Akavan Erityisalojen vuoden 2014 toimintasuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Akavan Erityisalojen vuoden 2014 toimintasuunnitelma"

Transkriptio

1 Akavan Erityisalojen vuoden 2014 toimintasuunnitelma

2 Sisällys Johdanto: Uusi strategia linjaa toimintaa... 4 Edunvalvonta... 5 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 YTN-toiminta... 5 Työehtosopimuksettomien jäsenten edunvalvonta... 6 Akavan Erityisalojen oma sopimustoiminta ja muu yksityissektorin edunvalvonta... 6 Kuntasektorin edunvalvonta... 7 Valtiosektorin edunvalvonta... 8 Kirkon sektorin edunvalvonta... 9 Korkeakoulusektorin edunvalvonta Ammatinharjoittajien ja yrittäjien edunvalvonta Yksilöedunvalvonta Yhteiskunnallinen edunvalvonta ja vaikuttaminen Työlainsäädäntö ja kehittämishankkeet Koulutuspolitiikka Ammatillinen edunvalvonta Elinkeinopoliittinen edunvalvonta Järjestöpoliittinen edunvalvonta Akavassa Aluevaikuttaminen Kansainväliset asiat ja kansainvälinen edunvalvonta Jäsen- ja järjestöpalvelut Jäsenedut Jäsenrekisterin kehittäminen ja tietojen hyödyntäminen Tutkimustoiminta Opiskelijatoiminta Koulutustoiminta Aluetoiminta Viestintä ja markkinointi Viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen ja painopisteet Jäsenviestintä Liiton vaikuttavuus Markkinointi Hallinto ja henkilöstö

3 Hallinto Organisaation ja henkilöstön kehittäminen Liiton henkilöstö Talous Jäsenmaksut ja vakuutukset Hankintasuunnitelma

4 Johdanto: Uusi strategia linjaa toimintaa Akavan Erityisalojen toiminnan painopisteitä ja kehittämistoimia valittaessa vuodelle 2014 on jo alustavasti pyritty ennakoimaan muuttuvan ja päivitettävän liittostrategian vaikutuksia. Akavan Erityisalojen liittostrategiaa on hallitus valmistellut vuoden 2013 aikana ja strategiasta päättää Akavan Erityisalojen syysliittokokous. Liittostrategiassa on sen työstämisvaiheessa nostettu esitys perustehtäväksi ja päämääräksi seuraavat. Liiton perustehtävä olisi: Akavan Erityisalat ja sen jäsenyhdistykset toimivat yhdessä jäsentensä hyvän työelämän ja oikeudenmukaisen palkkauksen puolesta. Liiton päämäärä vuonna 2020 olisi: Me olemme jatkuvasti kehittyvä ja esimerkillisesti toimiva ammattiliitto vahva, vakaa ja vaikuttava. (Tiivistelmä hallituksen strategiaesityksestä on kuviossa 1.) Vuoden 2014 suunnittelussa on tärkeänä pohjana ollut liiton toimiston tuloksekas, asiantunteva ja hyvin tavoitettavissa oleva palvelu liiton jäsenkunnalle päämääränä vahva jäsenpito. Se ja innovatiivinen uusjäsenhankinta ovat liiton kasvun, elinvoimaisuuden ja vahvan talouden perusta myös vuonna Kustannustietoisuus on ollut tärkeä tausta vuoden 2014 toiminnan taloudelliselle suunnittelulle. Liiton menoja kasvattavat liiton oleellisten taustaorganisaatioiden kuten Akavan ja ERKO-työttömyyskassan merkittävästi nousevat jäsenmaksut. Akavan Erityisalojen organisaation kehittämisessä painopiste vuonna 2014 on uudistuvan liittostrategian toteuttaminen ja strategian jalkauttaminen toimintaan. Tämä alkaa vuonna 2014 ja uuden liittostrategian jalkauttamisprosessi suunnitellaan tarkasti vuoden 2014 alkupuolella, kun liiton tavoitteet ja niiden edellyttämät toimenpiteet ovat valmiit. Salla Luomanmäki toiminnanjohtaja Kuvio 1. Esitys Akavan Erityisalojen strategian peruselementeiksi 4

5 Edunvalvonta Yksityissektorin edunvalvonta Akavan Erityisalojen yksityissektorin edunvalvontaa hoidetaan pääsääntöisesti vaikuttamalla vahvasti Akavassa ja sen neuvottelujärjestössä, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:ssä, jonka neuvottelemien työehtosopimusten tai alakohtaisen edunvalvonnan piirissä piirissä on valtaosa jäsenkunnastamme. Liiton yksityissektorin edunvalvontaa ohjaa ja kehittää yksityissektorin neuvottelukunta, jossa esittelijänä toimivat liiton työmarkkinalakimies ja omalla vastuualueellaan yksityissektorin asiamies. Neuvottelukunnan tehtävänä on nostaa esille ja sovittaa yhteen yksityissektorin jäsenistön edunvalvontatarpeita liiton toiminnassa ja vahvistaa samalla jäsenyhdistysten yhteistoimintaa sektorilla. Neuvottelukunta jatkaa oman toimintansa kehittämistä, syventää toimialakohtaista osaamistaan ja käyttää monipuolisesti viestinnän keinoja toiminnassaan. Neuvottelukunta kokoontuu vuoden aikana viiteen kokoukseen ja yhteen suunnitteluseminaariin. Yksityissektorilla jäsenistöä työskentelee noin henkilöä pääosin asiantuntija- ja esimiesammateissa. Koska jäsenistöä sijoittuu käytännössä lähes kaikentyyppisille toimialoille, yksityissektorin keskeisenä haasteena on valita yhdistäviä tavoitteita ja toimintamuotoja erilaisille ammatillisille ja edunvalvonnallisille ryhmille. Moni yksityissektorin jäsenistöstä on Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n työehtosopimusten piirissä. Kolmannella sektorilla työskentelevät ovat monesti Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn sopimusten piirissä. Lisäksi Akavan Erityisalat solmii omissa nimissään joitakin työehtosopimuksia. Työllisyys- ja kasvusopimuksen myötä lähes kaikki työehtosopimukset ovat voimassa koko vuoden Näillä aloilla liiton työt painottuvatkin tällöin kyseisten alojen seurantaan, soveltamiseen, jäsentilaisuuksiin ja mahdolliseen työryhmätyöskentelyyn. Liiton yksityissektorilla toimii myös työehtosopimuksettomien jäsenten asemaa edistävä Sopu-työryhmä. Yksityisen sektorin jäsenistö tarvitsee ja turvautuu merkittävästi yksilöedunvalvonnan palveluihin. Keskeisenä haasteena on edelleen henkilöstöedustusjärjestelmän ja yritysyhdistystoiminnan vahvistaminen muun muassa koulutuksen ja viestinnän keinoin. Liitto jatkaa yksityissektorin työmarkkinatutkimuksen tekemistä ja hyödyntämistä edunvalvonnassaan toimintavuonna. Kysely on osa YTN:n työmarkkinatutkimusta ja -tilastointia. YTN-toiminta Liitto toimii aktiivisesti Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n edunvalvontakentässä. Liiton asiamies-, lakimies-, viestintä- ja assistenttiresursseja kohdennetaan niille aloille, jotka ovat keskeisimpiä liiton jäsenkunnan edunvalvonnan kannalta. Tällaisia aloja ovat mm. järjestösektori ja kaupan ala. Toimintavuonna selvitetään liiton toimintamahdollisuuksia ja kohdennuksia uusillakin aloilla. Samalla pyritään vaikuttamaan siihen, että jäsenistömme tulee paremmin huomioon otetuksi YTN:n edunvalvontatyössä. Sopimusalakohtaisen edunvalvonnan lisäksi liiton edustajat toimivat YTN:ssä mm. neuvottelijoina, kouluttajina ja yritysyhdistysten yhteysasiamiehinä. Lisäksi liitolla on edustus YTN:n hallituksessa sekä työsuojelutiimissä. Työllisyys- ja kasvusopimuksen mahdollisesti toteutuessa lähes kaikki YTN:n solmimat sopimukset ovat voimassa vuoden Kaupan alan ja järjestösektorin ollessa kuitenkin merkittävässä määrin 5

6 työehtosopimusten ulkopuolella, jatkuu näillä aloilla toiminta työehtosopimusten kehittämiseksi ja uusien aikaansaamiseksi. YTN Kaupan ala Kaupan alan taustaryhmätoiminnan tavoitteena on alan järjestäytymisen lisääminen, jäsenistön aktivoiminen sekä luottamusvaltuutettujen ja yritysyhdistysten määrän lisääminen alan yrityksissä. Liitto tarjoaa YTN:n kaupanalalle asiamiehen työpanoksen. YTN Järjestösektori Liitosta toimii YTN:n järjestösektorilla yksityissektorin asiamies alan vastuullisena asiamiehenä. Liitto tarjoaa alalle myös viestintätukea ja sihteeripalveluita. Liiton jäsenyhdistysten jäsenistä noin työskentelee järjestösektorilla, jota pidetään kolmannen sektorin edelleen laajentuessa jäsenkasvun kannalta potentiaalisena alana. Vuoden 2014 aikana jatketaan työtä työehtosopimusten kehittämiseksi, jalkauttamiseksi ja uusien aikaansaamiseksi järjestösektorille. YTN:n tavoitteena on päästä mukaan sopimusosapuoleksi alalla jo oleviin ei-akavalaisiin sopimuksiin ja erityisesti Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry:n sosiaalialan järjestöjen työehtosopimukseen. Alalle on myös tavoitteena saada Palvelualojen työnantajat Palta ry:n kanssa alakohtainen työehtosopimus, johon työnantajat voisivat liittyä liityntäpöytäkirjoin. Jäsenistölle järjestetään vuoden aikana alakohtaisia työsuhdetilaisuuksia sekä panostetaan järjestösektorin luottamusmies- ja luottamusvaltuutettuverkostoon. Työehtosopimuksettomien jäsenten edunvalvonta Liiton yksityissektorin jäsenistä merkittävä osa työskentelee työpaikoilla, joilla ei noudateta mitään työehtosopimusta tai joissa työntekijät ovat jonkin muun kuin akavalaisen työehtosopimuksen piirissä. Tämän ryhmän edunvalvontaa koordinoimaan perustettu yksityissektorin neuvottelukunnan alainen Soputyöryhmä jatkaa toimintaansa vuonna Keväällä 2012 lanseerattua matalan kynnyksen Kysy työstä -toimintamallia jalkautetaan edelleen kiinteäksi osaksi liiton ja jäsenyhdistysten edunvalvontaa. Toimintamallia hyödynnetään osana liiton koulutus- ja aluetapahtumia sekä muita jäsentilaisuuksia ja esille tuodaan erityisesti sopimuksettomien asemaa. Sopimuksettomat jäsenet otetaan vahvasti huomioon liiton viestinnässä ja www-sivuilla sekä jäsenille tarkoitetun sähköisen palvelukanavan kehittämisessä. Vuoden aikana pyritään tuottamaan tälle jäsenkunnalle tietoa myös kohdennetusti hyödyntäen erityisesti Kysy työstä -konseptia. Sopimuksettomille jäsenille suunnatun kyselyn kautta arvioidaan toiminnan vaikuttavuutta ja tarkastellaan tulevaisuuden painopistealueita. Akavan Erityisalat nostaa esille sopimuksettomien jäsenten asemaa myös Akavassa ja YTN:ssä. Toimintavuonna järjestetään sopimuksettomien aiheesta vaikuttajaseminaari. Akavan Erityisalojen oma sopimustoiminta ja muu yksityissektorin edunvalvonta Liiton yksityisen museoalan työehtosopimuksen voimassaoloa jatketaan osana työllisyys- ja kasvusopimusta ainakin kevääseen Neuvottelut kattavavammaksi av-käännöstoimistojen työehtosopimuksesta jatkuvat liitossa vuonna Liiton yrityskohtaiset työehtosopimukset Viittomakielialan Osuuskunta Vian ja Viparoon neuvotellaan alkuvuodesta Liiton tekemät palkkasuositukset ja suositukset työsuhteen ehdoiksi uusitaan keväällä Yksityissektorin jäsenistölle suunnattu koulutus- ja jäsentapahtuma Inspiraatiopäivä järjestetään keväällä 2014 työtä ja työuria -teeman alla. Tätä täydentävät liiton koulutustarjonta ja jäsenyhdistysten kanssa 6

7 järjestettävät yhteiset tapahtumat. Toimintavuonna nostetaan esille työtä ja työuria -teemaa eri muodoissa sopimustavoitteissa, viestinnässä ja koulutuksissa. Yksityissektorin painotuksia 2014 Panostus järjestösektorille sekä YTN:n että oman liiton piirissä. Sopimuksettomilla aloilla työskentelevien jäsenten tukeminen. Uusien työehtosopimusten tulkinta jäsenten ja henkilöstöedustajien tukena. Kuntasektorin edunvalvonta Akavan Erityisalojen kuntasektorin edunvalvontaa hoidetaan pääsääntöisesti vaikuttamalla vahvasti Akavassa ja sen neuvottelujärjestössä, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:ssä. JUKO edustaa jäsenyhdistystemme jäseniä kunta-alan virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa. Akavan Erityisalat on JUKOn jäsen Julkisen sektorin esimiehet ja asiantuntijat JEA ry:n kautta. Liiton kuntasektorin asiamies toimii JUKOn kuntasektorin edunvalvonnasta päättävissä toimielimissä JUKOn kunnan neuvottelukunnassa ja JUKOn hallituksessa. JUKOn kuntasektorin edunvalvontaa valmistellaan KVTES-jaostossa ja neuvottelujen taustaryhmissä mm. palkkaus- ja työaikakysymyksissä. JUKOn kuntasektorin paikallistyöryhmä käsittelee kuntien säästötoimia ja paikallisia sopimuksia, järjestövalmiustyöryhmä kehittää liittojen yhteistä järjestövalmiusorganisaatiota, koulutustyöryhmä koordinoi liittojen luottamusmieskoulutusta. Liiton kuntasektorin asiamies toimii em. ryhmissä ja mm. järjestää ja kouluttaa luottamusmieskoulutusta. Akavan Erityisalojen kuntasektorin edunvalvontaa suunnittelee ja koordinoi kunnan neuvottelukunta, jossa esittelijänä toimii liiton kuntasektorin asiamies. Neuvottelukuntaan kutsutaan tarvittaessa asiantuntijoita liiton toimistosta tai sidosryhmistä. Kuntasektorin edunvalvonnan piirissä on yli liiton jäsentä, joista lähes kaikkiin sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES). Kuntasektorin KVTES-sopimus päättyy ja uusi sopimus neuvoteltiin työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisena lokakuussa 2013 ajalle Sopimuksessa on kaksi jaksoa, joista ensimmäinen on Jälkimmäisen jakson toteutuminen neuvotellaan kesällä Uudelle sopimuskaudelle asetettiin työryhmät kehittämään palkkahinnoittelua ja työaikamääräyksiä. Sopimuskauden keskeinen tavoite on KVTES-sopimuksen palkkausliitteen 2 (sivistystoimi) kehittäminen. Tavoitteet linjataan asianomaisten jäsenyhdistysten kanssa. Kuntasektorin keskeisiä teemoja vuonna 2014 ovat liiton edustamien ammattiryhmien ja jäsenten asema kuntarakennemuutoksissa sekä kuntien palvelurakennemuutoksessa. Kuntien talouden kiristyessä kunnissa käydään todennäköisesti vuonna 2014 yt-neuvotteluja koskien sekä henkilöstön lomautuksia että henkilöston vähentämistä. Yt-neuvotteluja käyvissä kunnissa jäseniä tuetaan yhdessä jäsenyhdistysten kanssa järjestettävillä jäsen- ja luottamusmiestapaamisilla, tiedotuksella sekä työsuhdeneuvonnalla. Liiton edustamien ammattiryhmien työn vaikuttavuutta nostetaan esille jakamalla vaikuttamisaineistoja ja jatkamalla niiden tekemistä. Vaikuttamisaineistoja tehdään keskeisistä ammattiryhmistä niiden edellyttämän koulutustason profiloimiseksi ja näitä ryhmiä koskevien kuntien säästötoimien vastustamiseksi. Luottamusmiesvaalit toimitetaan kunnissa ja kuntayhtymissä keväällä Tavoitteena on saada Akavan Erityisalojen jäsenyhdistysten jäseniä ehdokkaaksi vaaleissa. Tavoitteena on myös lisätä jäsenten tietämystä 7

8 JUKOn luottamusmiesjärjestelmästä. Luottamusmiesten koulutus järjestetään yhteistyössä JEAn, VAKAVAn ja Talentian kanssa. Järjestövalmiuden kehittäminen on edelleen keskeisellä sijalla. Paikkakuntakohtaista järjestövalmiutta valmistellaan yhteistyössä JUKOn kanssa 20 suureen kaupunkiin. Tavoitteena on saada liiton jäsenet kaikkiin paikallisiin järjestövalmiusryhmiin ja tarjota yhteyshenkilöille koulutusta ja ohjeistusta. Liiton omaa kuntasektorin järjestövalmiussuunnitelmaa tarkennetaan Kuntasektorin edunvalvontatiedotus toteutetaan verkkosivujen, Yhteenveto-lehden, yhteisakavalaisen Kuntatiimi-tiedotteen ja uutiskirjeiden avulla. Kuntatiimi-tiedotteesta toimitetaan myös ruotsinkielinen käännös Kommunteamet. Kirjastoalan ammatillisten ja aatteellisten järjestöjen Minerva-yhteistyössä liitto on mukana yhdessä Kuntien asiantuntijat Kumula ry:n kanssa. Yhteistyössä valmistellaan kirjastoalan asemaan ja palkkaukseen liittyviä kannanottoja ja kampanjointia. Tutkimustoiminnassa selvitetään kuntasektorin jäsenten palkkausta ja muita työsuhteen ehtoja koskevia kysymyksiä. Kuntasektorin työmarkkinatutkimus toteutetaan syksyllä Kunnan neuvottelukunta kehittää liiton kuntasektorin edunvalvontaa ja omaa toimintaansa. Neuvottelukunnan kunnan kokousten teemoitukseen kiinnitetään erityistä huomiota toimintavuonna. Tavoitteena on myös neuvottelukunnan työmarkkinatietoisuuden lisääminen ohjeistuksen ja koulutuksen avulla. Neuvottelukunta kokoontuu vuoden aikana seitsemään kokoukseen ja yhteen suunnitteluseminaariin. Neuvottelukunnassa käsittelyssä olevia ja päätökseen tulevia edunvalvonta-asioita käsitellään yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa jo valmisteluvaiheessa. Kuntasektorin edunvalvontatyössä tämä toteutetaan yhteisellä valmistelulla kuntasektorin jäsenyhdistysten edustajista koostuvassa KVTES-taustaryhmässä. Kuntasektorin edunvalvonnan painopisteitä 2014 Jäsenten tukeminen kuntien henkilöstöön kohdentuvissa säästöpaineissa. Jäsenten aktivointi JUKOn luottamusmiesvaaleissa. Jäsenten edunvalvontatietoisuuden lisääminen. Valtiosektorin edunvalvonta Akavan Erityisalojen valtiosektorin edunvalvontaa hoidetaan pääsääntöisesti vaikuttamalla vahvasti Akavassa ja sen neuvottelujärjestössä, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:ssä. JUKO edustaa jäsenyhdistystemme jäseniä valtion virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa. Akavan Erityisalat on JUKOn jäsen Julkisen sektorin esimiehet ja asiantuntijat JEA ry:n kautta. Liiton valtiosektorin edunvalvontaa suunnittelee ja koordinoi valtion neuvottelukunta, jossa esittelijänä toimii liiton valtiosektorin asiamies. Neuvottelukunta kokoontuu noin 8-10 kertaa vuodessa käsittelemään valtiosektorin asioita liiton näkökulmasta. Neuvottelukunta kehittää liiton valtiosektorin edunvalvontaa ja omaa toimintaansa sekä on aloitteellisen JUKOn valtiosektorin edunvalvonnan kehittämisessä. Neuvottelukuntaan kutsutaan tarvittaessa asiantuntijoita liiton toimistosta tai sidosryhmistä. Toimintavuonna neuvottelukunta tiivistää keskusteluyhteyttä ja yhteistyötä liiton hallituksen kanssa. 8

9 Valtiosektorin edunvalvonnan piirissä on noin liiton jäsentä joihin sovelletaan valtion yleistä työ- ja virkaehtosopimusta. Valtion virka- ja työehtosopimus päättyy ja uusi sopimus neuvoteltiin työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisena lokakuussa 2013 ajalle Sopimuskauden ensimmäinen jakso päättyy ja toinen Osana tuloksellista edunvalvontaa JUKOn valtion neuvottelukunta ja keskuslakkotoimikunta järjestävät työtaisteluharjoituksia vähintään kerran vuodessa ja myös virkaehtosopimusneuvottelujen yhteydessä. Vuonna 2014 Akavan Erityisalojen valtion neuvottelukunta osallistuu neuvottelukuntana ao. harjoitukseen. Valtiosektorilla toteutetaan edelleen toimintavuonna merkittäviä muutoksia osana valtion kehittämis- ja tuloksellisuusohjelmaa. Odotettavissa on myös virastojen ja laitosten yt-neuvottelujen jatkuminen, koska virastoille budjetoidut varat ovat osin alimitoitettuja. Liitto järjestää yhdessä JUKOn ja muiden akavalaisten liittojen kanssa tarvittaessa virastojen henkilöstölle tilaisuuksia muun muassa yt-menettelyn vaikutuksista. Liitto toimii aktiivisesti jäsenten etujen puolustamiseksi myös muissa valtion muutoksissa kuten esimerkiksi virastojen yhdistämistilanteissa. Akavan Erityisalat toteuttaa valtiosektorin työmarkkinatutkimuksen toimintavuonna. Työmarkkinatutkimusta hyödynnetään muun muassa neuvottelutavoitteiden laadinnassa ja tiedotuksen suuntaamisessa. Tutkimustuloksia käytetään perusteltaessa jäsenistömme edunvalvontatavoitteita sekä JUKOssa että eri virastoissa käytävissä neuvotteluissa. Vuonna 2014 valtiosektorin neuvottelukunta järjestää yleisen jäsentilaisuuden, jonka tavoitteena on nostaa valtiosektorilla toimivien liiton jäsenyhdistysten jäsenten tietoisuutta edunvalvonnasta, sopimustilanteesta/sopimuksesta. Tavoitteena on myös tarjota tietoa ja tukea työssäjaksamiseen ja muuhun työhyvinvointiin jatkuvien muutosten keskellä. Akavan Erityisalojen verkkosivuille kootaan oman liiton sekä JUKOn valtion neuvottelukunnan materiaalia sekä muuta ajankohtaista valtion edunvalvontaan liittyvää tietoa. Valtiosektorin jäsenten edunvalvontatiedotus toteutetaan Akavan Erityisalojen verkkosivujen, Yhteenvetolehden, yhteisakavalaisen Keppi & porkkana -tiedotteen sekä liiton valtiosektorin uutiskirjeiden kautta. Valtion edunvalvonnan painopisteitä 2014 Jäsenten tukeminen valtion virastojen tuloksellisuus- ja säästöpaineissa. Jäsenten edunvalvontatietoisuuden parantaminen. Uuden virkaehtosopimuksen tulkinta jäsenten ja luottamusmiesten tukena. Kirkon sektorin edunvalvonta Akavan Erityisalojen kirkon sektorin edunvalvontaa hoidetaan pääsääntöisesti vaikuttamalla vahvasti Akavassa ja sen neuvottelujärjestössä, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:ssä. JUKO edustaa jäsenyhdistystemme jäseniä kirkon virka- ja työehtosopimusta koskevissa neuvotteluissa. Kirkon sektorilla työskentelee noin 200 jäsenyhdistystemme jäsentä. Akavan Erityisaloilla on JUKOn kirkon neuvottelukunnassa edustus ja sitä kautta mahdollisuus vaikuttaa jäsenten edunvalvontaan. Kirkon hallintoa tullaan kehittämään palvelukeskusten kautta. Tällöin erityisesti hallinnollista työtä tekevien jäsenten työ- ja toimintaympäristö tulee muuttumaan, mikä tuo haasteita edunvalvontaan. Liitto osallistuu edelleen kirkon tiedotusalan vuotuiseen koulutustapahtumaan yhdessä jäsenyhdistyksensä Viestin kanssa. Liitto tiedottaa tarvittaessa kirkon sektorin jäsenille erillisellä 9

10 jäsentiedotteella erityisesti sopimusneuvotteluista ja -ratkaisusta. Kirkon virka- ja työehtosopimus päättyy Kirkon sektorin edunvalvonnan painopisteitä 2014 Palvelukeskusuudistus ja hallintohenkilöstön asema. Uuden virka- ja työehtosopimuksen tulkinta jäsenten ja luottamusmiesten tukena. Korkeakoulusektorin edunvalvonta Akavan Erityisalojen yliopistosektorin edunvalvontaa hoidetaan pääsääntöisesti vaikuttamalla vahvasti Akavassa ja sen neuvottelujärjestössä, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:ssä. Akavan Erityisalat toimii JUKOssa Julkisen sektorin esimiehet ja asiantuntijat JEA ry:n kautta. JUKO edustaa jäsenyhdistystemme jäseniä yliopistojen työehtosopimusneuvotteluissa. Ammattikorkeakoulupuolella sopimustilanne on hajanainen ja edunvalvonnan painopiste on yksilöedunvalvonnassa. Liiton korkeakoulusektorin työmarkkinaedunvalvonnasta huolehtii korkeakoulutoimikunta, jossa esittelijänä toimii liiton koulutuspoliittinen asiamies. Toimikunnan tehtävänä on vastata yliopisto- ja ammattikorkeakoulusektorin neuvottelutoiminnasta ja edistää jäsenistön tarpeiden huomioon ottamista, viestintää ja jäsenyhdistysten yhteistoimintaa korkeakoulusektorilla. Toimikunta kokoontuu vuoden aikana neljään kokoukseen. Yliopistosektorilla työskentelee noin jäsentä, jotka kuuluvat 11 eri jäsenyhdistykseen. Yliopistot ovat valtiosta erillisiä julkisoikeudellisia laitoksia tai säätiölain mukaisia yksityisoikeudellisia säätiöitä, joiden toimintaa säännellään yliopistolaissa. Työehtosopimustoiminnasta vastaa akavalaisittain Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry ja työnantajapuolta edustaa Elinkeinoelämän keskusliittoon kuuluva Sivistystyönantajat ry. Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen voimassaolo päättyy Koska yliopistot tulivat mukaan työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaiseen neuvotteluratkaisuun syksyllä 2013, työehtosopimuskausi jatkuu suoraan keväällä Toiminta painottuu tällöin tiedottamiseen, uuden sopimuksen tulkintaan ja työehtosopimuksen kehittämiseen liittyvään työryhmätyöskentelyyn. Liiton keskeisenä tavoitteena on parantaa yliopistojen hallinto- ja kehityshenkilöstön asemaa palkkauksellisesti ja edustuksellisesti. Liitto järjestää tarvittaessa yliopistojäsenistölle ajankohtaisista muutoshaasteista kenttätilaisuuden sekä huolehtii sektorikohtaisesta ajankohtaisviestinnästä mm. JUKOn sähköisen Yliote-tiedotteen ja liiton uutiskirjeen kautta. Jäsenistölle tehtävästä työmarkkinatutkimuksesta saadaan pohjaa edunvalvontatoimenpiteille ja sisältöjä viestintään. Liitto vaikuttaa myös toimialan lainsäädännön kehittämiseen ja toimintaedellytyksiin Akavan kannanottojen, Akavan yliopisto-ryhmän ja Akava-Unifin toiminnan kautta. Ammattikorkeakoulusektorilla työskentelee noin 600 jäsentä, jotka kuuluvat 13 eri jäsenyhdistykseen. Ammattikorkeakoulujen jäsenet työskentelevät useiden kunnallisten ja yksityisten työehtosopimusten piirissä. Ammattikorkeakoulu-uudistus 2014 alusta muuttaa voimakkaasti ammattikorkeakoulujen rahoitusta, rakenteita ja koulutussisältöjä. AMK:t tulevat jatkamaan 2014 organisaatioiden ja tehtävien sulauttamista henkilöstövähennyksin. Liitto tukee AMK-jäsenistöä muutostilanteissa yksilöedunvalvonnan palveluin ja sektorikohtaisella ajantasaisella viestinnällä kentän muutoksista. Jäsenistölle järjestetään tarvittaessa AMK-jäsentilaisuuksia, joissa hyödynnetään liiton työmarkkinatutkimusta. Liitto vaikuttaa toimialan lainsäädännön kehittämiseen ja 10

11 alan edellytyksiin ennen muuta Akavan kannanottojen, Akavan AMK-ryhmän ja Akavan Arene-yhteistyön kautta. Liitto jatkaa myös Akavassa tehtävän AMK-sidosryhmäyhteistyön tukemista ja kehittämistä. Korkeakoulusektorin painopisteitä 2014 Yliopistojen hallintohenkilöstön edustuksellisen aseman parantaminen. Ammattikorkeakoulu-uudistus ja jäsenten paikallinen tukeminen muutoksessa. Uusien työehtosopimusten tulkinta jäsenten ja luottamusmiesten tukena. Ammatinharjoittajien ja yrittäjien edunvalvonta Akavan Erityisalojen ammatinharjoittajien ja yrittäjien edunvalvontaa suunnittelee ja koordinoi ammatinharjoittajien ja yrittäjien toimikunta, jossa esittelijänä toimii liiton lakimies. Edunvalvonnan kohderyhmiä ovat päätoimiset ja sivutoimiset ammatinharjoittajat ja yrittäjät, ei-työsuhteiset freelancerit sekä apurahalla työskentelevät jäsenet. Yhteensä näissä ryhmissä on noin 800 jäsenyhdistysten jäsentä. Toimikunta tekee ehdotukset ammatinharjoittajien ja yrittäjien edunvalvontaa koskevista linjauksista ja kannanotoista. Toimintavuoden aikana keskeinen edunvalvonnallinen asia on hankintadirektiivin johdosta tehtävä hankintalain kokonaisuudistus. Toimikunnan toimesta lähetetään jäsenistölle kysely hankintalain toimivuudesta ja tulosten perusteella pyritään vaikuttamaan kansallisen hankintalain valmisteluun ammatinharjoittajien ja yrittäjien näkökannalta. Toimikunta kokoontuu vuoden aikana neljään kokoukseen. Ammatinharjoittajille ja yrittäjille järjestetään kolme koulutustilaisuutta ajankohtaisista asioista jäsenistön toivomusten ja toimikunnan ehdotusten mukaan. Toimintavuoden aikana painopisteenä on yrittäjän työhyvinvointi, josta järjestetään yksi koulutustilaisuus. Toimintavuoden aikana alkaa uusi ESR-ohjelmakausi ( ). Mikäli ohjelmakauden toimintalinjat sen mahdollistavat, haetaan ESR-rahoitusta ammatinharjoittajien ja yrittäjien työhyvinvointia koskevaan hankkeeseen. Lisäksi tehdään hakemus Kelalle ammatinharjoittajille ja yrittäjille suunnatusta ASLAKkuntoutuksesta. Ammatinharjoittajien ja yrittäjien toimikunta jatkaa omaa koulutustoimintaansa järjestämällä Minustako itsenäinen ammatinharjoittaja/yrittäjä -koulutuksia. Koulutusten kohderyhminä ovat liiton palkansaaja- ja opiskelijajäsenet. Koulutukset palvelevat liiton kannalta jäsenpitoa ja ammatinharjoittajajäsenyyden kannalta jäsenhankintaa. Lisäksi jäsenhankinnan suoramarkkinointi toteutetaan EPortin kautta. Toimintavuoden aikana jäsenhankintaa toteutetaan myös osallistumalla Oma Yritys -messuihin muiden akavalaisten liittojen kanssa edellyttäen, että riittävän moni akavalainen liitto osallistuu messuille. Toimintavuoden aikana osana jäsenpitoa tehostetaan tiedottamalla tehostetummin jäseneduista. Lisäksi järjestetään jäsenistölle verkostoitumistilaisuus. Akavan Erityisalojen ammatinharjoittajien ja yrittäjien edunvalvontaan vaikutetaan Akavan kautta sekä elinkeinopoliittisen toimikunnan EPOn että ammatinharjoittajien ja yrittäjien työryhmän toimintaan osallistumalla. Ammatinharjoittajien ja yrittäjien edunvalvonnan painopisteitä 2014 Vaikuttaminen hankintalain kokonaisuudistukseen. 11

12 Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työhyvinvoinnin parantaminen. Yksilöedunvalvonta Akavan Erityisalojen tarjoama yksilöedunvalvonta, työsuhdeneuvonta ja oikeudellinen apu erimielisyystilanteissa ovat jäsenistön erityisen paljon arvostamia palveluita. Maan taloudellinen tilanne ja yritysten sekä julkisen puolen säästöpaineet yt-neuvotteluineen heijastuvat suoraan jäsenistön edunvalvontatarpeisiin ja ratkaisevat lopulliset painotukset yksilöedunvalvonnassa. Uudet työ- ja virkaehtosopimukset lisäävät sopimustulkintoihin liittyvän neuvonnan tarvetta. Liiton yksilöedunvalvontaa hoitavat viisi lakimiestä ja neljä asiamiestä. Toimeksiannot jaetaan työnantajasektoreittain, jolloin yksityisestä sektorista vastaavat kolme lakimiestä ja asiamies sekä julkisesta sektorista kaksi lakimiestä ja kolme asiamiestä. Yksilöedunvalvonnan tavoitettavuutta parannetaan toimintavuonna puhelin- ja sähköpostipalvelua kehittämällä. Yhteydenottojen määrän arvioidaan kuukausitasolla olevan noin 800. Jäsenyhdistyksille toimitetaan vuosittain yhteenvetotietoa yksilötason edunvalvonnan jutuista. Liiton asiamiehet ja lakimiehet kouluttavat jäsenistöä säännöllisesti ajankohtaisista yksilöedunvalvonnan aiheista. Jäsenistölle tarjottava palkkaneuvontaa tukeva järjestelmä, ns. palkkapuntari uusitaan vuoden 2014 aikana. Ulkopuolisen kumppanin tuottamat urapalvelut täydentävät osaltaan jäsenen yksilöedunvalvonnasta saamaa palvelua. Liiton verkkosivustolle, erityisesti syksyllä 2013 avautuvalle, kirjautumisen takana olevalle jäsensivustolle tuotetaan liiton lakimiesten toimesta oikeudellisia sisältöjä työelämän edunvalvonta-aiheista. Yhteiskunnallinen edunvalvonta ja vaikuttaminen Työlainsäädäntö ja kehittämishankkeet Työelämän ajankohtaisiin lainsäädäntö- ja kehittämishankkeisiin Akavan Erityisalat vaikuttaa ennen muuta keskusjärjestö Akavan kautta. Myös neuvottelujärjestöjen, JUKOn ja YTN:n kautta sekä liiton omien kannanottojen avulla nostetaan esille jäsenkunnalle tärkeitä työelämäkysymyksiä. Merkittävät työelämäkysymykset pohjautuvat voimassa olevaan hallitusohjelmaan ja ne valmistellaan kolmikantaisesti. Mahdollinen työllisyys- ja kasvusopimus sekä siihen liittyvä Suomen hallituksen rakennepoliittinen ohjelma nostaa yhteiskunnalliseen valmisteluun lukuisia työelämää koskevia lainsäädäntöhankkeita ja selvitystöitä vuodelle Akavan Erityisalat nostaa esille jäsenistön edunvalvontatarpeita ja pyrkii vaikuttamaan valmistelutyöhön mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Liitolle keskeisiä teemoja ovat mm. korkeakoulutettujen alipalkkakysymykset, määräaikaisiin työsuhteisiin liittyvät haasteet, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, työaikajoustot sekä työhyvinvointi asiantuntija- ja esimiestyössä. Liitto huolehtii viestinnän keinoin myös siitä, että jäsenistö saa ajoissa tietoa voimaantulevista lakimuutoksista Merkittävänä työelämäaiheena 2014 tulee olemaan työurien jatkamistoimenpiteet ja työeläkejärjestelmän uudistaminen. Toimintavuoden syksyllä liitto valmistautuu edunvalvonnallisilla teemoilla keväällä 2015 pidettäviä eduskuntavaaleja varten. Akavan Erityisalat osallistuu Akavan toimielinorganisaatiossa olevien liiton edustajien kautta Akavan vaikuttamis- ja edunvalvontatyöhön. Vuonna 2014 merkittäviä asioita tulevat olemaan Akavan hallitusohjelmatavoitteiden valmistelu kevään 2015 eduskuntavaaleihin. Lisäksi Akavassa valmistellaan 12

13 uusia keskusteluasiakirjoja mm. aiheesta: Hyvinvointiyhteiskunta 2018, julkisen sektorin rakenne ja toimivuus. Myös keskusteluasiakirja koulutuspolitiikkaan on työn alla vuonna Akavan Erityisalat seuraa ja valmistautuu Akavan kautta myös EU-vaalien lähtötavoitteisiin ja keskusteluun. Vuonna 2014 on suunniteltu myös Akavan kuluttaja- ja yhteiskuntavastuuprofiilin vahvistamista ja tässäkin on tärkeää saada kuuluviin myös Akavan Erityisalojen jäsenkunnan näkemykset. Yhteiskunnallisen edunvalvonnan tavoitteita ja linjauksia valmistellaan tarpeen mukaan Akavan Erityisaloissa hallituksessa ja liiton eri neuvottelukunnissa ja toimikunnissa. Koulutuspolitiikka Akavan Erityisalat edustaa Akavassa jäsenryhmiään koulutuspoliittisissa kysymyksissä. Koulutuspolitiikkaa koordinoi Akavassa hallituksen alainen koulutus- ja työvoimapoliittinen toimikunta, jossa Akavan Erityisaloilla on edustus. Liiton koulutuspoliittinen asiamies tapaa vuoden aikana myös tärkeimmät sidosryhmät. Akavan Erityisalojen jäsenyhdistysten edustamien alojen kannalta merkittäviä kysymyksiä vuonna 2014 ovat mm. lykkääntynyt korkeakoulujen opiskelijavalintauudistus ja ammattikorkeakoululain uudistusten täytäntöönpano. Koko ammattikorkeakoulukenttä on vahvasti muuttunut rahoituksen, rakenteiden ja lainsäädännön osalta. Akavan Erityisalat jatkaa myös vuonna 2014 akavalaisessa yhteistyössä tehtävää toimintaa, jonka tavoitteena on vahvistaa ja syventää suhteita ammattikorkeakoulu- ja yliopistokentän toimijoihin, mm. rehtoreihin yhteisjärjestöjen Arenen ja Unifin kautta. Maan hallituksen rakenneohjelmassa on myös muita jäsenistöllemme tärkeitä hankkeita. Muutoksia ovat hakijasuman mahdollinen purkaminen tietyille aloille sekä opintoaikojen lyhentäminen muun muassa opintotukikannustimien myötä. Useita alojamme koskettaa osin ristiriitaisesti myös esitys kelpoisuusvaatimusten alentamisesta; tämä parantaa alemman korkeakoulututkinnon ja huonontaa ylemmän korkeakoulututkinnon kelpoisuutta työmarkkinoilla. Koulutuksen maksullisuuskeskustelu noussee esille myös toimintavuonna. Akavan Erityisalojen sisällä koulutuspolitiikan koordinointia selkeytetään. Tämä merkitsee myös vastuiden selkeyttämistä liiton ja jäsenyhdistysten kesken. Ennakoivaa raportointia kehitetään muun muassa koulutuspoliittisen asiamiehen kuukausikatsauksen avulla sekä aktivoimalla jäsenyhdistyksiä. Myös lausuntokäytäntöä uudistetaan. Ammatillinen edunvalvonta Jäsenistön ammatillisesta edunvalvonnasta vastaavat ensi sijassa jäsenyhdistykset. Toimialakohtaista yhteistyötä lisäämällä ammatillista edunvalvontaa syvennetään toimintavuonna sosiaali- ja terveyspalvelualoilla ja järjestösektorilla. Akavan Erityisaloilla on edustus Akavan sosiaali- ja terveyspoliittisessa toimikunnassa sekä Kulttuuripoliittisen ohjelman seurantaryhmä Akavan Erityisalojen oma sosiaali- ja terveyspoliittinen ryhmä (soterpo) toimii taustaryhmänä liiton edustajalle Akavan sosiaali- ja terveyspoliittisessa työryhmässä. Liiton oman soterpo-ryhmän tarkoituksena on koordinoida liiton edustamien eri ammattialojen edunvalvontaa sosiaali- ja terveysalalla ja luoda mahdollisuus eri ammattiryhmien yhteisille toimille. Ryhmässä ovat mukana ammattialaa edustavat jäsenyhdistykset. Akavan Erityisalojen piirissä toimii myös järjestösektorin ammatillinen ryhmä. Elinkeinopoliittinen edunvalvonta Akavan Erityisalojen elinkeinopoliittista edunvalvontaa hoidetaan pääsääntöisesti vaikuttamalla Akavan kautta liiton edustamien alojen yleisiin toimintaedellytyksiin. 13

Edunvalvonta SPECIAssa

Edunvalvonta SPECIAssa 5.2016 Edunvalvonta SPECIAssa SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 1 SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 2 Päätöksenteko SPECIAssa ja edunvalvonnan organisaatio SPECIAn

Lisätiedot

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus Jäsenet Arvot Toiminta- ajatus Visio Tavoitteet 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 2 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 3 Suurin osa jäsenistä on tekniikan tai luonnontieteiden yliopistollisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS 2014 Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Elokuu 2011 Tiedätkö kuka sinua edustaa työpaikalla vai edustaako kukaan? Luottamusmies

Lisätiedot

Yhteenveto Toteutus Tulokset. Tietoa vastaajista. Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut

Yhteenveto Toteutus Tulokset. Tietoa vastaajista. Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut Yhteenveto Toteutus Tulokset Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut Tietoa vastaajista @TEK_akateemiset Työelämän edunvalvonnassa vastaajat nostavat

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta Ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehdoista

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä?

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä? MITÄ HYÖDYN OAJ:n jäsenyydestä? Miksi kannattaa olla ammattijärjestön jäsen? Konkreettiset taloudelliset jäsenedut on jokaisen helppo ymmärtää, mutta mitä muuta jäsenmaksulla saa? OAJ:n tärkein tehtävä

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Arene ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Riitta Rissanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Toimintasuunnitelma 2015 Edunvalvonta Strateginen

Lisätiedot

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto tuloksista Taustamuuttujat: Ikä Taustamuuttujat: Jäsenlaji Taustamuuttujat: Työtilanne Jäsenpalvelut ja -edut J1. Miten hyödyllisenä pidät TEKin

Lisätiedot

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Tellervo Tarko, AMKE ry Mikä on AMKE? Mikä on järjestö Ihmisten yhteenliittymä, joka on organisoitunut

Lisätiedot

Akavan Erityisalat. Toiminnan päälinjat 2015

Akavan Erityisalat. Toiminnan päälinjat 2015 Akavan Erityisalat Toiminnan päälinjat 2015 Sisällys Akavan Erityisalojen liittostrategian tavoitteet toimintaa ohjaamassa 2015... 3 Aloitteellinen ja tuloksellinen edunvalvonta... 4 Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA

Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA

Lisätiedot

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon!

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon! Osaaja tekee. Shutterstock Liity Verovirkailijain Liittoon! Verovirkailijain Liitto tukenasi työelämässä VISIO Verovirkailijain Liitto on Verohallinnon suurin ja vaikuttavin henkilöstöjärjestö, joka neuvottelee

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa:

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: JOHTAJASOPIMUS Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: 1. Kuntayhtymän johtaminen Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry Sisältö Liiton tunnettuuden lisääminen Lausunnot ja kannanotot Edustaminen Julkaisutoiminta Rekisterit Markkinointi Tapahtumat

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 25 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välillä virastoerän

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

NEUVOTTELUTULOS. Helsinki xx.yy.2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. LIITE neuvottelutulos

NEUVOTTELUTULOS. Helsinki xx.yy.2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. LIITE neuvottelutulos NEUVOTTELUTULOS Energiateollisuus ry, Ammattiliitto Pro ry sekä Suomen Konepäällystöliitto ry ovat 21.10.2013 saavuttaneet neuvottelutuloksen keskusjärjestöjen 30.8.2013 solmiman työllisyys- ja kasvusopimuksen

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA TEHY OPISKELIJAT ON OIKEUS KUULUA TEHYYN Tehy on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto. Jäseninä voivat olla kaikki alan tutkinnon suorittaneet sekä alaa opiskelevat toisesta asteesta korkeakoulututkintoon

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain valiokunta

Kansainvälisten asiain valiokunta Mietintö 1 (5) Kansainvälisten asiain valiokunta Rauhantyö, kansainvälinen solidaarisuus ja ay-oikeudet Esitykset 4.1.1 4.1.14 Liitto vaikuttaa asevarustelukehitykseen ja rauhantyöhön kansainvälisissä

Lisätiedot

Toimikunnassa tulee olla edustettuna asiantuntemusta yhteiskuntapolitiikasta sekä yksityisen ja julkisen sektorin sopimustoiminnasta.

Toimikunnassa tulee olla edustettuna asiantuntemusta yhteiskuntapolitiikasta sekä yksityisen ja julkisen sektorin sopimustoiminnasta. Liite: ohjesäännöt TYÖELÄMÄN TOIMIKUNTA Toimikunnassa tulee olla edustettuna asiantuntemusta yhteiskuntapolitiikasta sekä yksityisen ja julkisen sektorin sopimustoiminnasta. Tehtävät: - tuoda yhteiskuntapolitiikkaa

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 2. EDUNVALVONTA 2.1 Neuvottelutoiminta 2.2 Asiantuntijatyö 2.3 Esimiestyö ja johtaminen 2.4 Työttömät ja työttömyysuhan alaiset jäsenet 2.5 Opiskelijoiden

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste,

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, 8.4.2014 Pro on Yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista: suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n

Lisätiedot

Alumnitoiminnan organisointi - työelämän näkökulma

Alumnitoiminnan organisointi - työelämän näkökulma Alumnitoiminnan organisointi - työelämän näkökulma Alumnitoiminnan organisoituminen - valtakunnallinen alumnikoulutus 3.11.2010 Tampereella Johanna Tuovinen, asiamies Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomi-,

Lisätiedot

Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa

Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa EK-foorumi, Oulu Satu Ågren Esityksen sisältö Oppisopimuskoulutusta yksilöllistyviin ja eriytyviin tarpeisiin Oppisopimuksen kehittäminen ammatillisen koulutuksen reformissa

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

VALTUUSTO 2010/SYYS LIITE

VALTUUSTO 2010/SYYS LIITE VALTUUSTO 2010/SYYS LIITE Hyväksytty valtuuston kokouksessa 24.11.2010 AKIN VIESTINTÄSTRATEGIA VUOSIKSI 2011-2014 Viestintästrategian on valmistellut AKIn hallituksen asettama viestintätyöryhmä, johon

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 KOULUTUSOHJELMA 2015 1 (8) NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 Nousu tarjoaa jäsenilleen ja luottamustoimisille monipuolista ja innoittavaa koulutusta! Arkena työajalla tapahtuva koulutus on palkallista.

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten palkkoja ei koroteta vuonna 2017. Teatterialan

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 JOHDANTO Työnantaja ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat valmistelleet yhteistyössä Karkkilan kaupungin yhteistoimintasopimuksen selkeyttääkseen yhteistoiminnan

Lisätiedot

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku Vaikuttamisen ABC Case STTK Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä 28.9.2014 Turku Mikä STTK? Palkansaajakeskusjärjestö Tehtävänä parantaa toimihenkilöiden taloudellista ja henkistä hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Liiton strategia Karoliina Öystilä

Liiton strategia Karoliina Öystilä Liiton strategia 2017-2027 15.10.2016 Karoliina Öystilä Liitto-kokonaisuus Jäseniä 34 000 Ammattiosastoja 69 Aluejärjestöjä 7 Liiton toiminnan kulmakivet SEL Työehtosopimukset Järjestäytyminen Alan työpaikat

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen työterveyslääkäriyhdistys 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Katri Tiitola 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

sosiaalialan menestystekijä

sosiaalialan menestystekijä sosiaalialan menestystekijä Osaaminen, vuorovaikutus, tahto. {Osaaminen on tietoa, taitoa ja oikeaa asennetta.} Ammattijärjestö Talentia edistää jäsentensä urakehitystä vaikuttamalla sosiaalialan lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Akava ry. Yleisesitys

Akava ry. Yleisesitys Akava ry Yleisesitys Menestystä ja turvaa yhdessä Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 jäsenjärjestöä, joissa on noin 610 000 jäsentä. Jäsenyys akavalaisessa jäsenjärjestössä

Lisätiedot

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista KOULUTUSOHJELMA 2017 1 (6) KOULUTUS VUONNA 2017 - Nousu-liiton koulutus perustuu pitkälti henkilöstöedustajille suunnattuihin koulutuksiin. Osa koulutuksista on työaikana suoritettavaa yhdessä työnantajaliiton

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5 AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2016 Sivu 1 (5) AY- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN KOULUTUS 2016 Viestintäalan toimihenkilöt ja tekniset toimihenkilöt Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot