Tulliviesti. Tulli ja Rajavartiolaitos yhteistyössä. Unionin tullikoodeksi tuli voimaan syksyllä. EU haluaa parantaa meriliikenteen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulliviesti. Tulli ja Rajavartiolaitos yhteistyössä. Unionin tullikoodeksi tuli voimaan syksyllä. EU haluaa parantaa meriliikenteen"

Transkriptio

1 Tulliviesti NRO Tullin nettisivuilla on ajantasaista tietoa kaikista tullitoimintaan liittyvistä aiheista. SIVU 22 Tulli ja Rajavartiolaitos yhteistyössä Sivu 7: Unionin tullikoodeksi tuli voimaan syksyllä Sivu 9: EU haluaa parantaa meriliikenteen kilpailukykyä

2 2 Tulliviesti

3 Tulli torjuu terveyteen, turvallisuuteen ja Suomen ja EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvia uhkia sekä tullirikollisuutta. TulliLaboratorio tutkii koruista myrkyllisiä aineita Tullilaboratorio tutkii ei-jalometalleista valmistetuista, ns. pukukoruista, kolmea alkuainetta: lyijyä, kadmiumia ja nikkeliä. Lyijy ja kadmium ovat myrkyllisiä raskasmetalleja, jotka kertyvät elimistöön. Lyijy aiheuttaa keskushermoston kehityshäiriöitä. Kadmium kertyy munuaisiin ja maksaan ja vaurioittaa niiden toimintaa. Kadmium voi myös aiheuttaa syöpää. Nikkeli on erittäin herkästi allergisoivaa. Vuonna 2012 Tullilaboratorio tutki 178 ihon kanssa kosketuksiin tulevaa esinettä. Luvussa on korujen lisäksi 27 paria aurinkolaseja. 24 koruerää hylättiin; näistä 17 liian korkean kadmiumpitoisuuden ja seitsemän liian suuren vapautuvan nikkelin määrän vuoksi. FAKTA: Lyijyä ei saa loppuvuodesta enää käyttää koruissa. Lyijyn ja lyijy-yhdisteiden markkinoille saattamisen ja käytön koruissa kieltävä Euroopan komission asetus astui voimaan Kielto ei kuitenkaan koske vanhoja, ennen valmistettuja koruja. Tulliviesti 3

4 Pääkirjoitus Suuri tullimyllerrys Tulliviestin toimitusneuvosto: Tullin asiakasyhteistyöryhmät Päätoimittaja Jarkko Saksa Toimitussihteeri Katja Penninkilampi Taitto Tuuli Jalo ja Katja Penninkilampi Valokuvaaja Risto Silvola Toimituksen osoite PL 512, Helsinki Julkaisija Tullihallitus Painopaikka Kopijyvä Oy ISSN Seuraava numero Numero 3/2013 ilmestyy joulukuussa. Aineisto toimitukselle viimeistään Lehden kansi: Tullitarkastaja Lisbeth Husso ja rikostiedustelu-upseeri Janne Tiainen työskentelevät saman pöydän ääressä Turun kansainvälisessä koordinaatiokeskuksessa. Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset sähköisesti Tullin nettisivuilta > Suomen tulli > Julkaisut ja esitteet > Tulliviesti Yritysten kilpailukyky on romahtanut. Suomi elää viennistä. Vienti on notkahtanut. Onko suomalaisilla yrityksillä kilpailukykyä vientimarkkinoilla? Tuotammeko tuotteita, joita maailmalla ostetaan? Mikä on suomalainen laatu? Kovin erilaisia ovat viime aikojen sanomalehtiotsikot kuin edeltävän taloushuuman aikana, jota elimme silloisessa Nokia- Suomessa vielä viisi vuotta sitten ennen maailmantalouden sukellusta vuonna Tullin maailmanlaajuinen tehtävä on tukea markkinoilla pelisääntöjen mukaan toimivien yritysten ulkomaankauppaa tarjoamalla mahdollisimman helppoja, yksinkertaisia ja liiketoimintaa haittaamattomia tapoja hoitaa lakeihin ja kansainvälisin sopimuksiin perustuvat ilmoitusvelvollisuudet ja muut muodollisuudet. Tulli myös valvoo, että velvoitteita noudatetaan, jotta velvoitteistaan luistavat yritykset eivät saa laitonta kilpailuetua markkinoilla. EU:n tullilainsäädännön ja sähköisen toimintaympäristön rakentamista on tehty pitkään. Siemenet uuteen lainsäädäntöön kylvettiin Euroopan taloushuuman aikana. Uusi säännöstö ja sähköinen toimintaympäristö on tehtyjen päätösten mukaan valmis vuoden 2020 lopussa. Suunnittelu- ja toteutussykli on pitkä. Nähtäväksi jää, onnistummeko rakentamaan sellaisen säännöstön ja sähköisen toimintaympäristön, joka tukee yritysten, Suomen ja EU:n kaupan kasvua toteuttamalla edellä todetut tavoitteet. Joka tapauksessa kyseessä on yritysten ja viranomaisten yhteen lasketut panostukset huomioiden miljardiluokan investointi koko EU:ssa. Suomen vahvuus ulkomaankaupan viranomaisjärjestelyissä on hyvä viranomaisyhteistyö. Tätä kautta byrokratia vähenee ja toiminta tehostuu. Hyödynsaajina ovat viranomaisten lisäksi yritykset ja kansalaiset. Tässä numerossa esitellään meriliikenteen viranomaisyhteistyötä. Jarkko Saksa Hyvää syksyä lukijoille! ylijohtaja Tulli, ulkomaankauppa- Jarkko Saksa ja verotusosasto 4 Tulliviesti

5 SISÄLLYSLUETTELO Tulliviesti NRO NRO meriliikenteen kilpailukyky paranee 9 Sisäliikenteen merirahti saa EU-kohtelun, kun e-manifesti, meriliikenteen yhdenmukainen sähköinen tavaraluettelo, otetaan käyttöön. Se tapahtuu viimeistään sanomatiedotepalvelu nopeuttaa asiontia 14 Suoraa sanoma-asiointia nopeuttava sanomatiedotepalvelu otettiin käyttöön tämän vuoden alusta. Se mahdollistaa lähes reaaliaikaisen sanomaliikenteen Tullin kanssa. merilinna-projekti Tulli ja Rajavartiolaitos tehostavat Itämeren alueen valvontaa yhteistyönä kaksivuotisen projektin avulla. Tästä ns. Merilinna-projektista on jo saatu hyviä kokemuksia. 22 Muut aiheet: 6 Tullialan lyhenteitä. 7 Unionin tullikoodeksi tulee syksyllä. 17 Ulkoasiainministeriön osastopäällikkö Terhi Hakalan kolumni. 18 Leo Nissinen Tullin pääjohtajaksi. 18 Lahden tulli 100 vuotta. 19 Tulli esitteli ensimmäisen rahakoiransa. 20 Opiskelijat saivat tietoa harmaasta taloudesta Forssassa. 26 Tullivarastoinnin sähköistäminen. 28 EU-maiden osuus Suomen ulkomaankaupasta on pudonnut. 30 Kort på svenska. Tulliviesti 5

6 termit tutuiksi Ajankohtaisia tullialan lyhenteitä ja termejä Tullialan lyhenteitä NCTS (New Computerised Transit System) on sähköinen passitusjärjestelmä. Yhteisön ja yhteisessä tullipassitusjärjestelmässä tavaroita voidaan kuljettaa tullaamattomina, kun niitä tuodaan yhteisöön tai kuljetetaan Euroopan yhteisön ja Eftan kautta. NCTS-järjestelmällä tavaroiden liikkumista näissä passitusmenettelyissä seurataan sähköisesti entistä tehokkaammin. NCTSjärjestelmässä asiakas antaa passitusilmoituksen Tullille joko sähköisesti EDI-sanomalla tai SAD-lomakkeella paperi-ilmoituksena. OLAF (European Anti-fraud Office) Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tehtävänä on suojella Euroopan unionin taloudellisia etuja torjumalla petoksia, lahjontaa ja muita sääntöjenvastaisuuksia, myös EU:n toimielinten sisällä. PortNet Alusliikenteestä annettavien satamakäyntiilmoitusten tietojärjestelmä, jota käyttävät Tulli, meklarit, merenkulkuviranomaiset, huolintaliikkeet, satamaoperaattorit ja rajavartiosto. RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) Elintarvikkeita ja rehuja koskeva nopea hälytysjärjestelmä, jonka yhteyspisteenä Suomessa toimii Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Järjestelmässä ovat mukana Euroopan unionin jäsenvaltiot, komissio ja elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA. Sen avulla jäsenvaltioille voidaan tiedottaa nopeasti elintarvikkeista tai rehuista ihmisten terveydelle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vaaroista. SAD (Single Administrative Document). Hallinnollinen yhtenäisasiakirja, joka toimii tulli-ilmoituksena. SAD-lomaketta käytetään tuontitullauksissa, asetettaessa tavaraa tullivarastointimenettelyyn tai todistettaessa tavaroiden yhteisöasemaa. Viennissä ja passituksessa lomake on käytössä vain poikkeustilanteissa Spake Sähköinen palvelukeskus. Spake käsittelee sähköiset tulli-ilmoitussanomat, kuten tuonti-, vienti- sekä saapumis- ja poistumisilmoitukset ja vastaa niihin liittyviin asiakaskyselyihin. Spaken toimipaikat sijaitsevat Helsingissä ja Turussa. Sähköisiä ilmoituksia käsitellään myös Tornion passituskeskuksessa ja Ahvenanmaalla Maarianhaminassa. TAD (Transit Accompanying Document) Passituksen saateasiakirja, joka kulkee tavaran mukana määräpaikkaan. WCO (World Customs Organization) Vuonna 1952 perustettu Maailman tullijärjestö pyrkii yhtenäistämään hallinnoimiensa sopimusten soveltamista ja yksinkertaistamaan tullimenettelyjä kaikkialla maailmassa. Toiminnassa on mukana 177 valtiota, ja niiden osuus maailmankaupasta on 98 prosenttia. WTO (World Trade Organization) Maailman kauppajärjestö on kauppapoliittista yhteistyötä harjoittava kansainvälinen järjestö, jonka tärkein tavoite on kaupan vapauttaminen. Järjestöön kuuluu 159 jäsenvaltiota. 6 Tulliviesti

7 Teksti: Raili Sonninen-Korhonen Unionin tullikoodeksi tulee voimaan syksyllä Uuden tullikoodeksin (Union Customs Code, UCC) tekstien ja käännösten viimeistely on valmis. UCC saatiin muodollisesti hyväksytyksi syyskuun puolivälissä. Tavoitteena on, että UCC:n täysivaltainen soveltaminen aloitetaan UCC:n sisältöä työstettiin kiivaasti viime keväänä. Ponnisteluista huolimatta työ ei valmistunut ajoissa, joten nykyisen tullikoodeksin säännösten soveltamista on jatkettu asetuksella asti. Uuden koodeksin tekstien viimeistelyn lisäksi myös UCC:n soveltamista tukevien säädösten valmistelu on käynnistetty. Täysin sähköistetty Tulli vaiheittain Tullin ja Tullin asiakkaiden kannalta merkityksellinen valmisteluvaihe koskee UCC:n edellyttämän sähköisen tiedonvälityksen aikataulutusta. Asetuksen mukaan kaiken tiedonvälityksen tulee olla täysin sähköistä viimeistään Tavoiteaikataulun vuoksi komissio valmistelee parhaillaan jäsenmaiden kanssa työohjelmaa, joka tukee sähköisten järjestelmien kehittämistä ja käyttöönottoa sekä siirtymäkausien hallinnointia. Kun UCC tulee voimaan , komission työohjelma tulee noudatettavaksi viimeistään Viimeistään vuoden kuluttua on siis tiedossa, missä aikataulussa Suomenkin tullin tietojärjestelmiä tulevina vuosina kehitetään. Mitä muutoksia UCC tuo tullessaan? Tullikoodeksin rakenne muuttuu: Vanhan tullikoodeksin ja MCC:nkin tutut artiklat ovat vaihtaneet paikkaansa, ja sisältöön on tullut melko paljon muutoksia. Osittain teksti vaikuttaa tutulta, mutta tutun kuoren sisällä voi olla yllätyksiä. Kaikilta osin muutokset eivät vielä ole tiedossamme, sillä käytettävissä ei vielä ole tullikoodeksin soveltamisessa tarvittavia säädöksiä. Muutoksia tulee myös Tullin käytössä oleviin tietojärjestelmiin, ja käyttöön tulee täysin uusiakin tietojärjestelmiä. Muutostarpeita tullee myös Tullin asiakkaiden tietojärjestelmiin. Tulli tiedottaa lainsäädäntötyön etenemisestä sekä toimintatapojen ja tietojärjestelmien muutoksista eri kanavien kautta. Tulliviesti 7

8 8 Tulliviesti

9 meriliikenne Teksti: Elise Lönnroth EU haluaa parantaa meriliikenteen kilpailukykyä Komissio esitti heinäkuussa 2013 suunnitelmansa rahtialusten tullimuodollisuuksien helpottamiseksi. Suunnitelman toteuduttua sisäliikenteen merirahtikin saa viimein EU-kohtelun. Tämä on hyvä uutinen kaikille Suomessa ulkomaankauppaa ja siihen liittyvää yritystoimintaa harjoittaville. Tällaista on ehditty jo kaivata, koska miltei 80 prosenttia tuonnista ja lähes 90 prosenttia viennistä ylittää maamme rajan meritse. Tullille uutinen on työvoitto, sillä olemme tehneet asian eteen töitä hartiavoimin jo vuosia, kertoo tulliylitarkastaja Olli Tuomisto, joka on osallistunut meriliikenteen ilmoitussääntöihin liittyvään valmistelutyöhön. Muut EU-maat Hollantia lukuun ottamatta eivät ole olleet asiasta yhtä innostuneita. Tämä on ymmärrettävää, sillä EU:n sisäkaupasta vain 37 prosenttia kulkee meritse, suurin osa rahdista kuljetetaan rekoilla ja junilla. Meriliikenteen kehittäminen joustavammaksi tarkoittaa, että sitä kehitetään muiden kuljetusmuotojen kustannuksella. Meille tämä ei ole ongelma, koska ei synny kilpailutilannetta. Meriliikenteen helpotukset hyödyttävät kaikkia ulkomaankaupan kanssa tekemisissä olevia yrityksiä ja myös viranomaisia. Meillä hyöty sataa yhteiseen laariin, Tuomisto vakuuttaa. Komissiossa asiaa on katsottu vähän toiselta kannalta. Laivakuljetuksia lisäämällä halutaan vähentää ympäristön saastumista ja ruuhkia Euroopan tukkoisilla teillä. Jos alusliikennettä halutaan enemmän, siitä on tehtävä houkuttele- vaa, ja parhaat houkuttimet ovat rahan ja ajan säästöt. Blue Belt helpottaa meriliikenteen tullisääntöjä Komission ehdottama Sininen vyöhyke eli Blue Belt -paketti koostuu kahdesta muutoksesta. Siinä ehdotetaan helpotuksia hyväksytyn säännöllisen reittiliikenteen eli RSS-liikenteen hallinnollisiin menettelyihin. RSS-liikenne vaatii luvan ja saa sen jäsenmaiden kuulemisen jälkeen. Kuulemisaika lyhennetään 45 päivästä 15 päivään, ja laivayhtiö voi hakea lupaa jo etukäteen jäsenvaltiolta, jonne se haluaa aloittaa liikennöinnin. Edellistä merkittävämpi ehdotus on, että koko EU:ssa otetaan käyttöön e-manifesti. Se tarkoittaa yhdenmukaista sähköistä tavaraluetteloa, jolla kaikki meriliikenteestä tarvittavat tiedot annetaan Tullille ja muille viranomaisille yhdellä luettelolla. E-manifesti tuo vapaan liikkuvuuden säännön myös merikuljetuksiin Tämä on iso asia, koska e-manifesti nostaa merikuljetukset viimein samalle viivalle muiden kuljetusmuotojen kanssa. Sisäliikenteen merirahti saa EU-tavaran aseman, jota sillä ei vielä ole. Nykyisin EUtavaran kohtelu muuttuu laivamatkan aikana Tulliviesti 9

10 meriliikenne Tulliylitarkastaja Olli Tuomisto. kolmannen maan kohteluksi heti, kun laiva piipahtaa kansainvälisellä merialueella. Koko rahti muuttuu tulliselvittämättömäksi, Tuomisto valaisee. Kun e-manifesti saadaan käytäntöön, kaikki kuljetusta koskevat tiedot, myös tavaroiden tulliasema, ilmoitetaan esimerkiksi Rotterdamissa, ja sama tieto on heti käytettävissä kaikissa EU:n määräsatamissa. Laiva voi koukata Suomeen vaikka Pietarin kautta, mutta yhteisötavaran asema ei muutu, lähtösatamassa annetut tiedot pätevät edelleen määräsatamassa. Myös EU-maahan jälleenlaivattava vientitavara säilyttää yhteisöasemansa. Komissio toivoo, että e-manifesti saadaan laajaan käyttöön hyvissä ajoin ennen vuotta 2016, jolloin aletaan soveltaa nyt viimeistelyä vaille valmista uutta tullikoodeksia, UCC:tä. E-manifesti luontuu hyvin sekä nykyiseen että tulevaan tullilainsäädäntöön. Suomi on ollut edelläkävijänä Suomessa asia on hyvällä mallilla. Meillä on ollut käytössä meriliikenteen sähköinen tietojärjestelmä Portnet vuodesta Järjestelmään syötetään lähes kaikki viranomaisten tarvitsema tieto satamakäynneistä. Vain turvatiedot pitää ilmoittaa erikseen Arex-järjestelmään. Olemme saaneet EU:ssa kiitosta Portnetistä, ja sitä on pidetty esimerkkinä e-manifestin suunnittelussa. Komissio on määrännyt, että samanlainen järjestelmä on otettava käyttöön muuallakin, Tuomisto kertoo. Viime helmikuussa suunnittelija Antti Arkima Liikennevirastosta ja minut kutsuttiin Lissaboniin Euroopan meriturvallisuusvirastoon, jossa saimme esitellä tietojärjestelmäämme eurooppalaisille kollegoille. He totesivat, että Suomi on jo nyt sillä tasolla, minne muiden pitää pyrkiä ennen toukokuuta E-manifestin suunnittelu jatkuu syksyllä. Tullin meriliikenteen asiakastyöryhmä miettii, millaista yhdenmukaista tietoa manifestiin pitää ehdottaa, jotta kaikki osapuolet saavat tarvitsemansa tiedot ja samalla merikuljetusten turvallisuus voidaan taata. Tarkkaavaisuus palkittiin EU:ssa katsotaan, että meri on osa sisämarkkina-aluetta. Silti valmisteilla olevaan koodeksiin oli päästä pykälä, jonka perusteella EU-satamasta toiseen kuljetettava tavara olisi aina tulliselvittämätöntä. Tällaisiin kuljetuksiin pitää soveltaa sähköistä NCTSpassitusmenettelyä, joka vaatii vakuuden. Tulli vastusti pykälää jyrkästi. Se olisi tarkoittanut Suomessa merikuljetuksia käyttäville vuosittain noin neljän miljoonan euron lisäystä vakuuskustannuksiin. Lisäksi NCTS ja vakuuksien hallinta olisi lisännyt asiakkaiden ja tullin työmäärää kohtuuttomasti. Suomesta kävi korkean tason lobbareita Brysselissä myymässä kantaamme. Vetosimme muun muassa siihen, etteivät Reinin ja Tona van jokikuljetuksetkaan vaadi NCTSpassitusta, vaikka niiden volyymi on meidän merikuljetuksiimme verrattuna ainakin 10 Tulliviesti

11 viisinkertainen myös kolmannen maan tavaroiden osalta. Olisi epäjohdonmukaista vaatia passitusvakuuksia, jos tavoitteena on siirtää kuljetuksia maanteiltä merelle, Tuomisto täsmentää. Työmme palkittiin, saimme torjuntavoiton. Sääntöehdotusta muokattiin UCC:n neuvostokäsittelyssä niin, etteivät tulliselvittämättömät EU-tavarat tarvitse vakuudellista passitusta, manifesti riittää. Onneksi havaitsimme ongelman, nostimme sen esiin, ja olemme tehneet kaikkemme sen korjaamiseksi. Jos nyt emme muusta, niin ainakin tästä asiasta voimme itseämme kehua, Tuomisto paljastaa. Täysin varmaa ei vielä ole, saiko Tulli ajettua kantansa läpi, koska lopullinen koodeksi edellyttää EU-parlamentin hyväksymisen. Ponnistelut jatkuvat Tulli on ankkuroitunut tanakasti Euroopan meriliikenteen kehittämiseen. Tullille ja Suomen ulkomaankaupalle on tärkeää saada liikenne sujumaan joustavasti ilman turhaa hallinnollista viivyttelyä ja niin kustannustehokkaasti kuin mahdollista. Ponnistelut jatkuvat. Tulli on jatkossakin aktiivinen ja aloitteellinen niin, että komission tavoitteet siirtää tavaraliikennettä maanteiltä merelle toteutuvat. Blue Belt EU:n meriliikenteen sininen vyöhyke Blue Belt on Euroopan yhteisön kehittämispaketti, jonka avulla komissio pyrkii lisäämään rahtiliikennettä EU:n sata mien välillä. Siksi se päätti kesäkuussa 2013 muuttaa tullikoodeksin soveltamissäännöksiä sellaisiksi, että alusliikenteen tullimuodollisuudet kevenevät. Tavoitteet Tuoda EU:n sisämarkkinat merelle eli soveltaa unionin yhtenäisiä tullimenettelyjä myös EU:n sisäiseen merirahtiin keventää merirahtiin ja -kuljetuksiin liittyviä tulli- ja hallintomenettelyjä varmistaa tavaroiden turvalliset ja varmat merikuljetukset säästää merikuljetuksiin kuluvaa rahaa ja aikaa luoda tasavertaiset toimintaedellytykset eri kuljetusmuodoille vähentää liikennemääriä Euroopan ruuhkaisilla teillä. Keinot Tullimuodollisuuksia kevennetään EU:n sisäisessä liikenteessä. Säännöllisen reittiliikenteen harjoittamista helpotetaan siten, että varustamot saavat säännöllisen reittiliikenteen luvan entistä joustavammin ja nopeam min. Jäsenvaltioiden on kerrottava kantansa lupahakemukseen 15 päivässä nykyisen 45 päivän sijaan. Varustamo voi hakea samalla kertaa lupaa kaikkiin niihin EU-maihin, joihin sillä on aikomus lähiaikoina liikennöidä. Otetaan käyttöön e-manifesti, meriliikenteen yhdenmukainen sähköinen tavaraluettelo helpottamaan EU-tavaroiden tullikäsittelyä meriliikenteessä. Manifestissä tavaralle voidaan antaa EU-tavaran asema, vaikka se poistuisi EU:n tullialueelta. E-manifestissä ilmoitetaan kaikki tarvittavat tiedot vain kerran, ja kaikki, joilla on oikeus tietoihin saavat ne käyttöönsä yhden palveluikkunan kautta. Aikataulu Komissio esitteli Blue Belt -suunnitelman alusten tullimuodollisuuksien helpottamiseksi komissio antaa lakiehdotuksen joulukuussa 2013 lakiehdotus hyväksytään alkuvuodesta 2014 e-manifesti otetaan käyttöön viimeistään Tulliviesti 11

