YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA Luottamusmies tuntee talon tavat Ilmastonmuutos toteuttamassa vesivarojen uusjakoa Ammattiliitto on nuortenkin asialla 2/2012

2 S i s ä l ly s Pääkirjoitus: YKL on haasteiden edessä Työmarkkinatutkimuksen tuloksia Luottamusmies tuntee talon tavat Erkki Nysten in memoriam Ympäristöasiantuntijapäivä 2012 Esteet pois naisten urapolulta 4 28 Pro Kala ry 12 Tasa-arvon asialla 14 Korvausta ketjutuksesta 14 Työsopimuslaki ei turvaa työntekijää 15 Kysymyksiä irtisanoutumisesta 16 Vesi kasvattaa 18 Ilmastomuutos toteuttamassa vesivarojen uusjakoa 20 Jäsentyytyväisyys Salamanpaikannin kertoo missä salamoi Kuvaus post doc -tutkimusvuodesta AMK-päivillä puhutti Itämeren tulavaisuus Ammattiliitto on nuortenkin asialla Vastuullinen biotalous tarvitsee ekosysteemiosaamista On aika ottaa loppuelämän ensimmäinen askel Työpaikoilla ei tunnisteta työuria pidentäviä toimia Sukupuoliroolit ovat osa ilmastopolitiikkaa 6 Kansikuva: Kari Kilpinen

3 YKL on haasteiden edessä Juhannus lähestyy ja jokakeväinen valtuuston varsinainen kokous on käyty. Kiitos luottamuksestanne, kun valitsitte minut jatkamaan puheenjohtajana. Taakse jäänyt tilivuosi oli vuosi, jolloin tilinpäätöksessämme viivan alle jäi miinusmerkkinen luku. Tämä ei niinkään johtunut ennakoimattomista kulueristä, vaan siitä, että arvioimme jäsenmäärämme kasvun suuremmaksi kuin mitä se oli. Jäsenmäärämme kehittyy yhä, kun opiskelijajäseniä liittyy joukkoomme. Samalla kuitenkin vakituisten jäsenten eroaminen on lisääntynyt. Eläköityminen on yksi näistä syistä, muttei selitä kaikkia eroja. Tämän takia hallitus on päättänyt alkaa tarkkailemaan ja analysoimaan tätä eroavaa joukkoa tarkemmin, jotta voisimme selvittää syyt eroamisiin. Ympäristöasiantuntija-lehdessä 4/2003 julkaistiin VT Kimmo Kevätsalon poleeminen artikkeli YKL:n tulevaisuus. Kevätsalo kirjoitti, että ammattijärjestöillä on elinkaari, vähän samoin kuin ihmisellä. On nuoruus, aikuisuus ja vanhuus. Kevätsalon mukaan YKL eli tuolloin kaikkia kolmea elinkaaren päävaihetta samanaikaisesti. Jäsenmäärä kasvoi ja sen mukaan elimme nuoruutta. Toimintatavoiltaan olimme aikuisiässä meillä oli muutama toimihenkilö, toimiva hallinto, ohjelmat, lehti, wwwsivut. Emme eläneet yli varojemme, muttemme keränneet rahaakaan. Vanhuutemme kytkeytyi ay-liikkeen yleiseen kehitykseen. Tässä vaiheessa järjestöt alkavat olla toistensa kaltaisia. Mielestäni elämme edellisen perusteella edelleen varhaisaikuisuutta. Vanhuus-kohtaa en suostu allekirjoittamaan osaltamme. Artikkelissa Kevätsalon mukaan ay-järjestöjen tulevaisuuden haaste kiteytyy kysymykseen tulisiko ay-liikkeen olla myös kansalaisjärjestö ja sitoutua vastuuseen ihmisen koko elämästä? Tuolloin YKL:ssä pohdittiin, millainen haluamme YKL:n olevan viiden vuoden kuluttua. Halutun tulevaisuuskuvan osina nousivat esiin vahvasti panostaminen yksilölliseen palveluun, opiskelijatoimintaan, liiton näkyvyyteen ja kansainvälistymisen tuomiin haasteisiin vastaaminen. Viimekeväisen valtuustonkokouksen jälkeen YKL:n valtuutetut ja hallinto ovat (jälleen) alkaneet pohtia YKL:n tulevaisuutta. Jotta saisimme tietää, missä olemme onnistuneet ja missä epäonnistuneet sekä mitä meiltä odotetaan, tehtiin alkuvuodesta sähköpostikysely jäsenistölle ja siihen vastasi liki 40% jäsenistöstämme SUURI KIITOS! Kyselyjen, sähköpostikeskustelujen ja seminaarien avulla on YKL:n hallitukselle saatu paljon aineistoa, minkä perusteella meillä on hyvä mahdollisuus ohjata toimintaamme ja tulevaisuuttamme kohti jäsenistön kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolta kantavaa järjestöä. Hyvää kesää! JOUNI Ympäristöasiantuntija 2/2012 Ympäristöasiantuntijoiden keskusliiton jäsenlehti. Julkaisija: Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL ry Toimitus ja toimisto: Vuorikatu 22 A 15, Helsinki Puhelin: Internet: sähköposti: Puheenjohtaja: Jouni Vainio, Sähköposti: Toiminnanjohtaja: Pekka Ihalainen, Osoitteenmuutokset: , IAET- kassa on YKL:n jäsenten työttömyyskassa Osoite: Ratavartijankatu 2, Helsinki Puhelin: , Faksi: Internet: sähköposti: Päätoimittaja: Tuula Kilpeläinen Puhelin: , GMS Toimituskunta: Tuovi Kurttio, Anna-Maria Rajala, Vilja Varho, Tuula Kilpeläinen Seuraavat numerot: Nro Ilmestyy Aineisto 3/ / Ilmoitushinnat: 1/1 sivu 800 euroa, 1/2 sivua 550 euroa, 1/4 sivua 350 euroa, takakansi 1000 euroa Ilmoitukset: Juha Halminen, Kielotie 47, Vantaa , Paino: ERWEKO, Helsinki Lehti on painettu Galerie Art Silk ja Novatech Easy Matt -papereille, jotka täyttävät joutsenmerkityn painotyön vaatimukset Tilaushinta: 20 euroa vuosikerta ISSN-L X ISSN X (Painettu) ISSN (Verkkolehti)

