Thermopolis Oy:n toimintoja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Thermopolis Oy:n toimintoja"

Transkriptio

1 Thermopolis Oy:n toimintoja Etelä-Pohjanmaan Energiatoimisto Toimii kestävän kehityksen ja energiaasioiden kehittämisen asiantuntijana Parantaa energiateollisuuden toimintaedellytyksiä alueella Lisää uusiutuvan energian käyttöä ja energiaomavaraisuutta Etelä-Pohjanmaalla Jakaa tietoa ympäristöystävällisistä energiaratkaisuista ja energiansäästötavoista Edistää kestävän kehityksen toteutumista Etelä-Pohjanmaalla ja lähialueilla 1 Pytinki 2014

2 Thermopolis Oy:n palvelut p Lassilantie 12, LAPUA 2 Pytinki 2014

3 Sisäilmatutkimuspalvelut meiltä Terveellinen ja puhdas sisäilma on hajuton ja pölytön. Tarjoamme seuraavia palveluita sisäympäristöjen ongelmien tutkimiseen: Mikrobitutkimukset rakennusmateriaaleista, pinnoilta ja sisäilmasta Sisäilman VOC tutkimukset (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) Pölymittaukset; pölyn pitoisuus ja koostumus Mineraalikuitujen pitoisuus pinnoilla geeliteippinäytteenotolla Palvelumme sisältää näytteenoton, mittausraportin sekä suositukset jatkotoimenpiteiksi. Sisäilmanäytteenotossa käytämme sosiaali-ja terveysministeriön Asumisterveysoppaan ja -ohjeen mukaisia menetelmiä. Näytteet analysoidaan yhteistyössä luotettavien ja laadukkaiden laboratorioiden kanssa. OTA YHTEYTTÄ! Työhygienian asiantuntija Merja Järvelä, FM, ympäristötiede Puh Pytinki 2014

4 Miksi sisäilmaongelmia tulee? Kosteusvaurio voi syntyä, kun rakenteisiin kertyy liikaa kosteutta eivätkä ne pääse kuivumaan. Kosteus voi tulla rakenteisiin rakennuksen sisältä, mutta usein vaurion aiheuttaja on maaperästä alapohjaan ja seinärakenteisiin noussut ulkopuolinen kosteus. Kosteuden kertymisen syynä voi olla: rakennuksen väärinkäyttö, rakennus-tai suunnitteluvirheet. Tiettyjä rakenteita pidetään riskirakenteita kosteusvaurioiden kannalta. Esimerkiksi koolattu lattiarakenne, jossa talon lattia rakennetaan maanvaraista betonilaattaa vasten puukoolauksen varaan ja lämmöneriste tai pääosa siitä on betonilaatan yläpuolella, on rakennusalan ammattilaisten mukaan usealla tavalla ongelmallinen rakenneratkaisu. Myös niin sanottu valesokkelipohja, joka on tyypillinen 1970-ja 1980-luvun taloille, on kosteusvaurioiden syntymisen kannalta riskirakenne. Vieraile siis sivustolla 4 Pytinki 2014

5 Sisäilman laadun merkitys p Lassilantie 12, LAPUA Vietämme sisätiloissa yli 90 % ajastamme siksi terveellinen ja hyvä sisäilman laatu on tärkeää. Huonolla sisäilman laadulla on vaikutuksia terveyteen, jaksamiseen ja hyvinvointiin. Siksi kotien, työpaikkojen, koulujen ja päiväkotien puhtaasta ja raikkaasta sisäilmasta huolehtiminen kannattaa. 5 Pytinki 2014

6 Sisäilmaselvitysten tueksi kuntoarvioinnit, -tarkastukset ja kartoitukset Omakotitalon kuntotason arvioiminen ulkopuolisella toimijalla Vaikuttaa talon hintaan ja arvoon osto/myyntitilanteessa. Kuntoarviointi antaa puolueetonta tietoa kummallekin osapuolelle talon todellisesta kunnosta ja mahdollisista korjaustoimenpidetarpeista Näin vältytään ikäviltä yllätyksiltä, jotka pahimmassa tapauksessa aiheuttavat korvausvastuuvelvollisuuden ja usean vuoden käräjöinnin Vältetään rakenteista johtuvat sisäilmaongelmat löytämällä ongelmakohdat Kuvan lähde: Lähitapiola 6 Pytinki 2014

