KORISLIIGA MANUAALI Päivitetty

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KORISLIIGA MANUAALI Päivitetty 15.11.2013"

Transkriptio

1

2 2/19 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOUKKUEEN JÄSENET 2 OTTELUTAPAHTUMAT 3 PELIASUT 4 OTTELUTAPAHTUMAN ORGANISAATIO 5 OTTELUTAPAHTUMAN AIKATAULU 6 MUUT OTTELUJÄRJESTELYT 7 JOUKKUEEN JÄSENTEN ESIINTYMINEN 8 MAINOKSET / TEIPPAUKSET 9 PELISTÄ EROTTAMINEN JA VASTALAUSEET 10 KURINPITOMENETTELY 11 LAIMINLYÖNNIT 12 EPÄURHAILIJAMAISUUDEN JA VÄKIVALTAISUUDEN KITKEMINEN 13 HARJOITUSOTTELUT 14 KORISLIIGAN YHTENÄINEN ILME

3 1 JOUKKUEEN JÄSENET 3/ JOUKKUEEN JÄSENTEN SOPIMUKSET (Sarjasopimuksen liite 3A) Liigaseuran tai sen sopimusyhteisön on tehtävä kaikki joukkueensa pelaajasopimukset kirjallisesti. Sopimuksen tulee sisältää vähintään vastaavat tiedot kuin liiton sopimuspohjan (Liigalisenssihakemuksen liite 5/5.1/5.2). Sopimuksiin on sisällytettävä kaikki liiton sopimuspohjan liitteessä 2 (sivu 6) olevat maininnat mm. kilpailu-, kurinpito- ja sopupelisääntöjen, reilun pelin periaatteiden, vedonlyöntikieltojen ja dopingkontrollien sekä muiden eettisten sääntöjen noudattamisesta. Pelaajat sitoutu- vat sopimuksessa myös antamaan nimensä ja kuvansa käyttöoikeuden Korisliigalle liigan markkinointitarkoituksiin. Liigaseuran tai sen sopimusyhteisön on tehtävä kaikki valmentajasopimukset liiton toimittamalle sopimuspohjalle. Liigaseuran tai sen sopimusyhteisön on pyydettäessä toimitettava kopiot kaikista tekemistään pelaaja- ja valmentajasopi- muksista liitolle. Liigaseuran tai sen sopimusyhteisön tulee tehdä sopimukset myös kaikkien työsuhteessa olevien henkilöidensä kanssa kirjalli- sesti. Liigaseuralla tai sen sopimusyhteisöllä tulee olla kirjalliset sopimukset päävalmentajan ja vähintään kahdentoista (12) pelaa- jan kanssa mennessä. Sopimuksia ei siis ole lupa tehdä minkään kolmannen tahon toimesta, joka ei ole liiton hy- väksymä. Joukkueessa tulee olla myös fysioterapeutti ja nimetty lääkäri tai lääkäriasema, jonka kanssa seuralla on sopimus. Joukkueen nimiluettelo on toimitettava sähköpostiosoitteineen liiton laatimalla lomakkeella mennessä. Korisliigassa edellytetään, että seura tekee kaikkien pelaajien, siis myös alle 18- vuotiaiden, kanssa kirjallisen sopimuksen. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki pelaamiseen liittyvät ehdot ja myös velvoitteet on sovittava kaikkien pelaajien kanssa kirjalli- sesti. Alaikäisten pelaajien edustusvapautta ei kuitenkaan voida rajoittaa. 1.2 ULKOMAILTA TULEVIEN PELAAJIEN PELILUVAT Kaikille ulkomailta tuleville pelaajille on haettava edustusvapautta liiton nettisivuilla olevalla lomakkeella (ks. erillinen ohjeis- tus osoitteessa: ). Pelaajan vapautuslomake löytyy osoitteesta: Jokainen vapautuspyyntö maksaa 100 / miespelaaja. Maksut laskutetaan jälkikäteen. Vapautuspyynnön saatuaan Koripalloliitto ilmoittaa puhelimitse tai sähköpostitse lomakkeen täyttäjälle, kun vapautus ulko- maisesta liitosta on Suomen liittoon tullut. Toimittakaa myös tosite maksetusta ulkomaalaispelaajan rekisteröintimaksusta sekä kopio pelaajan passista liittoon ennen hänen ensimmäistä otteluaan, jotta pelaajan edustusoikeus seurassa alkaa. Kaikki joukkueeseen tulevat uudet pelaajat tulee ilmoittaa etukäteen Mika Mäkelälle ja tiedoksi myös liigapäällikölle ja viimeistään ottelua edeltävänä päivänä klo mennessä. Ilmoituksesta tulee ilmetä pelaajan: sukunimi, etunimi, pelinumero, kansallisuus, syntymäaika, pituus, paino, peli- paikat ja kasvattajaseura tai yliopisto. 1.3 JOUKKUEIDEN KOKOONPANOT Seuran on toimitettava joukkueen kokoonpano mennessä. Ilmoittamisessa käytetään Koripalloliiton tekemää ko- koonpanolistaa, joka toimitetaan liitetiedostona osoitteeseen ja mi- Listassa tulee olla seuraavat tiedot: pelaajan numero, nimi, syntymävuosi, pituus, paino (koskee vain miesten sarjoja) pelipaikka ja kasvattajaseura pelipaikat: 1. pelintekijä, 2. heittävä takamies, 3. pieni laituri, 4. iso laituri ja 5. Sentteri lisäksi joukkueen johdon nimet ja tehtävät; valmentaja, 2. valmentaja, huoltaja, joukkueenjohtaja jne. Kaikista muutoksista ja lisäyksistä on ilmoitettava aina välittömästi tai viimeistään ottelua edeltävänä arkipäivänä klo 16:00 mennessä osoitteisiin ja Jos pelaa loukkaantuu tai sairastuu siten, että on poissa pelaavasta kokoonpanosta yli viikon, laitetaan basket.fi sivuilla ole- vaan kokoonpanolistaan loukkaantunut merkki. Seuran tulee myös itse ilmoittaa, milloin ko. pelaaja palaa kokoonpanoon. Ilmoitukset tehdään osoitteisiin ja Näiden kohtien laiminlyönnistä seuralle määrätään 100 :n suuruinen rikemaksu / henkilö / tapaus.

4 1.4 VEDONLYÖNTI / OTTELUN TULOKSESTA SOPIMINEN Jokainen joukkueen jäsen ja seuran organisaatioon kuuluva sitoutuu olemaan osallistumatta itse tai välittäjän kautta vedon- lyöntiin niissä kohteissa, joissa hänen oma joukkueensa (seuransa joukkue) on osallisena. Yksikään joukkueen jäsen tai seuran organisaatioon kuuluva ei saa yrittää järjestää tai sopia ottelun lopputulosta ennakolta. Korisliigajoukkueen jäsenet ovat velvolliset raportoimaan seuransa johdolle ja he edelleen kilpailutoiminnan johtajalle, mikäli heihin otetaan yhteyttä jonkin ottelun lopputuloksen sopimiseksi. Tämän kohdan laiminlyönnit käsitellään liiton sääntö- ja kurinpitoyksikössä (ks. Koripalloliiton kurinpitosäännöt). Jokainen joukkueen jäsen ja seuran organisaatioon kuuluva sitoutuu pidättäytymään kaikesta yhteistyöstä Veikkaus Oy:n kanssa samalla toimialalla olevien yritysten kanssa. 2 OTTELUTAPAHTUMAT 4/ YLEISTÄ Korisliigan ottelutapahtuman tulee olla yleisilmeeltään samanlainen riippumatta siitä, millä paikkakunnalla ottelu pelataan. Ottelutapahtuman järjestämisessä on tärkeää, että jokainen henkilö tietää oman tehtävänsä ja on motivoitunut suorittamaan sitä. 2.2 OTTELUSIIRROT Kaikista ottelusiirroista on tehtävä kirjallinen anomus kilpailutoiminnan johtajalle, joka käsittelee ja hyväksyy siirrot. Siirto- maksu on 50 / ottelu, joka laskutetaan ottelusiirron hyväksymisen jälkeen. Anomuksen liitteenä on oltava vastustajan kirjal- linen hyväksyminen siirrolle. Mikäli ottelun pelaamiselle sarjaohjelman mukaisesti ilmenee ylivoimainen este, on siitä välittömästi informoitava sähköpos- tilla kilpailutoiminnan johtajaa. Ottelupaikan omistajalta on lisäksi saatava kirjallinen todistus, mistä ilmenee, miksei ottelua voida pelata sarjaohjelman mukaisesti. Muita kuin kirjallisia ottelusiirtoanomuksia ei oteta käsiteltäväksi. Ottelusiirto myönnetään vain erittäin painavilla perusteilla. Myös ottelupaikan siirrosta on tehtävä kirjallinen anomus sähköpostilla kilpailutoiminnan johtajalle. Epidemiatyyppisissä sairastapauksissa ei ole olemassa mitään ottelusiirtoja koskevaa pykälää tai vakiomenettelyä vaan jokai- nen tapaus käsitellään erikseen. Yleisperiaatteina voidaan kuitenkin todeta, että: Armeijassa olevat ja pitempään loukkaantuneena olevat pelaajat tulee huomioida jo ennen kauden alkua pelaajaringin suuruudessa. Kaikki loukkaantumistapaukset tulee pyrkiä paikkaamaan kokoonpanoa täydentämällä. Joukkueen kokoonpanoon tulee koko kauden ajan kaikki loukkaantumiset ym. huomioiden kuulua vähintään 10 pelaa- jaa. Vain akuutit epidemiatyppiset sairastumistapaukset huomioidaan mahdollista ottelusiirtoa käsiteltäessä. Tällöin, mikäli huomattava osa pelaavasta kokoonpanosta (merkittävässä roolissa olevista pelaajista) on sairastunut sa- maan tautiin, otetaan ottelun siirtoasia käsittelyyn. Tällaisissa tapauksissa on jalkeille saatava vähintään seitsemän (7) pelikykyistä pelaajaa. Liigan kriteereissä mainitusta 10 pelaajan minimimäärästä voidaan tällöin joustaa eikä mitään rikemaksua määrätä. Liiton kilpailujaos päättää edellä mainituissa sairastapauksissa ottelusiirrosta ja voi myös ottelun televisioinnista johtuen määrätä sille uuden ajankohdan. Tällöin ei siirtomaksua peritä. 2.3 PELIAREENA PELIAREENAN VARAAMINEN JA VALMIUSAIKA Peliareena tulee varata siten, että se on käytettävissä yleensä 2 tuntia ennen ottelun alkua. Normaalissa Korisliigan otte- lussa peliareenan on oltava kokonaisuudessaan valmiina viimeistään yksi tunti ennen ottelun alkua. Tämä tarkoittaa esim. sitä, että kaikki mainokset ja muut peliareenan ulkoasuun kuuluvat osat ovat jo silloin paikoillaan PELIAREENAN VAATIMUKSET Pelikentän sekä teknisten laitteiden tulee olla pelisääntöjen ja sarjamääräysten mukaisia. Peliareenalla tulee olla viisi lukittavaa pukuhuonetta, joissa ei ole muita käyttäjiä ottelun eikä sen valmiusaikana: Suihkulla ja WC:llä varustettu pukuhuone kotijoukkueelle (min. 20m 2 ) Suihkulla ja WC:llä varustettu pukuhuone vierasjoukkueelle (min. 20m 2 ) Suihkulla ja WC:llä varustettu pukuhuone erotuomareille (min. 15m 2 ) Suihkulla ja WC:llä varustettu pukuhuone ensiavulle/komissaarille/liiton virkailijalle (min. 12m 2 ) Suihkulla ja WC:llä varustettu pukuhuone dopingtestaukselle (min. 12m 2 ) Tämän kohdan laiminlyönnistä määrätään :n suuruinen rikemaksu/tapaus.

5 2.3.3 JOUKKUEIDEN PENKIT Kotijoukkueen joukkuepenkki (pelisäännöt 9.4) on aina toimitsijapöydän vasemmalla puolella pöydältä kentälle päin katsottaessa ja kotijoukkueen kori (se jota puolustetaan) ottelun ensimmäisellä puoliajalla toimitsijapöydän vasemmalla puolella pöydältä kentälle päin katsottaessa. Toisin sanoen kotijoukkueen hyökkäyssuunta on ottelun ensimmäisellä puo- liajalla vasemmalta oikealle toimitsijapöydältä kentälle päin katsottaessa, jolloin kotijoukkueen ottelua edeltävä lämmitte- ly tapahtuu aina vierasjoukkueen edessä ja päinvastoin. 5/19 Joukkuepenkkialueella (pelisäännöt 2.4.5) tulee olla 14 tuolia varattuna joukkueen jäsenille. Erotuomarit poistavat yli- määräiset tuolit ja henkilöt joukkuepenkkialueelta ennen ottelun alkua. Kaikkien muiden henkilöiden tulee olla vähintään 2 metrin etäisyydellä joukkuepenkkialueen takana. 2.4 OTTELUISTA TIEDOTTAMINEN VASTUSTAJILLE Koripalloliitto vahvistaa Korisliigan sarjaohjelman pelikausittain viimeistään elokuussa. Liitto vahvistaa ja tiedottaa aina kaikki mahdolliset otteluun liittyvät muutokset molemmille joukkueille ja medialle EROTUOMAREILLE JA KOMISSAAREILLE Liitto ilmoittaa kunkin Korisliigan ottelun ajan ja pelipaikan sekä niissä tapahtuvat muutokset ottelun erotuomareille sekä mahdolliselle komissaarille. 2.5 PÄÄSYLIPUT LIPPUJEN SUOSITUSHINNAT Jokainen seura hinnoittelee itse omat lippunsa. 2.6 VAPAALIPUT VASTUSTAJA Korisliigan otteluissa ei anneta vapaalippuja vierasjoukkueen käyttöön elleivät joukkueet keskenään toisin sovi OTTELUN EROTUOMARIT JA KOMISSAARI Ottelua tuomitsevat erotuomarit ja mahdollinen komissaari ovat oikeutettuja saamaan yhden vapaalipun käyttöönsä ku- kin, mikäli he toimittavat pelipaikalle tullessaan lipunmyyntiin tai kotijoukkueen edustajalla vapaalipun saajan nimen. Lip- pua ei siis voi jättää erotuomarin omalla nimellä. Virvokkeiden toimittaminen puoliajalla erotuomarien pukuhuoneeseen ei enää ole pakollista, joskin se on edelleen suositeltavaa LIITTO / KORISLIIGA Koripalloliitolla/Korisliigalla on käytettävissä omille yhteistyökumppaneilleen kaikissa Korisliigan otteluissa 15 pääsylip- pua/ottelu järjestävän seuran kanssa erikseen sovittaville paikoille. Käyttäessään em. oikeutta liitto tilaa liput järjestävältä seuralta etukäteen viimeistään 5 vuorokautta ennen ottelua. Lisäksi liitto voi jakaa yhteisiä vapaalippuja Korisliigan otte- luihin, joista se korvaa liigaseuralle 5.- / runkosarjan ottelu ja 10.- / pudotuspeliottelu LIITON VAPAAKORTIT Liiton vapaakortteja ovat ainaisvapaakortti ja vuosittainen vapaakortti. Ainaisvapaakortti ja liiton vuosittainen vapaakortti oikeuttavat vapaaseen sisäänpääsyyn kaikkiin Korisliigan otteluihin kaikilla liigapaikkakunnilla. 3 PELIASUT 3.1 YLEISTÄ Kotijoukkue pelaa aina vaaleassa peliasussa (paita ja pelihousut) ja vierasjoukkue aina tummassa peliasussa (paita ja pelihou- sut). Joukkueen kaikkien pelaajien on pelattava samanlaisissa peliasuissa (paita ja pelihousut). Erotuomarin tulee estää erilaisessa peliasussa esiintyvän pelaajan kentälle pääsy. Joukkueen on esiinnyttävä myös verryttelyssä yhtenäisessä asussa. Koko sarjaa koskevien yhteisten markkinointitoimien vaatiessa voidaan tähän määräykseen sallia poikkeus, jonka myöntää kilpailutoiminnan johtaja. 3.2 PELINUMEROT Korisliigassa joukkueet voivat käyttää seuraavia pelinumeroita: 4-15, 20 25, 30 35, 40 45, vapaassa järjestyksessä. Pelinumeroiden on oltava yksiväriset ja pelipaidan väristä hyvin erottuvat. Niiden minimikorkeus on selässä 20 cm ja rinnassa 10 cm sekä minimileveys 2 cm.

6 KORISLIIGA MANUAALI Päivitetty /19 Kaikki pelinumeroiden vaihdot ja uudet pelinumerot tulee ilmoittaa etukäteen Mika Mäkelälle ja Tom Wes- terholmille viimeistään ottelua edeltävänä päivänä klo mennessä. Tämän kohdan laiminlyönnistä määrätään enintään 150 :n suuruinen rikemaksu/pelaaja/tapaus. 3.3 PELIPAITA SEURAN TUNNUS Pelipaidassa etupuolella tulee olla seuran tunnus, logo tai nimi PELAAJIEN NIMI PAIDASSA Pelaajan sukuni- men tulee olla pelipaidan selässä pelinumeron ylä- puolella ylimmäi- senä. Se tulee olla kirjoitettu isoilla kirjaimilla, joiden minimikorkeus on 6 cm. Jos joukku- eessa on kaksi saman sukunimen omaavaa pelaajaa, nimet tulee erottaa etunimen alkukir- jaimilla. Kun joukkueeseen tulee uusi pelaaja kesken pelikauden, on pelaajan nimen oltava pelipaidassa viimeistään 14 vrk:n ku- luttua hänen pelaamastaan ensimmäisestä Korisliigan ottelusta. Tämän kohdan laiminlyönnistä määrätään enintään 150 :n suuruinen rikemaksu / pelaaja ALUSPAITA/IHOPAITA Pelipaidan alla voi käyttää pelipaidan väristä hihatonta paitaa tai toppia, mutta tämä ei saa missään olosuhteissa näkyä pelipaidan alta kädentien (olkapää) eikä kaula- aukon (kaula tai niska) alueella. Mikäli pelaaja pyrkii kentälle tällaisessa varusteessa, tulee erotuomarin estää pelaajan pääsy kentälle, kunnes aluspaita on poistettu tai korjattu em. ohjeen mukaiseksi. Pelipaidan helman tulee olla kauttaaltaan pelihousujen sisällä. Mikäli pelaaja ei erotuomarin huomautuksesta huolimatta korjaa peliasuaan sääntöjen edellyttämällä tavalla, erotuomarin tulee määrätä pelaaja vaihtoon asuaan korjaamaan. 3.4 PELIHOUSUT Pelihousujen alla voi käyttää pelihousujen värisiä urheilutrikoita, mutta nämä eivät saa ulottua pelihousujen lahkeen alapuo- lelle. Pelihousut eivät saa ylittää polvea vaan niiden tulee päättyä polven yläpuolelle. Tämän kohdan laiminlyönnistä seuralle määrätään 50 :n suuruinen rikemaksu / pelaaja / ottelu. 3.5 MUUT VARUSTEET JA SUKAT Sallittu painesukka jalassa Sallittu painesukka jalassa Sallittuja ovat seuraavat varusteet: Olkapäätä, olkavartta, reittä tai säärtä suojaava va- ruste, jos sen materiaali on riittävästi pehmustettu Painehihat, jotka ovat pääväriltään musta tai valkoi- nen tai peliasun päävärin mukainen Painesukat, jotka ovat pääväriltään musta tai valkoi- nen tai peliasun päävärin mukainen. Polvituelle, joka on ns. Medical Support, ei aseteta värirajoituksia.

7 7/19 Nenäsuojus, myös kovasta materiaalista tehty (ei rajoituksia värille). Silmälasit, jos ne eivät vaaranna muita pelaajia (ei rajoituksia värille). Enintään 5 cm leveä otsanauha, joka on materiaaliltaan hankaamaton, yksivärinen kangas, taipuisa muovi tai kumi (ei rajoituksia värille). Hammassuojus (ei rajoituksia värille). Olkapäissä, käsivarsissa tmv. Teippaukset (ei rajoituksia värille) Pelisukat (ei rajoituksia värille) Painesukan ollessa jalan yläosassa, sen alareunan on oltava polven yläpuolella; jalan alaosassa sen yläreunan on vastaavasti oltava polven alapuolella. Polvituen ja jalan ylä- tai alaosassa olevan painesukan välissä on oltava iho näkyvissä. Suositeltavaa on, että kaikki joukkueen otteluissa käyttämät paine- ja muut tuet ovat saman värisiä. Seuraavat varusteet eivät ole sallittuja: Sormessa, kädessä, ranteessa, kyynärpäässä tai kyynärvarressa oleva suojus, lasta tai tukisidos, joka on tehty nahasta, kovasta tai pehmeästä muovista, metallista tai muusta kovasta aineesta, vaikka se olisi pehmustettu. Varuste, joka voi viiltää tai hiertää (sormenkynnet täytyy leikata lyhyiksi). Päähine, hiuspidikkeet, korut ja sormukset 3.6 LÄMMITTELYASUT Pelaajien on käytettävä ennen ottelun alkua ja puoliajalla tapahtuvan verryttelyn aikana yhtenäistä lämmittelyasua, joka on seuran lämmitte- lyasu (tai paita), jossa on Korisliigan yhteismarkkinoinnin mukainen mainos paidan selässä, tai seuran peliasu. Pelaajien tulee esiintyä pelaajaesittelyssä yhtenäi- sessä asussa (katso kohta 5.2). Tämän kohdan toistuvasta laiminlyönnistä määrätään 50 :n suuruinen rikemaksu / pelaaja / ottelu MAINOKSET Joukkueet saavat Korisliigan peli- ja lämmittelyasuissaan käyttää mai- noksia seuraavin rajoituksin: Joukkueiden erotettavuus ei saa kärsiä mainoksista. Pelinumeroiden on erotuttava selvästi. Joukkueen nimen ja/tai tunnuksen tulee näkyä pelipaidassa etupuolella. Joukkueen eri pelaajilla voi olla erilaiset mainokset peliasuissaan. Mainosta saa vaihtaa kilpailukauden tai jopa ottelun aikana, mutta peliasun perusvärin ja pelinumeron on säilyttävä. Mainosten erilaisuus ei saa häiritä joukkueiden erotettavuutta, joukkueen peliasun perusväri ei saa muuttua erilaisten mai- nosten takia. Pelinumero voi olla osa mainosta, mutta siten, että pelinumeron on oltava erivärinen ja/tai selvästi suurempi kuin mainok- sessa olevat muut numerot. Pelikaudella on kaikkien joukkueiden lämmittelypaidan selässä ns. hartiapaikalla oltava Veikkauksen mainos. Kaikkien joukkueiden pelipaidan vasemmassa olkaimessa on oltava Korisliigan tunnus tai liiton myymä muu mainos. Pelikau- della tämä ei ole voimassa Tämän kohdan laiminlyönnistä määrätään 300 :n suuruinen rikemaksu / seura PELIPALLO JA PELAAJASEURANTA Otteluissa käytetään liiton liigaseuroille toimittamia palloja eli Korisliigan virallisia pelipalloja. Tämän kohdan laiminlyönnistä määrätään 1000 :n suuruinen rikemaksu / ottelu. Pelaajat käyttävät otteluissa heille henkilökohtaisesti kohdennettuja kenkiin kiinnitettäviä seurantatägejä. Mikäli pelaajalle kohdistettu seurantatägi on kadonnut tai sitä ei jostain muusta syystä pysty käyttämään, tulee pelaajan käyttää varatägiä. Tällöin seuran tulee viimeistään 30 minuuttia ennen ottelun alkua ilmoittaa varatägin koodi Sstattzz Oy:lle tai ). Tämän kohdan laiminlyönnistä määrätään 150 :n suuruinen rikemak- su/pelaaja/ottelu.

8 4 OTTELUTAPAHTUMAN ORGANISAATIO 8/19 Kunkin Korisliigan seuran on nimettävä jokaiseen järjestämäänsä oteluun alla mainitut vastuuhenkilöt, kohdat (4 eri henkilöä). Nämä henkilöt eivät voi ennen ottelua tai sen aikana olla sidoksissa mihinkään paikkaan tai tehtävään (esim. li- punmyynti, toimitsija, VIP- tilaisuus), vaan heidän tulee tarvittaessa voida liikkua vapaasti. Näiden kohtien laiminlyönnistä määrätään 100 :n suuruinen rikemaksu / ottelu. 4.1 OTTELUVASTAAVA Otteluvastaava on vastuussa koko ottelutapahtumasta ja sen kulusta. Hänen tehtäviinsä kuuluu mm: Vastaa toimitsijoiden, myös tilastoijien paikalla olosta, heidän yhtenäisestä pukeutumisestaan ja siitä, että he osaavat hoitaa tehtävänsä kunnolla. Vastaa ottelun taltioinnin onnistumisesta manuaalin kohdan 6.9 mukaisesti. Vastaa joukkueiden ja erotuomarien ohjeistuksesta, pukuhuoneet etc. Vastaa kaikista salin mainoksista, niiden sijoittelusta ja siisteydestä (huom. Korisliigan yhteismarkkinointi). Vastaa luuttupoikien ohjeistamisesta (kohta 4.1.2) ja heidän yhtenäisestä pukeutumisestaan. Vastaa siitä, että molempien joukkueiden päävalmentajat ja yksi pelaaja kummastakin joukkueesta saapuu lehdistötilai- suuteen TOIMITSIJAT Korisliigan otteluissa pitää olla kaikki koripallon virallisten pelisääntöjen mukaiset toimitsijat (ajanottaja, kirjuri, 24 sekunnin valvoja) sekä lisäksi kuuluttaja ja vähintään kaksi koneellisen tilastoinnin pitäjää. Kuuluttaja on koripallo- ottelussa toimitsijan roolissa, joten hänen täytyy toimia puolueettomasti ja asiallisesti. Kaikkien toimitsijoiden ja tilastonpitäjien on oltava tehtäviinsä koulutettuja. Toimitsijapöydästä ja tilastoinnista vastaavien on osallistuttava ennen sarjan alkua Koripalloliiton järjestämään koulutukseen LUUTTU- /PALLOPOIKIEN TEHTÄVÄT Ottelun luuttupoikien tai tyttöjen tulee olla tehtäväänsä motivoituneita ja opastettuja sekä riittävän vanhoja (suositus min. 15 v.), jotta heitä ei tarvitse koko ajan olla neuvomassa. Kummassakin päädyssä tulee olla käytettävissä myös kaksi pehmeätä, imukykyistä (ei uutta) pyyhettä lattialle kaatuneen ve- den kuivaamista varten. TV- otteluissa luuttupojat tulee sijoittaa kentän TV- kameroiden puoleiselle sivustalle. Luuttu- /pallopoikien tehtäviin kuuluu erityisesti: Olla kaiken aikaa valmiina suorittamaan tehtävänsä viipymättä, kun sitä tarvitaan. Kerätä kaikki pelipallot häkkeihin lämmittelyn päätyttyä ennen pelaajien esittelyä (kansainvälisissä otteluissa myös välit- tömästi viimeisen lämmittelyjakson päätyttyä) ja myös ennen toisen puoliajan alkamista. Kuivata kenttää aina erotuomarin sitä pyytäessä hänen osoittamastaan paikasta. Kuivata kenttää etenkin vapaaheittoalueen sisäpuolelta aina kaikkien pitempien pelikatkojen, kuten aikalisät, jaksojen väliset tauot jne. aikana. Kuivata kenttää aina tarvittaessa myös pelikellon käydessä, mutta pelaajien ollessa kentän toisessa päädyssä. Korjata välittömästi korisukka pelikuntoon (esim. luutunvartta apuna käyttäen), mikäli sukka takertuu korirenkaaseen. Noutaa pelipallo, mikäli se karkaa pelikentältä. Nostaa pystyyn kentän laidalla olevat mainokset, mikäli ne ovat kaatuneet. TV- otteluissa ja aina erikseen sovittaessa toimittaa jokaisen 10 min jakson jälkeen (myös ottelun päätyttyä) tilastot sekä lehdistön edustajille että TV- selostamoon. 4.2 MEDIAVASTAAVA Mediavastaavan tehtävät ottelutapahtuman aikana: Vastaa siitä, että kaikki tiedotusvälineet saavat heille luvatut ottelun väliaikatilanteet ja lopputulokset sovitulla tavalla. Vastaa siitä, että tilastot jaetaan jokaisen jakson jälkeen molemmille joukkueille sekä lehdistöhuoneeseen tai lehdistö- paikoille. Vastaa siitä, että lehdistöhuone on valmiina ottelun jälkeisen lehdistötilaisuuden pitämiseksi ajallaan sekä siitä, että ot- telun tilastot ja tallenteet saadaan sinne ajoissa. 4.3 TURVALLISUUSVASTAAVA Turvallisuusvastaava toimii järjestyksen valvojien esimiehenä ja vastaa koko hallin turvallisuudesta. Erityisesti hänen tulee kiinnittää huomiota: Katsomoturvallisuuteen ja mahdollisten häiriötilanteiden ennakoimiseen.

9 Erotuomarien koskemattomuuteen ennen ottelua, ottelun aikana ja sen jälkeen. Vierasjoukkueen koskemattomuuteen ennen ottelua, ottelun aikana ja sen jälkeen. Yleisön kentälle pääsyn estämiseen (kohta 6.2) 9/ OTTELUN LÄÄKÄRI Jokaisessa Korisliigan ottelussa on oltava kotijoukkueen järjestämänä lääkäri paikalla pelikentän välittömässä läheisyydessä koko ottelutapahtuman ajan. Hänen tulee ilmoittautua ottelun komissaarille tai päätuomarille 15 minuuttia ennen ottelun ilmoitettua alkamisaikaa OTTELUTAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN Jokaisen seuran on tehtävä viranomaisille lakisääteinen ilmoitus yleisötilaisuudesta sekä laadittava viranomaisten hy- väksymä tapahtumakohtainen pelastussuunnitelma Jokaisessa Korisliigan ottelussa tulee olla vähintään yksi viranomaisten hyväksymä järjestyksenvalvoja 100 katsojaa koh- ti, tuhannen katsojan ylittävältä osalta yksi jokaista 200 katsojaa kohti. Mikäli viranomaiset asettavat tilaisuuden järjestyksenvalvojien lukumäärälle korkeamman vaatimuksen, tulee seuran noudattaa sitä. Tämän kohdan laiminlyönnistä määrätään 500 :n suuruinen rikemaksu / ottelu. 5 OTTELUTAPAHTUMAN AIKATAULU Jokaisesta ottelusta erikseen on tehtävä sitä varten laaditulle lomakkeelle alla olevan mallin mukainen aikataulutus, joka tu- lee toimittaa kaikille ottelutapahtumaan osallistuville (molemmat joukkueet, erotuomarit, komissaari, kuuluttaja, ajanottaja, muut toimitsijat ja mahdolliset esiintyjät) ja TV- otteluista myös kilpailutoiminnan johtajalle viimeistään ottelua edeltävänä päivänä. Tämän kohdan laiminlyönnistä määrätään 50 :n suuruinen rikemaksu / ottelu. 5.1 JOUKKUEIDEN VERRYTTELYAIKA Verryttelyaika alkaa 60 minuuttia ennen ottelun alkua, jolloin pelikello viimeistään käynnistetään käymään laskevaa aikaa kohti ottelun alkamishetkeä. Ennen ottelua on joukkueille varattava vähintään 20 minuuttia keskeytymätöntä verryttelyaikaa. Ottelun puoliaikatauolla on joukkueille varattava vähintään 5 minuuttia keskeytymätöntä verryttelyaikaa. 5.2 PELAAJAESITTELY Pelaajaesittely suoritetaan ottelun alkamisajankohdaksi merkittynä kellonlyömänä. Pelaajien tulee esiintyä pelaajaesittelyssä yhtenäisessä asussa, joko peliasussa tai lämmittelyasussa. Tämän kohdan laiminlyönnistä määrätään 50 :n suuruinen rikemaksu / pelaaja / ottelu. Vierasjoukkue, esittelyjärjestys: Vaihtopelaajat numerojärjestyksessä Aloitusviisikko numerojärjestyksessä Valmentajat ja muu joukkueen johto Kotijoukkue, esittelyjärjestys: Vaihtopelaajat numerojärjestyksessä Aloitusviisikko numerojärjestyksessä Valmentajat ja muu joukkueen johto Erotuomarit ja mahdollinen komissaari Ottelu alkaa tämän jälkeen ilman kolmen minuutin verryttelyaikaa. 5.3 PALKITSEMISET JA MUUT SEREMONIAT Mahdolliset otteluisännyyteen tai muuhun vastaavaan liittyvät seremoniat ja yleiset palkitsemiset tulee tehdä ennen pelaa- jaesittelyä. Joukkueen jäseniin kohdistuvat palkitsemiset tehdään pelaajaesittelyn jälkeen molempien joukkueiden seisoessa edelleen vapaaheittoviivalla. 5.4 PUOLIAJAN PITUUS Puoliaikatauon pituus on 15 minuuttia. Joukkueille tulee varata vähintään 5 minuuttia verryttelyaikaa ennen toisen puoliajan alkamista.

10 10/ OTTELUN AIKATAULU Ottelu: Kouvot Kataja Basket Aika: pe klo 18:30 (la/su 17:00) Paikka: Mansikka- ahon urheiluhalli (Kouvola) Ottelun lääkäri: Lauri Lekuri, (pakollinen tieto kaikissa otteluissa) Kotijoukkue, pukuhuone numero: Vierasjoukkue, pukuhuone numero: Erotuomarit, pukuhuone numero: Esiintyjät, pukuhuone numero: Aikataulu ennen ottelua 17:30 (16:00) Joukkueiden lämmittely alkaa, pelikello käynnistetään 18:10 (16:40) Pöytäkirja valmis 18:18 (16:48) Kapteenipalaveri (erotuomarit ja molempien joukkueiden kapteenit) 18:20 (16:50) Aloitusviisikot pöytäkirjaan 18:29 (16:59) Pelaajat siirtyvät kentältä joukkuepenkeille Mahdolliset ei joukkueita koskevat, seuran omat huomioimiset 18:30 (17:00) Pelaajaesittelyt Mahdolliset joukkueen jäseniä koskevat tai liiton huomioimiset (esim. kuukauden pelaaja) 18:33 (17:03) Ylösheitto Puoliaika 15 min 0-5/10 min 5/10-15 min mahdollisen tanssiryhmän esitys ja muu tauko- ohjelma lämmittely joukkueille Ottelun jälkeen Heti ottelun jälkeen joukkueet järjestyvät vapaaheittoviivalle, jonka jälkeen palkitaan: kummankin joukkueen paras pelaaja muut mahdolliset palkinnot 15 min ottelun jälkeen pidetään lehdistötilaisuus, jossa on oltava paikalla joukkueiden päävalmentajat sekä molemmista joukkueista pelaaja, joka on jotenkin kunnostautunut ottelussa Jakelu: Ottelutapahtuman organisaatio (toimitsijat) Kotijoukkue Vierasjoukkue Erotuomarit + mahdollinen komissaari Esiintyjät Kilpailutoiminnan johtaja Kaikista TV- otteluista tulee toimittaa yllä olevan mallin mukainen aikataulutus kutakin ottelua edeltävänä päivänä kilpailu- toiminnan johtajalle. 6 MUUT OTTELUJÄRJESTELYT 6.1 TULOSPALVELU KATSOMOSSA Kuulutuksen tulee kertoa joukkueiden sijoitukset sarjassa, ottelun merkitys sarjatilanteen kannalta ja muiden sarjan ottelui- den tilanteet ottelun kuluessa. 6.2 YLEISÖN KENTÄLLE PÄÄSYN ESTÄMINEN Yleisön kentälle meno tulee estää ottelutapahtuman aikana ml. joukkueiden verryttelyaika päättyen siihen, kunnes joukkueet ovat lopullisesti poistuneet kentältä. Tämän kohdan laiminlyönnistä määrätään 250 :n suuruinen rikemaksu.

11 11/ MUSIIKIN SOITTAMINEN OTTELUN AIKANA Pelin ollessa käynnissä on musiikin soittaminen kielletty. Kun erotuomari katkaisee pelin (viheltää pilliin), voidaan musiikkia soittaa niin kauan kunnes: Ylösheitossa hyppäävät pelaajat koskettavat erotuomarin heittämää palloa. Vapaaheitossa erotuomari astuu kolmen sekunnin alueelle näyttääkseen vapaaheittojen määrän. Sisään heitossa erotuomari ojentaa pallon sisäänheittäjälle tai se on sisäänheittäjän käytettävissä. Musiikin soittaminen ei saa häiritä pelaamista muillakaan pelikatkoilla kuin aikalisillä ja erätauoilla. Tämän kohdan laiminlyönnistä määrätään 250 :n suuruinen rikemaksu/ottelu. 6.4 ÄÄNITEHOSTEIDEN KÄYTTÄMINEN Äänitehosteiden käyttäminen otteluissa on sallittua seuraavin rajoituksin: Pelin ollessa käynnissä on mahdollisuus käyttää tunnelman nostamiseen tarkoitettuja äänitehosteita Äänitehosteita ei saa käyttää vapaaheittojen aikana eikä muulloinkaan pelaajien häiritsemiseksi. Ottelun kuuluttaja on yksi toimitsijoista, joten hänen on oltava puolueeton eikä hän saa häiritä tai loukata joukkueita. Mekaanisten ja sähköisten ääntä tuottavien laitteiden käyttäminen pelin aikana on kielletty. Torvien, jonka käyttövoimana on ilma (puhallettavana, pumpattava, veivattava) käyttäminen on sallittu. Tarvittaessa järjestävän joukkueen tulee järjestää lipunmyynnin yhteyteen maksuton korvatulppien jakelu. Tämän kohdan laiminlyönnistä määrätään 250 :n suuruinen rikemaksu/ottelu. 6.5 MASKOTTI / TANSSIRYHMÄ Maskotit, tanssiryhmät ja muut vastaavat viihdyttäjät ovat sallittuja, mutta näiden tulee olla pelialueen ulkopuolella ja mai- nosaitojen ulkopuolella ottelun aikana. Näiden saapuminen pelialueelle on sallittu ainoastaan aikalisillä sekä erätauoilla ja näiden tulee poistua pelialueelta viimeis- tään 10 sekuntia ennen pelin jatkumista. Tämän kohdan laiminlyönnistä määrätään 250 :n suuruinen rikemaksu/ottelu. 6.6 PALKITSEMINEN Kotijoukkue palkitsee kaikissa otteluissa ottelun parhaat pelaajat molemmista joukkueista. Korisliigalla tai sen valitsemalla yhteistyötaholla on kuitenkin mahdollisuus tulla palkitsemaan otteluiden parhaita pelaajia erikseen valituissa ja etukäteen sovituissa Korisliigan otteluissa. Joukkueiden on asetuttava riviin vapaaheittoviivalle ottelun jälkeen palkitsemista varten ja ne myös pysyvät paikoillaan koko seremonian ajan. Tämän kohdan laiminlyönnistä määrätään 250 :n suuruinen rikemaksu/ottelu. 6.7 KATSOJAMÄÄRIEN MÄÄRITTÄMINEN JA ILMOITTAMINEN Katsojamäärät ilmoitetaan kustakin ottelusta siten, että katsojiksi lasketaan kaikki ottelussa läsnä olleet katsojat. Katsojamäärä merkitään pelipöytäkirjan oikeaan yläkulmaan sille varattuun kohtaan sekä ottelutilaston ko. kohtaan ennen ti- laston lopullisen version lähettämistä. Katsojamäärät ilmoitetaan myös lehdistötilaisuudessa (suositus) ja ottelun aikana kuulutuksessa (suositus). 6.8 LEHDISTÖTILAISUUS OTTELUN JÄLKEEN Jokaisen ottelun jälkeen on pidettävä lehdistötilaisuus, joka alkaa 15 minuuttia ottelun päättymisen jälkeen ja johon osallis- tuu kummastakin joukkueesta päävalmentaja sekä yksi ottelussa merkittävässä roolissa ollut pelaaja. Joukkueiden edustajien pukeutumisohje: Päävalmentajilla smart casual (ei farkut) Pelaajalle peli- tai lämmittelyasu Kotijoukkueen tulee varmistaa sekä median että joukkueiden saapuminen ajoissa lehdistötilaisuuteen. Lehdistötilaisuus on organisoitu tapahtuma, jossa on juontaja. Tämän tulee olla perillä ottelun draaman kaaresta ja esittää osallistujille kysymykset, jotka auttavat näitä analysoimaan pelin kulkua ja ratkaisua. Tilaisuuden osallistujien tulee olla (suo- situs) mediaseinän edessä, jossa on seuran ja sarjan logot esillä. Lisäksi tilaisuudessa tulee tarvittaessa olla äänentoisto. Mikäli tilaisuuden osallistujat eivät puhu Suomea, tulee näiden vastaukset kääntää pyydettäessä Suomeksi.

Koripallon viralliset pelisäännöt 2010. jotka Suomen Koripalloliitto on hyväksynyt käyttöön 1.7.2010 alkaen.

Koripallon viralliset pelisäännöt 2010. jotka Suomen Koripalloliitto on hyväksynyt käyttöön 1.7.2010 alkaen. Koripallon viralliset pelisäännöt 2010 jotka Suomen Koripalloliitto on hyväksynyt käyttöön 1.7.2010 alkaen. Elokuu 2010 Sivu 2 (80) Sisällysluettelo Elokuu 2010 Sivu 3 (80) I SÄÄNTÖ PELI...5 1 Määritelmiä...5

Lisätiedot

Salibandyliigan sarjamäärykset 2014-2015

Salibandyliigan sarjamäärykset 2014-2015 Salibandyliigan sarjamäärykset 2014-2015 1 1 Nämä ovat Suomen Salibandyliitto (SSBL) ry:n Miesten Salibandyliigan sarjamääräykset pelikaudelle 2014-15. Näitä sarjamääräyksiä noudatetaan 1.5.2014-30.4.2015.

Lisätiedot

Tehtävien jakamisen yhteydessä kannattaa samalla rakentaa varahenkilöjärjestelmä.

Tehtävien jakamisen yhteydessä kannattaa samalla rakentaa varahenkilöjärjestelmä. OTTELUMANUAALI 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. OTTELUORGANISAATIO... 2 2.1. Tapahtumapäällikkö... 2 2.2. Otteluvastaava... 3 2.3. Mediavastaava... 3 2.4. Tiedotusryhmä... 3 2.5. Turvallisuusvastaava...

Lisätiedot

Tehtävien jakamisen yhteydessä kannattaa samalla rakentaa varahenkilöjärjestelmä.

Tehtävien jakamisen yhteydessä kannattaa samalla rakentaa varahenkilöjärjestelmä. OTTELUMANUAALI 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. OTTELUORGANISAATIO... 2 2.1. Tapahtumapäällikkö... 2 2.2. Otteluvastaava... 3 2.3. Mediavastaava... 3 2.4. Tiedotusryhmä... 3 2.5. Turvallisuusvastaava...

Lisätiedot

Kilpailusääntöjä ja pelisääntöjä noudatetaan aina ellei sarjamääräyksissä ole toisin säädetty.

Kilpailusääntöjä ja pelisääntöjä noudatetaan aina ellei sarjamääräyksissä ole toisin säädetty. Divarin sarjamäärykset 2014-2015 1 1 Nämä ovat Suomen Salibandyliitto (SSBL) ry:n miesten 1. divisioonan sarjamääräykset pelikaudelle 2014-15. Näitä sarjamääräyksiä noudatetaan 1.5.2014-30.4.2015. Miesten

Lisätiedot

A- JA B-NUORTEN SM-SARJAT JA I DIVISIOONAT OTTELUMANUAALI pelikausi 2012-2013

A- JA B-NUORTEN SM-SARJAT JA I DIVISIOONAT OTTELUMANUAALI pelikausi 2012-2013 A- JA B-NUORTEN SM-SARJAT JA I DIVISIOONAT OTTELUMANUAALI pelikausi 2012-2013 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ - SARJASTA VASTAAVIEN HENKILÖIDEN YHTEYSTIEDOT JA VASTUUALUEET 2. PELIPAIKAT JA LAITTEET 2.1 Kentän varusteet

Lisätiedot

BUMASKA 2014. Kilpailu- ja erotuomaritoiminnan käsikirja - sisältäen erotuomareiden ja joukkueiden yhteystiedot

BUMASKA 2014. Kilpailu- ja erotuomaritoiminnan käsikirja - sisältäen erotuomareiden ja joukkueiden yhteystiedot BUMASKA 2014 Kilpailu- ja erotuomaritoiminnan käsikirja - sisältäen erotuomareiden ja joukkueiden yhteystiedot [2] SPL KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY BUMASKA KILPAILU- ja EROTUOMARITOIMINNAN KÄSIKIRJA 2014 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kilpailumääräykset 1.1.2014

Kilpailumääräykset 1.1.2014 Kilpailumääräykset 1.1.2014 Hyväksytty Judoliiton hallituksen kokouksessa 1.12.2013 1. Kilpailun järjestämistä koskevat määräykset Sääntöjen velvoittavuus Suomen Judoliiton (liitto) jäsenseurojen tulee

Lisätiedot

FUTSAL-LIIGAN, -YKKÖSEN, U-20 FUTSAL-LIIGAN SEKÄ NAISTEN FUTSAL-LIIGAN JA -YKKÖSEN ERILLISMÄÄRÄYKSET 2014-2015

FUTSAL-LIIGAN, -YKKÖSEN, U-20 FUTSAL-LIIGAN SEKÄ NAISTEN FUTSAL-LIIGAN JA -YKKÖSEN ERILLISMÄÄRÄYKSET 2014-2015 FUTSAL-LIIGAN, -YKKÖSEN, U-20 FUTSAL-LIIGAN SEKÄ NAISTEN FUTSAL-LIIGAN JA -YKKÖSEN ERILLISMÄÄRÄYKSET 2014-2015 FUTSAL-LIIGA Sarjan nimi: Futsal-Liiga Kilpailukausi: 1.10.2014 31.5.2015 Osallistuvat seurat:

Lisätiedot

SUOMEN SALIBANDYLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 1.5.2014-30.4.2015. 1. YLEISTÄ sivu 1-8 3-4

SUOMEN SALIBANDYLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 1.5.2014-30.4.2015. 1. YLEISTÄ sivu 1-8 3-4 sivu 1 SUOMEN SALIBANDYLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 1.5.2014-30.4.2015 Suomen Salibandyliitto ry 2014 1. YLEISTÄ sivu 1-8 3-4 2. EETTISET PERIAATTEET 9 Reilun pelin periaate 5 10 Vastuullinen taloudenpito 5

Lisätiedot

SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT 1(34) FINLANDS BANGOLFFÖRBUND RF RATAGOLFIN KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT SISÄLTÖ

SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT 1(34) FINLANDS BANGOLFFÖRBUND RF RATAGOLFIN KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT SISÄLTÖ SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT 1(34) RATAGOLFIN KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 SOVELTAMISALA... 4 1.2 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 4 1.3 SOPUPELI... 4 1.4 VOIMASSAOLOAIKA...

Lisätiedot

SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLON LIITTO ry AMERIKKALAISEN JALKAPALLON SÄÄNNÖT JA SÄÄNTÖTULKINNAT 2015

SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLON LIITTO ry AMERIKKALAISEN JALKAPALLON SÄÄNNÖT JA SÄÄNTÖTULKINNAT 2015 SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLON LIITTO ry AMERIKKALAISEN JALKAPALLON SÄÄNNÖT JA SÄÄNTÖTULKINNAT 2015 1 Esipuheet Amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto (IFAF) tarkistaa säännöt vuosittain parantaakseen

Lisätiedot

FUTSALSÄÄNNÖT 2011. Voittoja joka päivä

FUTSALSÄÄNNÖT 2011. Voittoja joka päivä FUTSALSÄÄNNÖT 2011 Voittoja joka päivä FUTSAL- SÄÄNNÖT SUOMEN PALLOLIITTO Sisältö Esipuhe vuoden 2011 painokseen... 5 Sääntö 1: Pelikenttä... 6 Sääntö 2: Pallo... 13 Sääntö 3 Pelaajien lukumäärä... 15

Lisätiedot

TURNAUSJOHTAJILLE. Sarjavaliokunta. Tiina Jokinen puh: 040 591 3996. Jukka Hirvonen puh: 050 591 3415. Jorma Lappeteläinen puh: 040 594 4900

TURNAUSJOHTAJILLE. Sarjavaliokunta. Tiina Jokinen puh: 040 591 3996. Jukka Hirvonen puh: 050 591 3415. Jorma Lappeteläinen puh: 040 594 4900 0 TURNAUSJOHTAJILLE Kaikilla virallisilla kilpailuilla pitää olla kilpailunjohtaja. Valtakunnansarjoissa tätä "vakanssia" kantavasta käytetään nimeä turnausjohtaja. Valtakunnansarjat ovat kokonaisuudessaan

Lisätiedot

SUOMEN SENIORITENNIS RY, SÄÄNTÖJÄ JA OHJEITA (17.2.2015)

SUOMEN SENIORITENNIS RY, SÄÄNTÖJÄ JA OHJEITA (17.2.2015) 1 SUOMEN SENIORITENNIS RY, SÄÄNTÖJÄ JA OHJEITA (17.2.2015) (Kuvaruudun tekstin pienennys / suurennus: pidä alhaalla Ctrl ja pyöritä hiiren rullalla) Sarjatenniksen säännöt... 2 Muita sarjaohjeita... 17

Lisätiedot

1.2 Keilailukilpailu voidaan suorittaa vain SKL:n hyväksymillä radoilla ja välineillä ja on sen oltava SKL:n tai sen jäsenliiton hyväksymä.

1.2 Keilailukilpailu voidaan suorittaa vain SKL:n hyväksymillä radoilla ja välineillä ja on sen oltava SKL:n tai sen jäsenliiton hyväksymä. KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty liittovaltuuston kokouksessa 14.12.2013 1. Keilailukilpailun järjestäminen 1.1 Suomen Keilailuliiton, jäsenliiton ja seuran järjestämä tai järjestettäväksi määräämä tai hyväksymä

Lisätiedot

Suomen Salibandyliitto ry SÄÄNTÖKIRJA

Suomen Salibandyliitto ry SÄÄNTÖKIRJA Suomen Salibandyliitto ry SÄÄNTÖKIRJA Salibandyn pelisäännöt Suomen Salibandyliiton hyväksymä käännös kansainvälisistä pelisäännöistä (voimassa 1.7.2010 lähtien) 1 PELIALUE 101 Pelikentän mitat...3 102

Lisätiedot

1. luku: Lisenssijärjestelmän keskeiset periaatteet ja tavoitteet... 4. 2. luku: Lisenssihallinto ja päätöksenteko... 4

1. luku: Lisenssijärjestelmän keskeiset periaatteet ja tavoitteet... 4. 2. luku: Lisenssihallinto ja päätöksenteko... 4 SUOMEN PALLOLIITON LIIGALISENSSIMÄÄRÄYKSET 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku: Lisenssijärjestelmän keskeiset periaatteet ja tavoitteet... 4 2. luku: Lisenssihallinto ja päätöksenteko... 4 3. luku: Lisenssin

Lisätiedot

KILPAILUT... 2 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 2 MESTARUUSKILPAILUT... 2 KANSALLISET KILPAILUT... 3 KANSAINVÄLISET KILPAILUT... 3

KILPAILUT... 2 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 2 MESTARUUSKILPAILUT... 2 KANSALLISET KILPAILUT... 3 KANSAINVÄLISET KILPAILUT... 3 SUOMEN LENTOPALLOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT KILPAILUT... 2 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 2 MESTARUUSKILPAILUT... 2 KANSALLISET KILPAILUT... 3 KANSAINVÄLISET KILPAILUT... 3 PELAAJIEN EDUSTUSOIKEUS VIRALLISISSA KILPAILUISSA...

Lisätiedot

Kilpailumääräykset 8.5.2013

Kilpailumääräykset 8.5.2013 Kilpailumääräykset 8.5.2013 Sisällys 1 JOHDANTO... 1 2 YLEISET KILPAILUMÄÄRÄYKSET... 2 2.1 KILPAILULUPA... 2 2.2 KILPAILUJEN JOHTO... 2 2.3 KILPAILUJEN IKÄ- JA TASOLUOKITUS... 3 2.4 KILPAILULUPIEN ANOMINEN

Lisätiedot

Suomen Tennisliitto [KILPAILUMÄÄRÄYKSET]

Suomen Tennisliitto [KILPAILUMÄÄRÄYKSET] 2013 Suomen Tennisliitto [KILPAILUMÄÄRÄYKSET] 0 Sisällys 1 JOHDANTO... 1 2 YLEISET KILPAILUMÄÄRÄYKSET... 2 2.1 KILPAILULUPA... 2 2.2 KILPAILUJEN JOHTO... 2 2.3 KILPAILUJEN IKÄ- JA TASOLUOKITUS... 3 2.4

Lisätiedot

PuHu Juniorit ry PUHU JUNIORIT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA. Page. Laatija PuHu Juniorit Hallitus. 2.0 17.01.2015 1 of 40

PuHu Juniorit ry PUHU JUNIORIT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA. Page. Laatija PuHu Juniorit Hallitus. 2.0 17.01.2015 1 of 40 PUHU JUNIORIT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA 2.0 17.01.2015 1 of 40 Sisällysluettelo 1 ESITTELY... 5 1.1 Revisiohistoria... 6 1.2 Liitteet... 6 2 TOIMINTA-AJATUS, AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU...

Lisätiedot

EROTUOMARIN TIETOSIVUT 2015

EROTUOMARIN TIETOSIVUT 2015 EROTUOMARIN TIETOSIVUT 2015 KESKI-SUOMEN EROTUOMARIKERHO RY www.ksetk.fi Sisällys KERHON HALLITUS 2015...2 PIIRI, KERHO, LIITTO?...3 PIIRIN SARJOJEN ERILLISMÄÄRÄYKSET 2015...5 SUOMEN PALLOLIITON KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

EROTUOMARIN TIETOSIVUT 2012

EROTUOMARIN TIETOSIVUT 2012 EROTUOMARIN TIETOSIVUT 2012 KESKI-SUOMEN EROTUOMARIKERHO RY www.ksetk.fi Sisällys KERHON HALLITUS 2012... 2 PIIRI, KERHO, LIITTO?... 3 EROTUOMARIN TEESIT... 5 EROTUOMARIN MUISTILISTA AVUSTAVIEN OHJEISTUKSEEN...

Lisätiedot

1. luku: Lisenssijärjestelmän keskeiset periaatteet ja tavoitteet... 4. 2. luku: Lisenssihallinto ja päätöksenteko... 4

1. luku: Lisenssijärjestelmän keskeiset periaatteet ja tavoitteet... 4. 2. luku: Lisenssihallinto ja päätöksenteko... 4 SUOMEN PALLOLIITON LIIGALISENSSIMÄÄRÄYKSET 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku: Lisenssijärjestelmän keskeiset periaatteet ja tavoitteet... 4 2. luku: Lisenssihallinto ja päätöksenteko... 4 3. luku: Lisenssin

Lisätiedot

Espoon Kiekkoseura ry SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 10.02.2014

Espoon Kiekkoseura ry SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 10.02.2014 1 Espoon Kiekkoseura ry SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 10.02.2014 2 1. YLEISTÄ 2. TOIMINNAN TARKOITUS 3. ORGANISAATIOKAAVIO JA SEURAN JOHTOKUNTA 3.1 Organisaatiokaavio 3.2 Johtokunnan tehtävät

Lisätiedot

1. luku: Lisenssijärjestelmän keskeiset periaatteet ja tavoitteet... 4. 2. luku: Lisenssihallinto ja päätöksenteko... 4

1. luku: Lisenssijärjestelmän keskeiset periaatteet ja tavoitteet... 4. 2. luku: Lisenssihallinto ja päätöksenteko... 4 SUOMEN PALLOLIITON NAISTEN LIIGAN LISENSSIMÄÄRÄYKSET 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku: Lisenssijärjestelmän keskeiset periaatteet ja tavoitteet... 4 2. luku: Lisenssihallinto ja päätöksenteko... 4 3. luku:

Lisätiedot

LUONNOS / JI / LUONNOS

LUONNOS / JI / LUONNOS SÄÄNTÖKIRJA, 2014-18 1 Käännöksestä referee = päätuomari linesman = linjatuomari on-ice-official = tuomari officials = tuomaristo SÄÄNTÖKIRJA, 2014-18 2 SÄÄNTÖKIRJA, 2014-18 SISÄLLYS SÄÄNTÖ YKSI KANSAINVÄLINEN

Lisätiedot

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2015-2016

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2015-2016 SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2015-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISMÄÄRÄYKSET 1.1. Sitoutuminen 1.2. IIHF:n säännöt 1.3. Kilpailusäännöistä poikkeaminen 2. EETTISET JA TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET 2.1.

Lisätiedot

Pesäpallon Suurleirin leirilehti 0 / 2012

Pesäpallon Suurleirin leirilehti 0 / 2012 Pesäpallon Suurleirin leirilehti 0 / 2012 Pesäpalloväki, taas nähdään arkaudessa Meillä Suurleirin järjestelijöillä on jälleen iso ilo kutsua pelaajat, valmentajat, tuomarit, lasten vanhemmat ja kaikki

Lisätiedot