Pienjännitekojeet. Kenttäväyläsovitin FBP Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö UMC UMC22 ENTER. Tekninen kuvaus UMC 80 FI SCC011019D1801 READY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pienjännitekojeet. Kenttäväyläsovitin FBP Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö UMC UMC22 ENTER. Tekninen kuvaus UMC 80 FI 04-06 1SCC011019D1801 READY"

Transkriptio

1 Kenttäväyläsovitin FBP Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö UMC UMC 8 FI 4-6 SCC9D SWITCH UMC22 READY MOT.ON FAULT INT. EXT. 5 C 6 C MENU LOC REM EXT. 24 V V 24 V ENTER

2 G 6 Kenttäväyläsovitin FBP Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö, UMC Korkealuokkaiseen moottorin suojaukseen ja ohjaukseen, virta-alue,24-63 A, 6 digitaalista sisäänmenoa ja 3 digitaalista ulostuloa, liitäntä kenttäväylään kenttäväyläsovittimen avulla SWITCH READY MOT.ON FAULT INT. EXT UMC C C 2 EXT V V V Kuva : Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö 2CDC F3 Sisällysluettelo Sivu Ominaisuudet... 5 Laitteen rakenne... 6 Yleiskatsaus... 6 Liittimet, etupaneelin merkkivalot ja ohjauselementit... 7 Suunnittelu ja käyttöönotto... 8 Toimiva asennus... 8 Johdotus ja sisäiset 24 V / V -kytkennät... 9 Rajapinta kontaktoreihin... Moottorivirta = asetteluvirta riippuen moottorin kytkennästä... 2 Ulkoinen virtamuuntaja suuremmille virroille... 3 Liityntä kenttäväylään, osoitteenanto... 4 Väyläisännän konfi gurointi ja -ohjaimen liittäminen orjalaitteena... 6 :n parametrointi, menettely... 8 Moottorin käynnistäminen ja pysäyttäminen, paikallisohjaus... 9 Merkkivalot... 2 Ohjauspaneeli - Merkkivalot ja käyttö Huolto ohjaimen vaihto käytössä olevassa laitteistossa Vain ohjausyksikön vaihto

3 Kenttäväyläsovitin FBP G 6 Yleiset tiedot ohjaimen sisäänmenot ja ulostulot Valvontasignaalit ja käskyt Diagnostiikka Parametrit, yleiskatsaus Parametrit, kuvaus... 3 Tekniset tiedot Päävirtapiiri Ohjauspaneeli Digitaaliset sisäänmenot Digitaaliset ulostulot FieldBusPlug-liityntä Mekaaniset tiedot ja ympäristöolosuhteet Tilaustiedot Mitat

4 G 6 Kenttäväyläsovitin FBP Ominaisuudet Yleistä - -moottoriohjaimessa on yhdessä laitteessa korkealuokkaiset moottorin suojaus- sekä ohjaustoiminnot. Sen virta-alue on,24 63 A. Suuremmille virroille käytetään ulkoista virtamuuntajaa (luokka 5P). - voidaan liittää eri kenttäväyliin FieldBusPlug-kenttäväyläsovittimella integroidun kenttäväyläliitynnän kautta. - Kuusi digitaalista sisäänmenoa ja kolme releulostuloa mahdollistavat monien ennalta määritettyjen ohjaustoimintojen ja sovellusten toteuttamisen, kuten esimerkiksi suoran- ja tähtikolmio-käynnistyksen sisältäen paikalliskäytön digitaalisten sisäänmenojen kautta sekä muita parametrien kautta valittavia toimintoja ja sovelluksia. - Parametroinnista riippuen voidaan kenttäväylän kautta saadaan käyttöön digitaalisten sisäänmenojen ja ulostulojen tilat, virran oloarvo, yksityiskohtaiset diagnostiikkatiedot sekä kaikki parametrit (olettaen että kenttäväylässä on vastaava toiminnallisuus). - :n merkkivalojen merkitykset ovat ʼLaite valmisʼ, ʼMoottori käynnissäʼ ja ʼVika'. - Kaikkia tärkeitä tietoja pystytään asettelemaan myös ACS-PAN -ohjauspaneelin kautta (ei sisälly toimitukseen). Ohjauspaneelia tarvitaan kenttäväylän slave-osoitteen asetteluun ja se liitetään -ohjaimen etupuolelle. - Parametrien kautta voidaan muuttaa laajasti myös ylikuormitussuojaa ja muita toimintoja. Lisätietoja luvussa Yleiset tiedot, Parametrit. - Ohjaustoiminto Ylikuormitusrele mahdollistaa -ohjaimen käytön ylikuormitusreleen tavoin sekä kenttäväyläliitännän kanssa että ilman. Myös muita ohjaustoimintoja voidaan käyttää itsenäisesti (stand-alone) ilman kenttäväylää. Rakenne - koostuu kahdesta yhteenkootusta erillisosasta: virtamuuntajaosasta ja ohjausyksiköstä. - Hattukisko- tai ruuviasennus. L x K x S = 7 x 5 x mm. - Suojausluokka IP2. - Virralliset moottorijohtimet johdetaan virtamuuntajaosan kautta. - Ohjausyksikkö voidaan vaihtaa ilman virrallisten moottorijohtimien irroittamista. - Parametrit ovat muistissa virtamuuntajaosassa sähkökatkoksen sattuessakin. Täten ohjausyksikkö voidaan vaihtaa ilman uudelleenparametrointia. Ylikuormitussuoja - Moottorivirran mittaus (arvo on myös siirettävissä kenttäväylän kautta). - Elektroninen ylikuormitussuoja nimellisvirta-alueelle,24 A - 63 A. Yksi laite pystyy valvomaan koko aluetta. - Virta-arvo voidaan asettaa parametrin avulla kenttäväylän tai ohjauspanelin kautta. - Laukaisuluokat 5,, 2 ja 3 (valittavissa parametrin avulla) - Vaihevahti - Kovalla puolella olevien ulkoisten sulakkeiden tarjoama moottorijohtimien oikosulkusuoja. Muita ominaisuuksia - Kun ohjausjärjestelmässä tai kenttäväylässä on häiriö, voidaan releulostulojen toiminta valita parametrien 'Relay off' (rele pois) tai 'Relay retains status' (rele säilyttää tilansa) - Diagnostiikkatiedot merkkivalojen, kenttäväylän tai ohjauspaneelin kautta - Ennalta ehkäisevät huoltotoiminnot esim. 'Number of starts' (käynnistysten lukumäärä) - Toimilohkot tai vastaavat ohjelmistotyökalut ohjausjärjestelmän ohjelmaan implementointia varten. 5

5 Kenttäväyläsovitin FBP G 6 Rakenne Yleiskatsaus : Virtamuuntajaosa : Ohjausyksikkö Tunnus ACS-PAN: Ohjauspaneeli (valinnainen) Täydellinen laite 4 FieldBusPlug Kuva 2: : Laitteen rakenne 2CDC F3 6

6 G 6 Kenttäväyläsovitin FBP Rakenne (jatkuu) Liittimet, etupaneelin merkkivalot ja ohjauselementit Virran mittauspiiri (moottorivirran mittaukseen) Kiinnitys neljällä M4-ruuvilla Liittimet digitaalisille ulostuloille Salpakiinnike ohjauspaneelin liitäntään UMC22 Kytkin sisäisen laite-elektroniikan apujännitteen valintaan: Kytkin vasemmalla: Ulkoinen jännite (liittimien / kautta) Kytkin oikealla: Jännite kenttäväyläsovittimen kautta SWITCH READY Liitin ohjauspaneelille MOT.ON FAULT INT. EXT. 5 C 6 C Merkkivalot: vihreä READY Laite valmis keltainen MOT. ON Moottori käynnissä punainen FAULT Vika (ylikuormitus, katkos) Pistoke kenttäväyläsovittimelle EXT. 24 V V 24 V Hattukisko Tunnus, esim. slave-osoitteelle Ohjauspaneelin pidike. Ohjauspaneeli asetetaan tähän ja liitetään sitten yläpuolella olevaan salpakiinnikkeeseen. Tällöin jänniteliitäntä muodostuu automaattisesti. Liittimet digitaalisille sisäänmenoille Liittimet ulkoiselle apujännitteelle (sisäisen laite-elektroniikan jännite) Virran mittauspiiri (moottorivirran mittaukseen) Liitettävä ohjauspaneeli ACS-PAN valvontaan ja ohjaukseen/ asetteluun: MENU - Slave-osoite - Ohjaustoiminnot - Ylikuormitusparametri - Paikallisdiagnostiikka - jne. LOC REM ENTER Ohjauspaneeli ACS-PAN ei sisälly - toimitukseen. Se on tilattava erikseen. Kuva 3: : Liittimet, merkkivalot ja ohjauselementit 2CDC F3 7

7 Kenttäväyläsovitin FBP G 6 Suunnittelu ja käyttöönotto Toimiva asennus (yleistä) Johdotus ja sisäiset 24 V / V -kytkennät Kiinteä johdotus kytkinten ja muiden komponenttien kanssa sovellusvaatimusten mukaisesti. Käytä ulkoista jännitelähdettä ('SWITCH'-kytkin asennossa EXT), jos liitetyt komponentiti eivät ole -ohjaimen välittömässä läheisyydessä. Rajapinta kontaktoreihin Jotta rele kestäisi pitkään -ohjaimessa, on kipinänsammutukseen varauduttava sopivin toimenpitein. Suurempien kontaktorien kanssa on lisäksi käytettävä välirelettä. Moottorivirta = asetteluvirta riippuen moottorin kytkennästä Laajan moottorinsuojan varmistamiseksi on välttämätöntä asettaa 'Set current' (asetteluvirta) oikein. Huomio! Asetteluvirta riippuu moottorin kytkennästä. Siksi on välttämätöntä huomioida moottorin kytkentä asetteluvirtaa valittaessa (esim. asetteluvirta YD-käynnistimessä = 57 % moottorin nimellisvirrasta). Ulkoinen virtamuuntaja suuremmille virroille Suuremmilla virroilla tulee käyttää ulkoista virtamuuntajaa. Liityntä kenttäväylään, osoitteenanto Liitännässä tulee käyttää sopivaa kenttäväyläsovitinta. Slave-osoite on annettava oikein. Yleensä ohjausjärjestelmä määrittää väyläisännän. Väyläisännän konfigurointi ja -ohjaimen liittäminen orjalaitteena (slave) Lataa orjalaitteen konfi guraatiotiedosto ohjelmointityökaluun. Esimerkki: ABB_78F.GSD-tiedosto -ohjaimelle, jossa on PROFIBUS-DP -protokolla. Luo kenttäväyläkonfi guraatio yhdessä sovellusohjelman kanssa ohjausjärjestelmässä. Joillekin ohjausjärjestelmille on saatavissa erityisiä toimilohkoja tai esimerkkiohjelmia. :n parametrointi, menettely Ohjaustoiminnot on asetettu -ohjaimessa vakiona tilaan 'Transparent' (suora tulo/lähtö), eli kenttäväyläsignaali valvoo sisäänmenoja ja ulostuloja suoraan. Jotta moottoria voitaisiin ohjata ja suojata parhaalla mahdollisella tavalla, on valittava ohjaustoiminto, esim. L- käynnistys. Kun ohjain on parametroitu onnistuneesti ja siihen on kytketty jännite (Power-on), voidaan moottori käynnistää. Katso lisätietoja kappaleesta "Yleiset tiedot, Parametrit...". Käytettävä parametrointityökalu riippuu kenttäväylästä ja ohjausjärjestelmästä. Esimerkkejä: - Orjalaitteen konfi guraatiotiedosto (esim. GSD-tiedosto PROFIBUS DP -protokollalle) sisältää parametrointimahdollisuudet. Parametreja voidaan muuttaa kenttäväylän konfi guroinnin aikana ja ne ladataan UMC22- FBP -ohjaimeen jännitteen kytkennän (Power-on) yhteydessä. - Parametrointi osana sovellusohjelmaa. - Parametrointi ohjauspaneelin kautta. Ohjauspaneelilla on erityisominaisuus, joka mahdollistaa -ohjaimen koko parametrijoukon luennan ja siirron toiseen -ohjaimeen. Moottori käynnistetään RUN-käskyllä. Katso myös: Moottorin käynnistäminen ja pysäyttäminen, paikallisohjaus Merkkivalot, Ohjauspaneeli - merkkivalot ja käyttö 8