4 TYÖMARKKINATUTKIMUKSEN TULOKSIA Pekka Ihalainen, YKL Jäsenkunnan kokonaisansiot nousivat vuodessa 3,2 prosenttia YKL:n jäsenet ansaitsivat keskimäärin 3607 euroa kuukaudessa. Parhaiten ansaitseva kymmenys (F90) ylsi vähintään 4760 euroon ja vähiten ansaitseva kymmenys (F10) ansaitsi korkeintaan 2450 euroa kuukaudessa. Jäsenkunnan mediaanipalkka on 3500 euroa kuukaudessa eli joka toinen liiton jäsenistä sijoittuu tuon tason alapuolelle, joka toinen yläpuolelle. Valtiolla korkein palkkataso, yliopistoilla matalin Keskimäärin korkeimpiin ansioihin ylsivät valtiolla työskentelevät jäsenet, noin 3869 euroa kuukaudessa. Mediaanipalkka valtiolla on 3800 euroa ja parhaiten ansaitseva kymmenys (F90) yltää vähintään 5000 euron kuukausiansioihin. Myös yksityissektorilla työskentelevistä jäsenistä parhaiten ansaitseva kymmenys tienaa vähintään 5000 euroa kuukaudessa. Matalin ansiotaso on yliopiston työntekijöillä, joiden keskimääräiset kokonaisansiot jäävät alle 3100 euroon kuukaudessa. Vakituisessa työsuhteessa olevat ansaitsevat kaikilla työnantajasektoreilla määräaikaisia työntekijöitä enemmän. Määräaikaisten kokonaispalkat ovat keskimäärin 74 prosenttia vakituisten kokonaisansioista. Paras ansiokehitys oli yliopistojen ja valtion työntekijöillä. Yliopistosektorin hyvän ansiokehityksen taustalla lienevät vastaajakunnan rakenteessa tapahtuneet muutokset. Työpuhelin yleisin luontoisetu, tulospalkkioita noin joka neljännellä YKL:n jäsenkunnasta joka viidennelle osa palkasta maksetaan jonakin luontoisetuna. Yksityisellä sektorilla luontoisetuja saa 53 prosenttia, kunnissa 22 %, valtiolla 5 % ja yliopistolla 3 % vastanneista. Luon- Kunta Valtio Yksityinen Yliopisto Keskimääräinen F F Keskimääräiset palkat ja eniten ja vähiten ansaitseva kymmenys sektoreittain. Työmarkkinatutkimus 2011 Vuosittaisella työmarkkinatutkimuksella tutkittiin YKL:n jäsenten työmarkkinoille sijoittumista, palkkatasoa, ansiokehitystä, työaikoja ja muita edunvalvonnallisesti keskeisiä asioita. Tutkimus tehtiin lokakuun työtilanteesta yhteistyönä Agronomiliiton, Metsänhoitajaliiton ja Luonnontieteiden akateemisten kanssa. Kyselyyn vastasi 1160 YKL:n jäsentä, joka on edellisvuotta enemmän. Tutkimus on kokonaisuudessaan nähtävissä YKL:n kotisivujen jäsenosiossa. toisetujen keskimääräinen suuruus on 92 euroa ja yleisimpänä etuna on puhelinetu. Reilu neljännes, eli 27 % työllisestä jäsenkunnasta, ilmoitti olevansa tulospalkkiojärjestelmän piirissä. Tulospalkkiot ovat yleisimpiä valtion (32 %) ja yksityisen sektorin (29 %) työpaikoilla. Kuntasektorillakin 26 % ilmoitti saavansa tulospalkkioita. Sen sijaan yliopistolla (10 %) tulospalkkiot ovat selvästi harvinaisempia. Kunta Valtio Yksityinen Yliopisto Vakituiset Määräaikaiset % vakituisista Vakituisten ja määräaikaisten palkkaerot sektoreittain. Keskimäärin Kunta Valtio Yksityinen Yliopisto 3,2 % 1,2 % 3,7 % 2,2 % 7,0 % Ansiokehitys sektoreittain. Jos perheeseesi tulee kaksi Ympäristö asian tuntija-leh teä, voit pe rua toisen. Nyt voit myös valita, ha luatko pe rinteisen painetun Ympä ris töasiantuntijan vai luetko lehden mieluummin netissä. Sinun tarvitsee vain käy dä YKL:n jäsensivuilla lait tamassa ruksi koh - taan en halua Ympäris tö asiantuntija-lehteä. > Jäsenille > Jäsentietojen päivitys 4 Ympäristöasiantuntija 2/2012

5 5 Ympäristöasiantuntija 2/2012

6 LUOTTAMUSMIES TUNTEE TALON TAVAT Auri Sarvilinna teki itselleen kaksi kysymystä ennen kuin ryhtyi luottamushenkilöksi: Onko minulla aikaa tämän tehtävän hoitamiseen ja onko nyt oikea hetki. Teksti ja kuva: Anitta Valtonen Opiskeluaikanaan Suomen Ympäristökeskus SYKEn tutkija Auri Sarvilinna ei osallistunut järjestötyöhön, vaan vietti huoletonta opiskelijaelämää. Hän opiskeli Jyväskylän yliopistossa ekologiaa ja ympä- ristönhoitoa ja sivuaineinaan virobiologiaa ja limnologiaa. Yksi vuosi kului Skotlannissa biologiaa opiskellen, retkeillen ja itsenäiseen elämään totutellen. Yliopistossa avautui mahdollisuuksien kirjo, opiskelu oli poikkitieteellistä ja sosiaalinen elämä vilkasta eri alojen opiskelijoiden kanssa. Biologiksi hän valmistui normiajassa, koska halusi saada yhden vaiheen päätökseen. Hollannissa, Italiassa, Romaniassa ja Sloveniassa. Jonkin verran häntä työllistää myös HEALFISH-hanke, jota Suomi hoitaa lähinnä Viron kanssa. Matkoilla hoidetaan hankkeisiin liittyviä asioita ja tutustutaan eri maiden vesistökunnostuksiin. Esimerkiksi Itävallassa ja Saksassa on tosi hyviä pienten virtavesien kunnostuksia ja ohitusuomia, samoin Englannissa. Viime vuosina myös suomalainen kunnostusosaaminen, kuten maatalousalueiden peruskuivatus, on alkanut kiinnostaa ulkomaisia tutkijoita. Auri Sarvilinna on organisoinut työnsä ja luottamustehtävänsä niin, etteivät ne haittaa kotielämää. 6 Ympäristöasiantuntija 2/2012 Varhain oman alan töihin Kesätöihin Auri pääsi SY- KEen, jossa hän tutki Nuuksion Myllypuron ennallistamista. Työ SYKEssä jatkui valmistumisen jälkeen, aluksi määräaikaisena ja vuodesta 2007 vakituisena. Opiskelijoiden olisi hyvä päästä oman alansa kesätöihin jo varhain, hän sanoo. SYKEssä hän hoitaa vesistöjen kunnostamisen ja hoidon asiantuntijatehtäviä. Hän vetää keskikokoisia purokunnostushankkeita, viimeksi työlistalla on ollut kaupunkipurojen kunnostaminen. Työnsä puolesta hän matkustaa 2 3 päivää kuukaudessa. EU:n LIFE-hankkeen partnereita on Englannissa, Jäsenyys tuo turvaa YKL:n jäseneksi Auri Sarvilinna liittyi valmistuttuaan. Jäsenyys toi turvaa määräaikaisuuksien rytmittämään työelämään. Voin ottaa yhteyttä YKL:ään, jos kysyttävää tulee, ja tietysti työttömyyskassan jäsenyys on hyvä selkänoja. On hyvä tietää, että on joku, jonka puoleen voin tarvittaessa kääntyä. Hänen mielestään YKL on hoitanut edunvalvontatehtävänsä työmarkkinoilla ihan hyvin. Ympäristöala on työmarkkinoilla nuori toimija. Pitkiä perinteitä ei ole, joten järjestönkin on löydettävä roolinsa. Luottamustehtävään oikealla hetkellä SYKEssä on JUKOn pääluottamusmies, hänen varahenkilönsä ja kaksi luottamusmiestä. Auri on varapääluottamusmies. Hän kiinnostui tehtävästä palattuaan toiselta äitiyslomaltaan ja yhden luottamusmiehen jäädessä äitiyslomalle. Ennen tehtävään ryhtymistä hän teki itselleen

7 kaksi tärkeää kysymystä: onko nyt oikea hetki mennä mukaan ja onko itsellä aikaa tehtävän hoitamiseen. Sijaisuus oli konkreettinen mahdollisuus tarttua tehtävään. Aikaakin minulla tehtävän hoitamiseen on, mutta sen verran niukasti, etten ole osallistunut luottamusmieskursseille. Olen opetellut asioita tekemällä ja keskustelemalla. Meillä on hirmu hyvä tiimi. Edustamme SYKEssä noin 350 asiantuntijaa. Yksittäisiä ihmisiä koskevia kysymyksiä tulee esille silloin tällöin. Pääasiassa edustamme jäsenistöämme neuvotteluissa ja talon eri toimielimissä, joissa käsitellään koko henkilöstöä koskevia kysymyksiä. Niitä ovat esimerkiksi ves- ja tes-neuvottelut, yhteistyökomitea, SYKEn laajennettu johtoryhmä ja useat muut työryhmät. Käsittelemme laaja-alaisesti SYKEn henkilöstöä koskevia asioita, kuten virkoja, talousarvioita, tasa-arvokysymyksiä ja urheilu- ja virkistystoimintaa. Ajankohtainen tehtäväni on talon yt-komitean puheenjohtajana toimiminen. Yhteinen päämäärä Asioiden hoito työnantajapuolen kanssa sujuu Sarvilinnan mukaan hyvin. Yhteistyö on helppoa ja korrektia. Kehitämme yhdessä SYKEä. Tehtävää helpottaa se, ettei talossa ole ollut viime vuosina irtisanomisia eikä muita henkilöstön voimia koettelevia kiistoja. Jonkin verran henkilöstöä on vähennetty organisaation alueellistamisen seurauksena, mutta asiat on hoidettu pääosin eläköitymisen yhteydessä. SYKE toimii Helsingissä neljässä toimipisteessä, lisäksi on neljä alueellista toimipistettä: Oulu, Jyväskylä, Joensuu ja Kuhmo. Luottamustehtävän hoito ei Sarvilinnan mielestä ole ollut vaikeaa, vaikka joistakin asioista on käyty tiukkaakin vääntöä. Hän on oppinut neuvottelutaitoja ja ihmisten kohtaamista, tutustunut monipuolisesti talon työntekijöihin ja johtoon ja nähnyt, miten näinkin iso organisaatio toimii. Hän yrittää junailla elämänsä niin, ettei matkustaminen haittaa kotielämää, sillä myös hänen miehensä työhön kuuluu matkustamista. Perheessä on 4- ja 6-vuotiaat vilkkaat pojat, jotka on haettava hoidosta täsmällisesti. Palveluksessasi luottamusmies Ammattiliittosi on konkreettisesti läsnä useimmilla työpaikoilla, sillä siellä toimii akavalaisten liittojen jäsenten keskuudestaan valitsema luottamusmies. Kattava ja toimiva luottamusmiesjärjestelmä onkin suomalaisen ay-toiminnan kivijalka. Luottamusmiehen tehtävä on edustaa työpaikallaan jäseniä erilaisissa työelämän tilanteissa ja ylläpitää keskusteluyhteyttä työntekijöiden ja työnantajan välillä. Hän osallistuu työpaikalla tapahtuvaan sopimus- ja neuvottelutoimintaan, neuvottelee työnantajan kanssa edustamiaan työntekijöitä koskevista asioista sekä valvoo muutoinkin työehtosopimuksen ja työlainsäädännön toteutumista työpaikalla. Luottamusmiehet pohtivat virka- ja työehtosopimuksen osalta neuvottelutavoitteita ja kuulostelevat akavalaisten mielipiteitä heille tärkeistä asioista. Heiltä saamme tietoa jäsenkentän näkemyksistä ja tunnoista erilaisia työmarkkinaneuvotteluita varten. Jos jäsenellä on ongelmia joko esimiehensä tai työnantajansa kanssa, hänen tulee ensisijaisesti kääntyä oman luottamusmiehensä puoleen. Luottamusmies selvittää tilannetta ja käy alustavasti työnantajan kanssa neuvotteluja. Mikäli työntekijä kutsutaan esimerkiksi työnantajan kuulemistilaisuuteen, kannattaa aina pyytää mukaan tueksi ja todistajaksi oma luottamusmies. Erimielisyydet, joita ei saada selvitettyä työpaikan sisällä, viedään pääsääntöisesti luottamusmiehen toimesta joko jäsenen oman ammattiliiton tai neuvottelujärjestöjen hoidettaviksi. Meidän on syytä nostaa hattua kaikille niille uusille ja vanhoille luottamusmiehille, jotka jaksavat puurtaa akavalaisten yhteisten asioiden eteen ja ottaa huolehtiakseen myös yksittäisten jäsenten asiat! Arja Varis, YKL edunvalvontapäällikkö YKL:N TOIMISTON KESÄAUKIOLOAJAT YKL:N TOIMISTO ON SULJETTU Kiireelliset asiat - edunvalvonta Arja Varis, muut Pekka Ihalainen, Iloisissa tunnelmissa jäi YKL:n pitkäaikainen toimistonhoitaja Riitta Niskanen eläkkeelle. Hauskaa ja touhukasta eläkeaikaa Riitalle! Kuvassa vasemmalta oikealle puheenjohtaja Jouni Vainio, toiminnanjohtaja Pekka Ihalainen, Riitta Niskanen ja järjestösihteeri Paula Uitto. Onko osoitteesi tai nimesi muuttunut? Tai oletko vaihtanut työpaikkaa? Kenties työpaikkasi nimi tai osoite on muuttunut. Muista päivittää muuttuneet tietosi YKL:n jäsenrekisteriin osoitteessa Ympäristöasiantuntijapäivä on Akavatalon ikkunakabinetissa kello Aiheena edunvalvonta. Tarkempi ilmoitus sivulla 10 Geologiliiton historia yksissä kansissa Historiikkiä voi ostaa YKL:stä hintaan 10 euroa. Hinta sisältää toimituskulut. Lähetä tilaus osoitteeseen 7 Ympäristöasiantuntija 2/2012

8 Erkki Nysten in memoriam Suruviesti työtoverin ja ystävän ylimeteorologi Erkki Nystenin ( ) poismenosta yllätti. Erkki Nystenin (Enyn) muistamme myös Ympäristöasiantuntijoiden keskusliiton yhtenä kolmesta perustajajäsenestä. Vain lähtö on elämää vain kulku ja meno kuuntele, etkö kuule kaikkialla soi luopumislaulu lauluista suurin Tiesään uranuurtaja Maanteillä näkyy liikennemerkkejä, jotka opastavat autoilijaa pitämään huonon sään vuoksi riittävän turvavälin tai ne varoittavat liukkaudesta ja antavat myös tietoja ilman sekä tienpinnan lämpötilasta. Mieleen muistuu silloin Nystenin Eny, joka aloitti opiskelijana työnsä Ilmatieteen laitoksessa syksyllä Pian hän siirtyi Sääosastolle ja toimi vuodesta 1972 alkaen sääpäivystäjänä. Jo 1970 luvun puolivälistä lähtien hän edusti aktiivisesti maatamme kymmenen Länsi-Euroopan maan teknologiayhteistyöhankkeessa, jonka tarkoituksena oli saada aikaan moottoriteille sähköinen valvontajärjestelmä. Tässä yhteydessä kehitettiin tiesääaseman prototyyppi ja tienpinnan lämpötilaa ennustava malli. Enyn sääpuolen osaamista arvostettiin ja hän työskenteli sääasiantuntijana jonkin aikaa Brysselissä Siellä oli hyvä seurata Hollannissa järjestettyä valvontajärjestelmän kokeilua. Kokeilun tuloksia käytettiin koko hankkeen loppuraporttiin ja tuleviin suosituksiin. Eny oli tiesääpalvelun yksi pioneeri. Erityissääpalvelut olivat tärkeä osa sääpalvelua. Kuvassa näkyvät Ilmatieteen laitoksen aluejako ja toimipisteet kuvattuna näyttelyitä ja messujaesittelyjä varten. Arkkitehti Pekka Hämäläisen piirros. Ammattijärjestöaktiivi 70- ja 80-luvuilla palkankorotukset sovittiin kolmikantamenettelyllä. Kuoppakorotuksiin varatut lisärahat olivat ammattijärjestöjen neuvottelemia ja ne myös tekivät päätöksiä siitä, kenelle kuoppakorotus voitiin antaa. 8 Ympäristöasiantuntija 2/2012

9 Tallentakaa menneen parhaat muistot, muiden olla antakaa. Kuin ennen voimissani te minut muistakaa. (ote Aila Meriluodon runosta) Uusille työntekijöille selvitettiin sopimuskäytäntö ja lähes kaikki tällöin liittyivät ammattijärjestöön. Enystä tuli Geofyysikkojen Liiton (GFL) aktiivijäsen. Rauhallinen ja huumorintajuinen kaveri, jolla oli neuvottelukykyä, saatiin innostumaan akavalaisten virkasuhteisten luottamusmieheksi ja toimimaan GFL:n hallituksessa. Eny oli myös GFL:n pitkäaikainen puheenjohtaja. GFL:n kunniajäsen hän oli vuodesta 1995 lähtien. 80- ja 90-lukujen taitteessa Akava-talossa kokoontui luonnontieteellinen ryhmä. Geofyysikkojen Liitto, Geologiliitto ja Ympäristöalan Ammattijärjestö tekivät yhteistyötä, palkkasivat yhteisen toiminnanjohtajan ja toimistosihteerin. Yhteistyön kehittäminen jatkui ja katsottiin olevan aika perustaa uusi yhteinen edunvalvontajärjestö pidettiin Ympäristöasiantuntijoiden Keskusliiton YKL perustava kokous, jonka puheenjohtajaksi valittiin Erkki Nysten. Kokous totesi, että Jukka Marmo, Erkki Nysten ja Matti Verta perustavat Ympäristöasiantuntijoiden Keskusliitto YKL:n. Edellä mainitut ovat allekirjoittaneet YKL:n perustamisasiakirjan Oikeusministeriön hyväksyntä saatiin Marmosta tuli liiton puheenjohtaja. Erkki Nysten oli aluksi YKL:n 2. varapuheenjohtaja ja vuosina varapuheenjohtaja. Syksyllä 1995 Erkki päätti jättää kaksikymmentä vuotta kestäneen varsinaisen ammattijärjestötyön, mutta jäsenyytensä hän säilytti. Yleisradion tv-uutisten meteorologina Eny ( ) oli katsojien suosikki. Enyn persoonallinen esiintyminen innoitti myös viihdeohjelmien tekijöitä ja pilapiirtäjiä. Eny oli helppo tunnistaa ja yleisillä paikoilla tuttavia riitti. Yhdessä harrastettiin Sääpalvelun työntekijät ovat olleet kuin yhtä perhettä. Ilot ja surut on jaettu. Yhteisiä asioita puitiin leikkimielisissä tapahtumissa. Sääosaston keilakilpailut olivat yllätyksellisiä. Pistelasku antoi mahdollisuuden hyvään tulokseen myös sille, joka ei ollut ennen lajia harrastanut. Eny oli luomassa pisteiden laskutapaa ja lahjoitti myös kiertopalkinnon kisaan. Sääosastolaiset vierailivat myös toistensa vapaa-ajan paikoissa. Pertunmaan vierailusta mieliin painui Enyn ja kollegan iltahämärässä järven rannalla soinut duetto Päivänsäde ja menninkäinen. Lappeenrannan yksikön päällikkö Ilmatieteen laitoksessa kehitettiin 80-luvulla erityissääpalveluita ja sen ohessa aluehallintoa. Vuonna 1991 perustettiin Itä-Suomen aluetoimiston alainen Lappeenrannan yksikkö. Eny valittiin yksikön päälliköksi ja hän perheineen muutti Taipalsaarelle. Lappeenrannassa odottivat uudet hasteet ja Taipalsaarella kunnanvaltuutetun luottamustehtävät. Lähialueyhteistyölle olivat oivat puitteet, Suomen ja Venäjän Ilmatieteen laitosten välillä oli solmittu yhteistyösopimus. Yhteistyötä löytyi erityissääpalvelujen, asiantuntijavaihdon, tietoliikenneyhteyksien, meteorologisen datan vaihdon, koulutuksen ym. asioiden saroilta. Lappeenrannan yksikössä oli sekä venäjän- että vironkielen osaajia. Valtiota kohdannut 90-luvun lama pakotti julkisen sektorin melkoisiin säästötoimiin ja Lappeenrannan yksikkö lakkautettiin Yksikön työt siirrettiin pääasiassa Itä-Suomen aluetoimistoon Kuopioon, jonne Enykin siirtyi. Hän toimi Lento- ja sotilassääpalvelussa ylimeteorologina ja ryhmäpäällikkönä kuolemaansa asti. Eläkkeelle siirtyminen jäi suunnitteluasteelle. Syvä osanottomme Enyn läheisille, puoliso Raijalle ja tyttären perheelle. Helsingissä Marja-Leena Komulainen Ilmatieteen Kaisaniemen virastotalossa erityissääpalvelun henkilökunta remontoi itse tilansa viihtyisiksi. Maalit saatiin sentään työnantajalta. 9 Ympäristöasiantuntija 2/2012

10 ! Ympäristöasiantuntijapäivä Akavatalon Ikkuna-kabinetti kello Kiinnostu edunvalvonnasta! Ohjelma: 9.00 Aamukahvi 9.15 YKL:n puheenjohtaja Jouni Vainio avaa tilaisuuden 9.20 Sture Fjäder, Akavan puheenjohtaja: Akavan uudet yhteiskuntapoliittiset linjaukset 9.40 Eugen Koev, Akavan pääekonomisti: Edunvalvonta kansantalouden ja kilpailukyvyn kannalta Tarja Niemelä, Lakimiesliiton neuvottelupäällikkö: Valtiolla rytisee - KEHU, VATU, tutkimuslaitosuudistukset Arja Varis, YKL:n edunvalvontapäällikkö: Tietoisku YKL:n edunvalvontayhteistyöstä Lounas Jaana Meklin, Akavan vastaava lakimies: Akava pätkätyöläisen asialla Kehitysyhteistyöstä ja työn globalisoituminen: (puhuja vielä avoin, seuraa netistä ohjelman päivitystä) Iltapäiväkahvit ja loppukeskustelu Ilmoittautumiset mennessä YKL:n netissä www. ykl.fi:n etusivulla kohdassa Ilmoittautumiset Akavalaisten määrä kasvoi reippaasti Akavalaisten liittojen jäsenmäärä on kasvanut vuoden sisällä yli jäsentä. Kasvava jäsenmäärä lisää osaltaan keskusjärjestön vaikutusvaltaa. Risto Kauppinen, johtaja, Akava Akavalaisten liittojen yhteenlaskettu jäsenmäärä jatkoi reipasta kasvuaan vuonna Kun Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL liittyi huhtikuun alussa Akavaan, akavalaisten kokonaislukumäärä on Kasvua vuoden takaiseen on tällöin yli jäsentä. Uusi Insinööriliitto UIL, Tradenomiliitto TRAL, Suomen Ekonomiliitto SEFE, Akavan Erityisalat ja Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia kasvattivat jäsenmääräänsä lukumäärällisesti eniten. Uusi Insinööriliitto kasvoi myös suhteellisesti eniten, 12 prosenttia. Merkittävin tekijä oli Tietoalan Toimihenkilöiden siirtyminen syksyllä 2011 sen jäsenjärjestöksi. Kaikkiaan 24 akavalaisen liiton jäsenmäärä kasvoi. Kymmenellä liitolla oli hienoista laskua. YKL on yksi näistä, jäsenmäärä pieneni 13 jäsenellä. YKL:ssä oli vuonna 2011 jäseniä Yhä useampi liittyy jo opiskeluaikana Akavalaiset ammattiliitot ovat ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa opiskeleville sekä niistä valmistuneille luonteva järjestäytymisvaihtoehto. Liitot kiertävätkin paljon korkeakouluja ja tekevät itseään tutuksi opiskelijoille. Akavalaisissa liitoissa on yli opiskelijajäsentä, mikä on lähes opiskelijaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Tradenomiliitto ja Suomen Ekonomiliitto kasvattivat opiskelijajäsenmääräänsä eniten. YKL:ssä on opiskelijajäseniä tasan tuhat, kasvua edelliseen vuoteen 11 opiskelijaa. Miesten ja naisten osuus akavalaisista pysyi ennallaan. Naisia on yhä enemmistö, 52 prosenttia. Jäsenistä 56 prosenttia on yksityisen sektorin palkansaajia, julkisella sektorilla työskenteleviä 41 prosenttia ja itsensä työllistäviä 3 prosenttia. YKL:ssä jakauma on: naisia 60,5 % ja miehiä 39,5 %. Jäsenistä 70% työskentelee julkisella sektorilla. Kesäduuni-info vastaa kesätyöntekijöiden kysymyksiin Kesäduuni-info auttaa jälleen kesällä nuoria työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä. Se toimii puhelimitse numerossa tai sähköisen lomakkeen kautta osoitteessa Palvelu löytyy ensimmäistä kertaa myös Facebookista osoitteesta www. facebook.com/kesaduunari. Facebook-sivujen tarkoituksena on erityisesti herättää keskustelua nuorten työsuhdeasioista, ja sivuilla nuoret työntekijät voivat vertailla omia kesäduunikokemuksiaan. Yksityisempää neuvontaa omaan työsuhteeseen liittyen saa puhelimitse tai sähköisen lomakkeen kautta. Puhelinpalvelu on avoinna 24. elokuuta asti maanantaista perjantaihin klo Neuvontaa saa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Akavan vaikutusvallan kasvuun uskotaan Vuoden 2011 Akavan järjestötutkimuksen mukaan palkka- ja työsuhdeturva sekä ansiosidonnainen työttömyysturva ovat merkittävimmät syyt kuulua ammattiliittoon. Turvan lisäksi akavalaiset pitävät jäsenyydessä tärkeinä mahdollisuutta ammatilliseen kehittymiseen, verkostoitumista ja henkilökohtaista apua työelämän ongelmatilanteissa. Akavalaisten mielestä keskusjärjestö on onnistunut edunvalvonnassa viimeisen neljän vuoden aikana selvästi aikaisempaa paremmin. Lisäksi akavalaisten usko oman keskusjärjestön vaikutusvallan kasvuun on noussut. Tämän taustalla on myös liittojen jäsenmäärän kasvu: Akava on maksavissa jäsenissä mitattuna noussut jo toiseksi suurimmaksi palkansaajien keskusjärjestöksi. Lisätietoa akavalaisten liittojen jäsenmääristä: jasenmaarat 10 Ympäristöasiantuntija 2/2012

11 Akavan tasa-arvotavoitteet: kiintiöt pörssiyrityksiin 2018, jos muu ei auta Tarja Arkio, asiantuntija, Akava Korkeasti koulutettujen työelämän tasa-arvon tiellä on kaksi isoa estettä: palkkaerot ja uralla eteneminen. Niiden raivaamiseksi Akavan hallitus hyväksyi maaliskuussa uudet tasa-arvotavoitteet. Korkeasti koulutettujen miesten ja naisten väliset palkkaerot ovat jopa suuremmat kuin muilla palkansaajilla: naiset ansaitsevat vain noin 80 prosenttia miesten palkoista. Palkkaeroa selittää pitkälti sijoittuminen eri aloille ja toimiasemiin. Taustalla vaikuttavat perinteiset koulutusvalinnat eli miehet suuntautuvat teknistaloudellisille aloille ja naiset kasvatus- ja hoiva-aloille. Akavalaisilla aloilla on edelleen myös perusteettomia palkkaeroja. Samassa ja samanarvoisessa tehtävässä työskenteleville miehille ja naisille maksetaan ilman hyväksyttävää syytä erisuuruista palkkaa, vaikka tasa-arvolaki kieltää sukupuoleen perustuvan palkkasyrjinnän. Perusteettomien palkkaerojen suuruus on yleensä 5 14 prosenttia. Erot ovat suurimmat yksityisellä sektorilla. Viime vuosina yleistyneet niin sanotut uudet palkkausjärjestelmät ovat vähentäneet akavalaisten palkkaeroja erityisesti valtiolla työskentelevien ylimmissä vaativuusluokissa, joissa palkkaeroa ei käytännössä enää ole. Tehtävän vaativuutta ja henkilökohtaista suoriutumista korostavat järjestelmät eivät kuitenkaan näytä kaventaneen palkkaeroja keskijohdossa. Esteitä etenemisen tiellä Korkeasti koulutetut miehet ja naiset sijoittuvat työelämään eri tavoin. Miehille tyypillisimpiä ovat yksityisen sektorin erityisasiantuntijatehtävät, naisille kuntasektorin opetusalan erityisasiantuntijatehtävät. Naisia toimii johtotehtävissä miehiä vähemmän, vaikka enemmistö korkeasti koulutetuista palkansaajista on naisia. Eroa selittävät muun muassa koulutusvalinnat, työuran alun ongelmat sekä rekrytointikäytännöt. Korkeasti koulutettujen naisten osuus kaikista johtajista ja ylimmistä virkamiehistä on 32 prosenttia. Sektorikohtainen tarkastelu kertoo, että kunnissa ja valtiolla kyseisissä tehtävissä työskentelevistä jo lähes tai yli puolet on naisia, mutta yksityisellä sektorilla vain vajaa kolmannes. Akava kannustaa pörssiyhtiöitä turvaamaan molempien sukupuolten vähintään 40 prosentin edustuksen hallituksissaan. Mikäli tavoitteeseen ei päästä vapaaehtoisin toimin, kiintiöt on turvattava lailla vuoden 2018 alusta. Ura käynnistyy takkuillen Korkeasti koulutettujen naisten työuran alkua vaikeuttavat määräaikaiset palvelussuhteet ja työttömyys. Joka kolmas kokoaikatöissä olevista alle 35-vuotiaista naisista oli vuonna 2010 määräaikaisessa palvelussuhteessa, miehistä vain noin joka seitsemäs. Naisista joka kolmas oli ollut työtön, miehistä joka neljäs. Korkeasti koulutettujen perhevapaat jakautuvat edelleen epätasaisesti eli päävastuu pienistä lapsista on uransa alkutaipaleella olevilla naisilla. Korkeasti koulutetut miehet eroavat muista työntekijäryhmistä edukseen siinä, että he käyttävät enemmän isyysvapaita. Joka neljäs oli hoitanut lasta kotona vajaat puoli vuotta. Korkeasti koulutetut naiset ovat puolestaan perhevapaiden takia pois työelämästä lyhyemmän ajan kuin muut työntekijäryhmät. Ongelmia esiintyy myös, kun perhevapailta palataan takaisin töihin. Laki turvaa paluun aikaisempaan, sitä vastaavaan tai muuhun työsopimuksen mukaiseen työhön. Silti moni joutuu toiseen, jopa aiempaa vaatimattomampaan tehtävään. Erilaisia kuormitustekijöitä Korkeasti koulutetut kuormittuvat työssään eri syistä. Naiset kokevat miehiä useammin, että omaa työssä jaksamista vaarantaa vakava työuupuminen tai mielenterveyden järkkyminen. Kiusaamisen tai henkisen väkivallan kokeminen on yleisempää kuin miehillä. Miesten työssä jaksamista heikentävät pitkät työpäivät ja työmatkat. Miehet tekevät keskimäärin tunnin enemmän töitä viikossa kuin naiset. 11 Ympäristöasiantuntija 2/2012

