ELÄMÄ PELISSÄ - MITEN LAPSET JA NUORET VOIVAT SUOMESSA?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELÄMÄ PELISSÄ - MITEN LAPSET JA NUORET VOIVAT SUOMESSA?"

Transkriptio

1 JULKAISU 3/2009 TUTKAS Tutkijoiden ja kansanedustajien seura ELÄMÄ PELISSÄ - MITEN LAPSET JA NUORET VOIVAT SUOMESSA? Toimittanut Ulrica Gabrielsson

2 Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti tiistaina keskustelutilaisuuden "Elämä pelissä Miten lapset ja nuoret voivat Suomessa". Tilaisuuden avasi Tutkaksen puheenjohtaja, kansanedustaja Kimmo Kiljunen. Alustajina toimivat ohjelmajohtaja Georg Henrik Wrede Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelmasta, tutkimusprofessori Matti Rimpelä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, professori Tuula Tamminen Tampereen yliopistolta, suunnittelija Tero Huttunen Netarilta ja projektikoordinaattori Kirsti Porras Väestöliitosta. Kommenttipuheenvuoron pitivät puheenjohtaja Ville Virtanen Suomen lukiolaisten liitosta, puheenjohtaja Susanna Haapalainen SAKKI ry:stä sekä kansanedustajat Aila Paloniemi keskustan eduskuntaryhmästä, Raija Vahasalo kokoomuksen eduskuntaryhmästä, Sirpa Paatero sosiaalidemokraattisesta eduskuntaryhmästä sekä Jyrki Kasvi vihreiden eduskuntaryhmästä. Tilaisuuteen osallistui noin 100 henkilöä. Tähän julkaisuun sisältyvät kaikki tilaisuudessa pidetyt alustukset.

3 SISÄLLYSLUETTELO Suomen lasten ja nuorten hyvinvointi Ohjelmajohtaja Georg Henrik Wrede, Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma Onko Suomi ottanut vakavasti lasten ja nuorten uudet hyvinvointihaasteet? Tutkimusprofessori Matti Rimpelä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Miten tunnistaa lasten ja nuorten psyykkiset oireet myytti ja todellisuus Professori Tuula Tamminen, Tampereen yliopisto, Lääketieteen laitos Nuorisotyö nuorten ehdoilla myös verkossa Suunnittelija Tero Huttunen, Netari Nuoren seksuaalinen kaltoinkohtelu on koko perheen kriisi Projektikoordinaattori Kirsti Porras, Väestöliitto

4 Ohjelmajohtaja Georg Henrik Wrede Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma SUOMEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI Suomen lasten ja nuorten hyvinvointi Ohjelmajohtaja Georg Henrik Wrede Politiikkaohjelma hallituksen työkalu Politiikkaohjelmat ovat hallitusohjelmassa määriteltyjä laajoja, poikkihallinnollisia tehtäväkokonaisuuksia hallituksen keskeisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Hallituksen strategia asiakirjalla tehostetaan hallituksen keinoja edistää, ohjata ja valvoa hallitusohjelman toteutusta erityisesti poikkihallinnollista yhteistyötä vaativissa asioissa. Strategia asiakirja sisältää hallitusohjelmassa sovitut poikkihallinnolliset politiikkaohjelmat. Näiden lisäksi mukana ovat erityisseurattavat aihealueet. Koulutus, kulttuuri Hyvinvointi Elinkeino Ympäristö Jne... LNPO TEPO TYPO 8 aluetta GH WREDE 1

5 Hallitusohjelmassa oleva tehtävät politiikkaohjelmalle 1. lasten ja nuorten syrjäytymisuhkien ja pahoinvoinnin varhaiseen tunnistamiseen ja tukeen 2. lasten ja nuorten huostaanottojen tarpeen vähentämiseen 3. lasten ja nuorten terveyserojen kaventamiseen, sekä terveiden elintapojen ja mielenterveyden edistämiseen 4. lapsiperheiden hyvinvoinnin, taloudellisen aseman ja palveluiden parantamiseen 5. vanhemmuuden tukemiseen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen 6. nuorten koulutukseen ja työllisyyteen 7. lasten ja nuorten kansalaistaitojen, kuulemisen, harrastustoiminnan ja osallistumisen edistämiseen 8. lasten ja nuorten elinolojen, erityisesti lapsiköyhyyden seurannan tietopohjan parantamiseen 9. päätösten lapsivaikutusten arvioinnin kehittämiseen 10. lapsen oikeuksista tiedottamisen edistämiseen GH WREDE 2 Lasten ja nuorten hyvinvointi ja pahoinvointi GH WREDE 3 Hallitusohjelman toimeenpanon arviointi kevät 2009 Ongelmiin puuttumisessa sektorirajat ovat muodostaneet turhia yhteistyön esteitä eikä moniammatillista yhteistyötä ole pystytty toteuttamaan riittävässä määrin. Laaditaan selvitys hallinnon rakenteiden kehittämisestä vastaamaan lasten ja nuorten kasvamisen ja hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen hoitamiseen varhaislapsuudesta työelämään. Ennaltaehkäisevän lapsiperhetyön lisäämiseksi hallituksen tavoitteena on laajentaa perhekeskusmallin käyttöä valtakunnallisesti. Lapsiperheiden mahdollisuuksia saada kotipalveluita parannetaan. Neuvola- ja kouluterveysasetuksella parannetaan lasten, nuorten ja heidän perheidensä ehkäisevien palveluiden tasapuolista saatavuutta maan eri osissa. Luodaan puitteet kuntatason moniammatillisen viranomaisyhteistyöstä sen varmistamiseksi, etteivät nuoret syrjäydy koulutus- tai työmarkkinoilta peruskoulun päättämisen jälkeen sekä säädetään viranomaisille velvoite tähän liittyen koskien alle 25-vuotiaita. Tiedonkulkua moniammatillisessa yhteistyössä edistetään. GH WREDE 4

6 24-vuotiaiden koulutustaso vuonna 2006 Kaikki 24-vuotiaat tytöt Kaikki 24-vuotiaat pojat Huostassa olleet tytöt Perusaste Keskiaste Korkea-aste Huostassa olleet pojat 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Lähde: Marianne Johnson GH WREDE 5 Huostassa olleiden toiminta 20-vuotiaina sijoituspaikan mukaan Lähde: Marianne Johnson GH WREDE 6 Huostassa olleiden 20-vuotiaiden toiminta huostaanottoiän (ensimmäisen) mukaan Lähde: Marianne Johnson GH WREDE 7

7 Nuorten ääni - Nuorisobarometri GH WREDE 8 Koulun opit ja niiden tärkeys elämässä pärjäämiselle Eri asioiden oppiminen koulussa ja asioiden tärkeys elämässä pärjäämiselle. (Asteikko 1-5, keskiarvot.) Sosiaaliset taidot TÄRKEYS 3,8 ELÄMÄSSÄ PÄRJÄÄMISELLE 3,6 Päätöksentekokyky Suvaitsevaisuus Keskittymiskyky Tavoitteellinen työskentely keskiarvo 3,4 3,2 Yleissivistys Kielitaito Taloudelliset taidot ,0 2,8 2,6 Luovuus Ympäristötietoisuus Kansainvälisyys Valmiudet lähiympäristöön vaikuttamiseen Mediataidot 2,4 Valmiudet yhteiskunnalliseen 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 vaikuttamiseen keskiarvo MISSÄ MÄÄRIN KOULUSSA OPPII KO. ASIOITA Sami Myllyniemi Nuorisobarometri Mikä on tärkeää? "Kuinka tärkeänä pidät seuraavia asioita omassa elämässäsi?" Vertailu 2000 ja Erittäin tärkeänä Melko tärkeänä Ei kovin tärkeänä Ei lainkaan tärkeänä EOS Viettää aikaa perheen ja läheisten kanssa Viettää aikaa ystävien ja kaverien kanssa Itsestä ja kunnosta huolehtiminen Vapaa-ajan harrastukset Opiskelu ja koulumenestys Vastuunottaminen maailman tulevaisuudesta Toiminta luonnon ja ympäristön suojelemiseksi Ponnistelu hyvän ja arvostetun yhteiskunnallisen aseman eteen Aktiivinen toiminta yhteiskunnallisissa 2008 järjestöissä % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Sami Myllyniemi Nuorisobarometri

8 KIITOS! Politiikkaohjelman yhteystiedot Ohjelmajohtaja Georg Henrik Wrede puh. (09) / Ohjelmajohtajan sihteeri Johanna Klemettinen Opetusministeriö Meritullinkatu 10 (6. krs) PL 29, Valtioneuvosto p. (09) / GH WREDE 11

9 Tutkimusprofessori Matti Rimpelä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ONKO SUOMI OTTANUT VAKAVASTI LASTEN JA NUORTEN UUDET HYVINVOINTIHAASTEET? Onko Suomi ottanut vakavasti lasten ja nuorten uudet hyvinvointihaasteet? Tutkimusprofessori Matti Rimpelä TUTKAS -seminaari Eduskunta Miten vastaan otsikon kysymykseen? Ei, Suomessa ei helposti löydy näyttöä siitä, että valtio ja/tai kunnat olisivat ottaneet 2000-luvulla vakavasti lasten ja nuorten hyvinvointihaasteet! Hyvistä aikomuksista, puheista, strategioista ja ohjelmista ei toki ole ollut puutetta,.. mutta tyhjät vatsat eivät suudelmista täyty! Onko Suomi ottanut vakavasti lasten ja nuorten hyvinvointihaasteet? TUTKAS, Eduskunta

10 "Rakenteellinen välinpitämättömyys" Lapsiperheiden hyvinvointitutkijat puhuvat rakenteellisesta välinpitämättömyydestä: Huoli lasten hyvinvoinnista tuottaa 1. paljon hyvää tarkoittavaa "pyhä puhetta" 2. resursseja häiriöiden hoitoon, mutta 3. ei sellaista lapsiperheiden, lasten eikä nuorten tukea, joka vahvistaisi hyvinvointirakenteita Onko Suomi ottanut vakavasti lasten ja nuorten hyvinvointihaasteet? TUTKAS, Eduskunta Miten perustelen? Esimerkkejä: 1. Lapsilla ei ole "työsuojelun" turvaa Suomen työsuojelulaki rajoittuu työsuhteisiin Kaikki lasten "työtilat" ovat työsuojelun piirissä vain työsuhteisten aikuisten kautta Päiväkoteihin, kouluihin, oppilaitoksiin sovelletaan terveydensuojelulakia asuntojen kaltaisia Sisäilman laatu usein huonoa, sosiaalitilat kyseenalaisia, melua, ahtautta, kosteusvaurioita, tapaturmavaaraa, ergonomia? Kaikki tämä tiedossa pitkään - ei toimenpiteitä Aikuisten työterveyttä ohjaamassa Työterveyslaitos - lasten ja nuorten????? Ei lainkaan valtakunnallista vastuuyksikköä! Onko Suomi ottanut vakavasti lasten ja nuorten hyvinvointihaasteet? TUTKAS, Eduskunta Koulun sosiaali- ja mielen- terveystyötä ei ole kehitetty Tarve:Oppilashuoltokomitea 1973: Erityinen laki, vuoteen 1985 mennessä 500 koulupsykologia 500 koulukuraattoria Opetusministeriö ei valmistellut STM:n esityksestä lastensuojelulakiin 1990: "Kunnan tulee järjestää kunnan koululaitoksen piirissä oleville oppilaille riittävä tuki ja ohjaus sekä muut tarpeelliset toimet koulunkäyntiin ja oppilaiden kehitykseen liittyvien sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien poistamiseksi sekä koulun ja kotien välisen yhteistyön kehittämiseksi. Tätä tehtävää varten kunnassa voi olla koulupsykologin ja koulukuraattorin virkoja tarkemmin säädetään." siten kuin niistä asetuksella Onko Suomi ottanut vakavasti lasten ja nuorten hyvinvointihaasteet? TUTKAS, Eduskunta

11 Lastensuojeluasetus Lastensuojelulain 7 :ssä tarkoitettujen koulupsykologien ja koulukuraattorien työ on pyrittävä järjestämään paikallisiin olosuhteisiin soveltuvalla tavalla oppilasmäärään ja saatavilla oleviin palveluihin suhteutettuna. Koulupsykologien ja koulukuraattorien toiminnan tulee tapahtua pääosin koulussa. Koulupsykologin ja koulukuraattorin tulee osallistua alansa asiantuntijoina kouluyhteisön toiminnan sekä opetus- ja kasvatustyön suunnitteluun ja kehittämiseen. Koulupsykologin ja koulukuraattorin tulee toimia yhteistyössä oppilaan, hänen vanhempiensa, häntä hoitavien ja kasvattavien henkilöiden, kouluyhteisön sekä koulutoimen, sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten ja muiden viranomaisten kanssa Onko Suomi ottanut vakavasti lasten ja nuorten hyvinvointihaasteet? TUTKAS, Eduskunta Lastensuojelulaki 2007, 9 "Kunnan tulee järjestää koulupsykologija koulukuraattoripalveluita, jotka antavat kunnan perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitetun esi-, perus- ja lisäopetuksen sekä valmistavan opetuksen oppilaille riittävän tuen ja ohjauksen koulunkäyntiin ja oppilaiden kehitykseen liittyvien sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi. " Onko Suomi ottanut vakavasti lasten ja nuorten hyvinvointihaasteet? TUTKAS, Eduskunta Miksi eduskunnan tahto ei ole toteutunut? Tarve todettiin 1973, esitys tehostamistoimiksi Ei edennyt opetusministeriössä Lastensuojelusäännöksiin 1990 Ei valtakunnallista tukea/ohjausta Ei kehittämistyötä Ei koulutusta Ei valvontaa Kuntien sovellutukset erittäin vaihtelevia Käytännössä täysin merkityksetön säädös! Lastensuojelulaki täysin väärä ympäristö Koulun sosiaali- ja mielenterveystyön kehittäminen edelleen aivan alussa! Onko Suomi ottanut vakavasti lasten ja nuorten hyvinvointihaasteet? TUTKAS, Eduskunta

12 3. Sosiaali- ja terveysministeriö unohtanut valvontavelvollisuuden Neuvolatyötä ja kouluterveydenhuoltoa ohjattu oppailla, suosituksilla ja korvamerkityllä määrärahalla Ei ole ollut vaikutusta kuntien toimintaan! Päätelty: Informaatio-ohjaus ei toimi Mutta mistä oikeastaan on kysymys? Kansanterveyslaki oikeuttaa valvontaviranomaiset tarkastamaan ja ohjaamaan: Onko Suomi ottanut vakavasti lasten ja nuorten hyvinvointihaasteet? TUTKAS, Eduskunta Kansanterveyslaki 42 Terveydenhuollon oikeusturvakeskus ja lääninhallitus voivat tarkastaa kunnan ja kuntayhtymän tässä laissa tarkoitetun toiminnan sekä toiminnan järjestämisessä käytettävät toimintayksiköt ja toimitilat silloin, kun tarkastuksen tekemiseen on perusteltu syy. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi lisäksi perustellusta syystä määrätä lääninhallituksen tekemään tarkastuksen. Tarkastus voidaan tehdä ennalta ilmoittamatta. Toimenpiteet (43 määräys, määräaika uhkasakko Onko Suomi ottanut vakavasti lasten ja nuorten hyvinvointihaasteet? TUTKAS, Eduskunta Ei kertaakaan sovellettu 2000-luvulla neuvolatyöhön eikä koulu/opiskeluterveydenhuoltoon aktiivisesti! Yksi kanteluratkaisu kouluterveydenhuollosta Informaatio-ohjaus ilman läpinäkyvyyttä ja ilman valvontaa ei ole todellista informaatio-ohjausta. STM laiminlyönyt valvontamahdollisuuden! Onko Suomi ottanut vakavasti lasten ja nuorten hyvinvointihaasteet? TUTKAS, Eduskunta

13 4. Lääkärit pois lapsiperheiden peruspalveluista Suomessa vankka neuvolatyön ja kouluterveydenhuollon lääkäriosaaminen luvulla luvulla ohjattiin tklääkärit väestövastuuseen neuvola/koululääkäritehtävät hajautettiin lääkäreiden työpanos väheni nopeasti osaaminen sitäkin nopeammin Neuvolatyötä ja koulu- ja opiskeltuterveydenhuollon erityisosaamista ei ole arvostettu Onko Suomi ottanut vakavasti lasten ja nuorten hyvinvointihaasteet? TUTKAS, Eduskunta Hyvinvointipolitiikan suunta muuttui 1980-luvulla Suomen yhteiskuntakehityksessä voimakas väestöpoliittinen intressi kaikille yhteistä tukea ja palvelua koulutus, neuvolat, kouluruokailu, kouluterveydenhuolto, yms. oppilashuoltokomitea 1973 kasvatus- ja perheneuvolat viimeisenä varhaiskasvatus 1990-luvulta alkaen keskitytty häiriöihin lastensuojelu, -psykiatria, erityisopetus esimerkki: kotipalvelusta kouluavustajiin Onko Suomi ottanut vakavasti lasten ja nuorten hyvinvointihaasteet? TUTKAS, Eduskunta Hyvinvointipolitiikan kenttä Edistäminen Hyvinvoinnin edistäminen häiriöpalveluihin. Hyvinvoinnin edistäminen vaatii suunni- telmallista investointia tulevaisuuteen Häiriö/tauti Häiriö- palvelut Globaalien paineiden luonnonvoimainen suunta vie Korjaaminen Yhteisö Onko Suomi ottanut vakavasti lasten ja nuorten hyvinvointihaasteet? TUTKAS, Eduskunta

14 On kysyttävä: Onko satojen miljoonien eurojen investointi häiriöpalveluihin tuottanut hyvinvointihyötyä? Kuormitus kasvaa edelleen - vaikuttavuustutkimus puuttuu. Toistaiseksi ei nähtävissä väestötasoista hyvinvointihyötyä Onko Suomi ottanut vakavasti lasten ja nuorten hyvinvointihaasteet? TUTKAS, Eduskunta Miten tähän on tultu? Valtionhallinnosta ja kunnista on kadonnut hyvinvointitalouden osaaminen Koko elämänkulun kattavia investointeja tarkastellaan kvarttaalitalouden kulutusmenoina "Pyhäpuhe" lapsista ja heidän hyvinvoinnistaan on syrjäyttänyt tutkimustietoon perustuvan toiminnan Onko Suomi ottanut vakavasti lasten ja nuorten hyvinvointihaasteet? TUTKAS, Eduskunta Kiitos mielenkiinnosta! Onko Suomi ottanut vakavasti lasten ja nuorten hyvinvointihaasteet? TUTKAS, Eduskunta

15 Professori Tuula Tamminen Tampereen yliopisto, Lääketieteen laitos MITEN TUNNISTAA LASTEN JA NUORTEN PSYYKKISET OIREET MYYTTI JA TODELLISUUS Miten tunnistaa lasten ja nuorten psyykkiset oireet? Psykiatrisen hoidon kehittämistarpeet Tutkas-seminaari Professor Tuula Tamminen TaY, Tays ja ESCAP Apua tarvitsevan polku hoitoon Lasten ja nuorten psykiatrisen hoidon ongelmakohdat

16 1. Tunnistaminen perustasolla Neuvolat ja kouluterveydenhuolto avainasemassa Päivähoito ja koulu omat roolit Muut tahot (esim. aikuisten mielenterveysja päihdetahot) Tunnistaminen koko ajan parantunut Kuitenkin vielä paljon tehtävää 2. Motivointi perustasolla Lasten avunsaanti riippuu vanhempien/perheen motivaatiosta Nuorten avunsaanti kätketymmin sidottu lupaan hakea apua Hoitoon motivointi usein vaativaa ja aikaa vievää työtä 3. Sirpaleinen palvelujärjestelmä mihin lähetän? Perhe- ja kasvatusneuvolat, keskitetyt erityisneuvolat, sosiaalipalvelut, mielenterveystoimistot, nuorisopoloklinikat, lastenpsykiatrin yksiköt, nuorisopsykiatrian yksiköt, lastensuojelu, päihdepalvelut Yksityiset palvelut Erityispäivähoito, erityisluokat ja koulut Kehitysvammahuolto

17 4. Jonot tutkimuksiin Lasten- ja nuorisopsykiatrisen erikoissairaanhoidon voimavaroja lisätty huomattavasti Silti pitkät jonot N 10 v sitten apua sai alle 10% häiriintyneistä, nyt tilanne parantunut, mutta kaukana tyydyttävästä 5. Sirpaleinen palvelujärjestelmä mistä hoito? Hoito lähelle lasta ja nuorta Vielä sirpaleisempaa Jonot Kehittämistarpeet työskentelytavoissa ja päällekkäisen työn poistamisessa, perustason resurssien keskittäminen Lasten mielenterveystyön kehittämiskeskus Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä 2004

18 6. Tunnistaminen koko alalla Esim. lasten masennukseen ei uskottu 30v sitten, ei virallisesti olemassa Psykiatriset häiriöt peräisin aikuisten tutkimuksista Diagnostiikan puutteet (esim. aggressio) Kehityspsykiatrinen tieto vielä vähäistä Suomen tulevaisuuden mahdollisuudet Lasten- ja nuorisopsykiatria huipputasoa Suomessa Lasten ja nuorten mielenterveystyön kehittäminen Kansainvälinen menestystuote, esim. nettipohjainen globaali mt-neuvola

19 Suunnittelija Tero Huttunen Netari NUORISOTYÖ NUORTEN EHDOILLA MYÖS VERKOSSA Nuorisotyö nuorison ehdoilla myös verkossa Elämä pelissä miten lapset ja nuoret voivat Suomessa? Tutkas-seminaari Netarin historia lyhyesti kokeiltiin verkkoa nuorisotyöllisenä ympäristönä tulokset hyviä verkkonuorisotyö lisättiin hallituksen lapsi- ja nuorisopoliittiseen ohjelmaan / tavoitteena saada valtakunnallinen verkkonuorisotalo vuoden 2009 loppuun mennessä -Moniammatillinen työyhteisö kehityksessä poliisi ja terveyspuoli jo mukana -Mukana nyt 23 kuntaa, 55 aktiivista työntekijää, lisää tulossa Mitä netari-toiminta on? Toimintaa ja läsnäoloa kahdessa suositussa verkkoyhteisössä: Habbossa -Toimintaa neljänä päivänä viikossa, kolme tuntia per ilta -Kävijöiden keski-ikä noin 12,6 vuotta, ikähaitari vuotiaita -40% poikia, 60% tyttöjä -Apuohjaajatoimintaa IRC-Galleriassa -Toimintaa kolmena iltana viikossa, kolme tuntia per ilta - Kävijöiden keski-ikä noin 17 vuotta, kohdennettu vuotiaille - Sukupuolijakauma 50/50 - Apuohjaajatoiminta alkamassa syksyllä 2009 Vuonna 2008 kävijöitä yhteensä , keskusteluja n. 10 % kanssa Video toiminnasta

20 Keskusteluja Netarin tilassa Keskustelun aiheina elämän osa-alueet: -Koti (perhesuhteet, suhteissa esiintyvät erilaiset tilanteet ja muutokset) -Koulu (koulumenestys, henkilökemiat, kiusaaminen) -Vapaa-aika (harrastukset, ihmissuhteet, päihteet, työt) -Elämänvaiheet (Irtaantuminen perheestä, koulutus, asuminen, minä itse) Aiheiden esiintymisen painotukset riippuu keskusteltavan iästä ja siitä millaisessa tilanteessa asiat otetaan esille. Nuoremmat keskustelevat enemmän kotiin ja kouluun liittyen, varttuneimmilla aiheet liittyvät vapaa-aikaan, perheestä irtaantumiseen, tulevaan koulutukseen, työhön, parisuhteisiin, terveyden eri osa-alueisiin. Verkossa tehtävän nuorisotyön tuloksia Työ on pääsääntöisesti ennaltaehkäisevää toimintaa Verkko työkaluna mahdollistaa hyvin matalan kynnyksen kontaktin, jolloin omista ajatuksista, kokemuksista ja tunteista puhutaan jo ennenkuin niiden oireet alkavat näkymään ympäristössä. Matalan kunnyksen kontaktin avulla myös helpompi tukea reaaliympäristön ihmisille asioiden ilmaisuun sekä tarvittaessa oikean avun tai tiedon pariin saattamisen. Valtakunnallinen yhteistyö mahdollistaa tarvittaessa mahdollisuuden jopa fyysisen ympäristön ohjaukseen. Ns. saattaen vaihdettava. Verkossa tapahtuvan toiminnan osallisuus Vertaistoiminta (apuohjaajat) mahdollistaa nuoren suoran osallistumisen verkkoympäristössä toimimiseen ja vaikuttamiseen. Nuorten ryhmät määrittelevät toiminnan ohjeistuksia sekä toiminnan laatua. Nuoret järjestävät toimintaa niin verkossa kuin reaalimaailmassa. Netaritoiminta, kuten mikä muukin toiminta, synnyttää yhteisöllisyyttä. Aikuisten läsnäolo luo turvallisuutta ja myös siten mahdollistaa nuorten osallisuutta ja toimintoja.

21 Netarityön tulevat suuntaukset -Osallistavan toiminnan lisääminen apuohjaajatoiminnan kautta -Uusien toimintaympäristöjen testaaminen -Moniammatillisen työyhteisön kehittäminen ja toteutus -Toiminnan pysyvyyden varmistaminen hallitusohjelman jälkeiselle ajalle Kiitos! Lisätietoja: Skype: alwari1 p Kommentti.fi -> Nuorisotyö verkkoympäristössä

22 Projektikoordinaattori Kirsti Porras Väestöliitto NUOREN SEKSUAALINEN KALTOINKOHTELU ON KOKO PERHEEN KRIISI Nuoren seksuaalinen kaltoinkohtelu on koko perheen kriisi - Mistä apu? TUTKAS Kirsi Porras Kohtaamisprojekti NUSKA Projektikoordinaattori, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), sairaanhoitaja kirsi.porras(at)vaestoliitto.fi Puheenvuoroni aiheet: Nuska- kohtaamisprojekti Nuorten kokema seksuaalinen kaltoinkohtelu Nuoreen kohdistunut seksuaalirikoksen tai sen epäilyn laukaisemat prosessit 2

23 NUSKA- KOHTAAMISPROJEKTI RAY:n rahoittama projekti v Kohderyhmänä nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset vuotiaat seksuaalista kaltoinkohtelua kokeneet tytöt ja pojat v alusta myös nuorten vanhemmat TYÖRYHMÄ: + Iiris! 3 Kirsi Porras 4 Terveyden edistämisen keskuksen kunniamaininta

24 Naiselle vankeutta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä :03 Pori. Porin käräjäoikeus tuomitsi satakuntalaisen 45-vuotiaan naisen vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Hyväksikäyttö tapahtui vuoden 2000 alusta marraskuuhun 2005 Helsinkiläismiehelle tuomio 21 tytön hyväksikäytöstä :30 Helsingin Sanomat Helsinkiläinen, vuonna 1974 syntynyt on tuomittu kahden vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen 21 lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Lisäksi hänet tuomittiin lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yrityksestä ja seksuaalipalvelujen ostamisen yrityksestä nuorelta. Uhrit olivat tekohetkellä vuotiaita tyttöjä ja heitä oli yhteensä 29. Miehen hallusta löydettiin myös lapsipornokuvia ja hänet tuomittiin niiden hallussapidosta ja levittämisestä. Hyväksikäytöt tapahtuivat internetissä, tekstiviestein ja puhelimessa Helsinkiläismiehelle tuomio 34 lapsen hyväksikäytöstä :29 Päivitetty: :34 Helsingin Sanomat Helsingin käräjäoikeus on tuominnut helsinkiläisen, vuonna 1968 syntyneen neljän vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen 34 lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Lisäksi hän sai tuomion seksuaalipalvelujen ostamisesta ja sen yrittämisestä nuorelta sekä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan hallussapidosta ja levittämisestä. Rikokset tapahtuivat vuosina pääasiassa internetissä, mutta osaan uhreista mies oli myös fyysisessä kontaktissa. Mies oli tutustunut tekohetkillä vuotiaisiin lapsiin muun muassa Irc6 galleriassa, uimastadionilla, kauppakeskuksissa, pikaruokapaikoissa ja puistossa. Rikosilmoitukset, koko maa (RL 20:6-7, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsen törkeä seksuaalinen hyväksikäyttö) (Poliisin tietoon tullut rikollisuus, Tilastokeskus 2009) 7 Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön rikosilmoitukset ikäryhmittäin ikä (Poliisin tulostietojärjestelmä, Majamaa, H ) 8

25 L A S T E N S U O J E L U N Nuoreen kohdistunut seksuaalirikos tai sen epäily laukaisee seuraavat palveluprosessit Jos lastensuojelulle ilmoitetaan lapsesta, jonka epäillään joutuneen seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi, lastensuojelu tekee siitä välittömästi ilmoituksen poliisille (LS 25 6 mom.) Lasten tarvitsemat seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn selvittämiseen liittyvät palvelut on järjestettävät kiireellisenä (LS 15 ) V A S T U U Asiakassuunnitelmaan kirjataan lapsen ja hänen perheensä tuen tarve, palvelut ja muut tukitoimet, joilla tuen tarpeeseen pyritään vastaamaan sekä arvioitu aika, jonka kuluessa tavoitteet pyritään toteuttamaan (LS 30, 36 ) 9 Traumasta toipumisen prosessi 10 Kuva: Samuli Koiso-Kanttila Ympäristön tukiprosessi 11 Kuva: Samuli Koiso-Kanttila

26 Harva ymmärtää kuinka pieni teko voi aiheuttaa kenties pysyvästi alemmuuden tunteen. Vielä harvempi ymmärtää kuunnella, kun yrittää kertoa todella kipeästä muistosta, josta on vaikea edes ääneen kertoa. 12 KIITOS! 13 Rikosoikeusprosessin portaat tuomitsematta jättäminen valitus hovioikeuteen rangaistus täytäntöön tuomio syyttämättä jättäminen esitutkinta lopetetaan oikeudenkäynti TUOMIOISTUIN syyte SYYTTÄJÄ syyteharkinta SYYTTÄJÄ esitutkinta POLIISI rikosilmoitus UHRI,LASTENSUOJELU, LÄHEISET 14

27 Tukea ja apua rikosprosessiin Oikeus edunvalvojaan jos tekijä perhepiiristä Tukihenkilö rikosprosessiin RIKU rikosuhripäivystyksestä maksutta koulututetun tukihenkilön oikeusprosessiin tukipuhelimet (juristin puhelin, todistajan tuki, henk.koht.tuki) (nimettömänä kysymyksiä rikoksiin liittyen) Raiskauskriisikeskus Tukinaisen juristipuhelin Asianajaja eli oikeusavustaja (HUOM! riittävä tieto / osaaminen) valtion kustantama ajankohtaiset lait 15 Grooming seksuaalisen hyväksikäytön valmistelu Lapsi/nuori kaipaa huomiota, mutta haluttu huomio tulee väärältä taholta Lapsi/nuori hakee itse (aikuis)kontaktia Hyväksikäyttäjä hakeutuu nuorten foorumeille, lähestyy kiinnostavasti, toimien kohti tarkoitustaan hiljalleen Online offline tapaamiset Nettituttavuus voi kestää jopa 2-3 vuotta Alkanut vuotiaana Vanhemmat tietämättömiä kontaktista Suurin osa kokenut häirinnän tai yhteydenotot häiritseviksi ja torjunut ne / poistanut henkilön mese-listalta (Kauppinen, 2008) 16 Seksuaalisen hyväksikäytön vaikutukset 1) Traumaattinen seksualisoituminen virheelliset käsitykset seksuaalisuudesta ja moraalista promiskuiteetti, itsehalveksunta, prostituutio pakoreaktiot liittyen fyysiseen kosketukseen 2) Leimautuminen kokee itsensä leimatuksi, likaiseksi, häväistyksi syyllisyydentunne (erityisesti insestistä, grooming) 3) Petetyksi tuleminen hyväksikäyttö merkitsee lapsen / nuoren kannalta petosta syvä epäluottamus muita kohtaan / voimakas riippuvuus huono käsitys itsestä => huono kohtelu ansaittua => uhriutuminen 17

28 Seksuaalisen hyväksikäytön vaikutukset 4) Avuttomuus voimattomuuden tunne etenkin pitkäaikaisessa kaltoinkohtelussa ahdistuneisuus ja pelko somaattiset vaivat: uni, ruoka, kipuilu samaistuminen hyväksikäyttäjään => seksuaalinen käytös 5) PTSD (traumaperäinen stressihäiriö) edeltää koettu traumaattinen tapahtuma toistuva kokeminen ajatuksin, mielikuvin ja takaumin välttämiskäyttäytyminen, tunteiden kaventuminen vaikeus palauttaa mieliin tapahtuman kulkua joko osittain tai täysin pysyviä oireita kohonneesta reaktioherkkyydestä ja vireystilasta (STAKES 2005) 18 Seksuaalisesta kaltoinkohtelusta eheytyminen Tapahtuneen jakaminen jonkun kanssa Omien rajojen tunnistaminen ja niiden pitäminen Turvallisuuden tunteen ja luottamuksen rakentuminen Seksuaalikasvatuksen saaminen ikätasoisesti Tapahtuneen myöntäminen, tunnustaminen itselle Tapahtuneen integroituminen osaksi omaa historiaa ja taustaa, muttei identiteeksi muodostuminen Omien selviytymiskeinojen ja kertomuksen näkeminen uhrikertomuksen rinnalla Siirtyminen elämään tätä päivää Kokemuksesta tulee levollinen osa itseä (Heikinheimo 2003, Saari 2006) 19

LASTEN JA NUORTEN SEUDULLINEN HYVINVOINTIOHJELMA 2015-2018 JA KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

LASTEN JA NUORTEN SEUDULLINEN HYVINVOINTIOHJELMA 2015-2018 JA KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET Viiru, Elli Suomalainen, Savonrannan peruskoulu LASTEN JA NUORTEN SEUDULLINEN HYVINVOINTIOHJELMA 2015-2018 JA KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET Enonkoski, Savonlinna, Sulkava 27.4.2009 Petra Turtiainen ja Jukka

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot

Kasteohjelma haasteiden edessä Matti Rimpelä päätoimittajaksi. Neuvola ja kouluterveyslehti muuttuu kotiin tilattuna maksulliseksi

Kasteohjelma haasteiden edessä Matti Rimpelä päätoimittajaksi. Neuvola ja kouluterveyslehti muuttuu kotiin tilattuna maksulliseksi Terveyden edistämisen ja ehkäisevän lastensuojelun ammattilehti 1 2009 Kasteohjelma haasteiden edessä Matti Rimpelä päätoimittajaksi Neuvola ja kouluterveyslehti muuttuu kotiin tilattuna maksulliseksi

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2013. Jyväskylän kaupunki

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2013. Jyväskylän kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2013 Jyväskylän kaupunki 2 1 JOHDANTO JA LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 Lähtökohdat...5 1.2 Jatkotyöskentely, seuranta ja arviointi...5 2 SUUNNITELMAN TOIMENPIDE-EHDOTUKSET...

Lisätiedot

Kouluterveyspäivät 2008

Kouluterveyspäivät 2008 S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 2 7 / 2 0 0 8 Kouluterveyspäivät 2008 26. 27.8.2008, Paasitorni, Helsinki Tiivistelmät ja posterit Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus postimyynti:

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ KUNNAN ERI TOIMIALOJEN, SEURAKUNNAN JA KOLMANNEN SEKTORIN KESKEN TEHTÄ- VÄLLÄ YHTEISTYÖLLÄ:

Lisätiedot

ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Lastensuojelulaki (417/2007) 12

ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Lastensuojelulaki (417/2007) 12 ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Tässä olen minä, omenapuu ja kukka. Olemme mummolassa. Mummola on paras paikka. Minut tekee mummolassa iloiseksi ihanat

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA.. 3 2. LASTEN SEKÄ NUORTEN KASVUOLOJEN JA HYVINVOINNIN TILA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA.. 2.1. Väestörakenne.......

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2012 Karkkilan kaupunki Nummi-Pusulan kunta Vihdin kunta Perusturvakuntayhtymä Karviainen 1 1. JOHDANTO 4 2. SUUNNITELMA LASTENSUOJELUN JÄRJESTÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Poikkihallinnollinen perhe- ja lähisuhdeväkivallan

Poikkihallinnollinen perhe- ja lähisuhdeväkivallan Poikkihallinnollinen perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimenpideohjelma 2013 1 2 Sisällys ALKUSANAT 4 1. PERHE- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTA 6 1.1. Perhe- ja lähisuhdeväkivalta ilmiönä 6 1.2. Perhe- ja

Lisätiedot

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1. 3.2.2010 JOHDANTO

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1. 3.2.2010 JOHDANTO Nuorten hyvin- ja pahoinvointi Konsensuskokous 1. 3.2.2010 JOHDANTO Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia tilaisuuksia, joissa arvioidaan lääketieteellisiä toimintatapoja olemassa olevaan tutkimusnäyttöön

Lisätiedot

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2.

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. 1 SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET... 7 2.1. Toimiva lastensuojelu... 7 2.2. Lastensuojelun

Lisätiedot

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma NAANTALI - PARAS PAIKKA LAPSELLE Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2011-2012 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki 12 9.12.2010 Valmistelutyöryhmä: Sosiaalijohtaja Riitta

Lisätiedot

Toimint asuunnitelma 2011

Toimint asuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 Väestöliitto Toimintasuunnitelma 2011 www.vaestoliitto.fi Kalevankatu 16, PL 849, 00101 Helsinki Puhelin (09) 228 050, Faksi (09) 612 1211 Valokuvat: s. 11 ja 50 Mari Hohtari/Rhinoceros

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto Turun seutu

Perusopetuksen oppilashuolto Turun seutu Perusopetuksen oppilashuolto Turun seutu Taitava Arvioija koulutusohjelma Turun Yliopiston Täydennyskoulutuskeskus Anne Alho Kirsti Heinonen Petri Niemi Pasi Pentikäinen Hannu Penttilä Marianne Pitkälä

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10 Sisällysluettelo: ESIPUHE... 1 1. SELVITYKSEN TAUSTA... 2 1.1 Lainsäädäntö... 3 1.2 Tilastoja... 3 1.3 Lähisuhdeväkivaltaan liittyviä julkaisuja ja kartoituksia... 4 1.4 Turvakotiverkoston valtakunnallistaminen...

Lisätiedot

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1.-3.2.10 JOHDANTO

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1.-3.2.10 JOHDANTO Nuorten hyvin- ja pahoinvointi Konsensuskokous 1.-3.2.10 JOHDANTO Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia tilaisuuksia, joissa arvioidaan lääketieteellisiä toimintatapoja olemassa olevaan tutkimusnäyttöön

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja lastensuojelusuunnitelma

Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja lastensuojelusuunnitelma Keiteleen kunta Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja lastensuojelusuunnitelma 2010-2013 K e i t e l e e n k u n t a Ä y r ä p ä ä n t i e 2 7 2 6 0 0 K E I T E L E SISÄLLYSLUETTELO: OSA I YLÄ-SAVON SEUDULLINEN

Lisätiedot

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009-

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 1.1 Lastensuojelusuunnitelman lähtökohdat... 4 1.2. Lastensuojelusuunnitelman laadinta... 5 2 Työryhmän toimenpide-ehdotukset

Lisätiedot

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS JA VALMISTELUPROSESSI... 1 1.1. HAMINAN KAUPUNGIN VISIO JA ARVOT... 2 1.2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset Aila Puustinen-Korhonen Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset KIRJOITTAJA Aila Puustinen-Korhonen AINEISTON KÄSITTELY Oscar Ohlis Aila Puustinen-Korhonen Mari Sjöholm KUVIOT JA KARTAT Mattias Lindroth Oscar

Lisätiedot

Toimintamalli Raahen seutukunnassa

Toimintamalli Raahen seutukunnassa RAAHEN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ Toimintamalli Raahen seutukunnassa lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyyn, puuttumiseen ja hoitoon Päivitetty 22.12.2008/Pauliina Tuomivaara/Perheneuvola 1 1

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia 2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia Hamina Kotka Miehikkälä Pyhtää Virolahti Sisällys TIIVISTELMÄ JOHDANTO 5 2 VISIO JA ARVOT 6 3 ETELÄ-KYMENLAAKSON MIELENTERVEYS- JA

Lisätiedot

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2011:19 ISBN 978-952-13-4981-2

Lisätiedot

Kari Tolvanen. Seksuaalirikoksen uhrit tulee kohdata kokonaisvaltaisesti. LAPSI - koston välineenä avioerossa. Rikosylikomisario.

Kari Tolvanen. Seksuaalirikoksen uhrit tulee kohdata kokonaisvaltaisesti. LAPSI - koston välineenä avioerossa. Rikosylikomisario. Asiakaslehti 2011 Minullako Myötätuntouupumus Miksi siitä pitää puhua? Rikosylikomisario Kari Tolvanen Avioliiton päättyessä eroon, miten käy lapsen? LAPSI - koston välineenä avioerossa Seksuaalirikoksen

Lisätiedot

Marjatta Bardy [toim.] Lastensuojelun. Toimituskunta: Tarja Heino Kirsi Kaikko Anne Pirinen Tarja Pösö Sanna Aaltonen

Marjatta Bardy [toim.] Lastensuojelun. Toimituskunta: Tarja Heino Kirsi Kaikko Anne Pirinen Tarja Pösö Sanna Aaltonen Marjatta Bardy [toim.] Lastensuojelun Toimituskunta: Tarja Heino Kirsi Kaikko Anne Pirinen Tarja Pösö Sanna Aaltonen Hyväksytty Stakesin toimitusneuvostossa 200 9 Neljäs uudistettu painos ISBN 978-952

Lisätiedot

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 Toim. Merja Haapakorva Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt, sen sijaan että jäisimme odottamaan

Lisätiedot