LEMPÄÄLÄN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMPÄÄLÄN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2016"

Transkriptio

1 LEMPÄÄLÄN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE Päivitys : Henkilötiedot päivitetty, liiteosiossa teknisen toimen osuutta päivitetty

2 Sisällysluettelo ALKUSANAT 2 JOHDANTO 3 1. SOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET 3 2. SOPIMUKSEN JA TOIMINTASUUNNITELMAN KATTAVUUS 8 3. ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN TAVOITE 9 4. KUNNAN TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Energiansäästön välitavoitteet ja varhaistoimet Julkisten hankintojen energiatehokkuusohjeet Energiatehokkuuden huomioon ottava suunnittelun ohjaus Energiakatselmusten ja niissä havaittujen energiansäästötoimien toteuttaminen Uusien investointien säästötakuu ja/tai rahoitusmenettelyjen käyttö Kulutusseuranta ja energiatehokkuutta kuvaavat tunnusluvut Uudet toimintamallit Koulutus ja tiedotus Uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto 16 5 ENERGIATEHOKKUUDEN RAPORTOINTI 17 LIITTEET: LIITE 1 Tilatoimen tavoitteita ja toimia energiatehokkuuden parantamiseksi LIITE 2 Vesihuoltolaitoksen tavoitteita ja toimia energiatehokkuuden parantamiseksi LIITE 3 Katuvalaistuksen nykytila ja energiansäästötoimenpiteet LIITE 4 Kaavoituksen ja rakennusvalvonnan energiatehokkuustavoitteet ja -toimet LIITE 5 Sosiaali- ja terveystoimen tavoitteet ja toimet energiansäästötavoitteen saavuttamiseksi LIITE 6 Sivistystoimen tavoitteet ja toimet energiansäästötavoitteen saavuttamiseksi LIITE 7 Yleishallinnon tavoitteet ja toimet energiansäästötavoitteen saavuttamiseksi LIITE 8 Ajoneuvojen, työkoneiden ja liikkumisen energiatehokkuuden parantaminen LIITE 9 Lomake Toiminta energiatehokkuuden lisäämiseksi vuonna 2010 Toimenpideajatuksia energian kulutuksen vähentämiseksi Lempäälän kunnan kiinteistöissä 1

3 Alkusanat Lempäälän kunta on aloittanut pitkäjänteisen työn energiankäytön tehostamiseksi. Energiankäytön tehostaminen on osa kestävän kehityksen työtä ja sitä tukevat myös seudulliset, kansalliset ja kansainväliset tavoitteet ja strategiat ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Erityisesti julkiselle hallinnolle on haluttu näissä strategioissa antaa rooli esimerkillisestä toiminnasta. Lempäälän kunta on osaltaan täyttämässä tätä tehtävää. Tämä toimintasuunnitelma on tehty energiansäästötyön työkaluksi kunnan työntekijöiden ja päättäjien käyttöön. Tarkoituksena on, että toimintasuunnitelma on aktiivisessa käytössä ja sen tavoitteiden toteutumista seurataan järjestelmällisesti. Toimintasuunnitelmaa myös päivitetään tarvittaessa, vähintään vuosittain. Energiatehokkuussopimuksen kautta energiansäästötyö käsitetään laajemmin kuin perinteinen omien kiinteistöjen osalta tehtävät energiansäästötoimet. Energiatehokkuutta voidaan parantaa kaikkialla, missä energiaa käytetään, niin kiinteistöissä, hankinnoissa kuin toimintatavoissakin. Tulevaan energiankäyttöön voidaan paljon vaikuttaa myös esimerkiksi maankäytön ja kaavoituksen ratkaisuissa. Energiatehokkuuden parantamiseen pääseminen edellyttää laaja sitoutumista niin kunnan työntekijöiltä kuin päättäjiltäkin. Täytyy muistaa, että energiansäästötyön ainoa päämäärä ei ole ilmastonmuutoksen hillintä, vaan energiatehokkuuden lisääminen on osa kunnan toiminnan tehostamista. Päämääränä on myös tehdä päätöksiä ja hankintoja, jotka pidemmällä ajalla säästävät kunnan kustannuksia. Tähän päästään, kun kaikessa toiminnassa otetaan huomioon hankintojen ja päätösten elinkaaren aikainen energiankäyttö sekä kustannukset, jotka muodostuvat käytöstä ja ylläpidosta. Jotta kokonaisvaltainen energiankäytön tehostamistoiminta voisi toteutua, se edellyttää aktiivista käytännön toimintaa sekä yhteistyötä eri hallinnonkuntien välillä. Jo toimintasuunnitelman tekovaihe on osoittanut, että kunnan sisältä löytyy valtavasti innostusta ja tahtoa tehdä energiansäästötyötä. Pitkäjänteisellä yhteistyöllä ylletään parhaimpiin tuloksiin ja näin menetellen on luvatut tavoitteet mahdollisia toteuttaa. 2

4 Johdanto Kuntien energiatehokkuussopimuksella on työ- ja elinkeinoministeriö kunnan kanssa sopinut yhteistoiminnasta sellaisten toimenpiteiden toteuttamiseksi, jotka ovat Suomen energia- ja ilmastostrategian tavoitteiden mukaisia. Suomen energia- ja ilmastostrategian yksi keskeinen kulmakivi on Kioton pöytäkirjan kasvihuonekaasujen rajoittamisvelvoitteen täyttäminen. Energiantuotannon ja käytön tehokkuuteen ja energiansäästöön sekä uusiutuvien energianlähteiden käytön lisäämiseen liittyvät toimet ovat myös mukana monissa Euroopan yhteisön politiikkatoimissa. Suomi osana Euroopan yhteisöä on sitoutunut näitä velvoitteita noudattamaan. Energiansäästöön liittyen keskeisin on toukokuussa 2006 voimaan tullut direktiivi energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista. Siinä asetetaan jäsenvaltioille ohjeellinen yhdeksän prosentin energiansäästötavoite jaksolla Tämä direktiivi velvoittaa jäsenvaltioita lisäksi varmistamaan, että julkisella sektorilla on esimerkillinen rooli toimeenpanoon liittyen. Energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista annetun direktiivin jälkeen on tavoitteita vielä nostettu. Euroopan unionin ilmastotavoitteiden ja niihin liittyvien Suomen kansallisten tavoitteiden mukaisesti vuoteen 2020 mennessä energiatehokkuutta lisätään keskimäärin 20 prosentilla peruskehitykseen verrattuna vuoteen 2020 mennessä. Ja uusiutuvan energian osuus nostetaan EU:ssa 20 prosenttiin ja Suomessa 38 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Myös nämä tavoitteet kannattaa pitää mielessä energiansäästötoimia suunnitellessa. 1. Sopimuksen lähtökohdat ja perusteet Lempäälän kunta on solminut energiatehokkuussopimuksen Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa Sopimuksen mukaisesti kunta laatii vuoden kuluessa liittymisestään toimintasuunnitelman, jossa esitetään toimet kunnan energiankäytön tehostamiseksi. Energiatehokkuuden toimintasuunnitelmaa on käsitelty energiatehokkuuden ohjausryhmässä vuoden 2010 aikana kahden eri kokoontumisen aikana. Toimintasuunnitelma kiertää eri hallintokunnissa ennen kuin asia käsitellään helmikuussa 2011 teknisessä lautakunnassa ja kunnanhallituksessa. Energiatehokkuussopimuksen yhdyshenkilöksi on nimetty LVI-insinööri Päivi Liejumäki Teknisestä toimesta. Sopimusmenettelyn toteutuksesta vastaa kunnanhallituksen nimeämä energiatehokkuuden ohjausryhmä. Energiatehokkuuden ohjausryhmässä on edustettuina kunnan eri hallinnonalat, kunnan kokonaan omistama vuokrataloyhtiö Sirkkavuori Oy sekä luottamushenkilöitä alla olevan kokoonpanon mukaisesti. Ohjausryhmän jäsenet ovat vastuussa oman hallinnonalansa osalta toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan resursoinnista ja toteutuksesta sekä raportoinnista. 3

5 Energiatehokkuuden ohjausryhmän kokoonpano: Jaakko Hupanen Raimo Nieminen Nina Lehtinen Kari Auvinen Kari Löytty Ilari Rasimus Tiia Levonmaa Arimo Heino Kari Tolonen Saana Raatikainen Paula Länsirinne Panu Pirhonen Päivi Liejumäki Toimialajohtaja, Tekninen toimi, ohjausryhmän puheenjohtaja Toimialajohtaja, Sosiaali- ja terveystoimi Toimialajohtaja, Sivistystoimi Toimialajohtaja, Yleishallinto Toimitusjohtaja, Lempäälän Kehitys Oy Kaavoituspäällikkö Ympäristöpäällikkö Toimitusjohtaja, Sirkkavuori Oy Kunnanvaltuutettu Kunnanvaltuutettu Kunnanvaltuutettu Kunnanhallituksen varajäsen LVI-insinööri, KETS- yhdyshenkilö Ohjausryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, jolloin myös toimintasuunnitelmaa tarvittaessa tarkastetaan. Toimintasuunnitelman välitavoitteiden toteutuminen raportoidaan vuosittain kunnanhallitukselle sekä Työ- ja elinkeinoministeriölle. Hallinnonaloittain toimivat lisäksi energiatehokkuustyöryhmät, jotka vastaavat oman toimialansa käytännön toimien toteutuksesta. 4

6 Teknisen toimen energiatehokkuustyöryhmä Jaakko Hupanen Risto Hämäläinen Timo Nevala Lasse Sampakoski Mervi Järvinen Päivi Liejumäki Toimialajohtaja, tekninen toimi, työryhmän puheenjohtaja Johtava rakennustarkastaja Suunnittelupäällikkö, yhdyskuntatekniikka Vesihuoltoinsinööri, vesihuoltolaitos Tilapalvelupäällikkö, toimitilapalvelu LVI-insinööri, KETS-yhdyshenkilö, työryhmän koollekutsuja Sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä toimiin hallintokuntansa energiatehokkuustyöryhmänä Raimo Nieminen Hanna Karojärvi Tarja Marjamäki Tarja Holttinen Kristiina Kalliovalkama Sari Tommola Sisko Vesander Tuula Salminen Toimialajohtaja, Sosiaali- ja terveystoimi Vanhustyönjohtaja Ylilääkäri Päivähoidon johtaja Vammaistyönjohtaja Hoitotyön johtaja Sosiaalityön johtaja Suunnittelija, Sosiaali- ja terveystoimi 5

7 Sivistystoimen energiatehokkuustyöryhmä Nina Lehtinen Häkli Erkki Reini Raili Torppa Talvikki Alanen Aila Savolainen Katja Kinnunen Anu Aalto Minna Anttila Raisa Sinisalo Markku Päivi Liejumäki Toimialajohtaja, Sivistystoimi Vapaa-aikajohtaja, nuorisopalvelut Rehtori, Lempäälä-opisto, asti Kulttuurikoordinaattori Sivistystoimen talouspäällikkö Kirjastotoimenjohtaja Opettaja, Hakkarin koulu Rehtori, Lastusten koulu Osastosihteeri Suunnittelija, opetuspalvelut ja yleishallinto LVI-insinööri, KETS-yhdyshenkilö Yleishallinnon johtoryhmä toimiin hallintokuntansa energiatehokkuustyöryhmänä Kari Auvinen Terttu Kärki Riitta Valkeejärvi Topi Tolvanen Annika Enqvist Liisa Haikka Markku Vuorinen Timo Perälampi Toimialajohtaja, Yleishallinto Taloussuunnittelupäällikkö Hallintopäällikkö, toimistopalveluyksikön esimies Henkilöstöpäällikkö Siivouspäällikkö, huoltopalveluyksikkö Ruokapalvelupäällikkö Monitoimikeskuksen johtaja Maaseutupäällikkö 6

8 Kunnanhallitus TEM/Motiva -raportointi vuosittain - toimintasuunnitelma ja sen toteutuminen. Energiatehokkuuden ohjausryhmä Teknisen toimen energiatehokkuustyöryhmä Sosiaali- ja terveystoimen energiatehokkuustyöryhmä Sivistystoimen energiatehokkuustyöryhmä Yleishallinnon energiatehokkuustyöryhmä Energiatehokkuuden toimintasuunnitelma kytkeytyy seuraaviin Lempäälän kunnan omiin ja Tampereen seutukunnallisiin ohjelmiin ja hankkeisiin: Tampereen kaupunkiseudun rakennemalli Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MALi) Tampereen kaupunkiseudun Tase-kehittämisohjelma, jossa esitetään liikenteen kaupunkiverkoston toteuttamisohjelma vuoteen Kestävän kehityksen työryhmä on raportoinut Lempäälän kunnan kestävän kehityksen tilasta vuodesta 2004 lähtien joka toinen vuosi. Kunnanvaltuusto on päättänyt, että Lempäälän kunnassa otetaan käyttöön kestävän kehityksen toimintamalli, jolla toteutetaan Aalborgin sitoumusten toteuttamista. TOIMINTASUUNNITEL MA sisältää toimialakohtaiset tavoitteet ja toimet. Toimintasuunnitelma a päivitetään vuosittain. 7

9 Talousarvion yhteydessä esitetään kestävän kehityksen toimia ja niiden toteutumista seurataan tilinpäätösten yhteydessä. Ilmankos-projekti on Tampereen seudulla toteutettava ilmastonmuutoksen hillinnän ja yhteisöllisyyden projekti, johon myös Lempäälän kunta osallistuu. 2. Sopimuksen ja toimintasuunnitelman kattavuus Energiatehokkuussopimus ja toimintasuunnitelma kattavat kunnan suoranaisen energiankäytön, joka pitää sisällään Kunnan hallinnassa olevien rakennusten energiankäytön - kunnan omassa käytössä ja omistuksessa olevat rakennukset, myös asuinrakennukset - kunnan ulos vuokratut tilat silloin, kun kunta maksaa energiankulutuksen ja hoitaa energiankulutuksen seurannan Sopimus kattaa kaiken kunnan oman energiankäytön sekä energiankäytön, joka on seurausta kunnan toimenpiteistä. - Nk. kylmänä kunnalle vuokratut tilat silloin, kun kunta maksaa ja seuraa itse energiankulutustaan (esim. sähkö). - Tilat, jotka kunta itse vuokraa itselleen, kuuluu sopimuksen piiriin. Katu- ja ulkovalaistuksen energiankäyttö Vesihuollon energiankäyttö. Jätehuolto on järjestetty Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimesta, eikä siten kuulu tämän sopimuksen piiriin. Katualueiden ja muiden yleisten alueiden, esim. liikuntareittien, käytön ja ylläpidon energiankulutuksen Liikenteen ja kuljetuksen energiankäytön siltä osin, kun ne eivät ole jonkun muun sopimuksen piirissä. Joukkoliikenteellä on olemassa omat erilliset sopimukset ja toimintasuunnitelmat. Kunnan täysin omistamien yhtiöiden energiankäyttö, mikäli yhtiöt eivät kuulu jonkin muun sopimuksen piiriin. Lempäälän osalta Sirkkavuori Oy on sopimuksessa mukana. Lempäälän Lämpö on solminut oman energia-alan energiatehokkuussopimuksen valtion kanssa, eikä siten kuulu tämän sopimuksen piiriin. Lisäksi voidaan kunnan hyväksi laskea energiansäästö, joka on seurausta kunnan toteuttamista toimenpiteistä, mutta ei koske kunnan omaa toimintaa. Tällöin säästö ei voi kuulua muihin sopimusaloihin. Tällaisista säästöistä voidaan esimerkkinä 8

10 mainita maankäytön suunnittelu ja kaavojen energiataloudellisuus, omakotirakentajille annettava koulutus matalaenergiarakentamisesta. Kunta voi myös tukea taloudellisesti kuntalaisille neuvoa antavia tahoja, esimerkiksi energiatoimistoja. Näiden vaikutusta energiatehokkuuteen on kuitenkin vaikea mitata. 3. Energiatehokkuussopimuksen tavoite Kunnan allekirjoittaman energiatehokkuussopimuksen tavoitteena on ohjeellinen yhdeksän prosentin energiansäästö jaksolla Kunnan energiansäästön kokonaistavoite on kiinteä 2,3 GWh:n energiamäärä, joka pyritään saavuttamaan vuoden 2016 loppuun mennessä. Energiansäästön kokonaistavoite on laskettu kunnan vuoden 2005 sähkön, lämmön ja polttoaineiden kulutuksesta. Tässä sopimuksessa energiansäästöllä tarkoitetaan säästötoimilla saavutettua ja energiayksiköissä ilmaistua vaikutusta. Energiansäästöksi luetaan lisäksi myös ns. laskennallisia säästöjä. Laskennallisilla säästöillä tarkoitetaan sellaisen tulevan kulutuksen estämistä tai alentamista, joka muutoin aiheutuisi ilman toimenpiteitä. Laskennallisesta säästöstä esimerkkinä voidaan mainita energialuokiteltu kodinkone, joka yleensä hankitaan luokaa A. Hankitaan energiatehokkuuden kannalta parempi A++-luokan laite. Tällöin voidaan laskennallinen säästö laskea kulutustietojen perusteella. Toinen esimerkki laskennallisesta säästöstä on uudisrakennus, joka toteutetaan matalaenergiaratkaisuna. Säästö voidaan tällöin laskea esimerkiksi energiaselvityksen laskelman avulla vertaamalla sitä rakennusmääräysten mukaisten vertailuarvojen mukaan laskettuun kulutukseen. Huomioitavaa on, että tavoitteen laskennassa käytettyjä tilastotietoja ei korjata rakenteellisten, ilmastollisten tai muiden tekijöiden vaikutusten osalta. Lempäälän kunta on energiatehokkuussopimuksen myötä sitoutunut toimimaan esimerkillisesti energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistämisessä, levittämään aktiivisesti tietoa tällaisesta toiminnasta ja sen tuloksista, Esimerkillisellä toiminnalla kunta voi osaltaan vaikuttaa myös Suomen kasvihuonepäästöjen vähentämiseen. 4. Kunnan toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet Merkittävin ero aiempiin energiasopimuksiin on se, että energiatehokkuussopimuksessa vastuu energiansäästöstä on selkeästi kaikilla hallintokunnilla. ENERGIANSÄÄSTÖN KOKONAISTAVOITE on 2,3 GWh vuoden 2016 loppuun mennessä. 2,3 GWh vastaa 100 sähkölämmitteisen omakotitalon keskimääräistä sähkönkulutusta. 9

11 Energiatehokkuuden ja energiansäästön yleiset tavoitteet tullaan sopimuskaudella kohdentamaan myös suoraan hallintokunnille. Hallintokuntien vastuulla on omien säästötavoitteidensa täsmentäminen ja tarvittavien toimenpiteiden määrittäminen annettujen ohjeiden mukaan. Niiden vastuulla on sisäinen tiedottaminen ja vuosiraportoinnissa tarvittavan tiedon toimittaminen yhdyshenkilölle. Energiatehokkuussopimuksesta raportoidaan vuosittain Motivaan. Hallintokuntien energiansäästöryhmät ovat työstäneet omat toimensa tämän toimintasuunnitelman liiteosioon. 4.1 Energiansäästön välitavoitteet ja varhaistoimet Lempäälän kunta on sopimukseen liittyessään asentanut energiansäästön välitavoitteiksi 0,5 GWh vuoden 2010 loppuun mennessä 1,5 GWh vuoden 2013 loppuun mennessä Ja sopimuskauden tavoite on 2,3 GWh vuoden 2016 loppuun mennessä. Energiansäästötoimissa huomioidaan Euroopan unionin kaavailut energiatehokkuuden parantamiseksi 20 % vuoteen 2020 mennessä. Joka Lempäälän kunnassa tarkoittaa 5,1 GWh:n energiansäästöä. Merkittävin ero aiempiin energiasopimuksiin on se, että energiatehokkuussopimuksessa vastuu energiansäästöstä on selkeästi kaikilla hallintokunnilla. Energiansäästön varhaistoimiin voidaan laskea vuoden 1991 jälkeen tehdyt energiansäästötoimet, joiden vaikutuksen pysyvyys on vielä sopimuskaudella voimassa. Tällaisia varhaistoimia ovat esimerkiksi katselmointien perusteella toteutetut pitkäikäisimmät toimet, jotka ovat usein isoja rakenteellisia korjauksia (lisäeristäminen, ikkunoiden uusiminen). Varhaistoimien laskemisessa ei oteta huomioon lyhytkestoisesti vaikuttavia toimia, kuten esim. ilmanvaihdon säätöjä. Varhaistoimien laskentaperusteet ohjeistetaan ministeriön toimesta ja niitä vielä täsmennetään. Lempäälän kunta esittää vuosiraportoinnissaan 2010 arvion vuosina toteuttamillaan energiansäästötoimillaan saavutetusta tasosta sekä arvion vaikutusten pysyvyydestä sopimuskaudella vuoteen 2016 mennessä. Tässä tarkastelussa keskitymme sellaisiin säästötoimiin, jotka ovat pitkäikäisiä ja siten voimassa vielä sopimuskauden lopussa. Vuonna 2011 vuosiraportoinnissa esitetään tarkennetut laskelmat niistä varhaistoimien säästöistä, jotka sisällytetään lopulliseen varhaistoimien luetteloon. Varhaistoimista esitetään mitä on tehty ja milloin ja se, mistä tieto on peräisin. 4.2 Julkisten hankintojen energiatehokkuusohjeet Kunnan hankinnat koostuvat erilaisista tuotteista ja palveluista sekä rakennusurakoista. 10

12 Ensimmäinen askel energiatehokkuuden huomioimisessa on arvioida hankinnan todellinen tarve ja käyttötarkoitus. Joissain tapauksissa toimintoja järkiperäistämällä hankintaa ei tarvita lainkaan tai se tarvitaan pienemmässä laajuudessa. Hankinnoissa tehtävät valinnat vaikuttavat merkittävästi useiden tuotteiden ja palveluiden elinaikanaan käyttämän energian ja tuottamiensa kasvihuonekaasujen määriin. Toisaalta energiatehokas hankinta on myös kustannustehokas, kun tarkastellaan elinkaaren aikaisia kustannuksia. Siksi hankintoja tehdessä tarkastellaan tuotteen tai palvelun elinkaaren aikaisia kokonaiskustannuksia ja energiankäyttöä. Hankinnan kohteen energiatehokkuuden määrittely ja arviointi vaativat erityistä osaamista sekä toimialasta että hankintalain asettamista vaatimuksista. Tämän osaamisen kehittäminen on haaste Lempäälän kunnassa. Toisaalta kehittämällä tätä osaamista, kunta säästää pitkällä tähtäimellä myös kustannuksissa. Hankittavat koneet, laitteet ja rakennukset mitoitetaan tarkoituksenmukaisesti ja tarvelähtöisesti. Asennusten, käytön, huollon ja ylläpidon tulee olla tarkoituksenmukaista ja edistää energiatehokkuutta. Energiatehokkuuden edistämisessä otetaan aina huomioon turvallisuus ja terveys, eikä valintoja tehdä sisäilmaolosuhteita, tai muuta terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavaa asiaa, vaarantaen. ENERGIATEHOKAS HANKINTA: 1. Arvioidaan tarvitaanko hankintaa lainkaan, ja jos tarvitaan, missä laajuudessa. 2. Valinnassa kiinnitetään huomiota koko elinkaaren aikaiseen energiankulutukseen ja kustannuksiin. Tavaroiden ja palveluiden toimituksiin vaaditaan liitettäväksi riittävä ohjeistus ja neuvonta sekä tarvittaessa myös koulutusta, jotta varmistutaan tuotteiden energiatehokkuusominaisuuksien hyödyntämisestä. Kunnan hankinnoista osa tehdään hankintayhteistyössä Tampereen kehyskuntien yhteisen hankintatoimiston KuHan kautta. Lempäälän kunnan tulee omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että näiden hankintojen energiatehokkuus tulee nostaa yhdeksi kriteeriksi hankinnoissa. Julkisten hankintojen energiatehokkuusohjeet sisällytetään osaksi kunnan hankintaohjeistusta ja hankintahenkilöstöä opastetaan niiden käyttöön. Hankintaohjeiston ajan tasalla pidosta vastaa talousjohtaja Kari Auvinen. Hankittaessa uutta teknologiaa, joka liittyy energiatehokkuuteen tai uusiutuvien energialähteiden käyttöön, voidaan kunnassa hyödyntää ELY-keskuksesta haettavia tukia. (Energiansäästöinvestointeihin tuki on vuonna 2012 enintään 20 %, ESCO-rahoituksella 25 %) 11

13 Yhtenä toimenpiteenä on luoda järjestelmä, millä raportoidaan hankinnoilla saavutettuja säästöjä. Raportoinnissa seurataan energiansäästön lisäksi elinkaarimallilla laskettuja taloudellisia vaikutuksia. Energiatehokkuuden huomioonottamiseksi hankinnoissa käytetään esim. seuraavia ohjeita ja työkaluja: - Työ- ja elinkeinoministeriö on laatinut suositukset julkisten hankintojen energiatehokkuudesta. Päivitetty versio löytyy esim. Motivan sivuilta - Kuljetuspalvelusopimukset: Liikenne- ja viestintäministeriön ohje ympäristöystävällisten ja energiatehokkaiden kuljetusten hankintaan (löytyy Tarjouspyynnöissä käytetään pakollisia vaatimuksia tai vertailukriteerejä. Näissä sopimuksissa voidaan määritellä kaluston ikään, energiatehokkuuteen ja päästönormeihin liittyviä kriteereitä. Toisaalta voimme vaatia kuljettajilta taloudellisen ajon kurssia jne. Kuljetuspalvelun tuottajan sitoutuminen energiatehokkuuteen voidaan todentaa myös esimerkiksi heidän liittymisellään omiin energiatehokkuussopimusjärjestelmiinsä. Kuljetuspalvelusopimuksia kunnalla on esimerkiksi koulukuljetuksista ja muista tilausajoista ja ateriakuljetuksista. - Toimiston koneet ja laitteet. Suurimmat suhteelliset energiatehostamismahdollisuudet liittyvät ATK- ja toimistolaitteisiin, joissa säästöpotentiaalia on jopa 60 % nykytasoon verrattuna. Hankinnassa otetaan soveltuvin osin käyttöön Energy Star kriteerejä esimerkiksi tietokoneiden, avlaitteiden ja kopiokoneiden hankinnassa. Motivan sivuilta IT-laitteiden hankintaohjeistus ja laskentatyökalu sekä tarjouspyyntömalleja työasemien ja kuvantamislaitteiden hankintaan. - Valaistus. Sisävalaistuksen osuus on koulu- ja toimistorakennuksen sähkönkäytöstä tyypillisesti %. Lisäksi paljon sähköä kuluu myös ulkovalaistukseen. Energiatehokas valaistus pitää sisällään tarpeenmukaisen käytön ja ohjauksen sekä itse valonlähteen tehokkuuden. Valaistuksen energiatehokkuuteen apua löytyy esim. Motivan sivuilta. - Ajoneuvot ja työkoneet. Moottoriajoneuvojen hankinnassa on hyvä kiinnittää huomiota energiatehokkuuteen sekä ympäristö- että taloudellisista syistä. Energiatehokas auto vastaa käyttö- ja kuljetustarvetta sekä kuluttaa vähän polttoainetta. Tapauskohtaisesti voidaan harkita vaihtoehtoisia moottoritekniikoita (sähkö, hybridi, maakaasu). Ominaisuuksien lisäksi kiinnitetään huomiota kuljettajien koulutukseen, kaluston huoltoon sekä kuljetusten järjestämiseen tarkoituksenmukaisesti. Ajoneuvohallintokeskuksen sivuilta (www.ake.fi) löytyy tietokanta, jota kannattaa hyödyntää ajoneuvohankintojen yhteydessä. Sivustolta löytyy tiedot ajoneuvojen päästö- ja energiankulutuksesta. 4.3 Energiatehokkuuden huomioon ottava suunnittelun ohjaus Kunta kehittää suunnittelun ohjausta niin, että valinnoissa otetaan huomioon investointikustannusten lisäksi myös rakennuksen tulevat energia- ja muut käyttökustannukset. 12

14 Toimenpiteinä Kunnan omassa rakentamisessa/rakennuttamisessa otetaan huomioon energiatehokkaat ratkaisut. Uudisrakennus- ja korjausrakennuskohteissa ohjeistetaan suunnittelu ja rakentamisen valvonta niin, että tekniset valinnat perustuvat mahdollisimman suuressa määrin elinkaariedullisuuteen ja energiatehokkuuteen. Suunnitteluvaiheessa teetetään elinkaarikustannus- ja energiavertailut. Kaavoitus- ja liikennesuunnittelulla Suunnitteluvaiheen ratkaisulla päätetään suuresta osasta käytön aikaisista kustannuksista. Siksi on tärkeää panostaa suunnitteluun, hankesuunnitteluun ja suunnittelun ohjaukseen. pyritään vaikuttamaan kunnan yhdyskuntarakenteen energiatehokkuuteen. Pienrakentajien neuvontapalvelua kehitetään seudullisesti. 4.4 Energiakatselmusten ja niissä havaittujen energiansäästötoimien toteuttaminen Lempäälän kunta toteuttaa suunnitelmallisesti energiakatselmuksia rakennusten ja muun toiminnan energiansäästömahdollisuuksien selvittämiseksi. Energiakatselmusten päämääränä on selvittää taloudellisesti kannattavat toimenpiteet energian säästämiseksi. Määrällisiä tavoitteita: 80 % (rakennustilavuudella mitattuna) kunnan rakennuksista on tehty energiakatselmus vuoden 2013 loppuun mennessä. Jos kulutusseurantatietojen perusteella havaitaan normaalista poikkeava energiankulutuksen muutos, jota ei voida selittää rakennuksen käytössä tapahtuneilla muutoksilla, tehdään seurantakatselmus. Käyttöönottokatselmus tehdään pinta-alaltaan yli 1000 m 2 uusissa tai laajasti peruskorjatuissa rakennuksissa taikka rakennuksen käyttötarkoituksen oleellisesti muuttuessa. Selvitetään mahdollisuutta tehdä energiankäyttöä kuvaava todistus rakennukselle energiakatselmuksen yhteydessä. Ulkovalaistuksen, kuljetusten, keittiötoiminnan, vesihuollon ja muun energiankäytön osalta tehdään selvitys energiansäästömahdollisuuksien kartoittamiseksi vuoden 2013 loppuun mennessä. Näissä selvityksissä on tarkoitus keskittyä energiankäytön ja säästön kannalta merkityksellisiin kohteisiin. Toteutetaan energiakatselmuksissa todettuja toimenpiteitä, jotka ovat rakennuksen nykyinen ja tuleva käyttö ENERGIAKATSELMU KSILLA etsitään säästökohteet. Taloudellisesti kannattavat energiansäästökohte et toteutetaan. 13

15 huomioon ottaen tarkoituksenmukaisia ja kustannustehokkaita. Periaatteena: o Ns. nollainvestoinnit ja investoinnit, joiden takaisinmaksuaika on alle yhden vuoden, toteutetaan heti. o Alle kolmen vuoden takaisinmaksuajalla olevat pienemmät investoinnit toteutetaan vuoden sisällä. o Alle viiden vuoden takaisinmaksuajan investoinnit pyritään toteuttamaan erillisinä, ellei lähitulevaisuudessa ole tiedossa suurempia remontteja, jonka yhteydessä investointi voidaan toteuttaa. o Yli viiden vuoden takaisinmaksuajan investoinnit toteutetaan pääosin peruskorjausten ja remonttien yhteydessä. o Takaisinmaksuajoissa otetaan huomioon investointeihin saatava tuki. Tarkempi energiakatselmusten ja energiatehokkuustoimenpiteiden toteuttamissuunnitelma esitetään liitteissä. 4.5 Uusien investointien säästötakuu ja/tai rahoitusmenettelyjen käyttö Energiakatselmuksissa todettujen energiansäästökohteiden toteuttaminen voidaan tehdä budjettirahoituksella tai käyttämällä säästötakuu- ja/tai muita rahoitusmenettelyjä, joilla hankkeita voidaan tehdä kokonaan tai osittain muusta investointibudjetista riippumattomasti. Tarkoituksena on, että budjettirahoituksen puute ei estä kannattavien energiansäästöhankkeiden toteuttamista. ESCO-palveluun (ESCO = energy service company) sisältyy säästön todentaminen. Investointikohteen energiankulutuksen tarkalla seurannalla pyritään varmistamaan säästöjen synty ja pysyvyys. ESCO-palveluja käytettäessä energiatuki on suurempi kuin tavanomaisessa investoinnissa. Hankkiakseen osaamisen ESCO-palvelujen käyttämiseksi Lempäälän kunta nimeää henkilön, joka toimii ESCO-yhdyshenkilönä. ESCO-yhdyshenkilö selvittää ESCO-palvelun yleiset periaatteet ja toimintatavat sekä mahdollisuudet ja käytettävyys kunnan energian käytön tehostamishankkeissa ja korjausrakentamisprojekteissa. ESCO-yhdyshenkilö varmistaa, että kunnan energiayhdyshenkilöt ja rakentamisprojektien päätöksentekijät ovat tietoisia ko. palveluista. Kunta selvittää mahdolliset ESCO-palvelun käyttöä rajoittavat esteet kunnan omissa hallintoja päätöksentekoprosesseissa ja pyrkii vaikuttamaan siihen, että mahdolliset esteet näiden palveluiden käyttöönottamisessa saadaan poistettua. Lisätietoa ESCO-toiminnasta löytyy esimerkiksi Motivan sivuilta (www.motiva.fi). 4.6 Kulutusseuranta ja energiatehokkuutta kuvaavat tunnusluvut Kulutusseuranta on kulutusten kirjaamisen lisäksi tietojen analysointia ja vertaamista aiempiin kulutuksiin vuodenajat huomioiden. 14

16 Kulutusseurannan tarkoituksena on energiatehokkuuden hyvän tason ylläpitäminen ja tarpeettoman energiankulutuksen välttäminen. Tavoitteena on vähintään 80 % rakennusten energiankäytöstä on kuukausitasoisessa seurannassa vuoteen 2013 mennessä vähintään 90 % kunnan koko energiankäytöstä on vuositason seurannassa vuoteen 2013 mennessä tuntiseurannan lisäämisen mahdollisuuksia selvitetään luodaan käytännöt kulutuksen muutoksiin reagoimiseksi Kulutuksenseuranta tulee olla aktiivista ja tavoitteellista. Kulutustietoja seurataan rakennuskohtaisesti, jotta voidaan seurata energiansäästötoimien vaikutusta kulutukseen ja tiedottaa tästä käyttäjille. Lisäksi tutkitaan myös mahdollisuutta mittarointeja lisäämällä seurata erikseen eri toimintojen käyttämää energiaa. Tällaisesta esimerkkinä voidaan mainita vaikka keittiön energian- ja vedenkäyttö tai sähkölämmityskohteissa lämmitykseen kuluvan sähkön erikseen mittaaminen. Kulutusseurantaa pyritään kehittämään tuntimittauksen suuntaan, jolloin päästään helpommin kiinni vikatilanteisiin. Seurantajärjestelmään voidaan luoda hälytysjärjestelmiä. Rakennusten lisäksi kulutusseurantaa kehitetään vesihuollossa sekä ulko- ja tievalaistuksen osalta. 4.7 Uudet toimintamallit Lempäälän kunnan tavoitteena on energiansäästöä edistävien uusien toimintamallien kehittäminen ja käyttöönotto. Tällaisia toimintamalleja voidaan kehittää suunnittelemalla ja ottamalla käyttöön esimerkiksi tietotekniikan energiatehokkaaseen käytön ohjeistus, toimistolaitteiden, valaistuksen tai keittiölaitteiden energiatehokkaan käytön ohjeistus, kuljetusten tehostaminen/yhdistäminen, Matkustusohjeessa kannustetaan pyöräilyyn, kävelyyn ja julkisen liikenteen käyttöön sekä kimppakyytien järjestämiseen niin työmatkoilla kuin työhön liittyvillä matkoilla. Liikkumiseen voi vaikuttaa myös perimällä autopaikoista kustannuksia vastaava korvaus. Toisaalta huolehditaan riittävistä ja turvallisista polkupyöräparkeista. Kiinteistöhuollon huoltokirjat muutetaan sähköisiksi ja otetaan Toimintatapoja muuttamalla voidaan saada pienillä panostuksilla suuria säästöjä. aktiiviseen käyttöön. Kiinnitetään huomiota erilaisten lämmitysten, sulatusten ja valaistusten käyttöön. Tärkeää on myös parantaa hallintokuntien välistä toimintatapoja. Kehitetään uusia innovatiivisia toimintamalleja. 15

17 4.8 Koulutus ja tiedotus Energiatehokkuussopimuksen mukaisesti koulutus- ja tiedotustoiminnan tavoitteina on, että 1. henkilöstöllä on omiin tehtäviinsä ja toimintaansa liittyen tarpeelliset tiedot ja valmiudet energian tehokkaaseen käyttöön ja energiansäästöön. 2. kunnan esimerkillinen toiminta energiansäästössä ja energiatehokkuutta koskevissa asioissa tiedotetaan aktiivisesti sekä organisaation sisällä että organisaatiosta ulospäin. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi energiansäästöön ja energian tehokkaaseen käyttöön sisältyvät asiat liitetään henkilöstön ja luottamushenkilöiden koulutuksiin sekä kasvatus- ja opetustoimintaan. Energiatehokkuussopimuksesta ja sen toimeenpanosta viestitään henkilöstölle ja luottamusmiehille. Eri tahoja kannustetaan keskinäiseen tiedonvaihtoon. Toimitaan yhteistyössä tiedotusvälineiden sekä Kunnan rooli on olla esimerkillinen energian käytön tehostamisessa ja energian säästämisessä. energiansäästön että uusiutuvien energianlähteiden edistämisestä vastaavien organisaatioiden kanssa. Järjestää näyttelyjä ja tapahtumia yhdessä muiden tahojen kanssa tiedon välittämiseksi kansalaisille ja yhteisöille. Energiatehokkuutta osoittavat todistukset asetetaan näkyville niissä rakennuksissa, joihin sellainen on laadittu ja joissa todistuksen esillepano on esimerkillisen toiminnan osoittamiseksi tarkoituksenmukaista. Energiansäästötoiminta tarvitsee säännöllistä motivointia ja kiinnostuksen ylläpitämistä. Jokainen toimiala tilastoi järjestetyt koulutukset, tapahtumat ja tiedotuksen, esimerkiksi paikallislehtien jutut aiheesta. Toimet kerätään vuosittaiseen raportointiin. Lempäälän kunta toimii aktiivisesti seudullisessa yhteistyössä energiansäästöasioissa muiden Tampereen seudun kuntien kanssa. Yhteistyö on alan ihmisten yhteisiä tapaamisia ja hyvien käytäntöjen jakamista muiden kuntien kanssa. Kunnat voivat myös yhteisesti järjestää esimerkiksi neuvontapalveluita ja energiansäästötapahtumia. 4.9 Uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto Lempäälän kunta edistää uusiutuvien energianlähteiden käyttöä kunnan alueella ja erityisesti omassa toiminnassaan. Lempäälän kunta kartoittaa uusiutuvien energialähteiden käyttömahdollisuudet uusiutuvan energian katselmuksella koko kunnan alueella tai tarkoituksenmukaisella osa-alueella vuoteen 2013 mennessä. 16

18 Uusiutuvien energialähteiden käyttöä koskevia investointimahdollisuuksia selvitetään energiakatselmointien yhteydessä. Sähkö- ja öljylämmitteisissä kohteissa, joita ei voida liittää kaasuverkostoon eikä kaukolämpöön, selvitetään mahdollisuutta mm. hyödyntää lämpöpumppuja ja kotimaista energiaa. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi hajaasutusalueenkoulut ja päiväkodit. Selvitetään mahdollisuudet osallistua pilotti- tai kehityshankkeisiin, jotka liittyvät uusiutuviin energialähteisiin ja energiatehokkuuden parantamiseen. 5 Energiatehokkuuden raportointi Lempäälän kunta raportoi vuosittain huhtikuun loppuun mennessä edellisen vuoden energiankäytöstä, sopimuksen mukaisista toimenpiteistä sekä asetettujen tavoitteiden toteutumisesta Motiva Oy:lle sen ohjeiden mukaan. Ensimmäisen kerran raportointi tehdään huhtikuussa Raportoinnin vastuuhenkilönä on energiatehokkuussopimuksen yhdyshenkilö. Raportointiin osallistuvat kaikki hallintokunnat. Energiatehokkuuden toimenpiteistä kerätään tietoa hallintokunnittain käyttäen apuna sivistystoimen energiansäästöryhmän kehittelemää lomaketta, joka löytyy tämän toimintasuunnitelman liiteosiosta. Energiankulutustietoja ja saavutettuja säästöjä esitellään vuosittain kunnanhallitukselle. Lisäksi Lempäälän kunnan kestävän kehityksen raportti sisältää energia- ja päästötietoja. Kestävän kehityksen raportin osana raportoidaan tarkemmin myös energiansäästötyöstä. Energiankulutustietoja tulee myös käsitellä energiatehokkuuden ohjausryhmässä säännöllisin väliajoin. Raportoinnin yhteydessä seurataan myös budjetin toteutumista ja laaditaan budjetit seuraavalle toimintavuodelle hallintokunnittain. 17

19 Tilatoimen tavoitteita ja toimia energiatehokkuuden parantamiseksi LIITE 1 KIINTEISTÖT Kiinteistöjen energiankulutukseen vaikutetaan kaikilla hallinnonaloilla. Teknisellä toimella ja Sirkkavuoressa on vastuu tehdä uudet rakennukset energiatehokkaiksi, tehdä perusparannuksien yhteydessä energiaremontit ja huoltaa kiinteistöt ja laitteet niin, ettei energiaa kuluteta turhaan. Kaikki kunnassa ovat vastuussa siitä, että kiinteistöjä ja laitteita käytetään energiatehokkaasti: lämpötiloja ei nosteta liian korkeiksi, lämpötila mitataan keskeltä huonetta. valot ja laitteet sammutetaan, kun niitä ei käytetä, ovia ja ikkunoita ei pidetä turhaan auki, ilmoitetaan huoltomiehelle vioista kuten vuotavista vesikalusteista ja esimerkiksi huonoista ikkunatiivisteistä jne. KULUTUSSEURANTA Kiinteistöjen kulutusseuranta on hyvällä tasolla. Tavoitteena on, että 80 % kiinteistökannasta tilavuudella mitattuna on kuukausittaisessa kulutusseurannassa vuoteen 2013 mennessä. Kiinteistöjä Enerkey -kulutusseurannassa oli 2010 syyskuussa 51 kpl, yhteensä m 3. Näistä kohteista sähkön osalta 26 kohdetta on tuntitason seurannassa. Tammikuussa 2012 kohteita 53 kpl ( m 3 ), näistä 30 kiinteistöä on sähkön osalta tuntitason seurannassa. ENERGIATEHOKKUUDEN SEURANTA Energiatehokkuutta kiinteistöjen osalta seurataan ominaiskulutusten perusteella. Kulutuksia seurataan aktiivisesti ja muutoksiin etsitään syyt. Energiatehokkuuden seurantaa tekevät huoltohenkilöstö aina kirjatessaan kulutuslukemia sekä systemaattisia läpikäyntejä tekee LVI-insinööri kausittain. Kulutusseurantajärjestelmän ilmoittaessa kulutuksen muutoksista selvitetään syyt välittömästi. UUSIUTUVAT POLTTOAINEET Öljylämmitteisten kiinteistöjen osalta etsitään ratkaisua muuttaa lämmöntuotantoa uusiutuvaksi esim. lämpöyrittäjätoiminnan kautta. Uusiutuvien polttoaineiden käyttöä tarkastellaan uusiutuvien kuntakatselmuksessa, mikä tullaan tekemään seudullisesti vuoden 2013 loppuun mennessä. ENERGIAKATSELMUKSET Alkuperäinen tavoite on tehdä 80 % rakennuksista (tilavuudella mitattuna) energiakatselmus vuoden 2013 loppuun mennessä. Näissä luvuissa ei ole mukana Sirkkavuoren asuinrakennuksia. Aikatavoitetta muutetaan alkuperäisestä johtuen kahden suuren kohteen, terveyskeskuksen ja Lempoisten koulun, meneillään olevasta ja suunnitteilla olevasta laajennuksesta ja peruskorjauksesta. Nämä kohteet tullaan katselmoimaan takuuaikana. Näiden kohteiden katselmukset voidaan tehdä Tapre-hankkeen puitteissa kehitettävän käyttöönottokatselmoinnin mukaisesti. Vuosittaiset tavoitteet: m3 3 kpl, toteutunut suunnitellusti m3 7 kpl, toteutunut suunnitellusti 2012 n m3, toteutunut m3, 6 katselmusta (5 kohdetta), m3, 2 kpl m3 Terveyskeskus käyttöönottokatselmus m3 Lempoisten koulun käyttöönottokatselmus YHTEENSÄ n m3 (Huom m3 enemmän kuin alkuperäisessä suunnitelmassa.) 18

20 Vuonna 2010 on tehty energiakatselmukset kolmeen kohteeseen: Kohde Tilavuus m3 Mansikkamäen ja Mansikkamutkan päiväkoti Ilmanvaihtosaneeraus Mansikkamäen pk:ssa ESCOhankkeena katselmuksen pohjalta. Kuljun koulu (pääkoulu + puukoulu) Katselmuksen mukaisesti öljylämmityksestä kaukolämpöön siirtyminen vuonna Katselmuksen mukaisesti suunnitellaan ikkunoiden uusinta puukoululla ? Kuljun tiilikoulu Katselmuksen mukaisesti öljylämmityksestä kaukolämpöön siirtyminen vuonna Kirjaston ilmanvaihtoremontti energian säästämiseksi vuonna 2011 ESCO-hankkeena. YHTEENSÄ VUONNA Vuonna 2011 aikana tehdyt energiakatselmukset 4-5 vanhaan kohteeseen ja lisäksi käyttöönottokatselmukset ennen takuuajan päätymistä tarvittaviin kohteisiin. Suunnitelmissa seuraavat: Kohde Tilavuus m3 Leikkiniityn päiväkoti Käyttöönottokatselmus tehdään kevättalvella Suuri lämmönkulutus (noin 67 kwh/m3/vuosi). Lämpö maakaasulla. Karhumäen päiväkoti 990 Käyttöönottokatselmus tehdään mahdollisimman pian. Suuri sähkönkulutus (noin 100 kwh/m3/vuosi). Sähkölämmityskohde ilmalämpöpumpulla Kuljun terveysasema Suurin ominaislämmönkulutus, ilmanvaihtosaneeraus tulossa. Kanavan koulu IV ilman LTO:ta, vanhat koneet. Hakkarin koulu IV ilman LTO:ta, kattoremontti tulossa. Mainiemi I ja II Kunnan keskusvirastot. Suuri kulutus. IV ilman LTO:a. Sääksjärven koulu Suurin kiinteistö, sähkön kulutus keskimääräistä suurempaa. YHTEENSÄ VUONNA Vuonna 2012 tehdyt energiakatselmukset ja käyttöönottokatselmukset: Kohde Tilavuus m3 Moision koulun laajennus Käyttöönottokatselmus tehdään kevättalvella 2012, noin 1,5 vuotta käyttöönotosta. Moision koulu Katselmoidaan laajennuksen yhteydessä. Kuokkalan koulu Päiväkoti Kuusimäki Päiväkoti Pihlajamäki Himminkoto YHTEENSÄ VUONNA YHTEENSÄ v loppuun men

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Uusiutuvan energian kuntakatselmus Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Kuntien KETS ja KEO sopimukset KETS (Kuntien energiatehokkuussopimus) yli 20 000 asukkaan kunnat yli 20 000 MWh/a:n kuntayhtymät KEO (Kuntien

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Energiantehokkuussopimus vuosille / /2016

Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Energiantehokkuussopimus vuosille / /2016 Tekninen lautakunta 134 15.11.2016 Kunnanhallitus 277 21.11.2016 Energiantehokkuussopimus vuosille 2017-2025 532/10.03.02/2016 Tekninen lautakunta 15.11.2016 134 Mäntsälän kunta solmi 3.10.2002 kauppa-

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

energiatehokkuussopimus

energiatehokkuussopimus HUS-kuntayhtymän energiatehokkuussopimus Liittyjä Tämän sopimuksen kiinteänä osana ovat liittymistiedot sekä työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton allekirjoittama Kunta-alan energiatehokkuussopimus.

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma:

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Seurantaindikaattorit ja kyselyn tulokset 2012 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 24.7.2012 PL 302, 53101 Lappeenranta Pohjolankatu 14 puh. (05) 6161 faksi (05) 616 4375

Lisätiedot

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen 12.5.2016 Helsingin energiatehokkuussopimukset Mukana kaikilla energiatehokkuussopimuskausilla (pilotointi alkaen vuodesta

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä 30.11.2016 Luotettavaa tietoa ja vaikuttavia ratkaisuja resurssitehokkaisiin toimiin

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, 15.02.2016 Toni Semenoja Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Energian järkevä, tehokas ja taloudellinen käyttö on niin asiakkaan kuin energiayhtiönkin etu. Energia-alan

Lisätiedot

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli Emilia Olkanen & Lauri Penttinen TARMO Asuinalueiden viihtyisyys Asumisen mukavuus Yhteisöllisyys Rakennusten toiminnallisuus Energiatehokkuuden

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Sisällys 1. Kulutuksen seuranta 2. Ympäristösuunnitelma 3. Valaistus 4. Uusien keittiölaitteiden hankinta 5. Keittiön energiankulutuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin henkilöstökeskus

Helsingin kaupungin henkilöstökeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin henkilöstökeskus vuoden 2011 talousarvion liitteeksi 6.9.2010 1 1. Helsingin kaupungin henkilöstökeskuksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Kaupungin henkilöstökeskuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin taidemuseo

Helsingin kaupungin taidemuseo Energiansäästön toimintasuunnitelma Helsingin kaupungin taidemuseo ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin taidemuseo vuoden 2016 talousarvion liitteeksi Hyväksytty Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Roihuvuori seuran energia ilta

Roihuvuori seuran energia ilta Roihuvuori seuran energia ilta Asuinkerrostalon energiatehokkuuden parantaminen Johtava asiantuntija 13.10.2010 Alustuksen sisältö Motivan toimialueet Asuinkerrostalon energiankulutus ja säästömahdollisuudet

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

Energiaremontti-ilta

Energiaremontti-ilta Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa 1 Energiaremontti-ilta 19.4.2011 Valtuustosali Miten päästään 20 % energiansäästöön vuoteen 2020 mennessä Juhani Heljo Jaakko

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka

Lisätiedot

Ilmasto-ohjelman taustatekijät

Ilmasto-ohjelman taustatekijät Lappeenrannan kaupunki ILMASTO-OHJELMA Luonnos 20.4.2009 Ilmasto-ohjelman taustatekijät 2 Ilmastosopimukset Suomella on ollut vuodesta 2001 saakka kansallinen ilmastostrategia, jonka avulla pyritään toteuttamaan

Lisätiedot

Ilmastonmuutos Stadissa

Ilmastonmuutos Stadissa Ilmastonmuutos Stadissa koulujen mahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Timo Posa 3.3.2010 HELSINGIN KAUPUNGIN KOKONAISKULUTUS VUONNA 2008 ja 2007 2008 2007 GWh % GWh % KIINTEISTÖT Sähkö 479,84

Lisätiedot

Ohjelma

Ohjelma Ohjelma 22.-24.11.2011 klo 9.00 klo 9.15 klo 9.30 klo 10.30 klo 11.15 klo 12.00 klo 12.45 Klo 13.30 klo 13.30 Klo 14.15 Aamukahvi Tilaisuuden avaus ja johdatus päivän aiheeseen Marcus Engman, toimitusjohtaja,

Lisätiedot

Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 3.12.2014 Lauri Penttinen 2 Kulutuskäyrästöt talon iän mukaan

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset. Energiavirasto Juha Toivanen

Energiatehokkuussopimukset. Energiavirasto Juha Toivanen Energiatehokkuussopimukset Energiavirasto Juha Toivanen 9.2.2016 Vapaaehtoista sopimustoimintaa energiansäästöstä energiatehokkuuteen ESD 2006 EED 2014 2020 Energiansäästö sopimukset Jatkoaika Energiatehokkuus

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Energiansäästösuunnitelma 2016 2017 Nuorisoasiainkeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA 2016 2017 28.12.2015 2 Sisällysluettelo 1. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen energiansäästösuunnitelma... 4 1.1

Lisätiedot

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee 10.2.2014 Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee Kuuma-kunnissa käynnistyi huhtikuussa -13 kaksivuotinen Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke. Se on

Lisätiedot

Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla

Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari 10.12.2015 CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö DI Jouni Arola Lahden kaupunki 110

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Esityksen sisältö Motivan kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu Mitkä hankinnat kestäviksi ja miten;

Lisätiedot

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Toimenpideohjelma vuokra-asuntoyhteisöille

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Toimenpideohjelma vuokra-asuntoyhteisöille Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Toimenpideohjelma vuokra-asuntoyhteisöille Tällä toimenpideohjelmalla RAKLI ry (jäljempänä RAKLI) toteuttaa Kiinteistöalan energiatehokkuussopimusta,

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta. Pasi Tainio

Kuhmoisten kunta. Pasi Tainio Kuhmoisten kunta hiilineutraaliksi Pasi Tainio Pasi Tainio Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tekniikan kandidaatti Energiatekniikka Energiatekniikan diplomi-insinööri Energiatalous Kotoisin Padasjoelta

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma 18.11.2013 Lappeenrannan ilmasto-ohjelma Seurantaindikaattorien toteutuma vuonna 2012 1 Johdanto Lappeenrannan kaupunginhallitus hyväksyi 28.9.2009 kaupungille laaditun ilmasto-ohjelman. Lappeenrannan

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 4.11.2015 Lauri Penttinen Hoitokuluista energiaan ja veteen

Lisätiedot

Ja sinut nähdään uudessa valossa.

Ja sinut nähdään uudessa valossa. Ja sinut nähdään uudessa valossa. Jarno Hellman Valoa seminaari 24.11.2016 Valmistus Suomessa Yhtiö aloittanut toimintansa vuonna 2009 Suomalainen omistus Sisävalaistuksen rinnalle ulkovalaistus vuonna

Lisätiedot

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Kulttuuriympäristöseminaari 24.10.2013 Johanna Rinne - johanna.s.rinne@turku.fi ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

KAUPUNGIN/KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016 OHJEITA JA VINKKEJÄ SUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

KAUPUNGIN/KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016 OHJEITA JA VINKKEJÄ SUUNNITELMAN LAATIMISEKSI KAUPUNGIN/KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016 OHJEITA JA VINKKEJÄ SUUNNITELMAN LAATIMISEKSI marraskuu 2008 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat... 2 JOHDANTO... 3 1 Sopimuksen

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATION JA LISÄMITTAUSTEN MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTEN SISÄOLOSUHTEIDEN TOIMIVUUDEN ARVIOINNISSA

RAKENNUSAUTOMAATION JA LISÄMITTAUSTEN MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTEN SISÄOLOSUHTEIDEN TOIMIVUUDEN ARVIOINNISSA RAKENNUSAUTOMAATION JA LISÄMITTAUSTEN MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTEN SISÄOLOSUHTEIDEN TOIMIVUUDEN ARVIOINNISSA Sisäilmastoseminaari 2015 Kauppinen, Timo, Peltonen, Janne, Pietiläinen, Jorma, Vesanen, Teemu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 37/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Esityslista 37/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Esityslista 37/2016 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 07.04.2015 371 HEL 2014-012398 T 10 05 01 Päätös Käsittely Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Helsinki LED -hankkeen

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

Kuntakatselmus paljastaa mahdollisuudet

Kuntakatselmus paljastaa mahdollisuudet Kuntakatselmus paljastaa mahdollisuudet Timo Määttä 6.10.2010 Kuntakatselmuksen tausta Energiansäästöllä ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämisellä edistetään kasvihuone- kaasupäästöjen vähentämistä

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

Taloyhtiön energiatehokas ylläpito

Taloyhtiön energiatehokas ylläpito Taloyhtiön energiatehokas ylläpito Taloyhtiöiden energiailta 07.10.2015, Jyväskylän kaupunginkirjasto DI Petri Pylsy, Kiinteistöliitto Tarjolla tänään Lähtötilanteen haltuun otto Arkisia, mutta tärkeitä

Lisätiedot

YIT Kiinteistötekniikka Oy ENERGIAPALVELUT

YIT Kiinteistötekniikka Oy ENERGIAPALVELUT YIT Kiinteistötekniikka Oy ENERGIAPALVELUT Jyväskylän maalaiskunnan katselmointikohteet Teppo Manninen Palvelukokonaisuudet Energia-analyysipalvelut Analyysipalvelut nykytilanteen toiminnalliseen ja taloudelliseen

Lisätiedot

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ Ympäristöasiat Kuopiossa 10.4.2014 Tapio Kettunen Toimenpide Säästö vuodessa Vuotavan wc-istuimen tai hanan korjaaminen 100-900 Huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella

Lisätiedot

KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ

KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ 10.11.2016 OMINAISKULUTUKSET 2016, KAIKKI KOHTEET (265 KPL) Lämmitys 39,8 kwh/rm3 Vesi 355 l/rm3 Sähkö 5,48 kwh/rm3 ENERGIAKUSTANNUKSET VS. MUUT HOITOKUSTANNUKSET

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

Elinkeinoelämä Energiantuotanto

Elinkeinoelämä Energiantuotanto 1 Elinkeinoelämä Energiantuotanto Millaisia muutoksia verrattuna sopimuskauteen 2008 2016? ELINKEINOELÄMÄ ENERGIANTUOTANTO Uusi elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus ja energiatuotannon toimenpideohjelma

Lisätiedot

Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain

Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain Ympäristöraportti 2010 TERVEYSKESKUS Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain 1. Ympäristöjohtaminen Terveyskeskuksen ympäristöasioiden hallinta ja vastuu on

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset kausi

Energiatehokkuussopimukset kausi Energiatehokkuussopimukset kausi 2017-2025 HINKU-foorumin kevätpäivät 6.4.2016, Joensuu Pia Outinen, Energiavirasto Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIA NYT!! Yritysten energiatehokkuus

UUSIUTUVAN ENERGIA NYT!! Yritysten energiatehokkuus UUSIUTUVAN ENERGIA NYT!! Yritysten energiatehokkuus 24.02.2016 YRITYSTEN ENERGIATEHOKKUUS Energian käyttö yrityksissä Energiakatselmus Energiansäästöpotentiaali Energiatuki ja sen hakeminen PIKES palvelut

Lisätiedot

Kuntien energiatehokkuussopimuksen ja energiaohjelman vuosiraportti

Kuntien energiatehokkuussopimuksen ja energiaohjelman vuosiraportti 2011 Kuntien energiatehokkuussopimuksen ja energiaohjelman vuosiraportti 1 2 Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmä TETS vuosiraportoinnin periaatteet

Energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmä TETS vuosiraportoinnin periaatteet Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimitilayhteisöjen toimenpideohjelma (TETS) Energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmä TETS vuosiraportoinnin periaatteet TETS-yhdyshenkilöpäivä 1.12.2011 Lähtökohtia

Lisätiedot

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Ilari Rautanen 10.10.2016 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy

Lisätiedot

Energia vie % hoitomenoista mitä asialle on tehtävissä?

Energia vie % hoitomenoista mitä asialle on tehtävissä? Energia vie 30-40 % hoitomenoista mitä asialle on tehtävissä? Taloyhtiö 2016 -tapahtuma 06.04.2016, Helsingin Messukeskus DI Petri Pylsy, Kiinteistöliitto l As Oy kerrostalot, 2014, koko maa l 100 % 90

Lisätiedot

Suunnitelmallinen kiinteistön ylläpito

Suunnitelmallinen kiinteistön ylläpito Suunnitelmallinen kiinteistön ylläpito Sisäilma ja terveys terveellinen ja turvallinen toimintaympäristö 24.11.2015 Petri Kuisma Lapin AMK 23.11.2015 1 Sisältö Suunnitelmallinen sisäympäristö Kustannustehokkaat

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

1 ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET

1  ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 1 www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 2017 2025 Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT ENERGIANSÄÄSTÖ- SOPIMUKSET

Lisätiedot

Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit. Ilari Rautanen

Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit. Ilari Rautanen Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit Ilari Rautanen Esityksen sisältö Kodin ja taloyhtiön energiankulutus Rakenteiden, huollon ja ihmisten vaikutus Turha kulutus pois asumismukavuudesta

Lisätiedot

Energiaekspertiksi omassa taloyhtiössä. Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy 6.4.2016, Taloyhtiö 2016

Energiaekspertiksi omassa taloyhtiössä. Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy 6.4.2016, Taloyhtiö 2016 Energiaekspertiksi omassa taloyhtiössä Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy 6.4.2016, Taloyhtiö 2016 Energiaekspertti taloyhtiössä Aktiivinen, talonsa tunteva asukas Isännöinnillä ja kiinteistöhuollolla ei

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Tavoitteiden avulla kohti parempaa automaatiota Sakari Uusitalo Sami Mikkola Rakennusautomaation energiatehokkuusluokitus Standardissa

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä puutuoteteollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 11 yritystä, jotka koostuvat 42

Lisätiedot

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy)

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) 1 Sisältö Rakennusten energiankulutus Rakentamisen määräykset murroksessa Kuinka parantaa

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelma 1(7) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelma Tällä toimenpideohjelmalla Energiateollisuus ry (jäljempänä Toimialaliitto) toteuttaa Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusta,

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 78 yritystä, jotka koostuvat

Lisätiedot

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Arttu Niemikorpi Korjausrakentamisen asiantuntija 3.2.2017 Sisältö Energiansäästöpotentiaali kerros- ja rivitaloissa Mitä laki sanoo energiatehokkuudesta?

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa Tekninen lautakunta 27 23.04.2015 Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa 154/02.07.01/2015 266/02.07.01/2012 Tekla 61 Kiinteistöjen käyttäjien ja ylläpitäjien välillä on ollut

Lisätiedot

Tiivistelmä suuren yrityksen energiakatselmuksesta

Tiivistelmä suuren yrityksen energiakatselmuksesta Tiivistelmä suuren yrityksen energiakatselmuksesta 17.2.2015 Sisältö 1. Ketä velvoite koskee? 2. Määräaika 3. Yrityksen energiakatselmuksen sisältö 4. Kohdekatselmukset 5. Kohdekatselmuksien sisältö 6.

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Hopeatie 0 talo Hopeatie 0 00440, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 979 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Allianssihanke Vuolukiventie 1b

Allianssihanke Vuolukiventie 1b Allianssihanke Vuolukiventie 1b Vuolukiventien projektiallianssin pidennetty takuu ja sopimukseen sisältyvä ylläpito 9.12.2014 Marko Räisänen SRV Rakennus Oy Vuolukiventie 1b peruskorjaus Vuolukiventie

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUS Kuntamarkkinat Kalevi Luoma

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUS Kuntamarkkinat Kalevi Luoma ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUS 2017 2025 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kalevi Luoma Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT ENERGIANSÄÄSTÖ- SOPIMUKSET

Lisätiedot

Ollako iso vai pieni yritys vaihtoehdot jatkossa ja mitä työkaluja on tarjolla? Risto Larmio, Motiva

Ollako iso vai pieni yritys vaihtoehdot jatkossa ja mitä työkaluja on tarjolla? Risto Larmio, Motiva Ollako iso vai pieni yritys vaihtoehdot jatkossa ja mitä työkaluja on tarjolla? Risto Larmio, Motiva Isoille selkeää Mennään energiatehokkuuslain mukaan ja Virasto valvoo toki kannattaa tehdä muutakin

Lisätiedot

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta 1 Sari Hildén, kiinteistöpäällikkö Tilakeskus Helsingin kaupungin rakennuskannan ikäjakauma Arvokiinteistöjä, palvelukiinteistöjä ja torppia, joissa

Lisätiedot

AsOy Rappu PL JYVÄSKYLÄ

AsOy Rappu PL JYVÄSKYLÄ LIITE KIINTEISTÖN KUNTOARVIOON KH 90-00314 - ASUINKIINTEISTÖN KUNTOARVIO LAAJENNETTU ENERGIATALOUDELLINEN SELVITYS 13.6.2013 11.2.2013 1. KOHTEEN TIEDOT 1.1. Kiinteistön perustiedot AsOy Rappu Rakennuksia

Lisätiedot

50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa

50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa www.euronet50-50max.eu 50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa Rauma 9.11.16 Merja Pakkanen Vaasan yliopisto 50/50; idea Hankkeen tarkoituksena on vähentää energiankulutusta kouluissa (ja muissa

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuus Velvoitteet energiankäytön tehostamisesta julkisella sektorilla

Julkisen sektorin energiatehokkuus Velvoitteet energiankäytön tehostamisesta julkisella sektorilla Julkisen sektorin energiatehokkuus Velvoitteet energiankäytön tehostamisesta julkisella sektorilla Timo Ritonummi Energiaosasto 25.4.2013 Energiatehokkuus EU:ssa ja Suomessa Energiatehokkuusdirektiivi

Lisätiedot

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE Tarjoamme asiakkaillemme talotekniikan palvelut uudiskohteiden urakoinnista kiinteistön ylläpitoon ja huoltoon sekä korjausrakentamiseen. Yhteistyössä asiakkaan

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS HANKE-ESITTELY 14.4.2016 Tomi Kiuru, Motiva Oy ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS taustat ja lähtökohdat Energiatehokkuus on yksi tapa leikata laitoksen kustannuksia. Ns. Motivamallisissa

Lisätiedot

ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT

ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT 25.10.2016 Talokeskus Yhtiöt Oy Timo Haapea Linjasaneerausyksikön päällikkö LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ, MITÄ SE TARKOITTAA? Kiinteistön erilaisten tilojen lämpötilojen

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Marketta Karhu, ympäristönsuojeluyksikön päällikkö, Oulun seudunympäristötoimi, Oulun kaupunki Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma Metsäteollisuus ry

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma Metsäteollisuus ry Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelma Metsäteollisuus ry Tällä toimenpideohjelmalla energiavaltainen teollisuus 1 (jäljempänä Teollisuus) toteuttaa Elinkeinoelämän

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelma Liittyvä yritys: Yrityksen nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot, Toimenpideohjelma)

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö ClimBus-ohjelman päätösseminaari 9.-10.6.2009 Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energian loppukulutus vuosina 1990 2006 sekä perusurassa

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiantuotannon toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiantuotannon toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiantuotannon toimenpideohjelma Tällä toimenpideohjelmalla Energiateollisuus ry (jäljempänä Toimialaliitto) toteuttaa Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusta,

Lisätiedot

Sähköisen liikenteen foorumi 2014

Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Miten Suomi hyötyy sähköisestä liikenteestä Hannele Pokka 14.5.2014 Ilmastopaneelin (IPCC) terveiset sähköisen liikkumisen näkökulmasta Kasvihuonepäästöt ovat lisääntyneet

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Lauri Penttinen Hoitokuluista energiaan ja veteen 30-40 %

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

Digital Lasso Solutions

Digital Lasso Solutions Digital Lasso Solutions Ohjelmistojen esittely: MX6 Energia 22.10.2015 Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Oy www.digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Rakennusten

Lisätiedot