ELÄMÄ PELISSÄ - MITEN LAPSET JA NUORET VOIVAT SUOMESSA?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELÄMÄ PELISSÄ - MITEN LAPSET JA NUORET VOIVAT SUOMESSA?"

Transkriptio

1 JULKAISU 3/2009 TUTKAS Tutkijoiden ja kansanedustajien seura ELÄMÄ PELISSÄ - MITEN LAPSET JA NUORET VOIVAT SUOMESSA? Toimittanut Ulrica Gabrielsson

2 Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti tiistaina keskustelutilaisuuden "Elämä pelissä Miten lapset ja nuoret voivat Suomessa". Tilaisuuden avasi Tutkaksen puheenjohtaja, kansanedustaja Kimmo Kiljunen. Alustajina toimivat ohjelmajohtaja Georg Henrik Wrede Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelmasta, tutkimusprofessori Matti Rimpelä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, professori Tuula Tamminen Tampereen yliopistolta, suunnittelija Tero Huttunen Netarilta ja projektikoordinaattori Kirsti Porras Väestöliitosta. Kommenttipuheenvuoron pitivät puheenjohtaja Ville Virtanen Suomen lukiolaisten liitosta, puheenjohtaja Susanna Haapalainen SAKKI ry:stä sekä kansanedustajat Aila Paloniemi keskustan eduskuntaryhmästä, Raija Vahasalo kokoomuksen eduskuntaryhmästä, Sirpa Paatero sosiaalidemokraattisesta eduskuntaryhmästä sekä Jyrki Kasvi vihreiden eduskuntaryhmästä. Tilaisuuteen osallistui noin 100 henkilöä. Tähän julkaisuun sisältyvät kaikki tilaisuudessa pidetyt alustukset.

3 SISÄLLYSLUETTELO Suomen lasten ja nuorten hyvinvointi Ohjelmajohtaja Georg Henrik Wrede, Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma Onko Suomi ottanut vakavasti lasten ja nuorten uudet hyvinvointihaasteet? Tutkimusprofessori Matti Rimpelä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Miten tunnistaa lasten ja nuorten psyykkiset oireet myytti ja todellisuus Professori Tuula Tamminen, Tampereen yliopisto, Lääketieteen laitos Nuorisotyö nuorten ehdoilla myös verkossa Suunnittelija Tero Huttunen, Netari Nuoren seksuaalinen kaltoinkohtelu on koko perheen kriisi Projektikoordinaattori Kirsti Porras, Väestöliitto

4 Ohjelmajohtaja Georg Henrik Wrede Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma SUOMEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI Suomen lasten ja nuorten hyvinvointi Ohjelmajohtaja Georg Henrik Wrede Politiikkaohjelma hallituksen työkalu Politiikkaohjelmat ovat hallitusohjelmassa määriteltyjä laajoja, poikkihallinnollisia tehtäväkokonaisuuksia hallituksen keskeisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Hallituksen strategia asiakirjalla tehostetaan hallituksen keinoja edistää, ohjata ja valvoa hallitusohjelman toteutusta erityisesti poikkihallinnollista yhteistyötä vaativissa asioissa. Strategia asiakirja sisältää hallitusohjelmassa sovitut poikkihallinnolliset politiikkaohjelmat. Näiden lisäksi mukana ovat erityisseurattavat aihealueet. Koulutus, kulttuuri Hyvinvointi Elinkeino Ympäristö Jne... LNPO TEPO TYPO 8 aluetta GH WREDE 1

5 Hallitusohjelmassa oleva tehtävät politiikkaohjelmalle 1. lasten ja nuorten syrjäytymisuhkien ja pahoinvoinnin varhaiseen tunnistamiseen ja tukeen 2. lasten ja nuorten huostaanottojen tarpeen vähentämiseen 3. lasten ja nuorten terveyserojen kaventamiseen, sekä terveiden elintapojen ja mielenterveyden edistämiseen 4. lapsiperheiden hyvinvoinnin, taloudellisen aseman ja palveluiden parantamiseen 5. vanhemmuuden tukemiseen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen 6. nuorten koulutukseen ja työllisyyteen 7. lasten ja nuorten kansalaistaitojen, kuulemisen, harrastustoiminnan ja osallistumisen edistämiseen 8. lasten ja nuorten elinolojen, erityisesti lapsiköyhyyden seurannan tietopohjan parantamiseen 9. päätösten lapsivaikutusten arvioinnin kehittämiseen 10. lapsen oikeuksista tiedottamisen edistämiseen GH WREDE 2 Lasten ja nuorten hyvinvointi ja pahoinvointi GH WREDE 3 Hallitusohjelman toimeenpanon arviointi kevät 2009 Ongelmiin puuttumisessa sektorirajat ovat muodostaneet turhia yhteistyön esteitä eikä moniammatillista yhteistyötä ole pystytty toteuttamaan riittävässä määrin. Laaditaan selvitys hallinnon rakenteiden kehittämisestä vastaamaan lasten ja nuorten kasvamisen ja hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen hoitamiseen varhaislapsuudesta työelämään. Ennaltaehkäisevän lapsiperhetyön lisäämiseksi hallituksen tavoitteena on laajentaa perhekeskusmallin käyttöä valtakunnallisesti. Lapsiperheiden mahdollisuuksia saada kotipalveluita parannetaan. Neuvola- ja kouluterveysasetuksella parannetaan lasten, nuorten ja heidän perheidensä ehkäisevien palveluiden tasapuolista saatavuutta maan eri osissa. Luodaan puitteet kuntatason moniammatillisen viranomaisyhteistyöstä sen varmistamiseksi, etteivät nuoret syrjäydy koulutus- tai työmarkkinoilta peruskoulun päättämisen jälkeen sekä säädetään viranomaisille velvoite tähän liittyen koskien alle 25-vuotiaita. Tiedonkulkua moniammatillisessa yhteistyössä edistetään. GH WREDE 4

6 24-vuotiaiden koulutustaso vuonna 2006 Kaikki 24-vuotiaat tytöt Kaikki 24-vuotiaat pojat Huostassa olleet tytöt Perusaste Keskiaste Korkea-aste Huostassa olleet pojat 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Lähde: Marianne Johnson GH WREDE 5 Huostassa olleiden toiminta 20-vuotiaina sijoituspaikan mukaan Lähde: Marianne Johnson GH WREDE 6 Huostassa olleiden 20-vuotiaiden toiminta huostaanottoiän (ensimmäisen) mukaan Lähde: Marianne Johnson GH WREDE 7

7 Nuorten ääni - Nuorisobarometri GH WREDE 8 Koulun opit ja niiden tärkeys elämässä pärjäämiselle Eri asioiden oppiminen koulussa ja asioiden tärkeys elämässä pärjäämiselle. (Asteikko 1-5, keskiarvot.) Sosiaaliset taidot TÄRKEYS 3,8 ELÄMÄSSÄ PÄRJÄÄMISELLE 3,6 Päätöksentekokyky Suvaitsevaisuus Keskittymiskyky Tavoitteellinen työskentely keskiarvo 3,4 3,2 Yleissivistys Kielitaito Taloudelliset taidot ,0 2,8 2,6 Luovuus Ympäristötietoisuus Kansainvälisyys Valmiudet lähiympäristöön vaikuttamiseen Mediataidot 2,4 Valmiudet yhteiskunnalliseen 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 vaikuttamiseen keskiarvo MISSÄ MÄÄRIN KOULUSSA OPPII KO. ASIOITA Sami Myllyniemi Nuorisobarometri Mikä on tärkeää? "Kuinka tärkeänä pidät seuraavia asioita omassa elämässäsi?" Vertailu 2000 ja Erittäin tärkeänä Melko tärkeänä Ei kovin tärkeänä Ei lainkaan tärkeänä EOS Viettää aikaa perheen ja läheisten kanssa Viettää aikaa ystävien ja kaverien kanssa Itsestä ja kunnosta huolehtiminen Vapaa-ajan harrastukset Opiskelu ja koulumenestys Vastuunottaminen maailman tulevaisuudesta Toiminta luonnon ja ympäristön suojelemiseksi Ponnistelu hyvän ja arvostetun yhteiskunnallisen aseman eteen Aktiivinen toiminta yhteiskunnallisissa 2008 järjestöissä % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Sami Myllyniemi Nuorisobarometri

8 KIITOS! Politiikkaohjelman yhteystiedot Ohjelmajohtaja Georg Henrik Wrede puh. (09) / Ohjelmajohtajan sihteeri Johanna Klemettinen Opetusministeriö Meritullinkatu 10 (6. krs) PL 29, Valtioneuvosto p. (09) / GH WREDE 11

9 Tutkimusprofessori Matti Rimpelä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ONKO SUOMI OTTANUT VAKAVASTI LASTEN JA NUORTEN UUDET HYVINVOINTIHAASTEET? Onko Suomi ottanut vakavasti lasten ja nuorten uudet hyvinvointihaasteet? Tutkimusprofessori Matti Rimpelä TUTKAS -seminaari Eduskunta Miten vastaan otsikon kysymykseen? Ei, Suomessa ei helposti löydy näyttöä siitä, että valtio ja/tai kunnat olisivat ottaneet 2000-luvulla vakavasti lasten ja nuorten hyvinvointihaasteet! Hyvistä aikomuksista, puheista, strategioista ja ohjelmista ei toki ole ollut puutetta,.. mutta tyhjät vatsat eivät suudelmista täyty! Onko Suomi ottanut vakavasti lasten ja nuorten hyvinvointihaasteet? TUTKAS, Eduskunta

10 "Rakenteellinen välinpitämättömyys" Lapsiperheiden hyvinvointitutkijat puhuvat rakenteellisesta välinpitämättömyydestä: Huoli lasten hyvinvoinnista tuottaa 1. paljon hyvää tarkoittavaa "pyhä puhetta" 2. resursseja häiriöiden hoitoon, mutta 3. ei sellaista lapsiperheiden, lasten eikä nuorten tukea, joka vahvistaisi hyvinvointirakenteita Onko Suomi ottanut vakavasti lasten ja nuorten hyvinvointihaasteet? TUTKAS, Eduskunta Miten perustelen? Esimerkkejä: 1. Lapsilla ei ole "työsuojelun" turvaa Suomen työsuojelulaki rajoittuu työsuhteisiin Kaikki lasten "työtilat" ovat työsuojelun piirissä vain työsuhteisten aikuisten kautta Päiväkoteihin, kouluihin, oppilaitoksiin sovelletaan terveydensuojelulakia asuntojen kaltaisia Sisäilman laatu usein huonoa, sosiaalitilat kyseenalaisia, melua, ahtautta, kosteusvaurioita, tapaturmavaaraa, ergonomia? Kaikki tämä tiedossa pitkään - ei toimenpiteitä Aikuisten työterveyttä ohjaamassa Työterveyslaitos - lasten ja nuorten????? Ei lainkaan valtakunnallista vastuuyksikköä! Onko Suomi ottanut vakavasti lasten ja nuorten hyvinvointihaasteet? TUTKAS, Eduskunta Koulun sosiaali- ja mielen- terveystyötä ei ole kehitetty Tarve:Oppilashuoltokomitea 1973: Erityinen laki, vuoteen 1985 mennessä 500 koulupsykologia 500 koulukuraattoria Opetusministeriö ei valmistellut STM:n esityksestä lastensuojelulakiin 1990: "Kunnan tulee järjestää kunnan koululaitoksen piirissä oleville oppilaille riittävä tuki ja ohjaus sekä muut tarpeelliset toimet koulunkäyntiin ja oppilaiden kehitykseen liittyvien sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien poistamiseksi sekä koulun ja kotien välisen yhteistyön kehittämiseksi. Tätä tehtävää varten kunnassa voi olla koulupsykologin ja koulukuraattorin virkoja tarkemmin säädetään." siten kuin niistä asetuksella Onko Suomi ottanut vakavasti lasten ja nuorten hyvinvointihaasteet? TUTKAS, Eduskunta

11 Lastensuojeluasetus Lastensuojelulain 7 :ssä tarkoitettujen koulupsykologien ja koulukuraattorien työ on pyrittävä järjestämään paikallisiin olosuhteisiin soveltuvalla tavalla oppilasmäärään ja saatavilla oleviin palveluihin suhteutettuna. Koulupsykologien ja koulukuraattorien toiminnan tulee tapahtua pääosin koulussa. Koulupsykologin ja koulukuraattorin tulee osallistua alansa asiantuntijoina kouluyhteisön toiminnan sekä opetus- ja kasvatustyön suunnitteluun ja kehittämiseen. Koulupsykologin ja koulukuraattorin tulee toimia yhteistyössä oppilaan, hänen vanhempiensa, häntä hoitavien ja kasvattavien henkilöiden, kouluyhteisön sekä koulutoimen, sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten ja muiden viranomaisten kanssa Onko Suomi ottanut vakavasti lasten ja nuorten hyvinvointihaasteet? TUTKAS, Eduskunta Lastensuojelulaki 2007, 9 "Kunnan tulee järjestää koulupsykologija koulukuraattoripalveluita, jotka antavat kunnan perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitetun esi-, perus- ja lisäopetuksen sekä valmistavan opetuksen oppilaille riittävän tuen ja ohjauksen koulunkäyntiin ja oppilaiden kehitykseen liittyvien sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi. " Onko Suomi ottanut vakavasti lasten ja nuorten hyvinvointihaasteet? TUTKAS, Eduskunta Miksi eduskunnan tahto ei ole toteutunut? Tarve todettiin 1973, esitys tehostamistoimiksi Ei edennyt opetusministeriössä Lastensuojelusäännöksiin 1990 Ei valtakunnallista tukea/ohjausta Ei kehittämistyötä Ei koulutusta Ei valvontaa Kuntien sovellutukset erittäin vaihtelevia Käytännössä täysin merkityksetön säädös! Lastensuojelulaki täysin väärä ympäristö Koulun sosiaali- ja mielenterveystyön kehittäminen edelleen aivan alussa! Onko Suomi ottanut vakavasti lasten ja nuorten hyvinvointihaasteet? TUTKAS, Eduskunta

12 3. Sosiaali- ja terveysministeriö unohtanut valvontavelvollisuuden Neuvolatyötä ja kouluterveydenhuoltoa ohjattu oppailla, suosituksilla ja korvamerkityllä määrärahalla Ei ole ollut vaikutusta kuntien toimintaan! Päätelty: Informaatio-ohjaus ei toimi Mutta mistä oikeastaan on kysymys? Kansanterveyslaki oikeuttaa valvontaviranomaiset tarkastamaan ja ohjaamaan: Onko Suomi ottanut vakavasti lasten ja nuorten hyvinvointihaasteet? TUTKAS, Eduskunta Kansanterveyslaki 42 Terveydenhuollon oikeusturvakeskus ja lääninhallitus voivat tarkastaa kunnan ja kuntayhtymän tässä laissa tarkoitetun toiminnan sekä toiminnan järjestämisessä käytettävät toimintayksiköt ja toimitilat silloin, kun tarkastuksen tekemiseen on perusteltu syy. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi lisäksi perustellusta syystä määrätä lääninhallituksen tekemään tarkastuksen. Tarkastus voidaan tehdä ennalta ilmoittamatta. Toimenpiteet (43 määräys, määräaika uhkasakko Onko Suomi ottanut vakavasti lasten ja nuorten hyvinvointihaasteet? TUTKAS, Eduskunta Ei kertaakaan sovellettu 2000-luvulla neuvolatyöhön eikä koulu/opiskeluterveydenhuoltoon aktiivisesti! Yksi kanteluratkaisu kouluterveydenhuollosta Informaatio-ohjaus ilman läpinäkyvyyttä ja ilman valvontaa ei ole todellista informaatio-ohjausta. STM laiminlyönyt valvontamahdollisuuden! Onko Suomi ottanut vakavasti lasten ja nuorten hyvinvointihaasteet? TUTKAS, Eduskunta

13 4. Lääkärit pois lapsiperheiden peruspalveluista Suomessa vankka neuvolatyön ja kouluterveydenhuollon lääkäriosaaminen luvulla luvulla ohjattiin tklääkärit väestövastuuseen neuvola/koululääkäritehtävät hajautettiin lääkäreiden työpanos väheni nopeasti osaaminen sitäkin nopeammin Neuvolatyötä ja koulu- ja opiskeltuterveydenhuollon erityisosaamista ei ole arvostettu Onko Suomi ottanut vakavasti lasten ja nuorten hyvinvointihaasteet? TUTKAS, Eduskunta Hyvinvointipolitiikan suunta muuttui 1980-luvulla Suomen yhteiskuntakehityksessä voimakas väestöpoliittinen intressi kaikille yhteistä tukea ja palvelua koulutus, neuvolat, kouluruokailu, kouluterveydenhuolto, yms. oppilashuoltokomitea 1973 kasvatus- ja perheneuvolat viimeisenä varhaiskasvatus 1990-luvulta alkaen keskitytty häiriöihin lastensuojelu, -psykiatria, erityisopetus esimerkki: kotipalvelusta kouluavustajiin Onko Suomi ottanut vakavasti lasten ja nuorten hyvinvointihaasteet? TUTKAS, Eduskunta Hyvinvointipolitiikan kenttä Edistäminen Hyvinvoinnin edistäminen häiriöpalveluihin. Hyvinvoinnin edistäminen vaatii suunni- telmallista investointia tulevaisuuteen Häiriö/tauti Häiriö- palvelut Globaalien paineiden luonnonvoimainen suunta vie Korjaaminen Yhteisö Onko Suomi ottanut vakavasti lasten ja nuorten hyvinvointihaasteet? TUTKAS, Eduskunta

14 On kysyttävä: Onko satojen miljoonien eurojen investointi häiriöpalveluihin tuottanut hyvinvointihyötyä? Kuormitus kasvaa edelleen - vaikuttavuustutkimus puuttuu. Toistaiseksi ei nähtävissä väestötasoista hyvinvointihyötyä Onko Suomi ottanut vakavasti lasten ja nuorten hyvinvointihaasteet? TUTKAS, Eduskunta Miten tähän on tultu? Valtionhallinnosta ja kunnista on kadonnut hyvinvointitalouden osaaminen Koko elämänkulun kattavia investointeja tarkastellaan kvarttaalitalouden kulutusmenoina "Pyhäpuhe" lapsista ja heidän hyvinvoinnistaan on syrjäyttänyt tutkimustietoon perustuvan toiminnan Onko Suomi ottanut vakavasti lasten ja nuorten hyvinvointihaasteet? TUTKAS, Eduskunta Kiitos mielenkiinnosta! Onko Suomi ottanut vakavasti lasten ja nuorten hyvinvointihaasteet? TUTKAS, Eduskunta

15 Professori Tuula Tamminen Tampereen yliopisto, Lääketieteen laitos MITEN TUNNISTAA LASTEN JA NUORTEN PSYYKKISET OIREET MYYTTI JA TODELLISUUS Miten tunnistaa lasten ja nuorten psyykkiset oireet? Psykiatrisen hoidon kehittämistarpeet Tutkas-seminaari Professor Tuula Tamminen TaY, Tays ja ESCAP Apua tarvitsevan polku hoitoon Lasten ja nuorten psykiatrisen hoidon ongelmakohdat

16 1. Tunnistaminen perustasolla Neuvolat ja kouluterveydenhuolto avainasemassa Päivähoito ja koulu omat roolit Muut tahot (esim. aikuisten mielenterveysja päihdetahot) Tunnistaminen koko ajan parantunut Kuitenkin vielä paljon tehtävää 2. Motivointi perustasolla Lasten avunsaanti riippuu vanhempien/perheen motivaatiosta Nuorten avunsaanti kätketymmin sidottu lupaan hakea apua Hoitoon motivointi usein vaativaa ja aikaa vievää työtä 3. Sirpaleinen palvelujärjestelmä mihin lähetän? Perhe- ja kasvatusneuvolat, keskitetyt erityisneuvolat, sosiaalipalvelut, mielenterveystoimistot, nuorisopoloklinikat, lastenpsykiatrin yksiköt, nuorisopsykiatrian yksiköt, lastensuojelu, päihdepalvelut Yksityiset palvelut Erityispäivähoito, erityisluokat ja koulut Kehitysvammahuolto

17 4. Jonot tutkimuksiin Lasten- ja nuorisopsykiatrisen erikoissairaanhoidon voimavaroja lisätty huomattavasti Silti pitkät jonot N 10 v sitten apua sai alle 10% häiriintyneistä, nyt tilanne parantunut, mutta kaukana tyydyttävästä 5. Sirpaleinen palvelujärjestelmä mistä hoito? Hoito lähelle lasta ja nuorta Vielä sirpaleisempaa Jonot Kehittämistarpeet työskentelytavoissa ja päällekkäisen työn poistamisessa, perustason resurssien keskittäminen Lasten mielenterveystyön kehittämiskeskus Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä 2004

18 6. Tunnistaminen koko alalla Esim. lasten masennukseen ei uskottu 30v sitten, ei virallisesti olemassa Psykiatriset häiriöt peräisin aikuisten tutkimuksista Diagnostiikan puutteet (esim. aggressio) Kehityspsykiatrinen tieto vielä vähäistä Suomen tulevaisuuden mahdollisuudet Lasten- ja nuorisopsykiatria huipputasoa Suomessa Lasten ja nuorten mielenterveystyön kehittäminen Kansainvälinen menestystuote, esim. nettipohjainen globaali mt-neuvola

19 Suunnittelija Tero Huttunen Netari NUORISOTYÖ NUORTEN EHDOILLA MYÖS VERKOSSA Nuorisotyö nuorison ehdoilla myös verkossa Elämä pelissä miten lapset ja nuoret voivat Suomessa? Tutkas-seminaari Netarin historia lyhyesti kokeiltiin verkkoa nuorisotyöllisenä ympäristönä tulokset hyviä verkkonuorisotyö lisättiin hallituksen lapsi- ja nuorisopoliittiseen ohjelmaan / tavoitteena saada valtakunnallinen verkkonuorisotalo vuoden 2009 loppuun mennessä -Moniammatillinen työyhteisö kehityksessä poliisi ja terveyspuoli jo mukana -Mukana nyt 23 kuntaa, 55 aktiivista työntekijää, lisää tulossa Mitä netari-toiminta on? Toimintaa ja läsnäoloa kahdessa suositussa verkkoyhteisössä: Habbossa -Toimintaa neljänä päivänä viikossa, kolme tuntia per ilta -Kävijöiden keski-ikä noin 12,6 vuotta, ikähaitari vuotiaita -40% poikia, 60% tyttöjä -Apuohjaajatoimintaa IRC-Galleriassa -Toimintaa kolmena iltana viikossa, kolme tuntia per ilta - Kävijöiden keski-ikä noin 17 vuotta, kohdennettu vuotiaille - Sukupuolijakauma 50/50 - Apuohjaajatoiminta alkamassa syksyllä 2009 Vuonna 2008 kävijöitä yhteensä , keskusteluja n. 10 % kanssa Video toiminnasta

20 Keskusteluja Netarin tilassa Keskustelun aiheina elämän osa-alueet: -Koti (perhesuhteet, suhteissa esiintyvät erilaiset tilanteet ja muutokset) -Koulu (koulumenestys, henkilökemiat, kiusaaminen) -Vapaa-aika (harrastukset, ihmissuhteet, päihteet, työt) -Elämänvaiheet (Irtaantuminen perheestä, koulutus, asuminen, minä itse) Aiheiden esiintymisen painotukset riippuu keskusteltavan iästä ja siitä millaisessa tilanteessa asiat otetaan esille. Nuoremmat keskustelevat enemmän kotiin ja kouluun liittyen, varttuneimmilla aiheet liittyvät vapaa-aikaan, perheestä irtaantumiseen, tulevaan koulutukseen, työhön, parisuhteisiin, terveyden eri osa-alueisiin. Verkossa tehtävän nuorisotyön tuloksia Työ on pääsääntöisesti ennaltaehkäisevää toimintaa Verkko työkaluna mahdollistaa hyvin matalan kynnyksen kontaktin, jolloin omista ajatuksista, kokemuksista ja tunteista puhutaan jo ennenkuin niiden oireet alkavat näkymään ympäristössä. Matalan kunnyksen kontaktin avulla myös helpompi tukea reaaliympäristön ihmisille asioiden ilmaisuun sekä tarvittaessa oikean avun tai tiedon pariin saattamisen. Valtakunnallinen yhteistyö mahdollistaa tarvittaessa mahdollisuuden jopa fyysisen ympäristön ohjaukseen. Ns. saattaen vaihdettava. Verkossa tapahtuvan toiminnan osallisuus Vertaistoiminta (apuohjaajat) mahdollistaa nuoren suoran osallistumisen verkkoympäristössä toimimiseen ja vaikuttamiseen. Nuorten ryhmät määrittelevät toiminnan ohjeistuksia sekä toiminnan laatua. Nuoret järjestävät toimintaa niin verkossa kuin reaalimaailmassa. Netaritoiminta, kuten mikä muukin toiminta, synnyttää yhteisöllisyyttä. Aikuisten läsnäolo luo turvallisuutta ja myös siten mahdollistaa nuorten osallisuutta ja toimintoja.

21 Netarityön tulevat suuntaukset -Osallistavan toiminnan lisääminen apuohjaajatoiminnan kautta -Uusien toimintaympäristöjen testaaminen -Moniammatillisen työyhteisön kehittäminen ja toteutus -Toiminnan pysyvyyden varmistaminen hallitusohjelman jälkeiselle ajalle Kiitos! Lisätietoja: Skype: alwari1 p Kommentti.fi -> Nuorisotyö verkkoympäristössä

22 Projektikoordinaattori Kirsti Porras Väestöliitto NUOREN SEKSUAALINEN KALTOINKOHTELU ON KOKO PERHEEN KRIISI Nuoren seksuaalinen kaltoinkohtelu on koko perheen kriisi - Mistä apu? TUTKAS Kirsi Porras Kohtaamisprojekti NUSKA Projektikoordinaattori, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), sairaanhoitaja kirsi.porras(at)vaestoliitto.fi Puheenvuoroni aiheet: Nuska- kohtaamisprojekti Nuorten kokema seksuaalinen kaltoinkohtelu Nuoreen kohdistunut seksuaalirikoksen tai sen epäilyn laukaisemat prosessit 2

23 NUSKA- KOHTAAMISPROJEKTI RAY:n rahoittama projekti v Kohderyhmänä nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset vuotiaat seksuaalista kaltoinkohtelua kokeneet tytöt ja pojat v alusta myös nuorten vanhemmat TYÖRYHMÄ: + Iiris! 3 Kirsi Porras 4 Terveyden edistämisen keskuksen kunniamaininta

24 Naiselle vankeutta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä :03 Pori. Porin käräjäoikeus tuomitsi satakuntalaisen 45-vuotiaan naisen vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Hyväksikäyttö tapahtui vuoden 2000 alusta marraskuuhun 2005 Helsinkiläismiehelle tuomio 21 tytön hyväksikäytöstä :30 Helsingin Sanomat Helsinkiläinen, vuonna 1974 syntynyt on tuomittu kahden vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen 21 lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Lisäksi hänet tuomittiin lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yrityksestä ja seksuaalipalvelujen ostamisen yrityksestä nuorelta. Uhrit olivat tekohetkellä vuotiaita tyttöjä ja heitä oli yhteensä 29. Miehen hallusta löydettiin myös lapsipornokuvia ja hänet tuomittiin niiden hallussapidosta ja levittämisestä. Hyväksikäytöt tapahtuivat internetissä, tekstiviestein ja puhelimessa Helsinkiläismiehelle tuomio 34 lapsen hyväksikäytöstä :29 Päivitetty: :34 Helsingin Sanomat Helsingin käräjäoikeus on tuominnut helsinkiläisen, vuonna 1968 syntyneen neljän vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen 34 lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Lisäksi hän sai tuomion seksuaalipalvelujen ostamisesta ja sen yrittämisestä nuorelta sekä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan hallussapidosta ja levittämisestä. Rikokset tapahtuivat vuosina pääasiassa internetissä, mutta osaan uhreista mies oli myös fyysisessä kontaktissa. Mies oli tutustunut tekohetkillä vuotiaisiin lapsiin muun muassa Irc6 galleriassa, uimastadionilla, kauppakeskuksissa, pikaruokapaikoissa ja puistossa. Rikosilmoitukset, koko maa (RL 20:6-7, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsen törkeä seksuaalinen hyväksikäyttö) (Poliisin tietoon tullut rikollisuus, Tilastokeskus 2009) 7 Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön rikosilmoitukset ikäryhmittäin ikä (Poliisin tulostietojärjestelmä, Majamaa, H ) 8

25 L A S T E N S U O J E L U N Nuoreen kohdistunut seksuaalirikos tai sen epäily laukaisee seuraavat palveluprosessit Jos lastensuojelulle ilmoitetaan lapsesta, jonka epäillään joutuneen seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi, lastensuojelu tekee siitä välittömästi ilmoituksen poliisille (LS 25 6 mom.) Lasten tarvitsemat seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn selvittämiseen liittyvät palvelut on järjestettävät kiireellisenä (LS 15 ) V A S T U U Asiakassuunnitelmaan kirjataan lapsen ja hänen perheensä tuen tarve, palvelut ja muut tukitoimet, joilla tuen tarpeeseen pyritään vastaamaan sekä arvioitu aika, jonka kuluessa tavoitteet pyritään toteuttamaan (LS 30, 36 ) 9 Traumasta toipumisen prosessi 10 Kuva: Samuli Koiso-Kanttila Ympäristön tukiprosessi 11 Kuva: Samuli Koiso-Kanttila

26 Harva ymmärtää kuinka pieni teko voi aiheuttaa kenties pysyvästi alemmuuden tunteen. Vielä harvempi ymmärtää kuunnella, kun yrittää kertoa todella kipeästä muistosta, josta on vaikea edes ääneen kertoa. 12 KIITOS! 13 Rikosoikeusprosessin portaat tuomitsematta jättäminen valitus hovioikeuteen rangaistus täytäntöön tuomio syyttämättä jättäminen esitutkinta lopetetaan oikeudenkäynti TUOMIOISTUIN syyte SYYTTÄJÄ syyteharkinta SYYTTÄJÄ esitutkinta POLIISI rikosilmoitus UHRI,LASTENSUOJELU, LÄHEISET 14

27 Tukea ja apua rikosprosessiin Oikeus edunvalvojaan jos tekijä perhepiiristä Tukihenkilö rikosprosessiin RIKU rikosuhripäivystyksestä maksutta koulututetun tukihenkilön oikeusprosessiin tukipuhelimet (juristin puhelin, todistajan tuki, henk.koht.tuki) (nimettömänä kysymyksiä rikoksiin liittyen) Raiskauskriisikeskus Tukinaisen juristipuhelin Asianajaja eli oikeusavustaja (HUOM! riittävä tieto / osaaminen) valtion kustantama ajankohtaiset lait 15 Grooming seksuaalisen hyväksikäytön valmistelu Lapsi/nuori kaipaa huomiota, mutta haluttu huomio tulee väärältä taholta Lapsi/nuori hakee itse (aikuis)kontaktia Hyväksikäyttäjä hakeutuu nuorten foorumeille, lähestyy kiinnostavasti, toimien kohti tarkoitustaan hiljalleen Online offline tapaamiset Nettituttavuus voi kestää jopa 2-3 vuotta Alkanut vuotiaana Vanhemmat tietämättömiä kontaktista Suurin osa kokenut häirinnän tai yhteydenotot häiritseviksi ja torjunut ne / poistanut henkilön mese-listalta (Kauppinen, 2008) 16 Seksuaalisen hyväksikäytön vaikutukset 1) Traumaattinen seksualisoituminen virheelliset käsitykset seksuaalisuudesta ja moraalista promiskuiteetti, itsehalveksunta, prostituutio pakoreaktiot liittyen fyysiseen kosketukseen 2) Leimautuminen kokee itsensä leimatuksi, likaiseksi, häväistyksi syyllisyydentunne (erityisesti insestistä, grooming) 3) Petetyksi tuleminen hyväksikäyttö merkitsee lapsen / nuoren kannalta petosta syvä epäluottamus muita kohtaan / voimakas riippuvuus huono käsitys itsestä => huono kohtelu ansaittua => uhriutuminen 17

28 Seksuaalisen hyväksikäytön vaikutukset 4) Avuttomuus voimattomuuden tunne etenkin pitkäaikaisessa kaltoinkohtelussa ahdistuneisuus ja pelko somaattiset vaivat: uni, ruoka, kipuilu samaistuminen hyväksikäyttäjään => seksuaalinen käytös 5) PTSD (traumaperäinen stressihäiriö) edeltää koettu traumaattinen tapahtuma toistuva kokeminen ajatuksin, mielikuvin ja takaumin välttämiskäyttäytyminen, tunteiden kaventuminen vaikeus palauttaa mieliin tapahtuman kulkua joko osittain tai täysin pysyviä oireita kohonneesta reaktioherkkyydestä ja vireystilasta (STAKES 2005) 18 Seksuaalisesta kaltoinkohtelusta eheytyminen Tapahtuneen jakaminen jonkun kanssa Omien rajojen tunnistaminen ja niiden pitäminen Turvallisuuden tunteen ja luottamuksen rakentuminen Seksuaalikasvatuksen saaminen ikätasoisesti Tapahtuneen myöntäminen, tunnustaminen itselle Tapahtuneen integroituminen osaksi omaa historiaa ja taustaa, muttei identiteeksi muodostuminen Omien selviytymiskeinojen ja kertomuksen näkeminen uhrikertomuksen rinnalla Siirtyminen elämään tätä päivää Kokemuksesta tulee levollinen osa itseä (Heikinheimo 2003, Saari 2006) 19

Nuorten ajatuksia oppimisesta ja koulunkäynnistä Helsinki 14.1.2010. Pääsihteeri Tuomas Kurttila Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta

Nuorten ajatuksia oppimisesta ja koulunkäynnistä Helsinki 14.1.2010. Pääsihteeri Tuomas Kurttila Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuorten ajatuksia oppimisesta ja koulunkäynnistä Helsinki 4..200 Pääsihteeri Tuomas Kurttila Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Valtioneuvoston asettama lapsi-

Lisätiedot

Hyvä elämä hyvä mieli Lasten ja nuorten henkinen hyvinvointi

Hyvä elämä hyvä mieli Lasten ja nuorten henkinen hyvinvointi Hyvä elämä hyvä mieli Lasten ja nuorten henkinen hyvinvointi Toiminnanjohtaja Marita Ruohonen Suomen Mielenterveysseura 5.2.2008 Marita Ruohonen 1 Lapset, nuoret ja perheet Hallituksen politiikkaohjelma

Lisätiedot

MITÄ NUORTEN PALVELUJA TULISI KEHITTÄÄ JA MITEN?

MITÄ NUORTEN PALVELUJA TULISI KEHITTÄÄ JA MITEN? MITÄ NUORTEN PALVELUJA TULISI KEHITTÄÄ JA MITEN? Lastensuojelupalvelujen kehittäminen ja yhteistyö psykiatrisen hoitojärjestelmän kanssa Nuorten hyvinvointi ja pahoinvointi Konsensuskokous 2.2.2010 Kristiina

Lisätiedot

Selvitys perhe- ja lapsen surmien taustoista vuosilta 2003-2012. Minna Piispa 1

Selvitys perhe- ja lapsen surmien taustoista vuosilta 2003-2012. Minna Piispa 1 Selvitys perhe- ja lapsen surmien taustoista vuosilta 2003-2012 Minna Piispa 1 Selvityksen tavoitteet: Tuottaa tietoa, olisiko viranomaisilla tai muilla toimijoilla ollut mahdollisuutta ennalta ehkäistä

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyön kehittäminen

Moniammatillinen yhteistyön kehittäminen Moniammatillinen yhteistyön kehittäminen Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelmassa 2.4.2009 Ohjelmajohtaja Georg Henrik Wrede Politiikkaohjelma hallituksen työkalu Politiikkaohjelmat

Lisätiedot

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Uusi lastensuojelulaki 417/2007 tuo lastensuojelun koko palvelujärjestelmän yhteiseksi tehtäväksi

Lisätiedot

Helsinki 26.9.2013 VÄESTÖLIITTO RY. erityisasiantuntija

Helsinki 26.9.2013 VÄESTÖLIITTO RY. erityisasiantuntija OIKEUSMINISTERIÖLLE Pyydettynä lausuntonaan luonnoksesta lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta annetun EU direktiivin suhteesta Suomen lainsäädäntöön

Lisätiedot

Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta

Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön päätösseminaari 30.10.2009 Arja Honkakoski Esityksen sisältö

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

Lasten suojelu yhteistyössä lapsen hyväksi. Lasten suojelu. Lasten ja perheiden palvelut. Ehkäisevä lastensuojelu

Lasten suojelu yhteistyössä lapsen hyväksi. Lasten suojelu. Lasten ja perheiden palvelut. Ehkäisevä lastensuojelu Lasten suojelu yhteistyössä lapsen hyväksi Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät 27.11.2013, työpaja 5 27.11.2013 Jaana Tervo 1 Lasten suojelu LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

Lisätiedot

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.10.2013 1 Lastensuojeluilmoitusten ja lasten

Lisätiedot

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa Hanketta hallinnoi Rovaniemen kaupunki Toteutuksesta vastaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Mukana Lapin

Lisätiedot

Aikuisten vastuu ja välittäminen - kahdeksan tienviittaa terveyteen

Aikuisten vastuu ja välittäminen - kahdeksan tienviittaa terveyteen Aikuisten vastuu ja välittäminen - kahdeksan tienviittaa terveyteen Valtakunnalliset lastensuojelupäivät, Turku ohjelmajohtaja Maija Perho Hallitusohjelman kirjaukset Terveyden edistämisen (TEPO) ja Lasten,

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

NUORTEN KOKEMA SEKSUAALINEN VÄKIVALTA

NUORTEN KOKEMA SEKSUAALINEN VÄKIVALTA NUORTEN KOKEMA SEKSUAALINEN VÄKIVALTA TIINA RANTANEN ALUEJOHTAJA, LOUNAIS-SUOMEN ALUETOIMISTO 14.10.2013 1 RIKOSUHRIPÄIVYSTYS (RIKU) 14.10.2013 2 RIKUN PERUSTEHTÄVÄNÄ ON EDISTÄÄ RIKOKSEN UHRIN, HÄNEN LÄHEISENSÄ

Lisätiedot

Saako uhri oikeutta?

Saako uhri oikeutta? Saako uhri oikeutta? Maarit Saukko Ensi ja turvakotien liitto, Kirkkohallitus/, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Mielenterveysseura, Suomen Punainen Risti,Suomen Setlementtiliitto, Naisasialiitto

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kansalliset suuntaviivat ja paikallinen toteutus

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kansalliset suuntaviivat ja paikallinen toteutus Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kansalliset suuntaviivat ja paikallinen toteutus Helena Ewalds 10.3.2011 04.04.2012 Esityksen nimi / Tekijä 1 Väkivallan ennaltaehkäisy edellyttää 1. tietoa väkivaltailmiöstä

Lisätiedot

RAISKAUSKRIISIKESKUS TUKINAINEN 21.1.2010. Raiskauskriisikeskus Tukinaisen kriisipäivystyksen ja juristipäivystyksen tilastobarometri

RAISKAUSKRIISIKESKUS TUKINAINEN 21.1.2010. Raiskauskriisikeskus Tukinaisen kriisipäivystyksen ja juristipäivystyksen tilastobarometri RAISKAUSKRIISIKESKUS TUKINAINEN 21.1.2010 Raiskauskriisikeskus Tukinaisen kriisipäivystyksen ja juristipäivystyksen tilastobarometri 1.1. 31.12.2009 välisenä aikana Raiskauskriisikeskus Tukinaisen kriisipäivystykseen

Lisätiedot

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 13.9.2012 Tuovi Hakulinen-Viitanen 1 Säännölliset tapaamiset

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen Valtiontalouden kehykset Hallitusohjelma Lainsäädäntöhankkeet Peruspalveluohjelma Paras- hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

Lisätiedot

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa opetusneuvos Aki Tornberg Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä

Lisätiedot

ALKOHOLI, PERHE- JA PARISUHDEVÄKIVALTA LAPSIPERHEIDEN PALVELUT TUNNISTAMISEN JA PUUTTUMISEN YMPÄRISTÖNÄ

ALKOHOLI, PERHE- JA PARISUHDEVÄKIVALTA LAPSIPERHEIDEN PALVELUT TUNNISTAMISEN JA PUUTTUMISEN YMPÄRISTÖNÄ ALKOHOLI, PERHE- JA PARISUHDEVÄKIVALTA LAPSIPERHEIDEN PALVELUT TUNNISTAMISEN JA PUUTTUMISEN YMPÄRISTÖNÄ HUOLEN HERÄÄMINEN, PERHE- JA PARISUHDEVÄKIVALLAN TUNNISTAMINEN, Tilaisuuden avaus Kouvola 2.4.2014

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12.

THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12. THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12.2009 1.12.2009 A Pouta 1 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Onko lainsäädäntö yhteistyön tuki vai kompastuskivi? Kokemuksia Manuva-hankkeesta

Onko lainsäädäntö yhteistyön tuki vai kompastuskivi? Kokemuksia Manuva-hankkeesta Onko lainsäädäntö yhteistyön tuki vai kompastuskivi? Kokemuksia Manuva-hankkeesta 1.10.2012 Koulun ja lastensuojelun yhteistyö -seminaari Sannakaisa Koskinen Pistarit 1. Peruste oleskeluluvan myöntämiselle

Lisätiedot

Esityksen aihe 9.10.2014

Esityksen aihe 9.10.2014 Tunne ja turvataidot osaamiseksi hankkeen satoa Helsinki Kaija Lajunen, Pirjo Lahtinen, Sirpa Valkama & Riitta Ala Luhtala 2 TUNNE JA TURVATAIDOT OSAAMISEKSI TUTA HANKE (2012 2014) Jyväskylän ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Väliinputoamisia vai välittävä verkosto?

Väliinputoamisia vai välittävä verkosto? Väliinputoamisia vai välittävä verkosto? VÄLITÄ! hankkeen aloitusseminaari 28.11.2012 Satu Hintikka Seksuaalinen väkivalta? Toisen pakottamista tai houkuttelemista vastoin tämän tahtoa tai parempaa ymmärrystä

Lisätiedot

Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013

Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013 Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013 Terveys, hyvinvointi ja tuen tarve sekä avun saaminen ja palvelut kysely (THL) Ensimmäinen kysely 5. luokkalaisten kysely oppilaille

Lisätiedot

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 1 (5) 17.10.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä

Lisätiedot

Poikien seksuaalinen hyväksikäyttö. Rajat ry - www.rajat.fi Heidi Valasti, traumaterapeutti, vaativan erityistason psykoterapeutti,

Poikien seksuaalinen hyväksikäyttö. Rajat ry - www.rajat.fi Heidi Valasti, traumaterapeutti, vaativan erityistason psykoterapeutti, Poikien seksuaalinen hyväksikäyttö Rajat ry www.rajat.fi Heidi Valasti, traumaterapeutti, vaativan erityistason psykoterapeutti, Myyttejä poikien kokemasta seksuaalisesta väkivallasta Myytti I stereotyyppiset

Lisätiedot

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon valtakunnallinen

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointi Suomessa. Jukka Mäkelä, Lastenpsykiatri, Kehittämispäällikkö, Lasten, nuorten ja perheiden palveluyksikkö, THL

Lasten ja nuorten hyvinvointi Suomessa. Jukka Mäkelä, Lastenpsykiatri, Kehittämispäällikkö, Lasten, nuorten ja perheiden palveluyksikkö, THL Lasten ja nuorten hyvinvointi Suomessa Jukka Mäkelä, Lastenpsykiatri, Kehittämispäällikkö, Lasten, nuorten ja perheiden palveluyksikkö, THL Nykyisen tilanteen kestämättömyys Vähintään 65 000 nuorta vaarassa

Lisätiedot

Turvataitokasvatuksella turvaa lapsen elämään täydennyskoulutus (5 op)

Turvataitokasvatuksella turvaa lapsen elämään täydennyskoulutus (5 op) Turvataitokasvatuksella turvaa lapsen elämään täydennyskoulutus (5 op) Toivotamme Sinut lämpimästi tervetulleeksi opiskelemaan Turvataitokasvatuksella turvaa lapsen elämään -täydennyskoulutukseen. Koulutuksen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut remonttiin

Lasten ja nuorten palvelut remonttiin Lasten ja nuorten palvelut remonttiin Jukka Mäkelä, lastenpsykiatri, kehittämispäällikkö 17.4.2009 1 Mikä nykyisissä palveluissa vikana Vähintään 65 000 nuorta vaarassa joutua syrjäytetyksi (Stakes 2008)

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Kokkola. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely 2013 Kokkola. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Kouluterveyskysely 2013 Kokkola Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

YHTEISTYÖ LASTENSUOJELUN ASIOISSA THL & lastensuojelun alueelliset kehittäjäryhmät

YHTEISTYÖ LASTENSUOJELUN ASIOISSA THL & lastensuojelun alueelliset kehittäjäryhmät YHTEISTYÖ LASTENSUOJELUN ASIOISSA THL & lastensuojelun alueelliset kehittäjäryhmät FSKC:n lastensuojelun kehittämisverkosto 11.2.2015 26-02-15 Esityksen nimi / Tiina Muukkonen 1 Asialista 1. Ajankohtaista

Lisätiedot

Viranomaisyhteistyö sisäympäristöongelmissa. Ylitarkastaja, Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö

Viranomaisyhteistyö sisäympäristöongelmissa. Ylitarkastaja, Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö Viranomaisyhteistyö sisäympäristöongelmissa Ylitarkastaja, Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö Osapuolia kosteus- ja homeongelmatapauksissa Asukas Rakennuk sen omistaja Työn tekijä Työn antaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena. Elina Palola, STM

Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena. Elina Palola, STM Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena Elina Palola, STM Syrjäytymisen ehkäisy aloitetaan usein liian myöhään Raskaita lastensuojelutoimia joudutaan tekemään aivan liikaa: ongelmiin

Lisätiedot

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO RY Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf on terveydenhoitajien

Lisätiedot

RAISKAUSKRIISIKESKUKSEN TILASTOBAROMETRI 1.1.-31.5.2009

RAISKAUSKRIISIKESKUKSEN TILASTOBAROMETRI 1.1.-31.5.2009 RAISKAUSKRIISIKESKUKSEN TILASTOBAROMETRI 1.1.-31.5.2009 1 RAISKAUSKRIISIKESKUS TUKINAINEN Tilastotietoa kriisi- ja juristipäivystyksen yhteydenotoista 1.1. 31.5.2009 välisenä aikana 1.1. 31.5.2009 välisenä

Lisätiedot

Mitä virheistä voi oppia? Selvitys lastensuojelun menneisyydestä 1937 1983

Mitä virheistä voi oppia? Selvitys lastensuojelun menneisyydestä 1937 1983 Mitä virheistä voi oppia? Selvitys lastensuojelun menneisyydestä 1937 1983 Professori Pirjo Markkola Tutkijatohtori Kirsi-Maria Hytönen Jyväskylän yliopisto, historian ja etnologian laitos Valtakunnalliset

Lisätiedot

Mihin haasteisiin hankerahalla tehty kehittämistyö voi vastata? Juhani Jarva Projektijohtaja Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke

Mihin haasteisiin hankerahalla tehty kehittämistyö voi vastata? Juhani Jarva Projektijohtaja Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke Mihin haasteisiin hankerahalla tehty kehittämistyö voi vastata? Juhani Jarva Projektijohtaja Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke Rahaa jaetaan Pohjois-Suomen Lasten Kaste hankkeen tavoite Hankkeen tavoitteena

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v)

Lisätiedot

0 6v. 7 12v. 13 15v. 16 19v. 20 24v. 25 29v. Yhteensä 2007 4469 3987 2394 3377 4684 4040 22951 2012 4800 3908 1989 3155 4780 4218 22850

0 6v. 7 12v. 13 15v. 16 19v. 20 24v. 25 29v. Yhteensä 2007 4469 3987 2394 3377 4684 4040 22951 2012 4800 3908 1989 3155 4780 4218 22850 TURVALLISUUSSUUNNITELMA NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY 1. SYRJÄYTYMISEN TILANNEKUVA Tässä analyysivaiheen yhteenvedossa kuvataan lyhyesti syrjäytymiseen liittyvien tekijöiden nykytilaa. Aluksi määritellään

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma 2014 2017. Lasten ja nuorten hyvinvointikoordinaattori Seija Laitinen

Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma 2014 2017. Lasten ja nuorten hyvinvointikoordinaattori Seija Laitinen Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma 2014 2017 Lasten ja nuorten hyvinvointikoordinaattori Seija Laitinen Intialainen viisaus Kun aikuiset näkevät lasten ajelehtivan joessa ja jopa hukkuvan,

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Move Monialainen verkkonuorisotyöhanke

Move Monialainen verkkonuorisotyöhanke Move Monialainen verkkonuorisotyöhanke Projektityöntekijä Timo Pulkkinen Move Monialainen verkkonuorisotyö 2011-2013 2 työntekijää 439200 Esr 60%, Oulun kaupunki 40% Hanke lisää nuorten parissa toimivien

Lisätiedot

Yli Hyvä Juttu. Sisäisen turvallisuuden ohjelmaa tukeva - syrjäytymistä ehkäisevä hanke

Yli Hyvä Juttu. Sisäisen turvallisuuden ohjelmaa tukeva - syrjäytymistä ehkäisevä hanke Yli Hyvä Juttu Sisäisen turvallisuuden ohjelmaa tukeva - syrjäytymistä ehkäisevä hanke Valtakunnallinen tapaturmien ehkäisyn seminaari, Seinäjoki 13.9.2011 Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen palokuntanuorisotoimen

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue 17.4.2014 1 Opiskeluhuollon prosessit ja toimijat

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö nuorten parhaaksi

Monialainen yhteistyö nuorten parhaaksi Monialainen yhteistyö nuorten parhaaksi Ammattistartti 13.4.2010 Ohjelmajohtaja Georg Henrik Wrede Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma GH WREDE 1 1 Politiikkaohjelman keskeiset

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013

Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava sekä ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla. Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo

Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla. Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo Pohjois- Pohjanmaa Väkiluku 404 000 1. Alavieska 2. Haapajärven kaupunki

Lisätiedot

Asetus neuvolatoiminnasta, koulu ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 380/2009

Asetus neuvolatoiminnasta, koulu ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 380/2009 Asetus neuvolatoiminnasta, koulu ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 38/29 Ptl 23.3.21 / Johtava hoitaja Anne Valtonen Asetuksen voimaantulo, sisältö

Lisätiedot

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Mikkeli 3.11.2015 Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sirkka Koponen, PEOL 3.11.2015

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot

Tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

Tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille VOIKUKKIA-verkostohanke Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto Sininauhaliitto 8.1.2014 VOIKUKKIA- verkostohanke 2012-2015 Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliiton

Lisätiedot

Lastensuojelun valtakunnalliset linjaukset ja laatusuositukset Laatupäivät Tampere 10.2.2009. 9.2.2009 Hanna Heinonen 1

Lastensuojelun valtakunnalliset linjaukset ja laatusuositukset Laatupäivät Tampere 10.2.2009. 9.2.2009 Hanna Heinonen 1 Lastensuojelun valtakunnalliset linjaukset ja laatusuositukset Laatupäivät Tampere 10.2.2009 9.2.2009 Hanna Heinonen 1 Lastensuojelun kansalliset linjaukset Kansallisten linjausten tavoitteena on ohjata

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Viranomaisten välinen yhteistyö 8.3.2013

Lisätiedot

Nuorten työnhakijoiden hyvinvointi. Tiina Ristikari, Erikoistutkija, YTT Lapset, nuoret, perheet- yksikkö Hyvinvointiosasto

Nuorten työnhakijoiden hyvinvointi. Tiina Ristikari, Erikoistutkija, YTT Lapset, nuoret, perheet- yksikkö Hyvinvointiosasto Nuorten työnhakijoiden hyvinvointi Tiina Ristikari, Erikoistutkija, YTT Lapset, nuoret, perheet- yksikkö Hyvinvointiosasto 20.4.2016 Tiina Ristikari 1 Taustaa Nuorten syrjäytyminen noussut voimakkaasti

Lisätiedot

Mistä ei voi puhua, siitä on vaiettava?

Mistä ei voi puhua, siitä on vaiettava? Mistä ei voi puhua, siitä on vaiettava? Seksuaalisen väkivallan puheeksi ottaminen ja mitä sitten tapahtuu -koulutus 4.12.2013 Satu Hintikka Kaksi näkökulmaa päivän teemaan Video 1 Video 2 Mitä on seksuaalinen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Huoli herää heräävätkö tukipalvelut? Saireke seminaari Jyväskylä, 12.10.2005 kirsti.eneberg@lslh.intermin.fi

Huoli herää heräävätkö tukipalvelut? Saireke seminaari Jyväskylä, 12.10.2005 kirsti.eneberg@lslh.intermin.fi Huoli herää heräävätkö tukipalvelut? Saireke seminaari Jyväskylä, 12.10.2005 kirsti.eneberg@lslh.intermin.fi 1 Kenestä suurin huoli? Psyykkisesti oireilevat/sairaat lapset ja nuoret Perhe- ja asumiskoteihin

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma. Ohjelmajohtaja Georg Henrik Wrede

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma. Ohjelmajohtaja Georg Henrik Wrede Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma Ohjelmajohtaja Georg Henrik Wrede Lapsi vaikutusten arviointi Käsitteen "dekonstruointi" Lapsi Vaikutus Arviointi GH WREDE 1 Kuva lapsesta Lapsi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015 1. Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa Ohjelmassa määritellään keskeisimmät sosiaali- ja

Lisätiedot

www.lapsiasia.fi 21.4.2010

www.lapsiasia.fi 21.4.2010 Lapsen oikeuksien näkökulma vanhemman vankeuteen - kommenttipuheenvuoro Maria Kaisa Aula Lapsi näkyväksi - seminaari vankien lasten huomioimisesta Ruotsissa ja Suomessa. Helsinki 1 YK:n lapsen oikeuksien

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Esimerkkinä Keuruu Merja Pihlajasaari 12.5.2016 Merja Pihlajasaari Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perhe-, sukulais-, pari- ja seurustelusuhteissa

Lisätiedot

MITEN TOIMIA, KUN VANHEMMALLA ON VAIKEAA?

MITEN TOIMIA, KUN VANHEMMALLA ON VAIKEAA? MITEN TOIMIA, KUN VANHEMMALLA ON VAIKEAA? Perheaikaa 18.2.2016 Tytti Solantaus Lastenpsykiatri, emeritatutkimusprofessori Toimiva lapsi & perhe hankejohtaja (SMS) OMA TAUSTA Työ lasten ja perheiden parissa

Lisätiedot

Tukea vanhemmuuteen. Kasvamme Yhdessä vanhempainillat 7 luokan vanhemmille Terveydenhoitaja Anna Maija Puukka 28.2.2014

Tukea vanhemmuuteen. Kasvamme Yhdessä vanhempainillat 7 luokan vanhemmille Terveydenhoitaja Anna Maija Puukka 28.2.2014 Tukea vanhemmuuteen Kasvamme Yhdessä vanhempainillat 7 luokan vanhemmille Terveydenhoitaja Anna Maija Puukka 28.2.2014 Miksi? Miksi? Turun sanomat 29.1.14: Tykkääköhän lapsi minusta, jos rajoitan? Vanhempien

Lisätiedot

Tavoitteena turvallisuus

Tavoitteena turvallisuus Tavoitteena turvallisuus Jokaisella meistä on oma roolimme turvallisuuden luojana ja sen ylläpitäjänä. Turvallisuus tuottaa toiveikkuutta ja suunnan siihen, mihin tulee pyrkiä. Susanna Leimio Ulkoapäin

Lisätiedot

Lasten ja Nuorten ohjelma

Lasten ja Nuorten ohjelma Lasten ja Nuorten ohjelma RVS LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN RYHMIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN OHJELMALLE ASETTAMAT TAVOITTEET Panostetaan lapsiperheiden koti- ja perhepalveluihin. Tavoitteena on saada lasten

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Mielenterveys ja asuminen - vuonna 2010 työkyvyttömyyseläkkeensaajista mielenterveyden

Lisätiedot

MAOL 17.11.2012. Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka

MAOL 17.11.2012. Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka MAOL 17.11.2012 Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013 2014 2015 2016 Esi-, 2017 perus- ja lisäopetuksen opsin perusteet

Lisätiedot

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 - Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia 1. Hyvinvoinnille vahva perusta Terveys

Lisätiedot

Koulutuksellinen tasa-arvo kehittämishanke 2013-2015. Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut

Koulutuksellinen tasa-arvo kehittämishanke 2013-2015. Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut Koulutuksellinen tasa-arvo kehittämishanke 2013-2015 Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut Koulutuksellinen tasa-arvo -hankkeessa kehitetään lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden palvelukokonaisuutta

Lisätiedot

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten terveyspalvelut ovat kaikille Lasten ja nuorten ehkäisevillä terveyspalveluilla edistetään lasten, nuorten ja perheiden terveyttä

Lisätiedot

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT - KOHTI PERHEKESKUSTA 11.6.2013 Pori, lastenpsykiatri Antti Haavisto RAUMA Asukkaita vajaa 40 000 Ikäluokka n 450 Alle kouluikäisiä n 3000, 7-14-v n 3000 PERUSTAA Lapsen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Lasten seksuaalisen hyväksikäytön kohtaaminen ja ennaltaehkäisy

Lasten seksuaalisen hyväksikäytön kohtaaminen ja ennaltaehkäisy Lasten seksuaalisen hyväksikäytön kohtaaminen ja ennaltaehkäisy Pelastakaa Lapset Ry 13.1.2014 Aino Juusola Psykologi, PsM, tohtorikoulutettava HUS, Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian yksikkö Åbo Akademi

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Sosiaalinen media = yhteisöllinen media

Sosiaalinen media = yhteisöllinen media 2.3.2011 1 Sosiaalinen media = yhteisöllinen media Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen viestijä ja

Lisätiedot

Suomen Ensihoitoalan Liitto ry. Kevätopintopäivät Savonlinna 8.42016 Seksuaalinen väkivalta

Suomen Ensihoitoalan Liitto ry. Kevätopintopäivät Savonlinna 8.42016 Seksuaalinen väkivalta Suomen Ensihoitoalan Liitto ry Kevätopintopäivät Savonlinna 8.42016 Seksuaalinen väkivalta Seksuaalisuus Seksuaalisuus on olennainen osa ihmisyyttä koko elämänsä ajan. Siihen kuuluvat seksuaalinen kehitys,

Lisätiedot

Millä keinoin parempaa hyvinvointia lapsille ja nuorille?

Millä keinoin parempaa hyvinvointia lapsille ja nuorille? Millä keinoin parempaa hyvinvointia lapsille ja nuorille? Mikko Oranen 11.4.2013 18.04.2013 Esityksen nimi / Tekijä 1 Kehykset Perhesurmat, lastensurmat julkinen keskustelu Lastensuojelun tarkastuskertomus,

Lisätiedot

Vanhemmuuden arviointi osana rangaistuksen täytäntöönpanoa - Kommenttipuheenvuoro yhdyskuntaseuraamustoimiston näkökulmasta

Vanhemmuuden arviointi osana rangaistuksen täytäntöönpanoa - Kommenttipuheenvuoro yhdyskuntaseuraamustoimiston näkökulmasta Vanhemmuuden arviointi osana rangaistuksen täytäntöönpanoa - Kommenttipuheenvuoro yhdyskuntaseuraamustoimiston näkökulmasta Naisvankiseminaari 8.-9.3.16 Rikosseuraamusesimies Pia Ylikomi pia.ylikomi@om.fi

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan lapset, nuoret ja lapsiperheet -kehittämishanke

Etelä-Pohjanmaan lapset, nuoret ja lapsiperheet -kehittämishanke Etelä-Pohjanmaan lapset, nuoret ja lapsiperheet -kehittämishanke Projektikoordinaattori, YTM Sirpa Tuomela-Jaskari p. 044 754 1789, email: sirpa.tuomela-jaskari@seinajoki.fi Projektityöntekijä, sosionomi

Lisätiedot

4 Seksuaalirikokset Heini Kainulainen & Päivi Honkatukia

4 Seksuaalirikokset Heini Kainulainen & Päivi Honkatukia II.4 Seksuaalirikokset 63 4 Seksuaalirikokset Heini Kainulainen & Päivi Honkatukia Seksuaalirikoksia koskevia rangaistussäännöksiä uudistettiin 1.1.1999 (L 563/1998) voimaan tulleella lailla. Rikoslain

Lisätiedot

Seksuaalisesta väkivallasta ja kaltoinkohtelusta voi ja saa selviytyä Sijaishuollon päivät 29.9.2015

Seksuaalisesta väkivallasta ja kaltoinkohtelusta voi ja saa selviytyä Sijaishuollon päivät 29.9.2015 Seksuaalisesta väkivallasta ja kaltoinkohtelusta voi ja saa selviytyä Sijaishuollon päivät 29.9.2015 Nina Vaaranen-Valkonen Asiantuntija, Lapset ja digitaalinen media Pelastakaa Lapset ry nina.vaaranen-valkonen@pelastakaalapset.fi

Lisätiedot

Toimiva lastensuojelu

Toimiva lastensuojelu Toimiva lastensuojelu - selvitysryhmän keskeiset tulokset ja päätelmät 27.2.2014 Lastensuojelun tila Useita lastensuojelun tilaa arvioivia selvityksiä, mm: Lastensuojelun tarkastuskertomus, Valtiontalouden

Lisätiedot

Lastensuojelulain toimeenpano

Lastensuojelulain toimeenpano Lastensuojelulain toimeenpano Oppilaan parhaaksi - yhteistä huolenpitoa 24.9.2009 28.9.2009 Hanna Heinonen 1 Esityksen sisältö Käsitemäärittely Lastensuojelulaki > uudistuksen tausta ja tavoitteet Ehkäisevä

Lisätiedot

NEUVOLAN PERHETYÖ KAARINASSA

NEUVOLAN PERHETYÖ KAARINASSA NEUVOLAN PERHETYÖ KAARINASSA Neuvolan perhetyö Kaarinassa Vuonna 2014 neuvolan perhetyö on vakiinnuttanut paikkansa osana ennaltaehkäisevää palvelujärjestelmää. Neuvolan perhetyössä toimii kaksi perheohjaajaa

Lisätiedot

Komiasti opintiellä -hanke. Pohojalaasta kyyditystä

Komiasti opintiellä -hanke. Pohojalaasta kyyditystä Komiasti opintiellä -hanke Pohojalaasta kyyditystä Nuorten Ystävät järjestökonserni Valtakunnallista järjestötoimintaa ja palveluliiketoimintaa Tehtävänä on toimia alan vaikuttajana ja asiantuntijana sekä

Lisätiedot

Vammaisjärjestöjen naisverkosto 10 vuotta 17.10.2013. Teema : Vammaisiin naisiin kohdistuva väkivalta. Kommentti opaskirjasta: Kiitokset:

Vammaisjärjestöjen naisverkosto 10 vuotta 17.10.2013. Teema : Vammaisiin naisiin kohdistuva väkivalta. Kommentti opaskirjasta: Kiitokset: Heli Heinjoki Kriisityön kehittämispäällikkö Tukinainen ry Vammaisjärjestöjen naisverkosto 10 vuotta 17.10.2013 Teema : Vammaisiin naisiin kohdistuva väkivalta Kommentti opaskirjasta: Kiitokset: Hyvät

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdeohjelma vuosille 2014-2017

Mielenterveys- ja päihdeohjelma vuosille 2014-2017 Mielenterveys- ja päihdeohjelma vuosille 2014-2017 Tähän tarvittaessa otsikko 1 Äänekosken kaupungille hyväksyttiin v. 2009 mielenterveystyön kokonaissuunnitelma ja päihdestrategia > voimassaoloaika päättyi

Lisätiedot

Kuuluuko ääni, kuuntelen!? Osallisuus teematilaisuus 17.10.2012

Kuuluuko ääni, kuuntelen!? Osallisuus teematilaisuus 17.10.2012 Oulun seutu Kuuluuko ääni, kuuntelen!? Osallisuus teematilaisuus 17.10.2012 Leena Hassi 1 TUKEVA 3 - juurruttamishanke Aikataulu: 1.10.2012-31.10.2013 Rahoitus: STM (75%) ja kunnat (25%) Hankkeen toteuttajat:

Lisätiedot

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatin toimintaa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella veikkausvoittomäärärahoista.

Lisätiedot

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti Preventiimi pähkinänkuoressa OKM:n rahoittama, Humakin hallinnoima, yksi valtakunnallisista

Lisätiedot

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelusta Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelulain kokonaisuudistus tuli voimaan 1.1.2008 Kaikkien lasten kehityksen turvaaminen Ongelmien ehkäiseminen

Lisätiedot