Maakunnan tiedotuslehti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maakunnan tiedotuslehti"

Transkriptio

1 Maakunnan tiedotuslehti Joulukuu Julkinen tiedote - Jaetaan jokaiseen talouteen Hyvää ja rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta 2012! 3 Laboratorioon ajanvarauksella 4-5 Kainuun mielenterveys- ja päihdestrategia Oikeaa hoitoa oikeassa paikassa.

2 2 Kainuun maakunnan tiedotuslehti Vaalitaan Kainuun yhteistyötä Tuoreen elinkeinoelämän suhdannekatsauksen mukaan Kainuussa menee nyt hyvin. Yritysten henkilömäärä ja liikevaihdot ovat vuonna 2008 alkanutta taantumaa edeltävän korkeasuhdanteen yläpuolella. Lähinnä kaivannaistoiminnan ja metalliklusterin hyvä kehitys on korvannut UPM:n, Incapin ja Suomi Soffan menetykset. Myös muut toimialat ovat pärjänneet hyvin. Sen sijaan valtakunnan tasolla Suomi kokonaisuudessaan on pystynyt korvaamaan laman työpaikkamenetyksistä vain puolet. Elinkeinoelämän menestyksen takana ovat yritykset. Julkisen hallinnon barometreistä voidaan kuitenkin todeta, että myös julkisorganisaatioiden ja yritysten yhteistyö toimii. Rahoitus, koulutus, yrittäjyyden edistäminen ja toimintaympäristön kehittäminen ovat saaneet positiivista vastakaikua yrityskentältä. Kainuun kovia haasteita ovat silti sijaintimme syrjäisyys ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuus. Tulevaisuudessa Kainuuseen tarvittaisiin muun muassa 230 uutta sosiaali- ja terveysalan työntekijää vuodessa. Sisä- ja ulkopolitiikan myrskyt Kainuun maakunnan kohtaloa heiluttavat lähiaikoina suuret ulko- ja sisäpoliittiset kysymykset. Aluehallintouudistus oli pitkään hallitusohjelman valmistelulistalla. Jos ministeriöissä jo valmisteltu uudistus olisi otettu agendalle mukaan, Kainuu itsenäisenä maakuntana olisi lakannut ohjelman mukaisesti. Kolmen hallituskauden yhtämittaiselle aluehallinnon uudistukselle annettiin nyt rauhoitusaika. Sen sijaan päätettiin aloittaa raju ylhäältä johdettu kuntauudistus. Vaatimuksista muodostaa Kainuusta yksi kunta on luovuttu, mutta työssäkäyntialueiden käyttäminen uudistuksen pohjana merkitsee Kainuun kuntamäärän puolittamista. Vuodenvaihteessa esiteltävä uudistus on tarkoitus saattaa voimaan parissa vuodessa. Kainuun mallin jatko on kuitenkin Kainuun omissa käsissä. On todella harmillista, että kahden ja puolen vuoden hyvässä hengessä tehty jatkovalmistelu eli yhteistyö mallin kehittämiseksi on saanut nyt pahoja säröjä. Tässä vaiheessa kannattaakin muistaa, että kuntauudistus tapahtuu myös Kainuussa hallintokokeilun jatkosta huolimatta. On pelottavaa ajatella, mitä tapahtuisi seuraavan neljän vuoden aikana, jos Kainuun malli ei jatkuisi. Vuosi 2012 menisi suunniteltaessa uutta hallintomallia. Perinteisiin yhtymärakenteisiin palaamiseen liittyy valtava määrä asioiden uudelleen sopimista ja toimintatapojen muokkaamista. Rahoituksesta, laskutuksesta ja palvelujen järjestämisestä sopiminen monimutkaistuu ja eturistiriidat kärjistyvät. Kuntapalvelujen avainkysymys, lääkärien sekä hoitavien ja opettavien käsiparien saatavuus, ei hajautuneessa mallissa ainakaan parane. Pian tulisi kuntarakenneuudistus ja pian sen jälkeen uuden valtakunnallisen terveydenhoitojärjestelmän sisäänajo myös Kainuussa. Kainuun erikoissairaanhoidon tulevaisuus olisi hämärän peitossa. Oman sairaanhoitopiirin olemassaolo vaarantuisi ja perusterveydenhoito erkanisi omiksi yksiköikseen. Hallinto- ja palvelujärjestelmät jouduttaisiin rakentamaan moneen kertaan uudelleen vain muutaman vuoden välein. Valmiiksi lailla turvattu Kainuun nykymalli turvaisi meille vakaan kehittämispolun varmistaen kainuulaisten omiin käsiin elinkeinojen kehittämisresurssit sekä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen ainutlaatuisen kokonaisuuden. Vastuu nuorisoasteen koulutuksesta olisi jakamaton ja poliittinen maakuntastatus jykevämmin turvattu. Kaikki kunnat ovat hyötyneet Hallintomalli on kiistatta tuottanut taloudellista hyötyä ja vähentänyt byrokratiaa. Aloitusvaiheessa sosiaali- ja terveyssektorin hallinnosta väheni 76 henkilövuoden työpanos, joka kohdennettiin potilastyöhön. Koulutustoimialan hallinto on supistunut aiemmasta 40 prosentilla ja yhdistyneen taloushallinnon henkilöstö 20 prosentilla. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL vertaa vuosittain terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioituja menoja sairaanhoitopiireittäin. Kainuun kustannustaso on kymmenen prosenttia alhaisempi kuin pohjoisten naapurimaakuntien menotaso. Naapureiden menetelmin toimittaessa Kainuu tarvitsisi siis miljoonaa euroa suuremman sosiaali- ja terveystoimen vuosibudjetin. Toisaalta ministeriön valtionosuuslaskennan perusteella Kainuun vuoden 2012 sote-kustannukset olisivat 29 miljoonaa euroa suuremmat kuin se summa, mikä Kainuussa sosiaali- ja terveydenhuoltoon kohdistetaan. Ylpeilemättä mitenkään toivoisin, että jäsenkunnat arvostaisivat tätä realiteettia. Kainuun malli antaa kunnille mahdollisuuden kohdistaa miljoonaa euroa vuodessa muihin kunnallisiin palveluihin tai vaihtoehtoisesti 2 3 veroprosenttiyksikön alennuksen kunnallisveroon. Tämä talousetu on saavutettu jatkuvalla toimintojen järkeistämisellä ja päällekkäisen työn välttämisellä. Tällaisen työstämisen jatkaminen on mahdollista maakunnan kokoisessa toimintaympäristössä. Nyt asiantuntijaluvut maalaavat pelottavan vaikean kuvan Kainuun kuntien ja maakunnan talouden kestokyvystä ja niiden mahdollisuuksista turvata palveluiden laatu ja saatavuus. Ensi vuonna maakunta-kuntayhtymän budjetti on jouduttu rakentamaan kolmen prosentin kustannustason nousua vastaavalle nollakasvulle, kun palvelujen tarve kasvaa kuitenkin tämän lisäksi neljä prosenttia. Samaan aikaan on varauduttava seitsemän uuden lain tai asetuksen edellyttämiin lisäyksiin hoidossa ja hoivassa. Uuden sairaalan suunnittelun lisäksi edessä on kymmenen muun pakollisen rakennusinvestoinnin toteuttaminen. Kaikki kunnat ovat hyötyneet maakuntamallista. Kainuun kuntatalouden ja väestörakenteen hektisessä tulevaisuudessa mikään muu järjestely ei pysty varmistamaan samoja peruspalveluja. Vaalitaan yhteistyön jatkumista solidaarisessa hengessä. Rauhallista Joulun odotusta kaikille kainuulaisille! Kajaanissa Alpo Jokelainen maakuntajohtaja Maakunnan tiedotuslehti Päätoimittaja: Eeva Mäntymäki Tekstit: Alpo Jokelainen, Eeva Mäntymäki, Sari Marita Ikäheimo, Ulla Haapsalo, Aikku Eskelinen ja Laura Juntunen Kuvat: Pohjolan Mylly Oy, Kuvakeskus Hynninen Oy, Tervein Mielin Kainuussa -hanke, Marianne Porri Taitto: Pohjolan Mylly Oy Paino: Kajaanin Kirjapaino Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä, PL 400, KAINUU SEURAAVA LEHTI ILMESTYY HeLMIKUUSSA 2012

