2/2008 Jakelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2/2008 Jakelu 12. 23.5. 2008"

Transkriptio

1 2/2008 Jakelu Kelan sanomat on Kelan lehti asiakkaille Ilman työttömyysturvaa puolison tulojen vuoksi. Sivu 3 Kuva Ari Korkala Kuva Henrik Jussila Sosiaaliturvan opetus kouluissa kiinnostavaksi. Sivu 6 Opintotukeen liittyvät tulorajat saattavat aiheuttaa yllätyksiä. Sivu 23 Kurssilla opetellaan selviämään sairauden kanssa. Sivu 25 Kuva Juha Tanhua Terveystukea puhelimitse Pekka Rantala saa sokerihoitajalta kannustavan soiton kotiin kerran kuukaudessa. Uudenlaisella terveysvalmennuksella Rantala saa tukea mm. diabeteksensa hoidossa. Sivu 16 Kuva Seija Suurinkeroinen Taksi kuljettaa ja huolehtii. Sivu 28

2 2 2/2008 Pääkirjoitus Kela supistaa toimistoverkkoaan, ei asiakaspalveluaan Kelan toimistoverkkoon on koko 2000-luvun kuulunut 263 toimistoa, jotka ovat auki viitenä päivänä viikossa. Kela laajensi toimistoverkkoaan vielä 1990-luvulla, kun moni muu julkinen toimija jo supisti palvelupisteidensä määrää. Mielikuva on ollut, että vaikka muut lähtevät, Kela jää viimeisenä linnakkeena jokaiseen kirkonkylään. Ei ihme, jos moni hätkähti, kun Kela vapun kynnyksellä kertoi luopuvansa 12 toimistosta. Lähivuosina muutoksia tullee lisää, mutta asiakaspalvelua ei ole tarkoitus heikentää. Miten se on mahdollista, kun toimistot vähenevät? Kelan toimistoissa asioivien määrät ovat kääntyneet laskuun. Yhä useampi hoitaa asiansa internetissä, puhelimitse tai kirjeitse. Sairaanhoidon korvauksista yhä suurempi osa hoituu kätevästi suorakorvauksena, kun apteekki tai lääkäriasema vähentää Kelakorvauksen suoraan asiakkaan laskusta. Viime vuonna Kelan internetsivuilla oli 7,5 miljoonaa käyntiä ja 1,3 miljoonaa tunnistetun henkilöasiakkaan sähköistä asiointitapahtumaa. Internetasiointi on erityisen suosittua opiskelijoiden ja lapsiperheiden keskuudessa ja lisääntyy sitä mukaa kun uusia palveluja avataan käyttöön. Verkkoasiointi ei edellytä tietokoneen hankkimista, sillä asiointi on mahdollista vaikkapa kirjastossa. Myös moneen Kelan toimistoon on hankittu asiakaspäätteitä. Puhelinpalvelukin paranee, sillä tämän ja ensi vuoden aikana otetaan etuuskohtaiset palvelunumerot käyttöön koko maassa. Silloin ei soiteta Kelan toimistoon vaan esimerkiksi asumistukikysymyksissä valtakunnalliseen asumistukipalvelunumeroon. Silloin, kun asia on monimutkainen ja hankala, kannattaa tulla toimistoon. Jos varaa ajan ennakolta, pääsee hoitamaan asiansa jonottamatta. Koko maan kattava ajanvarauspalvelu otetaan käyttöön keväällä 2009, mutta jo aiemminkin voi varata ajan toimistosta. Maailma muuttuu ja Kela sen mukana. Kelan toimiston korvaa tulevaisuudessa yhä useammalla paikkakunnalla yhteispalvelupiste, jossa Kelan ohella palvelee esimerkiksi poliisi, maistraatti tai työvoimatoimisto. Yhteisvoimin viranomaisten palvelut voidaan säilyttää sellaisellakin paikkakunnalla, josta yksittäinen toimija joutuisi poistumaan. Viime vuoden lopussa yhteispalvelupisteitä oli 152. Uusia pisteitä syntyy koko ajan lisää, myös sellaisille paikkakunnille, joilla ei ole ollut Kelan toimistoa. Kela haluaa palvella asiakkaitaan helposti ja läheltä. Asiakas itse valitsee, käyttääkö suorakorvausta, lähettääkö hakemuksensa kirjeenä, soittaako, hoitaako asiansa internetissä vai tuleeko henkilökohtaisesti toimistoon tai yhteispalvelupisteeseen. Seija Kauppinen Kela maksoi viime vuonna etuuksia 10,5 miljardia euroa Kela maksoi vuonna 2007 sosiaaliturvaetuuksia yhteensä 10,5 miljardia euroa. Kelan kokonaiskulut olivat 10,9 miljardia, ne kasvoivat puoli prosenttia edellisvuodesta. Toimintakulujen osuus kokonaiskuluista oli 3,2 %. Valtio vastasi Kelan rahoituksesta 58 %:n osuudella, ja vakuutusmaksuilla rahoitettiin 37 %. Valtaosa suomalaisista sai Kelan etuuksia vuonna Sairausvakuutusetuuksia maksettiin vuoden aikana 4,1 miljoonalle henkilölle ja työttömyysturvaetuuksia sai 0,2 miljoonaa henkilöä. Vuoden lopussa Kela maksoi eläkkeitä 0,8 miljoonalle eläkkeensaajalle. Lapsilisiä maksettiin miljoonasta lapsesta. Viime vuonna asiakkaat tunnistautuivat Kelan sähköisiin asiointipalveluihin yhteensä jo noin kertaa. Kela pyrkii saamaan kaikkien yleisimpien etuuksien hakemukset verkkoon vuoteen 2010 mennessä. Tiedot ilmenevät Kelan vuosikertomuksesta vuodelta Vuosikertomus ilmestyi huhtikuussa ja se on luettavissa Kelan internetsivuilla osoitteessa > Kela esittäytyy > Toiminta ja organisaatio > Toiminta ja vuosikertomukset l Kelan sanomat jaetaan ilmaislehtien mukana Kelan sanomien ja FPA-bladetin jakelusta tänä vuonna vastaa Suomen Suoramainonta Oy. Kelan sanomat jaetaan useimmiten illalla tai viikonvaihteessa ilmaisjakelulehtien ja mainosten yhteydessä. FPA-bladet jaetaan päiväsaikaan muun postin mukana. Kelan sanomat sen sijaan tulee postin mukana vain haja-asutusalueilla. Lehtien tämän vuoden ensimmäinen numero jaettiin jokaiseen kotiin helmi- ja maaliskuun vaihteessa. Tämä, toinen numero jaetaan Tänä vuonna ilmestyy neljä lehteä. Seuraavat lehdet jaetaan syyskuun alussa ja marraskuun lopussa. Kelan asiakaslehdet eivät sisällä kaupallisia mainoksia vaan ne ovat yleishyödyllisiä julkisia tiedotteita. Lehdet tiedottavat koko väestöä koskevasta sosiaaliturvasta, mihin lainsäädäntö Kelaa velvoittaa. Ne on tarkoitus jakaa myös niihin talouksiin, joiden postiluukuissa ja -laatikoissa on mainoskielto. Suoramainonnalla jakelupalvelu Jos Kelan sanomien tai FPAbladetin jakelusta ilmenee kysyttävää, asiakkaat voivat soittaa Suomen Suoramainonnan palvelunumeroihin: suomenkieliset puh. (09) , ruotsinkieliset puh. (09) Sähköpostitse jakelusta voi kysyä molemmilla kielillä osoitteesta l Kelan etuudet 2008 Tässä lehdessä on lyhyt johdanto kaikkiin Kelan hoitamiin etuuksiin. Ne on ryhmitelty elämäntilanteittain. Tarkempia tietoja eri etuuksista ja niiden myöntämisperusteista saat Kelan ilmaisista esitteistä, Kelan internetsivuilta osoitteessa puhelimitse Kelan palvelunumeroista tai Kelan toimistoista. Internetistä löytyvät yleisimmät Kelan hakemuslomakkeet. Ne ovat kohdassa Lomakkeet. Etuuksia koskeva lainsäädäntö on kohdassa Lainsäädäntö. Laskennat-kohdassa on muutamien etuuksien laskentaohjelmia. Yhteystiedot-kohdasta löydät palvelunumerot ja osoitteet paikkakunnittain. Asiointi-kohdassa voit tarkistaa omia hakemus- ja maksutietojasi sekä hoitaa muutamien etuuksien hakemisen tai muun ilmoituksen. Tätä asiointipalvelua et voi käyttää ilman tunnistautumista. Palveluihin kirjaudut omilla verkkopankkitunnuksillasi tai henkilökortillasi (HST-kortilla, joka vaatii kortinlukijan). Suomessa asuva, sairausvakuutettu Kelan kortit...5 Sairaus, terveys Sairauskuluista osa korvataan...7 Hammashoidosta korvauksia...7 Veteraaneille erityiskorvauksia hammashoidosta...7 Tukea työterveyshuoltoon...7 Lääkekuluista osa korvataan...9 Matkakorvaukset...9 Sairauspäiväraha...9 Kuntoutus Kela kuntouttaa...12 Nuoret vajaakuntoiset koulutukseen...12 Kuntoutusraha työtulojen mukaan...12 Kuntoutustuki työkyvyttömälle...13 Vammaisetuudet Vammais- ja hoitotukia lapsille ja aikuisille...17 Ruokavaliokorvaus keliakiaa sairastavalle...7 Tukea asumiseen Pienituloisille tukea asumiseen...19 Lapsiperhe Äitiysavustus pakkauksena tai rahana...20 Kansainvälisiin adoptioihin tukea...22 Vanhempainvapaa ja päiväraha...20 Lapsilisä...22 Pienten lasten hoidon tuet...21 Erityishoitoraha vanhemmille...22 Nuori, opiskelija Opintotuki...23 Opiskelijalle koulumatkatuki...23 Sotilasavustus...24 Työelämä ja työttömyys Vuorottelukorvaus...26 Irtisanotun muutosturva...26 Työttömälle perustuki...27 Matka-avustus työn aloittamiseen...27 Työttömälle koulutuspäivärahaa...26 Kotoutumistuki maahanmuuttajille...26 Pitkäaikaistyöttömälle eläketukea...27 Eläkeläinen Eläkeläiselle Kelasta perusturva...29 Perhe-eläkettä leskelle ja lapsille...29 Rintamalisiä veteraaneille...30 Maahanmuuttajalle erityistukea...30

3 2/ Työmarkkinatukea 0 euroa kiitos puolison tulojen Tuhannet työttömät jäävät kokonaan ilman työttömyysturvaa tarveharkinnan eli puolison tulojen vuoksi. Kelan tiedottaja Minna Latvala on työnsä ohessa tutkinut suomalaisen sosiaaliturvan erikoisuutta, tarveharkintaista työttömyysturvaa. Tarveharkintaisuus tarkoittaa sitä, että puolison tulot voivat laskea työmarkkinatuen tai maahanmuuttajille maksettavan kotoutumistuen määrää tai kokonaan estää tuen saamisen. Monille tarveharkintaisuus tulee yllätyksenä. Suomen yksilöperusteisessa sosiaaliturvassa se onkin poikkeuksellinen ilmiö, Latvala kertoo. Lisensiaatintutkimuksessaan, joka on nimeltään Puolison armoilla. Työttömyysturvan tarveharkinta, Latvala pyrki selvittämään, keitä tarveharkinta erityisesti koskettaa. Kyseessä on sosiaaliturvan ulkopuolelle jäävä ryhmä, jota ei ole juurikaan tutkittu. Puolison elatusvelvollisuus vieras ajatus Suomessa Tarveharkinnan taustalla on ajatus, että työssäkäyvän puolison tehtävä on elättää työtön kumppaninsa ja lisäksi mahdollisesti koko perheensä. Kuitenkin puolet tarveharkinnan kohteeksi joutuneista eli avoliitossa, jossa puolisolla ei ole lain mukaan minkäänlaista velvollisuutta elättää työtöntä puolisoaan. Muutenkaan ajatus toisen elättämisestä ei oikein istu Suomeen, täällä on totuttu siihen, että puolisoilla on omat rahat, Latvala pohtii. Latvala käytti tutkimuksessaan hyväksi Kelan rekisteritietoja vuodelta Kolme vuotta sitten 48 prosenttia kaikista työttömistä sai työmarkkinatukea tai kotoutumistukea Kelasta. Loput saivat ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa, joissa puolison tulot eivät vaikuta tuen suuruuteen. Kelan rekistereistä selvisi, että puolison tulojen vuoksi alennettua työttömyysturvaa sai vuonna 2005 noin henkilöä. Kokonaan ilman tukea eli nollapäätöksen sai noin työtöntä. Luvuista puuttuvat ne, jotka eivät tuen pienuuden vuoksi vaivautuneet sitä hakemaan. Pienin summa, jota maksettiin, oli 0,5 euroa päivässä eli noin 11 euroa kuukaudessa, Latvala hämmästelee. Ketkä joutuvat puolison armoille? Puolison armoille joutuneet ihmiset ovat eri-ikäisiä ja heidän elämäntilanteensa vaihtelevat. Osa on nuoria, jotka eivät löydä työpaikkaa heti opintojen päätyttyä tai kotona lapsen kanssa vietettyjen vuosien jälkeen. Toisen ryhmän muodostavat keski-ikäiset, jotka ovat pitkän työttömyysjakson jälkeen pudonneet ansiopäivärahalta. Paljon on myös niitä keskiikäisiä, jotka hakevat töitä, mutta joilta lähiaikojen työhistoria puuttuu syystä tai toisesta. Taustalla voi olla esimerkiksi pitkäaikainen sairaus tai asuminen ulkomailla. Valtaosa tarveharkinnan kohteeksi joutuneista on naisia, vaikka työmarkkinatuen saajista heitä on alle puolet. Lähes 86 prosenttia nollapäätöksen saaneista oli naisia, ja vähennettyä tukea saavista heitä oli 71 prosenttia. Erityisesti tarveharkinta rassaa nuoria, alle 30-vuotiaita naisia, joita esimerkiksi nollapäätöksen saajista oli yli kolmannes. Työttömillä nuorilla miehillä on usein nuoremmat puolisot, jotka eivät välttämättä ole vielä työelämässä ja joiden tulot eivät vaikuta miehen työttömyysturvan määrään. Miehet myös muuttavat myöhemmin pois kotoa, kun taas naiset muuttavat avoliittoon aikaisemmin, Latvala selittää. Vastavalmistuneiden työttömyysjaksot jäävät usein lyhyiksi, ja he pääsevät pois työttömyysloukusta suhteellisen nopeasti. Jos ei halua jäädä puolison armoille, erityisesti nuorten naisten olisi kuitenkin tärkeää päästä pian sellaisiin työsuhteisiin, joiden kautta he pääsevät työttömyyskassan jäseniksi. Järjestelmän uusiminen tuskin romahduttaisi talouden Työmarkkinatuessa puolison tuloille asetetut tulorajat ovat matalat. Tutkimuksen perusteella lähes puolet tarveharkinnan kohteeksi joutuneista oli alle keskituloisia. Suurista ansioista tai vuorineuvosten rouvista ei siis ole kyse, vaan tarveharkinta kohdistuu usein pienituloisiin lapsiperheisiin. Kuva Nana Uitto Työttömyysturvan tarveharkinnan vuoksi monissa perheissä jääkaappia täyttää vain työssä käyvä osapuoli. Ajatus puolison elättämisestä on hieman vieras Suomessa, sanoo asiaa tutkinut Minna Latvala. Puolison tulojen lisäksi myös keikkatyöt ja muut lyhyet työpätkät vähentävät työmarkkinatukea. Kelalle järjestelmä on tällaisenaan hankala toteuttaa, ja se on myös altis väärinkäytöksille. Järjestelmän muuttamisesta on puhuttu vuosien varrella paljon eduskuntaa myöten, mutta toistaiseksi sille ei ole tehty mitään. Eniten pelätään, että järjestelmän uusiminen maksaa paljon. On vaikea arvioida, kuinka paljon ihmisiä tulisi työmarkkinatuen piiriin, jos tarveharkinta poistettaisiin. Itse en usko, että Suomen talous siihen romahtaisi. Toinen pelko on, että jos tarveharkintaa ei olisi, pienten lasten äidit käyttäisivät työmarkkinatukea lasten kotihoidon rahoittamiseen. En tiedä, miten se onnistuisi, kun työttömän työhaluisuutta kuitenkin koko ajan testataan kursseilla ja muilla toimenpiteillä, Latvala ihmettelee. Jos tarveharkintaa ei voi poistaa, yksi vaihtoehto olisi sen lieventäminen. Vanhempiensa luona asuva työtön nuori saa aina vähintään puolet työmarkkinatuesta. Samaa järjestelyä voisi soveltaa puolisonsa kanssa asuvaan työttömään. Jos puolet työmarkkinatuesta olisi puolison tuloista riippumatonta tuloa, jokainen työtön ansaitsisi ainakin omat ruokarahat, 12 euroa päivässä. l Heli Sariola Tutkielma on luettavissa Turun yliopiston sivuilla Tutkielmasta on tulossa myös julkaisu Kelan sosiaali- ja terveysturvan sarjassa.

4 4 2/2008 Kela uudistaa palveluverkkoaan Kelan palveluverkkoon on tulossa muutoksia. Ensi vaiheessa 12 toimistoa suljetaan ja osa niistä on tarkoitus korvata yhteispalvelupisteillä. Samaan aikaan Kela kehittää voimakkaasti verkkoja puhelinpalvelua. Tämän ja ensi vuoden aikana kaikki asiakaspuhelut ohjataan Yhteyskeskukseen, jolle perustetaan uudet yksiköt Jyväskylään ja Kemijärvelle. Kelan hallitus päätti huhtikuussa toimistoverkkoon tulevista muutoksista. Suurin osa muutoksista kohdistuu Etelä-Suomeen. Toimistoverkon uudistus on osa laajempaa Kelan palveluiden uudistusta, jonka lähtökohtana ovat asiakkaiden muuttuneet odotukset. Asiakkaat odottavat palvelulta vaivattomuutta. He haluavat asioida entistä enemmän internetin kautta, puhelimitse tai muutoin ilman henkilökohtaista käyntiä toimistossa, pääjohtaja Jorma Huuhtanen sanoo. Kelan toimistoissa asioivien määrät ovat kääntyneet laskuun. Sen sijaan verkkoasioinnin suosio on kasvanut voimakkaasti. Sairaanhoidon korvauksista yhä suurempi osa hoituu kätevästi suorakorvauksena, kun apteekki tai lääkäriasema vähentää Kela-korvauksen suoraan asiakkaan laskusta. Tavoitteenamme on, että yhä useamman asian voi hoitaa verkossa tai puhelimitse. Vuoden 2010 loppuun mennessä kaikkia yleisimpiä etuuksia voi hakea internetsivujemme kaut- Työeläkeotteeseen on koottu yksityisellä alalla työskentelystä kertyneet ansiot, joista työeläke aikanaan lasketaan. Sairauspäivärahan, vanhempainrahan, työttömyyspäivärahan ja opiskeluajan eläkekertymät on merkitty työeläkeotteeseen. Julkisella alalla, kuten kunnalla ja valtiolla, tehty työ ei ole mukana työeläkeotteessa. Siinä ei ole myöskään tietoa kansaneläkkeestä, josta Kela vastaa. Kuntien eläkkeistä vastaa Kuntien eläkevakuutus ja valtion eläkkeistä Valtiokonttori. Suurin osa maatalousyrittäjistä saa työeläkeotteen syksyllä. Työeläkeote auttaa varmistamaan, että kaikki yksityisaloilla tehty työ on vakuutettu ja kerryttää eläkettä. ta. Etuuskohtaiset palvelunumerot otetaan käyttöön koko maassa tämän ja ensi vuoden aikana, Huuhtanen kertoo. Puhelinpalvelua hoitavalla Yhteyskeskuksella on nyt kolme yksikköä, jotka sijaitsevat Pietarsaaressa, Lieksassa ja Joensuussa. Niissä työskentelee noin 100 toimihenkilöä. Palvelun laajentuessa yksiköitä tarvitaan lisää. Yhteyskeskukselle perustetaan uudet yksiköt Jyväskylään ja Kemijärvelle. Jyväskylän yksikkö aloittaa ja Kemijärven yksikkö Suunnitelman mukaan Pietarsaaren ja Jyväskylän yksiköissä asiakkaita palvelee toimihenkilöä ja Joensuun, Kemijärven ja Lieksan yksiköissä jokaisessa toimihenkilöä. Taustalla perusteellinen kartoitus Tiedot syytä tarkistaa Työeläkeote lähetetään siitä eläkeyhtiöstä, -kassasta tai säätiöstä, jossa henkilö on viimeksi ollut vakuutettu. Eläketurvakeskus lähettää otteen henkilölle, joilla on vain palkattomista ajoista karttunutta oikeutta työeläkkeeseen. Tulipa kirje Eläketurvakeskuksesta tai työeläkeyhtiöstä, kaikissa kirjeissä on samanlainen Työeläkeote-tunnus. Työeläkeotteen tiedot on syytä tarkistaa. Jos otteesta puuttuu työsuhteita tai tiedot ovat väärin, kannattaa ottaa pian yhteyttä otteen lähettäneeseen eläkelaitokseen. Työnantaja säilyttää nimittäin palkkakirjanpitoa vain rajallisen ajan. Vuosien päästä puuttuvia tietoja voi olla vaikea osoittaa, jollei omia palkkatodistuksia ole tallessa. Työeläkeotteita on postitettu huhtikuusta lähtien. Loppuvuoteen mennessä kaikki kolme miljoonaa henkilökohtaista otetta on lähetetty. Tästä vuodesta lähtien työeläkeote lähetetään joka vuosi. l Kelan toimistoverkkoon on koko 2000-luvun kuulunut 263 toimistoa, jotka ovat auki viitenä päivänä viikossa. Kela laajensi toimistoverkkoaan vielä 1990-luvulla, kun moni muu toimija jo supisti toimipisteidensä määrää. Toimistoverkon muutossuunnitelmaa edelsi Kelassa perusteellinen kartoitus, jossa toimistoverkkoa tarkasteltiin kokonaisuutena usein eri kriteerein. Toimistojen tarpeellisuutta arvioitiin mm. alueen arvioidun palvelutarpeen kannalta sekä toimistoverkon tiheyden, toimistojen käyttöasteen ja sijainnin mukaan. Toimiston tarpeellisuus on vaakalaudalla, jos asiakaskäyntejä on vähän tai suhteellisen lähellä on toinen Kelan toimisto. Toimiston sulkemista puoltaa myös se, jos paikkakunnalla on aito mahdollisuus yhteispalveluun, Huuhtanen toteaa. Yhteispalvelulla tarkoitetaan palvelupistettä, jossa Kela on mukana yhdessä muiden julkisten toimijoiden kuten poliisin, maistraatin tai työvoimatoimiston kanssa. Jo toiminnassa tai suunnitteilla on 63 uutta yhteispalvelupistettä sellaisilla paikkakunnilla, joilla ei ole Kelan toimistoa. l Kolme miljoonaa otetta postiin Työeläkeotteessa tiedot tehdystä työstä Lähes kaikki Suomessa asuvat vuotiaat palkansaajat ja yrittäjät saavat oman työeläkeotteensa postitse kotiin. Eläkkeellä oleville sitä ei lähetetä, mutta osa-aikaeläkeläiset sen saavat. Työeläkeote lähetetään nyt ensimmäistä kertaa. Postitus alkoi huhtikuussa ja otteita lähtee kaikkiaan noin kolme miljoonaa. Kuva Johanna Viljakainen Kuva Annika Söderblom Eläkeneuvoja Ritva-Liisa Åman ja neuvonta-asiantuntija Terhi Piitulainen tietävät myös työeläkeotteen sisällöt. Asiakas voi jatkossakin valita itselleen parhaiten sopivan palvelukanavan ja asioida halutessaan edelleen myös Kelan toimistossa. Kela kehittää parhaillaan toimistoihin koko maan kattavaa ajanvarauspalvelua, joka otetaan käyttöön keväällä Toimistoverkko säilyy pääosin Kelan palveluverkon uudistus alkaa marraskuussa Periaatteena on, että toimistoverkko säilyy pääosin ennallaan vuoteen Joitakin muutoksia tapahtuu kuitenkin jo ennen sitä. Ensi vaiheessa suljetaan seuraavat 12 toimistoa, joista osa korvataan yhteispalvelupisteillä. Helsingissä suljetaan Herttoniemen, Kontulan, Töölön, Pikku-Huopalahden, Kannelmäen, Lauttasaaren ja Munkkivuoren toimistot. Asiakkaita palvelevat edelleen toimistot Kampissa, Hakaniemessä, Käpylässä, Malmilla, Itäkeskuksessa ja Vuosaaressa hyvien kulkuyhteyksien varrella. Hausjärven toimisto suljetaan ja korvataan mahdollisesti myöhemmin yhteispalvelulla. Lähin Kelan toimisto sijaitsee 18 kilometrin päässä Riihimäellä. Jokioisten toimisto suljetaan Lähin Kelan toimisto on noin 10 kilometrin etäisyydellä Forssassa. Lammin toimisto suljetaan , ja toiminta on tarkoitus korvata yhteispalveluna. Lähin Kelan toimisto sijaitsee noin 35 kilometrin päässä Hämeenlinnassa. Lammin kunta yhdistyy Hämeenlinnan kaupunkiin alkaen. Hartolan toimisto suljetaan , ja Kela siirtyy Hartolan kunnan isännöimään julkishallinnon yhteispalvelupisteeseen. Lähin Kelan toimisto sijaitsee 20 kilometrin päässä Joutsassa. Ylistaron toimisto suljetaan ja korvataan kunnan hoitamana yhteispalveluna. Lähimmät Kelan toimistot sijaitsevat Seinäjoella (25 km) ja Isossakyrössä (15 km). Ylistaron kunta yhdistyy Seinäjoen kaupunkiin alkaen. Toimistojen työntekijöiden työsuhteet eivät vaarannu, sillä Kela tarjoaa vastaavia tai uusia työtehtäviä jokaiselle toimihenkilölle, jonka toimipaikkaa muutokset koskevat. l Kelan rekrytointi uudistui Kelan rekrytointi on uudistunut. Sähköisen työpaikkahakemuksen voi tehdä Kelan internetsivuilla Järjestelmä on ollut nyt käytössä muutaman kuukauden ja kokemukset ovat hyviä. Kelassa on ollut vuoden alusta avoinna jo yli 100 työpaikkaa, kertoo henkilöstösuunnittelupäällikkö Taina Svärd. Kelan toimistoissa on avoinna asiakaspalveluun ja etuuksiin liittyviä ratkaisutyön toimia. Hallinnossa haetaan suunnittelijoita, joiden koulutus vaihtelee farmaseuteista lakimiehiin ja atk-asiantuntijoihin. Työpaikkoja on avoinna ympäri Suomea. Työnantajana Kela on luotettava ja kehitysmahdollisuudet suuressa organisaatiossa ovat hyvät, Svärd muistuttaa. Sähköisen hakemuksen tekeminen järjestelmässä voi tuntua aluksi hankalalta, mutta ohjeita seuraamalla hakemuksen teko onnistuu. Perinteisesti voi hakea tiettyä tehtävää, mutta henkilö voi kirjautua myös avoimeksi hakijaksi järjestelmään. l

5 2/ Eurooppalainen sairaanhoitokortti mukaan myös Isoon-Britanniaan Nyt myös Isoon-Britanniaan suuntaavilla kannattaa olla matkassa mukana eurooppalainen sairaanhoitokortti. Iso-Britannia on huhtikuun alusta lähtien edellyttänyt, että maassa EU-sääntöjen mukaista sairaanhoitoa saavilla on oltava eurooppalainen sairaanhoitokortti, samoin kuin muissakin EU- ja ETA-maissa. Tästä johtuen myös Isossa-Britanniassa EU-sääntöjen mukaista sairaanhoitoa saavien suomalaisten tulisi ensisijaisesti esittää eurooppalainen sairaanhoitokortti. Aikaisemmin hoito-oikeuden osoittamiseksi on riittänyt passi tai Kela-kortti. Eurooppalaista sairaanhoitokorttia näyttämällä maassa tilapäisesti oleskeleva henkilö saa äkillisen sairauden tai tapaturman vaatimaa lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa. Sairaanhoitopalvelut pitää tällöin antaa toisessa EU- tai ETA-maassa tai Sveitsissä sairausvakuutetuille samoin maksuin ja menettelyin kuin maan omille kansalaisille. Kaikki lääkärit ja sairaalat eivät kuitenkaan kuulu korvausjärjestelmien piiriin. Eurooppalainen sairaanhoitokortti on käytössä kaikissa EUmaissa, ETA-maissa eli Islannissa, Liechtensteinissa ja Norjassa sekä Sveitsissä. Pohjoismaissa hoito-oikeuden osoittamiseksi riittää passi tai Kela-kortti. Eurooppalainen sairaanhoitokortti on maksuton, ja sen voi tilata Kelasta. l Kuva Annika Söderblom Uudet esitteet ja internetsivut Suomeen ja ulkomaille muuttaville Muutto toiseen maahan herättää sosiaaliturvaan liittyviä kysymyksiä. Niihin löytyy vastauksia kahdesta uudesta Kelan esitteestä, jotka on julkaistu Tunne perusturvasi -esitesarjassa. Esitteet ovat nimeltään Kun muutat Suomeen ja Kun muutat ulkomaille. Niissä kerrotaan lyhyesti sosiaaliturvasta kansainvälisissä tilanteissa. Esitteet kertovat muun muassa, minkä maan sosiaaliturvaan muuttajalla yleensä on oikeus, mitä etuuksia hän voi saada ulkomaille tai Suomeen muuttaessaan ja miten oikeutta sosiaaliturvaan haetaan. Esitteet ovat 8-sivuisia. Ne ilmestyvät suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kun muutat Suomeen -esite julkaistaan lisäksi venäjäksi. Suomenkielisiä esitteitä saa jo Kelan toimistoista ja niitä voi tulostaa Kelan internetsivuilta. Suomessa ulkomailla -osio on myös uudistettu Kelan internetsivuilla. Sivuilla on yksityiskohtaisempaa tietoa eri muuttajaryhmille ja linkkejä hyödyllisille sivustoille Sivut avautuivat suomeksi tammikuussa. Ruotsiksi ja englanniksi uudistuneet sivut avautuvat kevään 2008 aikana. l Kela tarvitsee selvityksiä ensi vuonna Epäonnistuiko opintotuen palautus Sampo Pankin kautta? Ensi vuoden alussa Kela tarvitsee selvityksen vastoinkäymisistä niiltä opiskelijoilta, jotka eivät Sampo Pankin tietojärjestelmäongelmien takia kyenneet palauttamaan liikamaksettuja opintotukia maaliskuun lopussa. Opintotukiryhmän etuuspäällikkö Ilpo Lahtinen kehottaa näitä opiskelijoita dokumentoimaan ongelmat ja säästämään kaiken, joka voi toimia tositteena tapahtuneesta. Selvityksiä tarvitaan ensi vuoden alussa, kun Kela lähettää takaisinperintäehdotukset. Sampo Pankin ongelmien uhreiksi joutuneiden tulee tässä yhteydessä tehdä uusintakäsittelypyyntö, jossa he selvittävät, miksi he eivät palauttaneet opintotukia määräaikaan mennessä. Sampo Pankin uusi tietojärjestelmä aiheutti keväällä erilaisia ongelmia opiskelijoille. Kaikki eivät kyenneet kirjautumaan verkkopankkiin tai Kelan asiointipalveluun pankin tunnuksilla. Pankin tietojärjestelmäongelmien takia opintolainojen nostaminenkin epäonnistui. Lahtinen kertoo, että Kelan käytössä on lokitietoja asiointipalvelusta ja vastaavia tietoja on pyydetty myös Sampo Pankista. Opintotuen saajan selvitysten ja lokitietojen pohjalta Kela voi luopua 15 prosentin korotuksesta ja korkeakouluopiskelijalle voidaan palauttaa tukikuukausia käytettäväksi myöhemmin. l Kelan kortit Suomessa asuva, sairausvakuutettu Jokainen Suomessa pysyvästi asuva tai sairausvakuutuksen piiriin kuuluva saa Kela-kortin. Kela-kortilla voit osoittaa oikeutesi Suomen sairausvakuutukseen. Sitä tarvitset mm. apteekissa ja lääkärin vastaanotolla, jotta voit saada korvauksen suoraan paikan päällä. Katso tarkemmin Kun sairastat -esitteestä ja internetistä Maahanmuuttajan Kela-kortti Kun muutat Suomeen, ilmoittaudu Kelan toimistoon ja täytä hakemuslomake. Sen perusteella Kela antaa päätöksen, kuulutko Kelan sosiaaliturvan piiriin. Jos kuulut, saat Kela-kortin. Eurooppalainen sairaanhoitokortti Suomen sairausvakuutukseen kuuluva voi tilata eurooppalaisen sairaanhoitokortin Kelan toimistosta. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin haltijalla on oikeus lääketieteellisistä syistä välttämättömään sairaanhoitoon oleskellessaan toisessa EU- ja ETA-maassa sekä Sveitsissä. Kortti on ilmainen ja se on voimassa kaksi vuotta kerrallaan. Eurooppalainen sairaanhoitokortti ei korvaa Suomessa käytettävää Kela-korttia. Katso tarkemmin Kun sairastat -esitteestä ja internetistä

6 6 2/2008 Aino tekee sosiaaliturvasta mielenkiintoisen Kuva Henrik Jussila Sosiaaliturva avautuu nuorille parhaiten samanikäisten esimerkkihenkilöiden avulla. Sosiaalimenojen rahoitus, terveyspalvelut, sosiaalivakuutus ja eläketurva. Sanat eivät välttämättä herätä suuria intohimoja 16-vuotiaissa peruskoulun oppilaissa. Turun Rieskalähteen yläasteen yhdeksäsluokkalaiset kuuntelevat kuitenkin keskittyneesti, kun opettaja Marja Asikainen kertoo heidän olevan elämänsä siinä vaiheessa, jossa he ovat hyvinvointivaltion näkökulmasta nettosaajia. Opettaja itse on nettomaksaja tällä hetkellä. Suomen sosiaaliturvajärjestelmä on pitkälle kehittynyt. Yhteiskunta pyrkii palveluin ja etuuksin tasoittamaan elämään kuuluvia toimeentulon riskejä. Terveydenhuolto on pitkälti maksutonta, työttömälle maksetaan työttömyysturvaa, samoin tukea saa sairauden yllättäessä. Myös opetus on maksu- Kuva Henrik Jussila Opettaja Marja Asikainen havainnollistaa oppilaille, miten saatujen etuuksien ja maksettujen verojen osuudet vaihtelevat ihmisen elinkaaren aikana. Nuorena ja vanhana ollaan nettosaajia, työikäisinä useimmiten nettomaksajia. tonta esiopetuksesta korkeakouluun asti. Järjestelmän varjopuolena on verotus, jota monet pitävät liian kovana. Usein kuitenkin unohtuu, että vaikka sosiaaliturva on tulojen siirtoa sukupolvien välillä ja saman sukupolven sisällä, se on myös merkittäviltä osin tulonjakoa yksilön oman elinkaaren aikana. Milloin ihminen siirtyy nettomaksajasta taas nettosaajaksi ja miksi?, kysyy opettaja. Käsiä nousee heti pystyyn, ja oikea vastaus löytyy takariviltä: noin 65-vuotiaana, kun siirrytään eläkkeelle. Aino, Viivi ja Perttu Tuntisuunnitelma Kelan aineistosta Luokan edessä on heijastettuna kaaviokuva, josta nähdään, että noin 25. ikävuoteen saakka kansalainen saa etuuksia enemmän kuin maksaa veroja. Työssäoloaikana verottaja vie, mutta eläkkeellä ollaan taas saama- Turun Rieskalähteen yläasteen opettaja Marja Asikainen on tehnyt tuntisuunnitelman sosiaaliturvasta ja käyttänyt aineistonaan Kelan julkaisua Suomalaisen sosiaaliturvan kehitys ja kansalaisen elinvaiheet (2007). Julkaisu on lähetetty kaikille yläasteen ja lukion historian ja yhteiskuntaopin opettajille heidän liittonsa kautta. Julkaisu on myös ladattavissa osoitteessa -> Julkaisut -> Julkaisuhaku. Sosiaaliturva hahmottuu yhdeksäsluokkalaisille paremmin kuvitteellisten ikätovereiden, Ainon, Viivin ja Pertun avulla. Opettaja Marja Asikaisen ohjeistuksessa luokka laatii henkilöille elämäntarinat, joiden pohjana ovat tilastoista ja aktuaarilaskennasta saadut luvut. puolella. Koko elinkaaren aikana verotuksen ja etuuksien erotus jää joko hieman plussalle tai miinukselle. Teidän tehtävänne olisi nyt kirjoittaa valitsemallenne henkilölle, Ainolle, Viiville tai Pertulle elämäntarina, josta käy ilmi, milloin ja miten yhteiskunta on tukenut henkilön elämää, ohjeistaa Asikainen. Harjoitus perustuu Kelan opettajille tuottamaan tietopakettiin, jonka avulla yhteiskuntaopin tunneista on tarkoitus tehdä mielenkiintoisempia. Keskeisin osio on parisivuinen tiivistys kuvitteellisten henkilöiden Ainon, Viivin ja Pertun elämästä. Henkilöt ovat syntyneet oppilaiden kanssa samoihin aikoihin ja heille on tilastojen ja aktuaarilaskennan avulla hahmotettu mahdolliset elinkaaret 2070-luvulle asti. Oppilaiden tehtävänä on keksiä isyyslomien, lääkekorvausten, opiskelukustannusten, työttömyyspäivärahojen ja muiden lukujen taustalle elämäntarinat. Nuorista tällainen harjoitus on mielekäs. Tää on ihan mielenkiintoista, kun esimerkkityypit ovat meidän ikäisiä, ja samalla oppii tajumaan näitä asioita tässä tekemisen lomassa, vakuuttaa Noora. Verotus- ja sosiaaliturvajutut on sillai mielenkiintoisia opetella, kun ne jutut pitää osata sitten aikuisenakin, sanoo Ella. Esimerkin voimalla Asikainen on käyttänyt materiaalia nyt kymmenen ryhmän kanssa, ja kokemukset ovat olleet hyviä. Materiaali auttaa oppilaita ymmärtämään hyvinvointivaltion toimintaa ja arvioimaan järjestelmää oikean tiedon perusteella. Oppilaat huomaavat muun muassa, että pitkä opiskeluaika maksaa yhteiskunnalle paljon. Toisaalta ne, jotka opiskelevat pitkään, maksavat myös työikäisinä enemmän veroja. Minkälaisen elinkaaren yhdeksäsluokkalaiset itselleen haluaisivat? Peruskoulun jälkeen haluaisin lähteä opiskelemaan hotelli- ja ravintola-alaa. Ja haluaisin tietysti mahdollisimman pitkän ja hyvän elämän, tiivistää Viivin vanhuudenkuvaa lehdestä leikkaava Jenniina. Äänimerkki ilmoittaa tunnin loppuneen. Opettaja muistuttaa oppilaita vielä nopeasti tulevasta retkestä eduskuntaan. Asikainen lupaa, että aikaa jää pari tuntia Helsingissä pyörimiseenkin. Luokkahuone on tyhjä hetkessä. Seuraavana on liikuntatunti. l Henrik Jussila

Opas Kelan tukiin ja palveluihin 2015

Opas Kelan tukiin ja palveluihin 2015 Opas Kelan tukiin ja palveluihin 2015 4 20 TERVEYS Tytär isänsä asioilla KOTI & PERHE Asumistukeen suojaosa 17 21 ELÄKKEELLÄ Kortti mukaan matkalle OPISKELU & TYÖ Palkkakuitit talteen TÄSSÄ OPPAASSA TERVEISET

Lisätiedot

Ylipainolle kyytiä! Kelan sanomat on Kelan lehti asiakkaille. 1/2008 Jakelu 25.2 7.3. 2008

Ylipainolle kyytiä! Kelan sanomat on Kelan lehti asiakkaille. 1/2008 Jakelu 25.2 7.3. 2008 1/2008 Jakelu 25.2 7.3. 2008 Kelan sanomat on Kelan lehti asiakkaille Kuva Mauri Helenius Nuorten syrjäytymiskierre pitäisi estää. Sivu 3 Eläkettä karttuu myös perhevapaiden aikana. Sivu 13 Kuva Laura

Lisätiedot

Paperilääkärilläkin on hyvä sydän. Elämässä. Kelan etuudet. Kela Benefits s. 24. Vakuutuslääkäri takaa tasa-arvoa s. 8 9

Paperilääkärilläkin on hyvä sydän. Elämässä. Kelan etuudet. Kela Benefits s. 24. Vakuutuslääkäri takaa tasa-arvoa s. 8 9 Elämässä Kelan lehti joka kotiin 1 2009 n Terveys Uupumusta ja masennusta voi purkaa kuntoutuksella s. 10 11 n Koti&Perhe Peitemakuupussi on äitiyspakkauksen kestosuosikki s. 15 n Opiskelu&Työ Opintotuen

Lisätiedot

Elämässä. Elämässä. Liki satanen lisää. Kelan etuudet. Kela Benefits s. 24 25. Irja Ukkonen aikoo toteuttaa takuu eläkkeellä käsityöunelmiaan.

Elämässä. Elämässä. Liki satanen lisää. Kelan etuudet. Kela Benefits s. 24 25. Irja Ukkonen aikoo toteuttaa takuu eläkkeellä käsityöunelmiaan. Elämässä Elämässä Kelan lehti joka kotiin 3 2010 1 2011 Kelan etuudet s. 20 22 Kela Benefits s. 24 25 Liki satanen lisää Irja Ukkonen aikoo toteuttaa takuu eläkkeellä käsityöunelmiaan. Sivut 8 11 Ajassa

Lisätiedot

Elämässä. Työelämästä halutaan vähemmän masentavaa. Kelan etuudet. Kela Benefits s. 24 25

Elämässä. Työelämästä halutaan vähemmän masentavaa. Kelan etuudet. Kela Benefits s. 24 25 Elämässä Kelan lehti joka kotiin 4 2009 Työelämästä halutaan vähemmän masentavaa n Ajassa Kelaan luotetaan kolmanneksi eniten s. 3, 6 7 n Koti&Perhe Koulu ja poronhoito kuuluvat Lapin nuoren elämään. s.12

Lisätiedot

Ote elämään. Kelan etuudet. Kela Benefits s. 24 25. Nuori haluaa ottaa elämänsä omaan hallintaan.

Ote elämään. Kelan etuudet. Kela Benefits s. 24 25. Nuori haluaa ottaa elämänsä omaan hallintaan. Elämässä Kelan lehti joka kotiin 3 2010 Ajassa Liisa Hyssälä haluaa olla aloitteentekijä. s. 3 Terveys Hoidosta EU-maissa voi saada Kela-korvauksen. s. 12 13 Opiskelu&Työ Pitkittyvän sairausloman voi katkaista.

Lisätiedot

Elämässä. Töihin vai työttömäksi? Kelan etuudet. Kela Benefits s. 24 25. Tradenomiksi valmistunut Mirka Malinen haluaa oman alan töitä.

Elämässä. Töihin vai työttömäksi? Kelan etuudet. Kela Benefits s. 24 25. Tradenomiksi valmistunut Mirka Malinen haluaa oman alan töitä. Elämässä Kelan lehti joka kotiin 2 2010 Ajassa Mikä on tarua ja mikä on totta Kelasta? s. 6 7 Opiskelu&Työ Paltamolaisella työttömällä on toivoa. s. 12 13 Koti&Perhe Perhe saa tukea, kun isä on armeijassa.

Lisätiedot

Elämässä. Elämässä. Tippakin on liikaa. Kelan etuudet. Kela Benefits s. 24 25. Steffe on vakavasti allerginen maidolle ja kananmunalle.

Elämässä. Elämässä. Tippakin on liikaa. Kelan etuudet. Kela Benefits s. 24 25. Steffe on vakavasti allerginen maidolle ja kananmunalle. Elämässä Elämässä Kelan Kelan lehti lehti joka joka kotiin kotiin 2 2012 2 2012 Kelan etuudet s. 20 22 Kela Benefits s. 24 25 Tippakin on liikaa Steffe on vakavasti allerginen maidolle ja kananmunalle.

Lisätiedot

Elämässä. Elämässä. Takaisin töihin. Kelan etuudet. Kela Benefits s. 24 25. Tuija Laukkanen iloitsee palautuneesta työkyvystään.

Elämässä. Elämässä. Takaisin töihin. Kelan etuudet. Kela Benefits s. 24 25. Tuija Laukkanen iloitsee palautuneesta työkyvystään. Elämässä Elämässä Kelan lehti joka kotiin 3 2010 1 2012 Ajassa Kehitteillä entistä helpompia tapoja tukien hakemiseen. s. 7 Terveys Enni tuntee itsensä tavalliseksi tytöksi hevosen selässä. s.12 Koti&Perhe

Lisätiedot

Pätkätyöläisten sosiaaliturvassa riittää tekemistä Haastattelussa SAK:n johtaja Pertti Parmanne sivu 4

Pätkätyöläisten sosiaaliturvassa riittää tekemistä Haastattelussa SAK:n johtaja Pertti Parmanne sivu 4 Pätkätyöläisten sosiaaliturvassa riittää tekemistä Haastattelussa SAK:n johtaja Pertti Parmanne sivu 4 pääkirjoitus 28.3.2007 Lääkitys kohdalleen Kuva Nana Uitto n Lääkkeet ovat kiinnostava keskustelunaihe.

Lisätiedot

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja Pekka Humalto Muutoksenhaku muuttui

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja Pekka Humalto Muutoksenhaku muuttui Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja Pekka Humalto Muutoksenhaku muuttui MITEN TARKASTI YLEENSÄ TUTUSTUU SOSIAALIVAKUUTUS-LEHTEEN Lukee siitä mielenkiintoisimmat artikkelit ja jutut Kaikki

Lisätiedot

Entistä ekompaa sydänkäpyselle s. 14

Entistä ekompaa sydänkäpyselle s. 14 Elämässä Kelan lehti joka kotiin 2 2009 n Ajassa Harva päätös muuttuu muutoksenhakulautakunnassa. s. 8 9 n Terveys Kriisivaiheen jälkihoitoa voi vielä hakea. s. 11 n Koti&Perhe Kaksosperheessä on tuplatyö.

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien

Lisätiedot

Oman arjen rakentaminen vei aikaa s. 22

Oman arjen rakentaminen vei aikaa s. 22 Sujeevan Sivalingam sai Suomesta turvapaikan: Oman arjen rakentaminen vei aikaa s. 22 I II pääkirjoitus 24.10.2008 Maahanmuuttaja kaipaa tietoa ja neuvoja Kuva Mauri Helenius n Maahanmuuttajan osa ei ole

Lisätiedot

Isät kotiin kiintiövapaalla?

Isät kotiin kiintiövapaalla? 9 9 Isät kotiin kiintiövapaalla? I II pääkirjoitus 2.3.2009 Isät vanhempainvapaalle kepillä, kun ei porkkana tepsi? n Suomalaisisiä ei ole lainmuutoksilla ja kampanjoilla saatu innostumaan vanhempainvapaista.

Lisätiedot

ISBN 978-952-486-141-0 (nid.) ISBN 978-952-486-142-7 (pdf)

ISBN 978-952-486-141-0 (nid.) ISBN 978-952-486-142-7 (pdf) DIABEETIKON SOSIAALITURVA 2013 Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Mervi Lyytinen Taitto: Aino Myllyluoma Paino: Hämeen Kirjapaino Oy, 2013 ISBN 978-952-486-141-0

Lisätiedot

ISBN 978-952-486-122-9 (nid.) ISBN 978-952-486-123-6 (pdf)

ISBN 978-952-486-122-9 (nid.) ISBN 978-952-486-123-6 (pdf) DIABEETIKON SOSIAALITURVA 2012 Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Mervi Lyytinen Taitto: Aino Myllyluoma Paino: Hämeen Kirjapaino Oy, 2012 ISBN 978-952-486-122-9

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

Kelan Elämässä mukana muutoksissa tukena Vuosikertomus 2009 www.kela.fi

Kelan Elämässä mukana muutoksissa tukena Vuosikertomus 2009 www.kela.fi Vuosikertomus 2009 Kelan vuosikertomus 2009 3 Sisältö Pääjohtajan katsaus 6 Kela, Elämässä mukana muutoksissa tukena 7 Kela vuonna 2009 7 Kelan maksamat etuudet 9 Eläke- ja vammaisetuudet 9 Sairausvakuutusetuudet

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas Opas

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

Sosiaalivakuutus. Juoksutusta koko rahalla s. 10. Köyhät kyykkyyn vai ylös? s. 16. Asiointi Kelassa ei ole aina vaivatonta s. 35

Sosiaalivakuutus. Juoksutusta koko rahalla s. 10. Köyhät kyykkyyn vai ylös? s. 16. Asiointi Kelassa ei ole aina vaivatonta s. 35 kel an sid osryhmälehti 4 2010 Sosiaalivakuutus Juoksutusta koko rahalla s. 10 teema: PERUSTURVAN VARASSA Köyhät kyykkyyn vai ylös? s. 16 Tutkijalta Asiointi Kelassa ei ole aina vaivatonta s. 35 Tulottomien

Lisätiedot

Sosiaaliturvalla juhlavuosi

Sosiaaliturvalla juhlavuosi Sosiaalivakuutus 6. 2007 II Sosiaalivakuutus 6. 2007 pääkirjoitus 16.11.2007 Sosiaaliturvalla juhlavuosi n Vietämme sosiaaliturvan juhlavuotta. Kansaneläkelaitos perustettiin 16. joulukuuta 1937 kansaneläkkeiden

Lisätiedot

Diabeetikon sosiaaliturva

Diabeetikon sosiaaliturva 2015 Diabeetikon sosiaaliturva Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Johanna Häme-Sahinoja Taitto: Aino Myllyluoma Kannen kuva: Jyrki Salmi, Parus Major, talitiainen.

Lisätiedot

SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA...

SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA... 1 Sisällys SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA.... 2 Viranomaisilla on velvollisuus neuvoa.... Sosiaalityöntekijä.... Potilasasiamies.... Sosiaaliasiamies.... Julkinen terveydenhuolto.... Julkisen

Lisätiedot

OPPAAN TARKOITUS... 1

OPPAAN TARKOITUS... 1 Opas SISÄLTÖ OPPAAN TARKOITUS... 1 SUKUPUOLI-IDENTITEETTIASIOIDEN TUTKIMUS JA HOITO... 1 Sukupuoli-identiteetistä... 1 Lääketieteellinen hoito... 1 Sukupuolen korjaustutkimuksiin hakeutuminen... 2 STM:n

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas Opas

Lisätiedot

Virolainen perheenisä Sulev Saar tekee töitä Suomessa Sosiaaliturva kulkee yli rajojen

Virolainen perheenisä Sulev Saar tekee töitä Suomessa Sosiaaliturva kulkee yli rajojen Virolainen perheenisä Sulev Saar tekee töitä Suomessa Sosiaaliturva kulkee yli rajojen pääkirjoitus 10.6.2007 Lapsilisä yllätyksenä n Suomen lapsilisät tulivat virolaiselle Sulev Saarelle täytenä yllätyksenä.

Lisätiedot

TERVETULOA MIKKELIIN! OPAS MAAHANMUUTTAJILLE

TERVETULOA MIKKELIIN! OPAS MAAHANMUUTTAJILLE TERVETULOA MIKKELIIN! OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI - Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Tämä opas on tarkoitettu Mikkelissä asuville maahanmuuttajille. Oppaaseen on kerätty tietoja, joita

Lisätiedot

Diabeetikon sosiaaliturva

Diabeetikon sosiaaliturva 2015 Diabeetikon sosiaaliturva Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Johanna Häme-Sahinoja Taitto: Aino Myllyluoma Kannen kuva: Jyrki Salmi, Parus Major, talitiainen.

Lisätiedot