7 Energiakatselmukset ja tuotannon analyysit meiltä ThermopolisOy palveluihin kuuluvat energiakartoitukset ja katselmukset, sekä tuotannon analyysit. Asiakkainamme ovat: Teollisuus Palveluala Energia-ala Kuntien kiinteistöt Yhteisöjen ja yksityisten omistamat kiinteistöt Kiinnostuitko? OTA YHTEYTTÄ! Pauli Kortesoja matkapuhelin: Pytinki 2014

8 Energiakatselmuksella säästöön Mikä energiakatselmus on? Energiakatselmus tehdään kiinteistöön käymällä läpi lämmitys-ja sähköjärjestelmät sekä kiinteistön rakenne. Sen perusteella laaditaan raportti energiakulutuksen vähentämiseksi ja energiajärjestelmien tehokkuuden parantamiseksi. Energian järkevä käyttö on vastuullista -ja taloudellisesti kannattavaa! Energiankäytön tehostaminen tuo suoraa taloudellista hyötyä ja auttaa samalla huolehtimaan ympäristöstä. Asiakas voi saada energiakatselmuksesta pysyviä säästöjä jopa ilman investointeja. Lisäksi energiakatselmukset antavat arvokasta tietoa toiminnan ohjaamiseksi kohti parempaa energiatehokkuutta ja niiden avulla voidaan tehostaa kiinteistöjen energiankäytön seurantaa ja valvontaa. 8 Pytinki 2014

9 Melumittauspalvelut meiltä MELUSELVITYKSET Teemme erilaisia meluselvityksiä asiakkaillemme: ympäristömeluselvitykset moottori- ja ampumaradat vapaa-ajan melu altistuminen työpaikoilla teollisuuden melu Lisätietoja: Mika Yli-Petäys tai Johanna Hanhila Pytinki 2014

10 Melu haittana VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS MELUN RAJA- ARVOISTA Valtioneuvoston melun raja-arvoista antaman päätöksen (VnP993/1992) mukaisesti asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoito-tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona melun A- painotetun ekvivalenttitason (L Aeq ) ohjearvoja Ohjearvoja sovelletaan maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa, eri liikennemuotoja koskevassa liikenteen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä. Ohjearvopäätöstä sovelletaan ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaisiin lupa- ja valvonta-asioihin. 10 Pytinki 2014

11 Melun ohjearvoista p Lassilantie 12, LAPUA Yleiset melutason ohjearvot ovat seuraavat: Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 db ennen sen vertaamista ohjearvoon. Melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalenttitaso), L Aeq, enintään Päivällä klo 7-22 Yöllä klo 22-7 Ulkona Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, virkistysalueet taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet Sisällä 55 db db1) 2) 45 db 40 db 3) 1) Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 db. 2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 3) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita eiyleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 db 30 db Opetus- ja kokoontumistilat 35 db - Liike- ja toimistohuoneet 45 db - 11 Pytinki 2014

12 Thermopolis Oy aluekehittäjänä Kehittämishankkeemme 12 Pytinki 2014

13 Kysy meiltä PIENET TEOT, SUURET VAIKUTUKSET JOS ASIAT ASKARRUTTAVAT, TULE JUTTELEMAAN! Energiansäästäminen Lamppuvalinnat kuinka valita oikeanlainen lamppu? Kodinkoneiden valinta sopivin ratkaisu arkeen? Uusiutuvan energian muodot Lämmitysjärjestelmän valinta uudisrakennukseen tai lämmitysjärjestelmän vaihto Rakentamisen tai saneeraamisen energia-asiat Kokonaisuuden suunnittelu E-luku Energiatodistus Energiatehokas liikkuminen 13 Pytinki 2014

14 VERSATILE MATERIALS MATERIAALIEN MONIPUOLISET KÄYTTÖRATKAISUT Hankkeessa kartoitetaan yritysten ja organisaatioiden materiaalivirtoja sekä etsitään alihyödynnettyjä tai hyödyntämättömiä materiaali- ja energiasivuvirtoja Materiaalivirtojen hyödyntämiseen haetaan teknologioita, menetelmiä, liiketoimintamalleja tai tutkimustuloksia, joilla niitä on hyödynnetty jossain muualla Hankkeen kohderyhmänä ovat Etelä-Pohjanmaan alueella ruokajärjestelmien parissa toimivat alkutuotannon ja teollisuuden yritykset, kuten jalostava elintarviketeollisuus sekä toimialaan liittyvää logistiikka-, tuotanto- ja ympäristöteknologiaa valmistava teollisuus Hanke toteutetaan yhteistyössä Frami Oy:n kanssa Hanke saa rahoituksensa Länsi Suomen EAKR-ohjelmasta. 14 Pytinki 2014

15 15 SOLUTION is a project of the CONCERTO initiative co-funded by the European Commission under the 7 th Pytinki 2014 Framework Programme

16 SOLUTION taustaa FP7 on EU:n tutkimus ja kehityspuiteohjelma, jonka kautta hanke on rahoitettu Yleiset säännöt FP7 mukaan CONCERTO on aloite FP7 ohjelman sisällä Erityissäännöt ja piirteet CONCERTO aloitteen mukaan CONCERTO tiimi kerää tietoa kaikista CONCERTON alaisista hankkeista ja pyrkii jakamaan niitä kattavasti eteenpäin (http://concerto.eu/concerto/) SOLUTION Hanke on demonstraatio painotteinen tutkimus- ja kehityshanke 16 Pytinki 2014

17 SOLUTION hankkeena Kansainvälinen (5 maata edustettuna) Cernier(Sveitsi), Hartberg(Itävalta), Hvar(Kroatia), Lapua (Suomi) ja tarkkailijana Preddvor(Slovenia) Kaupunkien/kuntien lisäksi kustakin maasta on mukana tutkimuslaitoksia, yrityksiä ja muita toimijoita Suomesta mukana Lapuan kaupungin lisäksi ThermopolisOy VTT (maa koordinaattori) SchneiderElectric Koordinaattorina toimii Planair insinööritoimisto Sveitsistä 5 vuotta ( ) 17 Pytinki 2014

18 SOLUTION: tutkimus ja kehitys Tutkimus-ja kehitys teemat ovat koko hankkeen läpäiseviä ja koskettavat kutakin osallistuvaa kaupunkia/kuntaa Energiaseurannan ja suunnittelun kehitys (VTT ja SCHE) Sosiaalinen hyväksyttävyys ja maa-/paikkakohtaiset eroavaisuudet esim. lain säädäntö, käytäntö (PLAN) Sähkönvarastointi paineilmana kotitalous käyttöön (EPA = Sveitsiläinen tutkimus laboratorio/amk/yo) 18 Pytinki 2014

19 SOLUTION - demonstraatio Varsinaiset demonstraatio kohteet toteutetaan kussakin osallistuvassa kaupungissa/kunnassa (ei Preddvorissa) Lapuan demonstraatio kohteina ovat AlanurmonCONCERTO alue (uudisrakentaminen + uusiutuvaa energia) PoutunCONCERTO alue (uudisrakentaminen + uusiutuvaa energiaa) Ritamäenkoulu (saneerauskohde + kaukolämpö) Palvelukoti Niittypuisto (saneerauskohde) Terveyskeskus (maaviileän käyttö) Jouttikalliontuulivoimapuisto 9 x 3 MW (hankkeessa mukana 1 tuulivoimala) Kiviniemen biokaasulaitos (tavoitteena vähintään lämpötehoa kw ja sähkötehoa kw) Härsilänalueen aluellinenchp-laitos, tilalle ehdotettu Kiviniemen alueelle sijoitettavaa suurviljakuivaamoa Energian kulutuksen seuranta TK:ssa, Niittypuistossa, Vanha Paukussa, ja muissakin kohteissa 19 Pytinki 2014

20 Kylätalojen energiakatselmus -hanke Hanke toimii Suupohjan kehittämisyhdistys ry:n alueella. Keskeinen tavoite on rakennusten kunnon kartoitus energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian hyödyntämisen näkökulmasta. Hankkeessa laaditaan kirjallinen raportti kiinteistöjen energiakulutusten vähentämiseksi, ja energiajärjestelmien tehokkuuden parantamiseksi. Raportissa korostetaan seikkoja, jotka ovat kohtuullisin kustannuksin toteutettavissa. Hanke tuottaa rakennuskohtaisen energiakatselmusraportin, jossa on yksityiskohtaisesti esitetty erilaisten teknisten muutosten investointisummat, energiansäästöt ja takaisinmaksuajat. Se auttaa jo peruskorjauksen suunnitteluvaiheessa kiinnittämään huomiota rakennusten energiatehokkuutta lisääviin ratkaisuihin. Raportti helpottaa kiinteistöjen hallinnasta ja hoidosta vastaavia henkilöitä kiinnittämään huomioita myös rakennusten käyttötottumuksiin. 20 Pytinki 2014

21 21 Pytinki 2014

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti energiatehokkuus

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti energiatehokkuus 5vinkkiä tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Metsä Mahdollisuudet energiantuotannossa Energia tehokkuus Oman kodin lämmitys ja eristäminen N:o 1. Huhtikuu 2009 energiatehokkuus tehokkaampaan

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1 Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia Esiselvitys, vaihe 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Energiansäästöstrategian lähtökohdat... 1 2 Rakennusten energiatehokkuus... 3 2.1 Yleistä kuntien rakennusten energiankulutuksesta

Lisätiedot

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Elinkeinoelämän keskusliitto Koonnut: Jutta Linna ja Jenni Nuutinen 12.9.2012 SISÄLLYS 1 Johdanto 5 2 Energiatehokkuus 6 2.1 Energiatehokkuus yleisesti

Lisätiedot

Kohti terveitä taloja ja kannattavaa kiinteistönpitoa

Kohti terveitä taloja ja kannattavaa kiinteistönpitoa PÄÄTTÄJÄN HOMEOPAS Kohti terveitä taloja ja kannattavaa kiinteistönpitoa Yhteistyössä: Sisältö Johdanto... 3. 1 Toimitilaohjelma kannattavan kiinteistönpidon perusta... 4. 2 Ennakoiva kiinteistönpito vähemmän

Lisätiedot

Maatalouden biokaasulaitoksen ympäristölupa

Maatalouden biokaasulaitoksen ympäristölupa SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 33 2013 Maatalouden biokaasulaitoksen ympäristölupa Opas toiminnanharjoittajille sekä lupa- ja valvontaviranomaisille Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET... 12 RAKENNUSALA

Lisätiedot

HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003

HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003 HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1. MELUSTA YLEISESTI... 5 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 6 2.1 Meluntorjuntaan liittyvä lainsäädäntö... 6 2.1.1 Ympäristönsuojelulaki...

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI. Meluntorjuntasuunnitelma

YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI. Meluntorjuntasuunnitelma YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI Meluntorjuntasuunnitelma Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477 7510, Fax (09) 4777 5111 Suunnittelu-

Lisätiedot

Sisäilmaopas. Miten rakennusten sisäilmaongelmia selvitetään ja sisäilman laatua parannetaan? www.allergia.com

Sisäilmaopas. Miten rakennusten sisäilmaongelmia selvitetään ja sisäilman laatua parannetaan? www.allergia.com ALLERGIA- JA ASTMALIITTO ALLERGI- OCH ASTMAFÖRBUNDET Miten rakennusten sisäilmaongelmia selvitetään ja sisäilman laatua parannetaan? www.allergia.com Sisältö tässä oppaassa Sisäilma - ihmisen tärkein ympäristö...4

Lisätiedot

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Sähköinen liiketoiminta Opinnäytetyö Syksy

Lisätiedot

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Sitran selvityksiä 4 Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Kirsti Kärkkäinen, Ideapoiju Oy Sitran selvityksiä 4 2 Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Yhteenveto... 4 3. Toimintaympäristössä

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN OSA 1 Kiinteistön omistajan opas sisäilmaongelmaisten koulurakennusten kunnon tutkimiseen ja korjaushankkeisiin Vesa Asikainen (toim.) Opetushallitus ja

Lisätiedot

Investointeja energiatehokkuuteen ei kannata siirtää tulevaisuuteen s.6. Ilmoittaudu Energy Audit - konferenssiin s. 4

Investointeja energiatehokkuuteen ei kannata siirtää tulevaisuuteen s.6. Ilmoittaudu Energy Audit - konferenssiin s. 4 1 2006 Motiva Oy tuottaa asiantuntijapalveluita energiankäytön tehostamiseksi ja uusiutuvan energian käytön edistämiseksi Ilmoittaudu Energy Audit - konferenssiin s. 4 ATK-laitteet voivat kuluttaa turhaan

Lisätiedot

Kimmo Koivisto. Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä

Kimmo Koivisto. Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä Kimmo Koivisto Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä Riihimäen kaupunki Ympäristönsuojeluyksikkö 2002 Riihimäen kaupunki Ympäristönsuojeluyksikkö

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN JA

ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN JA NINA HEIKKONEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN JA RAKENNUSSUOJELU KORJAUSRAKENTAMISESSA TAPAUSESIMERKKINÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON T RAKENNUKSEN PERUSKORJAUSHANKE 2013 2014 Jyväskylän yliopisto Taiteiden

Lisätiedot

tehostaminen konesaleissa

tehostaminen konesaleissa 1 Suomi on monestakin syystä kiinnostava maa kansainvälisille konesaliyrityksille. Sähkö on eurooppalaisittain halpaa ja teknistä osaamista on riittävästi. Tietoturva on hyvällä tasolla ja sähköverkko

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoneuvonnan organisointi Päijät-Hämeessä neljä ehdotusta toimintamalliksi

Energia- ja ilmastoneuvonnan organisointi Päijät-Hämeessä neljä ehdotusta toimintamalliksi Janne Salminen, Lassi Hurskainen ja Silja Kostia Energia- ja ilmastoneuvonnan organisointi Päijät-Hämeessä neljä ehdotusta toimintamalliksi Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat,

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA Päivitetty 11.11.2014 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

Taloautomaatio helpottaa elämää ja tuo säästöjä. www.kita.fi. Putkiremontti on hyvä sijoitus. Energiatehokkuus kiinteistöissä

Taloautomaatio helpottaa elämää ja tuo säästöjä. www.kita.fi. Putkiremontti on hyvä sijoitus. Energiatehokkuus kiinteistöissä Putkiremontti on hyvä sijoitus Energiatehokkuus kiinteistöissä www.kita.fi Hinta 9,20 EUR Korjaus- ja muutostyöt parvekkeella Taloautomaatio helpottaa elämää ja tuo säästöjä Suomen Sukittajat on työntekijöidensä

Lisätiedot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Opas ongelmien selvittämiseen Kansanterveyslaitoksen julkaisuja

Lisätiedot

BUILD UP Skills Finland. Nykytilanteen analyysi

BUILD UP Skills Finland. Nykytilanteen analyysi BUILD UP Skills Finland Nykytilanteen analyysi Elokuu 2012 1 The sole responsibility for the content of this publication etc lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 5 2. VISIO 2030 7 3. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 9 3.1. Nykytilan kuvaus 9 3.2. Muutoshaasteita 11 3.3. Strategiset tavoitteet vuoteen 2030

Lisätiedot

Johanna Hanhila ALLE 5 MW:N LÄMPÖKATTILAT K8-KUNTIEN ALUEELLA

Johanna Hanhila ALLE 5 MW:N LÄMPÖKATTILAT K8-KUNTIEN ALUEELLA Johanna Hanhila ALLE 5 MW:N LÄMPÖKATTILAT K8-KUNTIEN ALUEELLA Tekniikka ja liikenne 2012 ALKUSANAT Tämä opinnäytetyö on tehty Vaasan ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian koulutusohjelmassa. Opinnäytetyön

Lisätiedot

Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut

Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut Opas palvelukiinteistön rakennuttajalle, suunnittelijalle ja käyttäjälle 2 KIINTEISTÖN ENERGIATEHOKKAAT SÄHKÖTEKNISET RATKAISUT ENERGIATEHOKKUUS OHJAA

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄT PALVELUT TILAT YHDYSKUNTA LAATU. Rakennettu ympäristömme

KÄYTTÄJÄT PALVELUT TILAT YHDYSKUNTA LAATU. Rakennettu ympäristömme KÄYTTÄJÄT PALVELUT TILAT YHDYSKUNTA LAATU Rakennettu ympäristömme Julkaisija/ Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Toimitus/ Juha Salmi, Jukka Pekkanen, Katja Lindroos Lay-out/ Dog Design Henkilökuvat/ Katja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Yritys- Oitin Valu Oy. Helsingin. www.lämpökamera.fi LÄMPÖKAMERAT KIINTEISTÖKUVAUKSIIN. Joulukuu 4/2012

Yritys- Oitin Valu Oy. Helsingin. www.lämpökamera.fi LÄMPÖKAMERAT KIINTEISTÖKUVAUKSIIN. Joulukuu 4/2012 Helsingin Yritys- maailma Joulukuu 4/2012 Terveenä töissä! Ergonomiatuotteisiin kannattaa aina panostaa, sillä jokaisella on oikeus hyvään ja turvalliseen työympäristöön. Pyydä työnantajaasi hankkimaan

Lisätiedot

INSider-vieraana DI Jorma Säteri, Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry. Laadukas sisäilmasto on osaamis- ja asennekysymys

INSider-vieraana DI Jorma Säteri, Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry. Laadukas sisäilmasto on osaamis- ja asennekysymys INS FORMATION Joulukuu 2012 Insinööritoimisto Äyräväinen Oy:n asiakaslehti INSider-vieraana DI Jorma Säteri, Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry Laadukas sisäilmasto on osaamis- ja asennekysymys Pohjoinen

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011 2016. Hyväksytty maakuntahallituksessa 15.8.2011

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011 2016. Hyväksytty maakuntahallituksessa 15.8.2011 Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011 2016 Hyväksytty maakuntahallituksessa 15.8.2011 Sisältö 1. JOHDANTO 4 2. VISIO 2030 6 3. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 8 3.1. Nykytilan kuvaus 8 3.2. Muutoshaasteita 10 3.3.

Lisätiedot