RADIOMETRIAN PERUSTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RADIOMETRIAN PERUSTEET"

Transkriptio

1 RADIOMETRIAN PERUSTEET Kari Jokela Kalvo 1

2 OPTINEN RADIOMETRIA Käsittelee optisen säteilyenergian emittoitumista etenemistä väliaineessa siirtymistä optisen laitteen sisällä ilmaisua sähköiseksi signaaliksi Kalvo

3 E 1 OPTISEN SÄTEILYN SYNTY viritystila fotoni sähkökenttä E o atomi tai molekyyli perustila fotonin energia ΔE=E 1 -E o =hf taajuus f=c o /λ c o =valon nopeus h =Planckin vakio λ =aallonpituus magneettikenttä Kalvo 3

4 EPÄKOHERENTTI JA KOHERENTTI SÄTEILY EPÄKOHERENTTI SÄTEILY laajakaistausta suuri säteilypinta hajoaa eri suuntiin pieni radianssi KOHERENTTI LASERSÄTEILY monokromaattista pieni lähtöaukko pieni hajontakulma mahdollinen suuri radianssi hyvin heijastava peili esim. hehkuva kappale stimuloitu emissio optisessa resonaattorissa puoliläpäisevä peili tahdistuneita fotoneja 1 mrad Kalvo 4

5 IRRADIANSSI dφ E= da d irradianssi [W/m ] θ E o A d d Φ =E cos 0 θ dad E λ de =, dλ differentiaalinen teho [W] (pistelähde) spektrinen irradianssi W mnm λ E = E dλ λ 1 λ kokonaisirradianssi Kalvo 5

6 SÄTEILYINTENSITEETTI dφ I =, dω [W/sr] da I λ d = Φλ. dω dacosθ d ω = r I cosθ E= r häviöttömässä väliaineessa (pistelähde) r θ dω Kalvo 6

7 SUORAN SÄTEEN VAIMENEMINEN VÄLIAINEESSA I cosθ E= e r (pistelähde) -μr μ=vaimennuskerroin sirontaa ja absorptiota fotonin energia absorboituu lämmöksi kemialliseksi energiaksi viritysenergiaksi ( esim. fluoresenssi) Kalvo 7

8 A RADIANSSI dω dφ ϕ θ da d Φ W L = da cos θdω m sr Kappaleen säteilemä kokonaisteho dacos( θ ) Φ = L( θ, ϕ ) cosθdadω A 4π Radianssi kuvaa kirkkautta Kalvo 8

9 SÄTEEN RADIANSSI lähtevä radianssi L 1 θ 1 θ dφ dω da 1 1 da tuleva radianssi dφ = L cosθ dω da d ω = da cosθ r d ω = = L cosθ dω da da 1 cosθ 1 Sijoittamalla saadaan L 1 = L homogeenisessa väliaineessa. r θ 1 θ L dφ dω da 1 da da 1 ja da rajaavat säteen, kun niiden kautta kulkeva säteen suuntainen teho dφ on sama. Kalvo 9

10 RADIANSSILAKI L 1 Φ θ 1 n 1 L L 1 = n n 1 n 1 sinθ 1 = n sinθ (taittumislaki) θ n Φ L Kalvo 10

11 LAMBERTIN LÄHDE E = dφ da d d = ω s L( θ, ϕ) cosθdω dφ I( θϕ, ) = = L( θϕ, )cosθda dω A s A s E ω s A d θ säteilevä pinta dω vastaanottava aukko ϕ Lambertin lähteelle θ dω I = A s L o cosθ I L=L o = vakio A s säteilevä pinta ϕ Kalvo 11

12 PYÖREÄ LEVY LAMBERTIN LÄHTEENÄ d Φ = L dωcosθda, o 1 renkaan säteilemä teho aukkoon da 1 R r L o s θ 1 θ s/cos θ da 1 π rcosθ dr d ω = = π sinθdθ (s/ cosθ ) dφ θ1 E = = Lo π sinθ cosθ d θ da1 0 R E = πl sin o θ1 = πlo( ). R + s E = π L 0 s<<r π 0 E = RL. s s>>r Kalvo 1

13 OPTISEN SÄTEILYN HEIJASTUMINEN JA LÄPÄISY haja suunta seka heijastus läpäisy hajaheijastuksessa hajaläpäisyssä E L = R π R+ T + α = 1 E L= T π R=heijastussuhde T=läpäisysuhde α= absorptiosuhde Kalvo 13

14 Φ=LG GEOMETRINEN VUO (1) jos L vakio kaikkiin suuntiin (Lambertin lähde) n 1 n Mielivaltaisella poikkipinnalla, jos n 1 =n G = dg L Φ Φ= systeemiin menevä teho G= geometrinen (kokonais) vuo dg=säteen differentiaalinen geom. vuo Radianssilaista seuraa yleisesti n = 1 G1 ng säde A A Kalvo 14

15 GEOMETRINEN VUO () Systeemiin menevä teho Φ = L( θφ, ) cosθ d ωda A1 ω (x,y) Jos L vakio vastaanottokeilassa Φ= LG G = cosθ dωda A1 ω(x,y) Häviöttömässä systeemissä mielivaltaisella keilan poikkipinnalla = n G = vakio. 1 1 n G Kalvo 15

16 LINSSIN KUVAUTUMINEN EKVIVALENTTISEKSI AUKOKSI Kahden aukon ja linssin järjestelmä voidaan aina palauttaa kahden aukon järjestelmäksi. lähtöaukon kuva A Radiometriset laitteet pyritään suunnittelemaan kahden aukon järjestelmäksi. tuloaukko A 1 lähtöaukko A Kuva-aukko (A 1 ) voidaan muodostaa myös tuloaukon puolelle Kalvo 16

17 RADIOMETRISTEN MITTAUSTEN PERUSYHTÄLÖ S=signaali (esim. virta) R λ =spektrinen responsivitetti ds R λ(x, y, θφ, ) =, dφ z dω 3 d Φ = L (x, y,,, ) cos d da d. λ θ φλ θ ω λ S = Rλ(x, y, θ, φλ, ) Lλ(x, y, θφλ,, ) cosθ dωdad λ. Δλ A ω x da A detektori tai aukko y Kalvo 17

18 MITTAUSYHTÄLÖN TÄRKEITÄ ERIKOISTAPAUKSIA R ei riipu säteilyn suunnasta (ideaalinen kosinidetektori) ja irradianssi on vakio detektoripinnalla. - R ei riipu aallonpituudesta S = AR L cosθ dωdλ = AR E dλ = ARE λ Δλ π Δλ λ - R riippuu aallonpituudesta S = A RλEλ dλ Δλ R on keskimääräinen responsiviteetti detektorin pinnalla Kalvo 18

19 π θ PROJEKTIOAVARUUSKULMA tavallinen avaruuskulma 1 A ω = = dφ sinθdθ = π(1 cos θ ) 1 1 r 0 0 projektioavaruuskulma π θ1 A p 1 cos d d sin cos d sin 1 r ω Ω = = θ ω = φ θ θ θ = π θ Kalvo 19

20 RADIANSSIMITTARI geometrinen vuo linssin tasossa G 1= A1Ω1, projektioavaruuskulma linssin tasossa G Ω Ω1= cos d = ω 1 Φ = LG o, A Ω π sin θ θ ω π sin θ1 1 geometrinen vuo ilmaisimen tasossa tehotiheys ilmaisimen tasossa n ng ng E L 1 1 = = sin oπ θ n1 Kalvo 0

21 ABBEN SINILAKI Geometrisen vuon invarianssin perusteella 3-dimensiossa G =n A Ω = G = n Ω Ω = π sin θ 1 1 = π sin θ A Ω n 1 n θ 1 θ d 1 d lähde kuva Tasossa vastaavasti nd sinθ = nd sinθ, Abben sinilaki Kalvo 1

22 r 0 SPEKTRIMITTAUSTEN TEORIAA (1) Jos vastaanottoaukon pinta-ala (A r ) ja kosinivirhe ovat pieniä S( λ0 ) = A E λ( λ )R φ( λo, λ)d λ. E λ ( λ 0 ) = S( λo ) AR r φ( λ 0, λ0) Δλw Δλ w= Rφ( λo, λ )dλ 0, Rφ( λo, λo) silloin kun E λ (λ) vakio kapealla kaistalla Δλ w Kalvo

23 SPEKTRIMITTAUSTEN TEORIAA () konvoluutiomenetelmä Silloin kun kapeakaistaehto ei ole enää voimassa, voidaan mittausyhtälö esittää muodossa S( λ0 ) = Ar E λ( λ )r f( λ)z( λo - λ)dλ 0 r f (λ) = responsiviteettitekijä z(λ o -λ) = rakosirontafunktio Ratkaistaan E λ (λ)r f (λ) dekonvoloimalla. Kalvo 3

24 LIIKKUVAHILAINEN SPEKTRORADIOMETRI monokromaattori Kalvo 4

25 SPEKTRORADIOMETRIN ETUPÄÄ integroiva pallo E i kokoojalinssi monokromaattori A A r A 1 L θ 1 θ A s hilan kuva tulorako P = E i L = P Ω i A r M η P π = π 1 = L A1 Ω1 i i A 1 1 = π sin θ1 int. palloon menevä teho kokoojalinssin keräämä teho V = A P in = LA 1 Ω 1 V s A varjostumishäviökerroin monokromaattorille menevä teho Kalvo 5

26 interferenssimaksimi, kun a(sinα ± sin β) = mλ D θ dα = = dλ m acosα INTERFERENSSIHILA Interferenssimaksimin m=1 aallonpituus muutetaan kääntämällä hilaa niin, että α muuttuu, mutta β pysyy vakiona. Differentioimalla acosα dα = mdλ m=0, ±1, ±, ±n kulmadispersio [rad/nm] D L = lineaarinen dispersio [mm/nm] fd t θ (f t on peilin M polttoväli) Kalvo 6

27 MONOKROMAATTORIN TULOARAON KUVAUTUMINEN LÄHTÖRAKOON w s,i P out Monokromaattisen säteilyn lähtötehon muutos aallonpituusasetuksen funktiona tulorako lähtörako P out Δλ w w s,o kaistanleveys ws, o Δ λw = D L λ o Laajakaistaisella säteilyllä tulorako kuvautuu lähtöraon päälle jatkuvaksi spektrinauhaksi. λ Kalvo 7

28 KIINTEÄLLÄ HILALLA JA CCD-DETEKTORILLA VARUSTETTU SPEKTRORADIOMETRI Kalvo 8

29 MUSTA KAPPALE RADIANSSINORMAALINA Lämpötilassa T olevan ideaalisen mustan kappaleen spektrinen radianssi hc 1 λb 5 hc/( λkt) L =, λ e -1 Kokonaisradianssi 4 M σ L T b = Lλbd λ = =, π π 0 Planckin laki c =, m/s =valon nopeus h = 6, Js = Planckin vakio k = 1, J/K = Boltzmannin vakio σ = 5, W/(m K 4 ) = Stefan-Boltzmannin vakio. Epäideaalisen harmaan kappaleen spektrinen radianssi L λg = ε L λb Koska kappale on termodynaamisessa tasapainossa emissiokerroin (ε) = absorptiokerroin (α) g = grey (body) b= black (body) Kalvo 9

30 aurinko aurinko MUSTAN KAPPALEEN SPEKTREJÄ ERI LÄMPÖTILOISSA halog. halog. NIST NIST sulava sulava kulta kulta Kalvo 30

31 AURINGON UV-RADIOMETRIEN KALIBROINTI taivas ja aurinko lamppukalibroinnin siirto primaari NIST sekundaari STUK työ 1 kw halog. spektroradiometrin kalibrointi Bentham DM 150 eryteemaradiometrin kalibrointi ulkona Bentham DM 150 SL 501 musta kappale ±1 % ±1,5 % ±,0 % ±,4 % ±5,6 % ±7,8 % Leszczynski et al. 00 Kalvo 31

32 VALAISTUSVOIMAKKUUS ESIMERKKINÄ LAAJAKAISTAISESTA OPTISESTA SUUREESTA Ε v 780 = k V( λ) E( λ) dλ m 380 1,0 0,8 E(λ) = lähteen spektrinen irradianssi V(λ)= silmän spektrinen herkkyyskäyrä päivänvalossa V (λ ) k m = muuntokerroin 683 lm/w 0,0 0,6 0,4 0, Aallonpituus λ (nm) Kalvo 3

33 RADIOMETRISTEN JA FOTOMETRISTEN SUUREIDEN VERTAILU RADIOMETRIA FOTOMETRIA Irradianssi Irradiance E [W/m ] Valaistusvoimakkuus Illuminance E v [lm/m ] tai [lx] Säteilyintensiteetti Radiant intensity I [W/sr] Valovoima Luminous intensity I v [cd] tai [lm/sr] Radianssi Radiance L [W/(sr m )] Luminanssi Luminance L v [cd/m ] tai [lm/sr m ] Kalvo 33

34 ERYTEEMAPAINOTETTU UV-ANNOS W/(m nm) S λ W/(m nm) 1,0E+4 1,0E+3 1,0E+ 1,0E+1 1,0E+0 1,0E-1 1,0E- 1,0E-3 1,0E-4 1,0E+1 1,0E+0 1,0E-1 1,0E- 1,0E-3 1,0E-4 1,0E-5 1,0E+1 1,0E+0 1,0E-1 1,0E- 1,0E-3 1,0E-4 E λ S λ S λ E λ Aallonpituus [nm] Eryteemapainotettu irradianssi E D b = λ λ 1 t 0 S E dλ λ b λ Eryteema-annos (J/m ) = E dt Standardi eryteema-annos (Standard Erythemal Dose) 1 SED= 100 J/(m) Minimieryteema-annos 1 MED = 1-6 SED Kalvo 34

35 LAAJAKAISTAMITTARIN KALIBROINTI LAAJAKAISTAINEN PAINOTETTU MITTAUS VIRHEETÖN VAIN, JOS Mittari on kalibroitu Mittarin (normalisoitu) spektrinen responsiviteetti R λ =S λ Kulmavaste noudattaa kosinivastetta Responsiviteettiehto ei ole välttämätön, jos kalibrointi on suoritettu samanlaisen spektrin omaavalla lähteellä kuin mittaus Kalvo 35

36 PAINOTETUN MITTARIN NUMEERINEN KALIBROINTI lähde 1 lähde E b1 = S E dλ E λ λ λ1 E = SE dλ b λ λ λ b1 = CF 1Em1 Eb = X Em tarkka spektrimittaus mittarin kalibrointi =CF R E dλ E b1 s1 λ λ1 λ E s λ λ λ b =CF R E d λ simuloidun mittarin kalibrointi X CF CF CF = X = CF CF CF s s 1 1 s1 s1 Näin saadaan kalibrointi lähteelle ilman mittaamista. Täytyy vain tuntea sen spektri E λ ja mittarin suhteellinen spektrinen responsiviteetti R λ Kalvo 36

37 OPTISEN SÄTEILYN DIREKTIIVI Altistumisrajat epäkoherentille säteilylle (UV,näkyvä, IR) ja lasersäteilylle Silmä ja iho Rajoja ei saa ylittää suojaamatta Rajoja ei sovelleta auringon säteilyyn Ulkotyön riskit kuitenkin arvioitava ja minimoitava Kalvo 37

38 nm Pulssienergian tiheys (J/m ) näkyvä valo nm nm 5 W/m 0,5 s ALTISTUMISRAJAT SILMÄÄN OSUVALLE LASERPULSSILLE Pulssin kesto (s) Kalvo 38

39 10 6 IHON UV-ALTISTUMISEN RAJA-ARVOT Energiatiheys (J/m ) J/m Aallonpituus (nm) Kalvo 39

40 10 0 PAINOTUSFUNKTIO LAAJAKAISTAISELLE UV-SÄTEILYLLE Suhteellinen herkkyyskerroin S Eri aallonpituuksilla tulevat UV-annokset painotetaan tällä ja lasketaan yhteen Efektiivisen energia-tiheyden (annos) raja-arvo on 30 J/m Aallonpituus (nm) Kalvo 40

Näkymättömällä musteella tulostetun koodin lukutapahtumassa vaikuttavat tekijät

Näkymättömällä musteella tulostetun koodin lukutapahtumassa vaikuttavat tekijät TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto Mikko Nuutinen Näkymättömällä musteella tulostetun koodin lukutapahtumassa vaikuttavat tekijät Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

Terveydenhuollon laadunhallinta

Terveydenhuollon laadunhallinta LÄÄKELAITOKSEN JULKAISUSARJA 4/1998 Terveydenhuollon laadunhallinta Valohoitolaitteet, niiden UV-säteily ja valohoitojen laadunvarmistus Laura Huurto Kirsti Leszczynski Reijo Visuri Lasse Ylianttila Kari

Lisätiedot

TERHI PERKKALAINEN Lyijy(II)kloridin fotofragmentointiin perustuvan mittaustekniikan kalibrointi ja vaihtoehtoisten valonlähteiden kartoitus

TERHI PERKKALAINEN Lyijy(II)kloridin fotofragmentointiin perustuvan mittaustekniikan kalibrointi ja vaihtoehtoisten valonlähteiden kartoitus TERHI PERKKALAINEN Lyijy(II)kloridin fotofragmentointiin perustuvan mittaustekniikan kalibrointi ja vaihtoehtoisten valonlähteiden kartoitus Diplomityö Tarkastajat: DI Tapio Sorvajärvi, dosentti Juha Toivonen

Lisätiedot

ALKUSANAT. Jaakko Sarin Kärkikuja 6 B41 33720 Tampere

ALKUSANAT. Jaakko Sarin Kärkikuja 6 B41 33720 Tampere JAAKKO SARIN KAKSIVAIHEISEEN FOTOFRAGMENTOINTIIN PERUSTU- VAN MITTAUSTEKNIIKAN KOKEELLINEN TODENTAMI- NEN JA MITTAUSHERKKYYDEN MÄÄRITYS LYIJY(II)KLORIDILLE Diplomityö Tarkastaja: dosentti Juha Toivonen

Lisätiedot

Lämpökuvien mittaus ja kuva-analyysi

Lämpökuvien mittaus ja kuva-analyysi Lämpökuvien mittaus ja kuva-analyysi Joensuun yliopisto 2002 Tietojenkäsittelytieteen laitos Erikoistyö Risto Joki-Korpela 142829 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Lämpösäteilyn teoriaa 4 3 Lämpökameran

Lisätiedot

Aikataulu syksy 2008. Kaukokartoitus-kurssi Sisältö. Suorittamisesta GEOINFORMATIIKKA GEOINFORMATIIKKA GEOINFORMATIIKKA

Aikataulu syksy 2008. Kaukokartoitus-kurssi Sisältö. Suorittamisesta GEOINFORMATIIKKA GEOINFORMATIIKKA GEOINFORMATIIKKA Kaukokartoitus-kurssi Sisältö Johdanto kaukokartoituksen peruskäsitteitä, havaintolaitteet havainnoinnin kohteet: maa, vesi, ilmakehä säteilyn kulku ja ilmakehä Instrumentit Kuvan käsittely Kuvaoperaatiot

Lisätiedot

LYHENTEET JA SYMBOLIT 5 1 JOHDANTO... 6 KIRJALLISUUS OSA... 7 2 LASERIN HISTORIAA... 7

LYHENTEET JA SYMBOLIT 5 1 JOHDANTO... 6 KIRJALLISUUS OSA... 7 2 LASERIN HISTORIAA... 7 1 LYHENTEET JA SYMBOLIT 5 1 JOHDANTO... 6 KIRJALLISUUS OSA... 7 2 LASERIN HISTORIAA... 7 3 LASERTEKNIIKAN PERUSTEET... 8 3.1 Laservalon muodostuminen... 8 3.1.1 Stimuloitu emissio... 8 3.1.2 Populaatioinversio...

Lisätiedot

1. Kokeellisen leirin tehtävä 1

1. Kokeellisen leirin tehtävä 1 Tämä on ensimmäinen valmennuskirje jonka tehtävät tulee palauttaa postitse minulle viimeistään ma 21.2.2011 mennessä. Ensimmäiset kolme tehtävää liittyvät maaliskuun kokeellisen leirin työskentelyyn joten

Lisätiedot

Puolijohdediodit ulkoisen sädehoidon potilasannosmittauksissa. Laura Tuomikoski

Puolijohdediodit ulkoisen sädehoidon potilasannosmittauksissa. Laura Tuomikoski Puolijohdediodit ulkoisen sädehoidon potilasannosmittauksissa Laura Tuomikoski Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Fysiikan laitos Kesäkuu 2008 i Kiitokset Ensimmäiseksi haluan kiittää Pro gradu

Lisätiedot

Mikroskooppisten kohteiden

Mikroskooppisten kohteiden Mikroskooppisten kohteiden lämpötilamittaukset itt t Maksim Shpak Planckin laki I BB ( λ T ) = 2hc λ, 5 2 1 hc λ e λkt 11 I ( λ, T ) = ε ( λ, T ) I ( λ T ) m BB, 0 < ε

Lisätiedot

35 VALON INTERFERENSSI (Interference)

35 VALON INTERFERENSSI (Interference) 13 35 VALON INTERFERENSSI (Interference) Edellisissä kappaleissa tutkimme valon heijastumista ja taittumista peileissä ja linsseissä geometrisen optiikan approksimaation avulla. Approksimaatiossa aallonpituutta

Lisätiedot

RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY

RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY 1 Johdanto 1.1 Radioaktiivinen hajoaminen ja säteily Atomin ydin koostuu sähkövaraukseltaan positiivisista protoneista ja neutraaleista neutroneista hyvin tiheästi pakkautuneina

Lisätiedot

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V 501. Sarjakuvassa Lassi ja Leevi seikkailevat avaruudessa. Esitä neljä perusteltua syytä, miksi kuvattu toiminta ei ole mahdollista avaruudessa vallitsevissa fysikaalisissa olosuhteissa.

Lisätiedot

Jyväskylän Normaalikoulun lukio Nanokurssi Kevät 2007

Jyväskylän Normaalikoulun lukio Nanokurssi Kevät 2007 Jyväskylän Normaalikoulun lukio Nanokurssi Kevät 2007 Vesa kolhinen Riku Järvinen Juho Korhonen 2 Sisältö I Teoriaa 7 1 Aineen rakenne ja sähkönjohtavuus 9 1.1 Atomimallin historiaa......................

Lisätiedot

2 Keskeisvoimakenttä. 2.1 Newtonin gravitaatiolaki

2 Keskeisvoimakenttä. 2.1 Newtonin gravitaatiolaki 2 Keskeisvoimakenttä 2.1 Newtonin gravitaatiolaki Newton oletti, että kappale, jolla on massa m 1, vaikuttaa etäisyydellä r 12 olevaan toiseen kappaleeseen, jonka massa on m 2, gravitaatiovoimalla, joka

Lisätiedot

Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia

Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia Jukka Jauhiainen Yliopettaja Lääketieteellisen fysiikan dosentti OAMK Tekniikan yksikkö Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma 1 SISÄLTÖ 1. Atomi-

Lisätiedot

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ II

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ II ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ II 91. Selitä mistä aiheutuvat a) vuorokaudenajat, b) vuodenajat, c) kuunpimennykset, d) auringonpimennykset? 92. Vastaa lyhyesti seuraaviin kysymyksiin: a) Mitä eroa on tähdellä

Lisätiedot

VALAISTUSTEKNIIKKA. I,jossa: [ sr,steradiaani ] KÄSITTEITÄ

VALAISTUSTEKNIIKKA. I,jossa: [ sr,steradiaani ] KÄSITTEITÄ VALAISTUSTEKNIIKKA H. Honkanen Liikkumis- ja pienvalaistus on perinteisesti toteutettu hehkulampulla. Nyt vaihtoehdoksi on nousemassa valodiodiin ( LED ) pohjautuva tekniikka. Isojen tilojen valaistukseen

Lisätiedot

Fotometria. Riku Honkanen, Antti Majakivi, Juuso Nissinen, Markus Puikkonen, Roosa Tervonen

Fotometria. Riku Honkanen, Antti Majakivi, Juuso Nissinen, Markus Puikkonen, Roosa Tervonen Fotometria Riku Honkanen, Antti Majakivi, Juuso Nissinen, Markus Puikkonen, Roosa Tervonen Sisällysluettelo 1 1. Fotometria 2 1.1 Fotometrian teoriaa 2 1.2 Peruskäsitteitä 2 1.3 Magnitudit 3 1.4 Absoluuttiset

Lisätiedot

Sähkömagneettiset aallot

Sähkömagneettiset aallot Luku 10 Sähkömagneettiset aallot Sähkömagneettisten aaltojen spektri on erittäin laaja. Esimerkkejä löytyy hyvin matalista taajuuksista aina gammasäteisiin, joiden taajuudet ovat suuruusluokkaa 10 20 10

Lisätiedot

KASVILLISUUDEN SEKÄ MAAPERÄN LUOKITTELU JA ANALYSOINTI HYPERSPEKTRIKUVILTA

KASVILLISUUDEN SEKÄ MAAPERÄN LUOKITTELU JA ANALYSOINTI HYPERSPEKTRIKUVILTA TEKNILLINEN KORKEAKOULU Maanmittausosasto KASVILLISUUDEN SEKÄ MAAPERÄN LUOKITTELU JA ANALYSOINTI HYPERSPEKTRIKUVILTA Teknillisen korkeakoulun Maanmittausosastolla tehty diplomityö Espoo, huhtikuu 2004

Lisätiedot

7.6 Planeettojen sisärakenne

7.6 Planeettojen sisärakenne 7.6 Planeettojen sisärakenne Luotaimien ratoihin kohdistuvat häiriöt planeetan gravitaatiokenttä Gravitaatiokenttä riippuu kappaleen muodosto ja sisäisestä massakajaumasta 1000 km ja suuremmat kappaleet:

Lisätiedot

Kokonaisten rakennusten energiamallintaminen kuukausi- ja tuntitasolla

Kokonaisten rakennusten energiamallintaminen kuukausi- ja tuntitasolla Kokonaisten rakennusten energiamallintaminen kuukausi- ja tuntitasolla Tero Mononen Pro gradu -tutkielma Uusiutuvan energian koulutusohjelma Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto 5.3.2014 Tiivistelmä Mononen,

Lisätiedot

1 Johdanto (1) missä 0 on. interferenssi. mittauksen tarkkuudeksi Δ

1 Johdanto (1) missä 0 on. interferenssi. mittauksen tarkkuudeksi Δ 25B INTERFEROMETRI 1 Johdanto 1.1 Michelsonin interferometri Kuva 1. Michelsonin interferometrin periaate. Michelsoninn interferometrin periaate on esitetty kuvassa 1. Laitteisto koostuu laserista, puoliläpäisevästää

Lisätiedot

RATKAISUT: 16. Peilit ja linssit

RATKAISUT: 16. Peilit ja linssit Physica 9 1 painos 1(6) : 161 a) Kupera linssi on linssi, jonka on keskeltä paksumpi kuin reunoilta b) Kupera peili on peili, jossa heijastava pinta on kaarevan pinnan ulkopinnalla c) Polttopiste on piste,

Lisätiedot

I PERUSKÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ... 2

I PERUSKÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ... 2 I PERUSKÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ... 2 1.1 Tilastollisen fysiikan ja termodynamiikan tutkimuskohde... 2 1.2 Mikroskooppiset ja makroskooppiset teoriat... 3 1.3 Terminen tasapaino ja lämpötila... 5 1.4 Termodynamiikan

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

Kuvan 4 katkoviivalla merkityn alueen sisällä

Kuvan 4 katkoviivalla merkityn alueen sisällä TKK, TTY, LTY, OY ja ÅA insinööriosastojen valintakuulustelujen fysiikan koe 28.5.2003 Merkitse jokaiseen koepaperiin nimesi, hakijanumerosi ja tehtäväsarjan kirjain. Laske jokainen tehtävä siististi omalle

Lisätiedot

1 Yleistä mikroaalloista

1 Yleistä mikroaalloista FYSA220/K3 (FYS222/K3) MIKROAALLOT Työssä tutustutaan mikroaaltojen käyttäytymiseen aaltoputkissa sekä mikroaaltokomponentteihin ja mikroaaltojen mittaamiseen. Työssä määritetään erilaisten kiinteiden

Lisätiedot

Sähkökentät ja niiden laskeminen I

Sähkökentät ja niiden laskeminen I ähkökentät ja niiden laskeminen I IÄLTÖ: 1.1. Gaussin lain integaalimuoto ähkökentän vuo uljetun pinnan sisään jäävän kokonaisvaauksen laskeminen Vinkkejä Gaussin lain käyttöön laskettaessa sähkökenttiä

Lisätiedot