Tulliviesti. Tulli ja Rajavartiolaitos yhteistyössä. Unionin tullikoodeksi tuli voimaan syksyllä. EU haluaa parantaa meriliikenteen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulliviesti. Tulli ja Rajavartiolaitos yhteistyössä. Unionin tullikoodeksi tuli voimaan syksyllä. EU haluaa parantaa meriliikenteen"

Transkriptio

1 Tulliviesti NRO Tullin nettisivuilla on ajantasaista tietoa kaikista tullitoimintaan liittyvistä aiheista. SIVU 22 Tulli ja Rajavartiolaitos yhteistyössä Sivu 7: Unionin tullikoodeksi tuli voimaan syksyllä Sivu 9: EU haluaa parantaa meriliikenteen kilpailukykyä

2 2 Tulliviesti

3 Tulli torjuu terveyteen, turvallisuuteen ja Suomen ja EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvia uhkia sekä tullirikollisuutta. TulliLaboratorio tutkii koruista myrkyllisiä aineita Tullilaboratorio tutkii ei-jalometalleista valmistetuista, ns. pukukoruista, kolmea alkuainetta: lyijyä, kadmiumia ja nikkeliä. Lyijy ja kadmium ovat myrkyllisiä raskasmetalleja, jotka kertyvät elimistöön. Lyijy aiheuttaa keskushermoston kehityshäiriöitä. Kadmium kertyy munuaisiin ja maksaan ja vaurioittaa niiden toimintaa. Kadmium voi myös aiheuttaa syöpää. Nikkeli on erittäin herkästi allergisoivaa. Vuonna 2012 Tullilaboratorio tutki 178 ihon kanssa kosketuksiin tulevaa esinettä. Luvussa on korujen lisäksi 27 paria aurinkolaseja. 24 koruerää hylättiin; näistä 17 liian korkean kadmiumpitoisuuden ja seitsemän liian suuren vapautuvan nikkelin määrän vuoksi. FAKTA: Lyijyä ei saa loppuvuodesta enää käyttää koruissa. Lyijyn ja lyijy-yhdisteiden markkinoille saattamisen ja käytön koruissa kieltävä Euroopan komission asetus astui voimaan Kielto ei kuitenkaan koske vanhoja, ennen valmistettuja koruja. Tulliviesti 3

4 Pääkirjoitus Suuri tullimyllerrys Tulliviestin toimitusneuvosto: Tullin asiakasyhteistyöryhmät Päätoimittaja Jarkko Saksa Toimitussihteeri Katja Penninkilampi Taitto Tuuli Jalo ja Katja Penninkilampi Valokuvaaja Risto Silvola Toimituksen osoite PL 512, Helsinki Julkaisija Tullihallitus Painopaikka Kopijyvä Oy ISSN Seuraava numero Numero 3/2013 ilmestyy joulukuussa. Aineisto toimitukselle viimeistään Lehden kansi: Tullitarkastaja Lisbeth Husso ja rikostiedustelu-upseeri Janne Tiainen työskentelevät saman pöydän ääressä Turun kansainvälisessä koordinaatiokeskuksessa. Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset sähköisesti Tullin nettisivuilta > Suomen tulli > Julkaisut ja esitteet > Tulliviesti Yritysten kilpailukyky on romahtanut. Suomi elää viennistä. Vienti on notkahtanut. Onko suomalaisilla yrityksillä kilpailukykyä vientimarkkinoilla? Tuotammeko tuotteita, joita maailmalla ostetaan? Mikä on suomalainen laatu? Kovin erilaisia ovat viime aikojen sanomalehtiotsikot kuin edeltävän taloushuuman aikana, jota elimme silloisessa Nokia- Suomessa vielä viisi vuotta sitten ennen maailmantalouden sukellusta vuonna Tullin maailmanlaajuinen tehtävä on tukea markkinoilla pelisääntöjen mukaan toimivien yritysten ulkomaankauppaa tarjoamalla mahdollisimman helppoja, yksinkertaisia ja liiketoimintaa haittaamattomia tapoja hoitaa lakeihin ja kansainvälisin sopimuksiin perustuvat ilmoitusvelvollisuudet ja muut muodollisuudet. Tulli myös valvoo, että velvoitteita noudatetaan, jotta velvoitteistaan luistavat yritykset eivät saa laitonta kilpailuetua markkinoilla. EU:n tullilainsäädännön ja sähköisen toimintaympäristön rakentamista on tehty pitkään. Siemenet uuteen lainsäädäntöön kylvettiin Euroopan taloushuuman aikana. Uusi säännöstö ja sähköinen toimintaympäristö on tehtyjen päätösten mukaan valmis vuoden 2020 lopussa. Suunnittelu- ja toteutussykli on pitkä. Nähtäväksi jää, onnistummeko rakentamaan sellaisen säännöstön ja sähköisen toimintaympäristön, joka tukee yritysten, Suomen ja EU:n kaupan kasvua toteuttamalla edellä todetut tavoitteet. Joka tapauksessa kyseessä on yritysten ja viranomaisten yhteen lasketut panostukset huomioiden miljardiluokan investointi koko EU:ssa. Suomen vahvuus ulkomaankaupan viranomaisjärjestelyissä on hyvä viranomaisyhteistyö. Tätä kautta byrokratia vähenee ja toiminta tehostuu. Hyödynsaajina ovat viranomaisten lisäksi yritykset ja kansalaiset. Tässä numerossa esitellään meriliikenteen viranomaisyhteistyötä. Jarkko Saksa Hyvää syksyä lukijoille! ylijohtaja Tulli, ulkomaankauppa- Jarkko Saksa ja verotusosasto 4 Tulliviesti

5 SISÄLLYSLUETTELO Tulliviesti NRO NRO meriliikenteen kilpailukyky paranee 9 Sisäliikenteen merirahti saa EU-kohtelun, kun e-manifesti, meriliikenteen yhdenmukainen sähköinen tavaraluettelo, otetaan käyttöön. Se tapahtuu viimeistään sanomatiedotepalvelu nopeuttaa asiontia 14 Suoraa sanoma-asiointia nopeuttava sanomatiedotepalvelu otettiin käyttöön tämän vuoden alusta. Se mahdollistaa lähes reaaliaikaisen sanomaliikenteen Tullin kanssa. merilinna-projekti Tulli ja Rajavartiolaitos tehostavat Itämeren alueen valvontaa yhteistyönä kaksivuotisen projektin avulla. Tästä ns. Merilinna-projektista on jo saatu hyviä kokemuksia. 22 Muut aiheet: 6 Tullialan lyhenteitä. 7 Unionin tullikoodeksi tulee syksyllä. 17 Ulkoasiainministeriön osastopäällikkö Terhi Hakalan kolumni. 18 Leo Nissinen Tullin pääjohtajaksi. 18 Lahden tulli 100 vuotta. 19 Tulli esitteli ensimmäisen rahakoiransa. 20 Opiskelijat saivat tietoa harmaasta taloudesta Forssassa. 26 Tullivarastoinnin sähköistäminen. 28 EU-maiden osuus Suomen ulkomaankaupasta on pudonnut. 30 Kort på svenska. Tulliviesti 5

6 termit tutuiksi Ajankohtaisia tullialan lyhenteitä ja termejä Tullialan lyhenteitä NCTS (New Computerised Transit System) on sähköinen passitusjärjestelmä. Yhteisön ja yhteisessä tullipassitusjärjestelmässä tavaroita voidaan kuljettaa tullaamattomina, kun niitä tuodaan yhteisöön tai kuljetetaan Euroopan yhteisön ja Eftan kautta. NCTS-järjestelmällä tavaroiden liikkumista näissä passitusmenettelyissä seurataan sähköisesti entistä tehokkaammin. NCTSjärjestelmässä asiakas antaa passitusilmoituksen Tullille joko sähköisesti EDI-sanomalla tai SAD-lomakkeella paperi-ilmoituksena. OLAF (European Anti-fraud Office) Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tehtävänä on suojella Euroopan unionin taloudellisia etuja torjumalla petoksia, lahjontaa ja muita sääntöjenvastaisuuksia, myös EU:n toimielinten sisällä. PortNet Alusliikenteestä annettavien satamakäyntiilmoitusten tietojärjestelmä, jota käyttävät Tulli, meklarit, merenkulkuviranomaiset, huolintaliikkeet, satamaoperaattorit ja rajavartiosto. RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) Elintarvikkeita ja rehuja koskeva nopea hälytysjärjestelmä, jonka yhteyspisteenä Suomessa toimii Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Järjestelmässä ovat mukana Euroopan unionin jäsenvaltiot, komissio ja elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA. Sen avulla jäsenvaltioille voidaan tiedottaa nopeasti elintarvikkeista tai rehuista ihmisten terveydelle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vaaroista. SAD (Single Administrative Document). Hallinnollinen yhtenäisasiakirja, joka toimii tulli-ilmoituksena. SAD-lomaketta käytetään tuontitullauksissa, asetettaessa tavaraa tullivarastointimenettelyyn tai todistettaessa tavaroiden yhteisöasemaa. Viennissä ja passituksessa lomake on käytössä vain poikkeustilanteissa Spake Sähköinen palvelukeskus. Spake käsittelee sähköiset tulli-ilmoitussanomat, kuten tuonti-, vienti- sekä saapumis- ja poistumisilmoitukset ja vastaa niihin liittyviin asiakaskyselyihin. Spaken toimipaikat sijaitsevat Helsingissä ja Turussa. Sähköisiä ilmoituksia käsitellään myös Tornion passituskeskuksessa ja Ahvenanmaalla Maarianhaminassa. TAD (Transit Accompanying Document) Passituksen saateasiakirja, joka kulkee tavaran mukana määräpaikkaan. WCO (World Customs Organization) Vuonna 1952 perustettu Maailman tullijärjestö pyrkii yhtenäistämään hallinnoimiensa sopimusten soveltamista ja yksinkertaistamaan tullimenettelyjä kaikkialla maailmassa. Toiminnassa on mukana 177 valtiota, ja niiden osuus maailmankaupasta on 98 prosenttia. WTO (World Trade Organization) Maailman kauppajärjestö on kauppapoliittista yhteistyötä harjoittava kansainvälinen järjestö, jonka tärkein tavoite on kaupan vapauttaminen. Järjestöön kuuluu 159 jäsenvaltiota. 6 Tulliviesti

7 Teksti: Raili Sonninen-Korhonen Unionin tullikoodeksi tulee voimaan syksyllä Uuden tullikoodeksin (Union Customs Code, UCC) tekstien ja käännösten viimeistely on valmis. UCC saatiin muodollisesti hyväksytyksi syyskuun puolivälissä. Tavoitteena on, että UCC:n täysivaltainen soveltaminen aloitetaan UCC:n sisältöä työstettiin kiivaasti viime keväänä. Ponnisteluista huolimatta työ ei valmistunut ajoissa, joten nykyisen tullikoodeksin säännösten soveltamista on jatkettu asetuksella asti. Uuden koodeksin tekstien viimeistelyn lisäksi myös UCC:n soveltamista tukevien säädösten valmistelu on käynnistetty. Täysin sähköistetty Tulli vaiheittain Tullin ja Tullin asiakkaiden kannalta merkityksellinen valmisteluvaihe koskee UCC:n edellyttämän sähköisen tiedonvälityksen aikataulutusta. Asetuksen mukaan kaiken tiedonvälityksen tulee olla täysin sähköistä viimeistään Tavoiteaikataulun vuoksi komissio valmistelee parhaillaan jäsenmaiden kanssa työohjelmaa, joka tukee sähköisten järjestelmien kehittämistä ja käyttöönottoa sekä siirtymäkausien hallinnointia. Kun UCC tulee voimaan , komission työohjelma tulee noudatettavaksi viimeistään Viimeistään vuoden kuluttua on siis tiedossa, missä aikataulussa Suomenkin tullin tietojärjestelmiä tulevina vuosina kehitetään. Mitä muutoksia UCC tuo tullessaan? Tullikoodeksin rakenne muuttuu: Vanhan tullikoodeksin ja MCC:nkin tutut artiklat ovat vaihtaneet paikkaansa, ja sisältöön on tullut melko paljon muutoksia. Osittain teksti vaikuttaa tutulta, mutta tutun kuoren sisällä voi olla yllätyksiä. Kaikilta osin muutokset eivät vielä ole tiedossamme, sillä käytettävissä ei vielä ole tullikoodeksin soveltamisessa tarvittavia säädöksiä. Muutoksia tulee myös Tullin käytössä oleviin tietojärjestelmiin, ja käyttöön tulee täysin uusiakin tietojärjestelmiä. Muutostarpeita tullee myös Tullin asiakkaiden tietojärjestelmiin. Tulli tiedottaa lainsäädäntötyön etenemisestä sekä toimintatapojen ja tietojärjestelmien muutoksista eri kanavien kautta. Tulliviesti 7

8 8 Tulliviesti

9 meriliikenne Teksti: Elise Lönnroth EU haluaa parantaa meriliikenteen kilpailukykyä Komissio esitti heinäkuussa 2013 suunnitelmansa rahtialusten tullimuodollisuuksien helpottamiseksi. Suunnitelman toteuduttua sisäliikenteen merirahtikin saa viimein EU-kohtelun. Tämä on hyvä uutinen kaikille Suomessa ulkomaankauppaa ja siihen liittyvää yritystoimintaa harjoittaville. Tällaista on ehditty jo kaivata, koska miltei 80 prosenttia tuonnista ja lähes 90 prosenttia viennistä ylittää maamme rajan meritse. Tullille uutinen on työvoitto, sillä olemme tehneet asian eteen töitä hartiavoimin jo vuosia, kertoo tulliylitarkastaja Olli Tuomisto, joka on osallistunut meriliikenteen ilmoitussääntöihin liittyvään valmistelutyöhön. Muut EU-maat Hollantia lukuun ottamatta eivät ole olleet asiasta yhtä innostuneita. Tämä on ymmärrettävää, sillä EU:n sisäkaupasta vain 37 prosenttia kulkee meritse, suurin osa rahdista kuljetetaan rekoilla ja junilla. Meriliikenteen kehittäminen joustavammaksi tarkoittaa, että sitä kehitetään muiden kuljetusmuotojen kustannuksella. Meille tämä ei ole ongelma, koska ei synny kilpailutilannetta. Meriliikenteen helpotukset hyödyttävät kaikkia ulkomaankaupan kanssa tekemisissä olevia yrityksiä ja myös viranomaisia. Meillä hyöty sataa yhteiseen laariin, Tuomisto vakuuttaa. Komissiossa asiaa on katsottu vähän toiselta kannalta. Laivakuljetuksia lisäämällä halutaan vähentää ympäristön saastumista ja ruuhkia Euroopan tukkoisilla teillä. Jos alusliikennettä halutaan enemmän, siitä on tehtävä houkuttele- vaa, ja parhaat houkuttimet ovat rahan ja ajan säästöt. Blue Belt helpottaa meriliikenteen tullisääntöjä Komission ehdottama Sininen vyöhyke eli Blue Belt -paketti koostuu kahdesta muutoksesta. Siinä ehdotetaan helpotuksia hyväksytyn säännöllisen reittiliikenteen eli RSS-liikenteen hallinnollisiin menettelyihin. RSS-liikenne vaatii luvan ja saa sen jäsenmaiden kuulemisen jälkeen. Kuulemisaika lyhennetään 45 päivästä 15 päivään, ja laivayhtiö voi hakea lupaa jo etukäteen jäsenvaltiolta, jonne se haluaa aloittaa liikennöinnin. Edellistä merkittävämpi ehdotus on, että koko EU:ssa otetaan käyttöön e-manifesti. Se tarkoittaa yhdenmukaista sähköistä tavaraluetteloa, jolla kaikki meriliikenteestä tarvittavat tiedot annetaan Tullille ja muille viranomaisille yhdellä luettelolla. E-manifesti tuo vapaan liikkuvuuden säännön myös merikuljetuksiin Tämä on iso asia, koska e-manifesti nostaa merikuljetukset viimein samalle viivalle muiden kuljetusmuotojen kanssa. Sisäliikenteen merirahti saa EU-tavaran aseman, jota sillä ei vielä ole. Nykyisin EUtavaran kohtelu muuttuu laivamatkan aikana Tulliviesti 9

10 meriliikenne Tulliylitarkastaja Olli Tuomisto. kolmannen maan kohteluksi heti, kun laiva piipahtaa kansainvälisellä merialueella. Koko rahti muuttuu tulliselvittämättömäksi, Tuomisto valaisee. Kun e-manifesti saadaan käytäntöön, kaikki kuljetusta koskevat tiedot, myös tavaroiden tulliasema, ilmoitetaan esimerkiksi Rotterdamissa, ja sama tieto on heti käytettävissä kaikissa EU:n määräsatamissa. Laiva voi koukata Suomeen vaikka Pietarin kautta, mutta yhteisötavaran asema ei muutu, lähtösatamassa annetut tiedot pätevät edelleen määräsatamassa. Myös EU-maahan jälleenlaivattava vientitavara säilyttää yhteisöasemansa. Komissio toivoo, että e-manifesti saadaan laajaan käyttöön hyvissä ajoin ennen vuotta 2016, jolloin aletaan soveltaa nyt viimeistelyä vaille valmista uutta tullikoodeksia, UCC:tä. E-manifesti luontuu hyvin sekä nykyiseen että tulevaan tullilainsäädäntöön. Suomi on ollut edelläkävijänä Suomessa asia on hyvällä mallilla. Meillä on ollut käytössä meriliikenteen sähköinen tietojärjestelmä Portnet vuodesta Järjestelmään syötetään lähes kaikki viranomaisten tarvitsema tieto satamakäynneistä. Vain turvatiedot pitää ilmoittaa erikseen Arex-järjestelmään. Olemme saaneet EU:ssa kiitosta Portnetistä, ja sitä on pidetty esimerkkinä e-manifestin suunnittelussa. Komissio on määrännyt, että samanlainen järjestelmä on otettava käyttöön muuallakin, Tuomisto kertoo. Viime helmikuussa suunnittelija Antti Arkima Liikennevirastosta ja minut kutsuttiin Lissaboniin Euroopan meriturvallisuusvirastoon, jossa saimme esitellä tietojärjestelmäämme eurooppalaisille kollegoille. He totesivat, että Suomi on jo nyt sillä tasolla, minne muiden pitää pyrkiä ennen toukokuuta E-manifestin suunnittelu jatkuu syksyllä. Tullin meriliikenteen asiakastyöryhmä miettii, millaista yhdenmukaista tietoa manifestiin pitää ehdottaa, jotta kaikki osapuolet saavat tarvitsemansa tiedot ja samalla merikuljetusten turvallisuus voidaan taata. Tarkkaavaisuus palkittiin EU:ssa katsotaan, että meri on osa sisämarkkina-aluetta. Silti valmisteilla olevaan koodeksiin oli päästä pykälä, jonka perusteella EU-satamasta toiseen kuljetettava tavara olisi aina tulliselvittämätöntä. Tällaisiin kuljetuksiin pitää soveltaa sähköistä NCTSpassitusmenettelyä, joka vaatii vakuuden. Tulli vastusti pykälää jyrkästi. Se olisi tarkoittanut Suomessa merikuljetuksia käyttäville vuosittain noin neljän miljoonan euron lisäystä vakuuskustannuksiin. Lisäksi NCTS ja vakuuksien hallinta olisi lisännyt asiakkaiden ja tullin työmäärää kohtuuttomasti. Suomesta kävi korkean tason lobbareita Brysselissä myymässä kantaamme. Vetosimme muun muassa siihen, etteivät Reinin ja Tona van jokikuljetuksetkaan vaadi NCTSpassitusta, vaikka niiden volyymi on meidän merikuljetuksiimme verrattuna ainakin 10 Tulliviesti

11 viisinkertainen myös kolmannen maan tavaroiden osalta. Olisi epäjohdonmukaista vaatia passitusvakuuksia, jos tavoitteena on siirtää kuljetuksia maanteiltä merelle, Tuomisto täsmentää. Työmme palkittiin, saimme torjuntavoiton. Sääntöehdotusta muokattiin UCC:n neuvostokäsittelyssä niin, etteivät tulliselvittämättömät EU-tavarat tarvitse vakuudellista passitusta, manifesti riittää. Onneksi havaitsimme ongelman, nostimme sen esiin, ja olemme tehneet kaikkemme sen korjaamiseksi. Jos nyt emme muusta, niin ainakin tästä asiasta voimme itseämme kehua, Tuomisto paljastaa. Täysin varmaa ei vielä ole, saiko Tulli ajettua kantansa läpi, koska lopullinen koodeksi edellyttää EU-parlamentin hyväksymisen. Ponnistelut jatkuvat Tulli on ankkuroitunut tanakasti Euroopan meriliikenteen kehittämiseen. Tullille ja Suomen ulkomaankaupalle on tärkeää saada liikenne sujumaan joustavasti ilman turhaa hallinnollista viivyttelyä ja niin kustannustehokkaasti kuin mahdollista. Ponnistelut jatkuvat. Tulli on jatkossakin aktiivinen ja aloitteellinen niin, että komission tavoitteet siirtää tavaraliikennettä maanteiltä merelle toteutuvat. Blue Belt EU:n meriliikenteen sininen vyöhyke Blue Belt on Euroopan yhteisön kehittämispaketti, jonka avulla komissio pyrkii lisäämään rahtiliikennettä EU:n sata mien välillä. Siksi se päätti kesäkuussa 2013 muuttaa tullikoodeksin soveltamissäännöksiä sellaisiksi, että alusliikenteen tullimuodollisuudet kevenevät. Tavoitteet Tuoda EU:n sisämarkkinat merelle eli soveltaa unionin yhtenäisiä tullimenettelyjä myös EU:n sisäiseen merirahtiin keventää merirahtiin ja -kuljetuksiin liittyviä tulli- ja hallintomenettelyjä varmistaa tavaroiden turvalliset ja varmat merikuljetukset säästää merikuljetuksiin kuluvaa rahaa ja aikaa luoda tasavertaiset toimintaedellytykset eri kuljetusmuodoille vähentää liikennemääriä Euroopan ruuhkaisilla teillä. Keinot Tullimuodollisuuksia kevennetään EU:n sisäisessä liikenteessä. Säännöllisen reittiliikenteen harjoittamista helpotetaan siten, että varustamot saavat säännöllisen reittiliikenteen luvan entistä joustavammin ja nopeam min. Jäsenvaltioiden on kerrottava kantansa lupahakemukseen 15 päivässä nykyisen 45 päivän sijaan. Varustamo voi hakea samalla kertaa lupaa kaikkiin niihin EU-maihin, joihin sillä on aikomus lähiaikoina liikennöidä. Otetaan käyttöön e-manifesti, meriliikenteen yhdenmukainen sähköinen tavaraluettelo helpottamaan EU-tavaroiden tullikäsittelyä meriliikenteessä. Manifestissä tavaralle voidaan antaa EU-tavaran asema, vaikka se poistuisi EU:n tullialueelta. E-manifestissä ilmoitetaan kaikki tarvittavat tiedot vain kerran, ja kaikki, joilla on oikeus tietoihin saavat ne käyttöönsä yhden palveluikkunan kautta. Aikataulu Komissio esitteli Blue Belt -suunnitelman alusten tullimuodollisuuksien helpottamiseksi komissio antaa lakiehdotuksen joulukuussa 2013 lakiehdotus hyväksytään alkuvuodesta 2014 e-manifesti otetaan käyttöön viimeistään Tulliviesti 11

12 Portnet Suomen satamaliikenteen tietojärjestelmä Portnetin pääkäyttäjiä ovat Liikennevirasto ja Tulli. Liikennevirasto vastaa järjestelmän ylläpidosta ja teknisistä yksityiskohdista. Tulli valvoo sen avulla meriliikenteen ainoana toimeenpanevana viranomaisena myös muiden viranomaisten puolesta, että aluksen liikkeistä ja rahdista on ilmoitettu kaikki tarvittava. Tiedot Portnettiin annetaan yhteen paikkaan, ja ne tallentaa laivayhtiön edustaja. Portnetin tietoja käyttävät myös merenkulkuviranomaiset, rajavartiolaitos, Trafi, satamat, satamaoperaattorit ja huolintaliikkeet. Portnet on ollut käytössä vuodesta Se on saanut kiitosta EU:ssa, ja sitä käytetään mallina e-manifestin tietojärjestelmän suunnittelussa. Mitä Portnet tarkoittaa ilmoitukset keskitettiin Tullin meriliikennekeskukselle Turkuun alusilmoituksia annetaan vuosittain noin (lähtevät ja saapuvat yhteensä) käyttäjätunnuksia on annettu järjestelmällä on tuhat käyttäjää päivässä. Järjestelmään syötetään alusilmoitus lasti-ilmoitus vaarallisen lastin ilmoitus turvatoimi-ilmoitus alusjäteilmoitus ilmoitus aluksen saapumis- ja lähtöajasta Suomen meriliikenteessä käytettävä sähköinen alusselvitysjärjestelmä toimii tietojen syöttöjärjestelmänä SafeSeaNettiin, joka on Euroopan meriliikennettä valvova keskusjärjestelmä, ja jonka kautta vaihdetaan tietoja EU:n jäsenvaltioiden välillä. tietojen perusteella kannetaan kaikki merenkulkuun liittyvät maksut 12 Tulliviesti

13 meriliikenne Teksti: Päivi Musakka Antti Arkima Tulli ja Liikennevirasto yhteistyössä: Suomen malli toimisi myös muualla Euroopassa Viranomaisten tarve valvoa ja seurata meriliikennettä kasvaa ulkomaankaupan laajenemisen myötä jatkuvasti. Kuusikymmentäluvulta tähän päivään järjestelmät ovat kehittyneet valtavasti ja Suomessa yhdeksi tavoitteeksi asetettu tietojen antamisen yksinkertaistaminen on onnistunut. Suomi voi ylpeänä esitellä Portnet-järjestelmäänsä samaan aikaan, kun Euroopan unionin muut maat tulevat perässä. Suomen viranomaiset, satamat ja ulkomaankaupasta elävät yritykset tarvitsevat täsmällistä tietoa meriliikennetilastoja, väylämaksuja ja aluskäyntien seurantaa varten. Valtaosa Suomeen tulevasta ja lähtevästä tavarasta kun kulkee meritse. Aloitimme Portnetin ja sen edeltäjien kehittelyn Suomen sijainti ja tavaran yhteisöaseman säilyttäminen mielessämme. Tullin ja Merenkulkulaitoksen eli nykyisen Liikenneviraston yhteistyö alkoi tavaraliikenne kärkiajatuksena, meriliikenteen erityisasiantuntija Antti Arkima Liikennevirastosta korostaa. Portnetin synnytystuskat olivat vaatimattomat, sillä kaikilla asianosaisilla oli yhteinen päämäärä. Lopulta Liikennevirasto ja Tulli ottivat Portnetin haltuunsa ja satamat jättäytyivät ulkopuolelle. Ratkaisu oli oikea, sillä Portnet on viranomaisjärjestelmä, ja keräämme sen avulla virallisia maksuja ja lakeihin perustuvia ilmoitustietoja. Satamat saavat tietenkin kaiken tarvitsemansa tiedon käyttöönsä. Portnet-asiakkaaksi ilmoittautuminen helpottaa asiakkaan elämää ja yritystoimintaa, Arkima painottaa. Suomen järjestelmä toimii ja se vähentää selvästi esimerkiksi laivayhtiöiden ilmoitustyötä. Unionissa kehitteillä olevat Blue Belt ja e-manifesti ovat Arkiman mielestä hyvää tulevaisuutta. Blue Belt vastaisi Tullin vihreää linjaa ja e-manifestin tehnyt asiakas pääsisi purkamaan lastinsa yksinkertaisemmin menettelyin. Tavara pysyisi yhteisötavarana, vaikka alus välillä Rotterdam Kotka poikkeaisikin Pietarissa. Sujuva tavaraliikenne meritse on Suomen ulkomaankaupan elinehto, ja siksi Tulli ja Liikennevirasto ajavat Blue Belt -ideologiaa aktiivisesti. Muissa Euroopan unionin maissa tavara kulkee suurimmaksi osaksi kumipyörillä tai Keski-Euroopan jokia pitkin ja säilyttää yhteisöasemansa koko matkan ajan. Tulliviesti 13

14 sanoma-asiointi Teksti: Irene Lahtinen ja Pirjo Perhonen Sanomatiedotepalvelu Tullin suoraan sanoma-asiointiin lähes reaaliaikaista sanomaliikennettä Tullin kanssa Tullin asiakkaiden lähettämistä ilmoituksista 80 prosenttia vastaanotetaan sanoma-asioinnin kautta. Suoran sanomaasioinnin kautta lähetetään jo yli puolet Tulliin saapuvista asiakassanomista. Suora sanoma-asiointi on ollut käytössä Tullin ja yritysten välisessä sanomaliikenteessä vuoden 2010 kesäkuusta lähtien. Yritykset ovat pääosin olleet tyytyväisiä sen nopeuteen ja palvelutasoon. Suora sanoma-asiointi on tällä hetkellä mahdollista ELEX-vientijärjestelmässä, AREX-yleisilmoitusjärjestelmässä, EMCS:ssä eli väliaikaisesti valmisteverottomina liikkuvien tavaroiden valvontajärjestelmässä ja ALAssa eli Ahvenanmaan verorajajärjestelmässä. Tavoitteena on tarjota yrityksille suora sanoma-asiointi myös tuonnin ITUjärjestelmään ja passitukseen vuoden 2014 aikana. Suoraa sanoma-asiointia nopeuttava sanomaliikennepalvelu otettiin käyttöön vuoden 2013 alusta. Se mahdollistaa lähes reaaliaikaisen sanomaliikenteen Tullin kanssa. Suora sanoma-asiointi ilman sanomatiedotepalvelun käyttöä Suorassa sanoma-asioinnissa tietosisältöjen välittäminen Tullilta asiakkaalle on asiakasaloitteista. Yrityksen järjestelmä noutaa yksittäisen, yritykselle osoitetun sanoman Tullin palvelusta sanoman yksilöivän varastointitunnuksen avulla. Saadakseen tietoonsa noutamista odottavien sanomien varastointitunnukset yrityksen järjestelmän on pyydettävä Tullin palvelulta listausta sanomista. Tullin palvelun toiminnan varmistamiseksi sanomalistauspyyntöjen käsittelytiheyttä on rajoitettu. Palvelu käsittelee korkeintaan yhden sanomalistauspyynnön viidessä minuutissa per palveluun kytkeytynyt asiakasjärjestelmä. Joillakin yrityksillä on kuitenkin tarve reaaliaikaisempaan toimintaan, ja aikarajaa on pidetty liian pitkänä. Tähän tarpeeseen Tulli kehitti sanomatiedotepalvelun, joka mahdollistaa lähes reaaliaikaiset vasteajat sano mien noudossa. Suora sanoma-asiointi kun sanomatiedotepalvelu on käytössä Sanomatiedotepalvelussa yritys saa tiedon noutamista odottavasta sanomasta välittömästi, kun vastaussanoma on valmis noudettavaksi. Sanomatiedote sisältää noutamista odottavan sanoman varastointitunnuksen, jonka perusteella yrityksen järjestelmä voi noutaa sanoman. Edellytyksenä on, että asiakas toteuttaa oman tietojärjestelmänsä yhteyteen sanomatiedotteiden vastaanottopalvelun. Kyse on yrityksen ylläpitämästä yksinkertaisesta 14 Tulliviesti

15 HTTP-pohjaisesta palvelusta (web service server -toiminnallisuus). Sanomatiedotepalvelun käyttöönoton edellytykset Tullin suoran sanoma-asioinnin asiakkaan tulee toimittaa suoran sanoma-asioinnin (muutos)hakemus 850s, täyttää kohta E (sanomatiedotepalvelu) ja testata hyväksytysti uusi toiminto Tullin kanssa ennen sen käyttöönottoa. Uusi asiakas ilmoittaa suoran sanoma-asioinnin hakemuksessa ottavansa sanomatiedotepalvelun käyttöönsä, jolloin se testataan suoran sanoma-asioinnin testauksen yhteydessä. Lisätietoa sanomatiedotepalvelusta ja sen toteuttamisesta löytyy ohjeesta Suoran sanoma-asioinnin tekninen opas. (tulli.fi>yrityksille>sähköinen asiointi>sanomapohjainen asiointi) Suoran sanoma-asioinnin käyttö ilman sanomatiedotepalvelua tulee olemaan edelleen mahdollista. Jatkossakin Tulli panostaa sähköisen asioinnin kehittämiseen ilmoitusmenettelyissään kiinnittämällä erityistä huomiota palvelun saatavuuteen, toimintavarmuuteen ja nopeuteen. Tullin asiakkaiden mielipiteitä kartoitetaan muun muassa asiakastarvekyselyillä tulevista sanomaliikenteen kehittämiskohteista. Asiakaspalaute on erittäin tärkeä väline kehittämisen painopisteiden suuntaamisessa. Jatkossakin Tulli panostaa sähköisen asioinnin kehittämiseen ilmoitusmenettelyissään kiinnittämällä erityistä huomiota palvelun saatavuuteen, toimintavarmuuteen ja nopeuteen. Irene Lahtinen (yläkuva) työskentelee asiantuntijana Tullin yritysneuvonnassa ja Pirjo Perhonen tietohallinnossa. Tulliviesti 15

16 Sanoma-asioinnin tiedotepalvelu nopeuttaa vientiilmoittamista DB Schenker on osallistunut vuodesta 2001 lähtien aktiivisesti Suomen tullin pilottihankkeisiin yhdessä Digia Oyj:n kanssa, joka vastaa DB Schenkerin oman tulli-ilmoitusjärjestelmän ProSpedin kehityksestä. Yhteiseen kehitys- ja pilotointihistoriaan sisältyvät muun muassa nykyaikaisen passitusjärjestelmän, sähköisen TIR-ennakkoilmoituksen ja vientiilmoittamisen kehitysprojektit. Näiden kehitysprojektien kautta on saatu aikaan työprosesseja helpottavia, turvallisuutta lisääviä ja kustannuksia säästäviä ohjelmistoja. Etenkin vienti-ilmoittamiseen (ELEX) on tehty useita eri pilotteja. Näistä viimeisin on ollut sanoma-asioinnin tiedotepalvelu, joka sisältyy uutena ominaisuutena vienti-ilmoittamisen suoraan sanoma-asiointiin. Siinä Tulli ilmoittaa asiakkaalle tiedotesanomalla valmiista, noudettavissa olevasta sanomasta. Ominaisuutta hyödynnettäessä sanomien hakua Tullin palvelusta ei enää rajoiteta yhtä paljon kuin aiemmissa ohjelmaversioissa. Käyttökokemukset ovat olleet DB Schenkerillä erittäin myönteisiä. Aiemmin käytettäessä normaalia suoraa sanoma-asiointia ilman tiedotepalvelua, virheettömän vienti-ilmoituksen läpimenoaika vientimenettelyyn luovutukseen ja viennin saateasiakirjan (EAD) saamiseen meni aikaa noin 8 minuuttia. Sen jälkeen, kun tiedotepalveluominaisuus oli otettu käyttöön, vastaava aika väheni noin 2 3 minuuttiin. Digian mukaan virheettömän tulli-ilmoitussanoman käsittely Tullin järjestelmässä vie käytännössä vain sekuntia. Loppu odotusaika eli ne noin 1,5 2,5 minuuttia aiheutuvat siitä, että nykyisten ohjelmien kellojärjestelmillä ei pystytä tekemään kyselyjä kuin vähimmillään yhden minuutin välein. Digian edustajien mukaan ohjelmien järjestelmäominaisuudet päivittyvät tulevaisuudessa niin, että kyselyjä pystytään välittämään lähes reaaliaikaisesti Tullin ja sanomia lähettävän ilmoitusjärjestelmän välillä. Tätä taustaa ja kehityssuuntaa vasten me DB Schenkerillä odotamme innostuneina, milloin Tulli hakee pilotteja tuonnin ja passituksen suoran sanoma-asioinnin uudistusprojekteihin, jotka on keväällä julkaistu. Kun nämä toiminnot muutetaan suoraan sa- noma-asiointiin, toimintavarmuus paranee merkittävästi. Lisäksi sanomien läpimenoajat putoavat kokemustemme mukaisesti alle 10 minuuttiin. Joskus myöhemmin, kun tuonnissa ja passituksissakin voidaan ottaa käyttöön myös suoran sanoma-asioinnin tiedotepalvelu, päästään jo lähes kaikessa tulli-ilmoittamisessa melkein reaaliaikaiseen ilmoittamiseen. Tulevaisuus näyttää siis kaikille tulli-ilmoituksia Suomessa omilla järjestelmillään tekeville oikein valoisalta. Alan ja yhteistoiminnan kehittämiseksi DB Schenker on jatkossakin mielellään mukana Tullin tulevissa pilottihankkeissa ja testauksissa. Ville Raevuori Customs Specialist Schenker Oy 16 Tulliviesti

17 KOLUMNI Osastopäällikkö Terhi hakala ulkoasiainministeriö, itäosasto EURAASIAN RAJOILLA Syksyn aikana käydään voimallista kamppailua Euraasian tulliliiton tulevasta jäsenpohjasta. Venäjän, Kazakstanin ja Valko-Venäjän parisen vuotta sitten muodostama tulliliitto on käynnistellyt toimintaansa alkuviiveiden jälkeen. Tämä on avannut suomalaisillekin toimijoille uusia mahdollisuuksia yhtenäisen markkina-alueen osalta. Kysymys ei kuitenkaan ole vain taloudesta. Moskovassa tulliliiton muodostaminen nähdään ensimmäisenä askeleena pidemmälle menevään ja ulkopoliittisesti korkealle priorisoituun Euraasian unioniin, jonka muita ulottuvuuksia vielä viritellään. Kolmen maan tulliliitto on vasta ensimmäinen vaihe mukaan halutaan myös muita entisen Neuvostoliiton alueen maita. Keski-Aasian maista Tadzhikistan ja Kirgisia ovat jo porstuassa, samoin liittymisaikeistaan muutama viikko sitten ilmoittanut Armenia. Todellinen testi liiton tulevaisuudelle on kuitenkin Ukraina, joka kokonsa ja sijaintinsa puolesta on merkittävä toimija Venäjän ja EU:n yhteisenä rajanaapurina. Ukraina on neuvotellut lähentymisestä eurooppalaisiin rakenteisiin osana EU:n itäisen kumppanuuden Ukraina on Todellinen testi Euraasian tulliliitolle politiikkaa, ja tulokset on määrä sinetöidä assosiaatiosopimuksen allekirjoituksella Vilnassa marraskuun lopulla järjestettävässä huippukokouksessa. Kyseessä on assosiaatiosopimus, johon sisältyy myös melko pitkälle meneviä vapaakauppajärjestelyjä*. Vapaakauppajärjestelyn allekirjoittaminen EU:n kanssa sulkisi pois Euraasian tulliunionin jäsenyyden ja päinvastoin, mutta Euraasian tulliliiton jäsenyys aiheuttaisi lisäksi ongelmia joihinkin WTO-sitoumuksiinkin. Assosiaatiosopimuksen jo loppuun neuvotellut Armenia ilmoitti viime hetkellä valitsevansa sittenkin Euraasian tulliliiton. Georgia ja pisimmälle edennyt Moldova jatkavat valmisteluja huolimatta siitä, että moldovalaisten viinien ja vihannesten tuonti Venäjälle keskeytettiin jälleen terveydellisiin haittoihin viitaten. Myös Ukrainan johto on vaikean ratkaisun edessä maa on käytännössä jakautunut kahtia tulevaisuuden näkymien osalta: eurooppalainen suuntaus houkuttaa, mutta osa on tiiviisti kiinni idässä. Tulevat viikot ratkaisevat, mihin suuntaan Ukraina haluaa tulevaisuuttaan kehittää ja millaisen hintalapun päätös tuo mukanaan puoleen tai toiseen. Tilannetta ei pitäisi kuitenkaan nähdä vanhakantaisena nollasummapelinä. Tulevista sopimusvelvoitteista huolimatta suhteita pitää ja tulee jatkossakin kehittää kaikkiin ilmansuuntiin niin Eurooppaan kuin Euraa siaankin. *DCFTA Deep and Comprehensive Free Trade Area Tulliviesti 17

18 uutisia 1 NRO 2013 Leo Nissinen Tullin pääjohtajaksi Oikeustieteen kandidaatti Leo Nissinen on nimitetty Tullin pääjohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen Nissinen on toiminut Tullin valvontaosaston päällikkönä. Hän on työskennellyt Tullissa yli 28 vuotta, muun muassa Eteläisen tullipiirin päällikkönä sekä yksikön ja osaston päällikkönä Tullihallituksessa. Tullin pääjohtajan viran nykyiselle haltijalle Antti Hartikaiselle on myönnetty virkavapautta saakka EU-tehtävän hoitamista varten. Lahden tulli täytti sata vuotta Lahden tulli täytti 1. lokakuuta 2013 sata vuotta. Lakkautusuhan alla tulli oli vuosina , jolloin Tulliin kohdistui poikkeuksellisen kovia säästöpaineita, ja monia tullitoimipaikkoja lopetettiin. Lahdessa asiakaspalvelulle nähtiin yhä olevan tarvetta ja tullitoimipaikka säilyi. Lahdessa työskentelee nykyisin 17 henkilöä. Tullikamarin perustamista Lahteen vauhdittivat kaupunkioikeuksien saaminen vuonna 1905 ja entisen lahtelaisen, senaattori J.K. Paasikiven esityksen senatille. Lahden valtti on logistisesti hyvä sijainti. Kaupungin liike-elämälle antoi uuden piristysruiskeen vuonna 2006 avattu uusi suora ratayhteys Helsinkiin. Kaupunkiin on tullut Vuosaaren sataman avaamisen Lahden tullikamari sata vuotta sitten. jälkeen myös uutta logistiikkaa ja useita tiehankkeita on vireillä. 18 Tulliviesti

19 Teksti: Tiia Sulander-Seppänen Tulli esitteli ensimmäisen rahakoiransa Nelikuukautinen labradorinnoutaja Massi esiteltiin medialle syyskuun alussa Helsinki- Vantaan lentoasemalla. Tullin ensimmäistä rahakoiraa Massia saapuivat tervehtimään myös hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen sekä Tullin pääjohtaja Leo Nissinen. Massin innokkuutta hillitsee (kuvassa keskellä) koiranohjaaja Timo Pasanen. Massi tullaan kouluttamaan käteisrahan etsinnän lisäksi huumausaineiden etsintään. Virallinen työelämään astuminen tapahtuu koulutuksen jälkeen noin vuoden päästä. Rahakoira Massi tulee työskentelemään Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Rahakoiria tarvitaan mm. harmaan talouden torjuntaan, rikollisella toiminnalla saatujen käteisvarojen löytämiseksi. Tällainen toiminta on suoraan kytköksissä rahanpesuun ja myös mahdolliseen terrorismin rahoittamiseen, totesi ministeri Henna Virkkunen. Ministeri oli tyytyväinen, että käteisrahan kuljetuksiin liittyviä tuloksia on saatu mm. käteisrahaoperaatioiden avulla. Rahakoirat ovat tärkeitä juuri Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja itärajan ylityspaikoilla. Yhteistyössä on voimaa Tullin ja poliisin kesken on jo sovittu rahakoiran koulutukseen liittyvästä koulutusyhteistyöstä. Koulutusyhteistyö säästää veronmaksajien varoja, kun jo olemassa olevaa osaamista voidaan hyödyntää ja koulutus aloittaa nopeasti. PTR-viranomaisten yhteisten tehtäväalueiden ja erikoiskoulutuksen osalta on jo pitkään tehty tiivistä ja tehokasta yhteistyötä. Yhteistyö on tiivistä myös Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskuksen kanssa, ja tämä yhteistyö tulee vielä lisääntymään jatkossa, kertoi Tullin valvontaosaston johtaja Sami Rakshit. Tulliviesti 19

20 UUTISIA 1 NRO Teksti: Tiia Sulander-Seppänen Opiskelijat saivat tietoa harmaasta taloudesta Forssassa Forssan ammatti-instituutti järjesti liikuntatalo Feeniksissä Työelämän pelisäännöt -tapahtuman alueen opiskelijoille. Päivä alkoi paneelikeskustelulla, johon osallistuivat Satu Heinänen Prismasta, Sami Koski Konekoski Oy:ltä ja Jarmo Pynnönen Forssan kaupungilta. Oppilaskunnan edustajat esittivät kiperiä kysymyksiä panelisteille. Alla: Poliisi, Tulli ja Verohallinto kertoivat tapahtumaan osallistuville harmaasta taloudesta, sen ilmiöistä sekä harmaan talouden torjunnasta. Rikoskomisario Minna Immonen Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen talousrikosyksiköstä selitti yli tuhannelle kuulijalle, kuinka harmaan talouden välistävetäjä ottaa aina enemmän kuin antaa. Immosen luento sisälsi tärkeää tietoa harmaasta taloudesta, sekä oikeita toimintamalleja sen torjuntaan. Arkiset valinnat ovat ratkaisevassa asemassa harmaan talouden torjunnassa. 20 Tulliviesti Tullitarkastaja Satu Ojala ja huumekoira Peto Pirkanmaan liikkuvasta valvonnasta esittelivät huumekoiran tarkkaakin tarkempaa hajuaistia liikuntatalon edustalla. Peto paikallisti helposti kymmenien laukkujen joukosta juuri sen, jonka sisälle oli piilotettu huumausaineita. Opiskelijat pääsivät myös tapaamaan ja taputtelemaan Petoa, joka otti huomionosoitukset iloisena vastaan. Samalla moni kyseli kiinnostuneena Tullin tarjoamista työmahdollisuuksista.

Ajankohtaista Tullista. 23.5.2012 Päivi Maunuksela-Malinen, Tulli Sanoma-asioinnin tuki/eteläinen tullipiiri

Ajankohtaista Tullista. 23.5.2012 Päivi Maunuksela-Malinen, Tulli Sanoma-asioinnin tuki/eteläinen tullipiiri Ajankohtaista Tullista 23.5.2012 Päivi Maunuksela-Malinen, Tulli Sanoma-asioinnin tuki/eteläinen tullipiiri Tulli-ilmoitusten määrät 2011 Ilmoituslaji Kappalemäärä Sähköisten osuus % (suluissa 2010) Ilmoituskanavan

Lisätiedot

EU:hun saapuvan tavaran AREX-ilmoitusten varamenettelyohje

EU:hun saapuvan tavaran AREX-ilmoitusten varamenettelyohje AREX asiakasohje 7 Varamenettelyohje saapuva liikenne www.tulli.fi 27.3.2013 EU:hun saapuvan tavaran AREX-ilmoitusten varamenettelyohje 1 Soveltamisala Tätä ohjetta sovelletaan EU:hun saapuvasta tavarasta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Tullin määräys Suomen satamiin saapuvia ja Suomen satamista lähteviä aluksia koskevasta ilmoitusmenettelystä

Tullin määräys Suomen satamiin saapuvia ja Suomen satamista lähteviä aluksia koskevasta ilmoitusmenettelystä 1 Tulli Määräys Dnro Antopäivä 49/2015 29.5.2015 Säädösperusta Alusliikennepalvelulaki (623/2005) 20 a (225/2012), 22 a (225/2012), 22 b (225/2012), 22 c (791/2013) ja 22 g (791/2013) Väylämaksulaki (1122/2005)

Lisätiedot

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa 28.2.214 VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 213 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 213 Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan kaksi prosenttia

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 27. kesäkuuta 2001 PE 294.969/1-10 TARKISTUKSET 1-10 LAUSUNTOLUONNOS: Luis Berenguer Fuster (PE 294.969) PUOLAN HAKEMUS

Lisätiedot

Tullin näkökulma kuljetus(ketjun)turvallisuuteen

Tullin näkökulma kuljetus(ketjun)turvallisuuteen Tullin näkökulma kuljetus(ketjun)turvallisuuteen 2012 Erik Dannbäck erik.dannback@tulli.fi Tullivalvontapäällikkö Valvontaosasto Tullivalvonta ja tekniikka 2 Esityksen sisältö Missio Valvonnan ydintehtävät

Lisätiedot

Tullilainsäädännön uudistuminen ja AEO AEO-toimijapäivä 3.9.2014

Tullilainsäädännön uudistuminen ja AEO AEO-toimijapäivä 3.9.2014 Tullilainsäädännön uudistuminen ja AEO AEO-toimijapäivä 3.9.2014 3.9.2014 Lupakeskus / Kapanen 1 AEO ja uusi tullikoodeksi ja soveltamissäädökset 31.12.2020 30.10.2013 Union tullikoodeksi voimaan. Valtuutussäännöksiä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010. Kyösti Siponen

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010. Kyösti Siponen Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010 Kyösti Siponen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Suomen elintarvikeviennin osuus = 0,16 % koko maailman elintarvikkeiden viennistä World Trade

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015. 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015. 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1 VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2011-2015 7 Mrd. e 6 5 4 3 2 1 0-1 -2 2011 2012 2013 2014 2015 Vienti Tuonti Kauppatase 31.8.2015

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

(SLMV) Kalastuksenvalvojien valtakunnalliset jatkokoulutuspäivät 9.6.2015

(SLMV) Kalastuksenvalvojien valtakunnalliset jatkokoulutuspäivät 9.6.2015 Suomenlahden merivartiosto (SLMV) Kalastuksenvalvojien valtakunnalliset jatkokoulutuspäivät 9.6.2015 Kapteeniluutnantti Tuomas Luukkonen Sisällys Merivartiosto osana Rajavartiolaitosta Suomenlahden merivartiosto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

TERMIS Satamaterminaalin ilmoitustietojen sähköinen toimittaminen Pekka Rautiainen EP-Logistics Oy FITS-syystapaaminen, Helsinki

TERMIS Satamaterminaalin ilmoitustietojen sähköinen toimittaminen Pekka Rautiainen EP-Logistics Oy FITS-syystapaaminen, Helsinki TERMIS Satamaterminaalin ilmoitustietojen sähköinen toimittaminen Pekka Rautiainen EP-Logistics Oy FITS-syystapaaminen, Helsinki 28.10.2003 Pekka Rautiainen, EP-Logistics Oy 28.10.2003 # 1 FITS TERMIS

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.7.2015 COM(2015) 362 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun direktiivin 2009/42/EY

Lisätiedot

Tullialan ammattitutkinnon tiedotustilaisuus Riitta Paalanen 9.3.2012

Tullialan ammattitutkinnon tiedotustilaisuus Riitta Paalanen 9.3.2012 Tullialan ammattitutkinnon tiedotustilaisuus Riitta Paalanen 9.3.2012 Tullin koulutus riitta.paalanen@.fi 1 Tässä tilaisuudessa: Kerrotaan Tullin koulutustarjonnasta yrityksille ja muille sidosryhmille,

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 9 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Sataman turva-asiat. Henrik von Bonsdorff, ylitarkastaja Trafi Meri seminaari Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Sataman turva-asiat. Henrik von Bonsdorff, ylitarkastaja Trafi Meri seminaari Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Sataman turva-asiat Henrik von Bonsdorff, ylitarkastaja Trafi Meri 5.5.2015 -seminaari 5.5.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esityksen sisältö Safety vs. Security turvallisuus turva ISPS Taustaa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Portnet meriliikenteen ilmoitustietojen kansallinen single window -järjestelmä. Laivatarkastuskoulutus

Portnet meriliikenteen ilmoitustietojen kansallinen single window -järjestelmä. Laivatarkastuskoulutus Portnet meriliikenteen ilmoitustietojen kansallinen single window -järjestelmä Laivatarkastuskoulutus 18.1.2017 Portnet-järjestelmän taustaa Portnet-järjestelmä toimii kansallisena Single Window - järjestelmänä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Miksi nimikkeistöön tulee muutoksia vuosittain? Mistä saan apua oikean nimikkeistön löytämiseksi?

Miksi nimikkeistöön tulee muutoksia vuosittain? Mistä saan apua oikean nimikkeistön löytämiseksi? Esityksen sisältö Mikä CN-nimikkeistö on? Mihin sitä käytetään? Miksi nimikkeistöön tulee muutoksia vuosittain? Mistä saan apua oikean nimikkeistön löytämiseksi? 1.11.2011 Tulli CN-nimikkeistö 1 Harmonisoitu

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

KONTTILIIKENTEEN KEHITYNÄKYMÄT SUOMENLAHDELLA KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN LOGISTIIKKAPÄIVÄ 21.5.2008 PROFESSORI JORMA TAINA TURUN KAUPPAKORKEAKOULU

KONTTILIIKENTEEN KEHITYNÄKYMÄT SUOMENLAHDELLA KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN LOGISTIIKKAPÄIVÄ 21.5.2008 PROFESSORI JORMA TAINA TURUN KAUPPAKORKEAKOULU KONTTILIIKENTEEN KEHITYNÄKYMÄT SUOMENLAHDELLA KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN LOGISTIIKKAPÄIVÄ 21.5.2008 PROFESSORI JORMA TAINA TURUN KAUPPAKORKEAKOULU PYRIN ANTAMAAN VAIN PIENEN PINTARAAPAISUN TÄLLÄ HETKELLÄ

Lisätiedot

Harmaa talous nujerretaan yhteisvoimin. Harmaa talous seminaari 9.8.2013 Teppo Mikkola Puheenjohtaja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Harmaa talous nujerretaan yhteisvoimin. Harmaa talous seminaari 9.8.2013 Teppo Mikkola Puheenjohtaja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Harmaa talous nujerretaan yhteisvoimin Harmaa talous seminaari 9.8.2013 Teppo Mikkola Puheenjohtaja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Harmaa talous ei saa estää lakeja ja sopimuksia noudattavan kuljetusyrityksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

TULLI Tavaroiden maahantuonti EU:n ulkopuolelta

TULLI Tavaroiden maahantuonti EU:n ulkopuolelta OMA YRITYS 19.-20.3.2014 TULLI Tavaroiden maahantuonti EU:n ulkopuolelta Kirsi Azaize Tulliylitarkastaja Tulli 4.4.2014 Tullin koulutus 1 Tullin tehtävät turvaa osaltaan EU:n sisämarkkinoiden häiriöttömän

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kauppa 2012 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 8,2 % Muut kuljetukset; 0,2; 0,6 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Passitusmenettelyn soveltaminen Venäjän federaatiossa

Passitusmenettelyn soveltaminen Venäjän federaatiossa Passitusmenettelyn soveltaminen Venäjän federaatiossa Passitusmenettelyn soveltamisesta Venäjän federaatiossa säädetään Tulliliiton tullilainsäädännössä ja Venäjän federaation tullitoiminnasta annetussa

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Merenkulun merkitys Suomen taloudelle ja kilpailukyvylle. Logistics 2013

Merenkulun merkitys Suomen taloudelle ja kilpailukyvylle. Logistics 2013 Merenkulun merkitys Suomen taloudelle ja kilpailukyvylle Logistics 2013 Suomen ulkomaankauppa alueittain 2012, %-osuudet Tavaravienti, 56,8 mrd euroa Tavaratuonti, 59,2 mrd euroa Yhdysvallat 6.3 % Muu

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 152 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä FI FI Euroopan komissio

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) 26.1.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 26/11 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 73/2013, annettu 25 päivänä tammikuuta 2013, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Ympäristövaliokunta 24.9.2015 E 44/2015 vp. Risteilyalusten käymäläjätevedet Itämeren alueella

Ympäristövaliokunta 24.9.2015 E 44/2015 vp. Risteilyalusten käymäläjätevedet Itämeren alueella Ympäristövaliokunta 24.9.2015 E 44/2015 vp Risteilyalusten käymäläjätevedet Itämeren alueella Lolan Eriksson Hallitusneuvos Liikenne- ja viestintäministeriö Matala murtovesiallas, jossa vesi vaihtuu hitaasti

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö. Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen

Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö. Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen Itämeriyhteistyö elinkeinoelämän agendalla Itämeriyhteistyö

Lisätiedot

MAKSUTAULUKKO. 3178 N:o 1193. Liite TULLITOIMENPITEET

MAKSUTAULUKKO. 3178 N:o 1193. Liite TULLITOIMENPITEET 3178 N:o 1193 Liite MAKSUTAULUKKO tullilaitoksen maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista I TULLITOIMENPITEET 1. Kulkuneuvoselvitys Lentoliikenne Kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan ilma-aluksen

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2016 2 SUOMEN JA SUOMEN

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.4.2016 C(2016) 2002 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 952/2013 täydentämisestä unionin tullikoodeksin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Suomen tulli 2014. Vuosikatsaus

Suomen tulli 2014. Vuosikatsaus Vuosikatsaus Suomen tulli edistää tavarakaupan sujuvuutta ja varmistaa sen oikeellisuuden kantaa tehokkaasti tavaraverot tarjoaa palveluita asiakaslähtöisesti suojaa yhteiskuntaa, ympäristöä ja kansalaisia.

Lisätiedot

EMCS LAINSÄÄDÄNTÖ. Valmisteveroasiantuntija Ville Klemola. emcs@tulli.fi

EMCS LAINSÄÄDÄNTÖ. Valmisteveroasiantuntija Ville Klemola. emcs@tulli.fi EMCS LAINSÄÄDÄNTÖ Valmisteveroasiantuntija Ville Klemola emcs@tulli.fi Valmisteverolain uudistus EMCS EMCS -hankkeen pohjana on Euroopan Parlamentin ja Neuvoston 16. kesäkuuta 2003 antama päätös N:o 1152/2003/EY,

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Meriliikennevirrat Suomenlahdella 2007 & 2015. Jenni Kuronen

Meriliikennevirrat Suomenlahdella 2007 & 2015. Jenni Kuronen Meriliikennevirrat Suomenlahdella 2007 & 2015 Jenni Kuronen 0 Suomenlahden meriliikennevirrat WP1 Tavoitteet: Selvittää Suomenlahden meriliikennevirrat v. 2007 Tuottaa tulevaisuusskenaarioita Suomenlahden

Lisätiedot

Kohteena Skandinavian markkinat

Kohteena Skandinavian markkinat Kohteena Skandinavian markkinat Ruotsi ja Norja: Lähellä ja erilaista! 1 PNP 25 vuotta: 2000 koulutus ja konsultointiprojektia Pohjoismaat & Eurooppa & PohjoisAmerikka Ruotsi / Norja ß à Kielitaitoa Sisältö

Lisätiedot

Suomi - saari Euroopan sisämeren rannalla

Suomi - saari Euroopan sisämeren rannalla Suomi - saari Euroopan sisämeren rannalla Tekniikan päivät 16.1.2008 klo 9 Dipoli, Espoo professori Ulla Tapaninen Turun yliopisto / Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus Merikotka tutkimuskeskus

Lisätiedot

1.1 Tämä on STT-Lehtikuva

1.1 Tämä on STT-Lehtikuva 1.1 Tämä on STT-Lehtikuva STT-Lehtikuva on Suomen johtava, kansallinen uutis- ja kuvatoimisto. Uutispalveluiden lisäksi STT tuottaa muita palveluita medialle ja viestintäpalveluita johtaville yrityksille,

Lisätiedot

AEO. Authorised Economic Operator. Vastavuoroisen tunnustaminen tilannekatsaus. AEO-toimijapäivä 3.9.2014 1

AEO. Authorised Economic Operator. Vastavuoroisen tunnustaminen tilannekatsaus. AEO-toimijapäivä 3.9.2014 1 T AEO Authorised Economic Operator Vastavuoroisen tunnustaminen tilannekatsaus AEO-toimijapäivä 1 1) AEO-ohjelmien vertailu teoriassa TUNNUSTAMISEN VAIHEET - hakemus-, arviointiprosessi, kriteerit ja edut

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus

Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus Viennin asiakasohje 33 www.tulli.fi versio 1.1, 27.2.2014 korvaa version 1.0 14.12.2010 Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus Asiakasohjeen 33 versio 1.0 on kokonaisuudessaan päivitetty. 1 Alustoimituksesta

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672 SISÄLLYS N:o Sivu 663 Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta... 3219 664 Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan,

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus%) Maantiekuljetukset; 3,5; 8 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0192 (NLE) 10653/16 PECHE 242 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

EU:n vientivalvonta ja pakotteet globaaleilla markkinoilla Tullin toiminta

EU:n vientivalvonta ja pakotteet globaaleilla markkinoilla Tullin toiminta EU:n vientivalvonta ja pakotteet globaaleilla markkinoilla Tullin toiminta Suomen Tulli Edistää ulkomaankaupan sujuvuutta, varmistaa säännösten noudattamisen ja turvaa osaltaan EU:n sisämarkkinoiden häiriöttömän

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Selvitys Tytti Kujanen-Hartikaisen rekrytoinnista Tulliin

Selvitys Tytti Kujanen-Hartikaisen rekrytoinnista Tulliin Kirje 1 (3) Hallintopalvelut Lappeenranta 30.10.2014 Ossi Värri Dnro Suojaustaso Valitse taso Julk (621/1999) 24.1 :n k Viite Selvitys Tytti Kujanen-Hartikaisen rekrytoinnista Tulliin Itäiseen tullipiiriin

Lisätiedot

Saapumisen ja poistumisen ilmoitukset: Ajankohtaiset usein kysytyt kysymykset (UKK eli FAQ)

Saapumisen ja poistumisen ilmoitukset: Ajankohtaiset usein kysytyt kysymykset (UKK eli FAQ) 1 Laatija ja ylläpitäjä: Turvatietojen asiakasprojekti Päivitetty 23.1.2012 Saapumisen ja poistumisen ilmoitukset: Ajankohtaiset usein kysytyt kysymykset (UKK eli FAQ) Tässä dokumentissa on kerätty Tullilta

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kauppa 2011 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,4; 8 % Rautatiekuljetukset; 1,2; 3 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

Meriliikennestrategian toimenpide-ehdotuksia. Säätytalo 9.10.2013

Meriliikennestrategian toimenpide-ehdotuksia. Säätytalo 9.10.2013 Meriliikennestrategian toimenpide-ehdotuksia Säätytalo Meriliikennestrategia Taustalla hallitusohjelma & liikennepoliittinen selonteko Yhteisen halutun tulevaisuuden visio 2030 luominen Strategiakärjet

Lisätiedot

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I P7_TA(2014)0226 Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. maaliskuuta

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunnan huomiointi liiketalouden koulutuksessa. Minna Immonen Rikoskomisario Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 30.1.

Harmaan talouden torjunnan huomiointi liiketalouden koulutuksessa. Minna Immonen Rikoskomisario Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 30.1. Harmaan talouden torjunnan huomiointi liiketalouden koulutuksessa Minna Immonen Rikoskomisario Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 30.1.2013 Valtakunnallinen harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntakampanja

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 18.12.2007 KOM(2007) 813 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, muuntogeenisestä perunasta EH92-527-1 (BPS-25271-9) valmistetun rehun sekä elintarvikkeiden ja muiden

Lisätiedot

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013 EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta Pekka Nurminen Kevät 2013 Mikä EU on? 27 kohta 28 - jäsenvaltion ja noin 500 miljoonan kansalaisen yhteisö Ei liittovaltio, vaan valtioiden liitto mutta EU:ssa

Lisätiedot

Viennin tulli-ilmoitus Internetissä Esittely

Viennin tulli-ilmoitus Internetissä Esittely Viennin tulli-ilmoitus Internetissä Esittely 10.8.2009 10.8.2009 1 Viennin netti-ilmoittaminen 1. Kaikkien käyttäjien sivut ja toiminnot Tunnistamattomana käyttäjänä ilmoituksen tekijä saa ilmoituskohtaisen

Lisätiedot

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI Hyvinvointipalveluita asiakkaan parhaaksi Hyvinvointipalvelujen järjestäminen on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä tehtävistä ellei jopa kaikkein tärkein. Onnistuminen tässä

Lisätiedot

Kansainvälisten jätesiirtojen valvonta. Jätehuoltopäivät 2012

Kansainvälisten jätesiirtojen valvonta. Jätehuoltopäivät 2012 Kansainvälisten jätesiirtojen valvonta Jätehuoltopäivät 2012 Jätteiden siirtoja maasta toiseen valvotaan, koska jätteet saattavat sisältää aineita, jotka ovat haitallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle

Lisätiedot

Paperittomaan logistiikkaan on vielä matkaa

Paperittomaan logistiikkaan on vielä matkaa Paperittomaan logistiikkaan on vielä matkaa 12.8.2004 06:01 Logistiikan yhteiset tietojärjestelmät ovat kehittyneet, mutta alalla kärsitään edelleen standardien kirjavuudesta. Logistiset tarpeet eri yrityksissä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

KARJALAN TASAVALTA BISNESFOKUKSESSA

KARJALAN TASAVALTA BISNESFOKUKSESSA KARJALAN TASAVALTA BISNESFOKUKSESSA Venäjän-kaupan huippuseminaari Lahdessa 3.10.2013 Markinvest Oy, Karjalankatu 35A 15150 LAHTI 03 752 1810 www.markinvest.fi Tehdään oikeita asioita oikein. Asiakkaistamme

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO Työttömyysaste, työnhakijat ja työpaikat - Arbetslöshetstalet, och 100 kpl/st. Kuntaliitos Sammatin kanssa 1.1.2009 - Kommunsammanslagning med Sammatti 1.1.2009 Kuntaliitos Karjalohjan ja Nummi-Pusulan

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

Suomi Venäjä liikenne

Suomi Venäjä liikenne Suomi Venäjä liikenne Logistiikkapäivä, Kotka Lassi Hilska 30.5.2011 Venäjän liikenne? Liikenteen määristä Yhteistyömuodoista ja vaikuttamistavoista Käytännön hankkeista 2 Kuorma-autoliikenne vilkkaimmilla

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.9.2014 COM(2014) 539 final 2014/0249 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa esitettävästä Euroopan unionin kannasta unionin vastustuksen perumiseen

Lisätiedot