TIIVISTELMÄRAPORTTI VIAPRO: VARUSMIESTEN INFEKTIOSAIRASTAVUUS, ASTMA JA PRO- BIOOTIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIIVISTELMÄRAPORTTI VIAPRO: VARUSMIESTEN INFEKTIOSAIRASTAVUUS, ASTMA JA PRO- BIOOTIT"

Transkriptio

1 2012/MAT819 ISSN (verkkojulkaisu) ISBN (PDF) TIIVISTELMÄRAPORTTI VIAPRO: VARUSMIESTEN INFEKTIOSAIRASTAVUUS, ASTMA JA PRO- BIOOTIT Kirjoittajien nimet ja organisaatiot (tutkimuksen johtaja ensimmäisenä yhteystietoineen) Professori Anne Pitkäranta, Tutkimuksen vastuullinen johtaja, Korva-, nenä-, kurkkutautien ylilääkäri, HYKS/Korvaklinikka, PL 220, HUS FT Liisa Lehtoranta, Tutkimuskoordinaattori/Tutkija, Sotilaslääketieteen keskus/tutkimus- ja kehittämisosasto, Tukholmankatu 8 A, Helsinki Tiivistelmä Virusten aiheuttamat hengitystieinfektiot ovat ihmiskunnan yleisimpiä sairauksia. Yhdestäkään oirelääkkeestä ei hengitystieinfektioiden estossa tai hoidossa ole saatu selvästi positiivisia tuloksia. Probiooteilla on todettu hengitystieinfektioita lieventäviä vaikutuksia lapsilla. Nuorilla aikuisilla ei ole riittävästi tutkimusnäyttöä. Satunnaistetun kaksoissokkoutettun lumekontrolloidun interventiotutkimuksen tavoitteena on selvittää säännöllisesti käytettyjen probioottien (Lactobacillus rhamnosus GG, Bifidobacterium lactis Bb12) aiheuttamaa mahdollista sairastavuuden vähenemistä varusmiehillä (ylähengitystieinfektiot, astman pahenemisvaiheet, ripuli). Lisäksi selvitetään probioottien vaikutuksia nenänielun mikrobistoon ja immuniteettiin. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Puolustusvoimien, Helsingin yliopiston kliinisen laitoksen ja biolääketieteen laitoksen, HYKS Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikan ja iho- ja allergiasairaalan kanssa. Tutkimus toteutetaan Haminan ja Upinniemen varuskunnissa ajalla heinäkuu tammikuu Tutkimuksessa varusmiehet nauttivat kaksi kertaa päivässä probioottivalmistetta tai vastaavaa lumevalmistetta. Hengitystieinfektioepisodeja ja oirepäiviä lasketaan oirepäiväkirjoista sekä terveysasemalla käynneistä, jossa kerätään nenänielunäytteitä hengitystievirusten tutkimiseksi. Lisäksi tutkitaan probioottien immunomodulatorisia vaikutuksia verinäytteistä. Puolustusvoimien kannalta hengitystieinfektioiden määrän ja keston pienikin väheneminen toisi merkittävää säästöä hengitystieinfektiomäärissä ja varusmiesten hengitystieinfektioiden takia käytetyissä poissaoloissa, jotka haittaavat varusmiespalveluksen suorittamista 1. Johdanto (Tutkimuksen aihepiirin kuvaus ja laajempi merkitys) Puolustusvoimien päätehtävä on Suomen sotilaallinen puolustus, jonka tärkeä osa-alue on sotilaskoulutuksen antaminen. Asevelvollisuuslain mukaan varusmiespalveluksen suorittavat kaikki miespuoliset, jotka kutsunnoissa todetaan palveluskelpoisiksi. Noin 74 % suomalaisista miehistä suorittaa aseellisen palveluksen. Varusmiespalvelusaika vaihtelee miehistötehtävien 180 päivästä, erityistason 270 päivän, ja upseereiksi sekä aliupseereiksi koulutettavien 362 päivään. Tärkein syy palveluksen aikaiseen poissaoloon ovat erilaiset terveydelliset syyt. Palvelushelpotusvuorokausien tärkein aiheuttaja ovat erilaiset infektiosairaudet, joista yksittäinen tärkein syy palveluksesta poissaoloon varusmiehillä on akuutti ylähengitystietulehdus. Vuonna 2007 todettiin varuskunnan lääkärin vastaanotolla yli ylähengitystietulehdusta (Vartti ym. 2009) ja lääkärin diagnosoimina 4300 poskiontelo- ja 1300 korvatulehdusta (Vartti ym. 2009). Lisäksi äkilliseen keuhkoputkitulehdukseen sairastui yli 1500 ja keuhkokuumeeseen 800 varusmiestä. Ripulitauteja todettiin yli 3000 (Vartti ym. 2009). Ylähengitysteiden tärkeä komplikaatio ovat myös astman pahenemisvaiheet. Astman esiintyvyys on nuorilla miehillä n. 6% (Kotaniemi 2002) ja astma onkin yleisimpiä Postiosoite MATINE Puolustusministeriö PL HELSINKI Sähköposti Käyntiosoite Puhelinvaihde Eteläinen Makasiinikatu HELSINKI (09) WWW-sivut Y-tunnus FI Pääsihteeri (09) OVT-tunnus/verkkolaskuosoite Itellan operaattorivälittäjätunnus Suunnittelusihteeri Toimistosihteeri (09) Faksi kirjaamo (09) Verkkolaskuoperaattori Yhteyshenkilö/Itella Itella Information Oy

2 kroonisia sairauksia tässä ikäluokassa. Astma on edelleen tärkeä syy palvelusluokkasiirtoihin ja sen vuoksi tehdään luokan muutoksia vuosittain jopa 400 varusmiehelle. Virusten aiheuttama hengitystieinfektio eli ns. nuhakuume on ihmiskunnan yleisimpiä sairauksia. Nuhakuumeen kustannukset yhteiskunnalle ovat valtavat mutta tarkkaa lukua ei ole tiedossa. On arvioitu, että suorat ja välilliset kustannukset ovat yhtä suuret kuin koko suomalaisen työterveyshuollon. Teollisuudelle ja kaupalle infektiot maksavat noin puoli miljardia euroa vuodessa. Nuhakuumeiden estäminen ja paranemisen nopeuden vähäinenkin muutos tuo merkittäviä säästöjä yhteiskunnalle. Probioottien markkinointi on laajaa ja siinä käytetään erilaisia terveysväittämiä. Terveillä aikuisilla ei ole kuitenkaan tehty laajoja kaksoissokkotutkimuksia, joilla olisi osoitettu probioottien väitettyjä terveysvaikutuksia. Hengitystieinfektioiden aiheuttajaviruksia tunnetaan yli 200. Tärkein nuhakuumeen aiheuttaja on rinovirus (serotyyppejä > 100), joka opittiin tunnistamaan vasta vuonna 1956 virusviljelyn avulla. Flunssavirusten käytännön tunnistaminen tuli kuitenkin mahdolliseksi vasta 1980-luvulla PCR-menetelmien kehittymisen myötä (Heikkinen ja Järvinen 2003). Niiden avulla on löydetty on löydetty viime vuosina aivan uusiakin viruksia, kuten bocaja metapneumovirukset (Jartti ym. 2008). Uusien virusten osalta tautiassosiaatiot eivät ole selviä, mutta lisääntyvää näyttöä niiden merkityksistä kertyy vähitellen. Hengitystievirusten ainoa tämänhetkinen ehkäisykeino on tartunnan välttäminen ja huolellinen käsihygienia. Virusten suuresta määrästä johtuen rokotteen valmistamiseksi sopivaa yhteistä antigeeniä ei ole kyetty löytämään ja kehitetyt viruslääkkeet eivät ole olleet käyttökelpoisia. Yhdestäkään oirelääkkeestä ei hengitystieinfektioiden estossa, hoidosta puhumattakaan, ole saatu selvästi positiivisia tuloksia. Varusmiehillä erityisesti miehistötehtäviin koulutettavien, joiden palvelus kestää vain 180 vuorokautta, toistuvat poissaolot saattavat merkittävästi haitata koulutusta. Hengitystievirusinfektioiden estäminen ja paranemisen nopeuden vähäinenkin muutos voisi tuoda etua, koulutuksen toteutuessa suunnitellusti ilman poissaoloja. Hengitystieinfektioiden hoidot ovat kalliita, samoin kuin hengitystievirusinfektioihin liittyvien astmakohtausten tutkimukset ja hoito. Mikäli hengitysteiden virusinfektiot voitaisiin ehkäistä ja hoitaa, todennäköisesti suuri osa korva- ja poskiontelotulehduksista, loppuisi ja tätä kautta astman pahenemisvaiheiden määrä vähenisi. Varusmiehet sairastavat runsaasti ylähengitystietulehduksia palveluksensa aikana. Eri tekijöitä, kuten tiivistä yhteisasumista, ympäristöolosuhteita ja palvelukseen liittyvää fyysistä kuormitusta on arveltu syyksi tähän (Juvonen ym. 2006). Infektioepidemiologisesta näkökohdasta katsottuna sekoittavat tekijät on varusmiehillä mahdollisimman hyvin minimoitavissa, koska kaikki tutkittavat henkilöt ovat samanlaisessa ympäristössä ja saman infektiopaineen alaisia. Kansainvälisen asiantuntijapaneelin määritelmän mukaan probiootit ovat eläviä mikroorganismeja, jotka riittävissä määrin nautittuina saavat aikaan terveydelle hyödyllisiä vaikutuksia isännässään. (Reid, 2003) Lactobacillus rhamnosus GG (LGG ) on yksi tutkituimmista probiooteista Se on ihmiselle luonnollinen bakteerikanta ja eristetty alun perin terveen ihmisen ruoansulatuskanavasta. LGG :tä on nykyisin useissa kaupallisissa hapanmaito- ja mehuvalmisteissa. Sitä on myös saatavilla kapseli ja purutabletti muodossa. Sen turvallisuutta on seurattu laajasti jo vuodesta 1989 (Hatakka ym. 2007). Bifidobacterium Lactis (Bb-12) on toinen laajasti tutkittu probiootti, jolla on osoitettu olevan vaikutusta mm vauvojen toistuvien ylähengitystieinfektioiden ja korvatulehdusten vähenemiseen säännöllisesti käytettynä (Rautava 2009).

