LEMPÄÄLÄN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMPÄÄLÄN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2016"

Transkriptio

1 LEMPÄÄLÄN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE Päivitys : Henkilötiedot päivitetty, liiteosiossa teknisen toimen osuutta päivitetty

2 Sisällysluettelo ALKUSANAT 2 JOHDANTO 3 1. SOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET 3 2. SOPIMUKSEN JA TOIMINTASUUNNITELMAN KATTAVUUS 8 3. ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN TAVOITE 9 4. KUNNAN TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Energiansäästön välitavoitteet ja varhaistoimet Julkisten hankintojen energiatehokkuusohjeet Energiatehokkuuden huomioon ottava suunnittelun ohjaus Energiakatselmusten ja niissä havaittujen energiansäästötoimien toteuttaminen Uusien investointien säästötakuu ja/tai rahoitusmenettelyjen käyttö Kulutusseuranta ja energiatehokkuutta kuvaavat tunnusluvut Uudet toimintamallit Koulutus ja tiedotus Uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto 16 5 ENERGIATEHOKKUUDEN RAPORTOINTI 17 LIITTEET: LIITE 1 Tilatoimen tavoitteita ja toimia energiatehokkuuden parantamiseksi LIITE 2 Vesihuoltolaitoksen tavoitteita ja toimia energiatehokkuuden parantamiseksi LIITE 3 Katuvalaistuksen nykytila ja energiansäästötoimenpiteet LIITE 4 Kaavoituksen ja rakennusvalvonnan energiatehokkuustavoitteet ja -toimet LIITE 5 Sosiaali- ja terveystoimen tavoitteet ja toimet energiansäästötavoitteen saavuttamiseksi LIITE 6 Sivistystoimen tavoitteet ja toimet energiansäästötavoitteen saavuttamiseksi LIITE 7 Yleishallinnon tavoitteet ja toimet energiansäästötavoitteen saavuttamiseksi LIITE 8 Ajoneuvojen, työkoneiden ja liikkumisen energiatehokkuuden parantaminen LIITE 9 Lomake Toiminta energiatehokkuuden lisäämiseksi vuonna 2010 Toimenpideajatuksia energian kulutuksen vähentämiseksi Lempäälän kunnan kiinteistöissä 1

3 Alkusanat Lempäälän kunta on aloittanut pitkäjänteisen työn energiankäytön tehostamiseksi. Energiankäytön tehostaminen on osa kestävän kehityksen työtä ja sitä tukevat myös seudulliset, kansalliset ja kansainväliset tavoitteet ja strategiat ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Erityisesti julkiselle hallinnolle on haluttu näissä strategioissa antaa rooli esimerkillisestä toiminnasta. Lempäälän kunta on osaltaan täyttämässä tätä tehtävää. Tämä toimintasuunnitelma on tehty energiansäästötyön työkaluksi kunnan työntekijöiden ja päättäjien käyttöön. Tarkoituksena on, että toimintasuunnitelma on aktiivisessa käytössä ja sen tavoitteiden toteutumista seurataan järjestelmällisesti. Toimintasuunnitelmaa myös päivitetään tarvittaessa, vähintään vuosittain. Energiatehokkuussopimuksen kautta energiansäästötyö käsitetään laajemmin kuin perinteinen omien kiinteistöjen osalta tehtävät energiansäästötoimet. Energiatehokkuutta voidaan parantaa kaikkialla, missä energiaa käytetään, niin kiinteistöissä, hankinnoissa kuin toimintatavoissakin. Tulevaan energiankäyttöön voidaan paljon vaikuttaa myös esimerkiksi maankäytön ja kaavoituksen ratkaisuissa. Energiatehokkuuden parantamiseen pääseminen edellyttää laaja sitoutumista niin kunnan työntekijöiltä kuin päättäjiltäkin. Täytyy muistaa, että energiansäästötyön ainoa päämäärä ei ole ilmastonmuutoksen hillintä, vaan energiatehokkuuden lisääminen on osa kunnan toiminnan tehostamista. Päämääränä on myös tehdä päätöksiä ja hankintoja, jotka pidemmällä ajalla säästävät kunnan kustannuksia. Tähän päästään, kun kaikessa toiminnassa otetaan huomioon hankintojen ja päätösten elinkaaren aikainen energiankäyttö sekä kustannukset, jotka muodostuvat käytöstä ja ylläpidosta. Jotta kokonaisvaltainen energiankäytön tehostamistoiminta voisi toteutua, se edellyttää aktiivista käytännön toimintaa sekä yhteistyötä eri hallinnonkuntien välillä. Jo toimintasuunnitelman tekovaihe on osoittanut, että kunnan sisältä löytyy valtavasti innostusta ja tahtoa tehdä energiansäästötyötä. Pitkäjänteisellä yhteistyöllä ylletään parhaimpiin tuloksiin ja näin menetellen on luvatut tavoitteet mahdollisia toteuttaa. 2

4 Johdanto Kuntien energiatehokkuussopimuksella on työ- ja elinkeinoministeriö kunnan kanssa sopinut yhteistoiminnasta sellaisten toimenpiteiden toteuttamiseksi, jotka ovat Suomen energia- ja ilmastostrategian tavoitteiden mukaisia. Suomen energia- ja ilmastostrategian yksi keskeinen kulmakivi on Kioton pöytäkirjan kasvihuonekaasujen rajoittamisvelvoitteen täyttäminen. Energiantuotannon ja käytön tehokkuuteen ja energiansäästöön sekä uusiutuvien energianlähteiden käytön lisäämiseen liittyvät toimet ovat myös mukana monissa Euroopan yhteisön politiikkatoimissa. Suomi osana Euroopan yhteisöä on sitoutunut näitä velvoitteita noudattamaan. Energiansäästöön liittyen keskeisin on toukokuussa 2006 voimaan tullut direktiivi energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista. Siinä asetetaan jäsenvaltioille ohjeellinen yhdeksän prosentin energiansäästötavoite jaksolla Tämä direktiivi velvoittaa jäsenvaltioita lisäksi varmistamaan, että julkisella sektorilla on esimerkillinen rooli toimeenpanoon liittyen. Energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista annetun direktiivin jälkeen on tavoitteita vielä nostettu. Euroopan unionin ilmastotavoitteiden ja niihin liittyvien Suomen kansallisten tavoitteiden mukaisesti vuoteen 2020 mennessä energiatehokkuutta lisätään keskimäärin 20 prosentilla peruskehitykseen verrattuna vuoteen 2020 mennessä. Ja uusiutuvan energian osuus nostetaan EU:ssa 20 prosenttiin ja Suomessa 38 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Myös nämä tavoitteet kannattaa pitää mielessä energiansäästötoimia suunnitellessa. 1. Sopimuksen lähtökohdat ja perusteet Lempäälän kunta on solminut energiatehokkuussopimuksen Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa Sopimuksen mukaisesti kunta laatii vuoden kuluessa liittymisestään toimintasuunnitelman, jossa esitetään toimet kunnan energiankäytön tehostamiseksi. Energiatehokkuuden toimintasuunnitelmaa on käsitelty energiatehokkuuden ohjausryhmässä vuoden 2010 aikana kahden eri kokoontumisen aikana. Toimintasuunnitelma kiertää eri hallintokunnissa ennen kuin asia käsitellään helmikuussa 2011 teknisessä lautakunnassa ja kunnanhallituksessa. Energiatehokkuussopimuksen yhdyshenkilöksi on nimetty LVI-insinööri Päivi Liejumäki Teknisestä toimesta. Sopimusmenettelyn toteutuksesta vastaa kunnanhallituksen nimeämä energiatehokkuuden ohjausryhmä. Energiatehokkuuden ohjausryhmässä on edustettuina kunnan eri hallinnonalat, kunnan kokonaan omistama vuokrataloyhtiö Sirkkavuori Oy sekä luottamushenkilöitä alla olevan kokoonpanon mukaisesti. Ohjausryhmän jäsenet ovat vastuussa oman hallinnonalansa osalta toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan resursoinnista ja toteutuksesta sekä raportoinnista. 3

5 Energiatehokkuuden ohjausryhmän kokoonpano: Jaakko Hupanen Raimo Nieminen Nina Lehtinen Kari Auvinen Kari Löytty Ilari Rasimus Tiia Levonmaa Arimo Heino Kari Tolonen Saana Raatikainen Paula Länsirinne Panu Pirhonen Päivi Liejumäki Toimialajohtaja, Tekninen toimi, ohjausryhmän puheenjohtaja Toimialajohtaja, Sosiaali- ja terveystoimi Toimialajohtaja, Sivistystoimi Toimialajohtaja, Yleishallinto Toimitusjohtaja, Lempäälän Kehitys Oy Kaavoituspäällikkö Ympäristöpäällikkö Toimitusjohtaja, Sirkkavuori Oy Kunnanvaltuutettu Kunnanvaltuutettu Kunnanvaltuutettu Kunnanhallituksen varajäsen LVI-insinööri, KETS- yhdyshenkilö Ohjausryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, jolloin myös toimintasuunnitelmaa tarvittaessa tarkastetaan. Toimintasuunnitelman välitavoitteiden toteutuminen raportoidaan vuosittain kunnanhallitukselle sekä Työ- ja elinkeinoministeriölle. Hallinnonaloittain toimivat lisäksi energiatehokkuustyöryhmät, jotka vastaavat oman toimialansa käytännön toimien toteutuksesta. 4

