäjyyden osaaja ja uudistaja Valtakunnallinen liikealan erikoisoppilaitos

Lisätiedot

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN Harri Koskenranta yliopettaja 1 Esityksen sisältö Laureasta Turvallisuusalan korkeakoulututkinnot Laureassa Turvan koulutuksen kehittäminen T&K&I 2 Laureasta

Lisätiedot

Yhteistyöllä osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluihin

Yhteistyöllä osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluihin Yhteistyöllä osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluihin Vantaan kaupungin ja Metropolia ammattikorkeakoulun yhteistyömalli Jörgen Eriksson Tuula Heinonen Kuntamarkkinat 11.9.2013, Tietoisku Osaamisen

Lisätiedot

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Johtaja Riikka Heikinheimo Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Rahoittamme edelläkävijöiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja Kestävä talouskasvu

Lisätiedot

Hallinnon uusi rooli - onko hallinnosta innovaatioiden mahdollistajaksi, entä tuottajaksi? 14.12.2011 Helsinki

Hallinnon uusi rooli - onko hallinnosta innovaatioiden mahdollistajaksi, entä tuottajaksi? 14.12.2011 Helsinki Hallinnon uusi rooli - onko hallinnosta innovaatioiden mahdollistajaksi, entä tuottajaksi? 14.12.2011 Helsinki Byrokratian ikeestä innostavaan yhdessä tekemiseen Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPO-päivä 10.11.2016 Eeva-Leena Forma opetuksen kehittämispäällikkö Opiskelijalähtöinen Korkeakoululähtöinen työn opinnollistaminen Työpaikkalähtöinen OPISKELIJALÄHTÖINEN

Lisätiedot

LEVÓN. JÄRKI lähtee Avoimen yliopiston opetusta Järviseudulle ja Kauhavalle 4/2008. Kielikylpyä ja kääntäjien verkottumista

LEVÓN. JÄRKI lähtee Avoimen yliopiston opetusta Järviseudulle ja Kauhavalle 4/2008. Kielikylpyä ja kääntäjien verkottumista 4/2008 LEVÓN Vaasan yliopiston Levón-instituutin tiedotuslehti Kielikylpyä ja kääntäjien verkottumista JÄRKI lähtee Avoimen yliopiston opetusta Järviseudulle ja Kauhavalle Hyvän käytännön metsästystä 1

Lisätiedot

LEVÓN. Merit-hanke kasvattaa. osaamispääomaa pk-yrityksissä 2/2009. Instituutin johtaja vaihtuu

LEVÓN. Merit-hanke kasvattaa. osaamispääomaa pk-yrityksissä 2/2009. Instituutin johtaja vaihtuu 2/2009 LEVÓN Vaasan yliopiston Levón-instituutin tiedotuslehti Instituutin johtaja vaihtuu Vieraat kulttuurit, englannin kieli ja atk-taidot tutuiksi Merit-hanke kasvattaa 1 osaamispääomaa pk-yrityksissä

Lisätiedot

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Avoin ammattiopisto Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Taustaa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Nuorten tuki hanke Ohjaamo malli Nuorten pitkäkestoinen ohjaus ja tuki http://avoinammattiopisto.ning.com/page/ohjaamo-1

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti Suuhygienisti (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

INNOVOINTIA JA ÄLYÄ KIINTEISTÖLIIKETOIMINTAAN. Ari Korhola 16.9.2015

INNOVOINTIA JA ÄLYÄ KIINTEISTÖLIIKETOIMINTAAN. Ari Korhola 16.9.2015 INNOVOINTIA JA ÄLYÄ KIINTEISTÖLIIKETOIMINTAAN Ari Korhola 16.9.2015 MITÄ ON INNOVOINTI? Innovaa'o on uusi tai olennaises' paranne1u hyödyllinen ratkaisu idea, käytäntö tai esine. Etsitään yhdessä uusia

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työelämä 2020 hanke yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa www.tyoelama2020.fi Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitos Visio Työelämästrategia

Lisätiedot

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY Metsäteollisuuden EU-linjaukset 1 EUROOPAN UNIONI on Suomelle tärkeä. EU-jäsenyyden myötä avautuneet sisämarkkinat antavat viennistä elävälle Suomelle ja suomalaisille

Lisätiedot

Strategisen tutkimuksen rahoitus

Strategisen tutkimuksen rahoitus Strategisen tutkimuksen rahoitus HENVI-LUKE-verkottumistilaisuus 26.1.2015 Tiina Petänen 1 Mitä on strateginen tutkimus? Tässä yhteydessä tarkoitetaan tarvelähtöistä tutkimusta tarpeen määrittelee valtioneuvosto

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pähkinänkuoressa Toiminta alkanut 1992 Vakinaistettu 1996 Opiskelijoita yli 4000 Henkilökuntaa yli 400 Koulutusaloja

Lisätiedot

Mittaaminen ja tilannekuva Alustat näkyväksi osaksi innovaatioympäristöä. anniina.heinikangas@pirkanmaa.fi

Mittaaminen ja tilannekuva Alustat näkyväksi osaksi innovaatioympäristöä. anniina.heinikangas@pirkanmaa.fi Mittaaminen ja tilannekuva Alustat näkyväksi osaksi innovaatioympäristöä anniina.heinikangas@pirkanmaa.fi Mittaaminen osana 6Aika Avoimet innovaatioalustat -työtä Alustamaisessa kehittämisessä tarvittavien

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus

Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus Yksi ohjelma viisi toimintalinjaa toiminnalle 2.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Maakuntauudistus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Maakuntauudistus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Maakuntauudistus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 22.2.2016 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus edistää Yrittäjyyttä, työmarkkinoiden toimintaa, osaamista ja kulttuuria Liikennejärjestelmän toimivuutta ja liikenteen

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 4. METSÄENERGIAFOORUMI Eväitä energiseen tulevaisuuteen 23.11.2010 Katse tulevaan, Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyö metsäbioenergiassa.

Lisätiedot