ilmarinen Työstäkin on lupa nauttia Maija-Liisa Friman: Kuntoutuksesta hyviä tuloksia Työuran pidentämiselle on realistiset perusteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ilmarinen Työstäkin on lupa nauttia Maija-Liisa Friman: Kuntoutuksesta hyviä tuloksia Työuran pidentämiselle on realistiset perusteet"

Transkriptio

1 ilmarinen Ilmarisen asiakaslehti Kuntoutuksesta hyviä tuloksia Työuran pidentämiselle on realistiset perusteet Maija-Liisa Friman: Työstäkin on lupa nauttia

2 KANNEN KUVA: ESKO TUOMISTO ilmarinen Ilmarisen asiakaslehti Kuntoutuksesta hyviä tuloksia Työuran pidentämiselle on realistiset perusteet Maija-Liisa Friman: Työstäkin on lupa nauttia JULKAISIJA: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen PÄÄTOIMITTAJA: Satu Mehtälä TOIMITTAJAT: Marjo Hynninen, Marleena Kantola, Sami Kelhä, Raili Oksa, Eila Parkkonen TOIMITUSKUNTA: Risto Ali-Penttilä, Pirkko Auvinen, Juha Elovirta, Ari Jaatinen, Anne Koivula, Jari Puhakka, Lise-Lotte Rautio-Murros, Paula Ojala-Ruuth, Ulla Pihlajamäki, Jaakko Tuomikoski, Reetta Wiik KÄYNTIOSOITE: Porkkalankatu 1, Helsinki POSTIOSOITE: Ilmarinen Puh faksi INTERNET: SÄHKÖPOSTI (YLEINEN): SÄHKÖPOSTI (HENKILÖKOHTAINEN): Ilmarisen palvelupisteitä ovat myös Pohjolan, A-Vakuutuksen ja Pohjantähden paikalliset konttorit Pääkirjoitus Ilmarinen kuuntelee ja kehittää Työeläkemaailmassa eletään mielenkiintoista aikaa. Toimitusjohtajamme Kari Puron johtamassa työryhmässä pohditaan mahdollisuuksia saada rahastoidut työeläkevarat tuottamaan yhä paremmin. Samassa yhteydessä tutkitaan, voisivatko työeläkeyhtiöt sijoittaa nykyistä enemmän Suomeen. Näissä pohdinnoissa päätösvaltaa käyttävät eläketurvan maksajien edustajina keskeiset työmarkkinajärjestöt. Asiakokonaisuus on varsin merkittävä eikä ollenkaan helppo. Jollei ratkaisua saada aikaan juhannukseen mennessä, siirtynee päätöksenteko kesälomien yli. Eläkeuudistuksen toinen vaihe seuraa puolentoista vuoden kuluttua, kun yksityisen sektorin eläkelait yhdistetään yhdeksi työntekijän eläkelaiksi, TyEL:ksi. Sen myötä työeläkevakuuttaminen yksinkertaistuu. Myös eläkeyhtiöiden keskinäinen kilpailu kiristyy, kun työeläkealalla ei enää ole millään yhtiöllä monopoliasemaa. Molemmat tekijät hyödyttävät asiakkaita. Ilmarisessa olemme ennakoineet tilannetta jo useita vuosia. Parannamme palveluitamme ja asiakaspalveluamme määrätietoisesti tavoitteenamme se, että nykyiset asiakkaat keskittäisivät kaiken työeläkevakuuttamisen Ilmariseen ja uusillekin olisimme houkutteleva vaihtoehto. Lisäksi teemme kovasti työtä sen eteen, että olemme eläkevakuuttamisen edelläkävijä myös TyEL:n aikana niin, että asiakkaat voivat edelleen luottaa asiantuntemukseemme työeläkeasioiden hoidossa. Palvelujamme kehitämme nimenomaan asiakkaidemme tarpeista käsin. Tätä ei voi tehdä, ellemme tarkalla korvalla kuuntele, minkälaista palvelua ja tukea asiakkaamme oikeasti meiltä haluavat. Siksi olemme lisänneet vuoropuhelua asiakkaiden kanssa ottamalla käyttöön uusia ja entistä kattavampia menetelmiä. Kuuntelemisen lisäksi on myös toimintaa varaa parantaa. Myönteistä on kuitenkin se, että asiakkaamme ovat tutkimusten mukaan melko tyytyväisiä jo nyt meihin ja palveluumme. Suunta on oikea, joten siitä on hyvä jatkaa. Haluamme parantaa myös Ilmarisen viestintäpalveluita. Kehitämme esimerkiksi vakuutus- ja eläkeoppaita sekä internet-sivujamme vastaamaan asiakkaiden muuttuvia tarpeita. Kädessäsi oleva Ilmarisen asiakaslehtikin on uudistunut. Tavoitteena on, että se olisi entistä lukijaystävällisempi. Tämäkin pieni muutos viestittää osaltaan sitä, että Ilmarinen kehittyy askel askeleelta ajan ja asiakkaidensa mukana. LAYOUT: Neodes / Esko Tuomisto Reprotyö: HEKU Painopaikka: Acta Print Oy ISSN: X Painos: Painettu kesäkuussa 2005 Satu Mehtälä Viestintäjohtaja

3 ilmarinen Numero 2/2005 kesäkuu KUVAT: NEODES s.8 s.4 s.16 Maija-Liisa Friman pitää organisaation hyvinvointia tärkeänä kilpailutekijänä. Eläkeuudistus tuo mukanaan paitsi merkittäviä säästöjä myös selkeitä parannuksia eläketurvaan. Info-sivuilla kerrotaan mm. ensi vuonna voimaantulevasta maksuluokkamallista ja muistutetaan, että vanhuuseläkettäkin pitää hakea. Eläkeuudistus Kari Puro: Työssä jatkamiselle realistiset perusteet 4 Asiakas kuvassa Aspocompin toimitusjohtaja Friman: Suomi tarvitsee työssä jatkajia 8 Ahtärin Eläinpuisto on unelmien työpaikka 22 Ilmarinen palvelee Keskitä Ilmariseen Uusi työntekijän eläkelaki, TyEL, helpottaa työeläkeasioiden hoitoa 13 Yhteistyötä tilitoimistojen kanssa 14 Info Palkka.fi - asiointikanava Ilmariseen 16 Vanhuuseläkettäkin pitää hakea 16 Työkyvyttömyysmaksun omavastuusta maksuluokkamalliin 17 Eläkepalvelu verkossa uudistuu 18 Verkkopalveluista ajantasaiset eläketiedot 18 Työkyvyttömyysriskin hallinta Uusi ammatti Ilmarisen tuella 19 Ilmarinen on saanut kuntoutuksesta hyviä tuloksia 21 KOLUMNI 7 KARTTUMIA KYSYTTYÄ SVENSKA SIDOR ASIAKASTILAISUUDET Ilmarinen-lehti 2/2005 3

4 Työvoiman tarjontapotentiaalin muutos Työmarkkinoille tulevat (20,5 v.) Poistumisikä kohoaa 61,5 vuoteen vuonna 2010 LÄHDE: TYÖMINISTERIÖ Työmarkkinoilta poistuvat (58,5 v.) Talouden kasvun kannalta on tärkeää saada ihmiset pysymään töissä pidempään. 4 2/2005 Ilmarinen lehti

5 Eläkeuudistus Ilmarisen Kari Puro: Työssä jatkamiselle on realistiset perusteet TEKSTI: RAILI OKSA. KUVAT: ESKO TUOMISTO Eläkeuudistus ei toimitusjohtaja Kari Puron mielestä yksinään riitä aikaansaamaan muutoksia työssä jatkamiseen. Tavoitteessa onnistuminen edellyttää, että ikääntyneillä on työkykyä, heille on työtä tarjolla ja heillä on myös työhaluja. Ikääntyneiden työssä jatkaminen on suuri haaste koko yhteiskunnalle, Kari Puro sanoo. Eläkeuudistuksen keinovalikoiman riittävyydestä voi Kari Puron mukaan olla montaa mieltä, mutta sen välttämättömyydestä ei. Uudistus oli tarpeellinen useastakin syystä, eikä vähiten työeläkkeiden taloudellisen kantokyvyn varmistamiseksi eliniän pidetessä. Työeläkkeiden rahoituksen kannalta ongelmallista ei niinkään ollut eläkeetujen taso vaan suomalaisten vanheneva ikärakenne, varhainen eläkkeelle siirtyminen, keskimääräinen elinajan kasvu ja työvoiman tarjonnan kääntyminen laskuun. Niiden seurauksena työeläkemaksu uhkasi nousta sekä palkansaajille että työnantajille liian korkeaksi, jollei asialle olisi tehty jotakin. Uudistukseen liittyvät laskelmat perustuvat olettamuksiin, joissa eläkkeelle siirtymisiän arvioidaan nousevan kahdella tai kolmella vuodella vuoteen 2050 mennessä. Hyvin vaatimatonkin, noin puolentoista kahden prosentin reaalikasvu riittää pitämään työeläkemenon ja -maksun kehityksen kohtuullisena. Näillä oletuksilla uudistuksen arvioidaan pudottavan kumpiakin viidellä prosenttiyksiköllä vuoteen 2050 mennessä. Työeläkemaksun nousua nykyisestä noin 22 prosentista 28 prosentin tietämille Puro pitää varsin kohtuullisena, vaikka keinoja rahastoitujen työeläkevarojen tuottojen parantamiseksi etsitään edelleen. Hänen johtamansa työryhmän tuloksia odotetaan kesän aikana. Harvenevat ja harmaantuvat työmarkkinat Työvoiman rakenne muuttuu seuraavien vuosien aikana ratkaisevasti: väki vanhenee, mutta sen lisäksi se myös harvenee. Työvoiman kysynnän ja tarjonnan suhteessa on nimittäin parhaillaan menossa dramaattinen muutos, joka ajoittuu seuraavien parinkymmenen vuoden ajalle ja on poikkeuksellisen voimakas. Ilmarinen-lehti 2/2005 5

6 Kun 90-luvulta lähtien työmarkkinoille on tullut vuosittain keskimäärin uutta työntekijää, on tilanne juuri nyt kääntynyt päinvastaiseksi. Tästä eteenpäin aina vuoteen 2035 saakka aktiivinen työntekijämäärä vähenee joka vuosi :lla. Kymmenessä vuodessa se tarkoittaa ihmisen vähennystä, 20 vuodessa ja 30 vuodessa Uudessa työvoimatilanteessa Puro näkee sekä uhkan että mahdollisuuden. Talouden kasvun kannalta on tietenkin tärkeää, että työvoimaa on riittävästi saatavilla. Ja jotta tämä saatavuus voitaisiin turvata, on tärkeää saada ihmiset pysymään töissä pidempään. Tarjonnan pieneneminen toisaalta mahdollistaa, että töitä on tarjolla, mikä on perusedellytys töissä jatkamiselle. Sellaisina aikoina, jolloin töitä ei ollut kaikille riittävästi, monet yritykset saneerasivat väkeään erilaisille varhaiseläkkeille. Jatkossa tämä ei ole enää mahdollista. Eläkeuudistus ei yksin riitä Suomalaiset eivät ole nopean ikärakenteen muutoksensa kanssa yksin. Ongelma on yhteinen kaikille EU-maille, tosin siellä samanlainen vaihe koetaan vasta hieman myöhemmin. Eurooppalainen vertailu antaa kuitenkin aihetta optimismiin. Suomen vanhushuoltosuhde eli eläkkeellä olevien lukumäärä työssäkäyviin verrattuna on Euroopan parhaita, joskin tämä johtuu pitkälti siitä, että pohjoismaissa naiset käyvät eurooppalaisia kanssasisariaan enemmän töissä kodin ulkopuolella. Verrattaessa työssäkäyvien määrää Skandinaviaan, joka on Suomen kannalta luontevin vertailukohde, pärjäämisemme on jo selvästi huonompaa. Ikääntyneiden työssäkäynti on meillä pohjoismaiden matalin. Suomalaisista 60 vuotta täyttäneistä miehistä työelämässä on vain karkeasti puolet siitä, mitä muissa pohjoismaissa. Naisten tilanne ei ole aivan yhtä huono, mutta sekin on selvästi huonompi muihin pohjoismaihin verrattuna. Työuran pidentämiselle kahdella tai kolmella vuodella on siten tilaa. Puro pitää tavoitetta varsin kohtuullisena ja uskoo onnistumiselle olevan realistiset perusteet. Itse asiassa tavoite merkitsee ainoastaan sitä, että onnistuessamme pääsemme 35 vuoden kuluttua sille tasolle, missä muissa pohjoismaissa ollaan jo tänä päivänä. Tämän kunnianhimoisemmasta asiasta ei tässä ole kysymys % TEL-eläkemaksu % palkoista Puron mielestä on selvää, että eläkeuudistus ei yksinään riitä tätä muutosta aikaansaamaan. Tavoitteessa onnistuminen edellyttää lisäksi, että ikääntyneillä on työkykyä, heille on työtä tarjolla ja heillä on myös työhaluja. Kaikki käytettävissä oleva tieto kertoo, että työkykyä ikääntyvillä kyllä on, ja töitäkin heille pitäisi varsin todennäköisesti olla tarjolla. Olennainen kysymys koskee työhaluja. Jos ihminen tulee töihin mielellään ja kokee työnsä mielekkääksi, hän on valmis jatkamaan. Se, että töihin olisi mukava tulla vielä ikääntyneenäkin, on suuri haaste koko yhteiskunnalle ja siinä riittää paljon ponnisteltavaa. Merkittäviä säästöjä, selkeitä parannuksia Uudistus merkitsee toteutuessaan paitsi merkittäviä säästöjä, myös selkeitä parannuksia eläketurvaan. Uuteen lakiin on sisällytetty lisäksi entistä parempia sopeutumismekanismeja. Ylivoimaisesti tärkein niistä on elinaikakerroin, jolla eläkemenoa sopeutetaan automaattisesti eliniänodotteen kasvaessa. Eläkeuudistuksen ydintavoitteita taloudellisen kantokyvyn ja työvoiman saatavuuden varmistamisen ohella oli yksinkertaistaa järjestelmää, muun muassa eläkkeen laskentaa ja vakuutuksen hoitoa. Siirtyminen työsuhdekohtaisesta loppupalkkaperiaatteesta koko työaikaisten ansioiden perusteella laskettavaan eläkkeeseen teki järjestelmästä oikeudenmukaisemman, maksetut maksut ja ansaittu eläke vastaavat nyt myös paremmin toisiaan. Eläkkeen laskentatavan muutos poisti samalla vanhan järjestelmän epäkohdan, Vanha laki Uusi laki jossa työpaikan vaihdos itse asiassa aina pienensi eläkettä. Uudessa laissa työpaikan vaihtamisella ei enää ole mitään vaikutusta eläkekertymään. Eläkeuudistuksen synnyssä kolmikantayhteistyö osoitti voimansa. Työmarkkinoiden keskusjärjestöt olivat vahvasti mukana uudistuksen valmisteluissa. Valtiovalta puolestaan tuli omalta osaltaan vastaan suostumalla rahoittamaan palkattomien eläkejaksojen kustannukset. Onnistumisen arviointi vaatii aikaa Teknisesti eläkeuudistuksen läpivienti meni hyvin, mutta mitään lopullista arviota uudistuksen onnistumisesta ei vielä tässä vaiheessa voi antaa. On odotettava jonkin aikaa, ennen kuin voidaan nähdä, missä määrin uudistuksen kannustimet tehoavat, Puro sanoo. Uudistuksen voimaantulon johdosta on vuonna 2005 poikkeuksellisesti kolme eri ikäluokkaa tilanteessa, jossa voi käyttää eläkeuudistuksen avaamaa mahdollisuutta jäädä 63 vuoden iässä vanhuuseläkkeelle ilman aiemman lainsäädännön mukaista varhennusvähennystä. Vaikka eläkehakemusten määrät ovat nousseet, ei tästä hänen mielestään voi vielä tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Normaaliin tilanteeseen siirrytään vuonna 2006, jolloin vasta voidaan alkaa tehdä luotettavampia arvioita tilanteen kehittymisestä. Vielä pidemmän ajan onnistumisen arviointi vaatii uudistuksen keskeisimpien taustatekijöiden, työeläkemenon ja työeläkemaksun kehittymisen osalta. Mihin niiden taso asettuu, se selviää vasta seuraavien parin vuosikymmenen kuluessa. LÄHDE: ELÄKETURVAKESKUS 6 2/2005 Ilmarinen-lehti

7 KOLUMNI Raakaa substanssia Maija-Riitta Ollila filosofi valtiotieteiden tohtori Ajatellaanpa, että haluamme rakentaa sillan. Hanke on suurisuuntainen; aiottu silta komea ei vain lankku lähimmän ojan yli. Ennen pitkää jonkun on tehtävä mahtavan rakennelman lujuuslaskelmat. Oletetaan, ettei rakennuttajalla juuri nyt ole palveluksessaan ketään, joka soveltuisi työhön. Miten rakennuttaja ratkaisee ongelmansa? Tämänhetkisen mediakeskustelun perusteella yksi ratkaisuehdotus näyttää olevan tiimin valmentaminen. Ostetaan valmennus, joka tähtää koko olemassaolevan porukan nostamiseen uudelle tietoisuuden tasolle: jokaisessa piilevä lujuusoppinut aktivoidaan. Kun kaikki luovuudessaan yltävät uuteen korkeuteen ja syvyyteen, laskelmat alkavat sujua. Kilpaileva strategia on palkata lujuusopin insinööri. Kumman sillan käyttäjät valitsisivat? Haluaisivatko he ajaa sisäisen insinöörin vai ulkoisen insinöörin sillalle? Uskaltaisin veikata, että useimmat valitsisivat raakaan matematiikkaan perustuvan sillan alitajuntaan pystytetyn pytingin asemesta. Siltoja ei tehdä huomiosta, tunteista eikä merkityksistä. Sillat tehdään teräksestä ja betonista. Koska siltoja tekevät ihmiset, henkimaailmakin on luovuttamattoman tärkeä osa rakennusprosessia. Menestykselliseen yhteistyöhön on kyettävä. Pelkään kuitenkin, että osa nuorisosta on ymmärtänyt uudet talouden luonnehdinnat väärin. Unohdetaan, ettei riitä se, että on pelkästään hyvä tyyppi. On oltava kovan luokan ammattilainen. Entä sydänkirurgin valinta? Miltä vaikuttaisi 24-vuotias parantamisesta innostunut henkilö, jolla on nälkää, tahtoa ja kunnianhimoa? Tämä henkilö janoaa haasteita eikä säiky mitään olosuhteita. Luonteen ainoa puute on juuri tuo valtava onnistumisen jano, joka joskus johtaa kärsimättömyyteen. Hänellä on takanaan puoli vuotta markkinoinnin opintoja. Toinen vaihtoehto olisi sisäänpäin kääntynyt luonne, jonka suurin haave on päästä terveenä eläkkeelle. Hän sattuu olemaan tunnustettu kardiologian spesialisti, tällä hetkellä 58-vuotias. Luonteen varjopuoli on ponneton ja kuivakka vaikutelma. Tosiseikka, jonka hän koettaa salata, on himo postimerkkeilyyn. Kumman leikkauspöydälle sydänpotilaan kannattaisi hakeutua? Opettajan, juristin, lääkärin, sairaanhoitajan, insinöörin, levyseppähitsaajan, kampaajan ja ohjelmoijan on edelleen ja aina vain osattava ammattinsa pärjätäkseen. Ei auta, vaikka kekkuloisi julkisuudessa pelkästään vaaleanpunapilkullisiin pitkiin kalsareihin sonnustautuneena. Myyminen tuntuu olevan ajan malliammatti. Menestyjän mallit haetaan markkinoijan hyveiden perusteella. Suomalaiseen mentaliteettiin myyminen ei ole helposti istunut, joten uusille valmiuksille on ollut tilausta. Myymisessä vaikutelmilla on toki merkitystä, mutta tarvitaan myös jotakin myytävää. Myytävän tekemiseksi tarvitaan vanhanaikaista substanssia. Raakaa klassista substanssia tarvitsee kansainvälinen myyjäkin: kieliä on osattava, olipa niiden oppiminen miten työlästä tahansa. Omatekoisella siansaksalla saa huomiota, mutta ei kauppaa. Vannoutunut huomiotalouden kannattaja huomauttaa nyt, että opintojen kesken jättäminen ja pikajulkkikseksi hakeutuminen ei olekaan huomiotalouden sanoma. Kun on ensin osaamista, voi erottautua massasta tekemällä itsestään tenhoavan persoonan. Kun meillä on kaksi yhtä oppinutta lujuusoppinutta, silloin se, jolla on vaaleanpunapilkulliset kalsarit, tulee paremmin noteeratuksi kuin sellainen, jolla on vielä päällyshousutkin. Enpä usko. On aina ollut ja tulee aina olemaan aloja, joilla substanssi kantaa ihmistä. Silloin osaamiseensa voi nojata. Ihminen voi halutessaan leikkiäkin habituksellaan, koska substanssi on kiistatonta. Mestarilla on lupa hullutellakin. Claes Andersson tuli kerran lohkoneeksi: Joskus taiteilijana oleminen näyttää olevan rankempaa kuin taiteen tekeminen. Toki suuret taiteilijat vaikkapa muusikot ovat joskus suuria persoonallisuuksia. Karismaattinen persoonallisuus ei kuitenkaan ole kehittynyt omaan itseen keskittymällä, vaan antautumalla musiikin arkisenahkeraan, vaikkakin ajoittain haltioituneeseen harrastamiseen. Suuri persoonallisuus kasvaa jonkin itseä suuremman katselemisesta. Navan ympärille kiertynyt persoona ei avaudu suureksi. Rajattomasta innostuksesta vanhatestamentillinen ilmoitus on tyly: Ilman taitoa ei ole intokaan hyväksi. Ilmarinen-lehti 2/2005 7

8 Suomi tarvitsee työssä jatkajia Aspocompin toimitusjohtaja Maija- Liisa Friman kummeksuu suomalaisten intoa hakeutua eläkkeelle. Olemme terveempiä ja osaavampia kuin ennen ja elämme pidempään, mutta silti haluamme tehdä aina vaan vähemmän töitä. Kuka meidän eläkkeemme maksaa, jos kaikki jättävät työelämän ennen aikojaan? Asiakas kuvassa TEKSTI: RAILI OKSA. KUVAT: ESKO TUOMISTO Diplomi-insinööri Maija-Liisa Friman, 53, paheksuu tapaa, jolla ihmiset lokeroidaan iän mukaan. Esimerkiksi sitä, että eläkkeelle pitää lähteä tietyn ikäisenä. Hänen mielestään ikää ajatellaan ylipäätään Suomessa aivan liian kategorisesti. Tarvitaanko tällaisia eläkkeen ikärajoja välttämättä? Nehän viestivät siitä, että voimavarojen uskotaan loppuvan tietyssä iässä. Joku voi olla täysin viriili ja kyvykäs vielä seitsemänkymppisenäkin. Miksi kahdeksankymppisenä voi johtaa kansaa, mutta ei enää tehdä tavallista työtä? Japanissa nimitetään vaativiin tehtäviin reippaasti yli viisikymppisiä. Yhdysvalloissa taas houkutellaan takaisin töihin jo eläkkeelle siirtyneitä johtajia. Siellä ei pakollista eläkeikää ole lainkaan. Eläkkeelle pakottamista iän perusteella pidettäisiin siellä diskriminointina. Ruokimmeko eläkejärjestelmällä ajattelumallia, että eläkkeelle on pakko jäädä tietyn ikäisenä. Onko meillä varaa päästää osaaminen ja kokemus hukkaan vieläpä vastoin ihmisen omaa tahtoa? Suomi tarvitsee työssä jatkajia, kun väkimäärämme tulevina vuosina vähenee. Työstäkin on lupa nauttia Maatalon tyttärenä Friman oppi näkemään 8 2/2005 Ilmarinen-lehti

9 Maija-Liisa Friman: Ihmisten hyvinvoinnista huolehtiminen ei ole vain työnantajan velvollisuus vaan myös oikeus. jo varhain, miten työ pitää ihmisen otteessaan. Kotona opittua työnteon mallia hän on jatkanut myös omalla urallaan: työnteosta ja uuden opettelun viehätyksestä on lupa nauttia. Olen usein hämmästellyt ihmisten tapaa ajatella, että työ ja elämä olisivat kaksi erillistä asiaa. Sitä, että työ on pakkoa ja vain elämä on hauskaa. Miksi ei voisi nauttia molemmista? Minulle työ on niin olennainen osa elämää, ettei minulla ole edes työaikaa. Teen töitä aina, kun aikaa on. Monen mielestä teen varmasti töitä liikaa. En oikein ymmärrä, miksi minun pitäisi hirveästi yrittää päästä irti työstäni, jos kerran tykkään siitä. Ihmisillä on nykyisin hillitön määrä vapa-aikaa, mutta silti tuntuu, että useimmat tekevät työtä vain päästäkseen nauttimaan vapaa-ajasta. Organisaation hyvinvointi on tärkeä kilpailutekijä Maija-Liisa Frimanille on tärkeää, että organisaatio voi hyvin. Hänen kiinnostuksensa työhyvinvointiin on perua Kemiran työvuosilta, jolloin hänen vastuulleen kuuluivat muun muassa konsernin työsuojeluasiat. Ihmisten hyvinvoinnista huolehtimista hän ei näe vain työnantajan velvollisuutena vaan myös oikeutena. Aspocompilla on parhaillaan vireillä Ilmarisen kanssa yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on kartoittaa yhtiön työkyvyttömyysriskit ja tehdä yksityiskohtainen suunnitelma niiden hallitsemiseksi. Oikeilla toimenpiteillä työkyvyttömyyden kustannuksia voidaan karsia, lisätä asiakastyytyväisyyttä, ja parantaa toiminnan laatua. Sitä kautta satsaukset työhyvinvointiin näkyvät myös yrityksen kannattavuudessa. Tarkoitus on laatia eräänlainen huolto-ohjelma henkilöstölle. Tällaisia huoltokirjojahan on autoilla ja taloilla, miksi ei sitten ihmisillä, Friman toteaa ja lisää uskovansa, että hyvinvoiva, tyytyväinen ja kyvykäs henkilöstö on yritykselle entistäkin tärkeämpi voimavara, kun Ilmarinen-lehti 2/2005 9

10 Asiakas kuvassa työntekijöistä tulevaisuudessa kilpaillaan. Sukupuolesta ei ole etua toimitusjohtajan työssä Urallaan Friman on edennyt määrätietoisesti tehtäviin, joita hän on halunnut tehdä. Piirilevyjä valmistavan Aspocompin toimitusjohtajana hän aloitti reilut vuosi sitten. Tätä ennen hän on ollut toimitusjohtajana Suomen Vattenfallissa ja Gyproc Oy:ssä. Kemira-konsernissa hän toimi kansainvälisissä johtotehtävissä Suomessa, Meksikossa ja USAssa. Kemisti-insinöörin koulutuksellaan hän tuntee nyt Aspocompissa palanneensa juurilleen, alan töihin. Frimania pidetään arvostettuna huipputason hallitusammattilaisena, jota kehutaan erityisesti kyvystä erottaa nopeasti olennainen monimutkaisistakin asioista. Hänen kykynsä on huomattu laajemminkin. Hän istuu muun muassa kahden pörssiyhtiön hallituksessa: kiinteistösijoitusyhtiö Spondassa ja konepajayhtiö Metsossa. Luottamustoimi tuoreimmasta päästä on Ilmarisen hallintoneuvoston jäsenyys. Talouselämä laati viime keväänä listan sadasta vaikutusvaltaisimmasta naisjohtajasta Suomessa. Listan kärkipaikalla komeili Maija-Liisa Frimanin nimi. Minkälaista ylpeyttä vaikutusvaltaisimman naisen titteli hänessä herätti? Tällaiset listat ovat lehden tapa saada lukijoita, enkä niistä kauheasti perusta. Lämpimästi toivoisin, ettei tämäntyyppisiä kisoja tarvitsisi järjestää. Olen kurkkuani myöten kyllästynyt haastattelupyyntöihin, jotka alkavat sanalla nais-. En ole vieläkään oppinut ymmärtämään eroa, miten sukupuoli voisi Aspocompin toimitusjohtajan työtä helpottaa tai vaikeuttaa. Minusta olennaista on johtaa yritystä tavalla, joka takaa yhtiön menestyksen tulevaisuudessa. Selkeä ja suoranuottinen luotsaaja Maija-Liisa Friman luotsaa nyt uransa kolmatta yhtiötä. Uuden oppiminen on hänelle osa työn vaihtamisen viehätystä. Ja uuden opiskelua on Aspocompissa totisesti riittänyt. Elektroniikkateollisuus on tänä päivänä hyvin erityyppistä kuin työuraa Suomen vaikutusvaltaisimmaksi naiseksi nimetty Maija-Liisa Freeman on Ilmarisen hallintoneuvoston jäsen. aloittaessani. Koko ala elää murrosvaiheessa ja sitä leimaa valtavan nopea kehitys. Vuosi on ollut tavattoman mielenkiintoinen ja työntäyteinen, mutta hyvän porukan kanssa on ollut kiva saada oppia. Toivon vain, että oppisin paljon nopeammin. Yhtään en kadu tänne tuloani, ja porukkakin alkaa päivä päivältä kestää minua paremmin, hän sanoo nauraen. Friman ei juuri usko erilaisiin ismeihin, mieluummin hän puhuu menestyksekkäästä johtajuudesta. Toimitusjohtajana hän näkee tehtäväkseen luoda puitteet, hahmottaa kokonaisuuksia ja ymmärtää bisneksen mahdollisuuksia siten, että yrityksen tulevaisuus olisi menestyksekäs. Omaa johtamistyyliään hän kuvailee selkeäksi ja suoranuottiseksi. Lomalla kamarimusiikkia ja golfia perhepiirissä Vaikka Friman on kova tekemään töitä, kyllä hän lomaakin pitää: viikko silloin, toinen tällöin. Neljän tai viiden viikon yhtäjaksoisesta kesälomasta hän ei tunnusta koskaan haaveilleensa. En mitenkään kuvittele olevani korvaamaton, vaikka tykkäänkin pätkiä lomani. Viikon loma on helpompi järjestää, kun aviomieskin on liikkuvaa sorttia. Tytärkin osallistuu yleensä matkoille. Tänä kesänä tarkoitus on lähteä yhdessä viikoksi Kuhmon Kamarimusiikkipäiville, josta on tullut meille jo traditio. Klassisen musiikin ystävänä mieluisaa lomaohjelmaa hänelle ovat lisäksi oopperat ja konsertit. Työkuntoaan hän hoitaa muun muassa juoksemalla, golfaamalla ja käymällä kuntosalilla. Aspocomp pähkinänkuoressa Aspocomp-konserni tarjoaa korkean teknologian elektroniikkakomponentteja ja palveluja, kuten piirilevyjä ja niihin liittyvää suunnittelupalvelua sekä mekaniikan ja modulien valmistusta. Komponentteja käytetään elektroniikkateollisuuden tuotteissa, esimerkiksi langattomissa päätelaitteissa ja tietoliikenneverkoissa sekä autoissa ja erilaisissa teollisuussovelluksissa. Aspocompilla on henkilöstöä liki 3 500, joista Suomessa on vajaa tuhat. Tuotantoa sillä on Suomen lisäksi Thaimaassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto on vajaat 200 miljoonaa euroa, mistä piirilevyjen osuus muodostaa lähes 80 prosenttia. Piirilevymarkkinoiden kasvu painottuu Kiinaan ja Kaakkois-Aasiaan, jotka ovat suuria lopputuotemarkkinoita. Kiinan toimintaa laajennetaan parhaillaan, ja sinne painottuu myös yhtiön tuleva kasvu. Myös Thaimaan toimintaa kehitetään. 10 2/2005 Ilmarinen-lehti

11 Keskitä Ilmariseen 2007 TEKSTI: EILA PARKKONEN. KUVA: PERTTI NISONEN Vuodesta 2007 lähtien yksityinen työnantaja voi hoitaa kaikki työeläkeasiansa yhden eläkeyhtiökumppanin kanssa. Kaikki työntekijät vakuutetaan silloin työntekijän eläkelain, TyEL:n mukaan. Työeläketurvan hoito helpottuu, sillä TEL:n, LEL:n ja TaEL:n rajanvedot, ansio- ja muut rajat jäävät silloin historiaan. Lainmuutos lisää kilpailua työeläkemarkkinoilla, kun LEL:n ja TaEL:n hoidon monopoli poistuu ja näiden alojen yritykset voivat vapaasti valita työeläkeyhtiönsä. Kilpailun lisääminen on ollutkin lainmuutoksen yhtenä tavoitteena. Ilmarisen valtteja uudessa kilpailutilanteessa ovat sen monipuoliset palvelut, koulutettu ja osaava henkilöstö, laaja kumppaniverkosto sekä alan parhaat asiakashyvitykset. Ilmarinen on vaikuttanut aktiivisesti lainvalmisteluun jo toimitusjohtaja Kari Puron vetämässä työryhmässä. Lainmuutoksen keskeinen tavoite on, että työeläkeasioiden hoitaminen pitää olla yrityksille nykyistä helpompaa. LEL:n ja varsinkin TaEL:n osalta aikanaan tehty ratkaisu on ollut yrityksille kohtuuttoman hankala ja lisännyt niiden työtä ja kustannuksia. Lainmuutoksella tämä asia haluttiin saada kuntoon, Ilmarisen asiakasyhteysjohtaja Sini Kivihuhta sanoo. Työeläkeasioiden hoitaminen yhden kumppanin kanssa on mutkattomampaa ja yritys saa esimerkiksi työeläkkeen kustannuksista paremmin kokonaiskuvan, Sini Kivihuhta sanoo. Asiakkaalle työeläkeasioiden hoitaminen yhden kumppanin kanssa tulee olemaan mutkattomampaa, kun työntekijöitä ei tarvitse erotella eri yhtiöihin. Yritys saa paremmin kokonaiskuvan muun muassa työeläkkeen kustannuksista. Yksinkertaistaminen parantaa myös yksittäisen työntekijän oikeusturvaa. Työnantajan on helpompi hoitaa työeläkkeet yhden eläkelain mukaan, jolloin myös työntekijän on helpompi seurata eläkkeen karttumista, Kivihuhta selvittää TyEL:n tuomia parannuksia. Palvelua ja asiakashyvityksiä Kivihuhta näkee kilpailutilanteen Ilmariselle mahdollisuutena kasvattaa osuuttaan yritysten palveluksessa olevien työntekijöiden vakuuttamisessa. Uskomme siihen, että asiakkaat, jotka tuntevat TEL-palvelumme ja hyvän osaamisemme, luotta- Ilmarinen-lehti 2/

12 Monta syytä keskittää Ilmariseen alan parhaat asiakashyvitykset vahva vakavaraisuus nykyaikaiset ja helppokäyttöiset verkkopalvelut vakuutusten ja eläkeasioiden hoitoa varten hyvät työkyvyttömyysriskin hallintapalvelut: Motivo ja työeläkekuntoutus asiantuntevat neuvontapalvelut monipuoliset rahoituspalvelut kumppaniverkoston kautta kokonaispalvelu kaikissa vakuutusasioissa vat meihin ja keskittävät kaikkien työntekijöidensä työeläkevakuutukset Ilmariseen. Ilmarisella on lähes 45 vuoden kokemus työntekijöiden vakuuttamisesta ja se on kilpaillut asiakkaista hyvällä menestyksellä. Ilmarisen hoidossa on TEL- ja YEL-vakuutuksia eniten kaikista yhtiöistä. Suuri osa Ilmarisen TyEL-asiakkaista tulee olemaan ns. sopimustyönantajia, joiden vakuuttamisen tekniikassa Ilmarinen on asiantuntija, sillä menettely on pitkälle samantyyppistä kuin TEL-vakuutuksessa. Ilmarisen laaja valtakunnallinen yhteistyökumppaneiden verkosto tuo palvelut lähelle yrityksiä. Pohjolan ja Pohjantähden kanssa järjestyvät muutkin yritystoiminnassa tarpeelliset vakuutukset. Yhdessä sovitut palvelumallit ja toimintatavat varmistavat erilaisten asiakkaiden tarvitsemat työeläkepalvelut ja asiakassuhteiden säännöllisen hoidon. Tutkimusten mukaan asiakkaat ovat tyytyväisiä Ilmarisen palveluihin. Suuret yritykset arvostavat Ilmarisen asiantuntemusta ja monipuolisia palveluja. Pienet yritykset puolestaan pitävät tärkeänä asioinnin helppoutta ja nopeutta. Asiakkailta saadun palautteen mukaan Ilmarisen kanssa pystyy hoitamaan kaikenlaiset asiat hankalatkin nopeasti ja oikein. Työeläkepalvelu on ystävällistä ja asiakkaan asioihin paneudutaan, Kivihuhta kertoo. Työeläkeyhtiöt voivat palvelunsa lisäksi kilpailla asiakashyvityksillä. Ilmarisen asiakashyvitykset eli TEL-maksun alennukset ovat olleet usean vuoden ajan alan parasta tasoa. Muita yhtiöitä edullisemmat vakuutusmaksut perustuvat sijoitustuottoihin. Tuottohakuinen sijoitustoiminta puolestaan on mahdollista vahvan vakavaraisuuden ansiosta. Ilmarinen on panostanut viime vuosina erityisesti verkkopalveluihinsa. Verkkopalveluilla on sama tavoite kuin TyEL:llä: asiakkaan pitää voida hoitaa lakisääteiset työeläkeasiat mahdollisimman mutkattomasti. Tässä verkkopalvelut tarjoavat ajasta riippumattoman tavan hoitaa työeläkeasioita. Verkkopalveluja on kehitetty asiakkaiden tarpeista ja niistä palveluista lähtien, joita meiltä eniten kysytään, ja ne on pyritty rakentamaan helppokäyttöisiksi ja sujuviksi. Muutos asiakkaalle mahdollisimman helpoksi Lainmuutoksen voimaantuloon on vielä puolitoista vuotta, mikä asiakkaasta saattaa tuntua vielä kaukaiselta. Sini Kivihuhta on tyytyväinen siihen, miten hyvin mittavat valmistelut on saatu käyntiin. Kun TyEL tulee voimaan, meillä ovat osaaminen, palvelut ja vakuutuksenhoitoprosessit kunnossa. Lainmuutos on valtava kokonaisuus, joka muuttaa monia asioita tietojärjestelmissä. Asiakkaalle muutostyön ei ole tarkoitus näkyä, vaan valmisteluprojektien tavoitteena on tehdä siirtyminen mahdollisimman helpoksi, Kivihuhta lupaa. Myös keskeiset palkanlaskentajärjestelmien toimittajat ovat tahoillaan aloittaneet muutosten tekemisen systeemeihinsä, jotta ne tuottaisivat eläkeyhtiöille tehtävät sähköiset ilmoitukset automaattisesti. Vuoden 2007 alussa Ilmarisen nykyinen TEL-vakuutus muuttuu automaattisesti TyEL-vakuutukseksi. LEL- ja TaELalojen sopimustyönantajan kriteerit täyttäville yrityksille muodostetaan myös TyEL-vakuutus. Vakuutusten siirtämistä kannattaa miettiä jo nyt, mutta siirtohakemus tehdään myöhemmin. Siirto voi astua voimaan aikaisintaan Ilmarinen kertoo muutoksista lisää hyvissä ajoin. Uutta Ilmariselle tulee olemaan muun muassa kotitalouden työntekijöiden vakuuttaminen. Ilmarinen on suurimman yhteistyökumppaninsa Pohjolan kanssa rakentamassa yhteistä palvelua, jolla asiakas voi hoitaa esimerkiksi kotivakuutuksensa rinnalla palkkaamansa omakotitalon rakentajan, remonttimiehen tai kotisiivoojan tapaturmavakuutuksen ja työeläkevakuutuksen. 12 2/2005 Ilmarinen-lehti

ilmarinen Finanssiliitolla on suomalaiset kasvot Antti Tanskanen: Tilapäinen alennus maksuun

ilmarinen Finanssiliitolla on suomalaiset kasvot Antti Tanskanen: Tilapäinen alennus maksuun 4 2005 ilmarinen Ilmarisen asiakaslehti Tilapäinen alennus maksuun Verkkopalvelujen käyttö tuplaantui Ilmarisen palvelua arvostetaan Antti Tanskanen: Finanssiliitolla on suomalaiset kasvot KANNEN KUVA:

Lisätiedot

ilmarinen 60 vuotta elokuvateatteria Media-ala murroksessa Oman eläkkeen voi tarkistaa verkosta Ilmarisen asiakaslehti

ilmarinen 60 vuotta elokuvateatteria Media-ala murroksessa Oman eläkkeen voi tarkistaa verkosta Ilmarisen asiakaslehti 3 2006 ilmarinen Ilmarisen asiakaslehti Media-ala murroksessa Oman eläkkeen voi tarkistaa verkosta 60 vuotta elokuvateatteria KANNEN KUVA : ESKO TUOMISTO Pääkirjoitus Jatkamisen äärellä JULKAISIJA: Keskinäinen

Lisätiedot

Ilmarinen KÄDENJÄLKI RATKAISEE VIHERALAN BISNEKSEN TAPIO POSTI: Miten johdat itseäsi? Yksilöllisyyttä vanhusten hoitoon

Ilmarinen KÄDENJÄLKI RATKAISEE VIHERALAN BISNEKSEN TAPIO POSTI: Miten johdat itseäsi? Yksilöllisyyttä vanhusten hoitoon Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 4/2009 Miten johdat itseäsi? Yksilöllisyyttä vanhusten hoitoon Maksutaso ja eläkemuutokset 2010 TAPIO POSTI: KÄDENJÄLKI RATKAISEE VIHERALAN BISNEKSEN

Lisätiedot

Ilmarinen SEPÄN TYÖ ELÄÄ AJASSA. Finanssikriisi ravistelee työeläke kestää. Panostus työkykyyn tuottaa tulosta. Yhteistyö avaa ovia kuntoutujalle

Ilmarinen SEPÄN TYÖ ELÄÄ AJASSA. Finanssikriisi ravistelee työeläke kestää. Panostus työkykyyn tuottaa tulosta. Yhteistyö avaa ovia kuntoutujalle Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 4/2008 SEPÄN TYÖ ELÄÄ AJASSA Finanssikriisi ravistelee työeläke kestää Panostus työkykyyn tuottaa tulosta Yhteistyö avaa ovia kuntoutujalle Ilmarinen

Lisätiedot

ilmarinen Työhyvinvointi paras lääke SAK:n Lauri Ihalainen: Sijoitusten tuotot tuplaantuivat Hiljainen tieto näkyväksi Ilmarisen asiakaslehti

ilmarinen Työhyvinvointi paras lääke SAK:n Lauri Ihalainen: Sijoitusten tuotot tuplaantuivat Hiljainen tieto näkyväksi Ilmarisen asiakaslehti 3 2005 ilmarinen Ilmarisen asiakaslehti Sijoitusten tuotot tuplaantuivat Hiljainen tieto näkyväksi SAK:n Lauri Ihalainen: Työhyvinvointi paras lääke KANSIKUVA: ESKO TUOMISTO 3 2005 ilmarinen Ilmarisen

Lisätiedot

ilmarinen Saunaan, savusaunaan... Henkilöstövuokraus kasvussa Yrittäjyydessä riskinsä ja mahdollisuutensa Kuntoutustulokset yhä parempia

ilmarinen Saunaan, savusaunaan... Henkilöstövuokraus kasvussa Yrittäjyydessä riskinsä ja mahdollisuutensa Kuntoutustulokset yhä parempia 2 2007 ilmarinen Ilmarisen asiakaslehti Henkilöstövuokraus kasvussa Yrittäjyydessä riskinsä ja mahdollisuutensa Kuntoutustulokset yhä parempia Saunaan, savusaunaan... KANNEN KUVA : ESKO TUOMISTO 2 2007

Lisätiedot

Ilmarinen LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN. Pitkästä työurasta hyve. Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia?

Ilmarinen LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN. Pitkästä työurasta hyve. Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia? Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 1/2011 Pitkästä työurasta hyve Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia? Minkälaiseen Suomeen työeläke syntyi? LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE

Lisätiedot

Ilmarinen. Bitwise: Leikkimieltä ja vaativia. ratkaisu. Kuntoutus työhön vai eläkkeelle yli 60 vuodeksi? Työkyvyttömyyseläkkeen. tarkan luupin alla

Ilmarinen. Bitwise: Leikkimieltä ja vaativia. ratkaisu. Kuntoutus työhön vai eläkkeelle yli 60 vuodeksi? Työkyvyttömyyseläkkeen. tarkan luupin alla Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 2/2012 Bitwise: Leikkimieltä ja vaativia ratkaisuja Kuntoutus työhön vai eläkkeelle yli 60 vuodeksi? Työkyvyttömyyseläkkeen ratkaisu tarkan luupin alla

Lisätiedot

ilmarinen Harrastuksesta syntyi kynttiläpaja

ilmarinen Harrastuksesta syntyi kynttiläpaja 3 2007 ilmarinen Ilmarisen asiakaslehti Harrastuksesta syntyi kynttiläpaja Ikääntyvä Suomi ja tuottavuus Monikulttuurisuus rikastuttaa työtä Keinoja sairauslomien vähenemiseen Ilmoittaudu syksyn tilaisuuksiin!

Lisätiedot

e l ä k e t u r v a k e s k u k s e n j u l k a i s u Hillevi Mannosesta

e l ä k e t u r v a k e s k u k s e n j u l k a i s u Hillevi Mannosesta e l ä k e t u r v a k e s k u k s e n j u l k a i s u 5 2 0 0 6 Hillevi Mannosesta Maailman ykkösaktuaari S I S Ä L T Ö 4 2 0 0 6 6 10 18 4 6 9 10 12 Kokonaiseläke 50 prosenttia, toimeentulotaso 70 prosenttia

Lisätiedot

T Y Ö E L Ä K E A S I O I D E N E R I K O I S L E H T I

T Y Ö E L Ä K E A S I O I D E N E R I K O I S L E H T I MCI T Y Ö E L Ä K E A S I O I D E N E R I K O I S L E H T I 1 2 0 0 7 ELÄKKEELLÄ TÖIHIN joustavasti RIITTÄÄKÖ TYÖELÄKE? Maarit Näkyvä ja Hannu Uusitalo eri linjoilla SOHVIA JA KALUSTEITA kotimaisin voimin

Lisätiedot

Ilmarinen KOHTI TULEVAISUUTTA! Faktaa ja fiktiota nykytyöstä. Debatissa eläketurvan haasteet. Pienetkin yritykset ulkomaille

Ilmarinen KOHTI TULEVAISUUTTA! Faktaa ja fiktiota nykytyöstä. Debatissa eläketurvan haasteet. Pienetkin yritykset ulkomaille Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 4/2011 KOHTI TULEVAISUUTTA! Faktaa ja fiktiota nykytyöstä Debatissa eläketurvan haasteet Pienetkin yritykset ulkomaille Ilmarinen 4/2011 Sisältö Pääkirjoitus

Lisätiedot

TYÖELÄKE 5 2011. Ministeri Paula risikko odottaa vaihtoehtoja eläkekysymyksiin. Ratkaisuja ei voi Enää lykätä

TYÖELÄKE 5 2011. Ministeri Paula risikko odottaa vaihtoehtoja eläkekysymyksiin. Ratkaisuja ei voi Enää lykätä TYÖELÄKE 5 2011 Ministeri Paula risikko odottaa vaihtoehtoja eläkekysymyksiin Ratkaisuja ei voi Enää lykätä Pääkirjoitus Perusidealtaan yksinkertainen ja pitävä Yhdeksänvuotias Lauri sanoo tässä lehdessä

Lisätiedot

Liisan Leipomossa yhdistyvät HUOMISEN RESEPTIT & KLASSISET HERKUT 8

Liisan Leipomossa yhdistyvät HUOMISEN RESEPTIT & KLASSISET HERKUT 8 MINISTERI PAULA RISIKKO: KESTÄÄKÖ ELÄKETURVA? 24 ISS PALVELUT SATSASI TYÖHYVINVOINTIIN. VAIKUTUKSET NÄKYVÄT HETI. 20 ENBUSKE: ONKO O TÖISSÄ MUKAVAMPAA KUIN KOTONA? ONA? 31 18 Vaikka yhä useampi yritys

Lisätiedot

Ajattelemme... TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS

Ajattelemme... TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS Ajattelemme... TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS Ajattelemme tätä päivää ja tästä eteenpäin. Panostamme henkilökohtaiseepalveluun, jotta saisit aina vähän enemmän kuin osasit odottaa. 2 TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS

Lisätiedot

Työeläke. Eläketurvastaan huolehtinut mäkikotka Matti Hautamäki EI HYPPÄÄ TYHJÄN PÄÄLLE

Työeläke. Eläketurvastaan huolehtinut mäkikotka Matti Hautamäki EI HYPPÄÄ TYHJÄN PÄÄLLE 5 2 0 1 0 Työeläke Eläketurvastaan huolehtinut mäkikotka Matti Hautamäki EI HYPPÄÄ TYHJÄN PÄÄLLE Sisältö 5 2010 4 13 22 24 4 Ammatikseen urheilevien eläketurva Mäkihyppääjä Matti Hautamäki ja jääkiekkoilija

Lisätiedot

3:2013. Maksut ja etuudet. karsia vai kasvattaa? Työmarkkinajohtajat eläkeneuvottelujen asetelmista. s. 4

3:2013. Maksut ja etuudet. karsia vai kasvattaa? Työmarkkinajohtajat eläkeneuvottelujen asetelmista. s. 4 3:2013 Maksut ja etuudet karsia vai kasvattaa? Työmarkkinajohtajat eläkeneuvottelujen asetelmista s. 4 Vale, emävale, tilasto? Pääkirjoitus Toimitus Päätoimittaja: Kati Kalliomäki Vt. Toimituspäällikkö:

Lisätiedot

Ilmarinen PÄTKIIKÖ MUISTI? AIVOJEN HYVINVOINNISTA TÄYTYY PITÄÄ HUOLTA NEUVOO PROFESSORI KITI MÜLLER. Nuorten työuran monet mutkat

Ilmarinen PÄTKIIKÖ MUISTI? AIVOJEN HYVINVOINNISTA TÄYTYY PITÄÄ HUOLTA NEUVOO PROFESSORI KITI MÜLLER. Nuorten työuran monet mutkat Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 3/2010 Nuorten työuran monet mutkat Mistä on hyvä johtaja tehty? AIVOJEN HYVINVOINNISTA TÄYTYY PITÄÄ HUOLTA NEUVOO PROFESSORI KITI MÜLLER Ilmariselta

Lisätiedot

TYÖELÄKE 3 2011. Varman erikoislääkäri. SairauspoiSSaolot. terveydelle. Liite: Työeläkelaitosten

TYÖELÄKE 3 2011. Varman erikoislääkäri. SairauspoiSSaolot. terveydelle. Liite: Työeläkelaitosten TYÖELÄKE 3 2011 Varman erikoislääkäri Mari Antti-Poika: SairauspoiSSaolot riski terveydelle Liite: Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2010 Pääkirjoitus Vain neljän prosentin tähden Väärinkäsitykset ovat

Lisätiedot

KARTTAA HASARDEJA. Eläkeraha 2 : 2015. KUNTOUTUS ELÄKEIKÄ ORAS Monen toimijan palapeli torjuu työkyvyttömyyttä. Sivu 4

KARTTAA HASARDEJA. Eläkeraha 2 : 2015. KUNTOUTUS ELÄKEIKÄ ORAS Monen toimijan palapeli torjuu työkyvyttömyyttä. Sivu 4 2 : 2015 Eläkeraha KARTTAA HASARDEJA Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio välttää uhkapeliä. Sivu 16 KUNTOUTUS ELÄKEIKÄ ORAS Monen toimijan palapeli torjuu työkyvyttömyyttä. Sivu 4 Lähes kaikissa

Lisätiedot

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14 TYÖNANTAJAN TYEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 TYÖNTEKIJÄN ELÄKETURVAN VAKUUTTAMINEN... 6 Vakuutuksen tekeminen... 6 Milloin työntekijä vakuutetaan?... 6 Eläkkeensaajan ansiotyö...

Lisätiedot

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin Suurliitos synnyttää uuden Oulun Selvitysmies Lehto: työkyky käyttöön 2-2011 www.keva.fi Kevan sijoitusstrategia sopeutuu markkinoihin paljonko henkilöstöä kunnissa vuonna 2020? Keva på svenska s. 27 Rouva

Lisätiedot

v u o s i k e r t o m u s 2 0 0 1

v u o s i k e r t o m u s 2 0 0 1 vuosikertomus 2001 v u o s i k e r t o m u s 2 0 0 1 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen on työeläkeyhtiö. Ilmarinen on pitänyt huolta työntekijöiden eläketurvasta vuodesta 1961, jolloin Suomen työeläkejärjestelmä

Lisätiedot

Hyvinvointiministeri

Hyvinvointiministeri KOKKOLA MITTAUTTI TYÖHYVINVOINNIN KOULUA JOHDETAAN KUIN YRITYSTÄ 4-2011 WWW.KEVA.FI TIEDÄTKÖ, MITEN VARHE- MAKSUJA VERTAILLAAN? OSATYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE KELPAA MONELLE KEVA PÅ SVENSKA S. 27 Hyvinvointiministeri

Lisätiedot

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 1 2015

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 1 2015 PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 1 2015 Niko Simola: Katse vaalikautta pidemmälle SIVU 14 Näkymätön näkyväksi SIVU 29 SUUNNITTELIJA TUNTEE TIENSÄ SIVU 10 TEEMANA nuoret aikuiset TUTUSTU

Lisätiedot

Ihmisen mittainen työura? SAK:n näkemyksiä työurien pidentämisestä ja kestävästä eläketurvasta

Ihmisen mittainen työura? SAK:n näkemyksiä työurien pidentämisestä ja kestävästä eläketurvasta 1 2012 Ihmisen mittainen työura? SAK:n näkemyksiä työurien pidentämisestä ja kestävästä eläketurvasta Tammikuu 2012 Lisätiedot: Kaija Kallinen kaija.kallinen@sak.fi puhelin 020 774 0154 Tilaukset: SAK

Lisätiedot

Haastattelussa Leijonan luolasta tuttu Oskari Lehtonen. Villa Mandala -perheyrityksen ilot. Kassankokouskutsu s.4

Haastattelussa Leijonan luolasta tuttu Oskari Lehtonen. Villa Mandala -perheyrityksen ilot. Kassankokouskutsu s.4 1 2013 Haastattelussa Leijonan luolasta tuttu Oskari Lehtonen Villa Mandala -perheyrityksen ilot Kassankokouskutsu s.4 Tässä numerossa Puheenjohtajan palsta...3 Ajankohtaista...4 Villa Mandala stressinhallinnan

Lisätiedot

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s.

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s. amicase Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Tehokas Spar Akatemia s.10 Noste auttaa jaksamaan s.14 Johtaminen vaatii oppimista s.16 amicase 1 2005 Sisältö 4 Jet vahvistaa

Lisätiedot

JUMPPAA AIVOILLESI. Aivotutkija Ville Ojasen vinkit aivojen huoltoon OSA-AIKAELÄKKEELLE?

JUMPPAA AIVOILLESI. Aivotutkija Ville Ojasen vinkit aivojen huoltoon OSA-AIKAELÄKKEELLE? MARTTI MIKKOLA: AINEETON OMAISUUS PITÄÄ SUOJATA 24 OSA-AIKAELÄKKEELLE? 22 HEIDI HAMMARSTEN: MOTIVAATIO RATKAISEE 31 Ilmarinen on entistä kiinnostuneempi kiinteistö- ja infrastruktuurisijoituksista, koska

Lisätiedot

Vakuutuksen tekeminen... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13

Vakuutuksen tekeminen... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13 YRITTÄJÄN YEL-VAKUUTTAMINEN 2014 SISÄLLYS Hyvä asiakkaamme... 5 Hyvä tietää YEL-vakuutuksesta... 6 Verkkopalvelu helpottaa työtäsi... 8 Kenen pitää ottaa YEL-vakuutus?... 9 Työskentely eläkkeellä... 9

Lisätiedot