Maakunnan tiedotuslehti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maakunnan tiedotuslehti"

Transkriptio

1 Maakunnan tiedotuslehti Joulukuu Julkinen tiedote - Jaetaan jokaiseen talouteen Hyvää ja rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta 2012! 3 Laboratorioon ajanvarauksella 4-5 Kainuun mielenterveys- ja päihdestrategia Oikeaa hoitoa oikeassa paikassa.

2 2 Kainuun maakunnan tiedotuslehti Vaalitaan Kainuun yhteistyötä Tuoreen elinkeinoelämän suhdannekatsauksen mukaan Kainuussa menee nyt hyvin. Yritysten henkilömäärä ja liikevaihdot ovat vuonna 2008 alkanutta taantumaa edeltävän korkeasuhdanteen yläpuolella. Lähinnä kaivannaistoiminnan ja metalliklusterin hyvä kehitys on korvannut UPM:n, Incapin ja Suomi Soffan menetykset. Myös muut toimialat ovat pärjänneet hyvin. Sen sijaan valtakunnan tasolla Suomi kokonaisuudessaan on pystynyt korvaamaan laman työpaikkamenetyksistä vain puolet. Elinkeinoelämän menestyksen takana ovat yritykset. Julkisen hallinnon barometreistä voidaan kuitenkin todeta, että myös julkisorganisaatioiden ja yritysten yhteistyö toimii. Rahoitus, koulutus, yrittäjyyden edistäminen ja toimintaympäristön kehittäminen ovat saaneet positiivista vastakaikua yrityskentältä. Kainuun kovia haasteita ovat silti sijaintimme syrjäisyys ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuus. Tulevaisuudessa Kainuuseen tarvittaisiin muun muassa 230 uutta sosiaali- ja terveysalan työntekijää vuodessa. Sisä- ja ulkopolitiikan myrskyt Kainuun maakunnan kohtaloa heiluttavat lähiaikoina suuret ulko- ja sisäpoliittiset kysymykset. Aluehallintouudistus oli pitkään hallitusohjelman valmistelulistalla. Jos ministeriöissä jo valmisteltu uudistus olisi otettu agendalle mukaan, Kainuu itsenäisenä maakuntana olisi lakannut ohjelman mukaisesti. Kolmen hallituskauden yhtämittaiselle aluehallinnon uudistukselle annettiin nyt rauhoitusaika. Sen sijaan päätettiin aloittaa raju ylhäältä johdettu kuntauudistus. Vaatimuksista muodostaa Kainuusta yksi kunta on luovuttu, mutta työssäkäyntialueiden käyttäminen uudistuksen pohjana merkitsee Kainuun kuntamäärän puolittamista. Vuodenvaihteessa esiteltävä uudistus on tarkoitus saattaa voimaan parissa vuodessa. Kainuun mallin jatko on kuitenkin Kainuun omissa käsissä. On todella harmillista, että kahden ja puolen vuoden hyvässä hengessä tehty jatkovalmistelu eli yhteistyö mallin kehittämiseksi on saanut nyt pahoja säröjä. Tässä vaiheessa kannattaakin muistaa, että kuntauudistus tapahtuu myös Kainuussa hallintokokeilun jatkosta huolimatta. On pelottavaa ajatella, mitä tapahtuisi seuraavan neljän vuoden aikana, jos Kainuun malli ei jatkuisi. Vuosi 2012 menisi suunniteltaessa uutta hallintomallia. Perinteisiin yhtymärakenteisiin palaamiseen liittyy valtava määrä asioiden uudelleen sopimista ja toimintatapojen muokkaamista. Rahoituksesta, laskutuksesta ja palvelujen järjestämisestä sopiminen monimutkaistuu ja eturistiriidat kärjistyvät. Kuntapalvelujen avainkysymys, lääkärien sekä hoitavien ja opettavien käsiparien saatavuus, ei hajautuneessa mallissa ainakaan parane. Pian tulisi kuntarakenneuudistus ja pian sen jälkeen uuden valtakunnallisen terveydenhoitojärjestelmän sisäänajo myös Kainuussa. Kainuun erikoissairaanhoidon tulevaisuus olisi hämärän peitossa. Oman sairaanhoitopiirin olemassaolo vaarantuisi ja perusterveydenhoito erkanisi omiksi yksiköikseen. Hallinto- ja palvelujärjestelmät jouduttaisiin rakentamaan moneen kertaan uudelleen vain muutaman vuoden välein. Valmiiksi lailla turvattu Kainuun nykymalli turvaisi meille vakaan kehittämispolun varmistaen kainuulaisten omiin käsiin elinkeinojen kehittämisresurssit sekä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen ainutlaatuisen kokonaisuuden. Vastuu nuorisoasteen koulutuksesta olisi jakamaton ja poliittinen maakuntastatus jykevämmin turvattu. Kaikki kunnat ovat hyötyneet Hallintomalli on kiistatta tuottanut taloudellista hyötyä ja vähentänyt byrokratiaa. Aloitusvaiheessa sosiaali- ja terveyssektorin hallinnosta väheni 76 henkilövuoden työpanos, joka kohdennettiin potilastyöhön. Koulutustoimialan hallinto on supistunut aiemmasta 40 prosentilla ja yhdistyneen taloushallinnon henkilöstö 20 prosentilla. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL vertaa vuosittain terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioituja menoja sairaanhoitopiireittäin. Kainuun kustannustaso on kymmenen prosenttia alhaisempi kuin pohjoisten naapurimaakuntien menotaso. Naapureiden menetelmin toimittaessa Kainuu tarvitsisi siis miljoonaa euroa suuremman sosiaali- ja terveystoimen vuosibudjetin. Toisaalta ministeriön valtionosuuslaskennan perusteella Kainuun vuoden 2012 sote-kustannukset olisivat 29 miljoonaa euroa suuremmat kuin se summa, mikä Kainuussa sosiaali- ja terveydenhuoltoon kohdistetaan. Ylpeilemättä mitenkään toivoisin, että jäsenkunnat arvostaisivat tätä realiteettia. Kainuun malli antaa kunnille mahdollisuuden kohdistaa miljoonaa euroa vuodessa muihin kunnallisiin palveluihin tai vaihtoehtoisesti 2 3 veroprosenttiyksikön alennuksen kunnallisveroon. Tämä talousetu on saavutettu jatkuvalla toimintojen järkeistämisellä ja päällekkäisen työn välttämisellä. Tällaisen työstämisen jatkaminen on mahdollista maakunnan kokoisessa toimintaympäristössä. Nyt asiantuntijaluvut maalaavat pelottavan vaikean kuvan Kainuun kuntien ja maakunnan talouden kestokyvystä ja niiden mahdollisuuksista turvata palveluiden laatu ja saatavuus. Ensi vuonna maakunta-kuntayhtymän budjetti on jouduttu rakentamaan kolmen prosentin kustannustason nousua vastaavalle nollakasvulle, kun palvelujen tarve kasvaa kuitenkin tämän lisäksi neljä prosenttia. Samaan aikaan on varauduttava seitsemän uuden lain tai asetuksen edellyttämiin lisäyksiin hoidossa ja hoivassa. Uuden sairaalan suunnittelun lisäksi edessä on kymmenen muun pakollisen rakennusinvestoinnin toteuttaminen. Kaikki kunnat ovat hyötyneet maakuntamallista. Kainuun kuntatalouden ja väestörakenteen hektisessä tulevaisuudessa mikään muu järjestely ei pysty varmistamaan samoja peruspalveluja. Vaalitaan yhteistyön jatkumista solidaarisessa hengessä. Rauhallista Joulun odotusta kaikille kainuulaisille! Kajaanissa Alpo Jokelainen maakuntajohtaja Maakunnan tiedotuslehti Päätoimittaja: Eeva Mäntymäki Tekstit: Alpo Jokelainen, Eeva Mäntymäki, Sari Marita Ikäheimo, Ulla Haapsalo, Aikku Eskelinen ja Laura Juntunen Kuvat: Pohjolan Mylly Oy, Kuvakeskus Hynninen Oy, Tervein Mielin Kainuussa -hanke, Marianne Porri Taitto: Pohjolan Mylly Oy Paino: Kajaanin Kirjapaino Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä, PL 400, KAINUU SEURAAVA LEHTI ILMESTYY HeLMIKUUSSA 2012

3 Kainuun maakunnan tiedotuslehti 3 Laboratorion näytteenottoon suositellaan ajanvarausta ASIAKASOHJE: Olet lääkärin/hoitajan vastaanotolla Sinulle on määrätty laboratoriokokeita ja tehty laboratorioon tutkimuspyyntö Kajaanissa laboratorion näytteenotto on keskittynyt joulukuun alusta lähtien pääosin keskussairaalaan. Pääterveysasemalla Satamakadulla otetaan tästä lähtien vain osastohoitoon tai liittyvät näytteet. Jonottamalla näytteenottoon ei Satamakadulla enää pääse. Voit pyytää henkilökuntaa varaamaan ajan laboratorioon. tai Laboratorion työntekijät toivovat, että yhä useampi tulee näytteenottoon etukäteen varattuna aikana. Lääkärit ja sairaanhoitajat tekevät ajanvarauksia potilailleen, mutta ajan voi myös varata itse joko puhelimitse tai sähköisen ajanvarauksen kautta. Palvelua saa Keskussairaalanmäellä myös jonottamalla, mutta jonottamiseen kannattaa varata aikaa. On myös tärkeää, että laboratorioon tulijalla on hoitajan tai lääkärin tekemä tutkimuspyyntö eli laboratoriolähete. Siitä käy ilmi, millaisia näytteitä laboratoriossa pitää ottaa. Miksi näytteenotto keskittyy keskussairaalaan, ylilääkäri Pekka Ruuska? - Laboratoriopalveluihin kuuluva patologian yksikkö, joka tutkii muun muassa epäiltyjen syöpäkasvainten näytepaloja, sijoitetaan Satamakadun laboratorion tiloihin. Heidän nykyiset työtilansa keskussairaalassa eivät Pohjois-Suomen aluehallintoviraston antaman päätöksen mukaan enää sovellu työtiloiksi sisäilmaongelmien vuoksi. Patologian muutto pääterveysasemalle supistaa laboratorion näytteenoton tiloja Satamakadulla merkittävästi. Sen sijaan keskussairaalassa näytteenotolle on tilaa. Miksi tutkimuspyyntö eli laboratoriolähete on tärkeä? - Laboratoriolähete on välttämätön siksi, että siinä kerrotaan laboratoriolle, mitä tutkimuksia asiakkaasta on pyydetty ja millaiset näytteet sitä varten on otettava. Ilman lähetettä näytteitä ei voida ottaa. Minkä vuoksi näytteenottoon pitää varata aika? - Laboratorioon on hyvä varata aika etukäteen siksi, että pääsee ajallaan näytteenottoon ja välttää ruuhkat. Moni tutkimus voidaan ottaa mihin aikaan päivästä hyvänsä, mutta pitää muistaa, että paastoa vaativiin tutkimuksiin tarvitaan aamunäyte. Laboratorioaikaa varattaessa hoitohenkilökunta ohjeistaa asiakkaan oikea-aikaisesti laboratoriokokeisiin. Pätevätkö samat ohjeet myös muualla Kainuussa? - Asiakas voi varata näytteenottoajan siihen laboratorion toimipisteeseen Kainuun alueella, mikä hänelle soveltuu parhaiten. Aikaa varatessa puhelimitse onkin erityisesti muistettava mainita, mihin toimipisteeseen haluaa tulla näytteenottoon, ettei käy niin, että aika on varattu esim. KAKS:n näytteenottoon ja asiakas meneekin Sotkamoon. Eeva Mäntymäki viestintäpäällikkö Voit itse varata ajan laboratorioon sähköisellä ajanvarauksella haluamaasi laboratorion toimipisteeseen: Voit varata ajan laboratorioon puhelimitse arkipäivisin klo p tai Voit tulla laboratorioon vuoronumerolla. Varaa riittävästi aikaa. Harkitse vielä ajanvarausta! tai Asiakkaita pyydetään ottamaan huomioon Kajaanissa laboratorion näytteenoton muutoksista johtuvat järjestelyt. Laboratorio palvelee edelleen mahdollisimman joustavasti muuttuneissakin oloissa. 1. Kun Sinulle on määrätty laboratoriokokeita, hoitohenkilökunta tekee Sinulle tutkimuspyynnön (laboratoriolähetteen) laboratorioon. 2. Voit pyytää henkilökuntaa myös varaamaan Sinulle ajan laboratorioon. 3. Sinulla on mahdollisuus tehdä ajanvaraus itse sähköisen ajanvarausjärjestelmän kautta. Sähköinen ajanvaraus löytyy maakunta-kuntayhtymän verkkosivuilta osoitteesta kainuu.fi/labajanvaraus. Tiedäthän, että Sinulla on mahdollisuus käydä näytteenotossa Kainuun alueella siinä laboratorion toimipisteessä, joka Sinulle sopii parhaiten. 4. Mikäli Sinulla ei ole mahdollisuutta tehdä sähköistä ajanvarausta, voit soittaa laboratorion numeroon arkipäivisin klo ja pyytää varaamaan aika haluamaasi paikkaan. Tässä vaiheessa olisi hyvä tietää, mitä kokeita on tarkoitus tehdä. 5. Ellei ajanvarausta syystä tai toisesta ole voitu tehdä, voit tulla näytteenottoon vuoronumerolla. Varaa silloin aikaa laboratoriossa asioimiseen Kaikilla henkilökunnan pysäköintipaikoilla pysäköinti on sallittu vain luvalla klo Pysäköinnin valvontaa hoitaa Kajaanin kaupungin pysäköinninvalvonta. Pysäköintivirhemaksu on 30,00. Asiakaspysäköinti klo tuntia kiekolla. Asiakaspysäköinti 2 tuntia kiekolla. Laboratorioon ja päivystyspoliklinikalle kulku rampin vasemmalta puolelta jalkakäytävää pitkin. Laboratorion ovi S4. Päivystyspoliklinikan ovi S5. Maksullinen asiakaspysäköinti ma-pe klo Alueella kaksi lippuautomaattia. Pysäköintihinnat: 2 h 1 6 h 2 Vuorokausi 4 Viikko 20. P-inva P-inva Laboratorio Päivystyspoliklinikka S5 S4 P-inva Yhdessä onnistumme! Laboratorio haluaa suoriutua laadukkaasti osuudestaan asiakkaan hoitoprosessissa. Yhteistyötä tehostamalla onnistumme siinä jatkossakin.

4 4 Kainuun maakunnan tiedotuslehti Mielellään Kainuussa kaiken ikää Kainuun mielenterveys- ja päihdestrategia Kainuun mielenterveys- ja päihdestrategia on yhteisen tahdon ilmaus ja suunnitelma siitä, miten Kainuussa tulee toimia, jotta voimme paremmin tulevaisuudessa. Strategia rakennettiin Tervein mielin Kainuussa -hankkeen myötävaikutuksella vuosien aikana. Työhön ovat osallistuneet eri paikkakuntien kansalaiset ja toimijat. Paikallisesta työstä on syntynyt koko Kainuuta koskevia kehittämistoimenpiteitä. Tavoitteena on vahvistaa kainuulaisten tahtoa, taitoa ja rohkeutta muun muassa edistämällä puhetta mielenterveydestä ja päihteistä sekä antamalla myönteistä palautetta, tukea ja ohjausta toinen toisillemme työssä ja arjessa. Tavoitteena on myös edistää yhteistyötä paikallisesti ja maakunnallisesti ja tehostaa tiedottamista mielenterveys- ja päihdetyöstä ja niihin liittyvistä palveluista.

5 Kainuun maakunnan tiedotuslehti 5 Kainuun mielenterveys- ja päihdestrategia Strategia on kainuulaisten näkemys siitä, mitä meidän tulee tulevaisuudessa tehdä ja mihin asioihin panostaa saadaksemme parempaa mielen hyvinvointia. Strategia työstettiin paikallistasolla kuullen kansalaisia ja toimijoita vuosien aikana. Kunnat nimesivät omat painopisteensä eri ikäryhmien haasteisiin vastaamiseksi ja tulevan toiminnan suuntaamiseksi. Strategia tullaan käsittelemään maakunnan sosiaali- ja terveyslautakunnassa sekä maakuntahallituksessa ja kuntien valtuustoissa. Sen toteutuminen edellyttää paikallisia toimeenpanosuunnitelmia ja siinä on ehdotuksia maakunta -kuntayhtymän, kuntien ja järjestöjen toimenpiteiksi. Tervein mielin Kainuussa -hanke ( ) on toiminut työn koordinoijana, tukena ja kokoajana. Kansalaiskuulemiset Kansalaisten kuulemisia strategiaan liittyen toteutettiin muun muassa Mitäpä mieltä Kainuussa -tilaisuuksissa ja Sotkamon mielenterveyden tuki ry:n Voimavararyhmissä, jotka on tarkoitettu henkilöille jaksamisen ja jokapäiväisen elämän tukemiseksi. Osallistujia tilaisuuksissa oli lähes 400. Mitäpä mieltä Kainuussa kansalaistilaisuudet vuonna 2010: Keskusteluteemat : Mikä ressaa ja rassovaa Kainuussa?, Mikä avittaa hyvän mielen vointia?, Mikä jarruttaa viinan kiroja? ja Mistä löytyy apuja, kun niitä tarvitsee vai löytyykö niitä?. Tilaisuuksissa keskustelua vauhditti ja viritti taiteilija Eero Schoderus roolihahmoineen. Hyvää mieltä avittavia ja mielen hyvinvointia tukevia asioita: Luonto ja luonnon hyödyntäminen Monipuoliset harrastusmahdollisuudet Perhe, ystävät, naapurit Mielekäs tekeminen Ressaavia ja rassaavia asioita: Yksinäisyys Kaukana olevat palvelut Huono kohtelu palveluissa Työttömyys / työpaineet Huoli lapsista, nuorista ja vanhuksista Viinan kirojen jarruttaminen: Alkoholiveron nosto Aikuisten vastuu alkoholin välittämisestä alaikäsille Aikuisten oma esimerkki Mielekästä tekemistä nuorille Avun saanti: Oma terveysasema 24h päivystävä sairaanhoitaja Oman paikkakunnan mielenterveyspalvelut Päihdepalveluita ei ole tai ne ovat riittämättömät Perheille hoitoa Askeleita hyvinvointiimme PUHUTAAN KUUNNELLAAN Se tuli ja tajusi, mitä tarkotan. Eka kertaa uskon, että asiat järjestyy, ku puhutaan. Poika 17v. Tuttu, vuosia tuntemani asiakas puhui ja puhui. Minusta tuntui, että en ollut avuksi, mutta asiakas kiitti minua ajastani ja saamastaan avusta. Työntekijä 43v. Päivä saa hyvän alun, kun vaihetaan uintipaikalla kuulumiset sillähän jo yksinäinen elää koko päivän. Nainen 70v. VÄLITETÄÄN ITSESTÄ JA TOISESTA Ystävä otti kädestä juuri oikealla hetkellä. Nainen 60v. Mun kaveri juo ihan liikaa, mitä mä voin tehä? Tyttö 14v. Helpottaa, kun kuulee, että muillakin vanhemmilla on samanlaista. Isä 45v. LUONTO ANTAA Tää on mun oma satumetsä. Tyttö 4v. kerhon retkellä Se on kun käyvvään kaverin kanssa metällä, niin taas jaksaa. Mies 55v. Mä tykkään, kun me mennään iskän ja äidin kans metsään ja istutaan nuotiolla ja vaan ollaan. Tyttö 10v. OLLAAN VANHEMPIA OLLAAN AIKUISIA Ymmärsin, että poikani tarvitsee minua, mutta myös muita aikuisia kasvaakseen. Äiti 40v. Sain kuulla olevani hullu akka, kun patistin nuoria pois leikkikentältä tupakoimasta. Nainen 25v. Töissä ihmettelin ääneen, kun kertovat ostavansa pennuilleen oluet viikonlopuksi. Minähän en irtopisteitä lapsiltani osta! Mies 39v. YKSIN JA YHDESSÄ? Lähin mukkaan ja hyvä kun lähin. Yhessä tehhään ja mukavaa on. Järjestöaktiivi 82v. Nyt oon taas kuivilla, kun pääsin tähän jalkapalloporukkaan mukaan. Mies 22v. Saan työssäni olla ihmisten kanssa koko ajan tekemisissä. Työpäivän jälkeen riittää itsekseen oleilu Nainen 33v. Tilaisuuksissa keskustelua vauhditti ja viritti taiteilija Eero Schoderus roolihahmoineen. Mitä tarvitaan, että Kainuun mielenterveys- ja päihdestrategia toteutuu? Luottamushenkilö- ja virkamiespäätöksiä! Sitoutuminen lähtee päätöksistä. Resursseja, jotta haluttuun tahtotilaan voidaan päästä! Tarvitaan mahdollisuuksia kouluttautua, työntekijöitä, tiloja ym. Myönteistä ja avointa ilmapiiriä! Siihen me jokainen voimme vaikuttaa! Kainuun mielenterveys- ja päihdestrategian myötä tahdomme: Avoimuutta: Puhumme mielenterveys- ja päihdeasioista avoimesti Rohkeutta: Koskaan ei ole liian aikaista tukea, vahvistaa ja kannustaa sekä puuttua ja toimia Yhteisöllisyyttä: Yhdessä toimien vaikutamme, välitämme ja huolehdimme toisistamme Asiakaslähtöisyyttä: Etenemme arjen askelilla yksilölliseen, tarpeenmukaiseen toimintaan ja palveluihin Mistä apua? Kenelle puhua, jos huolettaa? Sairaanhoitajan ympärivuorokautinen puhelinneuvonta koko Kainuun alueella: p AA:n vastauspalvelu p koko maa, kaikkina aikoina ja Kainuussa p , joka päivä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Nuortennetti: nuortennetti/ ja Vanhempainnetti: Vertaistukea: mm. ja Irti Huumeista ry p , ma pe klo 9 15 ja Kajaanin seurakunnan TEKSTARITUPU-tukitekstari koululaisille, p Hyvää joulua ja hyvää terveyttä kaikille! Kiitos strategiatyössä mukana olleille! Sari Marita Ikäheimo, Ulla Haapsalo ja Aikku Eskelinen Tervein mielin Kainuussa -hankkeesta

6 6 Kainuun maakunnan tiedotuslehti Oikea hoito oikeaan aikaan oikeassa paikassa hoidon kiireellisyyden arviointi tehostuu päivystyksessä Sairaanhoidon päivystys on tarkoitettu sellaiseen äkillisen sairastumisen, vamman tai kroonisen sairauden pahenemisen hoitoon, jota ei voida siirtää ilman oireiden pahentumista tai vamman vaikeutumista. Päivystys toimii 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa. Päiväsaikaan päivystyksestä vastaavat terveysasemat. Iltaisin ja viikonloppuisin päivystys on Kainuussa keskitetty keskussairaalaan. Siellä toimivat rinnakkain sekä erikoissairaanhoidon päivystys että terveyskeskuspäivystys. Terveyskeskuspäivystys on tarkoitettu lievemmistä terveysongelmista kärsivien, välitöntä hoitoa tarvitsevien potilaiden hoitoon. Vaikeammat välitöntä hoitoa tarvitsevat potilaat tutkitaan ja hoidetaan erikoissairaanhoidon päivystyksessä. Julkisessa terveydenhuollossa päivystyshoito alkaa aina hoidon tarpeen arvioinnilla, joka voidaan tehdä joko puhelimessa, terveyskeskuksessa, päivystyspoliklinikalla tai ensihoidossa. Hoidon tarpeen arvioinnin tekee yleensä kokenut sairaanhoitaja, jolla on mahdollisuus saada arvioinnissaan tukea lääkäriltä. Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi voidaan tehdä myös puhelimessa. Päiväsaikaan asiakkaat soittavat ensisijaisesti omalle terveysasemalleen. Keskussairaalassa toimii myös ympärivuorokautinen puhelinneuvonta numerossa Sieltä voi saada ensimmäisen arvion tilanteesta. Päivystys hoitaa kiireellistä hoitoa vaativia sairauksia Hoidon tarpeen arvioinnin tekee kokenut sairaanhoitaja. Tässä yhteydessä arvioidaan myös hoidon kiireellisyyden tarve. Apuna käytetään useissa Suomen päivystyspisteissä käytössä olevaa kiireellisyysluokittelua, jossa kiireellisyyttä kuvataan A-, B-, C-, D- ja E-tunnuksilla. A- ja B-ryhmät kuuluvat päivystyksellisesti erikoissairaanhoidon puolelle. C- ja D-ryhmään kuuluvat potilaat hoidetaan terveyskeskuspäivystyksessä. Jos asiakkaan terveysongelma arvioidaan E-ryhmään kuuluvaksi, asiakkaalle annetaan oireiden mukaista terveysneuvontaa ja hänet ohjataan omalle terveysasemalle. Erikoissairaanhoidon päivystyksessä hoidetaan muun muassa kovasta rintakivusta, uusista halvausoireista, runsaasta verenvuodosta, isoista vammoista ja luunmurtumista kärsiviä potilaita. Samoin erikoissairaanhoidon kuuluvat tajunnan tason heikentymisestä ja äkillisestä sekavuudesta, äkillisesti alkaneesta kovasta päänsärystä tai vatsakivusta tai hengitysvaikeuksista kärsivät. Terveyskeskuspäivystyksessä hoidetaan tavanomaiset päivystysluontoiset vaivat kuten esimerkiksi flunssat, selkäkivut, nyrjähdykset ja lasten korvatulehdukset. Sellaiset terveysongelmat, jotka eivät edellytä kiireellistä tutkimusta ja hoitoa (esimerkiksi tavanomaiset flunssat ja niiden jälkitaudit tai pitkittynyt selkäkipu), hoidetaan terveyskeskuksessa tai työterveyshuollossa. Tällä tavoin varmistetaan, että päivystys pystyy hoitamaan kiireellisen hoidon tarpeessa olevat potilaat sujuvasti. Päivystyksessä tutkitaan kiireellisyysjärjestyksessä Ota vuoronumero, kun saavut keskussairaalan. Lähetteellä tulevat potilaat ohjautuvat suoraan erikoissairaanhoidon. Ilman lähetettä tulevat ohjautuvat sairaanhoitajalle, joka arvioi hoidon tarpeen ja kiireellisyyden sekä sen, tarvitseeko potilas erikoissairaanhoitoa vai meneekö hän terveyskeskus. Edelleen terveyskeskuspäivystyksessä potilaat ohjautuvat tarpeen mukaan päivystävän sairaanhoitajan tai lääkärin vastaanotolle. Lähtökohtaisesti päivystysvastaanotolla sekä terveyskeskuksessa että keskussairaalassa pitää aina varautua jonottamaan. Jonotusaikaan vaikuttavat muun muassa potilaiden määrä, hoidon kiireellisyys ja vaativuus. Päivystyksessä odotusaikaa lisää myös laboratorio- ja röntgen tutkimusten valmistuminen. Jonotusajat voivat olla pitkiä, jopa useita tunteja. Huomaa, että päivystyksessä potilaat tutkitaan kiireellisyysjärjestyksessä, ei tulojärjestyksessä! Päivystyksessä ei uusita lääkemääräyksiä. Reseptit uusitaan päiväsaikaan omalla terveysasemalla. Eeva Mäntymäki viestintäpäällikkö

7 Kainuun maakunnan tiedotuslehti 7 Sinulla on terveysongelma Päiväsaikaan yhteydenotto omalle terveysasemalle joko puhelimella tai käymällä paikalla Yhteydenotto ympärivuorokautiseen sairaanhoitajan puhelin (24 h) Kiireellisissä ja vakavissa tapauksissa soita hätänumeroon 112 Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvio Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvio Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvio Ohjattu omahoito Ohjattu omahoito Ohjaus keskussairaalan Kiireetön ajanvaraus omalle terveysasemalle Ohjaus oman terveysaseman Ohjaus keskussairaalan Kiireetön ajanvaraus omalle terveysasemalle tai työterveyshuoltoon Ohjaus oman terveysaseman Ohjaus keskussairaalan Ohjaus oman terveysaseman Ensihoidon tekemän arvion perusteella ei välitöntä hoidon tarvetta (tarvittaessa lääkärin konsultaatio) Tärkeitä numeroita: Ota mukaan : ajan tasalla oleva lääkelista (tai reseptit käytössä olevista lääkkeistä) ja dosetti KELA-kortti lapsen neuvolakortti tiedot nykyiseen sairauteesi muissa sairaaloissa annetuista hoidoista Sairaanhoitajan ympärivuorokautinen puhelinneuvonta Sairaanhoitajan yksilöllinen puhelinohjaus- ja neuvonta, hoidon tarpeen arviointi: Kajaanin pääterveysasema ma-to klo 8 16, pe ja juhlapyhien aatto klo 8 15 Lehtikankaan terveysasema ma-to klo 8 16, pe ja juhlapyhien aatto klo 8 15 Vuolijoen terveysasema puhelinaika klo 8 10 Paltamon terveysasema ma-to klo 8 16, pe ja juhlapyhien aatto klo 8 15 Ristijärven terveysasema puhelinaika klo 8 10 Kuhmon terveysasema ma-pe klo 8 18 Sotkamon terveysasema ma-pe klo 8 18 Suomussalmen terveysasema ma-pe klo 8 18 Hyrynsalmen terveysasema ma-pe klo 8 16 Puolangan terveysasema ma-pe klo 8 16 Lisää yhteystietoja Fonectan puhelinluettelosta ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän verkkosivustolta osoitteesta

8 8 Kainuun maakunnan tiedotuslehti Vinkki! Dagmarin silli 5 kpl matjessillifileetä 1 punasipuli tilliä ruohosipulia valko- ja mustapippuria 3 dl kermaviiliä tai smetanaa Huuhtele sillifileet nopeasti juoksevassa vedessä. Valuta ja leikkaa fileet viipaleiksi. Kuori ja silppua sipuli, hienonna tilli ja ruohosipuli. Lado ainekset kerroksittain tarjoiluastiaan. Levitä astian pohjalle ensin kerros sipulia, sipulin päälle kerros silliviipaleita, jauhettua valkoja mustapippuria, hienonnettua tilliä ja ruohosipulia ja päällimmäiseksi kerros kermaviiliä tai smetanaa. Koristele silputulla tillillä ja ruohosipulilla. Parasta seuraavana päivänä. Harjoitusravintola Kisällin perinteinen joulupöytä Kisällin joulupöydän herkkuja on tarjoiltu jo yli 20 vuotta ja joulupöytä on saavuttanut suuren suosion. Vuosi vuodelta yhä useampi on kuullut esimerkiksi tuttavaltaan joulupöydästä ja sen vuoksi paikat ovat olleet useina vuosina loppuunmyyty. Idean isä, Ilkka Kiihtelys, visioi joulupöydän ensimmäisen kerran vuonna 1989, ja hän on tänä vuonna viimeistä kertaa mukana Kisällin joulutohinoissa ennen kuin siirtyy nauttimaan ansaituista eläkepäivistä. Joulupöytää uudistetaan vuosittain ajan hengen ja trendien mukaan. Suosion saaneet tuotteet ovat kuitenkin säilyneet joulupöydässä vuodesta toiseen. Esimerkiksi tomaattisilakat, kalapateet, hyytelöity merilohi, kylmä- ja lämminsavulohi, lihahyytelö, poronkielipasteijat, kalkkuna löytyvät pöydästä ja tietysti perinteiset joululaatikot ja kinkku ovat kestosuosikkeja. Menussa siis yhdistyvät perinteisyys ja ajankohtaisuus. Uusia antimia joulupöytään löytyy kokeilemalla esimerkiksi alan lehdistä ja julkaisuista löytyviä ohjeita. Lisäksi joulupöydässä hyödynnetään Kisällin omia reseptejä. Asiakkaille halutaan tarjota yksilöllisiä, aitoja elämyksiä hyvän ruoan äärellä, joten kokonaisuuteen on kiinnitetty paljon huomiota. Tarjottava ruoka on mahdollisimman pitkälle itse valmistettua perinteistä jouluruokaa. Muutamia tuotteita tulee valmiina muun muassa Kivikylän palvaamosta, Vehmaan Maulta ja Votkinilta. Valmistuksessa käytetään kotimaisia raaka-aineita esimerkiksi savustettua poron kieltä, erilaisia kaloja, sieniä, juureksia, ja kunnioitetaan raakaaineiden aitoja makuja sekä klassisia ruoanvalmistusmenetelmiä. Tuotteet ovat myös viimeisteltyjä ja ruoka on laitettu kauniisti esille. Myös viinit ja jouluoluet valitaan tarkkaan joulupöytään ja teemaan sopiviksi. Kaikesta näkyy laatutietoisuus. Vuosittain vaihtuva joulun teema näkyy muun muassa somistuksessa, menukorteissa ja mainoksissa. Viime vuosina teemana ovat olleet joulun värit. Vuonna 2010 oli tyylikäs, hillitty talviaihe Sininen hetki. Somisteena oli muun muassa upeita kuvia ensilumisista kainuulaisista maisemista. Perinteinen punainen joulu on ollut teemana useampana vuonna, viimeisimmäksi vuonna Opiskelijat olivat tehneet paperimassasta tonttuja ja luonnon raaka-aineista kransseja, enkelinsiipiä ja kukkakoreja. Tänä jouluna teemana on piparkakku. Teema on täysin uudenlainen ja samalla kuitenkin perinteinen. Joulupöytä toteutetaan hyvin monialaisena yhteistyönä. Ravintola-alan opiskelijat tekevät ruoat ja tarjoilevat, markkinointitiimi huolehtii näkyvyydestä, kulttuurialan opiskelijat somistuksesta ja luonnonvara-alan opiskelijat tekevät kauniit kukka-asetelmat. Tänä vuonna ruoanvalmistuksesta ja asiakaspalvelusta huolehtii neljätoista hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon aikuisopiskelijaa. Tarvittaessa apuna on myös nuorisopuolen opiskelijoita. Kattaukset kahdesti päivässä Joulupöytä on katettuna kaksi kertaa päivässä klo tai Lisäksi vähintään 30 hengen ryhmät voivat varata iltaisin oman kattauksen. Myös lauantaisin on mahdollisuus nauttia upeista joulupöydän herkuista. Vapaita paikkoja joulupöytään voi vielä tiedustella numerosta Tervetuloa nauttimaan ja viihtymään! Laura Juntunen vs. markkinointisihteeri KISÄLLIN PERINTEINEN JOULUPÖYTÄ Kattaukset klo ja klo Hinta 31 /henkilö. Tiedustelut ja sitovat varaukset puh Ryhmät (väh. 30 henkilöä) iltaisin sopimuksen mukaan. Glögiä Tomaattisilakoita Kaviaarisilakoita Sinappisilakoita Venäläistä silliä Dagmarin silliä Graavisiikaa Kylmäsavulohta Lämminsavulohta Hyytelöityä merilohta Lohipateeta ja mätikastike Jokiraputerriiniä Savukalamoussea Paahtopaistia Lämminsavuriistapaistia Lihahyytelöä Poronkielipasteijaa Maksapateeta Kalkkunapastramia Perinteistä joulukinkkua Luumuja Hillokkeita Kasvisterriiniä Metsäsienisalaattia Rosollia ja punajuurivaahtoa Jouluista juustoleipäsalaattia Vihersalaattia Lanttulaatikkoa Porkkanalaatikkoa Perunoita Leipäpöydän antimet Kotikaljaa, maitoa ja jäävettä Kahvia ja jouluteetä Joulutorttuja ja piparkakkuja Suklaamoussekakkua Joulumakeisia

Kiireettömään hoitoon pääsy

Kiireettömään hoitoon pääsy Kiireettömään hoitoon pääsy Hoidon tarve on arvioitava samoin perustein koko maassa Potilaan hoidon tarve pitää arvioida ja hoito toteuttaa terveydenhuollon eri toimipisteissä yhtenäisin lääketieteellisin

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa Hallitus 213 02.12.2015 Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa 2015-2016 H 213 (Valmistelijat: tk-sairaaloiden ja vastaanottojen vastuualuepäällikkö Arja Horto,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/32 27.11.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/32 27.11.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 18.11.2013 1226 HEL 2013-007690 T 00 00 03 Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Anna-Mari Aalto ja Laura Hietapakka Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen seminaari 15.3.2016

Lisätiedot

Pohjoinen hyvinvointialue. Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta

Pohjoinen hyvinvointialue. Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta Pohjoinen hyvinvointialue Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta Mitä hyvää on nykyisissä palveluissa? Hyvä palvelu; ammattitaitoiset työntekijät; kaikki palvelut pelaavat Haukiputaalla

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

Espoon parhaat potilaat Kivenlahti-Stensvik ry. Apulaisylilääkäri Sanna Mustonen Vastaava hoitaja Tiia Palanne Kivenlahden terveysasema

Espoon parhaat potilaat Kivenlahti-Stensvik ry. Apulaisylilääkäri Sanna Mustonen Vastaava hoitaja Tiia Palanne Kivenlahden terveysasema Espoon parhaat potilaat 17.5.16 Kivenlahti-Stensvik ry Apulaisylilääkäri Sanna Mustonen Vastaava hoitaja Tiia Palanne Kivenlahden terveysasema Happy or not 18.5.2016 2 Meidän potilaat Aktiivisia Yhteistyökykyisiä

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 Hallitus 91 06.05.2015 Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 H 91 1. Terveyden ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien hoito:

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

Kainuun terveysasemien omahoitopisteet Opastus AMK-yhteistyön pohjaksi

Kainuun terveysasemien omahoitopisteet Opastus AMK-yhteistyön pohjaksi Kainuun terveysasemien omahoitopisteet Opastus AMK-yhteistyön pohjaksi Kainuun RAMPE-osahanke Laura Kauhanen, harjoittelija 21.3.2012 Mitä on omahoito? Omahoito on yksilöllistä ja päivittäistä. Omahoitoa

Lisätiedot

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi?

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi? POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle Taustatiedot 1) Sukupuolesi? Nainen Mies 2) Mikä on ikäsi? vuotta 3) Mikä on nykyinen tehtävänimikkeesi? apulaisosastonhoitaja

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2010

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta 130 05.05.2010 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2010 STLTK 130 1. Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden

Lisätiedot

ASIAKASPALAUTTEEN POHJALTA LAADITUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2016

ASIAKASPALAUTTEEN POHJALTA LAADITUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2016 1 ASIAKASPALAUTTEEN POHJALTA LAADITUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2016 Sisällys Lapsiperheiden sosiaalipalvelut Aikuisten sosiaalipalvelut Lasten ja nuorten terveyspalvelut Vastaanottotoiminta Mielenterveys-

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Sosiaali- ja terveysjohtajien neuvottelupäivät Kuntatalo Toinen linja 14 Helsinki 14.2.2017 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 14.2.2017 1 Kansanterveystyö

Lisätiedot

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman,

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Järvenpään kaupunki radanvarteen rakennettu asukkaita 41 000 kaksi terveysasemaa Asiakasvastaava täydennyskoulutus 30op

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö PL Valtioneuvosto Lausuntopyyntö VM/

Valtiovarainministeriö PL Valtioneuvosto Lausuntopyyntö VM/ 10.4.2012 Valtiovarainministeriö PL 28 00023 Valtioneuvosto valtiovarainministerio@vm.fi Lausuntopyyntö VM/17.2.2012 KUNNALLISHALLINNON RAKENNETYÖRYHMÄN SELVITYS Valtiovarainministeriö on pyytänyt 17.2.2012

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Terveys ja talous 2016

Terveys ja talous 2016 Terveys ja talous 2016 15.9.2016 Tehokkuutta osaamisen kehittämiseen Oppiportin hyödyntämisen mahdollisuuksista Digidigi Digitalisaatio haastaa perinteiset toimintamallit ja muuttaa maailmaa, sosiaali-

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus Keskeiset muutokset lainsäädäntöön sote- ja maakuntauudistuksesta sekä asiakkaan valinnanvapaudesta

Sote- ja maakuntauudistus Keskeiset muutokset lainsäädäntöön sote- ja maakuntauudistuksesta sekä asiakkaan valinnanvapaudesta Sote ja maakuntauudistus Keskeiset muutokset lainsäädäntöön sote ja maakuntauudistuksesta sekä asiakkaan valinnanvapaudesta 17.2.2017 Soteuudistuksen tavoitteet Asukkaille yhdenvertaiset ja nykyaikaiset

Lisätiedot

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut Miksi sairaalan pitää uudistua? toimintaympäristö muuttuu nopeasti väestö ikääntyy

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 25.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain muutokset

Terveydenhuoltolain muutokset Terveydenhuoltolain muutokset Sote- ja aluehallintouudistus sekä varautuminen STM:n valmiusseminaari Haikon kartano Haikkoontie 114, Porvoo 26. - 27.5.2016 Timo Keistinen lääkintöneuvos STM 30.5.2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Kuinka käytät Lieksan terveyskeskuksen poliklinikan palveluita?

Kuinka käytät Lieksan terveyskeskuksen poliklinikan palveluita? Kuinka käytät Lieksan terveyskeskuksen poliklinikan palveluita? Päivystys Aika päivystykseen varataan aina ensisijaisesti puhelimitse. Hoidon tarpeen arvioinnin suorittaa aina sairaanhoitaja, joka ohjaa

Lisätiedot

Lapsen tukitoimet osaksi kehitysympäristöjä. Helena Heimo Valtakunnalliset neuvolapäivät 18.10.2012

Lapsen tukitoimet osaksi kehitysympäristöjä. Helena Heimo Valtakunnalliset neuvolapäivät 18.10.2012 Lapsen tukitoimet osaksi kehitysympäristöjä Helena Heimo Valtakunnalliset neuvolapäivät 18.10.2012 Veeti, 4½ v. Aamu alkaa sillä, ettei Veeti suostu pukemaan vaatteita päälle. Pitää olla aina tietyt sukat

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa. Lounais-Uudenmaan kuntien tapaaminen Hangossa

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa. Lounais-Uudenmaan kuntien tapaaminen Hangossa Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa Lounais-Uudenmaan kuntien tapaaminen Hangossa 6.10.2016 Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Mikko Valkonen, peruspalvelut, oikeudet ja luvat,

Lisätiedot

SoteMaku messut

SoteMaku messut SoteMaku messut 7.12.2016 Yhteenveto kyselyyn annetuista vastauksista Koonnut hallintopäällikkö Ulla Silmäri Mistä asioista haluat lisää tietoa sote- ja maakuntauudistuksessa? las ten j a nuorten palvel

Lisätiedot

Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen

Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen Sote- uudistus ja Eksote Perustetaan erillisellä lailla 18 maakuntaa, joille kuuluu soten järjestäminen; Etelä-Karjalassa vapaaehtoinen perustaminen ja toiminnan käynnistyminen

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

TE4 Terveystiedon abikurssi. Terveydenhuolto ja Suomi

TE4 Terveystiedon abikurssi. Terveydenhuolto ja Suomi TE4 Terveystiedon abikurssi Terveydenhuolto ja Suomi TERVEYSPALVELUJÄRJESTELMÄN RAKENNE SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Kansanterveyslaki SAIRAANHOITOPIIRIT KUNNALLISET TERVEYS- PALVELUT YLIOPISTOLLISET

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle?

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Valinnanvapauslain luonnoksen mukaisesti 21.12.2016 1 21.12.2016 Valinnanvapaus on osa soteuudistusta Soteuudistuksen tavoitteena on varmistaa ihmisille yhdenvertaiset

Lisätiedot

Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella

Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella vastaava sairaanhoitaja Eurajoen terveyskeskuksen vuodeosasto ja vanhainkoti Taustaa Kotisairaalatoiminnan tarkoituksena on tarjota potilaalle hänen kotonaan

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mikä on sote-uudistus? Sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Uudistuksen tekevät valtio ja kunnat,

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 13.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen avainasiakkaiden tarpeisiin Sote-johdon neuvottelupäivät 2.2.2016

Osaamisen kehittäminen avainasiakkaiden tarpeisiin Sote-johdon neuvottelupäivät 2.2.2016 Osaamisen kehittäminen avainasiakkaiden tarpeisiin Sote-johdon neuvottelupäivät 2.2.2016 Juha Luomala, Verson johtaja Risto Raivio, Päijät-Hämeen perusterveydenhuollon yksikön johtaja Työpajan tavoite,

Lisätiedot

Terveyskeskusten avosairaanhoidon järjestelyt Kyselytutkimuksen tuloksia 2: Kiireellinen hoito

Terveyskeskusten avosairaanhoidon järjestelyt Kyselytutkimuksen tuloksia 2: Kiireellinen hoito TUTKIMUKSESTA TIIVIISTI 16 ELOKUU 2016 Kyselytutkimuksen tuloksia 2: Kiireellinen hoito Ydinviestit Terveysasemien aukioloajat ja kiireellisen hoidon järjestelyt vaihtelevat Suomessa huomattavasti. Kunnat

Lisätiedot

Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys

Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys Kaikki tiet johtavat päivystykseen.. Päivystys osana kokonaisuutta Lääketieteen

Lisätiedot

Asiakasläht. htöisyyden. sektorilla Eija Tolonen vanhuspalvelujohtaja, YTM Kainuun maakunta kuntayhtymä

Asiakasläht. htöisyyden. sektorilla Eija Tolonen vanhuspalvelujohtaja, YTM Kainuun maakunta kuntayhtymä Asiakasläht htöisyyden näkökulmia kulmia julkisella sektorilla 7.6.2012 Eija Tolonen vanhuspalvelujohtaja, YTM Kainuun maakunta kuntayhtymä Ivalo 625 km Kainuun sijainti ja väkiluku kunnittain 2011 Kainuu

Lisätiedot

TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI

TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI Ennaltaehkäisevän lapsikeskeisen työmenetelmän kehittäminen ja työskentelyn keskeiset periaatteet vanhemman sairastaessa 1.Riski- eli

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen valvonta Kainuussa vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen. Eija Tolonen 7.12.2010 1

Sosiaalipalvelujen valvonta Kainuussa vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen. Eija Tolonen 7.12.2010 1 Sosiaalipalvelujen valvonta Kainuussa vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen Eija Tolonen 7.12.2010 1 Ivalo 625 km Kainuun väkiluku v. 2009 Kainuu 83160 henkilöä Oulu 181 km SUOMUSSALMI PUOLANKA 9435 3183 HYRYNSALMI

Lisätiedot

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa?

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Tarja Myllärinen Johtaja Kuntaliitto Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.2014 Lahti Mitä tavoitellaan Sote-uudistuksen tarkoitus 1)

Lisätiedot

Suuri SOTE-uudistus pienen ihmisen asialla miten kunta edistää ja maakunta korjaa?

Suuri SOTE-uudistus pienen ihmisen asialla miten kunta edistää ja maakunta korjaa? Suuri SOTE-uudistus pienen ihmisen asialla miten kunta edistää ja maakunta korjaa? 2.6.2016 Erityisliikunnan symposio Paula Risikko, TtT Nykytila 02.06.2016 Paula Risikko 2 Kansansairaudet ja niiden ehkäisy

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Oma Häme -hankkeen väliraportti

Oma Häme -hankkeen väliraportti Oma Häme -hankkeen väliraportti Tiedotustilaisuus 24.5.2016 Jukka Lindberg, projektipäällikkö Hämeen liitto www.omahäme.fi Missä menee Oma Häme hanke? Tiivistelmä: Sote III.sta Oma Häme hankkeeksi kevään

Lisätiedot

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta -asiantuntijakuuleminen 29.1.2015. Jukka T. Salminen Apulaiskaupunginjohtaja Vantaan kaupunki

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta -asiantuntijakuuleminen 29.1.2015. Jukka T. Salminen Apulaiskaupunginjohtaja Vantaan kaupunki Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta -asiantuntijakuuleminen 29.1.2015 Jukka T. Salminen Apulaiskaupunginjohtaja Vantaan kaupunki Yleistä sotehenkilöstön näkökulmasta /1 Sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN

KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN 3.4.2013 Terveempi Pohjois-Suomi 2, Kainuun osahanke Sari Marita Ikäheimo Kainuun sosiaali ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän perussopimus 3 Toiminta ajatus

Lisätiedot

Kainuun kuntarakenneselvitys. Paikka Aika

Kainuun kuntarakenneselvitys. Paikka Aika Kainuun kuntarakenneselvitys Paikka Aika Vahvuudet Mikä on Kainuun merkittävin vahvuus tällä hetkellä? Luonnonvarojen hyödyntäminen. Metsät, puhdas luonto ja kaivosteollisuus nähdään Kainuun merkittävimpinä

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (5) 49 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto toivomusponnesta joustavien ikärajojen ja lähetteettömien palvelujen jatkamisesta nuorten päihdepalveluissa ja -hoidossa

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 449/00.04.01/2012 150 Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Tiivistelmä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Uusia eväitä metsämiehen reppuun. Esa Nordling, PsT Kehittämispäällikkö

Uusia eväitä metsämiehen reppuun. Esa Nordling, PsT Kehittämispäällikkö Uusia eväitä metsämiehen reppuun Esa Nordling, PsT Kehittämispäällikkö Miehet huolehtivat itsestään ja terveydestään heikommin kuin naiset ja terveydenhuollon palveluihin hakeutumisen kynnys on korkeampi

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ALUEVASTUU ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA GÖRAN HONGA 24.11.2011

TULEVAISUUDEN ALUEVASTUU ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA GÖRAN HONGA 24.11.2011 TULEVAISUUDEN ALUEVASTUU ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA GÖRAN HONGA 24.11.2011 MIKÄ MENI PIELEEN?? IKÄRAKENNE ELÄKEIKÄ RAIHNAISET VUODET RAJATON KYSYNTÄ RAJALLISET RESURSSIT HYVÄOSAISTEN RAKENNE SOSIOEKONOMINEN

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Sosiaali ja terveydenhuollon uudet yhteen sovitetut järjestämismallit seminaari

Sosiaali ja terveydenhuollon uudet yhteen sovitetut järjestämismallit seminaari Sosiaali ja terveydenhuollon uudet yhteen sovitetut järjestämismallit seminaari 22.10.2007 Kokemuksia Kainuun maakuntamallista Maakuntavaltuutettu Anne Huotari, Kainuun maakunta kuntayhtymä Kokemuksia

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus. Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys

Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus. Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus Säännökset hoitopaikan valintaoikeudesta sisältyvät terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Attendon Visio & Arvot

Attendon Visio & Arvot Attendon Visio & Arvot Se, miten huolehdimme hoivaa tarvitsevista ihmisistä, osoittaa millainen on yhteiskunta, jossa elämme. Attendon rooli yhteiskunnassa Pohjoismaissa on kunniakkaat perinteet kansalaistensa

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Mielenterveysasema HORISONTTI. Tea Mäki Osastonhoitaja 19.11.2012

Mielenterveysasema HORISONTTI. Tea Mäki Osastonhoitaja 19.11.2012 Mielenterveysasema HORISONTTI Tea Mäki Osastonhoitaja 19.11.2012 Taustahistoriaa Kaupungin tarjoamat mielenterveyspalvelut aikuisväestölle olivat riittämättömät Erikoissairaanhoito vastasi pitkälti perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen Asiakkaan valinnanvapaus laajenee 1.1.2019 alkaen Uudet maakunnat alkavat vastata sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisestä alueensa asukkaille 1.1.2019. Asiakas voi valita palvelun julkisen, yksityisen

Lisätiedot

Mielenterveyspotilaiden suun terveydenhuolto onko meillä kehitettävää?

Mielenterveyspotilaiden suun terveydenhuolto onko meillä kehitettävää? 1 Mielenterveyspotilaiden suun terveydenhuolto onko meillä kehitettävää? 10.10.2007 Anne Nordblad 2 Taustaa ja julkaistua tietoa mielenterveyspotilaiden suun hoidosta ja palveluista Hammassairauksien ehkäisy

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli 2009 ehdotukset Palvelujohtaja Arja Heikkinen

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli 2009 ehdotukset Palvelujohtaja Arja Heikkinen Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli 2009 ehdotukset Palvelujohtaja Arja Heikkinen I Asiakkaan asemaa vahvistetaan terveysasemilla psykiatrisia hoitajia päihdeongelmaisten hoidon työnjakoa sovittu

Lisätiedot

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen 16.8.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perus- ja erikoistason palvelut

Lisätiedot

Jytan lääkärinvastaanottojen toiminta kesällä 2014

Jytan lääkärinvastaanottojen toiminta kesällä 2014 1(5) PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTAN KESÄAJAN 2014 TOIMINTA Tietoja vastaanottojen toiminnasta, toimipisteiden sulkemisista, vuosilomista. Tiedotetta päivitetään tarvittaessa, viimeksi päivitetty 19.6.14.

Lisätiedot

KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT

KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT 27.2.2017 Helena Saari Perhekeskusvastaava 27.2.2017 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS Kainuun sijainti ja väkiluku kunnittain Ivalo 625 km Kainuu

Lisätiedot

Tykslab näytteenotto. ajanvaraus

Tykslab näytteenotto.  ajanvaraus Tykslab näytteenotto Huomioithan, että joihinkin näytteenottopisteisiin tulee pääsääntöisesti varata aika (tiedot sisäsivuilla). Ajanvaraus: www.tykslab.fi» ajanvaraus tai puhelimitse numerosta 02 313

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi Alueellinen päihdepäivä 26.10.2016 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Irmeli Tamminen YTM, LSSAVI 27.10.2016 1 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA 13.1.2017 SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ MITÄ TEEMME TÄNÄÄN? Riskienhallinnan vaihe 3 seuranta ja raportointi Riskienhallinnan vaihe 2 operatiivinen

Lisätiedot

Vastaus valtuustoaloitteeseen 2/2010: Terveyskeskuksen ajanvarauksen parantaminen. Valtuustoaloitteita koskeva sääntely

Vastaus valtuustoaloitteeseen 2/2010: Terveyskeskuksen ajanvarauksen parantaminen. Valtuustoaloitteita koskeva sääntely Perusturvalautakunta 65 4.0.03 Kunnanhallitus 488 8..03 Kunnanvaltuusto 68 9..03 Vastaus valtuustoaloitteeseen /00: Terveyskeskuksen ajanvarauksen parantaminen 04/06.0.00/0 Perusturvalautakunta 4.0.03

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Lauri Tanner 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (8) Terveyslautakunta Tja/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (8) Terveyslautakunta Tja/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 1 (8) 176 Terveyslautakunnan lausunto aloitteesta sähköisen ajanvarausjärjestelmän kehittämisestä HEL 2012-005844 T 00 00 03 Päätös päätti antaa kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat 10.9.2015, Pekka Kuosmanen Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

Maakuntauudistus ja Kanta-Häme Henkilöstöseminaari

Maakuntauudistus ja Kanta-Häme Henkilöstöseminaari Maakuntauudistus ja Kanta-Häme Henkilöstöseminaari 25.10.2016 Hämeenlinnan Ylijohtaja Pekka Savolainen Hämeen ELY-keskus Valtiolta (ELY, AVI) maakuntaan siirtyviä tehtäviä Sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Valtuustoaloite: Ennaltaehkäisevän päihdetyön organisointi

Valtuustoaloite: Ennaltaehkäisevän päihdetyön organisointi Sosiaali- ja terveyslautakunta 264 24.08.2011 Sosiaali- ja terveyslautakunta 107 21.03.2012 Maakuntahallitus I 69 16.04.2012 Valtuustoaloite: Ennaltaehkäisevän päihdetyön organisointi 699/18/180/2011 STLTK

Lisätiedot

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Päivystys 2016 Messu- ja kongressikeskus Paviljonki Jyväskylä 16.- 17.11.2016 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 23.11.2016 1 Tältäkö tulevaisuuden sairaalaverkko näyttää?

Lisätiedot

Jorma Posio

Jorma Posio Tervein mielin Pohjois- - Suomessa 2009-2011 Koko hanke Lapin osahanke Jorma Posio 26.11.2009 1 Hankkeessa mukana Kainuun maakunta-kuntayhtymä kuntayhtymä 132 482 euroa (kokonaiskustannukset 529 928 euroa)

Lisätiedot

Ajankohtaista soteuudistuksesta. Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Etelä-Karjalan maakuntatilaisuus Lappeenranta 3.5.

Ajankohtaista soteuudistuksesta. Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Etelä-Karjalan maakuntatilaisuus Lappeenranta 3.5. Ajankohtaista soteuudistuksesta Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Etelä-Karjalan maakuntatilaisuus Lappeenranta 3.5.2016 Sote-uudistuksen tavoitteet ja keinot - Tavoitteena kaventaa hyvinvointi-

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Hallituksen esitys Terveydenhuoltolaiksi - Yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen ja toimeenpano Kainuussa. Annikki Aitoaho Kainuun maakunta-kuntayhtymä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen ja toimeenpano Kainuussa. Annikki Aitoaho Kainuun maakunta-kuntayhtymä Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen ja toimeenpano Kainuussa Annikki Aitoaho Kainuun maakunta-kuntayhtymä 2 Ivalo 625 km Kainuun sijainti ja väkiluku kunnittain 2009 Kainuu 82 634 henkilöä

Lisätiedot

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN?

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? Kuntamarkkinat tietoisku 14.9.2016 SOTE-UUDISTUKSEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Sote-uudistuksen tavoitteet,

Lisätiedot

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

Sädehoitoon tulevalle

Sädehoitoon tulevalle Sädehoitoon tulevalle Satakunnan sairaanhoitopiiri Sädehoitoyksikkö Päivitys 10//2015 Päivittäjä MM, mi Tämä opas on selkokielinen. Saat siitä tietoa helposti ja nopeasti. Ohjeen laatinut: Satakunnan sairaanhoitopiiri,

Lisätiedot

Suuntima - oman hoidon suunnittelua yhdessä ammattilaisen kanssa. Ulla Harala

Suuntima - oman hoidon suunnittelua yhdessä ammattilaisen kanssa. Ulla Harala Suuntima - oman hoidon suunnittelua yhdessä ammattilaisen kanssa Ulla Harala Asiakkuusstrategiat hoidon suunnittelun helpottajina Vaikeaa Yhteisöasiakkuudet Verkosto asiakkuudet Asiakkaan arjessa pärjääminen

Lisätiedot

AJANVARAUKSELLA HOITOON helppoa, kun on puhelin

AJANVARAUKSELLA HOITOON helppoa, kun on puhelin AJANVARAUKSELLA HOITOON helppoa, kun on puhelin 17.9.2015 1 Kiireettömän hoitoon pääsyn valvonta Kiireetöntä hoitoon pääsyä koskevat säännökset tulivat kansanterveyslakiin ja erikoisairaanhoitolakiin vuonna

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT 1 POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT Arkipäivän äkilliset kriisi- ja onnettomuustilanteet: Kuntien moniammatilliset kriisiryhmät toimivat terveyskeskusten

Lisätiedot