6 Teknisen toimen energiatehokkuustyöryhmä Jaakko Hupanen Risto Hämäläinen Timo Nevala Lasse Sampakoski Mervi Järvinen Päivi Liejumäki Toimialajohtaja, tekninen toimi, työryhmän puheenjohtaja Johtava rakennustarkastaja Suunnittelupäällikkö, yhdyskuntatekniikka Vesihuoltoinsinööri, vesihuoltolaitos Tilapalvelupäällikkö, toimitilapalvelu LVI-insinööri, KETS-yhdyshenkilö, työryhmän koollekutsuja Sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä toimiin hallintokuntansa energiatehokkuustyöryhmänä Raimo Nieminen Hanna Karojärvi Tarja Marjamäki Tarja Holttinen Kristiina Kalliovalkama Sari Tommola Sisko Vesander Tuula Salminen Toimialajohtaja, Sosiaali- ja terveystoimi Vanhustyönjohtaja Ylilääkäri Päivähoidon johtaja Vammaistyönjohtaja Hoitotyön johtaja Sosiaalityön johtaja Suunnittelija, Sosiaali- ja terveystoimi 5

7 Sivistystoimen energiatehokkuustyöryhmä Nina Lehtinen Häkli Erkki Reini Raili Torppa Talvikki Alanen Aila Savolainen Katja Kinnunen Anu Aalto Minna Anttila Raisa Sinisalo Markku Päivi Liejumäki Toimialajohtaja, Sivistystoimi Vapaa-aikajohtaja, nuorisopalvelut Rehtori, Lempäälä-opisto, asti Kulttuurikoordinaattori Sivistystoimen talouspäällikkö Kirjastotoimenjohtaja Opettaja, Hakkarin koulu Rehtori, Lastusten koulu Osastosihteeri Suunnittelija, opetuspalvelut ja yleishallinto LVI-insinööri, KETS-yhdyshenkilö Yleishallinnon johtoryhmä toimiin hallintokuntansa energiatehokkuustyöryhmänä Kari Auvinen Terttu Kärki Riitta Valkeejärvi Topi Tolvanen Annika Enqvist Liisa Haikka Markku Vuorinen Timo Perälampi Toimialajohtaja, Yleishallinto Taloussuunnittelupäällikkö Hallintopäällikkö, toimistopalveluyksikön esimies Henkilöstöpäällikkö Siivouspäällikkö, huoltopalveluyksikkö Ruokapalvelupäällikkö Monitoimikeskuksen johtaja Maaseutupäällikkö 6

8 Kunnanhallitus TEM/Motiva -raportointi vuosittain - toimintasuunnitelma ja sen toteutuminen. Energiatehokkuuden ohjausryhmä Teknisen toimen energiatehokkuustyöryhmä Sosiaali- ja terveystoimen energiatehokkuustyöryhmä Sivistystoimen energiatehokkuustyöryhmä Yleishallinnon energiatehokkuustyöryhmä Energiatehokkuuden toimintasuunnitelma kytkeytyy seuraaviin Lempäälän kunnan omiin ja Tampereen seutukunnallisiin ohjelmiin ja hankkeisiin: Tampereen kaupunkiseudun rakennemalli Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MALi) Tampereen kaupunkiseudun Tase-kehittämisohjelma, jossa esitetään liikenteen kaupunkiverkoston toteuttamisohjelma vuoteen Kestävän kehityksen työryhmä on raportoinut Lempäälän kunnan kestävän kehityksen tilasta vuodesta 2004 lähtien joka toinen vuosi. Kunnanvaltuusto on päättänyt, että Lempäälän kunnassa otetaan käyttöön kestävän kehityksen toimintamalli, jolla toteutetaan Aalborgin sitoumusten toteuttamista. TOIMINTASUUNNITEL MA sisältää toimialakohtaiset tavoitteet ja toimet. Toimintasuunnitelma a päivitetään vuosittain. 7

9 Talousarvion yhteydessä esitetään kestävän kehityksen toimia ja niiden toteutumista seurataan tilinpäätösten yhteydessä. Ilmankos-projekti on Tampereen seudulla toteutettava ilmastonmuutoksen hillinnän ja yhteisöllisyyden projekti, johon myös Lempäälän kunta osallistuu. 2. Sopimuksen ja toimintasuunnitelman kattavuus Energiatehokkuussopimus ja toimintasuunnitelma kattavat kunnan suoranaisen energiankäytön, joka pitää sisällään Kunnan hallinnassa olevien rakennusten energiankäytön - kunnan omassa käytössä ja omistuksessa olevat rakennukset, myös asuinrakennukset - kunnan ulos vuokratut tilat silloin, kun kunta maksaa energiankulutuksen ja hoitaa energiankulutuksen seurannan Sopimus kattaa kaiken kunnan oman energiankäytön sekä energiankäytön, joka on seurausta kunnan toimenpiteistä. - Nk. kylmänä kunnalle vuokratut tilat silloin, kun kunta maksaa ja seuraa itse energiankulutustaan (esim. sähkö). - Tilat, jotka kunta itse vuokraa itselleen, kuuluu sopimuksen piiriin. Katu- ja ulkovalaistuksen energiankäyttö Vesihuollon energiankäyttö. Jätehuolto on järjestetty Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimesta, eikä siten kuulu tämän sopimuksen piiriin. Katualueiden ja muiden yleisten alueiden, esim. liikuntareittien, käytön ja ylläpidon energiankulutuksen Liikenteen ja kuljetuksen energiankäytön siltä osin, kun ne eivät ole jonkun muun sopimuksen piirissä. Joukkoliikenteellä on olemassa omat erilliset sopimukset ja toimintasuunnitelmat. Kunnan täysin omistamien yhtiöiden energiankäyttö, mikäli yhtiöt eivät kuulu jonkin muun sopimuksen piiriin. Lempäälän osalta Sirkkavuori Oy on sopimuksessa mukana. Lempäälän Lämpö on solminut oman energia-alan energiatehokkuussopimuksen valtion kanssa, eikä siten kuulu tämän sopimuksen piiriin. Lisäksi voidaan kunnan hyväksi laskea energiansäästö, joka on seurausta kunnan toteuttamista toimenpiteistä, mutta ei koske kunnan omaa toimintaa. Tällöin säästö ei voi kuulua muihin sopimusaloihin. Tällaisista säästöistä voidaan esimerkkinä 8

10 mainita maankäytön suunnittelu ja kaavojen energiataloudellisuus, omakotirakentajille annettava koulutus matalaenergiarakentamisesta. Kunta voi myös tukea taloudellisesti kuntalaisille neuvoa antavia tahoja, esimerkiksi energiatoimistoja. Näiden vaikutusta energiatehokkuuteen on kuitenkin vaikea mitata. 3. Energiatehokkuussopimuksen tavoite Kunnan allekirjoittaman energiatehokkuussopimuksen tavoitteena on ohjeellinen yhdeksän prosentin energiansäästö jaksolla Kunnan energiansäästön kokonaistavoite on kiinteä 2,3 GWh:n energiamäärä, joka pyritään saavuttamaan vuoden 2016 loppuun mennessä. Energiansäästön kokonaistavoite on laskettu kunnan vuoden 2005 sähkön, lämmön ja polttoaineiden kulutuksesta. Tässä sopimuksessa energiansäästöllä tarkoitetaan säästötoimilla saavutettua ja energiayksiköissä ilmaistua vaikutusta. Energiansäästöksi luetaan lisäksi myös ns. laskennallisia säästöjä. Laskennallisilla säästöillä tarkoitetaan sellaisen tulevan kulutuksen estämistä tai alentamista, joka muutoin aiheutuisi ilman toimenpiteitä. Laskennallisesta säästöstä esimerkkinä voidaan mainita energialuokiteltu kodinkone, joka yleensä hankitaan luokaa A. Hankitaan energiatehokkuuden kannalta parempi A++-luokan laite. Tällöin voidaan laskennallinen säästö laskea kulutustietojen perusteella. Toinen esimerkki laskennallisesta säästöstä on uudisrakennus, joka toteutetaan matalaenergiaratkaisuna. Säästö voidaan tällöin laskea esimerkiksi energiaselvityksen laskelman avulla vertaamalla sitä rakennusmääräysten mukaisten vertailuarvojen mukaan laskettuun kulutukseen. Huomioitavaa on, että tavoitteen laskennassa käytettyjä tilastotietoja ei korjata rakenteellisten, ilmastollisten tai muiden tekijöiden vaikutusten osalta. Lempäälän kunta on energiatehokkuussopimuksen myötä sitoutunut toimimaan esimerkillisesti energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistämisessä, levittämään aktiivisesti tietoa tällaisesta toiminnasta ja sen tuloksista, Esimerkillisellä toiminnalla kunta voi osaltaan vaikuttaa myös Suomen kasvihuonepäästöjen vähentämiseen. 4. Kunnan toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet Merkittävin ero aiempiin energiasopimuksiin on se, että energiatehokkuussopimuksessa vastuu energiansäästöstä on selkeästi kaikilla hallintokunnilla. ENERGIANSÄÄSTÖN KOKONAISTAVOITE on 2,3 GWh vuoden 2016 loppuun mennessä. 2,3 GWh vastaa 100 sähkölämmitteisen omakotitalon keskimääräistä sähkönkulutusta. 9

11 Energiatehokkuuden ja energiansäästön yleiset tavoitteet tullaan sopimuskaudella kohdentamaan myös suoraan hallintokunnille. Hallintokuntien vastuulla on omien säästötavoitteidensa täsmentäminen ja tarvittavien toimenpiteiden määrittäminen annettujen ohjeiden mukaan. Niiden vastuulla on sisäinen tiedottaminen ja vuosiraportoinnissa tarvittavan tiedon toimittaminen yhdyshenkilölle. Energiatehokkuussopimuksesta raportoidaan vuosittain Motivaan. Hallintokuntien energiansäästöryhmät ovat työstäneet omat toimensa tämän toimintasuunnitelman liiteosioon. 4.1 Energiansäästön välitavoitteet ja varhaistoimet Lempäälän kunta on sopimukseen liittyessään asentanut energiansäästön välitavoitteiksi 0,5 GWh vuoden 2010 loppuun mennessä 1,5 GWh vuoden 2013 loppuun mennessä Ja sopimuskauden tavoite on 2,3 GWh vuoden 2016 loppuun mennessä. Energiansäästötoimissa huomioidaan Euroopan unionin kaavailut energiatehokkuuden parantamiseksi 20 % vuoteen 2020 mennessä. Joka Lempäälän kunnassa tarkoittaa 5,1 GWh:n energiansäästöä. Merkittävin ero aiempiin energiasopimuksiin on se, että energiatehokkuussopimuksessa vastuu energiansäästöstä on selkeästi kaikilla hallintokunnilla. Energiansäästön varhaistoimiin voidaan laskea vuoden 1991 jälkeen tehdyt energiansäästötoimet, joiden vaikutuksen pysyvyys on vielä sopimuskaudella voimassa. Tällaisia varhaistoimia ovat esimerkiksi katselmointien perusteella toteutetut pitkäikäisimmät toimet, jotka ovat usein isoja rakenteellisia korjauksia (lisäeristäminen, ikkunoiden uusiminen). Varhaistoimien laskemisessa ei oteta huomioon lyhytkestoisesti vaikuttavia toimia, kuten esim. ilmanvaihdon säätöjä. Varhaistoimien laskentaperusteet ohjeistetaan ministeriön toimesta ja niitä vielä täsmennetään. Lempäälän kunta esittää vuosiraportoinnissaan 2010 arvion vuosina toteuttamillaan energiansäästötoimillaan saavutetusta tasosta sekä arvion vaikutusten pysyvyydestä sopimuskaudella vuoteen 2016 mennessä. Tässä tarkastelussa keskitymme sellaisiin säästötoimiin, jotka ovat pitkäikäisiä ja siten voimassa vielä sopimuskauden lopussa. Vuonna 2011 vuosiraportoinnissa esitetään tarkennetut laskelmat niistä varhaistoimien säästöistä, jotka sisällytetään lopulliseen varhaistoimien luetteloon. Varhaistoimista esitetään mitä on tehty ja milloin ja se, mistä tieto on peräisin. 4.2 Julkisten hankintojen energiatehokkuusohjeet Kunnan hankinnat koostuvat erilaisista tuotteista ja palveluista sekä rakennusurakoista. 10

12 Ensimmäinen askel energiatehokkuuden huomioimisessa on arvioida hankinnan todellinen tarve ja käyttötarkoitus. Joissain tapauksissa toimintoja järkiperäistämällä hankintaa ei tarvita lainkaan tai se tarvitaan pienemmässä laajuudessa. Hankinnoissa tehtävät valinnat vaikuttavat merkittävästi useiden tuotteiden ja palveluiden elinaikanaan käyttämän energian ja tuottamiensa kasvihuonekaasujen määriin. Toisaalta energiatehokas hankinta on myös kustannustehokas, kun tarkastellaan elinkaaren aikaisia kustannuksia. Siksi hankintoja tehdessä tarkastellaan tuotteen tai palvelun elinkaaren aikaisia kokonaiskustannuksia ja energiankäyttöä. Hankinnan kohteen energiatehokkuuden määrittely ja arviointi vaativat erityistä osaamista sekä toimialasta että hankintalain asettamista vaatimuksista. Tämän osaamisen kehittäminen on haaste Lempäälän kunnassa. Toisaalta kehittämällä tätä osaamista, kunta säästää pitkällä tähtäimellä myös kustannuksissa. Hankittavat koneet, laitteet ja rakennukset mitoitetaan tarkoituksenmukaisesti ja tarvelähtöisesti. Asennusten, käytön, huollon ja ylläpidon tulee olla tarkoituksenmukaista ja edistää energiatehokkuutta. Energiatehokkuuden edistämisessä otetaan aina huomioon turvallisuus ja terveys, eikä valintoja tehdä sisäilmaolosuhteita, tai muuta terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavaa asiaa, vaarantaen. ENERGIATEHOKAS HANKINTA: 1. Arvioidaan tarvitaanko hankintaa lainkaan, ja jos tarvitaan, missä laajuudessa. 2. Valinnassa kiinnitetään huomiota koko elinkaaren aikaiseen energiankulutukseen ja kustannuksiin. Tavaroiden ja palveluiden toimituksiin vaaditaan liitettäväksi riittävä ohjeistus ja neuvonta sekä tarvittaessa myös koulutusta, jotta varmistutaan tuotteiden energiatehokkuusominaisuuksien hyödyntämisestä. Kunnan hankinnoista osa tehdään hankintayhteistyössä Tampereen kehyskuntien yhteisen hankintatoimiston KuHan kautta. Lempäälän kunnan tulee omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että näiden hankintojen energiatehokkuus tulee nostaa yhdeksi kriteeriksi hankinnoissa. Julkisten hankintojen energiatehokkuusohjeet sisällytetään osaksi kunnan hankintaohjeistusta ja hankintahenkilöstöä opastetaan niiden käyttöön. Hankintaohjeiston ajan tasalla pidosta vastaa talousjohtaja Kari Auvinen. Hankittaessa uutta teknologiaa, joka liittyy energiatehokkuuteen tai uusiutuvien energialähteiden käyttöön, voidaan kunnassa hyödyntää ELY-keskuksesta haettavia tukia. (Energiansäästöinvestointeihin tuki on vuonna 2012 enintään 20 %, ESCO-rahoituksella 25 %) 11

13 Yhtenä toimenpiteenä on luoda järjestelmä, millä raportoidaan hankinnoilla saavutettuja säästöjä. Raportoinnissa seurataan energiansäästön lisäksi elinkaarimallilla laskettuja taloudellisia vaikutuksia. Energiatehokkuuden huomioonottamiseksi hankinnoissa käytetään esim. seuraavia ohjeita ja työkaluja: - Työ- ja elinkeinoministeriö on laatinut suositukset julkisten hankintojen energiatehokkuudesta. Päivitetty versio löytyy esim. Motivan sivuilta - Kuljetuspalvelusopimukset: Liikenne- ja viestintäministeriön ohje ympäristöystävällisten ja energiatehokkaiden kuljetusten hankintaan (löytyy Tarjouspyynnöissä käytetään pakollisia vaatimuksia tai vertailukriteerejä. Näissä sopimuksissa voidaan määritellä kaluston ikään, energiatehokkuuteen ja päästönormeihin liittyviä kriteereitä. Toisaalta voimme vaatia kuljettajilta taloudellisen ajon kurssia jne. Kuljetuspalvelun tuottajan sitoutuminen energiatehokkuuteen voidaan todentaa myös esimerkiksi heidän liittymisellään omiin energiatehokkuussopimusjärjestelmiinsä. Kuljetuspalvelusopimuksia kunnalla on esimerkiksi koulukuljetuksista ja muista tilausajoista ja ateriakuljetuksista. - Toimiston koneet ja laitteet. Suurimmat suhteelliset energiatehostamismahdollisuudet liittyvät ATK- ja toimistolaitteisiin, joissa säästöpotentiaalia on jopa 60 % nykytasoon verrattuna. Hankinnassa otetaan soveltuvin osin käyttöön Energy Star kriteerejä esimerkiksi tietokoneiden, avlaitteiden ja kopiokoneiden hankinnassa. Motivan sivuilta IT-laitteiden hankintaohjeistus ja laskentatyökalu sekä tarjouspyyntömalleja työasemien ja kuvantamislaitteiden hankintaan. - Valaistus. Sisävalaistuksen osuus on koulu- ja toimistorakennuksen sähkönkäytöstä tyypillisesti %. Lisäksi paljon sähköä kuluu myös ulkovalaistukseen. Energiatehokas valaistus pitää sisällään tarpeenmukaisen käytön ja ohjauksen sekä itse valonlähteen tehokkuuden. Valaistuksen energiatehokkuuteen apua löytyy esim. Motivan sivuilta. - Ajoneuvot ja työkoneet. Moottoriajoneuvojen hankinnassa on hyvä kiinnittää huomiota energiatehokkuuteen sekä ympäristö- että taloudellisista syistä. Energiatehokas auto vastaa käyttö- ja kuljetustarvetta sekä kuluttaa vähän polttoainetta. Tapauskohtaisesti voidaan harkita vaihtoehtoisia moottoritekniikoita (sähkö, hybridi, maakaasu). Ominaisuuksien lisäksi kiinnitetään huomiota kuljettajien koulutukseen, kaluston huoltoon sekä kuljetusten järjestämiseen tarkoituksenmukaisesti. Ajoneuvohallintokeskuksen sivuilta (www.ake.fi) löytyy tietokanta, jota kannattaa hyödyntää ajoneuvohankintojen yhteydessä. Sivustolta löytyy tiedot ajoneuvojen päästö- ja energiankulutuksesta. 4.3 Energiatehokkuuden huomioon ottava suunnittelun ohjaus Kunta kehittää suunnittelun ohjausta niin, että valinnoissa otetaan huomioon investointikustannusten lisäksi myös rakennuksen tulevat energia- ja muut käyttökustannukset. 12

14 Toimenpiteinä Kunnan omassa rakentamisessa/rakennuttamisessa otetaan huomioon energiatehokkaat ratkaisut. Uudisrakennus- ja korjausrakennuskohteissa ohjeistetaan suunnittelu ja rakentamisen valvonta niin, että tekniset valinnat perustuvat mahdollisimman suuressa määrin elinkaariedullisuuteen ja energiatehokkuuteen. Suunnitteluvaiheessa teetetään elinkaarikustannus- ja energiavertailut. Kaavoitus- ja liikennesuunnittelulla Suunnitteluvaiheen ratkaisulla päätetään suuresta osasta käytön aikaisista kustannuksista. Siksi on tärkeää panostaa suunnitteluun, hankesuunnitteluun ja suunnittelun ohjaukseen. pyritään vaikuttamaan kunnan yhdyskuntarakenteen energiatehokkuuteen. Pienrakentajien neuvontapalvelua kehitetään seudullisesti. 4.4 Energiakatselmusten ja niissä havaittujen energiansäästötoimien toteuttaminen Lempäälän kunta toteuttaa suunnitelmallisesti energiakatselmuksia rakennusten ja muun toiminnan energiansäästömahdollisuuksien selvittämiseksi. Energiakatselmusten päämääränä on selvittää taloudellisesti kannattavat toimenpiteet energian säästämiseksi. Määrällisiä tavoitteita: 80 % (rakennustilavuudella mitattuna) kunnan rakennuksista on tehty energiakatselmus vuoden 2013 loppuun mennessä. Jos kulutusseurantatietojen perusteella havaitaan normaalista poikkeava energiankulutuksen muutos, jota ei voida selittää rakennuksen käytössä tapahtuneilla muutoksilla, tehdään seurantakatselmus. Käyttöönottokatselmus tehdään pinta-alaltaan yli 1000 m 2 uusissa tai laajasti peruskorjatuissa rakennuksissa taikka rakennuksen käyttötarkoituksen oleellisesti muuttuessa. Selvitetään mahdollisuutta tehdä energiankäyttöä kuvaava todistus rakennukselle energiakatselmuksen yhteydessä. Ulkovalaistuksen, kuljetusten, keittiötoiminnan, vesihuollon ja muun energiankäytön osalta tehdään selvitys energiansäästömahdollisuuksien kartoittamiseksi vuoden 2013 loppuun mennessä. Näissä selvityksissä on tarkoitus keskittyä energiankäytön ja säästön kannalta merkityksellisiin kohteisiin. Toteutetaan energiakatselmuksissa todettuja toimenpiteitä, jotka ovat rakennuksen nykyinen ja tuleva käyttö ENERGIAKATSELMU KSILLA etsitään säästökohteet. Taloudellisesti kannattavat energiansäästökohte et toteutetaan. 13

15 huomioon ottaen tarkoituksenmukaisia ja kustannustehokkaita. Periaatteena: o Ns. nollainvestoinnit ja investoinnit, joiden takaisinmaksuaika on alle yhden vuoden, toteutetaan heti. o Alle kolmen vuoden takaisinmaksuajalla olevat pienemmät investoinnit toteutetaan vuoden sisällä. o Alle viiden vuoden takaisinmaksuajan investoinnit pyritään toteuttamaan erillisinä, ellei lähitulevaisuudessa ole tiedossa suurempia remontteja, jonka yhteydessä investointi voidaan toteuttaa. o Yli viiden vuoden takaisinmaksuajan investoinnit toteutetaan pääosin peruskorjausten ja remonttien yhteydessä. o Takaisinmaksuajoissa otetaan huomioon investointeihin saatava tuki. Tarkempi energiakatselmusten ja energiatehokkuustoimenpiteiden toteuttamissuunnitelma esitetään liitteissä. 4.5 Uusien investointien säästötakuu ja/tai rahoitusmenettelyjen käyttö Energiakatselmuksissa todettujen energiansäästökohteiden toteuttaminen voidaan tehdä budjettirahoituksella tai käyttämällä säästötakuu- ja/tai muita rahoitusmenettelyjä, joilla hankkeita voidaan tehdä kokonaan tai osittain muusta investointibudjetista riippumattomasti. Tarkoituksena on, että budjettirahoituksen puute ei estä kannattavien energiansäästöhankkeiden toteuttamista. ESCO-palveluun (ESCO = energy service company) sisältyy säästön todentaminen. Investointikohteen energiankulutuksen tarkalla seurannalla pyritään varmistamaan säästöjen synty ja pysyvyys. ESCO-palveluja käytettäessä energiatuki on suurempi kuin tavanomaisessa investoinnissa. Hankkiakseen osaamisen ESCO-palvelujen käyttämiseksi Lempäälän kunta nimeää henkilön, joka toimii ESCO-yhdyshenkilönä. ESCO-yhdyshenkilö selvittää ESCO-palvelun yleiset periaatteet ja toimintatavat sekä mahdollisuudet ja käytettävyys kunnan energian käytön tehostamishankkeissa ja korjausrakentamisprojekteissa. ESCO-yhdyshenkilö varmistaa, että kunnan energiayhdyshenkilöt ja rakentamisprojektien päätöksentekijät ovat tietoisia ko. palveluista. Kunta selvittää mahdolliset ESCO-palvelun käyttöä rajoittavat esteet kunnan omissa hallintoja päätöksentekoprosesseissa ja pyrkii vaikuttamaan siihen, että mahdolliset esteet näiden palveluiden käyttöönottamisessa saadaan poistettua. Lisätietoa ESCO-toiminnasta löytyy esimerkiksi Motivan sivuilta (www.motiva.fi). 4.6 Kulutusseuranta ja energiatehokkuutta kuvaavat tunnusluvut Kulutusseuranta on kulutusten kirjaamisen lisäksi tietojen analysointia ja vertaamista aiempiin kulutuksiin vuodenajat huomioiden. 14

16 Kulutusseurannan tarkoituksena on energiatehokkuuden hyvän tason ylläpitäminen ja tarpeettoman energiankulutuksen välttäminen. Tavoitteena on vähintään 80 % rakennusten energiankäytöstä on kuukausitasoisessa seurannassa vuoteen 2013 mennessä vähintään 90 % kunnan koko energiankäytöstä on vuositason seurannassa vuoteen 2013 mennessä tuntiseurannan lisäämisen mahdollisuuksia selvitetään luodaan käytännöt kulutuksen muutoksiin reagoimiseksi Kulutuksenseuranta tulee olla aktiivista ja tavoitteellista. Kulutustietoja seurataan rakennuskohtaisesti, jotta voidaan seurata energiansäästötoimien vaikutusta kulutukseen ja tiedottaa tästä käyttäjille. Lisäksi tutkitaan myös mahdollisuutta mittarointeja lisäämällä seurata erikseen eri toimintojen käyttämää energiaa. Tällaisesta esimerkkinä voidaan mainita vaikka keittiön energian- ja vedenkäyttö tai sähkölämmityskohteissa lämmitykseen kuluvan sähkön erikseen mittaaminen. Kulutusseurantaa pyritään kehittämään tuntimittauksen suuntaan, jolloin päästään helpommin kiinni vikatilanteisiin. Seurantajärjestelmään voidaan luoda hälytysjärjestelmiä. Rakennusten lisäksi kulutusseurantaa kehitetään vesihuollossa sekä ulko- ja tievalaistuksen osalta. 4.7 Uudet toimintamallit Lempäälän kunnan tavoitteena on energiansäästöä edistävien uusien toimintamallien kehittäminen ja käyttöönotto. Tällaisia toimintamalleja voidaan kehittää suunnittelemalla ja ottamalla käyttöön esimerkiksi tietotekniikan energiatehokkaaseen käytön ohjeistus, toimistolaitteiden, valaistuksen tai keittiölaitteiden energiatehokkaan käytön ohjeistus, kuljetusten tehostaminen/yhdistäminen, Matkustusohjeessa kannustetaan pyöräilyyn, kävelyyn ja julkisen liikenteen käyttöön sekä kimppakyytien järjestämiseen niin työmatkoilla kuin työhön liittyvillä matkoilla. Liikkumiseen voi vaikuttaa myös perimällä autopaikoista kustannuksia vastaava korvaus. Toisaalta huolehditaan riittävistä ja turvallisista polkupyöräparkeista. Kiinteistöhuollon huoltokirjat muutetaan sähköisiksi ja otetaan Toimintatapoja muuttamalla voidaan saada pienillä panostuksilla suuria säästöjä. aktiiviseen käyttöön. Kiinnitetään huomiota erilaisten lämmitysten, sulatusten ja valaistusten käyttöön. Tärkeää on myös parantaa hallintokuntien välistä toimintatapoja. Kehitetään uusia innovatiivisia toimintamalleja. 15

17 4.8 Koulutus ja tiedotus Energiatehokkuussopimuksen mukaisesti koulutus- ja tiedotustoiminnan tavoitteina on, että 1. henkilöstöllä on omiin tehtäviinsä ja toimintaansa liittyen tarpeelliset tiedot ja valmiudet energian tehokkaaseen käyttöön ja energiansäästöön. 2. kunnan esimerkillinen toiminta energiansäästössä ja energiatehokkuutta koskevissa asioissa tiedotetaan aktiivisesti sekä organisaation sisällä että organisaatiosta ulospäin. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi energiansäästöön ja energian tehokkaaseen käyttöön sisältyvät asiat liitetään henkilöstön ja luottamushenkilöiden koulutuksiin sekä kasvatus- ja opetustoimintaan. Energiatehokkuussopimuksesta ja sen toimeenpanosta viestitään henkilöstölle ja luottamusmiehille. Eri tahoja kannustetaan keskinäiseen tiedonvaihtoon. Toimitaan yhteistyössä tiedotusvälineiden sekä Kunnan rooli on olla esimerkillinen energian käytön tehostamisessa ja energian säästämisessä. energiansäästön että uusiutuvien energianlähteiden edistämisestä vastaavien organisaatioiden kanssa. Järjestää näyttelyjä ja tapahtumia yhdessä muiden tahojen kanssa tiedon välittämiseksi kansalaisille ja yhteisöille. Energiatehokkuutta osoittavat todistukset asetetaan näkyville niissä rakennuksissa, joihin sellainen on laadittu ja joissa todistuksen esillepano on esimerkillisen toiminnan osoittamiseksi tarkoituksenmukaista. Energiansäästötoiminta tarvitsee säännöllistä motivointia ja kiinnostuksen ylläpitämistä. Jokainen toimiala tilastoi järjestetyt koulutukset, tapahtumat ja tiedotuksen, esimerkiksi paikallislehtien jutut aiheesta. Toimet kerätään vuosittaiseen raportointiin. Lempäälän kunta toimii aktiivisesti seudullisessa yhteistyössä energiansäästöasioissa muiden Tampereen seudun kuntien kanssa. Yhteistyö on alan ihmisten yhteisiä tapaamisia ja hyvien käytäntöjen jakamista muiden kuntien kanssa. Kunnat voivat myös yhteisesti järjestää esimerkiksi neuvontapalveluita ja energiansäästötapahtumia. 4.9 Uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto Lempäälän kunta edistää uusiutuvien energianlähteiden käyttöä kunnan alueella ja erityisesti omassa toiminnassaan. Lempäälän kunta kartoittaa uusiutuvien energialähteiden käyttömahdollisuudet uusiutuvan energian katselmuksella koko kunnan alueella tai tarkoituksenmukaisella osa-alueella vuoteen 2013 mennessä. 16

18 Uusiutuvien energialähteiden käyttöä koskevia investointimahdollisuuksia selvitetään energiakatselmointien yhteydessä. Sähkö- ja öljylämmitteisissä kohteissa, joita ei voida liittää kaasuverkostoon eikä kaukolämpöön, selvitetään mahdollisuutta mm. hyödyntää lämpöpumppuja ja kotimaista energiaa. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi hajaasutusalueenkoulut ja päiväkodit. Selvitetään mahdollisuudet osallistua pilotti- tai kehityshankkeisiin, jotka liittyvät uusiutuviin energialähteisiin ja energiatehokkuuden parantamiseen. 5 Energiatehokkuuden raportointi Lempäälän kunta raportoi vuosittain huhtikuun loppuun mennessä edellisen vuoden energiankäytöstä, sopimuksen mukaisista toimenpiteistä sekä asetettujen tavoitteiden toteutumisesta Motiva Oy:lle sen ohjeiden mukaan. Ensimmäisen kerran raportointi tehdään huhtikuussa Raportoinnin vastuuhenkilönä on energiatehokkuussopimuksen yhdyshenkilö. Raportointiin osallistuvat kaikki hallintokunnat. Energiatehokkuuden toimenpiteistä kerätään tietoa hallintokunnittain käyttäen apuna sivistystoimen energiansäästöryhmän kehittelemää lomaketta, joka löytyy tämän toimintasuunnitelman liiteosiosta. Energiankulutustietoja ja saavutettuja säästöjä esitellään vuosittain kunnanhallitukselle. Lisäksi Lempäälän kunnan kestävän kehityksen raportti sisältää energia- ja päästötietoja. Kestävän kehityksen raportin osana raportoidaan tarkemmin myös energiansäästötyöstä. Energiankulutustietoja tulee myös käsitellä energiatehokkuuden ohjausryhmässä säännöllisin väliajoin. Raportoinnin yhteydessä seurataan myös budjetin toteutumista ja laaditaan budjetit seuraavalle toimintavuodelle hallintokunnittain. 17

19 Tilatoimen tavoitteita ja toimia energiatehokkuuden parantamiseksi LIITE 1 KIINTEISTÖT Kiinteistöjen energiankulutukseen vaikutetaan kaikilla hallinnonaloilla. Teknisellä toimella ja Sirkkavuoressa on vastuu tehdä uudet rakennukset energiatehokkaiksi, tehdä perusparannuksien yhteydessä energiaremontit ja huoltaa kiinteistöt ja laitteet niin, ettei energiaa kuluteta turhaan. Kaikki kunnassa ovat vastuussa siitä, että kiinteistöjä ja laitteita käytetään energiatehokkaasti: lämpötiloja ei nosteta liian korkeiksi, lämpötila mitataan keskeltä huonetta. valot ja laitteet sammutetaan, kun niitä ei käytetä, ovia ja ikkunoita ei pidetä turhaan auki, ilmoitetaan huoltomiehelle vioista kuten vuotavista vesikalusteista ja esimerkiksi huonoista ikkunatiivisteistä jne. KULUTUSSEURANTA Kiinteistöjen kulutusseuranta on hyvällä tasolla. Tavoitteena on, että 80 % kiinteistökannasta tilavuudella mitattuna on kuukausittaisessa kulutusseurannassa vuoteen 2013 mennessä. Kiinteistöjä Enerkey -kulutusseurannassa oli 2010 syyskuussa 51 kpl, yhteensä m 3. Näistä kohteista sähkön osalta 26 kohdetta on tuntitason seurannassa. Tammikuussa 2012 kohteita 53 kpl ( m 3 ), näistä 30 kiinteistöä on sähkön osalta tuntitason seurannassa. ENERGIATEHOKKUUDEN SEURANTA Energiatehokkuutta kiinteistöjen osalta seurataan ominaiskulutusten perusteella. Kulutuksia seurataan aktiivisesti ja muutoksiin etsitään syyt. Energiatehokkuuden seurantaa tekevät huoltohenkilöstö aina kirjatessaan kulutuslukemia sekä systemaattisia läpikäyntejä tekee LVI-insinööri kausittain. Kulutusseurantajärjestelmän ilmoittaessa kulutuksen muutoksista selvitetään syyt välittömästi. UUSIUTUVAT POLTTOAINEET Öljylämmitteisten kiinteistöjen osalta etsitään ratkaisua muuttaa lämmöntuotantoa uusiutuvaksi esim. lämpöyrittäjätoiminnan kautta. Uusiutuvien polttoaineiden käyttöä tarkastellaan uusiutuvien kuntakatselmuksessa, mikä tullaan tekemään seudullisesti vuoden 2013 loppuun mennessä. ENERGIAKATSELMUKSET Alkuperäinen tavoite on tehdä 80 % rakennuksista (tilavuudella mitattuna) energiakatselmus vuoden 2013 loppuun mennessä. Näissä luvuissa ei ole mukana Sirkkavuoren asuinrakennuksia. Aikatavoitetta muutetaan alkuperäisestä johtuen kahden suuren kohteen, terveyskeskuksen ja Lempoisten koulun, meneillään olevasta ja suunnitteilla olevasta laajennuksesta ja peruskorjauksesta. Nämä kohteet tullaan katselmoimaan takuuaikana. Näiden kohteiden katselmukset voidaan tehdä Tapre-hankkeen puitteissa kehitettävän käyttöönottokatselmoinnin mukaisesti. Vuosittaiset tavoitteet: m3 3 kpl, toteutunut suunnitellusti m3 7 kpl, toteutunut suunnitellusti 2012 n m3, toteutunut m3, 6 katselmusta (5 kohdetta), m3, 2 kpl m3 Terveyskeskus käyttöönottokatselmus m3 Lempoisten koulun käyttöönottokatselmus YHTEENSÄ n m3 (Huom m3 enemmän kuin alkuperäisessä suunnitelmassa.) 18

20 Vuonna 2010 on tehty energiakatselmukset kolmeen kohteeseen: Kohde Tilavuus m3 Mansikkamäen ja Mansikkamutkan päiväkoti Ilmanvaihtosaneeraus Mansikkamäen pk:ssa ESCOhankkeena katselmuksen pohjalta. Kuljun koulu (pääkoulu + puukoulu) Katselmuksen mukaisesti öljylämmityksestä kaukolämpöön siirtyminen vuonna Katselmuksen mukaisesti suunnitellaan ikkunoiden uusinta puukoululla ? Kuljun tiilikoulu Katselmuksen mukaisesti öljylämmityksestä kaukolämpöön siirtyminen vuonna Kirjaston ilmanvaihtoremontti energian säästämiseksi vuonna 2011 ESCO-hankkeena. YHTEENSÄ VUONNA Vuonna 2011 aikana tehdyt energiakatselmukset 4-5 vanhaan kohteeseen ja lisäksi käyttöönottokatselmukset ennen takuuajan päätymistä tarvittaviin kohteisiin. Suunnitelmissa seuraavat: Kohde Tilavuus m3 Leikkiniityn päiväkoti Käyttöönottokatselmus tehdään kevättalvella Suuri lämmönkulutus (noin 67 kwh/m3/vuosi). Lämpö maakaasulla. Karhumäen päiväkoti 990 Käyttöönottokatselmus tehdään mahdollisimman pian. Suuri sähkönkulutus (noin 100 kwh/m3/vuosi). Sähkölämmityskohde ilmalämpöpumpulla Kuljun terveysasema Suurin ominaislämmönkulutus, ilmanvaihtosaneeraus tulossa. Kanavan koulu IV ilman LTO:ta, vanhat koneet. Hakkarin koulu IV ilman LTO:ta, kattoremontti tulossa. Mainiemi I ja II Kunnan keskusvirastot. Suuri kulutus. IV ilman LTO:a. Sääksjärven koulu Suurin kiinteistö, sähkön kulutus keskimääräistä suurempaa. YHTEENSÄ VUONNA Vuonna 2012 tehdyt energiakatselmukset ja käyttöönottokatselmukset: Kohde Tilavuus m3 Moision koulun laajennus Käyttöönottokatselmus tehdään kevättalvella 2012, noin 1,5 vuotta käyttöönotosta. Moision koulu Katselmoidaan laajennuksen yhteydessä. Kuokkalan koulu Päiväkoti Kuusimäki Päiväkoti Pihlajamäki Himminkoto YHTEENSÄ VUONNA YHTEENSÄ v loppuun men

2011, Kuusamon kaupunki. Millaisia tuloksia energiatehokkuussopimuksella on saavutettu?

2011, Kuusamon kaupunki. Millaisia tuloksia energiatehokkuussopimuksella on saavutettu? Millaisia tuloksia energiatehokkuussopimuksella on saavutettu? Kuusamo. Pinta-ala 5 809 km² Asukasluku 15 740 Asukastiheys 3,16 as/km² Kaupungin kiinteistöt 2011-647 000 m³ 2014-627 100 m³ josta lämmintä

Lisätiedot

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy ENERGIANSÄÄSTÖ? ENERGIATEHOKKUUS! ENERGIATEHOKKUUS Energian tehokas hyödyntäminen

Lisätiedot

Kunta-alan energiatehokkuussopimus

Kunta-alan energiatehokkuussopimus 1 Kunta-alan energiatehokkuussopimus 2017-2025 Lähtökohdat Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa.

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ja kunnan energiatehokkuussopimus (2008 2016)

Työ- ja elinkeinoministeriön ja kunnan energiatehokkuussopimus (2008 2016) TEM/8/05.05.01/2010 Työ- ja elinkeinoministeriön ja kunnan energiatehokkuussopimus (2008 2016) 1 Sopimuksen lähtökohdat ja perusteet Tällä sopimuksella työ- ja elinkeinoministeriö (jäljempänä Ministeriö)

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin terveyskeskus 3.12.2010 1 1. Helsingin kaupungin terveyskeskuksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Kaupungin terveyskeskuksen energiankulutus... 3 1.2 Energiansäästötavoite

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Energiantehokkuussopimus vuosille / /2016

Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Energiantehokkuussopimus vuosille / /2016 Tekninen lautakunta 134 15.11.2016 Kunnanhallitus 277 21.11.2016 Energiantehokkuussopimus vuosille 2017-2025 532/10.03.02/2016 Tekninen lautakunta 15.11.2016 134 Mäntsälän kunta solmi 3.10.2002 kauppa-

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Uusiutuvan energian kuntakatselmus Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Kuntien KETS ja KEO sopimukset KETS (Kuntien energiatehokkuussopimus) yli 20 000 asukkaan kunnat yli 20 000 MWh/a:n kuntayhtymät KEO (Kuntien

Lisätiedot

Kunnat edelläkävijöinä energiatehokkuudessa Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari 8.5.2012. Pertti Koski

Kunnat edelläkävijöinä energiatehokkuudessa Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari 8.5.2012. Pertti Koski Kunnat edelläkävijöinä energiatehokkuudessa Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari Pertti Koski Kunnat edelläkävijöinä ja tiennäyttäjinä energiatehokkuudessa Energiapalveludirektiivi edellyttää kunnilta

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP)

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma... 4 3. Johtopäätökset... 5 LIITE: Kestävän

Lisätiedot

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä.

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Helsinki aikoo vähentää CO 2 -päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä kaupungin, sen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen sekä yritysten

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset, tuloksia, esimerkkejä. Suvi Holm Tampereen energiatoimisto Ekokumppanit Oy

Energiatehokkuussopimukset, tuloksia, esimerkkejä. Suvi Holm Tampereen energiatoimisto Ekokumppanit Oy Energiatehokkuussopimukset, tuloksia, esimerkkejä Suvi Holm Tampereen energiatoimisto Ekokumppanit Oy Energiatehokas Pirkanmaa hanke kuntaseminaari 16.12.2010 Vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset energiapalveludirektiivin

Lisätiedot

Energiapalveludirektiivi (ESD) ja uudet energiatehokkuussopimukset 2008-2016

Energiapalveludirektiivi (ESD) ja uudet energiatehokkuussopimukset 2008-2016 Energiapalveludirektiivi (ESD) ja uudet energiatehokkuussopimukset 2008-2016 06.11.2007 Heikki Väisänen Kauppa- ja teollisuusministeriö 11/9/2007 1 Energiapalveludirektiivin sisällöstä ESD koskee kaikkea

Lisätiedot

Kuntien energiaohjelma 2008 2016 liittymisasiakirja

Kuntien energiaohjelma 2008 2016 liittymisasiakirja TEM/7/05.05.01/2010 Kuntien energiaohjelma 2008 2016 liittymisasiakirja Työ- ja elinkeinoministeriö (jäljempänä Ministeriö), Suomen Kuntaliitto (jäljempänä Kuntaliitto) ja Motiva Oy (jäljempänä Motiva)

Lisätiedot

KOKEMUKSIA KUNTASEKTORILTA

KOKEMUKSIA KUNTASEKTORILTA KOKEMUKSIA KUNTASEKTORILTA Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat Terhi Harjulehto 15.3.2012 SISÄLTÖ Energiakolmio-esittely Toimintasuunnitelma-hankkeista - Toimeksianto - Toimintamalli, versiot

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa

Lisätiedot

energiatehokkuussopimus

energiatehokkuussopimus HUS-kuntayhtymän energiatehokkuussopimus Liittyjä Tämän sopimuksen kiinteänä osana ovat liittymistiedot sekä työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton allekirjoittama Kunta-alan energiatehokkuussopimus.

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimuksesta tulevat velvoitteet. 2) nimeää KET -sopimuksen yhteyshenkilön. 7) raportoi vuosittain energiansäästön toteutumat

Energiatehokkuussopimuksesta tulevat velvoitteet. 2) nimeää KET -sopimuksen yhteyshenkilön. 7) raportoi vuosittain energiansäästön toteutumat Liittyminen Kuntasektorin Energiatehokkuussopimukseen YLK 13.10.2009 177 Taustaa Kauppa- ja teollisuusministeriö on lähettänyt keväällä 2007 lähettänyt pääkaupunkiseudun kaupungeille pyynnön ilmoittaa

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Selvää säästöä energiatehokkuussopimuksilla ja ESCO -toiminnalla

Selvää säästöä energiatehokkuussopimuksilla ja ESCO -toiminnalla Selvää säästöä energiatehokkuussopimuksilla ja ESCO -toiminnalla Kuntien investoinnit ympäristöä ja kustannuksia säästäen 6.10.2010 Esityksen sisältö Kuntien energiatehokkuussopimukset Energiakatselmukset

Lisätiedot

Lahden Tilakeskuksen kiinteistöjen energiatehokkuuden edistäminen Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola

Lahden Tilakeskuksen kiinteistöjen energiatehokkuuden edistäminen Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola Lahden Tilakeskuksen kiinteistöjen energiatehokkuuden edistäminen Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola Lahden kaupungin Energiatehokkuussopimus 2008-2016 Lahden kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön välinen

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 2017 2025 Energiantuotannon toimenpideohjelma 8.5.2017 Sirpa Leino, Energiateollisuus ry Energia-ala lähtenyt heti vakuuttavasti mukaan Energia-alan sopimuksen kattavuus erittäin

Lisätiedot

Energiakatselmukset kannattavat

Energiakatselmukset kannattavat Energiakatselmukset kannattavat 8.10.2009 Tapio Jalo Esityksen sisältö Mikä on energiakatselmus? Mitä hyötyä on energiakatselmuksesta? Mistä tekijä energiakatselmukseen? Miten teetän energiakatselmuksen

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma:

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Seurantaindikaattorit ja kyselyn tulokset 2012 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 24.7.2012 PL 302, 53101 Lappeenranta Pohjolankatu 14 puh. (05) 6161 faksi (05) 616 4375

Lisätiedot

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen 12.5.2016 Helsingin energiatehokkuussopimukset Mukana kaikilla energiatehokkuussopimuskausilla (pilotointi alkaen vuodesta

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hallintokunta Pelastuslaitos

Helsingin kaupungin hallintokunta Pelastuslaitos ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin hallintokunta Pelastuslaitos vuoden 2015 talousarvion liitteeksi 11.12.2014 1 1. Helsingin kaupungin hallintokunta Pelastuslaitoksen energiansäästösuunnitelma...

Lisätiedot

Kuntien energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Kajaani 27.8.2015

Kuntien energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Kajaani 27.8.2015 Kuntien energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Kajaani 27.8.2015 Esityksen sisältö Energiatehokkuus ja haasteet Energiatehokkuussopimus Mitä ja miksi? Tuloksia Tulevaisuus Tehokkuuden parantaminen

Lisätiedot

Seuranta ja raportointi

Seuranta ja raportointi Seuranta ja raportointi Kuntayhdyshenkilöpäivät 2017 8.-9.2017 Saara Elväs Esityksen sisältö Miksi raportoidaan Raportointiaikataulu Vastuuhenkilöt ja käyttöoikeudet Raportoinnin toteutus ja sisältö Palautetieto

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Miksi energiaeksperttejä? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara 11.02.2014 1 1. Helsingin kaupungin Staran energiansäästösuunnitelma... 3 2. Stara energiankuluttajana... 4 2.1 Toimipisteet...

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa

Lisätiedot

Energiatehokkuustyö kampuksilla. Juha Viholainen, Granlund Consulting Oy

Energiatehokkuustyö kampuksilla. Juha Viholainen, Granlund Consulting Oy Energiatehokkuustyö kampuksilla Juha Viholainen, Granlund Consulting Oy Energia- ja kestävyystavoitteet muokkaavat toimintaympäristöä 2 Kestävän kehityksen visio Energian rooli on merkittävä kestävän kehityksen

Lisätiedot

Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset

Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Energiatehokkuus kuljetuspalveluiden julkisissa hankinnoissa seminaari 7.11.2012 Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä 30.11.2016 Luotettavaa tietoa ja vaikuttavia ratkaisuja resurssitehokkaisiin toimiin

Lisätiedot

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 1 Liittymistilanne Vuoden 1 loppuun mennessä kemianteollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 31 yritystä, jotka koostuvat 47 raportoivasta

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset ja uusiutuvan energian rooli tavoitteiden saavuttamisessa Risto Larmio Risto Larmio, Motiva

Energiatehokkuussopimukset ja uusiutuvan energian rooli tavoitteiden saavuttamisessa Risto Larmio Risto Larmio, Motiva Energiatehokkuussopimukset ja uusiutuvan energian rooli tavoitteiden saavuttamisessa Risto Larmio 14.3.2017 Risto Larmio, Motiva Energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

tuloksia Liittymistilanne 000 euroa. Kuva 1

tuloksia Liittymistilanne 000 euroa. Kuva 1 Matkailu- ja ravintolapalveluiden toimenpideohjelmann tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä Matkailu- ja ravintolapalveluiden (MaRa) toimenpideohjelmaan oli liittynytt yhteensä

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Energiavaltaisen teollisuuden energiatehokkuussopimus Info- ja keskustelutilaisuus Ravintola Bank, Unioninkatu 22, Helsinki 14.6.2007 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Uuden energiatehokkuussopimuskokonaisuuden

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, 15.02.2016 Toni Semenoja Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Energian järkevä, tehokas ja taloudellinen käyttö on niin asiakkaan kuin energiayhtiönkin etu. Energia-alan

Lisätiedot

Energiantuotannon toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiantuotannon toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiantuotannon toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiantuotannon toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 34 yritystä, jotka koostuvat 21 raportoivasta

Lisätiedot

Energiatehokas koti asukas avainasemassa. Asuminen ja ilmastonmuutos Ajankohtaisseminaari 12.2.2008 Päivi Laitila

Energiatehokas koti asukas avainasemassa. Asuminen ja ilmastonmuutos Ajankohtaisseminaari 12.2.2008 Päivi Laitila Energiatehokas koti asukas avainasemassa Ajankohtaisseminaari Päivi Laitila Motiva - asiantuntija energian ja materiaalien tehokkaassa käytössä Motiva yhtiönä 100 % valtion omistama valtionhallinnon sidosyksikkö

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen

Lisätiedot

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Sisällys 1. Kulutuksen seuranta 2. Ympäristösuunnitelma 3. Valaistus 4. Uusien keittiölaitteiden hankinta 5. Keittiön energiankulutuksen

Lisätiedot

MIKÄ TOIMII, MIKÄ EI, MITÄ UUTTA TARVITAAN, MITÄ EI HALUTA

MIKÄ TOIMII, MIKÄ EI, MITÄ UUTTA TARVITAAN, MITÄ EI HALUTA TEM29020801 UUSIUTUVA ENERGIA ENERGIANSÄÄSTÖ ENERGIATEHOKKUUS MIKÄ TOIMII, MIKÄ EI, MITÄ UUTTA TARVITAAN, MITÄ EI HALUTA OLAVI TIKKA HKR- RAKENNUTTAJA HELSINGIN KAUPUNKI TEM29020808 YLEISESTI HUONOSTI

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

Taloyhtiön energiansäästö

Taloyhtiön energiansäästö Taloyhtiön energiansäästö Hallitusforum 19.03.2011 Messukeskus, Helsinki Petri Pylsy, Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto ry Mitä rakennusten energiatehokkuus on Energiatehokkuus paranee, kun Pienemmällä

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Elinkeinoelämän yleiseen toimenpideohjelmaan teollisuus

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Elinkeinoelämän yleiseen toimenpideohjelmaan teollisuus 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Elinkeinoelämän yleiseen toimenpideohjelmaan teollisuus 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 23 25.02.2014 Tekninen lautakunta 59 27.05.2014 Tekninen lautakunta 97 30.09.2014. Energiansäästötoimenpiteet 467/10.03.

Tekninen lautakunta 23 25.02.2014 Tekninen lautakunta 59 27.05.2014 Tekninen lautakunta 97 30.09.2014. Energiansäästötoimenpiteet 467/10.03. Tekninen lautakunta 23 25.02.2014 Tekninen lautakunta 59 27.05.2014 Tekninen lautakunta 97 30.09.2014 Energiansäästötoimenpiteet 467/10.03.02/2014 Tekla 25.02.2014 23 Valmistelija: työpäällikkö Janne Ilmalahti,

Lisätiedot

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli Emilia Olkanen & Lauri Penttinen TARMO Asuinalueiden viihtyisyys Asumisen mukavuus Yhteisöllisyys Rakennusten toiminnallisuus Energiatehokkuuden

Lisätiedot

Helsingin kaupungin henkilöstökeskus

Helsingin kaupungin henkilöstökeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin henkilöstökeskus vuoden 2011 talousarvion liitteeksi 6.9.2010 1 1. Helsingin kaupungin henkilöstökeskuksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Kaupungin henkilöstökeskuksen

Lisätiedot

Roihuvuori seuran energia ilta

Roihuvuori seuran energia ilta Roihuvuori seuran energia ilta Asuinkerrostalon energiatehokkuuden parantaminen Johtava asiantuntija 13.10.2010 Alustuksen sisältö Motivan toimialueet Asuinkerrostalon energiankulutus ja säästömahdollisuudet

Lisätiedot

Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT

Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT 2 Case-tapaus: Päiväkoti Saana Lpk Saana, rakennusvuosi 1963,

Lisätiedot

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011 Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011 Liittymistilanne Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan oli vuoden 2011 lopussa liittynyt 25 jäsenyhteisöä, joiden liittymisasiakirjoista

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja sen laadinta. KETS-yhdyshenkilöpäivät Okariina Rauta

Toimintasuunnitelma ja sen laadinta. KETS-yhdyshenkilöpäivät Okariina Rauta Toimintasuunnitelma ja sen laadinta KETS-yhdyshenkilöpäivät 8. 9.11.2017 Okariina Rauta Esityksen sisältö: Osio 1: Toimintasuunnitelman läpikäynti Osio 2: Yhteiskeskustelu - tarpeet, toiveet, näkemykset

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Energiatehokkuussopimus

Toimintasuunnitelma Energiatehokkuussopimus Toimintasuunnitelma Energiatehokkuussopimus 2017-2025 Joensuun kaupunki xx.11.2017 Toiminnan tausta ja organisointi Joensuun kaupunki on liittynyt kunta-alan energiatehokkuussopimukseen vuosille 2017 2025.

Lisätiedot

MITEN PÄÄSEN HELPOSTI KIINNI ENERGIANSÄÄSTÖÖN - MONISTETTAVAT KONSEPTIT. Eero Kokkonen

MITEN PÄÄSEN HELPOSTI KIINNI ENERGIANSÄÄSTÖÖN - MONISTETTAVAT KONSEPTIT. Eero Kokkonen MITEN PÄÄSEN HELPOSTI KIINNI ENERGIANSÄÄSTÖÖN - MONISTETTAVAT KONSEPTIT Eero Kokkonen 3.5.2017 MITEN PÄÄSEN KIINNI ENERGIANSÄÄSTÖÖN Energiansäästötavoitteiden asettaminen sopimuskaudelle Tunnista kiinteistökannastasi

Lisätiedot

Kiinteistö- ja toimitilapalveluverkoston kokoontuminen 6.4.2011

Kiinteistö- ja toimitilapalveluverkoston kokoontuminen 6.4.2011 Kiinteistö- ja toimitilapalveluverkoston kokoontuminen 6.4.2011 ENERGIAKOLMIO OY Energia-alan asiantuntijayritys Henkilökunta 69 Perustettu 1995 Toimipaikka Jyväskylä Emoyhtiö Alpiq Group Yrityssektorilta

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelmaan 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

Kunnat energiatehokkuuden suunnannäyttäjinä Energiatehokkuus hankintaohjeessa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

Kunnat energiatehokkuuden suunnannäyttäjinä Energiatehokkuus hankintaohjeessa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Kunnat energiatehokkuuden suunnannäyttäjinä Energiatehokkuus hankintaohjeessa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Hankintapalvelu Motivan organisaatiossa Hankintayksiköt Yritykset Uusiutuva energia Lämmitys ja

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET2017 2025 https://www.youtube.com/watch?v=nkqhxsuulwe Energiatehokkuussopimukset 2008-2016 - tuloksia 2 https://www.youtube.com/watch?v=ttpip5evtmo Taustat Energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiöissä

Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiöissä Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiöissä Energiaekspertin peruskurssi osa 1: lämpö & vesi 17.03.2014, Tampere DI Petri Pylsy Ekspertti ei kuitenkaan koske säätöihin, sen tekee aina kiinteistönhoitaja

Lisätiedot

Valaistus. Valaistus voi kuluttaa miltei 30% normaalin toimistorakennuksen sähköenergiankulutuksesta,

Valaistus. Valaistus voi kuluttaa miltei 30% normaalin toimistorakennuksen sähköenergiankulutuksesta, Valaistus Valaistus voi kuluttaa miltei 30% normaalin toimistorakennuksen sähköenergiankulutuksesta, koulurakennuksissa valaistus voi kattaa jopa 40%. Valaistusta tulisi käyttää ainoastaan tarpeeseen ja

Lisätiedot

Energiatehokkaat isännöinti-palvelut: VVO:n kokemuksia

Energiatehokkaat isännöinti-palvelut: VVO:n kokemuksia Energiatehokkaat isännöinti-palvelut: VVO:n kokemuksia 23.11.2010 Kimmo Rintala VVO:n esittely VVO on eläkevakuutusyhtiöiden ja ammattiliittojen omistama vuokra-asuntoyritys: Perustettu 1969 Asuntoja n.

Lisätiedot

Kaupungin ja TEM:n välisen energiatehokkuussopimuksen toteuttaminen Kuopion kaupungissa

Kaupungin ja TEM:n välisen energiatehokkuussopimuksen toteuttaminen Kuopion kaupungissa Kaupungin ja TEM:n välisen energiatehokkuussopimuksen toteuttaminen Kuopion kaupungissa 24.2.2010 Kuntien energiatehokkuuden työkalut Mervi Weckström-Räisänen Energiatehokkuushankkeen projektipäällikkö

Lisätiedot

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Maija Hakanen, ympäristöpäällikkö, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010 Tampere Uhkat (=kustannukset,

Lisätiedot

Oulun kaupungin päiväkotien energiakisa 2014 / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiankäyttö. 04.09.2014 Pekka Karppanen

Oulun kaupungin päiväkotien energiakisa 2014 / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiankäyttö. 04.09.2014 Pekka Karppanen Oulun kaupungin päiväkotien energiakisa 2014 / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiankäyttö 04.09.2014 Pekka Karppanen Valaistuksen- ja vedenkäyttö Valaisimien sammuttaminen Yleispätevä ohje

Lisätiedot

AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA. Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo

AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA. Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo TALOTEKNIIKAN PALVELUORGANISAATIO toiminnon esimies energianhallintapäällikkö Teemu Halenius LVIS-työt

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset. Energiavirasto Juha Toivanen

Energiatehokkuussopimukset. Energiavirasto Juha Toivanen Energiatehokkuussopimukset Energiavirasto Juha Toivanen 9.2.2016 Vapaaehtoista sopimustoimintaa energiansäästöstä energiatehokkuuteen ESD 2006 EED 2014 2020 Energiansäästö sopimukset Jatkoaika Energiatehokkuus

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA 23.1.2014 1 (7) HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO. Energiansäästön toimintasuunnitelma

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA 23.1.2014 1 (7) HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO. Energiansäästön toimintasuunnitelma 1 (7) Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto 2 (7) Sisältö 1 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston energiansäästösuunnitelma... 2 1.1 Sosiaali- ja terveysviraston energiankulutus...

Lisätiedot

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 2 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 Yhtiössä otettiin käyttöön lämmön talteenottojärjestelmä (LTO) vuoden 2013 aikana. LTO-järjestelmää

Lisätiedot

Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa. Energiaremontti

Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa. Energiaremontti Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa 1 Energiaremontti Miten päästään 20 % energiansäästöön vuoteen 2020 mennessä Tampereen asuinrakennuskannassa Energiaeksperttikoulutus

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA Pirkanmaan ilmastoseminaari 6.3.2014 Kaisu Anttonen Ympäristöjohtaja Tampereen kaupunki Strategian taustaa EUROOPAN TASOLLA osa EU: ilmasto- ja energiatavoitteita

Lisätiedot

Ilmasto-ohjelman taustatekijät

Ilmasto-ohjelman taustatekijät Lappeenrannan kaupunki ILMASTO-OHJELMA Luonnos 20.4.2009 Ilmasto-ohjelman taustatekijät 2 Ilmastosopimukset Suomella on ollut vuodesta 2001 saakka kansallinen ilmastostrategia, jonka avulla pyritään toteuttamaan

Lisätiedot

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa ympäristöasiantuntija Anna-Riikka Karhunen Kouvolan kaupunki Ympäristöystävällistä energiaa -seminaari, Kotka 6.6.2014 2 Kouvolan kaupunkistrategia 2014-2020

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Autoalan toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Autoalan toimenpideohjelmaan 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Autoalan toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

Maatilojen energiasuunnitelma

Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma on osa maatilojen energiaohjelmaa Maatilojen energiaohjelma Maatilan energiaohjelma: Maatilojen energiasäästötoimia

Lisätiedot

Energiatehokkuus ja TEM:n omat toimenpiteet

Energiatehokkuus ja TEM:n omat toimenpiteet Energiatehokkuus ja TEM:n omat toimenpiteet Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari 8.5.2012 Ylitarkastaja Outi Kumpuvaara Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energiatehokkuus ja TEM:n omat toimenpiteet

Lisätiedot

Energiansäästöä katuvalaistuksesta. Heikki Väisänen Energiaosasto 6.3.2013

Energiansäästöä katuvalaistuksesta. Heikki Väisänen Energiaosasto 6.3.2013 Energiansäästöä katuvalaistuksesta Heikki Väisänen Energiaosasto 6.3.2013 TEM:n energiatuki Yleistä TEM:n energiatuesta (1/3) Harkinnanvarainen valtionavustus uusiutuvien energialähteiden käytön ja energiatehokkuuden

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla

Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari 10.12.2015 CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö DI Jouni Arola Lahden kaupunki 110

Lisätiedot

TAC - Finland. Energiansäästöpalvelut uusiin ja olemassa oleviin rakennuksiin. We help the best buildings in the world get that way.

TAC - Finland. Energiansäästöpalvelut uusiin ja olemassa oleviin rakennuksiin. We help the best buildings in the world get that way. TAC - Finland Energiansäästöpalvelut uusiin ja olemassa oleviin rakennuksiin We help the best buildings in the world get that way. TAC:n tuotteiden ja palvelujen jakauma TAC:lla me: Kehitämme ja valmistamme

Lisätiedot

18.12.2013 ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA

18.12.2013 ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA 2013 2014 1 Sisällysluettelo 1. Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu liikelaitoksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Energiansäästösuunnitelman laadinnan lähtökohdat...

Lisätiedot

Janakkalan kunnan toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi vuosille 2012-2016

Janakkalan kunnan toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi vuosille 2012-2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1/17 Janakkalan kunnan toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi vuosille 2012-2016 Kirsi Sivonen Kangasvuorentie 10 FIN-40320 JYVÄSKYLÄ FINLAND p. 014 33 88 496 5.1.2012 TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

KAUPUNGIN/KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016 OHJEITA JA VINKKEJÄ SUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

KAUPUNGIN/KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016 OHJEITA JA VINKKEJÄ SUUNNITELMAN LAATIMISEKSI KAUPUNGIN/KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016 OHJEITA JA VINKKEJÄ SUUNNITELMAN LAATIMISEKSI marraskuu 2008 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat... 2 JOHDANTO... 3 1 Sopimuksen

Lisätiedot

Ilmastonmuutos Stadissa

Ilmastonmuutos Stadissa Ilmastonmuutos Stadissa koulujen mahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Timo Posa 3.3.2010 HELSINGIN KAUPUNGIN KOKONAISKULUTUS VUONNA 2008 ja 2007 2008 2007 GWh % GWh % KIINTEISTÖT Sähkö 479,84

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

ristötoiminnan toiminnan neuvottelupäiv

ristötoiminnan toiminnan neuvottelupäiv Seurakuntien ympärist ristötoiminnan toiminnan neuvottelupäiv ivä - SÄÄSTÄ ENERGIAA - Pentti Kuurola, LVI-ins. LVI-Insinööritoimisto Mäkelä Oy Oulu Kuntoarviot Energiatodistukset Energiakatselmukset Hankesuunnittelu

Lisätiedot

TETS. Vuosiraportointi 2011 Tuloksia. TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy

TETS. Vuosiraportointi 2011 Tuloksia. TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy TETS Vuosiraportointi 2011 Tuloksia TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy Esityksen sisältö Raportointi, energiankäyttö, säästöt, takaisinmaksuaika Vertailu säästötavoitteeseen Vastuuhenkilöt,

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kuntakatselmus Sisältö ja toteutus. Uusiutuvan energian kuntakatselmoijien koulutustilaisuus 16.4.2013 Kirsi Sivonen, Motiva Oy

Uusiutuvan energian kuntakatselmus Sisältö ja toteutus. Uusiutuvan energian kuntakatselmoijien koulutustilaisuus 16.4.2013 Kirsi Sivonen, Motiva Oy Uusiutuvan energian kuntakatselmus Sisältö ja toteutus Uusiutuvan energian kuntakatselmoijien koulutustilaisuus Tavoite ja sisältö Tavoite Tunnetaan malliraportin rakenne Sisältö Kuntakatselmuksen sisältö

Lisätiedot

Energiatuki. Hakeminen

Energiatuki. Hakeminen Energiatuki Uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen, energiansäästön tehostaminen, uuden energiateknologian käyttöönoton edistäminen, energian tuotannon ja käytön ympäristöhaittojen vähentäminen,

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä elintarviketeollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 33 yritystä, jotka koostuvat

Lisätiedot

Helsingin kaupungin taidemuseo

Helsingin kaupungin taidemuseo Energiansäästön toimintasuunnitelma Helsingin kaupungin taidemuseo ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin taidemuseo vuoden 2016 talousarvion liitteeksi Hyväksytty Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Ohjelma

Ohjelma Ohjelma 22.-24.11.2011 klo 9.00 klo 9.15 klo 9.30 klo 10.30 klo 11.15 klo 12.00 klo 12.45 Klo 13.30 klo 13.30 Klo 14.15 Aamukahvi Tilaisuuden avaus ja johdatus päivän aiheeseen Marcus Engman, toimitusjohtaja,

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Energiansäästösuunnitelma 2016 2017 Nuorisoasiainkeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA 2016 2017 28.12.2015 2 Sisällysluettelo 1. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen energiansäästösuunnitelma... 4 1.1

Lisätiedot