12 Tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkisen mukaan raskauteen ja perhevapaisiin perustuva syrjintä on edelleen valitettavan yleistä. TASA-ARVON ASIALLA Jaana Parkkola, Akava Työvaatteiden verovähennysoikeudesta. Sukupuoleen viittaavat tehtävänimikkeet. Tenniskilpailujen palkitsemiskäytäntö. Raskaussyrjintäepäily. Toimitusjohtajan irtisanomisessa. Tässä muutamia otsikoita tasa-arvovaltuutetun viimeaikaisista lausunnoista. Tasa-arvolaki kattaa monia elämänalueita. Aina ei tule edes ajatelleeksi, voisiko jokin arkipäiväinen asia olla tasa-arvon vastainen, koska sehän nyt on aina ollut niin. Tätä ajattelutapaa näkee valitettavan usein myös työelämässä. Suomi on tasa-arvon mallimaa, josta esimerkiksi kansainvälinen lehdistö haluaa mielellään kirjoittaa. Tasa-arvo on aina ollut Suomessa keskeinen arvo. Sen eteen on tehtävä jatkuvasti töitä, jotta voimme tulevaisuudessakin on olla ylpeitä, tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen toteaa. Tasa-arvo-valtuutettu valvoo ja opastaa Tasa-arvolaki astui voimaan vuonna 1987, ja Paavo Nikula valittiin samana vuonna ensimmäiseksi tasa-arvovaltuutetuksi. Koko lainsäädäntö herätti silloin tietynlaista hilpeyttä ja kummeksuntaa. Ihmetystä aiheutti myös, miksi ensimmäinen tasa-arvovaltuutettu oli mies. Kritiikistä huolimatta tasa-arvolain ja valtuutetun alkutaival oli erinomainen, itseään pitkän linjan tasa-arvotyöntekijäksi kuvaileva Mäkinen muistelee. Pirkko Mäkinen iloitsee, että miehet ovat ryhtyneet tuomaan omia oikeuksiaan esiin. Tasa-arvon edistymisen kannalta on myönteistä, että nuoret miehet ovat aiempaa halukkaampia käyttämään perhevapaita. Tasa-arvovaltuutettu on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimiva viranomainen. Mäkisen mukaan tasa-arvovaltuutetun tärkein tehtävä on valvoa tasa-arvolain ja erityisesti syrjintäkiellon noudattamista. Lisäksi valtuutettu antaa tietoa tasaarvolain sisällöstä ja sen soveltamisesta. Mäkinen korostaa, että tasa-arvovaltuutetun toimisto on matalan kynnyksen paikka, jonne voi olla yhteydessä ilman turhan tarkkoja muotoseikkoja. Neuvontapuhelin on auki joka arkipäivä. Lisäksi yhteyttä voi ottaa sähköpostitse ja verkossa olevalla lomakkeella. Lomakepohja antaa hyviä neuvoja miten tilanteessa kannattaa toimia. Ikuisuusongelmina raskaus ja perhevapaat Valtuutetun toimistoon otetaan useimmiten yhteyttä työelämän syrjintätilanteiden takia. Yleisimmät aiheet ovat pysyneet viime vuodet samana: palkkasyrjintä, raskauteen ja perhevapaisiin liittyvät syrjintäepäilyt sekä syrjintä rekrytointitilanteissa. Raskaudesta ja perhevapaista aiheutuvat syrjintäepäilyt ovat jatkuva huolenaiheemme. Tapauksia ilmenee yhä, vaikka syrjinnän kieltävä laki on ollut voimassa jo pitkään, Mäkinen harmittelee. Tyypillisimpiä ovat tilanteet, joissa nainen tulee koeajalla raskaaksi ja työsuhde puretaan tai määräaikaisen palvelussuhteen mahdollinen jatko katkaistaan. Tapauksia ilmenee Mäkisen mukaan erityisesti julkisen sektorin naisvaltaisilla työpaikoilla, kuten kouluissa sekä sosiaali- ja terveysalalla. Liitto tukena Asia ratkeaa usein sillä, että valtuutetun toimistosta soitetaan työnantajalle ja kerrotaan, mitä tasa-arvolaki tilanteesta sanoo. Tämän jälkeen työnantaja yleensä harkitsee uudelleen ja peruu tehdyn päätöksen. Jos ohjeet ja neuvot eivät johda toimenpiteisiin, henkilön on päätettävä, viekö asiaa eteenpäin. Päätöstä auttaa, jos oma ammattiliitto on tukena. Liitosta saa apua neuvotteluihin ja jäsenyys kattaa mahdolliset oikeudenkäyntikulut. Neuvommekin ottamaan yhteyttä liittoon, jos näyttää siltä, että kyseessä on lainvastainen menettely. Aina lainvastaisuutta ei voida osoittaa. Mäkinen kertoo, että esimerkiksi työhönottotilanteissa on joskus vaikea arvioida, onko kyse syrjinnästä. Tilanteen arviointiin vaikuttaa muun muassa se, miten hakijan soveltuvuutta on selvitetty. Lisää naisia johtotehtäviin Naiset suorittavat enemmän korkeakoulututkintoja kuin miehet, 12 Ympäristöasiantuntija 2/2012

URA. Yhteiskunnan ymmärtäjät. Mukana opiskelijaliite! 30 6 askelta etätyöhön 13 Vuorotteluvapaa. EDUNVALVONTA Kollektiivinen edunvalvonta

URA. Yhteiskunnan ymmärtäjät. Mukana opiskelijaliite! 30 6 askelta etätyöhön 13 Vuorotteluvapaa. EDUNVALVONTA Kollektiivinen edunvalvonta MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 3-2014 EDUNVALVONTA Kollektiivinen edunvalvonta ILMIÖ Digitaalisuus murtaa vanhoja toimintatapoja OIKEILLE URILLE Akavalaisten Jäsenedut.fi KLIKKAA LISÄÄ

Lisätiedot

Vahti vaihtuu SPECIAssa. Määräaikaiset työsuhteet. SPECIA ry:n jäsenlehti 4 2012. s.12. Työnteko maistuu opiskelijoille s.8 Palkasta pitää puhua s.