3 Kainuun maakunnan tiedotuslehti 3 Laboratorion näytteenottoon suositellaan ajanvarausta ASIAKASOHJE: Olet lääkärin/hoitajan vastaanotolla Sinulle on määrätty laboratoriokokeita ja tehty laboratorioon tutkimuspyyntö Kajaanissa laboratorion näytteenotto on keskittynyt joulukuun alusta lähtien pääosin keskussairaalaan. Pääterveysasemalla Satamakadulla otetaan tästä lähtien vain osastohoitoon tai liittyvät näytteet. Jonottamalla näytteenottoon ei Satamakadulla enää pääse. Voit pyytää henkilökuntaa varaamaan ajan laboratorioon. tai Laboratorion työntekijät toivovat, että yhä useampi tulee näytteenottoon etukäteen varattuna aikana. Lääkärit ja sairaanhoitajat tekevät ajanvarauksia potilailleen, mutta ajan voi myös varata itse joko puhelimitse tai sähköisen ajanvarauksen kautta. Palvelua saa Keskussairaalanmäellä myös jonottamalla, mutta jonottamiseen kannattaa varata aikaa. On myös tärkeää, että laboratorioon tulijalla on hoitajan tai lääkärin tekemä tutkimuspyyntö eli laboratoriolähete. Siitä käy ilmi, millaisia näytteitä laboratoriossa pitää ottaa. Miksi näytteenotto keskittyy keskussairaalaan, ylilääkäri Pekka Ruuska? - Laboratoriopalveluihin kuuluva patologian yksikkö, joka tutkii muun muassa epäiltyjen syöpäkasvainten näytepaloja, sijoitetaan Satamakadun laboratorion tiloihin. Heidän nykyiset työtilansa keskussairaalassa eivät Pohjois-Suomen aluehallintoviraston antaman päätöksen mukaan enää sovellu työtiloiksi sisäilmaongelmien vuoksi. Patologian muutto pääterveysasemalle supistaa laboratorion näytteenoton tiloja Satamakadulla merkittävästi. Sen sijaan keskussairaalassa näytteenotolle on tilaa. Miksi tutkimuspyyntö eli laboratoriolähete on tärkeä? - Laboratoriolähete on välttämätön siksi, että siinä kerrotaan laboratoriolle, mitä tutkimuksia asiakkaasta on pyydetty ja millaiset näytteet sitä varten on otettava. Ilman lähetettä näytteitä ei voida ottaa. Minkä vuoksi näytteenottoon pitää varata aika? - Laboratorioon on hyvä varata aika etukäteen siksi, että pääsee ajallaan näytteenottoon ja välttää ruuhkat. Moni tutkimus voidaan ottaa mihin aikaan päivästä hyvänsä, mutta pitää muistaa, että paastoa vaativiin tutkimuksiin tarvitaan aamunäyte. Laboratorioaikaa varattaessa hoitohenkilökunta ohjeistaa asiakkaan oikea-aikaisesti laboratoriokokeisiin. Pätevätkö samat ohjeet myös muualla Kainuussa? - Asiakas voi varata näytteenottoajan siihen laboratorion toimipisteeseen Kainuun alueella, mikä hänelle soveltuu parhaiten. Aikaa varatessa puhelimitse onkin erityisesti muistettava mainita, mihin toimipisteeseen haluaa tulla näytteenottoon, ettei käy niin, että aika on varattu esim. KAKS:n näytteenottoon ja asiakas meneekin Sotkamoon. Eeva Mäntymäki viestintäpäällikkö Voit itse varata ajan laboratorioon sähköisellä ajanvarauksella haluamaasi laboratorion toimipisteeseen: Voit varata ajan laboratorioon puhelimitse arkipäivisin klo p tai Voit tulla laboratorioon vuoronumerolla. Varaa riittävästi aikaa. Harkitse vielä ajanvarausta! tai Asiakkaita pyydetään ottamaan huomioon Kajaanissa laboratorion näytteenoton muutoksista johtuvat järjestelyt. Laboratorio palvelee edelleen mahdollisimman joustavasti muuttuneissakin oloissa. 1. Kun Sinulle on määrätty laboratoriokokeita, hoitohenkilökunta tekee Sinulle tutkimuspyynnön (laboratoriolähetteen) laboratorioon. 2. Voit pyytää henkilökuntaa myös varaamaan Sinulle ajan laboratorioon. 3. Sinulla on mahdollisuus tehdä ajanvaraus itse sähköisen ajanvarausjärjestelmän kautta. Sähköinen ajanvaraus löytyy maakunta-kuntayhtymän verkkosivuilta osoitteesta kainuu.fi/labajanvaraus. Tiedäthän, että Sinulla on mahdollisuus käydä näytteenotossa Kainuun alueella siinä laboratorion toimipisteessä, joka Sinulle sopii parhaiten. 4. Mikäli Sinulla ei ole mahdollisuutta tehdä sähköistä ajanvarausta, voit soittaa laboratorion numeroon arkipäivisin klo ja pyytää varaamaan aika haluamaasi paikkaan. Tässä vaiheessa olisi hyvä tietää, mitä kokeita on tarkoitus tehdä. 5. Ellei ajanvarausta syystä tai toisesta ole voitu tehdä, voit tulla näytteenottoon vuoronumerolla. Varaa silloin aikaa laboratoriossa asioimiseen Kaikilla henkilökunnan pysäköintipaikoilla pysäköinti on sallittu vain luvalla klo Pysäköinnin valvontaa hoitaa Kajaanin kaupungin pysäköinninvalvonta. Pysäköintivirhemaksu on 30,00. Asiakaspysäköinti klo tuntia kiekolla. Asiakaspysäköinti 2 tuntia kiekolla. Laboratorioon ja päivystyspoliklinikalle kulku rampin vasemmalta puolelta jalkakäytävää pitkin. Laboratorion ovi S4. Päivystyspoliklinikan ovi S5. Maksullinen asiakaspysäköinti ma-pe klo Alueella kaksi lippuautomaattia. Pysäköintihinnat: 2 h 1 6 h 2 Vuorokausi 4 Viikko 20. P-inva P-inva Laboratorio Päivystyspoliklinikka S5 S4 P-inva Yhdessä onnistumme! Laboratorio haluaa suoriutua laadukkaasti osuudestaan asiakkaan hoitoprosessissa. Yhteistyötä tehostamalla onnistumme siinä jatkossakin.

4 4 Kainuun maakunnan tiedotuslehti Mielellään Kainuussa kaiken ikää Kainuun mielenterveys- ja päihdestrategia Kainuun mielenterveys- ja päihdestrategia on yhteisen tahdon ilmaus ja suunnitelma siitä, miten Kainuussa tulee toimia, jotta voimme paremmin tulevaisuudessa. Strategia rakennettiin Tervein mielin Kainuussa -hankkeen myötävaikutuksella vuosien aikana. Työhön ovat osallistuneet eri paikkakuntien kansalaiset ja toimijat. Paikallisesta työstä on syntynyt koko Kainuuta koskevia kehittämistoimenpiteitä. Tavoitteena on vahvistaa kainuulaisten tahtoa, taitoa ja rohkeutta muun muassa edistämällä puhetta mielenterveydestä ja päihteistä sekä antamalla myönteistä palautetta, tukea ja ohjausta toinen toisillemme työssä ja arjessa. Tavoitteena on myös edistää yhteistyötä paikallisesti ja maakunnallisesti ja tehostaa tiedottamista mielenterveys- ja päihdetyöstä ja niihin liittyvistä palveluista.

5 Kainuun maakunnan tiedotuslehti 5 Kainuun mielenterveys- ja päihdestrategia Strategia on kainuulaisten näkemys siitä, mitä meidän tulee tulevaisuudessa tehdä ja mihin asioihin panostaa saadaksemme parempaa mielen hyvinvointia. Strategia työstettiin paikallistasolla kuullen kansalaisia ja toimijoita vuosien aikana. Kunnat nimesivät omat painopisteensä eri ikäryhmien haasteisiin vastaamiseksi ja tulevan toiminnan suuntaamiseksi. Strategia tullaan käsittelemään maakunnan sosiaali- ja terveyslautakunnassa sekä maakuntahallituksessa ja kuntien valtuustoissa. Sen toteutuminen edellyttää paikallisia toimeenpanosuunnitelmia ja siinä on ehdotuksia maakunta -kuntayhtymän, kuntien ja järjestöjen toimenpiteiksi. Tervein mielin Kainuussa -hanke ( ) on toiminut työn koordinoijana, tukena ja kokoajana. Kansalaiskuulemiset Kansalaisten kuulemisia strategiaan liittyen toteutettiin muun muassa Mitäpä mieltä Kainuussa -tilaisuuksissa ja Sotkamon mielenterveyden tuki ry:n Voimavararyhmissä, jotka on tarkoitettu henkilöille jaksamisen ja jokapäiväisen elämän tukemiseksi. Osallistujia tilaisuuksissa oli lähes 400. Mitäpä mieltä Kainuussa kansalaistilaisuudet vuonna 2010: Keskusteluteemat : Mikä ressaa ja rassovaa Kainuussa?, Mikä avittaa hyvän mielen vointia?, Mikä jarruttaa viinan kiroja? ja Mistä löytyy apuja, kun niitä tarvitsee vai löytyykö niitä?. Tilaisuuksissa keskustelua vauhditti ja viritti taiteilija Eero Schoderus roolihahmoineen. Hyvää mieltä avittavia ja mielen hyvinvointia tukevia asioita: Luonto ja luonnon hyödyntäminen Monipuoliset harrastusmahdollisuudet Perhe, ystävät, naapurit Mielekäs tekeminen Ressaavia ja rassaavia asioita: Yksinäisyys Kaukana olevat palvelut Huono kohtelu palveluissa Työttömyys / työpaineet Huoli lapsista, nuorista ja vanhuksista Viinan kirojen jarruttaminen: Alkoholiveron nosto Aikuisten vastuu alkoholin välittämisestä alaikäsille Aikuisten oma esimerkki Mielekästä tekemistä nuorille Avun saanti: Oma terveysasema 24h päivystävä sairaanhoitaja Oman paikkakunnan mielenterveyspalvelut Päihdepalveluita ei ole tai ne ovat riittämättömät Perheille hoitoa Askeleita hyvinvointiimme PUHUTAAN KUUNNELLAAN Se tuli ja tajusi, mitä tarkotan. Eka kertaa uskon, että asiat järjestyy, ku puhutaan. Poika 17v. Tuttu, vuosia tuntemani asiakas puhui ja puhui. Minusta tuntui, että en ollut avuksi, mutta asiakas kiitti minua ajastani ja saamastaan avusta. Työntekijä 43v. Päivä saa hyvän alun, kun vaihetaan uintipaikalla kuulumiset sillähän jo yksinäinen elää koko päivän. Nainen 70v. VÄLITETÄÄN ITSESTÄ JA TOISESTA Ystävä otti kädestä juuri oikealla hetkellä. Nainen 60v. Mun kaveri juo ihan liikaa, mitä mä voin tehä? Tyttö 14v. Helpottaa, kun kuulee, että muillakin vanhemmilla on samanlaista. Isä 45v. LUONTO ANTAA Tää on mun oma satumetsä. Tyttö 4v. kerhon retkellä Se on kun käyvvään kaverin kanssa metällä, niin taas jaksaa. Mies 55v. Mä tykkään, kun me mennään iskän ja äidin kans metsään ja istutaan nuotiolla ja vaan ollaan. Tyttö 10v. OLLAAN VANHEMPIA OLLAAN AIKUISIA Ymmärsin, että poikani tarvitsee minua, mutta myös muita aikuisia kasvaakseen. Äiti 40v. Sain kuulla olevani hullu akka, kun patistin nuoria pois leikkikentältä tupakoimasta. Nainen 25v. Töissä ihmettelin ääneen, kun kertovat ostavansa pennuilleen oluet viikonlopuksi. Minähän en irtopisteitä lapsiltani osta! Mies 39v. YKSIN JA YHDESSÄ? Lähin mukkaan ja hyvä kun lähin. Yhessä tehhään ja mukavaa on. Järjestöaktiivi 82v. Nyt oon taas kuivilla, kun pääsin tähän jalkapalloporukkaan mukaan. Mies 22v. Saan työssäni olla ihmisten kanssa koko ajan tekemisissä. Työpäivän jälkeen riittää itsekseen oleilu Nainen 33v. Tilaisuuksissa keskustelua vauhditti ja viritti taiteilija Eero Schoderus roolihahmoineen. Mitä tarvitaan, että Kainuun mielenterveys- ja päihdestrategia toteutuu? Luottamushenkilö- ja virkamiespäätöksiä! Sitoutuminen lähtee päätöksistä. Resursseja, jotta haluttuun tahtotilaan voidaan päästä! Tarvitaan mahdollisuuksia kouluttautua, työntekijöitä, tiloja ym. Myönteistä ja avointa ilmapiiriä! Siihen me jokainen voimme vaikuttaa! Kainuun mielenterveys- ja päihdestrategian myötä tahdomme: Avoimuutta: Puhumme mielenterveys- ja päihdeasioista avoimesti Rohkeutta: Koskaan ei ole liian aikaista tukea, vahvistaa ja kannustaa sekä puuttua ja toimia Yhteisöllisyyttä: Yhdessä toimien vaikutamme, välitämme ja huolehdimme toisistamme Asiakaslähtöisyyttä: Etenemme arjen askelilla yksilölliseen, tarpeenmukaiseen toimintaan ja palveluihin Mistä apua? Kenelle puhua, jos huolettaa? Sairaanhoitajan ympärivuorokautinen puhelinneuvonta koko Kainuun alueella: p AA:n vastauspalvelu p koko maa, kaikkina aikoina ja Kainuussa p , joka päivä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Nuortennetti: nuortennetti/ ja Vanhempainnetti: Vertaistukea: mm. ja Irti Huumeista ry p , ma pe klo 9 15 ja Kajaanin seurakunnan TEKSTARITUPU-tukitekstari koululaisille, p Hyvää joulua ja hyvää terveyttä kaikille! Kiitos strategiatyössä mukana olleille! Sari Marita Ikäheimo, Ulla Haapsalo ja Aikku Eskelinen Tervein mielin Kainuussa -hankkeesta

6 6 Kainuun maakunnan tiedotuslehti Oikea hoito oikeaan aikaan oikeassa paikassa hoidon kiireellisyyden arviointi tehostuu päivystyksessä Sairaanhoidon päivystys on tarkoitettu sellaiseen äkillisen sairastumisen, vamman tai kroonisen sairauden pahenemisen hoitoon, jota ei voida siirtää ilman oireiden pahentumista tai vamman vaikeutumista. Päivystys toimii 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa. Päiväsaikaan päivystyksestä vastaavat terveysasemat. Iltaisin ja viikonloppuisin päivystys on Kainuussa keskitetty keskussairaalaan. Siellä toimivat rinnakkain sekä erikoissairaanhoidon päivystys että terveyskeskuspäivystys. Terveyskeskuspäivystys on tarkoitettu lievemmistä terveysongelmista kärsivien, välitöntä hoitoa tarvitsevien potilaiden hoitoon. Vaikeammat välitöntä hoitoa tarvitsevat potilaat tutkitaan ja hoidetaan erikoissairaanhoidon päivystyksessä. Julkisessa terveydenhuollossa päivystyshoito alkaa aina hoidon tarpeen arvioinnilla, joka voidaan tehdä joko puhelimessa, terveyskeskuksessa, päivystyspoliklinikalla tai ensihoidossa. Hoidon tarpeen arvioinnin tekee yleensä kokenut sairaanhoitaja, jolla on mahdollisuus saada arvioinnissaan tukea lääkäriltä. Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi voidaan tehdä myös puhelimessa. Päiväsaikaan asiakkaat soittavat ensisijaisesti omalle terveysasemalleen. Keskussairaalassa toimii myös ympärivuorokautinen puhelinneuvonta numerossa Sieltä voi saada ensimmäisen arvion tilanteesta. Päivystys hoitaa kiireellistä hoitoa vaativia sairauksia Hoidon tarpeen arvioinnin tekee kokenut sairaanhoitaja. Tässä yhteydessä arvioidaan myös hoidon kiireellisyyden tarve. Apuna käytetään useissa Suomen päivystyspisteissä käytössä olevaa kiireellisyysluokittelua, jossa kiireellisyyttä kuvataan A-, B-, C-, D- ja E-tunnuksilla. A- ja B-ryhmät kuuluvat päivystyksellisesti erikoissairaanhoidon puolelle. C- ja D-ryhmään kuuluvat potilaat hoidetaan terveyskeskuspäivystyksessä. Jos asiakkaan terveysongelma arvioidaan E-ryhmään kuuluvaksi, asiakkaalle annetaan oireiden mukaista terveysneuvontaa ja hänet ohjataan omalle terveysasemalle. Erikoissairaanhoidon päivystyksessä hoidetaan muun muassa kovasta rintakivusta, uusista halvausoireista, runsaasta verenvuodosta, isoista vammoista ja luunmurtumista kärsiviä potilaita. Samoin erikoissairaanhoidon kuuluvat tajunnan tason heikentymisestä ja äkillisestä sekavuudesta, äkillisesti alkaneesta kovasta päänsärystä tai vatsakivusta tai hengitysvaikeuksista kärsivät. Terveyskeskuspäivystyksessä hoidetaan tavanomaiset päivystysluontoiset vaivat kuten esimerkiksi flunssat, selkäkivut, nyrjähdykset ja lasten korvatulehdukset. Sellaiset terveysongelmat, jotka eivät edellytä kiireellistä tutkimusta ja hoitoa (esimerkiksi tavanomaiset flunssat ja niiden jälkitaudit tai pitkittynyt selkäkipu), hoidetaan terveyskeskuksessa tai työterveyshuollossa. Tällä tavoin varmistetaan, että päivystys pystyy hoitamaan kiireellisen hoidon tarpeessa olevat potilaat sujuvasti. Päivystyksessä tutkitaan kiireellisyysjärjestyksessä Ota vuoronumero, kun saavut keskussairaalan. Lähetteellä tulevat potilaat ohjautuvat suoraan erikoissairaanhoidon. Ilman lähetettä tulevat ohjautuvat sairaanhoitajalle, joka arvioi hoidon tarpeen ja kiireellisyyden sekä sen, tarvitseeko potilas erikoissairaanhoitoa vai meneekö hän terveyskeskus. Edelleen terveyskeskuspäivystyksessä potilaat ohjautuvat tarpeen mukaan päivystävän sairaanhoitajan tai lääkärin vastaanotolle. Lähtökohtaisesti päivystysvastaanotolla sekä terveyskeskuksessa että keskussairaalassa pitää aina varautua jonottamaan. Jonotusaikaan vaikuttavat muun muassa potilaiden määrä, hoidon kiireellisyys ja vaativuus. Päivystyksessä odotusaikaa lisää myös laboratorio- ja röntgen tutkimusten valmistuminen. Jonotusajat voivat olla pitkiä, jopa useita tunteja. Huomaa, että päivystyksessä potilaat tutkitaan kiireellisyysjärjestyksessä, ei tulojärjestyksessä! Päivystyksessä ei uusita lääkemääräyksiä. Reseptit uusitaan päiväsaikaan omalla terveysasemalla. Eeva Mäntymäki viestintäpäällikkö

7 Kainuun maakunnan tiedotuslehti 7 Sinulla on terveysongelma Päiväsaikaan yhteydenotto omalle terveysasemalle joko puhelimella tai käymällä paikalla Yhteydenotto ympärivuorokautiseen sairaanhoitajan puhelin (24 h) Kiireellisissä ja vakavissa tapauksissa soita hätänumeroon 112 Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvio Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvio Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvio Ohjattu omahoito Ohjattu omahoito Ohjaus keskussairaalan Kiireetön ajanvaraus omalle terveysasemalle Ohjaus oman terveysaseman Ohjaus keskussairaalan Kiireetön ajanvaraus omalle terveysasemalle tai työterveyshuoltoon Ohjaus oman terveysaseman Ohjaus keskussairaalan Ohjaus oman terveysaseman Ensihoidon tekemän arvion perusteella ei välitöntä hoidon tarvetta (tarvittaessa lääkärin konsultaatio) Tärkeitä numeroita: Ota mukaan : ajan tasalla oleva lääkelista (tai reseptit käytössä olevista lääkkeistä) ja dosetti KELA-kortti lapsen neuvolakortti tiedot nykyiseen sairauteesi muissa sairaaloissa annetuista hoidoista Sairaanhoitajan ympärivuorokautinen puhelinneuvonta Sairaanhoitajan yksilöllinen puhelinohjaus- ja neuvonta, hoidon tarpeen arviointi: Kajaanin pääterveysasema ma-to klo 8 16, pe ja juhlapyhien aatto klo 8 15 Lehtikankaan terveysasema ma-to klo 8 16, pe ja juhlapyhien aatto klo 8 15 Vuolijoen terveysasema puhelinaika klo 8 10 Paltamon terveysasema ma-to klo 8 16, pe ja juhlapyhien aatto klo 8 15 Ristijärven terveysasema puhelinaika klo 8 10 Kuhmon terveysasema ma-pe klo 8 18 Sotkamon terveysasema ma-pe klo 8 18 Suomussalmen terveysasema ma-pe klo 8 18 Hyrynsalmen terveysasema ma-pe klo 8 16 Puolangan terveysasema ma-pe klo 8 16 Lisää yhteystietoja Fonectan puhelinluettelosta ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän verkkosivustolta osoitteesta

8 8 Kainuun maakunnan tiedotuslehti Vinkki! Dagmarin silli 5 kpl matjessillifileetä 1 punasipuli tilliä ruohosipulia valko- ja mustapippuria 3 dl kermaviiliä tai smetanaa Huuhtele sillifileet nopeasti juoksevassa vedessä. Valuta ja leikkaa fileet viipaleiksi. Kuori ja silppua sipuli, hienonna tilli ja ruohosipuli. Lado ainekset kerroksittain tarjoiluastiaan. Levitä astian pohjalle ensin kerros sipulia, sipulin päälle kerros silliviipaleita, jauhettua valkoja mustapippuria, hienonnettua tilliä ja ruohosipulia ja päällimmäiseksi kerros kermaviiliä tai smetanaa. Koristele silputulla tillillä ja ruohosipulilla. Parasta seuraavana päivänä. Harjoitusravintola Kisällin perinteinen joulupöytä Kisällin joulupöydän herkkuja on tarjoiltu jo yli 20 vuotta ja joulupöytä on saavuttanut suuren suosion. Vuosi vuodelta yhä useampi on kuullut esimerkiksi tuttavaltaan joulupöydästä ja sen vuoksi paikat ovat olleet useina vuosina loppuunmyyty. Idean isä, Ilkka Kiihtelys, visioi joulupöydän ensimmäisen kerran vuonna 1989, ja hän on tänä vuonna viimeistä kertaa mukana Kisällin joulutohinoissa ennen kuin siirtyy nauttimaan ansaituista eläkepäivistä. Joulupöytää uudistetaan vuosittain ajan hengen ja trendien mukaan. Suosion saaneet tuotteet ovat kuitenkin säilyneet joulupöydässä vuodesta toiseen. Esimerkiksi tomaattisilakat, kalapateet, hyytelöity merilohi, kylmä- ja lämminsavulohi, lihahyytelö, poronkielipasteijat, kalkkuna löytyvät pöydästä ja tietysti perinteiset joululaatikot ja kinkku ovat kestosuosikkeja. Menussa siis yhdistyvät perinteisyys ja ajankohtaisuus. Uusia antimia joulupöytään löytyy kokeilemalla esimerkiksi alan lehdistä ja julkaisuista löytyviä ohjeita. Lisäksi joulupöydässä hyödynnetään Kisällin omia reseptejä. Asiakkaille halutaan tarjota yksilöllisiä, aitoja elämyksiä hyvän ruoan äärellä, joten kokonaisuuteen on kiinnitetty paljon huomiota. Tarjottava ruoka on mahdollisimman pitkälle itse valmistettua perinteistä jouluruokaa. Muutamia tuotteita tulee valmiina muun muassa Kivikylän palvaamosta, Vehmaan Maulta ja Votkinilta. Valmistuksessa käytetään kotimaisia raaka-aineita esimerkiksi savustettua poron kieltä, erilaisia kaloja, sieniä, juureksia, ja kunnioitetaan raakaaineiden aitoja makuja sekä klassisia ruoanvalmistusmenetelmiä. Tuotteet ovat myös viimeisteltyjä ja ruoka on laitettu kauniisti esille. Myös viinit ja jouluoluet valitaan tarkkaan joulupöytään ja teemaan sopiviksi. Kaikesta näkyy laatutietoisuus. Vuosittain vaihtuva joulun teema näkyy muun muassa somistuksessa, menukorteissa ja mainoksissa. Viime vuosina teemana ovat olleet joulun värit. Vuonna 2010 oli tyylikäs, hillitty talviaihe Sininen hetki. Somisteena oli muun muassa upeita kuvia ensilumisista kainuulaisista maisemista. Perinteinen punainen joulu on ollut teemana useampana vuonna, viimeisimmäksi vuonna Opiskelijat olivat tehneet paperimassasta tonttuja ja luonnon raaka-aineista kransseja, enkelinsiipiä ja kukkakoreja. Tänä jouluna teemana on piparkakku. Teema on täysin uudenlainen ja samalla kuitenkin perinteinen. Joulupöytä toteutetaan hyvin monialaisena yhteistyönä. Ravintola-alan opiskelijat tekevät ruoat ja tarjoilevat, markkinointitiimi huolehtii näkyvyydestä, kulttuurialan opiskelijat somistuksesta ja luonnonvara-alan opiskelijat tekevät kauniit kukka-asetelmat. Tänä vuonna ruoanvalmistuksesta ja asiakaspalvelusta huolehtii neljätoista hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon aikuisopiskelijaa. Tarvittaessa apuna on myös nuorisopuolen opiskelijoita. Kattaukset kahdesti päivässä Joulupöytä on katettuna kaksi kertaa päivässä klo tai Lisäksi vähintään 30 hengen ryhmät voivat varata iltaisin oman kattauksen. Myös lauantaisin on mahdollisuus nauttia upeista joulupöydän herkuista. Vapaita paikkoja joulupöytään voi vielä tiedustella numerosta Tervetuloa nauttimaan ja viihtymään! Laura Juntunen vs. markkinointisihteeri KISÄLLIN PERINTEINEN JOULUPÖYTÄ Kattaukset klo ja klo Hinta 31 /henkilö. Tiedustelut ja sitovat varaukset puh Ryhmät (väh. 30 henkilöä) iltaisin sopimuksen mukaan. Glögiä Tomaattisilakoita Kaviaarisilakoita Sinappisilakoita Venäläistä silliä Dagmarin silliä Graavisiikaa Kylmäsavulohta Lämminsavulohta Hyytelöityä merilohta Lohipateeta ja mätikastike Jokiraputerriiniä Savukalamoussea Paahtopaistia Lämminsavuriistapaistia Lihahyytelöä Poronkielipasteijaa Maksapateeta Kalkkunapastramia Perinteistä joulukinkkua Luumuja Hillokkeita Kasvisterriiniä Metsäsienisalaattia Rosollia ja punajuurivaahtoa Jouluista juustoleipäsalaattia Vihersalaattia Lanttulaatikkoa Porkkanalaatikkoa Perunoita Leipäpöydän antimet Kotikaljaa, maitoa ja jäävettä Kahvia ja jouluteetä Joulutorttuja ja piparkakkuja Suklaamoussekakkua Joulumakeisia

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 326 17.10.2012 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012 STLTK 326 1. Maakunnallinen sijaispalveluyksikkö Maakunnallinen

Lisätiedot

Pikapoli - uusi vastaanoton toimintamalli saatavuuden parantamiseksi. Ylilääkäri Outi Pohjola 28.11.2014 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Rovaniemi

Pikapoli - uusi vastaanoton toimintamalli saatavuuden parantamiseksi. Ylilääkäri Outi Pohjola 28.11.2014 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Rovaniemi Pikapoli - uusi vastaanoton toimintamalli saatavuuden parantamiseksi Ylilääkäri Outi Pohjola 28.11.2014 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Rovaniemi Mikä on pikapoli? Uusi hoitajavetoinen malli tarjota

Lisätiedot

SODANKYLÄN LÄÄKÄRIPÄIVYSTYS

SODANKYLÄN LÄÄKÄRIPÄIVYSTYS 28.5.2014 SODANKYLÄN LÄÄKÄRIPÄIVYSTYS Ohjeet päivystyspalveluiden käyttämisestä äkillisissä sairaustapauksissa 1.Yöpäivystys klo 21.00 08.00 kaikkina päivinä toimii Lapin keskussairaalan päivystyspoliklinikalla

Lisätiedot

Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012

Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012 Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012 Pukinmäen terveysasema- ja neuvolapalvelut Malmin terveysasema 19 lääkärin terveysasema, jossa hyvä työvoimatilanne

Lisätiedot

PÄIVYSTYS Tampereella

PÄIVYSTYS Tampereella Terveydenhuollon PÄIVYSTYS Tampereella Tampereen kaupungin terveys- ja lääkäriasemat Tampereen kaupungin hammaslääkäripäivystys TAYS Ensiapu Acuta TAYS Lastentautien päivystyspoliklinikka TAYS Naistentautien-

Lisätiedot

Kiireellinen ja kiireetön terveydenhoito Tampereella Milloin omalle terveysasemalle? Milloin Ensiapu Acutaan?

Kiireellinen ja kiireetön terveydenhoito Tampereella Milloin omalle terveysasemalle? Milloin Ensiapu Acutaan? Kiireellinen ja kiireetön terveydenhoito Tampereella Milloin omalle terveysasemalle? Milloin Ensiapu Acutaan? HYVINVOINTIPALVELUT Kiireellinen ja kiireetön terveydenhoito Tampereella 2 TÄRKEÄT PUHELINNUMEROT

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT

KEMIN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT KEMIN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT Esitteen kuvat Tiina Laukkanen 2 KEMIN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT KEMIN KAUPUNGIN VASTAANOTTOPALVELUT LÄÄKÄRIEN JA SAIRAANHOITAJIEN VASTAANOTOT Avoinna

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 Hallitus 91 06.05.2015 Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 H 91 1. Terveyden ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien hoito:

Lisätiedot

Pohjoinen hyvinvointialue. Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta

Pohjoinen hyvinvointialue. Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta Pohjoinen hyvinvointialue Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta Mitä hyvää on nykyisissä palveluissa? Hyvä palvelu; ammattitaitoiset työntekijät; kaikki palvelut pelaavat Haukiputaalla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/32 27.11.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/32 27.11.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 18.11.2013 1226 HEL 2013-007690 T 00 00 03 Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

JULKINEN TIEDOTE KUN HÄTÄ ON SUURIN. Opas päivystyshoitoa tarvitseville

JULKINEN TIEDOTE KUN HÄTÄ ON SUURIN. Opas päivystyshoitoa tarvitseville JULKINEN TIEDOTE KUN HÄTÄ ON SUURIN Opas päivystyshoitoa tarvitseville Päivystyksessä hoidetaan Päivystyshoito tarkoittaa välitöntä hoidon tarpeen arviointia tai hoitoa, joka johtuu äkillisestä sairaudesta,

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 0% valmiina (Sivu 0 / 7) Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 PERUSTIEDOT 1. Toimipiste, jonka tietoja vastaukset koskevat * Helsinki 2. Johtava hammaslääkäri / vastaaja * 3. Päivämäärä

Lisätiedot

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille.

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ K A R V I A I S E N TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. Tiedot on koottu Karviaisen 27.4.2010 päivittämästä palveluoppaasta.

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2010

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta 130 05.05.2010 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2010 STLTK 130 1. Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden

Lisätiedot

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Anna-Mari Aalto ja Laura Hietapakka Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen seminaari 15.3.2016

Lisätiedot

Päivitetyt muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015

Päivitetyt muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 Hallitus 111 27.05.2015 Päivitetyt muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 H 111 1. Terveyden ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien

Lisätiedot

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen Eija Peltonen 1 Vastaanoton menetystekijät 6. Maaliskuuta 2006 Hyvät vuorovaikutustaidot Ammattitaito Väestövastuu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluintegraation merkitys erikoissairaanhoidon potilaan näkökulmasta

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluintegraation merkitys erikoissairaanhoidon potilaan näkökulmasta Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluintegraation merkitys erikoissairaanhoidon potilaan näkökulmasta projektijohtaja Jorma Teittinen, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Palvelurakenneselvityksen loppuseminaari,

Lisätiedot

Terveyskioski on Lahden sosiaali ja terveystoimen ja Sitran yhteistyössä käynnistämä kaksivuotinen terveydenhuollon kokeiluja tutkimushanke

Terveyskioski on Lahden sosiaali ja terveystoimen ja Sitran yhteistyössä käynnistämä kaksivuotinen terveydenhuollon kokeiluja tutkimushanke Terveyskioski on Lahden sosiaali ja terveystoimen ja Sitran yhteistyössä käynnistämä kaksivuotinen terveydenhuollon kokeiluja tutkimushanke Terveyskioskin painopiste on terveyden edistämisessä, siihen

Lisätiedot

PERUSTERVEYDENHUOLLON VIRKA-AJAN ULKOPUOLINEN PÄIVYSTYS. Kumppanuusneuvottelut 2015

PERUSTERVEYDENHUOLLON VIRKA-AJAN ULKOPUOLINEN PÄIVYSTYS. Kumppanuusneuvottelut 2015 PERUSTERVEYDENHUOLLON VIRKA-AJAN ULKOPUOLINEN PÄIVYSTYS Kumppanuusneuvottelut 2015 LAIT JA ASETUKSET PERUSTANA TERVEYDENHUOLTOLAKI Jonka pyrkimyksenä on: - Toteuttaa väestön tarvitsemien palvelujen yhdenvertaista

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Vuoden 2009 alusta perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Vuoden 2009 alusta perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2015 Hyvä Isokyröläinen! Vuoden 2009 alusta perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

Vertaistuki miesten hyvinvoinnin edistäjänä: Hyvä mehtäkaveri - toimintamalli

Vertaistuki miesten hyvinvoinnin edistäjänä: Hyvä mehtäkaveri - toimintamalli Vertaistuki miesten hyvinvoinnin edistäjänä: Hyvä mehtäkaveri - toimintamalli Asko Keski-Nisula Hyvä mehtäkaveri työryhmän jäsen Kainuun alueellisen riistaneuvoston puheenjohtaja 22.1.2015 A s k o K e

Lisätiedot

Syöpätautien poliklinikalle tulevan opas

Syöpätautien poliklinikalle tulevan opas Syöpätautien poliklinikalle tulevan opas Satakunnan keskussairaala Syöpätautien yksikkö Päivitys 4/2015 Syöpätautien poliklinikka Sisällys Syöpätautien vastuualue... 3 Potilaana syöpätautien poliklinikalla...

Lisätiedot

Terveysasemien toimistot ovat avoinna normaalisti klo 8.00-15.00. Yhteystiedot liitteessä 1.

Terveysasemien toimistot ovat avoinna normaalisti klo 8.00-15.00. Yhteystiedot liitteessä 1. TERVEYSKESKUKSEN TOIMINTA KESÄLLÄ 2008 Hämeenlinnan kaupungissa, Hauholla, Parolassa, Kalvolassa ja Rengossa terveysasemat ovat auki koko kesän. Pappilanniemen terveysasema on suljettu 23.6.- 3.8.2008.

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito

Lisätiedot

Päivittäistavarakauppa ry Jouluruokatutkimus 2009. 4.12.2009 Johanna Kuosmanen

Päivittäistavarakauppa ry Jouluruokatutkimus 2009. 4.12.2009 Johanna Kuosmanen Päivittäistavarakauppa ry Jouluruokatutkimus 9 4.1.9 Johanna Kuosmanen Tiivistelmä tuloksista 1/6 Jouluruokien tärkeimmät ostopäätökseen vaikuttavat tekijät ovat hinta, laatu ja kotimaisuus. Kotimaisuuden

Lisätiedot

A P U A VÄ K I VA LTA A N

A P U A VÄ K I VA LTA A N Ensiapu Annitädintie Vanhankylänniemessä Ajanvaraus: 09-2719 3360 Hyvinkään sairaalan päivystys (klo 22-08): 019-4587 5700 Hätätapauksessa 112 Kerro, kuuntele, välitä. Me autamme sinua. Löydät yhteystietomme

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

Kuinka käytät Lieksan terveyskeskuksen poliklinikan palveluita?

Kuinka käytät Lieksan terveyskeskuksen poliklinikan palveluita? Kuinka käytät Lieksan terveyskeskuksen poliklinikan palveluita? Päivystys Aika päivystykseen varataan aina ensisijaisesti puhelimitse. Hoidon tarpeen arvioinnin suorittaa aina sairaanhoitaja, joka ohjaa

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 Asiakkaan valinnan mahdollisuudet laajenevat edelleen 1.5.2011 alkaen on ollut mahdollista valita hoidosta vastaava terveysasema oman kunnan tai yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI

ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI Astmapotilaan hoidon aloitus ja hoitopolku Simon terveysasemalla ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI Terveyskeskuksessa on jo ennestään käytössä suhteellisen hyvin toimiva astmapotilaan

Lisätiedot

2/10/2015 YLEISKATSAUS MIKSI NETTIPALVELUT OVAT OK? HISTORIAA SUOSITUKSIA JA PALKINTOJA

2/10/2015 YLEISKATSAUS MIKSI NETTIPALVELUT OVAT OK? HISTORIAA SUOSITUKSIA JA PALKINTOJA YLEISKATSAUS eterveys on täällä nyt Terveys/hyvinvointiteknologian hurja kasvu (Suomi on kärkimaita) Netin käyttö on arkipäivää, myös ikäihmisillä : Yli neljännes 75-89-vuotiaista suomalaisista käyttää

Lisätiedot

Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys

Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys Kaikki tiet johtavat päivystykseen.. Päivystys osana kokonaisuutta Lääketieteen

Lisätiedot

Lauritsalan pilotin tilannekatsaus

Lauritsalan pilotin tilannekatsaus Lauritsalan pilotin tilannekatsaus 7.3.2014 Minna Lignell, Marja Kosonen, Ritva Simpanen, Satu Simolin Taustalla palveluverkkouudistus Eksoten johtoryhmä on määritellyt organisaation strategianmukaiset

Lisätiedot

Pyydämme huomioimaan, että osassa näytteenottopisteistämme näytteitä otetaan pääsääntöisesti vain ajanvarauksella (tiedot sisäsivuilla).

Pyydämme huomioimaan, että osassa näytteenottopisteistämme näytteitä otetaan pääsääntöisesti vain ajanvarauksella (tiedot sisäsivuilla). Tykslab näytteenotto Pyydämme huomioimaan, että osassa näytteenottopisteistämme näytteitä otetaan pääsääntöisesti vain ajanvarauksella (tiedot sisäsivuilla). Ajanvaraus: www.tykslab.fi > ajanvaraus tai

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1. 31.12.2014 JUUPAJOEN KUNTA

Sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1. 31.12.2014 JUUPAJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1. 31.12.2014 JUUPAJOEN KUNTA Pihlajalinna Oy tuottaa juupa jokelaisille 1.1.2014 alkaen perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut lukuun ottamatta Juupajoen kunnan

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Liite 1 Sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiamiespalvelut 26.1.2011

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Liite 1 Sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiamiespalvelut 26.1.2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Liite Potilasasiamiespalvelut 26..2 (8) POTILASASIAMIESTOIMINTA 2 Kuvio : Yhteydenottojen lukumäärä (yhteydenottoja yhteensä 76, v. 29 yhteydenottoja 5) 255 29 2 5 77 2 Terveyden-

Lisätiedot

Hoidon saatavuus YTHS:ssä: lokakuu 2014

Hoidon saatavuus YTHS:ssä: lokakuu 2014 0% valmiina (Sivu 0 / 6) Hoidon saatavuus YTHS:ssä: lokakuu 2014 1. Toimipiste, jonka tietoja vastaukset koskevat * Espoo Helsinki Joensuu Jyväskylä Kuopio Lappeenranta Oulu Rauma Rovaniemi Savonlinna

Lisätiedot

Terveydenhuollon barometri 2009

Terveydenhuollon barometri 2009 Terveydenhuollon barometri 009 Sisältö Johdanto Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Aineiston rakenne 5 Tutkimuksen rakenne 6 Tulokset Terveystyytyväisyyden eri näkökulmat 9 Omakohtaiset näkemykset

Lisätiedot

TIEDOTE TERVEYSPALVELUISTA

TIEDOTE TERVEYSPALVELUISTA TIEDOTE TERVEYSPALVELUISTA TERVEYDENHOITAJA Tavattavissa ylä-asteen tiloissa, ulko-ovi löytyy lukion puoli päästä. Voit ottaa yhteyttä puhelimitse p. 4390253, 0447390253 tai sähköpostin kautta: paula.lammi@ras.fi

Lisätiedot

Oulun palvelumalli 2020:

Oulun palvelumalli 2020: Oulun palvelumalli 2020: asiakaslähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä ja monituottajuutta OSAAVA KUNTA tutkimuksen -SEMINAARI KUNTAPÄIVILLÄ 15.5.2013 Kehittämispäällikkö Maria Ala-Siuru Oulun palvelumalli 2020:

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON RAKENNE- JA RAHOITUSRATKAISUT VAIHTOEHTOJEN TARKASTELUA. Jussi Huttunen

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON RAKENNE- JA RAHOITUSRATKAISUT VAIHTOEHTOJEN TARKASTELUA. Jussi Huttunen SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON RAKENNE- JA RAHOITUSRATKAISUT VAIHTOEHTOJEN TARKASTELUA Jussi Huttunen Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvityksen loppuseminaari 14.6.2011 SUOMEN

Lisätiedot

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Terveyspalvelut Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Sisältö 1. Suomen terveydenhuolto 2. Terveys 3. Terveyskeskus 4. Keskussairaala 5. Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri) 6. Hoitoon hakeutuminen

Lisätiedot

PÄIHDETYÖ HAASTAA TERVEYSASEMAT - KOKEMUSASIANTUNTIJA OSANA MONIAMMATILLISTA TYÖRYHMÄÄ VANTAALLA

PÄIHDETYÖ HAASTAA TERVEYSASEMAT - KOKEMUSASIANTUNTIJA OSANA MONIAMMATILLISTA TYÖRYHMÄÄ VANTAALLA PÄIHDETYÖ HAASTAA TERVEYSASEMAT - KOKEMUSASIANTUNTIJA OSANA MONIAMMATILLISTA TYÖRYHMÄÄ VANTAALLA Anne Tapola ja Hannu Ylönen Vantaalaisen hyvä mieli -hanke Kokemusasiantuntija -seminaari Helsinki, 13.2.2013

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / STO / Terveyspalveluryhmä Lainsäädännön vaiheittainen eteneminen 2010

Lisätiedot

Infektiohälytystilanteet terveydenhuollossa Perusterveydenhuollon rooli ja tehtävät

Infektiohälytystilanteet terveydenhuollossa Perusterveydenhuollon rooli ja tehtävät Infektiohälytystilanteet terveydenhuollossa Perusterveydenhuollon rooli ja tehtävät 6.2.2015 Kirsi Valtonen, LT, va ayl Tartuntataudeista vastaava lääkäri Vantaan terveyskeskus Flunssa Senegalista 2010

Lisätiedot

Kansalaisen ajanvaraus Päijät-Hämeessä -hanke

Kansalaisen ajanvaraus Päijät-Hämeessä -hanke Kansalaisen ajanvaraus Päijät-Hämeessä -hanke Terveydenhuollon ATK-päivät Lahti, 20.5.2008 Projektipäällikkö Minna Huovila Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä HANKKEEN TAUSTAA Merkittävät muutokset

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Sairaalapäivät 2010 23.-24.11.2010, Finlandia-talo, Helsinki toimialueen johtaja Jorma Teittinen Päivystyksen toimialue Keski-Suomen sairaanhoitopiiri KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Seinäjoen terveyskeskus etsii terveydenhuollon osaajia. Oletko se sinä?

Seinäjoen terveyskeskus etsii terveydenhuollon osaajia. Oletko se sinä? Seinäjoen terveyskeskus etsii terveydenhuollon osaajia Oletko se sinä? Meillä on töitä! Hyvä terveydenhuollon ammattilainen, me haluaisimme juuri sinut töihin osaavaan joukkoomme Seinäjoen terveyskeskukseen.

Lisätiedot

Puhelinpalvelu ja sähköinen asiointi. 26.5.2015 Piia Niemi Mustonen

Puhelinpalvelu ja sähköinen asiointi. 26.5.2015 Piia Niemi Mustonen Puhelinpalvelu ja sähköinen asiointi 26.5.2015 Piia Niemi Mustonen Espoon neuvolatoiminta Asiakkaat raskaana olevat naiset sekä alle kouluikäiset lapset perheineen Synnytykset 3523/vuosi (2013) n. 6600

Lisätiedot

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote! Vastaamme alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta Väestö 133.000 Budjetti

Lisätiedot

Opas sädehoitoon tulevalle

Opas sädehoitoon tulevalle Opas sädehoitoon tulevalle Satakunnan keskussairaala Syöpätautien yksikkö / sädehoito 2014 Teksti ja kuvitus: Riitta Kaartinen Pekka Kilpinen Taru Koskinen Syöpätautien yksikkö / sädehoito Satakunnan keskussairaala

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen ja toimeenpano Kainuussa. Annikki Aitoaho Kainuun maakunta-kuntayhtymä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen ja toimeenpano Kainuussa. Annikki Aitoaho Kainuun maakunta-kuntayhtymä Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen ja toimeenpano Kainuussa Annikki Aitoaho Kainuun maakunta-kuntayhtymä 2 Ivalo 625 km Kainuun sijainti ja väkiluku kunnittain 2009 Kainuu 82 634 henkilöä

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS KYSELY KUNTALAISILLE SOSIAALI-, TERVEYS- JA VAPAA-AJAN PALVELUISTA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS KYSELY KUNTALAISILLE SOSIAALI-, TERVEYS- JA VAPAA-AJAN PALVELUISTA Vastaa kysymyksiin valitsemalla/rengastamalla sinulle sopivin vaihtoehto tai kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan. Jos vastauksellesi ei ole riittävästi tilaa, niin voit jatkaa kääntöpuolelle.

Lisätiedot

Yksityisen ja julkisen terveydenhuollon raja-aidat kaatuvat Miten hallita alueellinen potilastiedon välittäminen

Yksityisen ja julkisen terveydenhuollon raja-aidat kaatuvat Miten hallita alueellinen potilastiedon välittäminen Yksityisen ja julkisen terveydenhuollon raja-aidat kaatuvat Miten hallita alueellinen potilastiedon välittäminen Kari J. Antila, LKT, dos. IT-kehitysjohtaja, Mehiläinen Oyj Stakesin ja Länsi-Suomen lääninhallituksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan työn arviointilomake 2009 2010

Sosiaali- ja terveyslautakunnan työn arviointilomake 2009 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunnan työn arviointilomake 2009 2010 Liite nro: 2 Sosiaali- ja terveyslautakunnan työn arviointi toteutettiin nyt toisen kerran. Ensimmäinen arviointi toteutettiin edellisen valtuustokauden

Lisätiedot

Ohje 10/2013 1 (6) Dnro 7223/06.00.00.05/2013 6.9.2013. Jakelussa mainituille

Ohje 10/2013 1 (6) Dnro 7223/06.00.00.05/2013 6.9.2013. Jakelussa mainituille Ohje 10/2013 1 (6) Jakelussa mainituille Ympärivuorokautinen suun terveydenhuollon päivystys on kuntien ja sairaanhoitopiirien lakisääteinen velvollisuus Valvira muistuttaa terveyskeskuksia ja sairaanhoitopiirejä

Lisätiedot

Porin perusturvakeskuksen palvelupisteiden sulut 2012

Porin perusturvakeskuksen palvelupisteiden sulut 2012 Porin perusturvakeskuksen palvelupisteiden sulut 2012 Pääterveysaseman/kaupunginsairaalan opastus on kiinni viikonloppuisin 26.5.2012-2.9.2012. Pääterveysaseman hoitotarvikejakelu on kiinni 12. -14.9.2012

Lisätiedot

Hoitajan urapolku. Sairaanhoitaja Noora, 28v. Allergia- ja astmahoitaja. Perioperatiivinen hoitaja Petri, 39v. Vastaava hoitaja Kristiina, 42v

Hoitajan urapolku. Sairaanhoitaja Noora, 28v. Allergia- ja astmahoitaja. Perioperatiivinen hoitaja Petri, 39v. Vastaava hoitaja Kristiina, 42v Sairaanhoitajaopiskelija Terhi, 21v Sairaanhoitaja Noora, 28v Allergia- ja astmahoitaja Kirsi, 34v Perioperatiivinen hoitaja Petri, 39v Vastaava hoitaja Kristiina, 42v Laatupäällikkö Teija, 50v Yksikönjohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015 1. Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa Ohjelmassa määritellään keskeisimmät sosiaali- ja

Lisätiedot

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi?

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi? POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle Taustatiedot 1) Sukupuolesi? Nainen Mies 2) Mikä on ikäsi? vuotta 3) Mikä on nykyinen tehtävänimikkeesi? apulaisosastonhoitaja

Lisätiedot

Jytan lääkärinvastaanottojen toiminta kesällä 2014

Jytan lääkärinvastaanottojen toiminta kesällä 2014 1(5) PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTAN KESÄAJAN 2014 TOIMINTA Tietoja vastaanottojen toiminnasta, toimipisteiden sulkemisista, vuosilomista. Tiedotetta päivitetään tarvittaessa, viimeksi päivitetty 19.6.14.

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen valvonta Kainuussa vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen. Eija Tolonen 7.12.2010 1

Sosiaalipalvelujen valvonta Kainuussa vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen. Eija Tolonen 7.12.2010 1 Sosiaalipalvelujen valvonta Kainuussa vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen Eija Tolonen 7.12.2010 1 Ivalo 625 km Kainuun väkiluku v. 2009 Kainuu 83160 henkilöä Oulu 181 km SUOMUSSALMI PUOLANKA 9435 3183 HYRYNSALMI

Lisätiedot

Teknologiaratkaisujen hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä UULA projektin kanssa toteutetun yhteistyön loppuraportti PaKaste -hankkeen näkökulmasta

Teknologiaratkaisujen hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä UULA projektin kanssa toteutetun yhteistyön loppuraportti PaKaste -hankkeen näkökulmasta Teknologiaratkaisujen hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä UULA projektin kanssa toteutetun yhteistyön loppuraportti PaKaste -hankkeen näkökulmasta Sähköisen ajanvarauksen ja palvelutekstiviestin käyttöönotto

Lisätiedot

Terveyttä helsinkiläisille. Helsingin terveyskeskus

Terveyttä helsinkiläisille. Helsingin terveyskeskus Terveyttä helsinkiläisille Helsingin terveyskeskus 2012 Suomen suurin terveyskeskus Terveyskeskuksessa työskentelee yli 9 000 työntekijää ja toimipisteitä on yli 90 eri puolilla kaupunkia. Terveyskeskus

Lisätiedot

ESITTELYVIDEO. Mielenterveystalo.fi Nuorten mielenterveystalo.fi Nettiterapiat.fi

ESITTELYVIDEO. Mielenterveystalo.fi Nuorten mielenterveystalo.fi Nettiterapiat.fi ESITTELYVIDEO Mielenterveystalo.fi Nuorten mielenterveystalo.fi Nettiterapiat.fi 10.11.2014 Mielenterveystalon esittely 2 MIELENTERVEYSTALO PÄHKINÄNKUORESSA LUOTETTAVAA JA AJANTASAISTA TIETOA OIRENAVIGAATTORI

Lisätiedot

Päivystysasetus. STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä - Voimaan 1.1.2015 / 1.1.

Päivystysasetus. STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä - Voimaan 1.1.2015 / 1.1. Päivystysasetus STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä - Voimaan 1.1.2015 / 1.1.2017 Yleiset säännökset Kiireellistä hoitoa oltava saatavilla

Lisätiedot

Kansalaiskyselyn tulokset

Kansalaiskyselyn tulokset ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaiskyselyn tulokset

Lisätiedot

Tarjoamme terveys-, työterveys-, sairaanhoito- ja diagnostiikkapalveluja lähes 150 toimipaikassa eri puolilla Suomea

Tarjoamme terveys-, työterveys-, sairaanhoito- ja diagnostiikkapalveluja lähes 150 toimipaikassa eri puolilla Suomea Tarjoamme terveys-, työterveys-, sairaanhoito- ja diagnostiikkapalveluja lähes 150 toimipaikassa eri puolilla Suomea Terveystalo Kemijärvi Sairaala Lapponiassa, Sairaalakatu 9, 98100 Kemijärvi Avoinna:

Lisätiedot

Valtuustoaloite: Ennaltaehkäisevän päihdetyön organisointi

Valtuustoaloite: Ennaltaehkäisevän päihdetyön organisointi Sosiaali- ja terveyslautakunta 264 24.08.2011 Sosiaali- ja terveyslautakunta 107 21.03.2012 Maakuntahallitus I 69 16.04.2012 Valtuustoaloite: Ennaltaehkäisevän päihdetyön organisointi 699/18/180/2011 STLTK

Lisätiedot

Kiireellinen sosiaalipalvelu - sosiaalipäivystys Lapissa

Kiireellinen sosiaalipalvelu - sosiaalipäivystys Lapissa Kiireellinen sosiaalipalvelu - sosiaalipäivystys Lapissa Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien ja kuntien sosiaali- ja terveysjohdon seminaari, Pohtimolampi 7.11.2013 Lapin aluehallintovirasto, sosiaalihuollon

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Terveyspalvelut kestävän hyvinvoinnin Suomessa - Case DIACOR. Laura Raitio toimitusjohtaja Diacor terveyspalvelut Oy

Terveyspalvelut kestävän hyvinvoinnin Suomessa - Case DIACOR. Laura Raitio toimitusjohtaja Diacor terveyspalvelut Oy Terveyspalvelut kestävän hyvinvoinnin Suomessa - Case DIACOR Laura Raitio toimitusjohtaja Diacor terveyspalvelut Oy Esitykseni 8.12.2014 Diacor terveyspalvelut Oy osana Suomen suurinta yhteiskunnallista

Lisätiedot

Uusia eväitä metsämiehen reppuun. Esa Nordling, PsT Kehittämispäällikkö

Uusia eväitä metsämiehen reppuun. Esa Nordling, PsT Kehittämispäällikkö Uusia eväitä metsämiehen reppuun Esa Nordling, PsT Kehittämispäällikkö Miehet huolehtivat itsestään ja terveydestään heikommin kuin naiset ja terveydenhuollon palveluihin hakeutumisen kynnys on korkeampi

Lisätiedot

ETÄPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYDENHOIDOSSA NYT JA TULEVAISUUDESSA HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA

ETÄPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYDENHOIDOSSA NYT JA TULEVAISUUDESSA HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA ETÄPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYDENHOIDOSSA NYT JA TULEVAISUUDESSA HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA 14.9.2010 Kuntayhtymän johtaja, TtL Kirsti Ylitalo 2010 Case: Oulunkaari Kuntien väkiluku 31.12.2009

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetti mahdollisuutena

Henkilökohtainen budjetti mahdollisuutena Henkilökohtainen budjetti mahdollisuutena Sosiaali- ja terveysturvan päivät, Seinäjoki 14.- 15.8.2013 / Markku Virkamäki, toiminnanjohtaja, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Tiedän mitä tahdon! projekti

Lisätiedot

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 449/00.04.01/2012 150 Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Tiivistelmä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Hoidon tarpeen arvioinnin ja päivystystoiminnanp sujuvuus Keski-Suomen keskussairaalassa

Hoidon tarpeen arvioinnin ja päivystystoiminnanp sujuvuus Keski-Suomen keskussairaalassa Hoidon tarpeen arvioinnin ja päivystystoiminnanp sujuvuus Keski-Suomen keskussairaalassa Ylilää ääkäri Jorma Teittinen Päivystyksen toimialue, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Hoidon tarpeen arviointi ja

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ALUEVASTUU ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA GÖRAN HONGA 24.11.2011

TULEVAISUUDEN ALUEVASTUU ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA GÖRAN HONGA 24.11.2011 TULEVAISUUDEN ALUEVASTUU ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA GÖRAN HONGA 24.11.2011 MIKÄ MENI PIELEEN?? IKÄRAKENNE ELÄKEIKÄ RAIHNAISET VUODET RAJATON KYSYNTÄ RAJALLISET RESURSSIT HYVÄOSAISTEN RAKENNE SOSIOEKONOMINEN

Lisätiedot

Terveysasemalle voi varata aikoja myös sähköisesti. Länsi-Vantaan terveysasemien lääkärin- ja hoitajavastaanoton

Terveysasemalle voi varata aikoja myös sähköisesti. Länsi-Vantaan terveysasemien lääkärin- ja hoitajavastaanoton Terveysasemalle voi varata aikoja myös sähköisesti Länsi-Vantaan terveysasemien lääkärin- ja hoitajavastaanoton sähköinen ajanvaraus Länsi-Vantaan terveysasemien lääkärin- ja hoitajavastaanoton sähköinen

Lisätiedot

Mielenterveyspotilaiden suun terveydenhuolto onko meillä kehitettävää?

Mielenterveyspotilaiden suun terveydenhuolto onko meillä kehitettävää? 1 Mielenterveyspotilaiden suun terveydenhuolto onko meillä kehitettävää? 10.10.2007 Anne Nordblad 2 Taustaa ja julkaistua tietoa mielenterveyspotilaiden suun hoidosta ja palveluista Hammassairauksien ehkäisy

Lisätiedot

NO ONKOS TULLUT JOULU, NYT ESPOONTORILLE?

NO ONKOS TULLUT JOULU, NYT ESPOONTORILLE? NO ONKOS TULLUT JOULU, NYT ESPOONTORILLE? Kyllä on! Lahjat, koristeet ja kattaukset, mitä ikinä jouluusi tarvitset! Tervetuloa jouluostoksille Espoontorille! EI ITKEÄ SAA, EI STRESSATA SAA, JOULU ON TULLUT

Lisätiedot

Kainuun maakunta - kuntayhtymän tehtävät siirtyvät jäsenkuntien vastuulle 1.1.2013 lähtien siten, että

Kainuun maakunta - kuntayhtymän tehtävät siirtyvät jäsenkuntien vastuulle 1.1.2013 lähtien siten, että 8 KAINUUN MAAKUNTA - KUNTAYHTYMÄN PURKUSOPIMUS 1. SOPIMUK SEN TAR KOITUS Kainuun maakunta - kuntayhtymä on huolehtinut maakunnan suunnittelusta, alueiden kehittämisestä, terveydenhuollosta, sosiaalihuollosta

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

Mielenterveysasema HORISONTTI. Tea Mäki Osastonhoitaja 19.11.2012

Mielenterveysasema HORISONTTI. Tea Mäki Osastonhoitaja 19.11.2012 Mielenterveysasema HORISONTTI Tea Mäki Osastonhoitaja 19.11.2012 Taustahistoriaa Kaupungin tarjoamat mielenterveyspalvelut aikuisväestölle olivat riittämättömät Erikoissairaanhoito vastasi pitkälti perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

Terveyden edistämisen kuntakokous muistio

Terveyden edistämisen kuntakokous muistio Terveyden edistämisen kuntakokous muistio Kemi 22.3.2010 1.Terveyden edistämisen rakenteet ja päätöksenteko: Kaupunkistrategia jäsentää myös terveyden edistämiseen liittyvää toimintaa. Strategisista päämääristä

Lisätiedot

TERVEYSKESKUKSEN VASTAANOTTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN 2015

TERVEYSKESKUKSEN VASTAANOTTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN 2015 1 Arja Heittola Marita Marttila Sari Koistinen 12.1.2015 TERVEYSKESKUKSEN VASTAANOTTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN 2015 1. KONSULTTISELVITYKSESTÄ: Erikoissairaanhoidon poliklinikkakäyntimäärät korkeat kautta

Lisätiedot

Mini-interventio erikoissairaanhoidossa. 12.10.2011 Riitta Lappalainen - Lehto

Mini-interventio erikoissairaanhoidossa. 12.10.2011 Riitta Lappalainen - Lehto Mini-interventio erikoissairaanhoidossa 12.10.2011 Riitta Lappalainen - Lehto Kuuluuko interventio erikoissairaanhoitoon? - Sairaalassa potilaiden tulosyyn taustalla usein päihteiden käyttö (n. 20 %:lla

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

KUNTOUTUSOHJAAJA OMAISHOITOPERHEEN TUKENA. Varhainen havaitseminen ja tukeminen

KUNTOUTUSOHJAAJA OMAISHOITOPERHEEN TUKENA. Varhainen havaitseminen ja tukeminen KUNTOUTUSOHJAAJA OMAISHOITOPERHEEN TUKENA Varhainen havaitseminen ja tukeminen Ihminen tarvitsee toista» Mutta me pohojalaaset... OMAISHOIDON TUKEMISEN ALKUTAIVAL v. 2009 alkoi "Yhdessä tehden- Ajoissa

Lisätiedot

Valtuustoaloite: Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen

Valtuustoaloite: Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen Maakuntavaltuusto 114 28.09.2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta 297 04.11.2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta 358 16.12.2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta 166 16.06.2010 Valtuustoaloite: Kuntouttavan

Lisätiedot