3 Kliinisissä tutkimuksissa on saatu näyttöä siitä, että probioottibakteereilla voidaan vaikuttaa tavallisiin virustauteihin. Selvin vaikutus on rotavirusripulissa, jossa probioottihoidolla voidaan lyhentää taudin kestoa (Hatakka ym. 2007). LGG :llä on todettu myös hengitystieinfektioita lieventäviä vaikutuksia. Päiväkotilapsilla, jotka nauttivat LGG :tä sisältävää maitoa 7 kuukauden ajan, todettiin 17% vähemmän komplisoituneita hengitystieinfektioita ja 19% vähemmän antibioottikuureja kuin lumeryhmän lapsilla. (Hatakka ym. 2001). Yhdistelmäprobiootti on myös vähentänyt nenän patogeenien määrää terveillä aikuisilla (Glück and Gebbers 2003). Sen sijaan neljän probiootin yhdistelmä ei vähentänyt nenänielun korvatulehduspatogeenien määrää korvatulehduskierteisillä lapsilla, vaikkakin hoito vähensi toistuvien flunssien määrää (Hatakka 2007). Probioottien vaikutusmekanismeja ei ole täydellisesti pystytty osoittamaan ja todennäköisesti näitä onkin useita. Probioottibakteerit voivat saada aikaan havaitut kliiniset vaikutukset virusinfektioihin joko suorassa bakteeri-virus interaktiossa tai epäsuorasti elimistön immuunivasteen (esim. sytokiinit) kautta. Probioottien antiviraaliset mekanismit saattavat liittyä viruksen soluun kiinnittymismekanismiin, epiteelisolujen ja probioottien väliseen vuorovaikutukseen tai probioottien tuottamiin antiviraalisiin metaboliitteihin. (Lu ym. 2009). LGG pysyy elinkykyisenä ruoansulatuskanavassa ja pystyy väliaikaisesti kolonisoimaan suolistoa ainakin viikon ajan, mikä mahdollistaa sen metabolisen aktiivisuuden ruoansulatuskanavassa. Hengitystieinfektioiden ehkäisyssä saattavat säännöllisesti käytetyt probiootit osoittautua hyödyllisiksi, mutta lisää tutkimusnäyttöä tarvitaan. Kansainvälinen ravitsemuksen ja immuunivasteen asiantuntijaryhmä (ILSI Europe Nutrition and Immunity in Man Task Force) on arvioinut menetelmiä, joilla voidaan mitata ravintoaineiden vaikutusta vastustuskykyyn. Asiantuntijaryhmän mukaan mikään yksittäinen merkkiaine ei riittävän hyvin kuvaa kliinistä merkitystä, ja todellinen vaikutus voidaan todeta vain vähentyneinä infektiotapauksina tai infektion vaikeusasteen lieventymisenä tai keston lyhentymisenä (Albers 2005). Terveystaloudellista näyttöä probioottien hyödyistä on vähän. Tutkimusnäyttöä tarvitaan, mikäli probioottien käyttöä aiotaan suositella lisättäväksi esimerkiksi varusmiehillä (Smith 2010). Probioottien käyttö on laajamittaista ja niitä markkinoidaan erilaisin terveysväittämin, jonka tieteellinen näyttö on vähäistä. Yhteiskunnassa tarvitaan riippumatonta tutkimusta probioottien mahdollisista vaikutuksista. 2. Tutkimuksen tavoite ja suunnitelma (Tutkimuskysymysten tarkempi erittely ja suunnitelma tutkimuksen toteutuksesta) Tutkimuksen tavoitteena on 1. Selvittää kaksoissokkoutetulla interventiotutkimuksella säännöllisesti käytetyn probiootin aiheuttamaa mahdollista infektiosairastavuuden ja astman pahenemisvaiheiden vähenemistä varusmiehillä. 2. Selvittää, vähenevätkö astman pahenemisvaiheet probiootin vaikutuksesta. 3. Selvittää probiootin vaikutusta nenänielun mikrobistoon (nenänielunäytteistä) probioottia saaneilla ja lumea saaneilla varusmiehillä. Lisäksi seurataan nenänielun mikrobiston muutoksia infektion aikana. 4. Selvittää probioottien vaikutusta varusmiesten painon kehitykseen palvelusaikana mittaamalla BMI:tä.

4 3. Aineisto ja menetelmät (Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen kuvaus, käytetty materiaali ja menetelmät) Tutkimus toteutetaan satunnaistettuna ja kontrolloituna kahden rinnakkaisen ryhmän kaksoissokkoutettuna tutkimuksena yhteistyössä Puolustusvoimien, Helsingin yliopiston kliinisen laitoksen ja biolääketieteen laitoksen, HYKS Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikan ja iho- ja allergiasairaalan kanssa. Tutkimukseen otetaan mukaan 934 vapaaehtoista muuten perustervettä varusmiestä (467 varusmiestä/tutkimusryhmä) Haminan ja Upinniemen varuskunnista. Otoskoko arvioitiin olettaen, että sairaspäivät vähenevät 17 % koeryhmässä (Power 0.85, β= ja α=0.05). Laskentaoletusten perusteella saadaan otoskooksi noin 934 varusmiestä (467varusmiestä/tutkimusryhmä). Satunnaistamisen yhteydessä jokainen varusmies saa oman tutkimusnumeronsa (väliltä ). Blokkikokona on 8, eli jokaisessa peräkkäisessä 8 numeron blokissa on 4 molempien ryhmien edustajaa. Vastaavasti tutkimukseen otetaan mukaan Haminassa 400 reserviupseerikoulun aloittavaa varusmiehestä lokakuussa Rekrytointi tutkimukseen tapahtuu varusmiesten astuttua palvelukseen heinäkuussa 2012 tulotarkastuksen yhteydessä. RUK-kurssille osallistuvia rekrytoidaan tutkimukseen lokakuussa Tutkimukseen rekrytoidaan mukaan kaikki palvelukseen astuvat vapaaehtoiset varusmiehet. Tutkimuksen poissulkukriteereinä ovat suun kautta otettava kortikosteroidilääktitys sekä erillisen listan mukainen probioottituotteiden säännöllinen käyttö (yli kolme kertaa viikossa) tutkimusta edeltävän kolmen viikon aikana. Tutkimuksen interventio toteutetaan infektiokauden aikana, ajalla heinäkuu-joulukuu RUK:ssa interventio toteutetaan ajalla marraskuu 2012-tammikuu Interventiossa tutkimusryhmään satunnaistetut varusmiehet saavat 150 tai 90 (RUK) päivän ajan kaksi kertaa päivässä probioottituotetta (elävää kylmäkuivattua LGG maitohappobakteeria ja B. lactis Bb-12 bifidobakteeria (Biophilus Chew, Orion Pharma) ja verrokkiryhmään satunnaistetut varusmiehet käyttävät vastaavan ajan lumea. Tutkimukseen sisältyy terveystarkastuskäynti ennen intervention alkua ja intervention päättymisen jälkeen. Immunomodulatoristen markkereiden muutosten tutkimiseksi otetaan vapaaehtoinen verinäyte ennen interventiota ja sen viimeisen viikon aikana. Tutkimukseen osallistuvat täyttävät oirepäiväkirjaa päivittäin. Tietoja infektioista kerätään myös sairauskäyntilomakkeella. Varusmiehet ohjeistetaan hakeutumaan ensisijaisesti varuskunnan terveysaseman vastaanotolle silloin, kun ylähengitystieoireet tai ruuansulatuskanavanoireet ovat kestoltaan ja/tai voimakkuudeltaan sellaisia, että henkilö tavanomaisestikin hakeutuisi puolustusvoimien ohjeiden mukaisesti terveydenhoitajan tai lääkärin vastaanotolle. Samalla otetaan nenänielunäyte, josta määritetään hengitystievirukset modernein geenimonistustekniikoin. Tutkimuksen primaarimuuttujana ovat varusmiesten hengitystieinfektiot, joita mitataan oirepäivien ja infektioepisodien lukumääränä, episodin kestona, antibioottikuurien lukumääränä ja palveluksesta poissaolojen määränä. Sekundaarimuuttujina ovat probiootin käytöstä mahdollisesti seuraavan vähäisemmän sairastavuuden tuloksena saavutettava kustannushyöty sekä ruoansulatuskanavan infektiot ja oireet sekä nenänielunäytteistä määritettävien virusten määrien ja laadun muutokset. Lisäksi verinäytteistä mitataan immunomodulaatiomarkkereita kuten NK-solujen määrää ja fagosytoosi-aktiviteettia. Tulosmuuttujat analysoidaan intention to treat periaatteella ja per protocol mukaisesti. Puuttuvan tiedon käsittelyssä käytetään viimeisen havainnon siirtämistä (Last observation carried forward) tai tilastollista mallinnusta. Ryhmien välisiä eroja testataan käyttäen yleistettyjä lineaarisia malleja huomioiden tulosmuuttujien mitta-asteikot. Elinaikamalleja käytetään havainnollistamaan sairastumisen toteutumista. Taloudellisissa laskelmissa käytetään uusio-otanta perusteista estimointia. Hengitystieinfektioepisodit ja oirepäivät lasketaan terveysasemalla käynneistä ja oirepäi-

5 väkirjoista. Jos tutkittavalla on vähintään yhtenä päivänä vähintään kaksi hengitystieinfektio-oiretta tai vähintään kahtena peräkkäisenä päivänä vähintään yksi hengitystieinfektio-oire, katsotaan varusmiehellä olleen hengitystieinfektioepisodi. Kahden hengitystieinfektioepisodin välillä tulee olla vähintään seitsemän päivää, joina varusmiehellä ei esiinny lainkaan hengitystieinfektio-oireita. Mikäli päiviä ilman hengitystieinfektio-oireita on vähemmän kuin seitsemän, katsotaan oireiden kuuluvan edelleen aiempaan hengitystieinfektioepisodiin. Oirepäiviksi lasketaan kaikki sellaiset päivät, joina tutkittavalla on ollut vähintään yksi hengitystieinfektio-oire. Ruoansulatuskanavan infektioepisodit ja oirepäivät lasketaan muuten vastaavalla tavalla, mutta kahden ruoansulatuskanavan infektioepisodin välillä tulee olla vähintään 14 päivää, joina tutkittavalla ei esiinny lainkaan ruoansulatuskanavan oireita. Astmapotilailta pyritään määrittämään PEF-arvot sekä terveenä että sairastumisvaiheessa vastaanoton yhteydessä. Lisäksi oirepäiväkirjaan kirjataan avaavan lääkkeen käyttö ja vastaanotolla tehdään astmatesti. Vastaanotolla sairaanhoitaja antaa potilaille bronkodilataatiokoetta varten 0.3 mg salbutamolia ja minuuttia tämän jälkeen tehdään uudet puhallukset vähintään PEF-mittarilla. Mikäli varuskunnassa on mahdollista tehdä mikrospirometria tai jopa spirometria kirjataan FEV1 sekä FVC ennen ja jälkeen avaavan lääkityksen. 4. Tulokset ja pohdinta (Saavutetut tulokset ja arvio tulosten oikeellisuudesta, kattavuudesta, merkityksestä, hyödynnettävyydestä) Tutkimukseen rekrytoitiin aluksi 570 vapaaehtoista heinäkuussa 2012 palvelukseen astunutta varusmiestä Upinniemestä, Haminasta ja Kirkonmaalta, joilla tutkimusinterventio kesti 150 päivää (heinä-joulukuu). Tutkimus saatiin päätökseen joulukuun 5. päivä ja tutkimuksessa loppuun asti oli mukana yhteensä 135 (23.7 %) varusmiestä. Tutkimusta jatkettiin RUK:ssa Haminassa lokakuussa 2012, jossa tutkimukseen rekrytoitiin yhteensä 415 upseerioppilasta. Tutkimusinterventio kesti RUK:ssa 90 päivää (lokakuu tammikuu 2013). Tutkimus saatettiin päätökseen RUK:ssa Haminassa tammikuun 18. päivä ja heistä tutkimuksessa loppuun asti oli mukana yhteensä 218 (52.4 %) upseerioppilasta. Tietoa infektioiden esiintyvyydestä kerättiin varuskuntien terveysasemilta sairauskäyntilomakkeilla, joissa varusmiehistä kerättiin myös nenänielunäytteet hengitysvirusten esiintyvyyden ja yleisyyden tutkimiseksi. Lisäksi infektoiden esiintymistä seurattiin oirepäiväkirjoilla, joita varusmiehet täyttivät päivittäin/viikoittain tutkimuksen ajan. Tietoja hengitystieinfektioista sekä suolistoinfektioista kerättiin sairauskäynneillä yhteensä 266 varusmieheltä ja nenänielunäytteitä näiltä sairauskäynneiltä kerättiin yhteensä 247 kappaletta. Nenänielunäytteistä on analysoitu 213, joista 163 näytteessä oli positiivinen viruslöydös. Yhteensä 146 (89%) näytettä oli pikornaviruspositiivisia ja loput influenssa A-ja B-, adenovirus-, RSV-, ihmisen metanpneumovirus-, ihmisen koronavirus-, ja parainfluenssavirus 1-ja 4 positiivisia. Pikornaviruspositiiviset näytteet tullaan tyypittämään rino-ja enterovirusten osalta vielä erikseen. Parhaillaan tutkimuksessa tallennetaan oirepäiväkirjoista kertynyttä tutkimustietoa, jonka jälkeen tutkimustuloksia päästään analysoimaan tilastollisin menetelmin Aineisto ja menetelmät-osiossa kuvattujen analyysien mukaisesti. Virusten aiheuttamat hengitystieinfektiot ja niiden seuraukset kuormittavat yksilöä, yh-

6 teiskuntaa ja terveydenhuoltoa merkittävästi. Viruslääkkeiden ja rokotteiden osalta ei lähitulevaisuuden ole odotettavissa läpimurtoa. Kliinisissä tutkimuksissa on saatu näyttöä siitä, että probiooteilla voidaan vaikuttaa tavallisiin virustauteihin. Tutkimus yhdistää uudella tavalla kahden eri erikoisalan, lääke- ja ravitsemustieteen. Lisäksi Puolustusvoimien kannalta hengitystieinfektioiden määrän ja keston pienikin väheneminen toisi merkittävää säästöä suurissa hengitystieinfektiomäärissä ja varusmiesten hengitystieinfektioiden takia käytetyissä poissaoloissa, jotka haittaavat varusmiespalveluksen suorittamista. Tutkimus tarjoaa myös erinomaisen mahdollisuuden tutkia probioottien vaikutusta hengitystieinfektioissa suhteellisen vakioiduissa olosuhteissa homogeenisessä ryhmässä. Mikäli tutkimuksella saadaan näyttöä infektioiden vähenemisessä voi yhteiskunnallinen vaikutus olla merkittävä. Valtakunnallisesti tutkimukseen liittyy yhteistyötä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Sotilaslääketieteen keskuksen kanssa ja tutkimukseen liittyy tutkijakoulutusta. Tutkimukset on suunniteltu siten, että vaikka suoraa positiivista probioottien vaikutusta ei havaittaisikaan, saadaan aikaan, väheksymättä kielteisen tuloksen merkitystä sellaisenaan, myös julkaisukelpoisia tuloksia probioottien vaikutuksesta hengitystieinfektioihin ja niiden aiheuttamaan immunomodulaatioon. 5. Loppupäätelmät (Kriittinen tarkastelu tutkimuksen tuloksista ja aikaansaannoksista tavoitteisiin nähden, keskeiset havainnot riittävän yleistajuisesti kiteytettynä, näkymät ja suositukset tutkimuksen jatkosta) Tutkimusinterventiot heinäkuussa aloittaneiden varusmiesten osalta Upinniemessä, Haminassa ja Kirkonmaalla sekä lokakuussa aloittaneiden upseerioppilaiden osalta RUK:ssa saatettiin päätökseen onnistuneesti tutkimussuunnitelman aikataulun mukaisesti. 6. Tutkimuksen tuottamat tieteelliset julkaisut ja muut mahdolliset raportit (Lyhyt kuvaus julkaisun keskeisestä sisällöstä sekä täydelliset bibliografiset tunnistetiedot (kirjoittajat; julkaisun nimi; sarjan, julkaisun tai journaalin nimi ja numero; julkaisija; paikka; vuosi)) Tutkimuksesta ei ole vielä laadittu tieteellisiä julkaisuja. Tutkimuksesta ollaan parhaillaan laatimassa ensimmäistä käsikirjoitusta. 7. Hankkeen seuraajan lausunto raportista (Tutkimuksen hyödyntäjän tai seuranneen tahon esim. jaoston tai puolustushaaran lausunto projektin onnistumisesta ja tulosten hyödynnettävyydestä. Lausunnon pyytämisestä vastaa hankkeen johtaja. Vapaaehtoisesti täytettävä kenttä.) MATINE-hankkeen loppulaskutuksen edellytyksenä on loppuraportointi, joka koostuu tälle pohjalle laaditusta Tiivistelmäraportista sekä erillisestä vapaamuotoisesta Kustannusselvityksestä. (Tiivistelmäraportti korvaa aiemmin vaaditut Loppuraportin ja Tiivistelmän). Tiivistelmäraportti keskittyy hankkeen tieteellisiin aikaansaannoksiin tiedon käytettävyyttä ja sovellettavuutta korostaen. Tutkimustulosten osalta MATINE kannustaa avoimeen tieteelliseen kansainväliseen tai kansalliseen julkaisutapaan ja/tai muuhun aktiiviseen omatoimiseen julkaisemiseen (esim. tutkimuslaitoksen omissa sarjoissa); näissä julkaisuissa tulee MATINE mainita rahoittajana. Tiivistelmäraportin tulee olla itsenäinen esitys MATINEn rahoittaman tutkimushankkeen tavoit-

7 teista, sisällöstä, toteutuksesta ja tuloksista. Tiivistelmäraportti on pituudeltaan 6-10 sivua ja se julkaistaan sellaisenaan MATINEn verkkosivuilla. Tiivistelmäraportti kirjoitetaan Word-tiedostoon joko suomeksi tai englanniksi. Poikkeustapauksissa jolloin hankkeessa käsitellään tai hankkeessa on syntynyt maanpuolustuksellisista syistä salassa pidettävää tietoa, tulee tiivistelmäraportin laadinnassa rajoittua julkiselle tasolle. Kirjoita teksti harmaalle alueelle pohjaan tehdyn jaottelun mukaisesti otsakkeen alle (poista otsikosta tarpeeton engl. / suomenkielinen vaihtoehto). Fontti Verdana 10. Omia väliotsakkeita saa käyttää jäsentelyn tueksi. Käytä otsakkeissa ja tekstissä pohjan tyylejä. Kohtaan Tiivistelmä/Abstract on tarkoitus tehdä koko tutkimusta lyhyesti kuvaava teksti, jonka lukemalla saa käsityksen tutkimuksen sisällöstä. Tutkimuksen johtaja voi halutessaan pyytää asiantuntijalausunnon hanketta seuranneelta jaostolta tai hallinnonalan edustajalta hankkeen tulosten sovellettavuudesta ja relevanssista toimialalla. MATINEn sihteeristö pyytää MPKK:n kirjastosta julkaisulle sähköisen ISBN tunnuksen (PDF), jolloin tiivistelmäraporttiin voidaan viitata julkaisuna. Verkkojulkaisun ISSN numero on

TIIVISTELMÄRAPORTTI HAJASPEKTRISIGNAALIEN HAVAITSEMINEN ELEKTRONISESSA SO- DANKÄYNNISSÄ

TIIVISTELMÄRAPORTTI HAJASPEKTRISIGNAALIEN HAVAITSEMINEN ELEKTRONISESSA SO- DANKÄYNNISSÄ 2011/797 ISSN 1797-3457 (verkkojulkaisu) ISBN (PDF) 978-951-25-2280-4 TIIVISTELMÄRAPORTTI HAJASPEKTRISIGNAALIEN HAVAITSEMINEN ELEKTRONISESSA SO- DANKÄYNNISSÄ Janne Lahtinen*, Harp Technologies Oy Josu

Lisätiedot

TIIVISTELMÄRAPORTTI POLARIMETRINEN MITTAAMINEN ELEKTRONISESSA SODANKÄYNNISSÄ

TIIVISTELMÄRAPORTTI POLARIMETRINEN MITTAAMINEN ELEKTRONISESSA SODANKÄYNNISSÄ 2013/836 1 (7) ISSN 1797-3457 (verkkojulkaisu) ISBN (PDF) 978-951-25-2526-3 TIIVISTELMÄRAPORTTI POLARIMETRINEN MITTAAMINEN ELEKTRONISESSA SODANKÄYNNISSÄ Janne Lahtinen*, Harp Technologies Oy Josu Uusitalo,

Lisätiedot

ASTMAN VAIKUTUS PALVELUSKELPOISUUTEEN. Sotilaslääketieteen keskus

ASTMAN VAIKUTUS PALVELUSKELPOISUUTEEN. Sotilaslääketieteen keskus ASTMAN VAIKUTUS PALVELUSKELPOISUUTEEN Astman määritelmä Astma on keuhkoputkien limakalvon eosinofiilinen tulehduksellinen sairaus, jossa keuhkoputkien ja keuhkojen toiminta häiriintyy Oireina ovat yöllinen

Lisätiedot

TaLO-tapaukset Virusoppi. Vastuuhenkilöt: Tapaus 1: Matti Varis Tapaus 2: Veijo Hukkanen Tapaus 3: Sisko Tauriainen Tapaus 4: Ilkka Julkunen

TaLO-tapaukset Virusoppi. Vastuuhenkilöt: Tapaus 1: Matti Varis Tapaus 2: Veijo Hukkanen Tapaus 3: Sisko Tauriainen Tapaus 4: Ilkka Julkunen TaLO-tapaukset Virusoppi Vastuuhenkilöt: Tapaus 1: Matti Varis Tapaus 2: Veijo Hukkanen Tapaus 3: Sisko Tauriainen Tapaus 4: Ilkka Julkunen TaLO-tapaus 1 Uusi uhkaava respiratorinen virusinfektio Tapaus

Lisätiedot

Kliininen arviointi ja kliininen tieto mikä riittää?

Kliininen arviointi ja kliininen tieto mikä riittää? Kliininen arviointi ja kliininen tieto mikä riittää? Riittävä tutkimuksen otoskoko ja tulos Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tutkimuksen

Lisätiedot

Tutkimuslain alainen tutkimus on sellaista, jossa seuraavat kaksi ehtoa täyttyvät samanaikaisesti:

Tutkimuslain alainen tutkimus on sellaista, jossa seuraavat kaksi ehtoa täyttyvät samanaikaisesti: LAUSUNTOHAKEMUS tutkimuseettiselle toimikunnalle Pvm Dnro / (sihteeri täyttää tämän kohdan) Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (Ksshp) tutkimuseettinen toimikunta on alueellinen lakisääteinen toimikunta,

Lisätiedot

ASTMAN VAIKUTUS PALVELUSKELPOISUUTEEN. Ilmailulääketieteen keskus. Sotilaslääketieteen Keskus

ASTMAN VAIKUTUS PALVELUSKELPOISUUTEEN. Ilmailulääketieteen keskus. Sotilaslääketieteen Keskus ASTMAN VAIKUTUS PALVELUSKELPOISUUTEEN Matti Mäntysaari Sotilaslääketieteen Keskus Astman määritelmä Astma on keuhkoputkien limakalvon eosinofiilinen tulehduksellinen sairaus, jossa keuhkoputkien ja keuhkojen

Lisätiedot

Yliopiston ja sairaanhoitopiirin tutkimuseettisten toimikuntien työnjako

Yliopiston ja sairaanhoitopiirin tutkimuseettisten toimikuntien työnjako Yliopiston ja sairaanhoitopiirin tutkimuseettisten toimikuntien työnjako Kirsi Luoto, tutkimuspäällikkö, FT PSSHP:n TETMK KYS /Tutkimusyksikkö 21.3.2011 Sairaanhoitopiirin tutkimuseettinen toimikunta Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 Työsuojelurahasto Ohje 1 Työsuojelurahaston rahoittamien hankkeiden PAINETUT JA VERKOSSA JULKAISTAVAT LOPPURAPORTIT Sisältö sivu 1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 1.1. Yleiset periaatteet. 2 1.2.

Lisätiedot

Tavallisia lasten oireita kuinka hoidan ja milloin hoitoon?

Tavallisia lasten oireita kuinka hoidan ja milloin hoitoon? Korvakipu Kutina ja kipu, kuume, mahdollisesti märkävuotoa korvasta. Anna kipulääkettä ohjeen mukaan helpottamaan kipua ja laskemaan kuumetta. Kohoasento nukkuessa voi helpottaa kipua. Päivystyskäynti

Lisätiedot

ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI

ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI Astmapotilaan hoidon aloitus ja hoitopolku Simon terveysasemalla ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI Terveyskeskuksessa on jo ennestään käytössä suhteellisen hyvin toimiva astmapotilaan

Lisätiedot

Maitohappobakteerivalmisteet ja Saccharomyces boulardii -tarvitaanko aikuispotilailla?

Maitohappobakteerivalmisteet ja Saccharomyces boulardii -tarvitaanko aikuispotilailla? Maitohappobakteerivalmisteet ja Saccharomyces boulardii -tarvitaanko aikuispotilailla? Niina Kerttula infektiolääkäri OYS 29.9.2017 Alueellinen koulutus Yleistä suoliston mikrobistosta Noin 1000 bakteerilajia

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

VARUSMIEHEN YLÄHENGITYSTIEINFEKTION DIAGNOSOINTI JA HOITO SEKÄ POTI- LASASIAKIRJAMERKINTÖJEN PUUTTEELLISUUS

VARUSMIEHEN YLÄHENGITYSTIEINFEKTION DIAGNOSOINTI JA HOITO SEKÄ POTI- LASASIAKIRJAMERKINTÖJEN PUUTTEELLISUUS 20.5.2013 Dnro 2616/4/11 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Iisa Suhonen VARUSMIEHEN YLÄHENGITYSTIEINFEKTION DIAGNOSOINTI JA HOITO SEKÄ POTI- LASASIAKIRJAMERKINTÖJEN

Lisätiedot

Pienen vatsan ystävä. Sanotaan, että hyvä olo tuntuu ihan vatsanpohjas sa asti. Hyvinvointi lähtee vatsasta myös perheen pienimmillä.

Pienen vatsan ystävä. Sanotaan, että hyvä olo tuntuu ihan vatsanpohjas sa asti. Hyvinvointi lähtee vatsasta myös perheen pienimmillä. Vatsan ystävä Pienen vatsan ystävä Sanotaan, että hyvä olo tuntuu ihan vatsanpohjas sa asti. Hyvinvointi lähtee vatsasta myös perheen pienimmillä. Reladrops on vauvan oma maito happobakteerivalmiste. Sen

Lisätiedot

Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva tiedotemalli

Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva tiedotemalli Tiedote tutkimuksesta 1(5) Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva tiedotemalli Yleistä Mahdollista tutkittavaa puhutellaan yleensä teitittelemällä. Menettely kuitenkin vaihtelee kohderyhmän mukaan. Tiedote

Lisätiedot

Astman diagnostiikka ja hoidon työnjako perusterveydenhuollossa

Astman diagnostiikka ja hoidon työnjako perusterveydenhuollossa Astman diagnostiikka ja hoidon työnjako perusterveydenhuollossa 1.Käynti - lääkärin vastaanotto Astman selvittely - diagnostiikka Oireileva potilas. Ajanvaraus(hoitaja)- Hoidon tarpeen arvio Varataan aika

Lisätiedot

4.11.2013/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake

4.11.2013/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake 1 4.11.2013/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytäthän ystävällisesti tämän omahoitolomakkeen ennen suunnitellulle kontrollikäynnille

Lisätiedot

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta Tapani Keränen Kuopion yliopisto Helsingin julistus Ennen kuin ihmiseen kohdistuvaan lääketieteelliseen tutkimustyöhön ryhdytään, on huolellisesti arvioitava

Lisätiedot

Tampereen BIOPANKKI. Selvitys näytteenantajalle suostumuksen antamista varten

Tampereen BIOPANKKI. Selvitys näytteenantajalle suostumuksen antamista varten Tampereen BIOPANKKI Selvitys näytteenantajalle suostumuksen antamista varten Pyydämme sinulta suostumusta näytteiden ja sinua koskevien tietojen keräämiseksi Tampereen Biopankkiin ja käytettäväksi biopankkitutkimukseen.

Lisätiedot

Nucala. 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Nucala. 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EMA/671186/2015 Nucala 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Tämä on Nucalan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Urheilijan ravitsemus ja vastustuskyky - Valion tuotteet urheilijan ravitsemuksessa

Urheilijan ravitsemus ja vastustuskyky - Valion tuotteet urheilijan ravitsemuksessa Urheilijan ravitsemus ja vastustuskyky - Valion tuotteet urheilijan ravitsemuksessa Infektiot, allergiat ja astma urheilussa sairaudet ja vammat urheilussa UKK-instituutti 5.11.2012 Marika Laaksonen, ETT,

Lisätiedot

203 Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet

203 Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet 1 / 5 27.11.2015 13:07 Yhteistyökumppanit / Lääkärit ja terveydenhuolto / Lääkkeet ja lääkekorvaukset / Lääkkeiden korvausoikeudet / Erityiskorvaus / 203 Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat

Lisätiedot

Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari. Heikki Ruskoaho Oulun yliopisto/tukija

Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari. Heikki Ruskoaho Oulun yliopisto/tukija Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari Heikki Ruskoaho Oulun yliopisto/tukija Lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttaminen (1.10.2010) Keskeisiä muutoksia Tutkimuslain sovellusalueen

Lisätiedot

sinullako Keuhkoahtaumatauti ja pahenemis vaiheita?

sinullako Keuhkoahtaumatauti ja pahenemis vaiheita? sinullako Keuhkoahtaumatauti ja pahenemis vaiheita? Ahdistaako henkeä? Tärkeää tietoa keuhkoahtaumataudista Keuhkoahtaumatauti kehittyy useimmiten tupakoiville ihmisille. Jos kuulut riskiryhmään tai sairastat

Lisätiedot

Keuhkoahtaumatautipotilaan seurannasta

Keuhkoahtaumatautipotilaan seurannasta Keuhkoahtaumatautipotilaan seurannasta 14.9.2011 Timo Karakorpi Lähde: Keuhkoahtaumataudin hoitoketju, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Tavoite Aloitteellinen tupakasta vieroitus ja sen aktiivinen tukeminen

Lisätiedot

Lasten lääketutkimukset teollisuuden näkökulmasta

Lasten lääketutkimukset teollisuuden näkökulmasta Lasten lääketutkimukset teollisuuden näkökulmasta Pia Eloranta, Head of Clinical Research, Pfizer Oy 4.2.2009 Esityksen sisältö Yleistä lasten lääketutkimuksista Lasten lääketutkimuksen viranomaisvaatimukset

Lisätiedot

STUK. Sirpa Heinävaara TUTKIMUSHANKKEET - KÄYNNISSÄ OLEVAT KANSAINVÄLISET HANKKEET. tutkija/tilastotieteilijä

STUK. Sirpa Heinävaara TUTKIMUSHANKKEET - KÄYNNISSÄ OLEVAT KANSAINVÄLISET HANKKEET. tutkija/tilastotieteilijä KÄYNNISSÄ OLEVAT TUTKIMUSHANKKEET - KANSAINVÄLISET HANKKEET Sirpa Heinävaara tutkija/tilastotieteilijä STUK RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Tutkimusten lähtökohtia Matkapuhelinsäteilyn ja aivokasvainten

Lisätiedot

Infektioista keskosilla. Dos. Outi Tammela TAYS

Infektioista keskosilla. Dos. Outi Tammela TAYS Infektioista keskosilla Dos. Outi Tammela TAYS Käsiteltävät asiat Vastustuskyky BPD Keskosen infektioherkkyys ja vointi sairaalasta pääsyn jälkeen Tavallisimmista infektioista Infektioiden ennalta ehkäisy

Lisätiedot

Hoito-ohjeet lapsen sairastuessa

Hoito-ohjeet lapsen sairastuessa TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT Yleinen hätänumero 112 Myrkytystietokeskus 09 471 977 Omat terveysasemat ma to klo 8 16 ja pe klo 8 15 Armila 05 352 7260 Lauritsala 05 352 6701 Sammonlahti 05 352 7501 Joutseno 05

Lisätiedot

INTERNET-VIDEO HIV-HOIDON ALOITUKSEN TUKENA. Jussi Sutinen, Pia Lottonen, Pia Kivelä

INTERNET-VIDEO HIV-HOIDON ALOITUKSEN TUKENA. Jussi Sutinen, Pia Lottonen, Pia Kivelä INTERNET-VIDEO HIV-HOIDON ALOITUKSEN TUKENA Jussi Sutinen, Pia Lottonen, Pia Kivelä 02.02.2017 Taustaa: HIV-lääkityksen aloituskäynti PALJON informaatiota yhdellä kerralla Vastaanottotilanne ei aina otollisin

Lisätiedot

Lumetta vai lääkettä? Tapani Keränen Kanta-Hämeen keskussairaala

Lumetta vai lääkettä? Tapani Keränen Kanta-Hämeen keskussairaala Lumetta vai lääkettä? Tapani Keränen Kanta-Hämeen keskussairaala Ovatko lumelääketutkimukset välttämättömiä lumelääke mittaa tutkimuksen kykyä osoittaa eroja eri hoitoryhmien välillä tautiin/oireeseen

Lisätiedot

Tutkimus vuotiaille

Tutkimus vuotiaille Tutkimus 18 40-vuotiaille odottaville äideille. Hyvä odottava äiti! RS-virus (respiratory syncytial virus) on yleisin vaikeiden alahengitystieinfektioiden aiheuttaja imeväisikäisillä lapsilla. Äidin rokottaminen

Lisätiedot

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Haavainen paksusuolentulehdus (UC)

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 4.5.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 4.5.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 117 LAUSUNTO KORVATULEHDUSTEN HOITOA KOSKEVASTA VALTUUSTOALOITTEESTA Terke 2010-575 Esityslistan asia TJA/8 TJA Terveyslautakunta päätti antaa aloitteesta seuraavan,

Lisätiedot

Interventiotutkimuksen etiikkaa. Mikko Yrjönsuuri Metodifestivaali Jyväskylä

Interventiotutkimuksen etiikkaa. Mikko Yrjönsuuri Metodifestivaali Jyväskylä Interventiotutkimuksen etiikkaa Mikko Yrjönsuuri Metodifestivaali Jyväskylä 22.5.2013 Klassinen interventiotutkimus James Lind tekee interventiotutkimusta HMS Salisburyllä 1747 Keripukin hoitoa mm. siiderillä,

Lisätiedot

LAPSET JA BIOPANKIT. Valvira 25.11.2014. Jari Petäjä

LAPSET JA BIOPANKIT. Valvira 25.11.2014. Jari Petäjä LAPSET JA BIOPANKIT Valvira 25.11.2014 Jari Petäjä 1 Lasten elämänkaari sairaanhoidon näkökulmasta Aikuisten hoito kasvu ja kehitys perhe ja vanhemmuus raha, taudit potilaan hoitomyöntyvyys 0 ikä 16 25

Lisätiedot

Ylikuormitus varusmiespalveluksen 8-viikon peruskoulutuskauden aikana

Ylikuormitus varusmiespalveluksen 8-viikon peruskoulutuskauden aikana Liikuntalääketieteen päivät 10.-11.11.2010, Helsinki Ylikuormitus varusmiespalveluksen 8-viikon peruskoulutuskauden aikana Tanskanen Minna 1, Uusitalo Arja 2, Atalay Mustafa 3, Kyröläinen Heikki 1, Häkkinen

Lisätiedot

Suomalainen IPF-rekisteri FinnishIPF

Suomalainen IPF-rekisteri FinnishIPF POTILAAN TIEDOTE Suomalainen IPF-rekisteri FinnishIPF Arvoisa potilas, Tiedustelemme halukkuuttanne osallistua seuraavassa esitettävään tutkimukseen. Tutkimuksen tausta Idiopaattiset keuhkoparenkyymisairaudet

Lisätiedot

, versio V1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

, versio V1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Entecavir STADA 0,5 mg ja 1 mg kalvopäällysteiset tabletit 14.6.2016, versio V1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Entecavir Stada 0,5 mg kalvopäällysteiset

Lisätiedot

Matemaatikot ja tilastotieteilijät

Matemaatikot ja tilastotieteilijät Matemaatikot ja tilastotieteilijät Matematiikka/tilastotiede ammattina Tilastotiede on matematiikan osa-alue, lähinnä todennäköisyyslaskentaa, mutta se on myös itsenäinen tieteenala. Tilastotieteen tutkijat

Lisätiedot

TUULIVOIMAN TERVEYS- JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄ TUTKIMUS

TUULIVOIMAN TERVEYS- JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄ TUTKIMUS TUULIVOIMAN TERVEYS- JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄ TUTKIMUS VALTIONEUVOSTON SELVITYS- JA TUTKIMUSTOIMINNAN SISÄLLÖN YHTEISKEHITTÄMINEN 1 5.10.2017 Tilaisuuden ohjelma: klo 9:00 9:15 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Propecia (finasteridi 0,2 ja 1 mg) tabletti , versio 4.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Propecia (finasteridi 0,2 ja 1 mg) tabletti , versio 4.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Propecia (finasteridi 0,2 ja 1 mg) tabletti 25.4.2017, versio 4.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Miestyyppinen hiustenlähtö

Lisätiedot

OHJE 1/7 19.1.2011. Antopäivä Dnr 19.1.2011 FI.PLM 2011-249 93/70.02.02/2011. Voimassaoloaika 19.1.2011 - toistaiseksi. Säädösperusta Johtovalta

OHJE 1/7 19.1.2011. Antopäivä Dnr 19.1.2011 FI.PLM 2011-249 93/70.02.02/2011. Voimassaoloaika 19.1.2011 - toistaiseksi. Säädösperusta Johtovalta OHJE 1/7 19.1.2011 Antopäivä Dnr 19.1.2011 FI.PLM 2011-249 93/70.02.02/2011 Voimassaoloaika 19.1.2011 - toistaiseksi Säädösperusta Johtovalta Kumoaa MATINEn ohjeet 309/Hm/09 18.12.2009 310/Hm/09 18.12.2009

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2012 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan asevelvollisuuslakia muutettavaksi niin, että varusmiespalvelusaikaa lyhennetään 15 vuorokaudella.

Lisätiedot

Raunistulan koulun Kastun yksikkö

Raunistulan koulun Kastun yksikkö Raunistulan koulun Kastun yksikkö Oirekysely joulukuu 2014 / tammikuu 2015 Kouluterveydenhuolto 4.3.2015 Hannele Kallio 1 Yleistä sisäilmaongelmiin liittyvästä oireilusta Hengitysteiden ärsytysoireet kuten

Lisätiedot

Astma lapsella. L-PKS ja L-PSHP (R.I.P)

Astma lapsella. L-PKS ja L-PSHP (R.I.P) Astma lapsella. L-PKS ja L-PSHP (R.I.P) 24.01.2018 Astma Infektio KNK ongelmat Allergia Refluksitauti TIC oire (toiminallinen) YSKÄ Hengenahdistus Bronkioliitti Akuutti obstruktiivinen bronkiitti Infektioastma

Lisätiedot

Pandemian kulku Suomessa eri seurantamittarein Markku Kuusi Ylilääkäri Tartuntatautien torjuntayksikkö

Pandemian kulku Suomessa eri seurantamittarein Markku Kuusi Ylilääkäri Tartuntatautien torjuntayksikkö Pandemian kulku Suomessa eri seurantamittarein Markku Kuusi Ylilääkäri Tartuntatautien torjuntayksikkö Pandemian seurantajärjestelmät Tartuntatautirekisteri Yksittäisten tapausten seuranta Laboratorionäytteet

Lisätiedot

Mielenterveys 9.2.10 Lahden varuskunta Tanja Laukkala Psykiatrian ylilääkäri PTHY/ Sotilaslääketieteen Keskus

Mielenterveys 9.2.10 Lahden varuskunta Tanja Laukkala Psykiatrian ylilääkäri PTHY/ Sotilaslääketieteen Keskus Mielenterveys 9.2.10 Lahden varuskunta Tanja Laukkala Psykiatrian ylilääkäri PTHY/ Sotilaslääketieteen Keskus Asevelvollisuuslaista Asevelvollisuuslaki (1438/2007)96 www.finlex.fi Asevelvollisen terveydentilaa

Lisätiedot

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9. NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.2016 Näytön arvioinnista Monissa yksittäisissä tieteellisissä tutkimuksissa

Lisätiedot

Puolustusvoimien palveluskelpoisuus ja KNK sairaudet

Puolustusvoimien palveluskelpoisuus ja KNK sairaudet Puolustusvoimien palveluskelpoisuus ja KNK sairaudet Tuomo Leino LT, knk erikoislääkäri, sotilaslääketieteen erityispätevyys, ilmailulääkärin valtuutus AME 1 JOHDANTO Palveluskelpoisuus: kykenee terveydellisten

Lisätiedot

Lataa Ravitsemushoito-opas. Lataa

Lataa Ravitsemushoito-opas. Lataa Lataa Ravitsemushoito-opas Lataa ISBN: 9789516562974 Sivumäärä: 246 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 29.46 Mb Ruoansulatuskanavan ongelmien, allergioiden, diabeteksen ja monien muiden sairauksien hoitoon

Lisätiedot

Tutkimuslain keskeiset muutokset

Tutkimuslain keskeiset muutokset Tutkimuslain keskeiset muutokset Outi Konttinen 19.10.2010 Valtakunnallinen eettisten toimikuntien seminaari 28.9.2010 Säätytalo Muutosten perusteluja Tutkimuslain alkuperäinen sovellusalue koettu ongelmallisena

Lisätiedot

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmastokyselyt 2013 2012 Henkilökunnan kysely 14.2-8.3.2013

Lisätiedot

Tilannekatsaus probiootteihin

Tilannekatsaus probiootteihin Tilannekatsaus probiootteihin 29.11.2016 Maria Saarela VTT Technical Research Centre of Finland Ltd. 2 Probioottien historiaa Ilja Metschikoff v. 1907 elävät maitohappobakteerit teoria: mädättävien bakteerien

Lisätiedot

TOOTHGUIDE suun luonnollinen maitohappobakteerisuoja ientulehduksia, hiivoja ja plakin muodostusta vastaan

TOOTHGUIDE suun luonnollinen maitohappobakteerisuoja ientulehduksia, hiivoja ja plakin muodostusta vastaan TOOTHGUIDE suun luonnollinen maitohappobakteerisuoja ientulehduksia, hiivoja ja plakin muodostusta vastaan Kehitys ja markkinointi GutGuide Oy www.toothguide.fi I www.gutguide.fi Veli-Matti Mäkinen I veli-matti.makinen@gutguide.fi

Lisätiedot

Lataa Lasten lääkkeiden käyttö ja siihen liittyvät ongelmat lasten ja vanhempiennäkökulmasta - Kati Sepponen

Lataa Lasten lääkkeiden käyttö ja siihen liittyvät ongelmat lasten ja vanhempiennäkökulmasta - Kati Sepponen Lataa Lasten lääkkeiden käyttö ja siihen liittyvät ongelmat lasten ja vanhempiennäkökulmasta - Kati Sepponen Lataa Kirjailija: Kati Sepponen ISBN: 9789526103785 Sivumäärä: 102 Formaatti: PDF Tiedoston

Lisätiedot

Mitä apuvälineitä epilepsiaa sairastava tarvitsee? Liisa Metsähonkala, ayl, lastenneurologi HUS

Mitä apuvälineitä epilepsiaa sairastava tarvitsee? Liisa Metsähonkala, ayl, lastenneurologi HUS Elämä hallussa epilepsian kanssa 24.9.2014 OYS Mitä apuvälineitä epilepsiaa sairastava tarvitsee? Liisa Metsähonkala, ayl, lastenneurologi HUS VAROITUS! Esitys sisältää tuotesijoittelua Tuotteet valittu

Lisätiedot

OLLI RUOHO TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRI. www.ett.fi. ETT ry

OLLI RUOHO TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRI. www.ett.fi. ETT ry OLLI RUOHO TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRI www.ett.fi ETT ry VIRUSRIPULIT, HENGITYSTIETULEHDUKSET Ajoittain esiintyviä, erittäin helposti leviäviä V. 2012 tarttuvaa, voimakasoireista koronavirusripulia (?)

Lisätiedot

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Proscar 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Eturauhanen on ainoastaan miehillä oleva rauhanen. Eturauhanen

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO TicoVac ja TicoVac Junior 29.12.2015, Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Puutiaisaivotulehdus (TBE) on keskushermostoon

Lisätiedot

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2012 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Uutta lääkkeistä: Ulipristaali Annikka Kalliokoski Esmya, 5 mg tabletti, PregLem France SAS. Ulipristaaliasetaattia voidaan käyttää kohdun myoomien

Lisätiedot

Hakemuksen laatiminen

Hakemuksen laatiminen 1. Hakemuksen laatiminen Hakemuksella tarkoitetaan verkkoasioinnin hakemuslomakkeen ja sen liitteiden (yleensä tutkimussuunnitelman, ansioluettelon ja muiden liitteiden) kokonaisuutta. Ks. lisätietoja

Lisätiedot

PEF TYÖPAIKKASEURANTA uudet ohjeet. Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström

PEF TYÖPAIKKASEURANTA uudet ohjeet. Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström PEF TYÖPAIKKASEURANTA uudet ohjeet Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström PEF= Peak expiratory flow eli uloshengityksen ulosvirtaus Kuvaa suurten hengitysteiden väljyyttä Puhalluksiin vaikuttavat:

Lisätiedot

Immuunipuutokset. Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008

Immuunipuutokset. Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008 Immuunipuutokset Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008 Immuunijärjestelm rjestelmän n toiminta Synnynnäinen immuniteetti (innate) Välitön n vaste (tunneissa)

Lisätiedot

SELVITYS: Sosiaali- ja terveyslautakunta pyytää selvitystä työttömien maksuvapautuksen vaikutuksista

SELVITYS: Sosiaali- ja terveyslautakunta pyytää selvitystä työttömien maksuvapautuksen vaikutuksista SELVITYS: Sosiaali- ja terveyslautakunta pyytää selvitystä työttömien maksuvapautuksen vaikutuksista TAUSTAA: Sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt 19.3.2013 52, että avosairaanhoidon lääkäripalveluista

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF)

KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF) SUOMEN AKATEMIA HAKUILMOITUS 1 20.4.2012 KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF) Rahoitus Rahoituskausi

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

Influenssan seuranta Infektiotautien torjunnan yksikkö Rovaniemi Influenssaseuranta -Niina Ikonen/Satu Murtopuro 1

Influenssan seuranta Infektiotautien torjunnan yksikkö Rovaniemi Influenssaseuranta -Niina Ikonen/Satu Murtopuro 1 Influenssan seuranta Infektiotautien torjunnan yksikkö Rovaniemi 28.5.2015 Influenssaseuranta -Niina Ikonen/Satu Murtopuro 1 Influenssa Vuosittaisia epidemioita ja ajoittain pandemioita Merkittävää sairastavuutta

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Tutkimusseloste 1(10) Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Kohde: Ivalon yläaste ja Ivalon lukio sekä vertailukouluna toiminut Inarin koulu Kuopio 29.01.2016 Jussi Lampi Asiantuntijalääkäri jussi.lampi@thl.fi

Lisätiedot

Lääkkeiden hintalautakunta

Lääkkeiden hintalautakunta Lääkkeiden hintalautakunta kehittämispäällikkö Lauri Vuorenkoski, THL 21.4.2010 ylijohtaja Marina Erhola 1 Lääkkeiden priorisointi avohoidossa Suomessa lääkkeitä priorisoidaan avohoidossa lääkekorvausjärjestelmän

Lisätiedot

Turvallisuus ja liikenneterveys

Turvallisuus ja liikenneterveys Turvallisuus ja liikenneterveys Mikael Ojala, neurologi,erityisasiantuntija Trafi, Liikennelääketiedeyksikkö Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vakavien liikenneturmien keskeisiä tekijöitä Törkeä

Lisätiedot

Eettinen tutkimus mitä se on?

Eettinen tutkimus mitä se on? Mihin ennakkoarviointia tarvitaan Kirsti Uusi-Rasi 18.11.2015 Eettinen tutkimus mitä se on? Noudattaa lakia, määräyksiä ja suosituksia On laadultaan hyvää (täyttää hyvän tieteellisen tutkimuksen kriteerit)

Lisätiedot

Probiotic 12. PRO12-koostumus saatavana vain LR:ltä! P R O B I OO TT I NEN RAVINTOLISÄ

Probiotic 12. PRO12-koostumus saatavana vain LR:ltä! P R O B I OO TT I NEN RAVINTOLISÄ Probiotic 12 PRO12-koostumus saatavana vain LR:ltä! P R O B I OO TT I NEN RAVINTOLISÄ Probiotic 12 Mitä ovat probiootit? MITÄ OVAT PROBIOOTIT? Ihmisen suolistossa on miljoonittain bakteereja Nämä bakteerit

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja rakennusten käyttäjien rooli

Kiinteistön omistajan ja rakennusten käyttäjien rooli Kiinteistön omistajan ja rakennusten käyttäjien rooli Rakennusten ylläpito ja sisäilmaongelmien selvittäminen Käyttäjien huomioiminen ja tehtävät sisäilmaongelmien selvitysprosessissa Vesa Pekkola Ylitarkastaja

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 6/2012 1 (5) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 6/2012 1 (5) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 6/2012 1 (5) HELSINGIN JA UUDENMAAN N SAIRAALOIHIN KÄYTÄNNÖN HARJOITTELUUN TULEVIEN OPISKELIJOIDEN ISTUS TARTUNTATAUDEISTA JA ROKOTUKSISTA Viiteasiakirjat Tartuntatautilaki

Lisätiedot

TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) Ilmavälkkeen automaattinen luokittelu ja ominaisuudet 5 GHz:n kaksoispolarisaatiomittauksissa

TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) Ilmavälkkeen automaattinen luokittelu ja ominaisuudet 5 GHz:n kaksoispolarisaatiomittauksissa 2012/816 ISSN 1797-3457 (verkkojulkaisu) ISBN (PDF) 978-951-25-2410-5 TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) Ilmavälkkeen automaattinen luokittelu ja ominaisuudet 5 GHz:n kaksoispolarisaatiomittauksissa

Lisätiedot

Päivähoidon ja koulun epidemiahoidon ABC

Päivähoidon ja koulun epidemiahoidon ABC Päivähoidon ja koulun epidemiahoidon ABC Alueellinen tartuntatautipäivä 2.2.2016 Miia koskinen Aluehygieniahoitaja Sairaanhoitaja YAMK Käsitteitä Tartuntatauti = tauti, joka aiheuttaja siirtyvät välillisesti

Lisätiedot

VERITURVARAPORTTI 1 (5) VERENSIIRTOJEN HAITTAVAIKUTUKSET VUONNA 2009

VERITURVARAPORTTI 1 (5) VERENSIIRTOJEN HAITTAVAIKUTUKSET VUONNA 2009 VERITURVARAPORTTI 1 (5) VERENSIIRTOJEN HAITTAVAIKUTUKSET VUONNA Verensiirtojen haittavaikutusten raportoinnilla ja tutkimisella on Suomessa pitkät perinteet, ja veriturvatoiminta on lakisääteistä. Toiminnan

Lisätiedot

PIKAOHJEET Käytettäväksi vain Sofia-analysaattorin kanssa.

PIKAOHJEET Käytettäväksi vain Sofia-analysaattorin kanssa. Analysaattori ja FIA PIKAOHJEET Käytettäväksi vain Sofia-analysaattorin kanssa. Testausmenetelmä Tutki pakkausseloste ja käyttöohje huolellisesti ennen pikaohjeiden käyttöä. Tämä ei ole täydellinen pakkausseloste.

Lisätiedot

Tiedote vanhemmille 30.5.2011. PreDicta-tutkimus

Tiedote vanhemmille 30.5.2011. PreDicta-tutkimus Tiedote vanhemmille 30.5.2011 PreDicta-tutkimus Hengitystieinfektion laukaiseman immunologisen reaktion merkitys jatkuvan atooppisen hengitystietulehduksen kehittymisessä Hyvä huoltaja, teidät on kutsuttu

Lisätiedot

Elimistö puolustautuu

Elimistö puolustautuu Elimistö puolustautuu Tautimikrobit (= patogeenit): Bakteerit (esim. kolera), virukset (esim. influenssa), alkueliöt (esim. malaria), eräät sienet (esim. silsa) Aiheuttavat infektiotaudin Mistä taudinaiheuttajat

Lisätiedot

PEF- JA PIF-MITTARIT ASTMAN DIAGNOSTIIKASSA JA HOIDOSSA. Sairaanhoitaja Minna Suhonen, Soite

PEF- JA PIF-MITTARIT ASTMAN DIAGNOSTIIKASSA JA HOIDOSSA. Sairaanhoitaja Minna Suhonen, Soite PEF- JA PIF-MITTARIT ASTMAN DIAGNOSTIIKASSA JA HOIDOSSA Sairaanhoitaja Minna Suhonen, Soite PEF PEF = uloshengityksen huippuvirtaus (peak expiratory flow) saavutetaan ulospuhalluksen alkuvaiheessa -> mittaukseen

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

TUTKIMUKSEN KÄRKIHANKEHAKU 2009

TUTKIMUKSEN KÄRKIHANKEHAKU 2009 1 TUTKIMUKSEN KÄRKIHANKEHAKU 2009 Yliopistoallianssin hallitus julistaa avoimeksi allianssin tutkimuksen kärkihankehaun 5.1.2009. Hakuaika päättyy 30.4.2009. Haku kohdistuu erityisesti allianssin tutkimuksen

Lisätiedot

Ravitsemus- ja terveysväitteet

Ravitsemus- ja terveysväitteet Ravitsemus- ja terveysväitteet Ylitarkastaja Kaisa Kukkonen Tuoteturvallisuusyksikkö Lastenruoat ja niiden valvonta koulutus 30.10.2012 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006 elintarvikkeita

Lisätiedot

TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT)

TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) 2014/2500M-0008 ISSN 1797-3457 (verkkojulkaisu) ISBN (PDF) 978-951-25-2633-8 TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) NUORET POHJOISESSA Nuorten miesten palveluskelpoisuuden edistäminen, syrjäytymisen ehkäisy

Lisätiedot

Tutkittavien rekrytoiminen tutkimuksiin periaatteet ja menetelmät

Tutkittavien rekrytoiminen tutkimuksiin periaatteet ja menetelmät Tutkittavien rekrytoiminen tutkimuksiin periaatteet ja menetelmät Anneli Vuorinen/ MSD Finland Oy Tutkittavien rekrytoinnin tavoite rekrytoida oikeanlaisia tutkittavia tutkimukseen tutkimussuunnitelma

Lisätiedot

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ?

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? THM M Mustajoki Sairaanhoitajan käsikirjan päätoimittaja - MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? M Mustajoki 290506 1 Miksi? Kaikilla potilas(!) ja sairaanhoitaja - sama tieto Perustelut

Lisätiedot

PSYKOLOGIAN ARTIKKELI- JA MONOGRAFIAVÄITÖSKIRJOJEN RAKENNE MUISTILISTAA VÄITÖSKIRJOJEN OHJAAJILLE JA OHJATTAVILLE

PSYKOLOGIAN ARTIKKELI- JA MONOGRAFIAVÄITÖSKIRJOJEN RAKENNE MUISTILISTAA VÄITÖSKIRJOJEN OHJAAJILLE JA OHJATTAVILLE PSYKOLOGIAN ARTIKKELI- JA MONOGRAFIAVÄITÖSKIRJOJEN RAKENNE MUISTILISTAA VÄITÖSKIRJOJEN OHJAAJILLE JA OHJATTAVILLE TYÖN TARKASTUKSEN JA PAINATUKSEN ETENEMINEN Timo Suutama 8.10.2014 Artikkeliväitöskirjan

Lisätiedot

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Yleiskatsaus taudin epidemiologiaan Elinajanodotteen kasvamisen ja väestön ikääntymisen oletetaan tekevän nivelrikosta neljänneksi suurimman työkyvyttömyyden syyn

Lisätiedot

Olysio (simepreviiri) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olysio (simepreviiri) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olysio (simepreviiri) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Tämä on yhteenveto Olysio-valmisteen riskienhallintasuunnitelmasta (risk management plan, RMP), jossa esitetään yksityiskohtaisesti

Lisätiedot

Flunssan hoito. Ehkäisy

Flunssan hoito. Ehkäisy Anne Pitkäranta NÄIN HOIDAN Flunssan hoito Flunssa on virusten aiheuttama ja ihmiskunnan yleisin sairaus. Siihen ei ole olemassa tehokasta ja turvallista hoitoa, mutta oireiden lääkitsemiseen käytetään

Lisätiedot

Vahvuutta vanhemmuutteen vaikuttavuustutkimuksen tavoitteet

Vahvuutta vanhemmuutteen vaikuttavuustutkimuksen tavoitteet Vahvuutta vanhemmuutteen vaikuttavuustutkimuksen tavoitteet Tuovi Hakulinen-Viitanen, Tutkimuspäällikkö, Dosentti, TtT 28.9.2011 Esityksen nimi / Tekijä 1 Taustaa tutkimukselle Vuorovaikutus on turvallisen

Lisätiedot

Elintavat. TE4 abikurssi

Elintavat. TE4 abikurssi Elintavat TE4 abikurssi Keskeistä Ravitsemus Liikunta Uni ja lepo Päihteet Terveysosaaminen Terveyskäyttäytyminen Terveyskulttuuri Ravinnosta terveyttä Ravitsemussuosituksen pääperiaatteet Ravitsemussuosituksen

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2009 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 29.4.2009 Faksi (09) 604 714 1(1) KOSTEUSVAURIOASTMAN TOTEAMINEN AMMATTITAUDIKSI Tapaturmavakuutus-

Lisätiedot

ASTMAN OMAHOITOKORTTI

ASTMAN OMAHOITOKORTTI ASTMAN OMAHOITOKORTTI www.hengitys.fi www.astmatesti.fi www.pef.fi Erikieliset astmatestit löydät osoitteesta: www.asthmacontroltest.com GSK, Piispansilta 9 A 00 Espoo Puh. 00 0 0 0, www.gsk.fi GSK-tuoteinfo

Lisätiedot

Keuhkoahtaumatauti. Miten COPD-potilaan pahenemisvaiheen hoito onnistuu terveyskeskussairaalassa. Keuhkoahtaumataudin patofysiologiaa

Keuhkoahtaumatauti. Miten COPD-potilaan pahenemisvaiheen hoito onnistuu terveyskeskussairaalassa. Keuhkoahtaumataudin patofysiologiaa Keuhkoahtaumatauti Miten COPD-potilaan pahenemisvaiheen hoito onnistuu terveyskeskussairaalassa keuhkoahtaumatauti on sairaus, jolle on tyypillistä hitaasti etenevä pääosin palautumaton hengitysteiden

Lisätiedot