Pienjännitekojeet. Kenttäväyläsovitin FBP Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö UMC UMC22 ENTER. Tekninen kuvaus UMC 80 FI SCC011019D1801 READY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pienjännitekojeet. Kenttäväyläsovitin FBP Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö UMC UMC22 ENTER. Tekninen kuvaus UMC 80 FI 04-06 1SCC011019D1801 READY"

Transkriptio

1 Kenttäväyläsovitin FBP Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö UMC UMC 8 FI 4-6 SCC9D SWITCH UMC22 READY MOT.ON FAULT INT. EXT. 5 C 6 C MENU LOC REM EXT. 24 V V 24 V ENTER

2 G 6 Kenttäväyläsovitin FBP Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö, UMC Korkealuokkaiseen moottorin suojaukseen ja ohjaukseen, virta-alue,24-63 A, 6 digitaalista sisäänmenoa ja 3 digitaalista ulostuloa, liitäntä kenttäväylään kenttäväyläsovittimen avulla SWITCH READY MOT.ON FAULT INT. EXT UMC C C 2 EXT V V V Kuva : Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö 2CDC F3 Sisällysluettelo Sivu Ominaisuudet... 5 Laitteen rakenne... 6 Yleiskatsaus... 6 Liittimet, etupaneelin merkkivalot ja ohjauselementit... 7 Suunnittelu ja käyttöönotto... 8 Toimiva asennus... 8 Johdotus ja sisäiset 24 V / V -kytkennät... 9 Rajapinta kontaktoreihin... Moottorivirta = asetteluvirta riippuen moottorin kytkennästä... 2 Ulkoinen virtamuuntaja suuremmille virroille... 3 Liityntä kenttäväylään, osoitteenanto... 4 Väyläisännän konfi gurointi ja -ohjaimen liittäminen orjalaitteena... 6 :n parametrointi, menettely... 8 Moottorin käynnistäminen ja pysäyttäminen, paikallisohjaus... 9 Merkkivalot... 2 Ohjauspaneeli - Merkkivalot ja käyttö Huolto ohjaimen vaihto käytössä olevassa laitteistossa Vain ohjausyksikön vaihto

3 Kenttäväyläsovitin FBP G 6 Yleiset tiedot ohjaimen sisäänmenot ja ulostulot Valvontasignaalit ja käskyt Diagnostiikka Parametrit, yleiskatsaus Parametrit, kuvaus... 3 Tekniset tiedot Päävirtapiiri Ohjauspaneeli Digitaaliset sisäänmenot Digitaaliset ulostulot FieldBusPlug-liityntä Mekaaniset tiedot ja ympäristöolosuhteet Tilaustiedot Mitat

4 G 6 Kenttäväyläsovitin FBP Ominaisuudet Yleistä - -moottoriohjaimessa on yhdessä laitteessa korkealuokkaiset moottorin suojaus- sekä ohjaustoiminnot. Sen virta-alue on,24 63 A. Suuremmille virroille käytetään ulkoista virtamuuntajaa (luokka 5P). - voidaan liittää eri kenttäväyliin FieldBusPlug-kenttäväyläsovittimella integroidun kenttäväyläliitynnän kautta. - Kuusi digitaalista sisäänmenoa ja kolme releulostuloa mahdollistavat monien ennalta määritettyjen ohjaustoimintojen ja sovellusten toteuttamisen, kuten esimerkiksi suoran- ja tähtikolmio-käynnistyksen sisältäen paikalliskäytön digitaalisten sisäänmenojen kautta sekä muita parametrien kautta valittavia toimintoja ja sovelluksia. - Parametroinnista riippuen voidaan kenttäväylän kautta saadaan käyttöön digitaalisten sisäänmenojen ja ulostulojen tilat, virran oloarvo, yksityiskohtaiset diagnostiikkatiedot sekä kaikki parametrit (olettaen että kenttäväylässä on vastaava toiminnallisuus). - :n merkkivalojen merkitykset ovat ʼLaite valmisʼ, ʼMoottori käynnissäʼ ja ʼVika'. - Kaikkia tärkeitä tietoja pystytään asettelemaan myös ACS-PAN -ohjauspaneelin kautta (ei sisälly toimitukseen). Ohjauspaneelia tarvitaan kenttäväylän slave-osoitteen asetteluun ja se liitetään -ohjaimen etupuolelle. - Parametrien kautta voidaan muuttaa laajasti myös ylikuormitussuojaa ja muita toimintoja. Lisätietoja luvussa Yleiset tiedot, Parametrit. - Ohjaustoiminto Ylikuormitusrele mahdollistaa -ohjaimen käytön ylikuormitusreleen tavoin sekä kenttäväyläliitännän kanssa että ilman. Myös muita ohjaustoimintoja voidaan käyttää itsenäisesti (stand-alone) ilman kenttäväylää. Rakenne - koostuu kahdesta yhteenkootusta erillisosasta: virtamuuntajaosasta ja ohjausyksiköstä. - Hattukisko- tai ruuviasennus. L x K x S = 7 x 5 x mm. - Suojausluokka IP2. - Virralliset moottorijohtimet johdetaan virtamuuntajaosan kautta. - Ohjausyksikkö voidaan vaihtaa ilman virrallisten moottorijohtimien irroittamista. - Parametrit ovat muistissa virtamuuntajaosassa sähkökatkoksen sattuessakin. Täten ohjausyksikkö voidaan vaihtaa ilman uudelleenparametrointia. Ylikuormitussuoja - Moottorivirran mittaus (arvo on myös siirettävissä kenttäväylän kautta). - Elektroninen ylikuormitussuoja nimellisvirta-alueelle,24 A - 63 A. Yksi laite pystyy valvomaan koko aluetta. - Virta-arvo voidaan asettaa parametrin avulla kenttäväylän tai ohjauspanelin kautta. - Laukaisuluokat 5,, 2 ja 3 (valittavissa parametrin avulla) - Vaihevahti - Kovalla puolella olevien ulkoisten sulakkeiden tarjoama moottorijohtimien oikosulkusuoja. Muita ominaisuuksia - Kun ohjausjärjestelmässä tai kenttäväylässä on häiriö, voidaan releulostulojen toiminta valita parametrien 'Relay off' (rele pois) tai 'Relay retains status' (rele säilyttää tilansa) - Diagnostiikkatiedot merkkivalojen, kenttäväylän tai ohjauspaneelin kautta - Ennalta ehkäisevät huoltotoiminnot esim. 'Number of starts' (käynnistysten lukumäärä) - Toimilohkot tai vastaavat ohjelmistotyökalut ohjausjärjestelmän ohjelmaan implementointia varten. 5

5 Kenttäväyläsovitin FBP G 6 Rakenne Yleiskatsaus : Virtamuuntajaosa : Ohjausyksikkö Tunnus ACS-PAN: Ohjauspaneeli (valinnainen) Täydellinen laite 4 FieldBusPlug Kuva 2: : Laitteen rakenne 2CDC F3 6

6 G 6 Kenttäväyläsovitin FBP Rakenne (jatkuu) Liittimet, etupaneelin merkkivalot ja ohjauselementit Virran mittauspiiri (moottorivirran mittaukseen) Kiinnitys neljällä M4-ruuvilla Liittimet digitaalisille ulostuloille Salpakiinnike ohjauspaneelin liitäntään UMC22 Kytkin sisäisen laite-elektroniikan apujännitteen valintaan: Kytkin vasemmalla: Ulkoinen jännite (liittimien / kautta) Kytkin oikealla: Jännite kenttäväyläsovittimen kautta SWITCH READY Liitin ohjauspaneelille MOT.ON FAULT INT. EXT. 5 C 6 C Merkkivalot: vihreä READY Laite valmis keltainen MOT. ON Moottori käynnissä punainen FAULT Vika (ylikuormitus, katkos) Pistoke kenttäväyläsovittimelle EXT. 24 V V 24 V Hattukisko Tunnus, esim. slave-osoitteelle Ohjauspaneelin pidike. Ohjauspaneeli asetetaan tähän ja liitetään sitten yläpuolella olevaan salpakiinnikkeeseen. Tällöin jänniteliitäntä muodostuu automaattisesti. Liittimet digitaalisille sisäänmenoille Liittimet ulkoiselle apujännitteelle (sisäisen laite-elektroniikan jännite) Virran mittauspiiri (moottorivirran mittaukseen) Liitettävä ohjauspaneeli ACS-PAN valvontaan ja ohjaukseen/ asetteluun: MENU - Slave-osoite - Ohjaustoiminnot - Ylikuormitusparametri - Paikallisdiagnostiikka - jne. LOC REM ENTER Ohjauspaneeli ACS-PAN ei sisälly - toimitukseen. Se on tilattava erikseen. Kuva 3: : Liittimet, merkkivalot ja ohjauselementit 2CDC F3 7

7 Kenttäväyläsovitin FBP G 6 Suunnittelu ja käyttöönotto Toimiva asennus (yleistä) Johdotus ja sisäiset 24 V / V -kytkennät Kiinteä johdotus kytkinten ja muiden komponenttien kanssa sovellusvaatimusten mukaisesti. Käytä ulkoista jännitelähdettä ('SWITCH'-kytkin asennossa EXT), jos liitetyt komponentiti eivät ole -ohjaimen välittömässä läheisyydessä. Rajapinta kontaktoreihin Jotta rele kestäisi pitkään -ohjaimessa, on kipinänsammutukseen varauduttava sopivin toimenpitein. Suurempien kontaktorien kanssa on lisäksi käytettävä välirelettä. Moottorivirta = asetteluvirta riippuen moottorin kytkennästä Laajan moottorinsuojan varmistamiseksi on välttämätöntä asettaa 'Set current' (asetteluvirta) oikein. Huomio! Asetteluvirta riippuu moottorin kytkennästä. Siksi on välttämätöntä huomioida moottorin kytkentä asetteluvirtaa valittaessa (esim. asetteluvirta YD-käynnistimessä = 57 % moottorin nimellisvirrasta). Ulkoinen virtamuuntaja suuremmille virroille Suuremmilla virroilla tulee käyttää ulkoista virtamuuntajaa. Liityntä kenttäväylään, osoitteenanto Liitännässä tulee käyttää sopivaa kenttäväyläsovitinta. Slave-osoite on annettava oikein. Yleensä ohjausjärjestelmä määrittää väyläisännän. Väyläisännän konfigurointi ja -ohjaimen liittäminen orjalaitteena (slave) Lataa orjalaitteen konfi guraatiotiedosto ohjelmointityökaluun. Esimerkki: ABB_78F.GSD-tiedosto -ohjaimelle, jossa on PROFIBUS-DP -protokolla. Luo kenttäväyläkonfi guraatio yhdessä sovellusohjelman kanssa ohjausjärjestelmässä. Joillekin ohjausjärjestelmille on saatavissa erityisiä toimilohkoja tai esimerkkiohjelmia. :n parametrointi, menettely Ohjaustoiminnot on asetettu -ohjaimessa vakiona tilaan 'Transparent' (suora tulo/lähtö), eli kenttäväyläsignaali valvoo sisäänmenoja ja ulostuloja suoraan. Jotta moottoria voitaisiin ohjata ja suojata parhaalla mahdollisella tavalla, on valittava ohjaustoiminto, esim. L- käynnistys. Kun ohjain on parametroitu onnistuneesti ja siihen on kytketty jännite (Power-on), voidaan moottori käynnistää. Katso lisätietoja kappaleesta "Yleiset tiedot, Parametrit...". Käytettävä parametrointityökalu riippuu kenttäväylästä ja ohjausjärjestelmästä. Esimerkkejä: - Orjalaitteen konfi guraatiotiedosto (esim. GSD-tiedosto PROFIBUS DP -protokollalle) sisältää parametrointimahdollisuudet. Parametreja voidaan muuttaa kenttäväylän konfi guroinnin aikana ja ne ladataan UMC22- FBP -ohjaimeen jännitteen kytkennän (Power-on) yhteydessä. - Parametrointi osana sovellusohjelmaa. - Parametrointi ohjauspaneelin kautta. Ohjauspaneelilla on erityisominaisuus, joka mahdollistaa -ohjaimen koko parametrijoukon luennan ja siirron toiseen -ohjaimeen. Moottori käynnistetään RUN-käskyllä. Katso myös: Moottorin käynnistäminen ja pysäyttäminen, paikallisohjaus Merkkivalot, Ohjauspaneeli - merkkivalot ja käyttö 8

8 G 6 Kenttäväyläsovitin FBP Suunnittelu ja käyttöönotto (jatkuu) Johdotus ja sisäiset 24 V / V -kytkennät Esimerkki: L-käynnistin on parametroitu parametrin 'Control function' = 3 ('Direct starter') kautta L-käynnistimeksi. Releulostuloa käytetään tällöin pääkontaktorin ohjaukseen. Vapaat ulostulot, käskyt suoraan kenttäväylästä 23 V N 2 69 / 4 V K K UMC C C kenttäväyläsovitin EXT INT SWITCH V 24 V max. 7 ma V 24 V 24 V Kuva 4: 24 V V 24 V V : L-käynnistys (esimerkki) V 24V ulkoinen jännitesyöttö K 24V sisäänmenojen jännitesyöttö CDC F3 Digitaalista sisäänmenoa käytetään parametrin 'Check-back' = ('Auxiliary contacts') kautta pääkontaktorin valvontaan. Oletusarvona on valvonta moottorivirran kautta ('Check-back' = 2 ('Motor current')). Vapaat ulostulot, valvontasignaali suoraan kenttäväylään Tärkeää: Yleensä sisäänmenojen ja sisäisen johdotuksen virranjakelu tapahtuu liittimien ja 2 kautta. SWITCHkytkimen on tällöin oltava asennossa EXT. Kun koskettimet tai anturit sijaitsevat kaukana, on käytettävä tätä jakelutapaa. Kun koskettimet ovat ohjaimen välittömässä läheisyydessä ja johdotus on helposti tarkastettavissa, voidaan virranjakelu hoitaa kenttäväylän kautta. Lisätietoja luvussa "Suunnittelu ja käyttöönotto, Johdotus ja sisäiset 24 V / V -kytkennät". 9

9 Kenttäväyläsovitin FBP G 6 Suunnittelu ja käyttöönotto (jatkuu) Kontaktorien liitäntä (Lisätietoja kontaktoreista voimassa olevassa pääluettelossa) Kipinänsammutus Relekoskettimien ennenaikaisen kulumisen estämiseksi on kipinänsammutus aina välttämätöntä. -ohjaimeen liitetty kontaktori Tyyppi B6, B7 A9 - A4 Sopiva kipinänsammutin 23 V AC VDR RV-BC 6/25 RV 5/25 Sopiva kipinänsammutin 24 V AC/DC VDR RV-BC 6/6 RV 5/5 23 V N 69 / 4 V AC Kontaktorityyppi: A45 tai suurempi K Kipinänsammutus K2 K2 K UMC C C EXT INT SWITCH V 24 V max. 7 ma V 24 V 24 V K V 24 V 24 V Ulkoinen jännitesyöttö Ulostulo Kuittauksessa on käytettävä pääkontaktorin apukosketinta! Kuva 5: : Liitäntä kontaktoreihin, joiden huippuvirta >,5 A: tyypit A45 ja isommat 2CDC F3

10 G 6 Kenttäväyläsovitin FBP Suunnittelu ja käyttöönotto (jatkuu) Katsaus käytettävissä oleviin ABB-kontaktoreihin (esimerkkejä) Kontaktori Käynnistyssysäysvirta [A] Pitovirta [A] Kytkentäteho [VA] Pitoteho [VA] BC ,5,5 3,5 3,5 A9, A2, A6,3,3 7 8 A26, A3, A4,52,5 2 2 A45, A5, A63, A75,78,8 2 2 A95, A,52, 8 8 A45, A85 2,39, A2, A26, A3 5,87, Kontaktoria BC suositellaan käytettävksi apu-kontaktorina sen sisäisen kipinänsammutuskyvyn takia. Kontaktorit A45 - A3 ovat saatavissa myös elektronisella laajajännitekelalla (AF45, jne.). Käyttöikä mekaaninen 5 käynnistyskertaa -rele,5 A käynnistyskertaa katso "Tekniset tiedot", A 5 käynnistyskertaa + 24 V DC - 23 V AC 69 / 4 V AC Huomautus: liukukytkin vasemmalla puolella asennossa "PLC" (ylhäällä) 2 3 ON OFF-N COM K C C 2 UMC22 Kuva 6: : Liitäntä kontaktoreihin, joissa on elektroninen laajajännitekela (AF45 ja suuremmat) 2CDC F3

11 Kenttäväyläsovitin FBP G 6 Suunnittelu ja käyttöönotto (jatkuu) Moottorivirta = asetteluvirta riippuen moottorin kytkennästä Tähti Verkko: 69 V Kolmio Verkko: 4 V Kolmio 3 Verkko: 4 V I P I P I P UMC 22 UMC 22 UMC 22 I SC =I P I SC =I P I SC =.577*I P U V W U V W U V W W2 U2 V2 W2 U2 V2 W2 U2 V2 Esimerkki moottorista: Arvokilpi Esimerkki moottorista: Arvokilpi Esimerkki moottorista: Arvokilpi 4 V / 69 V 4.9 A / 2.8 A I P =2.8A / I SC =2.8A 4 V / 69 V 4.9 A / 2.8 A I P =4.9A / I SC =4.9A 4 V / 69 V 4.9 A / 2.8 A I P =4.9A / I SC =2.8 A Parametri Parametri Parametri Asetteluvirta = 2.8 Asetteluvirta = 4.9 Asetteluvirta = 2.8 Liitäntäkotelo Liitäntäkotelo Liitäntäkotelo U V W U V W U V W W2 U2 V2 W2 U2 V2 W2 U2 V2 Kuva 7: : Moottorivirta = asetteluvirta riippuen moottorin kytkennästä I SC = 'Set current' (asetteluvirta) I P = Moottorivirta per vaihe 2CDC F3 Kolmiokytkentää 3 käytetään yleensä isommille moottoreille virtamuuntajan koon pienentämiseksi. Parametrin 'Set current' (asetteluvirta) arvo vastaa moottorin nimellisvirtaa jaettuna 3:lla. 2

12 G 6 Kenttäväyläsovitin FBP Suunnittelu ja käyttöönotto (jatkuu) Ulkoinen virtamuuntaja suuremmille virroille :n kanssa voidaan käyttää kaikentyyppisiä standardin EN 644 mukaisen luokan 5P virtamuuntajia. Valinta on tehtävä vaatimusten mukaisesti: - Toisiovirta-alue (virta :ssä) noin 5 A (suositeltava virtamuuntaja 4 A) - Läpivientiaukko, jos käytetään yksilankaista johdinta - Mittausalueen tarkkuuden (5 - %) on vastattava luokkaa, sillä muuntajan ja - ohjaimen epätarkkuudet lasketaan yhteen - Enimmäisvastus 6 mω (: 3 mω, johdin 2x2 m 2,5 mm 2 : 3 mω) Johtimen siirtokyky ei vaikuta käyttöön. Kun virta-alue on alle 85 A, suositellaan tilaasäästävien yhdistelmien käyttöä. enimmäispituus 2 x 2 m, johtimen poikkipinta-ala 2,5 mm 2 Kuva 8: : Ulkoinen virtamuuntaja suuremmille virroille 2CDC F3 Lajimerkki / ilman virtamuuntajaa Virta-alue tähti, kolmio [A] Suositeltava virtaalue [A] Toisiovirtaalue [A] Läpivienti L x K [mm] Kaapeli (E/EN 624) [mm 2 ], , x maks ** Kytkentäsarja * R kontaktorille (katso tilaustiedot 'Tekniset tiedot') KORC 4L , x 28 x 7 2 DT45 / A85 AF45, AF85 KORC 4L , x 28 2 x 7 2 DT45 / A3 AF26, AF3 KORC 5L , x 22 3 x 7 2 DT5 / AF46S* AF4, AF46 KORC 5L , x 22 - DT5 / AF75S* AF58, AF75 *Kytkentäsarjat tähti-kolmio-käynnistimille. (Katso muiden osaltaluettelosta.) **maks. kaapelin halkaisija eristeen kanssa mm - Tarkkuusluokka: Olo- / nimellisvirta Tarkkuusluokka 5 % 2 % % 2 % 5 % Huomautus: Parametri 'Set current' (asetteluvirta) on aseteltava kolmiokytkennässä 3 (tavallinen suuremmissa moottoreissa) moottorin nimellisvirran arvoon jaettuna 3:lla, katso edellinen luku. 3

13 Kenttäväyläsovitin FBP G 6 Suunnittelu ja käyttöönotto (jatkuu) Liityntä kenttäväylään, osoitteenanto Yleensä slave-osoite vastaa moottoria, eli slave-osoite on aseteltava ja tallennettava liitettyyn UMC22- FBP -ohjaimeen. Tämä on mahdollista kaikille kenttäväylille, lukuunottamatta AS-Interface -kenttäväylää (johtuen integroiduista AS-Interface -piireistä). Ohjauspaneelia voidaan käyttää osoitteen antamisessa. Osoite näkyy heti, kun yhdistelmä on asennettu tai kun siihen on kytketty jännite. Lisätietoja liitteestä B "Control Panel". CPU Koppler, väyläisäntä ei sisällä voimassa olevaa osoitetta. (A on kyllä pätevä osoite, mutta sitä ei voida varata kenttäväyläprotokollasta riippuen). Tila "ei pätevää osoitetta" on palautettavissa asettamalla arvoksi A999. Ilman pätevää osoitetta orjalaite ei käynnisty väylässä. Kuva 9: : Osoitteenanto 2CDC F3 FieldBusPlugin osoite voidaan asetella myös "Osoitteenantosetin" CAS2-FBP. (liitäntäyksikkö + PC, jossa on osoitteenanto-ohjelmisto) avulla. Katso tekninen kuvaus 2CDC 9 2 D --. 4

14 G 6 Kenttäväyläsovitin FBP Suunnittelu ja käyttöönotto (jatkuu) Liityntä kenttäväylään, osoitteenanto (jatkuu) Kun yhdistelmään <->FieldBusPlug kytketään jännite, voi molemmilla laitteilla, vain toisella tai ei kummallakaan olla kenttäväyläosoite. Näissä tapauksissa toiminta riippuu parametrista 'Address check' (osoitteentarkistus), katso luku "Yleiset tiedot, Parametrit, kuvaus". 'Address check' (osoitteentarkistus) = 'Off' (pois) (oletusarvo):. -ohjaimella eikä FieldBusPlugilla ole voimassa olevaa osoitetta: - ei toimi eikä kommunikoi. 2. Vain -ohjaimella on voimassa oleva osoite: - FieldBusPlug ottaa osoitteen vastaan ja tallentaa sen. Toiminta ja kommunikaatio käynnistyvät. 3. Vain FieldBusPlugilla on voimassa oleva osoite: - ottaa osoitteen vastaan ja tallentaa sen. Toiminta ja kommunikaatio käynnistyvät. 4. -ohjaimella ja FieldBusPlugilla on sama osoite: - Toiminta ja kommunikaatio käynnistyvät. 5. -ohjaimella ja FieldBusPlugilla on eri osoitteet: - FieldBusPlug tallentaa -ohjaimelta saamansa osoitteen. Toiminta ja kommunikaatio käynnistyvät. 'Address check' (osoitteentarkistus) = 'On' (päällä) Käytetään pääasiassa laajennettavissa sovelluksissa. Tämä parametri voidaan asetella vain väyläisännän ja kenttäväylän kautta.. -ohjaimella eikä FieldBusPlugilla ole voimassa olevaa osoitetta: - ei toimi eikä kommunikoi. 2. Vain -ohjaimella on voimassa oleva osoite: - FieldBusPlug ottaa osoitteen vastaan ja tallentaa sen. Toiminta ja kommunikaatio käynnistyvät. 3. Vain FieldBusPlugilla on voimassa oleva osoite: - ottaa osoitteen vastaan ja tallentaa sen. Toiminta ja kommunikaatio käynnistyvät. 4. -ohjaimella ja FieldBusPlugilla on sama osoite: -Toiminta ja kommunikaatio käynnistyvät. 5. -ohjaimella ja FieldBusPlugilla on eri osoitteet: - ei toimi eikä kommunikoi. -Ohjauspaneeli näyttää vuorotellen (3 sekunnin välein): :n osoitteen: FieldBusPlugin osoitteen: - Todetaan kommunikaatiohäiriö (F3). - Ohjauspaneelista on valittava valikko 2.3 'Change address' (osoitteenvaihto) ja aseteltava haluttu osoite. - Sen jälkeen kun valikosta poistutaan, toiminta ja kommunikaatio käynnistyvät välittömästi. FieldBusPlug ja tallentavat asetellun osoitteen. Huomautus: Jollei aseteltua FieldBusPlug-osoitetta ole konfi guroitu kenttäväyläisännässä, ei kommunikaatio käynnisty ja FieldBusPlugin punainen merkkivalo ilmaisee häiriön. 5

15 Kenttäväyläsovitin FBP G 6 Suunnittelu ja käyttöönotto (jatkuu) Väyläisännän konfigurointi ja -ohjaimen liittäminen orjalaitteena Ohjausjärjestelmät, ohjelmointityökalut ja kenttäväylätyypit ovat täysin erilaisia. Tämä tarkoittaa: Ei ole mitään yleispätevää sääntöä kenttäväyläisännän konfiguroimiseksi ja Field BusPlug-orjalaitteen liittämiseksi sovellusohjelmaan. Esimerkki on liitetty ABB:n CPU-tyyppiin 7 KT 97 PROFIBUS DP -väylän kautta. Ohjelmointityökalun 97AC3 valmistelu: Ennen ohjelmointityökalun 97AC3 käynnistämistä on tiedosto ABB_78F.GSD kopioitava ohjelmointiohjelmiston alihakemistoon. Yleensä polku on...\ac3\library\plcconf. Tiedoston ABB_78F.GSD versio on.3 (tilanne:.9.23): 2CDC F3 Väyläisännän konfigurointi: - Käynnistä ohjelmointiohjelmisto 97AC3 - Valitse päävalikosta <Resources> (vasemmalla, alapuolella, R...) - Vaihda <card number> ja haluttaessa väyläparametrien <Baudrate> - Asettele vakioparametreissa parametrin <Automatic addressing> arvoksi <on> - Kenttäväyläisäntä on nyt määritelty: Hardware-Configuration 7 KT 97-DPM (DP-Master) R... Siirrä kursori oikeaan kohtaan, tuplaklikkaa hiiren oikeaa näppäintä 2CDC F3 Orjalaitteen liittäminen: - <Append DP-Slave>: <ABB FBP (Default)> Hardware-Configuration 7 KT 97-DPM [DP-Master] ABB FBP [DP-Slave] Siirrä kursori oikeaan kohtaan, tuplaklikkaa hiiren oikeaa näppäintä 2CDC F3 - Valitse <Properties>, <UMC22>, <SELECT>, jotta saat siirrettyä laitteen laitteen oikeaan sarakkeeseen. - Valitse <Properties>, <Standardparameter> -taulukko muuttaaksesi asemaosoitteen (= slave- osoitteen). - Valitse <Properties>, <Inputs/Outputs>-taulukko, <UMC22>, <SELECT>, jotta saat siirrettyä laitteen oikeaan sarakkeeseen. 6

16 G 6 Kenttäväyläsovitin FBP Suunnittelu ja käyttöönotto (jatkuu) Väyläisännän konfiguroiti ja -ohjaimen liittäminen orjalaitteena (jatkuu) I/O-osoitteet annetaan automaattisesti, jos väyläisäntää konfi guroitaessa on valittu <Automatic addressing>. Sisäänmenojen/ulostulojen allokointi slave-osoitteen perusteella noudattaa seuraavaa sääntöä: (S-2) x 2 S = 6 slaveosoite Kytkinpaikka x 2 Sissänmeno PLC:hen (viestit) Ulostulo PLC:stä (käskyt) :n parametrointi, menettely: %IW.8 %IB.6 %IX KÄYN. TAAKSE* %IB.7 %IX ei käytössä* %IW.9 %IB.9 %IX Moottorivirta, ylätavu %IB.2 %IX Moottorivirta, alatavu %QW.8 %QB.6 %QX KÄYN. TAAKSE* %QB.7 %QX ei käytössä* %QW.9 %QB.9 %QX ei käytössä* %QB.2 %QX ei käytössä* * näytetään vain alin bitti Jotkut parametrit määrittävät sovelluksen kytkentäkaavion, toisia käytetään virta-asetteluihin, ylikuormitustoimintoihin jne. Tämä tarkoittaa, että käynnistyy vasta, kun se on vastaanottanut voimassa olevat parametrit. Lisätietoja luvussa "Yleiset tiedot, Parametrit, kuvaus". Parametrien luenta- ja kirjoitusmahdollisuudet riippuvat kenttäväylästä ja ohjausjärjestelmästä. Esimerkkejä: Tässä ei puututa parametrien siirtoon ohjaus- ja automaatiojärjestelmän välillä. LAN Kenttäväylä CPU Kytkin PROFIBUS DP (/V) Parametrien kirjoitus GSD-tiedoston kautta jännitteen kytkennän yhteydessä. Luenta ei ole mahdollista. Konfi guraatiotiedosto: ABB_78F.GSD --> Master Class PROFIBUS DP/V Parametrien luenta ja kirjoittaminen mahdollista aina haluttaessa. --> Master Class 2 Kuva : : Parametrien lukeminen ja kirjoittaminen DeviceNet: Parametrien luenta ja kirjoittaminen mahdollista aina haluttaessa. Konfi guraatiotiedosto: ABB_.EDS (EDS = Electronic Data Sheet) 2CDC F3 7

17 Kenttäväyläsovitin FBP G 6 Käyttöönotto (jatkuu) :n parametrointi, menettely (jatkuu) Lisäksi: Parametrointi voidaan tehdä myös ohjauspaneelilla. Ohjauspaneelin erityisominaisuus: Ohjauspaneelilla voidaan valmiiksi parametroidun -ohjaimen koko parametrijoukko lukea ja siirtää toiseen -ohjaimeen. Esimerkki jatkuu -ohjaimen konfi gurointi orjalaitteeksi, joka on liitetty CPU-tyyppiin 7 KT 97 PROFI BUS DP -väylän kautta. - Valitse <Properties> <Input/Output>-taulukosta, kun näkyy oikeassa sarakkeessa. Nyt voit muuttaa parametreja (vasen, sitten oikea hiiren näppäin). 2CDC F3 Muiden ohjausjärjestelmien ja kenttäväylien kohdalla menettelytapa voi vaihdella. 8

18 G 6 Kenttäväyläsovitin FBP Käyttöönotto (jatkuu) Moottorin käynnistäminen ja pysäyttäminen, paikallisohjaus Moottorin ohajus: CPU ohjausjärjestelmän kautta ohjauspaneelin kautta digitaalisten sisäänmenojen kautta Kuva: : Moottorin ohajus 2CDC F3 Toiminnassa olevassa laitteistossa moottorikontaktorit avataan ja suljetaan yleensä ohjausjärjestelmän kautta käskyillä RUN FORWARD (käynnistys eteen), RUN REVERSE (käynnistys taakse) sekä OFF (pois). Käynnistäminen ja pysäyttäminen on mahdollista, kun -ohjaimessa on parametroitu ohjaustoiminto esin. L-käynnistys, YD-käynnistys jne. Poikkeuksia ovat ohjaustoiminnot suora tulo/lähtö ja ylikuormitusrele. Käynnistäminen ja pysäyttäminen voidaan tehdä seuraavasti: Ohjausjärjestelmän kautta ohjauspaneelin kautta digitaalisten sisäänmenojen kautta 9

19 Kenttäväyläsovitin FBP G 6 Käyttöönotto (jatkuu) Moottorin käynnistäminen ja pysäyttäminen, paikallisohjaus (jatkuu) Edellytykset: aina mahdollista Ohajusjärjestelmä Kun paikallisohjaus on aktivoitu* POIS Ohjauspaneeli Kun parametri 'Local control via digital inputs' = 'On' digitaaliset (paikallisohjaus digitaalisten sisäänmenot sisäänmenojen kautta = 'on') dominoiva Ohjaus lähettää käskyn UMC22- FBP -ohjaimelle: AUTO MODE = AUTO MODE = Ohjausjärjestelmä Jollei lukittu paikallisohjauksen avulla, ohjauspaneelin kautta AUTO MODE = (suljettu, kun AUTO MODE = )* dominoiva KÄYNNISTYS Ohjauspaneeli Kun paikallisohjaus on aktivoitu** dominoiva ETEEN / TAAKSE (POIS-tilan jälkeen on - -siirtymä pakollinen) Kun parametri 'Local control via digital inputs' = 'On' Jollei lukittu paikallisohjauksen avulla, ohjauspaneelin kautta AUTO MODE = (suljettu, kun AUTO MODE = )* digitaaliset sisäänmenot (paikallisohjaus digitaalisten sisäänmenojen kautta = 'on') Vaihtoehtoisesti: Ohjausyhteys katkaistu 2CDC F3 * AUTO MODE = : ei huomioi digitaalisten sisäänmenojen KÄYNNISTYS-käskyä, LOCAL CONTROL (paikallisohjaus) = AUTO MODE = : ei huomioi ohjauksen KÄYNNISTYS-käskyä, LOCAL CONTROL (paikallisohjaus) =. ** Kun paikallisohjaus on aktivoitu, ilmoittaa ohjausjärjestelmälle paikallisohjauksesta ('Local Control'). Paikallisohjaus pysähtyy heti, kun ohjauspaneeli irrotetaan tai kun poistutaan valikosta 'Local control' (paikallisohjaus). Kun paikallisohjaus aktivoidaan tai siitä poistutaan, ei ulosmenojen tila muutu. 2

20 G 6 Kenttäväyläsovitin FBP Suunnittelu ja käyttöönotto (jatkuu) Merkkivalot Kenttäväyläliityntä: Kyseisen kenttäväylätyypin määritelmistä riippuen voi merkitys poiketa hieman tässä esitetystä. Vihreä palaa, punainen pois päältä: Normaali tiedonsiirto Vihreä pois päältä, punainen pois päältä: Jännitesyötön tarkistus Yksi merkkivaloista vilkkuu: Ei yhteyttä väyläisäntään, konfi gurointivirhe tai kelpaamaton parametri Lisätietoja ko. kenttäväyläsovittimen kuvauksessa. Laiteliityntä: Vihreä palaa, punainen pois päältä: Normaali tiedonsiirto Vihreä pois päältä, punainen pois päältä: Jännitesyötön tarkistus Molemmat merkkivalot vilkkuvat: Itsetestaus Yksi merkkivaloista vilkkuu: Ei yhteyttä -ohjaimeen. Lisätietoja ko. kenttäväyläsovittimen kuvauksessa. ABB SWITCH READY MOT.ON FAULT INT EXT UMC C C 2 EXT V V V CDC F3 Vihreä: Laite toimintavalmis Keltainen: Moottori käynnissä (ylikuormitus, kuittausvika tai jumiutuminen pysäyttää moottorin) Punainen: Vika (ylikuormitus, muut häiriöt) Jos yksikään merkkivalo ei pala, on tarkistettava, onko jännitesyöttö päällä ja onko kytkin (kenttäväyläsovittimen pistukan yllä) oikeassa asennossa: EXT-asento liitinsyötössä, INT-asento syötössä kenttäväyläsovittimen kautta. Ohjauspaneeli - merkkivalot ja käyttö Ohjauspaneeli voidaan asentaa -ohjaimen etupuolelle. Se mahdollistaa pääsyn seuraaviin tietoihin: - slave-osoite - moottorin tila ("käynnissä", "pois") ja :n sisäänmenojen ja ulostulojen tila - 'Actual current' (olovirta) ja 'Set current' (asetteluvirta) - yksityiskohtaiset diagnostiikkatiedot - huoltotiedot - kaikki tärkeät parametrit. Lisäksi moottori voidaan käynnistää ja pysäyttää ohjauspaneelin kautta (paikallisohjaus). Tietoihin pääsyoikeudet on ryhmitetty kolmeen tasoon: - Valvonta (Monitoring): Arvot ja parametrit näytetään vain tarkistusta varten. Muutokset eivät ole mahdollisia. - Muokkaus (Edit ): Vaatii salasanan. Parametreja voidaan muuttaa käyttöönoton aikana sekä paikallisohjauksessa. - Muokkaus 2 (Edit 2): Pääsy Muokkaus -tason kautta. Niiden parametrien muuttaminen, joita käytetään pääasiassa virtapiirien yhteydessä. 2

21 Kenttäväyläsovitin FBP G 6 Suunnittelu ja käyttöönotto (jatkuu) Ohjauspaneeli - Merkkivalot ja käyttö Yleiskatsaus käyttötasoihin (ote) S t a r t LOC REM FAULT Monitoring, e.g.. - address - I/O-signals - Current - fault incl.. acknowledge -... mavs khz% Cprm OUTPUT PAR SET MENU FWD REV Edit e.g. - password check - local control - address adjust - current - trip class -... Edit 2 e.g. - password change - control function e.g. Y-, - fault input - behaviour if bus fails -... MENU LOC REM MENU ENTER ENTER 2CDC F3 Yksityiskohtaisempaa tietoa löytyy liittestä B "Control Panel". Huomautus: Suurin osa muutetuista parametreista astuu voimaan, kun moottori on pysäytetty. Jotkut parametrit astuvat voimaan kytkettäessä jännite päälle (Power on). Huomautus: Jotkut ohjausjärjestelmät ylikirjoittavat parametrit, kun jännitekytketään päälle. Tämä voi synnyttää vaikutelman, ettei ohjauspaneelin kautta tehtävällä parametroinnilla ole vaikutusta. 22

22 G 6 Kenttäväyläsovitin FBP Huolto -ohjaimen vaihto käytössä olevassa laitteistossa voidaan irrottaa kenttäväyläsovittimesta (FBP) ilman että siitä aiheutuu häiriöitä kenttäväylälle tai muille orjalaitteille. Kenttäväyläsovitin saa jännitteensä väyläjohtojen kautta. Kenttäväyläsovitin tallentaa slave-osoitteen ja ilmoittaa ohjausjärjestelmälle, ettei liitetty laite enää ole käytettävissä. Sen jälkeen kun uusi on asennettu ja kytketty, ilmoitetaan ohjausjärjestelmälle, että puuttunut orjalaite on taas käytettävissä (olettaen, että uudella -ohjaimen osoite on kelpaamaton A - - -). Täten ohjausjärjestelmä pystyy lataamaan edelliset parametrit ja käynnistämään uuden :n oikeilla parametreilla. Vain ohjausyksikön vaihto Vain ohjausyksikön vaihto: Koko kaapelointi, erityisesti verkkoliitynnät, voidaan jäättä koskemattomiksi. Parametrit pysyvät virtamuuntajayksikön muistissa. Uusi ohjausyksikkö lukee parametrit jänniteiden kytkennän aikana (Power on) * Virtamuuntajayksikkö Ohjausyksikkö poissa käytöstä Uusi ohjausyksikkö Kuva 2: : Ohjausyksikön vaihto 2CDC F3 * Parametrit voidaan liskäsi tallentaa ohjausjärjestelmään ja ladata jännitteen kytkennän yhteydessä. 23

23 Kenttäväyläsovitin FBP G 6 Yleiset tiedot -ohjaimen sisäänmenot ja ulostulot Laitteiston sisäänmenojen ja ulostulojen toiminta määrätään parametroinnin avulla. Katso parametrit 'Control function' (ohjaustoiminto) ja 'Attached Control functions' (täydentävät ohjaustoiminnot). Esimerkki () Suora meno/tulo ('Control function = Transparent') Kaikki sisäänmenot ja ulostulot on liitetty hälytyssignaaleina ja käskyinä suoraan kenttäväylään. Liitin Sisäänmeno väylään väylään 2 väylään Liitin Ulostulo väylästä väylästä 2 väylästä 3 väylään 4 väylään 5 väylään Esimerkki (2) L-käynnistys ('Control function = Direct Starter') Yhtä ulostuloa käytetään kontaktorikelan ohjaukseen. Kenttäväylän kautta kelaa ei voida ohjata. Muut sisäänmenot ja ulostulot toimivat suorina menoina/tuloina kenttäväylään/kenttäväylästä. Liitin Sisäänmeno väylään väylään 2 väylään Liitin Ulostulo väylästä 2 väylästä 3 väylään 4 väylään 5 väylään Esimerkki (3) L-käynnistys paikallisohjauksella digitaalisten sisäänmenojen kautta ('Control function = Direct Starter' ja 'Attached control function = Local control via digital inputs') Paikallisohjauksessa käytetään lisäsisääntuloja. Lisätietoja liitteessä A "Control Functions". Liitin Sisäänmeno väylään väylään 2 väylään Liitin Ulostulo Kontaktorikela väylästä 2 väylästä 3 väylään Kontaktorikela Paikallisohjaus L-käyn. 5 väylään Paikallisohjaus pois 24

Pienjännitekojeet. Kenttäväyläsovittimet. Esite FBP 1 FI 04-05 1SCC011006C1802

Pienjännitekojeet. Kenttäväyläsovittimet. Esite FBP 1 FI 04-05 1SCC011006C1802 Pienjännitekojeet Kenttäväyläsovittimet Esite FBP 1 FI 04-05 1SCC011006C1802 FBP-kenttäväyläsovitin (FieldBusPlug) Kommunikoivat kytkin- ja automaatiokomponentit Sisällysluettelo Järjestelmäkuvaus - yleistä...

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PDX DIN kiskokiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 4 numeroinen LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

Pienjännitekojeet ODIN-kWh-mittari

Pienjännitekojeet ODIN-kWh-mittari Pienjännitekojeet ODIN-kWh-mittari Esite ODIN 1 FI 02_01 1SCC480001C1801 ODIN-mittari Sisältö Yleiskuvaus...3 OD4165,suoraan kytketty 3-vaihemittari(enintään 65 A)...4 OD4110,virtamuuntajaan kytketty 3-vaihemittari...5

Lisätiedot

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun

Lisätiedot

Simocode Pro parametrointi

Simocode Pro parametrointi Simocode Pro parametrointi 2.11.2009 1. Simocode-Pro:n kytkennät 1 2 2. Parametrointimahdollisuudet - Parametrointi voidaan tehdä 3:lla eri tavalla: o Simocode ES 2007 -ohjelma Basic -versio: ohjelmointi

Lisätiedot

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ PR 3100 SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ 3100V105 3114V101 FIN Yksiköitä voi syöttää 24 VDC ± 30 % jännitteellä suoraan johdottamalla tai johdottamalla maks. 130 yksikköä rinnakkain toisiinsa. 3405tehonliitäntäyksikkö

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

J1000. Pikakäyttöönotto. 1 Sähköasennus Näppäimistökäyttö Käynnistys...5. J1000 Pikaopas. Tarkemmat tiedot

J1000. Pikakäyttöönotto. 1 Sähköasennus Näppäimistökäyttö Käynnistys...5. J1000 Pikaopas. Tarkemmat tiedot J1000 Pikakäyttöönotto 1 Sähköasennus... 2 2 Näppäimistökäyttö... 3 3 Käynnistys...5 Tarkemmat tiedot J1000 Pikaopas Jälleenmyynti Suomessa VEM MOTORS FINLAND OY Pikakäyttöönotto YASKAWA J1000 1 1 Sähköasennus

Lisätiedot

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ- 1-75, SILVER C

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ- 1-75, SILVER C Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ- 1-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun

Lisätiedot

Lataussäädin 25A MPPT näytöllä

Lataussäädin 25A MPPT näytöllä Lataussäädin 25A MPPT näytöllä 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Käyttöohje 1 Yleistä Ohjeen kaksi MPPT lataussäädintä joissa on näyttö, on suunniteltu optimaalisen aurinkosähkön tuottamiseksi erilaisissa

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT

IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT Sisällysluettelo Sivu Vianetsintä MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 Ohjausyksikkö on lauennut kiertovahdin vuoksi Magneettianturin

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 HUOM! 500 V Eristysvastus mittaus MEV-7 valvomissa piireissä kielletty! MEV-7 mittausjohtimet irrotettava mittauksen ajaksi. LC-7 jatkuvuusmittauksen ajaksi valvottavien

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

Pienjännitekojeet. Tekninen esite. FuseLine Kahvasulakkeet OFAA, OFAM. Esite OF 1 FI 96-02. ABB Control Oy

Pienjännitekojeet. Tekninen esite. FuseLine Kahvasulakkeet OFAA, OFAM. Esite OF 1 FI 96-02. ABB Control Oy Tekninen esite Pienjännitekojeet FuseLine Kahvasulakkeet, OFAM Esite OF FI 96-0 ABB Control Oy 95MDN5447 Kahvasulakkeet ja OFAM gg -sulakkeet johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaksi -sulakkeet on suunniteltu

Lisätiedot

GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03

GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03 GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03 TRIFITEK FINLAND OY 2012 V1.0 1. OHJELMISTO; ASENTAMINEN, KÄYTTÖ 1.1 Ohjelmiston asentaminen tietokoneeseen, Ajurin asentaminen Laitteen mukana toimitetaan muistitikulla

Lisätiedot

5 mm porausrasteri. 1 napa 10 A Piirilevylle/95-sarjan kantaan A1 A2 7.5 =

5 mm porausrasteri. 1 napa 10 A Piirilevylle/95-sarjan kantaan A1 A2 7.5 = .... 40-sarja - Pienikokoiset piirilevyreleet 8-0 - A Ominaisuudet - ja 2-napaiset releet 40.3 - napa 0 A (rasteri 3, mm) 40. - napa 0 A (rasteri mm) 40.2-2 napaa 8 A (rasteri mm) Kiinnitys piirilevylle

Lisätiedot

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TABILOIDUT TEHOLÄHTEET Galvaanisesti erotettu verkosta, elektronisella sulakkeella. Ohjaus ja automaatiojärjestelmien syöttöön, versiot 12 ja 24V. TABILOIDUT ÄÄDETTÄVÄT TEHOLÄHTEET

Lisätiedot

FR-F740-00023 - 02160-EC

FR-F740-00023 - 02160-EC TAAJUUSMUUTTAJA LYHYT KÄSIKIRJA KIINTEISTÖAUTOMAATIOKÄYTTÖÖN FR-F740-00023 - 02160-EC PL 236, 28101 PORI Puh. (02) 5508800 Fax (02) 5508841 www.mitsubishi-taajuusmuuttajat.fi tehoelektroniikka@urhotuominen.fi

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ

KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 2004/108/EG MUKAINEN. Valmistaja Tuote Tyyppimerkintä Tuotteeseen

Lisätiedot

SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014

SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014 Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus 1 2 3 4 5 6 7 8 O N SPA / RS 485 SPA 1100000 RS 485 0011110 SLAVE 1 MASTER 0 Tx SC Rx 2 5 Uaux 80...265 V ~ 18...80 V RS 951 014 Ser. No L N PE 1 2

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

MICO. Ratkaisut älykkääseen tehonjakeluun. Valvonta. Katkaisu. Tunnistus

MICO. Ratkaisut älykkääseen tehonjakeluun. Valvonta. Katkaisu. Tunnistus MICO Ratkaisut älykkääseen tehonjakeluun Valvonta Katkaisu Tunnistus 02 MICO 03 RATKAISUT ÄLYKKÄÄSEEN TEHONJAKELUUN Monimuotoiset useita komponentteja sisältävät tehonsyöttöjärjestelmät vaativat luotettavan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M V2.0.0 (05.09.2014) 1 (6) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

Taajuusmuuttaja FC101 (pikaopas)

Taajuusmuuttaja FC101 (pikaopas) Tilausnumero C - Sisällysluettelo Sivu Turvaohjeet...1 IT-verkko 3x230VAC...2 Liitännät...2 Ohjauspaneeli LCP...3 Käsikäyttö...3 Pyörimissuunnan vaihto...3 Lisätietoa...3 Kytkentäkaavio...4 Peruskonfiguraatio...5

Lisätiedot

CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2014-04-22 A001

CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2014-04-22 A001 CO 2 -anturi Langaton Englannin kielestä käännetty asiakirja -fi 2014-04-22 A001 Sisällysluettelo 1 Tuotteen kuvaus... 1 1.1 CO 2-mittaus... 1 2 Asennusohjeet... 2 3 Käyttöliittymän kuvaus... 3 3.1 Liitännät...

Lisätiedot

määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä

määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä UTUSAFE tuotteet: Riese hätä-seis- ja turvareleet www.utupowel.fi UTU Powel Oy Komponentit puh. (09) 274 6411 fax. (09) 274641 Hätä-seisrele, turvaluokka 4 3565201 SAFE 4 24 V AC/DC 3 av. 1 s. 3565202

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W himmentimet Mitta moduleina imellisjännite Tehohäviö nimelliskuormalla Himmennysperiaate Kuorman tyyppi hehkulamput 3 V halogeenilamput pienj. halog.lamput muuntajalla pienj. halog.lamput el. muuntajalla

Lisätiedot

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus ON ON 3 4 6 7 8 3 4 RS Ser. No POWER UAUX 0//0 V DC 0/0/30/40 V AC 4/48/60 V DC AUX INT Tx 3 4 SPA-ZC B0M 4BM 3BM B3M B4M SC RS 48 SPA OPTICAL

Lisätiedot

OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320

OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320 KÄYTTÖOHJE PEM 248 20.02.2006 OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320 Ohjauskeskukset ESMART 310 ja ESMART 320 Ohjauskeskuksia ESMART 310 ja 320 käytetään ohjauslaitteen ESMART 100 laajennusyksikkönä.

Lisätiedot

Safety Integrated -turvatekniset perusratkaisut. Siemens Automation

Safety Integrated -turvatekniset perusratkaisut. Siemens Automation Safety Integrated -turvatekniset perusratkaisut Siemens Automation Itsenäisen koneen turvaratkaisu toteutetaan releellä, konetta ei ole kytketty väylään Select language Exit Sivu 2 Industry Sector Turvareleet

Lisätiedot

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT FI.TBIQ2480.130225 Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Yleistä IQnomic plus -moduulia käytetään lisätoimintoihin, joiden tulot ja lähdöt eivät sisälly vakiona koneen ohjausyksikköön.

Lisätiedot

I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5

I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM A5332020 Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 Sovellukset Käyttölaite ohjaa ilman sisääntuloluukkuja.

Lisätiedot

Pehmokäynnistimet. Tyyppi PSR. Uusi. Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801

Pehmokäynnistimet. Tyyppi PSR. Uusi. Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801 Pehmokäynnistimet Tyyppi PSR Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801 Uusi ABB-pehmokäynnistimet Yleistä Vasemmalla: yhdistelmä, jossa on PSR ja moottorinsuojakytkin MS116 Yllä: PSR16, PSR30 ja PSR 45 *) Moottorin

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Aikareleet ATI, BTI, MTI 520B11309

Tekniset tiedot. Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Aikareleet ATI, BTI, MTI 520B11309 Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Elokuu 2002 DKACT.PD.Coo.J2.20 520B11309 Johdanto MTI: - päästöhidastus - vetohidastus - Pulssitoiminnot - Tähti/kolmio vaihtokytkentä Toimintojen valinta AV

Lisätiedot

TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri. Pikaohje

TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri. Pikaohje TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri Pikaohje Pikaohje Myyntipaketin sisältö 1. TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & palomuuri 2. AC-DC sähköverkkomuuntaja 3. RJ-11 puhelinjohto ja suomalainen

Lisätiedot

PIKAOHJE SCG-PUMPUN VAK-OHJAUKSEN MUUTTAMINEN KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN

PIKAOHJE SCG-PUMPUN VAK-OHJAUKSEN MUUTTAMINEN KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN SCG-PUMPUN VAK-OHJAUKSEN MUUTTAMINEN KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo RUN valo palaa Pumppu pyörii Näyttö 4-digit

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. YLEISTÄ Tiedonsiirtoyksikkö TBLZ-1/2-1-3-41 on tarkoitettu GOLDilmankäsittelykoneeseen malleihin 4, A ja B. Yksikkö koostuu seuraavista osista: 1. 4-moduulinen standardikotelo

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ

KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax750 Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 2004/108/EG MUKAINEN. Valmistaja Tuote Tyyppimerkintä Tuotteeseen

Lisätiedot

Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10, Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT10, TBLZ31141 ja TBLZ12141 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACTkoneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin sisältyvät

Lisätiedot

Elektroninen ohjausyksikkö

Elektroninen ohjausyksikkö Elektroninen ohjausyksikkö MALLI CITY Käyttäjän käsikirja Asennus Toiminnot Vasatherm Finland Oy Puh: +358 (0)9 4730 6190 Pihatörmä 1 A Fax: + 358 (0)9 4730 6201 02240 Espoo E-mail: etunimi.sukunimi@vasatherm.fi

Lisätiedot

Q = pienin suunniteltu ilmamäärä ja k = puhaltimen tai iirispellin k-arvo.

Q = pienin suunniteltu ilmamäärä ja k = puhaltimen tai iirispellin k-arvo. V1..12(1.1.215) 1 (6) Tämä ohje on tarkoitettu laitteille, joiden ohjelmistoversio on 1..12 tai uudempi. ILMAMÄÄRÄN MITTAUS Ilmamäärä voidaan mitata: 1. Virtausmittausliitännöillä varustetuista puhaltimista.

Lisätiedot

Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon!

Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon! Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon! Simply Smart! Nerokkuutta ja älyä, joka tekee käytöstä helppoa Tämän päivän vaatimuksiin... Verkkokatkot Sähkökatkokset aiheuttavat koneisiin ja laitteisiin

Lisätiedot

Lämpötilan valvontayksikkö T154 kuivamuuntajille Asennus- ja käyttöohje

Lämpötilan valvontayksikkö T154 kuivamuuntajille Asennus- ja käyttöohje Lämpötilan valvontayksikkö T154 kuivamuuntajille Asennus- ja käyttöohje Sivu 2/7 Tämä tuote on yhdenmukainen direktiivin RoHS 2002/95 kanssa KYTKENNÄT Pt100 ANTUREIDEN KYTKENTÄ CH1 CH2 CH3 CH4 13 14 15

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10 Tempco GSM -ohjain ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FI GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10 2 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-ohjain TÄRKEÄÄ! Asentajan tulee

Lisätiedot

1. Yleistä. Kuva 1. Graafinen ohjauspaneeli LCD-näytöllä. Taajuusmuuttajan tila. Panel Ready. 3 Motor Current 3.4 A PAINONÄPPÄIMET

1. Yleistä. Kuva 1. Graafinen ohjauspaneeli LCD-näytöllä. Taajuusmuuttajan tila. Panel Ready. 3 Motor Current 3.4 A PAINONÄPPÄIMET VACON CX/CXL/CXS Graafinen ohjauspaneeli Sivu 1 1. Yleistä Taajuusmuuttajan tila Panel / Remote = Aktiivinen ohjauspaikka Ready = Syöttöjännitte on kytketty ja taajuusmuuttaja on valmis käyttöön Fault

Lisätiedot

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 Yleistä l - PROBYTE CONTROL GSM on hälytys- ja kauko-ohjauslaite, joka käyttää GSM/SMStekniikkaa viestien välitykseen GSM

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

9.6 Kannettava testilaite

9.6 Kannettava testilaite 9.6 Kannettava testilaite Kannettavalla testilaitteella testataan ylivirtalaukaisimen, energia- ja virtamuuntimien, laukaisumagneetin F5 sekä mittausarvojen näytön oikea toiminta. 9.6.1 Ulkonäkö (1) LED

Lisätiedot

PIKAOHJE SCC VAK-PUMPUN OHJAUS KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN PUTKISTOSSA VAKIOPAINE-ERO VAK:N SÄÄTÄJÄLLÄ

PIKAOHJE SCC VAK-PUMPUN OHJAUS KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN PUTKISTOSSA VAKIOPAINE-ERO VAK:N SÄÄTÄJÄLLÄ SCC VAK-PUMPUN OHJAUS KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN PUTKISTOSSA VAKIOPAINE-ERO VAK:N SÄÄTÄJÄLLÄ -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo RUN valo palaa

Lisätiedot

VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS VIM-M2. Sisältö

VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS VIM-M2. Sisältö VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS Sisältö 1. TEKNISET TIEDOT... 2 2. KUVAUS... 3 3. KÄYTTÖ... 4 4. LIITÄNTÄ... 5 5. VIAN ETSINTÄ... 6 6. VALMISTAJA... 6 VIM-M2 FI.docx 2006-03-01 / BL 1(6) 1. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301 Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan

Lisätiedot

PIKAOHJE PERUSPARANNUS- KOHDE, JOHON EI SISÄLLY TASAPAINOTUSTA

PIKAOHJE PERUSPARANNUS- KOHDE, JOHON EI SISÄLLY TASAPAINOTUSTA SCB-KIERTOPUMPUN PAINE-EROSÄÄTÖ LÄMMÖNJAKOKESKUKSESSA. PERUSPARANNUS- KOHDE, JOHON EI SISÄLLY TASAPAINOTUSTA -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo RUN valo

Lisätiedot

PROXIMITY /etälukijat CZ-EMM3 CZ-EMM4

PROXIMITY /etälukijat CZ-EMM3 CZ-EMM4 Kocom Finland Oy WWW.kocom.fi PROXIMITY /etälukijat CZ-EMM3 CZ-EMM4 cz-emm34_en 08/08 Etätunnisteiden lukijat CZ-EMM3 ja CZ-EMM4 joita kutsutaan myös lukupäiksi - ovat suuniteltu erilaisten passiivisten

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

ABB aurinkosähköinvertterit Pikaohje PMU laajennuskortti

ABB aurinkosähköinvertterit Pikaohje PMU laajennuskortti ABB aurinkosähköinvertterit Pikaohje PMU laajennuskortti Tämän pikaohjeen lisäksi on turvallisuus ja asennustietojen ohjeet luettava ja niitä on noudatettava. Tekninen dokumentaatio, ja hallintaohjelmisto

Lisätiedot

PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite

PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite GSM Control 3/5/03 sivu 1/6 Yleistä l - PROBYTE CONTROL GSM on hälytys- ja kauko-ohjauslaite, joka käyttää GSM/SMStekniikkaa viestien välitykseen GSM

Lisätiedot

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE 1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet

NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet NOOX XCIO tukee seuraavia protokollia HSP Headset Profile HFP Hands-free Profile A2DP Advanced Audio Distribution Profile AVRCP Audio/Video Remote Control Profile

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. AquaPro-lähetin. Käyttö- ja asennusohje. Copyright 2015 Labkotec Oy

Asennus- ja käyttöohje. AquaPro-lähetin. Käyttö- ja asennusohje. Copyright 2015 Labkotec Oy AquaPro-lähetin Käyttö- ja asennusohje Sisällys 1. Laitteiston kuvaus... 2 2. Tekniset tiedot... 2 3. Asennus... 3 4. Kytkentä... 4 5. Asetukset... 5 6. Huolto ja ongelmatilanteet... 0 1. Laitteiston kuvaus

Lisätiedot

HUOM! Tämä on vain pikaohje. Manuaalissa tarkemmat tiedot turvamääräyksistä, vaatimuksista ja asennuksesta sekä kytkennästä.

HUOM! Tämä on vain pikaohje. Manuaalissa tarkemmat tiedot turvamääräyksistä, vaatimuksista ja asennuksesta sekä kytkennästä. SG4-BIG REFLECTOR MUTING valopuomien PIKAOHJE Sisältö: 1) Liitännät ja johtimet 2) DIP-kytkimet / asetukset 3) Kytkentä automaattikuittauksella ilman muting-toimintoa 4) Kytkentä käsinkuittauksella ilman

Lisätiedot

Riko ennätykset... Yksinkertainen laitevalinta. Tilan säästö. Ajan säästö

Riko ennätykset... Yksinkertainen laitevalinta. Tilan säästö. Ajan säästö Riko ennätykset... Yksinkertainen laitevalinta 1/10 osa vähemmän nimikkeitä kuin perinteisillä komponenteilla. Vähentää varastoitavien tuotteiden määrää ja helpottaa laitevalintoja Laajat ylikuormitussuojan

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

S85 laseretäisyysanturi

S85 laseretäisyysanturi Anturi Valokennot Etäisyysanturit S85 laseretäisyysanturi Laser 2-luokan näkyvä valo helpottaa asennusta Tunnistusetäisyys 10 tai 20 m, tarkkuus 7 mm, toistotarkkuus 1 mm 4-20 ma tai 0-10 V skaalattava

Lisätiedot

MONITOIMIMOOTTORI EAM-30-MT EAM-52-MT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

MONITOIMIMOOTTORI EAM-30-MT EAM-52-MT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE MONITOIMIMOOTTORI EAM-30-MT EAM-52-MT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Kaytto_ohje_EAM_A5_ver2 1. Yleistä Monitoimi venttiilimoottori tarkoittaa, että samassa laitteessa on useita toimintatapoja. Sopivat toimintatavat

Lisätiedot

LOVATO. Moduulikomponentit 16 A 125 A KUORMANEROTTIMET...2 MODUULIKONTAKTORIT...4 VIRRANSYÖTTÖMODUULIT...4 MODUULIAIKARELEET...6

LOVATO. Moduulikomponentit 16 A 125 A KUORMANEROTTIMET...2 MODUULIKONTAKTORIT...4 VIRRANSYÖTTÖMODUULIT...4 MODUULIAIKARELEET...6 LOVATO Moduulikomponentit 16 A 125 A KUORMANEROTTIMET...2 MODUULIKONTAKTORIT...4 VIRRANSYÖTTÖMODUULIT...4 MODUULIAIKARELEET...6 MITTAUSLAITTEET, MODUULIMALLIT...8 ENERGIAMITTARIT...9 www.klinkmann.fi 16

Lisätiedot

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT SISÄLLYSLUETTELO SIVU VIANETSINTÄ MICROMAX, MICROMAX180, MICROMAX370, MICROMAX750 OHJAUSYKSIKKÖ ON LAUENNUT KIERTOVAHDIN JOHDOSTA MAGNEETTIANTURIN TARKISTUS (KOSKEE

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Imuriohjain

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Imuriohjain ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Imuriohjain IMURIOHJAIN v091210a Yleistä Ariterm 25+ ja 35+-kattilaan on asennettu vakiovarusteena savukaasupuhallin. Puhallintoimitukseen kuuluu ohjainyksikkö, joka ajaa imuria

Lisätiedot

Hälytysanturien liittäminen. Yleistä

Hälytysanturien liittäminen. Yleistä Yleistä ALM-ohjausyksikkö (hälytysjärjestelmä) voidaan tilata tehtaalla valmisteltuna ulkoisiin hälytysantureihin liittämistä varten. Valmistelu koostuu liittimestä C8112. Liitin on keltainen ja sijaitsee

Lisätiedot

PIKAOHJE UUDIS- TAI PERUSPARANNUSKOHDE, JOHON SISÄLTYY TASAPAINOTUS

PIKAOHJE UUDIS- TAI PERUSPARANNUSKOHDE, JOHON SISÄLTYY TASAPAINOTUS SCC-KIERTOPUMPUN PAINE-EROSÄÄTÖ LÄMMÖNJAKOKESKUKSESSA. UUDIS- TAI PERUSPARANNUSKOHDE, JOHON SISÄLTYY TASAPAINOTUS -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo

Lisätiedot

PIKAOHJE. -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo. RUN valo palaa pumppu pyörii

PIKAOHJE. -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo. RUN valo palaa pumppu pyörii SCB-KIERTOPUMPUN PAINE-EROSÄÄTÖ LÄMMÖNJAKOKESKUKSESSA. Kohteet joissa kiertopiirin ja siirtimen painehäviö on pieni sekä virtauksen vaihtelut ovat suhteellisen pieniä. KOHTEET, JOIHIN SISÄLTYY TASAPAINOTUS

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

Digitaaliset tulomoduulit

Digitaaliset tulomoduulit 8 172 TX-I/O Digitaaliset tulomoduulit TXM1.8D TXM1.16D Kaksi täysin yhteensopivaa versiota: TXM1.8D: 8 digitaalituloa, tulokohtainen indikointi 3-värisellä LEDillä (vihreä, keltainen tai punainen) TXM1.16D:

Lisätiedot

Asennusohje. EasyLine GSM

Asennusohje. EasyLine GSM Asennusohje EasyLine GSM Laitteen kuvaus EasyLine GSM on puhelinlijasimulaattori, joka simuloi analogista PSTN linjaa GSM verkossa ja sitä voidaan käyttää ContactID protokollan lähettämiseen hälytinjärjestelmiltä.

Lisätiedot

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset Laitteen kytkentä 1. Kytke laitteeseen käyttöjännite 12V. Sulakkeelle menevään punaiseen johtoon kytketään +12V. Normaalissa odotustilassa laitteen virrankulutus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO esipuhe... 1 2. lohkokaaviot... 2 3. kytkentäkaavio... 11 4. kytkentäesimerkkejä... 14

SISÄLLYSLUETTELO esipuhe... 1 2. lohkokaaviot... 2 3. kytkentäkaavio... 11 4. kytkentäesimerkkejä... 14 SISÄLLYSLUETTELO 1. esipuhe... 1 2. lohkokaaviot... 2 peruskytkentä ADI-611:lle ja ADI-616:lle... 2 turvakytketty ADI-611 ja ADI-616... 3 perus kytkentä ADI-611 ja ADI-608... 5 peruskytkentä ADI-611 JA

Lisätiedot

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010 1/7 S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset Laboratoriotyö, kevät 2010 Häiriöiden kytkeytyminen yhteisen impedanssin kautta lämpötilasäätimessä Viimeksi päivitetty 25.2.2010 / MO 2/7 Johdanto Sähköisiä

Lisätiedot

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE KÄYTTÖ- JA OHJEKIRJA YLEISTÄ Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen ohjausyksikön käytön aloittamista, käytä ainoastaan tämän kirjan ohjeiden ja annettujen opastusten mukaisesti.

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

SwingControl valvontayksikkö

SwingControl valvontayksikkö SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Tuotekuvaus ja tuotemerkintä 3 Tuoterakenne 4 Mittatiedot 5 LVI- ja sähkösuunnitteluohjeet 5 Automaatio suunnitteluohjeet 6 Haluamme auttaa teitä

Lisätiedot

ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI

ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI KÄYTTÖOHJE OND-900 YLEISTÄ OND-900 on järkevä termostaatti, tarkoitettu lähinnä sähköpattereihin ja korvaamaan kaksoismetallitermostaatti OND-900 antaa ilman näppäilyjä tasaisen

Lisätiedot

System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja

System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja Pienjännitetuotteet SD200_FI_15_02 System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja 2CDC051001S0013 2CDC051003S0013 SD200-sarjan kuormankytkimet ovat täysin yhteensopivia kaikkien ABB:n System pro M compact

Lisätiedot

Käyttöohje 18.2.2013 Firmware V1.0-V1.2 HTB230. Anturirasialähetin

Käyttöohje 18.2.2013 Firmware V1.0-V1.2 HTB230. Anturirasialähetin Käyttöohje 18.2.2013 Firmware V1.0-V1.2 HTB230 Anturirasialähetin 1 ESITTELY HTB230 on anturirasiaan sijoitettava 2-johdinlähetin platina-, nikkeli- ja kuparivastusantureille. Se on ohjelmoitavissa PC:llä

Lisätiedot

SafeLine VA4 Käyttöohjeet

SafeLine VA4 Käyttöohjeet SafeLine VA4 Käyttöohjeet 01.2013 Tekniska data Käyttöohjeet Strömförbrukning vid 24V matningspänning: Strömförbrukning på en aktiverad ingång och uppspelning av ljud med max volym: Högtalare Storlek:

Lisätiedot

KRU-1 PLL & UHF TRUE DIVERSITY langaton mikrofonijärjestelmä. Käyttöohje. ä ä ä ö ä ö

KRU-1 PLL & UHF TRUE DIVERSITY langaton mikrofonijärjestelmä. Käyttöohje. ä ä ä ö ä ö KU-1 PLL & UHF UE DVEY langaton mikrofonijärjestelmä Käyttöohje ä ä ä ö ä ö Vastaanottimen ominaisuudet a. Etupaneeli 1. Lähettimen audiotason indikointi 2. Vastaanottavan antennin indikointi. äyttää kummaltako

Lisätiedot

Esimerkki b) Esimerkki c) loma-ja satunnaisohjelma esivalinta käsikytkimellä rele pois päältä rele päällä. viikonpäivät. kellonaika tai kytkentäaika

Esimerkki b) Esimerkki c) loma-ja satunnaisohjelma esivalinta käsikytkimellä rele pois päältä rele päällä. viikonpäivät. kellonaika tai kytkentäaika 1. Käyttöohje 2 1.0 Yleistä Saadaksesi parhaan hyödyn kytkinkellon monipuolisista toiminnoista tulisi. Sinun lukea käyttöohje huolellisesti läpi ennen kytkinkellon käyttöönottoa. Tämän kytkinkellon käyttö

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Asennusohje. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Asennusohje. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Asennusohje Danfoss Heating Solutions Sisällysluettelo Johdanto.... 29 Asennus.... 29 Kiinnitys.... 29 Johdotus... 30 Laitteen lisääminen.... 30

Lisätiedot

TUNTOREUNAT. Kuvaus. Ominaisuudet ja edut

TUNTOREUNAT. Kuvaus. Ominaisuudet ja edut TUNTOREUNAT Kuvaus Tapeswitch tuntoreunat on kosketukseen perustuvia turvaantureita jotka on suunniteltu suojaamaan henkilöitä ja laitteita erilaisissa ympäristöissä. Tapeswitch tuntoreunojen toiminta

Lisätiedot

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite)

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energian hallinta Energiamittari Malli EM23 DIN Tuotekuvaus Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energiamittari Hetkellissuureiden näyttö: 3 numeroa Energiamittaukset: 7 numeroa 3-vaihesuureet: W, var, vaihejärjestys

Lisätiedot

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Korjaus MOVIFIT -SC

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Korjaus MOVIFIT -SC Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Korjaus MOVIFIT -SC Julkaisuajankohta 01/2011 17069742 / FI 1 Täydennys / korjaus Yleiskatsaus 1 Täydennys / korjaus HUOM Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

VIP X1600 XFM4 VIP-X1600-XFM4A/VIP-X1600-XFM4B. Pika-asennusopas

VIP X1600 XFM4 VIP-X1600-XFM4A/VIP-X1600-XFM4B. Pika-asennusopas VIP X1600 XFM4 VIP-X1600-XFM4A/VIP-X1600-XFM4B fi Pika-asennusopas VIP X1600 XFM4 Yleisiä tietoja fi 2 1 Yleisiä tietoja Nämä ohjeet (Pika-asennusopas) liittyvät lähetinmoduuleihin VIP X1600 XFM4A ja VIP

Lisätiedot

GSM robottimodeemi. Versio 4.06. GSM-4 Ohjelma PIKAKÄYTTÖOHJE GDAŃSK

GSM robottimodeemi. Versio 4.06. GSM-4 Ohjelma PIKAKÄYTTÖOHJE GDAŃSK GSM robottimodeemi Versio 4.06 GSM-4 Ohjelma PIKAKÄYTTÖOHJE GDAŃSK 1. GSM-4 MODULIN OMINAISUUDET Analogisen puhelinlinjan simulointi GSM yhteyden avulla mahdollistaa hälytyksen siirron kohteesta silloinkin

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot