KORISLIIGA MANUAALI Päivitetty

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KORISLIIGA MANUAALI Päivitetty 15.11.2013"

Transkriptio

1

2 2/19 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOUKKUEEN JÄSENET 2 OTTELUTAPAHTUMAT 3 PELIASUT 4 OTTELUTAPAHTUMAN ORGANISAATIO 5 OTTELUTAPAHTUMAN AIKATAULU 6 MUUT OTTELUJÄRJESTELYT 7 JOUKKUEEN JÄSENTEN ESIINTYMINEN 8 MAINOKSET / TEIPPAUKSET 9 PELISTÄ EROTTAMINEN JA VASTALAUSEET 10 KURINPITOMENETTELY 11 LAIMINLYÖNNIT 12 EPÄURHAILIJAMAISUUDEN JA VÄKIVALTAISUUDEN KITKEMINEN 13 HARJOITUSOTTELUT 14 KORISLIIGAN YHTENÄINEN ILME

3 1 JOUKKUEEN JÄSENET 3/ JOUKKUEEN JÄSENTEN SOPIMUKSET (Sarjasopimuksen liite 3A) Liigaseuran tai sen sopimusyhteisön on tehtävä kaikki joukkueensa pelaajasopimukset kirjallisesti. Sopimuksen tulee sisältää vähintään vastaavat tiedot kuin liiton sopimuspohjan (Liigalisenssihakemuksen liite 5/5.1/5.2). Sopimuksiin on sisällytettävä kaikki liiton sopimuspohjan liitteessä 2 (sivu 6) olevat maininnat mm. kilpailu-, kurinpito- ja sopupelisääntöjen, reilun pelin periaatteiden, vedonlyöntikieltojen ja dopingkontrollien sekä muiden eettisten sääntöjen noudattamisesta. Pelaajat sitoutu- vat sopimuksessa myös antamaan nimensä ja kuvansa käyttöoikeuden Korisliigalle liigan markkinointitarkoituksiin. Liigaseuran tai sen sopimusyhteisön on tehtävä kaikki valmentajasopimukset liiton toimittamalle sopimuspohjalle. Liigaseuran tai sen sopimusyhteisön on pyydettäessä toimitettava kopiot kaikista tekemistään pelaaja- ja valmentajasopi- muksista liitolle. Liigaseuran tai sen sopimusyhteisön tulee tehdä sopimukset myös kaikkien työsuhteessa olevien henkilöidensä kanssa kirjalli- sesti. Liigaseuralla tai sen sopimusyhteisöllä tulee olla kirjalliset sopimukset päävalmentajan ja vähintään kahdentoista (12) pelaa- jan kanssa mennessä. Sopimuksia ei siis ole lupa tehdä minkään kolmannen tahon toimesta, joka ei ole liiton hy- väksymä. Joukkueessa tulee olla myös fysioterapeutti ja nimetty lääkäri tai lääkäriasema, jonka kanssa seuralla on sopimus. Joukkueen nimiluettelo on toimitettava sähköpostiosoitteineen liiton laatimalla lomakkeella mennessä. Korisliigassa edellytetään, että seura tekee kaikkien pelaajien, siis myös alle 18- vuotiaiden, kanssa kirjallisen sopimuksen. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki pelaamiseen liittyvät ehdot ja myös velvoitteet on sovittava kaikkien pelaajien kanssa kirjalli- sesti. Alaikäisten pelaajien edustusvapautta ei kuitenkaan voida rajoittaa. 1.2 ULKOMAILTA TULEVIEN PELAAJIEN PELILUVAT Kaikille ulkomailta tuleville pelaajille on haettava edustusvapautta liiton nettisivuilla olevalla lomakkeella (ks. erillinen ohjeis- tus osoitteessa: ). Pelaajan vapautuslomake löytyy osoitteesta: Jokainen vapautuspyyntö maksaa 100 / miespelaaja. Maksut laskutetaan jälkikäteen. Vapautuspyynnön saatuaan Koripalloliitto ilmoittaa puhelimitse tai sähköpostitse lomakkeen täyttäjälle, kun vapautus ulko- maisesta liitosta on Suomen liittoon tullut. Toimittakaa myös tosite maksetusta ulkomaalaispelaajan rekisteröintimaksusta sekä kopio pelaajan passista liittoon ennen hänen ensimmäistä otteluaan, jotta pelaajan edustusoikeus seurassa alkaa. Kaikki joukkueeseen tulevat uudet pelaajat tulee ilmoittaa etukäteen Mika Mäkelälle ja tiedoksi myös liigapäällikölle ja viimeistään ottelua edeltävänä päivänä klo mennessä. Ilmoituksesta tulee ilmetä pelaajan: sukunimi, etunimi, pelinumero, kansallisuus, syntymäaika, pituus, paino, peli- paikat ja kasvattajaseura tai yliopisto. 1.3 JOUKKUEIDEN KOKOONPANOT Seuran on toimitettava joukkueen kokoonpano mennessä. Ilmoittamisessa käytetään Koripalloliiton tekemää ko- koonpanolistaa, joka toimitetaan liitetiedostona osoitteeseen ja mi- Listassa tulee olla seuraavat tiedot: pelaajan numero, nimi, syntymävuosi, pituus, paino (koskee vain miesten sarjoja) pelipaikka ja kasvattajaseura pelipaikat: 1. pelintekijä, 2. heittävä takamies, 3. pieni laituri, 4. iso laituri ja 5. Sentteri lisäksi joukkueen johdon nimet ja tehtävät; valmentaja, 2. valmentaja, huoltaja, joukkueenjohtaja jne. Kaikista muutoksista ja lisäyksistä on ilmoitettava aina välittömästi tai viimeistään ottelua edeltävänä arkipäivänä klo 16:00 mennessä osoitteisiin ja Jos pelaa loukkaantuu tai sairastuu siten, että on poissa pelaavasta kokoonpanosta yli viikon, laitetaan basket.fi sivuilla ole- vaan kokoonpanolistaan loukkaantunut merkki. Seuran tulee myös itse ilmoittaa, milloin ko. pelaaja palaa kokoonpanoon. Ilmoitukset tehdään osoitteisiin ja Näiden kohtien laiminlyönnistä seuralle määrätään 100 :n suuruinen rikemaksu / henkilö / tapaus.

4 1.4 VEDONLYÖNTI / OTTELUN TULOKSESTA SOPIMINEN Jokainen joukkueen jäsen ja seuran organisaatioon kuuluva sitoutuu olemaan osallistumatta itse tai välittäjän kautta vedon- lyöntiin niissä kohteissa, joissa hänen oma joukkueensa (seuransa joukkue) on osallisena. Yksikään joukkueen jäsen tai seuran organisaatioon kuuluva ei saa yrittää järjestää tai sopia ottelun lopputulosta ennakolta. Korisliigajoukkueen jäsenet ovat velvolliset raportoimaan seuransa johdolle ja he edelleen kilpailutoiminnan johtajalle, mikäli heihin otetaan yhteyttä jonkin ottelun lopputuloksen sopimiseksi. Tämän kohdan laiminlyönnit käsitellään liiton sääntö- ja kurinpitoyksikössä (ks. Koripalloliiton kurinpitosäännöt). Jokainen joukkueen jäsen ja seuran organisaatioon kuuluva sitoutuu pidättäytymään kaikesta yhteistyöstä Veikkaus Oy:n kanssa samalla toimialalla olevien yritysten kanssa. 2 OTTELUTAPAHTUMAT 4/ YLEISTÄ Korisliigan ottelutapahtuman tulee olla yleisilmeeltään samanlainen riippumatta siitä, millä paikkakunnalla ottelu pelataan. Ottelutapahtuman järjestämisessä on tärkeää, että jokainen henkilö tietää oman tehtävänsä ja on motivoitunut suorittamaan sitä. 2.2 OTTELUSIIRROT Kaikista ottelusiirroista on tehtävä kirjallinen anomus kilpailutoiminnan johtajalle, joka käsittelee ja hyväksyy siirrot. Siirto- maksu on 50 / ottelu, joka laskutetaan ottelusiirron hyväksymisen jälkeen. Anomuksen liitteenä on oltava vastustajan kirjal- linen hyväksyminen siirrolle. Mikäli ottelun pelaamiselle sarjaohjelman mukaisesti ilmenee ylivoimainen este, on siitä välittömästi informoitava sähköpos- tilla kilpailutoiminnan johtajaa. Ottelupaikan omistajalta on lisäksi saatava kirjallinen todistus, mistä ilmenee, miksei ottelua voida pelata sarjaohjelman mukaisesti. Muita kuin kirjallisia ottelusiirtoanomuksia ei oteta käsiteltäväksi. Ottelusiirto myönnetään vain erittäin painavilla perusteilla. Myös ottelupaikan siirrosta on tehtävä kirjallinen anomus sähköpostilla kilpailutoiminnan johtajalle. Epidemiatyyppisissä sairastapauksissa ei ole olemassa mitään ottelusiirtoja koskevaa pykälää tai vakiomenettelyä vaan jokai- nen tapaus käsitellään erikseen. Yleisperiaatteina voidaan kuitenkin todeta, että: Armeijassa olevat ja pitempään loukkaantuneena olevat pelaajat tulee huomioida jo ennen kauden alkua pelaajaringin suuruudessa. Kaikki loukkaantumistapaukset tulee pyrkiä paikkaamaan kokoonpanoa täydentämällä. Joukkueen kokoonpanoon tulee koko kauden ajan kaikki loukkaantumiset ym. huomioiden kuulua vähintään 10 pelaa- jaa. Vain akuutit epidemiatyppiset sairastumistapaukset huomioidaan mahdollista ottelusiirtoa käsiteltäessä. Tällöin, mikäli huomattava osa pelaavasta kokoonpanosta (merkittävässä roolissa olevista pelaajista) on sairastunut sa- maan tautiin, otetaan ottelun siirtoasia käsittelyyn. Tällaisissa tapauksissa on jalkeille saatava vähintään seitsemän (7) pelikykyistä pelaajaa. Liigan kriteereissä mainitusta 10 pelaajan minimimäärästä voidaan tällöin joustaa eikä mitään rikemaksua määrätä. Liiton kilpailujaos päättää edellä mainituissa sairastapauksissa ottelusiirrosta ja voi myös ottelun televisioinnista johtuen määrätä sille uuden ajankohdan. Tällöin ei siirtomaksua peritä. 2.3 PELIAREENA PELIAREENAN VARAAMINEN JA VALMIUSAIKA Peliareena tulee varata siten, että se on käytettävissä yleensä 2 tuntia ennen ottelun alkua. Normaalissa Korisliigan otte- lussa peliareenan on oltava kokonaisuudessaan valmiina viimeistään yksi tunti ennen ottelun alkua. Tämä tarkoittaa esim. sitä, että kaikki mainokset ja muut peliareenan ulkoasuun kuuluvat osat ovat jo silloin paikoillaan PELIAREENAN VAATIMUKSET Pelikentän sekä teknisten laitteiden tulee olla pelisääntöjen ja sarjamääräysten mukaisia. Peliareenalla tulee olla viisi lukittavaa pukuhuonetta, joissa ei ole muita käyttäjiä ottelun eikä sen valmiusaikana: Suihkulla ja WC:llä varustettu pukuhuone kotijoukkueelle (min. 20m 2 ) Suihkulla ja WC:llä varustettu pukuhuone vierasjoukkueelle (min. 20m 2 ) Suihkulla ja WC:llä varustettu pukuhuone erotuomareille (min. 15m 2 ) Suihkulla ja WC:llä varustettu pukuhuone ensiavulle/komissaarille/liiton virkailijalle (min. 12m 2 ) Suihkulla ja WC:llä varustettu pukuhuone dopingtestaukselle (min. 12m 2 ) Tämän kohdan laiminlyönnistä määrätään :n suuruinen rikemaksu/tapaus.

5 2.3.3 JOUKKUEIDEN PENKIT Kotijoukkueen joukkuepenkki (pelisäännöt 9.4) on aina toimitsijapöydän vasemmalla puolella pöydältä kentälle päin katsottaessa ja kotijoukkueen kori (se jota puolustetaan) ottelun ensimmäisellä puoliajalla toimitsijapöydän vasemmalla puolella pöydältä kentälle päin katsottaessa. Toisin sanoen kotijoukkueen hyökkäyssuunta on ottelun ensimmäisellä puo- liajalla vasemmalta oikealle toimitsijapöydältä kentälle päin katsottaessa, jolloin kotijoukkueen ottelua edeltävä lämmitte- ly tapahtuu aina vierasjoukkueen edessä ja päinvastoin. 5/19 Joukkuepenkkialueella (pelisäännöt 2.4.5) tulee olla 14 tuolia varattuna joukkueen jäsenille. Erotuomarit poistavat yli- määräiset tuolit ja henkilöt joukkuepenkkialueelta ennen ottelun alkua. Kaikkien muiden henkilöiden tulee olla vähintään 2 metrin etäisyydellä joukkuepenkkialueen takana. 2.4 OTTELUISTA TIEDOTTAMINEN VASTUSTAJILLE Koripalloliitto vahvistaa Korisliigan sarjaohjelman pelikausittain viimeistään elokuussa. Liitto vahvistaa ja tiedottaa aina kaikki mahdolliset otteluun liittyvät muutokset molemmille joukkueille ja medialle EROTUOMAREILLE JA KOMISSAAREILLE Liitto ilmoittaa kunkin Korisliigan ottelun ajan ja pelipaikan sekä niissä tapahtuvat muutokset ottelun erotuomareille sekä mahdolliselle komissaarille. 2.5 PÄÄSYLIPUT LIPPUJEN SUOSITUSHINNAT Jokainen seura hinnoittelee itse omat lippunsa. 2.6 VAPAALIPUT VASTUSTAJA Korisliigan otteluissa ei anneta vapaalippuja vierasjoukkueen käyttöön elleivät joukkueet keskenään toisin sovi OTTELUN EROTUOMARIT JA KOMISSAARI Ottelua tuomitsevat erotuomarit ja mahdollinen komissaari ovat oikeutettuja saamaan yhden vapaalipun käyttöönsä ku- kin, mikäli he toimittavat pelipaikalle tullessaan lipunmyyntiin tai kotijoukkueen edustajalla vapaalipun saajan nimen. Lip- pua ei siis voi jättää erotuomarin omalla nimellä. Virvokkeiden toimittaminen puoliajalla erotuomarien pukuhuoneeseen ei enää ole pakollista, joskin se on edelleen suositeltavaa LIITTO / KORISLIIGA Koripalloliitolla/Korisliigalla on käytettävissä omille yhteistyökumppaneilleen kaikissa Korisliigan otteluissa 15 pääsylip- pua/ottelu järjestävän seuran kanssa erikseen sovittaville paikoille. Käyttäessään em. oikeutta liitto tilaa liput järjestävältä seuralta etukäteen viimeistään 5 vuorokautta ennen ottelua. Lisäksi liitto voi jakaa yhteisiä vapaalippuja Korisliigan otte- luihin, joista se korvaa liigaseuralle 5.- / runkosarjan ottelu ja 10.- / pudotuspeliottelu LIITON VAPAAKORTIT Liiton vapaakortteja ovat ainaisvapaakortti ja vuosittainen vapaakortti. Ainaisvapaakortti ja liiton vuosittainen vapaakortti oikeuttavat vapaaseen sisäänpääsyyn kaikkiin Korisliigan otteluihin kaikilla liigapaikkakunnilla. 3 PELIASUT 3.1 YLEISTÄ Kotijoukkue pelaa aina vaaleassa peliasussa (paita ja pelihousut) ja vierasjoukkue aina tummassa peliasussa (paita ja pelihou- sut). Joukkueen kaikkien pelaajien on pelattava samanlaisissa peliasuissa (paita ja pelihousut). Erotuomarin tulee estää erilaisessa peliasussa esiintyvän pelaajan kentälle pääsy. Joukkueen on esiinnyttävä myös verryttelyssä yhtenäisessä asussa. Koko sarjaa koskevien yhteisten markkinointitoimien vaatiessa voidaan tähän määräykseen sallia poikkeus, jonka myöntää kilpailutoiminnan johtaja. 3.2 PELINUMEROT Korisliigassa joukkueet voivat käyttää seuraavia pelinumeroita: 4-15, 20 25, 30 35, 40 45, vapaassa järjestyksessä. Pelinumeroiden on oltava yksiväriset ja pelipaidan väristä hyvin erottuvat. Niiden minimikorkeus on selässä 20 cm ja rinnassa 10 cm sekä minimileveys 2 cm.

6 KORISLIIGA MANUAALI Päivitetty /19 Kaikki pelinumeroiden vaihdot ja uudet pelinumerot tulee ilmoittaa etukäteen Mika Mäkelälle ja Tom Wes- terholmille viimeistään ottelua edeltävänä päivänä klo mennessä. Tämän kohdan laiminlyönnistä määrätään enintään 150 :n suuruinen rikemaksu/pelaaja/tapaus. 3.3 PELIPAITA SEURAN TUNNUS Pelipaidassa etupuolella tulee olla seuran tunnus, logo tai nimi PELAAJIEN NIMI PAIDASSA Pelaajan sukuni- men tulee olla pelipaidan selässä pelinumeron ylä- puolella ylimmäi- senä. Se tulee olla kirjoitettu isoilla kirjaimilla, joiden minimikorkeus on 6 cm. Jos joukku- eessa on kaksi saman sukunimen omaavaa pelaajaa, nimet tulee erottaa etunimen alkukir- jaimilla. Kun joukkueeseen tulee uusi pelaaja kesken pelikauden, on pelaajan nimen oltava pelipaidassa viimeistään 14 vrk:n ku- luttua hänen pelaamastaan ensimmäisestä Korisliigan ottelusta. Tämän kohdan laiminlyönnistä määrätään enintään 150 :n suuruinen rikemaksu / pelaaja ALUSPAITA/IHOPAITA Pelipaidan alla voi käyttää pelipaidan väristä hihatonta paitaa tai toppia, mutta tämä ei saa missään olosuhteissa näkyä pelipaidan alta kädentien (olkapää) eikä kaula- aukon (kaula tai niska) alueella. Mikäli pelaaja pyrkii kentälle tällaisessa varusteessa, tulee erotuomarin estää pelaajan pääsy kentälle, kunnes aluspaita on poistettu tai korjattu em. ohjeen mukaiseksi. Pelipaidan helman tulee olla kauttaaltaan pelihousujen sisällä. Mikäli pelaaja ei erotuomarin huomautuksesta huolimatta korjaa peliasuaan sääntöjen edellyttämällä tavalla, erotuomarin tulee määrätä pelaaja vaihtoon asuaan korjaamaan. 3.4 PELIHOUSUT Pelihousujen alla voi käyttää pelihousujen värisiä urheilutrikoita, mutta nämä eivät saa ulottua pelihousujen lahkeen alapuo- lelle. Pelihousut eivät saa ylittää polvea vaan niiden tulee päättyä polven yläpuolelle. Tämän kohdan laiminlyönnistä seuralle määrätään 50 :n suuruinen rikemaksu / pelaaja / ottelu. 3.5 MUUT VARUSTEET JA SUKAT Sallittu painesukka jalassa Sallittu painesukka jalassa Sallittuja ovat seuraavat varusteet: Olkapäätä, olkavartta, reittä tai säärtä suojaava va- ruste, jos sen materiaali on riittävästi pehmustettu Painehihat, jotka ovat pääväriltään musta tai valkoi- nen tai peliasun päävärin mukainen Painesukat, jotka ovat pääväriltään musta tai valkoi- nen tai peliasun päävärin mukainen. Polvituelle, joka on ns. Medical Support, ei aseteta värirajoituksia.

7 7/19 Nenäsuojus, myös kovasta materiaalista tehty (ei rajoituksia värille). Silmälasit, jos ne eivät vaaranna muita pelaajia (ei rajoituksia värille). Enintään 5 cm leveä otsanauha, joka on materiaaliltaan hankaamaton, yksivärinen kangas, taipuisa muovi tai kumi (ei rajoituksia värille). Hammassuojus (ei rajoituksia värille). Olkapäissä, käsivarsissa tmv. Teippaukset (ei rajoituksia värille) Pelisukat (ei rajoituksia värille) Painesukan ollessa jalan yläosassa, sen alareunan on oltava polven yläpuolella; jalan alaosassa sen yläreunan on vastaavasti oltava polven alapuolella. Polvituen ja jalan ylä- tai alaosassa olevan painesukan välissä on oltava iho näkyvissä. Suositeltavaa on, että kaikki joukkueen otteluissa käyttämät paine- ja muut tuet ovat saman värisiä. Seuraavat varusteet eivät ole sallittuja: Sormessa, kädessä, ranteessa, kyynärpäässä tai kyynärvarressa oleva suojus, lasta tai tukisidos, joka on tehty nahasta, kovasta tai pehmeästä muovista, metallista tai muusta kovasta aineesta, vaikka se olisi pehmustettu. Varuste, joka voi viiltää tai hiertää (sormenkynnet täytyy leikata lyhyiksi). Päähine, hiuspidikkeet, korut ja sormukset 3.6 LÄMMITTELYASUT Pelaajien on käytettävä ennen ottelun alkua ja puoliajalla tapahtuvan verryttelyn aikana yhtenäistä lämmittelyasua, joka on seuran lämmitte- lyasu (tai paita), jossa on Korisliigan yhteismarkkinoinnin mukainen mainos paidan selässä, tai seuran peliasu. Pelaajien tulee esiintyä pelaajaesittelyssä yhtenäi- sessä asussa (katso kohta 5.2). Tämän kohdan toistuvasta laiminlyönnistä määrätään 50 :n suuruinen rikemaksu / pelaaja / ottelu MAINOKSET Joukkueet saavat Korisliigan peli- ja lämmittelyasuissaan käyttää mai- noksia seuraavin rajoituksin: Joukkueiden erotettavuus ei saa kärsiä mainoksista. Pelinumeroiden on erotuttava selvästi. Joukkueen nimen ja/tai tunnuksen tulee näkyä pelipaidassa etupuolella. Joukkueen eri pelaajilla voi olla erilaiset mainokset peliasuissaan. Mainosta saa vaihtaa kilpailukauden tai jopa ottelun aikana, mutta peliasun perusvärin ja pelinumeron on säilyttävä. Mainosten erilaisuus ei saa häiritä joukkueiden erotettavuutta, joukkueen peliasun perusväri ei saa muuttua erilaisten mai- nosten takia. Pelinumero voi olla osa mainosta, mutta siten, että pelinumeron on oltava erivärinen ja/tai selvästi suurempi kuin mainok- sessa olevat muut numerot. Pelikaudella on kaikkien joukkueiden lämmittelypaidan selässä ns. hartiapaikalla oltava Veikkauksen mainos. Kaikkien joukkueiden pelipaidan vasemmassa olkaimessa on oltava Korisliigan tunnus tai liiton myymä muu mainos. Pelikau- della tämä ei ole voimassa Tämän kohdan laiminlyönnistä määrätään 300 :n suuruinen rikemaksu / seura PELIPALLO JA PELAAJASEURANTA Otteluissa käytetään liiton liigaseuroille toimittamia palloja eli Korisliigan virallisia pelipalloja. Tämän kohdan laiminlyönnistä määrätään 1000 :n suuruinen rikemaksu / ottelu. Pelaajat käyttävät otteluissa heille henkilökohtaisesti kohdennettuja kenkiin kiinnitettäviä seurantatägejä. Mikäli pelaajalle kohdistettu seurantatägi on kadonnut tai sitä ei jostain muusta syystä pysty käyttämään, tulee pelaajan käyttää varatägiä. Tällöin seuran tulee viimeistään 30 minuuttia ennen ottelun alkua ilmoittaa varatägin koodi Sstattzz Oy:lle tai ). Tämän kohdan laiminlyönnistä määrätään 150 :n suuruinen rikemak- su/pelaaja/ottelu.

8 4 OTTELUTAPAHTUMAN ORGANISAATIO 8/19 Kunkin Korisliigan seuran on nimettävä jokaiseen järjestämäänsä oteluun alla mainitut vastuuhenkilöt, kohdat (4 eri henkilöä). Nämä henkilöt eivät voi ennen ottelua tai sen aikana olla sidoksissa mihinkään paikkaan tai tehtävään (esim. li- punmyynti, toimitsija, VIP- tilaisuus), vaan heidän tulee tarvittaessa voida liikkua vapaasti. Näiden kohtien laiminlyönnistä määrätään 100 :n suuruinen rikemaksu / ottelu. 4.1 OTTELUVASTAAVA Otteluvastaava on vastuussa koko ottelutapahtumasta ja sen kulusta. Hänen tehtäviinsä kuuluu mm: Vastaa toimitsijoiden, myös tilastoijien paikalla olosta, heidän yhtenäisestä pukeutumisestaan ja siitä, että he osaavat hoitaa tehtävänsä kunnolla. Vastaa ottelun taltioinnin onnistumisesta manuaalin kohdan 6.9 mukaisesti. Vastaa joukkueiden ja erotuomarien ohjeistuksesta, pukuhuoneet etc. Vastaa kaikista salin mainoksista, niiden sijoittelusta ja siisteydestä (huom. Korisliigan yhteismarkkinointi). Vastaa luuttupoikien ohjeistamisesta (kohta 4.1.2) ja heidän yhtenäisestä pukeutumisestaan. Vastaa siitä, että molempien joukkueiden päävalmentajat ja yksi pelaaja kummastakin joukkueesta saapuu lehdistötilai- suuteen TOIMITSIJAT Korisliigan otteluissa pitää olla kaikki koripallon virallisten pelisääntöjen mukaiset toimitsijat (ajanottaja, kirjuri, 24 sekunnin valvoja) sekä lisäksi kuuluttaja ja vähintään kaksi koneellisen tilastoinnin pitäjää. Kuuluttaja on koripallo- ottelussa toimitsijan roolissa, joten hänen täytyy toimia puolueettomasti ja asiallisesti. Kaikkien toimitsijoiden ja tilastonpitäjien on oltava tehtäviinsä koulutettuja. Toimitsijapöydästä ja tilastoinnista vastaavien on osallistuttava ennen sarjan alkua Koripalloliiton järjestämään koulutukseen LUUTTU- /PALLOPOIKIEN TEHTÄVÄT Ottelun luuttupoikien tai tyttöjen tulee olla tehtäväänsä motivoituneita ja opastettuja sekä riittävän vanhoja (suositus min. 15 v.), jotta heitä ei tarvitse koko ajan olla neuvomassa. Kummassakin päädyssä tulee olla käytettävissä myös kaksi pehmeätä, imukykyistä (ei uutta) pyyhettä lattialle kaatuneen ve- den kuivaamista varten. TV- otteluissa luuttupojat tulee sijoittaa kentän TV- kameroiden puoleiselle sivustalle. Luuttu- /pallopoikien tehtäviin kuuluu erityisesti: Olla kaiken aikaa valmiina suorittamaan tehtävänsä viipymättä, kun sitä tarvitaan. Kerätä kaikki pelipallot häkkeihin lämmittelyn päätyttyä ennen pelaajien esittelyä (kansainvälisissä otteluissa myös välit- tömästi viimeisen lämmittelyjakson päätyttyä) ja myös ennen toisen puoliajan alkamista. Kuivata kenttää aina erotuomarin sitä pyytäessä hänen osoittamastaan paikasta. Kuivata kenttää etenkin vapaaheittoalueen sisäpuolelta aina kaikkien pitempien pelikatkojen, kuten aikalisät, jaksojen väliset tauot jne. aikana. Kuivata kenttää aina tarvittaessa myös pelikellon käydessä, mutta pelaajien ollessa kentän toisessa päädyssä. Korjata välittömästi korisukka pelikuntoon (esim. luutunvartta apuna käyttäen), mikäli sukka takertuu korirenkaaseen. Noutaa pelipallo, mikäli se karkaa pelikentältä. Nostaa pystyyn kentän laidalla olevat mainokset, mikäli ne ovat kaatuneet. TV- otteluissa ja aina erikseen sovittaessa toimittaa jokaisen 10 min jakson jälkeen (myös ottelun päätyttyä) tilastot sekä lehdistön edustajille että TV- selostamoon. 4.2 MEDIAVASTAAVA Mediavastaavan tehtävät ottelutapahtuman aikana: Vastaa siitä, että kaikki tiedotusvälineet saavat heille luvatut ottelun väliaikatilanteet ja lopputulokset sovitulla tavalla. Vastaa siitä, että tilastot jaetaan jokaisen jakson jälkeen molemmille joukkueille sekä lehdistöhuoneeseen tai lehdistö- paikoille. Vastaa siitä, että lehdistöhuone on valmiina ottelun jälkeisen lehdistötilaisuuden pitämiseksi ajallaan sekä siitä, että ot- telun tilastot ja tallenteet saadaan sinne ajoissa. 4.3 TURVALLISUUSVASTAAVA Turvallisuusvastaava toimii järjestyksen valvojien esimiehenä ja vastaa koko hallin turvallisuudesta. Erityisesti hänen tulee kiinnittää huomiota: Katsomoturvallisuuteen ja mahdollisten häiriötilanteiden ennakoimiseen.

9 Erotuomarien koskemattomuuteen ennen ottelua, ottelun aikana ja sen jälkeen. Vierasjoukkueen koskemattomuuteen ennen ottelua, ottelun aikana ja sen jälkeen. Yleisön kentälle pääsyn estämiseen (kohta 6.2) 9/ OTTELUN LÄÄKÄRI Jokaisessa Korisliigan ottelussa on oltava kotijoukkueen järjestämänä lääkäri paikalla pelikentän välittömässä läheisyydessä koko ottelutapahtuman ajan. Hänen tulee ilmoittautua ottelun komissaarille tai päätuomarille 15 minuuttia ennen ottelun ilmoitettua alkamisaikaa OTTELUTAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN Jokaisen seuran on tehtävä viranomaisille lakisääteinen ilmoitus yleisötilaisuudesta sekä laadittava viranomaisten hy- väksymä tapahtumakohtainen pelastussuunnitelma Jokaisessa Korisliigan ottelussa tulee olla vähintään yksi viranomaisten hyväksymä järjestyksenvalvoja 100 katsojaa koh- ti, tuhannen katsojan ylittävältä osalta yksi jokaista 200 katsojaa kohti. Mikäli viranomaiset asettavat tilaisuuden järjestyksenvalvojien lukumäärälle korkeamman vaatimuksen, tulee seuran noudattaa sitä. Tämän kohdan laiminlyönnistä määrätään 500 :n suuruinen rikemaksu / ottelu. 5 OTTELUTAPAHTUMAN AIKATAULU Jokaisesta ottelusta erikseen on tehtävä sitä varten laaditulle lomakkeelle alla olevan mallin mukainen aikataulutus, joka tu- lee toimittaa kaikille ottelutapahtumaan osallistuville (molemmat joukkueet, erotuomarit, komissaari, kuuluttaja, ajanottaja, muut toimitsijat ja mahdolliset esiintyjät) ja TV- otteluista myös kilpailutoiminnan johtajalle viimeistään ottelua edeltävänä päivänä. Tämän kohdan laiminlyönnistä määrätään 50 :n suuruinen rikemaksu / ottelu. 5.1 JOUKKUEIDEN VERRYTTELYAIKA Verryttelyaika alkaa 60 minuuttia ennen ottelun alkua, jolloin pelikello viimeistään käynnistetään käymään laskevaa aikaa kohti ottelun alkamishetkeä. Ennen ottelua on joukkueille varattava vähintään 20 minuuttia keskeytymätöntä verryttelyaikaa. Ottelun puoliaikatauolla on joukkueille varattava vähintään 5 minuuttia keskeytymätöntä verryttelyaikaa. 5.2 PELAAJAESITTELY Pelaajaesittely suoritetaan ottelun alkamisajankohdaksi merkittynä kellonlyömänä. Pelaajien tulee esiintyä pelaajaesittelyssä yhtenäisessä asussa, joko peliasussa tai lämmittelyasussa. Tämän kohdan laiminlyönnistä määrätään 50 :n suuruinen rikemaksu / pelaaja / ottelu. Vierasjoukkue, esittelyjärjestys: Vaihtopelaajat numerojärjestyksessä Aloitusviisikko numerojärjestyksessä Valmentajat ja muu joukkueen johto Kotijoukkue, esittelyjärjestys: Vaihtopelaajat numerojärjestyksessä Aloitusviisikko numerojärjestyksessä Valmentajat ja muu joukkueen johto Erotuomarit ja mahdollinen komissaari Ottelu alkaa tämän jälkeen ilman kolmen minuutin verryttelyaikaa. 5.3 PALKITSEMISET JA MUUT SEREMONIAT Mahdolliset otteluisännyyteen tai muuhun vastaavaan liittyvät seremoniat ja yleiset palkitsemiset tulee tehdä ennen pelaa- jaesittelyä. Joukkueen jäseniin kohdistuvat palkitsemiset tehdään pelaajaesittelyn jälkeen molempien joukkueiden seisoessa edelleen vapaaheittoviivalla. 5.4 PUOLIAJAN PITUUS Puoliaikatauon pituus on 15 minuuttia. Joukkueille tulee varata vähintään 5 minuuttia verryttelyaikaa ennen toisen puoliajan alkamista.

10 10/ OTTELUN AIKATAULU Ottelu: Kouvot Kataja Basket Aika: pe klo 18:30 (la/su 17:00) Paikka: Mansikka- ahon urheiluhalli (Kouvola) Ottelun lääkäri: Lauri Lekuri, (pakollinen tieto kaikissa otteluissa) Kotijoukkue, pukuhuone numero: Vierasjoukkue, pukuhuone numero: Erotuomarit, pukuhuone numero: Esiintyjät, pukuhuone numero: Aikataulu ennen ottelua 17:30 (16:00) Joukkueiden lämmittely alkaa, pelikello käynnistetään 18:10 (16:40) Pöytäkirja valmis 18:18 (16:48) Kapteenipalaveri (erotuomarit ja molempien joukkueiden kapteenit) 18:20 (16:50) Aloitusviisikot pöytäkirjaan 18:29 (16:59) Pelaajat siirtyvät kentältä joukkuepenkeille Mahdolliset ei joukkueita koskevat, seuran omat huomioimiset 18:30 (17:00) Pelaajaesittelyt Mahdolliset joukkueen jäseniä koskevat tai liiton huomioimiset (esim. kuukauden pelaaja) 18:33 (17:03) Ylösheitto Puoliaika 15 min 0-5/10 min 5/10-15 min mahdollisen tanssiryhmän esitys ja muu tauko- ohjelma lämmittely joukkueille Ottelun jälkeen Heti ottelun jälkeen joukkueet järjestyvät vapaaheittoviivalle, jonka jälkeen palkitaan: kummankin joukkueen paras pelaaja muut mahdolliset palkinnot 15 min ottelun jälkeen pidetään lehdistötilaisuus, jossa on oltava paikalla joukkueiden päävalmentajat sekä molemmista joukkueista pelaaja, joka on jotenkin kunnostautunut ottelussa Jakelu: Ottelutapahtuman organisaatio (toimitsijat) Kotijoukkue Vierasjoukkue Erotuomarit + mahdollinen komissaari Esiintyjät Kilpailutoiminnan johtaja Kaikista TV- otteluista tulee toimittaa yllä olevan mallin mukainen aikataulutus kutakin ottelua edeltävänä päivänä kilpailu- toiminnan johtajalle. 6 MUUT OTTELUJÄRJESTELYT 6.1 TULOSPALVELU KATSOMOSSA Kuulutuksen tulee kertoa joukkueiden sijoitukset sarjassa, ottelun merkitys sarjatilanteen kannalta ja muiden sarjan ottelui- den tilanteet ottelun kuluessa. 6.2 YLEISÖN KENTÄLLE PÄÄSYN ESTÄMINEN Yleisön kentälle meno tulee estää ottelutapahtuman aikana ml. joukkueiden verryttelyaika päättyen siihen, kunnes joukkueet ovat lopullisesti poistuneet kentältä. Tämän kohdan laiminlyönnistä määrätään 250 :n suuruinen rikemaksu.

11 11/ MUSIIKIN SOITTAMINEN OTTELUN AIKANA Pelin ollessa käynnissä on musiikin soittaminen kielletty. Kun erotuomari katkaisee pelin (viheltää pilliin), voidaan musiikkia soittaa niin kauan kunnes: Ylösheitossa hyppäävät pelaajat koskettavat erotuomarin heittämää palloa. Vapaaheitossa erotuomari astuu kolmen sekunnin alueelle näyttääkseen vapaaheittojen määrän. Sisään heitossa erotuomari ojentaa pallon sisäänheittäjälle tai se on sisäänheittäjän käytettävissä. Musiikin soittaminen ei saa häiritä pelaamista muillakaan pelikatkoilla kuin aikalisillä ja erätauoilla. Tämän kohdan laiminlyönnistä määrätään 250 :n suuruinen rikemaksu/ottelu. 6.4 ÄÄNITEHOSTEIDEN KÄYTTÄMINEN Äänitehosteiden käyttäminen otteluissa on sallittua seuraavin rajoituksin: Pelin ollessa käynnissä on mahdollisuus käyttää tunnelman nostamiseen tarkoitettuja äänitehosteita Äänitehosteita ei saa käyttää vapaaheittojen aikana eikä muulloinkaan pelaajien häiritsemiseksi. Ottelun kuuluttaja on yksi toimitsijoista, joten hänen on oltava puolueeton eikä hän saa häiritä tai loukata joukkueita. Mekaanisten ja sähköisten ääntä tuottavien laitteiden käyttäminen pelin aikana on kielletty. Torvien, jonka käyttövoimana on ilma (puhallettavana, pumpattava, veivattava) käyttäminen on sallittu. Tarvittaessa järjestävän joukkueen tulee järjestää lipunmyynnin yhteyteen maksuton korvatulppien jakelu. Tämän kohdan laiminlyönnistä määrätään 250 :n suuruinen rikemaksu/ottelu. 6.5 MASKOTTI / TANSSIRYHMÄ Maskotit, tanssiryhmät ja muut vastaavat viihdyttäjät ovat sallittuja, mutta näiden tulee olla pelialueen ulkopuolella ja mai- nosaitojen ulkopuolella ottelun aikana. Näiden saapuminen pelialueelle on sallittu ainoastaan aikalisillä sekä erätauoilla ja näiden tulee poistua pelialueelta viimeis- tään 10 sekuntia ennen pelin jatkumista. Tämän kohdan laiminlyönnistä määrätään 250 :n suuruinen rikemaksu/ottelu. 6.6 PALKITSEMINEN Kotijoukkue palkitsee kaikissa otteluissa ottelun parhaat pelaajat molemmista joukkueista. Korisliigalla tai sen valitsemalla yhteistyötaholla on kuitenkin mahdollisuus tulla palkitsemaan otteluiden parhaita pelaajia erikseen valituissa ja etukäteen sovituissa Korisliigan otteluissa. Joukkueiden on asetuttava riviin vapaaheittoviivalle ottelun jälkeen palkitsemista varten ja ne myös pysyvät paikoillaan koko seremonian ajan. Tämän kohdan laiminlyönnistä määrätään 250 :n suuruinen rikemaksu/ottelu. 6.7 KATSOJAMÄÄRIEN MÄÄRITTÄMINEN JA ILMOITTAMINEN Katsojamäärät ilmoitetaan kustakin ottelusta siten, että katsojiksi lasketaan kaikki ottelussa läsnä olleet katsojat. Katsojamäärä merkitään pelipöytäkirjan oikeaan yläkulmaan sille varattuun kohtaan sekä ottelutilaston ko. kohtaan ennen ti- laston lopullisen version lähettämistä. Katsojamäärät ilmoitetaan myös lehdistötilaisuudessa (suositus) ja ottelun aikana kuulutuksessa (suositus). 6.8 LEHDISTÖTILAISUUS OTTELUN JÄLKEEN Jokaisen ottelun jälkeen on pidettävä lehdistötilaisuus, joka alkaa 15 minuuttia ottelun päättymisen jälkeen ja johon osallis- tuu kummastakin joukkueesta päävalmentaja sekä yksi ottelussa merkittävässä roolissa ollut pelaaja. Joukkueiden edustajien pukeutumisohje: Päävalmentajilla smart casual (ei farkut) Pelaajalle peli- tai lämmittelyasu Kotijoukkueen tulee varmistaa sekä median että joukkueiden saapuminen ajoissa lehdistötilaisuuteen. Lehdistötilaisuus on organisoitu tapahtuma, jossa on juontaja. Tämän tulee olla perillä ottelun draaman kaaresta ja esittää osallistujille kysymykset, jotka auttavat näitä analysoimaan pelin kulkua ja ratkaisua. Tilaisuuden osallistujien tulee olla (suo- situs) mediaseinän edessä, jossa on seuran ja sarjan logot esillä. Lisäksi tilaisuudessa tulee tarvittaessa olla äänentoisto. Mikäli tilaisuuden osallistujat eivät puhu Suomea, tulee näiden vastaukset kääntää pyydettäessä Suomeksi.

12 12/19 Tilaisuuden esiintymisjärjestys on seuraava: Lehdistötilaisuuden juontaja esittää kysymyksen vierasjoukkueen pelaajalle Lehdistötilaisuuden juontaja esittää kysymyksen kotijoukkueen pelaajalle Median edustajien kysymykset pelaajille, jonka jälkeen pelaajat voivat poistua Lehdistötilaisuuden juontaja esittää kysymyksen vierasjoukkueen valmentajalle Lehdistötilaisuuden juontaja esittää kysymyksen kotijoukkueen valmentajalle Median edustajien kysymykset valmentajille Tämän kohdan laiminlyönnistä määrätään 250 :n suuruinen rikemaksu/laiminlyönti/ottelu. 6.9 OTTELUN TALTIOINTI Kotijoukkueen tulee kuvata jokainen ottelu ja tallentaa se suoraan Koripalloliiton käyttämälle nettipalvelimelle (erillinen oh- jeistus). Taltioinnissa tulee lisäksi ottaa huomioon seuraavat seikat: Kuvauspisteessä tulee olla kiinteä laajakaistayhteys, jonka miniminopeus on 2 Mb Joukkueet ja erotuomarit ovat oikeutettuja omaan kopioon ottelutallenteesta heti ottelun jälkeen, mikäli toimittavat riittävällä kapasiteetilla varustetun USB- tikun tai ulkoisen kovalevyn kotijoukkueelle ennen ottelun alkua. Mikäli tallenteen tallentamisessa ja lähettämisessä nettipalvelimelle ilmenee ongelmia, tulee kotijoukkueen olla välittömästi yhteydessä seuraaviin tahoihin: Mikko Jämsä: tai Teemu Spiridovitsh: Sstatzz Oy: Tom Westerholm: tai Ottelun taltioinnin laiminlyönnistä määrätään 1000 :n suuruinen rikemaksu/ottelu VIIMEISEN HEITON TARKISTAMINEN Korisliigan otteluissa ei ole voimassa pelisääntöjen TILASTOINTI Korisliigassa toteutetaan live- tilastointi, joka vaatii kiinteän laajakaistayhteyden, jonka suositusnopeus on 512 kb, mutta eh- doton minimi 256 kb. Yhteyden on toimittava siinä pisteessä, jossa tilastointi tullaan suorittamaan. Mobiilin yhteyden (esim. Wlan) käyttäminen ei ole sallittua, ellei sen toimivuus ole etukäteen tarkistettu ja liiton vahvistama TILASTOINNIN OHJEISTUS Korisliigassa käytetään koneellista tilastointia, joka tehdään Koripalloliiton SmartStats- ohjelmalla. Tilastointi tehdään ns. livenä Internet- yhteyttä käyttäen. Tilastoinnissa huomioidaan kaikki viralliset tilastoinnit; heitot, levypallot syötöt, riistot, menetykset, torjunnat ja pelaajan peliaika. Jos Internet- yhteys katkeaa, jatketaan tilastointi loppuun asti SmartStats- ohjelmalla. Jos tilastoinnissa käytettävä tietoko- ne tai ohjelma kaatuu, jatketaan tilastointia manuaalisesti. Tilastointia ei saa missään tapauksessa lopettaa kesken ottelun. Tarkemmat ohjeet toimitetaan joukkueiden tilastovas- taaville. Ottelun puoliajalla ja ottelun jälkeen molemmille joukkueille ja median edustajille tulostetaan tilasto (ottelutilasto tiedo- tusvälineille/media boxscore). Ottelun katsojamäärä kirjataan tilastointiohjelmaan ennen sen lähettämistä ja myös ottelupöytäkirjan oikeaan yläkul- maan TILASTOINTIOHJEET Tilastoinnista on erillinen ohjeistus. Seura on velvollinen tallentamaan jokaisen ottelun log- tiedoston tilastointikoneelle ja säilyttämään ne koko kauden ajan. Jos Internetistä ladatuissa ottelutiedoissa ei ole erotuomareiden ja mahdollisen komissaarin nimiä, kirjoitetaan ne tilas- tointiohjelmaan, etunimi ja sukunimi kokonaisuudessaan. Myös jo valmiiksi syötettyjen erotuomarien nimien paikkansa pitävyys tulee tarkistaa ennen ottelun alkua.

13 13/ TILASTON LÄHETTÄMINEN Korisliigassa tilastot päivittyvät automaattisesti Internet- yhteydellä SmartStats- tilastoista, jonka käyttämisestä lähetetään joukkueille erikseen ohjeet. Jos Internet- yhteys katkeaa ottelun aikana eikä sitä saada palautettua ennen ottelun päättymistä, toimitaan heti ottelun päättymisen jälkeen seuraavasti: Tilastovastaavalle ja Koripalloliiton tulospalveluun lähetetään sähköpostin liitetiedostona 1. Tilaston log- tiedosto ja 2. Ottelutilasto tiedotusvälineille/media boxscore PDF- tiedostona Koripalloliiton tulospalvelu: Tilastovastaava Pentti Salmi: Jos koneellinen tilastointi epäonnistuu jostakin syystä, ilmoitetaan toimintatavasta myöhemmin seuroille TULOSPALVELU JA TILASTOT INTERNET YHTEYS KATKEAA Jos Internet- yhteys katkeaa tai live- tilastointi keskeytyy jostakin syystä, täytyy kotijoukkueen soittaa jokaisen jakson tilan- ne ja lopputulos puoliaikatilanteineen YLE:n teksti- TV:lle puh tai Ottelusta, jonka live- tilastointi keskeytyy, täytyy kotijoukkueen ilmoittaa ottelun lopputulos ja puoliaikatilanne tilastovas- taavalle tekstiviestinä ja sähköpostina sekä Koripalloliiton tulospalveluun välittömästi otte- lun jälkeen. Jos koneellinen tilastointi epäonnistuu jostakin syystä, on joukkueen ilmoitettavat siitä välittömästi ottelun jälkeen tilas- tovastaavalle ja Koripalloliiton tulospalveluun. Kotijoukkue on velvollinen tekemään tilastoinnin ottelutallenteesta ja toi- mittamaan tilaston log- ja pdf- tiedostot Koripalloliittoon yhden (1) vuorokauden kuluessa ottelun päättymisestä. Tilastoinnin laiminlyönnistä määrätään 1000 :n suuruinen rikemaksu/ottelu PELIPÖYTÄKIRJAN YM. TOIMITTAMINEN JA SÄILYTTÄMINEN Järjestävän seuran on postitettava (ehdottomasti 1 luokan postina ja tarvittaessa pikakirjeenä) välittömästi ottelun jälkeen ja viimeistään seuraavana arkipäivänä pelipöytäkirja ja alkuperäinen tilastointilomake liiton toimistoon osoitteella: Suomen Ko- ripalloliitto, Mäkelänkatu 91, Helsinki Kaikkien näiden dokumenttien on saavuttava perille viimeistään kolmantena arkipäivänä ottelun jälkeen. Tämän kohdan laiminlyönnistä määrätään 50 :n suuruinen rikemaksu/tapaus. Pelipöytäkirja on täytettävä huolellisesti ja täydellisesti. Pelipöytäkirjan täyttöohjeet löytyvät koripallon pelisääntökirjasta ja siihen on kirjurin syytä tutustua. Ottelun järjestävän joukkueen on säilytettävä oma jäljennöskappaleensa pelipöytäkirjasta ja toimitettava se tai kopio siitä pyydettäessä liiton toimistoon ULKOPUOLISEN TAHON KUVAAMISOIKEUS Järjestävä seura omistaa periaatteessa koko ottelutapahtuman. Vierasjoukkueen, tai jonkun muun Korisliigan joukkueen niin halutessa, ei sen omaa ottelun kuvaamista kuitenkaan tulisi estää. Kuvaamista haluavan tulee sopia menettelystä viimeistään ottelua edeltävänä päivänä. Mikäli kotijoukkueella on erittäin painavat syyt kieltää ko. kuvaaminen, siitä tulee kertoa kuvaa- mislupaa pyytäneelle seuralle yhtä päivää ennen ottelua ja asiasta tulee perusteluineen informoida myös liigapäällikköä. Muiden ulkopuolisten tahojen kuin Korisliigan joukkueiden järjestämää kuvaamista ei tarvitse sallia, lukuun ottamatta tieten- kin valtakunnallisten TV- kanavien uutiskuvausta 6.14 LÄMMITTELYPALLOT Kotijoukkueen tulee järjestää vierasjoukkueen käyttöön ennen pelin alkua ja puoliajalla tapahtuvaa lämmittelyä varten vähin- tään kuusi (6) kpl Korisliigan virallista pelipalloa KANSALLISLAULUJEN ESITTÄMINEN Kansallislaulujen esittäminen on kielletty kaikissa Korisliigan otteluissa.

14 14/ MEDIAN PALVELUT Kotijoukkueen tulee järjestää medialle ottelun ajaksi työskentelytilat, jossa jokaiselle kirjoittavalla toimittajalla on istuma- paikka sekä sen edessä pöytä sekä sähköpistoke. Valokuvaajille tulee osoittaa omat työskentelytilat kentän laidalta turva- alueen ulkopuolelta. Ottelun jälkeen medialle tulee osoittaa työskentelytila korkeintaan yhden tunnin ajaksi. Ottelutapahtuman aikana median käytettävissä tulee olla langaton laajakaistayhteys (suositus , pakollinen ). 7 JOUKKUEEN JÄSENTEN ESIINTYMINEN 7.1 KORISLIIGAN JA SEURAN TILAISUUKSISSA On tärkeää, että jokainen Korisliigassa pelaavan joukkueen jäsen noudattaa urheilullista käytöstä niin harjoituksissa kuin otte- lu- ja muissakin tapahtumissa. Joukkueen jäsen on julkisuuden henkilö sekä paikallistasolla että valtakunnallisesti ja myös roolimalli nuorille ihmisille. Joukkueen jäsenen tulee esiintyä kaikissa liiton ja Korisliigan virallisissa tilaisuuksissa liiton ja seuran edellyttämissä varusteis- sa. 7.2 TIEDOTUSTILAISUUDET Korisliigassa järjestetään kauden aikana mm. seuraavat tiedotustilaisuudet: Korisliigan info: tiedotustilaisuus ennen sarjakauden avausta Pudotuspelien tiedotustilaisuus runkosarjan jälkeen Tilaisuuksiin kutsutuista Korisliigan joukkueista edellytetään olevan sarjasitoumuksen mukaisesti paikalla päävalmentajan se- kä yhden erityisesti kiinnostavan, joko suomalaisen tai ulkomaisen pelaajan. Päävalmentajan poissaolo tilaisuuksista on luvallista vain kilpailutoiminnan johtajan luvalla. Mikäli seura haluaa lähettää tilai- suuteen esim. kaksi pelaajaa valmentajan lisäksi, on sekin sallittua, mikäli asiasta sovitaan etukäteen. Tämän kohdan laiminlyönnistä määrätään :n rikemaksu. Joukkueiden edustajien tulee: Saapua tiedotustilaisuuteen ilmoitettuna valmiusaikana (normaalisti 30 minuuttia ennen tilaisuuden alkua). Olla tiedotustilaisuuksissa loppuun saakka paikalla, jotta tiedotusvälineet voivat tarvittaessa tehdä henkilöhaastatteluja. Joukkueiden edustajien pukeutumisohje: valmentajilla smart casual (ei farkut) pelaajilla seuran logolla varustettu siisti asuste, ei kuitenkaan pelipaita Tiedotustilaisuudet ovat juonnettuja tapahtumia. Joukkueiden edustajien on hyvä muistaa, että he puhuessaan katsovat ylei- söön (toimittajiin) päin, eikä siis juontajaan, vaikka hän esittääkin suurimman osan kysymyksistä. 7.3 LAUSUNTOJEN ANTAMINEN Pelaajat, valmentajat ja joukkueen muut jäsenet ovat julkisuuden henkilöitä, ja siitä syystä heidän tulee aina säilyttää ammat- timaisuus omissa lausunnoissaan julkisuudessa. Kaikki positiiviset asiat lajista ja Korisliigasta sekä omasta tai muista joukku- eista vahvistavat jokaisen edellytyksiä toimia, kun taas jokainen negatiivinen lausunto tai teko heikentää kaikkien mahdolli- suuksia tavoitteidensa saavuttamisessa. Pelaajien, valmentajien joukkueen muiden jäsenten tulee olla aiheuttamatta omalla toiminnallaan ja/tai lausunnoillaan omal- le tai muille Korisliigan seuroille, Korisliigalle tai Koripalloliitolle sellaista haittaa, joka vahingoittaa tai vähentää niiden mai- netta, taloudellista suorituskykyä tai arvoa. Tämä koskee lausuntojen antamista medialle tai seuran tai henkilön omilla sosi- aalisen median kanavilla. Tämän kohdan laiminlyönnistä määrätään 1000 :n suuruinen rikemaksu. 7.4 PUKEUTUMINEN OTTELUISSA Valmentajien ja muiden joukkueen jäsenten sekä ottelun toimitsijoiden ja muiden järjestäjien pukeutumisen ottelutapahtu- missa on oltava yhtenäistä, siistiä ja asiallista. Valmentajien asukoodina smart casual (ei farkut).

15 8 MAINOKSET / TEIPPAUKSET 15/ YLEISTÄ Ainoastaan tässä kohdassa määritellyt mainokset ja teippaukset ovat sallittuja pelikentällä. Nämä ohjeet koskevat ainoastaan Korisliigan otteluita. Kansainvälisissä otteluissa on omat, näitä tiukemmat säännöt. 8.2 KESKIYMPYRÄ Keskiympyrään saa laittaa yhden mainoksen. Mainoksen on pysyttävä kokonaisuudessaan keskiympyrän säteen sisäpuolella (ei saa ylittää keskiympyrän ulkoreunaa). Mainos ei saa haitata keskiympyrän halkaisevan keskiviivan näkymistä. 8.3 VAPAAHEITTOYMPYRÄT (- KAARET) Kumpaankin vapaaheittoympyrään (nykyisin kaari) saa laittaa yhden mainoksen. Mainokset voivat olla erilaiset, mutta va- paaheittoympyrän pohjavärin tulee kuitenkin olla sama molemmissa vapaaheittoympyröissä. Mainoksen on pysyttävä koko- naisuudessaan vapaaheittoympyrän säteen sisäpuolella (ei saa ylittää vapaaheittoympyrän ulkoreunaa). Mainos ei saa haita- ta vapaaheittoympyrän halkaisevan vapaaheittoviivan näkymistä. 8.4 KOLMEN SEKUNNIN ALUE Kolmen sekunnin alueelle saa laittaa mainoksia ainoastaan silloin, kun alue on maalattu/teipattu pohjavärillä. Mainostajia voi olla 1-2 kpl ja mainoksia 1-3 kpl. 8.5 KORIRENGAS JA LEVY Korilevyssä ja - renkaassa ei saa olla mainoksia. 8.6 KORITELINEIDEN MAINOKSET AREENAKORIT Areenakoreihin on mahdollisuus laittaa 1 mainos tukitelineen pehmusteisiin. Mainoksen tulee olla siististi kiinnitetty tuki- telineeseen/pehmusteeseen KATOSTA ROIKKUVAT KORIT Katosta roikkuviin koritelineisiin on mahdollisuus laittaa mainos/mainoksia peli- /heittokellon yläpuolelle. 8.7 SUOJA- ALUEEN MAINOKSET Suoja- alueelle saa laittaa mainoksia ainoastaan silloin, kun alue on maalattu/teipattu kahden metrin levyiseksi tai niin leveäk- si kuin tilaa on.

16 16/ KORISLIIGAN LATTIAMAINOS TV- otteluissa Korisliigan tunnukselle varatuille paikoille pelikentällä voidaan laittaa myös liiton myymä lattiamainos. Ko. mai- nos asennetaan ennen ottelua ja se poistetaan liiton toimesta välittömästi ottelun jälkeen. Tämä mainospaikka ei vähennä järjestävän seuran mainospaikkoja. Mikäli hallin omistajan kiellon tai muun hyväksyttävän syyn takia em. mainospaikka ei ole jossain ottelussa käytössä, pyritään Korisliigan, mainostajan ja ko. järjestävän seuran kesken löytämään jokin korvaava mainostila hallista KIINTEÄT LAITAMAINOKSET Kaikkien laitamainosten tulee olla kooltaan samanlaisia, jotta pelikentän yleisilme on yhtenäinen ja siisti. Rikkinäiset laita- mainokset on välittömästi vaihdettava uusiin tai korjattava. Laitamainokset tulee sijoittaa vähintään kahden (2) metrin pää- hän pelikentän pääty- ja sivurajoista. Vaihtopenkkien eteen tulee jättää vähintään 1 metrin levyinen väli vaihtopelaajille sekä valmentajalle SÄHKÖISET MAINOSTAULUT Sähköiset mainostaulut tulee sijoittaa samoin etäisyyksin kuin kiinteät laitamainoksetkin ja niiden reunat tulee pehmustaa ÄÄNIMAINOKSET Seuran tulee soittaa liiton/korisliigan toimittamia äänimainoksia niistä erikseen annettavan ohjeistuksen mukaisesti. Ääni- mainoksia (liiton toimittamia tai seuran omia) voi käyttää ennen ja jälkeen pelin sekä pelitauoilla. Pelin ollessa käynnissä ei äänimainoksia saa käyttää SEINÄMAINOKSET Seinämainoksia saa laittaa rajoituksetta. Seuran tulee kuitenkin huolehtia peliareenan yleisilmeen pysymisestä siistinä. Isojen kokonaisuuksien käyttäminen on suositeltavaa pienten (tilkkutäkki) ilmoitusten sijasta, jolloin saavutetaan paremman yleis- ilmeen lisäksi myös parempi mainoksen huomioarvo. Mikäli halutaan monta mainostajaa esille seinämainoksissa, suositellaan kaikkien mainoksien laittamista esim. yhdelle isolle lakanalle. 9 PELISTÄ EROTTAMINEN JA VASTALAUSEET 9.1 PELISTÄ EROTTAMINEN Kun pelaaja, valmentaja tai muu joukkueen jäsen erotetaan pelistä räikeän tai toistuvan epäurheilijamaisuuden seurauksena toimitaan seuraavasti: OTTELUSSA Erotuomarien tulee varmistaa, että ao. henkilö poistuu pukuhuoneeseen, jossa hänen tulee pysyä ottelun loppuun saak- ka, eikä hän saa jäädä joukkuepenkkialueelle OTTELUN JÄLKEEN Pelistä erottamisen suorittanut erotuomari voi niin halutessaan pyytää järjestävältä joukkueelta ottelupöytäkirjan pääl- limmäisen kappaleen ja ottelutilastoinnin alkuperäiskappaleen, jotka hänen on siinä tapauksessa toimitettava raporttinsa tehtyään kahden päivän kuluessa edelleen liiton toimistoon Käpylään osoitteella: Suomen Koripalloliitto Mäkelänkatu Helsinki EROTUOMARIEN RAPORTOINTI Pelistä erottamisen suorittaneen erotuomarin on oltava jo ottelupäivänä puhelimitse yhteydessä kilpailutoiminnan joh- tajaan ( ) tai, ellei häntä tavoiteta, tekstiviestillä ( ) tai sähköpostilla ja tarvittaessa myös kurinpitopäällikkö Mikko Koiraseen (gsm ) ja an- nettava tapahtuneesta alustava selvitys. Erotuomarien ei tule antaa lausuntoja tilanteen luonteesta tai mahdollisista jat- kotoimenpiteistä. Jokaisesta pelistä erottamisesta on aina, riippumatta tilanteen luonteesta, ulosajon suorittaneen erotuomarin tehtävä ra- portti tapahtuneesta kilpailupäällikkö Ulla Karlssonille ja joka toimittaa raportin edelleen kurinpitopäällikölle. Erotuomarin on annettava selvityksensä tapahtumasta Erotuomarin ra- portti ulosajon johdosta - lomakkeella. Raportissa tulee selvittää lyhyesti tapahtumien kulku sekä siitä johtuneet toimen- piteet.

17 Pelistä erotetun henkilön tulee antaa kirjallinen vastineensa tapahtuneesta kilpailupäällikkö Ulla Karlssonille ja 2 vrk:n kuluessa ottelusta. 17/ PELISTÄ EROTTAMISTEN KÄSITTELY Kaikki Korisliigassa tapahtuneet pelistä erottamiset käsittelee liiton kurinpitopäällikkö tai sääntö- ja kurinpitoyksikkö. Raportit ja vastineet toimitetaan sähköpostilla osoitteilla: ja 9.2 VASTALAUSE OIKEUS VASTALAUSEEN TEKEMISEEN Joukkueella on aina oikeus tehdä vastalause, jos se katsoo kärsineensä sääntöjen vastaisesta toiminnasta. Vastalauseen teossa on noudatettava seuraavaa proseduuria, jotta sen käsittely ja ratkaiseminen ao. elimessä olisi mahdollista ENNEN OTTELUA Joukkue voi kieltäytyä aloittamasta ottelua, mikäli ottelun olosuhteet eivät ole sääntöjen ja määräysten mukaiset. Kieltäy- tymiselle täytyy olla joukkueen mielestä sääntöihin tai muihin määräyksiin perustuva erittäin painava syy. Joukkueen ja erotuomareiden on tällöin toimittava näissä ohjeissa määriteltyjen, vastalauseen teosta annettujen ohjeiden mukaisesti. Epäselvissä tapauksissa kannattaa aina ensin yrittää olla yhteydessä kilpailutoiminnan johtajaan ( ). Kun joukkueet aloittavat ottelun, ne hyväksyvät kaikki ottelussa vallitsevat olosuhteet ja toimenpiteet ennen ottelua eikä näi- hin asioihin perustuvaa vastalausetta enää sen jälkeen oteta käsiteltäväksi OTTELUN AIKANA Joukkueen valmentaja tai kapteeni voi kysyä selvitystä erotuomareilta, jos joukkueen mielestä pelisääntöjä, kilpailusään- töjä tai sarjamääräyksiä ei ole noudatettu. Selvitystä on pyydettävä viimeistään tapahtumaa seuraavan pelikatkon aikana, mikäli tapahtuma itse ei ole aiheuttanut pelikatkoa tai tapahtunut pelikatkon aikana. Erotuomarien on tällöin selvitettävä päätöksensä ja, jos on tarpeen, tarkastettava pöytäkirja, pistetilanne ja peliaika. Erotuomarin tulee selvittää ratkaisunsa pelisääntöihin, kilpailusääntöihin tai sarjamääräyksiin perustuen, eikä hänen tule tuoda esille henkilökohtaisia mielipiteitään tai asiaan liittymättömiä selityksiä. Erotuomarien tulee selvittää ainoastaan kyseiseen tapahtumaan liittyvät perustelut Jos erotuomari ei ole havainnut tilannetta, on hänen velvollisuutensa kysyä sitä muilta tuomareilta. Mikäli tapahtuma sitä edellyttää, on erotuomarien ratkaistava asia keskinäisellä neuvottelulla käyttäen tarvittaessa mahdollisen komissaarin ja myös toimitsijoiden näkemystä hyväkseen. Päätuomarin ja aputuomarien keskinäinen asema ei muuta erotuomarien korjausvelvollisuutta. Erotuomarien on merkittävä tai pyydettävä toimitsijoita merkitsemään muistiin peliaika ja ottelun tilanne tapahtumahet- kellä mahdollista vastalausekäsittelyä varten. Joukkueen on heti tapahtumahetkellä tai viimeistään seuraavan pelikatkon aikana, mikäli pelikello ei tapahtumahetkellä ollut pysähdyksissä, tehtävä ilmoitus vastalausevarauksesta, jotta se voisi ottelun jälkeen tehdä vastalauseen OTTELUN JÄLKEEN OTTELUPAIKALLA Jos joukkue haluaa tehdä vastalauseen, on kapteenin tai valmentajan ilmoitettava siitä päätuomarille ja kapteenin allekir- joitettava pöytäkirjaan sen oikeaan alareunaan vastalausevaraus ottelun päätyttyä. Tämä allekirjoitus on tehtävä välittö- mästi ottelun päättymisen jälkeen ja ennen kuin päätuomari allekirjoittaa pöytäkirjan. Ottelun päätuomarin allekirjoitet- tua pöytäkirjan ei vastalausevarausta enää voida tehdä. Tämän jälkeen on erotuomareiden ilmoitettava vastalauseesta vastustavan joukkueen kapteenille tai valmentajalle sekä valvottava, että joukkue, joka allekirjoitti vastalausevarauksen pöytäkirjaan, jättää viimeistään 20 minuutin kuluessa otte- lun päättymisestä kirjallisen vastalauseilmoituksen erillisellä liitteellä: Ilmoitus tulee kirjoittaa esim. muotoon: Joukkue X tekee pelin ollessa ottelun x jakson xx minuutilla tilanteessa (xx- xx) peliaikaan / 24- sekunnin sääntöön / va- paaheittoihin tmv. liittyvän vastalauseen Ilmoituksen allekirjoittaa vastalauseen tekevän joukkueen kapteeni tai valmentaja ja ottelun päätuomari vahvistaa ilmoi- tuksen nimikirjoituksellaan. Erotuomareiden tulee opastaa joukkuetta oikeaan vastalausemenettelyyn. Mikäli joukkue on allekirjoittanut vastalausevarauksen pöytäkirjaan ja tehnyt erilliselle liitteelle vastalauseilmoituksen, jonka päätuomari on allekirjoituksellaan vahvistanut, on erotuomareiden toimittava seuraavasti:

18 18/19 Erotuomareiden on ilmoitettava vastalauseen tehneen joukkueen velvollisuudesta toimittaa kahden vuorokauden kuluessa ottelusta yksilöity vastalause sääntö- ja kurinpitoyksikölle ja samassa ajassa maksaa vastalausemaksu liiton tilille. Erotuomareiden on ilmoitettava vastustavan joukkueen kapteenille tai valmentajalle tehdystä vastalauseesta sekä heidän mahdollisuudestaan antaa oma vastineensa tapahtumasta kahden vuorokauden kuluessa. Mikäli vastalause kohdistuu toimitsijoiden toimintaan, tulee erotuomareiden ilmoittaa heille heidän velvollisuudes- taan antaa vastineensa myös kahden vuorokauden kuluessa ottelusta EROTUOMARIEN RAPORTOINTI Päätuomari voi niin halutessaan tulee pyytää järjestävältä seuralta ottelupöytäkirjan päällimmäisen kappaleen, otteluti- lastoinnin alkuperäiskappaleen ja vastalauseilmoituksen, jotka hänen tulee toimittaa oman raporttinsa tehtyään kahden päivän kuluessa edelleen liiton toimistoon Käpylään osoitteella: Suomen Koripalloliitto Mäkelänkatu Helsinki Päätuomarin tulee jo ottelupäivänä ilmoittaa tehdystä vastalauseesta kilpailutoiminnan johtajalle (gsm ) tai, ellei häntä tavoiteta, tekstiviestillä ( ) tai sähköpostilla ja tarvittaes- sa myös sääntö- ja kurinpitoyksikön puheenjohtajalle Mikko Koiraselle (gsm ) ja annettava tapahtuneesta alustava selvitys sekä toimittaa raporttinsa yllä mainittujen ottelun dokumenttien mukana liiton toimistoon. Kaikkien erotuomareiden on annettava oma selvityksensä tapahtumasta Erotuomarin raportti vastalauseen johdosta - lomakkeella. Raportissa tulee ilmetä tilanne, johon vastalause kohdistui: tapahtumahetkellä ja/tai ottelun jälkeen joukkueille annettu selvitys, jonka sisältöä ei tule jälkikäteen muuttaa tehdyt toimenpiteet tapahtuneen johdosta JOUKKUEIDEN RAPORTOINTI Kummankin joukkueen on erikseen annettava tapahtumasta kirjallinen selvityksensä, josta tulee ilmetä: tilanne, johon vastalause kohdistui tehdyt toimenpiteet VASTALAUSEIDEN KÄSITTELY Vastalauseet käsittelee liiton sääntö- ja kurinpitoyksikkö. Varsinainen vastalause ja kaikki vastineet toimitetaan sähköpostilla osoitteilla: ja Vastalause otetaan käsiteltäväksi ainoastaan siinä tapauksessa, että se on tehty näiden ohjeiden mukaisesti. 10 KURINPITOMENETTELY 10.1 SEURAN JÄSENELLE Kilpailu- tai toimintakieltoa voi Korisliigassa pelaavan seuran jäsenelle liiton kurinpitopäällikkö määrätä enintään yhden kuu- kauden, sääntö- ja kurinpitoyksikkö enintään yhden vuoden ja liittohallitus enintään kaksi vuotta. Sakkoa kurinpidollisesta laiminlyönnistä voi Korisliigassa pelaavan seuran jäsenelle liiton kurinpitopäällikkö määrätä enintään 300, sääntö- ja kurinpitoyksikkö enintään 500 ja liittohallitus enintään Ellei sakkoa makseta määräaikaan mennessä, on seuran jäsen edustuskelvoton, kunnes sakko on maksettu SEURALLE Korisliigassa pelaavalle seuralle voi sakkoa kurinpidollisesta laiminlyönnistä määrätä liiton kurinpitopäällikkö enintään 2.000, sääntö- ja kurinpitoyksikkö enintään ja liittohallitus enintään Valitusoikeus kurinpitoasioissa on määritelty Koripalloliiton kurinpitosäännöissä. 11 LAIMINLYÖNNIT Tässä manuaalissa on mainittu ne asiat, joiden laiminlyönnistä voidaan seuralle määrätä rikemaksu. Sen lisäksi rikemaksu voidaan määrätä tapauskohtaisesti erikseen muidenkin asioiden laiminlyönnistä, kuten esim. pyydettyjen tietojen tai asiakir- jojen toimittamisesta myöhässä, sarjasopimuksen mukaisten tai muiden seuralle määrättyjen maksujen laiminlyömisestä jne. Tällöin rikemaksu voi olla tapauksesta riippuen :n suuruinen.

19 19/19 Rikemaksupäätöksen tekee lievemmissä tapauksissa Koripalloliiton kilpailujaos. Suuremmat rikkomukset käsitellään aina sääntö- ja kurinpitoyksikössä tai liittohallituksessa. Mikäli seura toistuvasti ja/tai tarkoituksellisesti laiminlyö Korisliigan sarjasitoumuksen tai manuaalin jotakin kohtaa, voidaan sille törkeästä rikkomuksesta määrätä korkeampikin rike- tai sakkomaksu. Tällöin päätöksen asiasta tekee sääntö- ja kurinpi- toyksikkö tai liittohallitus. 12 EPÄURHAILIJAMAISUUDEN JA VÄKIVALTAISUUDEN KITKEMINEN Liittohallitus on kiinnittänyt erityistä huomiota nykyisin aivan liikaa valloilleen päässeeseen epäurheilijamaiseen kielenkäyt- töön ja muuhun asiattomaan käyttäytymiseen. Liittohallitus tulee jatkossa vahvistamaan sellaiset säännöt ja toimintaohjeet, joilla tällaiset ilmiöt saadaan kitkettyä pois suomalaisista koripallo- otteluista. Erityistä huomiota tullaan kiinnittämään rasis- min ja muun ihmisten tasa- arvoa alentavan käyttäytymisen poistamiseen. Myös kentillä aika ajoin esiintyvän väkivaltaisuu- den estämiseen on jatkossa löydettävä keinot. 13 HARJOITUSOTTELUT 13.1 YLEISTÄ Korisliigan joukkueet voivat järjestää haluamansa määrän harjoitusotteluita harjoituskauden aikana. Kaikista harjoitusotte- luista on informoitava kilpailutoiminnan johtajaa ja erotuomarinimeäjää vähintään 7 päivää, turnauksista 14 päivää etukä- teen. Kaikkiin Korisliigan seurojen järjestämiin harjoitusotteluihin erotuomarit nimeää liiton erotuomariyksikön valtuuttama erotuomarinimeäjä. Järjestävä seura maksaa erotuomaripalkkion sekä kulukorvaukset ottelupaikalla suoraan ottelun erotuomareille. Mikäli seura sopii erotuomareiden kanssa maksujen maksamisesta pankkitilille, on maksun tapahduttava ottelua seuraavan kahden (2) pankkipäivän kuluessa KURINPITO Harjoitusotteluissa tapahtuneet mahdolliset epäurheilijamaisuudet (pelistä erottaminen, muu epäurheilijamainen käytös mm. ottelun jälkeen) käsitellään kurinpitosääntöjen mukaisesti. Jokaisesta pelistä erottamisesta tulee erotuomarin tehdä asianmukainen raportti ja toimittaa se liittoon PELIASUT Joukkueet voivat pelata harjoituspeliasuissa. Pääasia on, että joukkueet erottuvat toisistaan. Myös poikkeavia pelinumeroita voidaan harjoitusotteluissa käyttää. 14 KORISLIIGAN YHTENÄINEN ILME 14.1 KORISLIIGAN LOGON KÄYTTÖ SEURAN JULKAISUISSA Korisliigan logo originaaliväreissä tulee olla esillä kaikessa seuran julkaisemassa ja ylläpitämässä materiaalissa kuten: Seuran kotisivujen etusivulla Seuran sosiaalisen median kanavien tunnuksissa (esim. Facebookin kansi, Twitterin otsake) Seuran otteluilmoituksissa niin printti kuin digitaalisessa mediassa Seuran printti- ja digitaalisen viestintäkanavien julkaisuissa (ottelujulisteet ja muut mainokset, uutiskirjeet jne.) Seuran julkaisemissa videoissa (ottelukoosteet sekä lehdistötilaisuudet) Tämän kohdan laiminlyönnistä määrätään :n suuruinen rikemaksu / tapaus.

MIESTEN I-DIVISIOONAN MANUAALI 1(16) päivitetty 17.10.2012 1 JOUKKUEEN JÄSENET

MIESTEN I-DIVISIOONAN MANUAALI 1(16) päivitetty 17.10.2012 1 JOUKKUEEN JÄSENET MIESTEN I-DIVISIOONAN MANUAALI 1(16) 1 JOUKKUEEN JÄSENET 1.1 JOUKKUEEN JÄSENTEN SOPIMUKSET Sarjapaikan omistavan liiton jäsenseuran tai sen sopimusyhteisön on tehtävä kaikki joukkueensa pelaajasopimukset

Lisätiedot

MIESTEN KOLMONEN SARJAMANUAALI 2015 Tampere-Satakunta

MIESTEN KOLMONEN SARJAMANUAALI 2015 Tampere-Satakunta MIESTEN KOLMONEN SARJAMANUAALI 2015 Tampere-Satakunta PELIASUT Kaikilla joukkueen kenttäpelaajilla tulee olla samanlainen pelipaita. Pelihousut ja sukat on oltava kaikilla joukkueen pelaajilla samanväriset.

Lisätiedot

NAISTEN KORISLIIGAN SARJAMÄÄRÄYKSET 2015 16

NAISTEN KORISLIIGAN SARJAMÄÄRÄYKSET 2015 16 NAISTEN KORISLIIGAN SARJAMÄÄRÄYKSET 2015 16 Naisten Korisliigaan kuuluvat runkosarja ja pudotuspelit. SARJAMANUAALIT Naisten Korisliigassa pelaaville seuroille toimitetaan sarjamanuaalit, joista ilmenee

Lisätiedot

Pöytäkirjan täyttöohjeet. Ennen pelin alkua kirjuri merkitsee seuraavat ottelutiedot:

Pöytäkirjan täyttöohjeet. Ennen pelin alkua kirjuri merkitsee seuraavat ottelutiedot: Lisenssit ja niiden tarkistus ottelupaikalla / lisenssinumerot Joukkueella tulee olla ottelupaikalla mukana lisenssilista, jonka perusteella tuomari voi tarkistaa lisenssien olevan maksettu. Listan saat

Lisätiedot

Nämä sarjamääräykset koskevat C-nuorten SM-karsintaa, SM-sarjaa ja SM-lopputurnausta

Nämä sarjamääräykset koskevat C-nuorten SM-karsintaa, SM-sarjaa ja SM-lopputurnausta C-NUORTEN SM-KARSINNAN JA SM-SARJAN SARJAMÄÄRÄYKSET 2015-16 Nämä sarjamääräykset koskevat C-nuorten SM-karsintaa, SM-sarjaa ja SM-lopputurnausta Kilpailuyksikkö järjestää nuorten kilpakoripallosarjat,

Lisätiedot

3X3 Koripallon pelisäännöt (tekstiversio)

3X3 Koripallon pelisäännöt (tekstiversio) Sivu 1 (5) 3X3 Koripallon pelisäännöt (tekstiversio) 1 Kenttä Ottelu pelataan puolikkaalla koripallokentällä yhteen (1) koriin. Kenttään kuuluu normaali 3 sekunnin alue, ml. vapaaheittoviiva (5,80 m),

Lisätiedot

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2)

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Kotijoukkue kirjautuu järjestelmään omalla joukkuekoodillaan Joukkue- /seuratunnus -kohdasta. Kirjoita joukkueesi tunnus siihen ja paina Kirjaudu -kohdasta. Tunnukset

Lisätiedot

TOIMENPITEET ENNEN OTTELUA

TOIMENPITEET ENNEN OTTELUA TASO-OHJEET: OTTELUPÖYTÄKIRJA SPL Helsingin piiri Tämän ohjeen mukaisesti toimitaan Helsingin piirin sarjoissa. Otteluissa ei käytetä LIVE-otteluseurantaa. Sivut 1-5 voi tehdä järjestelmässä jo etukäteen

Lisätiedot

Miesten I-divisioona B:hen kuuluvat runkosarja, pudotuspelit ja divarikarsinta.

Miesten I-divisioona B:hen kuuluvat runkosarja, pudotuspelit ja divarikarsinta. 1(6) Miesten I-divisioona B:hen kuuluvat runkosarja, pudotuspelit ja divarikarsinta. SARJAMANUAALIT Miesten I-divisioonassa pelaaville seuroille toimitetaan sarjamanuaalit, joista ilmenee yksityiskohtaiset

Lisätiedot

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011 Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011 Näitä sääntöjä sovelletaan kaikissa Suomen Curlingliiton järjestämissä kilpailuissa, joilla on SM-status. Tällaisia kilpailuja

Lisätiedot

KURINPITOSÄÄNNÖT. (liittovaltuuston hyväksyttämät 9.5.2015)

KURINPITOSÄÄNNÖT. (liittovaltuuston hyväksyttämät 9.5.2015) KURINPITOSÄÄNNÖT (liittovaltuuston hyväksyttämät 9.5.2015) 1 Soveltamisala Suomen Koripalloliiton (jäljempänä liitto) kurinpitosääntöjen alaisia ovat a) liittovaltuuston jäsenet sekä liittohallituksen

Lisätiedot

Sähköinen pöytäkirja FUTSAL joukkueen ohje

Sähköinen pöytäkirja FUTSAL joukkueen ohje Sähköinen pöytäkirja FUTSAL joukkueen ohje Kirjaudu ResultCodeen, valitse sarja jota pelaatte ja sarjataulukosta oma joukkueesi Valitse JOUKKUE valikon alta OTTELUT Valitse ottelu jonka tietoja haluat

Lisätiedot

FUTSALKILPAILUJEN VAROITUKSET JA KENTÄLTÄPOISTOT 2015-2016

FUTSALKILPAILUJEN VAROITUKSET JA KENTÄLTÄPOISTOT 2015-2016 FUTSALKILPAILUJEN VAROITUKSET JA KENTÄLTÄPOISTOT 2015-2016 Näissä määräyksissä säädetään liiton otteluissa annetuista varoituksista ja kentältäpoistoista seuraavista pelikielloista. Pelikiellot ovat kilpailun

Lisätiedot

III- Divisioona playoff- ottelut Etelän loppusarjan ylempi jatkosarja ja Kymi-Saimaan loppusarja

III- Divisioona playoff- ottelut Etelän loppusarjan ylempi jatkosarja ja Kymi-Saimaan loppusarja 6.3.2014 III- Divisioona playoff- ottelut Etelän loppusarjan ylempi jatkosarja ja Kymi-Saimaan loppusarja Huom. Välierät ja finaalit pelataan paras kahdesta järjestelmällä (ja 2 pisteen systeemillä) peliajan

Lisätiedot

SALIBANDYLIITON YKSITTÄISTEN OTTELUIDEN SARJOJEN SARJAMÄÄRÄYKSET KAUDELLA 2016 17

SALIBANDYLIITON YKSITTÄISTEN OTTELUIDEN SARJOJEN SARJAMÄÄRÄYKSET KAUDELLA 2016 17 Suomen Salibandyliitto Sivu 1/8 SALIBANDYLIITON YKSITTÄISTEN OTTELUIDEN SARJOJEN SARJAMÄÄRÄYKSET KAUDELLA 2016 17 Miesten II divisioona Naisten I divisioona A-poikien SM-sarja A-tyttöjen SM-sarja B-tyttöjen

Lisätiedot

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2)

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Kotijoukkue kirjautuu järjestelmään omalla joukkuekoodillaan Joukkue- /seuratunnus -kohdasta. Kirjoita joukkueesi tunnus siihen ja paina Kirjaudu -kohdasta. Tunnukset

Lisätiedot

UPPOPALLON VIRALLISEN OTTELUPÖYTÄKIRJAN TÄYTTÖOHJEET

UPPOPALLON VIRALLISEN OTTELUPÖYTÄKIRJAN TÄYTTÖOHJEET UPPOPALLON VIRALLISEN OTTELUPÖYTÄKIRJAN TÄYTTÖOHJEET HYVÄ LUKIJA Tämän ottelupöytäkirjan täyttöohjeen tarkoitus on toimia oppaana, jotta kaikki tuomarit ja kirjurit osaavat täyttää uppopallon ottelupöytäkirjan

Lisätiedot

Liveseuranta (1/9) Suomen Palloliiton Tampereen piiri

Liveseuranta (1/9) Suomen Palloliiton Tampereen piiri Liveseuranta (1/9) Liveseuranta on kätevä tapa hoitaa ottelupöytäkirjan täyttäminen jo itse ottelun aikana. Suosittelemme sen käyttämistä sarjasta riippumatta, jolloin kaikki tarpeellinen pystytään tekemään

Lisätiedot

Miesten I-divisioona A:han kuuluvat runkosarja, pudotuspelit ja divarikarsinta.

Miesten I-divisioona A:han kuuluvat runkosarja, pudotuspelit ja divarikarsinta. MIESTEN I- DIVISIOONA A:n SARJAMÄÄRÄYKSET 2016-17 1(5) Miesten I-divisioona A:han kuuluvat runkosarja, pudotuspelit ja divarikarsinta. SARJAMANUAALIT Miesten I-divisioona A:ssa pelaaville seuroille toimitetaan

Lisätiedot

SEURASIIRROT JA EDUSTUSOIKEUDET 2016-2017. HUOM!! Seurasiirtoja/seurasiirtopyyntöjä voi tehdä palvelusivuilla 2.5.2016 alkaen

SEURASIIRROT JA EDUSTUSOIKEUDET 2016-2017. HUOM!! Seurasiirtoja/seurasiirtopyyntöjä voi tehdä palvelusivuilla 2.5.2016 alkaen SEURASIIRROT JA EDUSTUSOIKEUDET 2016-2017 HUOM!! Seurasiirtoja/seurasiirtopyyntöjä voi tehdä palvelusivuilla 2.5.2016 alkaen Mikä on edustusoikeus ja milloin tarvitsee tehdä seurasiirto? - Edustusoikeus

Lisätiedot

Sivut 1-5 voi tehdä jo etukäteen järjestelmässä ja sivusta 6 lähtien toimitaan ottelukohtaisessa pöytäkirjassa. TOIMET ENNEN OTTELUA

Sivut 1-5 voi tehdä jo etukäteen järjestelmässä ja sivusta 6 lähtien toimitaan ottelukohtaisessa pöytäkirjassa. TOIMET ENNEN OTTELUA OTTELUPÖYTÄKIRJA OHJE TASO SPL Vaasa- LIVE otteluseuranta Tämän ohjeen mukaisesti toimitaan Vaasan piirin niissä sarjoissa, joissa tehdään live otteluseurantaa. Sivut 1-5 voi tehdä jo etukäteen järjestelmässä

Lisätiedot

Sääntö 5 Erotuomari. Erotuomarin peruskurssi

Sääntö 5 Erotuomari. Erotuomarin peruskurssi Sääntö 5 Erotuomari Erotuomarin peruskurssi Toimivalta Erotuomarin toimivalta siinä ottelussa, johon hänet on määrätty, alkaa hänen saapuessaan ottelupaikalle. Tämä sisältää: - oikeuden evätä osallistumasta

Lisätiedot

! Luettelo ilmoittautuneista Tästä ruudusta löytyy joukkueiden yhteystiedot, puh.nro +

! Luettelo ilmoittautuneista Tästä ruudusta löytyy joukkueiden yhteystiedot, puh.nro + ! Mitä aiot tehdä? Valitse! Luettelo ilmoittautuneista Tästä ruudusta löytyy joukkueiden yhteystiedot, puh.nro + e-mail! Pelaajien syöttö Tässä ruudussa syötetään etukäteen pelaajien nimet ja numerot kuhunkin

Lisätiedot

Täyttötehtävä. Ratkaisut

Täyttötehtävä. Ratkaisut Täyttötehtävä Ratkaisut Lentopallo on kahden joukkueen verkon jakamalla kentällä pelaama urheilulaji. Pelissä tavoite on toimittaa pallo verkon yli ja saada pallo koskettamaan vastapuolen kenttää ja estää

Lisätiedot

SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLON LIITTO RY Sarjamääräykset kaudelle 2016

SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLON LIITTO RY Sarjamääräykset kaudelle 2016 SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLON LIITTO RY Sarjamääräykset kaudelle 2016 Hyväksytty syysliittokokouksessa 2015 Sisältö 1. LISENSSIT... 3 2. SARJAMAKSUT (per joukkue)... 3 3. PELAAJASIIRRON MÄÄRÄAIKA JA

Lisätiedot

SUOMEN PALLOLIITTO KESKI-SUOMEN PIIRI OTTELUPÖYTÄKIRJA OHJE TASO

SUOMEN PALLOLIITTO KESKI-SUOMEN PIIRI OTTELUPÖYTÄKIRJA OHJE TASO OTTELUPÖYTÄKIRJA OHJE TASO Tämän ohjeen mukaisesti toimitaan Keski-Suomen piirin niissä sarjoissa, joissa lasketaan sarjataulukot eikä otteluissa tehdä live otteluseurantaa. Sivut 1-5 voi tehdä jo etukäteen

Lisätiedot

Lisäksi kotijoukkueen tulee tehdä otteluilmoitus vastustajalle ja otteluun asetelluille erotuomareille.

Lisäksi kotijoukkueen tulee tehdä otteluilmoitus vastustajalle ja otteluun asetelluille erotuomareille. Kilpailutoiminta kirje 2/2012 Hyvä A ja B -nuorten SM-karsintasarjan seurajohtaja, Olemme ja A ja B-nuorten SM- karsintasarjojen korvalla ja kilpailu saadaan pian polkaistua käyntiin. Pyydämme teitä huomioimaan

Lisätiedot

Kajaanin Junnu Hokki 68 ry TOIMITSIJATEHTÄVÄT

Kajaanin Junnu Hokki 68 ry TOIMITSIJATEHTÄVÄT Kajaanin Junnu Hokki 68 ry TOIMITSIJATEHTÄVÄT Toimitsijavuorot ilmoitettava toimitsijoille hyvissä ajoin ennen kotiotteluita. Toimitsijatehtävät (ainakin seuraavat): Kuuluttaja Kirjuri Näyttötaulun/kellon

Lisätiedot

Toimitsijakoulutus Anssi Iivonen

Toimitsijakoulutus Anssi Iivonen Toimitsijakoulutus 11.10.2016 Anssi Iivonen Sisältö 1. Ottelupöytäkirjan täyttö 2. Ajanotto 3. Vuoronhallinta ja vuoro-osoitin Toimitsijat Kirjuri Apukirjuri (yleensä ajanottaja) Ajanottaja 24 sekunnin

Lisätiedot

PALLOVERKKO SÄHKÖINEN OTTELUPÖYTÄKIRJA

PALLOVERKKO SÄHKÖINEN OTTELUPÖYTÄKIRJA PALLOVERKKO SÄHKÖINEN OTTELUPÖYTÄKIRJA 30.6.2011 KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TILAAMINEN LÖYTYY SIVUN ALAREUNASTA TUNNUSTEN TILAAMINEN: JOTTA PÄÄSEE KIRJAUTUMAAN JÄRJESTELMÄÄN TULOSPALVELUVASTAAVANA, PITÄÄ OLLA TUNNUKSET

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

1) Pelin ollessa käynnissä kummastakin joukkueesta saa olla samanaikaisesti kentällä enintään

1) Pelin ollessa käynnissä kummastakin joukkueesta saa olla samanaikaisesti kentällä enintään SÄÄNNÖT PELIAIKA 1) Peliaika on 18 minuuttia. 2) Peliaika on juokseva. OSALLISTUJAT Pelaajat 1) Pelin ollessa käynnissä kummastakin joukkueesta saa olla samanaikaisesti kentällä enintään kuusi pelaajaa,

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Haukiputaan Ahmat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä 2. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja) 2.

Lisätiedot

TiTu / KIRJURI

TiTu / KIRJURI TiTu / KIRJURI 19.9.2016 Suomen Jääkiekkoliitto 1 Kouluttajana tänään Hämeen alueen toimitsijakouluttaja Raimo Komu 0400 490 276 raimo.komu@kolumbus.fi Suomen Jääkiekkoliitto 2 Lue SJL:n tulospalveluohjeet,

Lisätiedot

MIESTEN KOLMONEN SARJAMANUAALI 2016 Tampere-Satakunta

MIESTEN KOLMONEN SARJAMANUAALI 2016 Tampere-Satakunta MIESTEN KOLMONEN SARJAMANUAALI 2016 Tampere-Satakunta PELIASUT Kaikilla joukkueen kenttäpelaajilla tulee olla samanlainen pelipaita. Pelihousut ja sukat on oltava kaikilla joukkueen pelaajilla samanväriset.

Lisätiedot

3. Yksittäiset varoitukset aiheuttavat pelikieltoa portaittain seuraavasti:

3. Yksittäiset varoitukset aiheuttavat pelikieltoa portaittain seuraavasti: VAROITUKSET JA KENTÄLTÄPOISTOT 2012-2013 A. VAROITUSTEN KERTYMINEN 1. Pelaajan saamilla yksittäisillä varoituksilla on merkitystä seuraavissa sarjamuotoisissa kilpailuissa: Futsal-Liiga, Futsal-Ykkönen

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON SARJAMÄÄRÄYKSET 2012-2013

ISTUMALENTOPALLON SARJAMÄÄRÄYKSET 2012-2013 18.12.2012 ISTUMALENTOPALLON SARJAMÄÄRÄYKSET 2012-2013 1. SÄÄNNÖT JA MÄÄRÄYKSET Istumalentopallon Suomen mestaruuskilpailuissa noudatetaan kansainvälisiä lentopallopelin sääntöjä, Suomen Lentopalloliiton

Lisätiedot

RANTALENTIS- SA A NNÖ T

RANTALENTIS- SA A NNÖ T RANTALENTIS- SA A NNÖ T RANTALENTOPALLOTURNAUS LAUANTAINA 27.6.2015 PAUKARLAHDEN KYLÄYHDISTYS 27.6.2015 Sisällys 1. TURNAUKSEN TARKOITUS... 2 2. OTTELUJÄRJESTELMÄ... 2 3. JOUKKUEEN KOKOONPANO JA VAIHTOPELAAJIEN

Lisätiedot

Mikäli joukkue peruu osallistumisensa jälkeen tai keskeyttää turnauksen osallistumismaksua ei palauteta.

Mikäli joukkue peruu osallistumisensa jälkeen tai keskeyttää turnauksen osallistumismaksua ei palauteta. Info Osallistumismaksut Osallistumismaksu 185 / joukkue Ilmoittautuminen: Sitovat ilmoittautumiset 31.5.2017 mennessä. Joukkue vahvistaa osallistumisensa kun osallistumismaksu on suoritettu. Osallistumismaksu

Lisätiedot

Lilliputtiturnaus 2015 Turnaussäännöt

Lilliputtiturnaus 2015 Turnaussäännöt Lilliputtiturnaus 2015 OTTELUIDEN PELAAMINEN PELIALUE Ottelut pelataan puolikkaassa kaukalossa kaukalon suuntaisesti. Kotijoukkueeksi merkityn joukkueen maali on kaukalon varsinaisessa päädyssä ja vierasjoukkueen

Lisätiedot

PALLOVERKKO SÄHKÖINEN OTTELUPÖYTÄKIRJA

PALLOVERKKO SÄHKÖINEN OTTELUPÖYTÄKIRJA PALLOVERKKO SÄHKÖINEN OTTELUPÖYTÄKIRJA 12.12.2012 KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TILAAMINEN TILAA TUNNUKSET SEURASI PÄÄKÄYTTÄJÄLTÄ. KIRJAUTUMINEN PALLOVERKKOON POLKU KIRJAUTUMISEEEN PALLOLIITON ETUSIVULTA : SEURAPALVELUT-

Lisätiedot

PALLOLIITON TAMPEREEN PIIRIN JALKAPALLON ERILLISMÄÄRÄYKSET JA OHJEET AIKUISTEN PIIRINSARJOISSA 2015

PALLOLIITON TAMPEREEN PIIRIN JALKAPALLON ERILLISMÄÄRÄYKSET JA OHJEET AIKUISTEN PIIRINSARJOISSA 2015 PALLOLIITON TAMPEREEN PIIRIN JALKAPALLON ERILLISMÄÄRÄYKSET JA OHJEET AIKUISTEN PIIRINSARJOISSA 2015 1. MÄÄRÄYSTEN SISÄLTÖ Piirin kilpailutoiminnassa noudatetaan Suomen Palloliiton voimassa olevia sääntöjä

Lisätiedot

SJL TOIMITSIJAKYSYMYKSET(50) 2008

SJL TOIMITSIJAKYSYMYKSET(50) 2008 SJL TOIMITSIJAKYSYMYKSET(50) 2008 Vastaaja: Ohjeita: Vastaa lyhyesti ja yksiselitteisesti. Merkitse vastauksesi lisäksi se/ne sääntökirjan (SK), erotuomarin ohjekirjan (CB) tai kilpailusääntöjen (KS) kohta/kohdat

Lisätiedot

Tulospalvelu liiton sarjoissa Ohje erotuomareille

Tulospalvelu liiton sarjoissa Ohje erotuomareille Tulospalvelu liiton sarjoissa 2015 Ohje erotuomareille Uusi tulospalvelujärjestelmä Palloliitto siirtyy uuteen tulospalvelujärjestelmään. PalloVerkko poistuu käytöstä Järjestelmän nimi on Taso Käytössä

Lisätiedot

Hyväksytty aluehallituksessa 1.6.2015

Hyväksytty aluehallituksessa 1.6.2015 ALUEIDEN SARJAMÄÄRÄYKSET 1. YLEISTÄ Sarjoissa noudatetaan Suomen Koripalloliiton kilpailusääntöjä sekä voimassa olevia koripallon virallisia pelisääntöjä sekä C-nuorten, minien ja mikrojen pelisääntöjä.

Lisätiedot

RANTALENTISSÄÄNNÖT 2016 Rantalentisturnaus 9.7.2016. 15.6.2016 Paukarlahden kyläyhdistys RY

RANTALENTISSÄÄNNÖT 2016 Rantalentisturnaus 9.7.2016. 15.6.2016 Paukarlahden kyläyhdistys RY RANTALENTISSÄÄNNÖT 2016 Rantalentisturnaus 9.7.2016 15.6.2016 Paukarlahden kyläyhdistys RY Sisällys 1. TURNAUKSEN TARKOITUS... 2 2. OTTELUJÄRJESTELMÄ... 2 3. JOUKKUEEN KOKOONPANO JA VAIHTOPELAAJIEN KÄYTTÖ...

Lisätiedot

Hallisarja Joukkuetta. Liiga, 1. divisioona, 2. divisioona lohkot A, B, C

Hallisarja Joukkuetta. Liiga, 1. divisioona, 2. divisioona lohkot A, B, C Hallisarja 2016-2017 9.10.2016-6.5.2017 46 Joukkuetta Liiga, 1. divisioona, 2. divisioona lohkot A, B, C Sarjajärjestelmä (Ohjelma valmiina koko kaudeksi) Osallistumismaksu Karsinnat/karsintaturnaus 2.

Lisätiedot

Suomen Liitokiekko ry:n Junioreiden kilpailusäännöt. versio 2.1 voimassa lähtien

Suomen Liitokiekko ry:n Junioreiden kilpailusäännöt. versio 2.1 voimassa lähtien Suomen Liitokiekko ry:n Junioreiden kilpailusäännöt versio 2.1 voimassa 08.10.2016 lähtien Aluksi Junioreiden SM-sarja noudattaa junioreille sovellettuna Suomen Liitokiekkoliiton yleisiä ultimaten kilpailusääntöjä.

Lisätiedot

TOIMET ENNEN OTTELUA. Kotijoukkue tekee otteluilmoituksen väh. 7 päivää ennen ottelua, vierasjoukkueelle ja erotuomaristolle.

TOIMET ENNEN OTTELUA. Kotijoukkue tekee otteluilmoituksen väh. 7 päivää ennen ottelua, vierasjoukkueelle ja erotuomaristolle. OTTELUPÖYTÄKIRJA OHJE TASO SPL Kaakkois-Suomi (päivitetty 25.4.2016) Tämän ohjeen mukaisesti toimitaan Kaakkois-Suomen piirin niissä sarjoissa, joissa tehdään live otteluseurantaa. Sivut 1-5 voi tehdä

Lisätiedot

Uudet säännöt ANNIKA LAAKSONEN

Uudet säännöt ANNIKA LAAKSONEN Uudet säännöt ANNIKA LAAKSONEN 3.9.2016 UUDET SÄÄNNÖT 1.7.2016 1. Passiivinen peli 2. 7 ken0äpelaajaa 3. Sininen kor7 4. Viimeisen 30 sekunnin sääntö 5. Loukkaantunut pelaaja PASSIIVINEN PELI Tuomarit

Lisätiedot

TOIMET ENNEN OTTELUA

TOIMET ENNEN OTTELUA OHJE TASO SPL Kaakkois-Suomi (päivitetty 25.4.2016) Tämän ohjeen mukaisesti toimitaan Kaakkois-Suomen piirin niissä sarjoissa, joissa ei lasketa sarjataulukoita. Sivut 1-5 voi tehdä jo etukäteen järjestelmässä

Lisätiedot

1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä ja palloja.

1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä ja palloja. KARAMBOLEN SÄÄNNÖT Kolmen vallin kara Yhden vallin kara Suora kara - Cadre YHTEISET SÄÄNNÖT KAIKILLE PELIMUODOILLE 1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä

Lisätiedot

PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE

PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 2. ENNEN OTTELUN ALKUA Kirjautuminen 3 3. TILASTOINTI Aloitusnäkymä ja kokoonpanot 4 Pelaajien vaihtaminen 6 Maali 7 Rangaistukset 8 Poista

Lisätiedot

Kauden ilmoitussarjat Kauden ilmoitussarjoihin on ilmoittautunut 144 joukkuetta.

Kauden ilmoitussarjat Kauden ilmoitussarjoihin on ilmoittautunut 144 joukkuetta. Puh/Tel. 1 Kauden 2010 2011 ilmoitussarjat 22.10.2010 Kauden 2010 2011 ilmoitussarjoihin on ilmoittautunut 144 joukkuetta. Kilpailumuodot A - nuoret: A-poikiin on ilmoittautunut 6 joukkuetta. Pelataan

Lisätiedot

Futsalsääntöjen muutokset kaudelle

Futsalsääntöjen muutokset kaudelle Futsalsääntöjen muutokset kaudelle 2012 2013 Kansainvälinen jalkapalloliitto on päättänyt tehdä futsalin sääntökirjaan joukon muutoksia. Nämä muutokset tulevat voimaan välittömästi. Lisäksi samassa yhteydessä

Lisätiedot

NAISTEN SM-SARJAN SARJAMÄÄRÄYKSET Naisten SM-sarjaan kuuluvat runkosarja ja pudotuspelit.

NAISTEN SM-SARJAN SARJAMÄÄRÄYKSET Naisten SM-sarjaan kuuluvat runkosarja ja pudotuspelit. NAISTEN SM-SARJAN SARJAMÄÄRÄYKSET 2012-2013 Naisten SM-sarjaan kuuluvat runkosarja ja pudotuspelit. SM-MANUAALIT Naisten SM-sarjassa pelaaville seuroille toimitetaan SM-manuaalit, joista ilmenee yksityiskohtaiset

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

VASTALAUSEPÄÄTÖS 30.10.2015

VASTALAUSEPÄÄTÖS 30.10.2015 VASTALAUSEPÄÄTÖS 30.10.2015 Pieksämäen Pallo-Sepot ry (PiPS) Leppävirran Kiekko -75 ry (LeKi -75) Suomen Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunta on käsitellyt D1 AAA sarjan ottelusta PiPS/Warkis LeKi -75 (25.10.2015)

Lisätiedot

Kaikki ohjeet ja kirjallinen materiaali säilytetään ottelujen välillä ottelukansiossa, joka on seuran säilytyslaatikossa.

Kaikki ohjeet ja kirjallinen materiaali säilytetään ottelujen välillä ottelukansiossa, joka on seuran säilytyslaatikossa. Ottelumanuaali Tämä asiakirja on laadittu käytettäväksi kaikissa ottelutapahtumissa. Tämän vuoksi ottelun alkamisaika merkitään E ja sitä ennen olevat ajat esim E-15. Ottelun aikana tapahtumat merkitään

Lisätiedot

PELIMAAILMAN OHJEITA / KS

PELIMAAILMAN OHJEITA / KS fax. 09-4542 1420 Sivu 1/10 PELIMAAILMAN OHJEITA / KS F-juniorit: tuomarien / pelinohjaajien tulee sisäistää PeliMaailman henki. Peliä myös ohjataan: kerrotaan minkä virheen pelaaja teki, miten peliä jatketaan

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PESIS RY:N SARJOISSA 2016 NOUDATETAAN PPL:N KILPAILUSÄÄNTÖJEN LISÄKSI SEURAAVIA MÄÄRÄYKSIÄ JA OHJEITA

POHJOIS-SUOMEN PESIS RY:N SARJOISSA 2016 NOUDATETAAN PPL:N KILPAILUSÄÄNTÖJEN LISÄKSI SEURAAVIA MÄÄRÄYKSIÄ JA OHJEITA POHJOIS-SUOMEN PESIS RY:N SARJOISSA 2016 NOUDATETAAN PPL:N KILPAILUSÄÄNTÖJEN LISÄKSI SEURAAVIA MÄÄRÄYKSIÄ JA OHJEITA 1. PELIPÄIVÄT Maakuntasarjoissa pelataan sarjaohjelmaan merkittyinä päivinä, muissa

Lisätiedot

B-POIKIEN SM-SARJAN SARJAMÄÄRÄYKSET KAUDELLA

B-POIKIEN SM-SARJAN SARJAMÄÄRÄYKSET KAUDELLA Suomen Salibandyliitto Sivu 1/7 B-POIKIEN SM-SARJAN SARJAMÄÄRÄYKSET KAUDELLA 2011 12 Suomen Salibandyliitto Sivu 2/7 I YLEISTÄ... 3 1... 3 2... 3 3... 3 4 Määrittelyjä.... 3 5 Kurinpitoasiat.... 3 II KILPAILUTOIMINTA...

Lisätiedot

NÄIN PELATAAN 2017 ETELÄ-LÄNSI -LIIGAT (ELL)

NÄIN PELATAAN 2017 ETELÄ-LÄNSI -LIIGAT (ELL) NÄIN PELATAAN 2017 ETELÄ-LÄNSI -LIIGAT (ELL) Sarjojen järjestelyistä kaudella 2017 vastaa Tampereen piiri Kenttä- ja erotuomariasettelut tapahtuvat oman piirin kautta. Ikäluokat: Etelä-Länsi -liigat pelataan

Lisätiedot

KILPAILUN JÄRJESTÄMISEN OHJEISTUS

KILPAILUN JÄRJESTÄMISEN OHJEISTUS KILPAILUN JÄRJESTÄMISEN OHJEISTUS 1. Kilpailupaikka 2. Kilpailusta tiedottaminen 3. Tuomareiden ja toimihenkilöiden varaaminen 4. Kaluston varaaminen ja kilpailutilojen kunnostaminen(viimeistään kilpailua

Lisätiedot

SSBL:N YKSITTÄISTEN OTTELUIDEN SARJOJEN SARJAMÄÄRÄYKSET KAUDELLA

SSBL:N YKSITTÄISTEN OTTELUIDEN SARJOJEN SARJAMÄÄRÄYKSET KAUDELLA Suomen Salibandyliitto Sivu 1/7 SSBL:N YKSITTÄISTEN OTTELUIDEN SARJOJEN SARJAMÄÄRÄYKSET KAUDELLA 2012 13 Miesten II divisioona Naisten I divisioona Poikien nuorten SM-sarja Tyttöjen nuorten SM-sarja B-poikien

Lisätiedot

Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005

Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005 Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005 3.3.3.7 Kilpailujen arvontaa vastaan tehtävä vastalause voidaan esittää suullisesti ylituomarille, jonka

Lisätiedot

TOIMITSIJAOPAS (muokattu E-junnukiekolle sopivaksi)

TOIMITSIJAOPAS (muokattu E-junnukiekolle sopivaksi) TOIMITSIJAOPAS (muokattu E-junnukiekolle sopivaksi) Viimeksi muokattu: 1.09.2014 / Taru Nieminen, HaKi03 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tuomarikortillisen toimitsijaesimiehen rooli 2 2. Kirjurin toimenkuva 2 3. Kuuluttajan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Mitä merkitään pelaajalle pöytäkirjaan?

Mitä merkitään pelaajalle pöytäkirjaan? Suomen Jääkiekkoliitto ry Toimitsijoiden kesäkysymykset 2016 Nimi: Kerho: Alue: Kuinka monta kautta olet toiminut erotuomarikortillisena toimitsijana? Kuinka monta toimitsijatehtävää sinulla oli kaudella

Lisätiedot

EROTUOMARIKOULUTUS/toimitsijat

EROTUOMARIKOULUTUS/toimitsijat EROTUOMARIKOULUTUS/toimitsijat Vastaaja: Ohjeita: Vastaa lyhyesti ja yksiselitteisesti. Merkitse vastauksesi lisäksi se sääntökirjan (SK) tai erotuomarin ohjekirjan (CB) kohta johon perustat vastauksesi.

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISRANGAISTUSTEN SEURANTA JA SEURAAMUKSET ( )

KÄYTTÄYTYMISRANGAISTUSTEN SEURANTA JA SEURAAMUKSET ( ) 1 KÄYTTÄYTYMISRANGAISTUSTEN SEURANTA JA SEURAAMUKSET (2015-2016) Joukkueet ovat velvollisia pitämään käyttäytymisrangaistusten kertymää eli ns. kymppitiliä. Mitä sillä tarkoitetaan ja miten sitä seurataan

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015

KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015 SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015 MUUTOKSET 4.3. Pelaajasiirtojen aikarajat Pelaajasiirtoja voidaan kausittain tehdä B-G juniori-ikäisissä seuraavina aikoina: 1.5. 30.6. vapaa siirtoaika

Lisätiedot

- Jalkapalloa jokaiselle -

- Jalkapalloa jokaiselle - Kauden vaihto Ohjeita ylläpitäjille Arto Kalliola - Jalkapalloa jokaiselle - KAUDEN VAIHTAMINEN JOPOX-JÄRJESTELMÄSSÄ Yleistä Kun toimintakausi lähestyy loppuaan, luodaan Jopox-järjestelmään seuraavaa kautta

Lisätiedot

A- JA B-NUORTEN VALTAKUNNALLISTEN SARJOJEN JA KARSINTOJEN SARJAMÄÄRÄYKSET

A- JA B-NUORTEN VALTAKUNNALLISTEN SARJOJEN JA KARSINTOJEN SARJAMÄÄRÄYKSET A- JA B-NUORTEN VALTAKUNNALLISTEN SARJOJEN JA KARSINTOJEN SARJAMÄÄRÄYKSET Nämä sarjamääräykset koskevat A- ja B-nuorten valtakunnallisten sarjojen ja karsintojen pelaamista. C- nuorten SM-sarjassa on erilliset

Lisätiedot

Ohjeet tuomariopastuksen pitämiseen junnuturnausten alussa

Ohjeet tuomariopastuksen pitämiseen junnuturnausten alussa Ohjeet tuomariopastuksen pitämiseen junnuturnausten alussa Etelä-Savon Lentopallo Jesse Härkönen Päivitetty 14.2.2016 Sivu 2 / 6 Ohjeet turnausten alussa pelaajille pidettävään tuomarikoulutukseen (F-,

Lisätiedot

SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHDISTYS ry

SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHDISTYS ry 1/3 SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHDISTYS ry EDUSTUSJOUKKUESOPIMUS Koiranohjaaja ja koira Ohjaajan nimi: Ohjaajan osoite: Ohjaajan puhelinnumero: Ohjaajan sähköpostiosoite: Koiran nimi: Koiran rekisterinumero:

Lisätiedot

SM-kilpailujen säännöt

SM-kilpailujen säännöt SM-kilpailujen säännöt 08.10.2016 1 OSANOTTO- JA EDUSTUSOIKEUS Kaikilla keilaajilla, jotka ovat SFKL:n alaisen firmakeilailuyhdistykseen kuuluvan jäsenfirman palveluksessa, on oikeus osallistua kilpailuun.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Sarjakutsu Uppopallo

Sarjakutsu Uppopallo Sarjakutsu Uppopallo 2016-2017 Kuluvan vuoden ja kevään 2017 aikana tullaan suomessa pelaamaan uppopalloa kolmella sarjatasolla. Täten kutsummekin sukeltajaliiton & uppopallovaliokunnan puolesta joukkueita

Lisätiedot

Muutokset pelisääntöihin 2010

Muutokset pelisääntöihin 2010 Muutokset pelisääntöihin 2010 Yhteenveto selittämään uutta IHFn sääntökirjaa Lukuisten muotoseikkojen muutosten lisäksi IHFn sääntökirjan uusi versio tarjoaa selkeyttäviä selityksiä tukemaan johdonmukaista

Lisätiedot

S-Kiekon joukkueenjohtajan Pasi Ylitalon vastine: En ole huomannut kyseistä asiaa. Olen ollut aina joukkueen kakkos- tai kolmosjojo

S-Kiekon joukkueenjohtajan Pasi Ylitalon vastine: En ole huomannut kyseistä asiaa. Olen ollut aina joukkueen kakkos- tai kolmosjojo PÄÄTÖS 05.02.2016 S-Kiekko Juniorit ry Suomen Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunta on käsitellyt ilmi tulleen Huima Nyrhisen pelaamisen edustuskelvottomana 31.01.2016 ottelussa S-Kiekko TIHC. Tapauksesta

Lisätiedot

PÄRNU SUMMER CUP 2013 JALKAPALLOTURNAUKSEN OHJEET

PÄRNU SUMMER CUP 2013 JALKAPALLOTURNAUKSEN OHJEET PÄRNU SUMMER CUP 2013 JALKAPALLOTURNAUKSEN OHJEET I FIFA:N SÄÄNNÖT Pärnu Summer Cup 2013 järjestetään FIFA:n jalkapallon sääntökirjan pelisääntöjen (FIFA Laws of the Game 2012/2013: http://www.fifa.com/mm/document/affederation/generic/81/42/36/lawsofthegame_2012_e.pdf)

Lisätiedot

JUNIORITURNAUS 5.-6.1.2013 JYVÄSKYLÄSSÄ. Turnaustiedote

JUNIORITURNAUS 5.-6.1.2013 JYVÄSKYLÄSSÄ. Turnaustiedote JUNIORITURNAUS 5.-6.1.2013 JYVÄSKYLÄSSÄ Turnaustiedote YLEISTÄ Ilmoittautuminen Joukkueet ilmoittautuvat Palokan koulukeskuksessa sijaitsevaan kisakansliaan viimeistään puoli tuntia ennen otteluidensa

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Juomaksi käy mikä tahansa alkoholijuoma, jossa on tilavuudeltaan 4-7% alkoholia.

Juomaksi käy mikä tahansa alkoholijuoma, jossa on tilavuudeltaan 4-7% alkoholia. Beer pong on juomapeli, jossa tarkoituksena on saada vastustaja juomaan juomansa. Pelit pelataan joukkueissa. Kussakin joukkueessa on aina kaksi pelaajaa ja kussakin pelissä aina kaksi joukkuetta. Turnauspelien

Lisätiedot

STPU:n KAUKALOPALLON SM-TURNAUS Vierumäki Country Club - Suomen Urheiluopistolla Otteluohjelma

STPU:n KAUKALOPALLON SM-TURNAUS Vierumäki Country Club - Suomen Urheiluopistolla  Otteluohjelma STPU:n KAUKALOPALLON SM-TURNAUS 21.11.2015 Vierumäki Country Club - Suomen Urheiluopistolla www.vierumaki.fi/ Otteluohjelma Alla mukaan ilmoittautuneet joukkueet: A1 Riikku Rakenteet Oy Alavus Riikku A2

Lisätiedot

Kauden 2011 2011 ilmoitussarjat 01.01.2012

Kauden 2011 2011 ilmoitussarjat 01.01.2012 1 Kauden 2011 2011 ilmoitussarjat 01.01.2012 Kilpailumuodot A - nuoret: A-poikiin on ilmoittautunut 6 joukkuetta. Sarja pelataan kaksinkertaisena runkosarjana. Runkosarjan 4 parasta etenevät A-ikäisten

Lisätiedot

KENTTÄ- KOULUTUS EROTUOMAREIDEN SUOMEN PALLOLIITTO - FINLANDS BOLLFÖRBUND - FOOTBALL ASSOCIATION OF FINLAND

KENTTÄ- KOULUTUS EROTUOMAREIDEN SUOMEN PALLOLIITTO - FINLANDS BOLLFÖRBUND - FOOTBALL ASSOCIATION OF FINLAND EROTUOMAREIDEN KENTTÄ- KOULUTUS KENTTÄKOULUTUKSEN JÄRJESTELYT (ESIMERKKI) 1. Erotuomarin varusteet 2. Kentän tarkastaminen 3. Ennen ottelun alkua 4. Toimenpiteet ennen alkupotkua 5. Teikkaus 6. Alkupotku

Lisätiedot

VASTALAUSEPÄÄTÖS 29.10.2015

VASTALAUSEPÄÄTÖS 29.10.2015 VASTALAUSEPÄÄTÖS 29.10.2015 Pieksämäen Pallo-Sepot ry (PiPS) Kontiolahden Kajastus ry (Kajastus) Suomen Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunta on käsitellyt C-nuorten Alueellisen alkusarjan ottelusta PiPS/Warkis

Lisätiedot

NAKO 2016 JBT Mini ohje (Päivitetty vastaamaan JBT Turnausken sääntöjä)

NAKO 2016 JBT Mini ohje (Päivitetty vastaamaan JBT Turnausken sääntöjä) TOIMITSIJAOHJEITA NAKO 2016 JBT Mini ohje (Päivitetty vastaamaan JBT Turnausken sääntöjä) Ottelun tai erän aloitus ja päättyminen Peliaika tehokasta 2*14min (B-C juniorit) ja 2*12min (minit ja mikrot)

Lisätiedot

SUOMEN PALLOLIITON TAMPEREEN PIIRI RY

SUOMEN PALLOLIITON TAMPEREEN PIIRI RY SUOMEN PALLOLIITON TAMPEREEN PIIRI RY TYTTÖJEN 56 LUOKKIEN FUTSALTURNAUS 2010 Aika: Maanantaina 18.1.2010 Paikka: Pirkkahalli, Dhalli kentät no 3 ja 4, Ahalli kentät no 1 ja 2(jalkapallokenttä, mutta nappikset

Lisätiedot

Kellokukantie 7 01300 VANTAA. puh. 040 534 9977 henrik.frank@autourheilu.fi. puh. 0500 490 812 jorma.mikkola@hanaa.fi

Kellokukantie 7 01300 VANTAA. puh. 040 534 9977 henrik.frank@autourheilu.fi. puh. 0500 490 812 jorma.mikkola@hanaa.fi Sarjasäännöt F-Rallisarja 2016 1.Yleistä F-rallisarjan (myöhemmin Sarja) järjestää AKK-Motorsport ry (myöhemmin Liitto) ja kaikki sarjan oikeudet (mukaan lukien sähköisen median ja markkinointioikeudet)

Lisätiedot

OHJEET : KUOPION HIIPPAKUNNAN XXIII SALIBANDYTURNAUS

OHJEET : KUOPION HIIPPAKUNNAN XXIII SALIBANDYTURNAUS 26042016 KUOPION HIIPPAKUNNAN XXIII SALIBANDYTURNAUS ( JA VÄHÄN MIKKELINKIN ;-)) KUOPION HIIPPAKUNNAN XXIII SALIBANDYTURNAUS 7.5.2016 PIEKSÄMÄELLÄ PÄIVÄN YLEINEN AIKATAULU 10.00-10.20 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Tuomarit. 1. Järjestelmään kirjautuminen

Tuomarit. 1. Järjestelmään kirjautuminen Tuomarit Taso järjestelmässä hoidetaan Suomen Palloliiton valtakunnallisten sarjojen, sekä järjestelmän käyttöönottaneiden piirien erotuomariasettelut ja tulospalvelu (mm. sähköiset pöytäkirjat). 1. Järjestelmään

Lisätiedot

XXXVI KULTAVASKOOLI TURNAUS 28-30.6.2013 ROVANIEMI

XXXVI KULTAVASKOOLI TURNAUS 28-30.6.2013 ROVANIEMI XXXVI KULTAVASKOOLI TURNAUS 28-30.6.2013 ROVANIEMI Tervetuloa Napapiirille yöttömään yöhön Suomen vanhimpaan lentopalloturnaukseen. Yhteystiedot Turnauksen johtaja Mikko Vikström 0400-432 498 Kilpailupäällikkö

Lisätiedot

Blues Juniors. Ohjekirja vanhemmille KUULUTTAJA TOIMITSIJOIDEN TEHTÄVÄT

Blues Juniors. Ohjekirja vanhemmille KUULUTTAJA TOIMITSIJOIDEN TEHTÄVÄT Blues Juniors Ohjekirja vanhemmille KUULUTTAJA TOIMITSIJOIDEN TEHTÄVÄT OTTELUN TOIMITSIJAT JA TEHTÄVÄT OTTELUUN NIMETYT TOIMITSIJAT (ei seuravaatteissa) TOIMITSIJAVASTAAVA (1) varmistaa ennen ottelua,

Lisätiedot

Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet

Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet 1 Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet Oikeudet Goalkeeper game statistics v12 ohjelman tekijänoikeudet ovat pysyvästi tekijällä (Markku Aalto, Vantaa, markku.aalto@finhockey.fi), ellei niitä

Lisätiedot

LYÖNTIMYLLY PESIS. Suomen Pesäpalloliitto ry

LYÖNTIMYLLY PESIS. Suomen Pesäpalloliitto ry LYÖNTIMYLLY PESIS 1 PELI-IDEA Lyöntimyllyssä pelaa kaksi 4-6 hengen joukkuetta. Joukkueiden tavoitteena on tehdä pisteitä. Pisteiden määrä ratkaisee jakson voiton. Jakso päättyy, kun toisella joukkueella

Lisätiedot