Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa Mia Örså, Capful Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa. 24.04.2012 Mia Örså, Capful Oy"

Transkriptio

1 Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa Mia Örså, Capful Oy

2 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maaseudun toimintaympäristön muutostekijät OSA 4 Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maaseudun voimavarat ja rajoitteet LIITE Tulevaisuustyöpajan aineistoja

3 3 OSA 1 Johdanto

4 4 Johdanto Maa- ja metsätalousministeriön, maaseutuverkoston, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän ja Sitran järjestämien alueellisten tulevaisuustyöpajojen tavoite oli tukea alue- ja paikallistason kehittämisstrategioiden valmistelua ja linkittää alue- ja paikallistason tarpeet valtakunnantason strategioihin. Tulevaisuustyöpajan tulosten on tarkoitus toimia syötteenä ja yhtenä lähtökohtana alueen maaseudun tulevan kehittämisen suuntaamisessa. Työpajassa syntynyt tulos on tilaisuuteen osallistuvien henkilöiden näkemys alueen maaseudun kehittämisestä. Alueellista työpajaa edelsi ennakkokysely alueen maaseudun voimavaroista ja rajoitteista sekä ulkoisen toimintaympäristön muutostekijöistä. Kyselyn vastausprosentti oli 33% (35 / 107 vastaajaa). Tulevaisuustyöpajassa käsiteltiin alueen maaseudun nykyisiä voimavaroja ja rajoitteita sekä pohdittiin toimintaympäristön tulevaisuutta. Tämän pohjalta tehtiin strategisia johtopäätöksiä ja nostettiin esiin tärkeimpiä kehittämisteemoja. Työpajaan osallistui noin viisikymmentä henkeä.

5 5 Tilaisuuden tarkoitus ja tavoitteet TAVOITTEET Systemaattinen alueelta lähtevä työskentely valtakunnallisen ohjelmatyön tueksi Aluetyön jatkosta sopiminen alueen toimijoiden kanssa Tulevaisuuspajoja edeltävä ennakkokysely Kerätä alueilta lähtöaineisto tulevaisuustyöpajojen työskentelyn pohjaksi Tunnistaa alueiden tulevaisuuden kannalta keskeisiä muutostekijöitä: Mitä kysyntää maaseudulla on tulevaisuudessa? Kuvata alueen maaseudun nykytilassa tapahtuneita muutoksia: Voimavarat ja rajoitteet vastata kysyntään. Tulevaisuustyöpajat Määrittää alueiden tulevaisuuden toimintaympäristön muutosten vaikutukset maaseutuun ja sen kehittämiseen uudet mahdollisuudet ja välttämättömät toimenpiteet Kerätä nykytilanteesta nousevia kehittämistarpeita ja parantamisehdotuksia Jatkojalostaa ja priorisoida tunnistettuja kehittämisteemoja Raportointi Kuvata alueiden työpajojen tulokset jäsennetysti ja havainnollisesti

6 6 Projektin viitekehys Ulkoinen toimintaympäristö Maaseudun toimijoiden tahto ja strateginen näkemys Maaseudun trendit ja kehityskulut Toimintaympäristön kehitys Nykyisyys LUOVA JÄNNITE Tulevaisuus Alueen maaseudun nykytila-analyysit Alueen maaseudun voimavarat ja rajoitteet Johtopäätökset Mitä kysyntää maaseudulle? Miten kysyntään vastataan ja miten hyödynnetään tämän ja tulevan kauden rahoitusmahdollisuudet ja eri EU-rahastot? Alueen maaseutu

7 7 OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset

8 8 Keskeisiä kehittämisteemoja (1/5) TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYKSEN SEKÄ ALUEEN VOIMAVAROJEN JA RAJOITTEIDEN POHJALTA TEHDYT STRATEGISET JOHTOPÄÄTÖKSET (suluissa priorisointiäänestyksessä annetut äänet) 1. YRITTÄJYYDEN JA OSAAMISEN VAHVISTAMINEN (yht.20) Maaseudun yritysten toimintaympäristön kehittäminen (9) - Yritysneuvonta - Sukupolven tai omistajan vaihdokset - Liikenne- ja tietoliikenneinfra - Yritysten välinen yhteistyö Yrittäjyyden turvaaminen pitkällä aikavälillä (7) - Yritystukien säilyminen ja nostaminen - YPP-palvelut alueille Vahva yrittäjyys ja monipuolinen elinkeinorakenne (2) - Monipuolinen elinkeinorakenne ja vahva maatalous on myös jatkossa vahva perusta aluetalouden kehittymiselle Vahva yrittäjyys vielä vahvemmaksi (2): - Yrittäjyyskoulutus ja -kasvatus - SPV:t - Yritysten kasvu - tahtotila ja toimenpiteet Innovaatiot: - Yrityspalvelut taattava maaseudun yrittäjille (vaarana yrityspalveluiden keskittyminen kaupunkeihin) - Kannustimia yrittäjyyden toimialasta riippumatta; Ei sidota käsiä liikaa ennalta valittuihin toimialoihin Nuoret, osaaminen ja koulutusmahdollisuudet - Pienten lukioiden erikoistuminen vahvuudet ympäröivästä elinkeinoelämästä ja alueen vahvuuksista - Yrittäjyyskasvatus osana perusopetusta innovaatiopeli nuorille - ESR käyttöön myös maaseudulla osaamisintensiiviset hankkeet yritysten henkilöstölle Yrittäjyyden jatkuvuus (maatilat, pienyrittäjät) kannustus ja neuvonta Yrittäjyysnäkökulman laajentaminen puhtaasti tuotantolähtöisestä yrittämisestä - Asennevaikuttaminen - Liiketoiminta-ajattelu - Myönteiset esimerkit

9 9 Keskeisiä kehittämisteemoja (2/5) TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYKSEN SEKÄ ALUEEN VOIMAVAROJEN JA RAJOITTEIDEN POHJALTA TEHDYT STRATEGISET JOHTOPÄÄTÖKSET (suluissa priorisointiäänestyksessä annetut äänet) 2. INFRASTRUKTUURIN KEHITTÄMINEN (yht. 16) Tietoliikenneyhteydet ovat merkittävässä roolissa elinkeinotuotannossa ja palveluiden tarjoamisessa (7) Alemman tieverkoston teemaohjelman käynnistäminen (7) - Valtion täytyy tarjota resursseja - Perusteluna maaseudun taloudellisen kehityksen ja kasvun mahdollistaminen Luodaan edellytyksiä siihen, että palvelut ovat saatavilla maaseudun asiakkaille ja yrityksille - Panostetaan sähköiseen asiointiin ja tietoliikenneyhteydet kuntoon - Yhteiset palvelupisteet Valtion rahoituksella maakunnallinen runkoverkosto tietoliikenneyhteyksien toteuttamiseen: - Runkoverkkoon liittyminen muilla rahoituslähteillä - Maaseuturahastosta tuetaan yhä kyläverkkojen rakentamista Villi kortti: satelliittiyhteyden selvittäminen harvaan asutun maaseudun tietoliikenneyhteyksien ratkaisuna (1) Villi kortti: kuntiin videolaitteet Yhteys neuvojiin ympäri suomea. Asukkaiden ja yritysten käyttöön. 3. BIOENERGIAN MAHDOLLISUUKSIEN HYÖDYNTÄMINEN (yht.16) Bioenergian ja metsäenergian strategiset johtopäätökset (11): - Kasvava osuus kuluttajista haluaa uusiutuvaa lähellä tuotettua bioenergiaa (10) - Bioenergian kasvava kysyntä on megatrendi (1) Omavarainen kylä energian ja ravinteiden osalta (4) Bioenergian vaihtoehtoiset polut (1) - Paikalliset CHP-laitokset - Rannikon ison voimalaitokset - Biojalostamot - Maatilapohjainen bioenergian tuotanto Villi kortti: energia potentiaalista resurssiksi konkreettisia toimenpiteitä

10 10 Keskeisiä kehittämisteemoja (3/5) TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYKSEN SEKÄ ALUEEN VOIMAVAROJEN JA RAJOITTEIDEN POHJALTA TEHDYT STRATEGISET JOHTOPÄÄTÖKSET (suluissa priorisointiäänestyksessä annetut äänet) 4. HYVÄN HALLINNON JA KANNUSTAVUUDEN VARMISTAMINEN (yht.14) Leader-hallinto-mallin yksinkertaistaminen vähemmän vaatimuksia ja kevyempi byrokratia (2) Koordinointihanke Ruotsin malli : pienempi byrokratia, nopea toteutus (1) Kasvuun kannustamien: - Kokeilut - Innovaatiot - Riskinotto: hankkeissa riskiprosentti - Joustava hallinto ja palvelut - Villinä korttina innokymppitonni! (1) Hallinto mahdollistaa jatkossa monipuolisen elinkeinorakenteen kehittäminen (1): - Rahoitusvälineet laajaan käyttöön - Ei liikaa rajoitteita (linjaukset ym) - Laaja ja osaava neuvontakenttä - Verkostojen hyödyntäminen Vapaa rakentaminen tietyillä maaseutualueilla Villi kortti: Kokeiluraha pop-up -seteli antaisi tilaa luovuudelle. Nykyiset rahoitusmallit rajoittavat luovuutta. (5) Villi kortti: Hanke saa epäonnistua : tavoite % ja riski hyväksytään. (3) Villi kortti: Pohjanmaa-peli avoin innovaatioverkosto pelimuodossa kaikille toimijoille Villi kortti: Lähiyrittäjyydelle mahdollisuus kokeilla eri pelisäännöillä miten palveluntuotanto toimii lump sum yhdistettynä poikkeuslupaan (1)

11 11 Keskeisiä kehittämisteemoja (4/5) TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYKSEN SEKÄ ALUEEN VOIMAVAROJEN JA RAJOITTEIDEN POHJALTA TEHDYT STRATEGISET JOHTOPÄÄTÖKSET (suluissa priorisointiäänestyksessä annetut äänet) 5. TOIMIVAT PALVELUT SEKÄ ELINVOIMAINEN JA HOUKUTTELEVA MAASEUTU (yht.12) Maaseudun elinkeinoista trendikkäitä Nostetta alalle ja uusia opiskelijoita! (5) Työvoiman saatavuuden parantaminen maaseutuyrityksille (2) - Työperäisen alueelle muuttamisen mahdollisuuksien parantaminen - Kuntaliitoksia työvoimahotelleja vapautuvissa rakennuksissa - Työpoliittista koulutusta tarvittaville elinkeinoille, kielikoulutusta - Työpaikkojen houkuttelevuuden parantaminen maaseudulla: vuokra-asunnot, työmatkojen verotus, palvelut lähellä (työnantajat voisivat osallistua) Pohjanmaan brändi: (2) - Tuotteet elintarvikkeista matkailupalveluihin - Maineen kehittäminen - Markkinointi Sopimuksellisuus: välittäjä saattaa palvelun tarvitsijan ja tuottajan yhteen ja auttaa sopimuksen teossa. Välittäjänä voi toimia yhdistys tai sosiaalinen yritys. Kuka maksaa? (1) Maaseudun muut mahdollisuudet: Green Care, hyvinvointipalvelut, tietoliikenneyhteydet (1) Maaseudulla asumiselle parempia mahdollisuuksia tuleva ikärakenne ja palvelujen tarve huomioiden Kuntien osuus palveluiden tuottajana vähenee Tarvitaan korvaavia palvelutuottajia: yksityisiä ja kolmannen sektorin toimijoita palvelusetelit yleistyvät Maaseudun palvelut ovat kylien elinvoimaisuuden varassa - Kuntauudistus - Tietoliikenneyhteydet - Työvoimaa ulkomailta - Etätyön mahdollisuudet Villi kortti: Elämän valttikortti: (1) - Miten maaseutu on saavutettavissa kaikille? - Syrjäytyminen ja työmahdollisuuksien vähäisyys? - Työ- ja hyvinvointimahdollisuudet terveen elämän avaimina!

12 12 Keskeisiä kehittämisteemoja (5/5) TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYKSEN SEKÄ ALUEEN VOIMAVAROJEN JA RAJOITTEIDEN POHJALTA TEHDYT STRATEGISET JOHTOPÄÄTÖKSET (suluissa priorisointiäänestyksessä annetut äänet) 6. MAAHANMUUTTO JA MONIKIELISYYS VOIMAVARANA (yht.7) 8. LÄHIRUOKA (yht.2) Voimavarojen hyödyntäminen ja asenteisiin vaikuttaminen (5) Maahanmuutto on pysyvä osa maaseudun työvoimarakennetta (2) 7. YHTEISÖLLISYYS JA TOIMIVAT KYLÄYHTEISÖT (yht. 5) Monirahastoisuus mahdollistaa alueellista kehittämistä uudella tavalla: Julkisten palveluiden väheneminen auttaa 3.sektoria kehittymään ja tuo tilausta lähimatkailulle, -yrittäjyydelle, -ruoalle. Kulttuuri myös nostattaa maakuntaidentiteettiä (2) Maaseudun yhteisöllisyyden ja viihtyvyyden kehittäminen (2) - Kyläyhteisöjen toiminnan tukeminen ja uusien toimijoiden houkutteleminen (mm. maahanmuuttajat) - Takaisinmuuton edistäminen (kaupungeissa kouluttautunet nuoret) - Toimivat yhteispalvelupisteet valtiolta resursseja Aktiiviset ihmiset ja yhdistykset sekä yhteisöllisyys voimavarana: Nuorten värvääminen toimintaan kulttuuripääoman siirtäminen (1) Alkutuotannon kehittäminen: maito-, peruna-, ja lihatuotanto sekä turkistalous Lähielintarvikeketjun kehittäminen: tuotekehitys, tarvittavat tuotantotilat, tuoteperheet, pohjalainen ruokakori ja menu, laadun ja saatavuuden varmistaminen Ei lähiruokaa ilman lähikauppoja (2) Luomu- ja lähiruoan suosio ja kysyntä: luomutuotannon lisääminen koulutus, mallitilat, tuotantosidonnainen tuki Logistiikan parantaminen - Kiinnostuneet tukkukaupat - Verkkokaupan kehittäminen - Saatavuus lähikaupasta, toimitus suoraan kauppaan 9. MATKAILUN KEHITTÄMINEN Omintakeisen kulttuurin edistäminen Saariston ja maailmanperintöalueen hyödyntäminen, kalastusturismi Valmiit tuotepaketit

13 13 Alueen maaseudun kehittämisen ulottuvuudet Yrittäjyyden ja osaamisen vahvistaminen Infrastruktuurin kehittäminen Hyvän hallinnon ja kannustavuuden varmistaminen Toimivat palvelut sekä elinvoimainen ja houkutteleva maaseutu Läpäisevät osaamis-alueet Toimialat Maatalous Bioenergia Matkailu Muu elinkeinosektori

14 14 OSA 3 Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maaseudun toimintaympäristön muutostekijät

15 15 Muutostekijöiden tunnistaminen Arvot Geopolittiikka Kontekstuaalinen toimintaympäristö (Factors) Välitön toimintaympäristö (Actors) Sisäinen toimintaympäristö (Actions) Media Väestö EU -politiikka Maaseudun väestö ja työvoima Osaaminen ja koulutus Ilmastonmuutos Aluekehityspolitiikka Lainsäädäntö Maaseudun elinkeinorakenne Tuotantomuodot Kansallinen politiikka Maaseudun kehittäminen Kehittämisohjelmat ja - toimenpiteet Teknologia Maaseudun yrittäjyys Maaseudun palvelut Talous Annetut tekijät Vaikutettavissa olevat tekijät Ohjattavissa olevat tekijät

16 16 Muutostekijöiden tunnistamisessa käytetyt lähteet Elinkeinoelämän valtuuskunta (2009): EVAn globaalit skenaariot Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä (2009): Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi. Valtioneuvoston maaseutupoliittinen selonteko eduskunnalle Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä (2009): Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi. Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä (2006): Suomen maaseutu 2015 Maaseudun kehittämistyön toimintaympäristön tulevaisuus Pihlaja, R., Helsingin yliopisto (2010): Kolmas sektori maaseutukunnissa Sitra: Maamerkit-ohjelman aineistot TEM (2011): Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten strategia-asiakirja vuosille

17 17 Muutostekijät Maaseudun ulkoinen toimintaympäristö TOIMINTAYMPÄRISTÖÄ MUOKKAAVAT TEKIJÄT 1. Globalisaatio ja kansainvälistyminen 2. Lokalisaation korostuminen globalisaation rinnalla 3. Suomen vientimarkkinoiden kehitys 4. Ympäristö ja ilmastonmuutos 5. Energian hinta 6. Raaka-aineiden kansainvälinen hintataso 7. Euroopan talouden kehitys 8. Suomen talous ja kilpailukyky 9. Maaseudun työllisyystilanne ja työvoiman saatavuus 10. EU:n poliittinen kehitys 11. Valtion ja kuntien poliittinen päätöksenteko 12. Kuntarakenteen muutokset 13. Kuntatalous ja palveluiden rahoitus 14. Kolmannen sektorin rooli 15. Tieverkko ja muu liikenneinfrastruktuuri 16. Tietoliikenneyhteydet 17. Maaseudun väestön määrä ja ikärakenne 18. Vapaa-ajan asuminen maaseudulla 19. Kuluttajien ikääntyminen Suomessa 20. Maahanmuuttajat maaseudulla 21. Maaseudun elinkeinorakenne 22. Työntekemisen ja yrittäjyyden muodot ja tavat 23. Metsien käyttö 24. Muutokset elintarvikeketjussa (maatilalta kauppaan) 25. Luomu- ja lähiruoan suosio 26. Maaseutumatkailun kysyntä 27. Bio- ja lähienergian tuotanto 28. Ihmisten asenteet ja kulutustottumukset 29. Ammatti- ja korkeakoulutuskentän muutokset (Muutostekijät eivät ole tärkeysjärjestyksessä)

18 18 Muutostekijät Tekijöiden vaikuttavuus ja ennustettavuus SUURI E N N U S T E T T A V U U S Kuluttajien ikääntyminen Suomessa Vapaa-ajan asuminen maaseudulla Maaseutumatkailun kysyntä Suomen vientimarkkinoiden kehitys Kuntarakenteen muutokset Luomu- ja lähiruoan suosio Maahanmuuttajat maaseudulla Ympäristö ja ilmastonmuutos Globalisaatio ja kansainvälistyminen Euroopan talouden kehitys EU:n poliittinen kehitys Ammatti- ja korkeakoulutuskentän muutokset Työn tekemisen ja yrittäjyyden muodot ja tavat Lokalisaation korostuminen globalisaation rinnalla Maaseudun työllisyystilanne ja työvoiman saatavuus Maaseudun väestön määrä ja ikärakenne Maaseudun elinkeinorakenne Tietoliikenneyhteydet Metsien käyttö Tieverkko/liikenneinfra Kolmannen sektorin rooli Muutokset elintarvikeketjussa Bio- ja lähienergian tuotanto Energian hinta Kuntatalous ja palveluiden rahoitus Suomen talous ja kilpailukyky Valtion ja kuntien poliittinen päätöksenteko Raaka-aineiden kysyntä ja hinta Ihmisten asenteet ja kulutustottumukset 2 PIENI PIENI 2 4 V A I K U T T A V U U S 6 8 SUURI 10

19 19 Muutostekijät Tekijöiden vaikuttavuus ja ennustettavuus

20 20 OSA 4 Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maaseudun voimavarat ja rajoitteet

21 21 Alueen maaseudun voimavarat ja rajoitteet ALUEEN MAASEUDUN SISÄISET (KYSELYN PERUSTEELLA) V O I M A V A R A T Vahva yrittäjyys ja monipuolinen elinkeinorakenne Vahva maatalous ja alkutuotanto: maito-, peruna- ja lihatuotanto Yhteisöllisyys ja toimivat kyläyhteisöt Yrittäjähenkisyys ja kehitysmyönteisyys Osaaminen, innovatiivisuus ja koulutusmahdollisuudet Viihtyisä ja elinvoimainen maaseutuasuminen Monipuoliset luonnonvarat: metsät, malmi, turve ja niiden jalostus Hyvä sijainti ja saavutettavuus Keskimääräistä nuorempi ikärakenne Energiaresurssit ja edullinen energia Toimivat palvelut Vahva kulttuuri Hyvät liikenneyhteydet ja infrastruktuuri Turkistalous Toimiva tietoliikenne Kaksikielisyys Yritysten kannattavuuteen ja rahoitukseen liittyvät ongelmat: korkeat kustannukset, matala tulotaso ja pääoman puute Vähenevät ja loitontuvat palvelut Heikko infrastruktuuri: liikenneyhteydet, tietoliikenneyhteydet ja tiestön huono kunto Osaamiseen liittyvät haasteet: alhainen koulutustaso ja kehitysresurssien puute Väestön ikääntyminen Alhainen jalostusaste ja kasvuyritysten vähäisyys Byrokratia ja monimutkaiset hallintorakenteet Näköalattomuus ja muutosvastarinta Väestön väheneminen ja nuorisokato Vastakkainasettelu ja yhteisöllisyyden puute Maatalouden heikkoudet: pienet peltolohkot ja maatalouden kannattavuus Kuntatalouden ongelmat: velkaisuus ja resurssien puute Työllistyminen ja osaavan työvoiman löytäminen Asuinympäristön kehittämiseen liittyvät päätökset Sijainti ja hajanainen asutus Yritysten heikko yhteistyökyky Matkailun vähyys R A J O I T T E E T

22 22 LIITE Tulevaisuustyöpajan aineistoja

23 23 Learning Café Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa 8 pöytää ja teemaa Pöytien kattajat Pöytä 1 Luomu- ja lähiruoan suosio ja kysyntä Henrik Ingo (pj.) Maria Swanljung (siht) Pöytä 2 Kuntatalous ja maaseudun palvelujen järjestäminen Matti Jaskari (pj.) Kirsi Tikkanen (siht.) Pöytä 3 Pöytä 4 Pöytä 5 Pöytä 6 Pöytä 7 Pöytä 8 Maaseudun elinkeinorakenteen kehitysnäkymät Yrittäjyys, työllisyys ja työvoiman saatavuus Bio- ja metsäenergian kysyntä Liikenne- ja tietoliikenneinfrastruktuurin kehitys Miten tulisi kehittää maaseudun osallistumista, yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä? Miten tulisi kehittää maaseudun yrittäjyyttä, innovaatiotoimintaa ja osaamista? Jouni Jyrinki (pj.) Tiina Harjunpää (siht.) Petri Jylhä (pj.) Matias Smeds (siht.) Jorma Vierula (pj.) Tiina Marjusaari (siht.) Kimmo Riusala (pj.) Niklas Ulfvens (siht.) Petri Svanbäck (pj.) Mathias Högbacka (siht.) Sirkku Wacklin (pj.) Ritva Jaakkola (siht.)

24 24 Keskeiset muutostekijät ja niiden vaikutukset MUUTOSTEKIJÄN NIMI: Popularitet och efterfrågan av eko- och närmat MUUTOSTEKIJÄN KEHITYS TAI KEHITYSVAIHTOEHDOT VUOTEEN 2020 MENNESSÄ JSM: ekoproduktionen 20 % 2020, orealistiskt 10 % ett mer realistiskt mål Odling i städerna Mer individuella matvanor Större tillgänglighet i närbutikerna Ökad matkasseverksamhet MAHDOLLISUUDET Eko- och närmat ett sätt att närma kunden och producenten Finns plats för mindre, lokala förädlingsföretag Ökat intresse för matlagning Ökat intresse för utnyttjande av naturresurser som bär och svamp Så dyr gödsel att man måste övergå till eko-odling Matkasseverksamhet också på landsbygden, där finns också konsumenter Bra dataförbindelser (sommargäster, matringar) Utnyttjande av Skräpfisk (braxen, gädda) överraskningskasse RISKIT Ett för snävt närmatsbegrepp är till fördel endast för Nyland Passar inte in i de stora livsmedelsföretagens hantering, svårt att få rationalitet Matbrist i världen; stort behov av bulkvaror från Finland Avstånden på landsbygden Kineserna köper vår odlingsmark Närfisk: yrkesfiskarnas antal minskar, åldersstrukturen, bristen på närfisk ökar STRATEGISET JOHTOPÄÄTÖKSET Öka eko-produktionen Förbättra logistiken Öka statusen på vår traditionella matkultur via utbildning, marknadsföring Fisk:produktutveckling för att utnyttja skräpfisken Stöd för försök och investeringar:riskkapital och risktagning inom finansieringen Satsa på små butiker i byarna med närmatdjjjjj

25 25 Keskeiset muutostekijät ja niiden vaikutukset MUUTOSTEKIJÄN NIMI: Kuntatalous ja maaseudun palveluiden järjestäminen MUUTOSTEKIJÄN KEHITYS TAI KEHITYSVAIHTOEHDOT VUOTEEN 2020 MENNESSÄ Muut vaihtoehdot kuin heikkeneminen, kuntauudistus, miten käy esim. erikoissairaanhoidon, vastaako kunta siitä? Koulutus- ja hyvinvointipalveluihin ei voi käyttää enää niin paljon, asukkaat alkavat ajan myötä vaatia enemmän palveluseteleitä, ulkoistetaanko osa palveluista? Ikärakenne vaikuttaa, mitä palveluita tarvitaan Valtiolliset palvelut, kuten maanmittaus, te-keskukset jne häviää, väen väheneminen MAHDOLLISUUDET Palvelusetelien ja tietoliikenteen kautta, hoivapuhelimet jne, lähipalvelut mahdollisuus yrittäjälle, Erikoistuminen koulutuksessa, vetovoiman lisääminen, etäopiskelumahdollisuus, Nettikaupan myötä tarvitaan uusia palveluidentuottajia Uusiutuvan energiankäyttö tuo uusia mahdollisuuksia yrittäjille esim. huoltoyritykset Liikkuvat palvelubussit esim. terveyspalvelut Maahanmuuttajat työvoimana ja veronmaksajina RISKIT Palveluiden keskittyminen, palveluiden etääntyminen, omavastuu kasvaa (maksukyky toisaalta ikääntyvillä toinen) Työvoimapula, eläköityminen, avustavissa tehtävissä tarvitaan lisää koulutusta Suuret sairaanhoitopiirit, hoidon keskittyminen, erikoissairaanhoidon maksut kasvaa, vaikea ennakoida Tieverkostoon ei ole varaa laittaa rahaa STRATEGISET JOHTOPÄÄTÖKSET Kolmas sektori kasvaa palveluidentuottajana, mutta oman mallin mukaan erikokoisille toimijoille esim. osuuskunnissa ja verkostoitumalla ja tarvitaan yritysystävällinen ilmasto, että saadaan yksityisten palveluiden tuottajia, vapaaehtoistoiminnasta pitäisi saada hyve, kannustaminen vapaaehtoistyöhön Kuntien erot kasvavat, ero menestyvien ja heikkojen välille, veroäyri vaikuttaa muuttohalukkuuteen Sopimuksellisuus palvelun tuottaja, välittäjä ja tarvitsija tarvitaan yhteiskunnan tukea toimintaan, esim. palvelusetelien käytössä, mistä ja mitä palveluita voi saada, ongelmana on töidenvähyys, ei tuottavaa toimintaa välittäjälle nyt, sosiaalisten yritysten syntyminen Erikoissairaanhoito pois kunnilta

26 26 Keskeiset muutostekijät ja niiden vaikutukset MUUTOSTEKIJÄN NIMI: Maaseudun elinkeinorakenteen kehitysnäkymät MUUTOSTEKIJÄN KEHITYS TAI KEHITYSVAIHTOEHDOT VUOTEEN 2020 MENNESSÄ Rakennemuutos jatkuu: Maatilojen lukumäärä vähenee mutta tilakoko kasvaa Vapaa-ajan asuminen maalla kasvaa ja palvelujen tarve maaseudulla kasvaa Palvelujen kysyntää kasvaa Kaupan alan palvelujen keskittyminen Moniyrittäjyys ei ole ajankohtaista: tilat keskittyvät/ erikoistuvat MAHDOLLISUUDET Maatilojen keskittymisen ja erikoistumisen myötä verkostoituminen suuremmassa roolissa Uusia lähiyrittäjyysmalleja ja yhteisöllisiä palvelumalleja muodostuu maaseudulle Tilakokojen kasvaessa työvoiman tarve positiivisena haasteena Monikulttuurisuuden yleistyminen maaseudulla Elintarvikeketjut ja lähiruokaketjut mahdollisuutena Paikallisten tuotteiden saaminen myyntiin isoihin kauppaketjuihin Nettikauppa myös mahdollisuus Tietoliikenneyhteydet tarjoavat uusia mahdollisuuksia hoitaa maaseudun palveluja Vapaa-ajan asujat kylille ja maaseudulle uudenlainen resurssi RISKIT Nettikauppa maaseudun kaupalle riski mutta myös mahdollisuus! Ikärakenne, eläköityminen jatkajayrittäjien löytyminen haasteellista Työvoiman saanti haasteellista Hyvinvointi- ja terveyspalvelujen saanti haasteena Kyläkoulujen lakkauttaminen maaseudun elinvoimaisuuden uhkana Tietoliikenneyhteydet ja perusinfra maaseudun elinkeinotuotannolle haaste pitää toimia! Maatilojen lukumäärän vähentyessä, mitä tapahtuu tyhjäksi jääville rakennuksille? STRATEGISET JOHTOPÄÄTÖKSET Maaseudun elinkeinoista trendikkäämpi, nostetta alalle, jonka kautta saadaan uusia opiskelijoita alalle Maaseudulla asumiselle parempia mahdollisuuksia tuleva ikärakenne ja palvelujen tarve huomioiden Tietoliikenneyhteydet ovat merkittävässä roolissa elinkeinotuotannossa sekä palveluiden tarjoamisessa maaseudulla

27 27 Keskeiset muutostekijät ja niiden vaikutukset MUUTOSTEKIJÄN NIMI: Yrittäjyys, työllisyys ja työvoiman saatavuus MUUTOSTEKIJÄN KEHITYS TAI KEHITYSVAIHTOEHDOT VUOTEEN 2020 MENNESSÄ Yrittäjien ikääntyminen Globaaliset markkinat ja niiden merkitys ja vaikutus yrittäjyyteen ja yritysten toimintaan tulee lisääntymään Työvoiman saatavuus heikkenee, maahanmuutto tulee lisääntymään Riski, että työllisyystilanne huononee on pienempi verrattuna moniin muihin alueisiin johtuen alueen monipuolisesta elinkeinorakenteesta Tietoliikenneyhteydet kehittyvät MAHDOLLISUUDET Maahanmuutto voi lisätä työvoiman saatavuutta: Onnistunut kotouttaminen Paremmat työvälineet innovaatioiden kehittämiseen Tietoliikenneyhteydet avaa maailmanmarkkinat (Internet), sijainti ei ratkaise, netti luo uusia mahdollisuuksia yrittäjyydelle maaseudulla Matala kynnys lähteä kansainvälisille markkinoille (yrittäjäkulttuuri /perinne) Ikääntyminen luo mahdollisuuksia uusille palveluille maaseudulla (esim. hyvinvointi- ja hoivapalvelut) Uuden sukupolven asenne (verkoistuminen) Hyödyntää työelämän ulkopuolella olevia nuoria, saada ne mukaan elinkeinoelämän ja maakunnan kehittämiseen ja työelämään Mahdollisuus henkilökohtaiseen konkurssiin, riskinottamisen nostaminen voi luoda uusia innovaatioita, edistää kasvua ja uusia toimeentulomahdollisuuksia RISKIT Kulttuurieroja ja sopeutuminen (maahanmuutto) Kotouttamisen epäonnistuminen Työelämän ulkopuolella olevat, syrjäytymisen lisääntymisen riski Ei uudistuta, eikä kehitetä, pysytään paikoillaan, ei seurata trendejä STRATEGISET JOHTOPÄÄTÖKSET Kannustaa kasvua ja riskinottoa ja luoda edellytykset ja toimintaympäristö siihen, joustava hallinto ja palvelut, hankkeissa riski Pitäisi sallita epäonnistumisen mahdollisuus Sukupolvenvaihdosten tärkeys, kannustimet ja neuvontaa sukupolvenvaihdosten tekemiseen Maahanmuutto on pysyvä osa maaseudun työvoimarakenteessa Villikortti: Innokymppitonni

28 28 Keskeiset muutostekijät ja niiden vaikutukset MUUTOSTEKIJÄN NIMI: Bio- ja metsäenergian kysyntä MUUTOSTEKIJÄN KEHITYS TAI KEHITYSVAIHTOEHDOT VUOTEEN 2020 MENNESSÄ Bioenergian hinta ei ole kilpailukykyinen, tuet kysymysmerkki Bioenergian kysyntä ylittää tarjonnan 1. Paikalliset chp-laitokset 2. Rannikon isot kiinteän polttolaitoksen voimalaitokset 3. Biojalostamot (biodiesel) 4. Maatalouspohjainen bioenergian tuotanto: monimuotoiset yritysverkostot maaseudulla MAHDOLLISUUDET Lisää liitännäiselinkeinoja ja yrittäjyyttä maaseudulla, esim: puunhankinnassa, lämpö-, klapi- ja koneyrittäjyydessä, rakentamisessa. Uudenlainen verkostoituminen metsä- ja energia-alan toimijoiden kesken mahdollistaa kysynnän ja tarjonnan paremman kohtaamisen kysyntäkuilun ratkaiseminen? Palveluintegraattori! Kaavoituksella ohjataan keskitettyjä lämmitysratkaisuja; esim. yrittäjävetoinen kaukolämpötuotanto RISKIT Ravinnevaje: Bioenergian korjuussa viedään ravinteita Kun kuitupuuta käytetään polttoon, menetetään jalostusarvoa Metsien tilus- ja omistusrakenteista johtuvat muutokset vaikuttavat metsäenergian saatavuuteen Valtion valmius panostaa metsäenergian tuotantoon epävarma STRATEGISET JOHTOPÄÄTÖKSET Bioenergian kasvava kysyntä megatrendi Energian ja ravinteiden suhteen omavarainen kylä on mahdollisuus maaseudulla Kasvava osa kuluttajista haluaa uusiutuvaa, puhdasta bioenergiaa Metsäenergian saatavuuden ratkaiseminen metsien nykyisessä omistus- ja tilusrakenteessa

29 29 Keskeiset muutostekijät ja niiden vaikutukset MUUTOSTEKIJÄN NIMI: Liikenne- ja tietoliikenneinfrastruktuurin kehitys MUUTOSTEKIJÄN KEHITYS TAI KEHITYSVAIHTOEHDOT VUOTEEN 2020 MENNESSÄ Lägre vägnätet håller på att förfalla. Transporter som fungerar är livsviktiga för näringsliv och personer. Järnväg för behövs för transport till och från hamnar samt persontransport Flyg: affärsresor/passagerartrafik Bredband behövs i form av fiber för alla Järnvägsnätet utvecklas. Tvåspårighet och tvärspår. Bredband i form av fiber behövs för att ge lika möjligheter MAHDOLLISUUDET Järnvägsnätet behövs för gruvindustrin och näringar som producerar bulk skall kunna utvecklas Möjlighet att utnyttja bioenrgipotential etc om lägre vägnätet är skick Lägre Vägnätet: Behövs för att personer och företag skall kunna leva, verka och utvecklas på landsbygden Bredband: Fiber ger möjlighet till företagande och tillgång till kunskap oberoende av var man beror. Når ut i världen oberoende var man bor. Tillgodoser enskilda personer, företagande, distansarbete, privata och offentliga tjänster. Måste funka för att få ny företagsverksamhet och locka unga. Kan satellit erbjuda kostnadseffektiva lösningar i glesbygd? Fungerande fiberbaserat nät grundförutsättning för företagsverksamhet och boende RISKIT Utan järnvägens utveckling kommer vägnätet att belastas mycket med transporter från t.ex. från gruvindustrin Lägre vägnätverket Hotar näringslivets utveckling och tillgång till servicefunktioner för näringslivet. Tung trafik gör att vägnätet förfaller snabbt. Vägnätets försämring försämrar näringslivets verksamhetsförutsättningar, t.ex. hur få virke transporterat Bredband Operatörerna bygger inte ut där det är mindre lönsamt. Trådlöst kan man inte förlita sig på och ha som stomnät om man skall kunna svara mot framtidens behov av kapacitet och säkerhet Fiber i riktiga glesbygder byggs inte ut. Trådlöst kan inte lösa problemet STRATEISET JOHTOPÄÄTÖKSET Satsa på att utveckla järnvägsnätet (Tvåspårnätet byggas enligt plan) Staten satsa på att bygga ut fiber så långt som möjligt på landsbygden Lägre vägnätet: Skilt nationellt program behövs för finansiering av grundförbättring om man vill ha företag och personer på landsbygden Bredband: Staten bör betala kommunla stomnät för fiber sedan koppla på med kotitalousvähennys för enskilda hushålls uppkoppling. Byn bygga stomnät i byn om ingen annan finns som naturligt kan göra.

30 30 Miten tulisi kehittää maaseudun osallistumista, yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä? S T R A T E G I S E T J O H T O P Ä Ä T Ö K S E T Hallintorakenteet ja neuvonta Global Grant, enemmän autonomiaa, voisiko nopeuttaa nykyinen järjestelmä (asiakkaan eduksi) Vähintään pitää kehittää nykyistä järjestelmää YPP joka neuvoo yhdistyksiä kuten esim. Pohjois- Pohjanmaalla tai Pedersöre (Katta) Kertoa hyvistä käytännöistä, tiedottamista Kyläasiamies hyvä ihminen neuvontaan Toimintaraha ei hankkeena vaan sopimuksena, KVkoordinaattori ja kyläasiamies luonnollinen osa toimintaryhmien hallintoa Palveluoppaat, ihmiset löytävät palvelut, lähidemokratiaa Alhaalta ylöspäin periaate, eli mitä ihmiset tarvitsevat Hanke isompana elementtinä, ei vaan vetäjä + työryhmä Kyläsuunnitelmat tärkeät Hankepääomaa löytyy (huonot ja hyvät käytännöt), tänä päivänä mahdollista saada tutkintoa (maaseudun kehittäjä), voisi toimia neuvonantajana omalla alueella (kuka maksaa?) Kylien kehittäjien verkostoituminen Tavoite että tietty prosentti ohjelmassa epäonnistuu (riskinottaminen), esim. 7 % epäonnistuu, muuten koko ohjelma on epäonnistunut Jatkuu seuraavassa sarakkeessa Luovuus tapetaan säännöillä ja lailla Hankemaailma on prosessi hakijalle Byrokratian määrä, iso hanke vs. pieni Enemmän resursseja toimintaryhmille Leader hallintomallin yksinkertaistaminen Riski- ym. Rahoitus Palvelusetelit Riskirahaa, innovatiiviset ideat rahoitetaan, lyhyt ja yksinkertainen loppuraportointi Koordinointihankkeen uusiminen, esim. kuin Ruotsissa Mahdollistava sääntely Väliputoajat, varmistaa että hankkeet sopivat joko Leaderiin tai kalatalousryhmään

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Uusimaa. 11.5.2012 Mia Örså, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Uusimaa. 11.5.2012 Mia Örså, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti Uusimaa 11.5.2012 Mia Örså, Capful Oy X S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Uudenmaan maaseudun

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Häme. Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Häme. Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Häme Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Hämeen maaseudun kohtalonkysymykset

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Pohjois-Savo. 17.04.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Pohjois-Savo. 17.04.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti Pohjois-Savo 17.04.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Pohjois-Savon

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Keski-Suomi. 16.05.2012 Kimmo Kivinen, Nette Lehtinen Capful Oy

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Keski-Suomi. 16.05.2012 Kimmo Kivinen, Nette Lehtinen Capful Oy Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti Keski-Suomi 16.05.2012 Kimmo Kivinen, Nette Lehtinen Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Pirkanmaa. Pirkanmaa 27.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Pirkanmaa. Pirkanmaa 27.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Pirkanmaa Pirkanmaa 27.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Pirkanmaan

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Lappi. Lappi 11.04.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Lappi. Lappi 11.04.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti Lappi Lappi 11.04.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Lapin maaseudun

Lisätiedot

Sisällys. YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n paikallinen strategia 2020

Sisällys. YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n paikallinen strategia 2020 Sisällys 1. STRATEGIAN KOHDEALUE JA VÄESTÖMÄÄRÄ... 3 1.1. Strategian kohdealueen kuvaus... 3 1.2. YHYRES-kehittämisyhdistys ry... 4 Jäsenet... 4 Hallitus ja kolmikanta... 4 Osaaminen... 4 Sidosryhmät...

Lisätiedot

Kehittyvät kylät. Elinvoimaa, yrittäjyyttä ja taitoa

Kehittyvät kylät. Elinvoimaa, yrittäjyyttä ja taitoa Kehittyvät kylät Elinvoimaa, yrittäjyyttä ja taitoa Rannikkopohjanmaan paikallinen kehitysohjelma Leader-toiminnalle 2007-2013 Studiefrämjandet i Österbotten r.f. Projektin kirjoitusryhmä: Mats Brandt,

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos 2.1.2014 Tiivistelmä Pohjanmaan maakuntastrategia koostuu kahdesta osasta. Maakuntasuunnitelmassa määritellään

Lisätiedot

MANNAA MANSIKASTA. Kehittämisyhdistys Mansikan kehittämisstrategia 2014-2020. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: maaseutualueisiin.

MANNAA MANSIKASTA. Kehittämisyhdistys Mansikan kehittämisstrategia 2014-2020. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: maaseutualueisiin. MANNAA MANSIKASTA Kehittämisyhdistys Mansikan kehittämisstrategia 2014-2020 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. SISÄLTÖ 1. Mansikka toimijana... 1.1.

Lisätiedot

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013 RAPORTTEJA 106 2013 Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 ARI LINDQVIST (TOIM.) Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi

Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi Valtioneuvoston maaseutupoliittinen selonteko eduskunnalle M a a s e u t u p o l i t i i k a n y h t e i s t y ö r y h m ä n j u l k a i s u j a 8 2009 Maaseutu ja hyvinvoiva

Lisätiedot

Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi

Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi Kunnioittavasti Maa- ja metsätalousministeriölle 6 6 Kauhajoella.. 2014 SUUPOHJAN KEHITTÄMISYHDISTYS

Lisätiedot

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1 Johdanto 3 2 Toiminta-alue ja väestö 3 2.1 Elinympäristö 4 2.2 Oulu ja kaupungin läheinen maaseutu 4 2.3 Harvaan asuttu maaseutu

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Maakuntastrategia on

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Proaktiivisesti kohti rakennemuutosta (ENNE) projekti 15.8.2012 TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Jari

Lisätiedot

SUOMEN MAASEUTU Phalaris arundinacea

SUOMEN MAASEUTU Phalaris arundinacea 2015 SUOMEN MAASEUTU Maaseudun kehittämistyön toimintaympäristön tulevaisuus Phalaris arundinacea Vielä 50-luvulla kaupunki oli synnin pesä ja maaseutu onnela. Kyse on mielikuvien valtataistelusta. Tiivistelmä

Lisätiedot

tiekartat ikkunoita tulevaisuuden maaseutuun Näköaloja ja tiekarttoja Pohjois-Karjalan maaseudulle vuoteen 2030

tiekartat ikkunoita tulevaisuuden maaseutuun Näköaloja ja tiekarttoja Pohjois-Karjalan maaseudulle vuoteen 2030 tiekartat ikkunoita tulevaisuuden maaseutuun Näköaloja ja tiekarttoja Pohjois-Karjalan maaseudulle vuoteen 2030 1 Maaseudun tulevaisuusriihi -koulutushankkeen välipuintia -julkaisu Ikkunoita tulevaisuuden

Lisätiedot

Sujuvan arjen. maaseutu

Sujuvan arjen. maaseutu Sujuvan arjen maaseutu Varsinais-Suomen paikallisen kehittämisen ohjelma 2010-2015 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 4 Mikä on paikallisen kehittämisen ohjelma? 5 I Varsinaissuomalainen maaseutu menestyy 7 II

Lisätiedot

HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2013

HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2013 HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2013 21.4.2008 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...1 ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Maaseutu on moninaista... 4 1.2 Suomen Harvaan asutun maaseudun toimenpideohjelman

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti Riitta Kettunen 11/2010 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU

Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti Riitta Kettunen 11/2010 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU Sosiaalipalvelut Toimialaraportti Riitta Kettunen 11/2010 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 00170 HELSINKI PL 32

Lisätiedot

LAPIN ALUEELLINEN MAASEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA

LAPIN ALUEELLINEN MAASEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA LAPIN ELY-KESKUS LAPIN ALUEELLINEN MAASEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2014-2020 8.4.2015 1 Lapin maakunnan kuvaus ja nykytilan arviointi... 3 1.1 Alue- ja väestörakenne... 3 1.2 Elinkeinorakenne ja talouskehitys...

Lisätiedot

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014 1 Tausta: Maakuntavaltuusto 2.12.2013; MV 32, Maakuntavaltuusto merkitsi asian (Kainuun maakuntastrategia 2035) tiedoksi (tekstiä täydennetty 19.2.2014). HK, 3.4.2014 Kainuu-ohjelma Luonnos 3.4.2014 Sisällys

Lisätiedot

Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia Rajupusu Leader ry Joroinen-Juva-Rantasalmi-Sulkava OHJELMAKAUSI 2014 2020

Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia Rajupusu Leader ry Joroinen-Juva-Rantasalmi-Sulkava OHJELMAKAUSI 2014 2020 Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia Rajupusu Leader ry Joroinen-Juva-Rantasalmi-Sulkava OHJELMAKAUSI 2014 2020 0 PIENI JA VIKKELÄ TOIMIJA KEHITTÄÄ ALUETTA MONIPUOLISESTI Rajupusu Leader ry on toiminut

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu s.33 Maakuntahallitus 26.5.2014, Erillisliite 1, asia 8 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos 9.6.2014 1 Sisällys 1 Kainuu-ohjelman

Lisätiedot

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 STRATEGISET PAINOPISTEET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET POKO RY:N TOIMIKAUDELLE 2014-2020 Otto Huttunen, Helena Kairamo, Markku

Lisätiedot

Vahva, energinen Pohjanmaa. Starkt och energiskt Österbotten. Sammanfattning av Österbottens landskapsprogram 2007-2010

Vahva, energinen Pohjanmaa. Starkt och energiskt Österbotten. Sammanfattning av Österbottens landskapsprogram 2007-2010 Kuvat/Bilder: Österbottens förbund / Pohjanmaan liitto, Staden Jakobstad / Pietarsaaren kaupunki, Vaasa Parks, Technobotnia, Mellersta Österbottens yrkeshögskola / Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Delfoi-paneelin 1. haastattelukierros Vastausaineisto, mukana n. 40 vastaajan vastaukset, joista noin 30 Koillis-Suomen alueelta ja 10 alueen ulkopuolelta Naturpolis

Lisätiedot

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma 2015-2020 Kokkolan elinkeino-ohjelma Versio 2.1 Kokkolan kaupunki 2015-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.05.2015 Sisältö 1. KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ... 3 1.1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ... 2. 1. YHYRES KYRÖNMAALLA... 4 1.1. Kyrönmaan aluekuvaus... 4 Hannu Katajamäki

TIIVISTELMÄ... 2. 1. YHYRES KYRÖNMAALLA... 4 1.1. Kyrönmaan aluekuvaus... 4 Hannu Katajamäki SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1. YHYRES KYRÖNMAALLA... 4 1.1. Kyrönmaan aluekuvaus... 4 Hannu Katajamäki 1.2. YHYRES kehittämisyhdistys ry Kyrönmaan kehittäjänä... 5 Matti Jaskari 1.3. Kehittämisohjelman

Lisätiedot