Vahti vaihtuu SPECIAssa. Määräaikaiset työsuhteet. SPECIA ry:n jäsenlehti 4 2012. s.12. Työnteko maistuu opiskelijoille s.8 Palkasta pitää puhua s. www.specia.fi SPECIA ry:n jäsenlehti 4 2012 Vahti vaihtuu SPECIAssa s.12 TEEMA s.4 Määräaikaiset työsuhteet Työnteko maistuu opiskelijoille s.8 Palkasta pitää puhua s.16 4 2012 Pätkätyöt muutakin kuin

Lisätiedot

URA. Arjessa kiinni. 28 Ylös tuolista 12 Vuosilomapalkka. EDUNVALVONTA Johtajasopimukset. ILMIÖ Kirosana yt. OIKEILLE URILLE Miten pukeutua töihin?

URA. Arjessa kiinni. 28 Ylös tuolista 12 Vuosilomapalkka. EDUNVALVONTA Johtajasopimukset. ILMIÖ Kirosana yt. OIKEILLE URILLE Miten pukeutua töihin? MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 2-2014 EDUNVALVONTA Johtajasopimukset ILMIÖ Kirosana yt OIKEILLE URILLE Miten pukeutua töihin? KLIKKAA LISÄÄ www.uralehti.fi Arjessa kiinni 28 Ylös tuolista

Lisätiedot

URA. HR vainuaa hyvän ilmapiirin. 28 Kesälukemista 12 Liiton uusi hallitus. EDUNVALVONTA Työmarkkinatutkimus. ILMIÖ Totuuksia työllisyystilanteesta

URA. HR vainuaa hyvän ilmapiirin. 28 Kesälukemista 12 Liiton uusi hallitus. EDUNVALVONTA Työmarkkinatutkimus. ILMIÖ Totuuksia työllisyystilanteesta MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 2-2015 EDUNVALVONTA Työmarkkinatutkimus 2014 ILMIÖ Totuuksia työllisyystilanteesta KAHDESTA KULMASTA Eri-ikäiset työkaverit HR vainuaa hyvän ilmapiirin

Lisätiedot

4/2008. Anu Kaniin kannustaa: Mukaan järjestötoimintaan UUSI

4/2008. Anu Kaniin kannustaa: Mukaan järjestötoimintaan UUSI 4/2008 Anu Kaniin kannustaa: Mukaan järjestötoimintaan UUSI sisältö 13 Jäsenenä 19 Jäsenyyden mukanaan tuoma turva kiinnostaa myös nuoria jäseniä. Luottamusmiehenä Metso Mineralsissa toimiva Janne Seppälä

Lisätiedot

URA. Hyvinvoinnin. muruset. 28 6 näkökulmaa Ura-lehdestä 35 Valtuusto numeroina. VALOKEILASSA Järjestön ääni Petra Havu

URA. Hyvinvoinnin. muruset. 28 6 näkökulmaa Ura-lehdestä 35 Valtuusto numeroina. VALOKEILASSA Järjestön ääni Petra Havu MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 1-2014 VALOKEILASSA Järjestön ääni Petra Havu EDUNVALVONTA Työmarkkinatutkimus 2013 OIKEILLE URILLE Myötötuntouupuminen KLIKKAA LISÄÄ www.uralehti.fi

Lisätiedot

työnilon VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 5-2011 uni kateissa Työ- ja virkasuhteen erot Liiton nimi muuttuu!

työnilon VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 5-2011 uni kateissa Työ- ja virkasuhteen erot Liiton nimi muuttuu! VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 5-2011 uni kateissa Työ- ja virkasuhteen erot työnilon Vuoden Yhteiskuntatieteilijä saarnaaja Liiton nimi muuttuu! 2 Valtiotieteilijä 5-2011 Pääkirjoitus Ilon

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA

YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA 1/2006 4 15 Työn sankarit Otsonikerroksen paranemisesta ei selkeitä merkkejä 20 Sisältö 3 Puheenjohtajalta 4 Työn sankarit 6 Pätkätyöt eivät ole vähenemään päin 8 Millainen valtio

Lisätiedot

Ympäristöasiantuntija

Ympäristöasiantuntija Ympäristöasiantuntija 3/2013 Kuinka paljon on tarpeeksi: ammattijärjestäjän näkökulma suomalaiseen tavarapaljouteen Työssä viihtyen pidempään työelämässä: henkilökuvassa Kai Myrberg Olipa kerran ympäristöongelma:

Lisätiedot

URA. Puhetta palkoista Perusteet syynissä. 14 Työmarkkinajärjestöjen palkkaratkaisu. 28 187 vaihtoehtoista valtuutettua. EDUNVALVONTA Jäsenkysely 2013

URA. Puhetta palkoista Perusteet syynissä. 14 Työmarkkinajärjestöjen palkkaratkaisu. 28 187 vaihtoehtoista valtuutettua. EDUNVALVONTA Jäsenkysely 2013 MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 4-2013 EDUNVALVONTA Jäsenkysely 2013 ILMIÖ Akateeminen yrittäjyys OIKEILLE URILLE Uraneuvontaa jäsenetuna KLIKKAA LISÄÄ www.uralehti.fi Puhetta palkoista

Lisätiedot

URA. Työpaikoilla tuulee. Odotettavissa kiivas työmarkkinasyksy. Mukana opiskelijaliite!

URA. Työpaikoilla tuulee. Odotettavissa kiivas työmarkkinasyksy. Mukana opiskelijaliite! MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 3-2013 EDUNVALVONTA Syksyllä palkat syyniin VALOKEILASSA Yhteiskunta tarvitsee historiansa OIKEILLE URILLE Muutokset taklataan näyttämöllä KLIKKAA LISÄÄ

Lisätiedot

Työaikoja syytä seurata Tietoisku lomaoikeuksista. Työelämä muuttuu koko ajan

Työaikoja syytä seurata Tietoisku lomaoikeuksista. Työelämä muuttuu koko ajan 3/2013 Työaikoja syytä seurata Tietoisku lomaoikeuksista Työelämä muuttuu koko ajan 22 28 43 sisältö 3.5. numero 3/2013 Kannen kuvassa: Kalle Kiili ja Bari Beshar. Mobira Talkman -puhelin Tekniikan museosta.

Lisätiedot

1/2008. Risto Lassila: Urakeskustelut kannattavat UUSI

1/2008. Risto Lassila: Urakeskustelut kannattavat UUSI 1/2008 Risto Lassila: Urakeskustelut kannattavat UUSI sisältö Pääkirjoitus... 5 Hyvinvoivat tekevät tulosta Uutisia... 6 14 Keravan Wipro korvamerkitsee uudet työntekijänsä jo opiskeluaikana. Kapea-alaisessa

Lisätiedot

6/2010. Susann Härkönen, Kemira: Työ vesilaboratoriossa palkitsee päivittäin

6/2010. Susann Härkönen, Kemira: Työ vesilaboratoriossa palkitsee päivittäin 6/2010 Susann Härkönen, Kemira: Työ vesilaboratoriossa palkitsee päivittäin sisältö 20 22 Tampere tarjosi oivan ympäristön teollisuushistorian ensimmäiselle maailmankonfrenssille. Insinöörit voivat nousta

Lisätiedot

16 Tietotekniikan palvelualan

16 Tietotekniikan palvelualan TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2012 Tietoa. 12 UIL:n palvelut ja jäsenedut esittelyssä. Mikä on yleisin jäsenpalvelusta kysyttävä kysymys? Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 9.11.2011

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA YKSITYINEN SEKTORI. YTN specialaisten asialla sivu 6 Alkaako AKAVAssa uusi aika? sivu 14

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA YKSITYINEN SEKTORI. YTN specialaisten asialla sivu 6 Alkaako AKAVAssa uusi aika? sivu 14 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 2 2007 TEEMANA YKSITYINEN SEKTORI YTN specialaisten asialla sivu 6 Alkaako AKAVAssa uusi aika? sivu 14 pääkirjoitus Jännittävä kesä edessä Vastikään maamme

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN 2 4/2010 Työn jälkeen Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130 201 Logistiikan

Lisätiedot

Tukea, turvaa, etuja

Tukea, turvaa, etuja jäsen+2014 2015 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Tukea, turvaa, etuja www.oaj.fi Nuorten opettajien asialla Tänä keväänä OAJ:n valtuustoon uusina jäseninä valitut Mervi Berg ja Katja Järvinen kannustavat

Lisätiedot

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan Valtiotieteilijä on nyt URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 2-2012 EDUNVALVONTA Eri-ikäiset työyhteisön voimavarana VALOKEILASSA Ilman viestintää ei voi vaikuttaa LANSEERAUS Liitolle uusi nimi

Lisätiedot

URA. Paljosta perillä. Mukana opiskelijaliite! 12 Yhteiskuntasopimus 13 Yhteiskuntatieteilijäpäivät. EDUNVALVONTA Luottamusmiesbarometri

URA. Paljosta perillä. Mukana opiskelijaliite! 12 Yhteiskuntasopimus 13 Yhteiskuntatieteilijäpäivät. EDUNVALVONTA Luottamusmiesbarometri MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 3-2015 EDUNVALVONTA Luottamusmiesbarometri ILMIÖ Opintojen anti tulevaan työelämään KAHDESTA KULMASTA Mentorointiparin kohtaamisia KLIKKAA LISÄÄ www.uralehti.fi

Lisätiedot

Minna Ahola edustaa opiskelijoita. Jäsentyytyväisyys tutkittu. opiskelijat. Sivu 9. Sivu 12

Minna Ahola edustaa opiskelijoita. Jäsentyytyväisyys tutkittu. opiskelijat. Sivu 9. Sivu 12 3 2008 Minna Ahola edustaa opiskelijoita Sivu 9 Jäsentyytyväisyys tutkittu Sivu 12 opiskelijat Tartu hetkeen ja KUMULAan! Toimiiko KUMULA niin kuin sinä haluat? Miten muuttaisit oman ammattijärjestösi

Lisätiedot

Tietoa. 14 Työehtosopimusneuvottelut. 18 Bisnesenkeleitä, Accenture Services Oy:n luottamusmies: Työnantaja ymmärtää, että meistä on myös hyötyä.

Tietoa. 14 Työehtosopimusneuvottelut. 18 Bisnesenkeleitä, Accenture Services Oy:n luottamusmies: Työnantaja ymmärtää, että meistä on myös hyötyä. TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2013 Tietoa. 18 Bisnesenkeleitä, onko heitä? Suomalaisten kasvuyritysten taustalta saattaa löytyä yllättäviä tekijöitä. 14 Työehtosopimusneuvottelut käynnistyvät

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 1 2011. Specialaisesta Akavan puheenjohtaja? 3. Vuosi yliopistouudistuksen jälkeen 14

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 1 2011. Specialaisesta Akavan puheenjohtaja? 3. Vuosi yliopistouudistuksen jälkeen 14 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 1 2011 Specialaisesta Akavan puheenjohtaja? 3 Kevätkokous Kotkassa 13 Vuosi yliopistouudistuksen jälkeen 14 Pääkirjoitus Ostovoimaa vai kilpailukykyä? yöehtosopimusneuvottelut,

Lisätiedot

URA. Tervetuloa työelämä. Mentori auttaa uuden edessä. Valtiotieteilijä on nyt. 28 10 askelta onnistuneeseen uraan 4 Työkenttänä Eurooppa

URA. Tervetuloa työelämä. Mentori auttaa uuden edessä. Valtiotieteilijä on nyt. 28 10 askelta onnistuneeseen uraan 4 Työkenttänä Eurooppa Valtiotieteilijä on nyt URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 3-2012 EDUNVALVONTA SYY valmistautuu uuteen syksyyn ILMIÖ Ay-liike on saavuttanut paljon. Mikä on liikkeen tulevaisuus? OIKEILLE URILLE

Lisätiedot

Tietoa. NAISVOIMAA! Tyttökoodareita ja naisnörttejä. 22 Eläkeuudistus kohahdutti. 18 Opetushallitus. 26 YT-neuvottelut

Tietoa. NAISVOIMAA! Tyttökoodareita ja naisnörttejä. 22 Eläkeuudistus kohahdutti. 18 Opetushallitus. 26 YT-neuvottelut TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2015 Tietoa. 18 Opetushallitus haluaa uudistaa pelialan koulutuksen Suomessa. Miten tehdään maailman parhaat pelintekijät? Sitä on ratkaisemassa vuoden kestävässä

Lisätiedot

Tutkija. VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta. bisnesmiehen puvussa 4-2011. työajan vaikea hallinta. downshifting selviytymisen strategia?

Tutkija. VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta. bisnesmiehen puvussa 4-2011. työajan vaikea hallinta. downshifting selviytymisen strategia? VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 4-2011 työajan vaikea hallinta downshifting selviytymisen strategia? Tutkija bisnesmiehen puvussa Jäsenkysely 2011 tätä mieltä liitosta Yhteiskuntatieteilijä

Lisätiedot

4/2009. Anu Kaniin ja Juhani Tolvanen: Jätä taakse työhuolet ja nauti kesästä

4/2009. Anu Kaniin ja Juhani Tolvanen: Jätä taakse työhuolet ja nauti kesästä 4/2009 Anu Kaniin ja Juhani Tolvanen: Jätä taakse työhuolet ja nauti kesästä sisältö 10 Talven Kannen kuva: Mari Männistö ja kevään yt-neuvottelut seurauk sineen saavat unohtua, kun kesä koittaa. Anu Kaniin

Lisätiedot

RVL. Opiskelua työn ohessa sivu 10 RAUTATIEVIRKAMIES. Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16

RVL. Opiskelua työn ohessa sivu 10 RAUTATIEVIRKAMIES. Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16 RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI 2 2014 Opiskelua työn ohessa sivu 10 Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16 Pääkirjoitus Puheenjohtaja Seppo Juselius 040

Lisätiedot

HEDien hemmottelua ja muita herkkuja s. 9 Navigoi itsesi uudelle uralle s. 9 Suomalainen voitaa hiilijalanjäljen suuruudessa s. 18

HEDien hemmottelua ja muita herkkuja s. 9 Navigoi itsesi uudelle uralle s. 9 Suomalainen voitaa hiilijalanjäljen suuruudessa s. 18 Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 1/2012 kevätkokouksessa nähdään! HEDien hemmottelua ja muita herkkuja s. 9 Navigoi itsesi uudelle uralle s. 9 Suomalainen voitaa hiilijalanjäljen suuruudessa s.

Lisätiedot

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 1 2015

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 1 2015 PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 1 2015 Niko Simola: Katse vaalikautta pidemmälle SIVU 14 Näkymätön näkyväksi SIVU 29 SUUNNITTELIJA TUNTEE TIENSÄ SIVU 10 TEEMANA nuoret aikuiset TUTUSTU

Lisätiedot