12 Portnet Suomen satamaliikenteen tietojärjestelmä Portnetin pääkäyttäjiä ovat Liikennevirasto ja Tulli. Liikennevirasto vastaa järjestelmän ylläpidosta ja teknisistä yksityiskohdista. Tulli valvoo sen avulla meriliikenteen ainoana toimeenpanevana viranomaisena myös muiden viranomaisten puolesta, että aluksen liikkeistä ja rahdista on ilmoitettu kaikki tarvittava. Tiedot Portnettiin annetaan yhteen paikkaan, ja ne tallentaa laivayhtiön edustaja. Portnetin tietoja käyttävät myös merenkulkuviranomaiset, rajavartiolaitos, Trafi, satamat, satamaoperaattorit ja huolintaliikkeet. Portnet on ollut käytössä vuodesta Se on saanut kiitosta EU:ssa, ja sitä käytetään mallina e-manifestin tietojärjestelmän suunnittelussa. Mitä Portnet tarkoittaa ilmoitukset keskitettiin Tullin meriliikennekeskukselle Turkuun alusilmoituksia annetaan vuosittain noin (lähtevät ja saapuvat yhteensä) käyttäjätunnuksia on annettu järjestelmällä on tuhat käyttäjää päivässä. Järjestelmään syötetään alusilmoitus lasti-ilmoitus vaarallisen lastin ilmoitus turvatoimi-ilmoitus alusjäteilmoitus ilmoitus aluksen saapumis- ja lähtöajasta Suomen meriliikenteessä käytettävä sähköinen alusselvitysjärjestelmä toimii tietojen syöttöjärjestelmänä SafeSeaNettiin, joka on Euroopan meriliikennettä valvova keskusjärjestelmä, ja jonka kautta vaihdetaan tietoja EU:n jäsenvaltioiden välillä. tietojen perusteella kannetaan kaikki merenkulkuun liittyvät maksut 12 Tulliviesti

13 meriliikenne Teksti: Päivi Musakka Antti Arkima Tulli ja Liikennevirasto yhteistyössä: Suomen malli toimisi myös muualla Euroopassa Viranomaisten tarve valvoa ja seurata meriliikennettä kasvaa ulkomaankaupan laajenemisen myötä jatkuvasti. Kuusikymmentäluvulta tähän päivään järjestelmät ovat kehittyneet valtavasti ja Suomessa yhdeksi tavoitteeksi asetettu tietojen antamisen yksinkertaistaminen on onnistunut. Suomi voi ylpeänä esitellä Portnet-järjestelmäänsä samaan aikaan, kun Euroopan unionin muut maat tulevat perässä. Suomen viranomaiset, satamat ja ulkomaankaupasta elävät yritykset tarvitsevat täsmällistä tietoa meriliikennetilastoja, väylämaksuja ja aluskäyntien seurantaa varten. Valtaosa Suomeen tulevasta ja lähtevästä tavarasta kun kulkee meritse. Aloitimme Portnetin ja sen edeltäjien kehittelyn Suomen sijainti ja tavaran yhteisöaseman säilyttäminen mielessämme. Tullin ja Merenkulkulaitoksen eli nykyisen Liikenneviraston yhteistyö alkoi tavaraliikenne kärkiajatuksena, meriliikenteen erityisasiantuntija Antti Arkima Liikennevirastosta korostaa. Portnetin synnytystuskat olivat vaatimattomat, sillä kaikilla asianosaisilla oli yhteinen päämäärä. Lopulta Liikennevirasto ja Tulli ottivat Portnetin haltuunsa ja satamat jättäytyivät ulkopuolelle. Ratkaisu oli oikea, sillä Portnet on viranomaisjärjestelmä, ja keräämme sen avulla virallisia maksuja ja lakeihin perustuvia ilmoitustietoja. Satamat saavat tietenkin kaiken tarvitsemansa tiedon käyttöönsä. Portnet-asiakkaaksi ilmoittautuminen helpottaa asiakkaan elämää ja yritystoimintaa, Arkima painottaa. Suomen järjestelmä toimii ja se vähentää selvästi esimerkiksi laivayhtiöiden ilmoitustyötä. Unionissa kehitteillä olevat Blue Belt ja e-manifesti ovat Arkiman mielestä hyvää tulevaisuutta. Blue Belt vastaisi Tullin vihreää linjaa ja e-manifestin tehnyt asiakas pääsisi purkamaan lastinsa yksinkertaisemmin menettelyin. Tavara pysyisi yhteisötavarana, vaikka alus välillä Rotterdam Kotka poikkeaisikin Pietarissa. Sujuva tavaraliikenne meritse on Suomen ulkomaankaupan elinehto, ja siksi Tulli ja Liikennevirasto ajavat Blue Belt -ideologiaa aktiivisesti. Muissa Euroopan unionin maissa tavara kulkee suurimmaksi osaksi kumipyörillä tai Keski-Euroopan jokia pitkin ja säilyttää yhteisöasemansa koko matkan ajan. Tulliviesti 13

14 sanoma-asiointi Teksti: Irene Lahtinen ja Pirjo Perhonen Sanomatiedotepalvelu Tullin suoraan sanoma-asiointiin lähes reaaliaikaista sanomaliikennettä Tullin kanssa Tullin asiakkaiden lähettämistä ilmoituksista 80 prosenttia vastaanotetaan sanoma-asioinnin kautta. Suoran sanomaasioinnin kautta lähetetään jo yli puolet Tulliin saapuvista asiakassanomista. Suora sanoma-asiointi on ollut käytössä Tullin ja yritysten välisessä sanomaliikenteessä vuoden 2010 kesäkuusta lähtien. Yritykset ovat pääosin olleet tyytyväisiä sen nopeuteen ja palvelutasoon. Suora sanoma-asiointi on tällä hetkellä mahdollista ELEX-vientijärjestelmässä, AREX-yleisilmoitusjärjestelmässä, EMCS:ssä eli väliaikaisesti valmisteverottomina liikkuvien tavaroiden valvontajärjestelmässä ja ALAssa eli Ahvenanmaan verorajajärjestelmässä. Tavoitteena on tarjota yrityksille suora sanoma-asiointi myös tuonnin ITUjärjestelmään ja passitukseen vuoden 2014 aikana. Suoraa sanoma-asiointia nopeuttava sanomaliikennepalvelu otettiin käyttöön vuoden 2013 alusta. Se mahdollistaa lähes reaaliaikaisen sanomaliikenteen Tullin kanssa. Suora sanoma-asiointi ilman sanomatiedotepalvelun käyttöä Suorassa sanoma-asioinnissa tietosisältöjen välittäminen Tullilta asiakkaalle on asiakasaloitteista. Yrityksen järjestelmä noutaa yksittäisen, yritykselle osoitetun sanoman Tullin palvelusta sanoman yksilöivän varastointitunnuksen avulla. Saadakseen tietoonsa noutamista odottavien sanomien varastointitunnukset yrityksen järjestelmän on pyydettävä Tullin palvelulta listausta sanomista. Tullin palvelun toiminnan varmistamiseksi sanomalistauspyyntöjen käsittelytiheyttä on rajoitettu. Palvelu käsittelee korkeintaan yhden sanomalistauspyynnön viidessä minuutissa per palveluun kytkeytynyt asiakasjärjestelmä. Joillakin yrityksillä on kuitenkin tarve reaaliaikaisempaan toimintaan, ja aikarajaa on pidetty liian pitkänä. Tähän tarpeeseen Tulli kehitti sanomatiedotepalvelun, joka mahdollistaa lähes reaaliaikaiset vasteajat sano mien noudossa. Suora sanoma-asiointi kun sanomatiedotepalvelu on käytössä Sanomatiedotepalvelussa yritys saa tiedon noutamista odottavasta sanomasta välittömästi, kun vastaussanoma on valmis noudettavaksi. Sanomatiedote sisältää noutamista odottavan sanoman varastointitunnuksen, jonka perusteella yrityksen järjestelmä voi noutaa sanoman. Edellytyksenä on, että asiakas toteuttaa oman tietojärjestelmänsä yhteyteen sanomatiedotteiden vastaanottopalvelun. Kyse on yrityksen ylläpitämästä yksinkertaisesta 14 Tulliviesti

15 HTTP-pohjaisesta palvelusta (web service server -toiminnallisuus). Sanomatiedotepalvelun käyttöönoton edellytykset Tullin suoran sanoma-asioinnin asiakkaan tulee toimittaa suoran sanoma-asioinnin (muutos)hakemus 850s, täyttää kohta E (sanomatiedotepalvelu) ja testata hyväksytysti uusi toiminto Tullin kanssa ennen sen käyttöönottoa. Uusi asiakas ilmoittaa suoran sanoma-asioinnin hakemuksessa ottavansa sanomatiedotepalvelun käyttöönsä, jolloin se testataan suoran sanoma-asioinnin testauksen yhteydessä. Lisätietoa sanomatiedotepalvelusta ja sen toteuttamisesta löytyy ohjeesta Suoran sanoma-asioinnin tekninen opas. (tulli.fi>yrityksille>sähköinen asiointi>sanomapohjainen asiointi) Suoran sanoma-asioinnin käyttö ilman sanomatiedotepalvelua tulee olemaan edelleen mahdollista. Jatkossakin Tulli panostaa sähköisen asioinnin kehittämiseen ilmoitusmenettelyissään kiinnittämällä erityistä huomiota palvelun saatavuuteen, toimintavarmuuteen ja nopeuteen. Tullin asiakkaiden mielipiteitä kartoitetaan muun muassa asiakastarvekyselyillä tulevista sanomaliikenteen kehittämiskohteista. Asiakaspalaute on erittäin tärkeä väline kehittämisen painopisteiden suuntaamisessa. Jatkossakin Tulli panostaa sähköisen asioinnin kehittämiseen ilmoitusmenettelyissään kiinnittämällä erityistä huomiota palvelun saatavuuteen, toimintavarmuuteen ja nopeuteen. Irene Lahtinen (yläkuva) työskentelee asiantuntijana Tullin yritysneuvonnassa ja Pirjo Perhonen tietohallinnossa. Tulliviesti 15

16 Sanoma-asioinnin tiedotepalvelu nopeuttaa vientiilmoittamista DB Schenker on osallistunut vuodesta 2001 lähtien aktiivisesti Suomen tullin pilottihankkeisiin yhdessä Digia Oyj:n kanssa, joka vastaa DB Schenkerin oman tulli-ilmoitusjärjestelmän ProSpedin kehityksestä. Yhteiseen kehitys- ja pilotointihistoriaan sisältyvät muun muassa nykyaikaisen passitusjärjestelmän, sähköisen TIR-ennakkoilmoituksen ja vientiilmoittamisen kehitysprojektit. Näiden kehitysprojektien kautta on saatu aikaan työprosesseja helpottavia, turvallisuutta lisääviä ja kustannuksia säästäviä ohjelmistoja. Etenkin vienti-ilmoittamiseen (ELEX) on tehty useita eri pilotteja. Näistä viimeisin on ollut sanoma-asioinnin tiedotepalvelu, joka sisältyy uutena ominaisuutena vienti-ilmoittamisen suoraan sanoma-asiointiin. Siinä Tulli ilmoittaa asiakkaalle tiedotesanomalla valmiista, noudettavissa olevasta sanomasta. Ominaisuutta hyödynnettäessä sanomien hakua Tullin palvelusta ei enää rajoiteta yhtä paljon kuin aiemmissa ohjelmaversioissa. Käyttökokemukset ovat olleet DB Schenkerillä erittäin myönteisiä. Aiemmin käytettäessä normaalia suoraa sanoma-asiointia ilman tiedotepalvelua, virheettömän vienti-ilmoituksen läpimenoaika vientimenettelyyn luovutukseen ja viennin saateasiakirjan (EAD) saamiseen meni aikaa noin 8 minuuttia. Sen jälkeen, kun tiedotepalveluominaisuus oli otettu käyttöön, vastaava aika väheni noin 2 3 minuuttiin. Digian mukaan virheettömän tulli-ilmoitussanoman käsittely Tullin järjestelmässä vie käytännössä vain sekuntia. Loppu odotusaika eli ne noin 1,5 2,5 minuuttia aiheutuvat siitä, että nykyisten ohjelmien kellojärjestelmillä ei pystytä tekemään kyselyjä kuin vähimmillään yhden minuutin välein. Digian edustajien mukaan ohjelmien järjestelmäominaisuudet päivittyvät tulevaisuudessa niin, että kyselyjä pystytään välittämään lähes reaaliaikaisesti Tullin ja sanomia lähettävän ilmoitusjärjestelmän välillä. Tätä taustaa ja kehityssuuntaa vasten me DB Schenkerillä odotamme innostuneina, milloin Tulli hakee pilotteja tuonnin ja passituksen suoran sanoma-asioinnin uudistusprojekteihin, jotka on keväällä julkaistu. Kun nämä toiminnot muutetaan suoraan sa- noma-asiointiin, toimintavarmuus paranee merkittävästi. Lisäksi sanomien läpimenoajat putoavat kokemustemme mukaisesti alle 10 minuuttiin. Joskus myöhemmin, kun tuonnissa ja passituksissakin voidaan ottaa käyttöön myös suoran sanoma-asioinnin tiedotepalvelu, päästään jo lähes kaikessa tulli-ilmoittamisessa melkein reaaliaikaiseen ilmoittamiseen. Tulevaisuus näyttää siis kaikille tulli-ilmoituksia Suomessa omilla järjestelmillään tekeville oikein valoisalta. Alan ja yhteistoiminnan kehittämiseksi DB Schenker on jatkossakin mielellään mukana Tullin tulevissa pilottihankkeissa ja testauksissa. Ville Raevuori Customs Specialist Schenker Oy 16 Tulliviesti

