kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja Hovi Tauno Julkunen Pirkko Kivikari Urpo Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Lahti Marika Määttänen Petra Nappu Juha Åminne Folke Hlavatý Jari Hellstén Jorma Lehikoinen Jouni Mäntylä Heikki Määttä Tapio Rinne Heimo Mullo Johan Toljamo Outi Vahtola Pirjo Fager Mia Hurme Hannu Kaisti Aapo Kallio Hannu kv:n pj kv:n vpj kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra vt. kirkkoherra vt. kirkkoherra kirkkoherra lakimies, sihteeri yhteisten työmuotojen johtaja talous- ja suunnittelujohtaja hallintojohtaja Poissa Hirvonen Martti kirkkoherra Järvensivu Jukka kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra Sepponen Eero kirkkoherra Heino Paula tiedotuspäällikkö Kosola Seppo kiinteistöjohtaja 467 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen.

2 hyväksyttiin. 468 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden hyväksyttiin. 469 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. hyväksyttiin. 470 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. hyväksyttiin. 471 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pentti Korhonen ja Marjatta Kuusela. 472 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä tuomiokapituli on päättänyt kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 :n nojalla myöntää pastori Rauno Vestille virkavapautta Turun Katariinanseurakunnan seurakuntapastorin (III) virasta ajalle vuorotteluvapaata varten edellyttäen, että hänen viransijaisekseen tai muuhun tehtävään Turun Katariinanseurakunnassa saadaan työvoimatoimistossa työttömänä työnhakijana oleva vuorotteluvapaan ajaksi tuomiokapituli on myöntänyt kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 :n ja KirVESTES :n nojalla pastori Kirsi Perämaalle virkavapaata Turun Henrikinseurakunnan seurakuntapastorin (II) virasta ajalle

3 Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kiertokirje nro 2400 Kiertokirje sisältää seuraavat aineet: 1. Pappisasessorin vaali 2. Kirkkoherrojen lomakauden jälkeen pidettäväksi jätetyt vuosilomat Kiertokirje on nähtävänä kirkkoneuvoston kokouksessa. Ilmoitus taloustoimistolle. 3. Pöytäkirjoja tiedotustoimikunnan pöytäkirja nro 4/ kiinteistölautakunnan pöytäkirja nro 5/ diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja nro 5/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Hallintojohtajan asiat 473 LAUSUNTO TURUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIOHJELMASTA Turun kaupunginvaltuusto on päättänyt käsitellessään Turun kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointiohjelmaa vuosille pyytää siitä lausunnot lautakunnilta, valtuustoryhmiltä, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymältä, poliisilta ja asianomaisilta järjestöiltä. Lausunnot on pyydetty mennessä. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa ja kaupunginvaltuusto Kiireellisestä aikataulusta johtuen lausunto on valmisteltu virkamiestyönä. Kaupunginsihteeri Tuomas Heikkiselle toimitettu lausunto kuuluu seuraavasti: Liite Valmistelija: kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme.

4 Kirkkoneuvosto hyväksyy Turun kaupungille lähetetyn lausunnon Turun lasten ja nuorten hyvinvointiohjelmasta vuosille hyväksyttiin. 474 LAUSUNTO TURUN TYÖIKÄISTEN HYVINVOINTIOHJELMASTA Turun kaupunginvaltuusto on päättänyt käsitellessään Turun työikäisten hyvinvointiohjelmaa vuosille pyytää siitä lausunnot lautakunnilta, valtuustoryhmiltä, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymältä, poliisilta, TE-keskukselta j asianomaisilta järjestöistä. Lausunnot on pyydetty mennessä. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa ja kaupunginvaltuusto Kiireellisestä aikataulusta johtuen lausunto on valmisteltu virkamiestyönä. Kaupunginsihteeri Tuomas Heikkiselle toimitettu lausunto kuuluu seuraavasti: Liite Kirkkoneuvosto hyväksyy Turun kaupungille lähetetyn lausunnon Turun työikäisten hyvinvointiohjelmasta vuosille hyväksyttiin. 475 KIRKON TYÖMARKKINALAITOKSEN YLEISKIRJE A 13/2009 Kirkon työmarkkinalaitos on antanut yleiskirjeen A 13/2009 työnantajan varautumisesta influenssapandemian varalle. Influenssapandemialla tarkoitetaan influenssaviruksen A, H1N1, (ns. sikainfluenssa) aiheuttamaa epidemiaa, jonka aikana sairastuvuus on suurempi kuin vuotuisten epidemioiden aikana. Yleiskirjeessä annetaan perustietoa siitä, mihin seurakuntatyönantajan on syytä varautua, mikäli influenssapandemia laajenee. Yleiskirje sisältää ohjeet siitä, miten voidaan varautua tilanteeseen, jossa seurakunnan henkilöstöstä merkittävä osa on samanaikaisesti sairaana sekä siitä, miten influenssapandemian ajaksi voidaan ottaa käyttöön poikkeavat käytännöt sairauslomista ilmoitettaessa ja niitä hyväksyttäessä. Lisäksi yleiskirjeessä on selvitetty säännöksiä, joiden nojalla työntekijä voi olla pois työstä lapsen tai muun perheenen sairastuttua. Mahdolliset pandemian vuoksi tehtävät muutokset henkilöstöhallinnon periaatteisiin on kä-

5 siteltävä henkilöstön kanssa seurakuntayhtymää velvoittavan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Yleiskirje kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti: Liite Seurakuntayhtymän hallinto esittää seuraavassa asiakohdassa 476 poikkeavan käytännön influenssapandemian varalle. Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto merkitsee Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeen A 13/2009 tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta Tiedoksi kaikki yksiköt. hyväksyttiin. 476 POIKKEAVAT SAIRAUSLOMAKÄYTÄNNÖT H1N1-INFLUENSSAPANDEMIAN AIKANA Kirkon työmarkkinalaitos on yleiskirjeessään A13/2009 kehottanut seurakuntatyönantajia varautumaan mahdollisen H1N1-influenssapandemian varalle tarvittavin poikkeuksellisin sairausloman ilmoittamiskäytännöin. Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KirVESTES) 70 sääntelee sairauden ilmoittamisesta työnantajalle. Työntekijän on ilmoitettava sairastumisesta viipymättä lähimmälle esimiehelle, tai jos tämä on itse sairaana, muulle esimiehelle. Sairausloman saamiseksi on esitettävä luotettava selvitys, joka KirVESTES 70 3 momentin mukaan on ensisijaisesti lääkärintodistus. Sopimuksen mukaan sairauslomaa voidaan myöntää lääkärintodistusta vaatimatta enintään 3 päivää, jos esitetään työnantajan hyväksymä muu luotettava selvitys. Turun ja Kaarinan seurakunnan normaaliajan määräysten mukaan työntekijän on esitettävä lääkärin- tai terveydenhoitajan todistus sairauspoissaolostaan heti ensimmäisestä poissaolopäivästä lukien. Työterveyshoitaja voi myöntää todistuksen enintään 3 päivän ajalle ja poikkeuksellisesti influenssakaudella enintään 5 päivän ajalle. Talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti ja lakimies Mia Fager ovat neuvotelleet seurakuntayhtymälle työterveyshuoltoa antavan Mehiläisen kanssa poikkeavista sairauslomakäytännöistä influenssapandemian ajaksi. Neuvotteluissa olivat mukana Mehiläisestä työterveyslääkäri Jouko Heikkilä sekä

6 työterveyshoitajat Sirkka Riihelä ja Eira Törnroth. Neuvotteluissa päädyttiin parhaimpana vaihtoehtona seuraavaan järjestelyyn: - H1N1-influenssaan sairastunut tai mahdollisesti sairastunut työntekijä ottaa yhteyttä työterveyteen puhelimitse (puh tai 41400), - jos työntekijä ei saa terveydenhoitajaa kiinni, hän jättää terveydenhoitajalle soittopyynnön; terveydenhoitaja soittaa työntekijälle takaisin - terveydenhoitaja tekee työntekijälle puhelimessa pienimuotoisen terveydentilakyselyn - terveydenhoitaja voi myöntää sairaustodistuksen 3 päiväksi - mikäli oireet jatkuvat kolmantenakin päivänä, työntekijä soittaa uudelleen työterveyshuoltoon - terveydenhoitaja voi myöntää sairaustodistuksen vielä 2 päiväksi - mikäli oireet jatkuvat viidentenäkin päivänä voimakkaina, työntekijä ottaa puhelimitse yhteyttä työterveyshuoltoon ja hänelle varataan aika lääkärille - työntekijä toimittaa poissaolotodistuksen esimiehelleen - toimivaltainen viranomainen/ viranhaltija myöntää sairausloman todistuksen perusteella normaalikäytännön mukaisesti. Lievennetty sairauspoissaolokäytäntö otetaan käyttöön vain, jos H1N1- influessa laajenee pandemiaksi. Työntekijöille ilmoitetaan käyttöönotosta erikseen. Tähän ilmoitukseen asti toimitaan normaaliohjeiden mukaan. Muiden sairauksien kuin H1N1-influenssan (tai epäillyn H1N1-influenssan) kohdalla toimitaan normaaliajan ohjeiden mukaan eli kuten tähänkin asti. Turun, Kaarinan ja Raision terveyskeskuksista on tiedusteltu, mikä on niiden toimintamalli influenssaepäilyn kohdalla. Terveyskeskuksista toivotaan, että myös niihin otetaan yhteyttä ensisijaisesti puhelimitse. Terveyskeskus voi puhelimitse myöntää sairaustodistuksen 1-3 päiväksi ja tarvittaessa lisäpäiviä. Tämä koskee myös, jos työntekijän lapsi sairastuu. Kirkon virka- ja työehtosopimuksessa on säännökset työntekijän poissaolosta lapsen sairastuessa ja palkan maksamisesta poissaolon ajalta. Kir- VESTES 80 :n perusteella viranhaltijan ja työntekijän perhevapaista on voimassa, mitä työsopimuslain 4 luvussa on säädetty. Työntekijä voi olla työstä pois tilapäisellä hoitovapaalla alle 10-vuotiaan sairaan lapsen hoidon järjestämiseksi tai tämän hoitamiseksi sekä silloin, kun kysymyksessä on poissaolo pakottavista perhesyistä. Näiden poissaolojen käyttämiseen liittyy kysymys palkan maksamisesta tällaisen poissaolon ajalta. Sairaan lapsen hoitamiseksi tarkoitetun tilapäisen hoitovapaan kesto on työsopimuslain mukaan enintään 4 kalenteripäivää. Jos lapsi sairastaa pidempään eikä hoitoa saada muuten järjestettyä, lapsen vanhempi voi olla edelleen poissa työstä pakottavista perhesyistä. Sen enimmäiskestoa ei ole työsopimuslaissa tarkemmin säädetty, mutta se on

7 luonteeltaan tilapäistä. Työsopimuslain mukaan nämä poissaolot ovat palkattomia. Kuitenkin KirVESTES 81 4 momentin mukaan tilapäinen hoitovapaa on palkallista 2 työpäivän osalta. Sen jälkeinen aika samoin kuin poissaolo pakottavista perhesyistä on lähtökohtaisesti palkatonta. Myös lapsen sairaus on osoitettava lääkärin- tai terveydenhoitajan antamalla todistuksella Poikkeavat sairauspoissaolokäytännöt on käsitelty seurakuntatyönantajaa velvoittavan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti seurakuntayhtymän työympäristötoimikunnassa Työympäristötoimikunta puolsi yksimielisesti yllä kirjatun ohjeistuksen antamista. Samalla se edellytti, että asiasta tiedottamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto hyväksyy seuraavan poikkeuksellisen sairauslomakäytännön Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä, jos H1N1-influenssa laajenee pandemiaksi: - H1N1-influenssaan sairastunut tai mahdollisesti sairastunut työntekijä ottaa yhteyttä työterveyteen puhelimitse (puh tai 41400), - jos työntekijä ei saa terveydenhoitajaa kiinni, hän jättää terveydenhoitajalle soittopyynnön; terveydenhoitaja soittaa työntekijälle takaisin - terveydenhoitaja tekee työntekijälle puhelimessa pienimuotoisen terveydentilakyselyn - terveydenhoitaja voi myöntää sairaustodistuksen 3 päiväksi - mikäli oireet jatkuvat kolmantenakin päivänä, työntekijä soittaa uudelleen työterveyshuoltoon - terveydenhoitaja voi myöntää sairaustodistuksen vielä 2 päiväksi - mikäli oireet jatkuvat viidentenäkin päivänä voimakkaina, työntekijä ottaa puhelimitse yhteyttä työterveyshuoltoon ja hänelle varataan aika lääkärille - työntekijä toimittaa poissaolotodistuksen esimiehelleen - toimivaltainen viranomainen/ viranhaltija myöntää sairausloman todistuksen perusteella normaalikäytännön mukaisesti. Lievennetty sairauspoissaolokäytäntö otetaan käyttöön vain, jos H1N1- influessa laajenee pandemiaksi. Työntekijöille ilmoitetaan käyttöönotosta erikseen. Ilmoitukseen asti toimitaan normaalikäytännön mukaan. Muiden sairauksien kuin H1N1-influenssan (tai epäillyn H1N1-influenssan) kohdalla toimitaan normaaliajan ohjeiden mukaan eli kuten tähänkin asti. Ei muutoksenhakuoikeutta. Tiedoksi kaikki yksiköt, taloustoimisto, KirkonNaakka ja NaakkaNetti.

8 hyväksyttiin. Talousjohtajan asiat 477 SAIRAUSLOMIEN MYÖNTÄMINEN Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat henkilöt ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella: Liite 1 asiaan nro 1/tj, jaetaan vain kokoukseen osallistuville. Koska sairauslomat ovat henkilökohtaisina asioina salassa pidettävää tietoa, taltioidaan liite suoraan salassa pidettävien asioiden pöytäkirjakansioon. Kirkkoneuvoston et voivat halutessaan kokouksen aikana luovuttaa omat liitteensä sihteerille hävitettäviksi luotettavalla tavalla. Liitteessä on sairauslomaa esitetty 54 henkilölle. Kirkkoneuvosto päättää myöntää sairauslomat liitteessä esitetyllä tavalla. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 478 SARI MYLLYMÄEN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Palvelukoordinaattori Sari Myllymäki on pyytänyt oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa [ ]. Virkapaikaksi on esitetty Karderoopia. Diakoniajohtaja Hannu Suihkonen puoltaa anomusta. Kirkkoneuvosto päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden Sari Myllymäelle hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Myllymäen virkapaikaksi määrätään Karderoopi osoitteessa Ruissalontie 19. Myllymäen tulee tutustua seurakuntayhtymän voimassa olevaan matkustussääntöön. Ilmoitus Sari Myllymäelle, Hannu Suihkoselle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin.

9 MIA MARTIKAISEN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Työnjohtaja Mia Martikainen on pyytänyt oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa [ ]. Virkapaikaksi on esitetty Katariinan hautausmaata. Hautaustoimen päällikkö Markku Mannerkorpi puoltaa anomusta. Kirkkoneuvosto päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden Mia Martikaiselle hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Martikaisen virkapaikaksi määrätään Katariinan hautausmaa. Martikaisen tulee tutustua seurakuntayhtymän voimassa olevaan matkustussääntöön. Ilmoitus Mia Martikaiselle, Markku Mannerkorvelle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 480 ESSI HEIKKILÄN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Lastenohjaaja Essi Heikkilä on pyytänyt oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa [ ]. Lapsityön johtaja tai hänen sijaisensa määrittää Heikkilälle kulloinkin virkapaikan. Vs. lapsityön johtaja Jaanet Salminen puoltaa anomusta. Kirkkoneuvosto päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden Essi Heikkilälle hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Heikkilän virkapaikan määrittää kulloinkin lapsityön johtaja tai hänen sijaisensa. Heikkilän tulee tutustua seurakuntayhtymän voimassa olevaan matkustussääntöön. Ilmoitus Essi Heikkilälle, Jaanet Salmiselle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 481 MARI HELLÉNIN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS

10 Martin seurakunnan diakoniatyöntekijän sijainen Mari Hellén on pyytänyt oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa [ ]. Virkapaikaksi on esitetty Uittamon seurakuntakotia. Kirkkoherra Tuomo Norvasuo puoltaa anomusta. Kirkkoneuvosto päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden Mari Hellénille hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Hellénin virkapaikaksi määrätään Uittamon seurakuntakoti osoitteessa Rusthollinrinne 1. Hellénin tulee tutustua seurakuntayhtymän voimassa olevaan matkustussääntöön. Ilmoitus Mari Hellénille, Tuomo Norvasuolle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 482 SIIVOOJA-VAHTIMESTARI ANJA KOSKISEN KUOLINPESÄN ANOMUS HAUTAUSAVUSTA Jorma Koskinen on anonut hautausavustusta vaimonsa, siivoojavahtimestari Anja Koskisen kuoleman johdosta. [ ] Toimistosihteeri Anne Kallioniemi on laskenut kuukausipalkkaan nojautuen, että hautausavustuksen määrä olisi 2.872,71 euroa. Hautausapu myönnetään Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän palveluksessa kuolleen viranhaltijan tai työntekijän kuolinpesälle, jos vainajan palvelussuhde on ollut päätoiminen (vähintään 19 viikkotuntia) ja jatkunut vähintään kuusi kuukautta välittömästi ennen kuolemaa. Anja Koskinen työsuhde seurakuntayhtymään on päättynyt eläkkeelle siirtymisen johdosta. Hautausavun myöntämisen ehdot eivät täyty. Kirkkoneuvosto päättää ilmoittaa Jorma Koskiselle, että hautausavun myöntämisen ehdot edesmenneen Anja Koskisen jälkeen eivät täyty, joten hautausapua ei voida myöntää. hyväksyttiin. 483 KANSANELÄKELAITOKSEN PÄÄTÖS TYÖNANTAJAN JÄRJESTÄMÄN TYÖTERVEYS- HUOLLON KUSTANNUSTEN KORVAAMISESTA PIIKKIÖN SEURAKUNNALLE TILIVUO- DELTA 2008

11 Piikkiön seurakunnassa oli henkilökunnan työterveyshuolto järjestetty Piikkiön terveyskeskuksen toimesta. Kustannukset olivat hyvin pieniä eli korvausluokassa I 404,90 euroa, koskien työterveyshuoltoa. Kustannukset on hyväksytty ja niistä korvataan 60 prosenttia. Korvaussumma on 242,94 euroa. Päätökseen on liitetty valistusosoitus. on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Seurakuntayhtymän muun henkilöstön korvaushakemusta ei vielä ole käsitelty tai ainakaan päätöstä ei vielä ole saatu. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi kansaneläkelaitoksen päätöksen työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta Piikkiön seurakunnan osalta vuodelta Päätöksestä ei valiteta. Ilmoitus taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 484 HAUTAINHOITORAHASTON SIJOITUSTEN LISÄÄMINEN POHJOLA VARAINHOIDOSSA JA UUSIEN PERUSPAINOJEN HYVÄKSYMINEN TESTAMENTTIRAHASTOLLE JA HAUTAIN- HOITORAHASTOLLE Seurakuntayhtymän sijoitukset ovat hoidettavina Pohjola Varainhoidossa. Niitä hoidetaan kolmena eri salkkuna. Keskuskirjanpidon varojen määrä oli euroa, hautainhoitorahaston varojen määrä euroa ja testamenttirahaston varojen määrä euroa. Keskuskirjanpidon salkun arvo on viime vuoden vaihteesta noussut 13,03 prosenttia, hautainhoitorahaston salkun arvo 19,81 prosenttia ja testamenttirahaston salkun arvo 26,1 prosenttia. Salkkujen ns. vertailuindeksit ovat kehittyneet vielä tätäkin paremmin. Hautainhoitorahaston kassavaroista voidaan nyt irrottaa neljä miljoonaa euroa ja antaa se Pohjola Varainhoidon hoitoon. Näitä kassavaroja on hoidettu määräaikaissijoituksina ja niitä tuli mm. Varissuon Liikekeskuksen myynnin yhteydessä. Määräaikaissijoitusten tuotto on ollut vaatimattomampi kuin mihin rahastosijoituksilla päästään. Sijoitustoimikunta on pitänyt yhteisneuvottelun Pohjola Varainhoidon edustajien kanssa Kokouksessa käsiteltiin paitsi salkkujen tilannetta myös mahdollisten uusien peruspainojen asettamista salkkuihin. Esillä oli erityisesti hautainhoitorahasto, jonka määrän kasvattamisesta neuvoteltiin ja testamenttirahasto, jolla on kasvanut käteisen tarve. Keskuskirjanpidon salkun osalta ei nähty tarvetta peruspainojen muutoksiin.

12 Johtaja Kirsi Hokka on lähettänyt keskustelujen pohjalta ehdotuksen salkkujen uusiksi peruspainoiksi. Ehdotus on seuraava: Liite Testamenttirahastossa korkosijoituksiin laitetaan käteisen tarpeen vuoksi viisi prosenttia, suomalaisiin osakkeisiin 40 prosenttia, eurooppalaisiin osakkeisiin niin ikään 40 prosenttia, globaaleihin osakkeisiin 10 prosenttia ja kehittyvien maiden osakkeisiin viisi prosenttia. Eli osakesijoituksessa on yhteensä muutoksen jälkeen 95 prosenttia. Hautainhoitorahastossa on muutoksen jälkeen läntisiä valtion obligaatioita 10 prosenttia, Investment grade yrityslainoissa 10 prosenttia, high yield yrityslainoissa kaksi prosenttia ja kehittyvien maiden lainoissa kolme prosenttia. Korkosijoituksissa on siten yhteensä 25 prosenttia. Suomalaisiin osakkeisiin laitetaan 30 prosenttia, eurooppalaisiin osakkeisiin 28 prosenttia ja globaaleihin osakkeisiin seitsemän prosenttia. Osakesijoituksissa on yhteensä 65 prosenttia. Jäljelle jäävä 10 prosenttia laitetaan absoluuttisen tuottotavoitteen sijoituksiin. Muutoksen jälkeen korkosijoitusten määrä kasvaa ja osakesijoitusten vähenee viisi prosenttiyksikköä. Sijoitustoimikunta puoltaa uusien peruspainojen hyväksymistä. Samoin toimikunta esittää, että hautainhoitorahaston varoja siirretään neljä miljoonaa euroa Pohjola Varainhoidon hoitoon. Kirkkoneuvosto päättää, että hautainhoitorahaston kassavarallisuudesta annetaan neljä miljoonaa euroa Pohjola Varainhoidon hoitoon siellä olevaan hautainhoitorahaston salkkuun. Samalla kirkkoneuvosto hyväksyy testamenttirahastolle ja hautainhoitorahastolle salkkujen uudet peruspainot ja liikkumarajat liitteen 1 mukaan. Talous- ja suunnittelujohtaja oikeutetaan allekirjoittamaan tarvittavat varainhoitosopimuksen liitteet. Ilmoitus sijoitustoimikunnalle ja taloustoimistolle toimenpiteitä varten. Käsittely Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Jari Hlavatý pyysi talous- ja suunnittelujohtajaa selvittämään syksyn kirkkovaltuuston kokoukseen kuinka paljon viime vuoden vaihteen alaskirjauksista on palautunut. hyväksyttiin.

13 Kiinteistöjohtajan asiat 485 LAUSUNTO KAARINAN VOUDINAUKION ASEMAKAAVAN LUONNOKSESTA Kaarinan kaupunki suunnittelee Voudinaukion asemakaavan muutosta. Nykyisellään alue toimii yleisenä pysäköintialueena. Kaavamuutoksen jälkeen alueelle olisi mahdollista rakentaa 4-kerroksinen asuinkerrostalo Hovirinnantien suuntaisesti ja Voudinkadun suuntaisesti yksikerroksinen autokatos tai talousrakennus. Alueen itäosa jää yleiseksi pysäköintialueeksi. Lausuntopyyntö ja kaavaluonnos kuuluvat seuraavasti: Liite Kaavamuutosta valmisteltaessa kaupunki oli jo yhteydessä seurakuntayhtymään ja yhdessä pohdittiin uusien rakennusten sijoitusta aukiolle. Kaarinan kirkon näkyvyyttä ei haluttu peittää ja siksi esimerkiksi luonnosvaiheessa Voudinkadun suuntaiseksi suunniteltu asuinkerrostalo poistettiin ja siirrettiin Hovirinnantien suuntaiseksi. Kaarinan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan käsitellyt kaavamuutosta ja seurakuntaneuvoston lausunto kuuluu seuraavasti: Liite Mielipiteet kaavamuutoksesta tuli antaa mennessä, mutta kiinteistöjohtaja on sopinut kaupunginarkkitehti Pasi Aromäen kanssa, että seurakuntayhtymä voi toimittaa lausunnon kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen. Kirkkoneuvosto on tutustunut Kaarinan Voudinaukion asemakaavan muutokseen ja ilmoittaa, ettei Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymällä ole huomautettavaa luonnoksesta. Erikseen seurakuntayhtymä pyytää kaupunkia ottamaan huomioon Voudinkadun suuntaisen pysäköinti/talousrakennuksen suunnittelussa kirkon läheisyyden ja pitää hyvänä sitä, että Voudinaukion itäosa toimii edelleen yleisenä pysäköintialueena. Edelleen kirkkoneuvosto pyytää Kaarinan kaupunkia tutkimaan onko mahdollisuus saada yleinen pysäköintialue viheralueelta Kallenpuiston viereltä. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä ja allekirjoittaa pöytäkirjan tämän asian kohdalta heti käsittelyn jälkeen. Ilmoitus: Kaarinan kaupunki

14 Käsittely Kiinteistöjohtajan ollessa pois kokouksesta asian esitteli hallintojohtaja. hyväksyttiin. 486 ASIAKOHDAN 485, LAUSUNTO KAARINAN VOUDINAUKION ASEMAKAAVAN LUON- NOKSESTA, TARKASTAMINEN Kirkkoneuvosto päättää tarkastaa ja hyväksyä 485, Lausunto Kaarinan Voudinaukion asemakaavan luonnoksesta, välittömästi. hyväksyttiin. Ei muutoksenhakuoikeutta. Yhteisten työmuotojen johtajan asiat 487 SELVITYS ERITYISNUORISOTYÖN TILASTA JA HAASTEISTA SEKÄ SEN PERUSTEELLA TEHTÄVÄT VIRKAJÄRJESTELYEHDOTUKSET Turussa, kirkon yleiseen keskusteluun liittyen, on viime vuosien aikana pohdittu 70-luvun alkupuolella käynnistyneen kirkon erityisnuorisotyön soveltuvuutta 2000-luvun alun yhteiskunnalliseen todellisuuteen. Yleisesti ollaan oltu sitä mieltä, että perinteinen Saapas-toiminta ei ainoana työmuotona enää pysty ajan haasteisiin vastaamaan. Toisaalta selkeää ajatusta siitä, mihin suuntaan työmuotoa tulisi kehittää, ei myöskään ole ollut olemassa. päätti 550/ perustaa projektin asian selvittämiseksi. Projektivastaaviksi osoitettiin kasvatuksen teologi Heikki Arikka, vs. lapsityön johtaja Jaanet Salminen ja vs. lapsityönohjaaja Jonna Pelkonen (nyttemmin Kesäläinen). Työryhmän raportti Kaikki ovat tervetulleita. Selvitys erityisnuorisotyön tilasta ja haasteista on nyt valmistunut. Kasvatusasiain johtokunta on sen käsitellyt ja päättänyt lähettää edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedoksi ja hallintojohtajalle virkajärjestelyjen toimenpiteitä varten. Liitteet Raportin mukaan perinteistä Saapas-toimintaa tulee edelleen kehittää kohtaamaan entistä paremmin nykyisen ajan haasteet. Koska toiminta vuosien mittaan on kuitenkin hiljalleen hiipunut, nähdään sen toteuttaminen entistä voimakkaammin vapaaehtoistoimintapainotteisena.

15 Varsinaisesti ajan haasteisiin voidaan raportin mukaan pureutua kymmenen toimenpide-ehdotuksen välityksellä: 1. toiminnan rakentaminen verkostoihin ja yhteistyöhön perustuen 2. elämänkaariajattelun lisääminen 3. perheen merkityksen korostaminen 4. koulu keskiössä 5. työn vaikuttavuuden lisääminen 6. inklusiivisen ajattelun lisääminen 7. koulutuksen lisääminen 8. erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen varhaiskasvatuksessa 9. viestinnän näkökulmaksi Kaikki ovat tervetulleita 10. Saapas-toiminnan kehittäminen. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten kohtaaminen edellyttää raportin mukaan vanhoista virkajärjestelyistä luopumista ja uusien virkojen perustamista. Kun työ 70-luvulta eteenpäin oli mahdollista toteuttaa kirkon koulutuksen saaneiden erityisnuorisotyönohjaajien toimesta, edellyttää nykyinen, paljon haastavampi ja monimuotoisempi maailma pedagogisia ja erityisesti erityispedagogisia taitoja. Koska kirkon oma koulutus ei tällaista koulutusta tarjoa, on raportissa päädytty esittämään perustettaviin virkoihin erityispedagogian osaajia. Muutos on radikaali, mutta toteutuessaan mahdollistaa raportin kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamisen ja seurakuntien erityiskasvatuksen verkostoitumisen toimialan tärkeimpien yhteistyökumppaneiden, kaupunkien, kanssa. merkitsee Kaikki ovat tervetulleita. Selvitys erityisnuorisotyön tilasta ja haasteista raportin tietoonsa saatetuksi ja päättää pyytää siitä paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostojen lausunnot mennessä. Tiedoksi paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostoille Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Kirkkoherrat toivoivat lausunnon antamiselle pidempää aikaa. Jäsen Pentti Korhonen esitti lausunnon antamiselle lisäaikaa asti. merkitsi Kaikki ovat tervetulleita. Selvitys erityisnuorisotyön tilasta ja haasteista raportin tietoonsa saatetuksi ja päätti yksimielisesti pyytää siitä paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostojen lausunnot mennessä. Tiedoksi paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostoille Ei muutoksenhakuoikeutta.

16 Hallintojohtajan salaisen esityslistan asiat 488 ISÄNNÖITSIJÄ ANTTI HELTEEN VIRKAVAALIN VAHVISTAMINEN 489 PALVELUKOORDINAATTORI SARI MYLLYMÄEN VIRKAVAALIN VAHVISTAMINEN 490 TYÖSUOJELUTARKASTUKSEN TARKASTUSKERTOMUS 491 MUUTOKSENHAKU Liite KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Lisätietoja päätöksestä antaa esittelijä. Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen. Rauno Heikola puheenjohtaja Mia Fager sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Turussa Pentti Korhonen Marjatta Kuusela

17 Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä seurakuntien hallintoviraston 3. kerroksessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A ajalla Mia Fager kirkkoneuvoston sihteeri

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.5.2010 262 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 270 294 Aika torstai 6.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 28.10.2010 494 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 531 558. Aika torstai 28.10.2010 klo15.00 15.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 5.10.2006 415 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 497 518 Aika torstai 5.10.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra 26.11.2009 614 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 621 662 Aika torstai 26.11.2009 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.9.2007 407 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 426 455 Aika torstai 6.9.2007 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 19.4.2007 243 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 233 256 Aika torstai 19.4.2007 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.4.2011 182. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.4.2011 182. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.4.2011 182 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 200 223 Aika torstai 14.4.2011 klo16.00 17.02 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.2.2011 81 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 93 119. Aika torstai 17.2.2011 klo16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 11.3.2010 143 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 144 175 Aika torstai 11.3.2010 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 9.2.2006 70 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 69 107 Aika torstai 9.2.2006 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3. 4.10.2007 444

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3. 4.10.2007 444 3. 4.10.2007 444 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 473 494 Aika Paikka keskiviikko 3.10.2007 klo 16.00 20.00, jolloin kokous keskeytettiin ja kokous jatkui 4.10.2007 klo 7.30 14.00 Tuomiokirkkoseurakunnan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.2.2006 104. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.2.2006 104. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 23.2.2006 104 YHTEIEN KIRKKONEUVOTON KOKOU :t 108 139 Aika torstai 23.2.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.4.2006 185. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.4.2006 185. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.4.2006 185 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 229 Aika torstai 6.4.2006 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.6.2005 336 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 327 355 Aika torstai 16.6.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.5.2008 247 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 272 297 Aika keskiviikko 14.5.2008 klo 16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.12.2004 574 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 552 570. Aika torstai 16.12.2004 klo 15.30 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja :t 552 559 Alhonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.2.2004 87. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.2.2004 87. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 19.2.2004 87 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 91 115 Aika torstai 19.2.2004 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2005 542 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 536 562 Aika torstai 24.11.2005 klo 16.00 19.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.11.2004 474. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.11.2004 474. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 11.11.2004 474 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 455 472. Aika torstai 11.11.2004 klo 16.00 17.15. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 11.12.2013 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.12.2010 582. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.12.2010 582. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 15.12.2010 582 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 611 655. Aika torstai 15.12.2010 klo16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot