Energiansäästöä kunnissa, uutta tekniikkaa ja ESCOrahoitusmenettely. Ulkovalaistuksen valistushanke, Vaasa Motiva Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energiansäästöä kunnissa, uutta tekniikkaa ja ESCOrahoitusmenettely. Ulkovalaistuksen valistushanke, Vaasa 8.4.2014 Motiva Oy"

Transkriptio

1 Energiansäästöä kunnissa, uutta tekniikkaa ja ESCOrahoitusmenettely Ulkovalaistuksen valistushanke, Vaasa Motiva Oy

2 Energiansäästöä kunnissa Uutta tekniikkaa katuvalaistukseen, Päivi Suur-Uski ESCO rahoitusmenettely Pertti Koski Molemmat esityksen aihealueet liittyvät Kuntien energiatehokkuussopimuksen ja energiaohjelman toimeenpanoon 4/ 2014 Energiansäästöä kunnissa 2

3 Energiapalvelu- ja energiatehokkuusdirektiivit (ESD, EED), toimeenpanossa Energiatehokkuussopimuksilla merkittävä rooli Vapaaehtoiset sopimukset kattavat Suomessa laajasti eri toimialat Kunnilla energiatehokkuussopimus (KETS) ja energiaohjelma (KEO) Työ- ja elinkeinoministeriön / Energiaviraston toimeksianto Motivalle sopimusten toimeenpanon edistämiseksi Liittyneitä kuntia vuoden 2013 lopussa yli 130, n. 75 % väestöstä Liittyneille tarjolla investointitukia tavanomaisiin tehostamistoimiin Sitoutuminen liittymissopimusten toimenpideohjelman toimenpiteisiin: Toimintasuunnitelma Kulutusseuranta Energiakatselmukset Hankinnat.. Energiatehokkuus yhdeksi kriteeriksi kaikissa julkisissa hankinnoissa => uutta tekniikkaa katuvalaistukseen Kunta hankkii tietouden ESCO-palvelusta ja sen soveltuvuudesta kohteidensa energiatehokkuushankkeiden toteuttamiseksi =ESCO rahoitusmenettely Tehostamistoimenpiteiden ja energian käytön tilanteen vuotuinen raportointi 4/ 2014 Energiansäästöä kunnissa 3

4 Led-valaistuksen käyttöä kuntien katuvalaistuksessa kartoittavan kyselyn yhteenveto, lokakuu / 2014 Energiansäästöä kunnissa 4

5 Kysely katuvalaistuksesta kunnissa Kysely toteutettiin lokakuussa 2013 Erityisesti led-katuvalaistuksen nykytilan kartoittamiseksi Lähetetty kuntien KETS/KEO yhdyshenkilöille Vastausprosentti 32 On mahdollista, että vastaajiksi valikoitui kunnat, jotka ovat olleet aktiivisia ledvalaistuksen käyttöönotossa Led-valaistusta asennettu käyttöön kyllä / % ei / % eos / % Tie- ja katuvalaistukseen Ulkoalueiden valaistukseen Sisävalaistukseen / 2014 Energiansäästöä kunnissa 5

6 Kokemukset led-valaistuksesta: Kyselyyn vastanneilla 50 %:lla kokemukset vielä saamatta. Led-valaisimia hankkineilla kokemukset seuraavat: hyvät / % ristiriitaiset / % huonot/% eos / % Tie- ja katuvalaistus Ulkoalueiden valaistus Sisävalaistus Vastausten sanallisissa kommenteissa on todettu, että ristiriitaiset tai huonot kokemukset ovat pääosin saatu ajalta, jolloin ledit olivat markkinoilla uusia. Markkinoiden kehittyminen ja ledien tuotekehitys on vähentänyt huonoja kokemuksia. 4/ 2014 Energiansäästöä kunnissa 6

