Valtakunnallinen -ohjelma LT Iiris Rajalahti projektilääkäri Filha ry el, keuhkosairauksien klinikka TAYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtakunnallinen -ohjelma. 30.10.2007 LT Iiris Rajalahti projektilääkäri Filha ry el, keuhkosairauksien klinikka TAYS"

Transkriptio

1 Valtakunnallinen -ohjelma LT Iiris Rajalahti projektilääkäri Filha ry el, keuhkosairauksien klinikka TAYS

2 Tuberkuloosi tarttuu ilmateitse Tartuntaan vaikuttaa tartuttaja ympäristö kontaktiaika ja -kerrat tartunnan saaja Potilas on tartuttava, kun yskösten TB-värjäys on positiivinen

3 Altistuminen, tartunta ja sairastuminen (normaali immuunivaste) Tartuttava TB-potilas Altistuminen Latentti TB-infektio 30 % Ei tartuntaa 70 % Varhainen (<2v) tuberkuloosiin sairastuminen 5 % Myöhäinen (>2v) tuberkuloosiin sairastuminen 5 % Oireeton infektion kantaja 90 %

4 Tuberkuloosi tautina Keuhkotuberkuloosi on yleisin 60-70% tuberkuloosi- tapauksista tartunnan leviämisen kannalta tärkein tautimuoto Muu tuberkuloosi tautia voi olla lähes missä tahansa elimistössä

5 Oireet Oireeton Yleisoireet laihtuminen, kuumeilu, yöhikoilu, yleistilan lasku, väsymys, pahoinvointi, oksentelu Keuhkotuberkuloosin tyypilliset paikallisoireet pitkittynyt yskä, yskökset, veriyskä, hengenahdistus, rintakipu

6 Tuberculosis notification rates, 2005 Maailmassa Notified TB cases (new and relapse) per population No report or more Joka sekunti joku saa TBtartunnan. Joka 4. sekunti joku sairastuu tuberkuloosiin. Jokaisen tunnin aikana yli 200 ihmistä kuolee tuberkuloosiin The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement. WHO All rights reserved

7 Tuberkuloositapaukset Suomessa Vuosi Uudet TBtapaukset Keuhko- TB Värj. positiiviset Ulkom. syntyneet MDR- TB % 14 % % 10 % % 12 % % 12 % % 14 % % 18 % 2

8 Ulkomaalaisten osuus tuberkuloosista maissa, joissa TB:tä on vähän v n (2005) Tšekki Ranska Luxemburg Sveitsi Tanska Saksa Italia Hollanti Kreikka Suomi Norja Ruotsi Israel Malta Kypros Islanti % EuroTB

9 Tuberkuloositapaukset potilaan iän 65- ja alkuperän mukaan 2005 suomalainen ulkomaalainen Ikäryhmä miehet (204) naiset (152) % 10 % 10 % 20 %

10 Ongelmia TB:n harvinaistuessa Riskiryhmiä TB ilmaantuvuus Miniepidemioita Sairaalatartuntoja Tieto-taito - ammattilaiset - väestö Lääkärin/potilaan viive Puutteellisia hoitoja Puutteellinen tartunnantorjunta

11 Vähän n potilaita, paljon (yhteis( yhteis)työtä Pakkohoito? Lääkeresistentin taudin hoito Pitkä hoito, lääkityksen haittavaikutukset Valvottu hoito TB-epäily? TB-potilas Kontaktiselvitykset Diagnoosin varmistaminen Eristyshoito, suojautuminen Potilasohjaus, hoitoon sitoutuminen Tartuntatautiilmoitus

12 144 sivua, 45 taulukkoa Kirjan voi tilata osoitteesta: /kirjamyynti tai tai

13

14 TB-ohjelma sisält ltää mm. Organisaatio ja vastuujako Tuberkuloosiin liittyvä lainsäädäntö Diagnostiikka ja hoito Tuberkuloosin torjuntatoimet Riskiryhmiin liittyvät toimet Kontaktiselvitykset BCG-rokotus Viitteet, nettiosoitteita

15 Muutoksia aiempiin käytk ytäntöihin Tartunnan torjunnan tehostaminen laitoksissa Riskiryhmiin kohdistuvat erityistoimet Hoidon seurannan yhtenäistäminen Valvotun hoidon lisääminen BCG-rokotukset riskiryhmille Valtakunnallisen hoitoryhmän perustaminen Sairaanhoitopiirikohtaisten ohjeistusten laadinta/päivitys vuoden 2007 loppuun mennessä

16 Tartunnan torjunta Oikeat toimintatavat Asianmukaiset tilat Henkilökohtainen suojautuminen

17 Tuberkuloosin riskiryhmiä Värjäyspositiivisen potilaan lähikontaktit Henkilöt, joilla on sairastumisen riskiä lisäävä tekijä kuten sairaus, lääkitys, TB-arvet thx-kuvassa Iäkkäät henkilöt TB Päihdeongelmaiset ja sosiaalisesti syrjäytyneet Maahanmuuttajat suuren ilmaantuvuuden maista Työssään TB:lle altistuvat Muut suuren ilmaantuvuuden maista Suomeen saapuvat

18 Riskiryhmiin kohdistuvia toimia Thx-rtg >75-vuotiaille laitoshoidon alkaessa tai kun pitkäaikaishoidon tarve todetaan

19 Riskiryhmiin kohdistuvia toimia Maahantulotarkastukset pakolaiset, turvapaikanhakijat, adoptiolapset Tuberkuloositarkastus, ohjaus ja mahd. jatkoseuranta myös muille suuren ilmaantuvuuden maista tuleville perheen yhdistämisen ja avioliiton kautta tulevat opiskelijat tilapäistyöntekijät

20 Riskiryhmiin kohdistuvia toimia Tilapäissuojissa ja yömajoissa asuvien oireiden tarkka seuranta ja tarpeen mukaan thx-rtg seulonnat Kohonneen TB-riskin muistaminen oireilevan henkilön tullessa vastaanotolle Hoidon tukeminen valvotusti

21 Keuhkotuberkuloosipotilaan peruspolku Kontaktiselvitys TB-epäily Potilasohjaus Eristys Potilas sitoutuu hoitoon Valvottu hoito avohoidossa TT-ilmoitus Hoidon aloitus (Työ)diagnoosi Tutkimukset Kontrollikäynnit 6 kk

22 DOT (directly observed therapy) Tehtävään koulutettu henkilö antaa lääkkeet ja seuraa, että potilas nielee jokaisen lääkeannoksen Lääkkeiden haittavaikutusten seuranta Potilaan motivointi ja tukeminen lääkehoidon loppuun saattamiseksi

23 Hoidon seuranta (l (lääkeherkkä TB) Tutkimus 0 2vk 1kk 2kk 3kk 4kk 5kk 6kk Oireet, kl tutkimus Paino Alat, Afos, Bil, Krea,, PVK, La, CRP, HIV-va Alat, Bil,, PVK Yskösten sten TB-värj rj.. ja vilj.. x 3 Keuhkojen röntgenkuvaus r Näö äön tarkkuus ja värin rinäkö (EMB) U-INH (ei valvottua lääl ääkehoitoa) x x x x x x x x x x x x x x x x x (x) x (x) x x x x x x x x x x x x

24 Hoidon lopetus Tarkista bakteriologinen sekä kliininen vaste ja että hoidon pituus on riittävä. Kirjaa sairauskertomukseen: diagnoosin peruste, hoidon aloituspvm, käytetty lääkitys, yskösnäytteiden tulokset ja radiologiset löydökset ennen hoitoa ja hoidon aikana, hoidon kokonaiskesto ja hoidon tulos

25

26 TB-hoidon valtakunnallinen asiantuntijaryhmä Hankkii, ylläpitää ja kehittää vaikeiden tuberkuloositapausten hoitoon liittyvää asiantuntemusta. Seuraa HIV-TB, MDR- ja XDR- TB-tapausten hoitoa ja auttaa/ohjaa hoitolinjojen valinnassa. Kokoukset 3-4 krt vuodessa, konsultaatiomahdollisuus väliaikoina

27 Sairaanhoitopiirin toimijoita Lääninhallitus SHP:n vastuusairaala Aluesairaalat Terveyskeskukset Yksityinen työterveyshuolto Asuntolat Vankilat Työterveyshuolto Opiskelijoiden terveydenhuolto Vieroituslaitokset Vastaanottokeskukset Iäkkäiden hoitolaitokset

28 Työterveyshuollon rooli Tartuttava potilas/asiakas tartuttava työntekij ntekijä? Työhöntulotarkastukset, määräaikaistarkastukset TB-tiedon jakaminen työntekijöille Aktiivia tuberkuloosia sairastavien työntekijöiden löytäminen viiveettä Erityishuomio lasten parissa työskenteleviin riskiryhmiin kuuluviin työntekijöihin Altistuneiden työntekijöiden alkutarkastukset ja seuranta Osallistuminen laitos/joukkoaltistumisen kontaktiselvityksiin

29 Sairaanhoitopiirin TB-ohjelma Tavoitteet: - Yhtenäistää ja tehostaa tuberkuloosin torjunta- ja hoitotyötä - Edistää paikallisten TB-toimijoiden verkostoitumista - Helpottaa käytännön työtä

30 Vastuusairaalan TB-toimintasuunnitelma 2007 Oman sairaalan käytännöt, työympäristö, torjuntatoimet, ohjeistukset ja koulutus ajan tasalle Yhteistyö pth:n ja muiden sidosryhmien kanssa Toiminnan seuranta, tiedottaminen Ohjaus ja seuranta shp:n alueella

31 Shp:n alueellinen yhteistyö Perusterveydenhuolto ja muut toimijat (päihde- ja sosiaalihuolto, vankila, vastaanottokeskus, työterveyshuolto, opiskelijaterveydenhuolto) Yhteistyökokoukset: Ongelma-alueet, toiminnan kehittäminen, yhteystiedot, ohjeistot, tiedottaminen Koulutukset: Alueelliset ja kohdistetut koulutukset, jatkuvuus

32 Lasten TB ja BCG-rokotukset Shp:ssä lasten TB-vastuuhoitaja Alueellinen koulutusvastuu: perustietoa lasten tuberkuloosista ja diagnostiikasta toimintaohjeet TB-epäily, kontaktilapsien selvitykset Mantoux-testi, kuka tekee ja missä, koulutus BCG-rokotuskäytännöstä sopiminen Ohjeistot ja yhteystiedot

33 Alueellinen TB-ohjelma 2007 TAYS projektityöryhmä:inf, keu ja las lääkäri + hoitaja, tarv. työterv. lääkäri + hoitaja, sosiaalityöntekijä, kl. mikrobiologi Projektirahoitus: PSHP kehityshankerahoitus, tartuntatautimäärärahat, Tampereen Tuberkuloosisäätiö Toiminta Vastuujako yksiköittäin, yhteystietojen päivitys Kysely keuhko- ja infektio-osastoilla TB-ongelmista Ohjeistojen päivitys, uudet ohjeet ja kaavakkeet Eristys- ja riskitilojen tarkistus, esitys eristystilojen muutoksista Koulutukset: sisäiset, alueelliset Lasten alueellinen TB-toiminta ja koulutus Vuositilastointi, seurattavat toimintamittarit, tiedottaminen

34 Perustietoa ja hupputestausta

35 PSHP:n alueellinen yhteistyö Perusterveydenhuolto: Tartuntatautivastuuhenkilöiden verkoston päivitys, ohjeistot, koulutustarpeet, yhteistyö YLVA:n kanssa Muut toimijat: Yhteistyökokoukset ja ohjeistot: kevät: vastaanottokeskus, työterveyshuolto, päihde- ja sos.huolto syksy: perusterveydenhuolto Koulutukset: 2007: alueellinen shp-tb-koulutus, lasten TB:n koulutuspäivä 2008: työterveyssektorin koulutus, koulutus päihdesektorin työntekijöille, 5 koulutusta terveyskeskuksissa

36 Tulossa vuonna 2008 Duodecim: TB-verkkokoulutuspaketti Valtakunnallinen TB-koulutus maahanmuuttajien parissa työskenteleville 5/08 Työterveyssektorin TB-koulutusta alueellisena Valtakunnallinen TB-koulutuspäivä

37 Oheismateriaalia Voi hyödyntää shp:n TB-työssä shp:n TB-toimintaohjelman raamit riskiryhmät kontaktiselvitykset valvottu hoito Palautelomake keräämme tietoa mm. kehitystoiveista ja koulutustarpeista

38 World TB day 2007:

Tuberkuloosi lisääntyvä ongelma. Shirley Johnson, keu el OYS, Medisiininen tulosalue, SIKEVA 3.10.2014

Tuberkuloosi lisääntyvä ongelma. Shirley Johnson, keu el OYS, Medisiininen tulosalue, SIKEVA 3.10.2014 Tuberkuloosi lisääntyvä ongelma Shirley Johnson, keu el OYS, Medisiininen tulosalue, SIKEVA 3.10.2014 Tuberkuloosi O Mycobacterium tuberculosiksen (M. tuberculosis) aiheuttama yleisvaarallinen tartuntatauti

Lisätiedot

Tuberkuloosi työterveyshuollossa. Iiris Rajalahti Projektilääkäri Filha ry LT, el keuhkosairauksien klinikka TAYS 19.2.2010

Tuberkuloosi työterveyshuollossa. Iiris Rajalahti Projektilääkäri Filha ry LT, el keuhkosairauksien klinikka TAYS 19.2.2010 Tuberkuloosi työterveyshuollossa Iiris Rajalahti Projektilääkäri Filha ry LT, el keuhkosairauksien klinikka TAYS 19.2.2010 Kaksi näkökulmaa Työntekijä altistuu työssään tuberkuloosille Työntekijällä on

Lisätiedot

Suositus tuberkuloosin kontaktiselvityksen toteuttamiseksi

Suositus tuberkuloosin kontaktiselvityksen toteuttamiseksi SUOSITUS Suositus tuberkuloosin kontaktiselvityksen toteuttamiseksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin: 020 610 6000 www.thl.fi 2 2011 Työryhmä: Ruutu Petri,

Lisätiedot

Riskiryhmiin kohdistuva tuberkuloosin torjunta

Riskiryhmiin kohdistuva tuberkuloosin torjunta S UOMEN L ÄÄKÄRILEHTI 12 13/2005 VSK 60 1415 Katsausartikkeli Riskiryhmiin kohdistuva tuberkuloosin torjunta Asiantuntijaryhmän suositus IIRIS RAJALAHTI MARJA-LEENA KATILA PEKKA KIRSTILÄ RAUNI RUOHONEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2006:21. Valtakunnallinen. tuberkuloosiohjelma 2006

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2006:21. Valtakunnallinen. tuberkuloosiohjelma 2006 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2006:21 Valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma 2006 Helsinki 2006 ISSN 1236-2050 ISBN 952-00-2120-5 (nid.) ISBN 952-00-2121-3 (PDF) Taitto: AT-Julkaisutoimisto

Lisätiedot

Laitosaltistumiset ja epidemiat miten toimitaan? Juha Salonen Sisätautiklinikka Päijät-Hämeen keskussairaala

Laitosaltistumiset ja epidemiat miten toimitaan? Juha Salonen Sisätautiklinikka Päijät-Hämeen keskussairaala Laitosaltistumiset ja epidemiat miten toimitaan? Juha Salonen Sisätautiklinikka Päijät-Hämeen keskussairaala Laitosepidemiat Akuuttivuodeosastot Aina mahdollinen (immuunipuutteiset, vanhukset, muut riskiryhmät)

Lisätiedot

Tuberkuloosin hoito erityisryhmillä. Juha Salonen Sisätautiklinikka Päijät-Hämeen keskussairaala

Tuberkuloosin hoito erityisryhmillä. Juha Salonen Sisätautiklinikka Päijät-Hämeen keskussairaala Tuberkuloosin hoito erityisryhmillä Juha Salonen Sisätautiklinikka Päijät-Hämeen keskussairaala TBI:n hoidon ongelmat erityisryhmillä Raskaana olevat ja imettävät Lääkkeiden toksisuus Maksasairaudet Lääkkeiden

Lisätiedot

Tuberkuloosi työterveyshuollossa

Tuberkuloosi työterveyshuollossa Tuberkuloosi työterveyshuollossa Irmeli Lindström, LT Keuhkosairauksien erikoislääkäri 19.9.2014 Esittäjän nimi Tuberkuloosille altistunut 300 nuorta Turussa Kotimaa 12.04.2013 Tarttuva tuberkuloosi tamperelaiskoulussa

Lisätiedot

Tuberkuloosi. Hengitysliitto Heli ry:n opas

Tuberkuloosi. Hengitysliitto Heli ry:n opas Tuberkuloosi Hengitysliitto Heli ry:n opas Minkälainen sairaus tuberkuloosi on? Tuberkuloosi on Mycobacterium tuberculosis -bakteerin aiheuttama tartuntatauti, joka ilmenee yleisimmin keuhkoissa. 2 Tuberkuloosi

Lisätiedot

YHTEENVETO AVOTERVEYDENHUOLLON TYÖNTEKIJÖILLE TEHDYSTÄ TUBERKULOOSIKYSELYSTÄ

YHTEENVETO AVOTERVEYDENHUOLLON TYÖNTEKIJÖILLE TEHDYSTÄ TUBERKULOOSIKYSELYSTÄ 1 7.12.2009 YHTEEVETO AVOTERVEYDEHUOLLO TYÖTEKIJÖILLE TEHDYSTÄ TUBERKULOOSIKYSELYSTÄ STM julkaisi vuonna 2006 valtakunnallisen tuberkuloosi (TB) ohjelman, jossa velvoitettiin sairaanhoitopiirejä tekemään

Lisätiedot

Tuberkuloosin kliininen kuva ja hoito. LT Jouni Hedman keuhkosairauksien ylilääkäri Etelä-Karjalan keskussairaala 6.3.2007

Tuberkuloosin kliininen kuva ja hoito. LT Jouni Hedman keuhkosairauksien ylilääkäri Etelä-Karjalan keskussairaala 6.3.2007 Tuberkuloosin kliininen kuva ja hoito LT Jouni Hedman keuhkosairauksien ylilääkäri Etelä-Karjalan keskussairaala 6.3.2007 Tbc kaverni Miliaaritbc TBC lähialueilla Maa Mortaliteetti per/100 000 1934 Insidenssi

Lisätiedot

Tuberkuloosi äitiysneuvolan näkökulmasta Jane Marttila, LT, EL Ylilääkäri, tartuntataudeista vastaava lääkäri, Turun kaupunki Ei sidonnaisuuksia

Tuberkuloosi äitiysneuvolan näkökulmasta Jane Marttila, LT, EL Ylilääkäri, tartuntataudeista vastaava lääkäri, Turun kaupunki Ei sidonnaisuuksia Tuberkuloosi äitiysneuvolan näkökulmasta Jane Marttila, LT, EL Ylilääkäri, tartuntataudeista vastaava lääkäri, Turun kaupunki Ei sidonnaisuuksia 27.4.2015 Marttila Jane 1 27.4.2015 Marttila Jane 2 27.4.2015

Lisätiedot

HIV-HOITOTYÖN KÄSIKIRJA. 3. uudistettu painos

HIV-HOITOTYÖN KÄSIKIRJA. 3. uudistettu painos 1 HIV-HOITOTYÖN KÄSIKIRJA 3. uudistettu painos 2 3. uudistettu painos Suomen HIV/aids-sairaanhoitajayhdistys ry, Hiv-säätiö/Hiv-tukikeskus ja HUS, HYKS, Infektiosairauksien yksikkö, Auroran Infektiosairauksien

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAN KÄSIKIRJA. Marianne Mustajoki, Anja Alila, Elina Matilainen, Mirja Rasimus (toim.)

SAIRAANHOITAJAN KÄSIKIRJA. Marianne Mustajoki, Anja Alila, Elina Matilainen, Mirja Rasimus (toim.) TIETO PARANTAA SAIRAANHOITAJAN KÄSIKIRJA Marianne Mustajoki, Anja Alila, Elina Matilainen, Mirja Rasimus (toim.) Sairaanhoitajan käsikirja on erityisesti sairaanhoitajien, mutta myös monien muiden hoitoalalla

Lisätiedot

Kymmenen viime vuoden aikana on laadittu runsaasti. Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan. terveydenhuolto.

Kymmenen viime vuoden aikana on laadittu runsaasti. Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan. terveydenhuolto. Tari Haahtela, Anne Pietinalho, Leena E. Tuomisto, Timo Klaukka, Marina Erhola, Minna Kaila, Markku M. Nieminen, Eva Kontula, Lauri A. Laitinen Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan

Lisätiedot

Terve tuki- ja liikuntaelimistö

Terve tuki- ja liikuntaelimistö OPAS Heli Bäckmand Ilkka Vuori (toim.) Terve tuki- ja liikuntaelimistö Opas tule-sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon 11 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Graafinen suunnittelu ja taitto: Tiina

Lisätiedot

HIV-HOITOTYÖN KÄSIKIRJA c Suomen HIV/aids sairaanhoitajayhdistys ry, Aids-tukikeskus ja HUS, HYKS, Infektiosairauksien yksikkö, Auroran sairaala sekä kirjoittajat, 2007 Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain

Lisätiedot

Focus Oncologiae. Syöpäsäätiön julkaisusarja No 11, 2010. Eturauhasen syöpä

Focus Oncologiae. Syöpäsäätiön julkaisusarja No 11, 2010. Eturauhasen syöpä Focus Oncologiae Syöpäsäätiön julkaisusarja No 11, 2010 Eturauhasen syöpä Syöpäsäätiön XXXVII Symposiumi 4. 5.2.2010 1 Focus Oncologiae -sarjan julkaisut: Eturauhasen syöpä 2010 Ruokatorven syöpä ja mahasyöpä

Lisätiedot

31.VUOSIKERTA NUMERO 3/2013 XXXIX VALTAKUNNALLISET SAIRAALAHYGIENIAPÄIVÄT, SYMPOSIUMNUMERO. pro

31.VUOSIKERTA NUMERO 3/2013 XXXIX VALTAKUNNALLISET SAIRAALAHYGIENIAPÄIVÄT, SYMPOSIUMNUMERO. pro 31.VUOSIKERTA NUMERO 3/2013 XXXIX VALTAKUNNALLISET SAIRAALAHYGIENIAPÄIVÄT, SYMPOSIUMNUMERO 0434 pro Suomen Sairaalahygienialehden kirjoitusohjeet Julkaisupolitiikka Lehti julkaisee sairaalahygieniaan ja

Lisätiedot

LÄÄKEINFORMAATIOSTRATEGIA vuoteen 2020

LÄÄKEINFORMAATIOSTRATEGIA vuoteen 2020 1 (24) 4.10.2011 dnro 5396/60.04.01/2011 LÄÄKEINFORMAATIOSTRATEGIA vuoteen 2020 Rajaukset Strategiasta rajataan pois rokotteisiin, ravintolisiin, terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin, sekä eläinlääkkeisiin

Lisätiedot

Turvapaikanhakija on henkilö, joka pyytää suojaa ja oleskeluoikeutta maahan saapuessaan.

Turvapaikanhakija on henkilö, joka pyytää suojaa ja oleskeluoikeutta maahan saapuessaan. Turvapaikanhakija on henkilö, joka pyytää suojaa ja oleskeluoikeutta maahan saapuessaan. Hänen suojelun tarpeensa todetaan hakemukseen annetulla päätöksellä. Turvapaikkahakemus käsitellään joko normaalissa

Lisätiedot

Hoitoon liittyvät infektiot Etelä-Karjalan keskussairaalan

Hoitoon liittyvät infektiot Etelä-Karjalan keskussairaalan Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Sanna Lipsanen ja Anu Myllynen Hoitoon liittyvät infektiot Etelä-Karjalan keskussairaalan osastolla A3 Opinnäytetyö

Lisätiedot

HIV-SEULONTA ÄITIYSNEUVOLOISSA

HIV-SEULONTA ÄITIYSNEUVOLOISSA HIV-TIETOPAKETTI PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA TOIMIVILLE HIV-SEULONTA ÄITIYSNEUVOLOISSA Kansanterveyslaitos 1997 HIV-TIETOPAKETTI PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA TOIMIVILLE HIV-SEULONTA ÄITIYSNEUVOLOISSA Toimittaneet

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Kirjoittajat Eeva Ketola LT, Käypä hoito -päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, 00101 Helsinki eeva.ketola@duodecim.fi

Lisätiedot

28.vuosikerta numero 2/2010. XXXVI Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät, symposiumnumero. Puhdas kosketus

28.vuosikerta numero 2/2010. XXXVI Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät, symposiumnumero. Puhdas kosketus 28.vuosikerta numero 2/2010 XXXVI Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät, symposiumnumero Puhdas kosketus Vain parasta sairaalahygieniaan Kysy lisää: Berner Oy Terveys ja Tutkimus, Sairaalahygienia Sahaajankatu

Lisätiedot

29.VUOSIKERTA NUMERO 1/2011 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE HOSPITAL INFECTION SOCIETY SYMPOSIUMNUMERO 1

29.VUOSIKERTA NUMERO 1/2011 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE HOSPITAL INFECTION SOCIETY SYMPOSIUMNUMERO 1 29.VUOSIKERTA NUMERO 1/2011 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE HOSPITAL INFECTION SOCIETY SYMPOSIUMNUMERO 1 Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen hallitus 2010 Veli-Jukka Anttila HUS Medisiininen tulosyksikkö,

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

Tuberkuloosi ja matkailu

Tuberkuloosi ja matkailu Matkailu ja tuberkuloosi Asko Järvinen HUS/HYKS Infektiosairauksien klinikka Tuberkuloosi ja matkailu Tuberkuloositartunnan riski Missä tuberkuloosin voi saada Matkailijan tuberkuloositartunnan riski Lähialuematkailijan

Lisätiedot