8 G 6 Kenttäväyläsovitin FBP Suunnittelu ja käyttöönotto (jatkuu) Johdotus ja sisäiset 24 V / V -kytkennät Esimerkki: L-käynnistin on parametroitu parametrin 'Control function' = 3 ('Direct starter') kautta L-käynnistimeksi. Releulostuloa käytetään tällöin pääkontaktorin ohjaukseen. Vapaat ulostulot, käskyt suoraan kenttäväylästä 23 V N 2 69 / 4 V K K UMC C C kenttäväyläsovitin EXT INT SWITCH V 24 V max. 7 ma V 24 V 24 V Kuva 4: 24 V V 24 V V : L-käynnistys (esimerkki) V 24V ulkoinen jännitesyöttö K 24V sisäänmenojen jännitesyöttö CDC F3 Digitaalista sisäänmenoa käytetään parametrin 'Check-back' = ('Auxiliary contacts') kautta pääkontaktorin valvontaan. Oletusarvona on valvonta moottorivirran kautta ('Check-back' = 2 ('Motor current')). Vapaat ulostulot, valvontasignaali suoraan kenttäväylään Tärkeää: Yleensä sisäänmenojen ja sisäisen johdotuksen virranjakelu tapahtuu liittimien ja 2 kautta. SWITCHkytkimen on tällöin oltava asennossa EXT. Kun koskettimet tai anturit sijaitsevat kaukana, on käytettävä tätä jakelutapaa. Kun koskettimet ovat ohjaimen välittömässä läheisyydessä ja johdotus on helposti tarkastettavissa, voidaan virranjakelu hoitaa kenttäväylän kautta. Lisätietoja luvussa "Suunnittelu ja käyttöönotto, Johdotus ja sisäiset 24 V / V -kytkennät". 9

9 Kenttäväyläsovitin FBP G 6 Suunnittelu ja käyttöönotto (jatkuu) Kontaktorien liitäntä (Lisätietoja kontaktoreista voimassa olevassa pääluettelossa) Kipinänsammutus Relekoskettimien ennenaikaisen kulumisen estämiseksi on kipinänsammutus aina välttämätöntä. -ohjaimeen liitetty kontaktori Tyyppi B6, B7 A9 - A4 Sopiva kipinänsammutin 23 V AC VDR RV-BC 6/25 RV 5/25 Sopiva kipinänsammutin 24 V AC/DC VDR RV-BC 6/6 RV 5/5 23 V N 69 / 4 V AC Kontaktorityyppi: A45 tai suurempi K Kipinänsammutus K2 K2 K UMC C C EXT INT SWITCH V 24 V max. 7 ma V 24 V 24 V K V 24 V 24 V Ulkoinen jännitesyöttö Ulostulo Kuittauksessa on käytettävä pääkontaktorin apukosketinta! Kuva 5: : Liitäntä kontaktoreihin, joiden huippuvirta >,5 A: tyypit A45 ja isommat 2CDC F3

10 G 6 Kenttäväyläsovitin FBP Suunnittelu ja käyttöönotto (jatkuu) Katsaus käytettävissä oleviin ABB-kontaktoreihin (esimerkkejä) Kontaktori Käynnistyssysäysvirta [A] Pitovirta [A] Kytkentäteho [VA] Pitoteho [VA] BC ,5,5 3,5 3,5 A9, A2, A6,3,3 7 8 A26, A3, A4,52,5 2 2 A45, A5, A63, A75,78,8 2 2 A95, A,52, 8 8 A45, A85 2,39, A2, A26, A3 5,87, Kontaktoria BC suositellaan käytettävksi apu-kontaktorina sen sisäisen kipinänsammutuskyvyn takia. Kontaktorit A45 - A3 ovat saatavissa myös elektronisella laajajännitekelalla (AF45, jne.). Käyttöikä mekaaninen 5 käynnistyskertaa -rele,5 A käynnistyskertaa katso "Tekniset tiedot", A 5 käynnistyskertaa + 24 V DC - 23 V AC 69 / 4 V AC Huomautus: liukukytkin vasemmalla puolella asennossa "PLC" (ylhäällä) 2 3 ON OFF-N COM K C C 2 UMC22 Kuva 6: : Liitäntä kontaktoreihin, joissa on elektroninen laajajännitekela (AF45 ja suuremmat) 2CDC F3

11 Kenttäväyläsovitin FBP G 6 Suunnittelu ja käyttöönotto (jatkuu) Moottorivirta = asetteluvirta riippuen moottorin kytkennästä Tähti Verkko: 69 V Kolmio Verkko: 4 V Kolmio 3 Verkko: 4 V I P I P I P UMC 22 UMC 22 UMC 22 I SC =I P I SC =I P I SC =.577*I P U V W U V W U V W W2 U2 V2 W2 U2 V2 W2 U2 V2 Esimerkki moottorista: Arvokilpi Esimerkki moottorista: Arvokilpi Esimerkki moottorista: Arvokilpi 4 V / 69 V 4.9 A / 2.8 A I P =2.8A / I SC =2.8A 4 V / 69 V 4.9 A / 2.8 A I P =4.9A / I SC =4.9A 4 V / 69 V 4.9 A / 2.8 A I P =4.9A / I SC =2.8 A Parametri Parametri Parametri Asetteluvirta = 2.8 Asetteluvirta = 4.9 Asetteluvirta = 2.8 Liitäntäkotelo Liitäntäkotelo Liitäntäkotelo U V W U V W U V W W2 U2 V2 W2 U2 V2 W2 U2 V2 Kuva 7: : Moottorivirta = asetteluvirta riippuen moottorin kytkennästä I SC = 'Set current' (asetteluvirta) I P = Moottorivirta per vaihe 2CDC F3 Kolmiokytkentää 3 käytetään yleensä isommille moottoreille virtamuuntajan koon pienentämiseksi. Parametrin 'Set current' (asetteluvirta) arvo vastaa moottorin nimellisvirtaa jaettuna 3:lla. 2

12 G 6 Kenttäväyläsovitin FBP Suunnittelu ja käyttöönotto (jatkuu) Ulkoinen virtamuuntaja suuremmille virroille :n kanssa voidaan käyttää kaikentyyppisiä standardin EN 644 mukaisen luokan 5P virtamuuntajia. Valinta on tehtävä vaatimusten mukaisesti: - Toisiovirta-alue (virta :ssä) noin 5 A (suositeltava virtamuuntaja 4 A) - Läpivientiaukko, jos käytetään yksilankaista johdinta - Mittausalueen tarkkuuden (5 - %) on vastattava luokkaa, sillä muuntajan ja - ohjaimen epätarkkuudet lasketaan yhteen - Enimmäisvastus 6 mω (: 3 mω, johdin 2x2 m 2,5 mm 2 : 3 mω) Johtimen siirtokyky ei vaikuta käyttöön. Kun virta-alue on alle 85 A, suositellaan tilaasäästävien yhdistelmien käyttöä. enimmäispituus 2 x 2 m, johtimen poikkipinta-ala 2,5 mm 2 Kuva 8: : Ulkoinen virtamuuntaja suuremmille virroille 2CDC F3 Lajimerkki / ilman virtamuuntajaa Virta-alue tähti, kolmio [A] Suositeltava virtaalue [A] Toisiovirtaalue [A] Läpivienti L x K [mm] Kaapeli (E/EN 624) [mm 2 ], , x maks ** Kytkentäsarja * R kontaktorille (katso tilaustiedot 'Tekniset tiedot') KORC 4L , x 28 x 7 2 DT45 / A85 AF45, AF85 KORC 4L , x 28 2 x 7 2 DT45 / A3 AF26, AF3 KORC 5L , x 22 3 x 7 2 DT5 / AF46S* AF4, AF46 KORC 5L , x 22 - DT5 / AF75S* AF58, AF75 *Kytkentäsarjat tähti-kolmio-käynnistimille. (Katso muiden osaltaluettelosta.) **maks. kaapelin halkaisija eristeen kanssa mm - Tarkkuusluokka: Olo- / nimellisvirta Tarkkuusluokka 5 % 2 % % 2 % 5 % Huomautus: Parametri 'Set current' (asetteluvirta) on aseteltava kolmiokytkennässä 3 (tavallinen suuremmissa moottoreissa) moottorin nimellisvirran arvoon jaettuna 3:lla, katso edellinen luku. 3

13 Kenttäväyläsovitin FBP G 6 Suunnittelu ja käyttöönotto (jatkuu) Liityntä kenttäväylään, osoitteenanto Yleensä slave-osoite vastaa moottoria, eli slave-osoite on aseteltava ja tallennettava liitettyyn UMC22- FBP -ohjaimeen. Tämä on mahdollista kaikille kenttäväylille, lukuunottamatta AS-Interface -kenttäväylää (johtuen integroiduista AS-Interface -piireistä). Ohjauspaneelia voidaan käyttää osoitteen antamisessa. Osoite näkyy heti, kun yhdistelmä on asennettu tai kun siihen on kytketty jännite. Lisätietoja liitteestä B "Control Panel". CPU Koppler, väyläisäntä ei sisällä voimassa olevaa osoitetta. (A on kyllä pätevä osoite, mutta sitä ei voida varata kenttäväyläprotokollasta riippuen). Tila "ei pätevää osoitetta" on palautettavissa asettamalla arvoksi A999. Ilman pätevää osoitetta orjalaite ei käynnisty väylässä. Kuva 9: : Osoitteenanto 2CDC F3 FieldBusPlugin osoite voidaan asetella myös "Osoitteenantosetin" CAS2-FBP. (liitäntäyksikkö + PC, jossa on osoitteenanto-ohjelmisto) avulla. Katso tekninen kuvaus 2CDC 9 2 D --. 4

14 G 6 Kenttäväyläsovitin FBP Suunnittelu ja käyttöönotto (jatkuu) Liityntä kenttäväylään, osoitteenanto (jatkuu) Kun yhdistelmään <->FieldBusPlug kytketään jännite, voi molemmilla laitteilla, vain toisella tai ei kummallakaan olla kenttäväyläosoite. Näissä tapauksissa toiminta riippuu parametrista 'Address check' (osoitteentarkistus), katso luku "Yleiset tiedot, Parametrit, kuvaus". 'Address check' (osoitteentarkistus) = 'Off' (pois) (oletusarvo):. -ohjaimella eikä FieldBusPlugilla ole voimassa olevaa osoitetta: - ei toimi eikä kommunikoi. 2. Vain -ohjaimella on voimassa oleva osoite: - FieldBusPlug ottaa osoitteen vastaan ja tallentaa sen. Toiminta ja kommunikaatio käynnistyvät. 3. Vain FieldBusPlugilla on voimassa oleva osoite: - ottaa osoitteen vastaan ja tallentaa sen. Toiminta ja kommunikaatio käynnistyvät. 4. -ohjaimella ja FieldBusPlugilla on sama osoite: - Toiminta ja kommunikaatio käynnistyvät. 5. -ohjaimella ja FieldBusPlugilla on eri osoitteet: - FieldBusPlug tallentaa -ohjaimelta saamansa osoitteen. Toiminta ja kommunikaatio käynnistyvät. 'Address check' (osoitteentarkistus) = 'On' (päällä) Käytetään pääasiassa laajennettavissa sovelluksissa. Tämä parametri voidaan asetella vain väyläisännän ja kenttäväylän kautta.. -ohjaimella eikä FieldBusPlugilla ole voimassa olevaa osoitetta: - ei toimi eikä kommunikoi. 2. Vain -ohjaimella on voimassa oleva osoite: - FieldBusPlug ottaa osoitteen vastaan ja tallentaa sen. Toiminta ja kommunikaatio käynnistyvät. 3. Vain FieldBusPlugilla on voimassa oleva osoite: - ottaa osoitteen vastaan ja tallentaa sen. Toiminta ja kommunikaatio käynnistyvät. 4. -ohjaimella ja FieldBusPlugilla on sama osoite: -Toiminta ja kommunikaatio käynnistyvät. 5. -ohjaimella ja FieldBusPlugilla on eri osoitteet: - ei toimi eikä kommunikoi. -Ohjauspaneeli näyttää vuorotellen (3 sekunnin välein): :n osoitteen: FieldBusPlugin osoitteen: - Todetaan kommunikaatiohäiriö (F3). - Ohjauspaneelista on valittava valikko 2.3 'Change address' (osoitteenvaihto) ja aseteltava haluttu osoite. - Sen jälkeen kun valikosta poistutaan, toiminta ja kommunikaatio käynnistyvät välittömästi. FieldBusPlug ja tallentavat asetellun osoitteen. Huomautus: Jollei aseteltua FieldBusPlug-osoitetta ole konfi guroitu kenttäväyläisännässä, ei kommunikaatio käynnisty ja FieldBusPlugin punainen merkkivalo ilmaisee häiriön. 5

15 Kenttäväyläsovitin FBP G 6 Suunnittelu ja käyttöönotto (jatkuu) Väyläisännän konfigurointi ja -ohjaimen liittäminen orjalaitteena Ohjausjärjestelmät, ohjelmointityökalut ja kenttäväylätyypit ovat täysin erilaisia. Tämä tarkoittaa: Ei ole mitään yleispätevää sääntöä kenttäväyläisännän konfiguroimiseksi ja Field BusPlug-orjalaitteen liittämiseksi sovellusohjelmaan. Esimerkki on liitetty ABB:n CPU-tyyppiin 7 KT 97 PROFIBUS DP -väylän kautta. Ohjelmointityökalun 97AC3 valmistelu: Ennen ohjelmointityökalun 97AC3 käynnistämistä on tiedosto ABB_78F.GSD kopioitava ohjelmointiohjelmiston alihakemistoon. Yleensä polku on...\ac3\library\plcconf. Tiedoston ABB_78F.GSD versio on.3 (tilanne:.9.23): 2CDC F3 Väyläisännän konfigurointi: - Käynnistä ohjelmointiohjelmisto 97AC3 - Valitse päävalikosta <Resources> (vasemmalla, alapuolella, R...) - Vaihda <card number> ja haluttaessa väyläparametrien <Baudrate> - Asettele vakioparametreissa parametrin <Automatic addressing> arvoksi <on> - Kenttäväyläisäntä on nyt määritelty: Hardware-Configuration 7 KT 97-DPM (DP-Master) R... Siirrä kursori oikeaan kohtaan, tuplaklikkaa hiiren oikeaa näppäintä 2CDC F3 Orjalaitteen liittäminen: - <Append DP-Slave>: <ABB FBP (Default)> Hardware-Configuration 7 KT 97-DPM [DP-Master] ABB FBP [DP-Slave] Siirrä kursori oikeaan kohtaan, tuplaklikkaa hiiren oikeaa näppäintä 2CDC F3 - Valitse <Properties>, <UMC22>, <SELECT>, jotta saat siirrettyä laitteen laitteen oikeaan sarakkeeseen. - Valitse <Properties>, <Standardparameter> -taulukko muuttaaksesi asemaosoitteen (= slave- osoitteen). - Valitse <Properties>, <Inputs/Outputs>-taulukko, <UMC22>, <SELECT>, jotta saat siirrettyä laitteen oikeaan sarakkeeseen. 6

16 G 6 Kenttäväyläsovitin FBP Suunnittelu ja käyttöönotto (jatkuu) Väyläisännän konfiguroiti ja -ohjaimen liittäminen orjalaitteena (jatkuu) I/O-osoitteet annetaan automaattisesti, jos väyläisäntää konfi guroitaessa on valittu <Automatic addressing>. Sisäänmenojen/ulostulojen allokointi slave-osoitteen perusteella noudattaa seuraavaa sääntöä: (S-2) x 2 S = 6 slaveosoite Kytkinpaikka x 2 Sissänmeno PLC:hen (viestit) Ulostulo PLC:stä (käskyt) :n parametrointi, menettely: %IW.8 %IB.6 %IX KÄYN. TAAKSE* %IB.7 %IX ei käytössä* %IW.9 %IB.9 %IX Moottorivirta, ylätavu %IB.2 %IX Moottorivirta, alatavu %QW.8 %QB.6 %QX KÄYN. TAAKSE* %QB.7 %QX ei käytössä* %QW.9 %QB.9 %QX ei käytössä* %QB.2 %QX ei käytössä* * näytetään vain alin bitti Jotkut parametrit määrittävät sovelluksen kytkentäkaavion, toisia käytetään virta-asetteluihin, ylikuormitustoimintoihin jne. Tämä tarkoittaa, että käynnistyy vasta, kun se on vastaanottanut voimassa olevat parametrit. Lisätietoja luvussa "Yleiset tiedot, Parametrit, kuvaus". Parametrien luenta- ja kirjoitusmahdollisuudet riippuvat kenttäväylästä ja ohjausjärjestelmästä. Esimerkkejä: Tässä ei puututa parametrien siirtoon ohjaus- ja automaatiojärjestelmän välillä. LAN Kenttäväylä CPU Kytkin PROFIBUS DP (/V) Parametrien kirjoitus GSD-tiedoston kautta jännitteen kytkennän yhteydessä. Luenta ei ole mahdollista. Konfi guraatiotiedosto: ABB_78F.GSD --> Master Class PROFIBUS DP/V Parametrien luenta ja kirjoittaminen mahdollista aina haluttaessa. --> Master Class 2 Kuva : : Parametrien lukeminen ja kirjoittaminen DeviceNet: Parametrien luenta ja kirjoittaminen mahdollista aina haluttaessa. Konfi guraatiotiedosto: ABB_.EDS (EDS = Electronic Data Sheet) 2CDC F3 7

17 Kenttäväyläsovitin FBP G 6 Käyttöönotto (jatkuu) :n parametrointi, menettely (jatkuu) Lisäksi: Parametrointi voidaan tehdä myös ohjauspaneelilla. Ohjauspaneelin erityisominaisuus: Ohjauspaneelilla voidaan valmiiksi parametroidun -ohjaimen koko parametrijoukko lukea ja siirtää toiseen -ohjaimeen. Esimerkki jatkuu -ohjaimen konfi gurointi orjalaitteeksi, joka on liitetty CPU-tyyppiin 7 KT 97 PROFI BUS DP -väylän kautta. - Valitse <Properties> <Input/Output>-taulukosta, kun näkyy oikeassa sarakkeessa. Nyt voit muuttaa parametreja (vasen, sitten oikea hiiren näppäin). 2CDC F3 Muiden ohjausjärjestelmien ja kenttäväylien kohdalla menettelytapa voi vaihdella. 8

18 G 6 Kenttäväyläsovitin FBP Käyttöönotto (jatkuu) Moottorin käynnistäminen ja pysäyttäminen, paikallisohjaus Moottorin ohajus: CPU ohjausjärjestelmän kautta ohjauspaneelin kautta digitaalisten sisäänmenojen kautta Kuva: : Moottorin ohajus 2CDC F3 Toiminnassa olevassa laitteistossa moottorikontaktorit avataan ja suljetaan yleensä ohjausjärjestelmän kautta käskyillä RUN FORWARD (käynnistys eteen), RUN REVERSE (käynnistys taakse) sekä OFF (pois). Käynnistäminen ja pysäyttäminen on mahdollista, kun -ohjaimessa on parametroitu ohjaustoiminto esin. L-käynnistys, YD-käynnistys jne. Poikkeuksia ovat ohjaustoiminnot suora tulo/lähtö ja ylikuormitusrele. Käynnistäminen ja pysäyttäminen voidaan tehdä seuraavasti: Ohjausjärjestelmän kautta ohjauspaneelin kautta digitaalisten sisäänmenojen kautta 9

19 Kenttäväyläsovitin FBP G 6 Käyttöönotto (jatkuu) Moottorin käynnistäminen ja pysäyttäminen, paikallisohjaus (jatkuu) Edellytykset: aina mahdollista Ohajusjärjestelmä Kun paikallisohjaus on aktivoitu* POIS Ohjauspaneeli Kun parametri 'Local control via digital inputs' = 'On' digitaaliset (paikallisohjaus digitaalisten sisäänmenot sisäänmenojen kautta = 'on') dominoiva Ohjaus lähettää käskyn UMC22- FBP -ohjaimelle: AUTO MODE = AUTO MODE = Ohjausjärjestelmä Jollei lukittu paikallisohjauksen avulla, ohjauspaneelin kautta AUTO MODE = (suljettu, kun AUTO MODE = )* dominoiva KÄYNNISTYS Ohjauspaneeli Kun paikallisohjaus on aktivoitu** dominoiva ETEEN / TAAKSE (POIS-tilan jälkeen on - -siirtymä pakollinen) Kun parametri 'Local control via digital inputs' = 'On' Jollei lukittu paikallisohjauksen avulla, ohjauspaneelin kautta AUTO MODE = (suljettu, kun AUTO MODE = )* digitaaliset sisäänmenot (paikallisohjaus digitaalisten sisäänmenojen kautta = 'on') Vaihtoehtoisesti: Ohjausyhteys katkaistu 2CDC F3 * AUTO MODE = : ei huomioi digitaalisten sisäänmenojen KÄYNNISTYS-käskyä, LOCAL CONTROL (paikallisohjaus) = AUTO MODE = : ei huomioi ohjauksen KÄYNNISTYS-käskyä, LOCAL CONTROL (paikallisohjaus) =. ** Kun paikallisohjaus on aktivoitu, ilmoittaa ohjausjärjestelmälle paikallisohjauksesta ('Local Control'). Paikallisohjaus pysähtyy heti, kun ohjauspaneeli irrotetaan tai kun poistutaan valikosta 'Local control' (paikallisohjaus). Kun paikallisohjaus aktivoidaan tai siitä poistutaan, ei ulosmenojen tila muutu. 2

20 G 6 Kenttäväyläsovitin FBP Suunnittelu ja käyttöönotto (jatkuu) Merkkivalot Kenttäväyläliityntä: Kyseisen kenttäväylätyypin määritelmistä riippuen voi merkitys poiketa hieman tässä esitetystä. Vihreä palaa, punainen pois päältä: Normaali tiedonsiirto Vihreä pois päältä, punainen pois päältä: Jännitesyötön tarkistus Yksi merkkivaloista vilkkuu: Ei yhteyttä väyläisäntään, konfi gurointivirhe tai kelpaamaton parametri Lisätietoja ko. kenttäväyläsovittimen kuvauksessa. Laiteliityntä: Vihreä palaa, punainen pois päältä: Normaali tiedonsiirto Vihreä pois päältä, punainen pois päältä: Jännitesyötön tarkistus Molemmat merkkivalot vilkkuvat: Itsetestaus Yksi merkkivaloista vilkkuu: Ei yhteyttä -ohjaimeen. Lisätietoja ko. kenttäväyläsovittimen kuvauksessa. ABB SWITCH READY MOT.ON FAULT INT EXT UMC C C 2 EXT V V V CDC F3 Vihreä: Laite toimintavalmis Keltainen: Moottori käynnissä (ylikuormitus, kuittausvika tai jumiutuminen pysäyttää moottorin) Punainen: Vika (ylikuormitus, muut häiriöt) Jos yksikään merkkivalo ei pala, on tarkistettava, onko jännitesyöttö päällä ja onko kytkin (kenttäväyläsovittimen pistukan yllä) oikeassa asennossa: EXT-asento liitinsyötössä, INT-asento syötössä kenttäväyläsovittimen kautta. Ohjauspaneeli - merkkivalot ja käyttö Ohjauspaneeli voidaan asentaa -ohjaimen etupuolelle. Se mahdollistaa pääsyn seuraaviin tietoihin: - slave-osoite - moottorin tila ("käynnissä", "pois") ja :n sisäänmenojen ja ulostulojen tila - 'Actual current' (olovirta) ja 'Set current' (asetteluvirta) - yksityiskohtaiset diagnostiikkatiedot - huoltotiedot - kaikki tärkeät parametrit. Lisäksi moottori voidaan käynnistää ja pysäyttää ohjauspaneelin kautta (paikallisohjaus). Tietoihin pääsyoikeudet on ryhmitetty kolmeen tasoon: - Valvonta (Monitoring): Arvot ja parametrit näytetään vain tarkistusta varten. Muutokset eivät ole mahdollisia. - Muokkaus (Edit ): Vaatii salasanan. Parametreja voidaan muuttaa käyttöönoton aikana sekä paikallisohjauksessa. - Muokkaus 2 (Edit 2): Pääsy Muokkaus -tason kautta. Niiden parametrien muuttaminen, joita käytetään pääasiassa virtapiirien yhteydessä. 2

21 Kenttäväyläsovitin FBP G 6 Suunnittelu ja käyttöönotto (jatkuu) Ohjauspaneeli - Merkkivalot ja käyttö Yleiskatsaus käyttötasoihin (ote) S t a r t LOC REM FAULT Monitoring, e.g.. - address - I/O-signals - Current - fault incl.. acknowledge -... mavs khz% Cprm OUTPUT PAR SET MENU FWD REV Edit e.g. - password check - local control - address adjust - current - trip class -... Edit 2 e.g. - password change - control function e.g. Y-, - fault input - behaviour if bus fails -... MENU LOC REM MENU ENTER ENTER 2CDC F3 Yksityiskohtaisempaa tietoa löytyy liittestä B "Control Panel". Huomautus: Suurin osa muutetuista parametreista astuu voimaan, kun moottori on pysäytetty. Jotkut parametrit astuvat voimaan kytkettäessä jännite päälle (Power on). Huomautus: Jotkut ohjausjärjestelmät ylikirjoittavat parametrit, kun jännitekytketään päälle. Tämä voi synnyttää vaikutelman, ettei ohjauspaneelin kautta tehtävällä parametroinnilla ole vaikutusta. 22

22 G 6 Kenttäväyläsovitin FBP Huolto -ohjaimen vaihto käytössä olevassa laitteistossa voidaan irrottaa kenttäväyläsovittimesta (FBP) ilman että siitä aiheutuu häiriöitä kenttäväylälle tai muille orjalaitteille. Kenttäväyläsovitin saa jännitteensä väyläjohtojen kautta. Kenttäväyläsovitin tallentaa slave-osoitteen ja ilmoittaa ohjausjärjestelmälle, ettei liitetty laite enää ole käytettävissä. Sen jälkeen kun uusi on asennettu ja kytketty, ilmoitetaan ohjausjärjestelmälle, että puuttunut orjalaite on taas käytettävissä (olettaen, että uudella -ohjaimen osoite on kelpaamaton A - - -). Täten ohjausjärjestelmä pystyy lataamaan edelliset parametrit ja käynnistämään uuden :n oikeilla parametreilla. Vain ohjausyksikön vaihto Vain ohjausyksikön vaihto: Koko kaapelointi, erityisesti verkkoliitynnät, voidaan jäättä koskemattomiksi. Parametrit pysyvät virtamuuntajayksikön muistissa. Uusi ohjausyksikkö lukee parametrit jänniteiden kytkennän aikana (Power on) * Virtamuuntajayksikkö Ohjausyksikkö poissa käytöstä Uusi ohjausyksikkö Kuva 2: : Ohjausyksikön vaihto 2CDC F3 * Parametrit voidaan liskäsi tallentaa ohjausjärjestelmään ja ladata jännitteen kytkennän yhteydessä. 23

23 Kenttäväyläsovitin FBP G 6 Yleiset tiedot -ohjaimen sisäänmenot ja ulostulot Laitteiston sisäänmenojen ja ulostulojen toiminta määrätään parametroinnin avulla. Katso parametrit 'Control function' (ohjaustoiminto) ja 'Attached Control functions' (täydentävät ohjaustoiminnot). Esimerkki () Suora meno/tulo ('Control function = Transparent') Kaikki sisäänmenot ja ulostulot on liitetty hälytyssignaaleina ja käskyinä suoraan kenttäväylään. Liitin Sisäänmeno väylään väylään 2 väylään Liitin Ulostulo väylästä väylästä 2 väylästä 3 väylään 4 väylään 5 väylään Esimerkki (2) L-käynnistys ('Control function = Direct Starter') Yhtä ulostuloa käytetään kontaktorikelan ohjaukseen. Kenttäväylän kautta kelaa ei voida ohjata. Muut sisäänmenot ja ulostulot toimivat suorina menoina/tuloina kenttäväylään/kenttäväylästä. Liitin Sisäänmeno väylään väylään 2 väylään Liitin Ulostulo väylästä 2 väylästä 3 väylään 4 väylään 5 väylään Esimerkki (3) L-käynnistys paikallisohjauksella digitaalisten sisäänmenojen kautta ('Control function = Direct Starter' ja 'Attached control function = Local control via digital inputs') Paikallisohjauksessa käytetään lisäsisääntuloja. Lisätietoja liitteessä A "Control Functions". Liitin Sisäänmeno väylään väylään 2 väylään Liitin Ulostulo Kontaktorikela väylästä 2 väylästä 3 väylään Kontaktorikela Paikallisohjaus L-käyn. 5 väylään Paikallisohjaus pois 24

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja vacon 10 taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja Document code: DPD00095A Last edited: 10.10.2008 1. Turvallisuus...3 1.1 Varoitukset...3 1.2 Turvallisuusohjeet...5 1.3 Maadoitukset ja maasulkusuojaus...5

Lisätiedot

LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7. www.siemens.fi/logo. Industry Sector

LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7. www.siemens.fi/logo. Industry Sector s LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7 www.siemens.fi/logo Industry Sector Johdanto Arvoisa asiakas, Kiitämme ja onnittelemme Teitä viisaasta päätöksestänne hankkia LOGO!. LOGO! -logiikkamoduuli on

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KOTIVAHTI 2.0 UUTUUS 2011 KOTIMAINEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ MADE IN FINLAND Kotivahti käyttö- ja asennusohje 2 Sisällysluettelo 1. Peruspakkauksen sisältö 3 2. Pikaohje 3

Lisätiedot

Suojarele REX 521. Käyttöohje

Suojarele REX 521. Käyttöohje Suojarele REX 521 1MRS 752001-MUM Julkaistu: 04.10.2001 Versio: E/04.11.2004 Suojarele REX 521 Sisällysluettelo 1. Tästä ohjekirjasta...5 1.1. Tekijänoikeudet...5 1.2. Tavaramerkit...5 1.3. Yleistä...5

Lisätiedot

ED 100, ED 250 VARIO, ESR. Asennusohje

ED 100, ED 250 VARIO, ESR. Asennusohje VARIO, ESR Asennusohje Sisällysluettelo Sivu 1. Turvallisuuteen liittyvää tietoa 3 2. Asennuksen valmistelu 4 3. Tekniset tiedot 4-5 4. Rakenne 6 5. Tarvikkeet 7 6. Asennus liukuvarrella, lyhyt akseli

Lisätiedot

Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a

Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet asuomia Onnittelumme! Kiitos, että valitsit Ontech GSM 9030 -hälyttimen/etäreleen. Toivomme, että sinulle on suurta hyötyä ja iloa tästä tuotteesta ja että tässä käsikirjassa

Lisätiedot

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 JC-TRIP Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 SISÄLLYSLUETTELO Laskimen ja tripin asennus autoon... 1 Jännitteen kytkeminen laskimelle...1 Jalkanollauskytkimen

Lisätiedot

Grundfos MAGNA, UPE Sarja 2000 ja TPE

Grundfos MAGNA, UPE Sarja 2000 ja TPE Grundfos AGNA, UPE Sarja ja TPE Grundfos AGNA, UPE Sarja ja TPE kiertovesipumput Nesteiden kierrätykseen lämmitysjärjestelmissä, kuuman käyttöveden järjestelmissä sekä jäähdytyksessä. baria. 5 C - + C.

Lisätiedot

vacon 20 Taajuusmuuttajat pikaopas

vacon 20 Taajuusmuuttajat pikaopas vacon 2 Taajuusmuuttajat pikaopas TURVALLISUUS vacon 1 Doc.: DPD844F1 Julkaisu: Elokuu 214 Sw tiedosto: FW17V1.vcx Tämä pikaopas sisältää oleelliset vaiheet Vacon 2 -taajuusmuuttajan asennukseen ja käyttöönottoon.

Lisätiedot

vacon 10 Taajuusmuuttajat pikaopas

vacon 10 Taajuusmuuttajat pikaopas vacon 10 Taajuusmuuttajat pikaopas TURVALLISUUS Doc.: DPD01014F1, Julkaistu: Apr. 2014 vacon 1 Sw Pakettia: FW0135V010 Tämä pikaopas sisältää oleelliset vaiheet Vacon 10 -taajuusmuuttajan asennukseen

Lisätiedot

SPCS 2D26. Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t 2 > [ s ] [ ] SPCS 2D26. U 0b > % I o IRF SGF SGB SGR

SPCS 2D26. Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t 2 > [ s ] [ ] SPCS 2D26. U 0b > % I o IRF SGF SGB SGR SPCS 2D26 Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus U o I Uo I o ϕ IRF U 0b > % t b > [ s ] SGF SGB [ ] I 01 > [%] U 01 > [%] t 1 > [ s ] I 02 > [%] U 02 > [%] t 2

Lisätiedot

Erikoiskäyttösovellus II

Erikoiskäyttösovellus II VACON CX/CXL/CXS TAAJUUSMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJE Oikeudet muutoksiin pidätetään F O R S M O O T H C O N T R O L Sivu 2 Vacon (Par. 0.1 = 0) Sisältö 1 Yleistä... 3 2 Ohjausliityntä... 3 3 Ohjaussignaalilogiikka...

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B. Julkaisuajankohta 01/2006 FA361771 11413131 / FI

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B. Julkaisuajankohta 01/2006 FA361771 11413131 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B FA361771 Julkaisuajankohta 01/2006 11413131

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä KÄYTTÖOHJE PowerMaster-10 G2 Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 -Käyttöopas Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 Esipuhe... 3 Yleiskatsaus... 3 Järjestelmän

Lisätiedot

KÄYTTÖÖNOTTO-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

KÄYTTÖÖNOTTO-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS KÄYTTÖÖNOTTO-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS Ref : NP52USF KAASUJEN DETEKTIO Olemme iloisia ja kiitollisia, että valitsit INDUSTRIAL SCIENTIFIC laitteen. Olemme huomioineet kaikki tulevaisuuden tarpeet tyydyttävälle

Lisätiedot

Käyttöohje. MOVITRAC B Ohjauspaneeli. Julkaisuajankohta 03/2007 11586346 / FI

Käyttöohje. MOVITRAC B Ohjauspaneeli. Julkaisuajankohta 03/2007 11586346 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVTRAC B Ohjauspaneeli Julkaisuajankohta 3/27 11586346 / F Käyttöohje SEW-EURODRVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

QAS30-45-60Pd. Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet. Käyttöohje... 3. Sähkökaaviot... 57. Printed Matter N 2954 2370 90

QAS30-45-60Pd. Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet. Käyttöohje... 3. Sähkökaaviot... 57. Printed Matter N 2954 2370 90 Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet QAS30-4-60Pd Käyttöohje... 3 Sähkökaaviot... 7 Printed Matter N 94 370 90 07/00 ATLAS COPCO - PORTABLE AIR DIVISION www.atlascopco.com QAS 30-4 - 60

Lisätiedot

HUOM! SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta www.isocket.fi

HUOM! SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta www.isocket.fi SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta Kiitos että hankit isocket tuotteen! Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Näin kykenet hyödyntämään laitteen kaikkia

Lisätiedot

Kotitonttu-palvelu. Kotitonttu-palvelu Käyttöohje 0.8, 8.1.2014

Kotitonttu-palvelu. Kotitonttu-palvelu Käyttöohje 0.8, 8.1.2014 Kotitonttu-palvelu Mikä on Kotitonttu?... 3 Kokoonpano... 4 Lisälaitteet... 4 Palvelut... 5 Järjestelmävaatimukset... 5 Turvallisuus- ja ympäristövarotoimenpiteet... 5 Ohjausyksikön ja laitteiden varastointi

Lisätiedot

8-/16-/32-/64-KANAVAINEN VIKAVIRTAVAHTI VRE-08/16/32/64. Käsikirja v2.00

8-/16-/32-/64-KANAVAINEN VIKAVIRTAVAHTI VRE-08/16/32/64. Käsikirja v2.00 8-/16-/32-/64-KANAVAINEN VIKAVIRTAVAHTI VRE-08/16/32/64 Käsikirja v2.00 Vikavirtavahti VRE-08/16/32/64 käsikirja v2.00 Suomi Muuntosähkö Oy - Trafox 30.10.2014 Oikeudet muutoksiin pidätetään SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60

JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60 JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60 Koko 14-18 Koko 24-60 SISÄLTÖ 1. Yhteenveto 3 1.1 Yleistä 3 1.2 Funktionsprincip 4 1.2.1 Cooler 14 och 18 4 1.2.2 Cooler 24, 34, 48 och 60 5 2 Turvaohjeet

Lisätiedot

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Käyttöohjekirja Suomi Kesäkuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan yhteisössä täytyy hävittää erillisessä jätehuoltopisteessä.

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen

Lisätiedot

3-vaihe-energialaskuri S0-impulssin tiedonkeruulaite M-väylän tiedonkeruulaite. Laatua, johon voi luottaa. Made in Switzerland

3-vaihe-energialaskuri S0-impulssin tiedonkeruulaite M-väylän tiedonkeruulaite. Laatua, johon voi luottaa. Made in Switzerland 3-vaihe-energialaskuri S0-impulssin tiedonkeruulaite M-väylän tiedonkeruulaite Laatua, johon voi luottaa. Made in Switzerland EMU Electronic AG Australialaisella lentokyvyttömällä emu-linnulla on yksi

Lisätiedot

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Lue tämä ohje huolella ennen kun otat laitteen käyttöön ja säilytä ohje tulevia tarpeita

Lisätiedot

SCU 10 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

SCU 10 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET SCU 10 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2 SISÄLLYS Yleistä... 4 Järjestelmän kuvaus... 5 Etupaneeli... 6 Asetukset... 7 Ohjaus-järjestelmät... 8 Yleistä asentajalle... 10 Valikko Asetukset... 11 Ohjaus-valikot...

Lisätiedot

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje Sisällysluettelo Suunnittelu- ja asennusohjeet 3 Teknisiä arvoja 8 Tärkeää muistaa 9 CTS 600 ja perusohjelmointi 10 Automatiikan

Lisätiedot

Käyttöopas Suomi SISÄLLYSLUETTELO

Käyttöopas Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöopas Suomi SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTARKOITUS...2 YHTEENVETO JA MENETELMÄN KUVAUS...2 LAITTEEN TOIMINTAPERIAATE...2 HUOMIO!-ETIKETTI...5 TEKNISET TIEDOT...5 LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTO...6 ESIMIEHEN ASETTAMAT

Lisätiedot

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Julkaisuajankohta 12/2009 16880935 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot