SAVONLINNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUS-SOPIMUKSEN MUKAINEN TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVONLINNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUS-SOPIMUKSEN MUKAINEN TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2008-2016"

Transkriptio

1 SAVONLINNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUS-SOPIMUKSEN MUKAINEN TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE Kaunista ja energiataloudellisesti haasteellista

2 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO SOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET TOIMINTASUUNNITELMAN KATTAVUUS ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN TAVOITE TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Energiansäästön välitavoitteet ja varhaistoimet Julkisten hankintojen energiatehokkuusohjeet Energiatehokkuuden huomioon ottava suunnittelun ohjaus Energiakatselmusten ja niissä havaittujen energiansäästötoimien toteuttaminen Uusien investointien säästötakuu ja/tai rahoitusmenettelyjen käyttö Kulutusseuranta ja energiatehokkuutta kuvaavat tunnusluvut Uudet toimintamallit Koulutus ja tiedotus Uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto ENERGIATEHOKKUUDEN RAPORTOINTI... 13

3 3 JOHDANTO Euroopan Unioni on asettanut energiapolitiikassa tavoitteekseen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 20 %:a, lisätä uusiutuvan energian osuutta 20 %:a sekä säästää energiaa 20 %:a vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Energian loppukulutuksen kasvu tulee pysäyttää ja kääntää laskuun. Energiapalveludirektiivi asettaa jaksolla Suomelle 9 %:n ohjeellisen energiansäästötavoitteen, joka koskee kaikkea myytyä ja siirrettyä energiaa pois lukien merenkulku, lentoliikenne ja päästökaupassa mukana olevat toimipaikat. Määrä lasketaan vuosien loppukulutuksen keskiarvosta. Direktiivin mukainen säästötavoite ei tarkoita sitä, että kulutuksen tulee olla vuonna 2016 yhdeksän prosenttia alhaisempi kuin keskimäärin vuosina Loppukulutus voi teoriassa olla vuonna 2016 yhtä suuri tai jopa suurempi kuin laskettu keskiarvo. Säästöt voivat muodostua toimista, joilla nykyistä kulutusta vähennetään tai toimista, joiden seurauksena tuleva kulutus on alhaisempi verrattuna tilanteeseen ilman toimia. Säästötavoitteeseen voidaan eri maiden erilaisten lähtötilanteiden huomioimiseksi sisällyttää myös varhaistoimia, jotka on toteutettu ennen vuotta Varhaistoimia voidaan hyväksyä vuodesta 1995 lähtien, edellyttäen kuitenkin, että näiden toimien vaikutus on edelleen voimassa vuonna Energiapalveludirektiivin velvoitteet toimeenpannaan Suomessa aluksi vapaaehtoisin energiatehokkuussopimuksin. Liittyessään sopimusjärjestelmään kunta sitoutuu laatimaan toimintasuunnitelman, jossa esitetään toimenpiteet säästöjen aikaansaamiseksi. Toimenpiteet voivat olla teknisiä tai toimintatapoihin liittyviä niin, että säästöajattelu omaksuttaisiin osaksi jokaisen kunnan hallintokunnan arkipäivää. Energiatehokkuuden toimintasuunnitelmalla pyritään ensisijaisesti energiatehokkuuden parantamiseen kunnan toiminnassa, mutta siihen sisältyy myös uusiutuvan energian edistämiseen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä. Säästötavoitteen saavuttamisessa julkisen sektorin on näytettävä esimerkkiä ja käynnistettävä säästötoimia, sillä kuntien toiminnalla on suuri merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä erityisesti alueidenkäytön ja liikenteen suunnittelussa, energian tuotannossa ja käytössä sekä yhdyskuntien jätehuollon järjestämisessä. Tähän toimintasuunnitelmaan on koottu Savonlinnan kaupungin säästötavoitteet hallintokunnittain, eri hallintokunnissa pohdittuja toimenpiteitä energiankäytön tehostamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi sekä määritelty toimenpiteiden aikataulu ja vastuuhenkilöt. 1 SOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET Savonlinna on ollut mukana aiemmassa Motivan hallinnoimassa energiansäästösopimus - järjestelmässä vuosina Uuden energiatehokkuussopimuksen kaudelle Savonlinna allekirjoitti Kaupungin yhteyshenkilöksi sopimusasioissa on nimetty Savonlinnan Kiinteistöt -toimialan toimitilapäällikkö Paula Kokkonen. Sopimusmenettelyn toteutuksesta vastaa työryhmä, johon kuuluvat seuraavat toimialakohtaiset vastuuhenkilöt: Tommi Tikka Seija Pesonen Koulutoimi Päivähoito

4 4 Simo Räty Vapaa-aikatoimi Jyri Sipinen Vesi- ja viemärilaitos Heikki Mäkäläinen Kunnallistekniset palvelut, Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy Johanna Kotilainen Ruoka- ja siivouspalvelut Outi Rantasuo Kulttuuritoimi Pirjo Rossilahti Hankintatoimi Pasi Vihavainen Toimitilapalvelu Kari Raatikainen ATK-toiminta Päivi Behm Kaavoitus Jarno Matikainen Savonlinnan Vuokratalot Oy, Kiinteistö Oy Pihlajaniemen seurakuntakeskus Vuokko Mustonen Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy Toivo Hurri Kiinteistöpalvelu Savotek Oy Jarno Matikainen YH-Itä-Savo Oy Asko Eerikäinen Savonlinnan Asuntotuotanto Oy, Savonlinnan Itäinen sosiaali- ja terveysasema Tapio Keskinen Kiinteistö Oy Linnalankulma Anna-Mari Hakulinen Kiinteistö Oy Savonlinnan Musiikkiopisto Jorma Auvinen Teknologiakeskus Elektronia, Kiinteistö Oy Savonlinnan Kuitulaboratorio, Kiinteistö Oy Savonlinnan Kurssikuja Taneli Tuomaala Savonlinnasali Oy Paula Kokkonen Kiinteistö Oy Nätkinlento Sari Nyrhinen Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy, Savonlinnan Teknologiapuisto Oy Toimintasuunnitelman kokoamisessa on avustanut Mikkelin ammattikorkeakoulun hallinnoima Etelä-Savon Energiatoimisto -hanke. 2 TOIMINTASUUNNITELMAN KATTAVUUS Tämä sopimus koskee Savonlinnan kaupungin hallinnassa olevien rakennusten, katu- ja ulkovalaistuksen, vesi- ja jätehuollon, katuverkon ja muiden yleisten alueiden käytön ja ylläpidon sekä liikenteen ja kuljetusten energiankäytön siltä osin, kuin nämä toiminnot eivät ole jonkun muun sopimuksen piirissä. Sopimuksen ulkopuolella ovat energiantuotanto ja joukkoliikenne. Kunnan täysin omistamat yhtiöt kuuluvat sopimuksen piiriin, mikäli ne eivät ole jonkin muun sopimuksen piirissä. Kunnan ulosvuokratut tilat kuuluvat sopimukseen, mikäli kunta maksaa energiankulutuksen ja hoitaa kulutusseurannan. Tila, jonka kaupunki on vuokrannut itselleen ja maksaa siitä energiakulut itse, kuuluu sopimuksen piiriin. Sopimuksessa on mukana kaupungin 11 hallintokuntaa sekä 17 konsernin osaa, joiden piiriin kuuluu yhteensä noin 1,1 miljoonaa r-m 3. Savonrannan kunta, joka liitettiin Savonlinnaan , päivitetään toimenpiteineen tähän toimintasuunnitelmaan myöhemmin sopimuskauden aikana. Savonrannan myötä sopimuksen piirissä olevan rakennustilavuuden määrä lisääntyy noin r-m 3 :llä.

5 5 3 ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN TAVOITE Kaupungin allekirjoittaman energiatehokkuussopimuksen tavoitteena on yhdeksän prosentin energiansäästö vuosina Kaupungin energiansäästön tavoite on kiinteä 5,8 GWh:n energiamäärä, joka pyritään saavuttamaan vuoden 2016 loppuun mennessä. Energiansäästöllä tarkoitetaan säästötoimilla saavutettua ja energiayksiköissä ilmaistua vaikutusta. Energiansäästöksi luetaan lisäksi myös ns. laskennallista säästöä, jolla tarkoitetaan sen tulevan kulutuksen estämistä tai alentamista, joka muutoin aiheutuisi ilman toimenpiteitä. Savonlinna on energiatehokkuussopimuksen myötä sitoutunut toimimaan esimerkillisesti energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistämisessä, levittämään aktiivisesti tietoa tällaisesta toiminnasta ja sen tuloksista. Esimerkillisellä toiminnallaan kaupunki voi osaltaan vaikuttaa myös Suomen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. 4 TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET 4.1 Energiansäästön välitavoitteet ja varhaistoimet Savonlinnan kaupunki on sopimukseen liittyessään asettanut energiansäästön välitavoitteiksi 1,9 GWh vuodelle 2010 ja 3,9 GWh vuodelle Taulukossa 1 on esitetty energian säästön välitavoitteet, jotka on eritelty kohteittain taulukkoon 2. Taulukko 1. Energiansäästön välitavoitteet. Lähtötilanne v ,9 GWh Välitavoite v % -1,9 GWh Välitavoite v % -3,9 GWh Lopputavoite v % -5,8 GWh Taulukko 2. Energiansäästön välitavoitteet eriteltynä kohteittain. Energian- Rakennus- Säästötavoite Säästötavoite Säästötavoite kulutus 2005 tilavuus 2010 (3 %) 2013 (6 %) 2016 (9 %) [MWh] [m³] [MWh] [MWh] [MWh] Toimitilapalvelu Savonlinna Vesi Rakennus- ja kunnossapitoyksikkö Liikuntatoimi Savonlinnan Vuokratalot Oy Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy YH-Itä-Savo Oy Kiinteistöpalvelu Savotek Oy Savonlinnan Asuntotuotanto Oy Kiinteistö Oy Linnalankulma Kiinteistö Oy Savonlinnan Musiikkiopisto Kiinteistö Oy Sln:n Itäinen terveys-ja sosiaaliasema Teknologiakeskus Elektronia Oy Kiinteistö Oy Nätkinlento Savonlinna Seudun Jätehuolto Oy Kiinteistö Oy Savonlinnan Kuitulaboratorio Kiinteistö Oy Savonlinna Kurssikuja Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy Kiinteistö Oy Pihlajaniemen seurakuntakeskus Savonlinnan Teknologiapuisto Oy 0 (Valmistuu 2008) Savonlinnasali Oy Yhteensä

6 6 Varhaistoimiin tulee lukeutumaan mm. - Jäähallin remontti, jossa parannettu lämmöneristystä, uusittu kompressorit ja iv-järjestelmä - Liiketunnistimien asentaminen jäähallin pukuhuoneisiin - Taidelukion ja Lyseon lukion peruskorjaukset Varhaistoimien säästövaikutus tullaan arvioimaan tarkemmin, kun lopulliset ohjeet energiansäästödirektiivin määrittelemien varhaistoimien säästövaikutusten arviointiin valmistuvat komissiossa. Tarkennetut laskelmat niiden energiansäästötoimien vaikutuksista, jotka sisällytetään lopulliseen varhaistoimien luetteloon ja joiden perusteella kunnan varhaistoimilla saavuttama energiansäästön lähtötilanne määritetään, esitetään vuonna 2010 vuosiraportissa. 4.2 Julkisten hankintojen energiatehokkuusohjeet Savonlinnan kaupungin hankinnat on keskitetty maakunnalliselle Savonlinnan seudun kuntayhtymän seudulliselle hankintatoimelle. Hankintatoimen tehtävänä on kilpailuttaa yhteishankintana toteutettavat tavara- ja palvelukokonaisuudet, tarjota hankinta-asiantuntemusta ja kehittää hankintayhteistyötä. Kilpailutettavia tuoteryhmiä on tällä hetkellä noin 70 kpl. Hankintayhteistyöhön kuuluvat Savonlinnan kaupunki, Rantasalmen, Enonkosken, Punkaharjun, Kerimäen, Sulkavan, Juvan ja Joroisten kunnat, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Punkaharjun kuntoutuskeskus Kruunupuisto, YH- Itä-Savo Oy, Savonlinna-Säämingin seurakunta ja Tanhuvaaran Säätiö. Hallituksen päätöksessä kestävistä julkisista hankinnoista ( ) kuntien suositellaan ottavan ympäristö huomioon vuonna 2010 vähintään 25 %:ssa hankinnoista ja vuonna %:ssa hankinnoista. Julkisella sektorilla lisätään uusiutuvan energian käyttöä sähkön hankinnassa. Rakentamisessa pyritään matalaenergiaratkaisuihin ja vuodesta 2015 lähtien passiivitalojen rakentamiseen. Kuljetuksia ja liikkumisen tarvetta vähennetään kymmenellä prosentilla. Julkisissa keittiöissä tulee tarjota entistä useammin luomua, sesonginmukaista ruokaa tai kasvisruokaa. Lisäksi ympäristö- ja energiamerkkien kriteerejä suositellaan hyödynnettävän tehokkaammin. Hankintatoimi ohjeistetaan mahdollisuuksien mukaan ottamaan energiatehokkuus huomioon yhtenä kriteerinä kaikissa laite-, järjestelmä- ja hankintakokonaisuuksissa. Jokainen hallintokunta vastaa omien hankintojensa ohjeistuksesta. Tavoitteena on lisätä hankintahenkilöstön osaamista kestävissä energiatehokkuuskriteerit täyttävissä hankinnoissa. 4.3 Energiatehokkuuden huomioon ottava suunnittelun ohjaus Rakentamiseen, maankäyttöön ja liikennejärjestelyihin liittyvässä päätöksenteossa otetaan huomioon toteutusvaihtoehtojen energiatehokkuus ja elinkaarikustannukset. Kaupunki kehittää suunnittelun ohjausta siten, että valinnoissa otetaan investointikustannusten lisäksi huomioon myös rakennuksen tulevat energia- ja muut käyttökustannukset.

7 7 Kunnallistekniset palvelut: - EU:n Energiaa kuluttavien laitteiden direktiivin mukaisesti markkinoille ei saa tuoda elohopealamppuja vuoden 2015 jälkeen. - Kunnallistekniset palvelut tulevat siirtymään katuvalaistuksessa järjestelmään, jossa vanhat elohopeahöyrylamput korvataan monimetallilampuilla ja samassa yhteydessä uusitaan valaisimet nykyaikaisempiin. Säästöä syntyy sekä valaisimien uusimisen, että lamppujen vaihdon myötä, kun päästään suurempaan valaisinväliin ja pienempitehoisilla lampuilla samaan valaistustehoon. Yksi lamppu säästää noin 40 % energiaa ja valaisinvälin suurentaminen vastaavasti noin 35 %. Säästö syntyy merkittäväksi pidemmällä aikavälillä. Vuodessa yksi uusittu lamppu ja pylväsvälin muutos säästävät noin 5,2. Säästöä syntyy lisäksi lamppujen pidemmästä käyttöajasta. 4.4 Energiakatselmusten ja niissä havaittujen energiansäästötoimien toteuttaminen Liittyessään energiatehokkuussopimukseen kunta sitoutuu energiakatselmusten suunnitelmalliseen toteuttamiseen rakennusten ja muun toiminnan taloudellisesti kannattavien energiansäästömahdollisuuksien selvittämiseksi. Määrällisiä tavoitteita ovat: - 80 %:ssa kaupungin rakennuksista on tehty energiakatselmus vuoden 2013 loppuun mennessä. Velvoite ei koske asuinrakennuksia - Rakennukseen, jossa kulutusseurantatietojen perusteella on havaittu normaalista poikkeava energian kulutuksen muutos ja jota ei voida selittää rakennuksen käytössä tapahtuneilla muutoksilla, tehdään seurantakatselmus - Käyttöönottokatselmus tehdään pinta-alaltaan vähintään 1000 m 2 :n uusissa rakennuksissa ja rakennuksissa, joissa on tehty laaja peruskorjaus tai joiden käyttötarkoitus on oleellisesti muuttunut - Julkisten rakennusten katselmoinnin yhteydessä otetaan huomioon mahdollisuus laatia samassa yhteydessä rakennukselle energiatodistus - Toteutetaan energiakatselmuksissa todetut toimenpiteet, jotka rakennuksen nykyinen ja tuleva käyttö huomioon ottaen ovat tarkoituksenmukaisia ja kustannustehokkaita. Energiakatselmoinnin tarjouskysely päätöksineen pyritään suorittamaan syyskuun 2009 loppuun mennessä. Energiakatselmukset tullaan toteuttamaan lämmityskausilla Tarkempi aikataulu määräytyy hankintapäätösten jälkeen. Energiatodistukset on laadittu jo useimpiin kohteisiin, mm. kaikkiin asunto- ja kiinteistöyhtiöiden rakennuksiin. Energiatodistukset tullaan päivittämään energiatehokkuutta parantavien lvi-teknisten investointien yhteydessä.

8 8 4.5 Uusien investointien säästötakuu ja/tai rahoitusmenettelyjen käyttö Kunta hankkii tietouden uusista menettelyistä ja rahoitusratkaisuista (mm. ESCO -palvelu), joilla energiatehokkaiden järjestelmien ja laitteiden hankinta voidaan toteuttaa kokonaan tai osittain muusta investointibudjetista riippumattomasti. Savonlinna on käyttänyt ESCO-palvelua aiemmalla sopimuskaudella ja tuntee palvelun periaatteet ja käytettävyyden energian käytön tehostamishankkeissa. Tälle sopimuskaudelle jo toteutettavaksi päätetyt Esco-hankkeet: - Uimahallin automaation/suihkujen uusiminen, toteutus Pihlajaniemen koulu öljyltä maalämpöön, toteutus Nojanmaan päiväkoti öljyltä maalämpöön, toteutus Pääterveysaseman patteriverkoston perussäätö/termostaattien uusiminen, lämmityksen ja jäähdytyksen eriyttäminen, toteutus Näiden neljän hankkeen yhteinen energiansäästöarvio on noin 260 MWh/a. 4.6 Kulutusseuranta ja energiatehokkuutta kuvaavat tunnusluvut Kunta hyödyntää kulutusseurantatietoja suunnitelmallisesti energiatehokkuuden hyvän tason ylläpitämiseksi ja tarpeettoman energiankulutuksen välttämiseksi: - vähintään 80 % rakennusten energiankäytöstä on kuukausitasoisessa seurannassa ja vähintään 90 % kunnan koko energiankäytöstä vuositason seurannassa vuoteen 2013 mennessä - seurantatietoja hyödynnetään aktiivisesti toimenpidetarpeiden tunnistamiseksi ja korjattaviin toimenpiteisiin ryhtymiseksi - tuntiseurannan mahdollisuuksia selvitetään ja luodaan käytännöt kulutuksen muutoksiin reagoimiseksi. Tällä hetkellä noin 80 % rakennuskuutiomäärästä on automaattisen kulutusseurannan piirissä. 4.7 Uudet toimintamallit Kunnan tavoitteena on energiansäästöä edistävien uusien toimintamallien kehittäminen ja käyttöönotto. Tavoitteen saavuttamiseksi kunta: - käynnistää energiansäästöä edistäviä kokeiluhankkeita ja osallistuu tarpeen mukaan sopimuskaupunkien yhteisiin kehityshankkeisiin - ottaa käyttöön kustannustehokkaita toimintamalleja energiankäyttönsä tehostamiseksi, esim. toimistolaitteiden ja valaistuksen sähkönkäytön hallinnassa. Led-valaistuksen pilotointi: - Teknologiakeskus Elektroniaan toteutetaan led-valaistuksen pilottikohde

9 9 Vapaa-aikatoimi: - Ulkoliikunta-alueiden valaistuksen parempi kontrollointi; luistelukentille ja kaukaloihin hämärätunnistimet ja kellokytkimet (valaistuilla laduilla jo käytössä). Lisäksi ulkoliikuntaalueiden valaistuksessa tulisi olla tekniikka, joka sammuttaa valot lämpötilan laskiessa alle -20 ºC. - Liiketunnistimien asentaminen niihin kohteisiin (esim. pukuhuoneet), joissa tunnistimista on saatavissa hyötyä eivätkä ne aiheuta haittaa käytölle. - Liikuntapaikkojen valaistuksen muuttaminen vähemmän energiaa kuluttaviin vaihtoehtoihin, esim. jäähallin valaistusjärjestelmä Esco -hankkeena - Selvitetään mahdollisuuksia lämpöpumppulämmityksen käyttöön tilojen lämmittämisessä, esim. Kyrönniemen juoksusuora sekä Aholahden hiihtokeskuksen kahviorakennuksen lämmittäminen ilmalämpöpumpulla (nyt suora sähkölämmitys) - Työkoneiden vaihto energiataloudellisempiin, esim. 2-tahtimoottorikelkka, ruohonleikkurit - Selvitetään uimahallin altaiden peittämisen vaikutusta energiankulutukseen kiinnioloaikana uima-altaista haihtuvan lämmön ja kosteuden vähentämiseksi - Uimahallin lämmöntalteenottolaitteiston uusiminen (Esco hanke) Ruoka- ja siivouspalvelut: - Keittiön lattioiden pesussa siirrytään koneelliseen siivoukseen letkutuksen sijaan (vedenkulutus vähenee) - Talvisalon koulun remontin yhteydessä 2009 koululle hankintaan raepesukone, jolla astiat voidaan pestä juoksevan veden alla pesun sijaan - Talvisalon koulun remontin yhteydessä 2009 koululle hankintaan astianpesukone, jonka valmistuksessa on huomioitu ympäristötekijät. Uutta teknologiaa käyttävät pesukoneet vähentävät huomattavasti veden, energian ja pesuaineen kulutusta - Kuljetusten minimoinnin ohjeistus, isot toimituserät muutamilta toimittajilta esim. maitokuljetukset kerran viikkoon - Vähemmän kuluttavien laitteiden hankinta ruoan valmistukseen ja siivoukseen (esim. uudet harjalla, ei juoksevalla vedellä, pestävät padat ja tarvittavan tehon mukaan säätyvät uunit) - Keskustan ruokapalveluita keskitetään syksystä 2009 alkaen Musiikkiopiston ja Lyseon keittiöön, joissa valmistetaan ruokapalveluja Hernemäen vuorohoitokodille, Talvisalon koululle ja Keskikaupungin päiväkodille, salaatinvalmistus keskitetään Musiikkiopistolle - Perunat ostetaan ruokapalveluihin jo valmiiksi kuorittuina, jolloin veden kulutus ja biojätteen määrä vähenee, eli kuljetuksia vähemmän (myös energiaa säästyy kun perunoita ei kuorita enää jokaisessa keittiössä). Ei tarvita myöskään koneinvestointeja. - Pyritään tarjoamaan oppilaiden lempiruokia, jolloin jätteeksi päätyvän ruoan määrä vähenee, mietitään ja suunnitellaan tarkemmin mitä ruokaa valmistetaan (ruokalistat) - Ruokajätteen, biojätteen, määrää seurataan kouluilla kirjaamalla päivittäiset biojätemäärät taululle ruokalan seinälle. Biojätteen minimoimiseksi oppilaiden tulee keskustella keittiöhenkilökunnan kanssa, mikäli he jättävät ruokaa tähteeksi. Oppilaita tulee kannustaa annostelemaan sopiva ruokamäärä, minkä he jaksavat syödä. - Ruoanvalmistuksessa pyritään yhä edelleen käyttämään lähituottajien toimittamia raakaaineita (perunat, marjat, vihannekset, leipomotuotteet ) - Suositaan yhteiskuntavastuullisia raaka-ainetoimittajia - Pakkausjätteen määrä pyritään minimoimaan isoilla hankinnoilla (isot pakkauserät), kuten jo nytkin tehdään

10 10 Vesi- ja viemärilaitos: Toteutus Investointi [ ] Energiansäästö [MWh/a] Vääräsaaren vedenpuhdistamon prosessitilojen ikkunoiden vaihto Uuden raakavesipumpun asennus, Vääräsaaren toteutettu puhdistamo 2009 Toisen öljykattilan uusiminen Pattereiden termostaattiventtiileiden uusiminen Lietteen käsittelytilan lämminilmakojeen uusinta toteutettu Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamon ilmastusaltaan saneeraus Kolmen ilmastointikojeen ja niiden automatiikan uusiminen Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamon lämmönsiirtoverkoston uusiminen Vesijohtoverkoston uusiminen vuotojen vähentämiseksi (n. 1,2 km/vuosi) Viemäriverkoston ja kaivojen uusiminen (n. 1,2 km ja 100 kaivoa vuodessa) Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamon lämmitysjärjestelmän uusiminen (uusitaan lämpöpumppu ja lämmönkeräysputkisto, kattiloiden vaihto) Vääräsaaren vedenpuhdistamon prosessin käytön optimointi Vääräsaaren vedenpuhdistamon ilmastoinnin säätö Jäteveden pumppaamon toiminnan seurannan tehostaminen (pumppujen välykset, vuotovesiselvitys, paineputkien toimivuus) Vedenpuhdistamon ja jätevedenpuhdistamon 2016 käyttämän öljyn korvaaminen muilla energialähteillä Säästö yhteensä 663 MWh/a

11 11 Kiinteistöyhtiöt: - Kiinteistö Oy Savonlinna Kurssikuja 1:n ja Teknologiakeskus Elektronian energiatehokkuuden parantaminen, tilattu selvitys konsulttiyritykseltä - Kulutusseurannan yhtenäistäminen kaupungin muiden kiinteistöjen kanssa Savonlinnan Vuokratalot Oy, Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy, Kiinteistöpalvelu Savotek Oy, Savonlinnan Asuntotuotanto Oy: - Asukkaiden tiedottaminen energiatehokkuussopimukseen liittymisestä ja tavoitteista - Asukkaiden tiedottaminen kiinteistöjen yhteistilojen (esim. kuivaushuoneiden) energiatehokkaasta käytöstä - Hehkulamppujen korvaaminen energiansäästölampuilla noin viiden vuoden sisällä (n. 100 kiinteistöä, joissa yhteensä noin 2500 valaisinpaikkaa), säästö 225 MWh/a - Ajastimien asentaminen autojen lämmitystolppiin (n tolppaa, joista 40 %:sta puuttuu ajastintoiminto), säästö 96 MWh/a - Yli 20 vuotta vanhojen lämmönsiirrinten uusiminen - Kellareiden tarpeellisuuden selvittäminen, lauhduttimien kunnon- ja käyntiaikojen seuranta, uusien kotitalouslaitteiden (esim. jääkaapit) hankinta energiakriteerein, kylmälaitteiden koon valinta kuhunkin kohteeseen tarkoituksenmukaisesti - Ilmanvaihtokoneiden käyntiaikojen tarkastelu ja säätäminen tarpeenmukaisiksi - Pihojen suunnittelu ja järjestely niin, että esim. lumien auraaminen tehostuu - Talokohtaisten korttien laadinta huoltotoimista ja säätötoimenpiteistä - Energiatehokkuuden huomiointi sekä peruskorjaus- että uudisrakennuskohteissa 4.8 Koulutus ja tiedotus Kunnan palveluksessa olevilla henkilöillä tulee olla omiin tehtäviinsä ja toimintaansa liittyen tarpeelliset tiedot ja valmiudet energian tehokkaaseen käyttöön ja energiansäästöön. Tiedotuksen kautta kunta osoittaa toimivansa esimerkillisesti energiansäästöä ja energiatehokkuutta koskevissa asioissa. Toimista tiedotetaan aktiivisesti sekä organisaation sisällä että ulkopuolisille toimijoille. Tämän toimintasuunnitelman laatimisessa mukana ollut työryhmä (lueteltu luvussa 1) välittää sekä yleistä tietoa että omaa hallintokuntaansa ja yksikköään koskevaa tietoa energiatehokkuussopimuksen tavoitteista oman hallintokuntansa työntekijöille. Atk-toiminta: - Yleisen tiedotteen laatiminen atk-laitteiden sammutuskäytännöistä sähköpostitse jokaiselle kaupungin työntekijälle (työasemien sammuttaminen työpäivän päätteeksi, näytön sammuttaminen taukojen ajaksi, tulostuksen ohjeistaminen kaksipuoliseksi aina kun mahdollista, tulostuksen keskittäminen verkkotulostimille henkilökohtaisten tulostimien sijaan). Kaupungin käytössä yli tuhat tietokonetta, joista n. 450 hallinnossa ja 600 kouluilla. Koneista noin 2-5 %:n arvioidaan olevan jatkuvasti päällä. - Tietokoneista uusitaan noin 25 % vuosittain vähemmän kuluttaviin malleihin. Säästöarvio n. 130 MWh/a.

12 12 Koulut ja päiväkodit: - Yleinen huomion kiinnittäminen välillistä energiankulutusta vähentäviin toimintatapoihin, kuten kopiointi, lajittelu ja kierrätys, paperittomaan viestintään siirtyminen huoltajien ja henkilökunnan välillä - Energiansäästökilpailun jatkaminen edelliseltä sopimuskaudelta: Lukuvuosi valmistaudutaan ja opetellaan kestävän kehityksen mukaisia energiatehokkaita toimintatapoja (esim. valaistuksen tarpeettoman käytön vähentäminen) osana koulujen ja päiväkotien kasvatuksellista toimintaa. Lukuvuosi vietetään Kestävän kehityksen teemavuotena, joka aloittaa lukuvuoden mittaiset energiansäästökilpailut. Kilpailussa tarkkaillaan kunkin koulun ja päiväkodin sähkön, lämmön ja veden kulutusta, sekä uutena aiemmasta sopimuskaudesta mukaan otetaan jollain tapaa myös jätteiden vähentäminen ja paperinsäästö. Toimitilapalvelu valmistelee kilpailua ja säännöt mietitään yhdessä koulujen ja päiväkotien kanssa. Kulutuksen seurantaa käydään itseään vastaan, ei koulujen tai päiväkotien välillä, esim. kulutus verrattuna edellisten vuosien keskiarvoon. Innostuksen lisäämiseksi jokainen koulu ja päiväkoti saa tietyn osan saavuttamastaan säästöstä omaan käyttöönsä esim. oppilaskunnan käyttöön tai henkilöstön TYKY-toimintaan käytettäväksi. Kilpailu on tarkoitus toteuttaa sopimuskaudella lukuvuosittain, jolloin myöhemmin tavoitteeksi voidaan ottaa kulutuksen säilyttäminen edellisten vuosien tasolla. Aiemmalta kaudelta huomattiin energiansäästöajattelun ja toimintatapojen muutosten siirtyvän oppilaiden mukana koteihin asti. - Kestävän kehityksen opetuksen hyvien käytäntöjen kokoaminen muista päiväkodeista ja kouluista sekä netissä olemassa olevista materiaaleista päiväkoteja ja kouluja varten - Ulkopuolisten energia- ja jätehuoltoyhtiöiden neuvojien/asiantuntijoiden hyödyntäminen opetuksessa - Kiinteistöjen lvi-teknisiin järjestelmiin tutustuminen huoltohenkilöstön toimesta, jolloin laitteiden teknisistä vioista (esim. vuotavat hanat) osataan raportoida välittömästi. Savotekin sitouttaminen välittömiin korjauksiin. Kiinteistöjen energiankulutusmittareihin tutustuminen ja kulutuksen seuraaminen. - Huomion kiinnittäminen oman työpisteen yleiseen energiankäytön hallintaan (mm. valaistus, tietokoneet, tulostus). Energiansäästökonsulttien kouluttaminen neuvomaan ihmisiä työpisteisiinsä. - Koulujen peruskorjaukset (Mertala 2009, Talvisalo 2010) 4.9 Uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto Savonlinnan kaupunki edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä alueellaan ja erityisesti omassa toiminnassaan: - kaupunki kartoittaa uusiutuvien energialähteiden käyttömahdollisuudet uusiutuvan energian katselmuksella koko Savonlinnan alueella tai tarkoituksenmukaisella osa-alueella vuoteen 2013 mennessä - kaupunki myötävaikuttaa uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoon sen alueella sijaitsevassa energiantuotannossa.

13 13 Lämmitysjärjestelmämuutosten yhteydessä huomioidaan uusiutuvien energialähteiden käyttömahdollisuudet: - Öljylämmitteisten kyläkoulujen lämmitysjärjestelmien vaihto uusiutuvaan energiaan (esim. Juvola) palveluverkkoratkaisujen ja mahdollisten lakkautuspäätösten jälkeen. 5 ENERGIATEHOKKUUDEN RAPORTOINTI Kaupunki raportoi vuosittain huhtikuun loppuun mennessä edellisen vuoden energiankäytöstä, sopimuksen mukaisista toimenpiteistä sekä asetettujen tavoitteiden toteutumisesta Motiva Oy:lle. Kaupungin omassa toiminnassa energiankulutustiedot ja saavutetut säästöt esitellään tavoitekausittain (vuosi) kaupunginhallitukselle. Energiankulutustietoja tulee myös käsitellä energiatehokkuuden työryhmässä säännöllisin väliajoin (vuosittain). Raportoinnin yhteydessä seurataan myös budjetin toteutumista ja laaditaan budjetit seuraavalle toimintavuodelle esim. hallintokunnittain. Savonlinnassa Allekirjoitukset

Energiapalveludirektiivi (ESD) ja uudet energiatehokkuussopimukset 2008-2016

Energiapalveludirektiivi (ESD) ja uudet energiatehokkuussopimukset 2008-2016 Energiapalveludirektiivi (ESD) ja uudet energiatehokkuussopimukset 2008-2016 06.11.2007 Heikki Väisänen Kauppa- ja teollisuusministeriö 11/9/2007 1 Energiapalveludirektiivin sisällöstä ESD koskee kaikkea

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin terveyskeskus 3.12.2010 1 1. Helsingin kaupungin terveyskeskuksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Kaupungin terveyskeskuksen energiankulutus... 3 1.2 Energiansäästötavoite

Lisätiedot

Kunnat edelläkävijöinä energiatehokkuudessa Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari 8.5.2012. Pertti Koski

Kunnat edelläkävijöinä energiatehokkuudessa Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari 8.5.2012. Pertti Koski Kunnat edelläkävijöinä energiatehokkuudessa Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari Pertti Koski Kunnat edelläkävijöinä ja tiennäyttäjinä energiatehokkuudessa Energiapalveludirektiivi edellyttää kunnilta

Lisätiedot

Kunta-alan energiatehokkuussopimus

Kunta-alan energiatehokkuussopimus 1 Kunta-alan energiatehokkuussopimus 2017-2025 Lähtökohdat Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa.

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ja kunnan energiatehokkuussopimus (2008 2016)

Työ- ja elinkeinoministeriön ja kunnan energiatehokkuussopimus (2008 2016) TEM/8/05.05.01/2010 Työ- ja elinkeinoministeriön ja kunnan energiatehokkuussopimus (2008 2016) 1 Sopimuksen lähtökohdat ja perusteet Tällä sopimuksella työ- ja elinkeinoministeriö (jäljempänä Ministeriö)

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset, tuloksia, esimerkkejä. Suvi Holm Tampereen energiatoimisto Ekokumppanit Oy

Energiatehokkuussopimukset, tuloksia, esimerkkejä. Suvi Holm Tampereen energiatoimisto Ekokumppanit Oy Energiatehokkuussopimukset, tuloksia, esimerkkejä Suvi Holm Tampereen energiatoimisto Ekokumppanit Oy Energiatehokas Pirkanmaa hanke kuntaseminaari 16.12.2010 Vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset energiapalveludirektiivin

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Energiavaltaisen teollisuuden energiatehokkuussopimus Info- ja keskustelutilaisuus Ravintola Bank, Unioninkatu 22, Helsinki 14.6.2007 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Uuden energiatehokkuussopimuskokonaisuuden

Lisätiedot

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa ympäristöasiantuntija Anna-Riikka Karhunen Kouvolan kaupunki Ympäristöystävällistä energiaa -seminaari, Kotka 6.6.2014 2 Kouvolan kaupunkistrategia 2014-2020

Lisätiedot

Selvää säästöä energiatehokkuussopimuksilla ja ESCO -toiminnalla

Selvää säästöä energiatehokkuussopimuksilla ja ESCO -toiminnalla Selvää säästöä energiatehokkuussopimuksilla ja ESCO -toiminnalla Kuntien investoinnit ympäristöä ja kustannuksia säästäen 6.10.2010 Esityksen sisältö Kuntien energiatehokkuussopimukset Energiakatselmukset

Lisätiedot

2011, Kuusamon kaupunki. Millaisia tuloksia energiatehokkuussopimuksella on saavutettu?

2011, Kuusamon kaupunki. Millaisia tuloksia energiatehokkuussopimuksella on saavutettu? Millaisia tuloksia energiatehokkuussopimuksella on saavutettu? Kuusamo. Pinta-ala 5 809 km² Asukasluku 15 740 Asukastiheys 3,16 as/km² Kaupungin kiinteistöt 2011-647 000 m³ 2014-627 100 m³ josta lämmintä

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Uusiutuvan energian kuntakatselmus Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Kuntien KETS ja KEO sopimukset KETS (Kuntien energiatehokkuussopimus) yli 20 000 asukkaan kunnat yli 20 000 MWh/a:n kuntayhtymät KEO (Kuntien

Lisätiedot

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy ENERGIANSÄÄSTÖ? ENERGIATEHOKKUUS! ENERGIATEHOKKUUS Energian tehokas hyödyntäminen

Lisätiedot

Kuntien energiaohjelma 2008 2016 liittymisasiakirja

Kuntien energiaohjelma 2008 2016 liittymisasiakirja TEM/7/05.05.01/2010 Kuntien energiaohjelma 2008 2016 liittymisasiakirja Työ- ja elinkeinoministeriö (jäljempänä Ministeriö), Suomen Kuntaliitto (jäljempänä Kuntaliitto) ja Motiva Oy (jäljempänä Motiva)

Lisätiedot

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä.

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Helsinki aikoo vähentää CO 2 -päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä kaupungin, sen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen sekä yritysten

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen

Lisätiedot

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen 12.5.2016 Helsingin energiatehokkuussopimukset Mukana kaikilla energiatehokkuussopimuskausilla (pilotointi alkaen vuodesta

Lisätiedot

KOKEMUKSIA KUNTASEKTORILTA

KOKEMUKSIA KUNTASEKTORILTA KOKEMUKSIA KUNTASEKTORILTA Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat Terhi Harjulehto 15.3.2012 SISÄLTÖ Energiakolmio-esittely Toimintasuunnitelma-hankkeista - Toimeksianto - Toimintamalli, versiot

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Elinkeinoelämän yleiseen toimenpideohjelmaan teollisuus

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Elinkeinoelämän yleiseen toimenpideohjelmaan teollisuus 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Elinkeinoelämän yleiseen toimenpideohjelmaan teollisuus 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä

Lisätiedot

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ Ympäristöasiat Kuopiossa 10.4.2014 Tapio Kettunen Toimenpide Säästö vuodessa Vuotavan wc-istuimen tai hanan korjaaminen 100-900 Huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella

Lisätiedot

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä 30.11.2016 Luotettavaa tietoa ja vaikuttavia ratkaisuja resurssitehokkaisiin toimiin

Lisätiedot

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011 Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011 Liittymistilanne Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan oli vuoden 2011 lopussa liittynyt 25 jäsenyhteisöä, joiden liittymisasiakirjoista

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 2017 2025 Energiantuotannon toimenpideohjelma 8.5.2017 Sirpa Leino, Energiateollisuus ry Energia-ala lähtenyt heti vakuuttavasti mukaan Energia-alan sopimuksen kattavuus erittäin

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelmaan 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset ja uusiutuvan energian rooli tavoitteiden saavuttamisessa Risto Larmio Risto Larmio, Motiva

Energiatehokkuussopimukset ja uusiutuvan energian rooli tavoitteiden saavuttamisessa Risto Larmio Risto Larmio, Motiva Energiatehokkuussopimukset ja uusiutuvan energian rooli tavoitteiden saavuttamisessa Risto Larmio 14.3.2017 Risto Larmio, Motiva Energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

ristötoiminnan toiminnan neuvottelupäiv

ristötoiminnan toiminnan neuvottelupäiv Seurakuntien ympärist ristötoiminnan toiminnan neuvottelupäiv ivä - SÄÄSTÄ ENERGIAA - Pentti Kuurola, LVI-ins. LVI-Insinööritoimisto Mäkelä Oy Oulu Kuntoarviot Energiatodistukset Energiakatselmukset Hankesuunnittelu

Lisätiedot

Energiantuotannon toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiantuotannon toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiantuotannon toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiantuotannon toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 34 yritystä, jotka koostuvat 21 raportoivasta

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara 11.02.2014 1 1. Helsingin kaupungin Staran energiansäästösuunnitelma... 3 2. Stara energiankuluttajana... 4 2.1 Toimipisteet...

Lisätiedot

TETS. Vuosiraportointi 2011 Tuloksia. TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy

TETS. Vuosiraportointi 2011 Tuloksia. TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy TETS Vuosiraportointi 2011 Tuloksia TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy Esityksen sisältö Raportointi, energiankäyttö, säästöt, takaisinmaksuaika Vertailu säästötavoitteeseen Vastuuhenkilöt,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Energiatehokkuussopimus

Toimintasuunnitelma Energiatehokkuussopimus Toimintasuunnitelma Energiatehokkuussopimus 2017-2025 Joensuun kaupunki xx.11.2017 Toiminnan tausta ja organisointi Joensuun kaupunki on liittynyt kunta-alan energiatehokkuussopimukseen vuosille 2017 2025.

Lisätiedot

Valaistushankinnat. 6.10.2010 Antti Kokkonen

Valaistushankinnat. 6.10.2010 Antti Kokkonen Valaistushankinnat 6.10.2010 Antti Kokkonen Kuinka paljon valaistus kuluttaa? Kaikesta Suomessa käytetystä sähköstä n. reilu 10 % kuluu valaistukseen, josta karkeasti 1/3 palvelu- ja julkisella sektorilla.

Lisätiedot

Kaupungin ja TEM:n välisen energiatehokkuussopimuksen toteuttaminen Kuopion kaupungissa

Kaupungin ja TEM:n välisen energiatehokkuussopimuksen toteuttaminen Kuopion kaupungissa Kaupungin ja TEM:n välisen energiatehokkuussopimuksen toteuttaminen Kuopion kaupungissa 24.2.2010 Kuntien energiatehokkuuden työkalut Mervi Weckström-Räisänen Energiatehokkuushankkeen projektipäällikkö

Lisätiedot

Rakennusten energiatalous 26.2.2008. Motiva Oy. Johtava asiantuntija Tapio Jalo

Rakennusten energiatalous 26.2.2008. Motiva Oy. Johtava asiantuntija Tapio Jalo Rakennusten energiatalous 26.2.2008 Motiva Oy Johtava asiantuntija Tapio Jalo Energiapalveludirektiivi Voimaantulo 17.5.2006, kansallinen toimeenpano 17.5.2008 mennessä Soveltamisala koko energian loppukäyttö,

Lisätiedot

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajille ja uudisrakentajille 31.1.2013/ Dunkel Harry, Savonia AMK Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku TAUSTAA Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Energiantehokkuussopimus vuosille / /2016

Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Energiantehokkuussopimus vuosille / /2016 Tekninen lautakunta 134 15.11.2016 Kunnanhallitus 277 21.11.2016 Energiantehokkuussopimus vuosille 2017-2025 532/10.03.02/2016 Tekninen lautakunta 15.11.2016 134 Mäntsälän kunta solmi 3.10.2002 kauppa-

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimuksesta tulevat velvoitteet. 2) nimeää KET -sopimuksen yhteyshenkilön. 7) raportoi vuosittain energiansäästön toteutumat

Energiatehokkuussopimuksesta tulevat velvoitteet. 2) nimeää KET -sopimuksen yhteyshenkilön. 7) raportoi vuosittain energiansäästön toteutumat Liittyminen Kuntasektorin Energiatehokkuussopimukseen YLK 13.10.2009 177 Taustaa Kauppa- ja teollisuusministeriö on lähettänyt keväällä 2007 lähettänyt pääkaupunkiseudun kaupungeille pyynnön ilmoittaa

Lisätiedot

Kuntien energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Kajaani 27.8.2015

Kuntien energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Kajaani 27.8.2015 Kuntien energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Kajaani 27.8.2015 Esityksen sisältö Energiatehokkuus ja haasteet Energiatehokkuussopimus Mitä ja miksi? Tuloksia Tulevaisuus Tehokkuuden parantaminen

Lisätiedot

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Sisällys 1. Kulutuksen seuranta 2. Ympäristösuunnitelma 3. Valaistus 4. Uusien keittiölaitteiden hankinta 5. Keittiön energiankulutuksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja sen laadinta. KETS-yhdyshenkilöpäivät Okariina Rauta

Toimintasuunnitelma ja sen laadinta. KETS-yhdyshenkilöpäivät Okariina Rauta Toimintasuunnitelma ja sen laadinta KETS-yhdyshenkilöpäivät 8. 9.11.2017 Okariina Rauta Esityksen sisältö: Osio 1: Toimintasuunnitelman läpikäynti Osio 2: Yhteiskeskustelu - tarpeet, toiveet, näkemykset

Lisätiedot

energiatehokkuussopimus

energiatehokkuussopimus HUS-kuntayhtymän energiatehokkuussopimus Liittyjä Tämän sopimuksen kiinteänä osana ovat liittymistiedot sekä työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton allekirjoittama Kunta-alan energiatehokkuussopimus.

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS 25.03.2009 ATT 1

ENERGIATEHOKKUUS 25.03.2009 ATT 1 ENERGIATEHOKKUUS Rakennusten energiatehokkuuden parantamisen taustalla on Kioton ilmastosopimus sekä Suomen energia ja ilmastostrategia, jonka tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. EU:n

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

Lahden Tilakeskuksen kiinteistöjen energiatehokkuuden edistäminen Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola

Lahden Tilakeskuksen kiinteistöjen energiatehokkuuden edistäminen Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola Lahden Tilakeskuksen kiinteistöjen energiatehokkuuden edistäminen Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola Lahden kaupungin Energiatehokkuussopimus 2008-2016 Lahden kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön välinen

Lisätiedot

Miten onnistuu lähes nollaenergiarakennus? Juha Lemström Senaatti-kiinteistöt

Miten onnistuu lähes nollaenergiarakennus? Juha Lemström Senaatti-kiinteistöt Miten onnistuu lähes nollaenergiarakennus? Juha Lemström Senaatti-kiinteistöt johtaja Senaatti-kiinteistöt 2010 (ennakkotietoa t tilinpäätöksestä) tä) VM:n alainen liikelaitos (laki 1.1.2011) n. 11 700

Lisätiedot

AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA. Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo

AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA. Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo TALOTEKNIIKAN PALVELUORGANISAATIO toiminnon esimies energianhallintapäällikkö Teemu Halenius LVIS-työt

Lisätiedot

Roihuvuori seuran energia ilta

Roihuvuori seuran energia ilta Roihuvuori seuran energia ilta Asuinkerrostalon energiatehokkuuden parantaminen Johtava asiantuntija 13.10.2010 Alustuksen sisältö Motivan toimialueet Asuinkerrostalon energiankulutus ja säästömahdollisuudet

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma:

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Seurantaindikaattorit ja kyselyn tulokset 2012 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 24.7.2012 PL 302, 53101 Lappeenranta Pohjolankatu 14 puh. (05) 6161 faksi (05) 616 4375

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Autoalan toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Autoalan toimenpideohjelmaan 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Autoalan toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

Maatilojen energiasuunnitelma

Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma on osa maatilojen energiaohjelmaa Maatilojen energiaohjelma Maatilan energiaohjelma: Maatilojen energiasäästötoimia

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelma 1(7) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelma Tällä toimenpideohjelmalla Energiateollisuus ry (jäljempänä Toimialaliitto) toteuttaa Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusta,

Lisätiedot

MITEN PÄÄSEN HELPOSTI KIINNI ENERGIANSÄÄSTÖÖN - MONISTETTAVAT KONSEPTIT. Eero Kokkonen

MITEN PÄÄSEN HELPOSTI KIINNI ENERGIANSÄÄSTÖÖN - MONISTETTAVAT KONSEPTIT. Eero Kokkonen MITEN PÄÄSEN HELPOSTI KIINNI ENERGIANSÄÄSTÖÖN - MONISTETTAVAT KONSEPTIT Eero Kokkonen 3.5.2017 MITEN PÄÄSEN KIINNI ENERGIANSÄÄSTÖÖN Energiansäästötavoitteiden asettaminen sopimuskaudelle Tunnista kiinteistökannastasi

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET2017 2025 https://www.youtube.com/watch?v=nkqhxsuulwe Energiatehokkuussopimukset 2008-2016 - tuloksia 2 https://www.youtube.com/watch?v=ttpip5evtmo Taustat Energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP)

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma... 4 3. Johtopäätökset... 5 LIITE: Kestävän

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hallintokunta Pelastuslaitos

Helsingin kaupungin hallintokunta Pelastuslaitos ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin hallintokunta Pelastuslaitos vuoden 2015 talousarvion liitteeksi 11.12.2014 1 1. Helsingin kaupungin hallintokunta Pelastuslaitoksen energiansäästösuunnitelma...

Lisätiedot

Kaupan alan toimenpideohjelma. 1. Käyttöhyödykejärjestelmiin liittyvät tehostamistoimet

Kaupan alan toimenpideohjelma. 1. Käyttöhyödykejärjestelmiin liittyvät tehostamistoimet Raportoidut energiansäästöön ja sen käytön tehostamiseen vaikuttavat toimenpiteet vuonna 2010 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen palvelualan toimenpideohjelmat Kaupan alan toimenpideohjelma 1.

Lisätiedot

Energiatehokkuus ja TEM:n omat toimenpiteet

Energiatehokkuus ja TEM:n omat toimenpiteet Energiatehokkuus ja TEM:n omat toimenpiteet Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari 8.5.2012 Ylitarkastaja Outi Kumpuvaara Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energiatehokkuus ja TEM:n omat toimenpiteet

Lisätiedot

Kestävät hankinnat 22 miljardia syytä. Taina Nikula Ympäristöministeriö Lähiruoka 2008 14.5.2008

Kestävät hankinnat 22 miljardia syytä. Taina Nikula Ympäristöministeriö Lähiruoka 2008 14.5.2008 Kestävät hankinnat 22 miljardia syytä Taina Nikula Ympäristöministeriö Lähiruoka 2008 14.5.2008 Teemat Miksi? Julkisen hankkijan mahdollisuudet Toimintaohjelmaehdotus kestävien hankintojen edistämiseksi

Lisätiedot

Seuranta ja raportointi

Seuranta ja raportointi Seuranta ja raportointi Kuntayhdyshenkilöpäivät 2017 8.-9.2017 Saara Elväs Esityksen sisältö Miksi raportoidaan Raportointiaikataulu Vastuuhenkilöt ja käyttöoikeudet Raportoinnin toteutus ja sisältö Palautetieto

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA 23.1.2014 1 (7) HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO. Energiansäästön toimintasuunnitelma

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA 23.1.2014 1 (7) HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO. Energiansäästön toimintasuunnitelma 1 (7) Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto 2 (7) Sisältö 1 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston energiansäästösuunnitelma... 2 1.1 Sosiaali- ja terveysviraston energiankulutus...

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuus TEM:n energiatehokkuussuunnitelma

Julkisen sektorin energiatehokkuus TEM:n energiatehokkuussuunnitelma Julkisen sektorin energiatehokkuus TEM:n energiatehokkuussuunnitelma Heikki Väisänen Energiaosasto 25.4.2013 TEM:n suunnitelman laatimisesta Taustalla valtioneuvoston periaatepäätöksen kirjaus ja sen taustalla

Lisätiedot

Ilmasto-ohjelman taustatekijät

Ilmasto-ohjelman taustatekijät Lappeenrannan kaupunki ILMASTO-OHJELMA Luonnos 20.4.2009 Ilmasto-ohjelman taustatekijät 2 Ilmastosopimukset Suomella on ollut vuodesta 2001 saakka kansallinen ilmastostrategia, jonka avulla pyritään toteuttamaan

Lisätiedot

Sähkönkulutus on kasvussa

Sähkönkulutus on kasvussa Sähkönkulutus on kasvussa Palvelu- ja julkisen sektorin osuus sähkön kokonaiskulutuksesta Suomessa on 19 %. Yksittäisen toimistorakennuksen sähkön kulutus voi jakautua esimerkiksi näin. Palvelu- ja toimistorakennuksessa

Lisätiedot

Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla

Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari 10.12.2015 CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö DI Jouni Arola Lahden kaupunki 110

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. nzeb työpaja 22.8.2013. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. nzeb työpaja 22.8.2013. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Lähes nollaenergiarakentaminen (nzeb) - YM:n visio ja tarpeet nzeb työpaja 22.8.2013 Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Ajan lyhyt oppimäärä I kehitysjakso 2007-2013 II kehitysjakso 2013-2018

Lisätiedot

Ohjelma

Ohjelma Ohjelma 22.-24.11.2011 klo 9.00 klo 9.15 klo 9.30 klo 10.30 klo 11.15 klo 12.00 klo 12.45 Klo 13.30 klo 13.30 Klo 14.15 Aamukahvi Tilaisuuden avaus ja johdatus päivän aiheeseen Marcus Engman, toimitusjohtaja,

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset Energiantuotannon toimenpideohjelma

Energiatehokkuussopimukset Energiantuotannon toimenpideohjelma Energiatehokkuussopimukset 2017-2025 Energiantuotannon toimenpideohjelma VUOSIRAPORTOINTI Uuden kauden ensimmäinen raportointi Ensimmäinen raportointi tapahtuu vuoden 2018 alussa vuoden 2017 tietoja koskien

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

Uudet energiatehokkuussopimukset ja Pakolliset katselmukset. Pia Outinen ja Juha Toivanen 11.3.2015

Uudet energiatehokkuussopimukset ja Pakolliset katselmukset. Pia Outinen ja Juha Toivanen 11.3.2015 Uudet energiatehokkuussopimukset ja Pakolliset katselmukset Pia Outinen ja Juha Toivanen 11.3.2015 2 Energiatehokkuussopimukset 2008-2016 VAETS vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma Energiatehokkuustavoitteet

Lisätiedot

1 ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET

1  ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 1 www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 2017 2025 Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT ENERGIANSÄÄSTÖ- SOPIMUKSET

Lisätiedot

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 1 Liittymistilanne Vuoden 1 loppuun mennessä kemianteollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 31 yritystä, jotka koostuvat 47 raportoivasta

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA. Helsingin Kaupungin energiansäästötapahtuma 9.10.2013

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA. Helsingin Kaupungin energiansäästötapahtuma 9.10.2013 ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Helsingin Kaupungin energiansäästötapahtuma 9.10.2013 1 MIKSI SÄÄSTÄÄ ENERGIAA? NOPEIN JA TEHOKKAIN TAPA HILLITÄ ILMASTON- MUUTOSTA. SE SÄÄSTÄÄ RAHAA. UUSIUTUMATTOMIEN ENERGIANLÄHTEIDEN

Lisätiedot

Sähkönsäästökampanja kouluissa kevät 2011. Kauniaisten kaupunki Pirjo Korpinen

Sähkönsäästökampanja kouluissa kevät 2011. Kauniaisten kaupunki Pirjo Korpinen Sähkönsäästökampanja kouluissa kevät 2011 Keskuskeittiö Villa Bredan keittiö Kaupungintalon keittiö Puhdistuspalvelut - 24 kiinteistön puhdistuspalvelut, 43298 m 2-87 % tuotetaan ostopalveluna Biojätteen

Lisätiedot

Energiatehokkaat isännöinti-palvelut: VVO:n kokemuksia

Energiatehokkaat isännöinti-palvelut: VVO:n kokemuksia Energiatehokkaat isännöinti-palvelut: VVO:n kokemuksia 23.11.2010 Kimmo Rintala VVO:n esittely VVO on eläkevakuutusyhtiöiden ja ammattiliittojen omistama vuokra-asuntoyritys: Perustettu 1969 Asuntoja n.

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 23 25.02.2014 Tekninen lautakunta 59 27.05.2014 Tekninen lautakunta 97 30.09.2014. Energiansäästötoimenpiteet 467/10.03.

Tekninen lautakunta 23 25.02.2014 Tekninen lautakunta 59 27.05.2014 Tekninen lautakunta 97 30.09.2014. Energiansäästötoimenpiteet 467/10.03. Tekninen lautakunta 23 25.02.2014 Tekninen lautakunta 59 27.05.2014 Tekninen lautakunta 97 30.09.2014 Energiansäästötoimenpiteet 467/10.03.02/2014 Tekla 25.02.2014 23 Valmistelija: työpäällikkö Janne Ilmalahti,

Lisätiedot

Sankaritekoja energiatehokkuustoiminnassa. Satu Kankaala Aalto-yliopistokiinteistöt Oy

Sankaritekoja energiatehokkuustoiminnassa. Satu Kankaala Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Sankaritekoja energiatehokkuustoiminnassa Satu Kankaala Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Aalto-korkeakoulusäätiön ja Suomen valtion yhdessä omistama osakeyhtiö, perustettu vuonna

Lisätiedot

Kunnat energiatehokkuuden suunnannäyttäjinä Energiatehokkuus hankintaohjeessa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

Kunnat energiatehokkuuden suunnannäyttäjinä Energiatehokkuus hankintaohjeessa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Kunnat energiatehokkuuden suunnannäyttäjinä Energiatehokkuus hankintaohjeessa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Hankintapalvelu Motivan organisaatiossa Hankintayksiköt Yritykset Uusiutuva energia Lämmitys ja

Lisätiedot

Tavoitteellinen ylläpito ja energianhallinta taloyhtiöissä

Tavoitteellinen ylläpito ja energianhallinta taloyhtiöissä Tavoitteellinen ylläpito ja energianhallinta taloyhtiöissä Taloyhtiön energiailta, Tarmo-hanke 28.08.2013, Tampere DI Petri Pylsy Mitä energiatehokkuus on? Primäärienergia (ostettu energia) Sisäilmasto

Lisätiedot

Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat. Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat. Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Miksi energiaeksperttejä? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Rakentamisen uudet määräykset

Rakentamisen uudet määräykset Rakentamisen uudet määräykset LVI- treffit 3.10.2014 Ympäristöministeriö Maarit Haakana EU:n 2020 tavoitteet ja rakennukset Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) Uusiutuvien energialähteiden edistämistä

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös innovatiivisista cleantech -hankinnoista. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 11.4.2013

Valtioneuvoston periaatepäätös innovatiivisista cleantech -hankinnoista. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 11.4.2013 Valtioneuvoston periaatepäätös innovatiivisista cleantech -hankinnoista Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 11.4.2013 Yleistä Periaatepäätös saatavilla www.tem.fi/cleantech Valmistelun päävastuussa

Lisätiedot

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Maija Hakanen, ympäristöpäällikkö, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010 Tampere Uhkat (=kustannukset,

Lisätiedot

Case Sello: Kauppakeskuksen tehokkaat energiansäästöratkaisut. Marjo Kankaanranta, kauppakeskusjohtaja Kauppakeskus Sello 10.4.

Case Sello: Kauppakeskuksen tehokkaat energiansäästöratkaisut. Marjo Kankaanranta, kauppakeskusjohtaja Kauppakeskus Sello 10.4. Case Sello: Kauppakeskuksen tehokkaat energiansäästöratkaisut Marjo Kankaanranta, kauppakeskusjohtaja Kauppakeskus Sello 10.4.2014 Kauppakeskus Sello Asiakaskäynnit 2013 22,6 miljoonaa Kokonaismyynti 2013

Lisätiedot

KAUPUNGIN/KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016 OHJEITA JA VINKKEJÄ SUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

KAUPUNGIN/KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016 OHJEITA JA VINKKEJÄ SUUNNITELMAN LAATIMISEKSI KAUPUNGIN/KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016 OHJEITA JA VINKKEJÄ SUUNNITELMAN LAATIMISEKSI marraskuu 2008 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat... 2 JOHDANTO... 3 1 Sopimuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin taidemuseo

Helsingin kaupungin taidemuseo Energiansäästön toimintasuunnitelma Helsingin kaupungin taidemuseo ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin taidemuseo vuoden 2016 talousarvion liitteeksi Hyväksytty Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset. Energiavirasto Juha Toivanen

Energiatehokkuussopimukset. Energiavirasto Juha Toivanen Energiatehokkuussopimukset Energiavirasto Juha Toivanen 9.2.2016 Vapaaehtoista sopimustoimintaa energiansäästöstä energiatehokkuuteen ESD 2006 EED 2014 2020 Energiansäästö sopimukset Jatkoaika Energiatehokkuus

Lisätiedot

Energiapalvelujen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiapalvelujen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiapalvelujen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Liittymistilanne Energiatehokkuussopimusten energiapalveluiden toimenpideohjelmaan voivat liittyä kaikki kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä loppukäyttäjille

Lisätiedot

Pientalojen energiatehokkuusluokittelu

Pientalojen energiatehokkuusluokittelu Pientalojen energiatehokkuusluokittelu IEE/PEP seminaari 23.11.2006 erikoistutkija Copyright VTT VTT, Lähde: Hallituksen esitys 170 & YM SISÄLLYS 1. Energiatehokkuuden edistämisen yleisaikataulu Suomessa

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. Plusenergia klinikan tulosseminaari 16.1.2014

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. Plusenergia klinikan tulosseminaari 16.1.2014 Lähes nollaenergiarakentaminen (nzeb) - YM:n visio ja tarpeet Plusenergia klinikan tulosseminaari 16.1.2014 Rakennusneuvos Ympäristöministeriö Ajan lyhyt oppimäärä VN kansallinen energia- ja ilmastostrategia

Lisätiedot

Valaistus. Valaistus voi kuluttaa miltei 30% normaalin toimistorakennuksen sähköenergiankulutuksesta,

Valaistus. Valaistus voi kuluttaa miltei 30% normaalin toimistorakennuksen sähköenergiankulutuksesta, Valaistus Valaistus voi kuluttaa miltei 30% normaalin toimistorakennuksen sähköenergiankulutuksesta, koulurakennuksissa valaistus voi kattaa jopa 40%. Valaistusta tulisi käyttää ainoastaan tarpeeseen ja

Lisätiedot

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee 10.2.2014 Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee Kuuma-kunnissa käynnistyi huhtikuussa -13 kaksivuotinen Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke. Se on

Lisätiedot

Energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano. Jari Kostama Energiateollisuus ry 1.3.2013

Energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano. Jari Kostama Energiateollisuus ry 1.3.2013 Energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano Jari Kostama Energiateollisuus ry 1.3.2013 EED:n tausta Direktiivin tavoitteena on auttaa saavuttamaan EU:n vuodelle 2020 asettama 20 % energiansäästötavoite Energiansäästötavoite

Lisätiedot

50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa

50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa www.euronet50-50max.eu 50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa Rauma 9.11.16 Merja Pakkanen Vaasan yliopisto 50/50; idea Hankkeen tarkoituksena on vähentää energiankulutusta kouluissa (ja muissa

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, 15.02.2016 Toni Semenoja Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Energian järkevä, tehokas ja taloudellinen käyttö on niin asiakkaan kuin energiayhtiönkin etu. Energia-alan

Lisätiedot

YIT Kiinteistötekniikka Oy ENERGIAPALVELUT

YIT Kiinteistötekniikka Oy ENERGIAPALVELUT YIT Kiinteistötekniikka Oy ENERGIAPALVELUT Jyväskylän maalaiskunnan katselmointikohteet Teppo Manninen Palvelukokonaisuudet Energia-analyysipalvelut Analyysipalvelut nykytilanteen toiminnalliseen ja taloudelliseen

Lisätiedot

Energiatehokas koti asukas avainasemassa. Asuminen ja ilmastonmuutos Ajankohtaisseminaari 12.2.2008 Päivi Laitila

Energiatehokas koti asukas avainasemassa. Asuminen ja ilmastonmuutos Ajankohtaisseminaari 12.2.2008 Päivi Laitila Energiatehokas koti asukas avainasemassa Ajankohtaisseminaari Päivi Laitila Motiva - asiantuntija energian ja materiaalien tehokkaassa käytössä Motiva yhtiönä 100 % valtion omistama valtionhallinnon sidosyksikkö

Lisätiedot

tuloksia Liittymistilanne 000 euroa. Kuva 1

tuloksia Liittymistilanne 000 euroa. Kuva 1 Matkailu- ja ravintolapalveluiden toimenpideohjelmann tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä Matkailu- ja ravintolapalveluiden (MaRa) toimenpideohjelmaan oli liittynytt yhteensä

Lisätiedot

Energiatehokkuus energiavaltaisessa teollisuudessa Helsinki 22.9.2009 tehostamistavoitteet ja tuet

Energiatehokkuus energiavaltaisessa teollisuudessa Helsinki 22.9.2009 tehostamistavoitteet ja tuet Energiatehokkuus energiavaltaisessa teollisuudessa Helsinki 22.9.2009 tehostamistavoitteet ja tuet Pentti Puhakka TEM EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet:

Lisätiedot