7 Led-valaistusta suositellaan Kun valaisimet joudutaan uusimaan Jos valaistuksen huolto hankalaa Paikkoihin, joissa ilkivaltaa Huom: Pienemmät virrat mahdollistavat valaistuskeskusten yhdistelemisen/poiston ja pääsulakekokojen pienentämisen, jolloin saa säästöä sähköliittymien perusmaksuissa ja ulkovalaistuksen ohjainyksiköiden käyttömaksuissa. 4/ 2014 Energiansäästöä kunnissa 7

8 Esteet led-katuvalaistuksen laajemmalle käyttöönotolle Epävarmuus lamppujen kestävyydestä kyllä 72 %, ei 16 % Led-lamppujen odotettavissa oleva nopea kehittyminen kyllä 72 %, ei 22 % Epävarmuus valaistusvoimakkuuden pysyvyydestä kyllä 56 %, ei 31 % Epätaloudellisuus kyllä 41 %, ei 47 % Epävarmuus energiansäästöistä kyllä 31 %, ei 50 % Led-lamppujen laadun epätasaisuus kyllä 31 %, ei 53 % Huonot käyttökokemukset kyllä 19 %, ei 56 % Lisäksi mainittu: Vähäinen kokemus ja referenssien puute Investointi ja elinkaarikustannukset Valaisimien ja valaistuksen laatu Tarjoajien runsaus, luotettavan tiedon puute 4/ 2014 Energiansäästöä kunnissa 8

9 Elohopealamppuja vuonna 2015 Elohopealamppuvalaistuksesta on v mennessä uusittu: alle puolet, 40 % vastaajista puolet, 9 % vastaajista yli puolet, 40 % vastaajista Elohopealamppuja jää käyttöön v jälkeen alle puolet, 50 % vastaajista puolet, 12 % vastaajista yli puolet, 25 % vastaajista 4/ 2014 Energiansäästöä kunnissa 9

10 Katuvalaistusvaihtoehdot, valaistusvertailut ja elinkaarilaskelmat Lähde: Motiva Oy/ LiCon-AT Oy 4/ 2014 Energiansäästöä kunnissa 10

11 Elohopeavalaistuksien saneeraus mitä pitää ottaa huomioon? Valaistuksen periaateratkaisuja määritellessä on suositeltavaa toimia seuraavien vaiheiden mukaisesti: 1. Kohteen valaistusluokka valitaan todellisen tarpeen mukaan ali- ja ylimitoitusta välttäen 2. Lähtötietojen (esim. inventointitiedot, yleiset valaistuksen periaatteet jne.) perusteella määritellään kohteelle saneeraustoimenpide tai vaihtoehtoiset toimenpiteet. 3. Muodostetaan valaistusteknisten laskentojen avulla samanarvoiset valaistusvaihtoehdot, jotka täyttävät kaikki valaistusteknilliset vaatimukset (huom: oikea alenemakerroin ko. tapaukseen). 4. Vaihtoehtojen vertailu. 1. Elinkaarikustannusten nykyarvo 1. valaistuksen ohjaus 2. kunnossapitokustannukset. 1. esim. purkauslamppuvalaisimet: lamppujen ryhmävaihtovälit ja yksittäisvaihdot, 2. Led-valaisimien osalta valaisimen tai moduulin ja liitäntälaitteen elinikä sekä riittävät valaisimen puhdistustoimenpiteet. 2. Valaistuksen laatutekijät 5. Lopullinen valinta. Valaistusperiaatteet tulee valita ottamalla huomioon sovitut valaistuksen laatutekijät, kaikki rakenteet ja tehtävät saneeraustoimenpiteet ja sen tulee perustua kokonaistaloudellisiin tarkasteluihin 4/ 2014 Energiansäästöä kunnissa 11