17 KOLUMNI Osastopäällikkö Terhi hakala ulkoasiainministeriö, itäosasto EURAASIAN RAJOILLA Syksyn aikana käydään voimallista kamppailua Euraasian tulliliiton tulevasta jäsenpohjasta. Venäjän, Kazakstanin ja Valko-Venäjän parisen vuotta sitten muodostama tulliliitto on käynnistellyt toimintaansa alkuviiveiden jälkeen. Tämä on avannut suomalaisillekin toimijoille uusia mahdollisuuksia yhtenäisen markkina-alueen osalta. Kysymys ei kuitenkaan ole vain taloudesta. Moskovassa tulliliiton muodostaminen nähdään ensimmäisenä askeleena pidemmälle menevään ja ulkopoliittisesti korkealle priorisoituun Euraasian unioniin, jonka muita ulottuvuuksia vielä viritellään. Kolmen maan tulliliitto on vasta ensimmäinen vaihe mukaan halutaan myös muita entisen Neuvostoliiton alueen maita. Keski-Aasian maista Tadzhikistan ja Kirgisia ovat jo porstuassa, samoin liittymisaikeistaan muutama viikko sitten ilmoittanut Armenia. Todellinen testi liiton tulevaisuudelle on kuitenkin Ukraina, joka kokonsa ja sijaintinsa puolesta on merkittävä toimija Venäjän ja EU:n yhteisenä rajanaapurina. Ukraina on neuvotellut lähentymisestä eurooppalaisiin rakenteisiin osana EU:n itäisen kumppanuuden Ukraina on Todellinen testi Euraasian tulliliitolle politiikkaa, ja tulokset on määrä sinetöidä assosiaatiosopimuksen allekirjoituksella Vilnassa marraskuun lopulla järjestettävässä huippukokouksessa. Kyseessä on assosiaatiosopimus, johon sisältyy myös melko pitkälle meneviä vapaakauppajärjestelyjä*. Vapaakauppajärjestelyn allekirjoittaminen EU:n kanssa sulkisi pois Euraasian tulliunionin jäsenyyden ja päinvastoin, mutta Euraasian tulliliiton jäsenyys aiheuttaisi lisäksi ongelmia joihinkin WTO-sitoumuksiinkin. Assosiaatiosopimuksen jo loppuun neuvotellut Armenia ilmoitti viime hetkellä valitsevansa sittenkin Euraasian tulliliiton. Georgia ja pisimmälle edennyt Moldova jatkavat valmisteluja huolimatta siitä, että moldovalaisten viinien ja vihannesten tuonti Venäjälle keskeytettiin jälleen terveydellisiin haittoihin viitaten. Myös Ukrainan johto on vaikean ratkaisun edessä maa on käytännössä jakautunut kahtia tulevaisuuden näkymien osalta: eurooppalainen suuntaus houkuttaa, mutta osa on tiiviisti kiinni idässä. Tulevat viikot ratkaisevat, mihin suuntaan Ukraina haluaa tulevaisuuttaan kehittää ja millaisen hintalapun päätös tuo mukanaan puoleen tai toiseen. Tilannetta ei pitäisi kuitenkaan nähdä vanhakantaisena nollasummapelinä. Tulevista sopimusvelvoitteista huolimatta suhteita pitää ja tulee jatkossakin kehittää kaikkiin ilmansuuntiin niin Eurooppaan kuin Euraa siaankin. *DCFTA Deep and Comprehensive Free Trade Area Tulliviesti 17

18 uutisia 1 NRO 2013 Leo Nissinen Tullin pääjohtajaksi Oikeustieteen kandidaatti Leo Nissinen on nimitetty Tullin pääjohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen Nissinen on toiminut Tullin valvontaosaston päällikkönä. Hän on työskennellyt Tullissa yli 28 vuotta, muun muassa Eteläisen tullipiirin päällikkönä sekä yksikön ja osaston päällikkönä Tullihallituksessa. Tullin pääjohtajan viran nykyiselle haltijalle Antti Hartikaiselle on myönnetty virkavapautta saakka EU-tehtävän hoitamista varten. Lahden tulli täytti sata vuotta Lahden tulli täytti 1. lokakuuta 2013 sata vuotta. Lakkautusuhan alla tulli oli vuosina , jolloin Tulliin kohdistui poikkeuksellisen kovia säästöpaineita, ja monia tullitoimipaikkoja lopetettiin. Lahdessa asiakaspalvelulle nähtiin yhä olevan tarvetta ja tullitoimipaikka säilyi. Lahdessa työskentelee nykyisin 17 henkilöä. Tullikamarin perustamista Lahteen vauhdittivat kaupunkioikeuksien saaminen vuonna 1905 ja entisen lahtelaisen, senaattori J.K. Paasikiven esityksen senatille. Lahden valtti on logistisesti hyvä sijainti. Kaupungin liike-elämälle antoi uuden piristysruiskeen vuonna 2006 avattu uusi suora ratayhteys Helsinkiin. Kaupunkiin on tullut Vuosaaren sataman avaamisen Lahden tullikamari sata vuotta sitten. jälkeen myös uutta logistiikkaa ja useita tiehankkeita on vireillä. 18 Tulliviesti

19 Teksti: Tiia Sulander-Seppänen Tulli esitteli ensimmäisen rahakoiransa Nelikuukautinen labradorinnoutaja Massi esiteltiin medialle syyskuun alussa Helsinki- Vantaan lentoasemalla. Tullin ensimmäistä rahakoiraa Massia saapuivat tervehtimään myös hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen sekä Tullin pääjohtaja Leo Nissinen. Massin innokkuutta hillitsee (kuvassa keskellä) koiranohjaaja Timo Pasanen. Massi tullaan kouluttamaan käteisrahan etsinnän lisäksi huumausaineiden etsintään. Virallinen työelämään astuminen tapahtuu koulutuksen jälkeen noin vuoden päästä. Rahakoira Massi tulee työskentelemään Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Rahakoiria tarvitaan mm. harmaan talouden torjuntaan, rikollisella toiminnalla saatujen käteisvarojen löytämiseksi. Tällainen toiminta on suoraan kytköksissä rahanpesuun ja myös mahdolliseen terrorismin rahoittamiseen, totesi ministeri Henna Virkkunen. Ministeri oli tyytyväinen, että käteisrahan kuljetuksiin liittyviä tuloksia on saatu mm. käteisrahaoperaatioiden avulla. Rahakoirat ovat tärkeitä juuri Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja itärajan ylityspaikoilla. Yhteistyössä on voimaa Tullin ja poliisin kesken on jo sovittu rahakoiran koulutukseen liittyvästä koulutusyhteistyöstä. Koulutusyhteistyö säästää veronmaksajien varoja, kun jo olemassa olevaa osaamista voidaan hyödyntää ja koulutus aloittaa nopeasti. PTR-viranomaisten yhteisten tehtäväalueiden ja erikoiskoulutuksen osalta on jo pitkään tehty tiivistä ja tehokasta yhteistyötä. Yhteistyö on tiivistä myös Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskuksen kanssa, ja tämä yhteistyö tulee vielä lisääntymään jatkossa, kertoi Tullin valvontaosaston johtaja Sami Rakshit. Tulliviesti 19

20 UUTISIA 1 NRO Teksti: Tiia Sulander-Seppänen Opiskelijat saivat tietoa harmaasta taloudesta Forssassa Forssan ammatti-instituutti järjesti liikuntatalo Feeniksissä Työelämän pelisäännöt -tapahtuman alueen opiskelijoille. Päivä alkoi paneelikeskustelulla, johon osallistuivat Satu Heinänen Prismasta, Sami Koski Konekoski Oy:ltä ja Jarmo Pynnönen Forssan kaupungilta. Oppilaskunnan edustajat esittivät kiperiä kysymyksiä panelisteille. Alla: Poliisi, Tulli ja Verohallinto kertoivat tapahtumaan osallistuville harmaasta taloudesta, sen ilmiöistä sekä harmaan talouden torjunnasta. Rikoskomisario Minna Immonen Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen talousrikosyksiköstä selitti yli tuhannelle kuulijalle, kuinka harmaan talouden välistävetäjä ottaa aina enemmän kuin antaa. Immosen luento sisälsi tärkeää tietoa harmaasta taloudesta, sekä oikeita toimintamalleja sen torjuntaan. Arkiset valinnat ovat ratkaisevassa asemassa harmaan talouden torjunnassa. 20 Tulliviesti Tullitarkastaja Satu Ojala ja huumekoira Peto Pirkanmaan liikkuvasta valvonnasta esittelivät huumekoiran tarkkaakin tarkempaa hajuaistia liikuntatalon edustalla. Peto paikallisti helposti kymmenien laukkujen joukosta juuri sen, jonka sisälle oli piilotettu huumausaineita. Opiskelijat pääsivät myös tapaamaan ja taputtelemaan Petoa, joka otti huomionosoitukset iloisena vastaan. Samalla moni kyseli kiinnostuneena Tullin tarjoamista työmahdollisuuksista.

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Ajankohtaista Tullista. 23.5.2012 Päivi Maunuksela-Malinen, Tulli Sanoma-asioinnin tuki/eteläinen tullipiiri

Ajankohtaista Tullista. 23.5.2012 Päivi Maunuksela-Malinen, Tulli Sanoma-asioinnin tuki/eteläinen tullipiiri Ajankohtaista Tullista 23.5.2012 Päivi Maunuksela-Malinen, Tulli Sanoma-asioinnin tuki/eteläinen tullipiiri Tulli-ilmoitusten määrät 2011 Ilmoituslaji Kappalemäärä Sähköisten osuus % (suluissa 2010) Ilmoituskanavan

Lisätiedot

EU:hun saapuvan tavaran AREX-ilmoitusten varamenettelyohje

EU:hun saapuvan tavaran AREX-ilmoitusten varamenettelyohje AREX asiakasohje 7 Varamenettelyohje saapuva liikenne www.tulli.fi 27.3.2013 EU:hun saapuvan tavaran AREX-ilmoitusten varamenettelyohje 1 Soveltamisala Tätä ohjetta sovelletaan EU:hun saapuvasta tavarasta

Lisätiedot

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. joulukuuta 2016 (OR. en) 14894/16 JAI 1006 ENFOCUSTOM 203 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 6. joulukuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Portnetin kehittäminen kohti kansallista Single Windowkonseptia

Portnetin kehittäminen kohti kansallista Single Windowkonseptia Portnetin kehittäminen kohti kansallista Single Windowkonseptia 23.1.2012 - Taustaa Ilmoitusmuodollisuusdirektiivi 2010/65/EU ->lokakuu 2010 Direktiivi on implementoitava kansallisesti 19.5.2012 mennessä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0156 (NLE) 11206/15 WTO 157 SERVICES 25 COMER 104 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0029 (NLE) 6040/15 WTO 41 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön perustamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0102 (NLE) 8791/15 COEST 137 WTO 108 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. toukokuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa 28.2.214 VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 213 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 213 Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan kaksi prosenttia

Lisätiedot

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvoliikennerekisteristä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 27. kesäkuuta 2001 PE 294.969/1-10 TARKISTUKSET 1-10 LAUSUNTOLUONNOS: Luis Berenguer Fuster (PE 294.969) PUOLAN HAKEMUS

Lisätiedot

PortNetin vaikuttavuuden arviointi

PortNetin vaikuttavuuden arviointi PortNetin vaikuttavuuden arviointi FITS-kevättapaaminen 10.4.2003 Raine Hautala & Pekka Leviäkangas 10.4.2003 PortNet > Kansallinen merenkulun tavaraliikenteen eri osapuolia palveleva sovellus > PortNet-palvelulla

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2016 COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY)

Lisätiedot

Tullilainsäädännön uudistuminen ja AEO AEO-toimijapäivä 3.9.2014

Tullilainsäädännön uudistuminen ja AEO AEO-toimijapäivä 3.9.2014 Tullilainsäädännön uudistuminen ja AEO AEO-toimijapäivä 3.9.2014 3.9.2014 Lupakeskus / Kapanen 1 AEO ja uusi tullikoodeksi ja soveltamissäädökset 31.12.2020 30.10.2013 Union tullikoodeksi voimaan. Valtuutussäännöksiä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2014 COM(2014) 627 final 2014/0291 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriturvallisuuskomitean 94. istunnossa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.10.2017 COM(2017) 574 final 2017/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisellä assosiaatiosopimuksella

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 9. huhtikuuta 207 (OR. en) 206/025 (COD) PE-CONS 3/7 VISA 8 COEST 55 COMIX 62 CODEC 295 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.5.2015 COM(2015) 197 final 2015/0102 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.8.2014 COM(2014) 527 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE tullialan riskienhallintaa koskevasta EU:n strategiasta

Lisätiedot

Tullin määräys Suomen satamiin saapuvia ja Suomen satamista lähteviä aluksia koskevasta ilmoitusmenettelystä

Tullin määräys Suomen satamiin saapuvia ja Suomen satamista lähteviä aluksia koskevasta ilmoitusmenettelystä 1 Tulli Määräys Dnro Antopäivä 49/2015 29.5.2015 Säädösperusta Alusliikennepalvelulaki (623/2005) 20 a (225/2012), 22 a (225/2012), 22 b (225/2012), 22 c (791/2013) ja 22 g (791/2013) Väylämaksulaki (1122/2005)

Lisätiedot

Tullin näkökulma kuljetus(ketjun)turvallisuuteen

Tullin näkökulma kuljetus(ketjun)turvallisuuteen Tullin näkökulma kuljetus(ketjun)turvallisuuteen 2012 Erik Dannbäck erik.dannback@tulli.fi Tullivalvontapäällikkö Valvontaosasto Tullivalvonta ja tekniikka 2 Esityksen sisältö Missio Valvonnan ydintehtävät

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Lisäys asiakirjaan COM(2016) 456 final Täydennys alkuperäisen menettelyn liitteeeseen 3 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta meri-

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 9 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 1.12.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0229 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 1. joulukuuta 2016 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Miksi nimikkeistöön tulee muutoksia vuosittain? Mistä saan apua oikean nimikkeistön löytämiseksi?

Miksi nimikkeistöön tulee muutoksia vuosittain? Mistä saan apua oikean nimikkeistön löytämiseksi? Esityksen sisältö Mikä CN-nimikkeistö on? Mihin sitä käytetään? Miksi nimikkeistöön tulee muutoksia vuosittain? Mistä saan apua oikean nimikkeistön löytämiseksi? 1.11.2011 Tulli CN-nimikkeistö 1 Harmonisoitu

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 21. marraskuuta 2017 (OR. en) 2017/0060 (COD) PE-CONS 52/17 TRANS 415 DELACT 189 CODEC 1608 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 28. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015. 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015. 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1 VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2011-2015 7 Mrd. e 6 5 4 3 2 1 0-1 -2 2011 2012 2013 2014 2015 Vienti Tuonti Kauppatase 31.8.2015

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 12. kesäkuuta 2013 (OR. en) 2013/0104 (COD) LEX 1356 PE-CONS 23/1/13 REV 1 UD 94 ENFOCUSTOM 77 MI 334 COMER 102 TRANS 185 CODEC 923 EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

(SLMV) Kalastuksenvalvojien valtakunnalliset jatkokoulutuspäivät 9.6.2015

(SLMV) Kalastuksenvalvojien valtakunnalliset jatkokoulutuspäivät 9.6.2015 Suomenlahden merivartiosto (SLMV) Kalastuksenvalvojien valtakunnalliset jatkokoulutuspäivät 9.6.2015 Kapteeniluutnantti Tuomas Luukkonen Sisällys Merivartiosto osana Rajavartiolaitosta Suomenlahden merivartiosto

Lisätiedot

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 23 RELEX 402 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3463. istunto (ULKOASIAT/KAUPPA),

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 595 final.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 595 final. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. lokakuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0259 (NLE) 13354/17 N 36 EEE 39 AGRI 560 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 17. lokakuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.2.2016 COM(2016) 44 final 2016/0029 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2017 COM(2017) 416 final 2017/0187 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisessä sokerineuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta vuoden 1992 kansainvälisen

Lisätiedot

Merenkulun merkitys Suomen taloudelle ja kilpailukyvylle. Logistics 2013

Merenkulun merkitys Suomen taloudelle ja kilpailukyvylle. Logistics 2013 Merenkulun merkitys Suomen taloudelle ja kilpailukyvylle Logistics 2013 Suomen ulkomaankauppa alueittain 2012, %-osuudet Tavaravienti, 56,8 mrd euroa Tavaratuonti, 59,2 mrd euroa Yhdysvallat 6.3 % Muu

Lisätiedot

TERMIS Satamaterminaalin ilmoitustietojen sähköinen toimittaminen Pekka Rautiainen EP-Logistics Oy FITS-syystapaaminen, Helsinki

TERMIS Satamaterminaalin ilmoitustietojen sähköinen toimittaminen Pekka Rautiainen EP-Logistics Oy FITS-syystapaaminen, Helsinki TERMIS Satamaterminaalin ilmoitustietojen sähköinen toimittaminen Pekka Rautiainen EP-Logistics Oy FITS-syystapaaminen, Helsinki 28.10.2003 Pekka Rautiainen, EP-Logistics Oy 28.10.2003 # 1 FITS TERMIS

Lisätiedot

KONTTILIIKENTEEN KEHITYNÄKYMÄT SUOMENLAHDELLA KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN LOGISTIIKKAPÄIVÄ 21.5.2008 PROFESSORI JORMA TAINA TURUN KAUPPAKORKEAKOULU

KONTTILIIKENTEEN KEHITYNÄKYMÄT SUOMENLAHDELLA KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN LOGISTIIKKAPÄIVÄ 21.5.2008 PROFESSORI JORMA TAINA TURUN KAUPPAKORKEAKOULU KONTTILIIKENTEEN KEHITYNÄKYMÄT SUOMENLAHDELLA KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN LOGISTIIKKAPÄIVÄ 21.5.2008 PROFESSORI JORMA TAINA TURUN KAUPPAKORKEAKOULU PYRIN ANTAMAAN VAIN PIENEN PINTARAAPAISUN TÄLLÄ HETKELLÄ

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD)C7-0215/12 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS puun vientiin Venäjän federaatiosta Euroopan unioniin sovellettavien tariffikiintiöiden

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.7.2015 COM(2015) 362 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun direktiivin 2009/42/EY

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) 10343/1/16 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 209 JAIEX 67 COEST 161 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS hyväksynnän antamisesta Euroopan

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 23.5.2013 EP-PE_TC1-COD(2013)0104 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. toukokuuta 2013 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kauppa 2012 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 8,2 % Muut kuljetukset; 0,2; 0,6 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) 11711/17 AGRI 434 AGRIORG 82 DELACT 143 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0357 (COD) 9763/17 ADD 1 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio FRONT 248 VISA 203 DAPIX 213

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja 24.11.2016 A8-0329/2016/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0383(NLE) 9.6.2017 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välisen, luonnonmukaisesti

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 152 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä FI FI Euroopan komissio

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2003) 560) 1,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2003) 560) 1, P5_TA(2004)0004 Uudet synteettiset ja muut huumausaineet * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi uusia synteettisiä ja muita huumausaineita koskevasta tietojenvaihdosta,

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Vientitavaran poistumisvaiheen ilmoitukset: varamenettelyohje

Vientitavaran poistumisvaiheen ilmoitukset: varamenettelyohje Tullihallitus AREX-ilmoitusten asiakasohje 1 www.tulli.fi 14.4.2010 Vientitavaran poistumisvaiheen ilmoitukset: varamenettelyohje 1. Soveltamisala Tämä ohje on laadittu vientijärjestelmään ilmoitetun tavaran

Lisätiedot

Uuselintarvikkeet. Terveys ja elintarviketurvallisuus

Uuselintarvikkeet. Terveys ja elintarviketurvallisuus Uuselintarvikkeet Terveys ja elintarviketurvallisuus Johdanto Uuselintarvikkeiksi kutsuta an elintarvikkeita tai elintarvikkeiden ainesosia, joita on käytetty Euroopan unionissa (EU) vain vähän tai ei

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LHA Nyman Sirkka-Heleena LVM Eduskunta Suuri valiokunta

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LHA Nyman Sirkka-Heleena LVM Eduskunta Suuri valiokunta Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM2013-00158 LHA Nyman Sirkka-Heleena LVM 17.05.2013 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan meriturvallisuusviraston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0243 (NLE) 12968/17 SC 217 ECON 798 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan

Lisätiedot

TULLI Tavaroiden maahantuonti EU:n ulkopuolelta

TULLI Tavaroiden maahantuonti EU:n ulkopuolelta OMA YRITYS 19.-20.3.2014 TULLI Tavaroiden maahantuonti EU:n ulkopuolelta Kirsi Azaize Tulliylitarkastaja Tulli 4.4.2014 Tullin koulutus 1 Tullin tehtävät turvaa osaltaan EU:n sisämarkkinoiden häiriöttömän

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010. Kyösti Siponen

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010. Kyösti Siponen Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010 Kyösti Siponen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Suomen elintarvikeviennin osuus = 0,16 % koko maailman elintarvikkeiden viennistä World Trade

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 6.11.2014 JOIN(2014) 37 final 2014/0323 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Syyrian tilanteen johdosta

Lisätiedot

Sataman turva-asiat. Henrik von Bonsdorff, ylitarkastaja Trafi Meri seminaari Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Sataman turva-asiat. Henrik von Bonsdorff, ylitarkastaja Trafi Meri seminaari Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Sataman turva-asiat Henrik von Bonsdorff, ylitarkastaja Trafi Meri 5.5.2015 -seminaari 5.5.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esityksen sisältö Safety vs. Security turvallisuus turva ISPS Taustaa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. marraskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. marraskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. marraskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0300 (NLE) 14567/17 EHDOTUS Lähettäjä: EF 288 ECOFIN 965 SURE 52 SERVICES 37 CH 44 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

SININEN JA HARMAA ITÄMERI RAJAVALVONTA SUOMEN, PUOLAN SEKÄ BALTIAN MAIDEN RAJOILLA. Ilkka Herranen

SININEN JA HARMAA ITÄMERI RAJAVALVONTA SUOMEN, PUOLAN SEKÄ BALTIAN MAIDEN RAJOILLA. Ilkka Herranen SININEN JA HARMAA ITÄMERI RAJAVALVONTA SUOMEN, PUOLAN SEKÄ BALTIAN MAIDEN RAJOILLA Ilkka Herranen Rajavartiolaitoksen organisaatio Rajavartiolaitoksen päällikkö ~230 esikunta rajavartioasema merivartioasema

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0317 (NLE) 15374/17 COLAC 134 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 1. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. helmikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. helmikuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. helmikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0314 (NLE) 5626/16 LIMITE PUBLIC ASIM 9 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Ruotsin

Lisätiedot

Tullialan ammattitutkinnon tiedotustilaisuus Riitta Paalanen 9.3.2012

Tullialan ammattitutkinnon tiedotustilaisuus Riitta Paalanen 9.3.2012 Tullialan ammattitutkinnon tiedotustilaisuus Riitta Paalanen 9.3.2012 Tullin koulutus riitta.paalanen@.fi 1 Tässä tilaisuudessa: Kerrotaan Tullin koulutustarjonnasta yrityksille ja muille sidosryhmille,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

Ympäristövaliokunta 24.9.2015 E 44/2015 vp. Risteilyalusten käymäläjätevedet Itämeren alueella

Ympäristövaliokunta 24.9.2015 E 44/2015 vp. Risteilyalusten käymäläjätevedet Itämeren alueella Ympäristövaliokunta 24.9.2015 E 44/2015 vp Risteilyalusten käymäläjätevedet Itämeren alueella Lolan Eriksson Hallitusneuvos Liikenne- ja viestintäministeriö Matala murtovesiallas, jossa vesi vaihtuu hitaasti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 199 final 2017/0088 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o /

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o / EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2010 KOM(2010) 142 lopullinen 2010/0140 (COD) C7-0135/10 Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o / yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.7.2014 C(2014) 5308 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 30.7.2014, yleisölle suunnattavista tiedotus- ja julkistamistoimenpiteistä sekä tuensaajille suunnattavista

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.6.2012 COM(2012) 270 final 2012/0145 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta

Lisätiedot

EU:n erityisasema kansainvälisessä viinijärjestössä (OIV) Kirjeen hyväksyminen

EU:n erityisasema kansainvälisessä viinijärjestössä (OIV) Kirjeen hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11007/17 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Pääsihteeristö Neuvosto Ed. asiak. nro: 10430/17 Asia: AGRI 376 AGRIORG 69 OIV 12 EU:n

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0296 (CNS) 5931/16 SC 16 ECON 75 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot