PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Hallitus 3 /

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Hallitus 3 / 2014 46"

Transkriptio

1 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Hallitus 3 / KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone, Pelkosenniemi OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Pelkosenniemi Hietala Eija Honkanen Heikki Kiemunki Sari-Anne Tervo Jari Savukoski Ahola Merja Kilpimaa Kari Pääkkö Mervi Savukoski Jouko varapuheenjohtaja Karvonen Tuovi puheenjohtaja Muut osallistujat Kouri Heikki Reinvuo Ulla Mustonen Hilkka Hakala Merja Nurmi Hanna johtava lääkäri toimistonhoitaja/sihteeri vs. johtava hoitaja/sihteeri vastaava hammaslääkäri ympäristöterveysjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Sari-Anne Kiemunki Ulla Reinvuo KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pelkosenniemi / Savukoski Heikki Honkanen Tuovi Karvonen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka klo 8 16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi Todistaa Ulla Reinvuo, toimistonhoitaja

2 KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ 47 Hallitus NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN Hall 37 Kuntayhtymän hallituksen kokouksessa on kunkin jäsenkunnan valitsemilla jäsenillä niin monta ääntä kuin kunnalla on varattuja sairaansijoja terveyskeskuksessa. Kunkin kunnan valitsemilla jäsenten äänimäärä jakautuu heistä saapuvilla olevien kesken tasan (perussopimus 7 ). Jäsenkunnat ovat perussopimuksen hyväksymisen yhteydessä vahvistaneet sairaansijojen lukumääräksi 24. Jäsenkuntien valitsemat jäsenet toimikaudeksi Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Pelkosenniemi 12 ääntä 12 sairaansijaa Hietala Eija 3 4 Salmela Janni Honkanen Heikki 3 4 Poikela Marko Kiemunki Sari-Anne 3 4 Mäntylä Raili Tervo Jari 3 Keto-Tokoi Arto 12 ääntä Savukoski 12 ääntä 12 sairaansijaa Ahola Merja 3 6 Hirvasaho Katja Kilpimaa Kari 3 Lakela Juhani Pääkkö Mervi 3 6 Karvonen Tuovi Savukoski Jouko 3 Peltola Jorma 12 ääntä Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi.

3 KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ 48 Hallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hall 38 Hallituksen päätöksen mukaan kokouskutsu on lähetettävä seitsemän päivää ennen kokousta. Määräyksestä voidaan poiketa, jos asian erityinen kiireellisyys sitä vaatii. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty hallituksen jäsenille ja asioiden esittelijöille Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. KuntaL 58. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Hall 39 Pöytäkirja voidaan tarkastaa toimielimen päättämällä tavalla; joko heti tai seuraavassa kokouksessa taikka tavallisesti kahden kullakin kerralla valitun jäsenen toimesta. KuntaL Hallitus valitsee jäsenistään kaksi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina, valittiin Heikki Honkanen ja Tuovi Karvonen.

4 KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ 49 Hallitus SUUHYGIENISTIN VAALI Hall 40 Vastaava hammaslääkäri: Suuhygienistin toimi on ollut haettavana kesästä 2013 alkaen. Suuhygienisti Satu Heikkinen hakee saapuneella hakemuksella avointa 50 % suuhygienistin tointa. Hän esittää palkkatoiveekseen 2100 /kk tehtäväkohtaista palkkaa 50 % suuhygienistin toimesta. Kokoaikaisen suuhygienistin tehtäväkohtainen palkka on 2256,42 /kk. Lisäksi hallitus on hyväksynyt 40 tarkistuksen tehtäväkohtaisiin peruspalkkoihin uutta henkilöä palkattaessa. Heikkinen on valmis tulemaan vain toistaiseksi voimassaolevaan toimeen, ei määräaikaiseen. Hakemus liitteineen on nähtävänä kokouksessa. Hallitus valitsee suuhygienisti Satu Heikkisen osa-aikaiseen (50 %) suuhygienistin toimeen sillä ehdolla, että hakija hyväksyy tehtäväkohtaiseksi palkakseen 50 % 2296,42 eurosta kuukaudessa. Hallitus yksimielisesti valitsi suuhygienisti Satu Heikkisen osaaikaiseen (50 %) suuhygienistin toimeen sillä ehdolla, että hakija hyväksyy tehtäväkohtaiseksi palkakseen 50 % 2296,42 eurosta kuukaudessa.

5 KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ 50 Hallitus VASTAUS LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTON SELVITYSPYYNTÖÖN Hall 41 Vastaava hammaslääkäri: Lapin aluehallintoviraston on pyytänyt Pelkosenniemen- Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän hallitusta antamaan selvityksensä terveyskeskuksen välittömästä yhteydensaannin toteutumisesta sekä suun terveydenhuollon hoitoon pääsystä ja hoitoon pääsyn odotusaikojen julkaisemisesta internetissä. Selvityksessä tulee ilmetä ainakin seuraavat asiat: 1. Selvitys välittömän yhteydensaannin toteutumisesta ja yhteydensaantia koskevan omavalvonnan toteutumisesta (mm. miten terveyskeskus seuraa yhteydensaantia, kenen vastuulla seuranta on, miten havaittuihin puutteisiin reagoidaan) 2. Selvitys suun perusterveydenhuollon odotusajoista 3. Selvitys perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon hoitoon pääsyn odotusaikojen julkaisematta jättämisestä ja toimenpiteistä asian korjaamiseksi Selvitys tuli toimittaa Lapin aluehallintovirastolle viimeistään Vastaava hammaslääkäri ja johtava hoitaja ovat antaneet Lapin aluehallintovirastolle vastauksen, jossa on todettu mm: - Hammashuolto on vastannut maaliskuun 2014 Webropol kyselyyn hoitoon pääsystä klo 7:48:51 (tuloste vastauksesta liitetty Aviin menevään kirjeeseen). Hammashuollossa on aikaisemmin ollut potilasohjelmistona Helmi, josta ei ole Avo- Hilmo tietoja saatu lähetettyä. Keväällä 2014 ohjelmisto vaihdettiin WinHit ohjelmistoksi. Automaattinen AvoHilmo tiedonsiirto hammashuollon osalta alkoi Välitön yhteydensaanti ja yhteydensaantia koskeva omavalvonta - Terveyskeskuksessa harkittiin vuonna 2012 operaattoriseurantaan siirtymistä. Tällöin selvitimme asiakaskyselyin sekä puhelimessa että kirjallisesti miten asiakkaat kokevat yhteydensaannin eri toimipisteisiin toimivan. Asiakkaat kokivat yhteydensaannin pelaavan hyvin. - Operaattoriseurannan todettiin olevan kallista. Päädyimme vielä jatkamaan ilman operaattoriseurantaa ja aloitimme samalla omavalvonnan.

6 KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ 51 Hallitus Vastaus Lapin aluehallintoviraston selvityspyyntöön - Omavalvontaa suoritetaan puhelinkyselyinä sekä kyselykaavakkeilla. Ajanvarauksessa kysytään kaikilta soittajilta kerran kuussa, monennellako soittokerralla pääsi läpi ja joutuiko odottamaan yli yhden minuutin. Puhelimien tiedoista tarkistetaan päivän lopuksi, montako puhelua on tullut ja kuinka monta niistä on vastattu. Lääkärin ja hammaslääkärin vastaanottojen odotustiloissa asiakkailla on mahdollista täyttää yhteydensaantia koskeva kyselykaavake (liitetty Avin kirjeeseen). Johtava hoitaja purkaa vastaukset kerran kuussa. Ongelmiin puututaan tarvittaessa. Kaikki seurantatiedot kirjataan. - Ajanvarauksen toimintaa valvovat johtava hoitaja ja vastaava hammaslääkäri omilla tulosalueillaan. - Jos havaitaan puutteita, toimintoja kehitetään tilanteen mukaan. Suun terveydenhuollon odotusajat - Hammashuollossa kiireellinen hoito annetaan samana päivänä. - Kiireettömässä hoidossa o potilas, jolla onselkeitä oireita, mutta ei päivystyksellistä hoidontarvetta, saa ajan kolmen päivän sisälle o potilas, jolla on lieviä oireita, saa ajan keskimäärin 14 vuorokauden sisälle o oireettomat potilaat ja säännöllisessä hoitosuhteessa olevat potilaat saavat ajan tarkastukseen kahden kuukauden sisällä o potilasjonoja ei ole Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon hoitoon pääsyn odotusaikojen julkaiseminen - perusterveydenhuollon odotusajat löytyvät internet-sivuilta osoitteesta: sekä - sote-palvelut terveyskeskus - hammashuollon odotusajat löytyvät nykyisin internet-sivuilta osoitteesta: pisteet sekä sote-palvelut hammashuolto ajanvaraus ja toimipisteet - Hammashuollon odotusajat löytyvät myös toimipisteiden odotustiloissa olevista Hammashuollon info kansioista. - Kaikki tiedot päivitetään neljän (4) kuukauden välein. Hallitus merkitsee Lapin aluehallintovirastolle annetun vastauksen tiedoksi. Hallitus merkitsi Lapin aluehallintovirastolle annetun vastauksen tiedoksi. Hallitus

7 KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ 52 SÄHKÖISEN MYYNTILASKUTUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO Hall 43 Toimistonhoitaja: Useat yhteistyökumppanit ja julkisyhteisöt ovat siirtyneet vastaanottamaan laskuja ainoastaan verkkolaskuina. Kuntayhtymällä ei ole vielä käytössä taloushallinnon ohjelmistossa myyntilaskutuksen verkkolaskumahdollisuutta. Ohjelmatoimittaja CGI on tarjonnut Pro Economica -ohjelmaan päivitystyöt myyntilaskuaineiston toimittamisesta sähköisinä määrittelytyöt ja toimitusmaksut n (alv 0). Toiminta vaatii myyntilaskujen välityspalvelun perustamisen, 1500 (alv 0), sekä sen jälkeisen jatkuvan palvelun myyntilaskujen välittämiseen sähköisinä tai tulostettavina laskuina. Kuukausittain peritään käyttömaksu, 20, ja lisäksi välitetystä laskusta, alkaen 0,26 /kpl. Potilashallintojärjestelmien tuottamien laskujen verkkolaskutus on mahdollista ottaa käyttöön ns. laskutusputken kautta. Tällä hetkellä pääosa potilaista saa laskun käyntinsä yhteydessä paperisena. Potilaslaskutuksen liittymien lisääminen sähköiseen laskutukseen on arvioitu ohjelmatalossa 4,5 asiantuntijatyöpäivän mukaan, jolloin kustannukset käyttöoikeus ja toimitusmaksuineen ovat n (alv 0). Kuukausittain peritään käyttömaksu, 35, ja lisäksi välitetystä laskusta, alkaen 0,26 /kpl. Hallitus 1. hoitaa potilashallintojärjestelmien tuottaman laskutuksen vielä toistaiseksi entisin menetelmin paperilaskuina 2. hyväksyy CGI:n tarjouksen myyntilaskujen välityspalvelun käyttöönotosta yritysasiakkaille ja julkisyhteisöasiakkaille vuoden 2015 alusta. Hallitus 1. hoitaa potilashallintojärjestelmien tuottaman laskutuksen vielä toistaiseksi entisin menetelmin paperilaskuina 2. hyväksyi CGI:n tarjouksen myyntilaskujen välityspalvelun käyttöönotosta yritysasiakkaille ja julkisyhteisöasiakkaille vuoden 2015 alusta.

8 KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ 53 Hallitus LAUSUNNON ANTAMINEN LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAAN Hall 44 Johtava hoitaja: Lapin sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkunnilta lausuntoa toiminta- ja taloussuunnitelmaa varten. Jäsenkunnat ovat delegoineet lausunnon antamisen kuntayhtymälle ja ovat pyytäneet, että lausunto saatetaan kunnanhallituksille tiedoksi. Sairaanhoitopiirille lausunto tulisi antaa viimeistään Uusi terveydenhuoltolaki astui voimaan Laki toi merkittäviä muutoksia terveydenhuollon toimintojen järjestämiseen. Yhtymävaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti vuoden 2014 alusta lähtien Lapin sairaanhoitopiiriin ensihoito on tuotettu sairaanhoitopiirin omana toimintana. Terveydenhuoltolaki velvoittaa sairaanhoitopiiriä organisoimaan ensihoito niin, että keskenään vertailukelpoisia alueita (riskialueluokat) kohdellaan yhdenvertaisesti sekä ensihoidon laadun että tavoittamisviiveiden suhteen. Sairaanhoitopiirin ensihoitoyksiköiden sijoitus- ja valmiussuunnitelma on tehty lääketieteellisin perustein huomioiden tehtävien kiireellisyys ja edellä mainittu yhdenvertaisuusperiaate. Toiminta- ja talousarvioissa on huomioitava ensihoidon siirtymisen vaikutukset sairaanhoitopiirille vuodelta Sairaanhoitopiirin hallitus on antanut ohjeet toiminnan ja talouden suunnittelua varten. Jäsenkunnissa mahdollisuudet taloudellisten resurssien lisäämisessä pidemmällä aikavälillä ovat edelleen rajalliset. Kunta-alan virka- ja työehtosopimuskausi on Vuosien 2014 ja 2015 sopimuskorotusten yhteisvaikutukset vuodelle 2015 arvioidaan noin 1 % suuruiseksi, jonka mukaan palkkavaraukset tarkistetaan. Kustannusten nousua vuodelle 2015 (vuoteen 2014 verrattuna) ohjeessa on arvioitu seuraavasti: - palvelujen ostot + 2 %, - aineet, tarvikkeet ja tavarat +5 % - henkilöstökulut + 1,5 % Nykyisen toiminnan kokonaiskulujen kasvu enintään 2.8 % Lausuntonaan Lapin sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaan Pelkosenniemen- Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus toteaa seuraavaa:

9 KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ 54 Hallitus Lausunnon antaminen Lapin sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaan Hallitus pitää sairaanhoitopiirissä annettuja talousarvion laadintaohjeita oikeina. Ensihoitopalveluiden osalta olisi kohtuullista, että kuntien alueelle sijoitettujen ensihoitoyksiköiden tuotantokustannusten jako toteutetaan kokonaan asukaslukuperusteisesti. Yö- ja viikonloppupäivystyksen siirtyminen Lapin sairaanhoitopiirille toteutunee lähivuosien aikana. Tämä tulee huomioida toimintaja taloussuunnitelmassa Perusterveydenhuollon- ja erikoissairaanhoidon yhteistyöhön ollaan tyytyväisiä, samoin sairaanhoitopiirin alueellisten toimintojen koordinointiin, kuten Pegasos- ja kansalliseen terveysarkistoon liittymiseen liittyvissä asioissa. Saumaton yhteistyö on tärkeää potilaiden laadukkaan hoidon varmistamiseksi ja henkilöstön koulutuksien ja konsultaatiomahdollisuuksien turvaamiseksi. Taloudellisuuden huomioiminen on erityisen tärkeää koska kunnissa talous kiristyy entisestään ja taloustilanne ja -näkymät ovat heikkoja. Hallitus hyväksyi edellä olevan johtavan lääkärin ehdotuksen lausunnoksi Lapin sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaan

10 KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ 55 Hallitus OSALLISTUMINEN LAPIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TUOTANNON JATKOVALMISTELUUN Hall 45 Johtava hoitaja: Lapin liiton hallitus on päättänyt esittää Lapin kunnille, että käynnistetään Lapin liiton hallinnoima maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon tuotantoa koordinoiva hanke. Hanke olisi EAKR-kattohanke , jota voidaan tukea KAS- TE-hankkeen kautta saatavilla resursseilla. Hanke koostuisi neljästä eri tehtäväkokonaisuudesta: 1. Lapin tuotantoalueen perustamisselvitys (nykyisen LSPH:n alueen kunnat ja kuntayhtymät) 2. Kolpeneen integroituminen osaksi perustettavaa Lapin tuotantoaluetta 3. Lapin ja Länsi-Pohjan tuotantoalueiden toiminnan käynnistäminen 4. Lapin- ja Länsi-Pohjan tuotantoalueiden yhteistyö ja koordinointi Lapin liitto on pyytänyt kuntia ottamaan 30.8 kirjallisesti kantaa tähän esitykseen ja sen sisältöön. Varsinainen hankesuunnitelma kokonaisbudjetteineen ja kuntarahoitusosuuksineen valmistellaan kuntien vastausten pohjalta erikseen Lapin liiton hallituksen hyväksyttäväksi. Pelkosenniemen kunnanhallitus on päättänyt hyväksyä ko. hankkeen Lapin liiton esityksen mukaisesti, mutta varannut itselleen tilaisuuden lausua erikseen tuotantoalueen toimintaan ja rahoitukseen liittyvistä kysymyksistä ja esittänyt, että hankkeen ohjausryhmässä tulee olla edustaja jokaisesta toimintaalueen kunnasta. Savukosken kunnanhallituksen mukaan, kuntien kannanottoa maakunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon tuotantoa koordinoivan hankkeen aloittamiseen tulisi vielä lykätä. Pelkosenniemen - Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä lähtee mukaan Lapin sosiaali- ja terveydenhuollon tuotannon jatkovalmistelun hankkeeseen. Ehdotus hyväksyttiin.

11 KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ 56 Hallitus TIEDOTUSASIAT Hall 47 Suomen Kuntaliitto - yleiskirje Laki hallintolain muuttamisesta - yleiskirje Uudet julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JY- SE 2014) julkaistu Valvira - yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys - yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen / Tasankojen lääkäripalvelut Oy Sosiaali- ja terveysministeriö - lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta - toimenpide-ehdotuksia terveyskeskusten hoitotarvikejakeluun Pelkosenniemen kunta - kvalt P-S ktt ky tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta khall P-S ktt ky lausuntopyyntö koskien talousarviota ja taloussuunnitelmaa Savukosken kunta - kvalt P-S ktt ky tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen sekä tarkstuslautakunnan arviointikertomus vuodelta khal Lausunnon antaminen P-S ktt ky talousarvion ja suunnitelman valmistelua varten Palvelusopimus Lapin Informaatioteknologia LapIT Oy - Terveyspegasoksen HW-edustakannan käyttö-, sovellus ja tietokantapalvelu Ympäristöterveyslautakunta - pöytäkirja Viranhaltijapäätökset - johtava lääkäri :t 40-41, 43-48, henkilöstöasioita, :t 42 ja 49 hankintapäätös - johtava hoitaja :t henkilöstöasioita - toimistonhoitaja 16 hankintapäätös, :t henkilöstöasioita - vastaava hammaslääkäri 8-12 henkilöstöasioita - ravitsemispäällikkö henkilöstöasioita Merkitään tiedoksi saaduksi. Merkittiin tiedoksi saaduksi. Lisäksi tiedoksi merkittiin Itä-Lapin kuntayhtymän ilmoitus/kutsu Lappi Foorumista Murmanskissa

12 KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät 37-39, 41-42, 44-45, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 40, 46 HvalL 3 :n mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät 40, 46 Oikaisuvaatimusviranomainen Valitusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä Ympäristöterveyslautakunta Sodankyläntie 202 A, PELKOSENNIEMI Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuskirjelmästä on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, käynti- ja postiosoite: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu Postiosoite: PL 189, Oulu Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa. Liitetään pöytäkirjaan

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 Kunnanhallitus 18.12.2014 AIKA 18.12.2014 klo 12:00-13:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 169 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Tiistaina 25.5.2010 klo 16.00 17.45 Kokouspaikka Raahen sairaalan 5. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Varsinaiset jäsenet:

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85 Perusturvalautakunta 16.06.2015 AIKA 18:00-19:35 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 87 65 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 9/2014 185

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 9/2014 185 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 9/2014 185 Kokousaika 14.10.2014 klo 15.00 16.45 Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 61 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 61 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 4/2015 99 Kuntayhtymähallitus 22.04.2015 AIKA 22.04.2015 klo 09:00-13:15 PAIKKA Reisjärvi, kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 Perusturvalautakunta 16.09.2014 AIKA 18:00-20:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 74 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 126 75 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 3/2010 1(18) Kokousaika

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 3/2010 1(18) Kokousaika Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 3/2010 1(18) Kokousaika Tiistaina 30.3.2010 klo 14.00 16.15. Kokouspaikka Raahen sairaalan 5. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Varsinaiset

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

6.10.2011 1 Yhtymähallitus 9/2011. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo

6.10.2011 1 Yhtymähallitus 9/2011. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo 6.10.2011 1 KOKOUSAIKA 6.10.2011 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 109 : Kokouksen avaus... 3 Yh 110 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 Kunnanhallitus 24.02.2015 AIKA 17:00-18:23 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 101 53 TALOUDEN SUUNNITTELU- JA

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymäkokous Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 Aika Maanantai 6.10.2014 klo 09:30 11.25 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja, Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Heikkilä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 17:30-18:35 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Johtokunta 29.08.2007 Nro 4/2007

Johtokunta 29.08.2007 Nro 4/2007 PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1 (15) Päijät Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 29.08.2007 Nro 4/2007 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 35 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 36 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 77 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 77 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Kuntayhtymähallitus 18.06.2014 AIKA 18.06.2014 klo 09:00-11:55 PAIKKA Pyhäjärvi, kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 6/2014 113

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 6/2014 113 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 6/2014 113 Kokousaika 11.6.2014 klo 15.00-17.15 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha

Lisätiedot