Pienjännitekojeet. Kenttäväyläsovitin FBP Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö UMC UMC22 ENTER. Tekninen kuvaus UMC 80 FI SCC011019D1801 READY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pienjännitekojeet. Kenttäväyläsovitin FBP Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö UMC UMC22 ENTER. Tekninen kuvaus UMC 80 FI 04-06 1SCC011019D1801 READY"

Transkriptio

1 Kenttäväyläsovitin FBP Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö UMC UMC 8 FI 4-6 SCC9D SWITCH UMC22 READY MOT.ON FAULT INT. EXT. 5 C 6 C MENU LOC REM EXT. 24 V V 24 V ENTER

2 G 6 Kenttäväyläsovitin FBP Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö, UMC Korkealuokkaiseen moottorin suojaukseen ja ohjaukseen, virta-alue,24-63 A, 6 digitaalista sisäänmenoa ja 3 digitaalista ulostuloa, liitäntä kenttäväylään kenttäväyläsovittimen avulla SWITCH READY MOT.ON FAULT INT. EXT UMC C C 2 EXT V V V Kuva : Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö 2CDC F3 Sisällysluettelo Sivu Ominaisuudet... 5 Laitteen rakenne... 6 Yleiskatsaus... 6 Liittimet, etupaneelin merkkivalot ja ohjauselementit... 7 Suunnittelu ja käyttöönotto... 8 Toimiva asennus... 8 Johdotus ja sisäiset 24 V / V -kytkennät... 9 Rajapinta kontaktoreihin... Moottorivirta = asetteluvirta riippuen moottorin kytkennästä... 2 Ulkoinen virtamuuntaja suuremmille virroille... 3 Liityntä kenttäväylään, osoitteenanto... 4 Väyläisännän konfi gurointi ja -ohjaimen liittäminen orjalaitteena... 6 :n parametrointi, menettely... 8 Moottorin käynnistäminen ja pysäyttäminen, paikallisohjaus... 9 Merkkivalot... 2 Ohjauspaneeli - Merkkivalot ja käyttö Huolto ohjaimen vaihto käytössä olevassa laitteistossa Vain ohjausyksikön vaihto

3 Kenttäväyläsovitin FBP G 6 Yleiset tiedot ohjaimen sisäänmenot ja ulostulot Valvontasignaalit ja käskyt Diagnostiikka Parametrit, yleiskatsaus Parametrit, kuvaus... 3 Tekniset tiedot Päävirtapiiri Ohjauspaneeli Digitaaliset sisäänmenot Digitaaliset ulostulot FieldBusPlug-liityntä Mekaaniset tiedot ja ympäristöolosuhteet Tilaustiedot Mitat

4 G 6 Kenttäväyläsovitin FBP Ominaisuudet Yleistä - -moottoriohjaimessa on yhdessä laitteessa korkealuokkaiset moottorin suojaus- sekä ohjaustoiminnot. Sen virta-alue on,24 63 A. Suuremmille virroille käytetään ulkoista virtamuuntajaa (luokka 5P). - voidaan liittää eri kenttäväyliin FieldBusPlug-kenttäväyläsovittimella integroidun kenttäväyläliitynnän kautta. - Kuusi digitaalista sisäänmenoa ja kolme releulostuloa mahdollistavat monien ennalta määritettyjen ohjaustoimintojen ja sovellusten toteuttamisen, kuten esimerkiksi suoran- ja tähtikolmio-käynnistyksen sisältäen paikalliskäytön digitaalisten sisäänmenojen kautta sekä muita parametrien kautta valittavia toimintoja ja sovelluksia. - Parametroinnista riippuen voidaan kenttäväylän kautta saadaan käyttöön digitaalisten sisäänmenojen ja ulostulojen tilat, virran oloarvo, yksityiskohtaiset diagnostiikkatiedot sekä kaikki parametrit (olettaen että kenttäväylässä on vastaava toiminnallisuus). - :n merkkivalojen merkitykset ovat ʼLaite valmisʼ, ʼMoottori käynnissäʼ ja ʼVika'. - Kaikkia tärkeitä tietoja pystytään asettelemaan myös ACS-PAN -ohjauspaneelin kautta (ei sisälly toimitukseen). Ohjauspaneelia tarvitaan kenttäväylän slave-osoitteen asetteluun ja se liitetään -ohjaimen etupuolelle. - Parametrien kautta voidaan muuttaa laajasti myös ylikuormitussuojaa ja muita toimintoja. Lisätietoja luvussa Yleiset tiedot, Parametrit. - Ohjaustoiminto Ylikuormitusrele mahdollistaa -ohjaimen käytön ylikuormitusreleen tavoin sekä kenttäväyläliitännän kanssa että ilman. Myös muita ohjaustoimintoja voidaan käyttää itsenäisesti (stand-alone) ilman kenttäväylää. Rakenne - koostuu kahdesta yhteenkootusta erillisosasta: virtamuuntajaosasta ja ohjausyksiköstä. - Hattukisko- tai ruuviasennus. L x K x S = 7 x 5 x mm. - Suojausluokka IP2. - Virralliset moottorijohtimet johdetaan virtamuuntajaosan kautta. - Ohjausyksikkö voidaan vaihtaa ilman virrallisten moottorijohtimien irroittamista. - Parametrit ovat muistissa virtamuuntajaosassa sähkökatkoksen sattuessakin. Täten ohjausyksikkö voidaan vaihtaa ilman uudelleenparametrointia. Ylikuormitussuoja - Moottorivirran mittaus (arvo on myös siirettävissä kenttäväylän kautta). - Elektroninen ylikuormitussuoja nimellisvirta-alueelle,24 A - 63 A. Yksi laite pystyy valvomaan koko aluetta. - Virta-arvo voidaan asettaa parametrin avulla kenttäväylän tai ohjauspanelin kautta. - Laukaisuluokat 5,, 2 ja 3 (valittavissa parametrin avulla) - Vaihevahti - Kovalla puolella olevien ulkoisten sulakkeiden tarjoama moottorijohtimien oikosulkusuoja. Muita ominaisuuksia - Kun ohjausjärjestelmässä tai kenttäväylässä on häiriö, voidaan releulostulojen toiminta valita parametrien 'Relay off' (rele pois) tai 'Relay retains status' (rele säilyttää tilansa) - Diagnostiikkatiedot merkkivalojen, kenttäväylän tai ohjauspaneelin kautta - Ennalta ehkäisevät huoltotoiminnot esim. 'Number of starts' (käynnistysten lukumäärä) - Toimilohkot tai vastaavat ohjelmistotyökalut ohjausjärjestelmän ohjelmaan implementointia varten. 5

5 Kenttäväyläsovitin FBP G 6 Rakenne Yleiskatsaus : Virtamuuntajaosa : Ohjausyksikkö Tunnus ACS-PAN: Ohjauspaneeli (valinnainen) Täydellinen laite 4 FieldBusPlug Kuva 2: : Laitteen rakenne 2CDC F3 6

6 G 6 Kenttäväyläsovitin FBP Rakenne (jatkuu) Liittimet, etupaneelin merkkivalot ja ohjauselementit Virran mittauspiiri (moottorivirran mittaukseen) Kiinnitys neljällä M4-ruuvilla Liittimet digitaalisille ulostuloille Salpakiinnike ohjauspaneelin liitäntään UMC22 Kytkin sisäisen laite-elektroniikan apujännitteen valintaan: Kytkin vasemmalla: Ulkoinen jännite (liittimien / kautta) Kytkin oikealla: Jännite kenttäväyläsovittimen kautta SWITCH READY Liitin ohjauspaneelille MOT.ON FAULT INT. EXT. 5 C 6 C Merkkivalot: vihreä READY Laite valmis keltainen MOT. ON Moottori käynnissä punainen FAULT Vika (ylikuormitus, katkos) Pistoke kenttäväyläsovittimelle EXT. 24 V V 24 V Hattukisko Tunnus, esim. slave-osoitteelle Ohjauspaneelin pidike. Ohjauspaneeli asetetaan tähän ja liitetään sitten yläpuolella olevaan salpakiinnikkeeseen. Tällöin jänniteliitäntä muodostuu automaattisesti. Liittimet digitaalisille sisäänmenoille Liittimet ulkoiselle apujännitteelle (sisäisen laite-elektroniikan jännite) Virran mittauspiiri (moottorivirran mittaukseen) Liitettävä ohjauspaneeli ACS-PAN valvontaan ja ohjaukseen/ asetteluun: MENU - Slave-osoite - Ohjaustoiminnot - Ylikuormitusparametri - Paikallisdiagnostiikka - jne. LOC REM ENTER Ohjauspaneeli ACS-PAN ei sisälly - toimitukseen. Se on tilattava erikseen. Kuva 3: : Liittimet, merkkivalot ja ohjauselementit 2CDC F3 7

7 Kenttäväyläsovitin FBP G 6 Suunnittelu ja käyttöönotto Toimiva asennus (yleistä) Johdotus ja sisäiset 24 V / V -kytkennät Kiinteä johdotus kytkinten ja muiden komponenttien kanssa sovellusvaatimusten mukaisesti. Käytä ulkoista jännitelähdettä ('SWITCH'-kytkin asennossa EXT), jos liitetyt komponentiti eivät ole -ohjaimen välittömässä läheisyydessä. Rajapinta kontaktoreihin Jotta rele kestäisi pitkään -ohjaimessa, on kipinänsammutukseen varauduttava sopivin toimenpitein. Suurempien kontaktorien kanssa on lisäksi käytettävä välirelettä. Moottorivirta = asetteluvirta riippuen moottorin kytkennästä Laajan moottorinsuojan varmistamiseksi on välttämätöntä asettaa 'Set current' (asetteluvirta) oikein. Huomio! Asetteluvirta riippuu moottorin kytkennästä. Siksi on välttämätöntä huomioida moottorin kytkentä asetteluvirtaa valittaessa (esim. asetteluvirta YD-käynnistimessä = 57 % moottorin nimellisvirrasta). Ulkoinen virtamuuntaja suuremmille virroille Suuremmilla virroilla tulee käyttää ulkoista virtamuuntajaa. Liityntä kenttäväylään, osoitteenanto Liitännässä tulee käyttää sopivaa kenttäväyläsovitinta. Slave-osoite on annettava oikein. Yleensä ohjausjärjestelmä määrittää väyläisännän. Väyläisännän konfigurointi ja -ohjaimen liittäminen orjalaitteena (slave) Lataa orjalaitteen konfi guraatiotiedosto ohjelmointityökaluun. Esimerkki: ABB_78F.GSD-tiedosto -ohjaimelle, jossa on PROFIBUS-DP -protokolla. Luo kenttäväyläkonfi guraatio yhdessä sovellusohjelman kanssa ohjausjärjestelmässä. Joillekin ohjausjärjestelmille on saatavissa erityisiä toimilohkoja tai esimerkkiohjelmia. :n parametrointi, menettely Ohjaustoiminnot on asetettu -ohjaimessa vakiona tilaan 'Transparent' (suora tulo/lähtö), eli kenttäväyläsignaali valvoo sisäänmenoja ja ulostuloja suoraan. Jotta moottoria voitaisiin ohjata ja suojata parhaalla mahdollisella tavalla, on valittava ohjaustoiminto, esim. L- käynnistys. Kun ohjain on parametroitu onnistuneesti ja siihen on kytketty jännite (Power-on), voidaan moottori käynnistää. Katso lisätietoja kappaleesta "Yleiset tiedot, Parametrit...". Käytettävä parametrointityökalu riippuu kenttäväylästä ja ohjausjärjestelmästä. Esimerkkejä: - Orjalaitteen konfi guraatiotiedosto (esim. GSD-tiedosto PROFIBUS DP -protokollalle) sisältää parametrointimahdollisuudet. Parametreja voidaan muuttaa kenttäväylän konfi guroinnin aikana ja ne ladataan UMC22- FBP -ohjaimeen jännitteen kytkennän (Power-on) yhteydessä. - Parametrointi osana sovellusohjelmaa. - Parametrointi ohjauspaneelin kautta. Ohjauspaneelilla on erityisominaisuus, joka mahdollistaa -ohjaimen koko parametrijoukon luennan ja siirron toiseen -ohjaimeen. Moottori käynnistetään RUN-käskyllä. Katso myös: Moottorin käynnistäminen ja pysäyttäminen, paikallisohjaus Merkkivalot, Ohjauspaneeli - merkkivalot ja käyttö 8

8 G 6 Kenttäväyläsovitin FBP Suunnittelu ja käyttöönotto (jatkuu) Johdotus ja sisäiset 24 V / V -kytkennät Esimerkki: L-käynnistin on parametroitu parametrin 'Control function' = 3 ('Direct starter') kautta L-käynnistimeksi. Releulostuloa käytetään tällöin pääkontaktorin ohjaukseen. Vapaat ulostulot, käskyt suoraan kenttäväylästä 23 V N 2 69 / 4 V K K UMC C C kenttäväyläsovitin EXT INT SWITCH V 24 V max. 7 ma V 24 V 24 V Kuva 4: 24 V V 24 V V : L-käynnistys (esimerkki) V 24V ulkoinen jännitesyöttö K 24V sisäänmenojen jännitesyöttö CDC F3 Digitaalista sisäänmenoa käytetään parametrin 'Check-back' = ('Auxiliary contacts') kautta pääkontaktorin valvontaan. Oletusarvona on valvonta moottorivirran kautta ('Check-back' = 2 ('Motor current')). Vapaat ulostulot, valvontasignaali suoraan kenttäväylään Tärkeää: Yleensä sisäänmenojen ja sisäisen johdotuksen virranjakelu tapahtuu liittimien ja 2 kautta. SWITCHkytkimen on tällöin oltava asennossa EXT. Kun koskettimet tai anturit sijaitsevat kaukana, on käytettävä tätä jakelutapaa. Kun koskettimet ovat ohjaimen välittömässä läheisyydessä ja johdotus on helposti tarkastettavissa, voidaan virranjakelu hoitaa kenttäväylän kautta. Lisätietoja luvussa "Suunnittelu ja käyttöönotto, Johdotus ja sisäiset 24 V / V -kytkennät". 9

9 Kenttäväyläsovitin FBP G 6 Suunnittelu ja käyttöönotto (jatkuu) Kontaktorien liitäntä (Lisätietoja kontaktoreista voimassa olevassa pääluettelossa) Kipinänsammutus Relekoskettimien ennenaikaisen kulumisen estämiseksi on kipinänsammutus aina välttämätöntä. -ohjaimeen liitetty kontaktori Tyyppi B6, B7 A9 - A4 Sopiva kipinänsammutin 23 V AC VDR RV-BC 6/25 RV 5/25 Sopiva kipinänsammutin 24 V AC/DC VDR RV-BC 6/6 RV 5/5 23 V N 69 / 4 V AC Kontaktorityyppi: A45 tai suurempi K Kipinänsammutus K2 K2 K UMC C C EXT INT SWITCH V 24 V max. 7 ma V 24 V 24 V K V 24 V 24 V Ulkoinen jännitesyöttö Ulostulo Kuittauksessa on käytettävä pääkontaktorin apukosketinta! Kuva 5: : Liitäntä kontaktoreihin, joiden huippuvirta >,5 A: tyypit A45 ja isommat 2CDC F3

10 G 6 Kenttäväyläsovitin FBP Suunnittelu ja käyttöönotto (jatkuu) Katsaus käytettävissä oleviin ABB-kontaktoreihin (esimerkkejä) Kontaktori Käynnistyssysäysvirta [A] Pitovirta [A] Kytkentäteho [VA] Pitoteho [VA] BC ,5,5 3,5 3,5 A9, A2, A6,3,3 7 8 A26, A3, A4,52,5 2 2 A45, A5, A63, A75,78,8 2 2 A95, A,52, 8 8 A45, A85 2,39, A2, A26, A3 5,87, Kontaktoria BC suositellaan käytettävksi apu-kontaktorina sen sisäisen kipinänsammutuskyvyn takia. Kontaktorit A45 - A3 ovat saatavissa myös elektronisella laajajännitekelalla (AF45, jne.). Käyttöikä mekaaninen 5 käynnistyskertaa -rele,5 A käynnistyskertaa katso "Tekniset tiedot", A 5 käynnistyskertaa + 24 V DC - 23 V AC 69 / 4 V AC Huomautus: liukukytkin vasemmalla puolella asennossa "PLC" (ylhäällä) 2 3 ON OFF-N COM K C C 2 UMC22 Kuva 6: : Liitäntä kontaktoreihin, joissa on elektroninen laajajännitekela (AF45 ja suuremmat) 2CDC F3

11 Kenttäväyläsovitin FBP G 6 Suunnittelu ja käyttöönotto (jatkuu) Moottorivirta = asetteluvirta riippuen moottorin kytkennästä Tähti Verkko: 69 V Kolmio Verkko: 4 V Kolmio 3 Verkko: 4 V I P I P I P UMC 22 UMC 22 UMC 22 I SC =I P I SC =I P I SC =.577*I P U V W U V W U V W W2 U2 V2 W2 U2 V2 W2 U2 V2 Esimerkki moottorista: Arvokilpi Esimerkki moottorista: Arvokilpi Esimerkki moottorista: Arvokilpi 4 V / 69 V 4.9 A / 2.8 A I P =2.8A / I SC =2.8A 4 V / 69 V 4.9 A / 2.8 A I P =4.9A / I SC =4.9A 4 V / 69 V 4.9 A / 2.8 A I P =4.9A / I SC =2.8 A Parametri Parametri Parametri Asetteluvirta = 2.8 Asetteluvirta = 4.9 Asetteluvirta = 2.8 Liitäntäkotelo Liitäntäkotelo Liitäntäkotelo U V W U V W U V W W2 U2 V2 W2 U2 V2 W2 U2 V2 Kuva 7: : Moottorivirta = asetteluvirta riippuen moottorin kytkennästä I SC = 'Set current' (asetteluvirta) I P = Moottorivirta per vaihe 2CDC F3 Kolmiokytkentää 3 käytetään yleensä isommille moottoreille virtamuuntajan koon pienentämiseksi. Parametrin 'Set current' (asetteluvirta) arvo vastaa moottorin nimellisvirtaa jaettuna 3:lla. 2

12 G 6 Kenttäväyläsovitin FBP Suunnittelu ja käyttöönotto (jatkuu) Ulkoinen virtamuuntaja suuremmille virroille :n kanssa voidaan käyttää kaikentyyppisiä standardin EN 644 mukaisen luokan 5P virtamuuntajia. Valinta on tehtävä vaatimusten mukaisesti: - Toisiovirta-alue (virta :ssä) noin 5 A (suositeltava virtamuuntaja 4 A) - Läpivientiaukko, jos käytetään yksilankaista johdinta - Mittausalueen tarkkuuden (5 - %) on vastattava luokkaa, sillä muuntajan ja - ohjaimen epätarkkuudet lasketaan yhteen - Enimmäisvastus 6 mω (: 3 mω, johdin 2x2 m 2,5 mm 2 : 3 mω) Johtimen siirtokyky ei vaikuta käyttöön. Kun virta-alue on alle 85 A, suositellaan tilaasäästävien yhdistelmien käyttöä. enimmäispituus 2 x 2 m, johtimen poikkipinta-ala 2,5 mm 2 Kuva 8: : Ulkoinen virtamuuntaja suuremmille virroille 2CDC F3 Lajimerkki / ilman virtamuuntajaa Virta-alue tähti, kolmio [A] Suositeltava virtaalue [A] Toisiovirtaalue [A] Läpivienti L x K [mm] Kaapeli (E/EN 624) [mm 2 ], , x maks ** Kytkentäsarja * R kontaktorille (katso tilaustiedot 'Tekniset tiedot') KORC 4L , x 28 x 7 2 DT45 / A85 AF45, AF85 KORC 4L , x 28 2 x 7 2 DT45 / A3 AF26, AF3 KORC 5L , x 22 3 x 7 2 DT5 / AF46S* AF4, AF46 KORC 5L , x 22 - DT5 / AF75S* AF58, AF75 *Kytkentäsarjat tähti-kolmio-käynnistimille. (Katso muiden osaltaluettelosta.) **maks. kaapelin halkaisija eristeen kanssa mm - Tarkkuusluokka: Olo- / nimellisvirta Tarkkuusluokka 5 % 2 % % 2 % 5 % Huomautus: Parametri 'Set current' (asetteluvirta) on aseteltava kolmiokytkennässä 3 (tavallinen suuremmissa moottoreissa) moottorin nimellisvirran arvoon jaettuna 3:lla, katso edellinen luku. 3

13 Kenttäväyläsovitin FBP G 6 Suunnittelu ja käyttöönotto (jatkuu) Liityntä kenttäväylään, osoitteenanto Yleensä slave-osoite vastaa moottoria, eli slave-osoite on aseteltava ja tallennettava liitettyyn UMC22- FBP -ohjaimeen. Tämä on mahdollista kaikille kenttäväylille, lukuunottamatta AS-Interface -kenttäväylää (johtuen integroiduista AS-Interface -piireistä). Ohjauspaneelia voidaan käyttää osoitteen antamisessa. Osoite näkyy heti, kun yhdistelmä on asennettu tai kun siihen on kytketty jännite. Lisätietoja liitteestä B "Control Panel". CPU Koppler, väyläisäntä ei sisällä voimassa olevaa osoitetta. (A on kyllä pätevä osoite, mutta sitä ei voida varata kenttäväyläprotokollasta riippuen). Tila "ei pätevää osoitetta" on palautettavissa asettamalla arvoksi A999. Ilman pätevää osoitetta orjalaite ei käynnisty väylässä. Kuva 9: : Osoitteenanto 2CDC F3 FieldBusPlugin osoite voidaan asetella myös "Osoitteenantosetin" CAS2-FBP. (liitäntäyksikkö + PC, jossa on osoitteenanto-ohjelmisto) avulla. Katso tekninen kuvaus 2CDC 9 2 D --. 4

14 G 6 Kenttäväyläsovitin FBP Suunnittelu ja käyttöönotto (jatkuu) Liityntä kenttäväylään, osoitteenanto (jatkuu) Kun yhdistelmään <->FieldBusPlug kytketään jännite, voi molemmilla laitteilla, vain toisella tai ei kummallakaan olla kenttäväyläosoite. Näissä tapauksissa toiminta riippuu parametrista 'Address check' (osoitteentarkistus), katso luku "Yleiset tiedot, Parametrit, kuvaus". 'Address check' (osoitteentarkistus) = 'Off' (pois) (oletusarvo):. -ohjaimella eikä FieldBusPlugilla ole voimassa olevaa osoitetta: - ei toimi eikä kommunikoi. 2. Vain -ohjaimella on voimassa oleva osoite: - FieldBusPlug ottaa osoitteen vastaan ja tallentaa sen. Toiminta ja kommunikaatio käynnistyvät. 3. Vain FieldBusPlugilla on voimassa oleva osoite: - ottaa osoitteen vastaan ja tallentaa sen. Toiminta ja kommunikaatio käynnistyvät. 4. -ohjaimella ja FieldBusPlugilla on sama osoite: - Toiminta ja kommunikaatio käynnistyvät. 5. -ohjaimella ja FieldBusPlugilla on eri osoitteet: - FieldBusPlug tallentaa -ohjaimelta saamansa osoitteen. Toiminta ja kommunikaatio käynnistyvät. 'Address check' (osoitteentarkistus) = 'On' (päällä) Käytetään pääasiassa laajennettavissa sovelluksissa. Tämä parametri voidaan asetella vain väyläisännän ja kenttäväylän kautta.. -ohjaimella eikä FieldBusPlugilla ole voimassa olevaa osoitetta: - ei toimi eikä kommunikoi. 2. Vain -ohjaimella on voimassa oleva osoite: - FieldBusPlug ottaa osoitteen vastaan ja tallentaa sen. Toiminta ja kommunikaatio käynnistyvät. 3. Vain FieldBusPlugilla on voimassa oleva osoite: - ottaa osoitteen vastaan ja tallentaa sen. Toiminta ja kommunikaatio käynnistyvät. 4. -ohjaimella ja FieldBusPlugilla on sama osoite: -Toiminta ja kommunikaatio käynnistyvät. 5. -ohjaimella ja FieldBusPlugilla on eri osoitteet: - ei toimi eikä kommunikoi. -Ohjauspaneeli näyttää vuorotellen (3 sekunnin välein): :n osoitteen: FieldBusPlugin osoitteen: - Todetaan kommunikaatiohäiriö (F3). - Ohjauspaneelista on valittava valikko 2.3 'Change address' (osoitteenvaihto) ja aseteltava haluttu osoite. - Sen jälkeen kun valikosta poistutaan, toiminta ja kommunikaatio käynnistyvät välittömästi. FieldBusPlug ja tallentavat asetellun osoitteen. Huomautus: Jollei aseteltua FieldBusPlug-osoitetta ole konfi guroitu kenttäväyläisännässä, ei kommunikaatio käynnisty ja FieldBusPlugin punainen merkkivalo ilmaisee häiriön. 5

15 Kenttäväyläsovitin FBP G 6 Suunnittelu ja käyttöönotto (jatkuu) Väyläisännän konfigurointi ja -ohjaimen liittäminen orjalaitteena Ohjausjärjestelmät, ohjelmointityökalut ja kenttäväylätyypit ovat täysin erilaisia. Tämä tarkoittaa: Ei ole mitään yleispätevää sääntöä kenttäväyläisännän konfiguroimiseksi ja Field BusPlug-orjalaitteen liittämiseksi sovellusohjelmaan. Esimerkki on liitetty ABB:n CPU-tyyppiin 7 KT 97 PROFIBUS DP -väylän kautta. Ohjelmointityökalun 97AC3 valmistelu: Ennen ohjelmointityökalun 97AC3 käynnistämistä on tiedosto ABB_78F.GSD kopioitava ohjelmointiohjelmiston alihakemistoon. Yleensä polku on...\ac3\library\plcconf. Tiedoston ABB_78F.GSD versio on.3 (tilanne:.9.23): 2CDC F3 Väyläisännän konfigurointi: - Käynnistä ohjelmointiohjelmisto 97AC3 - Valitse päävalikosta <Resources> (vasemmalla, alapuolella, R...) - Vaihda <card number> ja haluttaessa väyläparametrien <Baudrate> - Asettele vakioparametreissa parametrin <Automatic addressing> arvoksi <on> - Kenttäväyläisäntä on nyt määritelty: Hardware-Configuration 7 KT 97-DPM (DP-Master) R... Siirrä kursori oikeaan kohtaan, tuplaklikkaa hiiren oikeaa näppäintä 2CDC F3 Orjalaitteen liittäminen: - <Append DP-Slave>: <ABB FBP (Default)> Hardware-Configuration 7 KT 97-DPM [DP-Master] ABB FBP [DP-Slave] Siirrä kursori oikeaan kohtaan, tuplaklikkaa hiiren oikeaa näppäintä 2CDC F3 - Valitse <Properties>, <UMC22>, <SELECT>, jotta saat siirrettyä laitteen laitteen oikeaan sarakkeeseen. - Valitse <Properties>, <Standardparameter> -taulukko muuttaaksesi asemaosoitteen (= slave- osoitteen). - Valitse <Properties>, <Inputs/Outputs>-taulukko, <UMC22>, <SELECT>, jotta saat siirrettyä laitteen oikeaan sarakkeeseen. 6

16 G 6 Kenttäväyläsovitin FBP Suunnittelu ja käyttöönotto (jatkuu) Väyläisännän konfiguroiti ja -ohjaimen liittäminen orjalaitteena (jatkuu) I/O-osoitteet annetaan automaattisesti, jos väyläisäntää konfi guroitaessa on valittu <Automatic addressing>. Sisäänmenojen/ulostulojen allokointi slave-osoitteen perusteella noudattaa seuraavaa sääntöä: (S-2) x 2 S = 6 slaveosoite Kytkinpaikka x 2 Sissänmeno PLC:hen (viestit) Ulostulo PLC:stä (käskyt) :n parametrointi, menettely: %IW.8 %IB.6 %IX KÄYN. TAAKSE* %IB.7 %IX ei käytössä* %IW.9 %IB.9 %IX Moottorivirta, ylätavu %IB.2 %IX Moottorivirta, alatavu %QW.8 %QB.6 %QX KÄYN. TAAKSE* %QB.7 %QX ei käytössä* %QW.9 %QB.9 %QX ei käytössä* %QB.2 %QX ei käytössä* * näytetään vain alin bitti Jotkut parametrit määrittävät sovelluksen kytkentäkaavion, toisia käytetään virta-asetteluihin, ylikuormitustoimintoihin jne. Tämä tarkoittaa, että käynnistyy vasta, kun se on vastaanottanut voimassa olevat parametrit. Lisätietoja luvussa "Yleiset tiedot, Parametrit, kuvaus". Parametrien luenta- ja kirjoitusmahdollisuudet riippuvat kenttäväylästä ja ohjausjärjestelmästä. Esimerkkejä: Tässä ei puututa parametrien siirtoon ohjaus- ja automaatiojärjestelmän välillä. LAN Kenttäväylä CPU Kytkin PROFIBUS DP (/V) Parametrien kirjoitus GSD-tiedoston kautta jännitteen kytkennän yhteydessä. Luenta ei ole mahdollista. Konfi guraatiotiedosto: ABB_78F.GSD --> Master Class PROFIBUS DP/V Parametrien luenta ja kirjoittaminen mahdollista aina haluttaessa. --> Master Class 2 Kuva : : Parametrien lukeminen ja kirjoittaminen DeviceNet: Parametrien luenta ja kirjoittaminen mahdollista aina haluttaessa. Konfi guraatiotiedosto: ABB_.EDS (EDS = Electronic Data Sheet) 2CDC F3 7

17 Kenttäväyläsovitin FBP G 6 Käyttöönotto (jatkuu) :n parametrointi, menettely (jatkuu) Lisäksi: Parametrointi voidaan tehdä myös ohjauspaneelilla. Ohjauspaneelin erityisominaisuus: Ohjauspaneelilla voidaan valmiiksi parametroidun -ohjaimen koko parametrijoukko lukea ja siirtää toiseen -ohjaimeen. Esimerkki jatkuu -ohjaimen konfi gurointi orjalaitteeksi, joka on liitetty CPU-tyyppiin 7 KT 97 PROFI BUS DP -väylän kautta. - Valitse <Properties> <Input/Output>-taulukosta, kun näkyy oikeassa sarakkeessa. Nyt voit muuttaa parametreja (vasen, sitten oikea hiiren näppäin). 2CDC F3 Muiden ohjausjärjestelmien ja kenttäväylien kohdalla menettelytapa voi vaihdella. 8

18 G 6 Kenttäväyläsovitin FBP Käyttöönotto (jatkuu) Moottorin käynnistäminen ja pysäyttäminen, paikallisohjaus Moottorin ohajus: CPU ohjausjärjestelmän kautta ohjauspaneelin kautta digitaalisten sisäänmenojen kautta Kuva: : Moottorin ohajus 2CDC F3 Toiminnassa olevassa laitteistossa moottorikontaktorit avataan ja suljetaan yleensä ohjausjärjestelmän kautta käskyillä RUN FORWARD (käynnistys eteen), RUN REVERSE (käynnistys taakse) sekä OFF (pois). Käynnistäminen ja pysäyttäminen on mahdollista, kun -ohjaimessa on parametroitu ohjaustoiminto esin. L-käynnistys, YD-käynnistys jne. Poikkeuksia ovat ohjaustoiminnot suora tulo/lähtö ja ylikuormitusrele. Käynnistäminen ja pysäyttäminen voidaan tehdä seuraavasti: Ohjausjärjestelmän kautta ohjauspaneelin kautta digitaalisten sisäänmenojen kautta 9

19 Kenttäväyläsovitin FBP G 6 Käyttöönotto (jatkuu) Moottorin käynnistäminen ja pysäyttäminen, paikallisohjaus (jatkuu) Edellytykset: aina mahdollista Ohajusjärjestelmä Kun paikallisohjaus on aktivoitu* POIS Ohjauspaneeli Kun parametri 'Local control via digital inputs' = 'On' digitaaliset (paikallisohjaus digitaalisten sisäänmenot sisäänmenojen kautta = 'on') dominoiva Ohjaus lähettää käskyn UMC22- FBP -ohjaimelle: AUTO MODE = AUTO MODE = Ohjausjärjestelmä Jollei lukittu paikallisohjauksen avulla, ohjauspaneelin kautta AUTO MODE = (suljettu, kun AUTO MODE = )* dominoiva KÄYNNISTYS Ohjauspaneeli Kun paikallisohjaus on aktivoitu** dominoiva ETEEN / TAAKSE (POIS-tilan jälkeen on - -siirtymä pakollinen) Kun parametri 'Local control via digital inputs' = 'On' Jollei lukittu paikallisohjauksen avulla, ohjauspaneelin kautta AUTO MODE = (suljettu, kun AUTO MODE = )* digitaaliset sisäänmenot (paikallisohjaus digitaalisten sisäänmenojen kautta = 'on') Vaihtoehtoisesti: Ohjausyhteys katkaistu 2CDC F3 * AUTO MODE = : ei huomioi digitaalisten sisäänmenojen KÄYNNISTYS-käskyä, LOCAL CONTROL (paikallisohjaus) = AUTO MODE = : ei huomioi ohjauksen KÄYNNISTYS-käskyä, LOCAL CONTROL (paikallisohjaus) =. ** Kun paikallisohjaus on aktivoitu, ilmoittaa ohjausjärjestelmälle paikallisohjauksesta ('Local Control'). Paikallisohjaus pysähtyy heti, kun ohjauspaneeli irrotetaan tai kun poistutaan valikosta 'Local control' (paikallisohjaus). Kun paikallisohjaus aktivoidaan tai siitä poistutaan, ei ulosmenojen tila muutu. 2

20 G 6 Kenttäväyläsovitin FBP Suunnittelu ja käyttöönotto (jatkuu) Merkkivalot Kenttäväyläliityntä: Kyseisen kenttäväylätyypin määritelmistä riippuen voi merkitys poiketa hieman tässä esitetystä. Vihreä palaa, punainen pois päältä: Normaali tiedonsiirto Vihreä pois päältä, punainen pois päältä: Jännitesyötön tarkistus Yksi merkkivaloista vilkkuu: Ei yhteyttä väyläisäntään, konfi gurointivirhe tai kelpaamaton parametri Lisätietoja ko. kenttäväyläsovittimen kuvauksessa. Laiteliityntä: Vihreä palaa, punainen pois päältä: Normaali tiedonsiirto Vihreä pois päältä, punainen pois päältä: Jännitesyötön tarkistus Molemmat merkkivalot vilkkuvat: Itsetestaus Yksi merkkivaloista vilkkuu: Ei yhteyttä -ohjaimeen. Lisätietoja ko. kenttäväyläsovittimen kuvauksessa. ABB SWITCH READY MOT.ON FAULT INT EXT UMC C C 2 EXT V V V CDC F3 Vihreä: Laite toimintavalmis Keltainen: Moottori käynnissä (ylikuormitus, kuittausvika tai jumiutuminen pysäyttää moottorin) Punainen: Vika (ylikuormitus, muut häiriöt) Jos yksikään merkkivalo ei pala, on tarkistettava, onko jännitesyöttö päällä ja onko kytkin (kenttäväyläsovittimen pistukan yllä) oikeassa asennossa: EXT-asento liitinsyötössä, INT-asento syötössä kenttäväyläsovittimen kautta. Ohjauspaneeli - merkkivalot ja käyttö Ohjauspaneeli voidaan asentaa -ohjaimen etupuolelle. Se mahdollistaa pääsyn seuraaviin tietoihin: - slave-osoite - moottorin tila ("käynnissä", "pois") ja :n sisäänmenojen ja ulostulojen tila - 'Actual current' (olovirta) ja 'Set current' (asetteluvirta) - yksityiskohtaiset diagnostiikkatiedot - huoltotiedot - kaikki tärkeät parametrit. Lisäksi moottori voidaan käynnistää ja pysäyttää ohjauspaneelin kautta (paikallisohjaus). Tietoihin pääsyoikeudet on ryhmitetty kolmeen tasoon: - Valvonta (Monitoring): Arvot ja parametrit näytetään vain tarkistusta varten. Muutokset eivät ole mahdollisia. - Muokkaus (Edit ): Vaatii salasanan. Parametreja voidaan muuttaa käyttöönoton aikana sekä paikallisohjauksessa. - Muokkaus 2 (Edit 2): Pääsy Muokkaus -tason kautta. Niiden parametrien muuttaminen, joita käytetään pääasiassa virtapiirien yhteydessä. 2

21 Kenttäväyläsovitin FBP G 6 Suunnittelu ja käyttöönotto (jatkuu) Ohjauspaneeli - Merkkivalot ja käyttö Yleiskatsaus käyttötasoihin (ote) S t a r t LOC REM FAULT Monitoring, e.g.. - address - I/O-signals - Current - fault incl.. acknowledge -... mavs khz% Cprm OUTPUT PAR SET MENU FWD REV Edit e.g. - password check - local control - address adjust - current - trip class -... Edit 2 e.g. - password change - control function e.g. Y-, - fault input - behaviour if bus fails -... MENU LOC REM MENU ENTER ENTER 2CDC F3 Yksityiskohtaisempaa tietoa löytyy liittestä B "Control Panel". Huomautus: Suurin osa muutetuista parametreista astuu voimaan, kun moottori on pysäytetty. Jotkut parametrit astuvat voimaan kytkettäessä jännite päälle (Power on). Huomautus: Jotkut ohjausjärjestelmät ylikirjoittavat parametrit, kun jännitekytketään päälle. Tämä voi synnyttää vaikutelman, ettei ohjauspaneelin kautta tehtävällä parametroinnilla ole vaikutusta. 22

22 G 6 Kenttäväyläsovitin FBP Huolto -ohjaimen vaihto käytössä olevassa laitteistossa voidaan irrottaa kenttäväyläsovittimesta (FBP) ilman että siitä aiheutuu häiriöitä kenttäväylälle tai muille orjalaitteille. Kenttäväyläsovitin saa jännitteensä väyläjohtojen kautta. Kenttäväyläsovitin tallentaa slave-osoitteen ja ilmoittaa ohjausjärjestelmälle, ettei liitetty laite enää ole käytettävissä. Sen jälkeen kun uusi on asennettu ja kytketty, ilmoitetaan ohjausjärjestelmälle, että puuttunut orjalaite on taas käytettävissä (olettaen, että uudella -ohjaimen osoite on kelpaamaton A - - -). Täten ohjausjärjestelmä pystyy lataamaan edelliset parametrit ja käynnistämään uuden :n oikeilla parametreilla. Vain ohjausyksikön vaihto Vain ohjausyksikön vaihto: Koko kaapelointi, erityisesti verkkoliitynnät, voidaan jäättä koskemattomiksi. Parametrit pysyvät virtamuuntajayksikön muistissa. Uusi ohjausyksikkö lukee parametrit jänniteiden kytkennän aikana (Power on) * Virtamuuntajayksikkö Ohjausyksikkö poissa käytöstä Uusi ohjausyksikkö Kuva 2: : Ohjausyksikön vaihto 2CDC F3 * Parametrit voidaan liskäsi tallentaa ohjausjärjestelmään ja ladata jännitteen kytkennän yhteydessä. 23

23 Kenttäväyläsovitin FBP G 6 Yleiset tiedot -ohjaimen sisäänmenot ja ulostulot Laitteiston sisäänmenojen ja ulostulojen toiminta määrätään parametroinnin avulla. Katso parametrit 'Control function' (ohjaustoiminto) ja 'Attached Control functions' (täydentävät ohjaustoiminnot). Esimerkki () Suora meno/tulo ('Control function = Transparent') Kaikki sisäänmenot ja ulostulot on liitetty hälytyssignaaleina ja käskyinä suoraan kenttäväylään. Liitin Sisäänmeno väylään väylään 2 väylään Liitin Ulostulo väylästä väylästä 2 väylästä 3 väylään 4 väylään 5 väylään Esimerkki (2) L-käynnistys ('Control function = Direct Starter') Yhtä ulostuloa käytetään kontaktorikelan ohjaukseen. Kenttäväylän kautta kelaa ei voida ohjata. Muut sisäänmenot ja ulostulot toimivat suorina menoina/tuloina kenttäväylään/kenttäväylästä. Liitin Sisäänmeno väylään väylään 2 väylään Liitin Ulostulo väylästä 2 väylästä 3 väylään 4 väylään 5 väylään Esimerkki (3) L-käynnistys paikallisohjauksella digitaalisten sisäänmenojen kautta ('Control function = Direct Starter' ja 'Attached control function = Local control via digital inputs') Paikallisohjauksessa käytetään lisäsisääntuloja. Lisätietoja liitteessä A "Control Functions". Liitin Sisäänmeno väylään väylään 2 väylään Liitin Ulostulo Kontaktorikela väylästä 2 väylästä 3 väylään Kontaktorikela Paikallisohjaus L-käyn. 5 väylään Paikallisohjaus pois 24

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Pienjännitekojeet ODIN-kWh-mittari

Pienjännitekojeet ODIN-kWh-mittari Pienjännitekojeet ODIN-kWh-mittari Esite ODIN 1 FI 02_01 1SCC480001C1801 ODIN-mittari Sisältö Yleiskuvaus...3 OD4165,suoraan kytketty 3-vaihemittari(enintään 65 A)...4 OD4110,virtamuuntajaan kytketty 3-vaihemittari...5

Lisätiedot

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun

Lisätiedot

Pienjännitekojeet. Tekninen esite. FuseLine Kahvasulakkeet OFAA, OFAM. Esite OF 1 FI 96-02. ABB Control Oy

Pienjännitekojeet. Tekninen esite. FuseLine Kahvasulakkeet OFAA, OFAM. Esite OF 1 FI 96-02. ABB Control Oy Tekninen esite Pienjännitekojeet FuseLine Kahvasulakkeet, OFAM Esite OF FI 96-0 ABB Control Oy 95MDN5447 Kahvasulakkeet ja OFAM gg -sulakkeet johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaksi -sulakkeet on suunniteltu

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

J1000. Pikakäyttöönotto. 1 Sähköasennus Näppäimistökäyttö Käynnistys...5. J1000 Pikaopas. Tarkemmat tiedot

J1000. Pikakäyttöönotto. 1 Sähköasennus Näppäimistökäyttö Käynnistys...5. J1000 Pikaopas. Tarkemmat tiedot J1000 Pikakäyttöönotto 1 Sähköasennus... 2 2 Näppäimistökäyttö... 3 3 Käynnistys...5 Tarkemmat tiedot J1000 Pikaopas Jälleenmyynti Suomessa VEM MOTORS FINLAND OY Pikakäyttöönotto YASKAWA J1000 1 1 Sähköasennus

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

Simocode Pro parametrointi

Simocode Pro parametrointi Simocode Pro parametrointi 2.11.2009 1. Simocode-Pro:n kytkennät 1 2 2. Parametrointimahdollisuudet - Parametrointi voidaan tehdä 3:lla eri tavalla: o Simocode ES 2007 -ohjelma Basic -versio: ohjelmointi

Lisätiedot

Taajuusmuuttaja FC101 (pikaopas)

Taajuusmuuttaja FC101 (pikaopas) Tilausnumero C - Sisällysluettelo Sivu Turvaohjeet...1 IT-verkko 3x230VAC...2 Liitännät...2 Ohjauspaneeli LCP...3 Käsikäyttö...3 Pyörimissuunnan vaihto...3 Lisätietoa...3 Kytkentäkaavio...4 Peruskonfiguraatio...5

Lisätiedot

Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon!

Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon! Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon! Simply Smart! Nerokkuutta ja älyä, joka tekee käytöstä helppoa Tämän päivän vaatimuksiin... Verkkokatkot Sähkökatkokset aiheuttavat koneisiin ja laitteisiin

Lisätiedot

38-sarja - Relesovitinmoduulit 0, A Ominaisuudet

38-sarja - Relesovitinmoduulit 0, A Ominaisuudet Ominaisuudet 1-napaiset - 6 A sähkömekaaniset relesovitin-moduulit, leveys 6,2 mm. Ihanteellinen PLC- ja elektroniikkajärjestelmiin - Herkkäkelainen DC tai AC/DC-kelamallit - Integroitu ilmaisin- ja suojauspiiri

Lisätiedot

määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä

määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä UTUSAFE tuotteet: Riese hätä-seis- ja turvareleet www.utupowel.fi UTU Powel Oy Komponentit puh. (09) 274 6411 fax. (09) 274641 Hätä-seisrele, turvaluokka 4 3565201 SAFE 4 24 V AC/DC 3 av. 1 s. 3565202

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

turvavalopuomi SG-BIG Base

turvavalopuomi SG-BIG Base Turva Optiset turvalaitteet Turvavalopuomit, kehontunnistus turvavalopuomi SG-BIG Base Kehontunnistus, Tyyppi 2 / 4, PL c / e Toimintaetäisyys 0,5-60 m Valvontakorkeus 500-800-900-1200 mm www.oem.fi, asiakaspalvelu@oem.fi,

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT FI.TBIQ2480.130225 Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Yleistä IQnomic plus -moduulia käytetään lisätoimintoihin, joiden tulot ja lähdöt eivät sisälly vakiona koneen ohjausyksikköön.

Lisätiedot

Pehmokäynnistimet. Tyyppi PSR. Uusi. Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801

Pehmokäynnistimet. Tyyppi PSR. Uusi. Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801 Pehmokäynnistimet Tyyppi PSR Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801 Uusi ABB-pehmokäynnistimet Yleistä Vasemmalla: yhdistelmä, jossa on PSR ja moottorinsuojakytkin MS116 Yllä: PSR16, PSR30 ja PSR 45 *) Moottorin

Lisätiedot

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT SISÄLLYSLUETTELO SIVU VIANETSINTÄ MICROMAX, MICROMAX180, MICROMAX370, MICROMAX750 OHJAUSYKSIKKÖ ON LAUENNUT KIERTOVAHDIN JOHDOSTA MAGNEETTIANTURIN TARKISTUS (KOSKEE

Lisätiedot

PROXIMITY /etälukijat CZ-EMM3 CZ-EMM4

PROXIMITY /etälukijat CZ-EMM3 CZ-EMM4 Kocom Finland Oy WWW.kocom.fi PROXIMITY /etälukijat CZ-EMM3 CZ-EMM4 cz-emm34_en 08/08 Etätunnisteiden lukijat CZ-EMM3 ja CZ-EMM4 joita kutsutaan myös lukupäiksi - ovat suuniteltu erilaisten passiivisten

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10 Tempco GSM -ohjain ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FI GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10 2 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-ohjain TÄRKEÄÄ! Asentajan tulee

Lisätiedot

ABB aurinkosähköinvertterit Pikaohje PMU laajennuskortti

ABB aurinkosähköinvertterit Pikaohje PMU laajennuskortti ABB aurinkosähköinvertterit Pikaohje PMU laajennuskortti Tämän pikaohjeen lisäksi on turvallisuus ja asennustietojen ohjeet luettava ja niitä on noudatettava. Tekninen dokumentaatio, ja hallintaohjelmisto

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. AquaPro-lähetin. Käyttö- ja asennusohje. Copyright 2015 Labkotec Oy

Asennus- ja käyttöohje. AquaPro-lähetin. Käyttö- ja asennusohje. Copyright 2015 Labkotec Oy AquaPro-lähetin Käyttö- ja asennusohje Sisällys 1. Laitteiston kuvaus... 2 2. Tekniset tiedot... 2 3. Asennus... 3 4. Kytkentä... 4 5. Asetukset... 5 6. Huolto ja ongelmatilanteet... 0 1. Laitteiston kuvaus

Lisätiedot

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi Toiminta Toiminta Seuraavat näkyvyys- ja valaistustoiminnot voidaan kaukoaktivoida: Lisätietoja valaistuksesta on annettu asiakirjoissa Ajovalojen passivointi ja Vaihteleva kaukovalovilkku. Varoitusvilkut

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite GR4A-7 Kiertoliiketoimilaite läppäventtiileille Nimellisvääntömomentti 40 Nm Nimellisjännite AC/DC 4 V Ohjaus auki-kiinni ekniset tiedot Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 4 V Nimellisjännitteen

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

TAPESWITCH Ohjausyksikkö PRSU/4 Asennusohje

TAPESWITCH Ohjausyksikkö PRSU/4 Asennusohje 1. ESITTELY Tapeswitch PRSU/4 ohjausyksikkö on suunniteltu käytettäväksi yhdessä Tapeswitch kosketusherkkien antureiden kanssa. Anturina voi olla tuntomatto, tuntoreuna tuntopuskuri. Järjestelmän asennusohjeet

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite RFA oimilaite turvatoiminnolla palloventtiileille imellisvääntömomentti 10 m imellisjännite AC 24...240 V / DC 24...125 V Ohjaus Auki-kiinni Virrattomana kiinni (C) ekniset tiedot Sähköiset

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje

SET-61. Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 Pirkkala Vaihde 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 23.9.2009 D17016Ds SET-61 Käyttö- ja asennusohje 1. TEKNISET TIEDOT SET-61 laitteisto Käyttöjännite

Lisätiedot

Hälytysanturien liittäminen. Yleistä

Hälytysanturien liittäminen. Yleistä Yleistä ALM-ohjausyksikkö (hälytysjärjestelmä) voidaan tilata tehtaalla valmisteltuna ulkoisiin hälytysantureihin liittämistä varten. Valmistelu koostuu liittimestä C8112. Liitin on keltainen ja sijaitsee

Lisätiedot

S85 laseretäisyysanturi

S85 laseretäisyysanturi Anturi Valokennot Etäisyysanturit S85 laseretäisyysanturi Laser 2-luokan näkyvä valo helpottaa asennusta Tunnistusetäisyys 10 tai 20 m, tarkkuus 7 mm, toistotarkkuus 1 mm 4-20 ma tai 0-10 V skaalattava

Lisätiedot

LOVATO. Moduulikomponentit 16 A 125 A KUORMANEROTTIMET...2 MODUULIKONTAKTORIT...4 VIRRANSYÖTTÖMODUULIT...4 MODUULIAIKARELEET...6

LOVATO. Moduulikomponentit 16 A 125 A KUORMANEROTTIMET...2 MODUULIKONTAKTORIT...4 VIRRANSYÖTTÖMODUULIT...4 MODUULIAIKARELEET...6 LOVATO Moduulikomponentit 16 A 125 A KUORMANEROTTIMET...2 MODUULIKONTAKTORIT...4 VIRRANSYÖTTÖMODUULIT...4 MODUULIAIKARELEET...6 MITTAUSLAITTEET, MODUULIMALLIT...8 ENERGIAMITTARIT...9 www.klinkmann.fi 16

Lisätiedot

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite)

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energian hallinta Energiamittari Malli EM23 DIN Tuotekuvaus Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energiamittari Hetkellissuureiden näyttö: 3 numeroa Energiamittaukset: 7 numeroa 3-vaihesuureet: W, var, vaihejärjestys

Lisätiedot

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010 1/7 S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset Laboratoriotyö, kevät 2010 Häiriöiden kytkeytyminen yhteisen impedanssin kautta lämpötilasäätimessä Viimeksi päivitetty 25.2.2010 / MO 2/7 Johdanto Sähköisiä

Lisätiedot

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle

Lisätiedot

Riko ennätykset... Yksinkertainen laitevalinta. Tilan säästö. Ajan säästö

Riko ennätykset... Yksinkertainen laitevalinta. Tilan säästö. Ajan säästö Riko ennätykset... Yksinkertainen laitevalinta 1/10 osa vähemmän nimikkeitä kuin perinteisillä komponenteilla. Vähentää varastoitavien tuotteiden määrää ja helpottaa laitevalintoja Laajat ylikuormitussuojan

Lisätiedot

Stratomaster Smart Single TC-1

Stratomaster Smart Single TC-1 Stratomaster Smart Single TC-1 Yhdestä neljään kanavainen lämpöpari lämpömittari Käyttöohjekirja & asennusopas Tämä ohje on käännetty 2002-12 luodusta tehtaan tekemästä ohjeesta. Epäselvissä kohdissa katso

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

SafeLine VA4 Käyttöohjeet

SafeLine VA4 Käyttöohjeet SafeLine VA4 Käyttöohjeet 01.2013 Tekniska data Käyttöohjeet Strömförbrukning vid 24V matningspänning: Strömförbrukning på en aktiverad ingång och uppspelning av ljud med max volym: Högtalare Storlek:

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja

System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja Pienjännitetuotteet SD200_FI_15_02 System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja 2CDC051001S0013 2CDC051003S0013 SD200-sarjan kuormankytkimet ovat täysin yhteensopivia kaikkien ABB:n System pro M compact

Lisätiedot

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Kuvaus AMB toimilaitteet on tarkoitettu sekoittaville sekä jakaville kääntöluistiventtiileille. AMB 162- ja AMB 182 -toimilaitteita käytetään lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin,

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS

KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS 1101--119 PINTA-ASENNUS 1 SYLA 6 SYLA PU RAKENNE 1 1) Ryhmävarokkeet kiukaan kahdelle tehoryhmälle (molemmilla on oma kontaktori). ) Merkkivalo, keltainen. Palaa kiukaan ollessa

Lisätiedot

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS)

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS) Hätäkutsupakkaus Tyyppi: 5200 xx Pakkaus koostuu: erkkivalo Tyyppi: 5203 xx Vetonarupainike Tyyppi: 5202 xx Sammutuspainike Tyyppi: 5201 xx Teholähde Tyyppi: 5204 xx Täydentävät tuotteet (eivät kuulu toimitukseen):

Lisätiedot

Ylivirtasuojaus. Monta asiaa yhdessä

Ylivirtasuojaus. Monta asiaa yhdessä Ylivirtasuojaus Pekka Rantala Kevät 2015 Monta asiaa yhdessä Suojalaitteiden valinta ja johtojen mitoitus on käsiteltävä yhtenä kokonaisuutena. Mitoituksessa käsiteltäviä asioita: Kuormituksen teho Johdon

Lisätiedot

Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö

Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö DIGITRACE RAYSTAT-ECo-10 Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö Yleistä Käyttöalue Normaalitilat, ulkokäyttö Ympäristön lämpötila -20 C +40 C Syöttöjännite

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

IR Communicator 3 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

IR Communicator 3 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA IR Communicator 3 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA Koodi nro 2071 1111 Koodi nro 2071 1111 Rev. 0 Sivu 2/13 IR Communicator 3 Käyttäjän käsikirja Esipuhe Tämä käsikirja on tarkoitettu IR Communicator 3 laitteelle,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot

IRMPX asettelu ja asennusohje

IRMPX asettelu ja asennusohje IRMPX asettelu ja asennusohje 3.7.3 Läkkisepäntie 2A 62 HELSINKI MPX asetteluohje Termostaatin asettelulämpötilan muuttaminen 1. Paina SEL painiketta 2. Muuta haluttu lämpötila näyttöön nuolinäppäimillä

Lisätiedot

Käyttöopas Versio 1.1 heinäkuu 2003 SUOMI Tervetuloa BEHRINGER-perheeseen! Kiitos FOOT CONTROLLER FCV100-jalkapainikkeen ostamalla meitä kohtaan osoittamastanne luottamuksesta. FCV100 on arvokas ja monipuolinen

Lisätiedot

mm porausrasteri 2 napaa 8 A. 1 napa 16 A. Piirilevylle tai piirilevykantaan A = Näkymä juotospuolelta

mm porausrasteri 2 napaa 8 A. 1 napa 16 A. Piirilevylle tai piirilevykantaan A = Näkymä juotospuolelta .3 =.7.3 =.7.3 =.7 4-sarja - Matalat piirilevyreleet 8 - - 6 A Ominaisuudet - ja -napaiset - matalat, korkeus 5,7 mm 4.3 - napa A, rasteri 3,5 mm 4.5 - napaa 8 A, rasteri 5 mm 4.6 - napa 6 A, rasteri 5

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 KYTKENTÄOHJE MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan MITTAUSJOHTIMET: Liitin nro 12

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HLS 35. Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO

KÄYTTÖOHJE HLS 35. Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO KÄYTTÖOHJE HLS 35 Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO HLS 35 säädin on suunniteltu erityisesti huonekohtaiseen lattialämmitys/jäähdytys käyttöön. Säätimen avulla on mahdollista hyödyntää lattiajäähdytystä

Lisätiedot

Elektroniset sysäysreleet

Elektroniset sysäysreleet Elektroniset sysäysreleet EPS 0B EPS 0B Käyttöpainike Jokaisella painalluksella tästä painikkeestä sysäysreleen lähtökosketin vaihtaa tilaa. min 60 Tilannäyttö LEDin palaessa lähtökosketin on kytketty

Lisätiedot

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje DIMLITE Single Sähkönumero 2604220 Käyttöohje T1 sisääntulo T1 sisääntulo Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus T1 painikkeesta sytyttää valaistuksen viimeisimmäksi aseteltuun tilannearvoon. Toinen lyhyt

Lisätiedot

Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi.

Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi. Lämpötilahälytin Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi. Laite koostuu Arduinokortista ja koekytkentälevystä. Hälyttimen toiminnat ohjelmoidaan Arduinolle.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9

KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9 HÄLYTYS- LAITTEET KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9 SKS-automaatio Oy Martinkyläntie 50, PL 122, 01721 Vantaa, sähköposti: automaatio@sks.fi, faksi 852 6820, puh. *852 661 Etelä-Suomi Martinkyläntie 50

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Ensimmäinen laitos Ensimmäinen painos Koodi 1277289FI Käyttöoppaan täydennysosa Ensimmäinen laitos - Ensimmäinen painos Johdanto Vaara Konetta koskevien

Lisätiedot

Powerware 3105 UPS Käyttöohje

Powerware 3105 UPS Käyttöohje Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Tämän julkaisun materiaali on valmistajan omaisuutta ja sen osittainenkin kopiointi ilman lupaa on kielletty tekijänoikeuslain nojalla. Sisältö on pyritty saamaan

Lisätiedot

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gobain Pipe Systems Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Strömberginkuja 2 00380 Helsinki Finland

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, TBLZ-3-1-1-41 ja TBLZ-1-2-1-41 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACT-koneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin

Lisätiedot

Hokuyo turvalaserskanneri UAM-05

Hokuyo turvalaserskanneri UAM-05 Turva Turvalaserskannerit Hokuyo turvalaserskanneri UAM-05 Suojavyöhyke 5 m Varoitusvyöhyke 20 m 4 OSSD turvaulostuloa 2 suojavyöhykettä / 1 suojavyöhyke + 2 varoitusvyöhykettä Tyyppi 3 SIL2, PL d www.oem.fi,

Lisätiedot

Elco elektroninen termostaatti ELTH

Elco elektroninen termostaatti ELTH Keskus Lämpötilasäätimet ja -anturit Elco elektroninen termostaatti ELTH Elektroninen termostaatti DIN-kiskoon On-off säätö digitaalinäytöllä NTC-anturi, säätöalue -35 C...+99 C Yksi tai kaksi relelähtöä

Lisätiedot

Powerware 3105 UPS Käyttöohje

Powerware 3105 UPS Käyttöohje Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Tämän julkaisun materiaali on valmistajan omaisuutta ja sen osittainenkin kopiointi ilman lupaa on kielletty tekijänoikeuslain nojalla. Sisältö on pyritty saamaan

Lisätiedot

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele 1MRS755876 Julkaistu: 01.07.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Katkaisijan

Lisätiedot

SM210 RS485 - JBUS/MODBUS mittarille SM102E. Käyttöohje

SM210 RS485 - JBUS/MODBUS mittarille SM102E. Käyttöohje SM210 RS485 - JBUS/MODBUS mittarille SM102E Käyttöohje Sisällys Alustavat toimet... 1 Yleistiedot... 1 Asennus... 2 Ohjelmointi... 3 Pääsy ohjelmointitilaan (COde= 100)... 3 Tiedonsiirto-osoite... 5 Tiedonsiirtonopeus...

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA 1. Kuivakiehuntasuojan elektrodi ENT 220. 2. Käytön merkkivalo, joka ilmoittaa että molemmat kattilaa ohjaavat releet ovat kiinni. Häiriötapauksissa vihreä merkkivalo sammuu, ja releet avautuvat. 3. Syöttöjännitteen

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Voimanoton aktivointi automaattivaihteistossa. Yleisiä tietoja toiminnosta. Aktivointiehdot. Pysyvät turvallisuusehdot. Valinnaiset turvallisuusehdot:

Voimanoton aktivointi automaattivaihteistossa. Yleisiä tietoja toiminnosta. Aktivointiehdot. Pysyvät turvallisuusehdot. Valinnaiset turvallisuusehdot: Yleisiä tietoja toiminnosta Yleisiä tietoja toiminnosta Automaattivaihteiston (Allison) voimanoton aktivoinnin toiminto on tarkoitettu voimanoton aktivoimiseen kuljettajan paikalta ja ohjaamon ulkopuolelta.

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

OHJELMOINTI RMS RS1 DTM POM TDC INFO. DCM-RM1 status OK CLEAR DCM ALARM SENSOR ALARM DTM LIMITS LIMIT 1 TDC LIMITS ENTER LIMIT MALFUNCTION LIMIT 2

OHJELMOINTI RMS RS1 DTM POM TDC INFO. DCM-RM1 status OK CLEAR DCM ALARM SENSOR ALARM DTM LIMITS LIMIT 1 TDC LIMITS ENTER LIMIT MALFUNCTION LIMIT 2 RMS RS1 RMS POWER UNIT RPU-RM2 7327 126 POWER RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 DTM POM TDC 230 VAC MAIN SUPPLY INPUT (187-264 VAC) Output: 24 VDC, 5 A INFO DCM-RM1 status

Lisätiedot

Verkkodatalehti. T4000-1RBA01 T4000 Standard TUOTEVALIKOIMA

Verkkodatalehti. T4000-1RBA01 T4000 Standard TUOTEVALIKOIMA Verkkodatalehti T4000-1RBA01 T4000 Standard A B C D E F Ominaisuudet Järjestelmäosa Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero T4000-1RBA01 6012147 muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/t4000_standard Valvontayksikkö

Lisätiedot

Koneturvaovi Albany RP300. ASSA ABLOY Entrance Systems

Koneturvaovi Albany RP300. ASSA ABLOY Entrance Systems Koneturvaovi Albany RP300 ASSA ABLOY Entrance Systems Albany RP300 Avautuu ja sulkeutuu nopeasti, joten käyttöjaksoja voi olla jopa 5 minuutissa. Toimii luotettavasti myös oltuaan raskaassa käytössä vuosikausia.

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

1 Muutokset piirilevylle

1 Muutokset piirilevylle 1 Muutokset piirilevylle Seuraavat muutokset täytyvät olla piirilevylle tehtynä, jotta tätä käyttöohjetta voidaan käyttää. Jumppereiden JP5, JP6, JP7, sekä JP8 ja C201 väliltä puuttuvat signaalivedot on

Lisätiedot

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC 230 V AC ja 24 V AC Kuvaus ja sovellus voidaan asentaa omakotitalojen lämmityssovelluksiin Danfoss Link -ratkaisun avulla DLG-liitännän kautta. Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli,

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

LUMA SUOMI -kehittämisohjelma LUMA FINLAND -utvecklingsprogram LUMA FINLAND development programme Ohjelmointia Arduinolla

LUMA SUOMI -kehittämisohjelma LUMA FINLAND -utvecklingsprogram LUMA FINLAND development programme Ohjelmointia Arduinolla Ohjelmointia Arduinolla Kyösti Blinnikka, Olarin koulu ja lukio LUMA-keskus Aalto Mikä on Arduino? Open Source Electronics Prototyping Platform Arduino on avoimeen laitteistoon ja ohjelmistoon perustuva

Lisätiedot

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Käyttöohjeet DVC-P sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Systemair Oy Nietostie 2 FI-01390 VANTAA Phu: +358 (0)20 7920 520 Fax: +358 (0)20 7920 530 mailbox@systemair.fi www.systemair.de Sisältö

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Käyttöohje. 1/DOC-RS15C Fi A

Käyttöohje. 1/DOC-RS15C Fi A Käyttöohje 1 Yleistä: on 15W:n A-luokan 2-kanavainen combovahvistin, joka on valmistettu Suomessa kokonaan käsityönä. Kaikki kykennät on tehty point-topoint-periaatteella ilman piirilevyä. Puukotelo, 12"

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

Sääasema Probyte JUNIOR

Sääasema Probyte JUNIOR Sääasema Probyte JUNIOR JUNIOR sääanturi COM1 12VDC RS-232 signaali PC W9x Excel-tiedosto PROBYTE JUNIOR sääanturin toimintaperiaate Yleistä Probyte SÄÄASEMA JUNIOR1 on sään mittaukseen tarkoitettu ulkoanturi,

Lisätiedot

Käyttöohje Thermo Call TC3. Yleisiä ohjeita. Käyttämisestä. Hyvä Webaston käyttäjä

Käyttöohje Thermo Call TC3. Yleisiä ohjeita. Käyttämisestä. Hyvä Webaston käyttäjä Käyttöohje Thermo Call TC3 Yleisiä ohjeita Hyvä Webaston käyttäjä Kiitämme uuden Thermo Call TC3 kauko-ohjaimen hankinnasta. Tällä laitteella voitte käyttää Webasto-lämmitintä helpolla ja ajanmukaisella

Lisätiedot

CAROUSEL PYÖRÖPORTTI Käyttäjän ohjekirja pyöröportille Ver 5 Rakenne, toiminta, perustus, logiikka ja kytkentäkuvat PUR-AIT

CAROUSEL PYÖRÖPORTTI Käyttäjän ohjekirja pyöröportille Ver 5 Rakenne, toiminta, perustus, logiikka ja kytkentäkuvat PUR-AIT www.purait.fi CAROUSEL PYÖRÖPORTTI Köyttäjän ohjekirja Ver 5 1 jps-mainos.fi PUR-AIT AIDAT - PORTIT - AUTOMATIIKKA CAROUSEL PYÖRÖPORTTI Käyttäjän ohjekirja pyöröportille Ver 5 Rakenne, toiminta, perustus,

Lisätiedot