12 Saneerauksen toimenpideratkaisuja määritellessä kannattaa ottaa huomioon seuraavat asiat: On suositeltavaa vaihtaa koko elohopeavalaisin. Uuden valaisimen valonjakoominaisuuksien ja tehon tulee soveltua nykyiseen pylväsväliin yli- ja alimitoituksen välttämiseksi ja hyvän valaistuksen (mm. häikäisy, valaistuksen tasaisuudet) takaamiseksi. Puupylväsvalaistuksien tapauksessa valaisinvaihtojen yhteydessä kannattaa vaihtaa myös liian ohuet valaisinvarret. Tapauksissa, joissa pylväät, valaisinvarret, jalustat ja sähkönjakolaitteet ovat huonossa kunnossa tai ovat jo elinkaarensa päässä (yli 30 vuotta vanhoja) tai jos pylväsväli on liian lyhyt, kannattaa uusia koko valaistus. Kaikki uudet valaisimet kannattaa varustaa jonkinasteisella ohjauslaitteella, esim. vähintään kaksitehokuristimella ja ennakkoon ohjatulla ohjausreleellä. 4/ 2014 Energiansäästöä kunnissa 12

13 Elinkaarikustannuslaskelmat selvityksessä: Elinkaarikustannuslaskennat on tehty Tievalaistuksen suunnittelu -ohjeen kohdan 6.6 mukaisesti ja laskennoissa on käytetty seuraavia arvoja: elinkaarikustannusten tarkasteluaika 30 vuotta, laskentakorko 5 %, energian hinta 0,10 /kwh, yleiskustannukset 15 %, kun koko valaistus uusitaan vuotuinen kokonaispolttoaika 4000 h, yöhimmennys, klo 00 05, 1400 h / vuosi Led valaistuksesta vain vähän kokemusperäistä tietoa kunnossapitokustannuksista, Jatkossa 30 vuoden elinkaarilaskelmissa oletettu: led-valaisin tai led-moduuli vaihdetaan 15 vuoden jälkeen (yksi vaihto / tarkasteluaika), vaihdettavan moduulin hinta 40 % valaisimen nykyisestä hinnasta + vaihtotyö, led-valaisimet puhdistetaan ulkoapäin 5 v. välein (17 /kpl), ei muita kunnossapitokustannuksia. 4/ 2014 Energiansäästöä kunnissa 13

14 Elinkaarilaskelma, esimerkki 4/ 2014 Energiansäästöä kunnissa 14

15 ESCO-rahoitusmenettely ESCO, Energy Service Company, Energy Saving Company EPC, Energy Performance Contracting 4/ 2014 Energiansäästöä kunnissa 15

16 ESCO-palvelu ESCO-toimija toteuttaa energiatehokkuustoimenpiteet asiakkaalle kokonaistoimituksena Hanke rahoitetaan kokonaan tai osittain syntyvillä säästöillä (puhdas energiansäästötoimi><uudistamista, tuotannon tehostamista ym. sisältävä toimi) ESCO-toimija takaa ja todentaa syntyvän säästön palvelukaudella ESCO-hankkeille voi hakea valtion tukea ESCO-palveluntarjoajille ei ole asetettu erityisiä pätevyys-/sertifiointi-/ akkreditointivaatimuksia Riskit ja riskienhallinta riskit kantaa se, joka voi niihin vaikuttaa: ESCO kantaa säästötoiminnon laite-, toiminta-, olosuhderiskit Kohde vastaa toiminnan muuttumisesta aiheutuvista vaikutuksista säästökertymään 4/ 2014 Energiansäästöä kunnissa 16

17 Rahoitus Investointi voidaan toteuttaa ESCO-toimijan tai asiakkaan rahoittamana Loppuasiakas voi hakea investoinnille ns. ESCO-investointitukea. Tuen edellytyksenä on, että investointi ei sen valmistumisen jälkeen jää pysyvästi loppuasiakkaan omistukseen (1. ns. Guaranteed savings"-sopimus: tilaaja hankkii investoinnin rahoituksen rahoituslaitoksesta ns. Shared savings -sopimus: ESCO-toimija rahoittaa hankkeen 1. _ja_investointituet/esco-hankkeiden_tuki 4/ 2014 Energiansäästöä kunnissa 17

18 ESCO-hankinnan osapuolet TILAAJA päättää ESCO-palvelun käytöstä, ESCO-hankintatavasta, hankinnan sisällöstä ym. ESCO on energia-asiantuntija joka toteuttaa hankkeen asiakkaalle kokonaistoimituksena ESCO ja TILAAJA sopimuksessaan määrittelevät hankkeen, toteutuksen ja ehdot TEM päättää investointituista ja tukiehdoista vuosittain. ELY-keskukset tekevät tukipäätökset projekteittain Motiva edistää energiatehokkuutta, mm. ESCO-palvelua yhtenä keinona energian käytön tehostamiseksi markkinoi, viestittää, verkottaa.. 4/ 2014 Energiansäästöä kunnissa 18

19 ESCO-palvelun soveltuvuus Soveltuu erityisesti pitkän takaisinmaksuajan (2-10 a) hankkeisiin sopimus-/ palvelukaudet yleensä 4 8 vuotta (ainakin ulkomailla tätäkin pidempiä) Soveltuu erityisesti asiakkaille ja tapauksiin, joissa: henkilö- ja/tai rahoitusresurssit eivät muuten riitä hankkeeseen hankekoko on riittävä säästötakuu koetaan tärkeäksi Soveltuu energiansäästö- ja korjausrakentamishankkeisiin eri laajuisiin hankkeisiin yhtä laitetta, järjestelmää tai rakennusta koskeva energian käytön tehostaminen tai korjausrakentamistarve useaa laitetta, järjestelmää tai rakennusta koskeva energian käytön tehostaminen tai korjausrakentamistarve palvelukauden erilaisiin käyttö- ja ylläpitoratkaisuihin palvelu ESCO-toimijalta oman ylläpito-organisaation ja ESCO-toimijan yhteistyö oma käyttö ja ylläpito (säästötakuu sovittava erikseen) 4/ 2014 Energiansäästöä kunnissa 19

20 Säästöjen todentaminen ja tarjouksissa luvattujen säästöjen vertaaminen Todennettavia asioita (tapauskohtainen tarkempi määrittely): Energiankulutus ja säästöt (suhteessa aiempaan kulutukseen tai muulla sovitulla tavalla) Olosuhteet tilojen ilmanvaihto, lämpö, kosteus, veto tilojen valaistuksen laatu (valon määrä, häikäisy, värintoisto jne.) Palvelut tarpeen ja palvelukautta koskevien sopimusehtojen mukaan. myös hankkeeseen kuulumattomien energiaintensiivisten palvelujen laatu esim. lumensulatuksen tarkoituksenmukainen toiminta, uimahallisaunojen lämpötilan ylläpito sovitulla tasolla jne. 4/ 2014 Energiansäästöä kunnissa 20

21 ESCO hankinnan käytettävyyden vertailu erilaisissa hankintakohteissa 4/ 2014 Energiansäästöä kunnissa 21

22 Kunnille ESCO hankintaohje laajoihin ESCO hankintoihin Löytyy Motivan www-sivustoilta: - Energiakatselmukset - Hankinnat - Julkaisut 4/ 2014 Energiansäästöä kunnissa 22

23 Ehdotetut hankintatavat laajoissa hankkeissa ESCO-kokonaishankinta (ESCO-urakka) Tilaaja toteuttaa yksityiskohtaisen tarve- ja taustakartoituksen kohteista Kaikki ESCOt antavat sitovat tarjoukset koko kohdejoukosta ESCO-kumppanuus Kaikki ESCOt tekevät esimerkkitarkastelut 1-3 kohteeseen (samoihin kohteisiin) Esimerkkikohteet valitaan niin, että ne kuvaavat hankkeessa tarvittavaa osaamista ESCO kumppani valitaan Esimerkkitarkastelun tulosten ja Hankesuunnitelman perusteella Hanke vaiheistetaan 4/ 2014 Energiansäästöä kunnissa 23

24 Tarvekartoitus ja taustaselvitykset Tilaajan tarve- ja taustakartoitukset Tilaajan tarpeet ja hanke-edellytykset: energian säästöpotentiaali, energiateknisten järjestelmien uusimis- ja korjaustarpeet, olosuhdeparannustarpeet Kohdetiedot käyttö, palvelut, käyttöajat energian kulutus (myös aiemmat vuodet) energiateknisten järjestelmien kuvaukset Tavoitteiden ja hankintatavan määrittely Taustatietojen hankintatapoja (tavoitteena toteuttaa tarvekartoitus ja taustaselvitykset mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti) tilaaja toteuttaa itse tilaajan valitsema konsultti hankkii määritellyt taustatiedot 4/ 2014 Energiansäästöä kunnissa 24

25 ESCO-hankinnan erityispiirteistä Hankintakohteena on tietyn kiinteistön/järjestelmän energiansäästö - kohteen arvoa on vaikea määritellä. Kyseessä ei ole tekninen järjestelmä, vaan säästöä tuova yhteistyösopimus, joka vaikuttaa käyttäjien arkeen vähintään palvelukauden ajan Tarjouspyyntöasiakirjat eroavat sisällöltään muista hankinnoista. kokonaistaloudellinen edullisuus arviointiperusteena 4/ 2014 Energiansäästöä kunnissa 25

26 ESCO-palvelu Motivan verkkosivuilla 4/ 2014 Energiansäästöä kunnissa 26

27 Valaistushankintoihin ohjeistusta ja sparrausta 4/ 2014 Energiansäästöä kunnissa 27

28 Valikoituja linkkejä Motivan esitteisiin ja ohjeisiin: 1. ESCO-hankinta, ohjeita tilaajille 2. Vantaan kaupungin ESCO hankinta, Uteliaisuutta ja peräänantamattomuutta 3. ESCO hankintaesite 4. Elohopealamput poistuvat markkinoilta mitä tilalle katuvalaistukseen, 5. Energiatehokkuussopimusten tuloksia vuosilta , 6. Energiatehokkuustoimilla elinvoimaa kuntiin, 4/ 2014 Energiansäästöä kunnissa 28

29 Motivan yhteyshenkilöt Valaistusteknologia Asiantuntija Päivi Suur-Uski Puh ESCO-toimintamalli Johtava asiantuntija Pertti Koski Puh Julkinen hankintaprosessi, markkinavuoropuhelu Johtava asiantuntija Isa-Maria Bergman Puh / 2014 Energiansäästöä kunnissa 29

ESCO-hankintojen teemapäivä 9.4.2013 Uusikaupunki. Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

ESCO-hankintojen teemapäivä 9.4.2013 Uusikaupunki. Isa-Maria Bergman, Motiva Oy ESCO-hankintojen teemapäivä 9.4.2013 Uusikaupunki Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Motiva Oy 100 % valtion omistama Valtionhallinnon sidosyksikkö Henkilöstö: 54 hlöä Asiantuntijapalveluita pääosin valtionhallinnolle

Lisätiedot

Energia- ja materiaalitehokkuudesta kilpailuetua. Timo Määttä 26.3.2014

Energia- ja materiaalitehokkuudesta kilpailuetua. Timo Määttä 26.3.2014 Energia- ja materiaalitehokkuudesta kilpailuetua Timo Määttä Motiva Oy 100 % valtion omistama Henkilöstö: 54 hlöä Asiantuntijapalveluita pääosin valtionhallinnolle (ministeriöt, virastot ja laitokset)

Lisätiedot

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille ESCO Hankinnat Säästöt Energiatehokkuus ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille 11/2012 Esipuhe Tässä raportissa käsitellään ESCO-hankinnan erityispiirteitä laajoissa, useita rakennuskohteita

Lisätiedot

Energiatehokkuutta kuntiin ESCO-hankintana

Energiatehokkuutta kuntiin ESCO-hankintana Energiatehokkuutta kuntiin ESCO-hankintana Julkinen sektori tiennäyttäjänä energiankäytön tehostamisessa Julkiselta sektorilta odotetaan tiennäyttäjän roolia energiankäytön tehostamisessa. ESCO-palvelu

Lisätiedot

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Työ- ja elinkeino ministeriön ohjeet Kesäkuu 2011 Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut käyttöönne ohjeet julkisten hankintojen energiatehokkuudesta.

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Marraskuu 2008

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Marraskuu 2008 Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa Marraskuu 2008 2 Sisällys Johdanto 3 1 Suositusten tarve 4 EY direktiivit 4 Energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Elinkeinoelämän keskusliitto Koonnut: Jutta Linna ja Jenni Nuutinen 12.9.2012 SISÄLLYS 1 Johdanto 5 2 Energiatehokkuus 6 2.1 Energiatehokkuus yleisesti

Lisätiedot

Kuntaopas - ESCOlla säästöjä Sisällys

Kuntaopas - ESCOlla säästöjä Sisällys Kuntaopas - ESCOlla säästöjä Sisällys 1 Energiansäästö ja uusiutuvat energialähteet... 2 2 ESCO ja sen hyödyt... 2 3 Mihin ESCO soveltuu... 3 4 Miten ESCO toteutetaan kunnassa... 3 1 Energiansäästö ja

Lisätiedot

Kunnallinen ESCO-menettely

Kunnallinen ESCO-menettely Kunnallinen ESCO-menettely Ismo Heimonen, VTT RTE Mervi Himanen, VTT RTE Juha-Matti Junnonen, TKK RTA Pertti Koski, Motiva Oy Jarek Kurnitski, TKK LVI Markku Mikkola, VTT TUO Tapani Ryynänen, VTT TUO Mika

Lisätiedot

Toimintamalli - EkoValo. lightinglab.fi/ekovalo Espoo 2011

Toimintamalli - EkoValo. lightinglab.fi/ekovalo Espoo 2011 EkoValo lightinglab.fi/ekovalo Espoo 2011 Toimintamalli - Elohopealampuista energiatehokkaampaan ulkovalaistukseen Marjukka Puolakka, Antti Rantakallio, Leena Tähkämö, Anne Ylinen, Liisa Halonen Aalto-yliopisto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI Kemin kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 30.6.2014 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma, versio

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016 1 (18) LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA VUOSILLE 2008-2016 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 3 1 Sopimuksen lähtökohdat ja perusteet 5 2 Sopimuksen ja toimintasuunnitelman kattavuus 6

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Kokkolan kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 15.6.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Pietarsaaren kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Pietarsaaren kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Pietarsaaren kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 8.12.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Terhi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Kokkolan kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 15.6.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Säästölaskennan yleisiä pelisääntöjä 27.2.2009 18.2.2009 Sisällysluettelo OSA 1: JOHDANTO JA MÄÄRITELMÄT 1 YLEISTÄ... 3 2 OHJEEN TAVOITTEET... 4 3 OHJETTA

Lisätiedot

Loppuraportti. Esco-palvelun tarjonnan ja hyödyntämisen lisääminen teollisuudessa

Loppuraportti. Esco-palvelun tarjonnan ja hyödyntämisen lisääminen teollisuudessa Loppuraportti Esco-palvelun tarjonnan ja hyödyntämisen lisääminen teollisuudessa Esipuhe Motiva Oy edistää kauppa- ja teollisuusministeriön toimeksiannosta ESCO-palvelun käyttöönottoa maassamme. Motiva

Lisätiedot

ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2410. Markku Mikkola & Tapani Ryynänen. Liiketoimintamallit talotekniikan elinkaaripalveluissa

ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2410. Markku Mikkola & Tapani Ryynänen. Liiketoimintamallit talotekniikan elinkaaripalveluissa ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2410 Markku Mikkola & Tapani Ryynänen Liiketoimintamallit talotekniikan elinkaaripalveluissa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2410 Liiketoimintamallit talotekniikan elinkaaripalveluissa

Lisätiedot

ESCO-toiminnan yleisperiaatteet ja MotivaESCO-konsepti

ESCO-toiminnan yleisperiaatteet ja MotivaESCO-konsepti ESCO-toiminnan yleisperiaatteet ja MotivaESCO-konsepti Motivan julkaisuja 3/2000 1 ESCO-toiminnan yleisperiaatteet ja MotivaESCO-konsepti Tekijät Heikki Kilpeläinen ja Hannu Valkonen, Rejlers Oy Heikki

Lisätiedot

Yrityksen liittyminen elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan

Yrityksen liittyminen elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan 1 Yrityksen liittyminen elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan LOMAKKEIDEN TÄYTTÖOHJE LIITTEET: ENERGIAKATSELMUS- JA INVESTOINTITUET,

Lisätiedot

Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3

Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3 1094/832/2014 Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3 29.4.2014 Energiatehokkuusdirektiivin (2012/27/EU) artiklan 24 (2) mukainen raportointi Euroopan komissiolle 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN ERILLISOHJE

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN ERILLISOHJE LIITE 2 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN ERILLISOHJE Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Helsinki Toukokuu 21 2 3 Esipuhe Uusiutuvan energian kuntakatselmus on työ- ja elinkeinoministeriön tukema

Lisätiedot

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Sähköinen liiketoiminta Opinnäytetyö Syksy

Lisätiedot

Toimenpiteet. Energiatehokkuus. Seuranta. Vaikuttavuus. Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010

Toimenpiteet. Energiatehokkuus. Seuranta. Vaikuttavuus. Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010 Toimenpiteet Energiatehokkuus Seuranta Vaikuttavuus Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010 12/2012 Esipuhe Työn tavoitteena on ollut kehittää arviointikehikko valtioneuvoston

Lisätiedot

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi 6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVIN (2012/27/EU) 7 ARTIKLAN 9 KOHDAN MUKAINEN ILMOITUS SUOMEN KÄYTTÖÖNOTTAMISTA POLITIIKKATOIMISTA

ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVIN (2012/27/EU) 7 ARTIKLAN 9 KOHDAN MUKAINEN ILMOITUS SUOMEN KÄYTTÖÖNOTTAMISTA POLITIIKKATOIMISTA Euroopan komissio Notifiointi-ilmoitus TEM/2616/03.02.02/2013 Energiapääosasto Osasto C 0 Yksikkö C.3 ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVIN (2012/27/EU) 7 ARTIKLAN 9 KOHDAN MUKAINEN ILMOITUS SUOMEN KÄYTTÖÖNOTTAMISTA

Lisätiedot

Seuranta ja vaikutukset

Seuranta ja vaikutukset Seuranta ja vaikutukset Energiatehokkuussopimukset Energiakatselmus- ja analyysi Uusiutuva energia Viestintä ja tiedonvaihto EU-hankkeet Energiatyöohjelma Loppuraportti 2014 Loppuraportti: Energiatyöohjelma

Lisätiedot

Talotekniikan elinkaarikustannukset. Sakari Pulakka, Ismo Heimonen, Juha-Matti Junnonen & Mika Vuolle. Elinkaariedullisuus

Talotekniikan elinkaarikustannukset. Sakari Pulakka, Ismo Heimonen, Juha-Matti Junnonen & Mika Vuolle. Elinkaariedullisuus ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2409 Elinkaariedullisuus 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Lämpöindeksi Sähköindeksi Hankinta- Elinkaarikustannus- kustannusindeksi indeksi Perinteinen Elinkaari Sakari

Lisätiedot

tehostaminen konesaleissa

tehostaminen konesaleissa 1 Suomi on monestakin syystä kiinnostava maa kansainvälisille konesaliyrityksille. Sähkö on eurooppalaisittain halpaa ja teknistä osaamista on riittävästi. Tietoturva on hyvällä tasolla ja sähköverkko

Lisätiedot

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset. JUHA -projektin osaraportti 6.9.2007. Juhani Heljo, Eero Nippala

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset. JUHA -projektin osaraportti 6.9.2007. Juhani Heljo, Eero Nippala TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Rakennustuotannon ja talouden laitos Juhani Heljo, Eero Nippala Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset JUHA

Lisätiedot